Презиме и име Место рођења Место пребивалишта
Почетна >> ЈУЖНО-БАЧКИ ОКРУГ >> Жабаљ
Редни
број
Број Презиме и име Име родитеља Година рођења Место рођења Место пребивалишта
1 РКТГ-2557 Балог Пал Иштван 1908 Ада Чуруг детаљније информације
2 РКТГ-2570 Фиштеш Јожеф Михаљ 1882 Бачко Градиште Чуруг детаљније информације
3 РКТГ-2571 Тот Иштван Михаљ 1881 Бачко Градиште Госпођинци детаљније информације
4 РКТГ-2737 Балаж Јанош Јанош 1914 Чуруг Чуруг детаљније информације
5 РКТГ-2746 Челик Винце Андраш 1916 Чуруг Чуруг детаљније информације
6 РКТГ-2749 Дуп Балинт Андраш 1883 Будимпешта Чуруг детаљније информације
7 РКТГ-2765 Фаркаш Адам Јанош 1898 Чуруг Чуруг детаљније информације
8 РКТГ-2766 Фаркаш Имре Јанош 1904 Чуруг Чуруг детаљније информације
9 РКТГ-2767 Херинг Стјепан Стјепан 1909 Дубрава Чуруг детаљније информације
10 РКТГ-2768 Фодор Иштван Имре 1910 Чуруг Чуруг детаљније информације
11 РКТГ-2783 Киш Иштван Јожеф 1904 Чуруг Чуруг детаљније информације
12 РКТГ-2786 Киш Јожеф Јожеф 1907 Чуруг Чуруг детаљније информације
13 РКТГ-2797 Јанчек Михаел 1892 Панчево Панчево детаљније информације
14 РКТГ-2807 Рапич Јожеф Матија Чуруг Чуруг детаљније информације
15 РКТГ-2808 Шипош Јожеф 1895 Чуруг Чуруг детаљније информације
16 РКТГ-2813 Шипош Михаљ Иштван Чуруг Чуруг детаљније информације
17 РКТГ-2815 Шурјан Шандор Чуруг Чуруг детаљније информације
18 РКТГ-2816 Шурјан Јожеф Иштван 1900 Чуруг Чуруг детаљније информације
19 РКТГ-2818 Варга Јанош Јанош 1895 Чуруг Чуруг детаљније информације
20 РКТГ-2823 Зајак Андраш Андраш 1912 Чуруг Чуруг детаљније информације
21 РКТГ-3186 Галамбош Лајош Лајош 1920 Шарвар Госпођинци детаљније информације
22 РКТГ-4188 Олман Ференц Маћаш 1897 Бечеј Жабаљ детаљније информације
23 РКТГ-4215 Ђукић Светозар 1922 Госпођинци Госпођинци детаљније информације
24 РКТГ-4900 Ципо Мартон Лајош 1902 Србобран Чуруг детаљније информације
25 РКТГ-5227 Балинт Иштван Јожеф 1898 Темерин Госпођинци детаљније информације
26 РКТГ-5235 Нађ Андраш Андраш 1880 Темерин Госпођинци детаљније информације
27 РКТГ-5237 Нађ Винце Јожеф 1923 Темерин Чуруг детаљније информације
28 РКТГ-5360 Силак Антон Антал 1919 Темерин Госпођинци детаљније информације
29 РКТГ-5362 Жуњи Маћаш Ференц 1900 Темерин Госпођинци детаљније информације
30 РКТГ-5367 Букта Марија Михаљ 1903 Околина Оточца Жабаљ детаљније информације
31 РКТГ-5368 Хегедиш Марија Петер 1895 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
32 РКТГ-5369 Калапош Михаљ Михаљ 1905 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
33 РКТГ-5370 Нађ Ђерђ Ференц 1915 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
34 РКТГ-5371 Новак Иштван Јожеф 1898 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
35 РКТГ-5372 Тало Јожеф Маћаш 1904 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
36 РКТГ-5373 Пете Шандор Герге 1906 Бијељина Жабаљ детаљније информације
37 РКТГ-5563 Варга Марија Петар 1944 Чуруг Чуруг детаљније информације
38 РКТГ-5565 Фараго Викторија Антон 1865 Чуруг Чуруг детаљније информације
39 РКТГ-5573 Тамаш Јосиф Михајло 1944 Чуруг Чуруг детаљније информације
40 РКТГ-5577 Галик Јулишка Петар 1944 Жабаљ Чуруг детаљније информације
41 РКТГ-5578 Варњу Ержебет Пал 1898 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
42 РКТГ-5605 Браун Иштван Филип 1900 Чуруг Чуруг детаљније информације
43 РКТГ-5608 Тапај Јанош 1857 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
44 РКТГ-5610 Хорват Антал Иштван 1944 Чуруг Чуруг детаљније информације
45 РКТГ-5617 Мараци Мартон Јован 1856 Чуруг Чуруг детаљније информације
46 РКТГ-5618 Секереш Јулиа 1865 Чуруг Чуруг детаљније информације
47 РКТГ-5620 Палашти Каталин Тамаш 1859 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
48 РКТГ-5622 Чико Марија Габор 1938 Чуруг Чуруг детаљније информације
49 РКТГ-5625 Нача Марија Андрија 1897 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
50 РКТГ-5626 Фуско Ференц Шандор 1945 Чуруг Чуруг детаљније информације
51 РКТГ-5870 Растик Јулијана Михајло 1863 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
52 РКТГ-5874 Ковач Марија Јосиф 1862 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
53 РКТГ-5876 Хомањи Фрања Стеван 1864 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
54 РКТГ-5884 Менђан Верона 1908 Чуруг Чуруг детаљније информације
55 РКТГ-5898 Демењ Маргит Балинт 1876 Чуруг Чуруг детаљније информације
56 РКТГ-5903 Палфи Антал Имре 1902 Нови Бечеј Чуруг детаљније информације
57 РКТГ-5925 Јожа Шандор Ђорђе 1945 Чуруг Чуруг детаљније информације
58 РКТГ-5930 Гал Марија Јожеф 1871 Чуруг Чуруг детаљније информације
59 РКТГ-5933 Паликнаш Габор Габор 1866 Чуруг Чуруг детаљније информације
60 РКТГ-5948 Шаму Илона Паја 1895 Чуруг Чуруг детаљније информације
61 РКТГ-5950 Холоши Јожеф Јанош 1890 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
62 РКТГ-5953 Бахман Ангела Петар 1880 Чуруг Чуруг детаљније информације
63 РКТГ-5958 Шипош Клара Паја 1863 Чуруг Чуруг детаљније информације
64 РКТГ-6207 Корхец Марија Иштван 1904 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
65 РКТГ-6211 Мохачи Шарлота Јожеф 1944 Чуруг Чуруг детаљније информације
66 РКТГ-6214 Нађбали Иштван Јанош 1869 Чуруг Чуруг детаљније информације
67 РКТГ-6215 Тот Михајло Гергељ 1849 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
68 РКТГ-6217 Хорват Викторија Пал 1873 Чуруг Чуруг детаљније информације
69 РКТГ-6219 Силер Марија Филип 1858 Чуруг Чуруг детаљније информације
70 РКТГ-6227 Гуљаш Ержебет Матија 1861 Чуруг Чуруг детаљније информације
71 РКТГ-6228 Апро Терезија Мартон 1866 Чуруг Чуруг детаљније информације
72 РКТГ-6229 Берец Ференц Иштван 1872 Чуруг Чуруг детаљније информације
73 РКТГ-6236 Густоњ Карољ Петар 1928 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
74 РКТГ-6237 Адам Јожеф Јожеф 1942 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
75 РКТГ-6239 Тот Кристина Иштван 1875 Чуруг Чуруг детаљније информације
76 РКТГ-6243 Чизмар Марија Михајло 1905 Чуруг Чуруг детаљније информације
77 РКТГ-6245 Прагаи Антал Јанош 1882 Чуруг Чуруг детаљније информације
78 РКТГ-6266 Кишури Петар Михајло 1944 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
79 РКТГ-6268 Ленард Каталин Имре 1863 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
80 РКТГ-6284 Моноштори Јанош Јосиф 1892 Чуруг Чуруг детаљније информације
81 РКТГ-6286 Ишасеги Маћаш Госпођинци Госпођинци детаљније информације
82 РКТГ-6288 Јухас Јожеф 1906 Госпођинци Госпођинци детаљније информације
83 РКТГ-6290 Аделхарт Филип 1888 Омољица Омољица детаљније информације
84 РКТГ-6291 Петер Шандор 1905 Госпођинци Госпођинци детаљније информације
85 РКТГ-6293 Петро Илеш Госпођинци Госпођинци детаљније информације
86 РКТГ-6296 Радатович Андраш 1894 Госпођинци Госпођинци детаљније информације
87 РКТГ-6297 Чизмадија Карољ Игнац 1874 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
88 РКТГ-6301 Менђан Верона 1944 Чуруг Чуруг детаљније информације
89 РКТГ-6303 Силак Антон 1916 Госпођинци Госпођинци детаљније информације
90 РКТГ-6304 Шулок Антал 1917 Госпођинци Госпођинци детаљније информације
91 РКТГ-6307 Тот Шандор 1916 Госпођинци Госпођинци детаљније информације
92 РКТГ-6313 Хатала Марија Пал 1878 Чуруг Чуруг детаљније информације
93 РКТГ-6330 Холо Борбала Јосиф 1921 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
94 РКТГ-6343 Бочак Рудолф Јанош 1848 Чуруг Чуруг детаљније информације
95 РКТГ-6347 Ковач Антал Јосиф 1944 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
96 РКТГ-6395 Барањи Каталин Јосиф 1943 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
97 РКТГ-6396 Каса Јосиф 1944 Чуруг Чуруг детаљније информације
98 РКТГ-6397 Ковач Стеван Антал 1886 Чуруг Чуруг детаљније информације
99 РКТГ-6398 Бенде Вилма Антал 1898 Чуруг Чуруг детаљније информације
100 РКТГ-6399 Ујфалви Лајош Јован 1868 Чуруг Чуруг детаљније информације
101 РКТГ-6402 Борза Марија Јован 1911 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
102 РКТГ-6404 Келемен Пал Мартон 1857 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
103 РКТГ-6405 Сулцбахер Михајло Фрања 1870 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
104 РКТГ-6407 Шереги Јулијана 1878 Чуруг Чуруг детаљније информације
105 РКТГ-6411 Хорват Петар Матија 1868 Чуруг Чуруг детаљније информације
106 РКТГ-6414 Чизмадија Јелисавета Винце 1943 Чуруг Чуруг детаљније информације
107 РКТГ-6485 Мандић Ибољка Михајло 1944 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
108 РКТГ-6775 Хорват Стеван 1944 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
109 РКТГ-6777 Ђантар Петар Михајло 1944 Чуруг Чуруг детаљније информације
110 РКТГ-6778 Томик Розалија Андрија 1863 Чуруг Чуруг детаљније информације
111 РКТГ-6788 Михалес Јулишка Јован 1944 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
112 РКТГ-6789 Рајда Илона Јосиф 1944 Чуруг Чуруг детаљније информације
113 РКТГ-6865 Комароми Лазар Андрија 1876 Чуруг Чуруг детаљније информације
114 РКТГ-6866 Дукаји Карло Ђорђе 1943 Чуруг Чуруг детаљније информације
115 РКТГ-6867 Палфи Јелисавета Андрија 1874 Чуруг Чуруг детаљније информације
116 РКТГ-6890 Хорват Јосиф Тамаш 1889 Чуруг Чуруг детаљније информације
117 РКТГ-6907 Тот Паја Паја 1875 Чуруг Чуруг детаљније информације
118 РКТГ-6911 Букта Ана Фрања 1874 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
119 РКТГ-6990 Гуљаш Јулиана Адам 1863 Чуруг Чуруг детаљније информације
120 РКТГ-6995 Прагај Шандор Јован 1886 Чуруг Чуруг детаљније информације
121 РКТГ-7144 Мухари Антун Александар 1945 Чуруг Чуруг детаљније информације
122 РКТГ-7149 Холо Ирен Јосиф 1944 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
123 РКТГ-7152 Симон Розина Јосиф 1865 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
124 РКТГ-7196 Силађи Владислав Паја 1942 Чуруг Чуруг детаљније информације
125 РКТГ-7216 Банко Лајош Имре 1943 Чуруг Чуруг детаљније информације
126 РКТГ-7312 Ковач Карло Стеван 1944 Чуруг Чуруг детаљније информације
127 РКТГ-7331 Варга Јанош Јанош 1903 Нови Сад Чуруг детаљније информације
128 РКТГ-7426 Чонка Стеван Јосиф 1873 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
129 РКТГ-7454 Бујдошо Михајло Михајло 1914 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
130 РКТГ-12931 Палфи Имре Павле 1858 Чуруг Чуруг детаљније информације
131 РКТГ-12935 Тот Јосиф 1884 Чуруг Чуруг детаљније информације
132 РКТГ-12953 Хорват Карло Петар 1943 Чуруг Чуруг детаљније информације
133 РКТГ-13109 Шот Јелисавета Антал 1944 Чуруг Чуруг детаљније информације
134 РКТГ-13121 Цегин Јулиш Габор 1912 Чуруг Чуруг детаљније информације
135 РКТГ-13439 Берко Стеван Стеван 1944 Чуруг Чуруг детаљније информације
136 РКТГ-13440 Чањи Вероника Михајло 1928 Чуруг Чуруг детаљније информације
137 РКТГ-13577 Леђански Живан Славко 1920 непознато Госпођинци детаљније информације
138 РКТГ-14914 Регер Михајло Стеван 1871 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
139 РКТГ-15695 Зетко Павле Павле 1878 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
140 РКТГ-15706 Нађ Антал Андрија 1864 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
141 РКТГ-15707 Галамбош Ђорђе Павле 1944 Чуруг Чуруг детаљније информације
142 РКТГ-15890 Агоч Јулија Чуруг Чуруг детаљније информације
143 РКТГ-15891 Адамко Маћаш 1909 Чуруг Чуруг детаљније информације
144 РКТГ-15892 Адамко Михаљ 1909 Чуруг Чуруг детаљније информације
145 РКТГ-15893 Андроцки Иштван 1909 Чуруг Чуруг детаљније информације
146 РКТГ-15894 Андроцки Јанош Михаљ 1909 Чуруг Чуруг детаљније информације
147 РКТГ-15895 Андроцки Михаљ Чуруг Чуруг детаљније информације
148 РКТГ-15896 Апро Пал 1924 Чуруг Чуруг детаљније информације
149 РКТГ-15897 Апро Розалија Чуруг Чуруг детаљније информације
150 РКТГ-15898 Баба Ана Ференц Чуруг Чуруг детаљније информације
151 РКТГ-15899 Баба Антал 1894 Чуруг Чуруг детаљније информације
152 РКТГ-15900 Баба Викторија 1899 Чуруг Чуруг детаљније информације
153 РКТГ-15901 Баба Илона 1894 Чуруг Чуруг детаљније информације
154 РКТГ-15902 Баба Иштван Антал 1912 Чуруг Чуруг детаљније информације
155 РКТГ-15904 Баба Ференц 1912 Чуруг Чуруг детаљније информације
156 РКТГ-15905 Бабић Јелица Чуруг Чуруг детаљније информације
157 РКТГ-15907 Бајаи Чуруг Чуруг детаљније информације
158 РКТГ-15909 Бајаи Лајош Чуруг Чуруг детаљније информације
159 РКТГ-15912 Бајус Иштван 1914 Чуруг Чуруг детаљније информације
160 РКТГ-15918 Бакаи Марија Иштван Чуруг Чуруг детаљније информације
161 РКТГ-15919 Бакош Верона Јожеф Чуруг Чуруг детаљније информације
162 РКТГ-15921 Бакош Ђерђ Чуруг Чуруг детаљније информације
163 РКТГ-15922 Бакош Етелка Чуруг Чуруг детаљније информације
164 РКТГ-15923 Бакош Естер 1879 Чуруг Чуруг детаљније информације
165 РКТГ-15924 Бакош Иштван Јожеф 1894 Чуруг Чуруг детаљније информације
166 РКТГ-15927 Бакош Јожеф Иштван 1923 Чуруг Чуруг детаљније информације
167 РКТГ-15930 Бакош Пал Иштван 1919 Чуруг Чуруг детаљније информације
168 РКТГ-16272 Бакош Ференц Иштван 1929 Чуруг Чуруг детаљније информације
169 РКТГ-16273 Бакош Ференц 1904 Чуруг Чуруг детаљније информације
170 РКТГ-16274 Балаж Ана Чуруг Чуруг детаљније информације
171 РКТГ-16275 Балаж Андраш Чуруг Чуруг детаљније информације
172 РКТГ-16276 Балаж Геза ст. 1888 Чуруг Чуруг детаљније информације
173 РКТГ-16277 Балаж Иштван 1910 Чуруг Чуруг детаљније информације
174 РКТГ-16278 Балаж Јанош 1919 Чуруг Чуруг детаљније информације
175 РКТГ-16279 Балаи Андраш Чуруг Чуруг детаљније информације
176 РКТГ-16280 Балиш Геза ст. 1896 Чуруг Чуруг детаљније информације
177 РКТГ-16281 Балог Иштван Чуруг Чуруг детаљније информације
178 РКТГ-16282 Балог Јанош Јанош Чуруг Чуруг детаљније информације
179 РКТГ-16283 Балог Јулијана Чуруг Чуруг детаљније информације
180 РКТГ-16480 Мајорош Илона Јован 1912 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
181 РКТГ-16481 Шетало Ласло Антал 1944 Чуруг Чуруг детаљније информације
182 РКТГ-16482 Вичек Фрања Фрања 1944 Чуруг Чуруг детаљније информације
183 РКТГ-16483 Тот Андрија Стеван 1875 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
184 РКТГ-16484 Калају Борбала Стеван 1945 Чуруг Чуруг детаљније информације
185 РКТГ-16497 Балог Ференц 1901 Чуруг Чуруг детаљније информације
186 РКТГ-16498 Балог Шандор Чуруг Чуруг детаљније информације
187 РКТГ-16499 Банка Јанош 1884 Чуруг Чуруг детаљније информације
188 РКТГ-16500 Банка Лајош 1922 Чуруг Чуруг детаљније информације
189 РКТГ-16501 Банко Јожеф 1904 Чуруг Чуруг детаљније информације
190 РКТГ-16502 Барањаи Јожеф 1910 Чуруг Чуруг детаљније информације
191 РКТГ-16503 Барањи Миша Чуруг Чуруг детаљније информације
192 РКТГ-16505 Барбара Андраш Чуруг Чуруг детаљније информације
193 РКТГ-16506 Бахман Даниел Јанош Чуруг Чуруг детаљније информације
194 РКТГ-16507 Бахман Јанош Чуруг Чуруг детаљније информације
195 РКТГ-16508 Бевачек Ана Чуруг Чуруг детаљније информације
196 РКТГ-16509 Белаи Јанош 1894 Чуруг Чуруг детаљније информације
197 РКТГ-16510 Белаи Јанош мл. 1904 Чуруг Чуруг детаљније информације
198 РКТГ-16511 Белаи госпођа Чуруг Чуруг детаљније информације
199 РКТГ-16512 Бенце Пал Бучечовица Чуруг детаљније информације
200 РКТГ-16513 Бенчик Ференц Чуруг Чуруг детаљније информације
201 РКТГ-16514 Берец Верона Јанош Чуруг Чуруг детаљније информације
202 РКТГ-16515 Берец Јанош 1914 Чуруг Чуруг детаљније информације
203 РКТГ-16516 Берец Лајош Чуруг Чуруг детаљније информације
204 РКТГ-16517 Берки Јожеф 1904 Чуруг Чуруг детаљније информације
205 РКТГ-16518 Берки Михаљ 1914 Чуруг Чуруг детаљније информације
206 РКТГ-16519 Берки Михаљ 1884 Чуруг Чуруг детаљније информације
207 РКТГ-16520 Берта Јанош Чуруг Чуруг детаљније информације
208 РКТГ-16521 Берта Михаљ 1929 Чуруг Чуруг детаљније информације
209 РКТГ-16522 Берта Роза уд. Чуруг Чуруг детаљније информације
210 РКТГ-16601 Берчек Петар 1910 Чуруг Чуруг детаљније информације
211 РКТГ-16602 Берчек Петар 1890 Чуруг Чуруг детаљније информације
212 РКТГ-16603 Берчењи Ференц 1904 Чуруг Чуруг детаљније информације
213 РКТГ-16604 Бичкеи Иштван 1894 Чуруг Чуруг детаљније информације
214 РКТГ-16605 Бичкеи Јожеф 1882 Чуруг Чуруг детаљније информације
215 РКТГ-16607 Богнар Ева Чуруг Чуруг детаљније информације
216 РКТГ-16608 Брашнов Иштван 1897 Чуруг Чуруг детаљније информације
217 РКТГ-16610 Брашњо Андраш 1914 Чуруг Чуруг детаљније информације
218 РКТГ-16611 Брашњо Имре 1896 Чуруг Чуруг детаљније информације
219 РКТГ-16613 Брашњо Јожеф 1899 Чуруг Чуруг детаљније информације
220 РКТГ-16614 Брашњо Лајош 1914 Чуруг Чуруг детаљније информације
221 РКТГ-16616 Брашњо Пал 1894 Чуруг Чуруг детаљније информације
222 РКТГ-16617 Брашњо Петер 1906 Чуруг Чуруг детаљније информације
223 РКТГ-16618 Брашњо Игнац 1886 Чуруг Чуруг детаљније информације
224 РКТГ-16619 Брашњои Иштван Игњац Чуруг Чуруг детаљније информације
225 РКТГ-16620 Будаи Јожеф 1914 Чуруг Чуруг детаљније информације
226 РКТГ-16680 Буру Јосиф Петар 1880 Чуруг Чуруг детаљније информације
227 РКТГ-16681 Холо Илона Стеван 1944 Чуруг Чуруг детаљније информације
228 РКТГ-17025 Будаи Михаљ 1914 Чуруг Чуруг детаљније информације
229 РКТГ-17026 Бујдошо Ференц мл. Чуруг Чуруг детаљније информације
230 РКТГ-17027 Бујдошо Ференц ст. Чуруг Чуруг детаљније информације
231 РКТГ-17029 Буру Маћаш 1904 Чуруг Чуруг детаљније информације
232 РКТГ-17030 Вајс Иштван 1889 Чуруг Чуруг детаљније информације
233 РКТГ-17031 Вајс Хенрик 1904 Чуруг Чуруг детаљније информације
234 РКТГ-17033 Варга Андраш 1909 Чуруг Чуруг детаљније информације
235 РКТГ-17034 Варга Винце Чуруг Чуруг детаљније информације
236 РКТГ-17035 Варга Елек Јанош 1910 Чуруг Чуруг детаљније информације
237 РКТГ-17036 Варга Ержебет 1921 Чуруг Чуруг детаљније информације
238 РКТГ-17037 Варга Имре Чуруг Чуруг детаљније информације
239 РКТГ-17038 Варга Иштван 1901 Чуруг Чуруг детаљније информације
240 РКТГ-17039 Варга Рожа 1892 Чуруг Чуруг детаљније информације
241 РКТГ-17040 Варга Јанош 1880 Чуруг Чуруг детаљније информације
242 РКТГ-17042 Варга Јанош 1911 Чуруг Чуруг детаљније информације
243 РКТГ-17044 Варга Јожеф 1896 Чуруг Чуруг детаљније информације
244 РКТГ-17045 Варга Јожеф 1925 Чуруг Чуруг детаљније информације
245 РКТГ-17046 Варга Јожеф Чуруг Чуруг детаљније информације
246 РКТГ-17206 Варга Терез 1900 Чуруг Чуруг детаљније информације
247 РКТГ-17207 Варга Ференц мл. Ференц 1919 Чуруг Чуруг детаљније информације
248 РКТГ-17208 Варга Ференц ст. 1899 Чуруг Чуруг детаљније информације
249 РКТГ-17209 Ваштаг Јанош Чуруг Чуруг детаљније информације
250 РКТГ-17210 Виг Лајош Андраш 1917 Чуруг Чуруг детаљније информације
251 РКТГ-17211 Виг Роза Лајош Чуруг Чуруг детаљније информације
252 РКТГ-17215 Вида Михаљ 1886 Чуруг Чуруг детаљније информације
253 РКТГ-17217 Вираг Михаљ 1932 Чуруг Чуруг детаљније информације
254 РКТГ-17218 Вираг Петер Чуруг Чуруг детаљније информације
255 РКТГ-17220 Вираг Ференц Чуруг Чуруг детаљније информације
256 РКТГ-17221 Вичек Имре 1925 Чуруг Чуруг детаљније информације
257 РКТГ-17223 Вичек Михаљ Чуруг Чуруг детаљније информације
258 РКТГ-17225 Вишњеи 1889 Чуруг Чуруг детаљније информације
259 РКТГ-17227 Вишњеи Јожеф 1924 Чуруг Чуруг детаљније информације
260 РКТГ-17257 Вишњеи Викторија 1894 Чуруг Чуруг детаљније информације
261 РКТГ-17259 Врага Јожеф Чуруг Чуруг детаљније информације
262 РКТГ-17261 Врања Иштван 1884 Чуруг Чуруг детаљније информације
263 РКТГ-17263 Врецко Јанош 1899 Чуруг Чуруг детаљније информације
264 РКТГ-17264 Врецко Ференц 1909 Чуруг Чуруг детаљније информације
265 РКТГ-17265 Гавриловић Миливој Чуруг Чуруг детаљније информације
266 РКТГ-17266 Гадњајев Јанко Чуруг Чуруг детаљније информације
267 РКТГ-17267 Галамбош Јожеф 1894 Чуруг Чуруг детаљније информације
268 РКТГ-17268 Галамбош Ференц Јожеф 1924 Чуруг Чуруг детаљније информације
269 РКТГ-17272 Гемер Ференц 1905 Чуруг Чуруг детаљније информације
270 РКТГ-17273 Гербач Лајош Чуруг Чуруг детаљније информације
271 РКТГ-17275 Гербач Францишка Чуруг Чуруг детаљније информације
272 РКТГ-17278 Гуљаш Ержебет Лајош Чуруг Чуруг детаљније информације
273 РКТГ-17279 Гуљаш Јанош Алберт 1914 Чуруг Чуруг детаљније информације
274 РКТГ-17280 Гуљаш Лајош мл. Лајош Чуруг Чуруг детаљније информације
275 РКТГ-17281 Гуљаш Лајош Чуруг Чуруг детаљније информације
276 РКТГ-17282 Гуљаш Ференц 1909 Чуруг Чуруг детаљније информације
277 РКТГ-17283 Данчо Имре 1909 Чуруг Чуруг детаљније информације
278 РКТГ-17582 Такач Марија Јосип 1868 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
279 РКТГ-17587 Гуљаш Петар 1919 Чуруг Чуруг детаљније информације
280 РКТГ-17589 Варга Михајло Андрија 1868 Чуруг Чуруг детаљније информације
281 РКТГ-17618 Дели Имре 1894 Чуруг Чуруг детаљније информације
282 РКТГ-17621 Деме Андраш Чуруг Чуруг детаљније информације
283 РКТГ-17622 Деме Вица Чуруг Чуруг детаљније информације
284 РКТГ-17624 Деме Етел Чуруг Чуруг детаљније информације
285 РКТГ-17626 Деме Маришка Чуруг Чуруг детаљније информације
286 РКТГ-17628 Деме Мартон Чуруг Чуруг детаљније информације
287 РКТГ-17630 Деменди Јожеф 1909 Чуруг Чуруг детаљније информације
288 РКТГ-17632 Демењ Антал Чуруг Чуруг детаљније информације
289 РКТГ-17633 Демјен Ђерђ Чуруг Чуруг детаљније информације
290 РКТГ-17635 Демењ Иштван Чуруг Чуруг детаљније информације
291 РКТГ-17640 Демењи Викторија Чуруг Чуруг детаљније информације
292 РКТГ-17641 Демењи Јожеф 1909 Чуруг Чуруг детаљније информације
293 РКТГ-17643 Демењи Михаљ Чуруг Чуруг детаљније информације
294 РКТГ-17644 Демењин Грга 1902 Чуруг Чуруг детаљније информације
295 РКТГ-17645 Демјен Виктор Чуруг Чуруг детаљније информације
296 РКТГ-17646 Дер Антал 1907 Чуруг Чуруг детаљније информације
297 РКТГ-17647 Дер Антал 1894 Чуруг Чуруг детаљније информације
298 РКТГ-17648 Дер Иштван мл. Чуруг Чуруг детаљније информације
299 РКТГ-17649 Дер Иштван ст. Чуруг Чуруг детаљније информације
300 РКТГ-17650 Дер Јанош 1877 Чуруг Чуруг детаљније информације
301 РКТГ-17651 Дитрих Данило Чуруг Чуруг детаљније информације
302 РКТГ-17652 Дитрих Францишка Чуруг Чуруг детаљније информације
303 РКТГ-17653 Добош Јанош 1890 Чуруг Чуруг детаљније информације
304 РКТГ-17654 Дожа Михаљ Чуруг Чуруг детаљније информације
305 РКТГ-17655 Докосић Ђурица Чуруг Чуруг детаљније информације
306 РКТГ-17656 Домро Имре Чуруг Чуруг детаљније информације
307 РКТГ-17657 Дудаш Имре 1886 Чуруг Чуруг детаљније информације
308 РКТГ-17658 Дудаш Јанош 1904 Чуруг Чуруг детаљније информације
309 РКТГ-17659 Дудаш Лајош 1906 Чуруг Чуруг детаљније информације
310 РКТГ-17780 Молнар Паја Паја 1944 Чуруг Чуруг детаљније информације
311 РКТГ-17832 Варга Мартон 1914 Чуруг Чуруг детаљније информације
312 РКТГ-17902 Дудаш Пал 1909 Чуруг Чуруг детаљније информације
313 РКТГ-17903 Дукаи Лајош 1884 Чуруг Чуруг детаљније информације
314 РКТГ-17904 Сердахељи Јанош Матија 1898 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
315 РКТГ-17905 Барањи Илона Ђорђе 1945 Чуруг Чуруг детаљније информације
316 РКТГ-17916 Ђантар Михаљ мл. Михаљ 1919 Чуруг Чуруг детаљније информације
317 РКТГ-17917 Ђантар Михаљ ст. 1894 Чуруг Чуруг детаљније информације
318 РКТГ-17918 Ђекер Чуруг Чурург детаљније информације
319 РКТГ-17919 Ђекер Ласло Чуруг Чуруг детаљније информације
320 РКТГ-17920 Ђерђ Андраш 1896 Чуруг Чуруг детаљније информације
321 РКТГ-17921 Ђерђ Етелка 1900 Чуруг Чуруг детаљније информације
322 РКТГ-17922 Ђекер Иштван ст. 1886 Чуруг Чуруг детаљније информације
323 РКТГ-17923 Егри Мартон Чуруг Чуруг детаљније информације
324 РКТГ-17925 Егри Ференц 1909 Чуруг Чуруг детаљније информације
325 РКТГ-17927 Ердељи Пал 1908 Чуруг Чуруг детаљније информације
326 РКТГ-17929 Заварко Иштван Иштван 1908 Чуруг Чуруг детаљније информације
327 РКТГ-17930 Зајак Јожеф 1907 Чуруг Чуруг детаљније информације
328 РКТГ-17932 Иван Иштван 1924 Чуруг Чуруг детаљније информације
329 РКТГ-17935 Иван Јанош 1894 Чуруг Чуруг детаљније информације
330 РКТГ-18333 Новосел Силвестер Михајло 1880 Чуруг Чуруг детаљније информације
331 РКТГ-18334 Маркут Вероника Петар 1945 Чуруг Чуруг детаљније информације
332 РКТГ-18341 Машић Јулија Михајло 1880 Чуруг Чуруг детаљније информације
333 РКТГ-18350 Иван Ференц (Рети) Чуруг Чуруг детаљније информације
334 РКТГ-18351 Иванић Адам 1914 Темерин Чуруг детаљније информације
335 РКТГ-18352 Иванић Адам ст. Чуруг Чуруг детаљније информације
336 РКТГ-18353 Иванич Викторија Чуруг Чуруг детаљније информације
337 РКТГ-18354 Иванрети Јанош Јанош 1906 Чуруг Чуруг детаљније информације
338 РКТГ-18356 Играчки госпођа Чуруг Чуруг детаљније информације
339 РКТГ-18357 Илка Чуруг Чуруг детаљније информације
340 РКТГ-18358 Ирмеш Иштван 1879 Чуруг Чуруг детаљније информације
341 РКТГ-18359 Ирмеш Маћаш Чуруг Чуруг детаљније информације
342 РКТГ-18360 Иштенеш Иштван Иштван 1924 Чуруг Чуруг детаљније информације
343 РКТГ-18361 Иштенеш Иштвана супруга 1884 Чуруг Чуруг детаљније информације
344 РКТГ-18362 Иштенеш Јанош Иштван 1926 Чуруг Чуруг детаљније информације
345 РКТГ-18363 Јаноши Андраш 1891 Чуруг Чуруг детаљније информације
346 РКТГ-18364 Јаноши Јанош Чуруг Чуруг детаљније информације
347 РКТГ-18366 Јаноши Каталин уд. Јанош Чуруг Чуруг детаљније информације
348 РКТГ-18367 Кокаји Розалија 1861 Чуруг Чуруг детаљније информације
349 РКТГ-18368 Јаноши Силвестер Чуруг Чуруг детаљније информације
350 РКТГ-18370 Јенеи Пал Крагујевац Чуруг детаљније информације
351 РКТГ-18372 Јоба Ана 1884 Чуруг Чуруг детаљније информације
352 РКТГ-18374 Јоба Иштван Чуруг Чуруг детаљније информације
353 РКТГ-18376 Јоба Рожа 1919 Чуруг Чуруг детаљније информације
354 РКТГ-18378 Тот Јосип Антун 1870 Чуруг Чуруг детаљније информације
355 РКТГ-18379 Јоба Ференц 1919 Чуруг Чуруг детаљније информације
356 РКТГ-18380 Макра Розалија Јосип 1875 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
357 РКТГ-18381 Јоба Шандор 1886 Чуруг Чуруг детаљније информације
358 РКТГ-18384 Јожа Ђерђ Чуруг Чуруг детаљније информације
359 РКТГ-18386 Јожа Петер 1909 Чуруг Чуруг детаљније информације
360 РКТГ-18387 Јурица Андраш Чуруг Чуруг детаљније информације
361 РКТГ-18388 Јухас Јанош 1904 Госпођинци Чуруг детаљније информације
362 РКТГ-18389 Јухас Јожеф Ђорђе 1892 Чуруг Чуруг детаљније информације
363 РКТГ-18391 Јухас Миклош мл. Миклош 1927 Чуруг Чуруг детаљније информације
364 РКТГ-18584 Ђантар Фрања Фрања 1941 Чуруг Чуруг детаљније информације
365 РКТГ-18609 Бохоцки Катарина Вилим 1945 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
366 РКТГ-18611 Апро Каталин Јосип 1892 Чуруг Чуруг детаљније информације
367 РКТГ-18614 Хорват Јосип Ђорђе 1884 Чуруг Чуруг детаљније информације
368 РКТГ-18624 Јухас Миклош ст. Антал 1899 Чуруг Чуруг детаљније информације
369 РКТГ-18625 Кајари Ференц Ференц 1919 Чуруг Чуруг детаљније информације
370 РКТГ-18627 Калман Јожеф 1899 Чуруг Чуруг детаљније информације
371 РКТГ-18628 Кантор Андраш 1884 Чуруг Чуруг детаљније информације
372 РКТГ-18629 Кантор Пал 1924 Чуруг Чуруг детаљније информације
373 РКТГ-18631 Кардош Шандор 1919 Чуруг Чуруг детаљније информације
374 РКТГ-18633 Каса Антал Чуруг Чуруг детаљније информације
375 РКТГ-18634 Каса Чуруг Чуруг детаљније информације
376 РКТГ-18635 Каса Етел Чуруг Чуруг детаљније информације
377 РКТГ-18636 Каса Иштван Петер 1900 Чуруг Чуруг детаљније информације
378 РКТГ-18637 Каса Терез Антал Чуруг Чуруг детаљније информације
379 РКТГ-18638 Касаш Флоријан Чуруг Чуруг детаљније информације
380 РКТГ-18639 Каса Јанош Чуруг Чуруг детаљније информације
381 РКТГ-18640 Кезеки Иштван Чуруг Чуруг детаљније информације
382 РКТГ-18641 Келемен Шандор Андраш 1909 Чуруг Чуруг детаљније информације
383 РКТГ-18642 Кереши Петер Чуруг Чуруг детаљније информације
384 РКТГ-18643 Керн Тибор 1918 Чуруг Чуруг детаљније информације
385 РКТГ-18644 Кешери Стеван 1889 Чуруг Чуруг детаљније информације
386 РКТГ-18645 Кинка Илона 1909 Чуруг Чуруг детаљније информације
387 РКТГ-18646 Кирти Ержебет Чуруг Чуруг детаљније информације
388 РКТГ-18647 Кирти Јанош 1904 Чуруг Чуруг детаљније информације
389 РКТГ-18648 Киш Илеш 1904 Чуруг Чуруг детаљније информације
390 РКТГ-18650 Киш Јанош Чуруг Чуруг детаљније информације
391 РКТГ-18651 Киш Јене Чуруг Чуруг детаљније информације
392 РКТГ-19015 Киш Кристина Илеш Чуруг Чуруг детаљније информације
393 РКТГ-19016 Киш Лајош 1899 Чуруг Чуруг детаљније информације
394 РКТГ-19020 Киш Лајош 1911 Чуруг Чуруг детаљније информације
395 РКТГ-19023 Киш Ференц 1911 Чуруг Чуруг детаљније информације
396 РКТГ-19025 Кнехт 1889 Чуруг Чуруг детаљније информације
397 РКТГ-19028 Кнехт Антал Чуруг Чуруг детаљније информације
398 РКТГ-19030 Ковач Андраш 1904 Чуруг Чуруг детаљније информације
399 РКТГ-19031 Ковач Андраш 1884 Чуруг Чуруг детаљније информације
400 РКТГ-19032 Ковач Антал 1906 Чуруг Чуруг детаљније информације
401 РКТГ-19034 Ковач Верона 1890 Чуруг Чуруг детаљније информације
402 РКТГ-19035 Ковач Вероника 1867 Чуруг Чуруг детаљније информације
403 РКТГ-19037 Ковач Габор Чуруг Чуруг детаљније информације
404 РКТГ-19038 Ковач Ђерђ 1912 Чуруг Чуруг детаљније информације
405 РКТГ-19040 Ковач Ђерђ 1889 Чуруг Чуруг детаљније информације
406 РКТГ-19042 Ковач Елек Ференц 1894 Чуруг Чуруг детаљније информације
407 РКТГ-19044 Ковач Ержа 1907 Чуруг Чуруг детаљније информације
408 РКТГ-19045 Ковач Чуруг Чуруг детаљније информације
409 РКТГ-19110 Балинт Андраш Жабаљ Жабаљ детаљније информације
410 РКТГ-19127 Балинт Ђерђ 1899 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
411 РКТГ-19271 Ковач Чуруг Чуруг детаљније информације
412 РКТГ-19272 Ковач Илона Чуруг Чуруг детаљније информације
413 РКТГ-19273 Ковач Имре 1922 Чуруг Чуруг детаљније информације
414 РКТГ-19970 Ковач Иштван 1899 Чуруг Чуруг детаљније информације
415 РКТГ-19971 Ковач Јанош Чуруг Чуруг детаљније информације
416 РКТГ-19972 Ковач Јожеф 1897 Чуруг Чуруг детаљније информације
417 РКТГ-19973 Ковач Кинка Јожеф 1891 Чуруг Чуруг детаљније информације
418 РКТГ-19974 Ковач Јулишка Михаљ 1891 Чуруг Чуруг детаљније информације
419 РКТГ-19976 Ковач Лајош 1904 Чуруг Чуруг детаљније информације
420 РКТГ-19978 Ковач Михаљ 1894 Чуруг Чуруг детаљније информације
421 РКТГ-19979 Ковач Немеди Михаљ 1888 Чуруг Чуруг детаљније информације
422 РКТГ-19981 Ковач Иштван Т. Чуруг Чуруг детаљније информације
423 РКТГ-19982 Мухари Јулија Шандор 1927 Чуруг Чуруг детаљније информације
424 РКТГ-19989 Ковач Михаљ Т. 1891 Чуруг Чуруг детаљније информације
425 РКТГ-19990 Ковач Терезија Јожеф 1899 Чуруг Чуруг детаљније информације
426 РКТГ-19993 Ковач Ференц Немеди Михаљ 1913 Чуруг Чуруг детаљније информације
427 РКТГ-19994 Ковач Шандор 1904 Чуруг Чуруг детаљније информације
428 РКТГ-19997 Кожоки Иштван 1919 Чуруг Чуруг детаљније информације
429 РКТГ-19998 Комаром Јанош 1914 Чуруг Чуруг детаљније информације
430 РКТГ-20001 Комароми Јожеф Чуруг Чуруг детаљније информације
431 РКТГ-20002 Конц Пал Чуруг Чуруг детаљније информације
432 РКТГ-20003 Кончар Јоаким 1889 Чуруг Чуруг детаљније информације
433 РКТГ-20005 Копас Иштван 1904 Чуруг Чуруг детаљније информације
434 РКТГ-20006 Корпаш Иштван 1901 Чуруг Чуруг детаљније информације
435 РКТГ-20007 Корпаш Јанош 1904 Чуруг Чуруг детаљније информације
436 РКТГ-20019 Чизмадија Иштван Карло 1943 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
437 РКТГ-20216 Бајер Јелисавета Јакоб 1885 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
438 РКТГ-20223 Котман Иштван Чуруг Чуруг детаљније информације
439 РКТГ-20229 Киш Јелисавета Стеван 1919 Чуруг Чуруг детаљније информације
440 РКТГ-20230 Мора Каталин Петар 1944 Чуруг Чуруг детаљније информације
