Презиме и име Место рођења Место пребивалишта
Почетна >> ЗАПАДНО-БАЧКИ ОКРУГ >> Апатин
Редни
број
Број Презиме и име Име родитеља Година рођења Место рођења Место пребивалишта
1 РКТГ-2534 Бекер Јосип 1920 Апатин Апатин детаљније информације
2 РКТГ-3054 Балог Јанош Апатин Апатин детаљније информације
3 РКТГ-3576 Бранд Јохан 1869 Апатин Апатин детаљније информације
4 РКТГ-3577 Ебли Георг 1888 Апатин Апатин детаљније информације
5 РКТГ-3578 Фелдес Фрањо 1889 Апатин Апатин детаљније информације
6 РКТГ-3579 Фудерер Стеван 1892 Апатин Апатин детаљније информације
7 РКТГ-3580 Хершбергер Јохан 1888 Апатин Апатин детаљније информације
8 РКТГ-3584 Хорват Јожеф Апатин Апатин детаљније информације
9 РКТГ-3587 Хударски А. Апатин Апатин детаљније информације
10 РКТГ-3589 Кајзер Мартин 1892 Апатин Апатин детаљније информације
11 РКТГ-3590 Кифер Јован 1875 Апатин Апатин детаљније информације
12 РКТГ-3593 Куруц Ана Марко 1904 Апатин Апатин детаљније информације
13 РКТГ-3594 Маркош Јосип Петар 1911 Апатин Апатин детаљније информације
14 РКТГ-3596 Мозер Стеван 1887 Апатин Апатин детаљније информације
15 РКТГ-3598 Офенбехер Јован 1896 Апатин Апатин детаљније информације
16 РКТГ-3600 Пак Мартин 1888 Апатин Апатин детаљније информације
17 РКТГ-3602 Рајнхофер Ђуро 1893 Апатин Апатин детаљније информације
18 РКТГ-3605 Рихард Фрања 1898 Апатин Апатин детаљније информације
19 РКТГ-3607 Рихтер Адам 1915 Апатин Апатин детаљније информације
20 РКТГ-3609 Шпајзер Јохан 1888 Апатин Апатин детаљније информације
21 РКТГ-3611 Шварц Франц 1907 Апатин Апатин детаљније информације
22 РКТГ-3613 Трстењак Степан Апатин Апатин детаљније информације
23 РКТГ-3840 Форгач Јанош Иштван 1904 Купусина Купусина детаљније информације
24 РКТГ-4095 Балаша Михаљ Купусина Купусина детаљније информације
25 РКТГ-4096 Бујак Иштван Купусина Купусина детаљније информације
26 РКТГ-4098 Гергеш Иштван Купусина Купусина детаљније информације
27 РКТГ-4099 Гужвањ Михаљ 1906 Купусина Купусина детаљније информације
28 РКТГ-4100 Колесар Андрија Купусина Купусина детаљније информације
29 РКТГ-4101 Скеленчић Јожеф Купусина Купусина детаљније информације
30 РКТГ-4103 Татаи Стеван Купусина Купусина детаљније информације
31 РКТГ-4105 Веселић Михајло Купусина Купусина детаљније информације
32 РКТГ-5173 Толди Јанош 1909 Стапар Свилојево детаљније информације
33 РКТГ-5274 Фегер Розалија Фрања 1885 Пригревица Пригревица детаљније информације
34 РКТГ-5275 Хил Вендел Антон 1875 Пригревица Пригревица детаљније информације
35 РКТГ-5285 Келер Ката Фрања 1877 Апатин Апатин детаљније информације
36 РКТГ-5319 Гербер Барбара Јован 1873 Пригревица Пригревица детаљније информације
37 РКТГ-5412 Ланштајнер Ђорђе Ђорђе 1867 Апатин Апатин детаљније информације
38 РКТГ-5422 Гаус Јосиф Михајло 1869 Пригревица Пригревица детаљније информације
39 РКТГ-5423 Гурка Ката Јосиф 1863 Пригревица Пригревица детаљније информације
40 РКТГ-5502 Херман Јакоб Јакоб 1872 Пригревица Пригревица детаљније информације
41 РКТГ-5508 Пфајфенрот Ана Петар 1934 Бершићи Апатин детаљније информације
42 РКТГ-5520 Бретрегер Јосип Георг 1859 Пригревица Пригревица детаљније информације
43 РКТГ-5537 Мартин Јакоб Јован 1872 Пригревица Пригревица детаљније информације
44 РКТГ-5545 Гајзер Барбара Јосип 1865 Апатин Апатин детаљније информације
45 РКТГ-5546 Кеперт Јелисавета Јован 1864 Пригревица Пригревица детаљније информације
46 РКТГ-5547 Пинкерт Ана 1868 Пригревица Пригревица детаљније информације
47 РКТГ-5555 Хорн Антон Михајло 1944 Пригревица Пригревица детаљније информације
48 РКТГ-5934 Неф Розалија Јосиф 1923 Пригревица Пригревица детаљније информације
49 РКТГ-5951 Покорни Стеван Венделин 1879 Пригревица Пригревица детаљније информације
50 РКТГ-5980 Фишер Криштоф Јакоб 1859 Пригревица Пригревица детаљније информације
51 РКТГ-6001 Бертрегер Кристина Фрања 1860 Пригревица Пригревица детаљније информације
52 РКТГ-6018 Адам Јосип 1933 Апатин Апатин детаљније информације
53 РКТГ-6024 Бургхард Катарина Јосип 1870 Пригревица Пригревица детаљније информације
54 РКТГ-6026 Бензингер Јосип Фрања 1884 Апатин Апатин детаљније информације
55 РКТГ-6028 Шмид Терезија 1877 Пригревица Пригревица детаљније информације
56 РКТГ-6031 Вал Ева Тобијас 1861 Пригревица Пригревица детаљније информације
57 РКТГ-6034 Плес Фрања Антон 1898 Апатин Апатин детаљније информације
58 РКТГ-6036 Неф Јован Петар 1939 Пригревица Пригревица детаљније информације
59 РКТГ-6039 Небел Магдалена Јозеф 1863 Пригревица Пригревица детаљније информације
60 РКТГ-6043 Перти Јосиф Леополд 1868 Пригревица Пригревица детаљније информације
61 РКТГ-6045 Винтер Елиза 1865 Апатин Апатин детаљније информације
62 РКТГ-6057 Швагер Јосип Јосип 1871 Пригревица Пригревица детаљније информације
63 РКТГ-6061 Михелс Ана Филип 1870 Пригревица Пригревица детаљније информације
64 РКТГ-6067 Небел Јован 1864 Пригревица Пригревица детаљније информације
65 РКТГ-6073 Шроди Јосиф Михајло 1868 Пригревица Пригревица детаљније информације
66 РКТГ-6171 Хак Стеван Стеван 1944 Апатин Апатин детаљније информације
67 РКТГ-6175 Вирц Јосиф Петар 1869 Апатин Апатин детаљније информације
68 РКТГ-6190 Дислер Бернхард Јован 1885 Пригревица Пригревица детаљније информације
69 РКТГ-6192 Фишер Тобиас Тобиас 1873 Пригревица Пригревица детаљније информације
70 РКТГ-6194 Рајнхарт Ева Јован 1883 Пригревица Пригревица детаљније информације
71 РКТГ-6195 Штефан Михајло Михајло 1870 Пригревица Пригревица детаљније информације
72 РКТГ-6240 Фектер Петар Фрања 1867 Апатин Апатин детаљније информације
73 РКТГ-6253 Хан Ева Георге 1865 Апатин Апатин детаљније информације
74 РКТГ-6265 Тајс Гашпар Гашпар 1875 Пригревица Пригревица детаљније информације
75 РКТГ-6274 Елан Петар 1890 Апатин Апатин детаљније информације
76 РКТГ-6281 Вестенмајер Јосиф Јосиф 1891 Апатин Апатин детаљније информације
77 РКТГ-6283 Гребер Ана Јосиф 1869 Пригревица Пригревица детаљније информације
78 РКТГ-6309 Бушбахер Катарина Фердинанд 1893 Апатин Апатин детаљније информације
79 РКТГ-6314 Вал Јелисавета Фрања 1865 Пригревица Пригревица детаљније информације
80 РКТГ-6317 Шмих Катарина Адам 1874 Апатин Апатин детаљније информације
81 РКТГ-6323 Шпрингман Флоријан Јохан 1883 Апатин Апатин детаљније информације
82 РКТГ-6339 Бенкерно Антун 1885 Апатин Апатин детаљније информације
83 РКТГ-6424 Гаус Јован Јован 1862 Пригревица Пригревица детаљније информације
84 РКТГ-6426 Лемли Ева Вендел 1908 Апатин Апатин детаљније информације
85 РКТГ-6437 Крават Катарина Леополд 1862 Пригревица Пригревица детаљније информације
86 РКТГ-6446 Панцер Мартин Фрања 1858 Апатин Апатин детаљније информације
87 РКТГ-6447 Банд Јосиф Антон 1883 Апатин Апатин детаљније информације
88 РКТГ-6464 Курка Михајло Франц 1895 Пригревица Пригревица детаљније информације
89 РКТГ-6559 Илих Терезија Франц 1863 Пригревица Пригревица детаљније информације
90 РКТГ-6931 Бернхарт Мартин Мартин 1944 Пригревица Пригревица детаљније информације
91 РКТГ-6951 Бонерт Терезија Фрања 1928 Пригревица Пригревица детаљније информације
92 РКТГ-6971 Келер Антун 1866 Апатин Апатин детаљније информације
93 РКТГ-6979 Браун Петар Петар 1891 Апатин Апатин детаљније информације
94 РКТГ-6983 Менцер Јосиф 1875 Апатин Апатин детаљније информације
95 РКТГ-7005 Фукс Барбара Јован 1898 Апатин Апатин детаљније информације
96 РКТГ-7012 Кемерер Петар 1879 Апатин Апатин детаљније информације
97 РКТГ-7037 Винтер Терезија 1880 Апатин Апатин детаљније информације
98 РКТГ-7051 Кнебел Ката Јован 1868 Пригревица Пригревица детаљније информације
99 РКТГ-7064 Кран Ева Јосиф 1881 Пригревица Пригревица детаљније информације
100 РКТГ-7081 Сајер Ева 1884 Апатин Апатин детаљније информације
101 РКТГ-7091 Удвари Ката Мартин 1864 Пригревица Пригревица детаљније информације
102 РКТГ-7094 Бранд Антон Никола 1870 Апатин Апатин детаљније информације
103 РКТГ-7095 Габриел Јосиф 1852 Апатин Апатин детаљније информације
104 РКТГ-7098 Шмицер Ана Антон 1858 Пригревица Пригревица детаљније информације
105 РКТГ-7105 Бург Јован 1945 Апатин Апатин детаљније информације
106 РКТГ-7182 Пајц Ката Јован 1882 Пригревица Пригревица детаљније информације
107 РКТГ-7205 Штекл Ката Јован 1873 Пригревица Пригревица детаљније информације
108 РКТГ-7219 Бранд Роза Јован 1863 Апатин Апатин детаљније информације
109 РКТГ-7256 Куруц Јосип Антун 1880 Пригревица Пригревица детаљније информације
110 РКТГ-7308 Бранд Ана 1859 Апатин Апатин детаљније информације
111 РКТГ-7386 Фишер Јован Тобијас 1867 Пригревица Пригревица детаљније информације
112 РКТГ-7391 Неф Фрања Петар 1895 Пригревица Пригревица детаљније информације
113 РКТГ-7579 Хас Магдалена 1863 Апатин Апатин детаљније информације
114 РКТГ-7580 Герхарт Јован Валентин 1866 Апатин Апатин детаљније информације
115 РКТГ-7588 Сунери Ката Јосиф 1868 Пригревица Пригревица детаљније информације
116 РКТГ-7590 Мајерус Петар Ђорђе 1884 Апатин Апатин детаљније информације
117 РКТГ-7591 Штефан Јелисавета Карло 1931 Пригревица Пригревица детаљније информације
118 РКТГ-7592 Рајтмајер Хилдегард Фрања 1943 Пригревица Пригревица детаљније информације
119 РКТГ-7594 Абфал Терезија Мартин 1873 Апатин Апатин детаљније информације
120 РКТГ-7595 Крлилинг Адам 1868 Апатин Апатин детаљније информације
121 РКТГ-7598 Хак Јосиф Гашпар 1875 Пригревица Пригревица детаљније информације
122 РКТГ-7601 Шел Фрања Хенрик 1874 Апатин Апатин детаљније информације
123 РКТГ-7608 Шешевић Јован Фридрих 1855 Пригревица Пригревица детаљније информације
124 РКТГ-7622 Шнајдер Игњат Јован 1855 Пригревица Пригревица детаљније информације
125 РКТГ-7626 Бајер Розина 1863 Апатин Апатин детаљније информације
126 РКТГ-7631 Фегер Михајло Јосип 1885 Пригревица Пригревица детаљније информације
127 РКТГ-7634 Персица Магдалена Силвестер 1874 Пригревица Пригреивца детаљније информације
128 РКТГ-7644 Пфајфер Јосип Никола 1867 Пригревица Пригревица детаљније информације
129 РКТГ-7653 Гашпар Розалија Јосип 1876 Пригревица Пригревица детаљније информације
130 РКТГ-7661 Вебер Ана Антон 1874 Пригревица Пригревица детаљније информације
131 РКТГ-7663 Пири Петар 1881 Апатин Апатин детаљније информације
132 РКТГ-7666 Фаслер Јелисавета Јован 1873 Апатин Апатин детаљније информације
133 РКТГ-7821 Маул Ева Антон 1882 Апатин Апатин детаљније информације
134 РКТГ-7822 Басарин Терезија Антон 1875 Пригревица Пригревица детаљније информације
135 РКТГ-7826 Илих Јован Ђорђе 1867 Пригревица Пригревица детаљније информације
136 РКТГ-7830 Вебер Фрања Петар 1866 Пригревица Пригревица детаљније информације
137 РКТГ-7837 Фаслер Ана Јован 1885 Апатин Апатин детаљније информације
138 РКТГ-7844 Витман Барбара Фрања 1873 Пригревица Пригреивца детаљније информације
139 РКТГ-7850 Сајдл Ана Никола 1944 Пригревица Пригреивца детаљније информације
140 РКТГ-7852 Вајсгербер Јелисавета Стеван 1891 Пригревица Пригревица детаљније информације
141 РКТГ-7921 Казински Маћаш 1902 Сонта Сонта детаљније информације
142 РКТГ-7924 Вереш Павле Сонта Сонта детаљније информације
143 РКТГ-8055 Штефан Катарина Филип 1889 Пригревица Пригревица детаљније информације
144 РКТГ-8058 Бушбахер Терезија Симеон 1877 Апатин Апатин детаљније информације
145 РКТГ-8063 Шибер Мартин Антон 1849 Апатин Апатин детаљније информације
146 РКТГ-12424 Фабин Терезија Јован 1871 Апатин Апатин детаљније информације
147 РКТГ-12459 Вајсгербер Барбара Фрања 1911 Пригревица Пригревица детаљније информације
148 РКТГ-12707 Штарк Терезија Јован 1872 Пригревица Пригреивца детаљније информације
149 РКТГ-12720 Хауберт Барбара Михајло 1871 Пригревица Пригревица детаљније информације
150 РКТГ-12721 Герхарт Антон Јован 1875 Апатин Апатин детаљније информације
151 РКТГ-12726 Штефан Ана Ђорђе 1880 Пригревица Пригревица детаљније информације
152 РКТГ-12818 Бланк Терезија Петар 1871 Апатин Апатин детаљније информације
153 РКТГ-12822 Фудере Барбара Јован 1870 Пригревица Пригревица детаљније информације
154 РКТГ-12823 Хусли Јакоб 1873 Апатин Апатин детаљније информације
155 РКТГ-12825 Претрегер Катарина Матија 1880 Пригревица Пригреивца детаљније информације
156 РКТГ-12835 Прокеш Магдалена 1863 Апатин Апатин детаљније информације
157 РКТГ-12841 Хан Марија Антон 1911 Апатин Апатин детаљније информације
158 РКТГ-12843 Фабри Катарина Јосип 1866 Пригревица Пригревица детаљније информације
159 РКТГ-12844 Холцер Марија Јакоб 1877 Апатин Апатин детаљније информације
160 РКТГ-12847 Крал Михајло Матија 1933 Пригревица Пригревица детаљније информације
161 РКТГ-12849 Бранд Јелисавета 1866 Апатин Апатин детаљније информације
162 РКТГ-12850 Штаделман Валентин Георг 1869 Апатин Апатин детаљније информације
163 РКТГ-12854 Најбауер Јелисавета 1869 Апатин Апатин детаљније информације
164 РКТГ-13007 Штегмајер Ева Јован 1864 Пригревица Пригреивца детаљније информације
165 РКТГ-13009 Ебли Терезија Јован 1879 Пригревица Пригревица детаљније информације
166 РКТГ-13022 Пумп Магдалена 1864 Пригревица Пригревица детаљније информације
167 РКТГ-13026 Францва Фрања Адам 1865 Апатин Апатин детаљније информације
168 РКТГ-13075 Фернбах Катарина Фрања 1864 Апатин Апатин детаљније информације
169 РКТГ-13456 Гајзер Јосип 1858 Апатин Апатин детаљније информације
170 РКТГ-14657 Нађ Винце Бездан Бездан детаљније информације
171 РКТГ-14744 Плес Фрања 1890 Апатин Апатин детаљније информације
172 РКТГ-14926 Ебли Јелисавета Јосип 1872 Пригревица Пригревица детаљније информације
173 РКТГ-14927 Тер Никола Јован 1871 Апатин Апатин детаљније информације
174 РКТГ-14936 Фаслер Јосип 1873 Апатин Апатин детаљније информације
175 РКТГ-14942 Мундвајл Јелисавета Конрад 1860 Апатин Апатин детаљније информације
176 РКТГ-15183 Штефан Ана Јакоб 1882 Пригревица Пригревица детаљније информације
177 РКТГ-15187 Финк Никола Никола 1871 Пригревица Пригревица детаљније информације
178 РКТГ-15195 Тот Никола Никола 1944 Пригревица Пригревица детаљније информације
179 РКТГ-15380 Тот Розалија Јосисп 1860 Пригревица Пригревица детаљније информације
180 РКТГ-15381 Кашпар Јакоб Јован 1868 Пригревица Пригревица детаљније информације
181 РКТГ-15382 Штраух Ана Ђорђе 1868 Пригревица Пригревица детаљније информације
182 РКТГ-15383 Кањо Марија Јован 1860 Апатин Апатин детаљније информације
183 РКТГ-15387 Неф Катарина Јакоб 1862 Пригревица Пригревица детаљније информације
184 РКТГ-15392 Дрешер Вендел Јован 1879 Пригревица Пригревица детаљније информације
185 РКТГ-15400 Бајиц Катарина Фрања 1866 Пригревица Пригревица детаљније информације
186 РКТГ-15416 Винков Барбара Јосип 1931 Пригревица Пригревица детаљније информације
187 РКТГ-16157 Гурка Розалија Филип 1863 Пригревица Пригревица детаљније информације
188 РКТГ-16161 Шнајдер Вендел Фрања 1933 Апатин Апатин детаљније информације
189 РКТГ-16164 Бараковић Ана Фрања 1933 Апатин Апатин детаљније информације
190 РКТГ-16167 Раб Барбара Валентин 1944 Пригревица Пригревица детаљније информације
191 РКТГ-16176 Богнер Јован Тома 1863 Апатин Апатин детаљније информације
192 РКТГ-16180 Вебер Јосип 1864 Пригревица Пригревица детаљније информације
193 РКТГ-16184 Цигер Фрања Јован 1973 Пригревица Пригревица детаљније информације
194 РКТГ-16203 Неф Розина Адам 1879 Апатин Апатин детаљније информације
195 РКТГ-16206 Шулц Ева Јован 1943 Пригревица Пригревица детаљније информације
196 РКТГ-16226 Милер Јосиф Гашпар 1944 Пригревица Пригревица детаљније информације
197 РКТГ-16227 Хак Јакоб Гашпар 1875 Пригревица Пригревица детаљније информације
198 РКТГ-16230 Шпајзер Јосиф Јосиф 1886 Апатин Апатин детаљније информације
199 РКТГ-16694 Блехел Ева Андрија 1876 Апатин Пригревица детаљније информације
200 РКТГ-16705 Хак Антон Михајло 1879 Пригревица Пригревица детаљније информације
201 РКТГ-16708 Херман Ана Михајло 1857 Пригревица Пригревица детаљније информације
202 РКТГ-16765 Дани Розалија Гашпар 1943 Апатин Пригревица детаљније информације
203 РКТГ-16775 Михелс Антон Јован 1926 Пригревица Пригревица детаљније информације
204 РКТГ-16825 Крават Катарина Јосип 1868 Пригревица Пригревица детаљније информације
205 РКТГ-16836 Брукнер Катарина Јосип 1878 Апатин Апатин детаљније информације
206 РКТГ-17456 Шроди Јакоб Јован 1870 Пригревица Пригревица детаљније информације
207 РКТГ-17463 Дрешер Јосип Саферија 1862 Пригревица Пригревица детаљније информације
208 РКТГ-17466 Венцел Катарина Михајло 1932 Пригревица Пригревица детаљније информације
209 РКТГ-17471 Бернхард Антон 1864 Пригревица Пригревица детаљније информације
210 РКТГ-18204 Хелман Фидел Адам 1876 Пригревица Пригревица детаљније информације
211 РКТГ-18205 Оршелбахер Адам 1888 Пригревица Пригревица детаљније информације
212 РКТГ-18206 Штајнбах Регина Јосип 1876 Пригревица Пригревица детаљније информације
213 РКТГ-18207 Берти Јелисавета Ђорђе 1870 Пригревица Пригреивца детаљније информације
214 РКТГ-18208 Милер Катарина Јован 1889 Пригревица Пригревица детаљније информације
215 РКТГ-18215 Пардон Јосип Јован 1877 Пригревица Пригревица детаљније информације
216 РКТГ-18229 Неф Катарина Јосип 1933 Апатин Апатин детаљније информације
217 РКТГ-18542 Мартин Ана Антон 1874 Пригревица Пригревица детаљније информације
218 РКТГ-18547 Хак Михајло Михајло 1877 Пригревица Пригревица детаљније информације
219 РКТГ-18548 Шрам Никола 1870 Пригревица Пригревица детаљније информације
220 РКТГ-18549 Ковалнај Ана Фрања 1888 Апатин Апатин детаљније информације
221 РКТГ-20882 Пилер Регина Вилхелм 1876 Пригревица Пригревица детаљније информације
222 РКТГ-21103 Штраух Андрија Михајло 1880 Пригревица Пригревица детаљније информације
223 РКТГ-21106 Шроди Катарина Георг 1875 Пригревица Пригревица детаљније информације
224 РКТГ-21111 Вајсгербер Катарина Јован 1870 Пригревица Пригревица детаљније информације
225 РКТГ-21112 Гурка Јосип Јосип 1862 Пригревица Пригревица детаљније информације
226 РКТГ-21113 Гец Јован Антон 1875 Апатин Апатин детаљније информације
227 РКТГ-21319 Прокоп Јосип Јосип 1873 Пригревица Пригревица детаљније информације
228 РКТГ-21325 Штефан Ђорђе Михај 1880 Пригревица Пригревица детаљније информације
229 РКТГ-21326 Клајнер Јелисавета Јосип 1863 Пригревица Пригревица детаљније информације
230 РКТГ-21327 Геци Катарина Јосип 1863 Пригревица Пригревица детаљније информације
231 РКТГ-21333 Матајс Розалија Фрања 1918 Апатин Апатин детаљније информације
232 РКТГ-22000 Рајнхард Јован Јован 1863 Пригревица Пригревица детаљније информације
233 РКТГ-22002 Фишер Катарина Јован 1862 Пригревица Пригревица детаљније информације
234 РКТГ-22013 Бернхарт Барбара Јосиф 1921 Пригревица Пригревица детаљније информације
235 РКТГ-22015 Функ Маргарета Вендел 1868 Пригревица Пригревица детаљније информације
236 РКТГ-22019 Херман Елфриде Јакоб 1944 Пригревица Пригревица детаљније информације
237 РКТГ-22129 Штефан Терезија Фрања 1943 Пригревица Пригревица детаљније информације
238 РКТГ-22132 Коп Стеван Стеван 1944 Пригревица Пригревица детаљније информације
239 РКТГ-22312 Шпајсер Ана Јосип 1930 Апатин Апатин детаљније информације
240 РКТГ-22313 Херман Ева Јакоб 1930 Апатин Апатин детаљније информације
241 РКТГ-22433 Фудерер Терезија Михајло 1943 Пригревица Пригревица детаљније информације
242 РКТГ-22547 Фудере Терезија Михајло 1943 Пригревица Пригревица детаљније информације
243 РКТГ-22548 Фудерер Ева Михајло 1876 Пригревица Пригревица детаљније информације
244 РКТГ-22600 Кнебл Регина Никола 1864 Пригревица Пригревица детаљније информације
245 РКТГ-22605 Еперт Јелисавета Јосип 1899 Апатин Апатин детаљније информације
246 РКТГ-22618 Шродер Розина Фрања 1944 Пригревица Пригревица детаљније информације
247 РКТГ-22621 Илик Андрија Антон 1890 Апатин Апатин детаљније информације
248 РКТГ-22622 Баслер Јелисавета 1862 Апатин Апатин детаљније информације
249 РКТГ-22650 Каценбергер Розалија Петар 1870 Апатин Апатин детаљније информације
250 РКТГ-22653 Вагнер Барбара Андрија 1872 Пригревица Пригревица детаљније информације
251 РКТГ-23599 Клајбах Јелисавета Михајло 1872 Пригревица Пригревица детаљније информације
252 РКТГ-23602 Надлер Терезија 1943 Апатин Апатин детаљније информације
253 РКТГ-23606 Херман Маргарета Јосип 1877 Апатин Пригревица детаљније информације
254 РКТГ-23607 Бранд Ана Јакоб 1867 Апатин Апатин детаљније информације
255 РКТГ-23612 Фернбах Ана Јосип 1930 Апатин Апатин детаљније информације
256 РКТГ-23613 Криг Катарина Јакоб 1930 Апатин Апатин детаљније информације
257 РКТГ-23617 Штрумбергер Јосип 1873 Апатин Апатин детаљније информације
258 РКТГ-23662 Хајсер Барабара Јован 1869 Пригревица Пригревица детаљније информације
259 РКТГ-23664 Швоб Катарина Себастијан 1867 Апатин Апатин детаљније информације
260 РКТГ-23668 Јован Катарина Јосиф 1874 Апатин Апатин детаљније информације
261 РКТГ-23669 Хорн Терезија Јосип 1871 Апатин Пригревица детаљније информације
262 РКТГ-23680 Мак Михајло Михајло 1870 Апатин Пригревица детаљније информације
263 РКТГ-23681 Мак Ана Михајло 1875 Пригревица Пригревица детаљније информације
264 РКТГ-23876 От Ева Фрања 1876 Пригревица Пригревица детаљније информације
265 РКТГ-23879 Херман Катарина Аднрија 1945 Пригревица Пригревица детаљније информације
266 РКТГ-23882 Грајф Јелисавета Јосип 1863 Пригревица Пригревица детаљније информације
267 РКТГ-23891 Хофман Розина Валтер 1883 Апатин Апатин детаљније информације
268 РКТГ-23898 Штрауб Катарина Фрања 1870 Апатин Апатин детаљније информације
269 РКТГ-24075 Пот Јелисавета Јован 1870 Пригревица Пригревица детаљније информације
270 РКТГ-24080 Бал Јелисавета 1862 Апатин Апатин детаљније информације
271 РКТГ-24081 Бернхард Фрањо Јосип 1930 Пригревица Пригревица детаљније информације
272 РКТГ-24245 Вајнбергер Јосип Фрања 1877 Пригревица Пригревица детаљније информације
273 РКТГ-24246 Фуска Михајло Михајло 1945 Пригревица Пригревица детаљније информације
274 РКТГ-24250 Виркес Петар Ђорђе 1881 Апатин Апатин детаљније информације
275 РКТГ-24261 Соргенд Магдалена Јосип 1877 Апатин Апатин детаљније информације
276 РКТГ-24268 Акерман Фридрих Фердинанд 1861 Апатин Апатин детаљније информације
277 РКТГ-24587 Пробст Јозеф Ашања Апатин детаљније информације
278 РКТГ-24672 Хауберт Катарина Јован 1880 Пригревица Пригревица детаљније информације
279 РКТГ-24675 Милер Катарина Јакоб 1923 Пригревица Пригревица детаљније информације
280 РКТГ-24676 Ебли Барбара Јосип 1868 Пригревица Пригревица детаљније информације
281 РКТГ-24678 Кин Јакоб Јакоб 1867 Апатин Апатин детаљније информације
282 РКТГ-24679 Рајнхард Ева Јован 1917 Апатин Апатин детаљније информације
283 РКТГ-24680 Копинг Катарина Ђорђе 1874 Пригревица Пригревица детаљније информације
284 РКТГ-24683 Швагер Розалија Јосип 1875 Пригревица Пригревица детаљније информације
285 РКТГ-24684 Дислер Антон Јован 1861 Пригревица Пригревица детаљније информације
286 РКТГ-24689 Фернбах Никола Никола 1873 Апатин Апатин детаљније информације
287 РКТГ-24692 Фернбах Ана Адам 1867 Апатин Апатин детаљније информације
288 РКТГ-24696 Мосер Јелисавета 1878 Апатин Апатин детаљније информације
289 РКТГ-24697 Петман Ана Андрија 1879 Пригревица Пригревица детаљније информације
290 РКТГ-24698 Фајт Магдалена Гашпар 1858 Пригревица Пригревица детаљније информације
291 РКТГ-24699 Хубер Ева Фрања 1923 Пригревица Пригревица детаљније информације
292 РКТГ-24804 Најперт Ана Јован 1875 Апатин Апатин детаљније информације
293 РКТГ-24985 Мандл Терезија Петар 1910 Пригревица Пригревица детаљније информације
294 РКТГ-24986 Мандл Терезија Петар 1910 Пригревица Пригревица детаљније информације
295 РКТГ-24990 Мак Катарина Антон 1879 Пригревица Пригревица детаљније информације
296 РКТГ-25009 Ебли Јелисавета Ђорђе 1873 Пригревица Пригревица детаљније информације
297 РКТГ-25021 Трауб Катарина Стеван 1888 Пригревица Пригреивца детаљније информације
298 РКТГ-25022 Акерман Ана Антон 1862 Апатин Апатин детаљније информације
299 РКТГ-25024 Френбах Јован 1863 Апатин Апатин детаљније информације
300 РКТГ-25098 Фрадл Ана Фрања 1907 Апатин Апатин детаљније информације
301 РКТГ-25133 Гајсер Розина Фрања 1860 Апатин Апатин детаљније информације
302 РКТГ-25154 Шроди Барбара Михајло 1877 Пригревица Пригревица детаљније информације
303 РКТГ-25166 Финк Јелисавета Јосип 1865 Пригревица Пригревица детаљније информације
304 РКТГ-25195 Лудовиг Јосип Миахјло 1878 Пригревица Пригревица детаљније информације
305 РКТГ-25342 Вал Јелисавета Јакоб 1865 Пригревица Пригревица детаљније информације
306 РКТГ-25347 Ебли Јован Стеван 1870 Пригревица Пригревица детаљније информације
307 РКТГ-25352 Бурхард Ева Јосип 1897 Пригревица Пригревица детаљније информације
308 РКТГ-25355 Фишер Ева Гашпар 1872 Пригревица Пригревица детаљније информације
309 РКТГ-25359 Поповић Фрања Јован 1881 Апатин Апатин детаљније информације
310 РКТГ-25368 Ебли Ева Јосип 1920 Пригревица Пригревица детаљније информације
311 РКТГ-25385 Ленц Јакоб Јован 1888 Пригревица Пригревица детаљније информације
312 РКТГ-25392 Хад Марија 1877 Апатин Апатин детаљније информације
313 РКТГ-25417 Бурхард Јован Јакоб 1864 Пригревица Пригревица детаљније информације
314 РКТГ-25437 Швоб Јосип 1865 Апатин Апатин детаљније информације
315 РКТГ-25601 Хајсер Никола Лоренц 1872 Пригревица Пригревица детаљније информације
316 РКТГ-25605 Мајер Јелисавета 1890 Апатин Апатин детаљније информације
317 РКТГ-25609 Карл Михајло Јован 1903 Пригревица Пригреивца детаљније информације
318 РКТГ-25615 Лорх Сузана 1865 Апатин Апатин детаљније информације
319 РКТГ-25625 Тетман Терезија Јосип 1895 Пригревица Пригревица детаљније информације
320 РКТГ-25628 Штефан Терезија Карл 1931 Пригревица Пригревица детаљније информације
321 РКТГ-26732 Штефан Ева Криштоф 1920 Пригревица Пригревица детаљније информације
322 РКТГ-26735 Андрес Розина 1872 Апатин Апатин детаљније информације
323 РКТГ-26740 Штаделман Ана ` 1899 Апатин Апатин детаљније информације
324 РКТГ-26741 Лудвиг Ана 1868 Пригревица Пригревица детаљније информације
325 РКТГ-26764 Грос Магдалена Матија 1908 Апатин Апатин детаљније информације
326 РКТГ-26770 Грајф Терезија Фрања 1892 Пригревица Пригревица детаљније информације
327 РКТГ-26773 Рихас Јелисавета 1880 Апатин Апатин детаљније информације
328 РКТГ-26775 Дистл Матија 1890 Апатин Апатин детаљније информације
329 РКТГ-26778 Ленц Јелисавета Јосип 1873 Пригревица Пригревица детаљније информације
330 РКТГ-26812 Гајшик Антон 1881 Апатин Апатин детаљније информације
331 РКТГ-26836 Трауб Барбара Јован 1915 Пригревица Пригревица детаљније информације
332 РКТГ-26838 Вигер Розалија Јован 1915 Пригревица Пригревица детаљније информације
333 РКТГ-27122 Петман Розалија Вендел 1876 Придворица Пригревица детаљније информације
334 РКТГ-27123 Швагер Розалија Јосиф 1892 Пригревица Пригревица детаљније информације
335 РКТГ-27127 Рихард Јулиана 1886 Апатин Апатин детаљније информације
336 РКТГ-27128 Полман Јелисавета Адам 1866 Пригревица Пригревица детаљније информације
337 РКТГ-27130 Егл Јелисавета Јосип Пригревица Пригревица детаљније информације
338 РКТГ-27133 Надлер Јелисавета Антон 1875 Апатин Апатин детаљније информације
339 РКТГ-27134 Далијон Ана 1867 Апатин Апатин детаљније информације
340 РКТГ-27322 Ебли Каспар 1895 Пригревица Пригревица детаљније информације
341 РКТГ-27323 Хауспергер Јосип 1908 Пригревица Пригревица детаљније информације
342 РКТГ-27324 Хем Јован 1914 Пригревица Пригревица детаљније информације
343 РКТГ-27325 Каспер Јакоб 1898 Пригревица Пригревица детаљније информације
344 РКТГ-27326 Кирш Карло Пригревица Пригревица детаљније информације
345 РКТГ-27327 Коп Јосип Пригревица Пригревица детаљније информације
346 РКТГ-27349 Шулц Катарина 1879 Апатин Апатин детаљније информације
347 РКТГ-27351 Еперт Јосип Јосип 1873 Апатин Апатин детаљније информације
348 РКТГ-27839 Геперт Магдалена Јакоб 1879 Пригревица Пригревица детаљније информације
349 РКТГ-27843 Ротингер Ева Јакоб 1869 Пригревица Пригревица детаљније информације
350 РКТГ-27845 Мерклер Розина Јосип 1883 Апатин Апатин детаљније информације
351 РКТГ-27861 Каштер Стеван Ђорђе 1882 Пригревица Пригревица детаљније информације
