Prezime i ime Mesto rođenja Mesto prebivališta
Početna >> JUŽNO-BAČKI OKRUG >> Beočin
Redni
broj
Broj Prezime i ime Ime roditelja Godina rođenja Mesto rođenja Mesto prebivališta
1 RKTG -5557 Kemeveši Martin 1905 Futog Beočin detaljne informacije
2 RKTG -5562 Strauphar Franja 1895 Futog Beočin detaljne informacije
3 RKTG -6255 Fabri Ivan Stevan Beočin Beočin detaljne informacije
4 RKTG -6259 Fabri Ištvan Beočin Beočin detaljne informacije
5 RKTG -6310 Grčević Joza 1913 Beočin Beočin detaljne informacije
6 RKTG -6326 Šenko Vinko Antun Beočin Beočin detaljne informacije
7 RKTG -6329 Vidas Franja Josip 1906 Beočin Beočin detaljne informacije
8 RKTG -30727 Bajvinkler Peter 1884 Banoštor Banoštor detaljne informacije
9 RKTG -30728 Kotaljon Andrija 1912 Banoštor Banoštor detaljne informacije
10 RKTG -30730 Bajvinkler Franc 1912 Banoštor Banoštor detaljne informacije
11 RKTG -30731 Kern Anton 1897 Banoštor Banoštor detaljne informacije
12 RKTG -30734 Majer Martin 1901 Banoštor Banoštor detaljne informacije
13 RKTG -30735 Pakert Johan 1913 Banoštor Banoštor detaljne informacije
14 RKTG -30736 Sajbert Petar 1900 Banoštor Banoštor detaljne informacije
15 RKTG -30738 Cajh Petar 1905 Banoštor Banoštor detaljne informacije
16 RKTG -30840 Ago Ivan Julius Čerević Čerević detaljne informacije
17 RKTG -30841 Belaj Stevan 1888 Čerević Čerević detaljne informacije
18 RKTG -30842 Flaker Josip 1888 Čerević Čerević detaljne informacije
19 RKTG -30843 Haudek Marko 1928 Čerević Čerević detaljne informacije
20 RKTG -30844 Ižgum Mirko Čerević Čerević detaljne informacije
21 RKTG -30845 Novaković Josip 1904 Čerević Čerević detaljne informacije
22 RKTG -31872 Čipkar Đura Lug Lug detaljne informacije
23 RKTG -31873 Valenčik Jano Jano Lug Lug detaljne informacije
24 RKTG -33748 Helfert Franja Pavle 1879 Banoštor Banoštor detaljne informacije
25 RKTG -34342 Ago Johan Đula 1899 Beočin Čerević detaljne informacije
26 RKTG -34457 Pušenjak Rudi Beočin Irig detaljne informacije
27 RKTG -34458 Šenko Eduard 1926 Beočin Beočin detaljne informacije
28 RKTG -34459 Takač Petar 1907 Beočin Beočin detaljne informacije
29 RKTG -34948 Pavlović Teodor Beočin Beočin detaljne informacije
30 RKTG -35274 Veber Petar Valentin 1942 Banoštor Banoštor detaljne informacije
31 RKTG -39948 Gajsinger Adam Adam 1878 Banoštor Banoštor detaljne informacije
32 RKTG -41792 Kerešević Todor 1911 Susek Susek detaljne informacije
33 RKTG -41852 Esonberger Regina Jovan 1881 Beočin Beočin detaljne informacije
34 RKTG -45133 Bulat Jovanka Branislav 1921 Beočin Beočin detaljne informacije
35 RKTG -45936 Bedić Stjepan Susek Susek detaljne informacije
36 RKTG -45937 Bognar Imre Susek Susek detaljne informacije
37 RKTG -45938 Kenđelić Marija Susek Susek detaljne informacije
38 RKTG -45939 Pihler Franja Susek Susek detaljne informacije
39 RKTG -45940 Popović Kosta Susek Susek detaljne informacije
40 RKTG -45941 Roža Ilija Susek Susek detaljne informacije
41 RKTG -45943 Stafanović Sava 1914 Susek Susek detaljne informacije
42 RKTG -46779 Elmer Katarina Nikola 1890 Čerević Čerević detaljne informacije
43 RKTG -46975 Meter Franciška Jovan 1875 Banoštor Banoštor detaljne informacije
44 RKTG -51361 Milutinović Lazar 1925 Susek Susek detaljne informacije
45 RKTG -51495 Karatva Alojzija Petar 1888 Banoštor Banoštor detaljne informacije
46 RKTG -52748 Veber Paulina 1895 Banoštor Banoštor detaljne informacije
47 RKTG -54368 Kostić Gavrilo Đorđe 1904 Rakovac Rakovac detaljne informacije
48 RKTG -54377 Dragić Aleksandra Dragoljub 1909 Sviloš Sviloš detaljne informacije
49 RKTG -54379 Dragić Jovan Dragoljub 1911 Sviloš Sviloš detaljne informacije
50 RKTG -54381 Dragić Vasilije Dragoljub 1920 Sviloš Sviloš detaljne informacije
51 RKTG -54398 Novaković Jovan Todor 1907 Susek Susek detaljne informacije
52 RKTG -59644 Aćimović Miloš A -nepoznato Čerević detaljne informacije
53 RKTG -59659 Baić Miloš Damjan 1868 Banoštor Banoštor detaljne informacije
54 RKTG -59660 Baić Pera Damjan 1870 Banoštor Banoštor detaljne informacije
55 RKTG -59661 Baić Sava Miloš 1901 Banoštor Banoštor detaljne informacije
56 RKTG -59662 Baić Čeda Ćira 1887 Banoštor Banoštor detaljne informacije
57 RKTG -59667 Bajić Jela Banoštor Banoštor detaljne informacije
58 RKTG -59715 Bašlić Koja Paja 1909 Banoštor Banoštor detaljne informacije
59 RKTG -59801 Božanić Katica A -nepoznato Rakovac detaljne informacije
60 RKTG -59802 Božanić Koja A -nepoznato Rakovac detaljne informacije
61 RKTG -59804 Božanić Nenad Đoka A -nepoznato Rakovac detaljne informacije
62 RKTG -60073 Jezdimirović Miloš Teodor 1914 A -nepoznato Čerević detaljne informacije
63 RKTG -60083 Jeremić Milan Rada 1901 Banoštor Banoštor detaljne informacije
64 RKTG -60109 Jovanović Damjan A -nepoznato Beočin detaljne informacije
65 RKTG -60122 Jovanović Đoka A -nepoznato Rakovac detaljne informacije
66 RKTG -60124 Jovanović Đurđa Ilija 1917 Novi Sad Banoštor detaljne informacije
67 RKTG -60148 Jovanović Jova A -nepoznato Rakovac detaljne informacije
68 RKTG -60158 Vorkapić Malić Sava A-nepoznato Beočin detaljne informacije
69 RKTG -60238 Jovanović Mita A -nepoznato Rakovac detaljne informacije
70 RKTG -60308 Đuričković Milan Aca 1903 Banoštor Banoštor detaljne informacije
71 RKTG -60359 Jovanović Steva A -nepoznato Rakovac detaljne informacije
72 RKTG -60382 Jović Koja A -nepoznato Rakovac detaljne informacije
73 RKTG -60383 Jović Laza A -nepoznato Rakovac detaljne informacije
74 RKTG -60385 Jović Petar A -nepoznato Beočin detaljne informacije
75 RKTG -60387 Jović Steva Rade 1937 A -nepoznato Rakovac detaljne informacije
76 RKTG -60469 Živanović Živko Jovan 1881 Banoštor Banoštor detaljne informacije
77 RKTG -60525 Živković Andrija Paja 1910 Banoštor Banoštor detaljne informacije
78 RKTG -60532 Živković Ilija Živko 1905 Banoštor Banoštor detaljne informacije
79 RKTG -60533 Živković Milka Borivoj 1909 Banoštor Banoštor detaljne informacije
80 RKTG -60540 Živković Radivoj Ilija 1906 Beočin Beočin detaljne informacije
81 RKTG -60589 Bojac Milivoj 1936 A -nepoznato Sviloš detaljne informacije
82 RKTG -60651 Varočić Slavko A -nepoznato Čerević detaljne informacije
83 RKTG -60677 Veličković Proka Branko 1912 Banoštor Banoštor detaljne informacije
84 RKTG -60680 Veselinov Jova A -nepoznato Rakovac detaljne informacije
85 RKTG -61247 Zelenović Milan A -nepoznato Čerević detaljne informacije
86 RKTG -61254 Zlatić Mika A -nepoznato Čerević detaljne informacije
87 RKTG -61267 Ivanović Laza Sima Grabovo Grabovo detaljne informacije
88 RKTG -61386 Apić Živan Jaša 1890 Susek Susek detaljne informacije
89 RKTG -61387 Apić Jovan Marko 1926 Susek Susek detaljne informacije
90 RKTG -61388 Adamović Dušan 1894 Susek Susek detaljne informacije
91 RKTG -61389 Antić Milica Đoka 1922 Susek Susek detaljne informacije
92 RKTG -61396 Zlatić Nikola A -nepoznato Čerević detaljne informacije
93 RKTG -61446 Antić Milan Đoka 1919 Susek Susek detaljne informacije
94 RKTG -61527 Janković Darinka Lazar 1892 Banoštor Banoštor detaljne informacije
95 RKTG -61818 Batralj Bogdan Milan Susek Susek detaljne informacije
96 RKTG -63054 Vasić Stevan 1904 Susek Susek detaljne informacije
97 RKTG -63768 Drapšin Evica Avram 1875 Srbobran Beočin detaljne informacije
98 RKTG -64099 Grujić Đoka Gavra 1878 Rakovac Rakovac detaljne informacije
99 RKTG -64313 Andrijević Vasa Pera 1902 Sviloš Sviloš detaljne informacije
100 RKTG -64326 Andrin Danica Živko 1901 Sviloš Sviloš detaljne informacije
101 RKTG -64327 Andrić Vasa Petar 1901 Sviloš Sviloš detaljne informacije
102 RKTG -64328 Andrić Petar Milan 1925 Sviloš Sviloš detaljne informacije
103 RKTG -64329 Andrić Proka Đoka 1891 Sviloš Sviloš detaljne informacije
104 RKTG -64330 Andrić Đoka Proka 1915 Sviloš Sviloš detaljne informacije
105 RKTG -64332 Aleksić Petar Marko 1901 Sviloš Sviloš detaljne informacije
106 RKTG -64333 Andrin Vlajko Petar 1894 Sviloš Sviloš detaljne informacije
107 RKTG -64334 Avramović Miloš 1890 Čerević Čerević detaljne informacije
108 RKTG -64631 Gudurić Petar Pera Živko 1887 Beočin Beočin detaljne informacije
109 RKTG -64702 Aćimović Dušan Đorđe 1916 Čerević Čerević detaljne informacije
110 RKTG -65735 Dragojlović Ljubica Miloš 1925 Banoštor Banoštor detaljne informacije
111 RKTG -65737 Dragojlović Miloš Gliša 1892 Banoštor Banoštor detaljne informacije
112 RKTG -65739 Dragojlović Mirjana Miloš 1919 Banoštor Banoštor detaljne informacije
113 RKTG -65829 Alimpijević Soka 1865 Grabovo Grabovo detaljne informacije
114 RKTG -65830 Andrić Pavle Petar 1889 Grabovo Grabovo detaljne informacije
115 RKTG -65831 Andrić Lazar Petar 1901 Grabovo Grabovo detaljne informacije
116 RKTG -65832 Aćimović Stevan Jovan 1896 Grabovo Grabovo detaljne informacije
117 RKTG -65833 Alimpijević Milanko Mita 1897 Grabovo Grabovo detaljne informacije
118 RKTG -65834 Andrić Boško-Bogoljub Petar 1910 Sviloš Sviloš detaljne informacije
119 RKTG -65835 Aćimović Vasa Jovan 1901 Grabovo Grabovo detaljne informacije
120 RKTG -65836 Alimpijević Steva Grabovo Grabovo detaljne informacije
121 RKTG -65837 Alimpijević Stanislav Dimitrije 1894 Grabovo Grabovo detaljne informacije
122 RKTG -65908 Anađević Dušan 1905 Beočin Beočin detaljne informacije
123 RKTG -65909 Aćimović Milan Jovan 1904 Grabovo Grabovo detaljne informacije
124 RKTG -65910 Alimpijević Zlatica Stanko 1922 Grabovo Grabovo detaljne informacije
125 RKTG -66024 Đurđević Vera Veselin 1924 Banoštor Banoštor detaljne informacije
126 RKTG -66025 Đurđević Veselin Vasa 1901 Banoštor Banoštor detaljne informacije
127 RKTG -66027 Đurđević Jela Veselin 1926 Banoštor Banoštor detaljne informacije
128 RKTG -66336 Vatralj Bogdan Milan 1902 Susek Susek detaljne informacije
129 RKTG -66337 Vatralj Branko Milan 1910 Susek Susek detaljne informacije
130 RKTG -66338 Vasić Strahinja Živan 1884 Susek Susek detaljne informacije
131 RKTG -66339 Vasić Milan Strahinja 1904 Susek Susek detaljne informacije
132 RKTG -66341 Vukmirović Mika Mitar 1911 Susek Susek detaljne informacije
133 RKTG -66342 Vukmirović Nikola Triva 1920 Susek Susek detaljne informacije
134 RKTG -66343 Vukmirović Smilja 1898 Susek Susek detaljne informacije
135 RKTG -66345 Vukmirović Petar Triva 1905 Susek Susek detaljne informacije
136 RKTG -66347 Vukmirović Stanko Đoka 1920 Susek Susek detaljne informacije
137 RKTG -66349 Vukmirović Mitar Rade 1878 Susek Susek detaljne informacije
138 RKTG -66372 Vukmirović Milica Petar 1879 Susek Susek detaljne informacije
139 RKTG -66373 Vukmirović Kosta Mitar 1910 Susek Susek detaljne informacije
140 RKTG -66559 Vukmirović Jova Đorđe 1904 Susek Susek detaljne informacije
141 RKTG -66560 Vukmirović Jova Đoka 1942 Susek Susek detaljne informacije
142 RKTG -66561 Vukmirović Sofija Kosta 1942 Susek Susek detaljne informacije
