Презиме и име Место рођења Место пребивалишта
Почетна >> ЈУЖНО-БАНАТСКИ ОКРУГ >> Ковачица
Редни
број
Број Презиме и име Име родитеља Година рођења Место рођења Место пребивалишта
1 РКТГ-7752 Патушка Жарко Идвор Идвор детаљније информације
2 РКТГ-15471 Журина Илија 1922 Црепаја Црепаја детаљније информације
3 РКТГ-16148 Милошевић Саво Црепаја Црепаја детаљније информације
4 РКТГ-17199 Тот Балинт 1887 Дебељача Дебељача детаљније информације
5 РКТГ-17200 Тот Самуел 1886 Дебељача Дебељача детаљније информације
6 РКТГ-17201 Хеш Ђула 1888 Сегедин Дебељача детаљније информације
7 РКТГ-17202 Лускаи Јожеф 1889 Дебељача Дебељача детаљније информације
8 РКТГ-17212 Молнар Ференц 1900 Дебељача Дебељача детаљније информације
9 РКТГ-17214 Шербах Франц 1900 Дебељача Дебељача детаљније информације
10 РКТГ-17219 Tакач Имре 1920 Дебељача Дебељача детаљније информације
11 РКТГ-17229 Атанацков Благоје 1923 Црепаја Црепаја детаљније информације
12 РКТГ-17238 Богданов Владимир 1903 Дебељача Дебељача детаљније информације
13 РКТГ-17376 Хусар Мартин 1878 Ковачица Ковачица детаљније информације
14 РКТГ-17394 Коларов Сима 1928 Црепаја Црепаја детаљније информације
15 РКТГ-17563 Мина Жива 1924 Црепаја Црепаја детаљније информације
16 РКТГ-17573 Моторажески Тодор Петар 1929 Уздин Уздин детаљније информације
17 РКТГ-17620 Сампор Павел 1919 Ковачица Ковачица детаљније информације
18 РКТГ-17665 Светлик Штефан 1922 Ковачица Ковачица детаљније информације
19 РКТГ-17669 Трајан Зарија 1915 Дебељача Дебељача детаљније информације
20 РКТГ-17679 Варда Јан 1918 Ковачица Ковачица детаљније информације
21 РКТГ-17697 Вукосављевић Жива 1893 Идвор Идвор детаљније информације
22 РКТГ-17845 Жуљ Јуре Ковачица Ковачица детаљније информације
23 РКТГ-26581 Милошевић Гавра 1918 Црепаја Црепаја детаљније информације
24 РКТГ-26968 Савић Милован Падина Падина детаљније информације
25 РКТГ-27699 Мисић Бранислав Идвор Идвор детаљније информације
26 РКТГ-28330 Жира Илија А 1922 Црепаја Црепаја детаљније информације
27 РКТГ-28335 Станков Јован 1920 Црепаја Црепаја детаљније информације
28 РКТГ-29066 Бех Хајнрих 1894 Падина Падина детаљније информације
29 РКТГ-32336 Керекеш Имре Имре 1912 Дебељача Дебељача детаљније информације
30 РКТГ-35132 Хријешик Мартин Ковачица Ковачица детаљније информације
31 РКТГ-38172 Лоренц Сика Падина Падина детаљније информације
32 РКТГ-39639 Шумахер Јосеф Андрија 1879 Црепаја Црепаја детаљније информације
33 РКТГ-40224 Адлер Ендре 1902 Ковачица Ковачица детаљније информације
34 РКТГ-40252 Белић Милан 1909 Идвор Идвор детаљније информације
35 РКТГ-40302 Ајбеншиц Игнац 1908 Дебељача Дебељача детаљније информације
36 РКТГ-40312 Ајбеншиц Сиди 1908 непознато Дебељача детаљније информације
37 РКТГ-40315 Ајбеншиц Мор 1882 Бачко Петрово Село Дебељача детаљније информације
38 РКТГ-40317 Ајбеншиц Јелисавета 1883 Вајдберг Дебељача детаљније информације
39 РКТГ-40319 Ајбеншиц Тибор Адолф 1912 Бачко Петрово Село Дебељача детаљније информације
40 РКТГ-40321 Ајбеншиц Ева непознато Дебељача детаљније информације
41 РКТГ-40322 Ајбеншиц Илона 1886 непознато Дебељача детаљније информације
42 РКТГ-40323 Ајбеншиц Гизела непознато Дебељача детаљније информације
43 РКТГ-40324 Ајбеншиц Руми 1883 Бачко Петрово Село Дебељача детаљније информације
44 РКТГ-40325 Ајбеншиц Роза Мора Дебељача Дебељача детаљније информације
45 РКТГ-40356 Ланг Јулиус Паул 1893 Црепаја Црепаја детаљније информације
46 РКТГ-40471 Аврам Марци Марци 1921 Падина Падина детаљније информације
47 РКТГ-40517 Алексић Јован Иван 1898 Вршац Црепаја детаљније информације
48 РКТГ-40518 Арсикин Јован Лазар непознато Црепаја детаљније информације
49 РКТГ-42349 Бавјас Антонија 1892 Падина Ковачица детаљније информације
50 РКТГ-42415 Бошан Миклош Имре 1941 Дебељача Дебељача детаљније информације
51 РКТГ-42416 Бошан Јелена Армин 1910 Суботица Дебељача детаљније информације
52 РКТГ-42421 Бергер Вилма Армин 1902 Јарковац Дебељача детаљније информације
