Презиме и име Место рођења Место пребивалишта
Почетна >> СРЕМСКИ ОКРУГ >> Инђија
Редни
број
Број Презиме и име Име родитеља Година рођења Место рођења Место пребивалишта
1 РКТГ-7070 Грановијевић Лиза Јожика 1915 Моровић Бешка детаљније информације
2 РКТГ-7471 Миловановић Марија Јосип 1892 Инђија Инђија детаљније информације
3 РКТГ-15870 Милисављевић Зора Крчедин Крчедин детаљније информације
4 РКТГ-15874 Тарабић Ранко Петар 1870 Крчедин Крчедин детаљније информације
5 РКТГ-26919 Жуљевић Андрија 1903 Марадик Марадик детаљније информације
6 РКТГ-30813 Бајић Сава 1897 Бешка Бешка детаљније информације
7 РКТГ-30814 Цимерман Паул Бешка Бешка детаљније информације
8 РКТГ-30815 Гехард Габријел 1899 Бешка Бешка детаљније информације
9 РКТГ-30817 Ханско Јанош Ђерђ 1886 Бешка Бешка детаљније информације
10 РКТГ-30818 Копуновић Ференц 1899 Бешка Бешка детаљније информације
11 РКТГ-30819 Марковић Антон 1896 Бешка Бешка детаљније информације
12 РКТГ-30820 Пауновић Тодор Милутин 1885 Бешка Бешка детаљније информације
13 РКТГ-30821 Петраковић Миша 1912 Бешка Бешка детаљније информације
14 РКТГ-30822 Ритер Хајнрих Бешка Бешка детаљније информације
15 РКТГ-30823 Штели Лукас Бешка Бешла детаљније информације
16 РКТГ-30824 Стрекер Јакоб Бешка Бешка детаљније информације
17 РКТГ-30825 Шерер Андреас 1919 Бешка Бешка детаљније информације
18 РКТГ-30826 Шлајхер Адам Бешка Бешка детаљније информације
19 РКТГ-30827 Шрам Јожеф Бешка Бешка детаљније информације
20 РКТГ-30828 Веселиновић Милорад 1902 Бешка Бешка детаљније информације
21 РКТГ-30847 Чортановачки Светозар 1925 Чортановци Чортановци детаљније информације
22 РКТГ-30849 Красојевић Петар 1892 Чортановци Чортановци детаљније информације
23 РКТГ-30850 Мраковић Душко 1920 Чортановци Чортановци детаљније информације
24 РКТГ-30851 Мраковић Мица 1918 Чортановци Чортановци детаљније информације
25 РКТГ-30852 Мраковић Станко 1913 Чортановци Чортановци детаљније информације
26 РКТГ-30853 Шуваковић Богдан 1892 Чортановци Чортановци детаљније информације
27 РКТГ-30854 Влаовић Борис 1916 Чортановци Чортановци детаљније информације
28 РКТГ-30855 Влаовић Шивка 1890 Чортановци Чортановци детаљније информације
29 РКТГ-30856 Вукалић Андра 1920 Чортановци Чортановци детаљније информације
30 РКТГ-30900 Ајхингер Антон 1888 Инђија Инђија детаљније информације
31 РКТГ-30901 Ајхорн Клара 1870 Инђија Инђија детаљније информације
32 РКТГ-30902 Ангегранд Адам Андрија 1918 Инђија Инђија детаљније информације
33 РКТГ-30903 Ајхорн Паул 1867 Инђија Инђија детаљније информације
34 РКТГ-30904 Ангегранд Андреас 1887 Инђија Инђија детаљније информације
35 РКТГ-30905 Барт Стефан Инђија Инђија детаљније информације
36 РКТГ-30906 Беко Мирко 1908 Инђија Инђија детаљније информације
37 РКТГ-30907 Бен Карло 1910 Инђија Инђија детаљније информације
38 РКТГ-30908 Бенек Андрија Инђија Инђија детаљније информације
39 РКТГ-30909 Берти Андреас 1890 Инђија Инђија детаљније информације
40 РКТГ-30910 Бешељуски Фрања Инђија Инђија детаљније информације
41 РКТГ-30911 Бренер Антон 1874 Инђија Инђија детаљније информације
42 РКТГ-30912 Бренер Марија Инђија Инђија детаљније информације
43 РКТГ-30913 Демлер Јошка Инђија Инђија детаљније информације
44 РКТГ-30914 Дуфт Адам 1896 Инђија Инђија детаљније информације
45 РКТГ-30915 Ђармати Франц 1879 Инђија Инђија детаљније информације
46 РКТГ-30916 Ђармати Николаус 1862 Инђија Инђија детаљније информације
47 РКТГ-30917 Ђере Карољ Јене 1902 Инђија Инђија детаљније информације
48 РКТГ-30918 Екермајер Ана 1887 Инђија Инђија детаљније информације
49 РКТГ-30919 Екермајер Антон 1884 Инђија Инђија детаљније информације
50 РКТГ-30920 Фазенахт Антон 1881 Инђија Инђија детаљније информације
51 РКТГ-30921 Фет Јакоб 1900 Инђија Инђија детаљније информације
52 РКТГ-30922 Франк Јакоб 1884 Инђија Инђија детаљније информације
53 РКТГ-30923 Фусек Георг 1914 Инђија Инђија детаљније информације
54 РКТГ-30924 Генал Јохан 1889 Инђија Инђија детаљније информације
55 РКТГ-30925 Гертнер Адам 1866 Инђија Инђија детаљније информације
56 РКТГ-30926 Гертнер Георг 1896 Инђија Инђија детаљније информације
57 РКТГ-30927 Гиренц Георг 1866 Инђија Инђија детаљније информације
58 РКТГ-30928 Гиренц Јохан 1900 Инђија Инђија детаљније информације
59 РКТГ-30929 Грац Ана 1884 Инђија Инђија детаљније информације
60 РКТГ-30930 Грац Балтазар 1876 Инђија Инђија детаљније информације
61 РКТГ-30931 Грубич Катарина 1865 Инђија Инђија детаљније информације
62 РКТГ-30932 Грубич Стефан 1889 Инђија Инђија детаљније информације
63 РКТГ-30933 Харди Георг 1898 Инђија Инђија детаљније информације
64 РКТГ-30934 Херцог Франц 1907 Инђија Инђија детаљније информације
65 РКТГ-30936 Хорват Павле 1894 Инђија Инђија детаљније информације
66 РКТГ-30937 Хорват Павле 1884 Инђија Инђија детаљније информације
67 РКТГ-30938 Јанек Матијас 1902 Инђија Инђија детаљније информације
68 РКТГ-30939 Јанек Матијас 1880 Инђија Инђија детаљније информације
69 РКТГ-30940 Кап Јозеф 1869 Инђија Инђија детаљније информације
70 РКТГ-30941 Катић Томислав Инђија Инђија детаљније информације
71 РКТГ-30942 Кел Георг 1884 Инђија Инђија детаљније информације
72 РКТГ-30943 Кел Катарина Инђија Инђија детаљније информације
73 РКТГ-30944 Кел Кермеци 1910 Инђија Инђија детаљније информације
74 РКТГ-30945 Келер Стефан 1899 Инђија Инђија детаљније информације
75 РКТГ-30946 Клајн Матијас 1904 Инђија Инђија детаљније информације
76 РКТГ-30947 Конрад Јозеф 1914 Инђија Инђија детаљније информације
77 РКТГ-30948 Крафт Марија 1866 Инђија Инђија детаљније информације
78 РКТГ-30949 Креш Михајло Инђија Инђија детаљније информације
79 РКТГ-30950 Ласински Николаус 1888 Инђија Инђија детаљније информације
80 РКТГ-30951 Маикснер Стефан 1888 Инђија Инђија детаљније информације
81 РКТГ-30952 Милер Отилија 1887 Инђија Инђија детаљније информације
82 РКТГ-30953 Оберкерш Матијас 1900 Инђија Инђија детаљније информације
83 РКТГ-30954 Паст Јохан 1886 Инђија Инђија детаљније информације
84 РКТГ-30955 Паст Николаус 1907 Инђија Инђија детаљније информације
85 РКТГ-30956 Росандић Јакоб Инђија Инђија детаљније информације
86 РКТГ-30957 Сикора Јозеф 1898 Инђија Инђија детаљније информације
87 РКТГ-30958 Стајнвасер Маргарета 1910 Инђија Инђија детаљније информације
88 РКТГ-30959 Сутин Рудолф Инђија Инђија детаљније информације
89 РКТГ-30960 Сутор Јохан 1909 Инђија Инђија детаљније информације
90 РКТГ-30961 Сутор Николаус 1898 Инђија Инђија детаљније информације
91 РКТГ-30962 Шефер Петар 1911 Инђија Инђија детаљније информације
92 РКТГ-30963 Шмаклер Франц 1904 Инђија Инђија детаљније информације
93 РКТГ-30964 Шмук Барбара 1884 Инђија Инђија детаљније информације
94 РКТГ-30965 Шмук Јакоб 1898 Инђија Инђија детаљније информације
95 РКТГ-30966 Шмук Николаус 1915 Инђија Инђија детаљније информације
96 РКТГ-30967 Шнајдер Јозеф 1867 Инђија Инђија детаљније информације
97 РКТГ-30968 Шнајдер Терезија 1872 Инђија Инђија детаљније информације
98 РКТГ-30969 Шумахер Антон 1908 Инђија Инђија детаљније информације
99 РКТГ-30970 Тифенбах Јохан 1903 Инђија Инђија детаљније информације
100 РКТГ-30971 Велхнер Георг 1900 Инђија Инђија детаљније информације
101 РКТГ-30972 Вернер Франц Инђија Инђија детаљније информације
102 РКТГ-30973 Вернер Розина Инђија Инђија детаљније информације
103 РКТГ-30974 Ферташник Елизабета 1902 Инђија Инђија детаљније информације
104 РКТГ-30975 Верташник Франц 1906 Инђија Инђија детаљније информације
105 РКТГ-30976 Вик Михаел 1897 Инђија Инђија детаљније информације
106 РКТГ-30977 Вилхелм Јохан 1900 Инђија Инђија детаљније информације
107 РКТГ-30978 Вончина Јозеф Инђија Инђија детаљније информације
108 РКТГ-30979 Вончина Катарина Инђија Инђија детаљније информације
109 РКТГ-31065 Бадер Хајнрих 1915 Крчедин Крчедин детаљније информације
110 РКТГ-31067 Бирман Карл 1882 Крчедин Крчедин детаљније информације
111 РКТГ-31068 Цалгер Михаел 1888 Крчедин Крчедин детаљније информације
112 РКТГ-31069 Целер Георг 1902 Крчедин Крчедин детаљније информације
113 РКТГ-31070 Целнер Георг 1902 Крчедин Крчедин детаљније информације
114 РКТГ-31071 Цимер Јакоб 1909 Крчедин Крчедин детаљније информације
115 РКТГ-31072 Цимер Софија 1867 Крчедин Крчедин детаљније информације
116 РКТГ-31073 Хајнц Филип 1866 Крчедин Крчедин детаљније информације
117 РКТГ-31074 Хајнц Хелена 1920 Крчедин Крчедин детаљније информације
118 РКТГ-31075 Хајнц Сузана 1875 Крчедин Крчедин детаљније информације
119 РКТГ-31076 Хорб Карл 1905 Крчедин Крчедин детаљније информације
120 РКТГ-31077 Кајлер Марија 1928 Крчедин Крчедин детаљније информације
121 РКТГ-31078 Клајн Филип 1895 Крчедин Крчедин детаљније информације
122 РКТГ-31079 Клајн Кристина 1868 Крчедин Крчедин детаљније информације
123 РКТГ-31080 Клајн Матијас 1870 Крчедин Крчедин детаљније информације
124 РКТГ-31081 Лер Јакоб 1903 Крчедин Крчедин детаљније информације
125 РКТГ-31082 Лер Кристина 1929 Крчедин Крчедин детаљније информације
126 РКТГ-31083 Лер Маргарета 1904 Крчедин Крчедин детаљније информације
127 РКТГ-31085 Петковић Софија 1911 Крчедин Крчедин детаљније информације
128 РКТГ-31086 Ралетитич Елизабета 1885 Крчедин Крчедин детаљније информације
129 РКТГ-31087 Рингел Филип 1903 Крчедин Крчедин детаљније информације
130 РКТГ-31088 Рингел Катарина 1909 Крчедин Крчедин детаљније информације
131 РКТГ-31089 Рингел Освалд 1942 Крчедин Крчедин детаљније информације
132 РКТГ-31090 Рингел Петар 1934 Крчедин Крчедин детаљније информације
133 РКТГ-31091 Рингел Розина 1930 Крчедин Крчедин детаљније информације
134 РКТГ-31092 Рингл Јохан 1894 Крчедин Крчедин детаљније информације
135 РКТГ-31093 Стели Кристијан 1871 Крчедин Крчедин детаљније информације
136 РКТГ-31094 Штајц Јакоб 1898 Крчедин Крчедин детаљније информације
137 РКТГ-31096 Вајзенбах Фридрих 1886 Крчедин Крчедин детаљније информације
138 РКТГ-31097 Вајзенбах Хајнрих 1893 Крчедин Крчедин детаљније информације
139 РКТГ-31098 Вак Рајнхард 1902 Крчедин Крчедин детаљније информације
140 РКТГ-31099 Волф Јохан 1863 Крчедин Крчедин детаљније информације
141 РКТГ-31100 Волф Сузана 1866 Крчедин Крчедин детаљније информације
142 РКТГ-31101 Жиљар Елизабета 1905 Крчедин Крчедин детаљније информације
143 РКТГ-31102 Жиљар Лука 1897 Крчедин Крчедин детаљније информације
144 РКТГ-31882 Росандић Јакоб 1884 Љуково Љуково детаљније информације
145 РКТГ-31883 Жембери Јошка 1908 Љуково Љуково детаљније информације
146 РКТГ-31927 Шнајдер Јосип Јосиф 1880 Инђија Инђија детаљније информације
147 РКТГ-32120 Бабић Антон Лука 1921 Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
148 РКТГ-32121 Бабић Н. Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
149 РКТГ-32122 Белић Живан Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
