Презиме и име Место рођења Место пребивалишта
Почетна >> СРЕМСКИ ОКРУГ >> Рума
Редни
број
Број Презиме и име Име родитеља Година рођења Место рођења Место пребивалишта
1 РКТГ-7161 Марковић Радован Буђановци Буђановци детаљније информације
2 РКТГ-7258 Бељин Сава Добринци Добринци детаљније информације
3 РКТГ-7263 Бељин Сока Добринци Добринци детаљније информације
4 РКТГ-7349 Бизумић Ружа 1892 Добринци Добринци детаљније информације
5 РКТГ-7354 Рајковић Аца Добринци Добринци детаљније информације
6 РКТГ-7358 Вукмановић Милан Обрад 1904 Добринци Добринци детаљније информације
7 РКТГ-7423 Анчић Јуре Грабовци Грабовци детаљније информације
8 РКТГ-7425 Букорац Ђурђа Грабовци Грабовци детаљније информације
9 РКТГ-7428 Букорац Лазар Грабовци Грабовци детаљније информације
10 РКТГ-7433 Букорац Светозар Грабовци Грабовци детаљније информације
11 РКТГ-7437 Јовановић Радмила Грабовци Грабовци детаљније информације
12 РКТГ-7439 Кнежевић Иван Јосип Грабовци Грабовци детаљније информације
13 РКТГ-7440 Илић Никола Андрија 1922 Хртковци Хртковци детаљније информације
14 РКТГ-7441 Маглић Антун Хртковци Хртковци детаљније информације
15 РКТГ-7442 Магнета Никола Стјепан 1907 Хртковци Хртковци детаљније информације
16 РКТГ-7444 Винер Јанош 1924 Хртковци Платичево детаљније информације
17 РКТГ-13206 Фишер Мартин Рума Рума детаљније информације
18 РКТГ-15865 Шилачки Никола 1894 Краљевци Краљевци детаљније информације
19 РКТГ-20420 Косијер Станимир Кленак Кленак детаљније информације
20 РКТГ-24582 Арт Фридрих 1898 Нови Јанковци Рума детаљније информације
21 РКТГ-28257 Вујанић Марко Кузман 1920 Кутинци Кутинци детаљније информације
22 РКТГ-28537 Манцета Никола Стјепан 1910 Хртковци Хртковци детаљније информације
23 РКТГ-28557 Бутина Јосип Мата 1900 Платичево Платичево детаљније информације
24 РКТГ-30865 Симић Александар Добринци Добринци детаљније информације
25 РКТГ-30890 Чарак Мата Хртковци Хртковци детаљније информације
26 РКТГ-30892 Илић Стјепан Хртковци Хртковци детаљније информације
27 РКТГ-30895 Штомац Никола Хртковци Хртковци детаљније информације
28 РКТГ-30896 Туркај Никола 1899 Хртковци Хртковци детаљније информације
29 РКТГ-30897 Варњу Антал 1920 Хртковци Хртковци детаљније информације
30 РКТГ-30898 Вечеи Јожеф Јожеф 1874 Хртковци Хртковци детаљније информације
31 РКТГ-31151 Реистер Михаил Краљевци Краљевци детаљније информације
32 РКТГ-31152 Шијачки Никола Краљевци Краљевци детаљније информације
33 РКТГ-31153 Живковић Жарко Краљевци Краљевци детаљније информације
34 РКТГ-31664 Цолич Рајнвалд Путинци Путинци детаљније информације
35 РКТГ-31665 Дидио Франц 1891 Путинци Путинци детаљније информације
36 РКТГ-31666 Фелингер Јакоб 1897 Путинци Путинци детаљније информације
37 РКТГ-31667 Гфререр Антон 1918 Путинци Путинци детаљније информације
38 РКТГ-31668 Гфререр Јулиана 1920 Путинци Путинци детаљније информације
39 РКТГ-31669 Клајн Н. 1924 Путинци Путинци детаљније информације
40 РКТГ-31670 Шох Јакоб Путинци Путинци детаљније информације
41 РКТГ-31671 Барач Ђуро Платичево Платичево детаљније информације
42 РКТГ-31672 Драгичевић Никола Стипан 1893 Платичево Платичево детаљније информације
43 РКТГ-31673 Мачинац Иван Платичево Платичево детаљније информације
44 РКТГ-31674 Мачинац Петар Платичево Платичево детаљније информације
45 РКТГ-31675 Матијевић Марко Платичево Платичево детаљније информације
46 РКТГ-31676 Павишић Илија Платичево Платичево детаљније информације
47 РКТГ-31677 Павишић Никола Платичево Платичево детаљније информације
48 РКТГ-31678 Рајш Паја 1899 Платичево Платичево детаљније информације
49 РКТГ-31679 Шпер Паја Платичево Платичево детаљније информације
50 РКТГ-31680 Врчинац Иван Платичево Платичево детаљније информације
51 РКТГ-31768 Штимац Ладмеков Стјепан 1920 Добрињци Добрињци детаљније информације
52 РКТГ-31776 Ш. Ладислав Стјепан Голубинац Голубинац детаљније информације
53 РКТГ-31957 Корх Магдалена Ђорђе 1876 Рума Рума детаљније информације
54 РКТГ-32075 Фридман Иштван Мали Радинци Мали Радинци детаљније информације
55 РКТГ-32076 Кауфман Јозеф Мали Радинци Мали Радинци детаљније информације
56 РКТГ-32486 Зомер Адам Никинци Никинци детаљније информације
57 РКТГ-32488 Сомер Адам 1894 Никинци Никинци детаљније информације
58 РКТГ-32489 Сомер Јозеф 1921 Никинци Никинци детаљније информације
59 РКТГ-32490 Адамек Елизабета 1909 Никинци Никинци детаљније информације
60 РКТГ-32491 Адамек Катарина 1875 Никинци Никинци детаљније информације
61 РКТГ-32492 Акерман Јохан 1913 Никинци Никинци детаљније информације
62 РКТГ-32493 Битнер Јозеф 1937 Никинци Никинци детаљније информације
63 РКТГ-32494 Кемер Јохан 1885 Никинци Никинци детаљније информације
64 РКТГ-32495 Кригер Филип 1905 Никинци Никинци детаљније информације
65 РКТГ-32496 Мађарић Фрања Никинци Никинци детаљније информације
66 РКТГ-32497 Никлић Марко Никинци Никинци детаљније информације
67 РКТГ-32498 Пап Иштван Јожеф 1920 Никинци Никинци детаљније информације
68 РКТГ-32499 Пап Карло Ференц 1902 Никинци Никинци детаљније информације
69 РКТГ-32500 Ратковић Марко Иван Никинци Никинци детаљније информације
70 РКТГ-32501 Руп Никола 1906 Никинци Никинци детаљније информације
71 РКТГ-32502 Шегавац Марија Никинци Никинци детаљније информације
72 РКТГ-32503 Шнајдер Ђура Никинци Никинци детаљније информације
73 РКТГ-32504 Шнајдер Георг 1883 Никинци Никинци детаљније информације
74 РКТГ-32505 Штефанац Иван Никинци Никинци детаљније информације
75 РКТГ-32506 Штимац Никола Никинци Никинци детаљније информације
76 РКТГ-32507 Варга Иштван 1903 Никинци Никинци детаљније информације
77 РКТГ-32595 Кревенка Ката 1867 Рума Рума детаљније информације
78 РКТГ-33117 Брезовић Ђура Тома 1888 Рума Рума детаљније информације
79 РКТГ-33251 Фелкер Евалд Антун 1944 Рума Рума детаљније информације
80 РКТГ-33346 Грубер Роза 1865 Рума Рума детаљније информације
81 РКТГ-33923 Крајцер Марија 1883 Рума Рума детаљније информације
82 РКТГ-34265 Валка Вилим Иван Рума Рума детаљније информације
83 РКТГ-34270 Варју Андрија Марко 1896 Рума Рума детаљније информације
84 РКТГ-34271 Варју Јулијана Павле 1902 Рума Рума детаљније информације
85 РКТГ-34285 Хирт Адам 1904 Грабовци Грабовци детаљније информације
86 РКТГ-34703 Хорват Михаљ Ђуро 1926 Вогањ Вогањ детаљније информације
87 РКТГ-34763 Плазонић Иван Вогањ Вогањ детаљније информације
88 РКТГ-34764 Варга Адам Ђерђ 1921 Вогањ Вогањ детаљније информације
89 РКТГ-34984 Арваји Јулијус Ернст 1877 Рума Рума детаљније информације
90 РКТГ-36641 Сајц Никола Георг 1880 Никинци Никинци детаљније информације
91 РКТГ-36837 Адамовић Никола Рума Рума детаљније информације
92 РКТГ-36845 Ајзеле Рудолф 1909 Рума Рума детаљније информације
93 РКТГ-36847 Амброс Агата 1882 Рума Рума детаљније информације
94 РКТГ-36850 Амс Јозеф 1914 Рума Рума детаљније информације
95 РКТГ-36853 Антић Стојан Рума Рума детаљније информације
96 РКТГ-36856 Бекер Паја Рума Рума детаљније информације
97 РКТГ-36858 Бенчић Стеван 1904 Рума Рума детаљније информације
98 РКТГ-36860 Бенчич Јозеф Рума Рума детаљније информације
99 РКТГ-36862 Битнер Јохан 1876 Рума Рума детаљније информације
100 РКТГ-36864 Битнер Петар 1909 Рума Рума детаљније информације
101 РКТГ-36871 Битнер Терезија 1883 Рума Рума детаљније информације
102 РКТГ-36873 Битнер Хелена 1933 Рума Рума детаљније информације
103 РКТГ-36875 Битнер Хенриета 1940 Рума Рума детаљније информације
104 РКТГ-36877 Бодар Антон Рума Рума детаљније информације
105 РКТГ-36879 Ботс Магдалена Рума Рума детаљније информације
106 РКТГ-36881 Ботс Николаус Рума Рума детаљније информације
107 РКТГ-36883 Вагнер Ана 1926 Рума Рума детаљније информације
108 РКТГ-36884 Вагнер Антон 1888 Рума Рума детаљније информације
109 РКТГ-36885 Вагнер Георг 1907 Рума Рума детаљније информације
110 РКТГ-36886 Вагнер Елизабета 1942 Рума Рума детаљније информације
111 РКТГ-36887 Вагнер Јозеф 1879 Рума Рума детаљније информације
112 РКТГ-36888 Вагнер Марија 1883 Рума Рума детаљније информације
113 РКТГ-36889 Вагнер Марија 1887 Рума Рума детаљније информације
114 РКТГ-36890 Вагнер Мартин 1885 Рума Рума детаљније информације
115 РКТГ-36893 Вајнгертнер Рума Рума детаљније информације
116 РКТГ-36894 Вајнгертнер Марија Рума Рума детаљније информације
117 РКТГ-36895 Валнер Матилда 1885 Рума Рума детаљније информације
118 РКТГ-36896 Валнер Франц 1897 Рума Рума детаљније информације
119 РКТГ-36897 Ваштаг Стеван 1919 Рума Рума детаљније информације
120 РКТГ-36925 Вегер Матијас 1904 Рума Рума детаљније информације
121 РКТГ-36926 Велди 1882 Рума Рума детаљније информације
122 РКТГ-36927 Велди Адам 1880 Рума Рума детаљније информације
123 РКТГ-36928 Велди Јозеф 1927 Рума Рума детаљније информације
124 РКТГ-36929 Велкер Антон 1908 Рума Рума детаљније информације
125 РКТГ-36933 Волф Адам 1939 Рума Рума детаљније информације
126 РКТГ-36934 Волф Адела 1928 Рума Рума детаљније информације
127 РКТГ-36935 Волф Ана 1943 Рума Рума детаљније информације
128 РКТГ-36936 Волф Антон 1872 Рума Рума детаљније информације
129 РКТГ-36937 Волф Антон 1939 Рума Рума детаљније информације
130 РКТГ-36938 Волф Јакоб 1883 Рума Рума детаљније информације
131 РКТГ-36939 Волф Јозефина 1914 Рума Рума детаљније информације
132 РКТГ-36940 Волф Јулијана 1877 Рума Рума детаљније информације
133 РКТГ-36941 Волф Катарина 1885 Рума Рума детаљније информације
134 РКТГ-36942 Волф Марија 1907 Рума Рума детаљније информације
135 РКТГ-37100 Волф Марија 1911 Рума Рума детаљније информације
136 РКТГ-37101 Волф Паул 1928 Рума Рума детаљније информације
137 РКТГ-37102 Волф Росина 1941 Рума Рума детаљније информације
138 РКТГ-37103 Волф Терезија 1918 Рума Рума детаљније информације
139 РКТГ-37104 Волф Хилдегард 1943 Рума Рума детаљније информације
140 РКТГ-37105 Вурштер Флоријан 1894 Рума Рума детаљније информације
141 РКТГ-37106 Гјуркович Марија 1942 Рума Рума детаљније информације
142 РКТГ-37108 Гјуркович Паул 1945 Рума Рума детаљније информације
143 РКТГ-37110 Гребер Јохан 1884 Рума Рума детаљније информације
144 РКТГ-37112 Гребер Јулијана 1888 Рума Рума детаљније информације
145 РКТГ-37113 Грубер Ана 1903 Рума Рума детаљније информације
146 РКТГ-37115 Грубер Фердинанд 1900 Рума Рума детаљније информације
147 РКТГ-37116 Грубишић Никола 1924 Рума Рума детаљније информације
148 РКТГ-37118 Данк Терезија 1875 Рума Рума детаљније информације
149 РКТГ-37119 Дерингер Франц 1900 Рума Рума детаљније информације
150 РКТГ-37121 Дилмец Розина 1920 Рума Рума детаљније информације
151 РКТГ-37122 Дистл Паул 1911 Рума Рума детаљније информације
152 РКТГ-37128 Дорн Андреас 1904 Рума Рума детаљније информације
153 РКТГ-37130 Дорн Данијел 1878 Рума Рума детаљније информације
154 РКТГ-37131 Дорн Марија 1931 Рума Рума детаљније информације
155 РКТГ-37132 Дрер Магдалена 1880 Рума Рума детаљније информације
156 РКТГ-37133 Ек Габијела Фердинанд 1878 Рума Рума детаљније информације
157 РКТГ-37134 Ек Стефан 1875 Рума Рума детаљније информације
158 РКТГ-37136 Енглер Катарина 1885 Рума Рума детаљније информације
159 РКТГ-37137 Енглер Петар 1878 Рума Рума детаљније информације
160 РКТГ-37139 Естерајхер Валдемар 1928 Рума Рума детаљније информације
161 РКТГ-37141 Ивковић Ката Рума Рума детаљније информације
162 РКТГ-37144 Јане Георг 1888 Рума Рума детаљније информације
163 РКТГ-37146 Јане Ђуро 1877 Маковце Рума детаљније информације
164 РКТГ-37147 Јане Јозефина 1890 Рума Рума детаљније информације
165 РКТГ-37149 Јанкович Јозеф 1906 Рума Рума детаљније информације
166 РКТГ-37150 Јуришић Јасна Рума Рума детаљније информације
167 РКТГ-37152 Каднар Миша 1922 Рума Рума детаљније информације
168 РКТГ-37156 Капоси Рума Рума детаљније информације
169 РКТГ-37158 Кауфман Антон 1906 Рума Рума детаљније информације
170 РКТГ-37160 Кефер Франц 1898 Рума Рума детаљније информације
171 РКТГ-37161 Клајн Ана Рума Рума детаљније информације
172 РКТГ-37163 Клајн Ана 1888 Рума Рума детаљније информације
173 РКТГ-37164 Клајн Ана 1892 Рума Рума детаљније информације
174 РКТГ-37166 Клајн Антон 1940 Рума Рума детаљније информације
175 РКТГ-37167 Клајн Антон 1904 Рума Рума детаљније информације
176 РКТГ-37169 Клајн Ева 1885 Рума Рума детаљније информације
177 РКТГ-37170 Клајн Елизабета 1929 Рума Рума детаљније информације
178 РКТГ-37172 Клајн Марија 1931 Рума Рума детаљније информације
179 РКТГ-37174 Клајн Паул 1890 Рума Рума детаљније информације
180 РКТГ-37175 Клајн Стефан 1882 Рума Рума детаљније информације
181 РКТГ-37176 Корх Штефан 1883 Рума Рума детаљније информације
182 РКТГ-37177 Креведл Агата 1896 Рума Рума детаљније информације
183 РКТГ-37179 Креведл Адам 1894 Рума Рума детаљније информације
184 РКТГ-37181 Креведл Јозеф 1902 Рума Рума детаљније информације
185 РКТГ-37182 Креведл Катарина 1867 Рума Рума детаљније информације
186 РКТГ-37183 Кремер Георг 1904 Рума Рума детаљније информације
187 РКТГ-37185 Кремер Ђура Рума Рума детаљније информације
188 РКТГ-37187 Кречмар Марија 1877 Рума Рума детаљније информације
189 РКТГ-37188 Кројцер Ана Рума Рума детаљније информације
190 РКТГ-37189 Кројцер Јозеф 1939 Рума Рума детаљније информације
191 РКТГ-37191 Кројцер Карло 1902 Рума Рума детаљније информације
192 РКТГ-37192 Кројцер Франц мл. Рума Рума детаљније информације
193 РКТГ-37194 Кројцер Франц ст. Рума Рума детаљније информације
194 РКТГ-37196 Кул Розалија 1927 Рума Рума детаљније информације
195 РКТГ-37199 Купек Марија 1881 Рума Рума детаљније информације
196 РКТГ-37202 Лакајнар Јохан 1873 Рума Рума детаљније информације
197 РКТГ-37203 Лакајнар Марија Рума Рума детаљније информације
198 РКТГ-37239 Лехнер Елизабета 1890 Рума Рума детаљније информације
199 РКТГ-37240 Лакајнар Розалија Рума Рума детаљније информације
200 РКТГ-37241 Лехнер Јакоб 1887 Рума Рума детаљније информације
201 РКТГ-37242 Линдмајер Антон 1896 Рума Рума детаљније информације
202 РКТГ-37243 Линдмајер Елизабета 1873 Рума Рума детаљније информације
203 РКТГ-37244 Ногл Ђура 1904 Рума Рума детаљније информације
204 РКТГ-37245 Нађсомбат Фердинанд Миша 1904 Рума Рума детаљније информације
205 РКТГ-37246 Линцнер Антон 1889 Рума Рума детаљније информације
206 РКТГ-37247 Линцнер Ева 1912 Рума Рума детаљније информације
207 РКТГ-37248 Линцнер Ева 1942 Рума Рума детаљније информације
208 РКТГ-37249 Линцнер Јозеф 1943 Рума Рума детаљније информације
209 РКТГ-37250 Линцнер Магдалена 1870 Рума Рума детаљније информације
210 РКТГ-37251 Линцнер Марија 1890 Рума Рума детаљније информације
211 РКТГ-37252 Линцнер Розалија 1878 Рума Рума детаљније информације
212 РКТГ-37253 Ловренчић Фридрих Рума Рума детаљније информације
213 РКТГ-37254 Лоренчич Вилма 1898 Рума Рума детаљније информације
214 РКТГ-37255 Лоренчич Карло 1889 Рума Рума детаљније информације
215 РКТГ-37256 Мајер Јозеф 1923 Рума Рума детаљније информације
216 РКТГ-37257 Мајер Розалија 1902 Рума Рума детаљније информације
217 РКТГ-37258 Мајер Франц 1929 Рума Рума детаљније информације
218 РКТГ-37259 Малетич Франц 1916 Рума Рума детаљније информације
219 РКТГ-37260 Малог Ана 1882 Рума Рума детаљније информације
220 РКТГ-37261 Малог Јозеф 1885 Рума Рума детаљније информације
221 РКТГ-37262 Марковић Миодраг Рума Рума детаљније информације
222 РКТГ-37263 Маркус Јохан Рума Рума детаљније информације
223 РКТГ-37264 Маркус Паул Рума Рума детаљније информације
224 РКТГ-37265 Мас Мартин Рума Рума детаљније информације
225 РКТГ-37266 Милер Мартин 1900 Рума Рума детаљније информације
226 РКТГ-37267 Милер Ото 1926 Рума Рума детаљније информације
227 РКТГ-37268 Мили Антон 1900 Рума Рума детаљније информације
228 РКТГ-37269 Мили Магдалена 1902 Рума Рума детаљније информације
229 РКТГ-37270 Молнар Антон 1908 Рума Рума детаљније информације
230 РКТГ-37271 Молнар Антон 1943 Рума Рума детаљније информације
231 РКТГ-37272 Молнар Јозеф 1945 Рума Рума детаљније информације
232 РКТГ-37273 Молнар Јозефина 1911 Рума Рума детаљније информације
233 РКТГ-37274 Нагел Георг 1880 Рума Рума детаљније информације
234 РКТГ-37275 Нагел Игнац 1882 Рума Рума детаљније информације
235 РКТГ-37276 Нагел Игнац 1907 Рума Рума детаљније информације
236 РКТГ-37277 Нагел Јозеф 1906 Рума Рума детаљније информације
237 РКТГ-37278 Нагел Марија 1880 Рума Рума детаљније информације
238 РКТГ-37279 Нагел Мартин 1904 Рума Рума детаљније информације
239 РКТГ-37280 Нагел Мартин 1894 Рума Рума детаљније информације
240 РКТГ-37281 Наглић Мијат Рума Рума детаљније информације
241 РКТГ-37282 Нол Антон 1902 Рума Рума детаљније информације
242 РКТГ-37283 Обер Адам 1938 Рума Рума детаљније информације
243 РКТГ-37284 Обер Антон 1942 Рума Рума детаљније информације
244 РКТГ-37285 Обер Ева 1908 Рума Рума детаљније информације
245 РКТГ-37287 Обер Јакоб 1882 Рума Рума детаљније информације
246 РКТГ-37288 Обер Марија 1883 Рума Рума детаљније информације
247 РКТГ-37289 Обрадовић Живорад Рума Рума детаљније информације
248 РКТГ-37290 Одер Антон 1942 Рума Рума детаљније информације
249 РКТГ-37291 Одер Георг 1910 Рума Рума детаљније информације
250 РКТГ-37292 Одер Елизабета 1921 Рума Рума детаљније информације
251 РКТГ-37293 Одер Елизабета 1945 Рума Рума детаљније информације
252 РКТГ-37294 Освалд Ана Рума Рума детаљније информације
253 РКТГ-37295 Освалд Магдалена Рума Рума детаљније информације
254 РКТГ-37296 Пајшл Матилда 1872 Рума Рума детаљније информације
255 РКТГ-37297 Пајшл Франц 1874 Рума Рума детаљније информације
256 РКТГ-37298 Папишта Андрија 1909 Рума Рума детаљније информације
257 РКТГ-37299 Пацикозић Звонимир Рума Рума детаљније информације
258 РКТГ-37300 Пацикозић Хелена Рума Рума детаљније информације
259 РКТГ-37301 Питнер Катарина 1910 Рума Рума детаљније информације
260 РКТГ-37302 Поповчак Јозеф 1906 Рума Рума детаљније информације
261 РКТГ-37303 Пфлуг Адам Иван 1890 Рума Рума детаљније информације
262 РКТГ-37304 Пфлуг Јозеф 1906 Рума Рума детаљније информације
263 РКТГ-37305 Пфлуг Мартин 1882 Рума Рума детаљније информације
264 РКТГ-37306 Рајнпрехт Антон 1899 Рума Рума детаљније информације
265 РКТГ-37307 Рајнпрехт Ема 1879 Рума Рума детаљније информације
266 РКТГ-37308 Растовић Ђура 1910 Рума Рума детаљније информације
267 РКТГ-37309 Рат Ђура Јосип 1899 Рума Рума детаљније информације
268 РКТГ-37310 Регер Јохан 1903 Рума Рума детаљније информације
269 РКТГ-37311 Рен Антон 1901 Рума Рума детаљније информације
270 РКТГ-37312 Рен Марија 1920 Рума Рума детаљније информације
271 РКТГ-37313 Рилке Елизабета 1865 Рума Рума детаљније информације
272 РКТГ-37314 Рилке Јозеф 1887 Рума Рума детаљније информације
273 РКТГ-37315 Рисман Адела 1878 Рума Рума детаљније информације
274 РКТГ-37316 Рисман Матијас 1871 Рума Рума детаљније информације
275 РКТГ-37317 Риферт Адам Јосип 1912 Рума Рума детаљније информације
276 РКТГ-37318 Риферт Ана Мартин 1886 Рума Рума детаљније информације
277 РКТГ-37319 Риферт Георг 1873 Рума Рума детаљније информације
278 РКТГ-37320 Риферт Ева 1909 Рума Рума детаљније информације
279 РКТГ-37321 Риферт Јохан 1899 Рума Рума детаљније информације
280 РКТГ-37322 Риферт Магдалена 1928 Рума Рума детаљније информације
281 РКТГ-37323 Риферт Магдалена 1898 Рума Рума детаљније информације
282 РКТГ-37324 Риферт Марија 1877 Рума Рума детаљније информације
283 РКТГ-37325 Риферт Мартин 1897 Рума Рума детаљније информације
284 РКТГ-37326 Риферт Матијас 1907 Рума Рума детаљније информације
285 РКТГ-37327 Руп Ева 1903 Рума Рума детаљније информације
286 РКТГ-37328 Руп Ева 1881 Рума Рума детаљније информације
287 РКТГ-37333 Руп Јохан 1912 Рума Рума детаљније информације
288 РКТГ-37334 Руп Карло 1899 Рума Рума детаљније информације
289 РКТГ-37335 Сабљак Милан Рума Рума детаљније информације
290 РКТГ-37337 Се Паул 1902 Рума Рума детаљније информације
291 РКТГ-37338 Се Стефан 1888 Рума Рума детаљније информације
292 РКТГ-37340 Се Франциска 1886 Рума Рума детаљније информације
