Презиме и име Место рођења Место пребивалишта
Почетна >> ЈУЖНО-БАНАТСКИ ОКРУГ >> Вршац
Редни
број
Број Презиме и име Име родитеља Година рођења Место рођења Место пребивалишта
1 РКТГ-5669 Хан Јозеф Матија 1905 Гудурица Гудурица детаљније информације
2 РКТГ-6140 Стефановић Јован Пајо 1914 Велики Гај Велики Гај детаљније информације
3 РКТГ-6143 Гребер Миклош Имре 1897 Вршац Вршац детаљније информације
4 РКТГ-6144 Сајгл Адолф Адолф 1911 Вршац Вршац детаљније информације
5 РКТГ-6999 Фет Катарина Фридрих 1864 Вршац Вршац детаљније информације
6 РКТГ-13675 Пап Фрањо 1892 Вршац Вршац детаљније информације
7 РКТГ-17228 Амбрустер Вршац Вршац детаљније информације
8 РКТГ-17251 Герман Сава Загајица Загајица детаљније информације
9 РКТГ-17256 Грим Фрања Вршац Вршац детаљније информације
10 РКТГ-17271 Ханц Карло Вршац Вршац детаљније информације
11 РКТГ-17535 Масинг Н. Вршац Вршац детаљније информације
12 РКТГ-17600 Петруц Јован Вршац Вршац детаљније информације
13 РКТГ-17602 Покорни Ханс Вршац Вршац детаљније информације
14 РКТГ-17603 Поповић Угљеша Вршац Вршац детаљније информације
15 РКТГ-17604 Поповић Вујоман Вршац Вршац детаљније информације
16 РКТГ-17616 Сајдл Јован 1890 Вршац Вршац детаљније информације
17 РКТГ-17617 Самоилов Жива Вршац Вршац детаљније информације
18 РКТГ-17623 Сич Александар Вршац Вршац детаљније информације
19 РКТГ-17639 Кирић Лепа Вршац Вршац детаљније информације
20 РКТГ-17642 Навра Зоран Вршац Вршац детаљније информације
21 РКТГ-17675 Вац Јован Вршац Вршац детаљније информације
22 РКТГ-17680 Весић Милутин Вршац Вршац детаљније информације
23 РКТГ-17703 Зубовиц Андреас Вршац Вршац детаљније информације
24 РКТГ-18385 Бер Јован 1892 Вршац Вршац детаљније информације
25 РКТГ-18622 Грос Фрања Франц 1891 Вршац Вршац детаљније информације
26 РКТГ-18623 Грау Јован 1886 непознато место Шушара детаљније информације
27 РКТГ-20046 Тембих Криштофер 1892 непознато место Шушара детаљније информације
28 РКТГ-25066 Рокнић Крагић Зорка Арсен 1914 Вршац Вршац детаљније информације
29 РКТГ-27763 Михаљ Рођек 1919 Вршац Вршац детаљније информације
30 РКТГ-28149 Хркановић Душан Милан 1923 Крива Бара Крива Бара детаљније информације
31 РКТГ-28506 Мандић Љубица 1923 Вршац Вршац детаљније информације
32 РКТГ-28635 Дармут Ернест 1908 Вршац Вршац детаљније информације
33 РКТГ-29067 Кирило Тодор Парта Парта детаљније информације
34 РКТГ-29068 Кирило Зуза Парта Парта детаљније информације
35 РКТГ-29069 Стојанов Вељко 1901 Парта Парта детаљније информације
36 РКТГ-29116 Бундинг Јакоб Шушара Шушара детаљније информације
37 РКТГ-29117 Венделин Лоренц 1890 Шушара Шушара детаљније информације
38 РКТГ-29118 Кемф Јулијана 1890 Шушара Шушара детаљније информације
39 РКТГ-29119 Кемф Петар 1897 Шушара Шушара детаљније информације
40 РКТГ-29120 Кирхгеснер Александар 1913 Шушара Шушара детаљније информације
41 РКТГ-29121 Кумер Адолф 1890 Шушара Шушара детаљније информације
42 РКТГ-29122 Рушан Стеван 1928 Шушара Шушара детаљније информације
43 РКТГ-29123 Шросиш Томаш Шушара Шушара детаљније информације
44 РКТГ-29331 Бума Јован Велико Средиште Велико Средиште детаљније информације
45 РКТГ-29332 Вахаја Франц Велико Средиште Велико Средиште детаљније информације
46 РКТГ-29333 Верда Јован Велико Средиште Велико Средиште детаљније информације
47 РКТГ-29334 Видони Ђорђе Велико Средиште Велико Средиште детаљније информације
48 РКТГ-29335 Игнац Вили Велико Средиште Велико Средиште детаљније информације
49 РКТГ-29336 Колбауер Рудолф Велико Средиште Велико Средиште детаљније информације
50 РКТГ-29337 Остершил Антон Велико Средиште Велико Средиште детаљније информације
51 РКТГ-29338 Хајзнер Антон 1925 Велико Средиште Велико Средиште детаљније информације
52 РКТГ-29339 Холуба Мартин Велико Средиште Велико Средиште детаљније информације
53 РКТГ-29340 Хорват Стеван Велико Средиште Велико Средиште детаљније информације
54 РКТГ-29341 Хуђера Едвард Велико Средиште Велико Средиште детаљније информације
55 РКТГ-29568 Браун Јован Гудурица Гудурица детаљније информације
56 РКТГ-29569 Брекл Јохан Гудурица Гудурица детаљније информације
57 РКТГ-29570 Бретел Јозеф Гудурица Гудурица детаљније информације
58 РКТГ-29571 Везер Ференц 1887 Гудурица Гудурица детаљније информације
59 РКТГ-29572 Винклер Франц Гудурица Гудурица детаљније информације
60 РКТГ-29573 Ем Ернест 1891 Гудурица Гудурица детаљније информације
61 РКТГ-29574 Кирш Оскар 1894 Гудурица Гудурица детаљније информације
62 РКТГ-29575 Клајн Виктор Гудурица Гудурица детаљније информације
63 РКТГ-29576 Кунерт Франц 1897 Гудурица Гудурица детаљније информације
64 РКТГ-29577 Ленхарт Матеја 1900 Гудурица Гудурица детаљније информације
65 РКТГ-29578 Лихтенберг Ђорђе Гудурица Гудурица детаљније информације
66 РКТГ-29579 Лихтенберг Јозеф Гудурица Гудурица детаљније информације
67 РКТГ-29580 Нолди Јован 1894 Гудурица Гудурица детаљније информације
68 РКТГ-29581 Сајш Франц 1885 Гудурица Гудурица детаљније информације
69 РКТГ-29583 Хан Матиас Гудурица Гудурица детаљније информације
70 РКТГ-29585 Шислер Јован 1889 Гудурица Гудурица детаљније информације
71 РКТГ-29586 Шпехт Јован Гудурица Гудурица детаљније информације
72 РКТГ-29587 Шпехт Јохан 1893 Гудурица Гудурица детаљније информације
73 РКТГ-29588 Шраут Јохан 1885 Гудурица Гудурица детаљније информације
74 РКТГ-29589 Штокшлегер Јозеф Гудурица Гудурица детаљније информације
75 РКТГ-29646 Граоре Јан Мали Жам Мали Жам детаљније информације
76 РКТГ-30751 Ацкета Јасмина Владо 1922 Избиште Избиште детаљније информације
77 РКТГ-30757 Бранков Јоца Избиште Избиште детаљније информације
78 РКТГ-30760 Чизмић Никола Избиште Избиште детаљније информације
79 РКТГ-30761 Грујић Душан Танасије 1886 Избиште Избиште детаљније информације
80 РКТГ-30764 Ивков Михајло Избиште Избиште детаљније информације
81 РКТГ-30767 Јованов Милорад Јован 1900 Избиште Избиште детаљније информације
82 РКТГ-31168 Дормут Ернест Вршац Вршац детаљније информације
83 РКТГ-32232 Барацки Милан Уљма Уљма детаљније информације
84 РКТГ-32233 Филиповић Мирјана Уљма Уљма детаљније информације
85 РКТГ-32236 Кушарев Борислав Уљма Уљма детаљније информације
86 РКТГ-32238 Петрак Јосиф Уљма Уљма детаљније информације
87 РКТГ-32240 Рајков Борис Уљма Уљма детаљније информације
88 РКТГ-32780 Марин Стеван Вршац Вршац детаљније информације
89 РКТГ-32786 Шлихт Хуберт Вршац Вршац детаљније информације
90 РКТГ-32797 Аћимчев Лазар звани Лаза Вршац Вршац детаљније информације
91 РКТГ-32799 Ђерилков Душан Вршац Вршац детаљније информације
92 РКТГ-32986 Јованов Славко Павлиш Павлиш детаљније информације
93 РКТГ-33772 Кемпф Јован Јован 1896 Вршац Вршац детаљније информације
94 РКТГ-34785 Верлон Драгутин Петар 1906 Вршац Вршац детаљније информације
95 РКТГ-34921 Олма Димитрије Мали Жам Мали Жам детаљније информације
96 РКТГ-34949 Печер Мирослав Вршац Вршац детаљније информације
97 РКТГ-34971 Сајтл Адолф Вршац Вршац детаљније информације
98 РКТГ-35392 Toдоровић Мирјана Милорад 1926 Вршац Вршац детаљније информације
99 РКТГ-35558 Дашћа Сава Загајица Загајица детаљније информације
100 РКТГ-38398 Мерингер Емил Никола 1882 Вршац Вршац детаљније информације
101 РКТГ-38532 Тут Маргита А-непознато Вршац детаљније информације
102 РКТГ-38533 Хердер Вили А-непознато Вршац детаљније информације
103 РКТГ-38534 Каначки Радојица А-непознато Вршац детаљније информације
104 РКТГ-39138 Блес Филип Филип 1887 Вршац Вршац детаљније информације
105 РКТГ-39200 Зубовић Андреас непознато Вршац детаљније информације
106 РКТГ-39452 Тербина Марија Јован 1895 Гудурица Гудурица детаљније информације
107 РКТГ-39460 Рапхофер Клара Мартјан 1889 Вршац Вршац детаљније информације
108 РКТГ-39468 Сепе Терезија Ладислав 1886 Гудурица Гудурица детаљније информације
109 РКТГ-39470 Ханда Марија Матија 1883 Нови Козарци Нови Козарци детаљније информације
110 РКТГ-39475 Гетман Софија Франц 1880 Вршац Вршац детаљније информације
111 РКТГ-39485 Цинзер Марија Матија 1889 Вршац Вршац детаљније информације
112 РКТГ-39494 Попостер Јулиус Петер 1882 Гудурица Гудурица детаљније информације
113 РКТГ-39578 Милкер Терезија Валентин 1881 Гудурица Гудурица детаљније информације
114 РКТГ-39623 Штегер Мараја Јакоб 1895 Гудурица Гудурица детаљније информације
115 РКТГ-39638 Утерхолц Алојзија Јохан 1884 Вршац Вршац детаљније информације
116 РКТГ-39641 Дитингер Ана Антон 1867 Вршац Вршац детаљније информације
117 РКТГ-39656 Бернхапел Франц Антон 1882 Вршац Вршац детаљније информације
118 РКТГ-39662 Пикер Јулија Јохан 1883 Гудурица Гудурица детаљније информације
119 РКТГ-39663 Болбехер Хелена Јохан 1942 Вршац Вршац детаљније информације
120 РКТГ-39665 Шенфелдер Јулијана Урбан 1883 Вршац Вршац детаљније информације
121 РКТГ-39666 Дам Марија Франц 1901 Вршац Вршац детаљније информације
122 РКТГ-39671 Отс Катарина Франц 1880 Вршац Вршац детаљније информације
123 РКТГ-39673 Вилд Марија Јован 1875 Велико Средиште Велико Средиште детаљније информације
124 РКТГ-39674 Штарк Барбара Франц 1901 Вршац Вршац детаљније информације
125 РКТГ-39680 Лајнингер Ана Јован 1879 Гудурица Гудурица детаљније информације
126 РКТГ-39705 Штелер Адолф Михјало 1872 Гудурица Гудурица детаљније информације
127 РКТГ-39711 Шмих Терезија Јован 1877 Вршац Вршац детаљније информације
128 РКТГ-39715 Браун Катарина Петар 1879 Гудурица Гудурица детаљније информације
129 РКТГ-39723 Гронвалд Фридрих Јакоб 1869 Вршац Вршац детаљније информације
130 РКТГ-39732 Шмихоф Јосип Леополд 1883 Гудурица Гудурица детаљније информације
131 РКТГ-39738 Чинчак Ђуро Јозеф 1867 Вршац Вршац детаљније информације
132 РКТГ-39747 Ванглер Марија Михајло 1883 Вршац Вршац детаљније информације
133 РКТГ-39754 Балго Берта Кашпар 1923 Гудурица Гудурица детаљније информације
134 РКТГ-39767 Дим Ана Јосиф 1883 Вршац Вршац детаљније информације
135 РКТГ-39775 Корнауер Елисабет Јосиф 1892 Вршац Вршац детаљније информације
136 РКТГ-39779 Кетман Марија Антон 1881 Вршац Вршац детаљније информације
137 РКТГ-39787 Корајн Елисабет Франц 1905 Вршац Вршац детаљније информације
138 РКТГ-39795 Бензеш Магда Антон 1889 Велико Средиште Велико Средиште детаљније информације
139 РКТГ-39860 Шиц Марија Јосиф 1882 Вршац Вршац детаљније информације
140 РКТГ-39866 Браун Ана Јован 1898 Вршац Вршац детаљније информације
141 РКТГ-39872 Малошер Матилде Франц 1911 Вршац Вршац детаљније информације
142 РКТГ-39876 Дајч Роза 1873 Вршац Вршац детаљније информације
143 РКТГ-39879 Кох Барбара Карл 1873 Вршац Вршац детаљније информације
144 РКТГ-39880 Унтерхолц Елисабета Јован 1913 Вршац Вршац детаљније информације
145 РКТГ-39881 Кумбангер Францишка Антон 1880 Вршац Вршац детаљније информације
146 РКТГ-39890 Кол Роза Хихајло 1900 Гудурица Гудурица детаљније информације
147 РКТГ-39891 Берберих Јосеф Јосеф 1888 Гудурица Гудурица детаљније информације
148 РКТГ-39894 Штехт Ана Јохан 1899 Гудурица Гудурица детаљније информације
149 РКТГ-39897 Рајхет Катарина Антон 1884 Шушара Шушара детаљније информације
150 РКТГ-39920 Прајних Марија Кашпар 1893 Вршац Вршац детаљније информације
151 РКТГ-39925 Албах Доротеа Франц 1882 Вршац Вршац детаљније информације
152 РКТГ-39936 Бинтер Марија Михајло 1880 Вршац Вршац детаљније информације
153 РКТГ-39940 Биргел Хермина Адам 1886 Вршац Вршац детаљније информације
154 РКТГ-39950 Рихен Јосеф Јохан 1895 Вршац Вршац детаљније информације
155 РКТГ-39961 Дистингер Барбара Игнац 1881 Вршац Вршац детаљније информације
156 РКТГ-39986 Хирш Каролина Јохан 1873 Вршац Вршац детаљније информације
157 РКТГ-40096 Бадер Барбара Франц 1892 Вршац Вршац детаљније информације
158 РКТГ-40103 Енгел Каролина Јосеф 1886 Велико Средиште Велико Средиште детаљније информације
159 РКТГ-40110 Берта Мартин Антон 1890 Вршац Вршац детаљније информације
160 РКТГ-40219 Анкуцић Ливија 1907 непознато Вршац детаљније информације
161 РКТГ-40222 Анбергер Клара непознато Вршац детаљније информације
162 РКТГ-40227 Анбергер Лили непознато Вршац детаљније информације
163 РКТГ-40228 Аушпиц Ернест-Бранко Матија 1913 Вршац Вршац детаљније информације
164 РКТГ-40229 Аушпиц Ђула 1896 Вршац Вршац детаљније информације
165 РКТГ-40238 Адлер Иштван 1891 Вршац Вршац детаљније информације
166 РКТГ-40240 Алајн Сида непознато Вршац детаљније информације
167 РКТГ-40241 Агулар Реха Филип 1898 Вршац Вршац детаљније информације
168 РКТГ-40242 Адлер Стеван Вилмош 1888 Вршац Вршац детаљније информације
169 РКТГ-40243 Алајн Адолф непознато Вршац детаљније информације
170 РКТГ-40244 Алајн Адолфа супруга непознато Вршац детаљније информације
171 РКТГ-40245 Алајн Исидор непознато Вршац детаљније информације
172 РКТГ-40246 Алајн Јани непознато Вршац детаљније информације
173 РКТГ-40247 Агулар Исидор Вршац Вршац детаљније информације
174 РКТГ-40272 Бељин Милутин Вељко 1913 Избиште Избиште детаљније информације
175 РКТГ-40273 Басараба Бранко Љубомир 1901 Избиште Избиште детаљније информације
176 РКТГ-40329 Богданов Љуба Избиште Избиште детаљније информације
177 РКТГ-40332 Барбуловић Милан Арон 1913 Јабука Јабланка детаљније информације
178 РКТГ-40334 Бељин Ружица А-непознато Избиште детаљније информације
179 РКТГ-40336 Будимиров Марко - Богић Филип 1902 Избиште Избиште детаљније информације
180 РКТГ-40337 Будимиров Драгомир Душан 1904 Избиште Избиште детаљније информације
181 РКТГ-40338 Бранков Светозар Никола 1902 Избиште Избиште детаљније информације
182 РКТГ-40348 Амбрустер Банатски Карловац Вршац детаљније информације
183 РКТГ-40349 Авендер Матијас А - непознато Вршац детаљније информације
184 РКТГ-40353 Келчер Вилхелм Јосиф 1899 Шушара Шушара детаљније информације
185 РКТГ-40360 Бребан Ева Антон 1897 Вршац Вршац детаљније информације
186 РКТГ-40374 Глас Елфриде Јован 1945 Гудурица Гудурица детаљније информације
187 РКТГ-40385 Шмит Магда Петер 1882 Гудурица Гудурица детаљније информације
188 РКТГ-40386 Бретл Терезија Матијас 1870 Гудурица Гудурица детаљније информације
189 РКТГ-40390 Сомер Валентин Игнац 1901 Вршац Вршац детаљније информације
190 РКТГ-40395 Курјак Михел Антон 1882 Банатски Карловац Банатски Карловац детаљније информације
191 РКТГ-40399 Освалд Карл Јосеф 1895 Вршац Вршац детаљније информације
192 РКТГ-40401 Штегер Хелена Гранц 1889 Гудурица Гудурица детаљније информације
193 РКТГ-40402 Шер Катар Франц 1885 Гудурица Гудурица детаљније информације
194 РКТГ-40404 Каненгизер Јосеф Антон 1882 Велико Средиште Велико Средиште детаљније информације
195 РКТГ-40422 Шпехт Розина Франц 1872 Гудурица Гудурица детаљније информације
196 РКТГ-40425 Штегер Марија Михајло 1888 Гудурица Гудурица детаљније информације
197 РКТГ-40427 Рожа Јосеф Јосеф 1873 Вршац Вршац детаљније информације
198 РКТГ-40443 Херл Карл Карл 1881 Вршац Вршац детаљније информације
