Презиме и име Место рођења Место пребивалишта
Почетна >> ЈУЖНО-БАЧКИ ОКРУГ >> Бач
Редни
број
Број Презиме и име Име родитеља Година рођења Место рођења Место пребивалишта
1 РКТГ-2556 Симуновић Стипан Филип 1899 Бођани Бођани детаљније информације
2 РКТГ-3187 Савић Јакоб Јакоб 1920 Вајска Вајска детаљније информације
3 РКТГ-3804 Гебауер Емил Емил 1906 Оџаци Бач детаљније информације
4 РКТГ-4697 Лауфер Ерхард 1874 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
5 РКТГ-5208 Герстетић Розалија Михајло 1967 Бач Бач детаљније информације
6 РКТГ-6882 Римф Сузана Маркус 1945 Бачко Ново Село Бачко Добро Поље детаљније информације
7 РКТГ-6897 Вимер Антон Јован 1945 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
8 РКТГ-7154 Мајовски Јакоб 1851 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
9 РКТГ-7207 Штајгмајер Ана Данило 1863 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
10 РКТГ-7456 Шмит Бригита Јакоб 1872 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
11 РКТГ-7462 Ашпергер Марија Антон 1857 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
12 РКТГ-7464 Симпер Данило Фабијан 1885 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
13 РКТГ-7600 Кап Аполонија Винценц 1888 Бач Бач детаљније информације
14 РКТГ-7610 Лашка Андраш Вајска Вајска детаљније информације
15 РКТГ-7611 Миљак Геза Вајска Вајска детаљније информације
16 РКТГ-7612 Нађ Антун Вајска Вајска детаљније информације
17 РКТГ-7613 Нађ Лајош Вајска Вајска детаљније информације
18 РКТГ-7615 Сајлер Јожеф Вајска Вајска детаљније информације
19 РКТГ-7616 Сакир Јанош Вајска Вајска детаљније информације
20 РКТГ-7617 Салаји Ђура Вајска Вајска детаљније информације
21 РКТГ-7618 Кукола Андор 1884 Вајска Вајска детаљније информације
22 РКТГ-11960 Римф Магдалена Јован 1945 Бач Бач детаљније информације
23 РКТГ-12590 Гут Сецилија 1865 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
24 РКТГ-12593 Посерt Марија Андрија 1886 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
25 РКТГ-12921 Турански Јелисавета Матија 1890 Плавна Плавна детаљније информације
26 РКТГ-12947 Вилмер Марија Матија 1890 Плавна Плавна детаљније информације
27 РКТГ-13435 Кригер Фрања Ленхард 1870 Плавна Плавна детаљније информације
28 РКТГ-13445 Шроди Фрања Александар 1872 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
29 РКТГ-14749 Цундел Марија Јосиф 1868 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
30 РКТГ-15045 Чомбер Иштван Бач Бач детаљније информације
31 РКТГ-15048 Фаркаш Имре 1880 Бач Бач детаљније информације
32 РКТГ-15050 Кучера Ференц Винце 1891 Бач Бач детаљније информације
33 РКТГ-15052 Мокуш Иван 1910 Бач Бач детаљније информације
34 РКТГ-15053 Орт Адам Штефан 1891 Бач Бач детаљније информације
35 РКТГ-15070 Пфаф Јохан 1887 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
36 РКТГ-15071 Римпф Лоренц 1892 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
37 РКТГ-15072 Секереш Имре 1891 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
38 РКТГ-15073 Ашпергер Јосип 1900 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
39 РКТГ-15074 Фрас Јован 1923 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
40 РКТГ-15075 Шауб Антон 1915 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
41 РКТГ-15076 Штагемајер Данило 1913 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
42 РКТГ-15077 Грим Јосип 1894 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
43 РКТГ-15078 Фат Франц 1894 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
44 РКТГ-15079 Берзенковић Георг 1898 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
45 РКТГ-15080 Шауб Магдалена 1914 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
46 РКТГ-15081 Грос Венделин 1889 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
47 РКТГ-15082 Герстнер Ана 1887 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
48 РКТГ-15084 Герстнер Јохан 1881 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
49 РКТГ-15251 Дурански Матија 1907 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
50 РКТГ-15252 Хигел Стефан 1889 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
51 РКТГ-15253 Кфререр Паул 1888 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
52 РКТГ-15254 Рајбле Јосеф 1904 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
53 РКТГ-15255 Рајбле Мартин 1913 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
54 РКТГ-15256 Римпф Петер 1885 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
55 РКТГ-15257 Шауб Стефан 1894 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
56 РКТГ-15258 Стајгмајер Георг 1893 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
57 РКТГ-15260 Фриц Јосеф 1906 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
58 РКТГ-15262 Гут Антон 1907 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
59 РКТГ-15263 Кркнак Јохана 1883 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
60 РКТГ-15264 Шимпф Јохан 1891 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
61 РКТГ-15268 Берзенковић Стипан Јосип 1897 Бођани Бођани детаљније информације
62 РКТГ-15269 Шебиц Мата 1894 Бођани Бођани детаљније информације
63 РКТГ-15270 Воргић Антун Бођани Бођани детаљније информације
64 РКТГ-15689 Шауб Марија Антун 1873 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
65 РКТГ-16572 Камерер Сузана Ерхард 1869 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
66 РКТГ-16579 Енгелман Отилија Антун 1870 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
67 РКТГ-16585 Герстнер Агнес Јосиф 1944 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
68 РКТГ-17409 Деман Јосип Селенча Селенча детаљније информације
69 РКТГ-17565 Граф Катарина Јован 1861 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
70 РКТГ-17599 Флајшман Јован Антун 1945 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
71 РКТГ-17795 Граф Павле 1945 Бач Бач детаљније информације
72 РКТГ-17804 Курбатвински Данило Андрија 1867 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
73 РКТГ-17807 Римпф Катарина Јакоб 1866 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
74 РКТГ-17959 Гаич Јулиана Антун 1863 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
75 РКТГ-18371 Бругер Јован Ђорђе 1869 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
76 РКТГ-18563 Штели Марија Антун 1944 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
77 РКТГ-18576 Кферерер Терезија Јакоб 1944 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
78 РКТГ-20025 Ленхоф Јован Никола 1865 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
79 РКТГ-20027 Шимпф Антун Антун 1863 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
80 РКТГ-20178 Рајбле Бригита Дамјан 1865 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
81 РКТГ-20748 Дернаји Антун 1870 Плавна Плавна детаљније информације
82 РКТГ-20767 Шмит Ана Матија 1874 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
83 РКТГ-20786 Хајнц Францишка Апоје 1865 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
84 РКТГ-20787 Хајнц Емеренција Андрија 1871 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
85 РКТГ-20905 От Кристијан 1863 Плавна Плавна детаљније информације
86 РКТГ-20933 Фат Ана 1865 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
87 РКТГ-20934 Рајбле Антун Антун 1837 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
88 РКТГ-20960 Римпф Клеменс Антун 1884 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
89 РКТГ-20970 Хигел Јован Флоријан 1871 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
90 РКТГ-20973 Ран Катарина Ђорђе 1866 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
91 РКТГ-20975 Нусбрикер Викторија Валентин 1873 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
92 РКТГ-21097 Хигел Јелисавета Ђорђе 1944 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