441 РКТГ-20638 Коша Иштван 1889 Чуруг Чуруг детаљније информације
442 РКТГ-20639 Коша Јанош Чуруг Чуруг детаљније информације
443 РКТГ-20640 Коша Јожеф 1894 Чуруг Чуруг детаљније информације
444 РКТГ-20641 Крекушка Роза Чуруг Чуруг детаљније информације
445 РКТГ-20643 Кремер Јулијана Андраш Чуруг Чуруг детаљније информације
446 РКТГ-20644 Кремеш Андраш 1884 Чуруг Чуруг детаљније информације
447 РКТГ-20645 Кучера Шандор 1903 Чуруг Чуруг детаљније информације
448 РКТГ-20646 Ладаки Имре 1904 Чуруг Чуруг детаљније информације
449 РКТГ-20648 Лазар Деметер 1920 Чуруг Чуруг детаљније информације
450 РКТГ-20649 Ландович Иштван Чуруг Чуруг детаљније информације
451 РКТГ-20650 Ландович Марија Иштван Чуруг Чуруг детаљније информације
452 РКТГ-20651 Лапу Јанош Јанош 1913 Чуруг Чуруг детаљније информације
453 РКТГ-20652 Лапу Јанош ст. 1865 Чуруг Чуруг детаљније информације
454 РКТГ-20653 Лапу Пал 1920 Чуруг Чуруг детаљније информације
455 РКТГ-20655 Лапу Ференц Чуруг Чуруг детаљније информације
456 РКТГ-20656 Летонаи Иштван Чуруг Чуруг детаљније информације
457 РКТГ-20658 Летонаи Јанош Чуруг Чуруг детаљније информације
458 РКТГ-20660 Либшчик Нандор Јанош 1911 Чуруг Чуруг детаљније информације
459 РКТГ-20662 Линбоктер Иштван Чуруг Чуруг детаљније информације
460 РКТГ-20664 Лукач Антал 1899 Чуруг Чуруг детаљније информације
461 РКТГ-20665 Лукач Габор Јанош 1900 Чуруг Чуруг детаљније информације
462 РКТГ-20666 Лукач Луца 1905 Чуруг Чуруг детаљније информације
463 РКТГ-20761 Берчег Јован Јован 1881 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
464 РКТГ-20918 Шнур Ана Јован 1943 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
465 РКТГ-21001 Лукач Ференц 1899 Чуруг Чуруг детаљније информације
466 РКТГ-21004 Мадарас Иштван Јожеф 1912 Чуруг Чуруг детаљније информације
467 РКТГ-21010 Мадарас Јожеф Чуруг Чуруг детаљније информације
468 РКТГ-21013 Мадарас Марија 1904 Чуруг Чуруг детаљније информације
469 РКТГ-21016 Мадарас Маћаш 1884 Чуруг Чуруг детаљније информације
470 РКТГ-21021 Мадарас Шипош Јожеф Јожеф 1905 Чуруг Чуруг детаљније информације
471 РКТГ-21023 Мадарас Иштван 1919 Чуруг Чуруг детаљније информације
472 РКТГ-21026 Мадараш Терезија Маћаш Чуруг Чуруг детаљније информације
473 РКТГ-21032 Мађарош Иштван Чуруг Чуруг детаљније информације
474 РКТГ-21034 Мајор Петер Чуруг Чуруг детаљније информације
475 РКТГ-21037 Мајтан Михаљ 1904 Чуруг Чуруг детаљније информације
476 РКТГ-21041 Макша Иштван 1919 Чуруг Чуруг детаљније информације
477 РКТГ-21045 Макша Марцел 1907 Чуруг Чуруг детаљније информације
478 РКТГ-21048 Макша Пал 1896 Чуруг Чуруг детаљније информације
479 РКТГ-21055 Малушћик Ђерђ Чуруг Чуруг детаљније информације
480 РКТГ-21058 Мандић Иштван 1904 Чуруг Чуруг детаљније информације
481 РКТГ-21059 Мандић Јожеф 1879 Чуруг Чуруг детаљније информације
482 РКТГ-21060 Мандић Лајош Чуруг Чуруг детаљније информације
483 РКТГ-21061 Мандић Пал Чуруг Чуруг детаљније информације
484 РКТГ-21062 Марачи Михаљ Чуруг Чуруг детаљније информације
485 РКТГ-21069 Маркус Иштван 1904 Чуруг Чуруг детаљније информације
486 РКТГ-21071 Медве Петер 1904 Чуруг Чуруг детаљније информације
487 РКТГ-21072 Мелар Имре Чуруг Чуруг детаљније информације
488 РКТГ-21073 Мелар Иштван 1902 Чуруг Чуруг детаљније информације
489 РКТГ-21074 Мелар Иштван 1896 Чуруг Чуруг детаљније информације
490 РКТГ-21075 Мелар Јанош Чуруг Чуруг детаљније информације
491 РКТГ-21076 Мелар Шандор 1904 Чуруг Чуруг детаљније информације
492 РКТГ-21077 Менђан Терез Ференц Чуруг Чуруг детаљније информације
493 РКТГ-21078 Менђан Ференц 1899 Чуруг Чуруг детаљније информације
494 РКТГ-21298 Менђан Ференц 1887 Чуруг Чуруг детаљније информације
495 РКТГ-21300 Менеши Ђерђ 1914 Чуруг Чуруг детаљније информације
496 РКТГ-21301 Месарош Илеш Чуруг Чуруг детаљније информације
497 РКТГ-21302 Месарош Михаљ 1899 Чуруг Чуруг детаљније информације
498 РКТГ-21303 Месарош Ференц Маћаш 1899 Чуруг Чуруг детаљније информације
499 РКТГ-21305 Мецингер Маћаш Чуруг Чуруг детаљније информације
500 РКТГ-21306 Микуш Арђел 1908 Чуруг Чуруг детаљније информације
501 РКТГ-21308 Милер Маћаш 1904 Чуруг Чуруг детаљније информације
502 РКТГ-21309 Милински Јанош Чуруг Чуруг детаљније информације
503 РКТГ-21311 Молнар Ђула 1889 Чуруг Чуруг детаљније информације
504 РКТГ-21313 Молнар Иштван Чуруг Чуруг детаљније информације
505 РКТГ-21314 Молнар Конц Пал 1914 Чуруг Чуруг детаљније информације
506 РКТГ-21315 Молнар Маћаш Чуруг Чуруг детаљније информације
507 РКТГ-21316 Молнар Петер 1909 Чуруг Чуруг детаљније информације
508 РКТГ-21318 Молнар Роза Иштван Чуруг Чуруг детаљније информације
509 РКТГ-21320 Молнар Ференц 1909 Чуруг Чуруг детаљније информације
510 РКТГ-21342 Мора Петер мл. Чуруг Чуруг детаљније информације
511 РКТГ-21343 Мора Петер ст. 1894 Чуруг Чуруг детаљније информације
512 РКТГ-21346 Нађ Андраш Госпођинци Чуруг детаљније информације
513 РКТГ-21347 Нађ Антал Михаљ 1908 Србобран Чуруг детаљније информације
514 РКТГ-21351 Нађ Јожеф Чуруг Чуруг детаљније информације
515 РКТГ-21352 Нађ Михаљ Чуруг Чуруг детаљније информације
516 РКТГ-21353 Нача Мењхарт Чуруг Чуруг детаљније информације
517 РКТГ-21355 Нача Петер 1902 Чуруг Чуруг детаљније информације
518 РКТГ-21356 Нача Ференц Андраш 1904 Чуруг Чуруг детаљније информације
519 РКТГ-21357 Немет Ференц Чуруг Чуруг детаљније информације
520 РКТГ-21358 Немеш Илона 1919 Чуруг Чуруг детаљније информације
521 РКТГ-21359 Немеш Пал ст. Чуруг Чуруг детаљније информације
522 РКТГ-21360 Новак Мењхерт Чуруг Чуруг детаљније информације
523 РКТГ-21361 Новосел Јанош Силвестер 1914 Чуруг Чуруг детаљније информације
524 РКТГ-21362 Оперт Илона Чуруг Чуруг детаљније информације
525 РКТГ-21364 Орос Иштван 1911 Чуруг Чуруг детаљније информације
526 РКТГ-21365 Ороси Илеш 1894 Чуруг Чуруг детаљније информације
527 РКТГ-21366 Пакаи Андраш 1902 Чуруг Чуруг детаљније информације
528 РКТГ-21367 Пакаи Ђерђ 1909 Чуруг Чуруг детаљније информације
529 РКТГ-21368 Палоц Јанош 1905 Чуруг Чуруг детаљније информације
530 РКТГ-21369 Палоц Михаљ 1909 Чуруг Чуруг детаљније информације
531 РКТГ-21370 Палоц Шандор Чуруг Чуруг детаљније информације
532 РКТГ-21371 Палош Јанош Шандор 1896 Чуруг Чуруг детаљније информације
533 РКТГ-21372 Палфи Андраш 1904 Чуруг Чуруг детаљније информације
534 РКТГ-21374 Палфи Имре 1864 Чуруг Чуруг детаљније информације
535 РКТГ-21375 Палфи Иштван Имре 1884 Чуруг Чуруг детаљније информације
536 РКТГ-21376 Палфи Јулијана Чуруг Чуруг детаљније информације
537 РКТГ-21377 Пап Лајош Петер 1907 Чуруг Чуруг детаљније информације
538 РКТГ-21378 Пап Петар 1876 Чуруг Чуруг детаљније информације
539 РКТГ-21379 Параги Ђерђ Чуруг Чуруг детаљније информације
540 РКТГ-21380 Параги Ержебет Ђерђ Чуруг Чуруг детаљније информације
541 РКТГ-21381 Параги Иштван Чуруг Чуруг детаљније информације
542 РКТГ-21382 Параги Михаљ 1914 Чуруг Чуруг детаљније информације
543 РКТГ-21383 Параги Шандор 1914 Чуруг Чуруг детаљније информације
544 РКТГ-21384 Патаки Андраш 1904 Чуруг Чуруг детаљније информације
545 РКТГ-21385 Патаки Вера Б. Чуруг Чуруг детаљније информације
546 РКТГ-21568 Патаки Иштван 1915 Чуруг Чуруг детаљније информације
547 РКТГ-21569 Пергел Иштван Чуруг Чуруг детаљније информације
548 РКТГ-21571 Петер Јожа 1913 Чуруг Чуруг детаљније информације
549 РКТГ-21575 Погач Имре Чуруг Чуруг детаљније информације
550 РКТГ-21577 Полаковић Михаљ ст. Чуруг Чуруг детаљније информације
551 РКТГ-21579 Понер Болдижар Чуруг Чуруг детаљније информације
552 РКТГ-21581 Рајт Иштван Чуруг Чуруг детаљније информације
553 РКТГ-21586 Рац Иштван Чуруг Госпођинци детаљније информације
554 РКТГ-21588 Рети Јанош 1894 Чуруг Чуруг детаљније информације
555 РКТГ-21590 Рети Ференц Чуруг Чуруг детаљније информације
556 РКТГ-21591 Рожа Игнац Чуруг Чуруг детаљније информације
557 РКТГ-21592 Ромода Јожеф 1904 Чуруг Чуруг детаљније информације
558 РКТГ-21593 Рохачек Илона Иштван Чуруг Чуруг детаљније информације
559 РКТГ-21595 Рохачек Имре 1904 Чуруг Чуруг детаљније информације
560 РКТГ-21597 Рохачек Иштван 1895 Чуруг Чуруг детаљније информације
561 РКТГ-21601 Рохачек Јанош 1901 Чуруг Чуруг детаљније информације
562 РКТГ-21602 Рохачек Катица Јанош Чуруг Чуруг детаљније информације
563 РКТГ-21603 Рохачек Мариа (Маришка) 1910 Чуруг Чуруг детаљније информације
564 РКТГ-21604 Рохачек Михаљ 1884 Чуруг Чуруг детаљније информације
565 РКТГ-21605 Рудић Илона 1905 Чуруг Чуруг детаљније информације
566 РКТГ-21606 Рудич Ференц 1904 Чуруг Жабaљ детаљније информације
567 РКТГ-21607 Сабадош Винце Чуруг Чуруг детаљније информације
568 РКТГ-21608 Сабо Цапар Андраш Чуруг Чуруг детаљније информације
569 РКТГ-21610 Сабо Антал Чуруг Чуруг детаљније информације
570 РКТГ-21611 Сабо Цапар Ђерђ 1909 Чуруг Чуруг детаљније информације
571 РКТГ-21612 Сабо Иштван 1894 Чуруг Чуруг детаљније информације
572 РКТГ-21779 Сабо Јанош Чуруг Чуруг детаљније информације
573 РКТГ-21781 Сабо Јожеф Чуруг Чуруг детаљније информације
574 РКТГ-21783 Сабо Пал Чуруг Чуруг детаљније информације
575 РКТГ-21785 Сабо Петар 1897 Чуруг Чуруг детаљније информације
576 РКТГ-21786 Сабо Иштван Иштван 1913 Чуруг Чуруг детаљније информације
577 РКТГ-21787 Сабо Ференц 1907 Чуруг Чуруг детаљније информације
578 РКТГ-21788 Сабо Цапар Каталин Илеш Чуруг Чуруг детаљније информације
579 РКТГ-21789 Салаи Лајош 1923 Чуруг Чуруг детаљније информације
580 РКТГ-21791 Санка Јожеф Чуруг Чуруг детаљније информације
581 РКТГ-21793 Санка Пал 1914 Чуруг Чуруг детаљније информације
582 РКТГ-21795 Секе Јожеф Чуруг Чуруг детаљније информације
583 РКТГ-21796 Сенаши Јулишка Чуруг Чуруг детаљније информације
584 РКТГ-21799 Сенаши Шандор Чуруг Чуруг детаљније информације
585 РКТГ-21801 Сенер госпођа Чуруг Чуруг детаљније информације
586 РКТГ-21803 Серда Иштван 1908 Чуруг Чуруг детаљније информације
587 РКТГ-21805 Серда Иштван ст. Чуруг Чуруг детаљније информације
588 РКТГ-21807 Серда Јанош 1906 Чуруг Чуруг детаљније информације
589 РКТГ-21808 Серда Каталин 1912 Чуруг Чуруг детаљније информације
590 РКТГ-21811 Шерфезе Ђерђ 1906 Чуруг Чуруг детаљније информације
591 РКТГ-21813 Шерфезе Иштван Чуруг Чуруг детаљније информације
592 РКТГ-21815 Серчак Андраш Чуруг Чуруг детаљније информације
593 РКТГ-21817 Серчак Рожа Шандор Чуруг Чуруг детаљније информације
594 РКТГ-21818 Серчак Шандор Чуруг Чуруг детаљније информације
595 РКТГ-21819 Силађи Лајош Чуруг Чуруг детаљније информације
596 РКТГ-21820 Силађи Пал 1904 Чуруг Чуруг детаљније информације
597 РКТГ-21821 Сифлис Чуруг Чуруг детаљније информације
598 РКТГ-21822 Слајс Чуруг Чуруг детаљније информације
599 РКТГ-21823 Собор Јанош Чуруг Чуруг детаљније информације
600 РКТГ-21824 Солар Јанош Чуруг Чуруг детаљније информације
601 РКТГ-21827 Сонка Пал Чуруг Чуруг детаљније информације
602 РКТГ-21828 Сремко Јожеф 1884 Чуруг Чуруг детаљније информације
603 РКТГ-21832 Сремко Марија 1883 Чуруг Чуруг детаљније информације
604 РКТГ-21833 Сремко Маћаш 1884 Чуруг Чуруг детаљније информације
605 РКТГ-21834 Сремко Ференц Јожеф 1910 Чуруг Чуруг детаљније информације
606 РКТГ-21835 Танди Иштван Чуруг Чуруг детаљније информације
607 РКТГ-21836 Танди Јанош Чуруг Чуруг детаљније информације
608 РКТГ-21837 Танди Петренка Јанош Чуруг Чуруг детаљније информације
609 РКТГ-22041 Таш Јанош Чуруг Чуруг детаљније информације
610 РКТГ-22042 Телеки Петар Чуруг Чуруг детаљније информације
611 РКТГ-22044 Томик Ференц 1904 Чуруг Чуруг детаљније информације
612 РКТГ-22045 Тополчањи Марија Чуруг Чуруг детаљније информације
613 РКТГ-22047 Торма Карољ Чуруг Чуруг детаљније информације
614 РКТГ-22048 Торма Петер 1909 Чуруг Чуруг детаљније информације
615 РКТГ-22049 Торма Ференц Чуруг Чуруг детаљније информације
616 РКТГ-22051 Тот Анушка 1909 Чуруг Чуруг детаљније информације
617 РКТГ-22052 Тот Ђуро 1902 Чуруг Чуруг детаљније информације
618 РКТГ-22053 Тот Иштван Госпођинци Чуруг детаљније информације
619 РКТГ-22054 Тот Јанош Морваи 1899 Чуруг Чуруг детаљније информације
620 РКТГ-22055 Тот Јожеф Маћаш 1871 Чуруг Бачко Градиште детаљније информације
621 РКТГ-22056 Тот Маћаш 1910 Чуруг Чуруг детаљније информације
622 РКТГ-22057 Тот Михаљ Јожеф 1896 Чуруг Бачко Градиште детаљније информације
623 РКТГ-22058 Тот Ференц 1912 Чуруг Чуруг детаљније информације
624 РКТГ-22059 Уборка Ђерђ Чуруг Чуруг детаљније информације
625 РКТГ-22060 Углик Јожеф Лајош 1914 Србобран Чуруг детаљније информације
626 РКТГ-22061 Углик Марија Чуруг Чуруг детаљније информације
627 РКТГ-22062 Удвари Антал 1894 Чуруг Чуруг детаљније информације
628 РКТГ-22063 Ујвар Јожеф 1914 Чуруг Чуруг детаљније информације
629 РКТГ-22064 Ујвари Антал Јанош 1896 Чуруг Бачко Градиште детаљније информације
630 РКТГ-22065 Ујвари Јожеф Јанош 1914 Чуруг Бачко Градиште детаљније информације
631 РКТГ-22068 Урбан Верка Ференц Чуруг Чуруг детаљније информације
632 РКТГ-22069 Урбан Ержа Јанош Чуруг Чуруг детаљније информације
633 РКТГ-22070 Урбан Јанош 1886 Чуруг Чуруг детаљније информације
634 РКТГ-22071 Урбан Михаљ 1884 1884 Чуруг Чуруг детаљније информације
635 РКТГ-22072 Урбан Шандор 1899 Чуруг Чуруг детаљније информације
636 РКТГ-22073 Фабиан Имре 1896 Чуруг Чуруг детаљније информације
637 РКТГ-22074 Фабиан Лајош 1899 Чуруг Чуруг детаљније информације
638 РКТГ-22075 Фабиан Михаљ Чуруг Чуруг детаљније информације
639 РКТГ-22076 Фабијан Стеван 1926 Чуруг Чуруг детаљније информације
640 РКТГ-22077 Фараго Имре Јанош 1922 Чуруг Чуруг детаљније информације
641 РКТГ-22078 Фаркаш Антал Чуруг Чуруг детаљније информације
642 РКТГ-22079 Фаркаш Јулиш Јанош Чуруг Чуруг детаљније информације
643 РКТГ-22080 Фаркаш Шандор Чуруг Чуруг детаљније информације
644 РКТГ-22082 Фекете Јанош Чуруг Чуруг детаљније информације
645 РКТГ-22083 Фехер Верона Ференц 1872 Чуруг Чуруг детаљније информације
646 РКТГ-22084 Фехер Јожеф Ференц Чуруг Чуруг детаљније информације
647 РКТГ-22086 Фехер Ференц 1884 Чуруг Чуруг детаљније информације
648 РКТГ-22087 Фидрик госпођа Чуруг Чуруг детаљније информације
649 РКТГ-22088 Фиштеш Иштван Чуруг Чуруг детаљније информације
650 РКТГ-22089 Фиштеш Лајош Ференц 1906 Чуруг Чуруг детаљније информације
651 РКТГ-22090 Фиштеш Ференц 1879 Чуруг Чуруг детаљније информације
652 РКТГ-22091 Флајс 1904 Чуруг Чуруг детаљније информације
653 РКТГ-22092 Фодор Ђерђ Чуруг Чуруг детаљније информације
654 РКТГ-22093 Фодор Јулијана 1904 Чуруг Чуруг детаљније информације
655 РКТГ-22095 Футо Иштван 1884 Чуруг Чуруг детаљније информације
656 РКТГ-22096 Хавар Шандор Чуруг Чуруг детаљније информације
657 РКТГ-22097 Халапи Јанош 1894 Чуруг Чуруг детаљније информације
658 РКТГ-22098 Ханак Игнац 1884 Чуруг Чуруг детаљније информације
659 РКТГ-22099 Ханак Михаљ 1909 Чуруг Чуруг детаљније информације
660 РКТГ-22167 Хатала Карољ 1904 Чуруг Чуруг детаљније информације
661 РКТГ-22168 Хегедиш Имре Михаљ 1924 Чуруг Чуруг детаљније информације
662 РКТГ-22171 Хегедиш Михаљ 1904 Чуруг Чуруг детаљније информације
663 РКТГ-22172 Хермец Деже Чуруг Чуруг детаљније информације
664 РКТГ-22173 Херњак Иштван Чуруг Чуруг детаљније информације
665 РКТГ-22174 Херњак Ференц Шандор 1927 Чуруг Чуруг детаљније информације
666 РКТГ-22175 Херњак Шандор 1884 Чуруг Чуруг детаљније информације
667 РКТГ-22176 Хог Михаљ Чуруг Чуруг детаљније информације
668 РКТГ-22177 Хонкер Клара Чуруг Чуруг детаљније информације
669 РКТГ-22178 Хорват Агнеш Иштван Чуруг Чуруг детаљније информације
670 РКТГ-22180 Хорват Иштван мл. Иштван Чуруг Чуруг детаљније информације
671 РКТГ-22181 Хорват Иштван 1890 Чуруг Чуруг детаљније информације
672 РКТГ-22182 Хорват 1887 Чуруг Чуруг детаљније информације
673 РКТГ-22183 Хорват Јанош 1904 Чуруг Чуруг детаљније информације
674 РКТГ-22184 Хорват Јожеф Иштван 1914 Чуруг Чуруг детаљније информације
675 РКТГ-22186 Хорват Лајош 1904 Чуруг Чуруг детаљније информације
676 РКТГ-22187 Хорват Петер 1884 Чуруг Чуруг детаљније информације
677 РКТГ-22188 Хорват Роза Чуруг Чуруг детаљније информације
678 РКТГ-22189 Хорват Фабијан 1893 Чуруг Чуруг детаљније информације
679 РКТГ-22190 Хоргас Јанош 1914 Чуруг Чуруг детаљније информације
680 РКТГ-22191 Хорњик Иштван Чуруг Чуруг детаљније информације
681 РКТГ-22192 Хорти Винце 1923 Чуруг Чуруг детаљније информације
682 РКТГ-22193 Хорти Винце ст. 1884 Чуруг Чуруг детаљније информације
683 РКТГ-22194 Хорти Иштван 1924 Чуруг Чуруг детаљније информације
684 РКТГ-22195 Хорти Клара Чуруг Чуруг детаљније информације
685 РКТГ-22196 Хорти Петер 1919 Чуруг Чуруг детаљније информације
686 РКТГ-22197 Хулала Јанош 1904 Чуруг Чуруг детаљније информације
687 РКТГ-22199 Цвитко Маћаш Чуруг Чуруг детаљније информације
688 РКТГ-22201 Целик Болдижар Чуруг Чуруг детаљније информације
689 РКТГ-22202 Целик Јожеф Чуруг Чуруг детаљније информације
690 РКТГ-22203 Целик Лајош Чуруг Чуруг детаљније информације
691 РКТГ-22204 Целик Тамаш Чуруг Чуруг детаљније информације
692 РКТГ-22205 Чаби Верона 1904 Чуруг Чуруг детаљније информације
693 РКТГ-22206 Чаби Габор Габор Чуруг Чуруг детаљније информације
694 РКТГ-22207 Чаби Ержебет Чуруг Чуруг детаљније информације
695 РКТГ-22208 Чаби Јожеф Чуруг Чуруг детаљније информације
696 РКТГ-22209 Чаби Пал 1904 Чуруг Чуруг детаљније информације
697 РКТГ-22210 Чаби Пирошка Чуруг Чуруг детаљније информације
698 РКТГ-22211 Чаби Ференц Пирош Чуруг Чуруг детаљније информације
699 РКТГ-22212 Чаки Викторија Чуруг Чуруг детаљније информације
700 РКТГ-22213 Чаки Иштван 1904 Чуруг Чуруг детаљније информације
701 РКТГ-22214 Чаки Јожеф Чуруг Чуруг детаљније информације
702 РКТГ-22216 Чањи Ђерђ 1901 Чуруг Чуруг детаљније информације
703 РКТГ-22217 Чањи Ђерђ 1896 Чуруг Чуруг детаљније информације
704 РКТГ-22219 Чањи Иштван Агоштон 1918 Чуруг Чуруг детаљније информације
705 РКТГ-22221 Чањи Мандич Иштван Чуруг Чуруг детаљније информације
706 РКТГ-22222 Чеке Јанош 1899 Чуруг Чуруг детаљније информације
707 РКТГ-22223 Чеке Пал Чуруг Чуруг детаљније информације
708 РКТГ-22224 Чизмар Иштван 1874 Чуруг Чуруг детаљније информације
709 РКТГ-22225 Чизмар Шандор Иштван 1904 Чуруг Чуруг детаљније информације
710 РКТГ-22226 Чикош Ђерђ Чуруг Чуруг детаљније информације
711 РКТГ-22227 Чикош Маћаш мл Маћаш 1903 Чуруг Чуруг детаљније информације
712 РКТГ-22228 Чикош Маћаш ст. Чуруг Чуруг детаљније информације
713 РКТГ-22229 Чипак Пал Чуруг Чуруг детаљније информације
714 РКТГ-22230 Чоти Иштван ст. 1874 Чуруг Чуруг детаљније информације
715 РКТГ-22231 Шаги Катица Иштван Чуруг Чуруг детаљније информације
716 РКТГ-22232 Шаги Михаљ Јожеф 1902 Чуруг Чуруг детаљније информације
717 РКТГ-22234 Шандор Шандор 1908 Чуруг Чуруг детаљније информације
718 РКТГ-22235 Шандор Шандор Шандор 1926 Чуруг Чуруг детаљније информације
719 РКТГ-22236 Шапи Јожеф Чуруг Чуруг детаљније информације
720 РКТГ-22237 Шенер госпођа Чуруг Чуруг детаљније информације
721 РКТГ-22238 Шипош Иштван 1903 Чуруг Чуруг детаљније информације
722 РКТГ-22239 Шипош Иштван Иштван 1924 Чуруг Чуруг детаљније информације
723 РКТГ-22240 Шипош Јанош 1869 Чуруг Чуруг детаљније информације
724 РКТГ-22241 Шипош Јожеф 1874 Чуруг Чуруг детаљније информације
725 РКТГ-22243 Шлајс Јанош Чуруг Чуруг детаљније информације
726 РКТГ-22244 Шлајс Михаљ 1889 Чуруг Чуруг детаљније информације
727 РКТГ-22245 Шeнер Адам 1900 Чуруг Чуруг детаљније информације
728 РКТГ-22246 Шeнер Иштван Чуруг Чуруг детаљније информације
729 РКТГ-22248 Шоти Ђерђ Чуруг Чуруг детаљније информације
730 РКТГ-22249 Шоти Јожеф Чуруг Чуруг детаљније информације
731 РКТГ-22250 Шоти Марија 1899 Чуруг Чуруг детаљније информације
732 РКТГ-22251 Шош Антал Чуруг Чуруг детаљније информације
733 РКТГ-22252 Штех Ференц ст. 1884 Чуруг Чуруг детаљније информације
734 РКТГ-22337 Деркович Иштван Михаљ 1909 Бачко Градиште Чуруг детаљније информације
735 РКТГ-22689 Абрахам Петар 1896 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
736 РКТГ-22692 Ајнц Петер Жабаљ Жабаљ детаљније информације
737 РКТГ-22694 Ачаи Габор 1910 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
738 РКТГ-22697 Бајчи Ержебет уд. 1884 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
739 РКТГ-22699 Бакош Петер Жабаљ Жабаљ детаљније информације
740 РКТГ-22700 Бакут Ференц Жабаљ Жабаљ детаљније информације
741 РКТГ-22701 Бакош Ференц ст. Иштван 1901 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
742 РКТГ-22742 Балинт Ђерђ Андраш 1902 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
743 РКТГ-22743 Балог Имре Жабаљ Жабаљ детаљније информације
744 РКТГ-22744 Балог Пал Жабаљ Жабаљ детаљније информације
745 РКТГ-22745 Бакош Ференц мл. Ференц 1927 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
746 РКТГ-22746 Балинт Иштван 1884 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
747 РКТГ-22747 Балинт Јожеф Жабаљ Жабаљ детаљније информације
748 РКТГ-22748 Банатски Вилмош Жабаљ Жабаљ детаљније информације
749 РКТГ-22749 Бански Иштван 1907 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
750 РКТГ-22750 Баор Еде 1890 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
751 РКТГ-22751 Баор Јожеф 1900 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
752 РКТГ-22752 Барањи дете 1942 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
753 РКТГ-22753 Барањи Јожеф 1909 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
754 РКТГ-22755 Бауер Јожеф Жабаљ Жабаљ детаљније информације
755 РКТГ-22756 Баух Јожеф Жабаљ Жабаљ детаљније информације
756 РКТГ-22757 Бенчик Ференц Жабаљ Жабаљ детаљније информације
757 РКТГ-22758 Бергел Миклош Жабаљ Жабаљ детаљније информације
758 РКТГ-22759 Берчек Вида 1917 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
759 РКТГ-22762 Берчек Жабаљ Жабаљ детаљније информације
760 РКТГ-22763 Берчек Јанош 1889 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
761 РКТГ-22764 Берчек Шандор 1884 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
762 РКТГ-22765 Берчењи Илона 1916 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
763 РКТГ-22766 Берчењи Јанош Жабаљ Жабаљ детаљније информације
764 РКТГ-22767 Берчењи Петар 1884 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
765 РКТГ-22768 Бин Бела Ђерђ 1924 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
766 РКТГ-22769 Бин Ђерђ 1894 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
767 РКТГ-22770 Бин Имре Рокуш 1915 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
768 РКТГ-22771 Бин Јожеф мл. 1927 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
769 РКТГ-22772 Бин Петер 1914 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
770 РКТГ-22773 Бин Рокуш 1893 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
771 РКТГ-22775 Бин Ференц 1904 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
772 РКТГ-22776 Бичкеи Имре 1908 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
773 РКТГ-22777 Богнар Имре Жабаљ Жабаљ детаљније информације
774 РКТГ-22778 Богнар Јулишка Жабаљ Жабаљ детаљније информације
775 РКТГ-22780 Богнар Розалија Жабаљ Жабаљ детаљније информације
776 РКТГ-22781 Богнар Шандор Жабаљ Жабаљ детаљније информације
777 РКТГ-22782 Борза госпођа 1916 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
778 РКТГ-22783 Борза дете 1945 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
779 РКТГ-22788 Борош Андраш 1909 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
780 РКТГ-22790 Бохоцки Вилмош Жабаљ Жабаљ детаљније информације
781 РКТГ-22791 Бохоцки дете Жабаљ Жабаљ детаљније информације
782 РКТГ-22793 Бохоцки Иштван 1905 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
783 РКТГ-22794 Бохоцки Јулиана 1943 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
784 РКТГ-22795 Бохоцки Каталин 1944 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
785 РКТГ-22796 Бохоцки Лајош 1897 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
786 РКТГ-22797 Бохоцки Пал 1910 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
787 РКТГ-22798 Бохоцки Петар 1914 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
788 РКТГ-22799 Бујдошо Јожеф 1914 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
789 РКТГ-22802 Букта Иштван Михаљ 1900 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
790 РКТГ-22804 Букта Михаљ Жабаљ Жабаљ детаљније информације
791 РКТГ-22805 Вамош Бела 1894 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
792 РКТГ-22806 Варга Карољ 1909 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
793 РКТГ-22808 Ваш Јанош Жабаљ Жабаљ детаљније информације
794 РКТГ-22809 Венцлер Јожеф Жабаљ Жабаљ детаљније информације
795 РКТГ-22810 Вида Иштван Жабаљ Жабаљ детаљније информације
796 РКТГ-22811 Вида Јанош Жабаљ Жабаљ детаљније информације
797 РКТГ-22813 Вичек Вида Жабаљ Жабаљ детаљније информације
798 РКТГ-22814 Влада-Такач Маргит 1869 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
799 РКТГ-22815 Вуковари Бела Др. 1894 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
800 РКТГ-22817 Габор Јанош Жабаљ Жабаљ детаљније информације
801 РКТГ-22818 Габор Петер Жабаљ Жабаљ детаљније информације
802 РКТГ-22820 Гал Шандор Жабаљ Жабаљ детаљније информације
803 РКТГ-22821 Галер Ђура Жабаљ Жабаљ детаљније информације
804 РКТГ-22822 Галер Иштван Жабаљ Жабаљ детаљније информације
805 РКТГ-22824 Галик Ђерђ 1898 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
806 РКТГ-23400 Галик Јожеф Јожеф 1914 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
807 РКТГ-23401 Галик Јожеф Јанош 1878 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
808 РКТГ-23402 Галик Шандор 1926 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
809 РКТГ-23403 Галфи Ђерђ 1894 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
810 РКТГ-23404 Ганцлик Јожа Жабаљ Жабаљ детаљније информације
811 РКТГ-23405 Гертенмај Фрања 1883 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
812 РКТГ-23432 Гириц Иштван 1897 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
813 РКТГ-23433 Годор Јанош Жабаљ Жабаљ детаљније информације
814 РКТГ-23434 Голер Иштван Жабаљ Жабаљ детаљније информације
815 РКТГ-23435 Голери Ђура Жабаљ Жабаљ детаљније информације
816 РКТГ-23436 Гонцлик Иштван 1886 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
817 РКТГ-23437 Грегуш Андраш 1928 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
818 РКТГ-23438 Грегуш Јован 1928 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
819 РКТГ-23439 Грегуш Јожеф 1903 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
820 РКТГ-23440 Грегуш Маћаш 1904 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
821 РКТГ-23441 Грегуш Пал 1912 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
822 РКТГ-23442 Гуапин Ђерђ Жабаљ Жабаљ детаљније информације
823 РКТГ-23443 Гузепин Михаљ Жабаљ Жабаљ детаљније информације
824 РКТГ-23445 Густон 1934 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
825 РКТГ-23446 Густон Ђерђ Жабаљ Жабаљ детаљније информације
826 РКТГ-23447 Густон Ђерђ Жабаљ Жабаљ детаљније информације
827 РКТГ-23448 Густон Етелка 1884 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
828 РКТГ-23449 Густон Мартон Ференц 1920 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
829 РКТГ-23450 Густон Михаљ 1914 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
830 РКТГ-23451 Густон Михаљ Жабаљ Жабаљ детаљније информације
831 РКТГ-23452 Густон Петер Ференц 1904 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
832 РКТГ-23454 Густон Ференц ст. 1878 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
833 РКТГ-23455 Густон Францишка 1942 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
834 РКТГ-23456 Густоњ Карољ 1927 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
835 РКТГ-23457 Даниш Антал 1897 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
836 РКТГ-23458 Деак Јожеф 1881 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
837 РКТГ-23459 Дели Јожеф Жабаљ Жабаљ детаљније информације
838 РКТГ-23460 Демањ Маргит 1875 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
839 РКТГ-23461 Денчик Ференц 1908 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
840 РКТГ-23462 Дропски Михаљ Жабаљ Жабаљ детаљније информације
841 РКТГ-23463 Дукаи Лајош Жабаљ Жабаљ детаљније информације
842 РКТГ-23464 Ђерман Иштван 1904 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
843 РКТГ-23465 Ембер Ђула 1899 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
844 РКТГ-23466 Ерлеш Иштван 1908 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
845 РКТГ-23467 Жолцер Јанош 1916 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
846 РКТГ-23468 Жолцер Маћаш Жабаљ Жабаљ детаљније информације
847 РКТГ-23469 Заварко Ђерђ 1877 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
848 РКТГ-24233 Заварко Јожеф Маћаш 1922 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
849 РКТГ-24236 Заварко Маћаш 1897 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
850 РКТГ-24239 Заварко Михаљ Жабаљ Жабаљ детаљније информације
851 РКТГ-24766 Берчек Јожеф 1896 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
852 РКТГ-24778 Заварко Петар Жабаљ Жабаљ детаљније информације
853 РКТГ-24779 Заварко Ференц Маћаш 1923 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
854 РКТГ-24780 Зеленка Јанош 1909 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
855 РКТГ-24782 Зеленка Михаљ 1881 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
856 РКТГ-24783 Зетко Пал 1880 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
857 РКТГ-24784 Злоколица Велемир Жабаљ Жабаљ детаљније информације
858 РКТГ-24785 Зонаи Јанош Жабаљ Жабаљ детаљније информације
859 РКТГ-24787 Зонаи Фехер Иштван 1921 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
860 РКТГ-24788 Ихас Андраш Адам 1917 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
861 РКТГ-24790 Јакобец Лајош 1886 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
862 РКТГ-24791 Јакoбец Лајош Лајош 1912 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
863 РКТГ-24792 Јобор Јанош Жабаљ Жабаљ детаљније информације
864 РКТГ-24794 Јобор Петер Жабаљ Жабаљ детаљније информације
865 РКТГ-24795 Калапош Јанош 1914 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
866 РКТГ-24796 Калочаи Јожеф 1914 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
867 РКТГ-24797 Камбер Иштван Жабаљ Жабаљ детаљније информације
868 РКТГ-24798 Карачоњи Михаљ 1904 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
869 РКТГ-24799 Катона Деже Жабаљ Жабаљ детаљније информације
870 РКТГ-24837 Келемен Антал 1890 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
871 РКТГ-24848 Келемен Габор 1888 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
872 РКТГ-24850 Келемен Ђерђ 1898 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
873 РКТГ-24962 Келемен Иштван 1886 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
874 РКТГ-24964 Келемен Тамаш Жабаљ Жабаљ детаљније информације
875 РКТГ-25115 Келемен Јанош Жабаљ Жабаљ детаљније информације
876 РКТГ-25137 Келемен Јожеф 1906 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
877 РКТГ-25250 Келемен Јожеф Жабаљ Жабаљ детаљније информације
878 РКТГ-25704 Арди Паво Ђурђево Ђурђево детаљније информације
879 РКТГ-25705 Арва Кирил Михаљ 1899 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
880 РКТГ-25706 Бабе Ката Ђурђево Ђурђево детаљније информације
881 РКТГ-25707 Балинт Јовген Михаљ 1895 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
882 РКТГ-25708 Балог Пера Риста 1917 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
883 РКТГ-25710 Бартфаи Жигмунд Ђурђево Ђурђево детаљније информације
