Презиме и име Место рођења Место пребивалишта
Почетна >> ЈУЖНО-БАЧКИ ОКРУГ >> Беочин
Редни
број
Број Презиме и име Име родитеља Година рођења Место рођења Место пребивалишта
1 РКТГ-5557 Кемевеши Мартин 1905 Футог Беочин детаљније информације
2 РКТГ-5562 Страупхар Фрања 1895 Футог Беочин детаљније информације
3 РКТГ-6255 Фабри Иван Стеван Беочин Беочин детаљније информације
4 РКТГ-6259 Фабри Иштван Беочин Беочин детаљније информације
5 РКТГ-6310 Грчевић Јоза 1913 Беочин Беочин детаљније информације
6 РКТГ-6326 Шенко Винко Антун Беочин Беочин детаљније информације
7 РКТГ-6329 Видас Фрања Јосип 1906 Беочин Беочин детаљније информације
8 РКТГ-30727 Бајвинклер Петер 1884 Баноштор Баноштор детаљније информације
9 РКТГ-30728 Котаљон Андрија 1912 Баноштор Баноштор детаљније информације
10 РКТГ-30730 Бајвинклер Франц 1912 Баноштор Баноштор детаљније информације
11 РКТГ-30731 Керн Антон 1897 Баноштор Баноштор детаљније информације
12 РКТГ-30734 Мајер Мартин 1901 Баноштор Баноштор детаљније информације
13 РКТГ-30735 Пакерт Јохан 1913 Баноштор Баноштор детаљније информације
14 РКТГ-30736 Сајберт Петар 1900 Баноштор Баноштор детаљније информације
15 РКТГ-30738 Цајх Петар 1905 Баноштор Баноштор детаљније информације
16 РКТГ-30840 Аго Иван Јулиус Черевић Черевић детаљније информације
17 РКТГ-30841 Белај Стеван 1888 Черевић Черевић детаљније информације
18 РКТГ-30842 Флакер Јосип 1888 Черевић Черевић детаљније информације
19 РКТГ-30843 Хаудек Марко 1928 Черевић Черевић детаљније информације
20 РКТГ-30844 Ижгум Мирко Черевић Черевић детаљније информације
21 РКТГ-30845 Новаковић Јосип 1904 Черевић Черевић детаљније информације
22 РКТГ-31872 Чипкар Ђура Луг Луг детаљније информације
23 РКТГ-31873 Валенчик Јано Јано Луг Луг детаљније информације
24 РКТГ-33748 Хелферт Фрања Павле 1879 Баноштор Баноштор детаљније информације
25 РКТГ-34342 Аго Јохан Ђула 1899 Беочин Черевић детаљније информације
26 РКТГ-34457 Пушењак Руди Беочин Ириг детаљније информације
27 РКТГ-34458 Шенко Едуард 1926 Беочин Беочин детаљније информације
28 РКТГ-34459 Такач Петар 1907 Беочин Беочин детаљније информације
29 РКТГ-34948 Павловић Теодор Беочин Беочин детаљније информације
30 РКТГ-35274 Вебер Петар Валентин 1942 Баноштор Баноштор детаљније информације
31 РКТГ-39948 Гајсингер Адам Адам 1878 Баноштор Баноштор детаљније информације
32 РКТГ-41792 Керешевић Тодор 1911 Сусек Сусек детаљније информације
33 РКТГ-41852 Есонбергер Регина Јован 1881 Беочин Беочин детаљније информације
34 РКТГ-45133 Булат Јованка Бранислав 1921 Беочин Беочин детаљније информације
35 РКТГ-45936 Бедић Стјепан Сусек Сусек детаљније информације
36 РКТГ-45937 Богнар Имре Сусек Сусек детаљније информације
37 РКТГ-45938 Кенђелић Марија Сусек Сусек детаљније информације
38 РКТГ-45939 Пихлер Фрања Сусек Сусек детаљније информације
39 РКТГ-45940 Поповић Коста Сусек Сусек детаљније информације
40 РКТГ-45941 Рожа Илија Сусек Сусек детаљније информације
41 РКТГ-45943 Стафановић Сава 1914 Сусек Сусек детаљније информације
42 РКТГ-46779 Елмер Катарина Никола 1890 Черевић Черевић детаљније информације
43 РКТГ-46975 Метер Францишка Јован 1875 Баноштор Баноштор детаљније информације
44 РКТГ-51361 Милутиновић Лазар 1925 Сусек Сусек детаљније информације
45 РКТГ-51495 Каратва Алојзија Петар 1888 Баноштор Баноштор детаљније информације
46 РКТГ-52748 Вебер Паулина 1895 Баноштор Баноштор детаљније информације
47 РКТГ-54368 Костић Гаврило Ђорђе 1904 Раковац Раковац детаљније информације
48 РКТГ-54377 Драгић Александра Драгољуб 1909 Свилош Свилош детаљније информације
49 РКТГ-54379 Драгић Јован Драгољуб 1911 Свилош Свилош детаљније информације
50 РКТГ-54381 Драгић Василије Драгољуб 1920 Свилош Свилош детаљније информације
51 РКТГ-54398 Новаковић Јован Тодор 1907 Сусек Сусек детаљније информације
52 РКТГ-59644 Аћимовић Милош А -непознато Черевић детаљније информације
53 РКТГ-59659 Баић Милош Дамјан 1868 Баноштор Баноштор детаљније информације
54 РКТГ-59660 Баић Пера Дамјан 1870 Баноштор Баноштор детаљније информације
55 РКТГ-59661 Баић Сава Милош 1901 Баноштор Баноштор детаљније информације
56 РКТГ-59662 Баић Чеда Ћира 1887 Баноштор Баноштор детаљније информације
57 РКТГ-59667 Бајић Јела Баноштор Баноштор детаљније информације
58 РКТГ-59715 Башлић Која Паја 1909 Баноштор Баноштор детаљније информације
59 РКТГ-59801 Божанић Катица А -непознато Раковац детаљније информације
60 РКТГ-59802 Божанић Која А -непознато Раковац детаљније информације
61 РКТГ-59804 Божанић Ненад Ђока А -непознато Раковац детаљније информације
62 РКТГ-60073 Јездимировић Милош Теодор 1914 А -непознато Черевић детаљније информације
63 РКТГ-60083 Јеремић Милан Рада 1901 Баноштор Баноштор детаљније информације
64 РКТГ-60109 Јовановић Дамјан А -непознато Беочин детаљније информације
65 РКТГ-60122 Јовановић Ђока А -непознато Раковац детаљније информације
66 РКТГ-60124 Јовановић Ђурђа Илија 1917 Нови Сад Баноштор детаљније информације
67 РКТГ-60148 Јовановић Јова А -непознато Раковац детаљније информације
68 РКТГ-60158 Воркапић Малић Сава А-непознато Беочин детаљније информације
69 РКТГ-60238 Јовановић Мита А -непознато Раковац детаљније информације
70 РКТГ-60308 Ђуричковић Милан Аца 1903 Баноштор Баноштор детаљније информације
71 РКТГ-60359 Јовановић Стева А -непознато Раковац детаљније информације
72 РКТГ-60382 Јовић Која А -непознато Раковац детаљније информације
73 РКТГ-60383 Јовић Лаза А -непознато Раковац детаљније информације
74 РКТГ-60385 Јовић Петар А -непознато Беочин детаљније информације
75 РКТГ-60387 Јовић Стева Раде 1937 А -непознато Раковац детаљније информације
76 РКТГ-60469 Живановић Живко Јован 1881 Баноштор Баноштор детаљније информације
77 РКТГ-60525 Живковић Андрија Паја 1910 Баноштор Баноштор детаљније информације
78 РКТГ-60532 Живковић Илија Живко 1905 Баноштор Баноштор детаљније информације
79 РКТГ-60533 Живковић Милка Боривој 1909 Баноштор Баноштор детаљније информације
80 РКТГ-60540 Живковић Радивој Илија 1906 Беочин Беочин детаљније информације
81 РКТГ-60589 Бојац Миливој 1936 А -непознато Свилош детаљније информације
82 РКТГ-60651 Варочић Славко А -непознато Черевић детаљније информације
83 РКТГ-60677 Величковић Прока Бранко 1912 Баноштор Баноштор детаљније информације
84 РКТГ-60680 Веселинов Јова А -непознато Раковац детаљније информације
85 РКТГ-61247 Зеленовић Милан А -непознато Черевић детаљније информације
86 РКТГ-61254 Златић Мика А -непознато Черевић детаљније информације
87 РКТГ-61267 Ивановић Лаза Сима Грабово Грабово детаљније информације
88 РКТГ-61386 Апић Живан Јаша 1890 Сусек Сусек детаљније информације
89 РКТГ-61387 Апић Јован Марко 1926 Сусек Сусек детаљније информације
90 РКТГ-61388 Адамовић Душан 1894 Сусек Сусек детаљније информације
91 РКТГ-61389 Антић Милица Ђока 1922 Сусек Сусек детаљније информације
92 РКТГ-61396 Златић Никола А -непознато Черевић детаљније информације
93 РКТГ-61446 Антић Милан Ђока 1919 Сусек Сусек детаљније информације
94 РКТГ-61527 Јанковић Даринка Лазар 1892 Баноштор Баноштор детаљније информације
95 РКТГ-61818 Батраљ Богдан Милан Сусек Сусек детаљније информације
96 РКТГ-63054 Васић Стеван 1904 Сусек Сусек детаљније информације
97 РКТГ-63768 Драпшин Евица Аврам 1875 Србобран Беочин детаљније информације
98 РКТГ-64099 Грујић Ђока Гавра 1878 Раковац Раковац детаљније информације
99 РКТГ-64313 Андријевић Васа Пера 1902 Свилош Свилош детаљније информације
100 РКТГ-64326 Андрин Даница Живко 1901 Свилош Свилош детаљније информације
101 РКТГ-64327 Андрић Васа Петар 1901 Свилош Свилош детаљније информације
102 РКТГ-64328 Андрић Петар Милан 1925 Свилош Свилош детаљније информације
103 РКТГ-64329 Андрић Прока Ђока 1891 Свилош Свилош детаљније информације
104 РКТГ-64330 Андрић Ђока Прока 1915 Свилош Свилош детаљније информације
105 РКТГ-64332 Алексић Петар Марко 1901 Свилош Свилош детаљније информације
106 РКТГ-64333 Андрин Влајко Петар 1894 Свилош Свилош детаљније информације
107 РКТГ-64334 Аврамовић Милош 1890 Черевић Черевић детаљније информације
108 РКТГ-64631 Гудурић Петар Пера Живко 1887 Беочин Беочин детаљније информације
109 РКТГ-64702 Аћимовић Душан Ђорђе 1916 Черевић Черевић детаљније информације
110 РКТГ-65735 Драгојловић Љубица Милош 1925 Баноштор Баноштор детаљније информације
111 РКТГ-65737 Драгојловић Милош Глиша 1892 Баноштор Баноштор детаљније информације
112 РКТГ-65739 Драгојловић Мирјана Милош 1919 Баноштор Баноштор детаљније информације
113 РКТГ-65829 Алимпијевић Сока 1865 Грабово Грабово детаљније информације
114 РКТГ-65830 Андрић Павле Петар 1889 Грабово Грабово детаљније информације
115 РКТГ-65831 Андрић Лазар Петар 1901 Грабово Грабово детаљније информације
116 РКТГ-65832 Аћимовић Стеван Јован 1896 Грабово Грабово детаљније информације
117 РКТГ-65833 Алимпијевић Миланко Мита 1897 Грабово Грабово детаљније информације
118 РКТГ-65834 Андрић Бошко-Богољуб Петар 1910 Свилош Свилош детаљније информације
119 РКТГ-65835 Аћимовић Васа Јован 1901 Грабово Грабово детаљније информације
120 РКТГ-65836 Алимпијевић Стева Грабово Грабово детаљније информације
121 РКТГ-65837 Алимпијевић Станислав Димитрије 1894 Грабово Грабово детаљније информације
122 РКТГ-65908 Анађевић Душан 1905 Беочин Беочин детаљније информације
123 РКТГ-65909 Аћимовић Милан Јован 1904 Грабово Грабово детаљније информације
124 РКТГ-65910 Алимпијевић Златица Станко 1922 Грабово Грабово детаљније информације
125 РКТГ-66024 Ђурђевић Вера Веселин 1924 Баноштор Баноштор детаљније информације
126 РКТГ-66025 Ђурђевић Веселин Васа 1901 Баноштор Баноштор детаљније информације
127 РКТГ-66027 Ђурђевић Јела Веселин 1926 Баноштор Баноштор детаљније информације
128 РКТГ-66336 Ватраљ Богдан Милан 1902 Сусек Сусек детаљније информације
129 РКТГ-66337 Ватраљ Бранко Милан 1910 Сусек Сусек детаљније информације
130 РКТГ-66338 Васић Страхиња Живан 1884 Сусек Сусек детаљније информације
131 РКТГ-66339 Васић Милан Страхиња 1904 Сусек Сусек детаљније информације
132 РКТГ-66341 Вукмировић Мика Митар 1911 Сусек Сусек детаљније информације
133 РКТГ-66342 Вукмировић Никола Трива 1920 Сусек Сусек детаљније информације
134 РКТГ-66343 Вукмировић Смиља 1898 Сусек Сусек детаљније информације
135 РКТГ-66345 Вукмировић Петар Трива 1905 Сусек Сусек детаљније информације
136 РКТГ-66347 Вукмировић Станко Ђока 1920 Сусек Сусек детаљније информације
137 РКТГ-66349 Вукмировић Митар Раде 1878 Сусек Сусек детаљније информације
138 РКТГ-66372 Вукмировић Милица Петар 1879 Сусек Сусек детаљније информације
139 РКТГ-66373 Вукмировић Коста Митар 1910 Сусек Сусек детаљније информације
140 РКТГ-66559 Вукмировић Јова Ђорђе 1904 Сусек Сусек детаљније информације
141 РКТГ-66560 Вукмировић Јова Ђока 1942 Сусек Сусек детаљније информације
142 РКТГ-66561 Вукмировић Софија Коста 1942 Сусек Сусек детаљније информације
