Презиме и име Место рођења Место пребивалишта
Почетна >> ЗАПАДНО-БАЧКИ ОКРУГ >> Оџаци
Редни
број
Број Презиме и име Име родитеља Година рођења Место рођења Место пребивалишта
1 РКТГ-2567 Шпигл Антун Ђура Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
2 РКТГ-2568 Жирош Павле Павле Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
3 РКТГ-2601 Шерфезе Јован Паја Богојево Богојево детаљније информације
4 РКТГ-3617 Амент Стефан 1891 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
5 РКТГ-3619 Бек Мартин Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
6 РКТГ-3620 Бенко Геза Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
7 РКТГ-3621 Вилибалд Матија 1900 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
8 РКТГ-3629 Волф Ђорђе 1893 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
9 РКТГ-3631 Енгерт Адам 1892 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
10 РКТГ-3636 Кинер Ђорђе 1893 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
11 РКТГ-3638 Лајнвебер Елизабета 1864 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
12 РКТГ-3641 Мајер Павле Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
13 РКТГ-3663 Новак Фрања Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
14 РКТГ-3666 Паули Адам 1893 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
15 РКТГ-3668 Рајман Петар 1908 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
16 РКТГ-3670 Торјаи Ференц Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
17 РКТГ-3673 Флешл Стеван 1892 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
18 РКТГ-3674 Шмит Никола 1902 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
19 РКТГ-3676 Шнур Никола 1900 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
20 РКТГ-3678 Штајхард Адам 1891 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
21 РКТГ-3717 Балог Александар Оџаци Оџаци детаљније информације
22 РКТГ-3722 Баслер Стефан Јоанес 1880 Оџаци Оџаци детаљније информације
23 РКТГ-3726 Баумгартнер Георг 1902 Оџаци Оџаци детаљније информације
24 РКТГ-3728 Бендерек Петер 1892 Оџаци Оџаци детаљније информације
25 РКТГ-3731 Себернардт Јосеф Јосеф 1897 Оџаци Оџаци детаљније информације
26 РКТГ-3741 Бернхард Франц 1895 Оџаци Оџаци детаљније информације
27 РКТГ-3743 Бертрам Јозеф Франц 1913 Оџаци Оџаци детаљније информације
28 РКТГ-3746 Блаха Јосеф Леополд 1927 Оџаци Оџаци детаљније информације
29 РКТГ-3749 Блаха Леополд Јакоб 1896 Осијек Оџаци детаљније информације
30 РКТГ-3752 Бремзај Јене Оџаци Оџаци детаљније информације
31 РКТГ-3753 Брунер Антон Валентин 1911 Оџаци Оџаци детаљније информације
32 РКТГ-3755 Брунер Валентин Антоније 1890 Оџаци Оџаци детаљније информације
33 РКТГ-3757 Бутер Валентин Андреас 1898 Оџаци Оџаци детаљније информације
34 РКТГ-3758 Бутер Јосеф 1891 Оџаци Оџаци детаљније информације
35 РКТГ-3761 Бутер Јосеф 1925 Оџаци Оџаци детаљније информације
36 РКТГ-3762 Бутер Карл 1928 Оџаци Оџаци детаљније информације
37 РКТГ-3764 Бутер Матија 1923 Оџаци Оџаци детаљније информације
38 РКТГ-3765 Бутер Никола Николаус 1887 Оџаци Оџаци детаљније информације
39 РКТГ-3766 Бутер Франц Франц 1927 Оџаци Оџаци детаљније информације
40 РКТГ-3767 Бутервалтер Георг Јозеф 1897 Оџаци Оџаци детаљније информације
41 РКТГ-3768 Валтер Јосеф 1928 Оџаци Оџаци детаљније информације
42 РКТГ-3769 Вебер Јозеф Јозеф 1905 Оџаци Оџаци детаљније информације
43 РКТГ-3770 Вебер Михаљ Михаел 1903 Оџаци Оџаци детаљније информације
44 РКТГ-3771 Вилман Јакоб мл. Јакоб 1906 Оџаци Оџаци детаљније информације
45 РКТГ-3772 Вист Јакоб 1900 Оџаци Оџаци детаљније информације
46 РКТГ-3773 Витнер Иштван 1897 Оџаци Оџаци детаљније информације
47 РКТГ-3774 Витнер Јосеф Јосеф 1891 Оџаци Оџаци детаљније информације
48 РКТГ-3775 Витнер Франц Адам 1897 Оџаци Оџаци детаљније информације
49 РКТГ-3776 Вишт Матиас 1872 Оџаци Оџаци детаљније информације
50 РКТГ-3777 Волф Хајнрих 1890 Оџаци Оџаци детаљније информације
51 РКТГ-3778 Гај Ференц 1897 Оџаци Оџаци детаљније информације
52 РКТГ-3808 Гесерт Андреас 1893 Оџаци Оџаци детаљније информације
53 РКТГ-3844 Столић Петар Љубомир Лалић Лалић детаљније информације
54 РКТГ-4015 Гесл Јакоб Михаел 1902 Оџаци Оџаци детаљније информације
55 РКТГ-4016 Гесл Михаел 1929 Оџаци Оџаци детаљније информације
56 РКТГ-4017 Геслер Стефан Стефан 1884 Оџаци Оџаци детаљније информације
57 РКТГ-4018 Геслер Јакоб Мартин 1878 Оџаци Оџаци детаљније информације
58 РКТГ-4019 Геслер Лоренц Стефан 1883 Оџаци Оџаци детаљније информације
59 РКТГ-4020 Гланц Лоренц Јосеф 1904 Оџаци Оџаци детаљније информације
60 РКТГ-4021 Грубер Јакоб 1890 Оџаци Оџаци детаљније информације
61 РКТГ-4022 Грубер Јанош Јакоб 1913 Оџаци Оџаци детаљније информације
62 РКТГ-4023 Гужвањ Иштван Михаљ 1906 Оџаци Оџаци детаљније информације
63 РКТГ-4024 Гуја Георг Јосеф 1928 Оџаци Оџаци детаљније информације
64 РКТГ-4025 Гуја Јозеф Франц 1905 Оџаци Оџаци детаљније информације
65 РКТГ-4026 Гулд Јозеф Јосеф 1906 Оџаци Оџаци детаљније информације
66 РКТГ-4027 Детлинг Стефан Николаус 1875 Оџаци Оџаци детаљније информације
67 РКТГ-4028 Дикман Вендел 1912 Оџаци Оџаци детаљније информације
68 РКТГ-4029 Драх Јакоб Јохан 1910 Оџаци Оџаци детаљније информације
69 РКТГ-4042 Егерт Петар Андреас 1897 Оџаци Оџаци детаљније информације
70 РКТГ-4043 Шверер Јосеф Јосеф 1901 Оџаци Оџаци детаљније информације
71 РКТГ-4044 Ертл Матија мл. Матија 1908 Оџаци Оџаци детаљније информације
72 РКТГ-4045 Ертл Матија ст. Матија 1898 Оџаци Оџаци детаљније информације
73 РКТГ-4048 Ертл Франц 1911 Оџаци Оџаци детаљније информације
74 РКТГ-4050 Јакшич Магдалена 1892 Оџаци Оџаци детаљније информације
75 РКТГ-4052 Јунг Михаљ 1881 Оџаци Оџаци детаљније информације
76 РКТГ-4054 Кајзер Јанош 1923 Оџаци Оџаци детаљније информације
77 РКТГ-4056 Кајзер Томас 1893 Оџаци Оџаци детаљније информације
78 РКТГ-4058 Карли Јакоб Флоријан 1894 Оџаци Оџаци детаљније информације
79 РКТГ-4059 Кел Стефан Др. Јосеф 1878 Оџаци Оџаци детаљније информације
80 РКТГ-4062 Кел Стефан Стефан 1910 Оџаци Оџаци детаљније информације
81 РКТГ-4064 Келби Матија Матија 1885 Оџаци Оџаци детаљније информације
82 РКТГ-4067 Кемпф Михаљ 1897 Оџаци Оџаци детаљније информације
83 РКТГ-4069 Кениг Јожеф Георг 1890 Оџаци Оџаци детаљније информације
84 РКТГ-4071 Кениг Франц Јозеф 1898 Оџаци Оџаци детаљније информације
85 РКТГ-4073 Кенинг Конрад Георг 1883 Оџаци Оџаци детаљније информације
86 РКТГ-4075 Кин Јосеф 1928 Оџаци Оџаци детаљније информације
87 РКТГ-4077 Кихн Јосип Оџаци Оџаци детаљније информације
88 РКТГ-4079 Кнебл Георг Лоренц 1892 Оџаци Оџаци детаљније информације
89 РКТГ-4080 Кехл Стеван Дероње Дероње детаљније информације
90 РКТГ-4081 Кнебл Јакоб Јосеф 1907 Оџаци Оџаци детаљније информације
91 РКТГ-4082 Кемпл Франц Дероње Дероње детаљније информације
92 РКТГ-4083 Кнебл Јохан Јохан 1884 Оџаци Оџаци детаљније информације
93 РКТГ-4084 Нађ Шандор Дероње Дероње детаљније информације
94 РКТГ-4085 Кнебл Лоренц Паул 1882 Оџаци Оџаци детаљније информације
95 РКТГ-4086 Орбан Јожеф 1909 Дероње Дероње детаљније информације
96 РКТГ-4087 Стипић Андрија Дероње Дероње детаљније информације
97 РКТГ-4088 Колман Јанош 1881 Оџаци Оџаци детаљније информације
98 РКТГ-4089 Колман Франц Франц 1909 Оџаци Оџаци детаљније информације
99 РКТГ-4090 Конрад Фердинанд Фердинанд 1892 Оџаци Оџаци детаљније информације
100 РКТГ-4091 Краус Антон Николаус 1889 Оџаци Оџаци детаљније информације
101 РКТГ-4094 Нинков Радивој Љубомир Каравуково Каравуково детаљније информације
102 РКТГ-4102 Краус Георг Стефан 1927 Оџаци Оџаци детаљније информације
103 РКТГ-4104 Краус Јозеф Јозеф 1928 Оџаци Оџаци детаљније информације
104 РКТГ-4106 Краус Јосеф Јозеф 1904 Оџаци Оџаци детаљније информације
105 РКТГ-4107 Ковач Имре Лалић Лалић детаљније информације
106 РКТГ-4108 Салкањи Ференц Лалић Лалић детаљније информације
107 РКТГ-4109 Краус Мартин 1890 Оџаци Оџаци детаљније информације
108 РКТГ-4110 Степанов Данило Лалић Лалић детаљније информације
109 РКТГ-4111 Краус Стеван Антон 1898 Оџаци Оџаци детаљније информације
110 РКТГ-4112 Степанов Смиља Лалић Лалић детаљније информације
111 РКТГ-4113 Кубеш Стефан 1918 Оџаци Оџаци детаљније информације
112 РКТГ-4114 Вањур Андраш Лалић Лалић детаљније информације
113 РКТГ-4115 Кун Јосеф 1880 Оџаци Оџаци детаљније информације
114 РКТГ-4116 Вирањи Карољ Лалић Лалић детаљније информације
115 РКТГ-4117 Кушва мл. Оџаци Оџаци детаљније информације
116 РКТГ-4118 Балинт Јанош 1906 Лалић Лалић детаљније информације
117 РКТГ-4119 Кушва Стефан 1906 Оџаци Оџаци детаљније информације
118 РКТГ-4120 Лемлер Вендел Франц 1897 Оџаци Оџаци детаљније информације
119 РКТГ-4121 Лоренц Ђура 1878 Оџаци Оџаци детаљније информације
120 РКТГ-4122 Лоренц Јакоб 1901 Оџаци Оџаци детаљније информације
121 РКТГ-4123 Лунг Мартин Франц 1928 Оџаци Оџаци детаљније информације
122 РКТГ-4129 Лутц Јосеф 1904 Оџаци Оџаци детаљније информације
123 РКТГ-4132 Мај Јосеф Георг 1896 Оџаци Оџаци детаљније информације
124 РКТГ-4134 Мајер Иштван 1893 Оџаци Оџаци детаљније информације
125 РКТГ-4135 Мандл Јосеф Матија 1928 Оџаци Оџаци детаљније информације
126 РКТГ-4138 Манц Јакоб МАта 1903 Оџаци Оџаци детаљније информације
127 РКТГ-4140 Маркс Јакоб Петер 1928 Оџаци Оџаци детаљније информације
128 РКТГ-4142 Маркс Матјас Матијас 1901 Оџаци Оџаци детаљније информације
129 РКТГ-4144 Маршал Валентин 1912 Оџаци Оџаци детаљније информације
130 РКТГ-4147 Мез Јожеф 1886 Оџаци Оџаци детаљније информације
131 РКТГ-4149 Меркл Ференц Андреас 1928 Оџаци Оџаци детаљније информације
132 РКТГ-4151 Мерклер Франц 1890 Оџаци Оџаци детаљније информације
133 РКТГ-4152 Мерцвајлер Михаел Антоније 1882 Оџаци Оџаци детаљније информације
134 РКТГ-4153 Милер Адам 1920 Оџаци Оџаци детаљније информације
135 РКТГ-4154 Минк Јосеф Стефан 1893 Оџаци Оџаци детаљније информације
136 РКТГ-4156 Минк Матија Матија 1892 Оџаци Оџаци детаљније информације
137 РКТГ-4157 Минк Стефан Јакоб 1892 Оџаци Оџаци детаљније информације
138 РКТГ-4158 Мрасек Стефан 1904 Оџаци Оџаци детаљније информације
139 РКТГ-4159 Новак Стефан 1882 Оџаци Оџаци детаљније информације
140 РКТГ-4161 Нојмајер Ђорђе 1903 Оџаци Оџаци детаљније информације
141 РКТГ-4162 Нојмајер Јосеф Петар 1889 Оџаци Оџаци детаљније информације
142 РКТГ-4163 Нојмајер Јосеф Јосеф 1905 Оџаци Оџаци детаљније информације
143 РКТГ-4166 Нојмајер Франц Петар 1888 Оџаци Оџаци детаљније информације
144 РКТГ-4169 Нол Матијас Јакоб 1883 Оџаци Оџаци детаљније информације
145 РКТГ-4172 Ориолд Јакоб Јохан 1892 Оџаци Оџаци детаљније информације
146 РКТГ-4174 Орт Јожеф 1901 Оџаци Оџаци детаљније информације
147 РКТГ-4176 Орт Стефан ст. Стефан 1882 Оџаци Оџаци детаљније информације
148 РКТГ-4179 Освалд Бела Оџаци Бачки Грачац детаљније информације
149 РКТГ-4180 Павкович Антон 1897 Оџаци Оџаци детаљније информације
150 РКТГ-4183 Пелнер Матија Оџаци Оџаци детаљније информације
151 РКТГ-4185 Пинтер Јосеф 1924 Оџаци Оџаци детаљније информације
152 РКТГ-4187 Питер Јожеф 1911 Оџаци Оџаци детаљније информације
153 РКТГ-4189 Посерт Франц 1914 Оџаци Оџаци детаљније информације
154 РКТГ-4191 Рајман Петар Петар 1904 Оџаци Оџаци детаљније информације
155 РКТГ-4194 Рајс Андреас 1875 Оџаци Оџаци детаљније информације
156 РКТГ-4197 Рак Јосеф 1885 Оџаци Оџаци детаљније информације
157 РКТГ-4201 Рауш Алфред 1904 Оџаци Оџаци детаљније информације
158 РКТГ-4204 Реденц Валентин Валентин 1915 Оџаци Оџаци детаљније информације
159 РКТГ-4208 Рембли Антон Франц 1884 Оџаци Оџаци детаљније информације
160 РКТГ-4209 Ресх Адам Адам 1894 Оџаци Оџаци детаљније информације
161 РКТГ-4211 Рис Јосеф 1898 Оџаци Оџаци детаљније информације
162 РКТГ-4212 Ромли Антон 1884 Оџаци Оџаци детаљније информације
163 РКТГ-4214 Руприх Јакоб Јакоб 1916 Оџаци Оџаци детаљније информације
164 РКТГ-4216 Руприх Јакоб 1892 Оџаци Оџаци детаљније информације
165 РКТГ-4218 Руприх Ференц Јакоб 1928 Оџаци Оџаци детаљније информације
166 РКТГ-4220 Руприх Франц Јохан 1877 Оџаци Оџаци детаљније информације
167 РКТГ-4221 Сајбл Катарина 1884 Оџаци Оџаци детаљније информације
168 РКТГ-4233 Санц Јакоб Михаел 1889 Оџаци Оџаци детаљније информације
169 РКТГ-4234 Санц Франц Михаел 1884 Оџаци Оџаци детаљније информације
170 РКТГ-4235 Себауер Стефан Петер 1901 Оџаци Оџаци детаљније информације
171 РКТГ-4236 Шпукнагл Андрија 1881 Оџаци Оџаци детаљније информације
172 РКТГ-4237 Спитцнагел Лоренц Михаел 1907 Оџаци Оџаци детаљније информације
173 РКТГ-4238 Стајгер Јакоб 1877 Оџаци Оџаци детаљније информације
174 РКТГ-4239 Стајгер Јосеф Јосеф 1888 Оџаци Оџаци детаљније информације
175 РКТГ-4240 Стегили Антон Стефан 1885 Оџаци Оџаци детаљније информације
176 РКТГ-4241 Стегили Јосеф Јохан 1892 Оџаци Оџаци детаљније информације
177 РКТГ-4242 Тетлинг Адам Оџаци Оџаци детаљније информације
178 РКТГ-4244 Титл Јожеф Георг 1890 Оџаци Оџаци детаљније информације
179 РКТГ-4245 Титл Михаел -михаел 1887 Оџаци Оџаци детаљније информације
180 РКТГ-4246 Титл Михаљ мл. Михаел 1914 Оџаци Оџаци детаљније информације
181 РКТГ-4247 Трајер Антон Лоренц 1890 Оџаци Оџаци детаљније информације
182 РКТГ-4248 Трајер Георг Адам 1886 Оџаци Оџаци детаљније информације
183 РКТГ-4249 Трајер Јосип Михаел 1884 Оџаци Оџаци детаљније информације
184 РКТГ-4250 Трајер Лоренц Јозеф 1896 Оџаци Оџаци детаљније информације
185 РКТГ-4251 Тришлер Десидер Фрањо 1903 Оџаци Оџаци детаљније информације
186 РКТГ-4252 Тројер Матеус 1881 Оџаци Оџаци детаљније информације
187 РКТГ-4413 Тројер Франц ст. Николаус 1883 Оџаци Оџаци детаљније информације
188 РКТГ-4415 Трутцл Франц 1893 Оџаци Оџаци детаљније информације
189 РКТГ-4419 Фанц Јохан 1886 Оџаци Оџаци детаљније информације
190 РКТГ-4421 Фанц Петер 1885 Оџаци Оџаци детаљније информације
191 РКТГ-4424 Фидерер Ференц 1877 Оџаци Оџаци детаљније информације
192 РКТГ-4426 Филко Мартин 1904 Оџаци Оџаци детаљније информације
193 РКТГ-4428 Фишер Јакоб Јозеф 1922 Оџаци Оџаци детаљније информације
194 РКТГ-4430 Фишер Петер Андреас 1928 Оџаци Оџаци детаљније информације
195 РКТГ-4432 Фогел Јосеф 1908 Оџаци Оџаци детаљније информације
196 РКТГ-4434 Фрајст Јакоб мл. Јакоб 1923 Оџаци Оџаци детаљније информације
197 РКТГ-4435 Хааг Јосеф 1900 Оџаци Оџаци детаљније информације
198 РКТГ-4438 Хаг Мартин Јосеф 1906 Оџаци Оџаци детаљније информације
199 РКТГ-4441 Хаг Ференц 1894 Оџаци Оџаци детаљније информације
200 РКТГ-4444 Хауман Ференц Франц 1882 Оџаци Оџаци детаљније информације
201 РКТГ-4447 Хаус Антун 1894 Оџаци Оџаци детаљније информације
202 РКТГ-4448 Хаус Јакоб 1883 Оџаци Оџаци детаљније информације
203 РКТГ-4450 Хаус Јозеф Николаус 1904 Оџаци Оџаци детаљније информације
204 РКТГ-4451 Хагенауер Јозеф Матијас 1886 Оџаци Оџаци детаљније информације
205 РКТГ-4453 Кели Јосеф Јакоб 1912 Оџаци Оџаци детаљније информације
206 РКТГ-4454 Хен Јакоб Јохан 1988 Оџаци Оџаци детаљније информације
207 РКТГ-4457 Херман Јосеф 1897 Оџаци Оџаци детаљније информације
208 РКТГ-4460 Хигл Јожеф 1889 Оџаци Оџаци детаљније информације
209 РКТГ-4463 Хигл Катарина 1907 Оџаци Оџаци детаљније информације
210 РКТГ-4464 Холцер Јакоб 1889 Оџаци Оџаци детаљније информације
211 РКТГ-4466 Холцхофер Иштван 1885 Оџаци Оџаци детаљније информације
212 РКТГ-4468 Хумбах Јожеф 1906 Оџаци Оџаци детаљније информације
213 РКТГ-4469 Циглер Франц Јосеф 1885 Оџаци Оџаци детаљније информације
214 РКТГ-4470 Швендеман Антон 1889 Оџаци Оџаци детаљније информације
215 РКТГ-4472 Шверер Андрија Јакоб 1905 Оџаци Оџаци детаљније информације
216 РКТГ-4473 Шверер Јакоб Петер 1884 Оџаци Оџаци детаљније информације
217 РКТГ-4474 Шверере Јожеф мл. 1901 Оџаци Оџаци детаљније информације
218 РКТГ-4476 Шваб Адам Михаел 1892 Оџаци Оџаци детаљније информације
219 РКТГ-4477 Шваб Бенедикт Лоренц 1906 Оџаци Оџаци детаљније информације
220 РКТГ-4479 Шебедић Јожеф 1897 Оџаци Оџаци детаљније информације
221 РКТГ-4480 Шефер Јакоб мл. Јосеф 1926 Оџаци Оџаци детаљније информације
222 РКТГ-4482 Шмит Матија Мартин 1882 Оџаци Оџаци детаљније информације
223 РКТГ-4484 Шмит Матијас Мартин 1892 Оџаци Оџаци детаљније информације
224 РКТГ-4485 Шнепф Ференц Ференц 1897 Оџаци Оџаци детаљније информације
225 РКТГ-4487 Штејгер Фрања Јозеф 1893 Оџаци Оџаци детаљније информације
226 РКТГ-4489 Шух Франц Франц 1896 Оџаци Оџаци детаљније информације
227 РКТГ-4490 Шух Франц Антон 1896 Оџаци Оџаци детаљније информације
228 РКТГ-5127 Агочин Маргарета 1894 Стапар Богојево детаљније информације
229 РКТГ-5129 Агочин Стеван 1891 Стапар Богојево детаљније информације
230 РКТГ-5141 Данилов 1916 Стапар Лалић детаљније информације
231 РКТГ-5273 Унтерајнер Терезија Фрања 1871 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
232 РКТГ-5278 Матес Фрања Карло 1877 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
233 РКТГ-5279 Перчи Ана Јакоб 1883 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
234 РКТГ-5281 Милнер Ана Јосип 1871 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
235 РКТГ-5282 Дикман Магдалена Вендел 1886 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
236 РКТГ-5286 Бјзеле Вендел Јован 1866 Каравуково Каравуково детаљније информације
237 РКТГ-5289 Перчи Јосип Стеван 1872 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
238 РКТГ-5309 Милер Аполонија Јосиф 1863 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
239 РКТГ-5310 Келер Јосип Адам 1879 Каравуково Каравуково детаљније информације
240 РКТГ-5317 Тил Магдалена Фрања 1867 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
241 РКТГ-5324 Цолић Ева Ђорђе 1870 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
242 РКТГ-5403 Хиниш Катарина Стеван 1878 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
243 РКТГ-5405 Цеп Магдалена Михајло 1871 Каравуково Каравуково детаљније информације
244 РКТГ-5409 Перчи Вероника Фабијан 1870 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
245 РКТГ-5411 Ајхингер Катарина Јакоб 1881 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
246 РКТГ-5416 Франц Јакоб Јакоб 1867 Каравуково Каравуково детаљније информације
247 РКТГ-5420 Перчи Магдалена Јосиф 1866 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
248 РКТГ-5524 Гол Михајло Михајло 1857 Каравуково Каравуково детаљније информације
249 РКТГ-5526 Хелд Ана Јосиф 1928 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
250 РКТГ-5529 Вир Филип Кристијан 1868 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
251 РКТГ-5553 Рак Јакоб Михајло 1933 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
252 РКТГ-5926 Најбауер Ђорђе Јован 1867 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
253 РКТГ-5929 Ајхингер Мартин Валетнин 1861 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
254 РКТГ-5942 Вереш Ана Јосиф 1914 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
255 РКТГ-5945 Матес Розалија Карло 1861 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
256 РКТГ-5947 Кревенка Тома Тома 1865 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
257 РКТГ-5959 Белнер Јакоб 1876 Оџаци Оџаци детаљније информације
258 РКТГ-5962 Шмит Розина Јозеф 1872 Каравуково Каравуково детаљније информације
259 РКТГ-5965 Лајхт Магда Јосип 1858 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
260 РКТГ-5993 Хауман Катарина Јован 1934 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
261 РКТГ-6021 Бос Ева Стеван 1900 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
262 РКТГ-6025 Пал Вендел 1861 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
263 РКТГ-6042 Перчи Јосиф Михајло 1867 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
264 РКТГ-6053 Шанц Розалија Јован 1870 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
265 РКТГ-6055 Вернер Јосиф Јосиф 1873 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
266 РКТГ-6056 Тир Себастијан Александар 1878 Каравуково Каравуково детаљније информације
267 РКТГ-6060 Рак Јелисавета 1870 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
268 РКТГ-6063 Кинер Магдалена Антон 1862 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
269 РКТГ-6066 Наделштумф Павле Павле 1860 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
270 РКТГ-6178 Краус Блажа Јован 1857 Каравуково Каравуково детаљније информације
271 РКТГ-6182 Харшут Розина 1880 Каравуково Каравуково детаљније информације
272 РКТГ-6184 Фридл Вендел Вендел 1869 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
273 РКТГ-6185 Тилгер Никола Никола 1866 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
274 РКТГ-6186 Матес Јакоб Јосиф 1861 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
275 РКТГ-6197 Кинер Фрања Фрања 1944 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
276 РКТГ-6299 Фишер Терезија Петар 1864 Каравуково Каравуково детаљније информације
277 РКТГ-6300 Браун Јелисавета Павле 1869 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
278 РКТГ-6319 Фишер Флоријан Јосиф 1870 Каравуково Каравуково детаљније информације
279 РКТГ-6334 Гинтер Јосип Јован 1873 Богојево Богојево детаљније информације
280 РКТГ-6428 Акерман Терезија Ленхарт 1861 Каравуково Каравуково детаљније информације
281 РКТГ-6434 Гаус Ката Ђорђе 1869 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
282 РКТГ-6435 Молијон Магдалена Ђорђе 1903 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
283 РКТГ-6454 Бауман Ана Балтазар 1877 Каравуково Каравуково детаљније информације
284 РКТГ-6458 Дернер Магдалена Ђорђе 1878 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
285 РКТГ-6571 Велч Магдалена Михајло 1869 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
286 РКТГ-6918 Реденс Матија Михајло 1886 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
287 РКТГ-6923 Сауер Ева Мартин 1864 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
288 РКТГ-6943 Саутнер Ката Јован 1863 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
289 РКТГ-6953 Браунштајн Магдалена Петар 1891 Каравуково Каравуково детаљније информације
290 РКТГ-6961 Фридерер Магдалена Петар 1891 Каравуково Каравуково детаљније информације
291 РКТГ-6974 Циглер Антун 1863 Каравуково Каравуково детаљније информације
292 РКТГ-7002 Харјунг Јосиф 1869 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
293 РКТГ-7049 Тил Ана Хенрик 1865 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
294 РКТГ-7055 Гаус Катарина Јован 1861 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
295 РКТГ-7072 Ајхингер Маргарета Јован 1921 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
296 РКТГ-7087 Паули Јован Мартин 1862 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
297 РКТГ-7089 Паули Аполонија Игњат 1865 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
298 РКТГ-7097 Видман Ева Стеван 1864 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
299 РКТГ-7101 Тил Симон Каспар 1851 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
300 РКТГ-7179 Шверер Јелисавета 1863 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
301 РКТГ-7192 Екхарт Терезија 1875 Каравуково Каравуково детаљније информације
302 РКТГ-7237 Перчи Паулина Јосиф 1857 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
303 РКТГ-7243 Хак Јелисавета 1873 Пригревица Пригревица детаљније информације
304 РКТГ-7287 Паушерт Ана Матија 1896 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
305 РКТГ-7289 Амштат Ана Фрања 1922 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
306 РКТГ-7294 Конрад Јован Јован 1866 Каравуково Какравуково детаљније информације
307 РКТГ-7305 Финк Барбара Јован 1945 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
308 РКТГ-7321 Полихерт Ева Јосиф 1860 Каравуково Каравуково детаљније информације
309 РКТГ-7324 Ленц Јелисавета Јакоб 1862 Пригревица Пригревица детаљније информације
310 РКТГ-7329 Пеперт Стеван Антон 1945 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
311 РКТГ-7339 Пак Фрања Мартин 1859 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
312 РКТГ-7341 Пак Ана Марко 1859 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
313 РКТГ-7359 Мајкнер Артур Мартин 1944 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
314 РКТГ-7387 Халтер Јован Јован 1871 Каравуково Каравуково детаљније информације
315 РКТГ-7389 Пос Фрања Валентин 1875 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
316 РКТГ-7570 Сендербар Адам МаРтин 1864 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
317 РКТГ-7572 Пуч Ловро Ловро 1878 Каравуково Каравуково детаљније информације
318 РКТГ-7573 Дистлер Мартин Ђорђе 1869 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
319 РКТГ-7581 Фишер Марија Антон 1883 Каравуково Каравуково детаљније информације
320 РКТГ-7583 Тиглер Магдалена Јосиф 1900 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
321 РКТГ-7587 Ости Стеван Јован 1867 Београд Каравуково детаљније информације
322 РКТГ-7589 Рак Катарина Андрија 1863 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
323 РКТГ-7599 Лајхт Ева Јосиф 1934 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
324 РКТГ-7603 Тил Катарина Антон 1864 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
325 РКТГ-7605 Хефнер Ана Петар 1931 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
326 РКТГ-7623 Месли Ана Матија 1856 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
327 РКТГ-7628 Масеп Ева 1870 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
328 РКТГ-7638 Хелман Ана Георге 1883 Каравуково Каравуково детаљније информације
329 РКТГ-7639 Шрајбер Розалија Антон 1870 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
330 РКТГ-7642 Верни Јосип Фрања 1863 Гаково Бачки Грачац детаљније информације
331 РКТГ-7643 Франц Терезија 1860 Каравуково Каравуково детаљније информације
332 РКТГ-7648 Цопф Јосип Лоренц 1864 Каравуково Каравуково детаљније информације
333 РКТГ-7656 Рубанер Ева 1891 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
334 РКТГ-7657 Пуч Катарина Штеван 1880 Каравуково Каравуково детаљније информације
335 РКТГ-7662 Сенделбах Јелисавета 1868 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
336 РКТГ-7823 Вајс Марија Симон 1877 Каравуково Каравуково детаљније информације
337 РКТГ-7825 Кин Никола Мартин 1876 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
338 РКТГ-7828 Милер Матија Фрања 1864 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
339 РКТГ-7829 Мул Јелисавета Јован 1866 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
340 РКТГ-7838 Црих Францишка Георге 1864 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
341 РКТГ-7841 Крефт Терезија 1860 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
342 РКТГ-7845 Ауер Катарина Петар 1866 Каравуково Каравуково детаљније информације
343 РКТГ-7846 Пуч Ана Јосип 1859 Каравуково Каравуково детаљније информације
344 РКТГ-7847 Хорн Ана Фрања 1861 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
345 РКТГ-7848 Шмид Антон Валентин 1856 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
346 РКТГ-7849 Хок Мартин Антун 1876 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
347 РКТГ-7853 Хок Ева Мартин 1870 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
348 РКТГ-8056 Нетингер Терезија Адам 1859 Каравуково Каравуково детаљније информације
349 РКТГ-11955 Ајхингер Адам Матијас 1908 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
350 РКТГ-11956 Ајхингер Антон Јозеф 1928 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
351 РКТГ-11958 Ајхингер Ева Антон 1906 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
352 РКТГ-11962 Ајхингер Филип Грегор 1922 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
353 РКТГ-11964 Ајхингер Франц Јохан 1902 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
