Презиме и име Место рођења Место пребивалишта
Почетна >> СРЕМСКИ ОКРУГ >> Ириг
Редни
број
Број Презиме и име Име родитеља Година рођења Место рођења Место пребивалишта
1 РКТГ-2561 Маринковић Јозефина Јохан Ириг Ириг детаљније информације
2 РКТГ-3675 Маронић Андрија Стеван Ириг Ириг детаљније информације
3 РКТГ-3847 Михл Евген Ириг Ириг детаљније информације
4 РКТГ-4032 Бата Фрања 1902 Маслошево Врдник детаљније информације
5 РКТГ-4097 Маронић Јелка Ириг Ириг детаљније информације
6 РКТГ-4661 Мишљанивић Жика Ириг Ириг детаљније информације
7 РКТГ-5662 Петришко Јосип Ловро 1910 Ириг Ириг детаљније информације
8 РКТГ-5677 Нижалек Јосип Михаљ 1907 Стара Дубрава Ириг детаљније информације
9 РКТГ-5720 Принц Александар Антон 1922 Ириг Ириг детаљније информације
10 РКТГ-7223 Радашевић Драгутин Јосип 1907 Ириг Ириг детаљније информације
11 РКТГ-7374 Шкињар Андрија Јосип 1907 Ириг Ириг детаљније информације
12 РКТГ-7485 Бељан Паја Ириг Ириг детаљније информације
13 РКТГ-7488 Бочек Фрања Ириг Ириг детаљније информације
14 РКТГ-7489 Борош Миша Михајло 1901 Ириг Ириг детаљније информације
15 РКТГ-7493 Бритка Катица Фрањо 1911 Трновац Ириг детаљније информације
16 РКТГ-7499 Чанчар Стјепан Стефан 1902 Ириг Ириг детаљније информације
17 РКТГ-7698 Енгелман Нацика Ириг Ириг детаљније информације
18 РКТГ-7699 Фајст Михаел Мартин 1883 Ириг Ириг детаљније информације
19 РКТГ-7700 Франк Тома Ириг Ириг детаљније информације
20 РКТГ-7703 Хладни Матија Јосип 1905 Ириг Ириг детаљније информације
21 РКТГ-7705 Јојић Тодор Лука 1912 Ириг Ириг детаљније информације
22 РКТГ-7706 Јовић Илија Мартин 1905 Ириг Ириг детаљније информације
23 РКТГ-7707 Капинос Никола Федот 1893 Салтово на Волги Ириг детаљније информације
24 РКТГ-7708 Лоренц Стеван Јосип 1909 Ириг Ириг детаљније информације
25 РКТГ-7709 Ловрић Ђура Јакоб 1905 Ириг Ириг детаљније информације
26 РКТГ-7717 Маринковић Јосип Стјепан Ириг Ириг детаљније информације
27 РКТГ-15789 Стелер Иштван Ириг Ириг детаљније информације
28 РКТГ-15790 Валтер Рудолф Јосип Ириг Ириг детаљније информације
29 РКТГ-15791 Вукашиновић Мија Ириг Ириг детаљније информације
30 РКТГ-15827 Јовановић Бошко Јазак Јазак детаљније информације
31 РКТГ-26974 Николић Живко 1908 Врдник Врдник детаљније информације
32 РКТГ-27015 Римар Стипа 1914 Врдник Врдник детаљније информације
33 РКТГ-27044 Римар Марко Врдник Врдник детаљније информације
34 РКТГ-27760 Радуловић Геза Ириг Ириг детаљније информације
35 РКТГ-30991 Балан Паја Ириг Ириг детаљније информације
36 РКТГ-30992 Бекер Славко Ириг Ириг детаљније информације
37 РКТГ-30997 Делић Анте Ириг Ириг детаљније информације
38 РКТГ-30998 Енгелман Игнац Ириг Ириг детаљније информације
39 РКТГ-31001 Хавличек Стјепан Ириг Ириг детаљније информације
40 РКТГ-31002 Херцег Антон Тона 1904 Ириг Ириг детаљније информације
41 РКТГ-31003 Херолд Јозеф Ириг Ириг детаљније информације
42 РКТГ-31004 Хлодни Мата Ириг Ириг детаљније информације
43 РКТГ-31006 Хофшојер Георг Ириг Ириг детаљније информације
44 РКТГ-31007 Јавник Димитрије Фрања Ириг Ириг детаљније информације
45 РКТГ-31012 Каисер Венделин Ириг Ириг детаљније информације
46 РКТГ-31013 Кајзер Миклош 1916 Ириг Ириг детаљније информације
47 РКТГ-31014 Кохлер Антон Ириг Ириг детаљније информације
48 РКТГ-31015 Креведл Антон Ириг Ириг детаљније информације
49 РКТГ-31016 Лоренц Јулијана Ириг Ириг детаљније информације
50 РКТГ-31019 Мандич Јосеф Ириг Ириг детаљније информације
51 РКТГ-31023 Марунић Јелка Ириг Ириг детаљније информације
52 РКТГ-31024 Мастен Франц Ириг Ириг детаљније информације
53 РКТГ-31025 Михел Ана Ириг Ириг детаљније информације
54 РКТГ-31026 Михл Антон 1878 Ириг Ириг детаљније информације
55 РКТГ-31029 Молнар Карољ Шимoн 1922 Ириг Ириг детаљније информације
56 РКТГ-31031 Пап Стјепан Ириг Ириг детаљније информације
57 РКТГ-31033 Пинц Александар Антон Ириг Ириг детаљније информације
58 РКТГ-31035 Ричер Ана Ириг Ириг детаљније информације
59 РКТГ-31036 Ричер Јосеф Ириг Ириг детаљније информације
60 РКТГ-31037 Ротер Франц Ириг Ириг детаљније информације
61 РКТГ-31038 Спрајтцер Лоренц Ириг Ириг детаљније информације
62 РКТГ-31041 Шпрајцер Ловро Ириг Ириг детаљније информације
63 РКТГ-31042 Тот Славица Ириг Ириг детаљније информације
64 РКТГ-33084 Аврамовић Бранко 1897 Ириг Ириг детаљније информације
65 РКТГ-33119 Белан Паја Ириг Ириг детаљније информације
66 РКТГ-33687 Пинц Јелисавета Хајнрих 1876 Ириг Ириг детаљније информације
67 РКТГ-34264 Велес Маришка Ривица Ривица детаљније информације
68 РКТГ-34700 Мајнарић Бранко Људевит 1907 Врдник Врдник детаљније информације
69 РКТГ-34701 Петричевић Никола Врдник Врдник детаљније информације
70 РКТГ-34702 Погарчић Симе Ива 1902 Врдник Врдник детаљније информације
71 РКТГ-34776 Брош Јосип Врдник Врдник детаљније информације
72 РКТГ-34777 Малаковић Мирко Врдник Врдник детаљније информације
73 РКТГ-34778 Матковић 1904 Врдник Врдник детаљније информације
74 РКТГ-34779 Менцел Јован Врдник Врдник детаљније информације
75 РКТГ-34780 Пешковић Јозефина Врдник Врдник детаљније информације
76 РКТГ-34781 Шпрајцер Павле 1879 Врдник Врдник детаљније информације
77 РКТГ-34782 Валери Драго 1904 Врдник Врдник детаљније информације
78 РКТГ-34881 Габершек Мартин Врдник Врдник детаљније информације
79 РКТГ-34923 Петковић Јозефина Врдник Врдник детаљније информације
80 РКТГ-35080 Филеп Мартин Врдник Врдник детаљније информације
81 РКТГ-35133 Херцег Тома Ириг Ириг детаљније информације
82 РКТГ-35342 Штимац Иван Врдник Врдник детаљније информације
83 РКТГ-35345 Шкрињар Андрија Јозеф 1906 Ириг Ириг детаљније информације
84 РКТГ-35555 Томоњи Анка Ириг Ириг детаљније информације
85 РКТГ-35649 Михла Еуген Ириг Ириг детаљније информације
86 РКТГ-35651 Мишљановић Живко Ириг Ириг детаљније информације
87 РКТГ-35737 Гетингер Јосип Јован 1884 Врдник Врдник детаљније информације
88 РКТГ-38179 Јаник Димитрије Ириг Ириг детаљније информације
89 РКТГ-38209 Шен Лујза Александер 1924 Ириг Ириг детаљније информације
90 РКТГ-39093 Черг Грга Врдник Врдник детаљније информације
91 РКТГ-39098 Марковиновић Јосип Ириг Ириг детаљније информације
92 РКТГ-39099 Марковиновић Јозефина Ириг Ириг детаљније информације
93 РКТГ-39228 Вајлер Јосип Фридрих 1940 Врдник Врдник детаљније информације
94 РКТГ-40146 Поц Терезија 1875 Ириг Ириг детаљније информације
95 РКТГ-41678 Хуњади Роман Људевит 1896 Ириг Ириг детаљније информације
96 РКТГ-41779 Дуганић Мија Ириг непознато детаљније информације
97 РКТГ-45934 Берењи Карола Ђерђ 1921 Шатринци Шатринци детаљније информације
98 РКТГ-47115 Лоренц Јулка Антон 1907 Ириг Ириг детаљније информације
99 РКТГ-51362 Бојић Душан 1910 Јазак Јазак детаљније информације
100 РКТГ-51363 Јовановић - Румић Миленко 1893 Јазак Јазак детаљније информације
101 РКТГ-54079 Лукић Светозар Душан 1917 Крушедолски Прњавор Крушедол детаљније информације
102 РКТГ-54081 Личинић Кузман Сава 1898 Гргетег Лединци детаљније информације
103 РКТГ-54088 Павловић Милева 1912 Остојићево Нерадин детаљније информације
104 РКТГ-54672 Кнез Марко Иван 1920 Дрниш Врдник детаљније информације
105 РКТГ-54678 Келер Јосип Михајло 1886 Ириг Врдник детаљније информације
106 РКТГ-54679 Мавровић Јосип Фрања 1905 Ириг Ириг детаљније информације
107 РКТГ-54687 Грац Антун Петар 1910 Манђелос Врдник детаљније информације
108 РКТГ-54799 Вазнер Иван Михаило 1913 Врдник Врдник детаљније информације
109 РКТГ-54801 Нагел Матија Матија 1909 Чичман Врдник детаљније информације
110 РКТГ-54812 Херман Алберт Едмунд 1905 Сарајево Врдник детаљније информације
111 РКТГ-54833 Силберхолц Вилим Фрања 1921 Чичман Врдник детаљније информације
112 РКТГ-54837 Шупер Рудолф Ђура 1912 Врдник Врдник детаљније информације
113 РКТГ-54844 Томић Мијо Лука 1901 Ириг Ириг детаљније информације
114 РКТГ-54848 Петер Мелхиор Мелхиор 1916 Инђија Врдник детаљније информације
115 РКТГ-54852 Дулин Игњац Иван 1895 Ириг Ириг детаљније информације
116 РКТГ-54870 Међешки Угљеша Младен 1923 Ириг Рума детаљније информације
117 РКТГ-54889 Макленовић Петар Крста 1909 Ривица Ривица детаљније информације
118 РКТГ-54899 Дугоњић Мија Туња 1898 Вареш Ириг детаљније информације
119 РКТГ-54900 Пејић Илија Никола 1899 Ривица Ривица детаљније информације
120 РКТГ-54903 Цвитковић Јосип Петар 1898 Доњи Лађевци Врдник детаљније информације
121 РКТГ-54904 Баленовић Мате Вицко 1897 Клањц Врдник детаљније информације
122 РКТГ-59569 Аврамовић Анка А -непознато Ривица детаљније информације
123 РКТГ-59570 Аврамовић Ђока Никола 1902 Јазак Јазак детаљније информације
124 РКТГ-59572 Аврамовић Жика Дане 1921 Јазак Јазак детаљније информације
125 РКТГ-59573 Аврамовић Лазар 1889 Јазак Врдник детаљније информације
126 РКТГ-59607 Александровић Ђура А -непознато Јазак детаљније информације
127 РКТГ-59608 Александровић Шандор А -непознато Јазак детаљније информације
128 РКТГ-59673 Бакић Сима 1898 А -непознато Ривица детаљније информације
129 РКТГ-59695 Барјактаревић Стеван Живан 1911 А -непознато Јазак детаљније информације
130 РКТГ-59759 Бизумић Пера 1891 А -непознато Нерадин детаљније информације
131 РКТГ-59764 Бировљевић Лаза Лука 1914 А -непознато Јазак детаљније информације
132 РКТГ-59765 Бировљевић Сава Лука 1915 Јазак Јазак детаљније информације
133 РКТГ-59774 Богданов Миленко Душан 1910 А -непознато Нерадин детаљније информације
134 РКТГ-59815 Божић Бошко А -непознато Јазак детаљније информације
135 РКТГ-59816 Божић Каја А -непознато Врдник детаљније информације
136 РКТГ-59817 Божић Лазар Павле 1880 А -непознато Јазак детаљније информације
137 РКТГ-60072 Јеврић Стојан Станко 1925 А -непознато Јазак детаљније информације
138 РКТГ-60085 Јеркић Милица А -непознато Јазак детаљније информације
139 РКТГ-60086 Јеркић Петар А -непознато Јазак детаљније информације
140 РКТГ-60087 Јефтић Јефта Сима 1896 Јазак Јазак детаљније информације
141 РКТГ-60094 Јовановић Васа А -непознато Јазак детаљније информације
142 РКТГ-60133 Јовановић Жика А -непознато Јазак детаљније информације
143 РКТГ-60134 Јовановић Здравко А -непознато Јазак детаљније информације
144 РКТГ-60142 Јовановић Јефта А -непознато Велика Ремета детаљније информације
145 РКТГ-60172 Јовановић Лаза А -непознато Јазак детаљније информације
146 РКТГ-60175 Јовановић Лека А -непознато Јазак детаљније информације
147 РКТГ-60189 Јовановић Љубица А -непознато Јазак детаљније информације
148 РКТГ-60233 Јовановић Милош 1890 Јазак Јазак детаљније информације
149 РКТГ-60245 Јовановић Неша 1908 Јазак Јазак детаљније информације
150 РКТГ-60313 Ергелаш Митар Данко 1894 Јазак Јазак детаљније информације
151 РКТГ-60349 Јовановић Сава 1892 Јазак Јазак детаљније информације
152 РКТГ-60355 Јовановић Стана Стева 1928 Јазак Јазак детаљније информације
153 РКТГ-60357 Јовановић Станко А -непознато Јазак детаљније информације
154 РКТГ-60396 Јовичић Илинка 1893 Јазак Јазак детаљније информације
155 РКТГ-60418 Јокић Петар Митар 1924 Јазак Јазак детаљније информације
156 РКТГ-60426 Јосимовић Лазар Душан 1901 Нерадин Нерадин детаљније информације
157 РКТГ-60427 Јосимовић Милан Жика 1915 Нерадин Нерадин детаљније информације
158 РКТГ-60430 Јосимовић Рада 1921 А -непознато Крушедол детаљније информације
159 РКТГ-60431 Јоцић Јоца Павле 1878 Јазак Јазак детаљније информације
160 РКТГ-60472 Живановић Јова А -непознато Јазак детаљније информације
161 РКТГ-60528 Живковић Душан Ђока 1901 Нерадин Нерадин детаљније информације
162 РКТГ-60631 Бугарски Јован А -непознато Јазак детаљније информације
163 РКТГ-60675 Величански Теодор А -непознато Крушедол детаљније информације
164 РКТГ-60730 Винокић Јоца 1907 А -непознато Нерадин детаљније информације
165 РКТГ-61251 Зец Аница А -непознато Врдник детаљније информације
166 РКТГ-61308 Вајлер Марија Фридрих 1932 Ириг Ириг детаљније информације
167 РКТГ-61454 Јаковачки Мика 1907 Нерадин Нерадин детаљније информације
168 РКТГ-61513 Илић Паја Стева 1967 Јазак Јазак детаљније информације
169 РКТГ-61515 Јаковачки Милорад Душан 1909 Нерадин Нерадин детаљније информације
170 РКТГ-61523 Јанковић Аца А -непознато Јазак детаљније информације
171 РКТГ-61531 Јанковић Ђока Коста 1921 Јазак Јазак детаљније информације
172 РКТГ-61544 Јанкуловић Сава Гига 1902 Јазак Јазак детаљније информације
173 РКТГ-61868 Силберхорн Вилхелм Фрања 1939 Врдник Врдник детаљније информације
174 РКТГ-62024 Вучковић Стеван Младен 1906 Крушедолски Прњавор Крушедол Прњавор детаљније информације
175 РКТГ-62035 Гавриловић Вукашин Панта 1924 Крушедол Крушедол детаљније информације
176 РКТГ-62104 Александровић Ана 1890 Јазак Јазак детаљније информације
177 РКТГ-62107 Аврамовић Стеван Никола 1901 Јазак Јазак детаљније информације
178 РКТГ-62117 Александровић Љуба Илија 1886 Јазак Јазак детаљније информације
179 РКТГ-62119 Ардановић Бранко Дане 1916 Јазак Јазак детаљније информације
180 РКТГ-62121 Авакумовић Милоје Милан 1906 Јазак Јазак детаљније информације
181 РКТГ-62130 Атанацковић Љубица Лазар 1881 Крушедол Крушедол детаљније информације
182 РКТГ-62206 Гарић Лазар Максим 1915 А -непознато Крушедол детаљније информације
183 РКТГ-62210 Георгијевић Васа Ђока 1913 Нерадин Нерадин детаљније информације
184 РКТГ-62212 Георгијевић Живко Жика Митар 1923 Нерадин Нерадин детаљније информације
185 РКТГ-62213 Георгијевић Миленко 1923 А -непознато Нерадин детаљније информације
186 РКТГ-62215 Георгијевић Мита А - непознато Нерадин детаљније информације
187 РКТГ-62220 Веселиновић Јоаким Сава 1902 Гргетег Гргетег детаљније информације
188 РКТГ-62223 Вукмировић Ђока Сава 1894 Гргетег Гргетег детаљније информације
189 РКТГ-62237 Вукмировић Сава Ђока 1923 Гргетег Гргетег детаљније информације
190 РКТГ-62247 Вукмановић Нада Ђура 1896 Гргетег Гргетег детаљније информације
191 РКТГ-62306 Арсенић Тоша Миливоје 1892 Гргетег Гргетег детаљније информације