199 РКТГ-40458 Ритхен Мариа Франц 1884 Вршац Вршац детаљније информације
200 РКТГ-40562 Вукољаиски Коста Ж А НЕПОЗНАТО Вршац детаљније информације
201 РКТГ-40564 Живановић Мита Драгомир 1912 А НЕПОЗНАТО Вршац детаљније информације
202 РКТГ-40565 Иванчић Миле И 1925 А НЕПОЗНАТО Вршац детаљније информације
203 РКТГ-40566 Југа Велимир Жива 1891 А НЕПОЗНАТО Вршац детаљније информације
204 РКТГ-40569 Букован Пера П 1889 А НЕПОЗНАТО Вршац детаљније информације
205 РКТГ-40570 Кирилов Тодор А НЕПОЗНАТО Парта детаљније информације
206 РКТГ-40571 Станојев Влада Загајица Загајица детаљније информације
207 РКТГ-40572 Вардишев Рада Загајица Загајица детаљније информације
208 РКТГ-40573 Пауљев Загорка 1901 Загајица Загајица детаљније информације
209 РКТГ-40574 Пауљев Станко Прока Загајица Загајица детаљније информације
210 РКТГ-40575 Станојев Зака Загајица Загајица детаљније информације
211 РКТГ-40576 Фисцеа Фрања 1904 Загајица Загајица детаљније информације
212 РКТГ-40577 Фишћан Трајан Загајица Загајица детаљније информације
213 РКТГ-40578 Радивојев Божидар А НЕПОЗНАТО Загајица детаљније информације
214 РКТГ-40579 Јаковљев Радосав Душан 1910 Загајица Загајица детаљније информације
215 РКТГ-40580 Мунћан Сава А НЕПОЗНАТО Загајица детаљније информације
216 РКТГ-40583 Валтер Барбара Адам 1878 Вршац Вршац детаљније информације
217 РКТГ-40584 Ханц Катарина Јакоб 1874 Вршац Вршац детаљније информације
218 РКТГ-40606 Мајер Каролин Штефан 1883 Вршац Вршац детаљније информације
219 РКТГ-40617 Ацкета Петар Владимир 1917 Избиште Избиште детаљније информације
220 РКТГ-40639 Ацкета Влада Избиште Избиште детаљније информације
221 РКТГ-40646 Алфреди Андреас непознато Шушара детаљније информације
222 РКТГ-40652 Анкуцић Лукреција - Неца Милан 1919 Вршац Вршац детаљније информације
223 РКТГ-40781 Кемпф Фрања Јован 1884 Вршац Вршац детаљније информације
224 РКТГ-40792 Гастребер Берта Антон 1879 Велико Средиште Велико Средиште детаљније информације
225 РКТГ-40794 Тир Карл Јован 1869 Вршац Вршац детаљније информације
226 РКТГ-40806 Хакен Стеван Стефан 1905 Вршац Вршац детаљније информације
227 РКТГ-40811 Цвенбер Стефан Стефан 1873 Вршац Вршац детаљније информације
228 РКТГ-40818 Освалд Јован Михајло 1884 Вршац Вршац детаљније информације
229 РКТГ-40826 Балер Јосип Јосиф 1882 Вршац Вршац детаљније информације
230 РКТГ-40837 Волц Марија Јован 1867 Вршац Вршац детаљније информације
231 РКТГ-40841 Албах Фрања Јован 1878 Вршац Вршац детаљније информације
232 РКТГ-40857 Алберт Елизабета 1887 Вршац Вршац детаљније информације
233 РКТГ-41017 Албах Ана 1883 Вршац Вршац детаљније информације
234 РКТГ-41061 Ангерер Паула 1885 Вршац Вршац детаљније информације
235 РКТГ-41062 Анфанг Терезија 1867 Вршац Вршац детаљније информације
236 РКТГ-41153 Бабић Васа Милан 1890 Вршац Вршац детаљније информације
237 РКТГ-41160 Валтнер Марија 1876 Вршац Вршац детаљније информације
238 РКТГ-41166 Вамзер Елизабета Вршац Вршац детаљније информације
239 РКТГ-41167 Вамзер Катарина 1865 Вршац Вршац детаљније информације
240 РКТГ-41172 Вазнер Барбара 1909 Вршац Вршац детаљније информације
241 РКТГ-41182 Вебер Марија 1899 Вршац Вршац детаљније информације
242 РКТГ-41207 Векел Елизабет 1878 Свети Ђурађ Свети Ђурађ детаљније информације
243 РКТГ-41243 Вајферт Јозефина 1892 Вршац Вршац детаљније информације
244 РКТГ-41244 Вајнбергер Петер 1886 Вршац Вршац детаљније информације
245 РКТГ-41253 Вајферт Магда 1878 Вршац Вршац детаљније информације
246 РКТГ-41254 Вајферт Магдалена 1877 Вршац Вршац детаљније информације
247 РКТГ-41257 Вајланд Јулијана Вршац Вршац детаљније информације
248 РКТГ-41290 Вајтершан Ана 1901 Вршац Вршац детаљније информације
249 РКТГ-41292 Вајтершан Виктор 1885 Вршац Вршац детаљније информације
250 РКТГ-41294 Вајзер Виктор 1881 Вршац Вршац детаљније информације
251 РКТГ-41301 Валцер Антон 1886 Вршац Вршац детаљније информације
252 РКТГ-41302 Валцер Барбара 1904 Вршац Вршац детаљније информације
253 РКТГ-41345 Божић Илија Дамјан 1896 Бешка Вршац детаљније информације
254 РКТГ-41346 Болесников Вукашин А-непознато Вршац детаљније информације
255 РКТГ-41348 Болесников Милан А-непознато Вршац детаљније информације
256 РКТГ-41357 Ајзингер Марија 1906 Вршац Вршац детаљније информације
257 РКТГ-41360 Ајзингер Франц 1878 Вршац Вршац детаљније информације
258 РКТГ-41452 Вернер Вилма 1884 Вршац Вршац детаљније информације
259 РКТГ-41460 Вершин Катарина 1878 Вршац Вршац детаљније информације
260 РКТГ-41462 Гутјар Алојзија 1881 Вршац Вршац детаљније информације
261 РКТГ-41482 Вирт Јохан 1881 Вршац Вршац детаљније информације
262 РКТГ-41519 Витнер Ангела 1878 Вршац Вршац детаљније информације
263 РКТГ-41531 Герингер Ева 1870 Вршац Вршац детаљније информације
264 РКТГ-41536 Гетман Герхард 1942 Вршац Вршац детаљније информације
265 РКТГ-41553 Герингер Вилхелм 1867 Вршац Вршац детаљније информације
266 РКТГ-41554 Гец Александар 1902 Вршац Вршац детаљније информације
267 РКТГ-41579 Берберих Ана 1894 Гудурица Гудурица детаљније информације
268 РКТГ-41600 Браун Катарина Гудурица Гудурица детаљније информације
269 РКТГ-41601 Гетман Роберт 1944 Вршац Вршац детаљније информације
270 РКТГ-41610 Бесер Ида 1883 Гудурица Гудурица детаљније информације
271 РКТГ-41626 Мајер Јелена Јован 1887 Вршац Вршац детаљније информације
272 РКТГ-41631 Сајц Ана Јосеф 1887 Вршац Вршац детаљније информације
273 РКТГ-41642 Цвелфер Берта Карл 1891 Вршац Вршац детаљније информације
274 РКТГ-41657 Шмих Јосеф Јохан 1880 Вршац Вршац детаљније информације
275 РКТГ-41662 Брајбих Елизабет 1888 Вршац Вршац детаљније информације
276 РКТГ-41664 Браулер Аделе 1877 Вршац Вршац детаљније информације
277 РКТГ-41667 Брајних Ана 1902 Вршац Вршац детаљније информације
278 РКТГ-41684 Брајних Хелга 1942 Вршац Вршац детаљније информације
279 РКТГ-41686 Брајних Хилда 1938 Вршац Вршац детаљније информације
280 РКТГ-41688 Брајних Јозеф 1884 Вршац Вршац детаљније информације
281 РКТГ-41689 Брајних Катарина 1889 Вршац Вршац детаљније информације
282 РКТГ-41691 Брајних Марија 1876 Вршац Вршац детаљније информације
283 РКТГ-41696 Брајних Ерма 1881 Вршац Вршац детаљније информације
284 РКТГ-41705 Брајних Елизабета 1878 Вршац Вршац детаљније информације
285 РКТГ-41708 Брајних Петар 1876 Вршац Вршац детаљније информације
286 РКТГ-41740 Тир Аурелија Јосеф 1872 Вршац Вршац детаљније информације
287 РКТГ-41755 Цан Виктор Георг 1879 Вршац Вршац детаљније информације
288 РКТГ-41769 Брохер Аполонија 1886 Гајдобра Гудурица детаљније информације
289 РКТГ-41770 Бадер Јосип Вршац Вршац детаљније информације
290 РКТГ-41788 Бак Рудолф 1883 Вршац Вршац детаљније информације
291 РКТГ-41798 Баслер Марија 1892 Вршац Вршац детаљније информације
292 РКТГ-41825 Бајфус Роза 1905 Вршац Вршац детаљније информације
293 РКТГ-41826 Балбир Јозеф 1877 Вршац Вршац детаљније информације
294 РКТГ-41827 Бајле Јулијана 1885 Вршац Вршац детаљније информације
295 РКТГ-41947 Брук Ана 1879 Вршац Вршац детаљније информације
296 РКТГ-41948 Брук Катарина 1891 Вршац Вршац детаљније информације
297 РКТГ-41956 Буберт Гертруд 1943 Вршац Вршац детаљније информације
298 РКТГ-41972 Бек Ема 1876 Вршац Вршац детаљније информације
299 РКТГ-41979 Бедековић Ета 1889 Вршац Вршац детаљније информације
300 РКТГ-41993 Грин Марија 1884 Вршац Вршац детаљније информације
301 РКТГ-42002 Баслер Елизабет 1882 Вршац Вршац детаљније информације
302 РКТГ-42021 Гринвалд Матијас 1871 Вршац Вршац детаљније информације
303 РКТГ-42062 Гучар Јохан 1882 Вршац Вршац детаљније информације
304 РКТГ-42068 Гумбингер Францишка 1882 Вршац Вршац детаљније информације
305 РКТГ-42069 Гумбингер Ида 1884 Вршац Вршац детаљније информације
306 РКТГ-42070 Гумбингер Карл 1943 Вршац Вршац детаљније информације
307 РКТГ-42119 Бергер Давид 1881 Вршац Вршац детаљније информације
308 РКТГ-42120 Бергер Хедвига 1905 непознато Вршац детаљније информације
309 РКТГ-42121 Бошковић Ернест 1922 Вршац Вршац детаљније информације
310 РКТГ-42122 Бошковић Геза 1903 Вршац Вршац детаљније информације
311 РКТГ-42123 Бергер Сиди 1891 Вршац Вршац детаљније информације
312 РКТГ-42124 Бергер Рене 1886 Вршац Вршац детаљније информације
313 РКТГ-42125 Бергер Калмана брат непознато Вршац детаљније информације
314 РКТГ-42126 Бошковић Калман Гезa Вршац Вршац детаљније информације
315 РКТГ-42127 Бергер Калман 1871 непознато Вршац детаљније информације
316 РКТГ-42128 Бошковић Карло непознато Вршац детаљније информације
317 РКТГ-42129 Бошковић Карла супруга непознато Вршац детаљније информације
318 РКТГ-42130 Бошковић Маргита непознато Вршац детаљније информације
319 РКТГ-42131 Бошковић Рожи непознато Вршац детаљније информације
320 РКТГ-42132 Бриф Јосиф 1876 Вршац Вршац детаљније информације
321 РКТГ-42133 Бриф супруга Јосифа 1891 Вршац Вршац детаљније информације
322 РКТГ-42134 Бриф Като Јосиф 1906 Вршац Вршац детаљније информације
323 РКТГ-42135 Бриф Фани 1891 Вршац Вршац детаљније информације
324 РКТГ-42136 Берг Тибор Самуел 1923 Вршац Вршац детаљније информације
325 РКТГ-42137 Бриф Шаму 1874 Вршац Вршац детаљније информације
326 РКТГ-42138 Бек Емануел 1883 Вршац Вршац детаљније информације
327 РКТГ-42139 Брукнер Шамуел 1900 Вршац Вршац детаљније информације
328 РКТГ-42140 Бриф Ханго 1906 Вршац Вршац детаљније информације
329 РКТГ-42141 Бек Давид 1862 Вршац Вршац детаљније информације
330 РКТГ-42143 Балог Геза Херман 1880 Вршац Вршац детаљније информације
331 РКТГ-42144 Балог Гезе супруга 1906 непознато Вршац детаљније информације
332 РКТГ-42146 Балог Рожи Херман 1894 Вршац Вршац детаљније информације
333 РКТГ-42147 Баркањ Ђорђе - Курт Павле 1931 Вршац Вршац детаљније информације
334 РКТГ-42148 Баркањ Олга Давид 1906 Вршац Вршац детаљније информације
335 РКТГ-42149 Баркањ Павле Херман 1901 Вршац Вршац детаљније информације
336 РКТГ-42172 Биберт Марија 1885 Вршац Вршац детаљније информације
337 РКТГ-42174 Барта Едита 1911 Вршац Вршац детаљније информације
338 РКТГ-42175 Биц Ирма 1893 Вршац Вршац детаљније информације
339 РКТГ-42176 Барух Луција 1903 Вршац Вршац детаљније информације
340 РКТГ-42177 Бек Маргита 1896 Вршац Вршац детаљније информације
341 РКТГ-42179 Бек Аранка 1902 Вршац Вршац детаљније информације
342 РКТГ-42183 Берг Самуел Никола 1881 Вршац Вршац детаљније информације
343 РКТГ-42185 Бошковић Еми Вршац Вршац детаљније информације
344 РКТГ-42188 Бек Јерта 1882 Вршац Вршац детаљније информације
345 РКТГ-42192 Брукнер син Шамуела 1935 Вршац Вршац детаљније информације
346 РКТГ-42194 Бенко Кобиља 1908 Вршац Вршац детаљније информације
347 РКТГ-42195 Бенко Мани 1932 Вршац Вршац детаљније информације
348 РКТГ-42196 Берегсази Марија 1880 Вршац Вршац детаљније информације
349 РКТГ-42197 Бенко Натушка 1935 Вршац Вршац детаљније информације
350 РКТГ-42198 Бер Јакоба супруга непознато Вршац детаљније информације
351 РКТГ-42201 Бер Баруха супруга непознато Вршац детаљније информације
352 РКТГ-42202 Берг Јуљана 1887 Вршац Вршац детаљније информације
353 РКТГ-42204 Бергер Ида 1896 Вршац Вршац детаљније информације
354 РКТГ-42205 Берг Елза 1886 непознато Вршац детаљније информације
355 РКТГ-42206 Бергер Јозефина 1878 Вршац Вршац детаљније информације
356 РКТГ-42208 Берг Јосиф 1917 Вршац Вршац детаљније информације
357 РКТГ-42211 Берг Ленка Јакоб 1921 непознато Вршац детаљније информације
358 РКТГ-42214 Барух Меланија 1897 Суботица Вршац детаљније информације
359 РКТГ-42346 Брукнер супруга Шамуела 1903 Вршац Вршац детаљније информације
360 РКТГ-42350 Блау Арпад 1895 Вршац Вршац детаљније информације
361 РКТГ-42358 Биберт Јозеф 1882 Вршац Вршац детаљније информације
362 РКТГ-42363 Берковић Клотилда 1886 Вршац Вршац детаљније информације
363 РКТГ-42376 Бернхард Францишка 1885 Вршац Вршац детаљније информације
364 РКТГ-42385 Бер Паулина 1891 Вршац Вршац детаљније информације
365 РКТГ-42408 Блум Јозеф 1876 Вршац Вршац детаљније информације
366 РКТГ-42428 Браун Фрања Карлo 1880 Вршани Вршац детаљније информације
367 РКТГ-42429 Богољ Душан Маргитица Вршац детаљније информације
368 РКТГ-42450 Бућинац Сава Симa 1908 Павлиш Павлиш детаљније информације
369 РКТГ-42462 Богданов Богдан Милош 1905 Ватин Ватин детаљније информације
370 РКТГ-42483 Басара Никола Бачки Јарак Велико Средиште детаљније информације
371 РКТГ-42507 Бађевић Светислав Вршац Вршац детаљније информације
372 РКТГ-42526 Барбу Георге Куштиљ Куштиљ детаљније информације
373 РКТГ-42584 Ванглер Михајло Михајло 1886 Врбас Вршац детаљније информације
374 РКТГ-42600 Бер Стеван 1883 Вршац Вршац детаљније информације
375 РКТГ-42605 Бајер Марија 1883 Вршац Вршац детаљније информације
376 РКТГ-42613 Бартл Катарина 1889 Лаудановац Лаудановац детаљније информације
377 РКТГ-42622 Бер Хелен 1900 Вршац Вршац детаљније информације
378 РКТГ-42641 Бадуа Ева 1875 Вршац Вршац детаљније информације
379 РКТГ-42647 Бер Матилда 1921 Вршац Вршац детаљније информације
380 РКТГ-42648 Бер Марија 1882 Вршац Вршац детаљније информације
381 РКТГ-42684 Багнер Хермина 1882 Вршац Вршац детаљније информације
382 РКТГ-42691 Блес Барбара 1885 Вршац Вршац детаљније информације
383 РКТГ-42694 Блес Марија 1884 Вршац Вршац детаљније информације
384 РКТГ-42713 Блум Карло 1881 Вршац Вршац детаљније информације
385 РКТГ-42818 Бито Марија 1912 Вршац Вршац детаљније информације
386 РКТГ-42821 Бер Ема 1894 Вршац Вршац детаљније информације
387 РКТГ-42826 Бер Ана 1882 Вршац Вршац детаљније информације
388 РКТГ-42829 Бер Герхарт 1877 Вршац Вршац детаљније информације
389 РКТГ-42842 Визенбергер А-непознато Вршац детаљније информације
390 РКТГ-42925 Витенберг А- непознато Вршац детаљније информације
391 РКТГ-42926 Витенберг Мориц, старији 1891 Вршац Вршац детаљније информације
392 РКТГ-42950 Витенбергер Др А- непознато Вршац детаљније информације
393 РКТГ-42952 Вајтерштајн Др Вршац Вршац детаљније информације
394 РКТГ-42953 Вајс Коломан А- непознато Вршац детаљније информације
395 РКТГ-42954 Вајс Макс А-непознато Вршац детаљније информације
396 РКТГ-42955 Вајс Макс А- непознато Вршац детаљније информације
397 РКТГ-42956 Вајс Макс А- непознато Вршац детаљније информације
398 РКТГ-42957 Вајс Рели 1913 Јарковац Вршац детаљније информације
399 РКТГ-42958 Вајс Роза 1880 Нафсаланта Вршац детаљније информације
400 РКТГ-42959 Вајс Сераји А- непознато Вршац детаљније информације
401 РКТГ-42960 Вајс Хеда Александар 1939 Вршац Вршац детаљније информације
402 РКТГ-42961 Витенберг др Мориц, млађи Теодор Вршац Вршац детаљније информације
403 РКТГ-42962 Вајсбергер Алфред 1881 А-непознато Вршац детаљније информације
404 РКТГ-42963 Вајс Јене 1890 Вршац Вршац детаљније информације
405 РКТГ-42964 Ваксман А- непознато Вршац детаљније информације
406 РКТГ-42965 Ваксман А- непознато Вршац детаљније информације
407 РКТГ-42966 Ваксман А- непознато Вршац детаљније информације
