Prezime i ime Mesto rođenja Mesto prebivališta
Početna >> JUŽNO-BAČKI OKRUG >> Temerin
Redni
broj
Broj Prezime i ime Ime roditelja Godina rođenja Mesto rođenja Mesto prebivališta
1 RKTG -4381 Lotbrajn Jovan Mihajlo 1876 Bački Jarak Bački Jarak detaljne informacije
2 RKTG -4427 Graf Leopold Mihajlo 1869 Temerin Temerin detaljne informacije
3 RKTG -4496 Volpert Josif Anton 1889 Temerin Temerin detaljne informacije
4 RKTG -4992 Majer Katarina 1871 Bački Jarak Bački Jarak detaljne informacije
5 RKTG -4993 Majer Franja Jakob 1871 Bački Jarak Bački Jarak detaljne informacije
6 RKTG -5159 Ileš Maćaš 1914 Stapar Temerin detaljne informacije
7 RKTG -5474 Novak Josif 1941 Bački Jarak Bački Jarak detaljne informacije
8 RKTG -5511 Kropš Ivan Valentin 1871 Temerin Temerin detaljne informacije
9 RKTG -5523 Kost Henrik Jakob 1865 Bački Jarak Bački Jarak detaljne informacije
10 RKTG -5572 Volpert Elizabeta Vendel 1863 Temerin Temerin detaljne informacije
11 RKTG -5574 Lenhard Đorđe Jakob 1857 Bački Jarak Bački Jarak detaljne informacije
12 RKTG -5582 Cvijanović Milka Milan 1921 Bački Jarak Bački Jarak detaljne informacije
13 RKTG -5616 Vračar Dušan Danilo 1935 Bački Jarak Bački Jarak detaljne informacije
14 RKTG -5887 Janoši Stevan Gerge 1855 Temerin Temerin detaljne informacije
15 RKTG -5889 Rautenberger Ana Marija Franja 1945 nepoznato Bački Jarak detaljne informacije
16 RKTG -6209 Verner Vilhelm Vilhelm 1945 Bački Jarak Bački Jarak detaljne informacije
17 RKTG -6412 Beker Fridrih Fridrih 1945 Bački Jarak Bački Jarak detaljne informacije
18 RKTG -6413 Šindler Jovan Jovan 1868 Bački Jarak Bački Jarak detaljne informacije
19 RKTG -6478 Lenhard Eva Jovan 1860 Bački Jarak Bački Jarak detaljne informacije
20 RKTG -6480 Novak Ana Josif 1911 Bački Jarak Bački Jarak detaljne informacije
21 RKTG -6481 Har Josif Jovan 1865 Bački Jarak Bački Jarak detaljne informacije
22 RKTG -6913 Harer Stevan Stevan 1865 Bački Jarak Bački Jarak detaljne informacije
23 RKTG -6916 Beker Helmut Filip 1945 Bački Jarak Bački Jarak detaljne informacije
24 RKTG -7034 Miler Suzana 1860 Bački Jarak Bački Jarak detaljne informacije
25 RKTG -7142 Najman Jozefina Martin 1944 nepoznato Bački Jarak detaljne informacije
26 RKTG -7414 Fridrih Ana Mihajlo 1880 Temerin Temerin detaljne informacije
27 RKTG -7446 Lutman Franja Jovan 1876 Bački Jarak Bački Jarak detaljne informacije
28 RKTG -7619 Bence Gašpar Sirig Sirig detaljne informacije
29 RKTG -7620 Biro Fabijan Sirig Sirig detaljne informacije
30 RKTG -7621 Cugur Andraš Sirig Sirig detaljne informacije
31 RKTG -7630 Čajkaš Ambroz Sirig Sirig detaljne informacije
32 RKTG -7632 Daraboš Ferenc Sirig Sirig detaljne informacije
33 RKTG -7635 Ereš Andrija Sirig Sirig detaljne informacije
34 RKTG -7689 Ereš Jožef Sirig Sirig detaljne informacije
35 RKTG -7690 Ereš Lajčo Sirig Sirig detaljne informacije
36 RKTG -7691 Fabian Antun Sirig Sirig detaljne informacije
37 RKTG -7692 Farić Šandor Sirig Sirig detaljne informacije
38 RKTG -7693 Farkaš Martin Sirig Sirig detaljne informacije
39 RKTG -7694 Fazekaš Ileš Sirig Sirig detaljne informacije
40 RKTG -7695 Fazekaš Lajoš Sirig Sirig detaljne informacije
41 RKTG -7696 Geren Anton Sirig Sirig detaljne informacije
42 RKTG -7697 Ilaš Ištvan Sirig Sirig detaljne informacije
43 RKTG -7712 Ileš Martin Sirig Sirig detaljne informacije
44 RKTG -7713 Kekenj Pal Sirig Sirig detaljne informacije
45 RKTG -7714 Lovaš Urban Sirig Sirig detaljne informacije
46 RKTG -7715 Mikloš Janoš Sirig Sirig detaljne informacije
47 RKTG -7716 Mikloš Vilmoš Sirig Sirig detaljne informacije
48 RKTG -7724 Molnar Jožef Sirig Sirig detaljne informacije
49 RKTG -7731 Sabo Joža Sirig Sirig detaljne informacije
50 RKTG -7734 Sajmon Boldižar Sirig Sirig detaljne informacije
51 RKTG -7736 Senteš Agošton Sirig Sirig detaljne informacije
52 RKTG -7739 Senteš Jeremin Sirig Sirig detaljne informacije
53 RKTG -7741 Seret Vilmoš Sirig Sirig detaljne informacije
54 RKTG -11961 Mandić Magdolna Stevan 1945 Bački Jarak Bački Jarak detaljne informacije
55 RKTG -12591 Kereši Katalin Franja 1945 Bački Jarak Bački Jarak detaljne informacije
56 RKTG -12943 Fraj Marija Josif 1876 Temerin Temerin detaljne informacije
57 RKTG -13106 Makra Juliška Josif 1945 Bački Jarak Bački Jarak detaljne informacije
58 RKTG -13110 Buru Jelisavet Josif 1945 Bački Jarak Bački Jarak detaljne informacije
59 RKTG -13423 Čikoš Rozalija Matija 1945 Temerin Bački Jarak detaljne informacije
60 RKTG -13430 Sabolčki Iren Antun 1945 Bački Jarak Bački Jarak detaljne informacije
61 RKTG -14751 Galus Rozina Jovan 1945 Bački Jarak Bački Jarak detaljne informacije
62 RKTG -14757 Morizak Rozina Adam 1945 Bački Jarak Bački Jarak detaljne informacije
63 RKTG -14758 Flaman Jakob 1869 Temerin Temerin detaljne informacije
64 RKTG -14919 Balog Agneš Endre 1945 Bački Jarak Bački Jarak detaljne informacije
65 RKTG -16166 Federer Antuz Jovan 1906 Temerin Temerin detaljne informacije
66 RKTG -16183 Bajai Petar Petar 1945 Bački Jarak Bački Jarak detaljne informacije
67 RKTG -16677 Kundel Barbara Mihajlo 1879 Vukovar Bački Jarak detaljne informacije
68 RKTG -17803 Majer Jovan Jovan 1865 Bački Jarak Bački Jarak detaljne informacije
69 RKTG -17809 Rajn Katarina Đorđe 1875 Bački Jarak Bački Jarak detaljne informacije
70 RKTG -17906 Adam Jolan Josip 1945 Bački Jarak Bački Jarak detaljne informacije
71 RKTG -18348 Kert Alfred Josip 1944 nepoznato Bački Jarak detaljne informacije
72 RKTG -18596 Adam Andraš Ferenc 1907 Inđija Temerin detaljne informacije
73 RKTG -18597 Adam Imre Temerin Temerin detaljne informacije
74 RKTG -18598 Adam Ištvan Janoš 1895 Temerin Temerin detaljne informacije
75 RKTG -18599 Aman Anton Antal 1901 Temerin Temerin detaljne informacije
76 RKTG -18600 Babi Silvester Maćaš 1910 Temerin Temerin detaljne informacije
77 RKTG -18602 Bađura Marija 1921 Temerin Temerin detaljne informacije
78 RKTG -18603 Bakoš Franciška 1898 Temerin Temerin detaljne informacije
79 RKTG -18604 Bakoš Maćaš Maćaš 1898 Temerin Temerin detaljne informacije
80 RKTG -18605 Bala Imre Ištvan 1919 Temerin Temerin detaljne informacije
81 RKTG -18607 Bali Imre Antal 1923 Temerin Temerin detaljne informacije
82 RKTG -18608 Bali Janoš Janoš 1909 Temerin Temerin detaljne informacije
83 RKTG -18610 Bali Janoš Antal 1915 Temerin Temerin detaljne informacije
84 RKTG -18612 Hajn Terezija 1876 Vukovar Bački Jarak detaljne informacije
85 RKTG -18613 Balint Ferenc Ištvan 1887 Temerin Temerin detaljne informacije
86 RKTG -18616 Balint Ferenc Jožef 1898 Temerin Temerin detaljne informacije
87 RKTG -18731 Bala Ištvan Pal 1920 Temerin Temerin detaljne informacije
88 RKTG -18732 Bala Jožef Jožef 1914 Temerin Temerin detaljne informacije
89 RKTG -18733 Bala Pal Ištvan 1921 Temerin Temerin detaljne informacije
90 RKTG -18734 Bala Ferenc Ferenc 1922 Temerin Temerin detaljne informacije
91 RKTG -18735 Balai Imre Adam Ištvan 1920 Temerin Temerin detaljne informacije
92 RKTG -18736 Balog Mihalj Ferenc 1901 Temerin Temerin detaljne informacije
93 RKTG -18737 Baranji Jožef Jožef 1906 Temerin Temerin detaljne informacije
94 RKTG -18738 Barna Gašpar Jožef 1908 Temerin Temerin detaljne informacije
95 RKTG -18739 Barna Ištvan Janoš 1924 Temerin Temerin detaljne informacije
96 RKTG -18740 Bartok Šandor Jožef 1919 Temerin Temerin detaljne informacije
97 RKTG -18741 Berčenji Ferenc Pal 1903 Temerin Temerin detaljne informacije
98 RKTG -18742 Berki Janoš Temerin Temerin detaljne informacije
99 RKTG -18743 Berki Laslo Jožef 1924 Temerin Temerin detaljne informacije
100 RKTG -18744 Birinji Jožef Ištvan 1922 Temerin Temerin detaljne informacije
101 RKTG -18745 Bolok Mihalj Ferenc 1902 Temerin Temerin detaljne informacije
102 RKTG -18746 Brandit Matias 1926 Temerin Temerin detaljne informacije
103 RKTG -18747 Bujdošo Ferenc Jožef 1879 Temerin Temerin detaljne informacije
104 RKTG -18748 Bujdošo Ferenc ml. Ferenc 1903 Temerin Temerin detaljne informacije
105 RKTG -18749 Čenjak Janoš Janoš 1922 Temerin Temerin detaljne informacije
106 RKTG -18750 Černjak Maćaš Andraš 1920 Temerin Temerin detaljne informacije
107 RKTG -18751 Čikoš Ištvan Ferenc 1908 Temerin Temerin detaljne informacije
108 RKTG -18752 Čorba Mihalj Temerin Temerin detaljne informacije
109 RKTG -18755 Dieneš Bela Temerin Temerin detaljne informacije
110 RKTG -18756 Dujmovič Pal Antal 1932 Temerin Temerin detaljne informacije
111 RKTG -18757 Elek Pal Pal 1900 Temerin Temerin detaljne informacije
112 RKTG -18758 Elek Šandor Pal 1907 Temerin Temerin detaljne informacije
113 RKTG -18759 Fabian Janoš Janoš 1922 Temerin Temerin detaljne informacije
114 RKTG -18760 Farago Andraš Ištvan 1918 Temerin Temerin detaljne informacije
115 RKTG -18762 Farago Janoš Janoš 1920 Temerin Temerin detaljne informacije
116 RKTG -19095 Farbaš Jožef Imre 1898 Kula Temerin detaljne informacije
117 RKTG -19096 Duša Đerđ Temerin Temerin detaljne informacije
118 RKTG -19097 Farkaš Šandor Šandor Temerin Temerin detaljne informacije
119 RKTG -19098 Feješ Andraš Andraš 1914 Temerin Temerin detaljne informacije
120 RKTG -19099 Feješ Gašpar Marton 1920 Temerin Temerin detaljne informacije
121 RKTG -19100 Feješ Ištvan Bezdan Temerin detaljne informacije
122 RKTG -19101 Feješ Janoš Andraš 1915 Temerin Temerin detaljne informacije
123 RKTG -19102 Feješ Jožef Marton 1920 Temerin Temerin detaljne informacije
124 RKTG -19104 Fekete Janoš Janoš 1926 Temerin Temerin detaljne informacije
125 RKTG -19105 Fekete Jožef Ileš 1919 Temerin Temerin detaljne informacije
126 RKTG -19106 Fišer Anton Adam 1881 Temerin Temerin detaljne informacije
127 RKTG -19107 Fišler Josef Temerin Temerin detaljne informacije
128 RKTG -19109 Fogarasi Jožef Temerin Temerin detaljne informacije
129 RKTG -19111 Fridrih Stefan Temerin Temerin detaljne informacije
130 RKTG -19113 Fišteš Karolj Ferenc 1920 Temerin Temerin detaljne informacije
131 RKTG -19114 Fusko Ištvan Ištvan 1921 Temerin Temerin detaljne informacije
132 RKTG -19116 Gajo Ištvan Terez 1912 Temerin Temerin detaljne informacije
133 RKTG -19118 Gardovicki Gergelj Temerin Temerin detaljne informacije
134 RKTG -19119 Giric Ištvan Janoš 1892 Temerin Temerin detaljne informacije
135 RKTG -19121 Gobor Jožef 1924 Temerin Temerin detaljne informacije
136 RKTG -19125 Gobor Lajoš Maćaš 1913 Temerin Temerin detaljne informacije
137 RKTG -19126 Gobor Laslo Ištvan 1921 Temerin Temerin detaljne informacije
138 RKTG -19128 Godor Temerin Temerin detaljne informacije
139 RKTG -19129 Gombar Đerđ Đerđ 1920 Temerin Temerin detaljne informacije
140 RKTG -19130 Gombar Mariška Jovan 1910 Đurđevo Temerin detaljne informacije
141 RKTG -19622 Đula Laslo Temerin Temerin detaljne informacije
142 RKTG -19623 Đuraki Imre Temerin Temerin detaljne informacije
143 RKTG -19626 Đuraki Peter Peter 1894 Temerin Temerin detaljne informacije
144 RKTG -19627 Hajdu Gašpar Gašpar 1916 Temerin Temerin detaljne informacije
145 RKTG -19628 Hajdu Imre Maćaš 1911 Temerin Temerin detaljne informacije
146 RKTG -19629 Hajdu Imre Janoš 1910 Temerin Temerin detaljne informacije
147 RKTG -19630 Hajdžer Pera Žabalj Temerin detaljne informacije