93 РКТГ-21219 Швебах Вероника Антун 1866 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
94 РКТГ-21226 Хернер Терезија 1873 Плавна Плавна детаљније информације
95 РКТГ-24735 Римпф Агнеш Валентин 1833 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
96 РКТГ-24737 Епле Фрања Игнац 1893 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
97 РКТГ-24739 Штауб Марија Јован 1878 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
98 РКТГ-25111 Вимер Розина Ђорђе 1885 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
99 РКТГ-25635 Шауб Антун Флоријан 1874 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
100 РКТГ-25654 Ђерђ Александар 1892 Плавна Плавна детаљније информације
101 РКТГ-25664 Хорн Валентин Валентин 1858 Плавна Плавна детаљније информације
102 РКТГ-25694 Римпф Цецилија Вендел 1870 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
103 РКТГ-25993 Хигл Ана Маркус 1869 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
104 РКТГ-26046 Шмид Андтија Јован 1944 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
105 РКТГ-26413 Римпф Јелисавета Стеван 1873 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
106 РКТГ-26767 Кнебл Јован 1885 Бач Бач детаљније информације
107 РКТГ-27178 Абт Ана Јован 1944 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
108 РКТГ-27182 Милер Марија 1865 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
109 РКТГ-27232 Енгелман Антун Антун 1865 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
110 РКТГ-27234 Штауб Јосиф Јосиф 1944 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
111 РКТГ-27238 Шендлингер Фрања Михајло 1944 Плавна Плавна детаљније информације
112 РКТГ-27248 Епле Флоријан Јован 1883 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
113 РКТГ-27786 Шауб Антон Лоренц 1883 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
114 РКТГ-27792 Гут Александар Себастијан 1875 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
115 РКТГ-27797 Прагер Ана Ђорђе 1876 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
116 РКТГ-27819 Шмид Герта Јосип 1944 Плавна Плавна детаљније информације
117 РКТГ-27825 Фајхаут Викторија 1872 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
118 РКТГ-27837 Хигел Розалија Јован 1923 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
119 РКТГ-29659 Пфаф Сузана Мартин 1881 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
120 РКТГ-29668 Шумахер Марија Андрија 1944 Плавна Плавна детаљније информације
121 РКТГ-29701 Пете Марија Јосиф 1882 Плавна Плавна детаљније информације
122 РКТГ-29705 Абт Мартин Мартин 1944 Плавна Плавна детаљније информације
123 РКТГ-29706 Цвик Антон Јован Антон 1942 Плавна Плавна детаљније информације
124 РКТГ-29707 Епле Михајло Матија 1878 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
125 РКТГ-29803 Кргнак Петар Стеван 1879 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
126 РКТГ-29806 Шумахер Терезија Андрија 1941 Плавна Плавна детаљније информације
127 РКТГ-29810 Римпф Ана Јосиф 1872 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
128 РКТГ-29820 Гаич Терезија Јосиф 1944 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
129 РКТГ-29825 Римпф Јован Лоренц 1867 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
130 РКТГ-29887 Хартуш Валентин Антон 1885 Бач Бач детаљније информације
131 РКТГ-29982 Бор Ервин Јован 1944 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
132 РКТГ-29983 Швебах Паја Фрања 1861 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
133 РКТГ-29985 Шауб Антон Адам 1942 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
134 РКТГ-29992 Пијот Рајхард Мартин 1943 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
135 РКТГ-30007 Пијот Регина Стеван 1878 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
136 РКТГ-30244 Штауб Мартин Фердинанд 1877 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
137 РКТГ-30258 Римпф Ана Јосиф 1942 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
138 РКТГ-30260 Шемпф Марија Јован 1867 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
139 РКТГ-30314 Ремили Јосип 1867 Бач Бач детаљније информације
140 РКТГ-30320 Акерман Јакоб Никола 1868 Бач Бач детаљније информације
141 РКТГ-30504 Шимпф Гертруд Јован 1864 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
142 РКТГ-30508 Римпф Силвер Антон 1943 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
143 РКТГ-30511 Мајовски Јован Ђорђе 1889 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
144 РКТГ-30526 Кферер Стеван Павле 1940 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
145 РКТГ-30527 Ашбергер Катарина Антон 1875 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
146 РКТГ-30568 Нерад Јосип Теодор 1941 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
147 РКТГ-30571 Шмит Никола Никола 1943 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
148 РКТГ-30573 Епле Готфрид Јакоб 1945 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
149 РКТГ-30574 Хигел Јакоб 1942 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
150 РКТГ-30584 Вимер Ана Стеван 1940 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
151 РКТГ-30662 Кркњак Марија Андрија 1883 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
152 РКТГ-30666 Ришар Гертруд Мартин 1943 Плавна Плавна детаљније информације
153 РКТГ-31945 Пфаф Јован Рокус 1887 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
154 РКТГ-31968 Прагер Ерика Адам 1943 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
155 РКТГ-32032 Иземан Хелена Стеван 1883 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
156 РКТГ-32062 Андрес Магдалена Никола 1870 Бач Бач детаљније информације
157 РКТГ-32283 Суп Ана Адан 1874 Бач Бач детаљније информације
158 РКТГ-32298 Еглес Грегор 1875 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
159 РКТГ-32300 Ран Марија 1944 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
160 РКТГ-32306 Курбатвински Херта Јакоб 1942 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
161 РКТГ-32311 Штауб Агнес Јован 1878 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
162 РКТГ-32413 Кифер Барбара Антун 1865 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
163 РКТГ-32419 Тајфел Ана Матија 1878 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
164 РКТГ-32442 Хелсис Терезија Георг 1877 Бач Бач детаљније информације
165 РКТГ-32466 Кнебл Барбара Јакоб 1876 Бач Бач детаљније информације
166 РКТГ-32520 Милер Јован Јован 1944 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
167 РКТГ-32521 Пфаф Шандор Стеван 1943 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
168 РКТГ-32531 Келбл Сузана 1882 Бач Бач детаљније информације
169 РКТГ-32545 Шерц Терезија Фрања 1895 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
170 РКТГ-32551 Мајовски Магдалена Антон 1875 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
171 РКТГ-33164 Штели Јакоб Јакоб 1878 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
172 РКТГ-33168 Ресели Никола Валентин 1896 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
173 РКТГ-33462 Шимпер Викторија Јован 1870 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
174 РКТГ-33473 Персенковић Марија Матија 1945 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
175 РКТГ-33481 Абт Маргарета Антон 1864 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
176 РКТГ-33536 Ајзингер Јован Јован 1922 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
177 РКТГ-33538 Гашич Фрања Лоренц 1941 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
178 РКТГ-33542 Енгелман Хилда 1943 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
179 РКТГ-33550 Енгелман Марија Јован 1879 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