192 РКТГ-62307 Арсенић Пера Тошa 1926 Гргетег Гргетег детаљније информације
193 РКТГ-62308 Арсенић Евица Аца 1900 Гргетег Гргетег детаљније информације
194 РКТГ-62656 Бугарски Јован Ђорђе 1904 Јазак Јазак детаљније информације
195 РКТГ-62661 Бабић Сава Милан 1910 Јазак Јазак детаљније информације
196 РКТГ-62668 Бизумић Петар Милан 1897 Нерадин Нерадин детаљније информације
197 РКТГ-62672 Бизумић Лаза Пера 1894 Мала Ремета Мала Ремета детаљније информације
198 РКТГ-62828 Брзак Жика 1918 Гргетег Гргетег детаљније информације
199 РКТГ-62829 Брзак Катица 1919 Гргетег Гргетег детаљније информације
200 РКТГ-62830 Бизумић Јован Лазар 1910 Гргетег Гргетег детаљније информације
201 РКТГ-63732 Гољевачки Маринко Васа 1924 Јазак Јазак детаљније информације
202 РКТГ-63744 Градовић Никола 1903 А - непознато Ривица детаљније информације
203 РКТГ-63755 Грбић Митар Спаса 1897 Врдник Врдник детаљније информације
204 РКТГ-64121 Грујић Миливој Јефта 1883 Мала Ремета Велика Ремета детаљније информације
205 РКТГ-65658 Бандар Платон 1891 Врдник Врдник детаљније информације
206 РКТГ-65659 Бањац Марија Василије 1899 Врдник Врдник детаљније информације
207 РКТГ-65660 Бегојев Лазар Гаврило 1904 Врдник Врдник детаљније информације
208 РКТГ-65672 Девић Милка А -непознато Јазак детаљније информације
209 РКТГ-65694 Дикић Илија Васа 1920 Крушедол Крушедол детаљније информације
210 РКТГ-65696 Димитријевић Јоца Пера 1919 Јазак Јазак детаљније информације
211 РКТГ-65698 Димитријевић Нестор Младен 1904 Шатра Шатринци детаљније информације
212 РКТГ-65700 Димитријевић Трива А - непознато Јазак детаљније информације
213 РКТГ-65701 Димић Коста А - непознато Нерадин детаљније информације
214 РКТГ-65702 Димић Сава А - непознато Нерадин детаљније информације
215 РКТГ-65747 Драгутиновић Петар Пера Жарко 1919 Јазак Јазак детаљније информације
216 РКТГ-65772 Арсенијевић Стеван 1898 Ириг Ириг детаљније информације
217 РКТГ-65773 Алимпић Гојко Јован 1925 Београд Ириг детаљније информације
218 РКТГ-65774 Аврамовић Стева Ириг Ириг детаљније информације
219 РКТГ-65775 Аврамовић Мила Ириг Ириг детаљније информације
220 РКТГ-65776 Аврамовић Јелена Ириг Ириг детаљније информације
221 РКТГ-65781 Анђић Лазар Дамјан 1922 Ириг Ириг детаљније информације
222 РКТГ-65997 Вукосављевић Ђура Смиљица 1889 Нерадин Нерадин детаљније информације
223 РКТГ-66055 Винокић Прока 1879 Нерадин Нерадин детаљније информације
224 РКТГ-66059 Војновић Рада Лука 1902 Крушедол Крушедол детаљније информације
225 РКТГ-66062 Веселиновић Младен Глиша 1896 Бешка Бешка детаљније информације
226 РКТГ-66064 Веселиновић Илија 1911 Бешка Бешка детаљније информације
227 РКТГ-66078 Видаковић Тома Стеван 1900 Крушедол Крушедол детаљније информације
228 РКТГ-66083 Врбајац Петар Сава 1910 Крушедол Крушедол детаљније информације
229 РКТГ-66085 Врањеш Дане Јанко 1903 Јазак Јазак детаљније информације
230 РКТГ-66086 Вукмировић Милован Војин 1912 Јазак Јазак детаљније информације
231 РКТГ-66087 Вукмировић Васа Војин 1924 Јазак Јазак детаљније информације
232 РКТГ-66151 Бељански Душан 1898 Крушедолски Прњавор Крушедолски Прњавор детаљније информације
233 РКТГ-66155 Бекут Душан Милан 1932 Крушедолски Прњавор Крушедолски Прњавор детаљније информације
234 РКТГ-66157 Барајевац Сава Димитрије 1915 Крушедолски Прњавор Крушедолски Прњавор детаљније информације
235 РКТГ-66174 Бељански Марко 1872 Крушедолски Прњавор Крушедолски Прњавор детаљније информације
236 РКТГ-66178 Бранковић Милан Лазар 1924 Крушедолски Прњавор Крушедолски Прњавор детаљније информације
237 РКТГ-66398 Алексић Наталија Цвеја 1910 Врдник Врдник детаљније информације
238 РКТГ-66404 Антонијевић Петар Милорад 1920 Ривица Ривица детаљније информације
239 РКТГ-66405 Антонијевић Никола Душан 1923 Ривица Ривица детаљније информације
240 РКТГ-66406 Антонијевић Мита Петар 1920 Ривица Ривица детаљније информације
241 РКТГ-66407 Аврамовић Цвеја Младен 1898 Ривица Ривица детаљније информације
242 РКТГ-66408 Аврамовић Жика Душан 1921 Ривица Ривица детаљније информације
243 РКТГ-66409 Александровић Лазар 1897 Нерадин Нерадин детаљније информације
244 РКТГ-66750 Вељковић Загорка 1897 Ириг Ириг детаљније информације
245 РКТГ-66753 Војиновић Божидар Живота 1927 Ириг Ириг детаљније информације
246 РКТГ-66755 Винокић Јован Прока 1906 Нерадин Ириг детаљније информације
247 РКТГ-66756 Вељковић Вељко Јован 1898 Ириг Ириг детаљније информације
248 РКТГ-66823 Вуковић Стојанка 1907 Ривица Ириг детаљније информације
249 РКТГ-67977 Гарић Милан 1918 Крушедол Крушедол детаљније информације
250 РКТГ-68001 Бабић Стеван 1872 Ириг Ириг детаљније информације
251 РКТГ-68002 Бабић Димитрије Илија 1881 Ириг Ириг детаљније информације
252 РКТГ-68003 Бабић Љубица С. 1904 Јарак Ириг детаљније информације
253 РКТГ-68004 Бабић Анкица Сава 1929 Ириг Ириг детаљније информације
254 РКТГ-68005 Банковачки Нестор 1884 Ириг Ириг детаљније информације
255 РКТГ-68006 Барић Лазар 1895 Ириг Ириг детаљније информације
256 РКТГ-68007 Белић Милан Тоша 1908 Ириг Ириг детаљније информације
257 РКТГ-68009 Бишћански Славко Живко 1909 Ириг Ириг детаљније информације
258 РКТГ-68010 Богојевић Живка Павле 1918 Куштиљ Ириг детаљније информације
259 РКТГ-68011 Бојчић Анка 1886 Ириг Ириг детаљније информације
260 РКТГ-68012 Бојчић Сава Димитрије 1911 Ириг Ириг детаљније информације
261 РКТГ-68014 Бојчић Никола Милан 1906 Ириг Велика Ремета детаљније информације
262 РКТГ-68016 Бојчић Стеван Митар 1899 Ириг Ириг детаљније информације
263 РКТГ-68017 Бојчић Душан Теодор 1914 Ириг Ириг детаљније информације
264 РКТГ-68018 Бојчић Теодор - Тодор Цветко 1885 Ириг Ириг детаљније информације
265 РКТГ-68019 Боројевић Петар 1903 Нови Град Ириг детаљније информације
266 РКТГ-68020 Бранков Владимир 1908 Ириг Ириг детаљније информације
267 РКТГ-68021 Брацић Лазар Јован 1896 Ириг Ириг детаљније информације
268 РКТГ-68321 Георгијевић Бошко Ђока 1919 Нерадин Нерадин детаљније информације
269 РКТГ-68322 Георгијевић Митар Светислав 1923 Нерадин Нерадин детаљније информације
270 РКТГ-68323 Глигоријевић Славко Јеврем 1896 Крушедол Крушедол детаљније информације
271 РКТГ-68336 Гојковић Лазар Риста 1889 Трњак Врдник детаљније информације
272 РКТГ-68678 Бабић Марија Павле 1874 Ириг Ириг детаљније информације
273 РКТГ-68699 Бајић Стеван Ђока 1913 Ириг Ириг детаљније информације
274 РКТГ-68709 Балаћ Томислав 1920 Ириг Ириг детаљније информације
275 РКТГ-68746 Балаћ Петар Мојсије 1901 А -непознато Ириг детаљније информације
276 РКТГ-68752 Банковачки Драгиња 1884 Крушедол Ириг детаљније информације
277 РКТГ-68804 Банковачки Жика Радивоје 1919 Ириг Ириг детаљније информације
278 РКТГ-68896 Дабић Милева Шандор 1900 Крушедол Крушедол детаљније информације
279 РКТГ-70080 Девић Мика 1921 Јазак Јазак детаљније информације
280 РКТГ-70332 Гајић Никола 1904 Ириг Ириг детаљније информације
281 РКТГ-70337 Гарић Тодор Сима 1901 Крушедол Крушедол детаљније информације
282 РКТГ-70339 Гаричевић Лазар 1882 Ириг Ириг детаљније информације
283 РКТГ-70550 Драгојловић Трифун Јован 1924 Јазак Јазак детаљније информације
284 РКТГ-70580 Димитријевић Јован Милан 1920 Јазак Јазак детаљније информације
285 РКТГ-70649 Димитријевић Јован Петар 1924 Јазак Јазак детаљније информације
286 РКТГ-70839 Драгојловић Милан Лазар 1888 Мала Ремета Мала Ремета детаљније информације
287 РКТГ-71005 Грујић Мирко Коста 1924 Јазак Јазак детаљније информације
288 РКТГ-71016 Георгијевић Браца Ђока 1913 Нерадин Нерадин детаљније информације
289 РКТГ-71020 Георгијевић Нада Дамјан 1917 Нерадин Нерадин детаљније информације
290 РКТГ-71022 Георгијевић Живко Стеван 1923 Нерадин Нерадин детаљније информације
291 РКТГ-71058 Градојевић Катарина Кајка 1888 Ириг Ириг детаљније информације
292 РКТГ-71059 Градојевић Димитрије Јован 1921 Ириг Ириг детаљније информације
293 РКТГ-71060 Градојевић Никола Милован 1900 Ривица Ривица детаљније информације
294 РКТГ-71062 Грбић Стево 1900 Босански Петровац Ириг детаљније информације
295 РКТГ-71073 Груданић Никола Стеван 1926 Ириг Ириг детаљније информације
296 РКТГ-71078 Грујић Ђорђе Глигорије 1918 Рума Ириг детаљније информације
297 РКТГ-71080 Гољевачки Милан 1904 Ириг Ириг детаљније информације
298 РКТГ-71085 Грчић Сима Петар 1877 Рума Ириг детаљније информације
299 РКТГ-71088 Гудурић Наталија 1902 Јазак Ириг детаљније информације
300 РКТГ-71089 Гудурић Митар Дамјан 1919 Ириг Ириг детаљније информације
301 РКТГ-71090 Гудурић Персида Душан 1888 Врдник Ириг детаљније информације
302 РКТГ-71091 Гудурић Дамјан Стеван 1889 Ириг Ириг детаљније информације
303 РКТГ-71092 Гудурић Евица Тодор 1909 Ириг Ириг детаљније информације
304 РКТГ-71093 Гуја Миле Ириг Ириг детаљније информације
305 РКТГ-71101 Вукмировић Крста Стеван 1922 Врдник Врдник детаљније информације
306 РКТГ-71103 Веселица Милица Милан 1927 Врдник Врдник детаљније информације
307 РКТГ-71105 Вучковић Душан Младен 1924 Прњавор Крушедолдки Прњавор детаљније информације
308 РКТГ-71107 Вукмировић Јелица 1908 Прњавор Крушедолдки Прњавор детаљније информације
309 РКТГ-71201 Гарић Жарко Андрија 1890 Крушедол Крушедол детаљније информације
310 РКТГ-71204 Гарић Душан Жарко 1925 Крушедол Крушедол детаљније информације
311 РКТГ-71433 Ђуђевић Светислав Милан 1885 Врдник Врдник детаљније информације
312 РКТГ-71443 Ђукић Риста 1883 Врдник Врдник детаљније информације
313 РКТГ-71481 Дабић Сава 1904 Крушедолски Прњавор Крушедолски Прњавор детаљније информације
314 РКТГ-71488 Ђурђевић Видосава Вида 1887 Платичево Ириг детаљније информације
315 РКТГ-71500 Ђурђевић Лазар 1892 Ириг Ириг детаљније информације
316 РКТГ-71516 Вуковић Стојанка Андрија 1912 Ривица Ривица детаљније информације
317 РКТГ-71525 Васић Никола Сава 1898 Нерадин Нерадин детаљније информације
318 РКТГ-71526 Васић Стеван Божа 1922 Ривица Ривица детаљније информације
319 РКТГ-71527 Васић Стево Божа 1909 Ривица Ривица детаљније информације
320 РКТГ-71528 Величански Тодор Максим 1900 Крушедол Крушедол детаљније информације
321 РКТГ-71562 Карић Никола А -непознато Крушедол детаљније информације
322 РКТГ-71608 Ковачевић Лазар Стеван 1875 А -непознато Ривица детаљније информације
323 РКТГ-71616 Ковачевић Тодор Лука 1878 А -непознато Ривица детаљније информације
324 РКТГ-71632 Коканов Василије А -непознато Крушедол детаљније информације
325 РКТГ-71633 Коканов Властимир Стеван 1925 Крушедол Крушедол детаљније информације
326 РКТГ-71678 Коцкаревић Жарко Паја 1900 Крушедол Крушедол детаљније информације
327 РКТГ-71737 Дејић Лука Душан 1921 Врдник Врдник детаљније информације
328 РКТГ-71887 Ђурић Ђорђе 1918 Ириг Ириг детаљније информације
329 РКТГ-71899 Ђурић Душан Васа 1925 Ириг Ириг детаљније информације
330 РКТГ-71903 Ђурић Томица Васа 1921 Ириг Ириг детаљније информације
331 РКТГ-71914 Ђурић Константнин Коста Димитрије 1908 Ириг Ириг детаљније информације
332 РКТГ-71932 Ђурић Сава Петар 1914 Ириг Ириг детаљније информације
333 РКТГ-71984 Ђурић Васа Томa 1896 Ириг Ириг детаљније информације
334 РКТГ-71985 Ђурић Ђура Тоша 1885 Ириг Ириг детаљније информације
335 РКТГ-72055 Ђушић Момчило Новак 1911 Београд Ириг детаљније информације
336 РКТГ-72264 Дабић Петар Ђорђе 1911 Ириг Ириг детаљније информације
337 РКТГ-72265 Дамјановић Славко 1909 Ириг Ириг детаљније информације
338 РКТГ-72266 Дамјановић Коста Васа 1898 Ириг Ириг детаљније информације
339 РКТГ-72267 Дамјановић Ђорђе Јосим 1902 Ириг Ириг детаљније информације
340 РКТГ-72268 Добановачки Славко Сима 1909 Ириг Ириг детаљније информације
341 РКТГ-72269 Дожудић Димитрије Лазар 1890 Ириг Ириг детаљније информације
342 РКТГ-72270 Дундић Дамјан Јован 1886 Ириг Ириг детаљније информације
343 РКТГ-72337 Драгојевић Андрија Драгутин 1902 Нерадин Ириг детаљније информације
344 РКТГ-72353 Живановић Јован Павле 1914 Јазак Јазак детаљније информације
345 РКТГ-72399 Горјановић Петар Стеван 1900 Гргетег Гргетег детаљније информације
346 РКТГ-72469 Ерцеговац Матија Марко 1903 Јазак Јазак детаљније информације
347 РКТГ-72555 Животин-Мојин Зорица Жика 1942 Ириг Ириг детаљније информације
348 РКТГ-72556 Жижакић Димитрије Марко 1894 Ириг Ириг детаљније информације
349 РКТГ-72558 Жижакић Даница Митар 1925 Ириг Ириг детаљније информације
350 РКТГ-72559 Животин-Мојин Митар Милан Ириг Ириг детаљније информације
351 РКТГ-72560 Живковић Јелена 1895 непознато... Ириг детаљније информације
352 РКТГ-72561 Животин-Мојин Даница 1905 Ириг Ириг детаљније информације
353 РКТГ-72562 Животин-Мојин Милан ст. 1867 Ириг Ириг детаљније информације
354 РКТГ-72563 Животин-Мојин Милан мл. Милан 1896 Ириг Ириг детаљније информације
355 РКТГ-72711 Живковић Милош Кузман 1922 Врдник Врдник детаљније информације
356 РКТГ-72783 Ненадовић Живан Младен 1922 Јазак Јазак детаљније информације
357 РКТГ-72785 Радојчић Лаза А -непознато Јазак детаљније информације
358 РКТГ-72792 Радојчић Пера А -непознато Јазак детаљније информације
359 РКТГ-72807 Нешић Жика Нинко 1909 Јазак Јазак детаљније информације
360 РКТГ-72811 Нешковић Гаја 1892 Ривица Ривица детаљније информације
361 РКТГ-72814 Нешковић Љубомир Љуба Мија 1910 Јазак Јазак детаљније информације
362 РКТГ-72815 Нешковић Милан Неша 1897 Јазак Јазак детаљније информације
363 РКТГ-72816 Нешковић Миленко Стева 1923 Јазак Јазак детаљније информације
364 РКТГ-72828 Николић Драга Митар 1903 Јазак Јазак детаљније информације
365 РКТГ-72843 Николић Светозар Александар 1927 Крушедолски Прњавор Крушедол Прњавор детаљније информације
366 РКТГ-72892 Мирковић Сава 1882 А -непознато Крушедол детаљније информације
367 РКТГ-72897 Мисиркић Илија 1900 А -непознато Крушедол детаљније информације
368 РКТГ-72952 Мићаш Митар А -непознато Јазак детаљније информације
369 РКТГ-72953 Мићашевић Лазар 1881 Јазак Јазак детаљније информације
