Презиме и име Место рођења Место пребивалишта
Почетна >> СРЕМСКИ ОКРУГ >> Шид
Редни
број
Број Презиме и име Име родитеља Година рођења Место рођења Место пребивалишта
1 РКТГ-4497 Бек Андрија Андрија 1879 Шид Шид детаљније информације
2 РКТГ-6146 Мутавџић Илија Саво 1911 Адашевци Адашевци детаљније информације
3 РКТГ-6147 Миљеновић Живан 1920 Адашевци Адашевци детаљније информације
4 РКТГ-6148 Станојевић Миленко Бранко 1922 Адашевци Адашевци детаљније информације
5 РКТГ-6149 Барић Луца Паво 1906 Бачинци Бачинци детаљније информације
6 РКТГ-6150 Барић Станко 1904 Бачинци Бачинци детаљније информације
7 РКТГ-6151 Бајчин Софија Јанко 1877 Бачинци Бачинци детаљније информације
8 РКТГ-6152 Ђуђар Јоаким 1902 Бачинци Бачинци детаљније информације
9 РКТГ-6154 Колар Јелена Јоза 1922 Бачинци Бачинци детаљније информације
10 РКТГ-6155 Скубан Мишко Јанко 1902 Бачинци Бачинци детаљније информације
11 РКТГ-6204 Бабић Јакоб 1911 Травник Бабска Нoвак детаљније информације
12 РКТГ-6218 Шота Фрањо Мата 1921 Бабска Новак Бабска Новак детаљније информације
13 РКТГ-6233 Пелегрин Иван Мата Батровци Батровци детаљније информације
14 РКТГ-6234 Теј Лука Станко 1911 Липовац Батровци детаљније информације
15 РКТГ-6337 Чучић Јанко Петар Абердин Беркасово детаљније информације
16 РКТГ-6342 Фурик Јоца Стипе 1908 Абердин Беркасово детаљније информације
17 РКТГ-6346 Раконица Јосип Иван 1911 Абердин Беркасово детаљније информације
18 РКТГ-6349 Румпл Мата Стеван 1900 Абердин Беркасово детаљније информације
19 РКТГ-6351 Сабол Михајло Ризо 1890 Абердин Беркасово детаљније информације
20 РКТГ-7092 Паунковић Лазар 1890 Бингула Бингула детаљније информације
21 РКТГ-7362 Кунцак Андрија Ердевик Ердевик детаљније информације
22 РКТГ-7368 Руменчић Фрањо Александар 1889 Ердевик Шид детаљније информације
23 РКТГ-7378 Сламар Ђура Јанко 1924 Ердевик Ердевик детаљније информације
24 РКТГ-7379 Хајдуковић Илија Гибарац Гибарац детаљније информације
25 РКТГ-7448 Ђурић Ружа Митар 1904 Илинци Илинци детаљније информације
26 РКТГ-7468 Цефер Јанко Красно Павле 1930 Илинци Илинци детаљније информације
27 РКТГ-15792 Катаринић Андрија Ђура 1898 Јамена Јамена детаљније информације
28 РКТГ-15794 Лемајић Стеван Станко Јамена Јамена детаљније информације
29 РКТГ-15795 Сокора Јосип Никола Јамена Јамена детаљније информације
30 РКТГ-26917 Пешка Стеван Стеван 1897 Шид Шид детаљније информације
31 РКТГ-27168 Вуковић Иван 1913 Шид Шид детаљније информације
32 РКТГ-28223 Опојевић Александар Дамјан 1924 Адашевци Адашевци детаљније информације
33 РКТГ-28381 Вићановић Љубомир 1913 Шид Шид детаљније информације
34 РКТГ-28538 Дарашац Иван Стјепан 1903 Шид Шид детаљније информације
35 РКТГ-28543 Шундровић Стјепан Ђуро 1921 М. Вашица М. Вашица детаљније информације
36 РКТГ-28549 Вацула Иван Павле 1896 Мала Вашица Мала Вашица детаљније информације
37 РКТГ-28551 Лукачић Вилим Јосип 1899 Ердевик Ердевик детаљније информације
38 РКТГ-30342 Усмик Миша Бингула Бингула детаљније информације
39 РКТГ-30696 Џуња Јоаким Васо 1894 Бачинци Бачинци детаљније информације
40 РКТГ-30699 Шовањи Мишко Павле Бачинци Бачинци детаљније информације
41 РКТГ-30785 Чучић Милан Абердин Беркасово детаљније информације
42 РКТГ-30791 Гвоздановић Павле Абердин Беркасово детаљније информације
43 РКТГ-30793 Митровић Стева Абердин Беркасово детаљније информације
44 РКТГ-30795 Нађ Јанко Абердин Беркасово детаљније информације
45 РКТГ-30799 Ружан Јелка Абердин Беркасово детаљније информације
46 РКТГ-30802 Стокић Мија Абердин Беркасово детаљније информације
47 РКТГ-30829 Чорак Марко Марко 1923 Батровци Батровци детаљније информације
48 РКТГ-30870 Адамковић Миша 1898 Ердевик Ердевик детаљније информације
49 РКТГ-30871 Ај Антон Ердевик Ердевик детаљније информације
50 РКТГ-30872 Фонтањ Михаел Ердевик Ердевик детаљније информације
51 РКТГ-30873 Грибл Силвио Ердевик Ердевик детаљније информације
52 РКТГ-30874 Клајн Јохан Ердевик Ердевик детаљније информације
53 РКТГ-30877 Мајовски Адам Ердевик Ердевик детаљније информације
54 РКТГ-30878 Мерцлуфт Барбара Ердевик Ердевик детаљније информације
55 РКТГ-30879 Пимперл Карло Ердевик Ердевик детаљније информације
56 РКТГ-30880 Рорбахер Михаел Ердевик Ердевик детаљније информације
57 РКТГ-30883 Хајдуковић Мата Гибарац Гибарац детаљније информације
58 РКТГ-30884 Козаревић Јулијана Гибарац Гибарац детаљније информације
59 РКТГ-30885 Мартикан Павле Гибарац Гибарац детаљније информације
60 РКТГ-30886 Радовић Мата Гибарац Гибарац детаљније информације
61 РКТГ-30887 Торјанац Адам Гибарац Гибарац детаљније информације
62 РКТГ-30888 Водличек Јосип Марко Гибарац Гибарац детаљније информације
63 РКТГ-31045 Алексић Никола Јамена Јамена детаљније информације
64 РКТГ-31108 Антић Антун Кукујевци Кукујевци детаљније информације
65 РКТГ-31109 Припузовић Лука Кукујевци Кукујевци детаљније информације
66 РКТГ-31110 Бабћановић Иван Марко Кукујевци Кукујевци детаљније информације
67 РКТГ-31111 Чолаковић Стјепан Марјан Кукујевци Кукујевци детаљније информације
68 РКТГ-31112 Делалић Илија Лазар Кукујевци Кукујевци детаљније информације
69 РКТГ-31113 Марошевић Илија Стипан 1900 Кукујевци Кукујевци детаљније информације
70 РКТГ-31114 Михајловић Тонка Кукујевци Кукујевци детаљније информације
71 РКТГ-31115 Штемер Никола Јакоб Кукујевци Кукуjевци детаљније информације
72 РКТГ-31116 Вилић Павле Пера Кукујевци Кукујевци детаљније информације
73 РКТГ-31325 Новаковић Ангелина Привина Глава Привина Глава детаљније информације
74 РКТГ-31724 Кнежевић Михајло Адашевци Адашевци детаљније информације
75 РКТГ-31878 Петровић Славко Љуба Љуба детаљније информације
76 РКТГ-31879 Сарваш Ђура Мата Љуба Љуба детаљније информације
77 РКТГ-31880 Варга Митар Ђура 1920 Љуба Љуба детаљније информације
78 РКТГ-31881 Винцег Јосип Љуба Љуба детаљније информације
79 РКТГ-32096 Јањатовић Зора Сава Моровић Моровић детаљније информације
80 РКТГ-32097 Кавеџић Марко Антун 1918 Моровић Моровић детаљније информације
81 РКТГ-32098 Кавеђић Мата Моровић Моровић детаљније информације
82 РКТГ-32099 Козјак Антун Моровић Моровић детаљније информације
83 РКТГ-32100 Петрановић Госпава Милош Моровић Моровић детаљније информације
84 РКТГ-32101 Теткић Тадијан Илија 1905 Моровић Моровић детаљније информације
85 РКТГ-32102 Теткић Јакоб Моровић Моровић детаљније информације
86 РКТГ-33007 Апро Александар Антон Шид Шид детаљније информације
87 РКТГ-33046 Секе Јосип Андрија 1894 Кукујевци Кукујевци детаљније информације
88 РКТГ-33047 Ђурић Иван Петар 1898 Кукујевци Кукујевци детаљније информације
89 РКТГ-33116 Брош Јосип Ердевик Ердевик детаљније информације
90 РКТГ-33217 Бабић Драгутин Мартин Шид Шид детаљније информације
91 РКТГ-33218 Бабчановић Иван Кукујевци Кукујевци детаљније информације
92 РКТГ-33220 Бењак Мата Палко 1914 Сот Сот детаљније информације
93 РКТГ-33222 Бењак Миша Јоско 1894 Сот Сот детаљније информације
94 РКТГ-33229 Брглес Мата Јосип Шид Шид детаљније информације
95 РКТГ-33568 Цимерман Игнац Јакоб 1885 Ердевик Ердевик детаљније информације
96 РКТГ-34269 Вуковић Јура Јосип 1903 Шид Шид детаљније информације
97 РКТГ-34882 Горјански Имре Андрија Шид Шид детаљније информације
98 РКТГ-34927 Пањик Мата Иван 1923 Сот Сот детаљније информације
99 РКТГ-34934 Пресл Аполонија Ђура Мала Вашица Мала Вашица детаљније информације
100 РКТГ-34936 Плачковић Мија Гибарац Гибарац детаљније информације
101 РКТГ-34956 Радаковић Стеван Михаљ Шид Шид детаљније информације
102 РКТГ-34959 Ралбовски Иван Мала Вашица Мала Вашица детаљније информације
103 РКТГ-34976 Старчевић Рудолф Јосип Шид Шид детаљније информације
104 РКТГ-35045 Богдановић Милосава Живан Вашица Вашица детаљније информације
105 РКТГ-35046 Ципрић Живан Андрија Вашица Вашица детаљније информације
106 РКТГ-35047 Чипић Адам Вашица Вашица детаљније информације
107 РКТГ-35048 Чулић Стипан Вашица Вашица детаљније информације
108 РКТГ-35053 Совањи Мишко Бачинци Бачинци детаљније информације
109 РКТГ-35138 Хајдук Силвестер Јанко Шид Шид детаљније информације
110 РКТГ-35151 Мрла Никола Петар Вашица Вашица детаљније информације
111 РКТГ-35152 Шундровић Иван Марко Вашица Вашица детаљније информације
112 РКТГ-35153 Врабчењак Јанко Иштван Вашица Вашица детаљније информације
113 РКТГ-35154 Врабчењак Стјепан Стјепан Вашица Вашица детаљније информације
114 РКТГ-35155 Врабчињак Јосип Вашица Вашица детаљније информације
115 РКТГ-35156 Матошевић Милан Вашица Вашица детаљније информације
116 РКТГ-35157 Матошевић Петар Вашица Вашица детаљније информације
117 РКТГ-35158 Пресл Антон Вашица Вашица детаљније информације
118 РКТГ-35350 Шутровић Иван Мала Вашица Мала Вашица детаљније информације
119 РКТГ-35485 Петреканић Антун Абердин Беркасово детаљније информације
120 РКТГ-35486 Сунђе Мато 1922 Бабска Новак Бабска Новак детаљније информације
121 РКТГ-35557 Дудаш Михајло Шид Шид детаљније информације
122 РКТГ-35561 Ефлер Ђура Мишко Шид Шид детаљније информације
123 РКТГ-35569 Ивакић Томислав Кукујевци Кукујевци детаљније информације
124 РКТГ-35577 Јарабек Стипа Стипа Сот Сот детаљније информације
125 РКТГ-35578 Јосиповић Стипа Иван 1907 Сот Сот детаљније информације
126 РКТГ-35600 Корчак Андрија Јанко Шид Шид детаљније информације
127 РКТГ-35606 Коларић Јосип Гибарац Гибарац детаљније информације
128 РКТГ-35610 Кунчак Андрија Андрија 1901 Ердевик Ердевик детаљније информације
129 РКТГ-35657 Маренић Иван Павле Шид Шид детаљније информације
130 РКТГ-35660 Милковић Петар Мала Вашица Мала Вашица детаљније информације
131 РКТГ-35689 Олеар Стјепан Мишка 1899 Шид Шид детаљније информације
132 РКТГ-36924 Белесић Петар Шид Шид детаљније информације
133 РКТГ-36943 Берлер Ђура Шид Шид детаљније информације
134 РКТГ-36944 Бесермењи Јанко Ђура Шид Шид детаљније информације
135 РКТГ-36945 Бешлин Милан Шид Шид детаљније информације
136 РКТГ-36946 Блесић Петар Шид Шид детаљније информације
137 РКТГ-36948 Бриндл Антон Шид Шид детаљније информације
138 РКТГ-36950 Бриндл Фрања Иван 1896 Шид Шид детаљније информације
139 РКТГ-36951 Делиа Зденко Виктор 1904 Вировитица Шид детаљније информације
140 РКТГ-36952 Ђурђевић Виктор Шид Шид детаљније информације
141 РКТГ-36954 Ефлер Анђелко Шид Шид детаљније информације
142 РКТГ-36955 Ефлер Калман Шид Шид детаљније информације
143 РКТГ-36956 Фајерић Јосип Шид Шид детаљније информације
144 РКТГ-36957 Габлер Штефан Шид Шид детаљније информације
145 РКТГ-36958 Габрић Антон Шид Шид детаљније информације
146 РКТГ-36959 Гнит Даниел Шид Шид детаљније информације
147 РКТГ-36960 Хајфрић Јосип Шид Шид детаљније информације
148 РКТГ-36961 Хорн Емил Палко 1921 Шид Шид детаљније информације
149 РКТГ-36962 Хорват Јосип Антон Шид Шид детаљније информације
150 РКТГ-36963 Хренковић Марко Шид Шид детаљније информације
151 РКТГ-36964 Киш Станко Шид Шид детаљније информације
152 РКТГ-36965 Корун Тонча Милутин Шид Шид детаљније информације
153 РКТГ-36966 Кулић Влада Шид Шид детаљније информације
154 РКТГ-36967 Луј Ђура Шид Шид детаљније информације
155 РКТГ-36968 Маловић Фрања Шид Шид детаљније информације
156 РКТГ-36969 Манацки Стеван Шид Шид детаљније информације
157 РКТГ-36970 Мишњак Марија 1899 Шид Шид детаљније информације
158 РКТГ-36971 Оберст Јохан 1884 Шид Шид детаљније информације
159 РКТГ-36972 Роконца Јоца Шид Шид детаљније информације
160 РКТГ-36973 Руменчић Фрања Александар Шид Шид детаљније информације
161 РКТГ-36974 Ступовски Палко Шид Шид детаљније информације
162 РКТГ-36975 Шомођ Ђура Шид Шид детаљније информације
163 РКТГ-36976 Шустер Мишко Шид Шид детаљније информације
164 РКТГ-36977 Шварц Стјепан Шид Шид детаљније информације
165 РКТГ-36978 Видаковић Маријан Шид Шид детаљније информације
166 РКТГ-36979 Влашков Паја Ђура Шид Шид детаљније информације
167 РКТГ-36980 Вујић Ђука Др. Шид Шид детаљније информације
168 РКТГ-38543 Улмек Миша Бингула Бингула детаљније информације
169 РКТГ-38835 Арпо Александар А-непознато Шид детаљније информације
170 РКТГ-38836 Краснић Андрија А-непознато Шид детаљније информације
171 РКТГ-38837 Секс Јосип А- непознато Шид детаљније информације
172 РКТГ-38838 Сабоч Михајло А-непознато Шид детаљније информације
173 РКТГ-38839 Фејдетић Иван А- непознато Шид детаљније информације
174 РКТГ-38938 Шимперовић Фрањо А- непознато Шид детаљније информације
175 РКТГ-38939 Крижоновић Стева А-непознато Шид детаљније информације
176 РКТГ-38940 Гожовић Павле А-непознато Шид детаљније информације
177 РКТГ-38941 Вонук Андрија А-непознато Шид детаљније информације
178 РКТГ-38942 Каређић Марко А-непознато Шид детаљније информације
179 РКТГ-38943 Гајер Рудолф А-непознато Шид детаљније информације
180 РКТГ-38944 Вуленчик Јанко А-непознато Шид детаљније информације
181 РКТГ-38945 Ратковић Стјепан А-непознато Шид детаљније информације
182 РКТГ-38946 Мађарић Мија А-непознато Шид детаљније информације
183 РКТГ-41692 Баћ Мишко Стеван 1890 Абердин Беркасово детаљније информације
184 РКТГ-41706 Шундровић Живан Живан 1902 Мала Вашица непознато детаљније информације
185 РКТГ-41729 Шаренградац Иван Кузман 1919 Бапска Новак Сремска Митровица детаљније информације
186 РКТГ-41731 Ковачић Стјепан Јосип 1919 Вашица непознато детаљније информације
187 РКТГ-41735 Береш Мата Матија 1911 Шид непознато детаљније информације
188 РКТГ-41772 Марковић Божа Живота 1920 Доњи Товарник Товарник детаљније информације
189 РКТГ-42557 Бритвић Мартин Мартин 1945 Кукујевци Кукујевци детаљније информације
190 РКТГ-42567 Бајц Терезија 1865 Шид Шид детаљније информације
191 РКТГ-42590 Штимер Марија Јосиф 1876 Кукујевци Кукујевци детаљније информације
192 РКТГ-43192 Берг Магдалена Мартин 1865 Моровић Моровић детаљније информације
193 РКТГ-43962 Богнар Розалија Фрања 1942 Ердевик Ердевик детаљније информације
194 РКТГ-45916 Богдановић Петар Моровић Моровић детаљније информације
195 РКТГ-45922 Ајик Мата Иван Сот Сот детаљније информације
196 РКТГ-45923 Барт Јосип Сот Сот детаљније информације
197 РКТГ-45924 Девчак Јоза Сот Сот детаљније информације
198 РКТГ-45926 Дивлаковић Мата Сот Сот детаљније информације
199 РКТГ-45927 Дробина Ђура Сот Сот детаљније информације
200 РКТГ-45928 Махт Јосип Сот Сот детаљније информације
201 РКТГ-45929 Вахт Јосип Сот Сот детаљније информације
202 РКТГ-45930 Вакт Јосип Сот Сот детаљније информације
203 РКТГ-47013 Келер Јосиф Јован 1875 Шид Шид детаљније информације
204 РКТГ-47104 Носан Фрања 1875 Ердевик Ердевик детаљније информације
205 РКТГ-51975 Келер Катарина Паул 1896 Ердевик Ердевик детаљније информације
206 РКТГ-52837 Рајлић Милева Пера 1924 Банатско Вишњићево Вишњићево детаљније информације
207 РКТГ-53346 Херман Стеван Јован 1876 Кукујевци Кукујевци детаљније информације
208 РКТГ-55688 Вајданд Јосип 1880 Јамена Јамена детаљније информације
209 РКТГ-59598 Алапа Тома Михајло 1896 Бјеловар Бачинци детаљније информације
210 РКТГ-59794 Богичевић Милован Ђура 1900 Адашевци Адашевци детаљније информације
211 РКТГ-59796 Богичевић Рада Војин 1914 Адашевци Адашевци детаљније информације
212 РКТГ-60199 Вујчић Бојка Илија 1902 Адашевци Адашевци детаљније информације
213 РКТГ-60201 Вујчић Бранко Милош 1898 Адашевци Адашевци детаљније информације
214 РКТГ-60203 Вујчић Верица Бранко 1937 Адашевци Адашевци детаљније информације
215 РКТГ-60206 Вујчић Душан Бранко 1926 Адашевци Адашевци детаљније информације
216 РКТГ-60209 Вујчић Душанка Бранко 1928 Адашевци Адашевци детаљније информације
217 РКТГ-60210 Вујчић Живан Милош 1875 Адашевци Адашевци детаљније информације
218 РКТГ-60211 Вујчић Катица Бранко 1932 Адашевци Адашевци детаљније информације
219 РКТГ-60212 Вујчић Љубица Бранко 1930 Адашевци Адашевци детаљније информације
220 РКТГ-60213 Вујчић Омерка Лука 1879 Адашевци Адашевци детаљније информације
221 РКТГ-60317 Ерић Бранко Стеван Адашевци Адашевци детаљније информације
222 РКТГ-60389 Јовичилић Урош Стеван 1894 Адашевци Адашевци детаљније информације
223 РКТГ-60392 Јовичић Васа Стеван 1897 Адашевци Адашевци детаљније информације
224 РКТГ-60395 Јовичић Иван Милован 1909 Адашевци Адашевци детаљније информације
225 РКТГ-60412 Јојић Бранко Станко 1904 Адашевци Адашевци детаљније информације
226 РКТГ-60563 Штемер Јован Антон 1875 Кукујевци Кукујевци детаљније информације
227 РКТГ-60623 Бранковић Милан Петар 1922 Адашевци Београд детаљније информације
228 РКТГ-60642 Будић Бранко Никола 1893 Адашевци Адашевци детаљније информације
229 РКТГ-60644 Булат Симо Адам 1899 Кирин Адашевци детаљније информације
230 РКТГ-60645 Булат Стеван Јован 1910 Кирин Адашевци детаљније информације
231 РКТГ-60648 Бутроковић Иван Богдан 1896 Адашевци Адашевци детаљније информације
232 РКТГ-60649 Ваљевац Војин Живан 1884 Батровци Батровци детаљније информације
233 РКТГ-60667 Васић Радован Рада Милан 1905 Адашевци Адашевци детаљније информације
234 РКТГ-60669 Васић Славко Рада 1923 Адашевци Адашевци детаљније информације
235 РКТГ-60721 Вигњевић Пера Нинко 1911 Адашевци Адашевци детаљније информације
236 РКТГ-61162 Балиновић Мера 1940 Адашевци Адашевци детаљније информације
237 РКТГ-61163 Балиновић Славица 1878 Адашевци Адашевци детаљније информације
238 РКТГ-61164 Балиновић Мика 1939 Адашевци Адашевци детаљније информације
239 РКТГ-61165 Балиновић Пера 1939 Адашевци Адашевци детаљније информације
240 РКТГ-61167 Балиновић Миле 1933 Адашевци Адашевци детаљније информације
241 РКТГ-61168 Балиновић Милева 1934 Адашевци Адашевци детаљније информације
242 РКТГ-61169 Балиновић Маца 1896 Адашевци Адашевци детаљније информације
243 РКТГ-61170 Богичевић Прока Лука 1908 Адашевци Адашевци детаљније информације
244 РКТГ-61171 Богичевић Рада Војислав 1914 Адашевци Адашевци детаљније информације
245 РКТГ-61173 Богичевић Радован Војин 1916 Адашевци Адашевци детаљније информације
246 РКТГ-61174 Бонети Илија Бомет 1895 Адашевци Адашевци детаљније информације
247 РКТГ-61176 Бошковић-Бошњаковић Цветин 1919 Адашевци Адашевци детаљније информације
248 РКТГ-61178 Будић Никола Адашевци Адашевци детаљније информације
249 РКТГ-61179 Будраковић Иван Богдан 1896 Адашевци Адашевци детаљније информације
250 РКТГ-61182 Белић Лазар Милош 1892 Адашевци Адашевци детаљније информације
251 РКТГ-61184 Богичевић Милован Ђура 1901 Адашевци Адашевци детаљније информације
252 РКТГ-61185 Бродалић Даринка Сава 1904 Адашевци Адашевци детаљније информације
253 РКТГ-61188 Балиновић Томислав 1935 Адашевци Адашевци детаљније информације
254 РКТГ-61189 Балиновић Предраг 1876 Адашевци Адашевци детаљније информације
255 РКТГ-61190 Балиновић Ружа 1922 Адашевци Адашевци детаљније информације
256 РКТГ-61191 Балиновић Ружица 1937 Адашевци Адашевци детаљније информације
257 РКТГ-61193 Балиновић Љуба 1920 Адашевци Адашевци детаљније информације
258 РКТГ-61194 Балиновић Сеја 1941 Адашевци Адашевци детаљније информације
259 РКТГ-61197 Балиновић Славко 1877 Адашевци Адашевци детаљније информације
260 РКТГ-61199 Балиновић Сока 1872 Адашевци Адашевци детаљније информације
261 РКТГ-61200 Богичевић Живан Ђура 1896 Адашевци Адашевци детаљније информације
262 РКТГ-61201 Балиновић Тина 1936 Адашевци Адашевци детаљније информације
263 РКТГ-61202 Богдановић Бошко 1917 Адашевци Адашевци детаљније информације
264 РКТГ-61203 Балиновић Трива 1918 Адашевци Адашевци детаљније информације
265 РКТГ-61401 Балиновић Трива 1939 Адашевци Адашевци детаљније информације
266 РКТГ-61402 Балиновић Ференц 1929 Адашевци Адашевци детаљније информације
267 РКТГ-61403 Балиновић Шандор 1932 Адашевци Адашевци детаљније информације
268 РКТГ-61404 Балиновић Шернија 1937 Адашевци Адашевци детаљније информације
269 РКТГ-61405 Балиновић Шећера 1921 Адашевци Адашевци детаљније информације
270 РКТГ-61406 Басара Лазар Никола 1913 Адашевци Адашевци детаљније информације
271 РКТГ-61407 Балиновић Писар 1893 Адашевци Адашевци детаљније информације
272 РКТГ-61408 Балиновић Сока 1939 Адашевци Адашевци детаљније информације
273 РКТГ-61409 Балиновић Гаја 1885 Адашевци Адашевци детаљније информације
274 РКТГ-61410 Балиновић Бранко 1879 Адашевци Адашевци детаљније информације
275 РКТГ-61411 Балиновић Бранко 1924 Адашевци Адашевци детаљније информације
276 РКТГ-61412 Балиновић Браца 1920 Адашевци Адашевци детаљније информације
277 РКТГ-61413 Балиновић Буда 1926 Адашевци Адашевци детаљније информације
278 РКТГ-61414 Балиновић Буда 1862 Адашевци Адашевци детаљније информације
279 РКТГ-61415 Балиновић Бујко 1927 Адашевци Адашевци детаљније информације
280 РКТГ-61416 Балиновић Дара 1933 Адашевци Адашевци детаљније информације
281 РКТГ-61417 Балиновић Вујко 1910 Адашевци Адашевци детаљније информације
282 РКТГ-61418 Балиновић Душан 1934 Адашевци Адашевци детаљније информације
283 РКТГ-61419 Балиновић Гаја 1935 Адашевци Адашевци детаљније информације
284 РКТГ-61447 Андријевић Бранко Милован 1911 Адашевци Адашевци детаљније информације
285 РКТГ-61448 Антуновић Јован Петaр 1907 Адашевци Адашевци детаљније информације
286 РКТГ-61449 Андријевић Живан Стеван 1899 Адашевци Адашевци детаљније информације
287 РКТГ-61450 Андријевић Владимир Живан 1922 Адашевци Адашевци детаљније информације
288 РКТГ-61451 Андријевић Влада Недељко 1910 Адашевци Адашевци детаљније информације
289 РКТГ-61452 Александровић Драга 1908 Адашевци Адашевци детаљније информације
290 РКТГ-61460 Аничић Савка Иван 1910 Ада Адашевци детаљније информације
291 РКТГ-61467 Алимпић Миливој Живан Батр Бартовци Батровци детаљније информације
292 РКТГ-61468 Антоновић Живан Милан 1884 Батровци Батровци детаљније информације
293 РКТГ-61469 Балиновић Божица 1939 Адашевци Адашевци детаљније информације
294 РКТГ-61470 Антоновић Даница 1885 Бартовци Батровци детаљније информације
295 РКТГ-61471 Арновски Влада Стеван 1918 Бачевци Бачевци детаљније информације
296 РКТГ-61477 Антонијевић Лазар Живан 1924 Батровци Батровци детаљније информације
297 РКТГ-61482 Балиновић Груја 1930 Адашевци Адашевци детаљније информације
298 РКТГ-61483 Балиновић Дара 1940 Адашевци Адашевци детаљније информације
299 РКТГ-61485 Балиновић Давид 1931 Адашевци Адашевци детаљније информације
300 РКТГ-61486 Балиновић Давина 1939 Адашевци Адашевци детаљније информације
301 РКТГ-61487 Балиновић Дида 1939 Адашевци Адашевци детаљније информације
302 РКТГ-61488 Балиновић Дуда 1909 Адашевци Адашевци детаљније информације
303 РКТГ-61490 Балиновић Лела 1921 Адашевци Адашевци детаљније информације
304 РКТГ-61491 Балиновић Гаја 1922 Адашевци Адашевци детаљније информације
305 РКТГ-61493 Балиновић Брале 1917 Адашевци Адашевци детаљније информације
306 РКТГ-61494 Балиновић Бора 1937 Куштиљ Адашевци детаљније информације
307 РКТГ-61497 Балиновић Ага 1929 Адашевци Адашевци детаљније информације
308 РКТГ-61498 Балиновић Алекса 1900 Адашевци Адашевци детаљније информације
309 РКТГ-61499 Балиновић Аница 1924 Адашевци Адашевци детаљније информације
310 РКТГ-61500 Балиновић Богдан 1938 Адашевци Адашевци детаљније информације
311 РКТГ-61501 Балиновић Божа 1925 Адашевци Адашевци детаљније информације
312 РКТГ-61502 Балиновић Душан 1868 Адашевци Адашевци детаљније информације
313 РКТГ-61504 Балиновић Коса 1931 Адашевци Адашевци детаљније информације
314 РКТГ-61505 Балиновић Јула 1905 Адашевци Адашевци детаљније информације
315 РКТГ-61506 Балиновић Јулка 1941 Адашевци Адашевци детаљније информације
316 РКТГ-61507 Балиновић Каја 1909 Адашевци Адашевци детаљније информације
317 РКТГ-61508 Балиновић Ката 1925 Адашевци Адашевци детаљније информације
318 РКТГ-61510 Балиновић Ката 1931 Адашевци Адашевци детаљније информације
319 РКТГ-61545 Јанчић Пера А -непознато Љуба детаљније информације
320 РКТГ-61604 Балиновић Ката 1904 Адашевци Адашевци детаљније информације
321 РКТГ-61605 Балиновић Ката 1893 Адашевци Адашевци детаљније информације
322 РКТГ-61607 Балиновић Ката 1922 Адашевци Адашевци детаљније информације
323 РКТГ-61609 Балиновић Душа 1929 Адашевци Адашевци детаљније информације
324 РКТГ-61612 Балиновић Кека 1935 Адашевци Адашевци детаљније информације
325 РКТГ-61619 Балиновић Јовица 1915 Адашевци Адашевци детаљније информације
326 РКТГ-61632 Балиновић Коста 1939 Адашевци Адашевци детаљније информације
327 РКТГ-61647 Балиновић Кузман 1880 Адашевци Адашевци детаљније информације
328 РКТГ-61659 Балиновић Тодор 1929 Адашевци Адашевци детаљније информације
329 РКТГ-61678 Балиновић Лаза-Тулан 1900 Адашевци Адашевци детаљније информације
330 РКТГ-61732 Бутраковић Петар Мишко 1902 Адашевци Адашевци детаљније информације
331 РКТГ-61755 Балиновић Лепа 1879 Адашевци Адашевци детаљније информације
332 РКТГ-61757 Балиновић Лепа 1887 Адашевци Адашевци детаљније информације
333 РКТГ-61759 Балиновић Лепа 1929 Адашевци Адашевци детаљније информације
334 РКТГ-61760 Андрић Димитрије Глигорије 1912 Шид Привина Глава детаљније информације
335 РКТГ-61763 Анчовски Дара 1921 Вишњићево Привина Глава детаљније информације
336 РКТГ-61764 Балиновић Иконија 1935 Адашевци Адашевци детаљније информације
337 РКТГ-61766 Балиновић Душица 1940 Адашевци Адашевци детаљније информације
338 РКТГ-61767 Апелић Срета Србислав 1920 Шид Привина Глава детаљније информације
339 РКТГ-61768 Балиновић Ђука 1926 Адашевци Адашевци детаљније информације
340 РКТГ-61770 Арсенић Милан Николa 1912 Моловин Моловин детаљније информације
341 РКТГ-61771 Балиновић Жика 1913 Адашевци Адашевци детаљније информације
342 РКТГ-61772 Арсенић Никола Пајa 1887 Моловин Моловин детаљније информације
343 РКТГ-61774 Балиновић Злајо 1935 Адашевци Адашевци детаљније информације
344 РКТГ-61775 Арсенић Жарко Николa 1925 Моловин Моловин детаљније информације
345 РКТГ-61776 Балиновић Злата 1940 Адашевци Адашевци детаљније информације
346 РКТГ-61777 Балиновић Злата 1872 Адашевци Адашевци детаљније информације
347 РКТГ-61778 Балиновић Злата 1935 Адашевци Адашевци детаљније информације
348 РКТГ-61779 Балиновић Златко 1917 Адашевци Адашевци детаљније информације
349 РКТГ-61780 Балиновић Јула 1915 Адашевци Адашевци детаљније информације
350 РКТГ-61781 Балиновић Зурка 1938 Адашевци Адашевци детаљније информације
351 РКТГ-61783 Балиновић Јоца 1929 Адашевци Адашевци детаљније информације
352 РКТГ-61785 Балиновић Јагода 1920 Адашевци Адашевци детаљније информације
353 РКТГ-61787 Балиновић Јанко 1917 Адашевци Адашевци детаљније информације
354 РКТГ-61788 Балиновић Јанош 1900 Адашевци Адашевци детаљније информације
355 РКТГ-61789 Балиновић Јаношка 1923 Адашевци Адашевци детаљније информације
356 РКТГ-61791 Балиновић Јеја 1895 Адашевци Адашевци детаљније информације
357 РКТГ-61793 Балиновић Јефта 1889 Адашевци Адашевци детаљније информације
358 РКТГ-61794 Балиновић Јован 1938 Адашевци Адашевци детаљније информације
359 РКТГ-61796 Балиновић Јовина 1924 Адашевци Адашевци детаљније информације
360 РКТГ-61798 Балиновић Лепосава 1924 Адашевци Адашевци детаљније информације
361 РКТГ-61799 Балиновић Зуја 1935 Адашевци Адашевци детаљније информације
362 РКТГ-61807 Балиновић Сока 1925 Адашевци Адашевци детаљније информације
363 РКТГ-61817 Балиновић Марица 1892 Илинци Илинци детаљније информације
364 РКТГ-61955 Балиновић Ђура 1887 Илинци Илинци детаљније информације
365 РКТГ-61959 Балиновић Ружа 1920 Илинци Илинци детаљније информације
366 РКТГ-61961 Балиновић Ружица Ђура 1940 Илинци Илинци детаљније информације
367 РКТГ-61963 Балиновић Славица Ђура 1934 Илинци Илинци детаљније информације
368 РКТГ-61965 Балиновић Ђура Ђура 1917 Илинци Илинци детаљније информације
369 РКТГ-61968 Балиновић Бошко Ђура 1898 Илинци Илинци детаљније информације
370 РКТГ-61970 Балиновић Славко 1927 Илинци Илинци детаљније информације
371 РКТГ-61975 Вурдења Богнан Сава 1890 Адашевци Адашевци детаљније информације
372 РКТГ-61976 Бараћ Јоса 1902 Илинци Илинци детаљније информације
373 РКТГ-61979 Бошковић Владислава Бранко 1897 Илинци Илинци детаљније информације
374 РКТГ-61984 Бокур Миленко Љубомир 1911 Илинци Илинци детаљније информације
375 РКТГ-61986 Вучичевић Бранко Лазар 1904 Адашевци Адашевци детаљније информације
376 РКТГ-61987 Будић Дара Светозар 1926 Илинци Илинци детаљније информације
377 РКТГ-61989 Вучичевић Миливој Миша 1893 Адашевци Адашевци детаљније информације
378 РКТГ-61990 Бучко Ђура Ђура 1911 Куштиљ Бачинци детаљније информације
379 РКТГ-61991 Богдановић Јелисавета Алекса 1864 Батровци Батровци детаљније информације
380 РКТГ-61992 Вучичевић Теодор Тодор 1877 Адашевци Адашевци детаљније информације
381 РКТГ-61994 Богдановић Босиљка Танасије 1983 Батровци Батровци детаљније информације
382 РКТГ-61996 Бојанић Ђоко Никола 1904 Батровци Батровци детаљније информације
383 РКТГ-62002 Вучковић Момир Будимир 1930 Батровци Батровци детаљније информације
384 РКТГ-62007 Браун Јулко 1912 А- непознато Ердевик детаљније информације
385 РКТГ-62009 Вучковић Прока Живан 1873 Батровци Батровци детаљније информације
386 РКТГ-62039 Борић Радован Ђур 1913 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
387 РКТГ-62040 Борић Живан Ранко 1913 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
388 РКТГ-62041 Борић Живан Душан 1922 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
389 РКТГ-62042 Бркић Иван Милан 1915 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
390 РКТГ-62043 Боговац Триво Перо 1895 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
391 РКТГ-62044 Белић Цветин Милош Миленко 1899 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
392 РКТГ-62045 Бакић Живан Милан 1913 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
393 РКТГ-62046 Балиновић Драга 1919 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
394 РКТГ-62047 Балиновић Живана 1896 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
395 РКТГ-62048 Балиновић Иванка 1900 Вишњевац Вишњићево детаљније информације
396 РКТГ-62049 Балиновић Крста 1895 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
397 РКТГ-62050 Балиновић Мика 1890 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
398 РКТГ-62051 Барић Живан Душан 1922 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
399 РКТГ-62052 Борић Милан 1879 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
400 РКТГ-62053 Белић Тривун Тривица 1899 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
401 РКТГ-62054 Борић Душан Радован 1902 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
402 РКТГ-62055 Белић Миленко Иван 1924 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
403 РКТГ-62056 Бетека Милош Милан 1919 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