408 РКТГ-42987 Васерман Бежи 1903 Вршац Вршац детаљније информације
409 РКТГ-42989 Васерман Ђорђе Павле 1935 Вршац Вршац детаљније информације
410 РКТГ-42990 Васерман Елизабета 1910 Вршац Вршац детаљније информације
411 РКТГ-42991 Васерман Жоржи А-непознато Вршац детаљније информације
412 РКТГ-42993 Васерман Јелисавета 1906 А- непознато Вршац детаљније информације
413 РКТГ-42998 Вајс Шандор 1899 Вршац Вршац детаљније информације
414 РКТГ-42999 Васерман Хуго Вршац Вршац детаљније информације
415 РКТГ-43000 Весел Томислав-Томи Имре А-непознато Вршац детаљније информације
416 РКТГ-43001 Весел Геза А- непознато Вршац детаљније информације
417 РКТГ-43002 Весел Имре А- непознато Вршац детаљније информације
418 РКТГ-43003 Весел Елза А- непознато Вршац детаљније информације
419 РКТГ-43004 Васерман А- непознато Вршац детаљније информације
420 РКТГ-43005 Вајс А- непознато Вршац детаљније информације
421 РКТГ-43006 Васерман А- непознато Вршац детаљније информације
422 РКТГ-43007 Вајс Коломан А- непознато Вршац детаљније информације
423 РКТГ-43008 Васерман Хермина 1880 Вршац Вршац детаљније информације
424 РКТГ-43011 Вајс А- непознато Вршац детаљније информације
425 РКТГ-43108 Вајс Александар Исидор 1905 Вршац Вршац детаљније информације
426 РКТГ-43119 Вајс Берта А-непознато Вршац детаљније информације
427 РКТГ-43121 Вајс Бешке 1891 А- непознато Вршац детаљније информације
428 РКТГ-43123 Вајс Исидор Давид 1875 Бекеш Вршац детаљније информације
429 РКТГ-43124 Васерман Павле Хуго 1901 Вршац Вршац детаљније информације
430 РКТГ-43126 Васерман А- непознато Вршац детаљније информације
431 РКТГ-43186 Бер Паула Јован 1888 Вршац Вршац детаљније информације
432 РКТГ-43213 Вукајлов Петар Јован 1896 Врачев Гај Вршац детаљније информације
433 РКТГ-43214 Велошевић Богдан Стриј Вршац детаљније информације
434 РКТГ-43215 Варјашки Јелена Влада 1922 Вршац Вршац детаљније информације
435 РКТГ-43901 Андрес Ката Јосип 1893 Вршац Вршац детаљније информације
436 РКТГ-44122 Варјашки Ђорђе Сава 1911 Вршац Вршац детаљније информације
437 РКТГ-44187 Вранчев Љубомир Лазар 1921 Уљма Уљма детаљније информације
438 РКТГ-44360 Балер Тереза Антун 1886 Вршац Вршац детаљније информације
439 РКТГ-44642 Влашић Сава Ђура 1915 Избиште Избиште детаљније информације
440 РКТГ-44643 Вреичев Богољуб А- непознато Шушара детаљније информације
441 РКТГ-44645 Вељанац Веља Стриј Мали Жам детаљније информације
442 РКТГ-44647 Вукан Илија Аца А- непознато Загајица детаљније информације
443 РКТГ-44648 Викан Јован 1890 Загајица Загајица детаљније информације
444 РКТГ-44652 Винклер Лудмила 1892 Гудурица Гудурица детаљније информације
445 РКТГ-44653 Везер Ана 1884 Гудурица Гудурица детаљније информације
446 РКТГ-44657 Вујачић Димитрије А- непознато Вршац детаљније информације
447 РКТГ-44664 Вукчевић Мило А- непознато Вршац детаљније информације
448 РКТГ-44674 Васић Милутин А- непознато Вршац детаљније информације
449 РКТГ-44675 Вијатов Олгица А- непознато Вршац детаљније информације
450 РКТГ-44676 Вишацки Стеван Стеја Димитрије 1900 Вршац Вршац детаљније информације
451 РКТГ-44677 Владисављевић Живко Ђура 1923 Самош Вршац детаљније информације
452 РКТГ-44746 Брајних Марија 1893 Вршац Вршац детаљније информације
453 РКТГ-44747 Брајних Карло Карл 1882 Вршац Вршац детаљније информације
454 РКТГ-44748 Брајт Аугуст Карл 1870 Вршац Вршац детаљније информације
455 РКТГ-44993 Гликман Сигмунд 1883 Вршац Вршац детаљније информације
456 РКТГ-44994 Гертнер Армин 1896 Вршац Вршац детаљније информације
457 РКТГ-44995 Гертнер Исидор А- непознато Вршац детаљније информације
458 РКТГ-44996 Гертнер Јожи 1891 Вршац Вршац детаљније информације
459 РКТГ-44997 Гетман Ханка 1891 Вршац Вршац детаљније информације
460 РКТГ-44999 Гликман Маргит 1881 А- непознато Вршац детаљније информације
461 РКТГ-45001 Голдштајн Ервин Макса 1892 Вршац Вршац детаљније информације
462 РКТГ-45002 Голдштајн Хермина 1887 Вршац Вршац детаљније информације
463 РКТГ-45009 Гликман Лајош 1900 Вршац Вршац детаљније информације
464 РКТГ-45251 Голдштајн Макса 1876 Вршац Вршац детаљније информације
465 РКТГ-45291 Гилер Јожа 1907 Сремска Митровица Вршац детаљније информације
466 РКТГ-45295 Гуцуљ Мита Делиблато Вршац детаљније информације
467 РКТГ-45297 Гвозденов Иван Милан 1904 Павлиш Павлиш детаљније информације
468 РКТГ-45303 Гердец Златибор Стеван 1907 Павлиш Павлиш детаљније информације
469 РКТГ-45304 Герман Јосиф Загајица Загајица детаљније информације
470 РКТГ-45320 Голдштајн Ервин А- непознато Вршац детаљније информације
471 РКТГ-45321 Гестнер Вршац Вршац детаљније информације
472 РКТГ-45329 Гертнер 1901 Вршац Вршац детаљније информације
473 РКТГ-45343 Гричарски Станко Божидар 1909 Уљма Уљма детаљније информације
474 РКТГ-45381 Гојак Ђура Стриј Парта детаљније информације
475 РКТГ-45395 Гркљан Светислав Стриј Шушара детаљније информације
476 РКТГ-45465 Грујић Сретко Милан 1912 Избиште Избиште детаљније информације
477 РКТГ-45546 Гринвалд Марија Јован 1892 Вршац Вршац детаљније информације
478 РКТГ-45549 Готесгребер Берта 1879 Велико Средиште Велико Средиште детаљније информације
479 РКТГ-45553 Гумбингер Франц 1895 Вршац Вршац детаљније информације
480 РКТГ-45604 Голошин Борислав Боривоје 1918 Вршац Вршац детаљније информације
481 РКТГ-45611 Гвозденов Илија Стриј Вршац детаљније информације
482 РКТГ-45615 Гвозденов Петар Стриј Вршац детаљније информације
483 РКТГ-45699 Бањаш Митар Манда 1926 Уљма Орешац детаљније информације
484 РКТГ-45709 Бељин Љубомир Уљма Уљма детаљније информације
485 РКТГ-45710 Босиљка Михајло Уљма Уљма детаљније информације
486 РКТГ-45712 Бугарски Мирослав Уљма Уљма детаљније информације
487 РКТГ-45722 Граф Ана 1884 Вршац Вршац детаљније информације
488 РКТГ-45796 Драјер Адолф 1904 Вршац Вршац детаљније информације
489 РКТГ-45804 Дитрихштајн Бернат 1871 Вршац Вршац детаљније информације
490 РКТГ-45816 Дембиц Ђури Марциј Вршац Вршац детаљније информације
491 РКТГ-45841 Дембиц Елеонора 1889 Стриј Вршац детаљније информације
492 РКТГ-45842 Дембиц Иван Марције Вршац Вршац детаљније информације
493 РКТГ-45843 Дембиц Калман 1897 Вршац Вршац детаљније информације
494 РКТГ-45844 Дембиц Коломан 1899 Вршац Вршац детаљније информације
495 РКТГ-45845 Дембиц Мартин Стриј Вршац детаљније информације
496 РКТГ-45846 Дитрихштајн Хермина 1876 Стриј Вршац детаљније информације
497 РКТГ-45848 Драјер Леополд 1867 Вршац Вршац детаљније информације
498 РКТГ-45849 Драјер Хелена 1877 Земун Вршац детаљније информације
499 РКТГ-45854 Дембиц Мор 1897 Вршац Вршац детаљније информације
500 РКТГ-45865 Дебељачки Живко Врачев Гај Вршац детаљније информације
501 РКТГ-45866 Дамаскин Новак Давид 1897 Марковац Марковац детаљније информације
502 РКТГ-45882 Добан Коријолон Илија 1923 Куштиљ Куштиљ детаљније информације
503 РКТГ-45915 Гринвалд Фридрих 1869 Вршац Вршац детаљније информације
504 РКТГ-46010 Дан Каменко Стриј Уљма детаљније информације
505 РКТГ-46016 Деспот Светислав Радослав 1920 Потрорањ Потпорањ детаљније информације
506 РКТГ-46068 Иглодан Катарина 1889 А- непознато Вршац детаљније информације
507 РКТГ-46127 Јершенски Берта 1880 А-непознато Вршац детаљније информације
508 РКТГ-46163 Јакоб Ана 1879 А-непознато Вршац детаљније информације
509 РКТГ-46190 Јунг Ана 1876 А- непознато Вршац детаљније информације
510 РКТГ-46195 Кон Ђула 1906 Вршац Вршац детаљније информације
511 РКТГ-46196 Кон Вилма А-непознато Вршац детаљније информације
512 РКТГ-46197 Кон Алфреда супруга А-непознато Вршац детаљније информације
513 РКТГ-46198 Кон Алфред А-непознато Вршац детаљније информације
514 РКТГ-46199 Клајн А-непознато Вршац детаљније информације
515 РКТГ-46200 Клајн А-непознато Вршац детаљније информације
516 РКТГ-46201 Кон Ота супруга А-непознато Вршац детаљније информације
517 РКТГ-46202 Короњи Клајн Арнолд 1888 Вршац Вршац детаљније информације
518 РКТГ-46204 Клајн Бернард А-непознато Вршац детаљније информације
519 РКТГ-46205 Керпел Магдалена 1896 Вршац Вршац детаљније информације
520 РКТГ-46206 Керпел Емил Едмунд 1879 Вршац Вршац детаљније информације
521 РКТГ-46207 Клопфер Јене Вршац Вршац детаљније информације
522 РКТГ-46264 Клајн Бернарда супруга А-непознато Вршац детаљније информације
523 РКТГ-46281 Дер Иштван Стриј Шушара детаљније информације
524 РКТГ-46297 Кон А- непознато Вршац детаљније информације
525 РКТГ-46298 Кон Јулијана 1905 Вршац Вршац детаљније информације
526 РКТГ-46299 Кон Микша А- непознато Вршац детаљније информације
527 РКТГ-46300 Кон Олга А- непознато Вршац детаљније информације
528 РКТГ-46301 Кон Ото А- непознато Вршац детаљније информације
529 РКТГ-46356 Дебељачки Миша Сава 1891 Долово Вршац детаљније информације
530 РКТГ-46383 Журка Димитрије Јован 1897 Влајковац Влајковац детаљније информације
531 РКТГ-46401 Жига Шандор Избиште Избиште детаљније информације
532 РКТГ-46488 Дајч Марија 1873 Вршац Вршац детаљније информације
533 РКТГ-46516 Дрешка Барбара 1875 Вршац Вршац детаљније информације
534 РКТГ-46518 Журж Андреја Тоза 1923 Поросло Загајица детаљније информације
535 РКТГ-46531 Девил Ана 1934 Вршац Вршац детаљније информације
536 РКТГ-46537 Журж Зорка Лика 1901 Банатска Суботица Загајица детаљније информације
537 РКТГ-46538 Живић Душан Жива 1896 Средиште Загајица детаљније информације
538 РКТГ-46541 Живановић Момчило Драгомир 1918 Вршац Вршац детаљније информације
539 РКТГ-46544 Костадинов Паја-Фарбаров Коста 1904 Потпорањ Потпорањ детаљније информације
540 РКТГ-46548 Кусицки Лазар Уљма Уљма детаљније информације
541 РКТГ-46579 Кљајин Васа Пера 1920 Вршац Вршац детаљније информације
542 РКТГ-46580 Ковачевић Крста А- непознато Вршац детаљније информације
543 РКТГ-46581 Кампфер Ђорђе А- непознато Вршац детаљније информације
544 РКТГ-46582 Корнауер Рудолф Фрања 1892 Вршац Вршац детаљније информације
545 РКТГ-46583 Кикош Миливој Божидар 1914 Орешац Вршац детаљније информације
546 РКТГ-46584 Крагић Зорка А- непознато Вршац детаљније информације
547 РКТГ-46586 Кнежевић Илија Лика Вршац детаљније информације
548 РКТГ-46588 Кокрљан Светислав Ђ. 1905 Вршац Вршац детаљније информације
549 РКТГ-46605 Кнежев Сава Младен 1916 Загајица Загајица детаљније информације
550 РКТГ-46611 Ковач Лепојка А- непознато Павлиш детаљније информације
551 РКТГ-46613 Керкез Миливој Д. 1892 Бјелај Павлиш детаљније информације
552 РКТГ-46616 Качер Давид Мориц 1886 Вршац Влајковац детаљније информације
553 РКТГ-46665 Девиле Франц 1885 Вршац Вршац детаљније информације
554 РКТГ-46668 Дајч Ана 1873 Вршац Вршац детаљније информације
555 РКТГ-46837 Кнежев Ангелина-Беженаров 1902 Дупљане Избиште детаљније информације
556 РКТГ-46839 Ковачев Здравко Герасим 1913 Избиште Избиште детаљније информације
557 РКТГ-46850 Деферт Јохан 1869 Вршац Вршац детаљније информације
558 РКТГ-46853 Девиле Јакоб 1894 Вршац Вршац детаљније информације
559 РКТГ-46860 Зубац Данило Стриј Потпорањ детаљније информације
560 РКТГ-46867 Зеленков Божа Младен 1904 Избиште Избиште детаљније информације
561 РКТГ-46873 Златичанин Велша 1915 Подгорица Вршац детаљније информације
562 РКТГ-46881 Завишин Стеван Божа 1914 Вршац Вршац детаљније информације
563 РКТГ-46936 Колбауер Валтер 1942 Вршац Вршац детаљније информације
564 РКТГ-47147 Ивановић Ковиљка 1913 Сока Вршац детаљније информације
565 РКТГ-47186 Дич Викторија 1878 Вршац Вршац детаљније информације
566 РКТГ-47212 Канц Елисе 1894 Вршац Вршац детаљније информације
567 РКТГ-47341 Кочиш Ђерђ Шушара Шушара детаљније информације
568 РКТГ-47343 Кишпал Имре Шушара Шушара детаљније информације
569 РКТГ-47344 Кулачић Ђока Шушара Шушара детаљније информације
570 РКТГ-47345 Кулачић Илија Шушара Шушара детаљније информације
571 РКТГ-47377 Кнежев Александар Петaр 1922 Загајица Загајица детаљније информације
572 РКТГ-47383 Ђорђев Иван Митa 1919 Велико Средиште Велико Средиште детаљније информације
573 РКТГ-47471 Ђорђевић Миладин Костa 1900 Стриј Вршац детаљније информације
574 РКТГ-47493 Кнап Марија 1883 Вршац Вршац детаљније информације
575 РКТГ-47525 Куви Маргарета 1877 Вршац Вршац детаљније информације
576 РКТГ-47533 Кох Роза 1940 Гудурица Гудурица детаљније информације
577 РКТГ-47538 Кодер Франц 1880 Гудурица Гудурица детаљније информације
578 РКТГ-47539 Исаилов Мита Стриј Мали Жам детаљније информације
579 РКТГ-47541 Ивковић Велимир Стриј Вршац детаљније информације
580 РКТГ-47543 Каненгисер Јосеф 1882 Велико Средиште Велико Средиште детаљније информације
581 РКТГ-47547 Јунг Роберт А-непознато Вршац детаљније информације
582 РКТГ-47548 Југа Велимир А- непознато Вршац детаљније информације
583 РКТГ-47550 Јовичевић Стеван А- непознато Вршац детаљније информације
584 РКТГ-47552 Јовановић Данило Грачац Вршац детаљније информације
585 РКТГ-47554 Јакшић Милан 1917 Вршац Вршац детаљније информације
586 РКТГ-47556 Јакшић Амалија Алма 1917 Поникве Вршац детаљније информације
587 РКТГ-47559 Јеремић Мита Потпорањ Потпорањ детаљније информације
588 РКТГ-47566 Јокић Божидар Војислав 1909 Уљма Уљма детаљније информације
589 РКТГ-47572 Јанков Славко Светозар 1919 А- непознато Избиште детаљније информације
590 РКТГ-47594 Ивановић Милан 1925 А- непознато Вршац детаљније информације
591 РКТГ-47644 Крстић Михајло Груја 1923 Вршац Вршац детаљније информације
592 РКТГ-47647 Котов Иван Вршац Вршац детаљније информације
593 РКТГ-47659 Јовановић Милан Мића 1918 Вршац Вршац детаљније информације
594 РКТГ-47676 Јанков Драга Павле 1910 Избиште Избиште детаљније информације
595 РКТГ-48097 Јовановић Милутин Душан 1918 Загајица Загајица детаљније информације
596 РКТГ-48101 Јанков Благоје Коста 1911 Избиште Избиште детаљније информације
597 РКТГ-48142 Јанков Пера Муза Пера 1915 А-непознато Избиште детаљније информације
598 РКТГ-48162 Јекл Матија А-непознато Вршац детаљније информације
599 РКТГ-48217 Кудитек Гизела 1885 Вршац Вршац детаљније информације
600 РКТГ-48229 Керер Марија 1897 Вршац Вршац детаљније информације
601 РКТГ-48233 Кесел Јожеф 1877 Вршац Вршац детаљније информације
602 РКТГ-48235 Кеслер Матилда 1888 Вршац Вршац детаљније информације
603 РКТГ-48241 Кезди Хермина 1942 Вршац Вршац детаљније информације
604 РКТГ-48272 Ејзингер Јохан 1885 Вршац Вршац детаљније информације
605 РКТГ-48348 Едер Барбара 1879 Вршац Вршац детаљније информације
606 РКТГ-48352 Јевремовић Бланка Леополд 1905 Загреб Вршац детаљније информације
607 РКТГ-48354 Јевремовић Еуген Јене Јакоб 1897 Сомбор Вршац детаљније информације
608 РКТГ-48356 Јулиус Хуго Адолф 1885 Вршац Вршац детаљније информације
609 РКТГ-48358 Јевремовић Гизела ЈАкоб 1901 Врчин Вршац детаљније информације
610 РКТГ-48360 Јевремовић Илонка 1898 Вршац Вршац детаљније информације
611 РКТГ-48361 Јевремовић Јанка Адолф 1870 Сегедин Вршац детаљније информације