148 RKTG -19631 Halai Ištvan Ferenc 1919 Temerin Temerin detaljne informacije
149 RKTG -19632 Halai Ištvan Ferenc 1920 Temerin Temerin detaljne informacije
150 RKTG -19633 Hegediš Ferenc 1889 Temerin Temerin detaljne informacije
151 RKTG -19634 Hegediš Jožef Peter 1913 Temerin Temerin detaljne informacije
152 RKTG -19635 Hegediš Mihalj Mihalj 1898 Temerin Temerin detaljne informacije
153 RKTG -19636 Hegdiš Peter Peter 1911 Temerin Temerin detaljne informacije
154 RKTG -19637 Hegediš Silvester Andraš 1919 Temerin Temerin detaljne informacije
155 RKTG -19638 Hegediš Vince Mihalj 1883 Temerin Temerin detaljne informacije
156 RKTG -19639 Hevizi Ferenc Maćaš 1899 Temerin Temerin detaljne informacije
157 RKTG -19640 Heviti Ferenc Peter 1922 Temerin Temerin detaljne informacije
158 RKTG -19641 Hevizi Ferenc Andraš 1899 Temerin Temerin detaljne informacije
159 RKTG -19642 Hevizi Đerđ Adam 1906 Temerin Temerin detaljne informacije
160 RKTG -19643 Hevizi Ištvan Temerin Temerin detaljne informacije
161 RKTG -19644 Hevneci Ferenc Maćaš 1895 Temerin Temerin detaljne informacije
162 RKTG -19645 Holaji Ištvan Ferenc 1920 Temerin Temerin detaljne informacije
163 RKTG -19646 Horvat Imre Temerin Temerin detaljne informacije
164 RKTG -19647 Horvat Jožef Andraš 1922 Temerin Temerin detaljne informacije
165 RKTG -19648 Horvat Ferenc Ferenc 1902 Temerin Temerin detaljne informacije
166 RKTG -19649 Horvat Đula Temerin Temerin detaljne informacije
167 RKTG -19650 Horvat Ištvan Ištvan 1908 Inđija Temerin detaljne informacije
168 RKTG -19651 Horvat Ištvan Mihalj 1908 Inđija Temerin detaljne informacije
169 RKTG -19736 Horvat Janoš Mihalj 1924 Temerin Temerin detaljne informacije
170 RKTG -19737 Horvat Karolj Janoš 1922 Temerin Temerin detaljne informacije
171 RKTG -19738 Horvat Mihalj Mihalj 1912 Temerin Temerin detaljne informacije
172 RKTG -19740 Iktotin Janoš Janoš 1920 Temerin Temerin detaljne informacije
173 RKTG -19742 Ileš Mihalj Janoš 1885 Temerin Temerin detaljne informacije
174 RKTG -19745 Ivanić Janoš Adam 1908 Temerin Temerin detaljne informacije
175 RKTG -19747 Ivanić Janoš Pal 1890 Temerin Temerin detaljne informacije
176 RKTG -19752 Jankovič Andraš Gabor 1919 Temerin Temerin detaljne informacije
177 RKTG -19754 Janoši Andraš Janoš 1906 Temerin Temerin detaljne informacije
178 RKTG -19758 Janoši Ištvan 1913 Temerin Temerin detaljne informacije
179 RKTG -19760 Juhas Janoš Đerđ 1905 Golubinci Temerin detaljne informacije
180 RKTG -19763 Kačor Janoš Andraš 1920 Temerin Temerin detaljne informacije
181 RKTG -19765 Kalmar Ištvan Maćaš 1895 Temerin Temerin detaljne informacije
182 RKTG -19768 Kalmar Karolj Jožef 1907 Temerin Temerin detaljne informacije
183 RKTG -19770 Kaloci Šandor 1921 Temerin Temerin detaljne informacije
184 RKTG -19772 Kandelka Vendel Vendel 1920 Temerin Temerin detaljne informacije
185 RKTG -19777 Kašlik Jožef Temerin Temerin detaljne informacije
186 RKTG -19779 Kašlik Petar Peter 1919 Temerin Temerin detaljne informacije
187 RKTG -19781 Kasa Imre Ištvan 1923 Temerin Temerin detaljne informacije
188 RKTG -19783 Katona Andrija Janoš 1919 Temerin Temerin detaljne informacije
189 RKTG -19785 Kelemen Andrija 1901 Temerin Temerin detaljne informacije
190 RKTG -19787 Kerekeš Pal 1899 Temerin Temerin detaljne informacije
191 RKTG -19788 Kerteši Ištvan Janoš 1897 Temerin Temerin detaljne informacije
192 RKTG -19789 Kihut Andraš Janoš 1903 Temerin Temerin detaljne informacije
193 RKTG -19791 Kihut Antal Antal 1916 Temerin Temerin detaljne informacije
194 RKTG -19793 Kihut Karolj Ištvan 1921 Temerin Temerin detaljne informacije
195 RKTG -19797 Kliban Ištvan Andrija 1892 Temerin Temerin detaljne informacije
196 RKTG -19800 Klinec Andraš 1919 Temerin Temerin detaljne informacije
197 RKTG -19801 Klipec Ištvan Temerin Temerin detaljne informacije
198 RKTG -20062 Kmetovič Pal Temerin Temerin detaljne informacije
199 RKTG -20063 Kočiška Ferenc Temerin Temerin detaljne informacije
200 RKTG -20064 Kočička Mihalj Đerđ 1896 Temerin Temerin detaljne informacije
201 RKTG -20065 Kočička Mihalj Jožef 1890 Temerin Temerin detaljne informacije
202 RKTG -20066 Kočiš Temerin Temerin detaljne informacije
203 RKTG -20068 Kohanec Šandor Temerin Temerin detaljne informacije
204 RKTG -20070 Kokai Pal Andraš 1908 Nova Crnja Temerin detaljne informacije
205 RKTG -20072 Konderka Vendel Temerin Temerin detaljne informacije
206 RKTG -20074 Koperec Anal Jožef 1920 Temerin Temerin detaljne informacije
207 RKTG -20075 Koperec Janoš Andraš 1892 Temerin Temerin detaljne informacije
208 RKTG -20076 Košicki Ferenc Janoš 1895 Temerin Temerin detaljne informacije
209 RKTG -20077 Kotas Ištvan 1913 Petrovac Temerin detaljne informacije
210 RKTG -20078 Kovač Andraš Andraš 1905 Temerin Temerin detaljne informacije
211 RKTG -20079 Kovač Imre Andraš 1895 Temerin Temerin detaljne informacije
212 RKTG -20080 Kovač Janoš Janoš 1913 Temerin Temerin detaljne informacije
213 RKTG -20081 Kovač Jožef Mihalj 1915 Temerin Temerin detaljne informacije
214 RKTG -20082 Kovač Jožef Jožef 1914 Temerin Temerin detaljne informacije
215 RKTG -20083 Kovač Karolj Janoš 1892 Temerin Temerin detaljne informacije
216 RKTG -20084 Kovač Pal Temerin Temerin detaljne informacije
217 RKTG -20088 Kulač Ištvan Ištvan Temerin Temerin detaljne informacije
218 RKTG -20089 Kurcinak Ileš Đerđ 1904 Temerin Temerin detaljne informacije
219 RKTG -20090 Kurcinak Ileš Đerđ 1896 Temerin Temerin detaljne informacije
220 RKTG -20091 Kurcinak Janoš Janoš 1893 Temerin Temerin detaljne informacije
221 RKTG -20092 Kurcinak Antal Andraš 1925 Temerin Temerin detaljne informacije
222 RKTG -20093 Kurla Jožef Temerin Temerin detaljne informacije
223 RKTG -20094 Laslo Andraš Ištvan 1901 Temerin Temerin detaljne informacije
224 RKTG -20095 Laslo Ištvan Janoš 1914 Temerin Temerin detaljne informacije
225 RKTG -20099 Kerekeš Pal 1905 nepoznato Temerin detaljne informacije
226 RKTG -20100 Lenđel Ferenc Jožef 1907 Temerin Temerin detaljne informacije
227 RKTG -20101 Lepar Ištvan Janoš 1928 Temerin Temerin detaljne informacije
228 RKTG -20102 Lepar Janoš Janoš 1906 Temerin Temerin detaljne informacije
229 RKTG -20103 Loc Andraš Temerin Temerin detaljne informacije
230 RKTG -20104 Loc Šandor Šandor 1923 Temerin Temerin detaljne informacije
231 RKTG -20105 Loc Šandor Šandor 1924 Temerin Temerin detaljne informacije
232 RKTG -20107 Lukač Ištvan Janoš 1906 Temerin Temerin detaljne informacije
233 RKTG -20108 Lukač Karolj Ištvan 1912 Temerin Temerin detaljne informacije
234 RKTG -20109 Madas Andraš Jožef 1921 Temerin Temerin detaljne informacije
235 RKTG -20110 Mađar Nandor Temerin Temerin detaljne informacije
236 RKTG -20111 Mađar Šandor Šandor 1912 Temerin Temerin detaljne informacije
237 RKTG -20112 Major Jožef Mihalj 1901 Temerin Temerin detaljne informacije
238 RKTG -20113 Martinovič Janoš Luka 1911 Temerin Temerin detaljne informacije
239 RKTG -20114 Majer Temerin Temerin detaljne informacije
240 RKTG -20117 Mazanji Janoš Temerin Temerin detaljne informacije
241 RKTG -20118 Medve Đerđ 1921 Telečka Temerin detaljne informacije
242 RKTG -20120 Mesaroš Mihalj Mihalj 1905 Temerin Temerin detaljne informacije
243 RKTG -20121 Moiško Andraš Jožef 1903 Temerin Temerin detaljne informacije
244 RKTG -20123 Moiško Ferenc Antal Temerin Temerin detaljne informacije
245 RKTG -20124 Moiško Janoš Antal 1874 Temerin Temerin detaljne informacije
246 RKTG -20125 Moiško Janoš Antal 1920 Temerin Temerin detaljne informacije
247 RKTG -20126 Moiško Jožef Jožef 1894 Temerin Temerin detaljne informacije
248 RKTG -20180 Kiš Jovan Jovan 1945 Bački Jarak Bački Jarak detaljne informacije
249 RKTG -20225 Hajcman Ana Adam 1945 Bački Jarak Bački Jarak detaljne informacije
250 RKTG -20248 Modom Janoš Đerđ 1918 Temerin Temerin detaljne informacije
251 RKTG -20253 Morvai Andraš Ištvan 1925 Temerin Temerin detaljne informacije
252 RKTG -20257 Morvai Ferenc Ignjac 1905 Temerin Temerin detaljne informacije
253 RKTG -20258 Morvai Imre Janoš 1922 Temerin Temerin detaljne informacije
254 RKTG -20260 Morvai Ištvan Ištvan 1914 Temerin Temerin detaljne informacije
255 RKTG -20263 Morvai Janoš Janoš 1926 Temerin Temerin detaljne informacije
256 RKTG -20267 Morvai Janoš Janoš 1924 Temerin Temerin detaljne informacije
257 RKTG -20269 Morvai Jožef Marton 1898 Temerin Temerin detaljne informacije
258 RKTG -20272 Morvai Tot Jožef Jožef 1921 Temerin Temerin detaljne informacije
259 RKTG -20273 Murjan Ištvan Ferenc 1916 Temerin Temerin detaljne informacije
260 RKTG -20274 Nadasi Andraš Temerin Temerin detaljne informacije
261 RKTG -20279 Nađ Imre Janoš 1920 Temerin Temerin detaljne informacije
262 RKTG -20282 Nađ Imre Ištvan 1921 Temerin Temerin detaljne informacije
263 RKTG -20285 Nađ Imre Janoš 1912 Temerin Temerin detaljne informacije
264 RKTG -20290 Šurjan Ištvan Ferenc 1917 Temerin Temerin detaljne informacije
265 RKTG -20292 Nađ Jožef Temerin Temerin detaljne informacije
266 RKTG -20294 Nađ Mihalj Mihalj 1920 Temerin Temerin detaljne informacije
267 RKTG -20297 Nađidai Ferenc Temerin Temerin detaljne informacije
268 RKTG -20300 Nađidai Janoš Mihalj 1891 Temerin Temerin detaljne informacije
269 RKTG -20302 Nađidai Mihalj Mihalj 1909 Temerin Temerin detaljne informacije
270 RKTG -20304 Nađidai Pal Janoš 1906 Temerin Temerin detaljne informacije
271 RKTG -20306 Nas Petar Ferenc 1920 Temerin Temerin detaljne informacije
272 RKTG -20308 Nemet Janoš Janoš 1920 Temerin Temerin detaljne informacije
273 RKTG -20755 Butler August 1914 Herne Bački Jarak detaljne informacije
274 RKTG -20791 Huc Jelisaveta 1880 Vukovar Bački Jarak detaljne informacije
275 RKTG -20886 Blajh Jakob 1884 Banovci Bački Jarak detaljne informacije
276 RKTG -20917 Op Eva Fridrih 1945 Bački Jarak Bački Jarak detaljne informacije
277 RKTG -20923 Masing Antun Jovan 1945 Bački Jarak Bački Jarak detaljne informacije
278 RKTG -20946 Kremer Katarina Josip 1873 Vukovar Bački Jarak detaljne informacije
279 RKTG -21054 Kenigskneht Rozalija Tobias 1867 Vukovar Bački Jarak detaljne informacije
280 RKTG -21082 Engelman Nikola Đorđe 1890 A -nepoznato Bački Jarak detaljne informacije
281 RKTG -21118 Nemet Janoš Jožef 1894 Temerin Temerin detaljne informacije
282 RKTG -21119 Nemet Mihalj Ferenc 1919 Temerin Temerin detaljne informacije
283 RKTG -21120 Nemet Šandor Temerin Temerin detaljne informacije
284 RKTG -21121 Novak Janoš Janoš 1914 Temerin Temerin detaljne informacije
285 RKTG -21122 Novak Peter Janoš 1900 Temerin Temerin detaljne informacije
286 RKTG -21123 Olah Maćaš Temerin Temerin detaljne informacije
287 RKTG -21126 Palinkaš Janoš Janoš 1900 Temerin Temerin detaljne informacije
288 RKTG -21127 Žunji Jožef Jožef 1912 Temerin Temerin detaljne informacije
289 RKTG -21128 Palinkaš Janoš Gergej 1903 Temerin Temerin detaljne informacije
290 RKTG -21130 Pap Ištvan Andraš 1922 Temerin Temerin detaljne informacije
291 RKTG -21131 Pap Janoš Maćaš 1891 Temerin Temerin detaljne informacije
292 RKTG -21132 Pap Jožef Ištvan 1897 Temerin Temerin detaljne informacije
