Презиме и име Место рођења Место пребивалишта
Почетна >> СРЕМСКИ ОКРУГ >>
Инђија Стара Пазова Пећинци Рума Ириг Сремска Митовица Шид

СПИСАК ЖРТАВА СРЕМСКИ ОКРУГУкупно лица:


15596

Инђија


Број убијених од 1941. год

1010
Број несталих од 1941. год 59
Укупно од 1941. год

1069

Ириг


Број убијених од 1941. год

1378
Број несталих од 1941. год 91
Укупно од 1941. год

1469

Пећинци


Број убијених од 1941. год

1288
Број несталих од 1941. год 92
Укупно од 1941. год

1380

Рума


Број убијених од 1941. год

1933
Број несталих од 1941. год 119
Укупно од 1941. год

2052

Сремска Митровица - град


Број убијених од 1941. год

4645
Број несталих од 1941. год 191
Укупно од 1941. год

4836

Стара Пазова


Број убијених од 1941. год

1201
Број несталих од 1941. год 64
Укупно од 1941. год

1265

Шид


Број убијених од 1941. год

3428
Број несталих од 1941. год 97
Укупно од 1941. год

3525