612 РКТГ-48362 Јевремовић Алберт Јакоб 1895 Стриј Вршац детаљније информације
613 РКТГ-48439 Ернст Јелисавета Вршац Вршац детаљније информације
614 РКТГ-48440 Ембергер Лили Стриј Вршац детаљније информације
615 РКТГ-48459 Ковач Сава Вршац Вршац детаљније информације
616 РКТГ-48472 Јулиус Риза Јакоб 1886 Будимпешта Вршац детаљније информације
617 РКТГ-48473 Јевремовић Розалија 1903 Врчин Вршац детаљније информације
618 РКТГ-48483 Јеновац Младен 1890 Кунагота Вршац детаљније информације
619 РКТГ-48648 Јенча Бранко Драгутин 1912 Влајковац Влајковац детаљније информације
620 РКТГ-48730 Камер Елза Стриј Вршац детаљније информације
621 РКТГ-48744 Каделбург Магдалена Геза 1911 Вршац Вршац детаљније информације
622 РКТГ-48746 Качер Фрида 1903 Вршац Вршац детаљније информације
623 РКТГ-48766 Клопфер Ернест Адолф 1896 Вршац Вршац детаљније информације
624 РКТГ-48774 Кон Тони А-непознато Вршац детаљније информације
625 РКТГ-48775 Кон Маргит Емил 1917 Вршац Вршац детаљније информације
626 РКТГ-48776 Кон Хермина А-непознато Вршац детаљније информације
627 РКТГ-48782 Кон Тери А-непознато Вршац детаљније информације
628 РКТГ-48784 Кон Фери Вршац Вршац детаљније информације
629 РКТГ-48795 Клаус Ема 1891 Вршац Вршац детаљније информације
630 РКТГ-48808 Клос Марија Вршац Вршац детаљније информације
631 РКТГ-48822 Клаус Катарина 1896 Вршац Вршац детаљније информације
632 РКТГ-48830 Ерић Јован Ватин врш детаљније информације
633 РКТГ-48854 Еречковић Адам Стриј Вршац детаљније информације
634 РКТГ-48856 Ернт Јован 1872 Гудурица Гудурица детаљније информације
635 РКТГ-48898 Ернст Роза 1901 Вршац Вршац детаљније информације
636 РКТГ-49062 Ленхард Јулијана 1901 Вршац Вршац детаљније информације
637 РКТГ-49072 Леш Петер 1941 Вршац Вршац детаљније информације
638 РКТГ-49073 Леш Маргарета 1938 Вршац Вршац детаљније информације
639 РКТГ-49501 Кемпф Михаел 1897 Вршац Вршац детаљније информације
640 РКТГ-49503 Кемпер Марија 1878 Вршац Вршац детаљније информације
641 РКТГ-49512 Кемпер Вилма 1937 Вршац Вршац детаљније информације
642 РКТГ-49516 Кемкемерер Хермина 1942 Вршац Вршац детаљније информације
643 РКТГ-49517 Кемкемер Марија 1878 Вршац Вршац детаљније информације
644 РКТГ-49518 Кемкемер Петар 1884 Вршац Вршац детаљније информације
645 РКТГ-49522 Кемпф Антон 1893 Вршац Вршац детаљније информације
646 РКТГ-49523 Кефер Изабела 1884 Вршац Вршац детаљније информације
647 РКТГ-49525 Кемпф Герда 1943 Вршац Вршац детаљније информације
648 РКТГ-49526 Кемпф Хилде 1943 Вршац Вршац детаљније информације
649 РКТГ-49531 Кемпф Марија Георг 1878 Вршац Вршац детаљније информације
650 РКТГ-49532 Лајдл Јозефина 1935 Вршац Вршац детаљније информације
651 РКТГ-49961 Келцер Ана 1877 Вршац Вршац детаљније информације
652 РКТГ-49963 Келцер Јохан 1885 Вршац Вршац детаљније информације
653 РКТГ-49964 Келцер Јозеф 1882 Вршац Вршац детаљније информације
654 РКТГ-50013 Кара Лујза 1923 Вршац Вршац детаљније информације
655 РКТГ-50074 Лајдл Марија 1887 Вршац Вршац детаљније информације
656 РКТГ-50079 Лајнингер Ана 1913 Велико Средиште Велико Средиште детаљније информације
657 РКТГ-50080 Лајнингер Елис 1875 Гудурица Гудурица детаљније информације
658 РКТГ-50132 Келтф Оскар 1942 Вршац Вршац детаљније информације
659 РКТГ-50157 Кремер Амалија 1905 Вршац Вршац детаљније информације
660 РКТГ-50188 Краус Ема 1897 Вршац Вршац детаљније информације
661 РКТГ-50189 Краус Јулијана 1889 Вршац Вршац детаљније информације
662 РКТГ-50197 Кајзер Доротеја 1878 Вршац Вршац детаљније информације
663 РКТГ-50214 Креш Францишка 1889 Вршац Вршац детаљније информације
664 РКТГ-50275 Ледерер Јосиф 1879 Вршац Вршац детаљније информације
665 РКТГ-50615 Клајн Марија 1884 Вршац Вршац детаљније информације
666 РКТГ-50616 Клајн Михаел 1879 Вршац Вршац детаљније информације
667 РКТГ-50621 Кроцман Ирене 1897 Вршац Вршац детаљније информације
668 РКТГ-50622 Кронић Штефан 1882 Вршац Вршац детаљније информације
669 РКТГ-50675 Килбургер Фрида 1940 Вршац Вршац детаљније информације
670 РКТГ-50833 Винданер Хермина Антон 1894 Вршац Вршац детаљније информације
671 РКТГ-50863 Вашинг Вилма Јосип 1886 Вршац Вршац детаљније информације
672 РКТГ-50868 Вајганд Барбара 1879 Вршац Вршац детаљније информације
673 РКТГ-51011 Слорат Јован Јован 1906 Вршац Вршац детаљније информације
674 РКТГ-51034 Ледерер Розалија 1897 Вршац Вршац детаљније информације
675 РКТГ-51042 Ледерер Софија 1877 Вршац Вршац детаљније информације
676 РКТГ-51044 Ледерер Марија 1871 Вршац Вршац детаљније информације
677 РКТГ-51067 Лауер Каре 1892 Вршац Вршац детаљније информације
678 РКТГ-51068 Лауриц Марија 1944 Вршац Вршац детаљније информације
679 РКТГ-51069 Лауриц Хилда 1930 Вршац Вршац детаљније информације
680 РКТГ-51075 Лауер Марија 1897 Вршац Вршац детаљније информације
681 РКТГ-51106 Килбургер Ирен 1938 Вршац Вршац детаљније информације
682 РКТГ-51110 Кимл Едвард 1939 Вршац Вршац детаљније информације
683 РКТГ-51118 Кирхкеснер Антон 1874 Шушара Шушара детаљније информације
684 РКТГ-51137 Лаутер Симона супруга 1896 Вршац Вршац детаљније информације
685 РКТГ-51143 Лангер Гита Вршац Вршац детаљније информације
686 РКТГ-51154 Лангер Гите сестра Вршац Вршац детаљније информације
687 РКТГ-51155 Лангер Вршац Вршац детаљније информације
688 РКТГ-51157 Лаутер Симона кћи Вршац Вршац детаљније информације
689 РКТГ-51159 Леви Арпад 1922 Вршац Вршац детаљније информације
690 РКТГ-51160 Леви Арпада мајка Вршац Вршац детаљније информације
691 РКТГ-51161 Ледерер Бернард 1869 Вршац Вршац детаљније информације
692 РКТГ-51162 Ледницер Алберт Ержи 1922 Уљма Вршац детаљније информације
693 РКТГ-51163 Ледницер Андреас Ержи 1921 Уљма Вршац детаљније информације
694 РКТГ-51164 Ледницер Ержи 1887 Бечеј Вршац детаљније информације
695 РКТГ-51165 Ледницер Јожеф 1942 Уљма Вршац детаљније информације
696 РКТГ-51166 Лаутер Симон 1891 Вршац Вршац детаљније информације
697 РКТГ-51176 Грујић Милан непо Стриј Избиште детаљније информације
698 РКТГ-51180 Лембергер Лили Вршац Вршац детаљније информације
699 РКТГ-51251 Вилмош Густав Фердинанд 1925 Вршац Вршац детаљније информације
700 РКТГ-51252 Калтенбах Кристијан Бернхард 1925 Бела Црква Вршац детаљније информације
701 РКТГ-51253 Навра Оскар Зоран непознато Вршац детаљније информације
702 РКТГ-51254 Сотировић - Катунди Андра непознато Вршац детаљније информације
703 РКТГ-51266 Недељковић Љубомир непознато. Вршац детаљније информације
704 РКТГ-51267 Мијатовић Предраг непознато. Вршац детаљније информације
705 РКТГ-51268 Шварц Антон Антон 1911 Вршац Вршац детаљније информације
706 РКТГ-51312 Ковачев Цветко Јефта 1913 Уљма Уљма детаљније информације
707 РКТГ-51321 Кулачић Смиља А- непознато Уљма детаљније информације
708 РКТГ-51329 Ковачев Иван Мита 1909 Уљма Уљма детаљније информације
709 РКТГ-51333 Керечки Душан А- непознато Уљма детаљније информације
710 РКТГ-51334 Кабиљо Бенко А- непознато Мало Средиште детаљније информације
711 РКТГ-51371 Леч Антун Вршац Вршац детаљније информације
712 РКТГ-51372 Лукин Живојко-Жива Жива Вршац Велико Средиште детаљније информације
713 РКТГ-51373 Лекић Сава Младен 1892 Павлиш Павлиш детаљније информације
714 РКТГ-51394 Рацхен Јосиф 1895 Вршац Вршац детаљније информације
715 РКТГ-51395 Рашајски Љубица М 1893 Уљма Уљма детаљније информације
716 РКТГ-51396 Рашајски Никола Милан 1912 Уљма Уљма детаљније информације
717 РКТГ-51397 Рашић Радослав А - непознато Уљма детаљније информације
718 РКТГ-51416 Раплхофер Барбара 1881 Вршац Вршац детаљније информације
719 РКТГ-51417 Рапелсхофер Ирена 1928 Вршац Вршац детаљније информације
720 РКТГ-51455 Петреско Марија 1891 Вршац Вршац детаљније информације
721 РКТГ-51460 Петровић Јохан 1884 А-непознато Вршац детаљније информације
722 РКТГ-51528 Ревелхофер Елизабет 1874 Вршац Вршац детаљније информације
723 РКТГ-51529 Ревелхофер Франц 1938 Вршац Вршац детаљније информације
724 РКТГ-51599 Ренц Јохан 1875 Вршац Вршац детаљније информације
725 РКТГ-51665 Рец Марија 1883 Вршац Вршац детаљније информације
726 РКТГ-51676 Рибаров Петар Жива 1921 Вршац Вршац детаљније информације
727 РКТГ-51680 Рикерт Ана 1933 Вршац Вршац детаљније информације
728 РКТГ-51681 Рикерт Барбара 1907 Вршац Вршац детаљније информације
729 РКТГ-51683 Ринг Катарина 1884 Вршац Вршац детаљније информације
730 РКТГ-51715 Ритер Алојз 1874 Вршац Вршац детаљније информације
731 РКТГ-51719 Ритјен Ева 1890 Вршац Вршац детаљније информације
732 РКТГ-51720 Ритјен Јозеф 1871 Вршац Вршац детаљније информације
733 РКТГ-51721 Ритјен Терезија 1895 Вршац Вршац детаљније информације
734 РКТГ-51722 Ритхер Јохан Герхард 1902 Вршац Вршац детаљније информације
735 РКТГ-51727 Рихтер Марија 1877 Вршац Вршац детаљније информације
736 РКТГ-51734 Лаушев Петар Станко 1923 Бела Црква Уљма детаљније информације
737 РКТГ-51736 Лончар Милован Вршац Уљма детаљније информације
738 РКТГ-51743 Лазин Станко Милан 1912 Потпорањ Потпорањ детаљније информације
739 РКТГ-51744 Розенберг др Макса 1881 Вршац Вршац детаљније информације
740 РКТГ-51745 Лазин Лазар Јован 1916 Потпорањ Потпорањ детаљније информације
741 РКТГ-51746 Лазин Војислав Потпорањ Потпорањ детаљније информације
742 РКТГ-51937 Сомер Карл Фрања 1896 Вршац Вршац детаљније информације
743 РКТГ-51998 Ромић Ђура А- непознато Павлиш детаљније информације
744 РКТГ-52003 Рор Ана 1871 Вршац Вршац детаљније информације
745 РКТГ-52040 Лорајн Елисабет 1905 Вршац Вршац детаљније информације
746 РКТГ-52082 Плекнер Карл 1885 А-непознато Вршац детаљније информације
747 РКТГ-52085 Плекнер Магдалена 1876 А-непознато Вршац детаљније информације
748 РКТГ-52098 Полстер Јулиус 1885 А-непознато Гудурица детаљније информације
749 РКТГ-52232 Рупар Катица Потпорањ Потпорањ детаљније информације
750 РКТГ-52234 Руперт Ева 1885 Вршац Вршац детаљније информације
751 РКТГ-52241 Ленђел Јанош Михаљ 1910 Вршац Вршац детаљније информације
752 РКТГ-52258 Рус Бранко Потпорањ Потпорањ детаљније информације
753 РКТГ-52259 Рус Живојин А - непознато Потпорањ детаљније информације
754 РКТГ-52277 Мишић Јован Славко 1921 Вршац Вршац детаљније информације
755 РКТГ-52280 Мишкелић Никола Илија 1898 Вршац Вршац детаљније информације
756 РКТГ-52285 Русовац Милан А - непознато Потпорањ детаљније информације
757 РКТГ-52289 Руф Ева 1880 Вршац Вршац детаљније информације
758 РКТГ-52302 Сабо Лаура 1884 Вршац Вршац детаљније информације
759 РКТГ-52337 Мојсин Коста Вршац Вршац детаљније информације
760 РКТГ-52345 Молеровић Битољ Вршац детаљније информације
761 РКТГ-52346 Молнар Артур 1871 Вршац Вршац детаљније информације
762 РКТГ-52354 Молнар Паула 1886 Винковци Вршац детаљније информације
763 РКТГ-52357 Молнар Александра Артур 1909 Винковци Вршац детаљније информације
764 РКТГ-52383 Сајц Елизабет 1875 Вршац Вршац детаљније информације
765 РКТГ-52385 Сакел Ана 1878 Вршац Вршац детаљније информације
766 РКТГ-52386 Сакел Јозеф 1872 Вршац Вршац детаљније информације
767 РКТГ-52393 Саламон Марија 1884 Вршац Вршац детаљније информације
768 РКТГ-52397 Салцман Владислав А - непознато Вршац детаљније информације
769 РКТГ-52398 Салцман Илонка А - непознато Вршац детаљније информације
770 РКТГ-52399 Салцман Мор А - непознато Вршац детаљније информације
771 РКТГ-52473 Сандер Катарина 1891 Вршац Вршац детаљније информације
772 РКТГ-52474 Сандер Марија 1940 Вршац Вршац детаљније информације
773 РКТГ-52534 Моровка Александар Мали Жам Мали Жам детаљније информације
774 РКТГ-52537 Мавра Оскар Вршац Вршац детаљније информације
775 РКТГ-52553 Мај Јозеф 1878 Вршац Вршац детаљније информације
776 РКТГ-52565 Мајер Отмара син Вршац Вршац детаљније информације
777 РКТГ-52573 Мајер Карло 1911 Вршац Вршац детаљније информације
778 РКТГ-52578 Мајер Исидор - Иса 1887 Вршац Вршац детаљније информације
779 РКТГ-52589 Сахари Ема 1890 Вршац Вршац детаљније информације
780 РКТГ-52799 Рајцер Ирена Вилхелм 1892 Панчево Вршац детаљније информације
781 РКТГ-53018 Рајер Шимон Адам 1906 Мистечка Вршац детаљније информације
782 РКТГ-53092 Пинкуц Вршац Вршац детаљније информације
783 РКТГ-53093 Пинкуц супруга кројача А-непознато Вршац детаљније информације
784 РКТГ-53096 Пинтес Илона А-непознато Вршац детаљније информације
785 РКТГ-53179 Мајер Марија 1896 Вршац Вршац детаљније информације
786 РКТГ-53180 Мајер Никола Вршац Вршац детаљније информације
787 РКТГ-53185 Мајер Отмар Вршац Вршац детаљније информације
788 РКТГ-53374 Сегеди Иштван А - непознато Велико Средиште детаљније информације
789 РКТГ-53395 Наврам Марци А-непознато Вршац детаљније информације
790 РКТГ-53418 Секељ др Андреас 1914 Вршац Вршац детаљније информације
791 РКТГ-53461 Мајснер Вршац Вршац детаљније информације
792 РКТГ-53466 Мак Барбара 1881 Вршац Вршац детаљније информације
793 РКТГ-53521 Семајер Ана 1898 Вршац Вршац детаљније информације
794 РКТГ-53522 Семајер Антон 1876 Вршац Вршац детаљније информације
795 РКТГ-53523 Семајер Ема 1890 Вршац Вршац детаљније информације
796 РКТГ-53525 Семајер Јулијана 1883 Вршац Вршац детаљније информације
797 РКТГ-53526 Семајер Марија 1883 Вршац Вршац детаљније информације
798 РКТГ-53527 Семајер Мартин 1878 Вршац Вршац детаљније информације
799 РКТГ-53528 Семајер Матилда 1880 Вршац Вршац детаљније информације
800 РКТГ-53537 Станковић Петар Радослав 1894 Уљма Уљма детаљније информације
801 РКТГ-53552 Сенте Андраш А - непознато Шушара детаљније информације
802 РКТГ-53608 Најман Алојзија 1882 Вршац Вршац детаљније информације
803 РКТГ-53614 Најман Јулијана 1888 Вршац Вршац детаљније информације
804 РКТГ-53664 Маленов Велимир Милан 1922 Вршац Вршац детаљније информације
805 РКТГ-53678 Мали Марија 1888 Вршац Вршац детаљније информације
806 РКТГ-53679 Мали Рудолф 1882 Вршац Вршац детаљније информације
807 РКТГ-53680 Мали Хелмут 1943 Вршац Вршац детаљније информације
808 РКТГ-53684 Малингер Елизабета 1939 Вршац Вршац детаљније информације
809 РКТГ-53704 Сид Вукица 1893 Свилојево Вршац детаљније информације
810 РКТГ-53705 Сид Хаим 1889 Свилојево Вршац детаљније информације
811 РКТГ-53774 Тингшлид Катарина 1896 Вршац Вршац детаљније информације
812 РКТГ-53838 Недељков Славко Шандор 1897 Загајица Загајица детаљније информације
813 РКТГ-53842 Недин Витомир Потпорањ Вршац детаљније информације
814 РКТГ-53844 Недин Иван А-непознато Вршац детаљније информације
815 РКТГ-53854 Сингер Бети А - непознато Вршац детаљније информације
816 РКТГ-53855 Сингер др Јосиф 1895 Вршац Вршац детаљније информације
817 РКТГ-53856 Сингер Ема А - непознато Вршац детаљније информације
818 РКТГ-53857 Сингер Илонка 1899 Вршац Вршац детаљније информације
819 РКТГ-53862 Сингер Рудолф А - непознато Вршац детаљније информације
820 РКТГ-53866 Сингер Јованка др Јосиф 1924 Вршац Вршац детаљније информације
821 РКТГ-53870 Сингер Ани Јосиф 1920 Вршац Вршац детаљније информације
