Презиме и име Место рођења Место пребивалишта
Почетна >> ЗАПАДНО-БАЧКИ ОКРУГ >> Кула
Редни
број
Број Презиме и име Име родитеља Година рођења Место рођења Место пребивалишта
1 РКТГ-3783 Дудаш Ференц Иштван 1903 Кула Кула детаљније информације
2 РКТГ-4060 Бедец Бико Црвенка Црвенка детаљније информације
3 РКТГ-4061 Богнар Игнац Црвенка Црвенка детаљније информације
4 РКТГ-4063 Гинер Јакоб 1893 Црвенка Црвенка детаљније информације
5 РКТГ-4065 Кеменци Иштван Црвенка Црвенка детаљније информације
6 РКТГ-4066 Клебечко Иштван Црвенка Црвенка детаљније информације
7 РКТГ-4068 Маркс Иштван 1894 Црвенка Црвенка детаљније информације
8 РКТГ-4070 Сабо Вендел Црвенка Црвенка детаљније информације
9 РКТГ-4072 Сабо Ференц Црвенка Црвенка детаљније информације
10 РКТГ-4074 Сабо Фрања Црвенка Црвенка детаљније информације
11 РКТГ-4076 Сегеди Гашпар Црвенка Црвенка детаљније информације
12 РКТГ-4078 Сокола Адам Црвенка Црвенка детаљније информације
13 РКТГ-4160 Биљна Јанко Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
14 РКТГ-4164 Ердељи Никола Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
15 РКТГ-4165 Хома Ђура Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
16 РКТГ-4167 Хромиш Јанош Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
17 РКТГ-4168 Јунгваи Иштван Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
18 РКТГ-4171 Ситаш Ференц Ференц 1907 Кула Руски Крстур детаљније информације
19 РКТГ-4173 Тиквицки Антал Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
20 РКТГ-4177 Винаји Стеван Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
21 РКТГ-4181 Урбан Елемер Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
22 РКТГ-5311 Кек Јелисавета Хенрик 1871 Сивац Сивац детаљније информације
23 РКТГ-5315 Фолвајтер Кристина Хенрик 1864 Сивац Сивац детаљније информације
24 РКТГ-5406 Винтерштајн Софија Јован 1865 Сивац Сивац детаљније информације
25 РКТГ-5413 Сајпел Јован Филип 1866 Сивац Сивац детаљније информације
26 РКТГ-5414 Шанк Карло Хајнрих 1873 Сивац Сивац детаљније информације
27 РКТГ-5415 Салуер Јелисавета 1869 Сивац Сивац детаљније информације
28 РКТГ-5417 Рајтер Јован Јаков 1830 Сивац Сивац детаљније информације
29 РКТГ-5506 Рехорн Јелисавета Кристијан 1861 Сивац Сивац детаљније информације
30 РКТГ-5516 Фрадл Аранка Јосип 1891 Сивац Сивац детаљније информације
31 РКТГ-5549 Крац Хенрик Филип 1865 Сивац Сивац детаљније информације
32 РКТГ-5954 Хергет Јован Фридрих 1935 Сивац Сивац детаљније информације
33 РКТГ-5969 Шмид Ана 1869 Сивац Сивац детаљније информације
34 РКТГ-5996 Лозер Фридрих 1854 Сивац Сивац детаљније информације
35 РКТГ-6013 Штиб Јелисавета Вилхелм 1866 Сивац Сивац детаљније информације
36 РКТГ-6015 Хед Јелисавета Андрија 1863 Сивац Сивац детаљније информације
37 РКТГ-6030 Бургер Магдалена 1863 Сивац Сивац детаљније информације
38 РКТГ-6071 Дитдис Конрад Филип-Јован 1875 Сивац Сивац детаљније информације
39 РКТГ-6074 Паул Јелисавета Петар 1872 Сивац Сивац детаљније информације
40 РКТГ-6136 Хетесмајер Хенрик Хенрик 1867 Сивац Сивац детаљније информације
41 РКТГ-6165 Евингер Јелисавета Павле 1860 Сивац Сивац детаљније информације
42 РКТГ-6180 Винтерштајн Фрања Филип 1870 Сивац Сивац детаљније информације
43 РКТГ-6252 Милер Хенрик 1917 Сивац Сивац детаљније информације
44 РКТГ-6256 Шади Маргарета 1880 Сивац Сивац детаљније информације
45 РКТГ-6261 Хофман Ева Андрија 1859 Сивац Сивац детаљније информације
46 РКТГ-6264 Ауленбах Елиза Стеван 1860 Сивац Сивац детаљније информације
47 РКТГ-6272 Шира Сузана Јакоб 1869 Сивац Сивац детаљније информације
48 РКТГ-6324 Кубала Барбара Петар 1877 Сивац Сивац детаљније информације
49 РКТГ-6327 Хунцингер Ана 1859 Сивац Сивац детаљније информације
50 РКТГ-6431 Капес Фридрих Конрад 1871 Сивац Сивац детаљније информације
51 РКТГ-6440 Вернер Петар Филип 1857 Сивац Сивац детаљније информације
52 РКТГ-6441 Фрајер Ката Андрија 1878 Сивац Сивац детаљније информације
53 РКТГ-6443 Штрикер Јован Јован 1867 Сивац Сивац детаљније информације
54 РКТГ-6455 Хубер Софија Јакоб 1875 Сивац Сивац детаљније информације
55 РКТГ-6461 Шира Абрахам Јакоб 1856 Сивац Сивац детаљније информације
56 РКТГ-6981 Шмит Јосиф 1885 Кула Кула детаљније информације
57 РКТГ-6989 Хуцел Сузана Јован 1939 Крушчић Крушчић детаљније информације
58 РКТГ-6997 Винтерштајн Драгутин Драгутин 1880 Сивац Сивац детаљније информације
59 РКТГ-7043 Капес Хенрик Фридрих 1865 Сивац Сивац детаљније информације
60 РКТГ-7063 Милер Ева Јован 1866 Сивац Сивац детаљније информације
61 РКТГ-7102 Шпангус Хенрик 1871 Сивац Сивац детаљније информације
62 РКТГ-7184 Хеп Софија Ђорђе 1869 Сивац Сивац детаљније информације
63 РКТГ-7187 Капес Кристина 1856 Сивац Сивац детаљније информације
64 РКТГ-7199 Фрајер Сузана 1866 Сивац Сивац детаљније информације
65 РКТГ-7204 Корел Андрија Фридрих 1870 Сивац Сивац детаљније информације
66 РКТГ-7278 Оперман Ката Јован 1857 Сивац Сивац детаљније информације
67 РКТГ-7284 Хубер Маргарета Јакоб 1857 Сивац Сивац детаљније информације
68 РКТГ-7332 Капес Ева 1868 Сивац Сивац детаљније информације
69 РКТГ-7336 Коленбергер Ева Јоаким 1873 Сивац Сивац детаљније информације
70 РКТГ-7351 Мумбауер Сузана Кристијан 1864 Сивац Сивац детаљније информације
71 РКТГ-7465 Велкер Валентин Валентин 1854 Сивац Сивац детаљније информације
72 РКТГ-7576 Барвик Маргарета Јакоб 1864 Црвенка Црвенка детаљније информације
73 РКТГ-7582 Штифелмајер Барбара 1872 Кула Кула детаљније информације
74 РКТГ-7586 Клеп Јелисавета Јакоб 1855 Сивац Сивац детаљније информације
75 РКТГ-7593 Рехорн Јакоб Јакоб 1871 Сивац Сивац детаљније информације
76 РКТГ-7606 Капес Јован Јован 1876 Сивац Сивац детаљније информације
77 РКТГ-7629 Швајцер Катарина Јакоб 1870 Сивац Сивац детаљније информације
78 РКТГ-7637 Шук Фридрих Кристијан 1870 Сивац Сивац детаљније информације
79 РКТГ-7649 Ерхарт Антон Ђорђе 1893 Крушчић Крушчић детаљније информације
80 РКТГ-7650 Хен Маргарета Јакоб 1863 Сивац Сивац детаљније информације
81 РКТГ-7652 Рехнер Хенрик Јован 1865 Сивац Сивац детаљније информације
82 РКТГ-7654 Барвих Фридрих Фридрих 1858 Сивац Сивац детаљније информације
83 РКТГ-7655 Капес Кристина Фридрих 1874 Сивац Сивац детаљније информације
84 РКТГ-7658 Рехорн Катарина Јакоб 1871 Сивац Сивац детаљније информације
85 РКТГ-7660 Бер Петар Петар 1873 Сивац Сивац детаљније информације
86 РКТГ-7665 Фолвајтер Барбара Јован 1864 Сивац Сивац детаљније информације
87 РКТГ-7824 Шук Јелисавета Јован 1870 Сивац Сивац детаљније информације
88 РКТГ-7827 Хaјнц Катарина Јован 1873 Сивац Сивац детаљније информације
89 РКТГ-7831 Фолвајтер Сузана Хајнрих 1863 Сивац Сивац детаљније информације
90 РКТГ-7834 Винтерштајн Хенрик Хајнрих 1867 Сивац Сивац детаљније информације
91 РКТГ-7835 Бурхард Катарина Јосип 1867 Сивац Сивац детаљније информације
92 РКТГ-8600 Бошковић Стеван Крушчић Крушчић детаљније информације
93 РКТГ-8605 Фридрих Адам Андрија 1905 Крушчић Крушчић детаљније информације
94 РКТГ-8612 Галик Пал Крушчић Крушчић детаљније информације
95 РКТГ-8617 Гантнер Андрија Петар 1900 Крушчић Крушчић детаљније информације
96 РКТГ-8623 Гантнер Стеван Гашпар 1873 Крушчић Крушчић детаљније информације
97 РКТГ-8628 Келер Хенрих Лоренц 1872 Крушчић Крушчић детаљније информације
98 РКТГ-8633 Кремер Конрад Никола 1885 Крушчић Крушчић детаљније информације
99 РКТГ-8636 Регер Фрања Франц 1891 Крушчић Крушчић детаљније информације
100 РКТГ-8638 Ренч Јосип Гашпар 1903 Крушчић Крушчић детаљније информације
101 РКТГ-8639 Ренч Петер Ђорђе 1893 Крушчић Крушчић детаљније информације
102 РКТГ-8641 Ренч Симон Лоренц 1882 Крушчић Крушчић детаљније информације
103 РКТГ-8643 Сајлер Антун Матија 1880 Крушчић Крушчић детаљније информације
104 РКТГ-8647 Сајлер Јосип Антон 1910 Крушчић Крушчић детаљније информације
105 РКТГ-8649 Собец Петар Крушчић Крушчић детаљније информације
106 РКТГ-8650 Сокола Адам Ђорђе 1890 Крушчић Крушчић детаљније информације
107 РКТГ-8652 Шафрањ Андрија 1909 Крушчић Крушчић детаљније информације
108 РКТГ-8655 Шафрањ Бела 1900 Крушчић Крушчић детаљније информације
109 РКТГ-8657 Шнајдер Бела 1902 Крушчић Крушчић детаљније информације
110 РКТГ-8659 Шнајдер Адам Конрад 1903 Крушчић Крушчић детаљније информације
111 РКТГ-8662 Штрауб Матија Конрад 1891 Крушчић Крушчић детаљније информације
112 РКТГ-8663 Тајфи Јакоб Адам 1894 Крушчић Крушчић детаљније информације
113 РКТГ-8666 Вајсбарт Стефан 1910 Крушчић Крушчић детаљније информације
114 РКТГ-8695 Бака Јанош 1909 Сивац Сивац детаљније информације
115 РКТГ-8698 Балог Габор 1898 Сивац Сивац детаљније информације
116 РКТГ-8699 Балог Карољ Сивац Сивац детаљније информације
117 РКТГ-8701 Бачо Лајош Сивац Сивац детаљније информације
118 РКТГ-8702 Бекер Вилхелм 1884 Сивац Сивац детаљније информације
119 РКТГ-8703 Бекер Елизабет 1886 Сивац Сивац детаљније информације
120 РКТГ-8704 Бодиш Јожеф Сивац Сивац детаљније информације
121 РКТГ-8705 Бодиш Лајош 1906 Сивац Сивац детаљније информације
122 РКТГ-8706 Бочкович Иштван 1877 Сивац Сивац детаљније информације
123 РКТГ-8707 Брежњак Иштван 1892 Сивац Сивац детаљније информације
124 РКТГ-8708 Брежњак Јожеф Иштван 1923 Сивац Сивац детаљније информације
125 РКТГ-8709 Буза Андраш Сивац Сивац детаљније информације
126 РКТГ-8749 Тирјан Фридрих Фридрих 1863 Сивац Сивац детаљније информације
127 РКТГ-8751 Бургер Јакоб 1895 Сивац Сивац детаљније информације
128 РКТГ-8753 Вароши Јанош 1899 Сивац Сивац детаљније информације
129 РКТГ-8754 Винтерштајн Елизабет 1881 Сивац Сивац детаљније информације
130 РКТГ-8755 Винтерштајн Хајнрих 1879 Сивац Сивац детаљније информације
131 РКТГ-8756 Вичек Иштван Сивац Сивац детаљније информације
132 РКТГ-8757 Гласнер Венделин 1928 Сивац Сивац детаљније информације
133 РКТГ-8758 Гласнер Јохан 1927 Сивац Сивац детаљније информације
134 РКТГ-8759 Грох Ева 1851 Сивац Сивац детаљније информације
135 РКТГ-8760 Давид Јанош 1893 Сивац Сивац детаљније информације
136 РКТГ-8761 Домјан Михаљ 1901 Сивац Сивац детаљније информације
137 РКТГ-8762 Драгић Јанош 1908 Сивац Сивац детаљније информације
138 РКТГ-8763 Драгић Стеван 1921 Сивац Сивац детаљније информације
139 РКТГ-8764 Дробњик Иштван 1891 Сивац Сивац детаљније информације
140 РКТГ-8765 Дубињи Имре Пал Сивац Сивац детаљније информације
141 РКТГ-8767 Јовановић Пера Сивац Сивац детаљније информације
142 РКТГ-8768 Јухас Антал 1889 Сивац Сивац детаљније информације
143 РКТГ-8769 Клебечко Иштван 1897 Сивац Сивац детаљније информације
144 РКТГ-8770 Ковач Пал Сивац Сивац детаљније информације
145 РКТГ-8771 Конрад Јохан 1882 Сивац Сивац детаљније информације
146 РКТГ-8772 Кубала Сивац Сивац детаљније информације
147 РКТГ-8773 Лавро Андраш 1901 Сивац Сивац детаљније информације
148 РКТГ-8774 Мандић Иштван Сивац Сивац детаљније информације
149 РКТГ-8775 Мезеи Јанош 1908 Сивац Сивац детаљније информације
150 РКТГ-8776 Мере Јене 1906 Сивац Сивац детаљније информације
151 РКТГ-8777 Меркел Михаљ Сивац Сивац детаљније информације
152 РКТГ-8778 Милер Филип 1878 Сивац Сивац детаљније информације
153 РКТГ-8779 Модрих Антон 1894 Сивац Сивац детаљније информације
154 РКТГ-8780 Молнар Јанош Сивац Сивац детаљније информације
155 РКТГ-8781 Мудри Антал 1897 Сивац Сивац детаљније информације
156 РКТГ-8782 Нађ Имре 1899 Сивац Сивац детаљније информације
157 РКТГ-8783 Нађ Јожеф мл. 1920 Сивац Сивац детаљније информације
158 РКТГ-8784 Нађ Јожеф ст. 1890 Сивац Сивац детаљније информације
159 РКТГ-8786 Павлик Михаљ Сивац Сивац детаљније информације
160 РКТГ-8787 Пап Јожеф Тамаш 1899 Сивац Сивац детаљније информације
161 РКТГ-8788 Планк Ференц Сивац Сивац детаљније информације
162 РКТГ-8789 Рац Александар Сивац Сивац детаљније информације
163 РКТГ-8790 Риго Петар Сивац Сивац детаљније информације
164 РКТГ-8791 Сабо Иштван 1901 Сивац Сивац детаљније информације
165 РКТГ-8792 Салаи Имре 1895 Сивац Сивац детаљније информације
166 РКТГ-8793 Салаи Јанош 1892 Сивац Сивац детаљније информације
167 РКТГ-8794 Салаи Ласло Сивац Сивац детаљније информације
168 РКТГ-8795 Собек Петар Сивац Сивац детаљније информације
169 РКТГ-8796 Стефаницки Јожеф Сивац Сивац детаљније информације
170 РКТГ-8797 Стиб Фердинанд 1899 Сивац Сивац детаљније информације
171 РКТГ-8798 Стриковић Адам 1877 Сивац Сивац детаљније информације
172 РКТГ-8799 Тер Антал Сивац Сивац детаљније информације
173 РКТГ-8814 Тот Иштван Сивац Сивац детаљније информације
174 РКТГ-8816 Тренка Јанош 1922 Сивац Сивац детаљније информације
175 РКТГ-8818 Тури Петер Сивац Сивац детаљније информације
176 РКТГ-8820 Углик Петер 1906 Сивац Сивац детаљније информације
177 РКТГ-8821 Фаркаш Иштван 1912 Сивац Сивац детаљније информације
178 РКТГ-8822 Фаркаш Јанош мл. 1927 Сивац Сивац детаљније информације
179 РКТГ-8823 Фаркаш Јанош ст. Сивац Сивац детаљније информације
180 РКТГ-8824 Фаркаш Лајош 1910 Сивац Сивац детаљније информације
181 РКТГ-8825 Фаркаш Пал Сивац Сивац детаљније информације
182 РКТГ-8826 Фекете Карољ Сивац Сивац детаљније информације
183 РКТГ-8827 Фекете Ференц Сивац Сивац детаљније информације
184 РКТГ-8828 Херкел Михаљ 1898 Сивац Сивац детаљније информације
185 РКТГ-8829 Хорват Андраш Сивац Сивац детаљније информације
186 РКТГ-8830 Хорват Иштван Сивац Сивац детаљније информације
187 РКТГ-8832 Хорват Јожеф Меркел Михаљ 1921 Сивац Сивац детаљније информације
188 РКТГ-8833 Хорват Михаљ Меркел Михаљ 1922 Сивац Сивац детаљније информације
189 РКТГ-8834 Хофман Катарина 1863 Сивац Сивац детаљније информације
190 РКТГ-8835 Хунсингер Антон 1907 Сивац Сивац детаљније информације
191 РКТГ-8836 Хунсингер Јохан 1874 Сивац Сивац детаљније информације
192 РКТГ-8837 Хунсингер Хајнрих 1876 Сивац Сивац детаљније информације
193 РКТГ-8838 Цифра Андраш 1899 Сивац Сивац детаљније информације
194 РКТГ-8839 Цифра Јожеф Сивац Сивац детаљније информације
195 РКТГ-8840 Цифра Петер 1885 Сивац Сивац детаљније информације
196 РКТГ-8841 Чанади Имре Сивац Сивац детаљније информације
197 РКТГ-8842 Чањи Јанош Сивац Сивац детаљније информације
198 РКТГ-8843 Шифлиш Иштван 1922 Сивац Сивац детаљније информације
199 РКТГ-8844 Шифлиш Петер 1899 Сивац Сивац детаљније информације
200 РКТГ-8845 Шиц Јохан 1870 Сивац Сивац детаљније информације
201 РКТГ-8846 Шкорућак Антал 1898 Сивац Сивац детаљније информације