370 РКТГ-72954 Мићашевић Марко А -непознато Јазак детаљније информације
371 РКТГ-72959 Михајловић Гавра 1913 Крушедол Крушедол детаљније информације
372 РКТГ-72966 Михајловић Криста А -непознато Врдник детаљније информације
373 РКТГ-72974 Михајловић Стеван Трифун 1903 Јазак Јазак детаљније информације
374 РКТГ-73138 Обровачки Мика Ривица Ривица детаљније информације
375 РКТГ-73214 Младеновић Коста А -непознато Јазак детаљније информације
376 РКТГ-73216 Младеновић Павле 1902 Јазак Јазак детаљније информације
377 РКТГ-73243 Кузминац Милан А -непознато Јазак детаљније информације
378 РКТГ-73268 Кунић Коста 1889 А -непознато Крушедол детаљније информације
379 РКТГ-73269 Кунић Сава 1920 А - непознато Крушедол детаљније информације
380 РКТГ-73275 Зарић Стеван Николa 1917 Ириг Ириг детаљније информације
381 РКТГ-73278 Зарић Смиља Стеван 1896 Ривица Ириг детаљније информације
382 РКТГ-73315 Павловић Лазар А -непознато Гргетег детаљније информације
383 РКТГ-73322 Павловић Фема 1890 А -непознато Гргетег детаљније информације
384 РКТГ-73371 Зорић Никола 1915 Ириг Ириг детаљније информације
385 РКТГ-73404 Н. Риста А -непознато Врдник детаљније информације
386 РКТГ-73414 Неглић Лазар Милан 1905 Крушедол Крушедол детаљније информације
387 РКТГ-73424 Недић Живан Стеван 1865 Јазак Јазак детаљније информације
388 РКТГ-73526 Лисавац Лазар 1904 А - непознато Крушедол детаљније информације
389 РКТГ-73532 Лончаревић Лазар А - непознато Крушедол детаљније информације
390 РКТГ-73573 Панић Бранко Митар 1916 Јазак Јазак детаљније информације
391 РКТГ-73575 Панић Пера Мита 1897 Јазак Јазак детаљније информације
392 РКТГ-73651 Лукић Стева 1889 А - непознато Крушедол детаљније информације
393 РКТГ-73667 Мајсторовић Мика А -непознато Јазак детаљније информације
394 РКТГ-73679 Малан Антонија А - непознато Врдник детаљније информације
395 РКТГ-73680 Малан Јосип А - непознато Врдник детаљније информације
396 РКТГ-73681 Малан Мартин А - непознато Врдник детаљније информације
397 РКТГ-73685 Малетић Бранко Васа 1912 Јазак Јазак детаљније информације
398 РКТГ-73687 Малетић Никола Чеда 1922 Јазак Јазак детаљније информације
399 РКТГ-73692 Малетић Пера Чеда 1913 Јазак Јазак детаљније информације
400 РКТГ-73693 Малетић Србобран 1897 А - непознато Крушедол детаљније информације
401 РКТГ-73728 Мандић Пера А - непознато Врдник детаљније информације
402 РКТГ-73880 Марковић Аца Љубомир 1911 Крушедол Крушедол детаљније информације
403 РКТГ-73887 Марковић Јован Душан Крушедол Крушедол детаљније информације
404 РКТГ-73894 Марковић Паја 1907 Крушедол Крушедол детаљније информације
405 РКТГ-73963 Милановић Матија 1889 А -непознато Крушедол детаљније информације
406 РКТГ-73991 Јаблановић Милорад Димитрије 1905 Мала Ремета Мала Ремета детаљније информације
407 РКТГ-73993 Јанковић Тодор Живан 1888 Крушедолски Прњавор Крушедолски Прњавор детаљније информације
408 РКТГ-74002 Јовановић Зорка 1937 Ривица Ривица детаљније информације
409 РКТГ-74047 Милисављевић Тоша 1895 А -непознато Крушедол детаљније информације
410 РКТГ-74052 Миличевић Божа Јоца 1903 Јазак Јазак детаљније информације
411 РКТГ-74054 Миличевић Паја Паја 1920 Јазак Јазак детаљније информације
412 РКТГ-74185 Иванић Ангелина Ђока 1899 Нерадин Нерадин детаљније информације
413 РКТГ-74186 Илић Сава Илија 1903 Нерадин Нерадин детаљније информације
414 РКТГ-74206 Илић Милан Сава 1913 Нерадин Нерадин детаљније информације
415 РКТГ-74208 Јовановић Славко Ривица Ривица детаљније информације
416 РКТГ-74217 Илић Павле - Паја Стеван 1922 Јазак Јазак детаљније информације
417 РКТГ-74221 Ивановић Живан Јова 1906 Јарак Јарак детаљније информације
418 РКТГ-74224 Ивановић Жика Милисав 1896 Шашинци Јарак детаљније информације
419 РКТГ-74273 Јовановић Светозар Ђура 1923 Мала Ремета Мала Ремета детаљније информације
420 РКТГ-74274 Јовановић Цвеће Ђура 1921 Мала Ремета Мала Ремета детаљније информације
421 РКТГ-74295 Јовичић Максим Никола 1901 Крушедолски Прњавор Крушедолски Прњавор детаљније информације
422 РКТГ-74301 Јовановић Тодор Стеван 1899 Крушедолски Прњавор Крушедолски Прњавор детаљније информације
423 РКТГ-74325 Јовановић Јефта Мита 1911 Мала Ремета Мала Ремета детаљније информације
424 РКТГ-74380 Јовановић Милан Стеван 1906 Крушедолски Прњавор Крушедолски Прњавор детаљније информације
425 РКТГ-74405 Јовичић Драга 1912 Крушедолски Прњавор Крушедолски Прњавор детаљније информације
426 РКТГ-74412 Јовановић Петар Панта 1939 Хртковци Хртковци детаљније информације
427 РКТГ-74451 Личинић Кузман А -непознато Гргетег детаљније информације
428 РКТГ-74473 Јовичић Вида 1887 Крушедолски Прњавор Крушедолски Прњавор детаљније информације
429 РКТГ-74475 Јовичић Жарко 1899 Крушедолски Прњавор Крушедолски Прњавор детаљније информације
430 РКТГ-74476 Јовичић Сока 1901 Крушедолски Прњавор Крушедолски Прњавор детаљније информације
431 РКТГ-74477 Јовичић Мирко Ђока 1919 Ривица Ривица детаљније информације
432 РКТГ-74478 Јовичић Жарко Лазар 1888 Крушедолски Прњавор Крушедолски Прњавор детаљније информације
433 РКТГ-74480 Јовичић Андрија Милош 1903 Крушедолски Прњавор Крушедолски Прњавор детаљније информације
434 РКТГ-74481 Јовичић Васа Никола 1882 Крушедолски Прњавор Крушедолски Прњавор детаљније информације
435 РКТГ-74483 Јовичић Павле Никола 1883 Крушедолски Прњавор Крушедолски Прњавор детаљније информације
436 РКТГ-74737 Ићитовић Светозар Јован 1918 Рума Нерадин детаљније информације
437 РКТГ-74827 Јанковачки Мика 1907 Нерадин Нерадин детаљније информације
438 РКТГ-74828 Јанковачки Стеван 1899 Нерадин Нерадин детаљније информације
439 РКТГ-74866 Илић Ђура 1914 Ириг Ириг детаљније информације
440 РКТГ-74868 Ичитовић Светозар 1918 Ириг Ириг детаљније информације
441 РКТГ-74871 Иброчић Јован А -непознато Ириг детаљније информације
442 РКТГ-74872 Иброчић Живана-Живка 1895 Ириг Ириг детаљније информације
443 РКТГ-74873 Иброчић Никола Лазар 1914 Ириг Ириг детаљније информације
444 РКТГ-75853 Карић Никола Сава 1901 Нерадин Нерадин детаљније информације
445 РКТГ-75855 Карић Дамњан Сава 1913 Нерадин Нерадин детаљније информације
446 РКТГ-75856 Костић Димитрије Никола 1908 Нерадин Нерадин детаљније информације
447 РКТГ-75857 Крцановић Јован Цвеја 1911 Нерадин нерадин детаљније информације
448 РКТГ-75858 Крцановић Тодор Никола 1905 Нерадин Нерадин детаљније информације
449 РКТГ-75859 Кунић Сава Коста 1918 Нерадин Нерадин детаљније информације
450 РКТГ-75860 Кунић Коста Урош 1888 Нерадин Нерадин детаљније информације
451 РКТГ-75863 Ковачевић Милена Јован 1922 Јазак Јазак детаљније информације
452 РКТГ-75864 Кириловић Стеван Божа 1909 Јазак Јазак детаљније информације
453 РКТГ-75865 Келијашевић Нићифор Јован 1897 Крушедол Крушедол детаљније информације
454 РКТГ-75866 Кузминац Милан Павле 1910 Јазак Јазак детаљније информације
455 РКТГ-75870 Кијачки Зора Ћира 1880 Крушедол Крушедол детаљније информације
456 РКТГ-75871 Кијачки Тодор Ћира 1910 Крушедол Крушедол детаљније информације
457 РКТГ-75874 Кијачки Жика 1913 Крушедол Крушедол детаљније информације
458 РКТГ-75875 Коцкаревић Васа Жарко 1923 Крушедол Крушедол детаљније информације
459 РКТГ-75876 Коканов Васа Лаза 1914 Крушедол Крушедол детаљније информације
460 РКТГ-75877 Костић Васа Јован 1917 Крушедол Крушедол детаљније информације
461 РКТГ-75878 Костић Живко Живојин 1925 Крушедол Крушедол детаљније информације
462 РКТГ-75880 Кујачки Ћира Коста 1872 Крушедол Крушедол детаљније информације
463 РКТГ-75896 Јанковић Бошко 1907 Јазак Јазак детаљније информације
464 РКТГ-75897 Јанковић Љубица Ђока 1885 Нерадин Нерадин детаљније информације
465 РКТГ-75898 Јанковић Драгомир Коста 1921 Јазак Јазак детаљније информације
466 РКТГ-75899 Јанковић Ђорђе Коста 1924 Јазак Јазак детаљније информације
467 РКТГ-75938 Ивић Анта Анта 1929 Врдник Врдник детаљније информације
468 РКТГ-75940 Јанковић Васа Павле 1912 Јазак Јазак детаљније информације
469 РКТГ-75941 Јанковић Слободан Стеван 1923 Јазак Јазак детаљније информације
470 РКТГ-75943 Јанковић Милица Чеда 1916 Нерадин Нерадин детаљније информације
471 РКТГ-75954 Јеврић Душан Ранко 1922 Јазак Јазак детаљније информације
472 РКТГ-75958 Јеркић Јелица 1900 Јазак Јазак детаљније информације
473 РКТГ-75959 Јеркић Обрад Ђока 1916 Јазак Јазак детаљније информације
474 РКТГ-75960 Јеркић Митар Пера 1904 Јазак Јазак детаљније информације
475 РКТГ-75961 Јеркић Павле Стеван 1922 Јазак Јазак детаљније информације
476 РКТГ-75962 Јефтић Кузман Сима 1884 Јазак Јазак детаљније информације
477 РКТГ-75963 Јовановић Александар 1887 Јазак Јазак детаљније информације
478 РКТГ-75964 Јовановић Ђока 1911 Ривица Ривица детаљније информације
479 РКТГ-75966 Јовановић Ката 1915 Ривица Ривица детаљније информације
480 РКТГ-75993 Јовановић Лазар 1897 Јазак Јазак детаљније информације
481 РКТГ-75994 Јовановић Лала Ривица Ривица детаљније информације
482 РКТГ-75995 Јовановић Ленка 1895 Јазак Јазак детаљније информације
483 РКТГ-76000 Јовановић Мија 1934 Ривица Ривица детаљније информације
484 РКТГ-76001 Јовановић Милорад 1896 Јазак Јазак детаљније информације
485 РКТГ-76005 Јовановић Недељко Ривица Ривица детаљније информације
486 РКТГ-76007 Јовановић Паја 1882 Јазак Јазак детаљније информације
487 РКТГ-76138 Јовановић Јела Лаза 1924 Ириг Ириг детаљније информације
488 РКТГ-76144 Јовановић Лаза Максим 1913 Ириг Ириг детаљније информације
489 РКТГ-76145 Јовановић Даница Маре 1887 Ириг Ириг детаљније информације
490 РКТГ-76146 Јовановић Никола Марија 1891 Ириг Ириг детаљније информације
491 РКТГ-76147 Јовановић Мица Маринко 1913 Ириг Ириг детаљније информације
492 РКТГ-76148 Јовановић Ђорђе Марко 1888 Ириг Ириг детаљније информације
493 РКТГ-76149 Јовановић Зуза Марко 1888 Ириг Ириг детаљније информације
494 РКТГ-76150 Јовановић Јованка Марко 1905 Ириг Ириг детаљније информације
495 РКТГ-76151 Јовановић Слободан Марко 1895 Ириг Ириг детаљније информације
496 РКТГ-76152 Јовановић Станк Марко 1924 Ириг Ириг детаљније информације
497 РКТГ-76154 Јовановић Жирка Мацо 1922 Ириг Ириг детаљније информације
498 РКТГ-76155 Јовановић Катица Мела 1909 Ириг Ириг детаљније информације
499 РКТГ-76157 Јовановић Емил Мија 1889 Ириг Ириг детаљније информације
500 РКТГ-76210 Јовановић Ђорђе Јован 1923 Ривица Ривица детаљније информације
501 РКТГ-76237 Јовановић Здравко Миливој 1911 Јазак Јазак детаљније информације
502 РКТГ-76239 Јовановић Никола Милан 1912 Јазак Јазак детаљније информације
503 РКТГ-76241 Јовановић Живан Миливој 1917 Јазак Јазак детаљније информације
504 РКТГ-76262 Јовановић Лаза Младен 1900 Јазак Јазак детаљније информације
505 РКТГ-76264 Јовановић Миша Младен 1892 Јазак Јазак детаљније информације
506 РКТГ-76322 Јовановић Игњат Сава 1908 Јазак Јазак детаљније информације
507 РКТГ-76325 Јовановић Лука Сава 1920 Јазак Јазак детаљније информације
508 РКТГ-76326 Јовановић Стеван Сава 1906 Јазак Јазак детаљније информације
509 РКТГ-76331 Јовановић Вид Станко 1902 Јазак Јазак детаљније информације
510 РКТГ-76332 Јовановић Катица Станко 1928 Јазак Јазак детаљније информације
511 РКТГ-76333 Јовановић Паја Станко 1925 Рума Ириг детаљније информације
512 РКТГ-76334 Јовановић Јован Стева 1910 Јазак Јазак детаљније информације
513 РКТГ-76335 Јовановић Јошко Стева 1906 Јазак Јазак детаљније информације
514 РКТГ-76336 Јовановић Васа Стеван 1922 Јазак Јазак детаљније информације
515 РКТГ-76339 Јовановић Слободан Трива 1918 Јазак Јазак детаљније информације
516 РКТГ-76341 Јовановић Боривој Цвеја 1913 Јазак Јазак детаљније информације
517 РКТГ-76344 Јовичић Перица 1921 Ривица Ривица детаљније информације
518 РКТГ-76345 Јовичић Сава 1898 Јазак Јазак детаљније информације
519 РКТГ-76346 Јовичић Сава 1890 Јазак Јазак детаљније информације
520 РКТГ-76356 Јовичић Сава Митар 1883 Јазачки Прњавор Јазачки Прњавор детаљније информације
521 РКТГ-76360 Јовичић Аница Сава 1936 Јазак Јазак детаљније информације
522 РКТГ-76361 Јовичић Ђурђица Сава 1928 Јазак Јазак детаљније информације
523 РКТГ-76362 Јовичић Јованка Сава 1925 Јазак Јазак детаљније информације
524 РКТГ-76363 Јовчић Славко Милутин 1897 Крушедол Крушедол детаљније информације
525 РКТГ-76365 Јосимовић Жарко Крста 1923 Крушедол Крушедол детаљније информације
526 РКТГ-76366 Јосимовић Милан Тодор 1905 Крушедол Крушедол детаљније информације
527 РКТГ-76383 Јоцић Бранко Бранко 1922 Јазак Јазак детаљније информације
528 РКТГ-77216 Јаковачки Милан Ђока 1897 Врдник Врдник детаљније информације
529 РКТГ-77217 Јакупек Адолф Адолф 1919 Врдник Врдник детаљније информације
530 РКТГ-77218 Јан Иван Јаков 1909 А -непознато Врдник детаљније информације
531 РКТГ-77219 Јанковић Танасије 1863 Ириг Врдник детаљније информације
532 РКТГ-77220 Јанковић Катица Ђорђе 1930 Врдник Врдник детаљније информације
533 РКТГ-77221 Јанковић Катица Миливој 1914 Врдник Врдник детаљније информације
534 РКТГ-77222 Јанковић Милица Миливој 1902 Врдник Врдник детаљније информације
535 РКТГ-77223 Јанковић Савета Миливој 1919 Врдник Врдник детаљније информације
536 РКТГ-77224 Јанковић Стана Миливој 1903 Врдник Врдник детаљније информације
537 РКТГ-77225 Јанковић Наталија Милутин 1925 Врдник Врдник детаљније информације
538 РКТГ-77226 Јанковић Зорица Савета 1938 Врдник Врдник детаљније информације
539 РКТГ-77227 Јанковић Софија Стеван 1880 Врдник Врдник детаљније информације
540 РКТГ-77228 Јанковић Миливој Танасије 1878 Врдник Врдник детаљније информације
541 РКТГ-77229 Јовановић Мара Ђока 1920 Врдник Врдник детаљније информације
542 РКТГ-77230 Јовановић Мира Ђока 1923 Врдник Врдник детаљније информације
543 РКТГ-77231 Јовановић Ленка Јефта 1887 Врдник Врдник детаљније информације
544 РКТГ-77232 Јовановић Крста Танасије 1878 Врдник Врдник детаљније информације
