ČLANOVI

Akademik Vojislav Stanovčić
Rođen 1930. Predsednik srpskog dela međuakademijske komisije. Pravnik i politikolog, proučava političke i pravne teorije i institucije. Profesor u penziji Fakulteta političkih nauka. Redovan je član SANU. Za sekretara Odeljenja društvenih nauka i člana Predsedništva Akademije izabran je2010. Nosilac je više nagrada i priznanja među kojima su „Zlatni pečat“ (Sigillo d’ Oro) Međunarodnog centra za etno-istoriju (Palermo, 23. novembra 2010); „Vojislav K. Stojanović“ (9. juna 2010) od Udruženja nastavnika Srbije; grada Beograda 2007. knjige Pol. teorija, za delo iz društvenih i humanističkih nauka; Nagrada Fonda „M. Jovičić“ za doprinos proučavanju ustavnog prava i političkih sistema. Član je više stručnih udruženja: Matica srpska; Međunarodno udruženje za političke nauke; Jugoslovensko udruženje za političke nauke; Jugoslovensko udruženje za ustavno pravo; Komitet za izučavanje federalizma; Savet za međuetničko sporazumevanje Karnegijeve zadužbine. Među najvažnije radove ubrajaju se Politička teorija, Moć i legitimnost, Političke ideje i religija knj. 1 i 2, Vlast i sloboda, Razvitak političke misli i dr.


Prof. dr Slobodan G. Marković
Docent Fakulteta Političkih nauka. Istoričar i politički antropolog. Magistrirao je na Univerzitetu Kembridž u Velikoj Britaniji iz oblasti istorijskih studija, a doktorirao na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Bio je gostujući saradnik na Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka (LSE) 2005, 2007. i 2010. godine. Vanredni je profesor Fakulteta političkih nauka i viši naučni saradnik Instituta za evropske studije u Beogradu. Spoljni je saradnik Balkanološkog instituta SANU. Od osnivanja je predsednik Državne komisije za tajne grobnice posle 12. septembra 1944. godine.


Dr Srđan Cvetković
Rođen 1972. Koordinator istraživanja. Doktorirao je na Filozofskom fakultetu u Beogradu na Katedri za istoriju sa temom Politička represija u Srbiji 1953-1985. Od 2009. sekretar je Državne komisije za tajne grobnice ubijenih posle 12. septembra 1944. Vlade Republike Srbije. Njegove oblasti interesovanja su komunizam, državna represija, disidenti, ljudska prava i Hladni rat. Objavio je više radova u domaćim i inostranim stručnim časopisima i zbornicima. Učestvovao je na mnogim domaćim i međunarodnim naučnim skupovima i tribinama i održao više predavanja posvećenih ovim temama. Između ostalih autor je obimnih i zapaženih monografija- Između srpa i čekića − Represija u Srbiji 1944−1953.(2006), Između srpa i čekića 2 – politička represija u Srbiji 1953-1985.(2011) kao i monografija Portreti disidenata (2007) i Rađanje jeretika (2011). Bio je stručni saradnik u pripremi Srpskog biografskog rečnika Matice srpske kao i na priređivanju sabranih dela dr Dragoljuba Jovanovića u izdanju Službenog Glasnika.


dr Aleksandar Kasaš
Rođen u Novom Bečeju 1952. Redovan je redovni profesor Odseka za istoriju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Doktorirao je 1995. na temu Mađari u Vojvodini 1941-1946.. Priredio je Zbornik dokumenata "Stenografski zapisnici sa suđenja glavnoodgovornima za raciju u južnoj Bačkoj 1942. godine". Autor je višedesetina studija koje se odnose na jugoslovensko-mađarske odnose u 20 veku i koautor Istorije Mađara (štampan ćirilicom), „Clio“, 2002. godine. Na doktorskim studijama drži predmet Jugoslovensko-mađarski odnosi do sredine 20. veka.


dr Pavlović Vojislav
Rođen 1958. Istoričar i naučni saradnik Balkanološkog instituta SANU. Ima veći broj objavljenih tekstova i studija od kojih se izdvajaju: Francuska revolucija, OSS in Yugoslavia, Od monarhije do republike. Od 1992-1995. godine radio je kao predavač na Univerzitetu u Limožu (Francuska). Objavio je veliki broj stručnih tekstova u Zborniku radova istorijskog instituta SANU, Zborniku Filozofskog fakulteta i dr.


Prof. dr Dragoljub S. Živković
Studije filosofije i istorije završio u Sarajevu, postdiplomske studije u Beogradu a doktorat iz filosofije odbranio na Filozofskom fakultetu u Prištini. Objavio 35 dela i preko 400 naučnih i stručnih radova u zemlji i inostranstvu, među kojima i: Vizantijska teofilosofija; Mudrost Helena; Horizonti revolucija; Filosofija vaspitanja i obrazovanja u Helena; Velike filozofsko-pedagoške ideje; Od poetike do ontologije umetnosti; Duhovni horizonti Sv. Save; Mramorak u prostoru i vremenu; Stradanje stanovnika Vojvodine (u deset knjiga); Srbija i Srbi na filosofskom putu.