352 РКТГ-27862 Адам Ана Јован 1891 Пригревица Пригревица детаљније информације
353 РКТГ-27864 Кашпер Јован Јован 1875 Пригревица Пригревица детаљније информације
354 РКТГ-27866 Шулц Јосип Јосип 1872 Пригревица Пригревица детаљније информације
355 РКТГ-27867 Кеперт Розалија Гашпар 1875 Пригревица Пригревица детаљније информације
356 РКТГ-27870 Коп Катарина Ђорђе 1923 Пригревица Пригревица детаљније информације
357 РКТГ-27873 Кирш Јелисавета Ђорђе 1866 Пригревица Пригревица детаљније информације
358 РКТГ-27874 Сабо Аполонија 1867 Пригревица Пригревица детаљније информације
359 РКТГ-28776 Виркес Јулиана 1880 Апатин Апатин детаљније информације
360 РКТГ-28785 Штефан Розалија Мартин 1883 Пригревица Пригревица детаљније информације
361 РКТГ-28788 Штекл Михајло Михајло 1865 Пригревица Пригревица детаљније информације
362 РКТГ-29414 Кеслер Јосип 1874 Апатин Апатин детаљније информације
363 РКТГ-29415 Кеслер Розина 1874 Апатин Апатин детаљније информације
364 РКТГ-29417 Манс Розина Јосип 1903 Апатин Апатин детаљније информације
365 РКТГ-29418 Хес Јосип Мартин 1866 Апатин Апатин детаљније информације
366 РКТГ-29422 Швајцер Розина 1872 Апатин Апатин детаљније информације
367 РКТГ-29425 Хак Јован Јован 1880 Пригревица Пригревица детаљније информације
368 РКТГ-29438 Перић Катарина Гашпар 1868 Пригревица Пригревица детаљније информације
369 РКТГ-29440 Апфал Јосип Јакоб 1866 Апатин Апатин детаљније информације
370 РКТГ-29449 Фолц Розалија Антон 1865 Бездан Бездан детаљније информације
371 РКТГ-29455 Мартин Магдалена 1876 Пригревица Пригревица детаљније информације
372 РКТГ-29460 Утмелеки Ана Петар 1933 Пригревица Пригревица детаљније информације
373 РКТГ-29463 Видеркер Ана 1875 Апатин Апатин детаљније информације
374 РКТГ-29464 Кнендингер Ана 1904 Апатин Апатин детаљније информације
375 РКТГ-29469 Шмид Катарина 1875 Бездан Бездан детаљније информације
376 РКТГ-29474 Виндштајн Јелисавета Антон 1878 Апатин Апатин детаљније информације
377 РКТГ-29480 Хипих Јулиана Никоал 1875 Пригревица Пригревица детаљније информације
378 РКТГ-29483 Бретрегер Криштоф Вилхелм 1866 Пригревица Пригревица детаљније информације
379 РКТГ-29607 Штраух Барбара Јосип 1931 Пригревица Пригревица детаљније информације
380 РКТГ-29610 Балнк Петар Јакоб 1870 Апатин Апатин детаљније информације
381 РКТГ-29614 Вајсгербер Ана Јован 1861 Пригревица Пригревица детаљније информације
382 РКТГ-29621 Гасман Розалија Ђорђе 1889 Пригревица Пригревица детаљније информације
383 РКТГ-29622 Хауберт Михајло Михајло 1868 Пригревица Пригревица детаљније информације
384 РКТГ-29623 Беренц Магдалена Антон 1893 Апатин Апатин детаљније информације
385 РКТГ-29624 Бершит Терезија Јован 1873 Пригревица Пригревица детаљније информације
386 РКТГ-29637 Шмицер Терезија Фрања 1903 Пригревица Пригревица детаљније информације
387 РКТГ-29642 Армбруст Ана 1874 Апатин Апатин детаљније информације
388 РКТГ-29644 Штефан Јован Јосип 1878 Пригревица Пригревица детаљније информације
389 РКТГ-29863 Поповски Ана Фрања 1881 Апатин Апатин детаљније информације
390 РКТГ-29865 Гурка Матија Јосип 1863 Пригревица Пригревица детаљније информације
391 РКТГ-29866 Шроди Магдалена Јован 1877 Пригревица Пригревица детаљније информације
392 РКТГ-29877 Шроди Барбара Јакоб 1911 Пригревица Пригревица детаљније информације
393 РКТГ-29879 Едл Јован Андрија 1868 Пригревица Пригревица детаљније информације
394 РКТГ-29882 Швагер Ана 1875 Пригревица Пригревица детаљније информације
395 РКТГ-29888 Вил Магдалена Антон 1877 Апатин Апатин детаљније информације
396 РКТГ-30269 Вајсенбургер Јован Лоренц 1866 Пригревица Пригревица детаљније информације
397 РКТГ-30270 Шпигл Розалија Антон 1880 Пригревица Пригревица детаљније информације
398 РКТГ-30287 Милер Антон 1895 Апатин Апатин детаљније информације
399 РКТГ-30290 Раш Јосип Валентин 1865 Апатин Апатин детаљније информације
400 РКТГ-30297 Петман Јосип Јован 1868 Пригревица Пригревица детаљније информације
401 РКТГ-30299 Ротингер Фрања Фрања 1867 Пригревица Пригревица детаљније информације
402 РКТГ-30318 Рајтман Јосип Петар 1931 Апатин Апатин детаљније информације
403 РКТГ-30451 Милер Јакоб Јакоб 1886 Пригревица Пригревица детаљније информације
404 РКТГ-30455 Блашковић Барбара Михајло 1870 Пригревица Пригревица детаљније информације
405 РКТГ-30459 Ротингер Ева Филип 1943 Пригревица Пригревица детаљније информације
406 РКТГ-30462 Трауб Јелисавета Мартин 1884 Пригревица Пригревица детаљније информације
407 РКТГ-30463 Гамс Ева Јосип 1863 Пригревица Пригревица детаљније информације
408 РКТГ-30469 Штефан Јован Јован 1872 Пригревица Пригревица детаљније информације
409 РКТГ-30476 Бретрегер Фрања Јосип 1879 Пригревица Пригревица детаљније информације
410 РКТГ-30479 Бекер Ђорђе Јосип 1880 Апатин Апатин детаљније информације
411 РКТГ-30486 Винер Балтазар 1867 Апатин Апатин детаљније информације
412 РКТГ-30489 Крал Фрања 1870 Пригревица Пригревица детаљније информације
413 РКТГ-30490 Гербер Розалија Антон 1882 Пригревица Пригревица детаљније информације
414 РКТГ-30634 Вилитир Ана 1880 Апатин Апатин детаљније информације
415 РКТГ-30637 Калтари Ана 1865 Апатин Апатин детаљније информације
416 РКТГ-30638 Витман Ева Лоренц 1883 Пригревица Пригревица детаљније информације
417 РКТГ-30654 Шмих Терезија Ђорђе 1891 Пригревица Пригревица детаљније информације
418 РКТГ-30655 Бонерт Фрања Фрања 1897 Пригревица Пригревица детаљније информације
419 РКТГ-31904 Бланк Розина Вендел 1938 Апатин Апатин детаљније информације
420 РКТГ-31909 Ајбах Терезија Никола 1885 Пригревица Пригревица детаљније информације
421 РКТГ-31915 Сабо Вендел Јакоб 1943 Пригревица Пригревица детаљније информације
422 РКТГ-31925 Ебли Фрањо Михајло 1875 Пригревица Пригревица детаљније информације
423 РКТГ-31933 Сајер Фрања Петар 1869 Апатин Апатин детаљније информације
424 РКТГ-31942 Ајзингер Јелисавета Јован 1865 Пригревица Пригревица детаљније информације
425 РКТГ-32066 Гасер Фрања Јосиф 1942 Пригревица Пригревица детаљније информације
426 РКТГ-32073 Штегмајер Катарина Штефан 1890 Пригревица Пригревица детаљније информације
427 РКТГ-32254 Шах Јелисавета Сонта Сонта детаљније информације
428 РКТГ-32255 Шал Јелисавета Сонта Сонта детаљније информације
429 РКТГ-32269 Хајзер Ева Фрања 1865 Пригревица Пригревица детаљније информације
430 РКТГ-32272 Вајсбергер Фрања Игњар 1865 Пригревица Пригревица детаљније информације
431 РКТГ-32274 Кашпер Розалија Јован 1879 Пригревица Пригревица детаљније информације
432 РКТГ-32280 Ебли Михајло Михајло 1865 Пригревица Пригревица детаљније информације
433 РКТГ-32292 Плели Розалија Јован 1867 Пригревица Пригревица детаљније информације
434 РКТГ-32439 Пандл Ана Михајло 1865 Сонта Сонта детаљније информације
435 РКТГ-32440 Рипак Магдалена Мартин 1884 Апатин Апатин детаљније информације
436 РКТГ-32445 Киблер Магдалена 1872 Пригревица Пригревица детаљније информације
437 РКТГ-32451 Фабах Стеван Стеван 1888 Пригревица Пригревица детаљније информације
438 РКТГ-32452 Бауер Ана Херник 1875 Апатин Апатин детаљније информације
439 РКТГ-32453 Конрад Фрања Павле 1876 Апатин Апатин детаљније информације
440 РКТГ-32461 Балнк Ана 1858 Сонта Сонта детаљније информације
441 РКТГ-32462 Бент Катарина Антон 1872 Апатин Апатин детаљније информације
442 РКТГ-32585 Пенгерно Јосип Јован 1869 Апатин Апатин детаљније информације
443 РКТГ-32586 Хемели Терезија Антон 1866 Пригревица Пригревица детаљније информације
444 РКТГ-32588 Јохан Франц Јохан 1870 Апатин Апатин детаљније информације
445 РКТГ-32597 Нол Барбара Франц 1869 Пригревица Пригревица детаљније информације
446 РКТГ-32608 Вагнер Ђорђе Фрања 1866 Пригревица Пригревица детаљније информације
447 РКТГ-32612 Акерман Јосиф Павле 1880 Сонта Сонта детаљније информације
448 РКТГ-32615 Хорн Јелисавета Адам 1944 Пригревица Пригревица детаљније информације
449 РКТГ-32616 Хем Хенрик Хенрик 1868 Пригревица Пригревица детаљније информације
450 РКТГ-32617 Ајбах Валентин Валентин 1878 Пригревица Пригревица детаљније информације
451 РКТГ-32618 Викерт Јосип Јосип 1883 Пригревица Пригревица детаљније информације
452 РКТГ-32622 Штрумбергер Терезија Балтазар 1877 Апатин Апатин детаљније информације
453 РКТГ-33037 Кирхенхајмер Ева Фрања 1873 Пригревица Пригревица детаљније информације
454 РКТГ-33039 Кас Михајло Никола 1885 Пригревица Пригревица детаљније информације
455 РКТГ-33044 Кирхенмајер Балтазар Јосиф 1870 Пригревица Пригревица детаљније информације
456 РКТГ-33207 Мерц Петар 1879 Пригревица Пригревица детаљније информације
457 РКТГ-33275 Виркес Фрања Петар 1871 Апатин Апатин детаљније информације
458 РКТГ-33276 Хен Јелисавета Игњат 1864 Пригревица Пригревица детаљније информације
459 РКТГ-33288 Бонерт Розалија 1884 Пригревица Пригревица детаљније информације
460 РКТГ-33292 Надлер Јосип Јован 1873 Апатин Апатин детаљније информације
461 РКТГ-33295 Рајзингер Јелисавета Себастијан 1906 Апатин Апатин детаљније информације
462 РКТГ-33301 Циндл Јелисавета Филип 1863 Апатин Апатин детаљније информације
463 РКТГ-33306 Менцер Францишка 1882 Сонта Сонта детаљније информације
464 РКТГ-33308 Фабах Јелисавета Стеван 1888 Пригревица Пригревица детаљније информације
465 РКТГ-33309 Пајц Терезија Јосиф 1866 Пригревица Пригревица детаљније информације
466 РКТГ-33310 Бухер Јелисавета Антон 1863 Пригревица Пригревица детаљније информације
467 РКТГ-33312 Бајлер Барбара Михајло 1862 Апатин Апатин детаљније информације
468 РКТГ-33316 Виркес Ана Леополд 1871 Апатин Апатин детаљније информације
469 РКТГ-33318 Нуберт Миахјло Михајло 1943 Сонта Сонта детаљније информације
470 РКТГ-33465 Брант Јосип Адам 1876 Апатин Апатин детаљније информације
471 РКТГ-33872 Вајсгербер Барбара Стеван 1871 Пригревица Пригревица детаљније информације
472 РКТГ-33874 Ебли Роза Ђорђе 1883 Пригревица Пригревица детаљније информације
473 РКТГ-33895 Кол Јосиф Јакоб 1873 Пригревица Пригревица детаљније информације
474 РКТГ-33898 Швагер Катарина Андрија 1888 Пригревица Пригревица детаљније информације
475 РКТГ-33904 Ебли Фрања Михајло 1862 Пригревица Пригревица детаљније информације
476 РКТГ-33920 Крец Барбара Јосиф 1876 Пригревица Пригревица детаљније информације
477 РКТГ-33921 Сиглер Роза 1865 Апатин Апатин детаљније информације
478 РКТГ-33924 Мундвајл Марија Никола 1942 Сонта Сонта детаљније информације
479 РКТГ-33927 Херман Јосиф Јосиф 1879 Пригревица Пригревица детаљније информације
480 РКТГ-34109 Хаук Фрања 1870 Апатин Апатин детаљније информације
481 РКТГ-34120 Кнебл Ева Јакоб 1870 Пригревица Пригревица детаљније информације
482 РКТГ-34125 Хен Розалија Јосиф 1871 Пригревица Пригревица детаљније информације
483 РКТГ-34131 Мандл Ана Андрија 1884 Пригревица Пригревица детаљније информације
484 РКТГ-34141 Херман Мартин Мартин 1870 Апатин Апатин детаљније информације
485 РКТГ-34142 Хауман Катарина Јосиф 1881 Апатин Апатин детаљније информације
486 РКТГ-34147 Јохан Роза 1867 Апатин Апатин детаљније информације
487 РКТГ-34148 Фабинг Матија Петар 1875 Свилојево Свилојево детаљније информације
488 РКТГ-34149 Сајдл Јован Карло 1867 Пригревица Пригревица детаљније информације
489 РКТГ-34152 Шнајдер Јован Јован 1885 Пригревица Пригревица детаљније информације
490 РКТГ-34157 Кифер Катарина Петар 1900 Апатин Апатин детаљније информације
491 РКТГ-34165 Циглер Ана Кристијан 1881 Пригревица Пригревица детаљније информације
492 РКТГ-34175 Арбруст Стеван Јосип 1942 Сонта Сонта детаљније информације
493 РКТГ-34177 Бартон Јелисавета Игњат 1879 Пригревица Пригревица детаљније информације
494 РКТГ-34538 Маул Јелисавета Јован 1883 Сонта Сонта детаљније информације
495 РКТГ-34541 Гајзер Јосиф Фрања 1879 Пригревица Пригревица детаљније информације
496 РКТГ-34550 Фрилер Јелисавета Јосеф 1908 Апатин Апатин детаљније информације
497 РКТГ-34552 Милер Терезија Јакоб 1883 Пригревица Пригревица детаљније информације
498 РКТГ-34556 Рајтенбах Катарина Филип 1881 Пригревица Пригревица детаљније информације
499 РКТГ-34558 Бургхасел Јелисавета Михајло 1893 Пригревица Пригревица детаљније информације
500 РКТГ-34561 Дрешер Јован Фрања 1877 Пригревица Пригревица детаљније информације
501 РКТГ-34562 Ебли Барбара 1883 Пригревица Пригревица детаљније информације
502 РКТГ-34563 Штефан Јован Фридрих 1884 Пригревица Пригревица детаљније информације
503 РКТГ-34571 Таус Магдалена Јосип 1887 Апатин Апатин детаљније информације
504 РКТГ-34573 Хесп Ката Јакоб 1887 Апатин Апатин детаљније информације
505 РКТГ-34574 Дрешер Јелисавета Франц 1925 Пригревица Пригревица детаљније информације
506 РКТГ-34577 Гонер Катарина Франц 1875 Сонта Сонта детаљније информације
507 РКТГ-34578 Финк Андрија Михајло 1876 Пригревица Пригревица детаљније информације
508 РКТГ-34581 Бишоф Јелисавета Јакоб 1874 Пригревица Пригревица детаљније информације
509 РКТГ-34586 Вајсгербер Терезија Јакоб 1888 Пригревица Пригревица детаљније информације
510 РКТГ-34587 Рајтмајер Розалија Петар 1875 Пригревица Пригревица детаљније информације
511 РКТГ-34588 Баумгартнер Терезија Матија 1875 Пригревица Пригревица детаљније информације
512 РКТГ-34597 Хем Розалија Филип 1878 Пригревица Пригревица детаљније информације
513 РКТГ-34599 Гаус Розалија Михајло 1874 Пригревица Пригревица детаљније информације
514 РКТГ-34606 Ебли Катарина Јакоб 1876 Пригревица Пригревица детаљније информације
515 РКТГ-34610 Едл Јакоб Вилхелм 1877 Пригревица Пригревица детаљније информације
516 РКТГ-34618 Клем Терезија Јакоб 1879 Сонта Син детаљније информације
517 РКТГ-34622 Андрес Катарина Јован 1883 Сонта Сонта детаљније информације
518 РКТГ-34626 Армбруст Јосиф Јосиф 1869 Сонта Сонта детаљније информације
519 РКТГ-34629 Кашпер Розалија Јосиф 1879 Пригревица Пригревица детаљније информације
520 РКТГ-34635 Мар Катарина Јакоб 1891 Пригревица Пригревица детаљније информације
521 РКТГ-34636 Грајф Ана Јакоб 1912 Пригревица Пригревица детаљније информације
522 РКТГ-34640 Хаг Јосип Jакоб 1870 Апатин Апатин детаљније информације
523 РКТГ-34646 Милер Валентин Јован 1877 Пригревица Пригревица детаљније информације
524 РКТГ-34656 Меркл Марија Никола 1873 Апатин Апатин детаљније информације
525 РКТГ-34658 Фстер Себастијан Себастијан 1874 Апатин Апатин детаљније информације
526 РКТГ-34670 Сатарић Барбара Лоренц 1878 Пригревица Пригревица детаљније информације
527 РКТГ-34678 Видеркер Петар Фрања 1892 Апатин Апатин детаљније информације
528 РКТГ-34685 Циглер Розалија Јакоб 1905 Пригревица Пригревица детаљније информације
529 РКТГ-34797 Дресер Ана Јакоб 1865 Пригревица Пригревица детаљније информације
530 РКТГ-34810 Харјунг Јован Гашпар 1878 Пригревица Пригревица детаљније информације
531 РКТГ-34825 Блашковић Ана Фрања 1870 Пригревица Пригревица детаљније информације
532 РКТГ-34830 Илих Јелисавета Фрања 1877 Апатин Апатин детаљније информације
533 РКТГ-34839 Баум Маргарета Н. 1880 Пригревица Пригревица детаљније информације
534 РКТГ-34897 Гис Марија 1880 Апатин Апатин детаљније информације
535 РКТГ-34901 Крец Јелисавета Михајло 1871 Пригревица Пригревица детаљније информације
536 РКТГ-34902 Крал Катарина Јосип 1944 Пригревица Пригревица детаљније информације
537 РКТГ-34908 Харјунг Гашпар Гашпар 1866 Пригревица Пригревица детаљније информације
538 РКТГ-34912 Фолк Јосиф Јосиф 1879 Бездан Бездан детаљније информације
539 РКТГ-34916 Ленц Катарина Антон 1897 Пригревица Пригревица детаљније информације
540 РКТГ-35026 Фрадл Јосип Мартин 1899 Апатин Апатин детаљније информације
541 РКТГ-35075 Умштат Хенрих Апатин Апатин детаљније информације
542 РКТГ-35310 Валтер Адам 1880 Апатин Апатин детаљније информације
543 РКТГ-35320 Констандинович Барбара Стеван 1890 Пригревица Пригревица детаљније информације
544 РКТГ-35321 Шер Розина Јован 1913 Пригревица Пригревица детаљније информације
545 РКТГ-35322 Њарш Михајло Јован 1876 Пригревица Пригревица детаљније информације
546 РКТГ-35451 Улман Михајло Франц 1868 Сонта Сонта детаљније информације
547 РКТГ-35452 Криг Розина Гашпар 1920 Сонта Сонта детаљније информације
548 РКТГ-35497 Херман Франц Франц 1884 Пригревица Пригревица детаљније информације
549 РКТГ-35498 Крец Катарина Михајло 1893 Пригревица Пригревица детаљније информације
550 РКТГ-35499 Бајер Розалија Јован 1888 Апатин Апатин детаљније информације
551 РКТГ-35507 Нуберт Ева Криштоф 1928 Пригревица Пригревица детаљније информације
552 РКТГ-35510 Тизлер Ева Јован 1909 Пригревица Пригревица детаљније информације
553 РКТГ-35519 Лоберг Јосип Петер 1908 Апатин Апатин детаљније информације
554 РКТГ-35520 Едл Розина Франц 1916 Пригревица Пригревица детаљније информације
555 РКТГ-35533 Блехл Јелисевета Стеван 1932 Пригревица Пригревица детаљније информације
556 РКТГ-35764 Фрај Антон Карл 1875 Апатин Апатин детаљније информације
557 РКТГ-35768 Хук Марија 1873 Бачки Брег Бачки Брег детаљније информације
558 РКТГ-35772 Валтер Петер Давид 1874 Апатин Апатин детаљније информације
559 РКТГ-35781 Франц Елизабета Симон 1878 Сонта Сонта детаљније информације
560 РКТГ-35786 Покорни Ева Јован 1880 Пригревица Пригревица детаљније информације
561 РКТГ-35796 Крешнер Роза Стеван 1940 Пригревица Пригревица детаљније информације
562 РКТГ-35802 Клем Розалија Антон 1885 Пригревица Пригревица детаљније информације
563 РКТГ-35805 Плац Розина Франц 1940 Апатин Апатин детаљније информације
564 РКТГ-35813 Лајлб Магдалена Јосеф 1879 Сонта Сонта детаљније информације
565 РКТГ-35816 Арнолд Георг Арнолд 1884 Апатин Апатин детаљније информације
566 РКТГ-35820 Вајсенбургер Јован Франц 1875 Пригревица Пригревица детаљније информације
567 РКТГ-35824 Мак Антон Антон 1870 Пригревица Пригревица детаљније информације
568 РКТГ-35826 Ајбах Регина Михајло 1886 Пригревица Пригревица детаљније информације
569 РКТГ-35855 Егерти Терезија Јован 1945 Пригревица Пригревица детаљније информације
570 РКТГ-35858 Штефан Јосип Јосип 1942 Пригревица Пригревица детаљније информације
571 РКТГ-35859 Рајтебах Терезија Јакоб 1887 Пригревица Пригревица детаљније информације
572 РКТГ-35861 Визер Ева Франц 1909 Пригревица Пригревица детаљније информације
573 РКТГ-35865 Бардон Антон Антон 1886 Пригревица Пригревица детаљније информације
574 РКТГ-35867 Арн Михајло Фрања 1931 Апатин Апатин детаљније информације
575 РКТГ-35873 Гербер Франц Филип 1944 Пригревица Пригревица детаљније информације
576 РКТГ-35879 Хернер Марија Франц 1883 Пригревица Пригревица детаљније информације
577 РКТГ-35887 Карбах Елизабета Јосип 1939 Пригревица Пригревица детаљније информације
578 РКТГ-35893 Настхоф Филип Филип 1942 Пригревица Пригревица детаљније информације
579 РКТГ-35898 Удмајлеги Елизабета Криштоф 1907 Пригревица Пригревица детаљније информације
580 РКТГ-35901 Плац Катарина Франц 1942 Апатин Апатин детаљније информације
581 РКТГ-35905 Трауб Ана Георг 1883 Пригревица Пригревица детаљније информације
582 РКТГ-35908 Хем Елизабета Франц 1892 Пригревица Пригревица детаљније информације
583 РКТГ-35913 Клајн Јосип Фрања 1935 Пригревица Пригревица детаљније информације
584 РКТГ-35915 Шефер Магда Јосип 1901 Апатин Апатин детаљније информације
585 РКТГ-35919 Шпигл Кашпар Кашпар 1941 Пригревица Пригревица детаљније информације
586 РКТГ-35921 Марглер Катарина Петер 1902 Пригревица Пригревица детаљније информације
587 РКТГ-35926 Берет Марија Клара 1897 Пригревица Пригревица детаљније информације
588 РКТГ-35927 Неф Стефан Стефан 1938 Пригревица Пригревица детаљније информације
589 РКТГ-35940 Раб Стефан Стефан 1876 Пригревица Пригревица детаљније информације
590 РКТГ-35942 Аницер Ева Игнац 1884 Пригревица Пригревица детаљније информације
591 РКТГ-35945 Елих Елизабет Јован 1891 Сонта Сонта детаљније информације
592 РКТГ-35948 Кример Антон 1945 Апатин Апатин детаљније информације
593 РКТГ-36430 Полок Јосип Михајло 1874 Апатин Апатин детаљније информације
594 РКТГ-36432 Рундло Елизабет Никола 1882 Пригревица Пригревица детаљније информације
595 РКТГ-36436 Рајтмајер Адам Адам 1880 Пригревица Пригревица детаљније информације
596 РКТГ-36437 Сабо Михајло Јакоб 1941 Пригревица Пригревица детаљније информације
597 РКТГ-36505 Ерк Ана Андрија 1885 Пригревица Пригревица детаљније информације
598 РКТГ-36506 Штефан Роза Јосип 1877 Пригревица Пригревица детаљније информације
599 РКТГ-36516 Фудерер Барбара Јован 1910 Пригревица Пригревица детаљније информације
600 РКТГ-36523 Хернер Аполонија Вилхелм 1880 Пригревица Апатин детаљније информације
601 РКТГ-36535 Конрад Барбара Матија 1942 Пригревица Пригревица детаљније информације
602 РКТГ-36539 Герхард Јосеф Јосеф 1891 Апатин Апатин детаљније информације
603 РКТГ-36633 Кин Ана Франц 1943 Апатин Апатин детаљније информације
604 РКТГ-36634 Кашпер Карл Јован 1883 Пригревица Пригревица детаљније информације
605 РКТГ-36642 Бранд Розина Антон 1887 Апатин Апатин детаљније информације
606 РКТГ-36644 Филип Барбара Јакоб 1878 Пригревица Пригревица детаљније информације
607 РКТГ-36656 Штефан Јосеф Јосеф 1876 Пригревица Пригревица детаљније информације
608 РКТГ-36659 Хауберт Терезија Франц 1873 Пригревица Пригревица детаљније информације
609 РКТГ-36662 Грал Катарина Јован 1906 Пригревица Пригревица детаљније информације
610 РКТГ-36679 Гашир Јован Јован 1945 Пригревица Пригревица детаљније информације
611 РКТГ-36680 Нок Стеван Франц 1872 Пригревица Пригревица детаљније информације
612 РКТГ-36681 Вајсгербер Роза Миахјло 1887 Пригревица Пригревица детаљније информације
613 РКТГ-36683 Нирић Розалија Јосеф 1903 Пригревица Пригревица детаљније информације
614 РКТГ-36686 Хауберт Регина Георг 1889 Пригревица Пригревица детаљније информације
615 РКТГ-36689 Штрумбергер Франц Франц 1872 Апатин Апатин детаљније информације
616 РКТГ-36693 Каслер Ева Андрија 1880 Пригревица Пригревица детаљније информације
617 РКТГ-36695 Еделбек Јован Јосеф 1876 Апатин Апатин детаљније информације
618 РКТГ-36697 Прокоп Барбара Јован 1881 Пригревица Пригревица детаљније информације
619 РКТГ-36701 Ранк Ева Веднел 1877 Бездан Бездан детаљније информације
620 РКТГ-36702 Штрумбергер Ана Франц 1883 Апатин Апатин детаљније информације
621 РКТГ-36710 Цигер Розалија 1943 Пригревица Пригревица детаљније информације
622 РКТГ-36712 Шпанфер Франц Франц 1904 Апатин Апатин детаљније информације
623 РКТГ-36734 Рот Катарина 1891 Апатин Апатин детаљније информације
624 РКТГ-36735 Веленрајтер Терезија Антон 1943 Апатин Апатин детаљније информације
625 РКТГ-36740 Блехл Марија Јосиф 1882 Апатин Апатин детаљније информације
626 РКТГ-36743 Сабо Јосеф Јован 1898 Пригревица Пригревица детаљније информације
627 РКТГ-36749 Тарди Јосеф Јосеф 1874 Сонта Сонта детаљније информације
628 РКТГ-37442 Вил Георг Антон 1882 Апатин Апатин детаљније информације
629 РКТГ-37449 Грајфер Ева Јакоб 1876 Пригревица Пригревица детаљније информације
630 РКТГ-37457 Тизлер Катарина Франц 1943 Пригревица Пригревица детаљније информације
631 РКТГ-37461 Тим Катарина Франц 1879 Апатин Апатин детаљније информације
632 РКТГ-37464 Ким Аранка Игнац 1874 Апатин Апатин детаљније информације
633 РКТГ-37469 Вајс Катарина Јакоб 1902 Апатин Апатин детаљније информације
634 РКТГ-37471 Данингер Петер 1940 Апатин Апатин детаљније информације
635 РКТГ-37473 Шумахер Франц Адм 1942 Апатин Апатин детаљније информације
636 РКТГ-37475 Шпрајцер Ката 1880 Апатин Апатин детаљније информације
637 РКТГ-37510 Кочиш Михајло Јован 1939 Пригревица Пригревица детаљније информације
638 РКТГ-37511 Плац Марија Франц 1944 Апатин Апатин детаљније информације
639 РКТГ-37513 Ридлбауер Франц Антон 1886 Апатин Апатин детаљније информације
640 РКТГ-37514 Пфајфер Ана Гашпар 1881 Пригревица Пригревица детаљније информације
641 РКТГ-37543 Цундл Катарина Миахјло 1944 Пригревица Пригревица детаљније информације
642 РКТГ-37547 Гајзер Јакоб Франц 1869 Пригревица Пригревица детаљније информације
643 РКТГ-37549 Стантић Јован Јосеф 1886 Пригревица Пригревица детаљније информације
644 РКТГ-37554 Винков Барбара Андрија 1937 Пригревица Пригревица детаљније информације
645 РКТГ-37572 Ебли Ана Јован 1885 Пригревица Пригревица детаљније информације
646 РКТГ-37573 Шроди Барбара Јован 1920 Пригревица Пригревица детаљније информације
647 РКТГ-37575 Јона Јохан Лудвиг 1940 Апатин Апатин детаљније информације
648 РКТГ-37577 Блехл Катарина Јосеф 1884 Пригревица Пригревица детаљније информације
649 РКТГ-37589 Линц Петер Петар 1891 Апатин Апатин детаљније информације
650 РКТГ-37594 Менмих Розалија Михајло 1878 Пригревица Пригревица детаљније информације
651 РКТГ-37599 Укрик Фабијан Франц 1871 Апатин Апатин детаљније информације
652 РКТГ-37607 Милер Михјало Франц 1885 Апатин Апатин детаљније информације
653 РКТГ-37635 Пимпл Јован Петер 1885 Апатин Апатин детаљније информације
654 РКТГ-37640 Болшец Елисабет Стеван 1879 Апатин Апатин детаљније информације
655 РКТГ-37646 Дер Франц 1880 Апатин Апатин детаљније информације
656 РКТГ-37651 Фабинг Ана Матија 1947 Свилојево Свилојево детаљније информације
657 РКТГ-37668 Гербер Елисабет Мартин 1896 Пригревица Пригревица детаљније информације
658 РКТГ-37669 Бретрегер Ева Франц 1889 Пригревица Пригревица детаљније информације
659 РКТГ-37671 Нет Јосеф Антон 1877 Апатин Апатин детаљније информације
660 РКТГ-37681 Фабах Јосип Штефан 1881 Сонта Сонта детаљније информације
661 РКТГ-37697 Франк Петар Вендел 1889 Пригревица Пригревица детаљније информације
662 РКТГ-37704 Лорх Фердинанд Алберт Апатин Апатин детаљније информације
663 РКТГ-37707 Криг Магда Петер 1911 Апатин Апатин детаљније информације
664 РКТГ-37711 Хак Ана Јакоб 1879 Пригревица Пригревица детаљније информације
665 РКТГ-37718 Нафц Розина Јосиф 1875 Апатин Апатин детаљније информације
666 РКТГ-37721 Швалбе Елисабет Лоренц 1911 Пригревица Пригревица детаљније информације
667 РКТГ-37724 Бонерт Роза Вендел 1878 Апатин Апатин детаљније информације
668 РКТГ-37725 Хаубт Марија Јосеф 1920 Сонта Сонта детаљније информације
669 РКТГ-37763 Хофман Ана Михајло 1887 Апатин Апатин детаљније информације
670 РКТГ-37795 Гиртл Јакоб Јован 1879 Апатин Апатин детаљније информације
671 РКТГ-37802 Бург Франц Јован 1883 Апатин Апатин детаљније информације
672 РКТГ-37806 Неф Јакоб Јован 1944 Пригревица Пригревица детаљније информације
673 РКТГ-37809 Мелхиор Франц Антон 1883 Апатин Апатин детаљније информације
674 РКТГ-37812 Кениг Јован Стеван 1910 Апатин Апатин детаљније информације
675 РКТГ-37822 Рајтмајер Карл Адам 1889 Пригревица Пригревица детаљније информације
676 РКТГ-37843 Колер Магда Петер 1892 Апатин Апатин детаљније информације
677 РКТГ-37848 Браун Розина Георг 1889 Апатин Апатин детаљније информације
678 РКТГ-37935 Сајдер Розалија Михајло 1877 Пригревица Пригревица детаљније информације
679 РКТГ-37944 Бургер Елисабет Валентин 1903 Пригревица Пригревица детаљније информације
680 РКТГ-37994 Бранд Јован Јован 1892 Апатин Апатин детаљније информације
681 РКТГ-38052 Шибли Јосип Јосип 1904 Апатин Апатин детаљније информације
682 РКТГ-38259 Ебли Розалија Јован 1910 Пригревица Пригревица детаљније информације
683 РКТГ-38263 Сајдл Јосип Адам 1880 Пригревица Пригревица детаљније информације
684 РКТГ-38274 Грокоп Карл карл 1880 Пригревица Пригревица детаљније информације
685 РКТГ-38282 Кап Јован Јован 1886 Пригревица Пригревица детаљније информације
686 РКТГ-38285 Едл Ева Јован 1944 Сонта Сонта детаљније информације
687 РКТГ-38292 Рикерт Конрад 1875 Пригревица Пригревица детаљније информације
688 РКТГ-38294 Куруц Јован Јован 1883 Пригревица Пригревица детаљније информације
689 РКТГ-38301 Аман Франц Антон 1880 Апатин Апатин детаљније информације
690 РКТГ-38314 Раб Ана Јован 1884 Пригревица Пригревица детаљније информације
691 РКТГ-38317 Херман Георг Јован 1880 Апатин Апатин детаљније информације
692 РКТГ-38417 Аман Розалија Андрија 1883 Апатин Апатин детаљније информације
693 РКТГ-38963 Франк Албин Јанош 1933 Апатин Апатин детаљније информације
694 РКТГ-38964 Рикерт Јован Паул 1879 Сонта Сонта детаљније информације
695 РКТГ-39294 Мајер Хајнрих Томас 1886 Апатин Апатин детаљније информације
696 РКТГ-39302 Штрумбергер Валентин Јосип 1901 Апатин Апатин детаљније информације