143 РКТГ-66562 Вукмировић Милорад Митар 1912 Сусек Сусек детаљније информације
144 РКТГ-66563 Вукмировић Митар Станко 1877 Сусек Сусек детаљније информације
145 РКТГ-66570 Веселица Сима 1889 Раковац Раковац детаљније информације
146 РКТГ-66579 Варешић Славко Пера 1901 Черевић Черевић детаљније информације
147 РКТГ-66580 Варошић Ђока 1905 Черевић Черевић детаљније информације
148 РКТГ-66581 Варошић Ивка 1908 Черевић Черевић детаљније информације
149 РКТГ-66593 Врговић Јова Живан 1913 Свилош Свилош детаљније информације
150 РКТГ-66594 Врговић Лазар Живан 1902 Свилош Свилош детаљније информације
151 РКТГ-66597 Вукелић Пера 1894 Черевић Черевић детаљније информације
152 РКТГ-66599 Вукелић Перса Живан 1901 Черевић Черевић детаљније информације
153 РКТГ-66600 Вукелић Мита Јоца 1924 Черевић Черевић детаљније информације
154 РКТГ-66603 Вукелић Тодор Миливој 1909 Черевић Черевић детаљније информације
155 РКТГ-66605 Вуковић Миленко Димитрије 1914 Свилош Свилош детаљније информације
156 РКТГ-66606 Вуковић Марко Живко 1902 Свилош Свилош детаљније информације
157 РКТГ-66607 Вуковић Димитрије Милош 1886 Свилош Свилош детаљније информације
158 РКТГ-66678 Бобоцки Драгиња Милан 1877 Сусек Сусек детаљније информације
159 РКТГ-66681 Балиновић Божа Иван 1909 Сусек Сусек детаљније информације
160 РКТГ-66683 Бегојевић Тодор Танасије 1918 Сусек Сусек детаљније информације
161 РКТГ-66686 Бошков Милорад Јоца 1920 Сусек Сусек детаљније информације
162 РКТГ-66688 Бошков Јоца Милорад 1880 Сусек Сусек детаљније информације
163 РКТГ-66691 Бобоцки Бранко Божа 1893 Сусек Сусек детаљније информације
164 РКТГ-66693 Бугарски Јован Паја 1888 Сусек Сусек детаљније информације
165 РКТГ-66696 Бугарски Ђока Паја 1892 Сусек Сусек детаљније информације
166 РКТГ-66699 Бујандрић Влајко Никола 1924 Сусек Сусек детаљније информације
167 РКТГ-66733 Вуковић Никола Милош 1883 Свилош Свилош детаљније информације
168 РКТГ-66734 Вуковић Богдан Никола 1928 Свилош Свилош детаљније информације
169 РКТГ-66735 Вуковић Јова Никола 1926 Свилош Свилош детаљније информације
170 РКТГ-66736 Вуковић Стеван Павле 1884 Свилош Свилош детаљније информације
171 РКТГ-66737 Вуковић Стеван Паја 1876 Свилош Свилош детаљније информације
172 РКТГ-66738 Вуковић Стева Паја 1899 Свилош Свилош детаљније информације
173 РКТГ-66740 Вуковић Никола Радивој 1901 Свилош Свилош детаљније информације
174 РКТГ-66741 Вуковић Светозар Живко 1917 Свилош Свилош детаљније информације
175 РКТГ-66999 Гавриловић Сока 1906 Черевић Черевић детаљније информације
176 РКТГ-67548 Бабић Раде Павле 1912 Грабово Грабово детаљније информације
177 РКТГ-67911 Вукосављевић Милан 1912 Беочин Беочин детаљније информације
178 РКТГ-67912 Вукосављевић Љубомир 1904 Беочин Беочин детаљније информације
179 РКТГ-67913 Вукосављевић Мира Васа 1910 Беочин Беочин детаљније информације
180 РКТГ-67914 Вукосављевић Васо Стева 1881 Беочин Беочин детаљније информације
181 РКТГ-67915 Вукосављевић Драгиња Мита 1881 Беочин Беочин детаљније информације
182 РКТГ-67921 Вукосављевић Стојанка 1909 Беочин Беочин детаљније информације
183 РКТГ-67936 Варошић Павле Перо 1903 Беочин Черевић детаљније информације
184 РКТГ-67939 Војковић Тереза Петар 1905 Беочин Беочин детаљније информације
185 РКТГ-67943 Вучетић Пера Мита 1922 Беочин Беочин детаљније информације
186 РКТГ-67947 Врговић Милош Васа 1883 Грабово Грабово детаљније информације
187 РКТГ-67948 Вукосављевић Пера Велимир 1882 Грабово Грабово детаљније информације
188 РКТГ-67956 Вуковић Светозар Марко 1914 Баноштор Баноштор детаљније информације
189 РКТГ-67960 Влаховић Борислав Живко 1922 Баноштор Баноштор детаљније информације
190 РКТГ-67961 Вуксан Живан 1918 Раковац Раковац детаљније информације
191 РКТГ-67968 Величковић Прока-Прокопије Бранкo 1908 Баноштор Баноштор детаљније информације
192 РКТГ-67969 Вуковић Стеван Паја 1898 Свилош Свилош детаљније информације
193 РКТГ-67970 Вукосављевић Стева Велимир 1898 Грабово Грабово детаљније информације
194 РКТГ-67971 Вукмировић Јова Ђока 1907 Сусек Сусек детаљније информације
195 РКТГ-68026 Вукмировић Лазар Трива 1916 Сусек Сусек детаљније информације
196 РКТГ-68029 Вукмировић Петар Трива 1923 Сусек Сусек детаљније информације
197 РКТГ-68046 Гршић Софија Дамјан 1937 Сусек Сусек детаљније информације
198 РКТГ-68047 Гршић Славко Бранко 1892 Сусек Сусек детаљније информације
199 РКТГ-68125 Божанић Лазар Коста 1895 Раковац Раковац детаљније информације
200 РКТГ-68139 Борковац Сава Цвеја 1901 Добринци Свилош детаљније информације
201 РКТГ-68355 Дајч Леополд Жига 1883 Сусек Сусек детаљније информације
202 РКТГ-68356 Дајч Рахела 1921 Сусек Сусек детаљније информације
203 РКТГ-68516 Балиновић Ружа 1910 Сусек Сусек детаљније информације
204 РКТГ-68534 Бернад Мирко Јоца 1910 Грабово Грабово детаљније информације
205 РКТГ-68535 Бикић Стеван Андрија 1875 Черевић Черевић детаљније информације
206 РКТГ-68536 Блажић Васа Алекса 1896 Грабово Грабово детаљније информације
207 РКТГ-68537 Блажић Стеван Васа 1923 Грабово Грабово детаљније информације
208 РКТГ-68538 Блажић Јован Живан 1908 Грабово Грабово детаљније информације
209 РКТГ-68539 Блажић Димитрије Живан 1891 Грабово Грабово детаљније информације
210 РКТГ-68541 Блажић Милан Живан 1882 Баноштор Баноштор детаљније информације
211 РКТГ-68542 Блажић Јован Аца 1901 Грабово Грабово детаљније информације
212 РКТГ-68543 Бободски Драгица Милан 1890 Беочин Беочин детаљније информације
213 РКТГ-68544 Бобоцки Миливој Аврам 1880 Сусек Сусек детаљније информације
214 РКТГ-68548 Бовђиш Зузана 1922 Луг Луг детаљније информације
215 РКТГ-68550 Бовђиш Ката Миша 1920 Луг Луг детаљније информације
216 РКТГ-68555 Бовђиш Мишо Миша 1918 Луг Луг детаљније информације
217 РКТГ-68561 Богдановић Ненад Теодор 1897 Свилош Свилош детаљније информације
218 РКТГ-68577 Бојац Миливој Петар 1867 Свилош Свилош детаљније информације
219 РКТГ-68581 Бокинац Душан 1877 Грабово Грабово детаљније информације
220 РКТГ-68582 Болманац Ђурица Велимир 1922 Беочин Беочин детаљније информације
221 РКТГ-68584 Бошковић Аница 1915 Свилош Свилош детаљније информације
222 РКТГ-68588 Бошковић Лазар Ђока 1914 Свилош Свилош детаљније информације
223 РКТГ-68589 Бошковић Бошко Лазар 1928 Свилош Свилош детаљније информације
224 РКТГ-68591 Бошковић Милош Петар 1896 Свилош Свилош детаљније информације
225 РКТГ-68594 Бошковић Веселин Урош 1913 Свилош Свилош детаљније информације
226 РКТГ-68596 Бошковић Живко Урош 1910 Свилош Свилош детаљније информације
227 РКТГ-68599 Бранковић Лазар Кузман 1878 Свилош Свилош детаљније информације
228 РКТГ-68604 Бранковић Мија Лазар 1922 Свилош Свилош детаљније информације
229 РКТГ-68608 Бранковић Славко Лазар 1914 Свилош Свилош детаљније информације
230 РКТГ-68610 Бранковић Лазар Миливој 1886 Свилош Свилош детаљније информације
231 РКТГ-68634 Бранковић Ђока Момир 1908 Свилош Свилош детаљније информације
232 РКТГ-68639 Бранковић Младен Нићифор 1881 Свилош Свилош детаљније информације
233 РКТГ-68648 Бранковић Бошко Раде 1924 Свилош Свилош детаљније информације
234 РКТГ-68652 Бранковић Миливој Раде 1893 Свилош Свилош детаљније информације
235 РКТГ-68654 Бранковић Светозар Стеван 1921 Свилош Свилош детаљније информације
236 РКТГ-68659 Бугарски Паја Јован 1917 Сусек Сусек детаљније информације
237 РКТГ-68661 Бурик Само Јанко 1916 Грабово Грабово детаљније информације
238 РКТГ-69141 Јовановић Тодор Милан 1921 Раковац Раковац детаљније информације
239 РКТГ-70058 Дајч Жига 1913 Сусек Сусек детаљније информације
240 РКТГ-70059 Дајч Ракела 1921 Сусек Сусек детаљније информације
241 РКТГ-70061 Дајч Салика 1888 Сусек Сусек детаљније информације
242 РКТГ-70064 Дајч Жигица Леополд 1917 Сусек Сусек детаљније информације
243 РКТГ-70083 Девић Светислав Мирко 1882 Сусек Сусек детаљније информације
244 РКТГ-70223 Дејановић Јова 1884 Сусек Сусек детаљније информације
245 РКТГ-70227 Дејановић Веца Данило 1912 Сусек Сусек детаљније информације
246 РКТГ-70228 Дејановић Ђока Данило 1915 Сусек Сусек детаљније информације
247 РКТГ-70229 Дејановић Сава Живан 1910 Сусек Сусек детаљније информације
248 РКТГ-70230 Дејановић Данило Јован 1881 Сусек Сусек детаљније информације
249 РКТГ-70231 Дејановић Милан Јован 1902 Сусек Сусек детаљније информације
250 РКТГ-70232 Дејановић Мирко Јован 1919 Сусек Сусек детаљније информације
251 РКТГ-70233 Дејановић Петар Теодор 1912 Сусек Сусек детаљније информације
252 РКТГ-70314 Гајић Марија 1893 Грабово Грабово детаљније информације
253 РКТГ-70319 Гајић Лазар Јован 1926 Грабово Грабово детаљније информације
254 РКТГ-70321 Гајић Павле Јован 1914 Грабово Грабово детаљније информације
255 РКТГ-70323 Гајић Станко Прока 1904 Грабово Грабово детаљније информације
256 РКТГ-70329 Гајзлингер Адам 1883 Баноштор Баноштор детаљније информације
257 РКТГ-70338 Гачулић Никола 1915 Черевић Черевић детаљније информације
258 РКТГ-70345 Душанић Никола Божа 1912 Сусек Сусек детаљније информације
259 РКТГ-70434 Балаћ Пера 1920 Беочин Беочин детаљније информације
260 РКТГ-70436 Балубан Стева 1892 Беочин Беочин детаљније информације
261 РКТГ-70438 Башлић Јован 1893 Беочин Беочин детаљније информације
262 РКТГ-70442 Белић Душан 1895 Раковац Раковац детаљније информације
263 РКТГ-70443 Белић Смиља 1898 Раковац Раковац детаљније информације
264 РКТГ-70444 Белић Глиша Јован 1880 Раковац Раковац детаљније информације
265 РКТГ-70445 Бичански Мија 1916 Беочин Беочин детаљније информације
266 РКТГ-70448 Богић Драгутин Драгутин 1909 Раковац Раковац детаљније информације
267 РКТГ-70449 Божанић Ђока 1879 Раковац Раковац детаљније информације
268 РКТГ-70450 Божанић Јова 1901 Раковац Раковац детаљније информације
269 РКТГ-70451 Божанић Која Ђока 1912 Раковац Раковац детаљније информације
270 РКТГ-70452 Божанић Миливој Ђока 1907 Раковац Раковац детаљније информације
271 РКТГ-70453 Божанић Нинко Јаков 1920 Раковац Раковац детаљније информације
272 РКТГ-70455 Будимчић Сава Иван 1893 Купиново Купиново детаљније информације
273 РКТГ-70528 Андрић Андрија 1908 Жупања Беочин детаљније информације
274 РКТГ-70541 Дудић Глиша Лаза 1903 Сусек Сусек детаљније информације
275 РКТГ-70559 Далиел Емануел Армин 1908 Беочин Беочин детаљније информације
276 РКТГ-70566 Гојковић Лазар Пера 1893 Черевић Черевић детаљније информације
277 РКТГ-70997 Ђермановић Ђока 1882 Свилош Свилош детаљније информације
278 РКТГ-71002 Ђермановић Милош Мика 1890 Сусек Сусек детаљније информације
279 РКТГ-71011 Ђермановић Славко Мика 1896 Сусек Сусек детаљније информације
280 РКТГ-71018 Ђермановић Сава Мика 1891 Сусек Сусек детаљније информације
281 РКТГ-71025 Ђермановић Ђока Милан 1885 Беочић Сусек детаљније информације
282 РКТГ-71028 Ђермановић Васа Ђока 1912 Свилош Свилош детаљније информације
