Презиме и име Место рођења Место пребивалишта
Почетна >> ЈУЖНО-БАЧКИ ОКРУГ >> Сремски Карловци
Редни
број
Број Презиме и име Име родитеља Година рођења Место рођења Место пребивалишта
1 РКТГ-28645 Будурић Фрања Матија 1905 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
2 РКТГ-32701 Шентачер Илија Никола 1929 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
3 РКТГ-34343 Кампа Ђура Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
4 РКТГ-34344 Хорват Томица Томо Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
5 РКТГ-34345 Гудурић Фрања Матија Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
6 РКТГ-34346 Дердић Златко 1904 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
7 РКТГ-34347 Бемилер Јосип Јосип 1906 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
8 РКТГ-34348 Шенк Никола Адам 1904 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
9 РКТГ-34350 Ајхингер Рудолф 1902 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
10 РКТГ-34351 Ајзенлефел Јохан 1889 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
11 РКТГ-34352 Антоновић Драгутин Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
12 РКТГ-34353 Апел Рудолф Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
13 РКТГ-34354 Банић Ритаров Иван 1909 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
14 РКТГ-34355 Барт Иван 1909 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
15 РКТГ-34356 Бауер Стјепан Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
16 РКТГ-34357 Бемилер Иван 1898 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
17 РКТГ-34358 Беникер Паја Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
18 РКТГ-34359 Бенко Матија Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
19 РКТГ-34360 Бенко Стеван 1916 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
20 РКТГ-34361 Бенко Стеван Иван 1902 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
21 РКТГ-34362 Бензингер Антун Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
22 РКТГ-34363 Блажевић Фрања 1916 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
23 РКТГ-34364 Блажевић Миле 1906 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
24 РКТГ-34365 Цајзл Иван Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
25 РКТГ-34366 Цецел Јован 1894 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
26 РКТГ-34367 Цвинк Антон Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
27 РКТГ-34368 Цвитановић Јуре Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
28 РКТГ-34369 Дебељаковић Јоца Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
29 РКТГ-34370 Дердић Рудолф Стјепан 1898 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
30 РКТГ-34371 Дигент Данко Јосип 1914 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
31 РКТГ-34372 Дигент Пера Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
32 РКТГ-34373 Ђурековић Пера Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
33 РКТГ-34374 Ерић Андра Сремски Михаљевци Сремски Карловци детаљније информације
34 РКТГ-34375 Фајфер Јожеф Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
35 РКТГ-34376 Фасајић ( м ) Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
36 РКТГ-34377 Фекете Станко 1904 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
37 РКТГ-34378 Фихтл Јакоб Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
38 РКТГ-34379 Фиктл Брата Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
39 РКТГ-34380 Филиповић Лука 1909 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
40 РКТГ-34381 Филиповић Славко 1906 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
41 РКТГ-34382 Фишер Илија 1900 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
42 РКТГ-34383 Фурдек Ђура Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
43 РКТГ-34384 Фурдек Иван 1899 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
44 РКТГ-34385 Фурдек Јоца Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
45 РКТГ-34386 Гајал Андрија Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
46 РКТГ-34387 Гиндлер Андрија 1916 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
47 РКТГ-34388 Глајх Ружа Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
48 РКТГ-34389 Хајзлер Андрија Емил 1911 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
49 РКТГ-34390 Ханг Риба Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
50 РКТГ-34391 Хес Фрања Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
51 РКТГ-34392 Холик Антун Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
52 РКТГ-34393 Холик Стипа 1904 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
53 РКТГ-34394 Хорват Фрања 1904 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
54 РКТГ-34395 Хорват Јожеф Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
55 РКТГ-34396 Хорват Матија 1912 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
