Презиме и име Место рођења Место пребивалишта
Почетна >> СРЕМСКИ ОКРУГ >> Пећинци
Редни
број
Број Презиме и име Име родитеља Година рођења Место рођења Место пребивалишта
1 РКТГ-7201 Великић Боривој 1909 Деч Деч детаљније информације
2 РКТГ-15846 Гарашин Петар 1899 Карловчић Карковчић детаљније информације
3 РКТГ-15847 Јевтић Срета 1908 Карловчић Карловчић детаљније информације
4 РКТГ-15859 Рајновић Никола 1885 Карловчић Карловчић детаљније информације
5 РКТГ-26319 Рапајић Јован Ашања Пећинци детаљније информације
6 РКТГ-30685 Чипкар Симо 1887 Ашања Ашања детаљније информације
7 РКТГ-30686 Кауфман Антон 1903 Ашања Ашања детаљније информације
8 РКТГ-30687 Ковач Палко 1881 Ашања Ашања детаљније информације
9 РКТГ-30688 Рис Јохан 1910 Ашања Ашања детаљније информације
10 РКТГ-30689 Рис Петер 1905 Ашања Ашања детаљније информације
11 РКТГ-30690 Шабат Стеван Ашања Ашања детаљније информације
12 РКТГ-30691 Таберг Артур 1906 Ашања Ашања детаљније информације
13 РКТГ-30857 Авемарија Јохан 1889 Деч Деч детаљније информације
14 РКТГ-30858 Чирак Милорад 1904 Деч Деч детаљније информације
15 РКТГ-31049 Филип Љубица 1901 Карловчић Карловчић детаљније информације
16 РКТГ-31051 Јанковић Обрад 1898 Карловчић Карловчић детаљније информације
17 РКТГ-31053 Јовановић Мана 1920 Карловчић Карловчић детаљније информације
18 РКТГ-31054 Јовичић Вука 1886 Карловчић Карловчић детаљније информације
19 РКТГ-31055 Патошевић Живко 1896 Карловчић Карловчић детаљније информације
20 РКТГ-31056 Плавић Десанка 1884 Карловчић Карловчић детаљније информације
21 РКТГ-31057 Плавић Ранко Карловчић Карловчић детаљније информације
22 РКТГ-31059 Тркуља Емилија Карловчић Карловчић детаљније информације
23 РКТГ-31060 Тркуља Марко 1894 Карловчић Карловчић детаљније информације
24 РКТГ-31061 Вијатовић Драгољуб 1894 Карловчић Карловчић детаљније информације
25 РКТГ-31062 Воркапић Живан 1894 Карловчић Карловчић детаљније информације
26 РКТГ-31063 Зурковић Јован 1917 Карловчић Карловчић детаљније информације
27 РКТГ-31064 Живановић Никола Милован 1907 Карловчић Карловчић детаљније информације
28 РКТГ-31117 Бако Мартин 1915 Купиново Купиново детаљније информације
29 РКТГ-31118 Беретић Андрија 1909 Купиново Купиново детаљније информације
30 РКТГ-31119 Чалић Душан Петар 1882 Купиново Купиново детаљније информације
31 РКТГ-31120 Ћирић Вукашин 1901 Купиново Купиново детаљније информације
32 РКТГ-31121 Ћирић Живота 1899 Купиново Купиново детаљније информације
33 РКТГ-31123 Ђуричић Божа 1919 Купиново Купиново детаљније информације
34 РКТГ-31124 Хаврам Андриш 1893 Купиново Купиново детаљније информације
35 РКТГ-31125 Хаврам Мара 1895 Купиново Купиново детаљније информације
36 РКТГ-31126 Јовић Богољуб 1910 Купиново Купиново детаљније информације
37 РКТГ-31127 Милутиновић Никола 1893 Купиново Купиново детаљније информације
38 РКТГ-31129 Милутиновић Пера 1893 Купиново Купиново детаљније информације
39 РКТГ-31130 Миросављевић Јован Радивој 1903 Купиново Купиново детаљније информације
40 РКТГ-31132 Радошевић Аца Купиново Купиново детаљније информације
41 РКТГ-31133 Радошевић Цвеја 1917 Купиново Купиново детаљније информације
42 РКТГ-31135 Радошевић Паја Купиново Купиново детаљније информације
43 РКТГ-31136 Секер Лаза Купиново Купиново детаљније информације
44 РКТГ-31137 Север Лазар 1910 Купиново Купиново детаљније информације
45 РКТГ-31139 Слевнић Крста 1884 Купиново Купиново детаљније информације
46 РКТГ-31140 Турановић Ђорђе 1894 Купиново Купиново детаљније информације
47 РКТГ-31142 Вујчић Јован 1910 Купиново Купиново детаљније информације
48 РКТГ-31143 Живанов Вељко 1899 Купиново Купиново детаљније информације
49 РКТГ-31312 Станковић Стана Огар Огар детаљније информације
50 РКТГ-31313 Николић Лазар Бошко 1920 Попинци Попинци детаљније информације
51 РКТГ-31314 Јовчић Петар Прхово Прхово детаљније информације
52 РКТГ-31315 Јуришић Марко Станимир 1887 Прхово Прхово детаљније информације
53 РКТГ-31316 Јуришић Милорад 1887 Сава Прхово Прхово детаљније информације
54 РКТГ-31317 Милановић Аврам Пајо Прхово Прхово детаљније информације
55 РКТГ-31318 Миловановић Драга Прхово Прхово детаљније информације
56 РКТГ-31319 Рајић Бошко Прхово Прхово детаљније информације
57 РКТГ-31320 Видовић Адам Прхово Прхово детаљније информације
58 РКТГ-31321 Ђурђевић Милош Пећинци Пећинци детаљније информације
59 РКТГ-31322 Петковић Милован Пећинци Пећинци детаљније информације
60 РКТГ-31323 Петковић Живан Пећинци Пећинци детаљније информације
61 РКТГ-31324 Савић Миливој Пећинци Пећинци детаљније информације
62 РКТГ-31643 Алберт Андрез 1913 Обреж Обреж детаљније информације
63 РКТГ-31644 Арац Франц 1875 Обреж Обреж детаљније информације
64 РКТГ-31645 Богдановић Ленка 1875 Обреж Обреж детаљније информације
65 РКТГ-31646 Дам Андрија 1875 Обреж Обреж детаљније информације
66 РКТГ-31647 Финц Јохан 1895 Обреж Обреж детаљније информације
67 РКТГ-31648 Фриц Андрија 1921 Обреж Обреж детаљније информације
68 РКТГ-31649 Фриц Јакоб 1907 Обреж Обреж детаљније информације
69 РКТГ-31650 Глајх Ката 1903 Обреж Обреж детаљније информације
70 РКТГ-31651 Градић Живана 1917 Обреж Обреж детаљније информације
71 РКТГ-31652 Грајх Ђура 1900 Обреж Обреж детаљније информације
72 РКТГ-31653 Комненовић Цвеја 1888 Обреж Обреж детаљније информације
73 РКТГ-31654 Крајлинг Јакоб 1917 Обреж Обреж детаљније информације
74 РКТГ-31655 Милер Јакоб 1905 Обреж Обреж детаљније информације
75 РКТГ-31656 Нигл Адам 1892 Обреж Обреж детаљније информације
76 РКТГ-31657 Никлоз Леополд 1878 Обреж Обреж детаљније информације
77 РКТГ-31658 Сикман Даниел 1875 Обреж Обреж детаљније информације
78 РКТГ-31659 Сикман Јакоб 1911 Обреж Обреж детаљније информације
79 РКТГ-31660 Шех Михаел 1878 Обреж Обреж детаљније информације
80 РКТГ-31661 Шенк Јохан 1921 Обреж Обреж детаљније информације
81 РКТГ-31662 Шерер Лудвиг 1903 Обреж Обреж детаљније информације
82 РКТГ-31663 Тодоровић Петар 1888 Обреж Обреж детаљније информације
83 РКТГ-35381 Стојковић Милорад Иван 1924 Брестач Брестач детаљније информације
84 РКТГ-39011 Ђоновић Петар Петар 1905 Доњи Товарник Доњи Товарник детаљније информације
85 РКТГ-41727 Бобек Крунослав Јосип 1894 Прхово непознато детаљније информације
86 РКТГ-54484 Петровић Ђорђе А-непознато Прхово детаљније информације
87 РКТГ-54486 Петровић Катица А-непознато Прхово детаљније информације
88 РКТГ-54564 Радошевић Рајко Киривој 1903 Купиново Купиново детаљније информације
89 РКТГ-54573 Ранисављевић Лазар Чедомир 1903 Сремски Михаљевци Сремски Михаљевци детаљније информације
90 РКТГ-54881 Рацковић Богољуб Милован 1913 Брестач Брестач детаљније информације
91 РКТГ-58898 Халабрин Катарина 1910 Панчево Панчево детаљније информације
92 РКТГ-59595 Азарић Чеда А -непознато Пећинци детаљније информације
93 РКТГ-59610 Алексић Олга А -непознато Огар детаљније информације
94 РКТГ-59612 Алчак Сава А -непознато Пећинци детаљније информације
95 РКТГ-59640 Аћимовић Бранко А -непознато Огар детаљније информације
96 РКТГ-59653 Бабић Љубомир 1872 А -непознато Сремски Михаљевци детаљније информације
97 РКТГ-59658 Бабурски Славко Радован 1921 Буђановци Доњи Товарник детаљније информације
98 РКТГ-59672 Бакић Милан Прока 1906 Попинци Попинци детаљније информације
99 РКТГ-59675 Балабан Коста Никола 1909 Ашања Ашања детаљније информације
100 РКТГ-59682 Балиновић Никола А -непознато Доњи Товарник детаљније информације
101 РКТГ-59685 Бановачки Јован Милош 1908 Попинци Попинци детаљније информације
102 РКТГ-59686 Бановачки Раде Јован 1924 Попинци Попинци детаљније информације
103 РКТГ-59703 Бастајић Иван 1885 А -непознато Купиново детаљније информације
104 РКТГ-59704 Бастајић Јоца А -непознато Купиново детаљније информације
105 РКТГ-59706 Батес Никола Сава 1921 Бихаћ Ашања детаљније информације
106 РКТГ-59707 Батош Марко А -непознато Ашања детаљније информације
107 РКТГ-59711 Башић Јоца А -непознато Ашања детаљније информације
108 РКТГ-59712 Башић Марица Јоца 1919 Ашања Ашања детаљније информације
109 РКТГ-59716 Бежановић Жарко А -непознато Попинци детаљније информације
110 РКТГ-59717 Белановић Вељко А -непознато Купиново детаљније информације
111 РКТГ-59719 Беливук Миливој 1888 А -непознато Купиново детаљније информације
112 РКТГ-59724 Белић Вукашин А -непознато Брестач детаљније информације
113 РКТГ-59755 Биволаревић Аца Лазар 1858 Карловчић Карловчић детаљније информације
114 РКТГ-59773 Богданов Катарина Живко 1923 Обреж Обреж детаљније информације
115 РКТГ-59803 Божанић Милован Стеван 1885 А -непознато Шимановци детаљније информације
116 РКТГ-59805 Божанић Никола Лазар 1917 Шимановци Шимановци детаљније информације
117 РКТГ-59806 Божин Жарко Тодор 1883 А -непознато Суботиште детаљније информације
118 РКТГ-59811 Божин Живка Жарко 1922 А -непознато Суботиште детаљније информације
119 РКТГ-59812 Божин Јеремија А -непознато Суботиште детаљније информације
120 РКТГ-59813 Божин Никола Жарко 1938 А -непознато Суботиште детаљније информације
121 РКТГ-60081 Јелић Бранко Јоца 1910 Огар Огар детаљније информације
122 РКТГ-60088 Јефтић Радица А -непознато Попинци детаљније информације
123 РКТГ-60091 Јовановић Бојка 1932 А -непознато Деч детаљније информације
124 РКТГ-60108 Јовановић Груја Купиново Купиново детаљније информације
125 РКТГ-60111 Јовановић Даница 1889 А -непознато Деч детаљније информације
126 РКТГ-60112 Јовановић Драга Мишо 1899 Ашања Ашања детаљније информације
127 РКТГ-60113 Јовановић Драга 1903 А -непознато Деч детаљније информације
128 РКТГ-60115 Јовановић Душан А -непознато Купиново детаљније информације
129 РКТГ-60116 Јовановић Душан А -непознато Шимановци детаљније информације
130 РКТГ-60135 Јовановић Игњат Велимир 1900 Сремски Михаљевци Сремски Михаљевци детаљније информације
131 РКТГ-60137 Јовановић Илија 1888 А -непознато Деч детаљније информације
132 РКТГ-60138 Јовановић Илија А -непознато Огар детаљније информације
133 РКТГ-60145 Јовановић Јова Роја 1904 Ашања Ашања детаљније информације
134 РКТГ-60146 Јовановић Јова 1873 А -непознато Деч детаљније информације
135 РКТГ-60156 Војновић Петар А-непознато Карловчић детаљније информације
136 РКТГ-60163 Јовановић Која А -непознато Обреж детаљније информације
137 РКТГ-60165 Јовановић Коста Петар 1910 Сремски Михаљевци Сремски Михаљевци детаљније информације
138 РКТГ-60167 Вранић Гојко Душан 1922 Кленак Доњи Товарник детаљније информације
139 РКТГ-60168 Јовановић Криста 1909 А -непознато Деч детаљније информације
140 РКТГ-60174 Јовановић Лазар А -непознато Доњи Товарник детаљније информације
141 РКТГ-60176 Вујетић Жарко 1884 А-непознато Сремски Михаљевци детаљније информације
142 РКТГ-60177 Јовановић Лена 1914 А -непознато Деч детаљније информације
143 РКТГ-60179 Вујетић Станимир 1891 А-непознато Сремски Михаљевци детаљније информације
144 РКТГ-60185 Јовановић Лепосава Милош 1928 Сремски Михаљевци Сремски Михаљевци детаљније информације
145 РКТГ-60186 Вујичић Сава 1918 А-непознато Купиново детаљније информације
146 РКТГ-60196 Јовановић Марко Милорад 1925 Ашања Ашања детаљније информације
147 РКТГ-60197 Јовановић Марко А -непознато Сремски Михаљевци детаљније информације
148 РКТГ-60204 Јовановић Мила 1926 А -непознато Ашања детаљније информације
149 РКТГ-60205 Јовановић Миладин Милорад 1924 Ашања Ашања детаљније информације
150 РКТГ-60207 Јовановић Милан А -непознато Шимановци детаљније информације
151 РКТГ-60215 Вујчић Чеда А - непознато Шимановци детаљније информације
152 РКТГ-60223 Вукасовић Војин Ђока 1924 Ашања Ашања детаљније информације
153 РКТГ-60227 Вукасовић Жика Младен 1886 Ашања Ашања детаљније информације
154 РКТГ-60231 Вукасовић Никола Жика-Живојин 1922 Ашања Ашања детаљније информације
155 РКТГ-60236 Јовановић Мита Јанко 1936 Ашања Ашања детаљније информације
156 РКТГ-60241 Јовановић Миша Ранко 1924 Ашања Ашања детаљније информације
157 РКТГ-60244 Јовановић Н. А -непознато Шимановци детаљније информације
158 РКТГ-60248 Вукин Живан В. 1867 Сибач Сибач детаљније информације
159 РКТГ-60251 Вукин Павле Јован 1872 Сибач Сибач детаљније информације
160 РКТГ-60253 Вукин Сава Алекса 1878 Сибач Сибач детаљније информације
161 РКТГ-60259 Јовановић Паја А -непознато Сремски Михаљевци детаљније информације
162 РКТГ-60270 Вуков Аца А - непознато Пећинци детаљније информације
163 РКТГ-60315 Ердељан Жика А -непознато Сремски Михаљевци детаљније информације
164 РКТГ-60330 Живановић Душан 1868 А -непознато Сремски Михаљевци детаљније информације
165 РКТГ-60331 Живановић Ђокица Карловчић Карловчић детаљније информације
166 РКТГ-60332 Јовановић Рада А -непознато Сремски Михаљевци детаљније информације
167 РКТГ-60333 Јовановић Радован А -непознато Шимановци детаљније информације
168 РКТГ-60334 Живановић Јелена 1877 Сремски Михаљевци Сремски Михаљевци детаљније информације
169 РКТГ-60339 Јовановић Радован А -непознато Прхово детаљније информације
170 РКТГ-60342 Јовановић Ракила А -непознато Сремски Михаљевци детаљније информације
171 РКТГ-60344 Јовановић Ратомир 1940 Деч Деч детаљније информације
172 РКТГ-60345 Јовановић Сава Ранко 1919 Ашања Ашања детаљније информације
173 РКТГ-60348 Јовановић Сава 1897 А -непознато Сремски Михаљевци детаљније информације
174 РКТГ-60366 Јовановић Цвеја Раја 1913 Ашања Ашања детаљније информације
175 РКТГ-60386 Јовић Рајко А -непознато Купиново детаљније информације
176 РКТГ-60390 Јовичин Живан Крста 1878 Сибач Сибач детаљније информације
177 РКТГ-60391 Јовичић Богдана 1920 А -непознато Купиново детаљније информације
178 РКТГ-60399 Јовичић Мирко Живан 1879 Пећинци Пећинци детаљније информације
179 РКТГ-60402 Јовичић Младен Карловчић Карловчић детаљније информације
180 РКТГ-60404 Јовичић Младен А -непознато Доњи Товарник детаљније информације
181 РКТГ-60409 Јовичић Станко Стеван 1881 Пећинци Пећинци детаљније информације
