Презиме и име Место рођења Место пребивалишта
Почетна >> ЈУЖНО-БАНАТСКИ ОКРУГ >> Панчево - град
Редни
број
Број Презиме и име Име родитеља Година рођења Место рођења Место пребивалишта
1 РКТГ-2531 Пап Ђура Јосип 1903 Српска Црња Панчево детаљније информације
2 РКТГ-2618 Вилхелм Лујза 1907 непознато Панчево детаљније информације
3 РКТГ-2651 Радичић Михаило 1907 непознато Панчево детаљније информације
4 РКТГ-2894 Сар Фрања непознато Панчево детаљније информације
5 РКТГ-3780 Лангерман Јозеф 1883 Панчево Панчево детаљније информације
6 РКТГ-3785 Ајнцман Михајло 1918 Омољица Омољица детаљније информације
7 РКТГ-4125 Рак Стеван 1904 Панчево Панчево детаљније информације
8 РКТГ-4393 Ајнцман Ђорђе 1915 Омољица Омољица детаљније информације
9 РКТГ-4478 Паки Јозеф 1897 Панчево Панчево детаљније информације
10 РКТГ-5587 Холцапфел Никола Фрања 1919 Банатски Брестовац Банатски Брестовац детаљније информације
11 РКТГ-5696 Галик Фридрих 1911 Панчево Панчево детаљније информације
12 РКТГ-5850 Милер Алојис 1910 Панчево Панчево детаљније информације
13 РКТГ-5909 Херцог Имре Алберт 1898 Панчево Панчево детаљније информације
14 РКТГ-5911 Поповић Л. Милан Вук 1885 Панчево Панчево детаљније информације
15 РКТГ-5913 Старошенко Борис Василија 1926 Панчево Панчево детаљније информације
16 РКТГ-6138 Јегер Николаус 1878 Панчево Панчево детаљније информације
17 РКТГ-6139 Жагер Антон Фрања 1910 Старчево Старчево детаљније информације
18 РКТГ-6153 Зегер Томас 1899 Панчево Панчево детаљније информације
19 РКТГ-6311 Ајнцман Јован 1906 Омољица Омољица детаљније информације
20 РКТГ-7067 Братуша Јосип Панчево Панчево детаљније информације
21 РКТГ-7416 Грубер Францишка Јосиф 1876 Панчево Панчево детаљније информације
22 РКТГ-7702 Зутер Михаел 1891 Панчево Панчево детаљније информације
23 РКТГ-7958 Бадер Селестин 1902 Јабука Јабука детаљније информације
24 РКТГ-7963 Бауман Терезија 1906 Јабука Јабука детаљније информације
25 РКТГ-7965 Бек Никола 1889 Јабука Јабука детаљније информације
26 РКТГ-8001 Ленц Андреас 1916 Панчево Панчево детаљније информације
27 РКТГ-8574 Ваш Антон 1893 Јабука Јабука детаљније информације
28 РКТГ-8673 Рак Стеван 1924 Панчево Панчево детаљније информације
29 РКТГ-13226 Цицуљ Стеван 1920 Панчево Панчево детаљније информације
30 РКТГ-13274 Новотни Паул 1895 Панчево Панчево детаљније информације
31 РКТГ-15461 Розет Виктор 1890 Панчево Панчево детаљније информације
32 РКТГ-16141 Гертнер Стеван 1929 Јабука Јабука детаљније информације
33 РКТГ-16606 Кинер Јохан 1898 Панчево Панчево детаљније информације
34 РКТГ-16688 Рос Георг 1928 Панчево Панчево детаљније информације
35 РКТГ-16690 Капић Божидар Панчево Панчево детаљније информације
36 РКТГ-16692 Андрејевић Драгољуб Панчево Панчево детаљније информације
37 РКТГ-16828 Парчетић Лаци 1927 Панчево Панчево детаљније информације
38 РКТГ-17147 Кнер Франц 1919 Панчево Панчево детаљније информације
39 РКТГ-17148 Ковачев Рада 1914 Панчево Панчево детаљније информације
40 РКТГ-17151 Ефлер Јохан 1900 Панчево Панчево детаљније информације
41 РКТГ-17156 Клаус Катарина 1895 Панчево Панчево детаљније информације
42 РКТГ-17157 Клаус Јакоб 1898 Панчево Панчево детаљније информације
43 РКТГ-17158 Коп Марија 1911 Панчево Панчево детаљније информације
44 РКТГ-17179 Дујанчик Јован 1880 Панчево Панчево детаљније информације
45 РКТГ-17187 Милер Георг 1900 Панчево Панчево детаљније информације
46 РКТГ-17195 Дорнер Карл 1910 Панчево Панчево детаљније информације
47 РКТГ-17197 Копорац Јелена Панчево Панчево детаљније информације
48 РКТГ-17224 Адолф Мартин Георг 1883 Панчево Панчево детаљније информације
49 РКТГ-17226 Алешников Никола Панчево Панчево детаљније информације
50 РКТГ-17232 Бергер Хедвига Панчево Панчево детаљније информације
51 РКТГ-17233 Берковић Људевит 1892 Панчево Панчево детаљније информације
52 РКТГ-17234 Берковић Ђорђе 1926 Панчево Панчево детаљније информације
53 РКТГ-17235 Берковић Душан 1932 Панчево Панчево детаљније информације
54 РКТГ-17236 Лај Јозеф 1907 Панчево Панчево детаљније информације
55 РКТГ-17237 Крстец Никола Панчево Панчево детаљније информације
56 РКТГ-17239 Богојевац Стеван Раде 1891 Панчево Панчево детаљније информације
57 РКТГ-17241 Црни Стеван 1904 Панчево Панчево детаљније информације
58 РКТГ-17242 Шајковић Фрања 1932 Панчево Панчево детаљније информације
59 РКТГ-17243 Чањи Верона 1928 Панчево Панчево детаљније информације
60 РКТГ-17244 Чарапић Живојин 1924 Панчево Панчево детаљније информације
61 РКТГ-17246 Чобан Рада Панчево Панчево детаљније информације
62 РКТГ-17247 Чубенко Јефтикија 1891 Панчево Панчево детаљније информације
63 РКТГ-17248 Драгојлов Тереза 1878 Панчево Панчево детаљније информације
64 РКТГ-17255 Грегор Стеван Паја 1899 Панчево Панчево детаљније информације
65 РКТГ-17258 Грујић Живка Коста 1902 Панчево Панчево детаљније информације
66 РКТГ-17260 Гулаш Геза 1928 Панчево Панчево детаљније информације
67 РКТГ-17269 Хајм Марија 1890 Панчево Панчево детаљније информације
68 РКТГ-17276 Хигл Шимон 1875 Панчево Панчево детаљније информације
69 РКТГ-17289 Гертнер Петер 1888 Јабука Јабука детаљније информације
70 РКТГ-17368 Хорват Михајло 1883 Панчево Панчево детаљније информације
71 РКТГ-17373 Хознец Фрања 1926 Панчево Панчево детаљније информације
72 РКТГ-17382 Молнар Паул 1910 Панчево Панчево детаљније информације
73 РКТГ-17384 Јоабовић Богољуб 1904 Панчево Панчево детаљније информације
74 РКТГ-17387 Калнак Матија 1919 Иваново Иваново детаљније информације
75 РКТГ-17395 Лајбцајт Георг 1888 Панчево Панчево детаљније информације
76 РКТГ-17400 Крмпотић Мауриц 1927 Старчево Старчево детаљније информације
77 РКТГ-17405 Молнар Михаљ Јожеф 1906 Војловица Панчево детаљније информације
78 РКТГ-17410 Магалд Фрања 1809 Панчево Панчево детаљније информације
79 РКТГ-17413 Малбашки Милош 1881 Панчево Панчево детаљније информације
80 РКТГ-17415 Маринковић Ђока 1934 Панчево Панчево детаљније информације
81 РКТГ-17472 Клајнхајнц Мартин Панчево Панчево детаљније информације
82 РКТГ-17526 Маринковић Живојин 1927 Панчево Панчево детаљније информације
83 РКТГ-17529 Марков Мирко 1909 Панчево Панчево детаљније информације
84 РКТГ-17531 Мартинов Бора 1905 Панчево Панчево детаљније информације
85 РКТГ-17541 Матић Жарко 1904 Панчево Панчево детаљније информације
86 РКТГ-17554 Милојковић Крста 1890 Панчево Панчево детаљније информације
87 РКТГ-17559 Милосављевић Марија 1913 Панчево Панчево детаљније информације
88 РКТГ-17567 Митић Велимир 1899 Панчево Панчево детаљније информације
89 РКТГ-17583 Муц Радивој 1914 Панчево Панчево детаљније информације
90 РКТГ-17591 Новаков Божидар 1896 Панчево Панчево детаљније информације
91 РКТГ-17592 Новаковић Миливој 1911 Панчево Панчево детаљније информације
92 РКТГ-17597 Петровић Стеван 1901 Панчево Панчево детаљније информације
93 РКТГ-17605 Поповић Павле 1928 Панчево Панчево детаљније информације
94 РКТГ-17609 Рак Штефан Панчево Панчево детаљније информације
95 РКТГ-17610 Јиса Карл 1888 Панчево Панчево детаљније информације
96 РКТГ-17612 Рашин Лазар 1904 Панчево Панчево детаљније информације
97 РКТГ-17615 Ресиман Марија 1926 Панчево Панчево детаљније информације
98 РКТГ-17625 Сич Адам 1933 Панчево Панчево детаљније информације
99 РКТГ-17627 Симић Светозар 1912 Панчево Панчево детаљније информације
100 РКТГ-17629 Станчул Љуба Совра 1928 Панчево Панчево детаљније информације
101 РКТГ-17634 Новотни Јохан 1925 Панчево Панчево детаљније информације
102 РКТГ-17636 Станојевић Мирослав 1914 Панчево Панчево детаљније информације
103 РКТГ-17638 Старк Томас 1902 Панчево Панчево детаљније информације
104 РКТГ-17660 Стојанов Драгољуб 1924 Панчево Панчево детаљније информације
105 РКТГ-17664 Стојковић Кристина 1904 Панчево Панчево детаљније информације
106 РКТГ-17666 Штајнбергер Мано 1912 Панчево Панчево детаљније информације
107 РКТГ-17667 Штајнбергер Андрија 1907 Панчево Панчево детаљније информације
108 РКТГ-17668 Шупица Нада Живојин 1927 Панчево Панчево детаљније информације
109 РКТГ-17670 Јергер Карл 1920 Панчево Панчево детаљније информације
110 РКТГ-17674 Унтинов Алексија 1913 Панчево Панчево детаљније информације
111 РКТГ-17677 Вајнер Мозеш Панчево Панчево детаљније информације
112 РКТГ-17683 Васуљ Светозар 1924 Долово Долово детаљније информације
113 РКТГ-17685 Ваиљев Мита 1893 Панчево Панчево детаљније информације
114 РКТГ-17686 Видаковић Драган 1926 Панчево Панчево детаљније информације
115 РКТГ-17689 Видић Мирко 1928 Панчево Панчево детаљније информације
116 РКТГ-17706 Жестић Јован 1911 Панчево Панчево детаљније информације
117 РКТГ-17811 Буздика Трајан Банатско Ново Село Банатско Ново Село детаљније информације
118 РКТГ-17812 Бољанац Сава Банатско Ново Село Банатско Ново Село детаљније информације
119 РКТГ-17813 Бољанац Петар Банатско Ново Село Банатско Ново Село детаљније информације
120 РКТГ-17814 Корња Викентије Банатско Ново Село Банатско Ново Село детаљније информације
121 РКТГ-17815 Кнезмилојковић Банатско Ново Село Банатско Ново Село детаљније информације
122 РКТГ-17816 Шубља Вицу Банатско Ново Село Банатско Ново Село детаљније информације
123 РКТГ-17817 Ортопан Матеи Банатско Ново Село Банатско Ново Село детаљније информације
124 РКТГ-17818 Флора Петар Банатско Ново Село Банатско Ново Село детаљније информације
125 РКТГ-17819 Лаухин Василије 1896 Краснодарск Панчево детаљније информације
126 РКТГ-17821 Матић Мирослав Ђ. Панчево Панчево детаљније информације
127 РКТГ-17822 Михајловић Андрејa Панчево Панчево детаљније информације
128 РКТГ-17823 Бркић Божидар Б. 1902 Столац Панчево детаљније информације
129 РКТГ-17824 Ру Матија 1882 Панчево Панчево детаљније информације
130 РКТГ-17825 Куглер Франц 1896 Омољица Омољица детаљније информације
131 РКТГ-17827 Цоларић Јозеф 1899 Слиновце Панчево детаљније информације
132 РКТГ-17836 Милошевић Живадин Драгутин 1902 Панчево Панчево детаљније информације
133 РКТГ-17837 Катић Немања Панчево Панчево детаљније информације
134 РКТГ-17838 Ђуровић Панчево Панчево детаљније информације
135 РКТГ-17839 Радић Ивица Панчево Панчево детаљније информације
136 РКТГ-17841 Војинов Жива Панчево Панчево детаљније информације
137 РКТГ-17842 Жарковић Мојсије Тома 1910 Панчево Панчево детаљније информације
138 РКТГ-17843 Симичић Лазар Панчево Панчево детаљније информације
139 РКТГ-17844 Станојев Божа Панчево Панчево детаљније информације
140 РКТГ-17846 Ђуришић Пера Пуша 1895 Старчево Старчево детаљније информације
141 РКТГ-17847 Пољак Мауриц Марко 1908 Старчево Старчево детаљније информације
142 РКТГ-18114 Петровић Бранко Панчево Панчево детаљније информације
143 РКТГ-18250 Куман Фердинанд 1908 Јабука Јабука детаљније информације
144 РКТГ-18258 Палек Михаел 1892 Панчево Панчево детаљније информације
145 РКТГ-18286 Коранг Франц 1886 Панчево Панчево детаљније информације
146 РКТГ-18586 Кендришев Јован Панчево Панчево детаљније информације
147 РКТГ-19120 Палек Матијас 1894 Панчево Панчево детаљније информације
148 РКТГ-19625 Лорант Франц 104 Панчево Панчево детаљније информације
149 РКТГ-20277 Декорски Паул 1912 Панчево Панчево детаљније информације
150 РКТГ-21007 Илеш Ђула 1888 Дебељача Панчево детаљније информације
151 РКТГ-21129 Оташ Михајло Панчево Панчево детаљније информације
152 РКТГ-21259 Јергер Стеван 1900 Јабука Јабука детаљније информације
153 РКТГ-21344 Зегер Франц 1923 Панчево Панчево детаљније информације
154 РКТГ-21373 Дех Јохан 1920 Панчево Панчево детаљније информације
155 РКТГ-21418 Лунк Ото 1922 Панчево Панчево детаљније информације
156 РКТГ-21614 Олђа Димитрије Панчево Панчево детаљније информације
157 РКТГ-22200 Куман Петар Јабука Јабука детаљније информације
158 РКТГ-22287 Бартман Симон Др. 1878 Банатски Брестовац Панчево детаљније информације
159 РКТГ-22288 Вилибалд Антун Банатски Брестовац Банатски Брестовац детаљније информације
160 РКТГ-22289 Зубовец Андрес Банатски Брестовац Банатски Брестовац детаљније информације
161 РКТГ-22290 Кифер Рудолф 1885 Банатски Брестовац Банатски Брестовац детаљније информације
162 РКТГ-22291 Проба Јозеф 1898 Банатски Брестовац Банатски Брестовац детаљније информације
163 РКТГ-22292 Реш Мартин 1893 Банатски Брестовац Банатски Брестовац детаљније информације
164 РКТГ-22304 Бауер Вилхелмина 1913 Панчево Панчево детаљније информације
165 РКТГ-22414 Ганцер Бела 1920 Панчево Панчево детаљније информације
166 РКТГ-22690 Паул Карл 1902 Панчево Панчево детаљније информације
167 РКТГ-22754 Рада Фридрих 1923 Панчево Панчево детаљније информације
168 РКТГ-24341 Лиценбергер Јакоб 1886 Панчево Панчево детаљније информације
169 РКТГ-24466 Клајн Јакоб 1902 Панчево Панчево детаљније информације
170 РКТГ-24716 Петрушић Владимир Ђала Старчево детаљније информације
171 РКТГ-24729 Јојић Радивој 1915 Панчево Панчево детаљније информације
172 РКТГ-24730 Јосимовић Раде Панчево Панчево детаљније информације
173 РКТГ-24731 Јуд Адам 1895 Панчево Панчево детаљније информације
174 РКТГ-24748 Батка Никола Долово Долово детаљније информације
175 РКТГ-24750 Бендер Петар Долово Долово детаљније информације
176 РКТГ-24752 Бузаџија Душан 1921 Долово Долово детаљније информације
177 РКТГ-24753 Лејтенбергер Јакоб Долово Долово детаљније информације
178 РКТГ-24754 Лихтенбергер Јозеф Долово Долово детаљније информације
179 РКТГ-24755 Мокран Јохан Долово Долово детаљније информације
180 РКТГ-24756 Русован Еуген 1889 Српкси Милетић Долово детаљније информације
181 РКТГ-24757 Сегер Томас Долово Долово детаљније информације
182 РКТГ-24759 Волф Јохан Долово Долово детаљније информације
183 РКТГ-24777 Јергер Георг 1899 Јабука Јабука детаљније информације
184 РКТГ-24839 Баро Рудолф 1904 Банатско Ново Село Банатско Ново Село детаљније информације
185 РКТГ-24846 Богерт Михајло 1894 Банатско Ново Село Банатско Ново Село детаљније информације
186 РКТГ-24849 Резел Франц 1883 Панчево Панчево детаљније информације
187 РКТГ-24852 Боро Фрања Банатско Ново Село Банатско Ново Село детаљније информације
188 РКТГ-24854 Боро Хого Банатско Ново Село Банатско Ново Село детаљније информације
189 РКТГ-24937 Кадрновић Мевист Банатско Ново Село Банатско Ново Село детаљније информације
190 РКТГ-25074 Резел Франц 1916 Панчево Панчево детаљније информације
191 РКТГ-25122 Теке Шандор Лајош 1894 Банатско Ново Село Банатско Ново Село детаљније информације
192 РКТГ-25135 Филип Николаус Банатско Ново Село Банатско Ново Село детаљније информације
193 РКТГ-25236 Хомоличан Петар Банатско Ново Село Банатско Ново Село детаљније информације
194 РКТГ-25251 Шубља Јефта Банатско Ново Село Банатско Ново Село детаљније информације
195 РКТГ-25397 Клајн Јакоб 1882 Панчево Панчево детаљније информације
196 РКТГ-25651 Банд Јозеф 1929 Омољица Омољица детаљније информације
197 РКТГ-25655 Вен Јожеф Иштван 1904 Старчево Панчево детаљније информације
198 РКТГ-25709 Пурковић Стеван Др Панчево Панчево детаљније информације
199 РКТГ-26134 Ајнцман Франц 1915 Омољица Омољица детаљније информације
200 РКТГ-26577 Кристман Георг 1911 Панчево Панчево детаљније информације
201 РКТГ-26893 Павловски Лоренц 1890 Панчево Панчево детаљније информације
202 РКТГ-27028 Милер Андреас 1900 Панчево Панчево детаљније информације
203 РКТГ-27043 Херцок Имре 1898 непознато Панчево детаљније информације
204 РКТГ-27220 Леле Андреас 1921 Јабука Јабука детаљније информације
205 РКТГ-27222 Пап Франц 1892 Панчево Панчево детаљније информације
206 РКТГ-27256 Парчетић Ладислав Андреј 1907 Панчево Панчево детаљније информације
207 РКТГ-27269 Илијин Алекса 1879 Мошорин Панчево детаљније информације
208 РКТГ-27307 Павлов Стеван Панчево Панчево детаљније информације
209 РКТГ-27714 Ракић Јулијана Панчево Панчево детаљније информације
210 РКТГ-28004 Ковачевић Ђорђе 1921 Панчево Панчево детаљније информације
211 РКТГ-28384 Бокшани Јохан 1903 Панчево Панчево детаљније информације
212 РКТГ-28507 Голдхајм Николаус 1928 Панчево Панчево детаљније информације
213 РКТГ-28515 Бисак Балаж Јожеф 1903 Војловица Панчево детаљније информације
214 РКТГ-28548 Вордон Катарина 1917 Панчево Панчево детаљније информације
215 РКТГ-28552 Дамјанчић Матијас 1890 Панчево Панчево детаљније информације
216 РКТГ-28607 Јергер Јозеф 1892 Панчево Панчево детаљније информације
217 РКТГ-28646 Ајзенколб Антон 1905 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
218 РКТГ-28647 Ајзенколб Јован 1899 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
219 РКТГ-28649 Ајзенколб Петар 1911 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
220 РКТГ-28653 Балог Јохан Глогоњ Глогоњ детаљније информације
221 РКТГ-28657 Бауман Јован 1890 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
222 РКТГ-28658 Бауман Јован 1895 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
223 РКТГ-28661 Бенрат Јован 1900 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
224 РКТГ-28663 Бенрат Феликс 1905 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
225 РКТГ-28664 Бернхарт Антонија 1890 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
226 РКТГ-28665 Бернхарт Франц 1888 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
227 РКТГ-28666 Билер Јован 1879 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
228 РКТГ-28668 Билер Матија 1889 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
229 РКТГ-28670 Бона Антон Јохан 1890 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
230 РКТГ-28672 Бона Паул 1895 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
231 РКТГ-28673 Буњор Венцел 1877 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
232 РКТГ-28675 Декорски Паул 1890 Панчево Панчево детаљније информације
233 РКТГ-28676 Буњор Ева 1893 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
234 РКТГ-28678 Вагнер Јозеф 1899 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
235 РКТГ-28679 Вајзерт Јован 1897 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
236 РКТГ-28683 Валери Јован 1927 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
237 РКТГ-28684 Валери Франц 1908 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
238 РКТГ-28685 Варга Адолф 1927 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
239 РКТГ-28686 Вебер Адолф 1897 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
240 РКТГ-28687 Вендел Никола 1926 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
241 РКТГ-28688 Вендел Сузана Глогоњ Глогоњ детаљније информације
242 РКТГ-28689 Вереш Михајло 1913 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
243 РКТГ-28690 Вили Матија 1892 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
244 РКТГ-28691 Вили Стеван 1885 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
245 РКТГ-28692 Вирц Јозеф 1892 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
246 РКТГ-28693 Вирц Јозеф 1932 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
247 РКТГ-28694 Вирц Стеван 1925 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
248 РКТГ-28695 Вирц Стеван 1907 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
249 РКТГ-28696 Гертнер Елизабета 1890 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
250 РКТГ-28697 Глајкснер Михајло 1901 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
251 РКТГ-28698 Гулднер Франц 1910 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
252 РКТГ-28699 Декрел Антон 1896 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
253 РКТГ-28702 Јохс Мартин Глогоњ Глогоњ детаљније информације
254 РКТГ-28704 Јохс Венцел 1887 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
255 РКТГ-28706 Јохс Никола 1894 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
256 РКТГ-28869 Јохс Стеван 1926 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
257 РКТГ-28870 Кастнер Адолф 1928 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
258 РКТГ-28871 Кастнер Матија 1896 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
259 РКТГ-28872 Катич Антон 1912 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
260 РКТГ-28873 Киршнер Јован 1894 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
261 РКТГ-28874 Клаус Венцел 1898 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
262 РКТГ-28875 Клаус Јозеф 1892 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
263 РКТГ-28876 Кнап Јозеф 1913 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
264 РКТГ-28877 Ланг Франц 1888 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
265 РКТГ-28878 Лер Андрија 1900 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
266 РКТГ-28879 Лер Игнац 1893 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
267 РКТГ-28880 Лер Франц 1895 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
268 РКТГ-28881 Либ Фридрих 1890 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
269 РКТГ-28882 Либцајт Јозеф 1890 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
270 РКТГ-28883 Магнет Јозеф 1912 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
271 РКТГ-28884 Манхел Венцел 1886 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
272 РКТГ-28885 Мац Јозеф 1910 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
273 РКТГ-28886 Мац Георг 1927 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
274 РКТГ-28887 Мац Стеван 1927 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
275 РКТГ-28888 Мац Франц 1927 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
276 РКТГ-28889 Мозер Андрија 1889 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
277 РКТГ-28890 Мозер Франц 1892 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
278 РКТГ-28891 Мол Мартин 1891 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
279 РКТГ-28892 Мол Стеван 1884 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
280 РКТГ-28893 Нахм Адолф 1905 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
281 РКТГ-28894 Новак Јован Глогоњ Глогоњ детаљније информације
282 РКТГ-28895 Пис Вилхелм 1900 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
283 РКТГ-28896 Рајзер Стеван 1912 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
284 РКТГ-28898 Рајзер Франц 1914 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
285 РКТГ-28899 Ресел Јозеф Глогоњ Глогоњ детаљније информације
286 РКТГ-28901 Реснер Јован 1906 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
287 РКТГ-28903 Реснер Стефан Андреј 1900 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
288 РКТГ-28905 Римшнајдер Александар 1906 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
289 РКТГ-28907 Ротгербер Франц 1902 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
290 РКТГ-28909 Рубанек Ема Глогоњ Глогоњ детаљније информације
291 РКТГ-28910 Сајферт Лоренц 1890 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
292 РКТГ-28912 Сајферт Стеван 1927 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
293 РКТГ-28916 Тауб Јозеф 1895 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
294 РКТГ-28918 Тауб Стеван 1896 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
295 РКТГ-28919 Тирхајмер Антон 1896 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
296 РКТГ-29353 Томан Јован 1906 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
297 РКТГ-29354 Дунајцик Јакоб 1882 Панчево Панчево детаљније информације
298 РКТГ-29355 Тролман Ђорђе 1895 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
299 РКТГ-29356 Тролман Карло 1891 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
300 РКТГ-29357 Тролман Леополд 1907 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
301 РКТГ-29359 Тролман Франц 1888 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
302 РКТГ-29360 Фегел Мартин Глогоњ Глогоњ детаљније информације
303 РКТГ-29361 Фегер Ђорђе 1885 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
304 РКТГ-29362 Фегер Јозеф 1894 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
305 РКТГ-29363 Фегер Мартин 1905 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
306 РКТГ-29364 Фегер Петар 1887 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
307 РКТГ-29365 Фирлинг Јакоб 1923 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
308 РКТГ-29366 Фистерер Антон 1880 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
309 РКТГ-29367 Фистерер Макс 1897 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
310 РКТГ-29368 Хајда Франц 1928 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
311 РКТГ-29370 Халвакс Петар 1927 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
312 РКТГ-29371 Халвакс Јозеф 1889 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
313 РКТГ-29372 Хаузер Андрија 1889 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
314 РКТГ-29373 Хаузер Јован 1910 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
315 РКТГ-29374 Хаузер Јован 1891 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
316 РКТГ-29376 Хаузер Јозеф 1904 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
317 РКТГ-29377 Хелфрих Ђорђе 1895 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
318 РКТГ-29378 Хелфрих Јозеф 1898 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
319 РКТГ-29379 Хелфрих Франц 1886 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
320 РКТГ-29380 Хелфриш Јован 1928 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
321 РКТГ-29381 Херле Макс 1897 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
322 РКТГ-29382 Херле Мартин 1890 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
323 РКТГ-29383 Хирншал Игнац 1908 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
324 РКТГ-29384 Ходцик Илија 1900 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
325 РКТГ-29385 Швајер Андреас 1904 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
326 РКТГ-29386 Шерер Игнац 1888 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
327 РКТГ-29387 Шерер Мартин 1891 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
328 РКТГ-29388 Шерер Стеван 1926 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
329 РКТГ-29389 Шмит Јакоб 1892 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
330 РКТГ-29390 Шмит Јохан 1916 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
331 РКТГ-29391 Шмит Стеван 1891 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
332 РКТГ-29392 Шмит Стеван 1895 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
333 РКТГ-29393 Штерингер Кристина Глогоњ Глогоњ детаљније информације
334 РКТГ-29394 Шулц Јозеф 1900 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
335 РКТГ-29395 Шулц Леополд 1926 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
336 РКТГ-29649 Меснер Алберт 1902 Панчево Панчево детаљније информације
337 РКТГ-29782 Домокош Бењамин Бењамин 1898 Дебељача Панчево детаљније информације
338 РКТГ-29808 Дингер Адам Панчево Панчево детаљније информације
339 РКТГ-29927 Баум Јован 1892 Качарево Качарево детаљније информације
340 РКТГ-29928 Вајдле Јакоб 1885 Качарево Качарево детаљније информације
341 РКТГ-29929 Галик Јакоб 1900 Качарево Качарево детаљније информације
342 РКТГ-29930 Грауер Михајло 1907 Качарево Качарево детаљније информације
343 РКТГ-29931 Даут Јован 1914 Качарево Качарево детаљније информације
344 РКТГ-29932 Дех Јакоб 1894 Качарево Качарево детаљније информације
345 РКТГ-29933 Јараус Јакоб 1906 Качарево Качарево детаљније информације
346 РКТГ-29934 Кашуба Михајло 1888 Качарево Качарево детаљније информације
347 РКТГ-29935 Кителбергер Адам 1885 Качарево Качарево детаљније информације
348 РКТГ-29936 Клајн Јакоб 1886 Качарево Качарево детаљније информације
349 РКТГ-29937 Коларик Адам 1913 Качарево Качарево детаљније информације
350 РКТГ-29938 Лагерман Јозеф 1893 Качарево Качарево детаљније информације
351 РКТГ-29939 Ленц Хајнрих 1895 Качарево Качарево детаљније информације
352 РКТГ-29940 Либ Андреас 1908 Качарево Качарево детаљније информације
353 РКТГ-29941 Маргранднер Адам 1895 Качарево Качарево детаљније информације
354 РКТГ-29942 Маргранднер Јакоб 1889 Качарево Качарево детаљније информације
355 РКТГ-29943 Меркле Мартин 1881 Качарево Качарево детаљније информације
356 РКТГ-29944 Меркле Фридрих 1924 Качарево Качарево детаљније информације
357 РКТГ-29945 Меркле Фридрих 1890 Качарево Качарево детаљније информације
358 РКТГ-29946 Милер Елизабета 1895 Качарево Качарево детаљније информације
359 РКТГ-29947 Милер Јакоб 1888 Качарево Качарево детаљније информације
360 РКТГ-29948 Милер Јован 1900 Качарево Качарево детаљније информације
361 РКТГ-29949 Милер Магдалена 1927 Качарево Качарево детаљније информације
362 РКТГ-29950 Моргенштер Фриц 1892 Качарево Качарево детаљније информације
363 РКТГ-29951 Моргенштерн Јозеф 1898 Качарево Качарево детаљније информације
364 РКТГ-29952 Остер Конрад 1904 Качарево Качарево детаљније информације
365 РКТГ-29953 Пателка Јован 1917 Качарево Качарево детаљније информације
366 РКТГ-29954 Поп Елизабета 1898 Качарево Качарево детаљније информације
367 РКТГ-29955 Редлер Јакоб 1890 Качарево Качарево детаљније информације
368 РКТГ-29956 Сајлер Јакоб 1888 Качарево Качарево детаљније информације
369 РКТГ-29957 Улмер Јован 1893 Качарево Качарево детаљније информације
370 РКТГ-29958 Улмер Матија 1913 Качарево Качарево детаљније информације
371 РКТГ-29959 Хенке Карло 1897 Качарево Качарево детаљније информације
372 РКТГ-29960 Хилд Конрад 1900 Качарево Качарево детаљније информације
373 РКТГ-29961 Хилд Конрад 1895 Качарево Качарево детаљније информације
374 РКТГ-29962 Хилд Петар 1898 Качарево Качарево детаљније информације
375 РКТГ-29963 Хитингер Јакоб 1900 Качарево Качарево детаљније информације
376 РКТГ-29964 Хоф Барбара 1927 Качарево Качарево детаљније информације
377 РКТГ-29965 Шајрек Јован 1891 Качарево Качарево детаљније информације