56 РКТГ-34397 Хорват Миша Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
57 РКТГ-34398 Хорват Паја Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
58 РКТГ-34399 Хул Шандор Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
59 РКТГ-34400 Хутира Стјепан Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
60 РКТГ-34401 Хутира Виктор 1894 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
61 РКТГ-34402 Инковић ( м ) Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
62 РКТГ-34403 Јелашић Андрија Михаљ 1899 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
63 РКТГ-34404 Јелашић Павле Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
64 РКТГ-34405 Јелешић Иван Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
65 РКТГ-34406 Јелешић Јоза Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
66 РКТГ-34407 Јоахимстал Иван Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
67 РКТГ-34408 Кајм Степан Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
68 РКТГ-34409 Карлић Јосип Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
69 РКТГ-34410 Киш Иван 1914 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
70 РКТГ-34411 Кнежевић Мата Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
71 РКТГ-34412 Конрад Фрања Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
72 РКТГ-34413 Коска Марко 1908 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
73 РКТГ-34414 Ковачевић Станко 1906 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
74 РКТГ-34415 Кришјак Андрија Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
75 РКТГ-34416 Крижан Ђура Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
76 РКТГ-34417 Лацковић Андрија Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
77 РКТГ-34418 Лацковић Ивка Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
78 РКТГ-34419 Лацковић Марко Пера 1899 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
79 РКТГ-34420 Лацковић Мика Андрија 1908 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
80 РКТГ-34421 Лацковић Стева 1907 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
81 РКТГ-34422 Ловрековић Петар Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
82 РКТГ-34423 Лукашић Тома Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
83 РКТГ-34424 Мађаревић Андрија 1909 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
84 РКТГ-34425 Матковић Јоца Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
85 РКТГ-34426 Матковић Стеван 1906 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
86 РКТГ-34427 Мерц Марко Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
87 РКТГ-34428 Нићифоровић Сава Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
88 РКТГ-34429 Новоселац Стеван Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
89 РКТГ-34430 Остојић Паја 1902 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
90 РКТГ-34431 Павишић Либерат 1910 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
91 РКТГ-34432 Павловић Стефан 1906 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
92 РКТГ-34468 Пекарић Андрија Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
93 РКТГ-34469 Пекарић Драга 1902 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
94 РКТГ-34470 Пекарић Иван Јосип 1904 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
95 РКТГ-34471 Пекарић Матија 1904 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
96 РКТГ-34472 Полужански Стева Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
97 РКТГ-34473 Полужански Андрија 1884 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
98 РКТГ-34474 Поповић Бошко 1904 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
99 РКТГ-34475 Поповић Иван 1909 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
100 РКТГ-34476 Поповић Пера Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
101 РКТГ-34477 Поповић Стипе Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
102 РКТГ-34478 Поповић Тома 1893 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
103 РКТГ-34479 Поповић Јова Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
104 РКТГ-34480 Пркачин Јања Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
105 РКТГ-34481 Ракош Пера Јован 1897 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
106 РКТГ-34482 Рат Михајло 1909 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
107 РКТГ-34483 Рат Паја Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
108 РКТГ-34484 Рат Стјепан Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
109 РКТГ-34485 Сабатуш Антон 1896 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
110 РКТГ-34486 Шанта Стјепан Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
111 РКТГ-34487 Сашић Еуген Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
112 РКТГ-34488 Седер Алберт Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
113 РКТГ-34489 Седер Емил Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