182 РКТГ-60411 Јовичић Цвеја 1897 А -непознато Купиново детаљније информације
183 РКТГ-60421 Јоксић Живан Гојко 1909 Брестач Брестач детаљније информације
184 РКТГ-60465 Живановић Жарко 1871 А -непознато Сремски Михаљевци детаљније информације
185 РКТГ-60473 Живановић Милован Трива 1871 Карловчић Карловчић детаљније информације
186 РКТГ-60479 Живановић Раде А -непознато Сремски Михаљевци детаљније информације
187 РКТГ-60481 Живановић Сава 1899 Деч Деч детаљније информације
188 РКТГ-60515 Живић Жика А -непознато Купиново детаљније информације
189 РКТГ-60596 Борковац Милан 1896 А -непознато Карловчић детаљније информације
190 РКТГ-60597 Борковац Милан А -непознато Карловчић детаљније информације
191 РКТГ-60620 Бошњачки Живко Живан Ђока 1918 Сибач Сибач детаљније информације
192 РКТГ-60621 Бошњачки Радован Ђорђе 1873 А -непознато Сибач детаљније информације
193 РКТГ-60624 Бранковић Пера А -непознато Ашања детаљније информације
194 РКТГ-60632 Бугарски Милован Данило 1896 Пећинци Суботиште детаљније информације
195 РКТГ-60634 Будимчић Живорад А -непознато Купиново детаљније информације
196 РКТГ-60635 Будимчић Љуба А -непознато Купиново детаљније информације
197 РКТГ-60636 Будимчић Ната А -непознато Купиново детаљније информације
198 РКТГ-60637 Будимчић Срета 1909 А -непознато Купиново детаљније информације
199 РКТГ-60654 Василић Јелка 1888 Михаљевци Сремски Михаљевци детаљније информације
200 РКТГ-60664 Васиљевић Петар А -непознато Обреж детаљније информације
201 РКТГ-60665 Васић Васа А -непознато Попинци детаљније информације
202 РКТГ-60666 Васић Душан Живан 1900 Попинци Попинци детаљније информације
203 РКТГ-60668 Васић Светозар 1927 Попинци Попинци детаљније информације
204 РКТГ-60673 Великић Вера А -непознато Пећинци детаљније информације
205 РКТГ-60685 Весић Богданка 1935 Михаљевци Сремски Михаљевци детаљније информације
206 РКТГ-60688 Весић Грозда Урош 1863 Михаљевци Сремски Михаљевци детаљније информације
207 РКТГ-60689 Весић Ђока 1939 А -непознато Сремски Михаљевци детаљније информације
208 РКТГ-60691 Весић Живка 1933 А -непознато Сремски Михаљевци детаљније информације
209 РКТГ-60692 Весић Звонимир Петар 1936 Михаљевци Сремски Михаљевци детаљније информације
210 РКТГ-60699 Весић Павле Васа 1884 Михаљевци Сремски Михаљевци детаљније информације
211 РКТГ-60702 Весић Софија 1908 Михаљевци Сремски Михаљевци детаљније информације
212 РКТГ-60704 Весић Чеда Пера 1890 Михаљевци Сремски Михаљевци детаљније информације
213 РКТГ-60724 Видицки Душан 1901 Деч Деч детаљније информације
214 РКТГ-60726 Вилотијевић Живко 1931 Купиново Купиново детаљније информације
215 РКТГ-60728 Вилотијевић Светозар 1896 Купиново Купиново детаљније информације
216 РКТГ-60735 Вираг Палко 1873 Бингула Ашања детаљније информације
217 РКТГ-60770 Војкић Јован А -непознато Шимановци детаљније информације
218 РКТГ-60771 Војкић Максим А -непознато Шимановци детаљније информације
219 РКТГ-60772 Војкић Цвета 1900 Сибач Шимановци детаљније информације
220 РКТГ-61183 Жутић Ђока 1882 Деч Деч детаљније информације
221 РКТГ-61221 Зазич Обрад А -непознато Купиново детаљније информације
222 РКТГ-61258 Зоркић Митар А -непознато Доњи Товарник детаљније информације
223 РКТГ-61262 Иванић Ђока Сима 1894 Ораг Огар детаљније информације
224 РКТГ-61265 Иванковић Петар А -непознато Деч детаљније информације
225 РКТГ-61272 Игњатовић Дара А -непознато Брестач детаљније информације
226 РКТГ-61293 Игњатовић Жика Стеван 1887 Сибач Сибач детаљније информације
227 РКТГ-61294 Игњатовић Максим Милован 1904 Брестач Брестач детаљније информације
228 РКТГ-61385 Арсенијевић Павле Светозар 1921 Попинци Попинци детаљније информације
229 РКТГ-61390 Игњатовић Мирко Радован 1907 Доњи Товарник Доњи Товарник детаљније информације
230 РКТГ-61395 Илић Боја 1891 Ашања Ашања детаљније информације
231 РКТГ-61435 Ичин Вељко Карловчић Карловчић детаљније информације
232 РКТГ-61440 Ичин Светозар Милан 1896 Карловчић Карловчић детаљније информације
233 РКТГ-61441 Јаглетић Марко Арсеније 1897 Сремски Михаљевци Сремски Михаљевци детаљније информације
234 РКТГ-61939 Вуков Обрад А - непознато Пећинци детаљније информације
235 РКТГ-61947 Вуковић Иван Роја 1920 Ашања Ашања детаљније информације
236 РКТГ-61952 Вуксанов Н. А - непознато Обреж детаљније информације
237 РКТГ-61981 Вучетић Рада Гаја 1893 Марадик Доњи Товарник детаљније информације
238 РКТГ-61998 Бабић Лена 1871 Голубинци Сремски Михаљевци детаљније информације
239 РКТГ-62028 Гавриловић Боја А -непознато Обреж детаљније информације
240 РКТГ-62032 Гавриловић Бранислав Адам 1934 Сремски Михаљевци Сремски Михаљевци детаљније информације
241 РКТГ-62038 Гавриловић Загорка Трива 1908 Сремски Михаљевци Сремски Михаљевци детаљније информације
242 РКТГ-62060 Белановић Велимир Драго 1924 Купиново Купиново детаљније информације
243 РКТГ-62061 Будовички Анђа Ђока 1922 Крајишник Купиново детаљније информације
244 РКТГ-62062 Будимчић Живојин Љубомир 1923 Купиново Купиново детаљније информације
245 РКТГ-62063 Беливук Миливој 1886 Лупен Купиново детаљније информације
246 РКТГ-62064 Бастајић Јован Алекса 1898 Купиново Купиново детаљније информације
247 РКТГ-62066 Башић Јован Петар 1884 Товаришево Ашања детаљније информације
248 РКТГ-62067 Банковић Петар Ђока 1908 Ашања Ашања детаљније информације
249 РКТГ-62069 Башић Марица Јоца 1918 Ашања Ашања детаљније информације
250 РКТГ-62070 Бошковић Паја Божа 1911 Ада Ашања детаљније информације
251 РКТГ-62129 Арсенијевић Озрен Јован 1911 Шимановци Шимановци детаљније информације
252 РКТГ-62174 Гавриловић Игњат 1891 Сремски Михаљевци Сремски Михаљевци детаљније информације
253 РКТГ-62175 Гавриловић Лазар Никола 1927 Грабовци Купиново детаљније информације
254 РКТГ-62176 Гавриловић Негован Тимотије 1911 Обреж Обреж детаљније информације
255 РКТГ-62180 Гавриловић Светислав Адам 1934 Сремски Михаљевци Сремски Михаљевци детаљније информације
256 РКТГ-62181 Гавриловић Смиља 1938 Сремски Михаљевци Сремски Михаљевци детаљније информације
257 РКТГ-62185 Гаврић Ђока Урош 1879 Обреж Обреж детаљније информације
258 РКТГ-62200 Гајић Јоца Милан 1864 Попинци Попинци детаљније информације
259 РКТГ-62205 Гарашанин Филип Живко 1872 Карловчић Карловчић детаљније информације
260 РКТГ-62228 Глишић Јован Раја 1885 Огар Огар детаљније информације
261 РКТГ-62231 Глумац Паја 1886 Огар Огар детаљније информације
262 РКТГ-62232 Гмизић Гавра А - непознато Сибач детаљније информације
263 РКТГ-62234 Гмизић Драга А - непознато Сибач детаљније информације
264 РКТГ-62235 Гмизић Јелесије Стеван 1887 Сибач Сибач детаљније информације
265 РКТГ-62242 Гмизић Мика А -непознато Сибач детаљније информације
266 РКТГ-62244 Гмизић Никола А - непознато Сибач детаљније информације
267 РКТГ-62246 Гмизић Славко Сима 1893 Сибач Сибач детаљније информације
268 РКТГ-62292 Арсенијевић Александар Жика 1905 Шишмановац Шимановци детаљније информације
269 РКТГ-62294 Арсенијевић Бошко Живан 1925 Шимановци Шимановци детаљније информације
270 РКТГ-62296 Атанацковић Иван Тодор 1913 Шимановци Шимановци детаљније информације
271 РКТГ-62639 Божин Негован Милош 1894 Суботиште Суботиште детаљније информације
272 РКТГ-62641 Божин Јеврем Јован 1892 Суботиште Суботиште детаљније информације
273 РКТГ-62648 Божанић Богољуб Раја 1897 Шимановци Шимановци детаљније информације
274 РКТГ-62664 Бабић Живан Обрад 1906 Суботиште Суботиште детаљније информације
275 РКТГ-62665 Бошњачки Живота Вукашин 1902 Сибач Сибач детаљније информације
276 РКТГ-62667 Бошњачки Стеван 1901 Сибач Сибач детаљније информације
277 РКТГ-62671 Бошњачки Ђока Т. 1891 Сибач Сибач детаљније информације
278 РКТГ-63145 Борковац Рада Милан 1919 Карловчић Карловчић детаљније информације
279 РКТГ-63154 Божић Славко Марко 1926 Обреж Обреж детаљније информације
280 РКТГ-63155 Божић Љубица Милан 1918 Обреж Обреж детаљније информације
281 РКТГ-63156 Богданов Ленка Михајло 1903 Обреж Обреж детаљније информације
282 РКТГ-63708 Видаков Богољуб Ћира 1909 Сибач Сибач детаљније информације
283 РКТГ-63709 Видаков Никола Влада 1918 Сибач Сибач детаљније информације
284 РКТГ-63712 Великић Марица Петар 1906 Сибач Сибач детаљније информације
285 РКТГ-63713 Великић Ангелина Лазар 1926 Сибач Сибач детаљније информације
286 РКТГ-63714 Вукин Небојша Живан 1923 Сибач Сибач детаљније информације
287 РКТГ-63715 Вукин Светозар Илија 1922 Сибач Сибач детаљније информације
288 РКТГ-63717 Весић Милан Васа 1879 Михаљевци Сремски Михаљевци детаљније информације
289 РКТГ-63718 Васић Сава Михаљевци Сремски Михаљевци детаљније информације
290 РКТГ-63726 Бајић Љубомир Илија 1918 Ашања Ашања детаљније информације
291 РКТГ-63756 Гргар Сава А -непознато Ашања детаљније информације
292 РКТГ-64105 Грујић Жика Љуба 1901 Сибач Сибач детаљније информације
293 РКТГ-64112 Грујић Љуба А - непознато Сибач детаљније информације
294 РКТГ-64119 Грујић Милан Груја 1883 Сибач Сибач детаљније информације
295 РКТГ-64123 Грујић Никола А - непознато Доњи Товарник детаљније информације
296 РКТГ-64125 Грујић Цвеја А - непознато Сибач детаљније информације
297 РКТГ-64132 Гудовић Живан А -непознато Доњи Товарник детаљније информације
298 РКТГ-64137 Гудовић Јагода Станко 1913 Брестач Брестач детаљније информације
299 РКТГ-64628 Гудовић Милан А -непознато Доњи Товарник детаљније информације
300 РКТГ-64629 Гудовић Тоша Живан 1878 Брестач Брестач детаљније информације
301 РКТГ-64630 Гудурић Јелена 1908 Стара Пазова Шимановци детаљније информације
302 РКТГ-64705 Дамјановић Милан А -непознато Доњи Товарник детаљније информације
303 РКТГ-64706 Дамјановић Софија А - непознато Карловчић детаљније информације
304 РКТГ-64708 Даниловић Јулка 1879 Ашања Ашања детаљније информације
305 РКТГ-64710 Дворницки Паја Миша 1892 Купиново Купиново детаљније информације
306 РКТГ-64719 Арбановски Боривој Чеда 1917 Купиново Купиново детаљније информације
307 РКТГ-64721 Арсенијевић Славко Никола 1920 Купиново Купиново детаљније информације
308 РКТГ-65636 Балиновић Мирко Владе 1938 Доњи Товарник Доњи Товарник детаљније информације
309 РКТГ-65642 Богданов Никола Павле 1921 Доњи Товарник Доњи Товарник детаљније информације
310 РКТГ-65677 Девић Спаса А -непознато Купиново детаљније информације
311 РКТГ-65678 Деврња Аница А - непознато Обреж детаљније информације
312 РКТГ-65679 Деврња Јован Васа 1889 Карловчић Карловчић детаљније информације
313 РКТГ-65680 Деврња Јованка А - непознато Карловчић детаљније информације
314 РКТГ-65681 Деврња Наја Карловчић Карловчић детаљније информације
315 РКТГ-65686 Делибос Жика Милан 1921 Купиново Купиново детаљније информације
316 РКТГ-65687 Делибос Перса Милан 1925 Купиново Купиново детаљније информације
317 РКТГ-65690 Делић Кира 1884 Купиново Купиново детаљније информације
318 РКТГ-65697 Димитријевић Милан Захарије 1880 Шимановци Шимановци детаљније информације
319 РКТГ-65699 Димитријевић Пера Ђорђе 1925 Попинци Попинци детаљније информације
320 РКТГ-65707 Добриловић Митар Мита Стеван 1889 Прхово Прхово детаљније информације
321 РКТГ-65709 Добрић Војин А - непознато Шимановци детаљније информације
322 РКТГ-65710 Добрић Јелена Радован 1884 Шимановци Шимановци детаљније информације
323 РКТГ-65729 Драгишић Јован Радован 1882 Карловчић Карловчић детаљније информације
324 РКТГ-65734 Драгојловић Ката А - непознато Брестач детаљније информације
325 РКТГ-65744 Драгосавац Каја Младен 1884 Сремски Михаљевци Сремски Михаљевци детаљније информације
326 РКТГ-65917 Адамовић Слободан Теодор 1922 Пећинци Пећинци детаљније информације
327 РКТГ-65950 Адамовић Сава 1920 Пећинци Доњи Товарник детаљније информације
328 РКТГ-65971 Војкић Максим Ранко 1864 Шимановци Шимановци детаљније информације
329 РКТГ-65975 Бежановић Павле Цвеја 1912 Попинци Попинци детаљније информације
330 РКТГ-65976 Бунчић Радован Влада 1909 Попинци Попинци детаљније информације
331 РКТГ-65977 Бунчић Живан Стеван 1898 Попинци Попинци детаљније информације
332 РКТГ-65978 Богојевић Цвеја Новак 1892 Попинци Попинци детаљније информације
333 РКТГ-65979 Бежановић Ђорђе Негован 1911 Попинци Попинци детаљније информације
334 РКТГ-65980 Бакић Димитрије Стеван Попинци Попинци детаљније информације
335 РКТГ-65989 Дроњак Лазар 1899 Купиново Купиново детаљније информације
336 РКТГ-65998 Дујин Милан А -непознато Доњи Товарник детаљније информације
337 РКТГ-66026 Ђурђевић Иван А - непознато Шимановци детаљније информације
338 РКТГ-66029 Ђурђевић Милан Стеван 1920 Ашања Ашања детаљније информације
339 РКТГ-66031 Ђурђевић Милић А -непознато Сремски Михаљевци детаљније информације
340 РКТГ-66034 Ђурђевић Сава А - непознато Сремски Михаљевци детаљније информације
341 РКТГ-66036 Ђурђевић Урош Васа 1865 Шимановци Шимановци детаљније информације
342 РКТГ-66039 Ђурић Живан Ранко 1908 Деч Деч детаљније информације
343 РКТГ-66065 Војкић Цвета Мика 1899 Шимановци Шимановци детаљније информације
344 РКТГ-66069 Вујачић Стеван Тодор 1914 Шимановци Шимановци детаљније информације
345 РКТГ-66070 Вујичић Светозар Драгутин 1895 Шимановци Шимановци детаљније информације
346 РКТГ-66072 Вујичић Стеван Радован 1889 Шимановци Шимановци детаљније информације
347 РКТГ-66074 Вујичић Јоца Шимановци Шимановци детаљније информације
348 РКТГ-66076 Вујичић Душан Негован 1875 Шимановци Шимановци детаљније информације
349 РКТГ-66080 Војкић Јован Радован 1881 Шимановци Шимановци детаљније информације
350 РКТГ-66084 Вујичић Чеда Милан 1882 Шимановци Шимановци детаљније информације
351 РКТГ-66097 Влаховић Живко Милан 1891 Обреж Обреж детаљније информације
352 РКТГ-66098 Васиљевић Петар Глигорије 1871 Обреж Обреж детаљније информације
353 РКТГ-66099 Веселиновић Душан Петар 1921 Карловчић Карловчић детаљније информације
354 РКТГ-66138 Бакић Никола Васа 1911 Попинци Попинци детаљније информације
355 РКТГ-66139 Бакић Обрад Јован 1906 Попинци Попинци детаљније информације