202 РКТГ-8847 Шкорућак Карољ 1901 Сивац Сивац детаљније информације
203 РКТГ-8848 Штиеб Фердинанд 1899 Сивац Сивац детаљније информације
204 РКТГ-8849 Шух Јакоб 1893 Сивац Сивац детаљније информације
205 РКТГ-12433 Балтазар Петар 1855 Сивац Сивац детаљније информације
206 РКТГ-12507 Алфелди Ференц 1912 Сивац Сивац детаљније информације
207 РКТГ-12689 Курц Јован Фрања 1877 Сивац Сивац детаљније информације
208 РКТГ-12706 Хеп Јакоб Фридрих 1866 Сивац Сивац детаљније информације
209 РКТГ-12820 Кајпер Петар Петар 1926 Црвенка Црвенка детаљније информације
210 РКТГ-12826 Хергет Јакоб Хајнрих 1871 Сивац Сивац детаљније информације
211 РКТГ-12828 Штрауб Ђорђе Фрања 1894 Крушчић Крушчић детаљније информације
212 РКТГ-12837 Милер Јелисавета Адам 1868 Сивац Сивац детаљније информације
213 РКТГ-12838 Барвих Софија Фридрих 1873 Сивац Сивац детаљније информације
214 РКТГ-12839 Бајер Софија Јосип 1873 Сивац Сивац детаљније информације
215 РКТГ-12842 Лунг Катарина Михајло 1853 Сивац Сивац детаљније информације
216 РКТГ-12846 Червенка Фрања Никола 1861 Сивац Сивац детаљније информације
217 РКТГ-12856 Шух Јакоб Карло 1869 Сивац Сивац детаљније информације
218 РКТГ-12998 Милер Петар Карло 1863 Сивац Сивац детаљније информације
219 РКТГ-12999 Фрајер Адам Адам 1867 Сивац Сивац детаљније информације
220 РКТГ-13004 Полих Марта Матија 1873 Крушчић Крушчић детаљније информације
221 РКТГ-13012 Рехорн Јелисавета Давид 1854 Сивац Сивац детаљније информације
222 РКТГ-13020 Винтерштајн Хенрик Карло 1862 Сивац Сивац детаљније информације
223 РКТГ-13027 Конрад Петар Јакоб 1875 Сивац Сивац детаљније информације
224 РКТГ-13069 Гро Кристина Хајнрих 1875 Сивац Сивац детаљније информације
225 РКТГ-14730 Међеши Михаљ Никола Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
226 РКТГ-14753 Фехтер Јован 1883 Црвенка Црвенка детаљније информације
227 РКТГ-14924 Штрикер Кристина 1860 Сивац Сивац детаљније информације
228 РКТГ-14925 Болман Јован Фрања 1863 Сивац Сивац детаљније информације
229 РКТГ-14934 Габел Кристина Абрахам 1866 Сивац Сивац детаљније информације
230 РКТГ-14935 Вигерт Филип Филип 1881 Сивац Сивац детаљније информације
231 РКТГ-14941 Хајнц Петар Јован 1866 Сивац Сивац детаљније информације
232 РКТГ-15193 Беласи Петар Вилхелм 1860 Сивац Сивац детаљније информације
233 РКТГ-15388 Хол Петар Конрад 1944 Сивац Сивац детаљније информације
234 РКТГ-15402 Шух Маргарета Адам 1873 Сивац Сивац детаљније информације
235 РКТГ-15406 Штиб Сузана Фридрих 1871 Сивац Сивац детаљније информације
236 РКТГ-16192 Фолвајтер Кристина Хенрик 1882 Сивац Сивац детаљније информације
237 РКТГ-16696 Тирјан Катарина Јован 1867 Сивац Сивац детаљније информације
238 РКТГ-16697 Пистер Лујза Михајло 1878 Сивац Сивац детаљније информације
239 РКТГ-16702 Фрајер Лујза Јован 1860 Сивац Сивац детаљније информације
240 РКТГ-16707 Сајбл Маргарета Јакоб 1869 Сивац Сивац детаљније информације
241 РКТГ-17082 Ачански Цвета Кула Кула детаљније информације
242 РКТГ-17084 Арт Бела Кула Кула детаљније информације
243 РКТГ-17085 Арваи Еде Кула Кула детаљније информације
244 РКТГ-17087 Балинт Иштван Кула Кула детаљније информације
245 РКТГ-17088 Балинт Михаљ Ђерђ 1891 Кула Кула детаљније информације
246 РКТГ-17090 Барта Јанош Кула Кула детаљније информације
247 РКТГ-17091 Беч Хенрих Др. Кула Кула детаљније информације
248 РКТГ-17092 Бер Борбала Иштван Кула Кула детаљније информације
249 РКТГ-17093 Бенцок Јожеф Кула Кула детаљније информације
250 РКТГ-17094 Бездани Михаљ Кула Кула детаљније информације
251 РКТГ-17095 Бицок Јожеф Кула Кула детаљније информације
252 РКТГ-17096 Блање Вендел Кула Кула детаљније информације
253 РКТГ-17097 Бојан Ференц Јанош 1908 Кула Кула детаљније информације
254 РКТГ-17099 Брежичка Јожеф Кула Кула детаљније информације
255 РКТГ-17100 Брошка Антал Иштван 1919 Кула Кула детаљније информације
256 РКТГ-17101 Бур Петер Кула Кула детаљније информације
257 РКТГ-17102 Цинкотаи Ференц Кула Кула детаљније информације
258 РКТГ-17103 Чикоши Ференц Кула Кула детаљније информације
259 РКТГ-17104 Чонка Лајош Гашпар 1901 Кула Кула детаљније информације
260 РКТГ-17105 Цинковац Ференц 1922 Кула Кула детаљније информације
261 РКТГ-17106 Дамјан Михаљ Кула Кула детаљније информације
262 РКТГ-17107 Дер Петар Петер 1909 Кула Кула детаљније информације
263 РКТГ-17108 Дер Вилмош Кула Кула детаљније информације
264 РКТГ-17109 Деваи Пал Кула Кула детаљније информације
265 РКТГ-17111 Есе Лајош Шандор 1915 Кула Кула детаљније информације
266 РКТГ-17112 Фамлер Густав Др. Кула Кула детаљније информације
267 РКТГ-17113 Фехер Иштван 1911 Кула Кула детаљније информације
268 РКТГ-17114 Галамбош Михаљ Андраш 1886 Кула Кула детаљније информације
269 РКТГ-17115 Гажо Пал Кула Кула детаљније информације
270 РКТГ-17116 Гонцлик Ференц Андраш 1926 Кула Кула детаљније информације
271 РКТГ-17117 Гонцлик Пал Пал 1926 Кула Кула детаљније информације
272 РКТГ-17118 Грабањи Ђула Кула Кула детаљније информације
273 РКТГ-17120 Холо Иштван Кула Кула детаљније информације
274 РКТГ-17121 Хорват Лајош Ференц Кула Кула детаљније информације
275 РКТГ-17122 Хромиш Јанош Кула Кула детаљније информације
276 РКТГ-17123 Карло Ласло Кула Кула детаљније информације
277 РКТГ-17124 Кататич Иштван Иштван 1904 Кула Кула детаљније информације
278 РКТГ-17125 Кере Иштван Кула Кула детаљније информације
279 РКТГ-17126 Кираљ Иштван Кула Кула детаљније информације
280 РКТГ-17127 Кирман Иштван Кула Кула детаљније информације
281 РКТГ-17128 Киш Аданов Мишка Кула Кула детаљније информације
282 РКТГ-17129 Киш Михаљ Кула Кула детаљније информације
283 РКТГ-17130 Кишиткомов Микша Кула Кула детаљније информације
284 РКТГ-17131 Киш Карољ Кула Кула детаљније информације
285 РКТГ-17132 Кизман Иштван Кула Кула детаљније информације
286 РКТГ-17133 Клер Маћаш Јанош 1909 Кула Кула детаљније информације
287 РКТГ-17134 Клешпиш Антал 1911 Кула Кула детаљније информације
288 РКТГ-17135 Коре Иштван Кула Кула детаљније информације
289 РКТГ-17136 Кереши Золтан Калман 1896 Кула Кула детаљније информације
290 РКТГ-17137 Лендваи Иштван Кула Кула детаљније информације
291 РКТГ-17138 Лендваи Михаљ Кула Кула детаљније информације
292 РКТГ-17139 Мађар Шандор 1892 Кула Кула детаљније информације
293 РКТГ-17140 Мађарић Ференц Јанош Кула Кула детаљније информације
294 РКТГ-17141 Мађарић Шандор Кула Кула детаљније информације
295 РКТГ-17142 Мађарић Нандор Кула Кула детаљније информације
296 РКТГ-17304 Међеши Михаљ Никола Кула Кула детаљније информације
297 РКТГ-17307 Мезеи Иштван 1909 Кула Кула детаљније информације
298 РКТГ-17309 Модри Јожеф Кула Кула детаљније информације
299 РКТГ-17310 Молнар Јожеф Лајош 1909 Ада Кула детаљније информације
300 РКТГ-17312 Нађ Ференц Ференц 1914 Кула Кула детаљније информације
301 РКТГ-17313 Нађ Шандор Мартон 1921 Кула Кула детаљније информације
302 РКТГ-17315 Немеш Пал Кула Кула детаљније информације
303 РКТГ-17318 Немеш Тибор Ференц 1909 Ђула Кула детаљније информације
304 РКТГ-17322 Новаков Пера Кула Кула детаљније информације
305 РКТГ-17325 Пеле Јошка 1894 Ада Кула детаљније информације
306 РКТГ-17327 Пингер Антал Кула Кула детаљније информације
307 РКТГ-17328 Питлак Пал 1909 Кула Кула детаљније информације
308 РКТГ-17329 Прокец Елек Кула Кула детаљније информације
309 РКТГ-17331 Путник Драга Кула Кула детаљније информације
310 РКТГ-17333 Рац Гашпар Ференц 1894 Кула Кула детаљније информације
311 РКТГ-17334 Рапчак Имре Кула Кула детаљније информације
312 РКТГ-17338 Регинер Бела Кула Кула детаљније информације
313 РКТГ-17341 Рекец Елек Кула Кула детаљније информације
314 РКТГ-17342 Ружичка Јожеф Кула Кула детаљније информације
315 РКТГ-17343 Режичка Јосип Кула Кула детаљније информације
316 РКТГ-17344 Риго Ференц Кула Кула детаљније информације
317 РКТГ-17345 Рингел Антал Кула Кула детаљније информације
318 РКТГ-17346 Ритлак Пал Кула Кула детаљније информације
319 РКТГ-17347 Рогинер Бела Кула Кула детаљније информације
320 РКТГ-17348 Ропчак Имре Имре 1897 Кула Кула детаљније информације
321 РКТГ-17349 Розмер Бела Кула Кула детаљније информације
322 РКТГ-17350 Рожахеђи Калман Кула Кула детаљније информације
323 РКТГ-17351 Сауер Рудолф Др. Кула Кулак детаљније информације
324 РКТГ-17352 Слемендер Ференц Ференц 1915 Кула Кула детаљније информације
325 РКТГ-17353 Шмит Гашпар Кула Кула детаљније информације
326 РКТГ-17354 Шолтес Н. Кула Кула детаљније информације
327 РКТГ-17355 Штал Јожеф Јожеф Кула Кула детаљније информације
328 РКТГ-17356 Шонљански Сава Кула Кула детаљније информације
329 РКТГ-17357 Шверер Корнер Ђула Шандор 1919 Ада Кула детаљније информације
330 РКТГ-17358 Сабо Ференц Јанош 1901 Кула Кула детаљније информације
331 РКТГ-17359 Сабо Иштван Пал 1909 Кула Кула детаљније информације
332 РКТГ-17360 Сауер Олга Кула Кула детаљније информације
333 РКТГ-17361 Арт Адалберт Кула Кула детаљније информације
334 РКТГ-17362 Сегеди Гашпар Кула Кула детаљније информације
335 РКТГ-17363 Ситаш Ференц Ференц 1907 Кула Кула детаљније информације
336 РКТГ-17364 Талањи Шандор Кула Кула детаљније информације
337 РКТГ-17365 Талои Шандор Кула Кула детаљније информације
338 РКТГ-17366 Талмацчи Петер Кула Кула детаљније информације
339 РКТГ-17367 Таљаи Шандор Кула Кула детаљније информације
340 РКТГ-17369 Толмачи Петар 1879 Кула Кула детаљније информације
341 РКТГ-17370 Тришлак Пал Кулиновци Кула детаљније информације
342 РКТГ-17372 Углар Иштван Маћаш 1894 Кула Кула детаљније информације
343 РКТГ-17374 Вадоц Лајош 1894 Бачка Топола Кула детаљније информације
344 РКТГ-17375 Варга Ференц Андраш Кула Кула детаљније информације
345 РКТГ-17377 Варга Ференц Јанош 1928 Кула Кула детаљније информације
346 РКТГ-17378 Варга Петар 1899 Кулиновци Кула детаљније информације
347 РКТГ-17380 Ваш Иштван Кула Кула детаљније информације
348 РКТГ-17381 Вице Мартон Мартон Кула Кула детаљније информације
349 РКТГ-17383 Виг Иштван Кула Кула детаљније информације
350 РКТГ-17385 Виг Мартон Кула Кула детаљније информације
351 РКТГ-17386 Виз Мартон Мартон 1900 Кула Кула детаљније информације
352 РКТГ-17388 Вигнарт Ерне Кула Кула детаљније информације
353 РКТГ-17389 Хуперт Венделин Кула Кула детаљније информације
354 РКТГ-17391 Кребс Стефан Кула Кула детаљније информације
355 РКТГ-17392 Матијас Ева Кула Кула детаљније информације
356 РКТГ-17468 Ушхолц Филип Филип 1893 Сивац Сивац детаљније информације
357 РКТГ-17805 Велш Леполд 1849 Црвенка Црвенка детаљније информације
358 РКТГ-18221 Цајтлер Јелисавета Павле 1867 Сивац Сивац детаљније информације
359 РКТГ-18236 Бекер Катарина 1864 Сивац Сивац детаљније информације
360 РКТГ-18239 Неф Катарина Антон 1892 Кљајићево Кљајићево детаљније информације
361 РКТГ-18340 Емерих Магдалена Михајло 1866 Кула Кула детаљније информације
362 РКТГ-18550 Грос Сузана 1877 Сивац Сивац детаљније информације
363 РКТГ-18552 Вурц Ева 1866 Кљајићево Кљајићево детаљније информације
364 РКТГ-18557 Кап Јелисавета Херман 1857 Крушчић Крушчић детаљније информације
365 РКТГ-18561 Пашт Лоренц Јован 1880 Крушчић Крушчић детаљније информације
366 РКТГ-20044 Гернер Јосип 1864 Кула Кула детаљније информације
367 РКТГ-20177 Муч Розалија 1860 Кула Кула детаљније информације
368 РКТГ-20753 Милер Кристина 1860 Црвенка Црвенка детаљније информације
369 РКТГ-20769 Албрехт Маргарета 1849 Црвенка Црвенка детаљније информације
370 РКТГ-20778 Хиронимус Герда Јован 1944 Црвенка Црвенка детаљније информације
371 РКТГ-20871 Пенц Кристина Јован 1866 Сивац Сивац детаљније информације
372 РКТГ-20902 Штајнбек Андрија Андрија 1869 Црвенка Црвенка детаљније информације
373 РКТГ-20947 Мер Ана Адам 1870 Кула Кула детаљније информације
374 РКТГ-20969 Давид Гертруд Јакоб 1945 Црвенка Црвенка детаљније информације
375 РКТГ-21213 Крумбах Лудвиг Вилим 1869 Црвенка Црвенка детаљније информације
376 РКТГ-21214 Клар Јован Јован 1861 Кула Кула детаљније информације
377 РКТГ-21236 Шумахер Кристина Адам 1868 Црвенка Црвенка детаљније информације
378 РКТГ-21238 Валтер Магдалена Ђорђе 1882 Црвенка Црвенка детаљније информације
379 РКТГ-21242 Хинкел Јулијана Ђорђе 1870 Црвенка Црвенка детаљније информације
380 РКТГ-21328 Велкер Сузана Јован 1866 Кула Сивац детаљније информације
381 РКТГ-22306 Швајцер Јакоб Јакоб 1884 Сивац Сивац детаљније информације
382 РКТГ-22307 Клингелиштајн Хенрик 1870 Сивац Сивац детаљније информације
383 РКТГ-22308 Херц Фридрих Мартин 1871 Сивац Сивац детаљније информације
384 РКТГ-22310 Хингл Катарина Адам 1870 Сивац Сивац детаљније информације
385 РКТГ-22425 Друм Јакоб Јакоб 1883 Сивац Сивац детаљније информације
386 РКТГ-22427 Пенц Јован Јован 1869 Сивац Сивац детаљније информације
387 РКТГ-22609 Терчи Катарин Јосип 1879 Кула Кула детаљније информације
388 РКТГ-22610 Сић Јелисавета Хајнрих 1887 Сивац Сивац детаљније информације
389 РКТГ-22912 Варга Јожеф Ференц Врбас Сивац детаљније информације
390 РКТГ-23600 Гербер Хајнрих Хајнрих 1943 Сивац Сивац детаљније информације
391 РКТГ-23605 Шанк Фридрих Данило 1869 Сивац Сивац детаљније информације
392 РКТГ-23615 Грос Михјало Никола 1880 Крушчић Крушчић детаљније информације
393 РКТГ-23657 Сић Адам Јован 1873 Сивац Сивац детаљније информације
394 РКТГ-23877 Шлегел Магдалена Леополд 1887 Сивац Сивац детаљније информације
395 РКТГ-24073 Штетлер Кристијан Изидор 1873 Сивац Сивац детаљније информације
396 РКТГ-24086 Полт Паулина Андрија 1872 Сивац Сивац детаљније информације
397 РКТГ-24258 Винтерштајн Јелисавета Јован 1872 Сивац Сивац детаљније информације
398 РКТГ-24673 Винтерштајн Фридрих Фридрих 1860 Сивац Сивац детаљније информације
399 РКТГ-24702 Милер Јелисавета Јакоб 1869 Сивац Сивац детаљније информације
400 РКТГ-24707 Шанк Кристина Филип 1867 Сивац Сивац детаљније информације
401 РКТГ-24806 Конрад Катарина Мартин 1886 Сивац Сивац детаљније информације
402 РКТГ-25005 Милер Катарина Хајнрих 1875 Сивац Сивац детаљније информације
403 РКТГ-25027 Ефингер Барбара Никола 1869 Црвенка Цревенка детаљније информације
404 РКТГ-25081 Требус Кристина Јакоб 1883 Црвенка Црвенка детаљније информације
405 РКТГ-25082 Циглер Маргарета Никола 1868 Крушчић Крушчић детаљније информације
406 РКТГ-25099 Пистер Терезија Филип 1869 Сивац Сивац детаљније информације
407 РКТГ-25109 Гајер Хилда 1944 Црвенка Црвенка детаљније информације