143 RKTG -66562 Vukmirović Milorad Mitar 1912 Susek Susek detaljne informacije
144 RKTG -66563 Vukmirović Mitar Stanko 1877 Susek Susek detaljne informacije
145 RKTG -66570 Veselica Sima 1889 Rakovac Rakovac detaljne informacije
146 RKTG -66579 Varešić Slavko Pera 1901 Čerević Čerević detaljne informacije
147 RKTG -66580 Varošić Đoka 1905 Čerević Čerević detaljne informacije
148 RKTG -66581 Varošić Ivka 1908 Čerević Čerević detaljne informacije
149 RKTG -66593 Vrgović Jova Živan 1913 Sviloš Sviloš detaljne informacije
150 RKTG -66594 Vrgović Lazar Živan 1902 Sviloš Sviloš detaljne informacije
151 RKTG -66597 Vukelić Pera 1894 Čerević Čerević detaljne informacije
152 RKTG -66599 Vukelić Persa Živan 1901 Čerević Čerević detaljne informacije
153 RKTG -66600 Vukelić Mita Joca 1924 Čerević Čerević detaljne informacije
154 RKTG -66603 Vukelić Todor Milivoj 1909 Čerević Čerević detaljne informacije
155 RKTG -66605 Vuković Milenko Dimitrije 1914 Sviloš Sviloš detaljne informacije
156 RKTG -66606 Vuković Marko Živko 1902 Sviloš Sviloš detaljne informacije
157 RKTG -66607 Vuković Dimitrije Miloš 1886 Sviloš Sviloš detaljne informacije
158 RKTG -66678 Bobocki Draginja Milan 1877 Susek Susek detaljne informacije
159 RKTG -66681 Balinović Boža Ivan 1909 Susek Susek detaljne informacije
160 RKTG -66683 Begojević Todor Tanasije 1918 Susek Susek detaljne informacije
161 RKTG -66686 Boškov Milorad Joca 1920 Susek Susek detaljne informacije
162 RKTG -66688 Boškov Joca Milorad 1880 Susek Susek detaljne informacije
163 RKTG -66691 Bobocki Branko Boža 1893 Susek Susek detaljne informacije
164 RKTG -66693 Bugarski Jovan Paja 1888 Susek Susek detaljne informacije
165 RKTG -66696 Bugarski Đoka Paja 1892 Susek Susek detaljne informacije
166 RKTG -66699 Bujandrić Vlajko Nikola 1924 Susek Susek detaljne informacije
167 RKTG -66733 Vuković Nikola Miloš 1883 Sviloš Sviloš detaljne informacije
168 RKTG -66734 Vuković Bogdan Nikola 1928 Sviloš Sviloš detaljne informacije
169 RKTG -66735 Vuković Jova Nikola 1926 Sviloš Sviloš detaljne informacije
170 RKTG -66736 Vuković Stevan Pavle 1884 Sviloš Sviloš detaljne informacije
171 RKTG -66737 Vuković Stevan Paja 1876 Sviloš Sviloš detaljne informacije
172 RKTG -66738 Vuković Steva Paja 1899 Sviloš Sviloš detaljne informacije
173 RKTG -66740 Vuković Nikola Radivoj 1901 Sviloš Sviloš detaljne informacije
174 RKTG -66741 Vuković Svetozar Živko 1917 Sviloš Sviloš detaljne informacije
175 RKTG -66999 Gavrilović Soka 1906 Čerević Čerević detaljne informacije
176 RKTG -67548 Babić Rade Pavle 1912 Grabovo Grabovo detaljne informacije
177 RKTG -67911 Vukosavljević Milan 1912 Beočin Beočin detaljne informacije
178 RKTG -67912 Vukosavljević Ljubomir 1904 Beočin Beočin detaljne informacije
179 RKTG -67913 Vukosavljević Mira Vasa 1910 Beočin Beočin detaljne informacije
180 RKTG -67914 Vukosavljević Vaso Steva 1881 Beočin Beočin detaljne informacije
181 RKTG -67915 Vukosavljević Draginja Mita 1881 Beočin Beočin detaljne informacije
182 RKTG -67921 Vukosavljević Stojanka 1909 Beočin Beočin detaljne informacije
183 RKTG -67936 Varošić Pavle Pero 1903 Beočin Čerević detaljne informacije
184 RKTG -67939 Vojković Tereza Petar 1905 Beočin Beočin detaljne informacije
185 RKTG -67943 Vučetić Pera Mita 1922 Beočin Beočin detaljne informacije
186 RKTG -67947 Vrgović Miloš Vasa 1883 Grabovo Grabovo detaljne informacije
187 RKTG -67948 Vukosavljević Pera Velimir 1882 Grabovo Grabovo detaljne informacije
188 RKTG -67956 Vuković Svetozar Marko 1914 Banoštor Banoštor detaljne informacije
189 RKTG -67960 Vlahović Borislav Živko 1922 Banoštor Banoštor detaljne informacije
190 RKTG -67961 Vuksan Živan 1918 Rakovac Rakovac detaljne informacije
191 RKTG -67968 Veličković Proka-Prokopije Branko 1908 Banoštor Banoštor detaljne informacije
192 RKTG -67969 Vuković Stevan Paja 1898 Sviloš Sviloš detaljne informacije
193 RKTG -67970 Vukosavljević Steva Velimir 1898 Grabovo Grabovo detaljne informacije
194 RKTG -67971 Vukmirović Jova Đoka 1907 Susek Susek detaljne informacije
195 RKTG -68026 Vukmirović Lazar Triva 1916 Susek Susek detaljne informacije
196 RKTG -68029 Vukmirović Petar Triva 1923 Susek Susek detaljne informacije
197 RKTG -68046 Gršić Sofija Damjan 1937 Susek Susek detaljne informacije
198 RKTG -68047 Gršić Slavko Branko 1892 Susek Susek detaljne informacije
199 RKTG -68125 Božanić Lazar Kosta 1895 Rakovac Rakovac detaljne informacije
200 RKTG -68139 Borkovac Sava Cveja 1901 Dobrinci Sviloš detaljne informacije
201 RKTG -68355 Dajč Leopold Žiga 1883 Susek Susek detaljne informacije
202 RKTG -68356 Dajč Rahela 1921 Susek Susek detaljne informacije
203 RKTG -68516 Balinović Ruža 1910 Susek Susek detaljne informacije
204 RKTG -68534 Bernad Mirko Joca 1910 Grabovo Grabovo detaljne informacije
205 RKTG -68535 Bikić Stevan Andrija 1875 Čerević Čerević detaljne informacije
206 RKTG -68536 Blažić Vasa Aleksa 1896 Grabovo Grabovo detaljne informacije
207 RKTG -68537 Blažić Stevan Vasa 1923 Grabovo Grabovo detaljne informacije
208 RKTG -68538 Blažić Jovan Živan 1908 Grabovo Grabovo detaljne informacije
209 RKTG -68539 Blažić Dimitrije Živan 1891 Grabovo Grabovo detaljne informacije
210 RKTG -68541 Blažić Milan Živan 1882 Banoštor Banoštor detaljne informacije
211 RKTG -68542 Blažić Jovan Aca 1901 Grabovo Grabovo detaljne informacije
212 RKTG -68543 Bobodski Dragica Milan 1890 Beočin Beočin detaljne informacije
213 RKTG -68544 Bobocki Milivoj Avram 1880 Susek Susek detaljne informacije
214 RKTG -68548 Bovđiš Zuzana 1922 Lug Lug detaljne informacije
215 RKTG -68550 Bovđiš Kata Miša 1920 Lug Lug detaljne informacije
216 RKTG -68555 Bovđiš Mišo Miša 1918 Lug Lug detaljne informacije
217 RKTG -68561 Bogdanović Nenad Teodor 1897 Sviloš Sviloš detaljne informacije
218 RKTG -68577 Bojac Milivoj Petar 1867 Sviloš Sviloš detaljne informacije
219 RKTG -68581 Bokinac Dušan 1877 Grabovo Grabovo detaljne informacije
220 RKTG -68582 Bolmanac Đurica Velimir 1922 Beočin Beočin detaljne informacije
221 RKTG -68584 Bošković Anica 1915 Sviloš Sviloš detaljne informacije
222 RKTG -68588 Bošković Lazar Đoka 1914 Sviloš Sviloš detaljne informacije
223 RKTG -68589 Bošković Boško Lazar 1928 Sviloš Sviloš detaljne informacije
224 RKTG -68591 Bošković Miloš Petar 1896 Sviloš Sviloš detaljne informacije
225 RKTG -68594 Bošković Veselin Uroš 1913 Sviloš Sviloš detaljne informacije
226 RKTG -68596 Bošković Živko Uroš 1910 Sviloš Sviloš detaljne informacije
227 RKTG -68599 Branković Lazar Kuzman 1878 Sviloš Sviloš detaljne informacije
228 RKTG -68604 Branković Mija Lazar 1922 Sviloš Sviloš detaljne informacije
229 RKTG -68608 Branković Slavko Lazar 1914 Sviloš Sviloš detaljne informacije
230 RKTG -68610 Branković Lazar Milivoj 1886 Sviloš Sviloš detaljne informacije
231 RKTG -68634 Branković Đoka Momir 1908 Sviloš Sviloš detaljne informacije
232 RKTG -68639 Branković Mladen Nićifor 1881 Sviloš Sviloš detaljne informacije
233 RKTG -68648 Branković Boško Rade 1924 Sviloš Sviloš detaljne informacije
234 RKTG -68652 Branković Milivoj Rade 1893 Sviloš Sviloš detaljne informacije
235 RKTG -68654 Branković Svetozar Stevan 1921 Sviloš Sviloš detaljne informacije
236 RKTG -68659 Bugarski Paja Jovan 1917 Susek Susek detaljne informacije
237 RKTG -68661 Burik Samo Janko 1916 Grabovo Grabovo detaljne informacije
238 RKTG -69141 Jovanović Todor Milan 1921 Rakovac Rakovac detaljne informacije
239 RKTG -70058 Dajč Žiga 1913 Susek Susek detaljne informacije
240 RKTG -70059 Dajč Rakela 1921 Susek Susek detaljne informacije
241 RKTG -70061 Dajč Salika 1888 Susek Susek detaljne informacije
242 RKTG -70064 Dajč Žigica Leopold 1917 Susek Susek detaljne informacije
243 RKTG -70083 Dević Svetislav Mirko 1882 Susek Susek detaljne informacije
244 RKTG -70223 Dejanović Jova 1884 Susek Susek detaljne informacije
245 RKTG -70227 Dejanović Veca Danilo 1912 Susek Susek detaljne informacije
246 RKTG -70228 Dejanović Đoka Danilo 1915 Susek Susek detaljne informacije
247 RKTG -70229 Dejanović Sava Živan 1910 Susek Susek detaljne informacije
248 RKTG -70230 Dejanović Danilo Jovan 1881 Susek Susek detaljne informacije
249 RKTG -70231 Dejanović Milan Jovan 1902 Susek Susek detaljne informacije
250 RKTG -70232 Dejanović Mirko Jovan 1919 Susek Susek detaljne informacije
251 RKTG -70233 Dejanović Petar Teodor 1912 Susek Susek detaljne informacije
252 RKTG -70314 Gajić Marija 1893 Grabovo Grabovo detaljne informacije
253 RKTG -70319 Gajić Lazar Jovan 1926 Grabovo Grabovo detaljne informacije
254 RKTG -70321 Gajić Pavle Jovan 1914 Grabovo Grabovo detaljne informacije
255 RKTG -70323 Gajić Stanko Proka 1904 Grabovo Grabovo detaljne informacije
256 RKTG -70329 Gajzlinger Adam 1883 Banoštor Banoštor detaljne informacije
257 RKTG -70338 Gačulić Nikola 1915 Čerević Čerević detaljne informacije
258 RKTG -70345 Dušanić Nikola Boža 1912 Susek Susek detaljne informacije
259 RKTG -70434 Balać Pera 1920 Beočin Beočin detaljne informacije
260 RKTG -70436 Baluban Steva 1892 Beočin Beočin detaljne informacije
261 RKTG -70438 Bašlić Jovan 1893 Beočin Beočin detaljne informacije
262 RKTG -70442 Belić Dušan 1895 Rakovac Rakovac detaljne informacije
263 RKTG -70443 Belić Smilja 1898 Rakovac Rakovac detaljne informacije
264 RKTG -70444 Belić Gliša Jovan 1880 Rakovac Rakovac detaljne informacije
265 RKTG -70445 Bičanski Mija 1916 Beočin Beočin detaljne informacije
266 RKTG -70448 Bogić Dragutin Dragutin 1909 Rakovac Rakovac detaljne informacije
267 RKTG -70449 Božanić Đoka 1879 Rakovac Rakovac detaljne informacije
268 RKTG -70450 Božanić Jova 1901 Rakovac Rakovac detaljne informacije
269 RKTG -70451 Božanić Koja Đoka 1912 Rakovac Rakovac detaljne informacije
270 RKTG -70452 Božanić Milivoj Đoka 1907 Rakovac Rakovac detaljne informacije
271 RKTG -70453 Božanić Ninko Jakov 1920 Rakovac Rakovac detaljne informacije
272 RKTG -70455 Budimčić Sava Ivan 1893 Kupinovo Kupinovo detaljne informacije
273 RKTG -70528 Andrić Andrija 1908 Županja Beočin detaljne informacije
274 RKTG -70541 Dudić Gliša Laza 1903 Susek Susek detaljne informacije
275 RKTG -70559 Daliel Emanuel Armin 1908 Beočin Beočin detaljne informacije
276 RKTG -70566 Gojković Lazar Pera 1893 Čerević Čerević detaljne informacije
277 RKTG -70997 Đermanović Đoka 1882 Sviloš Sviloš detaljne informacije
278 RKTG -71002 Đermanović Miloš Mika 1890 Susek Susek detaljne informacije
279 RKTG -71011 Đermanović Slavko Mika 1896 Susek Susek detaljne informacije
280 RKTG -71018 Đermanović Sava Mika 1891 Susek Susek detaljne informacije
281 RKTG -71025 Đermanović Đoka Milan 1885 Beočić Susek detaljne informacije
282 RKTG -71028 Đermanović Vasa Đoka 1912 Sviloš Sviloš detaljne informacije