884 РКТГ-25711 Бесермењи Михаел Ђурђево Ђурђево детаљније информације
885 РКТГ-25712 Бодор Пера Павле 1896 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
886 РКТГ-25713 Будимски Јанко Ђурђево Ђурђево детаљније информације
887 РКТГ-25714 Ерделински Ђура Ђура Ђурђево Ђурђево детаљније информације
888 РКТГ-25715 Фекете Викторија Ђурђево Ђурђево детаљније информације
889 РКТГ-25716 Габор Мишко Ђурђево Ђурђево детаљније информације
890 РКТГ-25717 Гајшин Душан Шајкаш Ђурђево детаљније информације
891 РКТГ-25718 Гомбар Карољ 1910 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
892 РКТГ-25719 Хорњак Никола Јанко 1894 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
893 РКТГ-25721 Хорват Имре Ђурђево Ђурђево детаљније информације
894 РКТГ-26024 Хрубења Ђура Ђурђево Ђурђево детаљније информације
895 РКТГ-26032 Јармацки Иштван 1900 Бачбокод Ђурђево детаљније информације
896 РКТГ-26033 Кираљ Шандор Јанко 1898 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
897 РКТГ-26036 Киш Јовген Андрија 1896 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
898 РКТГ-26039 Клима Јожеф Ђурђево Ђурђево детаљније информације
899 РКТГ-26042 Климо Коца Ђурђево Ђурђево детаљније информације
900 РКТГ-26044 Климо Винце 1884 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
901 РКТГ-26047 Климо Марија Ђурђево Ђурђево детаљније информације
902 РКТГ-26049 Копчански Јанко Михајло Ђурђево Ђурђево детаљније информације
903 РКТГ-26051 Корпоч Ђура Ђурђево Ђурђево детаљније информације
904 РКТГ-26053 Кошараш Илона Ђурђево Ђурђево детаљније информације
905 РКТГ-26054 Крижан Ђура Јован 1901 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
906 РКТГ-26056 Крижан Ференц Јован 1906 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
907 РКТГ-26059 Крижан Катица Ђурђево Ђурђево детаљније информације
908 РКТГ-26060 Мади Ђерђ Јанко 1897 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
909 РКТГ-26062 Мајор Андраш Андраш 1916 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
910 РКТГ-26064 Манојло Александар Ђурђево Ђурђево детаљније информације
911 РКТГ-26065 Нађ Попов Данчика 1886 Руски Крстур Ђурђево детаљније информације
912 РКТГ-26067 Нађђерђ Кирил Мишка 1898 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
913 РКТГ-26070 Новта Јанко Габор Ђурђево Ђурђево детаљније информације
914 РКТГ-26071 Петровић Марија Ђурђево Ђурђево детаљније информације
915 РКТГ-26072 Рамач Данчика Михајло 1898 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
916 РКТГ-26075 Сабадош Лука 1884 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
917 РКТГ-26076 Саломски Мелан Ђурђево Ђурђево детаљније информације
918 РКТГ-26080 Самошвари Јожеф Ђурђево Ђурђево детаљније информације
919 РКТГ-26082 Семаи Јанко Михајло 1890 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
920 РКТГ-26085 Сиђи Ержебет Ђурђево Ђурђево детаљније информације
921 РКТГ-26086 Сиђи Ференц Иштван 1904 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
922 РКТГ-26088 Скубан Јевген Ђурђево Ђурђево детаљније информације
923 РКТГ-26090 Скубан Кирил 1903 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
924 РКТГ-26092 Шереш Кристина Ђурђево Ђурђево детаљније информације
925 РКТГ-26094 Шереш Лајош Ђурђево Ђурђево детаљније информације
926 РКТГ-26097 Шимоњи Иштван Мошорин Ђурђево детаљније информације
927 РКТГ-26098 Терновац Иштван мл. Иштван 1913 Темерин Ђурђево детаљније информације
928 РКТГ-26100 Терновац Иштван ст. Маћаш 1886 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
929 РКТГ-26102 Тот Габор Габор 1909 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
930 РКТГ-26103 Ујфалуши Петер Ђурђево Ђурђево детаљније информације
931 РКТГ-26104 Врецко Јанко Ђурђево Ђурђево детаљније информације
932 РКТГ-26726 Келемен Терезија 1924 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
933 РКТГ-26727 Келемен Шандор 1887 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
934 РКТГ-26728 Керн Вилма Жабаљ Жабаљ детаљније информације
935 РКТГ-26745 Керн Иштван 1894 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
936 РКТГ-26746 Керн Тибор Жабаљ Жабаљ детаљније информације
937 РКТГ-26747 Кечкеш Петар 1912 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
938 РКТГ-26749 Кешеш Јожеф Жабаљ Жабаљ детаљније информације
939 РКТГ-26750 Кешеш Петар 1914 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
940 РКТГ-26751 Кинка Петар 1884 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
941 РКТГ-26752 Кинка Ференц 1904 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
942 РКТГ-26754 Кихут Иштван Жабаљ Жабаљ детаљније информације
943 РКТГ-26756 Кихут Петер Жабаљ Жабаљ детаљније информације
944 РКТГ-26759 Киш Борбала 1884 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
945 РКТГ-26762 Киш Петер 1905 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
946 РКТГ-26765 Киш Тома Жабаљ Жабаљ детаљније информације
947 РКТГ-26782 Климо Јанош 1901 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
948 РКТГ-26783 Климо Петер 1906 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
949 РКТГ-26784 Ковач Антал 1943 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
950 РКТГ-26786 Ковач Купак Габор 1902 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
951 РКТГ-26788 Ковач Ђерђ Жабаљ Жабаљ детаљније информације
952 РКТГ-26789 Ковач Елек Жабаљ Жабаљ детаљније информације
953 РКТГ-26792 Ковач Имре Жабаљ Жабаљ детаљније информације
954 РКТГ-26794 Ковач Туба Иштван Жабаљ Жабаљ детаљније информације
955 РКТГ-26797 Ковач Јулиана Жабаљ Жабаљ детаљније информације
956 РКТГ-26802 Ковач Јожеф Жабаљ Жабаљ детаљније информације
957 РКТГ-26804 Ковач Кинка Ференц 1895 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
958 РКТГ-26807 Ковач Купак Лајош Жабаљ Жабаљ детаљније информације
959 РКТГ-26811 Ковач Петер 1891 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
960 РКТГ-26813 Ковач Ференц 1899 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
961 РКТГ-26818 Кокаи Иштван Пал 1898 Рума Жабаљ детаљније информације
962 РКТГ-26823 Колар Галамбош Ђерђ 1900 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
963 РКТГ-26826 Колар Галамбош Пал 1902 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
964 РКТГ-26830 Колар Лајош Жабаљ Жабаљ детаљније информације
965 РКТГ-26831 Колар Пал Јанош 1901 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
966 РКТГ-26834 Комбер Иштван Жабаљ Жабаљ детаљније информације
967 РКТГ-26835 Кордељош Ђерђ 1902 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
968 РКТГ-26837 Корхец 1915 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
969 РКТГ-26840 Корхец Јожика 1900 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
970 РКТГ-26842 Корхец Каталин 1930 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
971 РКТГ-26843 Корхец Марија 1915 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
972 РКТГ-26844 Корхец Пети 1941 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
973 РКТГ-26845 Корхец Пиштика 1942 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
974 РКТГ-26846 Косоруш Јожеф 1904 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
975 РКТГ-26847 Кремер Михаљ 1894 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
976 РКТГ-26848 Крижан Катица Жабаљ Жабаљ детаљније информације
977 РКТГ-26849 Кутри Ђерђ 1913 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
978 РКТГ-26850 Кутри Јожеф Лајош 1921 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
979 РКТГ-26851 Кутри Петер 1922 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
980 РКТГ-26852 Лапа Маћаш 1884 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
981 РКТГ-26853 Латињак Антал 1915 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
982 РКТГ-26854 Латињак Иштван 1902 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
983 РКТГ-26855 Латињак Маћаш 1906 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
984 РКТГ-26857 Кутри Петер 1894 Бачко Градиште Жабаљ детаљније информације
985 РКТГ-26858 Кутрик Петер Жабаљ Жабаљ детаљније информације
986 РКТГ-26861 Лоц Ференц Жабаљ Жабаљ детаљније информације
987 РКТГ-26862 Мадацки Иштван 1894 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
988 РКТГ-26863 Мађар Андраш Карол 1917 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
989 РКТГ-26864 Мађар Маћаш Жабаљ Жабаљ детаљније информације
990 РКТГ-26865 Мајорош Илона 1911 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
991 РКТГ-26866 Мајорош Михаљ Жабаљ Жабаљ детаљније информације
992 РКТГ-26867 Мајорош Иштван Жабаљ Жабаљ детаљније информације
993 РКТГ-26868 Макра Иштван Жабаљ Жабаљ детаљније информације
994 РКТГ-26869 Макра Јанош 1905 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
995 РКТГ-26871 Макра Розалија уд. 1874 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
996 РКТГ-26872 Мандић Михаљ Жабаљ Жабаљ детаљније информације
997 РКТГ-26874 Месарош Јожеф 1894 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
998 РКТГ-26878 Милински Јанош 1885 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
999 РКТГ-26881 Михалек Јулиа Јанош 1943 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1000 РКТГ-26886 Михаљец Јанош 1914 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1001 РКТГ-26888 Молнар Лајош Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1002 РКТГ-26891 Молнар Иштван 1897 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1003 РКТГ-26894 Молнар Ференц 1899 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1004 РКТГ-26895 Гомбар Ференц Мошорин Чуруг детаљније информације
1005 РКТГ-26896 Молнар Шандор 1883 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1006 РКТГ-26898 Морваи Ференц Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1007 РКТГ-26899 Молнар Шандор 1910 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1008 РКТГ-26900 Мунски Јанош Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1009 РКТГ-26903 Грачик Андраш Мошорин Чуруг детаљније информације
1010 РКТГ-26904 Нађ Маћаш 1897 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1011 РКТГ-26907 Нађ Ференц Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1012 РКТГ-26972 Келемен Пал 1893 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1013 РКТГ-26983 Немет Ђерђ 1887 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1014 РКТГ-26986 Немет Пал 1907 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1015 РКТГ-26991 Немет Терезија уд. Иштван 1870 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1016 РКТГ-26994 Немет-Кањец Ђерђ 1887 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1017 РКТГ-26995 Немет-Кањец Михаљ 1920 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1018 РКТГ-26996 Немеш Розалија 1862 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1019 РКТГ-27001 Олман 1942 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1020 РКТГ-27002 Олман Илона Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1021 РКТГ-27003 Олман Иштван 1879 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1022 РКТГ-27005 Олман Јожика Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1023 РКТГ-27008 Олман Маћаш 1927 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1024 РКТГ-27010 Олман Михаљ 1908 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1025 РКТГ-27012 Олман Ференц Ференц 1906 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1026 РКТГ-27014 Пакши Антал 1886 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1027 РКТГ-27016 Пакши Иштван 1913 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1028 РКТГ-27018 Палфи Ђерђ Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1029 РКТГ-27019 Палфи Иштван Иштван 1913 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1030 РКТГ-27020 Пап Иштван 1886 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1031 РКТГ-27021 Пап Розалија 1891 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1032 РКТГ-27022 Патаки Каталин Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1033 РКТГ-27023 Паул Пал 1918 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1034 РКТГ-27027 Петровић Марица Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1035 РКТГ-27030 Пинтер Антал Јанош 1871 Стара Моравица Жабаљ детаљније информације
1036 РКТГ-27032 Пинтер Петер Лукач Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1037 РКТГ-27035 Поздер Татинац Жабаљ детаљније информације
1038 РКТГ-27037 Пухалек Петар 1902 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1039 РКТГ-27294 Топар Иштван мл. Ђерђ 1913 Мошорин Чуруг детаљније информације
1040 РКТГ-27496 Рајда Илона Јожеф 1944 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1041 РКТГ-27498 Рајда Јожеф 1906 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1042 РКТГ-27499 Рајда Пал 1925 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1043 РКТГ-27502 Рајда Петер 1903 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1044 РКТГ-27503 Рајда Шандор 1925 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1045 РКТГ-27510 Ракош Имре 1916 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1046 РКТГ-27512 Растик Јулиа 1874 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1047 РКТГ-27513 Регер Михаљ 1870 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1048 РКТГ-27515 Ромода Гергељ Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1049 РКТГ-27517 Ромода Ђерђ Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1050 РКТГ-27519 Ромода Јожеф Гашпар 1909 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1051 РКТГ-27521 Рудич Ђура мл. Ђерђ 1926 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1052 РКТГ-27524 Рудич Ђура ст. 1901 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1053 РКТГ-27525 Сабо Андраш 1898 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1054 РКТГ-27526 Салоцаи Мењхерт 1900 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1055 РКТГ-27527 Сабо Ференц Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1056 РКТГ-27528 Сердахељи Јанош 1897 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1057 РКТГ-27529 Сиђи Иштван 1906 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1058 РКТГ-27530 Соколац Мењхарт Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1059 РКТГ-27531 Солар Јанош Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1060 РКТГ-27533 Тало Михаљ 1899 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1061 РКТГ-27534 Тало Пал 1894 Темерин Жабаљ детаљније информације
1062 РКТГ-27535 Тапаи Ђерђ 1884 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1063 РКТГ-27536 Тапаи Јанош 1864 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1064 РКТГ-27537 Тодор Антал Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1065 РКТГ-27538 Тот Андраш 1864 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1066 РКТГ-27539 Тот Имре Михаљ 1896 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1067 РКТГ-27540 Тот Мартон Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1068 РКТГ-27541 Тот Иштван А 1894 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1069 РКТГ-27542 Тот Иштван 1884 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1070 РКТГ-27543 Тот Петер 1899 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1071 РКТГ-27544 Тот Шандор 1899 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1072 РКТГ-27545 Тот Шара Јожеф Јосиф 1864 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1073 РКТГ-27546 Туро Петер Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1074 РКТГ-27547 Ури Петер Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1075 РКТГ-27548 Фекете Јанош 1908 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1076 РКТГ-27549 Фекете Петар 1911 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1077 РКТГ-27550 Фекете Ференц 1918 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1078 РКТГ-27551 Фекете Шандор Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1079 РКТГ-27553 Ференци Јожеф 1894 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1080 РКТГ-27554 Фодор Андраш 1911 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1081 РКТГ-27555 Фодор Антал Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1082 РКТГ-27556 Форгач Јожеф Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1083 РКТГ-27557 Фот Имре 1884 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1084 РКТГ-27558 Хађмаш Викторија Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1085 РКТГ-27559 Хађмаш Иштван Михаљ 1908 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1086 РКТГ-27560 Хађмаш Јошка 1882 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1087 РКТГ-27563 Хађмаш Михаљ 1879 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1088 РКТГ-27564 Хађмаш Терез 1894 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1089 РКТГ-27566 Хајман Јожеф 1878 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1090 РКТГ-27567 Хајнал Михаљ Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1091 РКТГ-27568 Хајнал Петер 1914 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1092 РКТГ-27571 Хајнц Петер ст. Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1093 РКТГ-27572 Хајџер Андраш 1869 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1094 РКТГ-27574 Хајџер Петер 1892 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1095 РКТГ-27575 Хајџер Пећи Петар 1925 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1096 РКТГ-27577 Халас Маћаш 1902 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1097 РКТГ-27578 Хегедиш Имре 1899 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1098 РКТГ-27580 Херц Вилма Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1099 РКТГ-27581 Хомоњи Ференц 1863 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1100 РКТГ-27582 Хорват Иштван 1901 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1101 РКТГ-27583 Хорват Маргита 1892 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1102 РКТГ-27584 Хорват Јожеф Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1103 РКТГ-27585 Хорват Михаљ Тамаш 1890 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1104 РКТГ-27586 Хоргас Иштван 1901 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1105 РКТГ-27587 Хоргас Јожеф 1908 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1106 РКТГ-27588 Цифра Фаркаш Шандор 1907 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1107 РКТГ-27589 Цобор Јанош 1916 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1108 РКТГ-27590 Цобор Петар 1891 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1109 РКТГ-27591 Чамбор Иштван Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1110 РКТГ-27592 Черепеш Михаљ 1902 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1111 РКТГ-27593 Чех Борбала 1918 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1112 РКТГ-27594 Чех Винце 1914 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1113 РКТГ-27595 Чех дете Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1114 РКТГ-27596 Чех Ференц 1911 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1115 РКТГ-27600 Чипак Андрија 1916 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1116 РКТГ-27601 Чипак Јожеф Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1117 РКТГ-27602 Чомбори Иштван Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1118 РКТГ-27603 Чипак Пал 1879 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1119 РКТГ-27604 Чонка Иштван 1873 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1120 РКТГ-27605 Чуварџић Ката Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1121 РКТГ-27607 Шанта Букович Јожеф 1894 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1122 РКТГ-27608 Шерић Алберт 1899 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1123 РКТГ-27609 Шерић Иван 1889 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1124 РКТГ-27610 Шерфезе Ђерђ Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1125 РКТГ-27611 Шерфезе Иштван 1885 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1126 РКТГ-27612 Шерфезе Јожеф 1893 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1127 РКТГ-27613 Шерфезе Пирошка 1916 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1128 РКТГ-27614 Шетет Петер Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1129 РКТГ-27615 Шимон Розина уд. 1864 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1130 РКТГ-27616 Шипош Андраш 1884 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1131 РКТГ-27617 Шоти Ђерђ 1894 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1132 РКТГ-27618 Шоти Ђерђ мл. Ђерђ 1919 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1133 РКТГ-27619 Шош Антал 1900 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1134 РКТГ-27620 Штрос Андраш Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1135 РКТГ-27621 Шушак Катица 1884 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1136 РКТГ-29674 Орс Андрија Имре 1866 Чуруг Чуруг детаљније информације
1137 РКТГ-30503 Хомањи Ана Антал 1878 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1138 РКТГ-30577 Браун Фрања Стеван 1872 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1139 РКТГ-33120 Балинт Ђура Андраш 1859 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1140 РКТГ-33211 Бујдошо Пал Михаљ 1899 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1141 РКТГ-33227 Бухта Марија Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1142 РКТГ-33359 Заки Ђура Ђурђево Ђурђево детаљније информације
1143 РКТГ-34075 Бауер Јулка 1859 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1144 РКТГ-34532 Отенбахер Катарина Лудвиг 1868 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1145 РКТГ-35122 Фодор Стеван Чуруг Чуруг детаљније информације
1146 РКТГ-35589 Кататић Вендел 1899 Госпођинци Госпођинци детаљније информације
1147 РКТГ-35595 Калабош Михаљ Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1148 РКТГ-35596 Кокан Иштван Чуруг Чуруг детаљније информације
1149 РКТГ-35652 Матараш Стеван Чуруг Чуруг детаљније информације
1150 РКТГ-35715 Рех Ева Лоренц 1860 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1151 РКТГ-35831 Шнур Лујза Јован 1939 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1152 РКТГ-36111 Шнур Јулија Фердинанд 1913 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1153 РКТГ-37440 Офенбехер Марија Јосеф 1943 Естергом Жабаљ детаљније информације
1154 РКТГ-37532 Ерњеши Ференц Антал 1896 Нови Бечеј Чуруг детаљније информације
1155 РКТГ-37533 Киш Јосип Јожеф 1907 Бачко Петрово Село Чуруг детаљније информације
1156 РКТГ-37534 Микус Антал 1911 Чуруг Чуруг детаљније информације
1157 РКТГ-37535 Молнар Пал Матија 1915 Чуруг Чуруг детаљније информације
1158 РКТГ-38059 Вебер Барбара Петар 1867 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1159 РКТГ-38367 Нихалсбахер Фрања Антон 1932 Чуруг Чуруг детаљније информације
1160 РКТГ-38527 Мундинг Ана Петар 1882 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1161 РКТГ-39563 Браун Паул Антон 1868 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1162 РКТГ-40002 Штајн Јакоб Стеван 1883 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1163 РКТГ-40059 Ерб Кристина Андрија 1873 Госпођинци Госпођинци детаљније информације
1164 РКТГ-40120 Шиц Катарина Петар 1884 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1165 РКТГ-40263 Бакош /беба Чуруг Чуруг детаљније информације
1166 РКТГ-40331 Балиж Геза 1888 Чуруг Чуруг детаљније информације
1167 РКТГ-40655 Андроцки Маргита 1944 Чуруг Чуруг детаљније информације
1168 РКТГ-41132 Бергер Миклош А-непознато Жабаљ детаљније информације
1169 РКТГ-41801 Бата Барбара 1884 Вршац Вршац детаљније информације
1170 РКТГ-42247 Варга Мариа Петер 1944 Чуруг Чуруг детаљније информације
1171 РКТГ-42305 Телпл Терезија Фрањо 1877 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1172 РКТГ-42894 Март Јован Флоријан 1872 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1173 РКТГ-43389 Берић Владимир Мита 1921 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1174 РКТГ-43428 Берчек Јожеф 1909 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1175 РКТГ-43755 Аксин Ђура Милош 1906 Чуруг Чуруг детаљније информације
1176 РКТГ-43756 Аксин Раде Шандор 1882 Чуруг Чуруг детаљније информације
1177 РКТГ-43759 Алабурић Радивој Светозар 1896 Чуруг Чуруг детаљније информације
1178 РКТГ-43905 Андрин Паја Живан Стриј Чуруг детаљније информације
1179 РКТГ-43906 Андрин Бошко Исак 1910 Чуруг Чуруг детаљније информације
1180 РКТГ-43907 Андрин Јован Исак 1905 Чуруг Чуруг детаљније информације
1181 РКТГ-43978 Андрић Славко Богдан 1901 Змајево Чуруг детаљније информације
1182 РКТГ-43984 Анђелић Тодор Васе 1903 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1183 РКТГ-43985 Анђелић Милан Живко 1926 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1184 РКТГ-43986 Анђин Миша Стриј Жабаљ детаљније информације
1185 РКТГ-43999 Антић Младен Стеван 1884 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1186 РКТГ-44000 Антић Јованка Урош 1884 Госпођинци Жабаљ детаљније информације
1187 РКТГ-44028 Апић Катица 1870 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
1188 РКТГ-44029 Апић Лепосава Стриј Чуруг детаљније информације
1189 РКТГ-44030 Апић Павле Антонијо 1878 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1190 РКТГ-44031 Апић Мита Војин 1896 Жабаљ Чуруг детаљније информације
1191 РКТГ-44032 Апић Даница Катице 1896 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1192 РКТГ-44033 Апић Драгиња Лазар 1904 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1193 РКТГ-44034 Апић Душан Милош 1897 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1194 РКТГ-44035 Апић Милан Милош 1909 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1195 РКТГ-44036 Апић Ђорђе Никола 1913 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1196 РКТГ-44037 Апић Миливој Никола 1911 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1197 РКТГ-44038 Апић Милован Павел 1905 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1198 РКТГ-44039 Апић Милорад Павел 1922 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1199 РКТГ-44040 Апић Нестор Павел 1913 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1200 РКТГ-44041 Апић Пера Павел 1902 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1201 РКТГ-44042 Апић Ђока Паја 1899 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1202 РКТГ-44043 Апић Јагица Сава 1910 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
1203 РКТГ-44044 Апић Славко Сава 1906 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1204 РКТГ-44045 Апић Жарко Сима 1911 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1205 РКТГ-44046 Апић Бранко Стеван 1908 Надаљ Ђурђево детаљније информације
1206 РКТГ-44142 Арсенов Миливој Паја 1893 Чуруг Чуруг детаљније информације
1207 РКТГ-44230 Ачански Миша Стриј Жабаљ детаљније информације
1208 РКТГ-44307 Бајић Лала Васа 1910 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1209 РКТГ-44570 Божичић Ђура 1880 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
1210 РКТГ-44571 Божичић Илија 1886 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
1211 РКТГ-44572 Божичић Рајко 1924 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
1212 РКТГ-44604 Бокшић Ката Марко Ђурђево Ђурђево детаљније информације
1213 РКТГ-44701 Бошан Паула 1903 Баја Чуруг детаљније информације
1214 РКТГ-44703 Бошан Павле Александар 1930 Сента Чуруг детаљније информације
1215 РКТГ-44707 Бошков Васа Сава 1925 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1216 РКТГ-45135 Булић Ђорђе Светозар 1925 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1217 РКТГ-45396 Галамбош Шандор Јожеф 1922 Чуруг Чуруг детаљније информације
1218 РКТГ-45459 Гуљаш Петер 1864 Чуруг Чуруг детаљније информације
1219 РКТГ-45469 Галик Иштван Петар 1943 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1220 РКТГ-45472 Гириц Иштван 1945 Мошорин Чуруг детаљније информације
1221 РКТГ-46670 Хуцл Марија Карло 1876 Чуруг Чуруг детаљније информације
1222 РКТГ-46709 Вајс Марија Јакоб 1884 Чуруг Чуруг детаљније информације
1223 РКТГ-46774 Вебер Барбара Јакоб 1927 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1224 РКТГ-46817 Херцбергер Елиза Адолф 1860 Госпођинци Госпођинци детаљније информације
1225 РКТГ-46879 Зонаш Јанош А-непознато Жабаљ детаљније информације
1226 РКТГ-47059 Гол Барбара Георг 1871 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1227 РКТГ-47375 Ковач Шимон 1870 Чуруг Чуруг детаљније информације
1228 РКТГ-47461 Калмар Јожеф Чуруг Чуруг детаљније информације
1229 РКТГ-47462 Киш Јонос 1945 Бачки Јарак Чуруг детаљније информације
1230 РКТГ-47469 Јонда Ева А- непознато Чуруг детаљније информације
1231 РКТГ-47688 Јовановић Драгиња Бранко 1895 Фаркаждин Жабаљ детаљније информације
1232 РКТГ-48053 Бајић Рајко 1927 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
1233 РКТГ-48064 Бајић Стана 1919 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
1234 РКТГ-48065 Бајић Стојанка 1931 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
1235 РКТГ-48067 Бајић Анђелка 1929 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
1236 РКТГ-48076 Бастајић Анка 1871 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
1237 РКТГ-48087 Бајић Јања 1900 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
1238 РКТГ-48511 Бајић Зора 1933 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
1239 РКТГ-48517 Бокшић Ката Марко 1898 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
1240 РКТГ-48518 Бабић Милан 1940 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
1241 РКТГ-48532 Чикић Гаврило Милорад 1911 Силбаш Жабаљ детаљније информације
1242 РКТГ-48559 Бачкалић Милорад Жарко 1914 Мошорин Ђурђево детаљније информације
1243 РКТГ-48560 Бељин Сава Раде 1908 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1244 РКТГ-48588 Бауча Јован Милан 1906 Чуруг Чуруг детаљније информације
1245 РКТГ-48592 Бранков Добривој Милорад 1923 Нови Сад Чуруг детаљније информације
1246 РКТГ-48593 Бечејац Тодор Матеја Чуруг Чуруг детаљније информације
1247 РКТГ-48604 Босић Мара Милан 1922 Чуруг Чуруг детаљније информације
1248 РКТГ-48667 Близанац Тодор Мика 1923 Чуруг Чуруг детаљније информације
1249 РКТГ-48668 Благојев Владимир Иван 1924 Чуруг Чуруг детаљније информације
1250 РКТГ-48669 Батос Ружица Ђорђе 1924 Чуруг Чуруг детаљније информације
1251 РКТГ-48890 Бељански Ђока Стеван 1923 Стриј Чуруг детаљније информације
1252 РКТГ-48903 Благојев Милан Живан 1920 Стриј Чуруг детаљније информације
1253 РКТГ-48954 Богданов Лазар Раде 1911 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
1254 РКТГ-48955 Богданов Младен Паја 1888 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
1255 РКТГ-48956 Бокшић Ђока Живан 1919 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
1256 РКТГ-48957 Брегунов Андрија 1904 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
1257 РКТГ-48958 Брегунов Зорка Јован 1875 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
1258 РКТГ-48959 Брегунов Јулка Младен 1920 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
1259 РКТГ-48960 Брегунов Милан Ђока 1918 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
1260 РКТГ-48962 Брегунов Милош Ђока 1907 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
1261 РКТГ-48976 Брегунов Милосава Милан 1914 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
