Презиме и име Место рођења Место пребивалишта
Почетна >> ЈУЖНО-БАНАТСКИ ОКРУГ >> Пландиште
Редни
број
Број Презиме и име Име родитеља Година рођења Место рођења Место пребивалишта
1 РКТГ-5858 Хорватов Маћаш Павле 1905 Маргита Маргита детаљније информације
2 РКТГ-5867 Тот Михаљ Лоренц 1884 Маргита Маргита детаљније информације
3 РКТГ-17637 Дедић Никола Велики Гај Велики Гај детаљније информације
4 РКТГ-20023 Венцел Михајло 1886 Велики Гај Велики Гај детаљније информације
5 РКТГ-22273 Блануша Рада Банатски Соколац Банатски Соколац детаљније информације
6 РКТГ-22274 Познана Дане Банатски Соколац Банатски Соколац детаљније информације
7 РКТГ-22275 Смољанац Душан Банатски Соколац Банатски Соколац детаљније информације
8 РКТГ-23737 Васиљевић Драган Јерменовци Јерменовци детаљније информације
9 РКТГ-29506 Ајзлер Антон 1900 Велика Греда Велика Греда детаљније информације
10 РКТГ-29507 Бабилон Јозеф 1895 Велика Греда Велика Греда детаљније информације
11 РКТГ-29508 Бајерле Антон 1895 Велика Греда Велика Греда детаљније информације
12 РКТГ-29509 Бајерле Матеја Велика Греда Велика Греда детаљније информације
13 РКТГ-29510 Бајерле Франц 1885 Велика Греда Велика Греда детаљније информације
14 РКТГ-29511 Бирг Адам 1895 Велика Греда Велика Греда детаљније информације
15 РКТГ-29512 Бирг Вилхелм 1906 Велика Греда Велика Греда детаљније информације
16 РКТГ-29513 Бирг Конрад 1897 Велика Греда Велика Греда детаљније информације
17 РКТГ-29514 Бирг Матеја 1900 Велика Греда Велика Греда детаљније информације
18 РКТГ-29515 Бис Јакоб 1897 Велика Греда Велика Греда детаљније информације
19 РКТГ-29516 Бис Јакоб 1900 Велика Греда Велика Греда детаљније информације
20 РКТГ-29517 Бис Јован 1888 Велика Греда Велика Греда детаљније информације
21 РКТГ-29518 Бис Филип 1906 Велика Греда Велика Греда детаљније информације
22 РКТГ-29519 Богнер Михајло 1895 Велика Греда Велика Греда детаљније информације
23 РКТГ-29520 Боршова Адам ст. 1898 Велика Греда Велика Греда детаљније информације
24 РКТГ-29521 Бренер Петар 1891 Велика Греда Велика Греда детаљније информације
25 РКТГ-29522 Вингерт Андреас 1899 Велика Греда Велика Греда детаљније информације
26 РКТГ-29523 Винтер Јован 1899 Велика Греда Велика Греда детаљније информације
27 РКТГ-29524 Вист Михајло 1894 Велика Греда Велика Греда детаљније информације
28 РКТГ-29525 Елберг Јован 1898 Велика Греда Велика Греда детаљније информације
29 РКТГ-29526 Илевих Јозеф 1893 Велика Греда Велика Греда детаљније информације
30 РКТГ-29527 Или Јакоб Егидијус Велика Греда Велика Греда детаљније информације
31 РКТГ-29528 Јакоб Јован 1888 Велика Греда Велика Греда детаљније информације
32 РКТГ-29529 Калођер Јозеф Велика Греда Велика Греда детаљније информације
33 РКТГ-29530 Кирхнер Каспар 1887 Велика Греда Велика Греда детаљније информације
34 РКТГ-29531 Кирхнер Конрад 1890 Велика Греда Велика Греда детаљније информације
35 РКТГ-29532 Кирхнер Петар 1895 Велика Греда Велика Греда детаљније информације
36 РКТГ-29533 Кифер Ханс 1883 Велика Греда Велика Греда детаљније информације
37 РКТГ-29534 Клехнер Гашпар 1887 Велика Греда Велика Греда детаљније информације
38 РКТГ-29535 Кремер Јакоб 1882 Велика Греда Велика Греда детаљније информације
39 РКТГ-29536 Лаукс Магда 1923 Велика Греда Велика Греда детаљније информације
40 РКТГ-29537 Лефорт Никола 1887 Велика Греда Велика Греда детаљније информације
41 РКТГ-29538 Лехел Конрад 1917 Велика Греда Велика Греда детаљније информације
42 РКТГ-29539 Мецгер Јакоб 1908 Велика Греда Велика Греда детаљније информације
43 РКТГ-29540 Милер Андреас 1885 Велика Греда Велика Греда детаљније информације
44 РКТГ-29541 Милован Јован 1895 Велика Греда Велика Греда детаљније информације
45 РКТГ-29542 Мор Хајнрих 1887 Велика Греда Велика Греда детаљније информације
46 РКТГ-29543 Мур Карло 1895 Велика Греда Велика Греда детаљније информације
47 РКТГ-29544 Нидермајер Јован 1899 Велика Греда Велика Греда детаљније информације
48 РКТГ-29545 Петер Франц 1880 Велика Греда Велика Греда детаљније информације
49 РКТГ-29546 Рајтер Никола 1912 Велика Греда Велика Греда детаљније информације
50 РКТГ-29547 Рајтер Франц 1893 Велика Греда Велика Греда детаљније информације
51 РКТГ-29548 Рајтер Франц 1921 Велика Греда Велика Греда детаљније информације
52 РКТГ-29549 Ремилонг Вилхелм 1894 Велика Греда Велика Греда детаљније информације
53 РКТГ-29550 Ројтер Јозеф 1903 Велика Греда Велика Греда детаљније информације
54 РКТГ-29551 Силер Ђорђе 1890 Велика Греда Велика Греда детаљније информације
55 РКТГ-29552 Сосо Ладислав 1900 Велика Греда Велика Греда детаљније информације
56 РКТГ-29553 Фаул Јозеф 1901 Велика Греда Велика Греда детаљније информације
57 РКТГ-29554 Филипс Франц 1892 Велика Греда Велика Греда детаљније информације
58 РКТГ-29555 Фридлајн Јозеф - Адам 1900 Велика Греда Велика Греда детаљније информације
59 РКТГ-29556 Хајм Арнолд Велика Греда Велика Греда детаљније информације
60 РКТГ-29557 Халмашан Ладислав 1889 Велика Греда Велика Греда детаљније информације
61 РКТГ-29558 Халмашан Теодор Велика Греда Велика Греда детаљније информације
62 РКТГ-29559 Херолд Јован 1900 Велика Греда Велика Греда детаљније информације
63 РКТГ-29560 Хигел Адам 1893 Велика Греда Велика Греда детаљније информације