354 РКТГ-11965 Ајхингер Франц Јозеф 1905 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
355 РКТГ-11966 Ајхингер Франц Мартин 1925 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
356 РКТГ-11970 Ајхингер Јохан Јозеф 1896 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
357 РКТГ-11973 Ајхингер Јозеф Мартин 1895 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
358 РКТГ-12308 Ајхингер Јозеф Стеван 1923 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
359 РКТГ-12309 Ајхингер Јозеф Матијас 1889 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
360 РКТГ-12310 Ајхингер Јозеф Грегор 1926 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
361 РКТГ-12311 Ајхингер Мартин Мартин 1897 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
362 РКТГ-12312 Ајхингер Матија Петар 1902 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
363 РКТГ-12313 Ајхингер Петар Јозеф 1906 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
364 РКТГ-12314 Ајхингер Петар Петар 1907 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
365 РКТГ-12315 Ајхингер Валентин Валентин 1923 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
366 РКТГ-12316 Ајнингер госпођа Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
367 РКТГ-12317 Бекер Јозеф Јозеф 1916 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
368 РКТГ-12318 Бој Петер Матијас 1889 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
369 РКТГ-12319 Бојтер Адам Јохан 1890 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
370 РКТГ-12321 Браунштајн Адам Себастијан 1893 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
371 РКТГ-12324 Браунштајн Франц 1905 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
372 РКТГ-12327 Браунштајн Јозеф Себастијан 1899 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
373 РКТГ-12329 Браунштајн Јозеф мл. Јозеф 1926 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
374 РКТГ-12333 Браунштајн Себастијан Себастијан 1904 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
375 РКТГ-12336 Цех Јакоб Јакоб 1890 Српски Милетић Бачки Грачац детаљније информације
376 РКТГ-12338 Цолич Јозеф Себастијан 1928 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
377 РКТГ-12340 Цолић Мартин Себастијан 1922 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
378 РКТГ-12342 Цолич Себастијан Себастијан 1920 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
379 РКТГ-12344 Детлинг Фрања Адам 1892 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
380 РКТГ-12345 Дицкманн Јозеф Петар 1906 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
381 РКТГ-12346 Дикман Филип Мелхиор 1927 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
382 РКТГ-12347 Дикман Франц Др. Франц 1900 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
383 РКТГ-12348 Дикман Мелхиор Филип 1901 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
384 РКТГ-12349 Дистлер Јакоб Магда 1905 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
385 РКТГ-12350 Дитлинг Стеван Адам 1915 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
386 РКТГ-12351 Дродикман Фрањо Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
387 РКТГ-12360 Енгерт Јакоб Франц 1900 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
388 РКТГ-12361 Енгерт Јохан Др. Франц 1903 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
389 РКТГ-12362 Ешбах Франц Јохан 1897 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
390 РКТГ-12363 Флатингер Мартин Франц 1892 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
391 РКТГ-12364 Фогл Лудвиг Маг. 1903 Пригревица Бачки Грачац детаљније информације
392 РКТГ-12365 Гаратва Јозеф Петар 1906 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
393 РКТГ-12367 Гаус Франз Јозеф 1898 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
394 РКТГ-12369 Грауганц Јохан Себастијан 1893 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
395 РКТГ-12373 Грубер Јозеф Јозеф 1909 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
396 РКТГ-12375 Харер Јохан Адам 1898 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
397 РКТГ-12380 Харер Матија Јакоб 1892 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
398 РКТГ-12384 Харер Валентин Адам 1894 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
399 РКТГ-12390 Гаус Франз Јозеф 1898 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
400 РКТГ-12394 Гаус Стеван Франц 1926 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
401 РКТГ-12397 Гилих Франц Филип 1920 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
402 РКТГ-12398 Гилих Франц Јохан 1928 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
403 РКТГ-12399 Гилих Георг Георг 1920 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
404 РКТГ-12400 Гилин Јован Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
405 РКТГ-12402 Гол Паул Јозеф 1911 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
406 РКТГ-12425 Харер Валентин Франц 1888 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
407 РКТГ-12426 Хас Себастијан Стефан 1912 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
408 РКТГ-12427 Хас Стеван Мартин 1922 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
409 РКТГ-12428 Хауман Јохан Јозеф 1892 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
410 РКТГ-12429 Хауман Мартин Мартин 1908 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
411 РКТГ-12430 Хаус Јозеф Матијас 1900 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
412 РКТГ-12431 Хаушка Јозеф Франц 1924 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
413 РКТГ-12432 Хаушка Матија Франц 1928 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
414 РКТГ-12434 Хелд Адам Адам 1893 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
415 РКТГ-12436 Хелд Јохан Јозеф 1889 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
416 РКТГ-12437 Хениш Јозеф Адам 1907 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
417 РКТГ-12438 Херман Себастијан Себастијан 1896 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
418 РКТГ-12439 Херман Стеван Себастијан 1905 Горјани Бачки Грачац детаљније информације
419 РКТГ-12440 Херолд Мартин Каспар 1886 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
420 РКТГ-12441 Хиршбергер Андреас 1893 Ратково Бачки Грачац детаљније информације
421 РКТГ-12442 Хофман Франц Каспар 1899 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
422 РКТГ-12443 Хофман Јохан Себастијан 1928 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
423 РКТГ-12444 Хог Јакоб Каспар 1896 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
424 РКТГ-12445 Хог Матија Јакоб 1913 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
425 РКТГ-12446 Хог Стеван Јозеф 1898 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
426 РКТГ-12447 Холингер Адам Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
427 РКТГ-12448 Келер Франц Валентин 1891 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
428 РКТГ-12449 Келер Грегор Франц 1928 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
429 РКТГ-12450 Келер Јакоб Михаел 1891 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
430 РКТГ-12451 Келер Јохан Адам 1921 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
431 РКТГ-12452 Келер Јозеф Јозеф 1914 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
432 РКТГ-12453 Келер Михаел Јозеф 1907 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
433 РКТГ-12454 Келер Петар Франц 1894 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
434 РКТГ-12455 Келер Стеван Антон 1891 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
435 РКТГ-12456 Келер Валентин Јозеф 1909 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
436 РКТГ-12457 Кемпф Антон Петер 1908 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
437 РКТГ-12651 Кениг Франц Стефан 1888 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
438 РКТГ-12652 Кениг Георг Франц 1898 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
439 РКТГ-12653 Кениг Јакоб Адами 1898 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
440 РКТГ-12655 Кениг Себастијан Јозеф 1911 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
441 РКТГ-12657 Кирхофер Јохан Јохан 1896 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
442 РКТГ-12658 Кнебл Јакоб Паул 1911 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
443 РКТГ-12660 Кнебл Мартин Паул 1906 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
444 РКТГ-12662 Кнебл Мартин 1905 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
445 РКТГ-12664 Ковач Антун Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
446 РКТГ-12665 Кревенка Антон Филип 1927 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
447 РКТГ-12667 Кревенка Франц Франц 1913 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
448 РКТГ-12669 Кревенка Франц Јозеф 1885 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
449 РКТГ-12670 Кревенка Јохан Јозеф 1897 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
450 РКТГ-12672 Кревенка Јозеф Франц 1920 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
451 РКТГ-12674 Кревенка Јозеф Себастијан 1926 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
452 РКТГ-12676 Купфершмидт Адам Адам 1889 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
453 РКТГ-12678 Купфершмидт Франц Стефан 1896 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
454 РКТГ-12679 Купфершмидт Јакоб Антон 1899 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
455 РКТГ-12693 Хофман Валентин Јован 1874 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
456 РКТГ-12694 Тил Рајнхилде Петар 1944 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
457 РКТГ-12701 Шмид Петар Јован 1864 Каравуково Каравуково детаљније информације
458 РКТГ-12712 Вајлер Магдалена Себастијан 1861 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
459 РКТГ-12713 Ајселе Регина Фрања 1878 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
460 РКТГ-12725 Клоцбихер Ана Петар 1863 Каравуково Каравуково детаљније информације
461 РКТГ-12729 Бауман Јосип Антон 1907 Каравуково Каравуково детаљније информације
462 РКТГ-12815 Кревенка Јосип Јосип 1868 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
463 РКТГ-12832 Арнолд Балтазар Јован 1870 Каравуково Каравуково детаљније информације
464 РКТГ-12845 Рак Јован Адам 1866 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
465 РКТГ-12852 Шенко Барбара 1877 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
466 РКТГ-12853 Бродер Катарина Јован 1867 Каравуково Каравуково детаљније информације
467 РКТГ-12855 Лудвиг Ана Јосип 1882 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
468 РКТГ-13000 Кап Јосип Јакоб 1882 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
469 РКТГ-13001 Хениш Розалија Адам 1868 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
470 РКТГ-13002 Аменд Розалија Фрања 1926 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
471 РКТГ-13006 Пирли Марија Филиш 1863 Каравуково Каравуково детаљније информације
472 РКТГ-13011 Рап Магдалена Мартин 1863 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
473 РКТГ-13013 Лајнвебер Магдалена Никола 1869 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
474 РКТГ-13019 Дуачек Адам Фрања 1870 Каравуково Каравуково детаљније информације
475 РКТГ-13023 Кнебл Балтазар 1870 Каравуково Каравуково детаљније информације
476 РКТГ-13071 Рупанер Марија Јосип 1869 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
477 РКТГ-13184 Купфершмидт Јозеф Јозеф 1912 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
478 РКТГ-13185 Купфершмидт Стефан Стефан 1900 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
479 РКТГ-13186 Купфершмидт Стефан Јозеф 1926 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
480 РКТГ-13187 Квинтус Јозеф Јозеф 1888 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
481 РКТГ-13188 Квинтус Себастијан Јозеф 1927 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
482 РКТГ-13189 Лајхингер Стеван Антон 1889 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
483 РКТГ-13190 Лајхт Јохан Себастијан 1888 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
484 РКТГ-13191 Лајхт Јохан Јозеф 1927 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
485 РКТГ-13192 Лајхт Никола Јозеф 1898 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
486 РКТГ-13193 Лајхт Фрања Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
487 РКТГ-13194 Лауберт Матија Валентин 1887 Бачки Брестовац Бачки Грачац детаљније информације
488 РКТГ-13200 Леополд Јакоб Михаел 1918 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
489 РКТГ-13202 Леополд Мартин Јохан 1915 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
490 РКТГ-13204 Лунг Петар Јохан 1887 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
491 РКТГ-13207 Мајкснер Франц Фабијан 1887 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
492 РКТГ-13209 Манц Флоријан Јохан 1897 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
493 РКТГ-13212 Манц Јозеф Јокоб 1903 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
494 РКТГ-13214 Марон Франц Грегор 1928 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
495 РКТГ-13266 Март Бернхардт Бернхард 1921 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
496 РКТГ-13269 Март Фердинанд Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
497 РКТГ-13271 Матес Јозеф Андреас 1928 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
498 РКТГ-13273 Матес Јозеф Јозеф 1910 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
499 РКТГ-13276 Меркел Јозеф 1905 Каравуково Бачки Грачац детаљније информације
500 РКТГ-13279 Месли Андреас Јозеф 1885 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
501 РКТГ-13282 Месли Антон Антон 1907 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
502 РКТГ-13284 Месли Јозеф Јозеф 1912 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
503 РКТГ-13452 Барт Розина Јакоб 1860 Каравуково Каравуково детаљније информације
504 РКТГ-13454 Фајтер Магдалена 1876 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
505 РКТГ-13458 Кфесер Фрања Фрања 1879 Српски Милетић Српски Милетић детаљније информације
506 РКТГ-13489 Месли Матија Георг 1886 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
507 РКТГ-13490 Мила Франц Франц 1908 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
508 РКТГ-13491 Мила Георг Јозеф 1902 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
509 РКТГ-13492 Мила Јакоб Матијас 1912 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
510 РКТГ-13493 Мила Мартин Паул 1906 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
511 РКТГ-13494 Мила Матија Стефан 1888 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
512 РКТГ-13503 Мила Паул Адам 1887 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
513 РКТГ-13505 Мила Валентин Филип 1923 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
514 РКТГ-13506 Милер Адам Адам 1895 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
515 РКТГ-13507 Милер Јакоб Јозеф 1903 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
516 РКТГ-13508 Милер Јозеф Јозеф 1926 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
517 РКТГ-13510 Милер Јозеф Адам 1919 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
518 РКТГ-13512 Милер Матија Стефан 1924 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
519 РКТГ-13516 Милер Михаел Матијас 1913 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
520 РКТГ-13520 Офенбехер Адам Франц 1896 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
521 РКТГ-13521 Офенбехер Антон Франц 1911 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
522 РКТГ-13523 Офенбехер Јакоб Мартин 1911 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
523 РКТГ-13525 Офенбехер Јозеф Јозеф 1914 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
524 РКТГ-13528 Перчи Адам Адам 1891 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
525 РКТГ-13530 Перчи Франц Мелхиор 1894 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
526 РКТГ-13533 Перчи Франц Филип 1906 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
527 РКТГ-13614 Перчи Франц Јозеф 1890 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
528 РКТГ-13615 Перчи Фрања Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
529 РКТГ-13616 Перчи Георг Јозеф 1892 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
530 РКТГ-13617 Перчи Јакоб Матијас 1900 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
531 РКТГ-13618 Перчи Јакоб Матијас 1888 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
532 РКТГ-13619 Перчи Јозеф Адам 1921 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
533 РКТГ-13620 Перчи Мартин Јозеф 1889 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
534 РКТГ-13621 Перчи Михаел Франц 1886 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
535 РКТГ-13622 Перчи Паул Паул 1898 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
536 РКТГ-13623 Перчи Петар Петер 1906 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
537 РКТГ-13624 Перчи Стеван Франц 1919 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
538 РКТГ-13625 Перчи Стеван Мелхиор 1898 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
539 РКТГ-13626 Перчи Стеван Стефан 1892 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
540 РКТГ-13627 Перчи Венделин Франц 1919 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
541 РКТГ-13628 Пилер Јакоб Антон 1885 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
542 РКТГ-13629 Поцта Стеван Јозеф 1925 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
543 РКТГ-13630 Полингер Адам Стефан 1897 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
544 РКТГ-13631 Рак Мартин Франц 1895 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
545 РКТГ-13953 Рак Валентин Антон 1928 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
546 РКТГ-13954 Рап Антон Јохан 1890 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
547 РКТГ-13955 Рап Јохан Јозеф 1915 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
548 РКТГ-13956 Рап Јохан Вендел 1909 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
549 РКТГ-13957 Рап Јозеф Мартин 1894 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
550 РКТГ-13958 Рис Рохус Франц 1928 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
551 РКТГ-13959 Рупанер Антон Антон 1905 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
552 РКТГ-13960 Рупанер Франц Антон 1893 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
553 РКТГ-13961 Шанц Стеван Јозеф 1928 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
554 РКТГ-13962 Шанц Валентин Стефан 1927 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
555 РКТГ-13963 Шефер Франц Карл 1886 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
556 РКТГ-13964 Шефер Јакоб Јозеф 1896 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
557 РКТГ-14243 Сенделбах Јозеф Јохан 1910 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
558 РКТГ-14244 Сентфилепи Јаков Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
559 РКТГ-14245 Шмидт Франц Стефан 1916 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
560 РКТГ-14247 Шмидт Георг Антон 1902 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
561 РКТГ-14249 Шмидт Јакоб Стефан 1904 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
562 РКТГ-14251 Шмидт Јохан Адам 1889 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
563 РКТГ-14253 Шмидт Јозеф Јозеф 1894 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
564 РКТГ-14255 Шмидт Мелхиор Јакоб 1926 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
565 РКТГ-14257 Шмидт Себастијан Адам 1885 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
566 РКТГ-14259 Шмидт Валентин Себастијан 1920 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
567 РКТГ-14261 Шмидт Венделин Себастијан 1908 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
568 РКТГ-14263 Шрајбер Адам Адам 1926 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
569 РКТГ-14264 Шрајбер Франц Стефан 1907 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
570 РКТГ-14272 Шрајбер Јохан Јохан 1927 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
571 РКТГ-14277 Шрајбер Јохан Стефан 1910 Бабовиште Бачки Грачац детаљније информације
572 РКТГ-14279 Шрајбер Матија Адам 1909 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
573 РКТГ-14281 Шрајбер Стеван Стефан 1926 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
574 РКТГ-14283 Шрофт Антон Јозеф 1893 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
575 РКТГ-14285 Швелингер Јохан Себастијан 1911 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
576 РКТГ-14286 Швелингер Јозеф 1904 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
577 РКТГ-14288 Швоб Антун Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
578 РКТГ-14289 Швоб Јохан Стефан 1912 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
579 РКТГ-14290 Теперт Јохан Мартин 1905 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
580 РКТГ-14291 Теперт Јозеф Јозеф 1902 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
581 РКТГ-14292 Тил Франц Јозеф 1892 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
582 РКТГ-14293 Тил Јохан Франц 1919 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
583 РКТГ-14294 Тил Стеван Стефан 1896 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
584 РКТГ-14295 Тојфел Јакоб Јакоб 1918 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
585 РКТГ-14296 Вајтман Фабијан Петар 1907 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
586 РКТГ-14297 Вернер Флоријан Јакоб 1892 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
587 РКТГ-14298 Вернер Јохан Јохан 1890 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
588 РКТГ-14299 Вернер Матија Франц 1906 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
589 РКТГ-14300 Вернер Себастијан Јакоб 1900 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
590 РКТГ-14301 Вернер Венделин Вендел 1886 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
591 РКТГ-14302 Верни Антон Франц 1895 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
592 РКТГ-14303 Верни Балтазар Балтазар 1897 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
593 РКТГ-14304 Верни Франц Михаел 1894 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
594 РКТГ-14305 Верни Јакоб Јозеф 1887 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
595 РКТГ-14306 Вилдман Антон Јозеф 1907 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
596 РКТГ-14307 Вилдман Антон Паул 1925 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
597 РКТГ-14308 Вилдман Паул Јозеф 1900 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
598 РКТГ-14309 Волф Адам Јохан 1905 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
599 РКТГ-14310 Волф Јохан Лудвиг 1911 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
600 РКТГ-14311 Вуртцки Мартин Франц 1907 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
601 РКТГ-14658 Волф Ђорђе Дероње Дероње детаљније информације
602 РКТГ-14928 Леполд Магдалена Стеван 1875 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
603 РКТГ-14930 Хофман Терезија Антон 1876 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
604 РКТГ-14933 Перчи Викторија Валентин 1873 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
605 РКТГ-14938 Гајгер Терезија Андрија 1876 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
606 РКТГ-14943 Јункерт Михајло Јакоб 1871 Каравуково Каравуково детаљније информације
607 РКТГ-14945 Ајселе Геновева Антон 1863 Каравуково Каравуково детаљније информације
608 РКТГ-14946 Рехнер Катарина Антон 1862 Каравуково Каравуково детаљније информације
609 РКТГ-15178 Кнебл Катарина Јован 1863 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
610 РКТГ-15190 Шрајбер Мартин Мартин 1862 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
611 РКТГ-15377 Баумгартнер Јован 1866 Каравуково Каравуково детаљније информације
612 РКТГ-15378 Арнолд Ђорђе 1887 Каравуково Каравуково детаљније информације
613 РКТГ-15379 Арнолд Мартин 1862 Каравуково Каравуково детаљније информације
614 РКТГ-15384 Квинтус Катарина Фрања 1890 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
615 РКТГ-15385 Ауер Антон Петар 1865 Каравуково Каравуково детаљније информације
616 РКТГ-15415 Пакан Марија Антон 1901 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
617 РКТГ-15417 Кревенка Јован Јосиф 1879 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
618 РКТГ-16155 Шанц Ана Јосип 1933 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
619 РКТГ-16158 Веђелек Ана Марија 1943 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
620 РКТГ-16159 Вилибалд Хелга 1943 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
621 РКТГ-16172 Ауер Барбара 1873 Каравуково Каравуково детаљније информације
622 РКТГ-16195 Вајлер Стеван 1860 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
623 РКТГ-16212 Милер Ана Никола 1872 Каравуково Каравуково детаљније информације
624 РКТГ-16225 Целер Барбара Михајло 1863 Каравуково Каравуково детаљније информације
625 РКТГ-16229 Рајхнер Ана 1859 Каравуково Каравуково детаљније информације
626 РКТГ-16695 Бренер Фрања Фрања 1945 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
627 РКТГ-16699 Гајгер Марија Јосиф 1869 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
628 РКТГ-16706 Хутерер Антон Јосип 1896 Каравуково Каравуково детаљније информације
629 РКТГ-16749 Хорн Терезија Јосип 1892 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
630 РКТГ-16754 Офенбахер Магдалена Јосиф 1908 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
631 РКТГ-16772 Грос Терезија Карло 1943 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
632 РКТГ-16790 Вернер Катарина Фрања 1945 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
633 РКТГ-16799 Гаукес Јелисавета Фрања 1878 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
634 РКТГ-16827 Келер Терезија 1865 Каравуково Каравуково детаљније информације
635 РКТГ-17458 Меркер Андрија Јакоб 1927 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
636 РКТГ-17500 Пур Мартин Шимон 1927 Ратково Ратково детаљније информације
637 РКТГ-17501 Ајхингер Ратково Ратково детаљније информације
638 РКТГ-17578 Гали Магдалена Јосип 1867 Српски Милетић Српски Милетић детаљније информације
639 РКТГ-18210 Милер Ана Јован 1865 Каравуково Каравуково детаљније информације
640 РКТГ-18216 Хигел Јован 1870 Каравуково Каравуково детаљније информације
641 РКТГ-18220 Бауман Катарина Јован 1877 Каравуково Каравуково детаљније информације
642 РКТГ-18225 Клоцбихер Барбара Филип 1943 Каравуково Каравуково детаљније информације
643 РКТГ-18227 Елбл Јосип Балтазар 1865 Каравуково Каравуково детаљније информације
644 РКТГ-18243 Кајлбах Хајнрих Хајнрих 1944 Каравуково Каравуково детаљније информације
645 РКТГ-18544 Шаг Ана Јован 1869 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
646 РКТГ-18553 Мерзлуфт Валентин 1871 Каравуково Каравуково детаљније информације
647 РКТГ-18558 Перчи Ева Јован 1862 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
648 РКТГ-18559 Рап Францишка Јосип 1868 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
649 РКТГ-20873 Наделштумпф Розалија Јосип 1862 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
