ORGANIZACIJA

Međuakademijska komisija ima izrađen projekat istraživanja i plan rada sa konkretnim zadacima srpskog dela Komisije. Istraživački tim MK formiran je po sledećem principu: REGIONALNI ARHIVI VOJVODINE; ISTRAŽIVAČKI TIM NOVI SAD i ISTRAŽIVAČKI TIM BEOGRAD. U devet vojvođanskih regionalnih istorijskih arhiva (Senta, Subotica, Sombor, Kikinda, Sremska Mitrovica, Zrenjanin, Pančevo, Bela Crkva i Istorijski arhiv Grada Novog Sada) na istraživanju je angažovano 10 arhivista čiji je koordinator gospodin Ištvan Fodor. U istraživačkom timu Novi Sad angažovano je 7 arhivista koji rade u Arhivu i Muzeju Vojvodine čiji je koordinator dr Agneš Ozer. U istraživačkom timu Beograd angažovana su 4 istraživača zadužena za istraživanje u Arhivu Srbije, Vojnom arhivu i  Istorijskom arhivu grada Beograda čiji je koordinator dr Srđan Cvetković. Dr Drago Njegovan je određen za koordinatora istraživanja za teritoriju Srema. U svakom timu određena su lica koja vrše unos podataka u tabele ili direktno u elektronski registar i sastavljaju beleške o pregledanoj građi.

MK je uspostavila odličnu saradnju sa velikim brojem arhiva i muzeja u Republici Srbiji koji su omogućili nesmetani rad članovima i istraživačima Komisije.