53 РКТГ-42422 Бенедек Гизела Игњац 1883 Писевирт Дебељача детаљније информације
54 РКТГ-42423 Бергер Самуел Липот 1894 Кутина Дебељача детаљније информације
55 РКТГ-42464 Берковић Душан Људевит 1932 Уздин Уздин детаљније информације
56 РКТГ-42479 Берковић Маргит 1898 Уздин Уздин детаљније информације
57 РКТГ-42480 Берковић Људевит 1892 Зрењанин Уздин детаљније информације
58 РКТГ-42485 Берковић Ђорђе Људевит 1926 Уздин Уздин детаљније информације
59 РКТГ-42491 Белин Деже 1890 непознато Дебељача детаљније информације
60 РКТГ-42494 Булик Јанко Феро 1897 Ковачица Ковачица детаљније информације
61 РКТГ-42496 Бубесков Коста Бранко 1908 Црепаја Црепаја детаљније информације
62 РКТГ-42500 Билек Јано Мартин 1912 Падина Падина детаљније информације
63 РКТГ-43211 Вајс Јене Стриј Дебељача детаљније информације
64 РКТГ-43212 Вајнфелд Роза Мор 1911 Бачко Петрово Село Дебељача детаљније информације
65 РКТГ-43646 Верески Јано Паја 1915 Ковачица Ковачица детаљније информације
66 РКТГ-43657 Вукојев Богдан Жива 1900 Самош Самош детаљније информације
67 РКТГ-44113 Вишњачки Жива Шундер Лазар 1904 Црепаја Црепаја детаљније информације
68 РКТГ-44196 Векецки Илија Чикулов Лазар 1921 Самош Самош детаљније информације
69 РКТГ-45253 Гедулдиг Нети Адолф 1880 А- непознато Дебељача детаљније информације
70 РКТГ-45259 Гедулдиг Маркус Јосиф 1874 Дебељача Дебељача детаљније информације
71 РКТГ-45260 Гедулдиг Андреј Банди Јакоб 1921 Дебељача Дебељача детаљније информације
72 РКТГ-45261 Гедулдиг Ендре Јакоб 1921 Дебељача Дебељача детаљније информације
73 РКТГ-45262 Гедулдиг Етел Адолф 1875 Дебељача Дебељача детаљније информације
74 РКТГ-45265 Гедулдиг Марија Јаков 1926 Дебељача Дебељача детаљније информације
75 РКТГ-45266 Гедулдиг Марта Јакоб 1928 Дебељача Дебељача детаљније информације
76 РКТГ-45268 Генц Деже Маркус 1928 Дебељача Дебељача детаљније информације
77 РКТГ-45269 Гутман Гизела 1899 Башаид Дебељача детаљније информације
78 РКТГ-45271 Гутман Аника Јосип 1940 А- непознато Дебељача детаљније информације
79 РКТГ-45272 Гутман Андор Вилим 1896 Пачир Дебељача детаљније информације
80 РКТГ-45273 Гинц Сали Маркус 1924 А- непознато Дебељача детаљније информације
81 РКТГ-45274 Гинц Роза 1878 А- непознато Дебељача детаљније информације
82 РКТГ-45275 Гинц Регина Маркус 1900 Сајан Дебељача детаљније информације
83 РКТГ-45276 Гинц Јелена А- непознато Дебељача детаљније информације
84 РКТГ-45277 Гутман Жужана Јосип 1920 Дебељача Дебељача детаљније информације
85 РКТГ-45278 Гинц Давид 1876 А- непознато Дебељача детаљније информације
86 РКТГ-45279 Гергел Мартин Шамуел 1869 Баронд Фалши Дебељача детаљније информације
87 РКТГ-45280 Гергел Јанка Игњац 1874 Алберт Фалви Дебељача детаљније информације
88 РКТГ-45281 Гедулдиг Фрањо Маркус 1905 Дебељача Дебељача детаљније информације
89 РКТГ-45282 Гедулдиг Розалија Маркус 1907 Дебељача Дебељача детаљније информације
90 РКТГ-45283 Гинц Маркус Давид 1898 Сента Дебељача детаљније информације
91 РКТГ-45284 Гедулдиг Роза Карл 1900 Дебељача Дебељача детаљније информације
92 РКТГ-45285 Гутман Пишта Јожеф 1923 А- непознато Дебељача детаљније информације
93 РКТГ-45287 Гутман Јулијана Маћаш 1871 Дебељача Дебељача детаљније информације
94 РКТГ-45288 Гутман Иван Јосип 1925 Поросло Дебељача детаљније информације
95 РКТГ-45289 Гутман Јосип Вилим 1891 Пачир Дебељача детаљније информације
96 РКТГ-45292 Гедулдиг Марцел Марци 1922 Дебељача Дебељача детаљније информације
97 РКТГ-45293 Гедулдиг Јакоб Јосиф 1886 Црепаја Дебељача детаљније информације
98 РКТГ-45341 Гуцијан Стеван Жива 1892 Самош Самош детаљније информације
99 РКТГ-45635 Бубесков Сава Милан 1909 Црепаја Црепаја детаљније информације
100 РКТГ-45880 Дубовски Јан Павел 1904 Падина Падина детаљније информације
101 РКТГ-46303 Колб Игнац 1881 Руски Крстур Дебељача детаљније информације
102 РКТГ-46304 Краус Бела 1866 Беч Дебељача детаљније информације