283 RKTG -71032 Đermanović Mika Miloš 1920 Susek Susek detaljne informacije
284 RKTG -71053 Gostović Teodor Dragan 1887 Sviloš Sviloš detaljne informacije
285 RKTG -71054 Gostović Todor Miša 1882 Sviloš Sviloš detaljne informacije
286 RKTG -71055 Gostović Žarko Todor 1904 Sviloš Sviloš detaljne informacije
287 RKTG -71191 Đorđević Mita 1873 Grabovo Grabovo detaljne informacije
288 RKTG -71367 Dragić Damjan Damjan 1902 Susek Susek detaljne informacije
289 RKTG -71417 Đorđević Natalija Jova 1928 Grabovo Grabovo detaljne informacije
290 RKTG -71421 Đorđević Kosta Mita 1890 Beočić Grabovo detaljne informacije
291 RKTG -71426 Đorđević Đoka Pera 1919 Beočić Grabovo detaljne informacije
292 RKTG -71457 Đukić Nikola Todor 1908 Susek Susek detaljne informacije
293 RKTG -71544 Kadić Danilo 1878 A -nepoznato Rakovac detaljne informacije
294 RKTG -71545 Kadić Rajka A -nepoznato Rakovac detaljne informacije
295 RKTG -71546 Kadić Steva 1911 A -nepoznato Rakovac detaljne informacije
296 RKTG -71585 Kisačanin Đoka Andrija Rakovac Rakovac detaljne informacije
297 RKTG -71586 Kicošević Ilija Aćim 1912 Banoštor Banoštor detaljne informacije
298 RKTG -71587 Kicošević Triva Nikola 1903 Banoštor Banoštor detaljne informacije
299 RKTG -71621 Koić Živko Sreta 1879 Banoštor Banoštor detaljne informacije
300 RKTG -71622 Koić Jova Živko 1911 Banoštor Banoštor detaljne informacije
301 RKTG -71666 Kostić Gavra A -nepoznato Rakovac detaljne informacije
302 RKTG -71668 Kostić Živka Maksim 1887 A -nepoznato Grabovo detaljne informacije
303 RKTG -71669 Kostić Katica Mija 1920 A -nepoznato Grabovo detaljne informacije
304 RKTG -71671 Kostić Mirjana Mija 1922 A -nepoznato Grabovo detaljne informacije
305 RKTG -71673 Kostić Simka A -nepoznato Grabovo detaljne informacije
306 RKTG -71695 Krstić Borica Dušan 1925 Grabovo Grabovo detaljne informacije
307 RKTG -71697 Krstić Dušan Veselin 1899 Banoštor Banoštor detaljne informacije
308 RKTG -71700 Krstić Katica 1894 Grabovo Grabovo detaljne informacije
309 RKTG -71703 Krstić Milenko Milan 1900 Banoštor Banoštor detaljne informacije
310 RKTG -71707 Krstić Radovan Boško 1915 Banoštor Banoštor detaljne informacije
311 RKTG -71712 Krčmar Panta A -nepoznato Rakovac detaljne informacije
312 RKTG -71716 Kuzmanović Jova A -nepoznato Čerević detaljne informacije
313 RKTG -71787 Dimitrov Danica 1896 Čerević Čerević detaljne informacije
314 RKTG -71788 Dimitrov Kosta 1914 Čerević Čerević detaljne informacije
315 RKTG -71789 Dimitrov Miloš 1920 Čerević Čerević detaljne informacije
316 RKTG -71790 Dimitrov Sultana 1926 Čerević Čerević detaljne informacije
317 RKTG -71791 Dimitrov Toša 1892 Čerević Čerević detaljne informacije
318 RKTG -71792 Dimitrov Šaca 1899 Čerević Čerević detaljne informacije
319 RKTG -71793 Dimić Steva 1907 Susek Susek detaljne informacije
320 RKTG -71794 Dokić Boža 1892 Čerević Čerević detaljne informacije
321 RKTG -71795 Dokić Dušan 1913 Čerević Čerević detaljne informacije
322 RKTG -71796 Dokić Pera Živko 1923 Čerević Čerević detaljne informacije
323 RKTG -71797 Dragić Sofija 1887 Sviloš Sviloš detaljne informacije
324 RKTG -71798 Dragić Vasa Dragoljub 1923 Sviloš Sviloš detaljne informacije
325 RKTG -71799 Dragić Leksa Dragoljub 1913 Sviloš Sviloš detaljne informacije
326 RKTG -71800 Dragić Damjan Svetozar 1901 Sviloš Sviloš detaljne informacije
327 RKTG -71801 Dragić Dušan Tomo 1897 Čerević Čerević detaljne informacije
328 RKTG -71802 Dragojlović Jelica 1900 Grabovo Grabovo detaljne informacije
329 RKTG -71805 Drakulić Anica 1911 Čerević Čerević detaljne informacije
330 RKTG -71806 Drenovac Boško Ignjat 1901 Rakovac Rakovac detaljne informacije
331 RKTG -71807 Dršić Sreta Gavra 1922 Čerević Čerević detaljne informacije
332 RKTG -71808 Dugajlić Katica 1898 Čerević Čerević detaljne informacije
333 RKTG -71809 Dugajlić Stevan Živan 1896 Čerević Čerević detaljne informacije
334 RKTG -71810 Dugajlić Katica Uroš 1897 Sviloš Sviloš detaljne informacije
335 RKTG -71854 Đurđević Mitar Svetozar 1910 Susek Susek detaljne informacije
336 RKTG -71867 Danilov Novak Miloš 1900 Sviloš Sviloš detaljne informacije
337 RKTG -71868 Danilović Svetozar Miloš 1896 Sviloš Sviloš detaljne informacije
338 RKTG -71869 Dašić Anđelka Joca 1927 Čerević Čerević detaljne informacije
339 RKTG -71871 Dević Jovan 1894 Čerević Čerević detaljne informacije
340 RKTG -71872 Dević Leposava 1896 Čerević Čerević detaljne informacije
341 RKTG -71873 Dević Maca 1901 Čerević Čerević detaljne informacije
342 RKTG -71874 Dević Milenko Mika 1882 Čerević Čerević detaljne informacije
343 RKTG -71878 Dević Milanko Mita 1896 Čerević Čerević detaljne informacije
344 RKTG -71891 Đurić Jelka 1905 Čerević Čerević detaljne informacije
345 RKTG -71894 Dušanić Dušan Teodor 1902 Grabovo Grabovo detaljne informacije
346 RKTG -71895 Dušanić Ilija Teodor 1909 Grabovo Grabovo detaljne informacije
347 RKTG -71897 Đurić Veselin Aleksa 1902 Ležimir Susek detaljne informacije
348 RKTG -71900 Dražić Sava Krsta 1903 Sviloš Sviloš detaljne informacije
349 RKTG -71902 Dušanić Jefta Milovan 1898 Banoštor Banoštor detaljne informacije
350 RKTG -71917 Đurić Milan Jovan 1902 Susek Susek detaljne informacije
351 RKTG -71923 Đurić Jovan Milan 1928 Susek Susek detaljne informacije
352 RKTG -71927 Đorđević Ruža 1892 Čerević Čerević detaljne informacije
353 RKTG -71931 Đurić Evica Miloš 1930 Čerević Čerević detaljne informacije
354 RKTG -71988 Đuričić Gordana 1886 Rakovac Rakovac detaljne informacije
355 RKTG -71993 Đuričić Svetozar Živan 1887 Banoštor Banoštor detaljne informacije
356 RKTG -72000 Đuričić Nikola Miloš 1880 Rakovac Rakovac detaljne informacije
357 RKTG -72008 Đuriš Pavle Miša 1925 Lugadžija Lug detaljne informacije
358 RKTG -72010 Đurišić Nikola Vlada 1886 Susek Susek detaljne informacije
359 RKTG -72011 Đurišić Rade Lazar 1917 Susek Susek detaljne informacije
360 RKTG -72012 Đurišić Laza Radivoj 1896 Susek Susek detaljne informacije
361 RKTG -72020 Đurišić Bojana Save 1884 Susek Susek detaljne informacije
362 RKTG -72052 Đurčić Ilija Miloš 1911 Grabovo Grabovo detaljne informacije
363 RKTG -72136 Vladić Marijan Brčko Beočin detaljne informacije
364 RKTG -72321 Žižak Lazar Laza 1926 Susek Susek detaljne informacije
365 RKTG -72327 Živanović Panta Rade 1890 Susek Susek detaljne informacije
366 RKTG -72330 Živkov Lazar Kosta 1923 Susek Susek detaljne informacije
367 RKTG -72442 Erdeljan Milan Lazar 1907 Sviloš Sviloš detaljne informacije
368 RKTG -72505 Žiškov Lazar Kosta 1922 Rakovac Rakovac detaljne informacije
369 RKTG -72566 Živković Sava Đoka 1873 Grabovo Grabovo detaljne informacije
370 RKTG -72567 Živković Marko 1897 Beočić Beočin detaljne informacije
371 RKTG -72568 Živković Paja Mija 1918 Grabovo Grabovo detaljne informacije
372 RKTG -72569 Živković Đoka Sava 1908 Grabovo Grabovo detaljne informacije
373 RKTG -72570 Živković Lazar Đoka 1884 Grabovo Grabovo detaljne informacije
374 RKTG -72571 Živković Ilija Joca 1894 Grabovo Grabovo detaljne informacije
375 RKTG -72572 Živković Dragica Ilija 1922 Grabovo Grabovo detaljne informacije
376 RKTG -72573 Živković Vasa Joca 1872 Grabovo Grabovo detaljne informacije
377 RKTG -72574 Živković Rada 1909 Beočić Beočin detaljne informacije
378 RKTG -72575 Živanović Mirko Nikola 1878 Banoštor Banoštor detaljne informacije
379 RKTG -72576 Živković Zora Miloš 1883 Banoštor Banoštor detaljne informacije
380 RKTG -72577 Živković Mika Borivoj 1909 Banoštor Banoštor detaljne informacije
381 RKTG -72578 Živković Živko Jova 1881 Banoštor Banoštor detaljne informacije
382 RKTG -72579 Živković Vaja Joca 1885 Grabovo Grabovo detaljne informacije
383 RKTG -72580 Živković Branko Nikola 1888 Beočin Beočin detaljne informacije
384 RKTG -72581 Žigić Dušan Živan 1875 Grabovo Grabovo detaljne informacije
385 RKTG -72582 Žigić Stojan Dušan 1912 Grabovo Grabovo detaljne informacije
386 RKTG -72676 Galović Marko Mile 1917 Rakovac Rakovac detaljne informacije
387 RKTG -72712 Grujić Jova Nikola 1916 Rakovac Rakovac detaljne informacije
388 RKTG -72836 Nikolić Milka Pera 1888 Vukovar Banoštor detaljne informacije
389 RKTG -72895 Zoranović Žarko Milan 1914 Susek Susek detaljne informacije
390 RKTG -72901 Kuljančić Savo Drago 1902 Susek Susek detaljne informacije
391 RKTG -72904 Kuzmanović Milica 1883 Susek Susek detaljne informacije
392 RKTG -72905 Kaćanski Desanka 1917 Susek Susek detaljne informacije
393 RKTG -72906 Kuljančić Draga Šaca 1925 Susek Susek detaljne informacije
394 RKTG -72923 Kulpinović Đorđe Laza 1906 Susek Susek detaljne informacije
395 RKTG -72925 Krisler Maks Leopold 1904 Susek Susek detaljne informacije
396 RKTG -72927 Krnić Stevan Mirko 1913 Susek Susek detaljne informacije
397 RKTG -72929 Krisler Viola Leopold 1912 Susek Susek detaljne informacije
398 RKTG -72935 Krstić Vladimir 1918 Susek Susek detaljne informacije
399 RKTG -72938 Krstić Radojka Jovo 1895 Susek Susek detaljne informacije
400 RKTG -72940 Krstić Nikola Đoka 1912 Susek Susek detaljne informacije
401 RKTG -72941 Krstić Milan Miloš 1891 Susek Susek detaljne informacije
402 RKTG -72943 Krstić Miloš Todor 1922 Susek Susek detaljne informacije
403 RKTG -72944 Krstić Lazar Svetozar 1915 Susek Susek detaljne informacije
404 RKTG -72946 Krnić Velimir Gaja 1899 Susek Susek detaljne informacije
405 RKTG -73038 Krisler Gizela 1887 Susek Susek detaljne informacije
406 RKTG -73054 Zeiger Josip 1882 Grabovo Grabovo detaljne informacije
407 RKTG -73065 Zoljan Paljo 1899 Sviloš Sviloš detaljne informacije
408 RKTG -73069 Zelenović Petar Milana 1924 Čerević Čerević detaljne informacije
409 RKTG -73070 Zlatić Atanasije Dragoljub 1914 Čerević Čerević detaljne informacije
410 RKTG -73124 Nojin Nikola Mita 1918 Banoštor Banoštor detaljne informacije
411 RKTG -73168 Zelenović Veljko Milan 1922 Čerević Čerević detaljne informacije
412 RKTG -73215 Mladenović Milan A -nepoznato Beočin detaljne informacije
413 RKTG -73317 Pavlović Maca 1869 A -nepoznato Sviloš detaljne informacije
414 RKTG -73382 Zlatić Stevan Jovan 1918 Čerević Čerević detaljne informacije
415 RKTG -73383 Zarić Zora 1885 Beočić Beočin detaljne informacije
416 RKTG -73384 Zelenjak Đura 1873 Grabovo Grabovo detaljne informacije
417 RKTG -73389 Zanković Zdravko 1920 Grabovo Grabovo detaljne informacije
418 RKTG -73402 N. Bosa A -nepoznato Sviloš detaljne informacije
419 RKTG -73403 N. Dunja A -nepoznato Sviloš detaljne informacije
420 RKTG -73448 Janković Slavko Ljubomir 1903 Sviloš Sviloš detaljne informacije
421 RKTG -73449 Janković Relja Matija 1911 Rakovac Rakovac detaljne informacije
422 RKTG -73491 Latinović Đura A - nepoznato Beočin detaljne informacije
423 RKTG -73522 Lepšić Nikola Ilija 1910 Banoštor Banoštor detaljne informacije