697 РКТГ-39432 Штрумбергер Катарина Георг 1913 Апатин Апатин детаљније информације
698 РКТГ-39433 Аугбургер Розалија Јован 1895 Апатин Апатин детаљније информације
699 РКТГ-39451 Рајнхарт Јосеф Јован 1888 Пригревица Пригревица детаљније информације
700 РКТГ-39498 Ридлбауер Јосеф Антон 1892 Апатин Апатин детаљније информације
701 РКТГ-39565 Клер Антон Антон 1895 Апатин Апатин детаљније информације
702 РКТГ-39617 Пишлер Роза Јосеф 1894 Пригревица Пригревица детаљније информације
703 РКТГ-39632 Бауер Франц Јован 1884 Апатин Апатин детаљније информације
704 РКТГ-39649 Дрешер Криштоф Вендел 1907 Пригревица Пригревица детаљније информације
705 РКТГ-39679 Фишер Ката Јован 1869 Пригревица Пригревица детаљније информације
706 РКТГ-39701 Рајшингер Терезија Вендел 1867 Апатин Апатин детаљније информације
707 РКТГ-39714 Грокоп Елисабет Јосиф 1905 Пригревица Пригревица детаљније информације
708 РКТГ-39721 Рикерт Стеван Јован 1877 Сонта Сонта детаљније информације
709 РКТГ-39733 Брандекер Терезија Фрања 1875 Пригревица Пригревица детаљније информације
710 РКТГ-39751 Веленрајтер Терез Јосиф 1889 Апатин Апатин детаљније информације
711 РКТГ-39759 Грисмајер Вендел Јосиф 1884 Апатин Апатин детаљније информације
712 РКТГ-39799 Илик Ева Фридрих 1890 Апатин Апатин детаљније информације
713 РКТГ-39800 Лефлер Јован Јован 1884 Апатин Апатин детаљније информације
714 РКТГ-39874 Сунарић Јован Матија 1880 Пригревица Пригревица детаљније информације
715 РКТГ-39909 Нуперт Ана Јосзеф 1872 Пригревица Пригревица детаљније информације
716 РКТГ-39926 Кашпер Георг Георг 1875 Пригревица Пригревица детаљније информације
717 РКТГ-39928 Рикерт Марија Јулиа 1944 Сонта Сонта детаљније информације
718 РКТГ-39931 Армбруст Ана Јохан 1864 Апатин Апатин детаљније информације
719 РКТГ-39958 Винер Јосеф Балтазар 1877 Апатин Апатин детаљније информације
720 РКТГ-39974 Фендел Ката Антон 1886 Апатин Апатин детаљније информације
721 РКТГ-39982 Камрер Јосеф Мартин 1884 Апатин Апатин детаљније информације
722 РКТГ-40363 Кениг Јосип Јосеф 1879 Апатин Апатин детаљније информације
723 РКТГ-40370 Кетенборер Катарина Франц 1905 Апатин Апатин детаљније информације
724 РКТГ-40375 Мецгер Јосиф Франц 1882 Пригревица Пригревица детаљније информације
725 РКТГ-40394 Рундло Елисабет Вендел 1885 Пригревица Пригревица детаљније информације
726 РКТГ-40396 Голман Катарина Јосеф 1883 Пригревица Пригревица детаљније информације
727 РКТГ-40409 Ханс Антон Јохан 1865 Апатин Апатин детаљније информације
728 РКТГ-40416 Гајзер Ана Карл 1891 Апатин Апатин детаљније информације
729 РКТГ-40428 Сарић Ана Јосеф 1884 Пригревица Пригревица детаљније информације
730 РКТГ-40450 Мак Елиза Јосеф 1897 Пригревица Пригревица детаљније информације
731 РКТГ-40453 Штефан Ева Франц 1888 Пригревица Пригревица детаљније информације
732 РКТГ-40468 Клем Росина Лоренц 1929 Пригревица Пригревица детаљније информације
733 РКТГ-40596 Кирхенмајер Ђорђе Лоренц 1878 Пригревица Пригревица детаљније информације
734 РКТГ-40601 Швајцер Катарина Мартин 1882 Апатин Апатин детаљније информације
735 РКТГ-40609 Рибак Антун Јохан 1877 Апатин Апатин детаљније информације
736 РКТГ-40785 Штефан Фрања Франц 1890 Пригревица Пригревица детаљније информације
737 РКТГ-40798 Фернбах Терезија Јосип 1878 Апатин Апатин детаљније информације
738 РКТГ-40799 Хан Јозеф Јосзеф 1882 Апатин Апатин детаљније информације
739 РКТГ-40817 Шнајдер Ева Јохан 1913 Пригревица Пригревица детаљније информације
740 РКТГ-40844 Гас Розина Адам Апатин Апатин детаљније информације
741 РКТГ-41614 Јохан Антун Антон 1875 Апатин Апатин детаљније информације
742 РКТГ-41615 Холцхауер Антун Антон 1875 Апатин Апатин детаљније информације
743 РКТГ-41618 Швајцер Франц јован 1877 Апатин Апатин детаљније информације
744 РКТГ-41636 Бернхарт Елизабета Јосеф 1886 Пригревица Пригревица детаљније информације
745 РКТГ-41647 Гунић Ана Шима 1887 Пригревица Пригревица детаљније информације
746 РКТГ-41651 Шнатербек Стеван Јован 1881 Апатин Апатин детаљније информације
747 РКТГ-41658 Хем Ева Јован 1896 Пригревица Пригревица детаљније информације
748 РКТГ-41741 Хајзер Катарина Фрања 1881 Пригревица Пригревица детаљније информације
749 РКТГ-41747 Вил Франц Мартин 1881 Апатин Апатин детаљније информације
750 РКТГ-41754 Бранд Јосеф Антон 1877 Апатин Апатин детаљније информације
751 РКТГ-42224 Абрахам Александар 1857 Апатин Апатин детаљније информације
752 РКТГ-42261 Абрахам др Ана 1892 Апатин Апатин детаљније информације
753 РКТГ-42262 Абрахам Ђорђе Андор 1925 Будимпешта Апатин детаљније информације
754 РКТГ-42272 Абрахам Клара Михајло 1910 Нови Сад Апатин детаљније информације
755 РКТГ-42273 Абрахам Тибор Никола 1934 Нови Сад Апатин детаљније информације
756 РКТГ-42274 Абрахам Јулија Лајош 1901 Сомбор Апатин детаљније информације
757 РКТГ-42275 Абфал Розина 1869 Сонта Сонта детаљније информације
758 РКТГ-42276 Абфал Ката Антон 1890 Апатин Апатин детаљније информације
759 РКТГ-42277 Абфал Антон Јован 1910 Апатин Апатин детаљније информације
760 РКТГ-42388 Бајеман Петар 1927 Апатин Апатин детаљније информације
761 РКТГ-43033 Адам Катарина 1882 Пригревица Пригревица детаљније информације
762 РКТГ-43037 Адам Петар 1878 Пригревица Пригревица детаљније информације
763 РКТГ-43044 Адам Барбара Јован 1880 Апатин Апатин детаљније информације
764 РКТГ-43090 Бекер Карло 1894 Апатин Апатин детаљније информације
765 РКТГ-43093 Бекер Францишка Адам 1873 Апатин Апатин детаљније информације
766 РКТГ-43095 Бекер Терезија Гашпар 1901 Апатин Апатин детаљније информације
767 РКТГ-43099 Бекер Јаша Јакоб 1945 Крушевље Апатин детаљније информације
768 РКТГ-43100 Бекер Розина Јакоб 1876 Апатин Апатин детаљније информације
769 РКТГ-43101 Бекер Јелисавета Јован 1869 Апатин Апатин детаљније информације
770 РКТГ-43103 Бекер Фрања Јосип 1879 Апатин Апатин детаљније информације
771 РКТГ-43104 Бекер Ана Михајло 1914 Апатин Апатин детаљније информације
772 РКТГ-43105 Бекер Катарина Михајло 1880 Апатин Апатин детаљније информације
773 РКТГ-43107 Бекер Марија Никола 1876 Апатин Апатин детаљније информације
774 РКТГ-43110 Бекер Катарина Павел 1893 Апатин Апатин детаљније информације
775 РКТГ-43111 Бекер Катарина Петар 1893 Апатин Апатин детаљније информације
776 РКТГ-43112 Бекер Терезија Петар 1944 Апатин Апатин детаљније информације
777 РКТГ-43113 Бекер Терезија Петар 1882 Апатин Апатин детаљније информације
778 РКТГ-43114 Бекер Барбара Симеон 1880 Апатин Апатин детаљније информације
779 РКТГ-43115 Бекер Јован Фердинанд 1941 Апатин Апатин детаљније информације
780 РКТГ-43116 Бекер Фердинанд Фердинанд 1940 Апатин Апатин детаљније информације
781 РКТГ-43117 Бекер Катарина Фрања 1882 Апатин Апатин детаљније информације
782 РКТГ-43118 Бекер Руди Фрања 1939 Апатин Апатин детаљније информације
783 РКТГ-43137 Белт Јосип Петра 1872 Апатин Апатин детаљније информације
784 РКТГ-43158 Бем Катарина Јосип 1910 Апатин Апатин детаљније информације
785 РКТГ-43165 Бензингер Јелисавета 1882 Апатин Апатин детаљније информације
786 РКТГ-43166 Бензингер Јован 1871 Апатин Апатин детаљније информације
787 РКТГ-43171 Бенц Кристијан Кристијан 1874 Апатин Апатин детаљније информације
788 РКТГ-43172 Бенц Михајло Михајло 1882 Апатин Апатин детаљније информације
789 РКТГ-43179 Бенцингер Јосип Фрања 1884 Апатин Апатин детаљније информације
790 РКТГ-43182 Бенчик Јелисавета Јелисавете 1943 Апатин Апатин детаљније информације
791 РКТГ-43183 Бенчик Сузана Јосип 1869 Апатин Апатин детаљније информације
792 РКТГ-43287 Беренц Мартин Ане 1865 Апатин Апатин детаљније информације
793 РКТГ-43288 Беренц Ана Антун 1878 Апатин Апатин детаљније информације
794 РКТГ-43380 Беренц Ана Вендел 1876 Апатин Апатин детаљније информације
795 РКТГ-43381 Беренц Терезија Јован 1860 Апатин Апатин детаљније информације
796 РКТГ-43382 Беренц Јосип Јосип 1884 Апатин Апатин детаљније информације
797 РКТГ-43383 Беренц Елиза Петра 1889 Апатин Апатин детаљније информације
798 РКТГ-43384 Берењи Розина Стеван 1944 Апатин Апатин детаљније информације
799 РКТГ-43387 Берзл Барбара 1881 Апатин Апатин детаљније информације
800 РКТГ-43424 Берст Марија Карл 1899 Пригревица Пригревица детаљније информације
801 РКТГ-43425 Берст Терезија Јован 1873 Пригревица Пригревица детаљније информације
802 РКТГ-43426 Берти Розалиа 1875 Пригревица Пригревица детаљније информације
803 РКТГ-43433 Бецгер Јован Јован 1863 Апатин Апатин детаљније информације
804 РКТГ-43472 Ајбах Фрања 1885 Пригревица Пригревица детаљније информације
805 РКТГ-43583 Бишоф Ана 1870 Пригревица Пригревица детаљније информације
806 РКТГ-43586 Бишоф Ана Адам 1880 Апатин Апатин детаљније информације
807 РКТГ-43634 Бланк Ана 1858 Сонта Сонта детаљније информације
808 РКТГ-43635 Бланк Јован 1874 Апатин Апатин детаљније информације
809 РКТГ-43636 Бланк Матија 1878 Апатин Апатин детаљније информације
810 РКТГ-43709 Ајхингер Барбара 1876 Пригревица Пригревица детаљније информације
811 РКТГ-43733 Акерман Јелисавета 1874 Кљајићево Сонта детаљније информације
812 РКТГ-43738 Акерман Ева Антун 1873 Апатин Апатин детаљније информације
813 РКТГ-43741 Акерман Јосип Карл 1875 Апатин Апатин детаљније информације
814 РКТГ-43742 Акерман Антун Конрад 1868 Апатин Апатин детаљније информације
815 РКТГ-43745 Акерман Фердинанд Фердинанд 1864 Апатин Апатин детаљније информације
816 РКТГ-43746 Акерман Јакоб Фрања 1884 Апатин Апатин детаљније информације
817 РКТГ-43747 Акерман Тереза Фрања 1918 Апатин Апатин детаљније информације
818 РКТГ-43773 Албрехт Ловро 1895 Пригревица Пригревица детаљније информације
819 РКТГ-43832 Аман Јелисавета 1882 Апатин Апатин детаљније информације
820 РКТГ-43833 Аман Магдалена 1884 Апатин Апатин детаљније информације
821 РКТГ-43840 Аман Катарина Јосип 1943 Апатин Апатин детаљније информације
822 РКТГ-43841 Аман Фрања Јосип 1938 Апатин Апатин детаљније информације
823 РКТГ-43843 Аман Јосиф Јосиф 1890 Апатин Апатин детаљније информације
824 РКТГ-43855 Амет Катарина 1890 Апатин Апатин детаљније информације
825 РКТГ-43860 Амрајн Јосип 1875 Апатин Апатин детаљније информације
826 РКТГ-43861 Амрајн Барбара Карл 1880 Апатин Апатин детаљније информације
827 РКТГ-43889 Андерс Тереза Фрања 1882 Апатин Апатин детаљније информације
828 РКТГ-43893 Андрашиц Розина 1903 Апатин Апатин детаљније информације
829 РКТГ-43895 Андреас Ана Томас 1898 Апатин Апатин детаљније информације
830 РКТГ-43896 Андрејас Лоренц Јосип 1870 Апатин Апатин детаљније информације
831 РКТГ-43900 Андрес Ана Јосип 1915 Апатин Апатин детаљније информације
832 РКТГ-43925 Блекл Марија 1882 Апатин Апатин детаљније информације
833 РКТГ-43928 Блехл Јосип 1901 Пригревица Пригревица детаљније информације
834 РКТГ-43929 Блехл Катарина 1936 Пригревица Пригревица детаљније информације
835 РКТГ-43963 Богнер Магда 1890 Апатин Апатин детаљније информације
836 РКТГ-43964 Богнер Розина 1871 Апатин Апатин детаљније информације
837 РКТГ-43965 Богнер Розина Андрија 1943 Апатин Апатин детаљније информације
838 РКТГ-43966 Богнер Јелисавета Мартин 1884 Апатин Апатин детаљније информације
839 РКТГ-43967 Богнер Катарина Мартин 1884 Апатин Апатин детаљније информације
840 РКТГ-43968 Богнер Јелисавета Рихард 1878 Апатин Апатин детаљније информације
841 РКТГ-43969 Богничар Андрија Андријас 1944 Апатин Апатин детаљније информације
842 РКТГ-43970 Богничар Розина Антон 1896 Апатин Апатин детаљније информације
843 РКТГ-43980 Андричек Ана 1863 Апатин Апатин детаљније информације
844 РКТГ-43981 Андричек Антун Антун 1865 Апатин Апатин детаљније информације
845 РКТГ-43982 Андричек Роберт Јован 1943 Апатин Апатин детаљније информације
846 РКТГ-43989 Антал Илона 1872 Апатин Апатин детаљније информације
847 РКТГ-43990 Анталовић Сузана 1873 Апатин Апатин детаљније информације
848 РКТГ-44048 Апфал Јован 1878 Апатин Апатин детаљније информације
849 РКТГ-44049 Апфал Розина Адам 1925 Апатин Апатин детаљније информације
850 РКТГ-44050 Апфал Моника Антун 1942 Апатин Апатин детаљније информације
851 РКТГ-44064 Армбруст Ана 1893 Пригревица Пригревица детаљније информације
852 РКТГ-44066 Армбруст Катарина 1893 Сонта Сонта детаљније информације
853 РКТГ-44068 Армбруст Стеван 1942 Сонта Сонта детаљније информације
854 РКТГ-44069 Армбруст Игњат Антун 1878 Апатин Апатин детаљније информације
855 РКТГ-44070 Армбруст Катарина Антун 1940 Апатин Апатин детаљније информације
856 РКТГ-44071 Армбруст Терезија Антун 1881 Апатин Апатин детаљније информације
857 РКТГ-44072 Армбруст Розина Јакоб 1871 Апатин Апатин детаљније информације
858 РКТГ-44073 Армбруст Розина Јован 1894 Апатин Апатин детаљније информације
859 РКТГ-44075 Армбруст Ингрид Јосип 1943 Апатин Апатин детаљније информације
860 РКТГ-44076 Армбруст Марија Јосип 1933 Апатин Апатин детаљније информације
861 РКТГ-44077 Армбруст Розина Јосип 1876 Апатин Апатин детаљније информације
862 РКТГ-44129 Арнолд Јакоб Георг 1880 Апатин Апатин детаљније информације
863 РКТГ-44131 Арнолд Јелисавета Петра 1880 Апатин Апатин детаљније информације
864 РКТГ-44143 Арт Ана 1881 Сонта Сонта детаљније информације
865 РКТГ-44145 Асман Јелисавета 1877 Апатин Апатин детаљније информације
866 РКТГ-44166 Аугсбургер Томас 1890 Апатин Апатин детаљније информације
867 РКТГ-44167 Аугустин Јелисавета 1871 Пригревица Пригревица детаљније информације
868 РКТГ-44168 Аугустин Катарина 1867 Пригревица Пригревица детаљније информације
869 РКТГ-44257 Бадамер Ана Јован 1890 Апатин Апатин детаљније информације
870 РКТГ-44259 Бадамер Катарина Јосиф 1872 Апатин Апатин детаљније информације
871 РКТГ-44261 Базлер Барбара Антон 1890 Апатин Апатин детаљније информације
872 РКТГ-44262 Базлер Розина Јован 1874 Апатин Апатин детаљније информације
873 РКТГ-44263 Базлер Катарина Јосип 1876 Апатин Апатин детаљније информације
874 РКТГ-44264 Базлер Јован Петар 1869 Апатин Апатин детаљније информације
875 РКТГ-44266 Базлер Павле Петар 1878 Апатин Апатин детаљније информације
876 РКТГ-44267 Базлер Петар Ане 1945 Крушевље Апатин детаљније информације
877 РКТГ-44279 Бајер Катарина Антон 1888 Апатин Апатин детаљније информације
878 РКТГ-44283 Бајер Антун Јакоб 1883 Апатин Апатин детаљније информације
879 РКТГ-44284 Бајер Мартин Јакоб 1870 Апатин Апатин детаљније информације
880 РКТГ-44285 Бајер Петар Јакоб 1877 Апатин Апатин детаљније информације
881 РКТГ-44286 Бајер Елиза Јован 1883 Апатин Апатин детаљније информације
882 РКТГ-44289 Бајер Мартин Јосип 1882 Апатин Апатин детаљније информације
883 РКТГ-44291 Бајер Петар Матија 1871 Апатин Апатин детаљније информације
884 РКТГ-44292 Бајер Јосип Петра 1864 Апатин Апатин детаљније информације
885 РКТГ-44294 Бајерле Јулија Адам 1872 Апатин Апатин детаљније информације
886 РКТГ-44315 Бајл Јелисавета 1862 Апатин Апатин детаљније информације
887 РКТГ-44316 Бајлер Ана 1878 Сонта Сонта детаљније информације
888 РКТГ-44317 Бајлер Терезиа 1913 Сонта Сонта детаљније информације
889 РКТГ-44318 Бајлер Јосип Гашпар 1888 Апатин Апатин детаљније информације
890 РКТГ-44319 Бајлер Антон Игњат 1870 Апатин Апатин детаљније информације
891 РКТГ-44320 Бајлер Ана Јован 1864 Апатин Апатин детаљније информације
892 РКТГ-44321 Бајлер Берта Михајло 1862 Апатин Апатин детаљније информације
893 РКТГ-44322 Бајсман Елизабета Андрија 1873 Апатин Апатин детаљније информације
894 РКТГ-44323 Бајсман Барбара Георг 1883 Апатин Апатин детаљније информације
895 РКТГ-44324 Бајсман Ана Јован 1876 Апатин Апатин детаљније информације
896 РКТГ-44325 Бајсман Тереза Петра 1877 Апатин Апатин детаљније информације
897 РКТГ-44326 Бајсман Јосип Филип 1876 Апатин Апатин детаљније информације
898 РКТГ-44331 Бајхл Катарина Игњат 1901 Апатин Апатин детаљније информације
899 РКТГ-44332 Бак Јован Јосип 1878 Апатин Апатин детаљније информације
900 РКТГ-44334 Бакштибер Катарина Мартин 1909 Апатин Апатин детаљније информације
901 РКТГ-44335 Бал Катарина 1872 Апатин Апатин детаљније информације
902 РКТГ-44337 Бал Марија Венделин 1882 Апатин Апатин детаљније информације
903 РКТГ-44338 Бал Катарина Мартин 1944 Апатин Апатин детаљније информације
904 РКТГ-44339 Бал Катарина Фрања 1874 Апатин Апатин детаљније информације
905 РКТГ-44358 Балд Јосиф Антон 1883 Апатин Апатин детаљније информације
906 РКТГ-44372 Балтус Ана Фрања 1921 Апатин Апатин детаљније информације
907 РКТГ-44373 Балшец Антун Михајло 1945 Апатин Апатин детаљније информације
908 РКТГ-44379 Банфт Роза 1878 Апатин Апатин детаљније информације
909 РКТГ-44422 Барока Катарина 1876 Апатин Апатин детаљније информације
910 РКТГ-44423 Барон Ана Давид 1882 Апатин Апатин детаљније информације
911 РКТГ-44426 Барон Јосип Јосип 1885 Апатин Апатин детаљније информације
912 РКТГ-44428 Барон Павле Јосип 1881 Апатин Апатин детаљније информације
913 РКТГ-44454 Батин Јулиана 1875 Апатин Апатин детаљније информације
914 РКТГ-44467 Баудерер Адам Јосип 1945 Апатин Апатин детаљније информације
915 РКТГ-44468 Баудерер Јосип Јосип 1939 Апатин Апатин детаљније информације
916 РКТГ-44469 Баудерер Фрања Јосип 1941 Апатин Апатин детаљније информације
917 РКТГ-44470 Баудерер Хелмут Јосип 1942 Апатин Апатин детаљније информације
918 РКТГ-44471 Баудерер Марија Михајло 1877 Апатин Апатин детаљније информације
919 РКТГ-44477 Бауер Ката Адам 1890 Апатин Апатин детаљније информације
920 РКТГ-44478 Бауер Розина Антон 1875 Апатин Апатин детаљније информације
921 РКТГ-44485 Бауер Јелисавета Јован 1870 Апатин Апатин детаљније информације
922 РКТГ-44488 Бауер Антон Катарине 1889 Апатин Апатин детаљније информације
923 РКТГ-44493 Бауер Розина Филип 1868 Апатин Апатин детаљније информације
924 РКТГ-44498 Бауман Јосип Јосип 1880 Апатин Апатин детаљније информације
925 РКТГ-44499 Бауман Хелмут Франц 1943 Апатин Апатин детаљније информације
926 РКТГ-44578 Бојлер Ана Антон 1885 Апатин Апатин детаљније информације
927 РКТГ-44579 Бојлер Маријана Јакоб 1882 Апатин Апатин детаљније информације
928 РКТГ-44580 Бојлер Розина Петра 1862 Апатин Апатин детаљније информације
929 РКТГ-44582 Бојсман Адам Јакоб 1863 Апатин Апатин детаљније информације
930 РКТГ-44583 Бојсман Јелисава Јован 1941 Апатин Апатин детаљније информације
931 РКТГ-44608 Болшец Магда Јован 1884 Апатин Апатин детаљније информације
932 РКТГ-44762 Бранд Розина 1884 Апатин Апатин детаљније информације
933 РКТГ-44764 Бранд Ката Адам 1883 Апатин Апатин детаљније информације
934 РКТГ-44765 Бранд Катарина Антон 1881 Апатин Апатин детаљније информације
935 РКТГ-44766 Бранд Ана Антун 1884 Апатин Апатин детаљније информације
936 РКТГ-44767 Бранд Ева Антун 1880 Апатин Апатин детаљније информације
937 РКТГ-44768 Бранд Терезија Антун 1882 Апатин Апатин детаљније информације
938 РКТГ-44769 Бранд Матијас Јован 1855 Апатин Апатин детаљније информације
939 РКТГ-44770 Бранд Терезија Јован 1892 Апатин Апатин детаљније информације
940 РКТГ-44772 Бранд Ана Јосип 1917 Апатин Апатин детаљније информације
941 РКТГ-44773 Бранд Антун Јосип 1884 Апатин Апатин детаљније информације
942 РКТГ-44774 Бранд Јосип Јосип 1880 Апатин Апатин детаљније информације
943 РКТГ-44775 Бранд Ката Јосип 1881 Апатин Апатин детаљније информације
944 РКТГ-44776 Бранд Петар Јосип 1877 Апатин Апатин детаљније информације
945 РКТГ-44777 Бранд Ева Мартин 1893 Апатин Апатин детаљније информације
946 РКТГ-44778 Бранд Розина Мартин Апатин Апатин детаљније информације
947 РКТГ-44779 Бранд Катарина Матија 1898 Апатин Апатин детаљније информације
948 РКТГ-44781 Бранд Ана Петар 1882 Апатин Апатин детаљније информације
949 РКТГ-44782 Бранд Антун Петар 1876 Апатин Апатин детаљније информације
950 РКТГ-44783 Бранд Петар Петра 1873 Апатин Апатин детаљније информације
951 РКТГ-44784 Бранд Розина Петра 1882 Апатин Апатин детаљније информације
952 РКТГ-44785 Бранд Катарина Фрања 1878 Апатин Апатин детаљније информације
953 РКТГ-44820 Брандекер Геновева 1873 Пригревица Пригревица детаљније информације
954 РКТГ-44856 Браун Јован 1864 Апатин Апатин детаљније информације
955 РКТГ-44889 Браунхофер Јосип Јосип 1889 Апатин Апатин детаљније информације
956 РКТГ-44930 Бренер Јулијана Антон 1945 Крушевље Апатин детаљније информације
957 РКТГ-44931 Бренер Антун Антун 1937 Апатин Апатин детаљније информације
958 РКТГ-44932 Бренер Јосип Антун 1943 Апатин Апатин детаљније информације
959 РКТГ-44933 Бренер Терезија Антун 1942 Апатин Апатин детаљније информације
960 РКТГ-44934 Бренер Тереза Јован 1914 Апатин Апатин детаљније информације
961 РКТГ-44939 Бренер Ана Фрања 1871 Апатин Апатин детаљније информације
962 РКТГ-44944 Бретрегер Кристина 1860 Пригревица Пригревица детаљније информације
963 РКТГ-44945 Бретрегер Михајло 1880 Пригревица Пригревица детаљније информације
964 РКТГ-44946 Бретрегер Розалиа 1891 Пригревица Пригревица детаљније информације
965 РКТГ-44947 Бретрегер Катарина Матија 1880 Пригревица Пригревица детаљније информације
966 РКТГ-45077 Брукер Розина 1889 Апатин Апатин детаљније информације
967 РКТГ-45080 Брукер Роза Игнац 1875 Апатин Апатин детаљније информације
968 РКТГ-45083 Брукер Терезија Лоренц 1883 Апатин Апатин детаљније информације
969 РКТГ-45132 Буксбаум Ана Јосип 1894 Апатин Апатин детаљније информације
970 РКТГ-45140 Бург Терезија Антон 1883 Апатин Апатин детаљније информације
971 РКТГ-45141 Бург Антун Јован 1880 Апатин Апатин детаљније информације
972 РКТГ-45142 Бург Јован Јован 1879 Апатин Апатин детаљније информације
973 РКТГ-45143 Бург Ева Михајло 1880 Апатин Апатин детаљније информације
974 РКТГ-45182 Бургхард Јован Јакоб 1864 Пригревица Пригревица детаљније информације
975 РКТГ-45184 Бургхард Ева Јосип 1897 Пригревица Пригревица детаљније информације
976 РКТГ-45185 Бургхард Катарина Јосип 1866 Пригревица Пригревица детаљније информације
977 РКТГ-45199 Бухала Ана Михајло 1882 Апатин Апатин детаљније информације
978 РКТГ-45219 Бушбахер Антон 1868 Апатин Апатин детаљније информације
979 РКТГ-45220 Бушбахер Антун Адам 1872 Апатин Апатин детаљније информације
980 РКТГ-45221 Бушбахер Јован Јован 1861 Апатин Апатин детаљније информације
981 РКТГ-45223 Бушбахер Барбара Јосип 1856 Апатин Апатин детаљније информације
982 РКТГ-45224 Бушбахер Ева Јосип 1872 Апатин Апатин детаљније информације
983 РКТГ-45225 Бушбахер Јелисавета Јосип 1883 Апатин Апатин детаљније информације
984 РКТГ-45226 Бушбахер Јулија Јосип 1884 Апатин Апатин детаљније информације
985 РКТГ-45228 Бушбахер Терезија Себастијан 1875 Апатин Апатин детаљније информације
986 РКТГ-45229 Бушбахер Розина Симеон 1877 Апатин Апатин детаљније информације
987 РКТГ-45230 Бушбахер Розина Стеван 1915 Апатин Апатин детаљније информације
988 РКТГ-46763 Треслер Антон Фрањо 1900 Апатин Апатин детаљније информације
989 РКТГ-47290 Конрад Матија Матија 1883 Апатин Апатин детаљније информације
990 РКТГ-47312 Ђери Катарина Франциус 1873 Дабар Апатин детаљније информације
991 РКТГ-47313 Ђери Стеван Стеван 1868 Апатин Апатин детаљније информације
992 РКТГ-47315 Гершбахер Јосиф Фрања 1874 Апатин Апатин детаљније информације
993 РКТГ-47317 Крамер Ана Никола 1886 Апатин Апатин детаљније информације
994 РКТГ-47320 Инглхофер Терезија Јован 1880 Апатин Апатин детаљније информације
995 РКТГ-47669 Бухерт Мартин 1945 Пригревица Пригревица детаљније информације
996 РКТГ-47670 Бенцингер Терезиа 1894 Апатин Апатин детаљније информације
997 РКТГ-47673 Бернхард Катарина 1892 Пригревица Пригревица детаљније информације
998 РКТГ-47707 Бернхард Захарије 1889 Пригревица Пригревица детаљније информације
999 РКТГ-47712 Блехл Вендел 1881 Пригревица Пригревица детаљније информације
1000 РКТГ-47714 Боријер Ана 1888 Апатин Апатин детаљније информације
1001 РКТГ-47716 Блехл Антон 1880 Пригревица Пригревица детаљније информације
1002 РКТГ-47729 Берст Катарина 1875 Пригревица Пригревица детаљније информације
1003 РКТГ-47731 Браун Катарина 1893 Апатин Апатин детаљније информације
1004 РКТГ-47733 Бенцингер Ана 1888 Апатин Апатин детаљније информације
1005 РКТГ-47739 Батингер Роза 1934 Апатин Апатин детаљније информације
1006 РКТГ-47743 Бек Катарина 1930 Апатин Апатин детаљније информације
1007 РКТГ-47748 Балд Катарина 1886 Апатин Апатин детаљније информације
1008 РКТГ-47820 Берић Јелисавета 1943 Пригревица Пригревица детаљније информације
1009 РКТГ-47829 Блашковић Јелисавета 1944 Пригревица Пригревица детаљније информације
1010 РКТГ-47831 Бишоф Роза 1906 Пригревица Пригревица детаљније информације
1011 РКТГ-47833 Брандекер Јосип 1873 Пригревица Пригревица детаљније информације
1012 РКТГ-47855 Бухер Јелисавета 1894 Пригревица Пригревица детаљније информације
1013 РКТГ-47859 Бекер Магдалена 1883 Апатин Апатин детаљније информације
1014 РКТГ-47861 Бретрегер Барбара 1887 Пригревица Пригревица детаљније информације
1015 РКТГ-47868 Бенцингер Антон 1884 Сонта Сонта детаљније информације
1016 РКТГ-47871 Бишоф Ана 1887 Пригревица Пригревица детаљније информације
1017 РКТГ-47878 Бауман Ана 1945 Сонта Сонта детаљније информације
1018 РКТГ-47886 Бем Ана 1886 Апатин Апатин детаљније информације
1019 РКТГ-47891 Берст Барбара 1887 Пригревица Пригревица детаљније информације
1020 РКТГ-47895 Бургхард Ева 1868 Пригревица Пригревица детаљније информације
1021 РКТГ-47902 Блехл Валентин 1937 Пригревица Пригревица детаљније информације
1022 РКТГ-47909 Бретрегер Јакоб 1891 Пригревица Пригревица детаљније информације
1023 РКТГ-47941 Бернхард Јелисавета 1931 Пригревица Пригревица детаљније информације
1024 РКТГ-47947 Бир Ана 1875 Апатин Апатин детаљније информације
1025 РКТГ-47951 Берг Магдалена 1882 Пригревица Пригревица детаљније информације
1026 РКТГ-47961 Блехл Барбара 1839 Пригревица Пригревица детаљније информације
1027 РКТГ-47966 Браунхофер Мариа 1906 Сонта Сонта детаљније информације
1028 РКТГ-47976 Базарин Лоренц 1877 Пригревица Пригревица детаљније информације
1029 РКТГ-47978 Бургер Вилхелм 1866 Апатин Апатин детаљније информације
1030 РКТГ-47979 Берић Елизабет 1876 Пригревица Пригревица детаљније информације
1031 РКТГ-47980 Базарин Ана 1883 Пригревица Пригревица детаљније информације
1032 РКТГ-47981 Бекер Катарина 1886 Апатин Апатин детаљније информације
1033 РКТГ-47986 Бордор Јован 1874 Пригревица Пригревица детаљније информације
1034 РКТГ-47988 Браун Јелисавета Апатин Апатин детаљније информације
1035 РКТГ-47991 Бургхард Ана 1888 Пригревица Пригревица детаљније информације
1036 РКТГ-47992 Белт Катарина 1885 Апатин Апатин детаљније информације
1037 РКТГ-48009 Бауман Катарина 1895 Апатин Апатин детаљније информације
1038 РКТГ-48011 Браут Петар 1881 Апатин Апатин детаљније информације
1039 РКТГ-48013 Блехл Јозеф 1877 Пригревица Пригревица детаљније информације
1040 РКТГ-48017 Бауер Катарина 1869 Апатин Апатин детаљније информације
1041 РКТГ-48020 Бушбахер Јосип 1881 Сонта Сонта детаљније информације
1042 РКТГ-48021 Бекер Антон 1870 Апатин Апатин детаљније информације
1043 РКТГ-48026 Бретрегер Розалија 1887 Пригревица Пригревица детаљније информације
1044 РКТГ-48028 Бајсман Ева 1907 Апатин Апатин детаљније информације
1045 РКТГ-48034 Брукер Јелисавета 1869 Апатин Апатин детаљније информације
1046 РКТГ-48041 Бушбахер Терезија 1885 Сонта Сонта детаљније информације
1047 РКТГ-48046 Бург Ана 1884 Апатин Апатин детаљније информације
1048 РКТГ-48054 Берешић Катарина 1868 Апатин Апатин детаљније информације
1049 РКТГ-48057 Бургхард Барбара 1913 Пригревица Пригревица детаљније информације
1050 РКТГ-48058 Бенц Розина 1875 Апатин Апатин детаљније информације
1051 РКТГ-48059 Брислингер Јосип 1945 Пригревица Пригревица детаљније информације
1052 РКТГ-48113 Бухер Јелена 1871 Пригревица Пригревица детаљније информације
1053 РКТГ-48120 Бретрегер Терезија 1904 Пригревица Пригревица детаљније информације
1054 РКТГ-48125 Берст Антон 1871 Пригревица Пригревица детаљније информације
1055 РКТГ-48129 Бургер Барбара 1872 Пригревица Пригревица детаљније информације
1056 РКТГ-48135 Бенцингер Магдалена 1884 Сонта Сонта детаљније информације
1057 РКТГ-48138 Борлинич Розалија 1900 Пригревица Пригревица детаљније информације
1058 РКТГ-48140 Блехл Катарина 1943 Пригревица Пригревица детаљније информације