378 РКТГ-29966 Шајрер Јохан 1877 Качарево Качарево детаљније информације
379 РКТГ-29967 Шванер Михајло 1888 Качарево Качарево детаљније информације
380 РКТГ-29968 Штрапко Конрад 1906 Качарево Качарево детаљније информације
381 РКТГ-30219 Бехакер Јулијане 1908 Јабука Јабука детаљније информације
382 РКТГ-30220 Вагенхофер Јозеф 1887 Јабука Јабука детаљније информације
383 РКТГ-30221 Вајнц Каролина 1908 Јабука Јабука детаљније информације
384 РКТГ-30222 Вајнц Лени Јабука Јабука детаљније информације
385 РКТГ-30223 Вајнц Петар Др. 1899 Јабука Јабука детаљније информације
386 РКТГ-30295 Бајер Јован Антон 1879 Грабовац Гаково детаљније информације
387 РКТГ-30438 Паул Јакоб 1930 Панчево Панчево детаљније информације
388 РКТГ-30498 Граф Ана 1898 Јабука Јабука детаљније информације
389 РКТГ-30499 Јанош Паул 1900 Јабука Јабука детаљније информације
390 РКТГ-30670 Јергер Франц 1898 Јабука Јабука детаљније информације
391 РКТГ-30671 Келемен Мартин 1904 Јабука Јабука детаљније информације
392 РКТГ-30672 Кифер Јован 1914 Јабука Јабука детаљније информације
393 РКТГ-30673 Ковач Вендел 1930 Јабука Јабука детаљније информације
394 РКТГ-30674 Ковач Симон 1901 Јабука Јабука детаљније информације
395 РКТГ-30675 Кох Леополд 1889 Јабука Јабука детаљније информације
396 РКТГ-30682 Мергел Антон 1884 Панчево Панчево детаљније информације
397 РКТГ-30683 Блум Рудолф 1912 Панчево Панчево детаљније информације
398 РКТГ-30684 Болешни Јохан 1903 Панчево Панчево детаљније информације
399 РКТГ-30698 Бојтелбецк Паул 1899 Панчево Панчево детаљније информације
400 РКТГ-30740 Бодаи Александар Иваново Иваново детаљније информације
401 РКТГ-30743 Кинч Стеван Иваново Иваново детаљније информације
402 РКТГ-30744 Крапушек Иван Иваново Иваново детаљније информације
403 РКТГ-30745 Краус Јосиф Иваново Иваново детаљније информације
404 РКТГ-30747 Мелхер Фрања Иваново Иваново детаљније информације
405 РКТГ-30748 Шефер Макс 1897 Иваново Иваново детаљније информације
406 РКТГ-30749 Шнајдер Јосиф Иваново Иваново детаљније информације
407 РКТГ-30750 Вебер Георг Иваново Иваново детаљније информације
408 РКТГ-30787 Браум Франц 1882 Панчево Панчево детаљније информације
409 РКТГ-30796 Боксан Ана 1914 Панчево Панчево детаљније информације
410 РКТГ-30798 Борбељ Михаљ Михаљ 1902 Панчево Панчево детаљније информације
411 РКТГ-30800 Борош Владислав 1929 Панчево Панчево детаљније информације
412 РКТГ-30801 Бос Јохан 1891 Панчево Панчево детаљније информације
413 РКТГ-30830 Бозди Паул 1916 Панчево Панчево детаљније информације
414 РКТГ-30834 Гутвајн Петар 1907 Панчево Панчево детаљније информације
415 РКТГ-30835 Декањ Имре Петар 1875 Дебељача Панчево детаљније информације
416 РКТГ-30838 Иларијон Јохан 1929 Панчево Панчево детаљније информације
417 РКТГ-30859 Меркле Карл 1912 Панчево Панчево детаљније информације
418 РКТГ-30862 Бирта Елизабета 1907 Панчево Панчево детаљније информације
419 РКТГ-30864 Бизок Стева 1927 Панчево Панчево детаљније информације
420 РКТГ-30868 Вајс Хуго 1884 Панчево Панчево детаљније информације
421 РКТГ-30869 Мес Розина 1906 Панчево Панчево детаљније информације
422 РКТГ-30875 Варга Јожеф Јожеф 1905 Војловица Панчево детаљније информације
423 РКТГ-30876 Вебер Франц 1920 Панчево Панчево детаљније информације
424 РКТГ-30881 Велш Филип 1880 Панчево Панчево детаљније информације
425 РКТГ-30882 Бугарски Катица Панчево Панчево детаљније информације
426 РКТГ-30891 Молнар Марија 1912 Панчево Панчево детаљније информације
427 РКТГ-30996 Зегер Франц 1895 Панчево Панчево детаљније информације
428 РКТГ-31000 Бершиц Карл 1892 Панчево Панчево детаљније информације
429 РКТГ-31009 Бауман Кристијан 1895 Панчево Панчево детаљније информације
430 РКТГ-31010 Бауман Јозеф 1896 Панчево Панчево детаљније информације
431 РКТГ-31017 Бахман Јохан 1890 Панчево Панчево детаљније информације
432 РКТГ-31018 Бах Ференц Јожеф 1872 Панчево Панчево детаљније информације
433 РКТГ-31021 Бахман Петар 1912 Панчево Панчево детаљније информације
434 РКТГ-31022 Бахман Петар 1870 Панчево Панчево детаљније информације
435 РКТГ-31027 Бек Никола 1890 Панчево Панчево детаљније информације
436 РКТГ-31030 Бек Ференц 1921 Старчево Панчево детаљније информације
437 РКТГ-31032 Вилд Ана 1899 Панчево Панчево детаљније информације
438 РКТГ-31034 Белак Адам Петар 1904 Панчево Панчево детаљније информације
439 РКТГ-31039 Бернет Филип 1900 Панчево Панчево детаљније информације
440 РКТГ-31043 Бауер Хермина 1910 Панчево Панчево детаљније информације
441 РКТГ-31046 Вилд Стеван 1888 Панчево Панчево детаљније информације
442 РКТГ-31047 Врана Јохан 189 Панчево Панчево детаљније информације
443 РКТГ-31048 Вукашић Иван Панчево Панчево детаљније информације
444 РКТГ-31052 Гајић Никола Панчево Панчево детаљније информације
445 РКТГ-31058 Вукосић Иван 1894 Панчево Панчево детаљније информације
446 РКТГ-31084 Гејер Антон 1893 Панчево Панчево детаљније информације
447 РКТГ-31095 Глезер Јохан 1891 Панчево Панчево детаљније информације
448 РКТГ-31604 Влаховић Слободан Панчево Панчево детаљније информације
449 РКТГ-31721 Петров Јосиф Панчево Панчево детаљније информације
450 РКТГ-31855 Мајерхефер Франц 1926 Панчево Панчево детаљније информације
451 РКТГ-31856 Нотдурфт Филип 1896 Панчево Панчево детаљније информације
452 РКТГ-31857 Макара Ђока Панчево Панчево детаљније информације
453 РКТГ-31858 Максутовић Гази 1911 Панчево Панчево детаљније информације
454 РКТГ-31859 Мартин Берта 1910 Панчево Панчево детаљније информације
455 РКТГ-31860 Бојтелбецк Јохан 1890 Панчево Панчево детаљније информације
456 РКТГ-31861 Мандарич Катарина Ференц 1903 Иваново Панчево детаљније информације
457 РКТГ-31862 Манц Густав 1915 Панчево Панчево детаљније информације
458 РКТГ-31863 Манц Густав 1895 Панчево Панчево детаљније информације
459 РКТГ-31864 Маринковић Јован Панчево Панчево детаљније информације
460 РКТГ-31865 Мартиновић Миша Панчево Панчево детаљније информације
461 РКТГ-31866 Матијавац Иван Панчево Панчево детаљније информације
462 РКТГ-31867 Матић Драгиша Панчево Панчево детаљније информације
463 РКТГ-31868 Маурер Јакоб 1897 Панчево Панчево детаљније информације
464 РКТГ-31869 Мауц Карло 1897 Панчево Панчево детаљније информације
465 РКТГ-31870 Менг Николаус 1896 Панчево Панчево детаљније информације
466 РКТГ-31871 Менг Николаус 1918 Панчево Панчево детаљније информације
467 РКТГ-32095 Браун Јозеф Панчево Панчево детаљније информације
468 РКТГ-32118 Мајерхефер Елизабета 1900 Панчево Панчевоп детаљније информације
469 РКТГ-32328 Бахман Јован 1904 Војловица Војловица детаљније информације
470 РКТГ-32329 Бек Карло 1896 Војловица Војловица детаљније информације
471 РКТГ-32330 Бек Розалија 1922 Војловица Војловица детаљније информације
472 РКТГ-32331 Берацка Мартин Војловица Војловица детаљније информације
473 РКТГ-32332 Гетел Јакоб 1897 Војловица Војловица детаљније информације
474 РКТГ-32333 Гетел Петар 1896 Војловица Војловица детаљније информације
475 РКТГ-32334 Грау Готфриед 1905 Војловица Војловица детаљније информације
476 РКТГ-32335 Грау Филип 1895 Војловица Војловица детаљније информације
477 РКТГ-32337 Клаус Кристијан 1895 Војловица Војловица детаљније информације
478 РКТГ-32338 Коларик Миша Војловица Војловица детаљније информације
479 РКТГ-32339 Лохнер Фриц 1904 Војловица Војловица детаљније информације
480 РКТГ-32340 Луц Петар 1882 Војловица Војловица детаљније информације
481 РКТГ-32341 Луц Конрад Војловица Војловица детаљније информације
482 РКТГ-32342 Маурер Елизабета 1922 Војловица Војловица детаљније информације
483 РКТГ-32343 Нотдурфт Јакоб 1889 Војловица Војловица детаљније информације
484 РКТГ-32344 Паул Фридрих 1894 Војловица Војловица детаљније информације
485 РКТГ-32345 Раф Конрад 1914 Војловица Војловица детаљније информације
486 РКТГ-32346 Тангел Карло 1880 Војловица Војловица детаљније информације
487 РКТГ-32347 Тангел Катарина 1891 Војловица Војловица детаљније информације
488 РКТГ-32348 Трник Паја Војловица Војловица детаљније информације
489 РКТГ-32349 Фухс Марија 1896 Војловица Војловица детаљније информације
490 РКТГ-32350 Хам Јакоб 1882 Војловица Војловица детаљније информације
491 РКТГ-32351 Хекерт Карло ст. Војловица Војловица детаљније информације
492 РКТГ-32352 Химпелман Франц 1874 Војловица Војловица детаљније информације
493 РКТГ-32353 Хуц Петар 1883 Војловица Војловица детаљније информације
494 РКТГ-32354 Штајнмец Вилхелм 1896 Војловица Војловица детаљније информације
495 РКТГ-32355 Штуцман Јакоб 1907 Војловица Војловица детаљније информације
496 РКТГ-32356 Штуцман Петар 1893 Војловица Војловица детаљније информације
497 РКТГ-32357 Штуцман Петар 1900 Војловица Војловица детаљније информације
498 РКТГ-32359 Шуф Јакоб Војловица Војловица детаљније информације
499 РКТГ-32393 Бајер Јохан 1922 Старчево Старчево детаљније информације
500 РКТГ-32395 Бајер Франц 1906 Старчево Старчево детаљније информације
501 РКТГ-32396 Балог Јозеф 1894 Старчево Старчево детаљније информације
502 РКТГ-32398 Бек Антон 1926 Старчево Старчево детаљније информације
503 РКТГ-32400 Бек Франц 1908 Старчево Старчево детаљније информације
504 РКТГ-32402 Билер Јожеф 1876 Старчево Старчево детаљније информације
505 РКТГ-32405 Блазнек Стефан 1920 Старчево Старчево детаљније информације
506 РКТГ-32407 Блазнек Филип 1901 Старчево Старчево детаљније информације
507 РКТГ-32408 Блазнек Паја 1893 Старчево Старчево детаљније информације
508 РКТГ-32409 Брод Франц 1894 Старчево Старчево детаљније информације
509 РКТГ-32487 Поповић Емилија Панчево Панчево детаљније информације
510 РКТГ-32698 Аделхарт Михајло 1893 Омољица Омољица детаљније информације
511 РКТГ-32801 Крајнер Франц 1900 Панчево Панчево детаљније информације
512 РКТГ-32803 Ван Јозеф 1908 Старчево Старчево детаљније информације
513 РКТГ-32805 Ван Јозеф 1907 Старчево Старчево детаљније информације
514 РКТГ-32806 Ван Јозеф 1894 Старчево Старчево детаљније информације
515 РКТГ-32807 Ван Јозеф 1922 Старчево Старчево детаљније информације
516 РКТГ-32808 Ван Штефан 1917 Старчево Старчево детаљније информације
517 РКТГ-32809 Ван Штефан 1894 Старчево Старчево детаљније информације
518 РКТГ-32810 Велкер Јован 1899 Старчево Старчево детаљније информације
519 РКТГ-32811 Видек Мауриц 1894 Старчево Старчево детаљније информације
520 РКТГ-32812 Гросекер Фриц 1930 Старчево Старчево детаљније информације
521 РКТГ-32813 Девалд Михајло 1904 Старчево Старчево детаљније информације
522 РКТГ-32814 Денингер Мауриц 1888 Старчево Старчево детаљније информације
523 РКТГ-32815 Елингер Антон 1913 Старчево Старчево детаљније информације
524 РКТГ-32816 Јараус Конрад 1907 Старчево Старчево детаљније информације
525 РКТГ-32817 Јел Миша 1902 Старчево Старчево детаљније информације
526 РКТГ-32818 Јел Стеван 1906 Старчево Старчево детаљније информације
527 РКТГ-32820 Јел Стеван 1889 Старчево Старчево детаљније информације
528 РКТГ-32821 Јера Андреас 1889 Старчево Старчево детаљније информације
529 РКТГ-32822 Јера Паул 1884 Старчево Старчево детаљније информације
530 РКТГ-32830 Керменди Никола Старчево Старчево детаљније информације
531 РКТГ-32833 Кришановски Елизабет 1926 Старчево Старчево детаљније информације
532 РКТГ-32835 Крижановски Јозеф ст. 1883 Старчево Старчево детаљније информације
533 РКТГ-32839 Крижановски Франц 1928 Старчево Старчево детаљније информације
534 РКТГ-32844 Кунцингер Антон 1926 Старчево Старчево детаљније информације
535 РКТГ-32847 Лабан Стеван 1904 Старчево Старчево детаљније информације
536 РКТГ-32849 Ланг Јозеф 1914 Старчево Старчево детаљније информације
537 РКТГ-32851 Лапић Јосип 1899 Старчево Старчево детаљније информације
538 РКТГ-32853 Лапић Мауриц 1908 Старчево Старчево детаљније информације
539 РКТГ-32855 Лапић Штефан 1928 Старчево Старчево детаљније информације
540 РКТГ-32857 Ленц Адалберт 1920 Старчево Старчево детаљније информације
541 РКТГ-32859 Ленц Ђорђе 1892 Старчево Старчево детаљније информације
542 РКТГ-32861 Лосдорфер Матијас 1902 Старчево Старчево детаљније информације
543 РКТГ-32864 Мал Марија 1904 Старчево Старчево детаљније информације
544 РКТГ-32867 Мартин Јозеф Ловре 1906 Старчево Старчево детаљније информације
545 РКТГ-32869 Мартин Лоренц 1887 Старчево Старчево детаљније информације
546 РКТГ-32875 Мартинек Блазијус 1886 Старчево Старчево детаљније информације
547 РКТГ-32877 Матуша Ана 1925 Старчево Старчево детаљније информације
548 РКТГ-32879 Матуша Тома 1919 Старчево Старчево детаљније информације
549 РКТГ-32881 Матуша Фрања 1911 Старчево Старчево детаљније информације
550 РКТГ-32882 Метернек Паул 1904 Старчево Старчево детаљније информације
551 РКТГ-32885 Милер Георг 1910 Старчево Старчево детаљније информације
552 РКТГ-32887 Милер Јован 1912 Старчево Старчево детаљније информације
553 РКТГ-32889 Моравек Антон 1901 Старчево Старчево детаљније информације
554 РКТГ-32892 Моравек Јован 1894 Старчево Старчево детаљније информације
555 РКТГ-32894 Моравек Паул 1884 Старчево Старчево детаљније информације
556 РКТГ-32895 Мур Јован 1904 Старчево Старчево детаљније информације
557 РКТГ-32897 Негован Мауриц 1898 Старчево Старчево детаљније информације
558 РКТГ-32898 НН Карло 1884 Старчево Старчево детаљније информације
559 РКТГ-32899 Питман Андреас 1909 Старчево Старчево детаљније информације
560 РКТГ-32900 Питман Јован 1908 Старчево Старчево детаљније информације
561 РКТГ-33005 Миклош Миклош 1882 Иваново Панчево детаљније информације
562 РКТГ-33006 Питман Јозеф 1921 Старчево Старчево детаљније информације
563 РКТГ-33008 Питман Лоренц 1888 Старчево Старчево детаљније информације
564 РКТГ-33009 Пихлер Јован 1903 Старчево Старчево детаљније информације
565 РКТГ-33010 Пихнер Лоренц 1901 Старчево Старчево детаљније информације
566 РКТГ-33011 Пихнер Франц 1928 Старчево Старчево детаљније информације
567 РКТГ-33012 Пишл Михајло 1899 Старчево Старчево детаљније информације
568 РКТГ-33013 Лорер Виктор 1902 Панчево Панчево детаљније информације
569 РКТГ-33014 Попец Паул 1884 Старчево Старчево детаљније информације
570 РКТГ-33015 Рагровић Никола 1902 Старчево Старчево детаљније информације
571 РКТГ-33016 Рауш Андреас 1925 Старчево Старчево детаљније информације
572 РКТГ-33017 Рауш Франц 1926 Старчево Старчево детаљније информације
573 РКТГ-33018 Росет Виктор 1890 Старчево Старчево детаљније информације
574 РКТГ-33019 Руп Јозеф 1908 Старчево Старчево детаљније информације
575 РКТГ-33020 Руп Мауриц 1906 Старчево Старчево детаљније информације
576 РКТГ-33021 Рупентал Јован 1928 Старчево Старчево детаљније информације
577 РКТГ-33022 Стипетић Мауриц 1903 Старчево Старчево детаљније информације
578 РКТГ-33023 Тајшлер Јован 1905 Старчево Старчево детаљније информације
579 РКТГ-33024 Тајшлер Стеван 1899 Старчево Старчево детаљније информације
580 РКТГ-33025 Тојблер Јован 1893 Старчево Старчево детаљније информације
581 РКТГ-33026 Тојблер Јозеф 1895 Старчево Старчево детаљније информације
582 РКТГ-33027 Тојблер Стеван 1899 Старчево Старчево детаљније информације
583 РКТГ-33028 Улрих Јован 1926 Старчево Старчево детаљније информације
584 РКТГ-33029 Улрих Петер 1920 Старчево Старчево детаљније информације
585 РКТГ-33030 Фајфер Мауриц 1896 Старчево Старчево детаљније информације
586 РКТГ-33031 Фајфер Стеван 1884 Старчево Старчево детаљније информације
587 РКТГ-33032 Ферингер Антон 1895 Старчево Старчево детаљније информације
588 РКТГ-33033 Ферингер Јован 1904 Старчево Старчево детаљније информације
589 РКТГ-33034 Фолмансхаузер Адам 1885 Старчево Старчево детаљније информације
590 РКТГ-33035 Фолмансхаузер Јован 1928 Старчево Старчево детаљније информације
591 РКТГ-33036 Фолмансхаузер Јован 1902 Старчево Старчево детаљније информације
592 РКТГ-33048 Фолмансхаузер Лоренц 1894 Старчево Старчево детаљније информације
593 РКТГ-33049 Фолмансхаузер Лоренц мл. 1922 Старчево Старчево детаљније информације
594 РКТГ-33050 Фолмансхаузер Паул 1905 Старчево Старчево детаљније информације
595 РКТГ-33051 Фолмансхаузер Франц 1928 Старчево Старчево детаљније информације
596 РКТГ-33052 Хајлер Јован 1904 Старчево Старчево детаљније информације
597 РКТГ-33053 Хас Јован 1913 Старчево Старчево детаљније информације
598 РКТГ-33054 Хас Јозеф 1897 Старчево Старчево детаљније информације
599 РКТГ-33055 Хас Паул 1899 Старчево Старчево детаљније информације
600 РКТГ-33056 Хас Паул 1884 Старчево Старчево детаљније информације
601 РКТГ-33057 Хедрих Паул 1894 Старчево Старчево детаљније информације
602 РКТГ-33058 Хиршл Блазијус 1889 Старчево Старчево детаљније информације
603 РКТГ-33059 Хиршл Паул 1905 Старчево Старчево детаљније информације
604 РКТГ-33060 Хитингер Јозеф 1904 Старчево Старчево детаљније информације
605 РКТГ-33061 Хитингер Франц 1900 Старчево Старчево детаљније информације
606 РКТГ-33062 Хорнунг Јакоб 1882 Старчево Старчево детаљније информације
607 РКТГ-33063 Шоштарић Карло 1894 Старчево Старчево детаљније информације
608 РКТГ-33064 Шоштарић Мауриц 1921 Старчево Старчево детаљније информације
609 РКТГ-33065 Штикл Јозеф 1894 Старчево Старчево детаљније информације
610 РКТГ-33066 Штикл Мауриц 1887 Старчево Старчево детаљније информације
611 РКТГ-33067 Штурм Јозеф Франци 1906 Старчево Старчево детаљније информације
612 РКТГ-33068 Штурм Лоренц 1898 Старчево Старчево детаљније информације
613 РКТГ-33069 Штурм Стеван 1904 Старчево Старчево детаљније информације
614 РКТГ-33070 Штурм Франц 1890 Старчево Старчево детаљније информације
615 РКТГ-33192 Келемен Герда 1900 Панчево Панчево детаљније информације
616 РКТГ-33223 Јованов Стеван Паја 1911 Панчево Панчево детаљније информације
617 РКТГ-33225 Бератска Мартин Војловица Војловица детаљније информације
618 РКТГ-33387 Адолф Георг 1883 Панчево Панчево детаљније информације
619 РКТГ-33388 Ајнцман Јозеф 1890 Панчево Панчево детаљније информације
620 РКТГ-33390 Ајхерт Михаел 1886 Панчево Панчево детаљније информације
621 РКТГ-33391 Ајхерт Михаљ 1893 Панчево Панчево детаљније информације
622 РКТГ-33392 Ајхман Ференц 1915 Панчево Панчево детаљније информације
623 РКТГ-33393 Алгајер Карл 1901 Панчево Панчево детаљније информације
624 РКТГ-33394 Антоновић Стеван 1889 Панчево Панчево детаљније информације
625 РКТГ-33395 Балог Петар Петар 1917 Војловица Панчево детаљније информације
626 РКТГ-33397 Бартош Никола Др. 1882 Панчево Панчево детаљније информације
627 РКТГ-33446 Паул Јакоб 1926 Панчево Панчево детаљније информације
628 РКТГ-34009 Келер Фердинанд 1905 Панчево Панчево детаљније информације
629 РКТГ-34258 Брандл Густав Панчево Панчево детаљније информације
630 РКТГ-34877 Калмар Ото 1884 Панчево Панчево детаљније информације
631 РКТГ-34970 Келемен Карл 1898 Панчево Панчево детаљније информације
632 РКТГ-35081 Келер Ханс 1878 Панчево Панчево детаљније информације
633 РКТГ-35148 Лучан Јожеф Маћаш 1913 Панчево Панчево детаљније информације
634 РКТГ-35149 Новотни Херман 1918 Панчево Панчево детаљније информације
635 РКТГ-35150 Лунк Паула 1910 Панчево Панчево детаљније информације
636 РКТГ-35386 Крецуљ Дејан Павле 1927 Панчево Панчево детаљније информације
637 РКТГ-35387 Јефтић Радомир Раде Милан 1926 Панчево Панчево детаљније информације
638 РКТГ-35607 Лорер Матијас 1900 Панчево Панчево детаљније информације
639 РКТГ-36561 Линк Антал 1895 Јабука Јабука детаљније информације
640 РКТГ-36562 Мета Вендел 1902 Јабука Јабука детаљније информације
641 РКТГ-36563 Милер Франц 1886 Јабука Јабука детаљније информације
642 РКТГ-36564 Недветски Фридрих Јабука Јабука детаљније информације
643 РКТГ-36565 Недвецки Матија 1899 Јабука Јабука детаљније информације
644 РКТГ-36566 Недвецки Францишка 1923 Јабука Јабука детаљније информације
645 РКТГ-36567 Полцер Антон 1887 Јабука Јабука детаљније информације
646 РКТГ-36568 Рајзер Матија 1886 Јабука Јабука детаљније информације
647 РКТГ-36569 Рајзингер Матија 1886 Јабука Јабука детаљније информације
648 РКТГ-36570 Рајзингер Франц 1910 Јабука Јабука детаљније информације
649 РКТГ-36571 Сабо Марија 1912 Јабука Јабука детаљније информације
650 РКТГ-36572 Стахо Мариа 1897 Јабука Јабука детаљније информације
651 РКТГ-36573 Сучек Франц 1895 Јабука Јабука детаљније информације
652 РКТГ-36574 Флањак Винценц 1900 Јабука Јабука детаљније информације
653 РКТГ-36575 Флањак Јозеф 1890 Јабука Јабука детаљније информације
654 РКТГ-36576 Флањак Франц 1910 Јабука Јабука детаљније информације
655 РКТГ-36577 Хорнунг Елизабета 1886 Јабука Јабука детаљније информације
656 РКТГ-36578 Хорнунг Јован 1900 Јабука Јабука детаљније информације
657 РКТГ-36579 Шимт Антон 1898 Јабука Јабука детаљније информације
658 РКТГ-36580 Шимт Кристина 1907 Јабука Јабука детаљније информације
659 РКТГ-36581 Шмит Кристијан Јабука Јабука детаљније информације
660 РКТГ-36582 Шнајдер Филип 1892 Јабука Јабука детаљније информације
661 РКТГ-36825 Кашић Божидар Панчево Панчево детаљније информације
662 РКТГ-36989 Ритонија Матијас 1898 Панчево Панчево детаљније информације
663 РКТГ-37001 Рес Магдалена 1891 Панчево Панчево детаљније информације
664 РКТГ-37490 Бајер Андреас 1924 Омољица Омољица детаљније информације
665 РКТГ-37637 Хег Јакоб Вилхелм Јакоб 1890 Панчево Панчево детаљније информације
666 РКТГ-37933 Шпигл Јован Петер 1876 Панчево Панчево детаљније информације
667 РКТГ-38175 Хенцл Филип А- непознато Панчево детаљније информације
668 РКТГ-38181 Брнчић Анка А-непознато Панчево детаљније информације
669 РКТГ-38273 Шерер Елисабет Јакоб 1894 Панчево Панчево детаљније информације
670 РКТГ-38291 Најман Франц Михајло 1881 Омољица Омољица детаљније информације
671 РКТГ-38305 Бек Андрија Јосиф 1879 Старчево Старчево детаљније информације
672 РКТГ-38310 Бан Барбара Филип 1920 Старчево Старчево детаљније информације
673 РКТГ-38549 Попов Васа Аца 1913 Панчево Панчево детаљније информације
674 РКТГ-38550 Војнов Жива Лаза 1926 Долово Долово детаљније информације
675 РКТГ-38552 Вукосављевић Богдан Милан 1909 Долово Долово детаљније информације
676 РКТГ-38553 Каталина Трајан Паја 1910 Долово Долово детаљније информације
677 РКТГ-38554 Марганић Јелена Јосип 1902 Николинац Николинац детаљније информације
678 РКТГ-38555 Шотер Георг Фрања 1906 Омољица Омољица детаљније информације
679 РКТГ-38695 Пап Иштван Иштван 1898 Пландиште Панчево детаљније информације
680 РКТГ-38696 Резничек Михаљ Шимoн 1889 Иваново Панчево детаљније информације
681 РКТГ-38697 Рел Виктор 1894 Панчево Панчево детаљније информације
682 РКТГ-38698 Рец Магдалена 1891 Панчево Панчево детаљније информације
683 РКТГ-38699 Ронаи Павле Панчево Панчево детаљније информације
684 РКТГ-38700 Роте Франц 1901 Панчево Панчево детаљније информације
685 РКТГ-38701 Руп Јожеф Јанош 1909 Старчево Панчево детаљније информације
686 РКТГ-38702 Феран Алберт Ђерђ 1919 Иваново Панчево детаљније информације
687 РКТГ-38703 Фундик Ференц Јожеф 1921 Јаша Томић Панчево детаљније информације
688 РКТГ-38704 Сич Антал Пал 1897 Опово Панчево детаљније информације
689 РКТГ-38713 Рус Вилма 1910 Панчево Панчево детаљније информације
690 РКТГ-38715 Рус Едвард 1900 Панчево Панчево детаљније информације
691 РКТГ-38716 Русован Вилма 1922 Панчево Панчево детаљније информације
692 РКТГ-38717 Русован Еуген 1912 Панчево Панчево детаљније информације
693 РКТГ-38718 Русован Кристина 1892 Панчево Панчево детаљније информације
694 РКТГ-38719 Русован Кристина 1915 Панчево Панчево детаљније информације
695 РКТГ-38722 Сајферт Јозеф 1896 Панчево Панчево детаљније информације
696 РКТГ-38725 Сел Михаљ Панчево Панчево детаљније информације
697 РКТГ-38727 Сингер Матијас 1888 Панчево Панчево детаљније информације
698 РКТГ-38728 Сингер Матијас 1910 Панчево Панчево детаљније информације
699 РКТГ-38729 Сираки Јозеф 1924 Панчево Панчево детаљније информације
700 РКТГ-38730 Стефановић Иван Димитрије 1895 Панчево Панчево детаљније информације
701 РКТГ-38731 Стефановић Сава Панчево Панчево детаљније информације
702 РКТГ-38732 Тајс Јохан 1882 Панчево Панчево детаљније информације
703 РКТГ-38733 Тајс Магдалена 1910 Панчево Панчево детаљније информације
704 РКТГ-38734 Тантнер Јулијус 1908 Панчево Панчево детаљније информације
705 РКТГ-38735 Томка Калман Панчево Панчево детаљније информације
706 РКТГ-38736 Тот Ференц Јанош 1909 Панчево Панчево детаљније информације
707 РКТГ-38737 Требичер Франц 1911 Панчево Панчево детаљније информације
708 РКТГ-38738 Туро Ана 1920 Панчево Панчево детаљније информације
709 РКТГ-38739 Урбан Ладислав 1913 Панчево Панчево детаљније информације
710 РКТГ-38740 Фајмер Матијас 1911 Панчево Панчево детаљније информације
711 РКТГ-38741 Фелингер Барбара 1898 Панчево Панчево детаљније информације
712 РКТГ-38763 Фелингер Јозеф 1897 Панчево Панчево детаљније информације
713 РКТГ-38764 Фелнер Лудвиг 1885 Панчево Панчево детаљније информације
714 РКТГ-38766 Фехер Карл 1911 Панчево Панчево детаљније информације
715 РКТГ-38767 Филиповић Адам 1887 Панчево Панчево детаљније информације
716 РКТГ-38768 Фроман Адолф 1898 Панчево Панчево детаљније информације
717 РКТГ-38769 Фучек Кајман 1914 Панчево Панчево детаљније информације
718 РКТГ-38770 Фучек Рудолф 1874 Панчево Панчево детаљније информације
719 РКТГ-38771 Фучек Рудолф 1908 Панчево Панчево детаљније информације
720 РКТГ-38772 Хавелка Јозеф 1894 Панчево Панчево детаљније информације
721 РКТГ-38773 Хавелка Карл 1901 Панчево Панчево детаљније информације
722 РКТГ-38774 Хајнрих Матијас 1908 Панчево Панчево детаљније информације
723 РКТГ-38775 Хаг Рудолф 1875 Панчево Панчево детаљније информације
724 РКТГ-38776 Хајберт Миша Панчево Панчево детаљније информације
725 РКТГ-38777 Хаубер Золтан Др Хуго 1898 Панчево Панчево детаљније информације
726 РКТГ-38778 Хедрих Фриц 1886 Панчево Панчево детаљније информације
727 РКТГ-38779 Хел Фридрих 1901 Панчево Панчево детаљније информације
728 РКТГ-38780 Хел Фридрих 1923 Панчево Панчево детаљније информације
729 РКТГ-38781 Херц Јозеф 1899 Панчево Панчево детаљније информације
730 РКТГ-38782 Хефнер Антон 1885 Панчево Панчево детаљније информације
731 РКТГ-38783 Хибер Виктор 1908 Панчево Панчево детаљније информације
732 РКТГ-38784 Хилд Криштоф 1910 Панчево Панчево детаљније информације
733 РКТГ-38785 Хилд Петар 1898 Панчево Панчево детаљније информације
734 РКТГ-38786 Хирст Антон 1879 Панчево Панчево детаљније информације
735 РКТГ-38787 Хорват Болдижар Болдижар 1902 Панчево Панчево детаљније информације
736 РКТГ-38788 Хрчан Јакоб 1901 Панчево Панчево детаљније информације
737 РКТГ-38789 Хрчан Михаел 1875 Панчево Панчево детаљније информације
738 РКТГ-38790 Хубер Антон 1900 Панчево Панчево детаљније информације
739 РКТГ-38791 Цапалски Карл 1888 Панчево Панчево детаљније информације
740 РКТГ-38792 Циријак Вили 1924 Панчево Панчево детаљније информације
741 РКТГ-38793 Цочерић Јожеф Панчево Панчево детаљније информације
742 РКТГ-38794 Черни Луиза 1900 Панчево Панчево детаљније информације
743 РКТГ-38795 Шајбер Антон 1891 Панчево Панчево детаљније информације
744 РКТГ-38796 Шајбер Габријела 1911 Панчево Панчево детаљније информације
745 РКТГ-38797 Шајн Матија Панчево Панчево детаљније информације
746 РКТГ-38798 Шаман Каран Панчево Панчево детаљније информације
747 РКТГ-38799 Шандрул Ида 1920 Панчево Панчево детаљније информације
748 РКТГ-38800 Шаушман Михаљ Михаљ 1915 Панчево Панчевоп детаљније информације
749 РКТГ-38801 Шварц Јозеф 1903 Панчево Панчево детаљније информације
750 РКТГ-38802 Шепко Стеван 1893 Панчево Панчево детаљније информације
751 РКТГ-38803 Шер Стеван 1912 Панчево Панчево детаљније информације
752 РКТГ-38804 Шербах Игнац 1870 Панчево Панчево детаљније информације
753 РКТГ-38805 Шербах Франц 1867 Панчево Панчево детаљније информације
754 РКТГ-38806 Шербах Франц 1889 Панчево Панчево детаљније информације
755 РКТГ-38807 Шерер Лоренц 1885 Панчево Панчево детаљније информације
756 РКТГ-38808 Шерер Филип 1907 Панчево Панчево детаљније информације
757 РКТГ-38809 Шефер Адолф 1910 Панчево Панчево детаљније информације
758 РКТГ-38810 Шефер Едвард 1896 Панчево Панчево детаљније информације
759 РКТГ-38811 Шефер Сузана 1896 Панчево Панчево детаљније информације
760 РКТГ-38812 Шимон Мартон Карољ 1914 Панчево Панчево детаљније информације
761 РКТГ-38813 Ширка Антон 1893 Панчево Панчево детаљније информације
762 РКТГ-38814 Шмидт Јозеф 1908 Панчево Панчево детаљније информације
763 РКТГ-38815 Шмит Валерија 1913 Панчево Панчево детаљније информације
764 РКТГ-38816 Шмит Петар 1887 Панчево Панчево детаљније информације
765 РКТГ-38817 Шмуц Хуго 1878 Панчево Панчево детаљније информације
766 РКТГ-38818 Шнајдер Габи 1909 Панчево Панчево детаљније информације
767 РКТГ-38819 Шнајдер Јакоб 1899 Панчево Панчево детаљније информације
768 РКТГ-38820 Шнајдер Франц 1901 Панчево Панчево детаљније информације
769 РКТГ-38821 Шнајдер Франц 1912 Панчево Панчево детаљније информације
770 РКТГ-38822 Шнајдер Ханс 1907 Панчево Панчево детаљније информације
771 РКТГ-38823 Шопроњи Виктор 1916 Панчево Панчево детаљније информације
772 РКТГ-38824 Шпигел Густав 1910 Панчево Панчево детаљније информације
773 РКТГ-38825 Шпигел Себастијан 1901 Панчево Панчево детаљније информације
774 РКТГ-38826 Штајн Антон 1897 Панчево Панчево детаљније информације
775 РКТГ-38827 Штауб Стеван 1893 Панчево Панчево детаљније информације
776 РКТГ-38828 Штевановић Александар 1889 Панчево Панчево детаљније информације
777 РКТГ-38829 Штелкер Томас 1904 Панчево Панчево детаљније информације
778 РКТГ-38830 Штрак Стеван 1900 Панчево Панчево детаљније информације
779 РКТГ-38831 Шуберт Франц 1897 Панчево Панчево детаљније информације
780 РКТГ-38832 Шуберт Франц 1894 Панчево Панчево детаљније информације
781 РКТГ-38833 Шустер Лаура 1905 Панчево Панчево детаљније информације
782 РКТГ-38834 Шулц Антал Игнац 1917 Орловат Панчево детаљније информације