180 РКТГ-33557 Дурански Аполонија Фабијан 1879 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
181 РКТГ-33570 Пфаф Вендел Валентин 1881 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
182 РКТГ-33574 Гут Лоренц Антон 1944 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
183 РКТГ-33589 Епле Катарина 1869 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
184 РКТГ-33611 Штауб Стеван Јосип 1940 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
185 РКТГ-33681 Мајовски Јелисавета Венделин 1878 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
186 РКТГ-33709 Матлер Регина Јакоб 1944 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
187 РКТГ-33716 Мајовски Антун Ерхард 1881 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
188 РКТГ-33717 Римпф Лоренц 1880 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
189 РКТГ-33752 Гут Сузана Јосип 1944 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
190 РКТГ-33771 Мајовски Мартин Ерхард 1870 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
191 РКТГ-33776 Хигел Регина Флоријан 1878 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
192 РКТГ-33785 Шмит Игнац Јован 1943 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
193 РКТГ-33796 Ашбергер Лоренц Јован 1943 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
194 РКТГ-33859 Дурански Јосип 1876 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
195 РКТГ-33875 Ајзингер Хелмут Карло 1943 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
196 РКТГ-33877 Видерман Регина 1872 Бач Бач детаљније информације
197 РКТГ-34059 Абт Мартин Фрања 1858 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
198 РКТГ-34100 Шмидер Хермина Стеван 1943 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
199 РКТГ-34134 Видерман Вендел 1872 Бач Бач детаљније информације
200 РКТГ-34155 Менрад Ева Стеван 1874 Бач Бач детаљније информације
201 РКТГ-34163 Баслер Стеван 1875 Бач Бач детаљније информације
202 РКТГ-34172 Паплки Јован 1868 Бач Бач детаљније информације
203 РКТГ-34315 Абт Герда Фрања 1943 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
204 РКТГ-34329 Грос Ана Мартин 1889 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
205 РКТГ-34434 Енгелман Терезија Маркус 1869 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
206 РКТГ-34450 Енгелман Марија Антун 1884 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
207 РКТГ-34515 Клем Ђорђе Петар 1944 Плавна Плавна детаљније информације
208 РКТГ-34531 Кифер Марија Мартин 1879 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
209 РКТГ-34535 Ран Регина Јован 1876 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
210 РКТГ-34659 Осер Фрања Адам 1885 Бач Бач детаљније информације
211 РКТГ-34671 Нол Марија Адам 1866 Бач Бач детаљније информације
212 РКТГ-34680 Шверер Ана Марија Никола 1865 Бач Бач детаљније информације
213 РКТГ-35013 Нусбрикер Розалија 1883 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
214 РКТГ-35091 Герстнер Розина Јосип 1881 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
215 РКТГ-35092 Ран Марија Јован 1942 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
216 РКТГ-35110 Штуглин Ђуро Ђуро 1878 Бач Бач детаљније информације
217 РКТГ-35165 Кранахер Хајнрих Мартин 1869 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
218 РКТГ-35174 Грумбатфински Ана Фабијан 1891 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
219 РКТГ-35177 Нусбрикер Бригита Јосип 1943 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
220 РКТГ-35180 Цвик Јован Антун 1944 Плавна Плавна детаљније информације
221 РКТГ-35181 Шмит Јован Јован 1945 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
222 РКТГ-35185 Абт Францишка Јосип 1880 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
223 РКТГ-35221 Хамар Марија Јосип 1884 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
224 РКТГ-35222 Милер Сузана Јован 1879 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
225 РКТГ-35324 Хајнц Јулиана Хенрих 1895 Бачко Ново Село Бачко ново село детаљније информације
226 РКТГ-35375 Мијуца Паја Трајан 1921 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
227 РКТГ-35454 Рот Катарина Матија 1941 Бач Бач детаљније информације
228 РКТГ-35539 Шпекл Јосип Георг 1922 Вајска Вајска детаљније информације
229 РКТГ-35717 Фат Маргарета Ђорђе 1866 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
230 РКТГ-35724 Торер Лоренц Јован 1943 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
231 РКТГ-35727 Шимпф Фрања Јован 1871 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
232 РКТГ-35748 Епле Марија 1881 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
233 РКТГ-35776 Штели ана Антон 1941 Бачко Ново Село Бачко ново село детаљније информације
234 РКТГ-35823 Цветковић Сузана Јозеф 1932 Ново Село Ново Село детаљније информације
235 РКТГ-35834 Гут Јелисавета Антун 1942 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
236 РКТГ-35857 Мандл Магда Георг 1885 Вајска Вајска детаљније информације
237 РКТГ-35890 Енгелман Ката Антон 1903 Ново Село Ново Село детаљније информације
238 РКТГ-35964 Шендлингер Антун Јосип 1868 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
239 РКТГ-35971 Шимпф Јован Павле 1941 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
240 РКТГ-35975 Циндл Викторија Игнац 1870 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
241 РКТГ-35978 Хартман Филип Хајнрих 1884 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
242 РКТГ-36002 Шауб Јован Јован 1875 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
243 РКТГ-36014 Римпф Сузана Валентин 1882 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
244 РКТГ-36069 Римпф Ана Венделин 1929 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
245 РКТГ-36088 Ајзингер Матија Игнац 1866 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
246 РКТГ-36090 Геретнер Андрија Јован 1944 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
247 РКТГ-36093 Балтус Ана Петар 1882 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
248 РКТГ-36114 Ашбергер Розалија Павле 1883 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
249 РКТГ-36125 Шроди Хелена Јосип 1883 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
250 РКТГ-36136 Рукабер Сузана Леонард 1873 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
251 РКТГ-37484 Најмајер Јосеф Стеван 1922 Бач Бал детаљније информације
252 РКТГ-37557 Рот Клара Георг 1892 Бач Бач детаљније информације
253 РКТГ-37576 Хартман Елисабет Карл 1878 Бач Бач детаљније информације
254 РКТГ-37667 Реш Катарина Јакоб 1887 Вајска Вајска детаљније информације
255 РКТГ-37801 Фрал Маркус Михајло 1886 Бачко Ново Село Бачко ново село детаљније информације
256 РКТГ-37817 Флешнер Никола Даниел 1895 Бач Бач детаљније информације
257 РКТГ-37820 Бертран Розалија Роза 1879 Бач Бач детаљније информације
258 РКТГ-37828 Швајбинц Јован Николаус 1883 Бачко Ново Село Бачко ново село детаљније информације
259 РКТГ-37860 Енгелман Розина Јосип 1880 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
260 РКТГ-37861 Дорер Маргарета Ђорђе 1886 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
261 РКТГ-37862 Гут Марија Антун 1878 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
262 РКТГ-37877 Милер Катарина Вендел 1886 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
263 РКТГ-37879 Кифер Катарина Јосип 1875 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
264 РКТГ-37885 Штајгмајер Антун Вендел 1876 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
265 РКТГ-37960 Ашбергер Ана Антун 1883 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
266 РКТГ-37969 Кранахер Марија Фрања 1874 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
267 РКТГ-37972 Римпф Моника Силфер 1942 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