150 РКТГ-32123 Чубрић Антон Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
151 РКТГ-32124 Ћирчић Бранко Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
152 РКТГ-32125 Ћирић Тодор Лука 1890 Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
153 РКТГ-32127 Дуканић Емил Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
154 РКТГ-32128 Филип Срета 1894 Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
155 РКТГ-32130 Фрлег Васа Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
156 РКТГ-32131 Галик Рада Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
157 РКТГ-32132 Холар Анка Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
158 РКТГ-32134 Келер Антон 1899 Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
159 РКТГ-32135 Кобић Мухамед Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
160 РКТГ-32136 Коњевић Петар Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
161 РКТГ-32137 Котур Живан Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
162 РКТГ-32138 Крекуловић Јован Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
163 РКТГ-32139 Кусарић Јакоб Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
164 РКТГ-32140 Ландот Ервин Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
165 РКТГ-32141 Маринковић Анка Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
166 РКТГ-32142 Мишчевић Лука Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
167 РКТГ-32143 Николић Вука Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
168 РКТГ-32144 Опсеница Живан Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
169 РКТГ-32145 Петрић Драгутин Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
170 РКТГ-32146 Плац Андрија Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
171 РКТГ-32147 Сивачки Димитрије Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
172 РКТГ-32148 Станчевић Воја Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
173 РКТГ-32149 Шнајдер Јулка Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
174 РКТГ-32150 Шнајдер Станко Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
175 РКТГ-32151 Штефан Петар Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
176 РКТГ-32152 Томичић Ђура Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
177 РКТГ-32153 Томичић Ката Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
178 РКТГ-32154 Вашаревић Јуре Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
179 РКТГ-32155 Видовски Митар Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
180 РКТГ-32156 Вујковић Драга Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
181 РКТГ-32157 Вујковић Љубиша Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
182 РКТГ-32158 Вујковић Перица Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
183 РКТГ-32159 Зарадић Фрања Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
184 РКТГ-32160 Живковић Ђока Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
185 РКТГ-32177 Ајзел Јакоб 1893 Нови Сланкамен Нови Сланкамен детаљније информације
186 РКТГ-32180 Алексић Сима Марко 1900 Нови Сланкамен Нови Сланкамен детаљније информације
187 РКТГ-32182 Бењек Андрија 1918 Нови Сланкамен Нови Сланкамен детаљније информације
188 РКТГ-32185 Берач Иван Нови Сланкамен Нови Сланкамен детаљније информације
189 РКТГ-32187 Битнер Ева Нови Сланкамен Нови Сланкамен детаљније информације
190 РКТГ-32190 Битнер Јохан 1882 Нови Сланкамен Нови Сланкамен детаљније информације
191 РКТГ-32192 Бланц Марија 1905 Нови Сланкамен Нови Сланкамен детаљније информације
192 РКТГ-32195 Блашковић Божа 1894 Нови Сланкамен Нови Сланкамен детаљније информације
193 РКТГ-32197 Буш Стефан 1877 Нови Сланкамен Нови Сланкамен детаљније информације
194 РКТГ-32198 Чиачек Маргарета 1875 Нови Сланкамен Нови Сланкамен детаљније информације
195 РКТГ-32203 Дерић Мара 1912 Нови Сланкамен Нови Сланкамен детаљније информације
196 РКТГ-32205 Дистл Јозеф 1870 Нови Сланкамен Нови Сланкамен детаљније информације
197 РКТГ-32208 Дистл Магдалена 1874 Нови Сланкамен Нови Сланкамен детаљније информације
198 РКТГ-32209 Драженовић Никола 1921 Нови Сланкамен Нови Сланкамен детаљније информације
199 РКТГ-32210 Дуринг Адам 1902 Нови Сланкамен Нови Сланкамен детаљније информације
200 РКТГ-32211 Дурст Адам 1902 Нови Сланкамен Нови Сланкамен детаљније информације
201 РКТГ-32213 Фајфер Михаел 1880 Нови Сланкамен Нови Сланкамен детаљније информације
202 РКТГ-32215 Фијала Тома 1925 Нови Сланкамен Нови Сланкамен детаљније информације
203 РКТГ-32217 Фодор Стјепан 1915 Нови Сланкамен Нови Сланкамен детаљније информације
204 РКТГ-32219 Фриц Марија Нови Сланкамен Нови Сланкамен детаљније информације
205 РКТГ-32221 Гебл Јозеф 1873 Нови Сланкамен Нови Сланкамен детаљније информације
206 РКТГ-32223 Гебл Катарина 1880 Нови Сланкамен Нови Сланкамен детаљније информације
207 РКТГ-32225 Герсић Андија 1880 Нови Сланкамен Нови Сланкамен детаљније информације
208 РКТГ-32228 Глезер Мартин 1908 Нови Сланкамен Нови Сланкамен детаљније информације
209 РКТГ-32229 Хелеис Стефан 1923 Нови Сланкамен Нови Сланкамен детаљније информације
210 РКТГ-32230 Хергет Алојз 1922 Нови Сланкамен Нови Сланкамен детаљније информације
211 РКТГ-32231 Хергет Фрања 1906 Нови Сланкамен Нови Сланкамен детаљније информације
212 РКТГ-32234 Хергет Јосип 1912 Нови Сланкамен Нови Сланкамен детаљније информације
213 РКТГ-32237 Хојт Драгли 1919 Нови Сланкамен Нови Сланкамен детаљније информације
214 РКТГ-32239 Хонак Никола Нови Сланкамен Нови Сланкамен детаљније информације
215 РКТГ-32241 Имбришић Јосип 1901 Нови Сланкамен Нови Сланкамен детаљније информације
216 РКТГ-32242 Јунг Илија 1895 Нови Сланкамен Нови Сланкамен детаљније информације
217 РКТГ-32243 Јунг Иван 1904 Нови Сланкамен Нови Сланкамен детаљније информације
218 РКТГ-32244 Јунг Тома 1912 Нови Сланкамен Нови Сланкамен детаљније информације
219 РКТГ-32245 Кајаш Леополд 1915 Нови Сланкамен Нови Сланкамен детаљније информације
220 РКТГ-32246 Кајлхаузер Лудвиг 1897 Нови Сланкамен Нови Сланкамен детаљније информације
221 РКТГ-32247 Клешић Јосип Нови Сланкамен Нови Сланкамен детаљније информације
222 РКТГ-32248 Ковачевић Миле 1914 Нови Сланкамен Нови Сланкамен детаљније информације
223 РКТГ-32249 Ковачић Мита 1906 Нови Сланкамен Нови Сланкамен детаљније информације
224 РКТГ-32250 Кованић Мишо Нови Сланкамен Нови Сланкамен детаљније информације
225 РКТГ-32251 Крац Јозеф 1897 Нови Сланкамен Нови Сланкамен детаљније информације
226 РКТГ-32252 Краус Елизабет 1940 Нови Сланкамен Нови Сланкамен детаљније информације
227 РКТГ-32366 Краус Стефан 1894 Нови Сланкамен Нови Сланкамен детаљније информације
228 РКТГ-32367 Кресић Лазар Нови Сланкамен Нови Сланкамен детаљније информације
229 РКТГ-32368 Кристман Стефан 1878 Нови Сланкамен Нови Сланкамен детаљније информације
230 РКТГ-32369 Крзнарић Стева 1919 Нови Сланкамен Нови Сланкамен детаљније информације
231 РКТГ-32370 Кубричић Јоца Нови Сланкамен Нови Сланкамен детаљније информације
232 РКТГ-32371 Кулишић Антон 1916 Нови Сланкамен Нови Сланкамен детаљније информације
233 РКТГ-32372 Кузмић Антон Нови Сланкамен Нови Сланкамен детаљније информације
234 РКТГ-32373 Маћан Паја Нови Сланкамен Нови Сланкамен детаљније информације
235 РКТГ-32374 Манес Ана 1891 Нови Сланкамен Нови Сланкамен детаљније информације
236 РКТГ-32375 Мартић Славко 1920 Нови Сланкамен Нови Сланкамен детаљније информације
237 РКТГ-32376 Мартић Томислав Нови Сланкамен Нови Сланкамен детаљније информације
238 РКТГ-32377 Мартиновић Стева Нови Сланкамен Нови Сланкамен детаљније информације
239 РКТГ-32378 Мергл Терезија 1878 Нови Сланкамен Нови Сланкамен детаљније информације
240 РКТГ-32379 Месић Иван Нови Сланкамен Нови Сланкамен детаљније информације
241 РКТГ-32380 Моћан Павле Нови Сланкамен Нови Сланкамен детаљније информације
242 РКТГ-32381 Олман Андреас 1902 Нови Сланкамен Нови Сланкамен детаљније информације
243 РКТГ-32382 Олман Марија 1882 Нови Сланкамен Нови Сланкамен детаљније информације
244 РКТГ-32383 Освалд Матијас 1874 Нови Сланкамен Нови Сланкамен детаљније информације
245 РКТГ-32384 Паурић Мија Нови Сланкамен Нови Сланкамен детаљније информације
246 РКТГ-32385 Павчић Милан Нови Сланкамен Нови Сланкамен детаљније информације
247 РКТГ-32386 Пела Мирослав 1905 Нови Сланкамен Нови Сланкамен детаљније информације
248 РКТГ-32387 Пилер Јакоб 1904 Нови Сланкамен Нови Бановци детаљније информације
249 РКТГ-32388 Пинкл Фрања Нови Сланкамен Нови Сланкамен детаљније информације
250 РКТГ-32389 Плели Николаус 1881 Нови Сланкамен Нови Сланкамен детаљније информације
251 РКТГ-32390 Плесић Јосип 1914 Нови Сланкамен Нови Сланкамен детаљније информације
252 РКТГ-32391 Полак Никола Нови Сланкамен Нови Сланкамен детаљније информације
253 РКТГ-32392 Раденич Стева 1904 Нови Сланкамен Нови Сланкамен детаљније информације
254 РКТГ-32394 Рагуш Илија Нови Сланкамен Нови Сланкамен детаљније информације
255 РКТГ-32397 Рагуш Никола Нови Сланкамен Нови Сланкамен детаљније информације
256 РКТГ-32399 Роник Јосип 1902 Нови Сланкамен Нови Сланкамен детаљније информације
257 РКТГ-32401 Рупчић Славко 1919 Нови Сланкамен Нови Сланкамен детаљније информације
258 РКТГ-32403 Сајц Барбара 1887 Нови Сланкамен Нови Сланкамен детаљније информације
259 РКТГ-32404 Сајц Стефан 1905 Нови Сланкамен Нови Сланкамен детаљније информације
260 РКТГ-32406 Сајферт Стјепан 1902 Нови Сланкамен Нови Сланкамен детаљније информације
261 РКТГ-32470 Слобода Матилде 1896 Нови Сланкамен Нови Сланкамен детаљније информације
262 РКТГ-32471 Слобода Рајнхолд 1943 Нови Сланкамен Нови Сланкамен детаљније информације
263 РКТГ-32472 Смолчић Иван 1888 Нови Сланкамен Нови Сланкамен детаљније информације
264 РКТГ-32473 Студен Миша 1895 Нови Сланкамен Нови Сланкамен детаљније информације
265 РКТГ-32474 Сучић Доларинко 1898 Нови Сланкамен Нови Сланкамен детаљније информације
266 РКТГ-32475 Шацка Стјепан 1918 Нови Сланкамен Нови Сланкамен детаљније информације
267 РКТГ-32476 Шанко Стеван Нови Сланкамен Нови Бановци детаљније информације
268 РКТГ-32477 Штока Розина 1894 Нови Сланкамен Нови Сланкамен детаљније информације
269 РКТГ-32478 Шутак Рудолф Нови Сланкамен Нови Сланкамен детаљније информације
270 РКТГ-32479 Шутија Јовица 1912 Нови Сланкамен Нови Сланкамен детаљније информације
271 РКТГ-32481 Шварц Антон 1908 Нови Сланкамен Нови Сланкамен детаљније информације
272 РКТГ-32482 Томић Андрија 1919 Нови Сланкамен Нови Сланкамен детаљније информације
273 РКТГ-32483 Ухачек Стеван Јосип 1922 Нови Сланкамен Нови Сланкамен детаљније информације
274 РКТГ-32484 Вуноцек Стипа Нови Сланкамен Нови Сланкамен детаљније информације
275 РКТГ-32485 Закић Н. Нови Сланкамен Нови Сланкамен детаљније информације
276 РКТГ-32517 Ајлер Меланија Шандор 1903 Марадик Марадик детаљније информације