293 RKTG -21134 Pap Pal Ištvan 1903 Temerin Temerin detaljne informacije
294 RKTG -21135 Pardovicki Gergelj Antal 1902 Nikinci Temerin detaljne informacije
295 RKTG -21136 Pašćik Petar Temerin Temerin detaljne informacije
296 RKTG -21137 Pastor Ištvan Jožef 1900 Temerin Temerin detaljne informacije
297 RKTG -21138 Pastor Marton Andraš 1922 Temerin Temerin detaljne informacije
298 RKTG -21139 Pastor Mihalj Mikloš 1921 Temerin Temerin detaljne informacije
299 RKTG -21141 Patarica Ferenc 1899 Temerin Temerin detaljne informacije
300 RKTG -21142 Patarica Đerđ Ištvan 1910 Temerin Temerin detaljne informacije
301 RKTG -21143 Patarica Karolj Jožef 1879 Temerin Temerin detaljne informacije
302 RKTG -21144 Patarica Karolj ml. Karolj Temerin Temerin detaljne informacije
303 RKTG -21146 Patarica Šandor Ferenc 1920 Temerin Temerin detaljne informacije
304 RKTG -21147 Patarica Šandor Karolj 1926 Temerin Temerin detaljne informacije
305 RKTG -21245 Pece Julijana 1919 Temerin Temerin detaljne informacije
306 RKTG -21246 Peter Šandor Temerin Temerin detaljne informacije
307 RKTG -21247 Pete Vince Mihalj 1920 Temerin Temerin detaljne informacije
308 RKTG -21248 Petro Ileš Andraš 1899 Temerin Temerin detaljne informacije
309 RKTG -21249 Pogač Imre Lajoš 1904 Temerin Temerin detaljne informacije
310 RKTG -21251 Pobažan Đerđ Janoš 1921 Temerin Temerin detaljne informacije
311 RKTG -21252 Považan Pal Pal 1905 Temerin Temerin detaljne informacije
312 RKTG -21253 Šener Terez Florian 1881 Kula Temerin detaljne informacije
313 RKTG -21254 Prokai Pal Pal 1907 Temerin Temerin detaljne informacije
314 RKTG -21255 Radatović Andrija 1898 Temerin Temerin detaljne informacije
315 RKTG -21256 Rajda Imre Maćaš 1912 Temerin Temerin detaljne informacije
316 RKTG -21257 Rapić Jožef Maćaš 1911 Temerin Temerin detaljne informacije
317 RKTG -21258 Rezbar Pal Maćaš 1875 Temerin Temerin detaljne informacije
318 RKTG -21260 Šagi Janoš Jožef 1905 Temerin Temerin detaljne informacije
319 RKTG -21261 Šagi Janoš Pal 1921 Temerin Temerin detaljne informacije
320 RKTG -21262 Šagi Jožef Jožef 1923 Temerin Temerin detaljne informacije
321 RKTG -21263 Šamu Adam Jožef 1901 Temerin Temerin detaljne informacije
322 RKTG -21264 Šandor Đerđ Đerđ 1920 Temerin Temerin detaljne informacije
323 RKTG -21265 Šandor Peter 1904 Temerin Temerin detaljne informacije
324 RKTG -21266 Šanta Ištvan Ištvan 1922 nepoznato Temerin detaljne informacije
325 RKTG -21267 Šimonji Jožef Eržebet 1883 Temerin Temerin detaljne informacije
326 RKTG -21268 Šnajder Šandor Šandor 1922 Temerin Temerin detaljne informacije
327 RKTG -21271 Šereš Mihalj Ištvan 1881 Temerin Temerin detaljne informacije
328 RKTG -21273 Šurjan Andraš Ištvan 1922 Temerin Temerin detaljne informacije
329 RKTG -21402 Šurjan Jožef Jožef 1902 Temerin Temerin detaljne informacije
330 RKTG -21403 Sakal Ištvan Ištvan 1921 Temerin Temerin detaljne informacije
331 RKTG -21405 Salai Laslo Temerin Temerin detaljne informacije
332 RKTG -21406 Serenčeš Matija Jožef 1899 Temerin Temerin detaljne informacije
333 RKTG -21408 Silak Antal Kovač Antal 1919 Temerin Temerin detaljne informacije
334 RKTG -21410 Skotovič Ištvan Ferenc 1925 Temerin Temerin detaljne informacije
335 RKTG -21411 Slimak Antal Ištvan 1911 Temerin Temerin detaljne informacije
336 RKTG -21412 Seleši Imre Šandor 1905 Temerin Temerin detaljne informacije
337 RKTG -21413 Seleši Ištvan Šandor 1892 Temerin Temerin detaljne informacije
338 RKTG -21414 Sič Mihalj Andraš 1882 Temerin Temerin detaljne informacije
339 RKTG -21415 Talo Andraš Gašpar 1889 Temerin Temerin detaljne informacije
340 RKTG -21416 Talo Andraš Gašpar 1918 Temerin Temerin detaljne informacije
341 RKTG -21417 Talo Ferenc Pal 1922 Temerin Temerin detaljne informacije
342 RKTG -21419 Tenji Karolj Eden 1909 Temerin Temerin detaljne informacije
343 RKTG -21420 Ternovac Stevan st. Maćaš 1886 Temerin Temerin detaljne informacije
344 RKTG -21421 Trenovac Stevan ml. Ištvan 1913 Temerin Temerin detaljne informacije
345 RKTG -21422 Ternovac Lajoš Ištvan 1916 Temerin Temerin detaljne informacije
346 RKTG -21424 Tot Ferenc Ferenc 1912 Temerin Temerin detaljne informacije
347 RKTG -21425 Tot Ferenc Julijana 1920 Žabalj Temerin detaljne informacije
348 RKTG -21426 Tot Imre Andraš 1899 Temerin Temerin detaljne informacije
349 RKTG -21427 Tot Ištvan Mihalj 1900 Temerin Temerin detaljne informacije
350 RKTG -21429 Tot Ištvan Pal 1900 Temerin Temerin detaljne informacije
351 RKTG -21430 Tot Stevan Andraš 1899 Temerin Temerin detaljne informacije
352 RKTG -21431 Tot Ištvan Andraš 1897 Temerin Temerin detaljne informacije
353 RKTG -21432 Tot Ištvan Maćaš 1893 Temerin Temerin detaljne informacije
354 RKTG -21433 Tot Janoš Jožef 1904 Temerin Temerin detaljne informacije
355 RKTG -21567 Dujmović Antal 1909 Vilovo Temerin detaljne informacije
356 RKTG -21689 Tot Jožef Jožef 1922 Temerin Temerin detaljne informacije
357 RKTG -21690 Tot Karolj Đerđ 1926 Temerin Temerin detaljne informacije
358 RKTG -21691 Tot Mihalj Mihalj 1910 Temerin Temerin detaljne informacije
359 RKTG -21692 Tot Šandor Janoš 1916 Temerin Temerin detaljne informacije
360 RKTG -21693 Urač Ištvan Ištvan 1910 Temerin Temerin detaljne informacije
361 RKTG -21694 Urač Ištvan Maćaš 1911 Temerin Temerin detaljne informacije
362 RKTG -21696 Urač Lajoš Ištvan 1905 Temerin Temerin detaljne informacije
363 RKTG -21697 Urač Maćaš Janoš 1886 Temerin Temerin detaljne informacije
364 RKTG -21698 Urač Pal Pal 1915 Temerin Temerin detaljne informacije
365 RKTG -21699 Urač Pal Jožef 1909 Temerin Temerin detaljne informacije
366 RKTG -21700 Uri Ištvan Janoš 1920 Temerin Temerin detaljne informacije
367 RKTG -21701 Uri Petar Janoš 1885 Temerin Temerin detaljne informacije
368 RKTG -21702 Varga Andraš Ištvan 1921 Temerin Temerin detaljne informacije
369 RKTG -21704 Varga Andraš Andraš 1901 Temerin Temerin detaljne informacije
370 RKTG -21706 Varga Ferenc Ferenc 1894 Temerin Temerin detaljne informacije
371 RKTG -21708 Varga Đula Šandor 1907 Temerin Temerin detaljne informacije
372 RKTG -21709 Varga Imre Pal 1921 Temerin Temerin detaljne informacije
373 RKTG -21710 Vraga Imre Pal 1923 Temerin Temerin detaljne informacije
374 RKTG -21711 Varga Janoš Janoš 1907 Temerin Temerin detaljne informacije
375 RKTG -21712 Varga Janoš Ferenc 1897 Temerin Temerin detaljne informacije
376 RKTG -21713 Varga Janoš ml. Janoš 1921 Temerin Temerin detaljne informacije
377 RKTG -21714 Varga Karolj Ištvan 1905 Temerin Temerin detaljne informacije
378 RKTG -21715 Varga Maćaš Ištvan 1891 Temerin Temerin detaljne informacije
379 RKTG -21716 Varga Maćaš Maćaš 1885 Temerin Temerin detaljne informacije
380 RKTG -21917 Silak Andraš Peter 1900 Temerin Temerin detaljne informacije
381 RKTG -21919 Varga Maćaš Ferenc 1914 Temerin Temerin detaljne informacije
382 RKTG -21920 Varga Šandor Ištvan 1919 Temerin Temerin detaljne informacije
383 RKTG -21921 Večera Imre Jožef 1907 Temerin Temerin detaljne informacije
384 RKTG -21922 Veči Ištvan Mihalj 1898 Temerin Temerin detaljne informacije
385 RKTG -21923 Veči Janoš Temerin Temerin detaljne informacije
386 RKTG -21924 Ven Šandor Lajoš 1923 Temerin Temerin detaljne informacije
387 RKTG -21925 Ven Imre Temerin Temerin detaljne informacije
388 RKTG -21926 Ven Ištvan Ištvan 1898 Temerin Temerin detaljne informacije
389 RKTG -21927 Ven Lajoš Janoš 1904 Temerin Temerin detaljne informacije
390 RKTG -21928 Ven Peter 1901 Temerin Temerin detaljne informacije
391 RKTG -21930 Vida Janoš Janoš 1899 Temerin Temerin detaljne informacije
392 RKTG -21931 Vig Ferenc Karolj 1900 Temerin Temerin detaljne informacije
393 RKTG -21932 Vigi Ištvan Ištvan 1882 Temerin Temerin detaljne informacije
394 RKTG -21933 Vigi Šandor 1882 Temerin Temerin detaljne informacije
395 RKTG -21934 Virc Florijan Temerin Temerin detaljne informacije
396 RKTG -21935 Vojner Đula Temerin Temerin detaljne informacije
397 RKTG -21937 Velf Imre Jožef 1907 Temerin Temerin detaljne informacije
398 RKTG -21938 Volpert Franc Nikolaus 1889 Temerin Temerin detaljne informacije
399 RKTG -21939 Zarnocki Pal Janoš 1904 Temerin Temerin detaljne informacije
400 RKTG -21940 Zavarko Ištvan Ferenc 1912 Temerin Temerin detaljne informacije
401 RKTG -21941 Zavarko Ištvan Janoš 1903 Temerin Temerin detaljne informacije
402 RKTG -21943 Zelenka Andraš Đerđ 1889 Temerin Temerin detaljne informacije
403 RKTG -21945 Zelenka Antal Antal 1925 Temerin Temerin detaljne informacije
404 RKTG -21948 Zelenka Pal Ferenc 1908 Temerin Temerin detaljne informacije
405 RKTG -21950 Žadanji Andraš Jožef 1921 Temerin Temerin detaljne informacije
406 RKTG -21951 Želi Lajoš Ištvan 1916 Temerin Temerin detaljne informacije
407 RKTG -21952 Žunji Andraš 1899 Temerin Temerin detaljne informacije
408 RKTG -21954 Žunji Mađaš Janoš 1920 Temerin Temerin detaljne informacije
409 RKTG -25113 Filipović Josip Đorđe 1945 Bački Jarak Bački Jarak detaljne informacije
410 RKTG -25994 Sajdl Eva 1868 Bački Jarak Vukovar detaljne informacije
411 RKTG -27826 Kauder Matilda Vilim 1913 Vukovar Bački Jarak detaljne informacije
412 RKTG -29675 Švager Andrija Mihajlo 1875 Vukovar Bački Jarak detaljne informacije
413 RKTG -29811 Šmit Marija Mihajlo 1865 Vukovar Bački Jarak detaljne informacije
414 RKTG -30003 Švoper Rozina 1870 Vukovar Bački Jarak detaljne informacije
415 RKTG -30236 Šuster Đorđe Đorđe 1898 Karlovac Bački Jarak detaljne informacije
416 RKTG -30251 Kinkel Fridrih 1945 Bački Jarak Bački Jarak detaljne informacije
417 RKTG -30567 Rizer Adam 1945 Bački Jarak Bački Jarak detaljne informacije
418 RKTG -31947 Holbaum Antun Josip 1870 Vukovar Bački Jarak detaljne informacije
419 RKTG -32307 Imštat Ingebarg Karlo 1945 Bački Jarak Bački Jarak detaljne informacije
420 RKTG -32552 Šefer Ferdinand Ferdinand 1945 Bački Jarak Bački Jarak detaljne informacije
421 RKTG -32623 Fišer Marija 1876 Temerin Temerin detaljne informacije
422 RKTG -32690 Lukač Stevan 1906 Temerin Temerin detaljne informacije
423 RKTG -32691 Kovač Petar 1914 Temerin Temerin detaljne informacije
424 RKTG -32700 Pogač Mirko 1904 Temerin Temerin detaljne informacije
425 RKTG -32980 Vil Katarina Jakob 1871 A NEPOZNATO Bački Jarak detaljne informacije
426 RKTG -33174 Mor Kristina Josif 1875 Temerin Temerin detaljne informacije
427 RKTG -33243 Apausler Đorđe Đorđe 1943 Vukovar Bački Jarak detaljne informacije
428 RKTG -33254 Šmelcer Vikrotija 1873 Vukovar Bački Jarak detaljne informacije
429 RKTG -33458 Šefer Marija Martin 1945 Bački Jarak Bački Jarak detaljne informacije
430 RKTG -33464 Gerber Josif 1943 Vukovar Bački Jarak detaljne informacije
431 RKTG -33472 Osvald Marija Jovan 1945 Bački Jarak Bački Jarak detaljne informacije
432 RKTG -33541 Ekmajer Mihajlo Konrad 1860 Temerin Temerin detaljne informacije
433 RKTG -33559 Garb Marija Josip 1878 A NEPOZNATO Bački Jarak detaljne informacije
434 RKTG -33561 Bek Katarina Petar 1882 A NEPOZNATO Bački Jarak detaljne informacije
435 RKTG -33587 Sajder Rozalija 1865 Vukovar Bački Jarak detaljne informacije
436 RKTG -33593 Provoznik Veronika 1874 Vukovar Bački Jarak detaljne informacije