1262 РКТГ-49005 Божин Стеван Богдан 1925 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1263 РКТГ-49006 Берић Милован Милош 1923 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1264 РКТГ-49007 Берић Милосава Милош 1930 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1265 РКТГ-49008 Берић Милош Владимир 1893 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1266 РКТГ-49009 Берић Милош Милош 1924 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1267 РКТГ-49010 Берић Стеван Ђока 1880 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1268 РКТГ-49011 Бикицки Велимир Стана 1895 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1269 РКТГ-49012 Бикицки Вељко Обрад 1898 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1270 РКТГ-49013 Благојев Александар Стеван 1912 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1271 РКТГ-49014 Благојев Боривој Стеван 1903 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1272 РКТГ-49015 Благојев Јелена Ђура 1905 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1273 РКТГ-49016 Благојев Павле Ђорђе 1894 Ковиљ Жабаљ детаљније информације
1274 РКТГ-49017 Берић Миле Димитрије 1920 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1275 РКТГ-49018 Божин Недељко Милош 1906 Мошорин Жабаљ детаљније информације
1276 РКТГ-49019 Благојев Васа Стриј Жабаљ детаљније информације
1277 РКТГ-49020 Борђин Милан Раде 1923 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1278 РКТГ-49021 Борђин Милош Младен 1896 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1279 РКТГ-49022 Боришев Милан Милош 1895 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1280 РКТГ-49023 Босић Душан Раде 1900 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1281 РКТГ-49024 Босић Живко Душан 1922 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1282 РКТГ-49025 Бошков Димитрије Новак 1889 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1283 РКТГ-49026 Бошков Милош Светозар 1896 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1284 РКТГ-49027 Бошков Новак Стеван 1908 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1285 РКТГ-49028 Бошковић Сава 1916 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1286 РКТГ-49030 Бајић Миливој Милош 1921 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1287 РКТГ-49031 Божин Богдан Жока 1901 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1288 РКТГ-49032 Бановић Милош Стриј Жабаљ детаљније информације
1289 РКТГ-49033 Бајић Милош Живан 1896 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1290 РКТГ-49034 Бајић Теодора Стеван 1901 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1291 РКТГ-49035 Бранков Живан Милан 1893 Бачко Градиште Жабаљ детаљније информације
1292 РКТГ-49036 Бајић Чеда Петар 1881 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1293 РКТГ-49037 Берић Миланка Милош 1926 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1294 РКТГ-49038 Беквалац Христина - Јеца Милош 1857 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1295 РКТГ-49039 Бељин Александра Радован 1913 Мошорин Жабаљ детаљније информације
1296 РКТГ-49040 Баљин Даринка Тодор 1926 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1297 РКТГ-49041 Бељин Живан Тодор 1900 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1298 РКТГ-49042 Бељин Јелена Тодор 1941 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1299 РКТГ-49043 Бељин Јован Јаша 1881 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1300 РКТГ-49044 Бељин Ковинка Ђорђе 1896 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1301 РКТГ-49045 Бељин Ленка Живан 1926 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1302 РКТГ-49046 Берић Ђока Сава 1906 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1303 РКТГ-49047 Бурлок Персида Стриј Жабаљ детаљније информације
1304 РКТГ-49048 Бурсаћ Стеван Јован 1922 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1305 РКТГ-49049 Берић Ђока Димитрије 1910 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1306 РКТГ-49050 Берић Марко Милош 1934 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1307 РКТГ-49051 Берић Драгица Милош 1928 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1308 РКТГ-49052 Берић Димитрије Владимир 1882 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1309 РКТГ-49176 Шнур Марија Јован 1914 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1310 РКТГ-49180 Шерер Етел 1899 Чуруг Чуруг детаљније информације
1311 РКТГ-49206 Мецингер Лоренц Леополд 1866 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1312 РКТГ-49378 Лецингер Јован Јосеф 1857 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1313 РКТГ-49423 Шнур Терезија Јован 1887 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1314 РКТГ-49461 Рислер Катарина Јован 1894 Чуруг Чуруг детаљније информације
1315 РКТГ-49656 Берић Ана Савета 1902 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1316 РКТГ-49657 Бељин Тодор Живан 1919 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1317 РКТГ-49658 Берић Божидар Димитрије 1923 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1318 РКТГ-49659 Бајшански Милош Лазар 1905 Чуруг Чуруг детаљније информације
1319 РКТГ-49661 Бирнбаум Мора супруга Стриј Чуруг детаљније информације
1320 РКТГ-49662 Бирнбаум Мор 1910 Сомбор Чуруг детаљније информације
1321 РКТГ-49663 Бечелић Криста Ђорђе 1894 Чуруг Чуруг детаљније информације
1322 РКТГ-49664 Батос Стеван Урош 1893 Чуруг Чуруг детаљније информације
1323 РКТГ-49665 Бајшански Милан Лазар 1895 Чуруг Чуруг детаљније информације
1324 РКТГ-49666 Бастоја Велимир Јован 1867 Жабаљ Чуруг детаљније информације
1325 РКТГ-49668 Бајшански Милена Лазар 1916 Кумане Чуруг детаљније информације
1326 РКТГ-49669 Близанац Стеван Стеван 1882 Чуруг Чуруг детаљније информације
1327 РКТГ-49670 Батос Стеван Паја 1897 Чуруг Чуруг детаљније информације
1328 РКТГ-49671 Богданица Персида 1901 Чуруг Чуруг детаљније информације
1329 РКТГ-49672 Бурмуџија Лазар Адам 1915 Жировци Чуруг детаљније информације
1330 РКТГ-49673 Будимировић Богдан Илија 1899 Старо Село Чуруг детаљније информације
1331 РКТГ-49674 Бугарски Бранко Милутин 1899 Чуруг Чуруг детаљније информације
1332 РКТГ-49675 Бугарин Бранислав Илија 1906 Чуруг Чуруг детаљније информације
1333 РКТГ-49676 Буача Душан Милан 1897 Чуруг Чуруг детаљније информације
1334 РКТГ-49677 Буача Георгије Живан 1884 Чуруг Чуруг детаљније информације
1335 РКТГ-49678 Бреслауер Розика 1860 Стриј Чуруг детаљније информације
1336 РКТГ-49679 Близанац Раде Андрија 1884 Чуруг Чуруг детаљније информације
1337 РКТГ-49680 Бокор Мирко Др. 1902 Сомбор Чуруг детаљније информације
1338 РКТГ-49681 Благојев Бранислав Марко 1926 Чуруг Чуруг детаљније информације
1339 РКТГ-49682 Богданица Коста Жарко 1894 Чуруг Чуруг детаљније информације
1340 РКТГ-49683 Бобић Петар Симеон 1895 Чуруг Чуруг детаљније информације
1341 РКТГ-49684 Бобић Младен Симеон 1884 Чуруг Чуруг детаљније информације
1342 РКТГ-49685 Бобић Марко Павел 1912 Госпођинци Чуруг детаљније информације
1343 РКТГ-49686 Бобић Живка Живан 1883 Чуруг Чуруг детаљније информације
1344 РКТГ-49687 Близанац Радивој Трифун 1883 Чуруг Чуруг детаљније информације
1345 РКТГ-49688 Близанац Милош Милош 1901 Чуруг Чуруг детаљније информације
1346 РКТГ-49689 Близанац Жарко Андрија 1882 Чуруг Чуруг детаљније информације
1347 РКТГ-49690 Благојев Тодор Паја 1888 Чуруг Чуруг детаљније информације
1348 РКТГ-49691 Благојев Стеван Велимир 1890 Чуруг Чуруг детаљније информације
1349 РКТГ-49692 Благојев Иван Влада 1899 Чуруг Чуруг детаљније информације
1350 РКТГ-49693 Бошан Александар Др. 1891 Ада Чуруг детаљније информације
1351 РКТГ-49833 Вајагић Стојан 1885 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
1352 РКТГ-49834 Вранеш Дане 1905 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
1353 РКТГ-51001 Бирнбаум (прво дете) Мор Стриј Чуруг детаљније информације
1354 РКТГ-51002 Бирнбаум (друго дете) Мор Стриј Чуруг детаљније информације
1355 РКТГ-51003 Бирнбаум (треће дете) Мор Стриј Чуруг детаљније информације
1356 РКТГ-51488 Шнур Јакоб Николаус 1887 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1357 РКТГ-51504 Рилер Јулијана Јован 1875 Чуруг Чуруг детаљније информације
1358 РКТГ-51548 Регеи Михаљ 1871 Жабаљ Чуруг детаљније информације
1359 РКТГ-51877 Исилус Кристина Јакоб 1869 Мошорин Мошорин детаљније информације
1360 РКТГ-52043 Ленђел Јанош Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1361 РКТГ-52216 Рудич Илона 1911 Чуруг Чуруг детаљније информације
1362 РКТГ-52236 Лацик Јожеф 1912 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1363 РКТГ-52238 Ленарт Алберт Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1364 РКТГ-52299 Сабо Андраш А - непознато Жабаљ детаљније информације
1365 РКТГ-52349 Молнар Илонка Иштван 1944 Чуруг Чуруг детаљније информације
1366 РКТГ-52437 Добановачки Радослав Стеван 1904 Госпођинци Госпођинци детаљније информације
1367 РКТГ-52438 Гостојић Сава Рада 1900 Жабаљ Госпођинци детаљније информације
1368 РКТГ-52440 Миланов Тодор Милош 1912 Госпођинци Госпођинци детаљније информације
1369 РКТГ-52441 Дорошки Радивој Ђорђе 1915 Жабаљ Госпођинци детаљније информације
1370 РКТГ-52442 Пантић Мирослав Ђорђе 1910 Госпођинци Госпођинци детаљније информације
1371 РКТГ-52443 Ђукић Милан Андрија 1920 Госпођинци Госпођинци детаљније информације
1372 РКТГ-52445 Калани Радивој Сава 1904 Госпођинци Госпођинци детаљније информације
1373 РКТГ-52446 Паласти Јоца Фрања 1924 Госпођинци Госпођинци детаљније информације
1374 РКТГ-52447 Степанов Стеван Максим 1908 Госпођинци Госпођинци детаљније информације
1375 РКТГ-52448 Туцаков Живко Никола 1902 Госпођинци Госпођинци детаљније информације
1376 РКТГ-52449 Ђалинац Рада Арсен 1910 Госпођинци Госпођинци детаљније информације
1377 РКТГ-52450 Пајић Груја Војин 1904 Госпођинци Госпођинци детаљније информације
1378 РКТГ-52451 Исаков Жарко Бранко 1896 Госпођинци Госпођинци детаљније информације
1379 РКТГ-52452 Ђерманов Тодор Иван 1909 Госпођинци Госпођинци детаљније информације
1380 РКТГ-52453 Грујић Васа Стеван 1897 Госпођинци Госпођинци детаљније информације
1381 РКТГ-52454 Јецинац Славко Бранко 1899 Госпођинци Госпођинци детаљније информације
1382 РКТГ-52455 Попов Ђорђе Антоније 1868 Госпођинци Госпођинци детаљније информације
1383 РКТГ-52457 Бајац Светислав Исак 1919 Госпођинци Госпођинци детаљније информације
1384 РКТГ-52458 Малешев Жарко Нестор 1923 Надаљ Госпођинци детаљније информације
1385 РКТГ-52459 Пејић Стеван Паја 1891 Госпођинци Госпођинци детаљније информације
1386 РКТГ-52460 Вуксанов Радивој Ђура 1920 Госпођинци Госпођинци детаљније информације
1387 РКТГ-52507 Мондом Верона 1944 Чуруг Чуруг детаљније информације
1388 РКТГ-52508 Попов - Жикелић Георгије Антоније 1868 Госпођинци Госпођинци детаљније информације
1389 РКТГ-52510 Васиљев Милован Јован 1896 Госпођинци Госпођинци детаљније информације
1390 РКТГ-52511 Вуксанов Иван Новак 1916 Госпођинци Госпођинци детаљније информације
1391 РКТГ-52515 Вуксанов Сима Жарко 1901 Госпођинци Госпођинци детаљније информације
1392 РКТГ-52770 Вебер Елиза Петар 1889 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1393 РКТГ-52802 Исаков Јованка Шандор 1904 Госпођинци Госпођинци детаљније информације
1394 РКТГ-52806 Славнић Душан Новак 1897 Госпођинци Госпођинци детаљније информације
1395 РКТГ-52807 Радонић Ђока Александар 1907 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
1396 РКТГ-52810 Рац Јулијан Ђура 1913 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
1397 РКТГ-52832 Праутман Андрија Јован 1873 Госпођинци Госпођинци детаљније информације
1398 РКТГ-52885 Шовљански Ђока Стеван 1912 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
1399 РКТГ-52894 Виславски Стеван Петар 1906 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
1400 РКТГ-52939 Мијатов Василије Милош 1920 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1401 РКТГ-52950 Отенбахер Карл Јован 1867 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1402 РКТГ-52986 Копчански Силвестер Јанко 1920 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
1403 РКТГ-52991 Фридрих Катарина Андрија 1879 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1404 РКТГ-52993 Халј Јохана Адам 1874 Равно Село Равно Село детаљније информације
1405 РКТГ-52997 Пап Владимир Павле 1920 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
1406 РКТГ-53000 Перић Лазар Јаков 1918 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
1407 РКТГ-53003 Савин Тодор Душан 1922 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
1408 РКТГ-53005 Колесар Јован Драган 1924 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
1409 РКТГ-53006 Берић Александар Никола 1909 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
1410 РКТГ-53011 Шокица Игњат Милош 1915 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1411 РКТГ-53013 Петровић Владимир Ђоке 1920 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
1412 РКТГ-53015 Черкезов Павле Стеван 1921 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
1413 РКТГ-53119 Мецингер Терезија Јосиф 1870 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1414 РКТГ-53235 Офенбахер Ева Јосиф 1861 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1415 РКТГ-53359 Черкезов Рада Стеван 1925 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
1416 РКТГ-53361 Мушицки Вељко Јован 1897 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
1417 РКТГ-53363 Чонкић Сава Милан 1923 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1418 РКТГ-53364 Драчански Ђорђе Сава 1916 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1419 РКТГ-53365 Ердељи Влада Влада 1921 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
1420 РКТГ-53469 Макра Јожеф 1909 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1421 РКТГ-53503 Костић Стана Сава 1914 Ковиљ Ђурђево детаљније информације
1422 РКТГ-53504 Костић Сава Александар 1937 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
1423 РКТГ-53506 Костић Персида Александар 1939 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
1424 РКТГ-53509 Рамац Симеон Симеон 1922 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
1425 РКТГ-53512 Рамац Ирена Јовген 1923 А НЕПОЗНАТО Ђурђево детаљније информације
1426 РКТГ-53514 Шуцов Славко Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1427 РКТГ-53516 Илић Павле Славко 1924 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1428 РКТГ-53572 Дракулић Милан Стеван 1920 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1429 РКТГ-53573 Ивков Новаковић Иван 1925 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1430 РКТГ-53575 Папић Добрен Урош 1898 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1431 РКТГ-53576 Латинкић Бранко Цвета 1922 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1432 РКТГ-53577 Влаовић Светислав Јован 1901 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1433 РКТГ-53578 Живковић Јован Славко 1924 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1434 РКТГ-53579 Мијин Светозар Милан 1922 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1435 РКТГ-53580 Јанков Младен Велемир 1920 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1436 РКТГ-53581 Мијатов Милан Богдан 1924 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1437 РКТГ-53583 Ралићев Лука 903 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1438 РКТГ-53584 Итибејац Ђорђе Никола 1910 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1439 РКТГ-53585 Чонкић Емил Миливој 1924 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1440 РКТГ-53586 Поповић Стојан Васа 1893 А- непознато Жабаљ детаљније информације
1441 РКТГ-53587 Поповић Ева Владимир 1889 Ада Жабаљ детаљније информације
1442 РКТГ-53588 Ђерман Стеван Стеван 1876 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1443 РКТГ-53589 Секулић Слободан Богољуб 1895 Бачко Градиште Жабаљ детаљније информације
1444 РКТГ-53590 Савин Стеван Радослав 1914 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1445 РКТГ-53591 Риђички Рада Лазар 1925 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1446 РКТГ-53593 Стојшин Димитрије Тодор 1915 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1447 РКТГ-53636 Сетало Ласло 1944 Чуруг Чуруг детаљније информације
1448 РКТГ-53724 Силак Јожеф А - непознато Чуруг детаљније информације
1449 РКТГ-53727 Силак Шандор 1911 Чуруг Чуруг детаљније информације
1450 РКТГ-53763 Беретка Јожеф Стеван 1915 Ђурђево Каћ детаљније информације
1451 РКТГ-53764 Гобор Петар 1885 Темерин Жабаљ детаљније информације
1452 РКТГ-53766 Сабо Иштван Антал 1906 Бачко Градиште Жабаљ детаљније информације
1453 РКТГ-53768 Хађмаш Јожеф Јанош 1879 Сента Чуруг детаљније информације
1454 РКТГ-53782 Гонцлик Јожеф Јанош 1885 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1455 РКТГ-53789 Месарош Шандор Ђула 1904 Свилојево Чуруг детаљније информације
1456 РКТГ-53792 Мецингер Маћаш Јанош 1887 Темерин Жабаљ детаљније информације
1457 РКТГ-53794 Демењи Иштван Михаљ 1908 Елемир Чуруг детаљније информације
1458 РКТГ-53796 Мартиновић Шандор Ђерђ 1898 Нова Црња Чуруг детаљније информације
1459 РКТГ-53802 Киш Лајош Иштван 1905 Чуруг Чуруг детаљније информације
1460 РКТГ-53804 Варга Андраш Михаљ 1911 Бачко Петрово Село Чуруг детаљније информације
1461 РКТГ-53805 Молнар Ђерђ Маћаш 1907 Чуруг Чуруг детаљније информације
1462 РКТГ-53808 Апро Пал Винце 1892 Мол Чуруг детаљније информације
1463 РКТГ-53811 Чикош Маћаш Маћаш 1916 Абердин Чуруг детаљније информације
1464 РКТГ-53816 Шерфези Ђерђ Михаљ 1892 Србобран Жабаљ детаљније информације
1465 РКТГ-53891 Слис А - непознато Чуруг детаљније информације
1466 РКТГ-53898 Немеш рођ. Сремко Илона 1919 Чуруг Чуруг детаљније информације
1467 РКТГ-53951 Мар Барбара 1900 Вршац Вршац детаљније информације
1468 РКТГ-54015 Сомор Ференц 1905 Чуруг Чуруг детаљније информације
1469 РКТГ-54026 Шош Ержебет Антал 1944 Чуруг Чуруг детаљније информације
1470 РКТГ-54039 Перосић Мариа Мошорин Чуруг детаљније информације
1471 РКТГ-54043 Петер Јулиана А-непознато Чуруг детаљније информације
1472 РКТГ-54096 Тот Иштван Михаљ 1881 Бачко Градиште Госпођинци детаљније информације
1473 РКТГ-54097 Тот Јожеф Иштван 1922 Жабаљ Госпођинци детаљније информације
1474 РКТГ-54099 Дропски Михајло Стеван 1874 Сомбор Жабаљ детаљније информације
1475 РКТГ-54100 Молнар Лајош Андраш 1902 Будисава Жабаљ детаљније информације
1476 РКТГ-54101 Беловић Стеван Иштван 1920 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1477 РКТГ-54102 Полаковић Михаљ Иштван 1899 Бачко Градиште Чуруг детаљније информације
1478 РКТГ-54103 Радатовић Андрија Ђура 1899 Никинци Госпођинци детаљније информације
1479 РКТГ-54105 Бауер Јожеф Георг 1893 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1480 РКТГ-54106 Шлеис Јован Јожеф 1920 Чуруг Чуруг детаљније информације
1481 РКТГ-54108 Ковач Петер Павле 1898 Бачко Градиште Жабаљ детаљније информације
1482 РКТГ-54111 Варга Ана Фабијан 1899 Бајша Чуруг детаљније информације
1483 РКТГ-54112 Климо Петар Винце 1912 Ђурђево Жабаљ детаљније информације
1484 РКТГ-54261 Пићи Јанош 1899 Чуруг Чуруг детаљније информације
1485 РКТГ-54414 Васин Паја Урош 1904 Чуруг Чуруг детаљније информације
1486 РКТГ-54418 Петровић Миленко Рада 1925 Чуруг Чуруг детаљније информације
1487 РКТГ-54419 Козарев Никола Ђока 1920 Чуруг Чуруг детаљније информације
1488 РКТГ-54420 Шегуљев Ковинка Трива 1921 Чуруг Чуруг детаљније информације
1489 РКТГ-54422 Јевросимов Мита Стеван 1921 Чуруг Чуруг детаљније информације
1490 РКТГ-54447 Срећков Радивој Славко 1925 Чуруг Чуруг детаљније информације
1491 РКТГ-54457 Ивков Бранко Урош 1891 Чуруг Чуруг детаљније информације
1492 РКТГ-54469 Џигураш Милош Васа 1919 Чуруг Чуруг детаљније информације
1493 РКТГ-54485 Шапоња Сава Ђока 1910 Чуруг Чуруг детаљније информације
1494 РКТГ-54489 Чупић Милосава Мика 1922 Чуруг Чуруг детаљније информације
1495 РКТГ-54567 Сачић Миленко Бошко 1923 Чуруг Чуруг детаљније информације
1496 РКТГ-54572 Рајков Гојко Кузман 1922 Њујорк Чуруг детаљније информације
1497 РКТГ-54576 Шијачић Душан Иван 1911 Чуруг Чуруг детаљније информације
1498 РКТГ-54577 Попов Милован Марко 1896 Чуруг Чуруг детаљније информације
1499 РКТГ-54579 Рајков Миливој Душан 1923 Чуруг Чуруг детаљније информације
1500 РКТГ-54580 Перић Ранко Гавра 1912 Чуруг Чуруг детаљније информације
1501 РКТГ-54581 Доловац Живко Бранко 1911 Чуруг Чуруг детаљније информације
1502 РКТГ-54582 Ђукић Миливој Тома 1905 Чуруг Чуруг детаљније информације
1503 РКТГ-54583 Благојевић Владимир Иван 1924 Чуруг Чуруг детаљније информације
1504 РКТГ-54586 Рајков Марко Јован 1913 Чуруг Чуруг детаљније информације
1505 РКТГ-54590 Доловац Славко Сава 1925 Чуруг Чуруг детаљније информације
1506 РКТГ-54592 Панков Димитрије Светозар 1893 Чуруг Чуруг детаљније информације
1507 РКТГ-54593 Нинков Гаврило Марко 1889 Чуруг Чуруг детаљније информације
1508 РКТГ-54594 Петровић Шандор Георгије 1891 Чуруг Чуруг детаљније информације
1509 РКТГ-54596 Ћурчин Бранко Васа 1908 Чуруг Чуруг детаљније информације
1510 РКТГ-54600 Ковачев Драгиња Ђорђе 1889 Бачко Петрово Село Чуруг детаљније информације
1511 РКТГ-54602 Лончарски Јован Бранко 1901 Чуруг Чуруг детаљније информације
1512 РКТГ-54604 Лончарски Милорад Јован 1923 Чуруг Чуруг детаљније информације
1513 РКТГ-54605 Куруцев Жарко Добривоје 1904 Чуруг Чуруг детаљније информације
1514 РКТГ-54606 Малетић Стеван Стеван 1923 Чуруг Чуруг детаљније информације
1515 РКТГ-54607 Рајков Кузман Новак 1885 Чуруг Чуруг детаљније информације
1516 РКТГ-54608 Раднов Теодор Живан 1888 Чуруг Чуруг детаљније информације
1517 РКТГ-54610 Ивков Милош Димитрије 1910 Чуруг Чуруг детаљније информације
1518 РКТГ-54611 Максимовић Стеван Тодор 1895 Чуруг Чуруг детаљније информације
1519 РКТГ-54612 Доловац Живко Коста 1900 Чуруг Чуруг детаљније информације
1520 РКТГ-54614 Малић Стеван Јован 1902 Чуруг Чуруг детаљније информације
1521 РКТГ-54616 Попов Тоша Славко 1926 Чуруг Чуруг детаљније информације
1522 РКТГ-54617 Попов Славко Сава 1897 Чуруг Чуруг детаљније информације
1523 РКТГ-54621 Кекић Даринка Радивој 1902 Чуруг Чуруг детаљније информације
1524 РКТГ-54622 Кекић Милица Љубомир 1927 Чуруг Чуруг детаљније информације
1525 РКТГ-54623 Мијатов Теодора 1915 Чуруг Чуруг детаљније информације
1526 РКТГ-54627 Сачић Бранислав Стеван 1917 Чуруг Чуруг детаљније информације
1527 РКТГ-54628 Бечејац Данило Стеван 1924 Удовице Чуруг детаљније информације
1528 РКТГ-54629 Мулић Боривој Живко 1928 Чуруг Чуруг детаљније информације
1529 РКТГ-54630 Ивков Здравко Васа 1920 Чуруг Чуруг детаљније информације
1530 РКТГ-54631 Костић Павле Стеван 1919 Ђурђево Чуруг детаљније информације
1531 РКТГ-54632 Максимовић Стеван Ђока 1894 Чуруг Чуруг детаљније информације
1532 РКТГ-54633 Мијатов Лазар Миладин 1906 Елемир Чуруг детаљније информације
1533 РКТГ-54635 Цесаров Стева Нова 1923 Чуруг Чуруг детаљније информације
1534 РКТГ-54636 Ковачев Светозар Никола 1890 Чуруг Чуруг детаљније информације
1535 РКТГ-54637 Максимовић Пера Живан 1911 Чуруг Чуруг детаљније информације
1536 РКТГ-54638 Попов Сава Милован 1923 Чуруг Чуруг детаљније информације
1537 РКТГ-54640 Дула Мојсије Димитрије 1909 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
1538 РКТГ-54760 Нусаг Петер Надаљ Чуруг детаљније информације
1539 РКТГ-54794 Олах Иштван Копар Иштван 1911 Мошорин Чуруг детаљније информације
1540 РКТГ-55150 Ороси Иштван 1911 Чуруг Чуруг детаљније информације
1541 РКТГ-55286 Павић Лајош А-непознато Чуруг детаљније информације
1542 РКТГ-55351 Везелић Стеван Влада 1908 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1543 РКТГ-55353 Везелић Петар Никола 1918 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1544 РКТГ-55356 Влашков Стеван Иса 1915 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1545 РКТГ-55358 Везилић Милорад Алекса 1922 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1546 РКТГ-55364 Варга Андрија Андрија 1917 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
1547 РКТГ-55366 Врбашки Павле - Паја Аврам 1910 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
1548 РКТГ-55367 Виславски Стеван Пера 1912 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
1549 РКТГ-55368 Велимиров Стеван - Либе Лаза Ђурђево Ђурђево детаљније информације
1550 РКТГ-55370 Венчеловски Мирон Гавро 1912 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
1551 РКТГ-56192 Вујков Мирко Груја 1922 Чуруг Чуруг детаљније информације
1552 РКТГ-56195 Влашки Жарко Тоша 1901 Чуруг Чуруг детаљније информације
1553 РКТГ-56320 Васин Јеврем Миливоје 1923 Чуруг Чуруг детаљније информације
1554 РКТГ-56321 Васин Јеврем Миливоје 1923 Чуруг Чуруг детаљније информације
1555 РКТГ-56322 Вујков Здравко Александар 1924 Чуруг Чуруг детаљније информације
1556 РКТГ-56323 Влаовић Светозар Светозар 1919 Чуруг Чуруг детаљније информације
1557 РКТГ-56324 Вујков Сава Марко 1916 Чуруг Чуруг детаљније информације
1558 РКТГ-56325 Васин Груја Мика Чуруг Чуруг детаљније информације
1559 РКТГ-56438 Витез Стеван Обрад 1904 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1560 РКТГ-56439 Влаовић Васа Славко 1904 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1561 РКТГ-56440 Влаовић Жарко Милан 1913 Ириг Жабаљ детаљније информације
1562 РКТГ-56442 Влаовић Рада Милан 1896 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1563 РКТГ-56445 Витез Ђорђе Обрад 1895 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1564 РКТГ-56446 Влаовић Милорад Милан 1907 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1565 РКТГ-56447 Влаовић Љубица Мита 1916 Чуруг Жабаљ детаљније информације
1566 РКТГ-56448 Влаовић Ковинка Душан 1919 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1567 РКТГ-56450 Везилић Радивој Живан 1923 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1568 РКТГ-56451 Везилић Милан Ђорђе 1898 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1569 РКТГ-56452 Везилић Зорка Јован 1901 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1570 РКТГ-56453 Вајс Шарлота Дезидер А - непознато Жабаљ детаљније информације
1571 РКТГ-56454 Везилић Алекса Алекса 1894 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1572 РКТГ-56455 Влаовић Стеван Милан 1905 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1573 РКТГ-56456 Варга Петар Паја 1883 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1574 РКТГ-56457 Варга Меланија Тоша 1822 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1575 РКТГ-56458 Варга Зорка Милош 1883 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1576 РКТГ-56460 Варга Велинка Димитрије 1882 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1577 РКТГ-56462 Варга Андрија Фабијан 1879 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1578 РКТГ-56464 Варга Бранко Фабијан 1899 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1579 РКТГ-56466 Велимиров Танасије 1884 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
1580 РКТГ-56468 Варга Гатија Илија 1903 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1581 РКТГ-56470 Везилић Емилија Тодор 1884 Нештин Жабаљ детаљније информације
1582 РКТГ-56475 Велимиров Лазара и Љубице кћерка А - непознато Ђурђево детаљније информације
1583 РКТГ-56477 Велимиров Љубица 1878 Госпођинци Ђурђево детаљније информације
1584 РКТГ-56482 Велимиров Лазар Нестор 1887 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
1585 РКТГ-56484 Вајс Цецилија Јакоб 1899 Врбас Жабаљ детаљније информације
1586 РКТГ-56487 Велимиров Милорад - Милован Живан 1938 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
1587 РКТГ-56490 Велимиров Светозар - Цветко Лазар 1915 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
1588 РКТГ-56494 Велимиров Паја Милан 1910 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
1589 РКТГ-56495 Влајанков Стеван Ђока 1902 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
1590 РКТГ-56497 Влајанков Лозинка Ћира 1897 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
1591 РКТГ-56498 Влајанков Ђока 1856 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
1592 РКТГ-56499 Влајанков Веселинка Ђока 1866 Чуруг Ђурђево детаљније информације
1593 РКТГ-56500 Виславски Ђура Михајло 1905 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
1594 РКТГ-56502 Велимиров Живан Лазар 1911 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
1595 РКТГ-56503 Влах Стоја Раде 1902 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1596 РКТГ-56504 Влашкић Паја А - непознато Жабаљ детаљније информације
1597 РКТГ-56506 Влашков Васа Јова 1904 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1598 РКТГ-56507 Вујин Мица А - непознато Жабаљ детаљније информације
1599 РКТГ-56509 Вујков Љубица Урош 1900 Чуруг Жабаљ детаљније информације
1600 РКТГ-56511 Вујков Стеван Петар 1889 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1601 РКТГ-56515 Велимиров Јелица Стеван 1912 Жабаљ Ђурђево детаљније информације
1602 РКТГ-56517 Влах Живко 1906 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1603 РКТГ-56518 Велимиров Катица 1911 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
1604 РКТГ-56528 Велимиров Гаја Лазар А - непознато Ђурђево детаљније информације
1605 РКТГ-56535 Виславски Данило Петар 1908 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
1606 РКТГ-56536 Вајс Фрања Еуген 1916 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1607 РКТГ-56581 Ваја Терезија А - непознато Жабаљ детаљније информације
1608 РКТГ-56583 Вајс Олга Павел 1886 Жабаљ детаљније информације
1609 РКТГ-56585 Вајс Еуген - Јован Игњат 1884 Чуруг Жабаљ детаљније информације
1610 РКТГ-56586 Вајс Дезидер Игњат 1898 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1611 РКТГ-56587 Вајдић Стеван Сава 1883 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1612 РКТГ-56604 Васин Радивој Милош 1900 Чуруг Чуруг детаљније информације
1613 РКТГ-56606 Вакањац Бранко Јован 1896 Поповац Чуруг детаљније информације
1614 РКТГ-56608 Вујков Ђорђе Љубомир 1910 Чуруг Чуруг детаљније информације
1615 РКТГ-56610 Влашки Јоца Стеван 1919 Чуруг Чуруг детаљније информације
1616 РКТГ-56611 Влашки Миладинка Сава 1921 Чуруг Чуруг детаљније информације
1617 РКТГ-56612 Влашки Милан Бранко 1921 Чуруг Чуруг детаљније информације
1618 РКТГ-56613 Влашки Раде Мирко 1912 Чуруг Чуруг детаљније информације
1619 РКТГ-56615 Војновић Живко Сава 1903 Чуруг Чуруг детаљније информације
1620 РКТГ-56616 Воргић Жарко Никола 1918 Чуруг Чуруг детаљније информације
1621 РКТГ-56618 Воргић Миливој А - непознато Чуруг детаљније информације
1622 РКТГ-56619 Воргић Милорад Нића 1922 Чуруг Чуруг детаљније информације
1623 РКТГ-56620 Вујков Аница Груја 1876 Чуруг Чуруг детаљније информације
1624 РКТГ-56621 Вујков Богдан Витомир 1917 Чуруг Чуруг детаљније информације
1625 РКТГ-56622 Вујков Бранислав Лазар 1921 Надаљ Чуруг детаљније информације
1626 РКТГ-56623 Васин Јован Милан 1909 Чуруг Чуруг детаљније информације
1627 РКТГ-56624 Вујков Евгеније Исидор 1872 Чуруг Чуруг детаљније информације
1628 РКТГ-56625 Влаовић Сава А - непознато Чуруг детаљније информације
1629 РКТГ-56626 Вујков Живан Ђорђе 1867 Чуруг Чуруг детаљније информације
1630 РКТГ-56627 Вујков Зорка Александар 1886 Чуруг Чуруг детаљније информације
1631 РКТГ-56628 Вујков Лазар Кузман 1881 Надаљ Чуруг детаљније информације
1632 РКТГ-56629 Вујков Миленко Бранко 1907 Чуруг Чуруг детаљније информације
1633 РКТГ-56631 Вујков Милутин Стеван 1872 Чуруг Чуруг детаљније информације