783 РКТГ-38969 Мол Клара Вендел 1877 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
784 РКТГ-39031 Лаутнер Фрања Фрања 1902 Долово Долово детаљније информације
785 РКТГ-39032 Анштетер Михајло 1928 Омољица Омољица детаљније информације
786 РКТГ-39081 Ауер Јозеф 1920 Омољица Омољица детаљније информације
787 РКТГ-39194 Калочај Рудолф 1912 А НЕПОЗНАТО Панчево детаљније информације
788 РКТГ-39195 Кремер Томаш А НЕПОЗНАТО Панчево детаљније информације
789 РКТГ-39196 Купи Георг А НЕПОЗНАТО Панчево детаљније информације
790 РКТГ-39197 Бокшан Ана Михајло 1921 Панчево Панчево детаљније информације
791 РКТГ-39198 Марковић Деса Лазар 1924 Панчево Панчево детаљније информације
792 РКТГ-39199 Репек Андреја Тома 1894 непознато Старчево детаљније информације
793 РКТГ-39201 Јакобус Штајн непознато Качарево детаљније информације
794 РКТГ-39202 Шупља Јефта непознато Банатско Ново Село детаљније информације
795 РКТГ-39203 Перак Миша Стипан 1893 непознато Старчево детаљније информације
796 РКТГ-39204 Перак Ђура Миша 1913 непознато Старчево детаљније информације
797 РКТГ-39206 Ван Мауриц непознато Старчево детаљније информације
798 РКТГ-39207 Јанков Жива Старчево Старчево детаљније информације
799 РКТГ-39208 Ихре Карло 1925 непознато Панчево детаљније информације
800 РКТГ-39209 Квргић Мауриц непознато Старчево детаљније информације
801 РКТГ-39210 Жалац Паја Мата 1911 Старчево Старчево детаљније информације
802 РКТГ-39211 Рагровић Паја Фрања 1924 непознато Старчево детаљније информације
803 РКТГ-39212 Јарковачки Сава непознато Старчево детаљније информације
804 РКТГ-39213 Аћа Сава непознато Старчево детаљније информације
805 РКТГ-39214 Стипетић Марко непознато Старчево детаљније информације
806 РКТГ-39215 Шоштерић Мавра непознато Старчево детаљније информације
807 РКТГ-39216 Ван Петар 1910 непознато Старчево детаљније информације
808 РКТГ-39217 Тајблер Јохан 1892 непознато Старчево детаљније информације
809 РКТГ-39430 Скена Елисабет Франц 1889 Омољица Омољица детаљније информације
810 РКТГ-39446 Манхел Јосеф Јосеф 1891 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
811 РКТГ-39484 Новак Антон Антон 1933 Банатски Брестовац Банатски Брестовац детаљније информације
812 РКТГ-39486 Флдуц Петер Михајло 1874 Панчево Панчево детаљније информације
813 РКТГ-39615 Банд Франц Лоренц 1889 Омољица Омољица детаљније информације
814 РКТГ-39629 Генц Лукас Јосеф 1880 Омољица Омољица детаљније информације
815 РКТГ-39631 Ферингер Јован 1867 Старчево Старчево детаљније информације
816 РКТГ-39658 Хецда Франц Стеван 1893 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
817 РКТГ-39661 Бауман Јосеф Андреас 1882 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
818 РКТГ-39664 Катић Елисабетх Франц 1884 Јабука Јабука детаљније информације
819 РКТГ-39676 Билнер Антон Симон 1877 Старчево Старчево детаљније информације
820 РКТГ-39687 Склена Јосип Томас 1882 Јабука Јабука детаљније информације
821 РКТГ-39690 Хек Михајло Јосеф 1880 Сушара Сушара детаљније информације
822 РКТГ-39699 Зеленовић Елисабет Франц 1893 Банатски Брестовац Банатски Брестовац детаљније информације
823 РКТГ-39720 Мозер Јован Јован 1863 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
824 РКТГ-39734 Сенеши Маргарета Гашпар 1885 Омољица Омољица детаљније информације
825 РКТГ-39755 Тифингер Јован Јосеф 1932 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
826 РКТГ-39756 Ерхарт Карл Георг 1881 Јабука Јабука детаљније информације
827 РКТГ-39785 Грајзох Јулијана Томас 1869 Омољица Омољица детаљније информације
828 РКТГ-39789 Пфаф Цецилија Лоренц 1915 Банатско Ново Село Банатско Ново Село детаљније информације
829 РКТГ-39871 Велчов Агнез Адам 1885 Банатски Брестовац Банатски Брестовац детаљније информације
830 РКТГ-39873 Хадершпек Магда Хајнрих 1883 Омољица Омољица детаљније информације
831 РКТГ-39886 Банд Терезија Фрнац 1879 Омољица Омољица детаљније информације
832 РКТГ-39917 Фолмер Елисабета Алберт 1884 Банатски Брестовац Банатски Брестовац детаљније информације
833 РКТГ-39922 Шур Кристина Адам 1907 Старчево Старчево детаљније информације
834 РКТГ-39929 Јеглер Паулина Симон 1885 Јабука Јабука детаљније информације
835 РКТГ-39947 Бихлер Стеван Мартин 1879 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
836 РКТГ-39963 Берзенковић Марија Стефан 1880 Банатско Ново Село Банатско Ново Село детаљније информације
837 РКТГ-40107 Сајферт Магда Јакоб 1897 Старчево Старчево детаљније информације
838 РКТГ-40231 Волф Јозеф Јожи Јосип 1870 Панчево Панчево детаљније информације
839 РКТГ-40233 Вајл Јулија Адолф 1887 Панчево Панчево детаљније информације
840 РКТГ-40234 Вотицки Бела Сигмунд 1896 Кикинда Панчево детаљније информације
841 РКТГ-40235 Волф Паула Микша 1880 Сириг Панчево детаљније информације
842 РКТГ-40236 Вајнер Мозеш Пакш Панчево детаљније информације
843 РКТГ-40275 Волф Јанка Макс 1880 Сегедин Панчево детаљније информације
844 РКТГ-40276 Вагенхут Херман Фрања 1882 Беч Панчево детаљније информације
845 РКТГ-40277 Вогенхут Фрања Херман 1884 Панчево Панчево детаљније информације
846 РКТГ-40278 Винклер Фрања Јосип 1877 Панчево Панчево детаљније информације
847 РКТГ-40279 Винклер Самуел Шами Адолф 1890 Панчево Панчево детаљније информације
848 РКТГ-40280 Винклер Јелена Мавро 1909 А-непознато Панчево детаљније информације
849 РКТГ-40281 Винклер Алице Самјуел 1930 Панчево Панчево детаљније информације
850 РКТГ-40282 Винклер Адолф Јакоб 1860 Зрењанин Панчево детаљније информације
851 РКТГ-40284 Вим Илонка Адолф 1887 Панчево Панчево детаљније информације
852 РКТГ-40286 Вилмош Јакоб Шнебл 1895 Зрењанин Панчево детаљније информације
853 РКТГ-40287 Вилмош Аница Шамуел 1885 Панчево Панчево детаљније информације
854 РКТГ-40288 Вилер Ладислав Игнац 1913 Ђурђево Панчево детаљније информације
855 РКТГ-40290 Вотицки Агнес Бела 1930 Панчево Панчево детаљније информације
856 РКТГ-40291 Вајс Марија Саламон 1872 Панчево Панчево детаљније информације
857 РКТГ-40293 Вајс Самуел Јакоб 1863 Бела Црква Панчево детаљније информације
858 РКТГ-40294 Варга Маришка Карл 1896 А-непознато Панчево детаљније информације
859 РКТГ-40295 Варле Адолф Симон 1883 Беч Панчево детаљније информације
860 РКТГ-40296 Веркер Исак 1899 Панчево Панчево детаљније информације
861 РКТГ-40297 Вилер Геза 1883 Панчево Панчево детаљније информације
862 РКТГ-40298 Вајнер Херман Београд Панчево детаљније информације
863 РКТГ-40299 Вајс Вилим Шамуил 1905 Велика Пољана Панчево детаљније информације
864 РКТГ-40300 Вајс Жоли Исак 1917 Шабац Панчево детаљније информације
865 РКТГ-40320 Виора Јован А-непознато Панчево детаљније информације
866 РКТГ-40379 Ленхоф Ана Лукас 1882 Банатско Ново Село Банатско Ново Село детаљније информације
867 РКТГ-40382 Рес Алберт Јосеф 1882 Банатски Брестовац Банатски Брестовац детаљније информације
868 РКТГ-40417 Реш Адела Франц 1875 Банатски Брестовац Банатски Брестовац детаљније информације
869 РКТГ-40418 Берт Јохан Јован 1887 Омољица Омољица детаљније информације
870 РКТГ-40424 Делцл Терезија Јован 1879 Панчево Панчево детаљније информације
871 РКТГ-40429 Сенети Јован Франц 1885 Омољица Омољица детаљније информације
872 РКТГ-40436 Штигл Маргит Јакоб 1878 Панчево Панчево детаљније информације
873 РКТГ-40464 Грос Терезија Антон 1890 Омољица Омољица детаљније информације
874 РКТГ-40466 Цимер Ева Криштоф 1884 Качарево Качарево детаљније информације
875 РКТГ-40472 Алдан Јован непознато Панчево детаљније информације
876 РКТГ-40531 Атанацковић Драга 1905 Панчево Панчево детаљније информације
877 РКТГ-40533 Арсић Ђурица Јован 1928 Београд Панчево детаљније информације
878 РКТГ-40535 Адамовић Јован Јефта 1880 непознато Панчево детаљније информације
879 РКТГ-40536 Адамов Александар Адам непознато Панчево детаљније информације
880 РКТГ-40539 Атанацковић Радивој Живојин 1892 Црепаја Панчево детаљније информације
881 РКТГ-40582 Белер Ида Ладислав 1883 Гудурица Гудурица детаљније информације
882 РКТГ-40585 Балшнек Хелена Франц 1874 Панчево Панчево детаљније информације
883 РКТГ-40597 Сегер Паулина Јохан 1888 Панчево Панчево детаљније информације
884 РКТГ-40600 Капес Марија Мелхиор 1886 Старчево Старчево детаљније информације
885 РКТГ-40602 Шуф Јакоб Фридрих 1884 Качарево Качарево детаљније информације
886 РКТГ-40689 Адлер Паул Карлo 1912 Панчево Панчево детаљније информације
887 РКТГ-40690 Адлер Терезија Херман 1883 Панчево Панчево детаљније информације
888 РКТГ-40691 Адлер Паула Јакоб 1880 Сусек Панчево детаљније информације
889 РКТГ-40692 Ајхнер Инка Саламон 1887 Нови Сад Панчево детаљније информације
890 РКТГ-40693 Ајснер Емилија Исидор 1919 Рума Панчево детаљније информације
891 РКТГ-40694 Ајснер Розалија Исидор 1914 Панчево Панчево детаљније информације
892 РКТГ-40695 Ајснер Матилда Исидор 1916 Панчево Панчево детаљније информације
893 РКТГ-40696 Ајснер Исидор Игнац 1882 Велики Радинци Панчево детаљније информације
894 РКТГ-40697 Ајснер Тереза Мориц 1888 Будимпешта Панчево детаљније информације
895 РКТГ-40699 Албахари Давид 1905 Панчево Панчево детаљније информације
896 РКТГ-40700 Адлер Едита 1919 Панчево Панчево детаљније информације
897 РКТГ-40702 Албахари Сарина Давид 1933 Панчево Панчево детаљније информације
898 РКТГ-40703 Адлер Јанка Јакоб Сисак Панчево детаљније информације
899 РКТГ-40705 Алфандари Јелисавета Израел 1910 Панчево Панчево детаљније информације
900 РКТГ-40708 Алфандари Ирма Игнац 1882 Бачко Петрово Село Панчево детаљније информације
901 РКТГ-40710 Алфред Адолф Исидор 1870 Панчево Панчево детаљније информације
902 РКТГ-40712 Алфред Паула 1880 Ириг Панчево детаљније информације
903 РКТГ-40714 Алкалај Јозеф - Коко Јаша 1906 Београд Панчево детаљније информације
904 РКТГ-40717 Алодјен Хана Менахем 1886 Панчево Панчево детаљније информације
905 РКТГ-40719 Алодјен Нусин 1879 Панчево Панчево детаљније информације
906 РКТГ-40721 Алтарац Ела Маркус 1895 Панчево Панчево детаљније информације
907 РКТГ-40724 Алтарац Марта Хаим 1925 Глогоњ Панчево детаљније информације
908 РКТГ-40727 Алтарац Мордехај Хаим 1923 Глогоњ Панчево детаљније информације
909 РКТГ-40729 Алтарац Берта Хаим 1925 Глогоњ Панчево детаљније информације
910 РКТГ-40731 Албахари Рахела 1908 Панчево Панчево детаљније информације
911 РКТГ-40758 Блумберг Јозеф Јакоб 1896 Селеуш Панчево детаљније информације
912 РКТГ-40789 Милер Розина Андрија 1871 Качарево Качарево детаљније информације
913 РКТГ-40807 Хилд Јакоб Франц 1872 Качарево Качарево детаљније информације
914 РКТГ-40813 Лафлер Ана Јакоб 1885 Панчево Панчево детаљније информације
915 РКТГ-40815 Шмит Магдалена Фердинанд 1882 Панчево Панчево детаљније информације
916 РКТГ-40855 Аделхарт Магдалена Јован 1909 Омољица Омољица детаљније информације
917 РКТГ-41003 Антоновић Марија 1881 Панчево Панчево детаљније информације
918 РКТГ-41011 Арт Елизабета 1939 Панчево Панчево детаљније информације
919 РКТГ-41013 Арт Гизела 1946 Панчево Панчево детаљније информације
920 РКТГ-41015 Арт Херман 1938 Панчево Панчево детаљније информације
921 РКТГ-41016 Арт Јулијана 1913 Панчево Панчево детаљније информације
922 РКТГ-41019 Бергер Марија Јене 1914 Копривница Панчево детаљније информације
923 РКТГ-41023 Бергер Илонка Јулиус 1931 Панчево Панчево детаљније информације
924 РКТГ-41024 Бергер Арпад Мориц 1908 Нова Молдава Панчево детаљније информације
925 РКТГ-41026 Белгаци Марија Михајло 1877 Тополшчица Панчево детаљније информације
926 РКТГ-41028 Бек Оскар Макса 1899 Печуј Панчево детаљније информације
927 РКТГ-41030 Балаж Емил Армин 1888 Вршац Панчево детаљније информације
928 РКТГ-41033 Балкањи Едмунд Бернхард 1874 А - непознато Панчево детаљније информације
929 РКТГ-41035 Биро Јозефина Херман 1888 Зрењанин Панчево детаљније информације
930 РКТГ-41038 Бергер Роза Адам 1877 Лугош Панчево детаљније информације
931 РКТГ-41041 Балкањи Лујза Јакоб 1880 Веспрем Панчево детаљније информације
932 РКТГ-41045 Бано Георг-Ђури Франц 1912 Будимпешта Панчево детаљније информације
933 РКТГ-41047 Бек Катарина Андор 1905 Суботица Панчево детаљније информације
934 РКТГ-41048 Антони Ана 1941 Панчево Панчево детаљније информације
935 РКТГ-41049 Блумберг Ирена Јозеф 1926 Селеуш Панчево детаљније информације
936 РКТГ-41051 Блумберг Илуш Игнац 1902 Велика Ботска Панчево детаљније информације
937 РКТГ-41053 Бисоњ Михаел Игнац 1890 Чока Панчево детаљније информације
938 РКТГ-41054 Бисоњ Катица-Баба Михаел 1923 Чока Панчево детаљније информације
939 РКТГ-41055 Бисоњ Јелена-Илона Франц 1890 Чанадпалота Панчево детаљније информације
940 РКТГ-41057 Бергер Јулиус-Ђула Мајер 1910 Карансебеш Панчево детаљније информације
941 РКТГ-41058 Биро Паул-Пали Хајнрих 1908 Зрењанин Панчево детаљније информације
942 РКТГ-41060 Биро Хајнрих Јакоб 1877 Ђер Панчево детаљније информације
943 РКТГ-41064 Бисоњ Иболиа Михаел 1911 Панчево Панчево детаљније информације
944 РКТГ-41150 Панковић Манојло Р. 1909 А-непознато Панчево детаљније информације
945 РКТГ-41157 Вебер Магдалена 1873 Панчево Панчево детаљније информације
946 РКТГ-41163 Ван Мауриц 1940 Панчево Панчево детаљније информације
947 РКТГ-41170 Ван Магдалена 1885 Старчево Старчево детаљније информације
948 РКТГ-41178 Варга Ана 1890 Јабука Јабука детаљније информације
949 РКТГ-41179 Варга Марија 1882 Јабука Јабука детаљније информације
950 РКТГ-41181 Венер Едхард 1941 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
951 РКТГ-41186 Венцл Магдалена 1941 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
952 РКТГ-41190 Вендел Фелга 1942 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
953 РКТГ-41192 Вендлинг Елизабета 1900 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
954 РКТГ-41193 Велш Марија 1885 Јабука Јабука детаљније информације
955 РКТГ-41196 Венер Сузана 1893 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
956 РКТГ-41198 Вереш Францишка 1887 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
957 РКТГ-41200 Вернер Ана 1885 Омољица Омољица детаљније информације
958 РКТГ-41201 Вернер Антон 1884 Омољица Омољица детаљније информације
959 РКТГ-41204 Амерјан Ана 1885 Банатски Брестовац Банатски Брестовац детаљније информације
960 РКТГ-41206 Албрехт Ана 1896 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
961 РКТГ-41208 Валтер Ема 1941 Брестовац Брестовац детаљније информације
962 РКТГ-41216 Вег Венцел 1883 Јабука Јабука детаљније информације
963 РКТГ-41219 Венц Јозефина 1873 Омољица Омољица детаљније информације
964 РКТГ-41221 Вебер Мартин 1882 Старчево Старчево детаљније информације
965 РКТГ-41226 Алгајер Катарина 1888 Панчево Панчево детаљније информације
966 РКТГ-41229 Амбрози Рајнеолд 1943 Панчево Панчево детаљније информације
967 РКТГ-41230 Велкер Елизабета 1885 Брестовац Брестовац детаљније информације
968 РКТГ-41232 Велкер Јозеф Брестовац Брестовац детаљније информације
969 РКТГ-41233 Велкер Криштоф 1944 Качарево Качарево детаљније информације
970 РКТГ-41235 Велкер Михаел 1942 Качарево Качарево детаљније информације
971 РКТГ-41236 Антон Јозеф 1943 Панчево Панчево детаљније информације
972 РКТГ-41237 Велкер Сузана 1910 Качарево Качарево детаљније информације
973 РКТГ-41242 Америјан Паул 1876 Панчево Јабука детаљније информације
974 РКТГ-41246 Вајденхоф Марија 1902 Панчево Панчево детаљније информације
975 РКТГ-41247 Вајдл Ева 1886 Качарево Качарево детаљније информације
976 РКТГ-41248 Вајдле Јохан 1873 Качарево Качарево детаљније информације
977 РКТГ-41250 Вајдле Карл 1882 Качарево Качарево детаљније информације
978 РКТГ-41259 Вајман Елизабета 1888 Качарево Качарево детаљније информације
979 РКТГ-41263 Вајдле Магдалена 1884 Качарево Качарево детаљније информације
980 РКТГ-41265 Вагенхофер Хелга 1942 Јабука Јабука детаљније информације
981 РКТГ-41266 Вагенхалс Јакоб 1862 Качарево Качарево детаљније информације
982 РКТГ-41267 Вагенхалц Кристина 1905 Качарево Качарево детаљније информације
983 РКТГ-41272 Вагенхофер Франц 1882 Јабука Јабука детаљније информације
984 РКТГ-41273 Вагнер Хелмут 1944 Панчево Панчево детаљније информације
985 РКТГ-41275 Вагнер Јован 1859 Брестовац Брестовац детаљније информације
986 РКТГ-41298 Вајсман Магдалена 1940 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
987 РКТГ-41299 Вал Катарина 1909 Војловица Војловица детаљније информације
988 РКТГ-41325 Вајнхарт Курт 1942 Панчево Панчево детаљније информације
989 РКТГ-41332 Вајс Ана 1884 Брестовац Брестовац детаљније информације
990 РКТГ-41347 Амштетер Ева 1879 Омољица Омољица детаљније информације
991 РКТГ-41355 Ајждман Барбара 1900 Панчево Панчево детаљније информације
992 РКТГ-41358 Ардељан Марија 1945 Панчево Панчево детаљније информације
993 РКТГ-41363 Ајнцман Каролина 1941 Банатски Брестовац Банатски Брестовац детаљније информације
994 РКТГ-41364 Ајнсман Софија 1942 Омољица Омољица детаљније информације
995 РКТГ-41372 Вајс Томас 1887 Брестовац Брестовац детаљније информације
996 РКТГ-41381 Ауер Марија 1936 Омољица Омољица детаљније информације
997 РКТГ-41387 Веснер Јакоб 1884 Омољица Омољица детаљније информације
998 РКТГ-41388 Винклер Барбара 1888 Брестовац Брестовац детаљније информације
999 РКТГ-41408 Аделхард Елизабета 1888 Омољица Омољица детаљније информације
1000 РКТГ-41411 Везнер Франциска 1891 Омољица Омољица детаљније информације
1001 РКТГ-41413 Ветерник Адам 1939 Омољица Омољица детаљније информације
1002 РКТГ-41419 Аделхард Франц 1943 Омољица Омољица детаљније информације
1003 РКТГ-41421 Адолф Магдалена 1883 Панчево Панчево детаљније информације
1004 РКТГ-41429 Вилнер Роза 1888 Јабука Јабука детаљније информације
1005 РКТГ-41433 Вилнер Регина 1910 Војловица Војловица детаљније информације
1006 РКТГ-41435 Ауер Јохан 1877 Омољица Омољица детаљније информације
1007 РКТГ-41436 Вилнер Ева 1937 Панчево Панчево детаљније информације
1008 РКТГ-41440 Вилнер Антон 1942 Војловица Војловица детаљније информације
1009 РКТГ-41441 Виц Барбара 1875 Качарево Качарево детаљније информације
1010 РКТГ-41465 Гутвајн Штефанија 1911 Панчево Панчево детаљније информације
1011 РКТГ-41467 Гутвајн Херберт 1944 Панчево Панчево детаљније информације
1012 РКТГ-41468 Волф Јозеф 1889 Јабука Јабука детаљније информације
1013 РКТГ-41473 Волф Кристина 1883 Војловица Војловица детаљније информације
1014 РКТГ-41474 Волшиц Розалија 1869 Јабука Јабука детаљније информације
1015 РКТГ-41476 Врана Емилија 1875 Панчево Панчево детаљније информације
1016 РКТГ-41478 Волф Франц 1878 Јабука Јабука детаљније информације
1017 РКТГ-41497 Волф Елизабета 1941 Јабука Јабука детаљније информације
1018 РКТГ-41499 Винтер Катарина 1921 Качарево Качарево детаљније информације
1019 РКТГ-41502 Витек Мартин 1942 Старчево Старчево детаљније информације
1020 РКТГ-41503 Вол Јулијана 1875 Панчево Панчево детаљније информације
1021 РКТГ-41507 Власак Вилхелм 1940 Јабука Јабука детаљније информације
1022 РКТГ-41508 Власак Виктор 1941 Долово Долово детаљније информације
1023 РКТГ-41511 Вол Елизабета 1870 Панчево Панчево детаљније информације
1024 РКТГ-41513 Витман Ева 1942 Качарево Качарево детаљније информације
1025 РКТГ-41514 Витман Фридрих 1875 Качарево Качарево детаљније информације
1026 РКТГ-41517 Витман Магдалена 1876 Качарево Качарево детаљније информације
1027 РКТГ-41520 Герлицки Јозеф 1864 Брестовац Брестовац детаљније информације
1028 РКТГ-41524 Герлицки Розалија 1872 Брестовац Брестовац детаљније информације
1029 РКТГ-41526 Гестенбилер Антон 1943 Качарево Качарево детаљније информације
1030 РКТГ-41527 Гертнер Леополд 1882 Јабука Јабука детаљније информације
1031 РКТГ-41534 Гетл Јован 1934 Панчево Панчево детаљније информације
1032 РКТГ-41537 Гервил Кристина 1884 Качарево Качарево детаљније информације
1033 РКТГ-41538 Гергер Ана 1894 Јабука Јабука детаљније информације
1034 РКТГ-41543 Гец Барбара 1885 Омољица Омољица детаљније информације
1035 РКТГ-41545 Гергер Леополд 1884 Јабука Јабука детаљније информације
1036 РКТГ-41547 Гергер Ева 1945 Јабука Јабука детаљније информације
1037 РКТГ-41549 Геревић Катарина 1847 Панчево Панчево детаљније информације
1038 РКТГ-41555 Гери Барбара 1938 Омољица Омољица детаљније информације
1039 РКТГ-41556 Герхард Мартин 1897 Качарево Качарево детаљније информације
1040 РКТГ-41572 Гаубац Фриц 1942 Качарево Качарево детаљније информације
1041 РКТГ-41575 Гебхарт Катарина 1888 Качарево Качарево детаљније информације
1042 РКТГ-41578 Гајгер Катарина 1882 Панчево Панчево детаљније информације
1043 РКТГ-41582 Галик Маргарета 1868 Качарево Качарево детаљније информације
1044 РКТГ-41583 Галик Магдалена 1879 Качарево Качарево детаљније информације
1045 РКТГ-41586 Герм Марија 1884 Омољица Омољица детаљније информације
1046 РКТГ-41588 Гаум Јозеф 1944 Омољица Омољица детаљније информације
1047 РКТГ-41599 Галатовић Марија 1944 Брестовац Брестовац детаљније информације
1048 РКТГ-41609 Галик Елизабет 1915 Панчево Панчево детаљније информације
1049 РКТГ-41611 Барт Јохан 1878 Омољица Омољица детаљније информације
1050 РКТГ-41612 Бухнер Магдалена 1886 Омољица Омољица детаљније информације
1051 РКТГ-41625 Гумпеф Ката Јакоб 1881 Панчево Панчево детаљније информације
1052 РКТГ-41629 Томар Леополд Леополд 1939 Панчево Панчево детаљније информације
1053 РКТГ-41643 Либгот Кристина Јован 1871 Банатски Брестовац Банатски Брестовац детаљније информације
1054 РКТГ-41648 Гинтер Вероника Павле 1884 Јабука Јабука детаљније информације
1055 РКТГ-41669 Бордош Франц 1867 Јабука Јабука детаљније информације
1056 РКТГ-41670 Милер Георг 1925 непознато Панчево детаљније информације
1057 РКТГ-41679 Бон Катарина 1909 Брестовац Брестовац детаљније информације
1058 РКТГ-41694 Браузам Јозеф 1868 Брестовац Брестовац детаљније информације
1059 РКТГ-41697 Браун Паула 1893 Панчево Панчево детаљније информације
1060 РКТГ-41713 Браузам Елизабета 1936 Брестовац Брестовац детаљније информације
1061 РКТГ-41719 Бротбек Барбара 1873 Крушчица Краљевићево детаљније информације
1062 РКТГ-41734 Галек Магдалена 1904 Качарево Качарево детаљније информације
1063 РКТГ-41778 Бухнер Катарина 1876 Омољица Омољица детаљније информације
1064 РКТГ-41780 Банд Франц Омољица Омољица детаљније информације
1065 РКТГ-41783 Бон Барбара 1920 Старчево Старчево детаљније информације
1066 РКТГ-41790 Баки Вилма 1883 Панчево Јабука детаљније информације
1067 РКТГ-41799 Бауер Катарина 1891 Војловица Војловица детаљније информације
1068 РКТГ-41800 Бек Агнес 1881 Панчево Јабука детаљније информације
1069 РКТГ-41809 Бек Елизабет 1902 Панчево Јабука детаљније информације
1070 РКТГ-41813 Бек Георг 1884 Панчево Јабука детаљније информације
1071 РКТГ-41817 Бартман Катарина 1886 Банатски Брестовац Банатски Брестовац детаљније информације
1072 РКТГ-41818 Бауер Маријана 1921 Панчево Јабука детаљније информације
1073 РКТГ-41822 Балог Елизе 1893 Панчево Јабука детаљније информације
1074 РКТГ-41828 Балок Роза 1896 Старчево Старчево детаљније информације
1075 РКТГ-41837 Галатовић Сузана 1910 Брестовац Брестовац детаљније информације
1076 РКТГ-41840 Гал Цецилија 1945 Брестовац Брестовац детаљније информације
1077 РКТГ-41841 Гал Марија 1898 Омољица Омољица детаљније информације
1078 РКТГ-41842 Галатовић Каролина 1881 Брестовац Брестовац детаљније информације
1079 РКТГ-41898 Бријм Георг 1887 Крушчица Краљевићево детаљније информације
1080 РКТГ-41900 Брикер Ева 1883 Крушчица Краљевићево детаљније информације
1081 РКТГ-41903 Брикнер Херман Панчево Панчево детаљније информације
1082 РКТГ-41908 Блазнек Софија 1887 Старчево Старчево детаљније информације
1083 РКТГ-41916 Бротбек Елизе 1882 Крушчица Краљевићево детаљније информације
1084 РКТГ-41925 Брикнер Кристина 1945 Брестовац Брестовац детаљније информације
1085 РКТГ-41926 Бухерт Хелене 1942 Омољица Омољица детаљније информације
1086 РКТГ-41929 Букнер Францишка 1886 Јабука Јабука детаљније информације
1087 РКТГ-41933 Бухнер Катарина 1889 Омољица Омољица детаљније информације
1088 РКТГ-41942 Бумгертнер Ана 1878 Брестовац Брестовац детаљније информације
1089 РКТГ-41944 Бротбек Карл 1942 Крушчица Краљевићево детаљније информације
1090 РКТГ-41949 Брум Франц 1942 Крушчица Краљевићево детаљније информације
1091 РКТГ-41951 Брум Терезија 1886 Крушчица Краљевићево детаљније информације
1092 РКТГ-41959 Балаш Елизабета 1875 Качарево Качарево детаљније информације
1093 РКТГ-41962 Бауман Адам 1942 Качарево Качарево детаљније информације
1094 РКТГ-41964 Бегерт Јохан 1867 Качарево Качарево детаљније информације
1095 РКТГ-41968 Бауман Франц 1936 Панчево Панчево детаљније информације
1096 РКТГ-41970 Бауман Марија 1868 Качарево Качарево детаљније информације
1097 РКТГ-41974 Бауер Ана 1877 Старчево Старчево детаљније информације
1098 РКТГ-41975 Бек Магдалена 1888 Панчево Јабука детаљније информације
1099 РКТГ-41976 Бауман Сузана 1887 Качарево Качарево детаљније информације
1100 РКТГ-41980 Бауц Хермина 1945 Панчево Панчево детаљније информације
1101 РКТГ-41983 Герпер Петер 1877 Јабука Јабука детаљније информације
1102 РКТГ-41985 Гертнер Адолф 1942 Јабука Јабука детаљније информације
1103 РКТГ-41987 Гертнер Барбара 1880 Јабука Јабука детаљније информације
1104 РКТГ-41989 Гертнер Елизабета 1896 Јабука Јабука детаљније информације
1105 РКТГ-41991 Грубер Доротеа 1879 Јабука Јабука детаљније информације
1106 РКТГ-41994 Бек Цецилија 1896 Панчево Јабука детаљније информације
1107 РКТГ-42000 Грос Михајел 1880 Качарево Качарево детаљније информације
1108 РКТГ-42006 Бауер Елизабет 1886 Банатски Брестовац Банатски Брестовац детаљније информације
1109 РКТГ-42013 Гертнер Франц 1875 Јабука Јабука детаљније информације
1110 РКТГ-42018 Гепхарт Елизабета 1881 Качарево Качарево детаљније информације
1111 РКТГ-42019 Гербер Елизабета 1881 Војловица Војловица детаљније информације
1112 РКТГ-42022 Гец Ирена 1889 Брестовац Брестовац детаљније информације
1113 РКТГ-42026 Грос Ана 1933 Омољица Омољица детаљније информације
1114 РКТГ-42032 Георговић Барбара 1943 Омољица Омољица детаљније информације
1115 РКТГ-42034 Геп Ана 1938 Омољица Омољица детаљније информације
1116 РКТГ-42039 Густа Паул 1884 Брестовац Брестовац детаљније информације
1117 РКТГ-42041 Гусер Барбара 1909 Брестовац Брестовац детаљније информације
1118 РКТГ-42047 Геп Ана 1939 Омољица Омољица детаљније информације
1119 РКТГ-42048 Геп Јулијана 1894 Омољица Омољица детаљније информације
1120 РКТГ-42049 Грубер Франц 1876 Јабука Јабука детаљније информације
1121 РКТГ-42050 Геп Стефан 1943 Омољица Омољица детаљније информације
1122 РКТГ-42051 Густа Марија 1861 Брестовац Брестовац детаљније информације
1123 РКТГ-42052 Геп Терезија 1905 Омољица Омољица детаљније информације
1124 РКТГ-42057 Грубер Марија 1865 Јабука Јабука детаљније информације
1125 РКТГ-42058 Густа Рудолф 1943 Брестовац Брестовац детаљније информације
1126 РКТГ-42059 Губеш Антон 1882 Јабука Јабука детаљније информације
1127 РКТГ-42060 Губаста Елизабета 1871 Брестовац Брестовац детаљније информације
1128 РКТГ-42061 Губеш Гертруд 1884 Јабука Јабука детаљније информације
1129 РКТГ-42067 Гуљаш Михаел 1884 Јабука Јабука детаљније информације
1130 РКТГ-42072 Гертнер Јули 1876 Јабука Јабука детаљније информације
1131 РКТГ-42073 Гуљаш Јозеф 1940 Јабука Јабука детаљније информације
1132 РКТГ-42087 Брум Јозеф 1941 Панчево Панчево детаљније информације
1133 РКТГ-42097 Билер Јозеф 1869 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
1134 РКТГ-42106 Бес Елизабета 1882 Панчево Панчево детаљније информације
1135 РКТГ-42107 Бес Катарина 1910 Панчево Панчево детаљније информације
1136 РКТГ-42108 Биндер Елизабета 1936 Панчево Панчево детаљније информације
1137 РКТГ-42112 Белеграм Ева 1879 Брестовац Брестовац детаљније информације
1138 РКТГ-42113 Белеграм Јохан Брестовац Брестовац детаљније информације
1139 РКТГ-42180 Биха Урбан 1878 Брестовац Брестовац детаљније информације
1140 РКТГ-42182 Бихлер Ерика 1943 Панчево Панчево детаљније информације
1141 РКТГ-42184 Бихлер Мартин 1941 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
1142 РКТГ-42217 Буш Розалија 1907 Омољица Омољица детаљније информације
1143 РКТГ-42227 Бургхард Терезија 1878 Долово Долово детаљније информације
1144 РКТГ-42351 Балог Јосип Шандор 1913 Жомбоља Панчево детаљније информације
1145 РКТГ-42368 Бернерт Адолф 1941 Брестовац Брестовац детаљније информације
1146 РКТГ-42369 Блазнег Цецилија 1876 Старчево Старчево детаљније информације
1147 РКТГ-42372 Бернерт Лудвиг 1939 Панчево Панчево детаљније информације
1148 РКТГ-42381 Бахман Карл 1939 Панчево Панчево детаљније информације
1149 РКТГ-42387 Бајер Ана 1944 Брестовац Брестовац детаљније информације
1150 РКТГ-42391 Бахман Софија 1890 Панчево Панчево детаљније информације
1151 РКТГ-42396 Бахман Хајнрих 1891 Панчево Панчево детаљније информације
1152 РКТГ-42397 Бахман Ева 1917 Панчево Панчево детаљније информације
1153 РКТГ-42401 Бахман Ана 1888 Панчево Панчево детаљније информације
1154 РКТГ-42405 Барт Магдалена 1875 Омољица Омољица детаљније информације
1155 РКТГ-42406 Бахман Рихард 1935 Панчево Панчево детаљније информације
1156 РКТГ-42409 Бенда Вероника 1879 Брестовац Брестовац детаљније информације
1157 РКТГ-42411 Бенда Сузана 1884 Брестовац Брестовац детаљније информације
1158 РКТГ-42445 Гробановић Иван Панчево Панчево детаљније информације
1159 РКТГ-42446 Гинсбергер Емил Сегедин Панчево детаљније информације
1160 РКТГ-42458 Барашевић Јоса Никола 1908 Старчево Старчево детаљније информације
1161 РКТГ-42489 Бајин Миливој Јова 1900 Неузина Панчево детаљније информације
1162 РКТГ-42499 Глушков Михајло 1897 А-непознато Панчево детаљније информације
1163 РКТГ-42506 Грос Магда 1913 Панчево Панчево детаљније информације
1164 РКТГ-42509 Бениш Јаков Брзовац Качарево детаљније информације