1059 РКТГ-48153 Бретрегер Елизабета 1880 Пригревица Пригревица детаљније информације
1060 РКТГ-48154 Бернерт Ана 1871 Сонта Сонта детаљније информације
1061 РКТГ-48245 Бушбахер Катарина 1879 Апатин Апатин детаљније информације
1062 РКТГ-48257 Бандл Ана Михајло 1875 Сонта Сонта детаљније информације
1063 РКТГ-48258 Бекер Георг 1880 Апатин Апатин детаљније информације
1064 РКТГ-48264 Белт Катарина 1871 Апатин Апатин детаљније информације
1065 РКТГ-48271 Баур Антон 1875 Апатин Апатин детаљније информације
1066 РКТГ-48273 Богишић Ана 1880 Апатин Апатин детаљније информације
1067 РКТГ-48276 Бланк Петар 1875 Апатин Апатин детаљније информације
1068 РКТГ-48286 Бернхард Барбара 1871 Пригревица Пригревица детаљније информације
1069 РКТГ-48293 Бонерт Јакоб 1943 Пригревица Пригревица детаљније информације
1070 РКТГ-48305 Бургхард Јелисавета Михајло 1893 Пригревица Пригревица детаљније информације
1071 РКТГ-48308 Бауман Јосип 1899 Апатин Апатин детаљније информације
1072 РКТГ-48312 Борковић Јосип 1887 Пригревица Пригревица детаљније информације
1073 РКТГ-48318 Бранд Јелисавета 1886 Апатин Апатин детаљније информације
1074 РКТГ-48323 Бајлер Ана 1904 Апатин Апатин детаљније информације
1075 РКТГ-48339 Бергер Терезија 1940 Апатин Апатин детаљније информације
1076 РКТГ-48343 Бени Јован 1885 Пригревица Пригревица детаљније информације
1077 РКТГ-48826 Клем Роза 1895 Апатин Апатин детаљније информације
1078 РКТГ-49849 Винклер Ана 1893 Апатин Апатин детаљније информације
1079 РКТГ-49850 Веленрајтер Магдалена Фрања 1868 Апатин Апатин детаљније информације
1080 РКТГ-49851 Виркес Јосип Јосип 1878 Апатин Апатин детаљније информације
1081 РКТГ-49853 Вајс Ева Адам 1871 Апатин Апатин детаљније информације
1082 РКТГ-49854 Вајс Јелисавета Мартин 1880 Апатин Апатин детаљније информације
1083 РКТГ-49855 Виркес Јелисавета Матија 1891 Апатин Апатин детаљније информације
1084 РКТГ-49856 Вестермајер Јелисавета Јован 1922 Апатин Апатин детаљније информације
1085 РКТГ-49857 Винтер Јелисавета Јосип 1876 Апатин Апатин детаљније информације
1086 РКТГ-49858 Вестермајер Клара Вендел 1895 Апатин Апатин детаљније информације
1087 РКТГ-49859 Виплер Сузана Јаков 1883 Апатин Апатин детаљније информације
1088 РКТГ-49860 Веленрајтер Јелисавета Фрања 1886 Апатин Апатин детаљније информације
1089 РКТГ-49861 Вестермајер Розина Јован 1874 Апатин Апатин детаљније информације
1090 РКТГ-49862 Вајс Елизабет Јосип 1884 Апатин Апатин детаљније информације
1091 РКТГ-49864 Валтер Георг 1907 Апатин Апатин детаљније информације
1092 РКТГ-49865 Вајс Катарина Алексиус 1856 Апатин Апатин детаљније информације
1093 РКТГ-49866 Вашади Гашпар Михајло 1864 Апатин Апатин детаљније информације
1094 РКТГ-49867 Винели Георг Георг 1884 Апатин Апатин детаљније информације
1095 РКТГ-49868 Вајнкец Катарина Балтазар 1877 Апатин Апатин детаљније информације
1096 РКТГ-49870 Видеркер Ана Антун 1883 Апатин Апатин детаљније информације
1097 РКТГ-49871 Винер Петар Балтазар 1863 Апатин Апатин детаљније информације
1098 РКТГ-49872 Виркес Марјана Јосип 1914 Апатин Апатин детаљније информације
1099 РКТГ-49874 Веленрајтер Розина Антун 1908 Апатин Апатин детаљније информације
1100 РКТГ-49878 Вајнкец Лоренц Лоренц 1869 Апатин Апатин детаљније информације
1101 РКТГ-49880 Ваци Магдалена Јосип 1892 Апатин Апатин детаљније информације
1102 РКТГ-49881 Вајс Георг Георг 1945 Крушевље Апатин детаљније информације
1103 РКТГ-49882 Валтер Јелисавета Јакоб 1880 Апатин Апатин детаљније информације
1104 РКТГ-49883 Вернер Ана Антун 1861 Апатин Апатин детаљније информације
1105 РКТГ-49886 Вајс Катарина Андрија 1872 Апатин Апатин детаљније информације
1106 РКТГ-49887 Вил Ана Јосип 1940 Апатин Апатин детаљније информације
1107 РКТГ-49888 Вил Розина Фрања 1919 Апатин Апатин детаљније информације
1108 РКТГ-49889 Винтер Розина Јосип 1909 Апатин Апатин детаљније информације
1109 РКТГ-49890 Вернер Магдалена Јосип 1878 Апатин Апатин детаљније информације
1110 РКТГ-49892 Вил Венделин Јосип 1871 Апатин Апатин детаљније информације
1111 РКТГ-49893 Вернер Ђорђе Фрања 1878 Апатин Апатин детаљније информације
1112 РКТГ-49894 Вил Розина Јован 1881 Апатин Апатин детаљније информације
1113 РКТГ-49895 Варнус Магда Јосип 1881 Апатин Апатин детаљније информације
1114 РКТГ-49897 Вестермајер Јелисавета Филип 1879 Апатин Апатин детаљније информације
1115 РКТГ-49898 Вундерер Јелисавета Фрања 1863 Апатин Апатин детаљније информације
1116 РКТГ-49899 Валенрајтер Катарина Јосип 1869 Апатин Апатин детаљније информације
1117 РКТГ-49900 Винер Тереза Адам 1879 Апатин Апатин детаљније информације
1118 РКТГ-49902 Валтер Јован Јосип 1875 Апатин Апатин детаљније информације
1119 РКТГ-49903 Виндишман Јосип Петар 1931 Апатин Апатин детаљније информације
1120 РКТГ-49906 Винер Ката 1868 Апатин Апатин детаљније информације
1121 РКТГ-49907 Виплер Розина Фрања 1873 Апатин Апатин детаљније информације
1122 РКТГ-49908 Вернер Катарина Јован 1865 Апатин Апатин детаљније информације
1123 РКТГ-49911 Вестермајер Вендел Михајло 1874 Апатин Апатин детаљније информације
1124 РКТГ-49913 Вернер Елизабет 1874 Апатин Апатин детаљније информације
1125 РКТГ-49914 Винтер Јосип Јован 1945 Апатин Апатин детаљније информације
1126 РКТГ-49915 Валтер Ана Антон 1887 Апатин Апатин детаљније информације
1127 РКТГ-49921 Верман Магдалена Јосип 1884 Апатин Апатин детаљније информације
1128 РКТГ-49922 Вагнер Јосип Андрија 1943 Апатин Апатин детаљније информације
1129 РКТГ-49923 Вил Петар Јосип 1878 Апатин Апатин детаљније информације
1130 РКТГ-49925 Вирц Катарина Јосип 1888 Апатин Апатин детаљније информације
1131 РКТГ-49927 Вајнкец Јакоб Јаша 1865 Апатин Апатин детаљније информације
1132 РКТГ-49932 Вилперт Ева Симон 1884 Апатин Апатин детаљније информације
1133 РКТГ-50049 Блум Хелена - Јелена Густав 1912 Праг Апатин детаљније информације
1134 РКТГ-50056 Блум Ана 1937 Апатин Апатин детаљније информације
1135 РКТГ-50396 Вајсенбургер Јосип Фрања 1877 Пригревица Пригревица детаљније информације
1136 РКТГ-50404 Вилтир Ана 1880 Апатин Апатин детаљније информације
1137 РКТГ-50407 Вамошер Хелена Пригревица Пригревица детаљније информације
1138 РКТГ-50640 Видеркер Катарина Јосип 1921 Апатин Апатин детаљније информације
1139 РКТГ-50643 Виркес Розина Никола 1925 Апатин Апатин детаљније информације
1140 РКТГ-50648 Вил Ева Јован 1891 Апатин Апатин детаљније информације
1141 РКТГ-50649 Видеркер Катарина Јован 1942 Апатин Апатин детаљније информације
1142 РКТГ-50652 Вил Марија Антун 1886 Апатин Апатин детаљније информације
1143 РКТГ-50658 Вурштхорн Андрија Стеван 1875 Апатин Апатин детаљније информације
1144 РКТГ-50659 Вагнер Магдалена Андрија 1940 Апатин Апатин детаљније информације
1145 РКТГ-50665 Виркес Магдалена Јакоб 1874 Апатин Апатин детаљније информације
1146 РКТГ-50668 Винтер Јосип 1877 Апатин Апатин детаљније информације
1147 РКТГ-50669 Вагнер Барбара Јосип 1925 Апатин Апатин детаљније информације
1148 РКТГ-50670 Вајхл Јелисава Андрија 1882 Апатин Апатин детаљније информације
1149 РКТГ-50673 Вашади Катарина Михајло 1870 Апатин Апатин детаљније информације
1150 РКТГ-50680 Венцл Катарина Фрања 1884 Апатин Апатин детаљније информације
1151 РКТГ-50683 Вилперт Елиза Јакоб 1875 Апатин Апатин детаљније информације
1152 РКТГ-50688 Вилперт Јосип Јован 1871 Апатин Апатин детаљније информације
1153 РКТГ-50695 Виркес Јакоб Јакоб 1868 Апатин Апатин детаљније информације
1154 РКТГ-50704 Вајнкец Јулија Фрања 1869 Апатин Апатин детаљније информације
1155 РКТГ-50715 Виркес Елиза Фрања 1890 Апатин Апатин детаљније информације
1156 РКТГ-50788 Вајнец Јован Јосип 1872 Апатин Апатин детаљније информације
1157 РКТГ-50794 Вундерер Роза Фрања 1892 Апатин Апатин детаљније информације
1158 РКТГ-50804 Виркес Петар Адам 1870 Апатин Апатин детаљније информације
1159 РКТГ-50866 Винтер Терезија Јован 1899 Апатин Апатин детаљније информације
1160 РКТГ-51850 Хан Мартин Јоеф 1914 Апатин Апатин детаљније информације
1161 РКТГ-52896 Вајс Софија 1882 Пригревица Пригревица детаљније информације
1162 РКТГ-54113 Даљац Георг 1878 Пригревица непознато детаљније информације
1163 РКТГ-55476 Вајсгербер Франц 1866 Пригревица Пригревица детаљније информације
1164 РКТГ-55480 Вајсхорн Ана 1880 Апатин Апатин детаљније информације
1165 РКТГ-55494 Вајсгербер Барбара Стеван 1886 Пригревица Пригревица детаљније информације
1166 РКТГ-55519 Виндишман Јелисавета 1879 Апатин Апатин детаљније информације
1167 РКТГ-55524 Виркес Антон 1881 Апатин Апатин детаљније информације
1168 РКТГ-55528 Видеркер Адам 1875 Апатин Апатин детаљније информације
1169 РКТГ-55534 Вил Магдалена 1880 Апатин Апатин детаљније информације
1170 РКТГ-55535 Вајсенбургер Јован 1864 Пригревица Пригревица детаљније информације
1171 РКТГ-55543 Вајсенбургер Роза 1888 Пригревица Пригревица детаљније информације
1172 РКТГ-55549 Велфлинг Розина 1878 Апатин Апатин детаљније информације
1173 РКТГ-55558 Венцлер Катарина 1910 Пригревица Пригревица детаљније информације
1174 РКТГ-55570 Визентанер Ева 1882 Сонта Сонта детаљније информације
1175 РКТГ-55571 Вајсгербер Адам 1874 Пригревица Пригревица детаљније информације
1176 РКТГ-55601 Васег Јулиана 1878 Пригревица Пригревица детаљније информације
1177 РКТГ-55616 Вал Катарина 1887 Пригревица Пригревица детаљније информације
1178 РКТГ-55617 Вал Михаел 1889 Пригревица Пригревица детаљније информације
1179 РКТГ-55626 Видак Катарина 1886 Апатин Апатин детаљније информације
1180 РКТГ-55628 Визлер Розалија 1897 Пригревица Пригревица детаљније информације
1181 РКТГ-55630 Вислер Јозеф 1881 Пригревица Пригревица детаљније информације
1182 РКТГ-55631 Вајсгербер Фрања 1889 Пригревица Пригревица детаљније информације
1183 РКТГ-55635 Вајсгербер Ана 1940 Пригревица Пригревица детаљније информације
1184 РКТГ-55639 Вагнер Терезија 1905 Апатин Апатин детаљније информације
1185 РКТГ-55641 Виланд Франц 1941 Пригревица Пригревица детаљније информације
1186 РКТГ-55642 Визентанер Магда 1883 Апатин Апатин детаљније информације
1187 РКТГ-55645 Вајсенбургер Барбара 1889 Пригревица Пригревица детаљније информације
1188 РКТГ-55646 Виркес Франц Петар 1873 Апатин Апатин детаљније информације
1189 РКТГ-55648 Визлер Ева Франц 1908 Пригревица Пригревица детаљније информације
1190 РКТГ-55657 Валентин Јелисавета 1900 Сонта Сонта детаљније информације
1191 РКТГ-55672 Вендел Михајло 1944 Пригревица Пригревица детаљније информације
1192 РКТГ-55681 Венцл Јосип 1942 Апатин Апатин детаљније информације
1193 РКТГ-55683 Веленрајтер Јосип 1891 Сонта Сонта детаљније информације
1194 РКТГ-55695 Видак Јосип 1870 Апатин Апатин детаљније информације
1195 РКТГ-55709 Вајсенбургер Ева 1910 Пригревица Пригревица детаљније информације
1196 РКТГ-55711 Вајсгербер Петар 1880 Пригревица Пригревица детаљније информације
1197 РКТГ-55713 Вајхл Антон Петар 1903 Апатин Апатин детаљније информације
1198 РКТГ-55726 Вал Катарина 1883 Апатин Апатин детаљније информације
1199 РКТГ-55727 Вајгер Стеван 1931 Пригревица Пригревица детаљније информације
1200 РКТГ-55730 Вал Геновева 1879 А - непознато Пригревица детаљније информације
1201 РКТГ-55748 Вагнер Барбара 1873 Пригревица Пригревица детаљније информације
1202 РКТГ-55755 Виркес Антон 1879 Апатин Апатин детаљније информације
1203 РКТГ-55757 Вилдман Мариа 1886 Свилојево Свилојево детаљније информације
1204 РКТГ-55765 Вал Катарина 1872 Пригревица Пригревица детаљније информације
1205 РКТГ-55766 Вајсгербер Јосип 1894 Пригревица Пригревица детаљније информације
1206 РКТГ-55772 Вал Розалиа 1901 Пригревица Пригревица детаљније информације
1207 РКТГ-55776 Вил Розина 1869 Апатин Апатин детаљније информације
1208 РКТГ-55799 Вајланд Јован 1944 Пригревица Пригревица детаљније информације
1209 РКТГ-55813 Виндуш Фрања 1906 Пригревица Пригревица детаљније информације
1210 РКТГ-55820 Винков Терезиа 1883 Пригревица Пригревица детаљније информације
1211 РКТГ-55822 Вајсенбергер Ева 1933 Пригревица Пригревица детаљније информације
1212 РКТГ-55824 Валтер Мариа 1882 Апатин Апатин детаљније информације
1213 РКТГ-55880 Вајс Катарина 1882 Апатин Апатин детаљније информације
1214 РКТГ-55909 Гас Терезија Јакоб 1875 Апатин Апатин детаљније информације
1215 РКТГ-55910 Гајзер Ката Петар 1866 Апатин Апатин детаљније информације
1216 РКТГ-55917 Гамс Розина Фрања 1903 Апатин Апатин детаљније информације
1217 РКТГ-55922 Гантнер Карло Себастијан 1867 Апатин Апатин детаљније информације
1218 РКТГ-55925 Глекл Хајнц Леополд 1944 Апатин Апатин детаљније информације
1219 РКТГ-55932 Гундић Јелисавета Никола 1863 Апатин Апатин детаљније информације
1220 РКТГ-55934 Гец Антун Антун 1870 Апатин Апатин детаљније информације
1221 РКТГ-55938 Гилих Терезија Јосип 1876 Апатин Апатин детаљније информације
1222 РКТГ-55940 Гребер Маријана Станислау 1861 Апатин Апатин детаљније информације
1223 РКТГ-55941 Гребер Фрања Гашпар 1867 Пригревица Пригревица детаљније информације
1224 РКТГ-55946 Грос Антон Матија 1881 Апатин Апатин детаљније информације
1225 РКТГ-55947 Герих Розина Јосип 1922 Апатин Апатин детаљније информације
1226 РКТГ-55948 Гамауф Адам Фрања 1940 Апатин Апатин детаљније информације
1227 РКТГ-55951 Гајсингер Барбара Јован 1890 Апатин Апатин детаљније информације
1228 РКТГ-55958 Гас Ана Јаша 1873 Апатин Апатин детаљније информације
1229 РКТГ-55959 Госајн Катарина Фрања 1884 Апатин Апатин детаљније информације
1230 РКТГ-55963 Гилих Јелисавета Адам 1878 Апатин Апатин детаљније информације
1231 РКТГ-55967 Граф Јелисавета Јосип 1941 Апатин Апатин детаљније информације
1232 РКТГ-55970 Гропет Ева 1895 Апатин Апатин детаљније информације
1233 РКТГ-55973 Грос Ана Стеван 1886 Апатин Апатин детаљније информације
1234 РКТГ-55975 Гринес Ана Фердинанд 1908 Апатин Апатин детаљније информације
1235 РКТГ-55976 Гнендингер Ева Јосип 1881 Апатин Апатин детаљније информације
1236 РКТГ-55980 Гојзер Роза Антун 1895 Апатин Апатин детаљније информације
1237 РКТГ-55984 Гас Ана Јосип 1944 Апатин Апатин детаљније информације
1238 РКТГ-55986 Герхард Јосип Валентин 1878 Апатин Апатин детаљније информације
1239 РКТГ-55987 Граф Ева Јакоб 1886 Пригревица Пригревица детаљније информације
1240 РКТГ-55988 Герхард Фрања Матија 1889 Апатин Апатин детаљније информације
1241 РКТГ-55990 Гебл Ана Јосип 1890 Апатин Апатин детаљније информације
1242 РКТГ-55991 Герхард Ева Петар 1878 Апатин Апатин детаљније информације
1243 РКТГ-55993 Гринес Јосип Јосип 1875 Апатин Апатин детаљније информације
1244 РКТГ-56002 Госајн Игњат Игњат 1882 Апатин Апатин детаљније информације
1245 РКТГ-56004 Гојзер Розина Јосип 1891 Апатин Апатин детаљније информације
1246 РКТГ-56030 Гајзер Ана Јосип 1875 Апатин Апатин детаљније информације
1247 РКТГ-56041 Гилих Розина 1901 Апатин Апатин детаљније информације
1248 РКТГ-56043 Гут Игњат 1871 Апатин Апатин детаљније информације
1249 РКТГ-56205 Герхарт Елиза Јосип 1886 Апатин Апатин детаљније информације
1250 РКТГ-56214 Горсер Ева Антун 1901 Апатин Апатин детаљније информације
1251 РКТГ-56218 Гринес Ева Јован 1878 Апатин Апатин детаљније информације
1252 РКТГ-56222 Гребер Елиза Јован 1873 Апатин Апатин детаљније информације
1253 РКТГ-56223 Гонцлик Росвита Александар 1943 Апатин Апатин детаљније информације
1254 РКТГ-56229 Гурка Терезија Мартин 1879 Апатин Апатин детаљније информације
1255 РКТГ-56230 Грајф Јован Јован 1888 Пригревица Пригревица детаљније информације
1256 РКТГ-56233 Гас Терезија Андрија 1884 Апатин Апатин детаљније информације
1257 РКТГ-56237 Грис Марија Балтазар 1885 Апатин Апатин детаљније информације
1258 РКТГ-56247 Греф Ана Јосип 1883 Апатин Апатин детаљније информације
1259 РКТГ-56251 Госајн Ката 1887 Апатин Апатин детаљније информације
1260 РКТГ-56718 Гурка Катарина Јосиф 1863 Пригревица Пригревица детаљније информације
1261 РКТГ-56753 Ганер Катарина Франц 1875 Сонта Сонта детаљније информације
1262 РКТГ-57292 Гербер Терезиа 1880 Пригревица Пригревица детаљније информације
1263 РКТГ-57295 Гамс Јован 1876 Пригревица Пригревица детаљније информације
1264 РКТГ-57296 Геперт Мартин 1875 Пригревица Пригревица детаљније информације
1265 РКТГ-57298 Гајзер Франц 1871 Пригревица Пригревица детаљније информације
1266 РКТГ-57324 Гамс Јулиана 1870 Пригревица Пригревица детаљније информације
1267 РКТГ-57325 Гербер Антон 1878 Пригревица Пригревица детаљније информације
1268 РКТГ-57331 Грилинг Антон 1893 Апатин Апатин детаљније информације
1269 РКТГ-57341 Гребер Франц 1903 Апатин Апатин детаљније информације
1270 РКТГ-57343 Герхард Ана 1893 Апатин Апатин детаљније информације
1271 РКТГ-57345 Грисл Терезиа 1876 Апатин Апатин детаљније информације
1272 РКТГ-57356 Григ Розина 1884 Апатин Апатин детаљније информације
1273 РКТГ-57357 Гас Антон 1893 Пригревица Пригревица детаљније информације
1274 РКТГ-57358 Грилинг Ана 1874 Апатин Апатин детаљније информације
1275 РКТГ-57364 Гасман Јелисавета 1878 Пригревица Пригревица детаљније информације
1276 РКТГ-57365 Гем Петар 1882 Апатин Апатин детаљније информације
1277 РКТГ-57368 Гец Терезиа 1877 Апатин Апатин детаљније информације
1278 РКТГ-57372 Грилијан Андриа 1890 Пригревица Пригревица детаљније информације
1279 РКТГ-57375 Гајзер Јосип 1879 Пригревица Пригревица детаљније информације
1280 РКТГ-57380 Гројф Ана 1912 Пригревица Пригревица детаљније информације
1281 РКТГ-57384 Гајзер Јелисавета 1915 Апатин Апатин детаљније информације
1282 РКТГ-57391 Госпашић Паул 1939 Пригревица Пригревица детаљније информације
1283 РКТГ-57395 Геперт Розалија Гашпар 1866 Пригревица Пригревица детаљније информације
1284 РКТГ-57398 Гербер Роза 1863 Пригревица Пригревица детаљније информације
1285 РКТГ-57407 Гајзер Катарина Стефан 1893 Пригревица Пригревица детаљније информације
1286 РКТГ-57420 Грајф Јосип 1891 Пригревица Пригревица детаљније информације
1287 РКТГ-57421 Граф Катарина 1868 Пригревица Пригревица детаљније информације
1288 РКТГ-57423 Глик Јосип 1889 Апатин Апатин детаљније информације
1289 РКТГ-57436 Гербер Јосип 1942 Пригревица Пригревица детаљније информације
1290 РКТГ-57440 Госпозич Ана 1890 Пригревица Пригревица детаљније информације
1291 РКТГ-57443 Гурка Јосип 1869 Пригревица Пригревица детаљније информације
1292 РКТГ-57445 Гасман Франц 1883 Пригревица Пригревица детаљније информације
1293 РКТГ-57447 Гајтмајер Карл Пригревица Пригревица детаљније информације
1294 РКТГ-57451 Гурка Јосип 1942 Пригревица Пригревица детаљније информације
1295 РКТГ-57453 Грол Катарина Јован 1906 Пригревица Пригревица детаљније информације
1296 РКТГ-57455 Кањо Ана 1882 Пригревица Пригревица детаљније информације
1297 РКТГ-57456 Гошир Јован Јован 1945 Пригревица Пригревица детаљније информације
1298 РКТГ-57458 Грајф Ева 1876 Пригревица Пригревица детаљније информације
1299 РКТГ-57462 Гајзер Јакоб 1880 Пригревица Пригревица детаљније информације
1300 РКТГ-57483 Гиш Марија 1880 Апатин Апатин детаљније информације
1301 РКТГ-57485 Гајзер Барбара 1883 Пригревица Пригревица детаљније информације
1302 РКТГ-57936 Гутвајн Марија Јосип 1942 Апатин Апатин детаљније информације
1303 РКТГ-57937 Глик Фердинанд Павел 1879 Апатин Апатин детаљније информације
1304 РКТГ-57940 Гелс Катарина Јосип 1915 Апатин Апатин детаљније информације
1305 РКТГ-57943 Гас Ева Фрања 1900 Апатин Апатин детаљније информације
1306 РКТГ-57946 Гунђо Роза Фрања 1878 Апатин Апатин детаљније информације
1307 РКТГ-57949 Гринес Фрања Фрања 1868 Апатин Апатин детаљније информације
1308 РКТГ-57950 Гершбахер Јелисавета Јакоб 1879 Апатин Апатин детаљније информације
1309 РКТГ-57953 Гантнер Барбара Јосип 1865 Апатин Апатин детаљније информације
1310 РКТГ-57955 Гајзер Јелисавета 1875 Апатин Апатин детаљније информације
1311 РКТГ-57956 Гас Фрања Јакоб 1869 Апатин Апатин детаљније информације
1312 РКТГ-57959 Госајн Терезија Елијас 1912 Апатин Апатин детаљније информације
1313 РКТГ-57960 Гајзер Јелисавета Антун 1945 Апатин Апатин детаљније информације
1314 РКТГ-57961 Гауклер Катарина Алберт 1880 Апатин Апатин детаљније информације
1315 РКТГ-57962 Гаук Магдалена Антун 1929 Апатин Апатин детаљније информације
1316 РКТГ-57964 Габријел Магдалена Фрања 1880 Апатин Апатин детаљније информације
1317 РКТГ-57966 Гут Ана Матија 1874 Апатин Апатин детаљније информације
1318 РКТГ-57970 Гимпл Стеван Михајло 1875 Апатин Апатин детаљније информације
1319 РКТГ-58406 Хаг Катица 1884 Апатин Апатин детаљније информације
1320 РКТГ-59787 Богић Милан Жарко 1923 Апатин Апатин детаљније информације
1321 РКТГ-60782 Либман Адам Јован 1895 Пригревица Пригревица детаљније информације
1322 РКТГ-60823 Герхард Елизабета Јосиф 1923 Апатин Апатин детаљније информације
1323 РКТГ-61118 Кулман Јосиф Јосиф 1900 Апатин Апатин детаљније информације
1324 РКТГ-61686 Гајзер Карл Антон 1901 Апатин Апатин детаљније информације
1325 РКТГ-61694 Берг Георг Лоренц 1903 Пригревица Пригревица детаљније информације
1326 РКТГ-61721 Гас Јосип Антун 1908 Апатин Апатин детаљније информације
1327 РКТГ-61727 Штефан Јосип Јосиф 1878 Пригревица Пригревица детаљније информације
1328 РКТГ-61846 Пајц Јосип Јосип 1899 Пригревица Пригревица детаљније информације
1329 РКТГ-61858 Рис Јелисавета Јован 1874 Пригревица Пригревица детаљније информације
1330 РКТГ-62975 Гајзер Андриа 1941 Пригревица Пригревица детаљније информације
1331 РКТГ-62976 Гајзер Розина 1901 Апатин Апатин детаљније информације
1332 РКТГ-63000 Гамс Герхард 1944 Пригревица Пригревица детаљније информације
1333 РКТГ-63003 Кањо Фридрих 1881 Пригревица Пригревица детаљније информације
1334 РКТГ-63014 Гасер Ева 1889 Пригревица Пригревица детаљније информације
1335 РКТГ-63015 Гасман Катарина 1873 Пригревица Пригревица детаљније информације
1336 РКТГ-63016 Гасман Розалиа 1894 Пригревица Пригревица детаљније информације
1337 РКТГ-63017 Гасман Терез 1888 Пригревица Пригревица детаљније информације
1338 РКТГ-63021 Гауклер Јован 1882 Апатин Апатин детаљније информације
1339 РКТГ-63031 Гербер Барбара 1922 Пригревица Пригревица детаљније информације
1340 РКТГ-63034 Гербер Елизабета 1936 Пригревица Пригревица детаљније информације
1341 РКТГ-63037 Гербер Мартин 1884 Пригревица Пригревица детаљније информације
1342 РКТГ-63065 Герхард Елизабет 1902 Апатин Апатин детаљније информације
1343 РКТГ-63392 Дорош Стеван 1872 Пригревица Пригревица детаљније информације
1344 РКТГ-63587 Грегор Стеван 1893 Апатин Апатин детаљније информације
1345 РКТГ-63643 Грос Матија 1877 Апатин Апатин детаљније информације
1346 РКТГ-63810 Дреслер Фрања Антон 1871 Апатин Апатин детаљније информације
1347 РКТГ-63811 Дреслер Јован Јосип 1871 Апатин Апатин детаљније информације
1348 РКТГ-63812 Дреснер Магдалена 1865 Апатин Апатин детаљније информације
1349 РКТГ-63813 Дреснер Јулијана Јован 1875 Апатин Апатин детаљније информације
1350 РКТГ-63814 Дреснер Магдалена Јован 1882 Апатин Апатин детаљније информације
1351 РКТГ-63815 Дреснер Јелисавета Јосип 1876 Апатин Апатин детаљније информације
1352 РКТГ-63816 Дреснер Терезија Јосип 1881 Апатин Апатин детаљније информације
1353 РКТГ-63817 Дрехер Магда 1907 Апатин Апатин детаљније информације
1354 РКТГ-63818 Дрешер Ана 1909 Сонта Сонта детаљније информације
1355 РКТГ-63819 Дрешер Ана 1891 Пригревица Пригревица детаљније информације
1356 РКТГ-63820 Дрешер Ана 1865 Пригревица Пригревица детаљније информације
1357 РКТГ-63821 Дрешер Етел 1884 Сонта Сонта детаљније информације
1358 РКТГ-63823 Дрешер Јелисавета 1944 Пригревица Пригревица детаљније информације
1359 РКТГ-63824 Дрешер Јелисавета 1882 Пригревица Пригревица детаљније информације
1360 РКТГ-63826 Дрешер Катарина 1913 Пригревица Пригревица детаљније информације
1361 РКТГ-63827 Дрешер Катарина 1942 Пригревица Пригревица детаљније информације
1362 РКТГ-63828 Дрешер Катарина 1885 Пригревица Пригревица детаљније информације
1363 РКТГ-63829 Дрешер Регина 1894 Пригревица Пригревица детаљније информације
1364 РКТГ-63830 Дрешер Розина 1879 Сонта Сонта детаљније информације
1365 РКТГ-63831 Дрешер Стеван 1884 Пригревица Пригревица детаљније информације
1366 РКТГ-63832 Дрешер Терезиа 1887 Пригревица Пригревица детаљније информације
1367 РКТГ-63833 Дрешер Терезиа 1894 Пригревица Пригревица детаљније информације
1368 РКТГ-63846 Дрхулд Барбара 1886 Пригревица Пригревица детаљније информације
1369 РКТГ-63857 Дубец Барбара 1880 Пригревица Пригревица детаљније информације
1370 РКТГ-63997 Ђери Петар Стеван 1867 Апатин Апатин детаљније информације
1371 РКТГ-64091 Ђурков Ева 1905 Апатин Апатин детаљније информације
1372 РКТГ-64104 Еберлинг Катарина Андрија 1873 Апатин Апатин детаљније информације
1373 РКТГ-64106 Еберлинг Георг Георг 1872 Апатин Апатин детаљније информације
1374 РКТГ-64107 Еберлинг Тереза Јосип 1873 Апатин Апатин детаљније информације
1375 РКТГ-64190 Гут Јосип 1899 Апатин Апатин детаљније информације
1376 РКТГ-64270 Давидовић Никола 1874 Сонта Сонта детаљније информације
1377 РКТГ-64272 Давидовић Терез 1876 Сонта Сонта детаљније информације
1378 РКТГ-64435 Дани Мартин 1938 Пригревица Пригревица детаљније информације
1379 РКТГ-64451 Данингер Роберт Антун 1943 Апатин Апатин детаљније информације
1380 РКТГ-64489 Дворшак Јосип 1871 Апатин Апатин детаљније информације
1381 РКТГ-64517 Ебл Стеван 1876 Пригревица Пригревица детаљније информације
1382 РКТГ-64518 Ебли Ана 1880 Пригревица Пригревица детаљније информације
1383 РКТГ-64520 Ебли Ева 1887 Пригревица Пригревица детаљније информације
1384 РКТГ-64522 Ебли Јакоб 1875 Пригревица Пригревица детаљније информације
1385 РКТГ-64523 Ебли Јелисавета 1880 Пригревица Пригревица детаљније информације
1386 РКТГ-64524 Ебли Јелисавета 1941 Кљајићево Пригревица детаљније информације
1387 РКТГ-64525 Ебли Јосип 1878 Пригревица Пригревица детаљније информације
1388 РКТГ-64526 Ебли Карл 1875 Пригревица Пригревица детаљније информације
1389 РКТГ-64528 Ебли Маргарета 1876 Пригревица Пригревица детаљније информације
1390 РКТГ-64529 Ебли Роза 1899 Пригревица Пригревица детаљније информације
1391 РКТГ-64530 Ебли Розалија 1879 Пригревица Пригревица детаљније информације
1392 РКТГ-64531 Ебли Розина Јован 1891 Апатин Апатин детаљније информације
1393 РКТГ-64546 Егерц Ана 1877 Пригревица Пригревица детаљније информације
1394 РКТГ-64547 Егерц Јован 1887 Пригревица Пригревица детаљније информације
1395 РКТГ-64548 Егерц Мариа 1945 Пригревица Пригревица детаљније информације
1396 РКТГ-64549 Егерц Терезија 1945 Пригревица Пригревица детаљније информације
1397 РКТГ-64578 Едл Антон 1874 Пригревица Пригревица детаљније информације
1398 РКТГ-64579 Едл Антон 1891 Сонта Сонта детаљније информације
1399 РКТГ-64580 Едл Антон 1946 Сонта Сонта детаљније информације
1400 РКТГ-64581 Едл Барбара 1912 Сонта Сонта детаљније информације
1401 РКТГ-64582 Едл Јакоб 1875 Пригревица Пригревица детаљније информације
1402 РКТГ-64583 Едл Јакоб 1870 Пригревица Пригревица детаљније информације
1403 РКТГ-64584 Едл Јелизобет 1942 Пригревица Пригревица детаљније информације
1404 РКТГ-64585 Едл Јелисавета 1909 Сонта Сонта детаљније информације
1405 РКТГ-64586 Едл Јован 1942 Пригревица Пригревица детаљније информације
1406 РКТГ-64588 Едл Катарина 1874 Сонта Сонта детаљније информације
1407 РКТГ-64589 Едл Катарина 1927 Пригревица Пригревица детаљније информације
1408 РКТГ-64590 Едл Магдалена 1942 Пригревица Пригревица детаљније информације
1409 РКТГ-64591 Едл Магдалена 1945 Сонта Сонта детаљније информације
1410 РКТГ-64592 Едл Терезиа 1871 Сонта Сонта детаљније информације
1411 РКТГ-64593 Едл Терезиа 1883 Пригревица Пригревица детаљније информације
1412 РКТГ-64594 Едл Терезија 1881 Сонта Сонта детаљније информације
1413 РКТГ-64595 Едл Франц 1943 Сонта Сонта детаљније информације
1414 РКТГ-64597 Едлер Ана 1898 Апатин Апатин детаљније информације
1415 РКТГ-64610 Еклес Розина Игнац 1868 Апатин Апатин детаљније информације
1416 РКТГ-64611 Еклес Тереза Јован 1883 Апатин Апатин детаљније информације
1417 РКТГ-64639 Елдер Јосип 1879 Апатин Апатин детаљније информације
1418 РКТГ-64644 Еленбоген Берта Исидор 1885 Суцава Апатин детаљније информације
1419 РКТГ-64647 Еленбоген Јожа Исидор 1919 Апатин Апатин детаљније информације