356 РКТГ-66140 Бакић Жика Станко Попинци Попинци детаљније информације
357 РКТГ-66141 Бановачки Чедомир Милош 1902 Попинци Попинци детаљније информације
358 РКТГ-66142 Бежановић Душан Милош 1900 Попинци Попинци детаљније информације
359 РКТГ-66144 Бановачки Максим Филип 1895 Попинци Попинци детаљније информације
360 РКТГ-66236 Белић Лазар Живан 1909 Брестач Брестач детаљније информације
361 РКТГ-66238 Богдановић Стеван Трифун 1908 Брестач Брестач детаљније информације
362 РКТГ-66260 Богдановић Влајко Милош 1889 Буђановци Брестач детаљније информације
363 РКТГ-66291 Вукосављевић Васа Лазар 1896 Купиново Купиново детаљније информације
364 РКТГ-66355 Велетић Митар Владимир 1920 Вареш Купиново детаљније информације
365 РКТГ-66356 Вукосављевић Лазар Сава 1870 Купиново Купиново детаљније информације
366 РКТГ-66358 Вујчић Сава Рајко 1919 Купиново Купиново детаљније информације
367 РКТГ-66382 Вељковић Ангелина Драгић 1915 Купиново Купиново детаљније информације
368 РКТГ-66411 Велимировић Анђелка Драго 1915 Купиново Купиново детаљније информације
369 РКТГ-66423 Вилотијевић Никола Светозар 1928 Купиново Купиново детаљније информације
370 РКТГ-66425 Вилотијевић Лепа 1897 Купиново Купиново детаљније информације
371 РКТГ-66564 Васић Василије Божа 1928 Попинци Попинци детаљније информације
372 РКТГ-66640 Бабић Жарко Душан 1905 Прхово Прхово детаљније информације
373 РКТГ-66641 Бојић Душан Влајко 1880 Попинци Попинци детаљније информације
374 РКТГ-66642 Богојевић Васа Радован 1903 Попинци Попинци детаљније информације
375 РКТГ-66643 Богојевић Чеда Живан 1875 Попинци Попинци детаљније информације
376 РКТГ-66673 Бановачки Бранко Љубомир 1906 Попинци Попинци детаљније информације
377 РКТГ-66757 Вулетић Петар Миле 1914 Прхово Прхово детаљније информације
378 РКТГ-66759 Великић Георгије Љуба 1914 Пећинци Пећинци детаљније информације
379 РКТГ-66760 Видаковић Србислав Веља 1920 Пећинци Пећинци детаљније информације
380 РКТГ-66761 Видаковић Ненад 1903 Пећинци Пећинци детаљније информације
381 РКТГ-66768 Вуков Манојло Јован 1859 Пећинци Пећинци детаљније информације
382 РКТГ-66769 Вуков Милован Славко 1919 Пећинци Пећинци детаљније информације
383 РКТГ-66770 Влајнић Мита Љубомир 1900 Прхово Прхово детаљније информације
384 РКТГ-66971 Грујић Живко Милан 1927 Карловчић Карловчић детаљније информације
385 РКТГ-66976 Гаврић Сава Ђока 1913 Обреж Обреж детаљније информације
386 РКТГ-66994 Гавриловић Гина 1891 Сремски Михаљевци Сремски Михаљевци детаљније информације
387 РКТГ-67026 Гавриловић Борислав Живко 1921 Обреж Обреж детаљније информације
388 РКТГ-67054 Гавриловић Живко Никола 1902 Ашања Ашања детаљније информације
389 РКТГ-67069 Гаврић Лазар Павле 1908 Обреж Обреж детаљније информације
390 РКТГ-67866 Бабић Сава Душан 1910 Прхово Прхово детаљније информације
391 РКТГ-67908 Васић Јеладин Пера 1890 Сремски Михаљевци Сремски Михаљевци детаљније информације
392 РКТГ-67958 Будимчић Срета Стеван 1909 Купиново Купиново детаљније информације
393 РКТГ-67972 Гагић Божа Павле 1904 Пећинци Пећинци детаљније информације
394 РКТГ-67979 Вукин Саво Алекса 1878 Сибач Сибач детаљније информације
395 РКТГ-67981 Васиљевић Јелка 1888 Сремски Михаљевци Сремски Михаљевци детаљније информације
396 РКТГ-67985 Весић Чеда Јеладин 1879 Сремски Михаљевци Сремски Михаљевци детаљније информације
397 РКТГ-68077 Војновић Петар Душан 1897 Карловчић Карловчић детаљније информације
398 РКТГ-68079 Вилотијевић Светозар Петар 1906 Купиново Купиново детаљније информације
399 РКТГ-68151 Богдановић Влада Карловчић Карловчић детаљније информације
400 РКТГ-68173 Грујић Миливој Лазар 1922 Сибач Сибач детаљније информације
401 РКТГ-68174 Гмизић Ђока Раде 1892 Сибач Сибач детаљније информације
402 РКТГ-68175 Грујић Гавра Живота 1887 Сибач Сибач детаљније информације
403 РКТГ-68176 Грујић Љубомир Богдан 1885 Сибач Сибач детаљније информације
404 РКТГ-68177 Грујић Миленко Живота 1923 Сибач Сибач детаљније информације
405 РКТГ-68178 Грујић Мирко Славко 1922 Сибач Сибач детаљније информације
406 РКТГ-68179 Грујић Никола Душан 1921 Сибач Сибач детаљније информације
407 РКТГ-68180 Грујић Петар Душан 1880 Сибач Сибач детаљније информације
408 РКТГ-68181 Грујић Сава Гавра 1912 Сибач Сибач детаљније информације
409 РКТГ-68182 Грујић Светозар Живота 1903 Сибач Сибач детаљније информације
410 РКТГ-68183 Гмизић Љубомир Алекса 1911 Сибач Сибач детаљније информације
411 РКТГ-68184 Гмизић Миленко Алекса 1906 Сибач Сибач детаљније информације
412 РКТГ-68185 Гмизић Драгомир Стеван 1882 Сибач Сибач детаљније информације
413 РКТГ-68186 Гмизић Ђорђе Стеван 1892 Сибач Сибач детаљније информације
414 РКТГ-68187 Гмизић Милан Груја 1882 Сибач Сибач детаљније информације
415 РКТГ-68320 Гвозденовић Радован Ђока 1893 Попинци Попинци детаљније информације
416 РКТГ-68330 Гмизић Слободан Ђура 1922 Сибач Сибач детаљније информације
417 РКТГ-68331 Гмизић Негован Живота 1911 Сибач Сибач детаљније информације
418 РКТГ-68994 Давидов Илија Стеван 1902 Суботиште Суботиште детаљније информације
419 РКТГ-69154 Гмизић Пантелија Раде 1915 Сибач Сибач детаљније информације
420 РКТГ-69169 Гмизић Србислав Драгомир 1921 Сибач Сибач детаљније информације
421 РКТГ-69173 Гмизић Милован Јелесије 1913 Сибач Сибач детаљније информације
422 РКТГ-69180 Гајић Никола Цвеја 1906 Сремска Митровица Сремски Михаљевци детаљније информације
423 РКТГ-69402 Гомбар Јанко Јанко 1896 Шимановци Шимановци детаљније информације
424 РКТГ-69404 Давидовић Гордана Лаза 1922 Сремски Михаљевци Сремски Михаљевци детаљније информације
425 РКТГ-69550 Грујић Славко Бранко 1923 Сибач Сибач детаљније информације
426 РКТГ-69551 Грујић Стеван Дамјан 1888 Шимановци Шимановци детаљније информације
427 РКТГ-69561 Видицки Радован Средоје 1896 Деч Деч детаљније информације
428 РКТГ-69696 Клес Ана Георг 1878 Товарник Товарник детаљније информације
429 РКТГ-69966 Грујић Светислав Лазар 1899 Шимановци Шимановци детаљније информације
430 РКТГ-69968 Грујић Јелена Љубомир 1887 Шимановци Шимановци детаљније информације
431 РКТГ-69991 Грујић Видосава Славко 1924 Шимановци Шимановци детаљније информације
432 РКТГ-70004 Вујичић Станко Никола 1880 Доњи Товарник Доњи Товарник детаљније информације
433 РКТГ-70029 Вујин Милица Глигорије 1923 Деч Деч детаљније информације
434 РКТГ-70045 Грујичић Милан Ђура 1902 Купиново Купиново детаљније информације
435 РКТГ-70048 Грујичић Бошко Милан 1922 Купиново Купиново детаљније информације
436 РКТГ-70052 Гудурић Сава Паја 1897 Шимановци Шимановци детаљније информације
437 РКТГ-70146 Војновић Коста Новак 1906 Доњи Товарник Доњи Товарник детаљније информације
438 РКТГ-70341 Дамјановић Софија Милан 1884 Михаљевци Карловчић детаљније информације
439 РКТГ-70342 Дамјановић Душан Миливој 1904 Суботиште Суботиште детаљније информације
440 РКТГ-70361 Даниловић Живота Славко 1906 Ашања Ашања детаљније информације
441 РКТГ-70364 Даниловић Живота Стева 1913 Ашања Ашања детаљније информације
442 РКТГ-70367 Драгишић Богољуб Алекса 1879 Пећинци Пећинци детаљније информације
443 РКТГ-70384 Делић Босиљка Милан 1895 Сремски Михаљевци Сремски Михаљевци детаљније информације
444 РКТГ-70385 Демић Илија 1922 Кленак Брестач детаљније информације
445 РКТГ-70437 Бастајић Иван Пера 1873 Купиново Купиново детаљније информације
446 РКТГ-70454 Будимчић Наталија 1890 Купиново Купиново детаљније информације
447 РКТГ-70456 Будимчић Паја Милан 1899 Купиново Купиново детаљније информације
448 РКТГ-70457 Будимчић Љубомир Филип 1896 Купиново Купиново детаљније информације
449 РКТГ-70545 Драпшин Криста Манот 1902 Сремски Михаљевци Сремски Михаљевци детаљније информације
450 РКТГ-70816 Драгишић Бранко Влада 1915 Пећинци Пећинци детаљније информације
451 РКТГ-70820 Драгишић Миливој Владимир 1904 Пећинци Пећинци детаљније информације
452 РКТГ-70824 Драгишић Љубица Лазар 1875 Пећинци Пећинци детаљније информације
453 РКТГ-70829 Драгишић Љубица Никола 1878 Пећинци Пећинци детаљније информације
454 РКТГ-70831 Драгишић Миленко Обрад 1921 Пећинци Пећинци детаљније информације
455 РКТГ-70834 Драгиши Стеван Чеда 1882 Пећинци Пећинци детаљније информације
456 РКТГ-70843 Дроњак Лазар Миле 1887 Пећинци Пећинци детаљније информације
457 РКТГ-70951 Ђакула Војин Ђорђе 1914 Обреж Обреж детаљније информације
458 РКТГ-70952 Ђакула Никола Раја 1878 Обреж Ображ детаљније информације
459 РКТГ-70953 Ђакула Ангелина Д. 1978 Обреж Обреж детаљније информације
460 РКТГ-70993 Грујић Јелена Стеван 1922 Шимановци Шимановци детаљније информације
461 РКТГ-71009 Гудурић Загорка Сава 1920 Шимановци Шимановци детаљније информације
462 РКТГ-71143 Деспотов Драгомир Бранко 1936 Прхово Прхово детаљније информације
463 РКТГ-71144 Деспот Загорка Бранко 1937 Прхово Прхово детаљније информације
464 РКТГ-71150 Дивјак Душан Милан 1903 Шимановци Шимановци детаљније информације
465 РКТГ-71333 Димитријевић Иван 1908 Шимановци Шимановци детаљније информације
466 РКТГ-71336 Димитријевић Михајло Захарије 1850 Шимановци Шимановци детаљније информације
467 РКТГ-71345 Добрић Ленка 1890 Шимановци Шимановци детаљније информације
468 РКТГ-71369 Драгичевић Спасоје 1920 Прхово Прхово детаљније информације
469 РКТГ-71503 Ђурђевић Милан 1900 Шимановци Шимановци детаљније информације
470 РКТГ-71534 Југовић Душица Лазар 1920 Ашања Ашања детаљније информације
471 РКТГ-71536 Јуришић Гина А -непознато Сремски Михаљевци детаљније информације
472 РКТГ-71540 Јуришић Јела А -непознато Сремски Михаљевци детаљније информације
473 РКТГ-71543 Јуришић Олга А -непознато Сремски Михаљевци детаљније информације
474 РКТГ-71556 Каљец Ђуро А -непознато Ашања детаљније информације
475 РКТГ-71559 Карабура Лазар А -непознато Ашања детаљније информације
476 РКТГ-71563 Карић Стеван Лука 1890 Огар Огар детаљније информације
477 РКТГ-71565 Катанић Лазар Манојло 1885 Шимановци Шимановци детаљније информације
478 РКТГ-71566 Катанић Павле Љубомир 1885 Шимановци Шимановци детаљније информације
479 РКТГ-71567 Катанић Савета Јован 1910 Шимановци Шимановци детаљније информације
480 РКТГ-71582 Кефер Жика Јова 1906 А -непознато Огар детаљније информације
481 РКТГ-71591 Клинчаревић Наја А -непознато Карловчић детаљније информације
482 РКТГ-71592 Клипа Вељко 1894 А -непознато Купиново детаљније информације
483 РКТГ-71595 Кнежевић Миладин Ђока 1922 Ашања Ашања детаљније информације
484 РКТГ-71606 Ковачевић Ката Жика 1879 Сремски Михаљевци Сремски Михаљевци детаљније информације
485 РКТГ-71610 Ковачевић Милорад Сава 1900 А -непознато Брестач детаљније информације
486 РКТГ-71612 Ковачевић Никола Живота 1920 Доњи Товарник Доњи Товарник детаљније информације
487 РКТГ-71613 Ковачевић Павле Милан 1894 Попинци Попинци детаљније информације
488 РКТГ-71614 Ковачевић Сава А -непознато Сремски Михаљевци детаљније информације
489 РКТГ-71615 Ковачевић Срета Душан 1920 Доњи Товарник Доњи Товарник детаљније информације
490 РКТГ-71623 Којић Душан А -непознато Доњи Товарник детаљније информације
491 РКТГ-71634 Кокановић Јован 1914 Купиново Купиново детаљније информације
492 РКТГ-71638 Комненовић Милорад Живко 1914 Обреж Обреж детаљније информације
493 РКТГ-71650 Коњевић Иван Петар 1891 Прхово Прхово детаљније информације
494 РКТГ-71656 Коров Лазар А -непознато Доњи Товарник детаљније информације
495 РКТГ-71657 Коров Сретен А -непознато Доњи Товарник детаљније информације
496 РКТГ-71658 Коров Тривун Теодор 1922 Доњи Товарник Доњи Товарник детаљније информације
497 РКТГ-71659 Косанић Бошко Младен 1919 Сремски Михаљевци Сремски Михаљевци детаљније информације
498 РКТГ-71661 Косанић Милован 1886 Сремски Михаљевци Сремски Михаљевци детаљније информације
499 РКТГ-71665 Костић Бранко Урош 1896 Дивош Ашања детаљније информације
500 РКТГ-71667 Костић Душан Петар 1918 А -непознато Доњи Товарник детаљније информације
501 РКТГ-71672 Костић Сава Радован 1905 Доњи Товарник Доњи Товарник детаљније информације
502 РКТГ-71689 Крижан Миша 1868 Купиново Купиново детаљније информације
503 РКТГ-71690 Крњулац Јагода Павле 1920 Брестач Брестач детаљније информације
504 РКТГ-71691 Крњурац Митар 1913 А -непознато Купиново детаљније информације
505 РКТГ-71692 Кромпић Живота А -непознато Брестач детаљније информације
506 РКТГ-71693 Кромпић Павле Лазар 1884 Брестач Огар детаљније информације
507 РКТГ-71698 Крстић Ђока Лазар 1919 Пећинци Пећинци детаљније информације
508 РКТГ-71701 Крстић Љубомир А -непознато Огар детаљније информације
509 РКТГ-71704 Крстић Павле Јован 1888 Шимановци Шимановци детаљније информације
510 РКТГ-71705 Крстић Павле А -непознато Брестач детаљније информације
511 РКТГ-71709 Крстоношић Жика А -непознато Купиново детаљније информације
512 РКТГ-71711 Крунић Рајко Јефта 1923 Прхово Прхово детаљније информације
513 РКТГ-71713 Кужета Недељко Лаза 1924 Ашања Ашања детаљније информације
514 РКТГ-71718 Кужић Спасоје 1878 А -непознато Деч детаљније информације
515 РКТГ-71719 Видаковић Влада Љуба 1919 Пећинци Пећинци детаљније информације
516 РКТГ-71722 Видаковић Петар Чеда 1921 Пећинци Пећинци детаљније информације
517 РКТГ-71728 Девић Зорка Станиша 1886 Добринци Попинци детаљније информације
518 РКТГ-71730 Деврња Паја Карловчић Карловчић детаљније информације
519 РКТГ-71731 Весић Грозда Урош 1871 Брестач Брестач детаљније информације
520 РКТГ-71733 Вунић Тодор Давид 1898 Буковац Буковац детаљније информације
521 РКТГ-71734 Деврња Агица Лазар 1871 Обреж Обреж детаљније информације
522 РКТГ-71735 Деврња Живко Павле 1896 Карловчић Карловчић детаљније информације
523 РКТГ-71736 Деврња Настас Софроније 1913 Карловчић Карловчић детаљније информације
524 РКТГ-71754 Велимировић Сима Живан 1910 Брестач Брестач детаљније информације
525 РКТГ-71755 Велимировић Срета Стеван 1892 Брестач Брестач детаљније информације
526 РКТГ-71811 Ђурђевић Никола Добра 1872 Пећинци Пећинци детаљније информације