103 РКТГ-46305 Колб Ирена 1908 Дебељача Дебељача детаљније информације
104 РКТГ-46306 Колб Берта Липот 1879 Дебељача Дебељача детаљније информације
105 РКТГ-46307 Колб Адолф Мор 1869 Лалић Дебељача детаљније информације
106 РКТГ-46308 Кенигсберг Имре Лазар 1904 Бездан Дебељача детаљније информације
107 РКТГ-46309 Колб Ото Самуел 1927 Дебељача Дебељача детаљније информације
108 РКТГ-46310 Кац Хермина 1904 А- непознато Дебељача детаљније информације
109 РКТГ-46311 Кац Илија 1895 А- непознато Дебељача детаљније информације
110 РКТГ-46312 Кац Жужика Илија 1930 А- непознато Дебељача детаљније информације
111 РКТГ-46313 Колб Адела Игнац 1904 Руски Крстур Дебељача детаљније информације
112 РКТГ-46314 Краус А- непознато Дебељача детаљније информације
113 РКТГ-46315 Колб Терезија 1883 А- непознато Дебељача детаљније информације
114 РКТГ-46316 Колб Шара Јакоб 1923 Дебељача Дебељача детаљније информације
115 РКТГ-46317 Кон Винце 1868 А-непознато Дебељача детаљније информације
116 РКТГ-46318 Кон Ирма 1873 А- непознато Дебељача детаљније информације
117 РКТГ-46319 Кон Елза Бела 1929 Дебељача Дебељача детаљније информације
118 РКТГ-46320 Кон Розалија 1873 А- непознато Дебељача детаљније информације
119 РКТГ-46321 Колб Мориц 1854 А- непознато Дебељача детаљније информације
120 РКТГ-46322 Колб Јакоб Исидор 1896 Дебељача Дебељача детаљније информације
121 РКТГ-46323 Колб Самуел Адолф 1896 Руски Крстур Дебељача детаљније информације
122 РКТГ-46324 Колб Паулина Мориц 1874 Лалић Дебељача детаљније информације
123 РКТГ-46325 Колб Шандор Дебељача Дебељача детаљније информације
124 РКТГ-46326 Колб Манци Шамуел 1930 А- непознато Дебељача детаљније информације
125 РКТГ-46327 Колб Јети 1876 А- непознато Дебељача детаљније информације
126 РКТГ-46328 Колб Ленчи 1854 А- непознато Дебељача детаљније информације
127 РКТГ-46329 Колб Јелена Самуел 1931 Дебељача Дебељача детаљније информације
128 РКТГ-46330 Краус Адам 1893 А- непознато Дебељача детаљније информације
129 РКТГ-46331 Краус Бењамин А- непознато Дебељача детаљније информације
130 РКТГ-46334 Краус Аладар Давид 1900 Дебељача Дебељача детаљније информације
131 РКТГ-46335 Краус Дезидер 1898 Дебељача Дебељача детаљније информације
132 РКТГ-46340 Колб Ленка 1909 А- непознато Падина детаљније информације
133 РКТГ-46341 Краус Франтишка А- непознато Падина детаљније информације
134 РКТГ-46342 Краус Лали 1904 А- непознато Падина детаљније информације
135 РКТГ-46343 Краус Мирко Јосиф 1919 Опово Дебељача детаљније информације
136 РКТГ-46344 Краус Јани 1901 А- непознато Падина детаљније информације
137 РКТГ-46374 Краус Шарлота Јакоб 1864 Дебељача Дебељача детаљније информације
138 РКТГ-46376 Краус Олга Шаламон 1906 Бонте Ђормош Дебељача детаљније информације
139 РКТГ-46377 Келнер Теодор 1886 А- непознато Падина детаљније информације
140 РКТГ-46379 Келнер Јозефина 1891 А- непознато Падина детаљније информације
141 РКТГ-46380 Краус Ференц Бертранд 1901 Дебељача Дебељача детаљније информације
142 РКТГ-46382 Келнер Берта 1878 А- непознато Падина детаљније информације
143 РКТГ-46384 Краус Олга Јосиф 1922 Опово Дебељача детаљније информације
144 РКТГ-46385 Краус Јулишка Фрања 1922 А- непознато Дебељача детаљније информације
145 РКТГ-46393 Живанов Миливој Гојко Михајло 1895 Самош Самош детаљније информације
146 РКТГ-46395 Живанов Будимир Миливоје 1914 Самош Самош детаљније информације
147 РКТГ-46404 Жебељанов Сава Жеба Михајло 1921 Црепаја Црепаја детаљније информације
148 РКТГ-46467 Доч Елизабета 1889 Падина Падина детаљније информације
149 РКТГ-46547 Ковачки Милорад Андреја 1896 Самош Самош детаљније информације
150 РКТГ-46550 Крпец Велимир Ђорђе 1890 Самош Самош детаљније информације
151 РКТГ-46558 Куниц Владислав-Лаци Леополд 1913 Црепаја Црепаја детаљније информације
152 РКТГ-46559 Куниц Хермина Давид 1874 Ковачица Падина детаљније информације
153 РКТГ-46570 Краус Драгиња Шамуел 1887 Иванда Дебељача детаљније информације