408 РКТГ-25134 Капс Кристина 1868 Сивац Сивац детаљније информације
409 РКТГ-25167 Гизи Јелисавета Конрад 1873 Сивац Сивац детаљније информације
410 РКТГ-25173 Шаде Сузана Филип 1874 Сивац Сивац детаљније информације
411 РКТГ-25182 Милер Јован Јован 1866 Сивац Сивац детаљније информације
412 РКТГ-25184 Винтерптајн Хенрик Хенрик 1871 Сивац Сивац детаљније информације
413 РКТГ-25396 Рехорн Филип Филип 1880 Сврачково Сивац детаљније информације
414 РКТГ-25400 Јегер Софија 1876 Сивац Сивац детаљније информације
415 РКТГ-25405 Рехорн Петар 1873 Сивац Сивац детаљније информације
416 РКТГ-25616 Рехорн Јелисавета 1883 Сивац Сивац детаљније информације
417 РКТГ-25641 Урнауер Себастијан Венделин 1875 Крушчић Крушчић детаљније информације
418 РКТГ-25674 Болингер Розалија 1865 Крушчић Крушчић детаљније информације
419 РКТГ-25977 Теке Марија Леополд 1895 Кула Кула детаљније информације
420 РКТГ-26050 Вебер Софија Конрад 1872 Црвенка Црвенка детаљније информације
421 РКТГ-26771 Кунц Хенрик Ђорђе 1861 Сивац Сивац детаљније информације
422 РКТГ-26772 Барфик Фрања Хенрик 1861 Сивац Сивац детаљније информације
423 РКТГ-27121 Хол Петар Хенрик 1873 Сивац Сивац детаљније информације
424 РКТГ-27355 Модрић Ђорђе Андрија 1856 Сивац Сивац детаљније информације
425 РКТГ-27804 Требус Јован Никола 1853 Црвенка Црвенка детаљније информације
426 РКТГ-27841 Шанк Хенрик Хенрик 1865 Сивац Сивац детаљније информације
427 РКТГ-27844 Левенбергер Јован Јакоб 1864 Сивац Сивац детаљније информације
428 РКТГ-28769 Шмаудер Андрија 1874 Сивац Сивац детаљније информације
429 РКТГ-28779 Бер Јелисавета 1877 Сивац Сивац детаљније информације
430 РКТГ-28787 Кајпер Адам Петар 1941 Церић Црвенка детаљније информације
431 РКТГ-29413 Штиб Јелисавета Јакоб 1885 Сивац Сивац детаљније информације
432 РКТГ-29450 Вајланд Јелисавета Херник 1870 Сивац Сивац детаљније информације
433 РКТГ-29631 Херц Ева Абрахам 1874 Сивац Сивац детаљније информације
434 РКТГ-29645 Бишоф Катарина Петар 1893 Сивац Сивац детаљније информације
435 РКТГ-29653 Јунг Јован Јосиф 1944 Кула Кула детаљније информације
436 РКТГ-29658 Шал Катарина Фрања 1882 Крушчић Крушчић детаљније информације
437 РКТГ-29680 Цеп Софија Филип 1870 Црвенка Црвенка детаљније информације
438 РКТГ-29813 Урнауер Розина Никола 1870 Крушчић Крушчић детаљније информације
439 РКТГ-29823 Хајнц Хајнрих Петар 1892 Сивац Сивац детаљније информације
440 РКТГ-29861 Урнауер Јакоб Адам 1876 Крушчић Крушчић детаљније информације
441 РКТГ-29997 Фајст Барбара Фрања 1863 Крушчић Крушчић детаљније информације
442 РКТГ-30254 Хајт Филип Вилим 1867 Црвенка Црвенка детаљније информације
443 РКТГ-30307 Сорх Јелисавета 1870 Сивац Сивац детаљније информације
444 РКТГ-30326 Фолвајтер Маргарета Ђорђе 1888 Сивац Сивац детаљније информације
445 РКТГ-30467 Кригер Катарина Ђорђе 1879 Сивац Сивац детаљније информације
446 РКТГ-30475 Тринганс Катарина Мартин 1880 Сивац Сивац детаљније информације
447 РКТГ-30484 Башт Јован Антон 1879 Сивац Сивац детаљније информације
448 РКТГ-30525 Лос Валдемар Антон 1944 Црвенка Црвенка детаљније информације
449 РКТГ-30564 Месли Јакоб Јакоб 1868 Крушчић Крушчић детаљније информације
450 РКТГ-30576 Арт Хајнрих Хајнрих 1864 Црвенка Црвенка детаљније информације
451 РКТГ-30627 Шток Маргарета Јован 1882 Сивац Сивац детаљније информације
452 РКТГ-30636 Милер Хајнрих Хајнрих 1875 Сивац Сивац детаљније информације
453 РКТГ-31920 Винтерштајн Јелисавета Мартин 1869 Сивац Сивац детаљније информације
454 РКТГ-31972 Нус Јулијана Михајло 1888 Крушчић Крушчић детаљније информације
455 РКТГ-32067 Швајцер Кристина Јакоб 1887 Сивац Сивац детаљније информације
456 РКТГ-32258 Кригер Јован Јован 1866 Сивац Сивац детаљније информације
457 РКТГ-32275 Рехорн Катарина Хенрик 1883 Сивац Сивац детаљније информације
458 РКТГ-32362 Дингес Јелисавета Петар 1900 Сивац Сивац детаљније информације
459 РКТГ-32421 Брикнер Јелисавета Јакоб 1878 Црвенка Црвенка детаљније информације
460 РКТГ-32444 Тилгер Ката Јован 1873 Црвенка Црвенка детаљније информације
461 РКТГ-32459 Мар Шаролта Карло 1875 Црвенка Црвенка детаљније информације
462 РКТГ-32589 Вајсштајн Елиза Јован 1868 Црвенка Црвенка детаљније информације
463 РКТГ-32593 Барвих Хенрих Хеинрих 1867 Сивац Сивац детаљније информације
464 РКТГ-32594 Кек Петар Петар 1868 Сивац Сивац детаљније информације
465 РКТГ-32596 Тир Магда Јован 1875 Кула Кула детаљније информације
466 РКТГ-32606 Коленбергер Хенрик Мартин 1875 Сивац Сивац детаљније информације
467 РКТГ-33165 Шредер Ана Каспар 1878 Крушчић Крушчић детаљније информације
468 РКТГ-33315 Шанк Маргарета Јован 1878 Сивац Сивац детаљније информације
469 РКТГ-33321 Вебер Јелисавета 1893 Црвенка Црвенка детаљније информације
470 РКТГ-33471 Шредер Антон Никола 1857 Крушчић Крушчић детаљније информације
471 РКТГ-33588 Нау Маргарета Хајнрих 1864 Црвенка Црвенка детаљније информације
472 РКТГ-33614 Лос Антун Антон 1945 Црвенка Црвенка детаљније информације
473 РКТГ-33702 Биргемајстер Јосип Стеван 1863 Кула Кула детаљније информације
474 РКТГ-33706 Винтерштајн Кристина 1850 Црвенка Црвенка детаљније информације
475 РКТГ-33755 Бени Катарина 1863 Црвенка Црвенка детаљније информације
476 РКТГ-33764 Ришнер Аполонија 1874 Кула Кула детаљније информације
477 РКТГ-33797 Швајсгут Марија Матија 1862 Крушчић Крушчић детаљније информације
478 РКТГ-33870 Гегнер Хенрик Хенрик 1869 Сивац Сивац детаљније информације
479 РКТГ-33876 Штајнхард Ана Никола 1864 Крушчић Крушчић детаљније информације
480 РКТГ-33883 Луценбергер Маргарета 1860 Црвенка Црвенка детаљније информације
481 РКТГ-33901 Рек Валентин 1867 Кула Кула детаљније информације
482 РКТГ-34089 Полингер Антун Каспар 1875 Крушчић Крушчић детаљније информације
483 РКТГ-34130 Шанк Ката 1873 Црвенка Црвенка детаљније информације
484 РКТГ-34174 Ловенбергер Јован Јован 1879 Сивац Сивац детаљније информације
485 РКТГ-34518 Браухлер Адам Фридрих 1865 Црвенка Црвенка детаљније информације
486 РКТГ-34540 Рајзер Ема Јакоб 1886 Црвенка Црвенка детаљније информације
487 РКТГ-34546 Најтер Ева Јован 1872 Сивац Сивац детаљније информације
488 РКТГ-34557 Вајс Јакоб Јован 1873 Црвенка Црвенка детаљније информације
489 РКТГ-34605 Хингел Филип Вендел 1910 Сивац Сивац детаљније информације
490 РКТГ-34677 Шадц Сузана Филип 1871 Сивац Сивац детаљније информације
491 РКТГ-34684 Милер Сузана Јован 1882 Сивац Сивац детаљније информације
492 РКТГ-34693 Дингел Хилда Филип 1936 Сивац Сивац детаљније информације
493 РКТГ-34694 Вернер Ката Карло 1914 Сивац Сивац детаљније информације
494 РКТГ-34840 Дитрих Кристина Адам 1881 Сивац Сивац детаљније информације
495 РКТГ-34903 Бишоф Јован Филип 1888 Сивац Сивац детаљније информације
496 РКТГ-34904 Шултајс Хенрик Адам 1877 Сивац Сивац детаљније информације
497 РКТГ-34907 Ланг Магдалена Фрања 1883 Сивац Сивац детаљније информације
498 РКТГ-34989 Најдхефер Ђорђе Ђорђе 1871 Црвенка Црвенка детаљније информације
499 РКТГ-35172 Петер Катарина Адам 1864 Црвенка Црвенка детаљније информације
500 РКТГ-35202 Орт Катарина Филип 1863 Црвенка Црвенка детаљније информације
501 РКТГ-35206 Краус Терезија Јован 1888 Црвенка Црвенка детаљније информације
502 РКТГ-35209 Шмид Јосип Матија 1870 Кула Кула детаљније информације
503 РКТГ-35284 Штолц Јелисавета Карло 1865 Кула Кула детаљније информације
504 РКТГ-35316 Фишер Норберт Филип 1942 Црвенка Црвенка детаљније информације
505 РКТГ-35326 Кел Катарина Бењамин 1878 Црвенка Црвенка детаљније информације
506 РКТГ-35509 Хелерман Филип Георг 1877 Црвенка Црвенка детаљније информације
507 РКТГ-35706 Лос Јелисавета Конрад 1863 Црвенка Црвенка детаљније информације
508 РКТГ-35716 Хофман Сузана Хајнрих 1883 Кула Кула детаљније информације
509 РКТГ-35718 Штајнхард Јелисавета Јосип 1873 Крушчић Крушчић детаљније информације
510 РКТГ-35730 Шмит Ђорђе Ђорђе 1866 Кула Кула детаљније информације
511 РКТГ-35744 Петер Маргарета 1884 Црвенка Црвенка детаљније информације
512 РКТГ-35777 Рехорн Катарина Фридрих 1893 Сивац Сивац детаљније информације
513 РКТГ-35806 Фолвајтер Елизабета Јакоб 1886 Сивац Сивац детаљније информације
514 РКТГ-35810 Хан Елизабета Јозеф 1886 Сивац Сивац детаљније информације
515 РКТГ-35837 Фајс Ђорђе Ђорђе 1866 Крушчић Крушчић детаљније информације
516 РКТГ-35882 Лонгенек Хајнрих Хајнрих 1942 Сивац Сивац детаљније информације
517 РКТГ-35884 Шнајдер Рихард Адам 1942 Крушчић Крушчић детаљније информације
518 РКТГ-35896 Штајнхард Маријана Мартин 1882 Крушчић Крушчић детаљније информације
519 РКТГ-35934 Карих Ката Јован 1895 Кула Кула детаљније информације
520 РКТГ-35935 Дангес Карл Давид 1883 Сивац Сивац детаљније информације
521 РКТГ-35937 Трауман Хајнрих Јохан 1942 Сивац Сивац детаљније информације
522 РКТГ-35938 Ренц Терезија Георг 1890 Крушчић Крушчић детаљније информације
523 РКТГ-35958 Клер Марија Јован 1866 Кула Кула детаљније информације
524 РКТГ-35981 Екмајер Конрад Матија 1881 Крушчић Крушчић детаљније информације
525 РКТГ-35986 Хак Ана Јован 1864 Кула Кула детаљније информације
526 РКТГ-35994 Штели Кристина Вилхелм 1867 Кула Кула детаљније информације
527 РКТГ-36008 Алферд Данило Данило 1862 Црвенка Црвенка детаљније информације
528 РКТГ-36070 Пашти Јакоб Јосип 1883 Крушчић Крушчић детаљније информације
529 РКТГ-36077 Јансен Катарина Фрања 1863 Црвенка Црвенка детаљније информације
530 РКТГ-36083 Швентнер Терезија Адам 1874 Кула Кула детаљније информације
531 РКТГ-36101 Рот Катарина Мартин 1862 Црвенка Црвенка детаљније информације
532 РКТГ-36129 Кун Леонард Леонард 1878 Крушчић Крушчић детаљније информације
533 РКТГ-36507 Швајскут Ана Јакоб 1894 Крушчић Крушчић детаљније информације
534 РКТГ-36538 Грос Катарина Конрад 1881 Крушчић Крушчић детаљније информације
535 РКТГ-36547 Вагнер Кристијан Јован 1883 Црвенка Црвенка детаљније информације
536 РКТГ-36714 Гут Терезија Јосиф 1943 Крушчић Крушчић детаљније информације
537 РКТГ-36726 Ренц Терезија Лоренц 1944 Крушчић Крушчић детаљније информације
538 РКТГ-36727 Сајбл Матија Матија 1877 Крушчић Крушчић детаљније информације
539 РКТГ-36732 Реп Стеван Јосиф 1942 Крушчић Крушчић детаљније информације
540 РКТГ-36746 Велкер Антун Озам 1878 Црвенка Црвенка детаљније информације
541 РКТГ-37472 Дренер Марија Вендел 1879 Кљајићево Кљајићево детаљније информације
542 РКТГ-37477 Цислер Ева Георг 1878 Крушчић Крушчић детаљније информације
543 РКТГ-37479 Шмидуц Јакоб Јосеф 1873 Кула Кула детаљније информације
544 РКТГ-37518 Паншнер Гертруд Андрија 1880 Крушчић Крушчић детаљније информације
545 РКТГ-37528 Мак Стеван Кристоф 1872 Кула Кула детаљније информације
546 РКТГ-37555 Хубер Елизабета Јакоб 1883 Сивац Сивац детаљније информације
547 РКТГ-37566 Шмит Јохан Јохан 1873 Крушчић Крушчић детаљније информације
548 РКТГ-37590 Шмит Сузана Адам 1901 Крушчић Крушчић детаљније информације
549 РКТГ-37676 Пишел Јован Јован 1879 Крушчић Крушчић детаљније информације
550 РКТГ-37678 Лунг Ана Балтазар 1913 Сивац Сивац детаљније информације
551 РКТГ-37685 Пишл Ерна Конрад 1943 Крушчић Крушчић детаљније информације
552 РКТГ-37706 Пишл Ева Михајло 1890 Крушчић Крушчић детаљније информације
553 РКТГ-37731 Фајшт Ана Никола 1936 Крушчић Крушчић детаљније информације
554 РКТГ-37766 Ретц Франц Франц 1866 Кула Кула детаљније информације
555 РКТГ-37771 Вајс Лаура Јакоб 1929 Црвенка Црвенка детаљније информације
556 РКТГ-37790 Гашт Јосеф Јосеф 1887 Крушчић Крушчић детаљније информације
557 РКТГ-37815 Шврецлер Јосип Адам 1878 Крушчић Крушчић детаљније информације
558 РКТГ-37833 Емрих Јосеф Матија 1882 Кула Кула детаљније информације
559 РКТГ-37835 Лангенбах Ема 1889 Кула Кула детаљније информације
560 РКТГ-37855 Болих Хелена Јован 1872 Крушчић Крушчић детаљније информације
561 РКТГ-37890 Грос Фрања Ђорђе 1894 Црвенка Црвенка детаљније информације
562 РКТГ-37892 Вебер Вимош Кристијан 1867 Црвенка Црвенка детаљније информације
563 РКТГ-37893 Велкер Антун Ђорђе 1876 Црвенка Црвенка детаљније информације
564 РКТГ-37950 Динер Маргарета 1869 Црвенка Црвенка детаљније информације
565 РКТГ-37955 Бол Ана Јакоб 1875 Крушчић Крушчић детаљније информације
566 РКТГ-37958 Валентин Терезија Јосип 1869 Кула Кула детаљније информације
567 РКТГ-37978 Бени Карло Јакоб 1862 Црвенка Црвенка детаљније информације
568 РКТГ-37981 Керн Адам Петар 1944 Црвенка Црвенка детаљније информације
569 РКТГ-37983 Грос Ђорђе Фрања 1860 Црвенка Црвенка детаљније информације
570 РКТГ-37996 Квинтус Матија Никола 1878 Кула Кула детаљније информације
571 РКТГ-38027 Штајнхарт Катарина Карло 1869 Крушчић Крушчић детаљније информације
572 РКТГ-38065 Силберхорн Марија Јакоб 1877 Сивац Сивац детаљније информације
573 РКТГ-38077 Кајлхауер Георг Михаел 1889 Кула Кула детаљније информације
574 РКТГ-38124 Михел Катарина Лудвиг 1871 Црвенка Црвенка детаљније информације
575 РКТГ-38247 Ренер Катарина Себастијан 1865 Крушчић Крушчић детаљније информације
576 РКТГ-38279 Милер Сузана Јакоб 1883 Сивац Сивац детаљније информације
577 РКТГ-38283 Ренц Кашпар Јосеф 1879 Крушчић Крушчић детаљније информације
578 РКТГ-38313 Клер Симон јосеф 1887 Кула Кула детаљније информације
579 РКТГ-38379 Освалд Елиза Филип 1873 Црвенка Црвенка детаљније информације
580 РКТГ-38386 Шерер Петар Петар 1883 Црвенка Црвенка детаљније информације
581 РКТГ-38410 Шредер Петер Никола 1869 Крушчић Крушчић детаљније информације
582 РКТГ-38418 Турнер Јосеф Јосеф 1883 Кула Кула детаљније информације
583 РКТГ-38419 Вајсбарт Петер Антон 1870 Крушчић Крушчић детаљније информације
584 РКТГ-38508 Сигел Марија 1879 Црвенка Црвенка детаљније информације
585 РКТГ-38515 Белади Адам Филип 1883 Сивац Сивац детаљније информације
586 РКТГ-38523 Бонерт Ана Андрија 1875 Кула Кула детаљније информације
587 РКТГ-38966 Хуберт Елисабет Филип 1896 Сивац Сивац детаљније информације
588 РКТГ-38971 Хофман Петер Петер 1881 Сивац Сивац детаљније информације
589 РКТГ-39126 Ритнер Јован Јакоб 1884 Кула Кула детаљније информације
590 РКТГ-39236 Хофман Лајош Георг 1873 Кула Кула детаљније информације
591 РКТГ-39293 Румелфангер Кристијан Кристијан 1864 Крушчић Крушчић детаљније информације
592 РКТГ-39296 Болих Катарина Валентин 1880 Крушчић Крушчић детаљније информације
593 РКТГ-39298 Бургермајер Катарина Георг 1865 Кула Кула детаљније информације