1634 РКТГ-56632 Вујков Радивој Стеван 1911 Чуруг Чуруг детаљније информације
1635 РКТГ-56633 Вујков Радивој-Рада Сава 1912 Чуруг Чуруг детаљније информације
1636 РКТГ-56635 Вујков Сава Урош 1882 Чуруг Чуруг детаљније информације
1637 РКТГ-56638 Вујчић Бранко Александар 1901 Чуруг Чуруг детаљније информације
1638 РКТГ-56642 Вукадинов Тоша Иван 1902 Бачко Градиште Чуруг детаљније информације
1639 РКТГ-56644 Вуковић Драгослав 1926 Аранђеловац Чуруг детаљније информације
1640 РКТГ-56647 Вујков Бранко Сава 1911 Чуруг Чуруг детаљније информације
1641 РКТГ-56649 Вишковић Ранка Груја 1920 Чуруг Чуруг детаљније информације
1642 РКТГ-56651 Васиљев Пера Ђока 1893 Чуруг Чуруг детаљније информације
1643 РКТГ-56653 Васиљев Радивој - Радослав Сава 1923 Чуруг Чуруг детаљније информације
1644 РКТГ-56655 Васиљев Сава - Дудин Тодор 1902 Чуруг Чуруг детаљније информације
1645 РКТГ-56656 Васин Драгић Радослав 1888 Чуруг Чуруг детаљније информације
1646 РКТГ-56657 Васин Ђока Пера 1914 Чуруг Чуруг детаљније информације
1647 РКТГ-56658 Васин Марко Стеван 1881 Чуруг Чуруг детаљније информације
1648 РКТГ-56660 Вајс Еуген Игнац 1884 Чуруг Чуруг детаљније информације
1649 РКТГ-56661 Вивлић Василије Живан 1902 Чуруг Чуруг детаљније информације
1650 РКТГ-56662 Вичков Илија Петар 1875 Чуруг Чуруг детаљније информације
1651 РКТГ-56664 Вичков Сава - Миленко Сима 1904 Чуруг Чуруг детаљније информације
1652 РКТГ-56665 Вишковић Груја Раде 1882 Бачко Петрово Село Чуруг детаљније информације
1653 РКТГ-56667 Влашки Ђурђинка Милош 1920 Ђурђево Чуруг детаљније информације
1654 РКТГ-56668 Вишковић Ленка Милан 1883 Бачко Петрово Село Чуруг детаљније информације
1655 РКТГ-56669 Влашки Васа Живко 1917 Чуруг Чуруг детаљније информације
1656 РКТГ-56670 Влаовић Вујица Иван 1919 Чуруг Чуруг детаљније информације
1657 РКТГ-56671 Влаовић Вујица Милан 1894 Чуруг Чуруг детаљније информације
1658 РКТГ-56672 Влаовић Душан Светозар 1881 Чуруг Чуруг детаљније информације
1659 РКТГ-56674 Влаовић Живко Тома 1912 Чуруг Чуруг детаљније информације
1660 РКТГ-56679 Влаовић Иван Милан 1892 Чуруг Чуруг детаљније информације
1661 РКТГ-56681 Влаовић Исидор Душан 1901 Чуруг Чуруг детаљније информације
1662 РКТГ-56682 Влаовић Јелена Методије 1892 Чуруг Чуруг детаљније информације
1663 РКТГ-56691 Влаовић Љубица Иван 1911 Бачко Градиште Чуруг детаљније информације
1664 РКТГ-56694 Влаовић Миленко Вујица 1924 Чуруг Чуруг детаљније информације
1665 РКТГ-56695 Влаовић Радојка Станко 1922 Чуруг Чуруг детаљније информације
1666 РКТГ-56701 Васиљев Криста Живота 1914 Чуруг Чуруг детаљније информације
1667 РКТГ-56703 Васиљев Ђока Пера 1913 Чуруг Чуруг детаљније информације
1668 РКТГ-57171 Герић Стеван Сима 1911 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1669 РКТГ-57172 Герић Драгутин Ћира 1901 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1670 РКТГ-57173 Герић Бранко Јоца 1925 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1671 РКТГ-57175 Гостојић Емил Раде 1913 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1672 РКТГ-57176 Грујић Лазар Стеван 1905 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
1673 РКТГ-57184 Гостојић Сава Мика 1902 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1674 РКТГ-57185 Гостојић Милош Раде 1925 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1675 РКТГ-57640 Палинкаш Габор Чуруг Чуруг детаљније информације
1676 РКТГ-58050 Бокшић Лазар Ђока 1908 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
1677 РКТГ-58059 Доловац Јован Урош Чуруг Чуруг детаљније информације
1678 РКТГ-58151 Параги Шандор 1886 Чуруг Чуруг детаљније информације
1679 РКТГ-58228 Месарош Јанош Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1680 РКТГ-58230 Месарош Михаљ Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1681 РКТГ-58345 Јојкић Розалија 1896 Бачко Градиште Чуруг детаљније информације
1682 РКТГ-58347 Ковач Јоаким Георгије 1923 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
1683 РКТГ-58349 Коларић Вујица Петар 1920 Госпођинци Госпођинци детаљније информације
1684 РКТГ-58363 Малешев Младен 1896 Госпођинци Госпођинци детаљније информације
1685 РКТГ-58364 Мандић Јулка 1888 Черевић Жабаљ детаљније информације
1686 РКТГ-58365 Мандић Недељка Тодор 1921 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1687 РКТГ-58366 Мандић Слободан Тодор 1923 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1688 РКТГ-58368 Маринков Стеван 1910 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
1689 РКТГ-58369 Матић Милан Тома 1906 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1690 РКТГ-58371 Милин Радован 1908 Чуруг Чуруг детаљније информације
1691 РКТГ-58572 Попов Зикелић Жарко 1898 Госпођинци Госпођинци детаљније информације
1692 РКТГ-58573 Попов Јован Јован 1918 Госпођинци Госпођинци детаљније информације
1693 РКТГ-58574 Радић Гордана Тодор 1912 Черевић Жабаљ детаљније информације
1694 РКТГ-58586 Славнић Љубинко Новак 1905 Госпођинци Госпођинци детаљније информације
1695 РКТГ-58598 Јовановић Милан 1907 Бачко Градиште Чуруг детаљније информације
1696 РКТГ-58606 Срданов Јован Милан 1910 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
1697 РКТГ-58627 Ћирпанов Миливој Миливој 1907 Чуруг Чуруг детаљније информације
1698 РКТГ-58628 Хаднађев Радослав Сима 1894 Госпођинци Госпођинци детаљније информације
1699 РКТГ-58641 Чонкић Светозар Сава 1915 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1700 РКТГ-58645 Шугин Жарко Сава 1914 Жабаљ Чуруг детаљније информације
1701 РКТГ-58670 Хајнц Петер мл Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1702 РКТГ-58739 Пегач Имре А-непознато Чуруг детаљније информације
1703 РКТГ-59912 Хинкл Карољ 1865 Чуруг Чуруг детаљније информације
1704 РКТГ-60274 Хорват 1893 А -непознато Чуруг детаљније информације
1705 РКТГ-60787 Оберхарт Георг Јован 1874 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1706 РКТГ-60936 Хофман Јулиана 1865 Чуруг Чуруг детаљније информације
1707 РКТГ-60972 Шифлиш А -непознато Чуруг детаљније информације
1708 РКТГ-61161 Хутцл Стефан 1868 А -непознато Чуруг детаљније информације
1709 РКТГ-61231 Цабор Петер А -непознато Жабаљ детаљније информације
1710 РКТГ-61302 Гаугес Антон Јосиф 1900 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1711 РКТГ-61651 Крајнов Ана Петер 1877 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1712 РКТГ-61670 Блахак Ана Стеван 1889 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1713 РКТГ-61702 Кел Катарина Николуас 1861 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1714 РКТГ-61916 Чањи Јожеф 1886 Чуруг Чуруг детаљније информације
1715 РКТГ-62396 Јоргић Магдалена Јосиф 1875 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1716 РКТГ-62402 Фридрих Јосиф Адам 1871 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1717 РКТГ-62415 Март Барбара Фрања 1875 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1718 РКТГ-62437 Хуцл Стеван Јосиф 1871 Чуруг Чуруг детаљније информације
1719 РКТГ-62958 Гавриловић Евица Петар 1913 Чуруг Чуруг детаљније информације
1720 РКТГ-62960 Гавриловић Олга Петар 1908 Чуруг Чуруг детаљније информације
1721 РКТГ-62986 Гајишин Паја 1907 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
1722 РКТГ-63004 Гарабандић Лазар Ђура 1910 Чуруг Чуруг детаљније информације
1723 РКТГ-63047 Герић Марија Димитрије 1897 Ковиљ Жабаљ детаљније информације
1724 РКТГ-63048 Герић Душанка Ђока 1936 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1725 РКТГ-63049 Герић Ђока Ђока 1898 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1726 РКТГ-63050 Герић Живан Ђока 1921 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1727 РКТГ-63055 Герић Стеванка Ђока 1922 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1728 РКТГ-63056 Герић Мика Живко 1919 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1729 РКТГ-63057 Герић Ангелина Илија 1910 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1730 РКТГ-63058 Герић Белка Илија 1911 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1731 РКТГ-63059 Герић Аца Коста 1920 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1732 РКТГ-63060 Герић Јелена Коста 1921 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1733 РКТГ-63061 Герић Софија Раде 1887 Чуруг Жабаљ детаљније информације
1734 РКТГ-63090 Главић Јованка Ђока 1902 Чуруг Чуруг детаљније информације
1735 РКТГ-63091 Главић Раде Никола 1894 Чуруг Чуруг детаљније информације
1736 РКТГ-63237 Доловац Бојана 1867 Србобран Чуруг детаљније информације
1737 РКТГ-63238 Доловац Бошко А -непознато Чуруг детаљније информације
1738 РКТГ-63239 Доловац Бранко А -непознато Чуруг детаљније информације
1739 РКТГ-63241 Доловац Зора 1904 Чуруг Чуруг детаљније информације
1740 РКТГ-63242 Доловац Милица-Мица 1917 Чуруг Чуруг детаљније информације
1741 РКТГ-63243 Доловац Ранка Брестовац Чуруг детаљније информације
1742 РКТГ-63244 Доловац Славко 1921 Чуруг Чуруг детаљније информације
1743 РКТГ-63245 Доловац Софија А -непознато Чуруг детаљније информације
1744 РКТГ-63246 Доловац Лаза Алекса 1886 Чуруг Чуруг детаљније информације
1745 РКТГ-63247 Доловац Жарко Аца 1881 Чуруг Чуруг детаљније информације
1746 РКТГ-63249 Доловац Драга Глигорије 1879 Чуруг Чуруг детаљније информације
1747 РКТГ-63251 Доловац Душан Глигорије 1885 Чуруг Чуруг детаљније информације
1748 РКТГ-63252 Доловац Милош Илија 1891 Чуруг Чуруг детаљније информације
1749 РКТГ-63253 Доловац Урош Илија 1891 Чуруг Чуруг детаљније информације
1750 РКТГ-63254 Доловац Лазар Јован 1892 Чуруг Чуруг детаљније информације
1751 РКТГ-63258 Доловац Ђока Коста 1911 Чуруг Чуруг детаљније информације
1752 РКТГ-63260 Доловац Сава Коста 1903 Чуруг Чуруг детаљније информације
1753 РКТГ-63261 Доловац Здравко Лаза 1926 Чуруг Чуруг детаљније информације
1754 РКТГ-63262 Доловац Милош Лаза 1859 Чуруг Чуруг детаљније информације
1755 РКТГ-63263 Доловац Меланија Љуба 1891 Ђурђево Чуруг детаљније информације
1756 РКТГ-63264 Доловац Драгиња Љубомир 1889 Ђурђево Чуруг детаљније информације
1757 РКТГ-63265 Доловац Милорад Марко 1915 Чуруг Чуруг детаљније информације
1758 РКТГ-63266 Доловац Сима Марко 1921 Чуруг Чуруг детаљније информације
1759 РКТГ-63268 Доловац Слободан Милан 1907 Чуруг Чуруг детаљније информације
1760 РКТГ-63269 Доловац Марко Милош 1893 Чуруг Чуруг детаљније информације
1761 РКТГ-63270 Доловац Цвета Милош 1910 Чуруг Чуруг детаљније информације
1762 РКТГ-63271 Доловац Стеван - Браца Паја 1886 Чуруг Чуруг детаљније информације
1763 РКТГ-63272 Доловац Јован Радивој 1909 Чуруг Чуруг детаљније информације
1764 РКТГ-63280 Доловац Ђорђе - Ђока Сава 1925 Чуруг Чуруг детаљније информације
1765 РКТГ-63281 Доловац Жарко Сава 1920 Чуруг Чуруг детаљније информације
1766 РКТГ-63283 Доловац Тодор Сава 1902 Чуруг Чуруг детаљније информације
1767 РКТГ-63284 Доловац Илија Урош 1900 Чуруг Чуруг детаљније информације
1768 РКТГ-63358 Дорословачки Живко Ђорђе 1905 Бечеј Чуруг детаљније информације
1769 РКТГ-63359 Дорословачки Живко Иван 1890 Бечеј Чуруг детаљније информације
1770 РКТГ-63391 Дороцки Јаков Ђура Ђурђево Ђурђево детаљније информације
1771 РКТГ-63400 Достанић Маријан 1925 Тараш Чуруг детаљније информације
1772 РКТГ-63440 Драгаш Која А -непознато Чуруг детаљније информације
1773 РКТГ-63441 Драгаш Пера А -непознато Чуруг детаљније информације
1774 РКТГ-63443 Драгаш Јован Јован 1888 Чуруг Чуруг детаљније информације
1775 РКТГ-63445 Драгаш Љубица Радивој 1890 Велики Ст. Миклош Чуруг детаљније информације
1776 РКТГ-63446 Драгашев Бранко Јован 1924 Чуруг Чуруг детаљније информације
1777 РКТГ-63448 Драгин Бранко Алекса 1917 Чуруг Чуруг детаљније информације
1778 РКТГ-63450 Драгин Евица Аркадије 1895 Велики Ст. Миклош Чуруг детаљније информације
1779 РКТГ-63451 Драгин Стеван Војислав 1941 Чуруг Чуруг детаљније информације
1780 РКТГ-63452 Драгин Тодор Груја 1893 Чуруг Чуруг детаљније информације
1781 РКТГ-63453 Драгин Маргита Јован 1895 Велики Ст. Миклош Чуруг детаљније информације
1782 РКТГ-63454 Драгин Катица Марко 1917 Чуруг Чуруг детаљније информације
1783 РКТГ-63455 Драгин Слободан Тодор 1919 Чуруг Чуруг детаљније информације
1784 РКТГ-63456 Драгин Миливој - Будиша Тома 1919 Чуруг Чуруг детаљније информације
1785 РКТГ-63463 Драгичевић Олга А -непознато Чуруг детаљније информације
1786 РКТГ-63472 Драгојловић Бора Божидар 1921 Загреб Чуруг детаљније информације
1787 РКТГ-63473 Драгојловић Данилка Живан 1893 Чуруг Чуруг детаљније информације
1788 РКТГ-63481 Дражић Бранко А -непознато Чуруг детаљније информације
1789 РКТГ-63482 Дражић Васа А -непознато Чуруг детаљније информације
1790 РКТГ-63483 Дражић Видосава А -непознато Чуруг детаљније информације
1791 РКТГ-63484 Дражић Милан Живан 1903 Чуруг Чуруг детаљније информације
1792 РКТГ-63485 Дражић Живан Јован 1876 Чуруг Чуруг детаљније информације
1793 РКТГ-63486 Дражић Паја Јован 1879 Чуруг Чуруг детаљније информације
1794 РКТГ-63489 Дражић Никола Коста 1888 Чуруг Чуруг детаљније информације
1795 РКТГ-63490 Дражић Неранџа Кузман 1920 Ердевик Чуруг детаљније информације
1796 РКТГ-63491 Дражић Максим Лазар 1893 Чуруг Чуруг детаљније информације
1797 РКТГ-63492 Дражић Радослав Максим 1920 Чуруг Чуруг детаљније информације
1798 РКТГ-63493 Дражић Анка 1886 Чуруг Чуруг детаљније информације
1799 РКТГ-63494 Дражић Боривоје Никола 1908 Чуруг Чуруг детаљније информације
1800 РКТГ-63495 Дражић Лазар Паја 1913 Чуруг Чуруг детаљније информације
1801 РКТГ-63496 Дражић Стеван Станко 1917 Чуруг Чуруг детаљније информације
1802 РКТГ-63497 Дражић Десанка Тодор 1887 Чуруг Чуруг детаљније информације
1803 РКТГ-63498 Дражић Станко Ћира 1886 Чуруг Чуруг детаљније информације
1804 РКТГ-63505 Дракулић Константин Јован 1875 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1805 РКТГ-63506 Дракулић Сава Константин 1905 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1806 РКТГ-63507 Дракулић Живан Милош 1902 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1807 РКТГ-63509 Дракулић Марко Паја 1909 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1808 РКТГ-63556 Гостојић Даница 1894 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1809 РКТГ-63557 Гостојић Ђорђе Димитрије 1891 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1810 РКТГ-63558 Гостојић Димитрије Ђорђе 1914 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1811 РКТГ-63559 Гостојић Милорад Ђорђе 1915 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1812 РКТГ-63560 Гостојић Стеван Ђорђе 1917 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1813 РКТГ-63563 Гостојић Жарко Марко 1901 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1814 РКТГ-63564 Гостојић Јован Марко 1905 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1815 РКТГ-63565 Гостојић Марко Павел 1898 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1816 РКТГ-63566 Гостојић Трива Петар 1913 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1817 РКТГ-63579 Грбић Аца А -непознато Жабаљ детаљније информације
1818 РКТГ-63580 Грбић Гена Василије 1903 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1819 РКТГ-63581 Грбић Анђелко Гавра 1885 Врбас Ђурђево детаљније информације
1820 РКТГ-63582 Грбић Никола Јован 1882 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1821 РКТГ-63583 Грбић Олга Петар 1886 Кикинда Ђурђево детаљније информације
1822 РКТГ-63584 Грбић Тодор Раде 1899 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1823 РКТГ-63646 Грос Јованка Андрија 1931 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1824 РКТГ-63647 Грос Макс - Мишика Андрија 1934 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1825 РКТГ-63656 Грос Лазар Лазар 1925 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1826 РКТГ-63657 Грос Маргита Лазар 1910 Госпођинци Жабаљ детаљније информације
1827 РКТГ-63659 Грос Андрија Саламон 1908 Госпођинци Жабаљ детаљније информације
1828 РКТГ-63691 Грујић Милован Раде 1906 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1829 РКТГ-63693 Грујић Александар Стеван 1908 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1830 РКТГ-63780 Драчански Милош Александар 1910 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1831 РКТГ-63781 Драчански Даница Димитрије 1863 Турија Жабаљ детаљније информације
1832 РКТГ-63782 Драчански Ђока Ђока 1914 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1833 РКТГ-63783 Драчански др Александар Милош 1881 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1834 РКТГ-63876 Дудашев Владимир Вељко 1926 Чуруг Чуруг детаљније информације
1835 РКТГ-63877 Дудашев Велимир Исак 1885 Бачко Петрово Село Чуруг детаљније информације
1836 РКТГ-63878 Дудварски Душан Гаврило 1882 Ада Чуруг детаљније информације
1837 РКТГ-63879 Дудварски Коста Гаврило 1881 Ада Чуруг детаљније информације
1838 РКТГ-63882 Дудић Марко Веселин 1903 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1839 РКТГ-63883 Дудић Марко Жарко А -непознато Жабаљ детаљније информације
1840 РКТГ-63884 Дудић Сава Жарко 1921 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1841 РКТГ-63885 Дудић Жарко Сава 1893 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1842 РКТГ-63886 Дудић Васа Тодор 1892 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1843 РКТГ-63887 Дудић Рада Тоша 1897 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1844 РКТГ-63890 Дујић Михајло Лука 1913 Зрењанин Чуруг детаљније информације
1845 РКТГ-63895 Дула Мојаус Митар 1909 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
1846 РКТГ-63914 Дунђерин Светозар Милош 1897 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1847 РКТГ-63916 Дунђерски Јеврем А -непознато Чуруг детаљније информације
1848 РКТГ-63919 Дунђерски Сима Јован 1881 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1849 РКТГ-63921 Дунђерски Милорад Новак 1894 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1850 РКТГ-63922 Дунђерски Милош Сава 1889 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1851 РКТГ-63923 Дунђерски Миливој Стеван 1892 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1852 РКТГ-63956 Ђаков Добрен А -непознато Жабаљ детаљније информације
1853 РКТГ-63957 Ђаков Милош Алекса 1901 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1854 РКТГ-63959 Ђаковић Јулка А -непознато Чуруг детаљније информације
1855 РКТГ-64007 Ђитков Видосава Глигорије 1903 Жабаљ Ђурђево детаљније информације
1856 РКТГ-64008 Ђитков Мирјана Евгеније - Јене 1928 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
1857 РКТГ-64009 Ђитков Евгеније-Гена Стеван 1900 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
1858 РКТГ-64019 Ђорђин Милош Младен 1896 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1859 РКТГ-64035 Ђукић Јован Живко 1923 Чуруг Чуруг детаљније информације
1860 РКТГ-64036 Ђукић Живко Јован 1900 Чуруг Чуруг детаљније информације
1861 РКТГ-64039 Ђукић Стеван Новак 1876 Чуруг Чуруг детаљније информације
1862 РКТГ-64047 Ђурагин Живка А -непознато Чуруг детаљније информације
1863 РКТГ-64048 Ђурагин Радивој 1908 Чуруг Чуруг детаљније информације
1864 РКТГ-64049 Ђурагин Јован Душан 1920 Чуруг Чуруг детаљније информације
1865 РКТГ-64050 Ђурагин Драгиња Ђока 1899 Бачко Петрово Село Чуруг детаљније информације
1866 РКТГ-64051 Ђурагин Емил Живан 1899 Чуруг Чуруг детаљније информације
1867 РКТГ-64052 Ђурагин Мика Јован 1899 Чуруг Чуруг детаљније информације
1868 РКТГ-64053 Ђурагин Душан Јоца 1888 Чуруг Чуруг детаљније информације
1869 РКТГ-64054 Ђурагин Душан Раде 1873 Чуруг Чуруг детаљније информације
1870 РКТГ-64055 Ђурагин Рајко Радивој 1898 Чуруг Чуруг детаљније информације
1871 РКТГ-64056 Ђурђев Јован А -непознато Чуруг детаљније информације
1872 РКТГ-64057 Ђурђев Недељко Лазар 1895 Мошорин Чуруг детаљније информације
1873 РКТГ-64073 Ђурин Живојин Тома 1912 Меленци Жабаљ детаљније информације
1874 РКТГ-64079 Ђурић Рада - Србијанац Милан 1924 Чуруг Чуруг детаљније информације
1875 РКТГ-64189 Густон Ференц 1907 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1876 РКТГ-64216 Гуцунски Славко Ђорђе 1902 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
1877 РКТГ-64220 Дабић Милева Александар 1899 Крушедол Чуруг детаљније информације
1878 РКТГ-64221 Дабић Слободан Васа 1934 Чуруг Чуруг детаљније информације
1879 РКТГ-64222 Дабић Марица Васа 1923 Чуруг Чуруг детаљније информације
1880 РКТГ-64223 Дабић Миленко Васа 1927 Чуруг Чуруг детаљније информације
1881 РКТГ-64225 Дабић Стеван Живан 1911 Чуруг Чуруг детаљније информације
1882 РКТГ-64227 Дабић Даринка Марко 1914 Чуруг Чуруг детаљније информације
1883 РКТГ-64228 Дабић Васа Милан 1893 Меленци Чуруг детаљније информације
1884 РКТГ-64229 Дабић Анка Радивој 1931 Чуруг Чуруг детаљније информације
1885 РКТГ-64230 Дабић Живко Радивој 1933 Чуруг Чуруг детаљније информације
1886 РКТГ-64231 Дабић Милош Сава 1922 Чуруг Чуруг детаљније информације
1887 РКТГ-64232 Дабић Јелена Сернан 1875 Чуруг Чуруг детаљније информације
1888 РКТГ-64239 Давидов Урош А -непознато Чуруг детаљније информације
1889 РКТГ-64242 Давидов Предраг Милић 1909 Тараш Чуруг детаљније информације
1890 РКТГ-64244 Давидовац Жарко А -непознато Чуруг детаљније информације
1891 РКТГ-64245 Давидовац Милош А -непознато Чуруг детаљније информације
1892 РКТГ-64246 Давидовац Ружица Витомир 1908 Пожега Чуруг детаљније информације
1893 РКТГ-64247 Давидовац Јеца Ђока 1899 Жабаљ Чуруг детаљније информације
1894 РКТГ-64248 Давидовац Душан Исак 1922 Чуруг Чуруг детаљније информације
1895 РКТГ-64249 Давидовац Јован Исак 1900 Чуруг Чуруг детаљније информације
1896 РКТГ-64250 Давидовац Максим Исак 1911 Чуруг Чуруг детаљније информације
1897 РКТГ-64251 Давидовац Петар Исак 1925 Чуруг Чуруг детаљније информације
1898 РКТГ-64252 Давидовац Петар Исак 1903 Чуруг Чуруг детаљније информације
1899 РКТГ-64254 Давидовац Исак Јован 1926 Чуруг Чуруг детаљније информације
1900 РКТГ-64255 Давидовац Ненад Јован 1919 Чуруг Чуруг детаљније информације
1901 РКТГ-64256 Давидовац Радивој Кузман 1895 Чуруг Чуруг детаљније информације
1902 РКТГ-64258 Давидовац Петар Милош А -непознато Чуруг детаљније информације
1903 РКТГ-64262 Давидовац Бранко Паја 1883 Чуруг Чуруг детаљније информације
1904 РКТГ-64263 Давидовац Стеван Паја 1892 Чуруг Чуруг детаљније информације
1905 РКТГ-64264 Давидовац Милица Стеван 1892 Чуруг Чуруг детаљније информације
1906 РКТГ-64266 Давидовац Исак Урош 1879 Чуруг Чуруг детаљније информације
1907 РКТГ-64267 Давидовац С. Стеван А -непознато Чуруг детаљније информације
1908 РКТГ-64271 Давидовић Петар 1925 Козина Чуруг детаљније информације
1909 РКТГ-64419 Даљев Душан Лазар 1877 Чуруг Чуруг детаљније информације
1910 РКТГ-64498 Девић Владимир Бранко 1887 Кулпин Жабаљ детаљније информације
1911 РКТГ-64643 Елемиров Живан Мита 1873 Чуруг Чуруг детаљније информације
1912 РКТГ-64834 Дејановић Јованка Душан 1885 Жабаљ Ђурђево детаљније информације
1913 РКТГ-64842 Дејановић Рада Паја 1884 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
1914 РКТГ-64843 Дејановић Зора Раде Ђурђево Ђурђево детаљније информације
1915 РКТГ-64844 Дејановић Милорад Раде 1920 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
1916 РКТГ-64846 Дел Јожеф А -непознато Жабаљ детаљније информације
1917 РКТГ-64882 Дембиц Илонка Ђула 1908 Чуруг Чуруг детаљније информације
1918 РКТГ-64883 Дембиц Ђурика 1937 Вршац Чуруг детаљније информације
1919 РКТГ-64884 Дембиц Иван 1936 Вршац Чуруг детаљније информације
1920 РКТГ-64934 Кремер Андраш 1884 Чуруг Чуруг детаљније информације
1921 РКТГ-64966 Дивнин Ангелина Велимир 1894 Ђурђево Жабаљ детаљније информације
1922 РКТГ-64967 Дивнин Славко Војин 1905 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1923 РКТГ-64968 Дивнин Ђорђе Јован 1901 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1924 РКТГ-64969 Дивнин Светозар Јован 1902 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1925 РКТГ-64970 Дивнин Урош Јован 1896 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1926 РКТГ-64971 Дивнин Војин Стеван 1924 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1927 РКТГ-64972 Дивнин Рада Стеван 1922 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1928 РКТГ-64995 Димитрашиновић Паулина Марко 1887 Чуруг Чуруг детаљније информације
1929 РКТГ-64996 Димитријевић Димитрије А -непознато Чуруг детаљније информације
1930 РКТГ-65001 Димитријевић Зорица Љубомир 1925 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1931 РКТГ-65002 Димитријевић Ксенија Љубомир 1927 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1932 РКТГ-65003 Димитријевић Марија Милутин 1904 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1933 РКТГ-65004 Димитријевић Нестор Жарко 1923 Чуруг Чуруг детаљније информације
1934 РКТГ-65007 Димитријевић Урош Милован Чуруг Чуруг детаљније информације
1935 РКТГ-65008 Димитријевић др Љубомир Светозар 1892 Суботица Жабаљ детаљније информације
1936 РКТГ-65043 Димић Стојан 1888 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1937 РКТГ-65044 Димић Пера 1894 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1938 РКТГ-65046 Димић Милан Драгољуб 1897 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1939 РКТГ-65047 Димић Станко 1941 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1940 РКТГ-65054 Димић Петар Милош 1888 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1941 РКТГ-65055 Димић Анка Никола 1934 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1942 РКТГ-65056 Димић Гордана Никола 1922 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1943 РКТГ-65057 Димић Драгиња Никола 1936 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1944 РКТГ-65058 Димић Душанка Никола 1941 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1945 РКТГ-65059 Димић Јелена Никола 1930 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1946 РКТГ-65060 Димић Катица Никола 1932 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1947 РКТГ-65061 Димић Светозар Петар 1895 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1948 РКТГ-65062 Димић Божа Сава 1899 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1949 РКТГ-65064 Димић Александар Филип 1926 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1950 РКТГ-65065 Димић Љубица - Јулка Фрања 1907 Зрењанин Жабаљ детаљније информације
1951 РКТГ-65117 Дицков Лаза Аца Ђурђево Ђурђево детаљније информације
1952 РКТГ-65139 Добановачки Бранко Коста 1905 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1953 РКТГ-65188 Еперт Фебронија Никола 1892 Куцура Ђурђево детаљније информације
1954 РКТГ-65189 Еперт Фрања Филип 1890 Апатин Ђурђево детаљније информације
1955 РКТГ-65230 Ердевик Катица 1900 Чуруг Чуруг детаљније информације
1956 РКТГ-65231 Ердевик Миливој Александар 1897 Чуруг Чуруг детаљније информације
1957 РКТГ-65232 Ердевик Љубомир Алекса 1909 Чуруг Чуруг детаљније информације
1958 РКТГ-65233 Ердевик Раде Алекса 1903 Чуруг Чуруг детаљније информације
1959 РКТГ-65234 Ердевик Тоша Алекса А -непознато Чуруг детаљније информације
1960 РКТГ-65235 Ердевик Раде Бранко 1920 Чуруг Чуруг детаљније информације
1961 РКТГ-65236 Ердевик Стеван Душан 1906 Чуруг Чуруг детаљније информације
1962 РКТГ-65237 Ердевик Ђорђе Јован 1928 Чуруг Чуруг детаљније информације
1963 РКТГ-65239 Ердевик Бранко Максим 1886 Чуруг Чуруг детаљније информације
1964 РКТГ-65240 Ердевик Јован Миливоје 1923 Чуруг Чуруг детаљније информације
1965 РКТГ-65241 Ердевик Јелена Милић 1918 Чуруг Чуруг детаљније информације
1966 РКТГ-65252 Ердељи Леона Влада 1927 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
1967 РКТГ-65253 Ердељи Цецилија-Цила Дионизије 1907 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
1968 РКТГ-65256 Ердељи Ирина Леон 1903 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
1969 РКТГ-65271 Еремић Чеда Милан 1891 Мошорин Жабаљ детаљније информације
1970 РКТГ-65447 Добросављев Ранко Живан 1894 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
1971 РКТГ-65468 Дожић Павле А -непознато Чуруг детаљније информације
1972 РКТГ-65469 Дожић Петар Паја 1867 Чуруг Чуруг детаљније информације
1973 РКТГ-65470 Дожић Јован Пера 1890 Чуруг Чуруг детаљније информације
1974 РКТГ-65571 Етински Сима 1884 Мошорин Чуруг детаљније информације
1975 РКТГ-65593 Живковић Милош 1895 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
1976 РКТГ-66859 Шпицер Лулу А -непознато Вршац детаљније информације
1977 РКТГ-67063 Штајнер Елза 1880 Зрењанин Вршац детаљније информације
1978 РКТГ-67375 Офенбах Магдалена Јован 1934 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1979 РКТГ-67377 Офенбехер Катарина Јован 1922 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1980 РКТГ-67433 Либман Катарина Адам 1937 Госпођинци Госпођинци детаљније информације
1981 РКТГ-67520 Офенбахер Розалија Јован 1935 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1982 РКТГ-67526 Несић Савета Николаус 1876 Госпођинци Госпођинци детаљније информације
1983 РКТГ-67575 Рапић Терезија Петар 1881 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1984 РКТГ-67593 Гијон Михајло Николаус 1884 Чуруг Чуруг детаљније информације
1985 РКТГ-68217 Жена Хутел Штефана А -непознато Жабаљ детаљније информације
1986 РКТГ-68232 Живанов Новак 1900 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
1987 РКТГ-68233 Живанов Бранислав 1912 Жабаљ Ђурђево детаљније информације
1988 РКТГ-68235 Живојинов Младен Петар 1903 Госпођинци Госпођинци детаљније информације
1989 РКТГ-68236 Живанов Георгије Василије 1897 Мошорин Жабаљ детаљније информације
1990 РКТГ-68237 Живанов Марија Војин 1883 Чуруг Жабаљ детаљније информације
1991 РКТГ-68238 Жигић-Степанов Милош Милутин 1898 Чуруг Чуруг детаљније информације
1992 РКТГ-68239 Жигић-Степанов Марко Милутин 1900 Чуруг Чуруг детаљније информације
1993 РКТГ-68240 Живанов Арсен Гавра 1872 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1994 РКТГ-68241 Живковић Сава Живан 1899 Чуруг Чуруг детаљније информације
1995 РКТГ-68242 Живков Славко Живан 1896 Чуруг Чуруг детаљније информације
1996 РКТГ-68243 Жарић Андрија Тима 1910 Чуруг Чуруг детаљније информације
1997 РКТГ-68244 Жути Зорка А -непознато Жабаљ детаљније информације
1998 РКТГ-68247 Златанов Наталија Ђока 1908 Чуруг Чуруг детаљније информације
1999 РКТГ-68357 Јовановић Милош Шандор 1904 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2000 РКТГ-68358 Јованов Косана 1887 Футог Жабаљ детаљније информације
2001 РКТГ-68359 Јованов Ружица Светозар 1922 Нови Сад Жабаљ детаљније информације
2002 РКТГ-68360 Јовановић Бранко Шандор 1907 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2003 РКТГ-68361 Јовановић Драгиња Дода 1896 Фаркаждин Жабаљ детаљније информације
2004 РКТГ-68362 Јовановић Ленка 1883 Црвенка Жабаљ детаљније информације
2005 РКТГ-68363 Јовановић Милош Светозар 1922 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2006 РКТГ-68364 Јовановић Петар Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2007 РКТГ-68365 Јојкић-Јојкин Ђока Раде 1908 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2008 РКТГ-68366 Јојкин Милош Раде 1910 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2009 РКТГ-68367 Јанковић Бојана А -непознато Чуруг детаљније информације
2010 РКТГ-68368 Јуришин Живан Богдан 1898 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2011 РКТГ-68369 Јанков Наталија Милан 1897 Ђурђево Жабаљ детаљније информације
2012 РКТГ-68370 Јуришин Јагица Живан 1891 Вилово Жабаљ детаљније информације