404 РКТГ-62057 Богдановић Јован Јово Љубомир 1924 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
405 РКТГ-62058 Богдановић Вукосава Радован 1880 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
406 РКТГ-62059 Боговац Симеон Петар 1900 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
407 РКТГ-62079 Вајс Елза 1902 Рума Бингула детаљније информације
408 РКТГ-62092 Арсенић Перса Петaр 1892 Моловин Моловин детаљније информације
409 РКТГ-62187 Гаврић Стеван Владимир 1916 Адашевци Адашевци детаљније информације
410 РКТГ-62279 Вукадиновић Тодор Василије 1893 Вашица Вашица детаљније информације
411 РКТГ-62280 Видојевић Живан Гавра 1895 Вашица Вашица детаљније информације
412 РКТГ-62281 Видојевић Сава Гавра 1924 Вашица Вашица детаљније информације
413 РКТГ-62282 Видојевић Јово Живан 1893 Вашица Вашица детаљније информације
414 РКТГ-62283 Витас Здравко Љубиша 1911 Вашица Вашица детаљније информације
415 РКТГ-62284 Верешевић Митар Тома 1892 Привина Глава Привина Глава детаљније информације
416 РКТГ-62285 Вете Стипан Венделин 1889 Привина Глава Привина Глава детаљније информације
417 РКТГ-62286 Воларев Ковинка Светозар 1895 Моловин Моловин детаљније информације
418 РКТГ-62302 Арсеновић Драга Моровић Моровић детаљније информације
419 РКТГ-62311 Арсеновић Илија Моровић Моровић детаљније информације
420 РКТГ-62312 Ајвезовић Бранко Раде 1894 Моровић Моровић детаљније информације
421 РКТГ-62444 Вучетић Софија 1870 Бачинци Бачинци детаљније информације
422 РКТГ-62445 Вученовић Иван 1901 Винковци Илинци детаљније информације
423 РКТГ-62446 Вукојевић Добривој Бора 1938 Илинци Илинци детаљније информације
424 РКТГ-62468 Борота Васо Урош 1902 Вашица Вашица детаљније информације
425 РКТГ-62470 Баћанов Милан Јован 1916 Вашица Вашица детаљније информације
426 РКТГ-62472 Башић Бора Раде 1923 Вашица Вашица детаљније информације
427 РКТГ-62473 Божић Срета Нега 1914 Вашица Вашица детаљније информације
428 РКТГ-62475 Божић Цветин Нега 1914 Вашица Вашица детаљније информације
429 РКТГ-62478 Борота Живан Глиша 1880 Вашица Вашица детаљније информације
430 РКТГ-62484 Бањанин Душан Стеван 1900 Вашица Вашица детаљније информације
431 РКТГ-62488 Бацић Душан Петар 1887 Вашица Вашица детаљније информације
432 РКТГ-62490 Брајић Драгица Живан 1924 Вашица Вашица детаљније информације
433 РКТГ-62491 Борота Војин Урош 1913 Вашица Вашица детаљније информације
434 РКТГ-62493 Божић Илија Радован 1921 Вашица Вашица детаљније информације
435 РКТГ-62495 Борота Живан Цветин 1932 Вашица Вашица детаљније информације
436 РКТГ-62499 Божајковић Даница 1875 Привина Глава Привина Глава детаљније информације
437 РКТГ-62503 Борота Бора Урош 1920 Вашица Вашица детаљније информације
438 РКТГ-62508 Бабин Чеда Л. 1921 Моловин Моловин детаљније информације
439 РКТГ-62510 Боћан Маринко Марко 1931 Вашица Вашица детаљније информације
440 РКТГ-62511 Балин Чедо 1922 Кукујевци Кукујевци детаљније информације
441 РКТГ-62561 Андрић Гојко Глиша 1905 Шид Шид детаљније информације
442 РКТГ-62569 Арсић Лазар Милан 1923 Шид Шид детаљније информације
443 РКТГ-62571 Арсић Милан Лаза 1899 Шид Шид детаљније информације
444 РКТГ-62576 Вучичевић Живан Тривун 1895 Адашевци Адашевци детаљније информације
445 РКТГ-62585 Возаревић Живан 1920 Адашевци Адашевци детаљније информације
446 РКТГ-62588 Васојевић Живан Љубомир 1907 Адашевци Адашевци детаљније информације
447 РКТГ-62590 Видић Милорад Сава 1913 Адашевци Адашевци детаљније информације
448 РКТГ-62811 Балиновић Ана 1911 Моровић Моровић детаљније информације
449 РКТГ-62812 Бајић Илија Стеван 1913 Моровић Моровић детаљније информације
450 РКТГ-62814 Балиновић Никола 1900 Моровић Моровић детаљније информације
451 РКТГ-62821 Балиновић Дамјан 1935 Моровић Моровић детаљније информације
452 РКТГ-62833 Балиновић Мара 1940 Моровић Моровић детаљније информације
453 РКТГ-62855 Балиновић Дане 1930 Моровић Моровић детаљније информације
454 РКТГ-62856 Балиновић Кока 1939 Моровић Моровић детаљније информације
455 РКТГ-62857 Балиновић Лаза 1938 Моровић Моровић детаљније информације
456 РКТГ-62858 Балиновић Лела 1930 Моровић Моровић детаљније информације
457 РКТГ-62859 Балиновић Луле 1935 Моровић Моровић детаљније информације
458 РКТГ-62860 Балиновић Љубица 1920 Моровић Моровић детаљније информације
459 РКТГ-62861 Балиновић Љубиша 1912 Моровић Моровић детаљније информације
460 РКТГ-62862 Балиновић Кека 1941 Моровић Моровић детаљније информације
461 РКТГ-62863 Балиновић Манда 1938 Моровић Моровић детаљније информације
462 РКТГ-62864 Балиновић Кића 1940 Моровић Моровић детаљније информације
463 РКТГ-62865 Балиновић Марица 1930 Моровић Моровић детаљније информације
464 РКТГ-62866 Балиновић Марко 1940 Моровић Моровић детаљније информације
465 РКТГ-62874 Балиновић Милан Лазар 1925 Моровић Моровић детаљније информације
466 РКТГ-62877 Балиновић Милан 1877 Моровић Моровић детаљније информације
467 РКТГ-62878 Балиновић Миле 1940 Моровић Моровић детаљније информације
468 РКТГ-62880 Балиновић Милена 1916 Моровић Моровић детаљније информације
469 РКТГ-62882 Балиновић Милица 1906 Моровић Моровић детаљније информације
470 РКТГ-62883 Балиновић Милинка 1940 Моровић Моровић детаљније информације
471 РКТГ-62884 Балиновић Милош 1867 Моровић Моровић детаљније информације
472 РКТГ-62885 Балиновић Митар 1941 Моровић Моровић детаљније информације
473 РКТГ-62886 Балиновић Маца 1939 Моровић Моровић детаљније информације
474 РКТГ-62887 Балиновић Крилан 1939 Моровић Моровић детаљније информације
475 РКТГ-62888 Балиновић Гојко 1939 Моровић Моровић детаљније информације
476 РКТГ-62889 Балиновић Јула 1926 Моровић Моровић детаљније информације
477 РКТГ-62891 Балиновић Ђула 1940 Моровић Моровић детаљније информације
478 РКТГ-62894 Балиновић Илија 1935 Моровић Моровић детаљније информације
479 РКТГ-62896 Балиновић Драга 1941 Моровић Моровић детаљније информације
480 РКТГ-62897 Балиновић Иван 1906 Моровић Моровић детаљније информације
481 РКТГ-62898 Балиновић Дида 1936 Моровић Моровић детаљније информације
482 РКТГ-62907 Балиновић Јела 1890 Моровић Моровић детаљније информације
483 РКТГ-62908 Балиновић Јова 1941 Моровић Моровић детаљније информације
484 РКТГ-62910 Балиновић Јова 1896 Моровић Моровић детаљније информације
485 РКТГ-62911 Балиновић Драган 1934 Моровић Моровић детаљније информације
486 РКТГ-62913 Бошовић Јован 1927 Шид Шид детаљније информације
487 РКТГ-62914 Болманац Сава Ђорђе 1867 Шид Шид детаљније информације
488 РКТГ-62916 Балиновић Славица Влада 1936 Шид Шид детаљније информације
489 РКТГ-62917 Балиновић Милка Јован 1942 Шид Шид детаљније информације
490 РКТГ-62918 Болехрацки Јанко Миша 1923 Шид Шид детаљније информације
491 РКТГ-62919 Бошков Неша 1896 Шид Шид детаљније информације
492 РКТГ-62920 Благојевић Бранко Раде 1897 Шид Шид детаљније информације
493 РКТГ-62921 Бобалик Ана Стева 1883 Шид Шид детаљније информације
494 РКТГ-62922 Богаљевић Татомир Димитрије 1896 Шид Шид детаљније информације
495 РКТГ-62923 Бркић Душан Никола 1886 Шид Шид детаљније информације
496 РКТГ-62924 Балиновић Остоја 1935 Моровић Моровић детаљније информације
497 РКТГ-62925 Босић Миленко 1914 Шид Шид детаљније информације
498 РКТГ-62926 Болехрацки Миша Миша 1881 Шид Шид детаљније информације
499 РКТГ-63228 Благојевић Момчило Милош 1908 Шид Шид детаљније информације
500 РКТГ-63229 Балиновић Душан Куштиљ Шид детаљније информације
501 РКТГ-63230 Балиновић Злата Шид Шид детаљније информације
502 РКТГ-63240 Благојевић Светислав Гавра 1895 Шид Шид детаљније информације
503 РКТГ-63255 Балиновић Лаза Шид Шид детаљније информације
504 РКТГ-63267 Бибић Мирко 1918 Шид Шид детаљније информације
505 РКТГ-63273 Башовић Миле 1902 Шид Шид детаљније информације
506 РКТГ-63275 Бесермењи Ана Јанко 1922 Шид Шид детаљније информације
507 РКТГ-63277 Бибић Лука 1904 Шид Шид детаљније информације
508 РКТГ-63278 Берзић Ђура Ђура 1905 Шид Шид детаљније информације
509 РКТГ-63282 Бешевић Стеван Лаза 1915 Шид Шид детаљније информације
510 РКТГ-63288 Билановић Никола Станко 1940 Шид Шид детаљније информације
511 РКТГ-63361 Бешевић Миленко Лаза 1920 Шид Шид детаљније информације
512 РКТГ-63379 Бибић Петар 1920 Шид Шид детаљније информације
513 РКТГ-63381 Башичевић Делија Богдан 1923 Шид Шид детаљније информације
514 РКТГ-63386 Балиновић Јован 1898 Шид Шид детаљније информације
515 РКТГ-63390 Бошков Митар Симеон 1899 Шид Шид детаљније информације
516 РКТГ-63396 Бурдак Јоаким Ђура 1914 Шид Шид детаљније информације
517 РКТГ-63404 Балиновић Вука 1934 Моровић Моровић детаљније информације
518 РКТГ-63406 Балиновић Шана 1924 Моровић Моровић детаљније информације
519 РКТГ-63410 Балиновић Урош 1930 Моровић Моровић детаљније информације
520 РКТГ-63412 Балиновић Војин Љубоје 1892 Моровић Моровић детаљније информације
521 РКТГ-63746 Грбатинић Адам Адам 1919 Адашевци Адашевци детаљније информације
522 РКТГ-63747 Грбатинић Аћим Ђура Адашевци Адашевци детаљније информације
523 РКТГ-63749 Грбатинић Јован Урош 1911 Адашевци Адашевци детаљније информације
524 РКТГ-63931 Балиновић Цица 1934 Моровић Моровић детаљније информације
525 РКТГ-63932 Балиновић Сока 1940 Моровић Моровић детаљније информације
526 РКТГ-63933 Балиновић Зорица 1940 Моровић Моровић детаљније информације
527 РКТГ-63934 Балиновић Жарко 1937 Моровић Моровић детаљније информације
528 РКТГ-63935 Балиновић Живка 1922 Моровић Моровић детаљније информације
529 РКТГ-63940 Балиновић Славко 1872 Шид Шид детаљније информације
530 РКТГ-63980 Балиновић Пера 1931 Моровић Моровић детаљније информације
531 РКТГ-63981 Балиновић Рада 1929 Моровић Моровић детаљније информације
532 РКТГ-63982 Балиновић Радмила 1935 Моровић Моровић детаљније информације
533 РКТГ-63984 Балиновић Сава 1932 Моровић Моровић детаљније информације
534 РКТГ-63985 Балиновић Сека 1933 Моровић Моровић детаљније информације
535 РКТГ-63986 Балиновић Сена 1941 Моровић Моровић детаљније информације
536 РКТГ-63994 Балиновић Скевија 1925 Моровић Моровић детаљније информације
537 РКТГ-64017 Балиновић Стева 1932 Моровић Моровић детаљније информације
538 РКТГ-64126 Балиновић Спасоје 1925 Моровић Моровић детаљније информације
539 РКТГ-64144 Балиновић Славко 1937 Моровић Моровић детаљније информације
540 РКТГ-64147 Балиновић Бојка 1920 Моровић Моровић детаљније информације
541 РКТГ-64149 Багдановић Лазар 1887 Моровић Моровић детаљније информације
542 РКТГ-64151 Богдановић Богдан Лаза 1926 Моровић Моровић детаљније информације
543 РКТГ-64152 Балиновић Алекса 1897 Шид Шид детаљније информације
544 РКТГ-64153 Богдановић Стеван 1878 Моровић Моровић детаљније информације
545 РКТГ-64155 Бошњак Милица Никола 1878 Моровић Моровић детаљније информације
546 РКТГ-64156 Бошњак Миле 1870 Моровић Моровић детаљније информације
547 РКТГ-64157 Балиновић Бошко 1902 Шид Шид детаљније информације
548 РКТГ-64158 Белчевић Милан Пера 1884 Шид Шид детаљније информације
549 РКТГ-64159 Бибић Пера 1914 Шид Шид детаљније информације
550 РКТГ-64160 Балиновић Јела 1908 Шид Шид детаљније информације
551 РКТГ-64722 Аничић Јелка Иван 1940 Јамена Јамена детаљније информације
552 РКТГ-65152 Арсић Даница 1880 Јамена Јамена детаљније информације
553 РКТГ-65154 Анчић Никола Лазар 1921 Јамена Јамена детаљније информације
554 РКТГ-65155 Анчић Иван Љубинкo 1909 Јамена Јамена детаљније информације
555 РКТГ-65156 Анчић Лазар Давид 1898 Јамена Јамена детаљније информације
556 РКТГ-65157 Анчић Стеван Иван 1885 Јамена Јамена детаљније информације
557 РКТГ-65158 Анчић Светозар Љубомир 1895 Јамена Јамена детаљније информације
558 РКТГ-65336 Аничић Сава Ј. 1934 Јамена Јамена детаљније информације
559 РКТГ-65337 Атипенко Васиљ Илијa 1892 Ердевик Ердевик детаљније информације
560 РКТГ-65369 Арсенић Ненад 1922 Ердевик Ердевик детаљније информације
561 РКТГ-65380 Анчић Душан Радован 1900 Јамена Јамена детаљније информације
562 РКТГ-65393 Анчић Гордана Иван 1938 Јамена Јамена детаљније информације
563 РКТГ-65396 Арсенић Милош 1921 Ердевик Ердевик детаљније информације
564 РКТГ-65400 Аничић Миленко Иван 1936 Јамена Јамена детаљније информације
565 РКТГ-65403 Аничић Никола Иван 1932 Јамена Јамена детаљније информације
566 РКТГ-65719 Дорошки Стеван Него 1921 Адашевци Адашевци детаљније информације
567 РКТГ-65745 Драгосављевић Лука Живан 1905 Бартовци Батровци детаљније информације
568 РКТГ-65755 Биненфелд Разе 1877 А - непознато Шид детаљније информације
569 РКТГ-65756 Бат Херман 1896 Шид Шид детаљније информације
570 РКТГ-65757 Блат Гизела 1902 Шид Шид детаљније информације
571 РКТГ-65823 Бошковић Марко 1970 Шид Шид детаљније информације
572 РКТГ-66017 Ђукић Иван Паја 1903 Адашевци Адашевци детаљније информације
573 РКТГ-66019 Ђукић Паја 1872 Адашевци Адашевци детаљније информације
574 РКТГ-66038 Ђурић Ђока Лаза 1911 Адашевци Адашевци детаљније информације
575 РКТГ-66040 Ђурић Јован Влада 1900 Адашевци Адашевци детаљније информације
576 РКТГ-66045 Ђурић Никола Влада 1919 Адашевци Адашевци детаљније информације
577 РКТГ-66278 Велиш Дара 1899 Шид Шид детаљније информације
578 РКТГ-66279 Велиш Лујза 1897 Шид Шид детаљније информације
579 РКТГ-66280 Велиш Мајарина 1867 Шид Шид детаљније информације
580 РКТГ-66281 Велиш Нина Шид Шид детаљније информације
581 РКТГ-66282 Велиш Роза Шид Шид детаљније информације
582 РКТГ-66290 Вете Стилан 1889 Првина Глава Првина глава детаљније информације
583 РКТГ-66381 Винтерштајн Емил 1879 Шид Шид детаљније информације
584 РКТГ-66383 Винтерштајн Ида 1897 Шид Шид детаљније информације
585 РКТГ-66386 Вајић Ђура 1936 Шид Шид детаљније информације
586 РКТГ-66387 Варга Нада 1928 Шид Шид детаљније информације
587 РКТГ-66413 Васић Миленко 1915 Шид Шид детаљније информације
588 РКТГ-66414 Васић Никола Маринко 1899 Моровић Моровић детаљније информације
589 РКТГ-66416 Вејновић Петар Милован 1924 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
590 РКТГ-66417 Вејновић Милован Радован 1900 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
591 РКТГ-66420 Вејновић Петар Совра 1889 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
592 РКТГ-66421 Вејновић Софроније Софроје 1899 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
593 РКТГ-66424 Велечковић Влада 1924 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
594 РКТГ-66426 Вољчко Евгенија Генка Михајло 1942 Беркасово Беркасово детаљније информације
595 РКТГ-66427 Верешевић Јован Тома 1889 Шид Шид детаљније информације
596 РКТГ-66428 Веринац Марија Перо 1901 Моровић Моровић детаљније информације
597 РКТГ-66430 Веселиновић Андрија 1937 Шид Шид детаљније информације
598 РКТГ-66431 Ветеха Стеван Јован 1901 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
599 РКТГ-66432 Ветеха Милан Јосип 1912 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
600 РКТГ-66433 Визић Микица 1900 Шид Шид детаљније информације
601 РКТГ-66434 Вијук Матија 1907 Моровић Моровић детаљније информације
602 РКТГ-66436 Вијук Војин Јован 1877 Моровић Моровић детаљније информације
603 РКТГ-66437 Витас Здравко Љубомир 1910 Шид Шид детаљније информације
604 РКТГ-66438 Витлица Анђелко 1921 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
605 РКТГ-66439 Владисављевић Андрија 1935 Шид Шид детаљније информације
606 РКТГ-66442 Војводић Сава Петар 1895 Шид Шид детаљније информације
607 РКТГ-66443 Војновић Глигорије Владимир 1900 Шид Шид детаљније информације
608 РКТГ-66444 Волчков Јулијана Андрија 1887 Шид Шид детаљније информације
609 РКТГ-66446 Вранов Божа Ђура 1905 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
610 РКТГ-66447 Вранов Живан Иван 1894 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
611 РКТГ-66448 Вранов Божидар Милош 1905 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
612 РКТГ-66450 Врзић Милојко Будимир 1911 Шид Шид детаљније информације
613 РКТГ-66451 Вукашиновић Марко Лука 1883 Моровић Моровић детаљније информације
614 РКТГ-66453 Вуковац Богдан Владимир 1924 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
615 РКТГ-66454 Вуковац Иван Коста 1903 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
616 РКТГ-66455 Вуковац Рајко Тодор 1924 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
617 РКТГ-66456 Вуковић Милош Шид Шид детаљније информације
618 РКТГ-66457 Вуксановић Живан 1907 Шид Шид детаљније информације
619 РКТГ-66458 Вуксановић Стеван Радован 1895 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
620 РКТГ-66461 Вурдеља Стеван Радован 1895 Шид Вишњићево детаљније информације
621 РКТГ-66463 Вучковић Урош 1901 Моровић Моровић детаљније информације
622 РКТГ-66464 Вучковић Борислав Милован 1924 Шид Шид детаљније информације
623 РКТГ-66465 Вучковић Вида Никола 1904 Моровић Моровић детаљније информације
624 РКТГ-66467 Ваљевац Госпава Живан 1923 Батровци Батровци детаљније информације
625 РКТГ-66468 Вираг Винко Винко Ердевик Ердевик детаљније информације
626 РКТГ-66469 Вревичић Раде Милош 1918 Бингула Бингула детаљније информације
627 РКТГ-66470 Вревичић Сава Милош 1910 Бингула Бингула детаљније информације
628 РКТГ-66472 Вучковић Богдан Милорад 1926 Бингула Бингула детаљније информације
629 РКТГ-66473 Вучковић Војин Младен 1896 Батровци Батровци детаљније информације
630 РКТГ-66474 Вучковић Будимир Момир 1929 Батровци Батровци детаљније информације
631 РКТГ-66475 Вучковић Иван Перо 1878 Батровци Батровци детаљније информације
632 РКТГ-66476 Вајда Миленко Србислав 1930 Јамена Јамена детаљније информације
633 РКТГ-66477 Векић Јован 1897 Јамена Јамена детаљније информације
634 РКТГ-66478 Векић Петар Јово 1925 Јамена Јамена детаљније информације
635 РКТГ-66479 Векић Иван Симо 1899 Јамена Јамена детаљније информације
636 РКТГ-66480 Векић Цветин Симо 1887 Јамена Јамена детаљније информације
637 РКТГ-66481 Векић Чедомир Симо 1890 Јамена Јамена детаљније информације
638 РКТГ-66482 Векић Никола Цветин 1910 Јамена Јамена детаљније информације
639 РКТГ-66483 Вечић Живан 1875 Јамена Јамена детаљније информације
640 РКТГ-66484 Вечић Живан 1887 Јамена Јамена детаљније информације
641 РКТГ-66485 Вечић Тимотије 1880 Јамена Јамена детаљније информације
642 РКТГ-66486 Вечић Цветин 1889 Јамена Јамена детаљније информације
643 РКТГ-66487 Вечић Стеван Димитрије 1892 Јамена Јамена детаљније информације
644 РКТГ-66488 Вечић Милош Иван 1901 Јамена Јамена детаљније информације
645 РКТГ-66489 Вечић Лазар Илија 1903 Јамена Јамена детаљније информације
646 РКТГ-66490 Вечић Илија Марко 1899 Јамена Јамена детаљније информације
647 РКТГ-66491 Вечић Љубоја Марко 1895 Јамена Јамена детаљније информације
648 РКТГ-66492 Вечић Илија Милован 1897 Јамена Јамена детаљније информације
649 РКТГ-66493 Вечић Сава Сава 1887 Јамена Јамена детаљније информације
650 РКТГ-66494 Вечић Љубоја Тимотије 1912 Јамена Јамена детаљније информације
651 РКТГ-66495 Видушић Госпава Сава 1911 Јамена Јамена детаљније информације
652 РКТГ-66496 Витић Иван 1876 Јамена Јамена детаљније информације
653 РКТГ-66497 Витић Миленко 1930 Јамена Јамена детаљније информације
654 РКТГ-66498 Витић Иван Иван 1900 Јамена Јамена детаљније информације
655 РКТГ-66499 Вукић Живан 1880 Јамена Јамена детаљније информације
656 РКТГ-66500 Вукић Станко Ђока 1893 Јамена Јамена детаљније информације
657 РКТГ-66501 Вукмировић Цветин Душан 1912 Јамена Јамена детаљније информације
658 РКТГ-66502 Вукмировић Живан Јован 1901 Јамена Јамена детаљније информације
659 РКТГ-66503 Вукмировић Мирко Јован 1868 Јамена Јамена детаљније информације
660 РКТГ-66504 Вукмировић Славко Маринко 1902 Јамена Јамена детаљније информације
661 РКТГ-66505 Вукмировић Делија Милован 1936 Јамена Јамена детаљније информације
662 РКТГ-66506 Вукмировић Милован Мирко 1897 Јамена Јамена детаљније информације
663 РКТГ-66507 Вукмировић Ђорђе Славко 1927 Јамена Јамена детаљније информације
664 РКТГ-66508 Вучетић Софија Вељко 1897 Јамена Јамена детаљније информације
665 РКТГ-66509 Вучичевић Даница 1880 Јамена Јамена детаљније информације
666 РКТГ-66510 Вучичевић Ђорђе 1908 Јамена Јамена детаљније информације
667 РКТГ-66709 Балиновић Оља 1934 Адашевци Адашевци детаљније информације
668 РКТГ-66712 Балиновић Милош 1921 Адашевци Адашевци детаљније информације
669 РКТГ-66714 Балиновић Мира Адашевци Адашевци детаљније информације
670 РКТГ-66716 Балиновић Мића 1937 Адашевци Адашевци детаљније информације
671 РКТГ-66717 Балиновић Мица 1894 Адашевци Адашевци детаљније информације
672 РКТГ-66718 Балиновић Муго 1939 Адашевци Адашевци детаљније информације
673 РКТГ-66719 Балиновић Олга 1938 Адашевци Адашевци детаљније информације
674 РКТГ-66720 Балиновић Неша 1928 Адашевци Адашевци детаљније информације
675 РКТГ-66721 Балиновић Млађо 1924 Адашевци Адашевци детаљније информације
676 РКТГ-66722 Балиновић Паво 1895 Адашевци Адашевци детаљније информације
677 РКТГ-66723 Балиновић Медена 1923 Адашевци Адашевци детаљније информације
678 РКТГ-66724 Балиновић Љубена 1879 Адашевци Адашевци детаљније информације
679 РКТГ-66725 Балиновић Љубица 1905 Адашевци Адашевци детаљније информације
680 РКТГ-66726 Балиновић Маја 1933 Адашевци Адашевци детаљније информације
681 РКТГ-66727 Балиновић Мали 1936 Адашевци Адашевци детаљније информације
682 РКТГ-66728 Балиновић Мара 1897 Адашевци Адашевци детаљније информације
683 РКТГ-66729 Балиновић Мара 1919 Адашевци Адашевци детаљније информације
684 РКТГ-66730 Балиновић Марко 1901 Адашевци Адашевци детаљније информације
685 РКТГ-66732 Балиновић Мема 1938 Адашевци Адашевци детаљније информације
686 РКТГ-67175 Штохлер Мартин 1887 Моровић Моровић детаљније информације
687 РКТГ-67217 Шуберт Магдалена 1904 Ердевик Ердевик детаљније информације
688 РКТГ-67550 Галамбош Габор Јулијан 1888 Ердевик Ердевик детаљније информације
689 РКТГ-68056 Георгијевић Светислав Милан 1898 Адашевци Адашевци детаљније информације
690 РКТГ-68058 Гаврић Владимир-Влада Ђорђе 1895 Адашевци Адашевци детаљније информације
691 РКТГ-68059 Георгијевић Алекса Светозар 1870 Адашевци Адашевци детаљније информације
692 РКТГ-68060 Гибарац Јован Светислав 1919 Адашевци Адашевци детаљније информације
693 РКТГ-68061 Грбатинић Никола 1906 Адашевци Адашевци детаљније информације
694 РКТГ-68109 Голубовић Дана Кике 1901 Батровци Батровци детаљније информације
695 РКТГ-68110 Голубовић Јоле Јоца Батровци Батровци детаљније информације
696 РКТГ-68112 Голубовић Сава Николa 1940 Батовац Батровци детаљније информације
697 РКТГ-68114 Голубовић Стеља Николa 1936 Батровци Батровци детаљније информације
698 РКТГ-68115 Гавашевић Драго Лазар 1937 Илинци Илинци детаљније информације
699 РКТГ-68116 Гаврић Ђорђе Урош 1875 Илинци Илинци детаљније информације
700 РКТГ-68117 Гојић Станко Сретен 1913 Илинци Илинци детаљније информације
701 РКТГ-68118 Грујић Илија 1886 Илинци Илинци детаљније информације
702 РКТГ-68169 Гаврановић Милан Цветин 1908 Илинци Илинци детаљније информације
703 РКТГ-68170 Галић Јанко 1884 Илинци Илинци детаљније информације
704 РКТГ-68171 Голубовић Јеца Николa 1939 Батровци Батровци детаљније информације
705 РКТГ-68172 Гачић Славко Љубомир 1908 Бачевци Бачинци детаљније информације
706 РКТГ-68481 Дајч Ципра 1912 Шид Шид детаљније информације
707 РКТГ-68546 Боварић Аница Иван 1915 Беркасово Беркасово детаљније информације
708 РКТГ-68859 Бајић Срета Васа 1897 Јамена Јамена детаљније информације
709 РКТГ-68873 Бајић Ката С. 1904 Јамена Јамена детаљније информације
710 РКТГ-68885 Балиновић Јовица Ђока 1930 Ердевик Ердевик детаљније информације
711 РКТГ-68892 Балић Жарко Душан 1896 Ердевик Ердевик детаљније информације
712 РКТГ-68893 Батнички Стеван 1901 Јамена Јамена детаљније информације
713 РКТГ-68894 Белић Јован Петар 1924 Ердевик Ердевик детаљније информације
714 РКТГ-68895 Бетић Михајло Ђока 1913 Ердевик Ердевик детаљније информације
715 РКТГ-69211 Грузберт Берта 1864 Кукујевци Кукујевци детаљније информације
716 РКТГ-69325 Богдановић Љубоја 1880 Јамена Јамена детаљније информације
717 РКТГ-69326 Богдановић Никола 1900 Јамена Јамена детаљније информације
718 РКТГ-69327 Богдановић Сека 1895 Јамена Јамена детаљније информације
719 РКТГ-69328 Богдановић Сава Никола 1925 Јамена Јамена детаљније информације
720 РКТГ-69329 Богичевић Ангелина Ј. 1895 Јамена Јамена детаљније информације
721 РКТГ-69330 Богичевић Мирјана Ј. 1927 Јамена Јамена детаљније информације
722 РКТГ-69331 Богичевић Богољуб Рајко 1908 Ердевик Ердевик детаљније информације
723 РКТГ-69332 Божиновић Анкица Јамена Јамена детаљније информације
724 РКТГ-69333 Божић Срета 1913 Јамена Јамена детаљније информације
725 РКТГ-69334 Божић Срета И. 1875 Јамена Јамена детаљније информације
726 РКТГ-69335 Божић Тривун Т. 1880 Јамена Јамена детаљније информације
727 РКТГ-69336 Божић Чедомир Трива 1897 Јамена Јамена детаљније информације
728 РКТГ-69337 Бојић Срета В. 1898 Јамена Јамена детаљније информације
729 РКТГ-69338 Боксић Јелисавета Мојсије 1864 Јамена Јамена детаљније информације
730 РКТГ-69339 Борић Томо 1893 Јамена Јамена детаљније информације
731 РКТГ-69340 Борић Мара Богдан 1912 Јамена Јамена детаљније информације
732 РКТГ-69341 Борић Сеја Ж. 1898 Јамена Јамена детаљније информације
733 РКТГ-69342 Борић Миленко М. 1907 Јамена Јамена детаљније информације
734 РКТГ-69343 Борић Никола М. 1902 Јамена Јамена детаљније информације
735 РКТГ-69344 Борић Живан Милан 1897 Јамена Јамена детаљније информације
736 РКТГ-69345 Борић Жарко Никола 1924 Јамена Јамена детаљније информације
737 РКТГ-69346 Борић Славко Никола 1922 Јамена Јамена детаљније информације
738 РКТГ-69347 Борић Сарафиља Петар 1897 Јамена Јамена детаљније информације
739 РКТГ-69348 Брмбота Живан 1907 Јамена Јамена детаљније информације
740 РКТГ-69349 Брмбота Маринко Соврен 1908 Јамена Јамена детаљније информације
741 РКТГ-69350 Буковичанин Младен 1880 Јамена Јамена детаљније информације
742 РКТГ-69351 Буковичанин Душан Љубоје 1909 Јамена Јамена детаљније информације
743 РКТГ-69352 Буковичанин Љубоје Радован 1880 Јамена Јамена детаљније информације
744 РКТГ-69353 Буковчанин Меланија Д. 1911 Јамена Јамена детаљније информације
745 РКТГ-69355 Блат Макс 1902 Шид Шид детаљније информације
746 РКТГ-69356 Бошковић Геза 1871 Шид Шид детаљније информације
747 РКТГ-69405 Дамјановић Иванка Бранко 1924 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
748 РКТГ-69407 Дамјановић Милан Велимир 1917 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
749 РКТГ-69544 Дамјановић Јован Иван Вукашин 1898 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
750 РКТГ-69546 Дамјановић Милан Вукашин 1904 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
751 РКТГ-69549 Дамјановић Велимир Дамјан 1900 Куштиљ Вишњићево детаљније информације
752 РКТГ-69553 Дамјановић Мирко Дамјан 1900 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
753 РКТГ-69557 Дамјановић Душан Ђока 1912 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
754 РКТГ-70075 Дебељачки Гојко Новак 1914 Шид Шид детаљније информације
755 РКТГ-70078 Данчо Никола Јанко 1904 Шид Шид детаљније информације
756 РКТГ-70244 Голубовић Ђока Раде 1911 Вашица Вашица детаљније информације
757 РКТГ-70258 Гвозденовић Иван Љубомир 1923 Вашица Вашица детаљније информације
758 РКТГ-70268 Дајч Мирко Арнолд 1936 Шид Шид детаљније информације
759 РКТГ-70271 Даниловић Милан Милан 1900 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
760 РКТГ-70274 Дворанац Драга Влајко 1902 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
761 РКТГ-70275 Дамјановић Бошко Јелен 1902 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
762 РКТГ-70276 Дворанац Живан Михајло 1927 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
763 РКТГ-70277 Дворанац Јован Јова Миленко 1874 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
764 РКТГ-70278 Дугошија Велимир Васа 1880 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
765 РКТГ-70279 Дугошија Гавра Љубомир 1910 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
766 РКТГ-70280 Дугошија Веселин Драго 1876 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
767 РКТГ-70346 Дамјановић Mилош Милован 1914 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
768 РКТГ-70349 Дупор Адам Аца Раде 1885 Адашевци Адашевци детаљније информације
769 РКТГ-70351 Дамјановић Сава Петра 1923 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
770 РКТГ-70353 Дамјановић Бранко Сава 1896 Куштиљ Вишњићево детаљније информације
771 РКТГ-70414 Десанчић Ангелина Игњат 1889 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
772 РКТГ-70435 Балашчак Михајло-Мишко Васа 1912 Беркасово Беркасово детаљније информације
773 РКТГ-70440 Бекунић Паја 1883 Беркасово Беркасово детаљније информације
774 РКТГ-70441 Бекунић Александар Јован 1885 Беркасово Беркасово детаљније информације
775 РКТГ-70446 Богдановић Ђорђе Давид 1892 Беркасово Беркасово детаљније информације
776 РКТГ-70447 Богдановић Пера Јанко 1907 Беркасово Беркасово детаљније информације
777 РКТГ-70704 Добрић Лазар Радован 1908 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
778 РКТГ-70790 Докмановић Крста Петар 1921 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
779 РКТГ-70944 Ђаковић Милош Љубомир 1922 Беркасово Беркасово детаљније информације
780 РКТГ-70945 Ђаковић Љубомир Миодраг 1899 Шид Шид детаљније информације
781 РКТГ-70949 Ђаковић Зора Петар 1915 Ердевик Ердевик детаљније информације
782 РКТГ-70964 Ђачанин Славица Живан 1918 Вишица Вашица детаљније информације
783 РКТГ-70969 Ђачанин Сава Илија 1896 Вашица Вашица детаљније информације
784 РКТГ-70986 Гргичевић Степан Петар 1898 Кукујевци Кукујевци детаљније информације
785 РКТГ-70988 Гагић Ката Мита 1878 Љуба Љуба детаљније информације
786 РКТГ-70990 Гагић Јован Петaр 1897 Љуба Љуба детаљније информације
787 РКТГ-71035 Ђинђић Јован Недељко 1914 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
788 РКТГ-71072 Грубић Ђорђе 1932 Ердевик Ердевик детаљније информације
789 РКТГ-71081 Горјански Милка 1880 Јамена Јамена детаљније информације
790 РКТГ-71082 Горјански Мишко 1886 Јамена Јамена детаљније информације
791 РКТГ-71095 Дабић Илија Живан 1919 Адашевци Адашевци детаљније информације
792 РКТГ-71096 Давидовић Ђуро Драгољуб 1910 Шид Шид детаљније информације
793 РКТГ-71141 Дерета Петар 1867 Шид Шид детаљније информације
794 РКТГ-71142 Дермишек Јосип Мата 1926 Сот Сот детаљније информације