277 РКТГ-32823 Андричек Иштван Марадик Марадик детаљније информације
278 РКТГ-32824 Бакош Јанош Јанош 1867 Марадик Марадик детаљније информације
279 РКТГ-32825 Бергер Андраш Марадик Марадик детаљније информације
280 РКТГ-32826 Бергер Јожеф Марадик Марадик детаљније информације
281 РКТГ-32827 Бојнок Иштван Марадик Марадик детаљније информације
282 РКТГ-32828 Божић Јозо Марадик Марадик детаљније информације
283 РКТГ-32829 Цимерман Антал Марадик Марадик детаљније информације
284 РКТГ-32831 Дућак Андрија Марадик Марадик детаљније информације
285 РКТГ-32832 Дућак Ђуро 1899 Марадик Марадик детаљније информације
286 РКТГ-32834 Дућак Иван Марадик Марадик детаљније информације
287 РКТГ-32836 Дућак Катица Марадик Марадик детаљније информације
288 РКТГ-32837 Дућак Мато Марадик Марадик детаљније информације
289 РКТГ-32838 Дућак Миша Марадик Марадик детаљније информације
290 РКТГ-32840 Дућак Пера Марадик Марадик детаљније информације
291 РКТГ-32841 Фелдеши Јанош Марадик Марадик детаљније информације
292 РКТГ-32843 Гуљаш Ференц Фердинанд 1920 Марадик Марадик детаљније информације
293 РКТГ-32845 Холик Јожеф Марадик Марадик детаљније информације
294 РКТГ-32848 Хорват Андраш 1920 Марадик Марадик детаљније информације
295 РКТГ-32850 Хубер Андраш Марадик Марадик детаљније информације
296 РКТГ-32852 Хубер Јожеф Марадик Марадик детаљније информације
297 РКТГ-32854 Јакаб Михаљ Михаљ 1912 Марадик Марадик детаљније информације
298 РКТГ-32856 Јакула Миша Марадик Марадик детаљније информације
299 РКТГ-32858 Лихварчек Ференц Ференц 1912 Марадик Марадик детаљније информације
300 РКТГ-32860 Лихварчек Јосип Марадик Марадик детаљније информације
301 РКТГ-32862 Лихварчек Тома Фрања 1912 Марадик Марадик детаљније информације
302 РКТГ-32863 Лухварчек Антун Фрањо 1911 Марадик Марадик детаљније информације
303 РКТГ-32865 Микулинац Ференц Марадик Марадик детаљније информације
304 РКТГ-32866 Мравшек Ђура Марадик Марадик детаљније информације
305 РКТГ-32868 Мравчек Фрања Јосип 1898 Марадик Марадик детаљније информације
306 РКТГ-32870 Мравчек Јанош Јосип 1896 Марадик Марадик детаљније информације
307 РКТГ-32871 Нађ Петар Марадик Марадик детаљније информације
308 РКТГ-32872 Пекар Јанош 1910 Марадик Марадик детаљније информације
309 РКТГ-32873 Полин Андраш Марадик Марадик детаљније информације
310 РКТГ-32874 Рапћан Ђура Марадик Марадик детаљније информације
311 РКТГ-32876 Репац Бартол Марадик Марадик детаљније информације
312 РКТГ-32878 Салаћ Андрија Марадик Марадик детаљније информације
313 РКТГ-32880 Салач Иван Јосип 1905 Марадик Марадик детаљније информације
314 РКТГ-32883 Суломар Антал Марадик Марадик детаљније информације
315 РКТГ-32884 Суломар Иштван Марк 1896 Марадик Марадик детаљније информације
316 РКТГ-32886 Суломар Јожеф Марк 1889 Марадик Марадик детаљније информације
317 РКТГ-32888 Светлик Мате Марадик Марадик детаљније информације
318 РКТГ-32890 Желепски Адам Марадик Марадик детаљније информације
319 РКТГ-32891 Желепски Антун Марадик Марадик детаљније информације
320 РКТГ-32893 Желепски Фрањо Марадик Марадик детаљније информације
321 РКТГ-33296 Тил Себастијан Себастијан 1862 Инђија Инђија детаљније информације
322 РКТГ-33478 Грац Барбара Јакоб 1872 Инђија Инђија детаљније информације
323 РКТГ-33490 Грац Катарина Мартин 1887 Инђија Инђија детаљније информације
324 РКТГ-33880 Хармут Марија Криштоф 1870 Инђија Инђија детаљније информације
325 РКТГ-34938 Пањић Иван Шаренград Инђија детаљније информације
326 РКТГ-35225 Ђармати Ана Адам 1943 Инђија Инђија детаљније информације
327 РКТГ-35294 Полих Венделин Петар 1868 Инђија Инђија детаљније информације
328 РКТГ-35377 Маријановић Живан Тодор 1928 Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
329 РКТГ-35378 Ћирић Лука Петар 1926 Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
330 РКТГ-37674 Лалински Никола Јован 1871 Инђија Инђија детаљније информације
331 РКТГ-37888 Протил Вендел Фрања 1870 Инђија Инђија детаљније информације
332 РКТГ-38507 Рихтер Паула Хајнрих 1889 Бешка Бешка детаљније информације
333 РКТГ-39284 Протил Магдалена Фрања 1870 Инђија Инђија детаљније информације
334 РКТГ-39401 Кап Јозефине 1873 Инђија Инђија детаљније информације
335 РКТГ-40774 Поњак Никола Марко 1920 Нови Сланкамен Нови Сланкамен детаљније информације
336 РКТГ-41076 Гепферин Филип А-непознато Инђија детаљније информације
337 РКТГ-41762 Цимерман Павле Мијо 1904 Нови Сланкамен Бешка детаљније информације
338 РКТГ-43447 Бил Вилхелм Јосип 1942 Инђија Инђија детаљније информације
339 РКТГ-46812 Офенбах Марија 1880 Инђија Инђија детаљније информације
340 РКТГ-47093 Офенбехер Антон Петар 1878 Инђија Инђија детаљније информације
341 РКТГ-48112 Бета Марија 1890 Инђија Инђија детаљније информације
342 РКТГ-50705 Вак Јован Јакоб 1885 Крчедин Крчедин детаљније информације
343 РКТГ-51367 Пантелић Жика 1892 Шимановци Инђија детаљније информације
344 РКТГ-51934 Динер Кристина Франц 1884 Бешка Бешка детаљније информације
345 РКТГ-52680 Јанек Розина Вилхелм 1880 Инђија Инђија детаљније информације
346 РКТГ-53368 Ринг Јохан Филип 1894 А - непознато Крчедин детаљније информације
347 РКТГ-53381 Милосављевић Зора Сава 1921 Нови Карловци Крчедин детаљније информације
348 РКТГ-53761 Гујаш Фрањо Томо 1905 Марадик Марадик детаљније информације
349 РКТГ-54494 Ловреновић Мата Јура 1917 Подкрај Бешка детаљније информације
350 РКТГ-54498 Мохоровић Јосип 1901 Звонећа Инђија детаљније информације
351 РКТГ-54505 Ковачић Фердинанд Игњац 1904 Петроварадин Инђија детаљније информације
352 РКТГ-54515 Влахек Винко Мијо 1902 Ходошан Бешка детаљније информације
353 РКТГ-54519 Ковачевић Мијат Стјепан 1914 Нови Сланкамен Нови Сланкамен детаљније информације
354 РКТГ-54520 Јуришић Шиме Матија 1908 Сремски Михаљевци Инђија детаљније информације
355 РКТГ-54534 Крешић Лазар Бошко 1899 Пљаково Нови Сланкамен детаљније информације
356 РКТГ-54541 Алесић Сима Марко 1905 Нови Сланкамен Нови Сланкамен детаљније информације
357 РКТГ-54545 Кел Даринка-Сузана 1913 Клоштар Иванић Инђија детаљније информације
358 РКТГ-54552 Першић Андрија Иван 1880 Нови Сланкамен Нови Сланкамен детаљније информације
359 РКТГ-54675 Ропац Бартол Чичман Марадик детаљније информације
360 РКТГ-54676 Бајнар Стјепан Чичман Марадик детаљније информације
361 РКТГ-54677 Селингер Иван Чичман Марадик детаљније информације
362 РКТГ-55473 Вернер Розина 1872 Инђија Инђија детаљније информације
363 РКТГ-56211 Грумбах Јован 1888 Бешка Бешка детаљније информације
364 РКТГ-57300 Гертнер Агата 1878 Инђија Инђија детаљније информације
365 РКТГ-59649 Бабић Гојко 1898 Бугојно Нови Карловци детаљније информације
366 РКТГ-59670 Бајић Славко Никола 1915 А -непознато Нови Карловци детаљније информације
367 РКТГ-59677 Балај Стеван А -непознато Нови Сланкамен детаљније информације
368 РКТГ-59690 Бањеглава Бошко Стојан 1924 Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
369 РКТГ-59693 Бањеглава Бранко Живан 1922 Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
370 РКТГ-59694 Бањеглава Слободан А -непознато Нови Карловци детаљније информације
371 РКТГ-59720 Белић Бошко Душан 1927 А -непознато Нови Карловци детаљније информације
372 РКТГ-59726 Белић Ђура Васа 1867 Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
373 РКТГ-59893 Химелбахер Франц 1897 Инђија Инђија детаљније информације
374 РКТГ-60092 Јовановић Бора А -непознато Нови Карловци детаљније информације
375 РКТГ-60131 Јовановић Живан А -непознато Нови Карловци детаљније информације
376 РКТГ-60190 Вујковић Гаврило А - непознато Нови Карловци детаљније информације
377 РКТГ-60191 Вујковић Рада А - непознато Нови Карловци детаљније информације
378 РКТГ-60193 Вујковић Стеван А - непознато Нови Карловци детаљније информације
379 РКТГ-60255 Вукичевић Бранко А - непознато Нови Карловци детаљније информације
380 РКТГ-60257 Вукичевић Петар А - непознато Нови Карловци детаљније информације
381 РКТГ-60269 Вукмирица Живан А - непознато Нови Карловци детаљније информације
382 РКТГ-60352 Јовановић Славко А -непознато Нови Карловци детаљније информације
383 РКТГ-60364 Јовановић Тоша А -непознато Нови Карловци детаљније информације
384 РКТГ-60381 Јовић Бранко А -непознато Нови Карловци детаљније информације
385 РКТГ-60384 Јовић Милан А -непознато Нови Карловци детаљније информације
386 РКТГ-60526 Живковић Бора А -непознато Нови Карловци детаљније информације
387 РКТГ-60529 Живковић Живко А -непознато Нови Карловци детаљније информације
388 РКТГ-60534 Живковић Митар Милан 1913 Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
389 РКТГ-60550 Живковић Славко А -непознато Нови Карловци детаљније информације
390 РКТГ-60622 Брајић Живко 1910 Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
391 РКТГ-60638 Будисављевић Бошко А -непознато Нови Карловци детаљније информације
392 РКТГ-60639 Будисављевић Кузман Крста 1905 Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
393 РКТГ-60640 Будисављевић Радован Живан 1925 А -непознато Нови Карловци детаљније информације
394 РКТГ-60641 Будисављевић Слободан Живан 1926 А -непознато Нови Карловци детаљније информације
395 РКТГ-60662 Васиљевић Андра А -непознато Чортановци детаљније информације
396 РКТГ-60663 Васиљевић Влада Коста 1887 Чортановци Чортановци детаљније информације
397 РКТГ-60683 Веселиновић Миленко Живан 1903 Чортановци Чортановци детаљније информације
398 РКТГ-60888 Дех Маргерета Јосиф 1883 Крчедин Крчедин детаљније информације
399 РКТГ-61219 Завишић Срета А -непознато Нови Карловци детаљније информације
400 РКТГ-61220 Заврзан Јован А -непознато Нови Карловци детаљније информације
401 РКТГ-61222 Зарић Аца А -непознато Нови Карловци детаљније информације
402 РКТГ-61223 Зарић Бора А -непознато Нови Карловци детаљније информације
403 РКТГ-61227 Зарић Здравко Никола 1907 Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
404 РКТГ-61243 Замчок Стеван А -непознато Крчедин детаљније информације
405 РКТГ-61250 Зељуц Мирко А -непознато Нови Карловци детаљније информације
406 РКТГ-61314 Полих Кристина 1875 Инђија Инђија детаљније информације
407 РКТГ-61392 Икраш Слободан А -непознато Нови Карловци детаљније информације
408 РКТГ-61393 Икраш Тодор Жика 1888 Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
409 РКТГ-61394 Икраш Цветко А -непознато Нови Карловци детаљније информације
410 РКТГ-61522 Јакшић Милан Јован 1896 Крчедин Крчедин детаљније информације
411 РКТГ-61946 Вуковић Ђорђе А -непознато Чортановци детаљније информације
412 РКТГ-61948 Вуковић Коста Ђока 1898 Чортановци Чортановци детаљније информације
413 РКТГ-62001 Баум супруга др Вилија Инђија Инђија детаљније информације
414 РКТГ-62004 Баум др Вили Инђија Инђија детаљније информације
415 РКТГ-62005 Бек Фердинанд 1862 Бачалмаш Инђија детаљније информације