650 РКТГ-20876 Милер Маргарета Јосип 1864 Каравуково Каравуково детаљније информације
651 РКТГ-20880 Мила Ана Мартин 1858 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
652 РКТГ-20883 Келер Јосип Флоријан 1944 Каравуково Каравуково детаљније информације
653 РКТГ-21107 Цолић Павле Јосип 1945 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
654 РКТГ-21110 Ебли Михајло Михајло 1944 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
655 РКТГ-21116 Матајс Мартин Јакоб 1869 Каравуково Каравуково детаљније информације
656 РКТГ-21331 Шрот Марија Фрања 1869 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
657 РКТГ-22001 Тил Магдалена Адам 1901 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
658 РКТГ-22005 Перчи Викторија Јован 1870 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
659 РКТГ-22009 Тајфл Марија Мелихиор 1896 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
660 РКТГ-22014 Вернер Мартин Мартин 1945 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
661 РКТГ-22016 Келер Розина Фрања 1943 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
662 РКТГ-22017 Хас Фридолин Себастијан 1943 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
663 РКТГ-22021 Герман Игнац Јован 1866 Каравуково Каравуково детаљније информације
664 РКТГ-22139 Ауер Јелисавета Михајло 1875 Каравуково Каравуково детаљније информације
665 РКТГ-22141 Кнебл Марија Конрад 1867 Каравуково Каравуково детаљније информације
666 РКТГ-22143 Фесл Ева Јосип 1873 Каравуково Каравуково детаљније информације
667 РКТГ-22145 Лукс Фрања Јован 1868 Каравуково Каравуково детаљније информације
668 РКТГ-22146 Лајхт Матија Јован 1866 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
669 РКТГ-22420 Франц Ана 1917 Каравуково Каравуково детаљније информације
670 РКТГ-22421 Милер Јован Матиј 1862 Каравуково Каравуково детаљније информације
671 РКТГ-22430 Хефнер Магдалена Стеван 1863 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
672 РКТГ-22602 Рак Јосип Карло 1863 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
673 РКТГ-22603 Рак Катарина Јосип 1865 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
674 РКТГ-22604 Екхард Тома Криштоф 1939 Каравуково Каравуково детаљније информације
675 РКТГ-22607 Лаутенбах Никола Адам 1943 Српски Милетић Српски Милетић детаљније информације
676 РКТГ-22619 Ауер Михајло 1866 Каравуково Каравуково детаљније информације
677 РКТГ-22624 Ауер Антон Антон 1898 Каравуково Каравуково детаљније информације
678 РКТГ-22645 Мерковић Терезија Павле 1862 Каравуково Каравуково детаљније информације
679 РКТГ-23609 Матец Барбара Георг 1872 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
680 РКТГ-23611 Наделштумпф Фрања Јосип 1864 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
681 РКТГ-23614 Ауер Михајло Јован 1867 Каравуково Каравуково детаљније информације
682 РКТГ-23616 Лјахт Магдалена Кристијан 1858 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
683 РКТГ-23659 Дренер Јакоб Јосип 1868 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
684 РКТГ-23665 Грубер Розалија 1874 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
685 РКТГ-23670 Швоб Ана Фридрих 1933 Каравуково Каравуково детаљније информације
686 РКТГ-23682 Цолић Ђорђе Фрања 1940 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
687 РКТГ-23878 Дистел Клара Вендел 1929 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
688 РКТГ-23881 Гол Ана Матија 1852 Каравуково Каравуково детаљније информације
689 РКТГ-23883 Хармут Катарина 1869 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
690 РКТГ-23885 Перчи Розалија Михајло 1874 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
691 РКТГ-23890 Милер Ева Ђорђе 1870 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
692 РКТГ-23897 Леман Јелисавета Федели 1893 Каравуково Каравуково детаљније информације
693 РКТГ-24072 Кферер Криштоф Стеван 1938 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
694 РКТГ-24078 Хартуш Розина Мартин 1926 Каравуково Каравуково детаљније информације
695 РКТГ-24079 Херберт Мартин Мартин 1901 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
696 РКТГ-24084 Рехнер Терезија Јован 1863 Салаш Црнобарски Каравуково детаљније информације
697 РКТГ-24242 Келер Карло Стеван 1872 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
698 РКТГ-24264 Уволенски Ервин Јакоб 1943 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
699 РКТГ-24270 Кинер Катарина Стеван 1877 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
700 РКТГ-24670 Полингер Ева Адам 1919 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
701 РКТГ-24687 Швоб Марија Јаков 1945 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
702 РКТГ-24693 Лајхт Јакоб Антон 1860 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
703 РКТГ-24694 Хауман Марија Андрија 1911 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
704 РКТГ-24700 Кферер Магдалена Валентин 1914 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
705 РКТГ-24703 Фриц Ева 1866 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
706 РКТГ-24715 Полингер Стеван Адам 1874 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
707 РКТГ-24800 Баслер Магдалена Никола 1871 Каравуково Каравуково детаљније информације
708 РКТГ-24821 Шерфези Мирко 1890 Богојево Богојево детаљније информације
709 РКТГ-24980 Шанц Герда Ђорђе 1942 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
710 РКТГ-24983 Флатингер Ана Фрања 1867 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
711 РКТГ-24984 Флатингер Магдалена Антон 1879 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
712 РКТГ-24988 Кирхофер Магдалена Јосип 1867 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
713 РКТГ-25010 Милер Хермут МИхајло 1944 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
714 РКТГ-25011 Келер Марија Јован 1875 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
715 РКТГ-25029 Хак Ерна Јосип 1944 Каравуково Каравуково детаљније информације
716 РКТГ-25092 Дернер Јакоб Јакоб 1888 Српски Милетић Српски Милетић детаљније информације
717 РКТГ-25103 Келер Јелисавета Адам 1878 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
718 РКТГ-25104 Ауер Ана Јосип 1869 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
719 РКТГ-25131 Сеп Адам 1872 Каравуково Каравуково детаљније информације
720 РКТГ-25157 Пуч Ана Петар 1876 Оџаци Каравуково детаљније информације
721 РКТГ-25169 Шмидерер Катарина Алберт 1878 Каравуково Каравуково детаљније информације
722 РКТГ-25329 Трап Матија Ловро 1861 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
723 РКТГ-25337 Вајман Михајло Јосип 1887 Каравуково Каравуково детаљније информације
724 РКТГ-25340 Гринбаум Петар 1870 Каравуково Каравуково детаљније информације
725 РКТГ-25351 Шмид Јован Петар 1888 Каравуково Каравуково детаљније информације
726 РКТГ-25354 Лајхт Катарина Стеван 1868 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
727 РКТГ-25356 Паули Ева Штеван 1867 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
728 РКТГ-25394 Милер Стеван Стеван 1889 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
729 РКТГ-25419 Тир Катарина Балтазар 1865 Каравуково Каравуково детаљније информације
730 РКТГ-25424 Грос Хедвиг Миахјло 1922 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
731 РКТГ-25430 Херер Рајнхард Венделин 1929 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
732 РКТГ-25433 Кирхоф Катарина 1873 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
733 РКТГ-25436 Перчи Јелисавета Флоријан 1864 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
734 РКТГ-25439 Дернер Берта Јосип 1944 Српски Милетић Српски Милетић детаљније информације
735 РКТГ-25503 Тајфл Катарина Фрања 1884 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
736 РКТГ-25535 Јожеф Адам Адам 1910 Богојево Богојево детаљније информације
737 РКТГ-25536 Агочи Стеван 1923 Богојево Богојево детаљније информације
738 РКТГ-25537 Барту Гелерт Богојево Богојево детаљније информације
739 РКТГ-25538 Фаркаш Иштван Богојево Богојево детаљније информације
740 РКТГ-25539 Фаркаш Карло 1920 Богојево Богојево детаљније информације
741 РКТГ-25540 Ђерђ Антон 1907 Богојево Богојево детаљније информације
742 РКТГ-25541 Хецко Томас 1906 Чока Богојево детаљније информације
743 РКТГ-25542 Комароми Иштван 1884 Богојево Богојево детаљније информације
744 РКТГ-25543 Ковач Јован 1894 Богојево Богојево детаљније информације
745 РКТГ-25598 Хофман Агата Кајдан 1859 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
746 РКТГ-25599 Кемир Јован Јован 1875 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
747 РКТГ-25600 Грац Ана Антон 1883 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
748 РКТГ-25603 Сајгфрид Ана Адам 1920 Каравуково Каравуково детаљније информације
749 РКТГ-25606 Баслер Розина 1880 Каравуково Каравуково детаљније информације
750 РКТГ-25613 Меркхофер Мирјана Јован 1873 Каравуково Каравуково детаљније информације
751 РКТГ-25620 Кениг Агнес Мартин 1945 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
752 РКТГ-25623 Керх Розалија Мартин 1861 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
753 РКТГ-25624 Хајм Венделин Јован 1879 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
754 РКТГ-25659 Лабода Мартон Богојево Богојево детаљније информације
755 РКТГ-25662 Ленхард Лајош Богојево Богојево детаљније информације
756 РКТГ-25665 Ловас Јанош Богојево Богојево детаљније информације
757 РКТГ-25667 Ловас Карољ 1919 Богојево Богојево детаљније информације
758 РКТГ-25671 Марош Јанош 1919 Богојево Богојево детаљније информације
759 РКТГ-25673 Менхарт Људевит 1909 Богојево Богојево детаљније информације
760 РКТГ-25675 Месарош Лајош Богојево Богојево детаљније информације
761 РКТГ-25677 Неис Ференц Богојево Богојево детаљније информације
762 РКТГ-25679 Немеш Пал Гашпар 1909 Богојево Богојево детаљније информације
763 РКТГ-25681 Немеш Гашпар 1884 Богојево Богојево детаљније информације
764 РКТГ-25683 Немеш Иштван 1925 Богојево Богојево детаљније информације
765 РКТГ-25686 Пехлер Карољ 1906 Богојево Богојево детаљније информације
766 РКТГ-25689 Повак Карло Богојево Богојево детаљније информације
767 РКТГ-25696 Тимар Имре Богојево Богојево детаљније информације
768 РКТГ-25698 Тимер Јован 1905 Богојево Богојево детаљније информације
769 РКТГ-25703 Варга Иштван Богојево Богојево детаљније информације
770 РКТГ-26729 Вернер Никола 1860 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
771 РКТГ-26730 Шмидерер Розина Јован 1877 Каравуково Каравуково детаљније информације
772 РКТГ-26731 Бауман Маргарета Јакоб 1877 Каравуково Каравуково детаљније информације
773 РКТГ-26734 Купфершмид Ана Фрања 1913 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
774 РКТГ-26737 Швендеман Ева Андрија 1873 Каравуково Каравуково детаљније информације
775 РКТГ-26742 Хајнц Јосип Андрија 1889 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
776 РКТГ-26743 Толт Јакоб 1869 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
777 РКТГ-26820 Швец Јосип Павле 1874 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
778 РКТГ-26841 Ишкум Магдалена Јован 1907 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
779 РКТГ-26960 Сарић Радослав 1908 Оџаци Оџаци детаљније информације
780 РКТГ-27120 Лајхт Ева Ловро 1866 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
781 РКТГ-27124 Месли Ана Адам 1859 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
782 РКТГ-27126 Лајхт Марија Јакоб 1885 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
783 РКТГ-27129 Шрофт Ана Јосип 1900 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
784 РКТГ-27258 Кнебл Јован Јосиф 1886 Српски Милетић Српски Милетић детаљније информације
785 РКТГ-27345 Рупанер Катарина Ђорђе 1872 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
786 РКТГ-27346 Мила Барбара Флоријан 1943 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
787 РКТГ-27348 Вајмнилер Ана Ђорђе 1869 Каравуково Каравуково детаљније информације
788 РКТГ-27840 Повијер Јован Јован 1881 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
789 РКТГ-27842 Кент Стеван Стеван 1865 Каравуково Каравуково детаљније информације
790 РКТГ-27847 Селингер Јакоб 1876 Српски Милетић Српски Милетић детаљније информације
791 РКТГ-27850 Перчи Јакоб Јован 1939 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
792 РКТГ-27856 Хаусер Барбара Ђорђе 1868 Каравуково Каравуково детаљније информације
793 РКТГ-27863 Шрајбер Катарина Стеван 1917 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
794 РКТГ-27872 Густер Терезија Ђорђе 1866 Каравуково Каравуково детаљније информације
795 РКТГ-27879 Цолић Јелисавета Себастијан 1912 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
796 РКТГ-28612 Мајхнер Ана Гашпар 1861 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
797 РКТГ-28773 Кениг Јосип Фрања 1931 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
798 РКТГ-28784 Месли Аполонија Јосип 1882 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
799 РКТГ-28789 Фишер Терезија 1875 Каравуково Каравуково детаљније информације
800 РКТГ-28790 Конрад Стеван Себастијан 1865 Каравуково Каравуково детаљније информације
801 РКТГ-28791 Тил Јосип Фрања 1863 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
802 РКТГ-28792 Наделштумпф Розалија Јакоб 1861 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
803 РКТГ-28795 Мели Катарина Фрања 1872 Каравуково Каравуково детаљније информације
804 РКТГ-28798 Шрофт Себастијан Фрања 1866 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
805 РКТГ-29424 Леман Јосип Симон 1873 Каравуково Каравуково детаљније информације
806 РКТГ-29426 Келер Магдалена Јован 1883 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
807 РКТГ-29428 Грубер Јосип Стеван 1870 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
808 РКТГ-29436 Кремер Ана Јакоб 1880 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
809 РКТГ-29454 Вилдман Стеван Матија 1864 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
810 РКТГ-29456 Каст Катарина Јован 1875 Каравуково Каравуково детаљније информације
811 РКТГ-29459 Манс Катарина Стеван 1886 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
812 РКТГ-29462 Купфершмид Ана Кристијан 1941 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
813 РКТГ-29468 Браунштајн Јосип Ђорђе 1865 Каравуково Каравуково детаљније информације
814 РКТГ-29470 Хениш Магдалена Јован 1933 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
815 РКТГ-29471 Швоб Јосип Антун 1896 Каравуково Каравуково детаљније информације
816 РКТГ-29482 Вилдман Магдалена Антон 1872 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
817 РКТГ-29487 Шмид Ана Матија 1861 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
818 РКТГ-29604 Гајгер Флоријан Симеон 1890 Српски Милетић Српски Милетић детаљније информације
819 РКТГ-29616 Сајдл Гертруд Јован 1905 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
820 РКТГ-29618 Купфершмид Катарина Венделин 1861 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
821 РКТГ-29619 Шмидерер Адам Михајло 1862 Каравуково Каравуково детаљније информације
822 РКТГ-29620 Кениг Ева Стеван 1886 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
823 РКТГ-29627 Акереман Јакоб 1865 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
824 РКТГ-29628 Вилдман Петар Гашпар 1872 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
825 РКТГ-29633 Сајгфрид Јосип Јосип 1867 Каравуково Каравуково детаљније информације
826 РКТГ-29638 Ванглер Јосип Габриел 1863 Ратково Ратково детаљније информације
827 РКТГ-29640 Бауман Фидели Фидели 1866 Каравуково Каравуково детаљније информације
828 РКТГ-29690 Линк Андрија Михајло 1892 Српски Милетић Српски Милетић детаљније информације
829 РКТГ-29873 Паниц Фрања 1862 Оџаци Оџаци детаљније информације
830 РКТГ-29874 Матајс Катарина Гргур 1862 Каравуково Каравуково детаљније информације
831 РКТГ-29880 Бутер Јакоб Фрања 1926 Оџаци Оџаци детаљније информације
832 РКТГ-29881 Маус Ева 1867 Оџаци Оџаци детаљније информације
833 РКТГ-29883 Сајгфрид Францишка Игнац 1869 Каравуково Каравуково детаљније информације
834 РКТГ-29885 Менрад Магдалена Игњар 1878 Оџаци Оџаци детаљније информације
835 РКТГ-29984 Март Бернхард Адам 1885 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
836 РКТГ-29990 Шлоцер Јосип Криштоф 1887 Српски Милетић Српски Милетић детаљније информације
837 РКТГ-30275 Штегли Терезија Себастијан 1859 Оџаци Оџаци детаљније информације
838 РКТГ-30276 Кимбл Розалија Фрања 1864 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
839 РКТГ-30280 Матајс Ана Стеван 1873 Каравуково Каравуково детаљније информације
840 РКТГ-30284 Перчи Ана Антун 1877 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
841 РКТГ-30285 Рудолф Ана Матија 1876 Каравуково Каравуково детаљније информације
842 РКТГ-30286 Лаубер Матија Ђорђе 1883 Оџаци Оџаци детаљније информације
843 РКТГ-30289 Краус Терезија 1870 Оџаци Оџаци детаљније информације
844 РКТГ-30298 Фрајст Аполонија Михајло 1875 Оџаци Оџаци детаљније информације
845 РКТГ-30300 Кинер Себастијан 1873 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
846 РКТГ-30304 Матајс Балтазар Јосип 1877 Каравуково Каравуково детаљније информације
847 РКТГ-30305 Јеш Катарина Павле 1910 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
848 РКТГ-30310 Кин Јован Јакоб 1880 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
849 РКТГ-30311 Кин Јелисавета Лоренц 1886 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
850 РКТГ-30313 Хаус Ева Јакоб 1891 Оџаци Оџаци детаљније информације
851 РКТГ-30316 Харјунг Катарина Антон 1866 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
852 РКТГ-30322 Шмид Розалија Антон 1895 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
853 РКТГ-30446 Кнебл Ана 1893 Српски Милетић Српски Милетић детаљније информације
854 РКТГ-30447 Кратјан Елизабета 1937 Српски Милетић Српски Милетић детаљније информације
855 РКТГ-30448 Лотшајн Антун 1870 Српски Милетић Српски Милетић детаљније информације
856 РКТГ-30449 Мајер Франц мл. Српски Милетић Српски Милетић детаљније информације
857 РКТГ-30450 Шуј Франц 1872 Српски Милетић Српски Милетић детаљније информације
858 РКТГ-30452 Купфершмид Вендел Себастијан 1882 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
859 РКТГ-30454 Маркс Ана Ђорђе 1858 Оџаци Оџаци детаљније информације
860 РКТГ-30457 Кнебл Ана Јован 1879 Каравуково Каравуково детаљније информације
861 РКТГ-30458 Ауер Аполонија Јован 1896 Каравуково Каравуково детаљније информације
862 РКТГ-30461 Месли Антун Адам 1883 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
863 РКТГ-30464 Ланг Петар Себастијан 1872 Каравуково Каравуково детаљније информације
864 РКТГ-30465 Ланг Ана Јосип 1876 Каравуково Каравуково детаљније информације
865 РКТГ-30468 Хог Барбара Фрања 1861 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
866 РКТГ-30471 Халтмајер Терезија Адам 1863 Оџаци Оџаци детаљније информације
867 РКТГ-30477 Панић Ева Фрања 1866 Оџаци Оџаци детаљније информације
868 РКТГ-30480 Брамбергер Марија Фрања 1897 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
869 РКТГ-30488 Меркл Филип 1863 Ратково Ратково детаљније информације
870 РКТГ-30492 Лоренц Никола Адам 1873 Оџаци Оџаци детаљније информације
871 РКТГ-30580 Лемли Михајло Матија 1886 Српски Милетић Српски Милетић детаљније информације
872 РКТГ-30622 Перчи Ева Јосип 1870 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
873 РКТГ-30625 Руприх Јакоб Јакоб 1945 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
874 РКТГ-30628 Кнебл Емерих 1862 Каравуково Каравуково детаљније информације
875 РКТГ-30629 Бутер Катарина Адам 1865 Оџаци Оџаци детаљније информације
876 РКТГ-30639 Редер Магдалена Стеван 1870 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
877 РКТГ-30643 Фрајер Терезија Јован 1878 Оџаци Оџаци детаљније информације
878 РКТГ-30645 Повијар Терезија Јосиф 1881 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
879 РКТГ-30647 Шефер Јован Карло 1878 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
880 РКТГ-30650 Швоб Стеван 1884 Каравуково Каравуково детаљније информације
881 РКТГ-30651 Конрад Магда Антон 1894 Каравуково Каравуково детаљније информације
882 РКТГ-30652 Кучер Терезија Франц 1892 Каравуково Каравуково детаљније информације
883 РКТГ-30656 Екхарт Марија 1880 Каравуково Каравуково детаљније информације
884 РКТГ-31905 Ешбах Розалија Бенедикт 1872 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
885 РКТГ-31906 Келер Клара Јован 1881 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
886 РКТГ-31907 Леман Терезија Јакоб 1940 Каравуково Каравуково детаљније информације
887 РКТГ-31911 Тајбл Магдалена Михајло 1888 Сивац Сивац детаљније информације
888 РКТГ-31912 Рил Ана Јосеф 1871 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
889 РКТГ-31913 Купфершмит Ана Фрања 1884 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
890 РКТГ-31914 Минк Терезија Фердинанф 1867 Оџаци Оџаци детаљније информације
891 РКТГ-31916 Март Јосиф Адам 1873 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
892 РКТГ-31917 Лотшпајх Јелисавета Мартин 1866 Српски Милетић Српски Милетић детаљније информације
893 РКТГ-31918 Гап Петар Јосиф 1942 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
894 РКТГ-31921 Хофман Ана 1866 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
895 РКТГ-31924 Лемлер Ката Фрања 1880 Оџаци Оџаци детаљније информације
896 РКТГ-31926 Дикман Ката Јован 1876 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
897 РКТГ-31930 Шефер Ана Фрања 1875 Српски Милетић Српски Милетић детаљније информације
898 РКТГ-31935 Леополд Јован Паул 1873 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
899 РКТГ-31938 Туфнер Ана Меркл 1877 Оџаци Оџаци детаљније информације
900 РКТГ-31939 Тол Јосиф Јосиф 1883 Српски Милетић Српски Милетић детаљније информације
901 РКТГ-31941 Шпис Катарина Фрања 1871 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
902 РКТГ-32060 Келер Магдалена 1861 Ратково Апатин детаљније информације
903 РКТГ-32061 Беренц Терезија Игњат 1892 Ратково Ратково детаљније информације
904 РКТГ-32063 Мајер Ева Јосиф 1869 Оџаци Оџаци детаљније информације
905 РКТГ-32069 Кин Терезија Јакоб 1871 Оџаци Оџаци детаљније информације
906 РКТГ-32070 Амент Ева Антон 1899 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
907 РКТГ-32071 Вилман Аполонија Мартин 1870 Оџаци Оџаци детаљније информације
908 РКТГ-32074 Клајн Вендел Веднел 1870 Ратково Ратково детаљније информације
909 РКТГ-32268 Хелман Мартин Стеван 1865 Каравуково Каравуково детаљније информације
910 РКТГ-32270 Холцхофер Терезија 1876 Оџаци Оџаци детаљније информације
911 РКТГ-32271 Тол Регина Јосиф 1942 Каравуково Каравуково детаљније информације
912 РКТГ-32276 Леополд Лоренц Матија 1877 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
913 РКТГ-32277 Пакан Терезија 1873 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
914 РКТГ-32278 Пакан Фрања 1869 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
915 РКТГ-32279 Шпис Ана Јован 1863 Ратково Ратково детаљније информације
916 РКТГ-32284 Шуј Матија Матија 1870 Српски Милетић Српски Милетић детаљније информације
917 РКТГ-32285 Тетлинг Јован Себастијан 1881 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
918 РКТГ-32288 Хајм Розалија Антон 1878 Оџаци Оџаци детаљније информације
919 РКТГ-32293 Гферер Јосип Јосиф 1878 Каравуково Каравуково детаљније информације
920 РКТГ-32296 Милер Магдалена Јосиф 1880 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
921 РКТГ-32364 Хас Розалија Антон 1880 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
922 РКТГ-32430 Циглер Фрања 1885 Оџаци Оџаци детаљније информације
923 РКТГ-32435 Енгелман Јосиф Игњат 1864 Каравуково Каравуково детаљније информације
924 РКТГ-32436 Јаки Катарина Јован 1888 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
925 РКТГ-32437 Брунер Кристијан 1910 Оџаци Оџаци детаљније информације
926 РКТГ-32449 Перчи Ева Мартин 1860 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
927 РКТГ-32454 Хаслер Агата 1861 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
928 РКТГ-32458 Шнур Јелисавета Јосеф 1875 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
929 РКТГ-32460 Меркл Матија Мелихор 1869 Ратково Ратково детаљније информације
930 РКТГ-32464 Црх Роза Адам 1876 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
931 РКТГ-32467 Кениг Филип Филип 1937 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
932 РКТГ-32469 Тил Моника Симон 1945 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
933 РКТГ-32530 Мај Вероника 1865 Оџаци Оџаци детаљније информације
934 РКТГ-32533 Хофман Петар Адам 1945 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
935 РКТГ-32534 Хуцл Ђорђе Себастијан 1908 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
936 РКТГ-32535 Хуцл Ката Ђорђе 1888 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
937 РКТГ-32538 Манц Јакоб Михајло 1876 Оџаци Оџаци детаљније информације
938 РКТГ-32541 Грох Фрања Валентин 1862 Оџаци Оџаци детаљније информације
939 РКТГ-32542 Бартуш Аполонија Фрања 1856 Ратково Ратково детаљније информације
940 РКТГ-32591 Рил Ана Јосиф 1871 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
941 РКТГ-32592 Шмит Стеван 1870 Каравуково Каравуково детаљније информације
942 РКТГ-32599 Шрајбер Јакоб Јакоб 1867 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
943 РКТГ-32602 Ама Адам 1885 Дероње Дероње детаљније информације
944 РКТГ-32604 Хог Марија Матија 1945 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
945 РКТГ-32610 Урих Роза Јован 1913 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
946 РКТГ-32611 Шрајбер Гервина Мартин 1942 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
947 РКТГ-32613 Ханс Катарина Стеван 1868 Оџаци Оџаци детаљније информације
948 РКТГ-32614 Јунг Барбара Михајло 1873 Ратково Ратково детаљније информације
949 РКТГ-32624 Лоренц Анамарија 1871 Оџаци Оџаци детаљније информације
950 РКТГ-32625 Медиш Адам 1880 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
951 РКТГ-32626 Шверер Ева Антон 1875 Оџаци Оџаци детаљније информације
952 РКТГ-32627 Ернст Роза Антон 1895 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
953 РКТГ-32631 Рап Катарина Мартин 1889 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
954 РКТГ-33042 Меркел Ката Матија 1869 Ратково Ратково детаљније информације
955 РКТГ-33043 Милерферли Јулијана Валентин 1885 Оџаци Оџаци детаљније информације
956 РКТГ-33204 Вишт Терезија 1876 Оџаци Оџаци детаљније информације
957 РКТГ-33205 Хениш Јелисавета Карло 1915 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
958 РКТГ-33206 Пели Терезија Јосиф 1876 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
959 РКТГ-33210 Јак Ева Валентин 1886 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
960 РКТГ-33283 Милер Марија Андрија 1885 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
961 РКТГ-33286 Лајнвебер Фрања Матија 1892 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
962 РКТГ-33287 Штајнхарт Аполонија Мелихор 1887 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
963 РКТГ-33289 Кемпф Петар 1867 Ратково Ратково детаљније информације
964 РКТГ-33290 Рап Јосиф Андрија 1865 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
965 РКТГ-33293 Гол Терезија Јакоб 1891 Каравуково Каравуково детаљније информације