795 РКТГ-71152 Дивљак Јоца Павле 1901 Шид Шид детаљније информације
796 РКТГ-71177 Ђисаловић Јоца 1892 Моровић Моровић детаљније информације
797 РКТГ-71179 Ђокић Бранко 1897 Јамена Јамена детаљније информације
798 РКТГ-71183 Ђорђевић Даница 1932 Моровић Моровић детаљније информације
799 РКТГ-71187 Ђорђевић Зоран 1934 Моровић Моровић детаљније информације
800 РКТГ-71189 Ђорђевић Ката 1837 Моровић Моровић детаљније информације
801 РКТГ-71193 Ђорђевић Радован 1907 Моровић Моровић детаљније информације
802 РКТГ-71194 Ђорђевић Споменка 1930 Моровић Моровић детаљније информације
803 РКТГ-71197 Ђорђевић Василије Владислав 1895 Шид Шид детаљније информације
804 РКТГ-71334 Димитријевић Живан А. 1899 Бингула Бингула детаљније информације
805 РКТГ-71339 Димић Љубинко Грга 1898 Моровић Моровић детаљније информације
806 РКТГ-71350 Добројевић Даница Милан 1912 Вашица Вашица детаљније информације
807 РКТГ-71351 Добројевић Љубомир Михајло 1904 Вашица Вашица детаљније информације
808 РКТГ-71371 Драгојевић Урош 1899 Моровић Моровић детаљније информације
809 РКТГ-71373 Драгосављевић Глиша 1903 Батровци Батровци детаљније информације
810 РКТГ-71374 Драгосављевић Павле 1900 Илинци Илинци детаљније информације
811 РКТГ-71375 Драгосављевић Ружа 1905 Бартовци Батровци детаљније информације
812 РКТГ-71376 Драгосављевић Верица Глиша 1930 Батровци Батровци детаљније информације
813 РКТГ-71377 Драгосављевић Станко Глиша 1932 Батровци Батровци детаљније информације
814 РКТГ-71378 Драгосављевић Сока 1906 Батровци Батровци детаљније информације
815 РКТГ-71379 Драгосављевић Павле Миодраг Илинци Илинци детаљније информације
816 РКТГ-71380 Драгосављевић Светозар Миодраг 1914 Илинци Илинци детаљније информације
817 РКТГ-71381 Драгосављевић Цветин Миодраг 1914 Адашевци Адашевци детаљније информације
818 РКТГ-71382 Драгосављевић Милан Стева 1927 Батровци Батровци детаљније информације
819 РКТГ-71384 Дрекић Урош Станко 1922 Шид Шид детаљније информације
820 РКТГ-71390 Друждевић Бранко 1900 Адашевци Адашевци детаљније информације
821 РКТГ-71394 Думитровић Анка Бачинци Бачинци детаљније информације
822 РКТГ-71395 Думитровић Будимир 1916 Бингула Бингула детаљније информације
823 РКТГ-71396 Думитровић Веза 1916 Бингула Бингула детаљније информације
824 РКТГ-71397 Думитровић Даница Бачинци Бачинци детаљније информације
825 РКТГ-71398 Думитровић Злата 1876 Бингула Бингула детаљније информације
826 РКТГ-71399 Думитровић Зорица Бачинци Бачинци детаљније информације
827 РКТГ-71400 Думитровић Катица Бачинци Бачинци детаљније информације
828 РКТГ-71401 Думитровић Лазар Бачинци Бачинци детаљније информације
829 РКТГ-71402 Димитровић Лепа 1898 Бингула Бингула детаљније информације
830 РКТГ-71403 Думитровић Љубица 1938 Бингула Шид детаљније информације
831 РКТГ-71404 Димитровић Медена 1931 Бингула Бингула детаљније информације
832 РКТГ-71405 Думитровић Мира 1933 Бингула Бингула детаљније информације
833 РКТГ-71406 Димитровић Никола 1896 Бингула Бингула детаљније информације
834 РКТГ-71407 Думитровић Пера 1876 Бингула Бингула детаљније информације
835 РКТГ-71408 Думитровић Раца 1926 Бингула Бингула детаљније информације
836 РКТГ-71409 Думитровић Стеван 1896 Бингула Бингула детаљније информације
837 РКТГ-71410 Думитровић Тоша 1901 Бингула Бингула детаљније информације
838 РКТГ-71411 Думитровић Феја 1903 Бингула Шид детаљније информације
839 РКТГ-71412 Думитровић Сека Влајко 1934 Шид Шид детаљније информације
840 РКТГ-71422 Ђорђевић Милош Младен 1900 Шид Шид детаљније информације
841 РКТГ-71427 Ђорђевић Михајло Сава 1907 Шид Шид детаљније информације
842 РКТГ-71430 Ђоровић Рајко 1918 Шид Шид детаљније информације
843 РКТГ-71431 Ђуђар Ђура Никола 1922 Бачинци Бачинци детаљније информације
844 РКТГ-71436 Ђукановић Станко 1924 Јамена Јамена детаљније информације
845 РКТГ-71437 Ђукановић Милан Ђорђе 1926 Шид Шид детаљније информације
846 РКТГ-71438 Ђукановић Ђорђе Миланн 1885 Јамена Јамена детаљније информације
847 РКТГ-71440 Ђукић Здравко 1922 Јамена Јамена детаљније информације
848 РКТГ-71441 Ђукић Митар 1885 Јамена Јамена детаљније информације
849 РКТГ-71442 Ђукић Павле Паја 1887 Адашевци Адашевци детаљније информације
850 РКТГ-71445 Ђукић Никола Влада 1919 Адашевци Вашица детаљније информације
851 РКТГ-71454 Ђукић Никола Симе 1903 Моровић Моровић детаљније информације
852 РКТГ-71456 Ђукић Персида Станко 1893 Чортановци Чортановци детаљније информације
853 РКТГ-71458 Ђукић Бранко Цветин 1898 Вашица Вашица детаљније информације
854 РКТГ-71460 Ђулић Душанка Сава 1942 Привина Глава Привина Глава детаљније информације
855 РКТГ-71461 Ђулић Љубица Станимир 1912 Привина Глава Привина Глава детаљније информације
856 РКТГ-71493 Ђурђевић Ђура 1882 Моровић Моровић детаљније информације
857 РКТГ-71495 Ђурђевић Живана 1930 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
858 РКТГ-71496 Ђурђевић Злата 1900 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
859 РКТГ-71499 Ђурђевић Јуца 1924 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
860 РКТГ-71522 Ђурђевић Стеван Гавра 1918 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
861 РКТГ-71560 Карагић Рада Станко 1902 Адашевци Адашевци детаљније информације
862 РКТГ-71573 Кекић Живан Илија 1885 Адашевци Адашевци детаљније информације
863 РКТГ-71578 Керекеш Лука 1903 Бачинци Бачинци детаљније информације
864 РКТГ-71588 Кичкеш Лука Ферко 1903 Бачинци Бачинци детаљније информације
865 РКТГ-71600 Ковачевић Војин 1867 Адашевци Адашевци детаљније информације
866 РКТГ-71639 Комненовић Павле Радован 1894 Мартинци Адашевци детаљније информације
867 РКТГ-71664 Косовац Милован 1880 Адашевци Адашевци детаљније информације
868 РКТГ-71682 Крајиновић Милан Марко 1898 Адашевци Адашевци детаљније информације
869 РКТГ-71683 Крајиновић Никола Марко 1895 Адашевци Адашевци детаљније информације
870 РКТГ-71685 Кремановић Маринко Ђура 1915 Адашевци Адашевци детаљније информације
871 РКТГ-71686 Кремановић Милош Адашевци Адашевци детаљније информације
872 РКТГ-71696 Крстић Душан Милан 1878 Адашевци Адашевци детаљније информације
873 РКТГ-71702 Крстић Мара Паја 1880 Шид Адашевци детаљније информације
874 РКТГ-71813 Ђурђевић Ђурђе Ђура 1889 Моровић Моровић детаљније информације
875 РКТГ-71814 Ђурђевић Јеца Живан 1900 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
876 РКТГ-71815 Ђурђевић Лекса Живан 1875 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
877 РКТГ-71816 Ђурђевић Петар Живан 1903 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
878 РКТГ-71830 Ђурђевић Станко Љубоје 1913 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
879 РКТГ-71831 Ђурђевић Јелена Љубомир 1899 Вишњица Вишњићево детаљније информације
880 РКТГ-71857 Ђурђевић Драгиња Стеван 1923 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
881 РКТГ-71879 Ђурин Ђока Мирко 1921 Шид Шид детаљније информације
882 РКТГ-71881 Ђурин Бранко Тодор 1905 Шид Шид детаљније информације
883 РКТГ-71883 Ђурин Мирко Тодор 1900 Шид Шид детаљније информације
884 РКТГ-71884 Ђурић Ђорђе 1914 Адашевци Адашевци детаљније информације
885 РКТГ-71888 Ђурић Жика 1894 Бенгула Бингула детаљније информације
886 РКТГ-71898 Ђурић Ана Богдан 1919 Адашевци Адашевци детаљније информације
887 РКТГ-71920 Ђурић Мица Јован 1922 Илинци Илинци детаљније информације
888 РКТГ-71921 Ђурић Ана Јова 1920 Илинци Илинци детаљније информације
889 РКТГ-71933 Ђурић Миливој Раде 1909 Илинци Илинци детаљније информације
890 РКТГ-71957 Даниловић Вукица 1923 Јамена Јамена детаљније информације
891 РКТГ-71958 Даниловић Јован 1908 Јамена Јамена детаљније информације
892 РКТГ-71959 Даниловић Панта Ђока 1913 Јамена Јамена детаљније информације
893 РКТГ-71960 Даниловић Душан Живан 1905 Јамена Јамена детаљније информације
894 РКТГ-71961 Даниловић Милица Јова 1886 Шид Шид детаљније информације
895 РКТГ-71962 Даниловић Стеван Петар 1900 Јамена Јамена детаљније информације
896 РКТГ-71963 Даниловић Томислав Сава 1924 Јамена Јамена детаљније информације
897 РКТГ-71964 Даниловић Драгомир Стеван 1927 Јамена Јамена детаљније информације
898 РКТГ-71965 Даниловић Стеван Танасије 1896 Шид Јамена детаљније информације
899 РКТГ-71966 Даниловић Сава Тома 1896 Шид Јамена детаљније информације
900 РКТГ-71967 Девчић Марко Иван 1918 Шид Јамена детаљније информације
901 РКТГ-71968 Дејановић Јелена 1892 Јамена Јамена детаљније информације
902 РКТГ-71969 Деранић Лазар Милан 1905 Јамена Јамена детаљније информације
903 РКТГ-71970 Деспот Душан С. 1908 Јамена Јамена детаљније информације
904 РКТГ-71971 Деспот Милош Т. 1908 Јамена Јамена детаљније информације
905 РКТГ-71989 Ђуричић Петар 1899 Ердевик Ердевик детаљније информације
906 РКТГ-71996 Ђуричић Мица Јован 1920 Илинци Илинци детаљније информације
907 РКТГ-71998 Ђуричић Милан Која 1921 Шид Шид детаљније информације
908 РКТГ-72043 Ђурчек Павле Иван 1914 Моровић Моровић детаљније информације
909 РКТГ-72050 Ђурчић Мица 1920 Адашевци Адашевци детаљније информације
910 РКТГ-72051 Ђурчић Леонтије Живан 1884 Баноштор Баноштор детаљније информације
911 РКТГ-72062 Еделински Зденка Силвестр 1925 Шид Шид детаљније информације
912 РКТГ-72081 Епштајн Катица 1887 Шид Шид детаљније информације
913 РКТГ-72082 Епштајн Макс 1885 Шид Шид детаљније информације
914 РКТГ-72083 Епштајн Маргита 1882 Шид Шид детаљније информације
915 РКТГ-72084 Епштајн Терсан 1877 Шид Шид детаљније информације
916 РКТГ-72085 Епштајн Терсана 1917 Шид Шид детаљније информације
917 РКТГ-72088 Димитријевић Милош 1880 Ердевик Ердевик детаљније информације
918 РКТГ-72089 Димитријевић Дана Милош 1923 Ердевик Ердевик детаљније информације
919 РКТГ-72090 Димитријевић Маца Милош 1921 Ердевик Ердевик детаљније информације
920 РКТГ-72091 Димић Ковиљка Раде 1902 Јамена Јамена детаљније информације
921 РКТГ-72101 Дорошки Ђока 1906 Јамена Јамена детаљније информације
922 РКТГ-72109 Дорошки Јела 1892 Јамена Јамена детаљније информације
923 РКТГ-72112 Дорошки Јоца 1890 Јамена Јамена детаљније информације
924 РКТГ-72114 Дорошки Нада 1908 Јамена Јамена детаљније информације
925 РКТГ-72117 Драгојевић Младен 1920 Моровић Моровић детаљније информације
926 РКТГ-72118 Дрезгић Душан Илија 1908 Јамена Јамена детаљније информације
927 РКТГ-72119 Дрезгић Петар Младен 1895 Јамена Јамена детаљније информације
928 РКТГ-72121 Думитровић Јоца 1927 Шид Шид детаљније информације
929 РКТГ-72122 Думитровић Лела 1940 Шид Шид детаљније информације
930 РКТГ-72123 Думитровић Ленка 1873 Шид Шид детаљније информације
931 РКТГ-72124 Думитровић Марија 1886 Шид Шид детаљније информације
932 РКТГ-72125 Думитровић Медена 1903 Шид Шид детаљније информације
933 РКТГ-72126 Думитровић Милаш 1887 Шид Шид детаљније информације
934 РКТГ-72128 Думитровић Орашење 1888 Шид Шид детаљније информације
935 РКТГ-72129 Думитровић Паја 1873 Шид Шид детаљније информације
936 РКТГ-72131 Думитровић Писар 1892 Шид Шид детаљније информације
937 РКТГ-72133 Думитровић Стана 1883 Шид Шид детаљније информације
938 РКТГ-72134 Думитровић Тоша 1923 Шид Шид детаљније информације
939 РКТГ-72135 Думитровић Душко Влајко 1936 Шид Шид детаљније информације
940 РКТГ-72137 Думитровић Душанка Злата 1929 Ердевик Ердевик детаљније информације
941 РКТГ-72138 Думитровић Љубица Злата 1931 Ердевик Ердевик детаљније информације
942 РКТГ-72139 Думитровић Петар Злата 1924 Ердевик Ердевик детаљније информације
943 РКТГ-72140 Думитровић Милош Јаша 1880 Ердевик Ердевик детаљније информације
944 РКТГ-72141 Думитровић Влајко Јован 1907 Шид Шид детаљније информације
945 РКТГ-72143 Думитровић Маца Милош 1923 Ердевик Ердевик детаљније информације
946 РКТГ-72144 Думитровић Стана Милош 1921 Ердевик Ердевик детаљније информације
947 РКТГ-72145 Думитровић Марија Моша 1895 Ердевик Ердевик детаљније информације
948 РКТГ-72146 Думитровић Катица Петар 1906 Ердевик Ердевик детаљније информације
949 РКТГ-72147 Думитровић Злато Триво 1902 Ердевик Ердевик детаљније информације
950 РКТГ-72217 Драгојевић Даринка Милан 1912 Беркасово Беркасово детаљније информације
951 РКТГ-72228 Думитровић Дудаш 1939 Србобран Бекрасово детаљније информације
952 РКТГ-72229 Думитровић Јула 1940 Беркасово Беркасово детаљније информације
953 РКТГ-72230 Думитровић Јован Душан 1888 Беркасово Беркасово детаљније информације
954 РКТГ-72231 Думитровић Лазар Душан 1912 Беркасово Беркасово детаљније информације
955 РКТГ-72232 Думитровић Миле Душан 1925 Беркасово Беркасово детаљније информације
956 РКТГ-72233 Думитровић Писар Душан 1919 Беркасово Беркасово детаљније информације
957 РКТГ-72234 Думитровић Тодор Душан 1910 Беркасово Беркасово детаљније информације
958 РКТГ-72235 Думитровић Илија Лаза 1939 Беркасово Беркасово детаљније информације
959 РКТГ-72236 Думитровић Лела Лаза 1934 Беркасово Беркасово детаљније информације
960 РКТГ-72238 Думитровић Сока Лаза 1937 Србобран Беркасово детаљније информације
961 РКТГ-72239 Думитровић Јула Миле 1889 Беркасово Беркасово детаљније информације
962 РКТГ-72240 Думитровић Мица Остоја 1913 Беркасово Беркасово детаљније информације
963 РКТГ-72242 Думитровић Ленка Павла 1884 Беркасово Беркасово детаљније информације
964 РКТГ-72243 Думитровић Тоша Павле 1887 Беркасово Беркасово детаљније информације
965 РКТГ-72246 Думитровић Ђурђина Тома 1889 Беркасово Беркасово детаљније информације
966 РКТГ-72333 Живковић Милан Мијат 1895 Адашевци Адашевци детаљније информације
967 РКТГ-72343 Живковић Вића 1904 Илинци Илинци детаљније информације
968 РКТГ-72367 Живковић Ђока Урош 1912 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
969 РКТГ-72370 Жилавски Палко 1891 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
970 РКТГ-72371 Жигић Јова Срета 1904 Батровци Батровци детаљније информације
971 РКТГ-72374 Жунић Љубомир 1899 Шид Шид детаљније информације
972 РКТГ-72375 Жакула Станко 1907 Шид Шид детаљније информације
973 РКТГ-72376 Жакула Исидор 1900 Шид Шид детаљније информације
974 РКТГ-72378 Живановић Меланија Освалд 1887 Моровић Моровић детаљније информације
975 РКТГ-72379 Живановић Миленко Илија 1920 Лежимир Лежимир детаљније информације
976 РКТГ-72380 Жакић Милан Сава 1901 Лежимир Лежимир детаљније информације
977 РКТГ-72381 Живановић Милена 1922 Моровић Моровић детаљније информације
978 РКТГ-72382 Ждерић Глиша Јова 1910 Моровић Моровић детаљније информације
979 РКТГ-72384 Живановић Љубица 1890 Шид Шид детаљније информације
980 РКТГ-72393 Губа Јанко Мишa 1918 Бингула Бингула детаљније информације
981 РКТГ-72395 Гагић Ката Митар 1895 Бингула Бингула детаљније информације
982 РКТГ-72397 Грковић Милан Петар 1898 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
983 РКТГ-72398 Георгијевић Драгољуб Милош 1923 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
984 РКТГ-72403 Ердевички Бранко Стеван 1896 Илинци Илинци детаљније информације
985 РКТГ-72404 Ердевички Ђока Тривун 1881 Бачинци Бачинци детаљније информације
986 РКТГ-72411 Грозданић Илија Милан 1902 Моровић Моровић детаљније информације
987 РКТГ-72412 Грчић Милан Алекса 1908 Шид Шид детаљније информације
988 РКТГ-72413 Грозданић Марија 1889 Моровић Моровић детаљније информације
989 РКТГ-72414 Грозданић Мића 1926 Моровић Моровић детаљније информације
990 РКТГ-72416 Грозданић Милица 1924 Моровић Моровић детаљније информације
991 РКТГ-72418 Грозданић Митар 1914 Моровић Моровић детаљније информације
992 РКТГ-72420 Грозданић Стева 1914 Моровић Моровић детаљније информације
993 РКТГ-72422 Грозданић Душан Илија 1920 Моровић Моровић детаљније информације
994 РКТГ-72424 Грујић Милорад Сава 1906 Шид Шид детаљније информације
995 РКТГ-72426 Грубјешић Ружа 1926 Моровић Моровић детаљније информације
996 РКТГ-72427 Гојковић Цветин Милош 1910 Моровић Моровић детаљније информације
997 РКТГ-72429 Гегић Александар Миленко 1928 Шид Шид детаљније информације
998 РКТГ-72431 Гојковић Зора 1911 Моровић Моровић детаљније информације
999 РКТГ-72433 Гојковић Сава 1936 Моривић Моровић детаљније информације
1000 РКТГ-72434 Гојковић Мирослав 1930 Моровић Моровић детаљније информације
1001 РКТГ-72437 Гојковић Гордана 1933 Моровић Моровић детаљније информације
1002 РКТГ-72440 Гроздановић Душан 1920 Моровић Моровић детаљније информације
1003 РКТГ-72443 Грозданић Сока 1889 Моровић Моровић детаљније информације
1004 РКТГ-72444 Грачанин Никола Никола 1920 Моровић Моровић детаљније информације
1005 РКТГ-72446 Грозданић Кристина 1904 Моривић Моровић детаљније информације
1006 РКТГ-72447 Грчић Станко Лука 1877 Шид Шид детаљније информације
1007 РКТГ-72460 Ерић Босиљка Јова 1923 Адашевци Адашевци детаљније информације
1008 РКТГ-72464 Ерхт Бамуел 1907 Шид Шид детаљније информације
1009 РКТГ-72473 Грчић Драгутин Божидар 1859 Шид Шид детаљније информације
1010 РКТГ-72476 Гордаш Петар Иван 1896 Моровић Моровић детаљније информације
1011 РКТГ-72477 Грбић Никола Јован 1923 Шид Шид детаљније информације
1012 РКТГ-72479 Грозданић Дане Милан 1908 Моровић Моровић детаљније информације
1013 РКТГ-72480 Грбић Јован Георгијe 1888 Шид Шид детаљније информације
1014 РКТГ-72481 Грубјешић Стева Гајa 1893 Моровић Моровић детаљније информације
1015 РКТГ-72482 Грчић Сава Драгутин 1904 Шид Шид детаљније информације
1016 РКТГ-72485 Грчић Никола Драгутин 1906 Шид Шид детаљније информације
1017 РКТГ-72487 Грчић Босиљка Стеван 1868 Шид Шид детаљније информације
1018 РКТГ-72519 Голденберг Мавро 1880 Сот Сот детаљније информације
1019 РКТГ-72520 Голденберг Брудика 1925 Сот Сот детаљније информације
1020 РКТГ-72521 Голденберг Мегина 1930 Сот Сот детаљније информације
1021 РКТГ-72522 Голденберг Маргита 1923 Сот Сот детаљније информације
1022 РКТГ-72523 Голденберг Золтан 1921 Сот Сот детаљније информације
1023 РКТГ-72524 Голденберг Волвика 1927 Сот Сот детаљније информације
1024 РКТГ-72525 Голденберг Миша 1905 Сот Сот детаљније информације
1025 РКТГ-72528 Живановић Гавра Ђока 1925 Ердевик Ердевик детаљније информације
1026 РКТГ-72530 Живановић Ђока Урош 1860 Ердевик Ердевик детаљније информације
1027 РКТГ-72531 Живановић Љубомир Гавра 1920 Ердевик Ердевик детаљније информације
1028 РКТГ-72591 Живковић Станко Станко 1896 Бапска Новак Бапска Новак детаљније информације
1029 РКТГ-72593 Живковић Станко Андрија 1917 Бапска Новак Бапшка Новак детаљније информације
1030 РКТГ-72594 Живковић Стефан Војин 1899 Илинци Илинци детаљније информације
1031 РКТГ-72596 Голденберг Меци 1929 Сот Сот детаљније информације
1032 РКТГ-72597 Голденберг Роза 1907 Сот Сот детаљније информације
1033 РКТГ-72599 Голденберг Маргита Сот Сот детаљније информације
1034 РКТГ-72608 Голденберг Менцика Сот Сот детаљније информације
1035 РКТГ-72662 Живковић Јефто Андрија 1902 Бапска Новак Бапска Новак детаљније информације
1036 РКТГ-72666 Гринфелд Маргита 1919 Шид Шид детаљније информације
1037 РКТГ-72683 Живковић Јања 1900 Бапска Новак Бапска Новак детаљније информације
1038 РКТГ-72684 Живковић Пера Кира 1880 Бапска Новак Бапска Новак детаљније информације
1039 РКТГ-72685 Живковић Марица Јефта 1914 Бапска Новак Бапска Новак детаљније информације
1040 РКТГ-72686 Живковић Сена Јефта 1911 Бапска Новак Бапска Новак детаљније информације
1041 РКТГ-72687 Живковић Ката Богдан 1911 Бапска Новак Бапска Новак детаљније информације
1042 РКТГ-72688 Живковић Ката Глиша 1899 Бапска Новак Бапска Новак детаљније информације
1043 РКТГ-72689 Живковић Јелица 1901 Бапска Новак Бапска Новак детаљније информације
1044 РКТГ-72690 Живковић Јања Станко 1922 Бапска Новак Бапска Новак детаљније информације
1045 РКТГ-72691 Живковић Пера Јеца 1931 Бапска Новак Бапска Новак детаљније информације
1046 РКТГ-72692 Живковић Јефто Андрија 1886 Бапска Новак Бапска Новак детаљније информације
1047 РКТГ-72693 Живковић Станко Петар 1881 Бапска Новак Бапска Новак детаљније информације
1048 РКТГ-72695 Живковић Јагода 1917 Бапска Новак Бапска Новак детаљније информације
1049 РКТГ-72696 Живковић Глиша Андрија 1903 Бапска Новак Бапска Новак детаљније информације
1050 РКТГ-72697 Живковић Фабијан Јефта 1917 Бапска Новак Бапска Новак детаљније информације
1051 РКТГ-72698 Живковић Богдан Јефта 1910 Бапска Новак Бапска Новак детаљније информације
1052 РКТГ-72699 Живковић Марица Богдан 1928 Бапска Новак Бапска Новак детаљније информације
1053 РКТГ-72700 Живковић Милан Пера 1930 Бапска Новак Бапска Новак детаљније информације
1054 РКТГ-72701 Живковић Славко Пера 1927 Бапска Новак Бапска Новак детаљније информације
1055 РКТГ-72702 Живковић Станка 1900 Бапска Новак Бапска Новак детаљније информације
1056 РКТГ-72825 Николић Богдан Ђура 1883 Адашевци Адашевци детаљније информације
1057 РКТГ-72909 Митровић Деспот Светозар 1905 Адашевци Адашевци детаљније информације
1058 РКТГ-72910 Зорановић Никола Николa 1903 Адашевци Адашевци детаљније информације
1059 РКТГ-72978 Звечковић Аћим Негован 1903 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
1060 РКТГ-72988 Зорић Илија Милош 1889 Моровић Моровић детаљније информације
1061 РКТГ-72996 Зарин Милица Богдан 1902 Моровић Моровић детаљније информације
1062 РКТГ-73001 Зорић Миливој Милан 1896 Моровић Моровић детаљније информације
1063 РКТГ-73004 Зорић Милица 1923 Моровић Моровић детаљније информације
1064 РКТГ-73007 Зарин Савета Ђорђе 1924 Моровић Моровић детаљније информације
1065 РКТГ-73009 Здравковић Илија Димитрије 1892 Шид Шид детаљније информације
1066 РКТГ-73010 Зорић Милош 1924 Моровић Моровић детаљније информације
1067 РКТГ-73111 Нитић Срета Добривој 1903 Бачинци Бачинци детаљније информације
1068 РКТГ-73139 Огњановић Милан Адам 1912 Адашевци Адашевци детаљније информације
1069 РКТГ-73150 Опачић Звонко Урош 1909 Адашевци Адашевци детаљније информације
1070 РКТГ-73152 Опојевлић Дамјан Алекса 1895 Адашевци Адашевци детаљније информације
1071 РКТГ-73153 Опојевлић Драгица Дамјан 1930 Адашевци Адашевци детаљније информације
1072 РКТГ-73154 Опојевлић Ђорђе Дамјан 1932 Адашевци Адашевци детаљније информације
1073 РКТГ-73155 Опојевлић Милош Дамјан 1914 Адашевци Адашевци детаљније информације
1074 РКТГ-73156 Опојевлић Никола Дамјан 1928 Адашевци Адашевци детаљније информације
1075 РКТГ-73157 Опојевлић Олга Мика 1896 Шид Ада детаљније информације
1076 РКТГ-73158 Опојевлић Стојанка Дамјан 1935 Адашевци Адашевци детаљније информације
1077 РКТГ-73197 Зечевић Миленко Сава 1918 Ердевик Ердевик детаљније информације
1078 РКТГ-73202 Мишковић Душан Аца-Алекса 1907 Адашевци Адашевци детаљније информације
1079 РКТГ-73223 Момчиловић Маринко Живан 1893 Адашевци Адашевци детаљније информације
1080 РКТГ-73309 Павковић Огњен Божа 1914 Јашани Адашевци детаљније информације
1081 РКТГ-73310 Павковић Софија Адашевци Адашевци детаљније информације
1082 РКТГ-73446 Јанковић Душан Душан 1904 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
1083 РКТГ-73459 Јанковић Радивој Павле 1923 Шид Шид детаљније информације
1084 РКТГ-73460 Куртић Живан Милован 1897 Адашевци Адашевци детаљније информације
1085 РКТГ-73461 Куртић Милан Чедомир 1924 Адашевци Адашевци детаљније информације
1086 РКТГ-73462 Куртић Чеда Павле 1893 Адашевци Адашевци детаљније информације
1087 РКТГ-73463 Куруц Гавра Мишко 1911 Батровци Батровци детаљније информације
1088 РКТГ-73479 Лазовић Рада Богдан 1926 Адашевци Адашевци детаљније информације
1089 РКТГ-73480 Лазовић Цветин Богдан 1925 Адашевци Адашевци детаљније информације
1090 РКТГ-73503 Лаћарац Стева Панта 1880 Бачинци Бачинци детаљније информације
1091 РКТГ-73528 Ловчан Бошко Глиша 1912 Адашевци Адашевци детаљније информације
1092 РКТГ-73529 Ловчан Глиша Трива 1898 Адашевци Адашевци детаљније информације
1093 РКТГ-73530 Лозјанин Сава Душан 1903 Сремска Митровица Адашевци детаљније информације
1094 РКТГ-73577 Панић Радован Теодор 1913 Адашевци Моровић детаљније информације
1095 РКТГ-73578 Панић Србислав Тривун 1919 Адашевци Адашевци детаљније информације
1096 РКТГ-73600 Јакић Сретен Никола 1928 Јамена Јамена детаљније информације
1097 РКТГ-73601 Јаковљевић Светозар 1938 Јамена Јамена детаљније информације
1098 РКТГ-73602 Јаковљевић Душан 1910 Јамена Јамена детаљније информације
1099 РКТГ-73603 Јаковљевић Рада 1928 Јамена Јамена детаљније информације
1100 РКТГ-73604 Јаковљевић Стеван 1910 Јамена Јамена детаљније информације
1101 РКТГ-73605 Јаковљевић Лука Владислав 1934 Јамена Јамена детаљније информације
1102 РКТГ-73606 Јаковљевић Ангелина Гавра 1916 Јамена Јамена детаљније информације
1103 РКТГ-73607 Јаковљевић Лазар 1904 Јамена Јамена детаљније информације
1104 РКТГ-73608 Јаковљевић Светозар Глиша 1906 Јамена Јамена детаљније информације
1105 РКТГ-73609 Јаковљевић Митар Љубомир 1926 Јамена Јамена детаљније информације
1106 РКТГ-73610 Јаковљевић Стана Љубомир 1882 Јамена Јамена детаљније информације
1107 РКТГ-73611 Јаковљевић Душан Никола 1883 Јамена Јамена детаљније информације
1108 РКТГ-73612 Јаковљевић Јован Петар 1900 Јамена Јамена детаљније информације
1109 РКТГ-73613 Јаковљевић Живан Петар 1930 Јамена Јамена детаљније информације
1110 РКТГ-73614 Јаковљевић Васа Радован 1880 Јамена Јамена детаљније информације
1111 РКТГ-73615 Јаковљевић Стеван Сима 1938 Јамена Јамена детаљније информације
1112 РКТГ-73616 Јаковљевић Софија Стева 1934 Јамена Јамена детаљније информације
1113 РКТГ-73617 Јаковљевић Милић 1884 Јамена Јамена детаљније информације
1114 РКТГ-73618 Јакшић Петар Драгић 1875 Јамена Јамена детаљније информације
1115 РКТГ-73619 Јакшић Петар Лазар 1914 Јамена Јамена детаљније информације
1116 РКТГ-73620 Јакшић Драгољуб Петар 1908 Јамена Јамена детаљније информације
1117 РКТГ-73643 Јанковић Бранко Петар 1895 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
1118 РКТГ-73718 Јаношевић Ђока Милутин 1907 Шид Шид детаљније информације
1119 РКТГ-73734 Јањатовић Малиша 1897 Моровић Моровић детаљније информације
1120 РКТГ-73737 Јањатовић Сока 1888 Моровић Моровић детаљније информације
1121 РКТГ-73739 Јањатовић Софија 1866 Моровић Моровић детаљније информације
1122 РКТГ-73740 Јацков Душан Живко 1923 Шид Шид детаљније информације
1123 РКТГ-73770 Јекић Петар Јаков 1885 Шид Шид детаљније информације
1124 РКТГ-73772 Јелачић Милка Дамјан 1914 Моровић Моровић детаљније информације
1125 РКТГ-73774 Јелачић Владимир Јован 1910 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
1126 РКТГ-73904 Марушић Ђура Антун 1903 Магленча Адашевци детаљније информације
1127 РКТГ-73931 Маховац Љубоја Љубомир 1904 Адашевци Адашевци детаљније информације
1128 РКТГ-73934 Машић Протић Жарко Вујадин 1903 Адашевци Адашевци детаљније информације
1129 РКТГ-73935 Машић Протић Милош Вујадин 1904 Адашевци Адашевци детаљније информације
1130 РКТГ-73972 Кекић Павле Јова 1880 Адашевци Адашевци детаљније информације
1131 РКТГ-73980 Кекић Маринко Стева 1907 Адашевци Адашевци детаљније информације
1132 РКТГ-73987 Карагић Радован Станко 1901 Адашевци Адашевци детаљније информације
1133 РКТГ-74028 Милинковић Бранко Веца 1902 Адашевци Адашевци детаљније информације
1134 РКТГ-74036 Милинковић Милован Глиша 1904 Адашевци Адашевци детаљније информације
1135 РКТГ-74039 Милинковић Рада Милован 1923 Адашевци Адашевци детаљније информације
1136 РКТГ-74041 Милинковић Цветин Млађан 1878 Адашевци Адашевци детаљније информације
1137 РКТГ-74044 Милисавац Вукосава Петар 1921 Батровци Батровци детаљније информације
1138 РКТГ-74045 Милисавац Милан Светислав 1891 Батровци Батровци детаљније информације
1139 РКТГ-74046 Милисавац Софија Живан 1927 Батровци Батровци детаљније информације
1140 РКТГ-74071 Милосављевић Лука Танасије 1882 Батровци Батровци детаљније информације
1141 РКТГ-74073 Милошевић Живан Лука 1907 Адашевци Адашевци детаљније информације
1142 РКТГ-74076 Милошевић Стеван Илија 1903 Адашевци Адашевци детаљније информације
1143 РКТГ-74077 Милошевић Цветин Илија 1910 Адашевци Адашевци детаљније информације
1144 РКТГ-74080 Милутиновић Живан Петар 1912 Адашевци Адашевци детаљније информације
1145 РКТГ-74082 Милутиновић Милан Недељко 1880 Адашевци Адашевци детаљније информације
1146 РКТГ-74088 Миљековић-Тодоровић Мија Саво 1889 Адашевци Адашевци детаљније информације
1147 РКТГ-74089 Миљенковић Никола Ђока 1900 Адашевци Адашевци детаљније информације
1148 РКТГ-74090 Миљеновић Адам Вецо 1884 Адашевци Адашевци детаљније информације
1149 РКТГ-74091 Миљеновић Бошко Душан 1912 Адашевци Адашевци детаљније информације
1150 РКТГ-74093 Миљеновић Миливој Душан 1900 Адашевци Адашевци детаљније информације
1151 РКТГ-74094 Миљеновић Сока Адашевци Адашевци детаљније информације
1152 РКТГ-74122 Ивановић Вита Рока 1921 Батровци Батровци детаљније информације
1153 РКТГ-74123 Ивковић Негован Влајко 1927 Бачинци Бачинци детаљније информације
1154 РКТГ-74144 Јешић Милка Стеван 1883 Шид Шид детаљније информације
1155 РКТГ-74155 Илић Стева Никола 1923 Моловин Моловин детаљније информације
1156 РКТГ-74158 Илић Ђорђе Никола 1926 Моловин Моловин детаљније информације
1157 РКТГ-74160 Игић Милош Обрад 1895 Привина Глава Привина Глава детаљније информације
1158 РКТГ-74161 Ивановић Софроније-Ненад Љубомир 1908 Вашица Вашица детаљније информације
1159 РКТГ-74162 Ивановић Жика Нега 1911 Вашица Вашица детаљније информације
1160 РКТГ-74189 Јовановић Ангелина 1906 Јамена Јамена детаљније информације
1161 РКТГ-74190 Јовановић Бане Шид Шид детаљније информације
1162 РКТГ-74192 Јовановић Благоје 1914 Јамена Јамена детаљније информације
1163 РКТГ-74193 Јовановић Божидар 1896 Шид Шид детаљније информације
1164 РКТГ-74194 Јовановић Бора 1909 Јамена Јамена детаљније информације
1165 РКТГ-74197 Јовановић Гавра 1874 Јамена Јамена детаљније информације
1166 РКТГ-74201 Јовановић Голуб Шид Шид детаљније информације
1167 РКТГ-74204 Јовановић Дана 1940 Шид Шид детаљније информације
1168 РКТГ-74207 Јовановић Дида 1938 Шид Шид детаљније информације
1169 РКТГ-74209 Јовановић Дуња 1933 Шид Шид детаљније информације
1170 РКТГ-74210 Јовановић Душан 1876 Јамена Јамена детаљније информације
1171 РКТГ-74213 Јовановић Ђура 1942 Шид Шид детаљније информације
1172 РКТГ-74215 Јовановић Ева 1869 Шид Шид детаљније информације
1173 РКТГ-74216 Јовановић Ева 1915 Јамена Јамена детаљније информације
1174 РКТГ-74219 Јовановић Еда 1934 Шид Шид детаљније информације
1175 РКТГ-74223 Јовановић Злата 1935 Шид Шид детаљније информације
1176 РКТГ-74226 Јовановић Јелка Шид Шид детаљније информације
1177 РКТГ-74228 Јовановић Јованка 1912 Јамена Јамена детаљније информације
1178 РКТГ-74229 Јовановић Јованка 1932 Јамена Јамена детаљније информације