545 РКТГ-77887 Јоксимовић Васа Тоша Крушедолски Прњавор Крушедолски Прњавор детаљније информације
546 РКТГ-78025 Јухик Никола Михајло 1912 Кузмин Ириг детаљније информације
547 РКТГ-78536 Лукић Стеван Пера 1885 Нерадин Нерадин детаљније информације
548 РКТГ-78537 Лукић Јован Бранко 1930 Крушедол Крушедол детаљније информације
549 РКТГ-78538 Лисовац Лазар Паја 1904 Крушедол Крушедол детаљније информације
550 РКТГ-78539 Лисовац Милан Јован 1905 Крушедол Крушедол детаљније информације
551 РКТГ-78541 Лазић Сава Љуба 1912 Јазак Јазак детаљније информације
552 РКТГ-78542 Летић Јелица Ђорђе 1909 Јазак Јазак детаљније информације
553 РКТГ-78624 Лазаревић Сава Илија 1909 Гргетег Гргетег детаљније информације
554 РКТГ-78625 Лазаревић Милутин Сава 1913 Гргетег Гргетег детаљније информације
555 РКТГ-78626 Личинић Светислав Павле 1864 Гргетег Гргетег детаљније информације
556 РКТГ-78627 Личинић Кузман Сава 1898 Гргетег Гргетег детаљније информације
557 РКТГ-78641 Лончаревић Лазар Мика 1898 Гргетег Гргетег детаљније информације
558 РКТГ-78742 Лепотић Мита Ђока 1895 Велика Ремета Велика Ремата детаљније информације
559 РКТГ-78804 Кешкић Стипан Стева 1933 Врдник Врдник детаљније информације
560 РКТГ-78807 Киждобрански Паја Младен 1888 Ривица Ривица детаљније информације
561 РКТГ-78808 Кијачки Ћира Коста 1873 Крушедол Крушедол детаљније информације
562 РКТГ-78873 Ковачевић Милан Панта 1872 Врдник Врдник детаљније информације
563 РКТГ-78911 Коларски Даница Стева 1925 Врдник Врдник детаљније информације
564 РКТГ-78936 Кордић Душан Миле 1922 Мала Ремета Мала Ремета детаљније информације
565 РКТГ-78947 Косарски Славко Стева 1924 Ривица Ривица детаљније информације
566 РКТГ-78948 Костић Душан Јован 1915 Ириг Ириг детаљније информације
567 РКТГ-79027 Краљевачки Живан Стева 1917 Ривица Ривица детаљније информације
568 РКТГ-79133 Лепотић Мита 1907 Мала Ремета Мала Ремета детаљније информације
569 РКТГ-79134 Лукић Лазар 1923 Крушедолски Прњавор Крушедолски Прњавор детаљније информације
570 РКТГ-79135 Лазаревић Илија Јова 1926 Крушедолски Прњавор Крушедолски Прњавор детаљније информације
571 РКТГ-79136 Лазаревић Лазар Каменко 1898 Крушедолски Прњавор Крушедолски Прњавор детаљније информације
572 РКТГ-79165 Лаћарац Мирко Стеван 1913 Врдник Врдинк детаљније информације
573 РКТГ-79166 Лазаревић Сава Јова 1926 Крушедолски Прњавор Крушедолски Прњавор детаљније информације
574 РКТГ-79175 Крстић Зорица Божидар 1941 Врдник Врдник детаљније информације
575 РКТГ-79181 Крстић Лазар Живан 1880 Врдник Врдник детаљније информације
576 РКТГ-79182 Крстић Јефта Илија 1887 Врдник Врдник детаљније информације
577 РКТГ-79190 Крстић Стеван Митар 1878 Врдник Врдник детаљније информације
578 РКТГ-79285 Ластић Стеван Петар 1905 Ириг Ириг детаљније информације
579 РКТГ-79287 Лежаков Цвета Милан 1900 Бешка Ириг детаљније информације
580 РКТГ-79288 Лукић Аксентије Душан 1909 Ириг Ириг детаљније информације
581 РКТГ-79289 Лазаревић Радован 1895 Чортановци Ириг детаљније информације
582 РКТГ-79291 Лазаревић Јован Раде 1920 Ириг Ириг детаљније информације
583 РКТГ-79351 Крстић Светозар Илија 1900 Ириг Ириг детаљније информације
584 РКТГ-79352 Краставчевић Дамјан 1891 Ириг Ириг детаљније информације
585 РКТГ-79353 Краставчевић Ђорђе Живан 1902 Ириг Ириг детаљније информације
586 РКТГ-79354 Кордић Сава Јован 1918 Ириг Ириг детаљније информације
587 РКТГ-79355 Кошпрдић Ђорђе Стеван 1904 Ириг Ириг детаљније информације
588 РКТГ-79357 Крњајић Марко А -непознато Ириг детаљније информације
589 РКТГ-79364 Крстић Драгиња 1894 Ириг Ириг детаљније информације
590 РКТГ-79366 Крстић-Николић Јеца 1888 Ириг Ириг детаљније информације
591 РКТГ-79369 Крстић Боривој Ђока 1905 Ириг Ириг детаљније информације
592 РКТГ-79370 Крстић-Николић Стана 1872 Ириг Ириг детаљније информације
593 РКТГ-79371 Крстић-Николић Милица Ђока 1914 Ириг Ириг детаљније информације
594 РКТГ-79372 Крстић-Николић Дамјан Ђока 1919 Ириг Ириг детаљније информације
595 РКТГ-79373 Крстић Никола Драго 1928 Ириг Ириг детаљније информације
596 РКТГ-79374 Казимировић Гавра Михајло 1888 Ириг Ириг детаљније информације
597 РКТГ-79375 Касапски Митар Стева 1906 Ириг Ириг детаљније информације
598 РКТГ-79376 Карабачић Коста Стеван 1921 Ириг Ириг детаљније информације
599 РКТГ-79377 Каленатић Милена 1921 Ириг Ириг детаљније информације
600 РКТГ-79378 Коларић Драга 1925 Ириг Ириг детаљније информације
601 РКТГ-79379 Конић Никола Марко 1924 Ириг Ириг детаљније информације
602 РКТГ-79381 Колопић Душан 1884 Ириг Ириг детаљније информације
603 РКТГ-79385 Комненовић Ђорђе 1897 Велики Градачац Ириг детаљније информације
604 РКТГ-79389 Крстић Јован 1919 Ириг Ириг детаљније информације
605 РКТГ-79393 Костић Јован Стеван 1882 Ириг Ириг детаљније информације
606 РКТГ-79395 Костић Миланка 1921 Ириг Ириг детаљније информације
607 РКТГ-79398 Костић Сава Јован 1918 Ириг Ириг детаљније информације
608 РКТГ-79401 Костић Лазар Стеван 1901 Ириг Ириг детаљније информације
609 РКТГ-79404 Костић Митар Самуил 1907 Ириг Ириг детаљније информације
610 РКТГ-79406 Костић Никола Самуил 1909 Ириг Ириг детаљније информације
611 РКТГ-79408 Колопић Стеван-Сава Душан 1915 Ириг Ириг детаљније информације
612 РКТГ-79457 Кузмановић Васа Лазар 1906 Крушедолски Прњавор Крушедолски Прњавор детаљније информације
613 РКТГ-79487 Миличевић Бошко Никола 1911 Јазак Јазак детаљније информације
614 РКТГ-79488 Милошевић Јованка Живан 1926 Јазак Јазак детаљније информације
615 РКТГ-79491 Младеновић Душан Коста 1909 Јазак Јазак детаљније информације
616 РКТГ-79492 Младеновић Душко Неша 1911 Јазак Јазак детаљније информације
617 РКТГ-79493 Мићашевић Маринко Лазар 1918 Јазак Јазак детаљније информације
618 РКТГ-79495 Михајловић Стеван Милош 1923 Јазово Јазак детаљније информације
619 РКТГ-79557 Мудринић Никола Радован 1913 Огар Нерадин детаљније информације
620 РКТГ-79626 Милутиновић Игњат Ђока 1919 Ириг Ириг детаљније информације
621 РКТГ-79643 Миоковић Миле 1921 Ириг Ириг детаљније информације
622 РКТГ-79650 Мунђић Живојин Захарија 1910 Ириг Ириг детаљније информације
623 РКТГ-79651 Митровић Младен Васа 1920 Ириг Ириг детаљније информације
624 РКТГ-79652 Мирковић Никола Никола 1927 Ириг Ириг детаљније информације
625 РКТГ-79653 Мирковић Миленко Светозар 1920 Ириг Ириг детаљније информације
626 РКТГ-79654 Мирковић Милица Никола 1921 Ириг Ириг детаљније информације
627 РКТГ-80006 Митић Стева 1890 Ириг Ириг детаљније информације
628 РКТГ-80166 Марић Петар 1900 Мала Ремета Мала Ремета детаљније информације
629 РКТГ-80189 Марковић Душан Влада 1926 Гргетег Гргетек детаљније информације
630 РКТГ-80283 Марковић Влада Мика 1902 Гргетег Гргетег детаљније информације
631 РКТГ-80288 Марковић Душан Милан 1907 Гргетег Гргетег детаљније информације
632 РКТГ-80314 Марковић Милан Павле 1886 Крушедол Крушедол детаљније информације
633 РКТГ-81716 Мајсторчић Митар Ђуро 1922 Ириг Ириг детаљније информације
634 РКТГ-81718 Мајсторчић Васа Лазар 1885 Ириг Ириг детаљније информације
635 РКТГ-81719 Матић Стеван Тодор 1890 Ириг Ириг детаљније информације
636 РКТГ-81720 Милин Милан-Милош Милош 1922 Ириг Ириг детаљније информације
637 РКТГ-81733 Мајсторовић Милан Љуба 1921 Јазак Јазак детаљније информације
638 РКТГ-81748 Мајсторчић Велинка 1900 Врањево Ириг детаљније информације
639 РКТГ-81750 Матић Бошко Петар 1895 Ириг Ириг детаљније информације
640 РКТГ-81751 Малетић Сава Ђока 1921 Јазак Јазак детаљније информације
641 РКТГ-81884 Малетић Петар Чеда 1916 Јазак Јазак детаљније информације
642 РКТГ-81885 Мандић Никола Ацо 1933 Јазак Јазак детаљније информације
643 РКТГ-81887 Малешевић Катица 1901 Ириг Ириг детаљније информације
644 РКТГ-81888 Малешевић Јефтимије-Јефта Лазар 1902 Ириг Ириг детаљније информације
645 РКТГ-81889 Марић Симеон-Сима Сава 1917 Ириг Ириг детаљније информације
646 РКТГ-81890 Марић-Милић Љубица Павле 1920 Ириг Ириг детаљније информације
647 РКТГ-81891 Матић Јова 1920 Ириг Ириг детаљније информације
648 РКТГ-81892 Матић Милица Димитрије 1888 Ириг Ириг детаљније информације
649 РКТГ-81894 Матић Јован-Јапан Ђ. 1882 Ириг Ириг детаљније информације
650 РКТГ-81896 Матић Димитрије Коста 1893 Ириг Ириг детаљније информације
651 РКТГ-81898 Међешки Јелена 1909 Ириг Ириг детаљније информације
652 РКТГ-81899 Међешки Лазар Ђорђе 1910 Ириг Ириг детаљније информације
653 РКТГ-81901 Мијатовић Милош Милан 1928 Ириг Ириг детаљније информације
654 РКТГ-81902 Милошевић Станислава-Стана 1899 Ириг Ириг детаљније информације
655 РКТГ-81903 Мићашевић Душан-Милан 1882 Ириг Ириг детаљније информације
656 РКТГ-81904 Марић Петар 1885 Јазак Јазак детаљније информације
657 РКТГ-81905 Матић Стеван-Лашчин 1881 Ириг Ириг детаљније информације
658 РКТГ-81906 Матић Тома-Тодор Стеван 1916 Ириг Ириг детаљније информације
659 РКТГ-81908 Мијатовић Митар 1885 Ириг Ириг детаљније информације
660 РКТГ-81960 Мијатовић Спасенија Петар 1925 Ириг Ириг детаљније информације
661 РКТГ-81966 Мијатовић Стеван Гавро 1916 Ириг Ириг детаљније информације
662 РКТГ-81971 Мијатовић Василије Светозар 1907 Ириг Ириг детаљније информације
663 РКТГ-81976 Милин Милан Живан 1908 Ириг Ириг детаљније информације
664 РКТГ-81983 Милошевић Никола Дамјан 1929 Ириг Ириг детаљније информације
665 РКТГ-82268 Милисављевић Сава Паја 1898 Нерадин Нерадин детаљније информације
666 РКТГ-82352 Милошевић Ђурица Теодор 1924 Ириг Ириг детаљније информације
667 РКТГ-82357 Миоковић Душан Теодор 1926 Шаговина Ириг детаљније информације
668 РКТГ-82367 Мирковић Петар Јован 1923 Ириг Ириг детаљније информације
669 РКТГ-82374 Мирковић Крстић Димитрије Јован 1882 Ириг Ириг детаљније информације
670 РКТГ-82383 Мирковић Крстић Ђорђе Јован 1897 Ириг Ириг детаљније информације
671 РКТГ-82390 Мићашевић Славко Милан 1919 Ириг Ириг детаљније информације
672 РКТГ-82395 Мишљановић Сава Никола 1878 Ириг Ириг детаљније информације
673 РКТГ-82402 Мунђић Драгутин Лазар 1906 Ириг Ириг детаљније информације
674 РКТГ-82650 Мандић Петар Петар 1901 Врдник Врдник детаљније информације
675 РКТГ-82653 Маричић Триван 1935 Врдник Врдник детаљније информације
676 РКТГ-82655 Маричић Бранко Тривун 1935 Врдник Врдник детаљније информације
677 РКТГ-82657 Милошевић Светислав Душан 1907 Мала Ремета Мала Ремета детаљније информације
678 РКТГ-82658 Маричић Милан Тривун 1932 Врдник Врдник детаљније информације
679 РКТГ-82659 Мартић Персида Тодор 1926 Врдник Врдник детаљније информације
680 РКТГ-82660 Милетић Бошко Светозар 1922 Врдник Врдник детаљније информације
681 РКТГ-82662 Милетић Никола Светозар 1934 Врдник Врдник детаљније информације
682 РКТГ-82663 Миловановић Светозар Никола 1923 Врдник Врдник детаљније информације
683 РКТГ-82664 Михајловић Крста Илија 1921 Врдник Врдник детаљније информације
684 РКТГ-82665 Михајловић Никола Павле 1922 Врдник Врдник детаљније информације
685 РКТГ-82666 Молан Антонија Мартин 1926 Врдник Врдник детаљније информације
686 РКТГ-82742 Љубинковић Милан Јован 1882 Ириг Ириг детаљније информације
687 РКТГ-82743 Матић Тодор-Лашчин Стеван 1910 Ириг Ириг детаљније информације
688 РКТГ-82744 Матић Мирко-Лашчин Стево 1901 Ириг Ириг детаљније информације
689 РКТГ-82745 Мишкичевић Сава Коста 1899 Ириг Ириг детаљније информације
690 РКТГ-82746 Мирковић Нестор Милан 1909 Нерадин Ириг детаљније информације
691 РКТГ-82747 Мирковић Јован Сава 1885 Ириг Ириг детаљније информације
692 РКТГ-82748 Милошевић Младен Дамјан 1917 Ириг Ириг детаљније информације
693 РКТГ-82749 Милошевић Тодор Дамјан 1922 Ириг Ириг детаљније информације
694 РКТГ-82750 Милошевић Дамјан Димитрије 1891 Ириг Ириг детаљније информације
695 РКТГ-82751 Мишкићевић Тодор-Тоша Коста 1896 Ириг Ириг детаљније информације
696 РКТГ-82752 Мургачевић Сава 1892 Ириг Ириг детаљније информације
697 РКТГ-82753 Мићашевић Јелена Петар 1920 Ириг Ириг детаљније информације
698 РКТГ-82754 Милић Гавра 1894 Ириг Ириг детаљније информације
699 РКТГ-82755 Милутиновић Тодор-Курјачки Ђока 1911 Ириг Ириг детаљније информације
700 РКТГ-82756 Мишкичевић Петар Коста 1907 Ириг Ириг детаљније информације
701 РКТГ-82757 Миловановић Душан Милан 1906 Ириг Ириг детаљније информације
702 РКТГ-82758 Миловановић Стеван Милан 1896 Ириг Ириг детаљније информације
703 РКТГ-82770 Милошевић Светозар Ђока 1884 Крушедол Крушедол детаљније информације
704 РКТГ-82782 Милутиновић Сава Вељко 1923 Гргетег Гргетег детаљније информације
705 РКТГ-82784 Милутиновић Сава Гавра 1927 Крушедол Крушедол детаљније информације
706 РКТГ-82786 Милутиновић Мика Ђоке 1872 Гргетег Гргетег детаљније информације
707 РКТГ-82796 Милутиновић Петар Стеван 1895 Мала Ремета Мала Ремета детаљније информације
708 РКТГ-82806 Мирјанић Милан Глиша 1942 Крушедолски Прњавор Крушедолски Прњавор детаљније информације
709 РКТГ-82807 Мирјанић Живан Ђока 1926 Крушедолски Прњавор Крушедолски Прњавор детаљније информације
710 РКТГ-82808 Мирјанић Глиша Милан 1923 Крушедолски Прњавор Крушедолски Прњавор детаљније информације
711 РКТГ-82830 Радонић Душан Живан 1888 Јазак Јазак детаљније информације
712 РКТГ-82831 Радонић Митар Душан 1902 Јазак Јазак детаљније информације
713 РКТГ-82832 Радонић Обрад Душан 1897 Јазак Јазак детаљније информације
714 РКТГ-82840 Радосављевић Илија Лазар 1922 Јазак Јазак детаљније информације
715 РКТГ-82848 Радосављевић Пера 1894 А - непознато Ривица детаљније информације
716 РКТГ-82859 Рађички Стеван А - непознато Јазак детаљније информације
717 РКТГ-82915 Рацковић Ђока А - непознато Крушедол детаљније информације
718 РКТГ-82920 Рашковић Дамјан 1890 А - непознато Крушедол детаљније информације
719 РКТГ-82923 Рашковић Нестор 1902 А - непознато Крушедол детаљније информације
720 РКТГ-82930 Решетаровић Милан 1909 А - непознато Крушедол детаљније информације
721 РКТГ-82935 Ристић Анка Сава Врдник Врдник детаљније информације