437 RKTG -33672 Gabel Ana Martin 1879 Vukovar Bački Jarak detaljne informacije
438 RKTG -33680 Đurković Pavle Pavle 1945 Bački Jarak Bački Jarak detaljne informacije
439 RKTG -33750 Jak Lorenc 1862 A-nepoznato Bački Jarak detaljne informacije
440 RKTG -33784 Ašberger Terezija Filip 1945 Bački Jarak Bački Jarak detaljne informacije
441 RKTG -33795 Gros Stevan Adam 1945 Bački Jarak Bački Jarak detaljne informacije
442 RKTG -33845 Fišer Jelisaveta Antun 1911 Temerin Temerin detaljne informacije
443 RKTG -33856 Bencer Jakob Jovan 1864 Temerin Temerin detaljne informacije
444 RKTG -34439 Šefer Ana Josip 1879 Temerin Temerin detaljne informacije
445 RKTG -34987 Koh Đura 1873 Vukovar Bački Jarak detaljne informacije
446 RKTG -34999 Šnur Eva Jovan 1945 Bački Jarak Bački Jarak detaljne informacije
447 RKTG -35003 Bauman Manfred 1945 Bački Jarak Bački Jarak detaljne informacije
448 RKTG -35086 Hajns Marija 1887 Vukovar Bački Jarak detaljne informacije
449 RKTG -35164 Fišer Andrija Andrija 1872 Vukovar Bački Jarak detaljne informacije
450 RKTG -35220 Haupt Marija Josip 1878 Popka Bački Jarak detaljne informacije
451 RKTG -35266 Šil Johana 1868 Vukovar Bački Jarak detaljne informacije
452 RKTG -35287 Veber Helga Filip 1944 Temerin Temerin detaljne informacije
453 RKTG -35844 Herman Stevan Josip 1864 Vukovar Bački Jarak detaljne informacije
454 RKTG -35847 Derner Terezija 1884 Vukovar Bački Jarak detaljne informacije
455 RKTG -35961 Ekmajer Magdalena Kristijan 1867 Temerin Temerin detaljne informacije
456 RKTG -35972 Šer Lukas Lukas 1945 Bački Jarak Bački Jarak detaljne informacije
457 RKTG -35999 Bubenhajmer Siglinde Vilhelm 1945 Bački Jarak Bački Jarak detaljne informacije
458 RKTG -36071 Bauer Josip Josip 1870 Temerin Temerin detaljne informacije
459 RKTG -36080 Hohbaum Helena 1882 Vukovar Bački Jarak detaljne informacije
460 RKTG -37951 Gerber Jelisaveta 1878 Vukovar Bački Jarak detaljne informacije
461 RKTG -37967 Šmid Ana Antun 1887 Vukovar Bački Jarak detaljne informacije
462 RKTG -37979 Volšperger Erna Antun 1923 Vukovar Bački Jarak detaljne informacije
463 RKTG -38053 El Jovan Jovan 1904 Temerin Temerin detaljne informacije
464 RKTG -38072 Rajh Mihajlo Jovan 1875 Bački Jarak Bački Jarak detaljne informacije
465 RKTG -38075 Birn Elizabeta Petar 1884 Vukovar Bački Jarak detaljne informacije
466 RKTG -38076 Edl Ivanova Pavle 1900 Vukovar Bački Jarak detaljne informacije
467 RKTG -38079 Majer Martin Matija 1885 Vukovar Bački Jarak detaljne informacije
468 RKTG -38080 Volpert Matijas Franc 1857 Temerin Temerin detaljne informacije
469 RKTG -38083 Banković Helmut Paul 1944 Temerin Temerin detaljne informacije
470 RKTG -38093 Sohar Anton Karlo 1944 Bački Jarak Bački Jarak detaljne informacije
471 RKTG -38210 Majer Margit 1890 Vukovar Bački Jarak detaljne informacije
472 RKTG -38211 Majer Ana 1875 Vukovar Bački Jarak detaljne informacije
473 RKTG -38212 Ketenbah Marija Josip 1904 Vukovar Bački Jarak detaljne informacije
474 RKTG -38226 Polher Josip Josip 1881 Vukovar Bački Jarak detaljne informacije
475 RKTG -38250 Koh Marija Josip 1877 Vukovar Bački Jarak detaljne informacije
476 RKTG -38404 Majer Slobodan 1944 Bački Jarak Bački Jarak detaljne informacije
477 RKTG -38481 Štencel Katarina 1876 Vukovar Bački Jarak detaljne informacije
478 RKTG -39247 Kolbrih Jakob Nikola 1877 A NEPOZNATO Bački Jarak detaljne informacije
479 RKTG -39275 Galček Jelisaveta Mihajlo 1871 Ilok Bački Jarak detaljne informacije
480 RKTG -39291 Repman Anton Jovan 1872 Vukovar Bački Jarak detaljne informacije
481 RKTG -39304 Burman Terezija Franja 1877 Vukovar Bački Jarak detaljne informacije
482 RKTG -39321 Kerner Irena Josip 1888 Beli Manastir Bački Jarak detaljne informacije
483 RKTG -39350 Gem Katarina 1885 Vukovar Bački Jarak detaljne informacije
484 RKTG -39367 Vigand Katarina Georg 1878 Bački Jarak Bački Jarak detaljne informacije
485 RKTG -39392 Šild Eva Tomas 1868 Vukovar Bački Jarak detaljne informacije
486 RKTG -39421 Rajter Franciška Petar 1891 Temerin Temerin detaljne informacije
487 RKTG -39555 Šterc Barbara Georg 1872 Kozarac Kozarac detaljne informacije
488 RKTG -39584 Fišer Elisabet Andrija 1882 Temerin Temerin detaljne informacije
489 RKTG -39828 Sisler Katarina Franja 1879 Vukovar Bački Jarak detaljne informacije
490 RKTG -39996 Birger Katarina Jovan 1881 Vukovar Bački Jarak detaljne informacije
491 RKTG -40000 Majerhofer Roza 1865 Vukovar Bački Jarak detaljne informacije
492 RKTG -40023 Mans Stevan Matija 1904 Tenja Bački Jarak detaljne informacije
493 RKTG -40036 Udvari Jovan Jovan 1884 A NEPOZNATO Bački Jarak detaljne informacije
494 RKTG -40039 Bruner Đorđe Đorđe 1870 Ilača Bački Jarak detaljne informacije
495 RKTG -40051 Fleš Julijana Jakob 1878 Sotin Bački Jarak detaljne informacije
496 RKTG -40083 Turo Barbara Georg 1875 Bački Jarak Bački Jarak detaljne informacije
497 RKTG -40090 Šmit Anton Lorenc 1883 Vukovar Bački Jarak detaljne informacije
498 RKTG -40136 Aman Helene Jovan 1873 Vukovar Bački Jarak detaljne informacije
499 RKTG -40139 Posovac Anton Anton 1884 Dabar Bački Jarak detaljne informacije
500 RKTG -40161 Renc Kristijan 1885 Temerin Temerin detaljne informacije
501 RKTG -40193 Behtler Jovan 1880 Nepoznata Bački Jarak detaljne informacije
502 RKTG -41854 Vajnrauh Terezija 1884 Vukovar Bački Jarak detaljne informacije
503 RKTG -42333 Šer Helena Georg 1943 Bački Jarak Bački Jarak detaljne informacije
504 RKTG -42336 Heman Martin Petar 1876 Temerin Temerin detaljne informacije
505 RKTG -42542 Klajn Adela 1865 Sotin Bački Jarak detaljne informacije
506 RKTG -42556 Jedeli Jovan Anotn 1945 Bački Jarak Bački Jarak detaljne informacije
507 RKTG -42561 Pencer Magdlalena 1871 Temerin Temerin detaljne informacije
508 RKTG -42586 Šercinger Herbert Josif 1942 Vukovar Bački Jarak detaljne informacije
509 RKTG -42853 Huc Jakob Martin 1872 Vukovar Bački Jarak detaljne informacije
510 RKTG -42883 Kuner Rozina 1876 Vukovar Bački Jarak detaljne informacije
511 RKTG -42886 Šener Petar Jakob 1871 Temerin Temerin detaljne informacije
512 RKTG -42903 Fridrih Sofija 1890 Vukovar Bački Jarak detaljne informacije
513 RKTG -42907 Štele Marija Anton 1945 Bački Jarak Bački Jarak detaljne informacije
514 RKTG -42909 Fehtig Ana Ferdinand 1944 Sotin Bački Jarak detaljne informacije
515 RKTG -43135 Belić Milenko Toša 1913 Gospođinci Gospođinci detaljne informacije
516 RKTG -43444 Bikić Stevan Ilija 1884 Sirig Sirig detaljne informacije
517 RKTG -43617 Bjelogrlić Đorđe Rista 1886 Sirig Sirig detaljne informacije
518 RKTG -43837 Aman Viktorija Adam 1879 Temerin Temerin detaljne informacije
519 RKTG -44245 Babić Teodora 1870 Temerin Temerin detaljne informacije
520 RKTG -44561 Božanić Đuro 1904 Temerin Temerin detaljne informacije
521 RKTG -44587 Bokan Milica Đura 1930 Sirig Sirig detaljne informacije
522 RKTG -44639 Borovnica Gojko 1912 Temerin Temerin detaljne informacije
523 RKTG -44908 Brdar Đuro Rade 1921 Sirig Sirig detaljne informacije
524 RKTG -45099 Bršadinac Zdravko Joca 1898 Gospođinci Gospođinci detaljne informacije
525 RKTG -46703 Urban Marija 1884 Budimpešta Bački Jarak detaljne informacije
526 RKTG -46708 Vizer Katarina Josif 1884 A-nepoznato Bački Jarak detaljne informacije
527 RKTG -46718 Encenbajner Georg Georg 1868 Sotin Bački Jarak detaljne informacije
528 RKTG -46730 Herk Stevan Martin 1891 Vukovar Bački Jarak detaljne informacije
529 RKTG -46733 Cimer Ivan Simon 1938 Vukovar Bački Jarak detaljne informacije
530 RKTG -46745 Veman Marija Velimir 1874 Sotin Bački Jarak detaljne informacije
531 RKTG -46756 Engelman Josif Jovan 1864 Vukovar Bački Jarak detaljne informacije
532 RKTG -46809 Majer Ana Jakob 1874 Bački Jarak Bački Jarak detaljne informacije
533 RKTG -46942 Štok Josif 1945 Bački Jarak Bački Jarak detaljne informacije
534 RKTG -47023 Pasauer Robert Robert 1888 Sarča Bački Jarak detaljne informacije
535 RKTG -47024 Roman Kristof Franja 1893 Hajfeld Bački Jarak detaljne informacije
536 RKTG -47069 Pilinger Katica Ivan 1883 Vukovar Bački Jarak detaljne informacije
537 RKTG -47079 Berton Julijana Vencel 1887 Martinica Bački Jarak detaljne informacije
538 RKTG -47134 Fris Ivan Ivan 1891 Tovarnik Bački Jarak detaljne informacije
539 RKTG -47962 Bajerle Jovan 1879 Bački Jarak Bački Jarak detaljne informacije
540 RKTG -47967 Bajerle Kristina 1883 Bački Jarak Bački Jarak detaljne informacije
541 RKTG -48514 Bukić Dušan Sava 1921 Gospođinci Gospođinci detaljne informacije
542 RKTG -48540 Babić Dušan 1914 Sirig Sirig detaljne informacije
543 RKTG -48552 Babić Stana Miška 1901 Sirig Sirig detaljne informacije
544 RKTG -48553 Babić Todora P. 1861 Sirig Sirig detaljne informacije
545 RKTG -48554 Bačković Boja Luka 1932 Sirig Sirig detaljne informacije
546 RKTG -48555 Bačković Deva Nikola Sirig Sirig detaljne informacije
547 RKTG -48557 Babić Bosiljka 1923 Sirig Sirig detaljne informacije
548 RKTG -48874 Bođić Stevan 1906 Novi Sad Temerin detaljne informacije
549 RKTG -48910 Barna Mikša Jakob 1907 Temerin Temerin detaljne informacije
550 RKTG -48953 Bočajlov Milan Strij Gospođinci detaljne informacije
551 RKTG -48974 Barat Janko Đura 1919 Gospođinci Gospođinci detaljne informacije
552 RKTG -48975 Belić Todor Todor 1888 Gospođinci Gospođinci detaljne informacije
553 RKTG -49328 Haler Marija Hajnrih 1875 Bački Jarak Bački Jarak detaljne informacije
554 RKTG -49366 Rajković Helene 1827 Maribor Bački Jarak detaljne informacije
555 RKTG -49376 Njari Jozef Josef 1945 Bački Jarak Bački Jarak detaljne informacije
556 RKTG -49381 Fuks Matija Matija 1873 Kać Kać detaljne informacije
557 RKTG -49425 Švajs Martin Baltazar 1940 Bački Jarak Bački Jarak detaljne informacije
558 RKTG -49431 Jung Jovan Goerg 1881 Bački Jarak Bački Jarak detaljne informacije
559 RKTG -49436 Pataki Mihael Stevan 1875 Kać Kać detaljne informacije
560 RKTG -49540 Banjac Vidosava Ilija 1915 Sirig Sirig detaljne informacije
561 RKTG -49547 Banjac Jovanka Rade 1936 Sirig Sirig detaljne informacije
562 RKTG -49549 Bjelogrlić Stana Toma 1891 Sirig Sirig detaljne informacije
563 RKTG -49552 Banjac Milica 1888 Sirig Sirig detaljne informacije
564 RKTG -49553 Bikić Vaso Rade 1893 Sirig Sirig detaljne informacije
565 RKTG -49554 Bastaja Petar Đorđe 1888 Sirig Sirig detaljne informacije
566 RKTG -49555 Bastaja Boja Mato 1896 Sirig Sirig detaljne informacije
567 RKTG -49556 Banjac Smiljana Rade 1938 Sirig Sirig detaljne informacije
568 RKTG -49557 Banjac Simo Koja 1884 Sirig Sirig detaljne informacije
569 RKTG -49558 Banjac Rade Sima 1907 Sirig Sirig detaljne informacije
570 RKTG -49830 Vlaisavljević Mićo Vaja 1918 Sirig Sirig detaljne informacije
571 RKTG -49832 Vujanović Ignjat 1906 Temerin Temerin detaljne informacije
572 RKTG -49835 Vučurović Krsto-Kićo 1922 Sirig Sirig detaljne informacije
573 RKTG -49842 Vojnović Petar 1881 Temerin Temerin detaljne informacije
574 RKTG -49879 Volf Barbara Martin 1881 Bački Jarak Bački Jarak detaljne informacije
575 RKTG -50068 Babić Mirko Uroš 1931 Sirig Sirig detaljne informacije
576 RKTG -50076 Babić Stana Jezersko 1907 Sirig Sirig detaljne informacije