114 РКТГ-34490 Седер Јоца Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
115 РКТГ-34491 Седер Матија 1909 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
116 РКТГ-34492 Седер Владимир Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
117 РКТГ-34493 Сенталер Фрања Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
118 РКТГ-34494 Шеремета Иван Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
119 РКТГ-34495 Сетлер Мирко Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
120 РКТГ-34496 Шмидт Рудолф Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
121 РКТГ-34497 Шнур Миша Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
122 РКТГ-34498 Шварц Винко 1904 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
123 РКТГ-34499 Свињаревић Јоца Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
124 РКТГ-34500 Телпингер Матија Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
125 РКТГ-34501 Теплинфер Фрања 1907 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
126 РКТГ-34502 Томковић Миле Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
127 РКТГ-34503 Вајкер Иван Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
128 РКТГ-34504 Вајкер Матија Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
129 РКТГ-34505 Валек Јосип Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
130 РКТГ-34506 Валек Никола 1904 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
131 РКТГ-34507 Валери Драго Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
132 РКТГ-34508 Визгелет Рајко 1912 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
133 РКТГ-34509 Врховски Изидор 1894 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
134 РКТГ-34510 Жагер Матија Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
135 РКТГ-34511 Живковић Антиљица Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
136 РКТГ-35538 Тот Хелена Павле 1881 Сремски Карловци Сремски Карловси детаљније информације
137 РКТГ-35554 Дицент Пера Сремска Митровица Сремски Карловци детаљније информације
138 РКТГ-35644 Михелић Иван Нови Сад Сремски Карловци детаљније информације
139 РКТГ-41687 Дућак Ђура Јосип 1905 Ириг Сремски Карловци детаљније информације
140 РКТГ-41721 Јакшић Иван Јосип 1920 Бродски Ступник Сремски Карловци детаљније информације
141 РКТГ-41725 Ракош Владимир Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
142 РКТГ-41726 Камра Ђура Ђура Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
143 РКТГ-43838 Аман др Ева 1902 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
144 РКТГ-44027 Апел Стеван Петра 1886 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
145 РКТГ-53785 Шестан Марко Иван 1903 Бихаћ Сремски Карловци детаљније информације
146 РКТГ-53788 Шенк Марко Фердинанд 1904 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
147 РКТГ-53831 Блажевић Фрања Павао 1910 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
148 РКТГ-53832 Блажевић Михајло Павао 1904 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
149 РКТГ-54083 Ханг Јулијус Јулијус 1911 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
150 РКТГ-54085 Кенђел Андрија Тома 1908 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
151 РКТГ-54086 Поповић Тома Иван 1896 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
152 РКТГ-54384 Ивковић Сава Душан 1910 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
153 РКТГ-54386 Драгојловић Младен Стеван 1888 Нови Сад Сремски Карловци детаљније информације
154 РКТГ-54387 Милић Драгиња Никола 1901 Сремска Митровица Сремски Карловци детаљније информације
155 РКТГ-54674 Голубовић Вјекослав Чичман Сремски Карловци детаљније информације
156 РКТГ-61492 Богдановић Младен Танасије 1910 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
157 РКТГ-61503 Бучић Миливој Тодор 1900 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
158 РКТГ-61511 Илић Милан Ђока 1914 Сарајево Сремски Карловци детаљније информације
159 РКТГ-62138 Бељански Јован Стеван 1895 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
160 РКТГ-62139 Басарић Бранко Филип 1909 Босанска Крупа Сремски Карловци детаљније информације
161 РКТГ-62140 Бељански Стеван Јова 1919 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
162 РКТГ-62141 Бисара Милка Милица 1922 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
163 РКТГ-62142 Божић Милош Тома 1898 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
164 РКТГ-62143 Бурна Јелена Марко 1929 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
165 РКТГ-62145 Бурна Нада Марко 1926 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
166 РКТГ-62147 Булајић Тома Аца 1899 Невесиње Сремски Карловци детаљније информације
167 РКТГ-62148 Булајић Мара Крста 1903 Лукавица Сремски Карловци детаљније информације
168 РКТГ-62154 Божић Славка Милош 1939 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
169 РКТГ-62155 Божић Анђа Милош 1936 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