1165 РКТГ-42511 Готфрид Ернест Александар 1902 Шопрон Панчево детаљније информације
1166 РКТГ-42513 Готфрид Јудит Ернест 1931 Будимпешта Панчево детаљније информације
1167 РКТГ-42514 Готфрид Јулија Херман 1905 Сента Панчево детаљније информације
1168 РКТГ-42516 Грабер Шарлота Маркус 1883 Панчево Панчево детаљније информације
1169 РКТГ-42517 Грајнер Роса Адолф 1881 Панчево Панчево детаљније информације
1170 РКТГ-42519 Грауман Роса Симон 1882 Бањска Бистрица Панчево детаљније информације
1171 РКТГ-42522 Грауман Хајнрих Јозеф 1874 Рогсахеј Панчево детаљније информације
1172 РКТГ-42524 Гринфелд Вилхелм Јозеф 1879 Панчево Панчево детаљније информације
1173 РКТГ-42604 Бајер Паула 1884 Јабука Јабука детаљније информације
1174 РКТГ-42620 Берингер Барбара 1903 Иваново Иваново детаљније информације
1175 РКТГ-42640 Берингер Ана 1882 Качарево Качарево детаљније информације
1176 РКТГ-42642 Бардаш Марија 1865 Јабука Јабука детаљније информације
1177 РКТГ-42643 Бадер Јулијана 1874 Јабука Јабука детаљније информације
1178 РКТГ-42645 Бадер Франц 1870 Јабука Јабука детаљније информације
1179 РКТГ-42646 Бабин Ана 1884 Јабука Јабука детаљније информације
1180 РКТГ-42695 Бишоф Ема 1936 Панчево Панчево детаљније информације
1181 РКТГ-42698 Болесни Ернст 1942 Панчево Панчево детаљније информације
1182 РКТГ-42748 Бишоф Фрида 1939 Панчево Панчево детаљније информације
1183 РКТГ-42749 Бернат Јулиана 1873 Јабука Јабука детаљније информације
1184 РКТГ-42754 Богерт Магдалена 1945 Качарево Качарево детаљније информације
1185 РКТГ-42755 Богерт Анамари 1907 Качарево Качарево детаљније информације
1186 РКТГ-42777 Бергер Ерне Панчево Панчево детаљније информације
1187 РКТГ-42778 Божан Виктор Адолф 1880 Ковин Панчево детаљније информације
1188 РКТГ-42787 Бошковић Грета Геза 1924 Панчево Панчево детаљније информације
1189 РКТГ-42789 Були Јохана - Хани Самуил 1859 Вршац Панчево детаљније информације
1190 РКТГ-42790 Божан Имре Виктор 1901 Панчево Панчево детаљније информације
1191 РКТГ-42791 Бошковић Регина Јулиус 1898 Панчево Панчево детаљније информације
1192 РКТГ-42792 Брук Клара Ернест 1913 Панчево Панчево детаљније информације
1193 РКТГ-42793 Брук Тибор Еуген 1922 Вршац Панчево детаљније информације
1194 РКТГ-42795 Гутман Имре 1923 Панчево Панчево детаљније информације
1195 РКТГ-42796 Гутман Јозефина 1903 Мијава Панчево детаљније информације
1196 РКТГ-42797 Гринфелд Херман Бернард 1862 Београд Панчево детаљније информације
1197 РКТГ-42798 Гинц Михаел Миши Давид Панчево Панчево детаљније информације
1198 РКТГ-42807 Бендер Катарина 1884 Војловица Војловица детаљније информације
1199 РКТГ-42813 Бишоф Магдалена 1882 Омољица Омољица детаљније информације
1200 РКТГ-42814 Бишоф Марија 1878 Панчево Панчево детаљније информације
1201 РКТГ-42986 Адолер Јожеф Панчево Панчево детаљније информације
1202 РКТГ-42988 Ахин Данило Панчево Панчево детаљније информације
1203 РКТГ-42992 Алгајер Албин Панчево Панчево детаљније информације
1204 РКТГ-42994 Алгајер Регина Панчево Панчево детаљније информације
1205 РКТГ-42995 Алгајер Штефан Панчево Панчево детаљније информације
1206 РКТГ-42997 Арија Франц Панчево Панчево детаљније информације
1207 РКТГ-43026 Шледер Јохан  Панчево Панчево детаљније информације
1208 РКТГ-43027 Шкарицки Јозеф  Панчево Панчево детаљније информације
1209 РКТГ-43120 Бекер Фрања Фрања 1898 Омољица Омољица детаљније информације
1210 РКТГ-43226 Васиљ Петар Васа 1896 Долово Долово детаљније информације
1211 РКТГ-43227 Васиљ Светозар Петар 1924 Долово Долово детаљније информације
1212 РКТГ-43228 Вишњички Петар Јован 1913 Долово Долово детаљније информације
1213 РКТГ-43278 Керш Јакоб Панчево Панчево детаљније информације
1214 РКТГ-43469 Гринфелд Еуген Јожеф 1883 Панчево Панчево детаљније информације
1215 РКТГ-43470 Грос Ладислав 1903 Панчево Панчево детаљније информације
1216 РКТГ-43471 Голдман Александар Исидор 1910 Врбас Панчево детаљније информације
1217 РКТГ-43474 Галгоци Марија Маришка 1877 Торпелсеч Панчево детаљније информације
1218 РКТГ-43492 Гинц Елисабета Адам 1899 Кањижа Панчево детаљније информације
1219 РКТГ-43498 Гинц Серен Давид Панчево Панчево детаљније информације
1220 РКТГ-43506 Голдгрубер Стреја Исак 1895 Ниш Панчево детаљније информације
1221 РКТГ-43508 Голдгрубер Мориц Стриј Панчево детаљније информације
1222 РКТГ-43512 Голдгрубер Марко Карло 1903 Панчево Панчево детаљније информације
1223 РКТГ-43514 Голдгрубер Дезидер Деже Панчево Панчево детаљније информације
1224 РКТГ-43535 Голдгрубер Габор Марко 1892 Панчево Панчево детаљније информације
1225 РКТГ-43537 Гинц Шамони Давид 1925 Панчево Панчево детаљније информације
1226 РКТГ-43538 Гинц Саламон Шани Давид 1893 Сента Панчево детаљније информације
1227 РКТГ-43539 Голдштајн Олга Адолф 1872 Панчево Панчево детаљније информације
1228 РКТГ-43540 Гинц Лина Давид Панчево Панчево детаљније информације
1229 РКТГ-43541 Гонда Мориц Марио Лоренц 1860 А- непознато Панчево детаљније информације
1230 РКТГ-43542 Гинц Георг Ђури Саламон 1925 Дебељача Панчево детаљније информације
1231 РКТГ-43543 Гемери Еуген Абрахам 1896 Јолшва Панчево детаљније информације
1232 РКТГ-43544 Гемери Јене 1897 Панчево Панчево детаљније информације
1233 РКТГ-43545 Гемери Берта Едуард 1885 Њитра Панчево детаљније информације
1234 РКТГ-43546 Гемери Абрахам Михаел 1866 А- непознато Панчево детаљније информације
1235 РКТГ-43547 Гараи Ладислав Ласло Исак 1895 Нови Бечеј Панчево детаљније информације
1236 РКТГ-43548 Галгоци Стефан Арнолд 1900 А- непознато Панчево детаљније информације
1237 РКТГ-43549 Галгоца Михаел Мишка Арнолд 1902 Цибакхаза Панчево детаљније информације
1238 РКТГ-43550 Келер Јохан Панчево Панчево детаљније информације
1239 РКТГ-43601 Карничар Јохан Панчево Панчево детаљније информације
1240 РКТГ-43602 Кадровић Мавиат Панчево Панчево детаљније информације
1241 РКТГ-43603 Јергер Симон Панчево Панчево детаљније информације
1242 РКТГ-43604 Јенкнер Карло Панчево Панчево детаљније информације
1243 РКТГ-43605 Јанчек Фрања Панчево Панчево детаљније информације
1244 РКТГ-43606 Јанчек Томо Панчево Панчево детаљније информације
1245 РКТГ-43607 Илијин Лазар Панчево Панчево детаљније информације
1246 РКТГ-43608 Хрчан Стеван Панчево Панчево детаљније информације
1247 РКТГ-43609 Голдгрубер Аздриел Феликс Габор 1921 Панчево Панчево детаљније информације
1248 РКТГ-43643 Вијоглавић Иван Долово Панчево детаљније информације
1249 РКТГ-43665 Варичок Магдалена 1862 Брестовац Брестовац детаљније информације
1250 РКТГ-43673 Вебер Барбара 1882 Качарево Качарево детаљније информације
1251 РКТГ-43914 Весић Светислав Сава 1901 Панчево Панчево детаљније информације
1252 РКТГ-43915 Валентић Павле Милан А- непознато Панчево детаљније информације
1253 РКТГ-43916 Вираг Јожеф Јожеф 1921 А- непознато Панчево детаљније информације
1254 РКТГ-43917 Војић Митар Сима А- непознато Панчево детаљније информације
1255 РКТГ-43919 Врховац Ђура Петар 1899 Двор на Уни Панчево детаљније информације
1256 РКТГ-43920 Вујић Душанка Никола А- непознато Панчево детаљније информације
1257 РКТГ-43921 Вујовић Марко Јакоб А- непознато Панчево детаљније информације
1258 РКТГ-43959 Боглић Валтер Јован 1946 Качарево Качарево детаљније информације
1259 РКТГ-43960 Боглић Хермина Јован 1884 Качарево Качарево детаљније информације
1260 РКТГ-43975 Хоф Ервин Панчево Панчево детаљније информације
1261 РКТГ-43976 Хиперл Хиронимус Панчево Панчево детаљније информације
1262 РКТГ-44079 Божан Етел - Етуш Јакоб 1877 Банатска Топола Панчево детаљније информације
1263 РКТГ-44084 Божан Симон Виктор 1903 Панчево Панчево детаљније информације
1264 РКТГ-44104 Вајс Магдалена Шандор 1912 Чуруг Панчево детаљније информације
1265 РКТГ-44105 Вајс Јозеф Стеван 1933 Гуња Панчево детаљније информације
1266 РКТГ-44106 Ханц Никола Панчево Панчево детаљније информације
1267 РКТГ-44107 Вајс Иван Стеван 1931 Чуруг Панчево детаљније информације
1268 РКТГ-44108 Вајс Милан Исидор 1905 Пољанец Панчево детаљније информације
1269 РКТГ-44110 Вујошевић Миладин Р. 1908 А - непознато Панчево детаљније информације
1270 РКТГ-44111 Груслинг Михајло Панчево Панчево детаљније информације
1271 РКТГ-44112 Груц Јозеф Панчево Панчево детаљније информације
1272 РКТГ-44114 Гросекер Стефан Панчево Панчево детаљније информације
1273 РКТГ-44116 Валентић Стојан Тодор А-непознато Панчево детаљније информације
1274 РКТГ-44118 Веровац Жарко Младен А-непознато Панчево детаљније информације
1275 РКТГ-44119 Валентић Тодор Никола А-непознато Панчево детаљније информације
1276 РКТГ-44199 Вукосављевић Димитрије Милојков Драгомир 1910 Долово Долово детаљније информације
1277 РКТГ-44215 Габлаш Франц Панчево Панчево детаљније информације
1278 РКТГ-44265 Фогл Хого Панчево Панчево детаљније информације
1279 РКТГ-44407 Едер Антон Панчево Панчево детаљније информације
1280 РКТГ-44457 Гајер Антон Панчево Панчево детаљније информације
1281 РКТГ-44461 Гал Ђура Панчево Панчево детаљније информације
1282 РКТГ-44462 Герхард Вилхелм Панчево Панчево детаљније информације
1283 РКТГ-44465 Герум Томас Панчево Панчево детаљније информације
1284 РКТГ-44532 Башнек Хелен 1874 Панчево Панчево - град детаљније информације
1285 РКТГ-44550 Гетл Петер Панчево Панчево детаљније информације
1286 РКТГ-44551 Гиер Криштоф Панчево Панчево детаљније информације
1287 РКТГ-44552 Гис Адам Панчево Панчево детаљније информације
1288 РКТГ-44678 Бајтелбек Павле Панчево Панчево детаљније информације
1289 РКТГ-44680 Бихлер Јожеф Панчево Панчево детаљније информације
1290 РКТГ-44681 Бирош Ђура Панчево Панчево детаљније информације
1291 РКТГ-44682 Бизок Антон Панчево Панчево детаљније информације
1292 РКТГ-44763 Бранд Терезија 1879 Омољица Омољица детаљније информације
1293 РКТГ-44891 Брајмејер Кристиан Панчево Панчево детаљније информације
1294 РКТГ-44892 Браун Карло Панчево Панчево детаљније информације
1295 РКТГ-44893 Бухекер Карло Панчево Панчево детаљније информације
1296 РКТГ-44894 Бунчурак Никола Панчево Панчево детаљније информације
1297 РКТГ-44978 Балиг Јожеф Панчево Панчево детаљније информације
1298 РКТГ-44981 Бек Јосип Панчево Панчево детаљније информације
1299 РКТГ-44982 Бес Леополд Панчево Панчево детаљније информације
1300 РКТГ-44985 Бешка Сава Панчево Панчево детаљније информације
1301 РКТГ-45011 Бирош Иштван Панчево Панчево детаљније информације
1302 РКТГ-45012 Бизацки Антон Панчево Панчево детаљније информације
1303 РКТГ-45013 Браун Јакоб Панчево Панчево детаљније информације
1304 РКТГ-45014 Будо Фрања Панчево Панчево детаљније информације
1305 РКТГ-45015 Бухер Панчево Панчево детаљније информације
1306 РКТГ-45016 Буш Ђура Панчево Панчево детаљније информације
1307 РКТГ-45017 Дамјачик Лоренц Панчево Панчево детаљније информације
1308 РКТГ-45018 Дамјанчић Адам Панчево Панчево детаљније информације
1309 РКТГ-45019 Деглер Антон Панчево Панчево детаљније информације
1310 РКТГ-45020 Дејл Јохан Панчево Панчево детаљније информације
1311 РКТГ-45021 Деклер Миша Панчево Панчево детаљније информације
1312 РКТГ-45022 Дешлер Јожеф Панчево Панчево детаљније информације
1313 РКТГ-45023 Диполд Јосип 1901 Панчево Панчево детаљније информације
1314 РКТГ-45024 Долнер Драгутин Панчево Панчево детаљније информације
1315 РКТГ-45025 Долнер Франц Панчево Панчево детаљније информације
1316 РКТГ-45026 Елингер Паул Панчево Панчево детаљније информације
1317 РКТГ-45027 Ендерс Карло Панчево Панчево детаљније информације
1318 РКТГ-45028 Еплер Јаков Панчево Панчево детаљније информације
1319 РКТГ-45029 Ерхарт Вилхелм Панчево Панчево детаљније информације
1320 РКТГ-45030 Фајг Јосип Панчево Панчево детаљније информације
1321 РКТГ-45031 Фајгл Јосип Панчево Панчево детаљније информације
1322 РКТГ-45032 Фегел Јозеф Панчево Панчево детаљније информације
1323 РКТГ-45033 Ферингер Франц Панчево Панчево детаљније информације
1324 РКТГ-45034 Финг Антон Панчево Панчево детаљније информације
1325 РКТГ-45035 Фиртлит Јакоб Панчево Панчево детаљније информације
1326 РКТГ-45036 Фордом Јохан Панчево Панчево детаљније информације
1327 РКТГ-45037 Франгеш Штефан Панчево Панчево детаљније информације
1328 РКТГ-45038 Галик Мартин Панчево Панчево детаљније информације
1329 РКТГ-45039 Гасенбергер Никола Панчево Панчево детаљније информације
1330 РКТГ-45040 Гаубец Фридрих Панчево Панчево детаљније информације
1331 РКТГ-45041 Герлинајмер Јосип Панчево Панчево детаљније информације
1332 РКТГ-45042 Гетл Јакоб Панчево Панчево детаљније информације
1333 РКТГ-45043 Гис Криштоф Панчево Панчево детаљније информације
1334 РКТГ-45044 Гоблач Франц Панчево Панчево детаљније информације
1335 РКТГ-45045 Грау Фридрих Панчево Панчево детаљније информације
1336 РКТГ-45046 Гутвајн Еде Панчево Панчево детаљније информације
1337 РКТГ-45047 Хаг Адалберт Панчево Панчево детаљније информације
1338 РКТГ-45049 Хелфрих Јохан Панчево Панчево детаљније информације
1339 РКТГ-45050 Хенриц Франц Панчево Панчево детаљније информације
1340 РКТГ-45062 Хернст Јосиф Панчево Панчево детаљније информације
1341 РКТГ-45070 Хилд Јохан Панчево Панчево детаљније информације
1342 РКТГ-45076 Хипш Георг Панчево Панчево детаљније информације
1343 РКТГ-45084 Холцмингер Јохан Панчево Панчево детаљније информације
1344 РКТГ-45092 Хонер Франц Панчево Панчево детаљније информације
1345 РКТГ-45100 Хорман Јосиф Панчево Панчево детаљније информације
1346 РКТГ-45102 Хорват Павле Панчево Панчево детаљније информације
1347 РКТГ-45105 Јархичег Јакоб Панчево Панчево детаљније информације
1348 РКТГ-45107 Јос Петар Панчево Панчево детаљније информације
1349 РКТГ-45120 Кетерс Јакоб Панчево Панчево детаљније информације
1350 РКТГ-45150 Килтбергер Јохан Панчево Панчево детаљније информације
1351 РКТГ-45151 Кјумер Јохан Панчево Панчево детаљније информације
1352 РКТГ-45152 Клајн Јосиф Панчево Панчево детаљније информације
1353 РКТГ-45153 Клеф Јакоб Панчево Панчево детаљније информације
1354 РКТГ-45154 Клер Фрања Панчево Панчево детаљније информације
1355 РКТГ-45308 Грубанов Славко Сава 1910 Црепаја Панчево детаљније информације
1356 РКТГ-45309 Грујић Ђура Пера 1891 Панчево Панчево детаљније информације
1357 РКТГ-45311 Гинц Роза Јакоб 1869 Бачко Петрово Село Панчево детаљније информације
1358 РКТГ-45312 Гинц Елизабета Бешка Адам 1899 Кањижа Панчево детаљније информације
1359 РКТГ-45313 Галгоци Михаел Микша 1902 Цибакхаза Панчево детаљније информације
1360 РКТГ-45314 Гвојић Милан Павле А- непознато Панчево детаљније информације
1361 РКТГ-45318 Гвојић Мица Павле А- непознато Панчево детаљније информације
1362 РКТГ-45319 Грбанов Жива Љубомир 1891 Сакуле Панчево детаљније информације
1363 РКТГ-45331 Грујић Стева Пера 1889 Панчево Панчево детаљније информације
1364 РКТГ-45333 Гвојић Љубица Душан Стриј Панчево детаљније информације
1365 РКТГ-45334 Гвозденов Сима Петар 1915 Вршац Панчево детаљније информације
1366 РКТГ-45336 Гарабиљевић Светозар Стриј Панчево детаљније информације
1367 РКТГ-45338 Григорић Драган Стриј Панчево детаљније информације
1368 РКТГ-45346 Клим Матија Панчево Панчево детаљније информације
1369 РКТГ-45347 Клинк Матијас Панчево Панчево детаљније информације
1370 РКТГ-45348 Кнол Јакоб Панчево Панчево детаљније информације
1371 РКТГ-45349 Котарац Јелена Панчево Панчево детаљније информације
1372 РКТГ-45350 Кремер Рудолф Панчево Панчево детаљније информације
1373 РКТГ-45351 Крипелц Павле Панчево Панчево детаљније информације
1374 РКТГ-45352 Кропушек Иван Панчево Панчево детаљније информације
1375 РКТГ-45353 Кунцингер Мауриц Панчево Панчево детаљније информације
1376 РКТГ-45354 Лај Адолф Панчево Панчево детаљније информације
1377 РКТГ-45355 Лај Андрија Панчево Панчево детаљније информације
1378 РКТГ-45356 Ланг Карло Панчево Панчево детаљније информације
1379 РКТГ-45357 Лаут Јозеф Панчево Панчево детаљније информације
1380 РКТГ-45358 Лавунди Јосиф Панчево Панчево детаљније информације
1381 РКТГ-45359 Лехнер Фридрих Панчево Панчево детаљније информације
1382 РКТГ-45360 Лембергер Мартин Панчево Панчево детаљније информације
1383 РКТГ-45361 Ленц Бела Панчево Панчево детаљније информације
1384 РКТГ-45362 Ленц Ђура Панчево Панчево детаљније информације
1385 РКТГ-45363 Ленц Леополд Панчево Панчево детаљније информације
1386 РКТГ-45364 Лер Андреја Панчево Панчево детаљније информације
1387 РКТГ-45365 Лер Франц Панчево Панчево детаљније информације
1388 РКТГ-45366 Летов Јохан Панчево Панчево детаљније информације
1389 РКТГ-45367 Либман Лудвиг Панчево Панчево детаљније информације
1390 РКТГ-45368 Лорер Јохан Панчево Панчево детаљније информације
1391 РКТГ-45369 Лорер Рудолф Панчево Панчево детаљније информације
1392 РКТГ-45370 Лучан Оскар Панчево Панчево детаљније информације
1393 РКТГ-45371 Лудвиг Јохан Панчево Панчево детаљније информације
1394 РКТГ-45372 Лунг Ото Панчево Панчево детаљније информације
1395 РКТГ-45373 Магош Игњац Панчево Панчево детаљније информације
1396 РКТГ-45398 Мајер Лудвиг Панчево Панчево детаљније информације
1397 РКТГ-45399 Мајстер Јожеф Панчево Панчево детаљније информације
1398 РКТГ-45400 Мајстер Кристијан Панчево Панчево детаљније информације
1399 РКТГ-45401 Манц Аугуст Панчево Панчево детаљније информације
1400 РКТГ-45402 Мануел Венцел Панчево Панчево детаљније информације
1401 РКТГ-45403 Матиша Тома Панчево Панчево детаљније информације
1402 РКТГ-45404 Мец Петар Панчево Панчево детаљније информације
1403 РКТГ-45405 Менц Микола Панчево Панчево детаљније информације
1404 РКТГ-45406 Мергер Антон Панчево Панчево детаљније информације
1405 РКТГ-45407 Моравек Јохан Панчево Панчево детаљније информације
1406 РКТГ-45408 Мозерт Андрија Панчево Панчево детаљније информације
1407 РКТГ-45409 Мозерт Фрања Панчево Панчево детаљније информације
1408 РКТГ-45410 Мукел Теодор Панчево Панчево детаљније информације
1409 РКТГ-45411 Нађ Еди Панчево Панчево детаљније информације
1410 РКТГ-45412 Нађ Франц Панчево Панчево детаљније информације
1411 РКТГ-45413 Најхаус Карло Панчево Панчево детаљније информације
1412 РКТГ-45414 Нан Хуберт Панчево Панчево детаљније информације
1413 РКТГ-45415 Наум Јован Панчево Панчево детаљније информације
1414 РКТГ-45416 Николић Милош Панчево Панчево детаљније информације
1415 РКТГ-45417 Нојбауер Јохан Панчево Панчево детаљније информације
1416 РКТГ-45418 Офман Антон Панчево Панчево детаљније информације
1417 РКТГ-45419 Паил Фридрих Панчево Панчево детаљније информације
1418 РКТГ-45420 Пајл Карло Панчево Панчево детаљније информације
1419 РКТГ-45421 Палц Петер Панчево Панчево детаљније информације
1420 РКТГ-45422 Панцер Франц Панчево Панчево детаљније информације
1421 РКТГ-45423 Патришки Штефан Панчево Панчево детаљније информације
1422 РКТГ-45424 Пехар Миша Панчево Панчево детаљније информације
1423 РКТГ-45425 Пихнер Лоренц Панчево Панчево детаљније информације
1424 РКТГ-45426 Питман Андреја Панчево Панчево детаљније информације
1425 РКТГ-45428 Питман Лоренц Панчево Панчево детаљније информације
1426 РКТГ-45429 Питман Лоренц мл. Панчево Панчево детаљније информације
1427 РКТГ-45430 Питман Миша Панчево Панчево детаљније информације
1428 РКТГ-45431 Пол Роди Панчево Панчево детаљније информације
1429 РКТГ-45432 Полц Томас Панчево Панчево детаљније информације
1430 РКТГ-45434 Пољак Јосип Панчево Панчево детаљније информације
1431 РКТГ-45435 Полшчак Бруно Панчево Панчево детаљније информације
1432 РКТГ-45436 Поштарић Мауриц Панчево Панчево детаљније информације
1433 РКТГ-45437 Пуја Фердинанд Панчево Панчево детаљније информације
1434 РКТГ-45438 Раф Никола Панчево Панчево детаљније информације
1435 РКТГ-45439 Рајхерт Магдалена Панчево Панчево детаљније информације
1436 РКТГ-45440 Раус Фрања Панчево Панчево детаљније информације
1437 РКТГ-45441 Рец Јохан Панчево Панчево детаљније информације
1438 РКТГ-45442 Рес Антон Панчево Панчево детаљније информације
1439 РКТГ-45443 Рихнер Вендл Панчево Панчево детаљније информације
1440 РКТГ-45444 Рикснер Вендел Панчево Панчево детаљније информације
1441 РКТГ-45445 Ритоња Матија Панчево Панчево детаљније информације
1442 РКТГ-45446 Роф Јохан Панчево Панчево детаљније информације
1443 РКТГ-45447 Рос Јене Панчево Панчево детаљније информације
1444 РКТГ-45448 Рудолф Паул Панчево Панчево детаљније информације
1445 РКТГ-45449 Рус Криштоф Панчево Панчево детаљније информације
1446 РКТГ-45450 Сајферт Вилхелм Панчево Панчево детаљније информације
1447 РКТГ-45451 Сам Шандор Панчево Панчево детаљније информације
1448 РКТГ-45452 Седлереску Карол Панчево Панчево детаљније информације
1449 РКТГ-45453 Шефер Игнац Панчево Панчево детаљније информације
1450 РКТГ-45454 Шефер Матиас Панчево Панчево детаљније информације
1451 РКТГ-45456 Шефер Николаус Панчево Панчево детаљније информације
1452 РКТГ-45457 Сич Јожеф Панчево Панчево детаљније информације
1453 РКТГ-45473 Сич Николаус Панчево Панчево детаљније информације
1454 РКТГ-45474 Шифлер Петер Панчево Панчево детаљније информације
1455 РКТГ-45475 Шикл Фица Панчево Панчево детаљније информације
1456 РКТГ-45476 Симон Карл Панчево Панчево детаљније информације
1457 РКТГ-45477 Шмелинг Фрања Панчево Панчево детаљније информације
1458 РКТГ-45478 Шмит Јосип Панчево Панчево детаљније информације
1459 РКТГ-45479 Шнајдер Густав Панчево Панчево детаљније информације
1460 РКТГ-45480 Шопрони Виктор Панчево Панчево детаљније информације
1461 РКТГ-45481 Штајнекл Ханс Панчево Панчево детаљније информације
1462 РКТГ-45482 Стефановић Шандор Панчево Панчево детаљније информације
1463 РКТГ-45483 Штуцман Никола  Панчево Панчево детаљније информације
1464 РКТГ-45484 Шубер Фрања Панчево Панчево детаљније информације
1465 РКТГ-45485 Шулц Наци Панчево Панчево детаљније информације
1466 РКТГ-45486 Шулц Петар Јозеф 1898 Панчево Панчево детаљније информације
1467 РКТГ-45487 Сус Јохан Панчево Панчево детаљније информације
1468 РКТГ-45489 Тајслер Јохан Панчево Панчево детаљније информације
1469 РКТГ-45490 Такач Јосип Панчево Панчево детаљније информације
1470 РКТГ-45492 Тарјер Фрањо Панчево Панчево детаљније информације
1471 РКТГ-45506 Тех Јакоб Панчево Панчево детаљније информације
1472 РКТГ-45507 Трник Јано Панчево Панчево детаљније информације
1473 РКТГ-45508 Тунад Петар Панчево Панчево детаљније информације
1474 РКТГ-45509 Тут Адам Панчево Панчево детаљније информације
1475 РКТГ-45510 Вагнер Андрија Панчево Панчево детаљније информације
1476 РКТГ-45512 Вајнер Матија Панчево Панчево детаљније информације
1477 РКТГ-45513 Валаштетски Ханс Панчево Панчево детаљније информације
1478 РКТГ-45516 Ван Јохан Панчево Панчево детаљније информације
1479 РКТГ-45519 Ван Јохан Панчево Панчево детаљније информације
1480 РКТГ-45523 Ван Стеван Панчево Панчево детаљније информације
1481 РКТГ-45524 Варга Антон Панчево Панчево детаљније информације
1482 РКТГ-45526 Васиљевић Илија Панчево Панчево детаљније информације
1483 РКТГ-45528 Велш Фрања Панчево Панчево детаљније информације
1484 РКТГ-45530 Видак Мауриц Панчево Панчево детаљније информације
1485 РКТГ-45531 Вихтнер Јозеф Панчево Панчево детаљније информације
1486 РКТГ-45533 Вол Петар Панчево Панчево детаљније информације
1487 РКТГ-45534 Вукелић Никола Панчево Панчево детаљније информације
1488 РКТГ-45551 Гертнер Вероника 1884 Јабука Јабука детаљније информације
1489 РКТГ-45563 Бућан Милка Радe Панчево Панчево детаљније информације
1490 РКТГ-45564 Булован Мирко Стеван 1924 Книнско Поље Панчево детаљније информације
1491 РКТГ-45565 Брум Готфрид непознато Панчево детаљније информације
1492 РКТГ-45566 Бућан Милена Раде Панчево Панчево детаљније информације
1493 РКТГ-45567 Балог Миле Симa Панчево Панчево детаљније информације
1494 РКТГ-45600 Гуцу Раду Ђока 1916 Златица Бела Црква детаљније информације
1495 РКТГ-45602 Габнер Јохан А - непознато Бела Црква детаљније информације
1496 РКТГ-45624 Бућан Смиља Раде Панчево Панчево детаљније информације
1497 РКТГ-45627 Берацка Јожеф Јожеф Панчево Панчево детаљније информације
1498 РКТГ-45628 Безуљевић Јован-Јовица Антон 1911 Перлез Панчево детаљније информације
1499 РКТГ-45629 Белчин Мирко Теофан 1900 Добрица Панчево детаљније информације
1500 РКТГ-45630 Белчин Аврам Панчево Панчево детаљније информације
1501 РКТГ-45632 Бисак Јано Адам Панчево Панчево детаљније информације
1502 РКТГ-45633 Бистрон Миливој Сима 1914 Панчево Панчево детаљније информације
1503 РКТГ-45636 Белобрк Никола Панчево Панчево детаљније информације
1504 РКТГ-45638 Белобрк Вера Коста 1908 Сакуле Панчево детаљније информације
1505 РКТГ-45658 Брадић Душан Савa 1922 Панчево Панчево детаљније информације
1506 РКТГ-45661 Благојевић Станко Милан 1926 Тешањ Панчево детаљније информације
1507 РКТГ-45662 Богданов Милан Јоцa 1912 Панчево Панчево детаљније информације
1508 РКТГ-45666 Бокшан Сава Михајло 1924 Нови Козарци Панчево детаљније информације
1509 РКТГ-45667 Бокшан Славко Михајло 1916 Добрица Панчево детаљније информације
1510 РКТГ-45670 Белобрк Божидар 1906 Книнско Поље Панчево детаљније информације
1511 РКТГ-45672 Берћек Секула Панчево Панчево детаљније информације
1512 РКТГ-45673 Бајић Душан Илија Панчево Панчево детаљније информације
1513 РКТГ-45715 Грау Маргарета 1872 Војловица Војловица детаљније информације
1514 РКТГ-45716 Грау Елизабета 1937 Војловица Војловица детаљније информације
1515 РКТГ-45720 Гошић Марија 1945 Банатско Ново Село Банатско Ново Село детаљније информације
1516 РКТГ-45723 Грајфенштајн Анели 1942 Качарево Качарево детаљније информације
1517 РКТГ-45724 Готфрид Кристина 1906 Качарево Качарево детаљније информације
1518 РКТГ-45727 Грајфенштајн Марија 1889 Панчево Панчево детаљније информације
1519 РКТГ-45728 Грајфенштајн Карл 1941 Качарево Качарево детаљније информације
1520 РКТГ-45729 Грајфенштајн Јозефина 1931 Панчево Панчево детаљније информације
1521 РКТГ-45731 Грас Кристијана 1911 Качарево Качарево детаљније информације
1522 РКТГ-45735 Граф Леополд 1878 Јабука Јабука детаљније информације
1523 РКТГ-45746 Гис Катарина 1878 Качарево Качарево детаљније информације
1524 РКТГ-45747 Гие Адам 1896 Качарево Краљевићево (Качарево) детаљније информације
1525 РКТГ-45748 Гилди Франц 1937 Брестовац Брестовац детаљније информације
1526 РКТГ-45750 Гитлер Елизабет 1876 Ковин Ковин детаљније информације
1527 РКТГ-45753 Гилди Петер 1945 Банатски Брестовац Брестовац (Банатски) детаљније информације
1528 РКТГ-45768 Глас Јохан 1893 Качарево Краљевићево (Качарево) детаљније информације
1529 РКТГ-45775 Дурлах Ева 1932 Омољица Омољица детаљније информације
1530 РКТГ-45776 Дурлах Барбара 1884 Омољица Омољица детаљније информације
1531 РКТГ-45876 Димитрић Мирко Панчево Панчево детаљније информације
1532 РКТГ-45883 Деспотовић Јован Павле 1895 Панчево Панчево детаљније информације
1533 РКТГ-45944 Банд Јохан 1888 Омољица Омољица детаљније информације
1534 РКТГ-45945 Барт Андреас 1905 Омољица Омољица детаљније информације
1535 РКТГ-45946 Барт Игнац 1926 Омољица Омољица детаљније информације
1536 РКТГ-45947 Барт Јозеф 1907 Омољица Омољица детаљније информације
1537 РКТГ-45948 Бауман Јакоб Омољица Омољица детаљније информације
1538 РКТГ-45950 Бахман Франц 1927 Омољица Омољица детаљније информације
1539 РКТГ-45951 Беран Венцел 1886 Омољица Омољица детаљније информације
1540 РКТГ-45953 Беран Матиас 1924 Омољица Омољица детаљније информације
1541 РКТГ-45954 Берингер Франц 1919 Омољица Омољица детаљније информације
1542 РКТГ-45956 Бесемер Готлиб 1909 Омољица Омољица детаљније информације
1543 РКТГ-45957 Бишоф Доминик 1907 Омољица Омољица детаљније информације
1544 РКТГ-45958 Демајо Регина-Рејна Давид 1924 Београд Панчево детаљније информације
1545 РКТГ-45960 Дарваш Ирена Леополд 1874 Врбас Панчево детаљније информације
1546 РКТГ-45963 Демајо Аврам-Аца Давод 1920 Београд Панчево детаљније информације
1547 РКТГ-45964 Дарваш Дезидер Вилхелм 1905 Панчево Панчево детаљније информације
1548 РКТГ-45965 Демајо Давид 1896 Београд Панчево детаљније информације
1549 РКТГ-45966 Дарваш Ернест Вилхелм 1908 Панчево Панчево детаљније информације
1550 РКТГ-45967 Демајо Риза Моше 1879 Београд Панчево детаљније информације
1551 РКТГ-45968 Демајо Сара 1900 Ниш Панчево детаљније информације
1552 РКТГ-45969 Демајо Џоја-Дулка Давид 1927 Београд Панчево детаљније информације
1553 РКТГ-45970 Дарваш Вилхелм-Вимош Мориц 1872 Билкеу Панчево детаљније информације
1554 РКТГ-45971 Дитрихштајн Игнац Самуел 1866 Вршац Панчево детаљније информације
1555 РКТГ-45972 Дајч Имре Игњат 1881 Панчево Панчево детаљније информације
1556 РКТГ-45975 Дитрихштајн Ирена Мориц 1875 Арад Панчево детаљније информације
1557 РКТГ-45978 Дитрихштајн Херман Самуел 1886 Вршац Панчево детаљније информације
1558 РКТГ-45985 Дитрихштајн Вера Мориц Арад Панчево детаљније информације
1559 РКТГ-45988 Дајч Емил Јулиус 1880 Чакорањ Панчево детаљније информације
1560 РКТГ-45990 Дајч Паула Панчево Панчево детаљније информације
1561 РКТГ-45992 Дајч Ерна Еуген-Јене 1887 Панчево Панчево детаљније информације
1562 РКТГ-45996 Дајч Јозеф Јулиус 1883 Панчево Панчево детаљније информације
1563 РКТГ-45999 Дајч Марија 1872 Панчево Панчево детаљније информације
1564 РКТГ-46002 Дајч Маркус Панчево Панчево детаљније информације
1565 РКТГ-46029 Елснер Јакоб 1883 А-непознато Панчево детаљније информације
1566 РКТГ-46033 Енс Георг 1881 А-непознато Јабука детаљније информације
1567 РКТГ-46034 Елснер Јохана А-непознато Качарево детаљније информације
1568 РКТГ-46041 Ердељан Сузана 1904 А- непознато Качарево детаљније информације
1569 РКТГ-46049 Ену Јулијана 1897 А- непознато Јабука детаљније информације
1570 РКТГ-46057 Зеленковић Сузана 1874 А-непознато Брестовац детаљније информације
1571 РКТГ-46058 Или Јулијана 1892 А- непознато Брестовац детаљније информације
1572 РКТГ-46062 Или Егидиус 1943 А- непознато Брестовац детаљније информације