64 РКТГ-29561 Хигел Јозеф 1885 Велика Греда Велика Греда детаљније информације
65 РКТГ-29562 Хигел Михајло 1889 Велика Греда Велика Греда детаљније информације
66 РКТГ-29564 Хирш Јакоб 1880 Велика Греда Велика Греда детаљније информације
67 РКТГ-29565 Холцмилер Петар 1906 Велика Греда Велика Греда детаљније информације
68 РКТГ-29566 Шиц Антон 1880 Велика Греда Велика Греда детаљније информације
69 РКТГ-29567 Шторх Франц 1910 Велика Греда Велика Греда детаљније информације
70 РКТГ-29590 Бауман Михајло Хајдучица Хајдучица детаљније информације
71 РКТГ-29591 Бернерт Андрија 1895 Хајдучица Хајдучица детаљније информације
72 РКТГ-29594 Бернерт Јозеф Хајдучица Хајдучица детаљније информације
73 РКТГ-29595 Вебер Јован 1896 Хајдучица Хајдучица детаљније информације
74 РКТГ-29596 Гетел Фридрих 1894 Хајдучица Хајдучица детаљније информације
75 РКТГ-29597 Грау Андрија 1893 Хајдучица Хајдучица детаљније информације
76 РКТГ-29598 Грау Јозеф Хајдучица Хајдучица детаљније информације
77 РКТГ-29599 Дитрих Антон Хајдучица Хајдучица детаљније информације
78 РКТГ-29648 Тут Михајло Лоренц 1888 Маргита Маргита детаљније информације
79 РКТГ-29750 Бергман Матеја 1909 Дужине Дужине детаљније информације
80 РКТГ-29751 Блау Франц 1888 Дужине Дужине детаљније информације
81 РКТГ-29752 Бос Георг 1892 Дужине Дужине детаљније информације
82 РКТГ-29753 Вајсман Франц 1893 Дужине Дужине детаљније информације
83 РКТГ-29754 Гајо Јован 1902 Дужине Дужине детаљније информације
84 РКТГ-29755 Гулдинг Јакоб 1910 Дужине Дужине детаљније информације
85 РКТГ-29756 Дијан Бернхард 1896 Дужине Дужине детаљније информације
86 РКТГ-29757 Дитрих Јохан 1898 Дужине Дужине детаљније информације
87 РКТГ-29758 Еренрајх Михајло 1889 Дужине Дужине детаљније информације
88 РКТГ-29759 Јунг Јохан 1904 Дужине Дужине детаљније информације
89 РКТГ-29760 Јунг Франц Дужине Дужине детаљније информације
90 РКТГ-29761 Јунг Ханс 1919 Дужине Дужине детаљније информације
91 РКТГ-29762 Килбертус Филип 1905 Дужине Дужине детаљније информације
92 РКТГ-29763 Киндл Никола 1885 Дужине Дужине детаљније информације
93 РКТГ-29764 Кортнер Јованв ст. Дужине Дужине детаљније информације
94 РКТГ-29765 Ланг Франц Дужине Дужине детаљније информације
95 РКТГ-29766 Лиценбергер Филип Дужине Дужине детаљније информације
96 РКТГ-29767 Лоренц Петар 1903 Дужине Дужине детаљније информације
97 РКТГ-29768 Масонг Петар Дужине Дужине детаљније информације
98 РКТГ-29769 Мес Јован Дужине Дужине детаљније информације
99 РКТГ-29770 Милер Штефан Дужине Дужине детаљније информације
100 РКТГ-29771 Оберле Адам 1885 Дужине Дужине детаљније информације
101 РКТГ-29772 Орсо Михајло 1903 Дужине Дужине детаљније информације
102 РКТГ-29773 Орсо Петар 1895 Дужине Дужине детаљније информације
103 РКТГ-29774 Паулус Јожеф Дужине Дужине детаљније информације
104 РКТГ-29775 Петар Франц Дужине Дужине детаљније информације
105 РКТГ-29776 Прунгл Георг 1891 Дужине Дужине детаљније информације
106 РКТГ-29777 Прунк Георг Дужине Дужине детаљније информације
107 РКТГ-29778 Прункл Бернхард 1888 Дужине Дужине детаљније информације
108 РКТГ-29779 Прункл Ева 1898 Дужине Дужине детаљније информације
109 РКТГ-29780 Прункл Јакоб 1893 Дужине Дужине детаљније информације
110 РКТГ-29781 Прункл Јакоб 1896 Дужине Дужине детаљније информације
111 РКТГ-29783 Прункл Јован 1904 Дужине Дужине детаљније информације
112 РКТГ-29784 Прункл Јозеф 1925 Дужине Дужине детаљније информације
113 РКТГ-29785 Прункл Јозеф 1900 Дужине Дужине детаљније информације
114 РКТГ-29786 Прункл Јохан Дужине Дужине детаљније информације
115 РКТГ-29787 Пфланцнер Антон Дужине Дужине детаљније информације
116 РКТГ-29788 Пфланцнер Јохан Дужине Дужине детаљније информације
117 РКТГ-29789 Рехуш Јакоб Дужине Дужине детаљније информације
118 РКТГ-29790 Сакс Петер Дужине Дужине детаљније информације
119 РКТГ-29791 Сахс Јозеф Дужине Дужине детаљније информације
120 РКТГ-29792 Сахс Франц Дужине Дужине детаљније информације
121 РКТГ-29793 Силијер Јован Дужине Дужине детаљније информације
122 РКТГ-29794 Симон Антон 1903 Дужине Дужине детаљније информације
123 РКТГ-29795 Тирјунг Јован 1895 Дужине Дужине детаљније информације
124 РКТГ-29796 Фајфер Хајнрих 1893 Дужине Дужине детаљније информације
125 РКТГ-29797 Фланцнер Антон Дужине Дужине детаљније информације
126 РКТГ-29798 Фланцнер Јован Дужине Дужине детаљније информације
127 РКТГ-29799 Фохт Матеја Дужине Дужине детаљније информације
128 РКТГ-29800 Франк Петар 1898 Дужине Дужине детаљније информације
129 РКТГ-29801 Фриден Јован 1889 Дужине Дужине детаљније информације
130 РКТГ-29802 Фридлајн Петар 1894 Дужине Дужине детаљније информације
131 РКТГ-29804 Хајнрих Штефан Дужине Дужине детаљније информације
132 РКТГ-29812 Хaрнакер Јакоб 1889 Дужине Дужине детаљније информације
133 РКТГ-29815 Швемлејн Јозеф Дужине Дужине детаљније информације
134 РКТГ-29819 Шилер Јохан Дужине Дужине детаљније информације
135 РКТГ-29822 Шмит Штефан 1898 Дужине Дужине детаљније информације
136 РКТГ-29827 Штол Конрад 1891 Дужине Дужине детаљније информације
137 РКТГ-29844 Дитрих Криштоф Хајдучица Хајдучица детаљније информације
138 РКТГ-29846 Каленбах Петар 1897 Хајдучица Хајдучица детаљније информације
139 РКТГ-29847 Кахленбах Кристијан 1884 Хајдучица Хајдучица детаљније информације