293 РКТГ-37341 Сегвари Лајош 1878 Рума Рума детаљније информације
294 РКТГ-37342 Сегвари Марија 1886 Рума Рума детаљније информације
295 РКТГ-37343 Сенер Мартин 1906 Рума Рума детаљније информације
296 РКТГ-37344 Серваци Емерих 1867 Рума Рума детаљније информације
297 РКТГ-37345 Серваци Јулиус 1904 Рума Рума детаљније информације
298 РКТГ-37347 Силберхолц Франц 1918 Рума Рума детаљније информације
299 РКТГ-37348 Станковић Крста Рума Рума детаљније информације
300 РКТГ-37349 Стефанац 1940 Рума Рума детаљније информације
301 РКТГ-37351 Стефанац Иван 1898 Рума Рума детаљније информације
302 РКТГ-37352 Стефанац Јулијана 1904 Рума Рума детаљније информације
303 РКТГ-37353 Стефанац Катарина 1930 Рума Рума детаљније информације
304 РКТГ-37354 Сурчич Рума Рума детаљније информације
305 РКТГ-37356 Сучич Катарина 1925 Рума Рума детаљније информације
306 РКТГ-37358 Сучич Хелга 1942 Рума Рума детаљније информације
307 РКТГ-37359 Тир Паул 1874 Рума Рума детаљније информације
308 РКТГ-37361 Тифенбах Антон 1893 Рума Рума детаљније информације
309 РКТГ-37362 Тифенбах Антон 1926 Рума Рума детаљније информације
310 РКТГ-37363 Торајтер Елизабета 1894 Рума Рума детаљније информације
311 РКТГ-37365 Фабри Андрија 1900 Рума Рума детаљније информације
312 РКТГ-37366 Фишер Антон Рума Рума детаљније информације
313 РКТГ-37368 Франк Ана 1884 Рума Рума детаљније информације
314 РКТГ-37369 Франк Јозеф 1880 Рума Рума детаљније информације
315 РКТГ-37371 Франк Паулина 1887 Рума Рума детаљније информације
316 РКТГ-37372 Франц Ана Рума Рума детаљније информације
317 РКТГ-37374 Францеско Терезија 1880 Рума Рума детаљније информације
318 РКТГ-37375 Фрегел Магдалена 1903 Рума Рума детаљније информације
319 РКТГ-37376 Фрегел Михаел 1900 Рума Рума детаљније информације
320 РКТГ-37378 Хабеншус Андреас 1895 Рума Рума детаљније информације
321 РКТГ-37379 Хабеншус Јозефина 1897 Рума Рума детаљније информације
322 РКТГ-37381 Хабеншус Николаус 1880 Рума Рума детаљније информације
323 РКТГ-37382 Хајц Хајнрих Рума Рума детаљније информације
324 РКТГ-37383 Хајцман Стефан 1882 Рума Рума детаљније информације
325 РКТГ-37384 Ханга Ана 1889 Рума Рума детаљније информације
326 РКТГ-37388 Ханга Андреас 1911 Рума Рума детаљније информације
327 РКТГ-37389 Хардон Јохан 1889 Рума Рума детаљније информације
328 РКТГ-37390 Хартвих Јозеф 1910 Рума Рума детаљније информације
329 РКТГ-37391 Хениг Франц 1900 Рума Рума детаљније информације
330 РКТГ-37393 Херман Магдалена 1915 Рума Рума детаљније информације
331 РКТГ-37394 Херц Андреас 1880 Рума Рума детаљније информације
332 РКТГ-37395 Херц Терезија 1882 Рума Рума детаљније информације
333 РКТГ-37396 Херцег Георг 1900 Рума Рума детаљније информације
334 РКТГ-37397 Херцег Ева 1877 Рума Рума детаљније информације
335 РКТГ-37398 Херцег Стефанија 1908 Рума Рума детаљније информације
336 РКТГ-37399 Хесман Адам 1897 Рума Рума детаљније информације
337 РКТГ-37401 Хоршиц Магдалена Рума Рума детаљније информације
338 РКТГ-37402 Хофман Ана 1898 Рума Рума детаљније информације
339 РКТГ-37403 Хофман Лоренц 1900 Рума Рума детаљније информације
340 РКТГ-37404 Хумел Катарина 1942 Рума Рума детаљније информације
341 РКТГ-37405 Хумел Магдалена 1944 Рума Рума детаљније информације
342 РКТГ-37406 Хумел Марија 1909 Рума Рума детаљније информације
343 РКТГ-37407 Хумел Марија 1931 Рума Рума детаљније информације
344 РКТГ-37408 Хумел Матхиас 1934 Рума Рума детаљније информације
345 РКТГ-37409 Хумел Стефан 1929 Рума Рума детаљније информације
346 РКТГ-37410 Центнер Ана 1880 Рума Рума детаљније информације
347 РКТГ-37411 Центнер Андреас 1938 Рума Рума детаљније информације
348 РКТГ-37412 Центнер Елизабета 1917 Рума Рума детаљније информације
349 РКТГ-37413 Центнер Јулијана 1927 Рума Рума детаљније информације
350 РКТГ-37414 Центнер Магдалена 1936 Рума Рума детаљније информације
351 РКТГ-37415 Чечкович Паул 1916 Рума Рума детаљније информације
352 РКТГ-37416 Чечковч Јозеф 1913 Рума Рума детаљније информације
353 РКТГ-37417 Чечковч Матијас 1884 Рума Рума детаљније информације
354 РКТГ-37418 Шиц Адам 1886 Рума Рума детаљније информације
355 РКТГ-37419 Шиц Катарина 1890 Рума Рума детаљније информације
356 РКТГ-37420 Шиц Магдалена 1892 Рума Рума детаљније информације
357 РКТГ-37422 Шиц Мартин 1904 Рума Рума детаљније информације
358 РКТГ-37423 Шиц Паул 1890 Рума Рума детаљније информације
359 РКТГ-37424 Шиц Стефан 1933 Рума Рума детаљније информације
360 РКТГ-37425 Шленхард Георг 1890 Рума Рума детаљније информације
361 РКТГ-37426 Шленхард Ђуро 1890 Рума Рума детаљније информације
362 РКТГ-37427 Шленхард Елизабета 1892 Рума Рума детаљније информације
363 РКТГ-37428 Шленхард Катарина 1945 Рума Рума детаљније информације
364 РКТГ-37429 Шленхард Марија 1945 Рума Рума детаљније информације
365 РКТГ-37430 Шленхард Матијас 1947 Рума Рума детаљније информације
366 РКТГ-37431 Шме Јакоб 1917 Рума Рума детаљније информације
367 РКТГ-37432 Шнур Игнац 1874 Рума Рума детаљније информације
368 РКТГ-37433 Шнур Франц 1902 Рума Рума детаљније информације
369 РКТГ-38130 Арваји Ката Стеван 1879 Рума Рума детаљније информације
370 РКТГ-39012 Ракић Марко Ђока 1898 Хртковци Хртковци детаљније информације
371 РКТГ-40613 Пето Елисабет Франц 1895 Никинци Никинци детаљније информације
372 РКТГ-40816 Малетић Јулијана Антон 1882 Рума Рума детаљније информације
373 РКТГ-41111 Кираљ Стјепан 1914 А-непознато Рума детаљније информације
374 РКТГ-41707 Грачан Марко Матија 1910 Хртковци Сремска Митровица детаљније информације
375 РКТГ-41709 Опарушић Миладин Лука 1920 Доњи Петровац Доњи Петровац детаљније информације
376 РКТГ-41743 Гајзингер Розина Никола 1897 Никинци Никинци детаљније информације
377 РКТГ-41896 Карћаш Петар 1898 Вогањ непознато детаљније информације
378 РКТГ-45933 Барјактаревић Бранко Стејановци Стејановци детаљније информације
379 РКТГ-46720 Мајер Фрања Матија 1929 Рума Рума детаљније информације
380 РКТГ-47047 Естерајхер Терезија 1873 Рума Рума детаљније информације
381 РКТГ-50708 Вилхелм Розалија Филип 1876 Никинци Никинци детаљније информације
382 РКТГ-51211 Ковач Ласло-Ладислав Матија 1914 Панчево Рума детаљније информације
383 РКТГ-51360 Арсенијeвић Илија 1909 Лединци Лединци детаљније информације
384 РКТГ-51954 Фелкер Ева Николаус 1910 Рума Рума детаљније информације
385 РКТГ-52691 Чечковић Ана Мартин 1944 Рума Рума детаљније информације
386 РКТГ-53386 Ракетић Максим Јован 1892 Книн Кленак детаљније информације
387 РКТГ-54670 Ханге Андрија Андрија 1919 Манђелос Рума детаљније информације
388 РКТГ-54671 Кучинић Иван Јако 1908 Цвитковић Хртковци детаљније информације
389 РКТГ-54681 Шпехар Павле Фрања 1878 Чичман Платичево детаљније информације
390 РКТГ-54682 Утвић Богдан Стеван 1910 Стејановци Стејановци детаљније информације
391 РКТГ-54684 Варга Адам Павле 1921 Чичман Никинци детаљније информације
392 РКТГ-54686 Опарушић Глигорије Алекса 1913 Чичман Доњи Петровац детаљније информације
393 РКТГ-54804 Капоши Магдалена Антун 1866 Чичман Рума детаљније информације
394 РКТГ-54807 Штефанец Иван Петар 1904 Чичман Никинци детаљније информације
395 РКТГ-54821 Виндишман Матија Јакоп 1904 Горња Ковачица Кленак детаљније информације
396 РКТГ-54824 Виндишман Марија Фрања 1907 Горња Ковачица Кленак детаљније информације
397 РКТГ-54828 Радочај Петар Јосип 1911 Платичево Рума детаљније информације
398 РКТГ-54831 Балатон Стјепан Александар 1913 Чалма Вогањ детаљније информације
399 РКТГ-54839 Штимац Иван Тома 1923 Никинци Никинци детаљније информације
400 РКТГ-54840 Ваштар Стјепан Анта 1919 Никинци Никинци детаљније информације
401 РКТГ-54853 Бонбола Јосип 1923 Никинци Никинци детаљније информације
402 РКТГ-54856 Брезовац Стјепан Јосип 1897 Српска Црња Рума детаљније информације
403 РКТГ-54859 Некић Фрања Стипа 1896 Дабар Рума детаљније информације
404 РКТГ-54862 Иваштиновић Петар Јосип 1899 Обровац Вогањ детаљније информације
405 РКТГ-54863 Матешић Тома Мија 1911 Рума Рума детаљније информације
406 РКТГ-54865 Араницки Лазар Миливој 1913 Краљевци Краљевци детаљније информације
407 РКТГ-54867 Гашпаровић Иван Јосип 1884 Клањц Рума детаљније информације
408 РКТГ-54868 Бунџић Миле Дане 1910 Никинци Никинци детаљније информације
409 РКТГ-54872 Павичић Илија Тома 1885 Платичево Рума детаљније информације
410 РКТГ-54875 Освалд Јозеф Јозеф 1874 Рума Рума детаљније информације
411 РКТГ-54878 Шарф Хајнрих Никола 1883 Сремска Митровица Хртковци детаљније информације
412 РКТГ-54879 Дадајчић Арсеније Срдан 1903 Добринци Добринци детаљније информације
413 РКТГ-54883 Циндрић Иван Јура 1901 Слуњ Хртковци детаљније информације
414 РКТГ-54885 Степановић Живан Коста 1905 Краљевци Краљевци детаљније информације
415 РКТГ-54887 Хајнц Хинко 1872 Беч Рума детаљније информације
416 РКТГ-54890 Мештровић Мирослав Мирко 1899 Ливно Рума детаљније информације
417 РКТГ-54894 Фабри Иван Мартин 1909 Чичман Рума детаљније информације
418 РКТГ-54896 Фетер Штефан Јосип 1874 Рума Рума детаљније информације
419 РКТГ-54898 Хастентајфел Петар Андрија 1911 Никинци Рума детаљније информације
420 РКТГ-54901 Варга Адам Ђура 1897 Вогањ Вогањ детаљније информације
421 РКТГ-54906 Момчилац Иван Јосип 1899 Платичево Платичево детаљније информације
422 РКТГ-54907 Момчилац Јосип 1875 Платичево Платичево детаљније информације
423 РКТГ-54908 Момчилац Петар Јосип 1902 Платичево Платичево детаљније информације
424 РКТГ-54909 Барач Дуја Антун 1921 Радошић Платичево детаљније информације
425 РКТГ-54910 Каравлах Фрањо Јосип 1910 Платичево Платичево детаљније информације
426 РКТГ-59437 Хен Тереза 1885 Путинци Путинци детаљније информације
427 РКТГ-59613 Алчаковић Данило А -непознато Путинци детаљније информације
428 РКТГ-59664 Бајаловић Баћа Славко А -непознато Добринци детаљније информације
429 РКТГ-59665 Бајаловић Славко Ранко 1895 А -непознато Добринци детаљније информације
430 РКТГ-59671 Бакић Живота А -непознато Буђановци детаљније информације
431 РКТГ-59698 Барта Михајло Михаљ Антун 1913 Никинци Платичево детаљније информације
432 РКТГ-59730 Бељин Станко Младен А -непознато Добринци детаљније информације
433 РКТГ-59732 Бељин Миленко Негован А -непознато Добринци детаљније информације
434 РКТГ-59733 Бељин Милован Негован 1926 А -непознато Добринци детаљније информације
435 РКТГ-59734 Бељин Петар Милован 1906 А -непознато Добринци детаљније информације
436 РКТГ-59776 Богдановић Владимир Љубомир 1887 Краљевци Краљевци детаљније информације
437 РКТГ-59782 Богдановић Милан А -непознато Добринци детаљније информације
438 РКТГ-59792 Богичевић Душан Ђока А -непознато Павловци детаљније информације
439 РКТГ-59793 Богичевић Лаза А -непознато Павловци детаљније информације
440 РКТГ-60074 Јекић Милан А -непознато Доњи Петровци детаљније информације
441 РКТГ-60103 Јовановић Бранко А -непознато Витојевци детаљније информације
442 РКТГ-60104 Јовановић Влада А -непознато Добринци детаљније информације
443 РКТГ-60106 Јовановић Властимир 1914 А -непознато Добринци детаљније информације
444 РКТГ-60107 Јовановић Војин А -непознато Добринци детаљније информације
445 РКТГ-60117 Јовановић Душан А -непознато Грабовци детаљније информације
446 РКТГ-60141 Јовановић Јела А -непознато Стејановци детаљније информације
447 РКТГ-60147 Војновић Бранко А-непознато Буђановци детаљније информације
448 РКТГ-60149 Јовановић Јован А -непознато Буђановци детаљније информације
449 РКТГ-60151 Јовановић Јован А -непознато Добринци детаљније информације
450 РКТГ-60170 Јовановић Крста А -непознато Витојевци детаљније информације
451 РКТГ-60171 Врготић Павле А-непознато Добринци детаљније информације
452 РКТГ-60187 Јовановић Љубинка А -непознато Буђановци детаљније информације
453 РКТГ-60192 Јовановић Љубиша А -непознато Буђановци детаљније информације
454 РКТГ-60216 Вукадиновић Славко Гага Раде 1908 Платичево Платичево детаљније информације
455 РКТГ-60217 Вукајловић Веселинка Цвејка А - непознато Добринци детаљније информације
456 РКТГ-60218 Вукајловић Милан Душан 1905 А - непознато Добринци детаљније информације
457 РКТГ-60219 Вукајловић Милан А - непознато Добринци детаљније информације
458 РКТГ-60220 Вукајловић Павле Милош А - непознато Добринци детаљније информације
459 РКТГ-60221 Вукајловић Сава Тодор 1888 А - непознато Добринци детаљније информације
460 РКТГ-60222 Вукајловић Чедомир Гај А - непознато Добринци детаљније информације
461 РКТГ-60229 Јовановић Милан А -непознато Буђановци детаљније информације
462 РКТГ-60230 Јовановић Милан А -непознато Витојевци детаљније информације
463 РКТГ-60234 Јовановић Милош А -непознато Павловци детаљније информације
464 РКТГ-60239 Јовановић Митар А -непознато Буђановци детаљније информације
465 РКТГ-60246 Вукелић Рада А - непознато Витојевци детаљније информације
466 РКТГ-60249 Јовановић Никола А -непознато Грабовци детаљније информације
467 РКТГ-60254 Јовановић Олга А -непознато Буђановци детаљније информације
468 РКТГ-60258 Вукмановић Гавра А - непознато Добринци детаљније информације
469 РКТГ-60260 Вукмановић Димитрије Михајло 1893 А -непознато Добринци детаљније информације
470 РКТГ-60262 Вукмановић Жика А - непознато Добринци детаљније информације
471 РКТГ-60264 Вукмановић Сава А - непознато Добринци детаљније информације
472 РКТГ-60309 Ђурковић Стеван А -непознато Мали Радинци детаљније информације
473 РКТГ-60310 Ђуровић Милан Павле 1892 Витојевци Витојевци детаљније информације
474 РКТГ-60320 Ерцеговац Лазар Бранко 1897 Добринци Добринци детаљније информације
475 РКТГ-60321 Ерцеговац Лазар Вићентије А -непознато Добринци детаљније информације
476 РКТГ-60322 Ерцеговац Матија Марко 1908 Добринци Добринци детаљније информације
477 РКТГ-60323 Ерцеговац Ранко Бранко 1920 Добринци Добринци детаљније информације
478 РКТГ-60327 Живадиновић Милан А -непознато Платичево детаљније информације
479 РКТГ-60367 Јовановић Цвеја А -непознато Грабовци детаљније информације
480 РКТГ-60394 Јовичић Душан А -непознато Павловци детаљније информације
481 РКТГ-60530 Живковић Здравко Јован 1906 Кленак Кленак детаљније информације
482 РКТГ-60531 Живковић Илија Павле Доњи Петровци Доњи Петровци детаљније информације
483 РКТГ-60538 Живковић Паја А -непознато Доњи Петровци детаљније информације
484 РКТГ-60570 Живковић Срета А -непознато Доњи Петровци детаљније информације
485 РКТГ-60590 Бојић Бранко А -непознато Павловци детаљније информације
486 РКТГ-60594 Борковац Стеван Младен 1895 Добринци Добринци детаљније информације
487 РКТГ-60595 Борковац Ђорђе Цвеја 1885 Куштиљ Добринци детаљније информације
488 РКТГ-60598 Босанчић Гаврило Гавра Крста 1913 Витојевци Витојевци детаљније информације
489 РКТГ-60601 Бошковић Бранко Јован А -непознато Добринци детаљније информације
490 РКТГ-60602 Бошковић Душан Рафаел А -непознато Добринци детаљније информације
491 РКТГ-60603 Бошковић Ђорђе Илија 1923 А -непознато Добринци детаљније информације
492 РКТГ-60604 Бошковић Крста Радован А -непознато Добринци детаљније информације
493 РКТГ-60605 Бошковић Савета Срета А -непознато Добринци детаљније информације
494 РКТГ-60606 Бошковић Срета А -непознато Добринци детаљније информације
495 РКТГ-60607 Бошковић Цвејан Душан А -непознато Добринци детаљније информације
496 РКТГ-60608 Бошковић Душан Раја 1880 А -непознато Добринци детаљније информације
497 РКТГ-60611 Бошковић Коста Крста 1927 Доњи Петровац Доњи Петровци детаљније информације
498 РКТГ-60612 Бошковић Марко Јоца 1911 А -непознато Добринци детаљније информације
499 РКТГ-60613 Бошковић Миливој Славко 1923 А -непознато Добринци детаљније информације
500 РКТГ-60614 Бошковић Сава Душан 1900 А -непознато Добринци детаљније информације
501 РКТГ-60615 Бошковић Стеван Стево 1911 Добрињци Мали Радинци детаљније информације
502 РКТГ-60616 Бошковоћ Божидар Милош 1892 А -непознато Добринци детаљније информације
503 РКТГ-60681 Веселиновић Гавра Живан 1902 Брестач Добринци детаљније информације
504 РКТГ-60687 Весић Вукашин А -непознато Павловци детаљније информације
505 РКТГ-60701 Весић Светислав А -непознато Павловци детаљније информације
506 РКТГ-60747 Владисављевић Милован А -непознато Грабовци детаљније информације
507 РКТГ-60750 Влајнић Илија А -непознато Витојевци детаљније информације
508 РКТГ-60751 Влајнић Обрад А -непознато Витојевци детаљније информације
509 РКТГ-60799 Мауер Розина Матијас 1906 Рума Рума детаљније информације
510 РКТГ-60844 Минх Матија Јован 1875 Рума Рума детаљније информације
511 РКТГ-61241 Жигић Стеван Сава 1904 Доњи Петровци Доњи Петровци детаљније информације
512 РКТГ-61242 Закић Станко Петар 1886 Доњи Петровци Доњи Петровци детаљније информације
513 РКТГ-61248 Зељајић Аца Стеван 1925 Стејановци Стејановци детаљније информације
514 РКТГ-61249 Зељајић Лука Стеван 1921 Стејановци Стејановци детаљније информације
515 РКТГ-61397 Илић Иван Иван 1903 Хртковци Хртковци детаљније информације
516 РКТГ-61420 Илић Обрад Алекса 1892 Витојевци Витојевци детаљније информације
517 РКТГ-61462 Андрић Душан Јован 1919 Буђановци Буђановци детаљније информације
518 РКТГ-61463 Јаковљевић Васа А -непознато Павловци детаљније информације
519 РКТГ-61475 Јаковљевић Живан А -непознато Павловци детаљније информације
520 РКТГ-61512 Илић Паја А -непознато Витојевци детаљније информације
521 РКТГ-61517 Јаковљевић Милан А -непознато Павловци детаљније информације
522 РКТГ-61519 Јаковљевић Светозар 1916 А -непознато Павловци детаљније информације
523 РКТГ-61520 Јаковљевић Софија Петар А -непознато Добринци детаљније информације
524 РКТГ-61535 Јанковић Милица А -непознато Буђановци детаљније информације
525 РКТГ-61538 Јанковић Никола А -непознато Доњи Петровци детаљније информације
526 РКТГ-61800 Божић Лазар Душан 1922 Буђановци Буђановци детаљније информације
527 РКТГ-61803 Бакић Славко 1921 Буђановци Буђановци детаљније информације
528 РКТГ-61805 Божић Јован Митар 1920 Буђановци Буђановци детаљније информације
529 РКТГ-61808 Будимчић Живан Илија 1904 Буђановци Буђановци детаљније информације
530 РКТГ-61810 Бакић Живан Тома 1881 Буђановци Буђановци детаљније информације
531 РКТГ-61811 Божић Ненад Аћим 1890 Буђановци Буђановци детаљније информације
532 РКТГ-61812 Божић Срета Т. 1885 Буђановци Буђановци детаљније информације
533 РКТГ-61813 Божић Стеван Чеда 1922 Буђановци Буђановци детаљније информације
534 РКТГ-61814 Будимчић Славко М. 1903 Буђановци Буђановци детаљније информације
535 РКТГ-61815 Будимчић Стеван Сава 1908 Буђановци Буђановци детаљније информације
536 РКТГ-61816 Будимчић Жарко Раја 1912 Буђановци Буђановци детаљније информације
537 РКТГ-61819 Босиљкић Лазар Раде 1923 Рума Рума детаљније информације
538 РКТГ-61940 Вуковац Бранко Прока А - непознато Добринци детаљније информације
539 РКТГ-61941 Вуковац Стеван Прока А -непознато Добринци детаљније информације
540 РКТГ-61942 Вуковац Цвеја 1912 А -непознато Добринци детаљније информације
541 РКТГ-61964 Вуњак Велимир А - непознато Доњи Петровци детаљније информације
542 РКТГ-61966 Борковац Светозар Ранко 1917 Карловац Рума детаљније информације
543 РКТГ-61969 Бугарски Богдан Стева 1911 Рума Рума детаљније информације
544 РКТГ-61971 Вуњак Милан А - непознато Доњи Петровци детаљније информације
545 РКТГ-61972 Бабић Петар 1888 Рума Рума детаљније информације
546 РКТГ-62000 Вучковић Јован 1906 А - непознато Добринци детаљније информације
547 РКТГ-62003 Вучковић Наталија А - непознато Добринци детаљније информације
548 РКТГ-62016 Вучковић Ружица А - непознато Добринци детаљније информације
549 РКТГ-62183 Гавриловић Срета А -непознато Буђановци детаљније информације
550 РКТГ-62188 Гагић Баћа Јанко А - непознато Добринци детаљније информације
551 РКТГ-62189 Гагић Драгутин Негован 1904 Добринци Добринци детаљније информације
552 РКТГ-62191 Гагић Миливој Славко А -непознато Добринци детаљније информације
553 РКТГ-62192 Гагић Петар Љубомир 1919 Добринци Добринци детаљније информације
