Презиме и име Место рођења Место пребивалишта
Почетна >> ЈУЖНО-БАЧКИ ОКРУГ >> Србобран
Редни
број
Број Презиме и име Име родитеља Година рођења Место рођења Место пребивалишта
1 РКТГ-4884 Алач Иштван Шандор 1902 Србобран Србобран детаљније информације
2 РКТГ-4891 Андроцки Аладар Пал 1900 Србобран Србобран детаљније информације
3 РКТГ-4906 Чаби Михаљ Гашпар 1900 Србобран Србобран детаљније информације
4 РКТГ-4913 Целушка Михаљ Мозеш Ференц 1914 Србобран Србобран детаљније информације
5 РКТГ-4920 Дукаи Бела Др. Пал 1911 А-непознато Србобран детаљније информације
6 РКТГ-4928 Ердељи Јожеф Иштван 1910 Србобран Србобран детаљније информације
7 РКТГ-4937 Холо Мартон Михаљ 1912 Србобран Србобран детаљније информације
8 РКТГ-4955 Киш Јанош Имре 1905 Србобран Србобран детаљније информације
9 РКТГ-4971 Пожоњи Јанош Михаљ 1919 Србобран Србобран детаљније информације
10 РКТГ-4980 Секрењ Карољ Јанош 1901 Србобран Србобран детаљније информације
11 РКТГ-4984 Варга Иштван Јожеф 1909 Србобран Србобран детаљније информације
12 РКТГ-4987 Варга Иштван Јанош 1894 Србобран Србобран детаљније информације
13 РКТГ-4990 Варњу Михаљ Михаљ 1914 Србобран Србобран детаљније информације
14 РКТГ-5882 Бауер Катарина Мартин 1864 Србобран Србобран детаљније информације
15 РКТГ-7718 Бајаи Јожеф 1903 Надаљ Надаљ детаљније информације
16 РКТГ-7719 Бакош Андраш 1907 Надаљ Надаљ детаљније информације
17 РКТГ-7720 Башић Милица Надаљ Надаљ детаљније информације
18 РКТГ-7721 Берењи Викторија Надаљ Надаљ детаљније информације
19 РКТГ-7722 Брузлаи Амбруш Надаљ Надаљ детаљније информације
20 РКТГ-7723 Брузлаи Золтан Надаљ Надаљ детаљније информације
21 РКТГ-7726 Бурјаков Алекса Надаљ Надаљ детаљније информације
22 РКТГ-7728 Чала Имре Надаљ Надаљ детаљније информације
23 РКТГ-7730 Чех Шандор 1909 Надаљ Надаљ детаљније информације
24 РКТГ-7732 Чипак Карољ Надаљ Надаљ детаљније информације
25 РКТГ-7733 Чугар Андраш Надаљ Надаљ детаљније информације
26 РКТГ-7735 Дерек Викторија Надаљ Надаљ детаљније информације
27 РКТГ-7737 Дитрих Андреас Надаљ Надаљ детаљније информације
28 РКТГ-7738 Ђурђевчан Тоша 1901 Надаљ Надаљ детаљније информације
29 РКТГ-7740 Фехер Имре Надаљ Надаљ детаљније информације
30 РКТГ-7742 Фелди Ирма Надаљ Надаљ детаљније информације
31 РКТГ-7743 Филип Надаљ Надаљ детаљније информације
32 РКТГ-7744 Филипова супруга Надаљ Надаљ детаљније информације
33 РКТГ-7745 Гал Андраш Надаљ Надаљ детаљније информације
34 РКТГ-7746 Гал Антуш Надаљ Надаљ детаљније информације
35 РКТГ-7747 Хорњик Иштван 1909 Надаљ Надаљ детаљније информације
36 РКТГ-7749 Хорњик Маргитка Иштван 1925 Србобран Надаљ детаљније информације
37 РКТГ-7750 Хорњик Пирошка Иштван 1926 Србобран Надаљ детаљније информације
38 РКТГ-7753 Хорват Иштван 1903 Манђелос Надаљ детаљније информације
39 РКТГ-7755 Хухлајев Милица Надаљ Надаљ детаљније информације
40 РКТГ-7756 Хусак Петар Надаљ Надаљ детаљније информације
41 РКТГ-7757 Јакубец Иштван 1903 Надаљ Надаљ детаљније информације
42 РКТГ-7758 Јаноши Иштван 1904 Надаљ Надаљ детаљније информације
43 РКТГ-7760 Јаноши Лајош 1914 Надаљ Надаљ детаљније информације
44 РКТГ-7761 Јаноши Викторија 1914 Надаљ Надаљ детаљније информације
45 РКТГ-7762 Кенинг Гисела 1905 Надаљ Надаљ детаљније информације
46 РКТГ-7764 Кохонац Јанош 1903 Надаљ Надаљ детаљније информације
47 РКТГ-7766 Копањи Емил Надаљ Надаљ детаљније информације
48 РКТГ-7770 Миндин Вилма Надаљ Надаљ детаљније информације
49 РКТГ-7771 Мориц Антал 1900 Надаљ Надаљ детаљније информације
50 РКТГ-7772 Нача Андраш 1903 Надаљ Надаљ детаљније информације
51 РКТГ-7773 Нача Илона 1906 Надаљ Надаљ детаљније информације
52 РКТГ-7776 Њешко Андраш Надаљ Надаљ детаљније информације
53 РКТГ-7777 Обровачки ( ? ) Надаљ Надаљ детаљније информације
54 РКТГ-7778 Палинкаш Илона Надаљ Надаљ детаљније информације
55 РКТГ-7779 Палинкаш Михаљ Надаљ Надаљ детаљније информације
56 РКТГ-7780 Проданов Жарко Надаљ Надаљ детаљније информације
57 РКТГ-7781 Пураћ Лаза Надаљ Надаљ детаљније информације
58 РКТГ-7782 Салаи Иштван Надаљ Надаљ детаљније информације
59 РКТГ-7783 Секицки Душан Надаљ Надаљ детаљније информације
60 РКТГ-7784 Секић Васа Надаљ Надаљ детаљније информације
61 РКТГ-7785 Станимиров Будимир Надаљ Надаљ детаљније информације
62 РКТГ-7786 Шебек Ференц Иштван 1901 Надаљ Надаљ детаљније информације
63 РКТГ-7787 Шимон Илона 1914 Надаљ Надаљ детаљније информације
64 РКТГ-7788 Шимон Јанош Надаљ Надаљ детаљније информације
65 РКТГ-7789 Шнајдер Катица Надаљ Надаљ детаљније информације
66 РКТГ-7790 Табороши Јанош Надаљ Надаљ детаљније информације
67 РКТГ-7791 Тајзан Михаљ 1894 Србобран Надаљ детаљније информације
68 РКТГ-7792 Тајзан Михаљ Михаљ 1919 Надаљ Надаљ детаљније информације
69 РКТГ-7793 Тајзан Верона Алберт 1894 Србобран Надаљ детаљније информације
70 РКТГ-7794 Тојзан Јожеф Надаљ Надаљ детаљније информације
71 РКТГ-7795 Тот Баги Илона Надаљ Надаљ детаљније информације
72 РКТГ-7796 Тренчањи Деже Надаљ Надаљ детаљније информације
73 РКТГ-20752 Нади Александар Александар 1900 Србобран Србобран детаљније информације
74 РКТГ-27103 Алмаши Викторија Србобран Србобран детаљније информације
75 РКТГ-27104 Балог Фрања Србобран Србобран детаљније информације
76 РКТГ-27105 Барта Михаљ Србобран Србобран детаљније информације
77 РКТГ-27106 Бергел Јожеф Јожеф 1909 Србобран Србобран детаљније информације
78 РКТГ-27107 Берток Розалија 1916 Србобран Србобран детаљније информације
79 РКТГ-27108 Бехмес Адел 1906 Србобран Србобран детаљније информације
80 РКТГ-27109 Бодроги Јожеф Јожеф 1892 Србобран Србобран детаљније информације
81 РКТГ-27110 Бохус Микша Србобран Србобран детаљније информације
82 РКТГ-27111 Брашњо Ержебет 1911 Србобран Србобран детаљније информације
83 РКТГ-27112 Бријак Ђула Јанош 1906 Србобран Србобран детаљније информације
84 РКТГ-27113 Бураи Антал Ференц Србобран Србобран детаљније информације
85 РКТГ-27114 Бураи Ференц Ференц 1911 Србобран Србобран детаљније информације
86 РКТГ-27194 Буша Филип Србобран Србобран детаљније информације
87 РКТГ-27195 Вереш Иштван Иштван 1925 Србобран Србобран детаљније информације
88 РКТГ-27196 Вереш Марија Иштван 1928 Србобран Србобран детаљније информације
89 РКТГ-27197 Вереш Матија Србобран Србобран детаљније информације
90 РКТГ-27198 Вереш Пирошка Иштван 1903 Србобран Србобран детаљније информације
91 РКТГ-27199 Вереш Пирошка 1912 Србобран Србобран детаљније информације
92 РКТГ-27200 Витушко Антал Србобран Србобран детаљније информације
93 РКТГ-27201 Галик Јожеф Јожеф 1889 Србобран Србобран детаљније информације
94 РКТГ-27202 Главич Јожеф 1905 Србобран Србобран детаљније информације
95 РКТГ-27203 Главич Томпа Михаљ Михаљ 1906 Србобран Србобран детаљније информације
96 РКТГ-27204 Грајлах Јанош 1908 Србобран Србобран детаљније информације
97 РКТГ-27205 Гути Шандор Србобран Србобран детаљније информације
98 РКТГ-27206 Дара Јанош Србобран Србобран детаљније информације
99 РКТГ-27207 Дели Ференц Србобран Србобран детаљније информације
100 РКТГ-27208 Домазет Винко Србобран Србобран детаљније информације
101 РКТГ-27209 Дора Јанош Србобран Србобран детаљније информације
102 РКТГ-27210 Дудаш Верона Србобран Србобран детаљније информације
103 РКТГ-27211 Дукаи Иштван Пал 1908 Србобран Србобран детаљније информације
104 РКТГ-27212 Ђони Ференц Србобран Србобран детаљније информације
105 РКТГ-27213 Забош Ференц Андраш 1895 Србобран Србобран детаљније информације
106 РКТГ-27214 Зако Петар Србобран Србобран детаљније информације
107 РКТГ-27215 Зелер Тамаш Јанош 1904 Србобран Србобран детаљније информације
108 РКТГ-27216 Зоки Ференц Ференц 1910 Србобран Србобран детаљније информације
109 РКТГ-27221 Зотин Станка Јова Србобран Србобран детаљније информације
110 РКТГ-27223 Јакоцки Шандор Србобран Србобран детаљније информације
111 РКТГ-27225 Јасберењи-Јанкович Јожеф 1910 Србобран Србобран детаљније информације
112 РКТГ-27227 Калман Антал Србобран Србобран детаљније информације
113 РКТГ-27228 Калман Магда Андраш Србобран Србобран детаљније информације
114 РКТГ-27409 Кара Јанош Србобран Србобран детаљније информације
115 РКТГ-27410 Келемен Винце Андраш 1886 Србобран Србобран детаљније информације
116 РКТГ-27412 Керш Гизела Србобран Србобран детаљније информације