966 РКТГ-33298 Ајхингер Стеван Адам 1934 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
967 РКТГ-33299 Шрајбер Матија Матија 1945 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
968 РКТГ-33300 Кревенка Марија Јосиф 1910 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
969 РКТГ-33302 Печнер Јакоб Јосиф 1865 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
970 РКТГ-33303 Верни Аполонија Ђорђе 1894 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
971 РКТГ-33304 Шпигл Магдалена Јосиф 1874 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
972 РКТГ-33319 Лајхт Катарина 1918 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
973 РКТГ-33320 Вебер Јакоб 1895 Оџаци Оџаци детаљније информације
974 РКТГ-33322 Глатц Јелисавета Мартин 1869 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
975 РКТГ-33791 Лаутенбах Валентин Јован 1885 Српски Милетић Српски Милетић детаљније информације
976 РКТГ-33854 Џинич Јосип Јован 1888 Српски Милетић Српски Милетић детаљније информације
977 РКТГ-33864 Мартин Магдалена Фрања 1861 Ратково Ратково детаљније информације
978 РКТГ-33866 Менрад Адам Игњат 1864 Оџаци Оџаци детаљније информације
979 РКТГ-33869 Вернер Барбара 1865 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
980 РКТГ-33892 Кинер Јакоб Јакоб 1880 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
981 РКТГ-33902 Меркел Аполонија Јосиф 1890 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
982 РКТГ-33909 Сајдл Валентин 1884 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
983 РКТГ-33910 Меркел Антон Мелхиор 1870 Ратково Ратково детаљније информације
984 РКТГ-33912 Винтер Адам Јован 1870 Оџаци Оџаци детаљније информације
985 РКТГ-33917 Бауман Терезија Антон 1885 Каравуково Каравуково детаљније информације
986 РКТГ-33922 Бутер Матија Игњат 1871 Оџаци Оџаци детаљније информације
987 РКТГ-33930 Шмит Магда Михајло 1880 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
988 РКТГ-33931 Шмит Никола Мелхиор 1880 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
989 РКТГ-34107 Клајн Јован Јован 1885 Српски Милетић Српски Милетић детаљније информације
990 РКТГ-34113 Шефер Розина 1882 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
991 РКТГ-34114 Перчи Ката Кристијан 1879 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
992 РКТГ-34117 Драх Роза Михајло 1882 Оџаци Оџаци детаљније информације
993 РКТГ-34121 Шмит Ана Антон 1914 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
994 РКТГ-34128 Сајдл Рихард Фрања 1939 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
995 РКТГ-34129 Сајдл Герта Фрања 1943 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
996 РКТГ-34132 Краус Ката Јакоб 1871 Каравуково Каравуково детаљније информације
997 РКТГ-34136 Редер Розина Јосиф 1866 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
998 РКТГ-34137 Хелд Јелисавета Адам 1931 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
999 РКТГ-34139 Петлинг Ана Матија 1901 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1000 РКТГ-34145 Вилдман Магдалена 1856 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1001 РКТГ-34158 Армбруст Марија Ђорђе 1892 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1002 РКТГ-34159 Армбруст Аделхајд Стеван 1944 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1003 РКТГ-34170 Вилман Ева Јосиф 1876 Оџаци Оџаци детаљније информације
1004 РКТГ-34178 Бутер Андрија Андрија 1874 Оџаци Оџаци детаљније информације
1005 РКТГ-34333 Фридман Никола Михајло 1884 Српски Милетић Српски Милетић детаљније информације
1006 РКТГ-34522 Хигел Јован Вендел 1889 Српски Милетић Српски Милетић детаљније информације
1007 РКТГ-34537 Озер Терезија Јакоб 1860 Ратково Ратково детаљније информације
1008 РКТГ-34539 Хог Јован Ђорђе 1889 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1009 РКТГ-34545 Каст Јелена Јосиф 1882 Каравуково Колут детаљније информације
1010 РКТГ-34549 Бутер Терезија Јакоб 1877 Оџаци Оџаци детаљније информације
1011 РКТГ-34551 Фесл Андрија Јосиф 1876 Каравуково Колут детаљније информације
1012 РКТГ-34553 Кениг Јован Павле 1875 Каравуково Колут детаљније информације
1013 РКТГ-34559 Кнебл Магдалена Јакоб 1890 Каравуково Каравуково детаљније информације
1014 РКТГ-34566 Хениш Магдалена Адам 1878 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1015 РКТГ-34570 Јесенски Ана Јакоб 1876 Ратково Ратково детаљније информације
1016 РКТГ-34572 Базлер Аполонија Фрања 1878 Оџаци Оџаци детаљније информације
1017 РКТГ-34576 Дилсман Ева Фрања 1876 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1018 РКТГ-34580 Александар Јосип Јосип 1876 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1019 РКТГ-34582 Шмит Рајнхард Адам 1944 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1020 РКТГ-34583 Матајс Јосип Ђорђе 1869 Каравуково Каравуково детаљније информације
1021 РКТГ-34584 Кревенка Ана Мартин 1879 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1022 РКТГ-34585 Шифер Марија Ђорђе 1889 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1023 РКТГ-34590 Ганс Валентин 1875 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1024 РКТГ-34601 Штефан Розина Матија 1876 Каравуково Каравуково детаљније информације
1025 РКТГ-34603 Балер Мартин Људовит 1870 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1026 РКТГ-34604 Перчи Стеван Фрања 1887 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1027 РКТГ-34612 Финк Марија Матија 1875 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1028 РКТГ-34613 Шашвари Марија Јован 1901 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1029 РКТГ-34620 Јолер Барбара Јован 1907 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1030 РКТГ-34623 Хезлер Андрија Јакоб 1877 Оџаци Оџаци детаљније информације
1031 РКТГ-34628 Циндл Терезија Фрања 1883 Оџаци Оџаци детаљније информације
1032 РКТГ-34631 Пехнер Ана Адам 1881 Каравуково Каравуково детаљније информације
1033 РКТГ-34632 Фукс Францишка Мартин 1867 Ратково Ратково детаљније информације
1034 РКТГ-34633 Јунг Петар 1879 Оџаци Оџаци детаљније информације
1035 РКТГ-34637 Шмит Катарина Јакоб 1882 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1036 РКТГ-34638 Лангенекер Терезија Јосеф 1866 Српски Милетић Српски Милетић детаљније информације
1037 РКТГ-34639 Готфрид Францишка Ђорђе 1879 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1038 РКТГ-34641 Бук Ева Лудвиг 1867 Српски Милетић Српски Милетић детаљније информације
1039 РКТГ-34645 Дистл Ана Фрања 1882 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1040 РКТГ-34648 Моч Фрања Балтазар 1873 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1041 РКТГ-34651 Матес Никола Карло 1875 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1042 РКТГ-34653 Ангебранд Јосиф Јосиф 1876 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1043 РКТГ-34657 Хаус Јосиф Матија 1863 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1044 РКТГ-34660 Хофер Розалија Мартин 1878 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1045 РКТГ-34661 Рак Марија Валентин 1875 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1046 РКТГ-34662 Рак Никола Балтазар 1877 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1047 РКТГ-34666 Мандел Ленхард Ленхард 1874 Оџаци Оџаци детаљније информације
1048 РКТГ-34667 Манхард Елизабета Стеван 1939 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1049 РКТГ-34672 Штајнбах Катарина Матија 1890 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1050 РКТГ-34673 Бранбергер Розалија Јосип 1870 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1051 РКТГ-34674 Кин Терезија Сефрин 1884 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1052 РКТГ-34675 Дивардеки Јосип Јосип 1870 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1053 РКТГ-34681 Шрафт Вероника Хенрик 1870 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1054 РКТГ-34682 Кирхофер фрања Стеван 1892 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1055 РКТГ-34688 Селингер Петар Антун 1881 Оџаци Оџаци детаљније информације
1056 РКТГ-34690 Рихтер Ева Освлад 1873 Оџаци Оџаци детаљније информације
1057 РКТГ-34691 Меркли Каролина Јозеф 1885 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1058 РКТГ-34692 Витушек Ева Антун 1883 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1059 РКТГ-34695 Хегер Ева Јакоб 1883 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1060 РКТГ-34800 Омшт Аполонија Валентин 1874 Оџаци Оџаци детаљније информације
1061 РКТГ-34801 Менрат Мартин Игњац 1876 Оџаци Оџаци детаљније информације
1062 РКТГ-34803 Богнер Марија 1875 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1063 РКТГ-34804 Гај Магдалена 1876 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1064 РКТГ-34805 Швелингер Розалија Јован 1941 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1065 РКТГ-34806 Матес Ана Михајло 1884 Оџаци Оџаци детаљније информације
1066 РКТГ-34809 Гилман Адам Адам 1877 Каравуково Каравуково детаљније информације
1067 РКТГ-34813 Перчи Павле Адам 1867 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1068 РКТГ-34814 Хил Катарина Конрад 1880 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1069 РКТГ-34818 Матајс Ана Јован 1891 Каравуково Каравуково детаљније информације
1070 РКТГ-34828 Хас Ана Матија 1914 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1071 РКТГ-34829 Леополд Клара Јосиф 1876 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1072 РКТГ-34892 Рајтер Ева Фрања 1867 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1073 РКТГ-34895 Вернер Јакоб Јакоб 1870 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1074 РКТГ-34896 Кониг Викторија Матија 1879 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1075 РКТГ-34898 Вилман Терезија Јосиф 1877 Оџаци Оџаци детаљније информације
1076 РКТГ-34899 Мај Адам Адам 1864 Оџаци Оџаци детаљније информације
1077 РКТГ-34905 Пуч Стеван Михајло 1884 Каравуково Каравуково детаљније информације
1078 РКТГ-34913 Екерт Грегор Балтазар 1885 Каравуково Каравуково детаљније информације
1079 РКТГ-34914 Фидер Ева Фрања 1896 Каравуково Каравуково детаљније информације
1080 РКТГ-34915 Пашт Терезија Михајло 1889 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1081 РКТГ-35111 Полангер Михајло Питер 1874 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1082 РКТГ-35112 Шилинг Јелисавета Јосип 1869 Бачки Брег Бачки Брег детаљније информације
1083 РКТГ-35114 Брунер Јован Георг 1886 Оџаци Оџаци детаљније информације
1084 РКТГ-35115 Хениш Георг Мартин 1941 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1085 РКТГ-35116 Хас Магдалена Павле 1893 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1086 РКТГ-35117 Рутингер Марија 1939 Оџаци Оџаци детаљније информације
1087 РКТГ-35118 Кеслер Катарина Антон 1887 Оџаци Оџаци детаљније информације
1088 РКТГ-35304 Бертран Мартин Лоренц 1875 Оџаци Оџаци детаљније информације
1089 РКТГ-35318 Иземан Катарина Јосип 1894 Ратково Ратково детаљније информације
1090 РКТГ-35323 Гилих Роза Адам 1887 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1091 РКТГ-35327 Теперт Ана Франц 1910 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1092 РКТГ-35328 Штробл Катарина Јосип 1908 Каравуково Каравуково детаљније информације
1093 РКТГ-35333 Ајзеле Стеван Никола 1879 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1094 РКТГ-35338 Вајман Ана Себастијан 1882 Каравуково Каравуково детаљније информације
1095 РКТГ-35339 Кирш Георг Франц 1876 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1096 РКТГ-35340 Шмид Аполониа Јосип 1882 Каравуково Каравуково детаљније информације
1097 РКТГ-35449 Пфаф Рихард Паул 1943 Каравуково Каравуково детаљније информације
1098 РКТГ-35455 Кревенка Елизабета Јосип 1891 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1099 РКТГ-35456 Шефер Магдалена Стеван 1898 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1100 РКТГ-35458 Шултхаус Матија 1884 Оџаци Оџаци детаљније информације
1101 РКТГ-35500 Хил Марија Франц 1893 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1102 РКТГ-35502 Хелман Ана Франц 1891 Каравуково Каравуково детаљније информације
1103 РКТГ-35505 Фридрих Јулиана Франц 1875 Дероње Дероње детаљније информације
1104 РКТГ-35515 Балер Франц Никола 1882 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1105 РКТГ-35517 Мелхер Матија Јосип 1944 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1106 РКТГ-35521 Дренер Јулиана Михаел 1945 Каравуково Каравуково детаљније информације
1107 РКТГ-35522 Дуфт Мартин Матија 1883 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1108 РКТГ-35526 Кушфершмигд Ката Франц 1883 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1109 РКТГ-35527 Шрофи Марија Франц 1909 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1110 РКТГ-35529 Маршан Матија Јован 1881 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1111 РКТГ-35530 Бехерер Марија Фердинанд 1944 Оџаци Оџаци детаљније информације
1112 РКТГ-35531 Ауер Розина Јосип 1909 Каравуково Каравуково детаљније информације
1113 РКТГ-35537 Хог Ана Себастијан 1896 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1114 РКТГ-35540 Мершер Ана Јосип 1932 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1115 РКТГ-35757 Волф Ева Михајло 1886 Оџаци Оџаци детаљније информације
1116 РКТГ-35758 Перчи Катарина Јован 1896 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1117 РКТГ-35759 Менрад Стеван Франц 1944 Оџаци Оџаци детаљније информације
1118 РКТГ-35761 Петер Аполонија Петер 1889 Ратково Ратково детаљније информације
1119 РКТГ-35766 Рехнер Георг Јован 1885 Каравуково Каравуково детаљније информације
1120 РКТГ-35767 Капетановић Катарина Адам 1946 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1121 РКТГ-35770 Фогл Ана Стеван 1945 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1122 РКТГ-35784 Штегили Ката Михајло 1942 Оџаци Оџаци детаљније информације
1123 РКТГ-35785 Штегили Миахјло Михајло 1938 Оџаци Оџаци детаљније информације
1124 РКТГ-35792 Мергл Ана Јакоб 1916 Каравуково Каравуково детаљније информације
1125 РКТГ-35795 Хармут Ката Адам 1946 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1126 РКТГ-35799 Траут Марија Стеван 1917 Каравуково Каравуково детаљније информације
1127 РКТГ-35800 Голд Розина Мартин 1884 Каравуково Каравуково детаљније информације
1128 РКТГ-35803 Амент Агнес Мелихор 1944 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1129 РКТГ-35804 Перчи Катарина Себастијан 1897 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1130 РКТГ-35807 Шмид Розалија Георг 1885 Ратково Ратково детаљније информације
1131 РКТГ-35809 Херман Ана Антон 1914 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1132 РКТГ-35818 Шен Катарина Јосип 1877 Дорослово Дорослово детаљније информације
1133 РКТГ-35821 Брехер Матија Франц 1943 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1134 РКТГ-35827 Којзер Фрида Адам 1944 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1135 РКТГ-35848 Конрад Ана Јакоб 1900 Каравуково Каравуково детаљније информације
1136 РКТГ-35851 Дикман Магда Матијас 1899 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1137 РКТГ-35853 Амент Мартин Мартин 1939 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1138 РКТГ-35854 Клајнер Магдалена 1941 Српски Милетић Српски Милетић детаљније информације
1139 РКТГ-35863 Кинер Герхард Фрањо 1942 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1140 РКТГ-35870 Сауер Јован Мартин 1935 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1141 РКТГ-35877 Хог Мартин Адам 1944 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1142 РКТГ-35881 Минк Барбара Себастијан 1914 Каравуково Каравуково детаљније информације
1143 РКТГ-35888 Троп Марија Франц 1896 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1144 РКТГ-35891 Милер Магда Јосип 1903 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1145 РКТГ-35892 Штестр Розалија Јован 1897 Оџаци Оџаци детаљније информације
1146 РКТГ-35897 Шмид Јосип Филип 1877 Каравуково Каравуково детаљније информације
1147 РКТГ-35910 Харер Магда Адам 1882 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1148 РКТГ-35922 Кнебл Магда Лоренц 1882 Оџаци Оџаци детаљније информације
1149 РКТГ-35923 Хениш Рајнхалд Фрања 1942 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1150 РКТГ-35931 Кнебл Јакоб Штефан 1897 Каравуково Каравуково детаљније информације
1151 РКТГ-35939 Теперт Терезија Јакоб 1876 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1152 РКТГ-35944 Хорер Марија Кристијан 1894 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1153 РКТГ-36004 Хаус Јакоб Јакоб 1883 Оџаци Оџаци детаљније информације
1154 РКТГ-36073 Шмит Стеван Фрања 1877 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1155 РКТГ-36433 Бретрегер Хелмут Криштоф 1944 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1156 РКТГ-36509 Лехнер Рита Балтазар 1944 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1157 РКТГ-36511 Витнер Катарина Мартин 1889 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1158 РКТГ-36524 Штегли Терезија Ловра 1920 Оџаци Оџаци детаљније информације
1159 РКТГ-36527 Бунк Јосеф Јакоб 1878 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1160 РКТГ-36530 Бухер Елизабет Петер 1892 Каравуково Каравуково детаљније информације
1161 РКТГ-36531 Шмид Марија Стефан 1931 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1162 РКТГ-36533 Фат Ана Јосеф 1888 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1163 РКТГ-36537 Леоплод Стефан Франц 1874 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1164 РКТГ-36541 Верни Катарина Мартин 1908 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1165 РКТГ-36545 Ајхингер Марија Ђорђе 1868 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1166 РКТГ-36635 Хениш Ерна Адам 1944 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1167 РКТГ-36636 Брајнкл Јакоб Јакоб 1941 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1168 РКТГ-36637 Кнебл Мартин Јакоб 1941 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1169 РКТГ-36638 Хил Јосеф Јосеф 1940 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1170 РКТГ-36643 Бауман Ана Грегор 1890 Каравуково Каравуково детаљније информације
1171 РКТГ-36646 Фогл Ана Лоренц 1906 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1172 РКТГ-36651 Плац Катарина Петер 1863 Оџаци Оџаци детаљније информације
1173 РКТГ-36652 Хофман Магда Адам 1937 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1174 РКТГ-36654 Леополд Катарина Антон 1908 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1175 РКТГ-36655 Шнатербек Магда Стефан 1887 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1176 РКТГ-36657 Нерцлиуфт Ева Јосеф 1870 Каравуково Каравуково детаљније информације
1177 РКТГ-36677 Црих Розалија Штефан 1898 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1178 РКТГ-36715 Гарих Хелмут Себастијан 1942 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1179 РКТГ-36730 Гаус Венделин Јосеф 1942 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1180 РКТГ-36739 Лехнер Ана Балтазар 1924 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1181 РКТГ-37443 Вајнрејх Магда Јосеф 1901 Каравуково Каравуково детаљније информације
1182 РКТГ-37445 Брунер Катарина Јован 1875 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1183 РКТГ-37446 Рауер Ана Франц 1889 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1184 РКТГ-37447 Бренер Катарина Јован 1898 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1185 РКТГ-37456 Милер Ева Франц 1940 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1186 РКТГ-37476 Ајхингер Ана Лоренц 1867 Оџаци Оџаци детаљније информације
1187 РКТГ-37478 Енгерт Леополд Леополд 1941 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1188 РКТГ-37483 Тил Розалија Лоренц 1881 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1189 РКТГ-37517 Матес Ева Адам 1888 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1190 РКТГ-37519 Хог Ана Георг 1882 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1191 РКТГ-37520 Хигел Розалија Вендел 1920 Каравуково Каравуково детаљније информације
1192 РКТГ-37523 Рупанер Сигфрид Матија 1943 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1193 РКТГ-37540 Хауман Валентин Валентин 1873 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1194 РКТГ-37552 Урих Ева Јосеф 1884 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1195 РКТГ-37556 Милер Франц Јакоб 1893 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1196 РКТГ-37563 Вернер Матија Матија 1944 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1197 РКТГ-37565 Еламуер Штефан Штефан 1878 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1198 РКТГ-37596 Швелингер Марија Јован 1944 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1199 РКТГ-37641 Химелшбах Антон Хајнрих 1869 Ратково Ратково детаљније информације
1200 РКТГ-37644 Перчи Катарина Франц 1931 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1201 РКТГ-37649 Кершнер Роза Јосиф 1902 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1202 РКТГ-37652 Шанц Терезија Вендел 1933 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1203 РКТГ-37653 Милер Ана Јакоб 1894 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1204 РКТГ-37654 Бернхард Јосеф Георг 1892 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1205 РКТГ-37663 Штобл Терезија Јосеф 1881 Каравуково Каравуково детаљније информације
1206 РКТГ-37673 Вајнрајх Стеван Балтазар 1931 Каравуково Каравуково детаљније информације
1207 РКТГ-37723 Ајхингер Франц Себастијан Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1208 РКТГ-37732 Келер Маргарета Михајло 1882 Каравуково Каравуково детаљније информације
1209 РКТГ-37739 Едлман Георг Георг 1878 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1210 РКТГ-37741 Хаушка Елисабет Гоерг 1907 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1211 РКТГ-37750 Богнар Елисабет Георг 1942 Каравуково Каравуково детаљније информације
1212 РКТГ-37756 Швенделман Јакоб Стеван 1945 Каравуково Каравуково детаљније информације
1213 РКТГ-37757 Гур Аполонија Михaјло 1882 Ратково Ратково детаљније информације
1214 РКТГ-37758 Перчи Терезија Франц 1935 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1215 РКТГ-37765 Верни Магдалена Вендел 1944 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1216 РКТГ-37770 Херберт Маркс Херберт 1946 Ратково Ратково детаљније информације
1217 РКТГ-37804 Пилер Себастијан Себастијан 1879 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1218 РКТГ-37805 Келер Мелхер Јован 1920 Ратково Ратково детаљније информације
1219 РКТГ-37814 Вебер Хајнрих Јакоб 1866 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1220 РКТГ-37821 Пфајфер Валбурга Андрија 1889 Српски Милетић Српски Милетић детаљније информације
1221 РКТГ-37836 Новоди Ана Јован 1875 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1222 РКТГ-37839 Хаус Магда Јосеф 1933 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1223 РКТГ-37840 Шмит Мартин 1877 Оџаци Оџаци детаљније информације
1224 РКТГ-37977 Јеш Фрања Стеван 1878 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1225 РКТГ-38173 Шили Адам Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1226 РКТГ-38268 Лајхт Ева Франц 1897 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1227 РКТГ-38278 Шефер Никола Јован 1870 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1228 РКТГ-38296 Вајс Јозефина Петер 1869 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1229 РКТГ-38300 Карих Аделхајт Јосиф 1889 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1230 РКТГ-38304 Франц Петер Петер 1878 Каравуково Каравуково детаљније информације
1231 РКТГ-38306 Реденц Петер Валентин 1887 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1232 РКТГ-38311 Конрад Адам Јован 1892 Каравуково Каравуково детаљније информације
1233 РКТГ-38420 Вербеш Терезија Антон 1897 Каравуково Каравуково детаљније информације
1234 РКТГ-38425 Хил Стеван Михајло 1876 Оџаци Оџаци детаљније информације
1235 РКТГ-38426 Хан Маргарета Лоренц 1875 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1236 РКТГ-38535 Галан Имре старији 1887 Српски Милетић Српски Милетић детаљније информације
1237 РКТГ-38970 Шварц Марија Михајло 1867 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1238 РКТГ-39130 Пос Паул НИкола 1887 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1239 РКТГ-39141 Келер Кристина Јосеф 1914 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1240 РКТГ-39472 Маршал Софија Карл 1894 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1241 РКТГ-39502 Рехнер Катарина Матија 1880 Каравуково Каравуково детаљније информације
1242 РКТГ-39712 Фетер Криситна Јакоб 1868 Каравуково Каравуково детаљније информације
1243 РКТГ-39764 Циндл Ката Јосеф 1880 Оџаци Оџаци детаљније информације
1244 РКТГ-39796 Весингер Франц Јован 1898 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1245 РКТГ-39798 Леополд Ана Герог 1889 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1246 РКТГ-39884 Хорн Јосеф Јосиф 1907 Српски Милетић Српски Милетић детаљније информације
1247 РКТГ-39957 Лајхт Јакоб 1945 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1248 РКТГ-40104 Лајхт Марија Јосеф 1919 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1249 РКТГ-40105 Колер Карл Јосеф 1877 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1250 РКТГ-40111 Шварц Каролина Карл 1881 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1251 РКТГ-40113 Кам Вилхелм Јосиф 1947 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1252 РКТГ-40392 Шварц Елисабета Јохан 1870 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1253 РКТГ-40410 Рукабер Лоренц Лоренц 1881 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1254 РКТГ-40440 Келер Адам Валентин 1884 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1255 РКТГ-40456 Фолмер Јован Антон 1889 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1256 РКТГ-40594 Матес Роза Стеван 1919 Оџаци Оџаци детаљније информације
1257 РКТГ-40608 Кеслер Михајло Франц 1869 Дероње Дероње детаљније информације
1258 РКТГ-40611 Карле Аполонија Антон 1873 Оџаци Оџаци детаљније информације
1259 РКТГ-40839 Бауман Антон Антон 1886 Каравуково Каравуково детаљније информације
1260 РКТГ-41650 Голос Марија Јакоб 1877 Оџаци Оџаци детаљније информације
1261 РКТГ-41746 Кослер Ева Јосип 1919 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1262 РКТГ-41748 Велч Елисабета Јосип 1902 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1263 РКТГ-41756 Валднер Михаел Бранд 1872 Оџаци Оџаци детаљније информације
1264 РКТГ-41905 Буха Јакоб 1873 Парабућ Парабућ детаљније информације
1265 РКТГ-42260 Абрахам Мориц Адолф 1890 Ратково Ратково детаљније информације
1266 РКТГ-43022 Адам Ана 1885 Дероње Дероње детаљније информације
1267 РКТГ-43130 Бели Терезија Фрања 1877 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1268 РКТГ-43286 Беренц Терезиа 1911 Ратково Ратково детаљније информације
1269 РКТГ-43379 Ајбах Ана 1897 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1270 РКТГ-43431 Бехерер Рита 1939 Оџаци Оџаци детаљније информације
