Презиме и име Место рођења Место пребивалишта
Почетна >> ЈУЖНО-БАЧКИ ОКРУГ >>
Бечеј Србобран Жабаљ Тител Сремски Карловци Темерин Врбас Нови Сад Беочин Бачки Петровац Бачка Паланка Бач

СПИСАК ЖРТАВА ЈУЖНО-БАЧКИ ОКРУГУкупно лица:


23602

Бач


Број убијених од 1941. год

729
Број несталих од 1941. год 12
Укупно од 1941. год

741

Бачка Паланка


Број убијених од 1941. год

3164
Број несталих од 1941. год 59
Укупно од 1941. год

3223

Бачки Петровац


Број убијених од 1941. год

854
Број несталих од 1941. год 44
Укупно од 1941. год

898

Беочин


Број убијених од 1941. год

1096
Број несталих од 1941. год 31
Укупно од 1941. год

1127

Бечеј


Број убијених од 1941. год

1317
Број несталих од 1941. год 66
Укупно од 1941. год

1383

Врбас


Број убијених од 1941. год

2768
Број несталих од 1941. год 75
Укупно од 1941. год

2843

Жабаљ


Број убијених од 1941. год

3556
Број несталих од 1941. год 88
Укупно од 1941. год

3644

Нови Сад - град


Број убијених од 1941. год

5859
Број несталих од 1941. год 473
Укупно од 1941. год

6332

Србобран


Број убијених од 1941. год

522
Број несталих од 1941. год 349
Укупно од 1941. год

871

Сремски Карловци


Број убијених од 1941. год

421
Број несталих од 1941. год 8
Укупно од 1941. год

429

Темерин


Број убијених од 1941. год

1112
Број несталих од 1941. год 23
Укупно од 1941. год

1135

Тител


Број убијених од 1941. год

956
Број несталих од 1941. год 20
Укупно од 1941. год

976