Lastić Petar
Rođen 1960. u Budimpešti. Direktor je Srpskog instituta u Budimpešti. Diplomirani je fizičar Univerziteta „Roland Etveš“ u Budimpešti. Diploma je eksperta za javne elektronske medijske servise, Budimpešta, 2006. Član je predsedništva i skupštine Samouprave Srba u Mađarskoj, član saveta mađarskog javnog radio-servisa. Od osnivanja član je saveta Državne fondacije za nacionalne i etničke manjine u Mađarskoj koja je odlikovana nagradom mađarske vlade «Za manjine». Kao ekspert angažovan je u Uredu Premijera u Manjinskoj radnoj grupi za medije, kao član u Radnoja grupi za reviziju Manjinskog zakona i član je Međuodeljenjskog odbora Srpske akademije nauka i umetnosti za proučavanje ljudskih prava i položaja manjina.


Mezei Žužana
Rođena 1957. godine, u Tordi, opština Žitište. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu, na Katedri za mađarski jezik i književnost, u Novom Sadu. Ima dvadesetčetvorogodišnje iskustvo, kao profesor mađarskog jezika. U Arhivu Vojvodine je od 2005. godine i radi na obradi arhivske građe, na mađarskom jeziku.  Od 2009. godine bavi se istraživanjem arhivske građe koja se odnosi na period 1941-48 godine u Vojvodini i pravi bazu podataka civilnih žrtava. Član je odbora za istraživanje Komisije za tajne grobnice ubijenih posle 12. septembra 1944.godine. Više puta je učestvovala na naučnim skupovima u zemlji i u inostranstvu.


Dr Drago Njegovan
Rođen 1955. u selu Lukavice kod Sanskog Mosta. Viši je naučni saradnik i muzejski savetnik Muzeja Vojvodine. Diplomirao, magistrirao i doktorirao na FPN BU. Viša stručna zvanja iz muzeologije stekao u Narodnom muzeju u Beogradu. Radio je kao asistent na EF, te kao predavač na PedF u Osijeku. Od 1992. godine radi kao kustos za privrednu i političku istoriju u Muzeju Vojvodine u Novom Sadu. Bio je sekretar Naučne jedinice, a potom rukovodilac Odseka za noviju istoriju Muzeja Vojvodine. Obavljao je dužnost zamenika direktora Muzeja Vojvodine i direktora Muzeja grada Novog Sada. Član je Odbora Odeljenja za društvene nauke MS (od 2005), te saradnik Enciklopedije Novog Sada, Srpskog biografskog rečnika i Srpske enciklopedije. Bio je član Izvršnog odbora Muzejskog društva Srbije (2005-2009) i Programskog odbora Radio-televizije Vojvodine (2006-2009). Potpredsednik je Srpsko-ukrajinskog društva u Novom Sadu (od 2005), Naučno- memorijalnog društva „Patrijarh Josif Rajačić“ u Sremskim Karlovcima (od 2006), te Ekslibris društva Vojvodine (od 2009). Objavio je više knjiga i članaka u zemlji i inostranstvu i učestvovao na više nacionalnih i međunarodnih naučnih skupova. Radove je objavljivao na srpskom, engleskom, francuskom, mađarskom, rumunskom, ukrajinskom, slovačkom i bugarskom jeziku. Dobitnik je Novembarske povelje grada Novog Sada (2004), Patrijaraške medalje prepodobnog Sergeja Radonješkog RPC (2008), Zlatne značke KPZ Srbije (2010), Oktobarske nagrade Novog Sada (2012)  i drugih priznanja.


Dr Agneš Ozer
Rođena u Čoki 1955. godine. Doktorirala je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu sa temom Srbi i Srbija u mađarskoj istoriografiji 1790-1918. Od  2012. godine direktorka je Muzeja Vojvodine. Od 1979. do 2012. bila je kustos–istoričar u Muzeju grada Novog Sada gde je i stekal zvanje muzejskog savetnika. Bavila se istorijom Novog Sada i Petrovaradina, kao i istorijom etničkih zajednica koje nastanjuju Novi Sad. U centru njenog naučnog rada je istorija istoriografije, sa posebnim akcentom na pitanjima mađarske i srpske istorije istoriografije. Bila je autor i koautor 15 izložbi iz političke, ekonomske i društvene istorije Petrovaradina i Novog Sada. Objavila je nekoliko samostalnih knjiga, više studija i članaka u zemlji i inostranstvu. Učestvovala je na više međunarodnih naučnih skupova, koji su se bavili istorijom Jugoistočne Evrope i zaštite istorijskog nasleđa. Spoljni je član Odbora Mađarske akademije nauka za Mađare van granica i redovan član Međuakademijske komisije Mađarske i Srbije , dva puta je bila stipendista Mađarske akademije nauka (Domus Hungarica Scientiarium et Artium); i Saveza nemačkih muzeja (Deutschen Museumbundes), Ulm, 2007. Član je uredništva Enciklopedije Novog Sada, Uredništva Godišnjaka Istorijskog arhiva grada Budimpešte URBS, Godišnjaka Istorijskog arhiva Novog Sada, časopisa Létünk – Novi Sad, saradnik Enciklopedije Vojvodine. Više godina unazad aktivno učestvujem u Projektu Vlade AP Vojvodine negovanja multikulturalnosti i tolerancije. Član je Nacionalnog veća mađarske nacionalne zajednice, kao vanstranačka ličnost.