117 РКТГ-27413 Кесеги Иштван Иштван 1906 Србобран Србобран детаљније информације
118 РКТГ-27414 Кесеги Јанош 1890 Србобран Србобран детаљније информације
119 РКТГ-27415 Кираљ Иштван Иштван 1902 Србобран Србобран детаљније информације
120 РКТГ-27416 Киш Јожеф Шандор 1912 Србобран Србобран детаљније информације
121 РКТГ-27418 Киш Ференц Антал 1913 Србобран Србобран детаљније информације
122 РКТГ-27420 Киш-Епер Андраш Андраш 1878 Србобран Србобран детаљније информације
123 РКТГ-27422 Кларић Ђура Србобран Србобран детаљније информације
124 РКТГ-27424 Косо Илеш Србобран Србобран детаљније информације
125 РКТГ-27425 Кох Молнар Србобран Србобран детаљније информације
126 РКТГ-27426 Кочичка Јулиш Србобран Србобран детаљније информације
127 РКТГ-27427 Коша Пал Пал 1917 Србобран Србобран детаљније информације
128 РКТГ-27428 Крстић Јован Србобран Србобран детаљније информације
129 РКТГ-27429 Куглиц Ержебет Јанош 1914 Србобран Србобран детаљније информације
130 РКТГ-27430 Куглиц Илона Јожеф 1901 Србобран Србобран детаљније информације
131 РКТГ-27431 Кусли Јанош мл. Јанош 1914 Србобран Србобран детаљније информације
132 РКТГ-27432 Кучерка Михаљ 1906 Србобран Србобран детаљније информације
133 РКТГ-27433 Ласло Боришка 1922 Србобран Србобран детаљније информације
134 РКТГ-27434 Лаћма Винце Ференц 1909 Србобран Србобран детаљније информације
135 РКТГ-27435 Лаћма Ференц Ференц 1909 Србобран Србобран детаљније информације
136 РКТГ-27436 Лечуха Савета Србобран Србобран детаљније информације
137 РКТГ-27437 Мајор Адела Лајош 1914 Србобран Србобран детаљније информације
138 РКТГ-27438 Микушчак Нандор Иштван 1913 Србобран Србобран детаљније информације
139 РКТГ-27439 Модри Карољ 1907 Србобран Србобран детаљније информације
140 РКТГ-27440 Молнар Вера Петер 1906 Србобран Србобран детаљније информације
141 РКТГ-27441 Молнар Петер Давид 1906 Србобран Србобран детаљније информације
142 РКТГ-27442 Нађ Илона Михаљ 1909 Србобран Србобран детаљније информације
143 РКТГ-27443 Нађ Иштван Србобран Србобран детаљније информације
144 РКТГ-27444 Нађ Иштван Јанош 1921 Србобран Србобран детаљније информације
145 РКТГ-27445 Нађ Матилда Србобран Србобран детаљније информације
146 РКТГ-27446 Нађ Ференц Пал 1884 Србобран Србобран детаљније информације
147 РКТГ-27447 Неорчич Шандор 1915 Дрљан Србобран детаљније информације
148 РКТГ-27448 Николић Тоша Србобран Србобран детаљније информације
149 РКТГ-27449 Олах Марија Иштван 1895 Србобран Србобран детаљније информације
150 РКТГ-27450 Олах Михаљ Петар 1892 Србобран Србобран детаљније информације
151 РКТГ-27451 Парацки Лајош Јанош 1915 Србобран Србобран детаљније информације
152 РКТГ-27452 Парацки Михаљ Јанош 1884 Србобран Србобран детаљније информације
153 РКТГ-27453 Пашка Марија 1919 Србобран Србобран детаљније информације
154 РКТГ-27454 Пелва Шандор Мартон 1908 Србобран Србобран детаљније информације
155 РКТГ-27455 Пенц Корнел 1879 Србобран Србобран детаљније информације
156 РКТГ-27457 Пинцел Андраш Јанош 1882 Србобран Србобран детаљније информације
157 РКТГ-27458 Платек Петер Србобран Србобран детаљније информације
158 РКТГ-27460 Пушкаш Иштван Пал 1891 Србобран Србобран детаљније информације
159 РКТГ-27461 Рајда Петер Петер 1897 Србобран Србобран детаљније информације
160 РКТГ-27462 Рајда Шандор Петер 1906 Србобран Србобран детаљније информације
161 РКТГ-27463 Рица Ержебет Србобран Србобран детаљније информације
162 РКТГ-27464 Ромек Ђерђ Јожеф 1890 Србобран Србобран детаљније информације
163 РКТГ-27465 Ромода Марија Јанош 1916 Србобран Србобран детаљније информације
164 РКТГ-27467 Сабо Јанош Србобран Србобран детаљније информације
165 РКТГ-27468 Сабо Ференц Србобран Србобран детаљније информације
166 РКТГ-27470 Салаи Михаљ 1911 Србобран Србобран детаљније информације
167 РКТГ-27472 Селеши Михаљ Илеш Србобран Србобран детаљније информације
168 РКТГ-27474 Сеничак Лукач Србобран Србобран детаљније информације
169 РКТГ-27475 Сенци Пал Јанош 1884 Србобран Србобран детаљније информације
170 РКТГ-27477 Скорућак Карољ Србобран Србобран детаљније информације
171 РКТГ-27478 Станковски Јованка 1899 Србобран Србобран детаљније информације
172 РКТГ-27482 Такач Маћаш Србобран Србобран детаљније информације
173 РКТГ-27483 Танчик Иштван Андраш 1913 Србобран Србобран детаљније информације
174 РКТГ-27484 Тарјан Јулиа 1914 Србобран Србобран детаљније информације
175 РКТГ-27485 Терек Јулиш Србобран Србобран детаљније информације
176 РКТГ-27486 Тиста Иштван Андраш Србобран Србобран детаљније информације
177 РКТГ-27487 Тиста Маћаш 1904 Србобран Србобран детаљније информације
178 РКТГ-27488 Тиста Маћаш Јожеф 1888 Србобран Србобран детаљније информације
179 РКТГ-27489 Тојзан Ференц Ђерђ 1901 Србобран Србобран детаљније информације
180 РКТГ-27490 Толнаи Андраш Андраш 1893 Србобран Србобран детаљније информације
181 РКТГ-27491 Тот Иштван Иштван 1891 Србобран Србобран детаљније информације
182 РКТГ-27492 Тот Јанош Србобран Србобран детаљније информације
183 РКТГ-27493 Тот Михаљ Ђерђ 1901 Србобран Србобран детаљније информације
184 РКТГ-27494 Тренка Терез Михаљ 1914 Србобран Србобран детаљније информације
185 РКТГ-27495 Фараго Јулиш Србобран Србобран детаљније информације
186 РКТГ-27497 Фаркаш Ана Михаљ 1911 Србобран Србобран детаљније информације
187 РКТГ-27500 Фаркаш Михаљ мл. Михаљ 1914 Србобран Србобран детаљније информације
188 РКТГ-27501 Фаркаш Михаљ ст. 1889 Србобран Србобран детаљније информације
189 РКТГ-27504 Фаркаш Терез Михаљ 1896 Србобран Србобран детаљније информације
190 РКТГ-27505 Фенц Корнел Србобран Србобран детаљније информације
191 РКТГ-27506 Фењвеши Ференц Габор 1906 Србобран Србобран детаљније информације
192 РКТГ-27507 Ференц Ласло Србобран Србобран детаљније информације
193 РКТГ-27508 Фехер Иштван Јожеф 1907 Србобран Србобран детаљније информације
194 РКТГ-27511 Филиповић Марко Србобран Србобран детаљније информације
195 РКТГ-27514 Форгач Јанош Иштван 1897 Србобран Србобран детаљније информације
196 РКТГ-27516 Форгач Карољ Србобран Србобран детаљније информације
197 РКТГ-27520 Форгач Петар Србобран Србобран детаљније информације
198 РКТГ-27522 Хабењак Розалиа 1906 Србобран Србобран детаљније информације
199 РКТГ-27523 Хашка Марија Србобран Србобран детаљније информације
200 РКТГ-27636 Хорват Етелка Михаљ 1914 Србобран Србобран детаљније информације
201 РКТГ-27637 Хорват Имре мл. Имре 1922 Србобран Србобран детаљније информације
202 РКТГ-27638 Хорват Иштван Пал 1896 Србобран Србобран детаљније информације
203 РКТГ-27640 Хорват Марија Јанош 1898 Србобран Србобран детаљније информације
204 РКТГ-27641 Хорват Михаљ 1896 Србобран Србобран детаљније информације
205 РКТГ-27642 Хуђик Михаљ Лајош 1885 Србобран Србобран детаљније информације
206 РКТГ-27643 Целер Тамаш Србобран Србобран детаљније информације
207 РКТГ-27644 Цинковић Стеван Србобран Србобран детаљније информације
208 РКТГ-27645 Чеке Хуго Србобран Србобран детаљније информације
209 РКТГ-27646 Чех Винце Србобран Србобран детаљније информације
210 РКТГ-27647 Чибри Бењамин Ђерђ 1889 Србобран Србобран детаљније информације
211 РКТГ-27648 Чичар Михаљ Србобран Србобран детаљније информације
212 РКТГ-27649 Шандор Иштван 1920 Србобран Србобран детаљније информације
213 РКТГ-27650 Шинка Петер Србобран Србобран детаљније информације
214 РКТГ-27651 Шинка Ференц Србобран Србобран детаљније информације
215 РКТГ-27652 Шинкович Стеван Србобран Србобран детаљније информације
216 РКТГ-27653 Шлемендер Каталин Србобран Србобран детаљније информације
217 РКТГ-27654 Шредер Маћаш Србобран Србобран детаљније информације
218 РКТГ-27655 Шурањи Андраш Шимон 1923 Србобран Србобран детаљније информације
219 РКТГ-28066 Ивањ Михаљ Србобран Србобран детаљније информације
220 РКТГ-28067 Киш Адам Андраш 1909 Србобран Србобран детаљније информације
221 РКТГ-28652 Рајда Јанош Петер 1901 Србобран Србобран детаљније информације
222 РКТГ-30493 Калезић Саво Турија Турија детаљније информације
223 РКТГ-30494 Малетин Цветко Милован 1898 Турија Турија детаљније информације
224 РКТГ-30495 Вујин Јелисије Сима 1883 Турија Турија детаљније информације
225 РКТГ-30496 Вујин Танасије Турија Турија детаљније информације