416 РКТГ-62006 Бек супруга Фердинанда Инђија Инђија детаљније информације
417 РКТГ-62113 Алекса Мартин Јозеф 1920 Кошевац Нови Сланкамен детаљније информације
418 РКТГ-62115 Алексић Драга Миша 1875 Нови Сланкамен Нови Сланкамен детаљније информације
419 РКТГ-62124 Антоковић Богданка Влајко 1926 Стари Сланкамен Стари Сланкамен детаљније информације
420 РКТГ-62126 Антоковић Павле Матија 1911 Стари Сланкамен Стари Сланкамен детаљније информације
421 РКТГ-62219 Георгијевић Никола А -непознато Нови Карловци детаљније информације
422 РКТГ-62631 Божић Александар Иван 1895 Крчедин Крчедин детаљније информације
423 РКТГ-62632 Божић Катица 1906 Крчедин Крчедин детаљније информације
424 РКТГ-62634 Божић Анка 1880 Крчедин Крчедин детаљније информације
425 РКТГ-62645 Бајшански Душан Милош 1887 Јарковци Јарковци детаљније информације
426 РКТГ-62646 Балеј Штефан Самко 1904 Кошевац Нови Сланкамен детаљније информације
427 РКТГ-62649 Бугарски Милош Илија 1906 Крчедин Крчедин детаљније информације
428 РКТГ-62666 Блануша Сава 1900 Доњи Лапац Љуково детаљније информације
429 РКТГ-62669 Бујић Јанко Раде 1917 Босански Петровац Љуково детаљније информације
430 РКТГ-62670 Будак Милан Тома 1916 Стари Сланкамен Стари Сланкамен детаљније информације
431 РКТГ-62673 Бујић Раде 1888 Босански Петровац Љуково детаљније информације
432 РКТГ-62803 Бурецки Лазар 1923 Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
433 РКТГ-62804 Бајић Никола Алекса 1924 Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
434 РКТГ-62806 Бабић Милан Лазар 1921 Сириг Нови Карловци детаљније информације
435 РКТГ-63051 Вулетић Славко Јован 1900 Марадик Марадик детаљније информације
436 РКТГ-63052 Вучетић Жарко Ђока 1914 Марадик Марадик детаљније информације
437 РКТГ-63053 Вучинић Радомир Паја 1898 Марадик Марадик детаљније информације
438 РКТГ-63084 Вучић Миланка Миле 1910 Марадик Марадик детаљније информације
439 РКТГ-63218 Ајхингер Ева 1878 Инђија Инђија детаљније информације
440 РКТГ-63758 Грејаковић Живко А - непознато Нови Карловци детаљније информације
441 РКТГ-63759 Грејаковић Сава А - непознато Нови Карловци детаљније информације
442 РКТГ-63761 Грмуша Славко А - непознато Нови Карловци детаљније информације
443 РКТГ-63762 Грмуша Слободан А -непознато Нови Карловци детаљније информације
444 РКТГ-63763 Грмуша Тодор А -непознато Нови Карловци детаљније информације
445 РКТГ-64734 Енг Јаков 1875 Бешка Бешка детаљније информације
446 РКТГ-65685 Дејановић Јован 1902 Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
447 РКТГ-65688 Делибос Петар Драга 1926 Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
448 РКТГ-65691 Делић Никола А - непознато Нови Карловци детаљније информације
449 РКТГ-65692 Дивљак Владимир Влада Милош Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
450 РКТГ-65693 Дивљак Милован Милан 1899 Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
451 РКТГ-65703 Добић Војислав Петар 1924 Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
452 РКТГ-65704 Добић Живан Владимир 1920 Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
453 РКТГ-65705 Добић Јован Милан 1898 Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
454 РКТГ-65706 Добић Славко Стеван 1915 Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
455 РКТГ-65718 Домоњи Анча Андраш 1906 Крчедин Крчедин детаљније информације
456 РКТГ-65741 Драгојловић Спасоје А - непознато Чортановци детаљније информације
457 РКТГ-65972 Вујић Никола 1923 Љуково Љуково детаљније информације
458 РКТГ-65973 Вуксан Живан Павле 1907 Крчедин Крчедин детаљније информације
459 РКТГ-65974 Вуксан Аркадије Радован 1904 Крчедин Крчедин детаљније информације
460 РКТГ-65982 Веселиновић Милан Младен 1922 Бешка Бешка детаљније информације
461 РКТГ-66006 Ђаниш Милован А -непознато Нови Карловци детаљније информације
462 РКТГ-66060 Вучетић Ангелина Светозар 1922 Бешка Бешка детаљније информације
463 РКТГ-66081 Вукмировић Јаков 1891 А -непознато Јарковци детаљније информације
464 РКТГ-66082 Вукмировић Прока 1922 А -непознато Јарковци детаљније информације
465 РКТГ-66159 Брзак Ђура 1905 Марадик Марадик детаљније информације
466 РКТГ-66167 Буђановачки Петар 1893 Инђија Инђија детаљније информације
467 РКТГ-66169 Белић Стана 1905 Нови Карловци Инђија детаљније информације
468 РКТГ-66171 Белановић Бошко Богдан 1924 Марадик Марадик детаљније информације
469 РКТГ-66172 Белановић Богдан Илија 1921 Марадик Марадик детаљније информације
470 РКТГ-66175 Брадић Славко Ранко 1921 Марадик Марадик детаљније информације
471 РКТГ-66194 Бирини Ђуро Ђуро 1908 Марадик Марадик детаљније информације
472 РКТГ-66197 Божић Бранислав Сима 1928 Бешка Бешка детаљније информације
473 РКТГ-66201 Богојевић Живојин Милош 1904 Бешка Бешка детаљније информације
474 РКТГ-66202 Бивољђић Тодор Радивоје 1898 Бешка Бешка детаљније информације
475 РКТГ-66203 Бајић Ранко Јован 1919 Бешка Бешка детаљније информације
476 РКТГ-66207 Божић Тома Живан 1883 Бешка Бешка детаљније информације
477 РКТГ-66209 Бајић Катица 1897 Бешка Бешка детаљније информације
478 РКТГ-66211 Бајић Сава Стеван 1912 Бешка Бешка детаљније информације
479 РКТГ-66213 Богојев Васа Игњат 1884 Бешка Бешка детаљније информације
480 РКТГ-66216 Бакиш Перса 1889 Бешка Бешка детаљније информације
481 РКТГ-66217 Баталов Никола Велимир 1922 Крчедин Крчедин детаљније информације
482 РКТГ-66218 Бечејац Душан Живан 1926 Крчедин Крчедин детаљније информације
483 РКТГ-66219 Бечејац Живка Богољуб 1944 Крчедин Крчедин детаљније информације
484 РКТГ-66220 Бугарски Стеван Ђока 1885 Крчедин Крчедин детаљније информације
485 РКТГ-66221 Божић Нада Радован 1934 Крчедин Крчедин детаљније информације
486 РКТГ-66222 Борковац Димитрије Стеван 1885 Крчедин Крчедин детаљније информације
487 РКТГ-66223 Бечејац Ружица 1941 Ада Крчедин детаљније информације
488 РКТГ-66399 Аланов Невенка Душан 1909 Бешка Бешка детаљније информације
489 РКТГ-66400 Андрић Милан Глиша 1893 Бешка Бешка детаљније информације
490 РКТГ-66401 Андрић Сава Тодор 1906 Бешка Бешка детаљније информације
491 РКТГ-66410 Аламон Јелена 1912 Крчедин Крчедин детаљније информације
492 РКТГ-66702 Бирињи Ђуро Винцо 1903 Марадик Марадик детаљније информације
493 РКТГ-66804 Вујковић Гага Живан 1897 Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
494 РКТГ-66818 Веселиновић Немања Мирко 1922 Бешка Бешка детаљније информације
495 РКТГ-66824 Вукичевић Бранко Влајко 1905 Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
496 РКТГ-67072 Гагић Драгица Васа 1900 Стари Сланкамен Стари Сланкамен детаљније информације
497 РКТГ-67074 Гагић Душан Васа 1916 Стари Сланкамен Стари Сланкамен детаљније информације
498 РКТГ-67076 Гагић Мирко Васа 1906 Стари Сланкамен Стари Сланкамен детаљније информације
499 РКТГ-67353 Дроздик Ката Јозеф 1909 Инђија Инђија детаљније информације
500 РКТГ-67381 Халер Доротеја Хајнрих 1890 Бешка Бешка детаљније информације
501 РКТГ-67449 Шмагла Маргарета Јован 1912 Инђија Инђија детаљније информације
502 РКТГ-67555 Волф Јозеф Матијас 1881 Бешка Бешка детаљније информације
503 РКТГ-67586 Крафт Лоренц Јосиф 1941 Инђија Инђија детаљније информације
504 РКТГ-67721 Крафт Елизабета Јакоб 1907 Инђија Инђија детаљније информације
505 РКТГ-67978 Вуксан Стеван Радe 1911 Крчедин Крчедин детаљније информације
506 РКТГ-67980 Вујанић Жарко Васа 1884 Крчедин Крчедин детаљније информације
507 РКТГ-67982 Воркапа Светозар Дамјан 1893 Крчедин Крчедин детаљније информације
508 РКТГ-67983 Вујановић Миленко Јован 1904 Крчедин Крчедин детаљније информације
509 РКТГ-67984 Вукмировић Никола Ј. 1905 Јарковци Јарковци детаљније информације
510 РКТГ-68044 Гуљановић Милорад Славко 1915 Марадик Марадик детаљније информације
511 РКТГ-68048 Грујић Никола Јован 1892 Марадик Марадик детаљније информације
512 РКТГ-68049 Галчић Јован Илија 1919 Марадик Марадик детаљније информације
513 РКТГ-68050 Грујић Димитрије Јован 1900 Марадик Марадик детаљније информације
514 РКТГ-68051 Грујић Живко 1905 Марадик Марадик детаљније информације
515 РКТГ-68052 Грујић Митар Јован 1900 Марадик Марадик детаљније информације
516 РКТГ-68053 Говедаровић Ранко Милан 1898 Марадик Марадик детаљније информације
517 РКТГ-68083 Вернер Ева 1940 Инђија Инђија детаљније информације
518 РКТГ-68120 Дроњак Радивоје Лазар 1916 Крчедин Крчедин детаљније информације
519 РКТГ-68327 Глумичић Софија Миле 1900 Инђија Инђија детаљније информације
520 РКТГ-69401 Голубовић Андрија Ђока 1874 Никшић Инђија детаљније информације
521 РКТГ-69403 Грабовачки Петар Лазар 1903 Чортановци Чортановци детаљније информације
522 РКТГ-69409 Грбић Никола 1910 Инђија Инђија детаљније информације
523 РКТГ-69509 Грбић Душан Сава 1887 Чортановци Чортановци детаљније информације
524 РКТГ-69511 Грбић Трива Сава 1905 Чортановци Чортановци детаљније информације
525 РКТГ-69523 Грк Ђорђе Александар 1899 Стари Сланкамен Стари Сланкамен детаљније информације
526 РКТГ-69540 Грковић Драга Живан 1899 Бешка Бешка детаљније информације
527 РКТГ-69541 Грковић Сава Живан 1886 Бешка Бешка детаљније информације
528 РКТГ-69542 Грковић Сима Живан 1889 Бешка Бешка детаљније информације
529 РКТГ-69543 Грковић Душан Жика 1888 Бешка Бешка детаљније информације
530 РКТГ-69704 Крон Роузина Јован 1875 Крчедин Крчедин детаљније информације
531 РКТГ-69971 Грујић Добривој Милован 1911 Крчедин Крчедин детаљније информације
532 РКТГ-70050 Грунбергер Десидер Леополд 1903 Бешка Бешка детаљније информације
533 РКТГ-70082 Девић Живан Жарко 1897 Крчедин Крчедин детаљније информације
534 РКТГ-70439 Бек Фердинанда син Фердинанд Инђија Инђија детаљније информације
535 РКТГ-70542 Дрча Никола Mилe 1930 Љуково Љуково детаљније информације
536 РКТГ-70543 Дрча Филип 1870 Луково Луково детаљније информације
537 РКТГ-70544 Дроњак Ђока Сава 1890 Крчедин Крчедин детаљније информације
538 РКТГ-70654 Гољевачки Ђока 1896 Јазак Ириг детаљније информације
539 РКТГ-70701 Добрић Миленко 1918 Вргин Мост Љуково детаљније информације
540 РКТГ-70806 Домоњи Ружица Анча 1933 Крчедин Крчедин детаљније информације
541 РКТГ-70836 Драгојевић Спасоје Вукашин 1906 Чортановци Чортановци детаљније информације
542 РКТГ-70844 Дроњак Стеван Милош 1890 Крчедин Крчедин детаљније информације
543 РКТГ-70929 Дубајић Лазар 1888 Доњи Лапац Љуково детаљније информације
544 РКТГ-70958 Ђаниш Боривој Милан 1907 Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
545 РКТГ-70959 Ђаниш Милован Митра 1889 Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
546 РКТГ-71001 Гршић Јован Милутин 1897 Крчедин Крчедин детаљније информације
547 РКТГ-71063 Грбић Лазар Живан 1905 Крчедин Крчедин детаљније информације
548 РКТГ-71086 Гршић Никола Јефта 1883 Крчедин Крчедин детаљније информације