554 РКТГ-62193 Газибарић Милутин Радован 1919 Добринци Добринци детаљније информације
555 РКТГ-62195 Газибарић Спасоје Милован 1880 Добринци Добринци детаљније информације
556 РКТГ-62203 Галамбош Гадор А - непознато Никинци детаљније информације
557 РКТГ-62238 Гмизић Мара 1910 Буђановци Добринци детаљније информације
558 РКТГ-62241 Гмизић Маре А -непознато Добринци детаљније информације
559 РКТГ-62243 Гмизић Милош А -непознато Добринци детаљније информације
560 РКТГ-62248 Гмизић Стеван Милован А -непознато Добринци детаљније информације
561 РКТГ-62299 Аднађевић Ђока Николa 1903 Краљевци Краљевци детаљније информације
562 РКТГ-62592 Војновић Богдан Цвеја 1910 Буђановци Буђановци детаљније информације
563 РКТГ-62732 Војновић Сава Љубомир 1924 Буђановци Буђановци детаљније информације
564 РКТГ-62736 Влајковић Рада Буђановци Буђановци детаљније информације
565 РКТГ-62740 Војновић Јован Љубомир 1911 Буђановци Буђановци детаљније информације
566 РКТГ-62758 Брадарић Радован Ђока 1909 Буђановци Буђановци детаљније информације
567 РКТГ-62759 Божић Илија Самоило 1895 Буђановци Буђановци детаљније информације
568 РКТГ-62766 Антонин-Степанович Павле 1897 А-непознато Рума детаљније информације
569 РКТГ-62781 Ајзнер Матилда Рума Рума детаљније информације
570 РКТГ-62801 Бакић Сава Богдан 1917 Буђановци Буђановци детаљније информације
571 РКТГ-62807 Богдановић Јован 1908 Краљевци Краљевци детаљније информације
572 РКТГ-62808 Богдановић Бранко Сава 1927 Краљевци Краљевци детаљније информације
573 РКТГ-62809 Бараћ Јова Никола 1932 Краљевци Краљевци детаљније информације
574 РКТГ-63158 Бренер Никола 1868 Никинци Никинци детаљније информације
575 РКТГ-63159 Бренер Магдалена 1868 Никинци Никинци детаљније информације
576 РКТГ-63215 Ајзнер Розика Рума Рума детаљније информације
577 РКТГ-63216 Адлер Естика Герсон 1942 Рума Рума детаљније информације
578 РКТГ-63735 Готић Иван 1894 Нови Мароф Путинци детаљније информације
579 РКТГ-63750 Грбић Давид 1903 Витојевци Витојевци детаљније информације
580 РКТГ-63767 Грубишић Бошко А -непознато Добринци детаљније информације
581 РКТГ-64094 Ђурковић Марија Павел 1942 Рума Рума детаљније информације
582 РКТГ-64638 Давинић Бора А - непознато Добринци детаљније информације
583 РКТГ-64642 Давинић Стеван А - непознато Добринци детаљније информације
584 РКТГ-64715 Девић Љубисав Веселин 1921 А - непознато Добринци детаљније информације
585 РКТГ-64716 Аднађевић Никола Милош 1928 Рума Рума детаљније информације
586 РКТГ-64718 Александровић Дајка Паја 1935 Рума Рума детаљније информације
587 РКТГ-64720 Аднађевић Бранко Коста 1893 Рума Рума детаљније информације
588 РКТГ-65277 Бауер Маргарета 1884 Никинци Никинци детаљније информације
589 РКТГ-65419 Адамовић Коста Павле 1914 Стејановци Стејановци детаљније информације
590 РКТГ-65457 Андрић Милан Младен 1892 Добринци Добринци детаљније информације
591 РКТГ-65458 Алановић Петар Живан 1916 Стејановци Стејановци детаљније информације
592 РКТГ-65461 Авакумовић Живан 1908 Велики Радинци Павловци детаљније информације
593 РКТГ-65663 Божић Милан Вук 1916 Љесковац Жарковац детаљније информације
594 РКТГ-65666 Божић Никола Вук 1920 Љесковац Жарковац детаљније информације
595 РКТГ-65671 Девић Миланка Веселин 1920 Добринци Добринци детаљније информације
596 РКТГ-65673 Девић Олга Срета А - непознато Добринци детаљније информације
597 РКТГ-65674 Девић Рада А -непознато Добринци детаљније информације
598 РКТГ-65675 Девић Радивој Стеван А -непознато Добринци детаљније информације
599 РКТГ-65720 Дорт Адам Тоника 1885 Кленак Кленак детаљније информације
600 РКТГ-65742 Драгомировић Драги А -непознато Витојевци детаљније информације
601 РКТГ-65743 Драгомировић Љуба А -непознато Витојевци детаљније информације
602 РКТГ-65746 Драгутиновић Миленко А -непознато Павловци детаљније информације
603 РКТГ-65748 Драгутиновић Срета А - непознато Павловци детаљније информације
604 РКТГ-65751 Браухбар Хана А - непознато Рума детаљније информације
605 РКТГ-65752 Брандл Франц А - непознато Рума детаљније информације
606 РКТГ-65753 Браун Ружа Јозеф 1898 Рума Рума детаљније информације
607 РКТГ-65754 Браун Хана Рума Рума детаљније информације
608 РКТГ-65911 Атковић Петар Павле 1937 Грабовци Грабовци детаљније информације
609 РКТГ-65912 Аћимовић Милица Мирко 1921 Рума Рума детаљније информације
610 РКТГ-65913 Аћимовић Живка Мирко 1898 Рума Рума детаљније информације
611 РКТГ-65914 Александровић Гане Паја 1933 Рума Рума детаљније информације
612 РКТГ-65916 Атанацковић Јован Андрија 1924 Рума Рума детаљније информације
613 РКТГ-66011 Ђокић Рада А - непознато Павловци детаљније информације
614 РКТГ-66028 Ђурђевић Марјан А -непознато Витојевци детаљније информације
615 РКТГ-66030 Ђурђевић Миливој Витојевица Витојевци детаљније информације
616 РКТГ-66035 Ђурђевић Тоша А -непознато Витојевци детаљније информације
617 РКТГ-66093 Вујаклија Стеван Миле 1903 Кленак Кленак детаљније информације
618 РКТГ-66094 Вујаклија Дамјан Митар 1913 Кленак Кленак детаљније информације
619 РКТГ-66095 Вудраковић Митар Раја 1924 А -непознато Кленак детаљније информације
620 РКТГ-66096 Вранковић Живан Тимотије 1884 Стара Пазова Кленак детаљније информације
621 РКТГ-66100 Вуњак Милан Стеван 1899 Доњи Петровци Доњи Петровци детаљније информације
622 РКТГ-66101 Вуњак Софија Илија 1913 Дебело Брдо Доњи Петровци детаљније информације
623 РКТГ-66102 Велић-Радукин Ленка Јаков 1885 Кленак Кленак детаљније информације
624 РКТГ-66103 Врготић Паја Цвеја 1889 Добринци Добринци детаљније информације
625 РКТГ-66104 Врготић Павле Марко 1926 Добринци Добринци детаљније информације
626 РКТГ-66105 Вукајловић Манојло Ђорђе 1902 Добринци Доњи Петровци детаљније информације
627 РКТГ-66106 Вукајловић Паја Милош 1900 Добринци Добринци детаљније информације
628 РКТГ-66107 Вукмановић Живан Стева 1911 Добринци Добринци детаљније информације
629 РКТГ-66108 Вуковац Петар 1902 Добринци Добринци детаљније информације
630 РКТГ-66147 Божић Душан Светозар 1821 Путинци Путинци детаљније информације
631 РКТГ-66149 Божић Нада Ђукан 1939 Жарковац Жарковац детаљније информације
632 РКТГ-66161 Будимировић Иван Пера 1898 Платичево Платичево детаљније информације
633 РКТГ-66163 Бранковић Миленко Славко 1921 Платичево Платичево детаљније информације
634 РКТГ-66164 Башић Анте 1930 А-непознато Платичево детаљније информације
635 РКТГ-66179 Бечагол Радивој Павле 1903 Витојевци Витојевци детаљније информације
636 РКТГ-66181 Босанчић Глиша Гавра 1893 Витојевци Витојевци детаљније информације
637 РКТГ-66182 Босанчић Гавра Сава 1910 Витојевци Витојевци детаљније информације
638 РКТГ-66204 Бараћ Милош Која 1897 Војнић Вогањ детаљније информације
639 РКТГ-66229 Вајс Јосип Рума Рума детаљније информације
640 РКТГ-66231 Вајс Максим 1899 Рума Рума детаљније информације
641 РКТГ-66233 Вајс Ружа 1899 Рума Рума детаљније информације
642 РКТГ-66239 Вајс Мира Јакоб 1930 Рума Рума детаљније информације
643 РКТГ-66244 Вајс Иван Јосип 1933 Рума Рума детаљније информације
644 РКТГ-66247 Вајс Маргита Јосип 1901 Рума Рума детаљније информације
645 РКТГ-66265 Вајс Ђурица - Ђура Максим 1935 Рума Рума детаљније информације
646 РКТГ-66274 Ваксбергер Јакоб Рума Рума детаљније информације
647 РКТГ-66275 Ваксбергер Јети Рума Рума детаљније информације
648 РКТГ-66276 Ваксбергер Јудита Рума Рума детаљније информације
649 РКТГ-66277 Ваксбергер Терезија 1905 Рума Рума детаљније информације
650 РКТГ-66284 Весел Габор А -непознато Рума детаљније информације
651 РКТГ-66289 Весић Миливој Стеван 1875 Павловци Павловци детаљније информације
652 РКТГ-66292 Варичак Сима 1914 Рума Рума детаљније информације
653 РКТГ-66293 Вујић Димитрије Стеван 1921 Вагањ Рума детаљније информације
654 РКТГ-66294 Видовић Марко Петар 1904 Грахово Рума детаљније информације
655 РКТГ-66295 Васић Ђорђе Жарко 1922 Рума Рума детаљније информације
656 РКТГ-66317 Весел Ото 1920 Рума Рума детаљније информације
657 РКТГ-66350 Вукадиновић Ђорђе Васа 1907 Будимпешта Рума детаљније информације
658 РКТГ-66376 Весел Хенри Рума Рума детаљније информације
659 РКТГ-66377 Весл Ела Рума Рума детаљније информације
660 РКТГ-66378 Весл Иван Рума Рума детаљније информације
661 РКТГ-66379 Весл Јудита Рума Рума детаљније информације
662 РКТГ-66380 Весл Карло Рума Рума детаљније информације
663 РКТГ-66402 Алчаковић Лаза Данило 1899 Путинци Путинци детаљније информације
664 РКТГ-66403 Анђелић Живан Влајко 1873 Вогањ Вогањ детаљније информације
665 РКТГ-66650 Весић Вукашин Миливој 1913 Павловци Павловци детаљније информације
666 РКТГ-66654 Весић Светислав Миливој 1912 Павловци Павловци детаљније информације
667 РКТГ-66706 Балиновић Милан Јован 1900 Адашевци Хртковци детаљније информације
668 РКТГ-66762 Видаковић Илија Светозар 1905 Пећинци Павловци детаљније информације
669 РКТГ-66763 Видаковић Милица Чеда 1912 Пећинци Павловци детаљније информације
670 РКТГ-66764 Вишњевчанин Ранко Богдан 1914 Пећинци Павловци детаљније информације
671 РКТГ-66765 Вишњевчанин Бранко Живан 1914 Пећинци Павловци детаљније информације
672 РКТГ-66766 Вишњевчанин Лазар Живан 1920 Пећинци Павловци детаљније информације
673 РКТГ-66767 Вуков Лазар Живан 1887 Пећинци Пећинци детаљније информације
674 РКТГ-66802 Вукашиновић Никола Јован 1897 Краљевци Краљевци детаљније информације
675 РКТГ-66803 Војновић Бранислав Миленко 1919 Буђановци Буђановци детаљније информације
676 РКТГ-66978 Грујић Петар Павле 1924 Рума Рума детаљније информације
677 РКТГ-66979 Грујић Жика 1910 Рума Рума детаљније информације
678 РКТГ-66980 Грујић Милан Павле 1922 Рума Рума детаљније информације
679 РКТГ-66981 Гајић Стеван 1902 Рума Рума детаљније информације
680 РКТГ-67014 Гавриловић Стеван Ђорђе Ђока 1899 Вогањ Рума детаљније информације
681 РКТГ-67062 Гавриловић Катарина Стева 1902 Рума Рума детаљније информације
682 РКТГ-67065 Гавриловић Будимир Трива 1915 Грабовци Стејановци детаљније информације
683 РКТГ-67079 Гагић Милоје Јанко 1926 Добринци Добринци детаљније информације
684 РКТГ-67420 Фелкер Јосип Антун 1939 Рума Рума детаљније информације
685 РКТГ-67499 Рајнберт Терезе Антон 1928 Рума Рума детаљније информације
686 РКТГ-67663 Шиц Стеван Мартин 1932 Рума Рума детаљније информације
687 РКТГ-67794 Фелкер Хелена Антон 1941 Рума Рума детаљније информације
688 РКТГ-67799 Сучил Ката Јосип 1926 Рума Рума детаљније информације
689 РКТГ-67820 Сучил Хелга Карло 1944 Рума Рума детаљније информације
690 РКТГ-67836 Мајер Јосип Матија 1924 Рума Рума детаљније информације
691 РКТГ-67950 Бабин Боривој Душан 1907 Стара Пазова Рума детаљније информације
692 РКТГ-67951 Бабић Урош 1895 Љуба Рума детаљније информације
693 РКТГ-67953 Бабић Сава Стеван 1892 Рума Рума детаљније информације
694 РКТГ-67954 Бенчић Јосип Андрија 1875 Рума Рума детаљније информације
695 РКТГ-67955 Бобић Младен Ђура 1914 Рума Рума детаљније информације
696 РКТГ-67957 Богојевић Ружица 1925 Рума Рума детаљније информације
697 РКТГ-67959 Будимчић Стевица Стеван 1908 Буђановци Рума детаљније информације
698 РКТГ-67963 Богдановић Ђока 1914 Павловци Павловци детаљније информације
699 РКТГ-67964 Богичевић Вукосава 1917 Павловци Павловци детаљније информације
700 РКТГ-67965 Богичевић Коста 1904 Павловци Павловци детаљније информације
701 РКТГ-67966 Бојић Никола 1913 Павловци Павловци детаљније информације
702 РКТГ-67967 Буљкешки Никола 1909 Павловци Павловци детаљније информације
703 РКТГ-67973 Газибарић Богдан Боја 1926 Добринци Добринци детаљније информације
704 РКТГ-67975 Газибарић Јелица Панта 1938 Стејановци Стејановци детаљније информације
705 РКТГ-67976 Газибарић Слободан Спасоје 1923 Добринци Добринци детаљније информације
706 РКТГ-68045 Галовић Драгутин Петар 1900 Сремска Митровица Платичево детаљније информације
707 РКТГ-68054 Галетић Иван Милан 1911 Буђановци Буђановци детаљније информације
708 РКТГ-68057 Гаврановић Срета Ђорђе 1921 Буђановци Буђановци детаљније информације
709 РКТГ-68076 Воркапић Сима Станко 1909 Топуско Рума детаљније информације
710 РКТГ-68078 Варићак Сава Никола 1914 Кореница Рума детаљније информације
711 РКТГ-68080 Видовић Јелисавета Васа 1923 Рума Рума детаљније информације
712 РКТГ-68082 Витман Валентин 1889 Рума Рума детаљније информације
713 РКТГ-68126 Бакић Стеван Сава 1922 Грабовци Грабовци детаљније информације
714 РКТГ-68127 Балог Иван Иштван 1922 Хртковци Хртковци детаљније информације
715 РКТГ-68128 Богдановић Марко Живко 1901 Грабовци Грабовци детаљније информације
716 РКТГ-68129 Божић Лазар Љубомир 1888 Грабовци Грабовци детаљније информације
717 РКТГ-68130 Букорац Ранко Ђорђе 1894 Грабовци Грабовци детаљније информације
718 РКТГ-68131 Бајаловић Стеван Славко 1927 Добринци Добринци детаљније информације
719 РКТГ-68132 Бајић Зора Ђорђе 1915 Ириг Добринци детаљније информације
720 РКТГ-68133 Бељин Никола Живан 1906 Голубинци Кленак детаљније информације
721 РКТГ-68134 Бељин Станко Младен 1894 Добринци Добринци детаљније информације
722 РКТГ-68135 Бељин Ђока Павле 1911 Добринци Добринци детаљније информације
723 РКТГ-68136 Богданов Милан Глиша 1898 Добринци Добринци детаљније информације
724 РКТГ-68137 Болта Милан Петар 1913 А-непознато Добринци детаљније информације
725 РКТГ-68140 Бошковић Савета 1883 Голубинци Добринци детаљније информације
726 РКТГ-68141 Бошковић Срета 1867 Добринци Добринци детаљније информације
727 РКТГ-68142 Бошковић Стеван Душан 1895 Добринци Добринци детаљније информације
728 РКТГ-68143 Бошковић Цвеја Душан 1899 Добринци Добринци детаљније информације
729 РКТГ-68144 Бошковић Сретен Ђорђе 1923 Добринци Добринци детаљније информације
730 РКТГ-68145 Бошковић Георгије Илија 1923 Добринци Добринци детаљније информације
731 РКТГ-68146 Бошковић Бранко Јова 1900 Добринци Добринци детаљније информације
732 РКТГ-68147 Бошковић Божа Милош 1892 Добринци Добринци детаљније информације
733 РКТГ-68148 Бошковић Христифор-Крста Светозар 1897 Добринци Добринци детаљније информације
734 РКТГ-68155 Бељин Смиљка Васа 1889 Дивош Стејановци детаљније информације
735 РКТГ-68162 Брашанчевић Петар Милан 1910 Стејановци Стејановци детаљније информације
736 РКТГ-68328 Глушац Никола Никола 1888 Хртковци Хртковци детаљније информације
737 РКТГ-68334 Гмизић Слободан Сава 1942 Добринци Добринци детаљније информације
738 РКТГ-69357 Браухбар др Ханс А -непознато Рума детаљније информације
739 РКТГ-69361 Браун Етелка 1867 Стара Пазова Рума детаљније информације
740 РКТГ-69507 Грбић Јован 1883 Кленак Кленак детаљније информације
741 РКТГ-69516 Кајл Ева Георг 1873 Никинци Никинци детаљније информације
742 РКТГ-69547 Грбуровић Бранко Јован 1899 Грабовци Грабовци детаљније информације
743 РКТГ-69596 Кулик Јосип Јосип 1884 Окор Окор детаљније информације
744 РКТГ-69984 Грујић Пера Сава 1890 Сибач Жарковац детаљније информације
745 РКТГ-70234 Декић Милорад Влада 1919 Буђановци Буђановци детаљније информације
746 РКТГ-70235 Декић Миленко Влајко 1919 Буђановци Буђановци детаљније информације
747 РКТГ-70309 Делић Влада Сава 1920 Буђановци Буђановци детаљније информације
748 РКТГ-70381 Девић Васо Љубомир 1902 Стејановци Стејановци детаљније информације
749 РКТГ-70539 Дујић Стева Милан 1924 Платичево Платичево детаљније информације
750 РКТГ-70564 Гинер Ана 1902 Никинци Никинци детаљније информације
751 РКТГ-70646 Голубовић Никола Димитрије 1885 Павловци Павловци детаљније информације
752 РКТГ-70650 Голубовић Миодраг Никола 1915 Павловци Павловци детаљније информације
753 РКТГ-71061 Гранимир Лео 1889 Рума Рума детаљније информације
754 РКТГ-71083 Грујић Милена Павле 1924 Рума Рума детаљније информације
755 РКТГ-71106 Војт Ладислав Ђура 1908 Никинци Никинци детаљније информације
756 РКТГ-71108 Вишњић Ката 1921 Жарковац Жарковац детаљније информације
757 РКТГ-71109 Васић Обрад Гавра 1921 Грабовци Грабовац детаљније информације
758 РКТГ-71110 Владисављевић Милован Влајко 1893 Грабовци Грабовци детаљније информације
759 РКТГ-71111 Владисављевић Михајло Живко 1904 Грабовци Грабовци детаљније информације
760 РКТГ-71112 Васић Гаврило Светозар 1886 Грабовци грабовци детаљније информације
761 РКТГ-71114 Вишњић Мићо Сима 1919 Слуњ Жарковац детаљније информације
762 РКТГ-71125 Пакић Марко Ђука 1898 Хртковци Хртковци детаљније информације
763 РКТГ-71149 Влајнић Илија Обрад 1920 Витојевци Витојевци детаљније информације
764 РКТГ-71151 Влајнић Илија Обрад 1905 Витојевци Витојевци детаљније информације
765 РКТГ-71153 Влајнић Обрад Сима 1896 Витојевица Витојевци детаљније информације
766 РКТГ-71163 Вукелић Раде Коста 1905 Витојевци Витојевци детаљније информације
767 РКТГ-71168 вукадиновић Никола Никола 1900 Платичево Платичево детаљније информације
768 РКТГ-71171 Велић Никола 1888 Оточац Путинци детаљније информације
769 РКТГ-71172 Вујанић Танасије Кузман 1908 Путинци Путинци детаљније информације
770 РКТГ-71173 Вукадиновић Славко Гага Раде 1908 Платичево Платичево детаљније информације
771 РКТГ-71175 Вукајловић Велинка Стојан 1903 Инђија Добрица детаљније информације
772 РКТГ-71208 Галетић Божа Боја 1919 Буђановци Буђановци детаљније информације
773 РКТГ-71387 Дрљача Гојко Лаза 1918 Босански Нови Краљевци детаљније информације
774 РКТГ-71447 Ђукић Живан Крста 1920 Степановци Стејановци детаљније информације
775 РКТГ-71482 Давинић Стеван Васа 1904 Добринци Добринци детаљније информације
776 РКТГ-71483 Давинић Борислав Стеван 1927 Добринци Добринци детаљније информације
777 РКТГ-71541 Јуришић Милан А -непознато Рума детаљније информације
778 РКТГ-71564 Касабашић Марко Ђука 1877 Јехово Вогањ детаљније информације
779 РКТГ-71581 Кесић Пера А -непознато Добринци детаљније информације
780 РКТГ-71590 Клевернић Милосав Живан 1909 Добринци Добринци детаљније информације
781 РКТГ-71599 Ковачевић Васа Јован 1923 Мали Радинци Мали Радинци детаљније информације
782 РКТГ-71603 Ковачевић Ђока Никола 1897 А -непознато Витојевци детаљније информације
783 РКТГ-71607 Ковачевић Крста 1912 Херцеговина Мали Радинци детаљније информације
784 РКТГ-71626 Којичин Видосава Душан А -непознато Добринци детаљније информације
785 РКТГ-71627 Којичин Винка Душан А -непознато Добринци детаљније информације
786 РКТГ-71628 Којичин Љубица Велимир А -непознато Добринци детаљније информације
787 РКТГ-71629 Којичин Миловина Велимир А -непознато Добринци детаљније информације
788 РКТГ-71630 Којичин Никола Срђан А -непознато Добринци детаљније информације
789 РКТГ-71631 Којичин Стеван Никола А -непознато Добринци детаљније информације
790 РКТГ-71636 Коларовић Радован А -непознато Буђановци детаљније информације
791 РКТГ-71645 Контић Димитрије Бранко 1902 Доњи Петровци Доњи Петровци детаљније информације
792 РКТГ-71646 Контић Жарко Сима 1909 Доњи Петровци Доњи Петровци детаљније информације
793 РКТГ-71647 Контић Никола Славко 1924 Доњи Петровци Доњи Петровци детаљније информације
794 РКТГ-71648 Контић Сима Лука 1883 Доњи Петровци Доњи Петровци детаљније информације
795 РКТГ-71680 Кравуз Жарко А -непознато Витојевци детаљније информације
796 РКТГ-71681 Кравуз Никола А -непознато Витојевци детаљније информације
797 РКТГ-71710 Крстоношић Трифун А -непознато Вогањ детаљније информације
798 РКТГ-71724 Девић Братислав Веса 1921 Добринци Добринци детаљније информације
799 РКТГ-71726 Девић Олга Лазар 1904 Добринци Добринци детаљније информације
800 РКТГ-71727 Девић Јован Милан 1906 Добринци Добринци детаљније информације
801 РКТГ-71729 Девић Радован Стеван 1917 Добринци Добринци детаљније информације
802 РКТГ-71732 Деврња Бора Дане 1928 Жарковац Жарковац детаљније информације
803 РКТГ-71738 Деспотовић Вука 1907 Грабовци Грабовци детаљније информације
804 РКТГ-71740 Дошан Радован Лазар 1918 Грабовци Грабовци детаљније информације
805 РКТГ-71743 Драгомировић Богољуб Паја 1910 Витојевци Витојевци детаљније информације