226 РКТГ-30497 Зерензки Лазар Мита 1879 Турија Турија детаљније информације
227 РКТГ-34788 Варња Миша (Михаљ) Михаљ 1916 Србобран Србобран детаљније информације
228 РКТГ-38021 Сепер Кристина Адам 1875 Надаљ Надаљ детаљније информације
229 РКТГ-43133 Белић Ђура Влада 1920 Турија Турија детаљније информације
230 РКТГ-43908 Андрин Стеван Лазар 1893 Турија Турија детаљније информације
231 РКТГ-43909 Андрин Ленка Сава Турија Турија детаљније информације
232 РКТГ-43910 Андрин Бранислав Стева 1921 Турија Турија детаљније информације
233 РКТГ-43911 Андрин Светозар Стеван 1928 Турија Турија детаљније информације
234 РКТГ-44248 Бабић Јоца Иван 1911 Турија Турија детаљније информације
235 РКТГ-46066 Или Хелмут 1945 А- непознато Мартинци детаљније информације
236 РКТГ-46950 Кениг Матија Андрија 1871 Надаљ Надаљ детаљније информације
237 РКТГ-48048 Бабин Данило Радивој 1900 Србобран Србобран детаљније информације
238 РКТГ-48068 Бабин Душан Јосим 1894 Србобран Србобран детаљније информације
239 РКТГ-48074 Белић Ђока Влада 1913 Србобран Србобран детаљније информације
240 РКТГ-48544 Бранков Лазар Паја 1890 Србобран Србобран детаљније информације
241 РКТГ-49162 Освлад Магдалена Филип 1874 Србобран Србобран детаљније информације
242 РКТГ-49357 Освалд Петар Јован 1871 Србобран Србобран детаљније информације
243 РКТГ-49377 Кениг Јосип Јосеф 1877 Надаљ Надаљ детаљније информације
244 РКТГ-50861 Безданов Милош 1901 Србобран Србобран детаљније информације
245 РКТГ-51519 Дерингер Данијел Адм 1885 Надаљ Надаљ детаљније информације
246 РКТГ-55898 Вардић Исидор Тоша 1870 Србобран Србобран детаљније информације
247 РКТГ-56131 Вардић Миливој Алекса 1907 Србобран Србобран детаљније информације
248 РКТГ-56132 Вучанов Мирко Србобран Србобран детаљније информације
249 РКТГ-56534 Гајин Велимир Иван 1917 Турија Турија детаљније информације
250 РКТГ-56549 Гајинов Александар Турија Турија детаљније информације
251 РКТГ-56564 Главарданов Вујица Милан 1921 Турија Турија детаљније информације
252 РКТГ-56571 Гајицки Игњат 1920 Турија Турија детаљније информације
253 РКТГ-56582 Грујић Аврам Младен 1923 Турија Турија детаљније информације
254 РКТГ-56592 Главић Велимир Ненад 1915 Турија Турија детаљније информације
255 РКТГ-56593 Главић Милан Ненад 1907 Турија Турија детаљније информације
256 РКТГ-56594 Гајинов Нестор Влада 1895 Турија Турија детаљније информације
257 РКТГ-56605 Гајинов Сава Ранко 1923 Турија Турија детаљније информације
258 РКТГ-56617 Гајић Коста Раде 1921 Турија Турија детаљније информације
259 РКТГ-58817 Киш Андраш Ференц 1887 Србобран Србобран детаљније информације
260 РКТГ-58835 Мориц Антал Антал 1888 Србобран Србобран детаљније информације
261 РКТГ-58849 Пинцел Андраш Андраш 1878 Мали Иђош Србобран детаљније информације
262 РКТГ-58869 Мајор Лајош Лајош 1905 А -непознато Србобран детаљније информације
263 РКТГ-58876 Шимоњи Јанош Ференц 1909 А -непознато Надаљ детаљније информације
264 РКТГ-58877 Тојзаш Јожеф Андраш 1894 Србобран Надаљ детаљније информације
265 РКТГ-59071 Секрењ Розалија Иштван 1906 Србобран Србобран детаљније информације
266 РКТГ-59072 Тот Михаљ Игнац 1883 Србобран Србобран детаљније информације
267 РКТГ-62389 Хујик Ана Валентин 1877 Надаљ Надаљ детаљније информације
268 РКТГ-62647 Фекете Елемер Шварц Фаркаш 1896 Земун Србобран детаљније информације
269 РКТГ-62946 Гавански Никола Васа 1883 Србобран Србобран детаљније информације
270 РКТГ-62953 Гаврилов Милан Нестор 1909 Србобран Србобран детаљније информације
271 РКТГ-63545 Голубски Стеван Живко 1914 Србобран Србобран детаљније информације
272 РКТГ-63880 Дудварски Сава Живан 1885 Турија Турија детаљније информације
273 РКТГ-63881 Дудварски Јован Миша 1918 Турија Турија детаљније информације
274 РКТГ-64021 Ђукелић Урош Лазар 1925 Милешево Србобран детаљније информације
275 РКТГ-64095 Ђурковић Гојко Тоша 1911 Србобран Србобран детаљније информације
276 РКТГ-64243 Давидов Јован Новак 1922 Србобран Србобран детаљније информације
277 РКТГ-64466 Дарваш Јене-Еуген Филип 1891 Абоњ Србобран детаљније информације
278 РКТГ-64493 Дебељачки Новак 1898 Србобран Србобран детаљније информације
279 РКТГ-64495 Девечарски Илија Гавра 1896 Србобран Србобран детаљније информације
280 РКТГ-64496 Девечерски Илија Србобран Србобран детаљније информације
281 РКТГ-64651 Елесин Славко 1912 Турија Турија детаљније информације
282 РКТГ-64652 Елесин Мита Данило-Дача 1893 Турија Турија детаљније информације
283 РКТГ-64653 Елесин Радослав( Радивој ) Данило-Дача 1892 Турија Турија детаљније информације
284 РКТГ-64852 Цвитко Михаљ 1904 Србобран Турија детаљније информације
285 РКТГ-65077 Дињашки Софија Србобран Србобран детаљније информације
286 РКТГ-65098 Дитрих Андраш А -непознато Надаљ детаљније информације
287 РКТГ-65143 Добановачки Паја Стеван 1887 Србобран Србобран детаљније информације
288 РКТГ-65228 Ергелашев Јулка А -непознато Србобран детаљније информације
289 РКТГ-65229 Ергелашев Стеван Лес 1900 Србобран Србобран детаљније информације
290 РКТГ-67280 Кениг Герлинде Хајнрих 1942 Надаљ Надаљ детаљније информације
291 РКТГ-67657 Дитрих Јелисавета 1884 Нови Сад Надаљ детаљније информације
292 РКТГ-68288 Зеремски Здравко Данчика 1899 Турија Турија детаљније информације
293 РКТГ-68772 Иконић Танасије Панта 1910 Србобран Србобран детаљније информације
294 РКТГ-68880 Иванић Исидор Александар 1872 Србобран Србобран детаљније информације
295 РКТГ-68881 Игић Тодор 1911 А -непознато Србобран детаљније информације
296 РКТГ-68882 Ивановић Душан Милојица А -непознато Србобран детаљније информације
297 РКТГ-69155 Јовић Тодор Ђурица 1941 Нађканижа Србобран детаљније информације
298 РКТГ-69156 Јовић Никола Васа 1909 Медаре Србобран детаљније информације
299 РКТГ-70527 Кривокућин Љубомир Јован 1914 Турија Турија детаљније информације
300 РКТГ-71246 Јанковић Мирослав Јован 1914 Србобран Србобран детаљније информације
301 РКТГ-71247 Јаношев Пава Цвета 1922 Србобран Србобран детаљније информације
302 РКТГ-71248 Јовановић Никола Стојан 1872 Србобран Србобран детаљније информације
303 РКТГ-71250 Јовановић Сока 1905 А -непознато Србобран детаљније информације
304 РКТГ-77267 Курјачки Сима Миша 1905 Србобран Србобран детаљније информације
305 РКТГ-77821 Корнијенко Андрија 1900 Србобран Србобран детаљније информације
306 РКТГ-77822 Каћански Јоца Сава 1902 Србобран Србобран детаљније информације
307 РКТГ-77823 Каћански Катица Србобран Србобран детаљније информације
308 РКТГ-77824 Каћански Милица 1894 Турија Србобран детаљније информације
309 РКТГ-77825 Каћански Пера Цвета 1930 Србобран Србобран детаљније информације
310 РКТГ-77826 Каћански Стеван Раде 1877 Србобран Србобран детаљније информације
311 РКТГ-77827 Каћански Цвета Пера 1902 Србобран Србобран детаљније информације
312 РКТГ-77829 Кнежевић Стојан Лука 1918 Приједор Србобран детаљније информације
313 РКТГ-77830 Корнијенко Софија 1903 Србобран Србобран детаљније информације
314 РКТГ-77831 Крстоношић Стеван Васа 1897 Србобран Србобран детаљније информације
315 РКТГ-77832 Крстоношић Рада Ђока 1892 Србобран Србобран детаљније информације
316 РКТГ-78050 Курјачки Душан Цеза 1885 Србобран Србобран детаљније информације
317 РКТГ-78051 Курјачки Јован Др. Арса 1912 Србобран Србобран детаљније информације
318 РКТГ-80416 Миковић Миладин Жарко 1922 Србобран Србобран детаљније информације
319 РКТГ-81435 Лазар - Лазић Глиша Жарко 1903 Србобран Србобран детаљније информације
320 РКТГ-81436 Лекић Ђока Даничика 1891 Србобран Србобран детаљније информације
321 РКТГ-81437 Лукач Бела Данило 1923 Србобран Србобран детаљније информације
322 РКТГ-81438 Лукач Петар Јован 1887 Гламоч Србобран детаљније информације
323 РКТГ-81439 Луткић Бранко Паја 1868 Србобран Србобран детаљније информације
324 РКТГ-82582 Чабрајец Бела 1889 Србобран Србобран детаљније информације
325 РКТГ-82583 Чањи Михај Србобран Србобран детаљније информације
326 РКТГ-82584 Чибри Иштван 1909 Србобран Србобран детаљније информације
327 РКТГ-82597 Чичак Аранка Србобран Србобран детаљније информације
328 РКТГ-82604 Чичак Михаљ 1896 Србобран Србобран детаљније информације
329 РКТГ-82605 Чизмар Ђерђ 1888 Србобран Србобран детаљније информације