424 RKTG -73525 Likić Jelica A - nepoznato Rakovac detaljne informacije
425 RKTG -73580 Pantelinac Joca Stevan 1896 Banoštor Banoštor detaljne informacije
426 RKTG -73581 Pantelinac Milica Mita 1927 Banoštor Banoštor detaljne informacije
427 RKTG -73582 Pantelinac Mita Stevan 1899 Banoštor Banoštor detaljne informacije
428 RKTG -73583 Pantelinac Sava Mika 1915 Banoštor Banoštor detaljne informacije
429 RKTG -73584 Pantelinac Soka Mika 1920 Banoštor Banoštor detaljne informacije
430 RKTG -73587 Pantelić Đura Mika 1908 Banoštor Banoštor detaljne informacije
431 RKTG -73596 Paunić Joca Mitar 1872 Banoštor Banoštor detaljne informacije
432 RKTG -73688 Janković Nikola Radivoj 1897 Sviloš Sviloš detaljne informacije
433 RKTG -73715 Krešević Đoka Dragutin 1894 Susek Susek detaljne informacije
434 RKTG -73719 Kelić Đoka 1906 Susek Susek detaljne informacije
435 RKTG -73723 Kosmanović Mile 1879 Susek Susek detaljne informacije
436 RKTG -73729 Kovačević Gaja Sima 1900 Susek Susek detaljne informacije
437 RKTG -73736 Kovačić Lazar Sreta 1911 Susek Susek detaljne informacije
438 RKTG -73766 Jezdimirović Jovan 1917 Čerević Čerević detaljne informacije
439 RKTG -73767 Jezdimirović Mladen Paja 1903 Čerević Čerević detaljne informacije
440 RKTG -73768 Jezdimirović Miloš 1906 Čerević Čerević detaljne informacije
441 RKTG -73827 Kordić Mitar 1890 Susek Susek detaljne informacije
442 RKTG -73828 Kordić Dušan Mitar 1918 Susek Susek detaljne informacije
443 RKTG -73830 Kordić Nikola Daša 1897 Susek Susek detaljne informacije
444 RKTG -73831 Kerešević Đoka Dragutin 1896 Susek Susek detaljne informacije
445 RKTG -73833 Kovačević Nikola Sreta 1910 Susek Susek detaljne informacije
446 RKTG -73835 Kovačević Ljuba Andrija 1867 Susek Susek detaljne informacije
447 RKTG -73836 Kelić Vasa Đoka 1940 Susek Susek detaljne informacije
448 RKTG -73840 Kamenarović Pera Miloš 1894 Susek Susek detaljne informacije
449 RKTG -73841 Kaćanski Dragan 1912 Susek Susek detaljne informacije
450 RKTG -73842 Kerešević Đoka Toša 1893 Susek Susek detaljne informacije
451 RKTG -73843 Kostić Milan Rade 1906 Susek Susek detaljne informacije
452 RKTG -73844 Kolarović Laza Radoje 1860 Susek Susek detaljne informacije
453 RKTG -73845 Kolarović Pera Sava 1928 Susek Susek detaljne informacije
454 RKTG -73846 Kolarević Branko Sreta 1897 Susek Susek detaljne informacije
455 RKTG -73847 Kolarević Stevan Laza 1902 Susek Susek detaljne informacije
456 RKTG -73848 Kolarević Jovan Branko 1927 Susek Susek detaljne informacije
457 RKTG -73849 Kolarević Sava Srđan 1899 Susek Susek detaljne informacije
458 RKTG -73851 Kolarević Đoka Živan 1913 Susek Susek detaljne informacije
459 RKTG -73854 Kolarević Milan Rade 1904 Susek Susek detaljne informacije
460 RKTG -73856 Kovačević Steva Sava 1892 Susek Susek detaljne informacije
461 RKTG -73862 Kolarević Vida Jovo 1904 Susek Susek detaljne informacije
462 RKTG -73864 Kovačević Sava Dragan 1901 Susek Susek detaljne informacije
463 RKTG -73865 Kovačević Vlajko Sava 1908 Susek Susek detaljne informacije
464 RKTG -73866 Kovačević Sava Steva 1868 Susek Susek detaljne informacije
465 RKTG -73867 Kolarević Nikola Branko 1924 Susek Susek detaljne informacije
466 RKTG -73868 Kovačević Branko Mirko 1890 Susek Susek detaljne informacije
467 RKTG -73869 Kojić Đoka 1876 Susek Susek detaljne informacije
468 RKTG -73874 Marjanović Joca A - nepoznato Čerević detaljne informacije
469 RKTG -73905 Marčić Jova Đura 1900 Banoštor Banoštor detaljne informacije
470 RKTG -73912 Matić Jojka A -nepoznato Rakovac detaljne informacije
471 RKTG -73916 Matić Milan Joca 1899 Rakovac Rakovac detaljne informacije
472 RKTG -73917 Matić Milenko A -nepoznato Rakovac detaljne informacije
473 RKTG -73922 Matić Sima Rada 1905 Banoštor Banoštor detaljne informacije
474 RKTG -73965 Jurišić Đoka Rade 1910 Susek Susek detaljne informacije
475 RKTG -73969 Jovičić Dara Dušan 1894 Susek Susek detaljne informacije
476 RKTG -73984 Ivančić Milan Joca 1891 Susek Susek detaljne informacije
477 RKTG -74008 Ignjatović Damjan Todor 1914 Susek Susek detaljne informacije
478 RKTG -74016 Ivančić Đorđe Rade 1919 Susek Susek detaljne informacije
479 RKTG -74040 Milinković Stevan A -nepoznato Čerević detaljne informacije
480 RKTG -74042 Milinov Ilija A -nepoznato Rakovac detaljne informacije
481 RKTG -74043 Milinov Mita A -nepoznato Rakovac detaljne informacije
482 RKTG -74109 Ivančić Rade Milan 1924 Susek Susek detaljne informacije
483 RKTG -74110 Ivančić Rade Jecko 1891 Susek Susek detaljne informacije
484 RKTG -74111 Ivančić Nikola Đoka 1907 Susek Susek detaljne informacije
485 RKTG -74112 Ivković Đoka Arsa 1882 Susek Susek detaljne informacije
486 RKTG -74113 Ivković Đoka Aleksa 1932 Susek Susek detaljne informacije
487 RKTG -74114 Ivančić Miloš Milan 1919 Susek Susek detaljne informacije
488 RKTG -74128 Jeremić Evica 1914 Sviloš Sviloš detaljne informacije
489 RKTG -74129 Jeremić Vasa Đoka 1896 Sviloš Sviloš detaljne informacije
490 RKTG -74130 Jeremić Kosta Jova 1919 Sviloš Sviloš detaljne informacije
491 RKTG -74131 Jeremić Jovan Lazar 1889 Sviloš Sviloš detaljne informacije
492 RKTG -74132 Jeremić Nenad Lazo 1895 Sviloš Sviloš detaljne informacije
493 RKTG -74134 Jeremić Nikola Nenad 1923 Sviloš Sviloš detaljne informacije
494 RKTG -74136 Jeremić Živan Stevan 1899 Sviloš Sviloš detaljne informacije
495 RKTG -74169 Jelić Emil Milan 1925 Susek Susek detaljne informacije
496 RKTG -74173 Janković Sofija Miloš 1924 Susek Susek detaljne informacije
497 RKTG -74174 Janković Miloš Đoka 1889 Susek Susek detaljne informacije
498 RKTG -74175 Janković Soka Miloš 1923 Susek Susek detaljne informacije
499 RKTG -74176 Jakovljević Lazar Gliša 1908 Susek Susek detaljne informacije
500 RKTG -74177 Jakovljević Svetozar Gliša 1917 Susek Susek detaljne informacije
501 RKTG -74178 Jelić Milan Mitar 1895 Susek Susek detaljne informacije
502 RKTG -74179 Jelkić Milan Mitar 1907 Susek Susek detaljne informacije
503 RKTG -74180 Jelenić Toša Paje 1866 Susek Susek detaljne informacije
504 RKTG -74181 Jelenić Živan Toša 1892 Susek Susek detaljne informacije
505 RKTG -74212 Jovanović Đoka 1878 Rakovac Rakovac detaljne informacije
506 RKTG -74267 Jovanović Rana 1897 Sviloš Sviloš detaljne informacije
507 RKTG -74282 Jelkić Ljubica Blagoje 1891 Susek Susek detaljne informacije
508 RKTG -74283 Jelkić Milivoj Mitar 1905 Susek Susek detaljne informacije
509 RKTG -74285 Jelkić Đoka Ljubomir 1893 Susek Susek detaljne informacije
510 RKTG -74286 Jelić Paja Mitar 1877 Susek Susek detaljne informacije
511 RKTG -74287 Jelkić Miloš Slavko 1927 Susek Susek detaljne informacije
512 RKTG -74291 Jelić Milenko Laza 1923 Susek Susek detaljne informacije
513 RKTG -74293 Jelić Laza Sofronije 1903 Susek Susek detaljne informacije
514 RKTG -74294 Jelenić Stanko Nikola 1918 Susek Susek detaljne informacije
515 RKTG -74440 Jovanović Stevan Đoka 1912 Rakovac Rakovac detaljne informacije
516 RKTG -74678 Jovanović Petar Jovan 1939 Čerević Čerević detaljne informacije
517 RKTG -74692 Jovanović Dragoljub Jova 1877 Rakovac Rakovac detaljne informacije
518 RKTG -74729 Ivković Jeremija 1906 Rakovac Rakovac detaljne informacije
519 RKTG -74733 Ilić Mile 1899 Rakovac Rakovac detaljne informacije
520 RKTG -74735 Isaković Petar Uroš 1922 Sviloš Sviloš detaljne informacije
521 RKTG -74736 Ivanović Rajko Vlada 1917 Neštin Neštin detaljne informacije
522 RKTG -74787 Jovanović Jova Miloš 1901 Rakovac Rakovac detaljne informacije
523 RKTG -74881 Ivanović Milica Paja 1912 Grabovo Grabovo detaljne informacije
524 RKTG -74882 Ivanović Jova Marko 1909 Grabovo Grabovo detaljne informacije
525 RKTG -74883 Igić Miloš Spasoje 1924 Banoštor Banoštor detaljne informacije
526 RKTG -74884 Ivanović Ilija Marko 1912 Grabovo Grabovo detaljne informacije
527 RKTG -74885 Iskalović Rade Steva 1885 Beočin Beočin detaljne informacije
528 RKTG -74886 Ivanović Anica 1911 Beočin Beočin detaljne informacije
529 RKTG -74887 Ivanović Miroslav 1940 Beočin Beočin detaljne informacije
530 RKTG -74888 Ivanović Živan 1876 Beočin Beočin detaljne informacije
531 RKTG -74889 Ivanović Laza 1893 Beočin Beočin detaljne informacije
532 RKTG -75042 Ivanović Jovan Lazar 1912 Grabovo Grabovo detaljne informacije
533 RKTG -75065 Ivanović Milivoj Nikola 1897 Grabovo Grabovo detaljne informacije
534 RKTG -75094 Igić Nikola Spasoje 1919 Banoštor Banoštor detaljne informacije
535 RKTG -75103 Ivanović Milanko Steva 1898 Grabovo Grabovo detaljne informacije
536 RKTG -77057 Jovanović Stevan Sava 1911 Sviloš Sviloš detaljne informacije
537 RKTG -77072 Jovanović Žarko Steva 1913 Rakovac Rakovac detaljne informacije
538 RKTG -77089 Jovanović Mita Laza 1895 Rakovac Rakovac detaljne informacije
539 RKTG -77140 Jović Lazar Dušan 1899 Rakovac Rakovac detaljne informacije
540 RKTG -77146 Jović Lazar Dušan 1908 Rakovac Rakovac detaljne informacije
541 RKTG -77153 Jović Mita Luka 1924 Rakovac Rakovac detaljne informacije
542 RKTG -77159 Jović Sima Nikola 1919 Rakovac Rakovac detaljne informacije
543 RKTG -77516 Jovanović Toša Petar 1895 Ledinci Rakovac detaljne informacije
544 RKTG -77517 Jovanović Katica Pirit 1896 Banoštor Banoštor detaljne informacije
545 RKTG -77518 Jovanović Đoka Rada 1920 Rakovac Rakovac detaljne informacije
546 RKTG -77519 Jovanović Milan Rada 1926 Rakovac Rakovac detaljne informacije
547 RKTG -77520 Jovanović Milka Rada 1916 Grabovo Grabovo detaljne informacije
548 RKTG -77521 Jovanović Ružica Rada 1887 Grabovo Grabovo detaljne informacije
549 RKTG -77522 Jovanović Stevan Rada 1885 Grabovo Grabovo detaljne informacije
550 RKTG -77523 Jovanović Katica Rade 1918 Grabovo Grabovo detaljne informacije
551 RKTG -77525 Jovanović Mica Rade 1907 Beočin Beočin detaljne informacije
552 RKTG -77526 Jovanović Petar Rade 1880 Rakovac Rakovac detaljne informacije
553 RKTG -77527 Jovanović Tankosava Rade 1912 Beočin Beočin detaljne informacije
554 RKTG -77529 Jovanović Voja Toma Radovan 1938 Beočin Beočin detaljne informacije
555 RKTG -77530 Jovanović Sava Radovan 1923 Beočin Beočin detaljne informacije
556 RKTG -77531 Jovanović Mika Raja 1910 Beočin Beočin detaljne informacije
557 RKTG -77532 Jovanović Živko Raja 1905 Beočin Beočin detaljne informacije
558 RKTG -77533 Jovanović Kaja Raja 1880 Beočin Beočin detaljne informacije
559 RKTG -77534 Jovanović Kaja Rajko 1908 Beočin Beočin detaljne informacije
560 RKTG -77535 Jovanović Rika Rajko 1906 Rakovac Rakovac detaljne informacije
561 RKTG -77537 Jovanović Živko S. 1893 Rakovac Rakovac detaljne informacije
562 RKTG -77538 Jovanović Zora S. 1928 Beočin Beočin detaljne informacije
563 RKTG -77539 Jovanović Stevan Sava 1920 Beočin Beočin detaljne informacije
564 RKTG -77541 Jovanović Branko Sava 1919 Beočin Beočin detaljne informacije