527 РКТГ-71819 Ђурђевић Георгије Јован 1889 Пећинци Пећинци детаљније информације
528 РКТГ-71832 Ђурђевић Ђорђе Марко 1927 Пећинци Пећинци детаљније информације
529 РКТГ-71837 Ђурђевић Драгомир Негован 1907 Пећинци Шимановци детаљније информације
530 РКТГ-71855 Ђурђевић Војин Стеван 1909 Шимановци Шимановци детаљније информације
531 РКТГ-71991 Ђуричић Лазар Душан 1906 Купиново Купиново детаљније информације
532 РКТГ-71999 Ђуричић Кузман Миливој 1892 Брестач Брестач детаљније информације
533 РКТГ-72003 Ђуричић Живан Раја 1906 Брестач Брестач детаљније информације
534 РКТГ-72004 Ђуричић Љубомир Сава 1914 Купиново Купиново детаљније информације
535 РКТГ-72040 Делибос Раде Драгутин 1914 Купиново Купиново детаљније информације
536 РКТГ-72042 Драгишић Стеван Чеда 1882 Пећинци Пећинци детаљније информације
537 РКТГ-72080 Ендлергоу Исајло Филип 1888 Шимановци Шимановци детаљније информације
538 РКТГ-72167 Девић Чедомир Алекса 1909 Купиново Купиново детаљније информације
539 РКТГ-72208 Ердељан Десанка Ђорђе 1908 Шимановци Шимановци детаљније информације
540 РКТГ-72212 Докић Игњат Милан 1907 Купиново Купиново детаљније информације
541 РКТГ-72214 Ердељан Живојин Милан 1918 Сремски Михаљевци Сремски Михаљевци детаљније информације
542 РКТГ-72227 Дробњак Лазар Миле 1898 Купиново Купиново детаљније информације
543 РКТГ-72271 Деспот Драгомир Бранко 1936 Прхово Прхово детаљније информације
544 РКТГ-72344 Живановић Димитрије Ђорђе 1888 Сремски Михаљевци Сремски Михаљевци детаљније информације
545 РКТГ-72345 Живановић Ангелина Васа 1933 Сремски Михаљевци Сремски Михаљевци детаљније информације
546 РКТГ-72347 Живановић Душан Стеван 1870 Сремски Михаљевци Сремски Михаљевци детаљније информације
547 РКТГ-72348 Живановић Жарко Стеван 1873 Сремски Михаљевци Сремски Михаљевци детаљније информације
548 РКТГ-72355 Живановић Светозар Стева 1909 Шимановци Шимановци детаљније информације
549 РКТГ-72356 Живановић Милица 1900 Шимановци Шимановци детаљније информације
550 РКТГ-72506 Жакула Никола Раја 1887 Обреж Обреж детаљније информације
551 РКТГ-72507 Жакула Анђелија Душан 1943 Обреж Обреж детаљније информације
552 РКТГ-72526 Живић Живко Милан 1900 Купиново Купиново детаљније информације
553 РКТГ-72527 Живановић Ђорђе Ђорђе 1901 Карловчић Карловчић детаљније информације
554 РКТГ-72710 Живановић Никола Сава 1921 Деч Деч детаљније информације
555 РКТГ-72744 Жежељ Миле Шимановци Шимановци детаљније информације
556 РКТГ-72761 Јовичић Лазар Живан 1878 Сибач Сибач детаљније информације
557 РКТГ-72782 Ненадовић Драга А -непознато Сибач детаљније информације
558 РКТГ-72794 Радојчић Светозар Милан 1907 Ашањ Ашања детаљније информације
559 РКТГ-72812 Нешковић Живота Живан Ђорђе 1889 Стара Пазова Деч детаљније информације
560 РКТГ-72818 Нешковић Сава Ђорђе 1911 Стара Пазова Деч детаљније информације
561 РКТГ-72829 Николић Ђока Алекса 1859 Пећинци Пећинци детаљније информације
562 РКТГ-72831 Николић Јеца Марко 1859 Буђановци Пећинци детаљније информације
563 РКТГ-72832 Николић Јула Тодор 1901 Михаљевци Пећинци детаљније информације
564 РКТГ-72834 Николић Мика Љубиша 1903 Брестач Брестач детаљније информације
565 РКТГ-72841 Николић Радомир Душан 1907 Сремски Михаљевци Сремски Михаљевци детаљније информације
566 РКТГ-72900 Мисиркић Пера А -непознато Прхово детаљније информације
567 РКТГ-72907 Мисиркић Стеван Живан 1890 Прхово Прхово детаљније информације
568 РКТГ-72924 Игњатовић Јован Сава 1896 Брестач Брестач детаљније информације
569 РКТГ-72926 Илић Бранко Јован 1914 Пећинци Пећинци детаљније информације
570 РКТГ-72928 Илић Драгомир 1900 Пећинци Пећинци детаљније информације
571 РКТГ-72932 Илић Лепосава 1894 Пећинци Пећинци детаљније информације
572 РКТГ-72945 Игњатовић Живан Глиша 1893 Сибач Сибач детаљније информације
573 РКТГ-72957 Михајловић Васа А -непознато Доњи Товарник детаљније информације
574 РКТГ-72960 Михајловић Драгомир Карловчић Карловчић детаљније информације
575 РКТГ-72969 Михајловић Нада А -непознато Купиново детаљније информације
576 РКТГ-72990 Игњатовић Лазар Богољуб 1919 Сибач Сибач детаљније информације
577 РКТГ-72991 Михић Петар Новак 1885 Шимановци Шимановци детаљније информације
578 РКТГ-72994 Игњатовић Иван Богољуб-Божа 1921 Сибач Сибач детаљније информације
579 РКТГ-72999 Игњатовић Богољуб Глиша 1878 Сибач Сибач детаљније информације
580 РКТГ-73002 Игњатовић Љубица 1879 Сибач Сибач детаљније информације
581 РКТГ-73022 Јанковић Сима Глиша 1879 Сибач Сибач детаљније информације
582 РКТГ-73040 Кмезић Милош Илија 1869 Попинци Попинци детаљније информације
583 РКТГ-73041 Ковачевић Ђорђе Милош 1919 Попинци Попинци детаљније информације
584 РКТГ-73042 Ковачевић Стеван Ђорђе 1919 Попинци Попинци детаљније информације
585 РКТГ-73098 Николић Стеван А -непознато Доњи Товарник детаљније информације
586 РКТГ-73104 Нинкић Марко Радован 1912 А -непознато Прхово детаљније информације
587 РКТГ-73106 Нинковић Исаило Стеван 1870 Сибач Сибач детаљније информације
588 РКТГ-73112 Нишевић Милован А -непознато Доњи Товарник детаљније информације
589 РКТГ-73137 Обровац Стеван 1918 А -непознато Купиново детаљније информације
590 РКТГ-73174 Зазић Обрад 1910 Купиново Купиново детаљније информације
591 РКТГ-73178 Заклан Благоје Дамјан 1898 Карловчић Карловчић детаљније информације
592 РКТГ-73203 Мишковић Жарко А -непознато Доњи Товарник детаљније информације
593 РКТГ-73271 Курјачки Вељко 1892 А -непознато Купиново детаљније информације
594 РКТГ-73272 Курјачки Душан Живан 1899 А -непознато Купиново детаљније информације
595 РКТГ-73273 Курјачки Иван 1888 А -непознато Купиново детаљније информације
596 РКТГ-73274 Курјачки Никола 1914 А -непознато Купиново детаљније информације
597 РКТГ-73298 Остојић Даница Милован 1890 Карловчић Карловчић детаљније информације
598 РКТГ-73299 Остојић Драга 1867 А -непознато Сремски Михаљевци детаљније информације
599 РКТГ-73300 Остојић Жарко 1914 Ашања Ашања детаљније информације
600 РКТГ-73304 Остојић Сава А -непознато Сремски Михаљевци детаљније информације
601 РКТГ-73306 Остојић Стеван Милан 1921 Ашањ Ашања детаљније информације
602 РКТГ-73395 Мунћан Жика Јован 1891 Ашањ Ашања детаљније информације
603 РКТГ-73397 Зорић Влајко Милан 1912 Купиново Купиново детаљније информације
604 РКТГ-73398 Зорић Васо Милан 1901 Купиново Купиново детаљније информације
605 РКТГ-73401 Зечевић Бошко Чеда 1908 Купиново Купиново детаљније информације
606 РКТГ-73408 Небригић Богољуб Младен 1896 Сибач Сибач детаљније информације
607 РКТГ-73409 Небригић Милан Миле Стеван 1886 Сибач Сибач детаљније информације
608 РКТГ-73412 Небригић Митар Јелесије 1900 Сибач Сибач детаљније информације
609 РКТГ-73413 Небригић Никола Стеван 1888 Сибач Сибач детаљније информације
610 РКТГ-73418 Недељковић Иван А -непознато Суботиште детаљније информације
611 РКТГ-73420 Недељковић Јован Јоца Новак 1883 Ашања Ашања детаљније информације
612 РКТГ-73444 Јанковић Сава Влајко 1893 Карловчић Карловчић детаљније информације
613 РКТГ-73450 Јанковић Васа Милан 1898 Купиново Купиново детаљније информације
614 РКТГ-73455 Јанковић Ђорђе Михајло 1866 Карловчић Карловчић детаљније информације
615 РКТГ-73476 Лазић Ђока Бранко 1911 Сусек Шимановци детаљније информације
616 РКТГ-73482 Лакатуш Ђура 1868 А -непознато Купиново детаљније информације
617 РКТГ-73520 Лежајић Тривун А -непознато Шимановци детаљније информације
618 РКТГ-73549 Јуришић Видосава Марко 1918 Прхово Прхово детаљније информације
619 РКТГ-73559 Јуришић Наталија Марко 1924 Прхово Прхово детаљније информације
620 РКТГ-73561 Јуришић Евица Раде 1886 Огар Прхово детаљније информације
621 РКТГ-73562 Јовановић Радован Милан 1884 Прхово Прхово детаљније информације
622 РКТГ-73653 Љубинковић Анка А -непознато Шимановци детаљније информације
623 РКТГ-73654 Љубинковић Лепосава Радован 1895 Шимановци Шимановци детаљније информације
624 РКТГ-73656 Љубинковић Митар А -непознато Шимановци детаљније информације
625 РКТГ-73657 Љубичић Митар 1912 Деч Деч детаљније информације
626 РКТГ-73662 Мађаревић Пера Васа 1898 Купиново Купиново детаљније информације
627 РКТГ-73668 Максимовић Ђока 1911 А -непознато Деч детаљније информације
628 РКТГ-73671 Максимовић Миленко А -непознато Попинци детаљније информације
629 РКТГ-73672 Максимовић Михајло Ђока 1869 Шимановци Шимановци детаљније информације
630 РКТГ-73673 Максимовић Петар Миша 1919 Купиново Купиново детаљније информације
631 РКТГ-73674 Максимовић Стеван Душан 1900 Деч Деч детаљније информације
632 РКТГ-73704 Малијат Криста 1903 А -непознато Сремски Михаљевци детаљније информације
633 РКТГ-73730 Мандић Слободан А -непознато Шимановци детаљније информације
634 РКТГ-73757 Марић Иван 1919 Купиново Купиново детаљније информације
635 РКТГ-73761 Марић Лепоја А -непознато Деч детаљније информације
636 РКТГ-73762 Марић Љуба 1922 Купиново Купиново детаљније информације
637 РКТГ-73764 Јевремовић Лазар Круна Суботиште Суботиште детаљније информације
638 РКТГ-73787 Зорић Станко Стеван 1926 Брестач Брестач детаљније информације
639 РКТГ-73788 Зорић Душан 1928 Ашањ Ашања детаљније информације
640 РКТГ-73789 Зорић Манојло Станко 1908 Орашко Поље Ашања детаљније информације
641 РКТГ-73790 Зорић Милорад Рдивоје 1886 Брестач Брестач детаљније информације
642 РКТГ-73791 Зорић Гавро Милорад 1913 Брестач Брестовац детаљније информације
643 РКТГ-73792 Зорић Велимир Стојан 1883 Брестач Брестач детаљније информације
644 РКТГ-73795 Зорић Ђорђе Стеван 1919 Брестач Брестач детаљније информације
645 РКТГ-73796 Зорић Велимир Петар 1905 Брестач Брестач детаљније информације
646 РКТГ-73798 Земунац Паја Иван 1899 Буковац Буковац детаљније информације
647 РКТГ-73858 Јовановић Душка Петар 1900 Шимановци Шимановци детаљније информације
648 РКТГ-73872 Маричић Вера А -непознато Сремски Михаљевци детаљније информације
649 РКТГ-73873 Маричић Паја А -непознато Сремски Михаљевци детаљније информације
650 РКТГ-73877 Марјановић Павле А -непознато Попинци детаљније информације
651 РКТГ-73878 Марјановић Стеван А -непознато Попинци детаљније информације
652 РКТГ-73885 Марковић Жика Ђока 1910 Ашањ Ашања детаљније информације
653 РКТГ-73892 Марковић Мирко А -непознато Попинци детаљније информације
654 РКТГ-73893 Марковић Митар А -непознато Доњи Товарник детаљније информације
655 РКТГ-73911 Матић Добрица 1936 А -непознато Сремски Михаљевци детаљније информације
656 РКТГ-73913 Матић Крста 1880 Сремски Михаљевци Сремски Михаљевци детаљније информације
657 РКТГ-73920 Матић Сава 1861 Сремски Михаљевци Сремски Михаљевци детаљније информације
658 РКТГ-73924 Матић Тома 1889 А -непознато Сремски Михаљевци детаљније информације
659 РКТГ-73925 Матић Цвеја 1912 А -непознато Сремски Михаљевци детаљније информације
660 РКТГ-73940 Месаровић Василије 1920 Попинци Попинци детаљније информације
661 РКТГ-73951 Мијић Митар Душан 1887 Попинци Попинци детаљније информације
662 РКТГ-73952 Мијић Радован А -непознато Попинци детаљније информације
663 РКТГ-74007 Играч Стеван Лазар 1923 Попинци Попинци детаљније информације
664 РКТГ-74012 Милевић Спаса А -непознато Купиново детаљније информације
665 РКТГ-74019 Миливојевић Влада 1901 Ашања Ашања детаљније информације
666 РКТГ-74024 Миливојевић Ранко Стеван 1928 Ашања Ашања детаљније информације
667 РКТГ-74025 Миливојевић Славко Миливој 1911 Ашањ Ашања детаљније информације
668 РКТГ-74029 Милинковић Вела А -непознато Карловчић детаљније информације
669 РКТГ-74034 Милинковић Ката Милош 1880 Шимановци Шимановци детаљније информације
670 РКТГ-74058 Миловановић Илија А -непознато Пећинци детаљније информације
671 РКТГ-74059 Миловановић Илија Милан 1887 Прхово Прхово детаљније информације
672 РКТГ-74060 Миловановић Младен Пера 1903 Ашања Ашања детаљније информације
673 РКТГ-74061 Миловановић Олга Младен 1924 Ашањ Ашања детаљније информације
674 РКТГ-74062 Миловановић Стева Влада 1901 Огар Огар детаљније информације
675 РКТГ-74067 Милојковић Драги А -непознато Карловчић детаљније информације
676 РКТГ-74095 Миљковић Ђорђе Лазар 1909 Прхово Прхово детаљније информације
677 РКТГ-74096 Миљковић Миленко Лазар 1914 Прхово Прхово детаљније информације
678 РКТГ-74097 Миљковић Стеван Веселин 1894 Прхово Прхово детаљније информације
679 РКТГ-74098 Миљуш Боривој Срета 1943 Ашањ Ашања детаљније информације
680 РКТГ-74100 Миљуш Војин Радован 1885 Ашањ Ашања детаљније информације
681 РКТГ-74101 Миљуш Ђока Војин 1924 Ашањ Ашања детаљније информације
682 РКТГ-74103 Миљуш Нада Војин 1918 Ашањ Ашања детаљније информације
683 РКТГ-74105 Миљуш Стана 1888 А -непознато Ашања детаљније информације
684 РКТГ-74220 Јовановић Ђорђе Александар 1917 Попинци Попинци детаљније информације
685 РКТГ-74222 Јовановић Жика 1902 Карловчић Карловчић детаљније информације
686 РКТГ-74269 Јовановић Ружа 1926 Купиново Купиново детаљније информације
687 РКТГ-74320 Јовановић Божа Марко 1888 Попинци Попинци детаљније информације
688 РКТГ-74321 Јовановић Станко Мате 1928 Попинци Попинци детаљније информације
689 РКТГ-74323 Јовановић Миленко Милан 1892 Попинци Попинци детаљније информације
690 РКТГ-74330 Јовановић Божана Младен 1883 Попинци Попинци детаљније информације
691 РКТГ-74341 Јовановић Сава Младен 1880 Попинци Попинци детаљније информације
692 РКТГ-74371 Јовановић Лаза Стеван 1898 Попинци Попинци детаљније информације
693 РКТГ-74409 Јовановић Никола Аца 1904 Обреж Обреж детаљније информације
694 РКТГ-74416 Јуришић Сима Љубомир 1888 Попинци Попинци детаљније информације
695 РКТГ-74569 Јуришић Чедомир Сима 1908 Попинци Попинци детаљније информације
696 РКТГ-74571 Јуришић Здравко Чеда 1928 Попинци Попинци детаљније информације
697 РКТГ-74586 Јовковић Здравко 1880 Купиново Купиново детаљније информације
698 РКТГ-74588 Јовковић Љубоја 1893 Карловчић Карловчић детаљније информације