330 РКТГ-82606 Чеке Јожеф 1904 Србобран Србобран детаљније информације
331 РКТГ-82608 Достан Ференц Србобран Србобран детаљније информације
332 РКТГ-82609 Достан Петер 1907 Србобран Србобран детаљније информације
333 РКТГ-82610 Достан Шандор 1901 Врбас Србобран детаљније информације
334 РКТГ-82611 Дерњоцки Иштван 1911 Србобран Србобран детаљније информације
335 РКТГ-82612 Дерњоцки Лајош Србобран Србобран детаљније информације
336 РКТГ-82613 Дудаш 1899 Србобран Србобран детаљније информације
337 РКТГ-82614 Дудаш Терез 1905 Србобран Србобран детаљније информације
338 РКТГ-82615 Ајзенмилиер Филип 1914 Србобран Србобран детаљније информације
339 РКТГ-82616 Ердељи Мариа 1914 Србобран Србобран детаљније информације
340 РКТГ-82618 Ердељи Јожеф 1916 Србобран Србобран детаљније информације
341 РКТГ-82619 Фаркаш Мартон 1899 Србобран Србобран детаљније информације
342 РКТГ-82620 Супруга Фаркаш Мартона 1904 Србобран Србобран детаљније информације
343 РКТГ-82621 Супруга Фаркаш Михаља, млађег 1914 Србобран Србобран детаљније информације
344 РКТГ-82622 Фазекаш Давид 1909 Србобран Србобран детаљније информације
345 РКТГ-82623 Фазекаш Иштван 1914 Србобран Србобран детаљније информације
346 РКТГ-82624 Супруга Фазекаш Иштвана 1919 Србобран Србобран детаљније информације
347 РКТГ-82625 Фаркаш 1924 Србобран Србобран детаљније информације
348 РКТГ-82626 Фехер Јулиш Јожеф Србобран Србобран детаљније информације
349 РКТГ-82627 Филипи Бернат 1884 Србобран Србобран детаљније информације
350 РКТГ-82628 Финта Јожеф, старији 1897 Србобран Србобран детаљније информације
351 РКТГ-82629 Флорис Лајош 1904 Србобран Србобран детаљније информације
352 РКТГ-82630 Форгач Бела Србобран Србобран детаљније информације
353 РКТГ-82631 Форгач Ференц 1894 Србобран Србобран детаљније информације
354 РКТГ-82632 Форгач Винце 1914 Србобран Србобран детаљније информације
355 РКТГ-82633 Филеп Геза Србобран Србобран детаљније информације
356 РКТГ-82634 Филеп Јожеф 1884 Србобран Србобран детаљније информације
357 РКТГ-82635 Гал Иштван 1914 Србобран Србобран детаљније информације
358 РКТГ-82636 Гал Викториа Србобран Србобран детаљније информације
359 РКТГ-82637 Галик Ференц 1898 Србобран Србобран детаљније информације
360 РКТГ-82640 Галик Петер 1906 Србобран Србобран детаљније информације
361 РКТГ-82641 Гион Јожеф 1889 Србобран Србобран детаљније информације
362 РКТГ-82684 Али Иштван 1914 Бачка Топола Србобран детаљније информације
363 РКТГ-82685 Андроцки Антал 1893 Бачка Топола Србобран детаљније информације
364 РКТГ-82686 Андроцки Имре 1912 Бачка Топола Србобран детаљније информације
365 РКТГ-82687 Бачи Миклош 1900 Фекетић Србобран детаљније информације
366 РКТГ-82688 Бакаи Михаљ, млађи 1891 Бачка Топола Србобран детаљније информације
367 РКТГ-82690 Балиж Антал Лајош 1896 Србобран Србобран детаљније информације
368 РКТГ-82691 Балиж Јожеф Лајош 1894 Србобран Србобран детаљније информације
369 РКТГ-82692 Балиж Лајош 1872 Србобран Србобран детаљније информације
370 РКТГ-82693 Балог Бела Србобран Србобран детаљније информације
371 РКТГ-82694 Барањи Пал Иштван 1893 Србобран Србобран детаљније информације
372 РКТГ-82695 Бедлег 1894 Србобран Србобран детаљније информације
373 РКТГ-82696 Бедлегова госпођа 1899 Србобран Србобран детаљније информације
374 РКТГ-82697 Бедлег Ержебет 1921 Србобран Србобран детаљније информације
375 РКТГ-82698 Бедлег Јанош 1925 Србобран Србобран детаљније информације
376 РКТГ-82699 Бедлег Каталин 1923 Србобран Србобран детаљније информације
377 РКТГ-82700 Бенко Ференц - Гортва 1906 Србобран Србобран детаљније информације
378 РКТГ-82701 Бенко Имре 1904 Србобран Србобран детаљније информације
379 РКТГ-82702 Бенко Шандор 1914 Србобран Србобран детаљније информације
380 РКТГ-82703 Бенко Шандорова Баги Етелка 1919 Србобран Србобран детаљније информације
381 РКТГ-82704 Бергел Петер 1916 Србобран Србобран детаљније информације
382 РКТГ-82705 Бергер Лајош 1879 Србобран Србобран детаљније информације
383 РКТГ-82706 Бернат Ђерђ 1922 Србобран Србобран детаљније информације
384 РКТГ-82707 Бернат 1914 Србобран Србобран детаљније информације
385 РКТГ-82708 Берта Андраш 1930 Србобран Србобран детаљније информације
386 РКТГ-82709 Безало Лајош Михаљ 1906 Србобран Србобран детаљније информације
387 РКТГ-82710 Безало Винце Михаљ 1906 Србобран Србобран детаљније информације
388 РКТГ-82711 Безег Антал 1899 Србобран Србобран детаљније информације
389 РКТГ-82712 Безег Ержебет - Боха Србобран Србобран детаљније информације
390 РКТГ-82713 Биро Миклош 1889 Србобран Србобран детаљније информације
391 РКТГ-82714 Блажањик Миклош 1891 Србобран Србобран детаљније информације
392 РКТГ-82715 Блажањик Михаљ 1887 Србобран Србобран детаљније информације
393 РКТГ-82716 Боја Деже Карољ 1906 Србобран Србобран детаљније информације
394 РКТГ-82717 Боја Карољ 1873 Србобран Србобран детаљније информације
395 РКТГ-82718 Боја Петер Карољ 1908 Србобран Србобран детаљније информације
396 РКТГ-82720 Бор Филип 1899 Србобран Србобран детаљније информације
397 РКТГ-82721 Бор Маргит 1909 Србобран Србобран детаљније информације
398 РКТГ-82722 Брашњо Геза 1909 Србобран Србобран детаљније информације
399 РКТГ-82723 Брашњо Ђула 1919 Србобран Србобран детаљније информације
400 РКТГ-82724 Брашњо Јулишка Геза 1935 Србобран Србобран детаљније информације
401 РКТГ-82725 Брашњо Петерова госпођа Србобран Србобран детаљније информације
402 РКТГ-82726 Брезовски Јожеф 1892 Србобран Србобран детаљније информације
403 РКТГ-82727 Буцела Бела 1885 Србобран Србобран детаљније информације
404 РКТГ-82728 Буцела Геза 1894 Србобран Србобран детаљније информације
405 РКТГ-82729 Будаи Ђерђ 1919 Србобран Србобран детаљније информације
406 РКТГ-82730 Будаи Михаљ 1916 Србобран Србобран детаљније информације
407 РКТГ-82731 Букович Јожеф 1921 Србобран Србобран детаљније информације
408 РКТГ-82732 Бин Пал Србобран Србобран детаљније информације
409 РКТГ-83801 Гуренчик Јожеф Србобран Србобран детаљније информације
410 РКТГ-83802 Ђетваи Јожеф ст. Србобран Србобран детаљније информације
411 РКТГ-83803 Ђетваи Јулиана 1900 Србобран Србобран детаљније информације
412 РКТГ-83804 Ђетваи Јожеф мл. Јожеф 1923 Србобран Србобран детаљније информације
413 РКТГ-83805 Ђетваи Аранка Србобран Србобран детаљније информације
414 РКТГ-83806 Ђоли Ференц Србобран Србобран детаљније информације
415 РКТГ-83807 Губик Ержебет Србобран Србобран детаљније информације
416 РКТГ-84931 Пискер Милан Емил еогр А -непознато Земун детаљније информације
417 РКТГ-85605 Николић Теза Јошка Србобран Србобран детаљније информације
418 РКТГ-85606 Николић Стеван Тоша 1926 Србобран Србобран детаљније информације
419 РКТГ-85607 Николић Ђура 1930 Србобран Србобран детаљније информације
420 РКТГ-85608 Николић Даринка Србобран Србобран детаљније информације
421 РКТГ-85610 Ненадов Лазар Сима 1909 Србобран Србобран детаљније информације
422 РКТГ-85865 Обадов Стеван Бранко 1922 Турија Турија детаљније информације
423 РКТГ-85924 Остојић Рада Андрија 1906 Србобран Србобран детаљније информације
424 РКТГ-86281 Његован Душан Србобран Србобран детаљније информације
425 РКТГ-86294 Баин Данило Радивој 1901 Србобран Србобран детаљније информације
426 РКТГ-86304 Јојић Ђура Ђура 1903 Босанско Грахово Катанићева/кодСрбобрана детаљније информације
427 РКТГ-86305 Корнајенко Андрија 1897 А-непознато Србобран детаљније информације
428 РКТГ-86306 Корнајенко Софија 1904 Србобран Србобран детаљније информације
429 РКТГ-86307 Крстоносић Рада Ђока 1892 Србобран Србобран детаљније информације
430 РКТГ-86308 Максимов Петар Радивој 1922 Србобран Србобран детаљније информације
431 РКТГ-86309 Манојливић Исидора Војин 1886 Србобран Србобран детаљније информације
432 РКТГ-86310 Манојлиовић Марија Данчика 1891 Србобран Србобран детаљније информације
433 РКТГ-86312 Масић Даница 1899 Србобран Србобран детаљније информације
434 РКТГ-86314 Миковац Жарко Тоза 1894 Србобран Србобран детаљније информације
435 РКТГ-86319 Павлов Обрад Ђурђево Србобран детаљније информације
436 РКТГ-86320 Павлов Стеван Коста 1894 Србобран Србобран детаљније информације
437 РКТГ-86322 Поповицки Гавра Панта 1910 Кулпин Србобран детаљније информације