140 РКТГ-29849 Кеселринг Хајнрих 1908 Хајдучица Хајдучица детаљније информације
141 РКТГ-29850 Крајшнер Јозеф 1900 Хајдучица Хајдучица детаљније информације
142 РКТГ-29851 Креишер Јозеф 1900 Хајдучица Хајдучица детаљније информације
143 РКТГ-29852 Курц Филип 1895 Хајдучица Хајдучица детаљније информације
144 РКТГ-29853 Лиценбергер Јован 1887 Хајдучица Хајдучица детаљније информације
145 РКТГ-29854 Лиценбергер Петар 1890 Хајдучица Хајдучица детаљније информације
146 РКТГ-29855 Лиценбергер Хајнрих 1898 Хајдучица Хајдучица детаљније информације
147 РКТГ-29856 Лиценбергер Хајнрих 1908 Хајдучица Хајдучица детаљније информације
148 РКТГ-29857 Луц Лоренц 1897 Хајдучица Хајдучица детаљније информације
149 РКТГ-29858 Милер Матеја 1893 Хајдучица Хајдучица детаљније информације
150 РКТГ-29859 Милован Стеван 1919 Хајдучица Хајдучица детаљније информације
151 РКТГ-29860 Миндум Матеја 1888 Хајдучица Хајдучица детаљније информације
152 РКТГ-29891 Неф Оскар 1908 Хајдучица Хајдучица детаљније информације
153 РКТГ-29892 Нотдурфт Јован 1894 Хајдучица Хајдучица детаљније информације
154 РКТГ-29893 Нотдурфт Петар 1897 Хајдучица Хајдучица детаљније информације
155 РКТГ-29894 Раф Оскар 1893 Хајдучица Хајдучица детаљније информације
156 РКТГ-29895 Раф Петар 1892 Хајдучица Хајдучица детаљније информације
157 РКТГ-29896 Раф Филип 1903 Хајдучица Хајдучица детаљније информације
158 РКТГ-29897 Раф Хајнрих 1886 Хајдучица Хајдучица детаљније информације
159 РКТГ-29898 Сол Петар 1885 Хајдучица Хајдучица детаљније информације
160 РКТГ-29899 Сол Филип 1887 Хајдучица Хајдучица детаљније информације
161 РКТГ-29900 Сохл Јован 1886 Хајдучица Хајдучица детаљније информације
162 РКТГ-29901 Сохл Филип 1885 Хајдучица Хајдучица детаљније информације
163 РКТГ-29902 Хартвајн Јован 1895 Хајдучица Хајдучица детаљније информације
164 РКТГ-29903 Хецел Андрија 1901 Хајдучица Хајдучица детаљније информације
165 РКТГ-29904 Хецел Данијел 1888 Хајдучица Хајдучица детаљније информације
166 РКТГ-29905 Хецел Кристијан 1886 Хајдучица Хајдучица детаљније информације
167 РКТГ-29906 Хецел Филип 1899 Хајдучица Хајдучица детаљније информације
168 РКТГ-29907 Химпелман Филип 1901 Хајдучица Хајдучица детаљније информације
169 РКТГ-29908 Холцмилер Петар 1903 Хајдучица Хајдучица детаљније информације
170 РКТГ-29909 Хоф Јозеф 1894 Хајдучица Хајдучица детаљније информације
171 РКТГ-29910 Хофман Андрија 1897 Хајдучица Хајдучица детаљније информације
172 РКТГ-29911 Хофман Вилхелм 1886 Хајдучица Хајдучица детаљније информације
173 РКТГ-29912 Хофман Јакоб 1892 Хајдучица Хајдучица детаљније информације
174 РКТГ-29913 Хофман Петар 1888 Хајдучица Хајдучица детаљније информације
175 РКТГ-29914 Шат Петар 1886 Хајдучица Хајдучица детаљније информације
176 РКТГ-29915 Шифлер Јован 1892 Хајдучица Хајдучица детаљније информације
177 РКТГ-29916 Шифлер Јозеф 1888 Хајдучица Хајдучица детаљније информације
178 РКТГ-29917 Шифлер Јозеф 1894 Хајдучица Хајдучица детаљније информације
179 РКТГ-29918 Шифлер Петар 1924 Хајдучица Хајдучица детаљније информације
180 РКТГ-29919 Шифлер Петар 1904 Хајдучица Хајдучица детаљније информације
181 РКТГ-29920 Шифлер Хајнрих 1887 Хајдучица Хајдучица детаљније информације
182 РКТГ-29922 Шур Давид 1888 Хајдучица Хајдучица детаљније информације
183 РКТГ-29923 Шур Јован 1887 Хајдучица Хајдучица детаљније информације
184 РКТГ-29924 Шур Јован 1907 Хајдучица Хајдучица детаљније информације
185 РКТГ-29925 Шур Петар 1914 Хајдучица Хајдучица детаљније информације
186 РКТГ-29926 Шуцман Кристијан 1904 Хајдучица Хајдучица детаљније информације
187 РКТГ-30848 Кнежевић Ђура Марко 1913 Купиник купиник детаљније информације
188 РКТГ-35397 Вујанић Марко 1921 Маргита Маргита детаљније информације
189 РКТГ-35710 Кирхнер Марија Петар 1881 Марковићево Марковићево детаљније информације
190 РКТГ-37489 Каленбах Михаљ Кристијан Пландиште Пландиште детаљније информације
191 РКТГ-38620 Адачи Михајло 1907 Пландиште Пландиште детаљније информације
192 РКТГ-38622 Ајхоф Франц 1893 Пландиште Пландиште детаљније информације
193 РКТГ-38624 Амон Јован 1906 Пландиште Пландиште детаљније информације
194 РКТГ-38626 Бајерле Петар 1888 Пландиште Пландиште детаљније информације
195 РКТГ-38627 Барши Мартон Мартон 1927 Пландиште Пландиште детаљније информације
196 РКТГ-38628 Бас Георг ст. Пландиште Пландиште детаљније информације
197 РКТГ-38629 Бауман Кристијан 1895 Пландиште Пландиште детаљније информације
198 РКТГ-38630 Баш Ђорђе 1879 Пландиште Пландиште детаљније информације
199 РКТГ-38632 Берегсаси Франц 1905 Пландиште Пландиште детаљније информације
200 РКТГ-38634 Блашковић Георг 1895 Пландиште Пландиште детаљније информације
201 РКТГ-38637 Боршова Петар 1921 Пландиште Пландиште детаљније информације
202 РКТГ-38639 Боршова Фердинанд 1921 Пландиште Пландиште детаљније информације
203 РКТГ-38640 Бремз Јакоб 1885 Пландиште Пландиште детаљније информације
204 РКТГ-38641 Брикер Вилхелм 1887 Пландиште Пландиште детаљније информације
205 РКТГ-38642 Буда Матиас 1896 Пландиште Пландиште детаљније информације
206 РКТГ-38643 Вагнер Рудолф 1897 Пландиште Пландиште детаљније информације
207 РКТГ-38645 Вајс Никола 1901 Пландиште Пландиште детаљније информације