2013 РКТГ-68371 Јуришин Новак Сава 1924 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2014 РКТГ-68372 Јуришин Сава Сава 1921 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2015 РКТГ-68373 Јуришин Рада Новак 1863 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2016 РКТГ-68374 Јуришин Сава Раде 1888 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2017 РКТГ-68375 Јуришин Емилија - Милица Сава 1912 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2018 РКТГ-68376 Јовановић Христина 1910 Нови Сад Чуруг детаљније информације
2019 РКТГ-68377 Јованов Милан Стеван 1905 Футог Жабаљ детаљније информације
2020 РКТГ-68378 Јанков Јован Александар 1893 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2021 РКТГ-68379 Јојкић Милена А -непознато Чуруг детаљније информације
2022 РКТГ-68380 Јојкић Бранимир Груја 1912 Чуруг Чуруг детаљније информације
2023 РКТГ-68381 Јовин Витомир Драган 1896 Чуруг Чуруг детаљније информације
2024 РКТГ-68382 Јовановић Радослав Милош 1904 Мошорин Чуруг детаљније информације
2025 РКТГ-68383 Јанков/ић/ Александар Стеван 1918 Чуруг Чуруг детаљније информације
2026 РКТГ-68384 Јовановић др Ђорђе Милош 1894 Мошорин Чуруг детаљније информације
2027 РКТГ-68385 Јовановић Душан Јован 1893 Чуруг Чуруг детаљније информације
2028 РКТГ-68386 Јанков др Десанчић Александар 1910 Елемир Жабаљ детаљније информације
2029 РКТГ-68387 Јовин Марко А -непознато Чуруг детаљније информације
2030 РКТГ-68388 Јањин Павле Илија 1891 Чуруг Чуруг детаљније информације
2031 РКТГ-68389 Јанков Бошко Јован 1938 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2032 РКТГ-68390 Јевросимов Душан Станко 1896 Чуруг Чуруг детаљније информације
2033 РКТГ-68391 Јевросимов Урош Станко 1890 Чуруг Чуруг детаљније информације
2034 РКТГ-68392 Јовандић Мита Чуруг Чуруг детаљније информације
2035 РКТГ-68393 Јованов Јулка А -непознато Чуруг детаљније информације
2036 РКТГ-68394 Јовановић Бранислав Душан 1922 Бечеј Чуруг детаљније информације
2037 РКТГ-68438 Краљ Бојан 1917 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2038 РКТГ-68611 Злоколица Радослав Васа Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2039 РКТГ-68633 Земљанац Бошко Лазар Чуруг Чуруг детаљније информације
2040 РКТГ-68668 Злоколица Марко Марко 1908 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2041 РКТГ-68669 Злоколица Марка жена 1918 Нови Сад Ђурђево детаљније информације
2042 РКТГ-68670 Злоколица Марка ташта 1901 Нови Сад Ђурђево детаљније информације
2043 РКТГ-68675 Злоколица Драгомир - Драгић Јован 1894 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2044 РКТГ-68676 Злоколица Павле Јован 1879 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2045 РКТГ-68677 Злоколица Сава Илија 1899 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2046 РКТГ-68679 Злоколица Светозар Илија 1902 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2047 РКТГ-68680 Злоколица Славко Јован 1896 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2048 РКТГ-68681 Злоколица Славко Александар 1906 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2049 РКТГ-68682 Злоколица Стеван Александар 1919 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2050 РКТГ-68683 Злоколица Милица Павел 1879 Шајкаш Жабаљ детаљније информације
2051 РКТГ-68684 Злоколица Кристина Јован 1902 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2052 РКТГ-68686 Злоколица Ката Александар 1923 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2053 РКТГ-68688 Злоколица Јоца Славко 1918 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2054 РКТГ-68689 Злоколица Загорка Младен 1911 Чуруг Жабаљ детаљније информације
2055 РКТГ-68690 Зуровац Паја Чуруг Чуруг детаљније информације
2056 РКТГ-68691 Злоколица Драгиња Јован 1908 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2057 РКТГ-68692 Злоколица Александар Павел 1899 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2058 РКТГ-68693 Зеремски Павле Богољуб 1919 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2059 РКТГ-68694 Зеремски Велимир Спасоје 1901 Турија Жабаљ детаљније информације
2060 РКТГ-68695 Злоколица Милица Александар 1926 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2061 РКТГ-68696 Зеков Нестор Јоца А -непознато Чуруг детаљније информације
2062 РКТГ-68697 Земљанац Владимир Тодор 1885 Чуруг Чуруг детаљније информације
2063 РКТГ-68698 Земљанац Душан Лазар 1918 Чуруг Чуруг детаљније информације
2064 РКТГ-68700 Земљанац Лазар Тодор 1883 Чуруг Чуруг детаљније информације
2065 РКТГ-68701 Злоколица Илија Славко 1934 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2066 РКТГ-68913 Илић Марија А -непознато Ђурђево детаљније информације
2067 РКТГ-68921 Иван Ђура Михајло 1891 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2068 РКТГ-68922 Илијин Георгина Андрија 1888 Ада Ђурђево детаљније информације
2069 РКТГ-68923 Илијин Живан Милан 1881 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2070 РКТГ-68927 Илијин Милева Живан 1920 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2071 РКТГ-68929 Илијин Урош Живан 1903 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2072 РКТГ-68933 Илијин Милан Урош 1940 Тител Ђурђево детаљније информације
2073 РКТГ-68936 Илијин Розалија Јосип 1911 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2074 РКТГ-68942 Ивков Тина Васа 1905 Бачко Градиште Жабаљ детаљније информације
2075 РКТГ-68943 Илијин Рајко Новак 1922 Ђурђево Жабаљ детаљније информације
2076 РКТГ-68944 Илић Нада Димитрије 1925 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2077 РКТГ-68945 Илић Мита Димитрије 1926 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2078 РКТГ-68946 Илић Милош Милан 1923 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2079 РКТГ-68947 Илић Милан Ђока 1897 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2080 РКТГ-68948 Илић Љуба Димитрије 1921 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2081 РКТГ-68949 Илић Димитрије Симеон 1889 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2082 РКТГ-68950 Илић Ангелина 1902 Мошорин Жабаљ детаљније информације
2083 РКТГ-68951 Ивков Мира Сава 1938 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2084 РКТГ-68952 Илић Александар Милан 1924 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2085 РКТГ-68953 Иванов Петар Јоца 1923 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2086 РКТГ-68954 Иђидов Живан Милан 1906 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2087 РКТГ-68955 Ивков Тома А -непознато Жабаљ детаљније информације
2088 РКТГ-68956 Ивков Петар А -непознато Жабаљ детаљније информације
2089 РКТГ-68957 Ивков Теодора Александар 1893 Чуруг Чуруг детаљније информације
2090 РКТГ-68958 Ивков Сава Марко 1885 Чуруг Жабаљ детаљније информације
2091 РКТГ-68959 Ивков Милорад Сава 1925 Чуруг Жабаљ детаљније информације
2092 РКТГ-68961 Илић Војислава Милош 1897 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2093 РКТГ-68962 Ивков Јулијана-Јулка Димитрије 1887 Чуруг Чуруг детаљније информације
2094 РКТГ-68963 Ивков Нестор Кузман 1894 Чуруг Чуруг детаљније информације
2095 РКТГ-68964 Ивков Живко Лазар 1899 Чуруг Чуруг детаљније информације
2096 РКТГ-68965 Ивков Зора А -непознато Чуруг детаљније информације
2097 РКТГ-68966 Ивков Јоца Бранко 1922 Чуруг Чуруг детаљније информације
2098 РКТГ-68967 Ивков Јован Ђока 1877 Чуруг Чуруг детаљније информације
2099 РКТГ-68968 Ивков Душан Стеван 1917 Чуруг Чуруг детаљније информације
2100 РКТГ-68969 Ивков Јоца Кузман 1890 Чуруг Чуруг детаљније информације
2101 РКТГ-68970 Ивков Душан Раде 1895 Чуруг Чуруг детаљније информације
2102 РКТГ-68971 Ивков Коста А -непознато Чуруг детаљније информације
2103 РКТГ-68973 Ивков Милош Милан 1905 Чуруг Чуруг детаљније информације
2104 РКТГ-68975 Ивков Милош Јоца 1942 Чуруг Чуруг детаљније информације
2105 РКТГ-68976 Ивков Мита Стеван 1890 Чуруг Чуруг детаљније информације
2106 РКТГ-68977 Ивков Алинка 1900 Чуруг Чуруг детаљније информације
2107 РКТГ-68978 Иванов Евица Танасија 1870 Жабаљ Чуруг детаљније информације
2108 РКТГ-68979 Иванов Јоца А -непознато Чуруг детаљније информације
2109 РКТГ-68980 Иветић Јованка Стеван 1892 Чуруг Чуруг детаљније информације
2110 РКТГ-68981 Иветић Никола Филип 1882 Козанци Чуруг детаљније информације
2111 РКТГ-68982 Ивков Жарко Бранко 1922 Чуруг Чуруг детаљније информације
2112 РКТГ-68983 Ивков Александар Бранко 1924 Чуруг Чуруг детаљније информације
2113 РКТГ-68984 Ивков Васа Максим 1882 Чуруг Чуруг детаљније информације
2114 РКТГ-68985 Играчки Раде Милан 1887 Чуруг Чуруг детаљније информације
2115 РКТГ-68986 Ивков Бранко Јоца 1901 Чуруг Чуруг детаљније информације
2116 РКТГ-68987 Ивков Владимир Бранко 1928 Чуруг Чуруг детаљније информације
2117 РКТГ-68988 Ивков Георгије Милош 1886 Чуруг Чуруг детаљније информације
2118 РКТГ-68989 Ивков Григорије Радивој 1909 Чуруг Чуруг детаљније информације
2119 РКТГ-68990 Иванов Лазар Нића 1871 Чуруг Чуруг детаљније информације
2120 РКТГ-68991 Играчки Радивој Лука 1890 Чуруг Чуруг детаљније информације
2121 РКТГ-68992 Ињац Душан А -непознато Чуруг детаљније информације
2122 РКТГ-68993 Ивков Бранко Мита 1926 Чуруг Чуруг детаљније информације
2123 РКТГ-68995 Илић Јелена Порфирије 1890 Чуруг Чуруг детаљније информације
2124 РКТГ-68996 Илишин Стеван Живан 1878 Чуруг Чуруг детаљније информације
2125 РКТГ-68997 Ивков Олга А -непознато Чуруг детаљније информације
2126 РКТГ-68998 Играчки Миливој Милош 1904 Чуруг Чуруг детаљније информације
2127 РКТГ-68999 Ивков Стеван Урош 1895 Чуруг Чуруг детаљније информације
2128 РКТГ-69000 Ивков Стеван Паја 1888 Чуруг Чуруг детаљније информације
2129 РКТГ-69001 Ивков Стеван Бранко 1910 Чуруг Чуруг детаљније информације
2130 РКТГ-69002 Ивков Спасоје А -непознато Чуруг детаљније информације
2131 РКТГ-69003 Ивков Славко Бранко 1928 Чуруг Чуруг детаљније информације
2132 РКТГ-69004 Ивков Секула Живко 1923 Чуруг Чуруг детаљније информације
2133 РКТГ-69005 Илић Наталија Порфирије 1879 Чуруг Чуруг детаљније информације
2134 РКТГ-69499 Каугес Марија Јосиф 1895 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2135 РКТГ-70529 Баур Јозеф А - непознато Жабаљ детаљније информације
2136 РКТГ-70532 Бим Бела Куштиљ Жабаљ детаљније информације
2137 РКТГ-70533 Бим Јожеф А - непознато Жабаљ детаљније информације
2138 РКТГ-70534 Богнар Рожа А - непознато Жабаљ детаљније информације
2139 РКТГ-70535 Гантнер Себастијан А - непознато Жабаљ детаљније информације
2140 РКТГ-70537 Густин (Густоњ) Ђура Јожеф 1864 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2141 РКТГ-71257 Јојкић Јованка Груја 1901 Чуруг Чуруг детаљније информације
2142 РКТГ-71258 Јојкић Ружица Петар 1878 Бачко Градиште Чуруг детаљније информације
2143 РКТГ-71293 Јовановић Јелена Људевит 1892 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2144 РКТГ-71298 Јовановић Живојин 1891 Острво Ђурђево детаљније информације
2145 РКТГ-71314 Јанков Лазар Ђорђе 1900 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2146 РКТГ-71469 Густин Михаљ Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2147 РКТГ-71470 Дели Јозеф А - непознато Жабаљ детаљније информације
2148 РКТГ-71471 Золцер Јанош А - непознато Жабаљ детаљније информације
2149 РКТГ-71472 Кертес Јосиф А - непознато Жабаљ детаљније информације
2150 РКТГ-71473 Клима Петер Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2151 РКТГ-71474 Корачоњи Михаљ А - непознато Жабаљ детаљније информације
2152 РКТГ-71475 Ленард Алберт А - непознато Жабаљ детаљније информације
2153 РКТГ-71476 Мајерош Михаљ А - непознато Жабаљ детаљније информације
2154 РКТГ-71478 Молнар Јанош А - непознато Жабаљ детаљније информације
2155 РКТГ-71484 Рудић Ђерђ Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2156 РКТГ-71821 Салонски Меланија 1900 Ковиљ Ђурђево детаљније информације
2157 РКТГ-71822 Симон Петар А - непознато Жабаљ детаљније информације
2158 РКТГ-71823 Солоци Мењхарт А - непознато Жабаљ детаљније информације
2159 РКТГ-71824 Соти Ђура А - непознато Жабаљ детаљније информације
2160 РКТГ-71825 Тари Шандор А - непознато Жабаљ детаљније информације
2161 РКТГ-71826 Токош Марија 1896 Перлез Ђурђево детаљније информације
2162 РКТГ-71827 Хађмаши Иштван А - непознато Жабаљ детаљније информације
2163 РКТГ-71858 Хорват Михајло 1895 Бечеј Жабаљ детаљније информације
2164 РКТГ-72132 Клима Јанош Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2165 РКТГ-72262 Хађмаш Јозеф А- непознато Жабaљ детаљније информације
2166 РКТГ-74975 Келемен Ђерђ 1902 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2167 РКТГ-74976 Керн Ирма А -непознато Жабаљ детаљније информације
2168 РКТГ-74981 Кокаи Иштван 1901 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2169 РКТГ-74982 Ковач Петер 1895 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2170 РКТГ-74983 Ковач Иштван Туба А -непознато Жабаљ детаљније информације
2171 РКТГ-75342 Копачански Јовген Денчика 1921 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2172 РКТГ-75343 Корпаш Јанко Јанко 1911 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2173 РКТГ-75344 Крстић Вујадин Стеван 1922 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2174 РКТГ-75347 Коледин Спасоје Ћира 1904 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2175 РКТГ-75349 Ковачевић Паја Стеван 1918 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2176 РКТГ-75353 Колесар Јанко Драган 1924 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2177 РКТГ-75354 Колесар Еуген Денчије 1921 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2178 РКТГ-75355 Киш Андрија Андрија 1875 Руски Крстур Ђурђево детаљније информације
2179 РКТГ-75356 Киш Јоаким Данило Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2180 РКТГ-75357 Ковач Дионисије - Данчика Јанко 1903 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2181 РКТГ-75358 Ковач Јоаким - Јаким Ђура 1923 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2182 РКТГ-75510 Крисхабер Изабела Јосиф 1912 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2183 РКТГ-75531 Копчански Михајло Даничика 1921 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2184 РКТГ-75532 Копчански Јоаким Еуген 1927 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2185 РКТГ-75533 Копчански Данило Михајло 1897 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2186 РКТГ-75534 Копчански Гена 1921 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2187 РКТГ-75538 Костић Сида Илија 1922 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2188 РКТГ-75545 Крисхабер Макс Исидор 1911 Стара Пазова Ђурђево детаљније информације
2189 РКТГ-75547 Крисхабер Вера-Баба Макс 1941 Нови Сад Ђурђево детаљније информације
2190 РКТГ-75549 Костић Стана Сава 1910 Ковиљ Ђурђево детаљније информације
2191 РКТГ-75551 Коледин Катица Милош 1897 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2192 РКТГ-75552 Костић Перса Аца 1940 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2193 РКТГ-75553 Костић Александар-Аца-Шандор 1906 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2194 РКТГ-75554 Копчански Софрона Дионизије 1933 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2195 РКТГ-75555 Катић Јованка Лазар - Радета 1892 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2196 РКТГ-75556 Катић Раденко Димитрије 1906 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2197 РКТГ-75557 Киш Михајло Никола 1912 Барбитон Ђурђево детаљније информације
2198 РКТГ-75561 Копчански Анастазија Никола 1899 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2199 РКТГ-75564 Капетанов Ђорђе Сава 1934 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2200 РКТГ-75565 Капетанов Марко Исак 1911 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2201 РКТГ-75722 Капетанов Љубица Лазар 1894 Шајкаш Жабаљ детаљније информације
2202 РКТГ-75724 Капетанов Љубица Алекса А -непознато Жабаљ детаљније информације
2203 РКТГ-75725 Капетанов Кристина Војин 1921 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2204 РКТГ-75726 Капетанов Јулка Милан 1877 Ковиљ Жабаљ детаљније информације
2205 РКТГ-75728 Капетанов Јулка Марко 1933 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2206 РКТГ-75729 Капетанов Исак Марко 1873 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2207 РКТГ-75730 Капетанов Живана Петар 1912 Нови Сад Жабаљ детаљније информације
2208 РКТГ-75731 Капетанов Марија Светозар 1906 Ђурђево Жабаљ детаљније информације
2209 РКТГ-75732 Капетанов Дренка Сава 1927 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2210 РКТГ-75733 Капетанов Драгослав Милан 1941 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2211 РКТГ-75734 Капетанов Гена Аца 1883 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2212 РКТГ-75735 Капетанов Веселинка Душан 1910 Арадац Жабаљ детаљније информације
2213 РКТГ-75736 Капетанов Љубица Раде 1913 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2214 РКТГ-75737 Капетанов Бранислав Сава 1931 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2215 РКТГ-75738 Капетанов Алекса Гено 1918 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2216 РКТГ-75739 Каназир Димитрије Богдан 1896 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2217 РКТГ-75740 Калман Адолф Адолф 1889 Мол Жабаљ детаљније информације
2218 РКТГ-75741 Крстић Раде А -непознато Чуруг детаљније информације
2219 РКТГ-75742 Казимир Жарко Петар 1890 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2220 РКТГ-75743 Коларић Васа Тодор 1894 Чуруг Чуруг детаљније информације
2221 РКТГ-75744 Кричков Марија Васа 1874 Бачко Градиште Чуруг детаљније информације
2222 РКТГ-75745 Кекић Љубомир Данило 1898 Чуруг Чуруг детаљније информације
2223 РКТГ-75746 Кекић Милица Љубомир 1927 Чуруг Чуруг детаљније информације
2224 РКТГ-75747 Керавица Владимир А -непознато Чуруг детаљније информације
2225 РКТГ-75748 Клајн Бела 1890 Бачко Градиште Чуруг детаљније информације
2226 РКТГ-75749 Ковачев Раде А -непознато Чуруг детаљније информације
2227 РКТГ-75755 Ковачевић Исак Никола 1886 Чуруг Чуруг детаљније информације
2228 РКТГ-75756 Ковачевић Панта Паја 1886 Чуруг Чуруг детаљније информације
2229 РКТГ-75757 Каћански Марко А -непознато Чуруг детаљније информације
2230 РКТГ-75758 Козарев Ђура Марко 1885 Чуруг Чуруг детаљније информације
2231 РКТГ-75759 Каћански Јован Ђока 1875 Чуруг Чуруг детаљније информације
2232 РКТГ-75760 Коларски Петар А -непознато Чуруг детаљније информације
2233 РКТГ-75761 Коледин Бранко Велимир 1918 Ђала Чуруг детаљније информације
2234 РКТГ-75762 Кон Ладислав Филип 1912 Чуруг Чуруг детаљније информације
2235 РКТГ-75763 Коњевић Бранко Милан 1912 Чуруг Чуруг детаљније информације
2236 РКТГ-75764 Коњевић Радивој Милан 1924 Чуруг Чуруг детаљније информације
2237 РКТГ-75765 Костић Бисенија Илија 1923 Ђурђево Чуруг детаљније информације
2238 РКТГ-75767 Кричков Зора Мата 1916 Бачко Градиште Чуруг детаљније информације
2239 РКТГ-75768 Кричков Јован Мита 1930 Чуруг Чуруг детаљније информације
2240 РКТГ-75769 Ковачевић Светозар Никола 1890 Чуруг Чуруг детаљније информације
2241 РКТГ-75770 Каленић Стеван А -непознато Чуруг детаљније информације
2242 РКТГ-75771 Калдараш Богдан Васа 1897 Сириг Чуруг детаљније информације
2243 РКТГ-75772 Калдараш Милош 1872 Чуруг Чуруг детаљније информације
2244 РКТГ-75773 Каленић Владимир Марко 1911 Чуруг Чуруг детаљније информације
2245 РКТГ-75774 Каленић Десанка А -непознато Чуруг детаљније информације
2246 РКТГ-75775 Каленић Душан Никола 1877 Чуруг Чуруг детаљније информације
2247 РКТГ-75776 Каленић Иванка Мирко 1888 Србобран Чуруг детаљније информације
2248 РКТГ-75777 Кекић Даринка Раде 1902 Чуруг Чуруг детаљније информације
2249 РКТГ-75778 Каленић Марко Влада 1884 Чуруг Чуруг детаљније информације
2250 РКТГ-75780 Катић Живко Јоца 1890 Чуруг Чуруг детаљније информације
2251 РКТГ-75782 Калтел Микша А -непознато Чуруг детаљније информације
2252 РКТГ-75783 Касапиновић Тодор Павел 1887 Панчево Чуруг детаљније информације
2253 РКТГ-75784 Кателинић Стеван Марко 1915 Чуруг Чуруг детаљније информације
2254 РКТГ-75785 Катински Стеван Васа 1906 Чуруг Чуруг детаљније информације
2255 РКТГ-75786 Капетанов Мирјана Сава 1929 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2256 РКТГ-75787 Катић Стеван Марко 1903 Чуруг Чуруг детаљније информације
2257 РКТГ-75788 Каћански Боривој Живко 1922 Чуруг Чуруг детаљније информације
2258 РКТГ-75789 Каћански Вида Сава 1910 Чуруг Чуруг детаљније информације
2259 РКТГ-75790 Каћански Живко Сима 1890 Чуруг Чуруг детаљније информације
2260 РКТГ-75792 Каленић Мара Бранко 1912 Чуруг Чуруг детаљније информације
2261 РКТГ-75793 Катић Жарко Милош А -непознато Жабаљ детаљније информације
2262 РКТГ-75794 Комаров Нада Радивој 1921 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2263 РКТГ-75795 Клајн др Александар Јожеф - Еуген 1907 Будимпешта Жабаљ детаљније информације
2264 РКТГ-75796 Кекић Фемка Танасија 1906 Бачко Петрово Село Жабаљ детаљније информације
2265 РКТГ-75797 Кекић Јован Ђорђе 1898 Бечеј Жабаљ детаљније информације
2266 РКТГ-75798 Кекић Ђорђе Јован 1927 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2267 РКТГ-75799 Каштихер Фани Мор 1892 Бачко Петрово Село Жабаљ детаљније информације
2268 РКТГ-75800 Каштихер Магда Јован 1924 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2269 РКТГ-75801 Каштихер Јонас - Јован Игнац 1890 Бачко Петрово Село Жабаљ детаљније информације
2270 РКТГ-75802 Крајнов Емил Велимир 1912 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2271 РКТГ-75803 Катић Жарко Јован 1896 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2272 РКТГ-75804 Каштихер Ема Јован 1895 Ада Жабаљ детаљније информације
2273 РКТГ-75805 Карапанџић Александра - Лекса Атанасије 1880 Бечеј Жабаљ детаљније информације
2274 РКТГ-75806 Капетанов Христина Жарко 1921 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2275 РКТГ-75809 Капетанов Тодор Гено 1904 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2276 РКТГ-75810 Капетанов Сергије Тодор 1937 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2277 РКТГ-75811 Капетанов Сава Гено 1916 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2278 РКТГ-75812 Капетанов Сава Александар 1892 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2279 РКТГ-75813 Капетанов Радослав Милан 1941 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2280 РКТГ-75814 Кричков Мита Јован 1904 Чуруг Чуруг детаљније информације
2281 РКТГ-75815 Катански Василије Данило 1868 Ђурђево Чуруг детаљније информације
2282 РКТГ-75816 Каштихер Александар Јован 1926 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2283 РКТГ-75817 Кричков Стеван Ђока 1885 Чуруг Чуруг детаљније информације
2284 РКТГ-75818 Куручев Жарко 1903 Меленци Чуруг детаљније информације
2285 РКТГ-75819 Кричков Ранка Мита 1939 Чуруг Чуруг детаљније информације
2286 РКТГ-75820 Крајнов Јелица Жарко 1922 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2287 РКТГ-75822 Катић Милош Милош 1874 Чуруг Жабаљ детаљније информације
2288 РКТГ-75823 Крњетин Славко Лука 1903 Србобран Жабаљ детаљније информације
2289 РКТГ-75824 Крњетин Јован Лука 1899 Србобран Жабаљ детаљније информације
2290 РКТГ-75825 Кргин Милош Новак 1909 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2291 РКТГ-75826 Кргин Кристина Јаша 1862 Госпођинци Жабаљ детаљније информације
2292 РКТГ-75827 Кргин Ђорђе Милош 1892 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2293 РКТГ-75828 Крајкућин Јелена Живан 1889 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2294 РКТГ-77281 Копчански Силви Јанко 1920 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2295 РКТГ-77282 Костић Лазар Ђока 1904 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2296 РКТГ-77439 Ловрић Јулка 1909 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2297 РКТГ-77699 Лант Барбара Јован 1875 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2298 РКТГ-78065 Козарев Марко Георгије 1895 Чуруг Чуруг детаљније информације
2299 РКТГ-78069 Коњевић Марко - Чебац 1919 Чуруг Чуруг детаљније информације
2300 РКТГ-78079 Каћански Душан Радивој 1907 Чуруг Чуруг детаљније информације
2301 РКТГ-78080 Каленић Никола Миливоје 1907 Чуруг Чуруг детаљније информације
2302 РКТГ-78081 Кнежев Душан Живан 1883 Чуруг Чуруг детаљније информације
2303 РКТГ-78083 Крстић Петар Милан 1912 Чуруг Чуруг детаљније информације
2304 РКТГ-78089 Катић Иса Раде 1891 Чуруг Чуруг детаљније информације
2305 РКТГ-78090 Катанић Стеван Милан - Мика 1918 Чуруг Чуруг детаљније информације
2306 РКТГ-78160 Јекић Војислав Јован 1924 Доњи Петровци Чуруг детаљније информације
2307 РКТГ-80253 Маринков Бранко Сима 1919 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2308 РКТГ-80254 Маринков Рајко (Гојко ) Сима 1920 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2309 РКТГ-80255 Маринков Стеван Раде 1910 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2310 РКТГ-80256 Микловш Александар - Шањика Емил Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2311 РКТГ-80257 Милојевић - Римски Славко Мита 1924 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2312 РКТГ-80258 Михајловић Ђорђе Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2313 РКТГ-80259 Мункачи Михајло - Миша Стеван 1913 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2314 РКТГ-80260 Мункачи Силвестер Стеван 1918 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2315 РКТГ-80261 Мушицки Коста Владимир 1908 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2316 РКТГ-80262 Мушицки Славко Милан 1902 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2317 РКТГ-80263 Мијатов Васа Милан 1920 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2318 РКТГ-80264 Мијатов Богдан Мита 1898 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2319 РКТГ-80265 Матић Милан - Мика Тома 1906 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2320 РКТГ-80266 Марковић Димитрије Жарко 1924 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2321 РКТГ-80267 Мушицки Влада - Дика Ђура 1912 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2322 РКТГ-80298 Миличић Богдан Живо 1905 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2323 РКТГ-80299 Милошев Живан Тоша 1920 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2324 РКТГ-80303 Милнар Ђула - Браша Петер 1915 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2325 РКТГ-80304 Мијатов Милан Богдан 1924 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2326 РКТГ-80374 Милановић Марија 1921 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2327 РКТГ-80407 Милановић Трива 1884 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2328 РКТГ-80420 Мркоњић Даница Данило 1923 Чуруг Чуруг детаљније информације
2329 РКТГ-80464 Милин Младен Јован 1891 Чуруг Чуруг детаљније информације
2330 РКТГ-80465 Миладинов Милош Милан 1907 Бачко Градиште Чуруг детаљније информације
2331 РКТГ-80466 Милић Ленка А -непознато Чуруг детаљније информације
2332 РКТГ-80467 Милић Лаза Раде 1895 Чуруг Чуруг детаљније информације
2333 РКТГ-80468 Милић Јелена Методије 1892 Чуруг Чуруг детаљније информације
2334 РКТГ-80469 Милић Зорка А -непознато Чуруг детаљније информације
2335 РКТГ-80470 Милић Живко Милош 1927 Чуруг Чуруг детаљније информације
2336 РКТГ-80471 Милић Душанка Ђока 1901 Каћ Чуруг детаљније информације
2337 РКТГ-80473 Милић Александар Јоца А -непознато Чуруг детаљније информације
2338 РКТГ-80474 Милин Тодор Раде 1879 Чуруг Чуруг детаљније информације
2339 РКТГ-80475 Милић Нада Милош 1931 Чуруг Чуруг детаљније информације
2340 РКТГ-80476 Милин Нада Миленко 1927 Чуруг Чуруг детаљније информације
2341 РКТГ-80477 Милић Радивој Илија 1910 Чуруг Чуруг детаљније информације
2342 РКТГ-80864 Милин Милорад Стеван 1916 Чуруг Чуруг детаљније информације
2343 РКТГ-80865 Милин Миленко Живан 1897 Чуруг Чуруг детаљније информације
2344 РКТГ-80866 Милин Милева Милош 1891 Чуруг Чуруг детаљније информације
2345 РКТГ-80867 Милин Јованка Урош 1898 Чуруг Чуруг детаљније информације
2346 РКТГ-80868 Милин Јелена Тоша 1879 Жабаљ Чуруг детаљније информације
2347 РКТГ-80869 Милин Даница 1870 Чуруг Чуруг детаљније информације
2348 РКТГ-80870 Миланов Гордана Миленко 1921 Чуруг Чуруг детаљније информације
2349 РКТГ-80871 Миланов Стојко Мирко 1922 Чуруг Чуруг детаљније информације
2350 РКТГ-80872 Миланов Миленко Мирко 1919 Чуруг Чуруг детаљније информације
2351 РКТГ-80873 Миланов Александар Мирко 1924 Чуруг Чуруг детаљније информације
2352 РКТГ-80874 Миладинов Светозар Милан 1900 Бачко Градиште Чуруг детаљније информације
2353 РКТГ-80875 Милин Радивој Мика 1913 Чуруг Чуруг детаљније информације
2354 РКТГ-80876 Мојсин Живко Милан 1906 Чуруг Чуруг детаљније информације
2355 РКТГ-80877 Мушицки Радивој Вукосав 1917 Чуруг Чуруг детаљније информације
2356 РКТГ-80878 Мучалов Нада Бранко 1912 Чуруг Чуруг детаљније информације
2357 РКТГ-80879 Мучалов Катица Живан 1886 Чуруг Чуруг детаљније информације
2358 РКТГ-80880 Мулић Миливој Срђан 1871 Бачко Петрово Село Чуруг детаљније информације
2359 РКТГ-80881 Мулић Милевка Јоца 1910 Чуруг Чуруг детаљније информације
2360 РКТГ-80882 Мулић Марко Миливоје 1917 Чуруг Чуруг детаљније информације
2361 РКТГ-80883 Мулић Јелисавета Јован 1875 Мол Чуруг детаљније информације
2362 РКТГ-80884 Мулић Живко Радивој 1903 Чуруг Чуруг детаљније информације
2363 РКТГ-80885 Моргенштајн Регина-Ружа Филип - Липот 1926 Чуруг Чуруг детаљније информације
2364 РКТГ-80886 Моргенштајн Јулишка Јосип 1907 Рума Чуруг детаљније информације
2365 РКТГ-80887 Милић Милош Сима 1897 Чуруг Чуруг детаљније информације
2366 РКТГ-80888 Моргенштајн Александар Филип - Липот 1928 Чуруг Чуруг детаљније информације
2367 РКТГ-80889 Милин Паја Димитрије 1891 Чуруг Чуруг детаљније информације
2368 РКТГ-80890 Мојић Живко Раде 1904 Чуруг Чуруг детаљније информације
2369 РКТГ-80891 Мишковић Сима 1886 Чуруг Чуруг детаљније информације
2370 РКТГ-80892 Мирков Димитар Пера 1875 Чуруг Чуруг детаљније информације
2371 РКТГ-80894 Минцер Нада А -непознато Чуруг детаљније информације
2372 РКТГ-80895 Милошев Јован Тодор А -непознато Чуруг детаљније информације
2373 РКТГ-80896 Милојковић Велимир Пера 1880 Бунари Чуруг детаљније информације
2374 РКТГ-80897 Милић Бранко Милош 1925 Чуруг Чуруг детаљније информације
2375 РКТГ-80898 Милић Урош Сима 1888 Чуруг Чуруг детаљније информације
2376 РКТГ-80899 Милић Сава Младен 1902 Чуруг Чуруг детаљније информације
2377 РКТГ-80900 Милић Ранка Милош 1929 Чуруг Чуруг детаљније информације
2378 РКТГ-80901 Моргенштајн Јозефина-Дафина Филип - Липот 1929 Чуруг Чуруг детаљније информације
2379 РКТГ-80902 Максимовић Паја Стеван 1915 Чуруг Чуруг детаљније информације
2380 РКТГ-80904 Малић Паја Тоша 1859 Чуруг Чуруг детаљније информације
2381 РКТГ-80905 Малић Бранко Алекса А -непознато Чуруг детаљније информације
2382 РКТГ-80906 Малешев Јован Тодор 1872 Чуруг Чуруг детаљније информације
2383 РКТГ-80907 Малетић Стеван Сава 1900 Чуруг Чуруг детаљније информације
2384 РКТГ-80908 Малетић Бранко Сава 1914 Чуруг Чуруг детаљније информације
2385 РКТГ-80909 Малетин Раде А -непознато Чуруг детаљније информације
2386 РКТГ-80910 Малетин Милош Данило 1910 Турија Чуруг детаљније информације
2387 РКТГ-80913 Максимовић Софија Стефан 1901 Чуруг Чуруг детаљније информације
2388 РКТГ-80914 Мандић Александар Бранко 1923 Чуруг Чуруг детаљније информације
2389 РКТГ-80915 Микша Павле-Пал А -непознато Чуруг детаљније информације
2390 РКТГ-80917 Милин Стојан Стеван 1921 Чуруг Чуруг детаљније информације
2391 РКТГ-80918 Максимовић Милица Милан 1898 Чуруг Чуруг детаљније информације