283 РКТГ-71032 Ђермановић Мика Милош 1920 Сусек Сусек детаљније информације
284 РКТГ-71053 Гостовић Теодор Драган 1887 Свилош Свилош детаљније информације
285 РКТГ-71054 Гостовић Тодор Миша 1882 Свилош Свилош детаљније информације
286 РКТГ-71055 Гостовић Жарко Тодор 1904 Свилош Свилош детаљније информације
287 РКТГ-71191 Ђорђевић Мита 1873 Грабово Грабово детаљније информације
288 РКТГ-71367 Драгић Дамјан Дамјан 1902 Сусек Сусек детаљније информације
289 РКТГ-71417 Ђорђевић Наталија Јова 1928 Грабово Грабово детаљније информације
290 РКТГ-71421 Ђорђевић Коста Мита 1890 Беочић Грабово детаљније информације
291 РКТГ-71426 Ђорђевић Ђока Пера 1919 Беочић Грабово детаљније информације
292 РКТГ-71457 Ђукић Никола Тодор 1908 Сусек Сусек детаљније информације
293 РКТГ-71544 Кадић Данило 1878 А -непознато Раковац детаљније информације
294 РКТГ-71545 Кадић Рајка А -непознато Раковац детаљније информације
295 РКТГ-71546 Кадић Стева 1911 А -непознато Раковац детаљније информације
296 РКТГ-71585 Кисачанин Ђока Андрија Раковац Раковац детаљније информације
297 РКТГ-71586 Кицошевић Илија Аћим 1912 Баноштор Баноштор детаљније информације
298 РКТГ-71587 Кицошевић Трива Никола 1903 Баноштор Баноштор детаљније информације
299 РКТГ-71621 Коић Живко Срета 1879 Баноштор Баноштор детаљније информације
300 РКТГ-71622 Коић Јова Живко 1911 Баноштор Баноштор детаљније информације
301 РКТГ-71666 Костић Гавра А -непознато Раковац детаљније информације
302 РКТГ-71668 Костић Живка Максим 1887 А -непознато Грабово детаљније информације
303 РКТГ-71669 Костић Катица Мија 1920 А -непознато Грабово детаљније информације
304 РКТГ-71671 Костић Мирјана Мија 1922 А -непознато Грабово детаљније информације
305 РКТГ-71673 Костић Симка А -непознато Грабово детаљније информације
306 РКТГ-71695 Крстић Борица Душан 1925 Грабово Грабово детаљније информације
307 РКТГ-71697 Крстић Душан Веселин 1899 Баноштор Баноштор детаљније информације
308 РКТГ-71700 Крстић Катица 1894 Грабово Грабово детаљније информације
309 РКТГ-71703 Крстић Миленко Милан 1900 Баноштор Баноштор детаљније информације
310 РКТГ-71707 Крстић Радован Бошко 1915 Баноштор Баноштор детаљније информације
311 РКТГ-71712 Крчмар Панта А -непознато Раковац детаљније информације
312 РКТГ-71716 Кузмановић Јова А -непознато Черевић детаљније информације
313 РКТГ-71787 Димитров Даница 1896 Черевић Черевић детаљније информације
314 РКТГ-71788 Димитров Коста 1914 Черевић Черевић детаљније информације
315 РКТГ-71789 Димитров Милош 1920 Черевић Черевић детаљније информације
316 РКТГ-71790 Димитров Султана 1926 Черевић Черевић детаљније информације
317 РКТГ-71791 Димитров Тоша 1892 Черевић Черевић детаљније информације
318 РКТГ-71792 Димитров Шаца 1899 Черевић Черевић детаљније информације
319 РКТГ-71793 Димић Стева 1907 Сусек Сусек детаљније информације
320 РКТГ-71794 Докић Божа 1892 Черевић Черевић детаљније информације
321 РКТГ-71795 Докић Душан 1913 Черевић Черевић детаљније информације
322 РКТГ-71796 Докић Пера Живко 1923 Черевић Черевић детаљније информације
323 РКТГ-71797 Драгић Софија 1887 Свилош Свилош детаљније информације
324 РКТГ-71798 Драгић Васа Драгољуб 1923 Свилош Свилош детаљније информације
325 РКТГ-71799 Драгић Лекса Драгољуб 1913 Свилош Свилош детаљније информације
326 РКТГ-71800 Драгић Дамјан Светозар 1901 Свилош Свилош детаљније информације
327 РКТГ-71801 Драгић Душан Томо 1897 Черевић Черевић детаљније информације
328 РКТГ-71802 Драгојловић Јелица 1900 Грабово Грабово детаљније информације
329 РКТГ-71805 Дракулић Аница 1911 Черевић Черевић детаљније информације
330 РКТГ-71806 Дреновац Бошко Игњат 1901 Раковац Раковац детаљније информације
331 РКТГ-71807 Дршић Срета Гавра 1922 Черевић Черевић детаљније информације
332 РКТГ-71808 Дугајлић Катица 1898 Черевић Черевић детаљније информације
333 РКТГ-71809 Дугајлић Стеван Живан 1896 Черевић Черевић детаљније информације
334 РКТГ-71810 Дугајлић Катица Урош 1897 Свилош Свилош детаљније информације
335 РКТГ-71854 Ђурђевић Митар Светозар 1910 Сусек Сусек детаљније информације
336 РКТГ-71867 Данилов Новак Милош 1900 Свилош Свилош детаљније информације
337 РКТГ-71868 Даниловић Светозар Милош 1896 Свилош Свилош детаљније информације
338 РКТГ-71869 Дашић Анђелка Јоца 1927 Черевић Черевић детаљније информације
339 РКТГ-71871 Девић Јован 1894 Черевић Черевић детаљније информације
340 РКТГ-71872 Девић Лепосава 1896 Черевић Черевић детаљније информације
341 РКТГ-71873 Девић Маца 1901 Черевић Черевић детаљније информације
342 РКТГ-71874 Девић Миленко Мика 1882 Черевић Черевић детаљније информације
343 РКТГ-71878 Девић Миланко Мита 1896 Черевић Черевић детаљније информације
344 РКТГ-71891 Ђурић Јелка 1905 Черевић Черевић детаљније информације
345 РКТГ-71894 Душанић Душан Теодор 1902 Грабово Грабово детаљније информације
346 РКТГ-71895 Душанић Илија Теодор 1909 Грабово Грабово детаљније информације
347 РКТГ-71897 Ђурић Веселин Алекса 1902 Лежимир Сусек детаљније информације
348 РКТГ-71900 Дражић Сава Крста 1903 Свилош Свилош детаљније информације
349 РКТГ-71902 Душанић Јефта Милован 1898 Баноштор Баноштор детаљније информације
350 РКТГ-71917 Ђурић Милан Јован 1902 Сусек Сусек детаљније информације
351 РКТГ-71923 Ђурић Јован Милан 1928 Сусек Сусек детаљније информације
352 РКТГ-71927 Ђорђевић Ружа 1892 Черевић Черевић детаљније информације
353 РКТГ-71931 Ђурић Евица Милош 1930 Черевић Черевић детаљније информације
354 РКТГ-71988 Ђуричић Гордана 1886 Раковац Раковац детаљније информације
355 РКТГ-71993 Ђуричић Светозар Живан 1887 Баноштор Баноштор детаљније информације
356 РКТГ-72000 Ђуричић Никола Милош 1880 Раковац Раковац детаљније информације
357 РКТГ-72008 Ђуриш Павле Миша 1925 Лугаџија Луг детаљније информације
358 РКТГ-72010 Ђуришић Никола Влада 1886 Сусек Сусек детаљније информације
359 РКТГ-72011 Ђуришић Раде Лазар 1917 Сусек Сусек детаљније информације
360 РКТГ-72012 Ђуришић Лаза Радивој 1896 Сусек Сусек детаљније информације
361 РКТГ-72020 Ђуришић Бојана Саве 1884 Сусек Сусек детаљније информације
362 РКТГ-72052 Ђурчић Илија Милош 1911 Грабово Грабово детаљније информације
363 РКТГ-72136 Владић Маријан Брчко Беочин детаљније информације
364 РКТГ-72321 Жижак Лазар Лаза 1926 Сусек Сусек детаљније информације
365 РКТГ-72327 Живановић Панта Раде 1890 Сусек Сусек детаљније информације
366 РКТГ-72330 Живков Лазар Коста 1923 Сусек Сусек детаљније информације
367 РКТГ-72442 Ердељан Милан Лазар 1907 Свилош Свилош детаљније информације
368 РКТГ-72505 Жишков Лазар Коста 1922 Раковац Раковац детаљније информације
369 РКТГ-72566 Живковић Сава Ђока 1873 Грабово Грабово детаљније информације
370 РКТГ-72567 Живковић Марко 1897 Беочић Беочин детаљније информације
371 РКТГ-72568 Живковић Паја Мија 1918 Грабово Грабово детаљније информације
372 РКТГ-72569 Живковић Ђока Сава 1908 Грабово Грабово детаљније информације
373 РКТГ-72570 Живковић Лазар Ђока 1884 Грабово Грабово детаљније информације
374 РКТГ-72571 Живковић Илија Јоца 1894 Грабово Грабово детаљније информације
375 РКТГ-72572 Живковић Драгица Илија 1922 Грабово Грабово детаљније информације
376 РКТГ-72573 Живковић Васа Јоца 1872 Грабово Грабово детаљније информације
377 РКТГ-72574 Живковић Рада 1909 Беочић Беочин детаљније информације
378 РКТГ-72575 Живановић Мирко Никола 1878 Баноштор Баноштор детаљније информације
379 РКТГ-72576 Живковић Зора Милош 1883 Баноштор Баноштор детаљније информације
380 РКТГ-72577 Живковић Мика Боривој 1909 Баноштор Баноштор детаљније информације
381 РКТГ-72578 Живковић Живко Јова 1881 Баноштор Баноштор детаљније информације
382 РКТГ-72579 Живковић Ваја Јоца 1885 Грабово Грабово детаљније информације
383 РКТГ-72580 Живковић Бранко Никола 1888 Беочин Беочин детаљније информације
384 РКТГ-72581 Жигић Душан Живан 1875 Грабово Грабово детаљније информације
385 РКТГ-72582 Жигић Стојан Душан 1912 Грабово Грабово детаљније информације
386 РКТГ-72676 Галовић Марко Миле 1917 Раковац Раковац детаљније информације
387 РКТГ-72712 Грујић Јова Никола 1916 Раковац Раковац детаљније информације
388 РКТГ-72836 Николић Милка Пера 1888 Вуковар Баноштор детаљније информације
389 РКТГ-72895 Зорановић Жарко Милан 1914 Сусек Сусек детаљније информације
390 РКТГ-72901 Куљанчић Саво Драго 1902 Сусек Сусек детаљније информације
391 РКТГ-72904 Кузмановић Милица 1883 Сусек Сусек детаљније информације
392 РКТГ-72905 Каћански Десанка 1917 Сусек Сусек детаљније информације
393 РКТГ-72906 Куљанчић Драга Шаца 1925 Сусек Сусек детаљније информације
394 РКТГ-72923 Кулпиновић Ђорђе Лаза 1906 Сусек Сусек детаљније информације
395 РКТГ-72925 Крислер Макс Леополд 1904 Сусек Сусек детаљније информације
396 РКТГ-72927 Крнић Стеван Мирко 1913 Сусек Сусек детаљније информације
397 РКТГ-72929 Крислер Виола Леополд 1912 Сусек Сусек детаљније информације
398 РКТГ-72935 Крстић Владимир 1918 Сусек Сусек детаљније информације
399 РКТГ-72938 Крстић Радојка Јово 1895 Сусек Сусек детаљније информације
400 РКТГ-72940 Крстић Никола Ђока 1912 Сусек Сусек детаљније информације
401 РКТГ-72941 Крстић Милан Милош 1891 Сусек Сусек детаљније информације
402 РКТГ-72943 Крстић Милош Тодор 1922 Сусек Сусек детаљније информације
403 РКТГ-72944 Крстић Лазар Светозар 1915 Сусек Сусек детаљније информације
404 РКТГ-72946 Крнић Велимир Гаја 1899 Сусек Сусек детаљније информације
405 РКТГ-73038 Крислер Гизела 1887 Сусек Сусек детаљније информације
406 РКТГ-73054 Зеигер Јосип 1882 Грабово Грабово детаљније информације
407 РКТГ-73065 Зољан Паљо 1899 Свилош Свилош детаљније информације
408 РКТГ-73069 Зеленовић Петар Милана 1924 Черевић Черевић детаљније информације
409 РКТГ-73070 Златић Атанасије Драгољуб 1914 Черевић Черевић детаљније информације
410 РКТГ-73124 Нојин Никола Мита 1918 Баноштор Баноштор детаљније информације
411 РКТГ-73168 Зеленовић Вељко Милан 1922 Черевић Черевић детаљније информације
412 РКТГ-73215 Младеновић Милан А -непознато Беочин детаљније информације
413 РКТГ-73317 Павловић Маца 1869 А -непознато Свилош детаљније информације
414 РКТГ-73382 Златић Стеван Јован 1918 Черевић Черевић детаљније информације
415 РКТГ-73383 Зарић Зора 1885 Беочић Беочин детаљније информације
416 РКТГ-73384 Зелењак Ђура 1873 Грабово Грабово детаљније информације
417 РКТГ-73389 Занковић Здравко 1920 Грабово Грабово детаљније информације
418 РКТГ-73402 Н. Боса А -непознато Свилош детаљније информације
419 РКТГ-73403 Н. Дуња А -непознато Свилош детаљније информације
420 РКТГ-73448 Јанковић Славко Љубомир 1903 Свилош Свилош детаљније информације
421 РКТГ-73449 Јанковић Реља Матија 1911 Раковац Раковац детаљније информације
422 РКТГ-73491 Латиновић Ђура А - непознато Беочин детаљније информације
423 РКТГ-73522 Лепшић Никола Илија 1910 Баноштор Баноштор детаљније информације