549 РКТГ-71087 Гршић Лазар Милутин 1891 Крчедин Крчедин детаљније информације
550 РКТГ-71104 Виг Имре 1907 Инђија Инђија детаљније информације
551 РКТГ-71174 Вучић Дафина 1929 Марадик Марадик детаљније информације
552 РКТГ-71180 Вукосављевић Пера Велимир 1884 Инђија Инђија детаљније информације
553 РКТГ-71190 Веселиновић Кристина Живан 1905 Чортановци Чортановци детаљније информације
554 РКТГ-71206 Грмуша Сава 1894 Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
555 РКТГ-71207 Грајаковић Сава Кузман 1888 Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
556 РКТГ-71324 Веселиновић Веселин Живан 1900 Чортановци Чортановци детаљније информације
557 РКТГ-71325 Веселиновић Тина Сима 1896 Чортановци Чортановци детаљније информације
558 РКТГ-71326 Воркапић Божо Мића 1910 Инђија Инђија детаљније информације
559 РКТГ-71327 Војновић Војислав Јаша 1904 Чортановци Чортановци детаљније информације
560 РКТГ-71328 Вуковић Андрија Никола 1923 Инђија Чортановци детаљније информације
561 РКТГ-71329 Вуковић Никола Јован 1883 Чортановци Чортановци детаљније информације
562 РКТГ-71330 Вуковић Петар Никола 1924 Чортановци Чортановци детаљније информације
563 РКТГ-71341 Добић Живан Стеван 1911 Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
564 РКТГ-71363 Домоњи Паљо Андраш 1930 Крчедин Крчедин детаљније информације
565 РКТГ-71364 Домоњи Стеван Андрија 1938 Крчедин Крчедин детаљније информације
566 РКТГ-71366 Дошен Ђура 1883 Слуњ Јарковци детаљније информације
567 РКТГ-71466 Ђурдовић Цана Александар 1922 Крчедин Крчедин детаљније информације
568 РКТГ-71510 Вуковић Душан Сава 1894 Чортановци Чортановци детаљније информације
569 РКТГ-71511 Војновић Миливој Жарко 1900 Чортановци Чортановци детаљније информације
570 РКТГ-71512 Вучић Миле Живана 1906 А-Непознато Инђија детаљније информације
571 РКТГ-71513 Васиљевић Андрија Коста 1901 Чортановци Чортановци детаљније информације
572 РКТГ-71518 Вучић Живан 1865 А-Непознато Инђија детаљније информације
573 РКТГ-71521 Вучић Дафина Живан 1873 А-Непознато Инђија детаљније информације
574 РКТГ-71529 Воркапа Живан 1910 Бешка Бешка детаљније информације
575 РКТГ-71555 Каловљевић Милан Младен 1878 Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
576 РКТГ-71568 Катић Јовица Лазар 1925 А -непознато Чортановци детаљније информације
577 РКТГ-71576 Кепић Веља Живан 1905 Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
578 РКТГ-71577 Кепић Милан А -непознато Нови Карловци детаљније информације
579 РКТГ-71579 Керечки Јован Владимир 1905 А -непознато Чортановци детаљније информације
580 РКТГ-71580 Кесић Живан Влада 1922 Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
581 РКТГ-71589 Кланко Ката А -непознато Нови Сланкамен детаљније информације
582 РКТГ-71611 Ковачевић Милутин А -непознато Нови Карловци детаљније информације
583 РКТГ-71652 Кордулуп Паја А -непознато Нови Карловци детаљније информације
584 РКТГ-71674 Котарац Лазар А -непознато Нови Сланкамен детаљније информације
585 РКТГ-71675 Котур Богдан Благоје 1920 Нови Сланкамен Нови Карловци детаљније информације
586 РКТГ-71677 Котур Тоша А -непознато Нови Карловци детаљније информације
587 РКТГ-71715 Кузмановић Милован Ђоке 1889 Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
588 РКТГ-71739 Дороњски Лука Совра 1883 Бешка Бешка детаљније информације
589 РКТГ-71741 Драгојевић Александар Живко 1921 Бешка Бешка детаљније информације
590 РКТГ-71742 Вуковић Ђорђе Константин 1925 Чортановци Чортановци детаљније информације
591 РКТГ-71812 Ђурђевић Никола Душан 1895 Нови Сланкамен Нови Сланкамен детаљније информације
592 РКТГ-71875 Ђурђевић Зорка Тина 1885 Чортановци Чортановци детаљније информације
593 РКТГ-71973 Ђурић Петар Стојан 1891 Чортановци Чортановци детаљније информације
594 РКТГ-72031 Ђуровић Мерима Гаја 1885 Крчедин Крчедин детаљније информације
595 РКТГ-72053 Ђурчић Драгиња Петар 1900 Чортановци Чортановци детаљније информације
596 РКТГ-72060 Егић Ђока Новак 1876 Крчедин Крчедин детаљније информације
597 РКТГ-72061 Егић Живан Радован 1899 Крчедин Крчедин детаљније информације
598 РКТГ-72211 Ердељан Марко 1900 Чортановци Чортановци детаљније информације
599 РКТГ-72308 Добрички Душан Јован 1901 Крчедин Крчедин детаљније информације
600 РКТГ-72354 Живковић Душан Марко 1889 Крчедин Крчедин детаљније информације
601 РКТГ-72357 Живанов Лука Никола 1889 Идвор Нови Сланкамен детаљније информације
602 РКТГ-72358 Живковић Боривој Милан 1918 Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
603 РКТГ-72361 Живковић Живан 1910 Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
604 РКТГ-72362 Живковић Момир Сава 1920 Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
605 РКТГ-72363 Живковић Душан Павле 1925 Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
606 РКТГ-72452 Ердерога Марко Адам 1897 Бешка Бешка детаљније информације
607 РКТГ-72733 Живковић Душан Сава 1925 Инђија Инђија детаљније информације
608 РКТГ-72740 Живковић Миленко Сава 1925 Инђија Инђија детаљније информације
609 РКТГ-72759 Јездић Петар 1894 Слуњ Јарковци детаљније информације
610 РКТГ-72764 Јанков Ћира Алекса 1878 Сибач Сибач детаљније информације
611 РКТГ-72789 Радојчић Миливој А -непознато Нови Карловци детаљније информације
612 РКТГ-72791 Радојчић Паја А -непознато Нови Карловци детаљније информације
613 РКТГ-72848 Живковић Славко Душан 1920 Крчедин Крчедин детаљније информације
614 РКТГ-72947 Заклановић Раде 1894 Бешка Бешка детаљније информације
615 РКТГ-72948 Замичак Стеван Ђока 1912 Крчедин Крчедин детаљније информације
616 РКТГ-72949 Зељуг Момир Сава 1920 Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
617 РКТГ-72950 Завишић Срета Алекса 1909 Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
618 РКТГ-72963 Михајловић Зора Марко 1895 Перлез Нови Карловци детаљније информације
619 РКТГ-73046 Ковач Грга Ашпал 1921 Марадик Марадик детаљније информације
620 РКТГ-73122 Новковић Живан А -непознато Нови Карловци детаљније информације
621 РКТГ-73144 Олајџин Димитар А -непознато Нови Карловци детаљније информације
622 РКТГ-73149 Опачић Душан А -непознато Нови Карловци детаљније информације
623 РКТГ-73262 Кукољ Илија Здравко 1928 Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
624 РКТГ-73281 Опсеница Младен А -непознато Нови Карловци детаљније информације
625 РКТГ-73579 Панковић Радован А -непознато Нови Карловци детаљније информације
626 РКТГ-73663 Мазињанин Алекса А -непознато Нови Карловци детаљније информације
627 РКТГ-73664 Мазињанин Живан А -непознато Нови Карловци детаљније информације
628 РКТГ-73665 Мазињанин Љубица А -непознато Нови Карловци детаљније информације
629 РКТГ-73666 Мазињанин Љубиша 1899 Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
630 РКТГ-73703 Мали Петар А -непознато Нови Карловци детаљније информације
631 РКТГ-73743 Маринковић Живко Милорад 1920 Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
632 РКТГ-73744 Маринковић Љубиша Сава 1906 Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
633 РКТГ-73745 Маринковић Максим Максим 1894 Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
634 РКТГ-73748 Маринковић Славко А -непознато Нови Карловци детаљније информације
635 РКТГ-73786 Зорић Миле 1900 Босанска Бојна Љуково детаљније информације
636 РКТГ-73859 Јовановић Радмила 1937 Марадик Марадик детаљније информације
637 РКТГ-73860 Јовановић Недељко Пишта 1910 Марадик Марадик детаљније информације
638 РКТГ-73861 Јовановић Мијо Трифун 1875 Марадик Марадик детаљније информације
639 РКТГ-73900 Мартин Алекса А -непознато Нови Сланкамен детаљније информације
640 РКТГ-73923 Матић Стеван Срета 1912 Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
641 РКТГ-73932 Мачак Богољуб А -непознато Нови Карловци детаљније информације
642 РКТГ-73962 Милановић Јован Љубомир 1901 Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
643 РКТГ-73966 Јовановић Душко Мила 1935 Марадик Марадик детаљније информације
644 РКТГ-73968 Јовановић Гина 1910 Марадик Марадик детаљније информације
645 РКТГ-73985 Икић Лекса Митар 1886 Марадик Марадик детаљније информације
646 РКТГ-73990 Јовановић Милан 1926 Марадик Марадик детаљније информације
647 РКТГ-73995 Јањињ Живан Обрад 1898 Чортановци Чортановци детаљније информације
648 РКТГ-74001 Јовановић Ђока 1881 Чортановци Чортановци детаљније информације
649 РКТГ-74003 Јовановић Мара 1930 Марадик Марадик детаљније информације
650 РКТГ-74004 Јовановић Мија 1908 Марадик Марадик детаљније информације
651 РКТГ-74005 Јовановић Миле 1933 Марадик Марадик детаљније информације
652 РКТГ-74006 Ипач Стеван Јанош 1890 Марадик Марадик детаљније информације
653 РКТГ-74053 Миличевић Ђура А -непознато Нови Карловци детаљније информације
654 РКТГ-74070 Милосављевић Вићентије Стеван 1894 Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
655 РКТГ-74163 Јовановић Зора 1935 Марадик Марадик детаљније информације
656 РКТГ-74166 Јовановић Миле 1933 Марадик Марадик детаљније информације
657 РКТГ-74167 Јовановић Мара 1930 Марадик Марадик детаљније информације
658 РКТГ-74168 Јочин Душан Кузман 1901 Марадик Марадик детаљније информације
659 РКТГ-74187 Иванишевић Никола Глиша 1906 Крчедин Крчедин детаљније информације
660 РКТГ-74195 Јовановић Недељко 1935 Марадик Марадик детаљније информације
661 РКТГ-74199 Иванишевић Милорад Миле 1898 Крчедин Крчедин детаљније информације
662 РКТГ-74203 Јовановић Сава 1925 Марадик Марадик детаљније информације
663 РКТГ-74233 Јовановић Драгутин Божидар 1906 Чортановци Чортановци детаљније информације
664 РКТГ-74237 Икраш Данко Данило 1888 Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
665 РКТГ-74275 Јовановић Живко Жаркo 1923 Бешка Бешка детаљније информације
666 РКТГ-74277 Јовановић Ђорђе Живан 1938 Чортановци Чортановци детаљније информације
667 РКТГ-74318 Јовановић Миленко Лазар 1894 Инђија Инђија детаљније информације
668 РКТГ-74449 Јовановић Љубица Тривун 1890 Инђија Инђија детаљније информације
669 РКТГ-74469 Јовић Лука Јован 1898 Чортановци Чортановци детаљније информације
670 РКТГ-74470 Јовић Страхиња Лука 1922 Чортановци Чортановци детаљније информације
671 РКТГ-74747 Кардош Људевит Лајош 1902 Нови Сланкамен Нови Сланкамен детаљније информације
672 РКТГ-74748 Кардош Андрија Лајош 1934 Београд Нови Сланкамен детаљније информације
673 РКТГ-74750 Кардош Илона 1906 Сонта Нови Сланкамен детаљније информације
674 РКТГ-74764 Кардош Тибор Лајош 1930 Нови Бечеј Нови Сланкамен детаљније информације
675 РКТГ-75059 Кардељ Едвард Нови Сланкамен Нови Сланкамен детаљније информације
676 РКТГ-75075 Кодвој Павле 1912 Марадик Марадик детаљније информације
677 РКТГ-75851 Кечић Крста Милутин 1887 Крчедин Крчедин детаљније информације
678 РКТГ-75852 Котарац Душан Стеван 1898 Нови Сланкамен Нови Сланкамен детаљније информације