268 РКТГ-37973 Штајгмајер Јован Јован 1884 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
269 РКТГ-37976 Сајбел Ђорђе Фрања 1862 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
270 РКТГ-38022 Бругер Ева Карло 1945 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
271 РКТГ-38050 Екрих Ленус Јован 1877 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
272 РКТГ-38084 Курбатфински Магдалена Мартин 1878 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
273 РКТГ-38085 Мајовски Ана Стеван 1893 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
274 РКТГ-38129 Ашбергер Марија Матијас 1896 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
275 РКТГ-38222 Релингер Катарина Јакоб 1865 Плавна Плавна детаљније информације
276 РКТГ-38237 Хајнц Катарина Јосип 1881 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
277 РКТГ-38245 Шимпф Ана Стеван 1874 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
278 РКТГ-38253 Сен Фрида Јакоб 1943 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
279 РКТГ-38302 Ханга Јакоб Андирија 1889 Плавна Плавна детаљније информације
280 РКТГ-38369 Пречак Ана Фрања 1875 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
281 РКТГ-38372 Ашбергер Ана Стеван 1941 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
282 РКТГ-38376 Хајнц Марија Матија 1885 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
283 РКТГ-38388 Тифенталер Каролина Фридрих 1868 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
284 РКТГ-38396 Хорн Јосип Јосип 1880 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
285 РКТГ-38484 Гут Јован Јосип 1876 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
286 РКТГ-38499 Ајзингер Маргарета Антон 1882 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
287 РКТГ-39229 Сулцбахер Мартин Адам 1939 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
288 РКТГ-39242 Ленхоф Агнес 1944 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
289 РКТГ-39249 Ленхоф Кашпар Никола 1883 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
290 РКТГ-39252 Шауб Лоренц Антон 1882 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
291 РКТГ-39255 Прагер Розина Георг 1867 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
292 РКТГ-39257 Герстнер Магдалена Валентин 1880 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
293 РКТГ-39272 Мецгер Катарина 1879 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
294 РКТГ-39348 Римф Антон Лоренц 1891 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
295 РКТГ-39407 Енгелман Ана Фабијан 1934 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
296 РКТГ-39442 Матаус Паулина Стеван 1897 Бачко Ново Село Бачко ново село детаљније информације
297 РКТГ-39524 Курбатфински Магдалена Данијел 1894 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
298 РКТГ-39532 Криг Гашпар Јосип 1875 Плавна Плавна детаљније информације
299 РКТГ-40007 Римпф Клеменс Ђорђе 1933 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
300 РКТГ-40029 Хорн Розина Валентин 1887 Плавна Плавна детаљније информације
301 РКТГ-40057 Камерер Гертруд Карл 1884 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
302 РКТГ-40058 Енгеман Розалија Јован 1885 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
303 РКТГ-40066 Рајбле Јован Фрања 1877 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
304 РКТГ-40070 Штолц Катарина Фрања 1864 Плавна Плавна детаљније информације
305 РКТГ-40081 Вимер Адам Јосип 1876 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
306 РКТГ-40141 Милер Јован Лоренц 1872 Плавна Плавна детаљније информације
307 РКТГ-40143 Кфререр Килијан Паул 1864 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
308 РКТГ-40158 Енгелман Ана Валентин 1940 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
309 РКТГ-40162 Милер Павле Јован 1894 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
310 РКТГ-41638 Дех Антон Никола 1885 Вајска Вајска детаљније информације
311 РКТГ-41849 Ример Агнес Јосиф 1887 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
312 РКТГ-42293 Штеле Розалија Георг 1896 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
313 РКТГ-42302 Кнебл Јелисавета Матија 1945 Плавна Плавна детаљније информације
314 РКТГ-42304 Енгелман Марија Јован 1941 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
315 РКТГ-42313 Камерер Фрањо Јован 1879 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
316 РКТГ-42327 Бенцингер Магдалена 1876 Плавна Плавна детаљније информације
317 РКТГ-42331 Мецгер Агнес Јосиф 1903 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
318 РКТГ-42337 Хајнц Јосиф Данијел 1882 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
319 РКТГ-42553 Енгелман Антон Андрија 1883 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
320 РКТГ-42572 Хорн Ана 1885 Плавна Плавна детаљније информације
321 РКТГ-42587 Кифер Јован Антон 1942 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
322 РКТГ-42598 Мајовски Гертруда Игнац 1882 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
323 РКТГ-42851 Гут Марија Антон 1917 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
324 РКТГ-42877 Римф Магдалена Јован 1891 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
325 РКТГ-42908 Хигл Ева Јован 1939 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
326 РКТГ-42922 Абаџић Ђорђе Милоје 1912 Бачка Паланка Бођани детаљније информације
327 РКТГ-43177 Бенцингер Ева Јован 1898 Плавна Плавна детаљније информације
328 РКТГ-43710 Ајхингер Валентин 1890 Бач Бач детаљније информације
329 РКТГ-43737 Акерман Розалија 1868 Бач Бач детаљније информације
330 РКТГ-43754 Акса Магдалена 1879 Бач Бач детаљније информације
331 РКТГ-43829 Ама Михаљ 1873 Бач Бач детаљније информације
332 РКТГ-43874 Ана Катарина 1887 Бач Бач детаљније информације
333 РКТГ-43875 Ана Катарина 1874 Бач Бач детаљније информације
334 РКТГ-43954 Богдановић Живота Данко 1893 Бач Бач детаљније информације
335 РКТГ-44241 Бабић Драгица 1941 Вајска Вајска детаљније информације
336 РКТГ-44246 Бабић Босиљка Душана 1927 Бођани Бођани детаљније информације
337 РКТГ-44290 Бајер Јован Магдалена 1885 Ново Село Ново Село детаљније информације
338 РКТГ-44293 Бајер Катарина Петра 1895 Ново Село Ново Село детаљније информације
339 РКТГ-44725 Бошњак Никола Сима 1941 Вајска Вајска детаљније информације
340 РКТГ-45609 Ајзингер Магда Антун 1883 Плавна Плавна детаљније информације
341 РКТГ-46691 Рап Јован Јован 1939 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
342 РКТГ-46721 Шарвари Јелисавета Михајло 1878 Плавна Плавна детаљније информације
343 РКТГ-46739 Пфаф Магдалена Јован 1893 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
344 РКТГ-46752 Вимер Сузана Грегор 1941 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
345 РКТГ-46762 Ноел Јосиф Јован 1934 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
346 РКТГ-46775 Флајшман Ана Антон 1908 Плавна Плавна детаљније информације
347 РКТГ-46780 Екрих Аполонија Игнац 1884 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
348 РКТГ-46794 Штајгмајер Ана Валентин 1886 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
349 РКТГ-46804 Вилдман Магдалена Валентин 1880 Плавна Плавна детаљније информације
350 РКТГ-46821 Шроди Катарина Јован 1889 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
351 РКТГ-46961 Епле Розина Јосиф 1886 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
352 РКТГ-46977 Орт Јохана Никола 1878 Плавна Плавна детаљније информације
353 РКТГ-47008 Хернер Ана Стеван 1893 Плавна Плавна детаљније информације
354 РКТГ-47017 Штеле Паул 1940 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
355 РКТГ-47043 Пругер Ана Јован 1886 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
356 РКТГ-47044 Бранделик Марија Петар 1866 Плавна Плавна детаљније информације