1420 РКТГ-64648 Еленбоген Исидор Саумило 1880 Јакобени Апатин детаљније информације
1421 РКТГ-64659 Елман Петар 1890 Апатин Апатин детаљније информације
1422 РКТГ-64680 Елтер Јован Андреас 1886 Апатин Апатин детаљније информације
1423 РКТГ-64684 Елтер Терезија Фрања 1891 Апатин Апатин детаљније информације
1424 РКТГ-64686 Еман Ана 1909 Апатин Апатин детаљније информације
1425 РКТГ-64687 Еман Ана 1906 Апатин Апатин детаљније информације
1426 РКТГ-64688 Еман Георг Антон 1941 Апатин Апатин детаљније информације
1427 РКТГ-64689 Еман Петар Антон 1939 Апатин Апатин детаљније информације
1428 РКТГ-64690 Еман Ана Антун 1936 Апатин Апатин детаљније информације
1429 РКТГ-64691 Еман Моника Катарина Антун 1942 Апатин Апатин детаљније информације
1430 РКТГ-64692 Еман Ерика Михајло 1944 Апатин Апатин детаљније информације
1431 РКТГ-64724 Еман Ева Петар 1876 Апатин Апатин детаљније информације
1432 РКТГ-64902 Деперт Антон 1885 Апатин Апатин детаљније информације
1433 РКТГ-65076 Динип Роза Антон 1872 Апатин Апатин детаљније информације
1434 РКТГ-65088 Дистингер Александер Јосип 1885 Апатин Апатин детаљније информације
1435 РКТГ-65186 Еперт Ката Јосип 1884 Апатин Апатин детаљније информације
1436 РКТГ-65187 Еперт Роза Михајло 1900 Апатин Апатин детаљније информације
1437 РКТГ-65195 Епли Катарина 1927 Пригревица Пригревица детаљније информације
1438 РКТГ-65224 Ерг Ана 1889 Пригревица Пригревица детаљније информације
1439 РКТГ-65225 Ерг Ева Лоренц 1938 Апатин Апатин детаљније информације
1440 РКТГ-65226 Ерг Јелисавета Леринц 1938 Апатин Апатин детаљније информације
1441 РКТГ-65227 Ерг Петар Петар 1880 Апатин Апатин детаљније информације
1442 РКТГ-65352 Еренфројнд Берта 1869 Апатин Апатин детаљније информације
1443 РКТГ-65558 Ерхард Ана Јосип 1884 Апатин Апатин детаљније информације
1444 РКТГ-65559 Ерхард Карло Карл 1882 Апатин Апатин детаљније информације
1445 РКТГ-65575 Ефлер Аполониа 1891 Пригревица Пригревица детаљније информације
1446 РКТГ-67295 Ерхарт Михаел Мартин 1907 Апатин Апатин детаљније информације
1447 РКТГ-67326 Карл Јозеф Језеф 1908 Пригревица Пригревица детаљније информације
1448 РКТГ-67357 Лерман Јозеф Ђорђе 1901 Пригревица Пригревица детаљније информације
1449 РКТГ-67368 Вал Антон Фрања 1911 Пригревица Пригревица детаљније информације
1450 РКТГ-67403 Грис Фердинанд Фердинанд 1901 Апатин Апатин детаљније информације
1451 РКТГ-67446 Клем Михаел Михаел 1910 Апатин Апатин детаљније информације
1452 РКТГ-67463 Бајсман Јакоб Јакоб 1908 Апатин Апатин детаљније информације
1453 РКТГ-67569 Шпиц Елиза Јован 1917 Апатин Апатин детаљније информације
1454 РКТГ-67594 Русичка Јосип Јозеф 1908 Пригревица Пригревица детаљније информације
1455 РКТГ-67602 Кирхмајер Катарина 1914 Пригревица Пригревица детаљније информације
1456 РКТГ-67611 Бернхард Ева Јосип 1924 Пригревица Пригревица детаљније информације
1457 РКТГ-67629 Сунарић Розалија 1914 Пригревица Пригревица детаљније информације
1458 РКТГ-67636 Пфајфер Јосип Јосип 1882 Пригревица Пригревица детаљније информације
1459 РКТГ-67654 Михелс Јован Јован 1900 Пригревица Пригревица детаљније информације
1460 РКТГ-67694 Бургхарт Антун Фрања 1907 Пригревица Пригревица детаљније информације
1461 РКТГ-67748 Валтер Антун Јован 1884 Апатин Апатин детаљније информације
1462 РКТГ-67818 Еман Антон Антон 1901 Апатин Апатин детаљније информације
1463 РКТГ-68442 Кандлер Гашпар Никола 1863 Апатин Апатин детаљније информације
1464 РКТГ-68444 Кемерер Јован Антон 1920 Апатин Апатин детаљније информације
1465 РКТГ-68445 Клем Розина Леополд 1870 Апатин Апатин детаљније информације
1466 РКТГ-68446 Клем Јелисавета Стеван 1883 Апатин Апатин детаљније информације
1467 РКТГ-68449 Криг Фрања Матија 1862 Апатин Апатин детаљније информације
1468 РКТГ-68451 Колер Сузана Петар 1863 Апатин Апатин детаљније информације
1469 РКТГ-68452 Кирхофер Јелисавета Јосип 1894 Апатин Апатин детаљније информације
1470 РКТГ-68459 Келер Катарина Лоренц 1881 Апатин Апатин детаљније информације
1471 РКТГ-68460 Клем Магда Адам 1878 Апатин Апатин детаљније информације
1472 РКТГ-68462 Крути Јелисавета Михајло 1893 Апатин Апатин детаљније информације
1473 РКТГ-68463 Конрад Јелисавета Јован 1919 Апатин Апатин детаљније информације
1474 РКТГ-68467 Келер Антун Јосип 1930 Апатин Апатин детаљније информације
1475 РКТГ-68469 Кнефер Антон Антон 1869 Апатин Апатин детаљније информације
1476 РКТГ-68470 Кифер Јосип Јосип 1877 Апатин Апатин детаљније информације
1477 РКТГ-68471 Кениг Ката Вендел 1875 Апатин Апатин детаљније информације
1478 РКТГ-68473 Куруц Розина Мартин 1878 Апатин Апатин детаљније информације
1479 РКТГ-68475 Картали Антун Георг 1866 Апатин Апатин детаљније информације
1480 РКТГ-68484 Кифер Магдалена Петар 1880 Апатин Апатин детаљније информације
1481 РКТГ-68485 Кениг Ева Петар 1889 Апатин Апатин детаљније информације
1482 РКТГ-68486 Килијан Никола Хајнрих 1871 Апатин Апатин детаљније информације
1483 РКТГ-68488 Кин Розина Фрања 1880 Апатин Апатин детаљније информације
1484 РКТГ-68490 Клем Ана Мартин 1897 Апатин Апатин детаљније информације
1485 РКТГ-68491 Кифер Петар Бенхард 1876 Апатин Апатин детаљније информације
1486 РКТГ-68492 Клем Ката Никола 1873 Апатин Апатин детаљније информације
1487 РКТГ-68494 Конрад Јелисавета Јован 1917 Апатин Апатин детаљније информације
1488 РКТГ-68495 Ким Фрања Јаша 1877 Апатин Апатин детаљније информације
1489 РКТГ-68497 Кетенбар Катарина Антон 1879 Апатин Апатин детаљније информације
1490 РКТГ-68499 Колер Ана Матија 1870 Апатин Апатин детаљније информације
1491 РКТГ-68502 Кандлер Катарина Адам 1862 Апатин Апатин детаљније информације
1492 РКТГ-68508 Кениг Розина Јосип 1866 Апатин Апатин детаљније информације
1493 РКТГ-68509 Кес Јосип Јосип 1875 Апатин Апатин детаљније информације
1494 РКТГ-68511 Клем Јосип Јосип 1872 Апатин Апатин детаљније информације
1495 РКТГ-68512 Колер Елизабета Фрања 1866 Апатин Апатин детаљније информације
1496 РКТГ-68513 Картали Розина Мартин 1871 Апатин Апатин детаљније информације
1497 РКТГ-68514 Крути Фрања Фрања 1943 Апатин Апатин детаљније информације
1498 РКТГ-68515 Керцингер Антун Фрања 1864 Апатин Апатин детаљније информације
1499 РКТГ-68518 Клајн Вендел Вендел 1869 Апатин Апатин детаљније информације
1500 РКТГ-68519 Криг Ана Антон 1890 Апатин Апатин детаљније информације
1501 РКТГ-68522 Кениг Јован 1868 Апатин Апатин детаљније информације
1502 РКТГ-68523 Келер Јосип Јосип 1878 Апатин Апатин детаљније информације
1503 РКТГ-68524 Клем Јелисавета Андрија 1890 Апатин Апатин детаљније информације
1504 РКТГ-68526 Ковач Антун Јосип 1859 Апатин Апатин детаљније информације
1505 РКТГ-68527 Кеслер Тереза Фердинанд 1923 Апатин Апатин детаљније информације
1506 РКТГ-68716 Зелеман Натана 1885 Суботица Апатин детаљније информације
1507 РКТГ-68740 Имхоф Јован 1859 Апатин Апатин детаљније информације
1508 РКТГ-68744 Инглхофер Терезија Павел 1886 Апатин Апатин детаљније информације
1509 РКТГ-68747 Ибишић Катарина Јосип 1896 Апатин Апатин детаљније информације
1510 РКТГ-68748 Ингелхофер Јелисава Јосип 1867 Апатин Апатин детаљније информације
1511 РКТГ-68751 Илик Гашпар Георг 1931 Пригревица Пригревица детаљније информације
1512 РКТГ-68863 Игл Јелисавета 1877 Апатин Апатин детаљније информације
1513 РКТГ-68869 Илих Георг 1894 Пригревица Пригревица детаљније информације
1514 РКТГ-68872 Илих Ката 1902 Пригревица Пригревица детаљније информације
1515 РКТГ-68874 Иштвајн Роза 1877 Апатин Апатин детаљније информације
1516 РКТГ-69070 Јакшић Катарина Јосип 1920 Апатин Апатин детаљније информације
1517 РКТГ-69071 Јанц Јелисавета Ђорђе 1864 Апатин Апатин детаљније информације
1518 РКТГ-69074 Јанек Себастијан Фрања 1877 Апатин Апатин детаљније информације
1519 РКТГ-69075 Јестершавек Ката 1869 Апатин Апатин детаљније информације
1520 РКТГ-69077 Јунг Терезија Јован 1899 Апатин Апатин детаљније информације
1521 РКТГ-69079 Јанц Терезија Мартин 1868 Апатин Апатин детаљније информације
1522 РКТГ-69085 Јетершавек Јелисавета Адам 1886 Апатин Апатин детаљније информације
1523 РКТГ-69095 Јанц Ката Јосип 1892 Апатин Апатин детаљније информације
1524 РКТГ-69099 Јохан Јелисавета Антун 1881 Апатин Апатин детаљније информације
1525 РКТГ-69104 Јанц Кристина Антун 1944 Апатин Апатин детаљније информације
1526 РКТГ-69116 Јанек Аполонија Фолријан 1881 Апатин Апатин детаљније информације
1527 РКТГ-69128 Јустус Елиза Фрања 1899 Апатин Апатин детаљније информације
1528 РКТГ-69317 Јеминцер Јосип 1870 Апатин Апатин детаљније информације
1529 РКТГ-69411 Кифер Магдалена Јакоб 1883 Апатин Апатин детаљније информације
1530 РКТГ-69412 Кромер Ева Петар 1891 Апатин Апатин детаљније информације
1531 РКТГ-69413 Келер Антун Антун 1873 Апатин Апатин детаљније информације
1532 РКТГ-69414 Клем Јован Антун 1859 Апатин Апатин детаљније информације
1533 РКТГ-69416 Клајн Катарина Фрања 1867 Апатин Апатин детаљније информације
1534 РКТГ-69417 Курти Михајло Матија 1863 Апатин Апатин детаљније информације
1535 РКТГ-69418 Кап Катарина Томас 1870 Апатин Апатин детаљније информације
1536 РКТГ-69419 Клинг Ката 1863 Апатин Апатин детаљније информације
1537 РКТГ-69420 Клем Рoзина Јован 1886 Апатин Апатин детаљније информације
1538 РКТГ-69421 Клем Валентин Антун 1875 Апатин Апатин детаљније информације
1539 РКТГ-69422 Килијан Антун Антун 1944 Апатин Апатин детаљније информације
1540 РКТГ-69423 Ким Фрања Јосип 1939 Апатин Апатин детаљније информације
1541 РКТГ-69425 Конрад Јован Павел 1878 Апатин Апатин детаљније информације
1542 РКТГ-69427 Ковачевић Ана Фрања 1873 Апатин Апатин детаљније информације
1543 РКТГ-69429 Кример Катарина Антон 1913 Апатин Апатин детаљније информације
1544 РКТГ-69431 Ковачевић Петар Фрања 1931 Апатин Апатин детаљније информације
1545 РКТГ-69434 Келер Антон Јован 1876 Апатин Апатин детаљније информације
1546 РКТГ-69435 Килијан Магдалена Антон 1942 Апатин Апатин детаљније информације
1547 РКТГ-69438 Куман Георг Фрања 1872 Апатин Апатин детаљније информације
1548 РКТГ-69439 Криг Фрања Фрања 1881 Апатин Апатин детаљније информације
1549 РКТГ-69440 Криг Фрања Адам 1878 Апатин Апатин детаљније информације
1550 РКТГ-69441 Кранспилер Јелисавета Фрања 1875 Апатин Апатин детаљније информације
1551 РКТГ-69443 Ковачевић Магда Јован 1912 Апатин Апатин детаљније информације
1552 РКТГ-69444 Ким Марјана Фрања 1911 Апатин Апатин детаљније информације
1553 РКТГ-69446 Кеслер Марија Фрања 1873 Апатин Апатин детаљније информације
1554 РКТГ-69450 Кифер Терезија Антун 1915 Апатин Апатин детаљније информације
1555 РКТГ-69452 Кромер Розина Јован 1942 Апатин Апатин детаљније информације
1556 РКТГ-69453 Картали Јован Јосип 1940 Апатин Апатин детаљније информације
1557 РКТГ-69454 Кромер Ана Јован 1935 Апатин Апатин детаљније информације
1558 РКТГ-69458 Конрад Розина Павел 1888 Апатин Апатин детаљније информације
1559 РКТГ-69459 Клем Јосип Фрања 1878 Апатин Апатин детаљније информације
1560 РКТГ-69460 Криг Јелисавета Леринц 1868 Апатин Апатин детаљније информације
1561 РКТГ-69463 Кениг Катарина Јосип 1891 Апатин Апатин детаљније информације
1562 РКТГ-69467 Картали Ана Јосиф 1937 Апатин Апатин детаљније информације
1563 РКТГ-69468 Картали Марија 1876 Апатин Апатин детаљније информације
1564 РКТГ-69471 Келер Ана Георг 1877 Апатин Апатин детаљније информације
1565 РКТГ-69475 Крисмајер Ана Антон 1943 Апатин Апатин детаљније информације
1566 РКТГ-69476 Клем Ана Петар 1943 Апатин Апатин детаљније информације
1567 РКТГ-69478 Килијан Катарина 1877 Апатин Апатин детаљније информације
1568 РКТГ-69482 Клем Гашпар Јаша 1876 Апатин Апатин детаљније информације
1569 РКТГ-69484 Клем Ана Јосип 1920 Апатин Апатин детаљније информације
1570 РКТГ-69487 Килијан Розина Јосип 1879 Апатин Апатин детаљније информације
1571 РКТГ-69489 Клинг Вендел Јован 1861 Апатин Апатин детаљније информације
1572 РКТГ-69492 Картали Катарина Фрања 1883 Апатин Апатин детаљније информације
1573 РКТГ-69493 Кил Антун Гашпар 1939 Апатин Апатин детаљније информације
1574 РКТГ-69494 Кочиш Ана Адам 1881 Апатин Апатин детаљније информације
1575 РКТГ-69498 Кромер Јелисавета Балтазар 1872 Апатин Апатин детаљније информације
1576 РКТГ-69504 Куман Розина Фрања 1943 Апатин Апатин детаљније информације
1577 РКТГ-69512 Крути Антун Фрања 1943 Апатин Апатин детаљније информације
1578 РКТГ-69513 Кифер Катарина 1874 Апатин Апатин детаљније информације
1579 РКТГ-69515 Келер Терезија Јосип 1873 Апатин Апатин детаљније информације
1580 РКТГ-69518 Клем Терезија Гашпар 1872 Апатин Апатин детаљније информације
1581 РКТГ-69525 Круц Терезија Карл 1881 Апатин Апатин детаљније информације
1582 РКТГ-69527 Киплер Магдалена Матија 1880 Апатин Апатин детаљније информације
1583 РКТГ-69528 Ковач Магдалена Михајло 1880 Апатин Апатин детаљније информације
1584 РКТГ-69529 Ковачевић Магдалена Фрања 1942 Апатин Апатин детаљније информације
1585 РКТГ-69531 Кениг Антон Игњат 1881 Апатин Апатин детаљније информације
1586 РКТГ-69536 Конрад Тереза Јосип 1885 Апатин Апатин детаљније информације
1587 РКТГ-69537 Киблер Антун Антун 1931 Апатин Апатин детаљније информације
1588 РКТГ-69538 Конрад Терезија Балтазар 1881 Апатин Апатин детаљније информације
1589 РКТГ-69577 Кревенка Розина Михајло 1878 Апатин Апатин детаљније информације
1590 РКТГ-69578 Картали Терезија Леополд 1882 Апатин Апатин детаљније информације
1591 РКТГ-69579 Крути Катарина Фрања 1888 Апатин Апатин детаљније информације
1592 РКТГ-69581 Кранц Јаша Павел 1890 Апатин Апатин детаљније информације
1593 РКТГ-69584 Конрад Магдалена Матија 1887 Апатин Апатин детаљније информације
1594 РКТГ-69585 Кури Ана Матија 1889 Апатин Апатин детаљније информације
1595 РКТГ-69595 Картали Јулија Елијас 1919 Апатин Апатин детаљније информације
1596 РКТГ-69600 Кифер Јелисавета Фрања 1883 Апатин Апатин детаљније информације
1597 РКТГ-69602 Куман Катарина Никола 1879 Апатин Апатин детаљније информације
1598 РКТГ-69604 Кениг Антун Антун 1880 Апатин Апатин детаљније информације
1599 РКТГ-69606 Клем Терезија Јосип 1892 Апатин Апатин детаљније информације
1600 РКТГ-69607 Колер Јосип Никола 1945 Апатин Апатин детаљније информације
1601 РКТГ-69608 Клем Терезија Јован 1883 Апатин Апатин детаљније информације
1602 РКТГ-69611 Конрад Паул Паул 1880 Апатин Апатин детаљније информације
1603 РКТГ-69673 Кемерер Матија Јован 1878 Апатин Апатин детаљније информације
1604 РКТГ-69680 Киплер Елиза Павел 1907 Апатин Апатин детаљније информације
1605 РКТГ-69687 Келер Ана Јован 1922 Апатин Апатин детаљније информације
1606 РКТГ-69689 Кениг Фрања Јосип 1940 Апатин Апатин детаљније информације
1607 РКТГ-69708 Клем Розина Јосип 1889 Апатин Апатин детаљније информације
1608 РКТГ-69709 Камерер Ана Себастијан 1876 Апатин Апатин детаљније информације
1609 РКТГ-69712 Крамер Ана Антон 1885 Апатин Апатин детаљније информације
1610 РКТГ-69721 Крути Георг Фрања 1880 Апатин Апатин детаљније информације
1611 РКТГ-69732 Клајн Ката Никола 1894 Апатин Апатин детаљније информације
1612 РКТГ-69736 Куман Ева Конрад 1883 Апатин Апатин детаљније информације
1613 РКТГ-69741 Кнебл Ана Андрија 1870 Апатин Апатин детаљније информације
1614 РКТГ-69743 Килбер Ката Антон 1930 Апатин Апатин детаљније информације
1615 РКТГ-69745 Кромер Јован Јован 1869 Апатин Апатин детаљније информације
1616 РКТГ-70282 Видеркер Петар Петар 1914 Апатин Апатин детаљније информације
1617 РКТГ-70379 Фабах Ева Јован 1902 Пригревица Пригревица детаљније информације
1618 РКТГ-70380 Флес Мартин Антун 1901 Апатин Апатин детаљније информације
1619 РКТГ-70395 Цигер Катарина Адам 1916 Пригревица Пригревица детаљније информације
1620 РКТГ-70399 Чонић Сузана Јосип 1896 Апатин Апатин детаљније информације
1621 РКТГ-70406 Шефер Бертолд Бела 1910 Апатин Апатин детаљније информације
1622 РКТГ-70421 Штрумбергер Петар Мартин 1900 Апатин Апатин детаљније информације
1623 РКТГ-71226 Јегер Терезиа 1878 Пригревица Пригревица детаљније информације
1624 РКТГ-71227 Јанковић Мариа 1872 Пригревица Пригревица детаљније информације
1625 РКТГ-71228 Јегер Ернест 1872 Пригревица Пригревица детаљније информације
1626 РКТГ-75051 Крилинг Адам 1868 Апатин Апатин детаљније информације
1627 РКТГ-75055 Кнебл Катарина Јован 1868 Пригревица Пригревица детаљније информације
1628 РКТГ-75056 Крал Ева Јосиф 1881 Пригревица Пригревица детаљније информације
1629 РКТГ-75090 Каспер Стеван Ђорђе 1882 Пригревица Пригревица детаљније информације
1630 РКТГ-75091 Каспер Јован Јован 1875 Пригревица Пригревица детаљније информације
1631 РКТГ-75098 Каспер Јакоб Јован 1868 Пригревица Пригревица детаљније информације
1632 РКТГ-75099 Крал Михајло Јован 1903 Пригревица Пригревица детаљније информације
1633 РКТГ-75100 Келер Терезија Јован 1865 Апатин Апатин детаљније информације
1634 РКТГ-75108 Крал Михајло Матија 1944 Пригревица Пригревица детаљније информације
1635 РКТГ-75118 Коваснај Ана Фрања 1888 Апатин Апатин детаљније информације
1636 РКТГ-76284 Кромер Розина 1885 Апатин Апатин детаљније информације
1637 РКТГ-76285 Криг Розина Фрања 1887 Сонта Сонта детаљније информације
1638 РКТГ-76289 Круг Магдалена 1876 Апатин Апатин детаљније информације
1639 РКТГ-76291 Клајбер Геновева 1876 Пригревица Пригревица детаљније информације
1640 РКТГ-76293 Криг Мартин 1889 Апатин Апатин детаљније информације
1641 РКТГ-76294 Круг Јосип 1873 Апатин Апатин детаљније информације
1642 РКТГ-76359 Каспер Розалија Јосиф 1881 Пригревица Пригревица детаљније информације
1643 РКТГ-76375 Крал Розалиа 1882 Пригревица Пригревица детаљније информације
1644 РКТГ-76409 Колби Јосип 1874 Пригревица Пригревица детаљније информације
1645 РКТГ-76415 Карбах Јелисавета Ђорђе 1895 Пригревица Пригревица детаљније информације
1646 РКТГ-76419 Кершнер Катарина 1865 Пригревица Пригревица детаљније информације
1647 РКТГ-76433 Крисмајер Терез 1887 Апатин Апатин детаљније информације
1648 РКТГ-76437 Којшек Георг 1886 Пригревица Пригревица детаљније информације
1649 РКТГ-76441 Констадиновић Катарина 1873 Пригревица Пригревица детаљније информације
1650 РКТГ-76447 Кромер Ева 1875 Апатин Апатин детаљније информације
1651 РКТГ-76456 Кан Ана 1883 Апатин Апатин детаљније информације
1652 РКТГ-76506 Кин Јелисавета 1870 Пригревица Пригревица детаљније информације
1653 РКТГ-76534 Клем Јован 1880 Апатин Апатин детаљније информације
1654 РКТГ-76541 Кас Франц 1930 Пригревица Пригревица детаљније информације
1655 РКТГ-76543 Каспер Розалија Јован 1879 Пригревица Пригревица детаљније информације
1656 РКТГ-76559 Кирхенмајер Ева Фрања 1872 Пригревица Пригревица детаљније информације
1657 РКТГ-76561 Крес Барбара 1876 Пригревица Пригревица детаљније информације
1658 РКТГ-76566 Кунић Ана 1889 Пригревица Пригревица детаљније информације
1659 РКТГ-76569 Картали Ана 1868 Апатин Апатин детаљније информације
1660 РКТГ-76814 Ковач Јелисавета 1885 Пригревица Пригревица детаљније информације
1661 РКТГ-76815 Крал Розалиа 1896 Пригревица Пригревица детаљније информације
1662 РКТГ-76823 Кершнер Магдалена 1895 Пригревица Пригревица детаљније информације
1663 РКТГ-76827 Кирхенмајер Розалиа 1876 Пригревица Пригревица детаљније информације
1664 РКТГ-76835 Крути Ловро 1876 Апатин Апатин детаљније информације
1665 РКТГ-76840 Кернер Розалиа 1873 Пригревица Пригревица детаљније информације
1666 РКТГ-76841 Клајнер Терезиа 1875 Пригревица Пригревица детаљније информације
1667 РКТГ-76849 Кин Маргарета 1870 Сонта Сонта детаљније информације
1668 РКТГ-76850 Крилинг Ана 1871 Апатин Апатин детаљније информације
1669 РКТГ-76852 Кремер Јакоб 1896 Пригревица Пригревица детаљније информације
1670 РКТГ-76857 Корбах Ката 1886 Пригревица Пригревица детаљније информације
1671 РКТГ-76862 Кершнер Катарина 1873 Пригревица Пригревица детаљније информације
1672 РКТГ-76864 Крават Терезиа 1886 Пригревица Пригревица детаљније информације
1673 РКТГ-76866 Клајн Никола 1881 Пригревица Пригревица детаљније информације
1674 РКТГ-76874 Клајнер Ева 1895 Пригревица Пригревица детаљније информације
1675 РКТГ-76875 Крец Барбара 1930 Пригревица Пригревица детаљније информације
1676 РКТГ-76879 Кирхмајер Аполониа 1895 Пригревица Пригревица детаљније информације
1677 РКТГ-76885 Кас Катарина 1891 Пригревица Пригревица детаљније информације
1678 РКТГ-76887 Клајнер Антон 1889 Пригревица Пригревица детаљније информације
1679 РКТГ-76896 Киш Михајло 1944 Пригревица Пригревица детаљније информације
1680 РКТГ-76902 Крилинг Јосип 1894 Апатин Апатин детаљније информације
1681 РКТГ-76906 Каспер Регина 1892 Пригревица Пригревица детаљније информације
1682 РКТГ-76909 Куман Јелисавета 1924 Апатин Апатин детаљније информације
1683 РКТГ-76911 Килиан Ана 1942 Пригревица Пригревица детаљније информације
1684 РКТГ-76912 Кекер Барбара 1924 Апатин Апатин детаљније информације
1685 РКТГ-76914 Крал Ана 1871 Пригревица Пригревица детаљније информације
1686 РКТГ-76917 Клајнер Магдалена 1886 Пригревица Пригревица детаљније информације
1687 РКТГ-76920 Клајбер Јосип 1898 Пригревица Пригревица детаљније информације
1688 РКТГ-76924 Ковоснај Стеван 1885 Апатин Апатин детаљније информације
1689 РКТГ-76926 Клет Јелисавета 1883 Апатин Апатин детаљније информације
1690 РКТГ-76927 Кершнер Јакоб 1931 Пригревица Пригревица детаљније информације
1691 РКТГ-76931 Каспер Мартин 1888 Пригревица Пригревица детаљније информације
1692 РКТГ-76935 Каспер Ана 1894 Пригревица Пригревица детаљније информације
1693 РКТГ-76941 Киршнер Никола 1877 Апатин Апатин детаљније информације
1694 РКТГ-76944 Киблер Ева 1885 Пригревица Пригревица детаљније информације
1695 РКТГ-76945 Кол Магдалена 1885 Пригревица Пригревица детаљније информације
1696 РКТГ-76947 Кас Маргарета 1912 Пригревица Пригревица детаљније информације
1697 РКТГ-76949 Киблер Антон 1881 Пригревица Пригревица детаљније информације
1698 РКТГ-76960 Кнебл Катарина 1945 Пригревица Пригревица детаљније информације
1699 РКТГ-76973 Кирхенмајер Франц 1875 Пригревица Пригревица детаљније информације
1700 РКТГ-76978 Крал Катарина 1924 Пригревица Пригревица детаљније информације
1701 РКТГ-76979 Кранцпилер Терез 1880 Апатин Апатин детаљније информације
1702 РКТГ-76980 Кирхмајер Јакоб 1872 Пригревица Пригревица детаљније информације
1703 РКТГ-76983 Клајнер Јован 1878 Пригревица Пригревица детаљније информације
1704 РКТГ-76984 Клем Ана 1877 Апатин Апатин детаљније информације
1705 РКТГ-76985 Коп Ана 1888 Пригревица Пригревица детаљније информације
1706 РКТГ-76988 Кирхмајер Јосип 1881 Пригревица Пригревица детаљније информације
1707 РКТГ-76992 Кирхмајер Катарина 1875 Пригревица Пригревица детаљније информације
1708 РКТГ-76994 Корадајч Ката 1880 Апатин Апатин детаљније информације
1709 РКТГ-77005 Кап Маргарета 1882 Пригревица Пригревица детаљније информације
1710 РКТГ-77013 Каус Јелисавета 1891 Пригревица Пригревица детаљније информације
1711 РКТГ-77020 Клем Розалиа 1915 Пригревица Пригревица детаљније информације
1712 РКТГ-77024 Кајзер Катарина 1875 Пригревица Пригревица детаљније информације
1713 РКТГ-77038 Кирмајер Терезиа 1943 Пригревица Пригревица детаљније информације
1714 РКТГ-77050 Корл Роза 1940 Пригревица Пригревица детаљније информације
1715 РКТГ-77052 Каспер Розика 1940 Пригревица Пригревица детаљније информације
1716 РКТГ-77106 Каспер Јелисавета 1885 Пригревица Пригревица детаљније информације
1717 РКТГ-77107 Клајн Магда 1871 Пригревица Пригревица детаљније информације
1718 РКТГ-77108 Кершнер Михајло 1887 Пригревица Пригревица детаљније информације
1719 РКТГ-77110 Кирш Јосип 1879 Пригревица Пригревица детаљније информације
1720 РКТГ-77112 Куруц Терезиа 1881 Пригревица Пригревица детаљније информације
1721 РКТГ-77113 Коп Јелисавета 1889 Пригревица Пригревица детаљније информације
1722 РКТГ-77127 Келер Розика 1903 Апатин Апатин детаљније информације
1723 РКТГ-77134 Кирхофер Барбара 1880 Сонта Сонта детаљније информације
1724 РКТГ-77145 Константиновић Барбара Јован 1891 Пригревица Пригревица детаљније информације
1725 РКТГ-77149 Курга Франц 1939 Пригревица Пригревица детаљније информације
1726 РКТГ-77154 Каспар Карл 1883 Пригревица Пригревица детаљније информације
1727 РКТГ-77158 Клајн Јосип 1935 Пригревица Пригревица детаљније информације
1728 РКТГ-77162 Каспер Розалиа 1901 Пригревица Пригревица детаљније информације
1729 РКТГ-77169 Килион Јелисавета 1866 Пригревица Пригревица детаљније информације
1730 РКТГ-77177 Келер Франц 1944 Апатин Апатин детаљније информације
1731 РКТГ-77180 Кин Аранка 1874 Апатин Апатин детаљније информације
1732 РКТГ-77196 Клајн Розина 1885 Пригревица Пригревица детаљније информације
1733 РКТГ-77204 Кнебл Регина 1922 Пригревица Пригревица детаљније информације
1734 РКТГ-77205 Крават Елизабет 1941 Пригревица Пригревица детаљније информације
1735 РКТГ-77210 Камфер Јосиф 1884 Апатин Апатин детаљније информације
1736 РКТГ-77235 Кениг Розина 1897 Сонта Сонта детаљније информације
1737 РКТГ-77443 Лафорш Розина Андрија 1885 Апатин Апатин детаљније информације
1738 РКТГ-77446 Линг Розина Фрања 1909 Апатин Апатин детаљније информације
1739 РКТГ-77447 Лазарин Георг Георг 1873 Апатин Апатин детаљније информације
1740 РКТГ-77449 Лајбрехт Антун Антун 1933 Апатин Апатин детаљније информације
1741 РКТГ-77450 Лајбрехт Катарина Јован 1915 Апатин Апатин детаљније информације
1742 РКТГ-77451 Линк Розина Антон 1942 Апатин Апатин детаљније информације
1743 РКТГ-77452 Лобергер Јулија Јосип 1880 Апатин Апатин детаљније информације
1744 РКТГ-77454 Лорх Јосип Мартин 1945 Крушевље Апатин детаљније информације
1745 РКТГ-77458 Лорх Марија Јован 1875 Апатин Апатин детаљније информације
1746 РКТГ-77460 Лобергер Петар Јосип 1880 Апатин Апатин детаљније информације
1747 РКТГ-77462 Лесмајстер Мартин Флори 1924 Апатин Апатин детаљније информације
1748 РКТГ-77465 Линц Петар Адам 1862 Апатин Апатин детаљније информације
1749 РКТГ-77468 Линк Антон Антун 1938 Апатин Апатин детаљније информације
1750 РКТГ-77470 Линц Терезија Антон 1875 Апатин Апатин детаљније информације
1751 РКТГ-77473 Лорен Францишка Јосип 1876 Апатин Апатин детаљније информације
1752 РКТГ-77474 Лајбрехт Јелисава Јован 1895 Апатин Апатин детаљније информације
1753 РКТГ-77476 Лорен Петар Јакоб 1866 Апатин Апатин детаљније информације
1754 РКТГ-77477 Ленц Маријана 1906 Апатин Апатин детаљније информације
1755 РКТГ-77483 Лотерер Розина Гашпар 1892 Апатин Апатин детаљније информације
1756 РКТГ-77484 Лерман Катарина Стеван 1885 Апатин Апатин детаљније информације
1757 РКТГ-77488 Липковић Розина Фрања 1930 Апатин Апатин детаљније информације
1758 РКТГ-77489 Лорх Терезија Михајло 1875 Апатин Апатин детаљније информације
1759 РКТГ-77490 Лајбрехт Розина Гашпар 1894 Апатин Апатин детаљније информације
1760 РКТГ-77491 Лефлер Ана Јосип 1882 Апатин Апатин детаљније информације
1761 РКТГ-77494 Лајбрехт Ева Јован 1897 Апатин Апатин детаљније информације
1762 РКТГ-77496 Лафорш Јосип Јосип 1879 Апатин Апатин детаљније информације
1763 РКТГ-77497 Ленц Вероника Јован 1884 Апатин Апатин детаљније информације
1764 РКТГ-77499 Лехор Ана 1870 Апатин Апатин детаљније информације
1765 РКТГ-77502 Линк Катарина Антун 1917 Апатин Апатин детаљније информације
1766 РКТГ-77511 Лорх Марија Јован 1880 Апатин Апатин детаљније информације
1767 РКТГ-77512 Лаут Михајло Михајло 1878 Апатин Апатин детаљније информације
1768 РКТГ-77513 Лорх Розина Јаша 1878 Апатин Апатин детаљније информације
1769 РКТГ-77635 Лорх Марија Јован 1885 Апатин Апатин детаљније информације
1770 РКТГ-77636 Лојбрехт Антун Фрања 1882 Апатин Апатин детаљније информације
1771 РКТГ-77649 Лаваћ Јосип 1873 Апатин Апатин детаљније информације
1772 РКТГ-77650 Лорх Адам Карл 1880 Апатин Апатин детаљније информације
1773 РКТГ-77656 Лајбл Ана Вендел 1872 Апатин Апатин детаљније информације
1774 РКТГ-77658 Лехман Катарина Фрања 1922 Сонта Сонта детаљније информације
1775 РКТГ-77659 Лерман Јосип Јован 1907 Апатин Апатин детаљније информације
1776 РКТГ-77667 Лерман Антон Јосип 1938 Сонта Сонта детаљније информације
1777 РКТГ-77689 Лорх Терезија Филип 1903 Апатин Апатин детаљније информације