424 РКТГ-73525 Ликић Јелица А - непознато Раковац детаљније информације
425 РКТГ-73580 Пантелинац Јоца Стеван 1896 Баноштор Баноштор детаљније информације
426 РКТГ-73581 Пантелинац Милица Мита 1927 Баноштор Баноштор детаљније информације
427 РКТГ-73582 Пантелинац Мита Стеван 1899 Баноштор Баноштор детаљније информације
428 РКТГ-73583 Пантелинац Сава Мика 1915 Баноштор Баноштор детаљније информације
429 РКТГ-73584 Пантелинац Сока Мика 1920 Баноштор Баноштор детаљније информације
430 РКТГ-73587 Пантелић Ђура Мика 1908 Баноштор Баноштор детаљније информације
431 РКТГ-73596 Паунић Јоца Митар 1872 Баноштор Баноштор детаљније информације
432 РКТГ-73688 Јанковић Никола Радивој 1897 Свилош Свилош детаљније информације
433 РКТГ-73715 Крешевић Ђока Драгутин 1894 Сусек Сусек детаљније информације
434 РКТГ-73719 Келић Ђока 1906 Сусек Сусек детаљније информације
435 РКТГ-73723 Космановић Миле 1879 Сусек Сусек детаљније информације
436 РКТГ-73729 Ковачевић Гаја Сима 1900 Сусек Сусек детаљније информације
437 РКТГ-73736 Ковачић Лазар Срета 1911 Сусек Сусек детаљније информације
438 РКТГ-73766 Јездимировић Јован 1917 Черевић Черевић детаљније информације
439 РКТГ-73767 Јездимировић Младен Паја 1903 Черевић Черевић детаљније информације
440 РКТГ-73768 Јездимировић Милош 1906 Черевић Черевић детаљније информације
441 РКТГ-73827 Кордић Митар 1890 Сусек Сусек детаљније информације
442 РКТГ-73828 Кордић Душан Митар 1918 Сусек Сусек детаљније информације
443 РКТГ-73830 Кордић Никола Даша 1897 Сусек Сусек детаљније информације
444 РКТГ-73831 Керешевић Ђока Драгутин 1896 Сусек Сусек детаљније информације
445 РКТГ-73833 Ковачевић Никола Срета 1910 Сусек Сусек детаљније информације
446 РКТГ-73835 Ковачевић Љуба Андрија 1867 Сусек Сусек детаљније информације
447 РКТГ-73836 Келић Васа Ђока 1940 Сусек Сусек детаљније информације
448 РКТГ-73840 Каменаровић Пера Милош 1894 Сусек Сусек детаљније информације
449 РКТГ-73841 Каћански Драган 1912 Сусек Сусек детаљније информације
450 РКТГ-73842 Керешевић Ђока Тоша 1893 Сусек Сусек детаљније информације
451 РКТГ-73843 Костић Милан Раде 1906 Сусек Сусек детаљније информације
452 РКТГ-73844 Коларовић Лаза Радоје 1860 Сусек Сусек детаљније информације
453 РКТГ-73845 Коларовић Пера Сава 1928 Сусек Сусек детаљније информације
454 РКТГ-73846 Коларевић Бранко Срета 1897 Сусек Сусек детаљније информације
455 РКТГ-73847 Коларевић Стеван Лаза 1902 Сусек Сусек детаљније информације
456 РКТГ-73848 Коларевић Јован Бранко 1927 Сусек Сусек детаљније информације
457 РКТГ-73849 Коларевић Сава Срђан 1899 Сусек Сусек детаљније информације
458 РКТГ-73851 Коларевић Ђока Живан 1913 Сусек Сусек детаљније информације
459 РКТГ-73854 Коларевић Милан Раде 1904 Сусек Сусек детаљније информације
460 РКТГ-73856 Ковачевић Стева Сава 1892 Сусек Сусек детаљније информације
461 РКТГ-73862 Коларевић Вида Јово 1904 Сусек Сусек детаљније информације
462 РКТГ-73864 Ковачевић Сава Драган 1901 Сусек Сусек детаљније информације
463 РКТГ-73865 Ковачевић Влајко Сава 1908 Сусек Сусек детаљније информације
464 РКТГ-73866 Ковачевић Сава Стева 1868 Сусек Сусек детаљније информације
465 РКТГ-73867 Коларевић Никола Бранко 1924 Сусек Сусек детаљније информације
466 РКТГ-73868 Ковачевић Бранко Мирко 1890 Сусек Сусек детаљније информације
467 РКТГ-73869 Којић Ђока 1876 Сусек Сусек детаљније информације
468 РКТГ-73874 Марјановић Јоца А - непознато Черевић детаљније информације
469 РКТГ-73905 Марчић Јова Ђура 1900 Баноштор Баноштор детаљније информације
470 РКТГ-73912 Матић Јојка А -непознато Раковац детаљније информације
471 РКТГ-73916 Матић Милан Јоца 1899 Раковац Раковац детаљније информације
472 РКТГ-73917 Матић Миленко А -непознато Раковац детаљније информације
473 РКТГ-73922 Матић Сима Рада 1905 Баноштор Баноштор детаљније информације
474 РКТГ-73965 Јуришић Ђока Раде 1910 Сусек Сусек детаљније информације
475 РКТГ-73969 Јовичић Дара Душан 1894 Сусек Сусек детаљније информације
476 РКТГ-73984 Иванчић Милан Јоца 1891 Сусек Сусек детаљније информације
477 РКТГ-74008 Игњатовић Дамјан Тодор 1914 Сусек Сусек детаљније информације
478 РКТГ-74016 Иванчић Ђорђе Раде 1919 Сусек Сусек детаљније информације
479 РКТГ-74040 Милинковић Стеван А -непознато Черевић детаљније информације
480 РКТГ-74042 Милинов Илија А -непознато Раковац детаљније информације
481 РКТГ-74043 Милинов Мита А -непознато Раковац детаљније информације
482 РКТГ-74109 Иванчић Раде Милан 1924 Сусек Сусек детаљније информације
483 РКТГ-74110 Иванчић Раде Јецко 1891 Сусек Сусек детаљније информације
484 РКТГ-74111 Иванчић Никола Ђока 1907 Сусек Сусек детаљније информације
485 РКТГ-74112 Ивковић Ђока Арса 1882 Сусек Сусек детаљније информације
486 РКТГ-74113 Ивковић Ђока Алекса 1932 Сусек Сусек детаљније информације
487 РКТГ-74114 Иванчић Милош Милан 1919 Сусек Сусек детаљније информације
488 РКТГ-74128 Јеремић Евица 1914 Свилош Свилош детаљније информације
489 РКТГ-74129 Јеремић Васа Ђока 1896 Свилош Свилош детаљније информације
490 РКТГ-74130 Јеремић Коста Јова 1919 Свилош Свилош детаљније информације
491 РКТГ-74131 Јеремић Јован Лазар 1889 Свилош Свилош детаљније информације
492 РКТГ-74132 Јеремић Ненад Лазо 1895 Свилош Свилош детаљније информације
493 РКТГ-74134 Јеремић Никола Ненад 1923 Свилош Свилош детаљније информације
494 РКТГ-74136 Јеремић Живан Стеван 1899 Свилош Свилош детаљније информације
495 РКТГ-74169 Јелић Емил Милан 1925 Сусек Сусек детаљније информације
496 РКТГ-74173 Јанковић Софија Милош 1924 Сусек Сусек детаљније информације
497 РКТГ-74174 Јанковић Милош Ђока 1889 Сусек Сусек детаљније информације
498 РКТГ-74175 Јанковић Сока Милош 1923 Сусек Сусек детаљније информације
499 РКТГ-74176 Јаковљевић Лазар Глиша 1908 Сусек Сусек детаљније информације
500 РКТГ-74177 Јаковљевић Светозар Глиша 1917 Сусек Сусек детаљније информације
501 РКТГ-74178 Јелић Милан Митар 1895 Сусек Сусек детаљније информације
502 РКТГ-74179 Јелкић Милан Митар 1907 Сусек Сусек детаљније информације
503 РКТГ-74180 Јеленић Тоша Паје 1866 Сусек Сусек детаљније информације
504 РКТГ-74181 Јеленић Живан Тоша 1892 Сусек Сусек детаљније информације
505 РКТГ-74212 Јовановић Ђока 1878 Раковац Раковац детаљније информације
506 РКТГ-74267 Јовановић Рана 1897 Свилош Свилош детаљније информације
507 РКТГ-74282 Јелкић Љубица Благоје 1891 Сусек Сусек детаљније информације
508 РКТГ-74283 Јелкић Миливој Митар 1905 Сусек Сусек детаљније информације
509 РКТГ-74285 Јелкић Ђока Љубомир 1893 Сусек Сусек детаљније информације
510 РКТГ-74286 Јелић Паја Митар 1877 Сусек Сусек детаљније информације
511 РКТГ-74287 Јелкић Милош Славко 1927 Сусек Сусек детаљније информације
512 РКТГ-74291 Јелић Миленко Лаза 1923 Сусек Сусек детаљније информације
513 РКТГ-74293 Јелић Лаза Софроније 1903 Сусек Сусек детаљније информације
514 РКТГ-74294 Јеленић Станко Никола 1918 Сусек Сусек детаљније информације
515 РКТГ-74440 Јовановић Стеван Ђока 1912 Раковац Раковац детаљније информације
516 РКТГ-74678 Јовановић Петар Јован 1939 Черевић Черевић детаљније информације
517 РКТГ-74692 Јовановић Драгољуб Јова 1877 Раковац Раковац детаљније информације
518 РКТГ-74729 Ивковић Јеремија 1906 Раковац Раковац детаљније информације
519 РКТГ-74733 Илић Миле 1899 Раковац Раковац детаљније информације
520 РКТГ-74735 Исаковић Петар Урош 1922 Свилош Свилош детаљније информације
521 РКТГ-74736 Ивановић Рајко Влада 1917 Нештин Нештин детаљније информације
522 РКТГ-74787 Јовановић Јова Милош 1901 Раковац Раковац детаљније информације
523 РКТГ-74881 Ивановић Милица Паја 1912 Грабово Грабово детаљније информације
524 РКТГ-74882 Ивановић Јова Марко 1909 Грабово Грабово детаљније информације
525 РКТГ-74883 Игић Милош Спасоје 1924 Баноштор Баноштор детаљније информације
526 РКТГ-74884 Ивановић Илија Марко 1912 Грабово Грабово детаљније информације
527 РКТГ-74885 Искаловић Раде Стева 1885 Беочин Беочин детаљније информације
528 РКТГ-74886 Ивановић Аница 1911 Беочин Беочин детаљније информације
529 РКТГ-74887 Ивановић Мирослав 1940 Беочин Беочин детаљније информације
530 РКТГ-74888 Ивановић Живан 1876 Беочин Беочин детаљније информације
531 РКТГ-74889 Ивановић Лаза 1893 Беочин Беочин детаљније информације
532 РКТГ-75042 Ивановић Јован Лазар 1912 Грабово Грабово детаљније информације
533 РКТГ-75065 Ивановић Миливој Никола 1897 Грабово Грабово детаљније информације
534 РКТГ-75094 Игић Никола Спасоје 1919 Баноштор Баноштор детаљније информације
535 РКТГ-75103 Ивановић Миланко Стева 1898 Грабово Грабово детаљније информације
536 РКТГ-77057 Јовановић Стеван Сава 1911 Свилош Свилош детаљније информације
537 РКТГ-77072 Јовановић Жарко Стева 1913 Раковац Раковац детаљније информације
538 РКТГ-77089 Јовановић Мита Лаза 1895 Раковац Раковац детаљније информације
539 РКТГ-77140 Јовић Лазар Душан 1899 Раковац Раковац детаљније информације
540 РКТГ-77146 Јовић Лазар Душан 1908 Раковац Раковац детаљније информације
541 РКТГ-77153 Јовић Мита Лука 1924 Раковац Раковац детаљније информације
542 РКТГ-77159 Јовић Сима Никола 1919 Раковац Раковац детаљније информације
543 РКТГ-77516 Јовановић Тоша Петар 1895 Лединци Раковац детаљније информације
544 РКТГ-77517 Јовановић Катица Пирит 1896 Баноштор Баноштор детаљније информације
545 РКТГ-77518 Јовановић Ђока Рада 1920 Раковац Раковац детаљније информације
546 РКТГ-77519 Јовановић Милан Рада 1926 Раковац Раковац детаљније информације
547 РКТГ-77520 Јовановић Милка Рада 1916 Грабово Грабово детаљније информације
548 РКТГ-77521 Јовановић Ружица Рада 1887 Грабово Грабово детаљније информације
549 РКТГ-77522 Јовановић Стеван Рада 1885 Грабово Грабово детаљније информације
550 РКТГ-77523 Јовановић Катица Раде 1918 Грабово Грабово детаљније информације
551 РКТГ-77525 Јовановић Мица Раде 1907 Беочин Беочин детаљније информације
552 РКТГ-77526 Јовановић Петар Раде 1880 Раковац Раковац детаљније информације
553 РКТГ-77527 Јовановић Танкосава Раде 1912 Беочин Беочин детаљније информације
554 РКТГ-77529 Јовановић Воја Тома Радован 1938 Беочин Беочин детаљније информације
555 РКТГ-77530 Јовановић Сава Радован 1923 Беочин Беочин детаљније информације
556 РКТГ-77531 Јовановић Мика Раја 1910 Беочин Беочин детаљније информације
557 РКТГ-77532 Јовановић Живко Раја 1905 Беочин Беочин детаљније информације
558 РКТГ-77533 Јовановић Каја Раја 1880 Беочин Беочин детаљније информације
559 РКТГ-77534 Јовановић Каја Рајко 1908 Беочин Беочин детаљније информације
560 РКТГ-77535 Јовановић Рика Рајко 1906 Раковац Раковац детаљније информације
561 РКТГ-77537 Јовановић Живко С. 1893 Раковац Раковац детаљније информације
562 РКТГ-77538 Јовановић Зора С. 1928 Беочин Беочин детаљније информације
563 РКТГ-77539 Јовановић Стеван Сава 1920 Беочин Беочин детаљније информације
564 РКТГ-77541 Јовановић Бранко Сава 1919 Беочин Беочин детаљније информације
