Prezime i ime Mesto rođenja Mesto prebivališta
Početna >> SREMSKI OKRUG >>
Inđija Stara Pazova Pećinci Ruma Irig Sremska Mitovica Šid

SPISAK ŽRTAVA SREMSKI OKRUGUkupno lica:


15596

Inđija


Broj ubijenih od 1941. god

1010
Broj nestalih od 1941. god 59
Ukupno od 1941. god

1069

Irig


Broj ubijenih od 1941. god

1378
Broj nestalih od 1941. god 91
Ukupno od 1941. god

1469

Pećinci


Broj ubijenih od 1941. god

1288
Broj nestalih od 1941. god 92
Ukupno od 1941. god

1380

Ruma


Broj ubijenih od 1941. god

1933
Broj nestalih od 1941. god 119
Ukupno od 1941. god

2052

Sremska Mitrovica - grad


Broj ubijenih od 1941. god

4645
Broj nestalih od 1941. god 191
Ukupno od 1941. god

4836

Stara Pazova


Broj ubijenih od 1941. god

1201
Broj nestalih od 1941. god 64
Ukupno od 1941. god

1265

Šid


Broj ubijenih od 1941. god

3428
Broj nestalih od 1941. god 97
Ukupno od 1941. god

3525