438 РКТГ-86323 Попсавин Душан 1890 Србобран Србобран детаљније информације
439 РКТГ-86324 Придраски Ката Таса 1873 Србобран Србобран детаљније информације
440 РКТГ-86325 Проодановић Славко Радивој 1896 Србобран Србобран детаљније информације
441 РКТГ-86326 Радонић Душан 1891 Србобран Србобран детаљније информације
442 РКТГ-86327 Радосев Милица Илија 1867 Риђица Србобран детаљније информације
443 РКТГ-86328 Радосев Миша Алекс 1887 Пачир Србобран детаљније информације
444 РКТГ-86331 Саџаков Ђура Никола 1871 Србобран Србобран детаљније информације
445 РКТГ-86332 Сивацки Жарко Ћира 1908 Србобран Србобран детаљније информације
446 РКТГ-86333 Сивацки Паја Ћира 1894 Србобран Србобран детаљније информације
447 РКТГ-86334 Сивацки Ћира Аришко 1871 Србобран Србобран детаљније информације
448 РКТГ-86336 Сремачки Тоша Сима 1883 Србобран Србобран детаљније информације
449 РКТГ-86337 Сртричевић Арсенија Србобран Србобран детаљније информације
450 РКТГ-86338 Субић Јован Јован 1901 Србобран Србобран детаљније информације
451 РКТГ-86339 Туторов Гаја Србобран Србобран детаљније информације
452 РКТГ-86340 Туторов Игњат Тоше 1883 Србобран Србобран детаљније информације
453 РКТГ-86341 Туторов Иса 1903 Србобран Србобран детаљније информације
454 РКТГ-86347 Цветанов Тоша Раде 1893 Србобран Србобран детаљније информације
455 РКТГ-86348 Цокић Милан Лаза 1881 Србобран Србобран детаљније информације
456 РКТГ-86349 Свабљанков Живко Велимир 1914 Бачко Градиште Србобран детаљније информације
457 РКТГ-86828 Медурић Данчика 1893 Турија Турија детаљније информације
458 РКТГ-86829 Медурић Ђорђе - Ђура Урош 1922 Турија Турија детаљније информације
459 РКТГ-86830 Медурић Жарко Новак 1905 Турија Турија детаљније информације
460 РКТГ-86831 Медурић Зака Гавро 1915 Турија Турија детаљније информације
461 РКТГ-86836 Медурић Марија Миливоје 1894 Турија Турија детаљније информације
462 РКТГ-86843 Медурић Данило Зако 1919 Турија Турија детаљније информације
463 РКТГ-86845 Медурић Данило Мика 1914 Турија Турија детаљније информације
464 РКТГ-86848 Медурић Бора 1917 Турија Турија детаљније информације
465 РКТГ-86849 Медурић Васа Божа 1913 Турија Турија детаљније информације
466 РКТГ-86850 Медурић Нова - Лала 1922 Турија Турија детаљније информације
467 РКТГ-86852 Миланков Марко Стеван 1917 Турија Турија детаљније информације
468 РКТГ-86853 Миланков Стеван Марко 1893 Жабаљ Турија детаљније информације
469 РКТГ-86854 Милошчин Алекса Влада 1903 Турија Турија детаљније информације
470 РКТГ-86855 Медурић Петар Божа 1915 Турија Турија детаљније информације
471 РКТГ-86856 Медурић Урош Обрад 1885 Турија Турија детаљније информације
472 РКТГ-86878 Медурић Богдан Мика 1920 Турија Турија детаљније информације
473 РКТГ-86879 Манојлов Гојко Раде 1923 Турија Турија детаљније информације
474 РКТГ-87333 Мудрински Кајица Андрија 1907 Србобран Србобран детаљније информације
475 РКТГ-87334 Муњин Стеван Лазар 1896 Србобран Србобран детаљније информације
476 РКТГ-87335 Муњин Т. Коста Србобран Србобран детаљније информације
477 РКТГ-87336 Миковић Сава Србобран Србобран детаљније информације
478 РКТГ-87337 Мудрински Катица Србобран Србобран детаљније информације
479 РКТГ-87338 Мијатов Сава 1899 Сивац Србобран детаљније информације
480 РКТГ-87339 Манојловић Светозар Милан 1886 Србобран Србобран детаљније информације
481 РКТГ-87340 Миковић Жарко Тома 1894 Србобран Србобран детаљније информације
482 РКТГ-87341 Машић Даница 1899 Србобран Србобран детаљније информације
483 РКТГ-87342 Миковић Лазар Милан 1903 Србобран Србобран детаљније информације
484 РКТГ-87344 Мрђанов Жарко 1907 Србобран Србобран детаљније информације
485 РКТГ-87345 Михајловић Душан Шан Србобран Србобран детаљније информације
486 РКТГ-87346 Милинов Антоније Илија 1919 Србобран Србобран детаљније информације
487 РКТГ-87348 Мудрински Стевка Иван 1915 Србобран Србобран детаљније информације
488 РКТГ-87349 Манојловић Марија Даничика 1891 Србобран Србобран детаљније информације
489 РКТГ-87351 Максимовић Петар Раде 1924 Србобран Србобран детаљније информације
490 РКТГ-87352 Манојловић Исидора Војин 1886 Србобран Србобран детаљније информације
491 РКТГ-87682 Хала Илонка Србобран Србобран детаљније информације
492 РКТГ-87683 Хаска Марија 1914 Србобран Србобран детаљније информације
493 РКТГ-87684 Хегедиш Марија Србобран Србобран детаљније информације
494 РКТГ-87686 Хорват Имре 1894 Србобран Србобран детаљније информације
495 РКТГ-87687 Хорват Иштван Србобран Србобран детаљније информације
496 РКТГ-87689 Хорват Јанош 1894 Србобран Србобран детаљније информације
497 РКТГ-87691 Хорват Јожеф Србобран Србобран детаљније информације
498 РКТГ-87692 Хорват Јожеф 1907 Србобран Србобран детаљније информације
499 РКТГ-87701 Јарацки Шандор Србобран Србобран детаљније информације
500 РКТГ-87747 Ђекер Иштван мл. Иштван 1926 Србобран Србобран детаљније информације
501 РКТГ-87752 Харкаи Маћаш 1898 Србобран Милешево детаљније информације
502 РКТГ-87756 Хаска Антал 1909 Србобран Србобран детаљније информације
503 РКТГ-87758 Хаска Петар 1904 Србобран Србобран детаљније информације
504 РКТГ-87759 Хаска Петерова супруга 1909 Србобран Србобран детаљније информације
505 РКТГ-87760 Хевер Јожеф 1896 Србобран Србобран детаљније информације
506 РКТГ-87773 Хомоља Мате 1897 Србобран Србобран детаљније информације
507 РКТГ-87774 Хоргас Лајош 1909 Србобран Србобран детаљније информације
508 РКТГ-87775 Хоргас Каталин 1914 Чуруг Србобран детаљније информације
509 РКТГ-87776 Хоргас Шандор мл. 1917 Србобран Србобран детаљније информације
510 РКТГ-87777 Хоргас Илона 1926 Србобран Србобран детаљније информације
511 РКТГ-87778 Хорват Јожеф 1886 Србобран Србобран детаљније информације
512 РКТГ-87779 Хорват Јожеф Јанош 1921 Србобран Србобран детаљније информације
513 РКТГ-87780 Хорват Ласло 1916 Србобран Србобран детаљније информације
514 РКТГ-87781 Каса Карољ 1899 Србобран Србобран детаљније информације
515 РКТГ-87782 Хорват Петер Србобран Србобран детаљније информације
516 РКТГ-87783 Хорват Тамаш Лајош 1907 Србобран Србобран детаљније информације
517 РКТГ-87784 Хорват Тамаш 1895 Србобран Србобран детаљније информације
518 РКТГ-87785 Хуђик Јулиана 1902 Србобран Србобран детаљније информације
519 РКТГ-87786 Хуђик Јожеф Србобран Србобран детаљније информације
520 РКТГ-87787 Хуђик Јожефова супруга Србобран Србобран детаљније информације
521 РКТГ-87789 Хушчи Илонка 1922 Србобран Србобран детаљније информације
522 РКТГ-87790 Хуска Ковач Ференц Пал 1904 Србобран Србобран детаљније информације
523 РКТГ-87792 Ишасеги Тот Јожеф - Лечуха 1907 Србобран Србобран детаљније информације
524 РКТГ-87793 Иван Михаљ 1871 Србобран Србобран детаљније информације
525 РКТГ-87794 Јагич Србобран Србобран детаљније информације
526 РКТГ-87795 Јакаб Ђула 1889 Србобран Србобран детаљније информације
527 РКТГ-87796 Јакаб Ђуле супруга 1894 Србобран Србобран детаљније информације
528 РКТГ-87797 Калман Имре Андраш 1922 Србобран Србобран детаљније информације
529 РКТГ-87798 Каса Илеш Карољ Србобран Србобран детаљније информације
530 РКТГ-87925 Каса Пал Карољ Србобран Србобран детаљније информације
531 РКТГ-87926 Касаш Гергељ 1885 Србобран Србобран детаљније информације
532 РКТГ-87927 Касаш Маћаш Гергељ 1909 Србобран Србобран детаљније информације
533 РКТГ-87928 Келемен Антал Винце ст. 1909 Србобран Србобран детаљније информације
534 РКТГ-87929 Келемен Винце Винце ст. 1907 Србобран Србобран детаљније информације
535 РКТГ-87930 Келнер Иштван 1914 Србобран Србобран детаљније информације
536 РКТГ-87931 Керекеш Лајош 1898 Србобран Србобран детаљније информације
537 РКТГ-87932 Керш Адам 1908 Србобран Србобран детаљније информације
538 РКТГ-87941 Керш Геза 1912 Србобран Србобран детаљније информације
539 РКТГ-87957 Керш Гизела 1914 Србобран Србобран детаљније информације
540 РКТГ-87965 Керш Јанош 1910 Србобран Србобран детаљније информације
541 РКТГ-87977 Киш Адам Андраш 1903 Србобран Србобран детаљније информације
542 РКТГ-87978 Керш Гиза 1921 Србобран Србобран детаљније информације
543 РКТГ-87983 Киш Антал Ференц 1913 Србобран Србобран детаљније информације
544 РКТГ-87985 Киш Ференц Србобран Србобран детаљније информације
545 РКТГ-87988 Киш Ендре - Ерне 1906 Србобран Србобран детаљније информације