806 РКТГ-71744 Драгомировић Гавра Паја 1925 Витојевци Витојевци детаљније информације
807 РКТГ-71845 Ђурђевић Тоша Пера 1913 Кленак Витијевци детаљније информације
808 РКТГ-71848 Ђурђевић Алекса Петар 1901 Доњи Петровци Доњи Петровци детаљније информације
809 РКТГ-71928 Ђурић Радован Милош 1923 Бешеново Рума детаљније информације
810 РКТГ-71972 Ђурић Гавра Станко 1897 Доњи Петровци Доњи Петровци детаљније информације
811 РКТГ-71995 Ђуричић Ђока Јован 1920 Степановци Стејановци детаљније информације
812 РКТГ-71997 Ђуричић Ранко Јован 1916 Стејановци Стејановци детаљније информације
813 РКТГ-72005 Ђуричић Илија Стеван 1901 Стејановци Стејановци детаљније информације
814 РКТГ-72006 Ђуричић Митар Стеван 1908 Стејановци Стејановци детаљније информације
815 РКТГ-72007 Ђуричић Лазар Филип 1906 Стејановци Стејановци детаљније информације
816 РКТГ-72024 Ђурковић Франц 1913 Рума Рума детаљније информације
817 РКТГ-72032 Дакић Иванка Милош 1918 Рума Рума детаљније информације
818 РКТГ-72034 Дачић Никола Исак 1885 Рума Рума детаљније информације
819 РКТГ-72035 Дачић-Бућан Катица 1896 Војнић Рума детаљније информације
820 РКТГ-72036 Дачић-Бућан Душан Никола 1926 Рума Рума детаљније информације
821 РКТГ-72037 Дачић-Бућан Ђорђе Никола 1928 Рума Рума детаљније информације
822 РКТГ-72038 Дачић-Бућан Марија Никола 1924 Рума Рума детаљније информације
823 РКТГ-72039 Дедић Живан Јова 1922 Рума Рума детаљније информације
824 РКТГ-72041 Дожудић Константин Јован 1895 Рума Рума детаљније информације
825 РКТГ-72254 Дајч Арнолд Рума Рума детаљније информације
826 РКТГ-72255 Дајч Еуген Рума Рума детаљније информације
827 РКТГ-72256 Дајч Маришка Рума Рума детаљније информације
828 РКТГ-72257 Дајч Роза Рума Рума детаљније информације
829 РКТГ-72301 Драгановић Миленко Ђока 1925 Павловци Павловци детаљније информације
830 РКТГ-72302 Драгановић Срета Ђока 1927 Рума Павловци детаљније информације
831 РКТГ-72310 Девић Васа Љубомир 1902 Гргуревци Стејановци детаљније информације
832 РКТГ-72312 Дукић Славко Андрија 1916 Шуљам Стејановци детаљније информације
833 РКТГ-72313 Дукић Стеван Андрија 1910 Стејановци Стејановци детаљније информације
834 РКТГ-72323 Живановић Милан Марко 1907 Платичево Платичево детаљније информације
835 РКТГ-72360 Живковић Синиша Ђока 1927 Краљевци Краљевци детаљније информације
836 РКТГ-72465 Ерцеговац Боривој Рума Рума детаљније информације
837 РКТГ-72466 Ерцеговац Миодраг 1924 Рума Рума детаљније информације
838 РКТГ-72501 Живковић Миладин Драгић 1897 Владимирци Кленак детаљније информације
839 РКТГ-72502 Живковић Миладин Стојан 1906 Шабац Клек детаљније информације
840 РКТГ-72510 Голдштајн Желимир Рума Рума детаљније информације
841 РКТГ-72511 Голдштајн Вилим Рума Рума детаљније информације
842 РКТГ-72512 Голдштајн Роза Рума Рума детаљније информације
843 РКТГ-72513 Голдштајн Рената Рума Рума детаљније информације
844 РКТГ-72514 Голдштајн Рабушка-Руба 1916 Рума Рума детаљније информације
845 РКТГ-72515 Голдштајн Хинко 1919 Рума Рума детаљније информације
846 РКТГ-72516 Голдштајн Ерна Рума Рума детаљније информације
847 РКТГ-72517 Голдштајн Бранко 1928 Рума Рума детаљније информације
848 РКТГ-72518 Грин Матилда 1872 Рума Рума детаљније информације
849 РКТГ-72550 Живковић Саво Павле 1911 Доњи Петровци Доњи Петровци детаљније информације
850 РКТГ-72551 Живковић Сретен Мика 1896 Доњи Петровци Доњи Петровци детаљније информације
851 РКТГ-72552 Живковић Павле Сима 1886 Доњи Петровци Доњи Петровци детаљније информације
852 РКТГ-72553 Живковић Никола Миливој 1902 Доњи Петровци Доњи Петровци детаљније информације
853 РКТГ-72583 Живановић Милан Александар 1889 Инђија Рума детаљније информације
854 РКТГ-72668 Голдштајн Самуел 1921 Рума Рума детаљније информације
855 РКТГ-72670 Голдштајн Зора 1923 Рума Рума детаљније информације
856 РКТГ-72674 Голдштајн Јуца Рума Рума детаљније информације
857 РКТГ-72675 Голубовић Милорад Николa 1913 Павловци Павловци детаљније информације
858 РКТГ-72736 Живановић Неда Сава 1896 Путинци Путинци детаљније информације
859 РКТГ-72826 Николић Бошко Сима 1924 Павловци Павловци детаљније информације
860 РКТГ-72833 Николић Јулка А -непознато Павловци детаљније информације
861 РКТГ-72844 Николић Сима Божа 1900 Рума Павловци детаљније информације
862 РКТГ-72881 Мирић Милан Јован 1890 Добринци Добринци детаљније информације
863 РКТГ-72903 Крњајски Марко Радован 1910 Платичево Платичево детаљније информације
864 РКТГ-72931 Кордић Васа Божа 1897 Платичево Платичево детаљније информације
865 РКТГ-72958 Михајловић Гавра Иван 1907 Добринци Добринци детаљније информације
866 РКТГ-72962 Михајловић Ђорђе Павле 1925 Добринци Добринци детаљније информације
867 РКТГ-72964 Михајловић Иван Велимир А -непознато Добринци детаљније информације
868 РКТГ-72993 Мицић Бранко А -непознато Витојевци детаљније информације
869 РКТГ-72997 Мицић Обрад А -непознато Витојевци детаљније информације
870 РКТГ-72998 Мицић Рада А -непознато Витојевци детаљније информације
871 РКТГ-73043 Кордић Марко Баја 1908 Платичево Платичево детаљније информације
872 РКТГ-73044 Катафај Иван Јосиф 1908 Никинци Никинци детаљније информације
873 РКТГ-73045 Кристић Јаков Јаков 1921 Никинци Никинци детаљније информације
874 РКТГ-73049 Малетић Тонка А- непознато Рума детаљније информације
875 РКТГ-73050 Бенчић Никола А- непознато Рума детаљније информације
876 РКТГ-73053 Кефер Адам 1902 Краљевци Каљевци детаљније информације
877 РКТГ-73058 Завишић Стеван-Стева 1908 Стејановци Стејановци детаљније информације
878 РКТГ-73059 Зељајић Бошко Ђока 1923 Стејановци Стејановци детаљније информације
879 РКТГ-73060 Зељајић Петар Ђока 1912 Стејановци Стејановци детаљније информације
880 РКТГ-73061 Зељајић Ђока Пера 1887 Стејановци Стејановци детаљније информације
881 РКТГ-73062 Зељајић Душан-Кића 1911 Стејановци Стејановци детаљније информације
882 РКТГ-73110 Нинковић Радован А -непознато Буђановци детаљније информације
883 РКТГ-73115 Новаковић Владимир Влада Младен 1892 Добринци Добринци детаљније информације
884 РКТГ-73116 Новаковић Емил Сава 1904 Добринци Добринци детаљније информације
885 РКТГ-73117 Новаковић Здравко Васа 1906 Добринци Добринци детаљније информације
886 РКТГ-73141 Огњеновић Вида А -непознато Мали Радинци детаљније информације
887 РКТГ-73147 Опарушић Катица А -непознато Доњи Петровци детаљније информације
888 РКТГ-73148 Опарушић Стеван А -непознато Доњи Петровци детаљније информације
889 РКТГ-73179 Кезман Халид Сента Сента детаљније информације
890 РКТГ-73208 Мишковић Нестор А -непознато Вогањ детаљније информације
891 РКТГ-73219 Мојин Дана 1908 А -непознато Велики Радинци детаљније информације
892 РКТГ-73312 Павлица Никола А -непознато Павловци детаљније информације
893 РКТГ-73319 Павловић Пера А -непознато Павловци детаљније информације
894 РКТГ-73320 Павловић Радослав Лазар 1919 Павловци Павловци детаљније информације
895 РКТГ-73400 Мушицки Пера А -непознато Рума детаљније информације
896 РКТГ-73407 Небригић Богдан Ненад 1890 Добринци Добринци детаљније информације
897 РКТГ-73416 Недељковић Александра А -непознато Павловци детаљније информације
898 РКТГ-73417 Недељковић Васа Душан 1920 Буђановци Путинци детаљније информације
899 РКТГ-73434 Јамбрец Јозеф 1917 Рума Рума детаљније информације
900 РКТГ-73439 Јанковић Јован Васа 1914 Рума Рума детаљније информације
901 РКТГ-73443 Јанковић Јован Вељко 1883 Рума Рума детаљније информације
902 РКТГ-73452 Јанковић Василије Милорад 1927 Рума Рума детаљније информације
903 РКТГ-73486 Лапћевић Петар А -непознато Павловци детаљније информације
904 РКТГ-73490 Латинкић Душан Јован 1889 Павловци Павловци детаљније информације
905 РКТГ-73521 Лепотић Љубица А - непознато Буђановци детаљније информације
906 РКТГ-73533 Лукић Димитрије Ђорђе 1886 Путинци Путинци детаљније информације
907 РКТГ-73569 Панајотовић Драгојло А -непознато Вогањ детаљније информације
908 РКТГ-73571 Пандурчић Милан А -непознато Краљевци детаљније информације
909 РКТГ-73590 Пантелић Милан Никола 1922 Павловци Павловци детаљније информације
910 РКТГ-73644 Лукић Ђурђица Димитрије 1926 Путинци Путинци детаљније информације
911 РКТГ-73647 Лукић Милена Димитрије 1922 Путинци Путинци детаљније информације
912 РКТГ-73652 Лукичић Цветко А - непознато Кленак детаљније информације
913 РКТГ-73655 Љубинковић Лука Васа 1894 Добринци Добринци детаљније информације
914 РКТГ-73660 Љуштинић Живко А - непознато Витојевци детаљније информације
915 РКТГ-73661 Љуштинић Славко А -непознато Витојевци детаљније информације
916 РКТГ-73670 Максимовић Загорка А - непознато Грабовци детаљније информације
917 РКТГ-73686 Малетић Илија А -непознато Вогањ детаљније информације
918 РКТГ-73691 Малетић Павле А -непознато Вогањ детаљније информације
919 РКТГ-73695 Малешевић Васа Душан 1911 Павловци Павловци детаљније информације
920 РКТГ-73696 Малешевић Вељко Митар 1870 Павловци Павловци детаљније информације
921 РКТГ-73698 Малешевић Јован Стеван 1922 Павловци Павловци детаљније информације
922 РКТГ-73699 Малешевић Обрад 1878 Брестач Добринци детаљније информације
923 РКТГ-73700 Малешевић Паја Велимир 1911 Павловци Павловци детаљније информације
924 РКТГ-73701 Малешевић Тина А - непознато Павловци детаљније информације
925 РКТГ-73708 Јаношевић Спаса 1907 Степановци Стејановци детаљније информације
926 РКТГ-73709 Коњевић Лазар Драгутин 1911 Платичево Платичево детаљније информације
927 РКТГ-73711 Јаношевић Љубомир Крста 1895 Степановци Стејановци детаљније информације
928 РКТГ-73713 Кордић Марко Петар 1905 Платичево Платичево детаљније информације
929 РКТГ-73714 Јаношевић Ватима Љубомир 1925 Степановци Стејановци детаљније информације
930 РКТГ-73716 Јаношевић Милица Љубомир 1921 Степановци Стејановци детаљније информације
931 РКТГ-73720 Јаношевић Радован Паја 1920 Степановци Стејановци детаљније информације
932 РКТГ-73722 Мандић Ђура Васа 1885 Мали Радинци Мали Радинци детаљније информације
933 РКТГ-73726 Мандић Жарко Лазар 1902 Доњи Петровци Доњи Петровци детаљније информације
934 РКТГ-73731 Манојловић Емануел Павле А - непознато Добринци детаљније информације
935 РКТГ-73735 Маравић Миленко А - непознато Никинци детаљније информације
936 РКТГ-73769 Јекић Јулијана 1904 Доњи Петровци Рума детаљније информације
937 РКТГ-73785 Зечевић Коста Лука 1862 Грабовци Грабовци детаљније информације
938 РКТГ-73879 Марковић Ангелина А -непознато Грабовци детаљније информације
939 РКТГ-73882 Марковић Видосава А -непознато Грабовци детаљније информације
940 РКТГ-73889 Марковић Љуба А -непознато Грабовци детаљније информације
941 РКТГ-73906 Матијевић Марјан А -непознато Витојевци детаљније информације
942 РКТГ-73907 Матијевић Мата А -непознато Витојевци детаљније информације
943 РКТГ-73908 Матијевић Савета А -непознато Грабовци детаљније информације
944 РКТГ-73909 Матић Бранко А -непознато Витојевци детаљније информације
945 РКТГ-73914 Матић Лепа А -непознато Витојевци детаљније информације
946 РКТГ-73915 Матић Милан Славко 1923 Павловци Павловци детаљније информације
947 РКТГ-73918 Матић Обрад Сима 1897 Доњи Петровци Доњи Петровци детаљније информације
948 РКТГ-73919 Матић Рада А -непознато Доњи Петровци детаљније информације
949 РКТГ-73921 Матић Сава А -непознато Витојевци детаљније информације
950 РКТГ-73939 Мерсер Лоренц А -непознато Витојевци детаљније информације
951 РКТГ-73976 Кромпић Петар Душан 1891 Буђановци Буђановци детаљније информације
952 РКТГ-73977 Кромпић Никола Новак 1930 Буђановци Буђановци детаљније информације
953 РКТГ-73978 Кромпић Влада Петар 1915 Буђановци Буђановци детаљније информације
954 РКТГ-73979 Коларевић Алекса Станко 1910 Буђановци Буђановци детаљније информације
955 РКТГ-73992 Јаковљевић Петар Милан 1903 Витојевци Витојевци детаљније информације
956 РКТГ-73994 Јанковић Нада Станко 1924 Путинци Путинци детаљније информације
957 РКТГ-73996 Јелић Петар Јован 1900 Беле Воде Жарковац детаљније информације
958 РКТГ-73997 Јелић Станко Јован 1907 Глина Жарковац детаљније информације
959 РКТГ-73998 Јовановић Божана 1890 А -непознато Путинци детаљније информације
960 РКТГ-74013 Милетић Душан А -непознато Витојевци детаљније информације
961 РКТГ-74014 Милетић Јефта А -непознато Витојевци детаљније информације
962 РКТГ-74015 Милетић Јоца А -непознато Витојевци детаљније информације
963 РКТГ-74026 Милин Бошко Јаков 1903 Павловци Павловци детаљније информације
964 РКТГ-74027 Милин Милан Душан 1912 Павловци Павловци детаљније информације
965 РКТГ-74049 Милић Никола А -непознато Витојевци детаљније информације
966 РКТГ-74057 Миловановић Гавра А -непознато Грабовци детаљније информације
967 РКТГ-74107 Мирић Бранко Добривоје 1930 Кленак Кленак детаљније информације
968 РКТГ-74108 Мирић Јован Живан 1897 Добринци Добринци детаљније информације
969 РКТГ-74115 Илић Влада Раде 1919 Буђановци Буђановци детаљније информације
970 РКТГ-74116 Игњатовић Љубомир Ђура 1910 Буђановци Буђановци детаљније информације
971 РКТГ-74117 Имшировић Адем Мустафа 1913 Гнојица-Тузла Буђановци детаљније информације
972 РКТГ-74119 Игњатовић Радован Павле 1909 Буђановци Буђановци детаљније информације
973 РКТГ-74120 Игњатовић Милан Живан 1885 Буђановци Буђановци детаљније информације
974 РКТГ-74147 Јовановић Ага 1908 Стејановци Стејановци детаљније информације
975 РКТГ-74191 Јовановић Милка 1907 Мали Радинци Мали Радинци детаљније информације
976 РКТГ-74196 Јовановић Влада 1917 Рума Рума детаљније информације
977 РКТГ-74198 Јовановић Никола 1919 Платичево Платичево детаљније информације
978 РКТГ-74202 Јовановић Горан А -непознато Рума детаљније информације
979 РКТГ-74236 Јовановић Ђока Гаја 1907 Мали Радинци Мали Радинци детаљније информације
980 РКТГ-74240 Јовановић Лазар - Меља 1885 Рума Рума детаљније информације
981 РКТГ-74241 Јовановић Трива Гаје 1909 Мали Радинци Мали Радинци детаљније информације
982 РКТГ-74278 Јовановић Бошко Иван 1939 Мали Радинци Мали Радинци детаљније информације
983 РКТГ-74279 Јовановић Дивна Иван 1937 Мали Радинци Мали Радинци детаљније информације
984 РКТГ-74281 Јовановић Стоја Јован 1892 Платичево Платичево детаљније информације
985 РКТГ-74316 Јовановић Арон Јоца 1905 Мали Радинци Мали Радинци детаљније информације
986 РКТГ-74317 Јовановић Гаја Јоца 1886 Мали Радинци Мали Радинци детаљније информације
987 РКТГ-74328 Јовановић Лела Митар 1914 Бешка Мали Радинци детаљније информације
988 РКТГ-74329 Јовановић Ђока Митар 1898 Путинци Путинци детаљније информације
989 РКТГ-74340 Јовановић Сава Младен 1887 Путинци Путинци детаљније информације
990 РКТГ-74344 Јовановић Петар Ненад 1909 Платичево Платичево детаљније информације
991 РКТГ-74360 Јовановић Ратка Сава 1924 Путинци Путинци детаљније информације
992 РКТГ-74365 Јовановић Жарко Сава 1925 Путинци Путинци детаљније информације
993 РКТГ-74367 Коларевић Радован Лазар 1907 Буђановци Буђановци детаљније информације
994 РКТГ-74374 Кромпић Сава Петар 1919 Буђановци Буђановци детаљније информације
995 РКТГ-74377 Јовановић Милан Ставан 1907 Витојевци Витојевци детаљније информације
996 РКТГ-74378 Катић Сава Чеда 1913 Буђановци Буђановци детаљније информације
997 РКТГ-74390 Јовановић Стана 1907 Рума Рума детаљније информације
998 РКТГ-74391 Јовановић Стеван 1924 Рума Рума детаљније информације
999 РКТГ-74407 Јовановић Маринко Аца 1938 Рума Рума детаљније информације
1000 РКТГ-74408 Јовановић Зора Миле 1923 Хртковци Хртковци детаљније информације
1001 РКТГ-74410 Јовановић Никола Адам 1893 Хртковци Хртковци детаљније информације
1002 РКТГ-74414 Јовановић Љубица Моша 1888 Мали Радинци Мали Радинци детаљније информације
1003 РКТГ-74415 Јовановић Живан Трива 1925 Мали Радинци Мали Радинци детаљније информације
1004 РКТГ-74417 Јовановић Ружица Бранко 1913 Рума Рума детаљније информације
1005 РКТГ-74420 Јовановић Сока Васа 1902 Рума Рума детаљније информације
1006 РКТГ-74472 Јовић Сава Стеван 1909 Грабовци Грабовци детаљније информације
1007 РКТГ-74484 Јокић Радмила Васа 1926 Путинци Путинци детаљније информације
1008 РКТГ-74485 Јокић Мика Васа 1925 Путинци Путинци детаљније информације
1009 РКТГ-74487 Јокић Неда Васа 1928 Путинци Путинци детаљније информације
1010 РКТГ-74488 Јокић Васа Мика 1890 Путинци Путинци детаљније информације
1011 РКТГ-74489 Јокић Урош Никола 1887 Путинци Путинци детаљније информације
1012 РКТГ-74587 Јовковић Даница 1929 Рума Рума детаљније информације
1013 РКТГ-74589 Јовковић Петар 1922 Буђановци Рума детаљније информације
1014 РКТГ-74591 Јовковић Рајко 1908 Рума Рума детаљније информације
1015 РКТГ-74595 Јовковић Цветин 1888 А - непознато Рума детаљније информације
1016 РКТГ-74597 Јовковић Милан Б. А - непознато Рума детаљније информације
1017 РКТГ-74601 Јовковић Живка Гавра 1883 Доњи Петровац Рума детаљније информације
1018 РКТГ-74605 Јовковић Милица Илија 1895 Бешеново Рума детаљније информације
1019 РКТГ-74609 Јовковић Смиља Милош 1917 Доњи Петровац Рума детаљније информације
1020 РКТГ-74611 Јовковић Василије Мирко 1929 Рума Рума детаљније информације
1021 РКТГ-74612 Јојкић Сава Теодор Рума Рума детаљније информације
1022 РКТГ-74613 Јојкић Павле Љубомир 1898 Рума Рума детаљније информације
1023 РКТГ-74614 Јојкић Павле Љубомир 1924 Рума Рума детаљније информације
1024 РКТГ-74615 Јокић Ангелина 1897 Рума Рума детаљније информације
1025 РКТГ-74616 Јомошик Ангела Алојз 1899 Рума Рума детаљније информације
1026 РКТГ-74617 Јомошик Ката Андрија 1933 Рума Рума детаљније информације
1027 РКТГ-74618 Јомошик Марија Андрија 1923 Рума Рума детаљније информације
1028 РКТГ-74621 Јоновић Рада 1941 Рума Рума детаљније информације
1029 РКТГ-74622 Јосимовић Стеван 1940 Рума Рума детаљније информације
1030 РКТГ-74623 Јосимовић Лазар Владимир 1926 Рума Рума детаљније информације
1031 РКТГ-74624 Јосимовић Зора Илија 1896 Рума Рума детаљније информације
1032 РКТГ-74625 Јосимовић Вељко Лаза 1919 Рума Рума детаљније информације
1033 РКТГ-74626 Јосимовић Ђока Владимир 1912 Рума Рума детаљније информације
1034 РКТГ-74627 Јосимовић Светислав Цвеја Мика 1934 Рума Рума детаљније информације
1035 РКТГ-74628 Индиг Јосип 1889 Рума Рума детаљније информације
1036 РКТГ-74631 Јосимовић Младен Милош 1902 Рума Рума детаљније информације
1037 РКТГ-74633 Јосимовић Жарко Митар 1919 Рума Рума детаљније информације
1038 РКТГ-74634 Јосимовић Митар Спиридон 1924 Рума Рума детаљније информације
1039 РКТГ-74672 Јовановић Милош Игњат 1924 Рума Рума детаљније информације
1040 РКТГ-74694 Индиг Барух 1891 Рума Рума детаљније информације
1041 РКТГ-74697 Иванчић Драгомир Стева 1892 Мала Ремета Стејановци детаљније информације
1042 РКТГ-74702 Иванишевић Јован Веса 1902 Стејановци Стејановци детаљније информације
1043 РКТГ-74708 Коларевић Максим Славко 1923 Буђановци Буђановци детаљније информације
1044 РКТГ-74712 Коларевић Влада Дамјан 1910 Буђановци Буђановци детаљније информације
1045 РКТГ-74713 Коларовић Максим Славко 1923 Буђановци Буђановци детаљније информације
1046 РКТГ-74714 Коларевић Влада Чеда 1914 Буђановци Буђановци детаљније информације
1047 РКТГ-74740 Илић Стана Мија 1896 Рума Рума детаљније информације
1048 РКТГ-74757 Јовановић Лазар Коста 1900 Степановци Стејановци детаљније информације
1049 РКТГ-74762 Јовановић Анка Лаза 1918 Степановци Стејановци детаљније информације
1050 РКТГ-74780 Јовановић Здравко Милан 1907 Степановци Стејановци детаљније информације
1051 РКТГ-74782 Јовановић Срета Милан 1897 Степановци Стејановци детаљније информације
1052 РКТГ-74792 Јовановић Јова Мита 1896 Рума Рума детаљније информације
1053 РКТГ-74805 Илић Мило Мојсиј 1882 Рума Рума детаљније информације
1054 РКТГ-74806 Илић Љубица Младен 1911 Рума Рума детаљније информације
1055 РКТГ-74807 Илић Мија Илија 1885 Рума Рума детаљније информације
1056 РКТГ-74808 Илић Нада Сава 1923 Рума Рума детаљније информације