357 РКТГ-47062 Енгелман Јован Андрија 1881 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
358 РКТГ-47063 Криг Сузана Антон 1876 Плавна Плавна детаљније информације
359 РКТГ-47076 Шмит Кристина Мартин 1895 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
360 РКТГ-47094 Пфаф Ана Маркус 1878 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
361 РКТГ-47095 Пфаф Јован Јован 1941 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
362 РКТГ-47102 Хајнц Адолф Матија 1944 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
363 РКТГ-48062 Борић Милан Раде 1931 Вајска Вајска детаљније информације
364 РКТГ-48063 Борић Зора Раде 1925 Вајска Вајска детаљније информације
365 РКТГ-48256 Библ Јосип 1881 Бач Бач детаљније информације
366 РКТГ-48266 Брунер Георг 1875 Бач Бач детаљније информације
367 РКТГ-48268 Блесјус Магдалена 1876 Бач Бач детаљније информације
368 РКТГ-48294 Бенц Магдалена 1878 Вајска Вајска детаљније информације
369 РКТГ-48326 Браус Магдалена 1888 Бач Бач детаљније информације
370 РКТГ-48340 Берзенковић Антон 1887 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
371 РКТГ-48367 Еинс Филип 1892 Бач Бач детаљније информације
372 РКТГ-48549 Бошковић Анђа Реља 1924 Бођани Бођани детаљније информације
373 РКТГ-48556 Бачковић Јово Лука 1926 Бођани Бођани детаљније информације
374 РКТГ-48680 Беређи Јурај - Ђура Павел 1878 Селенча Селенча детаљније информације
375 РКТГ-49175 Епли Гертруд Антун 1896 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
376 РКТГ-49200 Римпф Ана Вендел 1909 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
377 РКТГ-49253 Шроди Ева Јозеф 1875 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
378 РКТГ-49289 Абт Јован Јован 1934 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
379 РКТГ-49309 Шурер Георг Стеван 1945 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
380 РКТГ-49313 Гут Марија Антон 1880 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
381 РКТГ-49318 Ашбергер Терезија Николаус 1920 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
382 РКТГ-49335 Шмихоф Маргарета 1938 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
383 РКТГ-49353 Енгелман Јозеф 1880 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
384 РКТГ-49400 Абт Розина Франц 1939 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
385 РКТГ-49410 Пфарер Марија Јован 1875 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
386 РКТГ-49419 Шаб Ана Флоријан 1884 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
387 РКТГ-49424 Шроди Јосеф Јован 1942 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
388 РКТГ-49448 Абт Матијас Јован 1938 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
389 РКТГ-49483 Штаумајер Јозеф Адам 1939 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
390 РКТГ-49837 Вуковић Бранислав Марко 1933 Вајска Вајска детаљније информације
391 РКТГ-50048 Блум Михајло 1874 Бач Бач детаљније информације
392 РКТГ-50057 Блум Илона 1883 Бач Бач детаљније информације
393 РКТГ-50798 Вимер Ева Бернхард 1883 Плавна Плавна детаљније информације
394 РКТГ-50947 Видић Марко Стеван-Сава 1904 Ратково Бођани детаљније информације
395 РКТГ-50948 Вукашиновић Стојан Мило 1901 Пишталине Бођани детаљније информације
396 РКТГ-50949 Вукичевић Миладин Пера 1894 Бобота Бођани детаљније информације
397 РКТГ-50983 Вукашиновић Стојан Стриј Плавна детаљније информације
398 РКТГ-51846 Рен Јакоб Фридрих 1880 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
399 РКТГ-51851 Шурер Јован Стеван 1942 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
400 РКТГ-51876 Абт Јован Грго 1942 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
401 РКТГ-51878 Филипи Катарина Хајнрих 1887 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
402 РКТГ-51879 Нусбрикер Магдалена Јакоб 1899 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
403 РКТГ-51882 Чунић Ева Андреас 1913 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
404 РКТГ-51965 Абт Марија Франц 1936 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
405 РКТГ-52603 Мусбрикер Антон Антон 1889 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
406 РКТГ-52618 Листл Гертруда Адам 1894 Плавна Плавна детаљније информације
407 РКТГ-52630 Вимер Јован Гашпар 1886 Плавна Плавна детаљније информације
408 РКТГ-52635 Листл Антон Антон 1887 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
409 РКТГ-52656 Абт Елиза Себастијан 1893 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
410 РКТГ-52715 Абт Антон Валентин 1889 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
411 РКТГ-52752 Епле Ева 1876 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
412 РКТГ-52753 Камерер Антон Валентин 1888 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
413 РКТГ-52817 Шлагетер Етел Мартин 1883 Младеново Младеново детаљније информације
414 РКТГ-52836 Блајер Магдалена Јован 1887 Челарево Челарево детаљније информације
415 РКТГ-52849 Швиндал Ева Јосиф 1875 Челарево Челарево детаљније информације
416 РКТГ-52850 Шерер Ана Михајло 1892 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
417 РКТГ-52851 Шерер Ана Михајло 1892 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
418 РКТГ-52855 Грисобер Ана Јакоб 1878 Челарево Челарево детаљније информације
419 РКТГ-52908 Георг Јосип Јосип 1873 Челарево Челарево детаљније информације
420 РКТГ-53121 Римпф Јелисавета Антун 1935 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
421 РКТГ-53122 Ришар Антон Јосиф 1877 Плавна Плавна детаљније информације
422 РКТГ-53153 Кифер Гертрауда Јосиф 1923 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
423 РКТГ-53284 Римпф Аполонија Јован 1884 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
424 РКТГ-53288 Камфер Катарина Андрија 1883 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
425 РКТГ-53301 Римпф Клеменц Антон 1938 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
426 РКТГ-53317 Енегелман Јосиф Фабијан 1881 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
427 РКТГ-53347 Штајгмајер Јован Венделин 1895 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
428 РКТГ-53352 Енгелман Магдалена Лоренц 1878 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
429 РКТГ-53549 Сен Матија Јакоб 1930 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
430 РКТГ-55581 Варнус Ана 1894 Бач Бач детаљније информације
431 РКТГ-55787 Вимер Мариа 1889 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
432 РКТГ-55817 Вист Ката 1866 Бач Бач детаљније информације
433 РКТГ-55833 Волф Паул 1895 Бач Бач детаљније информације
434 РКТГ-55956 Гут Магдалена Јован 1881 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
435 РКТГ-56196 Гожић Клеменц 1945 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
436 РКТГ-56207 Гожић Јулијус Клеменс 1876 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
437 РКТГ-56216 Гут Ана Вендел 1940 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
438 РКТГ-56224 Гут Ката Јакоб 1882 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
439 РКТГ-56238 Гут Терезија Јосип 1890 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
440 РКТГ-56254 Гут Јулијана Марко 1876 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
441 РКТГ-56273 Гут Стеван Јован 1875 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
442 РКТГ-56274 Гут Стеван Стеван 1938 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
443 РКТГ-56296 Гајић Стана Душан 1919 Бач Бач детаљније информације
444 РКТГ-56381 Гајић Душанка Стана 1940 Бач Бач детаљније информације
445 РКТГ-56385 Гајић Јово Стана 1941 Бач Бач детаљније информације
446 РКТГ-56739 Вајс Макс Јакоб 1904 Силбаш Бач детаљније информације
447 РКТГ-56740 Вајс Јулије 1872 Бач Бач детаљније информације