546 РКТГ-87990 Киш Ђула 1914 Србобран Србобран детаљније информације
547 РКТГ-87992 Киш Илеш Србобран Србобран детаљније информације
548 РКТГ-87993 Киш Терез Србобран Србобран детаљније информације
549 РКТГ-87996 Киш Шандор Илеш 1920 Србобран Србобран детаљније информације
550 РКТГ-87998 Киш - Епер Ђула Андраш 1917 Србобран Србобран детаљније информације
551 РКТГ-88000 Клук Илеш 1889 Србобран Србобран детаљније информације
552 РКТГ-88002 Кочичка Србобран Србобран детаљније информације
553 РКТГ-88005 Кочичка ( супруга ) Србобран Србобран детаљније информације
554 РКТГ-88007 Колар Михаљ Јанош 1920 Србобран Србобран детаљније информације
555 РКТГ-88009 Коломан Антал Србобран Србобран детаљније информације
556 РКТГ-88011 Коша Илеш Србобран Србобран детаљније информације
557 РКТГ-88013 Косо Пал 1904 Србобран Србобран детаљније информације
558 РКТГ-88016 Ковач Гергељ 1898 Србобран Србобран детаљније информације
559 РКТГ-88018 Ковач Јанош 1904 Србобран Србобран детаљније информације
560 РКТГ-88021 Ковач Ф. Каталин Србобран Србобран детаљније информације
561 РКТГ-88023 Ковач Јанош Србобран Србобран детаљније информације
562 РКТГ-88025 Ковач Михаљ Иштван 1894 Србобран Србобран детаљније информације
563 РКТГ-88028 Ковач Тамаш Србобран Србобран детаљније информације
564 РКТГ-88031 Ковач Вилмош 1900 Србобран Србобран детаљније информације
565 РКТГ-88033 Ковач - Биркаш Шандор 1883 Србобран Србобран детаљније информације
566 РКТГ-88036 Ковач - Бичкеј Јожеф 1909 Србобран Србобран детаљније информације
567 РКТГ-88044 Кучерка Габор 1914 Србобран Србобран детаљније информације
568 РКТГ-88050 Кучерка Розалија 1916 Србобран Србобран детаљније информације
569 РКТГ-88052 Кучерка Шандор 1911 Србобран Србобран детаљније информације
570 РКТГ-88055 Кучерка Етел 1914 Србобран Србобран детаљније информације
571 РКТГ-88058 Куглиц Ержебет Јожеф ст. 1924 Србобран Србобран детаљније информације
572 РКТГ-88064 Куглиц Илонка Јожеф ст. 1926 Србобран Србобран детаљније информације
573 РКТГ-88072 Кусли Јанош ст. Србобран Србобран детаљније информације
574 РКТГ-88073 Кусли Петер 1885 Србобран Србобран детаљније информације
575 РКТГ-88075 Лаца Ференц Ференц ст. 1907 Србобран Србобран детаљније информације
576 РКТГ-88077 Лаца Винце Ференц 1909 Србобран Србобран детаљније информације
577 РКТГ-90968 Пак Ана Адам 1937 Надаљ Надаљ детаљније информације
578 РКТГ-91076 Пураћ Лазо А -непознато Надаљ детаљније информације
579 РКТГ-91107 Пидрашки Ката Тоша 1883 Србобран Србобран детаљније информације
580 РКТГ-91108 Пидрашки Ката Тоша 1883 Србобран Србобран детаљније информације
581 РКТГ-91112 Продановић Младен Чеда 1892 Вуковар Србобран детаљније информације
582 РКТГ-91113 Попов Тоша Обрад 1915 Србобран Србобран детаљније информације
583 РКТГ-91116 Петровић Љубица Србобран Србобран детаљније информације
584 РКТГ-91117 Парошки Вукашин Новак 1919 Србобран Србобран детаљније информације
585 РКТГ-91118 Павлов Обрад Србобран Србобран детаљније информације
586 РКТГ-91120 Пивнички Арсен Марко 1896 Србобран Србобран детаљније информације
587 РКТГ-91510 Попноваков Рада 1915 Турија Турија детаљније информације
588 РКТГ-91511 Павков Данило 1918 Турија Турија детаљније информације
589 РКТГ-91652 Продановић Славко Раде 1900 Србобран Србобран детаљније информације
590 РКТГ-91916 Рудински Јожеф 1911 Србобран Србобран детаљније информације
591 РКТГ-92105 Ракић Рајко 1915 Турија Турија детаљније информације
592 РКТГ-92107 Русов Недељко - Неца Богољуб 1898 Турија Турија детаљније информације
593 РКТГ-92116 Ракин Гојко Душан 1915 Турија Турија детаљније информације
594 РКТГ-92118 Рајић Љубомир - Љубиша Душан 1912 Турија Турија детаљније информације
595 РКТГ-92243 Сулчан Војислав Душан 1924 Тарнов Сремска Митровица детаљније информације
596 РКТГ-92374 Освалд Ева 1906 Србобран Србобран детаљније информације
597 РКТГ-92376 Ерфи Иштван Србобран Србобран детаљније информације
598 РКТГ-92377 Есе Јанош 1904 Србобран Србобран детаљније информације
599 РКТГ-92378 Пацек Петер 1909 Србобран Србобран детаљније информације
600 РКТГ-92379 Супруга Пакши Антала 1889 Србобран Србобран детаљније информације
601 РКТГ-92381 Пакши Антал мл. 1914 Србобран Србобран детаљније информације
602 РКТГ-92382 Папишта Маћаш Србобран Србобран детаљније информације
603 РКТГ-92383 Параги Михаљ 1914 Србобран Србобран детаљније информације
604 РКТГ-92384 Павлич Бењамин Ј. Србобран Србобран детаљније информације
605 РКТГ-92385 Пејдл Јанош 1908 Србобран Србобран детаљније информације
606 РКТГ-92386 Плацек Петер 1904 Србобран Србобран детаљније информације
607 РКТГ-92387 Поц Јанош - Јанош 1894 Србобран Србобран детаљније информације
608 РКТГ-92388 Пожоњи Јожеф 1921 Србобран Србобран детаљније информације
609 РКТГ-92389 Пракс Рудолф Србобран Србобран детаљније информације
610 РКТГ-92390 Пружан Каталин Србобран Србобран детаљније информације
611 РКТГ-92391 Пушкаш Србобран Србобран детаљније информације
612 РКТГ-92393 Рајда Шандор Србобран Србобран детаљније информације
613 РКТГ-92394 Ренчар Иштван 1911 Србобран Србобран детаљније информације
614 РКТГ-92395 Ренчар Шандор Пал 1904 Србобран Србобран детаљније информације
615 РКТГ-92396 Риц Пал Пал Србобран Србобран детаљније информације
616 РКТГ-92397 Рица Пал Србобран Србобран детаљније информације
617 РКТГ-92398 Рохачек Ференц Србобран Србобран детаљније информације
618 РКТГ-92399 Ромода Ђерђ 1900 Србобран Србобран детаљније информације
619 РКТГ-92400 Розмаринг Маћаш Србобран Србобран детаљније информације
620 РКТГ-92401 Розмаринг Етел Србобран Србобран детаљније информације
621 РКТГ-92403 Шлат Србобран Србобран детаљније информације
622 РКТГ-92404 Шлејф Иштван 1888 Србобран Србобран детаљније информације
623 РКТГ-92405 Шорт 1895 Србобран Србобран детаљније информације
624 РКТГ-92406 Шорт Кристина 1899 Србобран Србобран детаљније информације
625 РКТГ-92407 Шебек Иштван 1910 Србобран Србобран детаљније информације
626 РКТГ-92408 Шебек Јожеф 1892 Србобран Србобран детаљније информације
627 РКТГ-92409 Шерфезе Јожеф 1904 Србобран Србобран детаљније информације
628 РКТГ-92410 Шерфезе Карољ 1909 Србобран Србобран детаљније информације
629 РКТГ-92411 Шдер Маћаш Србобран Србобран детаљније информације
630 РКТГ-92412 Шифлиш Имре Др. Иштавм 1908 Суботица Србобран детаљније информације
631 РКТГ-92413 Шимон Иштван 1911 Србобран Србобран детаљније информације
632 РКТГ-92414 Шимоњи Розалиа Србобран Србобран детаљније информације
633 РКТГ-92415 Шимоњик Шандор 1921 Србобран Србобран детаљније информације
634 РКТГ-92416 Шимоњик Терез Србобран Србобран детаљније информације
635 РКТГ-92417 Шинкович Андраш 1885 Србобран Србобран детаљније информације
636 РКТГ-93500 Радић Милан А -непознато Србобран детаљније информације
637 РКТГ-93501 Радовановић Душан Србобран Србобран детаљније информације
638 РКТГ-93502 Радошевић Милица Илија 1867 Риђица Србобран детаљније информације
639 РКТГ-93503 Радошев Миша Алекса 1887 Пачир Србобран детаљније информације
640 РКТГ-93504 Радоивошевић Божа Никола 1935 Варварин Србобран детаљније информације
641 РКТГ-93505 Радошевић Даница Милорад 1912 Шид Србобран детаљније информације
642 РКТГ-93506 Радошевић Милорад Никола 1928 Шид Србобран детаљније информације
643 РКТГ-93508 Радошевић Никола Стеван 1910 Јошаница Србобран детаљније информације
644 РКТГ-93513 Раканов Мирко Марко 1869 Србобран Србобран детаљније информације
645 РКТГ-93514 Радошевић Милутин Никола 1929 Шид Србобран детаљније информације
646 РКТГ-93581 Зиванов Бранислав Стеван 1912 Нови Сад Надаљ детаљније информације
647 РКТГ-94083 Саџаков Владимир - Влада Трива 1921 Турија Турија детаљније информације
648 РКТГ-94084 Сремчев Лазар Нестор 1920 Турија Турија детаљније информације
649 РКТГ-94085 Стојаков Петар Данило 1922 Турија Турија детаљније информације
650 РКТГ-94087 Сремчев Веселин Ђура 1917 Турија Турија детаљније информације
651 РКТГ-94088 Суботин Милан Иван 1919 Турија Турија детаљније информације
652 РКТГ-94089 Степанов Срета 1903 Турија Турија детаљније информације
653 РКТГ-94090 Степанов Петар Исидор 1921 Турија Турија детаљније информације
654 РКТГ-94091 Степанов Нова 1910 Турија Турија детаљније информације