565 RKTG -77542 Jovanović Živan Điđa Sava 1910 Beočin Beočin detaljne informacije
566 RKTG -77545 Jovanović Todor Sava 1895 Rakovac Rakovac detaljne informacije
567 RKTG -77547 Jovanović Nikola Svetislav 1941 Beočin Beočin detaljne informacije
568 RKTG -77549 Jovanović Soka Sofija 1897 Sviloš Sviloš detaljne informacije
569 RKTG -77555 Jovanović Slavko Stanko 1898 Banoštor Banoštor detaljne informacije
570 RKTG -77557 Jovanović Slobodan Stanko 1880 Banoštor Banoštor detaljne informacije
571 RKTG -77558 Jovanović Vukašin Stevan 1917 Banoštor Banoštor detaljne informacije
572 RKTG -77559 Jovanović Žarko Stevan 1923 Banoštor Banoštor detaljne informacije
573 RKTG -77560 Jovanović Živan Stevan 1901 Banoštor Banoštor detaljne informacije
574 RKTG -77561 Jovanović Jela Stevan 1892 Banoštor Banoštor detaljne informacije
575 RKTG -77562 Jovanović Lazar Stevan 1920 Banoštor Banoštor detaljne informacije
576 RKTG -77563 Jovanović Milan Stevan 1914 Sviloš Sviloš detaljne informacije
577 RKTG -77564 Jovanović Nikola Stevan 1924 Čerević Čerević detaljne informacije
578 RKTG -77565 Jovanović Rada Stevan 1939 Čerević Čerević detaljne informacije
579 RKTG -77566 Jovanović Raja Stevan 1917 Čerević Čerević detaljne informacije
580 RKTG -77567 Jovanović Trivun Stevan 1914 Čerević Čerević detaljne informacije
581 RKTG -77568 Jovanović Nikola Stevan 1906 Čerević Čerević detaljne informacije
582 RKTG -77570 Jovanović Strahinja Strahinja 1914 Sviloš Sviloš detaljne informacije
583 RKTG -77571 Jovanović Boško Tanasije 1927 Čerević Čerević detaljne informacije
584 RKTG -77572 Jovanović Boško Tanasije 1911 Sviloš Sviloš detaljne informacije
585 RKTG -77573 Jovanović Marko Tanasije 1897 Sviloš Sviloš detaljne informacije
586 RKTG -77574 Jovanović Nikola Tanasije 1923 Sviloš Sviloš detaljne informacije
587 RKTG -77575 Jovanović Nikola Tanasije 1903 Čerević Čerević detaljne informacije
588 RKTG -77583 Jopvanović Branko Triva 1899 Sviloš Sviloš detaljne informacije
589 RKTG -77732 Jovičić Vojin 1912 Rakovac Rakovac detaljne informacije
590 RKTG -77922 Jovančević Lazar Steva 1900 Susek Susek detaljne informacije
591 RKTG -77925 Jovančić Mitar Stevan 1925 Susek Susek detaljne informacije
592 RKTG -77926 Jovelić Stevan Živan 1887 Susek Susek detaljne informacije
593 RKTG -77927 Jovelić Mirjana Stanko 1893 Susek Susek detaljne informacije
594 RKTG -77928 Jovilić Stojanka Vasa 1907 Susek Susek detaljne informacije
595 RKTG -77930 Jović Dafina 1923 Susek Susek detaljne informacije
596 RKTG -77931 Jović Đorđe 1903 Susek Susek detaljne informacije
597 RKTG -77933 Jović Danica Dušan 1895 Susek Susek detaljne informacije
598 RKTG -77934 Jović Kosta Dušan 1877 Susek Susek detaljne informacije
599 RKTG -77935 Jović Bogdan Žika 1892 Susek Susek detaljne informacije
600 RKTG -77936 Jović Pera Ilija 1910 Susek sus detaljne informacije
601 RKTG -77937 Jović Milorad Kosta 1894 Susek Susek detaljne informacije
602 RKTG -77940 Jović Lazar Milan 1923 Susek Susek detaljne informacije
603 RKTG -77941 Jović Danica Milorad 1908 Susek Susek detaljne informacije
604 RKTG -77942 Jović Milenko Mita 1917 Susek Susek detaljne informacije
605 RKTG -77945 Jović Boža Toša 1925 Susek Susek detaljne informacije
606 RKTG -77950 Jovičić Gara 1905 Susek Susek detaljne informacije
607 RKTG -77952 Jovičić Dragoljub 1891 Susek Susek detaljne informacije
608 RKTG -77960 Jovičić Milica 1918 Susek Susek detaljne informacije
609 RKTG -77961 Jovičić Miloja 1866 Susek Susek detaljne informacije
610 RKTG -78404 Klisler Maks Leopold 1904 Susek Susek detaljne informacije
611 RKTG -78494 Leopold Dajč 1876 Lug Lug detaljne informacije
612 RKTG -78775 Kafka Franja Karlo 1899 Beočin Beočin detaljne informacije
613 RKTG -78846 Kostić Đura Gavra 1877 Rakovac Rakovac detaljne informacije
614 RKTG -78847 Kadić Obrad Novak 1920 Rakovac Rakovac detaljne informacije
615 RKTG -78848 Kolić Živko Stanko 1923 Sviloš Sviloš detaljne informacije
616 RKTG -78849 Kostić Gaja Đura 1904 Rakovac Rakovac detaljne informacije
617 RKTG -78864 Kovačević Sava Đura 1924 Susek Susek detaljne informacije
618 RKTG -78892 Koić Zagorka Živko 1923 Banoštor Banoštor detaljne informacije
619 RKTG -78893 Kojić Jova Živko 1911 Banoštor Banoštor detaljne informacije
620 RKTG -78895 Kojić Živko Sreta 1879 Banoštor Banoštor detaljne informacije
621 RKTG -78905 Kolarević Nikola Steva 1925 Sviloš Sviloš detaljne informacije
622 RKTG -78906 Kolarov Stevan 1873 Sviloš Sviloš detaljne informacije
623 RKTG -78907 Kolarov Milorad Steva 1910 Sviloš Sviloš detaljne informacije
624 RKTG -78908 Kolarov Svetozar Stevan 1914 Sviloš Sviloš detaljne informacije
625 RKTG -78910 Kostić Dušan Đura 1924 Rakovac Rakovac detaljne informacije
626 RKTG -78913 Kolić Georgije Petar 1900 Sviloš Sviloš detaljne informacije
627 RKTG -78915 Kolić Stanko Spasoje 1900 Sviloš Sviloš detaljne informacije
628 RKTG -78916 Kolić Živko Stanko 1923 Sviloš Sviloš detaljne informacije
629 RKTG -78918 Kolarić Boža 1898 Rakovac Rakovac detaljne informacije
630 RKTG -78920 Kusmuk Savka Ilija 1920 Rakovac Rakovac detaljne informacije
631 RKTG -78921 Kostić Soka 1889 Rakovac Rakovac detaljne informacije
632 RKTG -78925 Kadić Kajka Bogdan 1917 Rakovac Rakovac detaljne informacije
633 RKTG -78927 Konjević Mara Stevan 1904 Čerević Čerević detaljne informacije
634 RKTG -78928 Krstić Darinka 1924 Čerević Čerević detaljne informacije
635 RKTG -78929 Krstin Stevan Mija 1908 Sviloš Sviloš detaljne informacije
636 RKTG -78932 Konjević Mara Stevan 1904 Čerević Čerević detaljne informacije
637 RKTG -78935 Koplić Zagorka 1906 Čerević Čerević detaljne informacije
638 RKTG -78938 Kolić Đorđe Petar 1896 Sviloš Sviloš detaljne informacije
639 RKTG -78943 Kosanić Steva 1909 Grabovo Grabovo detaljne informacije
640 RKTG -78950 Kostić Dušanka Đura 1921 Rakovac Rakovac detaljne informacije
641 RKTG -78953 Kostić Mija Laza 1884 Grabovo Grabovo detaljne informacije
642 RKTG -78957 Kostić Laza Mija 1915 Grabovo Grabovo detaljne informacije
643 RKTG -78960 Kadić Milorad Toša 1914 Rakovac Rakovac detaljne informacije
644 RKTG -79009 Laćarac Stevan Laza 1920 Sviloš Sviloš detaljne informacije
645 RKTG -79030 Krasić Lazar Branislav 1912 Beočin Beočin detaljne informacije
646 RKTG -79051 Likić Lazar Mita 1890 Rakovac Rakovac detaljne informacije
647 RKTG -79052 Likić Ljubiša Gligorije 1894 Rakovac Rakovac detaljne informacije
648 RKTG -79054 Leopold Rahilja 1923 Lug Lug detaljne informacije
649 RKTG -79057 Lazić Zdravko Lazar 1908 Grabovo Grabovo detaljne informacije
650 RKTG -79060 Lazarov Đoka Živko 1890 Čerević Čerević detaljne informacije
651 RKTG -79164 Krstin Stevan Mija 1908 Sviloš Sviloš detaljne informacije
652 RKTG -79167 Krstić Darinka 1924 Čerević Čerević detaljne informacije
653 RKTG -79169 Krstić Ilija 1874 Grabovo Grabovo detaljne informacije
654 RKTG -79171 Krstić Mila 1894 Grabovo Grabovo detaljne informacije
655 RKTG -79172 Krstić Milivoj 1887 Grabovo Grabovo detaljne informacije
656 RKTG -79174 Krstić Pera 1911 Grabovo Grabovo detaljne informacije
657 RKTG -79176 Krstić Mihajlo Velimir 1899 Banoštor Banoštor detaljne informacije
658 RKTG -79179 Krstić Jelena Dušan 1923 Grabovo Grabovo detaljne informacije
659 RKTG -79183 Krstić Nikola Ilija 1898 Grabovo Grabovo detaljne informacije
660 RKTG -79184 Krstić Svetislav Ilija 1911 Grabovo Grabovo detaljne informacije
661 RKTG -79185 Krstić Cvetko Ilija 1907 Grabovo Grabovo detaljne informacije
662 RKTG -79189 Krstić Radojka Miloš 1897 Grabovo Grabovo detaljne informacije
663 RKTG -79191 Krstić Zdravko Nikola 1927 Grabovo Grabovo detaljne informacije
664 RKTG -79198 Krstić Dušan Pera 1892 Grabovo Grabovo detaljne informacije
665 RKTG -79329 Lacković Ljubica 1924 Beočin Beočin detaljne informacije
666 RKTG -79330 Latukić Đorđe 1919 Beočin Beočin detaljne informacije
667 RKTG -79331 Lazarov Mila Paja 1902 Banoštor Banoštor detaljne informacije
668 RKTG -79333 Laćarac Svetozar Laza 1907 Sviloš Sviloš detaljne informacije
669 RKTG -79334 Lenja Zuza Palja 1923 Sviloš Sviloš detaljne informacije
670 RKTG -79335 Lazarević Vasa Milan 1906 Čerević Čerević detaljne informacije
671 RKTG -79336 Lepšić Vasilije Nikola 1892 Banoštor Banoštor detaljne informacije
672 RKTG -79337 Lazić Branko Đoka 1887 Susek Susek detaljne informacije
673 RKTG -79339 Lazić Simeon Lazar 1901 Grabovo Grabovo detaljne informacije
674 RKTG -79342 Lazić Nikola Tanasije 1919 Susek Susek detaljne informacije
675 RKTG -79343 Lazić Anka 1889 Susek Susek detaljne informacije
676 RKTG -79386 Lazić Jovan Časlav 1907 Susek Susek detaljne informacije
677 RKTG -79387 Lučić Vasa Gavra 1904 Susek Susek detaljne informacije
678 RKTG -79388 Lazić Milan Rade 1888 Susek Susek detaljne informacije
679 RKTG -79390 Lazić Svetozar Milan 1887 Susek Susek detaljne informacije
680 RKTG -79392 Lukić Vasa Rade 1887 Grabovo Grabovo detaljne informacije
681 RKTG -79394 Lazić Jova Tanasije 1911 Susek Susek detaljne informacije
682 RKTG -79438 Ljubinković Đoka Stevan 1898 Susek Susek detaljne informacije
683 RKTG -79439 Malešević Kosta Sima 1896 Susek Susek detaljne informacije
684 RKTG -79440 Malić Sava Stjepan 1907 Čerević Čerević detaljne informacije
685 RKTG -79443 Maralić Milan Đoka 1889 Susek Susek detaljne informacije
686 RKTG -79446 Marković Danica Marko 1866 Susek Susek detaljne informacije
687 RKTG -79447 Marković Sava Radosav 1870 Susek Susek detaljne informacije
688 RKTG -79448 Marunkić Milica 1904 Čerević Čerević detaljne informacije
689 RKTG -79449 Marunkić Milan Đoka 1919 Čerević Čerević detaljne informacije
690 RKTG -79450 Marunkić Đoka Milan 1889 Čerević Čerević detaljne informacije
691 RKTG -79451 Marunkić Đoka Sima 1880 Čerević Čerević detaljne informacije
692 RKTG -79452 Matić Jovan Jovan 1902 Susek Susek detaljne informacije
693 RKTG -79453 Medić Ilija 1915 Susek Susek detaljne informacije
694 RKTG -79503 Lazić Anka 1889 Susek Susek detaljne informacije
695 RKTG -79504 Lazić Đoka Branko 1911 Susek Susek detaljne informacije
696 RKTG -79505 Lazić Branko Đoka 1887 Susek Susek detaljne informacije
697 RKTG -79507 Lazić Svetozar Milan 1887 Susek Susek detaljne informacije
698 RKTG -79508 Lazić Milan Rade 1888 Susek Susek detaljne informacije
699 RKTG -79510 Lazić Jova Tanasije 1911 Susek Susek detaljne informacije
700 RKTG -79511 Lazić Nikola Tanasije 1919 Susek Susek detaljne informacije
701 RKTG -79512 Lazić Jovan Časlav 1907 Susek Susek detaljne informacije
702 RKTG -79519 Laušević Stana Kosta 1902 Susek Susek detaljne informacije
703 RKTG -79520 Laušević Stana Stevan 1908 Susek Susek detaljne informacije
704 RKTG -79547 Lučić Vasa 1904 Susek Susek detaljne informacije