1057 РКТГ-74811 Илић Дрена Миша 1891 А -непознато Рума детаљније информације
1058 РКТГ-74816 Илић Сава Мија А -непознато Рума детаљније информације
1059 РКТГ-74817 Јанић Стеван-Лала Душан 1926 Жумберак Платичево детаљније информације
1060 РКТГ-74818 Илић Младен Рума Рума детаљније информације
1061 РКТГ-74824 Илић Милош Младен Рума Рума детаљније информације
1062 РКТГ-74826 Илић Лела Миле 1929 Рума Рума детаљније информације
1063 РКТГ-74829 Илић Бујка Мојсил 1891 Рума Рума детаљније информације
1064 РКТГ-74830 Илић Анка Јоца 1881 Рума Рума детаљније информације
1065 РКТГ-74848 Иванишевић Станислав Јован 1924 Стејановци Стејановци детаљније информације
1066 РКТГ-74870 Јелић Милан Паја 1920 Доњи Петровац Доњи Петровци детаљније информације
1067 РКТГ-75000 Јемшић Јован Милан 1912 Доњи Петровци Доњи Петровци детаљније информације
1068 РКТГ-75032 Јовановић Рада Панта 1913 Рума Рума детаљније информације
1069 РКТГ-75034 Јовановић Бoжа 1911 Павловци Павловци детаљније информације
1070 РКТГ-75037 Јовановић Васа 1915 Павловци Павловци детаљније информације
1071 РКТГ-75040 Јовановић Вата 1903 Павловци Павловци детаљније информације
1072 РКТГ-75044 Јовановић Војислав 1912 Павловци Павловци детаљније информације
1073 РКТГ-75046 Јовановић Ангелина Петар Степановци Стејановци детаљније информације
1074 РКТГ-75054 Јовановић Дана 1924 Павловци Павловци детаљније информације
1075 РКТГ-75060 Јовановић Даница 1925 Павловци Павловци детаљније информације
1076 РКТГ-75071 Јовановић Даринка 1926 Добринци Добринци детаљније информације
1077 РКТГ-75082 Јовановић Дашко 1908 Павловци Павловци детаљније информације
1078 РКТГ-75567 Јовановић Жељко 1922 Павловци Павловци детаљније информације
1079 РКТГ-75568 Јовановић Живан 1909 Павловци Павловци детаљније информације
1080 РКТГ-75569 Јовановић Живка 1916 Павловци Павловци детаљније информације
1081 РКТГ-75570 Јовановић Жика 1901 Павловци Павловци детаљније информације
1082 РКТГ-75572 Јовановић Злаја 1878 Павловци Павловци детаљније информације
1083 РКТГ-75573 Јовановић Зора 1903 Стејановци Стејановци детаљније информације
1084 РКТГ-75574 Јовановић Зорка 1908 Стејановци Стејановци детаљније информације
1085 РКТГ-75577 Јовановић Илија 1927 Павловци Павловци детаљније информације
1086 РКТГ-75589 Јовановић Љубица 1939 Прогар Прогар детаљније информације
1087 РКТГ-75590 Јовановић Мазина 1920 Прогар Прогар детаљније информације
1088 РКТГ-75591 Јовановић Мара 1924 Прогар Прогар детаљније информације
1089 РКТГ-75592 Јовановић Марија 1927 Прогар Прогар детаљније информације
1090 РКТГ-75593 Јовановић Марија 1916 Прогар Прогар детаљније информације
1091 РКТГ-75594 Јовановић Марина 1930 Прогар Прогар детаљније информације
1092 РКТГ-75595 Јовановић Марко 1885 Прогар Прогар детаљније информације
1093 РКТГ-75596 Јовановић Марко 1940 Прогар Прогар детаљније информације
1094 РКТГ-75597 Јовановић Мика 1921 Прогар Прогар детаљније информације
1095 РКТГ-75598 Јовановић Милан 1926 Прогар Прогар детаљније информације
1096 РКТГ-75599 Јовановић Милена 1886 Прогар Прогар детаљније информације
1097 РКТГ-75600 Јовановић Миленко 1942 Прогар Прогар детаљније информације
1098 РКТГ-75601 Јовановић Мића 1922 Прогар Прогар детаљније информације
1099 РКТГ-75602 Јовановић Мица 1908 Обреж Прогар детаљније информације
1100 РКТГ-75603 Јовановић Момчило 1941 Прогар Прогар детаљније информације
1101 РКТГ-75604 Јовановић Нада 1893 Добринци Добринци детаљније информације
1102 РКТГ-75605 Јовановић Немања 1884 Добринци Добринци детаљније информације
1103 РКТГ-75606 Јовановић Никола 1893 Добринци Добринци детаљније информације
1104 РКТГ-75608 Јовановић Пера 1893 Нештин Добринци детаљније информације
1105 РКТГ-75614 Јовановић Ранко 1911 Добринци Добринци детаљније информације
1106 РКТГ-75615 Јовановић Ружа 1891 Добринци Добринци детаљније информације
1107 РКТГ-75636 Илић Тома Мија 1935 Рума Рума детаљније информације
1108 РКТГ-75641 Илић Радојка Мија 1931 Рума Рума детаљније информације
1109 РКТГ-75650 Илић Ђорђе Мијо 1931 Рума Рума детаљније информације
1110 РКТГ-75655 Илић Душан Младен 1931 Рума Рума детаљније информације
1111 РКТГ-75658 Илић Ђорђе Мојсил 1891 Рума Рума детаљније информације
1112 РКТГ-75662 Илић Миле Мојсил 1901 Рума Рума детаљније информације
1113 РКТГ-75666 Илић Мила Мија 1906 Рума Рума детаљније информације
1114 РКТГ-75671 Илић Јова Милан 1921 Рума Рума детаљније информације
1115 РКТГ-75928 Ивошевић Марко Ђурa 1915 Слуњ Жарковац детаљније информације
1116 РКТГ-75950 Инђић Мишко Јова 1930 Марадик Жарковац детаљније информације
1117 РКТГ-75951 Илић Павле Живко 1891 Витојевци Витојевци детаљније информације
1118 РКТГ-75953 Ивошевић Петра 1870 Слуњ Жарковац детаљније информације
1119 РКТГ-75955 Јеремић Сава Божидар 1903 Вогањ Вогањ детаљније информације
1120 РКТГ-75956 Ивошевић Милка Ђура 1916 Слуњ Жарковац детаљније информације
1121 РКТГ-75998 Јовановић Маца 1920 Шашинци Вогањ детаљније информације
1122 РКТГ-76096 Јовановић Ангелина Илија 1890 Жабаљ Вогањ детаљније информације
1123 РКТГ-76235 Јовановић Цвеја Марко 1917 Чалма Вогањ детаљније информације
1124 РКТГ-76319 Јовановић Катица Пирит 1911 Марадик Вогањ детаљније информације
1125 РКТГ-76342 Јовановић Дара Цвеја 1939 Вогањ Вогањ детаљније информације
1126 РКТГ-76372 Кројцер Мариа 1878 Рума Рума детаљније информације
1127 РКТГ-76453 Јокић Васа Антоније 1886 Путинци Путинци детаљније информације
1128 РКТГ-76466 Јокић Антоније Васа 1923 Путинци Путинци детаљније информације
1129 РКТГ-76474 Јокић Лазар Васа 1921 Путинци Путинци детаљније информације
1130 РКТГ-76485 Јовановић Драгиња Марко 1937 Вогањ Вогањ детаљније информације
1131 РКТГ-76494 Јовановић Златица Марко 1930 Сремска Митровица Вогањ детаљније информације
1132 РКТГ-76503 Јовановић Марија-Маца Јован 1906 Нашице Вогањ детаљније информације
1133 РКТГ-76509 Јовановић Маријан-Марко Раде 1898 Чалма Вогањ детаљније информације
1134 РКТГ-77590 Јовановић Трива Трива 1939 Хртковци Хртковци детаљније информације
1135 РКТГ-77603 Јовановић Аца Цвеја 1893 Хртковци Хртковци детаљније информације
1136 РКТГ-77613 Јовановић Милан Цветолик 1923 Хртковци Хртковци детаљније информације
1137 РКТГ-77615 Јовановић Живка Ч. 1940 Грабовци Грабовци детаљније информације
1138 РКТГ-77733 Јовичић Петар 1891 Рума Рума детаљније информације
1139 РКТГ-77889 Јовановић Ђорђе Сава 1921 Буђановци Буђановци детаљније информације
1140 РКТГ-77896 Јовановић Јездимир Ђока 1925 Буђановци Буђановци детаљније информације
1141 РКТГ-77943 Јовић Слободан Никола 1925 Грабовци Грабовци детаљније информације
1142 РКТГ-77944 Јовић Влајко Сима 1913 Грабовци Грабовци детаљније информације
1143 РКТГ-77946 Јовић Радосав Цвеја 1920 Грабовци Грабовци детаљније информације
1144 РКТГ-77947 Јовичић Бранко 1926 Грабовци Грабовци детаљније информације
1145 РКТГ-77948 Јовичић Витомир 1938 Грабовци Грабовци детаљније информације
1146 РКТГ-77949 Јовичић Војислав 1907 Бежанија Грабовци детаљније информације
1147 РКТГ-77951 Јовичић Даница 1916 Грабовци Грабовци детаљније информације
1148 РКТГ-77953 Јовичић Ђорђе 1935 Грабовци Грабовци детаљније информације
1149 РКТГ-77954 Јовичић Јованка 1938 Грабовци Грабовци детаљније информације
1150 РКТГ-77957 Јовичић Марија 1920 Грабовци Грабовци детаљније информације
1151 РКТГ-77958 Јовичић Миленко 1923 Грабовци Грабовци детаљније информације
1152 РКТГ-77963 Јовичић Сава 1900 Грабовци Грабовци детаљније информације
1153 РКТГ-77965 Јовичић Урош 1910 Рума Рума детаљније информације
1154 РКТГ-78021 Јурчић Митар 1908 Степановци Стејановци детаљније информације
1155 РКТГ-78023 Јусупов Павле 1910 А -непознато Рума детаљније информације
1156 РКТГ-78153 Јанковић Никола Алекса 1886 Доњи Петровци Доњи Петровци детаљније информације
1157 РКТГ-78154 Јанковић Никола Петар 1891 Доњи Петровци Доњи Петровци детаљније информације
1158 РКТГ-78158 Јекић Мирко Бранко 1908 Доњи Петровци Доњи Петровци детаљније информације
1159 РКТГ-78167 Крантенберг Серена 1918 Рума Рума детаљније информације
1160 РКТГ-78168 Клопфер Херман 1901 Рума Рума детаљније информације
1161 РКТГ-78169 Клајн Ирена 1900 Рума Рума детаљније информације
1162 РКТГ-78170 Клајн Ела 1931 Рума Рума детаљније информације
1163 РКТГ-78171 Келер Јосип А -непознато Рума детаљније информације
1164 РКТГ-78172 Келер Јека А -непознато Рума детаљније информације
1165 РКТГ-78173 Келер Ема А -непознато Рума детаљније информације
1166 РКТГ-78174 Кауфман Лео 1900 А -непознато Рума детаљније информације
1167 РКТГ-78175 Јекић Војин Љубомир 1922 Доњи Петровци Доњи Петровци детаљније информације
1168 РКТГ-78176 Јекић Ненад Ненад 1897 Доњи Петровци Доњи Петровци детаљније информације
1169 РКТГ-78177 Јекић Лазар Петар 1898 Доњи Петровци Доњи Петровци детаљније информације
1170 РКТГ-78178 Јекић Јован Петар 1892 Доњи Петровци Доњи Петровци детаљније информације
1171 РКТГ-78179 Јекић Душан Сава 1883 Доњи Петровци Доњи Петровци детаљније информације
1172 РКТГ-78180 Јекић Васа Тривун 1893 Доњи Петровци Доњи Петровци детаљније информације
1173 РКТГ-78181 Јекић Милан Тривун 1887 Доњи Петровци Доњи Петровци детаљније информације
1174 РКТГ-78182 Јешић Јован Алекса 1912 Доњи Петровци Доњи Петровци детаљније информације
1175 РКТГ-78183 Јешић Светозар-Цвеће Алекса 1916 Доњи Петровци Доњи Петровци детаљније информације
1176 РКТГ-78184 Јешић Цвејан М. 1885 Доњи Петровци Доњи Петровци детаљније информације
1177 РКТГ-78185 Јешић Петар Милан 1890 Доњи Петровци Доњи Петровци детаљније информације
1178 РКТГ-78186 Јешић Јефта Радован 1913 Доњи Петровци Доњи Петровци детаљније информације
1179 РКТГ-78205 Јовановић Срета Чеда 1892 Буђановци Буђановци детаљније информације
1180 РКТГ-78209 Јовановић Трифун Влада 1908 Буђановци Буђановци детаљније информације
1181 РКТГ-78210 Јовановић Драгомир Душан 1929 Буђановци Буђановци детаљније информације
1182 РКТГ-78211 Јовановић Ђорђе Петар 1925 Буђановци Буђановци детаљније информације
1183 РКТГ-78212 Јовановић Лазар Драгомир 1900 Буђановци Буђановци детаљније информације
1184 РКТГ-78213 Јовановић Љубица Жарко Буђановци Буђановци детаљније информације
1185 РКТГ-78333 Јокић Сава Саве 1912 Буђановци Буђановци детаљније информације
1186 РКТГ-78337 Јелисић Младен Богдан 1922 Буђановци Буђановци детаљније информације
1187 РКТГ-78403 Крисхабер Ернест А -непознато Рума детаљније информације
1188 РКТГ-78429 Клонер Клара Рума Рума детаљније информације
1189 РКТГ-78430 Кронер Бено 1893 Штрумпруска Рума детаљније информације
1190 РКТГ-78431 Крисхабер Јудита Рума Рума детаљније информације
1191 РКТГ-78432 Кац Леа Рума Рума детаљније информације
1192 РКТГ-78433 Клајн Георг 1920 Рума Рума детаљније информације
1193 РКТГ-78434 Келер Игњат Рума Рума детаљније информације
1194 РКТГ-78435 Клопфер Јованка Рума Рума детаљније информације
1195 РКТГ-78436 Калфус Алфред Рума Рума детаљније информације
1196 РКТГ-78437 Калфус Дора Рума Рума детаљније информације
1197 РКТГ-78472 Лалошевић Негован Стеван 1919 Буђановци Буђановци детаљније информације
1198 РКТГ-78474 Лепотић Богдан Милан 1913 Буђановци Буђановци детаљније информације
1199 РКТГ-78476 Лалошевић Недељко Петар 1887 Буђановци Буђановци детаљније информације
1200 РКТГ-78477 Лалошевић Петар Младен 1903 Буђановци Буђановци детаљније информације
1201 РКТГ-78478 Лалошевић Сава Стеван 1923 Буђановци Буђановци детаљније информације
1202 РКТГ-78479 Лалошевић Стеван Павле 1912 Буђановци Буђановци детаљније информације
1203 РКТГ-78543 Лепотић Љубица 1894 Буђановци Буђановци детаљније информације
1204 РКТГ-78544 Лепотић Љубомир Павле 1923 Буђановци Буђановци детаљније информације
1205 РКТГ-78546 Лепотић Радован Влада 1907 Буђановци Буђановци детаљније информације
1206 РКТГ-78740 Лукичић Светислав Бранко 1926 Кленак Кленак детаљније информације
1207 РКТГ-78744 Лапчевић Милан 1925 Павловци Павловци детаљније информације
1208 РКТГ-78745 Ловренчић Петар Митар 1918 Павловци Павловци детаљније информације
1209 РКТГ-78746 Ловренчић Митар 1885 Павловци Павловци детаљније информације
1210 РКТГ-78747 Лукић Срета Тривун 1878 Степановци Стејановци детаљније информације
1211 РКТГ-78748 Лукић Душан Василије 1917 Степановци Стејановци детаљније информације
1212 РКТГ-78749 Лазић Лаза 1900 Стејановци Стејановци детаљније информације
1213 РКТГ-78756 Келер Исак Рума Рума детаљније информације
1214 РКТГ-78757 Келер Јулија Рума Рума детаљније информације
1215 РКТГ-78758 Кон Милан 1892 А -непознато Рума детаљније информације
1216 РКТГ-78759 Крантенберг Љубица 1933 Рума Рума детаљније информације
1217 РКТГ-78763 Карановић Милосав Јова 1941 Путинци Путинци детаљније информације
1218 РКТГ-78764 Кардаш Живко Андрија 1908 Грабовци Грабовци детаљније информације
1219 РКТГ-78765 Клопфер Јакоб А -непознато Рума детаљније информације
1220 РКТГ-78767 Келер Мирко А -непознато Рума детаљније информације
1221 РКТГ-78770 Келер Јакоб А -непознато Рума детаљније информације
1222 РКТГ-78773 Кац Берта А -непознато Рума детаљније информације
1223 РКТГ-78776 Клајн Густав 1926 Рума Рума детаљније информације
1224 РКТГ-78793 Крантенберг Самуило 1935 Рума Рума детаљније информације
1225 РКТГ-78796 Келер Леополд 1904 Рума Рума детаљније информације
1226 РКТГ-78799 Келер Елизабета А -непознато Рума детаљније информације
1227 РКТГ-78833 Кескеновић Стојан Данило 1916 А - непознато Стејановци детаљније информације
1228 РКТГ-78834 Ковачевић Јован Петар 1896 Стејановци Стејановци детаљније информације
1229 РКТГ-78838 Кричковић Никола Славко 1921 Стејановци Стејановци детаљније информације
1230 РКТГ-78874 Ковачевић Крста Пера 1907 Требиње Жарковац детаљније информације
1231 РКТГ-78896 Којчин Вида Ђока 1906 Путинци Путинци детаљније информације
1232 РКТГ-78972 Кобал Ћирил Иван 1894 А -непознато Рума детаљније информације
1233 РКТГ-78984 Купек Мартин Адам 1913 Хртковци Рума детаљније информације
1234 РКТГ-79032 Краус Жарко Јаша 1897 Угриновци Витојевци детаљније информације
1235 РКТГ-79033 Краус Никола Јаша 1888 Угриновци Витојевци детаљније информације
1236 РКТГ-79043 Крњајски Марко Рајко 1910 Платичево Платичево детаљније информације
1237 РКТГ-79067 Лукић Петар Жарко 1918 Рума Рума детаљније информације
1238 РКТГ-79068 Лукић Јован Милош 1890 Рума Рума детаљније информације
1239 РКТГ-79069 Лазић Стеван Влада 1921 Јазак Рума детаљније информације
1240 РКТГ-79072 Лекић Алексентије 1909 Рума Рума детаљније информације
1241 РКТГ-79108 Лешенков Петар Ђока 1913 Стејановци Стејановци детаљније информације
1242 РКТГ-79168 Лазаревић Јован Петар 1905 Путинци Путинци детаљније информације
1243 РКТГ-79203 Крстоношић Трива Душан 1894 Бачинци Вогањ детаљније информације
1244 РКТГ-79204 Крстоношић Кристина Илија 1864 Вогањ Вогањ детаљније информације
1245 РКТГ-79205 Крстоношић Перса Станко 1886 Лаћарак Вогањ детаљније информације
1246 РКТГ-79260 Кречковић Никола Стеван 1921 Степановци Стејановци детаљније информације
1247 РКТГ-79261 Контић Гаврило Бранко 1908 Доњи Петровци Доњи Петровци детаљније информације
1248 РКТГ-79262 Кесић Петар А -непознато Добринци детаљније информације
1249 РКТГ-79263 Којчин Љубица Велимир 1921 Добринци Добринци детаљније информације
1250 РКТГ-79264 Којчин Миладинка Веселин 1919 Добрињци Добринци детаљније информације
1251 РКТГ-79265 Којчин Никола Срђан 1897 Добрињци Добринци детаљније информације
1252 РКТГ-79266 Контић Стеван Павле 1903 Доњи Петровци Доњи Петровци детаљније информације
1253 РКТГ-79267 Контић Живан Бранко 1896 Доњи Петровци Доњи Петровци детаљније информације
1254 РКТГ-79268 Контић Никола Јован 1885 Доњи Петровци Доњи Петровци детаљније информације
1255 РКТГ-79269 Контић Димитрије - Мита Михајло 1910 Доњи Петровци Доњи Петровци детаљније информације
1256 РКТГ-79270 Клајн Петар Стеван 1911 Кленак Кленак детаљније информације
1257 РКТГ-79271 Којчин Стеван Никола 1925 Добрињци Добринци детаљније информације
1258 РКТГ-79276 Којчин Вида Душан 1906 Инђија Добринци детаљније информације
1259 РКТГ-79277 Којчин Винка Душан 1928 Добрињци Добринци детаљније информације
1260 РКТГ-79279 Кромпић Живота 1898 Кленак Кленак детаљније информације
1261 РКТГ-79356 Лакајнер Иван 1873 Рума Рума детаљније информације
1262 РКТГ-79400 Ловановић Борислав Стојан 1910 Рума Рума детаљније информације
1263 РКТГ-79475 Кулић Никола Ђока 1920 Рума Рума детаљније информације
1264 РКТГ-79480 Купек Мартин Адам 1913 Хртковци Хртковци детаљније информације
1265 РКТГ-79573 Матешић Јосип 1909 Рума Рума детаљније информације
1266 РКТГ-79574 Мозер Антун 1913 Рума Рума детаљније информације
1267 РКТГ-79841 Мајер Аронвалд 1891 Рума Рума детаљније информације
1268 РКТГ-79869 Малешевић Милорад 1915 Павловци Павловци детаљније информације
1269 РКТГ-79894 Марјановић Јован 1864 Параге Стејановци детаљније информације
1270 РКТГ-79896 Марјановић Јоца Јован 1926 Стејановци Стејановци детаљније информације
1271 РКТГ-79897 Марјановић Јован Стеван 1867 Стејановци Стејановци детаљније информације
1272 РКТГ-79899 Марјановић Стеван Јован 1897 Стејановци Стејановци детаљније информације
1273 РКТГ-79901 Мирковић Илија Стеван 1910 Стејановци Стејановци детаљније информације
1274 РКТГ-79902 Михајловић Бошко Милутин 1919 Стејановци Стејановци детаљније информације
1275 РКТГ-79903 Мишић Душан Ђока 1920 Стејановци Стејановци детаљније информације
1276 РКТГ-79927 Мишић Ђока Гаврило 1888 Стејановци Стејановци детаљније информације
1277 РКТГ-79989 Марјановић Марина Стева 1900 Беочин Стејановци детаљније информације
1278 РКТГ-79999 Михајловић Јован 1896 Стејановци Стејановци детаљније информације
1279 РКТГ-80096 Медић Драган 1926 Павловци Павловци детаљније информације
1280 РКТГ-80097 Милин Рада 1909 Павловци Павловци детаљније информације
1281 РКТГ-80098 Мињин Радмила 1936 Павловци Павловци детаљније информације
1282 РКТГ-80099 Милин Миленко 1911 Павловци Павловци детаљније информације
1283 РКТГ-80101 Милин Лазар Јован 1901 Павловци Павловци детаљније информације
1284 РКТГ-80180 Марјановић Милан Обрад 1913 Кленак Клекан детаљније информације
1285 РКТГ-80185 Марковић Миладин 1900 Петловача Кленак детаљније информације
1286 РКТГ-80370 Мармош Марија 1871 Рума Рума детаљније информације
1287 РКТГ-80931 Микша Марцела Јожеф Никинци Никинци детаљније информације
1288 РКТГ-81183 Љубинковић Лазар Вељко 1905 Буђановци Буђановци детаљније информације
1289 РКТГ-81184 Љубинковић Живан Владо 1909 Буђановци Буђановци детаљније информације
1290 РКТГ-81185 Љубинковић Живка Драгомир 1925 Буђановци Буђановци детаљније информације
1291 РКТГ-81186 Љубинковић Милован Љуба 1914 Буђановци Буђановци детаљније информације
1292 РКТГ-81187 Љубинковић Аврам Милош 1923 Буђановци Буђановци детаљније информације
1293 РКТГ-81188 Љубинковић Стеван Павле 1911 Буђановци Буђановци детаљније информације
1294 РКТГ-81189 Љубинковић Срета Раде 1887 Буђановци Буђановци детаљније информације
1295 РКТГ-81190 Љубинковић Алекса Радован 1927 Буђановци Буђановци детаљније информације
1296 РКТГ-81191 Љубинковић Бранко Славко 1917 Буђановци Буђановци детаљније информације
1297 РКТГ-81617 Љубинковић Будимир Драгомир 1921 Буђановци Буђановци детаљније информације
1298 РКТГ-81620 Љубинковић Васа Јован 1924 Буђановци Буђановци детаљније информације
1299 РКТГ-81626 Љубинковић Живан Љубо 1905 Буђановци Буђановци детаљније информације
1300 РКТГ-81631 Љубинковић Влада Милан 1925 Буђановци Буђановци детаљније информације
1301 РКТГ-81636 Љубинковић Јаков Милош 1925 Буђановци Буђановци детаљније информације
1302 РКТГ-81643 Љубинковић Андрија Радован 1922 Рума Буђановци детаљније информације
1303 РКТГ-81673 Љуштина Жика Марко 1910 Витојевци Витојевци детаљније информације
1304 РКТГ-81714 Љуштина Славко Марко 1905 Витојевци Витојевци детаљније информације
1305 РКТГ-81715 Магоч Иван Иван 1885 Хртковци Хртковци детаљније информације
1306 РКТГ-81717 Магоч Јосип Иван 1914 Хртковци Хртковци детаљније информације
