Prezime i ime Mesto rođenja Mesto prebivališta
Početna >> GRAD BEOGRAD OKRUG >>
Zemun

SPISAK ŽRTAVA GRAD BEOGRAD OKRUGUkupno lica:


3705

Beograd-Barajevo


Broj ubijenih od 1941. god

0
Broj nestalih od 1941. god 0
Ukupno od 1941. god

0

Beograd-Grocka


Broj ubijenih od 1941. god

0
Broj nestalih od 1941. god 0
Ukupno od 1941. god

0

Beograd-Zemun


Broj ubijenih od 1941. god

3505
Broj nestalih od 1941. god 200
Ukupno od 1941. god

3705

Beograd-Lazarevac


Broj ubijenih od 1941. god

0
Broj nestalih od 1941. god 0
Ukupno od 1941. god

0

Beograd-Mladenovac


Broj ubijenih od 1941. god

0
Broj nestalih od 1941. god 0
Ukupno od 1941. god

0

Beograd-Obrenovac


Broj ubijenih od 1941. god

0
Broj nestalih od 1941. god 0
Ukupno od 1941. god

0

Beograd-Sopot


Broj ubijenih od 1941. god

0
Broj nestalih od 1941. god 0
Ukupno od 1941. god

0

Beograd-grad


Broj ubijenih od 1941. god

0
Broj nestalih od 1941. god 0
Ukupno od 1941. god

0