170 РКТГ-62157 Божић Бојана Милош 1938 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
171 РКТГ-62158 Божић Стана Милош 1929 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
172 РКТГ-62160 Божић Ђорђе Милош 1934 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
173 РКТГ-62162 Божић Милорад Милош 1929 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
174 РКТГ-62164 Божић Јулка Митар 1907 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
175 РКТГ-62165 Бурна Марко Димитрије 1882 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
176 РКТГ-62167 Бојановић Станко Цвеја 1919 Ракелићи Сремски Карловци детаљније информације
177 РКТГ-62168 Брзуља Жарко Павле 1897 Велика Ремета Сремски Карловци детаљније информације
178 РКТГ-62169 Божић Карапанђа Милан Ђорђе 1894 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
179 РКТГ-62170 Брадваровић Борислав Миле 1873 Врачев Гај Сремски Карловци детаљније информације
180 РКТГ-62171 Божић Драгица Милош 1926 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
181 РКТГ-62447 Верешић Антун Фрања 1914 А- непознато Сремски Карловци детаљније информације
182 РКТГ-62448 Васић Милена Срета Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
183 РКТГ-64100 Ебели Мариа 1869 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
184 РКТГ-65093 Дистл Катарина Георг 1934 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
185 РКТГ-65462 Бернер Злата 1885 Сарајево Сремски Карловци детаљније информације
186 РКТГ-65750 Бернер Ладислав 1920 Сарајево Сремски Карловци детаљније информације
187 РКТГ-65947 Агбаба Сима Лука 1926 Сремска Митровица Сремски Карловци детаљније информације
188 РКТГ-65948 Агбаба Лука Симa Босански Петровац Сремски Карловци детаљније информације
189 РКТГ-67059 Гавриловић Душан Сава 1891 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
190 РКТГ-67962 Белић Ђуро 1867 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
191 РКТГ-68055 Гиговић Анђа 1914 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
192 РКТГ-68088 Винокић Светислав Недељко 1912 Гргуревци Гргуревци детаљније информације
193 РКТГ-68628 Вујић Данило Милош 1890 Дивош Дивош детаљније информације
194 РКТГ-69354 Бернер Еуген 1885 Сарајево Сремски Карловци детаљније информације
195 РКТГ-69400 Веселић Лазар Глигорије 1901 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
196 РКТГ-69554 Вељачић Петар Иван 1899 Нови Винодолски Сремски Карловци детаљније информације
197 РКТГ-69555 Војковић Милан Стеван 1900 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
198 РКТГ-69556 Врачевић Анђелка Стеван 1913 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
199 РКТГ-69558 Вуковић Ђорђе Станко 1909 Јајце Сремски Карловци детаљније информације
200 РКТГ-69559 Вранић Душан 1888 Босанска Градишка Сремски Карловци детаљније информације
201 РКТГ-71033 Ђикић Анте 1917 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
202 РКТГ-71056 Гостојић Милан Новак 1888 Госпођинци Сремски Карловци детаљније информације
203 РКТГ-71064 Грбић Анђелка Иван 1903 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
204 РКТГ-71065 Грбић Бошко Милан 1904 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
205 РКТГ-71098 Дајановић Драгомир Стеван 1924 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
206 РКТГ-71139 Дејановић Душан Мило 1923 Осјек Сремски Карловци детаљније информације
207 РКТГ-71439 Ђукановић Јово Никола 1929 Котор Сремски Карловци детаљније информације
208 РКТГ-72160 Дејановић Богдан Миле 1922 Осијек Сремски Карловци детаљније информације
209 РКТГ-72161 Димитријевић Бранислав Илија 1915 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
210 РКТГ-72162 Драгојловић Павле Иван 1926 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
211 РКТГ-72163 Драгојловић Трифун Иван 1923 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
212 РКТГ-72165 Драгојловић Иван Стеван 1899 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
213 РКТГ-72332 Жакић Милош Димитрије 1895 Петроварадин Сремски Карловци детаљније информације
214 РКТГ-72334 Живановић Бранко Коста 1925 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
215 РКТГ-72342 Дабић Славко 1915 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
216 РКТГ-72590 Живановић Матија Јоца 1937 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
217 РКТГ-72592 Живановић Ангелина Васa 1933 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
218 РКТГ-72595 Живановић Јулка 1897 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
219 РКТГ-72636 Живановић Коста Перa 1893 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
220 РКТГ-72658 Живановић Наста Васа 1935 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
221 РКТГ-72665 Живановић Мара Јоца 1940 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
222 РКТГ-72667 Живановић Зора Веса 1938 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