208 РКТГ-38646 Вајсмилер Јован 1892 Пландиште Пландиште детаљније информације
209 РКТГ-38654 Вајсмилер Петар 1889 Пландиште Пландиште детаљније информације
210 РКТГ-38655 Вајсмилер Филип 1914 Пландиште Пландиште детаљније информације
211 РКТГ-38656 Вилверт Ђорђе 1884 Пландиште Пландиште детаљније информације
212 РКТГ-38658 Вингерт Андреас 1884 Пландиште Пландиште детаљније информације
213 РКТГ-38660 Вингерт Михајло 1892 Пландиште Пландиште детаљније информације
214 РКТГ-38662 Вошинг Јован 1897 Пландиште Пландиште детаљније информације
215 РКТГ-38665 Гинтер Лоренц 1911 Пландиште Пландиште детаљније информације
216 РКТГ-38668 Граф Јохан 1884 Пландиште Пландиште детаљније информације
217 РКТГ-38669 Граф Филип 1906 Пландиште Пландиште детаљније информације
218 РКТГ-38672 Деберт Јован 1904 Пландиште Пландиште детаљније информације
219 РКТГ-38673 Дитрих Стеван 1901 Пландиште Пландиште детаљније информације
220 РКТГ-38674 Донауер Матеја 1893 Пландиште Пландиште детаљније информације
221 РКТГ-38677 Егел Петар 1888 Пландиште Пландиште детаљније информације
222 РКТГ-38678 Ек Јован 1900 Пландиште Пландиште детаљније информације
223 РКТГ-38679 Зајц Ђорђе 1901 Пландиште Пландиште детаљније информације
224 РКТГ-38681 Им Никола 1887 Пландиште Пландиште детаљније информације
225 РКТГ-38682 Јакоб Михајло 1904 Пландиште Пландиште детаљније информације
226 РКТГ-38683 Јаспер Јован 1891 Пландиште Пландиште детаљније информације
227 РКТГ-38685 Јаспер Јозеф 1896 Пландиште Пландиште детаљније информације
228 РКТГ-38687 Јаспер Михајло 1888 Пландиште Пландиште детаљније информације
229 РКТГ-38688 Јунг Петар 1905 Пландиште Пландиште детаљније информације
230 РКТГ-38689 Кајзер Рудолф 1885 Пландиште Пландиште детаљније информације
231 РКТГ-39428 Сауер Ана Јосеф 1934 Пландиште Пландиште детаљније информације
232 РКТГ-39439 Нудермајер Јован Јован 1889 Пландиште Пландиште детаљније информације
233 РКТГ-39735 Рот Катарина Андрија 1885 Велика Греда Велика Греда детаљније информације
234 РКТГ-40503 Агбаба Лука Петар 1924 Банатски Соколац Банатски Соколац детаљније информације
235 РКТГ-40999 Ајхоф Адам 1879 непознато Пландиште детаљније информације
236 РКТГ-41025 Ајхоф Магдалена 1886 Пландиште Пландиште детаљније информације
237 РКТГ-41027 Ахценер Јован 1912 Пландиште Пландиште детаљније информације
238 РКТГ-41029 Ахценер Јозеф 1874 Дужине Дужине детаљније информације
239 РКТГ-41031 Ахценер Катарина 1893 Пландиште Пландиште детаљније информације
240 РКТГ-41156 Вебер Катарина 1883 Хајдучица Хајдучица детаљније информације
241 РКТГ-41189 Вендел Ана 1944 Велика Греда Велика Греда детаљније информације
242 РКТГ-41274 Вахтлер Јозеф 1878 Пландиште Пландиште детаљније информације
243 РКТГ-41330 Вајраух Ева 1886 Пландиште Пландиште детаљније информације
244 РКТГ-41335 Вајс Андреас 1936 Пландиште Пландиште детаљније информације
245 РКТГ-41351 Авендер Марија 1906 Хајдучица Хајдучица детаљније информације
246 РКТГ-41352 Бојинчић Илија Сава 1904 Невесиње Купиник детаљније информације
247 РКТГ-41366 Авендер Николаус 1944 Дужине Дужине детаљније информације
248 РКТГ-41368 Авендер Магдалена 1928 Хајдучица Хајдучица детаљније информације
249 РКТГ-41377 Авендер Хајнрих 1933 Хајдучица Хајдучица детаљније информације
250 РКТГ-41428 Амон Ева 1883 Пландиште Пландиште детаљније информације
251 РКТГ-41455 Вершинг Елизабета 1929 Велика Греда Велика Греда детаљније информације
252 РКТГ-41488 Вист Ана 1875 Пландиште Пландиште детаљније информације
253 РКТГ-41535 Гетл Катарина 1875 Хајдучица Хајдучица детаљније информације
254 РКТГ-41541 Греш Михаел 1942 Пландиште Пландиште детаљније информације
255 РКТГ-41560 Гергер Јулијана 1883 Велика Греда Велика Греда детаљније информације
256 РКТГ-41640 Шилц Елизабет Адам 1897 Пландиште Пландиште детаљније информације
257 РКТГ-41723 Бренер Фрида 1945 Пландиште Пландиште детаљније информације
258 РКТГ-41724 Бренер Михаел 1889 Велика Греда Велика Греда детаљније информације
259 РКТГ-41791 Бајтелбек Катарина 1884 Хајдучица Хајдучица детаљније информације
260 РКТГ-41810 Бек Терезија 1873 Хајдучица Хајдучица детаљније информације
261 РКТГ-41811 Баршова Ерих 1943 Пландиште Пландиште детаљније информације
262 РКТГ-41834 Гајзер Франц 1878 Дужине Дужине детаљније информације
263 РКТГ-41901 Брикер Јохан 1944 Велика Греда Велика Греда детаљније информације
264 РКТГ-41904 Брикнер Катарина 1921 Хајдучица Хајдучица детаљније информације
265 РКТГ-41961 Бауман Хелмут 1944 Хајдучица Хајдучица детаљније информације
266 РКТГ-41965 Бауер Магдалена 1908 Велика Греда Велика Греда детаљније информације
267 РКТГ-41969 Барби Елис 1874 Велики Гај Велики Гај детаљније информације
268 РКТГ-42055 Грим Елиза 1875 Пландиште Пландиште детаљније информације
269 РКТГ-42213 Берегсаси Барбар 1941 Пландиште Пландиште детаљније информације
270 РКТГ-42220 Буш Ана 1870 Велики Гај Велики Гај детаљније информације
271 РКТГ-42230 Бургхард Магдалена 1886 Велики Гај Велики Гај детаљније информације
272 РКТГ-42235 Боршов Елизе 1883 Пландиште Пландиште детаљније информације
273 РКТГ-42370 Бернет Елизе 1878 Хајдучица Хајдучица детаљније информације
274 РКТГ-42371 Бернет Филип 1896 Хајдучица Хајдучица детаљније информације
275 РКТГ-42373 Бернерт Розина 1884 Хајдучица Хајдучица детаљније информације