1778 РКТГ-77692 Лајдекер Јосип Ернест 1898 Апатин Апатин детаљније информације
1779 РКТГ-77696 Лаут Ката Петар 1883 Апатин Апатин детаљније информације
1780 РКТГ-77712 Лајбрехт Магдалена Јакоб 1891 Апатин Апатин детаљније информације
1781 РКТГ-80717 Лерман Елисе 1865 Пригревица Пригревица детаљније информације
1782 РКТГ-80722 Ленц Јожеф 1889 Пригревица Пригревица детаљније информације
1783 РКТГ-80727 Лазар Ева 1876 Пригревица Пригревица детаљније информације
1784 РКТГ-80732 Лућ Ана 1893 Сонта Сонта детаљније информације
1785 РКТГ-80797 Ленц Михајло 1942 Пригревица Пригревица детаљније информације
1786 РКТГ-80827 Ленц Розалиа 1891 Пригревица Пригревица детаљније информације
1787 РКТГ-81197 Линц Петар 1891 Апатин Апатин детаљније информације
1788 РКТГ-81199 Лорх Фердинанд 1871 Апатин Апатин детаљније информације
1789 РКТГ-81205 Лобергер Јосип Петер 1908 Апатин Апатин детаљније информације
1790 РКТГ-81215 Лајбл Магдалена 1870 Сонта Сонта детаљније информације
1791 РКТГ-81229 Ленц Ана 1886 Пригревица Пригревица детаљније информације
1792 РКТГ-81232 Леман Ана 1891 Апатин Апатин детаљније информације
1793 РКТГ-81244 Лаутенбах Јосип 1863 Пригревица Пригревица детаљније информације
1794 РКТГ-81249 Ленц Јелисавета 1892 Пригревица Пригревица детаљније информације
1795 РКТГ-81250 Ланг Јелисавета 1900 Апатин Апатин детаљније информације
1796 РКТГ-81251 Линднер Матиа 1875 Пригревица Пригревица детаљније информације
1797 РКТГ-81253 Ланг Катарина 1872 Пригревица Пригревица детаљније информације
1798 РКТГ-81258 Лећер Јакоб 1883 Апатин Апатин детаљније информације
1799 РКТГ-81264 Лоз Норма 1893 Пригревица Пригревица детаљније информације
1800 РКТГ-81294 Леман Катарина 1878 Сонта Сонта детаљније информације
1801 РКТГ-81318 Липерт Никола 1881 Апатин Апатин детаљније информације
1802 РКТГ-81326 Лонер Ана 1885 Апатин Апатин детаљније информације
1803 РКТГ-81725 Милер Катарина Јакоб 1923 Пригревица Пригревица детаљније информације
1804 РКТГ-82291 Милер Магда 1889 Пригревица Пригревица детаљније информације
1805 РКТГ-82293 Мајхофер Барбара 1882 Пригревица Пригревица детаљније информације
1806 РКТГ-82312 Михелс Маргарета 1885 Пригревица Пригревица детаљније информације
1807 РКТГ-82322 Маул Антон 1874 Сонта Сонта детаљније информације
1808 РКТГ-82329 Марјановић Барбара 1883 Пригревица Пригревица детаљније информације
1809 РКТГ-82344 Мајхофер Терез 1881 Пригревица Пригревица детаљније информације
1810 РКТГ-82348 Мојер Розина 1883 Апатин Апатин детаљније информације
1811 РКТГ-82355 Маркварт Франц 1877 Пригревица Пригревица детаљније информације
1812 РКТГ-82359 Милер Ана 1892 Пригревица Пригревица детаљније информације
1813 РКТГ-82362 Мерглер Регина 1893 Пригревица Пригревица детаљније информације
1814 РКТГ-82363 Мак Ката 1893 Пригревица Пригревица детаљније информације
1815 РКТГ-82366 Мојерсе Ева 1945 Апатин Апатин детаљније информације
1816 РКТГ-82369 Милер Магда 1870 Пригревица Пригревица детаљније информације
1817 РКТГ-82370 Моркворд Терезиа 1877 Пригревица Пригревица детаљније информације
1818 РКТГ-82392 Милер Гашпар 1881 Пригревица Пригревица детаљније информације
1819 РКТГ-82393 Маргварт Ана 1877 Пригревица Пригревица детаљније информације
1820 РКТГ-82409 Матес Розина 1866 Апатин Апатин детаљније информације
1821 РКТГ-82429 Милер Јохан 1861 Апатин Апатин детаљније информације
1822 РКТГ-82433 Мацл Елизабета Јован 1883 Сонта Пригревица детаљније информације
1823 РКТГ-82464 Манхард Јелисавета 1908 Пригревица Пригревица детаљније информације
1824 РКТГ-82473 Мак Ана 1868 Пригревица Пригревица детаљније информације
1825 РКТГ-82479 Мартиневиц Фред 1912 Сонта Сонта детаљније информације
1826 РКТГ-82505 Менхарт Андриа 1882 Апатин Апатин детаљније информације
1827 РКТГ-82508 Мак Франц 1875 Пригревица Пригревица детаљније информације
1828 РКТГ-82510 Милерферли Ката 1870 Пригревица Пригревица детаљније информације
1829 РКТГ-82517 Мелерферш Магда 1873 Апатин Апатин детаљније информације
1830 РКТГ-82519 Мергл Мариа 1873 Апатин Апатин детаљније информације
1831 РКТГ-82534 Мехмих Розалија 1879 Пригревица Пригревица детаљније информације
1832 РКТГ-82546 Мерхлер Роза 1886 Апатин Апатин детаљније информације
1833 РКТГ-82550 Мер Ана 1876 Сонта Сонта детаљније информације
1834 РКТГ-82552 Михелс Магда 1904 Пригревица Пригревица детаљније информације
1835 РКТГ-82554 Матхоф Филип 1942 Пригревица Пригревица детаљније информације
1836 РКТГ-82555 Мерклер Катарина Петер 1902 Пригревица Пригревица детаљније информације
1837 РКТГ-82558 Манц Роза 1903 Апатин Апатин детаљније информације
1838 РКТГ-82561 Мецгер Јосеф 1882 Пригревица Пригревица детаљније информације
1839 РКТГ-82563 Мак Антон 1897 Пригревица Пригревица детаљније информације
1840 РКТГ-82580 Михле Магда 1888 Пригревица Пригревица детаљније информације
1841 РКТГ-85055 Мак Магдалена 1862 Пригревица Пригревица детаљније информације
1842 РКТГ-85057 Мац Маргита 1932 Апатин Апатин детаљније информације
1843 РКТГ-85058 Михл Антон 1898 Апатин Апатин детаљније информације
1844 РКТГ-85298 Нотајс Марија Никола 1881 Апатин Апатин детаљније информације
1845 РКТГ-85300 Николин Роберто Михајло 1944 Апатин Апатин детаљније информације
1846 РКТГ-85303 Надлер Јелисавета Фрања 1869 Апатин Апатин детаљније информације
1847 РКТГ-85305 Нафц Катарина Леополд 1868 Апатин Апатин детаљније информације
1848 РКТГ-85306 Нафц Карло Фрања 1868 Апатин Апатин детаљније информације
1849 РКТГ-85307 Нуспл Јелисавета Антун 1877 Апатин Апатин детаљније информације
1850 РКТГ-85308 Нојперт Јован Клеменс 1880 Апатин Апатин детаљније информације
1851 РКТГ-85309 Нет Розина Фердинанд 1889 Апатин Апатин детаљније информације
1852 РКТГ-85310 Недлер Јосефина Антон 1872 Апатин Апатин детаљније информације
1853 РКТГ-85313 Надлер Адам Антун 1877 Апатин Апатин детаљније информације
1854 РКТГ-85315 Недлер Антон Јован 1882 Апатин Апатин детаљније информације
1855 РКТГ-85316 Најбауер Гертруда Јован 1879 Апатин Апатин детаљније информације
1856 РКТГ-85317 Нет Јосип Симон 1881 Апатин Апатин детаљније информације
1857 РКТГ-85319 Недлер Ана Адам 1884 Апатин Апатин детаљније информације
1858 РКТГ-85320 Нафе Ева Гашпар 1884 Апатин Апатин детаљније информације
1859 РКТГ-85321 Надлер Јован Јован 1877 Апатин Апатин детаљније информације
1860 РКТГ-85331 Недлер Фрања Фрања 1881 Апатин Апатин детаљније информације
1861 РКТГ-85337 Надлер Јелисава Јован 1882 Апатин Апатин детаљније информације
1862 РКТГ-85339 Николин Розина Михајло 1941 Апатин Апатин детаљније информације
1863 РКТГ-85340 Небл Катарина 1893 Пригревица Пригревица детаљније информације
1864 РКТГ-85352 Нуберт Мариа 1943 Сонта Сонта детаљније информације
1865 РКТГ-85354 Нађ Франц 1885 Пригревица Пригревица детаљније информације
1866 РКТГ-85359 Нол Розалиа 1891 Пригревица Пригревица детаљније информације
1867 РКТГ-85365 Нубер Антон 1941 Пригревица Пригревица детаљније информације
1868 РКТГ-85369 Нуперт Јован 1941 Сонта Сонта детаљније информације
1869 РКТГ-85370 Нуторт Ана 1872 Пригревица Пригревица детаљније информације
1870 РКТГ-85371 Неф Петар 1874 Пригревица Пригревица детаљније информације
1871 РКТГ-85372 Нубер Катарина 1877 Пригревица Пригревица детаљније информације
1872 РКТГ-85376 Нотајс Јелисавета 1893 Апатин Апатин детаљније информације
1873 РКТГ-85377 Нубер Михајло 1874 Пригревица Пригревица детаљније информације
1874 РКТГ-85381 Нол Барбара 1912 Пригревица Пригревица детаљније информације
1875 РКТГ-85383 Нет Барбара 1863 Апатин Апатин детаљније информације
1876 РКТГ-85392 Нанхард Барбара Матија 1942 Пригревица Пригревица детаљније информације
1877 РКТГ-85396 Неф Терезиа 1878 Пригревица Пригревица детаљније информације
1878 РКТГ-85407 Неф Јелисавета 1932 Пригревица Пригревица детаљније информације
1879 РКТГ-85408 Нубер Ева 1928 Пригревица Пригревица детаљније информације
1880 РКТГ-85514 Нуспл Ана Фрања 1893 Апатин Апатин детаљније информације
1881 РКТГ-85527 Небл Јован Јован 1864 Пригревица Пригревица детаљније информације
1882 РКТГ-85648 Њарк Катарина 1887 Пригревица Пригревица детаљније информације
1883 РКТГ-85650 Њарк Катарина 1880 Пригревица Пригревица детаљније информације
1884 РКТГ-85656 Њари Михајло Јован 1876 Пригревица Пригревица детаљније информације
1885 РКТГ-85714 От Ана 1878 Пригревица Пригревица детаљније информације
1886 РКТГ-85724 От Венделин 1888 Пригревица Пригревица детаљније информације
1887 РКТГ-85762 От Терезиа 1882 Пригревица Пригревица детаљније информације
1888 РКТГ-85828 Оеман Ева Конрад 1875 Апатин Апатин детаљније информације
1889 РКТГ-85830 Офенбехер Јосип Маркус 1938 Апатин Апатин детаљније информације
1890 РКТГ-85834 От Петар Петар 1874 Апатин Апатин детаљније информације
1891 РКТГ-85851 От Розина Јован 1866 Апатин Апатин детаљније информације
1892 РКТГ-85857 Орт Ката Петар 1880 Апатин Апатин детаљније информације
1893 РКТГ-85975 Манц Ана 1884 Апатин Апатин детаљније информације
1894 РКТГ-85979 Милер Елизабета 1901 Пригревица Пригревица детаљније информације
1895 РКТГ-85986 Мојман Терезиа 1886 Пригревица Пригревица детаљније информације
1896 РКТГ-85987 Мок Розалиа 1885 Каравуково Пригревица детаљније информације
1897 РКТГ-85992 Мак Јелисавета 1918 Пригревица Пригревица детаљније информације
1898 РКТГ-86008 Мергер Јелисавета 1883 Пригревица Пригревица детаљније информације
1899 РКТГ-86014 Марти Ана 1883 Пригревица Пригревица детаљније информације
1900 РКТГ-86028 Мак Ана 1877 Пригревица Пригревица детаљније информације
1901 РКТГ-86029 Милер Ана 1885 Апатин Апатин детаљније информације
1902 РКТГ-86380 Милер Јелисавета 1881 Пригревица Пригревица детаљније информације
1903 РКТГ-86384 Магнет Магда 1885 Апатин Апатин детаљније информације
1904 РКТГ-86389 Мајек Барбара Филип 1888 Апатин Апатин детаљније информације
1905 РКТГ-86390 Мајлендер Ана Јован 1870 Апатин Апатин детаљније информације
1906 РКТГ-86391 Мандл Антун Матија 1942 Апатин Апатин детаљније информације
1907 РКТГ-86392 Мандл Ана Антун 1915 Апатин Апатин детаљније информације
1908 РКТГ-86393 Музер Катарина Антун 1876 Апатин Апатин детаљније информације
1909 РКТГ-86394 Музер Јелисавета Фрања 1862 Апатин Апатин детаљније информације
1910 РКТГ-86395 Мозер Конрад Конрад 1866 Апатин Апатин детаљније информације
1911 РКТГ-86397 Мор Розина Балтазар 1874 Апатин Апатин детаљније информације
1912 РКТГ-86402 Манир Никола Николаус 1865 Апатин Апатин детаљније информације
1913 РКТГ-86403 Мајачек Розина Филип 1870 Апатин Апатин детаљније информације
1914 РКТГ-86405 Милер Терезија Јован 1925 Апатин Апатин детаљније информације
1915 РКТГ-86406 Михајл Сузана Валентин 1872 Апатин Апатин детаљније информације
1916 РКТГ-86408 Мајер Ана Мартин 1866 Апатин Апатин детаљније информације
1917 РКТГ-86409 Милнар Стеван 1892 Апатин Апатин детаљније информације
1918 РКТГ-86412 Мершилц Барбара Венцел 1868 Апатин Апатин детаљније информације
1919 РКТГ-86413 Меркл Катарина Јован 1897 Апатин Апатин детаљније информације
1920 РКТГ-86415 Манц Валентин Валентин 1878 Апатин Апатин детаљније информације
1921 РКТГ-86416 Мерц Терезија Вендел 1886 Апатин Апатин детаљније информације
1922 РКТГ-86423 Матес Терезија 1876 Апатин Апатин детаљније информације
1923 РКТГ-86429 Минц Јелисавета Михајло 1895 Апатин Апатин детаљније информације
1924 РКТГ-86430 Мундвајл Јован Николаус 1866 Апатин Апатин детаљније информације
1925 РКТГ-86431 Матес Розина Јосип 1886 Апатин Апатин детаљније информације
1926 РКТГ-86433 Мерц Катарина Јован 1885 Апатин Апатин детаљније информације
1927 РКТГ-86435 Мајер Јелисава Јосип 1867 Апатин Апатин детаљније информације
1928 РКТГ-86440 Мор Розина Филип 1872 Апатин Апатин детаљније информације
1929 РКТГ-86442 Мерхел Розина Антон 1908 Апатин Апатин детаљније информације
1930 РКТГ-86443 Мендлер Ана Јован 1881 Апатин Апатин детаљније информације
1931 РКТГ-86447 Матес Ана Јосип 1875 Апатин Апатин детаљније информације
1932 РКТГ-86456 Михалец Ана Јосип 1944 Апатин Апатин детаљније информације
1933 РКТГ-86460 Мор Јосип Стеван 1869 Апатин Апатин детаљније информације
1934 РКТГ-86462 Мајлендер Ева Фрања 1888 Апатин Апатин детаљније информације
1935 РКТГ-86465 Матајс Ана Филип 1880 Апатин Апатин детаљније информације
1936 РКТГ-86469 Матес Јелисавета Михајло 1881 Апатин Апатин детаљније информације
1937 РКТГ-86471 Музер Ката Антон 1888 Апатин Апатин детаљније информације
1938 РКТГ-86474 Матис Ана Антун 1886 Апатин Апатин детаљније информације
1939 РКТГ-86475 Мерцвајлер Никола Фридрих 1881 Апатин Апатин детаљније информације
1940 РКТГ-86477 Мозер Барбара Петар 1869 Апатин Апатин детаљније информације
1941 РКТГ-86480 Музер Валентин Валентин 1874 Апатин Апатин детаљније информације
1942 РКТГ-86484 Милер Петар Јован 1874 Апатин Апатин детаљније информације
1943 РКТГ-86488 Манц Катарина Јосип 1876 Апатин Апатин детаљније информације
1944 РКТГ-86490 Манц Катарина Петар 1880 Апатин Апатин детаљније информације
1945 РКТГ-86491 Михл Јулија Јован 1891 Апатин Апатин детаљније информације
1946 РКТГ-86493 Мозер Ката Антон 1876 Апатин Апатин детаљније информације
1947 РКТГ-86495 Марклер Јован 1870 Апатин Апатин детаљније информације
1948 РКТГ-86504 Меркл Јован Јован 1872 Апатин Апатин детаљније информације
1949 РКТГ-86506 Мак Михајло Фрања 1870 Апатин Апатин детаљније информације
1950 РКТГ-86507 Мајер Ана Јосип 1872 Апатин Апатин детаљније информације
1951 РКТГ-86509 Маркс Фрања Фрања 1938 Апатин Апатин детаљније информације
1952 РКТГ-86512 Манц Јован Фрања 1880 Апатин Апатин детаљније информације
1953 РКТГ-86513 Мерли Антон Антон 1879 Апатин Апатин детаљније информације
1954 РКТГ-86514 Мершилц Ана Јосип 1886 Апатин Апатин детаљније информације
1955 РКТГ-86516 Мозер Ана Филип 1895 Апатин Апатин детаљније информације
1956 РКТГ-86519 Маркс Розина-Моника Фрања 1941 Апатин Апатин детаљније информације
1957 РКТГ-86527 Манир Елиза Антон 1871 Апатин Апатин детаљније информације
1958 РКТГ-86542 Мор Ева Фрања 1882 Апатин Апатин детаљније информације
1959 РКТГ-86544 Мундвајл Магдалена Јакоб 1886 Апатин Апатин детаљније информације
1960 РКТГ-86547 Матес Петар Јакоб 1884 Апатин Апатин детаљније информације
1961 РКТГ-86722 Михел Петар Данило 1870 Апатин Апатин детаљније информације
1962 РКТГ-86723 Манир Антон Никола 1869 Апатин Апатин детаљније информације
1963 РКТГ-86730 Мајек Фрања Фрања 1881 Апатин Апатин детаљније информације
1964 РКТГ-86736 Мандел Ката Антон 1923 Апатин Апатин детаљније информације
1965 РКТГ-86761 Манк Фрања Антун 1878 Апатин Апатин детаљније информације
1966 РКТГ-86764 Маутнер Ева Фрања 1876 Апатин Апатин детаљније информације
1967 РКТГ-86767 Мундвајл Ката Фрања 1894 Апатин Апатин детаљније информације
1968 РКТГ-86768 Мерцвојлер Паула Фрања 1886 Апатин Апатин детаљније информације
1969 РКТГ-86776 Мундвојл Ката Петар 1874 Апатин Апатин детаљније информације
1970 РКТГ-86777 Мишор Ката Јосиф 1874 Апатин Апатин детаљније информације
1971 РКТГ-86825 Мирић Розалија Јосеф 1903 Пригревица Пригревица детаљније информације
1972 РКТГ-86905 Милер Розалија Јакоб 1867 Папшу Апатин детаљније информације
1973 РКТГ-87109 Мак Ката Паул 1874 Апатин Апатин детаљније информације
1974 РКТГ-87124 Мозер Ева Фрања 1881 Пригревица Пригревица детаљније информације
1975 РКТГ-87145 Мостхоф Филип Филип 1884 Пригревица Пригревица детаљније информације
1976 РКТГ-87148 Мундвајл Катарина Јакоб 1888 Апатин Апатин детаљније информације
1977 РКТГ-90092 Пумп Јосип 1878 Пригревица Пригревица детаљније информације
1978 РКТГ-90093 Пехлоф Јелисавета 1885 Пригревица Пригревица детаљније информације
1979 РКТГ-90095 Пфаф Матиа 1882 Сонта Сонта детаљније информације
1980 РКТГ-90124 Пфајфер Никола 1884 Пригревица Пригревица детаљније информације
1981 РКТГ-90146 Пилер Бернхард 1869 Сонта Сонта детаљније информације
1982 РКТГ-90164 Покорни Венделин 1885 Пригревица Пригревица детаљније информације
1983 РКТГ-90167 Пфајфер Ана 1873 Пригревица Пригревица детаљније информације
1984 РКТГ-90171 Поркорњи Ева 1902 Апатин Апатин детаљније информације
1985 РКТГ-90174 Пфајфер Јован 1870 Апатин Апатин детаљније информације
1986 РКТГ-90178 Плели Ана Пригревица Пригревица детаљније информације
1987 РКТГ-90180 Пфаф Катарина 1880 Сонта Сонта детаљније информације
1988 РКТГ-90181 Пајц Ана 1885 Пригревица Пригревица детаљније информације
1989 РКТГ-90183 Перзица Јелисавета 1872 Апатин Апатин детаљније информације
1990 РКТГ-90185 Пол Сусана 1863 Пригревица Пригревица детаљније информације
1991 РКТГ-90193 Пајц Магдалена 1924 Пригревица Пригревица детаљније информације
1992 РКТГ-90203 Пардон Јелисавета Игњат 1869 Пригревица Пригревица детаљније информације
1993 РКТГ-90205 Пенциг Јосеф 1885 Апатин Апатин детаљније информације
1994 РКТГ-90208 Пенкенер Јосеф 1869 Сонта Сонта детаљније информације
1995 РКТГ-90209 Пилер Вероника 1867 Пригревица Пригревица детаљније информације
1996 РКТГ-90213 Пфаф Барбара 1902 Сонта Сонта детаљније информације
1997 РКТГ-90214 Поргес Терезиа 1861 Апатин Апатин детаљније информације
1998 РКТГ-90216 Петков Ана 1906 Апатин Апатин детаљније информације
1999 РКТГ-90217 Прокоп Ана 1884 Пригревица Пригревица детаљније информације
2000 РКТГ-90220 Поповић Ана 1877 Апатин Апатин детаљније информације
2001 РКТГ-90258 Плели Терезија Јосиф 1879 Апатин Апатин детаљније информације
2002 РКТГ-90665 Пајч Катарина 1920 Пригревица Пригревица детаљније информације
2003 РКТГ-90670 Пимпи Јован 1885 Апатин Апатин детаљније информације
2004 РКТГ-90676 Пимпи Катарина 1880 Апатин Апатин детаљније информације
2005 РКТГ-90682 Прокоп Карл 1880 Пригревица Пригревица детаљније информације
2006 РКТГ-90694 Покорни Роза 1893 Пригревица Пригревица детаљније информације
2007 РКТГ-90811 Пфајфер Ана 1871 Апатин Апатин детаљније информације
2008 РКТГ-90813 Полак Јосип 1874 Апатин Апатин детаљније информације
2009 РКТГ-90820 Провасник Магдалена 1881 Апатин Апатин детаљније информације
2010 РКТГ-90823 Пуч Ева 1889 Апатин Апатин детаљније информације
2011 РКТГ-90824 Печнер Терезиа 1879 Пригревица Пригревица детаљније информације
2012 РКТГ-90829 Пајц Ева 1882 Пригревица Пригревица детаљније информације
2013 РКТГ-90830 Паучек Катарина 1883 Пригревица Пригревица детаљније информације
2014 РКТГ-90831 Полман Розина 1891 Пригревица Пригревица детаљније информације
2015 РКТГ-90838 Пајц Барбара 1895 Пригревица Пригревица детаљније информације
2016 РКТГ-90841 Пал Розалија 1880 Пригревица Пригревица детаљније информације
2017 РКТГ-90849 Пардон Антон 1888 Пригревица Пригревица детаљније информације
2018 РКТГ-90855 Прокоп Елисабет 1905 Пригревица Пригревица детаљније информације
2019 РКТГ-90856 Плели Розалиа 1929 Пригревица Пригревица детаљније информације
2020 РКТГ-90861 Пал Мартин Мартин 1921 Апатин Апатин детаљније информације
2021 РКТГ-90863 Пехтлер Петар Петар 1867 Апатин Апатин детаљније информације
2022 РКТГ-90864 Пфајфенрот Јосип Антун 1936 Апатин Апатин детаљније информације
2023 РКТГ-90866 Плес Антун Петар 1939 Апатин Апатин детаљније информације
2024 РКТГ-90868 Пропст Ката Јован 1892 Апатин Апатин детаљније информације
2025 РКТГ-90869 Палинкаш Ана Петар 1915 Апатин Апатин детаљније информације
2026 РКТГ-90872 Потолеки Антун Фрања 1868 Апатин Апатин детаљније информације
2027 РКТГ-90873 Пфајфер Барбара Антун 1883 Апатин Апатин детаљније информације
2028 РКТГ-90874 Пијачек Сузана 1869 Апатин Апатин детаљније информације
2029 РКТГ-90875 Пири Елизабета Јосип 1884 Апатин Апатин детаљније информације
2030 РКТГ-90877 Плац Венделин Фрања 1853 Апатин Апатин детаљније информације
2031 РКТГ-90878 Перл Терезија Михајло 1887 Апатин Апатин детаљније информације
2032 РКТГ-90879 Плик Марија 1885 Апатин Апатин детаљније информације
2033 РКТГ-90881 Пећи Јелисавета Мартин 1873 Апатин Апатин детаљније информације
2034 РКТГ-90882 Пфајфер Јелисавета Јосип 1869 Апатин Апатин детаљније информације
2035 РКТГ-90883 Пуч Јелисавета Антун 1929 Апатин Апатин детаљније информације
2036 РКТГ-90885 Пири Јелисавета Јаков 1914 Апатин Апатин детаљније информације
2037 РКТГ-90887 Плац Јелисавета 1865 Апатин Апатин детаљније информације
2038 РКТГ-90888 Пфајфер Јован Јован 1871 Апатин Апатин детаљније информације
2039 РКТГ-90895 Палинкаш Терезија Јосип 1879 Апатин Апатин детаљније информације
2040 РКТГ-90896 Пример Катарина Антун 1887 Апатин Апатин детаљније информације
2041 РКТГ-90897 Притингер Јелисавета Фрања 1878 Апатин Апатин детаљније информације
2042 РКТГ-90899 Пућ Ана Јован 1872 Апатин Апатин детаљније информације
2043 РКТГ-90900 Пфајфер Ева Јосип 1875 Апатин Апатин детаљније информације
2044 РКТГ-90902 Пенц Розина Елијас 1882 Апатин Апатин детаљније информације
2045 РКТГ-90907 Плес Катарина Јосип 1924 Апатин Апатин детаљније информације
2046 РКТГ-90908 Пенц Катарина Петар 1876 Апатин Апатин детаљније информације
2047 РКТГ-90909 Полак Ерика Антун 1942 Апатин Апатин детаљније информације
2048 РКТГ-90912 Пер Јелисавета Адам 1879 Апатин Апатин детаљније информације
2049 РКТГ-90914 Пенц Ана Јакоб 1944 Апатин Апатин детаљније информације
2050 РКТГ-90938 Плац Јосип Јосип 1879 Апатин Апатин детаљније информације
2051 РКТГ-90939 Пелонер Ана Фрања 1900 Апатин Апатин детаљније информације
2052 РКТГ-90941 Плес Јелисава 1884 Апатин Апатин детаљније информације
2053 РКТГ-90945 Пензингер Катарина 1875 Апатин Апатин детаљније информације
2054 РКТГ-90946 Пфајфер Ана Јакоб 1897 Апатин Апатин детаљније информације
2055 РКТГ-90948 Пфајфенрот Катарина Јосип 1890 Апатин Апатин детаљније информације
2056 РКТГ-90949 Пфајфенрот Розина Јосип 1887 Апатин Апатин детаљније информације
2057 РКТГ-90954 Плац Мартин Мартин 1881 Апатин Апатин детаљније информације
2058 РКТГ-90958 Плес Терезија Јакоб 1882 Апатин Апатин детаљније информације
2059 РКТГ-90959 Пителка Тереза Јаша 1880 Апатин Апатин детаљније информације
2060 РКТГ-90960 Пуч Адам Адам 1869 Апатин Апатин детаљније информације
2061 РКТГ-90961 Пенц Катарина 1873 Апатин Апатин детаљније информације
2062 РКТГ-90971 Пфајфер Ана 1883 Апатин Апатин детаљније информације
2063 РКТГ-90972 Плетикосић Ева Антун 1900 Апатин Апатин детаљније информације
2064 РКТГ-90973 Пандур Ана Антон 1878 Апатин Апатин детаљније информације
2065 РКТГ-90976 Пинц Терезија Карл 1899 Апатин Апатин детаљније информације
2066 РКТГ-90978 Пирес Розина Георг 1884 Апатин Апатин детаљније информације
2067 РКТГ-90980 Пацир Катарина Себастијан 1892 Апатин Апатин детаљније информације
2068 РКТГ-90981 Пропст Марија Јован 1876 Апатин Апатин детаљније информације
2069 РКТГ-90986 Плес Јосип Петар 1938 Апатин Апатин детаљније информације
2070 РКТГ-90990 Петковић Ана Антун 1895 Апатин Апатин детаљније информације
2071 РКТГ-91003 Пак Розина Јакоб 1888 Апатин Апатин детаљније информације
2072 РКТГ-91009 Патин Ана Паул 1900 Апатин Апатин детаљније информације
2073 РКТГ-91010 Плес Ана Антун 1891 Апатин Апатин детаљније информације
2074 РКТГ-91018 Пфајфер Елиза Антун 1894 Апатин Апатин детаљније информације
2075 РКТГ-91020 Пимпи Терезија Петар 1887 Апатин Апатин детаљније информације
2076 РКТГ-91022 Пенц Ева Карл 1883 Апатин Апатин детаљније информације
2077 РКТГ-91028 Петер Ана 1889 Апатин Апатин детаљније информације
2078 РКТГ-91040 Пумп Петар Карл 1882 Апатин Апатин детаљније информације
2079 РКТГ-91064 Пфајфенрат Ката 1922 Апатин Апатин детаљније информације
2080 РКТГ-91619 Пумпф Катарина 1886 Пригревица Пригревица детаљније информације
2081 РКТГ-91687 Пробст Јован Петар 1886 Апатин Апатин детаљније информације
2082 РКТГ-91692 Плетикосић Ката Фрања 1924 Апатин Апатин детаљније информације
2083 РКТГ-91860 Рајсингер Терезија 1927 Апатин Апатин детаљније информације
2084 РКТГ-91869 Рибак Антон 1907 Апатин Апатин детаљније информације
2085 РКТГ-91870 Рундио Елисабет 1885 Пригревица Пригревица детаљније информације
2086 РКТГ-91879 Рикорт Марија 1945 Сонта Сонта детаљније информације
2087 РКТГ-91889 Рајнхард Јосиф 1888 Пригревица Пригревица детаљније информације
2088 РКТГ-91936 Рихард Барбара 1869 Апатин Апатин детаљније информације
2089 РКТГ-91937 Рихард Георг Јован 1945 Крушевље Апатин детаљније информације
2090 РКТГ-91940 Рудолф Марија Антун 1920 Апатин Апатин детаљније информације
2091 РКТГ-91943 Ранк Конрад Георг 1876 Апатин Апатин детаљније информације
2092 РКТГ-91947 Ранк Катарина Ленхард 1864 Апатин Апатин детаљније информације
2093 РКТГ-91949 Рихтер Јован Јован 1874 Апатин Апатин детаљније информације
2094 РКТГ-91950 Ретиг Ана 1877 Апатин Апатин детаљније информације
2095 РКТГ-91951 Рихард Магдалена Јакоб 1932 Апатин Апатин детаљније информације
2096 РКТГ-91953 Рајтман Тереза Матија 1875 Апатин Апатин детаљније информације
2097 РКТГ-91954 Ранк Никола Јосип 1881 Апатин Апатин детаљније информације
2098 РКТГ-91955 Рихард Ана Јосип 1870 Апатин Апатин детаљније информације
2099 РКТГ-91956 Ротингер Розина Фрања 1906 Апатин Апатин детаљније информације
2100 РКТГ-91959 Рихард Магдалена Симон 1871 Апатин Апатин детаљније информације
2101 РКТГ-91960 Руш Јосип Мартин 1942 Апатин Апатин детаљније информације
2102 РКТГ-91961 Роди Ана Фердинанд 1861 Апатин Апатин детаљније информације
2103 РКТГ-91963 Рајнхофер Георг 1864 Апатин Апатин детаљније информације
2104 РКТГ-91964 Рихард Антун Антун 1874 Апатин Апатин детаљније информације
2105 РКТГ-91967 Рихард Јован Адам 1869 Апатин Апатин детаљније информације
2106 РКТГ-91968 Рамфт Ана Михајло 1886 Апатин Апатин детаљније информације
2107 РКТГ-91970 Рамауер Фрања Фрања 1943 Апатин Апатин детаљније информације
2108 РКТГ-91971 Рихард Јован Адам 1884 Апатин Апатин детаљније информације
2109 РКТГ-91974 Рица Барбара Никола 1879 Апатин Апатин детаљније информације
2110 РКТГ-91976 Ранк Филип Георг 1883 Апатин Апатин детаљније информације
2111 РКТГ-91978 Рихтер Ева Михајло 1887 Апатин Апатин детаљније информације
2112 РКТГ-91982 Рихард Јакоб Томас 1874 Апатин Апатин детаљније информације
2113 РКТГ-91983 Рот Терезија Фрања 1884 Апатин Апатин детаљније информације
2114 РКТГ-91984 Рајнхард Јосип Јован 1942 Пригревица Пригревица детаљније информације
2115 РКТГ-91990 Рис Фрања Јован 1867 Апатин Апатин детаљније информације
2116 РКТГ-91991 Рампф Никола Јосип 1884 Апатин Апатин детаљније информације
2117 РКТГ-91992 Рихард Адам Адам 1860 Апатин Апатин детаљније информације
2118 РКТГ-91996 Ројтман Антон 1867 Апатин Апатин детаљније информације
2119 РКТГ-91999 Рајтенбах Ана Томас 1871 Апатин Апатин детаљније информације
2120 РКТГ-92001 Реш Ева Лоренц 1888 Апатин Апатин детаљније информације
2121 РКТГ-92005 Руш Јелисавета Антон 1911 Апатин Апатин детаљније информације
2122 РКТГ-92006 Рајч Розина Николаус 1890 Апатин Апатин детаљније информације
2123 РКТГ-92010 Рис Јосефина Никола 1887 Апатин Апатин детаљније информације
2124 РКТГ-92012 Рајнхард Катарина Јован 1943 Пригревица Пригревица детаљније информације
2125 РКТГ-92013 Рајтенбах Ева Вилхелм 1875 Апатин Апатин детаљније информације
2126 РКТГ-92014 Ремлингер Ева Петар 1889 Апатин Апатин детаљније информације
2127 РКТГ-92017 Рихард Ана Фрања 1875 Апатин Апатин детаљније информације
2128 РКТГ-92023 Рудершмит Барбара Георг 1871 Апатин Апатин детаљније информације
2129 РКТГ-92024 Рихтер Тереза Антон 1874 Апатин Апатин детаљније информације
2130 РКТГ-92026 Ротингер Ана Матија 1932 Апатин Апатин детаљније информације
2131 РКТГ-92028 Ротлендер Јосип Мартин 1880 Апатин Апатин детаљније информације
2132 РКТГ-92029 Ројзингер Розина Јосип 1869 Апатин Апатин детаљније информације
2133 РКТГ-92030 Рајтенбах Јаша Вендел 1873 Апатин Апатин детаљније информације
2134 РКТГ-92031 Реш Бернхард Бернхард 1882 Апатин Апатин детаљније информације
2135 РКТГ-92036 Розманић Манфред Јосип 1944 Апатин Апатин детаљније информације
2136 РКТГ-92038 Рудершмит Ана Антун 1879 Апатин Апатин детаљније информације
2137 РКТГ-92039 Рудершмит Ана Јован 1884 Апатин Апатин детаљније информације
2138 РКТГ-92067 Рихард Ана Јакоб 1932 Апатин Апатин детаљније информације
2139 РКТГ-92078 Рауб Филип Михајло 1876 Апатин Апатин детаљније информације
2140 РКТГ-92084 Роди Катарина Јосип 1884 Апатин Апатин детаљније информације