577 RKTG -50902 Veselica Milka Mane 1922 Sirig Sirig detaljne informacije
578 RKTG -50903 Vulić Petar Lazar 1892 Sirig Sirig detaljne informacije
579 RKTG -50904 Vuković Obren Rade 1935 Sirig Sirig detaljne informacije
580 RKTG -50905 Vujanović Stevan Rade 1885 Sirig Sirig detaljne informacije
581 RKTG -50906 Vujanović Rade Stevan 1920 Sirig Sirig detaljne informacije
582 RKTG -50907 Višnjevac Ilinka Mihajlo 1907 Sirig Sirig detaljne informacije
583 RKTG -50908 Veselica Latinka Mane 1924 Sirig Sirig detaljne informacije
584 RKTG -50909 Veselica Mane Dragić 1889 Sirig Sirig detaljne informacije
585 RKTG -50910 Vezmar Budo Petar 1892 Sirig Sirig detaljne informacije
586 RKTG -50912 Višnjevac Dušan Đorđe 1920 Sirig Sirig detaljne informacije
587 RKTG -51469 Hem Eva Ladislav 1933 Vukovar Bački Jarak detaljne informacije
588 RKTG -51503 Hartman Julija Konrad 1888 Banja Luka Bački Jarak detaljne informacije
589 RKTG -51511 Valrabenštajn Rozina Gotfird 1875 Bački Jarak Bački Jarak detaljne informacije
590 RKTG -51925 Sutman Magdalena Mihael 1900 Bački Jarak Bački Jarak detaljne informacije
591 RKTG -51929 Gotrs Andreas Andreas 1888 Karlovac Bački Jarak detaljne informacije
592 RKTG -51933 Klemens Eva Mihael 1888 Bački Jarak Bački Jarak detaljne informacije
593 RKTG -51938 Ortman Miša August 1891 Vukovar Bački Jarak detaljne informacije
594 RKTG -51947 Knebl Regina Stevan 1941 Konak Bački Jarak detaljne informacije
595 RKTG -51957 Gerun Ana Antun 1943 Homo Bački Jarak detaljne informacije
596 RKTG -51959 Fleš Matijas Matijas 1859 Sotin Bački Jarak detaljne informacije
597 RKTG -51963 Mor Matijas Krisštof 1877 Temerin Temerin detaljne informacije
598 RKTG -52588 Brečak Eliza Jakob 1870 Sotin Bački Jarak detaljne informacije
599 RKTG -52607 Farkaš Adam Florijan 1872 Temerin Temerin detaljne informacije
600 RKTG -52637 Mor Josif Kristof 1870 Temerin Temerin detaljne informacije
601 RKTG -52663 Merkes Josif Jovan 1945 Bački Jarak Bački Jarak detaljne informacije
602 RKTG -52705 Bruner Marija Anton 1871 Ilok Bački Jarak detaljne informacije
603 RKTG -52764 Ajhler Majer Martin 1882 Milevci Bački Jarak detaljne informacije
604 RKTG -52820 Menš Pavle Pavle 1945 Bački Jarak Bački Jarak detaljne informacije
605 RKTG -52862 Amelinger Ignac Petar 1892 Dabar Bački Jarak detaljne informacije
606 RKTG -52877 Farkaš Regina Josip 1875 Temerin Temerin detaljne informacije
607 RKTG -52901 Ajmer Magdalena Mihajlo 1872 Bački Jarak Bački Jarak detaljne informacije
608 RKTG -52904 Šunter Josip Josip 1869 Trst Bački Jarak detaljne informacije
609 RKTG -52933 Rajbl Matija Sebastijan 1870 Tovarnik Bački Jarak detaljne informacije
610 RKTG -52938 Brandelik Florijan Petar 1874 Tovarnik Bački Jarak detaljne informacije
611 RKTG -52943 Tinolt Franciška 1875 Vukovar Bački Jarak detaljne informacije
612 RKTG -52965 Buzer Petar Petar 1878 Tovariševo Bački Jarak detaljne informacije
613 RKTG -53113 Cimer Adam Simon 1933 Vukovar Bački Jarak detaljne informacije
614 RKTG -53128 Hemt Kristijan Jovan 1880 Vukovar Bački Jarak detaljne informacije
615 RKTG -53134 Fišer Katarina Franja 1881 Vukovar Bački Jarak detaljne informacije
616 RKTG -53138 Kajpert Elfride Josif 1945 Bački Jarak Bački Jarak detaljne informacije
617 RKTG -53154 Kihler Petar Jovan 1891 Daruvar Bački Jarak detaljne informacije
618 RKTG -53214 Vuri Katarina Andrija 1876 A NEPOZNATO Bački Jarak detaljne informacije
619 RKTG -53264 Štamler Marija Josif 1881 Ilok Bački Jarak detaljne informacije
620 RKTG -53276 Volf Marija Franja 1934 Vukovar Bački Jarak detaljne informacije
621 RKTG -53286 Sauer Ana 1864 nepoznato Bački Jarak detaljne informacije
622 RKTG -53299 Sabo Josif Josif 1938 Bački Jarak Bački Jarak detaljne informacije
623 RKTG -53325 Riter Katarina Martin 1908 Vukovar Bački Jarak detaljne informacije
624 RKTG -54400 Vajagić Dušan Rade 1917 Dobro selo Temerin detaljne informacije
625 RKTG -55352 Vukić Živko 1924 Gospođinci Gospođinci detaljne informacije
626 RKTG -55355 Vukić Uroš 1920 Gospođinci Gospođinci detaljne informacije
627 RKTG -55357 Vislavski Janko Mita 1903 Gospođinci Gospođinci detaljne informacije
628 RKTG -55359 Vlaović Ivan Živan 1900 Gospođinci Gospođinci detaljne informacije
629 RKTG -55365 Vuksanov Lazar 1898 Gospođinci Gospođinci detaljne informacije
630 RKTG -55369 Vuksanov Ivan Novo 1916 Gospođinci Gospođinci detaljne informacije
631 RKTG -55374 Vuksanov Sima Sima 1905 Gospođinci Gospođinci detaljne informacije
632 RKTG -56220 Grajlin Margita Jakob 1881 Bački Jarak Bački Jarak detaljne informacije
633 RKTG -56257 Graf Ana Karl 1872 Temerin Temerin detaljne informacije
634 RKTG -56298 Grabundžija Antun Pantelija 1893 Sirig Sirig detaljne informacije
635 RKTG -56427 Vidrih Ladislav Šoma 1907 Temerin Temerin detaljne informacije
636 RKTG -56428 Vidrih Etelka Henrik 1877 Lukačevo Temerin detaljne informacije
637 RKTG -56437 Vislavski Janko - Jovan Janko 1912 Ruski Krstur Gospođinci detaljne informacije
638 RKTG -56441 Vukić Jovan Sava 1910 Gospođinci Gospođinci detaljne informacije
639 RKTG -56443 Vasiljev Milovan Jovan 1896 Gospođinci Gospođinci detaljne informacije
640 RKTG -56444 Vlaović -Vlah Živko Novak 1905 Gospođinci Gospođinci detaljne informacije
641 RKTG -56449 Vlaović - Vlah Stojanka Rade 1904 Žabalj Gospođinci detaljne informacije
642 RKTG -56537 Vulanović dr Ilija Vladimir 1887 Podgorica Gospođinci detaljne informacije
643 RKTG -56557 Gostojić Triva Temerin Temerin detaljne informacije
644 RKTG -56566 Vulanović Gordana Aleksandar 1890 Mošorin Gospođinci detaljne informacije
645 RKTG -56567 Vukić Ljubica Toša 1919 Čurug Gospođinci detaljne informacije
646 RKTG -56569 Vulanović Vladimir Ilija 1925 Gospođinci Gospođinci detaljne informacije
647 RKTG -56570 Vukić Miloš A - nepoznato Gospođinci detaljne informacije
648 RKTG -56572 Vulanović Boško Ilija 1931 Gospođinci Gospođinci detaljne informacije
649 RKTG -56575 Vučić Milan Mladen 1885 Gospođinci Gospođinci detaljne informacije
650 RKTG -56578 Vulanović Jovan Ilija 1928 Gospođinci Gospođinci detaljne informacije
651 RKTG -57178 Grujić Vasa Steva 1894 Despotovo Gospođinci detaljne informacije
652 RKTG -57179 Gostojić Sava Rade 1900 Žabalj Gospođinci detaljne informacije
653 RKTG -57359 Grajling Mihajlo 1872 Bački Jarak Bački Jarak detaljne informacije
654 RKTG -57924 Glušac Tomo Luka 1898 Sirig Sirig detaljne informacije
655 RKTG -57925 Gutman Ignjat 1890 Temerin Temerin detaljne informacije
656 RKTG -57929 Grgić Nikola Janko 1891 Sirig Sirig detaljne informacije
657 RKTG -60341 Horvat Julia Bački Jarak Bački Jarak detaljne informacije
658 RKTG -60347 Horvat Kato Bački Jarak Bački Jarak detaljne informacije
659 RKTG -60485 Linder Ana Blezijus 1874 A -nepoznato Bački Jarak detaljne informacije
660 RKTG -60518 Elmer Eva 1879 Bonjhad Bački Jarak detaljne informacije
661 RKTG -60567 Morgentaler Franja Matija 1875 Bački Jarak Bački Jarak detaljne informacije
662 RKTG -60778 Harfman Gerhold Filip 1939 Bački Jarak Bački Jarak detaljne informacije
663 RKTG -60792 Burghard Katarina Hajnrih 1888 Bački Jarak Bački Jarak detaljne informacije
664 RKTG -61034 Baušer Marija Hajnrih 1883 A -nepoznato Bački Jarak detaljne informacije
665 RKTG -61088 Berifaiger Jovan Franja 1886 A -nepoznato Bački Jarak detaljne informacije
666 RKTG -61120 Biterman Jakob Jovan 1875 Bački Jarak Bački Jarak detaljne informacije
667 RKTG -61282 Ming Marija 1888 Kozarac Bački Jarak detaljne informacije
668 RKTG -61348 Šmit Sebastijan Fridrih 1872 A -nepoznato Bački Jarak detaljne informacije
669 RKTG -61353 Bek Katarina Jakob 1891 A -nepoznato Bački Jarak detaljne informacije
670 RKTG -61361 Haušberger Franciška 1878 A -nepoznato Bački Jarak detaljne informacije
671 RKTG -61622 Fridrih Anton Nikola 1877 Sotin Bački Jarak detaljne informacije
672 RKTG -61625 Ponjivić Rozalija Stevan 1916 Vukovar Bački Jarak detaljne informacije
673 RKTG -61650 Hitenberger Jovan 1938 Bački Jarak Bački Jarak detaljne informacije
674 RKTG -61662 Volf Magdalena Josef 1943 Bački Jarak detaljne informacije
675 RKTG -61695 Jung Franc 1933 Virovitica Bački Jarak detaljne informacije
676 RKTG -61696 Hajcman Gašpar Anton 1936 Bački Jarak Bački Jarak detaljne informacije
677 RKTG -61697 Majer Mihael Josef 1878 Bački Jarak Bački Jarak detaljne informacije
678 RKTG -61698 Fišer Georg Andreas 1888 Vukovar Bački Jarak detaljne informacije
679 RKTG -61699 Gas Rozmari Paul 1945 Bački Jarak Bački Jarak detaljne informacije
680 RKTG -61713 Štok Marija Anton 1929 Sotin Bački Jarak detaljne informacije
681 RKTG -61718 Šefer Suzana Filip 1896 Bački Jarak detaljne informacije
682 RKTG -61734 Mel Eva Josip 1875 Sotin Bački Jarak detaljne informacije
683 RKTG -61735 Ofenbeher Rozina Franja 1875 Temerin Temerin detaljne informacije
684 RKTG -61740 Šmid Jelisaveta Josip 1893 Vukovar Bački Jarak detaljne informacije
685 RKTG -61834 Rajter Kata Adam 1881 Temerin Temerin detaljne informacije
686 RKTG -61866 Micinger Terezija Jovan 1878 Temerin Temerin detaljne informacije
687 RKTG -61880 Kiner Eva Josip 1881 Temerin Temerin detaljne informacije
688 RKTG -61901 Celer Magdalena 1942 Hrakov Bački Jarak detaljne informacije
689 RKTG -63393 Doroški Rada Đoka 1911 Gospođinci Gospođinci detaljne informacije
690 RKTG -63394 Doroški Gruja Joca 1895 Gospođinci Gospođinci detaljne informacije
691 RKTG -63561 Gostojić Branko Lazar 1912 Gospođinci Gospođinci detaljne informacije
692 RKTG -63562 Gostojić Stevan Laza 1924 Gospođinci Gospođinci detaljne informacije
693 RKTG -63641 Gros Malvina 1888 Bačko Gradište Gospođinci detaljne informacije
694 RKTG -63651 Gros Vilma Jakob 1888 Gospođinci Gospođinci detaljne informacije
695 RKTG -63652 Gros Lazar Jakob 1883 Bačko Gradište Gospođinci detaljne informacije
696 RKTG -63653 Gros Salamon - Sima Jakob 1878 Bačko Gradište Gospođinci detaljne informacije
697 RKTG -63655 Gros Jovan Lazar 1930 Gospođinci Gospođinci detaljne informacije
698 RKTG -63662 Gros Evica Sima 1925 Gospođinci Gospođinci detaljne informacije
699 RKTG -63838 Drobac Rada 1924 Temerin Temerin detaljne informacije
700 RKTG -63839 Drobac Ilija 1925 Temerin Temerin detaljne informacije
701 RKTG -63840 Drobac Ređa 1893 Temerin Temerin detaljne informacije
702 RKTG -63853 Dubajić Đuro Milan 1889 Sirig Sirig detaljne informacije
703 RKTG -63965 Đalinac Aleksandar Arsen 1905 Gospođinci Gospođinci detaljne informacije
704 RKTG -64003 Đermanov Đorđe 1920 Gospođinci Gospođinci detaljne informacije
705 RKTG -64030 Đukić Miloš 1928 Sirig Sirig detaljne informacije
706 RKTG -64040 Đukić Dušan Sava 1921 Gospođinci Gospođinci detaljne informacije
707 RKTG -64176 Gusman Ela 1919 Bašaid Temerin detaljne informacije
708 RKTG -64179 Gusman Bela Albert 1909 Temerin Temerin detaljne informacije
709 RKTG -64180 Gusman Josip Albert 1907 Temerin Temerin detaljne informacije
710 RKTG -64181 Gusman Marija Albert 1919 Temerin Temerin detaljne informacije
711 RKTG -64182 Gusman Laura Ignac 1885 Bajmok Temerin detaljne informacije
712 RKTG -64188 Gusman Albert Herman 1880 Temerin Temerin detaljne informacije