1307 РКТГ-81761 Милановић Марко Дане 1896 Зрмање Кленак детаљније информације
1308 РКТГ-81763 Милер Јулија Рума Рума детаљније информације
1309 РКТГ-81767 Милер Магдалена Рума Рума детаљније информације
1310 РКТГ-81833 Милер Регина Рума Рума детаљније информације
1311 РКТГ-81839 Милер Сигмунд А -непознато Рума детаљније информације
1312 РКТГ-81840 Милер Софија А -непознато Рума детаљније информације
1313 РКТГ-81900 Марашевић Петар Никола 1907 Хртковци Хртковци детаљније информације
1314 РКТГ-82585 Марошевић Петар Никола 1911 Хртковци Хртковци детаљније информације
1315 РКТГ-82590 Мијатовић Јелена Миша 1874 Хртковци Хртковци детаљније информације
1316 РКТГ-82591 Мијић Фаника 1915 Хртковци Хртковци детаљније информације
1317 РКТГ-82592 Миљански Ката Паја 1886 Мали Радинци Мали Радинци детаљније информације
1318 РКТГ-82596 Манојловић Ђорђе Паја 1925 Добринци Добринци детаљније информације
1319 РКТГ-82598 Манојловић Емануил Паја 1899 Добринци Добринци детаљније информације
1320 РКТГ-82599 Манојловић Ђорђе Тривун 1911 Добановци Добринци детаљније информације
1321 РКТГ-82617 Мирић Бранко Јован 1924 Добринци Добринци детаљније информације
1322 РКТГ-82643 Милосављевић Милош Ж. 1922 Рума Рума детаљније информације
1323 РКТГ-82645 Михајловић Никола Живан 1884 Кленак Кленак детаљније информације
1324 РКТГ-82647 Михајловић Павле Живан 1897 Добринци Добринци детаљније информације
1325 РКТГ-82654 Милошевић Стевица Даша 1911 Рума Рума детаљније информације
1326 РКТГ-82675 Манојловић Манојло Бура 1903 Добринци Доњи Петровци детаљније информације
1327 РКТГ-82679 Матић Слободан Батула Голуб 1919 Доњи Петровци Доњи Петровци детаљније информације
1328 РКТГ-82681 Матић Бранко Ђока 1898 Доњи Петровци Доњи Петровци детаљније информације
1329 РКТГ-82683 Матић Раде Ђока 1910 Доњи Петровци Доњи Петровци детаљније информације
1330 РКТГ-82759 Матић Радован Ђока 1879 Доњи Петровци Доњи Петровци детаљније информације
1331 РКТГ-82760 Матић Радован Светозар 1896 Доњи Петровци Доњи Петровци детаљније информације
1332 РКТГ-82761 Мачвански Живан Павле 1908 Србобран Доњи Петровци детаљније информације
1333 РКТГ-82778 Милошевић Жарко Цвеја 1933 Рума Рума детаљније информације
1334 РКТГ-82779 Милошевић Сеја Цвеја А -непознато Рума детаљније информације
1335 РКТГ-82780 Милошевић Стојанка Цвеја 1940 Рума Рума детаљније информације
1336 РКТГ-82801 Миљковић Милка Ђура 1920 Слуњ Жарковац детаљније информације
1337 РКТГ-82812 Малетић Милорад Павле 1913 Буђановци Буђановци детаљније информације
1338 РКТГ-82816 Машић Јова Илија 1922 Доњи Петровци Доњи Петровци детаљније информације
1339 РКТГ-82819 Милер Бернард А -непознато Рума детаљније информације
1340 РКТГ-82820 Милер Алфред Жигмунд 1909 А -непознато Рума детаљније информације
1341 РКТГ-82821 Мајер Леополд 1885 Рума Рума детаљније информације
1342 РКТГ-82822 Милер Барбара Рума Рума детаљније информације
1343 РКТГ-82823 Милер Лина Рума Рума детаљније информације
1344 РКТГ-82824 Милер Тереза Рума Рума детаљније информације
1345 РКТГ-82825 Милер Шарлота Рума Рума детаљније информације
1346 РКТГ-82855 Радошевић Лазар 1881 Стејановци Стејановци детаљније информације
1347 РКТГ-82864 Рајковић Јован Трива 1911 Добринци Добринци детаљније информације
1348 РКТГ-82865 Рајковић Милан Жика А - непознато Добринци детаљније информације
1349 РКТГ-82904 Ранковић Иван Игњат 1910 Добринци Добринци детаљније информације
1350 РКТГ-82907 Ранковић Љуба Владислав 1917 Павловци Павловци детаљније информације
1351 РКТГ-82924 Рашковић Сава А - непознато Буђановци детаљније информације
1352 РКТГ-82933 Ристивојевић Обрад А - непознато Витојевци детаљније информације
1353 РКТГ-82965 Савић Глиша Влајко 1881 Доњи Петровци Доњи Петровци детаљније информације
1354 РКТГ-82967 Савић Ђока А - непознато Буђановци детаљније информације
1355 РКТГ-82970 Савић Јелена А - непознато Буђановци детаљније информације
1356 РКТГ-82980 Савић Сава А - непознато Добринци детаљније информације
1357 РКТГ-83009 Секулић Мане А - непознато Мали Радинци детаљније информације
1358 РКТГ-83030 Славујевић Славко Бранко 1927 А - непознато Витојевци детаљније информације
1359 РКТГ-83031 Славујевић Радован Никола 1893 А - непознато Витојевци детаљније информације
1360 РКТГ-83032 Скелеџић Панта А - непознато Добринци детаљније информације
1361 РКТГ-83047 Симић Светозар Радован 1914 А - непознато Платичево детаљније информације
1362 РКТГ-83048 Симић Мика А - непознато Буђановци детаљније информације
1363 РКТГ-83057 Мирковић Ђорђе 1910 Велика Ремета Рума детаљније информације
1364 РКТГ-83099 Митровић Сава Миливој 1906 Рума Рума детаљније информације
1365 РКТГ-83106 Митровић Сима Новак 1914 Рума Рума детаљније информације
1366 РКТГ-83113 Малетић Петар Милован 1908 Буђановци Буђановци детаљније информације
1367 РКТГ-83116 Малетић Радован Бранко 1922 Буђановци Буђановци детаљније информације
1368 РКТГ-83119 Милинковић Никола Душан 1909 Буђановци Буђановци детаљније информације
1369 РКТГ-83121 Милинковић Сава Раде 1916 Буђановци Буђановци детаљније информације
1370 РКТГ-83179 Момић Светозар Илија 1922 Босанско Грахово Рума детаљније информације
1371 РКТГ-83180 Момчиловић Душан 1895 Рума Рума детаљније информације
1372 РКТГ-83181 Момчиловић Драган Душан 1924 Рума Рума детаљније информације
1373 РКТГ-83182 Момчиловић Кристина Душан 1900 Рума Рума детаљније информације
1374 РКТГ-83223 Мачвански Васа Боја 1912 Буђановци Буђановци детаљније информације
1375 РКТГ-83224 Милинковић Петар Богдан 1896 Буђановци Буђановци детаљније информације
1376 РКТГ-83225 Мркушић Митар Раде 1897 Буђановци Буђановци детаљније информације
1377 РКТГ-83226 Мркушић Славко Срета 1898 Буђановци Буђановци детаљније информације
1378 РКТГ-83227 Максимовић Сава Ненад 1924 Буђановци Буђановци детаљније информације
1379 РКТГ-83228 Мијатовић Ђока Боја 1911 Буђановци Буђановци детаљније информације
1380 РКТГ-83229 Милинковић Живан Љубомир 1907 Буђановци Буђановци детаљније информације
1381 РКТГ-83248 Мијатовић Павле Лазар 1926 Краљевци Краљевци детаљније информације
1382 РКТГ-83323 Нинков Даница Дионисије 1884 Доњи Петровци Доњи Петровци детаљније информације
1383 РКТГ-83324 Нешковић Радован Стеван 1910 Доњи Петровци Доњи Петровци детаљније информације
1384 РКТГ-83330 Нешковић Јовица Раде 1927 Доњи Петровци Доњи Петровци детаљније информације
1385 РКТГ-83335 Нешковић Илија Стева 1902 Пећинци Доњи Петровци детаљније информације
1386 РКТГ-83338 Николић Добривој Ђока 1896 Кленак Кленак детаљније информације
1387 РКТГ-83339 Новаков Миливој Милан 1903 Кленак Кленак детаљније информације
1388 РКТГ-83356 Недељковић Коста Никола 1887 Кленак Кленак детаљније информације
1389 РКТГ-83357 Небригић Богдан Богољуб 1926 Добринци Добринци детаљније информације
1390 РКТГ-83414 Маравић Милан 1910 Огулин Рума детаљније информације
1391 РКТГ-83510 Новчић Лазар Милован 1926 Грабовци Грабовци детаљније информације
1392 РКТГ-83609 Марић Славко Станко 1928 Војка Рума детаљније информације
1393 РКТГ-83610 Марић Слободан Станко 1930 Рума Рума детаљније информације
1394 РКТГ-83611 Марић Мирјана Станко 1934 Рума Рума детаљније информације
1395 РКТГ-83612 Марић Сеја Станко Рума Рума детаљније информације
1396 РКТГ-83627 Марковић Вељко 1912 Рума Рума детаљније информације
1397 РКТГ-83656 Марковић Петар Раде 1912 Рума Рума детаљније информације
1398 РКТГ-83904 Николић Сава 1910 Павловци Павловци детаљније информације
1399 РКТГ-83906 Николић Никола 1913 Павловци Павловци детаљније информације
1400 РКТГ-83907 Недић Славица Павловци Павловци детаљније информације
1401 РКТГ-83909 Недељковић Коста Никола 1887 Кленак Рума детаљније информације
1402 РКТГ-83913 Недељковић Петар Милош 1885 Шашинци Рума детаљније информације
1403 РКТГ-83916 Николић Влада Бранко 1903 Степановци Стејановци детаљније информације
1404 РКТГ-83921 Николић Ангелина - Гина Тоне 1912 Рума Рума детаљније информације
1405 РКТГ-83923 Николић Јулка Гина 1935 Рума Рума детаљније информације
1406 РКТГ-83924 Нинковић Жика Гаја 1922 Стејановци Стејановци детаљније информације
1407 РКТГ-83925 Николић Лепа Цвеја 1892 Рума Рума детаљније информације
1408 РКТГ-83926 Николић Стевица Гина 1928 Рума Рума детаљније информације
1409 РКТГ-83927 Николић Тоне Гаша 1892 Рума Рума детаљније информације
1410 РКТГ-83928 Нинковић Славко Милован 1910 Стејановци Стејановци детаљније информације
1411 РКТГ-83929 Нинковић Мојсије Милован 1908 Стејановци Стејановци детаљније информације
1412 РКТГ-83931 Нинковић Гаја Милован 1897 Стејановци Стејановци детаљније информације
1413 РКТГ-83932 Николајевић Стева Војислав 1908 Рума Рума детаљније информације
1414 РКТГ-83933 Нинковић Ђорђе Сава 1925 Стејановци Стејановци детаљније информације
1415 РКТГ-83934 Николић Видосава Стеван 1928 Рума Рума детаљније информације
1416 РКТГ-83936 Нинковић Александар 1920 Стејановци Стејановци детаљније информације
1417 РКТГ-83937 Нешковић Светозар Лазар 1918 А-непознато Стејановци детаљније информације
1418 РКТГ-83938 Николић Влада Лазар 1910 Стејановци Стејановци детаљније информације
1419 РКТГ-83939 Никшић Никола Стева 1919 Степановци Стејановци детаљније информације
1420 РКТГ-83946 Николић Крста Стеван 1922 Рума Рума детаљније информације
1421 РКТГ-83951 Отлакан Станко Душан 1902 Мали Радинци Мали Радинци детаљније информације
1422 РКТГ-83966 Остојић Исак 1861 Путинци Путинци детаљније информације
1423 РКТГ-83967 Остојић Ката 1903 Доњи Петровци Путинци детаљније информације
1424 РКТГ-83968 Остојић Мира 1939 Путинци Путинци детаљније информације
1425 РКТГ-83977 Мијатовић Емилија 1897 Рума Рума детаљније информације
1426 РКТГ-83990 Миланковић Боривој Бранко 1932 Рума Рума детаљније информације
1427 РКТГ-84027 Милијашевић Душан Милорад 1926 Рума Рума детаљније информације
1428 РКТГ-84081 Опарушић Станислав Алекса 1914 Доњи Петровац Доњи Петровци детаљније информације
1429 РКТГ-84082 Опарушић Стеван Душан 1904 Доњи Петровци Доњи Петровци детаљније информације
1430 РКТГ-84083 Опарушић Стеван Лука 1922 Доњи Петровци Доњи Петровци детаљније информације
1431 РКТГ-84102 Опарушић Деспот Јован 1889 Доњи Петровци Доњи Петровци детаљније информације
1432 РКТГ-84103 Опсеница Миливој Милан 1924 Доњи Петровци Доњи Петровци детаљније информације
1433 РКТГ-84128 Опарушић Сава " Брица " Пера 1887 Доњи Петровци Доњи Петровци детаљније информације
1434 РКТГ-84130 Опарушић Угљеша Андрија 1907 Доњи Петровци Доњи Петровци детаљније информације
1435 РКТГ-84135 Опсеница Милан Стеван 1890 Доњи Петровци Доњи Петровци детаљније информације
1436 РКТГ-84136 Опарушић Анка Пера 1895 Доњи Петровци Доњи Петровци детаљније информације
1437 РКТГ-84137 Опарушић Георгије Пера 1909 Доњи Петровци Доњи Петровци детаљније информације
1438 РКТГ-84138 Опарушић Илија Младен 1924 Доњи Петровци Доњи Петровци детаљније информације
1439 РКТГ-84139 Опарушић Јован Деспот 1921 Доњи Петровци Доњи Петровци детаљније информације
1440 РКТГ-84140 Опарушић Алекса Јован 1905 Доњи Петровци Доњи Петровци детаљније информације
1441 РКТГ-84141 Опарушић Ђуро Андрија 1911 Доњи Петровац Доњи Петровци детаљније информације
1442 РКТГ-84143 Опарушић Миливој Димитрије 1896 Доњи Петровци Доњи Петровци детаљније информације
1443 РКТГ-84144 Опарушић Милош Андрија 1905 Доњи Петровци Доњи Петровци детаљније информације
1444 РКТГ-84145 Опарушић Младен Јован 1894 Доњи Петровци Доњи Петровци детаљније информације
1445 РКТГ-84146 Опарушић Душан Гаја 1880 Доњи Петровци Доњи Петровци детаљније информације
1446 РКТГ-84160 Милетић Светозар Васа 1903 Витојевци Витојевци детаљније информације
1447 РКТГ-84161 Милетић Јован Живко 1904 Витојевци Витојевци детаљније информације
1448 РКТГ-84162 Матијевић Матија Коста 1893 Витојевци Витојевци детаљније информације
1449 РКТГ-84163 Матијевић Маријан Коста 1899 Витојевци Витојевци детаљније информације
1450 РКТГ-84164 Матијевић Јован Обрад 1904 Витојевци Витојевци детаљније информације
1451 РКТГ-84165 Матић Лепосава Обрад 1922 Витојевци Витојевци детаљније информације
1452 РКТГ-84166 Марковић Љубомир Гаврo 1886 Грабовци Грабовци детаљније информације
1453 РКТГ-84167 Матијевић Маријан Цветко 1900 Грабовци Грабовци детаљније информације
1454 РКТГ-84168 Матијевић Славко Илија 1895 Грабовци Грабовци детаљније информације
1455 РКТГ-84169 Милутиновић Гавра Радован 1890 Грабовци Грабовци детаљније информације
1456 РКТГ-84171 Митровић Милорад Живко Грабовци Грабовци детаљније информације
1457 РКТГ-84172 Милутиновић Стево Тодор 1923 Грабовица Грабовци детаљније информације
1458 РКТГ-84173 Максимовић Тривун Коста 1921 Грабовци Грабовци детаљније информације
1459 РКТГ-84174 Маљковић Милутин Славонија Грабовци детаљније информације
1460 РКТГ-84263 Милошевић Мила Сава 1909 Рума Рума детаљније информације
1461 РКТГ-84264 Милошевић Сава Стеван 1929 Рума Рума детаљније информације
1462 РКТГ-84265 Милошевић Сава Тривун 1880 Рума Рума детаљније информације
1463 РКТГ-84266 Милошевић Љубица Цвеја 1936 Рума Рума детаљније информације
1464 РКТГ-84267 Милошевић Дрена Шандор 1892 Рума Рума детаљније информације
1465 РКТГ-84323 Орловић Живан 1904 Павловци Павловци детаљније информације
1466 РКТГ-84324 Орловић Петар 1904 Павловци Павловци детаљније информације
1467 РКТГ-84325 Орловић Ђока 1881 Петровци Петровци детаљније информације
1468 РКТГ-84326 Обрадовић Јованка Илија 1924 Павловци Павловци детаљније информације
1469 РКТГ-84327 Орловић Радован Ђорђе 1910 Павловци Павловци детаљније информације
1470 РКТГ-84328 Орловић Васа Лазар 1914 Петровци Петровци детаљније информације
1471 РКТГ-84330 Обрадовић Драгомир Илија 1928 Павловци Павловци детаљније информације
1472 РКТГ-84343 Обрадов Алекса Живан 1897 Буђановци Буђановци детаљније информације
1473 РКТГ-84344 Обрадов Будимир Алекса 1921 Буђановци Буђановци детаљније информације
1474 РКТГ-84367 Николић Рајко Жика 1919 Платичево Платичево детаљније информације
1475 РКТГ-84447 Орловић Милош Сава 1920 Рума Рума детаљније информације
1476 РКТГ-84471 Орловић Вељко Живан 1926 Павловци Павловци детаљније информације
1477 РКТГ-84489 Николић Гина Милош 1900 Никинци Никинци детаљније информације
1478 РКТГ-84545 Малетић Славко Јелесије 1923 Вогањ Вогањ детаљније информације
1479 РКТГ-84547 Малетић Даница Петар 1903 Вогањ Вогањ детаљније информације
1480 РКТГ-84548 Малетић Илија Јован 1899 Вогањ Вогањ детаљније информације
1481 РКТГ-84549 Малетић Зора Милан 1896 Вогањ Вогањ детаљније информације
1482 РКТГ-84550 Малетић Лазар Ђуре 1925 Вогањ Вогањ детаљније информације
1483 РКТГ-84553 Милутинчевић Лазар Душан 1922 Сусек Сусек детаљније информације
1484 РКТГ-84554 Мишковић Живан-Жика Нестор 1915 Вогањ Вогањ детаљније информације
1485 РКТГ-84617 Мисиркић Васа Лазар 1910 Путинци Путинци детаљније информације
1486 РКТГ-84618 Мирковић Душан Ђока Путинци Путинци детаљније информације
1487 РКТГ-84619 Мазињанин Драгица Раде 1908 Путинци Путинци детаљније информације
1488 РКТГ-84620 Мандић Рада Никола 1884 Путинци Путинци детаљније информације
1489 РКТГ-84628 Михајловић Милева Ђока 1899 Рума Рума детаљније информације
1490 РКТГ-84629 Марић Стана Макса 1911 Рума Рума детаљније информације
1491 РКТГ-84630 Михајловић Илија Милинко 1907 Рума Рума детаљније информације
1492 РКТГ-84634 Михајловић Кузман Стеван 1883 Рума Рума детаљније информације
1493 РКТГ-84635 Милошевић Павле - Пајица 1898 Рума Рума детаљније информације
1494 РКТГ-84636 Милаковић Петар 1871 Рума Рума детаљније информације
1495 РКТГ-84637 Мијатовић Обрад 1898 Рума Рума детаљније информације
1496 РКТГ-84638 Михајловић Милан Кузман 1888 Рума Рума детаљније информације
1497 РКТГ-84639 Мијатовић Ђорђе Обрад 1922 Рума Рума детаљније информације
1498 РКТГ-84640 Мијатовић Грозда Жарко 1911 Рума Рума детаљније информације
1499 РКТГ-84682 Михајловић Милана Кузман 1888 Рума Рума детаљније информације
1500 РКТГ-84821 Панић Душан Живан 1911 Мали Радинци Мали Радинци детаљније информације
1501 РКТГ-84896 Мушицки Петар Аврам 1897 Грабовци Рума детаљније информације
1502 РКТГ-84897 Параносић Софија Лазар 1912 Мали Радинци Мали Радинци детаљније информације
1503 РКТГ-84942 Полачек Самуел Мориц 1898 Рума Рума детаљније информације
1504 РКТГ-84943 Полачек Руди 1914 Рума Рума детаљније информације
1505 РКТГ-84944 Полачек Олга 1888 Рума Рума детаљније информације
1506 РКТГ-84945 Полачек Миленко 1926 Рума Рума детаљније информације
1507 РКТГ-85047 Попов Алекса Лазар 1883 Бачка Топола Кленак детаљније информације
1508 РКТГ-85069 Попер Егон А -непознато Рума детаљније информације
1509 РКТГ-85070 Попер Фолица А -непознато Рума детаљније информације
1510 РКТГ-85071 Попер Јакоб 1897 А -непознато Рума детаљније информације
1511 РКТГ-85072 Попер Тереза 1866 А -непознато Рума детаљније информације
1512 РКТГ-85073 Пургар Мирко Алфред 1922 Рума Рума детаљније информације
1513 РКТГ-85074 Полачек Хедвига 1920 Рума Рума детаљније информације
1514 РКТГ-85092 Полак Саво 1910 Оролик Рума детаљније информације
1515 РКТГ-85110 Пашћан Гавра Младен 1893 Ковиљ Кленак детаљније информације
1516 РКТГ-85832 Оберкерш Ева Павел 1878 Рума Рума детаљније информације
1517 РКТГ-85840 Олах Силвија Вилијем 1932 Никинци Никинци детаљније информације
1518 РКТГ-85850 Олах Ерика Вили 1942 Никинци Никинци детаљније информације
1519 РКТГ-86812 Мендлер Ева Никола 1880 Никинци Никинци детаљније информације
1520 РКТГ-87821 Розенцвајг Јосип А -непознато Рума детаљније информације
1521 РКТГ-87823 Радојчић Дамјан Арсеније 1899 Кленак Кленак детаљније информације
1522 РКТГ-87824 Радованов Славко Сава 1907 Кленак Кленак детаљније информације
1523 РКТГ-87825 Рајић Никола Милан 1904 Кленак Кленак детаљније информације
1524 РКТГ-87826 Розенберг Ерна Рума Рума детаљније информације
1525 РКТГ-87827 Розенцвајг Адолф Рума Рума детаљније информације
1526 РКТГ-87828 Розенцвајг Херман А -непознато Рума детаљније информације
1527 РКТГ-87852 Рот Бела 1900 Рума Рума детаљније информације
1528 РКТГ-87856 Радовић Загорка Јоца 1901 Кленак Кленак детаљније информације
1529 РКТГ-87873 Ракетић Добрила Максим 1925 Кленак Кленак детаљније информације
1530 РКТГ-87875 Рокић Нада Милош 1939 Кленак Кленак детаљније информације
1531 РКТГ-87876 Розенцвајг Валерија А -непознато Рума детаљније информације
1532 РКТГ-87877 Рајх Сигмунд 1868 А -непознато Рума детаљније информације
1533 РКТГ-87911 Розенберг Ружа А -непознато Рума детаљније информације
1534 РКТГ-87913 Розенцвајг Ерна А -непознато Рума детаљније информације
1535 РКТГ-87916 Рот Маргита 1902 Рума Рума детаљније информације
1536 РКТГ-87917 Рајх Катарина 1869 А -непознато Рума детаљније информације
1537 РКТГ-87918 Розенберг Адолф А -непознато Рума детаљније информације
1538 РКТГ-87919 Розенцвајг Виктор А -непознато Рума детаљније информације
1539 РКТГ-88097 Петровић Таша Таша 1930 Павловци Павловци детаљније информације
1540 РКТГ-88098 Петровић Милица Мица Сава 1939 Стејановци Стејановци детаљније информације
1541 РКТГ-88099 Петровић Милан Петар 1908 Стејановци Стејановци детаљније информације
1542 РКТГ-88100 Петровић Даница Божа 1899 Манђелос Стејановци детаљније информације
1543 РКТГ-88101 Петровић Дана Сава 1902 Стејановци Стејановци детаљније информације
1544 РКТГ-88102 Петровић Анка 1872 Сусек Стејановци детаљније информације
1545 РКТГ-88103 Пешић Даница Миша 1923 Стејановци Стејановци детаљније информације
1546 РКТГ-88104 Пешић Михајло Миша Божидар 1902 Стејановци Стејановци детаљније информације
1547 РКТГ-88106 Петровић Тодор Тоша 1912 Павловци Павловци детаљније информације
1548 РКТГ-88108 Пантелић Сава 1919 Павловци Павловци детаљније информације
1549 РКТГ-88110 Пантелић Рада 1920 Павловци Павловци детаљније информације
1550 РКТГ-88111 Петровић П. Сава Стејановци Стејановци детаљније информације
1551 РКТГ-88113 Петровић Љубица Стеван 1917 Павловци Павловци детаљније информације