679 РКТГ-75854 Кечић Радован Миша 1902 Крчедин Крчедин детаљније информације
680 РКТГ-75861 Кечић Миливој 1897 Крчедин Крчедин детаљније информације
681 РКТГ-75862 Кечић Петар Милош 1909 Крчедин Крчедин детаљније информације
682 РКТГ-75869 Кнежевић Драган 1920 Босанска Крупа Љуково детаљније информације
683 РКТГ-75873 Капетанов Милан Васа 1910 Нови Сланкамен Нови Сланкамен детаљније информације
684 РКТГ-75879 Клешић Мата Ђура 1910 Нови Сланкамен Нови Сланкамен детаљније информације
685 РКТГ-75881 Кнежевић Живан Петар 1912 Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
686 РКТГ-75882 Котур Тодор Васа 1906 Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
687 РКТГ-75884 Кордулуп Павле Илија 1905 Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
688 РКТГ-75942 Инић Лекса 1889 Бешка Бешка детаљније информације
689 РКТГ-75944 Илић Јован Иса 1921 Бешка Бешка детаљније информације
690 РКТГ-75945 Инић Живан Јован 1888 Бешка Бешка детаљније информације
691 РКТГ-75946 Илић Ђура Гаја 1886 Чортановци Чортановци детаљније информације
692 РКТГ-75948 Ивошевић Стеван Петар 1880 Слуњ Инђија детаљније информације
693 РКТГ-75949 Ивошевић Стеван Стеван 1914 Слуњ Инђија детаљније информације
694 РКТГ-75952 Иванлоц Марија Ферд 1890 Инђија Инђија детаљније информације
695 РКТГ-75965 Јовановић Зорка 1915 Бешка Бешка детаљније информације
696 РКТГ-75997 Јовановић Лепосава 1863 Бешка Бешка детаљније информације
697 РКТГ-76004 Јовановић Митар 1879 Бешка Бешка детаљније информације
698 РКТГ-76086 Јовановић Мија Жика 1924 Стари Бановци Нови Сланкамен детаљније информације
699 РКТГ-76219 Јовановић Миле Кика 1920 Марадик Марадик детаљније информације
700 РКТГ-76225 Јовановић Лепосава Кира 1920 Нови Сланкамен Нови Сланкамен детаљније информације
701 РКТГ-76261 Јовановић Милорад Миша 1922 Бешка Бешка детаљније информације
702 РКТГ-76265 Јовановић Јошко Никола 1898 Бешка Бешка детаљније информације
703 РКТГ-76290 Јовановић Лазар Никола 1888 Бешка Бешка детаљније информације
704 РКТГ-76320 Јовановић Саво Пишта 1908 Марадик Марадик детаљније информације
705 РКТГ-76321 Јовановић Александар Ранко 1896 Нови Сланкамен Нови Сланкамен детаљније информације
706 РКТГ-76324 Јовановић Јулка Сава 1929 Марадик Марадик детаљније информације
707 РКТГ-76327 Јовановић Живан Сава 1916 Бешка Бешка детаљније информације
708 РКТГ-76328 Јовановић Светозар-Цветко Сава 1922 Бешка Бешка детаљније информације
709 РКТГ-76330 Јовановић Софија Славко 1924 Бешка Бешка детаљније информације
710 РКТГ-76340 Јовановић Анка Тривун 1888 Бешка Бешка детаљније информације
711 РКТГ-76367 Јоцић Коста Андрија 1922 Марадик Љуково детаљније информације
712 РКТГ-76518 Јаковљевић Панта 1890 Крчедин Крчедин детаљније информације
713 РКТГ-76523 Јакшић Боривој Драгутин 1904 Крчедин Крчедин детаљније информације
714 РКТГ-76528 Јакшић Драгутин Јова 1882 Крчедин Крчедин детаљније информације
715 РКТГ-76555 Јакшић Лука Марко 1898 Крчедин Крчедин детаљније информације
716 РКТГ-76567 Јакшић Милан Милан 1898 Крчедин Крчедин детаљније информације
717 РКТГ-76571 Јакшић Миливој Милан 1896 Крчедин Крчедин детаљније информације
718 РКТГ-76574 Јанчић Никола Петар 1890 Крчедин Крчедин детаљније информације
719 РКТГ-76575 Јовановић Марица Живан Крчедин Крчедин детаљније информације
720 РКТГ-77184 Јовановић Миленко Живан 1939 Крчедин Крчедин детаљније информације
721 РКТГ-77193 Јовановић Ленка Миле 1867 Крчедин Крчедин детаљније информације
722 РКТГ-77200 Јовановић Недељко Милош 1887 Крчедин Крчедин детаљније информације
723 РКТГ-77215 Јовић Петар Васа 1906 Крчедин Крчедин детаљније информације
724 РКТГ-78411 Кон Андор Игњат 1903 Бачка Паланка Нови Карловци детаљније информације
725 РКТГ-78529 Летић Драгутин Ранко 1881 Крчедин Крчедин детаљније информације
726 РКТГ-78530 Летић Богољуб Стеван 1916 Инђија Крчедин детаљније информације
727 РКТГ-78531 Летић Јован Петар 1896 Крчедин Крчедин детаљније информације
728 РКТГ-78533 Лина Максим Петар 1881 Крчедин Крчедин детаљније информације
729 РКТГ-78534 Лазаревић Арсеније Драгутин 1886 Крчедин Крчедин детаљније информације
730 РКТГ-78535 Линко Ката Јозеф 1907 Нови Сланкамен Нови Сланкамен детаљније информације
731 РКТГ-78540 Лукић Петар 1900 Доњи Лапац Љуково детаљније информације
732 РКТГ-78545 Лукач Теодор Милан 1912 Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
733 РКТГ-78547 Лазић Живан Ђока 1921 Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
734 РКТГ-78550 Лукач Миливој Душан 1920 Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
735 РКТГ-78551 Лазаревић Живан Милан 1870 Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
736 РКТГ-78591 Лазаревић Илија Милан 1928 Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
737 РКТГ-78592 Лукач Богдан Милан 1921 Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
738 РКТГ-78593 Лазић Лепосава Митар 1903 Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
739 РКТГ-78594 Лукач Лазар Милан 1918 Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
740 РКТГ-78760 Калац Иванка 1922 Бешка Бешка детаљније информације
741 РКТГ-78766 Катани Александар 1897 Бешка Бешка детаљније информације
742 РКТГ-78768 Катани Александар Александар 1923 Бешка Бешка детаљније информације
743 РКТГ-78769 Катастралево Петар 1925 Бешка Бешка детаљније информације
744 РКТГ-78771 Катић Бранислав 1929 Бешка Бешка детаљније информације
745 РКТГ-78772 Катић Сима Божа 1906 Бешка Бешка детаљније информације
746 РКТГ-78774 Катић Јован Миливоје 1909 Бешка Бешка детаљније информације
747 РКТГ-78802 Керш Кристина 1897 Инђија Инђија детаљније информације
748 РКТГ-78810 Кларић Ирена Сава 1884 Инђија Инђија детаљније информације
749 РКТГ-78811 Клашња Ђурђа 1926 Бешка Бешка детаљније информације
750 РКТГ-78835 Кардош 1923 А -непознато Нови Сланкамен детаљније информације
751 РКТГ-78836 Клајн А -непознато Нови Сланкамен детаљније информације
752 РКТГ-78837 Кардељ Нови Сланкамен Нови Сланкамен детаљније информације
753 РКТГ-78851 Кнежевић Ђура 1888 Велика Кладуша Љуково детаљније информације
754 РКТГ-78853 Кнежевић Никола Ђура 1921 Велика Кладуша Љуково детаљније информације
755 РКТГ-78862 Ковачевић Светозар Душан Инђија Инђија детаљније информације
756 РКТГ-78872 Ковачевић Стеван Павле 1897 Прхово Инђија детаљније информације
757 РКТГ-78879 Ковачевић Живорад Сава 1913 Инђија Инђија детаљније информације
758 РКТГ-79137 Лежимирац Тоша Јова 1885 Бешка Бешка детаљније информације
759 РКТГ-79138 Лукић Лазар 1895 Марадик Марадик детаљније информације
760 РКТГ-79139 Лонетић Петар 1901 Марадик Марадик детаљније информације
761 РКТГ-79173 Лакетић Петар Васа 1906 Марадик Марадик детаљније информације
762 РКТГ-79489 Милер Филип Јохан 1898 Нови Сланкамен Нови Сланкамен детаљније информације
763 РКТГ-79497 Кучара Павле Павле 1927 Инђија Инђија детаљније информације
764 РКТГ-79514 Лакетић Петар Васа 1906 Марадик Марадик детаљније информације
765 РКТГ-79543 Лукић Лазар 1895 Марадик Марадик детаљније информације
766 РКТГ-79856 Максимовић Верослава Бел 1904 Инђија Инђија детаљније информације
767 РКТГ-79858 Максимовић Никола Миљан 1905 Чортановци Чортановци детаљније информације
768 РКТГ-80121 Лилић Радивој 1889 Крчедин Крчедин детаљније информације
769 РКТГ-80126 Малиона Перо Јаким 1897 А-непознато Инђија детаљније информације
770 РКТГ-80191 Манц Јакоб Јакоб 1896 Крчедин Крчедин детаљније информације
771 РКТГ-80192 Маринковић Радивој Душан 1901 Крчедин Крчедин детаљније информације
772 РКТГ-80193 Маринковић Рада Раде 1896 Крчедин Крчедин детаљније информације
773 РКТГ-80194 Марић Аксентије Живан 1888 Крчедин Крчедин детаљније информације
774 РКТГ-80195 Месаровић Никола Добривој 1921 Крчедин Крчедин детаљније информације
775 РКТГ-80196 Месаровић Душан Стеван 1880 Крчедин Крчедин детаљније информације
776 РКТГ-80197 Милић Рада Павле 1895 Крчедин Крчедин детаљније информације
777 РКТГ-80198 Миличевић Илија 1877 Крчедин Крчедин детаљније информације
778 РКТГ-80199 Мирковић Живан Милан 1904 Крчедин Крчедин детаљније информације
779 РКТГ-80426 Маруновић Ђуро Илија 1922 А -непознато Инђија детаљније информације
780 РКТГ-81690 Механџић Милан 1909 Бешка Бешка детаљније информације
781 РКТГ-81691 Механџић Миша 1893 Бешка Бешка детаљније информације
782 РКТГ-81692 Механџић Милан Живан 1904 Бешка Бешка детаљније информације
783 РКТГ-81693 Механџић Стефанија Јован 1906 Бешка Бешка детаљније информације
784 РКТГ-81694 Механџић Павле Крста 1924 Бешка Бешка детаљније информације
785 РКТГ-81699 Мијић Петар Живан 1918 Марадик Маарадик детаљније информације
786 РКТГ-81701 Микуш Ђуро Јелен 1921 Инђија Инђија детаљније информације
787 РКТГ-81759 Милановић Александар 1902 Инђија Инђија детаљније информације
788 РКТГ-82056 Милин Жарко Младен 1891 Марадик Марадик детаљније информације
789 РКТГ-82064 Милин Сава Никола 1904 Марадик Марадик детаљније информације
790 РКТГ-82075 Милин Светислав Никола 1915 Марадик Марадик детаљније информације
791 РКТГ-82316 Мајкенер Јакоб 1887 Инђија Инђија детаљније информације
792 РКТГ-82347 Мојер Штефан 1896 Инђија Инђија детаљније информације
793 РКТГ-82381 Милер Јохан 1877 Инђија Инђија детаљније информације
794 РКТГ-82594 Мркшић Симеун Ђорђе 1926 Стари Сланкамен Стари Сланкамен детаљније информације
795 РКТГ-82595 Мркшић Павле Стева 1895 Стари Сланкамен Стари Сланкамен детаљније информације
796 РКТГ-82651 Милошевић Владимир Борислав 1930 Чортановци Чортановци детаљније информације
797 РКТГ-82769 Моргенштерн Адолф Инђија Инђија детаљније информације
798 РКТГ-82811 Механџић Крсто Кузман 1901 Бешка Бешка детаљније информације
799 РКТГ-82817 Моргенштерн Маргита 1908 Инђија Инђија детаљније информације
800 РКТГ-82818 Моргенштерн Оскар 1933 Инђија Инђија детаљније информације
801 РКТГ-82858 Радуловић Милица А - непознато Нови Карловци детаљније информације
802 РКТГ-82877 Ралић Ацо-Аца Живан 1918 Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
803 РКТГ-82878 Ралић Божидар 1919 Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
804 РКТГ-82879 Ралић Бранко Живан 1916 Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
805 РКТГ-82880 Ралић Ђока Цвеја 1923 Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
806 РКТГ-82881 Ралић Јела Стеван 1901 Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
807 РКТГ-82882 Ралић Милорад Лаза 1888 Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
808 РКТГ-82884 Ралић Рада А - непознато Нови Карловци детаљније информације
809 РКТГ-82889 Ранисављевић Десанка А - непознато Нови Карловци детаљније информације
810 РКТГ-82927 Репа Јанко Јанко 1899 Нови Сланкамен Нови Сланкамен детаљније информације
811 РКТГ-82932 Ривички Мита А - непознато Нови Сланкамен детаљније информације