822 РКТГ-53880 Скепнек Марија 1887 Вршац Вршац детаљније информације
823 РКТГ-53885 Сладек Барбара 1870 Вршац Вршац детаљније информације
824 РКТГ-53886 Сладек Штефон 1875 Вршац Вршац детаљније информације
825 РКТГ-53888 Сламарски Милан Стеја 1911 Уљма Уљма детаљније информације
826 РКТГ-53895 Недовић Чедомир 1919 А-непознато Уљма детаљније информације
827 РКТГ-53913 Ненезић Душан Никшић Вршац детаљније информације
828 РКТГ-53914 Ненин Витомир А-непознато Потпорањ детаљније информације
829 РКТГ-53925 Мандић Ђока Никa 1903 А- непознато Павлиш детаљније информације
830 РКТГ-53929 Мандић Златибор Раде 1926 Вршац Вршац детаљније информације
831 РКТГ-54014 Сомер Валентин 1871 Вршац Вршац детаљније информације
832 РКТГ-54019 Соненштајн Бене А - непознато Вршац детаљније информације
833 РКТГ-54020 Соненштајн Коломан А - непознато Вршац детаљније информације
834 РКТГ-54021 Соненштајн Регина 1879 Вршац Вршац детаљније информације
835 РКТГ-54022 Соненштајн Сида А - непознато Вршац детаљније информације
836 РКТГ-54023 Соненштајн Естер Регине 1922 Вршац Вршац детаљније информације
837 РКТГ-54029 Спасојев Ђорђе Пера 1899 Вршац Вршац детаљније информације
838 РКТГ-54045 Петку Викентије А-непознато Вршац детаљније информације
839 РКТГ-54047 Петрик Јанош Миклош 1929 Вршац Вршац детаљније информације
840 РКТГ-54048 Петрика Младен Василије 1908 А-непознато Парта детаљније информације
841 РКТГ-54049 Петров Драгица 1916 Јајце Вршац детаљније информације
842 РКТГ-54052 Петров Милутин А-непознато Уљма детаљније информације
843 РКТГ-54055 Нешин Анђелка Младен 1916 Павлиш Павлиш детаљније информације
844 РКТГ-54057 Нешин Васа Стеван 1905 Вршац Вршац детаљније информације
845 РКТГ-54118 Рапелхофер Јохан 1884 Вршац непознато детаљније информације
846 РКТГ-54132 Нешић Даринка 1916 Павлиш Павлиш детаљније информације
847 РКТГ-54133 Нешић Анђелка М. 1916 Велико Средиште Велико Средиште детаљније информације
848 РКТГ-54138 Ника Жива А-непознато Уљма детаљније информације
849 РКТГ-54148 Никић Славко Жива 1907 Павлиш Павлиш детаљније информације
850 РКТГ-54150 Никић Вука Мита 1892 Вршац Вршац детаљније информације
851 РКТГ-54154 Маренц Марија С. 1932 Вршац Вршац детаљније информације
852 РКТГ-54156 Марила Димитрије Јован 1887 непознато Вршац детаљније информације
853 РКТГ-54157 Марила Никола Мита 1925 Вршац Вршац детаљније информације
854 РКТГ-54198 Петровић Витомир Вршац Вршац детаљније информације
855 РКТГ-54204 Петровић Васа Ђорђе 1917 Вршац Вршац детаљније информације
856 РКТГ-54206 Маринковић Јовица Влајковац Вршац детаљније информације
857 РКТГ-54229 Марјанов Срета Спаса 1904 Павлиш Павлиш детаљније информације
858 РКТГ-54230 Марјанов Сретен Спаса 1904 Ватин Ватин детаљније информације
859 РКТГ-54248 Петруц Лазар Куштиљ Куштиљ детаљније информације
860 РКТГ-54251 Тир Марија 1877 Вршац Вршац детаљније информације
861 РКТГ-54263 Титингел Јулијана 1899 Вршац Вршац детаљније информације
862 РКТГ-54265 Титингер Марија 1885 Вршац Вршац детаљније информације
863 РКТГ-54267 Титингер Терезија 1869 Вршац Вршац детаљније информације
864 РКТГ-54279 Попов Крста А-непознато Уљма детаљније информације
865 РКТГ-54281 Попов Стеван А-непознато Избиште детаљније информације
866 РКТГ-54291 Попов Љубинка Светозар 1909 Загајица Загајица детаљније информације
867 РКТГ-54297 Титингер Ана Антон 1867 Вршац Вршац детаљније информације
868 РКТГ-54298 Тихлер Барбара 1885 Вршац Вршац детаљније информације
869 РКТГ-54304 Поповић Вукоман А-непознато Вршац детаљније информације
870 РКТГ-54306 Николајевић Светолик Сава 1909 Павлиш Павлиш детаљније информације
871 РКТГ-54309 Николин Милан А-непознато Уљма детаљније информације
872 РКТГ-54313 Николић Иван А-непознато Вршац детаљније информације
873 РКТГ-54323 Николић Душан Ника 1883 А-непознато Вршац детаљније информације
874 РКТГ-54337 Средојевић Васа Милан 1921 Вршац Вршац детаљније информације
875 РКТГ-54340 Стајић Михајло А - непознато Павлиш детаљније информације
876 РКТГ-54346 Стајић Цветко Мита 1903 Павлиш Павлиш детаљније информације
877 РКТГ-54351 Марковић др Гезе брат Вршац Вршац детаљније информације
878 РКТГ-54352 Марковић др Гезе мајка Вршац Вршац детаљније информације
879 РКТГ-54353 Марковић др Гезе отац Вршац Вршац детаљније информације
880 РКТГ-54354 Марковић др Гезе сестра Вршац Вршац детаљније информације
881 РКТГ-54355 Марковић др Гезе супруга Вршац Вршац детаљније информације
882 РКТГ-54356 Марковић Емануела супруга 1886 Вршац Вршац детаљније информације
883 РКТГ-54357 Марковић др Геза Вршац Вршац детаљније информације
884 РКТГ-54358 Марковић Емануел 1881 Вршац Вршац детаљније информације
885 РКТГ-54366 Стајић Милан Прокa 1898 Влајковац Влајковац детаљније информације
886 РКТГ-54444 Новаков Ђура А-непознато Избиште детаљније информације
887 РКТГ-54446 Поповић Мирко Велимир 1898 А-непознато Парта детаљније информације
888 РКТГ-54448 Поповић Светозар 1908 Вршац Вршац детаљније информације
889 РКТГ-54450 Попоњец Бранислав Вршац Вршац детаљније информације
890 РКТГ-54458 Поштин Спаса М. 1921 Потпорањ Потпорањ детаљније информације
891 РКТГ-54459 Станисављев Панта Панта 1918 А - непознато Потпорањ детаљније информације
892 РКТГ-54467 Станић Никола А - непознато Потпорањ детаљније информације
893 РКТГ-54471 Станишић Жива Вршац Избиште детаљније информације
894 РКТГ-54473 Станишић Милан Избиште Избиште детаљније информације
895 РКТГ-54553 Прчуљ Милован Спаса 1923 Избиште Избиште детаљније информације
896 РКТГ-54641 Стефанов Славомир А - непознато Вршац детаљније информације
897 РКТГ-54693 Стојадиновић Иванка Лазар 1922 Подгорица Вршац детаљније информације
898 РКТГ-54694 Стојаковић Коста А - непознато Вршац детаљније информације
899 РКТГ-54697 Стојанов Десанка Чуруг Уљма детаљније информације
900 РКТГ-54698 Марковић Ернест 1899 Вршац Вршац детаљније информације
901 РКТГ-54700 Стојанов Милутин 1927 Уљма Уљма детаљније информације
902 РКТГ-54715 Стојанов Вукашин Милутин 1925 Уљма Уљма детаљније информације
903 РКТГ-54718 Стојанов Жарко Милутин 1903 Уљма Уљма детаљније информације
904 РКТГ-54731 Пумпаловић Богосав А-непознато Вршац детаљније информације
905 РКТГ-54766 Стојанов Рада Милутин 1928 Уљма Уљма детаљније информације
906 РКТГ-54776 Овчарев Бранко Уљма Уљма детаљније информације
907 РКТГ-54786 Ожеговић Лаза Потпорањ Потпорањ детаљније информације
908 РКТГ-54793 Олајош Јанош А-непознато Шушара детаљније информације
909 РКТГ-54795 Пушковић Ђорђе А-непознато Уљма детаљније информације
910 РКТГ-54803 Стојанов Милан Раде 1909 А - непознато Павлиш детаљније информације
911 РКТГ-54806 Радак Душан Лазар Вршац Вршац детаљније информације
912 РКТГ-54809 Радак Иван Вршац Вршац детаљније информације
913 РКТГ-54813 Радак Петар А-непознато Вршац детаљније информације
914 РКТГ-54834 Оморац Миливој Божидар 1909 Вршац Вршац детаљније информације
915 РКТГ-54835 Мартин Босиљка Петaр 1896 Избиште Избиште детаљније информације
916 РКТГ-54838 Стојановић Мирко Кусић Вршац детаљније информације
917 РКТГ-54866 Радивојев Лазар Никола 1910 Загајица Загајица детаљније информације
918 РКТГ-54869 Радивојев Тодор Никола 1912 Загајица Загајица детаљније информације
919 РКТГ-54871 Радивојевић Славко Вршац Вршац детаљније информације
920 РКТГ-54912 Стојишић Душан А - непознато Павлиш детаљније информације
921 РКТГ-54941 Стојковић Петар Никола 1924 Вршац Вршац детаљније информације
922 РКТГ-54949 Стојковић Љубиша Пајa 1906 Вршац Вршац детаљније информације
923 РКТГ-54954 Стојшић Милан А - непознато Влајковац детаљније информације
924 РКТГ-54998 Радонов Светозар А-непознато Уљма детаљније информације
925 РКТГ-55000 Радонов Коста Која Ника 1904 Вршац Вршац детаљније информације
926 РКТГ-55013 Радовић Љубомир А-непознато Велико Средиште детаљније информације
927 РКТГ-55015 Радовић Алекса Т. Велико Средиште Велико Средиште детаљније информације
928 РКТГ-55017 Радовић Михајло Т. 1906 Велико Средиште Велико Средиште детаљније информације
929 РКТГ-55028 Радукић Вељко Клајн Светозар Избиште Избиште детаљније информације
930 РКТГ-55029 Стојшић Светозар Ристa 1902 А - непознато Павлиш детаљније информације
931 РКТГ-55031 Стокућа Миодраг А - непознато Потпорањ детаљније информације
932 РКТГ-55042 Марч Матилде 1888 Вршац Вршац детаљније информације
933 РКТГ-55050 Субић Ружица А - непознато Вршац детаљније информације
934 РКТГ-55054 Субић Славко Милан 1898 Потпорањ Потпорањ детаљније информације
935 РКТГ-55059 Масонг Вршац Вршац детаљније информације
936 РКТГ-55061 Субић Тимотије-Тима Милан 1908 Поткопањ Вршац детаљније информације
937 РКТГ-55074 Матејић Мила Матеј 1920 Вршац Вршац детаљније информације
938 РКТГ-55118 Опенхајмер Јосип 1904 А-непознато Вршац детаљније информације
939 РКТГ-55120 Опенхајмер Сари 1899 Вршац Вршац детаљније информације
940 РКТГ-55121 Опенхајмер др Фрања др Армин 1906 Вршац Вршац детаљније информације
941 РКТГ-55122 Опенхајмер Едит Самуел 1913 Вршац Вршац детаљније информације
942 РКТГ-55228 Матицки Јоца Тошa 1909 Вршац Вршац детаљније информације
943 РКТГ-55240 Остојић Никола Мита 1879 Загајица Загајица детаљније информације
944 РКТГ-55242 Остхајмер Марија 1877 Вршац Вршац детаљније информације
945 РКТГ-55275 Очко Стеван А-непознато Вршац детаљније информације
946 РКТГ-55290 Павишић Шари Фердинанд 1899 Вршац Вршац детаљније информације
947 РКТГ-55293 Павков Ђорђе Лука 1904 Вршац Вршац детаљније информације
948 РКТГ-55295 Томић Александар М 1915 А НЕПОЗНАТО Куштиљ детаљније информације
949 РКТГ-55298 Бабић Веселин Милан 1891 А НЕПОЗНАТО Вршац детаљније информације
950 РКТГ-55309 Бајкин Пера Лаза 1925 непознато Вршац детаљније информације
951 РКТГ-55361 Брашован Ненад Светозар 1896 Вршац Вршац детаљније информације
952 РКТГ-55385 Буцу Тодор Пета 1883 непознато Вршац детаљније информације
953 РКТГ-55422 Ванку Радосав А- непознато Загајица детаљније информације
954 РКТГ-55481 Гетман Израел Р 1891 непознато Вршац детаљније информације
955 РКТГ-55487 Такс Стеван 1872 Вршац Вршац детаљније информације
956 РКТГ-55530 Тангл Елефред 1874 Вршац Вршац детаљније информације
957 РКТГ-55560 Тангл Отмар А - непознато Вршац детаљније информације
958 РКТГ-55586 Тантел Ана 1891 Вршац Вршац детаљније информације
959 РКТГ-55624 Клопфер Марија Г 1869 непознато Вршац детаљније информације
960 РКТГ-55839 Тапи Паја А - непознато Влајковац детаљније информације
961 РКТГ-55850 Вонглер Марија 1883 Вршац Вршац детаљније информације
962 РКТГ-55864 Валц Марија 1867 Вршац Вршац детаљније информације
963 РКТГ-55867 Вантер Барбара 1878 Вршац Вршац детаљније информације
964 РКТГ-56003 Мезеј Теа Е. 1908 Вршац Вршац детаљније информације
965 РКТГ-56013 Мезеј Елизабета Л. 1929 Вршац Вршац детаљније информације
966 РКТГ-56066 Павлов Никола А-непознато Парта детаљније информације
967 РКТГ-56096 Таус Аранка Јосиф 1880 Вршац Вршац детаљније информације
968 РКТГ-56204 Тауш Рудолф 1886 Вршац Вршац детаљније информације
969 РКТГ-56308 Теречковић Адам 1920 Павлиш Павлиш детаљније информације
970 РКТГ-56398 Тигерман Ана Ернест 1886 Темишвар Вршац детаљније информације
971 РКТГ-56403 Тигерман Ернест Јулије 1892 Бела Црква Вршац детаљније информације
972 РКТГ-57441 Лагер Ђула Јулиус Игнац А- непознато Велика Маргита детаљније информације
973 РКТГ-57454 Ленђел Јован Михајло 1910 А- непознато Вршац детаљније информације
974 РКТГ-57486 Манојловић Мирослав Филип 1916 Вршац Вршац детаљније информације
975 РКТГ-57571 Менгл Терезија 1879 Вршац Вршац детаљније информације
976 РКТГ-57583 Раушки Иван Недељко 1926 Вршац Вршац детаљније информације
977 РКТГ-57587 Бергер Ана 1871 А - непознато Вршац детаљније информације
978 РКТГ-57588 Боц Бела А - непознато Вршац детаљније информације
979 РКТГ-57592 Дажђа Сава А - непознато Загајица детаљније информације
980 РКТГ-57597 Кител Александар 1920 Вршац Павлиш детаљније информације
981 РКТГ-57609 Флањак Фрања Јурај 1888 Вараждин Вршац детаљније информације
982 РКТГ-57611 Хиш Карољ 1907 Оравица Вршац детаљније информације
983 РКТГ-57614 Шћопу Павле Петар 1884 Влајковац Вршац детаљније информације
984 РКТГ-57637 Палек Хермина 1877 Избиште Избиште детаљније информације
985 РКТГ-57643 Палко Берта 1923 Гудурица Гудурица детаљније информације
986 РКТГ-57820 Менцер Аладар Вршац Вршац детаљније информације
987 РКТГ-57824 Менцер Јован Илија 1908 А- непознато Вршац детаљније информације
988 РКТГ-57833 Менцер Јакоб Вршац Вршац детаљније информације
989 РКТГ-57836 Милошев Злата Павлиш Павлиш детаљније информације
990 РКТГ-57845 Менцер Рене Вршац Вршац детаљније информације
991 РКТГ-57847 Милутиновић Миливој Иван 1919 Вршац Вршац детаљније информације
992 РКТГ-57975 Меркл Јозеф 1881 Вршац Вршац детаљније информације
993 РКТГ-57992 Мирков Добривоје 1921 Уљма Уљма детаљније информације
994 РКТГ-57999 Михајиловић Чедомир Игњат 1925 А- непознато Вршац детаљније информације
995 РКТГ-58005 Молнар Александар Артур 1912 А- непознато Вршац детаљније информације
996 РКТГ-58009 Немет Антал Игнац 1894 А- непознато Вршац детаљније информације
997 РКТГ-58021 Оморац Иван Ђура 1907 Апатин Вршац детаљније информације
998 РКТГ-58023 Опенхајмер Едит Фрања 1911 А- непознато Вршац детаљније информације
999 РКТГ-58030 Петрика Јанош Миклош 1929 А- непознато Вршац детаљније информације
1000 РКТГ-58031 Мерлк Софија 1885 Вршац Вршац детаљније информације
1001 РКТГ-58039 Рајков Даница 1920 А- непознато Вршац детаљније информације
1002 РКТГ-58040 Рајев Симеон Адам 1895 А- непознато Вршац детаљније информације
1003 РКТГ-58085 Ранисављев Ратомир Душко А-непознато Вршац детаљније информације
1004 РКТГ-58087 Ранисављев Ђорђе Василије 1902 Потпорањ Потпорањ детаљније информације
1005 РКТГ-58088 Ранисављевић Радомир А-непознато Вршац детаљније информације
1006 РКТГ-58091 Ранић Ђура Светозар 1910 Уљма Уљма детаљније информације
1007 РКТГ-58094 Ранић Лазар Светозар 1915 Уљма Уљма детаљније информације
1008 РКТГ-58114 Пап Марија 1878 Вршац Вршац детаљније информације
1009 РКТГ-58129 Ранков Светозар Ђока 1903 Вршац Вршац детаљније информације
1010 РКТГ-58138 Ранчин Светислав А-непознато Вршац детаљније информације
1011 РКТГ-58197 Пауљев Слободан Жарко 1926 Загајица Загајица детаљније информације
1012 РКТГ-58198 Рајков Љубица 1887 А- непознато Вршац детаљније информације
1013 РКТГ-58201 Ритхен Јован Карло 1898 А- непознато Вршац детаљније информације
1014 РКТГ-58202 Сић Александар Јанко 1913 А- непознато Вршац детаљније информације
1015 РКТГ-58203 Статијев Тоша Мита 1895 Апатин Вршац детаљније информације
1016 РКТГ-58204 Тот Фридрих Јозеф 1903 А- непознато Избиште детаљније информације
1017 РКТГ-58208 Трнанчев Милан Спаса 1914 А- непознато Вршац детаљније информације
1018 РКТГ-58209 Хаврам Марци А- непознато Павлиш детаљније информације