154 РКТГ-46571 Краус Жофи 1904 А- непознато Дебељача детаљније информације
155 РКТГ-46573 Краус Марија Фрања 1924 А- непознато Дебељача детаљније информације
156 РКТГ-46574 Краус Јосиф Игнац 1880 Дебељача Дебељача детаљније информације
157 РКТГ-46575 Краус Магда Ференц 1927 Дебељача Дебељача детаљније информације
158 РКТГ-46576 Краус Емил 1906 А-непознато Падина детаљније информације
159 РКТГ-46577 Краус Јозеф Адам 1904 Дебељача Дебељача детаљније информације
160 РКТГ-46617 Калин Душан Мирко 1923 Идвор Идвор детаљније информације
161 РКТГ-46829 Кулачић Ђока Николa 1887 Идвор Идвор детаљније информације
162 РКТГ-46864 Зунац Будимир 1914 А- непознато Самош детаљније информације
163 РКТГ-46865 Зрнић Милош Г. 1912 Стриј Мокрин детаљније информације
164 РКТГ-46905 Константинов Коста Душан 1910 Самош Самош детаљније информације
165 РКТГ-47145 Ириц Маргита 1908 Дебељача Дебељача детаљније информације
166 РКТГ-47150 Иванов Владимир Вељко 1913 Идвор Идвор детаљније информације
167 РКТГ-47263 Илијин Сима Стефан 1928 Црепаја Црепаја детаљније информације
168 РКТГ-47560 Багош Михаљ Поросло Дебељача детаљније информације
169 РКТГ-47561 Балог Ференц Ференц 1887 Дебељача Дебељача детаљније информације
170 РКТГ-47564 Бечеи Ференц Ференц 1917 Дебељача Дебељача детаљније информације
171 РКТГ-47565 Беке Јозеф Дебељача Дебељача детаљније информације
172 РКТГ-47568 Чонка Антал Антал 1889 Дебељача Дебељача детаљније информације
173 РКТГ-47569 Фелдеши Михаљ 1895 Дебељача Дебељача детаљније информације
174 РКТГ-47571 Гахал Јанош 1881 А -непознато Дебељача детаљније информације
175 РКТГ-47573 Хербан Јозеф Дебељача Дебељача детаљније информације
176 РКТГ-47575 Јо Петар Дебељача Дебељача детаљније информације
177 РКТГ-47577 Кошут Михаљ Михаљ 1892 Ковачица Дебељача детаљније информације
178 РКТГ-47579 Лискаи Јожеф 1889 Ходмезевашархељ Дебељача детаљније информације
179 РКТГ-47581 Мецгер Фрања 1900 Дебељача Дебељача детаљније информације
180 РКТГ-47583 Б. Нађ Јанош 1894 Дебељача Дебељача детаљније информације
181 РКТГ-47584 Орбан Лајош 1925 Дебељача Дебељача детаљније информације
182 РКТГ-47586 Шефер Јожеф 1909 Ковачица Дебељача детаљније информације
183 РКТГ-47587 Такач Имре 1920 Дебељача Дебељача детаљније информације
184 РКТГ-47589 Такач Јанош Дебељача Дебељача детаљније информације
185 РКТГ-47590 Тот Балинт 1870 Дебељача Дебељача детаљније информације
186 РКТГ-47591 Тот Шамуел 1886 Дебељача Дебељача детаљније информације
187 РКТГ-47593 Виг Ференц Ференц 1886 Дебељача Дебељача детаљније информације
188 РКТГ-47721 Јо Шамуел (Самуел) Шамуел 1914 Дебељача Дебељача детаљније информације
189 РКТГ-47725 Јонаш Јано Петер 1910 Ада Ковачица детаљније информације
190 РКТГ-48474 Епштајн др Ева 1867 Стриј Дебељача детаљније информације
191 РКТГ-48700 Линдер Розалија 1891 Ковачица Ковачица детаљније информације
192 РКТГ-51008 Лајтнер Јован Ханс 1880 Бела Црква Ковачица детаљније информације
193 РКТГ-51009 Шпрингел Миша 1881 Стриј Ковачица детаљније информације
194 РКТГ-51010 Либ Михајло Стриј Ковачица детаљније информације
195 РКТГ-51012 Шиндлер Јован Стриј Ковачица детаљније информације
196 РКТГ-51013 Хакел Јано Јано 1926 Ковачица Ковачица детаљније информације
197 РКТГ-51014 Вењарски Андраш Јано 1920 Ковачица Ковачица детаљније информације
198 РКТГ-51015 Јаско Марци Март Ковачица Ковачица детаљније информације
199 РКТГ-51016 Бабка Јозеф Јано 1905 Стриј Ковачица детаљније информације
200 РКТГ-51017 Вењарски Стеван Томаш 1885 Стриј Ковачица детаљније информације
201 РКТГ-51018 Фешиш Ана 1899 Дебељача Дебељача детаљније информације
202 РКТГ-51019 Ертл Јосип Др Емил 1909 Нови Сад Дебељача детаљније информације
203 РКТГ-51020 Сал Карл 1908 Глогоњ Дебељача детаљније информације
204 РКТГ-51041 Лангенекер Ана 1872 Црепаја Црепаја детаљније информације
205 РКТГ-51151 Кон Марија Мориц 1904 Панчево Дебељача детаљније информације