699 РКТГ-74590 Јовковић Радослав 1897 Купиново Купиново детаљније информације
700 РКТГ-74598 Јовковић Василије Васа 1928 Карловчић Карловчић детаљније информације
701 РКТГ-74600 Јовковић Миливој Г. 1928 Купиново Купиново детаљније информације
702 РКТГ-74603 Јовковић Маринко Илија 1919 Купиново Купиново детаљније информације
703 РКТГ-74604 Јовковић Милица Илија 1924 Купиново Купиново детаљније информације
704 РКТГ-74607 Јовковић Лазар Маринко 1931 Купиново Купиново детаљније информације
705 РКТГ-74608 Јовковић Лазар Милан 1866 Карловчић Карловчић детаљније информације
706 РКТГ-74629 Јосимовић Тодор Милан 1900 Купиново Купиново детаљније информације
707 РКТГ-74652 Игњатовић Ђорђе Симеон 1922 Доњи Товарник Доњи Товарник детаљније информације
708 РКТГ-74656 Игњатовић Милован Милутин 1906 Доњи Товарник Доњи Товарник детаљније информације
709 РКТГ-74744 Костић Стеван Андрија 1923 Сибач Сибач детаљније информације
710 РКТГ-74745 Катић Цвеја Васа 1878 Сибач Сибач детаљније информације
711 РКТГ-74746 Ковачевић Милорад Милан 1903 Сибач Сибач детаљније информације
712 РКТГ-74766 Јовановић Марко Лука 1918 Купиново Купиново детаљније информације
713 РКТГ-74784 Јовановић Коста Милисав 1919 Обреж Обреж детаљније информације
714 РКТГ-74820 Јанков Здравко Душан 1922 Сибач Сибач детаљније информације
715 РКТГ-74825 Јанков Ћира Спаса 1873 Сибач Сибач детаљније информације
716 РКТГ-74838 Јовановић Душан Никола 1930 Купиново Купиново детаљније информације
717 РКТГ-75635 Јовановић Маца Бранко 1916 Пећинци Пећинци детаљније информације
718 РКТГ-75659 Јовановић Цвеја Велимир 1938 Пећинци Пећинци детаљније информације
719 РКТГ-75661 Јовановић Сава Велимир 1879 Пећинци Пећинци детаљније информације
720 РКТГ-75663 Јовановић Мирко Вукадин 1896 Пећинци Пећинци детаљније информације
721 РКТГ-75665 Јовановић Ђорђе Вукашин 1881 Пећинци Пећинци детаљније информације
722 РКТГ-75674 Јовановић Душан Дуја Глиша 1884 Стапар Пећинци детаљније информације
723 РКТГ-75723 Иванковић Петар Живојин 1922 Деч Деч детаљније информације
724 РКТГ-75867 Катанић Чедомир Недељко 1933 Шимановци Шимановци детаљније информације
725 РКТГ-75868 Ковачевић Ката Жика 1878 Шимановци Шимановци детаљније информације
726 РКТГ-75907 Јовановић Стеван Душан 1911 Пећинци Пећинци детаљније информације
727 РКТГ-75915 Јовановић Јанко Ева 1886 Пећинци Пећинци детаљније информације
728 РКТГ-75929 Илић Ђура Радован 1892 Шимановци Шимановци детаљније информације
729 РКТГ-75930 Иваниш Илија Марко 1893 Бања Лука Ашања детаљније информације
730 РКТГ-75939 Јанковић Васа Милан 1867 А - непознато Пећинци детаљније информације
731 РКТГ-75947 Јевремовић Милош Васа 1897 Суботиште Суботиште детаљније информације
732 РКТГ-75957 Јеремић Лука Срета 1892 Суботиште Суботиште детаљније информације
733 РКТГ-76009 Јовановић Пера 1921 Сремски Михаљевци Сремски Михаљевци детаљније информације
734 РКТГ-76010 Јовановић Станка Цвеја 1920 Шимановци Шимановци детаљније информације
735 РКТГ-76011 Јовановић Павле Алекса 1921 Сремски Михаљевци Сремски Михаљевци детаљније информације
736 РКТГ-76012 Јовановић Веселинка Димитрије 1912 Сремски Михаљевци Сремски Михаљевци детаљније информације
737 РКТГ-76013 Јовановић Живојин Ђока 1940 Шимановци Шимановци детаљније информације
738 РКТГ-76015 Јовановић Верица 1886 Сремска Митровица Прхово детаљније информације
739 РКТГ-76016 Јовановић Мила 1884 Прхово Прхово детаљније информације
740 РКТГ-76018 Јовановић Рада Живко 1918 Прхово Прхово детаљније информације
741 РКТГ-76068 Јовановић Раја Жарко 1924 Сремски Михаљевци Сремски Михаљевци детаљније информације
742 РКТГ-76078 Јовановић Душан Живан 1872 Шимановци Шимановци детаљније информације
743 РКТГ-76108 Јовановић Лале Јова 1923 Шимановци Шимановци детаљније информације
744 РКТГ-76120 Јовановић Лазар Коста 1918 Прхово Прхово детаљније информације
745 РКТГ-76142 Јовановић Цвејкан М. 1888 Прхово Прхово детаљније информације
746 РКТГ-76173 Јовановић Миленко Милош 1924 Прхово Прхово детаљније информације
747 РКТГ-76213 Јовановић Милан Јован 1926 Шимановци Шимановци детаљније информације
748 РКТГ-76216 Јовановић Никола Јован 1884 Сремски Михаљевци Сремски Михаљевци детаљније информације
749 РКТГ-76227 Јовановић Радован Лазар 1880 Шимановци Шимановци детаљније информације
750 РКТГ-76231 Јовановић Слободан Лука 1907 Суботиште Суботиште детаљније информације
751 РКТГ-76233 Јовановић Петар Љубомир 1883 Сремски Михаљевци Сремски Михаљевци детаљније информације
752 РКТГ-76259 Јовановић Радислав Мита 1921 Шимановци Шимановци детаљније информације
753 РКТГ-76260 Јовановић Душан Миша 1896 Шимановци Шимановци детаљније информације
754 РКТГ-76263 Јовановић Митар Младен 1909 Мала Ремета Мала Ремета детаљније информације
755 РКТГ-76296 Јовановић Милорад Павле 1923 Сремски Михаљевци Сремски Михаљевци детаљније информације
756 РКТГ-76301 Јовановић Сава Павле 1898 Сремски Михаљевци Сремски Михаљевци детаљније информације
757 РКТГ-76329 Јовановић Никола Светозар 1925 Шимановци Шимановци детаљније информације
758 РКТГ-76337 Јовановић Јела Стеван 1908 Шимановци Шимановци детаљније информације
759 РКТГ-76338 Јовановић Митар Тодор 1896 Шимановци Шимановци детаљније информације
760 РКТГ-76343 Јовановић Марко Цвеја 1908 Сремски Михаљевци Сремски Михаљевци детаљније информације
761 РКТГ-76364 Јокић Софија Сава 1933 Суботиште Суботиште детаљније информације
762 РКТГ-76405 Јуришић Ангелина 1915 Шимановци Шимановци детаљније информације
763 РКТГ-76413 Јуришић Олга Стева 1922 Шимановци Шимановци детаљније информације
764 РКТГ-77133 Јовић Влајко Дамњан 1898 Купиново Купиново детаљније информације
765 РКТГ-77144 Кремп Јосип 1942 Деч Деч детаљније информације
766 РКТГ-77283 Јеврић Ђока Миливој 1925 Огар Огар детаљније информације
767 РКТГ-77284 Јелић Дрена Цвеја 1930 Огар Огар детаљније информације
768 РКТГ-77285 Јелић Милан Цвеја 1919 Огар Огар детаљније информације
769 РКТГ-77286 Јовановић Живко 1920 Ашања Ашања детаљније информације
770 РКТГ-77287 Јовановић Милан 1921 Ашања Ашања детаљније информације
771 РКТГ-77288 Јовановић Петар 1927 Ашања Ашања детаљније информације
772 РКТГ-77289 Јовановић Петар 1910 Ашања Ашања детаљније информације
773 РКТГ-77290 Јовановић Светозар 1898 Ашања Ашања детаљније информације
774 РКТГ-77291 Јовановић Стана 1910 Ашања Ашања детаљније информације
775 РКТГ-77292 Јовановић Бранко Душан 1918 Огар Огар детаљније информације
776 РКТГ-77335 Јовановић Лазар Бранко 1921 Доњи Товарник Доњи Товарник детаљније информације
777 РКТГ-77345 Јовановић Милош Ненад 1925 Доњи Товарник Доњи Товарник детаљније информације
778 РКТГ-77734 Јовичић Цвета Живко 1928 Карловчић Карловчић детаљније информације
779 РКТГ-77735 Јовичић Сава Лазар 1893 Карловчић Карловчић детаљније информације
780 РКТГ-77773 Јуришић Милан Живан 1904 Обреж Обреж детаљније информације
781 РКТГ-77987 Јовичић Мирко Живан 1904 Обреж Обреж детаљније информације
782 РКТГ-77989 Јовичић Стеван Живан 1919 Обреж Обреж детаљније информације
783 РКТГ-78007 Јовичић Ика Т. 1903 Карловчић Карловчић детаљније информације
784 РКТГ-78009 Јовичић Станко Т. 1893 Карловчић Карловчић детаљније информације
785 РКТГ-78010 Јовковић Бошко 1902 Карловчић Карловчић детаљније информације
786 РКТГ-78188 Јовановић Даница 1909 Деч Деч детаљније информације
787 РКТГ-78189 Јовановић Илија 1888 Деч Деч детаљније информације
788 РКТГ-78190 Јовановић Васа Јован 1936 Деч Деч детаљније информације
789 РКТГ-78191 Јовановић Зорица Јован 1939 Деч Деч детаљније информације
790 РКТГ-78194 Јовановић Божана-Бојка Марко 1938 Деч Деч детаљније информације
791 РКТГ-78195 Јовановић Јован Марко 1936 Деч Деч детаљније информације
792 РКТГ-78197 Јовановић Јован Митар 1914 Деч Деч детаљније информације
793 РКТГ-78199 Јовановић Драга Раде 1894 Војка Деч детаљније информације
794 РКТГ-78249 Јанковић Војислав Срета 1923 Ашања Ашања детаљније информације
795 РКТГ-78250 Јовановић Јела 1873 Деч Деч детаљније информације
796 РКТГ-78251 Јовановић Лепа 1898 Ашања Ашања детаљније информације
797 РКТГ-78252 Јовановић Сава 1930 Деч Деч детаљније информације
798 РКТГ-78255 Јовановић Криста Душан 1899 Деч Деч детаљније информације
799 РКТГ-78257 Јовановић Лепа Лаза 1909 Деч Деч детаљније информације
800 РКТГ-78258 Јовановић Рада Марко 1940 Деч Деч детаљније информације
801 РКТГ-78259 Јовановић Ленка Мило 1867 Деч Деч детаљније информације
802 РКТГ-78260 Јовановић Драго Миша 1899 Ашања Ашања детаљније информације
803 РКТГ-78263 Јовановић Јован Раде 1903 Ашања Деч детаљније информације
804 РКТГ-78264 Јовановић Прока Тривун 1885 Деч Деч детаљније информације
805 РКТГ-78265 Јовичић Драгиња Лазар 1907 Деч Деч детаљније информације
806 РКТГ-78345 Јовановић Јова Ђока 1938 Пећинци Пећинци детаљније информације
807 РКТГ-78346 Јовановић Лепосава Милорад 1927 Пећинци Пећинци детаљније информације
808 РКТГ-78347 Јовичић Жарко Богдан 1911 Пећинци Пећинци детаљније информације
809 РКТГ-78348 Јовичић Јелица Владимир 1916 Пећинци Пећинци детаљније информације
810 РКТГ-78349 Јовичић Стеван Живан 1886 Пећинци Пећинци детаљније информације
811 РКТГ-78350 Јовичић Раја Младен 1896 Пећинци Пећинци детаљније информације
812 РКТГ-78351 Јовичић Стевка Пера 1884 Стапар Пећинци детаљније информације
813 РКТГ-78356 Јанић Рада Мирко 1908 Брестач Брестач детаљније информације
814 РКТГ-78357 Јанковић Момчило Живан 1925 Брестач Брестач детаљније информације
815 РКТГ-78358 Јанковић Никола Живан 1921 Брестач Брестач детаљније информације
816 РКТГ-78359 Јанковић Мица Миливој 1887 Брестач Брестач детаљније информације
817 РКТГ-78360 Јовановић Љуба Ђока 1894 Брестач Брестач детаљније информације
818 РКТГ-78361 Јовановић Владо Јован 1893 Брестач Брестач детаљније информације
819 РКТГ-78362 Јовановић Бранко Јован 1899 Брестач Брестач детаљније информације
820 РКТГ-78363 Јовановић Рада Роцко 1922 Брестач Брестач детаљније информације
821 РКТГ-78364 Јовановић Сава Роцко 1920 Брестач Брестач детаљније информације
822 РКТГ-78365 Јовановић Божидар Стеван 1921 Брестач Брестач детаљније информације
823 РКТГ-78366 Јовановић Никола Стеван 1924 Брестач Брестач детаљније информације
824 РКТГ-78491 Латас Душко 1919 Шашинци Сибач детаљније информације
825 РКТГ-78532 Лазић Ђорђе 1872 Шимановци Шимановци детаљније информације
826 РКТГ-78697 Ледер Петар М. 1912 Обреж Обреж детаљније информације
827 РКТГ-78752 Коров Срета Негован 1920 Доњи Товарник Доњи Товарник детаљније информације
828 РКТГ-78753 Којић Душко Спасоје 1921 Доњи Товарник Доњи Товарник детаљније информације
829 РКТГ-78762 Карабуа Лаза Ђорђе 1891 Босански Петровац Ашања детаљније информације
830 РКТГ-78806 Киждобрански Миланко Љубиша 1922 Огар Огар детаљније информације
831 РКТГ-78815 Клипа Велимир Лука 1895 Купиново Купиново детаљније информације
832 РКТГ-78821 Кмезић Илија Раде 1906 Попинци Попинци детаљније информације
833 РКТГ-78852 Кнежевић Слободан Влада 1913 Ашања Ашања детаљније информације
834 РКТГ-78870 Ковачевић Живота Милан 1897 Брестач Брестач детаљније информације
835 РКТГ-78900 Кокиновић Негован Раде 1903 Брестач Брестач детаљније информације
836 РКТГ-78923 Комненић Душан Јован 1879 Обреж Обреж детаљније информације
837 РКТГ-78924 Комненовић Живко Јован 1876 Обреж Обреж детаљније информације
838 РКТГ-78926 Контић Душан Сава 1927 Деч Деч детаљније информације
839 РКТГ-78930 Коњевић Миодраг Кузман 1924 Прхово Прхово детаљније информације
840 РКТГ-78931 Коњевић Кузман Радован 1903 Прхово Прхово детаљније информације
841 РКТГ-78973 Курјачки Иван Иван 1886 Купиново Купиново детаљније информације
842 РКТГ-78974 Крстоношић Жико Душан 1908 Купиново Купиново детаљније информације
843 РКТГ-78975 Крњулац Живка Сима 1922 Купиново Купиново детаљније информације
844 РКТГ-78976 Крњулац Димитрије Живан 1911 Купиново Купиново детаљније информације
845 РКТГ-78977 Кокановић Јово Пера 1912 Купиново Купиново детаљније информације
846 РКТГ-78979 Клинчаревић Настас Живко 1890 Карловчић Карловчић детаљније информације
847 РКТГ-78980 Кокановић Лазар Миливој 1920 Купиново Купиново детаљније информације
848 РКТГ-78981 Кршаритовић Србислав Крста 1920 Обреж Обреж детаљније информације
849 РКТГ-78983 Курјачки Никола Вељко 1913 Купиново Купиново детаљније информације
850 РКТГ-79023 Коцељевац Иван Душан 1920 Пећинци Пећинци детаљније информације
851 РКТГ-79024 Коцељевац Душан Кузман 1889 Пећинци Пећинци детаљније информације
852 РКТГ-79037 Кривошија Велимир Андреј 1923 Деч Деч детаљније информације
853 РКТГ-79042 Кричка Мирко Марко 1897 Прхово Прхово детаљније информације
854 РКТГ-79064 Лакатош Ђока Мартин 1868 Купиново Купиново детаљније информације
855 РКТГ-79065 Лочки Петар Василије 1884 Обреж Обреж детаљније информације
856 РКТГ-79066 Лочки Ленка Драгомир 1899 Обреж Обреж детаљније информације
857 РКТГ-79071 Лукић Јовица Сава 1924 Карловчић Карловчић детаљније информације
858 РКТГ-79144 Крњета Иванка Стеван 1920 Пећинци Пећинци детаљније информације
859 РКТГ-79150 Крњулац Ранко Лазар 1894 Брестач Брестач детаљније информације
860 РКТГ-79152 Крњулац Митар Милош 1909 Брестач Брестач детаљније информације
861 РКТГ-79154 Крњулац Дамјан Сава 1909 Брестач Брестач детаљније информације
862 РКТГ-79180 Крстић Иван Ђорђе 1894 Пећинци Пећинци детаљније информације
863 РКТГ-79197 Крстић Петар Павле 1914 Доњи Товарник Брестач детаљније информације
864 РКТГ-79199 Крстић Паја Радован 1930 Брестач Брестач детаљније информације
865 РКТГ-79202 Крстоношић Жарко Душан 1911 Купиново Купиново детаљније информације
866 РКТГ-79208 Крунић Миленко Јефта 1912 Прхово Прхово детаљније информације
867 РКТГ-79275 Љубинковић Милорад Лазар 1913 Шимановци Шимановци детаљније информације
868 РКТГ-79278 Крстић Обрад Миша 1912 Пећинци Пећинци детаљније информације
869 РКТГ-79280 Љубинковић Ана Марко 1885 Сремски Михаљевци Сремски Михаљевци детаљније информације