2141 РКТГ-92091 Раб Михаило Јован 1887 Пригревица Пригревица детаљније информације
2142 РКТГ-92668 Ремлингер Матиа 1941 Пригревица Пригревица детаљније информације
2143 РКТГ-92669 Ренц Јован 1880 Сонта Сонта детаљније информације
2144 РКТГ-92670 Рајтенбах Катарина 1942 Пригревица Пригревица детаљније информације
2145 РКТГ-92671 Ронђо Франц 1876 Пригревица Пригревица детаљније информације
2146 РКТГ-92882 Розенбаум Јулијана 1852 Гаково Апатин детаљније информације
2147 РКТГ-92885 Речеи Јован Јосиф 1873 Бечеј Апатин детаљније информације
2148 РКТГ-92886 Речеи Олга Јозеф 1883 Стара Моравица Апатин детаљније информације
2149 РКТГ-92966 Рајнхард Јакоб 1896 Пригревица Пригревица детаљније информације
2150 РКТГ-92969 Рап Ката 1869 Пригревица Пригревица детаљније информације
2151 РКТГ-92980 Рајтер Михајло 1897 Сонта Сонта детаљније информације
2152 РКТГ-92981 Ројтенбах Матиа 1879 Пригревица Пригревица детаљније информације
2153 РКТГ-92987 Рoт Катарина 1891 Апатин Апатин детаљније информације
2154 РКТГ-92990 Раб Розалија 1903 Пригревица Пригревица детаљније информације
2155 РКТГ-92991 Рикерт Јелисавета 1889 Пригревица Пригревица детаљније информације
2156 РКТГ-92994 Рајтмајер Антон 1941 Пригревица Пригревица детаљније информације
2157 РКТГ-93000 Ренц Хилда 1942 Сонта Сонта детаљније информације
2158 РКТГ-93005 Рихард Ката 1888 Апатин Апатин детаљније информације
2159 РКТГ-93024 Росмарић Јосип 1878 Апатин Апатин детаљније информације
2160 РКТГ-93059 Ројтенбах Хелга 1944 Пригревица Пригревица детаљније информације
2161 РКТГ-93060 Ренц Терезиа 1945 Сонта Сонта детаљније информације
2162 РКТГ-93062 Раб Лоренц 1885 Апатин Апатин детаљније информације
2163 РКТГ-93080 Рајтенбах Михајло 1910 Пригревица Пригревица детаљније информације
2164 РКТГ-93084 Рајтмајер Ката 1880 Пригревица Пригревица детаљније информације
2165 РКТГ-93087 Рихтер Антон 1889 Апатин Апатин детаљније информације
2166 РКТГ-93089 Ренц Михајло 1876 Сонта Сонта детаљније информације
2167 РКТГ-93107 Рош Јосип 1860 Апатин Апатин детаљније информације
2168 РКТГ-93113 Рајденбах Катарина 1881 Пригревица Пригревица детаљније информације
2169 РКТГ-93326 Сунарић Ева 1882 Пригревица Пригревица детаљније информације
2170 РКТГ-93330 Сајер Катарина 1874 Сонта Сонта детаљније информације
2171 РКТГ-93331 Саутер Ана 1879 Апатин Апатин детаљније информације
2172 РКТГ-93340 Сајдл Ана 1882 Пригревица Пригревица детаљније информације
2173 РКТГ-93342 Сајдл Барбара 1937 Пригревица Пригревица детаљније информације
2174 РКТГ-93344 Соргенд Барбара 1882 Апатин Апатин детаљније информације
2175 РКТГ-93348 Сојдл Ана 1941 Пригревица Пригревица детаљније информације
2176 РКТГ-93353 Син Eва 1882 Пригревица Пригревица детаљније информације
2177 РКТГ-93356 Сомборац Катарина 1881 Пригревица Пригревица детаљније информације
2178 РКТГ-93357 Сајдл Барбра 1878 Пригревица Пригревица детаљније информације
2179 РКТГ-93365 Сатарић Јелисавета 1876 Пригревица Пригревица детаљније информације
2180 РКТГ-93369 Сајферт Јелисавета 1880 Пригревица Пригревица детаљније информације
2181 РКТГ-93374 Сабо Магда 1870 Пригревица Пригревица детаљније информације
2182 РКТГ-93380 Сабо Катарина 1898 Пригревица Пригревица детаљније информације
2183 РКТГ-93391 Себер Адам 1928 Апатин Апатин детаљније информације
2184 РКТГ-93393 Сенц Петар Петар 1901 Апатин Апатин детаљније информације
2185 РКТГ-93395 Саргенд Антон Ј. 1892 А -непознато Апатин детаљније информације
2186 РКТГ-93397 Сајдер Иван 1877 Пригревица Пригревица детаљније информације
2187 РКТГ-93398 Сајд Јосип 1880 Пригревица Пригревица детаљније информације
2188 РКТГ-93400 Сауер Ева 1877 Пригревица Пригревица детаљније информације
2189 РКТГ-93401 Саргенд Фрања А. 1932 А -непознато Апатин детаљније информације
2190 РКТГ-93402 Соколи Антун 1931 Апатин Апатин детаљније информације
2191 РКТГ-93428 Ротингер Ева Јакоб 1873 Пригревица Пригревица детаљније информације
2192 РКТГ-93449 Ридлбауер Јелисавета 1890 Апатин Апатин детаљније информације
2193 РКТГ-93452 Рајнхард Ева 1881 Пригревица Пригревица детаљније информације
2194 РКТГ-93464 Рихт Розалија 1885 Апатин Апатин детаљније информације
2195 РКТГ-93472 Рајсингер Јелисавета 1906 Апатин Апатин детаљније информације
2196 РКТГ-93474 Ронк Терезиа 1870 Апатин Апатин детаљније информације
2197 РКТГ-93492 Ренц Регина 1888 Сонта Сонта детаљније информације
2198 РКТГ-93540 Сабо Розина 1887 Апатин Апатин детаљније информације
2199 РКТГ-93550 Сени Јосип Х. 1899 Апатин Апатин детаљније информације
2200 РКТГ-93609 Сајтер Кристина 1862 Пригревица Пригревица детаљније информације
2201 РКТГ-93610 Саутер Ката 1875 Сонта Сонта детаљније информације
2202 РКТГ-93614 Сарваш Розина 1885 Апатин Апатин детаљније информације
2203 РКТГ-93615 Соколи Јелисавета Апатин Апатин детаљније информације
2204 РКТГ-93617 Сајер Ана 1870 Апатин Апатин детаљније информације
2205 РКТГ-93620 Сабо Лоренц 1876 Пригревица Пригревица детаљније информације
2206 РКТГ-93621 Саутер Фрања 1875 Сонта Сонта детаљније информације
2207 РКТГ-93622 Саутер Ана 1894 Пригревица Пригревица детаљније информације
2208 РКТГ-93760 Рихард Јован Јакоб 1899 Апатин Апатин детаљније информације
2209 РКТГ-93854 Сајдл Јован 1869 Пригревица Пригревица детаљније информације
2210 РКТГ-93868 Сабо Терезиа 1939 Пригревица Пригревица детаљније информације
2211 РКТГ-93976 Соколи Розина Јохан 1873 Апатин Апатин детаљније информације
2212 РКТГ-93977 Саутер Јован Јован 1877 Апатин Апатин детаљније информације
2213 РКТГ-93979 Саутер Антун Бернхард 1884 Апатин Апатин детаљније информације
2214 РКТГ-93982 Сајер Роза Антун 1877 Апатин Апатин детаљније информације
2215 РКТГ-93984 Сајер Ана Јован 1888 Апатин Апатин детаљније информације
2216 РКТГ-93985 Сесулка Алојзија Јосип 1875 Апатин Апатин детаљније информације
2217 РКТГ-93986 Соргент Розина 1873 Апатин Апатин детаљније информације
2218 РКТГ-93987 Сајер Магдалена Јосип 1886 Апатин Апатин детаљније информације
2219 РКТГ-93989 Сајер Магдалена Јован 1889 Апатин Апатин детаљније информације
2220 РКТГ-93990 Саутер Јосип 1874 Апатин Апатин детаљније информације
2221 РКТГ-93991 Сајер Јелисавета Фридрих 1878 Апатин Апатин детаљније информације
2222 РКТГ-93995 Саутер Розина 1877 Апатин Апатин детаљније информације
2223 РКТГ-93996 Сингл Катарина 1888 Апатин Апатин детаљније информације
2224 РКТГ-93998 Сени Хајнрих 1882 Апатин Апатин детаљније информације
2225 РКТГ-94001 Сабо Терезија Јосип 1898 Апатин Апатин детаљније информације
2226 РКТГ-94002 Сајер Терезија Никола 1876 Апатин Апатин детаљније информације
2227 РКТГ-94004 Сесулка Јосип Јосип 1945 Крушевље Апатин детаљније информације
2228 РКТГ-94005 Станишић Катарина 1936 Апатин Апатин детаљније информације
2229 РКТГ-94007 Саутер Розина Леринц 1900 Апатин Апатин детаљније информације
2230 РКТГ-94008 Сесулка Магдалена Ернест 1923 Апатин Апатин детаљније информације
2231 РКТГ-94009 Саутер Јелисавета Јосип 1879 Апатин Апатин детаљније информације
2232 РКТГ-94010 Сабо Розалија Мартин 1865 Апатин Апатин детаљније информације
2233 РКТГ-94011 Сајер Јосип Јосип 1881 Апатин Апатин детаљније информације
2234 РКТГ-94012 Соколи Катарина Фрања 1889 Апатин Апатин детаљније информације
2235 РКТГ-94016 Саутер Валентин Валентин 1875 Апатин Апатин детаљније информације
2236 РКТГ-94017 Сени Јелисавета Антон 1942 Апатин Апатин детаљније информације
2237 РКТГ-94018 Сајер Јосип Андрија 1882 Апатин Апатин детаљније информације
2238 РКТГ-94019 Сесулка Матија Јосип 1942 Апатин Апатин детаљније информације
2239 РКТГ-94020 Сајер Барбара Јован 1899 Апатин Апатин детаљније информације
2240 РКТГ-94025 Сенц Терезија Петар 1936 Апатин Апатин детаљније информације
2241 РКТГ-94029 Сајер Ана Фрања 1891 Апатин Апатин детаљније информације
2242 РКТГ-94034 Соколи Розина 1875 Апатин Апатин детаљније информације
2243 РКТГ-94038 Сајдл Ката Јакоб 1895 Пригревица Пригревица детаљније информације
2244 РКТГ-94039 Сајер Венцел Венцел 1922 Апатин Апатин детаљније информације
2245 РКТГ-94041 Сесулка Михајло Михајло 1871 Апатин Апатин детаљније информације
2246 РКТГ-94048 Сарваш Антун Антон 1893 Апатин Апатин детаљније информације
2247 РКТГ-94050 Сени Елиза Адам 1919 Апатин Апатин детаљније информације
2248 РКТГ-94909 Сајфрид Ана Вендел 1903 Апатин Апатин детаљније информације
2249 РКТГ-94911 Сатмари Јосиф Стеван 1917 Апатин Апатин детаљније информације
2250 РКТГ-94924 Сестарић Роберт Јосип 1943 Апатин Апатин детаљније информације
2251 РКТГ-97511 Флам Антон 1871 Апатин Апатин детаљније информације
2252 РКТГ-97980 Тислер Јакоб 1879 Пригревица Пригревица детаљније информације
2253 РКТГ-97981 Тислер Розалиа 1906 Пригревица Пригревица детаљније информације
2254 РКТГ-97983 Тер Франц 1880 Апатин Апатин детаљније информације
2255 РКТГ-97985 Тим Георг 1864 Апатин Апатин детаљније информације
2256 РКТГ-97986 Тислер Ева 1931 Пригревица Пригревица детаљније информације
2257 РКТГ-98024 Тетман Ана Андрија 1879 Пригревица Пригревица детаљније информације
2258 РКТГ-98106 Тетман Јосип 1866 Пригревица Пригревица детаљније информације
2259 РКТГ-98107 Тетман Розалија 1870 Пригревица Пригревица детаљније информације
2260 РКТГ-98109 Тољац Ана 1878 Апатин Апатин детаљније информације
2261 РКТГ-98110 Тислер Розалиа 1894 Пригревица Пригревица детаљније информације
2262 РКТГ-98116 Тер Ана Фрања 1945 Апатин Апатин детаљније информације
2263 РКТГ-98123 Тот Анамариа 1875 Пригревица Пригревица детаљније информације
2264 РКТГ-98124 Тетман Јосип 1874 Пригревица Пригревица детаљније информације
2265 РКТГ-98126 Тилгер Фрања 1876 Сонта Сонта детаљније информације
2266 РКТГ-98128 Тислер Катарина 1894 Пригревица Пригревица детаљније информације
2267 РКТГ-98171 Тислер Катарина 1866 Апатин Апатин детаљније информације
2268 РКТГ-98174 Таиш Терезиа 1897 Пригревица Пригревица детаљније информације
2269 РКТГ-98176 Тетман Гашпар 1875 Пригревица Пригревица детаљније информације
2270 РКТГ-98177 Тил Барбара 1877 Пригревица Пригревица детаљније информације
2271 РКТГ-98185 Томас Терезиа 1878 Пригревица Пригревица детаљније информације
2272 РКТГ-98190 Трилсам Ана 1944 Апатин Апатин детаљније информације
2273 РКТГ-98191 Тер Катарина 1884 Апатин Апатин детаљније информације
2274 РКТГ-98193 Тетман Катарина 1891 Пригревица Пригревица детаљније информације
2275 РКТГ-98195 Труб Хелмут 1944 Пригревица Пригревица детаљније информације
2276 РКТГ-98199 Тетман Никола 1944 Пригревица Пригревица детаљније информације
2277 РКТГ-98201 Тетман Терезиа 1878 Пригревица Пригревица детаљније информације
2278 РКТГ-98202 Тислер Михајло 1939 Пригревица Пригревица детаљније информације
2279 РКТГ-98204 Тетман Магдалена 1888 Пригревица Пригревица детаљније информације
2280 РКТГ-98205 Тајс Роза 1884 Пригревица Пригревица детаљније информације
2281 РКТГ-98206 Трауб Ана 1942 Пригревица Пригревица детаљније информације
2282 РКТГ-98208 Тислер Катарина 1937 Пригревица Пригревица детаљније информације
2283 РКТГ-98209 Торди Јосеф Јосеф 1874 Сонта Сонта детаљније информације
2284 РКТГ-98211 Тислер Јелисавета 1934 Пригревица Пригревица детаљније информације
2285 РКТГ-98213 Тислер Ева 1909 Пригревица Пригревица детаљније информације
2286 РКТГ-98217 Тислер Катарина 1892 Апатин Апатин детаљније информације
2287 РКТГ-98220 Трауб Ева 1891 Пригревица Пригревица детаљније информације
2288 РКТГ-98222 Теперт Јелисавета Јосип 1881 Апатин Апатин детаљније информације
2289 РКТГ-98224 Тетман Стеван Стеван 1945 Гаково Пригревица детаљније информације
2290 РКТГ-98225 Трауб Валентин 1937 Пригревица Пригревица детаљније информације
2291 РКТГ-98226 Трауб Михајло 1939 Пригревица Пригревица детаљније информације
2292 РКТГ-98227 Тетман Фрања 1881 Пригревица Пригревица детаљније информације
2293 РКТГ-98231 Тил Роза 1878 Пригревица Пригревица детаљније информације
2294 РКТГ-98233 Тетман Гаспар 1874 Пригревица Пригревица детаљније информације
2295 РКТГ-98235 Трауб Розалија 1886 Пригревица Пригревица детаљније информације
2296 РКТГ-98236 Тил Стеван 1875 Пригревица Пригревица детаљније информације
2297 РКТГ-98244 Такач Катарина 1886 Пригревица Пригревица детаљније информације
2298 РКТГ-98247 Трауб Ката 1942 Пригревица Пригревица детаљније информације
2299 РКТГ-98252 Такач Јакоб 1884 Пригревица Пригревица детаљније информације
2300 РКТГ-98253 Трауб Јован 1884 Сонта Сонта детаљније информације
2301 РКТГ-98258 Тислер Антон 1880 Пригревица Пригревица детаљније информације
2302 РКТГ-98263 Тислер Катарина 1882 Пригревица Пригревица детаљније информације
2303 РКТГ-98264 Тетман Никола 1891 Пригревица Пригревица детаљније информације
2304 РКТГ-98265 Тилгер Барбара 1880 Сонта Сонта детаљније информације
2305 РКТГ-98266 Тиволт Јулија Јосип 1866 Апатин Апатин детаљније информације
2306 РКТГ-98267 Тил Ана Антон 1898 Пригревица Пригревица детаљније информације
2307 РКТГ-98274 Тајс Антун 1867 Пригревица Пригревица детаљније информације
2308 РКТГ-98278 Тер Јелисавета Јакоб 1881 Апатин Апатин детаљније информације
2309 РКТГ-98281 Треснер Јелисавета 1908 Апатин Апатин детаљније информације
2310 РКТГ-98287 Тер Јосип Андрија 1944 Апатин Апатин детаљније информације
2311 РКТГ-98291 Тајс Катарина 1873 Пригревица Пригревица детаљније информације
2312 РКТГ-98293 Тивалд Елизабет Михајло 1876 Апатин Апатин детаљније информације
2313 РКТГ-98301 Тај Маријана Јосип 1872 Апатин Апатин детаљније информације
2314 РКТГ-98302 Таначек Јелисавета 1871 Апатин Апатин детаљније информације
2315 РКТГ-98304 Труцл Барбара Јован 1878 Апатин Апатин детаљније информације
2316 РКТГ-98310 Тер Терезија Фрања 1925 Апатин Апатин детаљније информације
2317 РКТГ-98313 Тислер Барбара Јосип 1867 Апатин Апатин детаљније информације
2318 РКТГ-98315 Тилман Ката Себастијан 1873 Апатин Апатин детаљније информације
2319 РКТГ-98316 Тононгер Терезија Петар 1920 Апатин Апатин детаљније информације
2320 РКТГ-98318 Тот Ана Петар 1911 Апатин Апатин детаљније информације
2321 РКТГ-98319 Теперт Јосип 1877 Апатин Апатин детаљније информације
2322 РКТГ-98323 Тот Јосип Јосип 1944 Апатин Апатин детаљније информације
2323 РКТГ-98327 Телер Ана Симон 1919 Апатин Апатин детаљније информације
2324 РКТГ-98427 Тер Јелисавета Антон 1936 Апатин Апатин детаљније информације
2325 РКТГ-98437 Тот Ева Фрања 1906 Апатин Апатин детаљније информације
2326 РКТГ-98442 Тер Розина Антун 1883 Апатин Апатин детаљније информације
2327 РКТГ-98443 Трауб Терезија Јован 1876 Апатин Апатин детаљније информације
2328 РКТГ-98456 Торди Марија Мендор 1883 Апатин Апатин детаљније информације
2329 РКТГ-98458 Тер Магдалена Адам 1884 Апатин Апатин детаљније информације
2330 РКТГ-98481 Тер Елиза Андрија 1888 Апатин Апатин детаљније информације
2331 РКТГ-98620 Фишер Јелена-Илона Ђула 1906 Купусина Купусина детаљније информације
2332 РКТГ-98621 Филип Јован 1882 Пригревица Пригревица детаљније информације
2333 РКТГ-98634 Фишер Гизела Золтан 1931 Купусина Купусина детаљније информације
2334 РКТГ-98642 Флеслер Јелисавета Јосиф 1908 Апатин Апатин детаљније информације
2335 РКТГ-98648 Фернбах Јован 1858 Апатин Апатин детаљније информације
2336 РКТГ-98652 Фудерер Ана 1889 Апатин Апатин детаљније информације
2337 РКТГ-98655 Фишер Михајло 1878 Пригревица Пригревица детаљније информације
2338 РКТГ-98657 Фалц Терезиа 1877 Сонта Сонта детаљније информације
2339 РКТГ-98659 Фернбах Ана 1896 Апатин Апатин детаљније информације
2340 РКТГ-98663 Фабах Јосип 1904 Пригревица Пригревица детаљније информације
2341 РКТГ-98666 Фишер Ана 1880 Пригревица Пригревица детаљније информације
2342 РКТГ-98668 Флик Ана 1872 Пригревица Пригревица детаљније информације
2343 РКТГ-98669 Филип Розалиа 1888 Пригревица Пригревица детаљније информације
2344 РКТГ-98670 Фуска Стеван 1938 Пригревица Пригревица детаљније информације
2345 РКТГ-98710 Францва Адам Адам 1868 Апатин Апатин детаљније информације
2346 РКТГ-98711 Фудерер Тереза 1861 Апатин Апатин детаљније информације
2347 РКТГ-98712 Фрајзингер Игнац Јосип 1863 Апатин Апатин детаљније информације
2348 РКТГ-98713 Фернбах Ана Фрања 1881 Апатин Апатин детаљније информације
2349 РКТГ-98715 Флор Ана Фолријан 1943 Апатин Апатин детаљније информације
2350 РКТГ-98716 Фици Марјана Јосип 1903 Апатин Апатин детаљније информације
2351 РКТГ-98717 Фици Ката Јосип 1866 Апатин Апатин детаљније информације
2352 РКТГ-98718 Фудерер Давид Павел 1861 Апатин Апатин детаљније информације
2353 РКТГ-98719 Фабинг Георг Марти Јосип 1865 Апатин Апатин детаљније информације
2354 РКТГ-98720 Фици Петар Антун 1945 Апатин Апатин детаљније информације
2355 РКТГ-98721 Фектер Петар Петар 1901 Апатин Апатин детаљније информације
2356 РКТГ-98723 Фрај Антун Јакоб 1873 Апатин Апатин детаљније информације
2357 РКТГ-98724 Флашковац Илза Антон 1943 Апатин Апатин детаљније информације
2358 РКТГ-98727 Фишер Тереза Јован 1937 Апатин Апатин детаљније информације
2359 РКТГ-98728 Фернбах Тереза Фрања 1870 Апатин Апатин детаљније информације
2360 РКТГ-98729 Франц Стеван Стеван 1883 Апатин Апатин детаљније информације
2361 РКТГ-98730 Францва Ана Никола 1870 Апатин Апатин детаљније информације
2362 РКТГ-98731 Фернбах Антун Андрија 1866 Апатин Апатин детаљније информације
2363 РКТГ-98733 Фудерер Розина Никола 1874 Апатин Апатин детаљније информације
2364 РКТГ-98734 Фернбах Ана Јован 1884 Апатин Апатин детаљније информације
2365 РКТГ-98737 Фернбах Катарина Андрија 1876 Апатин Апатин детаљније информације
2366 РКТГ-98738 Фернбах Катарина Јован 1885 Апатин Апатин детаљније информације
2367 РКТГ-98739 Фрех Елиза Јосип 1886 Апатин Апатин детаљније информације
2368 РКТГ-98743 Фаслер Јосип Јосип 1878 Апатин Апатин детаљније информације
2369 РКТГ-98744 Фици Барбара Мартин 1865 Апатин Апатин детаљније информације
2370 РКТГ-98745 Фудерер Барбара 1877 Апатин Апатин детаљније информације
2371 РКТГ-98748 Фрех Фрања Јосип 1881 Апатин Апатин детаљније информације
2372 РКТГ-98751 Франц Ана Јован 1882 Апатин Апатин детаљније информације
2373 РКТГ-98752 Фрај Терезија Јован 1875 Апатин Апатин детаљније информације
2374 РКТГ-98753 Флајшман Катарина Андрија 1888 Апатин Апатин детаљније информације
2375 РКТГ-98754 Флашковац Георг Антон 1881 Апатин Апатин детаљније информације
2376 РКТГ-98755 Фридл Марјана Петар 1871 Апатин Апатин детаљније информације
2377 РКТГ-98756 Фанциш Ана 1868 Апатин Апатин детаљније информације
2378 РКТГ-98758 Фернбах Јелисавета Јосип 1900 Апатин Апатин детаљније информације
2379 РКТГ-98765 Фудерер Катарина Фрања 1883 Апатин Апатин детаљније информације
2380 РКТГ-98767 Фудерер Катарина Павел 1875 Апатин Апатин детаљније информације
2381 РКТГ-98768 Фектер Розина Јован 1876 Апатин Апатин детаљније информације
2382 РКТГ-98772 Фудерер Михајло Мартин 1875 Апатин Апатин детаљније информације
2383 РКТГ-98773 Фектер Ана Јосип 1881 Апатин Апатин детаљније информације
2384 РКТГ-98774 Фразон Розина 1878 Апатин Апатин детаљније информације
2385 РКТГ-98775 Фаслер Ана 1879 Апатин Апатин детаљније информације
2386 РКТГ-98776 Фишер Магдалена Јован 1939 Апатин Апатин детаљније информације
2387 РКТГ-98777 Фабиг Јелисавета Јакоб 1877 Апатин Апатин детаљније информације
2388 РКТГ-98778 Фици Ева Мартин 1941 Апатин Апатин детаљније информације
2389 РКТГ-98780 Фудерер Магдалена Јосип 1874 Пригревица Пригревица детаљније информације
2390 РКТГ-98785 Фрадл Фрања Јован 1875 Апатин Апатин детаљније информације
2391 РКТГ-98786 Фишер Јакоб Јован 1944 Апатин Апатин детаљније информације
2392 РКТГ-98787 Фернбах Антон Антон 1870 Апатин Апатин детаљније информације
2393 РКТГ-98789 Фернбах Јосип Антун 1874 Апатин Апатин детаљније информације
2394 РКТГ-98790 Фудерер Марија Карл 1875 Апатин Апатин детаљније информације
2395 РКТГ-98791 Фернбах Розина Јосип 1908 Апатин Апатин детаљније информације
2396 РКТГ-98795 Фрадл Јован Јован 1864 Апатин Апатин детаљније информације
2397 РКТГ-98797 Фудерер Антон Јосип 1878 Апатин Апатин детаљније информације
2398 РКТГ-98798 Франц Марија Стеван 1877 Апатин Апатин детаљније информације
2399 РКТГ-98800 Фрадл Ева Фрања 1877 Апатин Апатин детаљније информације
2400 РКТГ-98801 Франк Ана Антон 1943 Апатин Апатин детаљније информације
2401 РКТГ-98802 Фици Петар Јосип 1882 Апатин Апатин детаљније информације
2402 РКТГ-98805 Фукс Магдалена Михајло 1904 Апатин Апатин детаљније информације
2403 РКТГ-98806 Фишер Розина Андрија 1906 Апатин Апатин детаљније информације
2404 РКТГ-98807 Флајшман Ана Фрања 1876 Апатин Апатин детаљније информације
2405 РКТГ-98808 Фернбах Јован Петар 1880 Апатин Апатин детаљније информације
2406 РКТГ-98811 Фаркаш Јулијана Јосип 1923 Апатин Апатин детаљније информације
2407 РКТГ-98813 Фишер Јелисавета Филип 1906 Апатин Апатин детаљније информације
2408 РКТГ-98814 Фукс Елиза Георг 1900 Апатин Апатин детаљније информације
2409 РКТГ-98823 Фернбах Ева Јосип 1875 Апатин Апатин детаљније информације
2410 РКТГ-98824 Фабинг Јелисава Георг 1875 Апатин Апатин детаљније информације
2411 РКТГ-98830 Фишер Катарина Јован 1907 Апатин Апатин детаљније информације
2412 РКТГ-98832 Фернбах Елиза Јосип 1893 Апатин Апатин детаљније информације
2413 РКТГ-98839 Фридл Розина Јохан 1876 Апатин Апатин детаљније информације
2414 РКТГ-98852 Фудерер Розина 1893 Апатин Апатин детаљније информације
2415 РКТГ-98854 Фишер Магда 1906 Апатин Апатин детаљније информације
2416 РКТГ-98868 Фрадл Ката Јосип 1897 Апатин Апатин детаљније информације
2417 РКТГ-98869 Фектер Антун Симон 1877 Апатин Апатин детаљније информације
2418 РКТГ-98872 Фици Терезија Никола 1875 Апатин Апатин детаљније информације
2419 РКТГ-98873 Фрадл Елиза Јосип 1922 Апатин Апатин детаљније информације
2420 РКТГ-98895 Томбек Јелисава Јосип 1893 Апатин Апатин детаљније информације
2421 РКТГ-98902 Турат Ана Леринц 1897 Апатин Апатин детаљније информације
2422 РКТГ-98903 Телер Карло Антун 1943 Апатин Апатин детаљније информације
2423 РКТГ-98966 Таус Ерика Фрања 1930 Апатин Апатин детаљније информације
2424 РКТГ-98967 Таус Магда 1904 Мол Апатин детаљније информације
2425 РКТГ-99039 Туна Бела Алојз 1875 Сонта Сонта детаљније информације
2426 РКТГ-99263 Улман Матија 1878 Апатин Апатин детаљније информације
2427 РКТГ-99265 Улман Розина 1880 Апатин Апатин детаљније информације
2428 РКТГ-99272 Утмелеки Елизабета 1907 Пригревица Пригревица детаљније информације
2429 РКТГ-99279 Укрих Фабијан 1872 Апатин Апатин детаљније информације
2430 РКТГ-99286 Удвари Розалиа 1886 Пригревица Пригревица детаљније информације
2431 РКТГ-99287 Утмелеки Ана-Катарина 1931 Пригревица Пригревица детаљније информације
2432 РКТГ-99288 Ујфалуши Аполониа 1885 Пригревица Пригревица детаљније информације
2433 РКТГ-99289 Утмелеки Регина 1893 Пригревица Пригревица детаљније информације
2434 РКТГ-99291 Утмојлети Антон 1945 Пригревица Пригревица детаљније информације
2435 РКТГ-99295 Удвари Барбара 1900 Пригревица Пригревица детаљније информације
2436 РКТГ-99296 Удвари Јосип 1939 Пригревица Пригревица детаљније информације
2437 РКТГ-99299 Утмелеки Ева 1877 Пригревица Пригревица детаљније информације
2438 РКТГ-99301 Укриг Тереза Петар 1882 Апатин Апатин детаљније информације
2439 РКТГ-99302 Утри Јелисавета Јован 1884 Апатин Апатин детаљније информације
2440 РКТГ-99304 Утри Ана Јаша 1880 Апатин Апатин детаљније информације
2441 РКТГ-99306 Ул Михајло Фрања 1882 Апатин Апатин детаљније информације
2442 РКТГ-99308 Утри Јелисавета Бернхард 1873 Апатин Апатин детаљније информације
2443 РКТГ-99389 Урбахер Георг Петар 1878 Апатин Апатин детаљније информације
2444 РКТГ-99800 Фишер Оскар Адолф 1895 Апатин Апатин детаљније информације
2445 РКТГ-99802 Фишер Хуго Шимон 1902 Турија Апатин детаљније информације
2446 РКТГ-99854 Фланк Магда 1885 Апатин Апатин детаљније информације
2447 РКТГ-99856 Франк Ката 1875 Апатин Апатин детаљније информације
2448 РКТГ-99860 Фудерер Вендел 1935 Пригревица Пригревица детаљније информације
2449 РКТГ-99861 Фишер Ђорђе 1873 Пригревица Пригревица детаљније информације
2450 РКТГ-99862 Фудерер Јелисавета 1936 Пригревица Пригревица детаљније информације
2451 РКТГ-99865 Фуска Розалиа 1871 Пригревица Пригревица детаљније информације
2452 РКТГ-99868 Фишер Антон 1864 Пригревица Пригревица детаљније информације
2453 РКТГ-99870 Фектер Себастијан 1875 Апатин Апатин детаљније информације
2454 РКТГ-99872 Фоншиц Јован 1887 Пригревица Пригревица детаљније информације
2455 РКТГ-99876 Фудерер Магда 1877 Пригревица Пригревица детаљније информације
2456 РКТГ-99878 Франц Јован 1870 Апатин Апатин детаљније информације
2457 РКТГ-99879 Фихтенауер Јелисавета 1892 Пригревица Пригревица детаљније информације
2458 РКТГ-100815 Богнер Јосип Андрија 1911 Апатин Апатин детаљније информације
2459 РКТГ-100905 Видеркер Роза Јакоб 1893 Апатин Апатин детаљније информације
2460 РКТГ-100934 Витман Ева Игнац 1923 А -непознато Пригревица детаљније информације
2461 РКТГ-100944 Воркапић Никола Петар 1911 А -непознато Сонта (шума Кошаре) детаљније информације
2462 РКТГ-101000 Грилинг Адам Јосип 1898 Апатин Апатин детаљније информације
2463 РКТГ-101125 Фишер Катарина 1881 Пригревица Пригревица детаљније информације
2464 РКТГ-101137 Хегнер Ана 1929 Пригревица Пригревица детаљније информације
2465 РКТГ-101144 Хегнер Роза 1908 Пригревица Пригревица детаљније информације
2466 РКТГ-101145 Хил Розалија 1891 Пригревица Пригревица детаљније информације
2467 РКТГ-101150 Хорн Ана 1889 Пригревица Пригревица детаљније информације
2468 РКТГ-101159 Херман Терезија 1883 Пригревица Пригревица детаљније информације
2469 РКТГ-101161 Хем Михајло 1873 Пригревица Пригревица детаљније информације
2470 РКТГ-101167 Хил Барбара Стефан 1877 Пригревица Пригревица детаљније информације
2471 РКТГ-101173 Хебл Барбара 1889 Пригревица Пригревица детаљније информације
2472 РКТГ-101179 Хајзер Јован 1932 Пригревица Пригревица детаљније информације
2473 РКТГ-101182 Херман Магдалена 1877 Пригревица Пригревица детаљније информације
2474 РКТГ-101184 Хојзер Моника 1842 Пригревица Пригревица детаљније информације
2475 РКТГ-101194 Хајсер Катарина 1894 Пригревица Пригревица детаљније информације
2476 РКТГ-101196 Хетин Антон 1894 Пригревица Пригревица детаљније информације
2477 РКТГ-101200 Хем Ана 1879 Пригревица Пригревица детаљније информације
2478 РКТГ-101201 Хак Стеван 1920 Апатин Апатин детаљније информације
2479 РКТГ-101210 Хорн Мартин 1941 Пригревица Пригревица детаљније информације
2480 РКТГ-101216 Хорн Катарина 1866 Пригревица Пригревица детаљније информације
2481 РКТГ-101219 Хернер Фридрих 1929 Пригревица Пригревица детаљније информације
2482 РКТГ-101223 Харјунг Ана 1879 Пригревица Пригревица детаљније информације
2483 РКТГ-101227 Харјунг Розалија 1906 Пригревица Пригревица детаљније информације
2484 РКТГ-101228 Хосан Ђорђе 1937 Апатин Апатин детаљније информације
2485 РКТГ-101232 Харјунг Терезиа 1882 Пригревица Пригревица детаљније информације
2486 РКТГ-101235 Хен Елизабета 1893 Пригревица Пригревица детаљније информације
2487 РКТГ-101238 Херман Аполониа 1874 Пригревица Пригревица детаљније информације
2488 РКТГ-101239 Хуберт Розалија 1877 Пригревица Пригревица детаљније информације
2489 РКТГ-101247 Хауберт Регина 1923 Пригревица Пригревица детаљније информације
2490 РКТГ-101248 Хауберт Терезија 1891 Пригревица Пригревица детаљније информације
2491 РКТГ-101249 Хауберт Јосип 1901 Пригревица Пригревица детаљније информације
2492 РКТГ-101339 Фернбах Терезија 1908 Апатин Апатин детаљније информације
2493 РКТГ-101341 Фендес Катарина 1896 Апатин Апатин детаљније информације
2494 РКТГ-101343 Финг Катарина 1885 Пригревица Пригревица детаљније информације
2495 РКТГ-101346 Фудерер Катарина 1932 Пригревица Пригревица детаљније информације
2496 РКТГ-101349 Фабах Јосиф 1871 Пригревица Пригревица детаљније информације
2497 РКТГ-101354 Фудерер Јакоб 1873 Пригревица Пригревица детаљније информације
2498 РКТГ-101362 Фудерер Ђорђе 1930 Пригревица Пригревица детаљније информације
2499 РКТГ-101363 Фабах Тобиас 1886 Пригревица Пригревица детаљније информације
2500 РКТГ-101365 Фектер Аполониа 1896 Пригревица Пригревица детаљније информације