206 РКТГ-51193 Ланентер Хајнрих Исидор 1872 Кијев Дебељача детаљније информације
207 РКТГ-51194 Ланентер Штефанија Јакоб 1885 Ковачица Дебељача детаљније информације
208 РКТГ-51527 Ревас Ђорђе Јосиф 1916 А- непознато Дебељача детаљније информације
209 РКТГ-51533 Ревес Елизабета 1882 Ковин Ковин детаљније информације
210 РКТГ-51534 Ревес Јосиф 1865 А- непознато Дебељача детаљније информације
211 РКТГ-51541 Ревес Ирена Јакоб 1906 Хрт. Лок. Дебељача детаљније информације
212 РКТГ-51542 Ревес Имре Јосиф 1931 Дебељача Дебељачљ детаљније информације
213 РКТГ-51543 Ревес Јене Јосиф 1933 Дебељача Дебељачљ детаљније информације
214 РКТГ-51606 Репнал Елиза 1875 Плочица Плочица детаљније информације
215 РКТГ-51770 Розенфелд Исидор 1886 Овча Дебељача детаљније информације
216 РКТГ-51777 Розенфелд Розалија 1884 А- непознато Дебељача детаљније информације
217 РКТГ-51783 Розенфелд Пирошка Еуген 1911 Татаренти Дебељача детаљније информације
218 РКТГ-51784 Розенфелд Јене Исидор 1910 Дебељача Дебељача детаљније информације
219 РКТГ-51785 Розенфелд Лазар Исидор 1908 Беч Дебељача детаљније информације
220 РКТГ-51786 Розенфелд Хари-Денеш Лазар 1941 Дебељача Дебељача детаљније информације
221 РКТГ-52022 Рот Аврам Игнац 1924 Дебељача Дебељача детаљније информације
222 РКТГ-52023 Рот Зорка Игнац 1926 Падеј Дебељача детаљније информације
223 РКТГ-52025 Рот Мојсије Игнац 1930 Ада Дебељача детаљније информације
224 РКТГ-52027 Рот Хаим Игнац 1928 Ада Дебељача детаљније информације
225 РКТГ-52045 Рот Гизела Мојсије 1856 Мункар Дебељача детаљније информације
226 РКТГ-52096 Полишнај Сузана 1931 А-непознато Дебељача детаљније информације
227 РКТГ-52326 Садик Јаков 1896 Падина Падина детаљније информације
228 РКТГ-52496 Сатлер Магдалена 1891 Ковин Ковин детаљније информације
229 РКТГ-53102 Плес Етелка 1901 А-непознато Падина детаљније информације
230 РКТГ-53104 Плес Натан Јосиф 1870 Крушедол Падина детаљније информације
231 РКТГ-53105 Плес Александар Натан 1914 А-непознато Падина детаљније информације
232 РКТГ-53446 Нај Гизела 1908 Сента Ковачица детаљније информације
233 РКТГ-53518 Селигман Илонка Бењамин 1906 А - непознато Дебељача детаљније информације
234 РКТГ-53519 Селигман Александар Еде 1906 Чаково Дебељача детаљније информације
235 РКТГ-53540 Станојев Рада Макса 1893 Опово Дебељача детаљније информације
236 РКТГ-53541 Станојев Миливој Раде 1923 Опово Дебељача детаљније информације
237 РКТГ-53600 Најгершл Шарлота 1873 Ковачица Ковачица детаљније информације
238 РКТГ-53858 Сингер Јосип 1901 Дебељача Дебељача детаљније информације
239 РКТГ-53869 Сингер Гизела Јосип 1924 Дебељача Дебељача детаљније информације
240 РКТГ-53930 Портној Ирена Макс 1920 А-непознато Дебељача детаљније информације
241 РКТГ-53932 Портној Карло Макс А-непознато Дебељача детаљније информације
242 РКТГ-53933 Портној Олга Макс 1922 А-непознато Дебељача детаљније информације
243 РКТГ-54136 Нидерландер-Недељковић Ђурица Александар 1925 Падина Падина детаљније информације
244 РКТГ-54159 Марин Илија Лаза 1921 Самош Самош детаљније информације
245 РКТГ-54160 Марин Лазар Жива 1902 Самош Самош детаљније информације
246 РКТГ-54161 Марин Смиља Сава 1907 Самош Самош детаљније информације
247 РКТГ-54227 Марјанов Јоца Жива 1920 Идвор Идвор детаљније информације
248 РКТГ-54254 Тисман Славко Владо 1903 Самош Самош детаљније информације
249 РКТГ-54258 Тисман Емилија 1906 Локве Самош детаљније информације
250 РКТГ-54275 Полгар Јожеф Јожеф 1916 Ада Дебељача детаљније информације
251 РКТГ-54338 Сремац Миливој Никола 1907 Црепаја Црепаја детаљније информације
252 РКТГ-54460 Поштић Светислав Милан 1900 Идвор Идвор детаљније информације
253 РКТГ-54479 Станкић Љубиша Душан 1918 Идвор Идвор детаљније информације
254 РКТГ-54919 Стојков Борислав Душан 1929 Црепаја Црепаја детаљније информације
255 РКТГ-54921 Стојков Владимир Жива 1906 Црепаја Црепаја детаљније информације