565 РКТГ-77542 Јовановић Живан Ђиђа Сава 1910 Беочин Беочин детаљније информације
566 РКТГ-77545 Јовановић Тодор Сава 1895 Раковац Раковац детаљније информације
567 РКТГ-77547 Јовановић Никола Светислав 1941 Беочин Беочин детаљније информације
568 РКТГ-77549 Јовановић Сока Софија 1897 Свилош Свилош детаљније информације
569 РКТГ-77555 Јовановић Славко Станко 1898 Баноштор Баноштор детаљније информације
570 РКТГ-77557 Јовановић Слободан Станко 1880 Баноштор Баноштор детаљније информације
571 РКТГ-77558 Јовановић Вукашин Стеван 1917 Баноштор Баноштор детаљније информације
572 РКТГ-77559 Јовановић Жарко Стеван 1923 Баноштор Баноштор детаљније информације
573 РКТГ-77560 Јовановић Живан Стеван 1901 Баноштор Баноштор детаљније информације
574 РКТГ-77561 Јовановић Јела Стеван 1892 Баноштор Баноштор детаљније информације
575 РКТГ-77562 Јовановић Лазар Стеван 1920 Баноштор Баноштор детаљније информације
576 РКТГ-77563 Јовановић Милан Стеван 1914 Свилош Свилош детаљније информације
577 РКТГ-77564 Јовановић Никола Стеван 1924 Черевић Черевић детаљније информације
578 РКТГ-77565 Јовановић Рада Стеван 1939 Черевић Черевић детаљније информације
579 РКТГ-77566 Јовановић Раја Стеван 1917 Черевић Черевић детаљније информације
580 РКТГ-77567 Јовановић Тривун Стеван 1914 Черевић Черевић детаљније информације
581 РКТГ-77568 Јовановић Никола Стеван 1906 Черевић Черевић детаљније информације
582 РКТГ-77570 Јовановић Страхиња Страхиња 1914 Свилош Свилош детаљније информације
583 РКТГ-77571 Јовановић Бошко Танасије 1927 Черевић Черевић детаљније информације
584 РКТГ-77572 Јовановић Бошко Танасије 1911 Свилош Свилош детаљније информације
585 РКТГ-77573 Јовановић Марко Танасије 1897 Свилош Свилош детаљније информације
586 РКТГ-77574 Јовановић Никола Танасије 1923 Свилош Свилош детаљније информације
587 РКТГ-77575 Јовановић Никола Танасије 1903 Черевић Черевић детаљније информације
588 РКТГ-77583 Јопвановић Бранко Трива 1899 Свилош Свилош детаљније информације
589 РКТГ-77732 Јовичић Војин 1912 Раковац Раковац детаљније информације
590 РКТГ-77922 Јованчевић Лазар Стева 1900 Сусек Сусек детаљније информације
591 РКТГ-77925 Јованчић Митар Стеван 1925 Сусек Сусек детаљније информације
592 РКТГ-77926 Јовелић Стеван Живан 1887 Сусек Сусек детаљније информације
593 РКТГ-77927 Јовелић Мирјана Станко 1893 Сусек Сусек детаљније информације
594 РКТГ-77928 Јовилић Стојанка Васа 1907 Сусек Сусек детаљније информације
595 РКТГ-77930 Јовић Дафина 1923 Сусек Сусек детаљније информације
596 РКТГ-77931 Јовић Ђорђе 1903 Сусек Сусек детаљније информације
597 РКТГ-77933 Јовић Даница Душан 1895 Сусек Сусек детаљније информације
598 РКТГ-77934 Јовић Коста Душан 1877 Сусек Сусек детаљније информације
599 РКТГ-77935 Јовић Богдан Жика 1892 Сусек Сусек детаљније информације
600 РКТГ-77936 Јовић Пера Илија 1910 Сусек сус детаљније информације
601 РКТГ-77937 Јовић Милорад Коста 1894 Сусек Сусек детаљније информације
602 РКТГ-77940 Јовић Лазар Милан 1923 Сусек Сусек детаљније информације
603 РКТГ-77941 Јовић Даница Милорад 1908 Сусек Сусек детаљније информације
604 РКТГ-77942 Јовић Миленко Мита 1917 Сусек Сусек детаљније информације
605 РКТГ-77945 Јовић Божа Тоша 1925 Сусек Сусек детаљније информације
606 РКТГ-77950 Јовичић Гара 1905 Сусек Сусек детаљније информације
607 РКТГ-77952 Јовичић Драгољуб 1891 Сусек Сусек детаљније информације
608 РКТГ-77960 Јовичић Милица 1918 Сусек Сусек детаљније информације
609 РКТГ-77961 Јовичић Милоја 1866 Сусек Сусек детаљније информације
610 РКТГ-78404 Клислер Макс Леополд 1904 Сусек Сусек детаљније информације
611 РКТГ-78494 Леополд Дајч 1876 Луг Луг детаљније информације
612 РКТГ-78775 Кафка Фрања Карло 1899 Беочин Беочин детаљније информације
613 РКТГ-78846 Костић Ђура Гавра 1877 Раковац Раковац детаљније информације
614 РКТГ-78847 Кадић Обрад Новак 1920 Раковац Раковац детаљније информације
615 РКТГ-78848 Колић Живко Станко 1923 Свилош Свилош детаљније информације
616 РКТГ-78849 Костић Гаја Ђура 1904 Раковац Раковац детаљније информације
617 РКТГ-78864 Ковачевић Сава Ђура 1924 Сусек Сусек детаљније информације
618 РКТГ-78892 Коић Загорка Живко 1923 Баноштор Баноштор детаљније информације
619 РКТГ-78893 Којић Јова Живко 1911 Баноштор Баноштор детаљније информације
620 РКТГ-78895 Којић Живко Срета 1879 Баноштор Баноштор детаљније информације
621 РКТГ-78905 Коларевић Никола Стева 1925 Свилош Свилош детаљније информације
622 РКТГ-78906 Коларов Стеван 1873 Свилош Свилош детаљније информације
623 РКТГ-78907 Коларов Милорад Стева 1910 Свилош Свилош детаљније информације
624 РКТГ-78908 Коларов Светозар Стеван 1914 Свилош Свилош детаљније информације
625 РКТГ-78910 Костић Душан Ђура 1924 Раковац Раковац детаљније информације
626 РКТГ-78913 Колић Георгије Петар 1900 Свилош Свилош детаљније информације
627 РКТГ-78915 Колић Станко Спасоје 1900 Свилош Свилош детаљније информације
628 РКТГ-78916 Колић Живко Станко 1923 Свилош Свилош детаљније информације
629 РКТГ-78918 Коларић Божа 1898 Раковац Раковац детаљније информације
630 РКТГ-78920 Кусмук Савка Илија 1920 Раковац Раковац детаљније информације
631 РКТГ-78921 Костић Сока 1889 Раковац Раковац детаљније информације
632 РКТГ-78925 Кадић Кајка Богдан 1917 Раковац Раковац детаљније информације
633 РКТГ-78927 Коњевић Мара Стеван 1904 Черевић Черевић детаљније информације
634 РКТГ-78928 Крстић Даринка 1924 Черевић Черевић детаљније информације
635 РКТГ-78929 Крстин Стеван Мија 1908 Свилош Свилош детаљније информације
636 РКТГ-78932 Коњевић Мара Стеван 1904 Черевић Черевић детаљније информације
637 РКТГ-78935 Коплић Загорка 1906 Черевић Черевић детаљније информације
638 РКТГ-78938 Колић Ђорђе Петар 1896 Свилош Свилош детаљније информације
639 РКТГ-78943 Косанић Стева 1909 Грабово Грабово детаљније информације
640 РКТГ-78950 Костић Душанка Ђура 1921 Раковац Раковац детаљније информације
641 РКТГ-78953 Костић Мија Лаза 1884 Грабово Грабово детаљније информације
642 РКТГ-78957 Костић Лаза Мија 1915 Грабово Грабово детаљније информације
643 РКТГ-78960 Кадић Милорад Тоша 1914 Раковац Раковац детаљније информације
644 РКТГ-79009 Лаћарац Стеван Лаза 1920 Свилош Свилош детаљније информације
645 РКТГ-79030 Красић Лазар Бранислав 1912 Беочин Беочин детаљније информације
646 РКТГ-79051 Ликић Лазар Мита 1890 Раковац Раковац детаљније информације
647 РКТГ-79052 Ликић Љубиша Глигорије 1894 Раковац Раковац детаљније информације
648 РКТГ-79054 Леополд Рахиља 1923 Луг Луг детаљније информације
649 РКТГ-79057 Лазић Здравко Лазар 1908 Грабово Грабово детаљније информације
650 РКТГ-79060 Лазаров Ђока Живко 1890 Черевић Черевић детаљније информације
651 РКТГ-79164 Крстин Стеван Мија 1908 Свилош Свилош детаљније информације
652 РКТГ-79167 Крстић Даринка 1924 Черевић Черевић детаљније информације
653 РКТГ-79169 Крстић Илија 1874 Грабово Грабово детаљније информације
654 РКТГ-79171 Крстић Мила 1894 Грабово Грабово детаљније информације
655 РКТГ-79172 Крстић Миливој 1887 Грабово Грабово детаљније информације
656 РКТГ-79174 Крстић Пера 1911 Грабово Грабово детаљније информације
657 РКТГ-79176 Крстић Михајло Велимир 1899 Баноштор Баноштор детаљније информације
658 РКТГ-79179 Крстић Јелена Душан 1923 Грабово Грабово детаљније информације
659 РКТГ-79183 Крстић Никола Илија 1898 Грабово Грабово детаљније информације
660 РКТГ-79184 Крстић Светислав Илија 1911 Грабово Грабово детаљније информације
661 РКТГ-79185 Крстић Цветко Илија 1907 Грабово Грабово детаљније информације
662 РКТГ-79189 Крстић Радојка Милош 1897 Грабово Грабово детаљније информације
663 РКТГ-79191 Крстић Здравко Никола 1927 Грабово Грабово детаљније информације
664 РКТГ-79198 Крстић Душан Пера 1892 Грабово Грабово детаљније информације
665 РКТГ-79329 Лацковић Љубица 1924 Беочин Беочин детаљније информације
666 РКТГ-79330 Латукић Ђорђе 1919 Беочин Беочин детаљније информације
667 РКТГ-79331 Лазаров Мила Паја 1902 Баноштор Баноштор детаљније информације
668 РКТГ-79333 Лаћарац Светозар Лаза 1907 Свилош Свилош детаљније информације
669 РКТГ-79334 Лења Зуза Паља 1923 Свилош Свилош детаљније информације
670 РКТГ-79335 Лазаревић Васа Милан 1906 Черевић Черевић детаљније информације
671 РКТГ-79336 Лепшић Василије Никола 1892 Баноштор Баноштор детаљније информације
672 РКТГ-79337 Лазић Бранко Ђока 1887 Сусек Сусек детаљније информације
673 РКТГ-79339 Лазић Симеон Лазар 1901 Грабово Грабово детаљније информације
674 РКТГ-79342 Лазић Никола Танасије 1919 Сусек Сусек детаљније информације
675 РКТГ-79343 Лазић Анка 1889 Сусек Сусек детаљније информације
676 РКТГ-79386 Лазић Јован Часлав 1907 Сусек Сусек детаљније информације
677 РКТГ-79387 Лучић Васа Гавра 1904 Сусек Сусек детаљније информације
678 РКТГ-79388 Лазић Милан Раде 1888 Сусек Сусек детаљније информације
679 РКТГ-79390 Лазић Светозар Милан 1887 Сусек Сусек детаљније информације
680 РКТГ-79392 Лукић Васа Раде 1887 Грабово Грабово детаљније информације
681 РКТГ-79394 Лазић Јова Танасије 1911 Сусек Сусек детаљније информације
682 РКТГ-79438 Љубинковић Ђока Стеван 1898 Сусек Сусек детаљније информације
683 РКТГ-79439 Малешевић Коста Сима 1896 Сусек Сусек детаљније информације
684 РКТГ-79440 Малић Сава Стјепан 1907 Черевић Черевић детаљније информације
685 РКТГ-79443 Маралић Милан Ђока 1889 Сусек Сусек детаљније информације
686 РКТГ-79446 Марковић Даница Марко 1866 Сусек Сусек детаљније информације
687 РКТГ-79447 Марковић Сава Радосав 1870 Сусек Сусек детаљније информације
688 РКТГ-79448 Марункић Милица 1904 Черевић Черевић детаљније информације
689 РКТГ-79449 Марункић Милан Ђока 1919 Черевић Черевић детаљније информације
690 РКТГ-79450 Марункић Ђока Милан 1889 Черевић Черевић детаљније информације
691 РКТГ-79451 Марункић Ђока Сима 1880 Черевић Черевић детаљније информације
692 РКТГ-79452 Матић Јован Јован 1902 Сусек Сусек детаљније информације
693 РКТГ-79453 Медић Илија 1915 Сусек Сусек детаљније информације
694 РКТГ-79503 Лазић Анка 1889 Сусек Сусек детаљније информације
695 РКТГ-79504 Лазић Ђока Бранко 1911 Сусек Сусек детаљније информације
696 РКТГ-79505 Лазић Бранко Ђока 1887 Сусек Сусек детаљније информације
697 РКТГ-79507 Лазић Светозар Милан 1887 Сусек Сусек детаљније информације
698 РКТГ-79508 Лазић Милан Раде 1888 Сусек Сусек детаљније информације
699 РКТГ-79510 Лазић Јова Танасије 1911 Сусек Сусек детаљније информације
700 РКТГ-79511 Лазић Никола Танасије 1919 Сусек Сусек детаљније информације
701 РКТГ-79512 Лазић Јован Часлав 1907 Сусек Сусек детаљније информације
702 РКТГ-79519 Лаушевић Стана Коста 1902 Сусек Сусек детаљније информације
703 РКТГ-79520 Лаушевић Стана Стеван 1908 Сусек Сусек детаљније информације
704 РКТГ-79547 Лучић Васа 1904 Сусек Сусек детаљније информације
705 РКТГ-79682 Милојковић Јула Глиша 1882 Сусек Сусек детаљније информације