713 RKTG -64268 Davidović Deva 1896 Sirig Sirig detaljne informacije
714 RKTG -64274 Davidović Borislav Jovan 1934 Sirig Sirig detaljne informacije
715 RKTG -64275 Davidović Borka Jovan 1932 Sirig Sirig detaljne informacije
716 RKTG -64276 Davidović Mara Jovan 1928 Sirig Sirig detaljne informacije
717 RKTG -64277 Davidović Stanka Jovan 1936 Sirig Sirig detaljne informacije
718 RKTG -64278 Davidović Stojanka ( Slobodanka? ) Jovan 1938 Sirig Sirig detaljne informacije
719 RKTG -64279 Davidović Jovan Obrad 1891 Sirig Sirig detaljne informacije
720 RKTG -64280 Davidović Jovan Todor 1898 Sirig Sirig detaljne informacije
721 RKTG -64416 Dakić Ilija Andrija 1881 Sirig Sirig detaljne informacije
722 RKTG -64836 Dejanović Stevan Živan 1913 Gospođinci Gospođinci detaljne informacije
723 RKTG -64837 Dejanović Miladin Živan 1915 Gospođinci Gospođinci detaljne informacije
724 RKTG -65133 Dobanovački Slavko 1908 Gospođinci Gospođinci detaljne informacije
725 RKTG -65134 Dobanovački Milovan Aleksa 1905 Gospođinci Gospođinci detaljne informacije
726 RKTG -65137 Dobanovački Stevan Đorđe 1911 Gospođinci Gospođinci detaljne informacije
727 RKTG -65140 Dobanovački Tanasije Milan 1899 Gospođinci Gospođinci detaljne informacije
728 RKTG -65144 Dobanovački Rada Todor 1893 Gospođinci Gospođinci detaljne informacije
729 RKTG -67322 Lauer Auer Peter 1900 Deta Bački Jarak detaljne informacije
730 RKTG -67339 Obrad Paulina Ivan 1879 Mitrovica Bački Jarak detaljne informacije
731 RKTG -67399 Jung Kristina 1885 Bački Jarak Bački Jarak detaljne informacije
732 RKTG -67404 Tilinger Jovan Jovan 1945 Bački Jarak Bački Jarak detaljne informacije
733 RKTG -67410 Korel Adele Franja 1895 Petrovac Bački Jarak detaljne informacije
734 RKTG -67424 Beker Rozalija Mihajlo 1929 Temerin Temerin detaljne informacije
735 RKTG -67461 Vagner Barbara Jakob 1876 Bački Jarak Bački Jarak detaljne informacije
736 RKTG -67485 Bankovic Georg Paul 1943 Temerin Temerin detaljne informacije
737 RKTG -67514 Herman Elizabeta Karl 1880 Temerin Temerin detaljne informacije
738 RKTG -67560 Libman Konrad Adam 1938 Bački Jarak Bački Jarak detaljne informacije
739 RKTG -67585 Fišer Katarina Peter 1887 Temerin Temerin detaljne informacije
740 RKTG -67623 Majer Andrija Josip 1879 Temerin Temerin detaljne informacije
741 RKTG -67639 Henel Marija Kristijan 1891 A -nepoznato Bački Jarak detaljne informacije
742 RKTG -67644 Imhof Terezija Matija 1898 Temerin Temerin detaljne informacije
743 RKTG -67695 Baumhoc Franja Bogomir 1900 Veto Bački Jarak detaljne informacije
744 RKTG -67708 Cimer Jelisaveta Simon 1930 Vukovar Bački Jarak detaljne informacije
745 RKTG -67724 Fridrih Eva 1879 Osijek Bački Jarak detaljne informacije
746 RKTG -67759 Libman Margit Jovan 1897 Bački Jarak Bački Jarak detaljne informacije
747 RKTG -67768 Bakić Josip 1936 Bački Jarak Bački Jarak detaljne informacije
748 RKTG -67771 Beker Marton Ivan 1889 Vukovar Bački Jarak detaljne informacije
749 RKTG -67776 Petri Katarina Ludvig 1881 Bački Jarak detaljne informacije
750 RKTG -67795 Majer Eva Josif 1895 Grabovac Bački Jarak detaljne informacije
751 RKTG -67810 Macić Jelena Đuro 1914 Bački Jarak Bački Jarak detaljne informacije
752 RKTG -67839 Kiner Kata Jovan 1905 Temerin Temerin detaljne informacije
753 RKTG -68246 Zeljković Rade Sava 1939 Sirig Sirig detaljne informacije
754 RKTG -68248 Zelenović Ilija 1891 Đurđevo Staro Đurđevo detaljne informacije
755 RKTG -68249 Zelenović Milisav 1922 Temerin Temerin detaljne informacije
756 RKTG -68250 Zelenović Milan Mitar 1889 Sirig Sirig detaljne informacije
757 RKTG -68251 Zeljković Boja Ilija 1920 Sirig Sirig detaljne informacije
758 RKTG -68252 Zeljković Đorđe Sava 1940 Sirig Sirig detaljne informacije
759 RKTG -68253 Zeljković Đuro Ilija 1888 Sirig Sirig detaljne informacije
760 RKTG -68254 Zeljković Milka 1896 Sirig Sirig detaljne informacije
761 RKTG -68255 Zeljković Radojka Sava 1937 Sirig Sirig detaljne informacije
762 RKTG -68256 Zeljković Risto Marko 1898 Sirig Sirig detaljne informacije
763 RKTG -68276 Zatezalo Aleksa 1860 Sirig Sirig detaljne informacije
764 RKTG -68416 Knežević Boža Janko 1899 Gospođinci Gospođinci detaljne informacije
765 RKTG -68422 Končar Stanka Milan 1934 Sirig Sirig detaljne informacije
766 RKTG -68423 Kojić Jefto Rista 1902 Sirig Sirig detaljne informacije
767 RKTG -68424 Kiso Ruža 1893 Sirig Sirig detaljne informacije
768 RKTG -68425 Kiso Đurđija Sava 1887 Sirig Sirig detaljne informacije
769 RKTG -68429 Kralj Simo 1927 Temerin Temerin detaljne informacije
770 RKTG -68754 Imhof Marija Kristijan 1892 Temerin Temerin detaljne informacije
771 RKTG -68758 Ivetić Rade Jovan 1905 Sirig Sirig detaljne informacije
772 RKTG -68759 Ivetić Jovan Jovan 1881 Sirig Sirig detaljne informacije
773 RKTG -68915 Ivanov Andrija Janko 1897 Gospođinci Gospođinci detaljne informacije
774 RKTG -68920 Isakov Branko Bogdan 1864 Gospođinci Gospođinci detaljne informacije
775 RKTG -68925 Isakov Miloš Svetozar 1923 Gospođinci Gospođinci detaljne informacije
776 RKTG -68926 Isakov Katica Đoka 1900 Kać Gospođinci detaljne informacije
777 RKTG -68928 Isakov Branko Žarko 1923 Gospođinci Gospođinci detaljne informacije
778 RKTG -68930 Ilijin Stevan Gligorije 1917 Gospođinci Gospođinci detaljne informacije
779 RKTG -68931 Ilijin Aleksandar Gligorije 1911 Gospođinci Gospođinci detaljne informacije
780 RKTG -68937 Isakov Jovanka Branko 1910 Gospođinci Gospođinci detaljne informacije
781 RKTG -69041 Japundža ( Japundžija ) Verica-Vera Sima 1935 Sirig Sirig detaljne informacije
782 RKTG -69125 Jung Gašpar Adam 1867 Bački Jarak Bački Jarak detaljne informacije
783 RKTG -69143 Jakšić Milka Mane 1927 Sirig Sirig detaljne informacije
784 RKTG -69146 Jakšić Lazar Đura 1907 Sirig Sirig detaljne informacije
785 RKTG -69768 Kiso Mirko Jovan 1924 Sirig Sirig detaljne informacije
786 RKTG -69777 Kojić Milan Rista 1896 Sirig Sirig detaljne informacije
787 RKTG -69778 Kojić Cvija 1895 Sirig Sirig detaljne informacije
788 RKTG -69780 Kojić Angelina Milan 1932 Sirig Sirig detaljne informacije
789 RKTG -69782 Kiso Milica Boško 1938 Sirig Sirig detaljne informacije
790 RKTG -69783 Kiso Jovan Sima 1882 Sirig Sirig detaljne informacije
791 RKTG -69784 Kiso Jovana Anđelka-Anđa 1914 Sirig Sirig detaljne informacije
792 RKTG -69785 Kešelj Smilja Kosta 1934 Sirig Sirig detaljne informacije
793 RKTG -69786 Kešelj Petruša 1866 Sirig Sirig detaljne informacije
794 RKTG -69787 Kešelj Momčilo Kosta 1926 Sirig Sirig detaljne informacije
795 RKTG -69788 Kesić Mileva Dragić 1936 Sirig Sirig detaljne informacije
796 RKTG -69789 Kesić Milka Dragić 1921 Sirig Sirig detaljne informacije
797 RKTG -69791 Karanović Milan Petar 1893 Sirig Sirig detaljne informacije
798 RKTG -69792 Kojić Ljubica Milan 1922 Sirig Sirig detaljne informacije
799 RKTG -69814 Karanović Milan Dušan 1936 Sirig Sirig detaljne informacije
800 RKTG -69817 Kesić Marta 1871 Sirig Sirig detaljne informacije
801 RKTG -69818 Karanović Deva Sima 1899 Sirig Sirig detaljne informacije
802 RKTG -70660 Karanović Marko Jovan 1920 Veliki Stenjani Sirig detaljne informacije
803 RKTG -70661 Karanović Luka Sava 1922 Veliki Stenjani Sirig detaljne informacije
804 RKTG -74965 Knežević Dušan 1926 Temerin Temerin detaljne informacije
805 RKTG -74985 Kohut Andrija - Andor Janoš 1929 Temerin Temerin detaljne informacije
806 RKTG -74993 Kohut Ana Vilmoš 1904 Ada Temerin detaljne informacije
807 RKTG -74994 Kohut Elza 1904 Temerin Temerin detaljne informacije
808 RKTG -74998 Kolarić Sima A -nepoznato Gospođinci detaljne informacije
809 RKTG -75351 Kalanj Radivoj Sava 1904 Gospođinci Gospođinci detaljne informacije
810 RKTG -75352 Kosovac Zdravko Todor Gospođinci Gospođinci detaljne informacije
811 RKTG -75359 Krunić - Krajčević Ivan Novo Gospođinci Gospođinci detaljne informacije
812 RKTG -75472 Kohut Ilona - Ema Janoš 1877 Temerin Temerin detaljne informacije
813 RKTG -75535 Kohut Tibor 1924 Temerin Temerin detaljne informacije
814 RKTG -75536 Kohut Janoš - Jovan Šalamon 1898 Temerin Temerin detaljne informacije
815 RKTG -75544 Kištiher Julijana Jakob Ada Temerin detaljne informacije
816 RKTG -77426 Lalić udova Mihajla Boja 1900 Sirig Sirig detaljne informacije
817 RKTG -77433 Lalić Stojan 1923 Temerin Temerin detaljne informacije
818 RKTG -77435 Lalić Draginja Rade 1917 Sirig Sirig detaljne informacije
819 RKTG -77436 Lalić Đorđa Luka 1923 Sirig Sirig detaljne informacije
820 RKTG -77437 Lalić Jovo Branko 1940 Sirig Sirig detaljne informacije
821 RKTG -77438 Lalić Mihajlo Stanko 1898 Sirig Sirig detaljne informacije
822 RKTG -77812 Lujić Marija Rade 1922 Sirig Sirig detaljne informacije
823 RKTG -77816 Latinović Joka 1891 Sirig Sirig detaljne informacije
824 RKTG -77817 Latinović Lazar Sima 1886 Sirig Sirig detaljne informacije
825 RKTG -77818 Latinović Milica - Milka Lazar 1923 Sirig Sirig detaljne informacije
826 RKTG -77819 Lukač David Nikola 1857 Sirig Sirig detaljne informacije
827 RKTG -80278 Milanov Toša ( Todor ) Milan 1912 Gospođinci Gospođinci detaljne informacije
828 RKTG -80358 Milinković Boško Mališa 1895 Sirig Sirig detaljne informacije
829 RKTG -80365 Mijić Tatjana-Tina Ilija 1933 Sirig Sirig detaljne informacije
830 RKTG -80366 Mijić Stana 1896 Sirig Sirig detaljne informacije
831 RKTG -80367 Mijić Milan Ilija 1931 Sirig Sirig detaljne informacije
832 RKTG -80368 Mijić Jela Ilija 1933 Sirig Sirig detaljne informacije
833 RKTG -80371 Mareš Koviljka Đurđe 1930 Sirig Sirig detaljne informacije
834 RKTG -80372 Mareš Jovanka Đurđe 1913 Sirig Sirig detaljne informacije
835 RKTG -80373 Mareš Đurađ Jova 1886 Sirig Sirig detaljne informacije
836 RKTG -80375 Mijačinović Sava 1904 Temerin Temerin detaljne informacije
837 RKTG -80455 Milović Smilja Mihajlo 1928 Sirig Sirig detaljne informacije
838 RKTG -80457 Milinković Nedeljko Boško 1926 Sirig Sirig detaljne informacije
839 RKTG -80458 Marić Aleksandar-Aca Jovan 1891 Sirig Sirig detaljne informacije
840 RKTG -80459 Milović Petar Mihajlo 1937 Sirig Sirig detaljne informacije
841 RKTG -80460 Milović Bosiljka Mihajlo 1930 Sirig Sirig detaljne informacije
842 RKTG -80461 Miodragović Vladislav 1876 Sirig Sirig detaljne informacije
843 RKTG -80462 Marinović Simo Krsta 1914 Sirig Sirig detaljne informacije
844 RKTG -80463 Milović Vasilj Petar 1890 Sirig Sirig detaljne informacije
845 RKTG -81529 Lučić - Popović dr Stevan Sava 1883 Novi Sad Gospođinci detaljne informacije
846 RKTG -81530 Lokić Velinka Milan 1888 Gospođinci Gospođinci detaljne informacije
847 RKTG -81533 Levi Verica Ilija 1932 Gospođinci Gospođinci detaljne informacije
848 RKTG -81735 Miler Pepi 1872 Temerin Temerin detaljne informacije
849 RKTG -81736 Maričić Karolja Viktorija 1903 Temerin Temerin detaljne informacije
850 RKTG -81737 Maričić - Dujmović Ilije Savka 1933 Temerin Temerin detaljne informacije
851 RKTG -81738 Maričić - Dujmović Ilije Ljubomir 1937 Temerin Temerin detaljne informacije
852 RKTG -81739 Maričić - Dujmović Ilije Zorka 1932 Temerin Temerin detaljne informacije
853 RKTG -82377 Merclift Maria 1822 Temerin Temerin detaljne informacije