256 РКТГ-54926 Стојков Станко Кузман 1906 Црепаја Црепаја детаљније информације
257 РКТГ-55006 Радончев Слободан Марко 1913 Црепаја Црепаја детаљније информације
258 РКТГ-55011 Радованчев Зорка Пера 1895 Кикинда Идвор детаљније информације
259 РКТГ-55237 Радак Јоца Петер 1922 Дебељача Дебељача детаљније информације
260 РКТГ-56067 Павлов Драгољуб-Драгиша Душан 1909 Перлез Идвор детаљније информације
261 РКТГ-57638 Паленкаш Ката А-непознато Падина детаљније информације
262 РКТГ-58146 Папић Војин Стеван 1909 Самош Самош детаљније информације
263 РКТГ-58159 Партош Симон Јакоб 1870 Дебељача Дебељача детаљније информације
264 РКТГ-58264 Метерних Херман 1942 Црепаја Црепаја детаљније информације
265 РКТГ-58266 Мећавин Никола Бранко Идвор Идвор детаљније информације
266 РКТГ-58404 Хавран Мартин Мартин 1921 Падина Падина детаљније информације
267 РКТГ-58710 Кураи Јан Павел 1896 А-непознато Ковачица детаљније информације
268 РКТГ-58720 Пауновић Слободан-Скелађија 1910 Идвор Идвор детаљније информације
269 РКТГ-58732 Хакер Маркус 1879 Ковачица Ковачица детаљније информације
270 РКТГ-58734 Хакер Аранка 1884 Темишвар Ковачица детаљније информације
271 РКТГ-58738 Хакер Катица 1884 Нови Сад Ковачица детаљније информације
272 РКТГ-58741 Хакер Сима 1887 Ковачица Ковачица детаљније информације
273 РКТГ-58806 Перић Милан-Буцин Милан 1909 Самош Самош детаљније информације
274 РКТГ-58941 Хамбургер Јожеф 1915 Дебељача Дебељача детаљније информације
275 РКТГ-58944 Хамбургер Роко 1911 Дебељача Дебељача детаљније информације
276 РКТГ-58946 Хамбургер Шамуел Армин 1877 Дебељача Дебељача детаљније информације
277 РКТГ-58949 Хамбургер Јулијана Маћаш 1879 Дебељача Дебељача детаљније информације
278 РКТГ-58950 Хамбургер Армин Шамуел 1907 Дебељача Дебељача детаљније информације
279 РКТГ-58966 Томан Миша А - непознато Ковачица детаљније информације
280 РКТГ-58967 Томан Стеван Адам 1900 А - непознато Ковачица детаљније информације
281 РКТГ-59070 Хуберт Петар 1921 Црепаја Црепаја детаљније информације
282 РКТГ-59171 Хас Франц 1912 Кованица Ковачица детаљније информације
283 РКТГ-59180 Хас Корнел Фрања 1940 Ковачица Ковачица детаљније информације
284 РКТГ-59429 Фајер Имре Др. Липот 1891 Мол Дебељача детаљније информације
285 РКТГ-59443 Фајер Јелена Симон 1903 Дебељача Дебељача детаљније информације
286 РКТГ-59451 Фрајнд Регина 1903 А -непознато Дебељача детаљније информације
287 РКТГ-59452 Фрајнд Шандор 1901 А -непознато Дебељача детаљније информације
288 РКТГ-59453 Франк Рене 1917 Дебељача Дебељача детаљније информације
289 РКТГ-59463 Франкл Маргита 1908 Сомбор Ковачица детаљније информације
290 РКТГ-59971 Франкл Геза 1898 Ечка Ковачица детаљније информације
291 РКТГ-59975 Франкл Малвина 1902 Ковачица Ковачица детаљније информације
292 РКТГ-59982 Франкл Тибор 1923 Ковачица Ковачица детаљније информације
293 РКТГ-60038 Миловановић Александар Недељко 1904 Београд Дебељача детаљније информације
294 РКТГ-60102 Холцингер Катарина 1895 Наково Наково детаљније информације
295 РКТГ-60303 Мина Жива Црепаја Црепаја детаљније информације
296 РКТГ-60410 Хоровиц Олга 1893 Вршац Дебељача детаљније информације
297 РКТГ-60413 Хоровиц Дезидер Адам 1888 Панчево Дебељача детаљније информације
298 РКТГ-60433 Хоровиц Ладислав др Дезидер 1926 Дебељача Дебељача детаљније информације
299 РКТГ-60434 Хоровиц Сидонија Језеф 1884 Врбас Дебељача детаљније информације
300 РКТГ-61575 Цешан Михајло А -непознато Самош детаљније информације
301 РКТГ-61644 Цицка Јурај Адам 1898 Ковачица Ковачица детаљније информације
302 РКТГ-61786 Црнајлов Драга Кузман 1907 Црепаја Црепаја детаљније информације
303 РКТГ-62321 Шаламон Тибор 1906 Ковачица Ковачица детаљније информације
304 РКТГ-62582 Шварц Регина 1893 Србобран Ковачица детаљније информације
305 РКТГ-62597 Шварц Фрања 1887 Ковачица Ковачица детаљније информације
306 РКТГ-62630 Шварц Ладислав Леополд 1889 Ковачица Ковачица детаљније информације