722 РКТГ-82937 Ристић Вида А - непознато Крушедол детаљније информације
723 РКТГ-82941 Ристић Јоца А - непознато Крушедол детаљније информације
724 РКТГ-82964 Савић Бранко А - непознато Крушедол детаљније информације
725 РКТГ-82966 Савић Душко А - непознато Јазак детаљније информације
726 РКТГ-82972 Савић Коста 1909 А - непознато Крушедол детаљније информације
727 РКТГ-83073 Мисиркић Бранко Јован 1909 Крушедол Крушедол детаљније информације
728 РКТГ-83155 Мичинић Кузман Јова 1896 Гргетег Гргетег детаљније информације
729 РКТГ-83165 Младеновић Павле 1903 Јазак Јазак детаљније информације
730 РКТГ-83178 Момировић Младен Петар 1893 Крушедол Крушедол детаљније информације
731 РКТГ-83288 Марић Петар 1900 Чортановци Мала Ремета детаљније информације
732 РКТГ-83322 Николић Стеван Васа 1891 Врдник Врдник детаљније информације
733 РКТГ-83331 Новаковић Никола Лазар 1903 Врдник Врдник детаљније информације
734 РКТГ-83348 Милосављевић Ђорђе Мика 1912 Нерадин Нерадин детаљније информације
735 РКТГ-83349 Мирковић Сава Ђока 1885 Нерадин Нерадин детаљније информације
736 РКТГ-83350 Милисављевић Тодор Павле 1894 Нерадин Нерадин детаљније информације
737 РКТГ-83351 Малетић Слободан Тодор 1895 Нерадин Нерадин детаљније информације
738 РКТГ-83352 Мирковић Пера Душан 1924 Ривица Ривица детаљније информације
739 РКТГ-83353 Макленовић Живан А-непознато Ривица детаљније информације
740 РКТГ-83354 Макленовић Ангелина 1905 Ривица Ривица детаљније информације
741 РКТГ-83363 Недић Живан Милован 1922 Јазак Јазак детаљније информације
742 РКТГ-83368 Недић Бора Нестор 1910 Јазак Јазак детаљније информације
743 РКТГ-83369 Нешковић Душан Мија 1920 Јазак Јазак детаљније информације
744 РКТГ-83371 Нешковић Неша Паја 1921 Јазак Јазак детаљније информације
745 РКТГ-83375 Неглић Јованка Павле 1932 Јазак Јазак детаљније информације
746 РКТГ-83377 Неглић Нада Павле 1929 Јазак Јазак детаљније информације
747 РКТГ-83419 Михајловић Алекса Богољуб 1926 Мала Ремета Мала Ремета детаљније информације
748 РКТГ-83420 Миланов Илија Јоца 1914 Мала Ремета Мала Ремета детаљније информације
749 РКТГ-83421 Милутиновић Јоцо Петар 1923 Мала Ремета Мала Ремета детаљније информације
750 РКТГ-83423 Момировић Стеван Пера 1897 Мала Ремета Мала Ремета детаљније информације
751 РКТГ-83424 Момировић Младен Петар 1893 Мала Ремета Крушедол детаљније информације
752 РКТГ-83425 Мисиркић Илија Јован 1903 Мала Ремета Крушедол детаљније информације
753 РКТГ-83427 Милошевић Душан Светислав 1926 Мала Ремета Мала Ремета детаљније информације
754 РКТГ-83429 Михајловић Гавра Јован 1913 Крушедол Крушедол детаљније информације
755 РКТГ-83430 Мелентијевић Лазар Павле 1906 Крушедол Крушедол детаљније информације
756 РКТГ-83431 Марковић Лаза 1893 Крушедол Крушедол детаљније информације
757 РКТГ-83432 Марковић Милан Павле 1886 Крушедол Крушедол детаљније информације
758 РКТГ-83433 Марковић Паја Милан 1907 Крушедол Крушедол детаљније информације
759 РКТГ-83434 Марковић Аца Љубомир 1911 Крушедол Крушедол детаљније информације
760 РКТГ-83435 Марковић Јован Душан 1903 Крушедол Крушедол детаљније информације
761 РКТГ-83437 Милутиновић Сава Гавра 1927 Крушедол Крушедол детаљније информације
762 РКТГ-83553 Малетић Сава Ђока 1918 Јазак Јазак детаљније информације
763 РКТГ-83554 Малетић Бора Митар 1921 Јазак Јазак детаљније информације
764 РКТГ-83555 Мајсторовић Милан Љуба 1922 Јазак Јазачки Прњавор детаљније информације
765 РКТГ-83559 Марић Павле 1885 Јазак Јазак детаљније информације
766 РКТГ-83567 Младеновић Павле Недељко 1902 Јазак Јазак детаљније информације
767 РКТГ-83570 Младеновић Слободан Недељко 1928 Јазак Јазак детаљније информације
768 РКТГ-83571 Младеновић Душко Неша 1911 Јазак Јазак детаљније информације
769 РКТГ-83573 Мирчетин Ангелина Паја 1886 Јазак Јазак детаљније информације
770 РКТГ-83575 Михајловић Стеван Митар 1906 Јазак Јазак детаљније информације
771 РКТГ-83576 Мандић Никола Аца 1933 Јазак Јазак детаљније информације
772 РКТГ-83857 Николић Љубица Тома 1899 Ириг Ириг детаљније информације
773 РКТГ-83883 Новаковић Бошко Лазар 1891 Ириг Ириг детаљније информације
774 РКТГ-83884 Новаковић Лазар Бошко 1924 Ириг Ириг детаљније информације
775 РКТГ-83895 Николић Глиша Гавра 1898 Ириг Ириг детаљније информације
776 РКТГ-83898 Ненадовић Митар Каћура 1878 Ириг Ириг детаљније информације
777 РКТГ-83899 Недељковић Петар 1902 Ириг Ириг детаљније информације
778 РКТГ-83901 Најић Тодор Прока 1924 Ириг Ириг детаљније информације
779 РКТГ-83902 Најић Прока Душан 1891 Ириг Ириг детаљније информације
780 РКТГ-84131 Обрадовић Никола Милан 1905 Врдник Врдник детаљније информације
781 РКТГ-84132 Обрадовић Сава Милан 1921 Врдник Врдник детаљније информације
782 РКТГ-84133 Обрадовић Живко Јован 1896 Врдник Врдник детаљније информације
783 РКТГ-84134 Остојић Глигорије Зарије 1897 Врдник Ириг детаљније информације
784 РКТГ-84142 Опарушић Лука Живан 1898 Доњи Петровци Доњи Петровци детаљније информације
785 РКТГ-84147 Остојић Душан Радован 1893 Јазак Јазак детаљније информације
786 РКТГ-84278 Опачић Милан Јова 1902 Тузла Ириг детаљније информације
787 РКТГ-84279 Орешковић Димитрије Харалампије 1911 Ириг Ириг детаљније информације
788 РКТГ-84280 Обреновић Димитрије-Митар Никола 1911 Ириг Ириг детаљније информације
789 РКТГ-84282 Отлакан Славко Душан 1903 Нерадин Ириг детаљније информације
790 РКТГ-84288 Николић Алекса 1907 Крушедолски Прњавор Крушедолски Прњавор детаљније информације
791 РКТГ-84289 Никетић Славко Младен 1906 Крушедолски Прњавор Крушедолски Прњавор детаљније информације
792 РКТГ-84290 Никетић Драга 1914 Крушедолски Прњавор Крушедолски Прњавор детаљније информације
793 РКТГ-84291 Најић Живан Љубомир 1923 Крушедолски Прњавор Крушедолски Прњавор детаљније информације
794 РКТГ-84292 Надић Живан 1911 Крушедолски Прњавор Крушедолски Прњавор детаљније информације
795 РКТГ-84293 Николић Лазар 1888 Крушедолски Прњавор Крушедолски Прњавор детаљније информације
796 РКТГ-84294 Николић Милан Ђорђе 1916 Крушедолски Прњавор Крушедолски Прњавор детаљније информације
797 РКТГ-84350 Несторовић Тодор Лазар 1923 Крушедолски Прњавор Крушедолски Прњавор детаљније информације
798 РКТГ-84352 Никетић Јефта Младен 1890 Крушедолски Прњавор Крушедолски Прњавор детаљније информације
799 РКТГ-84355 Николић Милан Ђока 1913 Мала Ремета Мала Ремета детаљније информације
800 РКТГ-84356 Николић Миливој Душан 1882 Крушедол Крушедол детаљније информације
801 РКТГ-84359 Николић Драго Митар 1908 Мала Ремета Мала Ремета детаљније информације
802 РКТГ-84360 Николић Симеон Василије 1909 Мала Ремета Мала Ремета детаљније информације
803 РКТГ-84444 Ороз Ђура Петар 1892 Мала Ремета Мала Ремета детаљније информације
804 РКТГ-84474 Остојић Милка Раде 1923 Ириг Ириг детаљније информације
805 РКТГ-84475 Обреновић Павле Бранко 1926 Ириг Ириг детаљније информације
806 РКТГ-84476 Обрадовић Лазар ''Чичин'' 1877 Ириг Ириг детаљније информације
807 РКТГ-84477 Одровачки Милутин Тодор 1926 Ривица Ривица детаљније информације
808 РКТГ-84485 Николић Сима Васа 1907 Србобран Мала Ремета детаљније информације
809 РКТГ-84558 Николић Јова Тоша 1936 Гргетег Гргетег детаљније информације
810 РКТГ-84559 Никић Емилија Влада 1882 Гргетег Гргетег детаљније информације
811 РКТГ-85010 Петровић Зорка 1910 Ириг Ириг детаљније информације
812 РКТГ-85022 Павловић Злата Петар 1913 Врдник Врдник детаљније информације
813 РКТГ-85027 Павловић Ангелина Раде 1889 Врдник Врдник детаљније информације
814 РКТГ-85029 Павловић Петар Урош 1887 Врдник Врдник детаљније информације
815 РКТГ-85046 Пантелић Милан Душан 1920 Врдник Врдник детаљније информације
816 РКТГ-85048 Пуповац Бранко Васа 1916 Врдник Врдник детаљније информације
817 РКТГ-85097 Поповић Немања Ђока 1925 Врдник Врдник детаљније информације
818 РКТГ-85104 Петковић Слободан Митар 1923 Врдник Врдник детаљније информације
819 РКТГ-85112 Петровић Софија 1928 Јазак Јазак детаљније информације
820 РКТГ-85120 Поповић Жарко Ђорђе 1914 Јазак Јазак детаљније информације
821 РКТГ-85122 Петровић Сока 1938 Јазак Јазак детаљније информације
822 РКТГ-85123 Петровић Сава 1941 Јазак Јазак детаљније информације
823 РКТГ-85125 Поповић Сава Бошко 1924 Јазак Јазак детаљније информације
824 РКТГ-85127 Петровић Јоца 1931 Јазак Јазак детаљније информације
825 РКТГ-85128 Петровић Ева 1928 Јазак Јазак детаљније информације
826 РКТГ-85131 Петровић Илија 1923 Јазак Јазак детаљније информације
827 РКТГ-85132 Петровић Душан 1937 Јазак Јазак детаљније информације
828 РКТГ-85134 Петровић Дуда 1940 Јазак Јазак детаљније информације
829 РКТГ-85135 Петровић Аца 1939 Јазак Јазак детаљније информације
830 РКТГ-85139 Панић Петар Митар 1900 Јазак Јазак детаљније информације
831 РКТГ-87865 Петровић Сава 1940 Ириг Ириг детаљније информације
832 РКТГ-87879 Петровић Лепосава 1925 Ириг Ириг детаљније информације
833 РКТГ-87880 Пауковић Душан А -непознато Ириг детаљније информације
834 РКТГ-87881 Перић Поткоњак Миле 1898 Ириг Ириг детаљније информације
835 РКТГ-87882 Петровић Милан Бачко Младен А-непознато Ириг детаљније информације
836 РКТГ-87883 Петровић Милан Трифун 1930 Ириг Ириг детаљније информације
837 РКТГ-87884 Петровић Ленка 1888 Ириг Ириг детаљније информације
838 РКТГ-87886 Петровић Трифун Милан ''Бачка'' 1897 Ириг Ириг детаљније информације
839 РКТГ-87887 Пантелић Бранко Ђорђе 1905 Ириг Ириг детаљније информације
840 РКТГ-87888 Петровић Јован 1936 Ириг Ириг детаљније информације
841 РКТГ-87889 Пајић Лазар Рајко 1924 Силбаш Ириг детаљније информације
842 РКТГ-87890 Петровић М. Бојана 1940 Ириг Ириг детаљније информације
843 РКТГ-87891 Петровић Сава Ириг Ириг детаљније информације
844 РКТГ-87892 Петровић Мица 1928 Ириг Ириг детаљније информације
845 РКТГ-87893 Петровић Митар 1898 Ириг Ириг детаљније информације
846 РКТГ-87894 Петровић М. Стана 1879 Ириг Ириг детаљније информације
847 РКТГ-87895 Петровић Мирјана 1936 Ириг Ириг детаљније информације
848 РКТГ-87896 Петровић Златан Ириг Ириг детаљније информације
849 РКТГ-87897 Петровић Александровић Љуба Злато 1935 Јазак Ириг детаљније информације
850 РКТГ-87899 Петровић Тина 1910 Ириг Ириг детаљније информације
851 РКТГ-87997 Пантелић Димитрије Митар 1869 Ириг Ириг детаљније информације
852 РКТГ-88012 Прокић Петар Сава 1881 Ириг Ириг детаљније информације
853 РКТГ-88014 Пушић Ђорђе Ђока Дамјан 1897 Ириг Ириг детаљније информације
854 РКТГ-88015 Петровић Александровић Зорка Ириг Ириг детаљније информације
855 РКТГ-88017 Пушић ( а ) Невена Дамјан 1914 Ириг Ириг детаљније информације
856 РКТГ-88019 Прокић Лазар Јован 1919 Ириг Ириг детаљније информације
857 РКТГ-88020 Пушић Дамјан 1870 Ириг Ириг детаљније информације
858 РКТГ-88022 Пушић Боривој Дамјан 1912 Ириг Ириг детаљније информације
859 РКТГ-88024 Пушић Јован Ђока 1927 Ириг Ириг детаљније информације
860 РКТГ-88026 Пушић Гојко Ђорђе 1922 Ириг Ириг детаљније информације
861 РКТГ-88027 Пушић Ева Ђока 1898 Нерадин Ириг детаљније информације
862 РКТГ-88029 Пушић Анка Павла 1902 Ириг Ириг детаљније информације
863 РКТГ-88030 Пушић Федор Василије 1920 Сремска Митровица Ириг детаљније информације
864 РКТГ-88032 Пушић Александар Васа 1922 Сремска Митровица Ириг детаљније информације
865 РКТГ-88034 Пузић Димитрије Стеван 1889 Ириг Ириг детаљније информације
866 РКТГ-88035 Петровић Сеја 1928 Ириг Ириг детаљније информације
867 РКТГ-88037 Петровић Љубица 1936 Ириг Ириг детаљније информације
868 РКТГ-88038 Петровић Милена 1932 Ириг Ириг детаљније информације
869 РКТГ-88039 Петровић Ружица 1936 Ириг Ириг детаљније информације
870 РКТГ-88040 Петровић Влајко 1938 Ириг Ириг детаљније информације
871 РКТГ-88041 Петровић Мира 1920 Ириг Ириг детаљније информације
872 РКТГ-88042 Петровић Мила 1925 Ириг Ириг детаљније информације
873 РКТГ-88043 Петровић Балка 1910 Ириг Ириг детаљније информације
874 РКТГ-88045 Петровић Злата 1897 Ириг Ириг детаљније информације
875 РКТГ-88046 Петровић Јула 1927 Ириг Ириг детаљније информације
876 РКТГ-88047 Пантелић Душан 1894 Ириг Ириг детаљније информације
877 РКТГ-88048 Петровић Сећа 1940 Ириг Ириг детаљније информације
878 РКТГ-88049 Петровић Вида 1914 Ириг Ириг детаљније информације
879 РКТГ-88051 Писаревић Живојин Жика Лаза 1908 Ириг Ириг детаљније информације
880 РКТГ-88053 Плавшић Славко 1909 Ириг Ириг детаљније информације
881 РКТГ-88054 Поповић Милан Милорад 1897 Ириг Ириг детаљније информације
882 РКТГ-88056 Поткозарец Бојан Бела Бреза Ириг детаљније информације
883 РКТГ-88057 Прокић Јован Чочин Божа 1900 Ириг Ириг детаљније информације
884 РКТГ-88059 Прокић Бошко Јован 1927 Ириг Ириг детаљније информације
885 РКТГ-88060 Прокић Јован Лазар 1898 Ириг Ириг детаљније информације
886 РКТГ-88061 Петровић Ђурђица 1915 Ириг Ириг детаљније информације
887 РКТГ-88062 Пантелић Симеон Комарчев Ђока 1896 Ириг Ириг детаљније информације
888 РКТГ-88168 Новак Миша 1921 Ириг Ириг детаљније информације
889 РКТГ-88169 Новаковић Бошко Сава 1923 Ириг Ириг детаљније информације
890 РКТГ-88291 Павловић Никола Вељко 1895 Гргетег Гргетег детаљније информације
891 РКТГ-88301 Павловић Митар Игњат 1923 Гргетег Гргетег детаљније информације
892 РКТГ-88309 Павловић Веселин Мирко 1923 Гргетег Гргетег детаљније информације
893 РКТГ-88310 Павловић Милан Младен 1896 Нерадин Нерадин детаљније информације
894 РКТГ-88314 Павловић Божа Сава 1901 Гргетег Гргетег детаљније информације
895 РКТГ-88315 Павловић Урош Сава 1870 Гргетег Гргетег детаљније информације
896 РКТГ-88316 Павловић Чеда Сава 1907 Гргетег Гргетег детаљније информације
897 РКТГ-88320 Павловић Душан Тоша 1895 Гргетег Гргетег детаљније информације
898 РКТГ-88321 Павловић Игњат Тоша 1897 Гргетег Гргетег детаљније информације
899 РКТГ-88325 Пајић Гојко 1922 Ириг Ириг детаљније информације