1573 РКТГ-46065 Или Катарина 1888 А- непознато Брестовац детаљније информације
1574 РКТГ-46067 Или Гизела 1885 А-непознато Брестовац детаљније информације
1575 РКТГ-46069 Или Ана 1862 А-непознато Брестовац детаљније информације
1576 РКТГ-46072 Јараус Јакоб 1877 А- непознато Качарево детаљније информације
1577 РКТГ-46073 Јергер Барбара 1900 А-непознато Јабука детаљније информације
1578 РКТГ-46074 Јерличка Магда 1889 А-непознато Омољица детаљније информације
1579 РКТГ-46081 Давидовац Гена Стриј Панчево детаљније информације
1580 РКТГ-46084 Дудић Илија Никола Стриј Панчево детаљније информације
1581 РКТГ-46085 Докић Александар 1915 Панчево Панчево детаљније информације
1582 РКТГ-46086 Дачић Радован Димитрије 1914 Панчево Панчево детаљније информације
1583 РКТГ-46087 Дервишевић Мустафа Јосим Стриј Панчево детаљније информације
1584 РКТГ-46088 Димковић Тихомир Ђока 1913 Сремска Митровица Панчево детаљније информације
1585 РКТГ-46089 Димитрић Босиљка Ђока 1898 Панчево Панчево детаљније информације
1586 РКТГ-46090 Даничић Душан Панчево Панчево детаљније информације
1587 РКТГ-46091 Драганов Жива 1920 Јарковац Панчево детаљније информације
1588 РКТГ-46099 Јера Ирене 1883 А-непознато Старчево детаљније информације
1589 РКТГ-46102 Јост Петер 1942 А-непознато Глогоњ детаљније информације
1590 РКТГ-46109 Јера Клара 1884 А-непознато Брестовац детаљније информације
1591 РКТГ-46110 Јанчак Магдалена 1938 А-непознато Панчево детаљније информације
1592 РКТГ-46114 Јерличка Марија 1938 А-непознато Брестовац детаљније информације
1593 РКТГ-46121 Јергер Ана 1923 А-непознато Јабука детаљније информације
1594 РКТГ-46122 Јанош Терезија 1890 А- непознато Јабука детаљније информације
1595 РКТГ-46123 Јергер Илзе 1945 А-непознато Јабука детаљније информације
1596 РКТГ-46124 Јос Барбара 1879 А- непознато Глогоњ детаљније информације
1597 РКТГ-46142 Јунс Адам 1893 А-непознато Панчево детаљније информације
1598 РКТГ-46143 Јасишка Ана 1882 А-непознато Војловица детаљније информације
1599 РКТГ-46148 Јараус Катарина 1878 А-непознато Качарево детаљније информације
1600 РКТГ-46162 Јухас Матија 1884 А-непознато Јабука детаљније информације
1601 РКТГ-46169 Јараус Розине 1869 А-непознато Качарево детаљније информације
1602 РКТГ-46174 Јанчек Јохана 1940 А-непознато Панчево детаљније информације
1603 РКТГ-46175 Једличка Јохан 1870 А-непознато Јабука детаљније информације
1604 РКТГ-46179 Јергер Марија 1890 А-непознато Панчево детаљније информације
1605 РКТГ-46185 Јегер Јожеф 1894 А-непознато Јабука детаљније информације
1606 РКТГ-46186 Јаничек Ана 1882 А-непознато Војловица детаљније информације
1607 РКТГ-46188 Јелић Катарина 1912 А-непознато Старчево детаљније информације
1608 РКТГ-46268 Кауфман Арон Михајло 1890 Варшава Панчево детаљније информације
1609 РКТГ-46373 Дитрих Ева 1900 Брестовац Брестовац (Банатски) детаљније информације
1610 РКТГ-46405 Живанов Стеван Лаза 1885 Панчево Панчево детаљније информације
1611 РКТГ-46407 Живановић Никола Никица Ђорђе 1919 Панчево Панчево детаљније информације
1612 РКТГ-46408 Жестић Владимир Милан 1921 Панчево Панчево детаљније информације
1613 РКТГ-46426 Бишоф Ђорђе 1902 Омољица Омољица детаљније информације
1614 РКТГ-46427 Бишоф Јакоб 1885 Омољица Омољица детаљније информације
1615 РКТГ-46428 Бишоф Михајло 1907 Омољица Омољица детаљније информације
1616 РКТГ-46429 Брикнер Филип 1888 Омољица Омољица детаљније информације
1617 РКТГ-46430 Брикнер Фрања 1927 Омољица Омољица детаљније информације
1618 РКТГ-46431 Брукнер Франц 1889 Омољица Омољица детаљније информације
1619 РКТГ-46432 Бухнер Венцел 1886 Омољица Омољица детаљније информације
1620 РКТГ-46435 Буш Томас Омољица Омољица детаљније информације
1621 РКТГ-46436 Вернер Франц 1888 Омољица Омољица детаљније информације
1622 РКТГ-46437 Веснер Матеја 1891 Омољица Омољица детаљније информације
1623 РКТГ-46438 Веснер Франц 1885 Омољица Омољица детаљније информације
1624 РКТГ-46439 Ветернек Јозеф 1887 Омољица Омољица детаљније информације
1625 РКТГ-46440 Ветернек Франц 1911 Омољица Омољица детаљније информације
1626 РКТГ-46442 Вилбах Јохан Омољица Омољица детаљније информације
1627 РКТГ-46443 Гајгер Хелена 1924 Ада Омољица детаљније информације
1628 РКТГ-46445 Геп Адам 1908 Омољица Омољица детаљније информације
1629 РКТГ-46446 Геп Бернард 1903 Омољица Омољица детаљније информације
1630 РКТГ-46448 Геп Лукас 1890 Омољица Омољица детаљније информације
1631 РКТГ-46449 Геп Хајнрих 1887 Омољица Омољица детаљније информације
1632 РКТГ-46450 Геп Штефан 1927 Омољица Омољица детаљније информације
1633 РКТГ-46451 Герум Антон 1899 Омољица Омољица детаљније информације
1634 РКТГ-46453 Герум Антон 1896 Омољица Омољица детаљније информације
1635 РКТГ-46454 Герум Антон 1892 Омољица Омољица детаљније информације
1636 РКТГ-46455 Герум Ђорђе 1896 Омољица Омољица детаљније информације
1637 РКТГ-46456 Герум Јозеф 1892 Омољица Омољица детаљније информације
1638 РКТГ-46458 Герум Јохан 1895 Омољица Омољица детаљније информације
1639 РКТГ-46460 Герум Стефан 1897 Омољица Омољица детаљније информације
1640 РКТГ-46462 Герум Томас 1911 Омољица Омољица детаљније информације
1641 РКТГ-46463 Герум Франц 1894 Омољица Омољица детаљније информације
1642 РКТГ-46465 Грау Петар Омољица Омољица детаљније информације
1643 РКТГ-46466 Греј Мартин Омољица Омољица детаљније информације
1644 РКТГ-46468 Грос Антон 1899 Омољица Омољица детаљније информације
1645 РКТГ-46470 Грос Антон 1886 Омољица Омољица детаљније информације
1646 РКТГ-46471 Грос Антон 1917 Омољица Омољица детаљније информације
1647 РКТГ-46472 Грос Јакоб 1891 Омољица Омољица детаљније информације
1648 РКТГ-46503 Дитрих Катарина 1872 Јабука Јабука детаљније информације
1649 РКТГ-46507 Дитрих Терезија 1945 Брестовац Брестовац (Банатски) детаљније информације
1650 РКТГ-46511 Доксер Франц 1878 Панчево Панчево детаљније информације
1651 РКТГ-46515 Дрекстер Кристина 1880 Војловица Војловица детаљније информације
1652 РКТГ-46525 Долак Катарина 1944 Омољица Омољица детаљније информације
1653 РКТГ-46526 Долак Ева 1940 Омољица Омољица детаљније информације
1654 РКТГ-46545 Коистантиновић Милан Митa 1896 Панчево Панчево детаљније информације
1655 РКТГ-46546 Коћец Светозар Никола 1891 Панчево Панчево детаљније информације
1656 РКТГ-46561 Кочић Михајло Панчево Панчево детаљније информације
1657 РКТГ-46592 Декрел Катарина 1872 Јабука Јабука детаљније информације
1658 РКТГ-46612 Кучан Блаж Марко 1909 Старчево Старчево детаљније информације
1659 РКТГ-46615 Ковачевић Војин 1912 Долово Долово детаљније информације
1660 РКТГ-46638 Зала Емил Франц 1904 А-непознато Панчево детаљније информације
1661 РКТГ-46639 Задрувец Елза 1912 Доњи Храшћан Панчево детаљније информације
1662 РКТГ-46648 Дем Елиза 1877 Качарево Качарево детаљније информације
1663 РКТГ-46655 Дех Адам 1942 Качарево Качарево детаљније информације
1664 РКТГ-46656 Дех Јозеф 1884 Панчево Панчево детаљније информације
1665 РКТГ-46666 Дех Магдалена 1879 Качарево Качарево детаљније информације
1666 РКТГ-46830 Ковач Васа Долово Долово детаљније информације
1667 РКТГ-46831 Кудрин Михајло Живa 1897 Долово Долово детаљније информације
1668 РКТГ-46851 Дитрих Јозеф 1940 Јабука Јабука детаљније информације
1669 РКТГ-46852 Дитрих Гашпар 1875 Брестовац Брестовац (Банатски) детаљније информације
1670 РКТГ-46866 Зрини Јано Миша Стриј Панчево детаљније информације
1671 РКТГ-46884 Златановић Марија Ђорђе 1889 Борча Борча детаљније информације
1672 РКТГ-46902 Клајн Аранка Лајош 1897 Будимпешта Панчево детаљније информације
1673 РКТГ-46904 Константиновић Милан Митa 1896 Панчево Панчево детаљније информације
1674 РКТГ-46911 Коник Барбара 1886 Качарево Качарево детаљније информације
1675 РКТГ-46914 Кох Леополд 1866 Јабука Јабука детаљније информације
1676 РКТГ-46918 Кох Кристина 1879 Качарево Качарево детаљније информације
1677 РКТГ-46925 Колинг Ева 1875 Качарево Качарево детаљније информације
1678 РКТГ-46934 Колега Терезија 1894 Јабука Јабука детаљније информације
1679 РКТГ-46970 Шпехар Ирма Михајло 1881 Панчево Панчево детаљније информације
1680 РКТГ-47021 Паул Јован Јован 1888 Панчево Панчево детаљније информације
1681 РКТГ-47087 Грос Јакоб 1886 Омољица Омољица детаљније информације
1682 РКТГ-47088 Грос Јохан 1899 Омољица Омољица детаљније информације
1683 РКТГ-47120 Грос Франц 1907 Омољица Омољица детаљније информације
1684 РКТГ-47141 Гросекер Ђорђе 1927 Омољица Омољица детаљније информације
1685 РКТГ-47142 Гросекер Михајло 1883 Омољица Омољица детаљније информације
1686 РКТГ-47144 Груслинг Игнац Омољица Омољица детаљније информације
1687 РКТГ-47146 Дардин Филип Омољица Омољица детаљније информације
1688 РКТГ-47148 Динус Михајло 1888 Омољица Омољица детаљније информације
1689 РКТГ-47151 Диц Јован 1904 Омољица Омољица детаљније информације
1690 РКТГ-47152 Долак Филип 1919 Омољица Омољица детаљније информације
1691 РКТГ-47153 Долак Франц 1926 Омољица Омољица детаљније информације
1692 РКТГ-47154 Долоп Јозеф 1904 Омољица Омољица детаљније информације
1693 РКТГ-47155 Долоп Карло 1888 Омољица Омољица детаљније информације
1694 РКТГ-47156 Едер Франц 1909 Омољица Омољица детаљније информације
1695 РКТГ-47158 Инђић Ђура Игњат 1917 Стриј Панчево детаљније информације
1696 РКТГ-47160 Или Карл 1882 Брестовац Брестовац детаљније информације
1697 РКТГ-47161 Ириц Пирошка Пири Јохан 1897 Кикинда Панчево детаљније информације
1698 РКТГ-47162 Ириц Марија Јозеф 1907 Ходмезевашархељ Панчево детаљније информације
1699 РКТГ-47163 Ириц Карл Јозеф 1897 Кумане Панчево детаљније информације
1700 РКТГ-47164 Ириц Јелена 1899 Панчево Панчево детаљније информације
1701 РКТГ-47165 Ириц Деси Карло 1934 Панчево Панчево детаљније информације
1702 РКТГ-47166 Ириц Бела Јозеф 1891 Меленци Панчево детаљније информације
1703 РКТГ-47171 Ижак Олга 1919 Панчево Панчево детаљније информације
1704 РКТГ-47174 Ижак Марта Бела 1907 Апотфалва Панчево детаљније информације
1705 РКТГ-47175 Ижак Дезидер Деже Јакоб 1890 Стриј Панчево детаљније информације
1706 РКТГ-47176 Ижак Ева Дезидер 1927 Мако Панчево детаљније информације
1707 РКТГ-47177 Ириц Георг Бела 1921 Панчево Панчево детаљније информације
1708 РКТГ-47178 Ижак Аранка 1901 Панчево Панчево детаљније информације
1709 РКТГ-47184 Дингер Јохана 1902 Качарево Краљевићево (Качарево) детаљније информације
1710 РКТГ-47187 Динус Барбара 1891 Омољица Омољица детаљније информације
1711 РКТГ-47188 Ђенђи Адолф 1942 Панчево Панчево детаљније информације
1712 РКТГ-47193 Кох Марија 1879 Качарево Качарево детаљније информације
1713 РКТГ-47204 Кафер Винценц 1878 Панчево Панчево детаљније информације
1714 РКТГ-47210 Канцлер Јожеф 1930 Брестовац Брестовац детаљније информације
1715 РКТГ-47213 Калич Елизабет 1885 Качарево Качарево детаљније информације
1716 РКТГ-47224 Киндлер Јохан 1892 Омољица Омољица детаљније информације
1717 РКТГ-47225 Киндлер Јулијана 1903 Омољица Омољица детаљније информације
1718 РКТГ-47227 Кинер Маргарета 1936 Панчево Панчево детаљније информације
1719 РКТГ-47237 Киндлер Марија 1935 Брестовац Брестовац детаљније информације
1720 РКТГ-47241 Кон Аполонија 1864 Јабука Јабука детаљније информације
1721 РКТГ-47247 Коб Андреас 1945 Качарево Качарево детаљније информације
1722 РКТГ-47255 Илић Сава Коста 1903 Баваниште Панчево детаљније информације
1723 РКТГ-47257 Инић Емил Радивој 1920 Фаркаждин Панчево детаљније информације
1724 РКТГ-47262 Инић Емилија Радивој 1893 Зрењанин Панчево детаљније информације
1725 РКТГ-47264 Ивачковић Коста 1926 Панчево Панчево детаљније информације
1726 РКТГ-47265 Ивановић Михајло Стриј Панчево детаљније информације
1727 РКТГ-47323 Екснер Ђура 1894 Омољица Омољица детаљније информације
1728 РКТГ-47324 Екснер Михајло 1886 Омољица Омољица детаљније информације
1729 РКТГ-47325 Екснер Франц 1917 Омољица Омољица детаљније информације
1730 РКТГ-47326 Екснер Фрања 1885 Омољица Омољица детаљније информације
1731 РКТГ-47327 Елер Михајло 1925 Омољица Омољица детаљније информације
1732 РКТГ-47328 Елер Михајло 1894 Омољица Омољица детаљније информације
1733 РКТГ-47329 Енцман Јохан Омољица Омољица детаљније информације
1734 РКТГ-47330 Јанковић Карл 1884 Омољица Омољица детаљније информације
1735 РКТГ-47331 Јелић Јохан 1928 Омољица Омољица детаљније информације
1736 РКТГ-47332 Јелич Ана 1919 Омољица Омољица детаљније информације
1737 РКТГ-47333 Јергичка Бернард 1925 Омољица Омољица детаљније информације
1738 РКТГ-47334 Керш Јакоб 1903 Омољица Омољица детаљније информације
1739 РКТГ-47335 Киндлер Андреас 1896 Омољица Омољица детаљније информације
1740 РКТГ-47336 Киндлер Антон 1907 Омољица Омољица детаљније информације
1741 РКТГ-47337 Кифер Хана 1890 Омољица Омољица детаљније информације
1742 РКТГ-47339 Кифнер Вилхелм 1927 Омољица Омољица детаљније информације
1743 РКТГ-47342 Кифнер Јозеф Омољица Омољица детаљније информације
1744 РКТГ-47346 Кифнер Франц 1905 Омољица Омољица детаљније информације
1745 РКТГ-47349 Киш Јожеф 1905 Омољица Омољица детаљније информације
1746 РКТГ-47352 Клајн Јозеф 1880 Омољица Омољица детаљније информације
1747 РКТГ-47356 Коленг Стеван 1924 Омољица Омољица детаљније информације
1748 РКТГ-47358 Колин Антон 1885 Омољица Омољица детаљније информације
1749 РКТГ-47361 Краус Јохан 1926 Омољица Омољица детаљније информације
1750 РКТГ-47362 Куглер Карло 1904 Омољица Омољица детаљније информације
1751 РКТГ-47365 Куглер Франц 1896 Омољица Омољица детаљније информације
1752 РКТГ-47366 Куђер Антон 1920 Омољица Омољица детаљније информације
1753 РКТГ-47371 Куђер Георг 1900 Омољица Омољица детаљније информације
1754 РКТГ-47373 Куђер Стефан 1905 Омољица Омољица детаљније информације
1755 РКТГ-47376 Куђер Филип 1900 Омољица Омољица детаљније информације
1756 РКТГ-47379 Куђер Франц 1927 Омољица Омољица детаљније информације
1757 РКТГ-47380 Лауб Јозеф 1905 Омољица Омољица детаљније информације
1758 РКТГ-47381 Лојтнер Франц 1902 Омољица Омољица детаљније информације
1759 РКТГ-47382 Мартин Франц Омољица Омољица детаљније информације
1760 РКТГ-47384 Меркле Петар Омољица Омољица детаљније информације
1761 РКТГ-47385 Милбах Андреас 1898 Омољица Омољица детаљније информације
1762 РКТГ-47386 Милбах Венцел 1923 Омољица Омољица детаљније информације
1763 РКТГ-47388 Милер Андреас 1927 Омољица Омољица детаљније информације
1764 РКТГ-47389 Милер Јован 1919 Омољица Омољица детаљније информације
1765 РКТГ-47390 Милер Михајло 1901 Омољица Омољица детаљније информације
1766 РКТГ-47392 Михлбах Јохан - Антон 1925 Омољица Омољица детаљније информације
1767 РКТГ-47393 Молнар Антон Омољица Омољица детаљније информације
1768 РКТГ-47394 Молнар Венцел 1883 Омољица Омољица детаљније информације
1769 РКТГ-47396 Молнар Јозеф 1928 Омољица Омољица детаљније информације
1770 РКТГ-47397 Молнар Магдалена 1905 Омољица Омољица детаљније информације
1771 РКТГ-47398 Молнар Михајло 1885 Омољица Омољица детаљније информације
1772 РКТГ-47399 Молнар Симон 1898 Омољица Омољица детаљније информације
1773 РКТГ-47400 Молнар Франц 1893 Омољица Омољица детаљније информације
1774 РКТГ-47401 Молнар Штефан 1894 Омољица Омољица детаљније информације
1775 РКТГ-47402 Моргенштерн Јозеф 1894 Омољица Омољица детаљније информације
1776 РКТГ-47403 Моргенштерн Конрад 1891 Омољица Омољица детаљније информације
1777 РКТГ-47404 Новотни Фрања 1904 Омољица Омољица детаљније информације
1778 РКТГ-47405 Нојман Антон 1898 Омољица Омољица детаљније информације
1779 РКТГ-47406 Нојман Валентин 1900 Омољица Омољица детаљније информације
1780 РКТГ-47407 Нојман Јакоб 1888 Омољица Омољица детаљније информације
1781 РКТГ-47408 Нојман Стеван 1920 Омољица Омољица детаљније информације
1782 РКТГ-47409 Нојман Стеван 1884 Омољица Омољица детаљније информације
1783 РКТГ-47410 Нојман Франц 1903 Омољица Омољица детаљније информације
1784 РКТГ-47411 Павловски Јован 1900 Омољица Омољица детаљније информације
1785 РКТГ-47412 Павловски Јозеф 1889 Омољица Омољица детаљније информације
1786 РКТГ-47413 Павловски Стефан 1901 Омољица Омољица детаљније информације
1787 РКТГ-47414 Павловски Франц Омољица Омољица детаљније информације
1788 РКТГ-47416 Пене Тамаш 1908 Омољица Омољица детаљније информације
1789 РКТГ-47417 Пехан Јозеф 1889 Омољица Омољица детаљније информације
1790 РКТГ-47418 Плухач Јохан 1898 Омољица Омољица детаљније информације
1791 РКТГ-47419 Пољак Катарина Омољица Омољица детаљније информације
1792 РКТГ-47420 Прајзак Антон 1891 Омољица Омољица детаљније информације
1793 РКТГ-47443 Јарковачки Ђорђе Игњат 1922 Старчево Панчево детаљније информације
1794 РКТГ-47445 Јовановић Драгољуб Војислав 1920 Сокобања Панчево детаљније информације
1795 РКТГ-47446 Јурич Пирошка Јован 1898 Кикинда Панчево детаљније информације
1796 РКТГ-47447 Јоковић Љубо Перо 1928 Хум Панчево детаљније информације
1797 РКТГ-47454 Инић Стојан Радивој 1925 Фаркаждин Панчево детаљније информације
1798 РКТГ-47491 Кнингел Јохан 1917 Качарево Качарево детаљније информације
1799 РКТГ-47500 Кон Елизабета 1888 Качарево Качарево детаљније информације
1800 РКТГ-47505 Кон Јован 1889 Качарево Качарево детаљније информације
1801 РКТГ-47507 Кон Јакоб 1878 Качарево Качарево детаљније информације
1802 РКТГ-47526 Кон Јохан 1878 Качарево Качарево детаљније информације
1803 РКТГ-47532 Кап Јохан 1886 Качарево Качарево детаљније информације
1804 РКТГ-47534 Живанов Душан Арса 1881 Борча Борча детаљније информације
1805 РКТГ-47535 Живанов Зора Лаза 1924 Борча Борча детаљније информације
1806 РКТГ-47537 Жолкер Јоже 1896 А- непознато Борча детаљније информације
1807 РКТГ-47545 Карх Аделхајт 1899 Банатски Брестовац Банатски Брестовац детаљније информације
1808 РКТГ-47602 Прајзак Франц 1889 Омољица Омољица детаљније информације
1809 РКТГ-47603 Прајзах Франц 1886 Омољица Омољица детаљније информације
1810 РКТГ-47604 Прајс Антон 1887 Омољица Омољица детаљније информације
1811 РКТГ-47605 Прајс Јозеф 1901 Омољица Омољица детаљније информације
1812 РКТГ-47606 Прајс Стеван 1897 Омољица Омољица детаљније информације
1813 РКТГ-47607 Прајсак Ђорђе 1928 Омољица Омољица детаљније информације
1814 РКТГ-47608 Прајзак Јозеф 1870 Омољица Омољица детаљније информације
1815 РКТГ-47667 Јовић Милорад Сава 1924 Банатски Двор Панчево детаљније информације
1816 РКТГ-47678 Ђуришић Вељко Стриј Панчево детаљније информације
1817 РКТГ-47683 Ђуричковић Милован Илија Стриј Панчево детаљније информације
1818 РКТГ-47703 Ђеловац Драган Стеван Стриј Панчево детаљније информације
1819 РКТГ-47946 Јаковачки Ђорђе А- непознато Панчево детаљније информације
1820 РКТГ-47959 Јаковић Љуба Јован А- непознато Панчево детаљније информације
1821 РКТГ-47969 Јанић Јано Јано А-непознато Панчево детаљније информације
1822 РКТГ-48019 Јанков Милан Јован 1891 Перлез Панчево детаљније информације
1823 РКТГ-48027 Јаношик Јано Јано А-непознато Панчево детаљније информације
1824 РКТГ-48036 Јефтић Миленко Лазар 1902 Томашевац Панчево детаљније информације
1825 РКТГ-48049 Јешић Живојин Панчево Панчево детаљније информације
1826 РКТГ-48204 Кифус Петер 1940 Качарево Качарево детаљније информације
1827 РКТГ-48206 Кућер Ерих 1941 Омољица Омољица детаљније информације
1828 РКТГ-48207 Кеп Јохан 1875 Војловица Војловица детаљније информације
1829 РКТГ-48212 Кун Себастијан 1877 Јабука Јабука детаљније информације
1830 РКТГ-48213 Кун Софија 1877 Панчево Панчево детаљније информације
1831 РКТГ-48214 Кифер Игнац 1868 Јабука Јабука детаљније информације
1832 РКТГ-48215 Кун Терезија 1945 Јабука Јабука детаљније информације
1833 РКТГ-48216 Кифер Хелена 1945 Омољица Омољица детаљније информације
1834 РКТГ-48218 Кудјер Јожеф 1944 Омољица Омољица детаљније информације
1835 РКТГ-48221 Куглер Сузана 1872 Омољица Омољица детаљније информације
1836 РКТГ-48239 Кетерер Магдалена 1887 Јабука Јабука детаљније информације
1837 РКТГ-48246 Егер Ана 1881 Јабука Јабука детаљније информације
1838 РКТГ-48309 Кифус Јакоб 1877 Качарево Качарево детаљније информације
1839 РКТГ-48325 Клајслер Ана 1915 Брестовац Брестовац детаљније информације
1840 РКТГ-48341 Едер Терезија 1862 Качарево Краљевићево (Качарево) детаљније информације
1841 РКТГ-48345 Клам Ана 1865 Омољица Омољица детаљније информације
1842 РКТГ-48350 Кифнер Франц 1944 Омољица Омољица детаљније информације
1843 РКТГ-48351 Едер Штефан 1945 Омољица Омољица детаљније информације
1844 РКТГ-48355 Коп Емилија 1887 Качарево Качарево детаљније информације
1845 РКТГ-48363 Егер Елис 1914 Банатски Брестовац Брестовац (Банатски) детаљније информације
1846 РКТГ-48364 Егер Јозеф 1893 Јабука Јабука детаљније информације
1847 РКТГ-48368 Еберле Елизе 1862 Качарево Краљевићево (Качарево) детаљније информације
1848 РКТГ-48385 Елбл Ангелија 1887 Омољица Омољица детаљније информације
1849 РКТГ-48401 Елегбан Магдалена 1881 Банатски Брестовац Брестовац (Банатски) детаљније информације
1850 РКТГ-48407 Елегбан Вилхелм 1882 Брестовац Брестовац детаљније информације
1851 РКТГ-48445 Еренфројнд Елвира Максa 1922 Уздин Панчево детаљније информације
1852 РКТГ-48446 Еренфројнд Александар - Шањи Максa 1919 Уздин Панчево детаљније информације
1853 РКТГ-48449 Ерш Карл Јакоб 1870 Бекеш Панчево детаљније информације
1854 РКТГ-48460 Еренфројнд Макс Леополд 1884 Велики Миклош Панчево детаљније информације
1855 РКТГ-48469 Еренфројнд Марија Маркус 1886 Панчево пан детаљније информације
1856 РКТГ-48471 Еренфројнд Ида Максa 1920 Уздин пан детаљније информације
1857 РКТГ-48481 Ердељан Лазар Мита 1906 Долово Долово детаљније информације
1858 РКТГ-48486 Ердељан Душан Мита 1912 Долово Долово детаљније информације
1859 РКТГ-48494 Јаков Берта Цадика 1930 Панчево Панчево детаљније информације
1860 РКТГ-48495 Јолан Ирма Карл 1905 Панчево Панчево детаљније информације
1861 РКТГ-48496 Јаков Цадик Израел 1893 Београд Панчево детаљније информације
1862 РКТГ-48497 Јаков Нети Цадик 1928 Панчево Панчево детаљније информације
1863 РКТГ-48498 Јаков Моша Буби Цадик 1925 Београд Панчево детаљније информације
1864 РКТГ-48499 Јаков Карло 1870 Бекеш Панчево детаљније информације
1865 РКТГ-48500 Јаков Јулијана Адолф 1904 Темишвар Панчево детаљније информације
1866 РКТГ-48694 Лафертал Сизилија 1880 Омољица Омољица детаљније информације
1867 РКТГ-48698 Линдер Елеонора 1895 Панчево Панчево детаљније информације
1868 РКТГ-48703 Линк Бригита 1892 Јабука Јабука детаљније информације
1869 РКТГ-48704 Линк Јохана 1879 Јабука Јабука детаљније информације
1870 РКТГ-48720 Лич Јохан 1945 Панчево Панчево детаљније информације
1871 РКТГ-48724 Лахел Софија 1878 Качарево Качарево детаљније информације
1872 РКТГ-48732 Епштајн Ирма Рудолф 1884 Панчево Панчево детаљније информације
1873 РКТГ-48735 Ернест Рудолф Рудолф Стриј Панчево детаљније информације
1874 РКТГ-48737 Ернест Адолф Адолф Стриј Панчево детаљније информације
1875 РКТГ-48796 Кифнер Георг 1941 Качарево Качарево детаљније информације
1876 РКТГ-48797 Кифнер Катарина 1937 Омољица Омољица детаљније информације
1877 РКТГ-48800 Кифнер Магдалена 1915 Омољица Омољица детаљније информације
1878 РКТГ-48801 Кифнер Марија 1912 Омољица Омољица детаљније информације
1879 РКТГ-48802 Кифус Филипине Мартин 1885 Качарево Качарево детаљније информације
1880 РКТГ-48805 Кламер Јозефине 1941 Старчево Старчево детаљније информације
1881 РКТГ-48807 Клингел Јохана 1917 Качарево Качарево детаљније информације
1882 РКТГ-48810 Клекер Сузана 1882 Панчево Панчево детаљније информације
1883 РКТГ-48818 Конрад Вили 1942 Панчево Панчево детаљније информације
1884 РКТГ-48820 Клаус Јохан 1946 Панчево Панчево детаљније информације
1885 РКТГ-48838 Кемпл Барбара 1909 Качарево Качарево детаљније информације
1886 РКТГ-48881 Елингер Јозеф 1884 Јабука Јабука детаљније информације
1887 РКТГ-48897 Ену Розина 1889 Јабука Јабука детаљније информације
1888 РКТГ-48899 Енслер Адам 1889 Качарево Качарево детаљније информације
1889 РКТГ-49058 Димитријевић Чеда Васa 1866 Панчево Панчево детаљније информације
1890 РКТГ-49068 Лехл Јакоб 1869 Качарево Качарево детаљније информације
1891 РКТГ-49071 Лајфенбергер Барбара 1904 Качарево Качарево детаљније информације
1892 РКТГ-49088 Лафертон Стеван 1899 Омољица Омољица детаљније информације
1893 РКТГ-49090 Прајзах Јохан 1901 Омољица Омољица детаљније информације
1894 РКТГ-49092 Прохаска Франц 1894 Омољица Омољица детаљније информације
1895 РКТГ-49094 Прухнер Венцел Омољица Омољица детаљније информације
1896 РКТГ-49095 Пуркович Омољица Омољица детаљније информације
1897 РКТГ-49096 Пуркович Стеван Омољица Омољица детаљније информације
1898 РКТГ-49097 Рајш Јован 1924 Омољица Омољица детаљније информације
1899 РКТГ-49098 Рајш Томас 1880 Омољица Омољица детаљније информације
1900 РКТГ-49099 Рајш Томас 1902 Омољица Омољица детаљније информације
1901 РКТГ-49100 Ребенштајн Јован 1908 Омољица Омољица детаљније информације
1902 РКТГ-49101 Ребенштајн Матеја 1884 Омољица Омољица детаљније информације
1903 РКТГ-49102 Ребенштајн Матеја 1928 Омољица Омољица детаљније информације
1904 РКТГ-49103 Рех Мартин 1898 Омољица Омољица детаљније информације
1905 РКТГ-49104 Рех Михајло 1912 Омољица Омољица детаљније информације
1906 РКТГ-49105 Рец Јован 1887 Омољица Омољица детаљније информације
1907 РКТГ-49106 Рец Јован 1885 Омољица Омољица детаљније информације
1908 РКТГ-49107 Рец Јован 1907 Омољица Омољица детаљније информације
1909 РКТГ-49109 Рец Магдалена 1891 Омољица Омољица детаљније информације
1910 РКТГ-49111 Рец Томас 1926 Омољица Омољица детаљније информације
1911 РКТГ-49113 Рец Франц 1900 Омољица Омољица детаљније информације
1912 РКТГ-49114 Рец Франц 1884 Омољица Омољица детаљније информације
1913 РКТГ-49115 Римшнајдер Петар 1913 Омољица Омољица детаљније информације
1914 РКТГ-49116 Лумер Катарина 1883 Панчево Панчево детаљније информације
1915 РКТГ-49117 Римшнајдер Фрања 1902 Омољица Омољица детаљније информације
1916 РКТГ-49119 Ритер Венцл 1899 Омољица Омољица детаљније информације
1917 РКТГ-49120 Ритер Винценц 1926 Омољица Омољица детаљније информације
1918 РКТГ-49121 Ритер Ђорђе 1920 Омољица Омољица детаљније информације
1919 РКТГ-49123 Ритер Ђорђе 1883 Омољица Омољица детаљније информације
1920 РКТГ-49124 Ритер Јован 1902 Омољица Омољица детаљније информације
1921 РКТГ-49125 Ритер Михајло 1909 Омољица Омољица детаљније информације
1922 РКТГ-49126 Руменфамгер Антон Омољица Омољица детаљније информације
1923 РКТГ-49127 Руменфамгер Јохан Омољица Омољица детаљније информације
1924 РКТГ-49129 Сапуловић Лоренц 1884 Омољица Омољица детаљније информације
1925 РКТГ-49130 Сапуловић Михајло 1928 Омољица Омољица детаљније информације
1926 РКТГ-49133 Сватон Антон 1886 Омољица Омољица детаљније информације
1927 РКТГ-49136 Сватон Јозеф 1926 Омољица Омољица детаљније информације
1928 РКТГ-49138 Сватон Лукас 1883 Омољица Омољица детаљније информације
1929 РКТГ-49139 Сватон Филип 1884 Омољица Омољица детаљније информације
1930 РКТГ-49140 Себлер Роберт Омољица Омољица детаљније информације
1931 РКТГ-49141 Сегер Антон 1885 Омољица Омољица детаљније информације
1932 РКТГ-49142 Сегер Бернхард Омољица Омољица детаљније информације
1933 РКТГ-49143 Сегер Лоренц 1928 Омољица Омољица детаљније информације
1934 РКТГ-49144 Сегер Франц 1894 Омољица Омољица детаљније информације
1935 РКТГ-49146 Сегер Франц 1909 Омољица Омољица детаљније информације
1936 РКТГ-49147 Селеши Антон 1900 Омољица Омољица детаљније информације
1937 РКТГ-49148 Селеши Јозеф 1904 Омољица Омољица детаљније информације
1938 РКТГ-49149 Селеши Паул 1927 Омољица Омољица детаљније информације
1939 РКТГ-49150 Селеши Томас 1908 Омољица Омољица детаљније информације
1940 РКТГ-49151 Селеши Франц 1906 Омољица Омољица детаљније информације
1941 РКТГ-49152 Сехман Франц 1890 Омољица Омољица детаљније информације
1942 РКТГ-49153 Стајдл Томас 1896 Омољица Омољица детаљније информације
1943 РКТГ-49154 Тиц Јохан Омољица Омољица детаљније информације
1944 РКТГ-49155 Топалов Ливиус 1902 Омољица Омољица детаљније информације
1945 РКТГ-49156 Улман Франц Омољица Омољица детаљније информације
1946 РКТГ-49157 Фолмансхаузер Омољица Омољица детаљније информације
1947 РКТГ-49158 Фолмер Валентин 1903 Омољица Омољица детаљније информације
1948 РКТГ-49159 Форго Александар Омољица Омољица детаљније информације
1949 РКТГ-49160 Фрајер Матиас 1888 Округлица Омољица детаљније информације
1950 РКТГ-49163 Франц Антон 1884 Омољица Омољица детаљније информације
1951 РКТГ-49164 Франц Мартин 1898 Омољица Омољица детаљније информације
1952 РКТГ-49165 Хаг Адалберт 1927 Омољица Омољица детаљније информације
1953 РКТГ-49166 Хадершпек Јозеф 1892 Омољица Омољица детаљније информације
1954 РКТГ-49167 Хајсман Франц 1894 Омољица Омољица детаљније информације
1955 РКТГ-49169 Харбајт Балтазар Харб Омољица Омољица детаљније информације
1956 РКТГ-49184 Херолд Франц 1924 Омољица Омољица детаљније информације
1957 РКТГ-49185 Хибш Јозеф 1889 Омољица Омољица детаљније информације
1958 РКТГ-49186 Хибш Бернхард 1890 Омољица Омољица детаљније информације
1959 РКТГ-49187 Хибш Георг 1888 Омољица Омољица детаљније информације
1960 РКТГ-49209 Хибш Георг 1883 Омољица Омољица детаљније информације
1961 РКТГ-49215 Хибш Магдалена 1891 Омољица Омољица детаљније информације
1962 РКТГ-49218 Хибш Терезија 1909 Омољица Омољица детаљније информације
1963 РКТГ-49219 Хорват Јозеф 1888 Омољица Омољица детаљније информације
1964 РКТГ-49220 Хорват Јохан 1894 Омољица Омољица детаљније информације
1965 РКТГ-49235 Цехман Антон 1893 Омољица Омољица детаљније информације
1966 РКТГ-49273 Цехман Јован 1905 Омољица Омољица детаљније информације
1967 РКТГ-49287 Цехман Франц 1890 Омољица Омољица детаљније информације
1968 РКТГ-49297 Швајцер Вилхелм 1905 Омољица Омољица детаљније информације