705 RKTG -79682 Milojković Jula Gliša 1882 Susek Susek detaljne informacije
706 RKTG -79683 Milojković Toša Bora 1886 Susek Susek detaljne informacije
707 RKTG -79684 Milojković Luka Mladen 1877 Susek Susek detaljne informacije
708 RKTG -79685 Milojković Marko Mladen 1880 Susek Susek detaljne informacije
709 RKTG -79686 Milojković Mladen Steva 1887 Susek Susek detaljne informacije
710 RKTG -79688 Milošević Ratko Jovan 1936 Susek Susek detaljne informacije
711 RKTG -79689 Milošević Sofija Jovan 1924 Susek Susek detaljne informacije
712 RKTG -79698 Mirosavljević Svetozar Miloš 1890 Susek Susek detaljne informacije
713 RKTG -79699 Mitrović Anka 1889 Susek Susek detaljne informacije
714 RKTG -79700 Mitrović Draginja Joca 1917 Susek Susek detaljne informacije
715 RKTG -79701 Mitrović Ljubica Joca 1923 Susek Susek detaljne informacije
716 RKTG -79702 Mitrović Rajko Joca 1908 Susek Susek detaljne informacije
717 RKTG -79703 Mitrović Joca Joca 1906 Susek Susek detaljne informacije
718 RKTG -79704 Mihajlović Marko Đoka 1884 Susek Susek detaljne informacije
719 RKTG -79705 Mihajlović Kosta Jovan 1881 Susek Susek detaljne informacije
720 RKTG -79706 Mihajlović Đoka Kosta 1890 Susek Susek detaljne informacije
721 RKTG -79707 Mihajlović Todor Marko 1900 Susek Susek detaljne informacije
722 RKTG -79708 Mihajlović Katica Pera 1895 Susek Susek detaljne informacije
723 RKTG -79709 Mihajlović Katica Todor 1921 Susek Susek detaljne informacije
724 RKTG -79710 Mičić Sima 1868 Susek Susek detaljne informacije
725 RKTG -79711 Mičić Boško Jovo 1919 Susek Susek detaljne informacije
726 RKTG -79712 Mičić Jovan Mladen 1878 Susek Susek detaljne informacije
727 RKTG -79713 Mičić Kosana Mladen 1879 Susek Susek detaljne informacije
728 RKTG -79715 Mičić Kosanka Mladen 1889 Susek Susek detaljne informacije
729 RKTG -79716 Mičić Rade Sima 1876 Susek Susek detaljne informacije
730 RKTG -79760 Mišković Žarko Mija 1891 Susek Susek detaljne informacije
731 RKTG -79761 Miščević Pera Paja 1902 Susek Susek detaljne informacije
732 RKTG -79762 Mojić Maksim 1870 Susek Susek detaljne informacije
733 RKTG -79879 Malešević Branko Gavra 1871 Sviloš Sviloš detaljne informacije
734 RKTG -80188 Marković Živan Vasa 1925 Sviloš Sviloš detaljne informacije
735 RKTG -80273 Marković Milivoj Damjan 1885 Sviloš Sviloš detaljne informacije
736 RKTG -80300 Marković Petar Milivoj 1924 Sviloš Sviloš detaljne informacije
737 RKTG -80302 Marković Sreta Milivoj 1913 Sviloš Sviloš detaljne informacije
738 RKTG -80313 Marković Mladen Mića 1886 Sviloš Sviloš detaljne informacije
739 RKTG -80361 Marlovski Mišo Stevan 1915 Lug Lug detaljne informacije
740 RKTG -80623 Matić Luka Aleksandra 1889 Rakovac Rakovac detaljne informacije
741 RKTG -80708 Matić Sava Luka 1918 Rakovac Rakovac detaljne informacije
742 RKTG -81756 Milanov Mita Joca 1911 Rakovac Rakovac detaljne informacije
743 RKTG -82273 Milovanov Vasa Marko 1919 Sviloš Sviloš detaljne informacije
744 RKTG -82275 Milovanov Živan Marko 1921 Sviloš Sviloš detaljne informacije
745 RKTG -82799 Miljković Milovan 1910 Rakovac Rakovac detaljne informacije
746 RKTG -82800 Miljković Stevan 1908 Sviloš Sviloš detaljne informacije
747 RKTG -82827 Radojčić Steva A - nepoznato Čerević detaljne informacije
748 RKTG -82853 Radošević Đoka Nikola 1882 Banoštor Banoštor detaljne informacije
749 RKTG -82854 Radošević Jovan Đoka-Nenad 1914 Banoštor Banoštor detaljne informacije
750 RKTG -82870 Rakić Veselin Vasa 1910 Banoštor Banoštor detaljne informacije
751 RKTG -82874 Rakić Laza Radivoj 1899 Banoštor Banoštor detaljne informacije
752 RKTG -82925 Rebrača Mile A - nepoznato Rakovac detaljne informacije
753 RKTG -82945 Ristić Mita Svetozar 1921 Banoštor Banoštor detaljne informacije
754 RKTG -82950 Ristić Svetozar Živan 1890 Banoštor Banoštor detaljne informacije
755 RKTG -82985 Savkić Branko Miloš 1883 Banoštor Banoštor detaljne informacije
756 RKTG -83004 Svirčević Lazar Todor 1900 Banoštor Banoštor detaljne informacije
757 RKTG -83005 Svirčević Nikola Dobra 1920 Banoštor Banoštor detaljne informacije
758 RKTG -83017 Silbaški Milenko Ljubomir 1892 Banoštor Banoštor detaljne informacije
759 RKTG -83018 Silbaški Mirko Ljubomir 1898 Banoštor Banoštor detaljne informacije
760 RKTG -83157 Miškov Novak Nikola 1887 Sviloš Sviloš detaljne informacije
761 RKTG -83158 Miškov Gavra Novak 1915 Sviloš Sviloš detaljne informacije
762 RKTG -83167 Mojić Georgije Đoka 1913 Rakovac Rakovac detaljne informacije
763 RKTG -83168 Mojić Đura Đoka 1911 Rakovac Rakovac detaljne informacije
764 RKTG -83170 Mojić Maksim Mladen 1880 Rakovac Rakovac detaljne informacije
765 RKTG -83172 Mojić Milan Steva 1900 Rakovac Rakovac detaljne informacije
766 RKTG -83175 Molan Antonija 1918 Rakovac Rakovac detaljne informacije
767 RKTG -83285 Momirović Svetislav Lazar 1932 Grabovo Grabovo detaljne informacije
768 RKTG -83286 Momirović Bogdan Rajdivoj 1916 Grabovo Grabovo detaljne informacije
769 RKTG -83289 Momirović Vasa Rajko 1904 Grabovo Grabovo detaljne informacije
770 RKTG -83290 Momirović Đoka Momir 1896 Grabovo Grabovo detaljne informacije
771 RKTG -83291 Momirović Sava Lazar 1878 Grabovo Grabovo detaljne informacije
772 RKTG -83292 Momirović Toša Đura 1913 Grabovo Grabovo detaljne informacije
773 RKTG -83293 Momirović Miladin Đura 1910 Grabovo Grabovo detaljne informacije
774 RKTG -83294 Momirović Vojin Žarko 1922 Grabovo Grabovo detaljne informacije
775 RKTG -83295 Momirović Petar Lazar 1926 Grabovo Grabovo detaljne informacije
776 RKTG -83297 Matić Đoka 1881 Banoštor Banoštor detaljne informacije
777 RKTG -83298 Milutinović Jelica Nikola 1940 Banoštor Banoštor detaljne informacije
778 RKTG -83299 Mihajlović Katica Pera 1881 Banoštor Banoštor detaljne informacije
779 RKTG -83300 Marčić Jovan Đura 1900 Banoštor Banoštor detaljne informacije
780 RKTG -83301 Matić Jovan Živan 1906 Banoštor Banoštor detaljne informacije
781 RKTG -83302 Momirović Žarko Živan 1899 Grabovo Grabovo detaljne informacije
782 RKTG -83307 Matić Živko 1919 Banoštor Banoštor detaljne informacije
783 RKTG -83308 Milić Milovan Živan 1906 Grabovo Grabovo detaljne informacije
784 RKTG -83309 Mašić Mitar Laza 1892 Grabovci Grabovo detaljne informacije
785 RKTG -83509 Novaković Sava Nikola 1910 Susek Susek detaljne informacije
786 RKTG -83511 Novaković Đoka Nikola 1899 Susek Susek detaljne informacije
787 RKTG -83579 Novoselac Rada Dragutin 1894 Susek Susek detaljne informacije
788 RKTG -83586 Ničetić Stevan Milan 1914 Susek Susek detaljne informacije
789 RKTG -83594 Nedeljković Lazar Milan 1920 Susek Susek detaljne informacije
790 RKTG -83599 Novaković Jovan Cveto 1910 A-nepoznato Susek detaljne informacije
791 RKTG -83602 Nebrigić Mile Sibač Sibač detaljne informacije
792 RKTG -83786 Matić Jova 1878 Rakovac Rakovac detaljne informacije
793 RKTG -83787 Milić Marko Živko 1898 Beočin Beočin detaljne informacije
794 RKTG -83788 Marković Branko Stevan 1921 Beočin Beočin detaljne informacije
795 RKTG -83789 Majstorović Rajko 1910 Beočin Beočin detaljne informacije
796 RKTG -83790 Mandić Saveta 1902 Beočin Beočin detaljne informacije
797 RKTG -83791 Matić Milenko Jova 1895 Rakovac Rakovac detaljne informacije
798 RKTG -83792 Milutinović Joca Beočin Beočin detaljne informacije
799 RKTG -83793 Mladenović Milan 1915 Beočin Beočin detaljne informacije
800 RKTG -83794 Matić Jovica Milenko 1926 Rakovac Rakovac detaljne informacije
801 RKTG -83795 Mandić Mile 1880 Rakovac Rakovac detaljne informacije
802 RKTG -83796 Mirković Đoka 1914 Rakovac Rakovac detaljne informacije
803 RKTG -83797 Miletić Petar 1914 Rakovac Rakovac detaljne informacije
804 RKTG -83798 Mrčelja Dragutin 1926 Rakovac Rakovac detaljne informacije
805 RKTG -83956 Obradović Spasa Dušan 1923 Susek Susek detaljne informacije
806 RKTG -83959 Obradović Sava Miloš 1886 Susek Susek detaljne informacije
807 RKTG -83961 Obradović Đoka Miloš 1887 Susek Susek detaljne informacije
808 RKTG -83963 Obradović Dušan Miloš 1892 Susek Susek detaljne informacije
809 RKTG -84003 Mirković Milan 1881 Beočin Beočin detaljne informacije
810 RKTG -84428 Ostojić Milan Damjan 1908 Sviloš Sviloš detaljne informacije
811 RKTG -84429 Odrovski Dušan Vasilije 1908 Čerević Čerević detaljne informacije
812 RKTG -84430 Ostojić Mladen Marko 1900 Grabovo Grabovo detaljne informacije
813 RKTG -84431 Ostojić Soka 1883 Grabovo Grabovo detaljne informacije
814 RKTG -84472 Osmanov Steva Ilija 1895 Rakovac Rakovac detaljne informacije
815 RKTG -84482 Obradović Velimir 1906 Rakovac Rakovac detaljne informacije
816 RKTG -84504 Nojn Nikola Mita 1915 Banoštor Banoštor detaljne informacije
817 RKTG -84551 Milošević Jovan Lazar 1904 Susek Susek detaljne informacije
818 RKTG -84552 Milošević Stevan Lazar 1907 Susek Susek detaljne informacije
819 RKTG -84562 Nikolić Steva 1936 Beočin Beočin detaljne informacije
820 RKTG -84823 Popadić Toša Mita 1867 Susek Susek detaljne informacije
821 RKTG -84824 Paroški Milanko Đoka 1907 Susek Susek detaljne informacije
822 RKTG -84825 Penić Joca Nikola 1878 Susek Susek detaljne informacije
823 RKTG -84826 Perić Lazar Milan 1880 Susek Susek detaljne informacije
824 RKTG -84827 Perić Ilija Laza 1904 Susek Susek detaljne informacije
825 RKTG -84828 Petković Steva Pera 1903 Susek Susek detaljne informacije
826 RKTG -84829 Počić Ana Arsa 1893 Susek Susek detaljne informacije
827 RKTG -84830 Počić Sava Toša 1923 Susek Susek detaljne informacije
828 RKTG -84831 Paroški Nikola Sava 1896 Susek Susek detaljne informacije
829 RKTG -84832 Popović Kuzman Cveto 1885 Susek Susek detaljne informacije
830 RKTG -84833 Petković Rada Jovo 1902 Susek Susek detaljne informacije
831 RKTG -84834 Poznanović Steva Todor 1925 Susek Susek detaljne informacije
832 RKTG -84835 Poznanović Pera Vlajko 1888 Susek Susek detaljne informacije
833 RKTG -84836 Poznanović Danica Sreta 1888 Susek Susek detaljne informacije
834 RKTG -84837 Poznanović Cveta Todor 1927 Susek Susek detaljne informacije
835 RKTG -84904 Natić Steva 1918 Čerević Čerević detaljne informacije
836 RKTG -84926 Popović Milivoj Radivoj 1885 Susek Susek detaljne informacije
837 RKTG -84952 Nedeljković Đoka Čeda 1903 Susek Susek detaljne informacije
838 RKTG -84953 Nedeljković Milan Čeda 1896 Susek Susek detaljne informacije
839 RKTG -84959 Nešić Gliša Gavra 1880 Susek Susek detaljne informacije
840 RKTG -85004 Nikolić Đoka Laza 1897 Grabovo Grabovo detaljne informacije
841 RKTG -85005 Nikolić Nikola Laza 1909 Grabovo Grabovo detaljne informacije
842 RKTG -85009 Nikolić Jova Marko 1915 Susek Susek detaljne informacije
843 RKTG -86592 Nikolić Stevan Mita 1889 Čerević Čerević detaljne informacije
844 RKTG -86598 Nikolić Laza Steva 1924 Čerević Čerević detaljne informacije
845 RKTG -86609 Nikolčić Gaja Vlajko 1888 Susek Susek detaljne informacije