594 РКТГ-39306 Мерш Вероника Данијел 1867 Црвенка Црвенка детаљније информације
595 РКТГ-39315 Мер Јосип Јован 1865 Кула Кула детаљније информације
596 РКТГ-39318 Хајт Кристина Карл 1864 Црвенка Црвенка детаљније информације
597 РКТГ-39330 Лајнвебер Лујза Данијел 1881 Црвенка Црвенка детаљније информације
598 РКТГ-39334 Јунг Катарина Адам 1872 Кула Кула детаљније информације
599 РКТГ-39353 Јуд Паул Јован 1872 Црвенка Црвенка детаљније информације
600 РКТГ-39354 Вебер Абрахам Абрахам 1875 Црвенка Црвенка детаљније информације
601 РКТГ-39361 Вајс Карл 1871 Црвенка Црвенка детаљније информације
602 РКТГ-39393 Шрам Ева Никола 1882 Кула Кула детаљније информације
603 РКТГ-39398 Плес Софија Георг 1876 Црвенка Црвенка детаљније информације
604 РКТГ-39400 Остер Катарина Лудвиг 1865 Црвенка Црвенка детаљније информације
605 РКТГ-39414 Планц Петар Јован 1878 Кула Кула детаљније информације
606 РКТГ-39458 Оперман Јулија Вилхелм 1886 Црвенка Црвенка детаљније информације
607 РКТГ-39512 Браун Катарина Петар 1870 Црвенка Црвенка детаљније информације
608 РКТГ-39545 Раух Карл Карл 1922 Црвенка Црвенка детаљније информације
609 РКТГ-39547 Јунг Софија Криштоф 1868 Црвенка Црвенка детаљније информације
610 РКТГ-39553 Хасман Јелисавета Лудвиг 1874 Црвенка Црвенка детаљније информације
611 РКТГ-39562 Гантнер Ерика Петар 1943 Кула Кула детаљније информације
612 РКТГ-39570 Кремер Барбара Георг 1881 Кула Кула детаљније информације
613 РКТГ-39575 Регер Јован Јован 1881 Крушчић Крушчић детаљније информације
614 РКТГ-39580 Лунг Јосеф Петер 1880 Сивац Сивац детаљније информације
615 РКТГ-39604 Шмит Магда Јосеф 1875 Крушчић Крушчић детаљније информације
616 РКТГ-39637 Ренц Јакоб Михајло 1883 Кула Кула детаљније информације
617 РКТГ-39643 Крумерл Адам Адам 1879 Црвенка Црвенка детаљније информације
618 РКТГ-39716 Остер Ирма Петер 1919 Црвенка Црвенка детаљније информације
619 РКТГ-39772 Полих Магдалена Кристијан 1893 Крушчић Крушчић детаљније информације
620 РКТГ-39788 Сауер Јосип Мартин 1865 Кула Кула детаљније информације
621 РКТГ-39822 Сауер Карл Јован 1885 Црвенка Црвенка детаљније информације
622 РКТГ-39823 Текс Јосип Фрања 1860 Кула Кула детаљније информације
623 РКТГ-39824 Мерш Ана Данијел 1880 Црвенка Црвенка детаљније информације
624 РКТГ-39826 Туро Јулијана Филип 1886 Црвенка Црвенка детаљније информације
625 РКТГ-39981 Шмит Јозеф Георг 1867 Крушчић Крушчић детаљније информације
626 РКТГ-39997 Бени Маргарета Петар 1868 Црвенка Црвенка детаљније информације
627 РКТГ-40008 Вебер Хајнрих Хајнрих 1872 Црвенка Црвенка детаљније информације
628 РКТГ-40028 Тауфел Фрања Јосип 1869 Крушчић Крушчић детаљније информације
629 РКТГ-40035 Фабер Адам Лајош 1866 Црвенка Црвенка детаљније информације
630 РКТГ-40037 Титјо Антун Ђорђе 1877 Крушчић Крушчић детаљније информације
631 РКТГ-40100 Јунг Ана Георг 1872 Кула Кула детаљније информације
632 РКТГ-40134 Багл Магдалена Игнац 1880 Кула Кула детаљније информације
633 РКТГ-40135 Бечанц Терезија Матија 1874 Кула Кула детаљније информације
634 РКТГ-40405 Екмајер Сузана Конрад 1909 Крушчић Крушчић детаљније информације
635 РКТГ-40419 Шрајнер Лоренц Јакоб 1877 Сивац Сивац детаљније информације
636 РКТГ-40431 Квинтус Терезија Адам 1885 Кула Кула детаљније информације
637 РКТГ-40439 Каштнер Ана Мартин 1884 Крушчић Крушчић детаљније информације
638 РКТГ-40461 Милер Елисабета Јохан 1899 Сивац Сивац детаљније информације
639 РКТГ-40780 Гертнер Јован Франц 1876 Крушчић Крушчић детаљније информације
640 РКТГ-41646 Вајсбарт Магдалена Јосип 1880 Крушчић Крушчић детаљније информације
641 РКТГ-41869 Даутерман Петар Адам 1913 Црвенка Црвенка детаљније информације
642 РКТГ-41882 Кајлхауер Терезија Јосиф 1866 Кула Кула детаљније информације
643 РКТГ-42024 Гец Катарина 1880 Црвенка Црвенка детаљније информације
644 РКТГ-42078 Килер Фрањо Јован 1876 Кула Кула детаљније информације
645 РКТГ-42080 Динер Јосиф Михајло 1881 Црвенка Црвенка детаљније информације
646 РКТГ-42081 Грос Михајло Михајло 1860 Крушчић Крушчић детаљније информације
647 РКТГ-42280 Авемариа Мариа Црвенка Црвенка детаљније информације
648 РКТГ-42285 Сајбл Флоријан Матија 1865 Крушчић Крушчић детаљније информације
649 РКТГ-42296 Хелерман Ана Јакоб 1881 Црвенка Црвенка детаљније информације
650 РКТГ-42316 Хорн Јован Јакоб 1943 Кула Кула детаљније информације
651 РКТГ-42320 Шмит Катарина Никола 1874 Кула Кула детаљније информације
652 РКТГ-42322 Шмит Терезија Матија 1872 Кула Кула детаљније информације
653 РКТГ-42330 Бланц Ева Јосиф 1869 Крушчић Крушчић детаљније информације
654 РКТГ-42338 Остер Леополд Филип 1862 Црвенка Црвенка детаљније информације
655 РКТГ-42341 Шмит Катарина Матија 1870 Кула Кула детаљније информације
656 РКТГ-42551 Мер Јован Јосиф 1873 Кула Кула детаљније информације
657 РКТГ-42560 Памингер Катарина Кристијан 1885 Крушчић Крушчић детаљније информације
658 РКТГ-42562 Освалд Катарина Хајнрих Црвенка Црвенка детаљније информације
659 РКТГ-42565 Динер Магдалена Јакоб 1885 Црвенка Црвенка детаљније информације
660 РКТГ-42566 Вајсенбах Елиза Јакоб 1888 Црвенка Црвенка детаљније информације
661 РКТГ-42570 Хуфолц Ана Матија 1876 Кула Кула детаљније информације
662 РКТГ-42576 Ламнек Катарина Кристијан 1876 Црвенка Црвенка детаљније информације
663 РКТГ-42580 Шмитуц Адам Адам 1873 Кула Кула детаљније информације
664 РКТГ-42861 Хинкел Карл Јосиф 1868 Црвенка Црвенка детаљније информације
665 РКТГ-42875 Фруц Кристина Бехнарт 1875 Црвенка Црвенка детаљније информације
666 РКТГ-42876 Урнауер Терезија Јосиф 1892 Кула Кула детаљније информације
667 РКТГ-42879 Мајер Ана Петар 1860 Кула Кула детаљније информације
668 РКТГ-42888 Вајганд Фрања Фрања 1929 Кула Кула детаљније информације
669 РКТГ-43170 Бенц Кристина Јован 1866 Сивац Сивац детаљније информације
670 РКТГ-43174 Бенцингер Јован 1870 Сивац Сивац детаљније информације
671 РКТГ-43394 Берковић Вера Р. 1905 Кула Кула детаљније информације
672 РКТГ-43446 Бикицки Ђура Раде 1920 Сивац Сивац детаљније информације
673 РКТГ-43461 Биненфелд супруга Беле 1912 Кула Кула детаљније информације
674 РКТГ-43463 Биненфелд Јелена Бела 1930 Кула Кула детаљније информације
675 РКТГ-43464 Биненфелд Бела Гашпар 1904 Кула Кула детаљније информације
676 РКТГ-43598 Бјеговић Дева Милан 1926 Липар Липар детаљније информације
677 РКТГ-43599 Бјеговић Сока Софија 1896 Дивосело Липар детаљније информације
678 РКТГ-43637 Бланц Михајло Михајло 1875 Кула Кула детаљније информације
679 РКТГ-43647 Вејин Михајло Стеван 1917 Беглуци Крстур детаљније информације
680 РКТГ-43648 Вејин Радивој Стеван 1923 Беглуци Крстур детаљније информације
681 РКТГ-43858 Амиџић Миливој Тоша 1924 Сивац Сивац детаљније информације
682 РКТГ-43945 Блуменшајн Софија Софије 1889 Црвенка Црвенка детаљније информације
683 РКТГ-44125 Арнаут Милош Милан 1932 Липар Липар детаљније информације
684 РКТГ-44126 Арнаут Перо Б. 1890 Стриј Липар детаљније информације
685 РКТГ-44178 Аустри Јаша Петра 1940 Црвенка Црвенка детаљније информације
686 РКТГ-44410 Барбих Хенрих Хенрих 1867 Сивац Сивац детаљније информације
687 РКТГ-44420 Барна Јован 1941 Београд Кула детаљније информације
688 РКТГ-44421 Барна Јованка 1895 Кула Кула детаљније информације
689 РКТГ-44780 Бранд Магда Матија 1889 Кула Кула детаљније информације
690 РКТГ-44957 Брикнер Аугуст Аугуст 1860 Црвенка Црвенка детаљније информације
691 РКТГ-44958 Брикнер Елизабета Петра 1908 Црвенка Црвенка детаљније информације
692 РКТГ-45055 Бркљач Никола Јека 1941 Шарвар Липар детаљније информације
693 РКТГ-45129 Буквић Ђуро Тодор 1906 Липар Липар детаљније информације
694 РКТГ-45192 Бурсаћ Глиша Сима 1903 Сивац Сивац детаљније информације
695 РКТГ-46521 Долешал Кристина 1890 Црвенка Црвенка детаљније информације
696 РКТГ-46523 Долежал Кристина 1901 Црвенка Црвенка детаљније информације
697 РКТГ-46705 Карих Катарина 1869 Кула Кула детаљније информације
698 РКТГ-46707 Клер Магдалена Петар 1893 Кула Кула детаљније информације
699 РКТГ-46717 Емих Јован Јован 1886 Црвенка Црвенка детаљније информације
700 РКТГ-46719 Дистел Никола Фердинанд 1870 Крушчић Крушчић детаљније информације
701 РКТГ-46725 Клумперт Ана 1865 Кула Кула детаљније информације
702 РКТГ-46732 Вебер Кристијан Кристијан 1872 Црвенка Црвенка детаљније информације
703 РКТГ-46735 Тајс Маргарета Јакоб 1874 Црвенка Црвенка детаљније информације
704 РКТГ-46738 Рех Терзија Михајло 1884 Кула Кула детаљније информације
705 РКТГ-46742 Лаукс Јохана Петар 1872 Црвенка Црвенка детаљније информације
706 РКТГ-46787 Ренц Терезија Адам 1892 Кула Кула детаљније информације
707 РКТГ-46796 Квинтус Магдалена Јакоб 1867 Крушчић Крушчић детаљније информације
708 РКТГ-46799 Гурка Терезија Михајло 1944 Кула Кула детаљније информације
709 РКТГ-46938 Хофман Филип Лудвиг 1895 Црвенка Црвенка детаљније информације
710 РКТГ-46941 Штајнхарт Лоренц Јован 1858 Крушчић Крушчић детаљније информације
711 РКТГ-46943 Амент Адам Адам 1874 Крушчић Крушчић детаљније информације
712 РКТГ-46947 Блох Адам Филип 1877 Црвенка Црвенка детаљније информације
713 РКТГ-46952 Квинтус Никола Никола 1875 Кула Кула детаљније информације
714 РКТГ-46962 Квинтус Розалија Петар 1871 Кула Кула детаљније информације
715 РКТГ-46974 Ерхарт Маргарета Антон 1863 Крушчић Крушчић детаљније информације
716 РКТГ-46976 Матес Катарина Јован 1857 Крушчић Крушчић детаљније информације
717 РКТГ-46979 Фридрих Магдалена Никола 1881 Крушчић Крушчић детаљније информације
718 РКТГ-47016 Шефер Едуард Никола 1875 Црвенка Црвенка детаљније информације
719 РКТГ-47027 Штрауб Георг Георг 1875 Крушчић Крушчић детаљније информације
720 РКТГ-47035 Штумпф Јулијана Михајло 1876 Кула Кула детаљније информације
721 РКТГ-47053 Штрауб Барбара Мартин 1882 Крушчић Крушчић детаљније информације
722 РКТГ-47085 Калтер Барбара Паул 1862 Кула Кула детаљније информације
723 РКТГ-47107 Рајтенбах Јакоб Адам 1864 Црвенка Црвенка детаљније информације
724 РКТГ-47112 Штајнхарт Адам Јосиф 1863 Крушчић Крушчић детаљније информације
725 РКТГ-47718 Берна Франц 1946 Сивац Сивац детаљније информације
726 РКТГ-47728 Браухлер Херман 1943 Сивац Сивац детаљније информације
727 РКТГ-47873 Бернхард Хајнрих 1901 Сивац Сивац детаљније информације
728 РКТГ-47881 Бек Хелмут 1913 Крушчић Крушчић детаљније информације
729 РКТГ-48055 Бранд Фридрих 1882 Сивац Сивац детаљније информације
730 РКТГ-48244 Бернхард Јован 1879 Сивац Сивац детаљније информације
731 РКТГ-48248 Бернхард Софиа 1881 Сивац Сивац детаљније информације
732 РКТГ-48301 Бистер Карл 1881 Сивац Сивац детаљније информације
733 РКТГ-48412 Елбл Елизабета 1882 Црвенка Црвенка детаљније информације
734 РКТГ-48558 Банатски Милован Трива 1912 Кула Кула детаљније информације
735 РКТГ-48564 Банатски Борислав - Бора Станимир 1921 Кула Кула детаљније информације
736 РКТГ-48565 Банатски Славко Стеван 1915 Кула Кула детаљније информације
737 РКТГ-48567 Билић Љубица Никола 1930 Липар Липар детаљније информације
738 РКТГ-48568 Буквић Ђуро Тодор 1906 Липар Липар детаљније информације
739 РКТГ-48569 Богојевац Ђура 1886 Кула Кула детаљније информације
740 РКТГ-48570 Букинац Љубомир Марко 1909 Кула Кула детаљније информације
741 РКТГ-48571 Бабић Богдан 1900 Кула Кула детаљније информације
742 РКТГ-48572 Богојевац В. Петар Бојин 1905 Кула Кула детаљније информације
743 РКТГ-48573 Богдановић Лука Кула Кула детаљније информације
744 РКТГ-48574 Благојевић Милош 1900 Пислитор Кула детаљније информације
745 РКТГ-48576 Бизјак Славко Кула Кула детаљније информације
746 РКТГ-48577 Белић Радован Неца 1922 Кула Кула детаљније информације
747 РКТГ-48671 Биљна Михаљ Јанко 1897 Кула Кула детаљније информације
748 РКТГ-48678 Бесермењи Јанко 1911 Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
749 РКТГ-48679 Будински Ђура 1922 Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
750 РКТГ-48683 Бакић Лазар 1904 Радановци Црвенка детаљније информације
751 РКТГ-49222 Шмит Филип Филип 1884 Сивац Сивац детаљније информације
752 РКТГ-49231 Рајнхард Елизабета Адам 1884 Црвенка Црвенка детаљније информације
753 РКТГ-49239 Вајсбарт Јосеф Антон 1867 Крушчић Крушчић детаљније информације
754 РКТГ-49244 Ренц Терезија Конрад 1913 Крушчић Крушчић детаљније информације
755 РКТГ-49344 Паслих Елизабета Антон 1869 Крушчић Крушчић детаљније информације
756 РКТГ-49421 Шерер Марија Адам 1890 Кула Кула детаљније информације
757 РКТГ-49435 Полингер Јакоб Николаус 1882 Крушчић Крушчић детаљније информације
758 РКТГ-49443 Квинтус Марија Адам 1932 Кула Кула детаљније информације
759 РКТГ-49485 Габерт Јован Јован 1881 Црвенка Црвенка детаљније информације
760 РКТГ-49836 Вучинић Даница 1935 Липар Липар детаљније информације
761 РКТГ-49838 Вујновић Десанка 1924 Липар Липар детаљније информације
762 РКТГ-50405 Винтерштајн Хенрик Хенрик 1871 Сивац Сивац детаљније информације
763 РКТГ-50789 Вернер Катарина Карл 1915 Сивац Сивац детаљније информације
764 РКТГ-50848 Вајс Јулија Адам 1893 Црвенка Црвенка детаљније информације
765 РКТГ-50872 Вајсбарт Ката Матија 1874 Крушчић Крушчић детаљније информације
766 РКТГ-51212 Кон Хајнрих Мориц 1877 Панчево Црвенка детаљније информације
767 РКТГ-51472 Оперман Ана Михајло 1939 Црвенка Црвенка детаљније информације
768 РКТГ-51476 Вајсбарт Ана Јозеф 1874 Крушчић Крушчић детаљније информације
769 РКТГ-51859 Хуронимус Јован Јован Црвенка Црвенка детаљније информације
770 РКТГ-51873 Штумпф Адам Михајло 1875 Кула Кула детаљније информације
771 РКТГ-51883 Нај Хелена Јозеф 1900 Црвенка Црвенка детаљније информације
772 РКТГ-51976 Квинтус Ева Адам 1889 Кула Кула детаљније информације
773 РКТГ-51979 Немет Магдалена Алберт 1883 Црвенка Црвенка детаљније информације
774 РКТГ-52594 Сигел Катарина Фрања 1880 Црвенка Црвенка детаљније информације
775 РКТГ-52596 Хелерман Кристина Петар 1884 Црвенка Црвенка детаљније информације
776 РКТГ-52597 Штајнбек Розалија Фридрих 1873 Црвенка Црвенка детаљније информације
777 РКТГ-52609 Шмит Лоренц Јован 1865 Крушчић Крушчић детаљније информације
778 РКТГ-52610 Шефер Филип Филип 1859 Црвенка Црвенка детаљније информације
779 РКТГ-52643 Гис Јулијана Јакоб 1863 Црвенка Црвенка детаљније информације
780 РКТГ-52711 Полих Елиза Фрања 1875 Крушчић Крушчић детаљније информације