1179 РКТГ-74230 Јовановић Јоја 1940 Шид Шид детаљније информације
1180 РКТГ-74231 Јовановић Јоца 1887 Шид Шид детаљније информације
1181 РКТГ-74232 Јовановић Јула 1882 Јамена Јамена детаљније информације
1182 РКТГ-74234 Јовановић Катица 1934 Шид Шид детаљније информације
1183 РКТГ-74242 Јовановић Лела Шид Шид детаљније информације
1184 РКТГ-74243 Јовановић Лепа 1908 Јамена Јамена детаљније информације
1185 РКТГ-74244 Јовановић Лука Шид Шид детаљније информације
1186 РКТГ-74245 Јовановић Љубомир 1899 Шид Шид детаљније информације
1187 РКТГ-74248 Јовановић Маре 1897 Шид Шид детаљније информације
1188 РКТГ-74249 Јовановић Марија 1892 Јамена Јамена детаљније информације
1189 РКТГ-74250 Јовановић Мацан 1940 Шид Шид детаљније информације
1190 РКТГ-74251 Јовановић Маше 1915 Шид Шид детаљније информације
1191 РКТГ-74252 Јовановић Медена 1916 Шид Шид детаљније информације
1192 РКТГ-74253 Јовановић Милан 1885 Шид Шид детаљније информације
1193 РКТГ-74254 Јовановић Милан 1893 Јамена Јамена детаљније информације
1194 РКТГ-74255 Јовановић Милета 1939 Шид Шид детаљније информације
1195 РКТГ-74256 Јовановић Милош 1939 Шид Шид детаљније информације
1196 РКТГ-74257 Јовановић Мирјана 1927 Јамена Јамена детаљније информације
1197 РКТГ-74258 Јовановић Мирко Шид Шид детаљније информације
1198 РКТГ-74259 Јовановић Мита 1938 Шид Шид детаљније информације
1199 РКТГ-74260 Јовановић Мића 1938 Шид Шид детаљније информације
1200 РКТГ-74261 Јовановић Мића 1872 Јамена Јамена детаљније информације
1201 РКТГ-74262 Јовановић Нада 1939 Шид Шид детаљније информације
1202 РКТГ-74264 Јовановић Наста 1938 Шид Шид детаљније информације
1203 РКТГ-74266 Јовановић Писар 1896 Шид Шид детаљније информације
1204 РКТГ-74270 Јовановић Сеја 1940 Шид Шид детаљније информације
1205 РКТГ-74271 Исаковић Воја Живан 1894 Бингула Бингула детаљније информације
1206 РКТГ-74272 Илић Станко Живан 1906 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
1207 РКТГ-74288 Ивковић Велимир Цветин 1908 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
1208 РКТГ-74290 Ивковић Нада Љубиша 1926 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
1209 РКТГ-74292 Ивковић Славко Љубомир 1922 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
1210 РКТГ-74303 Јанковић Васа 1874 Јамена Јамена детаљније информације
1211 РКТГ-74304 Јанковић Душан Петар 1901 Јамена Јамена детаљније информације
1212 РКТГ-74305 Јанковић Душанка 1880 Јамена Јамена детаљније информације
1213 РКТГ-74306 Јанковић Зора 1901 Јамена Јамена детаљније информације
1214 РКТГ-74307 Јанковић Јова 1900 Јамена Јамена детаљније информације
1215 РКТГ-74308 Јанковић Јула 1890 Ердевик Ердевик детаљније информације
1216 РКТГ-74309 Јанковић Лазар 1939 Ердевик Ердевик детаљније информације
1217 РКТГ-74310 Јанковић Мита 1901 Ердевик Ердевик детаљније информације
1218 РКТГ-74311 Јанковић Ружа 1912 Ердевик Ердевик детаљније информације
1219 РКТГ-74312 Јанковић Станко 1909 Ердевик Ердевик детаљније информације
1220 РКТГ-74313 Јанковић Стева 1907 Ердевик Ердевик детаљније информације
1221 РКТГ-74314 Јанковић Цветин 1928 Ердевик Ердевик детаљније информације
1222 РКТГ-74315 Јанковић Стеван Васа 1935 Ердевик Ердевик детаљније информације
1223 РКТГ-74326 Кекић Богдан Jовa 1887 Адашевци Aдашевци детаљније информације
1224 РКТГ-74331 Ковачевић Борка 1904 Адашевци Адашевци детаљније информације
1225 РКТГ-74332 Коларевић Ђока 1885 Адашевци Адашевци детаљније информације
1226 РКТГ-74333 Куртић Чедомир Павле 1893 Адашевци Адашевци детаљније информације
1227 РКТГ-74334 Кунић Марко 1900 Адашевци Адашевци детаљније информације
1228 РКТГ-74335 Крстић Мара Гаја 1895 Адашевци Адашевци детаљније информације
1229 РКТГ-74336 Крстић Душан Милан 1888 Адашевци Адашевци детаљније информације
1230 РКТГ-74338 Крсмановић Маринко Ђура 1915 Адашевци Адашевци детаљније информације
1231 РКТГ-74339 Крсмановић Милош Лазар 1883 Адашевци Адашевци детаљније информације
1232 РКТГ-74342 Котур Дане 1908 Адашевци Адашевци детаљније информације
1233 РКТГ-74346 Косанић Адам 1908 Адашевци Адашевци детаљније информације
1234 РКТГ-74348 Ковачевић Живан Војин 1890 Адашевци Адашевци детаљније информације
1235 РКТГ-74349 Ковачевић Војин Јован 1874 Адашевци Адашевци детаљније информације
1236 РКТГ-74351 Кекић Саво Павле 1909 Адашевци Адашевци детаљније информације
1237 РКТГ-74361 Ковачевић Дана Живан 1923 Адашевци Адашевци детаљније информације
1238 РКТГ-74362 Ивковић Божидар Милош 1904 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
1239 РКТГ-74364 Ивковић Глигорије Милан 1896 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
1240 РКТГ-74382 Ивковић Сеја 1912 Моровић Моровић детаљније информације
1241 РКТГ-74384 Илић Никола Светислав 1926 Шид Шид детаљније информације
1242 РКТГ-74387 Јовановић Славко 1912 Моровић Моровић детаљније информације
1243 РКТГ-74388 Јовановић Софија Шид Шид детаљније информације
1244 РКТГ-74393 Јовановић Трива Шид Шид детаљније информације
1245 РКТГ-74395 Јовановић Цветин 1902 Моровић Моровић детаљније информације
1246 РКТГ-74396 Јовановић Цветин 1906 Јамена Јамена детаљније информације
1247 РКТГ-74397 Јовановић Шечерка 1923 Шид Шид детаљније информације
1248 РКТГ-74398 Јовановић Шумајка Шид Шид детаљније информације
1249 РКТГ-74411 Јовановић Ангелина Бошко 1913 Шид Шид детаљније информације
1250 РКТГ-74413 Јовановић Љубица Бошко 1913 Шид Шид детаљније информације
1251 РКТГ-74421 Јовановић Никола Велимир 1897 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
1252 РКТГ-74430 Јовановић Андрија Душан 1898 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
1253 РКТГ-74446 Лазовић Богдан Милован 1885 Адашевци Адашевци детаљније информације
1254 РКТГ-74490 Јанковић Јован Василије 1909 Јамена Јамена детаљније информације
1255 РКТГ-74491 Јанковић Славољуб Велимир 1930 Ердевик Ердевик детаљније информације
1256 РКТГ-74492 Јанковић Радослав Војин 1911 Ердевик Ердевик детаљније информације
1257 РКТГ-74493 Јанковић Петар Драгић 1904 Ердевик Ердевик детаљније информације
1258 РКТГ-74494 Јанковић Петар Драгић 1884 Ердевик Ердевик детаљније информације
1259 РКТГ-74495 Јанковић Војин Ђока 1905 Јамена Јамена детаљније информације
1260 РКТГ-74496 Јанковић Срета Јанко 1880 Јамена Јамена детаљније информације
1261 РКТГ-74497 Јанковић Тодор Коста 1921 Јамена Јамена детаљније информације
1262 РКТГ-74498 Јанковић Георгије Кузман 1940 Ердевик Ердевик детаљније информације
1263 РКТГ-74500 Јанковић Коста Лазар 1899 Ердевик Ердевик детаљније информације
1264 РКТГ-74502 Јанковић Даринка Лаза 1888 Ердевик Ердевик детаљније информације
1265 РКТГ-74504 Јанковић Сока Милош 1892 Ердевик Ердевик детаљније информације
1266 РКТГ-74505 Јанковић Ђорђе Михајло 1913 Ердевик Ердевик детаљније информације
1267 РКТГ-74506 Јанковић Славко Негован 1915 Ердевик Ердевик детаљније информације
1268 РКТГ-74507 Јанковић Георгије Петар 1899 Ердевик Ердевик детаљније информације
1269 РКТГ-74508 Јанковић Динка Раде 1911 Јамена Јамена детаљније информације
1270 РКТГ-74509 Јанковић Драгослав Раде 1936 Јамена Јамена детаљније информације
1271 РКТГ-74510 Јанковић Милорад Раде 1921 Јамена Јамена детаљније информације
1272 РКТГ-74511 Јанковић Никола Радивој 1908 Јамена Јамена детаљније информације
1273 РКТГ-74513 Јанковић Милош Стојан 1912 Јамена Јамена детаљније информације
1274 РКТГ-74514 Ивановић Лепосава 1922 Моровић Моровић детаљније информације
1275 РКТГ-74515 Јаношевић Спаса 1899 Јамена Јамена детаљније информације
1276 РКТГ-74516 Ивковић Милан 1892 Моровић Моровић детаљније информације
1277 РКТГ-74517 Јацков Маца 1927 Јамена Јамена детаљније информације
1278 РКТГ-74518 Јацков Славко 1891 Јамена Јамена детаљније информације
1279 РКТГ-74519 Ивковић Љубица 1917 Моровић Моровић детаљније информације
1280 РКТГ-74520 Јашо Мартин Мартин 1897 Јамена Јамена детаљније информације
1281 РКТГ-74521 Јашо Мартин Мартин 1924 Јамена Јамена детаљније информације
1282 РКТГ-74522 Јевђевић Анка 1930 Јамена Јамена детаљније информације
1283 РКТГ-74523 Јевђевић Сима 1934 Јамена Јамена детаљније информације
1284 РКТГ-74524 Јевремовић Стеван Миливој 1927 Јамена Јамена детаљније информације
1285 РКТГ-74525 Јевремовић Миливој Урош 1920 Јамена Јамена детаљније информације
1286 РКТГ-74526 Ивановић Цветин Петар 1902 Моровић Моровић детаљније информације
1287 РКТГ-74527 Јеврић Зорка 1924 Јамена Јамена детаљније информације
1288 РКТГ-74528 Јеврић Дамјан Жарко 1937 Јамена Јамена детаљније информације
1289 РКТГ-74529 Јеврић Ђока 1916 Јамена Јамена детаљније информације
1290 РКТГ-74530 Ивановић Стеван Тодор 1897 Моровић Моровић детаљније информације
1291 РКТГ-74531 Јегдић Јован Срна Дамјан 1886 Јамена Јамена детаљније информације
1292 РКТГ-74532 Јездимировић Јован 1923 Јамена Јамена детаљније информације
1293 РКТГ-74533 Ивановић Душан 1900 Моровић Моровић детаљније информације
1294 РКТГ-74534 Јездимировић Милош 1901 Јамена Јамена детаљније информације
1295 РКТГ-74535 Јездимировић Младен Паја 1900 Јамена Јамена детаљније информације
1296 РКТГ-74536 Илић Светислав Петар 1892 Шид Шид детаљније информације
1297 РКТГ-74537 Јекић Вукосава 1909 Јамена Јамена детаљније информације
1298 РКТГ-74538 Јекић Душан Душан 1936 Јамена Јамена детаљније информације
1299 РКТГ-74539 Јекић Ђорђе Младен 1912 Јамена Јамена детаљније информације
1300 РКТГ-74540 Јекић Живан-Брата Никола 1918 Јамена Јамена детаљније информације
1301 РКТГ-74541 Илић Видосава Живан 1892 Шид Шид детаљније информације
1302 РКТГ-74542 Јеленић Жика Васа 1900 Јамена Јамена детаљније информације
1303 РКТГ-74543 Јеленић Лазар Жарко 1912 Јамена Јамена детаљније информације
1304 РКТГ-74544 Јеленић Милан Живан 1918 Јамена Јамена детаљније информације
1305 РКТГ-74545 Јеленић Живан Милош 1881 Јамена Јамена детаљније информације
1306 РКТГ-74546 Јеленић Станко 1937 Јамена Јамена детаљније информације
1307 РКТГ-74547 Јеленић Тоша Паја 1882 Јамена Јамена детаљније информације
1308 РКТГ-74548 Јеленић Живан Тоша 1902 Јамена Јамена детаљније информације
1309 РКТГ-74549 Јелесић Младен Богдан 1884 Јамена Јамена детаљније информације
1310 РКТГ-74550 Јелић Бранко Јоца 1930 Јамена Јамена детаљније информације
1311 РКТГ-74551 Јелић Миленко Лаза 1907 Јамена Јамена детаљније информације
1312 РКТГ-74552 Јелић Емил Милан 1907 Јамена Јамена детаљније информације
1313 РКТГ-74557 Илић Бранислав Светислав 1922 Шид Шид детаљније информације
1314 РКТГ-74573 Јовановић Петар Танасије 1924 Беркасово Беркасово детаљније информације
1315 РКТГ-74574 Јовановић Злата Теодор 1935 Беркасово Беркасово детаљније информације
1316 РКТГ-74575 Јовановић Ленка Теодор 1893 Беркасово Беркасово детаљније информације
1317 РКТГ-74576 Јовановић Милан Теодор 1922 Беркасово Беркасово детаљније информације
1318 РКТГ-74577 Јовановић Милан Тодор 1913 Беркасово Беркасово детаљније информације
1319 РКТГ-74578 Јовановић Зорка Тодор 1904 Беркасово Беркасово детаљније информације
1320 РКТГ-74579 Јовановић Јанко Тодор 1933 Беркасово Беркасово детаљније информације
1321 РКТГ-74580 Јовановић Лазо Тодор 1896 Беркасово Беркасово детаљније информације
1322 РКТГ-74581 Јовановић Јоца Тоја 1910 Беркасово Беркасово детаљније информације
1323 РКТГ-74582 Јовановић Трива Тома 1939 Беркасово Беркасово детаљније информације
1324 РКТГ-74583 Јовановић Јула Тоша 1911 Беркасово Беркасово детаљније информације
1325 РКТГ-74584 Јовановић Пера Тоша 1911 Беркасово Беркасово детаљније информације
1326 РКТГ-74585 Јовановић Милета Трива 1929 Беркасово Беркасово детаљније информације
1327 РКТГ-74594 Јовковић Спасоје 1902 Купиново Купиново детаљније информације
1328 РКТГ-74670 Јовановић Иван Иван 1897 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
1329 РКТГ-74671 Јовановић Милан Иван 1899 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
1330 РКТГ-74687 Јовановић Рајко Јован 1888 Шид Шид детаљније информације
1331 РКТГ-74688 Јовановић Стева Јован 1921 Шид Шид детаљније информације
1332 РКТГ-74722 Коларевић Ђока Милош 1885 Илинци Илинци детаљније информације
1333 РКТГ-74723 Ковачевић Сава 1890 Батровци Батровци детаљније информације
1334 РКТГ-74724 Кашанин Тодор Урош 1905 Илинци Илинци детаљније информације
1335 РКТГ-74725 Ковинчић Дамњан Милан 1900 Илинци Илинци детаљније информације
1336 РКТГ-74726 Кулачанин Милан Живан 1895 Илинци Илинци детаљније информације
1337 РКТГ-74727 Кашанин Светозар Живан 1903 Илинци Илинци детаљније информације
1338 РКТГ-74728 Кечкеш Лука Ферк 1903 Бачинци Бачинци детаљније информације
1339 РКТГ-74743 Ковинчић Цветин Милан 1892 Илинци Илинци детаљније информације
1340 РКТГ-74775 Јовановић Александар Милан 1923 Шид Шид детаљније информације
1341 РКТГ-74777 Јовановић Драга Милан 1903 Шид Шид детаљније информације
1342 РКТГ-74779 Јовановић Душан Милан 1911 Шид Шид детаљније информације
1343 РКТГ-74799 Клопфер Александар Арон 1885 Ердевик Ердевик детаљније информације
1344 РКТГ-74801 Келерт Бено 1884 А -непознато Ердевик детаљније информације
1345 РКТГ-74831 Иконић Илија Живан 1900 Јамена Јамена детаљније информације
1346 РКТГ-74832 Јовановић Бошко Младен 1900 Шид Шид детаљније информације
1347 РКТГ-74842 Јовановић Зора Никола 1923 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
1348 РКТГ-75125 Јовановић Бандара Рајко 1915 Шид Шид детаљније информације
1349 РКТГ-75129 Јовановић Загорка Рајко 1928 Шид Шид детаљније информације
1350 РКТГ-75168 Ковачевић Даница Паја 1886 Ердевик Ердевик детаљније информације
1351 РКТГ-75169 Кртинић Марија 1897 Вашица Вашица детаљније информације
1352 РКТГ-75172 Константиновић Јулка 1923 Вашица Вашица детаљније информације
1353 РКТГ-75173 Краљевић Марко 1915 Шид Вашица детаљније информације
1354 РКТГ-75174 Кртинић Дане Раде 1923 Вашица Вашица детаљније информације
1355 РКТГ-75175 Кољанин Јово Дамјан 1904 Вашица Вашица детаљније информације
1356 РКТГ-75176 Ковачевић Станислав 1889 Привина Глава Привина Глава детаљније информације
1357 РКТГ-75181 Ковачић Станимир Јоца 1889 Привина Глава Привина Глава детаљније информације
1358 РКТГ-75182 Ковачић Љубица Станимир 1911 Привина Глава Привина Глава детаљније информације
1359 РКТГ-75183 Киш Мато Јоца 1906 Вашица Вашица детаљније информације
1360 РКТГ-75184 Ковачић Даница 1892 Привина Глава Привина Глава детаљније информације
1361 РКТГ-75185 Константиновић Душан Јован 1919 Вашица Вашица детаљније информације
1362 РКТГ-75625 Коканов Славуј Мијa 1867 Привина Глава Привина Глава детаљније информације
1363 РКТГ-75627 Коканов Мијо 1876 Привина Глава Привина Глава детаљније информације
1364 РКТГ-75634 Крајиновић Гојко Стеван 1928 Кукујевци Кукујевци детаљније информације
1365 РКТГ-75637 Крајиновић Стеван Никола 1914 Кукујевци Кукујевци детаљније информације
1366 РКТГ-75639 Крајиновић Милица Никола 1882 Кукујевци Кукујевци детаљније информације
1367 РКТГ-75642 Кулчанин Јово Сава 1907 Вашица Вашица детаљније информације
1368 РКТГ-75645 Кулчанин Стеван Љуба 1886 Вашица Вашица детаљније информације
1369 РКТГ-75646 Ковачевић Томо Михајло 1905 Вашица Вашица детаљније информације
1370 РКТГ-75647 Константиновић Славко 1923 Вашица Вашица детаљније информације
1371 РКТГ-75652 Ковачић Душанка Сава 1941 Привина Глава Привина Глава детаљније информације
1372 РКТГ-75660 Коларић Марко Ђура 1920 Гибарац Гибарац детаљније информације
1373 РКТГ-75807 Кубечка Ђуро 1882 Љуба Љуба детаљније информације
1374 РКТГ-75850 Корош Ката Јанко 1878 Љуба Љуба детаљније информације
1375 РКТГ-75976 Киш Стјепан Јанош 1906 Бингула Бингула детаљније информације
1376 РКТГ-75977 Косановић Крста Пера 1921 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
1377 РКТГ-75978 Ковачевић Здравко Ћира 1901 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
1378 РКТГ-75979 Ковачевић Видосава Никола 1892 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
1379 РКТГ-75981 Кључек Јанко Михајло 1912 Батровци Батровци детаљније информације
1380 РКТГ-75982 Копрић Тривун Жарко 1909 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
1381 РКТГ-75983 Косановић Милан Пера 1905 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
1382 РКТГ-75989 Кучанин Драгољуб Петар 1903 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
1383 РКТГ-75999 Комњенов Добривој 1898 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
1384 РКТГ-77055 Јовановић Тихомир Рајко 1912 Шид Шид детаљније информације
1385 РКТГ-77075 Јовановић Стеван Тома 1898 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
1386 РКТГ-77109 Јованчевић Богољуб 1913 Шид Шид детаљније информације
1387 РКТГ-77116 Јовелић Никола 1917 Моровић Моровић детаљније информације
1388 РКТГ-77507 Лампман Марија 1893 Ердевик Ердевик детаљније информације
1389 РКТГ-77524 Јовановић Мара Рада 1880 Беркасово Беркасово детаљније информације
1390 РКТГ-77548 Јовановић Бошко Срета 1897 Беркасово Беркасово детаљније информације
1391 РКТГ-77550 Јовановић Милош Срета 1895 Свилош Свилош детаљније информације
1392 РКТГ-77552 Јовановић Бошко Станко 1896 Свилош Свилош детаљније информације
1393 РКТГ-77553 Јовановић Здравко Станко 1889 Свилош Свилош детаљније информације
1394 РКТГ-77554 Јовановић Иван Станко 1919 Свилош Свилош детаљније информације
1395 РКТГ-77556 Јовановић Жарко Станко 1903 Свилош Свилош детаљније информације
1396 РКТГ-77593 Копчалић Драгутин 1906 Моровић Моровић детаљније информације
1397 РКТГ-77595 Коларић Петар Тома 1901 Моровић Моровић детаљније информације
1398 РКТГ-77597 Коларевић Петар 1882 Моровић Моровић детаљније информације
1399 РКТГ-77599 Кошарчић Миладин 1907 Моровић Моровић детаљније информације
1400 РКТГ-77602 Копчалић Стојан 1924 Моровић Моровић детаљније информације
1401 РКТГ-77604 Константиновић Љубица 1907 Моровић Моровић детаљније информације
1402 РКТГ-77605 Копчалић Пера 1890 Моровић Моровић детаљније информације
1403 РКТГ-77608 Копчалић Иванка 1917 Моровић Моровић детаљније информације
1404 РКТГ-77609 Копчалић Петар 1881 Моровић Моровић детаљније информације
1405 РКТГ-77612 Константиновић Милан 1882 Моровић Моровић детаљније информације
1406 РКТГ-77614 Константиновић Паја 1904 Моровић Моровић детаљније информације
1407 РКТГ-77616 Копчалић Божидар 1937 Моровић Моровић детаљније информације
1408 РКТГ-77618 Копчалић Иванка 1890 Моровић Моровић детаљније информације
1409 РКТГ-77619 Копчалић Жарко 1934 Моровић Моровић детаљније информације
1410 РКТГ-77620 Кекић Бора Стеван 1920 Шид Шид детаљније информације
1411 РКТГ-77621 Копчалић Стоја 1936 Моровић Моровић детаљније информације
1412 РКТГ-77622 Копчалић Миленко 1939 Моровић Моровић детаљније информације
1413 РКТГ-77623 Копчалић Марко 1896 Моровић Моровић детаљније информације
1414 РКТГ-77624 Копчалић Манда 1900 Моровић Моровић детаљније информације
1415 РКТГ-77625 Капетановић Тоја 1920 Моровић Моровић детаљније информације
1416 РКТГ-77626 Копчалић Ленка 1911 Моровић Моровић детаљније информације
1417 РКТГ-77628 Копчалић Лазар 1938 Моровић Моровић детаљније информације
1418 РКТГ-77629 Копчалић Живка 1886 Моровић Моровић детаљније информације
1419 РКТГ-77630 Ковачевић Јелена Лазар 1899 Моровић Моровић детаљније информације
1420 РКТГ-77631 Ковачевић Никола Лазар 1898 Шид Шид детаљније информације
1421 РКТГ-77632 Ковачевић Марија Крста 1907 Шид Шид детаљније информације
1422 РКТГ-77633 Капетановић Ангелина 1920 Моровић Моровић детаљније информације
1423 РКТГ-77661 Ковачевић Крста А 1899 Шид Шид детаљније информације
1424 РКТГ-77670 Крђић Станко Владимир 1918 Шид Шид детаљније информације
1425 РКТГ-77676 Кузмић Милорад Мита 1921 Шид Шид детаљније информације
1426 РКТГ-77678 Кутларевић Стеван Светозар 1892 Шид Шид детаљније информације
1427 РКТГ-77688 Куљанчић Дионисије Лаза 1912 Шид Шид детаљније информације
1428 РКТГ-77693 Куљанчић Радивој Сава 1922 Шид Шид детаљније информације
1429 РКТГ-77700 Куљанчић Сава Ненад 1893 Шид Шид детаљније информације
1430 РКТГ-77711 Киш Ђура Павле 1922 Шид Шид детаљније информације
1431 РКТГ-77715 Конск Јова 1918 Шид Шид детаљније информације
1432 РКТГ-77716 Котларевић Димитрије Светозар 1898 Шид Шид детаљније информације
1433 РКТГ-77717 Коловић Богдан 1905 Шид Шид детаљније информације
1434 РКТГ-77719 Крњач Јанко Ђура 1912 Шид Шид детаљније информације
1435 РКТГ-77720 Кротић Крста Панта 1912 Шид Шид детаљније информације
1436 РКТГ-77721 Кротић Владо Живан 1896 Шид Шид детаљније информације
1437 РКТГ-77722 Кулишић Љубомир 1903 Шид Шид детаљније информације
1438 РКТГ-77737 Јовичић Илија Стеван 1883 Шид Шид детаљније информације
1439 РКТГ-77738 Јовичић Митар Стеван 1880 Шид Шид детаљније информације
1440 РКТГ-77739 Јовичић Стојан Стева 1895 Шид Шид детаљније информације
1441 РКТГ-77740 Јовковић Светислав Младен 1909 Јамена Шид детаљније информације
1442 РКТГ-77745 Кркач Марко Ђура 1914 Шид Шид детаљније информације
1443 РКТГ-77747 Котарац Милорад Стеван 1914 Шид Шид детаљније информације
1444 РКТГ-77748 Коички Јован Игњат 1917 Шид Шид детаљније информације
1445 РКТГ-77751 Јомошик Марија 1880 Шид Шид детаљније информације
1446 РКТГ-77752 Јомошик Јанко Иван 1874 Јамена Јамена детаљније информације
1447 РКТГ-77753 Јомошик Андрија Јанко 1900 Јамена Јамена детаљније информације
1448 РКТГ-77766 Кашки Миливој 1901 Шид Шид детаљније информације
1449 РКТГ-77768 Јуранић Јосип Фрања 1886 Шид Шид детаљније информације
1450 РКТГ-77770 Јуришић Дејан Велимир 1891 Шид Шид детаљније информације
1451 РКТГ-77771 Кордић Остоја Сава 1902 Шид Шид детаљније информације
1452 РКТГ-77774 Коички Светислав 1913 Шид Шид детаљније информације
1453 РКТГ-77955 Клину Иван 1911 Шид Шид детаљније информације
1454 РКТГ-77956 Коички Миливој Петар 1899 Шид Шид детаљније информације
1455 РКТГ-77959 Кишицки Ружа 1904 Шид Шид детаљније информације
1456 РКТГ-77962 Коларић Душан Миливој 1898 Шид Шид детаљније информације
1457 РКТГ-77964 Коларић Богдан Миливој 1907 Шид Шид детаљније информације
1458 РКТГ-77966 Коларић Владимир Душан 1942 Шид Шид детаљније информације
1459 РКТГ-77967 Ковинчић Влада Шид Шид детаљније информације
1460 РКТГ-77968 Ковинчић Илија Чеда 1878 Шид Шид детаљније информације
1461 РКТГ-77969 Керешевић Никола Младен 1874 Шид Шид детаљније информације
1462 РКТГ-77970 Крстић Мара Паја 1904 Шид Шид детаљније информације
1463 РКТГ-78334 Јовичић Василије Стеван 1905 Адашевци Адашевци детаљније информације
1464 РКТГ-78335 Јијић Бранко Станко 1903 Адашевци Адашевци детаљније информације
1465 РКТГ-78336 Јелесин Петар 1908 Адашевци Адашевци детаљније информације
1466 РКТГ-78412 Клајн Јосип 1882 Шид Шид детаљније информације
1467 РКТГ-78413 Клајн Едита 1912 Шид Шид детаљније информације
1468 РКТГ-78414 Клајн Јошка 1917 Шид Шид детаљније информације
1469 РКТГ-78415 Клајн Решид 1916 Шид Шид детаљније информације
1470 РКТГ-78416 Клајн Марица 1938 Шид Шид детаљније информације
1471 РКТГ-78417 Клајн Регина 1916 Шид Шид детаљније информације
1472 РКТГ-78418 Клајн Лазар 1910 Шид Шид детаљније информације
1473 РКТГ-78441 Клајн Ладислав Леополд 1914 А -непознато Шид детаљније информације
1474 РКТГ-78443 Конрад Драгутин Иван 1901 А -непознато Шид детаљније информације
1475 РКТГ-78444 Клајн 1912 А -непознато Шид детаљније информације
1476 РКТГ-78445 Клајн Јосип Леополд 1912 Шид Шид детаљније информације
1477 РКТГ-78451 Клајн Леополд Самуел 1882 Шид Шид детаљније информације
1478 РКТГ-78473 Лукић Катица Раде 1915 Адашевци Адашевци детаљније информације
1479 РКТГ-78482 Лаћарац Стеван Нестор 1883 Кувеждин Бачинци детаљније информације
1480 РКТГ-78483 Лаћарац Сава Стеван 1927 Бачинци Бачинци детаљније информације
1481 РКТГ-78484 Лазаров Милица Данило 1873 Бачинци Бачинци детаљније информације
1482 РКТГ-78485 Лазаров Александар Влајко 1911 Бачија Бачинци детаљније информације
1483 РКТГ-78486 Лукић Мирко Урош 1898 Илинци Илинци детаљније информације
1484 РКТГ-78487 Лукић Душан Мирко 1922 Илинци Илинци детаљније информације
1485 РКТГ-78488 Лукић Десимир Мирко 1921 Илинци Илинци детаљније информације
1486 РКТГ-78489 Лемаић Рођа Илија 1870 Илинци Илинци детаљније информације
1487 РКТГ-78490 Лалић Никола 1905 Илинци Илинци детаљније информације
1488 РКТГ-78501 Леополд Хан 1898 Љуба Љуба детаљније информације
1489 РКТГ-78502 Лустиг Мира Десидер 1922 Ердевик Ердевик детаљније информације
1490 РКТГ-78526 Лазић Стана Јелечко 1885 Вашица Вашица детаљније информације
1491 РКТГ-78527 Лукић Стојан Раде 1913 Привина Глава Привина Глава детаљније информације
1492 РКТГ-78596 Лозјанин Сава Душан 1904 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
1493 РКТГ-78597 Лозјанин Милован Живан 1917 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
1494 РКТГ-78598 Лозонтић Живан 1909 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
1495 РКТГ-78599 Лозонтић Недељко 1898 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
1496 РКТГ-78600 Лозјанин Лазар Душан 1923 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
1497 РКТГ-78601 Лозјанин Живан Милинко 1896 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
1498 РКТГ-78602 Лозјанин Урош Мирко 1900 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
1499 РКТГ-78603 Лозјанин Стеван Радован 1895 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
1500 РКТГ-78604 Лозјанин Станко Милорад 1923 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
1501 РКТГ-78605 Лозјанин Славко Живан 1913 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
1502 РКТГ-78607 Лозјанин Петар Стеван 1924 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
1503 РКТГ-78608 Лозјанин Петар Сава 1924 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
1504 РКТГ-78609 Лађеновић Драгољуб Стеван 1914 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
1505 РКТГ-78610 Лозјанин Милош Радован 1914 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
1506 РКТГ-78611 Лозјанин Маринко Гавра 1897 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
1507 РКТГ-78612 Лозјанин Лазар Бранко 1923 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
1508 РКТГ-78613 Лозјанин Иван Радован 1904 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
1509 РКТГ-78614 Лозјанин Гавра Цветин 1916 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
1510 РКТГ-78615 Лозјанин Душан Цветин 1919 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
1511 РКТГ-78616 Лозјанин Цветин Илија 1923 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
1512 РКТГ-78617 Лозјанин Бранко Душан 1898 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
1513 РКТГ-78618 Личанин Милица 1917 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
1514 РКТГ-78619 Лађеновић Велимир Тодор 1886 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
1515 РКТГ-78620 Лозјанин Радивој Стеван 1921 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
1516 РКТГ-78642 Лончаревић Стева 1893 Бингула Бингула детаљније информације
1517 РКТГ-78659 Лучић Мара Милан 1908 Моровић Моровић детаљније информације
1518 РКТГ-78662 Лукић Милош Паја 1892 Моровић Моровић детаљније информације
1519 РКТГ-78663 Лукић Катица 1912 Моровић Моровић детаљније информације
1520 РКТГ-78664 Лазаревић Цветана Кристофор 1898 Шид Шид детаљније информације
1521 РКТГ-78665 Лазаревић Наталија Кристофор 1894 Шид Шид детаљније информације
1522 РКТГ-78667 Лукић Катица Раде 1915 Моровић Моровић детаљније информације
1523 РКТГ-78668 Лучић Јосип Адам 1896 Моровић Моровић детаљније информације
1524 РКТГ-78669 Лаћарац Филип 1918 Моровић Моровић детаљније информације
1525 РКТГ-78670 Лазаревић Александра Радован 1876 Шид Шид детаљније информације
1526 РКТГ-78671 Лукић Смиља 1913 Моровић Моровић детаљније информације
1527 РКТГ-78672 Лојзанин Милорад Милош 1899 Моровић Моровић детаљније информације
1528 РКТГ-78673 Лилић Радивој Влајко 1900 Моровић Јамена детаљније информације
1529 РКТГ-78674 Лавић Димитрије Тодор 1890 Шид Шид детаљније информације
1530 РКТГ-78675 Лазић Гавран 1923 Шид шид детаљније информације
1531 РКТГ-78676 Лукачевић Ферда Рема 1897 Шид Шид детаљније информације
1532 РКТГ-78680 Луцић Паја Илија 1890 Моровић Моровић детаљније информације
1533 РКТГ-78681 Лукић Јанко Јосип 1917 Шид Шид детаљније информације
1534 РКТГ-78688 Лебл Карнез 1900 Шид Шид детаљније информације
1535 РКТГ-78689 Лебл Мирко 1932 Шид Шид детаљније информације
1536 РКТГ-78690 Лебл Шоша 1936 Шид Шид детаљније информације
1537 РКТГ-78691 Леви Давид 1887 Шид Шид детаљније информације
1538 РКТГ-78692 Лузбина Јена 1911 Шид Шид детаљније информације
1539 РКТГ-78693 Лебл Конела 1907 Шид Шид детаљније информације
1540 РКТГ-78694 Леополд Мишка 1914 Шид Шид детаљније информације
1541 РКТГ-78743 Лебл Облика 1902 Шид Шид детаљније информације
1542 РКТГ-78755 Крстмина Јошка 1920 Шид Шид детаљније информације
1543 РКТГ-78795 Клајн Лаца 1890 Шид Шид детаљније информације
1544 РКТГ-78797 Клајн Солен 1941 Шид Шид детаљније информације
1545 РКТГ-78875 Ковачевић Сава Пера 1914 Беркасово Беркасово детаљније информације
1546 РКТГ-78894 Којић Тоеодор Светозар 1920 Беркасово Беркасово детаљније информације
1547 РКТГ-78899 Кокаров Србислав Ђура 1924 Беркасово Беркасово детаљније информације
1548 РКТГ-78912 Колесар Митар Јанко 1921 Беркасово Беркасово детаљније информације
1549 РКТГ-78917 Колода Јанко Геза 1884 Беркасово Беркасово детаљније информације
1550 РКТГ-78999 Кнежевић Лазар 1909 Јамена Јамена детаљније информације
1551 РКТГ-79003 Кузмановић Милош Ђока 1890 Ердевик Ердевик детаљније информације
1552 РКТГ-79004 Корић Стеван Љубоја 1890 Јамена Јамена детаљније информације
1553 РКТГ-79005 Кеча Лазар 1886 Јамена Јамена детаљније информације
1554 РКТГ-79006 Кеча Дрена 1890 Јелашница јемен детаљније информације
1555 РКТГ-79007 Корон Лазар Танасије 1904 Ердевик Ердевик детаљније информације
1556 РКТГ-79008 Козић Никола Љубомир 1906 Ердевик Ердевик детаљније информације
1557 РКТГ-79011 Котарац Милорад Стева 1914 Ердевик Ердевик детаљније информације
1558 РКТГ-79012 Кузмановић Лазар Пера 1900 Ердевик Ердевик детаљније информације
1559 РКТГ-79014 Кнежевић Катица 1916 Јамена Јамена детаљније информације
1560 РКТГ-79015 Кашански Никола Петар 1912 Јамена Јамена детаљније информације
1561 РКТГ-79021 Котарлић Мика 1924 Беркасово Беркасово детаљније информације
1562 РКТГ-79045 Кузмановић Кузман Милован 1889 Јамена Јамена детаљније информације
1563 РКТГ-79047 Кузмановић Светозар Милован 1893 Јамена Јамена детаљније информације