1552 РКТГ-88114 Петровић Стеван Богдан 1921 Стејановци Стејановци детаљније информације
1553 РКТГ-88115 Петровић Ђорђе Тодор 1932 Рума Павловци детаљније информације
1554 РКТГ-88116 Петровић Никола Тодор Таше 1926 Павловци Павловци детаљније информације
1555 РКТГ-88117 Петровић Бата Тодор Таша 1934 Павловци Павловци детаљније информације
1556 РКТГ-88118 Петровић Бранка Светозар 1910 Павловци Павловци детаљније информације
1557 РКТГ-88119 Петровић Божа Тодор 1934 Павловци Павловци детаљније информације
1558 РКТГ-88120 Петровић Ангелина Тодор 1928 Павловци Павловци детаљније информације
1559 РКТГ-88121 Пешић Ненад Момир 1925 Павловци Павловци детаљније информације
1560 РКТГ-88123 Поповић Пера Шипур 1923 Јазак Павловци детаљније информације
1561 РКТГ-88124 Поповић Светозар 1911 Павловци Павловци детаљније информације
1562 РКТГ-88125 Павловић Петар Лазар 1907 Павловци Павловци детаљније информације
1563 РКТГ-88126 Пантелић Бранко Василије 1922 Павловци Павловци детаљније информације
1564 РКТГ-88127 Петровић Матија 1937 Павловци Павловци детаљније информације
1565 РКТГ-88128 Поповић Лазар Павловци Стејановци детаљније информације
1566 РКТГ-88149 Недељковић Славко Тома 1902 Буђановци Буђановци детаљније информације
1567 РКТГ-88150 Никић Радован Јован 1885 Буђановци Буђановци детаљније информације
1568 РКТГ-88151 Николајевић Слободан Ђура 1923 Буђановци Буђановци детаљније информације
1569 РКТГ-88178 Нешковић Сава Лазар 1925 Стејановци Стејановци детаљније информације
1570 РКТГ-88179 Нинковић Ђока Лазар 1911 Стејановци Стејановци детаљније информације
1571 РКТГ-88180 Нинковић Лазар Митар 1883 Стејановци Стејановци детаљније информације
1572 РКТГ-88269 Петровић Сава Тадија 1896 Стејановци Стејановци детаљније информације
1573 РКТГ-88270 Поповић Јован Митар 1882 Стејановци Стејановци детаљније информације
1574 РКТГ-88271 Поповић Радован Јован Стејановци Стејановци детаљније информације
1575 РКТГ-88272 Поповић Вуле Јован 1913 Стејановци Стејановци детаљније информације
1576 РКТГ-88273 Петровић Савета Глигорије 1890 Рума Рума детаљније информације
1577 РКТГ-88274 Петровић Милан П. Стејановци Стејановци детаљније информације
1578 РКТГ-88304 Павловић Стана Јоца 1898 Вогањ Вогањ детаљније информације
1579 РКТГ-88382 Пап Антун Антун 1907 Никинци Никинци детаљније информације
1580 РКТГ-88406 Пејаковић Илија Живан 1885 Путинци Путинци детаљније информације
1581 РКТГ-88407 Пејаковић Стеван Јаша 1875 Путинци Путинци детаљније информације
1582 РКТГ-88414 Пејчић Никола Љубомир 1935 Грабовци Грабовци детаљније информације
1583 РКТГ-88421 Петровић Тривун Обрад 1882 Рума Рума детаљније информације
1584 РКТГ-88441 Петковић Миливој Дамјан 1900 Вогањ Вогањ детаљније информације
1585 РКТГ-88512 Полунин Васа Маркo 1923 Адашевци Буђановци детаљније информације
1586 РКТГ-88517 Павловић Михајло Младен 1908 Буђановци Буђановци детаљније информације
1587 РКТГ-88524 Панић Славко Боја 1923 Буђановци Буђановци детаљније информације
1588 РКТГ-88525 Пујић Александра Љуба 1878 Буђановци Буђановци детаљније информације
1589 РКТГ-88529 Пујић Љубомир Матијa 1876 Буђановци Буђановци детаљније информације
1590 РКТГ-88535 Петровић Миленко Илија 1922 Буђановци Буђановци детаљније информације
1591 РКТГ-88544 Павловић Богдан Младен 1899 Буђановци Буђановци детаљније информације
1592 РКТГ-88548 Перишић Драгољуб Славкo 1924 Буђановци Буђановци детаљније информације
1593 РКТГ-88626 Ракић Сава Илија 1921 Стејановци Стејановци детаљније информације
1594 РКТГ-88627 Романовић Паја Петар 1913 Стејановци Стејановци детаљније информације
1595 РКТГ-88629 Ристић Рада Сава 1915 Стејановци Стејановци детаљније информације
1596 РКТГ-88832 Радин Радован Стеван 1920 Платичево Платичево детаљније информације
1597 РКТГ-88838 Радаковић Спасоје Никола 1904 Платичево Платичево детаљније информације
1598 РКТГ-88908 Петровић Вукица Бранко Рума Рума детаљније информације
1599 РКТГ-88909 Петровић Перица Алекса 1925 Рума Рума детаљније информације
1600 РКТГ-88910 Петровић Милош Сава 1903 Рума Рума детаљније информације
1601 РКТГ-88911 Петровић Милош Младен Рума Рума детаљније информације
1602 РКТГ-88912 Петровић Митар Бранко 1912 Рума Рума детаљније информације
1603 РКТГ-88913 Петровић Никола 1925 Рума Рума детаљније информације
1604 РКТГ-88914 Петровић Пера Бранко 1927 Рума Рума детаљније информације
1605 РКТГ-88915 Петровић Реља Младен Рума Рума детаљније информације
1606 РКТГ-88916 Петровић Ришко Сава 1890 Рума Рума детаљније информације
1607 РКТГ-88917 Петровић Сава Гаша 1892 Рума Рума детаљније информације
1608 РКТГ-88918 Петровић Сава Пера 1885 Рума Рума детаљније информације
1609 РКТГ-88919 Петровић Сока 1892 Рума Рума детаљније информације
1610 РКТГ-88920 Петровић Стевица Бранко 1928 Рума Рума детаљније информације
1611 РКТГ-88921 Пупавац Бранко Васа 1916 Рума Рума детаљније информације
1612 РКТГ-88922 Петровић Аца Цвеја Рума Рума детаљније информације
1613 РКТГ-88923 Петровић Стеван Ришко Рума Рума детаљније информације
1614 РКТГ-88925 Петровић Вида Бранко 1937 Рума Рума детаљније информације
1615 РКТГ-88927 Петровић Војислав Милан 1927 Рума Рума детаљније информације
1616 РКТГ-88928 Петровић Мика 1924 Рума Рума детаљније информације
1617 РКТГ-88933 Петровић Станковић Војка Митар 1902 Рума Рума детаљније информације
1618 РКТГ-88934 Петровић Јулка Сава 1915 Рума Рума детаљније информације
1619 РКТГ-88935 Петровић Јошка 1897 Рума Рума детаљније информације
1620 РКТГ-88936 Петровић Илија Алекса 1892 Рума Рума детаљније информације
1621 РКТГ-88938 Петровић Бранко 1897 Рума Рума детаљније информације
1622 РКТГ-88939 Петровић Милка Гога 1902 Рума Рума детаљније информације
1623 РКТГ-88940 Павловић Крста Милош 1910 Љуба Рума детаљније информације
1624 РКТГ-88941 Павловић Нада Стева Рума Рума детаљније информације
1625 РКТГ-88942 Павловић Душан Сава Рума Рума детаљније информације
1626 РКТГ-88943 Пауковић Тома Влада 1902 Крагујевац Рума детаљније информације
1627 РКТГ-88944 Першин Драгутин Павле 1912 Рума Рума детаљније информације
1628 РКТГ-88945 Петровић Драган Јулка 1940 Рума Рума детаљније информације
1629 РКТГ-88947 Петровић Велимир Светозар 1911 Деч Рума детаљније информације
1630 РКТГ-88986 Ракинић Милан Миливој 1902 Хртковци Хртковци детаљније информације
1631 РКТГ-88990 Раденовић Софија Сима 1880 Хртковци Хртковци детаљније информације
1632 РКТГ-88991 Рајковић Стеван Гаврило 1886 Грабовци Грабовци детаљније информације
1633 РКТГ-88993 Ротер Ловро 1889 Никинци Никинци детаљније информације
1634 РКТГ-89077 Рихтман Александар Аладар 1882 Рума Рума детаљније информације
1635 РКТГ-89103 Радојев Богдан Милан 1889 Добринци Добринци детаљније информације
1636 РКТГ-89104 Радојев Божа Бијец Урош 1923 Добринци Добринци детаљније информације
1637 РКТГ-89150 Рајчевић Даница Давид 1927 Путинци Путинци детаљније информације
1638 РКТГ-89152 Петровић Стеван Божа 1907 Стејановци Стејановци детаљније информације
1639 РКТГ-89162 Радошевић Даница Глигорије 1922 Грабовци Грабовци детаљније информације
1640 РКТГ-89163 Риђички Станко Новак 1907 Вогањ Вогањ детаљније информације
1641 РКТГ-89165 Рајчевић Давид Богдан 1901 Путинци Путинци детаљније информације
1642 РКТГ-89166 Рађички Стеван Анте 1909 Вогањ Вогањ детаљније информације
1643 РКТГ-89168 Рокнић Никола Миливој 1920 Грабовци Грабовци детаљније информације
1644 РКТГ-89169 Рац Фрања Иван Хртковци Хртковци детаљније информације
1645 РКТГ-89223 Ранковић Миливој Петар 1922 Рума Рума детаљније информације
1646 РКТГ-89250 Петровић Милован Јефта 1903 Грабовци Грабовци детаљније информације
1647 РКТГ-89265 Петровић Илинка Лаза 1933 Путинци Путинци детаљније информације
1648 РКТГ-89456 Ракић Дафина 1889 Ириг Добринци детаљније информације
1649 РКТГ-89458 Радовац Петар Рака 1868 Добринци Добринци детаљније информације
1650 РКТГ-89475 Рајковић Живан Милан 1892 Добринци Добринци детаљније информације
1651 РКТГ-89476 Радовац Стева Мика 1898 Добринци Добринци детаљније информације
1652 РКТГ-89477 Радовац Слвако 1906 Добринци Добринци детаљније информације
1653 РКТГ-89481 Радовац Милорад Петар 1911 Добринци Добринци детаљније информације
1654 РКТГ-89482 Радовац Зора Јован 1898 Добринци Добринци детаљније информације
1655 РКТГ-89484 Радовац Миливој Петар 1894 Добринци Добринци детаљније информације
1656 РКТГ-89486 Радовац Ђорђе Деспот 1900 Добринци Добринци детаљније информације
1657 РКТГ-89487 Радовац Крста Рада 1908 Добринци Добринци детаљније информације
1658 РКТГ-89488 Радовац Миодраг Никола 1897 Добринци Добринци детаљније информације
1659 РКТГ-89489 Радовац Панта Рајко 1905 Добринци Добринци детаљније информације
1660 РКТГ-89490 Радовац Петар Васа 1913 Добринци Добринци детаљније информације
1661 РКТГ-89518 Перенчевић Јандра Стеван 1889 Жарковац Жарковац детаљније информације
1662 РКТГ-89528 Попђурђев Славко Драган 1926 Платичево Платичево детаљније информације
1663 РКТГ-89531 Путниковић Стеван Петар 1912 Платичево Платичево детаљније информације
1664 РКТГ-89535 Петровић Сава П. Стејановци Стејановци детаљније информације
1665 РКТГ-89544 Пешут Миленко Петар 1930 Вогањ Вогањ детаљније информације
1666 РКТГ-89554 Скопал Ела 1905 Рума Рума детаљније информације
1667 РКТГ-89555 Скопал Филип Рума Рума детаљније информације
1668 РКТГ-89556 Скопал Шарлота Рума Рума детаљније информације
1669 РКТГ-89559 Спира Јакоб 1877 Рума Рума детаљније информације
1670 РКТГ-89653 Ранковић Љубомир 1922 Павловци Рума детаљније информације
1671 РКТГ-89658 Ранковић Тома Влада 1902 Рума Рума детаљније информације
1672 РКТГ-89659 Репарски Петар Живан 1872 Рума Рума детаљније информације
1673 РКТГ-89664 Репарски Срета Петар 1895 Рума Рума детаљније информације
1674 РКТГ-89666 Репарски Никола Жика 1917 Рума Рума детаљније информације
1675 РКТГ-89667 Радић Сока Пера 1884 Ириг Рума детаљније информације
1676 РКТГ-89668 Радић Мића Миливој 1876 Рума Рума детаљније информације
1677 РКТГ-89669 Радовић Бранко Димитрије 1922 Рума Рума детаљније информације
1678 РКТГ-89707 Поповић Цвеће Јован 1923 Стејановци Стејановци детаљније информације
1679 РКТГ-89773 Поповић Тимотије Радован 1887 Грабовци Грабовци детаљније информације
1680 РКТГ-89776 Поповић Алекса Тимотије 1926 Грабовци Грабовци детаљније информације
1681 РКТГ-89783 Предојевић Трифун Миле 1890 Босански Петровац Вогањ детаљније информације
1682 РКТГ-89784 Предојевић Стана Тодор 1890 Босански Петровац Вогањ детаљније информације
1683 РКТГ-89866 Продановић Тривун Светозар 1912 Грабовци Грабовци детаљније информације
1684 РКТГ-89886 Пушић Зора 1902 Суботиште Путинци детаљније информације
1685 РКТГ-89892 Пудгар Мирко Освалд 1923 Крагујевац Рума детаљније информације
1686 РКТГ-89893 Петровић - Станковић Војка Митар 1902 Крагујевац Рума детаљније информације
1687 РКТГ-89897 Пушић Бранко Стева 1901 Путинци Путинци детаљније информације
1688 РКТГ-89898 Пушкаш Марко Цвеја 1890 Витојевци Витојевци детаљније информације
1689 РКТГ-89899 Петриновић Анте 1900 Рума Рума детаљније информације
1690 РКТГ-90233 Скелеџић Пантелија Ненад 1894 Добринци Добринци детаљније информације
1691 РКТГ-90234 Смуков Цвеја Аћим 1894 Добринци Добринци детаљније информације
1692 РКТГ-90235 Смуков Петар Живан 1900 Добринци Добринци детаљније информације
1693 РКТГ-90236 Савић Сава Пуцко Душан 1894 Добринци Добринци детаљније информације
1694 РКТГ-90237 Стокић Илија Славко 1926 Добринци Добринци детаљније информације
1695 РКТГ-90238 Стојковић Петар Илија 1909 Добринци Добринци детаљније информације
1696 РКТГ-90239 Стојковић Милан Илија 1895 Добринци Добринци детаљније информације
1697 РКТГ-90240 Стојковић Исак Божа 1903 Добринци Добринци детаљније информације
1698 РКТГ-90294 Савић Јовица Радe 1925 Доњи Петровци Доњи Петровци детаљније информације
1699 РКТГ-90295 Сурчински Душан Раде 1914 Доњи Петровци Доњи Петровци детаљније информације
1700 РКТГ-90296 Сурдучки Душан Раде 1911 Доњи Петровци Доњи Петровци детаљније информације
1701 РКТГ-90297 Сурчински Лазар Живан 1892 Доњи Петровци Доњи Петровци детаљније информације
1702 РКТГ-90298 Сурчински Радован Дамјан 1881 Доњи Петровци Доњи Петровци детаљније информације
1703 РКТГ-90299 Сурчински Жарко Радован 1921 Доњи Петровци Доњи Петровци детаљније информације
1704 РКТГ-90300 Сурчински Сима Раде 1901 Доњи Петровци Доњи Петровци детаљније информације
1705 РКТГ-90301 Салмаџић Миленко Никола 1896 Доњи Петровци Доњи Петровци детаљније информације
1706 РКТГ-90571 Радаковић Спасоје Никола 1904 Платичево Платичево детаљније информације
1707 РКТГ-90645 Ралић Смиља Јован 1896 Госпић Жарковац детаљније информације
1708 РКТГ-90646 Ралић Ђорђе Петар 1919 Гргетег Жарковац детаљније информације
1709 РКТГ-90684 Плуг Мартин 1882 Рума Рума детаљније информације
1710 РКТГ-90697 Ралић Радмила Петар 1931 Жарковац Жарковац детаљније информације
1711 РКТГ-90698 Ранђеловић Никола 1922 Жарковац Жарковац детаљније информације
1712 РКТГ-90834 Прокоп Ката 1909 Никинци Никинци детаљније информације
1713 РКТГ-90951 Поц Марија Андрија 1921 Никинци Никинци детаљније информације
1714 РКТГ-91013 Педа Елефрида Јакоб 1942 Никинци Никинци детаљније информације
1715 РКТГ-91327 Станишић Видосава Стеван 1928 Кленак Кленак детаљније информације
1716 РКТГ-91328 Сучевић Никола Божа 1893 Сански Мост Кленак детаљније информације
1717 РКТГ-91335 Станковић Борислав Влада 1917 Кореница Кленак детаљније информације
1718 РКТГ-91349 Сараволац Сергије Душан 1899 Кленак Кленак детаљније информације
1719 РКТГ-91358 Савичевић Стеван Петар 1888 Кленак Кленак детаљније информације
1720 РКТГ-91369 Срећковић Боја Јова 1903 Кленак Кленак детаљније информације
1721 РКТГ-91468 Стефановић Илија 1913 Павловци Павловци детаљније информације
1722 РКТГ-91469 Стефановић Сава Младен 1912 Павловци Павловци детаљније информације
1723 РКТГ-91480 Стефановић Сава Срета 1912 Павловци Павловци детаљније информације
1724 РКТГ-91488 Стефановић Мирко Дамјан 1913 Павловци Павловци детаљније информације
1725 РКТГ-91502 Стефановић Никола Дамјан 1922 Павловци Павловци детаљније информације
1726 РКТГ-91505 Суботић Ђура Живан Јован 1922 Павловци Павловци детаљније информације
1727 РКТГ-91512 Стефановић Радован Богдан 1917 Павловци Павловци детаљније информације
1728 РКТГ-91538 Судаћ Адам Илија 1916 Двор на Уни Петровчић детаљније информације
1729 РКТГ-91709 Сурчински Чедомир Васа 1896 Доњи Петровци Рума детаљније информације
1730 РКТГ-91803 Степановић Живко 1891 Рума Рума детаљније информације
1731 РКТГ-91811 Стефановић Радован 1903 Рума Рума детаљније информације
1732 РКТГ-91812 Стефановић Павле 1903 Рума Рума детаљније информације
1733 РКТГ-91813 Столић Дамјан Младен 1904 Рума Рума детаљније информације
1734 РКТГ-91814 Суботић Ђока Сава 1894 Рума Рума детаљније информације
1735 РКТГ-91815 Сувајџић Стеван 1896 Рума Рума детаљније информације
1736 РКТГ-91816 Стојановић Љубомир 1921 Рума Рума детаљније информације
1737 РКТГ-91817 Субашић Сава Танасије 1899 Жумберак Рума детаљније информације
1738 РКТГ-91818 Столић Стеван Лаза 1903 Рума Рума детаљније информације
1739 РКТГ-91819 Стојаковић Симеон Душан 1923 Рума Рума детаљније информације
1740 РКТГ-91820 Столић Миленко Младен 1901 Рума Рума детаљније информације
1741 РКТГ-91821 Столић Младен Милутин 1886 Рума Рума детаљније информације
1742 РКТГ-91975 Ротер Марија Хенрих 1888 Никинци Никинци детаљније информације
1743 РКТГ-92251 Сегић Бошко Милован 1925 Стејановци Стејановци детаљније информације
1744 РКТГ-92252 Сегић Бранко Јован 1920 Стејановци Стејановци детаљније информације
1745 РКТГ-92253 Сегић Ђорђе Живан 1923 Стејановци Стејановци детаљније информације
1746 РКТГ-92254 Сегић Јован Петар 1920 Стејановци Стејановци детаљније информације
1747 РКТГ-92255 Сегић Славко Радован 1908 Стејановци Стејановци детаљније информације
1748 РКТГ-92256 Степановић Милован Мика Срета 1912 Стејановци Стејановци детаљније информације
1749 РКТГ-92257 Степановић Никола Милован 1885 Стејановци Стејановци детаљније информације
1750 РКТГ-92258 Стојшић Бошко Жарко 1921 Стејановци Стејановци детаљније информације
1751 РКТГ-92259 Радовић Бранко Влајко 1924 Буђановци Буђановци детаљније информације
1752 РКТГ-92260 Рашковић Мара Витомир 1903 Буђановци Буђановци детаљније информације
1753 РКТГ-92261 Рашковић Бранко Влајко 1924 Буђановци Буђановци детаљније информације
1754 РКТГ-92262 Рашковић Васа Душан 1921 Буђановци Буђановци детаљније информације
1755 РКТГ-92263 Рашковић Бошко Живан 1912 Буђановци Буђановци детаљније информације
1756 РКТГ-92264 Рашковић Војин Крста 1924 Буђановци Буђановци детаљније информације
1757 РКТГ-92265 Рашковић Лепосава Милентије 1919 Буђановци Буђановци детаљније информације
1758 РКТГ-92266 Рашковић Марко Ранко 1882 Буђановци Буђановци детаљније информације
1759 РКТГ-92267 Рашковић Евица Сима 1921 Буђановци Буђановци детаљније информације
1760 РКТГ-92268 Радовић Лазар Владо 1922 Буђановци Буђановци детаљније информације
1761 РКТГ-92269 Радовић Радован Маринко 1919 Буђановци Буђановци детаљније информације
1762 РКТГ-92270 Радовић Лепосава Мелентије 1919 Буђановци Буђановци детаљније информације
1763 РКТГ-92271 Радовић Павле Ранко 1907 Буђановци Буђановци детаљније информације
1764 РКТГ-92327 Ристић Димитрије-Митар Петар 1915 Стејановци Стејановци детаљније информације
1765 РКТГ-92441 Сремчевић Бранко Живан 1911 Буђановци Буђановци детаљније информације
1766 РКТГ-92442 Сремчевић Даринка Владa 1923 Буђановци Буђановци детаљније информације
1767 РКТГ-92444 Стојчевић Митар Петар 1898 Буђановци Буђановци детаљније информације
1768 РКТГ-92448 Суботић Илија Милан 1901 Буђановци Буђановци детаљније информације
1769 РКТГ-92453 Савић Драгиња 1872 Буђановци Буђановци детаљније информације
1770 РКТГ-92454 Смиљанић Славко Милош 1898 Буђановци Буђановци детаљније информације
1771 РКТГ-92457 Фукс Јакоб Рума Рума детаљније информације
1772 РКТГ-92458 Фербер Регина 1880 Осијек Рума детаљније информације
1773 РКТГ-92474 Сремчевић Владимир Петар 1925 Буђановци Буђановци детаљније информације
1774 РКТГ-92476 Степановић Светозар Петар 1906 Буђановци Буђановци детаљније информације
1775 РКТГ-92477 Стокић Цвеја Трифун 1884 Буђановци Буђановци детаљније информације
1776 РКТГ-92479 Стојчевић Бранко Илија 1889 Буђановци Буђановци детаљније информације
1777 РКТГ-92480 Свирачевић Љубица Николa 1925 Буђановци Буђановци детаљније информације
1778 РКТГ-92481 Симић Гаја Живан 1865 Буђановци Буђановци детаљније информације
1779 РКТГ-92482 Смиљанић Живан Милош 1909 Буђановци Буђановци детаљније информације
1780 РКТГ-92483 Смиљанић Коста Симa 1901 Буђановци Буђановци детаљније информације
1781 РКТГ-92484 Срдановић Павле Раде 1894 Буђановци Буђановци детаљније информације
1782 РКТГ-92567 Стокић Радослав Бошко 1923 Буђановци Буђановци детаљније информације
1783 РКТГ-92568 Стокић Милан Илија 1884 Буђановци Буђановци детаљније информације
1784 РКТГ-92569 Стојчевић Станко Лукa 1886 Буђановци Буђановци детаљније информације
1785 РКТГ-92570 Стојчевић Милорад Живан 1923 Буђановци Буђановци детаљније информације
1786 РКТГ-92571 Сремчевић Јован Срета 1922 Буђановци Буђановци детаљније информације
1787 РКТГ-92572 Слепчевић Радојка Чедa 1909 Буђановци Буђановци детаљније информације
1788 РКТГ-92573 Савић Ђорђе 1886 Буђановци Буђановци детаљније информације
1789 РКТГ-92604 Филиповић Јованка Јова 1924 Кленак Кленак детаљније информације
1790 РКТГ-92605 Филиповић Милош Живојин 1890 Кленак Кленак детаљније информације
1791 РКТГ-92606 Филиповућ Јован Живан 1888 Кленак Кленак детаљније информације
1792 РКТГ-92621 Савковић Сава Новак 1890 Попинци Рума детаљније информације
1793 РКТГ-92735 Симић Стеван Јован 1909 Вогањ Вогањ детаљније информације
1794 РКТГ-92764 Смуђ Милутин Павле 1924 Кленак Кленак детаљније информације
1795 РКТГ-93185 Срдић Милан 1920 Стејановци Стејановци детаљније информације