223 РКТГ-72669 Живановић Мира Јоца 1935 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
224 РКТГ-72677 Живановић Мита Јоцa 1933 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
225 РКТГ-72678 Живановић Ката Јоца 1928 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
226 РКТГ-72679 Живановић Ковинка 1892 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
227 РКТГ-72680 Живановић Јоца 1890 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
228 РКТГ-72681 Живановић Бата Васа 1942 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
229 РКТГ-72682 Живановић Босиљка Петар 1913 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
230 РКТГ-72694 Живановић Јован Петар 1889 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
231 РКТГ-73725 Загорица Радивој 1880 А -непознато Сремски Карловци детаљније информације
232 РКТГ-73870 Кузмановић Милица Ђорђе 1878 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
233 РКТГ-73970 Кукрика Перо Стеван 1923 Босанска Костајница Сремски Карловци детаљније информације
234 РКТГ-73971 Кузмановић Мила Лаза 1900 А -непознато Сремски Карловци детаљније информације
235 РКТГ-73973 Кузмановић Лазица Дамјан 1990 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
236 РКТГ-73974 Кужет Славка 1906 А -непознато Сремски Карловци детаљније информације
237 РКТГ-73975 Кузмановић Живка Милева 1900 А -непознато Сремски Карловци детаљније информације
238 РКТГ-73986 Кузмановић Никола Тоша 1898 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
239 РКТГ-73989 Костић Борислав Никола 1928 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
240 РКТГ-74118 Илић Петар Никола 1885 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
241 РКТГ-74343 Красојевић Боривој Ђорђа 1896 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
242 РКТГ-74347 Крстић Лука Мата 1889 Сплит Сремски Карловци детаљније информације
243 РКТГ-74353 Кнежевић Душан Лазар 1897 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
244 РКТГ-74356 Коларовић Димитрије Алекса 1911 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
245 РКТГ-74357 Коларевић Никола Митра 1910 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
246 РКТГ-74358 Костић Никола Петар 1894 Сурдук Сремски Карловци детаљније информације
247 РКТГ-74359 Костић Надежда Малиша 1902 Ужице Сремски Карловци детаљније информације
248 РКТГ-74707 Кукић Ђорђе Милан 1921 Кутина Сремски Карловци детаљније информације
249 РКТГ-74709 Коларовић Душан Светислав 1898 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
250 РКТГ-74710 Кардаш Вида Јефта 1928 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
251 РКТГ-74711 Кардаш Павле Тома 1873 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
252 РКТГ-74833 Јовановић Катица Младен 1897 Ђурђево Манђелос детаљније информације
253 РКТГ-75707 Илић Сава Васа 1878 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
254 РКТГ-75711 Ивковић Славко Душан 1904 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
255 РКТГ-75716 Ивковић Јован Никола 1886 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
256 РКТГ-77890 Јовановић Јован Сава Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
257 РКТГ-77891 Јовановић Митар Сава 1940 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
258 РКТГ-77892 Јуришић Жика Милош 1893 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
259 РКТГ-77893 Јовановић Вида Сава 1933 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
260 РКТГ-77894 Јовановић Тодор Танасије 1867 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
261 РКТГ-77895 Јуришић Тривун Жикa 1922 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
262 РКТГ-77897 Јуришић Босиљка Петар 1915 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
263 РКТГ-77899 Јовановић Бојана Сава Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
264 РКТГ-77900 Јовановић Мица Сава 1926 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
265 РКТГ-77901 Јовановић Сава Пера 1887 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
266 РКТГ-77902 Јовановић Јовица Никола 1940 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
267 РКТГ-77903 Јовановић Анђелка Никола 1935 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
268 РКТГ-77904 Јовановић Невенка 1908 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
269 РКТГ-77905 Јовановић Никола Марко 1904 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
270 РКТГ-78045 Јанковић Анка Петар 1886 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
271 РКТГ-78047 Јефтић Танасијe 1902 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
272 РКТГ-78048 Јелашић Иван Винкo 1917 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
273 РКТГ-78049 Јефремовић Милан Милан 1910 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
274 РКТГ-78074 Јовановић Живко Димитрије 1887 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