1271 РКТГ-43482 Ајзеле Ана 1892 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1272 РКТГ-43484 Ајзеле Катарина 1883 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1273 РКТГ-43485 Ајзеле Магдалена 1900 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1274 РКТГ-43486 Ајзеле Стеван 1882 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1275 РКТГ-43487 Ајзеле Штефан 1876 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1276 РКТГ-43488 Ајзеле Адам 1886 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1277 РКТГ-43489 Ајзеле Магдалена Антон 1912 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1278 РКТГ-43491 Ајзеле Мариа Мартин 1909 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1279 РКТГ-43493 Ајзеле Марија Михајло 1883 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1280 РКТГ-43569 Биро Маријана Филип 1888 Каравуково Каравуково детаљније информације
1281 РКТГ-43576 Бихлер Катарина Јосип 1901 Ратково Ратково детаљније информације
1282 РКТГ-43711 Ајхингер Мартин 1892 Ратково Ратково детаљније информације
1283 РКТГ-43712 Ајхингер Катарина Адам 1870 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1284 РКТГ-43713 Ајхингер Мартин Јосип 1925 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1285 РКТГ-43714 Ајхингер Магдалена Мартин 1876 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1286 РКТГ-43715 Ајхингер Клара Павел 1907 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1287 РКТГ-43716 Ајхингер Ана Петра 1944 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1288 РКТГ-43717 Ајхингер Јосип Петра 1876 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1289 РКТГ-43730 Акерман Јакоб 1945 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1290 РКТГ-43732 Акерман Јелисавета 1870 Оџаци Оџаци детаљније информације
1291 РКТГ-43784 Александер Барбара 1878 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1292 РКТГ-43849 Амент Ана Адам 1877 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1293 РКТГ-43850 Амент Марија Јакоб 1886 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1294 РКТГ-43851 Амент Маргарета Петра 1944 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1295 РКТГ-43852 Амент Алфред Фрања 1942 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1296 РКТГ-43853 Амент Јелисавета Фрања 1880 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1297 РКТГ-43887 Ангенбранд Јелисавета 1886 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1298 РКТГ-43892 Андрашек Аполонија 1879 Каравуково Каравуково детаљније информације
1299 РКТГ-43949 Бовијер Розалија 1881 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1300 РКТГ-43950 Бовијер Јован Јован 1881 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1301 РКТГ-43983 Андричек Себастијан Себастијан 1872 Каравуково Каравуково детаљније информације
1302 РКТГ-44120 Армбрустер Ана 1888 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1303 РКТГ-44121 Армбрустер Ерна 1942 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1304 РКТГ-44127 Арнолд Ана 1877 Каравуково Каравуково детаљније информације
1305 РКТГ-44128 Арнолд Розина 1896 Каравуково Каравуково детаљније информације
1306 РКТГ-44170 Ауер Ана 1881 Каравуково Каравуково детаљније информације
1307 РКТГ-44171 Ауер Георг 1877 Каравуково Каравуково детаљније информације
1308 РКТГ-44172 Ауер Јован 1944 Каравуково Каравуково детаљније информације
1309 РКТГ-44174 Ауер Магдалена 1901 Каравуково Каравуково детаљније информације
1310 РКТГ-44175 Ауер Фидели 1941 Каравуково Каравуково детаљније информације
1311 РКТГ-44260 Бадер Михајло Михајло 1883 Оџаци Оџаци детаљније информације
1312 РКТГ-44330 Бајтер Ева Фрања 1867 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1313 РКТГ-44333 Бакан Павле Фрања 1867 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1314 РКТГ-44340 Бал Марија Фрања 1941 Дероње Дероње детаљније информације
1315 РКТГ-44438 Бартош Аполонија Фрања 1855 Ратково Ратково детаљније информације
1316 РКТГ-44497 Бауман Антон 1886 Каравуково Каравуково детаљније информације
1317 РКТГ-44509 Баушерт Павле Јакоб 1866 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1318 РКТГ-44512 Бахерт Мартин Људевит 1870 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1319 РКТГ-44605 Болангер Михајло Петра 1875 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1320 РКТГ-44692 Бос Ана 1884 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1321 РКТГ-44694 Бос Вероника 1914 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1322 РКТГ-44695 Бос Фрања Валентин 1875 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1323 РКТГ-44890 Браунштајн Магдалена Ђорђе 1870 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1324 РКТГ-44936 Бренер Марија Јосип 1880 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1325 РКТГ-44952 Бридман Јолан Мавро 1897 Каравуково Каравуково детаљније информације
1326 РКТГ-44953 Бридман Берта Мавро-Франк 1903 Каравуково Каравуково детаљније информације
1327 РКТГ-45139 Бунг Јосеф 1879 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1328 РКТГ-45193 Бутер Катарина Јакоб 1904 Оџаци Оџаци детаљније информације
1329 РКТГ-45208 Буч Ловра Ловро 1878 Каравуково Каравуково детаљније информације
1330 РКТГ-45209 Буч Катарина Штефан 1876 Каравуково Каравуково детаљније информације
1331 РКТГ-45619 Ајзеле Стеван Стеван 1870 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1332 РКТГ-46053 Зеленковић Франц 1872 А-непознато Брестовац детаљније информације
1333 РКТГ-46055 Заменковић Елизабета 1895 А-непознато Брестовац детаљније информације
1334 РКТГ-47041 Штајгер Јакоб Фрања 1877 Оџаци Оџаци детаљније информације
1335 РКТГ-47649 Бехерер Барбара 1857 Оџаци Оџаци детаљније информације
1336 РКТГ-47724 Бернхард Валентин 1908 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1337 РКТГ-47726 Браунштајн Симон 1927 Каравуково Каравуково детаљније информације
1338 РКТГ-47727 Браунштајн Јелисавета Михајло 1896 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1339 РКТГ-47750 Бауман Роза 1891 Каравуково Каравуково детаљније информације
1340 РКТГ-47756 Бакањ Јосип Стеван 1945 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1341 РКТГ-47780 Брехермахер Јован 1944 Српкси Милетић Српкси Милетић детаљније информације
1342 РКТГ-47807 Браунштајн Франц 1859 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1343 РКТГ-47810 Бој Магдалена Франц 1896 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1344 РКТГ-47814 Бајц Терезиа 1884 Каравуково Каравуково детаљније информације
1345 РКТГ-47827 Бродер Волдбург 1942 Каравуково Каравуково детаљније информације
1346 РКТГ-47839 Берауер Ева 1883 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1347 РКТГ-47845 Бекер Ана 1937 Оџаци Оџаци детаљније информације
1348 РКТГ-47877 Бергер Јелисавета 1884 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1349 РКТГ-47884 Бахерт Магдалена 1890 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1350 РКТГ-47887 Браунштајн Себастијан 1874 Каравуково Каравуково детаљније информације
1351 РКТГ-47910 Бертран Катарина 1883 Оџаци Оџаци детаљније информације
1352 РКТГ-47915 Баушерт Јосип 1891 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1353 РКТГ-47939 Белер Јелисавета Фрања 1892 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1354 РКТГ-47945 Браунштајн Терезиа Јохан 1876 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1355 РКТГ-47963 Бекер Јосип 1883 Ратково Ратково детаљније информације
1356 РКТГ-47964 Бајер Магда 1884 Српкси Милетић Српкси Милетић детаљније информације
1357 РКТГ-47970 Баумон Терезиа 1945 Оџаци Оџаци детаљније информације
1358 РКТГ-47971 Бајвинерер Мариа 1908 Ратково Ратково детаљније информације
1359 РКТГ-47982 Баумгартнер Аполониа 1883 Оџаци Оџаци детаљније информације
1360 РКТГ-47983 Браунштајн Ана 1876 Каравуково Каравуково детаљније информације
1361 РКТГ-47993 Бродер Мариана 1890 Каравуково Каравуково детаљније информације
1362 РКТГ-47995 Булангер Јован 1931 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1363 РКТГ-47997 Боц Аполониа 1890 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1364 РКТГ-48002 Бекер Мариана 1874 Ратково Ратково детаљније информације
1365 РКТГ-48004 Бертран Регина 1882 Оџаци Оџаци детаљније информације
1366 РКТГ-48005 Бренер Мариа 1880 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1367 РКТГ-48008 Бодлангер Елизабета 1880 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1368 РКТГ-48022 Брауштајн Ана 1880 Каравуково Каравуково детаљније информације
1369 РКТГ-48023 Беренц Матија 1872 Ратково Ратково детаљније информације
1370 РКТГ-48029 Баш Фрања 1945 Српкси Милетић Српски Милетић детаљније информације
1371 РКТГ-48030 Бек Никола 1877 Каравуково Каравуково детаљније информације
1372 РКТГ-48033 Бренер Ева Јозеф 1872 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1373 РКТГ-48043 Буч Шандор 1891 Каравуково Каравуково детаљније информације
1374 РКТГ-48044 Бауман Јакоб 1886 Каравуково Каравуково детаљније информације
1375 РКТГ-48045 Бенкерт Ана 1893 Ратково Ратково детаљније информације
1376 РКТГ-48047 Бекер Стеван 1874 Ратково Ратково детаљније информације
1377 РКТГ-48056 Бауман Јован 1867 Каравуково Каравуково детаљније информације
1378 РКТГ-48060 Браумбергер Мелсер 1878 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1379 РКТГ-48105 Беренц Терезија 1879 Ратково Ратково детаљније информације
1380 РКТГ-48122 Баумгартнер Катарина 1876 Оџаци Оџаци детаљније информације
1381 РКТГ-48123 Бадер Илди 1944 Каравуково Каравуково детаљније информације
1382 РКТГ-48130 Беренц Мариа 1944 Ратково Ратково детаљније информације
1383 РКТГ-48147 Баумгартнер Франц 1872 Оџаци Оџаци детаљније информације
1384 РКТГ-48151 Бренер Ана 1879 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1385 РКТГ-48155 Бауман Ловро 1872 Каравуково Каравуково детаљније информације
1386 РКТГ-48156 Бауман Катарина 1879 Каравуково Каравуково детаљније информације
1387 РКТГ-48242 Болангер Петар 1878 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1388 РКТГ-48251 Богнер Катарина 1943 Каравуково Каравуково детаљније информације
1389 РКТГ-48254 Бауман Терезиа 1919 Каравуково Каравуково детаљније информације
1390 РКТГ-48255 Бренер Матија Фрања 1942 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1391 РКТГ-48260 Брунер Мариа 1869 Оџаци Оџаци детаљније информације
1392 РКТГ-48261 Боган Терезиа 1876 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1393 РКТГ-48269 Баумгертнер Мартин 1875 Оџаци Оџаци детаљније информације
1394 РКТГ-48270 Бутер Магдалена 1927 Оџаци Оџаци детаљније информације
1395 РКТГ-48274 Бахерт Катарина Павел 1870 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1396 РКТГ-48275 Бернхард Магдалена 1869 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1397 РКТГ-48277 Бренер Кристина Мартин 1915 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1398 РКТГ-48278 Биме Катарина 1886 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1399 РКТГ-48281 Бренер Кристиан 1877 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1400 РКТГ-48284 Брамбергер Катарина 1882 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1401 РКТГ-48290 Брунер Магдалена 1893 Оџаци Оџаци детаљније информације
1402 РКТГ-48291 Бешић Ана 1871 Каравуково Каравуково детаљније информације
1403 РКТГ-48296 Брунер Магдалена 1882 Ратково Ратково детаљније информације
1404 РКТГ-48299 Балер Јосип 1882 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1405 РКТГ-48302 Брантекер Ана 1882 Оџаци Оџаци детаљније информације
1406 РКТГ-48306 Бутер Антониа 1874 Оџаци Оџаци детаљније информације
1407 РКТГ-48307 Баумгартнер Терез 1881 Оџаци Оџаци детаљније информације
1408 РКТГ-48315 Браунштајн Мариа 1903 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1409 РКТГ-48319 Бех Катарина 1892 Каравуково Каравуково детаљније информације
1410 РКТГ-48322 Бренер Алвине 1942 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1411 РКТГ-48334 Браунштајн Ана 1943 Каравуково Каравуково детаљније информације
1412 РКТГ-48342 Браунштајн Георг 1936 Каравуково Каравуково детаљније информације
1413 РКТГ-48344 Бечнер Барбара 1880 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1414 РКТГ-48870 Бркић Живојин Душан 1925 Лалић Лалић детаљније информације
1415 РКТГ-49831 Вир Франц Франц 1942 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1416 РКТГ-49924 Вилман Катарина Никола 1901 Оџаци Оџаци детаљније информације
1417 РКТГ-49970 Карло Јакоб 1876 Оџаци Оџаци детаљније информације
1418 РКТГ-50307 Вилим Лаура Зинген 1882 Херцегморог Бачки Брестовац детаљније информације
1419 РКТГ-50362 Вилдман Ева Стеван 1864 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1420 РКТГ-50394 Верни Јосиф Антон 1871 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1421 РКТГ-50395 Верни Ана Јосиф 1865 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1422 РКТГ-50401 Вибер Аполонија Ђорђе 1889 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1423 РКТГ-50406 Вајнмилер Ана Ђорђе 1869 Каравуково Каравуково детаљније информације
1424 РКТГ-50633 Венцлер Јакоб Валентин 1882 Ратково Ратково детаљније информације
1425 РКТГ-50879 Венцлер Катарина Јосип 1883 Ратково Ратково детаљније информације
1426 РКТГ-50881 Витушек Фридрих Јован 1883 Оџаци Оџаци детаљније информације
1427 РКТГ-51864 Буш Агата Паул 1873 Ратково Ратково детаљније информације
1428 РКТГ-52669 Хајек Магдалена Јован 1863 Каравуково Каравуково детаљније информације
1429 РКТГ-52793 Раусниц Саламон Шандор 1907 Панчево Бачки Петровац детаљније информације
1430 РКТГ-54706 Маркс Магдалена 1883 Ратково Ратково детаљније информације
1431 РКТГ-55472 Вогл Карл 1936 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1432 РКТГ-55474 Вилман Аполониа 1873 Оџаци Оџаци детаљније информације
1433 РКТГ-55477 Вилибалд Вероника 1927 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1434 РКТГ-55479 Верни Ана 1896 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1435 РКТГ-55490 Вилман Ева 1884 Оџаци Оџаци детаљније информације
1436 РКТГ-55493 Војт Јелисаета 1882 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1437 РКТГ-55500 Вогл Мариа 1920 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1438 РКТГ-55501 Вогл Барбара 1893 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1439 РКТГ-55504 Вајт Ана Антон 1876 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1440 РКТГ-55505 Вогл Ана 1906 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1441 РКТГ-55506 Вогл Ана 1945 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1442 РКТГ-55507 Вогл Андриа 1939 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1443 РКТГ-55508 Витушек Ева Антун 1883 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1444 РКТГ-55516 Врцки Терезиа 1864 Каравуково Каравуково детаљније информације
1445 РКТГ-55521 Виланд Ева 1939 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1446 РКТГ-55522 Викерт Аполониа Адам 1931 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1447 РКТГ-55525 Вогл Ана 1884 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1448 РКТГ-55531 Вернер Ана Матија 1945 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1449 РКТГ-55544 Вилибалд Ана 1923 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1450 РКТГ-55545 Вајнмилер Терез 1897 Каравуково Каравуково детаљније информације
1451 РКТГ-55556 Вајман Терезија 1938 Оџаци Оџаци детаљније информације
1452 РКТГ-55566 Вајман Катарина 1915 Оџаци Оџаци детаљније информације
1453 РКТГ-55568 Вајман Јозеф 1938 Оџаци Оџаци детаљније информације
1454 РКТГ-55569 Вајман Ана 1943 Оџаци Оџаци детаљније информације
1455 РКТГ-55577 Вајман Георг 1938 Оџаци Оџаци детаљније информације
1456 РКТГ-55582 Вајман Терезиа 1944 Каравуково Каравуково детаљније информације
1457 РКТГ-55602 Велбл Мариа 1878 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1458 РКТГ-55606 Верни Магдалена 1906 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1459 РКТГ-55609 Вилхелм Францишка 1885 Каравуково Каравуково детаљније информације
1460 РКТГ-55610 Волф Јулиана 1854 Дероње Дероње детаљније информације
1461 РКТГ-55611 Вилдман Катарина Франц 1881 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1462 РКТГ-55613 Вајман Јозефина 1938 Оџаци Оџаци детаљније информације
1463 РКТГ-55615 Вајс Хилде 1943 Каравуково Каравуково детаљније информације
1464 РКТГ-55620 Весингер Фрања 1896 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1465 РКТГ-55647 Вилдић Анда 1925 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1466 РКТГ-55651 Вилман Катарина 1940 Оџаци Оџаци детаљније информације
1467 РКТГ-55659 Валтер Роза 1887 Оџаци Оџаци детаљније информације
1468 РКТГ-55663 Верни Јелисавета Себастиан 1874 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1469 РКТГ-55666 Вакер Ева 1884 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1470 РКТГ-55668 Весингер Ана 1904 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1471 РКТГ-55670 Вајман Стеван 1886 Каравуково Каравуково детаљније информације
1472 РКТГ-55671 Вилман Франц 1937 Оџаци Оџаци детаљније информације
1473 РКТГ-55677 Вајман Стеван 1938 Оџаци Оџаци детаљније информације
1474 РКТГ-55680 Вајман Катарина 1946 Оџаци Оџаци детаљније информације
1475 РКТГ-55685 Вилибалд Мариа 1931 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1476 РКТГ-55687 Везан Аполониа 1886 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1477 РКТГ-55690 Велш Магдалена Јакоб 1876 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1478 РКТГ-55692 Вајнрајх Аугустин 1943 Каравуково Каравуково детаљније информације
1479 РКТГ-55697 Весингер Маргарета 1878 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1480 РКТГ-55700 Вернер Стеван Јозеф 1873 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1481 РКТГ-55701 Вернер Мариа Фрања 1878 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1482 РКТГ-55706 Вилибалд Антун 1881 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1483 РКТГ-55707 Вецштајн Маријана Јохан 1865 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1484 РКТГ-55708 Весингер Антон 1874 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1485 РКТГ-55718 Ванглер Михајло 1876 Ратково Ратково детаљније информације
1486 РКТГ-55723 Вајлер Ева Јакоб 1938 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1487 РКТГ-55729 Вернер Мариа Фрања 1909 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1488 РКТГ-55731 Висингер Јован 1875 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1489 РКТГ-55732 Витнер Адам 1873 Оџаци Оџаци детаљније информације
1490 РКТГ-55737 Верни Катарина 1877 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1491 РКТГ-55740 Вишт Аполонија 1874 Оџаци Оџаци детаљније информације
1492 РКТГ-55742 Верни Отилиа 1894 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1493 РКТГ-55745 Вишт Терезиа 1876 Оџаци Оџаци детаљније информације
1494 РКТГ-55746 Волф Терезиа 1885 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1495 РКТГ-55750 Вајман Магдалена 1871 Каравуково Каравуково детаљније информације
1496 РКТГ-55752 Вилдман Магдалена Мартин 1889 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1497 РКТГ-55759 Верни Магдалена 1883 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1498 РКТГ-55763 Вебер Терезија 1879 Оџаци Оџаци детаљније информације
1499 РКТГ-55767 Вајнмилер Ева 1875 Каравуково Каравуково детаљније информације
1500 РКТГ-55778 Велш Стеван Стеван 1942 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1501 РКТГ-55782 Валтер Ана 1886 Оџаци Оџаци детаљније информације
1502 РКТГ-55790 Верни Магдалена 1888 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1503 РКТГ-55791 Вернер Ана Филип 1894 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1504 РКТГ-55793 Весингер Клара 1876 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1505 РКТГ-55794 Вебер Розина Јозеф 1871 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1506 РКТГ-55795 Вајнмилер Јосип 1870 Каравуково Каравуково детаљније информације
1507 РКТГ-55800 Верни Франц 1899 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1508 РКТГ-55801 Верни Гашпар 1889 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1509 РКТГ-55804 Весан Адам 1866 Ратково Ратково детаљније информације
1510 РКТГ-55807 Вернер Розина 1880 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1511 РКТГ-55808 Вурцки Јелисавета Паул 1885 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1512 РКТГ-55811 Верни Паул 1878 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1513 РКТГ-55814 Весан Јакоб 1899 Ратково Ратково детаљније информације
1514 РКТГ-55825 Вернер Јосип 1876 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1515 РКТГ-55826 Вилибалд Ана 1902 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1516 РКТГ-55830 Вајсбарт Катарина Матин 1863 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1517 РКТГ-55854 Валтер Михаел 1872 Оџаци Оџаци детаљније информације
1518 РКТГ-55856 Велш Елизабета Јосип 1901 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1519 РКТГ-55870 Верни Терезиа 1941 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1520 РКТГ-55873 Валтер Стеван 1930 Оџаци Оџаци детаљније информације
1521 РКТГ-55874 Везан Аполонија 1873 Ратково Ратково детаљније информације
1522 РКТГ-55876 Валтер Ева 1890 Ратково Ратково детаљније информације
1523 РКТГ-55878 Вишт Терезија 1907 Оџаци Оџаци детаљније информације
1524 РКТГ-55881 Војнрох Магдалена 1901 Каравуково Каравуково детаљније информације
1525 РКТГ-55884 Ворбеш Терезија 1897 Каравуково Каравуково детаљније информације
1526 РКТГ-55886 Вебер Хајнрих 1870 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1527 РКТГ-55887 Вајс Јосифина 1869 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1528 РКТГ-55900 Валент Стеван Мартин 1910 Лалић Лалић детаљније информације
1529 РКТГ-55968 Грајдлер Барбара 1897 Оџаци Оџаци детаљније информације
1530 РКТГ-56032 Гаус Марија Јован 1897 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1531 РКТГ-56434 Вогл Себастиан 1889 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1532 РКТГ-56716 Греф Терезија 1860 Кула Бачки Грачац детаљније информације
1533 РКТГ-56720 Гаус Катарина Јосиф 1869 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1534 РКТГ-56759 Гимпл Розалија Фрања 1865 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1535 РКТГ-57280 Гаратва Ана 1883 Ратково Ратково детаљније информације
1536 РКТГ-57281 Гура Франциска 1867 Оџаци Оџаци детаљније информације
1537 РКТГ-57293 Геслер Мартин 1875 Оџаци Оџаци детаљније информације
1538 РКТГ-57299 Гаус Магдалена Јакоб 1879 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1539 РКТГ-57304 Гулд Францишка 1870 Оџаци Оџаци детаљније информације
1540 РКТГ-57313 Гудерер Ана 1872 Каравуково Каравуково детаљније информације
1541 РКТГ-57314 Грос Карл 1889 Крушчић Бачки Грачац детаљније информације
1542 РКТГ-57316 Грубер Франц Антон 1875 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1543 РКТГ-57317 Гланц Јелисавета 1874 Оџаци Оџаци детаљније информације
1544 РКТГ-57320 Грубер Терезија 1883 Оџаци Оџаци детаљније информације
1545 РКТГ-57339 Греф Магдалена Паул 1862 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1546 РКТГ-57342 Гаус Магдалена Филип 1868 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1547 РКТГ-57347 Гајгер Ана Јакоб 1916 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1548 РКТГ-57350 Гферер Катарина 1940 Каравуково Каравуково детаљније информације
1549 РКТГ-57362 Гаратва Лоренц 1877 Ратково Ратково детаљније информације
1550 РКТГ-57367 Глоф Магда 1875 Ратково Ратково детаљније информације
1551 РКТГ-57369 Гринхут Розалиа Јохан 1920 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1552 РКТГ-57376 Греф Ана Валентин 1885 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1553 РКТГ-57378 Гаус Валентин Јозеф 1876 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1554 РКТГ-57381 Грал Розина 1887 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1555 РКТГ-57382 Гилмон Адам 1878 Каравуково Каравуково детаљније информације
1556 РКТГ-57383 Гајгер Јосип 1902 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1557 РКТГ-57388 Гфререр Мариа 1879 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1558 РКТГ-57390 Гајгер Петар Адам 1940 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1559 РКТГ-57401 Гол Регина 1942 Оџаци Оџаци детаљније информације
1560 РКТГ-57402 Грол Франц 1862 Оџаци Оџаци детаљније информације
1561 РКТГ-57405 Гуја Ана 1874 Оџаци Оџаци детаљније информације
1562 РКТГ-57408 Гфререр Ана 1876 Каравуково Каравуково детаљније информације
1563 РКТГ-57411 Греф Цецилиа Георг 1945 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1564 РКТГ-57413 Гилман Јосефина 1879 Каравуково Каравуково детаљније информације
1565 РКТГ-57415 Грубер Ана Стефан 1887 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1566 РКТГ-57416 Геслер Елизабета 1879 Оџаци Оџаци детаљније информације
1567 РКТГ-57422 Герман Мариа 1867 Каравуково Каравуково детаљније информације
1568 РКТГ-57424 Гимпл Јелисавета Јован 1934 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1569 РКТГ-57427 Грубер Ева Фрања 1881 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1570 РКТГ-57428 Геслер Сузана 1873 Оџаци Оџаци детаљније информације
1571 РКТГ-57432 Галојнер Барбара Јосип 1871 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1572 РКТГ-57442 Грол Магда 1872 Оџаци Оџаци детаљније информације
1573 РКТГ-57452 Гехнер Катарина 1880 Каравуково Каравуково детаљније информације
1574 РКТГ-57457 Герих Хелмут Себастиан 1942 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1575 РКТГ-57463 Гланс Ана 1872 Оџаци Оџаци детаљније информације
1576 РКТГ-57470 Гфререр Јосип Јосиф 1869 Каравуково Каравуково детаљније информације
1577 РКТГ-57474 Гимпел Розалиа Јозеф 1895 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1578 РКТГ-57475 Гуја Францишка 1876 Оџаци Оџаци детаљније информације
1579 РКТГ-57476 Гуја Фрања 1870 Оџаци Оџаци детаљније информације
1580 РКТГ-57481 Гаус Ана Јован 1902 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1581 РКТГ-57484 Греф Стеван Стеван 1943 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1582 РКТГ-62973 Гајгер Герлинде Адам 1942 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1583 РКТГ-62980 Гајзлер Барбара 1912 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1584 РКТГ-63007 Гаратва Барбара Јозеф 1935 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1585 РКТГ-63023 Гаус Мариа Лоренц 1934 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1586 РКТГ-63035 Гербер Јохан 1943 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1587 РКТГ-63068 Геслер Ева 1881 Оџаци Оџаци детаљније информације
1588 РКТГ-63069 Геслер Катарина Антон 1889 Оџаци Оџаци детаљније информације
1589 РКТГ-63071 Гилих Филип Јохан 1881 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1590 РКТГ-63072 Гилих Мартин Матијас 1938 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1591 РКТГ-63073 Гимбл Мариа 1868 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1592 РКТГ-63094 Глац Катарина 1863 Оџаци Оџаци детаљније информације
1593 РКТГ-63095 Глац Марија 1877 Оџаци Оџаци детаљније информације
1594 РКТГ-63108 Глоцбихер Себастијан 1890 Каравуково Каравуково детаљније информације
1595 РКТГ-63115 Гол Розина 1885 Каравуково Каравуково детаљније информације
1596 РКТГ-63116 Гол Ева Матија 1909 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1597 РКТГ-63117 Гол Цецилиа Паул 1944 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1598 РКТГ-63285 Долсхофер Адам Дероње Дероње детаљније информације
1599 РКТГ-63353 Дорословац Јеремије Јован 1905 Дероње Дероње детаљније информације