1019 РКТГ-58210 Чејић Катица 1910 Павлиш Павлиш детаљније информације
1020 РКТГ-58212 Чејић Милан 1887 Павлиш Павлиш детаљније информације
1021 РКТГ-58213 Мерц Маргит 1892 Вршац Вршац детаљније информације
1022 РКТГ-58331 Турн Елизабет 1933 Вршац Вршац детаљније информације
1023 РКТГ-58388 Хабаи Ференц А - непознато Шушара детаљније информације
1024 РКТГ-58389 Унтерхалц Мартин 1884 Вршац Вршац детаљније информације
1025 РКТГ-58408 Хагел Стефан 1905 Вршац Вршац детаљније информације
1026 РКТГ-58449 Хајдуковић Здравко 1920 Ада Вршац детаљније информације
1027 РКТГ-58545 Миклер Викторија 1876 Вршац Вршац детаљније информације
1028 РКТГ-58587 Фајлинг Елизабет 1893 Вршац Вршац детаљније информације
1029 РКТГ-58600 Фасбиндер Марија 1884 Вршац Вршац детаљније информације
1030 РКТГ-58602 Фасбиндер Николаус 1880 Вршац Вршац детаљније информације
1031 РКТГ-58671 Хајс Амалија 1873 Вршац Вршац детаљније информације
1032 РКТГ-58672 Хајс Марија 1903 Вршац Вршац детаљније информације
1033 РКТГ-58686 Милер Марија 1892 А - непознато Вршац детаљније информације
1034 РКТГ-58688 Петровић Жарко А - непознато Вршац детаљније информације
1035 РКТГ-58689 Попов Жарко А - непознато Загајица детаљније информације
1036 РКТГ-58690 Фишер Марија 1885 А - непознато Вршац детаљније информације
1037 РКТГ-58691 Шуберт Антон 1875 А - непознато Вршац детаљније информације
1038 РКТГ-58693 Живанов Миленко А - непознато Влајковац детаљније информације
1039 РКТГ-58694 Журка Александар А - непознато Влајковац детаљније информације
1040 РКТГ-58721 Пашајлић Глигор А-непознато Павлиш детаљније информације
1041 РКТГ-58726 Хак Софија 1878 Вршац Вршац детаљније информације
1042 РКТГ-58737 Певић Миливој А-непознато Вршац детаљније информације
1043 РКТГ-58752 Пејка Викентије А-непознато Вршац детаљније информације
1044 РКТГ-58781 Перин Милош А-непознато Вршац детаљније информације
1045 РКТГ-58783 Перин Мита А-непознато Потпорањ детаљније информације
1046 РКТГ-58792 Перин Ђорђе Светозар 1912 Вршац Вршац детаљније информације
1047 РКТГ-58880 Микулка Андреја Велико Средиште Велико Средиште детаљније информације
1048 РКТГ-58891 Милекер Герхард 1892 Вршац Вршац детаљније информације
1049 РКТГ-58952 Хамер Антон 1930 Вршац Вршац детаљније информације
1050 РКТГ-58960 Хан Ева 1863 Вршац Вршац детаљније информације
1051 РКТГ-58962 Стајић Даница А - непознато Влајковац детаљније информације
1052 РКТГ-58972 Милекер Паула 1883 Вршац Вршац детаљније информације
1053 РКТГ-58974 Милекер Терезија 1881 Гудурица Гудурица детаљније информације
1054 РКТГ-58977 Милекер Фани 1894 Вршац Вршац детаљније информације
1055 РКТГ-58981 Милекер Роза Михајло 1879 Гудурица Гудурица детаљније информације
1056 РКТГ-59010 Милер Адолф 1940 Вршац Вршац детаљније информације
1057 РКТГ-59030 Милер Јован 1888 Вршац Вршац детаљније информације
1058 РКТГ-59036 Милер Јулијана 1882 Вршац Вршац детаљније информације
1059 РКТГ-59050 Милер Магдалена 1880 Вршац Вршац детаљније информације
1060 РКТГ-59158 Фелнер Катарина 1875 Вршац Вршац детаљније информације
1061 РКТГ-59160 Милер Михаел 1945 Шушара Шушара детаљније информације
1062 РКТГ-59253 Фирст Фани 1884 Вршац Вршац детаљније информације
1063 РКТГ-59260 Фишер Барбара 1877 Вршац Вршац детаљније информације
1064 РКТГ-59263 Фишер Ема 1910 Вршац Вршац детаљније информације
1065 РКТГ-59283 Хегер Катарина 1881 Вршац Вршац детаљније информације
1066 РКТГ-59285 Флек Ана 1881 Вршац Вршац детаљније информације
1067 РКТГ-59291 Флот Матилда 1892 Вршац Вршац детаљније информације
1068 РКТГ-59353 Хел Барбара 1885 Вршац Вршац детаљније информације
1069 РКТГ-59427 Трајер Леополд А -непознато Вршац детаљније информације
1070 РКТГ-59438 Хенеман Јохан 1930 Вршац Вршац детаљније информације
1071 РКТГ-59439 Хениг Марија 1884 Вршац Вршац детаљније информације
1072 РКТГ-59440 Хениг Мартин 1887 Вршац Вршац детаљније информације
1073 РКТГ-59445 Фирст Ана Вршац Вршац детаљније информације
1074 РКТГ-59446 Фирст Вера Вршац Вршац детаљније информације
1075 РКТГ-59449 Флеш Клементина 1909 Њујорк Вршац детаљније информације
1076 РКТГ-59450 Флеш Макс 1876 Вршац Вршац детаљније информације
1077 РКТГ-59457 Хенц Јован 1876 Вршац Вршац детаљније информације
1078 РКТГ-59469 Фрухтер Давид А -непознато Вршац детаљније информације
1079 РКТГ-59470 Фрухтер Деже Вршац Вршац детаљније информације
1080 РКТГ-59473 Фрухтер Ерне А -непознато Вршац детаљније информације
1081 РКТГ-59475 Фрухтер Зита А -непознато Вршац детаљније информације
1082 РКТГ-59477 Фрухтер Јосиф А -непознато Вршац детаљније информације
1083 РКТГ-59478 Фрухтер Карло А -непознато Вршац детаљније информације
1084 РКТГ-59480 Фрухтер Тереза А -непознато Вршац детаљније информације
1085 РКТГ-59518 Херцег Ана 1877 Вршац Вршац детаљније информације
1086 РКТГ-59547 Хет Ема 1888 Вршац Вршац детаљније информације
1087 РКТГ-59548 Хет Јожеф 1875 Вршац Вршац детаљније информације
1088 РКТГ-59549 Хет Катарина 1875 Вршац Вршац детаљније информације
1089 РКТГ-59558 Тонка Ладислав Јанко 1876 А -непознато Вршац детаљније информације
1090 РКТГ-59586 Трајер ? (супруга Фердинанда) 1886 А -непознато Вршац детаљније информације
1091 РКТГ-59587 Трајер Гизела 1910 Вршац Вршац детаљније информације
1092 РКТГ-59588 Трајер Леополд 1901 Вршац Вршац детаљније информације
1093 РКТГ-59589 Трајер Фердинанд 1881 Вршац Вршац детаљније информације
1094 РКТГ-59593 Трајер Ференц 1938 Вршац Вршац детаљније информације
1095 РКТГ-59597 Трајер Ференц 1873 Вршац Вршац детаљније информације
1096 РКТГ-59602 Трајер Херман 1909 Вршац Вршац детаљније информације
1097 РКТГ-59630 Трајер-Павишић Шарлота 1901 Вршац Вршац детаљније информације
1098 РКТГ-59799 Фехер Фрања Уљма Вршац детаљније информације
1099 РКТГ-59821 Фирст ? мајка др Кларе А -непознато Вршац детаљније информације
1100 РКТГ-59822 Фирст ? отац др Кларе А -непознато Вршац детаљније информације
1101 РКТГ-59823 Фирст Клара 1908 Будимпешта Вршац детаљније информације
1102 РКТГ-59825 Фишер Александар 1891 Вршац Вршац детаљније информације
1103 РКТГ-59897 Флеш Еуген 1896 Вршац Вршац детаљније информације
1104 РКТГ-59900 Флеш Јелена 1877 Вршац Вршац детаљније информације
1105 РКТГ-59901 Флеш Риза 1882 Вршац Вршац детаљније информације
1106 РКТГ-59902 Флеш Рихард 1912 Вршац Вршац детаљније информације
1107 РКТГ-59908 Флеш Рихард Макс 1908 Вршац Вршац детаљније информације
1108 РКТГ-59938 Фрај Хисанцита А -непознато Вршац детаљније информације
1109 РКТГ-59969 Франке Елза 1880 Будимпешта Вршац детаљније информације
1110 РКТГ-59985 Холбах Марија 1883 Вршац Вршац детаљније информације
1111 РКТГ-59989 Холендер Зелма 1885 Свети Никола Вршац детаљније информације
1112 РКТГ-59993 Холендер Пишта Стеван 1906 Вршац Вршац детаљније информације
1113 РКТГ-60024 Милић Лазар Ника 1889 Вршац Вршац детаљније информације
1114 РКТГ-60027 Миличевић Чедомир Вршац Вршац детаљније информације
1115 РКТГ-60030 Милованов Лаза Теза 1904 Потпорањ Потпорањ детаљније информације
1116 РКТГ-60049 Фрухтер Марта 1923 Вршац Вршац детаљније информације
1117 РКТГ-60058 Фење Гертруда Вршац Вршац детаљније информације
1118 РКТГ-60059 Фехер Илонка Уљма Вршац детаљније информације
1119 РКТГ-60100 Холцер Барбара 1894 Вршац Вршац детаљније информације
1120 РКТГ-60279 Милосављевић Милош-Мишула Вршац Вршац детаљније информације
1121 РКТГ-60281 Милосављевић Спаса Ђока 1919 Потпорањ Потпорањ детаљније информације
1122 РКТГ-60286 Милошев Злата Вршац Вршац детаљније информације
1123 РКТГ-60288 Милошев Милорад Уљма Уљма детаљније информације
1124 РКТГ-60289 Милошев Стана Павлиш Павлиш детаљније информације
1125 РКТГ-60291 Милошев Златица Ђока 1914 Павлиш Павлиш детаљније информације
1126 РКТГ-60293 Милошев Ђока Коста 1882 Павлиш Павлиш детаљније информације
1127 РКТГ-60296 Милунов Бранислав Владимир 1909 Избиште Избиште детаљније информације
1128 РКТГ-60297 Милутиновић Сава Потпорањ Потпорањ детаљније информације
1129 РКТГ-60299 Милутиновић Миле Иван Вршац Вршац детаљније информације
1130 РКТГ-60337 Хорват Иштван А -непознато Шушара детаљније информације
1131 РКТГ-60440 Хосо Андраш А -непознато Шушара детаљније информације
1132 РКТГ-60445 Минаш Хилда 1896 Вршац Вршац детаљније информације
1133 РКТГ-60480 Мирков Добривој Милисав 1921 Уљма Уљма детаљније информације
1134 РКТГ-60524 Живков Гостимир Јоца 1915 Бечеј Вршац детаљније информације
1135 РКТГ-60922 Тошовић Душан Радосав 1925 Вршац Вршац детаљније информације
1136 РКТГ-60963 Михајлик Леополд 1871 Вршац Вршац детаљније информације
1137 РКТГ-60983 Михајловић Јозеф 1881 Вршац Вршац детаљније информације
1138 РКТГ-60984 Михајловић Чедомир Игњат 1927 Вршац Вршац детаљније информације
1139 РКТГ-60999 Хром Лудмила 1876 Вршац Вршац детаљније информације
1140 РКТГ-61151 Хуберт Франц 1913 Вршац Вршац детаљније информације
1141 РКТГ-61428 Царан Сава М. 1897 Вршац Вршац детаљније информације
1142 РКТГ-61431 Цахари Карл 1868 Вршац Вршац детаљније информације
1143 РКТГ-61438 Цвејанов Бранко Миле 1915 А -непознато Вршац детаљније информације
1144 РКТГ-61455 Цвелвер Јохан 1940 Вршац Вршац детаљније информације
1145 РКТГ-61458 Цвелфер Јозеф 1938 Ада Вршац детаљније информације
1146 РКТГ-61459 Цвелфер Јохан 1935 Вршац Вршац детаљније информације
1147 РКТГ-61461 Цвелфер Јулијана 1891 Вршац Вршац детаљније информације
1148 РКТГ-61465 Цвелфер Роберт 1943 Вршац Вршац детаљније информације
1149 РКТГ-61466 Цвелфер Хедвиг 1941 Вршац Вршац детаљније информације
1150 РКТГ-61571 Цех Марија 1881 Вршац Вршац детаљније информације
1151 РКТГ-61602 Цинзер Хелена 1885 Вршац Вршац детаљније информације
1152 РКТГ-61708 Цофман Антон 1879 Вршац Вршац детаљније информације
1153 РКТГ-61762 Цофман Јакоб 1879 Вршац Вршац детаљније информације
1154 РКТГ-61765 Цофман Јулијана 1879 Вршац Вршац детаљније информације
1155 РКТГ-61922 Чејић Стана А -непознато Павлиш детаљније информације
1156 РКТГ-61923 Чејић Војислав Војко Аца 1915 А -непознато Павлиш детаљније информације
1157 РКТГ-62217 Шаги Марјан 1878 Вршац Вршац детаљније информације
1158 РКТГ-62317 Шајх Катарина 1891 Вршац Вршац детаљније информације
1159 РКТГ-62318 Шајх Магдалена 1879 Вршац Вршац детаљније информације
1160 РКТГ-62338 Шандор Жигмунд А -непознато Избиште детаљније информације
1161 РКТГ-62477 Шарчев Јован Светозар 1910 Вршац Вршац детаљније информације
1162 РКТГ-62536 Шварц Габора син Габора син Вршац Вршац детаљније информације
1163 РКТГ-62542 Шварц Габор 1910 Вршац Вршац детаљније информације
1164 РКТГ-62556 Шварц Етел 1878 Паланка Вршац детаљније информације
1165 РКТГ-62574 Шварц Маргита 1920 Вршац Вршац детаљније информације
1166 РКТГ-62577 Шварц Марија 1884 Вршац Вршац детаљније информације
1167 РКТГ-62628 Шварц Труда Коломан 1906 Вршац Вршац детаљније информације
1168 РКТГ-62749 Шведић Анђелка Делиблато Вршац детаљније информације
1169 РКТГ-62836 Шенбергер Бела Јосиф 1894 Вршац Вршац детаљније информације
1170 РКТГ-62838 Шенбори Ана 1866 Вршац Вршац детаљније информације
1171 РКТГ-62840 Шенбори Елизабет 1882 Вршац Вршац детаљније информације
1172 РКТГ-62841 Шенбори Елизе 1936 Вршац Вршац детаљније информације
1173 РКТГ-62842 Шенбори Софија 1884 Вршац Вршац детаљније информације
1174 РКТГ-62843 Шенбори Франц 1939 Вршац Вршац детаљније информације
1175 РКТГ-62867 Шенхајм Пиште сестра А -непознато Вршац детаљније информације
1176 РКТГ-62868 Шенхајм Лајош 1887 Темишвар Вршац детаљније информације
1177 РКТГ-62869 Шенхајм Стеван 1899 Вршац Вршац детаљније информације
1178 РКТГ-62870 Шенхајм Јелисавета-Ержи Мор 1903 А -непознато Вршац детаљније информације
1179 РКТГ-62871 Шенхајм Густика Стеван 1925 Вршац Вршац детаљније информације
1180 РКТГ-62948 Шефер Ана 1885 Вршац Вршац детаљније информације
1181 РКТГ-62952 Шефер Герхард 1885 Вршац Вршац детаљније информације
1182 РКТГ-63070 Гетман Марија 1881 Вршац Вршац детаљније информације
1183 РКТГ-63107 Глос Енфриде 1945 Гудурица Гудурица детаљније информације
1184 РКТГ-63163 Шефер Јохан 1879 Вршац Вршац детаљније информације
1185 РКТГ-63220 Шикер Берта 1881 Вршац Вршац детаљније информације
1186 РКТГ-63289 Дом Марија 1901 Вршац Вршац детаљније информације
1187 РКТГ-63515 Ширновски Марија 1887 Вршац Вршац детаљније информације
1188 РКТГ-63527 Шићаров Жива Јован 1919 А -непознато Павлиш детаљније информације
1189 РКТГ-64682 Елтер Јован Јован 1879 Вршац Вршац детаљније информације
1190 РКТГ-65118 Диш Ана 1883 Вршац Вршац детаљније информације
1191 РКТГ-65492 Дојч Роза 1873 Вршац Вршац детаљније информације
1192 РКТГ-65560 Ерхарт Алберт Јосип 1879 Вршац Вршац детаљније информације
1193 РКТГ-65845 Топалов Лазар А -непознато Вршац детаљније информације
1194 РКТГ-65853 Трњанчев Милан Спасо 1913 Непозната Вршац детаљније информације
1195 РКТГ-65880 Ћосић Борислав А -непознато Павлиш детаљније информације
1196 РКТГ-65891 Унтерхолц Алојзија Јохан 1884 Вршац Вршац детаљније информације
1197 РКТГ-65899 Фара Милан Д. 1926 Јабланка Јабланка детаљније информације
1198 РКТГ-65930 Ференђан Сима А -непознато Загајица детаљније информације
1199 РКТГ-65956 Фочек Марија - Манци Панчево Вршац детаљније информације
1200 РКТГ-66075 Шлангер Старији Вршац Вршац детаљније информације
1201 РКТГ-66077 Шлангер 1891 Вршац Вршац детаљније информације
1202 РКТГ-66079 Шлангер Едуард 1886 Вршац Вршац детаљније информације
1203 РКТГ-66246 Шљипић Душан А -непознато Вршац детаљније информације
1204 РКТГ-66324 Шмит Марија 1884 Вршац Вршац детаљније информације
1205 РКТГ-66340 Шмит Рихард 1937 Вршац Вршац детаљније информације
1206 РКТГ-66346 Шмит Роза 1890 Вршац Вршац детаљније информације
1207 РКТГ-66354 Шмих Терезија 1897 Вршац Вршац детаљније информације
1208 РКТГ-66540 Шницер Антон 1944 Вршац Вршац детаљније информације
1209 РКТГ-66661 Шорле Марија 1884 Вршац Вршац детаљније информације
1210 РКТГ-66703 Шпивак А -непознато Вршац детаљније информације
1211 РКТГ-66705 Шпивак Хамбер А -непознато Вршац детаљније информације
1212 РКТГ-66834 Шпис Јохан 1884 Избиште Избиште детаљније информације
1213 РКТГ-66854 Шпицер Јожеф, старији 1907 Вршац Вршац детаљније информације
1214 РКТГ-66891 Шпицер Јожеф, млађи Јожеф 1925 Вршац Вршац детаљније информације
1215 РКТГ-66937 Шредер Терезија 1884 Вршац Вршац детаљније информације
1216 РКТГ-66955 Штајн Антон 1935 Вршац Вршац детаљније информације
1217 РКТГ-66966 Штајн Марија 1929 Вршац Вршац детаљније информације
1218 РКТГ-66969 Штајн Паула 1885 Вршац Вршац детаљније информације
1219 РКТГ-66982 Штајн Петер 1878 Вршац Вршац детаљније информације
1220 РКТГ-66983 Штајн Софија 1885 Вршац Вршац детаљније информације
1221 РКТГ-66984 Штајн Софија 1929 Вршац Вршац детаљније информације
1222 РКТГ-67055 Штајнер Дора 1883 Вршац Вршац детаљније информације
1223 РКТГ-67071 Штајнер Симон 1881 Вршац Вршац детаљније информације