870 РКТГ-79348 Кефер Живко Јова 1906 Огар Огар детаљније информације
871 РКТГ-79417 Крунић Рајка Јефта 1923 Прхово Прхово детаљније информације
872 РКТГ-79456 Кршаритовић Србислав Крста 1920 Обреж Обреж детаљније информације
873 РКТГ-79458 Кузмановић Никола Сава 1911 Купиново Купиново детаљније информације
874 РКТГ-79469 Кујачки Зора Ненад 1877 Прхово Прхово детаљније информације
875 РКТГ-79479 Кунић Спасоје Раде 1856 Деч Деч детаљније информације
876 РКТГ-79490 Мацек Андриш Андриш 1910 А - непознато Пећинци детаљније информације
877 РКТГ-79496 Курјачки Вељко Ђока 1910 Купиново Купиново детаљније информације
878 РКТГ-79498 Марковић Душица Јован 1916 Пећинци Пећинци детаљније информације
879 РКТГ-79513 Михајловић Славко Михајло 1900 Пећинци Пећинци детаљније информације
880 РКТГ-79515 Михајловић Паја Славко 1922 Пећинци Пећинци детаљније информације
881 РКТГ-79516 Марковић Светозар Васа 1927 Пећинци Пећинци детаљније информације
882 РКТГ-79518 Марковић Богдан Ранко 1900 Пећинци Пећинци детаљније информације
883 РКТГ-79521 Марковић Живан Ђока 1910 Ашања Ашања детаљније информације
884 РКТГ-79524 Марковић Стојан Иван 1921 Ашања Ашања детаљније информације
885 РКТГ-79531 Миливојевић Сава Петар 1913 Ашања Ашања детаљније информације
886 РКТГ-79539 Миловановић Влада Светозар 1898 Ашања Ашања детаљније информације
887 РКТГ-79554 Мохајловић Јелисавета Александар 1912 Пећинци Пећинци детаљније информације
888 РКТГ-79555 Мохајловић Нада Драго 1925 Пенте Пећинци детаљније информације
889 РКТГ-79558 Момировић Душан Милорад 1940 Пећинци Пећинци детаљније информације
890 РКТГ-79559 Миливојевић Илија Марко 1901 Пећинци Пећинци детаљније информације
891 РКТГ-79560 Милинковић Ненад Новак 1904 Пећинци Пећинци детаљније информације
892 РКТГ-79562 Миљуш Стана Петар 1887 Јаково Ашања детаљније информације
893 РКТГ-79563 Мунћан Живан Јована 1890 Ашања Ашања детаљније информације
894 РКТГ-79577 Миљуш Ђорђе 1923 Ашања Ашања детаљније информације
895 РКТГ-79578 Мандић Илија Лика Брестач детаљније информације
896 РКТГ-79579 Миловановић Владо Светозар 1902 Ашања Ашања детаљније информације
897 РКТГ-79834 Мазињанин Милорад Данилo 1902 Деч Деч детаљније информације
898 РКТГ-79857 Максимовић Ђоко Божа 1911 Деч Деч детаљније информације
899 РКТГ-80162 Маринковић Стеван Живан 1921 Шимановци Шимановци детаљније информације
900 РКТГ-80167 Марић Јулијана Душан 1908 Шимановци Шимановци детаљније информације
901 РКТГ-80168 Марић Обрад Живан 1900 Суботиште Суботиште детаљније информације
902 РКТГ-80173 Марић Лепоја Јован 1916 Деч Деч детаљније информације
903 РКТГ-80174 Марић Живан Јоца 1881 Шимановци Шимановци детаљније информације
904 РКТГ-80179 Марјановић Милош Љуба 1881 Попинци Попинци детаљније информације
905 РКТГ-80187 Марковић Михајло Андрија 1883 Попинци Попинци детаљније информације
906 РКТГ-80318 Марковић Никола Радован 1911 Војка Деч детаљније информације
907 РКТГ-80399 Мартиновић Мара Миливој 1906 Суботиште Суботиште детаљније информације
908 РКТГ-80478 Масникоса Пера Шимановци Шимановци детаљније информације
909 РКТГ-80479 Масникоцић Божа Лаза 1884 Попинци Попинци детаљније информације
910 РКТГ-80831 Милинковић Лазар Павле 1892 Прхово Прхово детаљније информације
911 РКТГ-80832 Миловановић Марија 1886 Војка Прхово детаљније информације
912 РКТГ-80833 Миловановић Цвеја Милан 1899 Прхово Прхово детаљније информације
913 РКТГ-80834 Миловановић Живан Светозар 1894 Прхово Прхово детаљније информације
914 РКТГ-80835 Миловановић Бранко Стеван 1903 Прхово Прхово детаљније информације
915 РКТГ-80837 Миловановић Обрад Стеван 1897 Прхово Прхово детаљније информације
916 РКТГ-80838 Миловановић Петар Стеван 1907 Прхово Прхово детаљније информације
917 РКТГ-80839 Миловановић Добривој Цвеја 1923 Прхово Прхово детаљније информације
918 РКТГ-80840 Мисиркић Митар Душан 1911 Прхово Прхово детаљније информације
919 РКТГ-80841 Мисиркић Стеван Кузман 1890 Прхово Прхово детаљније информације
920 РКТГ-80842 Мисиркић Петар Петар 1910 Прхово Прхово детаљније информације
921 РКТГ-81669 Љубинковић Димитрије Милован 1873 Шимановци Шимановци детаљније информације
922 РКТГ-81670 Љубинковић Стеван Негован 1917 Шимановци Шимановци детаљније информације
923 РКТГ-81676 Месаровић Божа 1891 Попинци Попинци детаљније информације
924 РКТГ-81677 Месаровић Борислав 1927 Попинци Попинци детаљније информације
925 РКТГ-81678 Месаровић Бранко 1927 Попинци Попинци детаљније информације
926 РКТГ-81679 Месаровић Бранко Александар 1927 Попинци Попинци детаљније информације
927 РКТГ-81680 Месаровић Василије Богољуб 1920 Попинци Попинци детаљније информације
928 РКТГ-81682 Месаровић Божа Васа 1891 Попинци Попинци детаљније информације
929 РКТГ-81683 Месаровић Љубомир Васа 1898 Попинци Попинци детаљније информације
930 РКТГ-81684 Месаровић Чедомир Живан 1880 Попинци Попинци детаљније информације
931 РКТГ-81685 Месаровић Борислав Љубомир 1927 Попинци Попинци детаљније информације
932 РКТГ-81687 Месаровић Аца Миша 1906 Попинци Попинци детаљније информације
933 РКТГ-81688 Месаровић Љубомир Светозар 1899 Попинци Попинци детаљније информације
934 РКТГ-81689 Месаровић Божа Трифун 1893 Попинци Попинци детаљније информације
935 РКТГ-81741 Максимовић Ђока Стеван 1914 Попинци Попинци детаљније информације
936 РКТГ-81895 Миливојевић Слободан Мојсил 1921 Пећинци Суботиште детаљније информације
937 РКТГ-81897 Манот Јованка 1922 Сремски Михаљевци Сремски Михаљевци детаљније информације
938 РКТГ-81907 Маричић Драгомир Димитрије 1892 Сремски Михаљевци Сремски Михаљевци детаљније информације
939 РКТГ-82587 Матић Добрица Дамјан 1936 Сремски Михаљевци Сремски Михаљевци детаљније информације
940 РКТГ-82588 Матић Светозар Лазар 1913 Сремски Михаљевци Сремски Михаљевци детаљније информације
941 РКТГ-82589 Матић Тома Милош 1890 Сремски Михаљевци Сремски Михаљевци детаљније информације
942 РКТГ-82656 Милошевић Миленко Душан 1899 Шимановци Шимановци детаљније информације
943 РКТГ-82773 Милошевић Грозда Лаза 1911 Суботиште Суботиште детаљније информације
944 РКТГ-82829 Радомировић Јованка Раде 1897 Пећинци Пећинци детаљније информације
945 РКТГ-82834 Радосављевић Драга Шимановци Шимановци детаљније информације
946 РКТГ-82838 Радосављевић Живко А - непознато Шимановци детаљније информације
947 РКТГ-82839 Радосављевић Загорка 1906 Шимановци Шимановци детаљније информације
948 РКТГ-82849 Радосављевић Сава 1910 А - непознато Купиново детаљније информације
949 РКТГ-82852 Радосављевић Стеван Павле 1876 Шимановци Шимановци детаљније информације
950 РКТГ-82856 Радошевић Милан Миша 1888 Купиново Купиново детаљније информације
951 РКТГ-82863 Рајић Јефта Милован 1886 Прхово Прхово детаљније информације
952 РКТГ-82885 Ранисав Миливој Влада 1901 Сремски Михаљевци Сремски Михаљевци детаљније информације
953 РКТГ-82886 Ранисав Милош 1892 А - непознато Сремски Михаљевци детаљније информације
954 РКТГ-82887 Ранисављевић Боса А - непознато Шимановци детаљније информације
955 РКТГ-82888 Ранисављевић Влада А - непознато Шимановци детаљније информације
956 РКТГ-82890 Ранисављевић Иван А - непознато Шимановци детаљније информације
957 РКТГ-82891 Ранисављевић Љубица А - непознато Шимановци детаљније информације
958 РКТГ-82892 Ранисављевић Меланија А - непознато Шимановци детаљније информације
959 РКТГ-82893 Ранисављевић Светозар Стева 1898 Купиново Купиново детаљније информације
960 РКТГ-82894 Ранисављевић Цвета А - непознато Шимановци детаљније информације
961 РКТГ-82895 Ранисављевић Стеван Тодор 1899 Србобран Сремски Михаљевци детаљније информације
962 РКТГ-82896 Ранитовић Радомир Радован 1891 Србобран Суботиште детаљније информације
963 РКТГ-82899 Ранков Миливој А - непознато Сремски Михаљевци детаљније информације
964 РКТГ-82900 Ранков Милош А - непознато Сремски Михаљевци детаљније информације
965 РКТГ-82901 Ранков Рада А - непознато Сремски Михаљевци детаљније информације
966 РКТГ-82908 Ранковић Милан 1916 А - непознато Сремски Михаљевци детаљније информације
967 РКТГ-82909 Ранковић Милан А - непознато Попинци детаљније информације
968 РКТГ-82910 Ранковић Рада А - непознато Сремски Михаљевци детаљније информације
969 РКТГ-82921 Рашковић Живко Милован 1914 Доњи Товарник Доњи Товарник детаљније информације
970 РКТГ-82922 Рашковић Коста А - непознато Доњи Товарник детаљније информације
971 РКТГ-82979 Савић Радован 1900 А - непознато Деч детаљније информације
972 РКТГ-82982 Савић Срета А - непознато Деч детаљније информације
973 РКТГ-82987 Савковић Сава Никола 1914 А - непознато Попинци детаљније информације
974 РКТГ-83003 Свирац Митар А - непознато Доњи Товарник детаљније информације
975 РКТГ-83006 Секулић Жика 1891 А - непознато Сремски Михаљевци детаљније информације
976 РКТГ-83007 Секулић Јела 1887 А - непознато Сремски Михаљевци детаљније информације
977 РКТГ-83010 Секулић Срета А - непознато Сремски Михаљевци детаљније информације
978 РКТГ-83011 Селак Љубица Љуба 1898 Купиново Купиново детаљније информације
979 РКТГ-83014 Серицки Марко А - непознато Купиново детаљније информације
980 РКТГ-83016 Сивачки Лазар А - непознато Доњи Товарник детаљније информације
981 РКТГ-83026 Смиљанић Аксентије Драгојло 1865 А - непознато Шимановци детаљније информације
982 РКТГ-83153 Михић Јевросима Андрија 1897 Шимановци Шимановци детаљније информације
983 РКТГ-83154 Михић Радивој Васа 1888 Шимановци Шимановци детаљније информације
984 РКТГ-83358 Ненадов Драго Паун 1873 Сибач Сибач детаљније информације
985 РКТГ-83359 Ненадов Иван Петар 1892 Сибач Сибач детаљније информације
986 РКТГ-83360 Ненадов Стеван Милош 1910 Сибач Сибач детаљније информације
987 РКТГ-83361 Небригић Живан Божа 1910 Сибач Сибач детаљније информације
988 РКТГ-83362 Небригић Владимир Васа 1908 Сибач Сибач детаљније информације
989 РКТГ-83364 Николић Милан Ранко 1918 Сремски Михаљевци Сремски Михаљевци детаљније информације
990 РКТГ-83365 Нинковић Стеван Исаило 1905 Сибач Сибач детаљније информације
991 РКТГ-83366 Нинковић Стојан Максим 1921 Сибач Сибач детаљније информације
992 РКТГ-83367 Ненадовић Мирко Раде 1919 Сибач Сибач детаљније информације
993 РКТГ-83373 Небригић Лазар Никола 1922 Сибач Сибач детаљније информације
994 РКТГ-83374 Небригић Божа Митар 1919 Сибач Сибач детаљније информације
995 РКТГ-83387 Мађаревић Милан Тадија 1903 Купиново Купиново детаљније информације
996 РКТГ-83388 Мажић Милан Душан 1922 Обреж Обреж детаљније информације
997 РКТГ-83390 Мазињанин Живорад Ђока 1918 Купиново Купиново детаљније информације
998 РКТГ-83398 Малетић Светозар Жика 1913 Купиново Купиново детаљније информације
999 РКТГ-83426 Милосављевић Рада Милан Попинци Попинци детаљније информације
1000 РКТГ-83436 Мијић Радован Јован 1898 Попинци Попинци детаљније информације
1001 РКТГ-83440 Нојић Славко Милорад 1910 Пећинци Пећинци детаљније информације
1002 РКТГ-83441 Најић Ћира Младен 1885 Пећинци Пећинци детаљније информације
1003 РКТГ-83442 Најић Радован Младен 1903 Пећинци Пећинци детаљније информације
1004 РКТГ-83443 Николић Теодор Никола 1921 Пећинци Пећинци детаљније информације
1005 РКТГ-83444 Николић Миланко 1903 Шашинци Пећинци детаљније информације
1006 РКТГ-83445 Николић Сава Момчило 1921 Пећинци Пећинци детаљније информације
1007 РКТГ-83446 Најић Славко Милорад 1910 Пећинци Пећинци детаљније информације
1008 РКТГ-83447 Николић Стеван Илија 1919 Пећинци Пећинци детаљније информације
1009 РКТГ-83449 Николић Жарко Пера 1911 Пећинци Пећинци детаљније информације
1010 РКТГ-83450 Негушевић Павле Стеван 1888 Пећинци Пећинци детаљније информације
1011 РКТГ-83451 Николић Алекса Пера 1871 Пећинци Пећинци детаљније информације
1012 РКТГ-83452 Николић Теодор Живојин 1906 Ашања Ашања детаљније информације
1013 РКТГ-83453 Николић Марко М. Брестач Пећинци детаљније информације
1014 РКТГ-83455 Најић Ђока Душан 1895 Пећинци Пећинци детаљније информације
1015 РКТГ-83459 Николић Михајло Вука 1879 Брестач Брестач детаљније информације
1016 РКТГ-83460 Најић Сава Чеда 1904 Пећинци Пећинци детаљније информације
1017 РКТГ-83556 Максимовић Миленко Миливој 1921 Попинци Попинци детаљније информације
1018 РКТГ-83557 Максимовић Сава Гаврило 1916 Попинци Попинци детаљније информације
1019 РКТГ-83558 Максимовић Веселин Лазар 1926 Попинци Попинци детаљније информације
1020 РКТГ-83560 Марјановић Милош Светислав 1882 Попинци Попинци детаљније информације
1021 РКТГ-83561 Марјановић Павле Тихомир 1887 Попинци Попинци детаљније информације
1022 РКТГ-83578 Максимовић Божа Лаза 1884 Попинци Попинци детаљније информације
1023 РКТГ-83580 Марјановић Стеван Милорад 1893 Попинци Попинци детаљније информације
1024 РКТГ-83581 Марјановић Светислав Тодор 1914 Попинци Попинци детаљније информације
1025 РКТГ-83591 Николић Миливој Вељко 1882 Попинци Попинци детаљније информације
1026 РКТГ-83592 Нинковић Петар Сима 1910 Попинци Попинци детаљније информације
1027 РКТГ-83593 Нинковић Живан Димитрије 1919 Попинци Попинци детаљније информације
1028 РКТГ-83596 Николић Вељко Стева 1870 Купиново Купиново детаљније информације
1029 РКТГ-83597 Наумов Милан Васа 1905 Купиново Купиново детаљније информације
1030 РКТГ-83600 Небригић Боја Ненад 1890 Сибач Сибач детаљније информације
1031 РКТГ-83603 Небригић Никола Цвеја 1890 Сибач Сибач детаљније информације
1032 РКТГ-83613 Марић Славко Стеван 1901 Купиново Купиново детаљније информације
1033 РКТГ-83620 Маричић Иван Тодор 1919 Купиново Купиново детаљније информације
1034 РКТГ-83655 Марковић Вељко Павле 1912 Купиново Купиново детаљније информације
1035 РКТГ-83687 Мацек Андриш Андриш 1910 Борола Пећинци детаљније информације
1036 РКТГ-83897 Николић Вељко Стева 1870 Купиново Купиново детаљније информације
1037 РКТГ-83917 Наумов Милан Васа 1905 Купиново Купиново детаљније информације
1038 РКТГ-83947 Новаков Меланија Коритан 1871 Обреж Обреж детаљније информације