307 РКТГ-62642 Шварц Јозеф Фрања 1909 Ковачица Ковачица детаљније информације
308 РКТГ-62709 Франкл Самуел - Оскар 1908 Ечка Ковачица детаљније информације
309 РКТГ-62834 Шенауг Тереза 1878 Ђурђево Ковачица детаљније информације
310 РКТГ-65838 Томан Михал Јан 1893 Ковачица Ковачица детаљније информације
311 РКТГ-65839 Томан Миша Јан 1896 Ковачица Ковачица детаљније информације
312 РКТГ-65892 Урбан Јурај Адам 1910 Ковачица Ковачица детаљније информације
313 РКТГ-66180 Бечагол Мирић Срета Негован 1900 Витојевци Ковачица детаљније информације
314 РКТГ-66707 Шпигел Марија 1904 А -непознато Дебељача детаљније информације
315 РКТГ-66708 Шпигел Регина Арон 1904 Сента Дебељача детаљније информације
316 РКТГ-66710 Шпигел Тито Белa 1930 А -непознато Дебељача детаљније информације
317 РКТГ-66711 Шпигел Бела Самуел 1902 Сента Дебељача детаљније информације
318 РКТГ-66844 Шпицер Бењамин 1888 А -непознато Дебељача детаљније информације
319 РКТГ-66845 Шпицер Берта 1881 Ковачица Ковачица детаљније информације
320 РКТГ-66846 Шпицер Бешке 1907 А -непознато Дебељача детаљније информације
321 РКТГ-66847 Шпицер Гизела 1878 А -непознато Дебељача детаљније информације
322 РКТГ-66849 Шпицер Ема 1892 А -непознато Падина детаљније информације
323 РКТГ-66850 Шпицер Ирма 1930 А -непознато Падина детаљније информације
324 РКТГ-66853 Шпицер Јелена Јени 1898 Дебељача Дебељача детаљније информације
325 РКТГ-66855 Шпицер Јозеф 1916 А -непознато Дебељача детаљније информације
326 РКТГ-66856 Шпицер Каталин Дебељача Дебељача детаљније информације
327 РКТГ-66858 Шпицер Лудвиг 1928 Падина Падина детаљније информације
328 РКТГ-66860 Шпицер Марија 1891 А НЕПОЗНАТО Падина детаљније информације
329 РКТГ-66861 Шпицер Олга 1919 А -непознато Падина детаљније информације
330 РКТГ-66862 Шпицер Регина 1901 Беч Дебељача детаљније информације
331 РКТГ-66864 Шпицер Рудолф Александар 1932 Падина Падина детаљније информације
332 РКТГ-66866 Шпицер Франц 1912 Ковачица Ковачица детаљније информације
333 РКТГ-66867 Шпицер Бењамин Адолф 1870 Дебељача Дебељача детаљније информације
334 РКТГ-66868 Шпицер Ђорђе Адолф 1914 А -непознато Падина детаљније информације
335 РКТГ-66869 Шпицер Карољ Адолф 1872 Дебељача Дебељача детаљније информације
336 РКТГ-66870 Шпицер Александар Александар 1928 Дебељача Дебељача детаљније информације
337 РКТГ-66871 Шпицер Ирма Александар 1930 Дебељача Дебељача детаљније информације
338 РКТГ-66872 Шпицер Клара Александar 1919 Кечкемет Ковачица детаљније информације
339 РКТГ-66873 Шпицер Мирко Александар 1921 Кечкемет Ковачица детаљније информације
340 РКТГ-66874 Шпицер Самуел Александар 1921 А -непознато Дебељача детаљније информације
341 РКТГ-66875 Шпицер Александар Бењамин 1904 Париз Дебељача детаљније информације
342 РКТГ-66876 Шпицер Мирко Соуд Бењамин 1914 А -непознато Дебељача детаљније информације
343 РКТГ-66877 Шпицер Оскар Бењамин 1898 Беч Дебељача детаљније информације
344 РКТГ-66878 Шпицер Розалија Бењамин 1902 Дебељача Дебељача детаљније информације
345 РКТГ-66879 Шпицер Шандор Бењамин 1904 Париз Дебељача детаљније информације
346 РКТГ-66880 Шпицер Геза Бертран 1876 Ковачица Дебељача детаљније информације
347 РКТГ-66881 Шпицер Естер Вилим 1890 Пачир Дебељача детаљније информације
348 РКТГ-66882 Шпицер Паула Вилмош 1883 Кикинда Дебељача детаљније информације
349 РКТГ-66883 Шпицер Адолф Давид 1886 А -непознато падина детаљније информације
350 РКТГ-66884 Шпицер Александар Давид 1891 Ковачица Ковачица детаљније информације
351 РКТГ-66885 Шпицер Бернард Давид 1885 Ковачица Дебељача детаљније информације
352 РКТГ-66887 Шпицер Херман Давид 1876 Ковачица Падина детаљније информације
353 РКТГ-66889 Шпицер Илона Игњат 1888 Тискара Ковачица детаљније информације
354 РКТГ-66890 Шпицер Јети Игњат 1873 Дебељача Дебељача детаљније информације
355 РКТГ-66894 Шпицер Ференц Карољ 1902 Дебељача Дебељача детаљније информације
356 РКТГ-66895 Шпицер Илона Маркус 1872 Дебељача Дебељача детаљније информације