1564 РКТГ-79049 Кунчак Стјепан 1895 Јамена Јамена детаљније информације
1565 РКТГ-79053 Кунчак Мишко 1887 Јамена Јамена детаљније информације
1566 РКТГ-79056 Кошарчић Катица М. 1910 Јамена Јамена детаљније информације
1567 РКТГ-79059 Корић Петар Стеван 1911 Јамена Јамена детаљније информације
1568 РКТГ-79061 Кунчика Мара 1919 Ердевик Ердевик детаљније информације
1569 РКТГ-79074 Кирјоковић Владислав Обрад 1909 Ердевик Ердевик детаљније информације
1570 РКТГ-79075 Лаћарац Даница 1895 Ердевик Ердевик детаљније информације
1571 РКТГ-79079 Лазић Ђорђе Лука 1922 Јамена Јамена детаљније информације
1572 РКТГ-79080 Лемајић Сава Сима 1900 Ердевик Ердевик детаљније информације
1573 РКТГ-79081 Кичиња Мариа-Марка Јозеф 1923 Ердевик Ердевик детаљније информације
1574 РКТГ-79083 Котарац Јелена Матија 1875 Ердевик Ердевик детаљније информације
1575 РКТГ-79085 Лемајић Влајко Обрад 1915 Јамена Јамена детаљније информације
1576 РКТГ-79088 Лазић Ружа С. 1905 Јамена Јамена детаљније информације
1577 РКТГ-79089 Лазић Миливој Трифун 1881 Јамена Јамена детаљније информације
1578 РКТГ-79090 Лазић Трифун Владимир 1897 Јамена Јамена детаљније информације
1579 РКТГ-79091 Корић Спасоје Радован 1879 Јамена Јамена детаљније информације
1580 РКТГ-79092 Лемајић Душан Павле 1881 Шид Јамена детаљније информације
1581 РКТГ-79093 Лемајић Обрад Павле 1883 Јамена Јамена детаљније информације
1582 РКТГ-79094 Лемајић Ђока Станко 1893 Јамена Јамена детаљније информације
1583 РКТГ-79096 Лемајић Стојанка 1909 Јамена Јамена детаљније информације
1584 РКТГ-79099 Лилић Момчило Радивој 1926 Јамена Јамена детаљније информације
1585 РКТГ-79101 Лаврња Милош Т. 1892 Јамена Јамена детаљније информације
1586 РКТГ-79102 Лукшић Мара 1890 Јамена Јамена детаљније информације
1587 РКТГ-79103 Лукшић Марко 1885 Јамена Јамена детаљније информације
1588 РКТГ-79107 Лемајић Славко Обрад 1901 Јамена Јамена детаљније информације
1589 РКТГ-79125 Кнежевић Љубиша Н. 1936 Јамена Јамена детаљније информације
1590 РКТГ-79126 Кокановић Милорад Лазар 1912 Јамена Јамена детаљније информације
1591 РКТГ-79127 Кокановић Стеван 1894 Јамена Јамена детаљније информације
1592 РКТГ-79128 Којић Стеван 1890 Јамена Јамена детаљније информације
1593 РКТГ-79129 Којић Петар 1910 Јамена Јамена детаљније информације
1594 РКТГ-79178 Крстић Милан Војин 1903 Беркасово Беркасово детаљније информације
1595 РКТГ-79213 Кнежевић Митар Стева 1922 Јамена Јамена детаљније информације
1596 РКТГ-79214 Кнежевић Зорка 1900 Јамена Јамена детаљније информације
1597 РКТГ-79215 Кнежевић Вида 1928 Јамена Јамена детаљније информације
1598 РКТГ-79216 Кнежевић Шана 1898 Јамена Јамена детаљније информације
1599 РКТГ-79217 Кнежевић Славко 1905 Јамена Јамена детаљније информације
1600 РКТГ-79218 Кнежевић Сеја 1888 Јамена Јамена детаљније информације
1601 РКТГ-79219 Кнежевић Никола 1922 Јамена Јамена детаљније информације
1602 РКТГ-79220 Кнежевић Нада 1938 Јамена Јамена детаљније информације
1603 РКТГ-79221 Косковић Ђорђе Вељко 1910 Јамена Јамена детаљније информације
1604 РКТГ-79222 Кнежевић Маринко Ч. 1902 Јамена Јамена детаљније информације
1605 РКТГ-79223 Кошарчић Миладин Ђорђе 1908 Јамена Јамена детаљније информације
1606 РКТГ-79225 Кнежевић Лала 1925 Јамена Јамена детаљније информације
1607 РКТГ-79227 Кнежевић Јован М. 1925 Јамена Јамена детаљније информације
1608 РКТГ-79229 Кнежевић Јоца 1899 Јамена Јамена детаљније информације
1609 РКТГ-79230 Кнежевић Дака 1894 Јамена Јамена детаљније информације
1610 РКТГ-79231 Кнежевић Цвета 1898 Јамена Јамена детаљније информације
1611 РКТГ-79232 Кнежевић Будимир 1930 Јамена Јамена детаљније информације
1612 РКТГ-79233 Кнежевић Бранка 1940 Јамена Јамена детаљније информације
1613 РКТГ-79234 Катаринић Лука Иван 1919 Јамена Јамена детаљније информације
1614 РКТГ-79235 Катаринић Иван Ђура 1892 Јамена Јамена детаљније информације
1615 РКТГ-79236 Кашански Станко С. 1888 Јамена Јамена детаљније информације
1616 РКТГ-79238 Кнежевић Митар Р. 1915 Јамена Јамена детаљније информације
1617 РКТГ-79239 Ковачевић Славко Груја 1924 Јамена Јамена детаљније информације
1618 РКТГ-79240 Ковачевић Смиља М. 1905 Јамена Јамена детаљније информације
1619 РКТГ-79241 Ковачевић Стеван Живан 1883 Јамена Јамена детаљније информације
1620 РКТГ-79242 Ковачевић Милан Дамјан 1896 Јамена Јамена детаљније информације
1621 РКТГ-79243 Ковачевић Зорка Тома 1891 Јамена Јамена детаљније информације
1622 РКТГ-79244 Ковачевић Лазар Дамјан 1890 Јамена Јамена детаљније информације
1623 РКТГ-79245 Ковачевић Здравко 1899 Јамена Јамена детаљније информације
1624 РКТГ-79246 Ковачевић Стеван Панта 1878 Јамена Јамена детаљније информације
1625 РКТГ-79247 Ковачевић Славко С. 1903 Јамена Јамена детаљније информације
1626 РКТГ-79248 Кошарчић Душан Ђорђе 1894 Јамена Јамена детаљније информације
1627 РКТГ-79249 Ковачевић Милена Лазар 1923 Јамена Јамена детаљније информације
1628 РКТГ-79250 Колар Славица С. 1923 Јамена Јамена детаљније информације
1629 РКТГ-79251 Кошарчић Станко П. 1888 Јамена Јамена детаљније информације
1630 РКТГ-79252 Кошански Илија 1918 Јамена Јамена детаљније информације
1631 РКТГ-79253 Ковачевић Бошко Груја 1912 Јамена Јамена детаљније информације
1632 РКТГ-79254 Ковачевић Лазар Г. 1915 Јамена Јамена детаљније информације
1633 РКТГ-79255 Ковачевић Милорад Л. 1911 Јамена Јамена детаљније информације
1634 РКТГ-79256 Ковачевић Милован 1901 Јамена Јамена детаљније информације
1635 РКТГ-79257 Ковачевић Павле 1928 Јамена Јамена детаљније информације
1636 РКТГ-79258 Ковачевић Рајко 1913 Јамена Јамена детаљније информације
1637 РКТГ-79259 Ковачевић Грујо Милан 1888 Јамена Јамена детаљније информације
1638 РКТГ-79328 Лугоња Слободан Ђорђе 1943 Беркасово Беркасово детаљније информације
1639 РКТГ-79391 Маливук Никола 1901 Моловин Моловин детаљније информације
1640 РКТГ-79405 Маришчевић Иван Павле 1920 Гибарац Гибарац детаљније информације
1641 РКТГ-79414 Мијатовић Сока Јова 1904 Моловин Моловин детаљније информације
1642 РКТГ-79415 Милић Раде Љуба 1914 Гибарац Гибарац детаљније информације
1643 РКТГ-79422 Миличић Анка Дамјан 1902 Гибарац Гибарац детаљније информације
1644 РКТГ-79423 Миличић Раде Љубомир 1916 Гибарац Гибарац детаљније информације
1645 РКТГ-79428 Милутиновић Тодор Стево 1897 Моловин Моловин детаљније информације
1646 РКТГ-79431 Митрић Милица Мија 1906 Кукујевци Кукујевци детаљније информације
1647 РКТГ-79432 Митровић Марица 1931 Гибарац Гибарац детаљније информације
1648 РКТГ-79435 Молдановић Цветин 1911 Кукујевци Кукујевци детаљније информације
1649 РКТГ-79437 Мутавчић Марица Илија 1926 Гибарац Гибарац детаљније информације
1650 РКТГ-79849 Мајер Тереза 1903 Шид Шид детаљније информације
1651 РКТГ-79862 Мале Елза 1887 Шид Шид детаљније информације
1652 РКТГ-79871 Малешевић Тодор 1901 Илинци Илинци детаљније информације
1653 РКТГ-80127 Малц Саламон 1880 Шид Шид детаљније информације
1654 РКТГ-80128 Малц Сашка Матилда 1930 Шид Шид детаљније информације
1655 РКТГ-80129 Маљик Митар Иван 1920 Јамена Јамена детаљније информације
1656 РКТГ-80130 Маљик Илија П. 1907 Јамена Јамена детаљније информације
1657 РКТГ-80135 Ман Балмон 1880 Шид Шид детаљније информације
1658 РКТГ-80136 Ман Роза 1910 Шид Шид детаљније информације
1659 РКТГ-80142 Мандић Илија Р. 1908 Јамена Јамена детаљније информације
1660 РКТГ-80143 Мандић Ђока Раде 1905 Јамена Јамена детаљније информације
1661 РКТГ-80178 Марјановић Маријан 1915 Јамена Јамена детаљније информације
1662 РКТГ-80181 Марканов Драго Живан 1901 Бингула Бингула детаљније информације
1663 РКТГ-80190 Марковић Љубица Влада 1924 Илинци Илинци детаљније информације
1664 РКТГ-80275 Марковић Никола Живојин 1906 Илинци Илинци детаљније информације
1665 РКТГ-80282 Марковић Милан Јоца 1907 Илинци Илинци детаљније информације
1666 РКТГ-80369 Марлонт Хента 1921 Шид Шид детаљније информације
1667 РКТГ-80794 Мацко Ђура 1892 Бингула Бингула детаљније информације
1668 РКТГ-81695 Мидановић Илија 1907 Јамена Јамена детаљније информације
1669 РКТГ-81760 Милановић Соња 1879 Батровци Батровци детаљније информације
1670 РКТГ-81881 Миливојевић Здравко Васа 1930 Бачинци Бачинци детаљније информације
1671 РКТГ-81882 Миливојевић Милан Живан 1885 Јамена Јамена детаљније информације
1672 РКТГ-82121 Милинковић Иван Цветин 1894 Јамена Јамена детаљније информације
1673 РКТГ-82124 Милинковић Миле Цветин 1898 Јамена Јамена детаљније информације
1674 РКТГ-82194 Милисавац Јулка 1881 Батровци Батровци детаљније информације
1675 РКТГ-82208 Милисавац Душан Владимир 1890 Батровци Батровци детаљније информације
1676 РКТГ-82215 Милисавац Сава Душан 1905 Батровци Батровци детаљније информације
1677 РКТГ-82265 Милисавац Ђорђе Сава 1863 Батровци Батровци детаљније информације
1678 РКТГ-82266 Милисавац Радивој Урош 1925 Батровци Батровци детаљније информације
1679 РКТГ-82270 Милић Милева 1888 Јамена Јамена детаљније информације
1680 РКТГ-82298 Миловановић Ангелина Жика 1877 Илинци Илинци детаљније информације
1681 РКТГ-82639 Милосављевић Вукица Пера 1921 Батровци Батровци детаљније информације
1682 РКТГ-82642 Милосављевић Милена Пера 1924 Батровци Батровци детаљније информације
1683 РКТГ-82644 Милошевић Ђока Ђурица 1880 Бингула Бингула детаљније информације
1684 РКТГ-82771 Милошевић Стева Ђока 1913 Бингула Бингула детаљније информације
1685 РКТГ-82777 Милошевић Живан Урош 1902 Бингула Бингула детаљније информације
1686 РКТГ-82810 Михајловић Јован 1885 Јамена Јамена детаљније информације
1687 РКТГ-82866 Рајшић Жика Адашевци Адашевци детаљније информације
1688 РКТГ-82867 Рајшић Станко Рада 1882 Адашевци Адашевци детаљније информације
1689 РКТГ-82868 Ракић Богдан Веца 1890 Бачинци Бачинци детаљније информације
1690 РКТГ-82869 Ракић Бранко Пера 1918 Бачинци Бачинци детаљније информације
1691 РКТГ-82958 Роман Стеван Ферко 1885 Бачинци Бачинци детаљније информације
1692 РКТГ-82976 Савић Недељко Лазар 1919 Батровци Батровци детаљније информације
1693 РКТГ-82978 Савић Прока Лазар 1919 Батровци Батровци детаљније информације
1694 РКТГ-82990 Салашки Божидар Крста 1911 Бачинци Бачинци детаљније информације
1695 РКТГ-83001 Сарафољанин Коста Стева 1884 Сегедин Батровци детаљније информације
1696 РКТГ-83015 Серјак Марко Иван 1903 Батровци Батровци детаљније информације
1697 РКТГ-83024 Смиљанић Ђура Павле 1913 Адашевци Адашевци детаљније информације
1698 РКТГ-83075 Митровић Ангелина 1903 Батровци Батровци детаљније информације
1699 РКТГ-83076 Митровић Аница 1911 Батровци Батровци детаљније информације
1700 РКТГ-83077 Митровић Бела 1913 Батровци Батровци детаљније информације
1701 РКТГ-83078 Митровић Драга 1886 Батровци Батровци детаљније информације
1702 РКТГ-83079 Митровић Ђока 1915 Батровци Батровци детаљније информације
1703 РКТГ-83080 Митровић Зора 1919 Батровци Батровци детаљније информације
1704 РКТГ-83081 Митровић Јелка 1915 Батровци Батровци детаљније информације
1705 РКТГ-83082 Митровић Сока 1879 Батровци Батровци детаљније информације
1706 РКТГ-83083 Митровић Јован Благоје 1883 Илинци Илинци детаљније информације
1707 РКТГ-83084 Милинковић Цветин 1899 Адашевци Адашевци детаљније информације
1708 РКТГ-83085 Митровић Флора Благоје 1902 А -непознато Батровци детаљније информације
1709 РКТГ-83086 Милић Сава 1882 Адашевци Адашевци детаљније информације
1710 РКТГ-83087 Митровић Стева Глиша 1929 Батровци Батровци детаљније информације
1711 РКТГ-83088 Митровић Никола Иван 1904 Илинци Илинци детаљније информације
1712 РКТГ-83089 Митровић Јован Јован 1881 Батровци Батровци детаљније информације
1713 РКТГ-83090 Митровић Милан Јован 1922 Батровци Батровци детаљније информације
1714 РКТГ-83091 Митровић Цветин Јован 1910 Батровци Батровци детаљније информације
1715 РКТГ-83092 Митровић Бојана Јова 1901 Батровци Батровци детаљније информације
1716 РКТГ-83093 Митровић Сава Јова 1900 Батровци Батровци детаљније информације
1717 РКТГ-83094 Митровић Миливој М. 1911 Јамена Јамена детаљније информације
1718 РКТГ-83095 Митровић Георгије Милан 1900 Батровци Батровци детаљније информације
1719 РКТГ-83096 Митровић Милан Милан 1888 Батровци Батровци детаљније информације
1720 РКТГ-83097 Митровић Раде Милан 1915 Батровци Батровци детаљније информације
1721 РКТГ-83098 Митровић Влада Миленко 1910 Батровци Батровци детаљније информације
1722 РКТГ-83100 Митровић Глигорије Милош 1900 Батровци Батровци детаљније информације
1723 РКТГ-83101 Милутиновић Јован Алинпије 1897 Адашевци Адашевци детаљније информације
1724 РКТГ-83102 Митровић Лепосава Милоша Милана 1911 Батровци Батровци детаљније информације
1725 РКТГ-83103 Митровић Васа Никола 1933 Батровци Батровци детаљније информације
1726 РКТГ-83104 Митровић Душица Никола 1926 Батровци Батровци детаљније информације
1727 РКТГ-83107 Митровић Љубица Паја 1917 Батровци Батровци детаљније информације
1728 РКТГ-83108 Митровић Маринко С. 1888 Јамена Јамена детаљније информације
1729 РКТГ-83109 Милинковић Раде Милован 1923 Адашевци Адашевци детаљније информације
1730 РКТГ-83110 Митровић Мирко С. 1890 Јамена Јамена детаљније информације
1731 РКТГ-83111 Митровић Соња Сава 1900 Батровци Батровци детаљније информације
1732 РКТГ-83112 Митровић Душан Стеван 1915 Батровци Батровци детаљније информације
1733 РКТГ-83114 Митровић Дана Стева 1934 Батровци Батровци детаљније информације
1734 РКТГ-83115 Митровић Јула Стева 1940 Батровци Батровци детаљније информације
1735 РКТГ-83117 Митровић Коста Стева 1917 Батровци Батровци детаљније информације
1736 РКТГ-83118 Митровић Мика Стева 1937 Батровци Батровци детаљније информације
1737 РКТГ-83120 Митровић Благоје Цветко 1929 Батровци Батровци детаљније информације
1738 РКТГ-83122 Митровић Гина Цветко 1937 Батровци Батровци детаљније информације
1739 РКТГ-83123 Митровић Душа Цветко 1937 Батровци Батровци детаљније информације
1740 РКТГ-83124 Марић Тома 1910 Адашевци Адашевци детаљније информације
1741 РКТГ-83125 Митровић Луле Цветко 1939 Батровци Батровци детаљније информације
1742 РКТГ-83126 Митровић Миленко Цветко 1931 Батровци Батровци детаљније информације
1743 РКТГ-83132 Михајловић Сава 1925 Јамена Јамена детаљније информације
1744 РКТГ-83140 Михајловић Богдан Милован 1904 Јамена Јамена детаљније информације
1745 РКТГ-83141 Михајловић Живан Никола 1902 Јамена Јамена детаљније информације
1746 РКТГ-83142 Михајловић Иван Петар 1909 Јамена Јамена детаљније информације
1747 РКТГ-83144 Марељ Никола Вујадин 1901 Адашевци Адашевци детаљније информације
1748 РКТГ-83150 Марковић Владимир Савa 1906 Адашевци Адашевци детаљније информације
1749 РКТГ-83156 Машић Жарко Вујадин 1901 Адашевци Адашевци детаљније информације
1750 РКТГ-83161 Мишчевић Станко Никола 1880 Илинци Илинци детаљније информације
1751 РКТГ-83162 Мишчевић Војин Сава 1864 Илинци Илинци детаљније информације
1752 РКТГ-83163 Мишчевић Гаврило Станко 1901 Илинци Илинци детаљније информације
1753 РКТГ-83164 Мишчевић Даринка Урош 1901 Илинци Илинци детаљније информације
1754 РКТГ-83166 Моић Војин Трива 1886 Бачинци Бачинци детаљније информације
1755 РКТГ-83176 Молдован Богдан 1892 Јамена Јамена детаљније информације
1756 РКТГ-83183 Мон Миша 1912 Шид Шид детаљније информације
1757 РКТГ-83187 Моргенштерн Бланкица 1936 Шид Шид детаљније информације
1758 РКТГ-83188 Моргенштерн Габор 1934 Шид Шид детаљније информације
1759 РКТГ-83190 Моргенштерн Лаура 1926 Шид Шид детаљније информације
1760 РКТГ-83191 Моргенштерн Ленка 1892 Шид Шид детаљније информације
1761 РКТГ-83192 Моргенштерн Манојло 1930 Шид Шид детаљније информације
1762 РКТГ-83194 Моргенштерн Рајко 1932 Шид Шид детаљније информације
1763 РКТГ-83195 Моргенштерн Филип 1887 Шид Шид детаљније информације
1764 РКТГ-83196 Моргенштерн Хермина 1930 Шид Шид детаљније информације
1765 РКТГ-83204 Моховац Дана Рајко 1922 Јамена Јамена детаљније информације
1766 РКТГ-83205 Моцка Јанко Сам 1913 Биновац Бингула детаљније информације
1767 РКТГ-83217 Машић Милош Вујадин 1904 Адашевци Адашевци детаљније информације
1768 РКТГ-83218 Маовац Љубомир 1901 Адашевци Адашевци детаљније информације
1769 РКТГ-83219 Миљеновић Срето Богдан 1915 Адашевци Адашевци детаљније информације
1770 РКТГ-83220 Молдовановић Војин 1908 Адашевци Адашевци детаљније информације
1771 РКТГ-83221 Молдовановић Цветин 1902 Адашевци Адашевци детаљније информације
1772 РКТГ-83233 Миљеновић Софија-Сока Радован 1884 Адашевци Адашевци детаљније информације
1773 РКТГ-83234 Миљеновић Милован Богдан 1920 Адашевци Адашевци детаљније информације
1774 РКТГ-83235 Миљеновић Богдан Милован 1892 Адашевци Адашевци детаљније информације
1775 РКТГ-83236 Миљеновић Ђока Живан 1902 Адашевци Адашевци детаљније информације
1776 РКТГ-83237 Миљеновић Илија Сава 1898 Адашевци Адашевци детаљније информације
1777 РКТГ-83241 Милић Владимир Сава 1909 Адашевци Адашевци детаљније информације
1778 РКТГ-83303 Мошић Мирко Мита 1900 Беркасово Беркасово детаљније информације
1779 РКТГ-83304 Мишљеновић Душан Војин 1920 Беркасово Беркасово детаљније информације
1780 РКТГ-83305 Мишљеновић Сава Војин 1910 Беркасово Беркасово детаљније информације
1781 РКТГ-83306 Машић Мирко 1899 Беркасово Беркасово детаљније информације
1782 РКТГ-83382 Мавковић Стеван Божа 1929 Шид Шид детаљније информације
1783 РКТГ-83383 Магоч Ђуро Лука 1903 Шид Шид детаљније информације
1784 РКТГ-83391 Мајић Душан 1902 Шид Шид детаљније информације
1785 РКТГ-83392 Мајски Рада Новак 1922 Шид Шид детаљније информације
1786 РКТГ-83393 Маковић Зорка 1902 Моровић Моровић детаљније информације
1787 РКТГ-83411 Манојловић Душан 1907 Шид Шид детаљније информације
1788 РКТГ-83413 Маовац Душан Стева 1890 Моровић Моровић детаљније информације
1789 РКТГ-83415 Маринковић Јован 1901 Шид Шид детаљније информације
1790 РКТГ-83515 Марић Љубица 1897 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
1791 РКТГ-83516 Марић Мара 1900 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
1792 РКТГ-83518 Марић Божа Аца 1893 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
1793 РКТГ-83519 Марић Милена Божа 1915 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
1794 РКТГ-83520 Марић Мара Васа 1895 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
1795 РКТГ-83521 Марић Бошко Вељко 1923 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
1796 РКТГ-83522 Марић Славица Веца 1938 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
1797 РКТГ-83523 Марић Ружа Гавра 1912 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
1798 РКТГ-83527 Марић Милан Еветротије 1916 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
1799 РКТГ-83529 Марић Бранка Иван 1932 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
1800 РКТГ-83530 Марић Љубица Иван 1939 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
1801 РКТГ-83531 Марић Стана Иван 1924 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
1802 РКТГ-83533 Марић Јова Илија 1940 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
1803 РКТГ-83534 Марић Митар Илија 1904 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
1804 РКТГ-83535 Марић Сава Илија 1901 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
1805 РКТГ-83536 Марић Цветин Илија 1902 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
1806 РКТГ-83537 Марић Бошко Јаков 1932 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
1807 РКТГ-83542 Марић Урош Јован 1890 Лежимир Лежимир детаљније информације
1808 РКТГ-83543 Марић Гина Крста 1923 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
1809 РКТГ-83546 Марић Љубица Миленко 1933 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
1810 РКТГ-83547 Марић Милева Миленко 1929 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
1811 РКТГ-83548 Марић Жарко Митар 1929 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
1812 РКТГ-83549 Марић Жика Митар 1926 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
1813 РКТГ-83550 Марић Милена Митар 1927 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
1814 РКТГ-83551 Марић Љубица Никола 1925 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
1815 РКТГ-83552 Марић Љубица Никола 1918 Моровић Моровић детаљније информације
1816 РКТГ-83604 Марић Миленко Никола 1924 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
1817 РКТГ-83605 Марић Ђока Пера 1885 Шид Шид детаљније информације
1818 РКТГ-83606 Марић Милица Раде 1907 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
1819 РКТГ-83607 Марић Миленко Сима 1887 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
1820 РКТГ-83608 Марић Злата Станко 1936 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
1821 РКТГ-83614 Марић Мица Стеван 1915 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
1822 РКТГ-83615 Марић Цвета Стеван 1908 Моровић Моровић детаљније информације
1823 РКТГ-83617 Марић Ђока Цвеја 1909 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
1824 РКТГ-83618 Марић Раде Цвеја 1905 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
1825 РКТГ-83619 Марицки Милева Велимир 1923 Моровић Моровић детаљније информације
1826 РКТГ-83621 Марјан Ката 1918 Моровић Моровић детаљније информације
1827 РКТГ-83630 Марковић Митар 1919 Моровић Моровић детаљније информације
1828 РКТГ-83632 Марковић Младен 1888 Шид Шид детаљније информације
1829 РКТГ-83637 Николић Даница Тома 1890 Ердевик Ердевик детаљније информације
1830 РКТГ-83638 Николић Јова Милош 1919 Ердевик Ердевик детаљније информације
1831 РКТГ-83639 Николић Јула 1916 Ердевик Ердевик детаљније информације
1832 РКТГ-83640 Николић Цветко 1939 Ердевик Ердевик детаљније информације
1833 РКТГ-83641 Николић Мића 1940 Ердевик Ердевик детаљније информације
1834 РКТГ-83646 Николић Милован Јован 1908 Ердевик Ердевик детаљније информације
1835 РКТГ-83647 Николић Димитрије Пера 1885 Вашица Вашица детаљније информације
1836 РКТГ-83660 Мартинковић Ђура Моровић Моровић детаљније информације
1837 РКТГ-83661 Мартиновић Ангелина 1933 Шид Шид детаљније информације
1838 РКТГ-83662 Мартиновић Гига 1934 Шид Шид детаљније информације
1839 РКТГ-83663 Мартиновић Голуб 1929 Шид Шид детаљније информације
1840 РКТГ-83664 Мартиновић Гочуба 1923 Шид Шид детаљније информације
1841 РКТГ-83665 Мартиновић Душан 1918 Шид Шид детаљније информације
1842 РКТГ-83666 Мартиновић Ђура 1939 Шид Шид детаљније информације
1843 РКТГ-83667 Мартиновић Ђура 1905 Шид Шид детаљније информације
1844 РКТГ-83668 Мартиновић Злаја 1904 Шид Шид детаљније информације
1845 РКТГ-83669 Мартиновић Ика 1937 Шид Шид детаљније информације
1846 РКТГ-83670 Мартиновић Јела 1940 Шид Шид детаљније информације
1847 РКТГ-83671 Мартиновић Јоја 1906 Шид Шид детаљније информације
1848 РКТГ-83672 Мартиновић Јоле 1940 Шид Шид детаљније информације
1849 РКТГ-83673 Мартиновић Кика 1940 Шид Шид детаљније информације
1850 РКТГ-83674 Мартиновић Крсамиза 1923 Шид Шид детаљније информације
1851 РКТГ-83676 Мартиновић Крушуза 1923 Шид Шид детаљније информације
1852 РКТГ-83677 Мартиновић Лаза 1924 Шид Шид детаљније информације
1853 РКТГ-83678 Мартиновић Мила 1937 Шид Шид детаљније информације
1854 РКТГ-83679 Мартиновић Милинка 1934 Шид Шид детаљније информације
1855 РКТГ-83680 Мартиновић Панта 1938 Шид Шид детаљније информације
1856 РКТГ-83681 Мартиновић Пера 1932 Шид Шид детаљније информације
1857 РКТГ-83682 Мартиновић Писана 1935 Шид Шид детаљније информације
1858 РКТГ-83683 Мартиновић Софија 1933 Шид Шид детаљније информације
1859 РКТГ-83684 Мартиновић Срета Шид Шид детаљније информације
1860 РКТГ-83685 Мартиновић Треша 1917 Шид Шид детаљније информације
1861 РКТГ-83691 Новаковић Миленко Стеван 1899 Привина Глава Привина Глава детаљније информације
1862 РКТГ-83697 Нешић Милан Вељко 1905 Визић Визић детаљније информације
1863 РКТГ-83705 Николић Тома 1867 Вашица Вашица детаљније информације
1864 РКТГ-83709 Николић Марија 1924 Вашица Вашица детаљније информације
1865 РКТГ-83712 Николић Илија 1914 Вашица Вашица детаљније информације
1866 РКТГ-83713 Николић Ђука 1908 Вашица вашо детаљније информације
1867 РКТГ-83716 Николић Манојло Коста 1936 Ердевик Ердевик детаљније информације
1868 РКТГ-83721 Николић Софија 1935 Ердевик Ердевик детаљније информације
1869 РКТГ-83724 Николић Влада Коста 1922 Ердевик Ердевик детаљније информације
1870 РКТГ-83725 Николић Бошко Милош 1919 Ердевик Ердевик детаљније информације
1871 РКТГ-83728 Николић Босиљка Милош 1911 Ердевик Ердевик детаљније информације
1872 РКТГ-83731 Николић Бојана 1932 Ердевик Ердевик детаљније информације
1873 РКТГ-83733 Николић Верица Шандор 1939 Ердевик Ердевик детаљније информације
1874 РКТГ-83735 Николић Милан Јошко 1911 Ердевик Ердевик детаљније информације
1875 РКТГ-83740 Николић Јоца Коста 1923 Ердевик Ердевик детаљније информације
1876 РКТГ-83742 Николић Милан Коста 1922 Ердевик Ердевик детаљније информације
1877 РКТГ-83745 Николић Бранислав Коста 1938 Ердевик Ердевик детаљније информације
1878 РКТГ-83747 Николић Тома Коста 1940 Ердевик Ердевик детаљније информације
1879 РКТГ-83748 Николић Стеван Коста 1939 Ердевик Ердевик детаљније информације
1880 РКТГ-83749 Николић Ђула Јошка 1915 Ердевик Ердевик детаљније информације
1881 РКТГ-83751 Ноћајац Миливој Станко 1901 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
1882 РКТГ-83752 Настић Ката 1890 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
1883 РКТГ-83753 Нешић Гостава Аврам 1906 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
1884 РКТГ-83754 Нешић Ленка 1889 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
1885 РКТГ-83755 Нешић Милан Стеван 1923 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
1886 РКТГ-83756 Нешић Славко Божа 1911 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
1887 РКТГ-83757 Ноћајац Вукашин Михајло 1909 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
1888 РКТГ-83758 Носан Петар Валентин 1923 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
1889 РКТГ-83760 Настић Јован Живан 1893 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
1890 РКТГ-83810 Марушић Ђура Шид Шид детаљније информације
1891 РКТГ-83816 Матић Даница Живан 1912 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
1892 РКТГ-83817 Мауковић Влајко 1883 Шид Шид детаљније информације
1893 РКТГ-83818 Мауковић Стеван-Панта Божидар 1894 Шид Шид детаљније информације
1894 РКТГ-83819 Мауковић Ђорђе Владимир 1914 Шид Шид детаљније информације
1895 РКТГ-83820 Маховац Живка 1904 Моровић Моровић детаљније информације
1896 РКТГ-83821 Маховац Здравко 1877 Моровић Моровић детаљније информације
1897 РКТГ-83823 Маховац Смиља 1910 Моровић Моровић детаљније информације
1898 РКТГ-83824 Маховац Станко 1898 Моровић Моровић детаљније информације
1899 РКТГ-83825 Маховац Стева Велимир 1873 Моровић Моровић детаљније информације
1900 РКТГ-83826 Маховац Здравко Дамјан 1927 Моровић Моровић детаљније информације
1901 РКТГ-83827 Маховац Живан Ђока 1895 Моровић Моровић детаљније информације
1902 РКТГ-83828 Маховац Станија Живко 1904 Моровић Моровић детаљније информације
1903 РКТГ-83829 Маховац Зора Љубоје 1902 Моровић Моровић детаљније информације
1904 РКТГ-83830 Маховац Дана Рајко 1921 Моровић Моровић детаљније информације
1905 РКТГ-83831 Маховац Дамјан Стојан 1910 Моровић Моровић детаљније информације
1906 РКТГ-83841 Медић Стева Шид Шид детаљније информације
1907 РКТГ-83859 Николић Луле 1941 Шид шид детаљније информације
1908 РКТГ-83860 Николић Шумејка 1868 Шид Шид детаљније информације
1909 РКТГ-83861 Николић Злата 1939 Шид Шид детаљније информације
1910 РКТГ-83862 Николић Бора 1933 Шид Шид детаљније информације
1911 РКТГ-83863 Николић Драгица 1928 Шид Шид детаљније информације
1912 РКТГ-83864 Николић Драго 1938 Шид Шид детаљније информације
1913 РКТГ-83865 Ненадовић Павао 1886 Шид Шид детаљније информације
1914 РКТГ-83866 Николић Алекса 1911 Шид Шид детаљније информације
1915 РКТГ-83867 Николић Лепа 1940 Шид Шид детаљније информације
1916 РКТГ-83868 Недић Стеван Паја 1894 Шид Шид детаљније информације
1917 РКТГ-83869 Николић Баусепа 1925 Шид Шид детаљније информације
1918 РКТГ-83870 Николић Љубица 1906 Моровић Моровић детаљније информације
1919 РКТГ-83871 Николић Јела Павле 1900 Моровић Моровић детаљније информације
1920 РКТГ-83872 Николић Драга Петар 1882 Моровић Моровић детаљније информације
1921 РКТГ-83873 Ненадовић Веља Мирко 1884 Шид Шид детаљније информације
1922 РКТГ-83874 Недељков Митар Ђура 1909 Бачка Паланка Шид детаљније информације
1923 РКТГ-83876 Недељков Ђура-Георг Милош 1890 Бачка Паланка Шид детаљније информације
1924 РКТГ-83877 Нешковић Иван Љубомир 1909 Шид Шид детаљније информације
1925 РКТГ-83878 Николић Банета 1874 Шид Шид детаљније информације
1926 РКТГ-83879 Николић Бане 1871 Шид Шид детаљније информације
1927 РКТГ-83880 Николић Лела 1937 Шид Шид детаљније информације
1928 РКТГ-83885 Николић Бошко 1938 Шид Шид детаљније информације
1929 РКТГ-83886 Николић Дина 1923 Шид Шид детаљније информације
1930 РКТГ-83887 Николић Дуда 1924 Шид Шид детаљније информације
1931 РКТГ-83888 Николић Језа 1914 Шид Шид детаљније информације
1932 РКТГ-83889 Николић Јован 1910 Шид Шид детаљније информације
1933 РКТГ-83890 Николић Илија 1941 Шид Шид детаљније информације
1934 РКТГ-83891 Николић Куна 1936 Шид Шид детаљније информације
1935 РКТГ-83892 Николић Лаза 1940 Шид Шид детаљније информације
1936 РКТГ-83893 Нешковић Милан Љубомир 1904 Шид Шид детаљније информације
1937 РКТГ-83894 Настић Јован Мијат 1907 Шид Шид детаљније информације
1938 РКТГ-83896 Науковић Никола Љуба 1888 Шид Шид детаљније информације
1939 РКТГ-83908 Павловић Раде Јован 1906 Љуба Ердевик детаљније информације
1940 РКТГ-83912 Павловић Јован Петар 1885 Љуба Љуба детаљније информације
1941 РКТГ-83915 Павловић Јова Јова 1910 Љуба Љуба детаљније информације
1942 РКТГ-83920 Павловић Срета Јова 1918 Љуба Љуба детаљније информације
1943 РКТГ-83950 Његован Јован 1895 Јамена Јамена детаљније информације
1944 РКТГ-83973 Мердановић Бранко Лука 1906 Шид Шид детаљније информације
1945 РКТГ-83974 Мердановић Душан Милутин 1915 Шид Шид детаљније информације
1946 РКТГ-83978 Мијатовић Миливој 1910 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
1947 РКТГ-83979 Мијатовић Милица 1933 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
1948 РКТГ-83980 Мијатовић Радмила 1915 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
1949 РКТГ-83981 Мијатовић Гавра Васа 1913 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