276 РКТГ-42374 Бернет Софија 1882 Хајдучица Хајдучица детаљније информације
277 РКТГ-42503 Грба Ђуро Никола 1907 Милетићево Милетићево детаљније информације
278 РКТГ-42630 Берхарт Франциска 1884 Хајдучица Хајдучица детаљније информације
279 РКТГ-42649 Бер Мања 1891 Пландиште Пландиште детаљније информације
280 РКТГ-42693 Блес Елизабет 1884 Дужине Дужине детаљније информације
281 РКТГ-42706 Биро Петер 1881 Велика Греда Велика Греда детаљније информације
282 РКТГ-42707 Бирто Роза 1938 Велики Гај Велики Гај детаљније информације
283 РКТГ-42729 Бокмилер Ана Велика Греда Велика Греда детаљније информације
284 РКТГ-42741 Богдан Јакоб 1940 Пландиште Пландиште детаљније информације
285 РКТГ-42811 Богдан Никола 1943 Хајдучица Хајдучица детаљније информације
286 РКТГ-42823 Бита Барбара 1883 Велики Гај Велики Гај детаљније информације
287 РКТГ-42827 Бер Франц 1945 Пландиште Пландиште детаљније информације
288 РКТГ-42831 Војичић Илија Сава 1904 Невесиње Купиник детаљније информације
289 РКТГ-43663 Вебер Болдур 1943 Хајдучица Хајдучица детаљније информације
290 РКТГ-43667 Вашбуш Ана 1889 Пландиште Пландиште детаљније информације
291 РКТГ-43670 Вашинг Мац 1884 Пландиште Пландиште детаљније информације
292 РКТГ-43671 Вашинг Терезија 1884 Пландиште Пландиште детаљније информације
293 РКТГ-44649 Вебер Терезиа 1885 Милетићево Милетићево детаљније информације
294 РКТГ-44671 Вујичић Милан Никола 1926 Купиник Купиник детаљније информације
295 РКТГ-44963 Вејновић Мирко Петар 1924 Купиник Купиник детаљније информације
296 РКТГ-45306 Грос Јакоб 1896 А- непознато Велика Греда детаљније информације
297 РКТГ-45307 Грос Лујза 1873 Зрењанин Велика Греда детаљније информације
298 РКТГ-45568 Бошњачки Ђорђе Ада Пландиште детаљније информације
299 РКТГ-45573 Гријак Никола Матијa 1893 Купиник Купиник детаљније информације
300 РКТГ-46036 Еплер Магдалена 1877 А-непознато Хајдучица детаљније информације
301 РКТГ-46040 Ернст Антон 1876 А-непознато Велики Гај детаљније информације
302 РКТГ-46150 Јакоб Илза 1940 А-непознато Велика Греда детаљније информације
303 РКТГ-46165 Јакоб Катарина 1936 А-непознато Велика Греда детаљније информације
304 РКТГ-46166 Јакоб Никола 1943 А-непознато Велика Греда детаљније информације
305 РКТГ-46172 Јанплонг Ана 1892 А-непознато Велика Греда детаљније информације
306 РКТГ-46371 Дама Катарина 1884 Хајдучица Хајдучица детаљније информације
307 РКТГ-46372 Деберт Јохан 1881 Пландиште Пландиште детаљније информације
308 РКТГ-46461 Даум Ева 1860 Хајдучица Хајдучица детаљније информације
309 РКТГ-46482 Деберт Елизабета 1886 Пландиште Пландиште детаљније информације
310 РКТГ-46856 Динес Катарина 1888 Велики Гај Велики Гај детаљније информације
311 РКТГ-46896 Ковач Маћаш Јанош 1899 Јерменовци Јерменовци детаљније информације
312 РКТГ-46898 Константинов Божидар Владимир 1915 Поросло Иланџа детаљније информације
313 РКТГ-46899 Крстић Славко Душан 1904 Иланџа Иланџа детаљније информације
314 РКТГ-46900 Кукић Урош Петар 1895 Љесковац Банатски Соколац детаљније информације
315 РКТГ-46903 Косовац Сава Кузман Гај Гај детаљније информације
316 РКТГ-47206 Капитен Марија 1862 Пландиште Пландиште детаљније информације
317 РКТГ-47239 Курцхолц Ана 1882 Пландиште Пландиште детаљније информације
318 РКТГ-47244 Курц Катарина 1881 Хајдучица Хајдучица детаљније информације
319 РКТГ-47441 Јелача Десанка Тодор 1926 Банатски Соколац Банатски Соколац детаљније информације
320 РКТГ-47489 Курц Јохан 1898 Хајдучица Хајдучица детаљније информације
321 РКТГ-47687 Кончар Марко Раде 1891 Купиник Купиник детаљније информације
322 РКТГ-47693 Кнежевић Илија Драги 1891 Купиник Купиник детаљније информације
323 РКТГ-48202 Клар Сузана 1874 Дужине Дужине детаљније информације
324 РКТГ-48219 Куглер Игнац 1872 Пландиште Пландиште детаљније информације
325 РКТГ-48228 Кестхељи Никола 1928 Пландиште Пландиште детаљније информације
326 РКТГ-48234 Кеселринг Розина 1875 Хајдучица Хајдучица детаљније информације
327 РКТГ-48250 Кибори Катарина 1908 Велики Гај Велики Гај детаљније информације
328 РКТГ-48252 Кибери Ана 1871 Пландиште Пландиште детаљније информације
329 РКТГ-48331 Клајзингер Франц 1942 Велики Гај Велики Гај детаљније информације
330 РКТГ-48357 Егел Карло 1945 Пландиште Пландиште детаљније информације
331 РКТГ-48359 Егел Ана 1923 Пландиште Пландиште детаљније информације
332 РКТГ-48376 Ек Никола 1940 Пландиште Пландиште детаљније информације
333 РКТГ-48378 Ек Петер 1945 Пландиште Пландиште детаљније информације
334 РКТГ-48420 Кукич Урош Петaр 1895 Слуњ Банатски Соколовац детаљније информације
335 РКТГ-48464 Кончар Ратко Марко 1925 Купиник Купиник детаљније информације
336 РКТГ-48691 Кајзер Јозеф 1872 Пландиште Пландиште детаљније информације
337 РКТГ-48714 Лах Петар 1874 Пландиште Пландиште детаљније информације
338 РКТГ-48789 Еремић Петар - Котлићев Раде 1915 Елемир Гај детаљније информације
339 РКТГ-48871 Ерверт Јохан 1872 Дужине Дужине детаљније информације
340 РКТГ-48902 Енгел Вилхелм 1885 Велики Гај Велики Гај детаљније информације
341 РКТГ-49059 Лен Ана 1876 Велики Гај Велики Гај детаљније информације
342 РКТГ-49067 Лехл Катарина 1894 Велики Гај Велики Гај детаљније информације
343 РКТГ-49943 Кибори Ана 1944 Пландиште Пландиште детаљније информације