854 RKTG -84313 Pejin Isak 1883 A -nepoznato Sirig detaljne informacije
855 RKTG -85503 Narančić Milica Luka 1879 Sirig Sirig detaljne informacije
856 RKTG -85603 Novaković Simo Blaža 1896 Sirig Sirig detaljne informacije
857 RKTG -85604 Narančić Srđan Stojan 1921 Sirig Sirig detaljne informacije
858 RKTG -85675 Ostojić Stevan Jovan 1904 Gospođinci Gospođinci detaljne informacije
859 RKTG -85682 Ostojić Božica 1879 Temerin Temerin detaljne informacije
860 RKTG -85683 Opačić Petar 1906 Temerin Temerin detaljne informacije
861 RKTG -85684 Ožegović Mara Uroš 1902 Sirig Sirig detaljne informacije
862 RKTG -85685 Ožegović Ilija Gojko 1938 Sirig Sirig detaljne informacije
863 RKTG -85689 Ožegović Ilija Ilija 1881 Sirig Sirig detaljne informacije
864 RKTG -86079 Popov - Žikelić Aleksandar Atanasija 1898 Gospođinci Gospođinci detaljne informacije
865 RKTG -86080 Pantić Rada Đoka 1910 Gospođinci Gospođinci detaljne informacije
866 RKTG -86081 Popov - Žikelić Jovan Jovan 1918 Gospođinci Gospođinci detaljne informacije
867 RKTG -86082 Polovina Miladin Vlada 1913 Gospođinci Gospođinci detaljne informacije
868 RKTG -86083 Pejić Grujica Vojin 1904 Gospođinci Gospođinci detaljne informacije
869 RKTG -86088 Pantić Rada Đoka Gospođinci Gospođinci detaljne informacije
870 RKTG -86090 Popov - Praskalov Žarko Toša 1898 Gospođinci Gospođinci detaljne informacije
871 RKTG -86096 Popov Mita Ivan 1890 Gospođinci Gospođinci detaljne informacije
872 RKTG -86097 Popov Sava Mita 1899 Gospođinci Gospođinci detaljne informacije
873 RKTG -86098 Popov - Žikelić Đoka Ante 1867 Gospođinci Gospođinci detaljne informacije
874 RKTG -86202 Pilipović Marija-Mara Milan 1931 Sirig Sirig detaljne informacije
875 RKTG -86210 Pjevac Dušan Nikola 1930 Sirig Sirig detaljne informacije
876 RKTG -86216 Pjevac Nikola Jovan 1895 Sirig Sirig detaljne informacije
877 RKTG -86256 Pilipović Milan Pera 1897 Sirig Sirig detaljne informacije
878 RKTG -86257 Pilipović Jovanka 1897 Sirig Sirig detaljne informacije
879 RKTG -86467 Metcinger Stevan Jovan 1946 Temerin Temerin detaljne informacije
880 RKTG -86470 Majer Rozina Jovan 1913 Bački Jarak Bački Jarak detaljne informacije
881 RKTG -86535 Mihels Marija Josip 1877 Temerin Temerin detaljne informacije
882 RKTG -86750 Moric Josip Franja 1889 Temerin Temerin detaljne informacije
883 RKTG -86751 Majer Kata Josip 1886 Temerin Temerin detaljne informacije
884 RKTG -86758 Mihels Rozalija Josip 1886 Temerin Temerin detaljne informacije
885 RKTG -86763 Mecinger Barbara Jovan 1903 Temerin Temerin detaljne informacije
886 RKTG -86770 Moric Antun Bernhard 1891 Temerin Temerin detaljne informacije
887 RKTG -86773 Majer Mihajlo Jaša 1940 Bački Jarak Bački Jarak detaljne informacije
888 RKTG -86816 Majer Josip Jakob 1941 Bački Jarak Bački Jarak detaljne informacije
889 RKTG -87379 Nikolašev Đorđe Danilo 1905 Gospođinci Gospođinci detaljne informacije
890 RKTG -87384 Nedeljkov Isa Đoka 1891 Gospođinci Gospođinci detaljne informacije
891 RKTG -87969 Banjac Stanka Rade 1937 Sirig Sirig detaljne informacije
892 RKTG -87970 Bastaja Petar Đukan 1879 Jezerski Sirig detaljne informacije
893 RKTG -87972 Belgrlić Đoka Risto 1881 Lipnik Sirig detaljne informacije
894 RKTG -87973 Belgrlić Stana Sima 1905 Samobor Sirig detaljne informacije
895 RKTG -90464 Pejić Stevan Paja 1891 Gospođinci Gospođinci detaljne informacije
896 RKTG -90475 Pejić Stevan A -nepoznato Gospođinci detaljne informacije
897 RKTG -90476 Pajić Žarko Petar 1929 Gospođinci Gospođinci detaljne informacije
898 RKTG -90478 Popov - Žikelić Kristina Rade 1905 Žabalj Gospođinci detaljne informacije
899 RKTG -90497 Popov - Žikelić Ružica Dimitrije 1914 Gospođinci Gospođinci detaljne informacije
900 RKTG -90498 Popov - Žikelić Tanasije Aleksandar 1924 Gospođinci Gospođinci detaljne informacije
901 RKTG -90499 Popov - Žikelić Tima Živan A -nepoznato Gospođinci detaljne informacije
902 RKTG -90500 Popov - Žikelić Hristina - Tina, rođ.Pakratin 1900 Žabalj Gospođinci detaljne informacije
903 RKTG -90502 Popov - Žikelić Lazar Sava A -nepoznato Gospođinci detaljne informacije
904 RKTG -90503 Popov - Žikelić Svetozar Aleksandar 1925 Gospođinci Gospođinci detaljne informacije
905 RKTG -90667 Perojfer Stevan 1947 Bački Jarak Bački Jarak detaljne informacije
906 RKTG -90994 Perušić Franciška Josip 1945 Bački Jarak Bački Jarak detaljne informacije
907 RKTG -91218 Rutonić Đorđe Petar 1901 Gospođinci Gospođinci detaljne informacije
908 RKTG -91219 Rutonić Đorđe Petar 1901 Gospođinci Gospođinci detaljne informacije
909 RKTG -91220 Romanov Rada Sava 1904 Gospođinci Gospođinci detaljne informacije
910 RKTG -91248 Rutonić Nata Petar A -nepoznato Gospođinci detaljne informacije
911 RKTG -91292 Ramić Jovanka-Joka Jova 1913 Sirig Sirig detaljne informacije
912 RKTG -91293 Ramić Smilja Jova 1911 Sirig Sirig detaljne informacije
913 RKTG -91297 Rastovac Danilo Đura 1926 Sirig Sirig detaljne informacije
914 RKTG -91882 Rajner Julije - Đula Lirot 1869 Tisabeč Temerin detaljne informacije
915 RKTG -91883 Rajner Karlo Julije-Đula 1904 A -nepoznato Temerin detaljne informacije
916 RKTG -91884 Rajner Rozalija Jakob 1871 Temerin Temerin detaljne informacije
917 RKTG -92068 Radić Kata Matija 1888 Temerin Temerin detaljne informacije
918 RKTG -93257 Stepanov Anđa Mika 1892 Gospođinci Gospođinci detaljne informacije
919 RKTG -93259 Stepanov Žika A -nepoznato Gospođinci detaljne informacije
920 RKTG -93261 Siriški Milan Đoka 1901 Nadalj Temerin detaljne informacije
921 RKTG -93332 Siriški Lazar Milan 1903 Nadalj Temerin detaljne informacije
922 RKTG -93624 Slovak Julijana Gerson 1933 Temerin Temerin detaljne informacije
923 RKTG -93625 Slovak Gerson 1908 Bezdan Temerin detaljne informacije
924 RKTG -93626 Siriški Zora Milan 1935 Temerin Temerin detaljne informacije
925 RKTG -93628 Slovak Margita-Tereza 1914 Temerin Temerin detaljne informacije
926 RKTG -93853 Siriški Veselin Milan 1923 Nadalj Temerin detaljne informacije
927 RKTG -94086 Smiljanski Uroš Temerin Temerin detaljne informacije
928 RKTG -94112 Stojenović Nikola Jovan - Jova 1888 Livno Sirig detaljne informacije
929 RKTG -94500 Stankov Živan Steva 1915 Gospođinci Gospođinci detaljne informacije
930 RKTG -94501 Satnković Milan Gospođinci Gospođinci detaljne informacije
931 RKTG -94502 Stepanov Stevan Maks 1908 Gospođinci Gospođinci detaljne informacije
932 RKTG -94503 Stojšić Stevan Jovan 1904 Gospođinci Gospođinci detaljne informacije
933 RKTG -94508 Stepanov Dušan Pera 1913 Gospođinci Gospođinci detaljne informacije
934 RKTG -94577 Stojanović Luka Nikola 1926 Sirig Sirig detaljne informacije
935 RKTG -94578 Stojanović Gospava Nikola 1934 Sirig Sirig detaljne informacije
936 RKTG -94585 Stojanović Marija-Mara 1887 Sirig Sirig detaljne informacije
937 RKTG -94588 Stojanović Boja Nikola 1920 Sirig Sirig detaljne informacije
938 RKTG -94589 Smiljanić Mara Petar 1926 Sirig Sirig detaljne informacije
939 RKTG -94590 Stojanović Danica Nikola 1924 Sirig Sirig detaljne informacije
940 RKTG -94591 Stojanović Stana Nikola 1929 Sirig Sirig detaljne informacije
941 RKTG -94592 Stojanović Savka Nikola 1932 Sirig Sirig detaljne informacije
942 RKTG -94594 Stojanović Dobrila Nikola 1937 Sirig Sirig detaljne informacije
943 RKTG -94597 Stojanović Draginja Nikola 1922 Sirig Sirig detaljne informacije
944 RKTG -94614 Svorcan Bosiljka 1928 Sirig Sirig detaljne informacije
945 RKTG -94615 Svorcan Simana Lazar 1904 Sirig Sirig detaljne informacije
946 RKTG -94616 Svorcan Vaso Miloš 1901 Sirig Sirig detaljne informacije
947 RKTG -94617 Svorcan Jela Milutin 1896 Sirig Sirig detaljne informacije
948 RKTG -94618 Svorcan Jovan Mitar 1929 Sirig Sirig detaljne informacije
949 RKTG -94619 Svorcan Koviljka 1911 Sirig Sirig detaljne informacije
950 RKTG -94620 Svorcan Petruša Duka 1868 Sirig Sirig detaljne informacije
951 RKTG -94623 Stanković Nikola Đura 1923 Sirig Sirig detaljne informacije
952 RKTG -94625 Subotić Agata-Jagica Ivan 1908 Sirig Sirig detaljne informacije
953 RKTG -94626 Subotić Đuka-Đurđa Blagoje 1905 Sirig Sirig detaljne informacije
954 RKTG -94627 Subotić Petra 1886 Sirig Sirig detaljne informacije
955 RKTG -94628 Subotić Mitar Rade 1899 Sirig Sirig detaljne informacije
956 RKTG -94629 Subotić Jefta Rade 1904 Sirig Sirig detaljne informacije
957 RKTG -94630 Subotić Jelena Rade 1922 Sirig Sirig detaljne informacije
958 RKTG -94846 Skendžić Jovanka Milan 1927 Sirig Sirig detaljne informacije
959 RKTG -94855 Stanković Nikola Đura 1923 Sirig Sirig detaljne informacije
960 RKTG -94862 Stanković Stana 1901 Sirig Sirig detaljne informacije
961 RKTG -94863 Subotić Agata-Jagica Ivan 1908 Sirig Sirig detaljne informacije
962 RKTG -94864 Simić Špiro 1876 Sirig Sirig detaljne informacije
963 RKTG -94865 Subotić Jelena Rade 1922 Sirig Sirig detaljne informacije
964 RKTG -95210 Stepanov Mladen Maksa 1900 Gospođinci Gospođinci detaljne informacije
965 RKTG -95745 Vezmar Duda 1935 Blato Sirig detaljne informacije
966 RKTG -95746 Veselica Milica Stevan 1890 Sudilovac Sirig detaljne informacije
967 RKTG -95747 Vujanović Rada Stevan 1921 Radanovci Sirig detaljne informacije
968 RKTG -95748 Gebundžija Ante 1889 Sirig detaljne informacije
969 RKTG -95750 Davidović Jovan Ostoja 1890 A-nepoznato Sirig detaljne informacije
970 RKTG -95751 Davidović Jovan Todor 1888 Bojmunte Sirig detaljne informacije
971 RKTG -95753 Davidović Slobodanka Jovan 1938 Sirig detaljne informacije
972 RKTG -95755 Đukić Boža 1902 A-nepoznato Sirig detaljne informacije
973 RKTG -95756 Đukić Mitar Sava 1909 Koljani Sirig detaljne informacije
974 RKTG -95757 Ivetić Laza Ivo 1902 Bojmunte Sirig detaljne informacije
975 RKTG -95759 Ivetić Jovo Jovo 1879 Bojmunte Sirig detaljne informacije
976 RKTG -95760 Keselj Momčilo Kosta 1926 Vajska Sirig detaljne informacije
977 RKTG -95761 Keselj Smilja Kosta 1933 Sirig Sirig detaljne informacije
978 RKTG -95762 Keselj Milka Vuja 1916 Sirig Sirig detaljne informacije
979 RKTG -95763 Kisić Anđelka Jovo 1909 Bojmunte Sirig detaljne informacije
980 RKTG -95764 Kisić Jovo Simo 1884 Bojmunte Sirig detaljne informacije
981 RKTG -95766 Kisić Marko Jovo 1924 Sirig Sirig detaljne informacije
982 RKTG -95767 Kisić Milica Boško 1937 Sirig Sirig detaljne informacije
983 RKTG -95769 Kisić Anđelina Milan 1934 Sirig Sirig detaljne informacije
984 RKTG -95770 Kisić Jefta Risto 1903 Gračanica Sirig detaljne informacije
985 RKTG -95771 Kojić Cvijeta 1899 Gacko Sirig detaljne informacije
986 RKTG -95772 Končar Marta 1866 A-nepoznato Sirig detaljne informacije
987 RKTG -95773 Luka David Nikola 1859 Resanovac Sirig detaljne informacije
988 RKTG -95774 Marić Aca Joca 1891 Lok Sirig detaljne informacije
989 RKTG -95776 Milović Vasilije Petar 1886 Gacko Sirig detaljne informacije
990 RKTG -95777 Milović Smiljana Mihajlo 1928 Sirig Sirig detaljne informacije
991 RKTG -95778 Narančić Milić Luka Otočac Sirig detaljne informacije
992 RKTG -95779 Švorcan Jovan Mitar 1929 Korita Sirig detaljne informacije
993 RKTG -95780 Švorcan Simona Petar 1904 Podgorica Sirig detaljne informacije