448 РКТГ-56741 Вајс Алиса 1899 Бач Бач детаљније информације
449 РКТГ-56778 Вајс Александар 1887 Бач Бач детаљније информације
450 РКТГ-56789 Вајс Роза 1879 Бач Бач детаљније информације
451 РКТГ-57277 Грол Валентин 1865 Бач Бач детаљније информације
452 РКТГ-57323 Гребе Бригита 1875 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
453 РКТГ-57333 Гастпак Роза 1880 Вајска Вајска детаљније информације
454 РКТГ-60497 Шмит Јакоб Јакоб 1936 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
455 РКТГ-60507 Пфаф Ана Стеван 1936 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
456 РКТГ-60523 Шендлингер Антон Георг 1888 Плавна Плавна детаљније информације
457 РКТГ-60545 Енгелман Јустина Антон 1885 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
458 РКТГ-60562 Грос Јохана Матија 1928 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
459 РКТГ-60564 Хигел Стеван Бернхард 1876 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
460 РКТГ-60574 Рајбле Мартин Мартин 1941 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
461 РКТГ-60583 Браун Ана Јован 1942 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
462 РКТГ-60794 Варга Катарина Адам 1883 Челарево Челарево детаљније информације
463 РКТГ-60821 Нал Елизабета Антон 1939 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
464 РКТГ-60855 Рајбеле Магдалена Јован 1896 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
465 РКТГ-60873 Нусбрукер Ана Антон 1939 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
466 РКТГ-61044 Флајшман Розалија Антон 1885 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
467 РКТГ-61073 Абт Марија Карл 1894 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
468 РКТГ-61095 Криг Розина Антон 1880 Плавна Плавна детаљније информације
469 РКТГ-61127 Шроди Данијел Паул 1871 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
470 РКТГ-61135 Пфаф Марија Петар 1885 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
471 РКТГ-61145 Шендлингер Ана Антон 1937 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
472 РКТГ-61280 Шмит Александар Јован 1895 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
473 РКТГ-61289 Чанади Катарина Матија 1867 Плавна Плавна детаљније информације
474 РКТГ-61291 Пете Рудолф Стеван 1942 Плавна Плавна детаљније информације
475 РКТГ-61324 Абт Ана Мартин 1913 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
476 РКТГ-61332 Штајгмајер Сузана Јосиф 1888 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
477 РКТГ-61338 Гертнер Јосиф Георг 1881 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
478 РКТГ-61343 Пифат Антон Јосиф 1882 Плавна Плавна детаљније информације
479 РКТГ-61642 Римпф Јован Јован 1945 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
480 РКТГ-61677 Билјунг Софија Јован 1874 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
481 РКТГ-61838 Римпф Катарина Валентин 1936 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
482 РКТГ-61863 Штели Катарина Антун 1940 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
483 РКТГ-61883 Лијот Гертруда Флоријан 1932 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
484 РКТГ-61899 Герстнер Магдалена Јован 1937 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
485 РКТГ-61900 Енгелман Аделхајд Јован 1942 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
486 РКТГ-61903 Фриц Јосиф Јосип 1938 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
487 РКТГ-62363 Флајшман Розина Јосиф 1883 Плавна Плавна детаљније информације
488 РКТГ-62380 Вимер Катарина Стеван 1942 Плавна Плавна детаљније информације
489 РКТГ-62391 Освалд Михајло Балтазар 1884 Плавна Плавна детаљније информације
490 РКТГ-62417 Шауб Флоријан Јован 1935 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
491 РКТГ-62425 Шмит Гертруда Антон 1900 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
492 РКТГ-63348 Дорнштетер Магдалена 1874 Бач Бач детаљније информације
493 РКТГ-63438 Драгани Ана 1887 Бач Бач детаљније информације
494 РКТГ-63850 Дубајић Борка Мило Вајска Вајска детаљније информације
495 РКТГ-63851 Дубајић Раде Мило 1934 Вајска Вајска детаљније информације
496 РКТГ-63852 Дубајић Симо Мило 1937 Вајска Вајска детаљније информације
497 РКТГ-63854 Дубајић Љубица Никола 1937 Вајска Вајска детаљније информације
498 РКТГ-63855 Дубајић Стево Никола 1936 Вајска Вајска детаљније информације
499 РКТГ-63910 Думенџић Матија А -непознато Плавна детаљније информације
500 РКТГ-63977 Ђеман Јан Штефан 1905 Селенча Селенча детаљније информације
501 РКТГ-64015 Ђорђевић Јордан Димитрије 1888 Сурдулица Бођани детаљније информације
502 РКТГ-64527 Ебли Катарина 1910 Бач Бач детаљније информације
503 РКТГ-64550 Еглес Ката Матија 1925 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
504 РКТГ-64765 Енгелман Терезија Јован 1902 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
505 РКТГ-64941 Дернер Јосип Јосип 1875 Плавна Плавна детаљније информације
506 РКТГ-65434 Добрик Јурај Јурај 1902 Селенча Селенча детаљније информације
507 РКТГ-67272 Абт Мартин Јован 1943 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
508 РКТГ-67274 Матко Михајло Стеван 1891 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
509 РКТГ-67291 Богнар Јован Георг 1939 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
510 РКТГ-67292 Ран Матијас Матијас 1940 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
511 РКТГ-67306 Посерт Јован Петер 1884 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
512 РКТГ-67308 Гајић Розина Матијас 1906 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
513 РКТГ-67329 Римпф Дамјан Георг 1882 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
514 РКТГ-67340 Шурер Јохана Стеван 1939 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
515 РКТГ-67346 Штајгмајер Францишка Адам 1943 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
516 РКТГ-67361 Рајбли Бригита Антон 1890 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
517 РКТГ-67362 Ајзингер Јакоб Фабијан 1942 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
518 РКТГ-67408 Ришар Марија Антун 1941 Плавна Плавна детаљније информације
519 РКТГ-67462 Милер Марија Валентин 1900 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
520 РКТГ-67473 Кифер Катарина Јован 1945 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
521 РКТГ-67480 Енгелман Ана Паул 1900 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
522 РКТГ-67490 Флајшман Цицилија Лоренц 1941 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
523 РКТГ-67492 Хелмлингер Јозеф Јован 1883 Плавна Плавна детаљније информације
524 РКТГ-67495 Шмит Јулиана Ксафер 1894 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
525 РКТГ-67533 Пфаф Кристина Стеван 1938 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
526 РКТГ-67535 Клем Магдалена Франц 1894 Плавна Плавна детаљније информације
527 РКТГ-67571 Гут Јакоб Антун 1935 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
528 РКТГ-67584 Хајнц Хелена Георг 1887 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
529 РКТГ-67591 Матко Сузана Јакоб 1896 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
530 РКТГ-67642 Нусбрикер Дитмар Јосип 1942 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
531 РКТГ-67643 Хегеле Јован Јован 1877 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
532 РКТГ-67651 Еглс Валентина Јован 1934 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
533 РКТГ-67673 Абт Флоријан Јован 1940 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
534 РКТГ-67678 Рајбле Јован Антон 1895 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
535 РКТГ-67692 Енгелман Фридрих Карло 1937 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
536 РКТГ-67718 Сајдер Херта Антун 1943 Челарево Челарево детаљније информације