900 РКТГ-88326 Пајић Даница Нерадин Нерадин детаљније информације
901 РКТГ-88378 Пантелић Лазар Димитрије 1911 Ириг Ириг детаљније информације
902 РКТГ-88380 Пантелић Ђорђе Милан 1912 Ириг Ириг детаљније информације
903 РКТГ-88418 Пеовић Милош 1909 Ривица Ривица детаљније информације
904 РКТГ-88433 Перић Милица Лаза 1908 Ириг Ириг детаљније информације
905 РКТГ-88445 Петрић Јован Михајло 1911 Ривица Ривица детаљније информације
906 РКТГ-88451 Петричевић Васа Исак 1862 Ривица Ривица детаљније информације
907 РКТГ-88472 Петровић Јела Ириг Ириг детаљније информације
908 РКТГ-88473 Петровић Јоца Ривица Ривица детаљније информације
909 РКТГ-88474 Петровић Кека 1882 Јазак Јазак детаљније информације
910 РКТГ-88475 Петровић Лела 1921 Јазак Јазак детаљније информације
911 РКТГ-88476 Петровић Луле 1924 Јазак Јазак детаљније информације
912 РКТГ-88477 Петровић Марко 1934 Јазак Јазак детаљније информације
913 РКТГ-88492 Петровић Сеја 1928 Ириг Ириг детаљније информације
914 РКТГ-88577 Рафајловић Никола Јефта 1892 Гргетег Гргетег детаљније информације
915 РКТГ-88579 Рафајловић Живан Јефта 1891 Гргетег Гргетег детаљније информације
916 РКТГ-88580 Радовановић Кузман Ћира 1913 Гргетег Гргетег детаљније информације
917 РКТГ-88729 Радошевић Давид-Дашко Ђока 1912 Ириг Ириг детаљније информације
918 РКТГ-88731 Радошевић Стеван 1884 Ириг Ириг детаљније информације
919 РКТГ-88778 Радошевић Никола 1884 Ириг Ириг детаљније информације
920 РКТГ-88801 Радошевић Сава Јован 1919 Ириг Ириг детаљније информације
921 РКТГ-88802 Ристић Никола Лазар 1919 Ириг Ириг детаљније информације
922 РКТГ-88803 Ристић Јован Богдан 1919 Ириг Ириг детаљније информације
923 РКТГ-88805 Радуловић Лазар 1911 Ириг Ириг детаљније информације
924 РКТГ-88806 Радошевић Душан Димитрије 1927 Ириг Ириг детаљније информације
925 РКТГ-88807 Радошевић Илија Ђока 1924 Ириг Ириг детаљније информације
926 РКТГ-88808 Рабић Димитрије 1881 Ириг Ириг детаљније информације
927 РКТГ-88809 Радуловић Даринка Сава 1911 Ириг Ириг детаљније информације
928 РКТГ-88810 Радошевић Лепосава Ђока 1915 Ириг Ириг детаљније информације
929 РКТГ-88811 Радошевић Ђорђе Давид 1885 Ириг Ириг детаљније информације
930 РКТГ-88812 Рокнић Никола Марко 1923 Ириг Ириг детаљније информације
931 РКТГ-88813 Ракић Ђорђе-Ђура Велимир 1926 Ириг Ириг детаљније информације
932 РКТГ-88833 Раданов Миливој Урош 1915 Крушедолски Прњавор Крушедолски Прњавор детаљније информације
933 РКТГ-88839 Рашковић Нестор Жика 1891 Нерадин Нерадин детаљније информације
934 РКТГ-88842 Рончевић Стеван Митар 1924 Ривица Ривица детаљније информације
935 РКТГ-88843 Радивојевић Рада Никола 1877 Нерадин Нерадин детаљније информације
936 РКТГ-88844 Рашковић Дамњан Тодор 1888 Нерадин Нерадин детаљније информације
937 РКТГ-88846 Ристић Милош Кузман 1923 Нерадин Нерадин детаљније информације
938 РКТГ-88847 Ристић Јован Стеван 1888 Нерадин Нерадин детаљније информације
939 РКТГ-88848 Ристић Јоца Стеван 1897 Нерадин Нерадин детаљније информације
940 РКТГ-88849 Рашковић Бранко Жика 1908 Нерадин Нерадин детаљније информације
941 РКТГ-88851 Радосављевић Пера Никола 1903 Ривица Ривица детаљније информације
942 РКТГ-88852 Радосављевић Ђока Петар 1883 Мала Ремета Мала Ремета детаљније информације
943 РКТГ-89290 Петровић Мија Милан 1928 А-непознато Ириг детаљније информације
944 РКТГ-89407 Петричевић Јоца 1882 Ривица Ривица детаљније информације
945 РКТГ-89408 Пузић Душанка Стјепан 1912 Ривица Ривица детаљније информације
946 РКТГ-89409 Пузић Стеван Светозар 1925 Ривица Ривица детаљније информације
947 РКТГ-89410 Пузић Милан Ђока 1898 Ривица Ривица детаљније информације
948 РКТГ-89415 Петровић Сава Пера 1916 Ривица Ривица детаљније информације
949 РКТГ-89416 Радојчић Милан 1893 Јазак Јазак детаљније информације
950 РКТГ-89417 Равић Жика Милан 1925 Јазак Јазак детаљније информације
951 РКТГ-89419 Радојчић Лазар Васа 1897 Јазак Јазак детаљније информације
952 РКТГ-89426 Радовановић Станко Милован 1915 Сибач Сибач детаљније информације
953 РКТГ-89428 Радојев Зора Боја 1883 Сибач Сибач детаљније информације
954 РКТГ-89429 Радовановић Рада Љубомир 1925 Сибач Сибач детаљније информације
955 РКТГ-89432 Радосављевић Стеван Лазар 1901 Јазак Јазак детаљније информације
956 РКТГ-89483 Рашковић Видосава Врдник Врдник детаљније информације
957 РКТГ-89485 Растахор Карло Фрањо 1915 Врдник Врдник детаљније информације
958 РКТГ-89491 Распотник Нежа Михаел 1892 Врдник Врдник детаљније информације
959 РКТГ-89508 Пушић Миленко Стеван 1928 Нерадин Нерадин детаљније информације
960 РКТГ-89509 Попић Никола Сава Нерадин Нерадин детаљније информације
961 РКТГ-89510 Попадић Бора 1919 Нерадин Нерадин детаљније информације
962 РКТГ-89511 Попадић Ранко Душан 1908 Нерадин Нерадин детаљније информације
963 РКТГ-89512 Попадић Бранко Душан 1909 Нерадин Нерадин детаљније информације
964 РКТГ-89519 Поповић Спасоје Мариз 1928 Крушедол Крушедол детаљније информације
965 РКТГ-89521 Прентовић Милош Ђорђе 1889 Крушедол Крушедол детаљније информације
966 РКТГ-89523 Протић Максим Јован 1895 Крушедол Крушедол детаљније информације
967 РКТГ-89525 Поповић Јела 1893 Бешка Бешка детаљније информације
968 РКТГ-89529 Петровић Катица З. Ириг Ириг детаљније информације
969 РКТГ-89530 Петровић Стеван 1914 Бешка Бешка детаљније информације
970 РКТГ-89532 Пауновић Живан Милутин 1886 Бешка Бешка детаљније информације
971 РКТГ-89533 Петровић Стана М. 1879 Ириг Ириг детаљније информације
972 РКТГ-89534 Пиртић Драган Милан 1896 Бешка Бешка детаљније информације
973 РКТГ-89536 Петровић Јован С. 1930 Ириг Ириг детаљније информације
974 РКТГ-89540 Продановић Прокопије Глиша 1870 Крушедол Крушедол детаљније информације
975 РКТГ-89711 Радосављевић Никола Лазар 1919 Јазак Јазак детаљније информације
976 РКТГ-89768 Поповић Цвеће Милан 1912 Јазак Јазак детаљније информације
977 РКТГ-89811 Сувајџић Стеван 1896 Ириг Ириг детаљније информације
978 РКТГ-89852 Стојаковић Ђока Ђока 1901 Врдник Врдник детаљније информације
979 РКТГ-89853 Стојаковић Лазар Лука 1899 Врдник Врдник детаљније информације
980 РКТГ-89854 Сретић Александар Милан 1920 Врдник Врдник детаљније информације
981 РКТГ-89855 Стојаковић Лепосава Пера 1874 Врдник Врдник детаљније информације
982 РКТГ-89868 Прокић Сима 1898 Ривица Ривица детаљније информације
983 РКТГ-89876 Пузић Вељко 1886 Ривица Ривица детаљније информације
984 РКТГ-89877 Пузић Стевица Димитрије 1920 Ривица Ириг детаљније информације
985 РКТГ-89878 Пузић Петар Лазар 1886 Ривица Ривица детаљније информације
986 РКТГ-89879 Пузић Сава Стеван 1914 Ривица Ривица детаљније информације
987 РКТГ-89888 Пушић Душан Ђока 1925 Гргетег Гргетег детаљније информације
988 РКТГ-89889 Пушић Илија Јефта 1903 Гргетег Гргетег детаљније информације
989 РКТГ-89890 Пушић Сима Јосим 1888 Гргетег Гргетег детаљније информације
990 РКТГ-89891 Пушић Ђока Милан 1909 Гргетег Гргетег детаљније информације
991 РКТГ-89894 Пушић Јосим Сима 1919 Гргетег Гргетег детаљније информације
992 РКТГ-89895 Пушић Никола Симa 1928 Гргетег Гргетег детаљније информације
993 РКТГ-90965 Сенић Анка 1905 Ириг Ириг детаљније информације
994 РКТГ-91061 Станков Вукосава Сава 1898 Ириг Ириг детаљније информације
995 РКТГ-91070 Стојнић Душан 1920 Ириг Ириг детаљније информације
996 РКТГ-91077 Стојнић Дамјан 1903 Ириг Ириг детаљније информације
997 РКТГ-91088 Стојнић Милан 1922 Ириг Ириг детаљније информације
998 РКТГ-91098 Станојловић Павле 1897 Ириг Ириг детаљније информације
999 РКТГ-91103 Станојловић Ђорђе 1885 Ириг Ириг детаљније информације
1000 РКТГ-91270 Станојловић Јован 1885 Ириг Ириг детаљније информације
1001 РКТГ-91290 Станковић Дамјан Никола 1918 Ириг Ириг детаљније информације
1002 РКТГ-91294 Станковић Јулка Никола 1913 Сремски Карловци Ириг детаљније информације
1003 РКТГ-91295 Станишић Светисав Никола 1887 Њујорк Ириг детаљније информације
1004 РКТГ-91296 Срдановић Светозар Лука 1918 Ириг Ириг детаљније информације
1005 РКТГ-91300 Срдановић Теодор Тодор Лука 1924 Ириг Ириг детаљније информације
1006 РКТГ-91301 Станојевић Софија 1906 Ковиљ Ириг детаљније информације
1007 РКТГ-91306 Сувајђић Стеван 1896 Ириг Ириг детаљније информације
1008 РКТГ-91307 Суботић Гавра Симеон 1891 Ириг Ириг детаљније информације
1009 РКТГ-91308 Секулић Милан Светозар 1893 Ириг Ириг детаљније информације
1010 РКТГ-91309 Стојковић Живан Димитрија 1918 Ириг Ириг детаљније информације
1011 РКТГ-91310 Спасојевић Живан Милош 1908 Рума Ириг детаљније информације
1012 РКТГ-91311 Стричевић Раде Младен 1906 Јазак Јазак детаљније информације
1013 РКТГ-91312 Стричевић Андрија Живан 1923 Јазак Јазак детаљније информације
1014 РКТГ-91313 Стојчевић Мирко Ђока 1923 Јазак Јазак детаљније информације
1015 РКТГ-91314 Стричевић Живан Андрија 1898 Ириг Јазак детаљније информације
1016 РКТГ-91315 Стојчевић Митар Ђока 1921 Јазак Јазак детаљније информације
1017 РКТГ-91316 Стефановић Митар Бранко 1925 Јазак Јазак детаљније информације
1018 РКТГ-91317 Стефановић Мирко Јован 1919 Јазак Јазак детаљније информације
1019 РКТГ-91318 Савић Душан Васа 1922 Јазак Јазак детаљније информације
1020 РКТГ-92285 Рајшић Василије-Васа 1899 Глина Ириг детаљније информације
1021 РКТГ-92304 Радојевић Димитрије 1921 Ириг Ириг детаљније информације
1022 РКТГ-92305 Радошевић Никола 1893 Ириг Ириг детаљније информације
1023 РКТГ-92549 Савић Коста Ђока 1907 Нерадин Нерадин детаљније информације
1024 РКТГ-92632 Салонски Душан 1902 Крушедол Крушедол детаљније информације
1025 РКТГ-93186 Срдић Боривоје Никола 1913 Мала Ремета Мала Ремета детаљније информације
1026 РКТГ-93187 Срдић Миливој Никола 1923 Мала Ремета Мала Ремета детаљније информације
1027 РКТГ-93188 Срдић Спасоје Никола 1925 Мала Ремета Мала Ремета детаљније информације
1028 РКТГ-94179 Сегедлија Младен 1917 Јазак Јазак детаљније информације
1029 РКТГ-94899 Тадић Симеон Сима 1910 Нерадин Нерадин детаљније информације
1030 РКТГ-94900 Таталовић Анка Бранко 1885 Јазак Јазак детаљније информације
1031 РКТГ-94902 Теодоровић Милан Александар 1926 Мала Ремета Мала Ремета детаљније информације
1032 РКТГ-94903 Теодоровић Александар Мија 1902 Мала Ремета Мала Ремета детаљније информације
1033 РКТГ-94904 Теодоровић Теодор Теодор 1914 Крагујевац Мала Ремета детаљније информације
1034 РКТГ-94905 Тешић Јела Петар 1927 Јазак Јазак детаљније информације
1035 РКТГ-94906 Тешић Милица Цвејо 1884 Јазак Јазак детаљније информације
1036 РКТГ-95368 Тадић Душан Радован 1921 Јазак Јазак детаљније информације
1037 РКТГ-95376 Станимировић Јелка Миша 1908 Гргетег Гргетег детаљније информације
1038 РКТГ-95422 Таталовић Лазар Ђорђе 1907 Јазак Јазак детаљније информације
1039 РКТГ-95431 Станковић Никола Ђока 1892 Нерадин Нерадин детаљније информације
1040 РКТГ-95473 Станојловић Никола Павле 1921 Ириг Ириг детаљније информације
1041 РКТГ-95504 Тешић Васа Лазар 1905 Јазак Јазак детаљније информације
1042 РКТГ-95518 Тешић Мија Петар 1918 Јазак Јазак детаљније информације
1043 РКТГ-95531 Тимић Смиља Никола 1911 Јазак Јазак детаљније информације
1044 РКТГ-95532 Тимотијевић Јеврем 1882 Ириг Ириг детаљније информације
1045 РКТГ-95565 Тодоран Војин Јова 1904 Мала Ремета Мала Ремета детаљније информације
1046 РКТГ-95648 Степановић Милорад 1894 Мала Ремета Мала Ремета детаљније информације
1047 РКТГ-95664 Степановић Милорад Вељко 1896 Мала Ремета Мала Ремета детаљније информације
1048 РКТГ-95675 Степановић Ђорђе Милорад 1925 Мала Ремета Мала Ремета детаљније информације
1049 РКТГ-95682 Тојковић Лазар Лука 1900 Врдник Врдник детаљније информације
1050 РКТГ-95690 Стефановић Стеван Гаја 1898 Гргетег Гргетег детаљније информације
1051 РКТГ-95694 Стефановић Миленко Добривоје 1918 Гргетег Гргетег детаљније информације
1052 РКТГ-95700 Стефановић Сава Петар 1881 Гргетег Гргетег детаљније информације
1053 РКТГ-95702 Стефановић Добривој Светозар 1898 Гргетег Гргетег детаљније информације
1054 РКТГ-95703 Томић Васа Сава 1881 Ириг Ириг детаљније информације
1055 РКТГ-95711 Томић Ђура Ђорђе 1913 Ириг Ириг детаљније информације
1056 РКТГ-95732 Тодорић Милош 1879 Ривица Ривица детаљније информације
1057 РКТГ-95737 Тошић Урош Живан 1897 Крушедолски Прњавор Крушедол детаљније информације
1058 РКТГ-95738 Тривић Петар 1936 Јазак Јазак детаљније информације
1059 РКТГ-95739 Тривић Миленко Перо 1925 Јазак Јазак детаљније информације
1060 РКТГ-95842 Томљеновић Ранка Милан 1925 Гргетег Гргетег детаљније информације
1061 РКТГ-95857 Ћирић Коста 1888 Крушедол Крушедол детаљније информације
1062 РКТГ-95859 Ћирић Мија 1902 Ривица Ривица детаљније информације
1063 РКТГ-95860 Ћирић Сока 1875 Ривица Ривица детаљније информације
1064 РКТГ-95862 Ћирић Стева 1912 Ривица Ривица детаљније информације
1065 РКТГ-95864 Ћирић Ђока Васа 1905 Ривица Ривица детаљније информације
1066 РКТГ-95865 Ћирић Милан Душан 1921 Ривица Ривица детаљније информације
1067 РКТГ-95871 Ћирић Јован Живан 1892 Ривица Ривица детаљније информације
1068 РКТГ-95874 Ћирић Павле Јован 1889 Ривица Ривица детаљније информације
1069 РКТГ-95875 Ћирић Петар Јован 1890 Ривица Ривица детаљније информације
1070 РКТГ-95876 Ћирић Петар Коста 1928 Крушедол Крушедол детаљније информације
1071 РКТГ-95877 Ћирић Светозар Лазар 1896 Ривица Ривица детаљније информације
1072 РКТГ-95878 Ћирић Цвеја Мијо 1885 Ривица Ривица детаљније информације
1073 РКТГ-95883 Ћирић Душан Милан 1882 Ривица Ривица детаљније информације
1074 РКТГ-95886 Ћирић Раде Милан 1914 Ривица Ривица детаљније информације
1075 РКТГ-95889 Ћирић Саво Милан 1912 Ривица Ривица детаљније информације
1076 РКТГ-95895 Стојадинов Живко Милан 1910 Нерадин Нерадин детаљније информације
1077 РКТГ-95934 Стојановић Велимир Милутин 1886 Гргетег Гргетег детаљније информације
1078 РКТГ-95941 Тривић Јела Пера 1919 Јазак Јазак детаљније информације