275 РКТГ-78094 Јовановић Гавра Јашa 1910 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
276 РКТГ-78101 Јуришић Јованка Жикa 1930 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
277 РКТГ-78117 Јанковић Милица Николa 1926 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
278 РКТГ-78201 Јуришић Наста Живa 1895 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
279 РКТГ-78202 Јуришић Евица Живан 1929 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
280 РКТГ-78203 Јуришић Ангелина Васе 1932 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
281 РКТГ-78204 Јуришић Бата Васе 1942 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
282 РКТГ-78207 Јуришић Вида Жикa 1928 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
283 РКТГ-78208 Јуришић Зора Васе 1937 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
284 РКТГ-78217 Јовановић Драга 1899 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
285 РКТГ-78218 Јовановић Евица 1888 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
286 РКТГ-78219 Јовановић Сава Евица 1914 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
287 РКТГ-78220 Јовановић Анђелка Младен 1936 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
288 РКТГ-78221 Јовановић Јован Младен 1940 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
289 РКТГ-78222 Јовановић Младен Никола 1907 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
290 РКТГ-78223 Јовановић Невенка Никола 1914 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
291 РКТГ-78224 Јовановић Младен Пера 1914 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
292 РКТГ-78225 Јовановић Криста Сава 1926 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
293 РКТГ-78226 Јовановић Милан Сава 1939 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
294 РКТГ-78227 Јовановић Никола Сава 1930 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
295 РКТГ-78228 Јаковљевић Лазар Милош 1874 Рума Сремски Карловци детаљније информације
296 РКТГ-78229 Јаковљевић Никола Никола 1881 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
297 РКТГ-78230 Јанковић Драга 1897 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
298 РКТГ-78231 Јанковић Јован 1918 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
299 РКТГ-78232 Јанковић Катица 1922 Потиски Свети Јован Сремски Карловци детаљније информације
300 РКТГ-78233 Јанковић Мирјана Благоје 1938 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
301 РКТГ-78235 Јанковић Ђока Глиша 1904 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
302 РКТГ-78236 Јанковић Лазар Глиша 1902 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
303 РКТГ-78237 Јанковић Благоје Живан 1915 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
304 РКТГ-78238 Јанковић Јован Мирко 1883 Рума Сремски Карловци детаљније информације
305 РКТГ-78239 Јанковић Анђелка Младен 1937 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
306 РКТГ-78240 Јанковић Јовица Младен 1940 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
307 РКТГ-78241 Јанковић Невенка Новица 1908 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
308 РКТГ-78242 Јанковић Стеван Светозар 1876 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
309 РКТГ-78243 Јанковић Мара Стеван 1902 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
310 РКТГ-78244 Јевремовић Илија Стеван 1867 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
311 РКТГ-78245 Јефремовић Лазар Илија 1904 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
312 РКТГ-78246 Јовановић-Печула Илија Танасије 1883 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
313 РКТГ-78247 Јовић Јован Ђока 1902 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
314 РКТГ-78480 Лепавић Стојан Никола 1916 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
315 РКТГ-78481 Лалић Виктор Пера 1897 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
316 РКТГ-78698 Лотвим Ефрем 1892 А - непознато Сремски Карловци детаљније информације
317 РКТГ-79499 Лађевић Јања Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
318 РКТГ-79500 Лађевић Бошко Стојан 1894 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
319 РКТГ-79522 Лацковић Иван Иван 1881 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
320 РКТГ-79541 Лотвин Ефран 1892 А - непознато Сремски Карловци детаљније информације
321 РКТГ-80008 Марић Даринка Петар 1921 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
322 РКТГ-82826 Љубојевић Петар 1910 А-непознато Сремски Карловци детаљније информације
323 РКТГ-84008 Михајловић Златоје-Векер Лазар 1914 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
324 РКТГ-84009 Михајловић Вера Раде 1924 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
325 РКТГ-84011 Матејић Борислав Михајло 1881 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