344 РКТГ-49944 Кибоки Јожеф 1874 Пландиште Пландиште детаљније информације
345 РКТГ-49946 Кестхељи Адам 1941 Пландиште Пландиште детаљније информације
346 РКТГ-49954 Кек Ана 1872 Пландиште Пландиште детаљније информације
347 РКТГ-50115 Луц Адам 1863 Пландиште Пландиште детаљније информације
348 РКТГ-50117 Луц Ана 1940 Пландиште Пландиште детаљније информације
349 РКТГ-50156 Калембах Давид 1865 Хајдучица Хајдучица детаљније информације
350 РКТГ-50166 Кајзер Марија 1879 Пландиште Пландиште детаљније информације
351 РКТГ-50180 Калембах Кристина 1888 Хајдучица Хајдучица детаљније информације
352 РКТГ-50211 Кајпец Ана 1889 Велики Гај Велики Гај детаљније информације
353 РКТГ-50243 Лиценбергер Филип 1882 Хајдучица Хајдучица детаљније информације
354 РКТГ-50244 Лиценбергер Филипина 1870 Хајдучица Хајдучица детаљније информације
355 РКТГ-50246 Лиценбергер Јохан 1868 Хајдучица Хајдучица детаљније информације
356 РКТГ-50247 Лиценбергер Јохана 1884 непознато Хајдучица детаљније информације
357 РКТГ-50248 Луц Ева 1895 Пландиште Пландиште детаљније информације
358 РКТГ-50257 Лиценбергер Катарина 1884 Хајдучица Хајдучица детаљније информације
359 РКТГ-50261 Луц Марија 1943 Книћанин Пландиште детаљније информације
360 РКТГ-50265 Лиценберг Адолф 1942 Хајдучица Хајдучица детаљније информације
361 РКТГ-50267 Лиценберг Катарина 1890 Хајдучица Хајдучица детаљније информације
362 РКТГ-50702 Кун Емилија 1874 Пландиште Пландиште детаљније информације
363 РКТГ-51040 Лефор Барбара 1922 Велики Гај Велики Гај детаљније информације
364 РКТГ-51250 Хорват Маћаш Павле 1905 Падалиште Маргита детаљније информације
365 РКТГ-51427 Рам Марија 1932 Пландиште Пландиште детаљније информације
366 РКТГ-51430 Раковић Адам 1939 Пландиште Пландиште детаљније информације
367 РКТГ-51438 Рајтер Катарина 1872 Дужине Дужине детаљније информације
368 РКТГ-51440 Рајтер Јозеф 1894 Велика Греда Велика Греда детаљније информације
369 РКТГ-51613 Реслајн Андреас Георг 1882 Пландиште Пландиште детаљније информације
370 РКТГ-51614 Реслајн Катарина 1880 Пландиште Пландиште детаљније информације
371 РКТГ-51640 Рех Петер 1877 Дужине Дужине детаљније информације
372 РКТГ-51678 Ригер Барбара 1877 Велика Греда Велика Греда детаљније информације
373 РКТГ-51806 Лунгулов Ђурица Танасије 1900 Купиник Купиник детаљније информације
374 РКТГ-52006 Рор Ервин 1942 Хајдучица Хајдучица детаљније информације
375 РКТГ-52246 Лауер Ана 1934 Пландиште Пландиште детаљније информације
376 РКТГ-52257 Руперт Кристина 1876 Дужине Сеченово (Дужине) детаљније информације
377 РКТГ-52296 Сабат Ева 1877 Пландиште Пландиште детаљније информације
378 РКТГ-52328 Садор Елзабета 1945 Плитковац Пландиште детаљније информације
379 РКТГ-52387 Сакл Јохан 1874 Велики Гај Велики Гај детаљније информације
380 РКТГ-52389 Сал Јакоб 1870 Хајдучица Хајдучица детаљније информације
381 РКТГ-52390 Сал Марија 1872 Хајдучица Хајдучица детаљније информације
382 РКТГ-52479 Сантрач Ђуро Тодор 1895 Бачки Соколац Банатски Соколац детаљније информације
383 РКТГ-53071 Пешут Радован Милован 1904 Банатски Соколац Банатски Соколац детаљније информације
384 РКТГ-53143 Познан Рада Миливоје 1923 Банатски Соколац Банатски Соколац детаљније информације
385 РКТГ-53376 Сегер Ана 1933 Велика Греда Велика Греда детаљније информације
386 РКТГ-53387 Сегер Јакоб 1941 Велика Греда Велика Греда детаљније информације
387 РКТГ-53398 Сегер Магдалена 1939 Велика Греда Велика Греда детаљније информације
388 РКТГ-53417 Надрурт Јохан 1881 Хајдучица Хајдучица детаљније информације
389 РКТГ-53437 Нај Андреас 1884 Пландиште Пландиште детаљније информације
390 РКТГ-53524 Семајер Јохан 1945 Дужине Дужине детаљније информације
391 РКТГ-53917 Нер Михаел 1882 Пландиште Пландиште детаљније информације
392 РКТГ-53918 Попов Сима Добривоје А-непознато Банатски Соколац детаљније информације
393 РКТГ-53923 Поповић Владислав Стеван А-непознато Банатски Соколац детаљније информације
394 РКТГ-54003 Сол Елизабета 1872 Хајдучица Хајдучица детаљније информације
395 РКТГ-54007 Сол Хајнрих 1871 Хајдучица Хајдучица детаљније информације
396 РКТГ-54137 Нидермајер Ана 1890 Пландиште Пландиште детаљније информације
397 РКТГ-54308 Николет Барбара 1866 Дужине Дужине детаљније информације
398 РКТГ-54424 Ниснер Ана 1875 Велики Гај Велики Гај детаљније информације
399 РКТГ-54425 Ниснер Катарина 1878 Пландиште Пландиште детаљније информације
400 РКТГ-54507 Прица Душан Пландиште (Мариолана) Пландиште детаљније информације
401 РКТГ-54749 Нодурер Розина 1884 Хајдучица Хајдучица детаљније информације
402 РКТГ-54757 Нол Конрад 1875 Пландиште Пландиште детаљније информације
403 РКТГ-54758 Нотдорфер Георг 1880 Хајдучица Хајдучица детаљније информације
404 РКТГ-55133 Орзо Јохан Пландиште Пландиште детаљније информације
405 РКТГ-55135 Орзо Катарина 1943 Пландиште Пландиште детаљније информације
406 РКТГ-55179 Оршо Терезија 1914 Пландиште Пландиште детаљније информације
407 РКТГ-55509 Маусхамер Ана 1884 Пландиште Пландиште детаљније информације
408 РКТГ-57602 Парисон Петар 1898 Сечањ Пландиште детаљније информације
409 РКТГ-57618 Радуловић Илија Илија 1908 Огулин Купиник детаљније информације
410 РКТГ-57972 Мерк Франц 1887 Велики Гај Велики Гај детаљније информације