781 РКТГ-52721 Урнауер Јелисавета Антон 1905 Крушчић Крушчић детаљније информације
782 РКТГ-52727 Грос Елиза Стеван 1865 Крушчић Крушчић детаљније информације
783 РКТГ-52730 Јакоб Ана 1860 Кула Кула детаљније информације
784 РКТГ-52737 Хинтерланг Катарина 1872 Кула Кула детаљније информације
785 РКТГ-52738 Хан Катарина 1876 Кула Кула детаљније информације
786 РКТГ-52743 Шал Елиза Никола 1864 Крушчић Крушчић детаљније информације
787 РКТГ-52754 Кихлер Ана Јован 1879 Кула Кула детаљније информације
788 РКТГ-52758 Полих Кристијан Георг 1867 Крушчић Крушчић детаљније информације
789 РКТГ-52818 Швелингер Маргарета 1869 Крушчић Крушчић детаљније информације
790 РКТГ-52829 Полих Јосиф Стеван 1871 Крушчић Крушчић детаљније информације
791 РКТГ-52833 Абел Ана 1860 Крушчић Крушчић детаљније информације
792 РКТГ-52840 Гурка Терезија Михајло 1872 Кула Кула детаљније информације
793 РКТГ-52845 Полих Катарина Јован 1878 Крушчић Крушчић детаљније информације
794 РКТГ-52871 Муч Ева Јован 1871 Крушчић Крушчић детаљније информације
795 РКТГ-52876 Фриц Терезија Карл 1870 Црвенка Црвенка детаљније информације
796 РКТГ-52878 Штајнхирт Маргарета Гашпар 1862 Крушчић Крушчић детаљније информације
797 РКТГ-52886 Шал Конрад Конрад 1876 Крушчић Крушчић детаљније информације
798 РКТГ-52898 Ренц Катарина 1877 Крушчић Крушчић детаљније информације
799 РКТГ-52902 Шал Франц Јосип 1857 Крушчић Крушчић детаљније информације
800 РКТГ-52913 Брандекер Марија Стеван 1879 Кула Кула детаљније информације
801 РКТГ-52914 Кригер Розалија Фридрих 1882 Црвенка Црвенка детаљније информације
802 РКТГ-52927 Штенгел Катарина Филип 1885 Црвенка Црвенка детаљније информације
803 РКТГ-52937 Вајсбарт Михајло Стеван 1884 Крушчић Крушчић детаљније информације
804 РКТГ-52942 Ле Јакоб Јосип 1944 Крушчић Крушчић детаљније информације
805 РКТГ-52945 Хајм Ана Никола 1882 Крушчић Крушчић детаљније информације
806 РКТГ-52990 Полих Катарина Јакоб 1880 Крушчић Крушчић детаљније информације
807 РКТГ-53120 Рес Катарина Јосиф 1877 Крушчић Крушчић детаљније информације
808 РКТГ-53127 Требихер Барбара Матија 1888 Кула Кула детаљније информације
809 РКТГ-53135 Фамлер Аранка Александер 1893 Кула Кула детаљније информације
810 РКТГ-53139 Алмадингер Јосиф Габор 1860 Кула Кула детаљније информације
811 РКТГ-53150 Јунг Елиза Хајнрих 1889 Црвенка Црвенка детаљније информације
812 РКТГ-53166 Александер Јован Јосиф 1872 Кула Кула детаљније информације
813 РКТГ-53184 Даутерман Елиза Фридрих 1877 Црвенка Црвенка детаљније информације
814 РКТГ-53188 Мер Ана Јосиф 1875 Кула Кула детаљније информације
815 РКТГ-53239 Пишел Аполонија Георг 1877 Крушчић Крушчић детаљније информације
816 РКТГ-53246 Штекел Адам Јакоб 1903 Сивац Сивац детаљније информације
817 РКТГ-53265 Шмит Елиза 1874 Кула Кула детаљније информације
818 РКТГ-53279 Динер Маргарета Георг 1886 Црвенка Црвенка детаљније информације
819 РКТГ-53280 Јут Елиза Адам 1874 Црвенка Црвенка детаљније информације
820 РКТГ-53297 Ламнек Елиза Балтазар 1872 Крушчић Крушчић детаљније информације
821 РКТГ-53306 Сајбел Јосиф Јосиф 1870 Крушчић Крушчић детаљније информације
822 РКТГ-53334 Грос Ана Михајло 1871 Крушчић Крушчић детаљније информације
823 РКТГ-53338 Сајбл Барбара Георг 1873 Крушчић Крушчић детаљније информације
824 РКТГ-53342 Шерер Елиза Лоренц 1877 Крушчић Крушчић детаљније информације
825 РКТГ-53350 Ернст Марија Никола 1865 Крушчић Крушчић детаљније информације
826 РКТГ-55246 Арамбашић Радивој Божа 1920 Липар Липар детаљније информације
827 РКТГ-55489 Вајнштајн Јелисавета 1868 Сивац Сивац детаљније информације
828 РКТГ-55514 Виланд Јелисавета 1871 Сивац Сивац детаљније информације
829 РКТГ-55518 Велкер Кристина 1892 Црвенка Црвенка детаљније информације
830 РКТГ-55529 Волф Катарина 1880 Сивац Сивац детаљније информације
831 РКТГ-55555 Винтерштајн Катарина 1874 Сивац Сивац детаљније информације
832 РКТГ-55724 Винтерштајн Јован 1870 Сивац Сивац детаљније информације
833 РКТГ-55733 Барна Имре Матије 1913 Кула Кула детаљније информације
834 РКТГ-55744 Венцел Јелисавета 1892 Сивац Сивац детаљније информације
835 РКТГ-55760 Вајс Катарина 1875 Црвенка Црвенка детаљније информације
836 РКТГ-55781 Велкер Антун Адам 1868 Црвенка Црвенка детаљније информације
837 РКТГ-55797 Валајдер Каролина 1895 Сивац Сивац детаљније информације
838 РКТГ-55823 Винтерштајн Карл 1894 Сивац Сивац детаљније информације
839 РКТГ-55905 Вујков Светозар Пера 1894 Пивнице Кула детаљније информације
840 РКТГ-56199 Грос Катарина Јакоб 1879 Сивац Сивац детаљније информације
841 РКТГ-56240 Гербер Сузана Георг 1866 Кула Кула детаљније информације
842 РКТГ-56277 Герих Ана Јосип 1874 Кула Кула детаљније информације
843 РКТГ-56359 Варга Јовген 1912 Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
844 РКТГ-56435 Ветер Паула 1878 Црвенка Црвенка детаљније информације
845 РКТГ-56754 Грох Сузана 1877 Сивац Сивац детаљније информације
846 РКТГ-57348 Гис Магдалена 1884 Црвенка Црвенка детаљније информације
847 РКТГ-57377 Герхард Јаков 1882 Сивац Сивац детаљније информације
848 РКТГ-57399 Губало Магда 1902 Сивац Сивац детаљније информације
849 РКТГ-57403 Грозерт Магда 1880 Црвенка Црвенка детаљније информације
850 РКТГ-57446 Гис Филип 1881 Црвенка Црвенка детаљније информације
851 РКТГ-57459 Гантнер Гертруд 1881 Крушчић Крушчић детаљније информације
852 РКТГ-57930 Гајић Милан Никола 1940 Липар Липар детаљније информације
853 РКТГ-58248 Фурман Георг 1874 Црвенка Црвенка детаљније информације
854 РКТГ-60490 Морбах Катарина Михајло 1878 Крушчић Крушчић детаљније информације
855 РКТГ-60503 Холцапфел Јован Јован 1888 Крушчић Крушчић детаљније информације
856 РКТГ-60509 Албрехт Катарина Јакоб 1874 Црвенка Црвенка детаљније информације
857 РКТГ-60512 Јунг Сузана 1870 Сивац Сивац детаљније информације
858 РКТГ-60513 Мајер Елиза Јован 1895 Кула Кула детаљније информације
859 РКТГ-60516 Полингер Катарина Фрања 1880 Крушчић Крушчић детаљније информације
860 РКТГ-60520 Крамер Јован Јован 1875 Кула Кула детаљније информације
861 РКТГ-60554 Шмит Ева Хајнрих 1887 Кула Кула детаљније информације
862 РКТГ-60566 Урнауер Антон Антон 1898 Крушчић Крушчић детаљније информације
863 РКТГ-60568 Ернст Балтазар Јован 1895 Крушчић Крушчић детаљније информације
864 РКТГ-60801 Урнауер Ана Јован 1868 Крушчић Крушчић детаљније информације
865 РКТГ-60806 Дах Вилхелм Петар 1883 Црвенка Црвенка детаљније информације
866 РКТГ-60812 Ренц Катарина Јакоб 1875 Крушчић Крушчић детаљније информације
867 РКТГ-60832 Полих Маријана Леринц 1881 Крушчић Крушчић детаљније информације
868 РКТГ-60834 Сајлер Ана Никола 1878 Крушчић Крушчић детаљније информације
869 РКТГ-60837 Вилман Барбара Адам 1891 Кула Кула детаљније информације
870 РКТГ-60842 Гут Георг Конрад 1885 Крушчић Крушчић детаљније информације
871 РКТГ-60843 Јунг Герог Рајнхарт 1872 Црвенка Црвенка детаљније информације
872 РКТГ-60845 Урнауер Лоеполд Конрад 1886 Крушчић Крушчић детаљније информације
873 РКТГ-60851 Грос Барбара Конрад 1877 Крушчић Крушчић детаљније информације
874 РКТГ-60865 Умлац Ана Конрад 1899 Крушчић Крушчић детаљније информације
875 РКТГ-60868 Вилхарт Јолан 1882 Кула Кула детаљније информације
876 РКТГ-60895 Банковић Катарина 1902 Крушчић Крушчић детаљније информације
877 РКТГ-60904 Цвајг Магдалена Адам 1868 Крушчић Крушчић детаљније информације
878 РКТГ-60908 Вајсбарт Катарина Фабијан 1878 Крушчић Крушчић детаљније информације
879 РКТГ-61023 Елих Катарина Матија 1885 Црвенка Црвенка детаљније информације
880 РКТГ-61048 Полих Никола Стеван 1878 Крушчић Крушчић детаљније информације
881 РКТГ-61063 Ерхард Розина Лоренц 1879 Крушчић Крушчић детаљније информације
882 РКТГ-61070 Швелингер Розалија Фрања 1870 Крушчић Крушчић детаљније информације
883 РКТГ-61082 Хиршман Терезија Јован 1884 Крушчић Крушчић детаљније информације
884 РКТГ-61092 Сајлер Матија Матија 1878 Крушчић Крушчић детаљније информације
885 РКТГ-61112 Фолгел Маргарета Стеван 1876 Крушчић Крушчић детаљније информације
886 РКТГ-61132 Кремер Вероника Фрања 1861 Крушчић Крушчић детаљније информације
887 РКТГ-61137 Сајлер Катарина Михајло 1860 Крушчић Крушчић детаљније информације
888 РКТГ-61344 Фетер Адам Јован 1883 Црвенка Црвенка детаљније информације
889 РКТГ-61346 Хофман Јован Јован 1879 Кула Кула детаљније информације
890 РКТГ-61371 Шредер Ева Матија 1875 Крушчић Крушчић детаљније информације
891 РКТГ-61623 Волф Филипине Мартин 1883 Кула Кула детаљније информације
892 РКТГ-61652 Векерле Леополд Филип 1886 Крушчић Крушчић детаљније информације
893 РКТГ-61655 Расвејлер Герлинда Паул 1942 Црвенка Црвенка детаљније информације
894 РКТГ-61657 Шнајдер Јулијана Јован 1877 Крушчић Крушчић детаљније информације
895 РКТГ-61669 Вагнер Катарина Хајнрих 1886 Црвенка Црвенка детаљније информације
896 РКТГ-61683 Хајнц Петер Кристијан 1896 Црвенка Црвенка детаљније информације
897 РКТГ-61746 Оперман Јакоб Михаел 1943 Црвенка Црвенка детаљније информације
898 РКТГ-61852 Кихлер Ана Андрија 1882 Кула Кула детаљније информације
899 РКТГ-62351 Бонерт Андрија Андрија 1875 Кула Кула детаљније информације
900 РКТГ-62378 Шмит Розалија Петар 1867 Кула Кула детаљније информације
901 РКТГ-62387 Сауер Розалија Петар 1864 Кула Кула детаљније информације
902 РКТГ-62400 Гантнер Антон Антон 1872 Кула Кула детаљније информације
903 РКТГ-62416 Сајлер Ева Матија 1886 Крушчић Крушчић детаљније информације
904 РКТГ-62418 Даутерман Филип Петар 1875 Црвенка Црвенка детаљније информације
905 РКТГ-62427 Вајсбарт Ева Адам 1874 Крушчић Крушчић детаљније информације
906 РКТГ-62436 Велкер Георг Петар 1869 Црвенка Црвенка детаљније информације
907 РКТГ-62995 Галијаш Урош Сима 1924 Жировац Кула детаљније информације
908 РКТГ-63026 Гвинтус Катарина 1946 Крушчић Крушчић детаљније информације
909 РКТГ-63097 Глигорчек Ференц Кула Кула детаљније информације
910 РКТГ-63114 Гол Конрад 1875 Крушчић Крушчић детаљније информације
911 РКТГ-63179 Шефер Хелма 1936 Црвенка Црвенка детаљније информације
912 РКТГ-63236 Долешал Хилде 1942 Сивац Сивац детаљније информације
913 РКТГ-63458 Драгић Илија 1934 Липар Липар детаљније информације
914 РКТГ-63459 Драгић Ружа 1927 Липар Липар детаљније информације
915 РКТГ-63460 Драгић Тома 1871 Липар Липар детаљније информације
916 РКТГ-63632 Гроздић Милан 1919 Кула Кула детаљније информације
917 РКТГ-63770 Драутман Јелисавета 1866 Сивац Сивац детаљније информације
918 РКТГ-63778 Драховски Адам 1874 Сивац Сивац детаљније информације
919 РКТГ-63779 Драховски Ана 1881 Кљајићево Сивац детаљније информације
920 РКТГ-63845 Друм Валентин 1875 Сивац Сивац детаљније информације
921 РКТГ-63868 Дубски Густав 1879 А-непознато Црвенка детаљније информације
922 РКТГ-63974 Ђелбабин Момчило Груја 1924 Сивац Сивац детаљније информације
923 РКТГ-63995 Ђеримовић Светозар Кула Кула детаљније информације
924 РКТГ-64072 Ђуретић Маринко 1893 Сплит Кула детаљније информације
925 РКТГ-64097 Ђуровић Боривој Светозар 1903 Нови Сад Сивац детаљније информације
926 РКТГ-64191 Гут Себастијан 1916 Крушчић Руски Крстур детаљније информације
927 РКТГ-64472 Даутерман Магдалена 1888 Црвенка Црвенка детаљније информације
928 РКТГ-64473 Даутерман Филип 1879 Црвенка Црвенка детаљније информације
929 РКТГ-64474 Даутерман Петар Петар 1941 Црвенка Црвенка детаљније информације
930 РКТГ-64535 Евингер Ана 1882 Сивац Сивац детаљније информације
931 РКТГ-64536 Евингер Јелизовет 1890 Сивац Сивац детаљније информације
932 РКТГ-64537 Евингер Марија 1873 Сивац Сивац детаљније информације
933 РКТГ-64612 Екмајер Катарина 1886 Крушчић Крушчић детаљније информације
934 РКТГ-64613 Екмајер Фрања Конрад 1884 Кула Кула детаљније информације
935 РКТГ-64729 Емих Ана Филип 1883 Црвенка Црвенка детаљније информације
936 РКТГ-64839 Дејановић Милорад Милан 1937 Липар Липар детаљније информације
937 РКТГ-64997 Димитријевић Миле 1890 Липар Липар детаљније информације
938 РКТГ-65071 Дингес Хилде 1937 Сивац Сивац детаљније информације
939 РКТГ-65074 Дингест Карл Давид 1882 Сивац Сивац детаљније информације
940 РКТГ-65099 Дитрих Ева 1873 Сивац Сивац детаљније информације
941 РКТГ-65100 Дитрих Јован 1942 Сивац Сивац детаљније информације
942 РКТГ-65104 Дитрих Норберт 1942 Сивац Сивац детаљније информације
943 РКТГ-65106 Дитрих Конрад Јован 1875 Сивац Сивац детаљније информације
944 РКТГ-65121 Дмитровић Ана 1859 Липар Липар детаљније информације
945 РКТГ-65367 Ерлих Јакоб 1876 Сивац Сивац детаљније информације
946 РКТГ-65512 Дојчиновић Влајко Ђорђе 1920 Кула Кула детаљније информације
947 РКТГ-67299 Дернер Магдалена Антон 1884 Кула Кула детаљније информације
948 РКТГ-67302 Магнес Марија Филип 1874 Крушчић Крушчић детаљније информације
949 РКТГ-67338 Гантнер Елиза Антон 1879 Крушчић Крушчић детаљније информације
950 РКТГ-67383 Ганднер Маријана Јозеф 1881 Крушчић Крушчић детаљније информације
951 РКТГ-67397 Шмит Елизабета Јован 1885 Сивац Сивац детаљније информације
952 РКТГ-67423 Рес Јакоб Јакоб 1877 Крушчић Крушчић детаљније информације
953 РКТГ-67436 Вагнер Маргарета Фридрих 1877 Црвенка Црвенка детаљније информације
954 РКТГ-67500 Хунзингер Елизабета Карл 1916 Сивац Сивац детаљније информације
955 РКТГ-67503 Екмајер Конрад Конрад 1887 Крушчић Крушчић детаљније информације
956 РКТГ-67557 Кремер Марија Франц 1920 Крушчић Крушчић детаљније информације
957 РКТГ-67570 Вестмајер Јован Адам 1881 Кула Кула детаљније информације
958 РКТГ-67630 Фриц Петар 1873 Црвенка Црвенка детаљније информације
959 РКТГ-67640 Хунсингер Катарина Јован 1890 Сивац Сивац детаљније информације
960 РКТГ-67653 Албрехт Арнфред 1941 Црвенка Црвенка детаљније информације
961 РКТГ-67688 Јут Маргарета Јакоб 1883 Црвенка Црвенка детаљније информације
962 РКТГ-67691 Емих Петар Јован 1940 Црвенка Црвенка детаљније информације
963 РКТГ-67729 Хотчала Рихард Паул 1879 Црвенка Црвенка детаљније информације
964 РКТГ-67765 Најшвендер Елизабета Јован 1893 Кула Кула детаљније информације
965 РКТГ-67789 Фетер Хермина Фердинанд 1902 Црвенка Црвенка детаљније информације
966 РКТГ-67791 Хајт Кристина Фридрих 1878 Црвенка Црвенка детаљније информације
967 РКТГ-67821 Арт Лујза Кристиан 1879 Црвенка Црвенка детаљније информације
968 РКТГ-68215 Жирош Јаким 1916 Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
969 РКТГ-68216 Живанов Младен Мита 1924 Сивац Сивац детаљније информације