1079 РКТГ-95943 Тривић Цвеја Пера 1914 Јазак Јазак детаљније информације
1080 РКТГ-95949 Трифуновић Тодор Васа 1909 Ириг Ириг детаљније информације
1081 РКТГ-95980 Тушић Сима 1885 Гргетег Гргетег детаљније информације
1082 РКТГ-96010 Херцег Фрањо 1930 Ириг Ириг детаљније информације
1083 РКТГ-96014 Хорват Ивица Штефан 1916 Врдник Врдник детаљније информације
1084 РКТГ-96015 Хорват Стеван Фрања 1921 Врдник Врдник детаљније информације
1085 РКТГ-96170 Хрњачки Ђорђе Сава 1880 Крушедолски Прњавор Крушедолски Прњавор детаљније информације
1086 РКТГ-96184 Ћирић Светозар Милош 1910 Ривица Ривица детаљније информације
1087 РКТГ-96185 Ћирић Светозар Петар 1910 Ривица Ривица детаљније информације
1088 РКТГ-96186 Ћирић Милена Светозар 1917 Ривица Ривица детаљније информације
1089 РКТГ-96187 Ћирић Јоца Цвејан 1888 Ривица Ривица детаљније информације
1090 РКТГ-96188 Ћирић Теодор Цвејан 1895 Ривица Ривица детаљније информације
1091 РКТГ-96223 Ћосић Жика 1882 Ривица Ривица детаљније информације
1092 РКТГ-96225 Ћосић Живан Мирко 1926 Ривица Ривица детаљније информације
1093 РКТГ-96227 Ћосић Нестор Младен 1897 Ривица Ривица детаљније информације
1094 РКТГ-96230 Ћосић Бора Нестор 1925 Ривица Ривица детаљније информације
1095 РКТГ-96238 Ћупић Јован Сава 1907 Мала Ремета Мала Ремета детаљније информације
1096 РКТГ-96256 Убавић Младен 1887 Крушедолски Прњавор Крушедолски Прњавор детаљније информације
1097 РКТГ-96257 Убавић Иван Жива 1896 Крушедолски Прњавор Крушедолски Прњавор детаљније информације
1098 РКТГ-96266 Утвић Лазар Ђока 1898 Јазак Јазак детаљније информације
1099 РКТГ-96269 Утвић Ђорђе Лаза 1922 Јазак Јазак детаљније информације
1100 РКТГ-96272 Утвић Васа Никола 1919 Јазак Јазак детаљније информације
1101 РКТГ-96308 Чолић Петар Ката 1910 Врдник Врдник детаљније информације
1102 РКТГ-96310 Шкорић Милан Лазар 1918 Врдник Врдник детаљније информације
1103 РКТГ-96401 Црвенковић Никола Лука 1888 Ириг Ириг детаљније информације
1104 РКТГ-96402 Чекић Милан Илија 1931 Ириг Ириг детаљније информације
1105 РКТГ-96403 Чупић Димитриј Мита Михајло 1916 Ириг Ириг детаљније информације
1106 РКТГ-96404 Чупић Павле Јован 1926 Ириг Ириг детаљније информације
1107 РКТГ-96405 Чупић Стеван Павле 1906 Ириг Ириг детаљније информације
1108 РКТГ-96406 Шућин Јелана Душан 1912 Ириг Ириг детаљније информације
1109 РКТГ-96423 Чавић Милорад Тодор 1900 Крушедол Крушедол детаљније информације
1110 РКТГ-96506 Цвејић Игњатије Михајло 1890 Ривица Ривица детаљније информације
1111 РКТГ-96624 Стојић Ђорђе Гавра 1907 Крушедол Крушедол детаљније информације
1112 РКТГ-96646 Стојковић Лазар Стеван 1912 Ривица Ривица детаљније информације
1113 РКТГ-96670 Ступар Ната Ђура 1922 Мала Ремета Мала Ремета детаљније информације
1114 РКТГ-96671 Ступар Стојанка Ђура 1903 Мала Ремета Мала Ремета детаљније информације
1115 РКТГ-96677 Суботић Никола Здравко 1921 Крушедол Крушедол детаљније информације
1116 РКТГ-96679 Суботић Тодор Миша 1899 Нерадин Нерадин детаљније информације
1117 РКТГ-96708 Станковић Митар 1883 Крушедолски Прњавор Крушедолски Прњавор детаљније информације
1118 РКТГ-96741 Утвић Ђока Милорад 1922 Јазак Јазак детаљније информације
1119 РКТГ-96846 Смиљанић Илија Марко 1915 Крагујевац Ривица детаљније информације
1120 РКТГ-96853 Сурла Илија 1905 Крагујевац Нерадин детаљније информације
1121 РКТГ-96952 Тимотијевић Стеван Васа 1912 Ириг Ириг детаљније информације
1122 РКТГ-96964 Утвић Арсеније Георгије 1904 Јазак Јазак детаљније информације
1123 РКТГ-96969 Утвић Арсеније 1894 Јазак Јазак детаљније информације
1124 РКТГ-96970 Утвић Васа Ђока 1919 Јазак Јазак детаљније информације
1125 РКТГ-96971 Утвић Стеван Јован 1914 Јазак Јазак детаљније информације
1126 РКТГ-96972 Утвић Никола Милорад 1906 Јазак Јазак детаљније информације
1127 РКТГ-96973 Утвић Јован Никола 1914 Јазак Јазак детаљније информације
1128 РКТГ-97054 Царићевић Лазар Ђока 1882 Ириг Ириг детаљније информације
1129 РКТГ-97080 Ћосић Петар 1900 Ириг Ириг детаљније информације
1130 РКТГ-97081 Ћурковић Јован Ђока 1884 Ириг Ириг детаљније информације
1131 РКТГ-97082 Ћурковић Петар Ђока 1909 Ириг Ириг детаљније информације
1132 РКТГ-97083 Ћурковић Зора Панта 1915 Ириг Ириг детаљније информације
1133 РКТГ-97084 Ћурковић Илија Панта 1921 Ириг Ириг детаљније информације
1134 РКТГ-97085 Ћурчић Јован Петар 1919 Ириг Ириг детаљније информације
1135 РКТГ-97133 Цвејић Максим Паја 1903 Ривица Ривица детаљније информације
1136 РКТГ-97220 Шанцлић Лазар Никола 1919 Ириг Ириг детаљније информације
1137 РКТГ-97221 Шанцлић Димитрије Никола 1922 Ириг Ириг детаљније информације
1138 РКТГ-97222 Шијачки Илија Живан 1922 Обреж Ириг детаљније информације
1139 РКТГ-100030 Шороња Бранко 1912 Гргетег Гргетег детаљније информације
1140 РКТГ-105699 Пухер Јакоб Врдник Врдник детаљније информације
1141 РКТГ-105700 Вернер Иван Врдник Врдник детаљније информације
1142 РКТГ-105701 Цизел Фрања Врдник Врдник детаљније информације
1143 РКТГ-105702 Бар Игнац Врдник Врдник детаљније информације
1144 РКТГ-105703 Класић Изидор Врдник Врдник детаљније информације
1145 РКТГ-105704 Холоши Јанош Врдник Врдник детаљније информације
1146 РКТГ-105705 Крњетић Ружа Врдник Врдник детаљније информације
1147 РКТГ-105706 Дундић Јоца Ириг Ириг детаљније информације
1148 РКТГ-105812 Ранковић Паја Ривица Ириг детаљније информације
1149 РКТГ-105813 Пузић Душан Ривица Ириг детаљније информације
1150 РКТГ-105815 Петровић Милан Ривица Ириг детаљније информације
1151 РКТГ-105816 Цвејић Душан Ривица Ириг детаљније информације
1152 РКТГ-105818 Ћирић Милош Ривица Ириг детаљније информације
1153 РКТГ-105819 Јовановић Сима Ривица Ириг детаљније информације
1154 РКТГ-105820 Јовичић Анкица Ривица Ириг детаљније информације
1155 РКТГ-105821 Пузић Живка Ривица Ириг детаљније информације
1156 РКТГ-105822 Краљевачки Стеван Ривица Ириг детаљније информације
1157 РКТГ-105823 Ћосић Стева Ривица Ириг детаљније информације
1158 РКТГ-105824 Јосимовић Васа Крушедол Ириг детаљније информације
1159 РКТГ-105825 Несторовић Цвета Крушедол Ириг детаљније информације
1160 РКТГ-105827 Половина Милан Крушедол Ириг детаљније информације
1161 РКТГ-105828 Николић Лекса Крушедол Ириг детаљније информације
1162 РКТГ-105829 Трифуновић Сава Крушедол Ириг детаљније информације
1163 РКТГ-105831 Трифуновић Бошко Крушедол Ириг детаљније информације
1164 РКТГ-105832 Трифуновић Ђока Крушедол Ириг детаљније информације
1165 РКТГ-105833 Вучковић Рада Крушедол Ириг детаљније информације
1166 РКТГ-105834 Лукић Алекса Крушедол Ириг детаљније информације
1167 РКТГ-105852 Прокић Митар Л. Ириг Ириг детаљније информације
1168 РКТГ-105853 Прокић Ђорђе Ириг Ириг детаљније информације
1169 РКТГ-105855 Ликић Лазар Ириг Ириг детаљније информације
1170 РКТГ-105856 Малешевић Катица Ириг Ириг детаљније информације
1171 РКТГ-105857 Костић Душан Ириг Ириг детаљније информације
1172 РКТГ-105858 Милић Милан Ириг Ириг детаљније информације
1173 РКТГ-105859 Николић Софија Ириг Ириг детаљније информације
1174 РКТГ-105860 Николић Љубица Ириг Ириг детаљније информације
1175 РКТГ-105861 Колопић Душан Ириг Ириг детаљније информације
1176 РКТГ-105862 Николић Бора Ириг Ириг детаљније информације
1177 РКТГ-105863 Пантелић Душан Ириг Ириг детаљније информације
1178 РКТГ-105864 Крстић Боривој Ириг Ириг детаљније информације
1179 РКТГ-105865 Грчић Сима Ириг Ириг детаљније информације
1180 РКТГ-105866 Михајловић Јован Ириг Ириг детаљније информације
1181 РКТГ-105873 Јовановић Ката Ириг Ириг детаљније информације
1182 РКТГ-105876 Белић Душан Бешеново Ириг детаљније информације
1183 РКТГ-105913 Писаревић Бела Ириг Ириг детаљније информације
1184 РКТГ-105914 Јовичић Сава Ириг Ириг детаљније информације
1185 РКТГ-105915 Никола Рокнић Ириг Ириг детаљније информације
1186 РКТГ-105916 Богојевић Петар Ириг Ириг детаљније информације
1187 РКТГ-105917 Ђурковић Јован Ириг Ириг детаљније информације
1188 РКТГ-105918 Бичански Славко Ириг Ириг детаљније информације
1189 РКТГ-105919 Лазаревић Рада Ириг Ириг детаљније информације
1190 РКТГ-105920 Радошевић Давид Ђ. Ириг Ириг детаљније информације
1191 РКТГ-105921 Радошевић Илија Ђ. Ириг Ириг детаљније информације
1192 РКТГ-105922 Радошевић Лепосава Ђ. Ириг Ириг детаљније информације
1193 РКТГ-105923 Козобарић Јован Ириг Ириг детаљније информације
1194 РКТГ-105924 Пантелић Митар Ириг Ириг детаљније информације
1195 РКТГ-105926 Међешки Јела Ириг Ириг детаљније информације
1196 РКТГ-105927 Бранков Влада Ириг Ириг детаљније информације
1197 РКТГ-105928 Секулић Милан Ириг Ириг детаљније информације
1198 РКТГ-105929 Жижакић Митар Ириг Ириг детаљније информације
1199 РКТГ-105930 Крњајски Марко Ириг Ириг детаљније информације
1200 РКТГ-105931 Милошевић Младен Ириг Ириг детаљније информације
1201 РКТГ-105932 Матић Стеван Ириг Ириг детаљније информације
1202 РКТГ-105933 Градојевић Митар Ириг Ириг детаљније информације
1203 РКТГ-105934 Станишић Светислава Ириг Ириг детаљније информације
1204 РКТГ-105935 Животин Милан Ириг Ириг детаљније информације
1205 РКТГ-105936 Животин Даница Ириг Ириг детаљније информације
1206 РКТГ-105937 Животин Митар Ириг Ириг детаљније информације
1207 РКТГ-105938 Животин Зорица Ириг Ириг детаљније информације
1208 РКТГ-105939 Радивојевић Јован Ириг Ириг детаљније информације
1209 РКТГ-105940 Милић Гавра Ж. Ириг Ириг детаљније информације
1210 РКТГ-105941 Томић Ђорђе Ириг Ириг детаљније информације
1211 РКТГ-105942 Милин Милош Ириг Ириг детаљније информације
1212 РКТГ-105943 Станојевић Сока Ириг Ириг детаљније информације
1213 РКТГ-105944 Малешевић Јефта Ириг Ириг детаљније информације
1214 РКТГ-105945 Павловић Веса Ириг Ириг детаљније информације
1215 РКТГ-105946 Бојић Стеван Ириг Ириг детаљније информације
1216 РКТГ-105947 Станојловић Паја Ириг Ириг детаљније информације
1217 РКТГ-105948 Обреновић Митар Ириг Ириг детаљније информације
1218 РКТГ-105949 Николић Сава Ириг Ириг детаљније информације
1219 РКТГ-105950 Комљеновић Ђорђе Ириг Ириг детаљније информације
1220 РКТГ-105951 Пантелић Сима Ириг Ириг детаљније информације
1221 РКТГ-105952 Плавшић Славко Ириг Ириг детаљније информације
1222 РКТГ-105953 Дамјановић Ђока Ириг Ириг детаљније информације
1223 РКТГ-105954 Јаковљевић Митар Ј. Ириг Ириг детаљније информације
1224 РКТГ-105955 Бојановић Бошко Ж. Ириг Ириг детаљније информације
1225 РКТГ-105956 Доброта Јован Ириг Ириг детаљније информације
1226 РКТГ-105957 Јојкић Сава Ириг Ириг детаљније информације
1227 РКТГ-105958 Балаћ Јован Ириг Ириг детаљније информације
1228 РКТГ-105959 Мишкићевић Петар Ириг Ириг детаљније информације
1229 РКТГ-105960 Лукић Аца Ириг Ириг детаљније информације
1230 РКТГ-105961 Мишкићевић Сава Ириг Ириг детаљније информације
1231 РКТГ-105962 Ђурковић Петар Ириг Ириг детаљније информације
1232 РКТГ-105963 Мирковић Митар Ириг Ириг детаљније информације
1233 РКТГ-105964 Прокић Пера Ириг Ириг детаљније информације
1234 РКТГ-105965 Мићашевић Милан Ириг Ириг детаљније информације
1235 РКТГ-105969 Никшић Пера Бешеново Ириг детаљније информације
1236 РКТГ-105970 Никшић Сара Бешеново Ириг детаљније информације
1237 РКТГ-105971 Лаћарац Веса Бешеново Ириг детаљније информације
1238 РКТГ-105972 Бањац Марјан Бешеново Ириг детаљније информације
1239 РКТГ-105973 Бањац Ђуђа Бешеново Ириг детаљније информације
1240 РКТГ-105974 Јовановић Сока Бешеново Ириг детаљније информације
1241 РКТГ-105975 Јуришић Слободан Бешеново Ириг детаљније информације
1242 РКТГ-105976 Ћирић Јован Бешеново Ириг детаљније информације
1243 РКТГ-105977 Јанковић Душко Бешеново Ириг детаљније информације
1244 РКТГ-105978 Лазаревић Која Бешеново Ириг детаљније информације
1245 РКТГ-105979 Петровић Лазар Бешеново Ириг детаљније информације
1246 РКТГ-105980 Лаћарац Јела Бешеново Ириг детаљније информације
1247 РКТГ-105982 Јанковић Тоша Бешеново Ириг детаљније информације
1248 РКТГ-105984 Племић Савица Бешеново Ириг детаљније информације
1249 РКТГ-105985 Матинковић Жика Бешеново Ириг детаљније информације
1250 РКТГ-105986 Стојковић Спаса Бешеново Ириг детаљније информације
1251 РКТГ-105987 Јовановић Душан Бешеново Ириг детаљније информације
1252 РКТГ-105988 Јовановић Рада Бешеново Ириг детаљније информације
1253 РКТГ-105989 Јовановић Пика Бешеново Ириг детаљније информације
1254 РКТГ-105990 Јовановић Кеја Бешеново Ириг детаљније информације
1255 РКТГ-105991 Ћирић Васа Благоје 1906 Бешеново Ириг детаљније информације
1256 РКТГ-105992 Мишковић Глиша Бешеново Ириг детаљније информације
1257 РКТГ-105993 Племић Миле Бешеново Ириг детаљније информације
1258 РКТГ-105994 Милошевић Сандала Бешеново Ириг детаљније информације
1259 РКТГ-105995 Милошевић Марко Бешеново Ириг детаљније информације
1260 РКТГ-105996 Милошевић Вера Бешеново Ириг детаљније информације
1261 РКТГ-105997 Микић Пера Бешеново Ириг детаљније информације
1262 РКТГ-105998 Мајсторевић Милан Љуба 1921 Рума Ириг детаљније информације
1263 РКТГ-105999 Јовановић Здравко Миливој 1911 Рума Ириг детаљније информације
1264 РКТГ-106001 Јанковић Ђока Коста 1921 Рума Ириг детаљније информације
1265 РКТГ-106002 Драгојловић Трифун Јоса 1923 Рума Ириг детаљније информације
1266 РКТГ-106003 Грујић Мирко Косте 1918 Рума Ириг детаљније информације
1267 РКТГ-106004 Јовановић Бранко Станко 1911 Рума Ириг детаљније информације
1268 РКТГ-106005 Јовановић Катица Станко 1922 Рума Ириг детаљније информације
1269 РКТГ-106006 Грујић Бора Илија 1919 Рума Ириг детаљније информације
1270 РКТГ-106007 Стефановић Мирко Јоца 1919 Рума Ириг детаљније информације
1271 РКТГ-106008 Стефановић Бранко Митар 1917 Рума Ириг детаљније информације
1272 РКТГ-106010 Јанковић Васа Паја 1910 Рума Ириг детаљније информације
1273 РКТГ-106011 Утвић Лазар Ђока 1894 Рума Ириг детаљније информације