812 РКТГ-82960 Рор Стеван Илија 1870 Чортановци Чортановци детаљније информације
813 РКТГ-82962 Сабов Максим А - непознато Нови Карловци детаљније информације
814 РКТГ-82969 Савић Живка А - непознато Нови Карловци детаљније информације
815 РКТГ-82971 Савић Јова А - непознато Чортановци детаљније информације
816 РКТГ-83027 Смедеревац Славко А - непознато Нови Карловци детаљније информације
817 РКТГ-83028 Смедеревац Јован А - непознато Нови Карловци детаљније информације
818 РКТГ-83029 Смедеревац Бора А - непознато Нови Карловци детаљније информације
819 РКТГ-83035 Сириџански Петар А - непознато Нови Карловци детаљније информације
820 РКТГ-83064 Миросављевић Ђура 1881 Чортановци Чортановци детаљније информације
821 РКТГ-83209 Мулћан Андрија 1886 Бешка Бешка детаљније информације
822 РКТГ-83244 Мазањин Живан Миливој 1913 Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
823 РКТГ-83251 Мирић Сава Гига 1905 Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
824 РКТГ-83287 Милошевић Миодраг Душан 1942 Чортановци Чортановци детаљније информације
825 РКТГ-83340 Максимовић Никола Миљан 1905 Чортановци Чортановци детаљније информације
826 РКТГ-83341 Мићин Јован Мика 1906 Чортановци Чортановци детаљније информације
827 РКТГ-83342 Мићин Паја Мика 1907 Чортановци Чортановци детаљније информације
828 РКТГ-83343 Мићин Павле Петар 1906 Чортановци Чортановци детаљније информације
829 РКТГ-83344 Мирковић Миодраг Павле 1920 Чортановци Чортановци детаљније информације
830 РКТГ-83345 Миросављевић Драгиња Петар 1900 Чортановци Чортановци детаљније информације
831 РКТГ-83346 Милошевић Владимир Борислав 1930 Чортановци Чортановци детаљније информације
832 РКТГ-83347 Милошевић Ђорђе Трифун 1870 Чортановци Чортановци детаљније информације
833 РКТГ-83355 Милошевић Марија Борислав 1925 Чортановци Чортановци детаљније информације
834 РКТГ-83370 Новић Лазар Игњат 1881 Крчедин Крчедин детаљније информације
835 РКТГ-83372 Николић Петар Милан 1918 Стари Сланкамен Стари Сланкамен детаљније информације
836 РКТГ-83376 Недељковић Душан Прокопије 1883 Крчедин Крчедин детаљније информације
837 РКТГ-83379 Николић Александра 1897 Крчедин Крчедин детаљније информације
838 РКТГ-83380 Новић Зорка Живан 1881 Крчедин Крчедин детаљније информације
839 РКТГ-83381 Новић Стеван 1892 Крчедин Крчедин детаљније информације
840 РКТГ-83562 Митровић Жарко 1892 Марадик Марадик детаљније информације
841 РКТГ-83563 Митровић Зора 1897 Марадик Марадик детаљније информације
842 РКТГ-83564 Милин Зора Жарко 1899 Марадик Марадик детаљније информације
843 РКТГ-83565 Миловановић Стојан Максим 1916 Марадик Марадик детаљније информације
844 РКТГ-84148 Огризовић Жарко Сава 1903 Крчедин Крчедин детаљније информације
845 РКТГ-84149 Орлић Раде 1892 Слуњ Јарковци детаљније информације
846 РКТГ-84286 Неговановић Живан Паја 1888 Бешка Бешка детаљније информације
847 РКТГ-84338 Орешчанин Стеван Марко 1902 Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
848 РКТГ-84340 Орешчанин Ранко Павле 1894 Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
849 РКТГ-84351 Неговановић Моја 1922 Бешка Бешка детаљније информације
850 РКТГ-84363 Немет Зуза Јанко 1924 Инђија Инђија детаљније информације
851 РКТГ-84364 Ненадовић Божидар Александар 1869 Инђија Инђија детаљније информације
852 РКТГ-84365 Николић Анка Јово 1893 Инђија Инђија детаљније информације
853 РКТГ-84366 Недељковић Стеван Илија 1924 Марадик Марадик детаљније информације
854 РКТГ-84419 Орешчанин Живан 1896 Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
855 РКТГ-84420 Орешчанин Олга 1898 Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
856 РКТГ-84421 Орешчанин Дрена 1923 Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
857 РКТГ-84422 Орешчанин Бисерка 1928 Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
858 РКТГ-84423 Опсеница Бранко Лаза 1921 Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
859 РКТГ-84424 Опсеница Паја Аксентије 1911 Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
860 РКТГ-84425 Опсеница Петар Васа 1925 Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
861 РКТГ-84439 Обрадовић Софија 1888 Бешка Бешка детаљније информације
862 РКТГ-84440 Опачић Никола Милан 1901 Чортановци Чортановци детаљније информације
863 РКТГ-84441 Обрадовић Петар Миле 1928 Бешка Бешка детаљније информације
864 РКТГ-84442 Орешћанин Плга Љубомир 1894 Бешка Бешка детаљније информације
865 РКТГ-84443 Обрадовић Милан Игњат 1886 Бешка Бешка детаљније информације
866 РКТГ-84446 Опачић Никола Живан 1901 Чортановци Чортановци детаљније информације
867 РКТГ-84478 Обрадов Славко 1891 Марадик Марадик детаљније информације
868 РКТГ-84479 Обрадовић Гавра 1870 Доњи Лапац Љуково детаљније информације
869 РКТГ-84581 Оперман Јован 1899 Крчедин Крчедин детаљније информације
870 РКТГ-84641 Момчиловић Радован Милан 1893 Крчедин Крчедин детаљније информације
871 РКТГ-84933 Пискер Томислав Лајош 1937 Београд Инђија детаљније информације
872 РКТГ-84934 Пискер Олга-Овадија 1914 Београд Инђија детаљније информације
873 РКТГ-84935 Пискер др Иван Саламон 1910 Инђија Инђија детаљније информације
874 РКТГ-85114 Пешић Стипа 1897 Крчедин Крчедин детаљније информације
875 РКТГ-85116 Петровачки Зора Миливој 1900 Стари Сланкамен Стари Сланкамен детаљније информације
876 РКТГ-85118 Петковић Боривој Богдан 1876 Крчедин Крчедин детаљније информације
877 РКТГ-85138 Прелић Нићифор Михајло 1893 Стари Сланкамен Стари Сланкамен детаљније информације
878 РКТГ-85141 Пријић Милан Миле 1894 Крчедин Крчедин детаљније информације
879 РКТГ-85142 Попадић Кузман Глиша 1913 Стари Сланкамен Стари Сланкамен детаљније информације
880 РКТГ-85148 Попов Миосава Илија 1911 Стари Сланкамен Стари Сланкамен детаљније информације
881 РКТГ-85150 Пауновић Живан Гавра 1884 Крчедин Крчедин детаљније информације
882 РКТГ-86421 Марк Ана Вендел 1883 Инђија Инђија детаљније информације
883 РКТГ-86426 Марк Јосип Паул 1875 Инђија Инђија детаљније информације
884 РКТГ-88281 Павков Миленко Димитрије 1921 Чортановци Чортановци детаљније информације
885 РКТГ-88323 Павловић Бранислав Никола 1886 Чортановци Чортановци детаљније информације
886 РКТГ-88324 Падлавчки Андрија Јано 1911 Крчедин Крчедин детаљније информације
887 РКТГ-88390 Пауновић Јован Душан 1902 Марадик Марадик детаљније информације
888 РКТГ-88412 Пејчић Јован Јован 1921 Чортановци Чортановци детаљније информације
889 РКТГ-88416 Пекић Вида Коста 1881 Чортановци Чортановци детаљније информације
890 РКТГ-88428 Перге Михаило Ђура 1904 Марадик Марадик детаљније информације
891 РКТГ-88429 Перенчевић Павле 1884 Крчедин Крчедин детаљније информације
892 РКТГ-88434 Перишић Анте 1891 Крчедин Крчедин детаљније информације
893 РКТГ-88438 Петковић Ангелина Александар 1892 Чортановци Чортановци детаљније информације
894 РКТГ-88439 Петковић Коста Александар 1880 Чортановци Чортановци детаљније информације
895 РКТГ-88552 Пожарев Миленко Ђока 1915 Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
896 РКТГ-88553 Прибић Ђорђе Владимир 1928 Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
897 РКТГ-88554 Поповић Живан Никола 1922 Осјек Нови Карловци детаљније информације
898 РКТГ-88555 Пожарев Радован Ђока 1920 Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
899 РКТГ-88556 Петровић Драгица Божа 1927 Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
900 РКТГ-88557 Поповић Василије Коста 1899 Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
901 РКТГ-88558 Поштић Бошко Крста 1906 Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
902 РКТГ-88816 Репоши Јошка Иштван 1928 Марадик Марадик детаљније информације
903 РКТГ-88817 Ривички Митар Кузман 1881 Нови Сланкамен Нови Сланкамен детаљније информације
904 РКТГ-88840 Ранковић Марија Коста 1896 Чортановци Чортановци детаљније информације
905 РКТГ-88841 Ранковић Срета Ђура 1894 Чортановци Чортановци детаљније информације
906 РКТГ-88845 Радоњанин Драгутин Стеван 1921 Чортановци Чортановци детаљније информације
907 РКТГ-89205 Сасон Бланка Нови Сланкамен Нови Сланкамен детаљније информације
908 РКТГ-89398 Радишић Димитрије Милан 1882 Стари Сланкамен Стари Сланкамен детаљније информације
909 РКТГ-89406 Пашић Маринко Миленко 1925 Чортановци Чортановци детаљније информације
910 РКТГ-89411 Рабаџија Ранко Тодор 1889 Стари Сланкамен Стари Сланкамен детаљније информације
911 РКТГ-89412 Раденић Петар Грга 1905 Стари Сланкамен Страи Сланкамен детаљније информације
912 РКТГ-89414 Релић Ранко Живан 1891 Крчедин Крчедин детаљније информације
913 РКТГ-89434 Радовановић Милош Аца 1889 Крчедин Крчедин детаљније информације
914 РКТГ-89436 Ракитовић Јован Миливој 1910 Крчедин Крчедин детаљније информације
915 РКТГ-89437 Раденовић Драгољуб Ђура 1923 Крчедин Крчедин детаљније информације
916 РКТГ-89438 Радиновић Милош Ранко 1902 Крчедин Крчедин детаљније информације
917 РКТГ-89439 Риђички Стеван 1909 Јазак Јазак детаљније информације
918 РКТГ-89498 Раденковић Драгољуб Ђура 1923 Крчедин Крчедин детаљније информације
919 РКТГ-89499 Ранитовић Ђура Петар 1879 Крчедин Крчедин детаљније информације
920 РКТГ-89513 Питух Саво Ђура 1901 Чортановци Чортановци детаљније информације
921 РКТГ-89514 Пауновић Мара Коста 1913 Бешка Бешка детаљније информације
922 РКТГ-89516 Пандуровић Милан 1925 Бешка Бешка детаљније информације
923 РКТГ-89537 Поповић Живојин Аћим Инђија Инђија детаљније информације
924 РКТГ-89616 Пискер Саламон Габор 1877 Каћ Инђија детаљније информације
925 РКТГ-89617 Пискер Бела Ђула 1887 Црвенка Инђија детаљније информације
926 РКТГ-89618 Пискер Лајош Саламон 1906 Инђија Инђија детаљније информације
927 РКТГ-89654 Поповић Жико Аћим 1927 Инђија Инђија детаљније информације
928 РКТГ-89656 Палко Иван Иван 1943 Инђија Инђија детаљније информације
929 РКТГ-89690 Полавицки Анрија Јома 1907 Крчедин Крчедин детаљније информације
930 РКТГ-89710 Рушинов Миле 1900 Вргин Мост Љуково детаљније информације
931 РКТГ-89781 Поткоњак Раде 1898 Раковац Љуково детаљније информације
932 РКТГ-89900 Пил Ана Јосип 1904 Инђија Инђија детаљније информације
933 РКТГ-90155 Пау Никола 1900 Инђија Инђија детаљније информације
934 РКТГ-90639 Радуловић Ранко Живан 1898 Бешка Бешка детаљније информације
935 РКТГ-90644 Рајковић Нада Митар 1923 Бешка Бешка детаљније информације
936 РКТГ-90674 Прокс Катарина 1866 Инђија Инђија детаљније информације
937 РКТГ-90699 Ранковић Марко Живан 1895 Чортановци Чортановци детаљније информације
938 РКТГ-90700 Рачински Јозеф Рудолф 1905 Инђија Инђија детаљније информације
939 РКТГ-90701 Репошки Јошка Иштван 1928 Марадик Марадик детаљније информације
940 РКТГ-90703 Рошић Јоца Лазар 1885 А- непознато Инђија детаљније информације