1600 РКТГ-63575 Грау Филип 1944 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1601 РКТГ-63576 Граус Тани 1941 Оџаци Оџаци детаљније информације
1602 РКТГ-63772 Драх Ловра 1886 Ратково Ратково детаљније информације
1603 РКТГ-63773 Драх Мариа 1887 Ратково Ратково детаљније информације
1604 РКТГ-63774 Драх Мариа 1902 Ратково Ратково детаљније информације
1605 РКТГ-63777 Драх Францишка 1876 Ратково Ратково детаљније информације
1606 РКТГ-63939 Дуфт Магдалена 1879 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1607 РКТГ-63942 Дуфт Фабиан 1878 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1608 РКТГ-64108 Еберт Илона 1943 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1609 РКТГ-64218 Гфререр Стеван Стеван 1935 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1610 РКТГ-64241 Давидов Гојко Јоца 1896 Дероње Дероње детаљније информације
1611 РКТГ-64438 Даниел Хајнрих 1878 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1612 РКТГ-64456 Дара Александер 1873 Каравуково Каравуково детаљније информације
1613 РКТГ-64471 Даумлер Ева 1875 Оџаци Оџаци детаљније информације
1614 РКТГ-64475 Даутовић Никола Мило 1891 Грачац Оџаци детаљније информације
1615 РКТГ-64488 Дворски Мариа 1870 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1616 РКТГ-64543 Егер Ана 1908 Каравуково Каравуково детаљније информације
1617 РКТГ-64544 Егерт Грегор 1883 Каравуково Каравуково детаљније информације
1618 РКТГ-64545 Егерт Ева 1858 Каравуково Каравуково детаљније информације
1619 РКТГ-64552 Егхарт Јован 1945 Каравуково Каравуково детаљније информације
1620 РКТГ-64587 Едл Јулиана 1880 Каравуково Каравуково детаљније информације
1621 РКТГ-64600 Ејзеле Вендел Јован 1866 Каравуково Каравуково детаљније информације
1622 РКТГ-64614 Ексеорд Магда 1943 Каравуково Каравуково детаљније информације
1623 РКТГ-64621 Екхард Ката 1934 Каравуково Каравуково детаљније информације
1624 РКТГ-64622 Екхард Терезија 1875 Каравуково Каравуково детаљније информације
1625 РКТГ-64623 Екхарт Маргарета 1881 Каравуково Каравуково детаљније информације
1626 РКТГ-64640 Елдер Розина 1865 Ратково Ратково детаљније информације
1627 РКТГ-64660 Елмауер Сузана 1871 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1628 РКТГ-64661 Елмауер Штефан 1878 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1629 РКТГ-64663 Елмер Ева 1838 Каравуково Каравуково детаљније информације
1630 РКТГ-64731 Емрих Ева 1893 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1631 РКТГ-64782 Енгерт Ева 1870 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1632 РКТГ-64783 Енгерт Јосип 1884 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1633 РКТГ-64784 Енгерт Јосип 1895 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1634 РКТГ-64785 Енгерт Катарина 1911 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1635 РКТГ-64786 Енгерт Терезиа 1887 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1636 РКТГ-64788 Енгерт Барбара Антун 1909 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1637 РКТГ-64789 Енгерт Ана Јован 1876 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1638 РКТГ-64903 Деперт Хелена 1907 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1639 РКТГ-64928 Дернер Јулиана Михаел 1945 Каравуково Каравуково детаљније информације
1640 РКТГ-64933 Дернер Катарина 1878 Каравуково Каравуково детаљније информације
1641 РКТГ-64940 Дернер Јакоб Јосип 1870 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1642 РКТГ-64946 Десингер Терезија Матија 1887 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1643 РКТГ-64952 Деспутов Сима Адам 1898 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1644 РКТГ-64953 Детлинг Ана Матија 1927 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1645 РКТГ-64954 Детлинг Ана Матија 1901 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1646 РКТГ-64955 Детлинг Јован Себастијан 1881 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1647 РКТГ-64986 Дикман Антон 1945 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1648 РКТГ-64987 Дикман Михајло 1879 Ратково Ратково детаљније информације
1649 РКТГ-64988 Дикман Розалиа Антон 1940 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1650 РКТГ-64989 Дикман Адам Антон 1943 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1651 РКТГ-64990 Дикман Маргарета Јакоб 1880 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1652 РКТГ-64991 Дикман Ева Матија 1905 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1653 РКТГ-64992 Дикман Ева Фрања 1876 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1654 РКТГ-64993 Дикман Норберт Фрања 1944 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1655 РКТГ-65048 Димић Стеван Ђура 1878 Дероње Дероње детаљније информације
1656 РКТГ-65082 Дир Јосип 1869 Каравуково Каравуково детаљније информације
1657 РКТГ-65089 Дистл Алвина 1942 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1658 РКТГ-65090 Дистл Андриа 1938 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1659 РКТГ-65092 Дистл Клара Вендел 1944 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1660 РКТГ-65094 Дистлер Магдалена Адам 1874 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1661 РКТГ-65113 Дитро Ева 1877 Ратково Ратково детаљније информације
1662 РКТГ-65179 Енглман Јозеф 1870 Каравуково Каравуково детаљније информације
1663 РКТГ-65180 Енгорт Леполд 1941 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1664 РКТГ-65181 Ендлајн Паул 1941 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1665 РКТГ-65388 Ернст Јован 1878 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1666 РКТГ-65554 Ертл Ана 1878 Оџаци Оџаци детаљније информације
1667 РКТГ-65555 Ертл Ловра 1885 Оџаци Оџаци детаљније информације
1668 РКТГ-65577 Ешбах Катарина Георг 1877 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1669 РКТГ-67444 Кремер Јозиф Себастијан 1887 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1670 РКТГ-67532 Вајман Адам Адам 1917 Каравуково Каравуково детаљније информације
1671 РКТГ-67617 Кентлер Јулијана Хенрик 1874 Оџаци Оџаци детаљније информације
1672 РКТГ-67674 Швајс Терезија 1919 Каравуково Каравуково детаљније информације
1673 РКТГ-67837 Шибран Јосип Михајло 1903 Каравуково Каравуково детаљније информације
1674 РКТГ-68504 Клајн Вилхелм Петар 1943 Ратково Ратково детаљније информације
1675 РКТГ-68662 Зволенски Хелмут Јакоб 1943 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1676 РКТГ-68663 Зволенски Елфриде Јакоб 1940 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1677 РКТГ-68664 Цолић Сузана 1873 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1678 РКТГ-68666 Зопф Петар 1863 Каравуково Каравуково детаљније информације
1679 РКТГ-68667 Цолић Игњат 1867 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1680 РКТГ-68868 Ишкум Херберт 1943 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1681 РКТГ-68875 Ишкум Јосип 1944 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1682 РКТГ-69131 Јунгерт Јосиф Михајло 1879 Каравуково Каравуково детаљније информације
1683 РКТГ-69134 Јунгерт Маргарета Стеван 1888 Каравуково Каравуково детаљније информације
1684 РКТГ-69222 Јак Катарина Јован 1889 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1685 РКТГ-69298 Јеш Аполониа Стефан 1942 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1686 РКТГ-69319 Јак Јован Стефан 1911 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1687 РКТГ-69521 Коп Маријана Фрања 1932 Ратково Ратково детаљније информације
1688 РКТГ-69667 Крес Ана Антон 1926 Ратково Ратково детаљније информације
1689 РКТГ-69668 Клајн Елиза Јакоб 1924 Ратково Ратково детаљније информације
1690 РКТГ-69710 Купфершмит Ката Фрања 1886 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1691 РКТГ-69727 Кнебл Фрања Антон 1881 Ратково Ратково детаљније информације
1692 РКТГ-69731 Кун Магдалена Антон 1884 Оџаци Оџаци детаљније информације
1693 РКТГ-69742 Кнебл Вендел Фрања 1881 Ратково Ратково детаљније информације
1694 РКТГ-69746 Крешл Кристијан Јован 1875 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1695 РКТГ-69749 Краус Јован Хајнрих 1893 Каравуково Каравуково детаљније информације
1696 РКТГ-69750 Купфершмит Паул 1893 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1697 РКТГ-69752 Купфершмит Елиза Фрања 1874 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1698 РКТГ-69754 Кнебл Јакоб Мартин 1879 Ратково Ратково детаљније информације
1699 РКТГ-70285 Даниловац Лазар Мита 1920 А -непознато Дероње детаљније информације
1700 РКТГ-70286 Деспотов Сима 1898 А -непознато Бачки Брестовац детаљније информације
1701 РКТГ-70294 Зарић Ђура Александар 1920 А -непознато Бачки Брестовац детаљније информације
1702 РКТГ-70296 Јовановић Славко Јанко 1909 А -непознато Дероње детаљније информације
1703 РКТГ-70313 Кривокућа Милутин Него 1913 А -непознато Лалић детаљније информације
1704 РКТГ-70320 Лазић Бошко Тоша 1899 А -непознато Бачки Брестовац детаљније информације
1705 РКТГ-70330 Николић Лазар Љубица 1908 А -непознато Дероње детаљније информације
1706 РКТГ-70357 Радекин Мито Лазар 1900 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1707 РКТГ-70365 Ристић Иван Божидар 1896 А -непознато Дероње детаљније информације
1708 РКТГ-70424 Шулц Јелена Вилим 1890 А -непознато Оџаци детаљније информације
1709 РКТГ-70428 Шулц Никола Др. Нандор 1874 А -непознато Оџаци детаљније информације
1710 РКТГ-71222 Јеш Мариа 1923 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1711 РКТГ-71223 Јеш Мартин 1885 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1712 РКТГ-71224 Јеш Розалија Јозеф 1867 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1713 РКТГ-71234 Јунг Аполониа 1882 Оџаци Оџаци детаљније информације
1714 РКТГ-71235 Јеш Викториа Адам 1882 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1715 РКТГ-71236 Јолер Барбара 1868 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1716 РКТГ-74944 Крстонишић Тома Тоша 1896 Ратково Ратково детаљније информације
1717 РКТГ-74963 Кривокућа Миленко Него 1911 Лалић Лалић детаљније информације
1718 РКТГ-74964 Кривокућа Јован Омер 1924 Ашањ Лалић детаљније информације
1719 РКТГ-75107 Келер Јован Јован 1875 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1720 РКТГ-75109 Кирхофер Катарина 1873 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1721 РКТГ-75110 Конрад Јован Јован 1863 Каравуково Каравуково детаљније информације
1722 РКТГ-75111 Кнебл Катарина Валентин 1863 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1723 РКТГ-75113 Кениг Стеван Стеван 1865 Каравуково Каравуково детаљније информације
1724 РКТГ-75115 Кнебл Розалија Мартин 1914 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1725 РКТГ-75117 Кетерер Катарина Јован 1884 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1726 РКТГ-75120 Кениг Викторија Матија 1879 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1727 РКТГ-75122 Кениг Филип Филип 1944 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1728 РКТГ-75124 Конрад Магдалена Антон 1894 Каравуково Каравуково детаљније информације
1729 РКТГ-76277 Краус Терезија 1868 Оџаци Оџаци детаљније информације
1730 РКТГ-76278 Кребс Михајло 1884 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1731 РКТГ-76280 Кремер Барбара 1904 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1732 РКТГ-76287 Кремер Ева Јозеф 1864 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1733 РКТГ-76370 Клосе Јован 1874 Оџаци Оџаци детаљније информације
1734 РКТГ-76414 Карлбах Јосип 1945 Каравуково Каравуково детаљније информације
1735 РКТГ-76416 Кениг Јован 1877 Каравуково Каравуково детаљније информације
1736 РКТГ-76417 Келер Барбара Адам 1866 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1737 РКТГ-76420 Купфершмид Ева Јозеф 1895 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1738 РКТГ-76423 Кениг Стеван Франц 1870 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1739 РКТГ-76425 Кинер Мартин 1882 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1740 РКТГ-76427 Киндер Магдалена 1882 Оџаци Оџаци детаљније информације
1741 РКТГ-76445 Купфершмид Ева Антон 1888 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1742 РКТГ-76449 Кребс Андрија 1883 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1743 РКТГ-76504 Коп Ерна 1943 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1744 РКТГ-76508 Кнебл Јован 1862 Каравуково Каравуково детаљније информације
1745 РКТГ-76513 Кнебл Јосип 1870 Ратково Ратково детаљније информације
1746 РКТГ-76514 Келер Магдалена Јован 1876 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1747 РКТГ-76516 Коп Катарина Јосип 1930 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1748 РКТГ-76517 Конрад Стеван Себастијан 1876 Каравуково Каравуково детаљније информације
1749 РКТГ-76519 Кап Магдалена Фрања 1876 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1750 РКТГ-76521 Кост Катарина 1876 Каравуково Каравуково детаљније информације
1751 РКТГ-76522 Кемпф Франц Јакоб 1867 Ратково Ратково детаљније информације
1752 РКТГ-76524 Кремер Ана Јакоб 1894 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1753 РКТГ-76525 Кениг Јован 1883 Ратково Ратково детаљније информације
1754 РКТГ-76532 Кел Кристина 1937 Оџаци Оџаци детаљније информације
1755 РКТГ-76535 Купфершмид Ана Фрања 1884 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1756 РКТГ-76538 Кревенка Антон Антон 1878 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1757 РКТГ-76545 Кревенка Ева Јозеф 1913 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1758 РКТГ-76548 Кениг Аполониа Филип 1937 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1759 РКТГ-76553 Клајн Вендел Вендел 1881 Ратково Ратково детаљније информације
1760 РКТГ-76563 Кап Розалиа Лоренц 1881 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1761 РКТГ-76564 Копшић Аполониа Карл 1872 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1762 РКТГ-76570 Кнебл Јован 1870 Каравуково Каравуково детаљније информације
1763 РКТГ-76572 Кап Јован 1876 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1764 РКТГ-76573 Кин Магдалена 1868 Оџаци Бачки Грачац детаљније информације
1765 РКТГ-76807 Кирхофер Ева Себастиан 1891 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1766 РКТГ-76808 Кревенка Јосип Јосип 1882 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1767 РКТГ-76809 Кин Ана Мелхиор 1881 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1768 РКТГ-76810 Кревенка Ана Мартин 1871 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1769 РКТГ-76813 Купфершмид Ана Јозеф 1905 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1770 РКТГ-76817 Кнебл Ката 1887 Оџаци Оџаци детаљније информације
1771 РКТГ-76824 Коп Матиас 1932 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1772 РКТГ-76825 Купфершмид Магдалена Себастиан 1884 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1773 РКТГ-76828 Кревенка Катарина Антон 1877 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1774 РКТГ-76837 Келер Рихард Матија 1942 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1775 РКТГ-76838 Камрад Ана 1930 Ратково Ратково детаљније информације
1776 РКТГ-76842 Кирхмајер Ана 1887 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1777 РКТГ-76843 Кревенка Ева Себастиан 1929 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1778 РКТГ-76846 Кениг Розалиа Јакоб 1887 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1779 РКТГ-76848 Кервенка Ева Фрања 1889 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1780 РКТГ-76853 Кениг Јелисавета Јозеф 1883 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1781 РКТГ-76854 Конрад Катарина 1880 Каравуково Каравуково детаљније информације
1782 РКТГ-76855 Кућер Аполониа 1865 Каравуково Каравуково детаљније информације
1783 РКТГ-76856 Келер Франц Јован 1881 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1784 РКТГ-76859 Конрад Мариана 1882 Каравуково Каравуково детаљније информације
1785 РКТГ-76863 Кревенка Магдалена Георг 1887 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1786 РКТГ-76865 Кремер Ана Андреас 1941 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1787 РКТГ-76871 Кнебл Јелисавета Матијас 1885 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1788 РКТГ-76880 Келер Никола 1846 Ратково Ратково детаљније информације
1789 РКТГ-76883 Кревенка Јосип Јосип 1904 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1790 РКТГ-76886 Кениг Розалиа Себастиан 1905 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1791 РКТГ-76888 Кичер Георг 1887 Каравуково Каравуково детаљније информације
1792 РКТГ-76890 Кребс Аполониа 1935 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1793 РКТГ-76892 Конрад Ката 1944 Ратково Ратково детаљније информације
1794 РКТГ-76893 Купфершмид Роза Адам 1942 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1795 РКТГ-76897 Кирхофер Магдалена Јозеф 1893 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1796 РКТГ-76898 Кетерер Францишка 1885 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1797 РКТГ-76900 Кинер Сузана 1896 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1798 РКТГ-76903 Кирхофер Лени 1893 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1799 РКТГ-76904 Кребс Магдалена 1915 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1800 РКТГ-76905 Кер Ана 1902 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1801 РКТГ-76908 Конрад Јулиана 1878 Каравуково Каравуково детаљније информације
1802 РКТГ-76910 Кревенка Јован Адам 1942 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1803 РКТГ-76913 Кегл Терезиа 1905 Оџаци Оџаци детаљније информације
1804 РКТГ-76918 Кел Барбара 1910 Оџаци Оџаци детаљније информације
1805 РКТГ-76919 Кел Барбара 1936 Оџаци Оџаци детаљније информације
1806 РКТГ-76921 Купфершмид Ерна Јозеф 1943 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1807 РКТГ-76922 Кин Магдалена Георг 1885 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1808 РКТГ-76925 Клајн Ката 1885 Оџаци Оџаци детаљније информације
1809 РКТГ-76939 Кениг Ана 1945 Ратково Ратково детаљније информације
1810 РКТГ-76940 Кнебл Терезиа 1878 Каравуково Каравуково детаљније информације
1811 РКТГ-76946 Кинер Франциска 1887 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1812 РКТГ-76950 Краус Ева 1880 Оџаци Оџаци детаљније информације
1813 РКТГ-76951 Кениг Аполониа 1872 Ратково Ратково детаљније информације
1814 РКТГ-76952 Келба Ева 1872 Ратково Ратково детаљније информације
1815 РКТГ-76953 Кин Ева Антон 1892 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1816 РКТГ-76954 Кнебл Франц 1863 Оџаци Оџаци детаљније информације
1817 РКТГ-76956 Келер Барбара Михајло 1865 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1818 РКТГ-76957 Келер Ана Антон 1883 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1819 РКТГ-76959 Купфершмид Цецилија Фрања 1943 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1820 РКТГ-76961 Клајн Ана 1869 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1821 РКТГ-76962 Кнебл Јосип 1900 Каравуково Каравуково детаљније информације
1822 РКТГ-76963 Кениг Терезија 1872 Сомбор Бачки Грачац детаљније информације
1823 РКТГ-76964 Кимпл Јосип 1891 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1824 РКТГ-76966 Ковач Ана 1876 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1825 РКТГ-76967 Кин Јосип Георг 1877 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1826 РКТГ-76971 Конрад Ева 1883 Каравуково Каравуково детаљније информације
1827 РКТГ-76972 Кребс Анамариа 1891 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1828 РКТГ-76975 Кин Агата 1873 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1829 РКТГ-76977 Кремер Јелисавета Мелихор 1894 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1830 РКТГ-76982 Конрад Магдалена 1880 Каравуково Каравуково детаљније информације
1831 РКТГ-76986 Келер Мариа Јован 1885 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1832 РКТГ-76987 Краус Јосип 1887 Ратково Ратково детаљније информације
1833 РКТГ-76989 Кребс Катарина 1886 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1834 РКТГ-76990 Купфершмид Стеван Франц 1870 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1835 РКТГ-76991 Кениг Розина 1875 Оџаци Оџаци детаљније информације
1836 РКТГ-76995 Кениг Јелисавета Јозеф 1912 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1837 РКТГ-76997 Кревенка Јован Јован 1881 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1838 РКТГ-77002 Конрад Магдалена 1870 Каравуково Каравуково детаљније информације
1839 РКТГ-77003 Кениг Ема Паул 1882 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1840 РКТГ-77004 Келер Терезиа 1909 Каравуково Каравуково детаљније информације
1841 РКТГ-77010 Кревенка Регина Јозеф 1893 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1842 РКТГ-77011 Купфершмид Мариа Јозеф 1890 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1843 РКТГ-77014 Келер Магдалена Јозеф 1902 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1844 РКТГ-77015 Кинер Магдалена 1885 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1845 РКТГ-77016 Каумат Ана 1901 Ратково Ратково детаљније информације
1846 РКТГ-77018 Купфершмид Терезија Стефан 1892 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1847 РКТГ-77029 Кетл Ката 1893 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1848 РКТГ-77032 Кетерер Анамариа 1872 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1849 РКТГ-77046 Кнебл Јулиана Јакоб 1945 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1850 РКТГ-77049 Конрад Терезиа 1865 Каравуково Каравуково детаљније информације
1851 РКТГ-77103 Кениг Ана 1898 Оџаци Оџаци детаљније информације
1852 РКТГ-77105 Кнебл Терезиа 1875 Каравуково Каравуково детаљније информације
1853 РКТГ-77114 Конрад Јосип 1869 Каравуково Каравуково детаљније информације
1854 РКТГ-77115 Купфершмид Антон Паул 1943 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1855 РКТГ-77118 Кнебл Мариана 1881 Ратково Ратково детаљније информације
1856 РКТГ-77119 Кребс Магдалена 1887 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1857 РКТГ-77126 Кениг Магдалена Себастиан 1870 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1858 РКТГ-77128 Кениг Ђура Јозеф 1882 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1859 РКТГ-77129 Кел Ана 1883 Оџаци Оџаци детаљније информације
1860 РКТГ-77132 Кениг Никола 1880 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1861 РКТГ-77136 Криг Геновева 1938 Каравуково Каравуково детаљније информације
1862 РКТГ-77137 Кин Катарина 1883 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1863 РКТГ-77143 Купфершмид Катарина Фрања 1883 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1864 РКТГ-77151 Кениг Стеван 1866 Каравуково Каравуково детаљније информације
1865 РКТГ-77156 Кајзер Фридрих Адам 1944 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1866 РКТГ-77161 Купфершмид Викториа Фрања 1944 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1867 РКТГ-77164 Купфершмид Магдалена Кристиан 1930 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1868 РКТГ-77165 Келер Стеван Венделин 1937 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1869 РКТГ-77175 Купфершмид Ана Јакоб 1933 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1870 РКТГ-77183 Кениг Елфрида Јозеф 1940 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1871 РКТГ-77186 Кениг Бригита Јозеф 1944 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1872 РКТГ-77192 Кремер Магдалена 1885 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1873 РКТГ-77195 Кениг Франц Антон 1938 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1874 РКТГ-77198 Купфершмид Георг Кристиан 1933 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1875 РКТГ-77202 Кнебл Георг Јакоб 1938 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1876 РКТГ-77203 Кениг Магдалена Јозеф 1907 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1877 РКТГ-77206 Кениг Терезиа 1909 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1878 РКТГ-77207 Камрад Антон 1941 Ратково Ратково детаљније информације
1879 РКТГ-77209 Кремер Розина Фрања 1883 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1880 РКТГ-77240 Кап Вилхелм 1947 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1881 РКТГ-77250 Катнер Роза 1902 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1882 РКТГ-77261 Келер Елизабет Фрања 1914 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1883 РКТГ-77262 Карли Флоријан Флоријан 1870 Оџаци Оџаци детаљније информације
1884 РКТГ-77646 Лоренц Терезија Матија 1887 Оџаци Оџаци детаљније информације
1885 РКТГ-77662 Лајнвебер Вероника Мартин 1894 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1886 РКТГ-77813 Лазић Миливој Веселин 1916 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1887 РКТГ-78850 Бернардт Јосеф Хенрих 1892 Оџаци Оџаци детаљније информације
1888 РКТГ-80706 Лофир Терез 1886 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1889 РКТГ-80707 Леполд Лоренц Матија 1878 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1890 РКТГ-80711 Леполд Јован Паул 1874 Бачки Грачац Бачки Брестовац детаљније информације
1891 РКТГ-80712 Лоренц Морис 1860 Оџаци Оџаци детаљније информације
1892 РКТГ-80723 Лернер Хелена 1884 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1893 РКТГ-80724 Лесмајстер Ана 1877 Оџаци Оџаци детаљније информације
1894 РКТГ-80743 Лехман Симон 1900 Каравуково Каравуково детаљније информације
1895 РКТГ-80744 Лајболд Јован 1883 Каравуково Каравуково детаљније информације
1896 РКТГ-80746 Лајнвебер Никола 1876 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1897 РКТГ-80749 Лајнвебер Францишка 1868 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1898 РКТГ-80750 Лаубер Ана Франц 1885 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1899 РКТГ-80795 Лерот Ана 1874 Оџаци Оџаци детаљније информације
1900 РКТГ-81192 Лехман Јосеф 1873 Каравуково Каравуково детаљније информације
1901 РКТГ-81193 Ланг Петар 1867 Каравуково Каравуково детаљније информације
1902 РКТГ-81201 Лахтл Ева 1866 Оџаци Оџаци детаљније информације
1903 РКТГ-81203 Лајхингер Ева Јозеф 1871 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1904 РКТГ-81214 Леополд Стефан Никола 1874 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1905 РКТГ-81222 Лајхт Јакоб 1947 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1906 РКТГ-81226 Лукс Антон Хајнрих 1886 Каравуково Каравуково детаљније информације
1907 РКТГ-81231 Ланг Катарина 1882 Оџаци Оџаци детаљније информације
1908 РКТГ-81236 Лемлер Петар 1886 Оџаци Оџаци детаљније информације
1909 РКТГ-81237 Леполд Ана 1890 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1910 РКТГ-81238 Леполд Ана 1910 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1911 РКТГ-81240 Лех Јелисавета Јохан 1878 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1912 РКТГ-81241 Либрањи Михајло 1874 Каравуково Каравуково детаљније информације
1913 РКТГ-81242 Либрањи Розика 1876 Каравуково Каравуково детаљније информације
1914 РКТГ-81243 Лауберт Аполониа 1896 Дероње Дероње детаљније информације
1915 РКТГ-81245 Ланг Георг 1877 Каравуково Каравуково детаљније информације
1916 РКТГ-81246 Леман Розина 1901 Каравуково Каравуково детаљније информације
1917 РКТГ-81247 Лам Терезиа 1935 Оџаци Оџаци детаљније информације
