Prezime i ime Mesto rođenja Mesto prebivališta
BROJ LICA U REGISTRU: 86469
Zemun Sremski okrug Južno Banatski okrug Srednje Banatski okrug Južno Bački okrug Severno Banatski okrug Severno Bački okrug Zapadno Bački okrug

NAPOMENA: Preliminarni spisak žrtava- istraživanje je u toku!