1224 РКТГ-67080 Штајнер Владимир Александар 1902 Бела Црква Вршац детаљније информације
1225 РКТГ-67081 Штајнер Ђула Александar 1905 Вршац Вршац детаљније информације
1226 РКТГ-67082 Штајнер Лили Алфред 1905 Сегедин Вршац детаљније информације
1227 РКТГ-67086 Штајнер Роберт Владимир 1931 Вршац Вршац детаљније информације
1228 РКТГ-67099 Штајнер Александар Симон 1881 Вршац Вршац детаљније информације
1229 РКТГ-67100 Штајнер Магдалена Симон 1906 Вршац Вршац детаљније информације
1230 РКТГ-67101 Штајнер Тереза Симон 1904 Вршац Вршац детаљније информације
1231 РКТГ-67107 Штајф Илијас А -непознато Вршац детаљније информације
1232 РКТГ-67110 Штарк Барбара 1876 Вршац Вршац детаљније информације
1233 РКТГ-67111 Штарк Франц 1873 Вршац Вршац детаљније информације
1234 РКТГ-67112 Штатфелдер Јован 1866 Вршац Вршац детаљније информације
1235 РКТГ-67141 Штернхајм Золтан А -непознато Вршац детаљније информације
1236 РКТГ-67142 Штернхајм Исидор А -непознато Вршац детаљније информације
1237 РКТГ-67143 Штернхајм Јудит Бернард 1924 Вршац Вршац детаљније информације
1238 РКТГ-67144 Штернхајм Ета Самуел 1885 А - непознато Вршац детаљније информације
1239 РКТГ-67154 Штефља Станко Ђока 1909 Загајица Загајица детаљније информације
1240 РКТГ-67159 Штиглер Јохан 1881 Вршац Вршац детаљније информације
1241 РКТГ-67160 Штиглер Јохана 1881 Вршац Вршац детаљније информације
1242 РКТГ-67168 Штирмер Моника 1944 Вршац Вршац детаљније информације
1243 РКТГ-67213 Шуберт Вили 1942 Вршац Вршац детаљније информације
1244 РКТГ-67218 Шуберт Франц 1886 Вршац Вршац детаљније информације
1245 РКТГ-67241 Шулц Ида 1898 Вршац Вршац детаљније информације
1246 РКТГ-69072 Јерауски Маргот Јован 1943 Вршац Вршац детаљније информације
1247 РКТГ-69564 Ђермаков Душан Др. Вршац Вршац детаљније информације
1248 РКТГ-69665 Кемпф Фрања Јохан 1884 Вршац Вршац детаљније информације
1249 РКТГ-69675 Кнаб Хедвиг Антон 1941 Вршац Вршац детаљније информације
1250 РКТГ-69713 Кекман Јован Фрања 1905 Вршац Вршац детаљније информације
1251 РКТГ-69722 Кремер Марија Јован 1884 Вршац Вршац детаљније информације
1252 РКТГ-70555 Варчон Драгутин Вршац Вршац детаљније информације
1253 РКТГ-70642 Штеле Јохан 1881 Качарево Уљма детаљније информације
1254 РКТГ-71029 Финдлинг Јосиф Вршац Вршац детаљније информације
1255 РКТГ-71030 Финдлинг Јулијана Вршац Вршац детаљније информације
1256 РКТГ-71212 Будимиров Драгољуб Избиште Избиште детаљније информације
1257 РКТГ-71213 Живорад Сима Загајица Загајица детаљније информације
1258 РКТГ-73161 Варијашки Ђорђе А -непознато Вршац детаљније информације
1259 РКТГ-77212 Келцер Фрања 1899 Шушара Шушара детаљније информације
1260 РКТГ-77237 Кемпер Фрања 1884 Вршац Вршац детаљније информације
1261 РКТГ-77657 Леб Петар Јован 1893 Вршац Вршац детаљније информације
1262 РКТГ-77671 Леон Лудмила Игњат 1906 Гудурица Гудурица детаљније информације
1263 РКТГ-77684 Лајбах Оскар Матија 1889 Гудурица Гудурица детаљније информације
1264 РКТГ-77703 Лептин Јакоб Андреас 1883 Вршац Вршац детаљније информације
1265 РКТГ-77707 Лајбах Ева Фрања 1887 Гудурица Гудурица детаљније информације
1266 РКТГ-81196 Лајнингер Ана 1869 Гудурица Гудурица детаљније информације
1267 РКТГ-82574 Мајстер Марија 1880 Шушара Шушара детаљније информације
1268 РКТГ-82576 Милошеф Лотилде 1911 Вршац Вршац детаљније информације
1269 РКТГ-85732 Ото Катарина Франц 1880 Вршац Вршац детаљније информације
1270 РКТГ-85733 Освалд Карол 1885 Вршац Вршац детаљније информације
1271 РКТГ-87117 Мартин Ана Петар 1881 Вршац Вршац детаљније информације
1272 РКТГ-87122 Маринковић Софија Петар 1888 Велико Средиште Велико Средиште детаљније информације
1273 РКТГ-90247 Печ Фрања Вендел 1879 Вршац Вршац детаљније информације
1274 РКТГ-90848 Пир Карол 1869 Вршац Вршац детаљније информације
1275 РКТГ-90850 Пец Елисобет 1887 Гудурица Гудурица детаљније информације
1276 РКТГ-91697 Поповић Ирена Јосип 1884 Вршац Вршац детаљније информације
1277 РКТГ-91886 Рајхелт Катарина 1884 Шушара Шушара детаљније информације
1278 РКТГ-92043 Рикерт Јован Михајло 1895 Гудурица Гудурица детаљније информације
1279 РКТГ-92329 Бошњачки Ђока Јован 1913 Вршац Вршац детаљније информације
1280 РКТГ-92331 Едингер Јован Јохан 1889 Вршац Вршац детаљније информације
1281 РКТГ-92336 Мајер Јулијана Јосиф 1868 Вршац Вршац детаљније информације
1282 РКТГ-92339 Милекер Емилија Јозеф 1908 Вршац Вршац детаљније информације
1283 РКТГ-93761 Розенфелд Терезија Фридрих 1881 Гудурица Гудурица детаљније информације
1284 РКТГ-93763 Рајер Марија Никола 1877 Вршац Вршац детаљније информације
1285 РКТГ-93764 Розенбергер Елиза Јосиф 1874 Гудурица Гудурица детаљније информације
1286 РКТГ-93768 Розенбергер Марија Антон 1890 Вршац Вршац детаљније информације
1287 РКТГ-94913 Сингер Хелена Гашпар 1898 Вршац Вршац детаљније информације
1288 РКТГ-96132 Ивков Станислав Жива 1912 А -непознато Избиште детаљније информације
1289 РКТГ-96133 Кнежевић Сава Младен 1915 А -непознато Избиште детаљније информације
1290 РКТГ-96134 Прчуљ Милован Петар 1894 А -непознато Избиште детаљније информације
1291 РКТГ-96135 Јанков Пера 1896 А -непознато Избиште детаљније информације
1292 РКТГ-96136 Ивков Станко А -непознато Избиште детаљније информације
1293 РКТГ-96137 Стефановић Стражина А -непознато Избиште детаљније информације
1294 РКТГ-97314 Павков Слободан Славко 1925 Вршац Вршац детаљније информације
1295 РКТГ-97315 Тел Никола Јохан 1913 Шупљаја Велико Средиште детаљније информације
1296 РКТГ-97977 Титингер Барбара 1881 Вршац Вршац детаљније информације
1297 РКТГ-98305 Требина Марија 1895 Гудурица Гудурица детаљније информације
1298 РКТГ-99030 Турн Ана Стеван 1880 Вршац Вршац детаљније информације
1299 РКТГ-99034 Тилшнајдер Јосип 1946 Вршац Вршац детаљније информације
1300 РКТГ-99042 Трислер Терезиа Георг 1873 Вршац Вршац детаљније информације
1301 РКТГ-100208 Живић Сретко Загајица Загајица детаљније информације
1302 РКТГ-100301 Бадер Карло Карло 1896 Вршац Вршац детаљније информације
1303 РКТГ-100303 Бухнер Марија Јозеф 1905 Вршац Вршац детаљније информације
1304 РКТГ-100306 Гетман Ирма 1913 Кикинда Вршац детаљније информације
1305 РКТГ-100308 Катић Мија Иван 1910 Међуриће Вршац детаљније информације
1306 РКТГ-100314 Кишерев Светозар Јован 1894 Уљма Уљма детаљније информације
1307 РКТГ-100315 Кожењи Ђура Франц 1921 Велико Средиште Велико Средиште детаљније информације
1308 РКТГ-100316 Мартин Матијас Петар 1894 Вршац Вршац детаљније информације
1309 РКТГ-100552 Папоје Ђорђе Георг 1909 Сочица Сочица детаљније информације
1310 РКТГ-100558 Рајда Јосиф Стеван 1927 Велико Средиште Велико Средиште детаљније информације
1311 РКТГ-100566 Ритхен Михајло Јохан 1890 Вршац Вршац детаљније информације
1312 РКТГ-100574 Соро Ладислав Ладислав 1899 Вршац Вршац детаљније информације
1313 РКТГ-100650 Мишкељић Никола А -непознато Вршац детаљније информације
1314 РКТГ-100696 Стер Марија Карло 1922 Гудурица Гудурица детаљније информације
1315 РКТГ-100699 Турн Јосиф Јакоб 1887 Вршац Вршац детаљније информације
1316 РКТГ-100700 Хаврам Мартин Мартин 1921 Ковачица Павлиш детаљније информације
1317 РКТГ-100702 Халупка Антонија Вршац Вршац детаљније информације
1318 РКТГ-100741 Бешић Даринка Бранко 1913 Павлиш Павлиш детаљније информације
1319 РКТГ-100742 Микић Славко Жива 1906 Павлиш Павлиш детаљније информације
1320 РКТГ-100743 Хаврај Марци Павлиш Павлиш детаљније информације
1321 РКТГ-100744 Недин Владимир Милош 1900 Потпорањ Потпорањ детаљније информације
1322 РКТГ-100745 Пештин Спаса Ђока 1920 Потпорањ Потпорањ детаљније информације
1323 РКТГ-100746 Субић Ружа Илија 1913 Потпорањ Потпорањ детаљније информације
1324 РКТГ-100749 Ивковић Тине Раде 1874 Влајковац Влајковац детаљније информације
1325 РКТГ-100750 Ивковић Тодор Раде 1889 Влајковац Влајковац детаљније информације
1326 РКТГ-100751 Марила Мита Пера 1888 Вршац Вршац детаљније информације
1327 РКТГ-100756 Јакшић Маличка 1916 Вршац Вршац детаљније информације
1328 РКТГ-100757 Кајић Васа Пера 1911 Вршац Вршац детаљније информације
1329 РКТГ-100758 Костић Милан Сава 1903 Вршац Вршац детаљније информације
1330 РКТГ-100759 Лехеђел Јован Мухајло 1911 Крагујевац Вршац детаљније информације
1331 РКТГ-100760 Маран Слободан Жива 1917 Вршац Вршац детаљније информације
1332 РКТГ-100761 Мишковић Младен Никола 1919 Вршац Вршац детаљније информације
1333 РКТГ-100762 Пека Вита 1904 Вршац Вршац детаљније информације
1334 РКТГ-100763 Пешић Тихомир Ђорђе 1905 Крагујевац Вршац детаљније информације
1335 РКТГ-100831 Фишер Антон Герхард 1907 Вршац Вршац детаљније информације
1336 РКТГ-100832 Холуб Петар Јанош 1897 Велико Средиште Вршац детаљније информације
1337 РКТГ-100833 Хоф Јосиф Винце 1922 Вршац Вршац детаљније информације
1338 РКТГ-100836 Шмит Емил Бела 1899 Вршац Вршац детаљније информације
1339 РКТГ-100837 Шмит Јулијана Георг 1905 Вршац Вршац детаљније информације
1340 РКТГ-100838 Шраут Елизабета Матијас 1917 Гудурица Вршац детаљније информације
1341 РКТГ-100839 Штеле Михајло Јохан 1914 Уљма Уљма детаљније информације
1342 РКТГ-100840 Хам Јован Јован 1897 Вршац Вршац детаљније информације
1343 РКТГ-101480 Фрианг Адам Фрања 1879 Гудурица Гудурица детаљније информације
1344 РКТГ-101896 Хам Магдалена Михајло 1883 Вршац Вршац детаљније информације
1345 РКТГ-102767 Холбах Марија Петар 1901 Вршац Вршац детаљније информације
1346 РКТГ-103088 Цахари Берта 1887 Вршац Вршац детаљније информације
1347 РКТГ-103115 Центер Фрања Јакоб 1896 Вршац Вршац детаљније информације
1348 РКТГ-103338 Клајин Васа Вршац Вршац детаљније информације
1349 РКТГ-103910 Шварц Јован Јован 1896 Велико Средиште Велико Средиште детаљније информације
1350 РКТГ-104600 Штајнер Ана Фрања 1882 Вршац Вршац детаљније информације
1351 РКТГ-105641 Голдштајн Херт Макса Вршац Вршац детаљније информације
1352 РКТГ-105643 Аушпиц Матија 1870 Будимпешта Вршац детаљније информације
1353 РКТГ-105644 Аушпиц Берта 1882 Крагујевац Вршац детаљније информације
1354 РКТГ-106436 Карнауер Рудолф Вршац Вршац детаљније информације
1355 РКТГ-106437 Перић Милоје Вршац Вршац детаљније информације
1356 РКТГ-108630 Рацко Јожеф Михаљ 1912 Шушара Шушара детаљније информације
1357 РКТГ-108634 Јернеј Јожеф Вршац Вршац детаљније информације
1358 РКТГ-108637 Оргонаш Јанош 1918 Вршац Вршац детаљније информације
1359 РКТГ-108647 Рајда Иштван Иштван 1921 Велико Средиште Велико Средиште детаљније информације
1360 РКТГ-108650 Нађ Иштван Јанош 1913 Велико Средиште Велико Средиште детаљније информације
1361 РКТГ-108662 Бојош Ђерђ 1856 Вршац Вршац детаљније информације
1362 РКТГ-108663 Корењи Ђерђ 1921 Велико Средиште Велико Средиште детаљније информације
1363 РКТГ-108666 Сентил Емил Пал 1899 Вршац Вршац детаљније информације
1364 РКТГ-108849 Новак Јосиф 1893 Гудурица Гудурица детаљније информације
1365 РКТГ-109171 Рикерт Ана 1913 Вршац Вршац детаљније информације
1366 РКТГ-109218 Бастијус Ема 1896 Вршац Вршац детаљније информације
1367 РКТГ-109230 Гумбингер Терезија 1912 Вршац Вршац детаљније информације
1368 РКТГ-109248 Едер Јозеф 1933 Вршац Вршац детаљније информације
1369 РКТГ-109256 Хофман Ана 1913 Вршац Вршац детаљније информације
1370 РКТГ-109473 Герингер Карл 1876 Вршац Вршац детаљније информације
1371 РКТГ-109493 Цофман Франц 1880 Вршац Вршац детаљније информације
1372 РКТГ-109496 Хабшид Ана 1876 Бачка Вршац детаљније информације
1373 РКТГ-109500 Гајгер Петер 1906 Вршац Вршац детаљније информације
1374 РКТГ-109501 Ајзингер Марија 1896 Вршац Вршац детаљније информације
1375 РКТГ-109520 Шафман Аурелија 1883 Вршац Вршац детаљније информације
1376 РКТГ-109528 Хаш Карл 1894 Вршац Вршац детаљније информације
1377 РКТГ-109540 Ајхл Мартин 1887 Вршац Вршац детаљније информације
1378 РКТГ-109541 Вац Марија 1938 Вршац Вршац детаљније информације
1379 РКТГ-109545 Сајц Јован 1880 Вршац Вршац детаљније информације
1380 РКТГ-109567 Дорнер Ханелоре 1943 Вршац Вршац детаљније информације
1381 РКТГ-109598 Селмајер Марија 1895 Вршац Вршац детаљније информације
1382 РКТГ-109622 Фрај Јакоб 1888 Качарево Вршац детаљније информације
1383 РКТГ-109623 Ђукић Магдалена 1886 Перкосова Вршац детаљније информације
1384 РКТГ-109670 Бумер Барбара 1902 Велико Средиште Велико Средиште детаљније информације
1385 РКТГ-109673 Лајнигер Валентин 1865 Гудурица Гудурица детаљније информације
1386 РКТГ-109678 Риф Ева 1880 Вршац Вршац детаљније информације
1387 РКТГ-109682 Брајних Ана 1895 Вршац Вршац детаљније информације
1388 РКТГ-109686 Цофман Сузана 1881 Вршац Вршац детаљније информације
1389 РКТГ-109687 Лајнингер Матија 1878 Гудурица Гудурица детаљније информације
1390 РКТГ-109688 Рефли Никола 1884 Вршац Вршац детаљније информације
1391 РКТГ-109689 Вениш Франц 1888 Вршац Вршац детаљније информације
1392 РКТГ-109697 Криш Ана 1865 Гудурица Гудурица детаљније информације
1393 РКТГ-109700 Бастиус Хелена 1892 Гудурица Гудурица детаљније информације
1394 РКТГ-109704 Грос Ана 1889 Гудурица Гудурица детаљније информације
1395 РКТГ-109705 Кемкемер Елиз 1873 Вршац Вршац детаљније информације
1396 РКТГ-109707 Тресл Марија 1887 Вршац Вршац детаљније информације
1397 РКТГ-109713 Мартин Марија 1876 Вршац Вршац детаљније информације
1398 РКТГ-109714 Гринвалд Марија 1890 Вршац Вршац детаљније информације
1399 РКТГ-109719 Семајер Софија 1895 Вршац Вршац детаљније информације
1400 РКТГ-109720 Карлс Алберт 1942 Гудурица Гудурица детаљније информације
1401 РКТГ-109721 Јунгер Јозеф 1879 Велико Средиште Велико Средиште детаљније информације
1402 РКТГ-109722 Феликс Ана 1896 Гудурица Гудурица детаљније информације
1403 РКТГ-109727 Семајер Францишка 1887 Вршац Вршац детаљније информације
1404 РКТГ-109728 Ајзингер Јохан 1881 Вршац Вршац детаљније информације
1405 РКТГ-109733 Милекер Јозеф 1879 Гудурица Гудурица детаљније информације
1406 РКТГ-109738 Бергер Јозеф 1870 Вршац Вршац детаљније информације
1407 РКТГ-109743 Прохаска Јозефина 1881 Вршац Вршац детаљније информације
1408 РКТГ-109744 Унгер Ана 1870 Гудурица Гудурица детаљније информације
1409 РКТГ-109745 Освалд Барбара 1889 Вршац Вршац детаљније информације
1410 РКТГ-109746 Саломон Јован 1880 Вршац Вршац детаљније информације
1411 РКТГ-109749 Семајер Феликс 1882 Вршац Вршац детаљније информације
1412 РКТГ-109754 Семајер Јулијана 1890 Вршац Вршац детаљније информације
1413 РКТГ-109755 Семајер Јулијана 1890 Вршац Вршац детаљније информације
1414 РКТГ-109761 Валтнер Елизабета 1881 Вршац Вршац детаљније информације
1415 РКТГ-109766 Семајер Јохан 1876 Вршац Вршац детаљније информације
1416 РКТГ-109768 Семајер Францишка 1892 Вршац Вршац детаљније информације
1417 РКТГ-109777 Крајц Ева 1875 Вршац Вршац детаљније информације
1418 РКТГ-109783 Целер Антон 1876 Вршац Вршац детаљније информације