411 РКТГ-58025 Мерле Сузана 1894 Велики Гај Велики Гај детаљније информације
412 РКТГ-58033 Пешић Тихомир 1904 А- непознато Мариолана детаљније информације
413 РКТГ-58128 Папе Елизабета 1909 Пландиште Пландиште детаљније информације
414 РКТГ-58141 Папе Филип 1944 Маргита Маргита детаљније информације
415 РКТГ-58217 Мершбехер Магдалена 1920 Стари Лец Стари Лец детаљније информације
416 РКТГ-58220 Мес Ева 1900 Велика Греда Велика Греда детаљније информације
417 РКТГ-58226 Мес Сабине 1872 Велика Греда Велика Греда детаљније информације
418 РКТГ-58321 Туг Сузана 1884 Пландиште Пландиште детаљније информације
419 РКТГ-58379 Улрих Маргит 1910 Дужине Дужине детаљније информације
420 РКТГ-58411 Уршен Ана 1873 Велики Гај Велики Гај детаљније информације
421 РКТГ-58418 Хазенфрац Марија 1892 Пландиште Пландиште детаљније информације
422 РКТГ-58588 Фајлинг Катарина 1881 Пландиште Пландиште детаљније информације
423 РКТГ-58596 Фалминг Никола 1875 Пландиште Пландиште детаљније информације
424 РКТГ-58610 Фаул Елизабета 1874 Пландиште Пландиште детаљније информације
425 РКТГ-58652 Хајм Маргарета 1896 Пландиште Пландиште детаљније информације
426 РКТГ-58667 Хајнул Магдалена 1875 Хајдучица Хајдучица детаљније информације
427 РКТГ-58678 Јера Михаљ Андраш Стари Лец детаљније информације
428 РКТГ-58687 Молнар Јосиф А - непознато Стари Лец детаљније информације
429 РКТГ-58755 Пејловић Барбара 1923 Дужине Дужине детаљније информације
430 РКТГ-59123 Хартман Елизабета 1866 Пландиште Пландиште детаљније информације
431 РКТГ-59138 Хартман Лизелоте 1944 Пландиште Пландиште детаљније информације
432 РКТГ-59170 Милер Рудолф 1945 Дужине Дужине детаљније информације
433 РКТГ-59244 Филипе Ана 1901 Велика Греда Велика Греда детаљније информације
434 РКТГ-59277 Флајшхакер Елизабета 1895 Пландиште Пландиште детаљније информације
435 РКТГ-59290 Флихт Катарина 1885 Пландиште Пландиште детаљније информације
436 РКТГ-59296 Фогл Катарина 1885 Пландиште Пландиште детаљније информације
437 РКТГ-59355 Хел Јохан 1881 Пландиште (Мариолана) Пландиште детаљније информације
438 РКТГ-59369 Франци Катарина 1895 Пландиште (Мариолана) Пландиште детаљније информације
439 РКТГ-59370 Фрас Барбара 1894 Пландиште (Мариолана) Пландиште детаљније информације
440 РКТГ-59371 Фрас Јохан 1888 Пландиште (Мариолана) Пландиште детаљније информације
441 РКТГ-59372 Фрас Магда 1894 Пландиште (Мариолана) Пландиште детаљније информације
442 РКТГ-59393 Фриш Марија 1869 Велики Гај Велики Гај детаљније информације
443 РКТГ-59416 Хелендер Марија 1885 Пландиште (Мариолана) Пландиште детаљније информације
444 РКТГ-59436 Хемерт Валтер 1944 Велика Греда Велика Греда детаљније информације
445 РКТГ-59456 Хенц Елизабет 1884 Пландиште (Мариолана) Пландиште детаљније информације
446 РКТГ-59459 Хенц Михаел 1882 Пландиште (Мариолана) Пландиште детаљније информације
447 РКТГ-59517 Херцбергер Марија 1878 Пландиште (Мариолана) Пландиште детаљније информације
448 РКТГ-59840 Хецл Андреас 1878 Хајдучица Хајдучица детаљније информације
449 РКТГ-59841 Хецл Марија 1872 Хајдучица Хајдучица детаљније информације
450 РКТГ-59856 Хибл Клара 1876 А -непознато Велики Гај детаљније информације
451 РКТГ-59895 Химпелман Катарина 1939 Хајдучица Хајдучица детаљније информације
452 РКТГ-59933 Хирш Катарина 1886 Дужине Сеченово (Дужине) детаљније информације
453 РКТГ-60029 Милован Барбара 1901 Велика Греда Велика Греда детаљније информације
454 РКТГ-60040 Миловановић Дане Петaр 1887 Банатски Соколац Банатски Соколац детаљније информације
455 РКТГ-60768 Војичић Илија Сава 1904 Купиник Купиник детаљније информације
456 РКТГ-60769 Војичић Михаило Станко 1898 Купиник Купиник детаљније информације
457 РКТГ-60943 Хофман Кристина 1889 Хајдучица Хајдучица детаљније информације
458 РКТГ-60957 Шифлер Адолф 1940 Хајдучица Хајдучица детаљније информације
459 РКТГ-60960 Шифлер Карл 1874 Хајдучица Хајдучица детаљније информације
460 РКТГ-60962 Шифлер Катарина 1884 Хајдучица Хајдучица детаљније информације
461 РКТГ-60964 Шифлер Лудвиг 1876 Хајдучица Хајдучица детаљније информације
462 РКТГ-60966 Шифлер Магда 1881 Хајдучица Хајдучица детаљније информације
463 РКТГ-60968 Шифлер Марија 1881 Хајдуково Хајдучица детаљније информације
464 РКТГ-60970 Шифлер Филип 1879 Хајдучица Хајдучица детаљније информације
465 РКТГ-60988 Михајловић Душан Лука 1896 Лакташи Купиник детаљније информације
466 РКТГ-60993 Хохбан Елизабет 1878 Хајдучица Хајдучица детаљније информације
467 РКТГ-60994 Хохбан Јохан 1881 Пландиште (Мариолана) Пландиште детаљније информације
468 РКТГ-61008 Хубермилер Магдалена 1876 Пландиште (Мариолана) Пландиште детаљније информације
469 РКТГ-61204 Хулигелман Сузана 1875 Хајдучица Хајдучица детаљније информације
470 РКТГ-61906 Чалић Дане Ђура 1922 Грачац Банатски Соколац детаљније информације
471 РКТГ-62260 Шајрих Јохан 1933 Пландиште (Мариолана) Пландиште детаљније информације
472 РКТГ-62261 Шајриц Елизабета 1900 Пландиште (Мариолана) Пландиште детаљније информације
473 РКТГ-62297 Шајтик Јозеф Пландиште (Мариолана) Пландиште детаљније информације
474 РКТГ-62535 Швар Елизабета 1878 Пландиште (Мариолана) Пландиште детаљније информације
475 РКТГ-62584 Шварц Розалија 1884 Пландиште (Мариолана) Пландиште детаљније информације