846 RKTG -86610 Nikolčić Vlajko Gaja 1911 Susek Susek detaljne informacije
847 RKTG -86611 Nikolčić Đoka Gaja 1923 Susek Susek detaljne informacije
848 RKTG -86614 Nikolčić Todor Ranko 1903 Susek Susek detaljne informacije
849 RKTG -86620 Ninković Boško Gaja 1928 Susek Susek detaljne informacije
850 RKTG -86621 Ninković Milan Đoka 1878 Susek Susek detaljne informacije
851 RKTG -86623 Ninković Gaja Pera 1903 Susek Susek detaljne informacije
852 RKTG -86624 Nićetić Čeda Jenesko 1887 Susek Susek detaljne informacije
853 RKTG -86626 Nićetić Živan Milan 1884 Susek Susek detaljne informacije
854 RKTG -86627 Nićetić Gaja Čeda 1911 Susek Susek detaljne informacije
855 RKTG -86632 Novaković Bojana Milan 1887 Susek Susek detaljne informacije
856 RKTG -86635 Novaković Đoka Nikola 1899 Susek Susek detaljne informacije
857 RKTG -86638 Novaković Milan Sava 1869 Susek Susek detaljne informacije
858 RKTG -86642 Novoselac Dušan Petar 1888 Susek Susek detaljne informacije
859 RKTG -86643 Novoselac Rade Petar 1883 Susek Susek detaljne informacije
860 RKTG -87480 Nešić Gavro Gliša 1884 Beočin Beočin detaljne informacije
861 RKTG -87481 Nešić Danica Nikola 1925 Beočin Beočin detaljne informacije
862 RKTG -87482 Nićiforović Mika Steva 1920 Rakovac Rakovac detaljne informacije
863 RKTG -87483 Nićiforović Pera Svetozar 1913 Rakovac Rakovac detaljne informacije
864 RKTG -87484 Nićiforović Jaša Milutin 1878 Rakovac Rakovac detaljne informacije
865 RKTG -87486 Naumov Konstantin Petar 1890 Sviloš Sviloš detaljne informacije
866 RKTG -87487 Neckov Todor-Teodor Georgije 1892 Sviloš Sviloš detaljne informacije
867 RKTG -87488 Neckov Vasa Todor 1925 Sviloš Sviloš detaljne informacije
868 RKTG -87489 Nikolić Milan Vladimir 1907 Grabovo Grabovo detaljne informacije
869 RKTG -87490 Nikolić Đoka - Georgije Lazar 1917 Grabovo Grabovo detaljne informacije
870 RKTG -87592 Nenadović Stevan Aca 1892 Grabovo Grabovo detaljne informacije
871 RKTG -87594 Neckov Todor Đoka 1895 Sviloš Sviloš detaljne informacije
872 RKTG -87597 Nikolić Živan Andrija 1883 Grabovo Grabovo detaljne informacije
873 RKTG -87598 Nikolić Stevan Vlada 1912 Grabovo Grabovo detaljne informacije
874 RKTG -87599 Nikolić Mikica Đoka 1927 Grabovo Grabovo detaljne informacije
875 RKTG -87600 Nikolić Đoko Nikola 1896 Grabovo Grabovo detaljne informacije
876 RKTG -87601 Nikolić Ilija Nikola 1895 Grabovo Grabovo detaljne informacije
877 RKTG -87603 Nikolčin Milan Damjan 1911 Sviloš Sviloš detaljne informacije
878 RKTG -87604 Nikolčin Nikola Danilo 1894 Sviloš Sviloš detaljne informacije
879 RKTG -87605 Nikolčin Pera Danilo 1906 Sviloš Sviloš detaljne informacije
880 RKTG -87606 Nikolčin Proka Danilo 1904 Sviloš Sviloš detaljne informacije
881 RKTG -87607 Nikolčin Žarko Miša 1890 Sviloš Sviloš detaljne informacije
882 RKTG -88165 Nikolić Miša 1914 Beočin Beočin detaljne informacije
883 RKTG -88286 Pavlović Marija 1866 Sviloš Sviloš detaljne informacije
884 RKTG -88292 Pavlović Katica Vladimir 1915 Rakovac Rakovac detaljne informacije
885 RKTG -88293 Pavlović Slavica Vladimir 1936 Rakovac Rakovac detaljne informacije
886 RKTG -88294 Pavlović Slavka Dragoljub 1934 Rakovac Rakovac detaljne informacije
887 RKTG -88295 Pavlović Dragica Đoka 1888 Beočin Beočin detaljne informacije
888 RKTG -88305 Pavlović Milenko Kosta 1897 Sviloš Sviloš detaljne informacije
889 RKTG -88311 Pavlović Stevan Mladen 1870 Sviloš Sviloš detaljne informacije
890 RKTG -88312 Pavlović Petar Sava 1911 Sviloš Sviloš detaljne informacije
891 RKTG -88313 Pavlović Ranko Sava 1877 Gospić Sviloš detaljne informacije
892 RKTG -88318 Pavlović Božidar Stevan 1901 Sviloš Sviloš detaljne informacije
893 RKTG -88327 Palanački Milan Sava 1904 Sviloš Sviloš detaljne informacije
894 RKTG -88396 Pašćan Pavle Jovan 1911 Sviloš Sviloš detaljne informacije
895 RKTG -88397 Pašćan Juca Paja 1909 Sviloš Sviloš detaljne informacije
896 RKTG -88410 Pejčić Ilija 1908 Rakovac Rakovac detaljne informacije
897 RKTG -88440 Petković Milan Aca 1900 Sviloš Sviloš detaljne informacije
898 RKTG -88828 Pešić Jovan Živan 1882 Grabovo Grabovo detaljne informacije
899 RKTG -88829 Pešić Petar Jovan 1920 Grabovo Grabovo detaljne informacije
900 RKTG -88830 Pešić Đoka Pera 1915 Grabovo Grabovo detaljne informacije
901 RKTG -88831 Pešić Boža Draga 1922 Grabovo Grabovo detaljne informacije
902 RKTG -88854 Rablov Jovan Milan 1917 Rakovac Rakovac detaljne informacije
903 RKTG -88959 Radosavljević Ranko Petar 1899 Sviloš Sviloš detaljne informacije
904 RKTG -88961 Radosavljević Petar Ranko 1926 Sviloš Sviloš detaljne informacije
905 RKTG -88963 Rajković Branislav Sava 1926 Neštin Neštin detaljne informacije
906 RKTG -88968 Radosavljević Petar 1896 Čerević Čerević detaljne informacije
907 RKTG -88973 Radosavljević Milan Vlajko 1920 Sviloš Sviloš detaljne informacije
908 RKTG -88974 Rica Jovan 1893 Susek Susek detaljne informacije
909 RKTG -88978 Ranković Lazar Miloš 1883 Čerević Čerević detaljne informacije
910 RKTG -88979 Rajić Vasa 1892 Beočin Beočin detaljne informacije
911 RKTG -88980 Radojčić Gliša 1924 Čerević Čerević detaljne informacije
912 RKTG -88981 Rankić Milica 1924 Čerević Čerević detaljne informacije
913 RKTG -88982 Rajić Nestor 1895 Čerević Čerević detaljne informacije
914 RKTG -88983 Rajdobranski Marko Milan 1923 Sviloš Sviloš detaljne informacije
915 RKTG -88985 Radosavljević Miloš Lazar 1894 Čerević Čerević detaljne informacije
916 RKTG -88987 Radišić Sreta Obrad 1913 Beočin Beočin detaljne informacije
917 RKTG -88988 Radosavljević Vlajko Petar 1893 Sviloš Sviloš detaljne informacije
918 RKTG -88989 Rica Nikola Mitar 1927 Susek Susek detaljne informacije
919 RKTG -88992 Radovanov Stevan 1941 Susek Susek detaljne informacije
920 RKTG -88994 Radovanov Stevan Rade 1889 Susek Susek detaljne informacije
921 RKTG -88995 Radovanović Bojana Jecko 1882 Susek Susek detaljne informacije
922 RKTG -88996 Radovanović Stevan Đoka 1894 Susek Susek detaljne informacije
923 RKTG -88997 Radovanović Lazar Miloš 1869 Susek Susek detaljne informacije
924 RKTG -88998 Radovanović Miloš Lazar 1879 Susek Susek detaljne informacije
925 RKTG -88999 Rodić Đoka Pera 1924 Čerević Čerević detaljne informacije
926 RKTG -89001 Radosavljević Zora Svetozar 1910 Susek Susek detaljne informacije
927 RKTG -89002 Radosavljević Gavra Boža 1897 Susek Susek detaljne informacije
928 RKTG -89003 Radosavljević Bogdan Stevan 1909 Susek Susek detaljne informacije
929 RKTG -89004 Rica Mitar Dušan 1894 Susek Susek detaljne informacije
930 RKTG -89006 Rica Dušan Mitar 1920 Susek Susek detaljne informacije
931 RKTG -89007 Radovanović Stevan Jovan 1878 Susek Susek detaljne informacije
932 RKTG -89027 Stefanović Vlajko Mitar 1913 Susek Susek detaljne informacije
933 RKTG -89029 Stanojević Milan Živan 1920 Susek Susek detaljne informacije
934 RKTG -89032 Simić Boža Pera 1924 Susek Susek detaljne informacije
935 RKTG -89048 Pešić Rada Laza 1899 Grabovo Grabovo detaljne informacije
936 RKTG -89049 Pešić Žarko Laza 1894 Grabovo Grabovo detaljne informacije
937 RKTG -89050 Pešić Stevan Mladen 1899 Grabovo Grabovo detaljne informacije
938 RKTG -89051 Pešić Vasilije Georgije 1922 Grabovo Grabovo detaljne informacije
939 RKTG -89052 Pešić Živan Jova 1911 Grabovo Grabovo detaljne informacije
940 RKTG -89053 Pešić Baja Joca 1912 Grabovo Grabovo detaljne informacije
941 RKTG -89054 Pešić Petar Stevan 1877 Grabovo Grabovo detaljne informacije
942 RKTG -89055 Petrović Petar Živan 1912 Sviloš Sviloš detaljne informacije
943 RKTG -89056 Popović Čedo 1887 Banoštor Banoštor detaljne informacije
944 RKTG -89057 Pantelinac Đura Mika 1908 Banoštor Banoštor detaljne informacije
945 RKTG -89058 Pantelinac Dušan Mika 1922 Banoštor Banoštor detaljne informacije
946 RKTG -89059 Petrović Paja Triva 1895 Banoštor Banoštor detaljne informacije
947 RKTG -89060 Popov Živko 1880 Banoštor Banoštor detaljne informacije
948 RKTG -89061 Popović Draginja Laza 1880 Banoštor Banoštor detaljne informacije
949 RKTG -89112 Rica Nemanja Mitar 1924 Susek Susek detaljne informacije
950 RKTG -89116 Pešić Pavle Vasa 1901 Grabovo Grabovo detaljne informacije
951 RKTG -89132 Petković Stojan Jovan 1922 Grabovo Grabovo detaljne informacije
952 RKTG -89133 Petković Đoka Vaja 1902 Grabovo Grabovo detaljne informacije
953 RKTG -89134 Petković Lazar Vasilije 1909 Grabovo Grabovo detaljne informacije
954 RKTG -89136 Petković Stevan Vaja 1915 Grabovo Grabovo detaljne informacije
955 RKTG -89151 Petrović Marko Boža 1901 Sviloš Sviloš detaljne informacije
956 RKTG -89160 Petrović Jovan Živan 1910 Sviloš Sviloš detaljne informacije
957 RKTG -89167 Radovanov Stavan 1941 Susek Susek detaljne informacije
958 RKTG -89175 Stojković Milica Jovan 1898 Susek Susek detaljne informacije
959 RKTG -89176 Stojaković Katica Miloš 1890 Susek Susek detaljne informacije
960 RKTG -89177 Subić Slavko Stevan 1889 Susek Susek detaljne informacije
961 RKTG -89179 Subić Ljubica Slavko 1926 Susek Susek detaljne informacije
962 RKTG -89180 Stakić Nikola Stevan 1911 Susek Susek detaljne informacije
963 RKTG -89190 Stojić Lazar Petar 1893 Susek Susek detaljne informacije
964 RKTG -89197 Stajić Katica Jovan 1884 Neštin Neštin detaljne informacije
965 RKTG -89431 Petrović Živan Stevan 1907 Sviloš Sviloš detaljne informacije
966 RKTG -89680 Plačkov Sima Joca 1895 Rakovac Rakovac detaljne informacije
967 RKTG -89681 Plačković Sima Joca 1900 Rakovac Rakovac detaljne informacije
968 RKTG -89728 Sudarski Sava 1899 Čerević Čerević detaljne informacije
969 RKTG -89729 Sudarski Milica 1900 Čerević Čerević detaljne informacije
970 RKTG -89730 Sudarski Đorđe 1932 Čerević Čerević detaljne informacije
971 RKTG -89731 Sretić Đoka Petar 1877 Sviloš Sviloš detaljne informacije
972 RKTG -89732 Sretić Dušan Đoka 1911 Sviloš Sviloš detaljne informacije
973 RKTG -89733 Stein Armin Karlo 1878 Čerević Čerević detaljne informacije
974 RKTG -89734 Simić Vlada Josip 1875 Sviloš Sviloš detaljne informacije
975 RKTG -89735 Sretić Ilija Petar 1884 Sviloš Sviloš detaljne informacije
976 RKTG -89737 Stefanović Žarko Dušan 1899 Čerević Čerević detaljne informacije
977 RKTG -89741 Stojišić Miloš Sava 1926 Čerević Čerević detaljne informacije
978 RKTG -89743 Savić Danka Vlajko 1912 Čerević Čerević detaljne informacije
979 RKTG -89746 Savić Kosta Lazar 1908 Čerević Čerević detaljne informacije
980 RKTG -89747 Savić Danka Vasa 1913 Čerević Čerević detaljne informacije
981 RKTG -89748 Savić Miloš Todor 1888 Čerević Čerević detaljne informacije
982 RKTG -89750 Savić Kata 1932 Čerević Čerević detaljne informacije
983 RKTG -89752 Savić Lazar Đoka 1892 Čerević Čerević detaljne informacije
984 RKTG -89753 Savić Živko Toša 1900 Čerević Čerević detaljne informacije