537 РКТГ-67719 Вилдинг Елизабета Јакоб 1903 Челарево Челарево детаљније информације
538 РКТГ-67725 Курбатвински Марија Јакоб 1937 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
539 РКТГ-67727 Кархер Кашпар Стеван 1881 Челарево Челарево детаљније информације
540 РКТГ-67738 Абт Францишка Јован 1942 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
541 РКТГ-67741 Герстхајмер Георг Давид 1942 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
542 РКТГ-67755 Абт Аполонија Јован 1940 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
543 РКТГ-67769 Хајмбергер Јакоб Георг 1893 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
544 РКТГ-67787 Тренц Михаел Матија 1891 Челарево Челарево детаљније информације
545 РКТГ-67801 Хофман Карло Јосифм 1939 Челарево Челарево детаљније информације
546 РКТГ-67812 Абт Ана Јован 1894 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
547 РКТГ-67815 Венцел Антун Фрања 1934 Челарево Челарево детаљније информације
548 РКТГ-68417 Кљајић Бранко Ранко 1938 Вајска Вајска детаљније информације
549 РКТГ-68418 Кљајић Гојко Ранко 1903 Вајска Вајска детаљније информације
550 РКТГ-68419 Кљајић Стана Ранко 1931 Вајска Вајска детаљније информације
551 РКТГ-68420 Кљајић Јово Ранко 1936 Вајска Вајска детаљније информације
552 РКТГ-68426 Карановић Миле Милан 1922 Вајска Вајска детаљније информације
553 РКТГ-68439 Кљајић Анђа Јова 1902 Вајска Вајска детаљније информације
554 РКТГ-68658 Зундл Сузана 1895 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
555 РКТГ-68862 Иван Катарина 1944 Вајска Вајска детаљније информације
556 РКТГ-69007 Имре Хермина 1890 Бач Бач детаљније информације
557 РКТГ-69010 Имре Исидор 1881 Хомола Бач детаљније информације
558 РКТГ-69014 Имре Ладислав Исидор 1911 Бач Бач детаљније информације
559 РКТГ-69591 Кифер Антон Стеван 1888 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
560 РКТГ-69609 Крњик Ева Георг 1884 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
561 РКТГ-69684 Корингер Ирена Домилије 1869 Ново Село Плавна детаљније информације
562 РКТГ-69723 Кулунџић Хермина Георг 1870 Плавна Плавна детаљније информације
563 РКТГ-69740 Кемпф Ката Михајло 1887 Плавна Плавна детаљније информације
564 РКТГ-69744 Конц Розалија Андрија 1887 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
565 РКТГ-69848 Каленић Милан Јован 1911 Бођани Бођани детаљније информације
566 РКТГ-69849 Котлајић Милутин 1893 Бођани Бођани детаљније информације
567 РКТГ-69855 Котлајић Милан Милутин 1924 Бођани Бођани детаљније информације
568 РКТГ-70284 Вуков Јоза Антун 1924 А -непознато Вајска детаљније информације
569 РКТГ-70289 Дуранци Јован Стјепан 1894 Селенча Стапар детаљније информације
570 РКТГ-70373 Сотинац Стипан Винко 1902 А -непознато Вајска детаљније информације
571 РКТГ-70588 Катларић Милутин А -непознато Плавна детаљније информације
572 РКТГ-72726 Филиповић Јеврем А -непознато Селенча детаљније информације
573 РКТГ-74936 Ковач Јан Јан 1917 Селенча Селенча детаљније информације
574 РКТГ-74937 Кржов Јан Јан 1911 Селенча Селенча детаљније информације
575 РКТГ-76418 Кнебл Михајло 1877 Бач Бач детаљније информације
576 РКТГ-76511 Кошћак Роза 1913 Вајска Вајска детаљније информације
577 РКТГ-76557 Келбли Сузана 1882 Бач Бач детаљније информације
578 РКТГ-76847 Кошћак Стеван 1881 Вајска Вајска детаљније информације
579 РКТГ-76877 Клајн Јакоб 1936 Бач Бач детаљније информације
580 РКТГ-76894 Кнебл Барбара 1893 Бач Бач детаљније информације
581 РКТГ-76932 Кемпф Петар 1919 Бач Бач детаљније информације
582 РКТГ-76943 Клем Аполониа 1887 Бач Бач детаљније информације
583 РКТГ-76976 Клем Никола 1876 Бач Бач детаљније информације
584 РКТГ-76981 Колин Јосип 1883 Плавна Плавна детаљније информације
585 РКТГ-77006 Кепл Розика 1878 Бач Бач детаљније информације
586 РКТГ-77008 Клајн Михајло 1884 Бач Бач детаљније информације
587 РКТГ-77022 Кемф Јосип 1869 Бач Бач детаљније информације
588 РКТГ-77675 Лестл Ката Јосиф 1893 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
589 РКТГ-77686 Ленхоф Агнеза Маркус 1881 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
590 РКТГ-77697 Ленхоф Терезија Јакоб 1940 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
591 РКТГ-77710 Лач Ева Јосип 1877 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
592 РКТГ-78166 Кон Хермина 1880 Ђаково Славонски Шамац детаљније информације
593 РКТГ-80334 Мијатов Јован Младен 1900 Бођани Бођани детаљније информације
594 РКТГ-80352 Милутинов/ић/ Ђока Никола 1912 Дероње Бођани детаљније информације
595 РКТГ-80354 Милутинов/ић/ Момир Лазар 1912 Бођани Бођани детаљније информације
596 РКТГ-80419 Милинковић Милосава Максим 1925 Вајска Вајска детаљније информације
597 РКТГ-80431 Маркановић Марко Ђорђе 1912 Вајска Вајска детаљније информације
598 РКТГ-80436 Модринић Паја Ђура 1925 Бач Бач детаљније информације
599 РКТГ-80439 Момчиловић Рајко Ђурађ 1932 Бач Бач детаљније информације
600 РКТГ-80736 Ленерт Магдалена 1879 Бач Бач детаљније информације
601 РКТГ-81206 Леванг Ката 1876 Бач Бач детаљније информације
602 РКТГ-81277 Леглер Стеван 1879 Бач Бач детаљније информације
603 РКТГ-81415 Мучаји Павел Јан 1902 Селенча Селенча детаљније информације
604 РКТГ-82340 Манц Лоренц 1877 Бач Бач детаљније информације
605 РКТГ-82461 Минг Терезиа 1867 Бач Бач детаљније информације
606 РКТГ-82512 Милер Мариа 1880 Вајска Вајска детаљније информације
607 РКТГ-82540 Мондл Магда 1886 Вајска Вајска детаљније информације
608 РКТГ-82968 Савић Ђура Ферко 1868 Бач Бач детаљније информације
609 РКТГ-85345 Ногл Аполониа 1880 Вајска Вајска детаљније информације
610 РКТГ-85364 Ногл Јован 1871 Бођани Бођани детаљније информације
611 РКТГ-85368 Нојмајер Ева 1886 Бач Бач детаљније информације
612 РКТГ-85625 Николић Катица 1929 Вајска Вајска детаљније информације
613 РКТГ-85720 Орт Ана 1893 Бач Бач детаљније информације
614 РКТГ-85727 Олихер Катарина 1886 Бач Бач детаљније информације
615 РКТГ-85741 Осер Терез 1860 Бач Бач детаљније информације
616 РКТГ-85753 Орт Штефан 1868 Бач Бач детаљније информације
617 РКТГ-85973 Мандл Клара 1883 Вајска Вајска детаљније информације
618 РКТГ-86010 Мојер Ана 1893 Бач Бач детаљније информације
619 РКТГ-86190 Патаки Стеван Ђура 1905 Даљ Бођани детаљније информације
620 РКТГ-86199 Поповић Данило Пера 1905 Лалић Бођани детаљније информације
621 РКТГ-86226 Пувалић Стојан Мило 1902 Вајска Вајска детаљније информације
622 РКТГ-86227 Пувалић Дамјан Мило 1893 Вајска Вајска детаљније информације
623 РКТГ-86228 Поповић Петар Обрен 1921 Вајска Вајска детаљније информације
624 РКТГ-86259 Паштер Никола Божа 1904 Мали Бач Мали Бач детаљније информације
625 РКТГ-86288 Котларић Миленко 1896 Бођани Бођани детаљније информације
626 РКТГ-86289 Панић Ангелина Петар 1868 Силбаш Плавна детаљније информације
627 РКТГ-86290 Тодић Душан 1903 Силбаш Бођани детаљније информације
628 РКТГ-86291 Тодић Миле 1922 Силбаш Плавна детаљније информације
629 РКТГ-86292 Пајиоћ Жарко Алекс 1899 Силбаш Плавна детаљније информације
630 РКТГ-86545 Милер Терезија Лоренц 1944 Плавна Плавна детаљније информације
631 РКТГ-86737 Меклер Елиза Никола 1893 Плавна Плавна детаљније информације
632 РКТГ-86754 Мађар Клара Јосип 1876 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
633 РКТГ-87327 Маркановић Марко Ђорђе 1912 Вајска Вајска детаљније информације
634 РКТГ-87389 Нинков Сава 1902 Силбаш Бођани детаљније информације
635 РКТГ-87390 Нинков Сава Милош 1899 Кленак Бођани детаљније информације
636 РКТГ-90141 Полих Мариа 1862 Бач Бач детаљније информације
637 РКТГ-90152 Пуре Ана 1880 Бач Бач детаљније информације
638 РКТГ-90153 Павлич Терезиа 1880 Бач Бач детаљније информације
639 РКТГ-90200 Павски Јохан 1869 Бач Бач детаљније информације
640 РКТГ-90810 Пранц Јован 1943 Бач Бач детаљније информације