706 РКТГ-79683 Милојковић Тоша Бора 1886 Сусек Сусек детаљније информације
707 РКТГ-79684 Милојковић Лука Младен 1877 Сусек Сусек детаљније информације
708 РКТГ-79685 Милојковић Марко Младен 1880 Сусек Сусек детаљније информације
709 РКТГ-79686 Милојковић Младен Стева 1887 Сусек Сусек детаљније информације
710 РКТГ-79688 Милошевић Ратко Јован 1936 Сусек Сусек детаљније информације
711 РКТГ-79689 Милошевић Софија Јован 1924 Сусек Сусек детаљније информације
712 РКТГ-79698 Миросављевић Светозар Милош 1890 Сусек Сусек детаљније информације
713 РКТГ-79699 Митровић Анка 1889 Сусек Сусек детаљније информације
714 РКТГ-79700 Митровић Драгиња Јоца 1917 Сусек Сусек детаљније информације
715 РКТГ-79701 Митровић Љубица Јоца 1923 Сусек Сусек детаљније информације
716 РКТГ-79702 Митровић Рајко Јоца 1908 Сусек Сусек детаљније информације
717 РКТГ-79703 Митровић Јоца Јоца 1906 Сусек Сусек детаљније информације
718 РКТГ-79704 Михајловић Марко Ђока 1884 Сусек Сусек детаљније информације
719 РКТГ-79705 Михајловић Коста Јован 1881 Сусек Сусек детаљније информације
720 РКТГ-79706 Михајловић Ђока Коста 1890 Сусек Сусек детаљније информације
721 РКТГ-79707 Михајловић Тодор Марко 1900 Сусек Сусек детаљније информације
722 РКТГ-79708 Михајловић Катица Пера 1895 Сусек Сусек детаљније информације
723 РКТГ-79709 Михајловић Катица Тодор 1921 Сусек Сусек детаљније информације
724 РКТГ-79710 Мичић Сима 1868 Сусек Сусек детаљније информације
725 РКТГ-79711 Мичић Бошко Јово 1919 Сусек Сусек детаљније информације
726 РКТГ-79712 Мичић Јован Младен 1878 Сусек Сусек детаљније информације
727 РКТГ-79713 Мичић Косана Младен 1879 Сусек Сусек детаљније информације
728 РКТГ-79715 Мичић Косанка Младен 1889 Сусек Сусек детаљније информације
729 РКТГ-79716 Мичић Раде Сима 1876 Сусек Сусек детаљније информације
730 РКТГ-79760 Мишковић Жарко Мија 1891 Сусек Сусек детаљније информације
731 РКТГ-79761 Мишчевић Пера Паја 1902 Сусек Сусек детаљније информације
732 РКТГ-79762 Мојић Максим 1870 Сусек Сусек детаљније информације
733 РКТГ-79879 Малешевић Бранко Гавра 1871 Свилош Свилош детаљније информације
734 РКТГ-80188 Марковић Живан Васа 1925 Свилош Свилош детаљније информације
735 РКТГ-80273 Марковић Миливој Дамјан 1885 Свилош Свилош детаљније информације
736 РКТГ-80300 Марковић Петар Миливој 1924 Свилош Свилош детаљније информације
737 РКТГ-80302 Марковић Срета Миливој 1913 Свилош Свилош детаљније информације
738 РКТГ-80313 Марковић Младен Мића 1886 Свилош Свилош детаљније информације
739 РКТГ-80361 Марловски Мишо Стеван 1915 Луг Луг детаљније информације
740 РКТГ-80623 Матић Лука Александра 1889 Раковац Раковац детаљније информације
741 РКТГ-80708 Матић Сава Лука 1918 Раковац Раковац детаљније информације
742 РКТГ-81756 Миланов Мита Јоца 1911 Раковац Раковац детаљније информације
743 РКТГ-82273 Милованов Васа Марко 1919 Свилош Свилош детаљније информације
744 РКТГ-82275 Милованов Живан Марко 1921 Свилош Свилош детаљније информације
745 РКТГ-82799 Миљковић Милован 1910 Раковац Раковац детаљније информације
746 РКТГ-82800 Миљковић Стеван 1908 Свилош Свилош детаљније информације
747 РКТГ-82827 Радојчић Стева А - непознато Черевић детаљније информације
748 РКТГ-82853 Радошевић Ђока Никола 1882 Баноштор Баноштор детаљније информације
749 РКТГ-82854 Радошевић Јован Ђока-Ненад 1914 Баноштор Баноштор детаљније информације
750 РКТГ-82870 Ракић Веселин Васа 1910 Баноштор Баноштор детаљније информације
751 РКТГ-82874 Ракић Лаза Радивој 1899 Баноштор Баноштор детаљније информације
752 РКТГ-82925 Ребрача Миле А - непознато Раковац детаљније информације
753 РКТГ-82945 Ристић Мита Светозар 1921 Баноштор Баноштор детаљније информације
754 РКТГ-82950 Ристић Светозар Живан 1890 Баноштор Баноштор детаљније информације
755 РКТГ-82985 Савкић Бранко Милош 1883 Баноштор Баноштор детаљније информације
756 РКТГ-83004 Свирчевић Лазар Тодор 1900 Баноштор Баноштор детаљније информације
757 РКТГ-83005 Свирчевић Никола Добра 1920 Баноштор Баноштор детаљније информације
758 РКТГ-83017 Силбашки Миленко Љубомир 1892 Баноштор Баноштор детаљније информације
759 РКТГ-83018 Силбашки Мирко Љубомир 1898 Баноштор Баноштор детаљније информације
760 РКТГ-83157 Мишков Новак Никола 1887 Свилош Свилош детаљније информације
761 РКТГ-83158 Мишков Гавра Новак 1915 Свилош Свилош детаљније информације
762 РКТГ-83167 Мојић Георгије Ђока 1913 Раковац Раковац детаљније информације
763 РКТГ-83168 Мојић Ђура Ђока 1911 Раковац Раковац детаљније информације
764 РКТГ-83170 Мојић Максим Младен 1880 Раковац Раковац детаљније информације
765 РКТГ-83172 Мојић Милан Стева 1900 Раковац Раковац детаљније информације
766 РКТГ-83175 Молан Антонија 1918 Раковац Раковац детаљније информације
767 РКТГ-83285 Момировић Светислав Лазар 1932 Грабово Грабово детаљније информације
768 РКТГ-83286 Момировић Богдан Рајдивој 1916 Грабово Грабово детаљније информације
769 РКТГ-83289 Момировић Васа Рајко 1904 Грабово Грабово детаљније информације
770 РКТГ-83290 Момировић Ђока Момир 1896 Грабово Грабово детаљније информације
771 РКТГ-83291 Момировић Сава Лазар 1878 Грабово Грабово детаљније информације
772 РКТГ-83292 Момировић Тоша Ђура 1913 Грабово Грабово детаљније информације
773 РКТГ-83293 Момировић Миладин Ђура 1910 Грабово Грабово детаљније информације
774 РКТГ-83294 Момировић Војин Жарко 1922 Грабово Грабово детаљније информације
775 РКТГ-83295 Момировић Петар Лазар 1926 Грабово Грабово детаљније информације
776 РКТГ-83297 Матић Ђока 1881 Баноштор Баноштор детаљније информације
777 РКТГ-83298 Милутиновић Јелица Никола 1940 Баноштор Баноштор детаљније информације
778 РКТГ-83299 Михајловић Катица Пера 1881 Баноштор Баноштор детаљније информације
779 РКТГ-83300 Марчић Јован Ђура 1900 Баноштор Баноштор детаљније информације
780 РКТГ-83301 Матић Јован Живан 1906 Баноштор Баноштор детаљније информације
781 РКТГ-83302 Момировић Жарко Живан 1899 Грабово Грабово детаљније информације
782 РКТГ-83307 Матић Живко 1919 Баноштор Баноштор детаљније информације
783 РКТГ-83308 Милић Милован Живан 1906 Грабово Грабово детаљније информације
784 РКТГ-83309 Машић Митар Лаза 1892 Грабовци Грабово детаљније информације
785 РКТГ-83509 Новаковић Сава Никола 1910 Сусек Сусек детаљније информације
786 РКТГ-83511 Новаковић Ђока Никола 1899 Сусек Сусек детаљније информације
787 РКТГ-83579 Новоселац Рада Драгутин 1894 Сусек Сусек детаљније информације
788 РКТГ-83586 Ничетић Стеван Милан 1914 Сусек Сусек детаљније информације
789 РКТГ-83594 Недељковић Лазар Милан 1920 Сусек Сусек детаљније информације
790 РКТГ-83599 Новаковић Јован Цвето 1910 А-непознато Сусек детаљније информације
791 РКТГ-83602 Небригић Миле Сибач Сибач детаљније информације
792 РКТГ-83786 Матић Јова 1878 Раковац Раковац детаљније информације
793 РКТГ-83787 Милић Марко Живко 1898 Беочин Беочин детаљније информације
794 РКТГ-83788 Марковић Бранко Стеван 1921 Беочин Беочин детаљније информације
795 РКТГ-83789 Мајсторовић Рајко 1910 Беочин Беочин детаљније информације
796 РКТГ-83790 Мандић Савета 1902 Беочин Беочин детаљније информације
797 РКТГ-83791 Матић Миленко Јова 1895 Раковац Раковац детаљније информације
798 РКТГ-83792 Милутиновић Јоца Беочин Беочин детаљније информације
799 РКТГ-83793 Младеновић Милан 1915 Беочин Беочин детаљније информације
800 РКТГ-83794 Матић Јовица Миленко 1926 Раковац Раковац детаљније информације
801 РКТГ-83795 Мандић Миле 1880 Раковац Раковац детаљније информације
802 РКТГ-83796 Мирковић Ђока 1914 Раковац Раковац детаљније информације
803 РКТГ-83797 Милетић Петар 1914 Раковац Раковац детаљније информације
804 РКТГ-83798 Мрчеља Драгутин 1926 Раковац Раковац детаљније информације
805 РКТГ-83956 Обрадовић Спаса Душан 1923 Сусек Сусек детаљније информације
806 РКТГ-83959 Обрадовић Сава Милош 1886 Сусек Сусек детаљније информације
807 РКТГ-83961 Обрадовић Ђока Милош 1887 Сусек Сусек детаљније информације
808 РКТГ-83963 Обрадовић Душан Милош 1892 Сусек Сусек детаљније информације
809 РКТГ-84003 Мирковић Милан 1881 Беочин Беочин детаљније информације
810 РКТГ-84428 Остојић Милан Дамјан 1908 Свилош Свилош детаљније информације
811 РКТГ-84429 Одровски Душан Василије 1908 Черевић Черевић детаљније информације
812 РКТГ-84430 Остојић Младен Марко 1900 Грабово Грабово детаљније информације
813 РКТГ-84431 Остојић Сока 1883 Грабово Грабово детаљније информације
814 РКТГ-84472 Османов Стева Илија 1895 Раковац Раковац детаљније информације
815 РКТГ-84482 Обрадовић Велимир 1906 Раковац Раковац детаљније информације
816 РКТГ-84504 Нојн Никола Мита 1915 Баноштор Баноштор детаљније информације
817 РКТГ-84551 Милошевић Јован Лазар 1904 Сусек Сусек детаљније информације
818 РКТГ-84552 Милошевић Стеван Лазар 1907 Сусек Сусек детаљније информације
819 РКТГ-84562 Николић Стева 1936 Беочин Беочин детаљније информације
820 РКТГ-84823 Попадић Тоша Мита 1867 Сусек Сусек детаљније информације
821 РКТГ-84824 Парошки Миланко Ђока 1907 Сусек Сусек детаљније информације
822 РКТГ-84825 Пенић Јоца Никола 1878 Сусек Сусек детаљније информације
823 РКТГ-84826 Перић Лазар Милан 1880 Сусек Сусек детаљније информације
824 РКТГ-84827 Перић Илија Лаза 1904 Сусек Сусек детаљније информације
825 РКТГ-84828 Петковић Стева Пера 1903 Сусек Сусек детаљније информације
826 РКТГ-84829 Почић Ана Арса 1893 Сусек Сусек детаљније информације
827 РКТГ-84830 Почић Сава Тоша 1923 Сусек Сусек детаљније информације
828 РКТГ-84831 Парошки Никола Сава 1896 Сусек Сусек детаљније информације
829 РКТГ-84832 Поповић Кузман Цвето 1885 Сусек Сусек детаљније информације
830 РКТГ-84833 Петковић Рада Јово 1902 Сусек Сусек детаљније информације
831 РКТГ-84834 Познановић Стева Тодор 1925 Сусек Сусек детаљније информације
832 РКТГ-84835 Познановић Пера Влајко 1888 Сусек Сусек детаљније информације
833 РКТГ-84836 Познановић Даница Срета 1888 Сусек Сусек детаљније информације
834 РКТГ-84837 Познановић Цвета Тодор 1927 Сусек Сусек детаљније информације
835 РКТГ-84904 Натић Стева 1918 Черевић Черевић детаљније информације
836 РКТГ-84926 Поповић Миливој Радивој 1885 Сусек Сусек детаљније информације
837 РКТГ-84952 Недељковић Ђока Чеда 1903 Сусек Сусек детаљније информације
838 РКТГ-84953 Недељковић Милан Чеда 1896 Сусек Сусек детаљније информације
839 РКТГ-84959 Нешић Глиша Гавра 1880 Сусек Сусек детаљније информације
840 РКТГ-85004 Николић Ђока Лаза 1897 Грабово Грабово детаљније информације
841 РКТГ-85005 Николић Никола Лаза 1909 Грабово Грабово детаљније информације
842 РКТГ-85009 Николић Јова Марко 1915 Сусек Сусек детаљније информације
843 РКТГ-86592 Николић Стеван Мита 1889 Черевић Черевић детаљније информације
844 РКТГ-86598 Николић Лаза Стева 1924 Черевић Черевић детаљније информације
845 РКТГ-86609 Николчић Гаја Влајко 1888 Сусек Сусек детаљније информације