357 РКТГ-66898 Шпицер Ђурико Оскар 1925 А -непознато Дебељача детаљније информације
358 РКТГ-66899 Шпицер Ендре Оскар 1928 Дебељача Дебељача детаљније информације
359 РКТГ-66902 Шпицер Јелисавета Самуел 1908 Нађкањижа Дебељача детаљније информације
360 РКТГ-66905 Шпицер Имре Ференц 1930 Дебељача Дебељача детаљније информације
361 РКТГ-66906 Шпицер Аладар Херман 1906 Падина Падина детаљније информације
362 РКТГ-66907 Шпицер Људевит Шандор 1928 Падина Дебељача детаљније информације
363 РКТГ-66924 Шрајбер др Александар-Шаламон Липот 1872 Унг Ковачица детаљније информације
364 РКТГ-66961 Штајн Игњац 1881 Бачко Петрово Село Дебељача детаљније информације
365 РКТГ-66970 Штајн Паула 1904 Суботица Дебељача детаљније информације
366 РКТГ-66985 Штајн Софија-Жофи 1885 Вршац Дебељача детаљније информације
367 РКТГ-66986 Штајн Шарлота 1910 А -непознато Дебељача детаљније информације
368 РКТГ-66993 Штајн Јене Арон 1909 Бачко Петрово Село Дебељача детаљније информације
369 РКТГ-66995 Штајн Мано Арон 1901 Дебељача Дебељача детаљније информације
370 РКТГ-67001 Штајн Иби Игнац 1914 Дебељача Дебељача детаљније информације
371 РКТГ-67003 Штајн Игнац Игнац 1912 Дебељача Дебељача детаљније информације
372 РКТГ-67006 Штајн Манци Игнац 1916 Дебељача Дебељача детаљније информације
373 РКТГ-67010 Штајн Игнац 1910 Дебељача Дебељача детаљније информације
374 РКТГ-67016 Штајн Арон Јаков 1875 Бачко Петрово Село Дебељача детаљније информације
375 РКТГ-67018 Штајн Бени Јаков 1879 Бачко Петрово Село Дебељача детаљније информације
376 РКТГ-67022 Штајн Игнац Јаков 1891 Дебељача Дебељача детаљније информације
377 РКТГ-67025 Штајн Леа Јене 1916 Илок дебе детаљније информације
378 РКТГ-67030 Штајн Мано Ман 1931 Дебељача Дебељача детаљније информације
379 РКТГ-67038 Штајн Розалија Шандор 1871 Обриње Дебељача детаљније информације
380 РКТГ-67041 Штајнбергер Роза 1887 Солнок Уздин детаљније информације
381 РКТГ-67048 Штајнбергер Мано Роз 1912 Уздин Уздин детаљније информације
382 РКТГ-67049 Штајнбергер Андрија Банди Роз 1907 Уздин Уздин детаљније информације
383 РКТГ-67222 Шугар Бела 1885 Дебељача Дебељача детаљније информације
384 РКТГ-67223 Шугар Гуњи 1908 Велики Бечкерек Дебељача детаљније информације
385 РКТГ-67224 Шугар Тереза 1888 Дебељача Дебељача детаљније информације
386 РКТГ-67225 Шугар Јене Бела 1905 Дебељача Дебељача детаљније информације
387 РКТГ-67226 Шугар Миклош Јене 1938 Врњачка Бања Дебељача детаљније информације
388 РКТГ-71319 Стојковић Светислав 1898 Српски Титош Уздин - Путниково детаљније информације
389 РКТГ-73164 Жебељан Сава А -непознато Црепаја детаљније информације
390 РКТГ-81216 Ланг Јулијус 1893 Црепаја Црепаја детаљније информације
391 РКТГ-100194 Гусјан Стеван Жива 1890 Самош Самош детаљније информације
392 РКТГ-100195 Живанов Будимир Миливој 1912 Самош Самош детаљније информације
393 РКТГ-100196 Папић Воја Стеван 1907 Самош Самош детаљније информације
394 РКТГ-100197 Тисман Милица 1904 Самош Самош детаљније информације
395 РКТГ-102299 Хенер Емин 1875 Дебељача Дебељача детаљније информације
396 РКТГ-106438 Јованов Јоца Црепаја Црепаја детаљније информације
397 РКТГ-106439 Новаков Васа Црепаја Црепаја детаљније информације
398 РКТГ-106440 Радованчев Слободан Марко 1911 Црепаја Црепаја детаљније информације
399 РКТГ-106441 Николич Илија Дима 1909 Идвор Идвор детаљније информације
400 РКТГ-106442 Павчев Драгољуб 1906 Идвор Идвор детаљније информације
401 РКТГ-106443 Паунович Слободан 1907 Идвор Идвор детаљније информације
402 РКТГ-106448 Вајс Јане 1942 Ковачица Ковачица детаљније информације
403 РКТГ-107957 Гложански Милан Димитрије 1902 Србобран Црепаја детаљније информације
404 РКТГ-107959 Јованов Бранислав Никола 1924 Црепаја Црепаја детаљније информације
405 РКТГ-108646 Штербик Иштван Јожеф 1909 Дебељача Дебељача детаљније информације
406 РКТГ-108704 Молнар Ференц 1900 Сегедин Дебељача детаљније информације