2392 РКТГ-80919 Максимовић Лекса А -непознато Чуруг детаљније информације
2393 РКТГ-80920 Максимовић Јоца Сима 1897 Чуруг Чуруг детаљније информације
2394 РКТГ-80921 Максимовић Боривој Милош 1897 Чуруг Чуруг детаљније информације
2395 РКТГ-80922 Максимовић Богданка Јован 1924 Чуруг Чуруг детаљније информације
2396 РКТГ-80923 Мајски Павле А -непознато Чуруг детаљније информације
2397 РКТГ-80924 Мајски Сава Лазар А -непознато Чуруг детаљније информације
2398 РКТГ-80925 Мајски Лазар Сава 1886 Чуруг Чуруг детаљније информације
2399 РКТГ-80927 Максимовић Раде Јован 1926 Чуруг Чуруг детаљније информације
2400 РКТГ-80928 Масловара Марко Ђока 1894 Чуруг Чуруг детаљније информације
2401 РКТГ-80929 Максимовић Паја А. 1880 Чуруг Чуруг детаљније информације
2402 РКТГ-80930 Мандић Милан Бранко 1924 Чуруг Чуруг детаљније информације
2403 РКТГ-80932 Мидић Стеван Јаков 1900 Чуруг Чуруг детаљније информације
2404 РКТГ-80933 Манцер Нандор Нандор 1914 Чуруг Чуруг детаљније информације
2405 РКТГ-80934 Мачкић Стеван Сава 1911 Чуруг Чуруг детаљније информације
2406 РКТГ-80935 Мачкић Милева А -непознато Чуруг детаљније информације
2407 РКТГ-80936 Масловарин Стеван Сима 1911 Чуруг Чуруг детаљније информације
2408 РКТГ-80937 Мартицки Младен Лазар 1877 Бачко Петрово Село Чуруг детаљније информације
2409 РКТГ-80938 Мартицки Љубомир Милан 1887 Бачко Петрово Село Чуруг детаљније информације
2410 РКТГ-80939 Мартицки Љубица Љубомир 1923 Чуруг Чуруг детаљније информације
2411 РКТГ-80940 Мартицки Иванка Младен 1894 Кулпин Чуруг детаљније информације
2412 РКТГ-80941 Мартицки Вида Љубомир 1928 Чуруг Чуруг детаљније информације
2413 РКТГ-80942 Марић Арсен Стеван 1885 Чуруг Чуруг детаљније информације
2414 РКТГ-80943 Манојловић Анкица 1914 Чуруг Чуруг детаљније информације
2415 РКТГ-80944 Мачкић Даринка Милош 1882 Чуруг Чуруг детаљније информације
2416 РКТГ-80945 Манојловић Младен Милан 1910 Чуруг Чуруг детаљније информације
2417 РКТГ-80946 Мартицки Анђелка Љубомир 1919 Чуруг Чуруг детаљније информације
2418 РКТГ-80947 Марјанов Вујица Живан 1902 Чуруг Чуруг детаљније информације
2419 РКТГ-80948 Марјанов Гавра Стеван 1885 Чуруг Чуруг детаљније информације
2420 РКТГ-80949 Марјанов Марија Гавра 1928 Чуруг Чуруг детаљније информације
2421 РКТГ-80950 Марјанов Милица Стеван 1892 Чуруг Чуруг детаљније информације
2422 РКТГ-80951 Марјанов Тоша Ђорђе 1895 Чуруг Чуруг детаљније информације
2423 РКТГ-80952 Марјановић Светозар Милан 1896 Књажевац Чуруг детаљније информације
2424 РКТГ-80953 Марјанов Милинка Гавра 1925 Чуруг Чуруг детаљније информације
2425 РКТГ-81056 Марић Милош Александар 1894 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2426 РКТГ-81057 Мајински др Коста Милутин 1890 Србобран Жабаљ детаљније информације
2427 РКТГ-81058 Малетин Стеван Јован 1901 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2428 РКТГ-81059 Мандић Јулка Петар 1888 Черевић Жабаљ детаљније информације
2429 РКТГ-81060 Мандић Недељка Теодор 1921 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2430 РКТГ-81061 Мандић Слободан Теодор 1923 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2431 РКТГ-81062 Мандић Теодор Ђура 1886 Черевић Жабаљ детаљније информације
2432 РКТГ-81063 Манојловић Александар Ђорђе 1887 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2433 РКТГ-81064 Михајлов Лазар Јован 1899 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2434 РКТГ-81065 Марић Коста Александар 1899 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2435 РКТГ-81067 Мушицки Танасије 1892 Ђурђево Жабаљ детаљније информације
2436 РКТГ-81068 Моргенштерн Милета Давид 1934 Ковиљ Жабаљ детаљније информације
2437 РКТГ-81069 Моргенштерн Ерна 1912 Госпођинци Жабаљ детаљније информације
2438 РКТГ-81070 Моргенштерн Давид Аврам 1903 Чалма Жабаљ детаљније информације
2439 РКТГ-81071 Моргенштерн Гаврило /Глорија/ Давид 1936 Ковиљ Жабаљ детаљније информације
2440 РКТГ-81073 Маринков Живан 1919 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2441 РКТГ-81075 Марић Новак Ђорђе 1920 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2442 РКТГ-81082 Мајински Зорка Милутин 1891 Србобран Жабаљ детаљније информације
2443 РКТГ-81092 Михајлов Александар Јован 1907 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2444 РКТГ-81094 Мартинов Мита 1935 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2445 РКТГ-81095 Миличић Ана Михајло 1885 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2446 РКТГ-81096 Милетић Мика А -непознато Жабаљ детаљније информације
2447 РКТГ-81097 Мијин Димитрије Богдан 1894 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2448 РКТГ-81098 Мијатов Стеван А -непознато Жабаљ детаљније информације
2449 РКТГ-81099 Мијатов Светозар Живан 1886 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2450 РКТГ-81100 Матић Стеван Емил 1913 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2451 РКТГ-81101 Матић Сава Тома 1889 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2452 РКТГ-81102 Михајлов Сава Радослав 1922 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2453 РКТГ-81103 Матић Вујица Сава 1922 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2454 РКТГ-81104 Миличић Живан Петар 1921 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2455 РКТГ-81105 Марковић Радивој Жарко 1922 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2456 РКТГ-81106 Марковић Паја Лазар 1897 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2457 РКТГ-81107 Марковић Кајица Лазар 1896 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2458 РКТГ-81108 Марковић Д. Гаја /Вилићан/ А -непознато Жабаљ детаљније информације
2459 РКТГ-81109 Марић Стеван Новак 1893 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2460 РКТГ-81110 Марић Стеван Ђорђе 1913 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2461 РКТГ-81111 Марић Славко Ђока 1895 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2462 РКТГ-81112 Матић Ђорђе Тома 1903 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2463 РКТГ-81113 Милошев Јован Милан 1903 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2464 РКТГ-81114 Мирковић Јован Живан 1888 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2465 РКТГ-81115 Мирковић Жарко Урош 1920 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2466 РКТГ-81117 Мирилов Стеван Новак 1886 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2467 РКТГ-81118 Милошев Урош Раде 1882 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2468 РКТГ-81119 Милошев Урош Павел 1885 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2469 РКТГ-81120 Милошев Тодор Раде 1883 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2470 РКТГ-81121 Милошев Стеван Младен 1923 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2471 РКТГ-81122 Миличић Велимир Младен 1871 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2472 РКТГ-81123 Милошев Ленка Живан 1887 Елемир Жабаљ детаљније информације
2473 РКТГ-81124 Миличић Ђока Младен 1880 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2474 РКТГ-81125 Милошев Јован Радослав 1891 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2475 РКТГ-81126 Милошев Јован Васа 1912 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2476 РКТГ-81127 Миличић Петар Новак 1877 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2477 РКТГ-81128 Миличић Петар Василије 1904 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2478 РКТГ-81129 Милићич Милица 1908 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2479 РКТГ-81130 Миличић Зорка Александар 1877 Госпођинци Жабаљ детаљније информације
2480 РКТГ-81131 Миличић Здравко Петар 1915 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2481 РКТГ-81133 Милошев Милош Јован 1877 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2482 РКТГ-81134 Мудри Влада Микша 1931 Руски Крстур Ђурђево детаљније информације
2483 РКТГ-81135 Маринков Паја Милан 1896 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2484 РКТГ-81136 Медак Гордана Петар 1903 Ченеј Ђурђево детаљније информације
2485 РКТГ-81137 Медак Миливој Коста 1901 Вилово Ђурђево детаљније информације
2486 РКТГ-81138 Медак Радослав Миливоје 1927 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2487 РКТГ-81139 Микловш Григорије - Риста Ђура 1905 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2488 РКТГ-81140 Микловш Л. А -непознато Ђурђево детаљније информације
2489 РКТГ-81141 Мушицки Гавра Мирко 1912 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2490 РКТГ-81142 Михњак Никола Михајло 1904 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2491 РКТГ-81145 Мудри Ирина Мојсије 1905 Руски Крстур Ђурђево детаљније информације
2492 РКТГ-81146 Мудри Мишко Теодор 1903 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2493 РКТГ-81147 Мушицки Анђелка Велимир 1894 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2494 РКТГ-81149 Мушицки Велинка Ђура 1925 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2495 РКТГ-81151 Мушицки Вида 1917 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2496 РКТГ-81152 Миливојевић Душан 1921 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2497 РКТГ-81162 Маринков Паја Емил 1894 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2498 РКТГ-81164 Малић др Чедомир Милан 1904 Чуруг Ђурђево детаљније информације
2499 РКТГ-81180 Мушицки Душан Сава 1897 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2500 РКТГ-81265 Мушицки Анка Александар 1885 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2501 РКТГ-81304 Мушицки Мирко Радивој 1885 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2502 РКТГ-81305 Мушицки Ђока Јован 1886 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2503 РКТГ-81306 Мушицки Ђура Лука 1885 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2504 РКТГ-81307 Мушицки Жарко Момир 1882 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2505 РКТГ-81308 Мушицки Катица Димитрије 1893 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2506 РКТГ-81309 Мушицки Лазар Мирко 1923 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2507 РКТГ-81310 Мушицки Лука Ђура 1922 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2508 РКТГ-81312 Мушицки Марија Тодор 1921 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2509 РКТГ-81314 Мушицки Панта А -непознато Ђурђево детаљније информације
2510 РКТГ-81315 Мушицки Сава Жарко 1900 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2511 РКТГ-81316 Мушицки Славка Ђура 1917 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2512 РКТГ-81317 Мушицки Стана 1882 Турија Ђурђево детаљније информације
2513 РКТГ-81319 Мушицки Тодор Радослав 1894 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2514 РКТГ-81320 Мушицки Љубица Ђока 1914 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2515 РКТГ-81515 Ледерер Маргита Аврам 1905 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2516 РКТГ-81519 Лалић Олга Илија 1912 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2517 РКТГ-81520 Ледерер Аврам Аврам 1914 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2518 РКТГ-81521 Ледерер Аранка Аврам 1908 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2519 РКТГ-81522 Ледерер Вилим Аврам 1914 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2520 РКТГ-81523 Ледерер Дезидер Аврам 1912 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2521 РКТГ-81524 Ледерер Јосиф Аврам 1899 Каћ Ђурђево детаљније информације
2522 РКТГ-81525 Ледерер Јулијана-Јулка Јаша 1874 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2523 РКТГ-81526 Ледерер Томислава Јосиф 1937 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2524 РКТГ-81527 Ледерер Рубен Јосиф 1930 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2525 РКТГ-81531 Леви Јованка 1898 Госпођинци Госпођинци детаљније информације
2526 РКТГ-81532 Леви Илија 1892 Госпођинци Госпођинци детаљније информације
2527 РКТГ-81534 Лучић Жарко Стеван 1925 Госпођинци Госпођинци детаљније информације
2528 РКТГ-81539 Ледерер Маргита-Манцика Мор 1907 Мол Ђурђево детаљније информације
2529 РКТГ-81540 Лауш Јован Јован 1915 Чуруг Чуруг детаљније информације
2530 РКТГ-81541 Лончарски Бранко Груја 1887 Чуруг Чуруг детаљније информације
2531 РКТГ-81542 Лончарски Георгије Мита 1885 Чуруг Чуруг детаљније информације
2532 РКТГ-81543 Лончарски Бранко Ђура 1880 Чуруг Чуруг детаљније информације
2533 РКТГ-81544 Лончарски Даринка Милош 1891 Чуруг Чуруг детаљније информације
2534 РКТГ-81545 Лончарски Бранислав Бранко 1919 Чуруг Чуруг детаљније информације
2535 РКТГ-81546 Лончарски Анка Тадија 1867 Жабаљ Чуруг детаљније информације
2536 РКТГ-81547 Лаушев Софија Раде 1887 Чуруг Чуруг детаљније информације
2537 РКТГ-81548 Латов Марко Јован 1886 Чуруг Чуруг детаљније информације
2538 РКТГ-81549 Латов Јован Груја 1903 Чуруг Чуруг детаљније информације
2539 РКТГ-81550 Латов Бошко Марко 1909 Чуруг Чуруг детаљније информације
2540 РКТГ-81551 Лампел Шандор Бернат 1886 Чуруг Чуруг детаљније информације
2541 РКТГ-81552 Лампел Хилдегард Фрања 1904 Беч Чуруг детаљније информације
2542 РКТГ-81553 Лекић Војислав 1924 Чуруг Чуруг детаљније информације
2543 РКТГ-81554 Лончарски Никола Павел 1878 Чуруг Чуруг детаљније информације
2544 РКТГ-81555 Лончарски Миливој Никола 1898 Чуруг Чуруг детаљније информације
2545 РКТГ-81556 Лончарски Пава Стеван 1901 Чуруг Чуруг детаљније информације
2546 РКТГ-81557 Лончарски Станко Сава 1915 Чуруг Чуруг детаљније информације
2547 РКТГ-81558 Лазић Димитрије Стеван 1879 Чуруг Чуруг детаљније информације
2548 РКТГ-81559 Лончарски Милица Георгије 1927 Чуруг Чуруг детаљније информације
2549 РКТГ-81560 Лампел Паула 1864 Чуруг Чуруг детаљније информације
2550 РКТГ-81561 Лончарски Катица 1860 Чуруг Чуруг детаљније информације
2551 РКТГ-81562 Лончарски Мита Сава 1861 Чуруг Чуруг детаљније информације
2552 РКТГ-81563 Лончарски Жарко А -непознато Чуруг детаљније информације
2553 РКТГ-81564 Лончарски Пера Станко 1886 Чуруг Чуруг детаљније информације
2554 РКТГ-81565 Лончарски Сава Алекса 1880 Чуруг Чуруг детаљније информације
2555 РКТГ-81566 Лончарски Стеван Јоца 1870 Чуруг Чуруг детаљније информације
2556 РКТГ-81567 Лончарски Стојко А -непознато Чуруг детаљније информације
2557 РКТГ-81568 Лучић Емил Владимир 1898 Нови Бечеј Чуруг детаљније информације
2558 РКТГ-81569 Лончарски Љубица Стојко 1925 Чуруг Чуруг детаљније информације
2559 РКТГ-81572 Латинкић Љубица 1889 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2560 РКТГ-81573 Лазић Емилија А -непознато Чуруг детаљније информације
2561 РКТГ-81574 Лабурић Мирко Јеврем 1876 Чуруг Чуруг детаљније информације
2562 РКТГ-81575 Лабурић Бранко 1909 Чуруг Чуруг детаљније информације
2563 РКТГ-81576 Лалин Јован 1892 Тител Жабаљ детаљније информације
2564 РКТГ-81577 Лакатош Килош 1905 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2565 РКТГ-81578 Лазић Бранко Раде 1906 Чуруг Чуруг детаљније информације
2566 РКТГ-81579 Латинкић Катица Душан 1906 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2567 РКТГ-81580 Лазић Витомир Милош 1913 Чуруг Чуруг детаљније информације
2568 РКТГ-81581 Латинкић Марко Ђорђе 1887 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2569 РКТГ-81582 Латинкић Нева Петар 1923 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2570 РКТГ-81583 Латинкић Новак Петар 1926 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2571 РКТГ-81584 Латинкић Петар Милош 1882 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2572 РКТГ-81585 Липковић Мира А -непознато Жабаљ детаљније информације
2573 РКТГ-81586 Латинкић Јулка 1883 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2574 РКТГ-81587 Лазић Паја А -непознато Чуруг детаљније информације
2575 РКТГ-81588 Лампел Ема Адолф 1868 Бечеј Чуруг детаљније информације
2576 РКТГ-81589 Лазић Тоша А -непознато Чуруг детаљније информације
2577 РКТГ-81590 Лазић Стеван Илија 1881 Чуруг Чуруг детаљније информације
2578 РКТГ-81591 Лазић Софија Марко 1908 Чуруг Чуруг детаљније информације
2579 РКТГ-81592 Лазић Светозар А -непознато Чуруг детаљније информације
2580 РКТГ-81593 Лазић Сава Димитрије 1900 Чуруг Чуруг детаљније информације
2581 РКТГ-81594 Лазић Бранислава А -непознато Чуруг детаљније информације
2582 РКТГ-81595 Лазић Радивој Лазар 1904 Чуруг Чуруг детаљније информације
2583 РКТГ-81596 Лампел Макс - Микша Павел 1894 Чуруг Чуруг детаљније информације
2584 РКТГ-81597 Лазић Недељко Раде 1920 Чуруг Чуруг детаљније информације
2585 РКТГ-81598 Лазић Милан - Миленко Јован 1887 Нови Бечеј Чуруг детаљније информације
2586 РКТГ-81599 Лазић Лазар Димитрије 1867 Чуруг Чуруг детаљније информације
2587 РКТГ-81600 Лазић Катица А -непознато Чуруг детаљније информације
2588 РКТГ-81601 Лазић Јелена Живан 1905 Чуруг Чуруг детаљније информације
2589 РКТГ-81602 Лазић Ђура Раде 1904 Чуруг Чуруг детаљније информације
2590 РКТГ-81603 Лазић Радивој Милан 1917 Чуруг Чуруг детаљније информације
2591 РКТГ-82185 Љуштинов Ђорђе Лазар 1904 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2592 РКТГ-82186 Љубушкин Тодор Василије 1900 Буканово Чуруг детаљније информације
2593 РКТГ-85477 Ненадов Вавин Бошко Миливоје 1924 Чуруг Чуруг детаљније информације
2594 РКТГ-85478 Ненадов Вавин Коста Јован 1862 Чуруг Чуруг детаљније информације
2595 РКТГ-85479 Ненадов Миливој Коста 1897 Чуруг Чуруг детаљније информације
2596 РКТГ-85485 Новаков Топалов Бранко Марко 1883 Чуруг Чуруг детаљније информације
2597 РКТГ-85489 Нинков Живко Стеван 1894 Чуруг Чуруг детаљније информације
2598 РКТГ-85491 Немчевић Милорад Тома 1915 Чуруг Чуруг детаљније информације
2599 РКТГ-85492 Ненадов Лазар Цвета 1921 Чуруг Чуруг детаљније информације
2600 РКТГ-85496 Нинков Марко Гавра 1925 Чуруг Чуруг детаљније информације
2601 РКТГ-85595 Напијало Милан Љуба 1935 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2602 РКТГ-85597 Нинковић Никола Митар 1928 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2603 РКТГ-85598 Напијало Недељко Љуба 1933 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2604 РКТГ-85600 Напијало Марко Љуба 1937 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2605 РКТГ-85601 Напијало Љуба 1906 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2606 РКТГ-85602 Нинковић Митар 1896 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2607 РКТГ-85679 Остојић Никола 1883 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2608 РКТГ-85692 Опачић Марко Лазар 1889 Чуруг Чуруг детаљније информације
2609 РКТГ-85693 Обрадов Јован Милан 1915 Чуруг Чуруг детаљније информације
2610 РКТГ-85694 Обрадов Новак Милан 1909 Чуруг Чуруг детаљније информације
2611 РКТГ-85695 Опачић Даница Милан 1894 Бачко Градиште Чуруг детаљније информације
2612 РКТГ-85696 Опачић Милош Младен 1887 Чуруг Чуруг детаљније информације
2613 РКТГ-85697 Оприн Љубица 1903 Чуруг Чуруг детаљније информације
2614 РКТГ-85698 Оприн Милош Јован 1901 Тараш Чуруг детаљније информације
2615 РКТГ-85699 Остојић Милан Драга 1921 Чуруг Чуруг детаљније информације
2616 РКТГ-85700 Остојић Драга Милош 1887 Шабац Чуруг детаљније информације
2617 РКТГ-85701 Остојић Живана Младен 1903 Бечеј Чуруг детаљније информације
2618 РКТГ-85702 Остојић Иван Милош 1903 Чуруг Чуруг детаљније информације
2619 РКТГ-85703 Обрадов Раде Милан 1921 Чуруг Чуруг детаљније информације
2620 РКТГ-85764 Отић Влада Илија 1919 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2621 РКТГ-85766 Отић Јулка Дазикин 1901 Вилово Ђурђево детаљније информације
2622 РКТГ-85767 Остојин Мита Пера 1905 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2623 РКТГ-85768 Отић Велинка 1872 Жабаљ Ђурђево детаљније информације
2624 РКТГ-85770 Отић Видосава Теофан 1898 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2625 РКТГ-85773 Отић Владимир Владимир 1892 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2626 РКТГ-85774 Отић Илија Владимир 1897 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2627 РКТГ-85775 Отић Милован Младен 1926 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2628 РКТГ-85779 Отић Рада Влада 1890 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2629 РКТГ-85780 Отић Нада Жарко 1920 Каћ Ђурђево детаљније информације
2630 РКТГ-85781 Отић Младен Душан 1899 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2631 РКТГ-85782 Отић Мира Младен 1928 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2632 РКТГ-85783 Остојић Даница А -непознато Жабаљ детаљније информације
2633 РКТГ-85784 Орватов Паја Адам 1912 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2634 РКТГ-85785 Орватов Милан Адам 1911 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2635 РКТГ-85890 Обренов Мара Василије 1901 Чуруг Чуруг детаљније информације
2636 РКТГ-85893 Опачић Сава Марко 1919 Чуруг Чуруг детаљније информације
2637 РКТГ-85895 Опачић Димитрије - Мита Марко 1919 Чуруг Чуруг детаљније информације
2638 РКТГ-85898 Остојић Радивој 1923 Чуруг Чуруг детаљније информације
2639 РКТГ-86084 Пецић Слободан Живо 1918 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2640 РКТГ-86085 Папић Пера Ђока 1897 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2641 РКТГ-86086 Пандуров Рајко Сава 1919 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2642 РКТГ-86087 Павловић Јелена Славко Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2643 РКТГ-86089 Пецић Бранко Живо 1922 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2644 РКТГ-86091 Питејин Милан Радивој 1924 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2645 РКТГ-86092 Плачкић - Живанов Емил Паја 1925 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2646 РКТГ-86093 Плачкић Марко Паја 1921 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2647 РКТГ-86094 Проданов Војин Душан 1900 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2648 РКТГ-86095 Пустајић Славко Милентија 1896 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2649 РКТГ-86108 Папуга Јулијан Ђура 1925 Куцура Ђурђево детаљније информације
2650 РКТГ-86113 Петров Милорад Трива 1925 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2651 РКТГ-86114 Папић Добра Урош 1898 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2652 РКТГ-86120 Пастовњицки Јанко Јанко 1916 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2653 РКТГ-86121 Прокин Сава Раде 1920 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2654 РКТГ-86122 Пушкаш Нестор Јанко 1912 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2655 РКТГ-86123 Попић Радован - Рада Младен 1909 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2656 РКТГ-86213 Пођан Љубан 1934 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2657 РКТГ-86234 Пођан Рада 1935 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2658 РКТГ-86235 Пођан Љуба 1929 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2659 РКТГ-86236 Пођан Драгица 1927 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2660 РКТГ-86237 Пођан Аница 1902 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2661 РКТГ-86261 Попов Сава Дамјан 1875 Чуруг Чуруг детаљније информације
2662 РКТГ-86262 Петровић Радивој Паја 1900 Чуруг Чуруг детаљније информације
2663 РКТГ-86263 Петровић Стојан Ђока 1901 Чуруг Чуруг детаљније информације
2664 РКТГ-86264 Петровчанин Љубица Светозар 1905 Чуруг Чуруг детаљније информације
2665 РКТГ-86265 Петровчанин Марија 1888 Надаљ Чуруг детаљније информације
2666 РКТГ-86266 Петровчанин Светозар Александар 1883 Чуруг Чуруг детаљније информације
2667 РКТГ-86267 Проданов Милорад 1939 Чуруг Чуруг детаљније информације
2668 РКТГ-86268 Проданов Ђурђинка Гавра 1914 Чуруг Чуруг детаљније информације
2669 РКТГ-86269 Проданов Дина Велимир 1913 Чуруг Чуруг детаљније информације
2670 РКТГ-86270 Попов Тодор Славко 1927 Чуруг Чуруг детаљније информације
2671 РКТГ-86272 Пећканов Живан Влада 1896 Чуруг Чуруг детаљније информације
2672 РКТГ-86273 Попов Паја А -непознато Чуруг детаљније информације
2673 РКТГ-86274 Петровић Васа Миливоје 1900 Кузмин Чуруг детаљније информације
2674 РКТГ-86275 Попов Милош Душан 1909 Чуруг Чуруг детаљније информације
2675 РКТГ-86276 Попов Милован Марко 1896 Чуруг Чуруг детаљније информације
2676 РКТГ-86277 Попов Живко Сава 1905 Чуруг Чуруг детаљније информације
2677 РКТГ-86278 Попов Драга Милан 1891 Чуруг Чуруг детаљније информације
2678 РКТГ-87058 Милин Војинов Стеван Јован 1917 Чуруг Чуруг детаљније информације
2679 РКТГ-87083 Малић Бора Живко 1927 Чуруг Чуруг детаљније информације
2680 РКТГ-87084 Малић Јован Бранко 1923 Чуруг Чуруг детаљније информације
2681 РКТГ-87085 Мијатов Лазар Миладин 1906 Елемир Чуруг детаљније информације
2682 РКТГ-87086 Мијатов Теодора Цвета 1915 Нови Бечеј Чуруг детаљније информације
2683 РКТГ-87087 Милић Борислав Живко 1928 Чуруг Чуруг детаљније информације
2684 РКТГ-87088 Мравић Никола Живан 1924 Чуруг Чуруг детаљније информације
2685 РКТГ-87089 Марић Александар Теофан 1915 Чуруг Чуруг детаљније информације
2686 РКТГ-87090 Милин Радивој - Брата Тоша 1908 Чуруг Чуруг детаљније информације
2687 РКТГ-87091 Милин Војинов Михајло Тоша 1919 Чуруг Чуруг детаљније информације
2688 РКТГ-87092 Мартицки Лазар Љубомир 1921 Чуруг Чуруг детаљније информације
2689 РКТГ-87093 Марјанов Илија - Црња Гавра Чуруг Чуруг детаљније информације
2690 РКТГ-87095 Максимовић Здравко Павел 1920 Чуруг Чуруг детаљније информације
2691 РКТГ-87096 Малетић Рада Бургијашев Петар 1921 Чуруг Чуруг детаљније информације
2692 РКТГ-87097 Моргенштајн Морис Давид 1902 Чалма Жабаљ детаљније информације
2693 РКТГ-87378 Новаков Иван Ђура 1925 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2694 РКТГ-87396 Новаков Веселин Живко 1880 Чуруг Чуруг детаљније информације
2695 РКТГ-87397 Николић Ђурица 1890 Чуруг Чуруг детаљније информације
2696 РКТГ-87398 Николић Милан Ђурица 1917 Чуруг Чуруг детаљније информације
2697 РКТГ-87399 Николић Милорад 1921 Чуруг Чуруг детаљније информације
2698 РКТГ-87400 Николић Савка Арсен 1941 Чуруг Чуруг детаљније информације
2699 РКТГ-87402 Нинков Петар Милош 1884 Чуруг Чуруг детаљније информације
2700 РКТГ-87403 Нинков Радивоје Јаша 1922 Чуруг Чуруг детаљније информације
2701 РКТГ-87404 Новаков Јулка Стеван 1878 Жабаљ Чуруг детаљније информације
2702 РКТГ-87405 Новаков Веселин Ђорђе 1878 Чуруг Чуруг детаљније информације
2703 РКТГ-87406 Новаков Миливој Душан 1908 Чуруг Чуруг детаљније информације
2704 РКТГ-87407 Новаков Стана Веселин 1923 Чуруг Чуруг детаљније информације
2705 РКТГ-87408 Немчевић Шандор Тома 1909 Чуруг Чуруг детаљније информације
2706 РКТГ-87409 Николић - Стојков Арсен Ђурица 1924 Чуруг Чуруг детаљније информације
2707 РКТГ-87410 Нинков Софија Јаша 1922 Чуруг Чуруг детаљније информације
2708 РКТГ-87411 Ненадов Мита Стеван 1901 Чуруг Чуруг детаљније информације
2709 РКТГ-87412 Нонин Љубомир-Љуба 1915 Перлез Чуруг детаљније информације
2710 РКТГ-87413 Ненадов Живан Тима 1869 Чуруг Чуруг детаљније информације
2711 РКТГ-87414 Ненадов Даница Владимир 1872 Жабаљ Чуруг детаљније информације
2712 РКТГ-87415 Ненадов Зорка-Зора Мита 1927 Чуруг Чуруг детаљније информације
2713 РКТГ-87416 Ненадов Лазар Мита 1930 Чуруг Чуруг детаљније информације
2714 РКТГ-87417 Ненадов Душан Гавра 1914 Чуруг Чуруг детаљније информације
2715 РКТГ-87418 Ненадов Милан Гавра 1921 Чуруг Чуруг детаљније информације
2716 РКТГ-87419 Николић Анка 1922 Куцура Чуруг детаљније информације
2717 РКТГ-87420 Ненадов Сава Мита 1933 Чуруг Чуруг детаљније информације
2718 РКТГ-87421 Ненадов Стева Мита 1925 Чуруг Чуруг детаљније информације
2719 РКТГ-87422 Ненадов Стеван Тима 1869 Чуруг Чуруг детаљније информације
2720 РКТГ-87423 Николин Марко Лазар 1893 Чуруг Чуруг детаљније информације
2721 РКТГ-87424 Николин Мирко Живан 1898 Чуруг Чуруг детаљније информације
2722 РКТГ-87425 Николин Оливер Танасија 1887 Чуруг Чуруг детаљније информације
2723 РКТГ-87426 Ненадов Љубица Живан 1907 Чуруг Чуруг детаљније информације
2724 РКТГ-87427 Ненадов Драгиња 1925 Чуруг Чуруг детаљније информације
2725 РКТГ-87461 Ненадов Кристина Урош 1882 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2726 РКТГ-87462 Николић Богдан 1898 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2727 РКТГ-87463 Николић Ленка Кузман 1892 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2728 РКТГ-87465 Накрајкућа Лазар 1921 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2729 РКТГ-88090 Александровић Петар Милош 1905 Чуруг Чуруг детаљније информације
2730 РКТГ-88091 Андрић Миладинка Сава 1921 Чуруг Чуруг детаљније информације
2731 РКТГ-88092 Александров Јоца Милош 1914 Србобран Чуруг детаљније информације
2732 РКТГ-88093 Буаца Ђока Живан 1882 Чуруг Чуруг детаљније информације
2733 РКТГ-88094 Буаца Душан Милан 1898 Чуруг Чуруг детаљније информације
2734 РКТГ-88095 Вишков Коста Груја 1910 Чуруг Чуруг детаљније информације
2735 РКТГ-88107 Вујичић Бранко Александар 1897 Чуруг Чуруг детаљније информације
2736 РКТГ-88109 Вукадиновић Тоша Иван 1902 Бачко Градиште Чуруг детаљније информације
2737 РКТГ-88112 Давидовац Јеца Таса 1894 Жабаљ Чуруг детаљније информације
2738 РКТГ-88205 Дембрић Ђура 1937 А -непознато Чуруг детаљније информације
2739 РКТГ-88206 Дембрић Иван 1935 А -непознато Чуруг детаљније информације
2740 РКТГ-88207 Дембрић Илонка Ђула 1908 Чуруг Чуруг детаљније информације
2741 РКТГ-89919 Прокин Жарко Пера 1942 Чуруг Чуруг детаљније информације
2742 РКТГ-89920 Путник Атанасије Паја 1898 Чуруг Чуруг детаљније информације
2743 РКТГ-89921 Пушкаров Никола Јован 1898 Чуруг Чуруг детаљније информације
2744 РКТГ-89922 Попов Новак Војин 1891 Чуруг Чуруг детаљније информације
2745 РКТГ-89923 Павковић Миладин Бранко 1918 Мокрин Чуруг детаљније информације
2746 РКТГ-89924 Павловић Катица Нестор 1894 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2747 РКТГ-89925 Павковић Ђорђе Јован 1888 Мокрин Чуруг детаљније информације
2748 РКТГ-89926 Попов Ђока Лаза 1886 Чуруг Чуруг детаљније информације
2749 РКТГ-89927 Павковић Лазар Јован 1890 Мокрин Чуруг детаљније информације
2750 РКТГ-89928 Петровић Александар Георгије 1891 Чуруг Чуруг детаљније информације
2751 РКТГ-89969 Павлов Васа Паја 1883 Чуруг Чуруг детаљније информације
2752 РКТГ-89970 Павлов Светозар-Цветко Васа 1902 Чуруг Чуруг детаљније информације
2753 РКТГ-89971 Панић Никола Трива 1892 Чуруг Чуруг детаљније информације
2754 РКТГ-89973 Панков Бранко Младен 1911 Чуруг Чуруг детаљније информације
2755 РКТГ-89974 Павков Бранко Новак 1909 Чуруг Чуруг детаљније информације
2756 РКТГ-89975 Павков Жарко Никола 1875 Чуруг Чуруг детаљније информације
2757 РКТГ-89976 Паунић Ђура Урош 1895 Чуруг Чуруг детаљније информације
2758 РКТГ-89977 Павковић Јулијана Стеван 1889 Мартонош Чуруг детаљније информације
2759 РКТГ-89978 Панков Живан Младен 1904 Чуруг Чуруг детаљније информације
2760 РКТГ-89980 Перић Сава Младен 1923 Чуруг Чуруг детаљније информације
2761 РКТГ-89981 Перић Александар Јован 1881 Мол Чуруг детаљније информације
2762 РКТГ-89982 Панков Стеван Тодор 1891 Чуруг Чуруг детаљније информације
2763 РКТГ-89983 Панков Мита 1893 Чуруг Чуруг детаљније информације
2764 РКТГ-89984 Панков Милица Тома 1908 Врбас Чуруг детаљније информације
2765 РКТГ-89985 Панков Лазар Павел 1901 Чуруг Чуруг детаљније информације
2766 РКТГ-89986 Панков Емилија Тома 1907 Чуруг Чуруг детаљније информације
2767 РКТГ-89987 Перић Радивој Александар 1887 Чуруг Чуруг детаљније информације
2768 РКТГ-90223 Попов Никола Паја 1923 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2769 РКТГ-90224 Попов Нада 1922 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2770 РКТГ-90225 Попов Олга Пера 1919 Кикинда Жабаљ детаљније информације
