KONTAKT

Koordinator sajta i baze Zorica Marinković
E-mail: mksanuvojvodina1941@gmail.com

Koordinator istraživanja Srđan Cvetković
Tel: +381 65 877 17 57