1950 РКТГ-83982 Мијатовић Милош Ђока 1899 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
1951 РКТГ-83983 Мијатовић Славко Милован 1924 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
1952 РКТГ-83985 Мијатовић Васо Стеван 1887 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
1953 РКТГ-83987 Микулчић Ивица 1921 Шид Шид детаљније информације
1954 РКТГ-83988 Миладиновић Веља 1894 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
1955 РКТГ-83989 Милак Жарко Живан 1903 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
1956 РКТГ-83991 Милановић Радован Веселин 1897 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
1957 РКТГ-83992 Милановић Милан Владимир 1924 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
1958 РКТГ-83993 Милановић Лазар Душан 1910 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
1959 РКТГ-83994 Милановић Бошко Живан 1901 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
1960 РКТГ-83995 Милановић Ђока Ива 1911 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
1961 РКТГ-83996 Милановић Бошко Мића 1901 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
1962 РКТГ-83997 Милановић Станко Михајло 1900 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
1963 РКТГ-83998 Милановић Радивој Станко 1923 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
1964 РКТГ-83999 Милашиновић Радован Војин 1903 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
1965 РКТГ-84000 Милашиновић Илија Ђура 1910 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
1966 РКТГ-84001 Милашиновић Урош Цвеја 1911 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
1967 РКТГ-84024 Милеуснић Паја 1905 Шид Шид детаљније информације
1968 РКТГ-84028 Милинковић Миливој 1907 Шид Шид детаљније информације
1969 РКТГ-84030 Милинковић Васа Ђока 1889 Шид Шид детаљније информације
1970 РКТГ-84037 Милиновић Петар 1910 Шид Шид детаљније информације
1971 РКТГ-84038 Милисавац Срета Лазар 1904 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
1972 РКТГ-84039 Милисавац Стојан Лазар 1914 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
1973 РКТГ-84040 Милисавац Јован Теодор 1905 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
1974 РКТГ-84063 Остојин Јован Митар 1922 Моловин Моловин детаљније информације
1975 РКТГ-84072 Остојин Гина Паја 1887 Моловин Моловин детаљније информације
1976 РКТГ-84073 Остојин Митар Леонтије 1882 Моловин Моловин детаљније информације
1977 РКТГ-84224 Миличевић Ангелина 1908 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
1978 РКТГ-84225 Миличевић Живко 1892 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
1979 РКТГ-84226 Миличевић Здравко 1918 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
1980 РКТГ-84227 Миличевић Љубица 1893 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
1981 РКТГ-84236 Миличевић Бошко Цветин 1926 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
1982 РКТГ-84237 Миличевић Злата Цветин 1935 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
1983 РКТГ-84238 Миличевић Милојко Цветин 1932 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
1984 РКТГ-84239 Миличевић Стеван Цветин 1929 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
1985 РКТГ-84240 Миличић Лепосава 1921 Моровић Моровић детаљније информације
1986 РКТГ-84242 Миличић Љуба 1882 Моровић Моровић детаљније информације
1987 РКТГ-84244 Миличић Љубомир 1923 Моровић Моровић детаљније информације
1988 РКТГ-84245 Миличић Нада 1938 Моровић Моровић детаљније информације
1989 РКТГ-84246 Миличић Радован 1920 Моровић Моровић детаљније информације
1990 РКТГ-84248 Миловановић Радивој 1910 Шид Шид детаљније информације
1991 РКТГ-84249 Миловановић Сава Душан 1923 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
1992 РКТГ-84254 Миловановић Ђока Милован 1915 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
1993 РКТГ-84258 Милованчев Милан 1924 Шид Шид детаљније информације
1994 РКТГ-84259 Милосављевић Борислав Јован 1904 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
1995 РКТГ-84260 Милосављевић Србислав Јован 1913 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
1996 РКТГ-84268 Миљковић Божа Миле 1908 Шид Шид детаљније информације
1997 РКТГ-84269 Миљковић Љубица Миле 1902 Шид Шид детаљније информације
1998 РКТГ-84270 Мираджић Јулка 1905 Шид Шид детаљније информације
1999 РКТГ-84271 Мираджић Косана 1903 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2000 РКТГ-84272 Мираджић Слободанка Ђока 1905 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2001 РКТГ-84273 Мираджић Милева Кузман 1900 Моровић Моровић детаљније информације
2002 РКТГ-84274 Мираджић Криста Мићан 1900 Моровић Моровић детаљније информације
2003 РКТГ-84276 Мирић Борислав Живан 1908 Шид Шид детаљније информације
2004 РКТГ-84347 Огњановић Адам Ђока 1920 Адашевци Адашевци детаљније информације
2005 РКТГ-84348 Огњановић Лазар Ђока 1922 Адашевци Адашевци детаљније информације
2006 РКТГ-84349 Огњановић Лазар Живан 1906 Адашевци Адашевци детаљније информације
2007 РКТГ-84410 Огњановић Цветин Александр 1908 Адашевци Адашевци детаљније информације
2008 РКТГ-84413 Опојевлић Анђелина Дамњан 1937 Адашевци Адашевци детаљније информације
2009 РКТГ-84415 Опојевлић Јела Дамњан 1925 Адашевци Адашевци детаљније информације
2010 РКТГ-84451 Офнер Ела Виктор 1896 А -непознато шид детаљније информације
2011 РКТГ-84462 Обрадовић Милан Марко 1891 Батровци Батровци детаљније информације
2012 РКТГ-84595 Обрад Наталија 1899 Привина Глава Привина Глава детаљније информације
2013 РКТГ-84644 Митровић Сеја 1906 Вашица Вашица детаљније информације
2014 РКТГ-84645 Мирковић Арсен 1890 Шид Шид детаљније информације
2015 РКТГ-84646 Мирковић Јован 1901 Шид Шид детаљније информације
2016 РКТГ-84647 Мирковић Јута Јаков 1902 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2017 РКТГ-84648 Миросављевић Јован Никола 1904 Шид Шид детаљније информације
2018 РКТГ-84650 Миросављевић Зора Симa 1887 Шид Шид детаљније информације
2019 РКТГ-84652 Митар Бошко Симa 1901 Шид Шид детаљније информације
2020 РКТГ-84653 Митић Светислав Игњат 1902 Шид Шид детаљније информације
2021 РКТГ-84655 Митровић Даница 1924 Моровић Моровић детаљније информације
2022 РКТГ-84657 Митровић Илија 1923 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2023 РКТГ-84658 Митровић Миша 1887 Моровић Моровић детаљније информације
2024 РКТГ-84659 Митровић Станко 1922 Моровић Моровић детаљније информације
2025 РКТГ-84660 Митровић Танасије 1925 Моровић Моровић детаљније информације
2026 РКТГ-84661 Митровић Танасије 1882 Моровић Моровић детаљније информације
2027 РКТГ-84662 Митровић Славко Душан 1921 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2028 РКТГ-84663 Митровић Душан Живан 1898 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2029 РКТГ-84664 Митровић Младен Живан 1902 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2030 РКТГ-84665 Митровић Мирко Лазар 1903 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2031 РКТГ-84666 Митровић Ђока Младен 1923 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2032 РКТГ-84667 Мићановић Саво Душан 1925 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2033 РКТГ-84668 Окановић Јован Радован 1903 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2034 РКТГ-84669 Михајловић Никола 1917 Шид Шид детаљније информације
2035 РКТГ-84670 Остојић Живка Урош 1904 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2036 РКТГ-84671 Михајловић Станко 1916 Моровић Моровић детаљније информације
2037 РКТГ-84672 Опшић Богдан Панта 1926 Моровић Моровић детаљније информације
2038 РКТГ-84674 Опшић Зорка 1870 Моровић Моровић детаљније информације
2039 РКТГ-84676 Опшић Зорка 1905 Моровић Моровић детаљније информације
2040 РКТГ-84679 Опалић Софија Мита 1868 Шид Шид детаљније информације
2041 РКТГ-84689 Михајловић Коста Тривун 1904 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2042 РКТГ-84690 Михаљевић Илија Душан 1903 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2043 РКТГ-84691 Михаљевић Миливој Душан 1912 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2044 РКТГ-84692 Михаљевић Душан Илија 1923 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2045 РКТГ-84693 Мишић Живан Лазар 1900 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2046 РКТГ-84694 Мишић Сава Лазар 1915 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2047 РКТГ-84695 Мишковић Ђока 1902 Моровић Моровић детаљније информације
2048 РКТГ-84697 Опшић Урош Милан 1909 Моровић Моровић детаљније информације
2049 РКТГ-84698 Опшић Илија Љуба 1902 Шид Шид детаљније информације
2050 РКТГ-84699 Остојић Душан 1882 Моровић Моровић детаљније информације
2051 РКТГ-84700 Обрадовић Милан 1911 Шид Шид детаљније информације
2052 РКТГ-84701 Огњановић Драгица Славуј 1925 Моровић Моровић детаљније информације
2053 РКТГ-84702 Опшић Смиља 1918 Моровић Моровић детаљније информације
2054 РКТГ-84703 Осмокровић Илија Јован 1914 Шид Шид детаљније информације
2055 РКТГ-84704 Одић Лазар Миливој 1910 Моровић Моровић детаљније информације
2056 РКТГ-84705 Огачић Звонимир Урош 1910 Моривић Моровић детаљније информације
2057 РКТГ-84706 Огњановић Лаза Драгомир 1895 Моровић Моровић детаљније информације
2058 РКТГ-84707 Огњановић Босиљка Кузман 1926 Моровић Моровић детаљније информације
2059 РКТГ-84708 Опшић Љубомир Јова 1888 Моровић Моровић детаљније информације
2060 РКТГ-84709 Опшић Нада Жика 1917 Моровић Моровић детаљније информације
2061 РКТГ-84715 Моховац Смиља Цветин 1910 Вашица Вашица детаљније информације
2062 РКТГ-84716 Митровић Верка 1925 Вашица Вашица детаљније информације
2063 РКТГ-84717 Мојић Мида Стеван 1881 Привина Глава Привина Глава детаљније информације
2064 РКТГ-84726 Митрић Мица 1905 Привина Глава Привина Глава детаљније информације
2065 РКТГ-84727 Мијатовић Олгица Јоцa 1910 Привина Глава Привина Глава детаљније информације
2066 РКТГ-84728 Мијатовић Љубица 1910 Привина Глава Привина Глава детаљније информације
2067 РКТГ-84729 Мијатовић Душанка 1889 Привина Глава Привина Глава детаљније информације
2068 РКТГ-84730 Мовчан Васа Јанка 1883 Привина Глава Привина Глава детаљније информације
2069 РКТГ-84731 Марковић Миленко Саве 1903 Привина Глава Привина Глава детаљније информације
2070 РКТГ-84847 Мокош Мишко Андрија 1927 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2071 РКТГ-84848 Момировић Ага 1918 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2072 РКТГ-84849 Момировић Божана 1910 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2073 РКТГ-84850 Момировић Вукосава 1935 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2074 РКТГ-84851 Момировић Груја 1873 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2075 РКТГ-84852 Момировић Драгица 1920 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2076 РКТГ-84853 Момировић Ема 1932 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2077 РКТГ-84854 Момировић Злато 1928 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2078 РКТГ-84855 Момировић Иван 1937 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2079 РКТГ-84856 Момировић Иванка 1922 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2080 РКТГ-84857 Момировић Илија 1924 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2081 РКТГ-84858 Момировић Јован 1937 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2082 РКТГ-84859 Момировић Кека 1931 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2083 РКТГ-84860 Момировић Латинка 1905 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2084 РКТГ-84861 Момировић Лола 1934 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2085 РКТГ-84862 Момировић Љубица 1924 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2086 РКТГ-84863 Момировић Милан 1924 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2087 РКТГ-84864 Момировић Милена 1892 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2088 РКТГ-84865 Момировић Митар 1918 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2089 РКТГ-84866 Момировић Мића 1918 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2090 РКТГ-84867 Момировић Урош 1921 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2091 РКТГ-84868 Момировић Цветин 1934 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2092 РКТГ-84869 Момировић Марко Ђока 1892 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2093 РКТГ-84870 Момировић Милан Коста 1895 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2094 РКТГ-84871 Момировић Рада Коста 1928 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2095 РКТГ-84872 Момировић Вука Марко 1912 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2096 РКТГ-84873 Момировић Ђока Марко 1915 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2097 РКТГ-84874 Момировић Иван Марко 1930 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2098 РКТГ-84875 Момировић Бранко Милан 1927 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2099 РКТГ-84876 Момировић Никола Стеван 1926 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2100 РКТГ-84877 Момировић Здравко Стева 1925 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2101 РКТГ-84878 Момировић Загорка Тома 1913 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2102 РКТГ-84879 Момировић Која Тривун 1912 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2103 РКТГ-84880 Момировић Сава Урош 1920 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2104 РКТГ-84881 Момировић Стеван Црња 1900 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2105 РКТГ-84882 Моровић Љубица 1877 Моровић Моровић детаљније информације
2106 РКТГ-84883 Моховац Стева Велимир 1873 Моровић Моровић детаљније информације
2107 РКТГ-84884 Моховац Здравко Дамјан 1927 Моровић Моровић детаљније информације
2108 РКТГ-84885 Моховац Дамњан Стојан 1910 Моровић Моровић детаљније информације
2109 РКТГ-84889 Мудрић Илија Јаков 1899 Шид Шид детаљније информације
2110 РКТГ-84890 Мудрић Марко Јаков 1895 Шид Шид детаљније информације
2111 РКТГ-84892 Мурић Бранко Милан 1910 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2112 РКТГ-84893 Мурић Светозар Ненад 1909 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2113 РКТГ-84894 Мурић Јован Стеван 1911 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2114 РКТГ-84895 Мусић Душан 1900 Моровић Моровић детаљније информације
2115 РКТГ-84929 Петровић Вата 1920 Моровић Моровић детаљније информације
2116 РКТГ-84930 Петровић Танкоса-Танкара 1900 Моровић Моровић детаљније информације
2117 РКТГ-84932 Песинг Ладислав Игњац 1898 Јамена Јамена детаљније информације
2118 РКТГ-84937 Петровић Реза 1892 Моровић Моровић детаљније информације
2119 РКТГ-84954 Недић Сава 1921 Моловин Моловин детаљније информације
2120 РКТГ-84980 Николић Марија 1916 Љуба Љуба детаљније информације
2121 РКТГ-84981 Николић Марија 1916 Моловин Моловин детаљније информације
2122 РКТГ-84982 Николић Бела Бане 1878 Љуба Љуба детаљније информације
2123 РКТГ-85000 Николић Катица Зоран 1920 Моловин Моловин детаљније информације
2124 РКТГ-85002 Николић Ђурђијана Јован 1936 Љуба Љуба детаљније информације
2125 РКТГ-85006 Николић Ана 1915 Моловин Моловин детаљније информације
2126 РКТГ-85013 Митровић Ђула 1938 Вашица Вашица детаљније информације
2127 РКТГ-85014 Милекић Манојло Драгојлo 1902 Вашица Вашица детаљније информације
2128 РКТГ-85032 Митровић Ага Вашица Вашица детаљније информације
2129 РКТГ-85033 Милошевић Светин Илија 1910 Вашица Вашица детаљније информације
2130 РКТГ-85034 Митровић Божица Димитрије 1922 Вашица Вашица детаљније информације
2131 РКТГ-85035 Мацура Љубомир Цветин 1904 Вашица Вашица детаљније информације
2132 РКТГ-85037 Мишчевић Лазар Деспот 1927 Вашица Вашица детаљније информације
2133 РКТГ-85102 Пинтеровић Илија Јосип 1900 Гибарац Гибарац детаљније информације
2134 РКТГ-85111 Павловић Катица Јоца 1900 Моловин Моловин детаљније информације
2135 РКТГ-85113 Павловић Мара 1905 Моловин Моловин детаљније информације
2136 РКТГ-85115 Павловић Лазар 1900 Моловин Моловин детаљније информације
2137 РКТГ-85117 Павловић Зорка Тривун 1936 Моловин Моловин детаљније информације
2138 РКТГ-85119 Павловић Зорка Спасоје 1896 Моловин Моловин детаљније информације
2139 РКТГ-85121 Павловић Шандор Тривун 1938 Моловин Моловин детаљније информације
2140 РКТГ-85126 Павловић Љубица Тривун 1919 Моловин Моловин детаљније информације
2141 РКТГ-85129 Попјованов Марија Мија 1898 Моловин Моловин детаљније информације
2142 РКТГ-85130 Павловић Младен Гавра 1907 Моловин Моловин детаљније информације
2143 РКТГ-85140 Павловић Даница Љуба 1887 Моловин Моловин детаљније информације
2144 РКТГ-85147 Павловић Тривун Михајло 1896 Моловин Моловин детаљније информације
2145 РКТГ-85166 Павловић Ђока Јова 1900 Љуба Љуба детаљније информације
2146 РКТГ-85193 Моравец Стево Стевa 1907 Ердевик Ердевик детаљније информације
2147 РКТГ-85195 Милосављевић Зорка 1893 Ердевик Ердевик детаљније информације
2148 РКТГ-85196 Миросављевић Ђорђе 1887 Ердевик Ердевик детаљније информације
2149 РКТГ-85197 Марић Видо Иван 1925 Ердевик Ердевик детаљније информације
2150 РКТГ-85199 Марић Јефта Стевa 1909 Ердевик Ердевик детаљније информације
2151 РКТГ-85200 Мијатовић Смиља Стеван 1917 Ердевик Ердевик детаљније информације
2152 РКТГ-85201 Марчић Радивој Данилo 1926 Ердевик Ердевик детаљније информације
2153 РКТГ-85202 Мравик Јанко Јанкo 1927 Ердевик Ердевик детаљније информације
2154 РКТГ-85204 Моцко Стјепан Сам 1924 Ердевик Ердевик детаљније информације
2155 РКТГ-85205 Мојић Војин Богољуб 1878 Привина Глава Привина Глава детаљније информације
2156 РКТГ-85213 Михојчић Иван 1908 Ердевик Ердевик детаљније информације
2157 РКТГ-85219 Малушић Чеда Божа 1910 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2158 РКТГ-85220 Мандушић Михајло Тимотије 1894 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2159 РКТГ-85221 Мачковић Никола Милош 1910 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2160 РКТГ-85222 Мачковић Драгољуб Милош 1896 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2161 РКТГ-85586 Ротман Рашела 1910 Шид Шид детаљније информације
2162 РКТГ-86606 Николић Јова Тоша 1911 Љуба Љуба детаљније информације
2163 РКТГ-86648 Реинез Рудолф Јакоб 1912 А -непознато Шид детаљније информације
2164 РКТГ-86651 Рајх Сидор 1877 Шид Шид детаљније информације
2165 РКТГ-86656 Радак Споменка Здравко 1926 Јамена Јамена детаљније информације
2166 РКТГ-86657 Радак Живан Илија 1922 Јамена Јамена детаљније информације
2167 РКТГ-86659 Радак Станко Сава 1880 Јамена Јамена детаљније информације
2168 РКТГ-86660 Радак Илија Божа 1900 Јамена Јамена детаљније информације
2169 РКТГ-86661 Радак Ика Илија 1926 Јамена Јамена детаљније информације
2170 РКТГ-86688 Марић Бела 1918 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2171 РКТГ-86695 Марић Бранко Животa 1905 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2172 РКТГ-86697 Марић Душан Стеван 1939 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2173 РКТГ-86698 Марић Драго Божа 1938 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2174 РКТГ-86700 Марић Драгица Јаков 1929 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2175 РКТГ-86701 Марић Цвеја 1896 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2176 РКТГ-86729 Марић Ана 1899 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2177 РКТГ-86731 Марић Бранко Дамјан 1908 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2178 РКТГ-86733 Марић Баба 1879 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2179 РКТГ-86741 Марић Бранко Станкo 1922 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2180 РКТГ-86748 Марић Божа Евстротијe 1923 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2181 РКТГ-86781 Марић Бранко Иван 1930 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2182 РКТГ-87474 Марић Евица Тривун Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2183 РКТГ-87475 Марић Невенка Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2184 РКТГ-87476 Марић Слободан Бранкo Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2185 РКТГ-87477 Марић Рада Стеван 1930 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2186 РКТГ-87478 Марић Петар Боже 1930 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2187 РКТГ-87479 Марић Чана Војин 1912 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2188 РКТГ-87643 Наранђић Цвико 1894 Јамена Јамена детаљније информације
2189 РКТГ-87645 Ненадовић Драга 1888 Јамена Јамена детаљније информације
2190 РКТГ-87646 Ненадовић Иван 1892 Јамена Јамена детаљније информације
2191 РКТГ-87647 Ненадовић Љубоја 1913 Јамена Јамена детаљније информације
2192 РКТГ-87649 Ненадовић Никола Васа 1892 Јамена Јамена детаљније информације
2193 РКТГ-87650 Ненадовић Милан Драгић 1893 Јамена Јамена детаљније информације
2194 РКТГ-87652 Ненадовић Стана Ж. 1905 Јамена Јамена детаљније информације
2195 РКТГ-87654 Ненадовић Милан Лазар 1900 Јамена Јамена детаљније информације
2196 РКТГ-87655 Ненадовић Сава Лазар 1899 Јамена Јамена детаљније информације
2197 РКТГ-87657 Ненадовић Милан Љубомир 1895 Јамена Јамена детаљније информације
2198 РКТГ-87658 Ненадовић Митар М. 1907 Јамена Јамена детаљније информације
2199 РКТГ-87660 Ненадовић Димитрије Милан 1908 Јамена Јамена детаљније информације
2200 РКТГ-87661 Ненадовић Никола Милан 1899 Јамена Јамена детаљније информације
2201 РКТГ-87662 Ненадовић Миленко Н. 1909 Јамена Јамена детаљније информације
2202 РКТГ-87663 Ненадовић Милан Никола 1924 Јамена Јамена детаљније информације
2203 РКТГ-87664 Николић Лазар Живан 1899 Јамена Јамена детаљније информације
2204 РКТГ-87665 Новаковић Никола 1912 Јамена Јамена детаљније информације
2205 РКТГ-87666 Новаковић Бошко Марко 1914 Јамена Јамена детаљније информације
2206 РКТГ-87667 Новаковић Лазар Милан 1925 Јамена Јамена детаљније информације
2207 РКТГ-87668 Новаковић Милан Милован 1894 Јамена Јамена детаљније информације
2208 РКТГ-87669 Новаковић Кузман Пера 1923 Јамена Јамена детаљније информације
2209 РКТГ-87670 Новаковић Пера Тома 1904 Јамена Јамена детаљније информације
2210 РКТГ-87671 Новаковић Милан Чеда 1894 Јамена Јамена детаљније информације
2211 РКТГ-87672 Новаковић Мирко Чеда 1888 Јамена Јамена детаљније информације
2212 РКТГ-87673 Новаковић Тома Чеда 1882 Јамена Јамена детаљније информације
2213 РКТГ-87674 Новаковић Рајко Чедомир 1895 Јамена Јамена детаљније информације
2214 РКТГ-87693 Нанчић Ангелина 1895 Илинци Илинци детаљније информације
2215 РКТГ-87696 Неговановић Митар Милош 1892 Илинци Илинци детаљније информације
2216 РКТГ-87697 Ненадовић Лазар Никола 1929 Илинци Илинци детаљније информације
2217 РКТГ-87698 Недић Миланка 1916 Бингула Бингула детаљније информације
2218 РКТГ-87700 Недић Мирко Милан 1934 Бингула Бингула детаљније информације
2219 РКТГ-87702 Николић Дида Ђорђе 1940 Батровци Батровци детаљније информације
2220 РКТГ-87703 Николић Ика Ђорђе 1939 Батровци Батровци детаљније информације
2221 РКТГ-87704 Николић Лепана Ђорђе 1937 Батровци Батровци детаљније информације
2222 РКТГ-87705 Налчић Јовица Илија 1922 Адашевци Адашевци детаљније информације
2223 РКТГ-87706 Марић Младен Живан 1901 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2224 РКТГ-87707 Налчић Ангелина Љубомир 1899 Адашевци Адашевци детаљније информације
2225 РКТГ-87708 Нанадовић Лена Новак 1895 Адашевци Адашевци детаљније информације
2226 РКТГ-87709 Марић Милош Иван 1914 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2227 РКТГ-87710 Наранџић Рада 1938 Адашевци Адашевци детаљније информације
2228 РКТГ-87712 Марић Никола Душан 1908 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2229 РКТГ-87713 Николић Милица Милан Адашевци Адашевци детаљније информације
2230 РКТГ-87714 Марић Ђорђе Миливој 1938 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2231 РКТГ-87715 Николић Даница Пера 1909 Адашевци Адашевци детаљније информације
2232 РКТГ-87716 Николић Митар Пера 1885 Адашевци Адашевци детаљније информације
2233 РКТГ-87717 Марић Везиља Јеврем 1897 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2234 РКТГ-87718 Николић Никола Петар 1902 Адашевци Адашевци детаљније информације
2235 РКТГ-87719 Марић Немања Бранкo Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2236 РКТГ-87720 Новаковић Аница Станко 1897 Адашевци Адашевци детаљније информације
2237 РКТГ-87721 Марић Радица Костa 1910 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2238 РКТГ-87722 Марић Милорад Гавра 1903 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2239 РКТГ-87724 Марић Обрад Стеван 1934 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2240 РКТГ-87727 Марић Стојан 1882 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2241 РКТГ-87729 Марић Живка Лалa 1910 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2242 РКТГ-87731 Марић Живан Евстропијe 1921 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2243 РКТГ-87734 Марић Мирослав Иван 1925 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2244 РКТГ-87737 Марић Марина Војин 1908 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2245 РКТГ-87740 Марић Сава Прокa 1931 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2246 РКТГ-87743 Марић Урош Радован 1892 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2247 РКТГ-87745 Марић Ивоина Иван 1917 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2248 РКТГ-87746 Марић Драго Живан 1938 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2249 РКТГ-87748 Марић Стеван Радован 1899 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2250 РКТГ-87750 Марић Слободан 1940 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2251 РКТГ-87751 Марић Сока Савa 1910 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2252 РКТГ-87754 Марић Јеца Цветин 1912 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2253 РКТГ-87804 Радованов Милан Глиша 1904 Јамена Јамена детаљније информације
2254 РКТГ-87805 Ранисављевић Ђорђе Милан 1925 Јамена Јамена детаљније информације
2255 РКТГ-87806 Радак Никола Станко 1926 Јамена Јамена детаљније информације
2256 РКТГ-87808 Радак Ангелина Милан 1908 Јамена Јамена детаљније информације
2257 РКТГ-87810 Росотруновић Грга Шима 1870 Јамена Јамена детаљније информације
2258 РКТГ-87811 Росотруновић Мата Пера 1895 Јамена Јамена детаљније информације
2259 РКТГ-87812 Ристић Васо Живан 1896 Јамена Јамена детаљније информације
2260 РКТГ-87813 Ристић Васа Петар 1900 Јамена Јамена детаљније информације
2261 РКТГ-87814 Ристивојевић Урош Димитрије 1891 Јамена Јамена детаљније информације
2262 РКТГ-87815 Ристивојевић Лазар Димитрије 1899 Шид Јамена детаљније информације
2263 РКТГ-87817 Радуловић Софија Пера 1876 Јамена Јамена детаљније информације
2264 РКТГ-87818 Ранисављевић Милан Рајко 1892 Јамена Јамена детаљније информације
2265 РКТГ-87819 Ристивојевић Васа 1912 Јамена Јамена детаљније информације
2266 РКТГ-87878 Радошевић Стеван Ђока 1889 Шид Шид детаљније информације
2267 РКТГ-87885 Рајковић Тодор Андриј 1882 Шид Шид детаљније информације
2268 РКТГ-87908 Радованов Мојсило Милан 1900 Шид Шид детаљније информације
2269 РКТГ-87909 Радуловић Милана 1923 Шид Шид детаљније информације
2270 РКТГ-87910 Радуловић Која 1939 Шид Шид детаљније информације
2271 РКТГ-87912 Радуловић Кика 1940 Шид Шид детаљније информације
2272 РКТГ-87915 Радуловић Миладин 1929 Шид Шид детаљније информације
2273 РКТГ-87967 Марић Косана Цветин 1902 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2274 РКТГ-87971 Марић Катица Илија 1938 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2275 РКТГ-87974 Марић Ката Проке 1929 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2276 РКТГ-87975 Марић Јурко 1925 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2277 РКТГ-87976 Марић Веца Војин 1917 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2278 РКТГ-87979 Марић Јованка Радован 1914 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2279 РКТГ-87980 Марић Илинка Милинкo 1886 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2280 РКТГ-87981 Марић Јела 1890 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2281 РКТГ-87982 Марић Злата Цвејa 1933 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2282 РКТГ-87984 Марић Слободанка Душан 1930 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2283 РКТГ-87986 Марић Госпојинка Стеван 1937 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2284 РКТГ-87987 Марић Иванка Божa 1914 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2285 РКТГ-87989 Марић Милан Савa 1936 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2286 РКТГ-87991 Марић Миленко Еватротијe 1928 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2287 РКТГ-87994 Марић Милица Кузман 1922 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2288 РКТГ-87995 Марић Милица Стеван 1912 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2289 РКТГ-88164 Нинтерштајн Емил 1879 Шид Шид детаљније информације
2290 РКТГ-88167 Новаковић Бошко А -непознато Вишњићево детаљније информације
2291 РКТГ-88237 Павловић Милица Стеван 1886 Привина Глава Привина Глава детаљније информације
2292 РКТГ-88238 Панић Љубомир Митар 1883 Вашица Вашица детаљније информације
2293 РКТГ-88239 Панић Ружица Ранко 1921 Вашица Вашица детаљније информације
2294 РКТГ-88240 Панић Слободан Ранко 1925 Вашица Вашица детаљније информације
2295 РКТГ-88241 Петровић Бранко Давид 1901 Вашица Вашица детаљније информације
2296 РКТГ-88242 Петровић Љубомир Сава 1914 Вашица Вашица детаљније информације
2297 РКТГ-88243 Петровић Мара 1925 Вашица Вашица детаљније информације
2298 РКТГ-88245 Павловић Милка 1903 Привина Глава Привина Глава детаљније информације
2299 РКТГ-88246 Павловић Душан 1925 Привина Глава Привина Глава детаљније информације
2300 РКТГ-88306 Павловић Илија Коста 1904 Ердевик Ердевик детаљније информације
2301 РКТГ-88377 Панић Стевка Цветин 1883 Илинци Илинци детаљније информације
2302 РКТГ-88389 Паунковић Даница Глиша 1886 Бингула Бингула детаљније информације
2303 РКТГ-88411 Пејчић Никола 1895 Илинци Илинци детаљније информације
2304 РКТГ-88415 Пејшић Драго Милан 1922 Илинци Илинци детаљније информације
2305 РКТГ-88426 Попин Ђорђе Миливој Адашевци Адашевци детаљније информације
2306 РКТГ-88427 Попин Вида 1902 Адашевци Адашевци детаљније информације