1969 РКТГ-49307 Шефер Јозеф 1892 Омољица Омољица детаљније информације
1970 РКТГ-49312 Шили Лудвиг 1895 Омољица Омољица детаљније информације
1971 РКТГ-49319 Шимпл Јозеф 1901 Омољица Омољица детаљније информације
1972 РКТГ-49325 Шимпл Паул 1889 Омољица Омољица детаљније информације
1973 РКТГ-49329 Шимпл Франц 1888 Омољица Омољица детаљније информације
1974 РКТГ-49336 Шин Штефан Омољица Омољица детаљније информације
1975 РКТГ-49345 Шмидер Фрања 1905 Омољица Омољица детаљније информације
1976 РКТГ-49356 Штрак Јохан 1898 Омољица Омољица детаљније информације
1977 РКТГ-49363 Штелкер Јозеф 1914 Омољица Омољица детаљније информације
1978 РКТГ-49367 Штерингер Јохан 1899 Омољица Омољица детаљније информације
1979 РКТГ-49372 Штерингер Јохан 1928 Омољица Омољица детаљније информације
1980 РКТГ-49373 Штерингер Паул 1898 Омољица Омољица детаљније информације
1981 РКТГ-49379 Штерингер Франц 1889 Омољица Омољица детаљније информације
1982 РКТГ-49387 Штерингер Франц 1891 Омољица Омољица детаљније информације
1983 РКТГ-49391 Штрак Антон 1892 Омољица Омољица детаљније информације
1984 РКТГ-49408 Штрак Јакоб 1886 Омољица Омољица детаљније информације
1985 РКТГ-49418 Штрак Магдалена 1902 Омољица Омољица детаљније информације
1986 РКТГ-49428 Штрак Мариа 1923 Омољица Омољица детаљније информације
1987 РКТГ-49439 Штрак Рудолф 1894 Омољица Омољица детаљније информације
1988 РКТГ-49447 Штрак Стеван 1893 Омољица Омољица детаљније информације
1989 РКТГ-49455 Штрак Франц 1902 Омољица Омољица детаљније информације
1990 РКТГ-49535 Лајтенбергер Фриц 1946 Качарево Качарево детаљније информације
1991 РКТГ-49953 Кефер Софија 1884 Војловица Војловица детаљније информације
1992 РКТГ-49966 Келеман Јожеф 1942 Панчево Панчево детаљније информације
1993 РКТГ-49971 Картинг Херлине 1943 Панчево Панчево детаљније информације
1994 РКТГ-49973 Кашуба Филипине 1880 Качарево Качарево детаљније информације
1995 РКТГ-49974 Кашуба Софија 1870 Качарево Качарево детаљније информације
1996 РКТГ-49976 Катић Катарина 1938 Панчево Панчево детаљније информације
1997 РКТГ-50025 Киш Ана 1885 Омољица Омољица детаљније информације
1998 РКТГ-50040 Кителбергер Ева 1945 Качарево Качарево детаљније информације
1999 РКТГ-50069 Лап Сузана 1883 Качарево Качарево детаљније информације
2000 РКТГ-50090 Лајтенбергер Кристина 1877 Качарево Качарево детаљније информације
2001 РКТГ-50092 Лајтенбергер Магда 1874 Качарево Качарево детаљније информације
2002 РКТГ-50101 Лехл Елизабет 1919 Качарево Качарево детаљније информације
2003 РКТГ-50103 Лоренц Бетине 1940 Панчево Панчево детаљније информације
2004 РКТГ-50104 Лоренц Бригита 1872 Јабука Јабука детаљније информације
2005 РКТГ-50105 Лоренц Доротеја 1885 Јабука Јабука детаљније информације
2006 РКТГ-50107 Лоренц Јохан 1881 Јабука Јабука детаљније информације
2007 РКТГ-50110 Лоренц Матија 1926 Панчево Панчево детаљније информације
2008 РКТГ-50111 Лоренц Матијас 1861 Јабука Јабука детаљније информације
2009 РКТГ-50112 Лоренц Розалија 1876 Јабука Јабука детаљније информације
2010 РКТГ-50116 Келеман Магда 1886 Панчево Панчево детаљније информације
2011 РКТГ-50118 Киш Јохан 1892 Јабука Јабука детаљније информације
2012 РКТГ-50121 Лој Јохана 1872 Качарево Качарево детаљније информације
2013 РКТГ-50134 Келер Анемариа 1945 Панчево Панчево детаљније информације
2014 РКТГ-50141 Келер Карл 1900 Панчево Панчево детаљније информације
2015 РКТГ-50145 Келер Роза 1907 Панчево Панчево детаљније информације
2016 РКТГ-50146 Келер Штефан 1939 Панчево Панчево детаљније информације
2017 РКТГ-50154 Крамајер Михаел 1865 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
2018 РКТГ-50163 Кремер Факадин 1886 Брестовац Брестовац детаљније информације
2019 РКТГ-50173 Крајцингер Вилхелм 1883 Панчево Панчево детаљније информације
2020 РКТГ-50179 Крамер Ана 1867 Брестовац Брестовац детаљније информације
2021 РКТГ-50185 Краус Антон 1940 Омољица Омољица детаљније информације
2022 РКТГ-50190 Краус Катарина 1879 Омољица Омољица детаљније информације
2023 РКТГ-50206 Канапе Јохан 1940 Старчево Старчево детаљније информације
2024 РКТГ-50215 Крешер Агнес 1878 Јабука Јабука детаљније информације
2025 РКТГ-50227 Логајда Вероника 1893 Банатски Брестовац Банатски Брестовац детаљније информације
2026 РКТГ-50234 Луц Катарина 1945 Војловица Војловица детаљније информације
2027 РКТГ-50250 Либгот Терезија 1884 Омољица Омољица детаљније информације
2028 РКТГ-50252 Лич Херман 1941 Панчево Панчево детаљније информације
2029 РКТГ-50258 Либцајт Катарина 1868 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
2030 РКТГ-50264 Либ Фридрих 1870 Качарево Качарево детаљније информације
2031 РКТГ-50266 Либцајт Јохан 1876 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
2032 РКТГ-50268 Либгот Јован 1867 Банатски Брестовац Банатски Брестовац детаљније информације
2033 РКТГ-50269 Либгот Криштоф 1886 Банатски Брестовац Банатски Брестовац детаљније информације
2034 РКТГ-50270 Либгот Марија 1907 Банатски Брестовац Банатски Брестовац детаљније информације
2035 РКТГ-50271 Либгот Михаел 1884 Банатски Брестовац Банатски Брестовац детаљније информације
2036 РКТГ-50272 Либгот Штефан 1881 Банатски Брестовац Банатски Брестовац детаљније информације
2037 РКТГ-50274 Либ Криштоф 1900 Качарево Качарево детаљније информације
2038 РКТГ-50631 Кингер 1870 Панчево Панчево детаљније информације
2039 РКТГ-50638 Кинг Герда 1943 Иваново Иваново детаљније информације
2040 РКТГ-50639 Кинг Јожеф 1940 Иваново Иваново детаљније информације
2041 РКТГ-50662 Кун Барбара 1890 Јабука Јабука детаљније информације
2042 РКТГ-50685 Кучер Барбара 1895 Омољица Омољица детаљније информације
2043 РКТГ-50699 Куђар Барбара 1901 Омољица Омољица детаљније информације
2044 РКТГ-51004 Вајнц Петер Др Стриј Јабука детаљније информације
2045 РКТГ-51005 Вагенхофер Петер Стриј Јабука детаљније информације
2046 РКТГ-51027 Лап Филип 1879 Качарево Качарево детаљније информације
2047 РКТГ-51037 Легер Марија 1865 Банатски Брестовац Банатски Брестовац детаљније информације
2048 РКТГ-51038 Легер Магда 1892 Банатски Брестовац Банатски Брестовац детаљније информације
2049 РКТГ-51046 Лап Михаел 1875 Качарево Качарево детаљније информације
2050 РКТГ-51047 Лап Магдалена 1876 Качарево Качарево детаљније информације
2051 РКТГ-51048 Лап Јозеф 1863 Качарево Качарево детаљније информације
2052 РКТГ-51052 Лацков Марија 1941 Војловица Војловица детаљније информације
2053 РКТГ-51053 Лацков Елизабета 1937 Војловица Војловица детаљније информације
2054 РКТГ-51054 Лацков Јохан 1943 Панчево Панчево детаљније информације
2055 РКТГ-51065 Лехел Ева 1873 Качарево Качарево детаљније информације
2056 РКТГ-51080 Ланг Магдалена 1884 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
2057 РКТГ-51081 Ланг Катарина 1880 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
2058 РКТГ-51084 Ковач Алфред 1932 Панчево Панчево детаљније информације
2059 РКТГ-51091 Котланек Ана 1911 Јабука Јабука детаљније информације
2060 РКТГ-51096 Ковач Јожеф 1932 Панчево Панчево детаљније информације
2061 РКТГ-51101 Ковенц Марија 1880 Омољица Омољица детаљније информације
2062 РКТГ-51107 Килтербергер Валтер 1942 Качарево Качарево детаљније информације
2063 РКТГ-51109 Кимер Катарина 1904 Војловица Војловица детаљније информације
2064 РКТГ-51125 Кош Коломан Алфред 1921 Пазарић Панчево детаљније информације
2065 РКТГ-51126 Коцеш Фрања Панчево Панчево детаљније информације
2066 РКТГ-51127 Келер Франц Јозеф 1888 Арад Панчево детаљније информације
2067 РКТГ-51133 Ловарц Сузана Александар 1918 Зрењанин Панчево детаљније информације
2068 РКТГ-51144 Кон Емилија Мориц 1906 Панчево Панчево детаљније информације
2069 РКТГ-51145 Кон Етел 1879 Нови Сад Панчево детаљније информације
2070 РКТГ-51146 Кон Лудвиг Хајнрих 1907 Панчево Панчево детаљније информације
2071 РКТГ-51147 Кон Катарина Шандор 1872 Силађ Панчево детаљније информације
2072 РКТГ-51148 Келер Стефан Франц 1908 Зрењанин Панчево детаљније информације
2073 РКТГ-51149 Кон Елизабета-Елза Хајнрих 1917 Панчево Панчево детаљније информације
2074 РКТГ-51150 Кон Коломан Алфред 1921 Пазарић Панчево детаљније информације
2075 РКТГ-51152 Кон Мирјана 1934 Панчево Панчево детаљније информације
2076 РКТГ-51153 Кон Регина Калман 1897 Црепаја Панчево детаљније информације
2077 РКТГ-51205 Ђурђев Петар Никола 1910 Панчево Панчево детаљније информације
2078 РКТГ-51206 Ђекић Ђорђе Риста Стриј Панчево детаљније информације
2079 РКТГ-51210 Кон Хајналка-Зора Мориц 1914 Панчево Панчево детаљније информације
2080 РКТГ-51213 Клајн Сара Бернард 1874 Баја Панчево детаљније информације
2081 РКТГ-51214 Клајн Мењхерт Јонас 1882 Чока Панчево детаљније информације
2082 РКТГ-51215 Клајн Марко Карл 1915 Панчево Панчево детаљније информације
2083 РКТГ-51216 Клајн Катарина Менихерт 1927 Будимпешта Панчево детаљније информације
2084 РКТГ-51217 Клајн Илуш 1909 Панчево Панчево детаљније информације
2085 РКТГ-51218 Клајн Георг Мењхерт 1923 Панчево Панчево детаљније информације
2086 РКТГ-51219 Келер Јозеф Франц 1913 Зрењанин Панчево детаљније информације
2087 РКТГ-51220 Киршенбаум Јакоб Саламон 1872 А- непознато Панчево детаљније информације
2088 РКТГ-51221 Кемењ Арпад Кон Игњат Ковин Панчево детаљније информације
2089 РКТГ-51222 Кеменеш Оскар Мор 1881 Шопрон Панчево детаљније информације
2090 РКТГ-51223 Келер Шарлота Мориц 1883 Дебељача Панчево детаљније информације
2091 РКТГ-51224 Кон Александар Хајнрих 1911 Панчево Панчево детаљније информације
2092 РКТГ-51225 Кон Гизела Игнац 1879 Кикинда Панчево детаљније информације
2093 РКТГ-51226 Киршенбаум Матилда Сигмунд 1876 Вршац Панчево детаљније информације
2094 РКТГ-51227 Краус Егон Бела Панчево Панчево детаљније информације
2095 РКТГ-51228 Куниц Хелена-Илуш Коломан 1891 Решица Панчево детаљније информације
2096 РКТГ-51229 Краус Емил Херман 1895 Падина Панчево детаљније информације
2097 РКТГ-51230 Кон Хелена Хајнрих 1906 Панчево Панчево детаљније информације
2098 РКТГ-51231 Краус Бела Мориц 1895 Панчево Панчево детаљније информације
2099 РКТГ-51232 Камински Клара 1915 Панчево Панчево детаљније информације
2100 РКТГ-51233 Краус Ана Сигмунд 1902 Кастел Векио Панчево детаљније информације
2101 РКТГ-51234 Камински Рудолф 1921 Панчево Панчево детаљније информације
2102 РКТГ-51235 Камински Стефани Рудолф 1891 А-непознато Панчево детаљније информације
2103 РКТГ-51236 Камински Ханц 1920 Панчево Панчево детаљније информације
2104 РКТГ-51237 Кош Тереза Алфред 1914 Панчево Панчево детаљније информације
2105 РКТГ-51238 Константиновић Јулија Мориц 1863 Сомбор Панчево детаљније информације
2106 РКТГ-51239 Камплер Калман Калман 1924 Панчево Панчево детаљније информације
2107 РКТГ-51240 Кош Олга Калман 1895 Терезовац Панчево детаљније информације
2108 РКТГ-51241 Кауфман Михаел Арон 1890 Варшава Панчево детаљније информације
2109 РКТГ-51242 Кауфман Софија Михајло 1900 Банатски Брестовац Панчево детаљније информације
2110 РКТГ-51243 Кош Алфред Исидор 1884 Сарајево Панчево детаљније информације
2111 РКТГ-51244 Краус Мавро Бела 1933 Панчево Панчево детаљније информације
2112 РКТГ-51245 Камплер Алиса Карл 1896 Апотфалва Панчево детаљније информације
2113 РКТГ-51306 Кузмановић Боривој 1900 Видин Панчево детаљније информације
2114 РКТГ-51307 Кузмановић Тихомир Велимир 1916 Вршац Панчево детаљније информације
2115 РКТГ-51308 Кулић Марко Илија 1914 Шавник Панчево детаљније информације
2116 РКТГ-51309 Курјачки Иван Драгомир 1912 Панчево Панчево детаљније информације
2117 РКТГ-51311 Капун Мирко А- непознато Панчево детаљније информације
2118 РКТГ-51313 Карија Матилда Леон А- непознато Панчево детаљније информације
2119 РКТГ-51314 Карија Саботај Леон А- непознато Панчево детаљније информације
2120 РКТГ-51316 Катић Јоца А- непознато Панчево детаљније информације
2121 РКТГ-51317 Клинковски Коста Пера 1911 Земун Панчево детаљније информације
2122 РКТГ-51318 Кнежевић Милан 1901 Панчево Панчево детаљније информације
2123 РКТГ-51320 Коварчик Марци А- непознато Панчево детаљније информације
2124 РКТГ-51323 Карија Винка Себојт А- непознато Панчево детаљније информације
2125 РКТГ-51325 Кажић Сава Андреја А- непознато Панчево детаљније информације
2126 РКТГ-51328 Крал Алојз А- непознато Панчево детаљније информације
2127 РКТГ-51331 Колић Михајло Мата 1903 А- непознато Панчево детаљније информације
2128 РКТГ-51332 Крњац Паја 1897 Панчево Панчево детаљније информације
2129 РКТГ-51359 Крајина Стипе А- непознато Панчево детаљније информације
2130 РКТГ-51383 Лазичић Мита Михајло 1934 Панчево Панчево детаљније информације
2131 РКТГ-51384 Ленард Хуго Лазар 1887 Панчево Панчево детаљније информације
2132 РКТГ-51385 Ланг Артур Филип 1899 Илок Панчево детаљније информације
2133 РКТГ-51386 Лебл Бела 1897 Панчево Панчево детаљније информације
2134 РКТГ-51387 Лебл Андор 1896 Панчево Панчево детаљније информације
2135 РКТГ-51388 Лангсфелдер Терезиа Самуел 1903 Будровац Панчево детаљније информације
2136 РКТГ-51389 Лангсфелдер Ева Георг 1937 Панчево Панчево детаљније информације
2137 РКТГ-51390 Ланг Јолана Карлo 1907 Ковачица Панчево детаљније информације
2138 РКТГ-51392 Лихтенберг Славко-Фриц Фриц 1899 Ђурђево Панчево детаљније информације
2139 РКТГ-51403 Раф Филип 1943 Војловица Војловица детаљније информације
2140 РКТГ-51407 Рауш Марија 1877 Старчево Старчево детаљније информације
2141 РКТГ-51414 Ре Ана 1932 Брестовац Брестовац детаљније информације
2142 РКТГ-51415 Ре Магдалена 1877 Омољица Омољица детаљније информације
2143 РКТГ-51422 Ребенштајн Ана 1878 Омољица Омољица детаљније информације
2144 РКТГ-51423 Ребенштајн Јозефина 1878 Омољица Омољица детаљније информације
2145 РКТГ-51424 Ребенштајн Катарина 1902 Брестовац Брестовац детаљније информације
2146 РКТГ-51426 Ребић Јосип Марко А- непознато Панчево детаљније информације
2147 РКТГ-51428 Рали Франц 1866 Брестовац Брестовац детаљније информације
2148 РКТГ-51437 Рајтер Розина 1897 Качарево Качарево детаљније информације
2149 РКТГ-51547 Лангсфелдер Георг Армин 1898 Кикинда Панчево детаљније информације
2150 РКТГ-51549 Левер Мирко-Фриц Јован 1913 Панчево Панчево детаљније информације
2151 РКТГ-51551 Леви Хермина Феликс 1894 Будимпешта Панчево детаљније информације
2152 РКТГ-51553 Лебл Јулиус Хајнрих 1886 Земун Панчево детаљније информације
2153 РКТГ-51555 Леви Хелена Исидор 1910 Алибунар Панчево детаљније информације
2154 РКТГ-51557 Левер Виктор Јохан 1896 Панчево Панчево детаљније информације
2155 РКТГ-51558 Леви Менехем-Емил Бохор Скопље Панчево детаљније информације
2156 РКТГ-51560 Левер Едмунд Јован 1903 Панчево Панчево детаљније информације
2157 РКТГ-51561 Либман Агата Панчево Панчево детаљније информације
2158 РКТГ-51563 Левер Јохан Исак 1869 Пшемисл Панчево детаљније информације
2159 РКТГ-51564 Левингер Хуго Макс 1905 Панчево Панчево детаљније информације
2160 РКТГ-51567 Лебл Еугенија-Жени Јакоб 1896 Ковачица Панчево детаљније информације
2161 РКТГ-51568 Левингер Естер Еуген 1938 Панчево Панчево детаљније информације
2162 РКТГ-51570 Левер Фрања Јован 1909 Панчево Панчево детаљније информације
2163 РКТГ-51571 Левер Хелена Адолф 1873 Бела Црква Панчево детаљније информације
2164 РКТГ-51572 Рем Елизабета 1945 Панчево Панчево детаљније информације
2165 РКТГ-51573 Левер Хуго Јован 1900 Панчево Панчево детаљније информације
2166 РКТГ-51575 Леви Гизела Адолф 1881 Лугош Панчево детаљније информације
2167 РКТГ-51577 Леви Едита Исидор 1904 Панчево Панчево детаљније информације
2168 РКТГ-51579 Леви Елизабета Исидор 1904 Банатско Ново Село Панчево детаљније информације
2169 РКТГ-51580 Ловарц Шандор Александар 1887 Хидваг Панчево детаљније информације
2170 РКТГ-51582 Леви Изабела Менахем 1917 Будимпешта Панчево детаљније информације
2171 РКТГ-51583 Леви Исидор Јакоб 1875 Панчево Панчево детаљније информације
2172 РКТГ-51585 Левер Лудвиг 1885 Панчево Панчево детаљније информације
2173 РКТГ-51587 Левингер Рудолф 1882 Панчево Панчево детаљније информације
2174 РКТГ-51589 Лебл Јулија Мориц 1878 Панчево Панчево детаљније информације
2175 РКТГ-51590 Леви Ладислав Менехем 1919 Будимпешта Панчево детаљније информације
2176 РКТГ-51592 Левингер Гизела Маркус 1882 Панчево Панчево детаљније информације
2177 РКТГ-51594 Лорант Имре Марсел 1902 Панчево Панчево детаљније информације
2178 РКТГ-51596 Левингер Ерика Макс 1895 Панчево Панчево детаљније информације
2179 РКТГ-51598 Левингер Розалија-Сали Макс 1853 Темерин Панчево детаљније информације
2180 РКТГ-51604 Реперт Фридрих 1894 Качарево Качарево детаљније информације
2181 РКТГ-51607 Репорт Катарина 1882 Качарево Качарево детаљније информације
2182 РКТГ-51612 Ресиман Марија Јанко 1926 А- непознато Панчево детаљније информације
2183 РКТГ-51619 Левингер Маријана Аврам 1909 Шабац Панчево детаљније информације
2184 РКТГ-51620 Левингер Макс Адолф 1879 Баваниште Панчево детаљније информације
2185 РКТГ-51621 Левингер Лујза Макс 1909 Панчево Панчево детаљније информације
2186 РКТГ-51623 Левингер Јудита Еуген 1940 Панчево Панчево детаљније информације
2187 РКТГ-51624 Реф Катарина 1894 Панчево Панчево детаљније информације
2188 РКТГ-51625 Левингер Исидор 1878 Панчево Панчево детаљније информације
2189 РКТГ-51626 Левингер Еуген-Јене Макс 1906 Плочица Панчево детаљније информације
2190 РКТГ-51627 Рех Барбара 1942 Брестовац Брестовац детаљније информације
2191 РКТГ-51628 Лорант Вилма Мор 1900 Кикинда Панчево детаљније информације
2192 РКТГ-51630 Рех Георг 1940 Омољица Омољица детаљније информације
2193 РКТГ-51661 Рец Ева 1921 Омољица Омољица детаљније информације
2194 РКТГ-51662 Рец Јован 1940 Омољица Омољица детаљније информације
2195 РКТГ-51663 Рец Јозеф 1942 Омољица Омољица детаљније информације
2196 РКТГ-51666 Рец Томас 1944 Омољица Омољица детаљније информације
2197 РКТГ-51667 Рец Цецилија 1887 Омољица Омољица детаљније информације
2198 РКТГ-51671 Реш Барбара 1883 Брестовац Брестовац детаљније информације
2199 РКТГ-51673 Реш Кристина 1939 Брестовац Брестовац детаљније информације
2200 РКТГ-51674 Реш Терезија 1874 Брестовац Брестовац детаљније информације
2201 РКТГ-51675 Решић Иван Никола А- непознато Панчево детаљније информације
2202 РКТГ-51690 Рис Катарина 1905 Војловица Војловица детаљније информације
2203 РКТГ-51692 Ристић Љубомир Алексије 1911 Босанска Крупа Панчево детаљније информације
2204 РКТГ-51708 Ристић Стеван Васa 1919 Панчево Панчево детаљније информације
2205 РКТГ-51711 Ристић Димитрије-Мита Лазар 1913 Старчево Стајићево детаљније информације
2206 РКТГ-51717 Ритер Хелене 1943 Омољица Омољица детаљније информације
2207 РКТГ-51724 Рихард Јозеф 1874 Јабука Јабука детаљније информације
2208 РКТГ-51725 Рихард Паул 1945 Јабука Јабука детаљније информације
2209 РКТГ-51726 Рихард Франц 1881 Јабука Јабука детаљније информације
2210 РКТГ-51733 Робенштајн Франц 1868 Омољица Омољица детаљније информације
2211 РКТГ-51740 Рожаровски Емил Фрањо 1901 Панчево Панчево детаљније информације
2212 РКТГ-51747 Розенберг Берта Абрахам 1870 Вајдберг Панчево детаљније информације
2213 РКТГ-51749 Розенберг Јулија Адолф 1890 Панчево Панчево детаљније информације
2214 РКТГ-51751 Лисица Филип Феодор 1897 Панчево Панчево детаљније информације
2215 РКТГ-51752 Розенберг Шарлота Вилмош 1914 Хоргош Панчево детаљније информације
2216 РКТГ-51753 Лемајић Лаза Стеван Панчево Панчево детаљније информације
2217 РКТГ-51754 Латић Вељко Јован 1922 Томашевац Панчево детаљније информације
2218 РКТГ-51755 Розенберг Малвина Емануел 1871 Земун Панчево детаљније информације
2219 РКТГ-51756 Лазић Светозар Жива 1900 Велико Средиште Панчево детаљније информације
2220 РКТГ-51758 Розенберг Вилма Еуген 1924 Панчево Панчево детаљније информације
2221 РКТГ-51759 Розенберг Вилхелм-Вилмош Еуген 1911 Панчево Панчево детаљније информације
2222 РКТГ-51760 Розенберг Имре Еуген 1914 Панчево Панчево детаљније информације
2223 РКТГ-51761 Розенберг Роза Еуген 1910 Панчево Панчево детаљније информације
2224 РКТГ-51763 Розенберг Матилда Јожеф 1898 Стара Пазова Панчево детаљније информације
2225 РКТГ-51764 Розенберг Маргит Мор 1924 Панчево Панчево детаљније информације
2226 РКТГ-51765 Розенберг Оскар Мор 1899 Ново Село Панчево детаљније информације
2227 РКТГ-51766 Розенфелд Барбара 1888 Омољица Омољица детаљније информације
2228 РКТГ-51771 Розенфелд Мавро 1873 Панчево Панчево детаљније информације
2229 РКТГ-51772 Розенфелд Магда 1872 Омољица Омољица детаљније информације
2230 РКТГ-51773 Розенфелд Матијас 1882 Омољица Омољица детаљније информације
2231 РКТГ-51774 Розенфелд Оскар 1896 Панчево Панчево детаљније информације
2232 РКТГ-51778 Розенфелд Берта Абрахам 1870 Шолтвадкерт Панчево детаљније информације
2233 РКТГ-51782 Розенфелд Предраг Емил 1932 Панчево Панчево детаљније информације
2234 РКТГ-51795 Розенфелд Борка Никола 1903 Бања Лука Панчево детаљније информације
2235 РКТГ-51800 Розенфелд-Рона Хермина Вилмош 1893 Дебељача Панчево детаљније информације
2236 РКТГ-51803 Розенфелд-Рона Терезија-Лили Јосип 1921 Панчево Панчево детаљније информације
2237 РКТГ-51805 Розенфелд-Рона Јозеф Макс 1892 Славонски Брод Панчево детаљније информације
2238 РКТГ-51807 Розенфелд-Рона Марија Макс 1894 Славонски Брод Панчево детаљније информације
2239 РКТГ-51808 Розеншток Макс Игнац 1863 Бајмок Панчево детаљније информације
2240 РКТГ-51809 Розеншток Јохана-Јанка Јакоб 1893 Врбас Панчево детаљније информације
2241 РКТГ-51811 Розет Михаел 1907 Банатски Брестовац Брестовац детаљније информације
2242 РКТГ-51890 Розет Терезија 1877 Брестовац Брестовац детаљније информације
2243 РКТГ-51891 Розет Франц 1883 Панчево Панчево детаљније информације
2244 РКТГ-51909 Феркел Катарина 1866 Омољица Панчево детаљније информације
2245 РКТГ-51999 Ромчев Иван Тодор 1906 Долово Долово детаљније информације
2246 РКТГ-52015 Рот Симон 1893 Јабука Јабука детаљније информације
2247 РКТГ-52020 Рот Регина Елиас 1891 Панчево Панчево детаљније информације
2248 РКТГ-52024 Рот Имре Игнац 1925 Суботица Панчево детаљније информације
2249 РКТГ-52026 Рот Сузана Игнац 1925 Суботица Панчево детаљније информације
2250 РКТГ-52028 Рот Адела Игњат 1887 Суботица Панчево детаљније информације
2251 РКТГ-52029 Рот Георг Игњац 1921 Суботица Панчево детаљније информације
2252 РКТГ-52042 Рот Игњац Јакоб 1894 Суботица Панчево детаљније информације
2253 РКТГ-52056 Пехман Барбара 1943 А-непознато Старчево детаљније информације
2254 РКТГ-52057 Пехман Франц 1883 А-непознато Старчево детаљније информације
2255 РКТГ-52065 Пилер Елизабета 1883 А-непознато Панчево детаљније информације
2256 РКТГ-52066 Пилер Марија 1940 А-непознато Панчево детаљније информације
2257 РКТГ-52067 Пилерман Ана 1945 А-непознато Брестовац детаљније информације
2258 РКТГ-52071 Пис Терезија 1876 А-непознато Глогоњ детаљније информације
2259 РКТГ-52072 Пис Франц 1883 А-непознато Јабука детаљније информације
2260 РКТГ-52074 Пистерер Барбара 1944 А-непознато Јабука детаљније информације
2261 РКТГ-52076 Пихнер Антон 1876 А-непознато Старчево детаљније информације
2262 РКТГ-52077 Пишта Катарина 1941 А-непознато Лазарево детаљније информације
2263 РКТГ-52078 Пишта Марија 1905 А-непознато Лазарево детаљније информације
2264 РКТГ-52079 Пишта Отилија 1879 А-непознато Лазарево детаљније информације
2265 РКТГ-52080 Плак Магадлена 1899 А-непознато Омољица детаљније информације
2266 РКТГ-52088 Плунц Антон 1877 А-непознато Брестовац детаљније информације
2267 РКТГ-52090 Полгар Леополд 1939 А-непознато Панчево детаљније информације
2268 РКТГ-52092 Полихнај Катарина 1937 А-непознато Панчево детаљније информације
2269 РКТГ-52093 Полихнај Лудвиг 1934 А-непознато Панчево детаљније информације
2270 РКТГ-52094 Полихној Петар 1939 А-непознато Панчево детаљније информације
2271 РКТГ-52095 Полихној Штефан 1942 А-непознато Панчево детаљније информације
2272 РКТГ-52099 Полц Јулиана 1943 А-непознато Качарево детаљније информације
2273 РКТГ-52100 Полцер Адам 1943 А-непознато Панчево детаљније информације
2274 РКТГ-52101 Полцер Ана 1913 А-непознато Јабука детаљније информације
2275 РКТГ-52102 Полцер Антон 1944 А-непознато Јабука детаљније информације
2276 РКТГ-52104 Попес Магдалена 1938 А-непознато Старчево детаљније информације
2277 РКТГ-52109 Прајс Венцел 1880 А-непознато Омољица детаљније информације
2278 РКТГ-52110 Прајсак Катарина 1888 А-непознато Омољица детаљније информације
2279 РКТГ-52111 Прајсек Игњац 1945 А-непознато Глогоњ детаљније информације
2280 РКТГ-52116 Прил Ана 1891 А-непознато Јабука детаљније информације
2281 РКТГ-52134 Прохаска Андрес 1876 А-непознато Брестовац детаљније информације
2282 РКТГ-52137 Прохаска Катарина 1882 А- непознато Брестовац детаљније информације
2283 РКТГ-52138 Прохаска Розалија 1906 А-непознато Брестовац детаљније информације
2284 РКТГ-52149 Пуц Роза 1869 А-непознато Јабука детаљније информације
2285 РКТГ-52154 Пфајс Катарина 1945 А-непознато Омољица детаљније информације
2286 РКТГ-52156 Пфајфер Елизабета 1901 А-непознато Војловица детаљније информације
2287 РКТГ-52161 Пфајфер Петер 1938 А-непознато Панчево детаљније информације
2288 РКТГ-52186 Рајзер Ана 1944 А- непознато Глогоњ детаљније информације
2289 РКТГ-52188 Рајзер Јохан 1882 А- непознато Јабука детаљније информације
2290 РКТГ-52190 Рајзингер Геновева 1914 А-непознато Јабука детаљније информације
2291 РКТГ-52191 Рајзингер Марија 1879 А-непознато Јабука детаљније информације
2292 РКТГ-52192 Рајзингер Петар 1910 А-непознато Јабука детаљније информације
2293 РКТГ-52193 Рајзингер Франц 1877 А-непознато Јабука детаљније информације
2294 РКТГ-52194 Рајзингер Штефан 1940 А- непознато Јабука детаљније информације
2295 РКТГ-52195 Рајзнер Марија 1945 А- непознато Јабука детаљније информације
2296 РКТГ-52229 Руп Јозеф 1945 Старчево Старчево детаљније информације
2297 РКТГ-52230 Руп Катарина 1880 Јабука Јабука детаљније информације
2298 РКТГ-52231 Руп Леополд 1910 Јабука Јабука детаљније информације
2299 РКТГ-52233 Рупентал Марија 1864 Качарево Качарево детаљније информације
2300 РКТГ-52248 Љагин Николај Иван 1921 Панчево Панчево детаљније информације
2301 РКТГ-52252 Михел Франц 1878 Панчево Панчево детаљније информације
2302 РКТГ-52253 Михел Херта 1937 Панчево Панчево детаљније информације
2303 РКТГ-52255 Михелс Магдалена 1880 Качарево Качарево детаљније информације
2304 РКТГ-52271 Русо Моша Аврам 1883 Београд Панчево детаљније информације
2305 РКТГ-52272 Русо Регина Елијас 1891 А - непознато Панчево детаљније информације
2306 РКТГ-52273 Миш Ана 1908 Војловица Војловица детаљније информације
2307 РКТГ-52279 Русо Аврам-Фреди Моша 1922 Београд Панчево детаљније информације
2308 РКТГ-52281 Русо Илија Моша 1929 Панчево Панчево детаљније информације
2309 РКТГ-52300 Сабо Барбара 1897 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
2310 РКТГ-52301 Сабо Катарина 1891 Јабука Јабука детаљније информације
2311 РКТГ-52304 Сабо Розалија 1933 Јабука Јабука детаљније информације
2312 РКТГ-52306 Сабо Петар Жива А - непознато Панчево детаљније информације
2313 РКТГ-52307 Сабовљевић Душан 1909 Панчево пан детаљније информације
2314 РКТГ-52308 Саболовић Елизабета 1936 Јабука Јабука детаљније информације
2315 РКТГ-52309 Саболовић Карл 1943 Јабука Јабука детаљније информације
2316 РКТГ-52310 Савин Ана 1893 Панчево Панчево детаљније информације
2317 РКТГ-52330 Мишковић Ђорђе Кузман 1908 Панчево Панчево детаљније информације
2318 РКТГ-52331 Мишковић Ранко Кузман А-непознато Панчево детаљније информације
2319 РКТГ-52350 Молнар Катарина 1875 Омољица Омољица детаљније информације
2320 РКТГ-52352 Молнар Ото 1942 Омољица Омољица детаљније информације
2321 РКТГ-52355 Молнар Софија 1890 Омољица Омољица детаљније информације
2322 РКТГ-52356 Молнар Сузана 1876 Омољица Омољица детаљније информације
2323 РКТГ-52360 Сајиц Хелена 1945 Панчево Панчево детаљније информације
2324 РКТГ-52363 Сајлер Кристина 1920 Качарево Краљевићево (Качарево) детаљније информације
2325 РКТГ-52364 Сајлер Михаел 1876 Качарево Краљевићево (Качарево) детаљније информације
2326 РКТГ-52367 Сајнер Егмонд Јозеф 1888 Шумоња Панчево детаљније информације
2327 РКТГ-52480 Сапуновић Барбара 1876 Омољица Омољица детаљније информације
2328 РКТГ-52481 Сар Марија 1878 Јабука Јабука детаљније информације
2329 РКТГ-52482 Сар Паул 1868 Јабука Јабука детаљније информације
2330 РКТГ-52517 Мор Елизе 1871 Качарево Качарево детаљније информације
2331 РКТГ-52522 Морваи Александар Мавро 1890 Панчево Панчево детаљније информације
2332 РКТГ-52530 Моргенштерн Јаков 1878 Качарево Качарево детаљније информације
2333 РКТГ-52541 Магалд Фрања 1909 Панчево Панчево детаљније информације
2334 РКТГ-52550 Мађерчић Стеван Панчево Панчево детаљније информације
2335 РКТГ-52552 Мај Алфред Панчево Панчево детаљније информације
2336 РКТГ-52555 Мај Илса Ернест 1917 Панчево Панчево детаљније информације
2337 РКТГ-52556 Мај Шарлота Ернест 1920 Панчево Панчево детаљније информације
2338 РКТГ-52557 Мај Рахела - Реице Израел 1896 Белохоф Панчево детаљније информације
2339 РКТГ-52559 Мај Рудолф Маркус 1885 Панчево Панчево детаљније информације
2340 РКТГ-52561 Мај Ернест Маркус 1889 Панчево Панчево детаљније информације
2341 РКТГ-52562 Мај Роберт Маркус 1876 Панчево Панчево детаљније информације
2342 РКТГ-52563 Мај Дора Сигфрид 1893 Беч Панчево детаљније информације
2343 РКТГ-52569 Мајер Барбарта 1938 Банатски Брестовац Банатски Брестовац детаљније информације
2344 РКТГ-52571 Сауересиг Винценц 1887 Омољица Омољица детаљније информације
2345 РКТГ-52581 Мајер Јакоб 1931 Иваново Иваново детаљније информације
2346 РКТГ-52782 Сватон Елизабета 1879 Брестовац Брестовац (Банатски) детаљније информације
2347 РКТГ-52783 Сватон Емилија 1937 Омољица Омољица детаљније информације