476 РКТГ-62872 Шенхер Лизелоте 1943 Велики Гај Велики Гај детаљније информације
477 РКТГ-62873 Шенхер Лоренц 1878 Пландиште (Мариолана) Пландиште детаљније информације
478 РКТГ-62875 Шенхер Марија 1884 Велики Гај Велики Гај детаљније информације
479 РКТГ-62876 Шенхер Розалија 1883 Пландиште (Мариолана) Пландиште детаљније информације
480 РКТГ-62905 Шепфер Роза 1915 Хајдучица Хајдучица детаљније информације
481 РКТГ-63529 Шиц Јохан 1880 Пландиште (Мариолана) Пландиште детаљније информације
482 РКТГ-66073 Шлајхер Јозеф 1882 Пландиште (Мариолана) Пландиште детаљније информације
483 РКТГ-66200 Шлифка Хенријете 1926 Хајдучица Хајдучица детаљније информације
484 РКТГ-66334 Шмит Рената 1945 Велики Гај Велики Гај детаљније информације
485 РКТГ-66344 Шмит Роберт 1942 Дужине Сеченово (Дужине) детаљније информације
486 РКТГ-66348 Шмит Терезија 1902 Хајдучица Хајдучица детаљније информације
487 РКТГ-66520 Шнајдер Јосиф 1935 Пландиште (Мариолана) Пландиште детаљније информације
488 РКТГ-66835 Шпис Хелена 1913 Пландиште (Мариолана) Пландиште детаљније информације
489 РКТГ-66936 Шредер Барбара 1882 Пландиште (Мариолана) Пландиште детаљније информације
490 РКТГ-66942 Штајбел Катарина 1892 Пландиште (Мариолана) Пландиште детаљније информације
491 РКТГ-67196 Штумпер Барбара 1883 Пландиште (Мариолана) Пландиште детаљније информације
492 РКТГ-67201 Штумпер Терезија 1892 Велики Гај Велики Гај детаљније информације
493 РКТГ-67204 Штуприх Елизабета 1885 Хајдучица Хајдучица детаљније информације
494 РКТГ-67205 Штуприх Катарина 1890 Пландиште (Мариолана) Пландиште детаљније информације
495 РКТГ-67231 Шуј Сигмунде 1945 Велика Греда Велика Греда детаљније информације
496 РКТГ-67249 Шумер Јозеф 1887 Пландиште (Мариолана) Пландиште детаљније информације
497 РКТГ-67252 Шумер Магдалена 1891 Пландиште (Мариолана) Пландиште детаљније информације
498 РКТГ-67255 Шур Каролина 1877 Хајдучица Хајдучица детаљније информације
499 РКТГ-67435 Хелмлингер Ана Петер 1939 Велики Гај Велики Гај детаљније информације
500 РКТГ-69565 Кејла Јосип Арон 1882 Павлиш Маргита детаљније информације
501 РКТГ-69567 Шпрехер Јохан Јохан 1921 Пландиште Лаудоновац детаљније информације
502 РКТГ-69730 Култин Ката Матија 1886 Дужине Дужине детаљније информације
503 РКТГ-71594 Кнежевић Ђуро Марко 1912 А -непознато Купиник детаљније информације
504 РКТГ-74087 Миљевић Лазар Михаило 1889 Купиник Купиник детаљније информације
505 РКТГ-79580 Миловановић Петар Младен 1927 Ашања Ашања детаљније информације
506 РКТГ-82857 Радуловић Илија Илија 1908 Дрешница Купиник детаљније информације
507 РКТГ-85513 Недер Вилхелм Георг 1883 Велики Гај Велики Гај детаљније информације
508 РКТГ-92332 Јакоби Франц 1872 Велики Гај Велики Гај детаљније информације
509 РКТГ-92334 Кифер Маргита Франц 1912 Пландиште Пландиште детаљније информације
510 РКТГ-95295 Паску Петар Георг 1886 Стари Лец Стари Лец детаљније информације
511 РКТГ-99316 Улрицх Терезиа Јован 1875 Пландиште Пландиште детаљније информације
512 РКТГ-100302 Боршава Михаило Петар 1897 Пландиште Пландиште детаљније информације
513 РКТГ-100304 Вајнраух Ева Јован 1890 Глогоњ Пландиште детаљније информације
514 РКТГ-100670 Кнежевић Ружа Стојан 1882 Купиник купиник детаљније информације
515 РКТГ-100671 Кончар Смиља Миле 1887 Купиник Купиник детаљније информације
516 РКТГ-100672 Михаљовић Душан Лука 1897 Купиник Купиник детаљније информације
517 РКТГ-100701 Хазенфрас Петар Пландиште Пландиште детаљније информације
518 РКТГ-100747 Брдар Драгица Милић 1906 Стари Лец Стари Лец детаљније информације
519 РКТГ-100748 Брдар Миле Стари Лец Стари Лец детаљније информације
520 РКТГ-100834 Чинчак Вилхелм Георг 1913 Велики Бечкерек Хајдучица детаљније информације
521 РКТГ-100885 Чолић Дане 1922 Грачац Банатски Соколац детаљније информације
522 РКТГ-103336 Михајло Вујчић Велики Гај Велики Гај детаљније информације
523 РКТГ-103337 Лазар Милошев Велики Гај Велики Гај детаљније информације
524 РКТГ-105642 Агбаба Живко Петар 1921 Ришевац Банатски Соколац детаљније информације
525 РКТГ-108538 Кајнер Франц 1895 Пландиште Пландиште детаљније информације
526 РКТГ-108687 Хаупт Бела 1879 Пландиште (Мариолана) Пландиште детаљније информације
527 РКТГ-108699 Менеши Јанош 1922 Јерменовци Јерменовци детаљније информације
528 РКТГ-109695 Унгер Михаило 1883 Пландиште Пландиште детаљније информације
529 РКТГ-109726 Белграм Терезија 1881 Хајдучица Хајдучица детаљније информације
530 РКТГ-109734 Лиценбергер Хенрика 1897 Хајдучица Хајдучица детаљније информације
531 РКТГ-109789 Фелнер Магдалена 1893 Пландиште Пландиште детаљније информације
532 РКТГ-110281 Фро Елизабета 1885 А - непознато Пладиште детаљније информације
533 РКТГ-110529 Еплер Барбара 1870 Хајдучица Хајдучица детаљније информације
534 РКТГ-110647 Канес Ана 1890 А - непознато Пладиште детаљније информације
535 РКТГ-110666 Лиценбергер Хелмина 1942 А - непознато Хајдучица детаљније информације
536 РКТГ-110705 Харфмал Магдалена 1903 А - непознато Стари Лец детаљније информације
537 РКТГ-110708 Хенц Катарина 1910 А - непознато Пладиште детаљније информације
538 РКТГ-110712 Хохбан Барбара 1913 А - непознато Пладиште детаљније информације
539 РКТГ-111279 Ајхофер Маргарета 1868 Дужине Сечањ детаљније информације