1039 РКТГ-84033 Милинковић Велимир Рајко 1874 Карловчић Карловчић детаљније информације
1040 РКТГ-84127 Месаровић Алекса - Аца Милош Попинци Попинци детаљније информације
1041 РКТГ-84150 Остојић Крста Божа 1925 Сремски Михаљевци Сремски Михаљевци детаљније информације
1042 РКТГ-84151 Остојић Сава Јован 1874 Сремски Михаљевци Сремски Михаљевци детаљније информације
1043 РКТГ-84152 Остојић Андрија Дамјан 1870 Сремски Карловци Сремски Михаљевци детаљније информације
1044 РКТГ-84175 Максимовић Милан Младен 1890 Попинци Попинци детаљније информације
1045 РКТГ-84228 Миличевић Спаса 1927 Купиново Купиново детаљније информације
1046 РКТГ-84256 Миловановић Илија Раја 1922 Купиново Купиново детаљније информације
1047 РКТГ-84257 Миловановић Жарко Цвеја 1911 Купиново Купиново детаљније информације
1048 РКТГ-84277 Миркановић Жика Крста 1921 Купиново Купиново детаљније информације
1049 РКТГ-84354 Николић Душан Пера 1878 Суботиште Суботиште детаљније информације
1050 РКТГ-84357 Николић Живота Младен 1903 Суботиште Суботиште детаљније информације
1051 РКТГ-84358 Николић Ката 1878 Суботиште Суботиште детаљније информације
1052 РКТГ-84361 Недељков Јоца Павле 1885 Суботиште Суботиште детаљније информације
1053 РКТГ-84362 Недељков Никола Јоца 1914 Суботиште Суботиште детаљније информације
1054 РКТГ-84448 Обрић Петар Века 1870 Нови Карловци Огар детаљније информације
1055 РКТГ-84513 Нешковић Ђорђе Живан 1907 Деч Деч детаљније информације
1056 РКТГ-84518 Поповић Коста Срета 1924 Прхово Прхово детаљније информације
1057 РКТГ-84521 Параносић Сока 1900 Мали Радинци Прхово детаљније информације
1058 РКТГ-84523 Поповић Славко Јован 1923 Прхово Прхово детаљније информације
1059 РКТГ-84525 Поповић Божидар Раја 1917 Прхово Прхово детаљније информације
1060 РКТГ-84526 Петковић Стеван Радивој 1925 Прхово Прхово детаљније информације
1061 РКТГ-84528 Нешковић Сава Ђорђе 1900 Деч Деч детаљније информације
1062 РКТГ-84531 Наранђић Симеон Симеон 1927 Деч Деч детаљније информације
1063 РКТГ-84537 Обровац Жарко Ранко 1910 Купиново Купиново детаљније информације
1064 РКТГ-84538 Остојић Јован Стеван 1899 Купиново Купиново детаљније информације
1065 РКТГ-84539 Обровац Стева Ранко 1919 Купиново Купиново детаљније информације
1066 РКТГ-84540 Одобашић Светозар Андрија 1925 Купиново Купиново детаљније информације
1067 РКТГ-84541 Одобашић Неранђа - Нера Јован 1922 Купиново Купиново детаљније информације
1068 РКТГ-84544 Одобашић Живка Милан 1896 Купиново Купиново детаљније информације
1069 РКТГ-84546 Остојић Саво Петар 1920 Карловчић Карловчић детаљније информације
1070 РКТГ-84631 Мркаљ Лазар Милан 1902 Обреж Обреж детаљније информације
1071 РКТГ-84632 Мркаљ Ђорђе Миле 1909 Обреж Обреж детаљније информације
1072 РКТГ-84633 Мркаљ Ђока Милан 1910 Обреж Обреж детаљније информације
1073 РКТГ-84642 Маричић Милорад Павле 1894 Сремски Михаљевци Сремски Михаљевци детаљније информације
1074 РКТГ-84643 Манот Зорица 1942 Сремски Михаљевци Сремски Михаљевци детаљније информације
1075 РКТГ-84654 Митка Иван 1896 Карловчић Карловчић детаљније информације
1076 РКТГ-84673 Михајловић Драган Васа 1876 Карловчић Карловчић детаљније информације
1077 РКТГ-84718 Митровић Шумаја 1940 Вашица Вашица детаљније информације
1078 РКТГ-84720 Митровић Ружа 1932 Вашица Вашица детаљније информације
1079 РКТГ-84721 Митровић Мита Вашица Вашица детаљније информације
1080 РКТГ-84722 Митровић Љуба 1900 Вашица Вашица детаљније информације
1081 РКТГ-84723 Митровић Ката 1900 Вашица Вашица детаљније информације
1082 РКТГ-84724 Митровић Гаја Јелесије 1905 Вашица Вашица детаљније информације
1083 РКТГ-84732 Одобашић Милан Светислав 1918 Купиново Купиново детаљније информације
1084 РКТГ-84742 Максимовић Јеврем Маркo 1920 Привина Глава Привина Глава детаљније информације
1085 РКТГ-84927 Поповић Милан-Мића Јован 1921 Србобран Доњи Товарник детаљније информације
1086 РКТГ-84928 Петровић Иван Иван 1917 Сремска Митровица Доњи Товарник детаљније информације
1087 РКТГ-84958 Петковић Драгомир Радивој 1922 Прхово Прхово детаљније информације
1088 РКТГ-84964 Нешковић Марија Ђорђе 1877 Прхово Прхово детаљније информације
1089 РКТГ-85143 Попов Никола Сава 1886 Сибач Сибич детаљније информације
1090 РКТГ-85144 Петковић Марко 1883 Сремски Михаљевци Сремски Михаљевци детаљније информације
1091 РКТГ-85146 Петковић Павле Крста 1900 Сремски Михаљевци Сремски Михаљевци детаљније информације
1092 РКТГ-85472 Рашковић Јелена Аца 1924 Пећинци Пећинци детаљније информације
1093 РКТГ-85634 Павковић Никола Момчило 1898 Пенте Пећинци детаљније информације
1094 РКТГ-86618 Нинкић Драгољуб Станимир 1901 Прхово Прхово детаљније информације
1095 РКТГ-86699 Павковић Живан Јеладин 1923 Пећинци Пећинци детаљније информације
1096 РКТГ-86702 Петковић Зоран Богољуб 1942 Пећинци Пећинци детаљније информације
1097 РКТГ-86703 Петковић Влада Никола 1923 Пећинци Пећинци детаљније информације
1098 РКТГ-86704 Петковић Верко Алекса 1923 Пећинци Пећинци детаљније информације
1099 РКТГ-86705 Петковић Младен Стеван 1897 Пећинци Пећинци детаљније информације
1100 РКТГ-86706 Петковић Георгије Коста 1907 Пећинци Пећинци детаљније информације
1101 РКТГ-86707 Петковић Ђура Светозар 1905 Пећинци Пећинци детаљније информације
1102 РКТГ-86708 Петковић Драгомир Урош 1898 Пећинци Пећинци детаљније информације
1103 РКТГ-86709 Петковић Цвеја Манојло 1882 Пећинци Пећинци детаљније информације
1104 РКТГ-86710 Павковић Рада Никола 1921 Пећинци Пећинци детаљније информације
1105 РКТГ-86711 Павковић Алекса Игњат 1918 Пећинци Пећинци детаљније информације
1106 РКТГ-86712 Плахћински Зуза Андриш 1893 Ашања Ашања детаљније информације
1107 РКТГ-86713 Плочарац Ангелина Гина Жика 1895 Ашања Ашања детаљније информације
1108 РКТГ-86714 Плочарац Павле Јован 1898 Ашања Ашања детаљније информације
1109 РКТГ-86715 Поповић Славко Јован 1925 Пећинци Пећинци детаљније информације
1110 РКТГ-86716 Петковић Драго Јован 1901 Пећинци Пећинци детаљније информације
1111 РКТГ-86785 Поповић Стеван Миливој 1921 Пећинци Пећинци детаљније информације
1112 РКТГ-86786 Плавшић Никола Теодор 1921 Пећинци Пећинци детаљније информације
1113 РКТГ-86787 Плавшић Милан Алекса 1913 Пећинци Пећинци детаљније информације
1114 РКТГ-86788 Петровић Бранко Стеван 1903 Пећинци Пећинци детаљније информације
1115 РКТГ-86789 Петровић Радован Сима 1917 Пећинци Пећинци детаљније информације
1116 РКТГ-86790 Петровић Цветко Душан 1918 Пећинци Пећинци детаљније информације
1117 РКТГ-86791 Поповић Трифун Живан 1902 Пећинци Пећинци детаљније информације
1118 РКТГ-86792 Плавшић Стева Милан 1875 Огар Огар детаљније информације
1119 РКТГ-86793 Пешут Душан Петар 1920 А -непознато Огар детаљније информације
1120 РКТГ-86794 Петровић Добривој Милан 1922 Огар Огар детаљније информације
1121 РКТГ-86795 Павковић Душан Васа 1898 Пећинци Пећинци детаљније информације
1122 РКТГ-86800 Петровић Сава Станимир 1897 Ашања Ашања детаљније информације
1123 РКТГ-86801 Пинтовић Пелка Миша 1909 Ашања Ашања детаљније информације
1124 РКТГ-86802 Петровић Иван Петар 1910 Ашања Ашања детаљније информације
1125 РКТГ-88175 Николић Сава Маринко 1889 Суботиште Суботиште детаљније информације
1126 РКТГ-88282 Павковић Никола Павле 1920 Јарак Купиново детаљније информације
1127 РКТГ-88394 Пашански Урош Ђура 1893 Купиново Купиново детаљније информације
1128 РКТГ-88395 Пашански Жика Ранко 1902 Купиново Купиново детаљније информације
1129 РКТГ-88405 Пеичић Жарко Павле 1897 Купиново Купиново детаљније информације
1130 РКТГ-88506 Петровић Бранко Аћим 1898 Попинци Попинци детаљније информације
1131 РКТГ-88814 Радивојевић Слободан Сава 1923 Шимановци Шимановци детаљније информације
1132 РКТГ-88815 Радивојевић Петар Никола 1894 Шимановци Шимановци детаљније информације
1133 РКТГ-88818 Раисављевић Славко Шимановци Шимановци детаљније информације
1134 РКТГ-88834 Раисављевић Цвета Жика 1933 Пећинци Шимановци детаљније информације
1135 РКТГ-88835 Раисављевић Меланија 1908 Шимановци Шимановци детаљније информације
1136 РКТГ-88836 Раисављевић Иса Шимановци Шимановци детаљније информације
1137 РКТГ-88837 Раисављевић Жика Ива 1933 Шимановци Шимановци детаљније информације
1138 РКТГ-88850 Ровић Радован Љубомир 1924 Попинци Попинци детаљније информације
1139 РКТГ-88903 Плавић Иван Никола 1919 Карловчић Карловчић детаљније информације
1140 РКТГ-88904 Плавић Милорад Светозар 1894 Карловчић Карловчић детаљније информације
1141 РКТГ-88905 Плавић Никола Љубомир 1888 Карловчић Карловчић детаљније информације
1142 РКТГ-88906 Петровић Паја Живко 1912 Попинци Карловчић детаљније информације
1143 РКТГ-88907 Плавић Обрад Никола 1903 Карловчић Карловчић детаљније информације
1144 РКТГ-88931 Плавић Ангелина Ђока 1896 Карловчић Карловчић детаљније информације
1145 РКТГ-88946 Пантић Наталија Васа 1893 Купиново Купиново детаљније информације
1146 РКТГ-88948 Петровић Марија Петар 1907 Купиново Купиново детаљније информације
1147 РКТГ-88949 Петровић Јелена Велимир 1865 Купиново Купиново детаљније информације
1148 РКТГ-88950 Потребић Милан 1893 Купиново Купиново детаљније информације
1149 РКТГ-88951 Петошевић Жика 1910 Карловчић Карловчић детаљније информације
1150 РКТГ-89099 Рајчевић Ђока 1885 Прхово Прхово детаљније информације
1151 РКТГ-89100 Рајчевић Лепосава Иван 1873 Прхово Прхово детаљније информације
1152 РКТГ-89105 Радојев Стана 1878 Ириг Добринци детаљније информације
1153 РКТГ-89107 Радојев Радојка Богдан 1920 Добринци Добринци детаљније информације
1154 РКТГ-89147 Поповић Маринко 1896 Деч Деч детаљније информације
1155 РКТГ-89240 Петровић Павле Живко 1912 Попинци Попинци детаљније информације
1156 РКТГ-89263 Петровић Велинка Лаза 1933 Попинци Попинци детаљније информације
1157 РКТГ-89354 Петровић Љуба Деч Деч детаљније информације
1158 РКТГ-89355 Петковић Милорад Жарко 1921 Деч Деч детаљније информације
1159 РКТГ-89356 Петковић Сава Живан 1922 Деч Деч детаљније информације
1160 РКТГ-89357 Петровић Богдан Милош 1900 Деч Деч детаљније информације
1161 РКТГ-89358 Петровић Лазар Перa Деч Деч детаљније информације
1162 РКТГ-89359 Петковић Јован Деч Деч детаљније информације
1163 РКТГ-89360 Петровић Миленко Деч Деч детаљније информације
1164 РКТГ-89361 Петровић Милорад 1919 Деч Деч детаљније информације
1165 РКТГ-89362 Петровић Ната Деч Деч детаљније информације
1166 РКТГ-89363 Петровић Саво 1925 Деч Деч детаљније информације
1167 РКТГ-89364 Петровић Даница Младен 1886 Деч Деч детаљније информације
1168 РКТГ-89387 Радивојевић Илија Иван 1878 Обреж Обреж детаљније информације
1169 РКТГ-89388 Радосављевић Наталија Душан 1872 Карловчић Карловчић детаљније информације
1170 РКТГ-89389 Радосављевић Велимир Димитрије 1910 Карловчић Карловчић детаљније информације
1171 РКТГ-89390 Радић Александар Јова 1922 Карловчић Карловчић детаљније информације
1172 РКТГ-89392 Радаковић Милан Карловчић Карловчић детаљније информације
1173 РКТГ-89393 Радосављевић Трифун Димитрије 1908 Карловчић Карловчић детаљније информације
1174 РКТГ-89394 Раданов Светозар Јова 1889 Купиново Купиново детаљније информације
1175 РКТГ-89395 Раданов Стеван Светозар 1928 Купиново Купиново детаљније информације
1176 РКТГ-89396 Ранисав Сава Милан 1904 Сремски Михаљевци Сремски Михаљевци детаљније информације
1177 РКТГ-89397 Ранисављевић Милован Радован 1889 Сремски Михаљевци Сремски Михаљевци детаљније информације
1178 РКТГ-89399 Ранисав Милан Радован 1893 Сремски Михаљевци Сремски Михаљевци детаљније информације
1179 РКТГ-89405 Павичић Богдан Стеван 1913 Деч Деч детаљније информације
1180 РКТГ-89413 Ранковић Радован Марко 1906 Сремски Михаљевци Сремски Михаљевци детаљније информације
1181 РКТГ-89420 Петровић Славица Раја 1927 Купиново Купиново детаљније информације
1182 РКТГ-89421 Радовановић Милован Митар 1896 Сибач Сибач детаљније информације
1183 РКТГ-89424 Радовановић Рада Цвеја 1924 Сибач Сибач детаљније информације
1184 РКТГ-89425 Петровић Спаса Срета 1910 Купиново Купиново детаљније информације
1185 РКТГ-89496 Радовановић Паја Стеван 1906 Сибач Сибач детаљније информације
1186 РКТГ-89671 Радојчић Павле Недељко 1905 Обреж Обреж детаљније информације
1187 РКТГ-89673 Радошевић Милка Живко 1909 Обреж Обреж детаљније информације
1188 РКТГ-89674 Рус Живан 1873 Обреж Обреж детаљније информације
1189 РКТГ-89717 Ратков Рада 1918 Ашања Ашања детаљније информације
1190 РКТГ-89722 Радосављевић Драга 1874 Пећинци Пећинци детаљније информације
1191 РКТГ-89725 Романовић Живко Душан 1907 Брестач Брестач детаљније информације
1192 РКТГ-89742 Радосављевић Петар Никола 1887 Брестач Брестач детаљније информације
1193 РКТГ-89767 Поповић Илија Милан 1904 Карловчић Карловчић детаљније информације
1194 РКТГ-90625 Радосављевић Вељко Јован 1923 Шимановци Шимановци детаљније информације
1195 РКТГ-90638 Радосављевић Загорка Сава 1912 Шимановци Шимановци детаљније информације
1196 РКТГ-90640 Раисављевић Љуба 1880 Шимановци Шимановци детаљније информације
1197 РКТГ-90641 Раисављевић Боса Жика 1935 Шимановци Шимановци детаљније информације
1198 РКТГ-90642 Раисављевић Иван Жика 1941 Шимановци Шимановци детаљније информације
1199 РКТГ-90643 Раисављевић Радослав Жика 1936 Шимановци Шимановци детаљније информације
1200 РКТГ-90702 Ристивојевић Славко Марко 1903 Суботиште Суботиште детаљније информације
1201 РКТГ-90727 Станишић Димитрије Павле 1908 Ашања Ашања детаљније информације
1202 РКТГ-90728 Стојановић Јован Жика 1914 Ашања Ашања детаљније информације
1203 РКТГ-90729 Радовац Мика Петар 1900 Деч Деч детаљније информације
1204 РКТГ-90730 Стојановић Олга Милан 1913 Ашања Ашања детаљније информације
1205 РКТГ-90731 Стојаковић Чедомир Ђорђе 1887 Брестач Брестач детаљније информације
1206 РКТГ-90732 Стојаковић Ката Душан 1884 Буђановци Брестач детаљније информације
1207 РКТГ-90733 Радовац Милорад Петар 1912 Деч Деч детаљније информације