970 РКТГ-68218 Живков Војислав Д. 1900 Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
971 РКТГ-68219 Живков Ђурђина Светозар 1924 Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
972 РКТГ-68220 Живков Светозар Д. 1893 Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
973 РКТГ-68412 Ковачевић Вукан 1900 Бешеново Нова Црвенка детаљније информације
974 РКТГ-68413 Ковач Душан Станиша 1921 Липар Липар детаљније информације
975 РКТГ-68414 Кокотовић Божо Анте 1897 Липар Липар детаљније информације
976 РКТГ-68415 Кекић Душанка 1926 Липар Липар детаљније информације
977 РКТГ-68884 Илић Драгутин Кула Кула детаљније информације
978 РКТГ-69040 Јањић Јелена 1920 Липар Липар детаљније информације
979 РКТГ-69117 Јут Ана Филип 1911 Црвенка Црвенка детаљније информације
980 РКТГ-69133 Јулих Терезија Филип 1908 Сивац Сивац детаљније информације
981 РКТГ-69162 Јазић Душан Мило 1924 Липар Липар детаљније информације
982 РКТГ-69163 Јеремић Томо 1875 Црвенка Црвенка детаљније информације
983 РКТГ-69223 Јакоби Јелисавета Јован 1874 Сивац Сивац детаљније информације
984 РКТГ-69503 Колман Кристина Хенрих 1890 Црвенка Црвенка детаљније информације
985 РКТГ-69587 Крумес Петар Петар 1944 Црвенка Црвенка детаљније информације
986 РКТГ-69594 Кун Петар Карл 1882 Црвенка Црвенка детаљније информације
987 РКТГ-69597 Крумес Јелисавета Јакоб 1908 Црвенка Црвенка детаљније информације
988 РКТГ-69695 Крумес Ката Петар 1911 Црвенка Црвенка детаљније информације
989 РКТГ-69701 Кемф Фрања Фрања 1887 Крушчић Крушчић детаљније информације
990 РКТГ-69737 Крист Роза Петар 1891 Кула Кула детаљније информације
991 РКТГ-69775 Корица-Грбић Марија-Мила Илија 1851 Липар Липар детаљније информације
992 РКТГ-69829 Кравић Софија Мило 1898 Липар Липар детаљније информације
993 РКТГ-70265 Бучко Владо Јанко 1912 Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
994 РКТГ-70267 Венчељовски Матија М. 1923 А -непознато Руски Крстур детаљније информације
995 РКТГ-70288 Дудаш Јоаким Михал 1904 А -непознато Руски Крстур детаљније информације
996 РКТГ-70299 Јулих Јанко Јанко 1908 А -непознато Руски Крстур детаљније информације
997 РКТГ-70306 Клајн Александар 1897 А -непознато Руски Крстур детаљније информације
998 РКТГ-70311 Клајн Јелисавета Александар 1926 А -непознато Руски Крстур детаљније информације
999 РКТГ-70318 Лазар Јаким Адам 1910 Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1000 РКТГ-70420 Штајнер Ружица Евген 1925 А -непознато Руски Крстур детаљније информације
1001 РКТГ-70589 Куцурски Петар Давид 1895 Мечва Сивац детаљније информације
1002 РКТГ-70590 Калић Радован Ђура 1901 Сивац Сивац детаљније информације
1003 РКТГ-70627 Крајновић Јован Илија 1939 Липар Липар детаљније информације
1004 РКТГ-70639 Крајновић Јелена Мане 1899 А -непознато Липар детаљније информације
1005 РКТГ-70641 Комазец М. Никола 1940 Липар Липар детаљније информације
1006 РКТГ-70644 Кнежевић Никола Илија 1940 Липар Липар детаљније информације
1007 РКТГ-70657 Кнежевић Илија Петар 1889 Бунић Липар детаљније информације
1008 РКТГ-70680 Келерт Јосиф 1885 Вараждин Црвенка детаљније информације
1009 РКТГ-71251 Јакшић Жарко Милан 1906 Кула Кула детаљније информације
1010 РКТГ-71254 Јуришић Стеван Ђука 1892 Кула Кула детаљније информације
1011 РКТГ-71282 Јухик Јанко Јанко 1909 Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1012 РКТГ-74928 Клајн Александар 1896 Капошвар Руски Крстур детаљније информације
1013 РКТГ-74929 Кишјухас Ђура 1904 Лалић Руски Крстур детаљније информације
1014 РКТГ-74931 Колесар Владимир 1915 Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1015 РКТГ-74932 Клајн Бланка 1901 Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1016 РКТГ-74933 Колб Илдика - Илдика 1932 Дебељача Руски Крстур детаљније информације
1017 РКТГ-74934 Катона Влада Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1018 РКТГ-74935 Колошбаји Михаљ 1909 Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1019 РКТГ-74939 Клајн Јелисавета 1916 Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1020 РКТГ-74971 Косановић Драгутин Дане Липар Липар детаљније информације
1021 РКТГ-74979 Крстић Радоје 1920 Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1022 РКТГ-74980 Купић Драгољуб 1921 А -непознато Руски Крстур детаљније информације
1023 РКТГ-75053 Кепес Јован Јован 1876 Сивац Сивац детаљније информације
1024 РКТГ-75058 Капес Кристина 1878 Сивац Сивац детаљније информације
1025 РКТГ-75069 Кранц Хенрик Филип 1865 Сивац Сивац детаљније информације
1026 РКТГ-75093 Кајпер Петар Петар 1944 Црвенка Црвенка детаљније информације
1027 РКТГ-75121 Килингенштајн Хенрик 1870 Сивац Сивац детаљније информације
1028 РКТГ-75159 Крисхабер Едит 1931 Нови Сад Кула детаљније информације
1029 РКТГ-75160 Крисхабер Илона 1899 Кула Кула детаљније информације
1030 РКТГ-75188 Колб Лазар 1893 Кула Кула детаљније информације
1031 РКТГ-75193 Колб Јудита 1943 Кула Кула детаљније информације
1032 РКТГ-75194 Крамер Јосип 1913 Винковци Кула детаљније информације
1033 РКТГ-76520 Кајпер Адам Петар 1941 Црвенка Црвенка детаљније информације
1034 РКТГ-76861 Каспер Маргарета 1877 Сивац Сивац детаљније информације
1035 РКТГ-76970 Кин Сузана 1891 Сивац Сивац детаљније информације
1036 РКТГ-76974 Кухор Балтазар 1867 Сивац Сивац детаљније информације
1037 РКТГ-77000 Конрад Маргарета 1878 Сивац Сивац детаљније информације
1038 РКТГ-77047 Конрад Јован 1876 Црвенка Црвенка детаљније информације
1039 РКТГ-77157 Карх Катарина 1895 Кула Кула детаљније информације
1040 РКТГ-77187 Крист Ђорђе 1878 Кула Кула детаљније информације
1041 РКТГ-77241 Калтнер Ана 1884 Крушчић Крушчић детаљније информације
1042 РКТГ-77255 Крумес Адам Адам 1879 Црвенка Црвенка детаљније информације
1043 РКТГ-77440 Лукић Јово 1908 Липар Липар детаљније информације
1044 РКТГ-77501 Ле Магдалена Антун 1915 Крушчић Крушчић детаљније информације
1045 РКТГ-78077 Куцурски Петар Црвенка Црвенка детаљније информације
1046 РКТГ-78102 Коларић Витомир Војин Кула Кула детаљније информације
1047 РКТГ-78103 Куљанчић Станимир 1907 Кула Кула детаљније информације
1048 РКТГ-78104 Коларић Миливој 1923 Кула Кула детаљније информације
1049 РКТГ-80359 Мишчевић Никола 1920 Липар Липар детаљније информације
1050 РКТГ-80360 Матић Гојко 1924 Липар Липар детаљније информације
1051 РКТГ-80362 Марић Гојко Илија 1924 Липар Липар детаљније информације
1052 РКТГ-80394 Михић Стојан Јован 1886 Липар Липар детаљније информације
1053 РКТГ-80396 Марунић Васо 1881 Липар Липар детаљније информације
1054 РКТГ-80405 Маодуш Ката Јанко 1882 Липар Липар детаљније информације
1055 РКТГ-80421 Милић Обрад Војислав 1917 Сивац Сивац детаљније информације
1056 РКТГ-80594 Лепојев Јоца Ђура 1892 Сивац Сивац детаљније информације
1057 РКТГ-80602 Лазић Јово Илија 1858 Сињ Липар детаљније информације
1058 РКТГ-80603 Лазић Ђорђе Никола 1923 Липар Липар детаљније информације
1059 РКТГ-80604 Лазић Душан 1924 Липар Липар детаљније информације
1060 РКТГ-80605 Лазић Анђелка Никола 1942 Шарвар Липар детаљније информације
1061 РКТГ-80659 Левенбергер Феро-Фердау 1883 Кисач Кула детаљније информације
1062 РКТГ-80660 Левенбергер Ида 1890 Кула Кула детаљније информације
1063 РКТГ-80713 Лорвиг Хенрих 1867 Сивац Сивац детаљније информације
1064 РКТГ-81211 Лангенек Хајрих 1942 Сивац Сивац детаљније информације
1065 РКТГ-81224 Лангебах Стеван 1889 Кула Кула детаљније информације
1066 РКТГ-81392 Милошев Ђурица Радојко 1925 Сивац Сивац детаљније информације
1067 РКТГ-81402 Маџарев Павле - Паја Душан 1926 Сивац Сивац детаљније информације
1068 РКТГ-81405 Малацко Методије 1925 Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1069 РКТГ-81408 Мелник Јосип 1919 Прњавор Руски Крстур детаљније информације
1070 РКТГ-81449 Леђенац Ђура 1882 Кула Кула детаљније информације
1071 РКТГ-81453 Лепојев Богдан - Бошко Милан 1902 Кула Кула детаљније информације
1072 РКТГ-81456 Леђенац М. Петар 1906 Кула Кула детаљније информације
1073 РКТГ-81459 Леђенац Панта Моша 1881 Кула Кула детаљније информације
1074 РКТГ-81473 Лачок Стеван 1910 Кула Кула детаљније информације
1075 РКТГ-81501 Леви Сидонија 1886 Будимпешта Црвенка детаљније информације
1076 РКТГ-81502 Лазар Јоаким 1911 Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1077 РКТГ-81507 Лепојев Душан Сима 1918 Сивац Сивац детаљније информације
1078 РКТГ-81508 Лепојев Милан Тома 1927 Сивац Сивац детаљније информације
1079 РКТГ-81509 Лепојев Славко Сима 1921 Сивац Сивац детаљније информације
1080 РКТГ-81510 Ловадинов Аксенија 1919 Крстур Руски Крстур детаљније информације
1081 РКТГ-81721 Милер Јован Јован 1866 Сивац Сивац детаљније информације
1082 РКТГ-81723 Милер Јован 1881 Сивац Сивац детаљније информације
1083 РКТГ-81744 Марјанов Војин 1902 Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1084 РКТГ-81745 Милетин Душан 1923 А -непознато Руски Крстур детаљније информације
1085 РКТГ-81746 Малуцков Радован Стеван 1922 Крстур Руски Крстур детаљније информације
1086 РКТГ-81757 Мирков Милан Ј. 1920 Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1087 РКТГ-81766 Мирков Живојин 1922 Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1088 РКТГ-82243 Милешевић Ђура 1924 Кула Кула детаљније информације
1089 РКТГ-82244 Марковљев Тихомир Ђока 1925 Кула Кула детаљније информације
1090 РКТГ-82246 Мађарев Сава 1900 Кула Кула детаљније информације
1091 РКТГ-82379 Милер Јакоб 1889 Сивац Сивац детаљније информације
1092 РКТГ-82457 Мадрић Георг 1856 Сивац Сивац детаљније информације
1093 РКТГ-82468 Милер Хајнрих 1870 Сивац Сивац детаљније информације
1094 РКТГ-82532 Милер Софија 1897 Ловћенац Сивац детаљније информације
1095 РКТГ-82538 Милер Сузана 1883 Сивац Сивац детаљније информације
1096 РКТГ-82539 Милер Франц 1883 Сивац Сивац детаљније информације
1097 РКТГ-82564 Милер Елизабета 1899 Сивац Сивац детаљније информације
1098 РКТГ-85229 Нићетин Павле Александар 1890 Сивац Сивац детаљније информације
1099 РКТГ-85230 Нинков Милован Лазар 1924 Сивац Сивац детаљније информације
1100 РКТГ-85233 Новта Михајло 1906 Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1101 РКТГ-85312 Нол Магдалена Вилхелм 1884 Црвенка Црвенка детаљније информације
1102 РКТГ-85362 Најмајер Хајнрих 1874 Сивац Сивац детаљније информације
1103 РКТГ-85405 Најдер Ева 1872 Сивац Сивац детаљније информације
1104 РКТГ-85483 Нићетин Ненад Паја 1904 Кула Кула детаљније информације
1105 РКТГ-85486 Ненадов Јоца Лаза 1907 Кула Кула детаљније информације
1106 РКТГ-85487 Николић Ј. Милан Ица 1888 Кула Кула детаљније информације
1107 РКТГ-85502 Новковић Јелена Тодор 1927 Липар Липар детаљније информације
1108 РКТГ-85681 Оклобџија Перка Никола 1866 Липар Липар детаљније информације
1109 РКТГ-85711 Оперман Адам 1883 Сивац Сивац детаљније информације
1110 РКТГ-85789 Орос Габор - Гавра 1922 Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1111 РКТГ-85945 Прекајац Милован 1899 Кула Кула детаљније информације
1112 РКТГ-85946 Попов Маринко 1926 Бајша Кула детаљније информације
1113 РКТГ-85947 Пејчић Рајко Петар 1924 Кула Кула детаљније информације
1114 РКТГ-85948 Пејчић Новак 1906 Кула Кула детаљније информације
1115 РКТГ-85949 Паланачки Жарко 1912 Кула Кула детаљније информације
1116 РКТГ-85951 Прекајац Сава Милан 1908 Кула Кула детаљније информације
1117 РКТГ-85952 Пејчић Петар Тоша 1903 Кула Кула детаљније информације
1118 РКТГ-86076 Путник Драган 1905 Кула Кула детаљније информације
1119 РКТГ-86223 Плавшић Јован Сава 1920 Сивац Сивац детаљније информације
1120 РКТГ-86247 Пикула Ђорђе 1892 Црвенка Црвенка детаљније информације
1121 РКТГ-86536 Мати Јован Јован 1945 Сивац Сивац детаљније информације
1122 РКТГ-86742 Милер Андрија Хајнрих 1892 Сивац Сивац детаљније информације
1123 РКТГ-86864 Милаш Јован Мића 1941 Шарвар Липар детаљније информације
1124 РКТГ-86867 Миљковић Васо Ђура 1925 Липар Липар детаљније информације
1125 РКТГ-87063 Малкоч Јосип Кула Кула детаљније информације
1126 РКТГ-87064 Маџарев М. Миленко Влада 1920 Кула Кула детаљније информације
1127 РКТГ-87367 Нићетин Мирослав Стив 1921 Кула Кула детаљније информације
1128 РКТГ-87761 Беквалац Владимир Војин 1906 Кула Кула детаљније информације
1129 РКТГ-87762 Благојевац Ђура Петар 1869 Кула Кула детаљније информације
1130 РКТГ-87763 Багојевић Петар Војин 1906 Кула Кула детаљније информације
1131 РКТГ-87764 Јакшић Марко Милана 1906 Кула Кула детаљније информације
1132 РКТГ-87765 Цуршић Стеван Ђука 1892 Кула Кула детаљније информације
1133 РКТГ-87766 Леђенац Иван Мића 1888 Кула Кула детаљније информације
1134 РКТГ-87767 Леђенац Пера Милан 1907 Кула Кула детаљније информације
1135 РКТГ-87768 Парошки Лазар Милош 1892 Кула Кула детаљније информације
1136 РКТГ-87769 Пејчић Борислав Ненад 1911 Кула Кула детаљније информације
1137 РКТГ-87770 Пејчић Јовица Драго 1919 А-непознато Кула детаљније информације
1138 РКТГ-87771 Пиваш Цвеја Сава 1889 Томина Кула детаљније информације
1139 РКТГ-87772 Почуча Раде А-непознато Кула детаљније информације
1140 РКТГ-87933 Путник Душан Сава 1895 Кула Кула детаљније информације
1141 РКТГ-87934 Путник Лазар Плавша 1923 Кула Кула детаљније информације
1142 РКТГ-87935 Радојев Душан А-непознато Кула детаљније информације
1143 РКТГ-87936 Радомировић Богољуб А-непознато Кула детаљније информације
1144 РКТГ-87937 Радошевић Десимир А-непознато Кула детаљније информације
1145 РКТГ-87938 Рашковић Војин Грујица 1887 Сивац Кула детаљније информације
1146 РКТГ-87939 Савковић Милутин Живко 1902 Слатина Кула детаљније информације
1147 РКТГ-87940 Сарка Јован А-непознато Кула детаљније информације
1148 РКТГ-87942 Стојановић Илија Јован 1881 Баваништа Кула детаљније информације
1149 РКТГ-87943 Стојков Вида Јован 1911 Кула Кула детаљније информације
1150 РКТГ-87944 Стојков Новак Сава 1876 Кула Кула детаљније информације
1151 РКТГ-87945 Стојков Пела 1877 Сивац Кула детаљније информације
1152 РКТГ-87946 Стојков Станимир Новак 1910 Кула Кула детаљније информације
1153 РКТГ-87947 Ћави Неца Илија 1897 Кула Кула детаљније информације
1154 РКТГ-87949 Челић Миловој Новак 1901 Кула Кула детаљније информације
1155 РКТГ-87950 Синц др Александар А-непознато Кула детаљније информације
1156 РКТГ-87951 Шовљански Сава Душан 1902 Кула Кула детаљније информације