326 РКТГ-84013 Маринков Бранко Гојко 1892 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
327 РКТГ-84014 Манојловић Александар Глиша 1897 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
328 РКТГ-84015 Малешевић Лазар Петар 1874 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
329 РКТГ-84016 Малешевић Сава Митар 1869 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
330 РКТГ-84017 Матић Александар Марко 1896 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
331 РКТГ-84018 Милић Драгиња Никола 1903 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
332 РКТГ-84019 Мирковић-Поповић Милана Лазар 1914 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
333 РКТГ-84020 Мецинг Ана Стефан 1910 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
334 РКТГ-84021 Маливук Боро Душан 1898 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
335 РКТГ-84022 Мајечин Софија Стеван 1882 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
336 РКТГ-84121 Марковић Коста Михајло 1886 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
337 РКТГ-84122 Мутавђић Марко Саве 1883 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
338 РКТГ-84123 Мајечин Александар Петар Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
339 РКТГ-84450 Ороз Ана 1899 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
340 РКТГ-84452 Ороз Ђуро 1896 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
341 РКТГ-84527 Одић Стјепан Анте 1908 Ођаци Сремски Карловци детаљније информације
342 РКТГ-84533 Ороз Марија-Розалија Ђура 1923 А -непознато Сремски Карловци детаљније информације
343 РКТГ-87749 Недељковић Петар Коста 1923 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
344 РКТГ-87753 Нанадовић Милан Јован 1896 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
345 РКТГ-87755 Ненадовић Маринко Ђорђе 1925 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
346 РКТГ-87838 Николић Анђелка 1914 А -непознато Сремски Карловци детаљније информације
347 РКТГ-87840 Николић Вида Арсеније 1916 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
348 РКТГ-87843 Николић Јулка Арсеније 1914 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
349 РКТГ-87844 Николић Десанка Теодор 1901 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
350 РКТГ-87846 Нићифоровић Јован Илија 1926 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
351 РКТГ-87847 Нићифоровић Душан Јован 1925 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
352 РКТГ-87850 Нићифоровић Симеон Петар 1906 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
353 РКТГ-87853 Нићифоровић Петар Стеван 1882 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
354 РКТГ-87854 Новаковић Сава Душан 1910 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
355 РКТГ-88283 Павловић Деса 1914 А-непознато Сремски Карловци детаљније информације
356 РКТГ-88284 Павловић Игњат 1910 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
357 РКТГ-88285 Павловић Јован 1921 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
358 РКТГ-88289 Павловић Сава 1907 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
359 РКТГ-88290 Павловић Тоша 1914 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
360 РКТГ-88296 Павловић Драгица Ђока 1886 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
361 РКТГ-88298 Павловић Лаза Живан 1898 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
362 РКТГ-88300 Павловић Катица Игњат 1940 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
363 РКТГ-88302 Павловић Олга Игњат 1929 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
364 РКТГ-88303 Павловић Стеван Игњат 1935 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
365 РКТГ-88307 Павловић Жика Лаза 1926 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
366 РКТГ-88308 Павловић Мара Милован 1888 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
367 РКТГ-88317 Павловић Тривун Симa 1936 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
368 РКТГ-88322 Павловић Сима Трива 1912 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
369 РКТГ-88379 Пантелић Никола Јован 1897 А-непознато Сремски Карловци детаљније информације
370 РКТГ-88443 Петрас Фрања Иван 1888 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
371 РКТГ-88463 Петровић Вукосава 1911 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
372 РКТГ-89005 Радовановић Мара Крста 1895 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
373 РКТГ-89016 Рајковић Милан Стеван 1890 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
374 РКТГ-89018 Ранковић Стеван Милорад 1914 Чортановци Сремски Карловци детаљније информације
375 РКТГ-89037 Ракетић Илија Тодор 1897 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
376 РКТГ-89256 Петровић Лазар Јова 1934 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
377 РКТГ-89257 Петровић Никола Јова 1932 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