2771 РКТГ-90226 Попов Паја Новак 1882 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2772 РКТГ-90227 Попов Петар Паја 1928 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2773 РКТГ-90228 Пришић Војин Младен 1902 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2774 РКТГ-90229 Пришић Јелисавета Тодор 1881 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2775 РКТГ-90230 Пришић Милорад Војин 1925 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2776 РКТГ-90231 Попов Надежда Јован 1935 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2777 РКТГ-90390 Попов Душан Светозар 1899 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2778 РКТГ-90391 Питејин Радивој Радивој 1897 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2779 РКТГ-90392 Плавшин Бранислав Димитрије 1926 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2780 РКТГ-90393 Плавшин Димитрије Петар 1895 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2781 РКТГ-90394 Плавшин Зоран Стеван 1908 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2782 РКТГ-90395 Плачкић Јован Богдан 1892 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2783 РКТГ-90396 Попов Јованка Мита 1913 Бечеј Жабаљ детаљније информације
2784 РКТГ-90397 Попов Бранислав Паја 1920 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2785 РКТГ-90398 Попов Марија Пера 1894 Ковиљ Жабаљ детаљније информације
2786 РКТГ-90399 Попов Живан Душан 1922 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2787 РКТГ-90400 Продановић Урош Добрен 1913 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2788 РКТГ-90401 Попов Јован Александар 1905 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2789 РКТГ-90403 Попов Ковинка Петар 1917 Кикинда Жабаљ детаљније информације
2790 РКТГ-90404 Попов Љубица Паја 1925 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2791 РКТГ-90405 Плачкић Паја Марко 1880 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2792 РКТГ-90406 Павловић Радован Аркадије 1931 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2793 РКТГ-90407 Пустајић Стеван Влада 1906 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2794 РКТГ-90408 Попић Раденко Ђока 1937 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2795 РКТГ-90409 Попић Новак Александар 1890 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2796 РКТГ-90410 Попић Каменко Ђока 1939 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2797 РКТГ-90411 Попић Јелена Влада 1912 Гардиновци Ђурђево детаљније информације
2798 РКТГ-90412 Попић Ђока Урош 1908 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2799 РКТГ-90413 Провчи Гавра Георгије 1898 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2800 РКТГ-90414 Парабуцки Исидор Лазар 1926 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2801 РКТГ-90415 Пришић Младен Влада 1876 Србобран Жабаљ детаљније информације
2802 РКТГ-90416 Павловић Нестор Аркадије 1926 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2803 РКТГ-90417 Павловић Милица Ђока 1884 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2804 РКТГ-90418 Павловић Љубица Аркадије 1925 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2805 РКТГ-90419 Павловић Лазар Акадија 1928 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2806 РКТГ-90420 Павловић Ђорђе Аркадије 1921 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2807 РКТГ-90421 Павловић Душан Аркадије 1933 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2808 РКТГ-90422 Павловић Аркадије Ђока 1891 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2809 РКТГ-90423 Пешталић Захарије 1894 Вашкут Ђурђево детаљније информације
2810 РКТГ-90424 Питејин Кристина Жарко 1902 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2811 РКТГ-90431 Попић Урош Раде 1900 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2812 РКТГ-90432 Путник Ђорђе Милорад 1896 Кула Жабаљ детаљније информације
2813 РКТГ-90434 Пустајић Катица Теодор 1910 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2814 РКТГ-90435 Плавшицки Милица Жарко 1916 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2815 РКТГ-90436 Продановић Персида Урош 1939 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2816 РКТГ-90437 Продановић Љубица Урош 1934 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2817 РКТГ-90438 Продановић Јелена 1915 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2818 РКТГ-90439 Продановић Добрен 1882 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2819 РКТГ-90440 Продановић Вукица Урош 1911 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2820 РКТГ-90443 Папић Катица Миливоје 1922 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2821 РКТГ-90444 Папић Јован Лазар 1915 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2822 РКТГ-90445 Папић Емил Светозар 1905 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2823 РКТГ-90449 Пејић Тима Петар 1925 Госпођинци Госпођинци детаљније информације
2824 РКТГ-90451 Плачкић Лазар Паја 1923 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2825 РКТГ-90452 Папић Георгије Тома 1884 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2826 РКТГ-90453 Панић Иван Сава 1902 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2827 РКТГ-90454 Пајић Лазар Васа 1899 Нови Бечеј Жабаљ детаљније информације
2828 РКТГ-90455 Пејић Кристина Тоша 1906 Надаљ Госпођинци детаљније информације
2829 РКТГ-90457 Пејић Стеван Милош 1862 Госпођинци Госпођинци детаљније информације
2830 РКТГ-90460 Петровић Душан Михајло 1881 Бачко Градиште Жабаљ детаљније информације
2831 РКТГ-90461 Петровић Стеван Душан 1922 Бачко Градиште Жабаљ детаљније информације
2832 РКТГ-90462 Пецић Алекса Живан 1928 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2833 РКТГ-90465 Пејић Даринка Петар 1927 Госпођинци Госпођинци детаљније информације
2834 РКТГ-90466 Пецић Миленко Живан 1921 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2835 РКТГ-90468 Папић Лазар Јован 1881 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2836 РКТГ-90470 Папић Светозар Милан 1894 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2837 РКТГ-90471 Папић Сава Лазар 1905 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2838 РКТГ-90472 Папић Рајко Добрен 1922 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2839 РКТГ-90473 Папић Милица Стојко 1899 Елемир Жабаљ детаљније информације
2840 РКТГ-90474 Папић Лазар Стеван 1921 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2841 РКТГ-90480 Пејић Петар Стив 1899 Госпођинци Госпођинци детаљније информације
2842 РКТГ-90489 Павлов Недељко Димитрије 1902 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2843 РКТГ-90491 Павлов Милан Мита 1901 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2844 РКТГ-90492 Пецић Живан Лазар 1898 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2845 РКТГ-90493 Павлов Зоран Недељко 1927 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2846 РКТГ-90494 Пецић Ковинка Гавра 1897 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2847 РКТГ-90588 Пинтер Лукач Петер А -непознато Жабаљ детаљније информације
2848 РКТГ-91202 Рац Јулијан Ђура 1913 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2849 РКТГ-91206 Риђички Рада Лазар 1925 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2850 РКТГ-91210 Радоњић Ђорђе - Ђока Александар 1907 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2851 РКТГ-91211 Радичић Анкица Раде 1924 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2852 РКТГ-91212 Радишић Александар Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2853 РКТГ-91216 Равић Лука Лазар 1903 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2854 РКТГ-91265 Рајков Душан Урош 1920 Чуруг Чуруг детаљније информације
2855 РКТГ-91266 Рајков Жарко Никола 1898 Чуруг Чуруг детаљније информације
2856 РКТГ-91302 Радосављев Бранко Ђока 1897 Чуруг Чуруг детаљније информације
2857 РКТГ-91303 Радишић Бошко Славко 1920 Чуруг Чуруг детаљније информације
2858 РКТГ-91304 Раднов Стеван Обрад 1895 Чуруг Чуруг детаљније информације
2859 РКТГ-91305 Радосављев Васа Панта 1895 Чуруг Чуруг детаљније информације
2860 РКТГ-91319 Радосављев Бранислав Васа 1926 Чуруг Чуруг детаљније информације
2861 РКТГ-91320 Радованов Радивој Бошко 1920 Чуруг Чуруг детаљније информације
2862 РКТГ-91321 Радованов Бошко Кузман 1885 Врбас Чуруг детаљније информације
2863 РКТГ-91322 Раднов Тоша Живан 1889 Чуруг Чуруг детаљније информације
2864 РКТГ-91323 Раднов Бранко Тима 1892 Чуруг Чуруг детаљније информације
2865 РКТГ-91324 Раднов Аранка А -непознато Чуруг детаљније информације
2866 РКТГ-91325 Радишић Стеван Миливоје 1904 Чуруг Чуруг детаљније информације
2867 РКТГ-91326 Радишић Славко Иса 1897 Ђурђево Чуруг детаљније информације
2868 РКТГ-91329 Радишић Ђура Новак 1884 Чуруг Чуруг детаљније информације
2869 РКТГ-91330 Радин Јелена-Ленка Симеон 1889 Мол Чуруг детаљније информације
2870 РКТГ-91331 Радишић Војин Миливоје 1910 Чуруг Чуруг детаљније информације
2871 РКТГ-91332 Радосављев Владимир Милорад 1940 Чуруг Чуруг детаљније информације
2872 РКТГ-91333 Радишић Радивој Марко 1908 Чуруг Чуруг детаљније информације
2873 РКТГ-91334 Ромчев Јеца Глиша 1881 Чуруг Чуруг детаљније информације
2874 РКТГ-91336 Рајков Радивој Стеван 1902 Чуруг Чуруг детаљније информације
2875 РКТГ-91337 Рајков Сава Михајло 1902 Чуруг Чуруг детаљније информације
2876 РКТГ-91338 Рајков Стеван Раде 1872 Чуруг Чуруг детаљније информације
2877 РКТГ-91339 Рајчетић Стеван Жарко 1886 Чуруг Чуруг детаљније информације
2878 РКТГ-91340 Ранисављев Радивој Лазар 1909 Чуруг Чуруг детаљније информације
2879 РКТГ-91341 Ратков Велимир Сава 1909 Чуруг Чуруг детаљније информације
2880 РКТГ-91342 Ратков Милисава-Мица Жарко 1920 Чуруг Чуруг детаљније информације
2881 РКТГ-91343 Ратков Радивој Живан 1902 Чуруг Чуруг детаљније информације
2882 РКТГ-91344 Ратков Стеван Аца 1883 Чуруг Чуруг детаљније информације
2883 РКТГ-91345 Рајков Радивој Милован 1904 Чуруг Чуруг детаљније информације
2884 РКТГ-91346 Ромчев Ђорђе Душан 1901 Чуруг Чуруг детаљније информације
2885 РКТГ-91347 Риђички Душан Ђока 1900 Чуруг Чуруг детаљније информације
2886 РКТГ-91348 Ромчев Миленко Душан 1906 Чуруг Чуруг детаљније информације
2887 РКТГ-91350 Ромчев Радивој А -непознато Чуруг детаљније информације
2888 РКТГ-91351 Ромчев Стеван Јован 1872 Чуруг Чуруг детаљније информације
2889 РКТГ-91352 Ромчев Стојанка Гедеон 1902 Чуруг Чуруг детаљније информације
2890 РКТГ-91353 Ружичин Панта Тодор 1884 Чуруг Чуруг детаљније информације
2891 РКТГ-91354 Ружичин Радивој Јован 1896 Чуруг Чуруг детаљније информације
2892 РКТГ-91355 Ружичин Тоша Панта 1918 Чуруг Чуруг детаљније информације
2893 РКТГ-91356 Радосављев Ђорђе Панта 1899 Чуруг Чуруг детаљније информације
2894 РКТГ-91357 Радин Ружа Миливоје 1923 Чуруг Чуруг детаљније информације
2895 РКТГ-91359 Риђички Раде Мита 1921 Чуруг Чуруг детаљније информације
2896 РКТГ-91360 Рајков Васа Војин 1904 Чуруг Чуруг детаљније информације
2897 РКТГ-91361 Радосављев Марија Емил 1919 Чуруг Чуруг детаљније информације
2898 РКТГ-91362 Ромчев Душан 1879 Чуруг Чуруг детаљније информације
2899 РКТГ-91363 Рајков Радивој Живан 1900 Чуруг Чуруг детаљније информације
2900 РКТГ-91364 Радосављев Марко Панта 1910 Чуруг Чуруг детаљније информације
2901 РКТГ-91365 Радосављев Милорад Васа 1920 Чуруг Чуруг детаљније информације
2902 РКТГ-91366 Радосављев Момчило Паја 1921 Чуруг Чуруг детаљније информације
2903 РКТГ-91367 Радосављев Славомир Ђока 1926 Чуруг Чуруг детаљније информације
2904 РКТГ-91368 Радосављев Стеван Панта 1888 Чуруг Чуруг детаљније информације
2905 РКТГ-91370 Радосављев Иванка Милан 1897 Чуруг Чуруг детаљније информације
2906 РКТГ-91371 Рајков Васа Данило 1902 Чуруг Чуруг детаљније информације
2907 РКТГ-91372 Рајков Живан Богдан 1869 Чуруг Чуруг детаљније информације
2908 РКТГ-91373 Рајков Мија 1867 Чуруг Чуруг детаљније информације
2909 РКТГ-91374 Рајков Никола Урош 1927 Чуруг Чуруг детаљније информације
2910 РКТГ-91375 Рајков Михајло Урош 1871 Чуруг Чуруг детаљније информације
2911 РКТГ-91376 Радосављев Стеван Јован 1902 Чуруг Чуруг детаљније информације
2912 РКТГ-91377 Рајков Миливој Ђура 1897 Чуруг Чуруг детаљније информације
2913 РКТГ-91378 Рајков Марко Јован 1913 Чуруг Чуруг детаљније информације
2914 РКТГ-91380 Рајков Јован Ђура 1886 Чуруг Чуруг детаљније информације
2915 РКТГ-91381 Рајков Игњат Стеван 1904 Чуруг Чуруг детаљније информације
2916 РКТГ-91443 Радојчин Марија Јован 1889 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2917 РКТГ-91444 Риђички Светозар Петар 1919 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2918 РКТГ-91446 Рамач Сима Сима 1922 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2919 РКТГ-91447 Рутонић Лазар Сава 1897 Госпођинци Госпођинци детаљније информације
2920 РКТГ-91449 Радојчин Ђорђе Илија 1926 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2921 РКТГ-91450 Рудић Ђура Сима 1923 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2922 РКТГ-91451 Рудић Сима Димитрије 1891 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2923 РКТГ-91452 Розенфелд Илија Соломон 1895 Суботица Жабаљ детаљније информације
2924 РКТГ-91626 Павлов Светозара - Васа Тоцин 1925 Чуруг Чуруг детаљније информације
2925 РКТГ-91641 Пеликан П. Павле 1918 Чуруг Чуруг детаљније информације
2926 РКТГ-91645 Павлов Сима Јован 1912 Чуруг Чуруг детаљније информације
2927 РКТГ-91646 Панков Мита Светозар 1903 Чуруг Чуруг детаљније информације
2928 РКТГ-91658 Панин Петар Чуруг Чуруг детаљније информације
2929 РКТГ-91664 Павлов Лазар Кузман 1899 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2930 РКТГ-91665 Павлов Обрад Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2931 РКТГ-91676 Пап Владимир Павел 1921 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2932 РКТГ-91711 Риђички Рада Сава 1903 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2933 РКТГ-91712 Риђички Милорад Петар 1922 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2934 РКТГ-91713 Риђички Лазар Мирко 1896 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2935 РКТГ-91714 Риђички Живко Стеван 1914 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2936 РКТГ-91715 Риђички Жарко Сава 1919 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2937 РКТГ-91716 Рајчетић Софија Омер 1891 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2938 РКТГ-91717 Радојчин Станко Гавра 1893 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2939 РКТГ-91718 Радишић Жарко А -непознато Жабаљ детаљније информације
2940 РКТГ-91719 Радин Иван Шима 1941 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2941 РКТГ-91721 Риђички Сава Тодор 1878 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2942 РКТГ-91722 Радин Божидар Шима 1937 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2943 РКТГ-91723 Радин Бранислав Живан 1935 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2944 РКТГ-91724 Радин Гордана Теодор 1912 Черевић Жабаљ детаљније информације
2945 РКТГ-91725 Радојчин Светислав Станко 1922 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2946 РКТГ-91726 Радин Живан Стеван 1891 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2947 РКТГ-91727 Радојчин Милан Илија 1923 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2948 РКТГ-91728 Радин Иван Живан 1929 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2949 РКТГ-91729 Радин Мирослав Живан 1937 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2950 РКТГ-91730 Радин Наталија Живан 1926 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2951 РКТГ-91731 Радин Светислав Живан 1921 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2952 РКТГ-91732 Радин Стеван Сава 1851 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2953 РКТГ-91734 Радин Добринка Гавра 1896 Елемир Жабаљ детаљније информације
2954 РКТГ-91754 Радишић Жарко Ђока 1908 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2955 РКТГ-91755 Рајтер Ирена - Ирма Вилијем 1890 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2956 РКТГ-91757 Рутонић Сава Стеван 1924 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2957 РКТГ-91759 Римски Васа Јован 1909 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2958 РКТГ-91760 Рамач Ирина Еуген 1923 Руски Крстур Ђурђево детаљније информације
2959 РКТГ-91761 Рајков Стеван Пера 1918 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2960 РКТГ-91762 Радишић Јелена А -непознато Ђурђево детаљније информације
2961 РКТГ-91763 Римски Мика Милош 1920 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2962 РКТГ-91764 Римски Милан Лазар 1911 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2963 РКТГ-91765 Римски Милош Дамјан 1892 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2964 РКТГ-91766 Римски Рада Лазар 1910 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2965 РКТГ-91767 Радишић Ђока А -непознато Ђурђево детаљније информације
2966 РКТГ-91768 Радишић Милош Милан 1877 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2967 РКТГ-91769 Римски Тоша Мита 1901 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2968 РКТГ-91770 Рутонић Радослав Стеван 1933 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2969 РКТГ-91771 Рутонић Стеван Сава 1902 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2970 РКТГ-91772 Радишић Миливој-Милан Милош 1900 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2971 РКТГ-91773 Радишић Љубица Исак 1875 Чуруг Ђурђево детаљније информације
2972 РКТГ-91774 Рутонић Кристина - Тина 1880 Каћ Ђурђево детаљније информације
2973 РКТГ-91896 Рудич Ђерђ Ђерђ 1925 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2974 РКТГ-92514 Колар Ђерђ Жабаљ Жабaљ детаљније информације
2975 РКТГ-92684 Срећков Живан Ђорђе 1861 Чуруг Чуруг детаљније информације
2976 РКТГ-92716 Срећков Јелена Исак 1906 Чуруг Чуруг детаљније информације
2977 РКТГ-92717 Срећков Паја-Ваја Тодор 1906 Чуруг Чуруг детаљније информације
2978 РКТГ-92718 Срећков Радивој Паја 1929 Чуруг Чуруг детаљније информације
2979 РКТГ-93119 Савин Ђорђе Малентије 1880 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2980 РКТГ-93121 Савин Васа Војин 1926 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2981 РКТГ-93224 Савин Радивој Јован 1925 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2982 РКТГ-93228 Скелеџић радослав Раде 1908 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2983 РКТГ-93229 Стојков Ђурица Јован 1916 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2984 РКТГ-93230 Стојков Даница Драгиња 1920 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2985 РКТГ-93231 Стојков Благоје - Бранко Димитрије 1909 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2986 РКТГ-93232 Степанов Милош Ђорђе 1899 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2987 РКТГ-93233 Степанов Ђорђе Милош 1912 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2988 РКТГ-93234 Сречков Стеван А -непознато Жабаљ детаљније информације
2989 РКТГ-93235 Срећков Васа 1920 Чуруг Жабаљ детаљније информације
2990 РКТГ-93236 Стојков Јулка Раде 1912 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2991 РКТГ-93237 Стојков Јулијана Љубомир 1903 Чуруг Жабаљ детаљније информације
2992 РКТГ-93241 Саломон Симон - Шандор Саумило 1875 Равно Село Жабаљ детаљније информације
2993 РКТГ-93244 Скелеџић Рада Младен 1877 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2994 РКТГ-93248 Стојков Ђорђе Прока 1881 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2995 РКТГ-93250 Сигети Шандор 1872 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2996 РКТГ-93251 Сечар Гавра А -непознато Жабаљ детаљније информације
2997 РКТГ-93252 Соринкић Олга 1912 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
2998 РКТГ-93253 Срданов Лепосава Раде 1912 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
2999 РКТГ-93254 Станичков Зора Милован 1923 Госпођинци Госпођинци детаљније информације
3000 РКТГ-93255 Станичков Катица Милош 1900 Госпођинци Госпођинци детаљније информације
3001 РКТГ-93256 Степанов Анка Јован 1885 Госпођинци Госпођинци детаљније информације
3002 РКТГ-93258 Степанов Војин Богољуб 1891 Госпођинци Госпођинци детаљније информације
3003 РКТГ-93264 Срданов Милош Тима 1908 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
3004 РКТГ-93265 Срданов Тима Милош 1939 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
3005 РКТГ-93270 Стокин Тадија Јова 1901 Тител Ђурђево детаљније информације
3006 РКТГ-93271 Стојков Јулка Јаша 1885 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
3007 РКТГ-93272 Срданов Илинка Милош 1936 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
3008 РКТГ-93277 Срданов Жарко Велимир 1910 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
3009 РКТГ-93278 Савин Десанка Никола 1889 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
3010 РКТГ-93281 Савин Урош А -непознато Ђурђево детаљније информације
3011 РКТГ-93282 Сендерак Пера Василије 1896 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
3012 РКТГ-93283 Срданов Добрислав Тоша 1924 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
3013 РКТГ-93284 Срданов Душан Трива 1911 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
3014 РКТГ-93287 Степанов Максим Младен 1880 Госпођинци Госпођинци детаљније информације
3015 РКТГ-93517 Радин Лазар Миливоје 1922 Чуруг Чуруг детаљније информације
3016 РКТГ-93565 Велемиров Паја Мика 1908 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
3017 РКТГ-93569 Влајансков Стева Ђока 1902 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
3018 РКТГ-93570 Гајшин Паја Милош 1910 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
3019 РКТГ-93571 Грибић Анђелко Гавро 1886 Врбас Ђурђево детаљније информације
3020 РКТГ-93573 Грибић Олга Петар 1886 Беч Ђурђево детаљније информације
3021 РКТГ-93574 Добросавијев Ранко Живан 1894 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
3022 РКТГ-93576 Ђитвков Гена 1897 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
3023 РКТГ-93577 Еперт Хебронија Никола 1892 Куцура Ђурђево детаљније информације
3024 РКТГ-93578 Ердеијан Влада Влада 1922 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
3025 РКТГ-93579 Ердељи Цина Милан 1897 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
3026 РКТГ-93582 Зиванов Новак 1900 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
3027 РКТГ-93584 Илијин Ђурђинка Андрија 1888 Ада Ђурђево детаљније информације
3028 РКТГ-93923 Катич Раденко Димитар 1906 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
3029 РКТГ-93925 Копчански Јовген Денчика 1920 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
3030 РКТГ-93927 Костич Стана Сава 1910 Ковиљ Ђурђево детаљније информације
3031 РКТГ-93928 Крисбахер Вера Макс 1941 Нови Сад Ђурђево детаљније информације
3032 РКТГ-93930 Крисбахер Изабела Јосип 1912 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
3033 РКТГ-93931 Крисбахер Макс Исидор 1911 Нови Сад Ђурђево детаљније информације
3034 РКТГ-93934 Ледерер Моника Дејча 1910 Мол Ђурђево детаљније информације
3035 РКТГ-93936 Ледерар Томислав Јосип 1938 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
3036 РКТГ-93941 Миклош Александер Емил 1922 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
3037 РКТГ-93944 Миклош Риста Ђура 1905 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
3038 РКТГ-94241 Михијак Никола Михаљ 1905 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
3039 РКТГ-94243 Мудри Анка Алекс 1885 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
3040 РКТГ-94244 Mушицки Ђура Инка 1887 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
3041 РКТГ-94246 Mушицки Жарко Момир 1880 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
3042 РКТГ-94247 Mушицки Катица 1894 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
3043 РКТГ-94251 Mушицки Лука Ђура 1923 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
3044 РКТГ-94252 Mушицки Љуба Ђока 1917 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
3045 РКТГ-94253 Мушицки Мара 1922 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
3046 РКТГ-94255 Павловић Александер Ђока 1888 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
3047 РКТГ-94256 Павловић Душко Аца 1935 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
3048 РКТГ-94301 Павловић Неца Аца 1928 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
3049 РКТГ-94302 Рутонић Тина 1880 Каћ Ђурђево детаљније информације
3050 РКТГ-94303 Савин Милош Живан 1897 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
3051 РКТГ-94304 Сазданић Лазар Живан 1918 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
3052 РКТГ-94305 Скубан Габор Јанко 1904 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
3053 РКТГ-94472 Станисављевић Радица Живко 1919 Чуруг Чуруг детаљније информације
3054 РКТГ-94488 Стојшин Мита Тодор 1915 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
3055 РКТГ-94490 Стојков Светислав Аца 1904 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
3056 РКТГ-94493 Стојшин Бранко Бранко 1924 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
3057 РКТГ-94495 Срданов Јован - Јоца Милан 1910 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
3058 РКТГ-94497 Скубан Јулијан Јанко 1921 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
3059 РКТГ-94498 Скубан Јоаким Јанко Ђурђево Ђурђево детаљније информације
3060 РКТГ-94504 Савин Тодор Душан 1922 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
3061 РКТГ-94505 Савин - Башић Зора Емил 1919 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
3062 РКТГ-94506 Сабо Андреј 1900 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
3063 РКТГ-94510 Соларић Стеван - Курир Милош 1921 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
3064 РКТГ-94631 Стојков Стеван Младен 1893 Чуруг Чуруг детаљније информације
3065 РКТГ-94632 Стојанов Милутин А -непознато Чуруг детаљније информације
3066 РКТГ-94633 Стојков Трива Милош 1894 Чуруг Чуруг детаљније информације
3067 РКТГ-94634 Стојков Миливој Милан 1899 Чуруг Чуруг детаљније информације
3068 РКТГ-94635 Стојков Миливој Паја 1912 Чуруг Чуруг детаљније информације
3069 РКТГ-94636 Стојков Милан Стеван 1915 Чуруг Чуруг детаљније информације
3070 РКТГ-94637 Стојков Милан Душан 1908 Чуруг Чуруг детаљније информације
3071 РКТГ-94638 Стојков Лазар Тоша 1904 Чуруг Чуруг детаљније информације
3072 РКТГ-94639 Стојков Јован Миливоје 1922 Чуруг Чуруг детаљније информације
3073 РКТГ-94640 Стојанов Рада Милутин А -непознато Чуруг детаљније информације
3074 РКТГ-94641 Стојков Милан 1919 Чуруг Чуруг детаљније информације
3075 РКТГ-94642 Стојанов Жарко Милутин А -непознато Чуруг детаљније информације
3076 РКТГ-94643 Стојанов Десаниа А -непознато Чуруг детаљније информације
3077 РКТГ-94644 Стојанов Вукашин Милутин А -непознато Чуруг детаљније информације
3078 РКТГ-94645 Стојков Јазар Стеван 1904 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
3079 РКТГ-94646 Стојаков Јован Трива 1904 Чуруг Чуруг детаљније информације
3080 РКТГ-94647 Стојков Миливој Јован 1902 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
3081 РКТГ-94648 Стојадиновић Светозар Мита 1894 Чуруг Чуруг детаљније информације
3082 РКТГ-94649 Степанов Тома Лазар 1881 Чуруг Чуруг детаљније информације
3083 РКТГ-94650 Стокин Јован Пера 1888 Чуруг Чуруг детаљније информације
3084 РКТГ-94651 Суботички Миладин Љубивој 1902 Бечеј Чуруг детаљније информације
3085 РКТГ-94652 Стеванов Милорад Лазар 1915 Деск Чуруг детаљније информације
3086 РКТГ-94653 Степанов Илија Лаза 1904 Чуруг Чуруг детаљније информације
3087 РКТГ-94654 Стефановић Миливој Светозар 1911 Чуруг Чуруг детаљније информације
3088 РКТГ-94655 Стојшин Жарко Раде 1882 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
3089 РКТГ-94656 Срећков Васа Живан 1923 Чуруг Чуруг детаљније информације
3090 РКТГ-94657 Стеванов Лазар Вељко 1887 Деск Чуруг детаљније информације
3091 РКТГ-94658 Суботин Милош Ђока 1877 Чуруг Чуруг детаљније информације
3092 РКТГ-94659 Сувачаров Паја Милан 1893 Чуруг Чуруг детаљније информације
3093 РКТГ-94660 Стојков Милош Јован 1902 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
3094 РКТГ-94661 Стојков Сава Јован 1906 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
3095 РКТГ-94662 Стојшин Вукосава Жарко 1923 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
3096 РКТГ-94663 Стојшин Даринка Стеван 1887 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
3097 РКТГ-94664 Срећков Алка Лазар 1884 Госпођинци Чуруг детаљније информације
3098 РКТГ-94665 Стојшин Жарко Новак 1884 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
3099 РКТГ-94666 Стојков Милица Светозар 1878 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
3100 РКТГ-94667 Стојшин Жарко Живан 1934 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
3101 РКТГ-94668 Стражмештеров Бошко Жарко 1908 Чуруг Чуруг детаљније информације
3102 РКТГ-94669 Стојшин Живан Жарко 1909 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
3103 РКТГ-94670 Стојшин Јелисавета Живан 1936 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
3104 РКТГ-94671 Стојшин Катица Жарко 1910 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
3105 РКТГ-94672 Стојшин Коста Никола 1912 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
3106 РКТГ-94673 Сувајџић Стеван А -непознато Жабаљ детаљније информације
3107 РКТГ-94674 Суботин Бранко Новак 1912 Чуруг Чуруг детаљније информације
3108 РКТГ-94675 Стражмештеров Станко Жарко 1902 Чуруг Чуруг детаљније информације
3109 РКТГ-94676 Стражмештеров Ненад Бранко 1911 Чуруг Чуруг детаљније информације
3110 РКТГ-94677 Стражмештеров Милица Стеван 1887 Чуруг Чуруг детаљније информације
3111 РКТГ-94678 Стражмештеров Марија Влада 1877 Жабаљ Чуруг детаљније информације
3112 РКТГ-94679 Стражмештеров Жарко Алекса 1877 Чуруг Чуруг детаљније информације
3113 РКТГ-94680 Сремац Стеван Негован 1923 Чуруг Чуруг детаљније информације
3114 РКТГ-94681 Сегединац Љубица Радивој 1938 Чуруг Чуруг детаљније информације
3115 РКТГ-94682 Смиљански Новак Сава 1929 Чуруг Чуруг детаљније информације
3116 РКТГ-94683 Скиљански Мирко Филип 1896 Чуруг Чуруг детаљније информације
3117 РКТГ-94684 Смиљански Емилија-Милка Мита 1895 Мошорин Чуруг детаљније информације
3118 РКТГ-94685 Станчул Новак Паја 1911 Чуруг Чуруг детаљније информације
3119 РКТГ-94686 Савић Георгије Марко 1914 Чуруг Чуруг детаљније информације
3120 РКТГ-94687 Савић Ђурица Марко 1916 Чуруг Чуруг детаљније информације
3121 РКТГ-94688 Савић Марко Жарко 1890 Чуруг Чуруг детаљније информације
3122 РКТГ-94689 Сегединац Радивој Аврам 1919 Чуруг Чуруг детаљније информације
3123 РКТГ-94690 Сегединац Паја Север 1906 Чуруг Чуруг детаљније информације
3124 РКТГ-94691 Сегединац Радивој Аркадије 1900 Чуруг Чуруг детаљније информације
3125 РКТГ-94692 Смиљански Радивој Филип 1886 Чуруг Чуруг детаљније информације
3126 РКТГ-94693 Сегединац Милица Радивој 1934 Чуруг Чуруг детаљније информације
3127 РКТГ-94694 Смиљански Милева-Нанчика Новак 1894 Чуруг Чуруг детаљније информације
3128 РКТГ-94695 Сегединац Душанка Радивој 1924 Чуруг Чуруг детаљније информације
3129 РКТГ-94696 Сегединац Гроздана Глиша 1903 Ада Чуруг детаљније информације
3130 РКТГ-94697 Секулић Мара Лазар 1937 Чуруг Чуруг детаљније информације
3131 РКТГ-94698 Сегединац Гавра Север 1920 Чуруг