1157 РКТГ-87954 Белић Петар 1901 А-непознато Црвенка детаљније информације
1158 РКТГ-87955 Плавшић Трива 1891 Сивац Сивац детаљније информације
1159 РКТГ-87956 Рајић Петар Лазар 1881 Сивац Црвенка детаљније информације
1160 РКТГ-87958 Радић Станко Стеван 1893 Трубар Црвенка детаљније информације
1161 РКТГ-87959 Рожновски Александар 1896 А-непознато Црвенка детаљније информације
1162 РКТГ-87960 Фелдман Владимир 1892 А-непознато Црвенка детаљније информације
1163 РКТГ-87961 Цигановић Васа 1906 А-непознато Сивац детаљније информације
1164 РКТГ-87962 Радујев Душан Богдан 1900 Деспотово Деспотово детаљније информације
1165 РКТГ-87963 Херецк Стеван Павле 1915 Бачки Петровац Кисач детаљније информације
1166 РКТГ-90063 Полак Карољ 1898 Кула Кула детаљније информације
1167 РКТГ-90070 Полак Јулија 1874 Кула Кула детаљније информације
1168 РКТГ-90115 Пашт Јован Антон 1880 Сивац Сивац детаљније информације
1169 РКТГ-90126 Перна Ана 1894 Сивац Сивац детаљније информације
1170 РКТГ-90173 Полц Адам 1875 Сивац Сивац детаљније информације
1171 РКТГ-90529 Пејин Љубислав Мита 1923 Сивац Сивац детаљније информације
1172 РКТГ-90530 Плавшић Цвета Милан 1912 Сивац Сивац детаљније информације
1173 РКТГ-90532 Планчак Јовген 1911 Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1174 РКТГ-90533 Папуга Јанко Михајло 1914 Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1175 РКТГ-90534 Паплацко Ђура 1916 Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1176 РКТГ-90535 Пап Љубомир 1929 Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1177 РКТГ-90537 Пушкар Гојко Милан А -непознато Сивац детаљније информације
1178 РКТГ-90538 Пујић Милојко Стеван 1922 Сивац Сивац детаљније информације
1179 РКТГ-90539 Пејин Ђура Лазар 1909 Сивац Сивац детаљније информације
1180 РКТГ-90540 Полак Сигмунд 1882 Наћта Пољак Црвенка детаљније информације
1181 РКТГ-90544 Павков Јован Стеван 1897 Сивац Сивац детаљније информације
1182 РКТГ-90606 Проданов Недељко А -непознато Руски Крстур детаљније информације
1183 РКТГ-90666 Пишл Јован 1879 Крушчић Крушчић детаљније информације
1184 РКТГ-90680 Пашт Јосиф 1887 Крушчић Крушчић детаљније информације
1185 РКТГ-90695 Пашт Ловро 1881 Сивац Сивац детаљније информације
1186 РКТГ-90942 Пики Катарина Филип 1880 Сивац Сивац детаљније информације
1187 РКТГ-90953 Пуки Хелга 1943 Сивац Сивац детаљније информације
1188 РКТГ-91004 Петл Јелисава Хенрих 1891 Црвенка Црвенка детаљније информације
1189 РКТГ-91097 Полак Жигмонд Мориц 1882 Велики Тополчани Црвенка детаљније информације
1190 РКТГ-91165 Ранков Душан Станко 1923 Кула Кула детаљније информације
1191 РКТГ-91277 Радуловић Јованка 1925 Липар Липар детаљније информације
1192 РКТГ-91288 Ратковић Мирко Васа 1914 Липар Липар детаљније информације
1193 РКТГ-91474 Поповић Слободан Богдан 1940 Липар Липар детаљније информације
1194 РКТГ-91497 Плавшић Трива 1891 Сивац Сивац детаљније информације
1195 РКТГ-91507 Пејин Гавра Божа 1912 Сивац Сивац детаљније информације
1196 РКТГ-91654 Путник Лазар 1922 Кула Кула детаљније информације
1197 РКТГ-91656 Пиваш Цвеја 1889 Сански Мост Кула детаљније информације
1198 РКТГ-91666 Путник С. Душан 1896 Кула Кула детаљније информације
1199 РКТГ-91668 Почуча Раде 1915 Небљусина Кула детаљније информације
1200 РКТГ-91672 Парошки М. Лазар 1895 Кула Кула детаљније информације
1201 РКТГ-91673 Парошки Слободан 1922 Кула Кула детаљније информације
1202 РКТГ-91674 Пејчић Борислав 1910 Кула Кула детаљније информације
1203 РКТГ-91675 Пејчић Јован - Јовица Драга 1922 Кула Кула детаљније информације
1204 РКТГ-91781 Рац Владимир 1924 Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1205 РКТГ-91783 Рац Никола 1890 Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1206 РКТГ-91784 Ренц Флоријан 1896 Крушчић Руски Крстур детаљније информације
1207 РКТГ-91788 Рајић Ђура Петар 1919 Сивац Сивац детаљније информације
1208 РКТГ-91789 Рашковић Никола Јаша 1926 Сивац Сивац детаљније информације
1209 РКТГ-91841 Рехор Филип Филип 1880 Сивац Сивац детаљније информације
1210 РКТГ-91880 Рех Франц 1866 Кула Кула детаљније информације
1211 РКТГ-91887 Рипнер Јован 1884 Кула Кула детаљније информације
1212 РКТГ-91894 Рупић Драгомир Сава 1920 Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1213 РКТГ-92032 Ројсман Јелисавета Конрад 1887 Црвенка Црвенка детаљније информације
1214 РКТГ-92042 Рајнбергер Ката 1901 Црвенка Црвенка детаљније информације
1215 РКТГ-92055 Ружичка Елиза Адам 1880 Сивац Сивац детаљније информације
1216 РКТГ-92106 Рајић Петар - Витан Сивац Сивац детаљније информације
1217 РКТГ-92112 Родић Миливој Ђура 1927 Липар Липар детаљније информације
1218 РКТГ-92114 Родић С. Бранко 1940 Липар Липар детаљније информације
1219 РКТГ-92115 Родић Јованка Сава 1941 Шарвар Липар детаљније информације
1220 РКТГ-92117 Родић Милица Ђура 1923 Липар Липар детаљније информације
1221 РКТГ-92119 Родић Јелена Ђура 1924 Липар Липар детаљније информације
1222 РКТГ-92839 Секељ Паула Карољ 1884 Савино Село Кула детаљније информације
1223 РКТГ-92841 Секељ Валерија Јосиф 1923 Кула Кула детаљније информације
1224 РКТГ-92842 Сеге Јелена-Илона Марк 1887 Кула Кула детаљније информације
1225 РКТГ-92847 Сеге Феликс 1878 Врбас Кула детаљније информације
1226 РКТГ-92983 Рерих Франциш 1877 Црвенка Црвенка детаљније информације
1227 РКТГ-93009 Регер Магда 1885 Крушчић Крушчић детаљније информације
1228 РКТГ-93041 Рехорн Јован 1943 Сивац Сивац детаљније информације
1229 РКТГ-93085 Рот Маргарета 1892 Црвенка Црвенка детаљније информације
1230 РКТГ-93299 Сивч Јовген Никола 1904 Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1231 РКТГ-93301 Салонтаји Јаким 1921 Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1232 РКТГ-93303 Саџаков Светислав Радован 1916 Сивац Сивац детаљније информације
1233 РКТГ-93304 Стојаков Никола Јова 1905 Сивац Сивац детаљније информације
1234 РКТГ-93307 Слепчев Јован Трива 1904 Сивац Сивац детаљније информације
1235 РКТГ-93309 Сувајџић Ђура Стеван 1913 Сивац Сивац детаљније информације
1236 РКТГ-93316 Сопка Јовген Михал 1904 Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1237 РКТГ-93388 Сауер Терезија Петер 1867 Кула Кула детаљније информације
1238 РКТГ-93433 Рехорн Магда 1876 Сивац Сивац детаљније информације
1239 РКТГ-93440 Рајтебах Ката 1882 Црвенка Црвенка детаљније информације
1240 РКТГ-93457 Рехорн Вилхелм 1938 Сивац Сивац детаљније информације
1241 РКТГ-93489 Рајтер Софи 1879 Сивац Сивац детаљније информације
1242 РКТГ-93497 Радић Станко 1893 Босанско Грахово Црвенка детаљније информације
1243 РКТГ-93498 Рожновски Александар 1896 Бар Црвенка детаљније информације
1244 РКТГ-93515 Рашковић Војин 1877 Сивац Кула детаљније информације
1245 РКТГ-93516 Радојев Душан Кула Кула детаљније информације
1246 РКТГ-93518 Радошевић Десимир Кула Кула детаљније информације
1247 РКТГ-93521 Радомировић Богољуб Кула Кула детаљније информације
1248 РКТГ-93857 Сајер Кристина 1922 Сивац Сивац детаљније информације
1249 РКТГ-93867 Сорг Јелисавета 1870 Сивац Сивац детаљније информације
1250 РКТГ-93879 Сујић Милан Новак 1924 А -непознато Кула детаљније информације
1251 РКТГ-94056 Сајберт Фрања Карл 1874 Црвенка Црвенка детаљније информације
1252 РКТГ-94593 Слатић Владо 1895 Црвенка Црвенка детаљније информације
1253 РКТГ-94595 Слијепчевић Крсто 1870 Црвенка Црвенка детаљније информације
1254 РКТГ-94596 Сворцан Михајло 1902 Липар Липар детаљније информације
1255 РКТГ-94782 Стојановић Илија 1885 Баваниште Кула детаљније информације
1256 РКТГ-94783 Стојков Видосава - Вида 1910 Кула Кула детаљније информације
1257 РКТГ-94787 Стојков Пелагија - Нела Кула Кула детаљније информације
1258 РКТГ-94788 Стојков Станимир 1908 Кула Кула детаљније информације
1259 РКТГ-94793 Слункар Иван 1902 Брдовец Црвенка детаљније информације
1260 РКТГ-94803 Савковић Милутин 1909 Слатина Кула детаљније информације
1261 РКТГ-94805 Сентиванац Гојко Кула Кула детаљније информације
1262 РКТГ-98021 Тодоров Стеван Јова 1923 Сивац Сивац детаљније информације
1263 РКТГ-98022 Томин Сава Ђура 1926 Сивац Сивац детаљније информације
1264 РКТГ-98025 Толт Паулина Андрија 1875 Сивац Сивац детаљније информације
1265 РКТГ-98043 Топпондарски Миливоје 1942 Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1266 РКТГ-98115 Тринкхаус Ката 1880 Сивац Сивац детаљније информације
1267 РКТГ-98121 Таутерман Сузана 1882 Сивац Сивац детаљније информације
1268 РКТГ-98210 Тфаутман Хајнрих 1942 Сивац Сивац детаљније информације
1269 РКТГ-98285 Тилер Ката 1872 Црвенка Црвенка детаљније информације
1270 РКТГ-98636 Фирст Вера 1902 Врбас Црвенка детаљније информације
1271 РКТГ-98641 Фолвајтер Магдалена Ђорђе 1891 Сивац Сивац детаљније информације
1272 РКТГ-98643 Филвајнер Јустина 1875 Сивац Сивац детаљније информације
1273 РКТГ-98833 Франц Ана Фрања 1880 Кула Кула детаљније информације
1274 РКТГ-98850 Фолвајтер Кристина Хенрих 1889 Сивац Сивац детаљније информације
1275 РКТГ-98861 Фишер Ката Стеван 1880 Црвенка Црвенка детаљније информације
1276 РКТГ-98866 Фишер Хилда Павел 1940 Црвенка Црвенка детаљније информације
1277 РКТГ-98883 Фледман Владимир 1892 Бар Црвенка детаљније информације
1278 РКТГ-99017 Трбојевић Милка Илија 1888 Липар Липар детаљније информације
1279 РКТГ-99204 Ћовин Нестор - Неца 1897 Кула Кула детаљније информације
1280 РКТГ-99398 Уфхолц Филип Филип 1893 Сивац Сивац детаљније информације
1281 РКТГ-99883 Тот Јанко - Богмек Кула Кула детаљније информације
1282 РКТГ-99925 Увалин Стеван Јован 1913 Сивац Сивац детаљније информације
1283 РКТГ-100770 Ачански Жарко Цвета 1912 А -непознато Кула детаљније информације
1284 РКТГ-100771 Бабић Милош Шандор 1899 Кула Кула детаљније информације
1285 РКТГ-100784 Ачански Тодор Вукашин 1908 А -непознато Кула детаљније информације
1286 РКТГ-100798 Берковић Гавра 1908 А -непознато Кула детаљније информације
1287 РКТГ-100807 Биљња Михал Јанко 1895 А -непознато Руски Крстур детаљније информације
1288 РКТГ-100813 Блајер Олга Адолф 1910 А -непознато Руски Крстур детаљније информације
1289 РКТГ-100816 Богојевац Ђура Пера 1877 А -непознато Кула детаљније информације
1290 РКТГ-100817 Богојевац Јован Ненад 1922 А -непознато Кула детаљније информације
1291 РКТГ-100818 Бонацки Милован Трива 1911 А -непознато Кула детаљније информације
1292 РКТГ-100841 Браун Маргита Симон 1917 А -непознато Кула детаљније информације
1293 РКТГ-100860 Браун Роза Симон 1889 А -непознато Кула детаљније информације
1294 РКТГ-100861 Браун Симон 1886 А -непознато Кула детаљније информације
1295 РКТГ-100868 Бугарски Славко Јоца 1910 А -непознато Кула детаљније информације
1296 РКТГ-100869 Букинац Војин Н. 1920 А -непознато Кула детаљније информације
1297 РКТГ-100870 Букинац Гојко Никола 1911 А -непознато Кула детаљније информације
1298 РКТГ-100893 Вајс Ерне Самуило 1920 А -непознато Руски Крстур детаљније информације
1299 РКТГ-100895 Вајс Тибор Саумило 1924 А -непознато Руски Крстур детаљније информације
1300 РКТГ-100900 Венчељовски Јовген Гавра 1910 А -непознато Руски Крстур детаљније информације
1301 РКТГ-100907 Винаји Јовген Михајло 1904 А -непознато Руски Крстур детаљније информације
1302 РКТГ-100935 Војводић Вукосава Стојан 1941 А -непознато Нова Црвенка детаљније информације
1303 РКТГ-100936 Војводић Марта Стојан 1932 А -непознато Нова Црвенка детаљније информације
1304 РКТГ-100937 Војводић Рајко Стојан 1937 А -непознато Нова Црвенка детаљније информације
1305 РКТГ-100938 Војводић Стана Стојан 1904 А -непознато Нова Црвенка детаљније информације
1306 РКТГ-100939 Војводић Стојан Трива 1899 А -непознато Нова Црвенка детаљније информације
1307 РКТГ-100940 Војводић Трива Дане 1879 А -непознато Нова Црвенка детаљније информације
1308 РКТГ-100947 Вујић Тоша Јаша 1907 А -непознато Кула детаљније информације
1309 РКТГ-100948 Вујков Нова Цвета 1920 А -непознато Кула детаљније информације
1310 РКТГ-100949 Вујков Цвета Пера 1894 А -непознато Кула детаљније информације
1311 РКТГ-101169 Хетесхајмер Ева 1892 Сивац Сивац детаљније информације
1312 РКТГ-101175 Херолд Розина 1881 Сивац Сивац детаљније информације
1313 РКТГ-101190 Хунцингер Софија 1896 Сивац Сивац детаљније информације
1314 РКТГ-101205 Хубер Ана 1882 Сивац Сивац детаљније информације
1315 РКТГ-101264 Хинић Петар 1889 Козјак Руски Крстур детаљније информације
1316 РКТГ-101360 Фајст Ана 1936 Крушчић Крушчић детаљније информације
1317 РКТГ-101420 Фистер Норберт 1942 Црвенка Црвенка детаљније информације
1318 РКТГ-101478 Фриц Јован Георг 1880 Црвенка Црвенка детаљније информације
1319 РКТГ-101521 Фрајер Катарина Андрија 1878 Сивац Сивац детаљније информације
1320 РКТГ-101767 Хајзер Марија Адам 1896 Црвенка Црвенка детаљније информације
1321 РКТГ-101789 Хајлман Јелена 1943 Сивац Сивац детаљније информације
1322 РКТГ-101800 Хајнрих Конрад 1872 Сивац Сивац детаљније информације
1323 РКТГ-101806 Хајнц Катарина Јован 1873 Сивац Сивац детаљније информације
1324 РКТГ-101823 Хајсер Ема Јакоб 1886 Црвенка Црвенка детаљније информације
1325 РКТГ-101909 Гузина Никола Јанко 1862 А -непознато Нова Црвенка детаљније информације
1326 РКТГ-102152 Хаџић Бранислав Душан 1922 Сивац Сивац детаљније информације
1327 РКТГ-102153 Хаџић Миливој Душан 1923 Сивац Сивац детаљније информације
1328 РКТГ-102154 Хеб Јелисавета Андрија 1863 Сивац Сивац детаљније информације
1329 РКТГ-102188 Хегерт Јакоб Хајнрих 1871 Сивац Сивац детаљније информације
1330 РКТГ-102199 Хек Јелисавета Хенрик 1871 Сивац Сивац детаљније информације
1331 РКТГ-102207 Хекерт Магда Јакоб 1883 Црвенка Црвенка детаљније информације
1332 РКТГ-102215 Хелд Јосип 1876 Сивац Сивац детаљније информације
1333 РКТГ-102330 Хеп Терезиа 1876 Сивац Сивац детаљније информације
1334 РКТГ-102331 Хеп Фридрих 1869 Сивац Сивац детаљније информације
1335 РКТГ-102337 Хергст Ева 1893 Сивац Сивац детаљније информације
1336 РКТГ-102381 Херна Имре 1913 Кула Кула детаљније информације
1337 РКТГ-102390 Хертл Јелисавета 1880 Сивац Сивац детаљније информације
1338 РКТГ-102400 Херцбергер Ласло 1911 Бездан Кула детаљније информације
1339 РКТГ-102405 Херцег Максим 1901 Кула Кула детаљније информације
1340 РКТГ-102454 Дајч Терез 1869 А -непознато Кула детаљније информације