1208 РКТГ-90734 Стојаковић Стеван Душан 1921 Брестач Брестач детаљније информације
1209 РКТГ-90735 Стојаковић Влајко Тихомир 1903 Брестач Брестач детаљније информације
1210 РКТГ-90736 Сретковић Момчило Нићифор 1897 Брестач Брестач детаљније информације
1211 РКТГ-90737 Сретковић Димитрије Никола 1925 Брестач Брестач детаљније информације
1212 РКТГ-90738 Сретковић Велинка Момчило 1925 Брестач Брестач детаљније информације
1213 РКТГ-90739 Радовац Петар Рака 1866 Деч Деч детаљније информације
1214 РКТГ-90740 Сретковић Панта Десивој 1896 Брестач Брестач детаљније информације
1215 РКТГ-90741 Срећков Петар Ђорђа 1889 Брестач Брестач детаљније информације
1216 РКТГ-91544 Суботички Јован 1898 Пећинци Пећинци детаљније информације
1217 РКТГ-91552 Секулић Срета Максим 1927 Пећинци Пећинци детаљније информације
1218 РКТГ-91566 Секулић Максим Марко 1889 Пећинци Пећинци детаљније информације
1219 РКТГ-91577 Симић Милован Велимир 1897 Пећинци Пећинци детаљније информације
1220 РКТГ-91587 Симић Влада Будимир 1922 Пећинци Пећинци детаљније информације
1221 РКТГ-91595 Симић Живан Ђорђе 1903 Пећинци Пећинци детаљније информације
1222 РКТГ-91605 Станисављевић Жарко Стеван 1904 Пећинци Пећинци детаљније информације
1223 РКТГ-91612 Стојановић Сава Милан 1894 Пећинци Пећинци детаљније информације
1224 РКТГ-91616 Симић Живан Раде 1919 Пећинци Пећинци детаљније информације
1225 РКТГ-91621 Станисављевић Јоца Тоша 1920 Пећинци Пећинци детаљније информације
1226 РКТГ-91630 Савић Зора 1907 Рума Пећинци детаљније информације
1227 РКТГ-91642 Савић Влада Балеш Љубомир 1907 Пећинци Пећинци детаљније информације
1228 РКТГ-91650 Савић Сава Славко 1912 Пенте Пећинци детаљније информације
1229 РКТГ-91661 Савић Митар Душан 1921 Пећинци Пећинци детаљније информације
1230 РКТГ-91671 Савић Милан Ђорђе 1909 Пећинци Пећинци детаљније информације
1231 РКТГ-91680 Савић Душан Ђорђе 1884 Пећинци Пећинци детаљније информације
1232 РКТГ-91682 Савић Борислав Ђорђе 1921 Пећинци Пећинци детаљније информације
1233 РКТГ-91822 Стојадиновић Селенић Живка Тома 1897 Јарак Сибач детаљније информације
1234 РКТГ-92201 Станковић Лазар Чеда 1912 Сремски Михаљевци Сремски Михаљевци детаљније информације
1235 РКТГ-92202 Секулић Јелена Лазар 1888 Сремски Михаљевци Сремски Михаљевци детаљније информације
1236 РКТГ-92203 Секулић Максим Марко 1889 Сремски Михаљевци Сремски Михаљевци детаљније информације
1237 РКТГ-92204 Сигнајић Наја Лазар 1927 Сремски Михаљевци Сремски Михаљевци детаљније информације
1238 РКТГ-92205 Станковић Благоје Јосим 1907 Сремски Михаљевци Сремски Михаљевци детаљније информације
1239 РКТГ-92206 Станковић Милован Кузман 1873 Сремски Михаљевци Сремски Михаљевци детаљније информације
1240 РКТГ-92207 Станковић Димитрије Кузман 1861 Сремски Михаљевци Сремски Михаљевци детаљније информације
1241 РКТГ-92208 Секулић Петар Марко 1903 Сремски Михаљевци Сремски Михаљевци детаљније информације
1242 РКТГ-92210 Секулић Живан Живан 1891 Сремски Михаљевци Сремски Михаљевци детаљније информације
1243 РКТГ-92211 Савић Драгољуб Трива 1926 Сремски Михаљевци Сремски Михаљевци детаљније информације
1244 РКТГ-92212 Станковић Павле Јосим 1908 Сремски Михаљевци Сремски Михаљевци детаљније информације
1245 РКТГ-92550 Савић Георгије Живан 1898 Шимановци Шимановци детаљније информације
1246 РКТГ-92562 Савић Драга Трива 1925 Михаљевци Обреж детаљније информације
1247 РКТГ-92600 Фридрих Еберт 1894 Прхово Прхово детаљније информације
1248 РКТГ-92608 Фабијан Миша Палко 1918 Ашања Ашања детаљније информације
1249 РКТГ-92615 Савковић Никола Живан 1910 Попинци Попинци детаљније информације
1250 РКТГ-92616 Савковић Никола Лаза 1917 Попинци Попинци детаљније информације
1251 РКТГ-92618 Савковић Павле Ненад 1901 Попинци Попинци детаљније информације
1252 РКТГ-92619 Савковић Стеван Ненад 1904 Попинци Попинци детаљније информације
1253 РКТГ-92626 Сајчић Борислав Влада 1912 Купиново Купиново детаљније информације
1254 РКТГ-92657 Секицки Марко Милан 1894 Купиново Купиново детаљније информације
1255 РКТГ-92658 Секулац Бранко Душан 1897 Купиново Купиново детаљније информације
1256 РКТГ-92662 Селак Љубомир Младен 1892 Купиново Купиново детаљније информације
1257 РКТГ-92711 Сика Никола Влада 1912 Купиново Купиново детаљније информације
1258 РКТГ-93176 Спасојевић Лепа Тодор 1896 Карловчић Карловчић детаљније информације
1259 РКТГ-93209 Стајчић Бошко Душан 1921 Купиново Купиново детаљније информације
1260 РКТГ-93210 Стајчић Бошко Иван 1929 Купиново Купиново детаљније информације
1261 РКТГ-93212 Стајчић Војин - Војо Иван 1931 Купиново Купиново детаљније информације
1262 РКТГ-93213 Стајчић Бошко Раја 1921 Купиново Купиново детаљније информације
1263 РКТГ-93215 Стајчић Иван Стеван 1903 Купиново Купиново детаљније информације
1264 РКТГ-93929 Фогел Ида 1887 А -непознато Ашања детаљније информације
1265 РКТГ-94868 Филиповић Јова Живан 1898 Обреж Обреж детаљније информације
1266 РКТГ-95131 Стојадиновић Селенић Живка Тома 1897 Сибач Сибач детаљније информације
1267 РКТГ-95133 Стојадиновић Драгица Славко 1915 Купиново Купиново детаљније информације
1268 РКТГ-95136 Стојаковић Рада Јован 1910 Купиново Купиново детаљније информације
1269 РКТГ-95163 Стојчић Борислав Влада 1915 Купиново Купиново детаљније информације
1270 РКТГ-95543 Стојаковић Милена Миша 1903 Брестач Брестач детаљније информације
1271 РКТГ-95547 Савић Милорад Жаркo 1900 Деч Деч детаљније информације
1272 РКТГ-95550 Стефановић Жарко Милован 1890 Деч Деч детаљније информације
1273 РКТГ-95552 Стефановић Славна Прокa 1892 Деч Деч детаљније информације
1274 РКТГ-95554 Стојадиновић Петар Мијa 1890 Деч Деч детаљније информације
1275 РКТГ-95556 Стојковић Павле 1875 Деч Деч детаљније информације
1276 РКТГ-95558 Стојковић Станко Стеван 1911 Брестач Брестач детаљније информације
1277 РКТГ-95559 Тобјаш Антун Антун 1924 Обреж Обреж детаљније информације
1278 РКТГ-95562 Суботички Душан Живан 1890 Деч Деч детаљније информације
1279 РКТГ-95580 Тодоровић Петар Димитрије 1912 Шимановци Шимановци детаљније информације
1280 РКТГ-95710 Томић Стеван Ђока 1918 Сибач Сибач детаљније информације
1281 РКТГ-95740 Трифуновић Боривој Душан 1910 Крагујевац Сремски Михаљевци детаљније информације
1282 РКТГ-95945 Трифковић Радован Лазар 1904 Пећинци Пећинци детаљније информације
1283 РКТГ-95975 Трудић Владимир Влада 1922 Пећинци Пећинци детаљније информације
1284 РКТГ-95976 Трудић Никола Чедомир 1915 Пећинци Пећинци детаљније информације
1285 РКТГ-96190 Ћирковић Живан Антоније 1892 Шимановци Шимановци детаљније информације
1286 РКТГ-96201 Ћирковић Душан Лука 1874 Шимановци Шимановци детаљније информације
1287 РКТГ-96210 Ћирковић Антоније Љуба 1872 Шимановци Шимановци детаљније информације
1288 РКТГ-96219 Ћирковић Софроније Мита 1872 Шимановци Шимановци детаљније информације
1289 РКТГ-96233 Ћосић Ђорђе Тодор 1910 Крагујевац Сремски Михаљевци детаљније информације
1290 РКТГ-96419 Чортан Светозар Ранко 1892 Карловчић Карловчић детаљније информације
1291 РКТГ-96432 Чумпајло Анђа Ђорђе 1921 Купиново Купиново детаљније информације
1292 РКТГ-96433 Чумпајло Ђорђе Ђока Михајло 1887 Купиново Купиново детаљније информације
1293 РКТГ-96487 Чавић Ђорђе Ђока 1907 Обреж Обреж детаљније информације
1294 РКТГ-96488 Штајнер Јозефина Карло 1891 А -непознато Обреж детаљније информације
1295 РКТГ-96489 Шербан Сава 1909 Обреж Огар детаљније информације
1296 РКТГ-96497 Чубрило Миленко Марко 1923 Попинци Попинци детаљније информације
1297 РКТГ-96501 Чојчић Бранислав Милован 1930 Прхово Прхово детаљније информације
1298 РКТГ-96502 Чојчић Жарко Нићифор 1881 Прхово Прхово детаљније информације
1299 РКТГ-96537 Чавић Добривој Љуба 1921 Шимановци Шимановци детаљније информације
1300 РКТГ-96538 Чавић Андрија Стеван 1888 Шимановци Шимановци детаљније информације
1301 РКТГ-96540 Чубрилов Цвеја 1880 Шимановци Шимановци детаљније информације
1302 РКТГ-96611 Чортан Душан Светозар 1917 Суботиште Суботиште детаљније информације
1303 РКТГ-96618 Цвејић Никола 1868 Сремски Михаљевци Сремски Михаљевци детаљније информације
1304 РКТГ-96619 Чубрилов Цвета 1864 Сремски Михаљевци Сремски Михаљевци детаљније информације
1305 РКТГ-96620 Чубрилов Антоније Станимир 1903 Сремски Михаљевци Сремски Михаљевци детаљније информације
1306 РКТГ-96621 Чубрилов Глигорије Стеван 1897 Сремски Михаљевци Сремски Михаљевци детаљније информације
1307 РКТГ-96626 Стојковић Милорад Аксентије 1901 Шимановци Шимановци детаљније информације
1308 РКТГ-96641 Стојковић Славко Павле 1908 Шимановци Шимановци детаљније информације
1309 РКТГ-96647 Тоурљановић Обрад Лазар 1893 Купиново Купиново детаљније информације
1310 РКТГ-96649 Тураковић Ђорђе Стеван 1894 Купиново Купиново детаљније информације
1311 РКТГ-96652 Ћалић Цвеја Дамјан 1900 Купиново Купиново детаљније информације
1312 РКТГ-96654 Ћалић Перо Цвеја 1931 Купиново Купиново детаљније информације
1313 РКТГ-96656 Ћирак Жика 1921 Деч Деч детаљније информације
1314 РКТГ-96657 Ћирак Славко Драго 1889 Деч Деч детаљније информације
1315 РКТГ-96680 Ћирић Љубомир 1867 Купиново Купиново детаљније информације
1316 РКТГ-96685 Ћирић Саво Павле 1907 Купиново Купиново детаљније информације
1317 РКТГ-96687 Ћирић Славко Павле 1895 Купиново Купиново детаљније информације
1318 РКТГ-96730 Ћирковић Жарко 1897 Шимановци Ашања детаљније информације
1319 РКТГ-96779 Чикић Михајло Лаза 1929 Сибач Сибач детаљније информације
1320 РКТГ-96780 Чикић Милован Јелесија 1913 Сибач Сибич детаљније информације
1321 РКТГ-96781 Чикић Душан Живан 1880 Сибач Сибич детаљније информације
1322 РКТГ-96782 Чикић Лазар Панта 1882 Сибач Сибач детаљније информације
1323 РКТГ-96783 Чикић Милорад Душан 1923 Сибач Сибач детаљније информације
1324 РКТГ-96890 Савић Влада - Балеш Љубомир 1907 Пећинци Пећинци детаљније информације
1325 РКТГ-96891 Спитзер Цецилија Адолф 1890 Пећинци Пећинци детаљније информације
1326 РКТГ-96966 Тркуља Славко Петар 1896 Бијељина Карловчић детаљније информације
1327 РКТГ-97014 Самлајић Ерих Емануел 1916 Карловчић Карловчић детаљније информације
1328 РКТГ-97017 Цвејовић Лазар Пера 1887 Доњи Товарник Доњи Товарник детаљније информације
1329 РКТГ-97068 Цветковић Стеван Ранислав 1919 Брестач Брестач детаљније информације
1330 РКТГ-97086 Ћирић Вељко Лазар 1910 Крњешевци Прхово детаљније информације
1331 РКТГ-97119 Шљукић Живан Тодор 1919 Деч Деч детаљније информације
1332 РКТГ-97120 Шкрбић Милован Јован 1893 Деч Деч детаљније информације
1333 РКТГ-97130 Црњански Душан 1904 Деч Деч детаљније информације
1334 РКТГ-100253 Шојић Рајко Адам 1897 Купиново Купиново детаљније информације
1335 РКТГ-100254 Шојић Ђоко Рајко 1927 Купиново Купиново детаљније информације
1336 РКТГ-100255 Шашић Богољуб 1919 Купиново Купиново детаљније информације
1337 РКТГ-100256 Шијачки Илија Живан 1923 Обреж Обреж детаљније информације
1338 РКТГ-100257 Шербан Сава Ђорђе 1912 Обреж Обреж детаљније информације
1339 РКТГ-103334 Недељковић Жуљета Ашања Ашања детаљније информације
1340 РКТГ-107304 Будимић Наталија Купиново Купиново детаљније информације
1341 РКТГ-107305 Будимић Срета Купиново Купиново детаљније информације
1342 РКТГ-107316 Дворички Паја Купиново Купиново детаљније информације
1343 РКТГ-107317 Дебић Чеда Купиново Купиново детаљније информације
1344 РКТГ-107322 Живановић Милован Карловчић Карловчић детаљније информације
1345 РКТГ-107323 Живић Ленка Купиново Купиново детаљније информације
1346 РКТГ-107324 Јанковић Груја Купиново Купиново детаљније информације
1347 РКТГ-107326 Јовановић Мика Карловчић Карловчић детаљније информације
1348 РКТГ-107329 Клунчаревић Маја Карловчић Карловчић детаљније информације
1349 РКТГ-107330 Ковић Рада Купиново Купиново детаљније информације
1350 РКТГ-107343 Михајловић Веља Карловчић Карловчић детаљније информације
1351 РКТГ-107349 Петровић Павле Карловчић Карловчић детаљније информације
1352 РКТГ-107350 Плавшић Милорад Карловчић Карловчић детаљније информације
1353 РКТГ-107351 Пловић Ангелина Карловчић Карловчић детаљније информације
1354 РКТГ-107352 Пловић Милорад Карловчић Карловчић детаљније информације
1355 РКТГ-107353 Пловић Обрад Карловчић Карловчић детаљније информације
1356 РКТГ-107460 Ђурић Милан Деч Деч детаљније информације
1357 РКТГ-107461 Ердовички Стефанија Деч Деч детаљније информације
1358 РКТГ-107462 Ивановић Рада Деч Деч детаљније информације
1359 РКТГ-107463 Ивановић Веља Деч Деч детаљније информације
1360 РКТГ-107464 Петровић Душан Деч Деч детаљније информације
1361 РКТГ-107465 Петровић Марија Деч Деч детаљније информације
1362 РКТГ-107466 Петровић Марко Деч Деч детаљније информације
1363 РКТГ-107467 Петровић Љубица Деч Деч детаљније информације
1364 РКТГ-107468 Радовац Миливој Деч Деч детаљније информације
1365 РКТГ-107469 Јовановић Крста Деч Деч детаљније информације
1366 РКТГ-107470 Јовановић Вајка Деч Деч детаљније информације
1367 РКТГ-107471 Кунић Спасоја Деч Деч детаљније информације
1368 РКТГ-107472 Нинковић Сава Деч Деч детаљније информације
1369 РКТГ-107473 Петковић Наталија Деч Деч детаљније информације
1370 РКТГ-107474 Петровић Радован Деч Деч детаљније информације
1371 РКТГ-107475 Радојчић Живан Деч Деч детаљније информације
1372 РКТГ-107476 Стојановић Петар Деч Деч детаљније информације
1373 РКТГ-107477 Стојановић Павле Деч Деч детаљније информације
1374 РКТГ-107478 Ђирак Славко Деч Деч детаљније информације
1375 РКТГ-107996 Јефтић Срета 1907 Карловчић Карловчић детаљније информације
1376 РКТГ-107997 Гарашанин Петар 1898 Карловчић Карловчић детаљније информације
1377 РКТГ-107998 Петаковић Жика 1899 Карловчић Карловчић детаљније информације
1378 РКТГ-108002 Славнић Крста 1895 Купиново Купиново детаљније информације
1379 РКТГ-108003 Турак Ђорђе 1893 Купиново Купиново детаљније информације
1380 РКТГ-108004 Ђоје Тривун 1917 Обреж Купиново детаљније информације