985 RKTG -89755 Savić Milenko 1890 Čerević Čerević detaljne informacije
986 RKTG -89757 Stanić Marija Miša 1888 Čerević Čerević detaljne informacije
987 RKTG -89771 Popović Marko Milorad 1889 Beočin Čerević detaljne informacije
988 RKTG -89774 Popović Dimitrije Svetozar 1900 Susek Susek detaljne informacije
989 RKTG -91644 Radosavljević Ivanka Dobrivoje 1921 Grabovo Grabovo detaljne informacije
990 RKTG -91659 Radosavljević Milan Ilija 1920 Sviloš Sviloš detaljne informacije
991 RKTG -91677 Radosavljević Dobrivoje Kuzman 1894 Grabovo Grabovo detaljne informacije
992 RKTG -91702 Rakić Zora Jovan 1924 Banoštor Banoštor detaljne informacije
993 RKTG -91703 Rakić Smiljana Nikola 1942 Banoštor Banoštor detaljne informacije
994 RKTG -91706 Ristić Jovan Stevo 1891 Neštin Neštin detaljne informacije
995 RKTG -91707 Rošulja Vlajko Nikola 1892 Grabovo Grabovo detaljne informacije
996 RKTG -91708 Radošević Radivoj Georgije 1912 Banoštor Banoštor detaljne informacije
997 RKTG -92539 Sabadi Josip Lazar 1913 Beočin Beočin detaljne informacije
998 RKTG -92543 Savić Milutin 1882 Beočin Beočin detaljne informacije
999 RKTG -92548 Savić Draginja Dimšo 1925 Rakovac Rakovac detaljne informacije
1000 RKTG -92731 Simeunović Milivoj Vladimir 1902 Susek Susek detaljne informacije
1001 RKTG -92746 Skular Dragan 1914 Rakovac Rakovac detaljne informacije
1002 RKTG -93166 Somborac Vaso Živan 1894 Beočin Beočin detaljne informacije
1003 RKTG -93555 Filipović Krsta 1883 Beočin Beočin detaljne informacije
1004 RKTG -94754 First Tereza Žiga 1889 Subotica Susek detaljne informacije
1005 RKTG -95309 Stojković Jovan Gaja 1891 Banoštor Banoštor detaljne informacije
1006 RKTG -95310 Stojković Cveja Živan 1897 Banoštor Banoštor detaljne informacije
1007 RKTG -95311 Savkić Stevan Miloš 1886 Banoštor Banoštor detaljne informacije
1008 RKTG -95312 Stojković Žarko Steva 1865 Banoštor Banoštor detaljne informacije
1009 RKTG -95313 Stojković Paja Žarko 1902 Banoštor Banoštor detaljne informacije
1010 RKTG -95314 Stojković Mladen Milovan 1909 Banoštor Banoštor detaljne informacije
1011 RKTG -95315 Stojković Gavril-Gaja Sima 1926 Banoštor Banoštor detaljne informacije
1012 RKTG -95316 Stojković Raja Laza 1884 Banoštor Banoštor detaljne informacije
1013 RKTG -95317 Stojković Jefta Milovan 1893 Banoštor Banoštor detaljne informacije
1014 RKTG -95322 Savić Dušan Žarko 1914 Grabovo Grabovo detaljne informacije
1015 RKTG -95323 Suvić Žarko 1891 Grabovo Grabovo detaljne informacije
1016 RKTG -95324 Somborac Miloš Đorđe 1922 Grabovo Grabovo detaljne informacije
1017 RKTG -95325 Savić Jovan Vaso 1920 Grabovo Grabovo detaljne informacije
1018 RKTG -95326 Savić Stefan Vasa 1910 Grabovo Grabovo detaljne informacije
1019 RKTG -95327 Savić Ilija Žarko Grabovo Grabovo detaljne informacije
1020 RKTG -95411 Tankosić Stevan Dušan 1920 Susek Susek detaljne informacije
1021 RKTG -95414 Stanković Stevan 1892 Beočin Beočin detaljne informacije
1022 RKTG -95415 Tankosić Sava Mihajlo 1906 Susek Susek detaljne informacije
1023 RKTG -95418 Tankosić Đoka Stevan 1881 Susek Susek detaljne informacije
1024 RKTG -95430 Stanković Vlada Đoka 1870 Rakovac Rakovac detaljne informacije
1025 RKTG -95435 Stanković Zora Đoka 1895 Beočin Beočin detaljne informacije
1026 RKTG -95444 Stanković Vlada Ilija 1877 Rakovac Rakovac detaljne informacije
1027 RKTG -95457 Teodorović Bogdan Jovo 1885 Grabovo Grabovo detaljne informacije
1028 RKTG -95459 Stanković Stevan Sava 1892 Rakovac Rakovac detaljne informacije
1029 RKTG -95480 Teofilović Pera Aca 1924 Rakovac Rakovac detaljne informacije
1030 RKTG -95484 Teofilović Miloš Milan 1914 Rakovac Rakovac detaljne informacije
1031 RKTG -95542 Savić Gavra Vasa 1907 Grabovo Grabovo detaljne informacije
1032 RKTG -95716 Tomić Milan Jovan 1916 Susek Susek detaljne informacije
1033 RKTG -95809 Tomičin Dušan Milan 1910 Susek Susek detaljne informacije
1034 RKTG -95824 Tomičin Milan Sava 1878 Susek Susek detaljne informacije
1035 RKTG -95844 Topalov Zora Dušan 1915 Beočin Susek detaljne informacije
1036 RKTG -95861 Trešnjak Laza Pavle 1895 Grabovo Grabovo detaljne informacije
1037 RKTG -95947 Trifunović Milan Branko 1910 Grabovo Grabovo detaljne informacije
1038 RKTG -95952 Trifunović Lazar Milan 1901 Grabovo Grabovo detaljne informacije
1039 RKTG -95956 Trifunović Branko Stevan 1899 Grabovo Grabovo detaljne informacije
1040 RKTG -96101 Hrpka Miša 1897 Grabovo Grabovo detaljne informacije
1041 RKTG -96162 Čovda Mirko 1918 Beočin Beočin detaljne informacije
1042 RKTG -96457 Tatić Mihajlo 1891 Susek Susek detaljne informacije
1043 RKTG -96468 Ćirilović Đorđe Nikola 1909 Čerević Čerević detaljne informacije
1044 RKTG -96504 Cvejanović Nikola Milan 1924 Rakovac Rakovac detaljne informacije
1045 RKTG -96549 Švenda Rudolf 1912 Čerević Čerević detaljne informacije
1046 RKTG -96550 Šibalić Gliša Jovan 1896 Čerević Čerević detaljne informacije
1047 RKTG -96570 Ceran Mile 1902 Susek Susek detaljne informacije
1048 RKTG -96571 Ceran Sima 1900 Susek Susek detaljne informacije
1049 RKTG -96572 Ceran Stojan 1901 Susek Susek detaljne informacije
1050 RKTG -96573 Čavić Anđelka Mladen 1901 Susek Susek detaljne informacije
1051 RKTG -96575 Čobanović Persa 1898 Susek Susek detaljne informacije
1052 RKTG -96576 Čobanović Luka Đoka 1910 Susek Susek detaljne informacije
1053 RKTG -96578 Čobanović Dušan Milan 1902 Susek Susek detaljne informacije
1054 RKTG -96580 Čobanović Toša Milan 1913 Susek Susek detaljne informacije
1055 RKTG -96583 Čobanović Milica Tima 1878 Susek Susek detaljne informacije
1056 RKTG -96584 Šarković Nikola Damjan 1923 Susek Susek detaljne informacije
1057 RKTG -96586 Šarković Nikola Đoka 1927 Susek Susek detaljne informacije
1058 RKTG -96588 Šarković Lazar Milan 1927 Susek Susek detaljne informacije
1059 RKTG -96589 Šarković Jovan Sava 1901 Susek Susek detaljne informacije
1060 RKTG -96591 Šarković Mihailo Stevan 1852 Susek Susek detaljne informacije
1061 RKTG -96593 Šišaković Vojislav Sava 1910 Susek Susek detaljne informacije
1062 RKTG -96595 Šodić Laza 1883 Susek Susek detaljne informacije
1063 RKTG -96597 Šodić Dušan Lazar 1913 Susek Susek detaljne informacije
1064 RKTG -96598 Šodić Obrad Lazar 1923 Susek Susek detaljne informacije
1065 RKTG -96600 Šodić Laza Pera 1906 Susek Susek detaljne informacije
1066 RKTG -96601 Šodić Žarko Sima 1908 Susek Susek detaljne informacije
1067 RKTG -96602 Šodić Marko Sima 1908 Susek Susek detaljne informacije
1068 RKTG -96604 Šodić Toša Sima 1909 Susek Susek detaljne informacije
1069 RKTG -96605 Šodić Todor Stevan 1879 Susek Susek detaljne informacije
1070 RKTG -96634 Urošević Koja Koja 1923 Grabovo Grabovo detaljne informacije
1071 RKTG -96752 Urošević Anđelko Jovan 1923 Banoštor Banoštor detaljne informacije
1072 RKTG -96753 Urošević Miroljub Marko 1913 Banoštor Banoštor detaljne informacije
1073 RKTG -96888 Hadžić Stanimir 1879 Rakovac Rakovac detaljne informacije
1074 RKTG -97015 Cvetić Vlada Kosta 1894 Čerević Čerević detaljne informacije
1075 RKTG -97121 Cvetić Stevan Toma 1900 Beočin Beočin detaljne informacije
1076 RKTG -97123 Cvetković Ivanka Jova 1922 Banoštor Banoštor detaljne informacije
1077 RKTG -97124 Cvetić Pera Kosta 1909 Beočin Beočin detaljne informacije
1078 RKTG -97125 Cvetić Jova Toma 1910 Beočin Beočin detaljne informacije
1079 RKTG -97141 Štern Roza 1865 Susek Susek detaljne informacije
1080 RKTG -97217 Škrbić Koja Nikola 1911 Rakovac Rakovac detaljne informacije
1081 RKTG -97219 Šinka Jano 1896 Lug Lug detaljne informacije
1082 RKTG -100266 Šarković Nikola Damjan 1921 Susek Susek detaljne informacije
1083 RKTG -101677 Haberšpro Kata 1879 Čerević Čerević detaljne informacije
1084 RKTG -103482 Čeran Mile 1916 Begeč Susek detaljne informacije
1085 RKTG -107155 Jovanović Rada Susek Susek detaljne informacije
1086 RKTG -107156 Kovačević Branko Susek Susek detaljne informacije
1087 RKTG -107185 Vatraralj Soguan Susek Susek detaljne informacije
1088 RKTG -107186 Vukmirović Mitat Susek Susek detaljne informacije
1089 RKTG -107187 Grgić Sofija Susek Susek detaljne informacije
1090 RKTG -107188 Dimić Stevan Susek Susek detaljne informacije
1091 RKTG -107192 Đerić Mile Susek Susek detaljne informacije
1092 RKTG -107193 Ivanović Jelica Susek Susek detaljne informacije
1093 RKTG -107194 Jelić Lacika Susek Susek detaljne informacije
1094 RKTG -107195 Kretić Nikola Susek Susek detaljne informacije
1095 RKTG -107196 Kolarović Nikola Susek Susek detaljne informacije
1096 RKTG -107197 Kolarović Sava Susek Susek detaljne informacije
1097 RKTG -107198 Kamenarović Pera Susek Susek detaljne informacije
1098 RKTG -107199 Kovačević Stevan Susek Susek detaljne informacije
1099 RKTG -107200 Kulpinčević Đoka Susek Susek detaljne informacije
1100 RKTG -107201 Kretić Radojka Susek Susek detaljne informacije
1101 RKTG -107202 Kricler Gizela Susek Susek detaljne informacije
1102 RKTG -107203 Krisler Vijola Susek Susek detaljne informacije
1103 RKTG -107204 Leđanac Mara Susek Susek detaljne informacije
1104 RKTG -107205 Srdanović Laza Susek Susek detaljne informacije
1105 RKTG -107206 Mihajlović Đoka Susek Susek detaljne informacije
1106 RKTG -107207 Milajković Jula Susek Susek detaljne informacije
1107 RKTG -107208 Milajković Luka Susek Susek detaljne informacije
1108 RKTG -107209 Minić Boško Susek Susek detaljne informacije
1109 RKTG -107210 Mišić Jovan Susek Susek detaljne informacije
1110 RKTG -107211 Nikolić Vlajko Susek Susek detaljne informacije
1111 RKTG -107212 Ninklović Gaja Susek Susek detaljne informacije
1112 RKTG -107213 Nikolić Gaja Susek Susek detaljne informacije
1113 RKTG -107214 Nikolić Toša Susek Susek detaljne informacije
1114 RKTG -107215 Nikolić Milica Susek Susek detaljne informacije
1115 RKTG -107216 Poznanović Cvete Susek Susek detaljne informacije
1116 RKTG -107217 Radovljević Steva Susek Susek detaljne informacije
1117 RKTG -107218 Stavčić Zorka Susek Susek detaljne informacije
1118 RKTG -107219 Šišaković Vojslav Susek Susek detaljne informacije
1119 RKTG -107220 Šadić Žarko Susek Susek detaljne informacije
1120 RKTG -107855 Horota Mihajlo Beočin Beočin detaljne informacije
1121 RKTG -107868 Jovičić Stojanka Vasa 1908 Beočin Beočin detaljne informacije
1122 RKTG -107869 Fišer Eleonora Oskar 1923 Sremska Mitrovica Čerević detaljne informacije
1123 RKTG -107870 Brandajs Ruža Marko 1904 Bečej Čerević detaljne informacije
1124 RKTG -107871 Brandajs Oskar Bernhard 1903 Čerević Čerević detaljne informacije
1125 RKTG -107883 Penić Jovan Nikola 1877 Gložan Susek detaljne informacije
1126 RKTG -107884 Stevanović Zora Đoka 1892 Beočin Beočin detaljne informacije
1127 RKTG -108361 Dobšai Janoš Šandor 1878 Ilok Ilok detaljne informacije