994 RKTG -95781 Švorcan Petruša 1868 Korita Sirig detaljne informacije
995 RKTG -95782 Slepčević Aleksa Bogdan 1889 Samobor Sirig detaljne informacije
996 RKTG -95783 Skendić Jovanka Milan 1928 A -nepoznato Sirig detaljne informacije
997 RKTG -95785 Subotić Đurđa Blagoja 1915 Dabar Sirig detaljne informacije
998 RKTG -95786 Subotić Jagica Ivan 1909 Sirig detaljne informacije
999 RKTG -95788 Subotić Petra 1891 Izgori Sirig detaljne informacije
1000 RKTG -95789 Tintor Anica Stevan 1911 Doljani Sirig detaljne informacije
1001 RKTG -95790 Tintor Vid Bogdan 1936 Sirig Sirig detaljne informacije
1002 RKTG -95791 Tintor Stevo Bogdan 1926 Sirig Sirig detaljne informacije
1003 RKTG -95792 Trkulja Đura Slavko 1938 Sirig Sirig detaljne informacije
1004 RKTG -95795 Trkulja Marija Mitar 1914 Čenej Sirig detaljne informacije
1005 RKTG -95798 Škrbić Dragan Rada 1924 Rujnica Sirig detaljne informacije
1006 RKTG -95799 Škrbić Rada Joka 1894 Rujnica Sirig detaljne informacije
1007 RKTG -95801 Škrbić Rada 1901 Rujnica Sirig detaljne informacije
1008 RKTG -95802 Šparavalo Sekula Bora 1920 Korita Sirig detaljne informacije
1009 RKTG -95804 Svorcan Vasa Miloš 1902 Gacko Sirig detaljne informacije
1010 RKTG -95891 Cvetićanin Milka Milenko 1922 Zbjeg Sirig detaljne informacije
1011 RKTG -97734 Tintor Vitomir-Vid Bogdan 1933 Sirig Sirig detaljne informacije
1012 RKTG -97999 Tomin Todor Milorad 1922 Gospođinci Gospođinci detaljne informacije
1013 RKTG -98003 Tomin Milan Mladen A -nepoznato Gospođinci detaljne informacije
1014 RKTG -98004 Tucakov Živko Nikola 1902 Gospođinci Gospođinci detaljne informacije
1015 RKTG -98005 Tucakov Tinka Sava 1911 Čurug Gospođinci detaljne informacije
1016 RKTG -98032 Trajer Irma 1881 Senta Temerin detaljne informacije
1017 RKTG -98033 Trajer Karlo Ferenc 1916 Temerin Temerin detaljne informacije
1018 RKTG -98764 Fišer Georg Adam 1874 Temerin Temerin detaljne informacije
1019 RKTG -98919 Trkulja Slavko Đura 1906 Kulen Vakuf Sirig detaljne informacije
1020 RKTG -99022 Trkulja Marija Dimitrije 1912 Sirig Sirig detaljne informacije
1021 RKTG -99023 Tintor Anica-Anka Stevan 1906 Sirig Sirig detaljne informacije
1022 RKTG -99024 Trivić Ljubica Marko 1925 Sirig Sirig detaljne informacije
1023 RKTG -99025 Trkulja Đuro Slavko 1939 Sirig Sirig detaljne informacije
1024 RKTG -99026 Trivić Pava 1891 Sirig Sirig detaljne informacije
1025 RKTG -99090 Trkulja Desa Slavko 1935 Sirig Sirig detaljne informacije
1026 RKTG -99091 Trkulja Kata 1881 Sirig Sirig detaljne informacije
1027 RKTG -99092 Trkulja Ljubomir Slavko 1938 Sirig Sirig detaljne informacije
1028 RKTG -99098 Trkulja Vera Slavko 1931 Sirig Sirig detaljne informacije
1029 RKTG -99101 Trkulja Đura 1904 Temerin Temerin detaljne informacije
1030 RKTG -99105 Tepavac Dušan 1915 Temerin Temerin detaljne informacije
1031 RKTG -99117 Tintor Anđa 1906 Temerin Temerin detaljne informacije
1032 RKTG -99213 Ćurčić Savo Jovan 1881 Sirig Sirig detaljne informacije
1033 RKTG -99220 Ćurčić Toma 1892 Sirig Sirig detaljne informacije
1034 RKTG -99221 Ćulibrk Stana 1894 Sirig Sirig detaljne informacije
1035 RKTG -99891 Tomin Ivan ( Milan ) Mladen Gospođinci Gospođinci detaljne informacije
1036 RKTG -100098 Barkan Jakob 1870 Temerin Temerin detaljne informacije
1037 RKTG -100099 Vidrih Stevan 1873 Temerin Temerin detaljne informacije
1038 RKTG -100100 Vidrih Ladislav 1907 Temerin Temerin detaljne informacije
1039 RKTG -100101 Vidrih Ladislav 1907 Temerin Temerin detaljne informacije
1040 RKTG -100102 Pusalan Nabert Bilmoš 1879 Temerin Temerin detaljne informacije
1041 RKTG -100103 Pucalan Bela Nabert 1909 Temerin Temerin detaljne informacije
1042 RKTG -100104 Pusman Ela 1919 Temerin Temerin detaljne informacije
1043 RKTG -100105 Pusman Imre Nabert 1905 Temerin Temerin detaljne informacije
1044 RKTG -100106 Pusman Josip Nabert 1908 Temerin Temerin detaljne informacije
1045 RKTG -100107 Pusman Laura Ignjat 1883 Sombor Temerin detaljne informacije
1046 RKTG -100108 Pusman Marija Nabert 1917 Temerin Temerin detaljne informacije
1047 RKTG -100109 Dujmavić Vera 1904 Temerin Temerin detaljne informacije
1048 RKTG -100110 Dujmabić Ljuban Ilije 1937 Temerin Temerin detaljne informacije
1049 RKTG -100111 Kohut Andrija Jovan 1929 Temerin Temerin detaljne informacije
1050 RKTG -100112 Kohut Ema 1872 Temerin Temerin detaljne informacije
1051 RKTG -100113 Kohut Jovan 1895 Temerin Temerin detaljne informacije
1052 RKTG -100114 Maričić Zora Ilije 1928 Temerin Temerin detaljne informacije
1053 RKTG -100115 Maričić Slavka Ilije 1935 Temerin Temerin detaljne informacije
1054 RKTG -100116 Miler Peti 1872 Temerin Temerin detaljne informacije
1055 RKTG -100117 Rajner Julijo Isidor 1870 Temerin Temerin detaljne informacije
1056 RKTG -100118 Rajner Riza 1871 Temerin Temerin detaljne informacije
1057 RKTG -100119 Siriški Veso Milan 1922 Temerin Temerin detaljne informacije
1058 RKTG -100121 Slovak Tereza 1914 Temerin Temerin detaljne informacije
1059 RKTG -100122 Trajer Irena Franja 1881 Senta Temerin detaljne informacije
1060 RKTG -100123 Cilcer Julija 1921 Temerin Temerin detaljne informacije
1061 RKTG -100126 Cilcer Šarolta Isidor 1888 Temerin Temerin detaljne informacije
1062 RKTG -100127 Šiezinger Ilonka Mor 1903 Temerin Temerin detaljne informacije
1063 RKTG -100128 Šiezinger Riza Sigmund 1881 Temerin Temerin detaljne informacije
1064 RKTG -100129 Šiezinger Flora Mor 1906 Temerin Temerin detaljne informacije
1065 RKTG -100130 Šozberger Gizela David 1884 Čurug Temerin detaljne informacije
1066 RKTG -100131 Šozberger Erika Viktor 1918 Ljubljana Temerin detaljne informacije
1067 RKTG -100132 Šozberger Mira Franja 1940 Temerin Temerin detaljne informacije
1068 RKTG -100133 Šozberger Simon 1879 Sombor Temerin detaljne informacije
1069 RKTG -100134 Šozberger Franja 1907 Temerin Temerin detaljne informacije
1070 RKTG -100135 Štajner Karlo 1903 Temerin Temerin detaljne informacije
1071 RKTG -100136 Segebugen Nenad Ege 1892 Temerin Temerin detaljne informacije
1072 RKTG -101697 Hadnadžev Branko Mija 1921 Gospođinci Gospođinci detaljne informacije
1073 RKTG -101698 Hadnadžev Rada Sima 1924 Gospođinci Gospođinci detaljne informacije
1074 RKTG -101699 Hadnadžev Sima 1885 Bečej Gospođinci detaljne informacije
1075 RKTG -103092 Cvetić Petar Stevan 1909 Gospođinci Gospođinci detaljne informacije
1076 RKTG -103153 Cilcer Julija 1916 Ada Temerin detaljne informacije
1077 RKTG -103154 Cilcer Karlo Dezider 1913 Temerin Temerin detaljne informacije
1078 RKTG -103170 Cilcer Tibor Dezider 1916 Temerin Temerin detaljne informacije
1079 RKTG -103172 Cilcer Šarlota Ignac 1889 Šajkaš Temerin detaljne informacije
1080 RKTG -103208 Crnojević Nikola Petar 1890 Sirig Sirig detaljne informacije
1081 RKTG -103547 Čiplić Maksim Panta 1921 Gospođinci Gospođinci detaljne informacije
1082 RKTG -103564 Čomić Jelena Janko 1936 Sirig Sirig detaljne informacije
1083 RKTG -103565 Čomić Ljubomir Mihajlo 1923 Sirig Sirig detaljne informacije
1084 RKTG -103566 Čomić Smilja Miloš 1930 Sirig Sirig detaljne informacije
1085 RKTG -103617 Čulum Anđa 1913 Temerin Temerin detaljne informacije
1086 RKTG -103618 Čulum Dušan 1935 Temerin Temerin detaljne informacije
1087 RKTG -103619 Čulum Marko 1900 Temerin Temerin detaljne informacije
1088 RKTG -103620 Čulum Mirko 1937 Temerin Temerin detaljne informacije
1089 RKTG -103621 Čulum Nedeljko 1931 Temerin Temerin detaljne informacije
1090 RKTG -103622 Čulum Nenad 1920 Temerin Temerin detaljne informacije
1091 RKTG -103623 Čulum Plavko 1936 Temerin Temerin detaljne informacije
1092 RKTG -103624 Čulum Radmila 1938 Temerin Temerin detaljne informacije
1093 RKTG -103625 Čulum Ružica 1902 Temerin Temerin detaljne informacije
1094 RKTG -103626 Čulum Slavko 1880 Temerin Temerin detaljne informacije
1095 RKTG -103678 Džukela Božo Sava 1901 Sirig Sirig detaljne informacije
1096 RKTG -103679 Džukela Mitar Sava 1883 Sirig Sirig detaljne informacije
1097 RKTG -104001 Šević Ilija Bogdan 1935 Sirig Sirig detaljne informacije
1098 RKTG -104119 Šosberger Erika Fridrih 1916 Savenštajn Temerin detaljne informacije
1099 RKTG -104130 Šosberger Jolana 1910 Temerin Temerin detaljne informacije
1100 RKTG -104136 Šosberger Malvina 1883 Temerin Gospođinci detaljne informacije
1101 RKTG -104137 Šosberger Mano 1876 Temerin Temerin detaljne informacije
1102 RKTG -104146 Šosberger Mira Franja 1940 Beograd Temerin detaljne informacije
1103 RKTG -104160 Šosberger Hermina 1877 Kanjiža Temerin detaljne informacije
1104 RKTG -104162 Šosberger Šimon Ignac 1879 Bajmok Temerin detaljne informacije
1105 RKTG -104395 Šranc Katarina Jaša 1888 Temerin Temerin detaljne informacije
1106 RKTG -104621 Štajner Karlo 1903 Kiškunhalaš Temerin detaljne informacije
1107 RKTG -104830 Šušnjar Milan 1922 Temerin Temerin detaljne informacije
1108 RKTG -104833 Šušnjar Dragan 1927 Temerin Temerin detaljne informacije
1109 RKTG -104870 Šumaher Erika Jovan 1943 Bački Jarak Bački Jarak detaljne informacije
1110 RKTG -104871 Šumaher Eva Jovan 1937 Bački Jarak Bački Jarak detaljne informacije
1111 RKTG -104872 Šumaher Barbara Martin 1880 Bački Jarak Bački Jarak detaljne informacije
1112 RKTG -104873 Šumaher Barbara Mihajlo 1909 Bački Jarak Bački Jarak detaljne informacije
1113 RKTG -104897 Šuković Ljuba Mirko 1939 Sirig Sirig detaljne informacije
1114 RKTG -104898 Šuković Ljuba Mirko 1939 Sirig Sirig detaljne informacije
1115 RKTG -104901 Šuković Aleksa 1928 Temerin Temerin detaljne informacije
1116 RKTG -104902 Šuković Aleksa 1928 Temerin Temerin detaljne informacije
1117 RKTG -105274 Šibler Rozina Bački Jarak Bački Jarak detaljne informacije
1118 RKTG -105363 Šindler Jakob Jovan 1880 Bački Jarak Bački Jarak detaljne informacije
1119 RKTG -105401 Škrbić Vukašin Ilija 1915 Sirig Sirig detaljne informacije
1120 RKTG -105402 Škrbić Dragan Rade 1924 Sirig Sirig detaljne informacije
1121 RKTG -105403 Škrbić Ilija Boža 1880 Sirig Sirig detaljne informacije
1122 RKTG -105409 Škrbić Rade Sima 1894 Sirig Sirig detaljne informacije
1123 RKTG -105483 Šlezinger Ilonka 1903 Temerin Temerin detaljne informacije
1124 RKTG -107763 Hegediš Peter Peter 1911 Temerin Temerin detaljne informacije
1125 RKTG -107873 Povržan Olga Nikola 1907 A - nepoznato Temerin detaljne informacije
1126 RKTG -107874 Huber Jelena Nikola 1904 A - nepoznato Temerin detaljne informacije
1127 RKTG -107875 Vurmsar Pal Nikola 1910 A - nepoznato Temerin detaljne informacije
1128 RKTG -107880 Segi Magdalena Antal 1933 Temerin Temerin detaljne informacije
1129 RKTG -107881 Segi Regina Antal 1933 Temerin Temerin detaljne informacije
1130 RKTG -107882 Segi Elvira Lazar 1903 Srbobran Temerin detaljne informacije
1131 RKTG -108200 Mađar Andraš Karolj 1910 Temerin Temerin detaljne informacije
1132 RKTG -108201 Erdelji Ištvan 1903 Temerin Temerin detaljne informacije
1133 RKTG -108303 Adam Andraš Ferenc 1914 Temerin Temerin detaljne informacije
1134 RKTG -108685 Gobor Mihalj Jožef 1926 Temerin Temerin detaljne informacije
1135 RKTG -108798 Fazekaš Mihajlo Pavle 1897 Irša Temerin detaljne informacije