655 РКТГ-94092 Степанов Исидор - Иса Петар 1890 Турија Турија детаљније информације
656 РКТГ-94093 Степанов Живко Исидор 1919 Турија Турија детаљније информације
657 РКТГ-94792 Стричевић Арсеније Миша 1878 Србобран Србобран детаљније информације
658 РКТГ-94794 Станишић Јоца Србобран Србобран детаљније информације
659 РКТГ-94801 Сивачки Паја Ћира 1906 Србобран Србобран детаљније информације
660 РКТГ-94806 Славнић Пера Илија 1867 Србобран Србобран детаљније информације
661 РКТГ-94807 Сивачки Жарко Ћира 1908 Србобран Србобран детаљније информације
662 РКТГ-95213 Лахош Пал 1884 Србобран Србобран детаљније информације
663 РКТГ-95214 Лаши Петер 1888 Србобран Србобран детаљније информације
664 РКТГ-95215 Лаши супруга Петера 1899 Србобран Србобран детаљније информације
665 РКТГ-95216 Лаши Пирошка Петер 1924 Србобран Србобран детаљније информације
666 РКТГ-95217 Ласло Ференц Србобран Србобран детаљније информације
667 РКТГ-95218 Леш Карољ 1901 Србобран Србобран детаљније информације
668 РКТГ-95219 Левај Лајош 1884 Србобран Србобран детаљније информације
669 РКТГ-95220 Леринц Јован 1900 Србобран Србобран детаљније информације
670 РКТГ-95221 Лукач Ференц 1895 Србобран Србобран детаљније информације
671 РКТГ-95222 Маг Антал 1924 Србобран Србобран детаљније информације
672 РКТГ-95223 Мајорош Иштван Србобран Србобран детаљније информације
673 РКТГ-95224 Маргит Ференц Лајош 1907 Србобран Србобран детаљније информације
674 РКТГ-95225 Маргит Ета 1916 Србобран Србобран детаљније информације
675 РКТГ-95226 Маргит Лајош Лајош 1914 Србобран Србобран детаљније информације
676 РКТГ-95227 Мартинец Петер 1914 Србобран Србобран детаљније информације
677 РКТГ-95228 Мартон Пал Лајош 1922 Србобран Србобран детаљније информације
678 РКТГ-95229 Мартон Петер Србобран Србобран детаљније информације
679 РКТГ-95230 Модри Илеш Србобран Србобран детаљније информације
680 РКТГ-95231 Модри Вилмош 1909 Србобран Србобран детаљније информације
681 РКТГ-95232 чика Модри Србобран Србобран детаљније информације
682 РКТГ-95233 Молнар Иштван 1900 Србобран Србобран детаљније информације
683 РКТГ-95234 Молнар Калман Србобран Србобран детаљније информације
684 РКТГ-95235 Молнар Петер Давид 1912 Србобран Србобран детаљније информације
685 РКТГ-95236 Молнар Верона 1914 Србобран Србобран детаљније информације
686 РКТГ-95237 Мориц Геза 1904 Србобран Србобран детаљније информације
687 РКТГ-95238 Нађ Илеш 1889 Србобран Србобран детаљније информације
688 РКТГ-95239 Нађ Иштван 1889 Србобран Србобран детаљније информације
689 РКТГ-95240 Нађ Иштван Иштван 1914 Србобран Србобран детаљније информације
690 РКТГ-95241 Нађ Јулиана Михаљ 1920 Србобран Србобран детаљније информације
691 РКТГ-95242 Нађ Карољ Србобран Србобран детаљније информације
692 РКТГ-95243 Нађ Пал 1900 Србобран Србобран детаљније информације
693 РКТГ-95244 Немчек Маћаш 1909 Србобран Србобран детаљније информације
694 РКТГ-95245 Н. Бруно Србобран Србобран детаљније информације
695 РКТГ-95328 Н. Тамаш 1894 Србобран Србобран детаљније информације
696 РКТГ-95330 Одри Иштван Калман 1910 Србобран Србобран детаљније информације
697 РКТГ-95331 Олах Ференц Србобран Србобран детаљније информације
698 РКТГ-95332 Олах госпођа Ференца Србобран Србобран детаљније информације
699 РКТГ-98031 Тамбурашев Паја Вукашин 1894 Србобран Србобран детаљније информације
700 РКТГ-98920 Томић Милош 1897 Турија Турија детаљније информације
701 РКТГ-98971 Тутуров Гаја Србобран Србобран детаљније информације
702 РКТГ-98973 Тутуров Иса Лес Србобран Србобран детаљније информације
703 РКТГ-98974 Туцаков Пера Србобран Србобран детаљније информације
704 РКТГ-99207 Ћосин Божа Ћира 1880 Србобран Србобран детаљније информације
705 РКТГ-99328 Увалић Сава Божидар 1927 Турија Турија детаљније информације
706 РКТГ-99375 Утвић Ђура Милан 1888 Србобран Србобран детаљније информације
707 РКТГ-99376 Утвић Ђура Гавра 1886 Србобран Србобран детаљније информације
708 РКТГ-99377 Утвић Јован Милан 1881 Србобран Србобран детаљније информације
709 РКТГ-99378 Утвић Светозар - Цвета Милан 1892 Србобран Србобран детаљније информације
710 РКТГ-100137 Томбурошев Паја 1894 Србобран Србобран детаљније информације
711 РКТГ-100138 Флајшман Карољ 1888 Србобран Србобран детаљније информације
712 РКТГ-100139 Шијолиц Иисидор Лазар 1890 Србобран Србобран детаљније информације
713 РКТГ-103219 Бајаи супруга Јожефа 1909 Надаљ Надаљ детаљније информације
714 РКТГ-103220 Бауц Филип 1896 Надаљ Надаљ детаљније информације
715 РКТГ-103221 Берец Викторија Надаљ Надаљ детаљније информације
716 РКТГ-103222 Фење Карољ 1891 Надаљ Надаљ детаљније информације
717 РКТГ-103223 Фење супруга Кароља 1899 Надаљ Надаљ детаљније информације
718 РКТГ-103224 Фење Иван 1919 Надаљ Надаљ детаљније информације
719 РКТГ-103225 Франциа Иштван 1900 Надаљ Надаљ детаљније информације
720 РКТГ-103226 Хајдук Ференц 1896 Надаљ Надаљ детаљније информације
721 РКТГ-103227 Хорват Манци 1909 Надаљ Надаљ детаљније информације
722 РКТГ-103228 Хуцл Јакаб 1898 Надаљ Надаљ детаљније информације
723 РКТГ-103229 Јаноши Ференц 1879 Надаљ Надаљ детаљније информације
724 РКТГ-103230 Књешко Михаљ 1909 Надаљ Надаљ детаљније информације
725 РКТГ-103231 Кениг Лисела 1905 Надаљ Надаљ детаљније информације
726 РКТГ-103232 Рајтер Кашпар - Кетелеш 1899 Надаљ Надаљ детаљније информације
727 РКТГ-103233 Шмит Кристијан 1903 Надаљ Надаљ детаљније информације
728 РКТГ-103234 Шмит Кристина 1906 Надаљ Надаљ детаљније информације
729 РКТГ-103235 Смит Фердинанд 1927 Надаљ Надаљ детаљније информације
730 РКТГ-103236 Шнајдер Хенрик Надаљ Надаљ детаљније информације
731 РКТГ-103237 Шебек Иштван 1919 Надаљ Надаљ детаљније информације
732 РКТГ-103238 Тајзаи Јожеф А -непознато Надаљ детаљније информације
733 РКТГ-103239 Тобиаш Илона Надаљ Надаљ детаљније информације
734 РКТГ-103240 Тојзан Јулиана 1904 Надаљ Надаљ детаљније информације
735 РКТГ-103241 Бахман Ференц 1878 Турија Турија детаљније информације
736 РКТГ-103242 Бахман супруга Ференца 1884 Турија Турија детаљније информације
737 РКТГ-103243 Говорчинов Божидар Турија Турија детаљније информације
738 РКТГ-103244 Шафенхаузер Сава Турија Турија детаљније информације
739 РКТГ-103245 Шафенхаузер Стана Турија Турија детаљније информације
740 РКТГ-103246 Шафенхаузер Барбара 1924 Турија Турија детаљније информације
741 РКТГ-103247 Сенци Србобран Србобран детаљније информације
742 РКТГ-103248 Телеки Ђула 1904 Србобран Србобран детаљније информације
743 РКТГ-103249 Толани Андраш, старији Андраш 1894 Србобран Србобран детаљније информације
744 РКТГ-103251 Тренка - Таваси Михаљ Главич Михаљ 1908 Србобран Србобран детаљније информације
745 РКТГ-103253 Шинкович Болдижар 1904 Србобран Србобран детаљније информације
746 РКТГ-103254 Шинкович Ђула 1907 Србобран Србобран детаљније информације
747 РКТГ-103255 Шинкович Јожеф Андраш 1914 Србобран Србобран детаљније информације
748 РКТГ-103256 Шпис Фриђеш 1891 Србобран Србобран детаљније информације
749 РКТГ-103257 Сабо Андраш 1894 Србобран Србобран детаљније информације
750 РКТГ-103258 Сабо Михаљ 1914 Србобран Србобран детаљније информације
751 РКТГ-103259 Фаркаш Ержебет 1916 Србобран Србобран детаљније информације
752 РКТГ-103260 Сакал Јожеф 1914 Србобран Србобран детаљније информације
753 РКТГ-103262 Сантаи Јожеф Србобран Србобран детаљније информације
754 РКТГ-103263 Сечењи Михаљ - Сечко 1900 Србобран Србобран детаљније информације
755 РКТГ-103264 Сенићак Мухо Србобран Србобран детаљније информације
756 РКТГ-103265 Сливац Јанош Србобран Србобран детаљније информације
757 РКТГ-103266 Сомора Иштван 1914 Србобран Србобран детаљније информације
758 РКТГ-103267 Сомора Михаљ 1912 Србобран Србобран детаљније информације
759 РКТГ-103268 Сеги Јанош - Биргеш 1909 Србобран Србобран детаљније информације
760 РКТГ-103269 Сеги Пал Србобран Србобран детаљније информације
761 РКТГ-103270 Секе Илеш Србобран Србобран детаљније информације
762 РКТГ-103271 супруга Секе Илеша Србобран Србобран детаљније информације
763 РКТГ-103272 Секе Михаљ 1904 Србобран Србобран детаљније информације
764 РКТГ-103273 Сатнковски Иштван Јожеф 1922 Србобран Србобран детаљније информације
765 РКТГ-103274 Робинек Илона Србобран Србобран детаљније информације