2348 РКТГ-52784 Сватон Катарина 1943 Јабука Јабука детаљније информације
2349 РКТГ-52785 Сватон Клара 1886 Брестовац Брестовац детаљније информације
2350 РКТГ-52786 Сватон Кристина 1876 Брестовац Брестовац детаљније информације
2351 РКТГ-52787 Сватон Магдалена 1870 Омољица Омољица детаљније информације
2352 РКТГ-52788 Сватон Штефан 1942 Омољица Омољица детаљније информације
2353 РКТГ-52794 Раусниц Сабина Силвиа Саломон 1926 Панчево Панчево детаљније информације
2354 РКТГ-52805 Рајхентал Стеван Филип 1908 Зрењанин Панчево детаљније информације
2355 РКТГ-52808 Рајхентал Штефан Пишта Филип 1908 Панчево Панчево детаљније информације
2356 РКТГ-52809 Рајхентал Томас Штефан 1939 Панчево Панчево детаљније информације
2357 РКТГ-52864 Рајхентал Магда Баба Деже 1917 Будимпешта Панчево детаљније информације
2358 РКТГ-52883 Рајцер Фани Исидор 1878 Вуковар Панчево детаљније информације
2359 РКТГ-52889 Рајцер Вилхелм Вили Филип 1862 Будимпешта Панчево детаљније информације
2360 РКТГ-53014 Рајишић Адам Пера А-непознато Панчево детаљније информације
2361 РКТГ-53028 Перес Лудвиг Лајош Адолф 1879 Сакуле Панчево детаљније информације
2362 РКТГ-53030 Перес Јонас Лудвиг 1860 Бекичора Панчево детаљније информације
2363 РКТГ-53031 Перес Клара Лудвиг 1913 Панчево Панчево детаљније информације
2364 РКТГ-53040 Мулац Марија 1939 Јабука Јабука детаљније информације
2365 РКТГ-53041 Петров Арса Драги 1904 Борча Борча детаљније информације
2366 РКТГ-53044 Петров Ђока Ђура бурек Душан 1922 Панчево Панчево детаљније информације
2367 РКТГ-53046 Петров Радишић Олга Душан 1920 Баранда Панчево детаљније информације
2368 РКТГ-53049 Петров Владислав Дрнча Илија 1909 Сефкерин Панчево детаљније информације
2369 РКТГ-53050 Петров Коста Јован А-непознато Панчево детаљније информације
2370 РКТГ-53054 Мур Јозеф 1938 Старчево Старчево детаљније информације
2371 РКТГ-53060 Мутић Анка Јоца 1888 Панчево Панчево детаљније информације
2372 РКТГ-53063 Петровић Стеван 1901 Ада Панчево детаљније информације
2373 РКТГ-53065 Муцић Светозар А-непознато Панчево детаљније информације
2374 РКТГ-53099 Мајер Курт Панчево Панчево детаљније информације
2375 РКТГ-53100 Пишкес Марија Марцел 1930 Панчево Панчево детаљније информације
2376 РКТГ-53109 Мајер Лоренц 1933 Иваново Иваново детаљније информације
2377 РКТГ-53181 Полак Игњац 1885 Оравица Панчево детаљније информације
2378 РКТГ-53182 Мајер Николаус 1865 Панчево Панчево детаљније информације
2379 РКТГ-53193 Мајер Роземари 1942 Панчево Панчево детаљније информације
2380 РКТГ-53197 Полак Роза 1892 Панчево Панчево детаљније информације
2381 РКТГ-53198 Полак Самуел 1891 Панчево Панчево детаљније информације
2382 РКТГ-53202 Полак Штефан Пишта Аладар 1919 Панчево Панчево детаљније информације
2383 РКТГ-53203 Полак Марија Марча Бернард 1896 Чуруг Панчево детаљније информације
2384 РКТГ-53208 Полак Цецилија Цила Емануел 1870 Мол Панчево детаљније информације
2385 РКТГ-53213 Полак Клара Ноки Игњац 1894 Панчево Панчево детаљније информације
2386 РКТГ-53221 Полак Саламон Игњац 1885 Винковци Панчево детаљније информације
2387 РКТГ-53224 Полак Лаура Јакоб 1890 Чонопља Панчево детаљније информације
2388 РКТГ-53226 Полак Ела Јулиус 1890 Панчево Панчево детаљније информације
2389 РКТГ-53227 Полак Илона Јулиус 1897 Панчево Панчево детаљније информације
2390 РКТГ-53228 Полак Вилхелм Вилмош Леополд 1883 Панчево Панчево детаљније информације
2391 РКТГ-53229 Полак Лудвиг Леополд 1890 Ада Панчево детаљније информације
2392 РКТГ-53230 Полак Паул Пали Лудвиг 1913 Панчево Панчево детаљније информације
2393 РКТГ-53231 Полак Бети Макс 1897 Земун Панчево детаљније информације
2394 РКТГ-53232 Полак Франц Фери Макса 1896 Панчево Панчево детаљније информације
2395 РКТГ-53236 Полак Магда Марко 1909 Панчево Панчево детаљније информације
2396 РКТГ-53248 Полак Михаел Матија Натан 1911 Чонопља Панчево детаљније информације
2397 РКТГ-53249 Полак Аладар Мориц 1890 Панчево Панчево детаљније информације
2398 РКТГ-53252 Пола Матија Натан Мориц 1868 Чонопља Панчево детаљније информације
2399 РКТГ-53256 Полак Малвина Мими Саламон 1915 Босански Нови Панчево детаљније информације
2400 РКТГ-53257 Полак Хедвига Хеди Саламон 1920 Сарајево Панчево детаљније информације
2401 РКТГ-53258 Полак Александар Буци Самуел 1926 Панчево Панчево детаљније информације
2402 РКТГ-53259 Полак Вилхелм Вили Самуел 1924 Панчево Панчево детаљније информације
2403 РКТГ-53269 Полачек Флоријан А-непознато Панчево детаљније информације
2404 РКТГ-53379 Сегер Елисабет Јосиф 1887 Омољица Омољица детаљније информације
2405 РКТГ-53384 Сегер Ема 1876 Брестовац Брестовац детаљније информације
2406 РКТГ-53390 Сегер Јохан 1938 Омољица Омољица детаљније информације
2407 РКТГ-53394 Сегер Карло 1927 Панчево Панчево детаљније информације
2408 РКТГ-53397 Наглић Јохан 1875 Брестовац Брестовац детаљније информације
2409 РКТГ-53399 Наглић Магдалена 1883 Брестовац Брестовац детаљније информације
2410 РКТГ-53400 Сегер Марија 1940 Омољица Омољица детаљније информације
2411 РКТГ-53402 Надаш Леополд Адолф 1876 Баваниште Панчево детаљније информације
2412 РКТГ-53403 Сегер Софија 1876 Омољица Омољица детаљније информације
2413 РКТГ-53404 Надаш Антонија Бернард 1885 Перлез Панчево детаљније информације
2414 РКТГ-53405 Сегер Томас 1840 Брестовац Брестовац детаљније информације
2415 РКТГ-53406 Надаш Бено Емануел 1931 Панчево Панчево детаљније информације
2416 РКТГ-53408 Надаш Емилија-Милчи Јакоб 1856 Меленци Панчево детаљније информације
2417 РКТГ-53409 Надаш Вилхелм-Вилмош Леополд 1905 Ковин Панчево детаљније информације
2418 РКТГ-53410 Надаш Јакоб Херман 1881 Баваниште Панчево детаљније информације
2419 РКТГ-53411 Надаш Регина Херман 1879 Баваниште Панчево детаљније информације
2420 РКТГ-53419 Нађ Ана 1887 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
2421 РКТГ-53429 Мајерус Антал 1939 Панчево Панчево детаљније информације
2422 РКТГ-53430 Нађ Франц 1941 Качарево Качарево детаљније информације
2423 РКТГ-53433 Нађ Мартин Мартин Панчево Панчево детаљније информације
2424 РКТГ-53434 Мајмајер Антон 1884 Панчево Панчево детаљније информације
2425 РКТГ-53453 Мајорош Марија 1938 Панчево Панчево детаљније информације
2426 РКТГ-53454 Најбауер Катарина 1941 Омољица Омољица детаљније информације
2427 РКТГ-53462 Мајтински Маргита-Манци Адолф 1924 Кањижа Панчево детаљније информације
2428 РКТГ-53463 Мајтински Селена Давид 1896 Сента Панчево детаљније информације
2429 РКТГ-53464 Мајтински Адолф Херман 1881 Кањижа Панчево детаљније информације
2430 РКТГ-53477 Максин Јован Ђорђе 1881 Борча Панчево детаљније информације
2431 РКТГ-53491 Секереш Хермина 1890 Панчево Панчево детаљније информације
2432 РКТГ-53493 Секулић Иванка А - непознато Старчево детаљније информације
2433 РКТГ-53494 Секулић Софија А - непознато Старчево детаљније информације
2434 РКТГ-53499 Селград Лиа 1876 Панчево Панчево детаљније информације
2435 РКТГ-53505 Селеши Елизабет 1885 Брестовац Брестовац детаљније информације
2436 РКТГ-53507 Селеши Игнац 1874 Омољица Омољица детаљније информације
2437 РКТГ-53508 Селеши Јован 1885 Омољица Омољица детаљније информације
2438 РКТГ-53511 Селеши Магдалена 1885 Омољица Омољица детаљније информације
2439 РКТГ-53531 Семлер Георг 1887 Брестовац Брестовац детаљније информације
2440 РКТГ-53532 Семлер Елизабета 1894 Брестовац Брестовац детаљније информације
2441 РКТГ-53536 Станковић Петар Миливој 1920 Бела Црква Панчево детаљније информације
2442 РКТГ-53610 Најман Андреас 1942 Омољица Омољица детаљније информације
2443 РКТГ-53611 Најман Барбара 1900 Омољица Омољица детаљније информације
2444 РКТГ-53616 Најман Марија 1889 Омољица Омољица детаљније информације
2445 РКТГ-53654 Сигер Гизела Јозеф 1935 Дебељача Панчево детаљније информације
2446 РКТГ-53655 Сигер Ернестина Рудолф 1878 Панчево Панчево детаљније информације
2447 РКТГ-53659 Мал Марија 1865 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
2448 РКТГ-53662 Малек Јулија 1888 Панчево Панчево детаљније информације
2449 РКТГ-53670 Малер Катарина 1874 Панчево Панчево детаљније информације
2450 РКТГ-53681 Маливук Загорка Милорад 1919 Вршац Панчево детаљније информације
2451 РКТГ-53689 Малтанер Јохан 1872 Качарево Качарево детаљније информације
2452 РКТГ-53690 Малтанер Јохан 1937 Качарево Качарево детаљније информације
2453 РКТГ-53691 Малтанер Магдалена 1882 Качарево Качарево детаљније информације
2454 РКТГ-53694 Сиги Илона Адолф 1919 Панчево Панчево детаљније информације
2455 РКТГ-53695 Сиги Паул-Пали Адолф 1905 Лави Панчево детаљније информације
2456 РКТГ-53696 Сиги Малвина Армин 1885 Валаска бела Панчево детаљније информације
2457 РКТГ-53697 Сиги Адолф Маркус 1879 Валаска бела Панчево детаљније информације
2458 РКТГ-53698 Сигуђа Виктор Бранко А - непознато Панчево детаљније информације
2459 РКТГ-53706 Сика Каролина 1885 Јабука Јабука детаљније информације
2460 РКТГ-53707 Сика Марија 1905 Јабука Јабука детаљније информације
2461 РКТГ-53713 Сил Јосип Јосип А - непознато Панчево детаљније информације
2462 РКТГ-53722 Манголд Ана 1880 Банатски Брестовац Банатски Брестовац детаљније информације
2463 РКТГ-53723 Манголд Вири 1942 Панчево Панчево детаљније информације
2464 РКТГ-53725 Манголд Ирена 1941 Панчево Панчево детаљније информације
2465 РКТГ-53726 Манголд Кристина 1883 Ада Јабука детаљније информације
2466 РКТГ-53729 Манголд Фрања 1945 Панчево Панчево детаљније информације
2467 РКТГ-53730 Силаћи Емилија 1877 Јабука Јабука детаљније информације
2468 РКТГ-53759 Тимерт Кристина 1880 Панчево Панчево детаљније информације
2469 РКТГ-53762 Тимерт Хуго 1940 Панчево Панчево детаљније информације
2470 РКТГ-53773 Симић Андреја Миливој А - непознато Панчево детаљније информације
2471 РКТГ-53775 Симић Светислав Миливој А - непознато Панчево детаљније информације
2472 РКТГ-53797 Симон Марија 1879 Банатско Ново Село Банатско Ново Село детаљније информације
2473 РКТГ-53840 Недер Јозеф 1876 Јабука Јабука детаљније информације
2474 РКТГ-53859 Сингер Јохан 1884 Качарево Краљевићево (Качарево) детаљније информације
2475 РКТГ-53860 Сингер Корнелија 1903 А - непознато Дебељача детаљније информације
2476 РКТГ-53867 Сингер Роза-Ружа Израел 1908 Панчево Панчево детаљније информације
2477 РКТГ-53868 Сингер Розалија Јозеф 1930 Панчево Панчево детаљније информације
2478 РКТГ-53872 Сингер Корнелија Сигмунд 1900 Будимпешта Панчево детаљније информације
2479 РКТГ-53873 Сингер Игнац Сима 1899 Бјеловар Панчево детаљније информације
2480 РКТГ-53879 Скалишић Андрија 1876 Банатско Ново Село Банатско Ново Село детаљније информације
2481 РКТГ-53882 Склена Габриел 1887 Јабука Јабука детаљније информације
2482 РКТГ-53883 Склена Елисобет 1889 Омољица Омољица детаљније информације
2483 РКТГ-53884 Сковран Мирко Андрија 1902 Оравица Панчево детаљније информације
2484 РКТГ-53894 Недић Петар Мита 1925 Панчево Панчево детаљније информације
2485 РКТГ-53897 Немеш Терезе 1894 Иваново Иваново детаљније информације
2486 РКТГ-53916 Нер Ева 1917 Брестовац Брестовац детаљније информације
2487 РКТГ-53928 Портер Јулија Мориц 1882 Панчево Панчево детаљније информације
2488 РКТГ-53936 Манојловић Никола А- непознато Панчево детаљније информације
2489 РКТГ-53952 Марадорф Барбара 1891 Омољица Омољица детаљније информације
2490 РКТГ-53953 Марадорф Марија 1903 Омољица Омољица детаљније информације
2491 РКТГ-53958 Маргенштерн Сузана 1885 Качарево Качарево детаљније информације
2492 РКТГ-53975 Пуц Миле Јоцо 1905 Борча Борча детаљније информације
2493 РКТГ-53989 Бесмер Катарина А - непознато Омољица детаљније информације
2494 РКТГ-53990 Радовља Михајло А-непознато Панчево детаљније информације
2495 РКТГ-53993 Радомиров Слава Ђока 1910 Борча Борча детаљније информације
2496 РКТГ-53994 Бесмер Готлиб А - непознато Омољица детаљније информације
2497 РКТГ-53995 Сватон Бернард Филип 1911 Омољица Омољица детаљније информације
2498 РКТГ-53997 Бењовски Карло А - непознато Иваново детаљније информације
2499 РКТГ-53998 Радуловић Петар Владимир 1919 Панчево Панчево детаљније информације
2500 РКТГ-53999 Пек Андраш А - непознато Иваново детаљније информације
2501 РКТГ-54000 Герлихајмер Стеван Јован 1905 Иваново Иваново детаљније информације
2502 РКТГ-54002 Ражнатовић Душан Марко А-непознато Панчево детаљније информације
2503 РКТГ-54005 Сол Розалија 1875 Брестовац Брестовац детаљније информације
2504 РКТГ-54009 Солари Јохана 1884 Панчево Панчево детаљније информације
2505 РКТГ-54024 Сорнат Михаел 1884 Јазак Јабука детаљније информације
2506 РКТГ-54027 Состaрић Франциска 1875 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
2507 РКТГ-54028 Сотрел Марија 1893 Омољица Омољица детаљније информације
2508 РКТГ-54042 Перчилић Петар Ђорђе 1926 Книн Панчево детаљније информације
2509 РКТГ-54046 Нестл Филип 1870 Панчево Панчево детаљније информације
2510 РКТГ-54050 Нет Розалија 1882 Панчево Панчево детаљније информације
2511 РКТГ-54054 Петров Ненад Богослав А-непознато Панчево детаљније информације
2512 РКТГ-54115 Канапе Марија Мелхиор 1886 Старчево непознато детаљније информације
2513 РКТГ-54121 Менке Карло 1898 Качарево Качарево детаљније информације
2514 РКТГ-54122 Цајс Јулијана 1898 Качарево Качарево детаљније информације
2515 РКТГ-54123 Милер Антон 1905 Качарево Качарево детаљније информације
2516 РКТГ-54124 Кох Јохан Качарево Качарево детаљније информације
2517 РКТГ-54125 Грос Кристина Качарево Качарево детаљније информације
2518 РКТГ-54126 Полц Михаел Качарево Качарево детаљније информације
2519 РКТГ-54127 Мецгер Адам Качарево Качарево детаљније информације
2520 РКТГ-54128 Лехел Софија 1878 Качарево Качарево детаљније информације
2521 РКТГ-54129 Малтанер Јакоб 1893 Качарево Качарево детаљније информације
2522 РКТГ-54130 Мецгер Фридрих 1908 Качарево Качарево детаљније информације
2523 РКТГ-54131 Еберле Михајло 1900 Качарево Качарево детаљније информације
2524 РКТГ-54134 Нешић Мијат Стеван А-непознато Панчево детаљније информације
2525 РКТГ-54155 Марер Јулиус Саломон 1885 Зубак Панчево детаљније информације
2526 РКТГ-54199 Петровић Владимир Илија 1906 А-непознато Панчево детаљније информације
2527 РКТГ-54211 Маринковић Алекса Ђока 1908 Панчево Панчево детаљније информације
2528 РКТГ-54246 Петроган Иван Богдан А-непознато Панчево детаљније информације
2529 РКТГ-54256 Пешановић Гојко А-непознато Панчево детаљније информације
2530 РКТГ-54257 Пинтер Стеван Стеван 1901 Јерменовци Панчево детаљније информације
2531 РКТГ-54264 Пиштало Никола А-непознато Панчево детаљније информације
2532 РКТГ-54300 Тишене Паул 1937 Старчево Старчево детаљније информације
2533 РКТГ-54305 Николајевић Ђура - Здравко Петар 1909 Панчево Панчево детаљније информације
2534 РКТГ-54322 Николић Чедомир Милан 1906 Панчево Панчево детаљније информације
2535 РКТГ-54324 Николић Душан Никола 1904 Панчево Панчево детаљније информације
2536 РКТГ-54329 Нимш Јулијана 1941 Старчево Старчево детаљније информације
2537 РКТГ-54330 Нимш Мавриц 1941 Старчево Старчево детаљније информације
2538 РКТГ-54335 Марков Тома Ђурa 1924 Иваново Панчево детаљније информације
2539 РКТГ-54430 Нихтбург Емануел Бернард 1904 Комород Панчево детаљније информације
2540 РКТГ-54431 Нихтбург Бено Емануел 1929 А-непознато Панчево детаљније информације
2541 РКТГ-54432 Нихтбург Рут Емануел 1929 Панчево Панчево детаљније информације
2542 РКТГ-54433 Нихтбург Анета Саламон 1907 Патошану Панчево детаљније информације
2543 РКТГ-54435 Новак Бете 1924 А-непознато Панчево детаљније информације
2544 РКТГ-54437 Новак Донат 1868 Брестовац Брестовац детаљније информације
2545 РКТГ-54441 Новак Грета Артур 1924 Панчево Панчево детаљније информације
2546 РКТГ-54443 Новак Маријан Хенрик 1923 Ново Место Панчево детаљније информације
2547 РКТГ-54461 Станисављевић Васа Макса 1923 Омољица Панчево детаљније информације
2548 РКТГ-54462 Станисављевић Вујица Милан А - непознато Панчево детаљније информације
2549 РКТГ-54474 Предић Мита Коста 1894 Панчево Панчево детаљније информације
2550 РКТГ-54502 Станков Розалија 1875 Панчево Панчево детаљније информације
2551 РКТГ-54527 Проданов Новица Илија 1897 Ботош Панчево детаљније информације
2552 РКТГ-54655 Стефановић Светомир Пера А - непознато Панчево детаљније информације
2553 РКТГ-54661 Стирић Никола Коста 1920 Панчево Панчево детаљније информације
2554 РКТГ-54692 Стојадиновић Смиља-Мама А - непознато Старчево детаљније информације
2555 РКТГ-54722 Новаковић Светозар А-непознато Банатско Ново Село детаљније информације
2556 РКТГ-54732 Пупавац Нишан Раде А- непознато Панчево детаљније информације
2557 РКТГ-54733 Пулпер Јожеф Јожеф Панчево Панчево детаљније информације
2558 РКТГ-54747 Новотин Аполонија 1885 Јабука Јабука детаљније информације
2559 РКТГ-54748 Новотин Криштоф 1862 Брестовац Брестовац детаљније информације
2560 РКТГ-54752 Марле Едит-Дита Адолф 1921 Беч Панчево детаљније информације
2561 РКТГ-54753 Марле Курт Адолф 1922 Беч Панчево детаљније информације
2562 РКТГ-54754 Нојман Франц 1881 Омољица Омољица детаљније информације
2563 РКТГ-54755 Марле Ема Јулиус 1891 Беч Панчево детаљније информације
2564 РКТГ-54761 Марле Адолф Симон 1891 Фаркашки Панчево детаљније информације
2565 РКТГ-54783 Путник Слободан Аца А-непознато Панчево детаљније информације
2566 РКТГ-54798 Олаци Иштван А-непознато Панчево детаљније информације
2567 РКТГ-54816 Радак Коста Мита 1893 Ковин Панчево детаљније информације
2568 РКТГ-54825 Омаста Катарина 1883 Качарево Качарево детаљније информације
2569 РКТГ-54832 Радаковић Никола А-непознато Панчево детаљније информације
2570 РКТГ-54836 Радаковић Софија Антоније А-непознато Панчево детаљније информације
2571 РКТГ-54843 Мартинек Катарина 1914 Омољица Омољица детаљније информације
2572 РКТГ-54880 Радић Илија 1884 Борча Борча детаљније информације
2573 РКТГ-54884 Радић Наталија Јевта 1885 Борча Борча детаљније информације
2574 РКТГ-54893 Радишић Жива Божа 1893 Кумане Панчево детаљније информације
2575 РКТГ-54937 Стојков Душан Светозар 1897 Панчево Панчево детаљније информације
2576 РКТГ-54945 Мартиновић Јован Ђура 1925 Книнско Поље Панчево детаљније информације
2577 РКТГ-54946 Мартиновић Гојко Лука Будва Панчево детаљније информације
2578 РКТГ-55024 Радочја Блах 1891 А-непознато Старчево детаљније информације
2579 РКТГ-55025 Радошев Симица Пера А-непознато Панчево детаљније информације
2580 РКТГ-55026 Радошев Ђура Танасије А-непознато Панчево детаљније информације
2581 РКТГ-55037 Стричевић Гојко Глиша А - непознато Панчево детаљније информације
2582 РКТГ-55052 Маршал Паул 1875 Панчево Панчево детаљније информације
2583 РКТГ-55056 Масинг Јосип 1875 Панчево Панчево детаљније информације
2584 РКТГ-55065 Масонг Марија 1908 Омољица Омољица детаљније информације
2585 РКТГ-55069 Масонг Францишка 1934 Панчево Панчево детаљније информације
2586 РКТГ-55105 Суки Марија 1871 Брестовац Брестовац детаљније информације
2587 РКТГ-55107 Сулавер Магда Јоца 1924 Београд Панчево детаљније информације
2588 РКТГ-55113 Сулавер Савка Петар 1894 Љубиње Панчево детаљније информације
2589 РКТГ-55123 Супер Барбара 1879 Качарево Качарево детаљније информације
2590 РКТГ-55125 Сућ Карл 1870 Јабука Јабука детаљније информације
2591 РКТГ-55127 Оприш Стеван А-непознато Панчево детаљније информације
2592 РКТГ-55132 Сучек Андреас 1875 Јабука Јабука детаљније информације
2593 РКТГ-55136 Сучек Карл 1891 Јабука Јабука детаљније информације
2594 РКТГ-55149 Ормош Лајош Јакоб 1895 Зрењанин Панчево детаљније информације
2595 РКТГ-55191 Остер Барбара 1883 Качарево Качарево детаљније информације
2596 РКТГ-55193 Остер Магдалена 1872 Качарево Качарево детаљније информације
2597 РКТГ-55194 Остер Терезија 1886 Качарево Качарево детаљније информације
2598 РКТГ-55223 Матић Илија Панчево Панчево детаљније информације
2599 РКТГ-55235 Ван Мориц А - непознато Старчево детаљније информације
2600 РКТГ-55254 Офнер Јанка 1912 Панчево Панчево детаљније информације
2601 РКТГ-55255 Офнер Шарлота-Шари Ђуле 1912 Панчево Панчево детаљније информације
2602 РКТГ-55256 Офнер Франц-Фери Јозеф 1887 А-непознато Панчево детаљније информације
2603 РКТГ-55259 Офнер Јулије Јосип Панчево Панчево детаљније информације
2604 РКТГ-55260 Офнер Сара Јулиус 1912 А-непознато Панчево детаљније информације
2605 РКТГ-55262 Офнер Јанка Саламон 1886 Нови Сад Панчево детаљније информације
2606 РКТГ-55265 Офнер Хајнрих-Хари Франц 1913 А-непознато Панчево детаљније информације
2607 РКТГ-55270 Офнер Марија Хајнрих 1888 Падина Панчево детаљније информације
2608 РКТГ-55388 Тајхнер инг.Илеш-Еди Јакоб 1871 Будимпешта Панчево детаљније информације
2609 РКТГ-55405 Тајхнер Илија М. А - непознато Панчево детаљније информације
2610 РКТГ-55482 Маурер Елизабет 1905 Банатски Брестовац Банатски Брестовац детаљније информације
2611 РКТГ-55484 Маурер Јакоб 1875 Банатски Брестовац Банатски Брестовац детаљније информације
2612 РКТГ-55485 Маурер Јозефина 1879 Банатски Брестовац Банатски Брестовац детаљније информације
2613 РКТГ-55492 Тамаш Иштван Пишта Мартон 1906 Бауфелдвар Панчево детаљније информације
2614 РКТГ-55511 Тангер Марија 1875 Панчево Панчево детаљније информације
2615 РКТГ-55526 Мауц Јохан 1945 Банатски Брестовац Банатски Брестовац детаљније информације
2616 РКТГ-55548 Мац Марија 1943 Старчево Старчево детаљније информације
2617 РКТГ-55557 Мац Розалија 1873 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
2618 РКТГ-55564 Мац Хелга 1943 Панчево Глогоњ детаљније информације
2619 РКТГ-55580 Танингер Роза 1895 Брестовац Брестовац детаљније информације
2620 РКТГ-55595 Тех Елизе 1889 Брестовац Брестовац детаљније информације
2621 РКТГ-55596 Тешановић Гојко Стојан 1910 Босанска Крупа Панчево детаљније информације
2622 РКТГ-55851 Вогнер Гашпар 1895 Качарево Качарево детаљније информације
2623 РКТГ-55927 Гајер Ева Јосип 1944 Панчево Панчево детаљније информације
2624 РКТГ-55960 Мезеи Имре Дезидер 1890 Тата Панчево детаљније информације
2625 РКТГ-55974 Мезеи Георг Емерик 1917 Будимпешта Панчево детаљније информације
2626 РКТГ-55978 Мезеи Јохан-Јанчи Емерик 1921 Сента Панчево детаљније информације
2627 РКТГ-55992 Мезеи Адела Мориц 1895 Бухардиосегу Панчево детаљније информације
2628 РКТГ-56093 Тауб Марија 1896 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
2629 РКТГ-56095 Тауб Филип 1868 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
2630 РКТГ-56246 Гитле Кристина Јакоб 1883 Качарево Качарево детаљније информације
2631 РКТГ-57572 Менда Лизика Леон Панчево Панчево детаљније информације
2632 РКТГ-57573 Менда Давид Панчево Панчево детаљније информације
2633 РКТГ-57645 Палуска Елизабета 1939 Качарево Качарево детаљније информације
2634 РКТГ-57646 Палушка Катарина 1936 Јабука Јабука детаљније информације
2635 РКТГ-57648 Палушка Јакоб 1937 Качарево Качарево детаљније информације
2636 РКТГ-57650 Палушка Јозеф 1935 Качарево Качарево детаљније информације
2637 РКТГ-57652 Палушка Катарина 1909 Качарево Качарево детаљније информације
2638 РКТГ-57665 Пандуров Александар Јован 1917 Панчево Панчево детаљније информације
2639 РКТГ-57690 Пандуров Сава Светислав 1921 Банатско Ново Село Панчево детаљније информације
2640 РКТГ-57743 Пантелић Сава Никола 1923 Бела Црква Панчево детаљније информације
2641 РКТГ-57858 Мергел Антонија 1884 Панчево Панчево детаљније информације
2642 РКТГ-57862 Мергел Барбара 1868 Качарево Качарево детаљније информације
2643 РКТГ-57885 Мергел Симон 1868 Јабука Јабука детаљније информације
2644 РКТГ-57893 Мергел Терезија 1887 Јабука Јабука детаљније информације
2645 РКТГ-57903 Мергер Ана 1884 Јабука Јабука детаљније информације
2646 РКТГ-57951 Мериле Јохан 1883 Качарево Качарево детаљније информације
2647 РКТГ-57974 Меркес Барбара Панчево Панчево детаљније информације
2648 РКТГ-57977 Меркле Барбара 1892 Качарево Качарево детаљније информације
2649 РКТГ-58008 Меркле Катарина 1907 Качарево Качарево детаљније информације
2650 РКТГ-58011 Меркле Марија 1885 Качарево Качарево детаљније информације
2651 РКТГ-58026 Перић Стеван Васа 1924 А- непознато Панчево детаљније информације
2652 РКТГ-58034 Мерт Елизабета 1871 Плочица Плочица детаљније информације
2653 РКТГ-58065 Рајишић Ката Адам А-непознато Панчево детаљније информације
2654 РКТГ-58068 Рајн Катарина 1900 А- непознато Качарево детаљније информације
2655 РКТГ-58070 Рајх Јохан Александар 1900 Славонски Брод Панчево детаљније информације
2656 РКТГ-58071 Рајцер Андор Београд Панчево детаљније информације
2657 РКТГ-58072 Рајцер Максо Београд Панчево детаљније информације
2658 РКТГ-58074 Рак Штефан А-непознато Панчево детаљније информације
2659 РКТГ-58089 Ранисављевић Ратомир Јакша Илија 1915 Панчево Панчево детаљније информације
2660 РКТГ-58113 Пап Антон 1877 Јабука Јабука детаљније информације
2661 РКТГ-58115 Папаро Естера Бела 1941 Панчево Панчево детаљније информације
2662 РКТГ-58116 Папаро Моша Бела Панчево Панчево детаљније информације
2663 РКТГ-58118 Папаро Рафаел-Рудолф Иже Елијас 1884 Сефкерин Панчево детаљније информације
2664 РКТГ-58120 Папаро Бела Иже Елијаш 1894 Панчево Панчево детаљније информације
2665 РКТГ-58122 Папаро Исак Иже Елијаш 1898 Панчево Панчево детаљније информације
2666 РКТГ-58126 Папаро Рихард Рафаел 1915 Будимпешта Панчево детаљније информације
2667 РКТГ-58127 Папаро Сарина Рафаел 1913 Турн Северин Панчево детаљније информације
2668 РКТГ-58136 Ранчевић Марија Стеван А-непознато Панчево детаљније информације
2669 РКТГ-58150 Пар Барбара 1876 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
2670 РКТГ-58182 Паул Аранка 1934 Панчево Панчево детаљније информације
2671 РКТГ-58186 Паул Емилија 1892 Панчево Панчево детаљније информације
2672 РКТГ-58216 Мершбехер Адела Панчево Панчево детаљније информације
2673 РКТГ-58227 Месарош Барбара 1943 Јабука Јабука детаљније информације
2674 РКТГ-58229 Месарош Јозеф 1872 Јабука Јабука детаљније информације
2675 РКТГ-58240 Толингер Амалија 1886 Брестовац Брестовац детаљније информације
2676 РКТГ-58242 Фукс Јохан Јохан 1898 Панково Панчево детаљније информације
2677 РКТГ-58253 Томан Антон 1888 Јабука Јабука детаљније информације
2678 РКТГ-58261 Мета Елизабета 1878 А- непознато Јабука детаљније информације
2679 РКТГ-58270 Мец Јозеф 1877 А-непознато Јабука детаљније информације
2680 РКТГ-58275 Мецгер Ева 1876 Качарево Качарево детаљније информације
2681 РКТГ-58276 Фучек Кристине 1878 Панчево Панчево детаљније информације
2682 РКТГ-58277 Мецгер Јохан 1879 Качарево Качарево детаљније информације
2683 РКТГ-58278 Мецгер Регина 1876 Качарево Качарево детаљније информације
2684 РКТГ-58280 Мецгер Терезија 1879 Качарево Качарево детаљније информације
2685 РКТГ-58282 Мецкер Андреас 1931 Качарево Качарево детаљније информације
2686 РКТГ-58284 Мецкер Елизе 1943 Качарево Качарево детаљније информације
2687 РКТГ-58289 Томан Јохана 1891 Јабука Јабука детаљније информације
2688 РКТГ-58290 Томан Карло 1875 Јабука Јабука детаљније информације
2689 РКТГ-58291 Томан Регина 1878 Јабука Јабука детаљније информације
2690 РКТГ-58292 Томик Терезија 1945 Јабука Јабука детаљније информације
2691 РКТГ-58295 Тот Матилда 1937 Панчево Панчево детаљније информације
2692 РКТГ-58297 Тотер Роза 1938 Панчево Старчево детаљније информације
2693 РКТГ-58305 Тролман Антон 1865 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
2694 РКТГ-58309 Труг Херберт 1943 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
2695 РКТГ-58312 Тскечон Катарина 1889 Панчево Панчево детаљније информације
2696 РКТГ-58325 Туман Катарина 1876 Омољица Омољица детаљније информације
2697 РКТГ-58326 Тупс Катарина 1903 Брестовац Брестовац детаљније информације
2698 РКТГ-58328 Тури Лоренц 1944 Брестовац Брестовац детаљније информације
2699 РКТГ-58330 Тури Михаел 1878 Брестовац Брестовац детаљније информације
2700 РКТГ-58376 Улрих Елизабет 1912 Јабука Јабука детаљније информације
2701 РКТГ-58377 Улрих Ерих Војловица Војловица детаљније информације
2702 РКТГ-58380 Улрих Сузана 1942 Јабука Јабука детаљније информације
2703 РКТГ-58381 Улрих Фридрих 1872 Јабука Јабука детаљније информације
2704 РКТГ-58391 Урбан Ида 1887 Панчево Панчево детаљније информације
2705 РКТГ-58392 Урбан Јанош 1880 Ново Село Ново Село детаљније информације
2706 РКТГ-58395 Урбан Хилда 1942 Панчево Панчево детаљније информације
2707 РКТГ-58396 Урбан Штефан 1884 Панчево Ново Село детаљније информације
2708 РКТГ-58413 Хадершпек Марија 1895 Омољица Омољица детаљније информације
2709 РКТГ-58417 Фазекаш Магдалена 1881 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
2710 РКТГ-58423 Хајделберг Вилма Исак 1900 Београд Панчево детаљније информације
2711 РКТГ-58424 Фајлер Јакоб 1880 Качарево Качарево детаљније информације
2712 РКТГ-58440 Хајденрајх Конрад 1943 Војловица Војловица детаљније информације
2713 РКТГ-58447 Хајдингер Антон 1934 Панчево Панчево детаљније информације
2714 РКТГ-58452 Хајдушка Бернат 1868 Панчево Панчево детаљније информације
2715 РКТГ-58460 Хајдушка Бернард Бене Симон 1875 Панчево Панчево детаљније информације
2716 РКТГ-58473 Бизоњ Јелена Франц 1891 А - непознато Панчево детаљније информације
2717 РКТГ-58476 Бизоњ Катица Михајло 1924 А - непознато Панчево детаљније информације
2718 РКТГ-58477 Хајзеф Карл 1865 Панчево Панчево детаљније информације
2719 РКТГ-58478 Бизоњ Михајло Игњат 1890 А - непознато Панчево детаљније информације
2720 РКТГ-58486 Хајим Марија 1890 А - непознато Панчево детаљније информације
2721 РКТГ-58488 Брли Јохана Самуел 1859 А - непознато Панчево детаљније информације
2722 РКТГ-58492 Винклер Илуш Фердинанд 1900 А - непознато Панчево детаљније информације
2723 РКТГ-58495 Вогелхут Фрања Херман 1884 А - непознато Панчево детаљније информације