846 РКТГ-86610 Николчић Влајко Гаја 1911 Сусек Сусек детаљније информације
847 РКТГ-86611 Николчић Ђока Гаја 1923 Сусек Сусек детаљније информације
848 РКТГ-86614 Николчић Тодор Ранко 1903 Сусек Сусек детаљније информације
849 РКТГ-86620 Нинковић Бошко Гаја 1928 Сусек Сусек детаљније информације
850 РКТГ-86621 Нинковић Милан Ђока 1878 Сусек Сусек детаљније информације
851 РКТГ-86623 Нинковић Гаја Пера 1903 Сусек Сусек детаљније информације
852 РКТГ-86624 Нићетић Чеда Јенеско 1887 Сусек Сусек детаљније информације
853 РКТГ-86626 Нићетић Живан Милан 1884 Сусек Сусек детаљније информације
854 РКТГ-86627 Нићетић Гаја Чеда 1911 Сусек Сусек детаљније информације
855 РКТГ-86632 Новаковић Бојана Милан 1887 Сусек Сусек детаљније информације
856 РКТГ-86635 Новаковић Ђока Никола 1899 Сусек Сусек детаљније информације
857 РКТГ-86638 Новаковић Милан Сава 1869 Сусек Сусек детаљније информације
858 РКТГ-86642 Новоселац Душан Петар 1888 Сусек Сусек детаљније информације
859 РКТГ-86643 Новоселац Раде Петар 1883 Сусек Сусек детаљније информације
860 РКТГ-87480 Нешић Гавро Глиша 1884 Беочин Беочин детаљније информације
861 РКТГ-87481 Нешић Даница Никола 1925 Беочин Беочин детаљније информације
862 РКТГ-87482 Нићифоровић Мика Стева 1920 Раковац Раковац детаљније информације
863 РКТГ-87483 Нићифоровић Пера Светозар 1913 Раковац Раковац детаљније информације
864 РКТГ-87484 Нићифоровић Јаша Милутин 1878 Раковац Раковац детаљније информације
865 РКТГ-87486 Наумов Константин Петар 1890 Свилош Свилош детаљније информације
866 РКТГ-87487 Нецков Тодор-Теодор Георгије 1892 Свилош Свилош детаљније информације
867 РКТГ-87488 Нецков Васа Тодор 1925 Свилош Свилош детаљније информације
868 РКТГ-87489 Николић Милан Владимир 1907 Грабово Грабово детаљније информације
869 РКТГ-87490 Николић Ђока - Георгије Лазар 1917 Грабово Грабово детаљније информације
870 РКТГ-87592 Ненадовић Стеван Аца 1892 Грабово Грабово детаљније информације
871 РКТГ-87594 Нецков Тодор Ђока 1895 Свилош Свилош детаљније информације
872 РКТГ-87597 Николић Живан Андрија 1883 Грабово Грабово детаљније информације
873 РКТГ-87598 Николић Стеван Влада 1912 Грабово Грабово детаљније информације
874 РКТГ-87599 Николић Микица Ђока 1927 Грабово Грабово детаљније информације
875 РКТГ-87600 Николић Ђоко Никола 1896 Грабово Грабово детаљније информације
876 РКТГ-87601 Николић Илија Никола 1895 Грабово Грабово детаљније информације
877 РКТГ-87603 Николчин Милан Дамјан 1911 Свилош Свилош детаљније информације
878 РКТГ-87604 Николчин Никола Данило 1894 Свилош Свилош детаљније информације
879 РКТГ-87605 Николчин Пера Данило 1906 Свилош Свилош детаљније информације
880 РКТГ-87606 Николчин Прока Данило 1904 Свилош Свилош детаљније информације
881 РКТГ-87607 Николчин Жарко Миша 1890 Свилош Свилош детаљније информације
882 РКТГ-88165 Николић Миша 1914 Беочин Беочин детаљније информације
883 РКТГ-88286 Павловић Марија 1866 Свилош Свилош детаљније информације
884 РКТГ-88292 Павловић Катица Владимир 1915 Раковац Раковац детаљније информације
885 РКТГ-88293 Павловић Славица Владимир 1936 Раковац Раковац детаљније информације
886 РКТГ-88294 Павловић Славка Драгољуб 1934 Раковац Раковац детаљније информације
887 РКТГ-88295 Павловић Драгица Ђока 1888 Беочин Беочин детаљније информације
888 РКТГ-88305 Павловић Миленко Коста 1897 Свилош Свилош детаљније информације
889 РКТГ-88311 Павловић Стеван Младен 1870 Свилош Свилош детаљније информације
890 РКТГ-88312 Павловић Петар Сава 1911 Свилош Свилош детаљније информације
891 РКТГ-88313 Павловић Ранко Сава 1877 Госпић Свилош детаљније информације
892 РКТГ-88318 Павловић Божидар Стеван 1901 Свилош Свилош детаљније информације
893 РКТГ-88327 Паланачки Милан Сава 1904 Свилош Свилош детаљније информације
894 РКТГ-88396 Пашћан Павле Јован 1911 Свилош Свилош детаљније информације
895 РКТГ-88397 Пашћан Јуца Паја 1909 Свилош Свилош детаљније информације
896 РКТГ-88410 Пејчић Илија 1908 Раковац Раковац детаљније информације
897 РКТГ-88440 Петковић Милан Аца 1900 Свилош Свилош детаљније информације
898 РКТГ-88828 Пешић Јован Живан 1882 Грабово Грабово детаљније информације
899 РКТГ-88829 Пешић Петар Јован 1920 Грабово Грабово детаљније информације
900 РКТГ-88830 Пешић Ђока Пера 1915 Грабово Грабово детаљније информације
901 РКТГ-88831 Пешић Божа Драга 1922 Грабово Грабово детаљније информације
902 РКТГ-88854 Раблов Јован Милан 1917 Раковац Раковац детаљније информације
903 РКТГ-88959 Радосављевић Ранко Петар 1899 Свилош Свилош детаљније информације
904 РКТГ-88961 Радосављевић Петар Ранко 1926 Свилош Свилош детаљније информације
905 РКТГ-88963 Рајковић Бранислав Сава 1926 Нештин Нештин детаљније информације
906 РКТГ-88968 Радосављевић Петар 1896 Черевић Черевић детаљније информације
907 РКТГ-88973 Радосављевић Милан Влајко 1920 Свилош Свилош детаљније информације
908 РКТГ-88974 Рица Јован 1893 Сусек Сусек детаљније информације
909 РКТГ-88978 Ранковић Лазар Милош 1883 Черевић Черевић детаљније информације
910 РКТГ-88979 Рајић Васа 1892 Беочин Беочин детаљније информације
911 РКТГ-88980 Радојчић Глиша 1924 Черевић Черевић детаљније информације
912 РКТГ-88981 Ранкић Милица 1924 Черевић Черевић детаљније информације
913 РКТГ-88982 Рајић Нестор 1895 Черевић Черевић детаљније информације
914 РКТГ-88983 Рајдобрански Марко Милан 1923 Свилош Свилош детаљније информације
915 РКТГ-88985 Радосављевић Милош Лазар 1894 Черевић Черевић детаљније информације
916 РКТГ-88987 Радишић Срета Обрад 1913 Беочин Беочин детаљније информације
917 РКТГ-88988 Радосављевић Влајко Петар 1893 Свилош Свилош детаљније информације
918 РКТГ-88989 Рица Никола Митар 1927 Сусек Сусек детаљније информације
919 РКТГ-88992 Радованов Стеван 1941 Сусек Сусек детаљније информације
920 РКТГ-88994 Радованов Стеван Раде 1889 Сусек Сусек детаљније информације
921 РКТГ-88995 Радовановић Бојана Јецко 1882 Сусек Сусек детаљније информације
922 РКТГ-88996 Радовановић Стеван Ђока 1894 Сусек Сусек детаљније информације
923 РКТГ-88997 Радовановић Лазар Милош 1869 Сусек Сусек детаљније информације
924 РКТГ-88998 Радовановић Милош Лазар 1879 Сусек Сусек детаљније информације
925 РКТГ-88999 Родић Ђока Пера 1924 Черевић Черевић детаљније информације
926 РКТГ-89001 Радосављевић Зора Светозар 1910 Сусек Сусек детаљније информације
927 РКТГ-89002 Радосављевић Гавра Божа 1897 Сусек Сусек детаљније информације
928 РКТГ-89003 Радосављевић Богдан Стеван 1909 Сусек Сусек детаљније информације
929 РКТГ-89004 Рица Митар Душан 1894 Сусек Сусек детаљније информације
930 РКТГ-89006 Рица Душан Митар 1920 Сусек Сусек детаљније информације
931 РКТГ-89007 Радовановић Стеван Јован 1878 Сусек Сусек детаљније информације
932 РКТГ-89027 Стефановић Влајко Митар 1913 Сусек Сусек детаљније информације
933 РКТГ-89029 Станојевић Милан Живан 1920 Сусек Сусек детаљније информације
934 РКТГ-89032 Симић Божа Пера 1924 Сусек Сусек детаљније информације
935 РКТГ-89048 Пешић Рада Лаза 1899 Грабово Грабово детаљније информације
936 РКТГ-89049 Пешић Жарко Лаза 1894 Грабово Грабово детаљније информације
937 РКТГ-89050 Пешић Стеван Младен 1899 Грабово Грабово детаљније информације
938 РКТГ-89051 Пешић Василије Георгије 1922 Грабово Грабово детаљније информације
939 РКТГ-89052 Пешић Живан Јова 1911 Грабово Грабово детаљније информације
940 РКТГ-89053 Пешић Баја Јоца 1912 Грабово Грабово детаљније информације
941 РКТГ-89054 Пешић Петар Стеван 1877 Грабово Грабово детаљније информације
942 РКТГ-89055 Петровић Петар Живан 1912 Свилош Свилош детаљније информације
943 РКТГ-89056 Поповић Чедо 1887 Баноштор Баноштор детаљније информације
944 РКТГ-89057 Пантелинац Ђура Микa 1908 Баноштор Баноштор детаљније информације
945 РКТГ-89058 Пантелинац Душан Микa 1922 Баноштор Баноштор детаљније информације
946 РКТГ-89059 Петровић Паја Тривa 1895 Баноштор Баноштор детаљније информације
947 РКТГ-89060 Попов Живко 1880 Баноштор Баноштор детаљније информације
948 РКТГ-89061 Поповић Драгиња Лаза 1880 Баноштор Баноштор детаљније информације
949 РКТГ-89112 Рица Немања Митар 1924 Сусек Сусек детаљније информације
950 РКТГ-89116 Пешић Павле Васа 1901 Грабово Грабово детаљније информације
951 РКТГ-89132 Петковић Стојан Јован 1922 Грабово Грабово детаљније информације
952 РКТГ-89133 Петковић Ђока Ваја 1902 Грабово Грабово детаљније информације
953 РКТГ-89134 Петковић Лазар Василије 1909 Грабово Грабово детаљније информације
954 РКТГ-89136 Петковић Стеван Ваја 1915 Грабово Грабово детаљније информације
955 РКТГ-89151 Петровић Марко Божа 1901 Свилош Свилош детаљније информације
956 РКТГ-89160 Петровић Јован Живан 1910 Свилош Свилош детаљније информације
957 РКТГ-89167 Радованов Ставан 1941 Сусек Сусек детаљније информације
958 РКТГ-89175 Стојковић Милица Јован 1898 Сусек Сусек детаљније информације
959 РКТГ-89176 Стојаковић Катица Милош 1890 Сусек Сусек детаљније информације
960 РКТГ-89177 Субић Славко Стеван 1889 Сусек Сусек детаљније информације
961 РКТГ-89179 Субић Љубица Славко 1926 Сусек Сусек детаљније информације
962 РКТГ-89180 Стакић Никола Стеван 1911 Сусек Сусек детаљније информације
963 РКТГ-89190 Стојић Лазар Петар 1893 Сусек Сусек детаљније информације
964 РКТГ-89197 Стајић Катица Јован 1884 Нештин Нештин детаљније информације
965 РКТГ-89431 Петровић Живан Стеван 1907 Свилош Свилош детаљније информације
966 РКТГ-89680 Плачков Сима Јоца 1895 Раковац Раковац детаљније информације
967 РКТГ-89681 Плачковић Сима Јоца 1900 Раковац Раковац детаљније информације
968 РКТГ-89728 Сударски Сава 1899 Черевић Черевић детаљније информације
969 РКТГ-89729 Сударски Милица 1900 Черевић Черевић детаљније информације
970 РКТГ-89730 Сударски Ђорђе 1932 Черевић Черевић детаљније информације
971 РКТГ-89731 Сретић Ђока Петар 1877 Свилош Свилош детаљније информације
972 РКТГ-89732 Сретић Душан Ђока 1911 Свилош Свилош детаљније информације
973 РКТГ-89733 Стеин Армин Карло 1878 Черевић Черевић детаљније информације
974 РКТГ-89734 Симић Влада Јосип 1875 Свилош Свилош детаљније информације
975 РКТГ-89735 Сретић Илија Петар 1884 Свилош Свилош детаљније информације
976 РКТГ-89737 Стефановић Жарко Душан 1899 Черевић Черевић детаљније информације
977 РКТГ-89741 Стојишић Милош Сава 1926 Черевић Черевић детаљније информације
978 РКТГ-89743 Савић Данка Влајко 1912 Черевић Черевић детаљније информације
979 РКТГ-89746 Савић Коста Лазар 1908 Черевић Черевић детаљније информације
980 РКТГ-89747 Савић Данка Васа 1913 Черевић Черевић детаљније информације
981 РКТГ-89748 Савић Милош Тодор 1888 Черевић Черевић детаљније информације
982 РКТГ-89750 Савић Ката 1932 Черевић Черевић детаљније информације
983 РКТГ-89752 Савић Лазар Ђока 1892 Черевић Черевић детаљније информације
984 РКТГ-89753 Савић Живко Тоша 1900 Черевић Черевић детаљније информације