641 РКТГ-90982 Пфаф Бригита Мартин 1941 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
642 РКТГ-90993 Плац Ева Георг 1912 Бач Бач детаљније информације
643 РКТГ-91006 Пручер Фрања Георг 1875 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
644 РКТГ-91060 Пфаф Цецилија Јосип 1888 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
645 РКТГ-91239 Радишић Пера Алекса 1912 Бођани Бођани детаљније информације
646 РКТГ-91240 Рацков Јова Влада 1894 Бођани Бођани детаљније информације
647 РКТГ-91242 Радишић Славуј Порфилије 1894 Бођани Бођани детаљније информације
648 РКТГ-91514 Панић Ангелина А -непознато Плавна детаљније информације
649 РКТГ-91852 Рет Катарина 1880 Вајска Вајска детаљније информације
650 РКТГ-92065 Рихарт Барбара Јосип 1885 Плавна Плавна детаљније информације
651 РКТГ-92073 Рајбле Регина Мартин 1938 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
652 РКТГ-92086 Рихард Јован Вендел 1882 Плавна Плавна детаљније информације
653 РКТГ-92515 Панчић Орбан Мартин 1915 Опатовац Бачко Ново Село детаљније информације
654 РКТГ-92516 Петровић Антал Антал 1904 Батина Бачко Ново Село детаљније информације
655 РКТГ-92889 Розенцвајг Бела 1903 Бач Бач детаљније информације
656 РКТГ-92913 Роземцвајг Елза 1904 Бач Бач детаљније информације
657 РКТГ-92915 Розенцвајг Марта Бела 1936 Бач Бач детаљније информације
658 РКТГ-93027 Росина Ката 1897 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
659 РКТГ-93058 Рот Розалија 1868 Бач Бач детаљније информације
660 РКТГ-93093 Рис Јосип 1884 Бач Бач детаљније информације
661 РКТГ-93100 Ремили Јосип 1888 Бач Бач детаљније информације
662 РКТГ-93349 Савић Ева 1901 Вајска Вајска детаљније информације
663 РКТГ-93352 Секлер Сузана 1885 Бач Бач детаљније информације
664 РКТГ-93443 Рот Катарина 1941 Бач Бач детаљније информације
665 РКТГ-93612 Суп Марија Адам 1866 Бач Бач детаљније информације
666 РКТГ-93623 Суп Адам 1871 Бач Бач детаљније информације
667 РКТГ-94054 Скалишић Марија 1878 Плавна Плавна детаљније информације
668 РКТГ-94541 Стојачков Петар Панта 1897 Бођани Бођани детаљније информације
669 РКТГ-94554 Сабатуш Цветко Младен 1904 Бођани Бођани детаљније информације
670 РКТГ-94598 Сворцан Лазар Раде 1895 Вајска Вајска детаљније информације
671 РКТГ-94599 Сворцан Крсто Обрад 1919 Вајска Вајска детаљније информације
672 РКТГ-94600 Сворцан Лазар Илија 1893 Вајска Вајска детаљније информације
673 РКТГ-94601 Сворцан Ристо Обрад 1906 Вајска Вајска детаљније информације
674 РКТГ-94602 Стојанац Андрија Лука 1925 Вајска Вајска детаљније информације
675 РКТГ-94603 Стојанац Лука Јова 1890 Вајска Вајска детаљније информације
676 РКТГ-94604 Стојанац Олга Лука 1923 Вајска Вајска детаљније информације
677 РКТГ-94610 Савић Ђура Цвија 1876 Бач Бач детаљније информације
678 РКТГ-94611 Савић Ранко Ђура 1904 Бач Бач детаљније информације
679 РКТГ-94852 Савић Ранко Ђура 1904 Бач Бач детаљније информације
680 РКТГ-94853 Савић Стеван Винко 1900 Бач Бач детаљније информације
681 РКТГ-97727 Тадић Милан Милета 1924 Цазин Бођани детаљније информације
682 РКТГ-97728 Тадић Душан Милета 1897 Цазин Бођани детаљније информације
683 РКТГ-98183 Трајер Ђура 1889 Бач Бач детаљније информације
684 РКТГ-98899 Торер Филип Игнац 1881 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
685 РКТГ-98906 Торер Марија Михајло 1888 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
686 РКТГ-98924 Тадић Душан А -непознато Плавна детаљније информације
687 РКТГ-98925 Тадић Миле А -непознато Плавна детаљније информације
688 РКТГ-99127 Ћурчић Славко Глиша 1919 Бођани Бођани детаљније информације
689 РКТГ-99133 Ћурчић Жарко Танасија 1916 Бођани Бођани детаљније информације
690 РКТГ-99210 Ћалић Сава Чедомир 1903 Бач Бач детаљније информације
691 РКТГ-99211 Ћалић Војин Чедомир 1913 Бач Бач детаљније информације
692 РКТГ-99227 Узуров Пера Марко 1897 Бођани Бођани детаљније информације
693 РКТГ-99228 Узуров Илија Марко 1905 Бођани Бођани детаљније информације
694 РКТГ-99907 Турчан Зузана Јан 1920 Селевењ Селенча детаљније информације
695 РКТГ-100965 Абаџић Живко 1918 Бођани Бођани детаљније информације
696 РКТГ-101187 Хен Адам 1880 Вајска Вајска детаљније информације
697 РКТГ-101241 Харјунг Магда Бођани Бођани детаљније информације
698 РКТГ-101347 Фишер Терезиа 1870 Бач Бач детаљније информације
699 РКТГ-101376 Флајшман Ђорђе 1936 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
700 РКТГ-101716 Хајбергер Паулина Георг 1883 Плавна Плавна детаљније информације
701 РКТГ-101804 Хајнц Ката Карл 1910 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
702 РКТГ-101805 Хајнц Катарина Фрања 1936 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
703 РКТГ-101930 Ханга Марија 1867 Вајска Вајска детаљније информације
704 РКТГ-101954 Ханц Јулијана 1894 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
705 РКТГ-101988 Хартуш Катарина 1892 Бач Бач детаљније информације
706 РКТГ-102189 Хегл Аполонија 1890 Бач Бач детаљније информације
707 РКТГ-102210 Хелајс Аполониа 1879 Бач Бач детаљније информације
708 РКТГ-102219 Хелеис Терезија Ђорђе 1877 Бач Бач детаљније информације
709 РКТГ-102933 Хофман Ката 1882 Бођани Бођани детаљније информације
710 РКТГ-102939 Хофман Ловро 1869 Бођани Бођани детаљније информације
711 РКТГ-103087 Царић Манда Станко 1895 Бач Бач детаљније информације
712 РКТГ-103435 Цундл Сузана Јохан 1895 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
713 РКТГ-103468 Частван Јурај - Ђура Павел 1910 Селенча Селенча детаљније информације
714 РКТГ-103543 Чинић Јозефина 1884 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
715 РКТГ-103627 Чунић Јозефина Ерхарт 1884 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
716 РКТГ-103768 Шауб Бригита Лоренц 1885 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
717 РКТГ-103771 Шауб Регина Мартин 1943 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
718 РКТГ-103813 Швагер Јосип 1896 Бач Бач детаљније информације
719 РКТГ-103972 Шверер Јован Георг 1899 Бач Бач детаљније информације
720 РКТГ-104420 Штајглмајер Јован Јован 1882 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
721 РКТГ-104422 Штајгмајер Јован 1882 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
722 РКТГ-104423 Штајер Антон Јосип 1880 Плавна Плавна детаљније информације
723 РКТГ-104722 Штеле Францишка Матија 1937 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
724 РКТГ-104723 Штели Ана Јакоб 1919 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
725 РКТГ-105069 Шендлингер Барбара Никола 1880 Плавна Плавна детаљније информације
726 РКТГ-105070 Шендлингер Ката 1861 Плавна Плавна детаљније информације
727 РКТГ-105071 Шендлингер Ката Јосип 1861 Плавна Плавна детаљније информације
728 РКТГ-105072 Шендлингер Регина Јосип 1867 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
729 РКТГ-105322 Шил Ана Мартин 1893 Бач Бач детаљније информације
730 РКТГ-107730 Новотни Јожеф А -непознато Плавна детаљније информације
731 РКТГ-107858 Рот Барбара Иван 1886 Бач Бач детаљније информације
732 РКТГ-107859 Крњак Петар Иштван 1879 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
733 РКТГ-107860 Крњак Марија Валт Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
734 РКТГ-107861 Дернаји Јосип Антун 1911 Плавна Плавна детаљније информације
735 РКТГ-107862 Акерман Лаура Глоријан 1871 Бач Бач детаљније информације
736 РКТГ-107863 Курбатфински Розика 1887 Бачко Ново Село Бачко Ново Село детаљније информације
737 РКТГ-107864 Зајац Јован Павле 1926 Селенча Селенча детаљније информације
738 РКТГ-107866 Гашпаровски Јосип Стеван 1914 Селенча Селенча детаљније информације
739 РКТГ-108800 Симоновић Стипан Филип А -непознато Бођани детаљније информације
740 РКТГ-109388 Ама Магдалена 1879 А - непознато Бач детаљније информације
741 РКТГ-109389 Ама Катарина 1887 А - непознато Бач детаљније информације