378 РКТГ-89262 Петровић Кузман Јоца 1921 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
379 РКТГ-89264 Петровић Јова Лазар 1909 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
380 РКТГ-89294 Петровић Лазар Никола 1865 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
381 РКТГ-89427 Петровић Светозар Станко 1906 Грачац Сремски Карловци детаљније информације
382 РКТГ-89619 Пишчевић Миленко Паја 1909 Дарувар Сремски Карловци детаљније информације
383 РКТГ-89706 Поповић Милан Ђорђе 1884 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
384 РКТГ-89770 Поповић Павле Миливоје 1905 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
385 РКТГ-89778 Поповић-Тадић др Јован Коста 1896 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
386 РКТГ-89871 Просенц Радован Франц 1900 Љубљана Сремски Карловци детаљније информације
387 РКТГ-89911 Просенац Радован Франц 1901 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
388 РКТГ-90901 Пот Терезија Јован 1912 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
389 РКТГ-90962 Пфајфер Хермина Јосип 1942 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
390 РКТГ-92715 Симеоновић-Чокић др Стеван Јован 1886 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
391 РКТГ-92733 Симеуновић др Јосиф Јован 1889 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
392 РКТГ-92734 Симић Јован Бранко 1906 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
393 РКТГ-92778 Сокић Петар Душан 1911 Кијев Сремски Карловци детаљније информације
394 РКТГ-94030 Сетер Адела Јосип 1894 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
395 РКТГ-94061 Сол Јакоб 1906 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
396 РКТГ-94278 Филиповић Ђорђе Митар 1923 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
397 РКТГ-95437 Станковић Никола-Мучало Ђорђе 1900 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
398 РКТГ-95468 Станојевић Јован Ђорђе 1923 Бечмен Сремски Карловци детаљније информације
399 РКТГ-95897 Стојадиновић Стеван Јован 1865 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
400 РКТГ-95918 Стојановић Милица Душан 1895 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
401 РКТГ-95921 Стојановић Славко Ђока 1894 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
402 РКТГ-95922 Стојановић Теодор Ђока 1889 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
403 РКТГ-95923 Стојановић Тоша Георгије 1888 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
404 РКТГ-95925 Стојановић Драгиња Златоје 1922 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
405 РКТГ-96622 Стојановић Златоје Стеван 1902 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
406 РКТГ-96666 Страјинић Сава Ђорђе Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
407 РКТГ-96667 Страјинић Сава Ђура 1896 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
408 РКТГ-96686 Сувачаревић Ђорђе Коста 1925 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
409 РКТГ-96796 Цветић Петар Живко 1919 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
410 РКТГ-96797 Цветић Милош Лазар 1889 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
411 РКТГ-96798 Цветић Влада Миливој 1923 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
412 РКТГ-96800 Чаковец Ђока Јоца 1882 Нови Сад Сремски Карловци детаљније информације
413 РКТГ-96980 Таталовић Петар 1889 Гомирје Сремски Карловци детаљније информације
414 РКТГ-96981 Ткалчић Иван Марија 1890 Средиште Об на Драви Сремски Карловци детаљније информације
415 РКТГ-96982 Теодоровић Никола Стеван 1892 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
416 РКТГ-96983 Уљаревић Марко 1902 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
417 РКТГ-96984 Урошевић Смиља Милан 1909 Ораховица Сремски Карловци детаљније информације
418 РКТГ-97245 Шијаковић Милован Радивоје 1922 Мохово Сремски Карловци детаљније информације
419 РКТГ-97246 Шуваковић Стеван Јоца 1878 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
420 РКТГ-97247 Шиманић Љубомир 1906 А -непознато Сремски Карловци детаљније информације
421 РКТГ-97422 Михаиловић Милисав Ђорђе 1898 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
422 РКТГ-102848 Хорват Стеван 1868 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
423 РКТГ-103120 Цернер Кристина 1891 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
424 РКТГ-107852 Хрен Александар Иван 1923 Беочин Сремски Карловци детаљније информације
425 РКТГ-107853 Калац Петар Иван 1905 Хртковци Сремски Карловци детаљније информације
426 РКТГ-107854 Адамовић - Хефлер Павле Стеван 1925 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
427 РКТГ-107856 Рат Лазар Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
428 РКТГ-107857 Лемешић Марко Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације
429 РКТГ-107885 Јовановић Илија Танасије 1880 Сремски Карловци Сремски Карловци детаљније информације