985 РКТГ-89755 Савић Миленко 1890 Черевић Черевић детаљније информације
986 РКТГ-89757 Станић Марија Миша 1888 Черевић Черевић детаљније информације
987 РКТГ-89771 Поповић Марко Милорад 1889 Беочин Черевић детаљније информације
988 РКТГ-89774 Поповић Димитрије Светозар 1900 Сусек Сусек детаљније информације
989 РКТГ-91644 Радосављевић Иванка Добривоје 1921 Грабово Грабово детаљније информације
990 РКТГ-91659 Радосављевић Милан Илија 1920 Свилош Свилош детаљније информације
991 РКТГ-91677 Радосављевић Добривоје Кузман 1894 Грабово Грабово детаљније информације
992 РКТГ-91702 Ракић Зора Јован 1924 Баноштор Баноштор детаљније информације
993 РКТГ-91703 Ракић Смиљана Никола 1942 Баноштор Баноштор детаљније информације
994 РКТГ-91706 Ристић Јован Стево 1891 Нештин Нештин детаљније информације
995 РКТГ-91707 Рошуља Влајко Никола 1892 Грабово Грабово детаљније информације
996 РКТГ-91708 Радошевић Радивој Георгије 1912 Баноштор Баноштор детаљније информације
997 РКТГ-92539 Сабади Јосип Лазар 1913 Беочин Беочин детаљније информације
998 РКТГ-92543 Савић Милутин 1882 Беочин Беочин детаљније информације
999 РКТГ-92548 Савић Драгиња Димшо 1925 Раковац Раковац детаљније информације
1000 РКТГ-92731 Симеуновић Миливој Владимир 1902 Сусек Сусек детаљније информације
1001 РКТГ-92746 Скулар Драган 1914 Раковац Раковац детаљније информације
1002 РКТГ-93166 Сомборац Васо Живан 1894 Беочин Беочин детаљније информације
1003 РКТГ-93555 Филиповић Крста 1883 Беочин Беочин детаљније информације
1004 РКТГ-94754 Фирст Тереза Жига 1889 Суботица Сусек детаљније информације
1005 РКТГ-95309 Стојковић Јован Гајa 1891 Баноштор Баноштор детаљније информације
1006 РКТГ-95310 Стојковић Цвеја Живан 1897 Баноштор Баноштор детаљније информације
1007 РКТГ-95311 Савкић Стеван Милош 1886 Баноштор Баноштор детаљније информације
1008 РКТГ-95312 Стојковић Жарко Стевa 1865 Баноштор Баноштор детаљније информације
1009 РКТГ-95313 Стојковић Паја Жарко 1902 Баноштор Баноштор детаљније информације
1010 РКТГ-95314 Стојковић Младен Милован 1909 Баноштор Баноштор детаљније информације
1011 РКТГ-95315 Стојковић Гаврил-Гаја Сима 1926 Баноштор Баноштор детаљније информације
1012 РКТГ-95316 Стојковић Раја Лаза 1884 Баноштор Баноштор детаљније информације
1013 РКТГ-95317 Стојковић Јефта Милован 1893 Баноштор Баноштор детаљније информације
1014 РКТГ-95322 Савић Душан Жарко 1914 Грабово Грабово детаљније информације
1015 РКТГ-95323 Сувић Жарко 1891 Грабово Грабово детаљније информације
1016 РКТГ-95324 Сомборац Милош Ђорђе 1922 Грабово Грабово детаљније информације
1017 РКТГ-95325 Савић Јован Васо 1920 Грабово Грабово детаљније информације
1018 РКТГ-95326 Савић Стефан Васа 1910 Грабово Грабово детаљније информације
1019 РКТГ-95327 Савић Илија Жарко Грабово Грабово детаљније информације
1020 РКТГ-95411 Танкосић Стеван Душан 1920 Сусек Сусек детаљније информације
1021 РКТГ-95414 Станковић Стеван 1892 Беочин Беочин детаљније информације
1022 РКТГ-95415 Танкосић Сава Михајло 1906 Сусек Сусек детаљније информације
1023 РКТГ-95418 Танкосић Ђока Стеван 1881 Сусек Сусек детаљније информације
1024 РКТГ-95430 Станковић Влада Ђока 1870 Раковац Раковац детаљније информације
1025 РКТГ-95435 Станковић Зора Ђока 1895 Беочин Беочин детаљније информације
1026 РКТГ-95444 Станковић Влада Илија 1877 Раковац Раковац детаљније информације
1027 РКТГ-95457 Теодоровић Богдан Јово 1885 Грабово Грабово детаљније информације
1028 РКТГ-95459 Станковић Стеван Сава 1892 Раковац Раковац детаљније информације
1029 РКТГ-95480 Теофиловић Пера Аца 1924 Раковац Раковац детаљније информације
1030 РКТГ-95484 Теофиловић Милош Милан 1914 Раковац Раковац детаљније информације
1031 РКТГ-95542 Савић Гавра Васа 1907 Грабово Грабово детаљније информације
1032 РКТГ-95716 Томић Милан Јован 1916 Сусек Сусек детаљније информације
1033 РКТГ-95809 Томичин Душан Милан 1910 Сусек Сусек детаљније информације
1034 РКТГ-95824 Томичин Милан Сава 1878 Сусек Сусек детаљније информације
1035 РКТГ-95844 Топалов Зора Душан 1915 Беочин Сусек детаљније информације
1036 РКТГ-95861 Трешњак Лаза Павле 1895 Грабово Грабово детаљније информације
1037 РКТГ-95947 Трифуновић Милан Бранко 1910 Грабово Грабово детаљније информације
1038 РКТГ-95952 Трифуновић Лазар Милан 1901 Грабово Грабово детаљније информације
1039 РКТГ-95956 Трифуновић Бранко Стеван 1899 Грабово Грабово детаљније информације
1040 РКТГ-96101 Хрпка Миша 1897 Грабово Грабово детаљније информације
1041 РКТГ-96162 Човда Мирко 1918 Беочин Беочин детаљније информације
1042 РКТГ-96457 Татић Михајло 1891 Сусек Сусек детаљније информације
1043 РКТГ-96468 Ћириловић Ђорђе Никола 1909 Черевић Черевић детаљније информације
1044 РКТГ-96504 Цвејановић Никола Милан 1924 Раковац Раковац детаљније информације
1045 РКТГ-96549 Швенда Рудолф 1912 Черевић Черевић детаљније информације
1046 РКТГ-96550 Шибалић Глиша Јован 1896 Черевић Черевић детаљније информације
1047 РКТГ-96570 Церан Миле 1902 Сусек Сусек детаљније информације
1048 РКТГ-96571 Церан Сима 1900 Сусек Сусек детаљније информације
1049 РКТГ-96572 Церан Стојан 1901 Сусек Сусек детаљније информације
1050 РКТГ-96573 Чавић Анђелка Младен 1901 Сусек Сусек детаљније информације
1051 РКТГ-96575 Чобановић Перса 1898 Сусек Сусек детаљније информације
1052 РКТГ-96576 Чобановић Лука Ђока 1910 Сусек Сусек детаљније информације
1053 РКТГ-96578 Чобановић Душан Милан 1902 Сусек Сусек детаљније информације
1054 РКТГ-96580 Чобановић Тоша Милан 1913 Сусек Сусек детаљније информације
1055 РКТГ-96583 Чобановић Милица Тима 1878 Сусек Сусек детаљније информације
1056 РКТГ-96584 Шарковић Никола Дамјан 1923 Сусек Сусек детаљније информације
1057 РКТГ-96586 Шарковић Никола Ђока 1927 Сусек Сусек детаљније информације
1058 РКТГ-96588 Шарковић Лазар Милан 1927 Сусек Сусек детаљније информације
1059 РКТГ-96589 Шарковић Јован Сава 1901 Сусек Сусек детаљније информације
1060 РКТГ-96591 Шарковић Михаило Стеван 1852 Сусек Сусек детаљније информације
1061 РКТГ-96593 Шишаковић Војислав Сава 1910 Сусек Сусек детаљније информације
1062 РКТГ-96595 Шодић Лаза 1883 Сусек Сусек детаљније информације
1063 РКТГ-96597 Шодић Душан Лазар 1913 Сусек Сусек детаљније информације
1064 РКТГ-96598 Шодић Обрад Лазар 1923 Сусек Сусек детаљније информације
1065 РКТГ-96600 Шодић Лаза Пера 1906 Сусек Сусек детаљније информације
1066 РКТГ-96601 Шодић Жарко Сима 1908 Сусек Сусек детаљније информације
1067 РКТГ-96602 Шодић Марко Сима 1908 Сусек Сусек детаљније информације
1068 РКТГ-96604 Шодић Тоша Сима 1909 Сусек Сусек детаљније информације
1069 РКТГ-96605 Шодић Тодор Стеван 1879 Сусек Сусек детаљније информације
1070 РКТГ-96634 Урошевић Која Која 1923 Грабово Грабово детаљније информације
1071 РКТГ-96752 Урошевић Анђелко Јован 1923 Баноштор Баноштор детаљније информације
1072 РКТГ-96753 Урошевић Мирољуб Марко 1913 Баноштор Баноштор детаљније информације
1073 РКТГ-96888 Хаџић Станимир 1879 Раковац Раковац детаљније информације
1074 РКТГ-97015 Цветић Влада Коста 1894 Черевић Черевић детаљније информације
1075 РКТГ-97121 Цветић Стеван Тома 1900 Беочин Беочин детаљније информације
1076 РКТГ-97123 Цветковић Иванка Јова 1922 Баноштор Баноштор детаљније информације
1077 РКТГ-97124 Цветић Пера Коста 1909 Беочин Беочин детаљније информације
1078 РКТГ-97125 Цветић Јова Тома 1910 Беочин Беочин детаљније информације
1079 РКТГ-97141 Штерн Роза 1865 Сусек Сусек детаљније информације
1080 РКТГ-97217 Шкрбић Која Никола 1911 Раковац Раковац детаљније информације
1081 РКТГ-97219 Шинка Јано 1896 Луг Луг детаљније информације
1082 РКТГ-100266 Шарковић Никола Дамјан 1921 Сусек Сусек детаљније информације
1083 РКТГ-101677 Хабершпро Ката 1879 Черевић Черевић детаљније информације
1084 РКТГ-103482 Черан Миле 1916 Бегеч Сусек детаљније информације
1085 РКТГ-107155 Јовановић Рада Сусек Сусек детаљније информације
1086 РКТГ-107156 Ковачевић Бранко Сусек Сусек детаљније информације
1087 РКТГ-107185 Ватрараљ Согуан Сусек Сусек детаљније информације
1088 РКТГ-107186 Вукмировић Митат Сусек Сусек детаљније информације
1089 РКТГ-107187 Гргић Софија Сусек Сусек детаљније информације
1090 РКТГ-107188 Димић Стеван Сусек Сусек детаљније информације
1091 РКТГ-107192 Ђерић Миле Сусек Сусек детаљније информације
1092 РКТГ-107193 Ивановић Јелица Сусек Сусек детаљније информације
1093 РКТГ-107194 Јелић Лацика Сусек Сусек детаљније информације
1094 РКТГ-107195 Кретић Никола Сусек Сусек детаљније информације
1095 РКТГ-107196 Коларовић Никола Сусек Сусек детаљније информације
1096 РКТГ-107197 Коларовић Сава Сусек Сусек детаљније информације
1097 РКТГ-107198 Каменаровић Пера Сусек Сусек детаљније информације
1098 РКТГ-107199 Ковачевић Стеван Сусек Сусек детаљније информације
1099 РКТГ-107200 Кулпинчевић Ђока Сусек Сусек детаљније информације
1100 РКТГ-107201 Кретић Радојка Сусек Сусек детаљније информације
1101 РКТГ-107202 Крицлер Гизела Сусек Сусек детаљније информације
1102 РКТГ-107203 Крислер Вијола Сусек Сусек детаљније информације
1103 РКТГ-107204 Леђанац Мара Сусек Сусек детаљније информације
1104 РКТГ-107205 Срдановић Лаза Сусек Сусек детаљније информације
1105 РКТГ-107206 Михајловић Ђока Сусек Сусек детаљније информације
1106 РКТГ-107207 Милајковић Јула Сусек Сусек детаљније информације
1107 РКТГ-107208 Милајковић Лука Сусек Сусек детаљније информације
1108 РКТГ-107209 Минић Бошко Сусек Сусек детаљније информације
1109 РКТГ-107210 Мишић Јован Сусек Сусек детаљније информације
1110 РКТГ-107211 Николић Влајко Сусек Сусек детаљније информације
1111 РКТГ-107212 Нинкловић Гаја Сусек Сусек детаљније информације
1112 РКТГ-107213 Николић Гаја Сусек Сусек детаљније информације
1113 РКТГ-107214 Николић Тоша Сусек Сусек детаљније информације
1114 РКТГ-107215 Николић Милица Сусек Сусек детаљније информације
1115 РКТГ-107216 Познановић Цвете Сусек Сусек детаљније информације
1116 РКТГ-107217 Радовљевић Стева Сусек Сусек детаљније информације
1117 РКТГ-107218 Ставчић Зорка Сусек Сусек детаљније информације
1118 РКТГ-107219 Шишаковић Војслав Сусек Сусек детаљније информације
1119 РКТГ-107220 Шадић Жарко Сусек Сусек детаљније информације
1120 РКТГ-107855 Хорота Михајло Беочин Беочин детаљније информације
1121 РКТГ-107868 Јовичић Стојанка Васа 1908 Беочин Беочин детаљније информације
1122 РКТГ-107869 Фишер Елеонора Оскар 1923 Сремска Митровица Черевић детаљније информације
1123 РКТГ-107870 Брандајс Ружа Марко 1904 Бечеј Черевић детаљније информације
1124 РКТГ-107871 Брандајс Оскар Бернхард 1903 Черевић Черевић детаљније информације
1125 РКТГ-107883 Пенић Јован Никола 1877 Гложан Сусек детаљније информације
1126 РКТГ-107884 Стевановић Зора Ђока 1892 Беочин Беочин детаљније информације
1127 РКТГ-108361 Добшаи Јанош Шандор 1878 Илок Илок детаљније информације