2501 РКТГ-101371 Фабах Катарина 1875 Пригревица Пригревица детаљније информације
2502 РКТГ-101372 Фудерер Ана 1881 Апатин Апатин детаљније информације
2503 РКТГ-101375 Фидерер Јосип 1901 Пригревица Пригревица детаљније информације
2504 РКТГ-101377 Фудерер Регина 1897 Пригревица Пригревица детаљније информације
2505 РКТГ-101378 Фишер Катарина 1871 Пригревица Пригревица детаљније информације
2506 РКТГ-101381 Фајг Катарина 1882 Сонта Сонта детаљније информације
2507 РКТГ-101382 Филип Ана 1890 Пригревица Пригревица детаљније информације
2508 РКТГ-101383 Фајг Јован 1881 Сонта Сонта детаљније информације
2509 РКТГ-101385 Фернбах Мартин 1874 Апатин Апатин детаљније информације
2510 РКТГ-101395 Фишер Јосип 1864 Пригревица Пригревица детаљније информације
2511 РКТГ-101402 Фаланд Роза 1882 Апатин Апатин детаљније информације
2512 РКТГ-101403 Филип Јосип 1877 Пригревица Пригревица детаљније информације
2513 РКТГ-101414 Фернбах Фрања 1890 Апатин Апатин детаљније информације
2514 РКТГ-101417 Фудерер Ана 1940 Пригревица Пригревица детаљније информације
2515 РКТГ-101418 Фектер Јулиана 1883 Апатин Апатин детаљније информације
2516 РКТГ-101421 Фридл Ана 1927 Апатин Апатин детаљније информације
2517 РКТГ-101423 Фрој Антон 1875 Апатин Апатин детаљније информације
2518 РКТГ-101424 Францизи Терезиа 1891 Пригревица Пригревица детаљније информације
2519 РКТГ-101435 Фудерер Јован 1873 Пригревица Пригревица детаљније информације
2520 РКТГ-101439 Фудерер Барбара 1889 Пригревица Пригревица детаљније информације
2521 РКТГ-101440 Фишер Ева 1881 Пригревица Пригревица детаљније информације
2522 РКТГ-101442 Франк Магдалена 1890 Пригревица Пригревица детаљније информације
2523 РКТГ-101445 Фишер Катарина 1906 Пригревица Пригревица детаљније информације
2524 РКТГ-101449 Франк Терезиа 1891 Пригревица Пригревица детаљније информације
2525 РКТГ-101452 Фаркаш Ева 1904 Апатин Апатин детаљније информације
2526 РКТГ-101459 Франц Магда 1888 Апатин Апатин детаљније информације
2527 РКТГ-101464 Фудерер Мартин Мартин 1877 Апатин Апатин детаљније информације
2528 РКТГ-101467 Фишер Терезија Јосип 1903 Пригревица Пригревица детаљније информације
2529 РКТГ-101514 Фабинг Терезија Јован 1871 Апатин Апатин детаљније информације
2530 РКТГ-101515 Фудерер Барбара Јован 1870 Пригревица Пригревица детаљније информације
2531 РКТГ-101518 Фегер Јован Јован 1874 Пригревица Пригревица детаљније информације
2532 РКТГ-101768 Хајзер Стеван 1874 Пригревица Пригревица детаљније информације
2533 РКТГ-101821 Хајсер Ана 1894 Пригревица Пригревица детаљније информације
2534 РКТГ-101822 Хајсер Ева 1865 Пригревица Пригревица детаљније информације
2535 РКТГ-101824 Хајсер Розалија 1891 Пригревица Пригревица детаљније информације
2536 РКТГ-101831 Хајц Антон 1891 Пригревица Пригревица детаљније информације
2537 РКТГ-101837 Хак Ана Томас 1942 Апатин Апатин детаљније информације
2538 РКТГ-101838 Хак Ева Јосип 1935 Апатин Апатин детаљније информације
2539 РКТГ-101839 Хак Ева Михајло 1920 Апатин Апатин детаљније информације
2540 РКТГ-101840 Хак Ева Стеван 1893 Апатин Апатин детаљније информације
2541 РКТГ-101841 Хак Јосип 1870 Апатин Апатин детаљније информације
2542 РКТГ-101844 Хак Карло Јосип 1881 Апатин Апатин детаљније информације
2543 РКТГ-101845 Хак Карло Томас 1942 Апатин Апатин детаљније информације
2544 РКТГ-101846 Хак Ката Стеван 1874 Апатин Апатин детаљније информације
2545 РКТГ-101849 Хак Маргарета 1881 Пригревица Пригревица детаљније информације
2546 РКТГ-101850 Хак Матија 1934 Пригревица Пригревица детаљније информације
2547 РКТГ-101851 Хак Петар 1873 Сонта Сонта детаљније информације
2548 РКТГ-101852 Хак Розина Јован 1911 Апатин Апатин детаљније информације
2549 РКТГ-101854 Хак Томас Томас 1934 Апатин Апатин детаљније информације
2550 РКТГ-101855 Хак Фрања 1880 Апатин Апатин детаљније информације
2551 РКТГ-101895 Хам Магда Јосип 1878 Апатин Апатин детаљније информације
2552 РКТГ-101916 Хан Ана 1872 Свилојево Свилојево детаљније информације
2553 РКТГ-101922 Хан Ката Каспер 1892 Апатин Апатин детаљније информације
2554 РКТГ-101928 Хан Фрања Павел 1890 Апатин Апатин детаљније информације
2555 РКТГ-101929 Ханак Јосип 1876 Апатин Апатин детаљније информације
2556 РКТГ-101955 Ханц Катарина 1867 Апатин Апатин детаљније информације
2557 РКТГ-101973 Харјунг Роза 1880 Пригревица Пригревица детаљније информације
2558 РКТГ-102010 Хас Ана Мартин 1895 Апатин Апатин детаљније информације
2559 РКТГ-102011 Хас Ана Јован 1885 Апатин Апатин детаљније информације
2560 РКТГ-102017 Хас Јован Петар 1875 Апатин Апатин детаљније информације
2561 РКТГ-102018 Хас Катарина 1875 Апатин Апатин детаљније информације
2562 РКТГ-102023 Хас Марјана Јован 1879 Апатин Апатин детаљније информације
2563 РКТГ-102024 Хас Николаус Николаус 1857 Апатин Апатин детаљније информације
2564 РКТГ-102025 Хас Петар Петар 1884 Апатин Апатин детаљније информације
2565 РКТГ-102026 Хас Розина 1890 Апатин Апатин детаљније информације
2566 РКТГ-102027 Хас Терезија 1868 Апатин Апатин детаљније информације
2567 РКТГ-102051 Хауберт Ана 1869 Пригревица Пригревица детаљније информације
2568 РКТГ-102052 Хауберт Ана 1890 Пригревица Пригревица детаљније информације
2569 РКТГ-102053 Хауберт Барбара 1885 Пригревица Пригревица детаљније информације
2570 РКТГ-102054 Хауберт Регина 1880 Пригревица Пригревица детаљније информације
2571 РКТГ-102055 Хауберт Сузана 1904 Пригревица Пригревица детаљније информације
2572 РКТГ-102058 Хаубрих Катарина 1863 Апатин Апатин детаљније информације
2573 РКТГ-102072 Хаудер Ана Јосип 1944 Апатин Апатин детаљније информације
2574 РКТГ-102073 Хаудер Антон Фрања 1941 Апатин Апатин детаљније информације
2575 РКТГ-102074 Хаудер Катарина Фрања 1939 Апатин Апатин детаљније информације
2576 РКТГ-102106 Хаук Ева Јован 1870 Апатин Апатин детаљније информације
2577 РКТГ-102120 Хауман Розалија 1881 Апатин Апатин детаљније информације
2578 РКТГ-102122 Хауперт Михајло 1869 Пригревица Пригревица детаљније информације
2579 РКТГ-102124 Хаус Ана 1878 Пригревица Пригревица детаљније информације
2580 РКТГ-102126 Хаус Јован 1900 Пригревица Пригревица детаљније информације
2581 РКТГ-102139 Хаусман Ана Андрија 1889 Апатин Апатин детаљније информације
2582 РКТГ-102140 Хаусман Ана Јован 1884 Апатин Апатин детаљније информације
2583 РКТГ-102141 Хаусман Антон Антон 1871 Апатин Апатин детаљније информације
2584 РКТГ-102142 Хауспергер Розалиа 1891 Пригревица Пригревица детаљније информације
2585 РКТГ-102149 Хаутер Магда 1904 Апатин Апатин детаљније информације
2586 РКТГ-102155 Хебл Катарина 1884 Апатин Апатин детаљније информације
2587 РКТГ-102192 Хегнер Јосип 1945 Пригревица Пригревица детаљније информације
2588 РКТГ-102201 Хек Стеван 1873 Пригревица Пригревица детаљније информације
2589 РКТГ-102211 Хелајс Розина 1882 Сонта Сонта детаљније информације
2590 РКТГ-102213 Хелд Елизабет Фрања 1878 Апатин Апатин детаљније информације
2591 РКТГ-102216 Хелд Катарина Јосип 1883 Апатин Апатин детаљније информације
2592 РКТГ-102217 Хелд Маријана Петар 1943 Апатин Апатин детаљније информације
2593 РКТГ-102218 Хелд Розина Мартин 1914 Апатин Апатин детаљније информације
2594 РКТГ-102251 Хелмлинг Себастијан 1878 Апатин Апатин детаљније информације
2595 РКТГ-102253 Хелојс Андрија 1869 Сонта Сонта детаљније информације
2596 РКТГ-102262 Хем Ева Јован 1896 Пригревица Пригревица детаљније информације
2597 РКТГ-102264 Хем Јелисавета 1864 Пригревица Пригревица детаљније информације
2598 РКТГ-102265 Хем Јован 1887 Пригревица Пригревица детаљније информације
2599 РКТГ-102267 Хем Ката Георг 1891 Пригревица Пригревица детаљније информације
2600 РКТГ-102268 Хем Розина Јован 1918 Пригревица Пригревица детаљније информације
2601 РКТГ-102269 Хем Терезија 1891 Пригревица Пригревица детаљније информације
2602 РКТГ-102273 Хемиш Магда 1876 Пригревица Пригревица детаљније информације
2603 РКТГ-102277 Хемпер Ана 1871 Апатин Апатин детаљније информације
2604 РКТГ-102280 Хен Адам 1871 Апатин Апатин детаљније информације
2605 РКТГ-102286 Хен Терезија Михајло 1874 Апатин Апатин детаљније информације
2606 РКТГ-102333 Хер Фрања Петар 1869 Апатин Апатин детаљније информације
2607 РКТГ-102341 Херман Ана 1882 Пригревица Пригревица детаљније информације
2608 РКТГ-102342 Херман Ана 1943 Апатин Апатин детаљније информације
2609 РКТГ-102343 Херман Андрија Антун 1867 Апатин Апатин детаљније информације
2610 РКТГ-102354 Херман Јелисава Фрања 1888 Апатин Апатин детаљније информације
2611 РКТГ-102356 Херман Јелисавета Јосип 1870 Апатин Апатин детаљније информације
2612 РКТГ-102358 Херман Јован Јован 1864 Апатин Апатин детаљније информације
2613 РКТГ-102363 Херман Магдалена Антун 1886 Апатин Апатин детаљније информације
2614 РКТГ-102368 Херман Розина Фрања 1897 Апатин Апатин детаљније информације
2615 РКТГ-102377 Хермануц Розина Јован 1895 Апатин Апатин детаљније информације
2616 РКТГ-102378 Хермануц Тереза Фрања 1878 Апатин Апатин детаљније информације
2617 РКТГ-102379 Хермануц Терезија Јован 1944 Апатин Апатин детаљније информације
2618 РКТГ-102384 Хернутер Лајош Тобијас 1860 Купусина Купусина детаљније информације
2619 РКТГ-102386 Хернхутер Лајош Тобијас 1860 Купусина Купусина детаљније информације
2620 РКТГ-102388 Херолд Терезија Карл 1893 Апатин Апатин детаљније информације
2621 РКТГ-102393 Херхерт Ева 1875 Пригревица Пригревица детаљније информације
2622 РКТГ-102498 Хершбергер Ана Јосип 1874 Апатин Апатин детаљније информације
2623 РКТГ-102499 Хершбергер Ана Јакоб 1865 Апатин Апатин детаљније информације
2624 РКТГ-102500 Хершбергер Катарина Лукас 1874 Апатин Апатин детаљније информације
2625 РКТГ-102509 Хес Ана 1904 Апатин Апатин детаљније информације
2626 РКТГ-102511 Хес Јелисавета Адам 1865 Апатин Апатин детаљније информације
2627 РКТГ-102513 Хес Јосип 1864 Апатин Апатин детаљније информације
2628 РКТГ-102515 Хес Мартин Мартин 1863 Апатин Апатин детаљније информације
2629 РКТГ-102516 Хес Петар Мартин 1859 Апатин Апатин детаљније информације
2630 РКТГ-102517 Хес Розина Петар 1876 Апатин Апатин детаљније информације
2631 РКТГ-102518 Хес Розина 1888 Апатин Апатин детаљније информације
2632 РКТГ-102519 Хес Терезиа 1871 Апатин Апатин детаљније информације
2633 РКТГ-102520 Хес Терезија Јован 1871 Апатин Апатин детаљније информације
2634 РКТГ-102522 Хес Фрања Фрања 1871 Апатин Апатин детаљније информације
2635 РКТГ-102538 Хесл Ката Јакоб 1887 Апатин Апатин детаљније информације
2636 РКТГ-102542 Хеснер Јакоб Јакоб 1888 Апатин Апатин детаљније информације
2637 РКТГ-102543 Хеснер Јосип Јосип 1881 Апатин Апатин детаљније информације
2638 РКТГ-102545 Хеснер Марјана Јосип 1859 Апатин Апатин детаљније информације
2639 РКТГ-102546 Хеснер Терезија Фрања 1886 Апатин Апатин детаљније информације
2640 РКТГ-102551 Хетих Ана Стеван 1893 Апатин Апатин детаљније информације
2641 РКТГ-102552 Хетих Ана Антун 1891 Апатин Апатин детаљније информације
2642 РКТГ-102611 Хил Георг Георг 1872 Пригревица Пригревица детаљније информације
2643 РКТГ-102612 Хил Ђорђе 1877 Пригревица Пригревица детаљније информације
2644 РКТГ-102614 Хил Јосип 1876 Пригревица Пригревица детаљније информације
2645 РКТГ-102617 Хил Розалија 1944 Пригревица Пригревица детаљније информације
2646 РКТГ-102618 Хил Розалија 1895 Пригревица Пригревица детаљније информације
2647 РКТГ-102619 Хил Розалија 1885 Пригревица Пригревица детаљније информације
2648 РКТГ-102652 Хипих Михајло 1882 Сонта Сонта детаљније информације
2649 РКТГ-102733 Хиршфелд Зелма Јакоб 1890 Сонта Сонта детаљније информације
2650 РКТГ-102739 Хиршфелд Катица Леополд 1937 Сонта Сонта детаљније информације
2651 РКТГ-102741 Хиршфелд Леополд Јакоб 1881 Сонта Сонта детаљније информације
2652 РКТГ-102748 Хлавач Ана Јосип 1877 Апатин Апатин детаљније информације
2653 РКТГ-102757 Хог Ана 1878 Пригревица Пригревица детаљније информације
2654 РКТГ-102759 Хог Јосеф 1887 Пригревица Пригревица детаљније информације
2655 РКТГ-102798 Холцер Ана Мартин 1883 Апатин Апатин детаљније информације
2656 РКТГ-102805 Холцер Јосип 1860 Апатин Апатин детаљније информације
2657 РКТГ-102807 Холцер Магдалена Јосип 1880 Апатин Апатин детаљније информације
2658 РКТГ-102810 Холцер Фрања 1876 Апатин Апатин детаљније информације
2659 РКТГ-102811 Холцер Фрања 1867 Апатин Апатин детаљније информације
2660 РКТГ-102814 Холцхауер Адам Јосип 1876 Апатин Апатин детаљније информације
2661 РКТГ-102816 Холцхауер Сузана 1895 Апатин Апатин детаљније информације
2662 РКТГ-102864 Едл Терезија Антун 1909 Сонта Сонта детаљније информације
2663 РКТГ-102870 Хорн Ана 1890 Пригревица Пригревица детаљније информације
2664 РКТГ-102874 Хорн Катарина 1875 Сонта Сонта детаљније информације
2665 РКТГ-102900 Хосан Терезија 1884 Апатин Апатин детаљније информације
2666 РКТГ-102908 Хофман Ана Фрања 1884 Апатин Апатин детаљније информације
2667 РКТГ-102909 Хофман Ана Јосип 1913 Апатин Апатин детаљније информације
2668 РКТГ-102913 Хофман Антун Фрања 1937 Апатин Апатин детаљније информације
2669 РКТГ-102914 Хофман Барбара 1899 Пригревица Пригревица детаљније информације
2670 РКТГ-102920 Хофман Ева Адам 1897 Апатин Апатин детаљније информације
2671 РКТГ-102927 Хофман Јован Фрања 1883 Апатин Апатин детаљније информације
2672 РКТГ-102930 Хофман Јосип Антун 1864 Апатин Апатин детаљније информације
2673 РКТГ-102935 Хофман Катарина Јован 1885 Апатин Апатин детаљније информације
2674 РКТГ-102941 Хофман Магдалена 1896 Пригревица Пригревица детаљније информације
2675 РКТГ-102942 Хофман Магдалена Фрања 1884 Апатин Апатин детаљније информације
2676 РКТГ-103003 Хуберт Ева Фрања 1923 Пригревица Пригревица детаљније информације
2677 РКТГ-103019 Хуберт Михајло Михајло 1943 Сонта Сонта детаљније информације
2678 РКТГ-103035 Хуман Ева Алберт 1870 Апатин Апатин детаљније информације
2679 РКТГ-103038 Хун Јелисавета Јаша 1931 Апатин Апатин детаљније информације
2680 РКТГ-103057 Хусли Ана Адам 1898 Апатин Апатин детаљније информације
2681 РКТГ-103058 Хусли Ана Петар 1919 Апатин Апатин детаљније информације
2682 РКТГ-103059 Хусли Ана Јован 1942 Апатин Апатин детаљније информације
2683 РКТГ-103060 Хусли Ева Антун 1879 Апатин Апатин детаљније информације
2684 РКТГ-103061 Хусли Јелисавета Ђорђе 1868 Апатин Апатин детаљније информације
2685 РКТГ-103062 Хусли Јован Јован 1945 Апатин Апатин детаљније информације
2686 РКТГ-103063 Хусли Јулиана 1879 Апатин Апатин детаљније информације
2687 РКТГ-103064 Хусли Карло Карл 1939 Апатин Апатин детаљније информације
2688 РКТГ-103065 Хусли Катарина 1887 Апатин Апатин детаљније информације
2689 РКТГ-103066 Хусли Розина Фрања 1876 Апатин Апатин детаљније информације
2690 РКТГ-103067 Хусли Терезија Јакоб 1901 Апатин Апатин детаљније информације
2691 РКТГ-103068 Хусли Фрања 1873 Апатин Апатин детаљније информације
2692 РКТГ-103069 Хусли Фрања Јован 1865 Апатин Апатин детаљније информације
2693 РКТГ-103070 Хусли Херберт Јосип 1942 Апатин Апатин детаљније информације
2694 РКТГ-103071 Хусли Хилдегард Јосип 1943 Апатин Апатин детаљније информације
2695 РКТГ-103124 Цигер Ана Кристијан 1881 Пригревица Пригревица детаљније информације
2696 РКТГ-103125 Цигер Розалија Јакоб 1905 Пригревица Пригревица детаљније информације
2697 РКТГ-103126 Цигер Розалија Јован 1915 Пригревица Пригревица детаљније информације
2698 РКТГ-103133 Цилер Катарина Мартин 1876 Апатин Апатин детаљније информације
2699 РКТГ-103174 Цимерман Ана Филип 1869 Апатин Апатин детаљније информације
2700 РКТГ-103176 Циндл Јован Јован 1864 Апатин Апатин детаљније информације
2701 РКТГ-103189 Цислер Ката Јован 1888 Апатин Апатин детаљније информације
2702 РКТГ-103399 Цимерман Катарина Мартин 1944 Апатин Апатин детаљније информације
2703 РКТГ-103461 Чапо Ката Фрања 1885 Апатин Апатин детаљније информације
2704 РКТГ-103691 Шад Антун Карл 1936 Апатин Апатин детаљније информације
2705 РКТГ-103692 Шад Јелисава 1887 Апатин Апатин детаљније информације
2706 РКТГ-103712 Шајх Георг Георг 1883 Апатин Апатин детаљније информације
2707 РКТГ-103769 Шауб Јован 1872 Апатин Апатин детаљније информације
2708 РКТГ-103770 Шауб Јован Јован 1882 Апатин Апатин детаљније информације
2709 РКТГ-103772 Шауб Херта Антун 1944 Апатин Апатин детаљније информације
2710 РКТГ-103783 Шаут Магдалена Јосип 1874 Апатин Апатин детаљније информације
2711 РКТГ-103803 Шваб Антун Георг 1870 Апатин Апатин детаљније информације
2712 РКТГ-103804 Шваб Вилма Шамуел 1916 Бачко Петрово Село Апатин детаљније информације
2713 РКТГ-103805 Шваб Емил Шамуел 1924 Апатин Апатин детаљније информације
2714 РКТГ-103806 Шваб Ерне Шамуел 1915 Сента Апатин детаљније информације
2715 РКТГ-103810 Швагер Јелисавета Мартин 1883 Апатин Апатин детаљније информације
2716 РКТГ-103817 Швагер Розина Јован 1883 Апатин Апатин детаљније информације
2717 РКТГ-103818 Швагер Розина Јован 1883 Апатин Апатин детаљније информације
2718 РКТГ-103836 Швајцер Антон Јаша 1870 Апатин Апатин детаљније информације
2719 РКТГ-103837 Швајцер Ева Јован 1892 Апатин Апатин детаљније информације
2720 РКТГ-103838 Швајцер Јакоб Јакоб 1866 Апатин Апатин детаљније информације
2721 РКТГ-103839 Швајцер Јелисавета Фрања 1882 Апатин Апатин детаљније информације
2722 РКТГ-103840 Швајцер Јосип Павел 1879 Апатин Апатин детаљније информације
2723 РКТГ-103841 Швајцер Јосип Јосип 1886 Апатин Апатин детаљније информације
2724 РКТГ-103842 Швајцер Катарина Јакоб 1915 Апатин Апатин детаљније информације
2725 РКТГ-103843 Швајцер Розина Јосип 1862 Апатин Апатин детаљније информације
2726 РКТГ-103847 Швалб Јелисавета Шамуел 1922 Апатин Апатин детаљније информације
2727 РКТГ-103849 Швалб Љубица 1918 Бачко Петрово Село Апатин детаљније информације
2728 РКТГ-103851 Швалб Фани 1890 Ада Апатин детаљније информације
2729 РКТГ-103853 Швалб Хајим Шамуел 1922 Апатин Апатин детаљније информације
2730 РКТГ-103854 Швалб Шамуел 1885 Сента Апатин детаљније информације
2731 РКТГ-103965 Швен Мартин Јован 1868 Апатин Апатин детаљније информације
2732 РКТГ-103966 Швенд Јелисавета Стеван 1890 Апатин Апатин детаљније информације
2733 РКТГ-103967 Швенд Јулијана Георг 1878 Апатин Апатин детаљније информације
2734 РКТГ-103968 Швенд Магдалена Јосип 1873 Апатин Апатин детаљније информације
2735 РКТГ-103969 Швенд Сузана Јосип 1872 Апатин Апатин детаљније информације
2736 РКТГ-103970 Швенд Терезија Петар 1901 Апатин Апатин детаљније информације
2737 РКТГ-103973 Шверцли Ана Леринц 1886 Апатин Апатин детаљније информације
2738 РКТГ-103980 Швингер Јосип Јосип 1876 Апатин Апатин детаљније информације
2739 РКТГ-103981 Швингер Марјана Игњат 1884 Апатин Апатин детаљније информације
2740 РКТГ-103985 Швоб Јелисава Павел 1876 Апатин Апатин детаљније информације
2741 РКТГ-104018 Шен Јелисавета Јован 1884 Апатин Апатин детаљније информације
2742 РКТГ-104030 Шенбергер Антун 1883 Апатин Апатин детаљније информације
2743 РКТГ-104049 Шенбергер Јован 1867 Апатин Апатин детаљније информације
2744 РКТГ-104076 Шенбергер Розина Андреас 1881 Апатин Апатин детаљније информације
2745 РКТГ-104171 Шпајзер Ана Мартин 1866 Апатин Апатин детаљније информације
2746 РКТГ-104172 Шпајзер Венцел Вендел 1878 Апатин Апатин детаљније информације
2747 РКТГ-104173 Шпајзер Ева Јосип 1883 Апатин Апатин детаљније информације
2748 РКТГ-104174 Шпајзер Јован Мартин 1881 Апатин Апатин детаљније информације
2749 РКТГ-104175 Шпајзер Јосип Јован 1865 Апатин Апатин детаљније информације
2750 РКТГ-104176 Шпајзер Катарина Јосип 1867 Апатин Апатин детаљније информације
2751 РКТГ-104177 Шпајзер Магда Антун 1885 Апатин Апатин детаљније информације
2752 РКТГ-104295 Шпицер Клара Вилијем 1932 Кикинда Апатин детаљније информације
2753 РКТГ-104310 Шпицер Маргита Јован 1907 Апатин Апатин детаљније информације
2754 РКТГ-104334 Шпицер Томислав Вилијем 1936 Београд Апатин детаљније информације
2755 РКТГ-104358 Шпрајцер Катарина Апатин Апатин детаљније информације
2756 РКТГ-104366 Шпрингман Ана Јован 1865 Апатин Апатин детаљније информације
2757 РКТГ-104367 Шради Барбара Пригревица Пригревица детаљније информације
2758 РКТГ-104393 Шрајнер Ана Ђорђе 1928 Апатин Апатин детаљније информације
2759 РКТГ-104406 Шрот Ана Јован 1885 Апатин Апатин детаљније информације
2760 РКТГ-104409 Шрот Фрања Карл 1878 Апатин Апатин детаљније информације
2761 РКТГ-104411 Штаделман Ана Антун 1895 Апатин Апатин детаљније информације
2762 РКТГ-104412 Штаделман Јосип Јосип 1880 Апатин Апатин детаљније информације
2763 РКТГ-104413 Штаделман Катарина Антун 1873 Апатин Апатин детаљније информације
2764 РКТГ-104414 Штаделман Катарина Јосип 1881 Апатин Апатин детаљније информације
2765 РКТГ-104415 Штаделман Розина Антун 1921 Апатин Апатин детаљније информације
2766 РКТГ-104416 Штаделман Розина Фрања 1875 Апатин Апатин детаљније информације
2767 РКТГ-104417 Штадлман Ана Антун 1878 Апатин Апатин детаљније информације
2768 РКТГ-104418 Штаделман Катарина Антон 1942 Апатин Апатин детаљније информације
2769 РКТГ-104419 Штајбах Јован Михајло 1878 Апатин Апатин детаљније информације
2770 РКТГ-104635 Штајнер Петар Мирко 1940 Београд Апатин детаљније информације
2771 РКТГ-104636 Штајнер Пирошка Јован 1914 Апатин Апатин детаљније информације
2772 РКТГ-104694 Штамфер Фрања Апатин Апатин детаљније информације
2773 РКТГ-104849 Шустер Розина Стеван 1867 Апатин Апатин детаљније информације
2774 РКТГ-104850 Шустер Јакоб Мартин 1872 Апатин Апатин детаљније информације
2775 РКТГ-104866 Шумахер Фриц Апатин Апатин детаљније информације
2776 РКТГ-104889 Шулер Терезија Јосип 1894 Апатин Апатин детаљније информације
2777 РКТГ-104891 Шулер Павле Адолф 1898 Сента Апатин детаљније информације
2778 РКТГ-104892 Шулер Мирослав Павел 1933 Београд Апатин детаљније информације
2779 РКТГ-104893 Шулер Јосип 1944 Апатин Апатин детаљније информације
2780 РКТГ-104894 Шулер Ђорђе Павел 1933 Београд Апатин детаљније информације
2781 РКТГ-104895 Шулер Ана Јован 1906 Апатин Апатин детаљније информације
2782 РКТГ-104950 Штефан Јозеф Пригревица Пригревица детаљније информације
2783 РКТГ-104952 Штефан Роза Пригревица Пригревица детаљније информације
2784 РКТГ-104956 Штигл Гашпар Пригревица Пригревица детаљније информације
2785 РКТГ-104959 Штиглиц Ана Георг 1871 Апатин Апатин детаљније информације
2786 РКТГ-104961 Штиглиц Марија Михајло 1875 Апатин Апатин детаљније информације
2787 РКТГ-104972 Штрајли Фрања Петар 1944 Апатин Апатин детаљније информације
2788 РКТГ-104974 Штрајхер Јулија Адам 1874 Апатин Апатин детаљније информације
2789 РКТГ-105022 Штумбергер Ката 1868 Апатин Апатин детаљније информације
2790 РКТГ-105023 Штрумбергер Фрања Јован 1881 Апатин Апатин детаљније информације
2791 РКТГ-105024 Штрумбергер Фрања Апатин Апатин детаљније информације
2792 РКТГ-105025 Штрумбергер Терезија Петар 1935 Апатин Апатин детаљније информације
2793 РКТГ-105050 Штрикер Ана Антун 1877 Апатин Апатин детаљније информације
2794 РКТГ-105052 Штрумбергер Ана Апатин Апатин детаљније информације
2795 РКТГ-105053 Штрумбергер Ана Мартин 1877 Апатин Апатин детаљније информације
2796 РКТГ-105054 Штрумбергер Антон Мартин 1881 Апатин Апатин детаљније информације
2797 РКТГ-105055 Штрумбергер Јосип Јован 1885 Апатин Апатин детаљније информације
2798 РКТГ-105056 Штрумбергер Јована Јован 1885 Апатин Апатин детаљније информације
2799 РКТГ-105057 Штрумбергер Јосип Михајло 1867 Апатин Апатин детаљније информације
2800 РКТГ-105058 Штрумбергер Катарина Антун 1888 Апатин Апатин детаљније информације
2801 РКТГ-105059 Штрумбергер Мартин Мартин 1880 Апатин Апатин детаљније информације
2802 РКТГ-105113 Шепељов Павле Александар 1897 Сонта Сонта детаљније информације
2803 РКТГ-105136 Шереш Јелисавета 1878 Апатин Апатин детаљније информације
2804 РКТГ-105145 Шерк Петар Антун 1931 Апатин Апатин детаљније информације
2805 РКТГ-105153 Шерман Ева Георг 1914 Апатин Апатин детаљније информације
2806 РКТГ-105155 Шерман Розина Антун 1939 Апатин Апатин детаљније информације
2807 РКТГ-105168 Шефер Ана Георг 1884 Апатин Апатин детаљније информације
2808 РКТГ-105169 Шефер Ана Фрања 1866 Сонта Сонта детаљније информације
2809 РКТГ-105207 Шефер Катарина Себастијан 1945 Крушевље Апатин детаљније информације
2810 РКТГ-105215 Шефер Магда Апатин Апатин детаљније информације
2811 РКТГ-105255 Шехтили Антун Антун 1940 Апатин Апатин детаљније информације
2812 РКТГ-105256 Шехтили Мартин Мартин 1879 Апатин Апатин детаљније информације
2813 РКТГ-105261 Шибер Ана Јован 1881 Апатин Апатин детаљније информације
2814 РКТГ-105262 Шибер Вероника Јосип 1882 Апатин Апатин детаљније информације
2815 РКТГ-105263 Шибер Ева Вендел 1882 Апатин Апатин детаљније информације
2816 РКТГ-105264 Шибер Јован Фрања 1871 Апатин Апатин детаљније информације
2817 РКТГ-105265 Шибер Ката Јован 1887 Апатин Апатин детаљније информације
2818 РКТГ-105266 Шибер Ката Антон 1865 Апатин Апатин детаљније информације
2819 РКТГ-105267 Шибер Катарина Павел 1859 Апатин Апатин детаљније информације
2820 РКТГ-105268 Шибер Павле Гашпар 1877 Апатин Апатин детаљније информације
2821 РКТГ-105269 Шибер Тереза Јосип 1883 Апатин Апатин детаљније информације
2822 РКТГ-105270 Шибер Терезија Јосип 1875 Апатин Апатин детаљније информације
2823 РКТГ-105275 Шибли Ана Јосип 1884 Апатин Апатин детаљније информације
2824 РКТГ-105276 Шибли Ана Фрања 1875 Апатин Апатин детаљније информације
2825 РКТГ-105277 Шибли Давид Петар 1874 Апатин Апатин детаљније информације
2826 РКТГ-105278 Шибли Јакоб Јосип 1877 Апатин Апатин детаљније информације
2827 РКТГ-105279 Шибли Катарина Јосип 1908 Апатин Апатин детаљније информације
2828 РКТГ-105280 Шибли Розина Јакоб 1908 Апатин Апатин детаљније информације
2829 РКТГ-105338 Шилер Михајло Апатин Апатин детаљније информације
2830 РКТГ-105342 Шилер Фрања Јакоб 1923 Апатин Апатин детаљније информације
2831 РКТГ-105389 Шиц Јосефина 1873 Сонта Сонта детаљније информације
2832 РКТГ-105741 Хиршфелд Илија Јосип 1874 Сонта Каравуково детаљније информације
2833 РКТГ-108060 Молнар Стеван 1890 Апатин Апатин детаљније информације
2834 РКТГ-108067 Шмитуц Ева Антун 1868 Апатин Апатин детаљније информације
2835 РКТГ-108068 Бранд Терезија Јован 1872 Апатин Апатин детаљније информације
2836 РКТГ-108069 Гас Ана 1865 Апатин Апатин детаљније информације
2837 РКТГ-108070 Шнелер Ана Јосип 1897 Апатин Апатин детаљније информације
2838 РКТГ-108242 Варкес Регина Никола 1925 Апатин Апатин детаљније информације
2839 РКТГ-108243 Бадамер Катарина Јосип 1869 Апатин Апатин детаљније информације
2840 РКТГ-108244 Еман Антун 1936 Апатин Апатин детаљније информације
2841 РКТГ-108245 Николин Ева Карло 1920 Апатин Апатин детаљније информације
2842 РКТГ-108247 Илиг Катарина Себастијан 1884 Апатин Апатин детаљније информације
2843 РКТГ-108248 Лаудер Јосип 1944 Апатин Апатин детаљније информације
2844 РКТГ-108249 Фразон Ева Фрања 1882 Апатин Апатин детаљније информације
2845 РКТГ-108267 Фудерер Антун 1888 Апатин Апатин детаљније информације
2846 РКТГ-108269 Пропст Ева 1895 Апатин Апатин детаљније информације
2847 РКТГ-108287 Госајн Терезија 1884 Апатин Апатин детаљније информације
2848 РКТГ-108297 Бранд Розина 1867 А - непознато Апатин детаљније информације
2849 РКТГ-108819 Мајер Матија 1895 А -непознато Сонта детаљније информације
2850 РКТГ-109387 Армбруст Јосип 1869 А - непознато Сонта детаљније информације
2851 РКТГ-109390 Акерман Ана 1884 А - непознато Апатин детаљније информације
2852 РКТГ-110352 Фаул Марија 1893 Мариолана Пригревица детаљније информације
2853 РКТГ-110368 Фелингер Катарина 1897 Мариолана Пригревица детаљније информације
2854 РКТГ-110391 Семајер Марија 1883 Мариолана Пригревица детаљније информације
2855 РКТГ-110413 Фелкер Магдалена 1889 Мариолана Пригревица детаљније информације
2856 РКТГ-110472 Лос Барбара 1891 Мариолана Пригревица детаљније информације
2857 РКТГ-110536 Јашпер Франц 1942 Мариолана Пригревица детаљније информације
2858 РКТГ-110576 Хајнерман 1899 Мариолана Пригревица детаљније информације
2859 РКТГ-110639 Јелиновић Аугустин 1871 А - непознато Пригревица детаљније информације