1918 РКТГ-81252 Лајнвебер Ева 1899 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1919 РКТГ-81256 Лудвиг Вероника Никола 1920 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1920 РКТГ-81260 Леполд Едуард Стефан 1944 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1921 РКТГ-81262 Леполд Ана 1893 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1922 РКТГ-81266 Лајхт Адам 1881 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1923 РКТГ-81269 Лемлер Михајло 1940 Оџаци Оџаци детаљније информације
1924 РКТГ-81284 Лајхт Катарина 1888 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1925 РКТГ-81285 Лунг Мариа Јозеф 1883 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1926 РКТГ-81291 Лесмајстер Терезиа Антон 1882 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1927 РКТГ-81297 Лоренц Ана 1884 Оџаци Оџаци детаљније информације
1928 РКТГ-81298 Лемлер Јулиана 1886 Оџаци Оџаци детаљније информације
1929 РКТГ-81299 Луц Еуген 1941 Оџаци Оџаци детаљније информације
1930 РКТГ-81386 Мојић Милош Милорад 1918 Суботица Оџаци детаљније информације
1931 РКТГ-81421 Милин Петар Ђока 1914 Лалић Лалић детаљније информације
1932 РКТГ-81711 Мерцлуфт Валентин Адам 1871 Каравуково Каравуково детаљније информације
1933 РКТГ-81722 Милер Хелмут Михајло 1944 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1934 РКТГ-81724 Матес Барбара Георг 1870 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1935 РКТГ-81873 Мајер Јосип 1879 Оџаци Оџаци детаљније информације
1936 РКТГ-81874 Мандл Ева 1875 Оџаци Оџаци детаљније информације
1937 РКТГ-82277 Манц Магда 1914 Оџаци Оџаци детаљније информације
1938 РКТГ-82285 Милер Ана 1907 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1939 РКТГ-82286 Манц Ката 1880 Обровац Бачки Грачац детаљније информације
1940 РКТГ-82287 Милер Терезиа Франц 1896 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1941 РКТГ-82289 Мулион Маргарета 1879 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1942 РКТГ-82290 Мајер Ана 1942 Ратково Ратково детаљније информације
1943 РКТГ-82295 Маркс Ана 1884 Ратково Ратково детаљније информације
1944 РКТГ-82297 Маршал Јосип 1886 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1945 РКТГ-82300 Мајер Мартин 1875 Оџаци Оџаци детаљније информације
1946 РКТГ-82302 Манц Ева 1906 Ратково Ратково детаљније информације
1947 РКТГ-82303 Маркер Францишка Јозеф 1897 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1948 РКТГ-82304 Мила Розина Антон 1889 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1949 РКТГ-82307 Меркер Ђорђе Ђорђе 1875 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1950 РКТГ-82308 Мајкснер Јосип Франц 1883 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1951 РКТГ-82309 Матес Магдалена Карл 1895 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1952 РКТГ-82311 Мајер Ката 1870 Оџаци Оџаци детаљније информације
1953 РКТГ-82315 Милер Јован Франц 1876 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1954 РКТГ-82317 Милер Софија 1893 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1955 РКТГ-82318 Мила Ана Јосип 1888 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1956 РКТГ-82321 Медиш Ана Јакоб 1943 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1957 РКТГ-82323 Мајер Терезиа 1884 Оџаци Оџаци детаљније информације
1958 РКТГ-82324 Мергл Ференц 1882 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1959 РКТГ-82325 Милер Лоренц 1868 Каравуково Каравуково детаљније информације
1960 РКТГ-82326 Маршал Михаел 1885 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1961 РКТГ-82328 Мила Јосип 1882 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1962 РКТГ-82330 Медиш Мариа Себастиан 1903 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1963 РКТГ-82331 Мила Магда Франц 1888 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1964 РКТГ-82332 Манц Јелисавета Јосип 1866 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1965 РКТГ-82333 Минк Антон 1883 Оџаци Оџаци детаљније информације
1966 РКТГ-82334 Мајкснер Катарина Јозеф 1888 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1967 РКТГ-82335 Минк Аполониа 1868 Оџаци Оџаци детаљније информације
1968 РКТГ-82336 Месли Мариа Стефан 1917 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1969 РКТГ-82338 Матес Магдалена Стефан 1879 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1970 РКТГ-82343 Милер Магдалена Јозеф 1942 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1971 РКТГ-82346 Минк Франциш 1873 Оџаци Оџаци детаљније информације
1972 РКТГ-82351 Мила Аполониа 1900 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1973 РКТГ-82356 Мергл Јакоб 1880 Оџаци Оџаци детаљније информације
1974 РКТГ-82361 Мандл Мартин 1880 Оџаци Оџаци детаљније информације
1975 РКТГ-82373 Минк Терезиа 1897 Оџаци Оџаци детаљније информације
1976 РКТГ-82385 Мила Розалиа Стефан 1894 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1977 РКТГ-82389 Месли Терезиа Јозеф 1888 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1978 РКТГ-82391 Мандл Катарина 1881 Оџаци Оџаци детаљније информације
1979 РКТГ-82396 Мајкснер Јелисавета Стефан 1892 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1980 РКТГ-82399 Медиш Јулиана 1909 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1981 РКТГ-82401 Мајер Магда 1885 Ратково Ратково детаљније информације
1982 РКТГ-82403 Мај Терезиа 1887 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1983 РКТГ-82405 Маркс Јован 1875 Ратково Ратково детаљније информације
1984 РКТГ-82407 Марковић Матиа 1912 Оџаци Оџаци детаљније информације
1985 РКТГ-82408 Муљан Ката 1879 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1986 РКТГ-82410 Макјснер Катарина Јозеф 1884 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1987 РКТГ-82411 Мергл Мариа 1865 Оџаци Оџаци детаљније информације
1988 РКТГ-82417 Мерцвајлер Ката 1881 Оџаци Оџаци детаљније информације
1989 РКТГ-82420 Маркс Барбара 1890 Ратково Ратково детаљније информације
1990 РКТГ-82423 Милер Мариа Андрија 1886 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1991 РКТГ-82424 Масеп Сигфрид Јосип 1944 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1992 РКТГ-82427 Мергл Матиа 1869 Ратково Ратково детаљније информације
1993 РКТГ-82428 Мила Катарина Антон 1882 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
1994 РКТГ-82430 Мергл Катарина 1869 Ратково Ратково детаљније информације
1995 РКТГ-82431 Маршал Михајло 1879 Оџаци Оџаци детаљније информације
1996 РКТГ-82434 Матајс Никола 1878 Каравуково Каравуково детаљније информације
1997 РКТГ-82439 Менрат Адам Игњат 1864 Оџаци Оџаци детаљније информације
1998 РКТГ-82441 Мергели Отилиа 1893 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
1999 РКТГ-82443 Мергл Антон 1870 Ратково Ратково детаљније информације
2000 РКТГ-82446 Мајкснер Ана 1861 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2001 РКТГ-82448 Матајс Катарина 1867 Каравуково Каравуково детаљније информације
2002 РКТГ-82450 Минингер Магда 1886 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
2003 РКТГ-82451 Манц Катарина Стеван 1877 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2004 РКТГ-82453 Мергл Магдалена 1870 Ратково Ратково детаљније информације
2005 РКТГ-82456 Месли Ана 1940 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2006 РКТГ-82458 Мајсер Ана 1881 Оџаци Оџаци детаљније информације
2007 РКТГ-82459 Милер Ерна Михајло 1942 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2008 РКТГ-82460 Макс Ана 1870 Ратково Ратково детаљније информације
2009 РКТГ-82462 Март Јосип Адам 1870 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2010 РКТГ-82465 Месли Антон Адам 1882 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2011 РКТГ-82466 Манц Ева 1868 Оџаци Оџаци детаљније информације
2012 РКТГ-82467 Менрат Магдалена 1879 Оџаци Оџаци детаљније информације
2013 РКТГ-82471 Мергл Барбара 1895 Ратково Ратково детаљније информације
2014 РКТГ-82472 Муљан Мелхер 1876 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
2015 РКТГ-82474 Матајс Терезиа 1877 Каравуково Каравуково детаљније информације
2016 РКТГ-82478 Месли Ана Јосип 1862 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2017 РКТГ-82480 Маршал Сузана 1882 Оџаци Оџаци детаљније информације
2018 РКТГ-82483 Милер Јелисавета Михајло 1940 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2019 РКТГ-82485 Матајс Магдалена 1878 Каравуково Каравуково детаљније информације
2020 РКТГ-82487 Матајс Јакоб 1881 Каравуково Каравуково детаљније информације
2021 РКТГ-82489 Менрат Терез 1875 Оџаци Оџаци детаљније информације
2022 РКТГ-82490 Матајс Јосип 1883 Каравуково Каравуково детаљније информације
2023 РКТГ-82494 Менрат Ана 1886 Оџаци Оџаци детаљније информације
2024 РКТГ-82495 Мила Роза 1863 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2025 РКТГ-82496 Милер Ева Андрија 1885 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2026 РКТГ-82501 Макс Розина 1876 Оџаци Оџаци детаљније информације
2027 РКТГ-82502 Матајс Ана 1889 Каравуково Каравуково детаљније информације
2028 РКТГ-82511 Мергер Филип 1963 Ратково Ратково детаљније информације
2029 РКТГ-82516 Мајер Јакоб 1870 Оџаци Оџаци детаљније информације
2030 РКТГ-82520 Милер Ката 1870 Оџаци Оџаци детаљније информације
2031 РКТГ-82521 Мергили Катарина 1887 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
2032 РКТГ-82523 Мандл Леонард 1874 Оџаци Оџаци детаљније информације
2033 РКТГ-82528 Милер Ева Франц 1941 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2034 РКТГ-82535 Милер Ана 1889 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
2035 РКТГ-82543 Мила Себастиан 1885 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
2036 РКТГ-82545 Маршал Матија Јован 1881 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
2037 РКТГ-82547 Милер Магдалена Јосип 1895 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2038 РКТГ-82551 Манц Јосип 1944 Оџаци Оџаци детаљније информације
2039 РКТГ-82553 Манц Јосип Јосип 1878 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2040 РКТГ-82556 Манер Рита 1944 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2041 РКТГ-82557 Матајс Јосип 1872 Каравуково Каравуково детаљније информације
2042 РКТГ-82569 Матес Розина 1919 Оџаци Оџаци детаљније информације
2043 РКТГ-82578 Магнет Магда 1897 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
2044 РКТГ-85049 Манц Хилда 1942 Оџаци Оџаци детаљније информације
2045 РКТГ-85051 Моћ Матиа 1908 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
2046 РКТГ-85053 Менрат Барбара 1886 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
2047 РКТГ-85054 Милер Франц Андреас 1942 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2048 РКТГ-85060 Медиш Клара Јакоб 1940 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2049 РКТГ-85061 Милер Катарина 1880 Каравуково Каравуково детаљније информације
2050 РКТГ-85063 Матајс Ларсиц 1876 Оџаци Оџаци детаљније информације
2051 РКТГ-85064 Мудри Барбара 1886 Оџаци Оџаци детаљније информације
2052 РКТГ-85232 Недељков Гавра Димитрије 1914 Лалић Лалић детаљније информације
2053 РКТГ-85322 Нол Магдалена Јосип 1883 Оџаци Оџаци детаљније информације
2054 РКТГ-85341 Нојмајер Ана 1882 Оџаци Оџаци детаљније информације
2055 РКТГ-85342 Наделштумф Јелисавета Јосип 1893 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2056 РКТГ-85344 Нотајс Ката 1892 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2057 РКТГ-85353 Нусгребер Андрија 1870 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
2058 РКТГ-85363 Нојмајер Терезиа 1891 Оџаци Оџаци детаљније информације
2059 РКТГ-85385 Наделштумпф Ева Јосип 1903 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2060 РКТГ-85389 Нусперт Кристина 1885 Каравуково Каравуково детаљније информације
2061 РКТГ-85412 Најзер Адолф Игњац 1884 Каравуково Каравуково детаљније информације
2062 РКТГ-85715 Офенбехер Магдалена Јосеф 1901 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2063 РКТГ-85718 От Мариа 1907 Дероње Дероње детаљније информације
2064 РКТГ-85725 От Ервин Карл 1942 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2065 РКТГ-85726 Офенбехер Хилдегард Јосеф 1941 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2066 РКТГ-85728 Офенбехер Катарина 1899 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2067 РКТГ-85743 Орнер Ката 1860 Ратково Ратково детаљније информације
2068 РКТГ-85744 Орјолд Ана 1874 Оџаци Оџаци детаљније информације
2069 РКТГ-85746 От Ева Рока 1877 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2070 РКТГ-85756 Офенбехер Фрања Фрања 1877 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2071 РКТГ-85757 Офенбехер Јозеф Јозеф 1942 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2072 РКТГ-85839 Офенбехер Ева Јакоб 1938 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2073 РКТГ-85854 Орјолт Михајло Јосиф 1884 Оџаци Оџаци детаљније информације
2074 РКТГ-85971 Милер Ева 1878 Каравуково Каравуково детаљније информације
2075 РКТГ-85972 Матес Магда 1903 Оџаци Оџаци детаљније информације
2076 РКТГ-85976 Мергл Терезиа 1885 Ратково Ратково детаљније информације
2077 РКТГ-85977 Месли Аполониа 1879 Оџаци Оџаци детаљније информације
2078 РКТГ-85978 Матајс Терезиа 1943 Каравуково Каравуково детаљније информације
2079 РКТГ-85981 Меркер Антон Адам 1940 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2080 РКТГ-85984 Мила Ана Матијас 1884 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2081 РКТГ-85985 Милбли Јован 1869 Каравуково Каравуково детаљније информације
2082 РКТГ-85988 Матес Магдалена Антон 1935 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2083 РКТГ-85989 Матајс Терезиа 1893 Каравуково Каравуково детаљније информације
2084 РКТГ-85990 Мац Ева 1890 Оџаци Оџаци детаљније информације
2085 РКТГ-85991 Минк Магда 1938 Оџаци Оџаци детаљније информације
2086 РКТГ-85994 Минк Магда 1864 Оџаци Оџаци детаљније информације
2087 РКТГ-85997 Моћ Катарина 1890 Оџаци Оџаци детаљније информације
2088 РКТГ-86000 Матес Барбара Франц 1893 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2089 РКТГ-86004 Матес Ана Мариа Јозеф 1943 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2090 РКТГ-86007 Меркер Јелисавета Адам 1877 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2091 РКТГ-86011 Мајер Јакоб 1934 Ратково Ратково детаљније информације
2092 РКТГ-86013 Минк Јосип 1863 Оџаци Оџаци детаљније информације
2093 РКТГ-86015 Мила Магдалена Флоријан 1943 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2094 РКТГ-86019 Марцвилер Терез 1878 Ратково Ратково детаљније информације
2095 РКТГ-86023 Мила Филип Јакоб 1944 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2096 РКТГ-86025 Марон Клара Франц 1903 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2097 РКТГ-86172 Павков Лазар Младен 1891 Дероње Дероње детаљније информације
2098 РКТГ-86173 Павков Љубица 1914 Дероње Дероње детаљније информације
2099 РКТГ-86174 Попадић Милован Милош 1904 Дероње Дероње детаљније информације
2100 РКТГ-86182 Павков Гојко Лазар 1910 Дероње Дероње детаљније информације
2101 РКТГ-86200 Павков Вукосава Јован 1889 Дероње Дероње детаљније информације
2102 РКТГ-86381 Марковић Магда 1880 Оџаци Оџаци детаљније информације
2103 РКТГ-86387 Марон Сигфрид Грегор 1944 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2104 РКТГ-86459 Мајер Марјана Јован 1879 Ратково Ратково детаљније информације
2105 РКТГ-86472 Мајер Фрања Јосип 1879 Ратково Ратково детаљније информације
2106 РКТГ-86546 Милер Ана Фрања 1896 Ратково Ратково детаљније информације
2107 РКТГ-86720 Мајер Валентин Валентин 1911 Ратково Ратково детаљније информације
2108 РКТГ-86765 Мудри Антон Фрања 1880 Оџаци Оџаци детаљније информације
2109 РКТГ-86771 Маркс Барбара Антон 1901 Ратково Ратково детаљније информације
2110 РКТГ-86826 Мерцлуфт Ева Јосеф 1870 Каравуково Каравуково детаљније информације
2111 РКТГ-87136 Меркл Јулијана Стеван 1880 Оџаци Оџаци детаљније информације
2112 РКТГ-87140 Мајер Елизабета Михајло 1908 Оџаци Оџаци детаљније информације
2113 РКТГ-87144 Матес Терезија Георг 1873 Ратково Ратково детаљније информације
2114 РКТГ-87259 Морваи Јосип Стеван 1889 Будимпешта Оџаци детаљније информације
2115 РКТГ-87265 Морваи Порошка-Руменка Макс 1894 Мако Оџаци детаљније информације
2116 РКТГ-87388 Нинков Сава А -непознато Дероње детаљније информације
2117 РКТГ-87392 Николић Алекса Тома 1904 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
2118 РКТГ-88193 Миљојкович Илија Оџаци Оџаци детаљније информације
2119 РКТГ-90086 Перчи Розалија Стефан 1890 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2120 РКТГ-90087 Прол Магдалена Георг 1889 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2121 РКТГ-90088 Перчи Ана Георг 1890 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2122 РКТГ-90089 Петко Ана 1871 Оџаци Оџаци детаљније информације
2123 РКТГ-90090 Паули Аполониа 1885 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
2124 РКТГ-90096 Паули Андриа 1892 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
2125 РКТГ-90097 Перчи Катарина Јосип 1900 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2126 РКТГ-90099 Перчи Магдалена Мартин 1884 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2127 РКТГ-90101 Посерт Ева 1911 Оџаци Оџаци детаљније информације
2128 РКТГ-90105 Пакон Франц 1874 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
2129 РКТГ-90108 Потиск Јосеф 1893 Каравуково Каравуково детаљније информације
2130 РКТГ-90111 Петер Мариа 1888 Ратково Ратково детаљније информације
2131 РКТГ-90112 Пакон Мартин 1871 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
2132 РКТГ-90117 Перчи Јован Јакоб 1910 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2133 РКТГ-90118 Петер Терезиа 1883 Ратково Ратково детаљније информације
2134 РКТГ-90122 Перчи Катарина 1894 Оџаци Оџаци детаљније информације
2135 РКТГ-90128 Перчи Петар Матија 1942 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2136 РКТГ-90129 Пилер Јакоб 1882 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
2137 РКТГ-90130 Перчи Ана 1943 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2138 РКТГ-90134 Петко Мариа 1945 Оџаци Оџаци детаљније информације
2139 РКТГ-90137 Перчи Катарина Матија 1906 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2140 РКТГ-90138 Пилер Ева 1884 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
2141 РКТГ-90139 Перчи Ана Јован 1884 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2142 РКТГ-90142 Посерт Стеван 1885 Оџаци Оџаци детаљније информације
2143 РКТГ-90143 Поцта Јелисавета Антон 1885 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2144 РКТГ-90144 Перчи Антон Оџаци Оџаци детаљније информације
2145 РКТГ-90148 Посерт Јосиф 1878 Оџаци Оџаци детаљније информације
2146 РКТГ-90150 Полингер Катарина Фрања 1876 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2147 РКТГ-90156 Перчи Катарина Фрања 1887 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2148 РКТГ-90157 Пулфер Ката 1874 Каравуково Каравуково детаљније информације
2149 РКТГ-90168 Пилер Вероника Михајло 1872 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2150 РКТГ-90170 Перчи Магдалена Јосип 1869 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2151 РКТГ-90186 Пауперт Антон 1882 Оџаци Оџаци детаљније информације
2152 РКТГ-90188 Пфајфер Антон 1941 Оџаци Оџаци детаљније информације
2153 РКТГ-90190 Перчи Михаел 1879 Оџаци Оџаци детаљније информације
2154 РКТГ-90194 Перчи Магдалена Петар 1900 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2155 РКТГ-90196 Перчи Маргарета Јосип 1907 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2156 РКТГ-90202 Пур Хенрик Фрања 1875 Ратково Ратково детаљније информације
2157 РКТГ-90204 Полис Ката 1884 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
2158 РКТГ-90206 Пречнер Јакоб 1870 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
2159 РКТГ-90207 Прохаска Јохан Мартин 1865 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
2160 РКТГ-90210 Перчи Јосеф Јосеф 1868 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2161 РКТГ-90215 Перчи Паули Адам 1867 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2162 РКТГ-90218 Перчи Аполониа Јосип 1884 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2163 РКТГ-90221 Путш Стеван 1884 Каравуково Каравуково детаљније информације
2164 РКТГ-90252 Петер Карло Јован 1888 Ратково Ратково детаљније информације
2165 РКТГ-90522 Пећник Ана Ондреј 1921 Лалић Оџаци детаљније информације
2166 РКТГ-90527 Поповић Нестор - Неца Милан 1903 Лалић Лалић детаљније информације
2167 РКТГ-90542 Пур Мартин Симон 1927 Ратково Ратково детаљније информације
2168 РКТГ-90675 Поцек Никола 1929 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
2169 РКТГ-90681 Пур Аполонија 1882 Ратково Ратково детаљније информације
2170 РКТГ-90685 Перчи Никола 1886 Оџаци Оџаци детаљније информације
2171 РКТГ-90687 Петер Ана 1890 Ратково Ратково детаљније информације
2172 РКТГ-90688 Петер Јакоб 1877 Ратково Ратково детаљније информације
2173 РКТГ-90691 Перчи Ана Фрања 1908 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2174 РКТГ-90819 Перчи Магдалена Јован 1942 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2175 РКТГ-90825 Полахер Катарина 1896 Оџаци Оџаци детаљније информације
2176 РКТГ-90828 Пашт Ана Паул 1884 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2177 РКТГ-90833 Посерт Мариана 1888 Оџаци Оџаци детаљније информације
2178 РКТГ-90835 Прамбергер Мариа Фрања 1898 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2179 РКТГ-90836 Перчи Катарина Кристијан 1879 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2180 РКТГ-90837 Перчи Стеван Стефан 1884 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2181 РКТГ-90839 Полих Мариа 1906 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
2182 РКТГ-90840 Пилер Ана 1893 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
2183 РКТГ-90842 Петрик Катарина 1874 Оџаци Оџаци детаљније информације
2184 РКТГ-90843 Пацек Терезија 1878 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
2185 РКТГ-90847 Пелнер Ана 1881 Каравуково Каравуково детаљније информације
2186 РКТГ-91005 Пилер Ката Паул 1883 Оџаци Оџаци детаљније информације
2187 РКТГ-91033 Перчи Дара Јосип 1903 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2188 РКТГ-91050 Пен Јосип Фрања 1875 Оџаци Оџаци детаљније информације
2189 РКТГ-91660 Павловић Живојин 1910 Сталаћ Каравуково детаљније информације
2190 РКТГ-91792 Рацков Озрен Панта 1920 Ратково Ратково детаљније информације
2191 РКТГ-92109 Рајх Бела 1903 Лалић Лалић детаљније информације
2192 РКТГ-92674 Ротмај Катарина 1877 Оџаци Оџаци детаљније информације
2193 РКТГ-92962 Реденц Аполонија 1887 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
2194 РКТГ-92965 Ренц Магда Антон 1882 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2195 РКТГ-92967 Рајнхард Матија 1942 Оџаци Оџаци детаљније информације
2196 РКТГ-92970 Рак Агнес Антон 1945 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2197 РКТГ-92975 Рајтер Јакоб 1877 Дероње Дероње детаљније информације
2198 РКТГ-92978 Рис Магдалена 1903 Оџаци Оџаци детаљније информације
2199 РКТГ-92979 Рајтер Францишка 1886 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
2200 РКТГ-92982 Ротмај Јосип 1877 Оџаци Оџаци детаљније информације
2201 РКТГ-92992 Рап Ана Mариа 1923 Оџаци Оџаци детаљније информације
2202 РКТГ-92996 Редер Јелисавета Фрања 1931 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2203 РКТГ-92997 Рис Маргарета 1943 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
2204 РКТГ-93003 Рупанер Антон 1931 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
2205 РКТГ-93012 Рајн Катарина 1882 Ратково Ратково детаљније информације
2206 РКТГ-93019 Рајман Аполонија 1904 Оџаци Оџаци детаљније информације
2207 РКТГ-93023 Рис Магдалена 1911 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
2208 РКТГ-93033 Рау Хилдегард 1939 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2209 РКТГ-93037 Рупанер Катарина 1930 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
2210 РКТГ-93039 Рак Херберт Балтазар 1942 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2211 РКТГ-93040 Рехнер Ана 1891 Каравуково Каравуково детаљније информације
2212 РКТГ-93042 Рап Мартин-Герхард Јохан 1944 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2213 РКТГ-93047 Рап Ева 1912 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
2214 РКТГ-93049 Раб Терезиа 1876 Оџаци Оџаци детаљније информације
2215 РКТГ-93053 Рајнхолд Фрања 1943 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
2216 РКТГ-93055 Редер Розина Франц 1930 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2217 РКТГ-93064 Рајтер Јосип 1881 Дероње Дероње детаљније информације
2218 РКТГ-93065 Рак Фрања Балтазар 1939 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2219 РКТГ-93066 Рис Терезиа 1944 Ратково Ратково детаљније информације
2220 РКТГ-93067 Рајн Јосип 1878 Ратково Ратково детаљније информације
2221 РКТГ-93071 Реденц Паула 1944 Оџаци Оџаци детаљније информације
2222 РКТГ-93079 Расон Марија 1886 Дероње Дероње детаљније информације
2223 РКТГ-93082 Рехнер Регина 1944 Каравуково Каравуково детаљније информације
2224 РКТГ-93083 Рап Барбара 1882 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
2225 РКТГ-93086 Рап Магдалена Антон 1892 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2226 РКТГ-93088 Реп Мариа 1882 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2227 РКТГ-93090 Рупанер Михајло 1880 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2228 РКТГ-93092 Реденц Отилиа 1873 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
2229 РКТГ-93096 Рихтер Терезиа 1896 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
2230 РКТГ-93097 Рупанер Магдалена 1883 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2231 РКТГ-93101 Рорбахер Терезиа 1868 Каравуково Каравуково детаљније информације
2232 РКТГ-93102 Рок Андрија Јосип 1877 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2233 РКТГ-93103 Рубрих Јаков 1886 Оџаци Оџаци детаљније информације
2234 РКТГ-93105 Рупанер Антон Фрања 1870 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2235 РКТГ-93109 Рудолф Розина 1875 Каравуково Каравуково детаљније информације
2236 РКТГ-93115 Рап Јосип Андрија 1865 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2237 РКТГ-93117 Рис Ана Јосиф 1872 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2238 РКТГ-93300 Синглер Балинт 1910 Ратково Ратково детаљније информације
2239 РКТГ-93311 Супек Михал - Миша Миша 1913 Лалић Лалић детаљније информације
2240 РКТГ-93312 Срданов Јовица Него 1919 Лалић Лалић детаљније информације
2241 РКТГ-93321 Себауер Катарина 1944 Оџаци Оџаци детаљније информације
2242 РКТГ-93322 Себауер Ева 1931 Оџаци Оџаци детаљније информације
2243 РКТГ-93325 Синглер Мариа 1882 Ратково Ратково детаљније информације
2244 РКТГ-93328 Сајдл Магдалена Фрања 1874 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2245 РКТГ-93334 Сауер Елфриде Мартин 1943 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2246 РКТГ-93347 Сабадиновић Јосип 1886 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
2247 РКТГ-93351 Сајгфрид Розина 1890 Каравуково Каравуково детаљније информације
2248 РКТГ-93355 Сајдл Јосип 1870 Каравуково Каравуково детаљније информације
2249 РКТГ-93358 Сауер Ана-Магдалена 1889 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
2250 РКТГ-93364 Синглер Мариа 1945 Ратково Ратково детаљније информације
2251 РКТГ-93367 Семф Јован 1875 Оџаци Оџаци детаљније информације