766 РКТГ-103275 Станковски Јожеф Србобран Србобран детаљније информације
767 РКТГ-103276 Лалује Јолан 1899 Србобран Србобран детаљније информације
768 РКТГ-103277 Сухамел Ђерђ Србобран Србобран детаљније информације
769 РКТГ-103279 Тарјан Ференц Србобран Србобран детаљније информације
770 РКТГ-103280 Тарноцки Антал Србобран Србобран детаљније информације
771 РКТГ-103281 Тиста Ференц 1909 Србобран Србобран детаљније информације
772 РКТГ-103282 Тојзан Ференц - Чонка 1908 Србобран Србобран детаљније информације
773 РКТГ-103283 Тојзан Ђерђ - Чонка 1914 Србобран Србобран детаљније информације
774 РКТГ-103284 Тојзан Јанош 1912 Србобран Србобран детаљније информације
775 РКТГ-103285 Тојзан Михаљ - Михаљ 1918 Србобран Србобран детаљније информације
776 РКТГ-103286 Тојзан Верона - Чонка 1902 Србобран Србобран детаљније информације
777 РКТГ-103287 Толди Ференц Србобран Србобран детаљније информације
778 РКТГ-103288 Толди Јожеф Србобран Србобран детаљније информације
779 РКТГ-103289 Тормаши Ференц Балинт 1918 Србобран Србобран детаљније информације
780 РКТГ-103290 Тот Ђерђ Србобран Србобран детаљније информације
781 РКТГ-103291 Тот Иштван Србобран Србобран детаљније информације
782 РКТГ-103292 Тот Иштван 1915 Србобран Србобран детаљније информације
783 РКТГ-103293 Тот Иштван - Читертек 1899 Србобран Србобран детаљније информације
784 РКТГ-103294 Тот Јанош - Читертек 1895 Србобран Србобран детаљније информације
785 РКТГ-103295 Тот Јанош - Чоса 1919 Србобран Србобран детаљније информације
786 РКТГ-103296 Тот Лајош 1880 Србобран Србобран детаљније информације
787 РКТГ-103297 Тот Лајош - Ликар 1882 Србобран Србобран детаљније информације
788 РКТГ-103298 Тот Шандор 1889 Србобран Србобран детаљније информације
789 РКТГ-103299 Тот Шандор, млађи Шандор 1914 Србобран Србобран детаљније информације
790 РКТГ-103300 Тот Шандор - Уђонка Србобран Србобран детаљније информације
791 РКТГ-103301 Тот Србобран Србобран детаљније информације
792 РКТГ-103302 Супрруга од Тота Србобран Србобран детаљније информације
793 РКТГ-103303 Терек Јулиана Србобран Србобран детаљније информације
794 РКТГ-103304 Тренка - Таваси Иштван - Главич Михаљ 1914 Србобран Србобран детаљније информације
795 РКТГ-103305 Тренка - Таваси Јожеф - Главич Михаљ 1906 Србобран Србобран детаљније информације
796 РКТГ-103307 Углик Јожеф Јожеф 1914 Србобран Србобран детаљније информације
797 РКТГ-103308 Ујвари Михаљ 1906 Србобран Србобран детаљније информације
798 РКТГ-103309 Ујвари Илона 1909 Србобран Србобран детаљније информације
799 РКТГ-103310 Варга Ференц 1903 Србобран Србобран детаљније информације
800 РКТГ-103311 Варга Иштван 1912 Србобран Србобран детаљније информације
801 РКТГ-103312 Варга Иштван - Хушош Јанош 1891 Србобран Србобран детаљније информације
802 РКТГ-103313 Варга Иштван- Халушка Србобран Србобран детаљније информације
803 РКТГ-103314 Варга Иштван - Мартинец 1899 Србобран Србобран детаљније информације
804 РКТГ-103315 Варга Иштван - Слехоња Ђерђ 1904 Србобран Србобран детаљније информације
805 РКТГ-103316 Варга Јожеф - Слехоња 1918 Србобран Србобран детаљније информације
806 РКТГ-103317 Варњу Иштван 1919 Србобран Србобран детаљније информације
807 РКТГ-103318 Вашаш Мариа Србобран Србобран детаљније информације
808 РКТГ-103319 Безало Винце Михаљ 1919 Србобран Србобран детаљније информације
809 РКТГ-103320 Вереш Јожеф 1901 Србобран Србобран детаљније информације
810 РКТГ-103321 Вереш Петер Лајош 1906 Србобран Србобран детаљније информације
811 РКТГ-103322 Вереш Петер 1914 Србобран Србобран детаљније информације
812 РКТГ-103323 Волф Симон 1879 Србобран Србобран детаљније информације
813 РКТГ-103324 Заблик Јожеф 1904 Србобран Србобран детаљније информације
814 РКТГ-103325 Заблик Криситна 1909 Србобран Србобран детаљније информације
815 РКТГ-103326 Зомбори Геза Србобран Србобран детаљније информације
816 РКТГ-103327 Зони Јанош 1881 Србобран Србобран детаљније информације
817 РКТГ-103328 Зони Јожеф 1889 Србобран Србобран детаљније информације
818 РКТГ-103329 Желер Ференц Србобран Србобран детаљније информације
819 РКТГ-103330 супруга Желер Ференца Србобран Србобран детаљније информације
820 РКТГ-103331 Желер Тамаш 1904 Србобран Србобран детаљније информације
821 РКТГ-103368 Цветнаров Тоша Раде 1893 Србобран Србобран детаљније информације
822 РКТГ-103418 Црвени Паја 1900 Турија Турија детаљније информације
823 РКТГ-103552 Чобанов Данчика Ђока 1896 Србобран Србобран детаљније информације
824 РКТГ-103559 Чокић Милан Лес 1889 Србобран Србобран детаљније информације
825 РКТГ-103750 Шарчев Живко Нестор 1915 Србобран Србобран детаљније информације
826 РКТГ-103808 Швабјанков Живко Велимир 1914 Бачко Градиште Србобран детаљније информације
827 РКТГ-104008 Шегуљев Дина Мирко 1900 Србобран Србобран детаљније информације
828 РКТГ-104009 Шегуљев Лазар Рајко 1916 Србобран Србобран детаљније информације
829 РКТГ-104011 Шегуљев Марко Мирко 1901 Србобран Србобран детаљније информације
830 РКТГ-105294 Шијачић Исидор Лазар 1890 Србобран Србобран детаљније информације
831 РКТГ-105295 Шијачић Исидор Душан 1906 Србобран Србобран детаљније информације
832 РКТГ-105297 Шијачић Коста Трива 1896 Србобран Србобран детаљније информације
833 РКТГ-105304 Шијачић Трива Коста 1922 Србобран Србобран детаљније информације
834 РКТГ-105844 Сивачки Србобран Србобран детаљније информације
835 РКТГ-107226 Сремачки Радослав 1920 Србобран Србобран детаљније информације
836 РКТГ-107269 Радошев Милица 1877 Србобран Србобран детаљније информације
837 РКТГ-107270 Јовановић Пера 1874 Србобран Србобран детаљније информације
838 РКТГ-107271 Петровић Сека 1905 Србобран Србобран детаљније информације
839 РКТГ-107273 Манојловић Рада 1910 Србобран Србобран детаљније информације
840 РКТГ-107276 Радоновић Душан Србобран Србобран детаљније информације
841 РКТГ-107966 Шафхаузнер Јакоб Турија Турија детаљније информације
842 РКТГ-108298 Аго Јанош 1914 Србобран Србобран детаљније информације
843 РКТГ-108334 Бенке Ласло 1919 Србобран Србобран детаљније информације
844 РКТГ-108344 Брашњо Јожеф 1919 Србобран Србобран детаљније информације
845 РКТГ-108352 Церушка Михаљ 1909 Србобран Србобран детаљније информације
846 РКТГ-108354 Чизмар Јожеф Србобран Србобран детаљније информације
847 РКТГ-108391 Михаљ Цветко 1898 Турија детаљније информације
848 РКТГ-108392 Хорват Марија Србобран детаљније информације
849 РКТГ-108410 Безало Винце Михаљ 1911 Србобран Србобран детаљније информације
850 РКТГ-108618 Клук Јожеф Шандор 1929 Србобран Србобран детаљније информације
851 РКТГ-108658 Дреноцки Иштван 1911 А - непознато Србобран детаљније информације
852 РКТГ-108659 Дреноцки Лајош А - непознато Србобран детаљније информације
853 РКТГ-108664 Ђуријан Андраш 1924 А - непознато Србобран детаљније информације
854 РКТГ-108672 Фазекаш дете Србобран Србобран детаљније информације
855 РКТГ-108673 Фехер Јанош 1887 А - непознато Србобран детаљније информације
856 РКТГ-108681 форгач Имре Тамаш 1933 А - непознато Србобран детаљније информације
857 РКТГ-108688 Хомонаи Ференц Реко 1914 Србобран Србобран детаљније информације
858 РКТГ-108689 Хоргас Михаљ 1904 Србобран Србобран детаљније информације
859 РКТГ-108745 Зомбори Бела Србобран Србобран детаљније информације
860 РКТГ-108746 Зомбори Ђула Србобран Србобран детаљније информације
861 РКТГ-108749 Сајер Маћаш Србобран Србобран детаљније информације
862 РКТГ-108759 Станковски Илона 1924 Србобран Србобран детаљније информације
863 РКТГ-108760 Станковски Иштван Јожеф 1922 Србобран Србобран детаљније информације
864 РКТГ-108762 Телђеши Иштван 1919 Србобран Србобран детаљније информације
865 РКТГ-108776 Варга Михаљ 1915 Србобран Србобран детаљније информације
866 РКТГ-108777 Вичек Ференц Урбан 1919 Србобран Србобран детаљније информације
867 РКТГ-108801 Сабо Ержебет 1916 Србија Србобран детаљније информације
868 РКТГ-108804 Кенинг Гизела 1905 Крагујевац Надаљ детаљније информације
869 РКТГ-108808 Кошут Петар 1890 Крагујевац Србобран детаљније информације
870 РКТГ-110183 Колар Лајош млађи Лајош 1922 А - непознато Србобран детаљније информације
871 РКТГ-111614 Малетин Светозар Милован 1897 Турија Турија детаљније информације