2307 РКТГ-88464 Петровић Гаја 1923 Моровић Моровић детаљније информације
2308 РКТГ-88466 Петровић Ђока 1940 Моровић Моровић детаљније информације
2309 РКТГ-88467 Петровић Живан 1936 Моровић Моровић детаљније информације
2310 РКТГ-88490 Петровић Пера 1932 Моровић Моровић детаљније информације
2311 РКТГ-88491 Петровић Саранфилка 1915 Батровци Батровци детаљније информације
2312 РКТГ-88494 Петровић Сека 1886 Батровци Батровци детаљније информације
2313 РКТГ-88498 Петровић Станко 1900 Батровци Батровци детаљније информације
2314 РКТГ-88499 Петровић Стеван 1935 Моровић Моровић детаљније информације
2315 РКТГ-88505 Петровић Јован Андрија 1912 Ердевик Ердевик детаљније информације
2316 РКТГ-88509 Попин Ђока Богдан 1911 Адашевци Адашевци детаљније информације
2317 РКТГ-88511 Пражић Илија Радован Адашевци Адашевци детаљније информације
2318 РКТГ-88513 Пражић Милован Илија 1914 Адашевци Адашевци детаљније информације
2319 РКТГ-88514 Попин Бранко Пера 1904 Адашевци Адашевци детаљније информације
2320 РКТГ-88516 Пражић Радован-Рада Илија 1918 Адашевци Адашевци детаљније информације
2321 РКТГ-88518 Попин Живан Милош 1920 Адашевци Адашевци детаљније информације
2322 РКТГ-88519 Попин Никола Јоцa 1880 Адашевци Адашевци детаљније информације
2323 РКТГ-88520 Попин Ненад Адашевци Адашевци детаљније информације
2324 РКТГ-88521 Попин Лазар Милош 1906 Адашевци Адашевци детаљније информације
2325 РКТГ-88522 Попин Игњат Милош 1893 Адашевци Адашевци детаљније информације
2326 РКТГ-88523 Попин Живка Коста 1878 Адашевци Адашевци детаљније информације
2327 РКТГ-88526 Павковић Огњан Божа 1912 Адашевци Адашевци детаљније информације
2328 РКТГ-88527 Панић Славка Живан 1920 Адашевци Адашевци детаљније информације
2329 РКТГ-88528 Перић Јелена Цветин 1893 Адашевци Адашевци детаљније информације
2330 РКТГ-88530 Погрмић Милан Адашевци Адашевци детаљније информације
2331 РКТГ-88531 Погрмић Илија Владимир 1892 Адашевци Адашевци детаљније информације
2332 РКТГ-88532 Погрмић Живан Лазар 1882 Адашевци Адашевци детаљније информације
2333 РКТГ-88533 Плавшић Ангелина Љубе 1899 Адашевци Адашевци детаљније информације
2334 РКТГ-88534 Петровић Милован Петaр Адашевци Адашевци детаљније информације
2335 РКТГ-88536 Петровић Душанка Дамјан 1923 Адашевци Адашевци детаљније информације
2336 РКТГ-88537 Петровић Дамњан Цветин 1889 Адашевци Адашевци детаљније информације
2337 РКТГ-88538 Погрмић Мирослав Јован 1904 Адашевци Адашевци детаљније информације
2338 РКТГ-88541 Попин Славица Игњат 1918 Адашевци Адашевци детаљније информације
2339 РКТГ-88565 Поповић Милица Маркo 1877 Моровић Моровић детаљније информације
2340 РКТГ-88571 Рајх Ида 1877 Шид Шид детаљније информације
2341 РКТГ-88575 Рајх Игнац 1846 Шид Шид детаљније информације
2342 РКТГ-88576 Раух Игњата 1852 Шид Шид детаљније информације
2343 РКТГ-88578 Радосављевић Милка Душан 1926 Батровци Батровци детаљније информације
2344 РКТГ-88581 Радосављевић Лекса Лаза 1912 Батровци Батровци детаљније информације
2345 РКТГ-88582 Радосављевић Лепа Сава 1931 Батровци Батровци детаљније информације
2346 РКТГ-88583 Радосављевић Илија Ђура 1939 Батровци Батровци детаљније информације
2347 РКТГ-88584 Радосављевић Олга Стева 1937 Батровци Батровци детаљније информације
2348 РКТГ-88585 Радосављевић Глиша 1882 Батровци Батровци детаљније информације
2349 РКТГ-88586 Радосављевић Глиша Јован 1940 Батровци Батровци детаљније информације
2350 РКТГ-88587 Радосављевић Флоја Благоје 1902 Батровци Батровци детаљније информације
2351 РКТГ-88588 Радосављевић Ева Душан 1904 Батровци Батровци детаљније информације
2352 РКТГ-88589 Радосављевић Жика 1879 Батровци Батровци детаљније информације
2353 РКТГ-88590 Радосављевић Евица 1900 Батровци Батровци детаљније информације
2354 РКТГ-88591 Радосављевић Душан Душан 1928 Батровци Батровци детаљније информације
2355 РКТГ-88592 Радосављевић Драга Ђура 1940 Батровци Батровци детаљније информације
2356 РКТГ-88593 Радосављевић Љубица Коста 1925 Батровци Батровци детаљније информације
2357 РКТГ-88594 Радосављевић Благоје 1900 Батровци Батровци детаљније информације
2358 РКТГ-88595 Радосављевић Ката 1883 Батровци Батровци детаљније информације
2359 РКТГ-88596 Ранисављевић Бранко Божа 1914 Илинци Илинци детаљније информације
2360 РКТГ-88597 Ранисављевић Цветин Мија 1893 Илинци Илинци детаљније информације
2361 РКТГ-88598 Рашковић Божо Славуј 1876 Бачинци Бачинци детаљније информације
2362 РКТГ-88599 Радосављевић Дана или Дара Глиша 1916 Батровци Батровци детаљније информације
2363 РКТГ-88600 Радосављевић Ева 1911 Батровци Батровци детаљније информације
2364 РКТГ-88601 Радосављевић Пера Лаза 1900 Бингула Бингула детаљније информације
2365 РКТГ-88602 Рајић Ђура 1917 Бингула Бингула детаљније информације
2366 РКТГ-88603 Рајић Душан Стеван 1919 Бингула Бингула детаљније информације
2367 РКТГ-88604 Релић Јова 1905 Батровци Батровци детаљније информације
2368 РКТГ-88605 Ранкић Богдан 1891 Батровци Батровци детаљније информације
2369 РКТГ-88606 Радосављевић Стево Душан 1922 Батровци Батровци детаљније информације
2370 РКТГ-88607 Радосављевић Милена Душан 1928 Батровци Батровци детаљније информације
2371 РКТГ-88608 Радосављевић Илија Душан 1923 Батровци Батровци детаљније информације
2372 РКТГ-88609 Радосављевић Лепа Ђура 1937 Батровци Батровци детаљније информације
2373 РКТГ-88610 Радосављевић Бранко Душан 1915 Батровци Батровци детаљније информације
2374 РКТГ-88611 Радосављевић Ружа Благоје 1927 Батровци Батровци детаљније информације
2375 РКТГ-88612 Радосављевић Милош Сава 1929 Батровци Батровци детаљније информације
2376 РКТГ-88613 Радосављевић Мацан Сава 1935 Батровци Батровци детаљније информације
2377 РКТГ-88614 Радосављевић Милан Душан 1928 Батровци Батровци детаљније информације
2378 РКТГ-88615 Радосављевић Пера Душан 1922 Батровци Батровци детаљније информације
2379 РКТГ-88616 Радосављевић Паја Глиша 1914 Батровци Батровци детаљније информације
2380 РКТГ-88617 Радосављевић Ђоко Душан 1921 Батровци Батровци детаљније информације
2381 РКТГ-88618 Радосављевић Пајица 1879 Батровци Батровци детаљније информације
2382 РКТГ-88619 Радичевић Ђока Станко 1909 Бингула Бингула детаљније информације
2383 РКТГ-88620 Радосављевић Ружа Сава 1930 Батровци Батровци детаљније информације
2384 РКТГ-88621 Радосављевић Рајко Душан 1924 Батровци Батровци детаљније информације
2385 РКТГ-88622 Радосављевић Стева Благоје 1925 Батровци Батровци детаљније информације
2386 РКТГ-88623 Радосављевић Сока Милан 1900 Батровци Батровци детаљније информације
2387 РКТГ-88624 Радосављевић Сава Душан 1904 Батровци Батровци детаљније информације
2388 РКТГ-88625 Радосављевић Стева Милован 1888 Батровци Батровци детаљније информације
2389 РКТГ-88628 Росенберг Драгутин Марко 1898 А -непознато Моровић детаљније информације
2390 РКТГ-88653 Поповић Мија Милан 1904 Моровић Моровић детаљније информације
2391 РКТГ-88657 Павловић Боја Дамњан 1904 Привина Глава Привина глава детаљније информације
2392 РКТГ-88658 Павловић Милош Дамњан 1894 Привина Глава Привина Глава детаљније информације
2393 РКТГ-88659 Петровић Милоја Мика 1922 Привина Глава Привина Глава детаљније информације
2394 РКТГ-88660 Петровић Никола 1941 Привина Глава Привина Глава детаљније информације
2395 РКТГ-88661 Петровић Зорка 1909 Привина Глава Привина Глава детаљније информације
2396 РКТГ-88662 Поповић Данило Милутин 1892 Привина Глава Привина Глава детаљније информације
2397 РКТГ-88663 Поповић Миливој Леонтиј 1926 Привина Глава Привина Глава детаљније информације
2398 РКТГ-88664 Поповић Леонтиј Милутин 1896 Привина Глава Привина Глава детаљније информације
2399 РКТГ-88666 Пршић Душко Никола 1925 Вашица Вашица детаљније информације
2400 РКТГ-88668 Познановић Петар Ђорђе 1909 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2401 РКТГ-88669 Пурић Здравко Димитрије 1924 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2402 РКТГ-88670 Пурић Милан Димитрије 1923 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2403 РКТГ-88677 Патковић Аница Милан 1930 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2404 РКТГ-88678 Патковић Никола Милан 1927 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2405 РКТГ-88680 Патковић Петар Милан 1932 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2406 РКТГ-88681 Попадић Миленко Стеван 1909 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2407 РКТГ-88684 Панић Веца Војин 1929 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2408 РКТГ-88686 Познановић Илија 1917 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2409 РКТГ-88688 Петровић Здравко Јова 1921 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2410 РКТГ-88689 Петровић Вема Гавра 1901 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2411 РКТГ-88691 Перић Ђорђе Станко 1900 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2412 РКТГ-88692 Пурић Јован Радован 1898 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2413 РКТГ-88693 Павков Георгије Павле 1900 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2414 РКТГ-88694 Познановић Љубинко Владимир 1900 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2415 РКТГ-88695 Павков Павле Ђока 1898 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2416 РКТГ-88697 Парауснић Милан Душан 1908 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2417 РКТГ-88698 Познановић Љубинка 1907 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2418 РКТГ-88699 Панић Душан Хитро 1911 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2419 РКТГ-88700 Перић Цветин Милош 1899 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2420 РКТГ-88701 Панић Сава Душан 1920 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2421 РКТГ-88702 Панић Радосав 1927 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2422 РКТГ-88704 Панић Петар 1923 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2423 РКТГ-88706 Панић Јеца 1924 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2424 РКТГ-88707 Панић Иванка 1921 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2425 РКТГ-88708 Панић Цветин 1939 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2426 РКТГ-88709 Панић Божа 1937 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2427 РКТГ-88714 Ракнић Даница Раде 1918 Моровић Моровић детаљније информације
2428 РКТГ-88728 Радић Лазар Миливоје 1910 Моровић Моровић детаљније информације
2429 РКТГ-88750 Панић Ђока Сава 1938 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2430 РКТГ-88753 Пиромански Чедомир Митар 1924 Шид Шид детаљније информације
2431 РКТГ-88754 Панић Милева 1911 Моровић Моровић детаљније информације
2432 РКТГ-88755 Панић Васа 1872 Моровић Моровић детаљније информације
2433 РКТГ-88756 Пашић Стевка Живан 1897 Моровић Моровић детаљније информације
2434 РКТГ-88757 Панић Веселин 1906 Моровић Моровић детаљније информације
2435 РКТГ-88758 Паљух Иван Андрија 1906 Шид Шид детаљније информације
2436 РКТГ-88759 Павловић Дамјан 1891 Моровић Моровић детаљније информације
2437 РКТГ-88760 Павловић Негован 1906 Моровић Моровић детаљније информације
2438 РКТГ-88761 Петровић Милош 1882 Шид Шид детаљније информације
2439 РКТГ-88762 Петровић Кека 1941 Моровић Моровић детаљније информације
2440 РКТГ-88763 Петровић Зорка 1922 Моровић Моровић детаљније информације
2441 РКТГ-88764 Петровић Зорица 1938 Моровић Моровић детаљније информације
2442 РКТГ-88765 Петровић Вука 1940 Моровић Моровић детаљније информације
2443 РКТГ-88766 Петровић Урош 1935 Моровић Моровић детаљније информације
2444 РКТГ-88767 Петровић Зора 1881 Моровић Моровић детаљније информације
2445 РКТГ-88768 Петровић Рада 1896 Моровић Моровић детаљније информације
2446 РКТГ-88769 Петровић Мита 1906 Моровић Моровић детаљније информације
2447 РКТГ-88770 Петровић Мита 1871 Моровић Моровић детаљније информације
2448 РКТГ-88771 Петровић Милан 1914 Моровић Моровић детаљније информације
2449 РКТГ-88772 Петровић Мила 1941 Моровић Моровић детаљније информације
2450 РКТГ-88773 Павловић Ана 1906 Моровић Моровић детаљније информације
2451 РКТГ-88775 Поповић Драга Пера 1916 Моровић Моровић детаљније информације
2452 РКТГ-88776 Петровић Каја 1940 Моровић Моровић детаљније информације
2453 РКТГ-88777 Петровић Јула 1936 Моровић Моровић детаљније информације
2454 РКТГ-88779 Петровић Јања 1870 Моровић Моровић детаљније информације
2455 РКТГ-88780 Петровић Груја 1939 Моровић Моровић детаљније информације
2456 РКТГ-88781 Петровић Гојко 1927 Моровић Моровић детаљније информације
2457 РКТГ-88782 Петровић Цветко 1925 Моровић Моровић детаљније информације
2458 РКТГ-88783 Петровић Анђелка 1941 Моровић Моровић детаљније информације
2459 РКТГ-88785 Петровић Живка 1911 Моровић Моровић детаљније информације
2460 РКТГ-88786 Петровић Мица 1941 Моровић Моровић детаљније информације
2461 РКТГ-88787 Петровић Сава 1937 Моровић Моровић детаљније информације
2462 РКТГ-88794 Павловић Јања 1890 Моровић Моровић детаљније информације
2463 РКТГ-88795 Пекар Мара Андрија 1900 Шид Шид детаљније информације
2464 РКТГ-88796 Павловић Никола 1890 Моровић Моровић детаљније информације
2465 РКТГ-88798 Петровић Ана 1906 Моровић Моровић детаљније информације
2466 РКТГ-88799 Петровић Цветин 1906 Моровић Моровић детаљније информације
2467 РКТГ-88800 Петровић Иван 1933 Моровић Моровић детаљније информације
2468 РКТГ-88868 Петровић Кова 1932 Моровић Моровић детаљније информације
2469 РКТГ-88869 Петровић Лазар 1930 Моровић Моровић детаљније информације
2470 РКТГ-88870 Петровић Мара 1896 Моровић Моровић детаљније информације
2471 РКТГ-88871 Петровић Негован 1906 Моровић Моровић детаљније информације
2472 РКТГ-88872 Петровић Никола 1914 Моровић Моровић детаљније информације
2473 РКТГ-88873 Петровић Ружа 1881 Моровић Моровић детаљније информације
2474 РКТГ-88874 Петровић Каменко Јован 1882 Моровић Моровић детаљније информације
2475 РКТГ-88875 Поповић Жика 1904 Моровић Моровић детаљније информације
2476 РКТГ-88876 Поповић Мирослав Милош 1907 Моровић Моровић детаљније информације
2477 РКТГ-88877 Поповић Јова 1886 Моровић Моровић детаљније информације
2478 РКТГ-88878 Поповић Илија Јован 1906 Моровић Моровић детаљније информације
2479 РКТГ-88879 Поповић Никола Иван 1894 Моровић Моровић детаљније информације
2480 РКТГ-88880 Поповић Драга 1870 Моровић Моровић детаљније информације
2481 РКТГ-88881 Поповић Зорка 1922 Моровић Моровић детаљније информације
2482 РКТГ-88882 Петровић Никола 1890 Моровић Моровић детаљније информације
2483 РКТГ-88883 Петровић Јован Андрија 1912 Шид Шид детаљније информације
2484 РКТГ-88884 Перзић Боривој 1897 Шид Шид детаљније информације
2485 РКТГ-88885 Пешић Милан Ђура 1890 Шид Шид детаљније информације
2486 РКТГ-88886 Пиромански Бошко Ђорђе 1919 Шид Шид детаљније информације
2487 РКТГ-88887 Петровић Мирјана 1918 Шид Шид детаљније информације
2488 РКТГ-88888 Попин Радмила 1932 Шид Шид детаљније информације
2489 РКТГ-88889 Пресечковић Цвета Шид Шид детаљније информације
2490 РКТГ-88890 Продановић Мара Андрија 1886 Шид Шид детаљније информације
2491 РКТГ-88891 Павлас Олга Емил 1893 Шид Шид детаљније информације
2492 РКТГ-88892 Пајић Милорад Пера 1924 Шид Шид детаљније информације
2493 РКТГ-88893 Плеја Здравко Илија 1926 Шид Шид детаљније информације
2494 РКТГ-88894 Пајић Стеван Која 1900 Шид Шид детаљније информације
2495 РКТГ-88895 Пеичковић Тодор 1910 Шид Шид детаљније информације
2496 РКТГ-88896 Паић Смиља Пера 1901 Шид Шид детаљније информације
2497 РКТГ-88897 Паић Смиља 1893 Шид Шид детаљније информације
2498 РКТГ-88898 Пајић Влајко Милан 1887 Шид Шид детаљније информације
2499 РКТГ-88899 Павловић Љубомир 1903 Шид Шид детаљније информације
2500 РКТГ-88900 Павловић Милан Паја 1902 Шид Шид детаљније информације
2501 РКТГ-88901 Павловић Новак Павле 1912 Шид Шид детаљније информације
2502 РКТГ-88902 Павловић Иван Шид Шид детаљније информације
2503 РКТГ-89081 Рукавина Иван Милан 1924 Сот Сот детаљније информације
2504 РКТГ-89086 Радуловић Милан Тривун 1904 Моловин Моловин детаљније информације
2505 РКТГ-89108 Радак Љуба Никола 1870 Рајево Село Јамена детаљније информације
2506 РКТГ-89110 Ранисављевић Стана Никола 1896 Рајево Село Јамена детаљније информације
2507 РКТГ-89114 Поповић Савка Глишa Беркасово Беркасово детаљније информације
2508 РКТГ-89115 Перковић Матија Стеван Беркасово Беркасово детаљније информације
2509 РКТГ-89117 Пешић Дејан Живан Грабово Грабово детаљније информације
2510 РКТГ-89118 Пешић Душан Младен Грабово Грабово детаљније информације
2511 РКТГ-89119 Пешић Цветозар Јоца Грабово Грабово детаљније информације
2512 РКТГ-89120 Пешић Тома Васа 1903 Грабово Грабово детаљније информације
2513 РКТГ-89121 Пешић Радивој Лазо 1900 Грабово Грабово детаљније информације
2514 РКТГ-89122 Пешић Миливој Јоца Грабово Грабово детаљније информације
2515 РКТГ-89123 Пешић Сава Дејан Грабово Грабово детаљније информације
2516 РКТГ-89124 Петковић Сава Ваја 1914 Грабово Грабово детаљније информације
2517 РКТГ-89125 Пешић Никола Лаза 1921 Грабово Грабово детаљније информације
2518 РКТГ-89126 Петковић Јован Душан 1896 Грабово Грабово детаљније информације
2519 РКТГ-89127 Петковић Коса Ваја 1924 Грабово Грабово детаљније информације
2520 РКТГ-89128 Петковић Мила Ваја 1911 Грабово Грабово детаљније информације
2521 РКТГ-89129 Петковић Милорад Ваје 1920 Грабово Грабово детаљније информације
2522 РКТГ-89130 Петковић Цвета 1916 Грабово Грабово детаљније информације
2523 РКТГ-89131 Петковић Светозар Миливоје Грабово Грабово детаљније информације
2524 РКТГ-89266 Петровић Коста Лаза 1940 Батровци Батровци детаљније информације
2525 РКТГ-89280 Петровић Лела Лаза 1938 Батровци Батровци детаљније информације
2526 РКТГ-89282 Петровић Мара Лаза 1935 Батровци Батровци детаљније информације
2527 РКТГ-89285 Петровић Мика Лаза 1935 Батровци Батровци детаљније информације
2528 РКТГ-89291 Петровић Ђуђа Миле 1920 Батровци Батровци детаљније информације
2529 РКТГ-89433 Петровић Драга Стева 1894 Батровци Батровци детаљније информације
2530 РКТГ-89441 Радосављевић Васа Душана 1900 Ердевик Ердевик детаљније информације
2531 РКТГ-89461 Ранисављевић Светозар Радован 1911 Вашица Вашица детаљније информације
2532 РКТГ-89462 Рамић Јован Игњат 1922 Ердевик Ердевик детаљније информације
2533 РКТГ-89463 Радосављевић Иванка Васа 1922 Ердевик Ердевик детаљније информације
2534 РКТГ-89468 Ристић Илија Даринко 1905 Ердевик Ердевик детаљније информације
2535 РКТГ-89474 Радојевић Божа Стева 1895 Вашица Вашица детаљније информације
2536 РКТГ-89497 Радојчић Илија Стеван 1903 Ердевик Ердевик детаљније информације
2537 РКТГ-89517 Петровић Стеван Стева 1887 Батровци Батровци детаљније информације
2538 РКТГ-89579 Стренка Михајло Стеван 1922 Љуба Љуба детаљније информације
2539 РКТГ-89580 Соргић Петар 1921 Кукујевци Кукујевци детаљније информације
2540 РКТГ-89581 Степановић Драгица 1924 Кукујевци Кукујевци детаљније информације
2541 РКТГ-89582 Сланчек Перо Стјепан 1924 Кукујевци Кукујевци детаљније информације
2542 РКТГ-89584 Радић Стево Милан 1924 Ердевик Ердевик детаљније информације
2543 РКТГ-89585 Радак Павле Тодор 1916 Ердевик Ердевик детаљније информације
2544 РКТГ-89587 Ранисављевић Стојан Срета 1922 Вашица Вашица детаљније информације
2545 РКТГ-89596 Радекић Никола Негован 1898 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2546 РКТГ-89599 Рајковић Војин Тривун 1921 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2547 РКТГ-89600 Рајковић Драга Живан 1922 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2548 РКТГ-89601 Радишић Илија Станко 1893 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2549 РКТГ-89602 Радић Иван Цветин 1903 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2550 РКТГ-89604 Радекић Цветин Живан 1923 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2551 РКТГ-89606 Радић Душан Цветин 1909 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2552 РКТГ-89607 Рајковац Драгољуб Живан 1922 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2553 РКТГ-89609 Радић Митар Коста 1904 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2554 РКТГ-89623 Радосавац Георгије Раде 1927 Шид Шид детаљније информације
2555 РКТГ-89624 Ракетић Сима Јосиф 1884 Драготина Шид детаљније информације
2556 РКТГ-89625 Радуловић Радојка 1937 Шид Шид детаљније информације
2557 РКТГ-89626 Радуловић Милорад 1924 Шид Шид детаљније информације
2558 РКТГ-89627 Радуловић Мица 1932 Шид Шид детаљније информације
2559 РКТГ-89628 Радуловић Мића 1933 Шид Шид детаљније информације
2560 РКТГ-89629 Радуловић Милан 1901 Шид Шид детаљније информације
2561 РКТГ-89630 Радојновић Спасоја Душан 1900 Шид Шид детаљније информације
2562 РКТГ-89631 Рајић Нестор Јован 1901 Шид Шид детаљније информације
2563 РКТГ-89632 Радојковић Станоја 1904 Шид Шид детаљније информације
2564 РКТГ-89633 Радојевић Павле 1900 Шид Шид детаљније информације
2565 РКТГ-89634 Радојновић Вељко Душан 1897 Шид Шид детаљније информације
2566 РКТГ-89635 Радишевић Даница Милорад 1912 Шид Шид детаљније информације
2567 РКТГ-89636 Ракић Нада Маша 1918 Шид Шид детаљније информације
2568 РКТГ-89637 Рајковић Славко Цветин 1917 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2569 РКТГ-89638 Радишевић Даница Коста 1890 Шид Шид детаљније информације
2570 РКТГ-89639 Рајковић Рајко 1914 Шид Шид детаљније информације
2571 РКТГ-89640 Рајаковић Цветин 1908 Моровић Моровић детаљније информације
2572 РКТГ-89641 Радаковић Живан Данило 1912 Моровић Моровић детаљније информације
2573 РКТГ-89642 Радуловић Кека 1938 Шид Шид детаљније информације
2574 РКТГ-89643 Радишевић Милорад Никола 1928 Шид Шид детаљније информације
2575 РКТГ-89644 Радван Јосип Ферко 1925 Шид Шид детаљније информације
2576 РКТГ-89645 Ранитовић Јован Милан 1914 Шид Шид детаљније информације
2577 РКТГ-89646 Ристић Сима Влада 1899 Шид Шид детаљније информације
2578 РКТГ-89647 Радуловић Луца 1909 Шид Шид детаљније информације
2579 РКТГ-89648 Радуловић Душан 1918 Шид Шид детаљније информације
2580 РКТГ-89649 Ракић Саво Живан 1894 Шид Шид детаљније информације
2581 РКТГ-89650 Радосавкић Радивој 1894 Шид Шид детаљније информације
2582 РКТГ-89651 Ракић Саво Марко 1901 Шид Шид детаљније информације
2583 РКТГ-89652 Ракић Гавра Живан 1907 Шид Шид детаљније информације
2584 РКТГ-89677 Плавшић Милош Илија 1914 Илинци Илинци детаљније информације
2585 РКТГ-89694 Попин Вида Сава 1900 Илинци Илинци детаљније информације
2586 РКТГ-89782 Правда Фрања 1890 Ердевик Ердевик детаљније информације
2587 РКТГ-89796 Стренка Миша Стеван 1921 Љуба Љуба детаљније информације
2588 РКТГ-89800 Смајић Младен Гавра 1907 Моловин Моловин детаљније информације
2589 РКТГ-89801 Сама Шандор А -непознато Таванкут детаљније информације
2590 РКТГ-89802 Серенче Игнац Јанош 1909 Таванкут Таванкут детаљније информације
2591 РКТГ-89859 Прњаворац Ђока Георгије Илинци Илинци детаљније информације
2592 РКТГ-89861 Прњаворац Георгије Милован 1909 Илинци Илинци детаљније информације
2593 РКТГ-89862 Продановић Милан 1899 Илинци Илинци детаљније информације
2594 РКТГ-89863 Продановић Прока 1892 Илинци Илинци детаљније информације
2595 РКТГ-89864 Продановић Славко Гавра 1924 Илинци Илинци детаљније информације
2596 РКТГ-89912 Платзнес Берта Шид Шид детаљније информације
2597 РКТГ-89913 Прифелд Маргита 1874 Шид Шид детаљније информације
2598 РКТГ-89915 Петковић Дивна Велимир 1903 Јамена Јамена детаљније информације
2599 РКТГ-89916 Петковић Мирко Светозар 1895 Јамена Јамена детаљније информације
2600 РКТГ-89917 Петковић Драгић 1886 Јамена Јамена детаљније информације
2601 РКТГ-89918 Пинчић Милан Васе 1878 Јамена Јамена детаљније информације
2602 РКТГ-89930 Перић Обрад Цветин 1909 Јамена Јамена детаљније информације
2603 РКТГ-89931 Петропољац Лепосава 1880 Јамена Јамена детаљније информације
2604 РКТГ-89932 Перић Цветин Јован 1890 Јамена Јамена детаљније информације
2605 РКТГ-89933 Перић Ружа 1893 Јамена Јамена детаљније информације
2606 РКТГ-89934 Поповић Љубомир 1914 Јамена Јамена детаљније информације
2607 РКТГ-89935 Потипарски Сава 1884 Јамена Јамена детаљније информације
2608 РКТГ-89936 Потипарски Митар Танасије Јамена Јамена детаљније информације
2609 РКТГ-89937 Потипарски Божа Ж. 1921 Јамена Јамена детаљније информације
2610 РКТГ-89938 Поштић Стеван Љубојe 1911 Јамена Јамена детаљније информације
2611 РКТГ-89939 Поштић Славко М. 1898 Јамена Јамена детаљније информације
2612 РКТГ-89940 Поштић Милан С. Јамена Јамена детаљније информације
2613 РКТГ-89941 Поштић Петар 1900 Јамена Јамена детаљније информације
2614 РКТГ-89942 Поштић Љубоје Маркo 1886 Јамена Јамена детаљније информације
2615 РКТГ-89943 Пинчић Стојан Раде 1898 Јамена Јамена детаљније информације
2616 РКТГ-89944 Поштић Душан 1888 Јамена Јамена детаљније информације
2617 РКТГ-89945 Пинчић Сава Раде 1896 Јамена Јамена детаљније информације
2618 РКТГ-89946 Поткоњак Владимир 1897 Јамена Јамена детаљније информације
2619 РКТГ-89947 Почуча Цветин 1882 Јамена Јамена детаљније информације
2620 РКТГ-89948 Пишталовић Ката Јамена Јамена детаљније информације
2621 РКТГ-89949 Пишталовић Зорка Пера 1895 Јамена Јамена детаљније информације
2622 РКТГ-89950 Пишталовић Никола Петар 1912 Јамена Јамена детаљније информације
2623 РКТГ-89951 Пишталовић Мирко Ђорђe 1892 Јамена Јамена детаљније информације
2624 РКТГ-89952 Панић Милош 1887 Јамена Јамена детаљније информације
2625 РКТГ-89953 Поштић Георгије Љубојe 1904 Јамена Јамена детаљније информације
2626 РКТГ-89954 Петковић Живан Мирко 1925 Јамена Јамена детаљније информације
2627 РКТГ-90749 Панић Аца 1870 Јамена Јамена детаљније информације
2628 РКТГ-90753 Пауковић Ђура Стеван 1891 Кузмин Кузмин детаљније информације
2629 РКТГ-90755 Потипарски Живан Т. 1894 Јамена Јамена детаљније информације
2630 РКТГ-90756 Панић Крста 1870 Јамена Јамена детаљније информације
2631 РКТГ-91130 Петковић Илија Светозар 1908 Јамена Јамена детаљније информације
2632 РКТГ-91132 Петровић Славица Моровић Моровић детаљније информације
2633 РКТГ-91133 Пршић Душан Никола 1927 Шид Шид детаљније информације
2634 РКТГ-91134 Пресечковић Светозар Илија 1889 Шид Шид детаљније информације
2635 РКТГ-91135 Пресечковић Тодор Шид Шид детаљније информације
2636 РКТГ-91139 Песек Франц 1941 Шид Шид детаљније информације
2637 РКТГ-92306 Радмановић Срета Богдан 1920 Адашевци Адашевци детаљније информације
2638 РКТГ-92307 Радмановић Никола Георгије 1919 Адашевци Адашевци детаљније информације
2639 РКТГ-92308 Радмановић Бранко Драго 1907 Адашевци Адашевци детаљније информације
2640 РКТГ-92309 Радмановић Богдан Илија 1897 Адашевци Адашевци детаљније информације
2641 РКТГ-92310 Рајшић Живан-Жика 1887 Адашевци Адашевци детаљније информације
2642 РКТГ-92311 Ранчић Лазар Милован 1901 Адашевци Адашевци детаљније информације
2643 РКТГ-92338 Прњајић Димитрије Живан 1887 Шид Шид детаљније информације
2644 РКТГ-92340 Пулнело Дане 1912 Шид Шид детаљније информације
2645 РКТГ-92341 Продановић Мане Младен 1886 Шид Шид детаљније информације
2646 РКТГ-92342 Петровић Лука Лукa 1915 Шид Шид детаљније информације
2647 РКТГ-92343 Парац Ђура 1872 Шид Шид детаљније информације
2648 РКТГ-92344 Парожански Илија Савa 1903 Шид Шид детаљније информације
2649 РКТГ-92345 Пешић Сава 1927 Шид Шид детаљније информације
2650 РКТГ-92346 Пиромански Ђока Перa 1898 Шид Шид детаљније информације
2651 РКТГ-92347 Павловић Милан Драгутин 1911 Шид Шид детаљније информације
2652 РКТГ-92348 Петровић Која 1939 Моровић Моровић детаљније информације
2653 РКТГ-92349 Павловић Стеван Драгутин 1908 Шид Шид детаљније информације
2654 РКТГ-92350 Парожански Томо Савa 1896 Шид Шид детаљније информације
2655 РКТГ-92352 Петровић Ката 1925 Моровић Моровић детаљније информације
2656 РКТГ-92353 Петровић Катарина 1922 Моровић Моровић детаљније информације
2657 РКТГ-92359 Поповић Ната Милош 1907 Бачевци Бачинци детаљније информације
2658 РКТГ-92361 Пушић Бранко Цветко 1905 Бачевци Бачевци детаљније информације
2659 РКТГ-92438 Салаковић Жарко Мирко 1912 Јамена Јамена детаљније информације
2660 РКТГ-92459 Фамилић Спасоје Славољуб 1924 Љуба Љуба детаљније информације
2661 РКТГ-92460 Фамилић Миленко Сава 1924 Љуба Љуба детаљније информације
2662 РКТГ-92462 Фамилић Љубомир Сава 1921 Љуба Љуба детаљније информације
2663 РКТГ-92463 Фамилић Сава Милош 1896 Моловин Моловин детаљније информације
2664 РКТГ-92464 Фамилић Пава Јоца 1913 Моловин Моловин детаљније информације
2665 РКТГ-92465 Фамилић Пера Шандор 1879 Моловин Моловин детаљније информације
2666 РКТГ-92466 Фамилић Перса Ћукун 1886 Моловин Моловин детаљније информације
2667 РКТГ-92467 Фамилић Петар Јошка 1900 Моловин Моловин детаљније информације
2668 РКТГ-92469 Стојановић Живан Лука 1900 Адашевци Адашевци детаљније информације
2669 РКТГ-92470 Станојевић Срета Адам 1900 Адашевци Адашевци детаљније информације
2670 РКТГ-92471 Станојевић Радо Мијa 1900 Адашевци Адашевци детаљније информације
2671 РКТГ-92472 Станојевић Живан 1900 Адашевци Адашевци детаљније информације
2672 РКТГ-92473 Смиљанић Кузман Никола 1909 Адашевци Адашевци детаљније информације
2673 РКТГ-92493 Фамилић Рада Шандор 1903 Моловин Моловин детаљније информације
2674 РКТГ-92494 Фамилић Сеја Јулa 1941 Моловин Моловин детаљније информације
2675 РКТГ-92495 Фамилић Сеја Никола 1928 Моловин Моловин детаљније информације
2676 РКТГ-92496 Фамилић Славица Пера 1924 Моловин Моловин детаљније информације
2677 РКТГ-92497 Фамилић Софија Милош 1885 Моловин Моловин детаљније информације
2678 РКТГ-92498 Фамилић Спасоје Раде 1928 Моловин Моловин детаљније информације
2679 РКТГ-92499 Фамилић Стана Петар 1882 Моловин Моловин детаљније информације
2680 РКТГ-92500 Фамилић Стева Раде 1929 Моловин Моловин детаљније информације
2681 РКТГ-92501 Фамилић Рада Јоле 1884 Моловин Моловин детаљније информације
2682 РКТГ-92502 Фамилић Нада Никола 1938 Моловин Моловин детаљније информације
2683 РКТГ-92505 Фамилић Милан Љуба 1918 Моловин Моловин детаљније информације
2684 РКТГ-92506 Фамилић Милан Младен 1934 Моловин Моловин детаљније информације
2685 РКТГ-92507 Фамилић Милева Милан 1902 Моловин Моловин детаљније информације
2686 РКТГ-92508 Фамилић Милка Милан 1903 Моловин Моловин детаљније информације
2687 РКТГ-92522 Фамилић Миша Драган 1924 Моловин Моловин детаљније информације
2688 РКТГ-92523 Фамилић Никола Сава 1932 Моловин Моловин детаљније информације