1796 РКТГ-93566 Фонтањи Ана Анрис 1874 Платичево Платичево детаљније информације
1797 РКТГ-93567 Фонтањи Лела Андрија 1916 Платичево Платичево детаљније информације
1798 РКТГ-93945 Фишер Вилма Бернард 1906 Рума Рума детаљније информације
1799 РКТГ-93951 Фишер Роза Рума Рума детаљније информације
1800 РКТГ-93958 Фишер Стефанија Рума Рума детаљније информације
1801 РКТГ-93961 Хандлер Рудолф А -непознато Рума детаљније информације
1802 РКТГ-93964 Фан Рајко 1919 Рума Рума детаљније информације
1803 РКТГ-94023 Сеј Стеван Мартин 1888 Рума Рума детаљније информације
1804 РКТГ-94052 Фрим Ерна 1900 Сарајево Рума детаљније информације
1805 РКТГ-94198 Симић Васа Милорад 1908 Рума Рума детаљније информације
1806 РКТГ-94199 Симић Стеван Пера 1923 Рума Рума детаљније информације
1807 РКТГ-94206 Славнић Никола 1910 Степојевац Рума детаљније информације
1808 РКТГ-94219 Соколов Вера 1910 Рума Рума детаљније информације
1809 РКТГ-94223 Спајић Бранко Димитрије 1874 Рума Рума детаљније информације
1810 РКТГ-94227 Фогер Исак 1888 Рума Рума детаљније информације
1811 РКТГ-94228 Фрин др Јулиус 1891 Рума Рума детаљније информације
1812 РКТГ-94229 Фукс Филип Јакоб 1902 Рума Рума детаљније информације
1813 РКТГ-94230 Фукс Марцел Филип 1929 Рума Рума детаљније информације
1814 РКТГ-94231 Фукс Софија Рума Рума детаљније информације
1815 РКТГ-94233 Фан Лела Раде Рума Рума детаљније информације
1816 РКТГ-94242 Филиповић Борислав Богољуб 1924 Зајечар Стејановци детаљније информације
1817 РКТГ-94245 Фаркаш Мишо Јошко 1884 Никинци Платичево детаљније информације
1818 РКТГ-94248 Фаркаш Мијат Миша 1884 Никинци Никинци детаљније информације
1819 РКТГ-94755 Филиповић Јоца Милан 1890 Путинци Путинци детаљније информације
1820 РКТГ-94756 Филиповић Радован Цвета 1905 Витојевци Витојевци детаљније информације
1821 РКТГ-94765 Филиповић Сава Коста 1910 Витојевци Витојевци детаљније информације
1822 РКТГ-94866 Фан Ранко Трива 1919 Рума Рума детаљније информације
1823 РКТГ-94867 Фамилић Павле 1917 Рума Рума детаљније информације
1824 РКТГ-94870 Фамилић Анка А -непознато Рума детаљније информације
1825 РКТГ-94895 Фамилић Крста 1914 Рума Рума детаљније информације
1826 РКТГ-94896 Фамилић Милена Крста 1938 Рума Рума детаљније информације
1827 РКТГ-94898 Фамилић Никола А -непознато Рума детаљније информације
1828 РКТГ-94907 Тимарац Милан Стојан 1912 Оловци Путинци детаљније информације
1829 РКТГ-95098 Станковић Јован Блажа 1891 Ђала Рума детаљније информације
1830 РКТГ-95100 Станковић Сава Глиша 1905 Рума Рума детаљније информације
1831 РКТГ-95189 Фамилић Милан Стеван 1900 Рума Рума детаљније информације
1832 РКТГ-95190 Фамилић Игњат - Јаго Стеван 1902 Моловин Рума детаљније информације
1833 РКТГ-95267 Тадин Марко Ђорђе Доњи Петровци Доњи Петровци детаљније информације
1834 РКТГ-95268 Тадин Стеван Марко 1880 Рума Доњи Петровци детаљније информације
1835 РКТГ-95366 Станивук Илија Душан 1914 Путинци Путинци детаљније информације
1836 РКТГ-95367 Тадић Душан Раде 1922 Рума Рума детаљније информације
1837 РКТГ-95424 Станковић Радован - Рајко Драго 1910 Витојевци Витојевци детаљније информације
1838 РКТГ-95427 Станковић Живко Душан 1899 Витојевци Витојевци детаљније информације
1839 РКТГ-95432 Тачковић Сергије Филип 1902 Кленак Кленак детаљније информације
1840 РКТГ-95441 Станковић Милан Жика 1908 Витојевци Витојевци детаљније информације
1841 РКТГ-95446 Станковић Живко Јован 1910 Витојевци Витојевци детаљније информације
1842 РКТГ-95447 Станковић Жарко Крста 1903 Витојевци Витојевци детаљније информације
1843 РКТГ-95448 Станковић Миливој Крста 1896 Витојевци Витојевци детаљније информације
1844 РКТГ-95470 Станојевић Богдан Светозар 1888 Грабовци Грабовци детаљније информације
1845 РКТГ-95472 Станојевић Никола Светозар 1885 Грабовци Грабовци детаљније информације
1846 РКТГ-95474 Станојчев Јован Ђорђе 1893 Вогањ Вогањ детаљније информације
1847 РКТГ-95539 Тишма Никола Лазар 1903 Кленак Кленак детаљније информације
1848 РКТГ-95566 Тодорић Лепосава 1882 Павловци Павловци детаљније информације
1849 РКТГ-95571 Тодоровић Душан 1919 Павловци Павловци детаљније информације
1850 РКТГ-95572 Тодоровић Божа 1876 Павловци Павловци детаљније информације
1851 РКТГ-95573 Тодоровић Васа 1913 Павловци Павловци детаљније информације
1852 РКТГ-95574 Тодоровић Илија Павловци Павловци детаљније информације
1853 РКТГ-95588 Тодоровић Дамјан Неша 1894 Павловци Павловци детаљније информације
1854 РКТГ-95592 Тодоровић Радован Петар 1924 Павловци Павловци детаљније информације
1855 РКТГ-95674 Степановић Јела Марко 1920 Кузмин Платичево детаљније информације
1856 РКТГ-95677 Степановић Светолик Нестор 1895 Путинци Путинци детаљније информације
1857 РКТГ-95678 Степановић Светозар Обрад 1921 Кленак Кленак детаљније информације
1858 РКТГ-95704 Томић Драгоје 1918 Доњи Петровци Доњи Петровци детаљније информације
1859 РКТГ-95708 Томић Живко Душан 1925 Добринци Добринци детаљније информације
1860 РКТГ-95709 Томић Јелица Душан 1921 Добринци Добринци детаљније информације
1861 РКТГ-95712 Томић Никола Жарко 1921 Добринци Добринци детаљније информације
1862 РКТГ-95713 Томић Иван Жика 1902 Добринци Добринци детаљније информације
1863 РКТГ-95714 Томић Живана Илија 1906 Добринци Добринци детаљније информације
1864 РКТГ-95715 Томићч Иван Јанко 1898 Добринци Добринци детаљније информације
1865 РКТГ-95717 Томић Никола Коста 1883 Добринци Добринци детаљније информације
1866 РКТГ-95718 Томић Душан Лазар 1902 Добринци Добринци детаљније информације
1867 РКТГ-95719 Томић Митар Милан 1914 Добринци Добринци детаљније информације
1868 РКТГ-95721 Томић Душан Милош 1900 Добринци Добринци детаљније информације
1869 РКТГ-95722 Томић Ранко Милош 1895 Добринци Добринци детаљније информације
1870 РКТГ-95723 Томић Лазар Негован 1894 Добринци Добринци детаљније информације
1871 РКТГ-95724 Томић Никола Негован 1890 Добринци Добринци детаљније информације
1872 РКТГ-95725 Томић Даринка Никола 1901 Добринци Добринци детаљније информације
1873 РКТГ-95726 Томић Илија Никола 1906 Добринци Добринци детаљније информације
1874 РКТГ-95727 Томић Лазар Никола 1916 Добринци Добринци детаљније информације
1875 РКТГ-95728 Томић Сока Никола 1900 Добринци Добринци детаљније информације
1876 РКТГ-95729 Томић Александар Алекса Павле 1899 Добринци Добринци детаљније информације
1877 РКТГ-95730 Томић Стана Павле 1883 Добринци Добринци детаљније информације
1878 РКТГ-95731 Тодорески Сава Стеван 1920 Грабовци Грабовци детаљније информације
1879 РКТГ-95733 Томић Јован Петар 1921 Шавник Рума детаљније информације
1880 РКТГ-95734 Томић Радован Петар 1917 Краљевци Краљевци детаљније информације
1881 РКТГ-95736 Торшановић Воја Стеван 1895 Путинци Путинци детаљније информације
1882 РКТГ-95742 Тркуља Милош Милан 1922 Вргин Мост Путинци детаљније информације
1883 РКТГ-95765 Хелингер Симон 1905 Рума Рума детаљније информације
1884 РКТГ-95768 Хиршл Сидонија Рума Рума детаљније информације
1885 РКТГ-95775 Хершковић Берта Рума Рума детаљније информације
1886 РКТГ-95784 Хајдушка Сигмунд Рума Рума детаљније информације
1887 РКТГ-95797 Томић Милка Ранко 1895 Добринци Добринци детаљније информације
1888 РКТГ-95800 Халфус Дора 1906 Рума Рума детаљније информације
1889 РКТГ-95803 Томић Лазар Сава 1907 Краљевци Краљевци детаљније информације
1890 РКТГ-95805 Томић Павле Ћира 1871 Добринци Добринци детаљније информације
1891 РКТГ-95855 Тошков Ђорђе Пера 1924 Кленак Кленак детаљније информације
1892 РКТГ-95866 Хандлер Клементина А -непознато Рума детаљније информације
1893 РКТГ-95867 Хандлер Сигмунд А -непознато Рума детаљније информације
1894 РКТГ-95868 Хаузер Лазар 1921 Рума Рума детаљније информације
1895 РКТГ-95869 Хершковић Илонка Рума Рума детаљније информације
1896 РКТГ-95870 Хиршл Александар Рума Рума детаљније информације
1897 РКТГ-95957 Трифуновић Ђорђе Филип 1901 Кленак Кленак детаљније информације
1898 РКТГ-95965 Трјковић Недељко Тоно 1901 Кленак Кленак детаљније информације
1899 РКТГ-96009 Туша Никола 1916 Рума Рума детаљније информације
1900 РКТГ-96013 Хаднађев Сава Радослаб 1904 Кленак Кленак детаљније информације
1901 РКТГ-96176 Хондл Дорика 1914 Рума Рума детаљније информације
1902 РКТГ-96189 Ћирковић Љубица 1901 Грабовци Грабовци детаљније информације
1903 РКТГ-96191 Ћирковић Зага Дара 1924 Рума Жарковац детаљније информације
1904 РКТГ-96192 Ћирковић Васа Душан 1911 Грабовци Грабовци детаљније информације
1905 РКТГ-96193 Ћирковић Димитрије Мија Јанко 1895 Грабовци Грабовци детаљније информације
1906 РКТГ-96194 Ћирковић Тома Јанко 1886 Грабовци Грабовци детаљније информације
1907 РКТГ-96213 Ћирковић Роза Мија 1892 Грабовци Грабовци детаљније информације
1908 РКТГ-96258 Урбан Иван Иван 1912 Путинци Путинци детаљније информације
1909 РКТГ-96259 Урошевић Коста Вићентије 1899 Витојевци Витојевци детаљније информације
1910 РКТГ-96261 Урошевић Миливој Вићентије 1903 Витојевци Витојевци детаљније информације
1911 РКТГ-96262 Урошевић Светозар Вићентије 1895 Витојевци Витојевци детаљније информације
1912 РКТГ-96313 Цветковић Павле Јаков 1878 Грабовци Грабовци детаљније информације
1913 РКТГ-96315 Чокот Гавра Живко 1907 Грабовци Грабовци детаљније информације
1914 РКТГ-96316 Чолаковић Божидар Живко 1894 Грабовци Грабовци детаљније информације
1915 РКТГ-96318 Чокот Ђорђе Живко 1911 Грабовци Грабовци детаљније информације
1916 РКТГ-96319 Чокот Давид Живко 1920 Грабовци Грабовци детаљније информације
1917 РКТГ-96320 Чокот Крста Живко 1914 Грабовци Грабовци детаљније информације
1918 РКТГ-96322 Чолаковић Витомир Вељко 1924 Грабовци Грабовци детаљније информације
1919 РКТГ-96353 Чворков Лазар Марко 1890 Доњи Петровци Доњи Петровци детаљније информације
1920 РКТГ-96354 Чворков Коста Паун 1906 Доњи Петровци Доњи Петровци детаљније информације
1921 РКТГ-96355 Чворков Данило Радован 1921 Доњи Петровци Доњи Петровци детаљније информације
1922 РКТГ-96356 Чворков Алекса Марко 1890 Доњи Петровци Доњи Петровци детаљније информације
1923 РКТГ-96357 Чолић Љубица Шашинци Доњи Петровци детаљније информације
1924 РКТГ-96358 Чолић Миладин Лазар 1915 Доњи Петровци Доњи Петровци детаљније информације
1925 РКТГ-96359 Чворков Димитрије Божа 1894 Доњи Петровци Доњи Петровци детаљније информације
1926 РКТГ-96360 Чворков Миленко Илија 1912 Доњи Петровци Доњи Петровци детаљније информације
1927 РКТГ-96361 Чворков Марко Божа 1892 Доњи Петровци Доњи Петровци детаљније информације
1928 РКТГ-96362 Чворков Ненад Дамјан 1902 Доњи Петровци Доњи Петровци детаљније информације
1929 РКТГ-96363 Чворков Павле Божа 1896 Доњи Петровци Доњи Петровци детаљније информације
1930 РКТГ-96364 Чворков Видосава Павла 1894 Доњи Петровци Доњи Петровци детаљније информације
1931 РКТГ-96365 Чворков Стеван Паун 1898 Доњи Петровци Доњи Петровци детаљније информације
1932 РКТГ-96366 Шеловић Десимир Бранко 1921 Доњи Петровци детаљније информације
1933 РКТГ-96421 Чупић Живко Аркадије 1895 Кленак Кленак детаљније информације
1934 РКТГ-96422 Шакић Фрања Илија 1924 Кленак Кленак детаљније информације
1935 РКТГ-96441 Цурковић Срета Милош 1921 Мали Радинци Мали Радинци детаљније информације
1936 РКТГ-96481 Шимановић Леополд 1908 Нашице Никинци детаљније информације
1937 РКТГ-96490 Черкез Рада 1909 Павловци Павловци детаљније информације
1938 РКТГ-96496 Черевицки Милан Љубомир 1889 Платичево Платичево детаљније информације
1939 РКТГ-96505 Цветковић Даница Јаков 1890 Путинци Путинци детаљније информације
1940 РКТГ-96508 Црногорац Добрила 1906 Рума Рума детаљније информације
1941 РКТГ-96510 Шенфелд Вилим 1908 Рума Рума детаљније информације
1942 РКТГ-96511 Шенфелд Олга 1914 А -непознато Рума детаљније информације
1943 РКТГ-96513 Шлезингер Ана Рума Рума детаљније информације
1944 РКТГ-96514 Шлезингер Дезидер Рума Рума детаљније информације
1945 РКТГ-96516 Шосбергер Нели А -непознато Рума детаљније информације
1946 РКТГ-96517 Штајн Ђура 1920 Рума Рума детаљније информације
1947 РКТГ-96518 Штајнер Ирена Рума Рума детаљније информације
1948 РКТГ-96519 Штајнер Лео Рума Рума детаљније информације
1949 РКТГ-96520 Штајнер Хуго 1916 Рума Рума детаљније информације
1950 РКТГ-96521 Штелцер Гизела Рума Рума детаљније информације
1951 РКТГ-96522 Штелцер Магдалена 1915 Рума Рума детаљније информације
1952 РКТГ-96523 Штелцер Пирошка Рума Рума детаљније информације
1953 РКТГ-96524 Штелцер Фрања А -непознато Рума детаљније информације
1954 РКТГ-96525 Штимац Иван Андрија 1913 Рума Рума детаљније информације
1955 РКТГ-96526 Шуберт Рудолф 1898 Рума Рума детаљније информације
1956 РКТГ-96527 Шупут Никола 1876 Рума Рума детаљније информације
1957 РКТГ-96565 Чорак Мартин Јосип 1893 Хртковци Хртковци детаљније информације
1958 РКТГ-96627 Стојковић Петар Алекса 1903 Витојевци Витојевци детаљније информације
1959 РКТГ-96629 Стојковић Стеван Будимир 1884 Мали Радинци Мали Радинци детаљније информације
1960 РКТГ-96635 Стојковић Станоје Мика 1909 Витојевци Витојевци детаљније информације
1961 РКТГ-96643 Стојковић Митар Паја 1923 Мали Радинци Мали Радинци детаљније информације
1962 РКТГ-96829 Хајдушка Лина Рума Рума детаљније информације
1963 РКТГ-96830 Хелингер Маргита Рума Рума детаљније информације
1964 РКТГ-96831 Хаузер Марко Рума Рума детаљније информације
1965 РКТГ-96832 Хаузер Берта Рума Рума детаљније информације
1966 РКТГ-96833 Хајтлер Макс 1920 Рума Рума детаљније информације
1967 РКТГ-96834 Хелингер Тодор Рума Рума детаљније информације
1968 РКТГ-96835 Хилингер Дора Рума Рума детаљније информације
1969 РКТГ-96836 Хилингер Петар Рума Рума детаљније информације
1970 РКТГ-96837 Хајтлер Марко Самуел 1894 А -непознато Рума детаљније информације
1971 РКТГ-96838 Халфус Алфред 1937 Рума Рума детаљније информације
1972 РКТГ-96839 Хац Лиа 1932 Рума Рума детаљније информације
1973 РКТГ-96840 Харц Берта 1906 Рума Рума детаљније информације
1974 РКТГ-96841 Хајтлер Бела Рума Рума детаљније информације
1975 РКТГ-96842 Хелингер Јосип 1908 Рума Рума детаљније информације
1976 РКТГ-96880 Стефановић Павле 1903 Рума Рума детаљније информације
1977 РКТГ-96883 Степановић Живко - Живанко 1891 Рума Рума детаљније информације
1978 РКТГ-96921 Унгар Ида 1881 Рума Рума детаљније информације
1979 РКТГ-96922 Унтербергер Александар 1934 Рума Рума детаљније информације
1980 РКТГ-96923 Унтербергер Андор 1921 Рума Рума детаљније информације
1981 РКТГ-96924 Унтербергер Антон 1921 Рума Рума детаљније информације
1982 РКТГ-96925 Унтербергер Золтан 1922 Рума Рума детаљније информације
1983 РКТГ-96926 Унтербергер Иван 1928 Рума Рума детаљније информације
1984 РКТГ-96927 Унтербергер Јанка 1901 Темерин Рума детаљније информације
1985 РКТГ-96928 Унтербергер Јудита 1938 Рума Рума детаљније информације
1986 РКТГ-96929 Унтербергер Јулија 1907 Рума Рума детаљније информације
1987 РКТГ-96930 Унтербергер Катица 1924 Рума Рума детаљније информације
1988 РКТГ-96931 Унтербергер Мартин 1899 Рума Рума детаљније информације
1989 РКТГ-96932 Унтербергер Соломон 1930 Рума Рума детаљније информације
1990 РКТГ-96933 Фишер Јакоб А -непознато Рума детаљније информације
1991 РКТГ-96934 Флеш Јулијана 1904 Рума Рума детаљније информације
1992 РКТГ-96936 Флеш Матија 1900 Хртковци Рума детаљније информације
1993 РКТГ-96937 Флеш Олга Рума Рума детаљније информације
1994 РКТГ-96938 Фишер Софија Бернард 1917 Рума Рума детаљније информације
1995 РКТГ-96939 Фишер Бернард Саламон 1890 Рума Рума детаљније информације
1996 РКТГ-96940 Фукс Јулија Марко 1883 А -непознато Рума детаљније информације
1997 РКТГ-96953 Утвић Илија Алекса 1886 Стејановци Стејановци детаљније информације
1998 РКТГ-96954 Утвић Гојко Божа 1916 Стејановци Стејановци детаљније информације
1999 РКТГ-96955 Утвић Милан Лаза 1897 Стејановци Стејановци детаљније информације
2000 РКТГ-96956 Утвић Лепосава Павле 1920 Стејановци Стејановци детаљније информације
2001 РКТГ-96957 Утвић Живан Раде 1913 Стејановци Стејановци детаљније информације
2002 РКТГ-96958 Утвић Момчило Радован 1916 Стејановци Стејановци детаљније информације
2003 РКТГ-96959 Утвић Стеван Сава 1883 Стејановци Стејановци детаљније информације
2004 РКТГ-96965 Ћирковић Даринка Тома 1907 Кленак Кленак детаљније информације
2005 РКТГ-97027 Цицлер Хари А -непознато Рума детаљније информације
2006 РКТГ-97088 Ћенановић Бранко 1902 Павловци Павловци детаљније информације
2007 РКТГ-97089 Ћулибрк Милан 1921 Павловци Павловци детаљније информације
2008 РКТГ-97090 Ћулибрк Стеван 1925 Павловци Павловци детаљније информације
2009 РКТГ-97097 Ћосић Станимир 1917 Доњи Петровци Доњи Петровци детаљније информације
2010 РКТГ-97100 Унтербергер Розика Рума Рума детаљније информације
2011 РКТГ-97101 Унтербергер Терезија 1906 Мартинци Рума детаљније информације
2012 РКТГ-97103 Цвејановић Павле Божa 1922 Јарак Рума детаљније информације
2013 РКТГ-97218 Шамановић Даринка Душан 1926 Стејановци Стејановци детаљније информације
2014 РКТГ-97257 Шамановић Даринка Душан 1926 Стејановци Стејановци детаљније информације
2015 РКТГ-97290 Шевић Лазар Ђока 1914 Буђановци Буђановци детаљније информације
2016 РКТГ-98870 Фелингер Ева Балтазар 1888 Никинци Никинци детаљније информације
2017 РКТГ-100015 Шосбергер Јаша А -непознато Рума детаљније информације
2018 РКТГ-100021 Штелцер Леополд Мавро 1902 Рума Рума детаљније информације
2019 РКТГ-100022 Штелцер Леона Јулије 1923 Рума Рума детаљније информације
2020 РКТГ-100031 Штелцер Јулије-Ђура Иван 1901 Рума Рума детаљније информације
2021 РКТГ-100034 Штајн Лујза Рума Рума детаљније информације
2022 РКТГ-100035 Штајнер Сидонија 1891 Рума Рума детаљније информације
2023 РКТГ-100036 Штајн Ирена 1912 Рума Рума детаљније информације
2024 РКТГ-100037 Шлезингер Вили Рума Рума детаљније информације
2025 РКТГ-100038 Шлезингер Лудмила Рума Рума детаљније информације
2026 РКТГ-100039 Штелцер Шарлота Рума Рума детаљније информације
2027 РКТГ-100040 Шкундрић Здравко Манојло 1922 Кленак Кленак детаљније информације
2028 РКТГ-100251 Швиндић Јован Ђура 1901 Грабовци Грабовци детаљније информације
2029 РКТГ-101197 Харм Марија 1879 Никинци Никинци детаљније информације
2030 РКТГ-101897 Хаман Агнес 1877 Буђановци Буђановци детаљније информације
2031 РКТГ-102047 Хастентајфел Катарина Антун 1920 Никинци Никинци детаљније информације
2032 РКТГ-102348 Херман Ева Јован 1873 Рума Рума детаљније информације
2033 РКТГ-102370 Херман Тереза Карл 1938 Рума Рума детаљније информације
2034 РКТГ-103962 Швелингер Стеван Лукас 1875 Никинци Никинци детаљније информације
2035 РКТГ-105742 Предовић Трифун Димитрије 1886 А-непознато Вогањ детаљније информације
2036 РКТГ-105743 Предовић Стана ТОдор А-непознато Вогањ детаљније информације
2037 РКТГ-105744 Холик Матија Адам 1906 Лаћарак Лаћарак детаљније информације
2038 РКТГ-105747 Малетић Стеван А -непознато Вогањ детаљније информације
2039 РКТГ-107238 Јанковић Милован 1904 Грабовци Грабовци детаљније информације
2040 РКТГ-107240 Јовановић Крста Грабовци Грабовци детаљније информације
2041 РКТГ-107250 Матијевић Марко Грабовци Грабовци детаљније информације
2042 РКТГ-107308 Видовић Марко Кленак Шабац детаљније информације
2043 РКТГ-107319 Дедић Иван Кленак Рума детаљније информације
2044 РКТГ-107320 Драпчин Загорка Мали Радинци Мали Радинци детаљније информације
2045 РКТГ-107336 Лазић Стеван Кленак Рума детаљније информације
2046 РКТГ-107338 Лукић Јован Кленак Рума детаљније информације
2047 РКТГ-107340 Маровић Милан Кленак Рума детаљније информације
2048 РКТГ-107358 Саравалац Сергије Кленак Кленак детаљније информације
2049 РКТГ-108146 Небригић Катица Владислав 1894 Стејановци Краљевци детаљније информације
2050 РКТГ-108754 Ситер Михаљ Ђерђ 1921 Рума Рума детаљније информације
2051 РКТГ-109129 Киш Марија 1897 А -непознато Никинци детаљније информације
2052 РКТГ-109130 Кајл Розалија 1876 А -непознато Никинци детаљније информације