2252 РКТГ-93368 Сутер Терезиа 1881 Оџаци Оџаци детаљније информације
2253 РКТГ-93370 Сенделбах Ана-Францишка Валентин 1910 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2254 РКТГ-93372 Сауер Мартин 1940 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2255 РКТГ-93376 Сутер Ана 1876 Оџаци Оџаци детаљније информације
2256 РКТГ-93429 Рупанер Франц Франц 1882 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2257 РКТГ-93430 Рихтер Магдалена 1867 Оџаци Оџаци детаљније информације
2258 РКТГ-93431 Рихтер Ева 1874 Оџаци Оџаци детаљније информације
2259 РКТГ-93435 Рак Адам Балтазар 1879 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2260 РКТГ-93436 Рупанер Ева Јосеф 1873 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2261 РКТГ-93450 Рајбл Францишка 1893 Ратково Ратково детаљније информације
2262 РКТГ-93453 Рупанер Терезиа 1882 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
2263 РКТГ-93458 Рили Јулијана 1876 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2264 РКТГ-93460 Рупанер Андриа 1878 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
2265 РКТГ-93468 Рубрих Ана 1874 Оџаци Оџаци детаљније информације
2266 РКТГ-93475 Рап Петар Јосип 1942 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2267 РКТГ-93477 Рекнер Катарина 1919 Каравуково Каравуково детаљније информације
2268 РКТГ-93478 Рехнер Петар 1875 Каравуково Каравуково детаљније информације
2269 РКТГ-93481 Рехнер Ана 1886 Каравуково Каравуково детаљније информације
2270 РКТГ-93486 Рех Терезиа 1879 Оџаци Оџаци детаљније информације
2271 РКТГ-93488 Реш Магдалена 1861 Ратково Ратково детаљније информације
2272 РКТГ-93542 Себауер Ана 1868 Оџаци Оџаци детаљније информације
2273 РКТГ-93616 Сенделбах Ана Јован 1875 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2274 РКТГ-93629 Сикингер Терезиа 1876 Каравуково Каравуково детаљније информације
2275 РКТГ-93766 Ритнер Стеван Маркус 1931 Оџаци Оџаци детаљније информације
2276 РКТГ-93849 Синглер Терезиа 1902 Ратково Ратково детаљније информације
2277 РКТГ-93851 Сикингер Петар 1872 Каравуково Каравуково детаљније информације
2278 РКТГ-93855 Сауер Андриа 1877 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
2279 РКТГ-93858 Себауер Ката 1862 Оџаци Оџаци детаљније информације
2280 РКТГ-93866 Сауер Ана Јован 1910 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2281 РКТГ-94046 Сајдел Матија Антон 1893 Оџаци Оџаци детаљније информације
2282 РКТГ-94804 Стипић Матија Фрања 1908 Каравуково Каравуково детаљније информације
2283 РКТГ-94854 Станић Ђура Дмитар 1897 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
2284 РКТГ-97512 Франц Катарина 1880 Каравуково Каравуково детаљније информације
2285 РКТГ-97979 Типолд Ева 1933 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2286 РКТГ-97984 Траут Тезезиа 1877 Каравуково Каравуково детаљније информације
2287 РКТГ-98030 Тришан Магдалена Никола 1857 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
2288 РКТГ-98111 Тил Јосип Јосип 1866 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2289 РКТГ-98117 Тил Стеван Стеван 1875 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2290 РКТГ-98120 Тајс Сузана 1876 Ратково Ратково детаљније информације
2291 РКТГ-98164 Траут Јакоб 1882 Каравуково Каравуково детаљније информације
2292 РКТГ-98166 Тајфел Розалија Матија 1887 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2293 РКТГ-98169 Тил Ана Јохан 1873 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2294 РКТГ-98170 Тајфел Вероника Јакоб 1942 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2295 РКТГ-98173 Тил Ева Франц 1896 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2296 РКТГ-98186 Тројер Ана 1898 Оџаци Оџаци детаљније информације
2297 РКТГ-98187 Толд Ана Мариа Андреас 1886 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2298 РКТГ-98192 Тренер Терезиа 1885 Оџаци Оџаци детаљније информације
2299 РКТГ-98194 Трап Кристина 1914 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
2300 РКТГ-98197 Теперт Ана Антон 1908 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2301 РКТГ-98198 Тројер Терезиа 1889 Оџаци Оџаци детаљније информације
2302 РКТГ-98203 Тилер Ана 1881 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
2303 РКТГ-98207 Трап Марија Франц 1896 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
2304 РКТГ-98214 Тил Фрања Балтазар 1944 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2305 РКТГ-98218 Тајфел Ева 1886 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2306 РКТГ-98228 Тил Мартин Симон 1878 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2307 РКТГ-98239 Типолд Филип Фрања 1935 Српски Милетић Бачки Грачац детаљније информације
2308 РКТГ-98242 Тројер Катарина 1866 Оџаци Оџаци детаљније информације
2309 РКТГ-98243 Типолд Терезиа Јосеф 1898 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2310 РКТГ-98249 Тил Кристина Стеван 1879 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2311 РКТГ-98261 Тил Себастијан Стефан 1876 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2312 РКТГ-98269 Тил Магдалена Антон 1901 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2313 РКТГ-98279 Тришан Валентин 1888 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
2314 РКТГ-98280 Тројер Вероника 1865 Оџаци Оџаци детаљније информације
2315 РКТГ-98289 Тил Мариа Моника Симон 1945 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2316 РКТГ-98294 Тилгер Карл 1881 Ратково Ратково детаљније информације
2317 РКТГ-98299 Тројер Терезија 1878 Оџаци Оџаци детаљније информације
2318 РКТГ-98308 Тројер Катарина 1887 Оџаци Оџаци детаљније информације
2319 РКТГ-98585 Флајшман Мориц 1887 Ратково Ратково детаљније информације
2320 РКТГ-98651 Фрајт Терезиа 1872 Оџаци Оџаци детаљније информације
2321 РКТГ-98658 Фанц Рајнхард 1942 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
2322 РКТГ-99037 Тил Аполонија Михајло 1895 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2323 РКТГ-99049 Типолд Катарина 1878 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
2324 РКТГ-99050 Тилгер Магдалена Јосеф 1900 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
2325 РКТГ-99052 Такач Терезија 1873 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
2326 РКТГ-99264 Урих Ана Филип 1899 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2327 РКТГ-99266 Унтерајнер Ана Никола 1880 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2328 РКТГ-99267 Унтерајнер Јован Венделин 1862 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2329 РКТГ-99270 Урих Ева Фидел 1888 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2330 РКТГ-99271 Унтерајнер Антон Балтазар 1866 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2331 РКТГ-99274 Унтерајнер Катарина Оџаци Оџаци детаљније информације
2332 РКТГ-99280 Урнауер Сузана 1888 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
2333 РКТГ-99293 Урих Роза Адам 1876 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2334 РКТГ-99397 Урих Францишка Георг 1864 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2335 РКТГ-99852 Финк Јосип Антон 1870 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
2336 РКТГ-99858 Фесл Роза 1866 Оџаци Оџаци детаљније информације
2337 РКТГ-99866 Фесл Терезиа 1945 Каравуково Каравуково детаљније информације
2338 РКТГ-99869 Фишер Катарина Јакоб 1872 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2339 РКТГ-99874 Фидерер Ева 1896 Каравуково Каравуково детаљније информације
2340 РКТГ-99906 Татомиров Стеван Јова 1921 Лалић Лалић детаљније информације
2341 РКТГ-100791 Бенка Јано мартин 1909 А -непознато Лалић детаљније информације
2342 РКТГ-100876 Фочко Мари А -непознато Оџаци детаљније информације
2343 РКТГ-100966 Машић Миланко 1908 Ратково Ратково детаљније информације
2344 РКТГ-101126 Фогел Маргарета 1875 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
2345 РКТГ-101130 Хог Розина Стефан 1881 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2346 РКТГ-101133 Херберт Терезија 1876 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
2347 РКТГ-101136 Хог Марија Јозеф 1882 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2348 РКТГ-101139 Хауман Хермина Јован 1940 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2349 РКТГ-101141 Хауман Јелисавета Конрад 1888 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2350 РКТГ-101147 Хил Ева 1920 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
2351 РКТГ-101157 Хен Катарина 1886 Оџаци Оџаци детаљније информације
2352 РКТГ-101158 Хајсер Ана 1886 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
2353 РКТГ-101160 Хигл Флоријан 1882 Каравуково Каравуково детаљније информације
2354 РКТГ-101162 Хајт Матија 1868 Ратково Ратково детаљније информације
2355 РКТГ-101165 Хас Магдалена Георг 1881 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2356 РКТГ-101166 Химелсбах Јакоб 1940 Ратково Ратково детаљније информације
2357 РКТГ-101168 Хениш Терезиа Матија 1921 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2358 РКТГ-101170 Хас Фрања Јозеф 1881 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2359 РКТГ-101171 Хефнер Антон Антон 1881 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2360 РКТГ-101174 Хен Ката 1904 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
2361 РКТГ-101181 Хениш Валентин Адам 1877 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2362 РКТГ-101185 Хефнер Барбара Јован 1902 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2363 РКТГ-101186 Хајм Пемлор 1886 Ратково Ратково детаљније информације
2364 РКТГ-101188 Хил Хилдегард Мартин 1944 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2365 РКТГ-101191 Херман Марија 1878 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
2366 РКТГ-101206 Хил Матија 1881 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
2367 РКТГ-101209 Хабермилер Ана 1943 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
2368 РКТГ-101211 Хиншл Андрија 1944 Оџаци Оџаци детаљније информације
2369 РКТГ-101212 Хог Јелисавета Адам 1896 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2370 РКТГ-101213 Херман Барбара Себастиан 1937 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2371 РКТГ-101215 Хорн Марија Јозеф 1906 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2372 РКТГ-101220 Хајт Јован 1942 Ратково Ратково детаљније информације
2373 РКТГ-101221 Холцхауер Георг 1897 Ратково Ратково детаљније информације
2374 РКТГ-101222 Харјунг Терезија Михаел 1906 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2375 РКТГ-101225 Харнунг Петар 1882 Ратково Ратково детаљније информације
2376 РКТГ-101230 Харјунг Катарина Адам 1894 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2377 РКТГ-101233 Харјунг Михајло Михајло 1862 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2378 РКТГ-101234 Харјунг Јован 1942 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
2379 РКТГ-101237 Херман Катарина 1904 Каравуково Каравуково детаљније информације
2380 РКТГ-101240 Хуцл Мариа 1885 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
2381 РКТГ-101242 Хаус Барбара 1910 Оџаци Оџаци детаљније информације
2382 РКТГ-101243 Харјунг Петар 1872 Каравуково Каравуково детаљније информације
2383 РКТГ-101244 Хек Мартин 1882 Оџаци Оџаци детаљније информације
2384 РКТГ-101246 Хорн Катарина Јосеф 1913 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2385 РКТГ-101250 Харнунг Ана 1878 Каравуково Каравуково детаљније информације
2386 РКТГ-101251 Харнунг Магдалена 1908 Ратково Ратково детаљније информације
2387 РКТГ-101256 Харнунг Ката 1882 Каравуково Каравуково детаљније информације
2388 РКТГ-101345 Франц Ева 1874 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
2389 РКТГ-101355 Франц Терезиа 1942 Каравуково Каравуково детаљније информације
2390 РКТГ-101386 Фајтер Отилија 1900 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
2391 РКТГ-101387 Фајтер Михајло 1909 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
2392 РКТГ-101396 Фогл Катарина 1875 Каравуково Каравуково детаљније информације
2393 РКТГ-101410 Фат Јован 1878 Каравуково Каравуково детаљније информације
2394 РКТГ-101425 Фот Ана 1888 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
2395 РКТГ-101426 Францва Јосип 1875 Каравуково Каравуково детаљније информације
2396 РКТГ-101434 Фудерер Барбара 1900 Ратково Ратково детаљније информације
2397 РКТГ-101437 Фишер Барбара 1890 Ратково Ратково детаљније информације
2398 РКТГ-101438 Фојтер Розалиа 1875 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
2399 РКТГ-101446 Фридман Јелисавета 1881 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
2400 РКТГ-101520 Фидерер Магдалена Петар 1891 Каравуково Каравуково детаљније информације
2401 РКТГ-101692 Хаг Јакоб 1865 Оџаци Оџаци детаљније информације
2402 РКТГ-101693 Хаг Стеван Фрања 1887 Оџаци Оџаци детаљније информације
2403 РКТГ-101694 Хаг Терезија 1862 Оџаци Оџаци детаљније информације
2404 РКТГ-101696 Хагенауер Антон Карл 1891 Оџаци Оџаци детаљније информације
2405 РКТГ-101717 Хајд Розина Антун 1883 Ратково Ратково детаљније информације
2406 РКТГ-101802 Хајнц Ана Јосип 1871 Оџаци Оџаци детаљније информације
2407 РКТГ-101803 Хајнц Јосиф Валентин 1862 Ратково Ратково детаљније информације
2408 РКТГ-101826 Хајст Јосиф Јован 1880 Ратково Ратково детаљније информације
2409 РКТГ-101827 Хајст Ката Стеван 1893 Ратково Ратково детаљније информације
2410 РКТГ-101828 Хајт Јакоб 1879 Ратково Ратково детаљније информације
2411 РКТГ-101843 Хак Јосип 1877 Каравуково Каравуково детаљније информације
2412 РКТГ-101848 Хак Ловро 1869 Каравуково Каравуково детаљније информације
2413 РКТГ-101853 Хак Терезија 1885 Каравуково Каравуково детаљније информације
2414 РКТГ-101880 Халик Јан Јан 1913 Лалић Лалић детаљније информације
2415 РКТГ-101888 Халтер Ана 1875 Каравуково Каравуково детаљније информације
2416 РКТГ-101889 Халтер Јосиф Јован 1871 Каравуково Каравуково детаљније информације
2417 РКТГ-101892 Халтмајер Магдалена 1880 Оџаци Оџаци детаљније информације
2418 РКТГ-101893 Халтмајер Марија 1875 Оџаци Оџаци детаљније информације
2419 РКТГ-101953 Хансман Ђорђе 1902 Ратково Ратково детаљније информације
2420 РКТГ-101956 Хар Валентин 1882 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2421 РКТГ-101959 Харер Ева Валентин 1901 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2422 РКТГ-101960 Харер Јосип Фрања 1882 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2423 РКТГ-101961 Харер Марија Себастиан 1894 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2424 РКТГ-101962 Харер Розалија Мартин 1882 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2425 РКТГ-101965 Харјунг Барбара 1869 Каравуково Каравуково детаљније информације
2426 РКТГ-101966 Харјунг Барбара 1876 Каравуково Каравуково детаљније информације
2427 РКТГ-101969 Харјунг Јелисавета 1870 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
2428 РКТГ-101978 Хармутер Фрања 1871 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
2429 РКТГ-101989 Хартуш Розина 1880 Каравуково Каравуково детаљније информације
2430 РКТГ-102022 Хас Марија Себастијан 1942 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2431 РКТГ-102037 Хасер Ана 1886 Ратково Ратково детаљније информације
2432 РКТГ-102043 Хаслер Ева Јозеф 1919 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2433 РКТГ-102044 Хаслер Терезиа 1882 Оџаци Оџаци детаљније информације
2434 РКТГ-102045 Хаснер Андрија 1877 Оџаци Оџаци детаљније информације
2435 РКТГ-102110 Хауман Антон 1877 Оџаци Оџаци детаљније информације
2436 РКТГ-102111 Хауман Антон Јозеф 1869 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2437 РКТГ-102113 Хауман Јелисавета 1903 Оџаци Оџаци детаљније информације
2438 РКТГ-102114 Хауман Јелисавета Јован 1904 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2439 РКТГ-102115 Хауман Магда 1881 Оџаци Оџаци детаљније информације
2440 РКТГ-102116 Хауман Мариа 1882 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
2441 РКТГ-102117 Хауман Марија Јозеф 1929 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2442 РКТГ-102118 Хауман Марија Антон 1875 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2443 РКТГ-102119 Хауман Матија 1938 Оџаци Оџаци детаљније информације
2444 РКТГ-102121 Хауман Хелмут Јован 1942 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2445 РКТГ-102123 Хаус Ана 1872 Оџаци Оџаци детаљније информације
2446 РКТГ-102125 Хаус Барбара Мартин 1900 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2447 РКТГ-102127 Хаус Јован Јован 1875 Оџаци Оџаци детаљније информације
2448 РКТГ-102129 Хаус Катарина 1867 Оџаци Оџаци детаљније информације
2449 РКТГ-102130 Хаус Магдалена 1881 Оџаци Оџаци детаљније информације
2450 РКТГ-102131 Хаус Матиа 1878 Дероње Дероње детаљније информације
2451 РКТГ-102132 Хаус Мелхиор Јозеф 1940 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2452 РКТГ-102133 Хаус Терезиа 1861 Оџаци Оџаци детаљније информације
2453 РКТГ-102138 Хаусер Фрања 1866 Каравуково Каравуково детаљније информације
2454 РКТГ-102150 Хаушбергер Ева 1888 Каравуково Каравуково детаљније информације
2455 РКТГ-102156 Хеблек Јосип 1882 Оџаци Оџаци детаљније информације
2456 РКТГ-102179 Хегер Јосип 1874 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
2457 РКТГ-102182 Хегер Маргарет 1883 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
2458 РКТГ-102184 Хегер Херберт 1943 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
2459 РКТГ-102187 Хегерт Ева Јакоб 1879 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
2460 РКТГ-102212 Хелд Ана Јакоб 1893 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2461 РКТГ-102214 Хелд Јелисавета Адам 1944 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2462 РКТГ-102245 Хели Едуард 1938 Оџаци Оџаци детаљније информације
2463 РКТГ-102246 Хели Ерна 1939 Оџаци Оџаци детаљније информације
2464 РКТГ-102247 Хелман Маргарета 1895 Каравуково Каравуково детаљније информације
2465 РКТГ-102248 Хелман Терезија 1880 Каравуково Каравуково детаљније информације
2466 РКТГ-102256 Хелфрих Антон 1873 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2467 РКТГ-102281 Хен Ана 1873 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
2468 РКТГ-102282 Хен Аполонија 1882 Оџаци Оџаци детаљније информације
2469 РКТГ-102284 Хен Магдалена 1873 Оџаци Оџаци детаљније информације
2470 РКТГ-102285 Хен Сузана 1884 Оџаци Оџаци детаљније информације
2471 РКТГ-102312 Хениш Адам Јозеф 1881 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2472 РКТГ-102313 Хениш Адолф Јозеф 1942 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2473 РКТГ-102314 Хениш Бригита 1940 Оџаци Оџаци детаљније информације
2474 РКТГ-102315 Хениш Ерика Мартин 1944 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2475 РКТГ-102316 Хениш Јелисавета Адам 1870 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2476 РКТГ-102318 Хениш Моника Фрања 1944 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2477 РКТГ-102319 Хениш Терезија 1891 Оџаци Оџаци детаљније информације
2478 РКТГ-102339 Херер Рихард Венделин 1944 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2479 РКТГ-102340 Херман Ана Никола 1899 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2480 РКТГ-102345 Херман Георг 1874 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
2481 РКТГ-102347 Херман Ђорђе Себастиан 1889 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2482 РКТГ-102357 Херман Јован 1903 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
2483 РКТГ-102360 Херман Клара Себастијан 1942 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2484 РКТГ-102362 Херман Магдалена Адам 1893 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2485 РКТГ-102366 Херман Петар 1880 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2486 РКТГ-102367 Херман Розина 1873 Каравуково Каравуково детаљније информације
2487 РКТГ-102372 Херман Терезија 1933 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
2488 РКТГ-102373 Херман Терезија Себастиан 1935 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2489 РКТГ-102374 Херман Терезија 1918 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
2490 РКТГ-102389 Херпст Мартин 1856 Оџаци Оџаци детаљније информације
2491 РКТГ-102391 Хертлинг Ката 1885 Оџаци Оџаци детаљније информације
2492 РКТГ-102487 Херцог Мариа 1884 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2493 РКТГ-102559 Хефингер Јован 1941 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2494 РКТГ-102562 Хефнер Барбара Јован 1882 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2495 РКТГ-102568 Хефнер Никола Михајло 1925 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2496 РКТГ-102597 Хигел Мариа 1864 Оџаци Оџаци детаљније информације
2497 РКТГ-102600 Хигл Магдалена 1885 Каравуково Каравуково детаљније информације
2498 РКТГ-102601 Хигл Розалија 1919 Каравуково Каравуково детаљније информације
2499 РКТГ-102603 Хигл Терезиа 1884 Каравуково Каравуково детаљније информације
2500 РКТГ-102604 Хигл Терезија 1874 Оџаци Оџаци детаљније информације
2501 РКТГ-102606 Хигл Фридолин 1943 Каравуково Каравуково детаљније информације
2502 РКТГ-102607 Хигл Хилда 1944 Каравуково Каравуково детаљније информације
2503 РКТГ-102610 Хил Георг Мартин 1929 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2504 РКТГ-102613 Хил Ева 1887 Оџаци Оџаци детаљније информације
2505 РКТГ-102615 Хил Катарина 1891 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
2506 РКТГ-102616 Хил Катарина Петар 1907 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2507 РКТГ-102629 Химелсбах Мартин 1876 Ратково Ратково детаљније информације
2508 РКТГ-102630 Химелсбах Ева 1874 Ратково Ратково детаљније информације
2509 РКТГ-102631 Химелсбах Антон 1876 Ратково Ратково детаљније информације
2510 РКТГ-102632 Химелсбах Ана Адам 1922 Ратково Ратково детаљније информације
2511 РКТГ-102633 Химелсбах Ана 1889 Ратково Ратково детаљније информације
2512 РКТГ-102635 Химелсбах Розина Венделин 1892 Ратково Ратково детаљније информације
2513 РКТГ-102636 Химелсбах Розина Венделин 1893 Ратково Ратково детаљније информације
2514 РКТГ-102637 Химелшбах Павле 1941 Каравуково Каравуково детаљније информације
2515 РКТГ-102654 Хирман Балтазар 1875 Каравуково Каравуково детаљније информације
2516 РКТГ-102695 Хиршенбергер Амалија 1865 Ратково Ратково детаљније информације
2517 РКТГ-102724 Хиршфелд Геза 1880 Каравуково Каравуково детаљније информације
2518 РКТГ-102725 Хиршфелд Гизела Јакоб 1876 Каравуково Каравуково детаљније информације
2519 РКТГ-102726 Хиршфелд др Александар Илија 1912 Каравуково Каравуково детаљније информације
2520 РКТГ-102730 Хиршфелд Елвира Илија 1908 Каравуково Каравуково детаљније информације
2521 РКТГ-102734 Хиршфелд Илија 1868 Каравуково Каравуково детаљније информације
2522 РКТГ-102758 Хог Ева Мартин 1869 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2523 РКТГ-102760 Хог Мартин Мартин 1876 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2524 РКТГ-102764 Хојт Терезиа 1943 Каравуково Каравуково детаљније информације
2525 РКТГ-102815 Холцхауер Михајло 1876 Ратково Ратково детаљније информације
2526 РКТГ-102817 Холцшу Аполониа 1890 Ратково Ратково детаљније информације
2527 РКТГ-102871 Хорн Антон Јакоб 1887 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2528 РКТГ-102873 Хорн Катарина 1887 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
2529 РКТГ-102876 Хорн Роберт 1942 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
2530 РКТГ-102877 Хорн Роза Јосиф 1894 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2531 РКТГ-102881 Хоровиц Арпад Липот 1900 Суботица Оџаци детаљније информације
2532 РКТГ-102899 Хорхер Марија Адам 1870 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
2533 РКТГ-102901 Хотингер Регина 1859 Оџаци Оџаци детаљније информације
2534 РКТГ-102919 Хофман Ђорђе Лоренц 1870 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
2535 РКТГ-102932 Хофман Ката 1882 Ратково Ратково детаљније информације
2536 РКТГ-102934 Хофман Катарина Адам 1889 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2537 РКТГ-102945 Хофман Мариа 1898 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
2538 РКТГ-102946 Хофман Мартин 1883 Ратково Ратково детаљније информације
2539 РКТГ-102960 Хофман Стеван 1935 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
2540 РКТГ-102962 Хофман Фрања 1885 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
2541 РКТГ-103026 Хуберт Терезија Фрања 1898 Дероње Дероње детаљније информације
2542 РКТГ-103039 Хунгер Барбара 1870 Ратково Ратково детаљније информације
2543 РКТГ-103046 Хуњаш Марија Мартин 1877 Каравуково Каравуково детаљније информације
2544 РКТГ-103083 Хуцел Катарина 1886 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
2545 РКТГ-103103 Цволенски Ервин Јакоб 1943 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2546 РКТГ-103197 Цундл Агата Георг 1879 Ратково Ратково детаљније информације
2547 РКТГ-103213 Црквењаков Рада Драга 1907 Лалић Лалић детаљније информације
2548 РКТГ-103408 Цинклер Венделин Венделин 1884 Ратково Ратково детаљније информације
2549 РКТГ-103741 Шанц Терезија Венделин 1934 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2550 РКТГ-103807 Шваб Розина Јосип 1875 Ратково Ратково детаљније информације
2551 РКТГ-103824 Швајгер Јаков Јаков 1897 Ратково Ратково детаљније информације
2552 РКТГ-103828 Швајгер Мориц Јаков 1897 Ратково Ратково детаљније информације
2553 РКТГ-103961 Швелингер Марија Јован 1944 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2554 РКТГ-104169 Шпајер Ева Ратково Ратково детаљније информације
2555 РКТГ-104410 Шрофт Марија Фрања 1869 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2556 РКТГ-104720 Штекл Ката Себастијан 1866 Бачки Грачац Бачки Грачац детаљније информације
2557 РКТГ-104903 Шукић Симеун Милош 1920 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
2558 РКТГ-104904 Шукић Симеун Милош 1920 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
2559 РКТГ-104945 Штетли Терезија Оџаци Оџаци детаљније информације
2560 РКТГ-104946 Штефан Аполонија Александар 1896 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
2561 РКТГ-105016 Шу Георг Петар 1875 Оџаци Оџаци детаљније информације
2562 РКТГ-108268 Вецлингер Катарина 1873 Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
2563 РКТГ-108289 Матес Јован Карло 1877 А - непознато Бачки Грачац детаљније информације
2564 РКТГ-108290 Лајнвебер Вероника Јосиф 1880 А - непознато Бачки Брестовац детаљније информације
2565 РКТГ-108291 Печнер Јосип Јован 1874 А - непознато Бачки Брестовац детаљније информације
2566 РКТГ-108295 Лајнвебер Мартин Никола 1891 А - непознато Бачки Брестовац детаљније информације
2567 РКТГ-108713 Новак Жужана ст. Бачки Брестовац Бачки Брестовац детаљније информације
2568 РКТГ-108896 Клајн Јован 1892 Ратково Ратково детаљније информације
2569 РКТГ-108947 Химелсбах Мартин 1893 Ратково Ратково детаљније информације
2570 РКТГ-109348 Ауер Јован 1944 А - непознато Каравуково детаљније информације
2571 РКТГ-109362 Ауер Ана 1923 А - непознато Каравуково детаљније информације
2572 РКТГ-109385 Армбрустер Ева 1860 А - непознато Бачки Брестовац детаљније информације
2573 РКТГ-109394 Ајхингер Мариа 1936 А - непознато Бачки Грачац детаљније информације
2574 РКТГ-109402 Ајхингер Катарина 1899 А - непознато Бачки Грачац детаљније информације
2575 РКТГ-109412 Ајзили Катарина 1890 А - непознато Српски Милетић детаљније информације