2724 РКТГ-58529 Мијатовић Јован Маркo Панчево Панчево детаљније информације
2725 РКТГ-58531 Мијић Анте Панчево Панчево детаљније информације
2726 РКТГ-58546 Миклер Тибор 1922 Панчево Панчево детаљније информације
2727 РКТГ-58547 Миклер Елизабета Хајнрих 1893 Панчево Панчево детаљније информације
2728 РКТГ-58549 Азицки Пера Панчево Панчево детаљније информације
2729 РКТГ-58550 Петровић Александар Силађкрасна Панчево детаљније информације
2730 РКТГ-58551 Алфандари Павле Израел 1913 А - непознато Панчево детаљније информације
2731 РКТГ-58552 Голдгрaбер Андреа Гавро 1921 А - непознато Панчево детаљније информације
2732 РКТГ-58553 Голдгрaбер Гавро Марко 1892 А - непознато Панчево детаљније информације
2733 РКТГ-58554 Голдгрaбер Стреа Исак 1898 А - непознато Панчево детаљније информације
2734 РКТГ-58555 Гринфелд Јене Јожеф 1878 А - непознато Панчево детаљније информације
2735 РКТГ-58557 Ђурђев Параскева Алекса 1890 А - непознато Панчево детаљније информације
2736 РКТГ-58589 Фајмер Розалија 1886 Панчево Панчево детаљније информације
2737 РКТГ-58593 Хајим Малвина Давид 1870 Београд Панчево детаљније информације
2738 РКТГ-58607 Фат Ервин 1930 Банатско Ново Село Банатско Ново Село детаљније информације
2739 РКТГ-58608 Хајим Хајнрих Јохан 1892 Земун Панчево детаљније информације
2740 РКТГ-58613 Фегер Јозеф 1874 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
2741 РКТГ-58614 Фегер Марија 1882 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
2742 РКТГ-58638 Хајим Леви Мојсије Панчево Панчево детаљније информације
2743 РКТГ-58640 Хајим др Алфред Хајнрих 1896 Панчево Панчево детаљније информације
2744 РКТГ-58643 Хајим Јохан Јанош Хајнрих 1892 Панчево Панчево детаљније информације
2745 РКТГ-58644 Фелкер Каролина 1885 Панчево Панчево детаљније информације
2746 РКТГ-58647 Хајим Карл Хајнрих 1902 Панчево Панчево детаљније информације
2747 РКТГ-58654 Хајман Барбара 1906 Качарево Качарево детаљније информације
2748 РКТГ-58668 Тот Терезија 1940 Јабука Јабука детаљније информације
2749 РКТГ-58674 Хајуман Ана 1873 Омољица Омољица детаљније информације
2750 РКТГ-58675 Хајуман Сузана 1912 Омољица Омољица детаљније информације
2751 РКТГ-58695 Зргни Ђура А - непознато Панчево детаљније информације
2752 РКТГ-58696 Ижак Хермина Херман 1886 А - непознато Панчево детаљније информације
2753 РКТГ-58698 Инић Марија Тома 1893 А - непознато Панчево детаљније информације
2754 РКТГ-58700 Ириц Ђорђе 1918 А - непознато Панчево детаљније информације
2755 РКТГ-58701 Ириц Маришка 1914 А - непознато Панчево детаљније информације
2756 РКТГ-58705 Јовановић Александар Ђока 1923 А-непознато Панчево детаљније информације
2757 РКТГ-58707 Кон Етела Шимон 1880 А-непознато Панчево детаљније информације
2758 РКТГ-58708 Кон Хенрих Моша 1877 А-непознато Панчево детаљније информације
2759 РКТГ-58713 Маj Ернест Маркус 1889 А-непознато Панчево детаљније информације
2760 РКТГ-58715 Максим Јован Ђорђе 1881 А-непознато Панчево детаљније информације
2761 РКТГ-58716 Манголд Ференц Суботица Панчево детаљније информације
2762 РКТГ-58717 Марван Александар Мавре 1890 А-непознато Панчево детаљније информације
2763 РКТГ-58722 Пашкес Емил Армин 1921 Панчево Панчево детаљније информације
2764 РКТГ-58724 Пашкес Илонка Армин 1911 Панчево Панчево детаљније информације
2765 РКТГ-58727 Пашкес Јулиус Армин 1909 Суботица Панчево детаљније информације
2766 РКТГ-58728 Пашкес Емилија-Ема Јозеф 1885 Панчево Панчево детаљније информације
2767 РКТГ-58729 Пашкес Меланија Јозеф 1893 Панчево Панчево детаљније информације
2768 РКТГ-58730 Пашкес Марцел-Марци Леополд 1905 Панчево Панчево детаљније информације
2769 РКТГ-58731 Пашкес Армин Мор 1882 Мако Панчево детаљније информације
2770 РКТГ-58733 Пашкес Арнолд-Нолда Мор 1888 Мако Панчево детаљније информације
2771 РКТГ-58736 Певец Карло 1885 Шенау Панчево детаљније информације
2772 РКТГ-58743 Хакер Тибор Лугош Панчево детаљније информације
2773 РКТГ-58744 Пејачки Велимир Драгутин 1912 Неузина Панчево детаљније информације
2774 РКТГ-58745 Пејин Игњат Симеон А-непознато Панчево детаљније информације
2775 РКТГ-58746 Хакер Ерика Ернест 1946 Загреб Панчево детаљније информације
2776 РКТГ-58749 Хакер Мира Ернест 1927 Загреб Панчево детаљније информације
2777 РКТГ-58751 Хакер Адалберт Бела Јене 1897 Падина Панчево детаљније информације
2778 РКТГ-58753 Хакер Ернест Ерне Јене 1903 Панчево Панчево детаљније информације
2779 РКТГ-58754 Хакер Бела Карк 1903 Панчево Панчево детаљније информације
2780 РКТГ-58756 Хакер Александар Шањи Карл 1901 Ковачица Панчево детаљније информације
2781 РКТГ-58759 Хакер Злата Мирко 1907 Загреб Панчево детаљније информације
2782 РКТГ-58762 Пелес Илка Самуел 1865 Вашархељ Панчево детаљније информације
2783 РКТГ-58764 Пенц Лукас 1880 Омољица Омољица детаљније информације
2784 РКТГ-58765 Хакер Берта Самуел 1875 Сомбор Панчево детаљније информације
2785 РКТГ-58780 Милановић Милан А-непознато Панчево детаљније информације
2786 РКТГ-58784 Миленковић Димитрије 1879 А-непознато Панчево детаљније информације
2787 РКТГ-58787 Милер Игњат Сигмунд 1883 А-непознато Панчево детаљније информације
2788 РКТГ-58791 Милер Ирена Игњат 1917 А-непознато Панчево детаљније информације
2789 РКТГ-58795 Милер Ладислав Игњат 1913 А-непознато Панчево детаљније информације
2790 РКТГ-58796 Перић Стеван Васа 1925 Панчево Панчево детаљније информације
2791 РКТГ-58802 Милер Роза Бернард 1881 А-непознато Панчево детаљније информације
2792 РКТГ-58808 Миливојевић Милутин А-непознато Омољица детаљније информације
2793 РКТГ-58811 Милосављевић Марија Милош 1910 Ада Панчево детаљније информације
2794 РКТГ-58813 Мирчић Ђорђе 1890 А-непознато Панчево детаљније информације
2795 РКТГ-58841 Папаро Рахела Бела 1940 А-непознато Панчево детаљније информације
2796 РКТГ-58845 Пашкес Меланија Јосиф 1895 А-непознато Панчево детаљније информације
2797 РКТГ-58846 Перлес Илка Самуел 1866 А-непознато Панчево детаљније информације
2798 РКТГ-58847 Перлес Јонас Лудвиг 1860 А-непознато Панчево детаљније информације
2799 РКТГ-58850 Перлес Људевит Адолф 1879 А-непознато Панчево детаљније информације
2800 РКТГ-58852 Полак Клара Макс 1898 А-непознато Панчево детаљније информације
2801 РКТГ-58853 Полак Макс Натан 1911 А-непознато Панчево детаљније информације
2802 РКТГ-58855 Полак Малвина Саламон 1897 А-непознато Панчево детаљније информације
2803 РКТГ-58856 Полак Натан Мориц 1868 А-непознато Панчево детаљније информације
2804 РКТГ-58857 Прохаска Бела А - непознато Панчево детаљније информације
2805 РКТГ-58858 Рајстер Фани Изидор 1879 А - непознато Панчево детаљније информације
2806 РКТГ-58861 Штајнер Иван Едмунд 1930 Панчево Панчево детаљније информације
2807 РКТГ-58863 Штајнер Ибоља Адам 1903 А - непознато Панчево детаљније информације
2808 РКТГ-58864 Штајнер Ибоља Адам 1903 А - непознато Панчево детаљније информације
2809 РКТГ-58865 Штајнер Еугениа Адолф 1900 А - непознато Панчево детаљније информације
2810 РКТГ-58866 Штајнер Едмунд Јозеф 1894 Панчево Панчево детаљније информације
2811 РКТГ-58871 Хакер Карл 1942 Београд Панчево детаљније информације
2812 РКТГ-58886 Милановић Милан Панчево Панчево детаљније информације
2813 РКТГ-58889 Милашков Васа Аца 1915 Старчево Старчево детаљније информације
2814 РКТГ-58894 Хакер Регина Херман 1880 Баваниште Панчево детаљније информације
2815 РКТГ-58895 Халабрин Ана 1945 Банатски Брестовац Брестовац (Банатски) детаљније информације
2816 РКТГ-58896 Халабрин Андреас 1880 Качарево Качарево детаљније информације
2817 РКТГ-58897 Халабрин Јожеф 1938 Панчево Панчево детаљније информације
2818 РКТГ-58899 Халабрин Роземари 1945 Брестовац Брестовац детаљније информације
2819 РКТГ-58901 Халас Терезија 1867 Јабука Јабука детаљније информације
2820 РКТГ-58902 Рајхенфелд Адела Александер 1886 А - непознато Панчево детаљније информације
2821 РКТГ-58903 Рајцер Вилим Филип 1862 А - непознато Панчево детаљније информације
2822 РКТГ-58904 Ресман Марија Јанко 1925 А - непознато Панчево детаљније информације
2823 РКТГ-58905 Роми Жернхе Јосиф 1920 А - непознато Панчево детаљније информације
2824 РКТГ-58906 Рона Хермина 1889 А - непознато Панчево детаљније информације
2825 РКТГ-58907 Росенберг Вилма Еуген 1925 А - непознато Панчево детаљније информације
2826 РКТГ-58908 Рот Игњат Јакоб 1894 А - непознато Панчево детаљније информације
2827 РКТГ-58909 Русо Елијас Моша 1927 А - непознато Панчево детаљније информације
2828 РКТГ-58910 Русо Моша 1891 А - непознато Панчево детаљније информације
2829 РКТГ-58911 Русо Регина Илија 1899 А - непознато Панчево детаљније информације
2830 РКТГ-58912 Сигмунд Катица Јакоб 1887 А - непознато Панчево детаљније информације
2831 РКТГ-58913 Сиђи Адолф Маркно 1880 А - непознато Панчево детаљније информације
2832 РКТГ-58914 Сиђи Јелена Адолф 1921 А - непознато Панчево детаљније информације
2833 РКТГ-58915 Сиђи Малвина 1887 А - непознато Панчево детаљније информације
2834 РКТГ-58916 Сиђи Павле Адолф 1906 А - непознато Панчево детаљније информације
2835 РКТГ-58917 Сингер Гизела Јосип 1926 А - непознато Панчево детаљније информације
2836 РКТГ-58918 Сингер Ернестин Рудолф 1888 А - непознато Панчево детаљније информације
2837 РКТГ-58919 Сингер Игњат Сима 1896 А - непознато Панчево детаљније информације
2838 РКТГ-58920 Сингер Јосип Симон 1894 А - непознато Панчево детаљније информације
2839 РКТГ-58926 Хам Марија 1884 Војловица Војловица детаљније информације
2840 РКТГ-58948 Хамбургер Маја Дезидер 1935 Панчево Панчево детаљније информације
2841 РКТГ-58956 Сирт Каролина 1869 А - непознато Панчево детаљније информације
2842 РКТГ-58958 Сирт Маргит 1907 А - непознато Панчево детаљније информације
2843 РКТГ-58959 Сонда Мор Хоренц 1860 А - непознато Панчево детаљније информације
2844 РКТГ-58963 Хан Јохан 1944 Панчево Панчево детаљније информације
2845 РКТГ-58964 Тамаш Сузана Александер 1914 А - непознато Панчево детаљније информације
2846 РКТГ-58965 Тесановић Гојко А - непознато Панчево детаљније информације
2847 РКТГ-58970 Хан Херман 1945 Брестовац Брестовац детаљније информације
2848 РКТГ-58978 Традлер Херман Бернард 1863 А - непознато Панчево детаљније информације
2849 РКТГ-58982 Ћосић Таја А - непознато Панчево детаљније информације
2850 РКТГ-58987 Унгар Ема 1902 А - непознато Панчево детаљније информације
2851 РКТГ-58990 Унгар Макс 1891 А - непознато Панчево детаљније информације
2852 РКТГ-58992 Унгар Павле 1926 А - непознато Панчево детаљније информације
2853 РКТГ-58997 Фараго Мавро Јакоб 1879 А - непознато Панчево детаљније информације
2854 РКТГ-58999 Миленковић Драгутин Панчево Панчево детаљније информације
2855 РКТГ-59002 Фараго Магда Мавро 1919 А - непознато Панчево детаљније информације
2856 РКТГ-59003 Миленковић Димитрије Пајa 1879 Банатски Деспотовац Панчево детаљније информације
2857 РКТГ-59004 Фараго Маргит Мавро 1895 А - непознато Панчево детаљније информације
2858 РКТГ-59007 Фаркаш Андраш 1910 А - непознато Панчево детаљније информације
2859 РКТГ-59014 Милер Ана 1882 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
2860 РКТГ-59016 Фаркаш Јожеф 1912 А - непознато Панчево детаљније информације
2861 РКТГ-59017 Милер Антон 1866 Качарево Качарево детаљније информације
2862 РКТГ-59018 Милер Барбара 1882 Качарево Качарево детаљније информације
2863 РКТГ-59020 Филгут Роза Фабриан 1883 Панчево Панчево детаљније информације
2864 РКТГ-59022 Милер Елизе 1942 Качарево Качарево детаљније информације
2865 РКТГ-59023 Фишер Игњат 1867 А - непознато Панчево детаљније информације
2866 РКТГ-59025 Фишер Изидор Вилхелм 1880 А - непознато Панчево детаљније информације
2867 РКТГ-59028 Фишер Регина Ј. 1884 А - непознато Панчево детаљније информације
2868 РКТГ-59031 Фишер Фрида Адолф 1889 А - непознато Панчево детаљније информације
2869 РКТГ-59034 Фишер Фрида 1897 А - непознато Панчево детаљније информације
2870 РКТГ-59035 Милер Јохана 1894 Качарево Качарево детаљније информације
2871 РКТГ-59037 Фодор Александар Јакоб 1936 А - непознато Панчево детаљније информације
2872 РКТГ-59038 Милер Карл 1883 Качарево Качарево детаљније информације
2873 РКТГ-59040 Фодор Јелена Бернард 1901 А - непознато Панчево детаљније информације
2874 РКТГ-59044 Хакер Шандор Карл 1905 А - непознато Панчево детаљније информације
2875 РКТГ-59046 Милер Катарина 1872 Панчево Качарево детаљније информације
2876 РКТГ-59047 Хаџић Душан Панчево Панчево детаљније информације
2877 РКТГ-59048 Милер Кристина 1878 Панчево Панчево детаљније информације
2878 РКТГ-59051 Хаџић Сава Мита 1886 Долово Панчево детаљније информације
2879 РКТГ-59055 Херман Јелена Давид 1874 А - непознато Панчево детаљније информације
2880 РКТГ-59056 Милер Матија Банатско Ново Село Банатско Ново Село детаљније информације
2881 РКТГ-59060 Хиршл Фани Адолф 1883 А - непознато Панчево детаљније информације
2882 РКТГ-59062 Хорват Етел Јосеф 1881 А - непознато Панчево детаљније информације
2883 РКТГ-59063 Хорват Леополд Адолф 1874 А - непознато Панчево детаљније информације
2884 РКТГ-59066 Царан Милорад 1907 Томашевац Панчево детаљније информације
2885 РКТГ-59068 Хофман Салавел Бернард 1865 А - непознато Панчево детаљније информације
2886 РКТГ-59084 Хардађи Иван Јан А -непознато Панчево детаљније информације
2887 РКТГ-59091 Харинг Ана 1878 Јабука Јабука детаљније информације
2888 РКТГ-59097 Шваб Ђорђе 1929 А - непознато Панчево детаљније информације
2889 РКТГ-59099 Шваб Сусана 1934 А - непознато Панчево детаљније информације
2890 РКТГ-59100 Шваб Тереза Леополд 1907 А - непознато Качарево детаљније информације
2891 РКТГ-59101 Шварц Александер Леополд 1887 А - непознато Панчево детаљније информације
2892 РКТГ-59103 Шварц Јанка Александер 1922 А - непознато Панчево детаљније информације
2893 РКТГ-59105 Шварц Јозефина Саламон 1896 А - непознато Панчево детаљније информације
2894 РКТГ-59106 Шварц Роса Игнац 1875 А - непознато Панчево детаљније информације
2895 РКТГ-59108 Швицер Сидоние Михаел 1893 А - непознато Панчево детаљније информације
2896 РКТГ-59109 Швицер Хуго Ханза 1917 А - непознато Панчево детаљније информације
2897 РКТГ-59111 Шишкуловић Даринка Димитрије 1898 Неготин Панчево детаљније информације
2898 РКТГ-59112 Хартер Јулијана 1872 Јабука Јабука детаљније информације
2899 РКТГ-59115 Шмалц Рица Вилим 1899 А - непознато Панчево детаљније информације
2900 РКТГ-59116 Шмалц Фелиц Вилим 1901 А - непознато Панчево детаљније информације
2901 РКТГ-59118 Шпицер Јосип Давид 1900 А - непознато Панчево детаљније информације
2902 РКТГ-59119 Шпицер Катарина Јосип 1926 А - непознато Панчево детаљније информације
2903 РКТГ-59120 Шпицер Мариа Игњат 1906 А - непознато Панчево детаљније информације
2904 РКТГ-59121 Хартман Агнеза 1873 Јабука Јабука детаљније информације
2905 РКТГ-59122 Штајн Игњат Јакоб 1883 А - непознато Панчево детаљније информације
2906 РКТГ-59124 Хартман Јохан 1883 Јабука Јабука детаљније информације
2907 РКТГ-59125 Штајн Јован Игњат 1915 А - непознато Панчево детаљније информације
2908 РКТГ-59126 Штајн Карло Игњат 1916 А - непознато Панчево детаљније информације
2909 РКТГ-59127 Штајн Матилда Изидор 1917 А - непознато Панчево детаљније информације
2910 РКТГ-59129 Штајн Софиа Матиас 1886 А - непознато Панчево детаљније информације
2911 РКТГ-59131 Штајнер Агнес Едмунд 1929 Панчево Панчево детаљније информације
2912 РКТГ-59159 Фелнер Лоренц 1938 Старчево Старчево детаљније информације
2913 РКТГ-59161 Милер Паул 1937 Банатски Брестовац Банатски Брестовац детаљније информације
2914 РКТГ-59166 Хас Катарина 1865 Качарево Качарево детаљније информације
2915 РКТГ-59167 Хас Магдалена 1892 Качарево Качарево детаљније информације
2916 РКТГ-59168 Милер Розалија 1883 Старчево Старчево детаљније информације
2917 РКТГ-59173 Хас Фридрих 1879 Качарево Качарево детаљније информације
2918 РКТГ-59176 Хас Едит Емануел 1901 Стисоара ковач детаљније информације
2919 РКТГ-59182 Милер Роза-Рожи Бернард 1880 Банатско Велико Село Панчево детаљније информације
2920 РКТГ-59184 Милер Ирена Игнац 1916 Ђурђево Панчево детаљније информације
2921 РКТГ-59187 Милер Ладислав Игнац 1913 Ђурђево Панчево детаљније информације
2922 РКТГ-59192 Милер Игнац-Геза Сигмунд 1883 Ђурђево Панчево детаљније информације
2923 РКТГ-59200 Хаузер Катарина 1869 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
2924 РКТГ-59203 Хаук Магдалена 1880 Војловица Војловица детаљније информације
2925 РКТГ-59206 Хахрајн Ервин 1937 Панчево Панчево детаљније информације
2926 РКТГ-59207 Хахрајн Франц 1939 Панчево Панчево детаљније информације
2927 РКТГ-59215 Хегедиш Ева Андор 1918 Нађ Карољ Панчево детаљније информације
2928 РКТГ-59217 Хегедиш Андор Макс 1887 Острогон Панчево детаљније информације
2929 РКТГ-59218 Хегедиш Маргит Филип 1896 Бачка Паланка Панчево детаљније информације
2930 РКТГ-59230 Феркел Терезија 1927 Омољица Омољица детаљније информације
2931 РКТГ-59232 Фет Елизе 1942 Качарево Качарево детаљније информације
2932 РКТГ-59233 Фет Катарина Качарево Качарево детаљније информације
2933 РКТГ-59234 Фет Сузана 1902 Качарево Качарево детаљније информације
2934 РКТГ-59235 Фетер Елизе 1944 Качарево Качарево детаљније информације
2935 РКТГ-59262 Фишер Ева 1892 Качарево Качарево детаљније информације
2936 РКТГ-59266 Фишер Јохан 1943 Панчево Панчево детаљније информације
2937 РКТГ-59278 Флањак Винценц 1890 Јабука Јабука детаљније информације
2938 РКТГ-59279 Флањак Јохан 1876 Јабука Јабука детаљније информације
2939 РКТГ-59280 Флањак Матија 1888 Јабука Јабука детаљније информације
2940 РКТГ-59281 Флаум Јохана 1919 Качарево Качарево детаљније информације
2941 РКТГ-59286 Флеш Аделхајт 1883 Брестовац Брестовац детаљније информације
2942 РКТГ-59289 Флеш Марија 1871 Брестовац Брестовац детаљније информације
2943 РКТГ-59293 Фогл Елизабета 1867 Јабука Јабука детаљније информације
2944 РКТГ-59299 Фогл Розалија 1867 Јабука Јабука детаљније информације
2945 РКТГ-59301 Фодор Вероника 1885 Јабука Јабука детаљније информације
2946 РКТГ-59303 Фодор Ерика 1941 Панчево Панчево детаљније информације
2947 РКТГ-59305 Фодор Ката 1942 Панчево Панчево детаљније информације
2948 РКТГ-59306 Фодор Софија 1910 Панчево Панчево детаљније информације
2949 РКТГ-59307 Фоздон Марија 1940 Панчево Панчево детаљније информације
2950 РКТГ-59313 Фолб Розина 1882 Качарево Качарево детаљније информације
2951 РКТГ-59317 Фолмансхаузер Катарина 1885 Старчево Старчево детаљније информације
2952 РКТГ-59321 Фолмер Конрад 1928 Брестовац Брестовац детаљније информације
2953 РКТГ-59323 Фолмер Магдалена 1916 Панчево Омољица детаљније информације
2954 РКТГ-59340 Хекман Ана 1885 Омољица Омољица детаљније информације
2955 РКТГ-59341 Фрај Јакоб 1873 Качарево Качарево детаљније информације
2956 РКТГ-59342 Фрај Марија 1882 Јабука Јабука детаљније информације
2957 РКТГ-59344 Хекман Елизабета 1922 Брестовац Брестовац детаљније информације
2958 РКТГ-59345 Фрајмајер Роза 1878 Панчево Панчево детаљније информације
2959 РКТГ-59346 Хекман Јулијана 1896 Омољица Омољица детаљније информације
2960 РКТГ-59347 Фрајмајер Фридрих 1942 Војловица Војловица детаљније информације
2961 РКТГ-59348 Хекман Терезија 1934 Омољица Омољица детаљније информације
2962 РКТГ-59350 Хекман Франц 1943 Омољица Омољица детаљније информације
2963 РКТГ-59352 Хел Ана 1877 Брестовац Брестовац детаљније информације
2964 РКТГ-59362 Франц Катарина 1945 Омољица Омољица детаљније информације
2965 РКТГ-59363 Франц Криштоф 1941 Старчево Старчево детаљније информације
2966 РКТГ-59368 Франц Штефан 1944 Старчево Старчево детаљније информације
2967 РКТГ-59379 Фридрих Антон 1880 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
2968 РКТГ-59384 Фридрих Терезија 1882 Иваново Иваново детаљније информације
2969 РКТГ-59388 Фриц Јудита 1884 Брестовац Брестовац детаљније информације
2970 РКТГ-59390 Фрич Хелга 1935 Панчево Панчево детаљније информације
2971 РКТГ-59391 Фрич Хелене 1933 Панчево Панчево детаљније информације
2972 РКТГ-59392 Фрич Херман 1940 Брестовац Брестовац детаљније информације
2973 РКТГ-59432 Хелмуп Клаус 1943 Омољица Омољица детаљније информације
2974 РКТГ-59433 Хелфрих Петар 1879 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
2975 РКТГ-59442 Хенке Јохан 1886 Качарево Качарево детаљније информације
2976 РКТГ-59447 Фишер Фрида Израел 1895 Броди (Галиција) Панчево детаљније информације
2977 РКТГ-59448 Фишер Елизабета Флоријан 1896 Смедерево Панчево детаљније информације
2978 РКТГ-59454 Франк Даниел Федор 1937 Панчево Панчево детаљније информације
2979 РКТГ-59455 Хенфрих Ева 1880 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
2980 РКТГ-59458 Франк Вера Хуго 1916 Панчево Панчево детаљније информације
2981 РКТГ-59462 Хенцл Стеван 1945 Панчево Панчево детаљније информације
2982 РКТГ-59466 Фројнд Марта 1885 Брно Панчево детаљније информације
2983 РКТГ-59467 Фројнд Карло Артур 1909 Беч Панчево детаљније информације
2984 РКТГ-59468 Фројнд Артур Маркус 1880 Панчево Панчево детаљније информације
2985 РКТГ-59471 Херберт Ана 1882 Јабука Јабука детаљније информације
2986 РКТГ-59486 Херман Вилхелм 1942 Панчево Панчево детаљније информације
2987 РКТГ-59487 Херман Шарлота 1916 Панчево Панчево детаљније информације
2988 РКТГ-59488 Херман Штефан 1943 Омољица Омољица детаљније информације
2989 РКТГ-59489 Херман Илона Хелена Давид 1874 Холиф Панчево детаљније информације
2990 РКТГ-59504 Херц Ервин 1943 Панчево Панчево детаљније информације
2991 РКТГ-59506 Херц Катарина 1874 Панчево Панчево детаљније информације
2992 РКТГ-59515 Херц др Александар - Шањи Филип 1885 Ада Панчево детаљније информације
2993 РКТГ-59516 Херцбергер Јохан 1937 Војловица Војловица детаљније информације
2994 РКТГ-59522 Херцл Стефан Пишта др Александар 1915 Панчево Панчево детаљније информације
2995 РКТГ-59523 Херцл Аурелија Рели Макс 1893 Панчево Панчево детаљније информације
2996 РКТГ-59537 Хес Елизе 1875 Качарево Краљевићево (Качарево) детаљније информације
2997 РКТГ-59554 Хеуда Франц Себастијан 1896 Глогоњ Глогоњ детаљније информације
2998 РКТГ-59580 Традлер Херман Бернат 1862 Београд Панчево детаљније информације
2999 РКТГ-59582 Традлер Хајим Херман 1903 Панчево Панчево детаљније информације
3000 РКТГ-59633 Ардељан Лазар Мита 1910 Банатско Ново Село Банатско Ново Село детаљније информације
3001 РКТГ-59683 Балможан Лазар Јоца 1891 Банатско Ново Село Банатско Ново Село детаљније информације
3002 РКТГ-59725 Унгар Паул-Пали Макс 1925 Панчево Панчево детаљније информације
3003 РКТГ-59735 Унгар Ема Мор 1898 Банатски Карловац Панчево детаљније информације
3004 РКТГ-59737 Унгар Макс Самуел 1887 Сомбатхел Панчево детаљније информације
3005 РКТГ-59826 Фишер Ида Панчево Панчево детаљније информације
3006 РКТГ-59832 Фишер Фани 1866 Панчево Панчево детаљније информације
3007 РКТГ-59839 Хеци Михајло 1865 А -непознато Панчево детаљније информације
3008 РКТГ-59855 Хиби Јулијана 1888 Омољица Омољица детаљније информације
3009 РКТГ-59860 Фишер Хуго Макс 1901 Дубошевац Панчево детаљније информације
3010 РКТГ-59869 Хибш Антон 1875 Омољица Омољица детаљније информације
3011 РКТГ-59872 Хибш Марија 1886 Омољица Омољица детаљније информације
3012 РКТГ-59875 Хилд Адам 1878 Качарево Краљевићево (Качарево) детаљније информације
3013 РКТГ-59876 Хилд Елизе 1882 Качарево Качарево детаљније информације
3014 РКТГ-59877 Хилд Јакоб 1877 Качарево Краљевићево (Качарево) детаљније информације
3015 РКТГ-59879 Хилд Франц 1879 Качарево Краљевићево (Качарево) детаљније информације
3016 РКТГ-59880 Хилд Фридрих 1870 Качарево Краљевићево (Качарево) детаљније информације
3017 РКТГ-59882 Хилденбранд Карл 1877 Качарево Краљевићево (Качарево) детаљније информације
3018 РКТГ-59883 Хилденбранд Сузана 1879 Качарево Краљевићево (Качарево) детаљније информације
3019 РКТГ-59896 Флајсиг Даниел Јулије Панчево Панчево детаљније информације
3020 РКТГ-59904 Флеш Имре Адолф 1895 Панчево Панчево детаљније информације
3021 РКТГ-59905 Химпелман Марија 1944 Војловица Војловица детаљније информације
3022 РКТГ-59911 Фогел Ани 1906 Панчево Панчево детаљније информације
3023 РКТГ-59914 Хинуман Ана 1924 Омољица Омољица детаљније информације
3024 РКТГ-59920 Фогел Штефани Лудвиг 1879 Панчево Панчево детаљније информације
3025 РКТГ-59924 Фоглахут Франц Херманд 1884 Беч Панчево детаљније информације
3026 РКТГ-59932 Хирш Елизабет 1921 Старчево Старчево детаљније информације
3027 РКТГ-59936 Хиршенбаум Матилда Сигмунд 1876 Вршац Панчево детаљније информације
3028 РКТГ-59948 Хиршл Фани Адолф 1873 Сусек Панчево детаљније информације
3029 РКТГ-59950 Хиршл Ани Воја 1927 Панчево Панчево детаљније информације
3030 РКТГ-59951 Хиршл Војо Војислава Фртулића 1927 Панчево Панчево детаљније информације
3031 РКТГ-59954 Хиршл Ани Игнац 1905 Вршац Панчево детаљније информације
3032 РКТГ-59955 Хиршл Јакоб Леополд 1899 Панчево Панчево детаљније информације
3033 РКТГ-59956 Хиршл Леополд Самуел 1871 Бачка Паланка Панчево детаљније информације
3034 РКТГ-59964 Франк Федор Геза 1907 Загреб Панчево детаљније информације
3035 РКТГ-59970 Хитингер Кристина 1920 Качарево Краљевићево (Качарево) детаљније информације
3036 РКТГ-59973 Хитфлес Адам 1937 Омољица Омољица детаљније информације
3037 РКТГ-59976 Хицерман Ева 1944 Омољица Омољица детаљније информације
3038 РКТГ-59977 Хлабјан Мише Мац А -непознато Панчево детаљније информације
3039 РКТГ-59983 Хок Марија 1939 Панчево Панчево детаљније информације
3040 РКТГ-59984 Френкел Илеш Жиго 1908 Панчево Панчево детаљније информације
3041 РКТГ-59986 Френкел Ладислав-Лаци Лудвиг 1903 Бечеј Панчево детаљније информације
3042 РКТГ-60016 Миливојевић Милутин Омољица Омољица детаљније информације
3043 РКТГ-60043 Фројденфелд Франц Вилхелм 1917 Зрењанин Панчево детаљније информације
3044 РКТГ-60045 Фројденфелд Адела Давид 1892 Нови Козјак Панчево детаљније информације
3045 РКТГ-60047 Фројнд Имре Леополд 1890 Мол Панчево детаљније информације
3046 РКТГ-60048 Фројнд Вилхелм-Вили Самуел 1889 Панчево Панчево детаљније информације
3047 РКТГ-60061 Холендер Марија Петар 1897 Чуруг Панчево детаљније информације
3048 РКТГ-60126 Холцмилер Јакоб 1935 Качарево Краљевићево (Качарево) детаљније информације
3049 РКТГ-60127 Холцмилер Јохан 1875 Качарево Краљевићево (Качарево) детаљније информације
3050 РКТГ-60129 Холцмилер Софија 1881 Качарево Качарево детаљније информације
3051 РКТГ-60130 Холцмилер Сузана 1938 Качарево Краљевићево (Качарево) детаљније информације
3052 РКТГ-60272 Хопмилер Јохан 1876 Качарево Краљевићево (Качарево) детаљније информације
3053 РКТГ-60273 Хор Катарина 1886 Качарево Краљевићево (Качарево) детаљније информације
3054 РКТГ-60277 Хорват Карл 1896 Ердевик Панчево детаљније информације
3055 РКТГ-60282 Милосављевић Марија Милан 1913 Делиблато Панчево детаљније информације
3056 РКТГ-60298 Милутиновић Душан Бојица 1898 Подгорица Панчево детаљније информације
3057 РКТГ-60351 Хорват Магдалена 1879 Омољица Омољица детаљније информације
3058 РКТГ-60361 Хорват Леополд Полди Адолф 1874 Пакш Панчево детаљније информације
3059 РКТГ-60365 Хорват Елизабета др Карла 1932 А -непознато Панчево детаљније информације
3060 РКТГ-60368 Хорват Франц др Карл 1929 Панчево Панчево детаљније информације
3061 РКТГ-60372 Хорват Етел Јозеф 1880 Кисер Панчево детаљније информације
3062 РКТГ-60388 Хорн Лудвиг 1935 Брестовац Брестовац детаљније информације
3063 РКТГ-60398 Хорнер Антон 1874 Панчево Панчево детаљније информације
3064 РКТГ-60400 Хорнинг Хајнрих 1878 Јабука Јабука детаљније информације
3065 РКТГ-60401 Хорнунг Ана 1881 Јабука Јабука детаљније информације
3066 РКТГ-60437 Хорхер Ана 1896 Брестовац Брестовац детаљније информације
3067 РКТГ-60441 Хоф Ана 1888 Ада Краљевићево (Качарево) детаљније информације
3068 РКТГ-60443 Тополовачки Александар - Сашко Димитрије 1922 Панчево Панчево детаљније информације
3069 РКТГ-60446 Ћосић Паја Петар 1897 Панчево Панчево детаљније информације
3070 РКТГ-60454 Миночкин Константин Алексиј 1885 Панчево Панчево детаљније информације
3071 РКТГ-60474 Миочиновић Јован Јеша 1917 Панчево Панчево детаљније информације
3072 РКТГ-60476 Мирђић Ђорђе 1891 Панчево Панчево детаљније информације
3073 РКТГ-60789 Цигер Јован Јован 1884 Панчево Панчево детаљније информације
3074 РКТГ-60924 Фајерштајн Адолф А -непознато Панчево детаљније информације
3075 РКТГ-60929 Хофер Терезија Валентин 1922 Панчево Панчево детаљније информације
3076 РКТГ-60930 Хофман Адам 1878 Качарево Краљевићево (Качарево) детаљније информације
3077 РКТГ-60932 Хофман Елизе 1891 Качарево Краљевићево (Качарево) детаљније информације
3078 РКТГ-60946 Хофман Терезија 1878 Качарево Краљевићево (Качарево) детаљније информације
3079 РКТГ-60948 Шифер Бланка Адолф 1885 Панчево Панчево детаљније информације
3080 РКТГ-60953 Мисмер Георг 1880 Иваново Иваново детаљније информације
3081 РКТГ-60956 Митровић Миливој Добросав 1890 Панчево Панчево детаљније информације
3082 РКТГ-60961 Михавец Фердинанд Фердинанд 1913 Панчево Панчево детаљније информације
3083 РКТГ-60979 Хофман Самуел Бернхард 1865 Нови Сад Панчево детаљније информације
3084 РКТГ-60985 Хофман Емил Самуел 1902 Панчево Панчево детаљније информације
3085 РКТГ-60987 Хофман Илонка Самуел 1904 Панчево Панчево детаљније информације
3086 РКТГ-60989 Хофман Стела Самуел 1914 Скопље Панчево детаљније информације
3087 РКТГ-60990 Хофман Шари Самуел 1898 Нови Сад Панчево детаљније информације
3088 РКТГ-60998 Хохрајр Лудвиг 1944 Панчево Панчево детаљније информације
3089 РКТГ-61001 Хрчак Катарина 1883 Панчево Панчево детаљније информације
3090 РКТГ-61005 Хубер Кристине 1878 Качарево Краљевићево (Качарево) детаљније информације
3091 РКТГ-61009 Хуберсак Еди 1945 Јабука Јабука детаљније информације
3092 РКТГ-61011 Хуберт Антон 1888 Јабука Јабука детаљније информације</