1274 РКТГ-106012 Јолић Петар Митар 1921 Рума Ириг детаљније информације
1275 РКТГ-106013 Равић Живан Милан 1922 Рума Ириг детаљније информације
1276 РКТГ-106014 Барјактаровић Стеван Живан 1908 Рума Јазак детаљније информације
1277 РКТГ-106015 Нешковић Бранко Стеван 1917 Рума Ириг детаљније информације
1278 РКТГ-106016 Николић Драга Митар 1904 Рума Ириг детаљније информације
1279 РКТГ-106018 Тешић Михајло Петар 1920 Ириг Јазак детаљније информације
1280 РКТГ-106019 Тешић Васа Лазар 1902 Рума Ириг детаљније информације
1281 РКТГ-106020 Утвић Аца Ђока 1901 Ириг Јазак детаљније информације
1282 РКТГ-106021 Утвић Никола Милорад 1902 Рума Ириг детаљније информације
1283 РКТГ-106022 Утвић Јован Никола 1911 Рума Ириг детаљније информације
1284 РКТГ-106023 Малетић Пера Чеда 1913 Рума Ириг детаљније информације
1285 РКТГ-106024 Мачетић Никола Чеда 1919 Рума Ириг детаљније информације
1286 РКТГ-106025 Аврамовић Стеван Никола 1898 Рума Ириг детаљније информације
1287 РКТГ-106026 Стричевић Жика Андрија 1895 Рума Ириг детаљније информације
1288 РКТГ-106028 Ненадовић Живан Мића 1920 Рума Ириг детаљније информације
1289 РКТГ-106029 Димитрић Јоца Пера 1919 Рума Ириг детаљније информације
1290 РКТГ-106030 Ерзелаш Митар Данка 1891 Рума Ириг детаљније информације
1291 РКТГ-106031 Панић Ера Митар 1897 Рума Ириг детаљније информације
1292 РКТГ-106032 Миличевић Паја Павле 1917 Јазак Ириг детаљније информације
1293 РКТГ-106033 Утвић Ђока Паја 1919 Рума Ириг детаљније информације
1294 РКТГ-106034 Илић Паја Стева 1917 Рума Ириг детаљније информације
1295 РКТГ-106035 Стојчевић Митар Ђока 1917 Рума Ириг детаљније информације
1296 РКТГ-106036 Стојчевић Мирко Ђока 1921 Рума Ириг детаљније информације
1297 РКТГ-106037 Недић Жика Мића 1919 Јазак Јазак детаљније информације
1298 РКТГ-106038 Бугарски Јован Ђока 1901 Рума Ириг детаљније информације
1299 РКТГ-106039 Малетић Сава Ђока 1918 Рума Ириг детаљније информације
1300 РКТГ-106040 Јаркић Бане Бранко 1917 Рума Ириг детаљније информације
1301 РКТГ-106041 Миличевић Бошко Никола 1901 Рума Ириг детаљније информације
1302 РКТГ-106042 Кузаинац Милан Паја 1907 Рума Ириг детаљније информације
1303 РКТГ-106043 Аврамовић Ђура Лазар 1913 Рума Ириг детаљније информације
1304 РКТГ-106045 Јанковић Алекса Стева 1917 Јазак Јазак детаљније информације
1305 РКТГ-106046 Јанковић Слободан Стева 1919 Рума Ириг детаљније информације
1306 РКТГ-106047 Радосављевић Илија Лазар 1922 Рума Ириг детаљније информације
1307 РКТГ-106048 Радосављевић Никола Лазар 1919 Рума Ириг детаљније информације
1308 РКТГ-106049 Кугић Стева Божа 1905 Јазак Јазак детаљније информације
1309 РКТГ-106051 Нешковић Пера Васа 1902 Јазак Јазак детаљније информације
1310 РКТГ-106052 Бировљевић Лазар Лука 1911 Јазак Јазак детаљније информације
1311 РКТГ-106053 Недић Аца Јован 1917 Јазак Јазак детаљније информације
1312 РКТГ-106055 Тешић Пера Ђока 1897 Јазак Јазак детаљније информације
1313 РКТГ-106056 Тешић Мија Пера 1918 Рума Ириг детаљније информације
1314 РКТГ-106057 Риђиски Стеван Нова 1905 Рума Ириг детаљније информације
1315 РКТГ-106058 Јосић Бранко Бранко 1922 Рума Ириг детаљније информације
1316 РКТГ-106059 Ивановић Јован Дамјан 1907 Јазак Јазак детаљније информације
1317 РКТГ-106060 Ковачевић Милана Јован 1922 Рума Ириг детаљније информације
1318 РКТГ-106061 Драгољовић Милан Мала Ремета Ириг детаљније информације
1319 РКТГ-106062 Лепотић Миленко Мала Ремета Ириг детаљније информације
1320 РКТГ-106063 Јовановић Цвећа Мала Ремета Ириг детаљније информације
1321 РКТГ-106064 Кардић Душко Мала Ремета Ириг детаљније информације
1322 РКТГ-106065 Милошевић Душко Мала Ремета Ириг детаљније информације
1323 РКТГ-106066 Николић Стева Мала Ремета Ириг детаљније информације
1324 РКТГ-106067 Стпомовић Ђока Мала Ремета Ириг детаљније информације
1325 РКТГ-106068 Стпомовив Милорад Мала Ремета Ириг детаљније информације
1326 РКТГ-106069 Срдић Спаса Мала Ремета Ириг детаљније информације
1327 РКТГ-106070 Тодоровић Аца Мала Ремета Ириг детаљније информације
1328 РКТГ-106071 Тодоровив Милан Мала Ремета Ириг детаљније информације
1329 РКТГ-106072 Тодоровић Теодор Мала Ремета Ириг детаљније информације
1330 РКТГ-106073 Пушић Миленко 1926 Нерадин Ириг детаљније информације
1331 РКТГ-106074 Крзановић Јован 1909 Нерадин Ириг детаљније информације
1332 РКТГ-106075 Јанковић Пера 1913 Нерадин Ириг детаљније информације
1333 РКТГ-106076 Живковић Душан 1899 Нерадин Ириг детаљније информације
1334 РКТГ-106077 Винокић Јоца 1903 Нерадин Ириг детаљније информације
1335 РКТГ-106078 Милицављевић Ђорђе 1909 Нерадин Ириг детаљније информације
1336 РКТГ-106079 Суботић Тоша 1897 Нерадин Ириг детаљније информације
1337 РКТГ-106080 Тадић Сима 1908 Нерадин Ириг детаљније информације
1338 РКТГ-106081 Малетић Србин 1893 Нерадин Ириг детаљније информације
1339 РКТГ-106082 Рихтић Јоца 1896 Нерадин Ириг детаљније информације
1340 РКТГ-106083 Јосимовић Рада 1916 Нерадин Ириг детаљније информације
1341 РКТГ-106084 Јаковачки Стеван 1897 Нерадин Ириг детаљније информације
1342 РКТГ-106085 Јанковић Мица 1909 Нерадин Ириг детаљније информације
1343 РКТГ-106086 Нејић Васа Паја 1920 Нерадин Ириг детаљније информације
1344 РКТГ-106087 Јовановић Димитрије Миливој 1915 Нерадин Ириг детаљније информације
1345 РКТГ-106088 Мирић Рада Радован 1906 Нерадин Ириг детаљније информације
1346 РКТГ-106089 Утвић Паја Милорад 1911 Нерадин Ириг детаљније информације
1347 РКТГ-106090 Јеркић Милан Цвета 1915 Нерадин Ириг детаљније информације
1348 РКТГ-106091 Сливилић Јован Живан 1919 Нерадин Ириг детаљније информације
1349 РКТГ-106093 Митић Маринко Паја 1919 Нерадин Ириг детаљније информације
1350 РКТГ-106094 Миланевић Стојан Јован 1903 Нерадин Ириг детаљније информације
1351 РКТГ-106095 Голрвички Паја Ђука 1909 Нерадин Ириг детаљније информације
1352 РКТГ-106096 Мирковић Бранко Паја 1911 Нерадин Ириг детаљније информације
1353 РКТГ-106097 Мирковић Петар Паја 1914 Нерадин Ириг детаљније информације
1354 РКТГ-106098 Јанковић Јован 1909 Нерадин Ириг детаљније информације
1355 РКТГ-106099 Утвић Милан 1926 Нерадин Ириг детаљније информације
1356 РКТГ-106100 Ровић Милан Илија 1912 Нерадин Ириг детаљније информације
1357 РКТГ-106101 Маринковић Јован 1914 Нерадин Ириг детаљније информације
1358 РКТГ-106102 Јеркић Урош 1914 Нерадин Ириг детаљније информације
1359 РКТГ-106103 Мирић Сава Радован 1914 Нерадин Ириг детаљније информације
1360 РКТГ-106104 Утвић Ђорђе 1912 Нерадин Ириг детаљније информације
1361 РКТГ-106105 Мајсторовић Бранко Паја 1914 Нерадин Ириг детаљније информације
1362 РКТГ-106106 Милошевић Недељко 1911 Нерадин Ириг детаљније информације
1363 РКТГ-106107 Пантелић Милан Врдник Ириг детаљније информације
1364 РКТГ-106108 Молан Антонија Врдник Ириг детаљније информације
1365 РКТГ-106109 Бањац Марија Врдник Ириг детаљније информације
1366 РКТГ-106110 Крстић Зорица Врдник Ириг детаљније информације
1367 РКТГ-106111 Петровић Слободан Врдник Ириг детаљније информације
1368 РКТГ-106112 Стојковић Лазар Врдник Ириг детаљније информације
1369 РКТГ-106113 Марић Паја Врдник Ириг детаљније информације
1370 РКТГ-106114 Ђурђевић Ђура Врдник Ириг детаљније информације
1371 РКТГ-106116 Јовичић Мирко Врдник Ириг детаљније информације
1372 РКТГ-106118 Платон Калуђер Врдник Ириг детаљније информације
1373 РКТГ-106119 Делић Лука Врдник Ириг детаљније информације
1374 РКТГ-106120 Ивић Марко Врдник Ириг детаљније информације
1375 РКТГ-106121 Пехар Фрања Врдник Ириг детаљније информације
1376 РКТГ-106122 Стојковић Лепосава Врдник Ириг детаљније информације
1377 РКТГ-106123 Лаћарац Мирка Врдник Ириг детаљније информације
1378 РКТГ-106124 Павловић Пера Врдник Ириг детаљније информације
1379 РКТГ-106125 Павловић Анђа Врдник Ириг детаљније информације
1380 РКТГ-106126 Јанковић Миланка Врдник Ириг детаљније информације
1381 РКТГ-106128 Милановић Цветко Врдник Ириг детаљније информације
1382 РКТГ-106129 Јанковић Ката Врдник Ириг детаљније информације
1383 РКТГ-106130 Маршић Миле Врдник Ириг детаљније информације
1384 РКТГ-106359 Грујић Живка Ириг Ириг детаљније информације
1385 РКТГ-106360 Вучић Пера Ириг Ириг детаљније информације
1386 РКТГ-106361 Вучић Стана Ириг Ириг детаљније информације
1387 РКТГ-106362 Јовановић Сава Ириг Ириг детаљније информације
1388 РКТГ-106363 Јовановић Тима Ириг Ириг детаљније информације
1389 РКТГ-106364 Јовановић Лена Ириг Ириг детаљније информације
1390 РКТГ-106365 Салаћ Јошка 1906 Ириг Ириг детаљније информације
1391 РКТГ-106366 Павлица Маринко 1905 Ириг Ириг детаљније информације
1392 РКТГ-106367 Коларевић Живко 1914 Ириг Ириг детаљније информације
1393 РКТГ-106368 Кадвањ Павле 1914 Ириг Ириг детаљније информације
1394 РКТГ-106369 Шарањи Жарко 1894 Ириг Ириг детаљније информације
1395 РКТГ-106370 Брзак Мика 1877 Ириг Ириг детаљније информације
1396 РКТГ-106371 Брзак Катица 1880 Ириг Ириг детаљније информације
1397 РКТГ-106372 Попадић Милорад 1882 Ириг Ириг детаљније информације
1398 РКТГ-106373 Вулетић Славко 1892 Ириг Ириг детаљније информације
1399 РКТГ-106374 Блрињи Ђура 1904 Ириг Ириг детаљније информације
1400 РКТГ-106375 Харкаји Шандор 1889 Ириг Ириг детаљније информације
1401 РКТГ-106376 Дрчауер Пишта Ириг Ириг детаљније информације
1402 РКТГ-106377 Фајк Лајош Ириг Ириг детаљније информације
1403 РКТГ-106378 Шитер Жарко Ириг Ириг детаљније информације
1404 РКТГ-106379 Фрикадлов Ђура Ириг Ириг детаљније информације
1405 РКТГ-106380 Пањек Јошка Ириг Ириг детаљније информације
1406 РКТГ-106381 Шумахер Андрија Ириг Ириг детаљније информације
1407 РКТГ-106382 Фајк Илија Ириг Ириг детаљније информације
1408 РКТГ-106383 Шитер Михајло Ириг Ириг детаљније информације
1409 РКТГ-106384 Бузаш Павле Ириг Ириг детаљније информације
1410 РКТГ-106385 Ђурлевић Вида Ириг Ириг детаљније информације
1411 РКТГ-106386 Шлап Аница Ириг Ириг детаљније информације
1412 РКТГ-106387 Мунџић Драга Ириг Ириг детаљније информације
1413 РКТГ-106388 Алимпић Богдан Ириг Ириг детаљније информације
1414 РКТГ-106389 Алимпић Мира Ириг Ириг детаљније информације
1415 РКТГ-106390 Дожудић Митар Ириг Ириг детаљније информације
1416 РКТГ-106391 Прокић Драга Ириг Ириг детаљније информације
1417 РКТГ-106392 Пузић Митар Ириг Ириг детаљније информације
1418 РКТГ-107239 Јаношевић Сава Гргетег Гргетег детаљније информације
1419 РКТГ-107302 Белић Стана Крушедолски Прњавор Крушедолски Прњавор детаљније информације
1420 РКТГ-107312 Војновић Никола Крушедол Крушедол детаљније информације
1421 РКТГ-107356 Радосављевић Аца Крушедол Крушедол детаљније информације
1422 РКТГ-107357 Радосављевић Лазар Крушедол Крушедол детаљније информације
1423 РКТГ-107383 Туцаков Зоран Ириг Ириг детаљније информације
1424 РКТГ-107384 Гавриловић Јован Ириг Ириг детаљније информације
1425 РКТГ-107385 Гавриловић Лазар Ириг Ириг детаљније информације
1426 РКТГ-107386 Шварц Хадвига Ириг Ириг детаљније информације
1427 РКТГ-107387 Перић Мила Ириг Ириг детаљније информације
1428 РКТГ-107388 Аврамовић Мита Ириг Ириг детаљније информације
1429 РКТГ-107389 Дамјановић Душан Ириг Ириг детаљније информације
1430 РКТГ-107390 Ђуришић Момчило Ириг Ириг детаљније информације
1431 РКТГ-107396 Ђуриђ Ђорђе Ириг Ириг детаљније информације
1432 РКТГ-107397 Милановић Душан Ириг Ириг детаљније информације
1433 РКТГ-107398 Сенич Коста Ириг Ириг детаљније информације
1434 РКТГ-107399 Пап Љубица Ириг Ириг детаљније информације
1435 РКТГ-107400 Столић Дамјан Ириг Ириг детаљније информације
1436 РКТГ-107401 Станојловбић Ђорђе Ириг Ириг детаљније информације
1437 РКТГ-107402 Угарковић Мита Ириг Ириг детаљније информације
1438 РКТГ-107403 Броцић Лазар Ириг Ириг детаљније информације
1439 РКТГ-107404 Гуја Милан Ириг Ириг детаљније информације
1440 РКТГ-107405 Марковић Перица Ириг Ириг детаљније информације
1441 РКТГ-107406 Пузић Стеван Ириг Ириг детаљније информације
1442 РКТГ-107407 Пушић Никола Ириг Ириг детаљније информације
1443 РКТГ-107408 Филиповић Бранко Ириг Ириг детаљније информације
1444 РКТГ-107409 Тимотијавић Стеван Ириг Ириг детаљније информације
1445 РКТГ-107410 Грковић Драган Ириг Ириг детаљније информације
1446 РКТГ-107412 Јовановић Катица Станко 1922 Јазак Јазак детаљније информације
1447 РКТГ-107413 Стефановић Бранко Митар 1917 Јазак Јазак детаљније информације
1448 РКТГ-107414 Димитрић Јован Милан 1917 Јазак Јазак детаљније информације
1449 РКТГ-107415 Јанковић Паја Васа 1910 Јазак Јазак детаљније информације
1450 РКТГ-107445 Старичевић Жика Андрија 1911 Јазак Јазак детаљније информације
1451 РКТГ-107446 Татуловић Лазар Ђока 1923 Јазак Јазак детаљније информације
1452 РКТГ-107447 Јеркић Бане 1917 Јазак Јазак детаљније информације
1453 РКТГ-107448 Риђински Стеван 1905 Јазак Јазак детаљније информације
1454 РКТГ-107570 Благојевић Катица Ириг Ириг детаљније информације
1455 РКТГ-107571 Бабић Митар Ириг Ириг детаљније информације
1456 РКТГ-107572 Ђурић Вида Ириг Ириг детаљније информације
1457 РКТГ-107573 Ђурић Даринка Ириг Ириг детаљније информације
1458 РКТГ-107574 Ђурић Томо 1864 Ириг Ириг детаљније информације
1459 РКТГ-107575 Јерчић Јован Ириг Ириг детаљније информације
1460 РКТГ-107576 Јовановић Коста Ириг Ириг детаљније информације
1461 РКТГ-107577 Костић Лазар Ириг Ириг детаљније информације
1462 РКТГ-107578 Лазаревић Влада Ириг Ириг детаљније информације
1463 РКТГ-107579 Љубинковић Милован 1879 Ириг Ириг детаљније информације
1464 РКТГ-107580 Матић Тома Ириг Ириг детаљније информације
1465 РКТГ-107581 Пушић Анка Ириг Ириг детаљније информације
1466 РКТГ-107582 Пушић Дамјан Ириг Ириг детаљније информације
1467 РКТГ-107583 Пушић Невена Ириг Ириг детаљније информације
1468 РКТГ-107584 Пушић Саша Ириг Ириг детаљније информације
1469 РКТГ-107757 Арсенић Тодор 1896 Гргетег Гргетег детаљније информације