2689 РКТГ-92524 Фамилић Нада Јошка 1935 Моловин Моловин детаљније информације
2690 РКТГ-92525 Фамилић Никола Јошка 1922 Моловин Моловин детаљније информације
2691 РКТГ-92526 Фамилић Никола Јова 1902 Моловин Моловин детаљније информације
2692 РКТГ-92527 Фамилић Никола Никола 1930 Моловин Моловин детаљније информације
2693 РКТГ-92530 Фамилић Шандор Јошка 1929 Моловин Моловин детаљније информације
2694 РКТГ-92531 Фамилић Милош Мишко 1897 Моловин Моловин детаљније информације
2695 РКТГ-92532 Фамилић Стеван Туша 1919 Моловин Моловин детаљније информације
2696 РКТГ-92533 Фамилић Милан Јанош 1919 Моловин Моловин детаљније информације
2697 РКТГ-92537 Фрањић Стева М. 1926 Кукујевци Кукујевци детаљније информације
2698 РКТГ-92544 Савић Сока 1921 Батровци Батровци детаљније информације
2699 РКТГ-92559 Савић Митар Сава 1891 Илинци Илинци детаљније информације
2700 РКТГ-92578 Станивуковић Милош Јован 1918 Адашевци Адашевци детаљније информације
2701 РКТГ-92580 Савић Никола Душан 1911 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2702 РКТГ-92581 Савић Живан Иван 1896 Ердевик Ердевик детаљније информације
2703 РКТГ-92583 Савић Паја Јоца 1898 Ердевик Ердевик детаљније информације
2704 РКТГ-92585 Фамилић Шуна Пера 1892 Моловин Моловин детаљније информације
2705 РКТГ-92586 Савић Драго Негован 1904 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2706 РКТГ-92587 Фамилић Тона Мишко 1882 Моловин Моловин детаљније информације
2707 РКТГ-92588 Фамилић Тоша Туша 1932 Моловин Моловин детаљније информације
2708 РКТГ-92589 Савић Драгољуб Стеван 1894 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2709 РКТГ-92590 Савкић Душан Живан 1909 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2710 РКТГ-92591 Савчић Владимир Вукашин 1909 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2711 РКТГ-92592 Савчић Милорад Милован 1910 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2712 РКТГ-92594 Фамилић Тоша Стеван 1930 Моловин Моловин детаљније информације
2713 РКТГ-92595 Фамилић Шандор Беба 1936 Моловин Моловин детаљније информације
2714 РКТГ-92598 Фамилић Загорка Младен 1927 Моловин Моловин детаљније информације
2715 РКТГ-92599 Фамилић Зорка Сава 1899 Моловин Моловин детаљније информације
2716 РКТГ-92629 Саламн Мале 1935 Шид Шид детаљније информације
2717 РКТГ-92644 Сарафољанин Владимир Коста 1910 Батровци Батровци детаљније информације
2718 РКТГ-92647 Сваигмона Сврига 1913 Шид Шид детаљније информације
2719 РКТГ-92659 Секулић Дамјан Павле 1888 Моровић Моровић детаљније информације
2720 РКТГ-92663 Сенић Даринка 1884 Моровић Моровић детаљније информације
2721 РКТГ-92750 Сладојевић Негован М. 1906 Јамена Јамена детаљније информације
2722 РКТГ-92754 Сладојевић Спасоје М. 1909 Јамена Јамена детаљније информације
2723 РКТГ-92755 Сладојевић Станко Младен 1905 Јамена Јамена детаљније информације
2724 РКТГ-92779 Солаковић Вида 1930 Јамена Јамена детаљније информације
2725 РКТГ-92780 Солаковић Стојан В. 1904 Јамена Јамена детаљније информације
2726 РКТГ-92781 Солаковић Мирко Велимир 1880 Јамена Јамена детаљније информације
2727 РКТГ-92782 Солаковић Јела Д. 1903 Јамена Јамена детаљније информације
2728 РКТГ-92783 Солаковић Стеван Д. 1923 Јамена Јамена детаљније информације
2729 РКТГ-92784 Солаковић Лазар Никола 1878 Јамена Јамена детаљније информације
2730 РКТГ-92785 Солаковић Жарко Србислав 1930 Јамена Јамена детаљније информације
2731 РКТГ-92786 Солаковић Ката Стеван 1880 Јамена Јамена детаљније информације
2732 РКТГ-93127 Фамилић Јово Јошко 1908 Адашевци Адашевци детаљније информације
2733 РКТГ-93165 Солаковић Живана Трива 1902 Јамена Јамена детаљније информације
2734 РКТГ-93167 Сосковић Ђорђе 1907 Јамена Јамена детаљније информације
2735 РКТГ-93179 Србљанин Сава 1912 Батровци Батровци детаљније информације
2736 РКТГ-93180 Србљанин Никола Влада 1930 Батровци Батровци детаљније информације
2737 РКТГ-93181 Србљанин Живан Сава 1888 Батровци Батровци детаљније информације
2738 РКТГ-93182 Србљанин Мица Сава 1911 Батровци Батровци детаљније информације
2739 РКТГ-93183 Србљанин Владо Станко 1903 Батровци Батровци детаљније информације
2740 РКТГ-93184 Србљаши Милица Сава 1912 Илинци Илинци детаљније информације
2741 РКТГ-93189 Сремац Прока Дака 1895 Илинци Илинци детаљније информације
2742 РКТГ-93636 Францоз Јаков 1938 Шид Шид детаљније информације
2743 РКТГ-93638 Францоз Александер 1929 Шид Шид детаљније информације
2744 РКТГ-93640 Францоз Гиза 1930 Шид Шид детаљније информације
2745 РКТГ-93641 Францоз Клеусандар 1926 Шид Шид детаљније информације
2746 РКТГ-93642 Францоз Мирјана 1937 Шид Шид детаљније информације
2747 РКТГ-93643 Францоз Рахела 1927 Шид Шид детаљније информације
2748 РКТГ-93644 Францоз Хинко 1932 Шид Шид детаљније информације
2749 РКТГ-93646 Францоз Риза 1937 Шид Шид детаљније информације
2750 РКТГ-93649 Францоз Хајкела 1938 Шид Шид детаљније информације
2751 РКТГ-93942 Филиповић Милан Јаков 1892 Јамена Јамена детаљније информације
2752 РКТГ-93956 Францоз Зора 1929 Шид Шид детаљније информације
2753 РКТГ-93957 Флеш Розалија 1871 А -непознато Шид детаљније информације
2754 РКТГ-93960 Фаркаш Јула 1905 Шид Шид детаљније информације
2755 РКТГ-93962 Фаркаш Катица 1929 Шид Шид детаљније информације
2756 РКТГ-93963 Францоз Јаков 1900 Шид Шид детаљније информације
2757 РКТГ-93973 Францоз Фелита 1939 Шид Шид детаљније информације
2758 РКТГ-93981 Фаркаш Ана 1927 Шид Шид детаљније информације
2759 РКТГ-93993 Францоз Мирјана 1925 Шид Шид детаљније информације
2760 РКТГ-94006 Францоз Бланка 1930 Шид Шид детаљније информације
2761 РКТГ-94015 Францоз Хајкела 1912 Шид Шид детаљније информације
2762 РКТГ-94026 Францоз Рахела 1940 Шид Шид детаљније информације
2763 РКТГ-94060 Францоз Зора 1934 Шид Шид детаљније информације
2764 РКТГ-94164 Самарџић Милена Ђорђе 1903 Шид Шид детаљније информације
2765 РКТГ-94165 Сандић Радмила Бранко 1924 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2766 РКТГ-94166 Сандић Сава Душан 1909 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2767 РКТГ-94167 Сандић Бранко Илија 1904 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2768 РКТГ-94168 Сандић Славко Илија 1914 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2769 РКТГ-94169 Сандић Димитрије Милан 1923 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2770 РКТГ-94170 Сандић Душан Михајло 1897 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2771 РКТГ-94171 Сандић Стеван Михајло 1899 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2772 РКТГ-94172 Сандић Живан Стеван 1896 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2773 РКТГ-94173 Сандић Никола Стеван 1909 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2774 РКТГ-94176 Свитлица Сава Зоран 1913 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2775 РКТГ-94177 Свитлица Анђелко Јован 1921 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2776 РКТГ-94178 Свитлица Стојан Риста 1925 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2777 РКТГ-94182 Секула Драгиња 1925 Моровић Моровић детаљније информације
2778 РКТГ-94183 Секула Јоца Марко 1905 Моровић Моровић детаљније информације
2779 РКТГ-94186 Сенић Ленка Глигорије 1888 Моровић Моровић детаљније информације
2780 РКТГ-94187 Сенић Радомир Ђорђе 1892 Моровић Моровић детаљније информације
2781 РКТГ-94188 Сенић Владимир Лазар 1895 Моровић Моровић детаљније информације
2782 РКТГ-94189 Сенић Радивој Митар 1928 Моровић Моровић детаљније информације
2783 РКТГ-94190 Сенић Ђока Радомир 1890 Моровић Моровић детаљније информације
2784 РКТГ-94191 Сердар Пера Младен 1880 Шид шид детаљније информације
2785 РКТГ-94195 Сименцов Ђорђе 1914 Шид Шид детаљније информације
2786 РКТГ-94196 Симић Славко 1895 Шид Шид детаљније информације
2787 РКТГ-94197 Симић Живорад Васа 1920 Шид Шид детаљније информације
2788 РКТГ-94200 Симић Урош Тодор 1902 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2789 РКТГ-94201 Ситничић Пера Милан 1898 Шид Шид детаљније информације
2790 РКТГ-94202 Ситничић Славко Милан 1900 Шид шид детаљније информације
2791 РКТГ-94204 Скарић Божица Дане 1920 Моровић Моровић детаљније информације
2792 РКТГ-94205 Скидић Данило 1886 Моровић Моровић детаљније информације
2793 РКТГ-94208 Славујевић Љубица Божа 1887 Шид Шид детаљније информације
2794 РКТГ-94209 Славујевић Крста Владимир 1911 Шид Шид детаљније информације
2795 РКТГ-94210 Славујевић Сима Јефта 1881 Шид Шид детаљније информације
2796 РКТГ-94211 Славујевић Стеван Јефта 1874 Шид Шид детаљније информације
2797 РКТГ-94212 Славујевић Павле Кузман 1923 Шид Шид детаљније информације
2798 РКТГ-94213 Славујевић Кузман Павле 1902 Шид Шид детаљније информације
2799 РКТГ-94214 Славујевић Славица Паја 1926 Шид Шид детаљније информације
2800 РКТГ-94215 Славујевић Спасоје Паја 1897 Шид Шид детаљније информације
2801 РКТГ-94216 Слушник Суза Ника 1929 Ердевик Ердевик детаљније информације
2802 РКТГ-94217 Смаиловић Срета Шид Шид детаљније информације
2803 РКТГ-94218 Соколн Петра Ферко 1905 Шид Шид детаљније информације
2804 РКТГ-94220 Спаић Добрила Милован 1893 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2805 РКТГ-94222 Спаић Стевка Милутин 1894 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2806 РКТГ-94224 Сремац Петар 1920 Шид Шид детаљније информације
2807 РКТГ-94225 Сремац Петар Љубомир 1907 Вашица Вашица детаљније информације
2808 РКТГ-94232 Францоз Гиза 1902 Шид Шид детаљније информације
2809 РКТГ-94234 Фуњош Митар Данило 1888 Бачинци Бачинци детаљније информације
2810 РКТГ-94240 Ферстнер Франика Јаков 1922 Ердевик Ердевик детаљније информације
2811 РКТГ-94882 Фаркош Јула Јосип 1905 Шид Шид детаљније информације
2812 РКТГ-94885 Форешковић Небојша 1879 Шид Шид детаљније информације
2813 РКТГ-94891 Фаркаш Мишо Јанко 1911 Шид Шид детаљније информације
2814 РКТГ-94892 Францист Андрија Јошка 1922 Шид Шид детаљније информације
2815 РКТГ-94893 Филиповић Милева 1907 Шид Шид детаљније информације
2816 РКТГ-94894 Фалшинић Иванка 1907 Шид Шид детаљније информације
2817 РКТГ-95021 Фамилић Голуб Јова 1904 Моловин Моловин детаљније информације
2818 РКТГ-95022 Фамилић Јошка Јован 1897 Моловин Моловин детаљније информације
2819 РКТГ-95023 Фамилић Јошка Мишко 1877 Моловин Моловин детаљније информације
2820 РКТГ-95024 Фамилић Јоле Раде 1924 Моловин Моловин детаљније информације
2821 РКТГ-95025 Фамилић Јоја Јошка 1928 Моловин Моловин детаљније информације
2822 РКТГ-95026 Фамилић Јанош 1873 Моловин Моловин детаљније информације
2823 РКТГ-95027 Фамилић Јанош Милан 1887 Моловин Моловин детаљније информације
2824 РКТГ-95028 Фамилић Иванка Стеван 1919 Моловин Моловин детаљније информације
2825 РКТГ-95029 Фамилић Илија Гавра 1915 Моловин Моловин детаљније информације
2826 РКТГ-95030 Фамилић Гуша Филип 1885 Моловин Моловин детаљније информације
2827 РКТГ-95031 Фамилић Груја Никола 1927 Моловин Моловин детаљније информације
2828 РКТГ-95032 Фамилић Голуб Раде 1907 Моловин Моловин детаљније информације
2829 РКТГ-95033 Фамилић Ката Сава 1930 Моловин Моловин детаљније информације
2830 РКТГ-95034 Фамилић Гавра Јова 1879 Моловин Моловин детаљније информације
2831 РКТГ-95035 Фамилић Драгомир Петар 1936 Моловин Моловин детаљније информације
2832 РКТГ-95036 Фамилић Беба Пера 1907 Моловин Моловин детаљније информације
2833 РКТГ-95037 Фамилић Драгица Петар 1930 Моловин Моловин детаљније информације
2834 РКТГ-95038 Фамилић Драган Филип 1899 Моловин Моловин детаљније информације
2835 РКТГ-95039 Фамилић Драга Душан 1878 Моловин Моловин детаљније информације
2836 РКТГ-95040 Фамилић Дивна Филип 1887 Моловин Моловин детаљније информације
2837 РКТГ-95041 Фамилић Динка Голуб 1890 Моловин Моловин детаљније информације
2838 РКТГ-95042 Фамилић Даница Љуба 1887 Моловин Моловин детаљније информације
2839 РКТГ-95044 Фамилић Груја Јова 1882 Моловин Моловин детаљније информације
2840 РКТГ-95045 Фамилић Маришка Драган 1926 Моловин Моловин детаљније информације
2841 РКТГ-95046 Фамилић Милан Филип 1886 Моловин Моловин детаљније информације
2842 РКТГ-95047 Фамилић Милан Беба 1930 Моловин Моловин детаљније информације
2843 РКТГ-95048 Фамилић Мила Милан 1926 Моловин Моловин детаљније информације
2844 РКТГ-95049 Фамилић Мила Груја 1879 Моловин Моловин детаљније информације
2845 РКТГ-95050 Фамилић Мила Драган 1930 Моловин Моловин детаљније информације
2846 РКТГ-95051 Фамилић Микица Јанош 1936 Моловин Моловин детаљније информације
2847 РКТГ-95052 Фамилић Мица Јова 1873 Моловин Моловин детаљније информације
2848 РКТГ-95053 Фамилић Марко Зурка 1875 Моловин Моловин детаљније информације
2849 РКТГ-95054 Фамилић Марко Јова 1882 Моловин Моловин детаљније информације
2850 РКТГ-95055 Фамилић Маришка Пера 1902 Моловин Моловин детаљније информације
2851 РКТГ-95056 Фамилић Јула Гавра 1914 Моловин Моловин детаљније информације
2852 РКТГ-95057 Фамилић Маришка Ненад 1884 Моловин Моловин детаљније информације
2853 РКТГ-95058 Фамилић Јула Катица 1940 Моловин Моловин детаљније информације
2854 РКТГ-95059 Фамилић Марија Милан 1925 Моловин Моловин детаљније информације
2855 РКТГ-95060 Фамилић Марија Груја 1903 Моловин Моловин детаљније информације
2856 РКТГ-95061 Фамилић Марица Љуба 1925 Моловин Моловин детаљније информације
2857 РКТГ-95062 Фамилић Љубица Никола 1879 Моловин Моловин детаљније информације
2858 РКТГ-95063 Фамилић Љуба Зурко 1886 Моловин Моловин детаљније информације
2859 РКТГ-95064 Фамилић Лепосава Гавра 1882 Моловин Моловин детаљније информације
2860 РКТГ-95066 Фамилић Катица Јоца 1900 Моловин Моловин детаљније информације
2861 РКТГ-95067 Фамилић Катица Гавра 1910 Моловин Моловин детаљније информације
2862 РКТГ-95068 Фамилић Драгица Драган 1940 Моловин Моловин детаљније информације
2863 РКТГ-95069 Фамилић Милан Груја 1937 Моловин Моловин детаљније информације
2864 РКТГ-95070 Фамилић Душанка Петар 1933 Моловин Моловин детаљније информације
2865 РКТГ-95072 Фамилић Ангелина Љуба 1908 Моловин Моловин детаљније информације
2866 РКТГ-95073 Фамилић Аница Љуба 1927 Моловин Моловин детаљније информације
2867 РКТГ-95074 Сремац Владимир Радован 1895 Вашица Вашица детаљније информације
2868 РКТГ-95075 Стајкић Лазар Миливој 1904 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2869 РКТГ-95077 Станивуковић Илија Тодор 1881 Шид Шид детаљније информације
2870 РКТГ-95078 Станивуковић Сата 1881 Шид Шид детаљније информације
2871 РКТГ-95079 Станивук Драгутин Илија 1907 Шид Шид детаљније информације
2872 РКТГ-95080 Станивуковић Урош Илија 1905 Шид Шид детаљније информације
2873 РКТГ-95081 Станивуковић Душан Урош 1903 Шид Шид детаљније информације
2874 РКТГ-95085 Станић Бранко Владислав 1913 Шид Шид детаљније информације
2875 РКТГ-95086 Станишић Љубомир Божа 1910 Вашица Вашица детаљније информације
2876 РКТГ-95087 Станишић Сава Душан 1897 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2877 РКТГ-95089 Станишић Лазар Илија 1895 Вашица Вашица детаљније информације
2878 РКТГ-95092 Станишић Лазар Младен 1859 Вашица Вашица детаљније информације
2879 РКТГ-95094 Станков Лука Шид Шид детаљније информације
2880 РКТГ-95095 Станковић Бора 1920 Шид Шид детаљније информације
2881 РКТГ-95099 Станковић Лука Бранко 1878 Шид Шид детаљније информације
2882 РКТГ-95102 Станковић Петар Јован 1926 Шид Шид детаљније информације
2883 РКТГ-95105 Станковић Персида Павле 1921 Ђипша Ђипша детаљније информације
2884 РКТГ-95111 Станојевић Петар Сава 1899 Привина Глава Привина Глава детаљније информације
2885 РКТГ-95113 Станојчић Живан Велимир 1909 Вашица Вашица детаљније информације
2886 РКТГ-95117 Стеванчевић Владимир Стеван 1891 Шид Шид детаљније информације
2887 РКТГ-95118 Стена Јосипа 1937 Шид Шид детаљније информације
2888 РКТГ-95119 Степановић Јелена Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2889 РКТГ-95122 Степански Симо Мате 1925 Шид Шид детаљније информације
2890 РКТГ-95123 Степанчевић Светозар Цвеја Илија 1925 Шид Шид детаљније информације
2891 РКТГ-95124 Степанчевић Славко Милан 1905 Шид шид детаљније информације
2892 РКТГ-95125 Стефановић Младен 1892 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2893 РКТГ-95126 Стефановић Владимир Алекса 1895 Шид Шид детаљније информације
2894 РКТГ-95127 Стефановић Цветин Васа 1904 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2895 РКТГ-95128 Стефановић Лазар Петар 1925 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2896 РКТГ-95130 Стојадиновић Ката 1882 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2897 РКТГ-95132 Стојадиновић Јово Бранко 1935 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2898 РКТГ-95134 Фамилић Милинка Зурко 1906 Ердевик Ердевик детаљније информације
2899 РКТГ-95135 Стојаковић Петар Богдан 1924 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2900 РКТГ-95137 Стојаковић Иван Младен 1896 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2901 РКТГ-95138 Фамилић Ђока Јова 1900 Ердевик Ердевик детаљније информације
2902 РКТГ-95139 Стојаковић Јован Младен 1898 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2903 РКТГ-95140 Стојанов Петар Игњат 189 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2904 РКТГ-95141 Стојановић Вида 1916 Моровић Моровић детаљније информације
2905 РКТГ-95142 Стојановић Дуда 1940 Моровић Моровић детаљније информације
2906 РКТГ-95143 Фамилић Александар Милош 1919 Моловин Моловин детаљније информације
2907 РКТГ-95144 Стојановић Илон 1937 Моровић Моровић детаљније информације
2908 РКТГ-95145 Стојановић Маца 1941 Моровић Моровић детаљније информације
2909 РКТГ-95146 Фамилић Кика Спасоје 1941 Ердевик Ердевик детаљније информације
2910 РКТГ-95147 Стојановић Милан 1941 Моровић Моровић детаљније информације
2911 РКТГ-95148 Стојановић Милка 1941 Моровић Моровић детаљније информације
2912 РКТГ-95149 Стојановић Нада 1941 Моровић Моровић детаљније информације
2913 РКТГ-95150 Фамилић Љуба 1941 Ердевик Ердевик детаљније информације
2914 РКТГ-95151 Стојановић Рада 1940 Моровић Моровић детаљније информације
2915 РКТГ-95152 Стојановић Рада 1905 Моровић Моровић детаљније информације
2916 РКТГ-95153 Стојановић Славка 1914 Моровић Моровић детаљније информације
2917 РКТГ-95154 Стојановић Славна 1896 Моровић Моровић детаљније информације
2918 РКТГ-95155 Стојановић Урош 1940 Моровић Моровић детаљније информације
2919 РКТГ-95156 Фамилић Будимка Милош 1922 Моловин Моловин детаљније информације
2920 РКТГ-95157 Стојановић Цвета 1941 Моровић Моровић детаљније информације
2921 РКТГ-95158 Стојановић Никола Стеван 1896 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2922 РКТГ-95159 Фамилић Бранко Филип 1886 Моловин Моловин детаљније информације
2923 РКТГ-95160 Стојановић Коста Тодор 1882 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2924 РКТГ-95161 Фамилић Бранко Беба 1930 Моловин Моловин детаљније информације
2925 РКТГ-95164 Фамилић Бошко Јанош 1923 Моловин Моловин детаљније информације
2926 РКТГ-95165 Фамилић Босиљка Душан 1910 Моловин Моловин детаљније информације
2927 РКТГ-95166 Фамилић Босиљка 1885 Моловин Моловин детаљније информације
2928 РКТГ-95167 Фамилић Богољуб Милан 1910 Моловин Моловин детаљније информације
2929 РКТГ-95168 Фамилић Бела Јанош 1880 Моловин Моловин детаљније информације
2930 РКТГ-95169 Фамилић Бебица Јоле 1939 Моловин Моловин детаљније информације
2931 РКТГ-95170 Фамилић Дуда Милош 1907 Ердевик Ердевик детаљније информације
2932 РКТГ-95171 Фамилић Јула Спасоје 1939 Ердевик Ердевик детаљније информације
2933 РКТГ-95172 Фамилић Трифун Маша 1893 Моровић Моровић детаљније информације
2934 РКТГ-95173 Фамилић Марко Јова 1921 Шид Шид детаљније информације
2935 РКТГ-95176 Фамилић Шеша 1914 Шид Шид детаљније информације
2936 РКТГ-95177 Фамилић Лаза 1906 Шид Шид детаљније информације
2937 РКТГ-95178 Фамилић Никола 1886 Шид Шид детаљније информације
2938 РКТГ-95181 Фамилић Јоца 1920 Шид Шид детаљније информације
2939 РКТГ-95182 Фамилић Иван 1928 Шид Шид детаљније информације
2940 РКТГ-95183 Фамилић Даница 1930 Шид Шид детаљније информације
2941 РКТГ-95185 Фамилић Милева 1922 Шид Шид детаљније информације
2942 РКТГ-95186 Фамилић Милана 1911 Шид Шид детаљније информације
2943 РКТГ-95187 Фамилић Зурка 1882 Шид Шид детаљније информације
2944 РКТГ-95188 Фамилић Бора Шид Шид детаљније информације
2945 РКТГ-95201 Хуберт Хермина 1892 А -непознато Кукујевци детаљније информације
2946 РКТГ-95202 Хендлер Филип 1930 Ердевик Ердевик детаљније информације
2947 РКТГ-95203 Хендлер Пери 1930 Ердевик Ердевик детаљније информације
2948 РКТГ-95252 Струхар Мара 1926 Ердевик Ердевик детаљније информације
2949 РКТГ-95253 Ступавски Самуел Само Мартин 1925 Шид Шид детаљније информације
2950 РКТГ-95255 Суботић Милена Јосип 1882 Шид Шид детаљније информације
2951 РКТГ-95270 Тадић Теодор Лазар 1923 Беркасово Беркасово детаљније информације
2952 РКТГ-95318 Сокол Пера 1905 Беркасово Беркасово детаљније информације
2953 РКТГ-95319 Стојишић Срета Теодор 1920 Беркасово Беркасово детаљније информације
2954 РКТГ-95320 Стојишић Влајко Теодор 1926 Беркасово Беркасово детаљније информације
2955 РКТГ-95321 Стојинић Ана Михајло 1890 Беркасово Беркасово детаљније информације
2956 РКТГ-95333 Терзин Ђура Јова 1904 Шид Шид детаљније информације
2957 РКТГ-95334 Терзић Јован 1920 Шид Шид детаљније информације
2958 РКТГ-95335 Тес Златко Стјепан 1922 Шид Шид детаљније информације
2959 РКТГ-95336 Тетек Сима Ђура 1900 Шид Шид детаљније информације
2960 РКТГ-95337 Тетек Милорад Сима 1926 Шид Шид детаљније информације
2961 РКТГ-95338 Тетек Радивој Сима 1921 Шид Шид детаљније информације
2962 РКТГ-95339 Теткић Иван Тадијан 1928 Моровић Моровић детаљније информације
2963 РКТГ-95340 Тешић Миливој Срета 1886 Шид Шид детаљније информације
2964 РКТГ-95341 Тодоровић Анка 1904 Моровић Моровић детаљније информације
2965 РКТГ-95342 Тодоровић Совра Петар 1898 Моровић Моровић детаљније информације
2966 РКТГ-95343 Тодоровић Лазар Совра 1926 Моровић Моровић детаљније информације
2967 РКТГ-95344 Томашевић Илија Стеван 1898 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2968 РКТГ-95345 Томић Спасоје 1877 Шид Шид детаљније информације
2969 РКТГ-95346 Томић Војислав Спасоје 1914 Шид Шид детаљније информације
2970 РКТГ-95347 Тошинић Зурка 1924 Шид Шид детаљније информације
2971 РКТГ-95348 Тошинић Јоца 1922 Шид Шид детаљније информације
2972 РКТГ-95349 Тошић Војислав Спасоје 1915 Шид Шид детаљније информације
2973 РКТГ-95350 Трифковић Владимир Сава 1932 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2974 РКТГ-95351 Трифковић Илија Сава 1937 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
2975 РКТГ-95352 Трифуновић Живко Милан 1922 Вашица Вашица детаљније информације
2976 РКТГ-95353 Трифунчевић Ангелина 1939 Моровић Моровић детаљније информације
2977 РКТГ-95354 Трифунчевић Анка 1932 Моровић Моровић детаљније информације
2978 РКТГ-95355 Трифунчевић Босиљка 1900 Шид Моровић детаљније информације
2979 РКТГ-95356 Трифунчевић Бранко 1938 Моровић Моровић детаљније информације
2980 РКТГ-95357 Трифунчевић Веца 1930 Моровић Моровић детаљније информације
2981 РКТГ-95358 Трифунчевић Вида 1929 Моровић Моровић детаљније информације
2982 РКТГ-95369 Станивуковић Крста Живан 1902 Илинци Илинци детаљније информације
2983 РКТГ-95373 Станивуковић Јован Лаза 1896 Илинци Илинци детаљније информације
2984 РКТГ-95379 Трифунчевић Дамјанка 1936 Моровић Моровић детаљније информације
2985 РКТГ-95381 Станисављевић Лепосава Сава 1881 Јамена Јамена детаљније информације
2986 РКТГ-95382 Трифунчевић Ђока 1933 Моровић Моровић детаљније информације
2987 РКТГ-95383 Трифунчевић Живан 1940 Моровић Моровић детаљније информације
2988 РКТГ-95384 Трифунчевић Зорка 1882 Моровић Моровић детаљније информације
2989 РКТГ-95385 Станић Станко 1880 Јамена Јамена детаљније информације
2990 РКТГ-95386 Трифунчевић Иванка 1920 Моровић Моровић детаљније информације
2991 РКТГ-95387 Трифунчевић Ивица 1934 Моровић Моровић детаљније информације
2992 РКТГ-95388 Трифунчевић Ивица 1939 Моровић Моровић детаљније информације
2993 РКТГ-95389 Трифунчевић Илија 1938 Моровић Моровић детаљније информације
2994 РКТГ-95391 Трифунчевић Илија 1908 Моровић Моровић детаљније информације
2995 РКТГ-95394 Трифунчевић Јованка 1900 Моровић Моровић детаљније информације
2996 РКТГ-95397 Трифунчевић Ката 1911 Моровић Моровић детаљније информације
2997 РКТГ-95398 Трифунчевић Катица 1886 Моровић Моровић детаљније информације
2998 РКТГ-95400 Трифунчевић Кова 1932 Моровић Моровић детаљније информације
2999 РКТГ-95402 Трифунчевић Лепосава 1925 Моровић Моровић детаљније информације
3000 РКТГ-95403 Трифунчевић Лепосава 1877 Моровић Моровић детаљније информације
3001 РКТГ-95405 Трифунчевић Милан 1935 Моровић Моровић детаљније информације
3002 РКТГ-95406 Станишић Миленко С. 1912 Јамена Јамена детаљније информације
3003 РКТГ-95407 Трифунчевић Милена 1935 Моровић Моровић детаљније информације
3004 РКТГ-95408 Трифунчевић Милица 1928 Моровић Моровић детаљније информације
3005 РКТГ-95413 Трифунчевић Мита 1910 Моровић Моровић детаљније информације
3006 РКТГ-95416 Трифунчевић Митар 1890 Моровић Моровић детаљније информације
3007 РКТГ-95419 Трифунчевић Никола 1916 Моровић Моровић детаљније информације
3008 РКТГ-95420 Трифунчевић Петар 1937 Моровић Моровић детаљније информације
3009 РКТГ-95423 Трифунчевић Петар 1927 Моровић Моровић детаљније информације
3010 РКТГ-95463 Станојевић Рада 1912 Јамена Јамена детаљније информације
3011 РКТГ-95465 Станојевић Рада 1893 Јамена Јамена детаљније информације
3012 РКТГ-95466 Теодорвић Цветин Стеван 1905 Адашевци Адашевци детаљније информације
3013 РКТГ-95475 Станојчић Катица 1942 Јамена Јамена детаљније информације
3014 РКТГ-95476 Станојчић Зора Б. 1920 Јамена Јамена детаљније информације
3015 РКТГ-95477 Станојчић Зора Д. 1914 Јамена Јамена детаљније информације
3016 РКТГ-95478 Станојчић Олга Ђока 1912 Илинци Илинци детаљније информације
3017 РКТГ-95479 Станојчић Славко Ж. 1901 Јамена Јамена детаљније информације
3018 РКТГ-95481 Станојчић Верица Јован 1942 Јамена Јамена детаљније информације
3019 РКТГ-95488 Старчевић Ивица 1878 Јамена Јамена детаљније информације
3020 РКТГ-95489 Старчевић Мирко 1888 Јамена Јамена детаљније информације
3021 РКТГ-95492 Старчевић Обрад Живан 1892 Јамена Јамена детаљније информације
3022 РКТГ-95493 Трифунчевић Радинка 1930 Моровић Моровић детаљније информације
3023 РКТГ-95494 Трифунчевић Рајко 1911 Моровић Моровић детаљније информације
3024 РКТГ-95496 Старчевић Ката Ј. 1880 Јамена Јамена детаљније информације
3025 РКТГ-95497 Трифунчевић Спаса 1923 Моровић Моровић детаљније информације
3026 РКТГ-95499 Старчевић Славко Љубоје 1913 Јамена Јамена детаљније информације
3027 РКТГ-95502 Трифунчевић Цветко 1935 Моровић Моровић детаљније информације
3028 РКТГ-95503 Тешић Милан 1902 Јамена Јамена детаљније информације
3029 РКТГ-95505 Тешић Срета Максим 1907 Јамена Јамена детаљније информације
3030 РКТГ-95506 Тешић Стеван Максим 1895 Јамена Јамена детаљније информације
3031 РКТГ-95509 Старчевић Милош Обрад 1923 Јамена Јамена детаљније информације
3032 РКТГ-95513 Трифунчевић Андрија Лука 1930 Моровић Моровић детаљније информације
3033 РКТГ-95514 Тешић Ђорђе Милан 1926 Јамена Јамена детаљније информације
3034 РКТГ-95519 Тешић Сава С. 1907 Јамена Јамена детаљније информације
3035 РКТГ-95520 Тимарац Дамјан 1862 Јамена Јамена детаљније информације
3036 РКТГ-95521 Тимарац Јован 1910 Јамена Јамена детаљније информације
3037 РКТГ-95522 Тимарац Лепосава 1884 Јамена Јамена детаљније информације
3038 РКТГ-95523 Тимарац Момчило 1934 Јамена Јамена детаљније информације
3039 РКТГ-95524 Тимарац Петар 1880 Јамена Јамена детаљније информације
3040 РКТГ-95525 Тимарац Спасоје 1881 Јамена Јамена детаљније информације
3041 РКТГ-95526 Тимарац Стојан В. 1908 Јамена Јамена детаљније информације
3042 РКТГ-95527 Тимарац Панта Лазар 1890 Јамена Јамена детаљније информације
3043 РКТГ-95528 Тимарац Стеван Спасоје 1908 Јамена Јамена детаљније информације
3044 РКТГ-95576 Тодоровић Катица Васа 1888 Јамена Јамена детаљније информације
3045 РКТГ-95578 Тодоровић Сава Васа 1915 Јамена Јамена детаљније информације
3046 РКТГ-95585 Тодоровић Васа Милан 1880 Јамена Јамена детаљније информације
3047 РКТГ-95586 Тодоровић Никола Милан 1884 Јамена Јамена детаљније информације
3048 РКТГ-95590 Тодоровић Цвета Никола 1896 Јамена Јамена детаљније информације
3049 РКТГ-95594 Тодовић Ката С. Јамена Јамена детаљније информације
3050 РКТГ-95628 Степановић Богољуб 1938 Јамена Јамена детаљније информације
3051 РКТГ-95629 Степановић Бранко 1904 Јамена Јамена детаљније информације
3052 РКТГ-95630 Степановић Будимир 1928 Јамена Јамена детаљније информације
3053 РКТГ-95631 Степановић Влајко 1937 Јамена Јамена детаљније информације
3054 РКТГ-95632 Степановић Војислав 1940 Јамена Јамена детаљније информације
3055 РКТГ-95633 Степановић Вукашин 1929 Јамена Јамена детаљније информације
3056 РКТГ-95634 Степановић Дака 1903 Јамена Јамена детаљније информације
3057 РКТГ-95635 Степановић Дамњан 1928 Јамена Јамена детаљније информације
3058 РКТГ-95636 Степановић Дана 1933 Јамена Јамена детаљније информације
3059 РКТГ-95637 Степановић Драгица 1920 Јамена Јамена детаљније информације
3060 РКТГ-95638 Степановић Жикица 1920 Јамена Јамена детаљније информације
3061 РКТГ-95639 Степановић Јелка 1920 Јамена Јамена детаљније информације
3062 РКТГ-95640 Степановић Јовица 1935 Јамена Јамена детаљније информације
3063 РКТГ-95641 Степановић Ленка 1876 Јамена Јамена детаљније информације
3064 РКТГ-95642 Степановић Лепосава 1906 Јамена Јамена детаљније информације
3065 РКТГ-95643 Степановић Милена 1931 Јамена Јамена детаљније информације
3066 РКТГ-95644 Степановић Миленко 1926 Јамена Јамена детаљније информације
3067 РКТГ-95645 Степановић Миленко 1921 Јамена Јамена детаљније информације
3068 РКТГ-95646 Степановић Миленко 1919 Јамена Јамена детаљније информације
3069 РКТГ-95647 Степановић Милица 1925 Јамена Јамена детаљније информације
3070 РКТГ-95649 Степановић Милош 1935 Јамена Јамена детаљније информације
3071 РКТГ-95650 Степановић Мирјана 1926 Јамена Јамена детаљније информације
3072 РКТГ-95651 Степановић Негован 1892 Јамена Јамена детаљније информације
3073 РКТГ-95652 Степановић Никола 1937 Јамена Јамена детаљније информације
3074 РКТГ-95653 Степановић Обрад 1899 Јамена Јамена д