1341 РКТГ-102548 Хетесхајмер Хенрик Хенрик 1867 Сивац Сивац детаљније информације
1342 РКТГ-102639 Хингл Фридрих Вендел 1910 Сивац Сивац детаљније информације
1343 РКТГ-102657 Хиронимус Вера Матија 1890 Црвенка Црвенка детаљније информације
1344 РКТГ-102706 Хиршл Ђула 1887 Деспотово Кула детаљније информације
1345 РКТГ-102714 Хиршл Розалија 1895 Кула Кула детаљније информације
1346 РКТГ-102754 Ђуретић Марин Матија 1897 А - непознато Кула детаљније информације
1347 РКТГ-102755 Ђуришић Стеван Ђура 1895 А - непознато Кула детаљније информације
1348 РКТГ-102861 Ђурков Митар Јанко 1893 А -непознато Руски Крстур детаљније информације
1349 РКТГ-102987 Хрубењак Јовген Андрија 1900 Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1350 РКТГ-102989 Хубаји Иван Реже 1939 Загреб Кула детаљније информације
1351 РКТГ-102990 Хубаји Ирена Аладар 1910 Кула Кула детаљније информације
1352 РКТГ-102991 Хубер Елизабет 1896 Сивац Сивац детаљније информације
1353 РКТГ-103040 Хунцингер Јелисавета 1882 Сивац Сивац детаљније информације
1354 РКТГ-103042 Хунцингер Карло Јован 1883 Сивац Сивац детаљније информације
1355 РКТГ-103044 Хунцингер Петар 1871 Сивац Сивац детаљније информације
1356 РКТГ-103045 Хунцингер Филип 1909 Сивац Сивац детаљније информације
1357 РКТГ-103084 Цајзл Александар-Аладар Јосип 1897 Челарево Кула детаљније информације
1358 РКТГ-103085 Цајзл Амалија Херман 1873 Бачка Паланка Кула детаљније информације
1359 РКТГ-103089 Цвејин Драгојло - Драга Стеван 1893 Сивац Сивац детаљније информације
1360 РКТГ-103209 Црногорац Зора 1931 Липар Липар детаљније информације
1361 РКТГ-103369 Цвитковац Јованка Мило 1940 Бачка Топола Липар детаљније информације
1362 РКТГ-103370 Цвитковац Милица Мило 1925 Липар Липар детаљније информације
1363 РКТГ-103385 Цигановић Васа 1906 Сивац Кула детаљније информације
1364 РКТГ-103475 Челић Миливој Н. 1906 Кула Кула детаљније информације
1365 РКТГ-103615 Чулић Божидар Која 1893 Бирлица Липар детаљније информације
1366 РКТГ-103616 Чулић Ђурђија Дамјан 1873 Ранишчев Липар детаљније информације
1367 РКТГ-103726 Шаму др Александар Соколац Кула детаљније информације
1368 РКТГ-103832 Швајсгут Ева Фабијан 1875 Крушчић Крушчић детаљније информације
1369 РКТГ-103833 Швајскут Ана Крушчић Крушчић детаљније информације
1370 РКТГ-103862 Шварц Ана Адам 1880 Сивац Сивац детаљније информације
1371 РКТГ-103963 Швелингер Франциска Лоренц 1884 Крушчић Крушчић детаљније информације
1372 РКТГ-104181 Шпенглер Елизабета Сивац Сивац детаљније информације
1373 РКТГ-104610 Штајнер Ела 1895 Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1374 РКТГ-104614 Штајнер Еуген 1894 Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1375 РКТГ-104619 Штајнер Јудита Еуген 1921 Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1376 РКТГ-104641 Штајнер Ружица Еуген 1925 Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1377 РКТГ-104912 Шугари Јанош 1911 Кула Кула детаљније информације
1378 РКТГ-105159 Шећеров Катица Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1379 РКТГ-105161 Шећеров Милан Недељко 1923 Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1380 РКТГ-105165 Шећеров Озрен Александар 1917 Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1381 РКТГ-105281 Шијак Рајко 1920 Кула Кула детаљније информације
1382 РКТГ-105282 Шијак Славко Тоша 1898 Кула Кула детаљније информације
1383 РКТГ-105391 Шкорић Данило Раде 1889 Липар Липар детаљније информације
1384 РКТГ-105396 Шкорић Спасенија 1895 Липар Липар детаљније информације
1385 РКТГ-105440 Шлегл Магдалена Леополд 1887 Сивац Сивац детаљније информације
1386 РКТГ-106161 Баран Јеким Димитрије Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1387 РКТГ-106162 Барна Димитрије Михајло Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1388 РКТГ-106163 Ђиласки Јевген Јанко Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1389 РКТГ-106164 Бегесик Ђура Митра Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1390 РКТГ-106165 Бесермењи Ђура Ђура Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1391 РКТГ-106166 Бедкан Јовген Митра Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1392 РКТГ-106167 Буконски Миран Ђура Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1393 РКТГ-106168 Будински Јаким Васиље Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1394 РКТГ-106169 Будински Јаким Михајло Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1395 РКТГ-106170 Будински Јанко Андрија Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1396 РКТГ-106171 Бучко Ђура Ђура Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1397 РКТГ-106172 Ћарга Јанко Лука Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1398 РКТГ-106173 Ћинан Јанко Михајло Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1399 РКТГ-106174 Ћинан Јовген Габор Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1400 РКТГ-106175 Ћинан Мирон Габор Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1401 РКТГ-106176 Ћиснавски Габор Габор Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1402 РКТГ-106177 Гавља Дониа Милан Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1403 РКТГ-106178 Дудаш Владимир Никола Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1404 РКТГ-106179 Дудаш Ђура Ферка Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1405 РКТГ-106180 Дудаш Јеким Михајло Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1406 РКТГ-106181 Дудаш Јанко Јанка Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1407 РКТГ-106182 Дудаш Јовген Михајло Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1408 РКТГ-106183 Дудаш Миран Јанко Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1409 РКТГ-106184 Ђурка Влада Митра Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1410 РКТГ-106185 Еделински Јавген Ђура Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1411 РКТГ-106186 Еделински Михајло Влада Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1412 РКТГ-106187 Ердељи Јаким Михајло Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1413 РКТГ-106188 Ердељи Јаков Данило Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1414 РКТГ-106189 Ердељи Миран Михајло Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1415 РКТГ-106190 Јанкон Јанко Димитрија Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1416 РКТГ-106191 Јухас Кирин Петар Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1417 РКТГ-106192 Јухик Ђура Ђура Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1418 РКТГ-106193 Конацх Јаким Михајло Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1419 РКТГ-106194 Кашан Јаким Фрања Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1420 РКТГ-106195 Кашавски Миран Димитрија Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1421 РКТГ-106196 Кеветди Влада Васиље Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1422 РКТГ-106197 Косб Матије Игњац Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1423 РКТГ-106198 Канашњон Јаким Јанко Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1424 РКТГ-106199 Канашњон Јаким Михајло Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1425 РКТГ-106200 Канашњон Јулијан Јанко Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1426 РКТГ-106201 Канашњон Михајло Михајло Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1427 РКТГ-106202 Канашњон Сима Михајло Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1428 РКТГ-106203 Кочиш Јаким Стеван Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1429 РКТГ-106204 Крељицки Ђура Јанко Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1430 РКТГ-106205 Манацко Јаков Никола Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1431 РКТГ-106206 Микнови Миран Михајло Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1432 РКТГ-106207 Мудри Владимир Михајло Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1433 РКТГ-106208 Мученски Јанко Јанко Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1434 РКТГ-106209 Нађ Владимир Никола Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1435 РКТГ-106210 Нађ Јавген Габор Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1436 РКТГ-106211 Нађ Михајло Јанко Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1437 РКТГ-106212 Нађфеш Ђура Ферика Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1438 РКТГ-106213 Народа Стеван Влада Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1439 РКТГ-106214 Навта Јанко Габор Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1440 РКТГ-106215 Опос Влада Ђура Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1441 РКТГ-106216 Опос Ђура Ђура Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1442 РКТГ-106217 Павнасич Јаким Јанко Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1443 РКТГ-106218 Паланчан Јанко Андрија Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1444 РКТГ-106219 Паланчан Михајло Андрија Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1445 РКТГ-106220 Пап Јаким Демлиа Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1446 РКТГ-106221 Пап Јанко Јанко Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1447 РКТГ-106222 Патлацко Михајло Михајло Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1448 РКТГ-106223 Папуга Ђура Ђура Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1449 РКТГ-106224 Папуга Ђура Никола Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1450 РКТГ-106225 Папуга Јанко Ђура Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1451 РКТГ-106226 Паша Јавген Габор Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1452 РКТГ-106227 Паша Миран Јанко Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1453 РКТГ-106228 Рац Ђура Ђура Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1454 РКТГ-106229 Рац Ђура Јанко Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1455 РКТГ-106230 Рацпеит Димитрије Јанко Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1456 РКТГ-106231 Рехак Јанко Јанко Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1457 РКТГ-106232 Рускон Јеким Димитрија Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1458 РКТГ-106233 Русковски Миран Јанко Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1459 РКТГ-106234 Сабадаш Јаким Јанка Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1460 РКТГ-106235 Сабадаш Јаков Васиље Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1461 РКТГ-106236 Сабадаш Јовген Јанка Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1462 РКТГ-106237 Сабадеш Миран Јаков Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1463 РКТГ-106238 Сабо Јаким Михајло Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1464 РКТГ-106239 Селак Љубомир Ђура Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1465 РКТГ-106240 Селоитен Весин Петар Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1466 РКТГ-106241 Салоитен Јеким Петар Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1467 РКТГ-106242 Семен Јеким Јанко Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1468 РКТГ-106243 Семен Јавген Михајло Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1469 РКТГ-106244 Сувч Ђура Јанко Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1470 РКТГ-106245 Сувч Јавген Васиље Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1471 РКТГ-106246 Сувч Јулин Михајло Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1472 РКТГ-106247 Сувч Милан Михајло Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1473 РКТГ-106248 Сувч Михаљ Михајло Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1474 РКТГ-106249 Сапка Јанко Стеван Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1475 РКТГ-106250 Сапка Јовген Емил Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1476 РКТГ-106251 Стричко Јанко Михајло Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1477 РКТГ-106252 Фејди Андрија Андрија Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1478 РКТГ-106253 Фејди Силвестер Михајло Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1479 РКТГ-106254 Фигеуки Ђура Ђура Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1480 РКТГ-106255 Хајдук Јаким Петар Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1481 РКТГ-106256 Хајдук Милан Стеван Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1482 РКТГ-106257 Харди Јанко Ђура Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1483 РКТГ-106258 Хрубена Јовген Димитрија 1905 Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1484 РКТГ-106259 Лизмар Михајло Јанко Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1485 РКТГ-106260 Џуња Владимир Михајло Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1486 РКТГ-106261 Џуњ Јефрем Михајло Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1487 РКТГ-106262 Џуџар Јовген Сенфа Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1488 РКТГ-106263 Шајтош Јанко Јанко Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
1489 РКТГ-106264 Ачаиски Милош Јоца Кула Кула детаљније информације
1490 РКТГ-106265 Ачаиски Тоша Ђура Кула Кула детаљније информације
1491 РКТГ-106266 Багиор Миша Миша Кула Кула детаљније информације
1492 РКТГ-106267 Вујчић Север Цвета Кула Кула детаљније информације
1493 РКТГ-106268 Гајић Марко Лаза Кула Кула детаљније информације
1494 РКТГ-106269 Јовановић Миленко Лаза Кула Кула детаљније информације
1495 РКТГ-106270 Мађорев Сава Стеван Кула Кула детаљније информације
1496 РКТГ-106271 Свирац Стеван Раде Кула Кула детаљније информације
1497 РКТГ-106272 Хубан Рудолф 1904 Кула Кула детаљније информације
1498 РКТГ-106273 Црњански Аца Младен Кула Кула детаљније информације
1499 РКТГ-108296 Хуцел Сузана Јован 1899 А - непознато Крушчић детаљније информације
1500 РКТГ-108657 Драгић Иштван Сивац Сивац детаљније информације
1501 РКТГ-108813 Сајлер Јосип 1909 А -непознато Крушчић детаљније информације
1502 РКТГ-108814 Вајсбарт Стеван 1909 А -непознато Крушчић детаљније информације
1503 РКТГ-108815 Ренц Петар 1901 А -непознато Крушчић детаљније информације
1504 РКТГ-108816 Ренц Симон 1876 А -непознато Крушчић детаљније информације
1505 РКТГ-108817 Тајфл Јакоб 1890 А -непознато Крушчић детаљније информације
1506 РКТГ-108818 Ренц Јосип 1904 А -непознато Крушчић детаљније информације
1507 РКТГ-109706 Дорт Карло 1892 Црвенка Црвенка детаљније информације