941 РКТГ-91453 Саватовић Живан Душан 1906 Крчедин Крчедин детаљније информације
942 РКТГ-91454 Секић Илија Милутин 1879 Крчедин Крчедин детаљније информације
943 РКТГ-91455 Стојановић Лазар Петар 1884 Крчедин Крчедин детаљније информације
944 РКТГ-91456 Стојановић Лазар Лазар 1923 Крчедин Крчедин детаљније информације
945 РКТГ-91457 Суботин Тодор 1881 Крчедин Крчедин детаљније информације
946 РКТГ-92317 Радојчић Павле Славко 1920 Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
947 РКТГ-92318 Ралић Радован Сима 1921 Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
948 РКТГ-92319 Рдут Ана 1868 Инђија Инђија детаљније информације
949 РКТГ-92324 Ралић Радивој Живан 1920 Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
950 РКТГ-92455 Савић Живан Младен 1897 Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
951 РКТГ-92456 Сивачки Милован Ђока 1920 Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
952 РКТГ-92468 Стефановић Живан Цветко 1919 Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
953 РКТГ-92541 Савић Загорка 1904 Марадик Марадик детаљније информације
954 РКТГ-92607 Филиповић Ранко Вукашин 1894 Крчедин Крчедин детаљније информације
955 РКТГ-92617 Стефановић Богдан Петар 1889 Крагујевац Нови Карловци детаљније информације
956 РКТГ-92620 Смедеревац Никола Славкo 1926 Крагујевац Нови Карловци детаљније информације
957 РКТГ-92622 Смуђа Богољуб Никола 1914 Крагујевац Нови Карловци детаљније информације
958 РКТГ-92625 Станишић Љубиша Борислав 1926 Крагујевац Нови Карловци детаљније информације
959 РКТГ-92627 Стефановић Љубиша Лазар 1922 Крагујевац Нови Карловци детаљније информације
960 РКТГ-92628 Салак Јошка Ђура 1909 Марадик Марадик детаљније информације
961 РКТГ-92631 Станишић Живко Љубишa 1927 Крагујевац Нови Карловци детаљније информације
962 РКТГ-92634 Сириђански Петар Петар 1918 Крагујевац Нови Карловци детаљније информације
963 РКТГ-92639 Санадер Драгутин Тодор 1870 Чортановци Чортановци детаљније информације
964 РКТГ-92660 Савковић Слободан Душан 1923 Крагујевац Нови Карловци детаљније информације
965 РКТГ-92661 Стражмиштер Митар 1884 Крагујевац Нови Карловци детаљније информације
966 РКТГ-92709 Сибинкић Сока Бранко 1908 Марадик Марадик детаљније информације
967 РКТГ-92710 Сибинкић Душан Јован 1905 Марадик Марадик детаљније информације
968 РКТГ-93128 Филиповић Никола 1912 Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
969 РКТГ-93129 Фамилић Божо Јован 1918 Адашевци Адашевци детаљније информације
970 РКТГ-93130 Филиповић Сава Бранко 1919 Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
971 РКТГ-93131 Филиповић Илија Никола 1894 Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
972 РКТГ-93171 Спадало Славко 1903 Чортановци Чортановци детаљније информације
973 РКТГ-93568 Фијала Стјепан Милан 1921 Инђија Инђија детаљније информације
974 РКТГ-93583 Фридрих Кристина Антун 1884 Инђија Инђија детаљније информације
975 РКТГ-94901 Татић Благоје Стево 1924 Марадик Марадик детаљније информације
976 РКТГ-95452 Станковић Мита Милош 1882 Марадик Марадик детаљније информације
977 РКТГ-95454 Станковић Радислав Мита 1907 Марадик Марадик детаљније информације
978 РКТГ-95471 Теофановић Бранко Живан 1904 Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
979 РКТГ-95483 Станчев Војислав Бранко 1909 Чортановци Чортановци детаљније информације
980 РКТГ-95486 Станчев Павле Бранко 1927 Чортановци Чортановци детаљније информације
981 РКТГ-95557 Ткалац Звонимир 1921 Инђија Инђија детаљније информације
982 РКТГ-95560 Товаришки Живан Лазар 1900 Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
983 РКТГ-95563 Товрљановић Обрад Лазар 1891 Купиново Стари Сланкамен детаљније информације
984 РКТГ-95564 Тодор Андрија Ђура 1913 Нови Сланкамен Нови Сланкамен детаљније информације
985 РКТГ-95684 Токоди Шандор 1902 Крчедин Крчедин детаљније информације
986 РКТГ-95735 Топић Јанко 1884 Слуњ Јарковци детаљније информације
987 РКТГ-95741 Тркуља Јово 1916 Вргин Мост Љуково детаљније информације
988 РКТГ-95848 Тошић Благоје 1924 Марадик Марадик детаљније информације
989 РКТГ-95939 Тривић Владислав Илија 1899 Бешка Бешка детаљније информације
990 РКТГ-95946 Трифуновић Марица 1910 Крчедин Крчедин детаљније информације
991 РКТГ-95985 Туран Ката 1908 Крчедин Крчедин детаљније информације
992 РКТГ-95986 Туран Мартин 1898 Крчедин Крчедин детаљније информације
993 РКТГ-96085 Хиршфелд Гизела Херман 1883 А -непознато Инђија детаљније информације
994 РКТГ-96089 Хиршфелд Штефанија Херман 1890 А -непознато Инђија детаљније информације
995 РКТГ-96165 Чилаги Адолф Иван 1900 А -непознато Бешка детаљније информације
996 РКТГ-96169 Ходак Елизабета Јохан 1906 Инђија Инђија детаљније информације
997 РКТГ-96171 Харкоји Шандор 1889 Марадик Марадик детаљније информације
998 РКТГ-96243 Ћурчић Ђоко Миле 1898 Нови Сланкамен Нови Сланкамен детаљније информације
999 РКТГ-96246 Ћурчић Драгиња Петар 1899 Чортановци Чортановци детаљније информације
1000 РКТГ-96247 Ћурчић Тина Симо 1904 Чортановци Чортановци детаљније информације
1001 РКТГ-96253 Ћурчић Петар Стојан 1891 Чортановци Чортановци детаљније информације
1002 РКТГ-96400 Чартен Никола Милан 1909 Инђија Инђија детаљније информације
1003 РКТГ-96424 Циндрић Славко Петар 1909 Крчедин Крчедин детаљније информације
1004 РКТГ-96425 Цангар Михајло 1888 Крчедин Крчедин детаљније информације
1005 РКТГ-96426 Чодановић Светислав Исак 1912 Крчедин Крчедин детаљније информације
1006 РКТГ-96427 Шикљован Сава Никола 1887 Крчедин Крчедин детаљније информације
1007 РКТГ-96428 Шикљован Васа Јован 1893 Крчедин Крчедин детаљније информације
1008 РКТГ-96429 Шикмован Нада Сава 1923 Крчедин Крчедин детаљније информације
1009 РКТГ-96430 Шакић Зорица Милан 1924 Крчедин Крчедин детаљније информације
1010 РКТГ-96440 Шапић Јово 1900 Босанска Крупа Љуково детаљније информације
1011 РКТГ-96448 Цветковић Јовица 194 Марадик Марадик детаљније информације
1012 РКТГ-96449 Цветковић Катица 1903 Марадик Марадик детаљније информације
1013 РКТГ-96451 Цветковић Миодраг 1892 Марадик Марадик детаљније информације
1014 РКТГ-96453 Чер Јосип Јосип 1918 Марадик Марадик детаљније информације
1015 РКТГ-96482 Чортан Дара 1922 Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
1016 РКТГ-96483 Чортан Живан Петар 1918 Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
1017 РКТГ-96484 Чортан Стаза Љубомир 1893 Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
1018 РКТГ-96485 Цеснак Јозеф Јозеф 1908 Нашице Нови Сланкамен детаљније информације
1019 РКТГ-96486 Шаш Штефан Самко 1910 Стара Пазова Нови Сланкамен детаљније информације
1020 РКТГ-96548 Чанковић Константин 188 Чортановци Чортановци детаљније информације
1021 РКТГ-96645 Стојковић Никола Петар 1902 Чортановци Чортановци детаљније информације
1022 РКТГ-96675 Суботин Рада Милан 1890 Чортановци Чортановци детаљније информације
1023 РКТГ-96707 Сибинкић Станка Бранкo 1929 Марадик Марадик детаљније информације
1024 РКТГ-96709 Салић Јосип 1910 Крагујевац Марадик детаљније информације
1025 РКТГ-96710 Станковић Драгиња Мита 1885 Марадик Марадик детаљније информације
1026 РКТГ-96711 Сибинкић Мара-Марија Бранкo 1923 Марадик Марадик детаљније информације
1027 РКТГ-96712 Сибинкић Јелена-Јелка Бранкo 1927 Марадик Марадик детаљније информације
1028 РКТГ-96844 Сибинкић Бранко Никола 1899 Крагујевац Марадик детаљније информације
1029 РКТГ-96845 Сутић Ђорђе Раде 1920 Крагујевац Инђија детаљније информације
1030 РКТГ-96849 Сариђански Игњат Љубомир 1882 Бешка Бешка детаљније информације
1031 РКТГ-96851 Сења Михаило Иван 1892 Амступ Инђија детаљније информације
1032 РКТГ-96855 Сариђански Стеван Игњат 1910 Бешка Бешка детаљније информације
1033 РКТГ-96859 Сариђански Миланка Жика 1910 Бешка Бешка детаљније информације
1034 РКТГ-96861 Стојшић Мирко Бешка Бешка детаљније информације
1035 РКТГ-96864 Сокић Воја 1905 Бешка Бешка детаљније информације
1036 РКТГ-96866 Сокић Која Душан 1913 Бешка Бешка детаљније информације
1037 РКТГ-96869 Стојановић Драгољуб Станојa 1924 Инђија Инђија детаљније информације
1038 РКТГ-96874 Сарђански Петар Бранко 1927 Инђија Инђија детаљније информације
1039 РКТГ-96876 Стефановић Петар Сава 1925 Инђија Инђија детаљније информације
1040 РКТГ-96878 Стевановић Сава 1899 Инђија Инђија детаљније информације
1041 РКТГ-96881 Херетек Шандор Игнац 1889 Марадик Марадик детаљније информације
1042 РКТГ-96909 Ћалић Здравко Живан 1926 Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
1043 РКТГ-96910 Ћалић Слободан Живан 1920 Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
1044 РКТГ-96911 Ћалић Ранко Младен 1874 Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
1045 РКТГ-96912 Ћалић Емил Ранко 1900 Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
1046 РКТГ-96913 Ћалић Жарко Сава 1888 Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
1047 РКТГ-96914 Ћалић Анастасија Стефан 1894 Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
1048 РКТГ-96915 Ћалић Драгутин Жарко 1907 Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
1049 РКТГ-96916 Ћирић Лазар Благоје 1899 Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
1050 РКТГ-96917 Ћирић Данка Гавро 1903 Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
1051 РКТГ-96918 Ћирић Петар Стеван 1900 Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
1052 РКТГ-96919 Ћурчић Будимка Данило 1873 Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
1053 РКТГ-96920 Ћурчић Бранко Тодор 1912 Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
1054 РКТГ-97058 Цеснак Андрија Јозеф 1910 Нашице Нови Сланкамен детаљније информације
1055 РКТГ-97122 Шороња Душан Ђорђе 1895 Чортановци Чортановци детаљније информације
1056 РКТГ-97223 Шароња Жарко Миливој 1899 Марадик Марадик детаљније информације
1057 РКТГ-97292 Шербеђија Момир 1920 Нови Карловци Нови Карловци детаљније информације
1058 РКТГ-99310 Уршл Јулијана 1875 Бешка Бешка детаљније информације
1059 РКТГ-102108 Хаук Филип Павел 1903 Крчедин Крчедин детаљније информације
1060 РКТГ-107311 Војкар Јелица Крчедин Крчедин детаљније информације
1061 РКТГ-107339 Макић Зорица Крчедин Крчедин детаљније информације
1062 РКТГ-107346 Охакова Јелена Крчедин Крчедин детаљније информације
1063 РКТГ-107416 Јефтићч Кузман Симо 1883 Јазак Јазак детаљније информације
1064 РКТГ-107568 Ивановић Милица Инђија Инђија детаљније информације
1065 РКТГ-107569 Савић Срета Инђија Инђија детаљније информације
1066 РКТГ-107988 Пашић Маринко Ђорђе 1892 Чортановци Чортановци детаљније информације
1067 РКТГ-108001 Чортановачки Светислав 1926 Чортановци Чортановци детаљније информације
1068 РКТГ-108676 Ференц Јожеф Јанош 1907 Инђија Инђија детаљније информације
1069 РКТГ-108679 Фодор Лајош 1920 Инђија Инђија детаљније информације