1419 РКТГ-109790 Хирт Елизабета 1880 Велико Средиште Велико Средиште детаљније информације
1420 РКТГ-109798 Рихтер Роза 1881 Вршац Вршац детаљније информације
1421 РКТГ-109799 Јост Густав 1896 Вршац Вршац детаљније информације
1422 РКТГ-109802 Гетман Герлинде 1942 Вршац Вршац детаљније информације
1423 РКТГ-109818 Лер Франц 1876 Вршац Вршац детаљније информације
1424 РКТГ-109830 Освалд Едит 1939 Вршац Вршац детаљније информације
1425 РКТГ-109832 Тич Јохан 1888 Вршац Вршац детаљније информације
1426 РКТГ-109833 Центнер Јозефине 1890 Вршац Вршац детаљније информације
1427 РКТГ-109838 Штелтер Марија 1945 Гудурица Гудурица детаљније информације
1428 РКТГ-109839 Карлс Јохан 1886 Гудурица Гудурица детаљније информације
1429 РКТГ-109844 Гутјар Адела 1881 Гудурица Гудурица детаљније информације
1430 РКТГ-109845 Ленхард Хелене 1894 Гудурица Гудурица детаљније информације
1431 РКТГ-109847 Шмит Терезија 1894 Вршац Вршац детаљније информације
1432 РКТГ-109851 Хајнингер Елизабет 1923 Гудурица Гудурица детаљније информације
1433 РКТГ-109852 Цан Адела 1883 Вршац Вршац детаљније информације
1434 РКТГ-109853 Јанек Елизабета 1878 Вршац Вршац детаљније информације
1435 РКТГ-109854 Шмит Јулијана 1909 Вршац Вршац детаљније информације
1436 РКТГ-109855 Шпехт Тереза 1897 Гудурица Гудурица детаљније информације
1437 РКТГ-109856 Штегер Јохан 1880 Гудурица Гудурица детаљније информације
1438 РКТГ-109858 Елснер Јохан 1895 Вршац Вршац детаљније информације
1439 РКТГ-109864 Семајер Матилде 1887 Вршац Вршац детаљније информације
1440 РКТГ-109866 Семајер Хелмут 1941 Вршац Вршац детаљније информације
1441 РКТГ-109873 Штајн Јулијана 1891 Вршац Вршац детаљније информације
1442 РКТГ-109875 Шат Јохан 1880 Велико Средиште Велико Средиште детаљније информације
1443 РКТГ-109877 Галамбош Јакоб 1876 Вршац Вршац детаљније информације
1444 РКТГ-109889 Баслер Марија 1914 Вршац Вршац детаљније информације
1445 РКТГ-109892 Тајс Јулијана 1888 Гудурица Гудурица детаљније информације
1446 РКТГ-109895 Борнхофер Паулина 1876 Гудурица Гудурица детаљније информације
1447 РКТГ-109903 Гут Марија 1883 Вршац Вршац детаљније информације
1448 РКТГ-109907 Захари Карл. 1883 Вршац Вршац детаљније информације
1449 РКТГ-109908 Шислер Магдалена 1885 Гудурица Гудурица детаљније информације
1450 РКТГ-109943 Едингер Терезија 1877 Вршац Вршац детаљније информације
1451 РКТГ-109963 Шмит Марија 1932 Вршац Вршац детаљније информације
1452 РКТГ-109993 Келцер Матилде 1905 Вршац Вршац детаљније информације
1453 РКТГ-110031 Вамзер Јозеф 1940 Вршац Вршац детаљније информације
1454 РКТГ-110051 Вамзер Алојзија 1914 Вршац Вршац детаљније информације
1455 РКТГ-110074 Фојдл Катарина 1868 Гудурица Гудурица детаљније информације
1456 РКТГ-110079 Мајер Розалија 1898 Вршац Вршац детаљније информације
1457 РКТГ-110085 Ректенвалд Франц 1885 Вршац Вршац детаљније информације
1458 РКТГ-110091 Сајц Марија 1903 Вршац Вршац детаљније информације
1459 РКТГ-110092 Рихтен Марија 1906 Вршац Вршац детаљније информације
1460 РКТГ-110103 Венцел Елизабета 1872 Гудурица Гудурица детаљније информације
1461 РКТГ-110104 Браун Јохан 1875 Гудурица Гудурица детаљније информације
1462 РКТГ-110107 Мајер Антонија 1885 Вршац Вршац детаљније информације
1463 РКТГ-110108 Ринг Гашпар 1870 Гудурица Гудурица детаљније информације
1464 РКТГ-110113 Рихтер Јулијус 1865 Вршац Вршац детаљније информације
1465 РКТГ-110125 Шредер Герхард 1942 Вршац Вршац детаљније информације
1466 РКТГ-110126 Кесл Марија 1876 Вршац Вршац детаљније информације
1467 РКТГ-110129 Јуц Ангела 1905 Гудурица Гудурица детаљније информације
1468 РКТГ-110140 Вацановски Матилде 1892 Гудурица Гудурица детаљније информације
1469 РКТГ-110143 Собатник Јозеф 1879 Вршац Вршац детаљније информације
1470 РКТГ-110148 Семајер Ема 1905 Вршац Вршац детаљније информације
1471 РКТГ-110153 Милатин Инге 1944 Вршац Вршац детаљније информације
1472 РКТГ-110154 Семајер Валентин 1885 Вршац Вршац детаљније информације
1473 РКТГ-110155 Блум Фрида 1942 Вршац Вршац детаљније информације
1474 РКТГ-110159 Хутер Марија 1875 Вршац Вршац детаљније информације
1475 РКТГ-110164 Хам Фрида 1930 Гудурица Гудурица детаљније информације
1476 РКТГ-110171 Блази Маргарета 1887 Вршац Вршац детаљније информације
1477 РКТГ-110174 Шер Роза 1909 Гудурица Гудурица детаљније информације
1478 РКТГ-110175 Ритхен Карл 1874 Вршац Вршац детаљније информације
1479 РКТГ-110176 Холбах Марија 1913 Вршац Вршац детаљније информације
1480 РКТГ-110178 Бер Елизабета 1933 Вршац Вршац детаљније информације
1481 РКТГ-110280 Освалд Терезија 1905 А - непознато Вршац детаљније информације
1482 РКТГ-110282 Јунгер Марија 1881 А - непознато Велико Средиште детаљније информације
1483 РКТГ-110285 Шемер Ана 1883 А - непознато Вршац детаљније информације
1484 РКТГ-110286 Шајрих Јохан 1881 А - непознато Вршац детаљније информације
1485 РКТГ-110287 Хепшид Јохан 1876 А - непознато Вршац детаљније информације
1486 РКТГ-110291 Бајлер Марија 1911 А - непознато Вршац детаљније информације
1487 РКТГ-110296 Шат Елизабет 1893 А - непознато Вршац детаљније информације
1488 РКТГ-110305 Мертес Ана 1896 Вршац Вршац детаљније информације
1489 РКТГ-110306 Глас Магдалена 1915 Гудурица Гудурица детаљније информације
1490 РКТГ-110308 Фишер Марија 1880 Вршац Вршац детаљније информације
1491 РКТГ-110310 Тил Барбара 1887 Вршац Вршац детаљније информације
1492 РКТГ-110312 Бон Сузана 1884 Вршац Вршац детаљније информације
1493 РКТГ-110313 Шмит Марија 1876 Вршац Вршац детаљније информације
1494 РКТГ-110322 Шредер Марија 1914 Вршац Вршац детаљније информације
1495 РКТГ-110323 Дорн Софија 1881 Вршац Вршац детаљније информације
1496 РКТГ-110324 Готрет Ева 1884 Марковац Марковац детаљније информације
1497 РКТГ-110331 Вецел Јохан 1870 Гудурица Гудурица детаљније информације
1498 РКТГ-110332 Хенингер Магдалена 1879 Велико Средиште Велико Средиште детаљније информације
1499 РКТГ-110336 Витхејн Лујза 1933 Вршац Вршац детаљније информације
1500 РКТГ-110337 Штадлер Ида 1900 Вршац Вршац детаљније информације
1501 РКТГ-110338 Бер Герхард 1875 Вршац Вршац детаљније информације
1502 РКТГ-110344 Бон Штефан 1880 Вршац Вршац детаљније информације
1503 РКТГ-110353 Шпехт Јозеф 1908 Гудурица Гудурица детаљније информације
1504 РКТГ-110354 Шер Михаило 1884 Гудурица Гудурица детаљније информације
1505 РКТГ-110355 Унгер Терезија 1885 Гудурица Гудурица детаљније информације
1506 РКТГ-110360 Шислер Елиза 1885 Гудурица Гудурица детаљније информације
1507 РКТГ-110361 Новак Јохан 1871 Гудурица Гудурица детаљније информације
1508 РКТГ-110367 Прајсах Јозеф 1874 Гудурица Гудурица детаљније информације
1509 РКТГ-110371 Милер Јохан 1934 Вршац Вршац детаљније информације
1510 РКТГ-110375 Ренц Катарина 1902 Вршац Вршац детаљније информације
1511 РКТГ-110377 Шнелер Роберт 1936 Гудурица Гудурица детаљније информације
1512 РКТГ-110383 Дич Јохан 1881 Вршац Вршац детаљније информације
1513 РКТГ-110390 Требина Јохан 1888 Гудурица Гудурица детаљније информације
1514 РКТГ-110393 Хазенфрац Марија 1892 Гудурица Гудурица детаљније информације
1515 РКТГ-110395 Карлс Ана 1894 Гудурица Гудурица детаљније информације
1516 РКТГ-110396 Гизер Елизабета 1884 Вршац Вршац детаљније информације
1517 РКТГ-110403 Штајер Матијас 1873 Гудурица Гудурица детаљније информације
1518 РКТГ-110405 Милекер Елиз 1890 Гудурица Гудурица детаљније информације
1519 РКТГ-110412 Куви Ана 1902 Вршац Вршац детаљније информације
1520 РКТГ-110416 Цвелфер Ева 1889 Вршац Вршац детаљније информације
1521 РКТГ-110421 Везер Ана 1891 Гудурица Гудурица детаљније информације
1522 РКТГ-110425 Шуф Хелга 1945 Ватин Ватин детаљније информације
1523 РКТГ-110429 Кесл Клара 1877 Гудурица Гудурица детаљније информације
1524 РКТГ-110431 Браун Ана 1883 Гудурица Гудурица детаљније информације
1525 РКТГ-110434 Браун Ана 1885 Гудурица Гудурица детаљније информације
1526 РКТГ-110449 Семајер Михајло 1887 Вршац Вршац детаљније информације
1527 РКТГ-110454 Сакштетер Гашпар 1873 Гудурица Гудурица детаљније информације
1528 РКТГ-110456 Шејх Јозеф 1881 Вршац Вршац детаљније информације
1529 РКТГ-110457 Кауцнер Амалија 1889 Вршац Вршац детаљније информације
1530 РКТГ-110458 Фишер Марија 1933 Вршац Вршац детаљније информације
1531 РКТГ-110466 Розенбергер Јохан 1886 Гудурица Гудурица детаљније информације
1532 РКТГ-110467 Везер Ернст 1884 Гудурица Гудурица детаљније информације
1533 РКТГ-110473 Везер Петар 1882 Гудурица Гудурица детаљније информације
1534 РКТГ-110474 Чичанк Катарина 1929 Вршац Вршац детаљније информације
1535 РКТГ-110479 Марјан Барбара 1873 Вршац Вршац детаљније информације
1536 РКТГ-110495 Шпрингер Алојзија 1894 Гудурица Гудурица детаљније информације
1537 РКТГ-110496 Корнауер Карл 1941 Вршац Вршац детаљније информације
1538 РКТГ-110497 Хениг Ханс 1940 Вршац Вршац детаљније информације
1539 РКТГ-110498 Унгер Франц 1879 Гудурица Гудурица детаљније информације
1540 РКТГ-110499 Милекер Карл 1882 Гудурица Гудурица детаљније информације
1541 РКТГ-110504 Кунерт Ида 1912 Гудурица Гудурица детаљније информације
1542 РКТГ-110506 Чинчак Јован 1884 Гудурица Гудурица детаљније информације
1543 РКТГ-110507 Шишлер Марија 1886 Гудурица Гудурица детаљније информације
1544 РКТГ-110508 Клос Терезија 1878 Гудурица Гудурица детаљније информације
1545 РКТГ-110512 Келцер Ернестине 1881 Вршац Вршац детаљније информације
1546 РКТГ-110519 Улрих Марија 1937 Вршац Вршац детаљније информације
1547 РКТГ-110520 Сагштетер Рудолф 1905 Гудурица Гудурица детаљније информације
1548 РКТГ-110522 Хенц Елизабета 1913 Гудурица Гудурица детаљније информације
1549 РКТГ-110524 Ленхард Јулијана 1911 Вршац Вршац детаљније информације
1550 РКТГ-110525 Гутјар Марија 1910 Вршац Вршац детаљније информације
1551 РКТГ-110526 Кемпф Марија 1901 Вршац Вршац детаљније информације
1552 РКТГ-110530 Вајнерт Тереза 1883 Вршац Вршац детаљније информације
1553 РКТГ-110537 Брунер Елизабета 1887 Вршац Вршац детаљније информације
1554 РКТГ-110540 Браун Ана 1874 Гудурица Гудурица детаљније информације
1555 РКТГ-110541 Клос Марија 1875 Гудурица Гудурица детаљније информације
1556 РКТГ-110543 Бауер Катарина 1903 Вршац Вршац детаљније информације
1557 РКТГ-110544 Блум Јохана 1942 Вршац Вршац детаљније информације
1558 РКТГ-110546 Палко Антон 1877 Гудурица Гудурица детаљније информације
1559 РКТГ-110547 Лајнингер Јован 1873 Гудурица Гудурица детаљније информације
1560 РКТГ-110549 Хирт Марија 1883 Вршац Вршац детаљније информације
1561 РКТГ-110550 Лауриц Цецилија 1885 Вршац Вршац детаљније информације
1562 РКТГ-110560 Живањ Барбара 1890 Вршац Вршац детаљније информације
1563 РКТГ-110561 Браун Карло 1873 Гудурица Гудурица детаљније информације
1564 РКТГ-110562 Лер Елизабета 1884 Гудурица Гудурица детаљније информације
1565 РКТГ-110563 Розенбергер Катарина 1887 Гудурица Гудурица детаљније информације
1566 РКТГ-110564 Шат Тереза 1880 Велико Средиште Велико Средиште детаљније информације
1567 РКТГ-110571 Ледерер Францишка 1883 Вршац Вршац детаљније информације
1568 РКТГ-110577 Чинчак Јохан 1887 Вршац Вршац детаљније информације
1569 РКТГ-110578 Фишер Марија 1883 Гудурица Гудурица детаљније информације
1570 РКТГ-110579 Полстер Хермин 1941 Гудурица Гудурица детаљније информације
1571 РКТГ-110581 Колер Марија 1881 Гудурица Гудурица детаљније информације
1572 РКТГ-110582 Сајли Штефан 1869 Гудурица Гудурица детаљније информације
1573 РКТГ-110583 Шенборн Антон 1942 Вршац Вршац детаљније информације
1574 РКТГ-110585 Ернт Карло 1882 Гудурица Гудурица детаљније информације
1575 РКТГ-110586 Плес Барбара 1890 Вршац Вршац детаљније информације
1576 РКТГ-110587 Плес Антон 1885 Вршац Вршац детаљније информације
1577 РКТГ-110591 Семајер Јозеф 1886 Вршац Вршац детаљније информације
1578 РКТГ-110592 Колер Матијас 1879 Гудурица Гудурица детаљније информације
1579 РКТГ-110594 Штирнер Ана 1895 Вршац Вршац детаљније информације
1580 РКТГ-110608 Бер Барбара 1893 Вршац Вршац детаљније информације
1581 РКТГ-110609 Сент Јулијана 1904 Вршац Вршац детаљније информације
1582 РКТГ-110610 Буш Хелмут 1943 Гудурица Гудурица детаљније информације
1583 РКТГ-110613 Кесел Марија 1893 Гудурица Гудурица детаљније информације
1584 РКТГ-110620 Нојман Ана 1907 Вршац Вршац детаљније информације
1585 РКТГ-110623 Сакштетер Маргита 1884 Гудурица Гудурица детаљније информације
1586 РКТГ-110624 Хак Јозеф 1874 Вршац Вршац детаљније информације
1587 РКТГ-110632 Остер Марија 1884 Гудурица Гудурица детаљније информације
1588 РКТГ-110633 Шпилман Каролина 1880 Гудурица Гудурица детаљније информације
1589 РКТГ-110636 Бумер Барбара 1902 Велико Средиште Велико Средиште детаљније информације
1590 РКТГ-110638 Јегер Ана 1887 А - непознато Гудурица детаљније информације
1591 РКТГ-110641 Јершенски Марија 1874 А - непознато Вршац детаљније информације
1592 РКТГ-110642 Јешенски Хелена 1937 А - непознато Вршац детаљније информације
1593 РКТГ-110648 Кемкемер Ана 1887 А - непознато Вршац детаљније информације
1594 РКТГ-110649 Кенц Францишка 1875 А - непознато Вршац детаљније информације
1595 РКТГ-110651 Кецлер Јохан 1881 А - непознато Вршац детаљније информације
1596 РКТГ-110656 Клос Хуго 1874 А - непознато Гудурица детаљније информације
1597 РКТГ-110659 Кунерт Елизабета 1875 А - непознато Гудурица детаљније информације
1598 РКТГ-110662 Лајбах Јозеф 1875 А - непознато Гудурица детаљније информације
1599 РКТГ-110665 Ледерер Марија 1905 А - непознато Вршац детаљније информације
1600 РКТГ-110668 Магдалена Хелена 1928 А - непознато Вршац детаљније информације
1601 РКТГ-110669 Мајер Јохан 1876 А - непознато Вршац детаљније информације
1602 РКТГ-110670 Мајер Јохан 1887 А - непознато Гудурица детаљније информације
1603 РКТГ-110674 Милекер Елиз 1883 А - непознато Гудурица детаљније информације
1604 РКТГ-110676 Осфалд Францишка 1942 А - непознато Вршац детаљније информације
1605 РКТГ-110678 Пинценбергер Ана 1900 А - непознато Вршац детаљније информације
1606 РКТГ-110683 Ректенвалд Франц 1880 А - непознато Вршац детаљније информације
1607 РКТГ-110688 Серијац Франц 1887 А - непознато Гудурица детаљније информације
1608 РКТГ-110689 Сиврић Елиза 1890 А - непознато Гудурица детаљније информације
1609 РКТГ-110693 Тец Марија 1868 А - непознато Гудурица детаљније информације
1610 РКТГ-110696 Фелшер Елизабета 1936 А - непознато Вршац детаљније информације
1611 РКТГ-110703 Хајду Ида 1892 А - непознато Гудурица детаљније информације
1612 РКТГ-110711 Хофман Јулијана 1874 А - непознато Вршац детаљније информације
1613 РКТГ-110713 Хурман Хелена 1884 А - непознато Вршац детаљније информације
1614 РКТГ-110717 Шембори Марија 1887 А - непознато Вршац детаљније информације
1615 РКТГ-110721 Шпрингер Карло 1886 А - непознато Вршац детаљније информације
1616 РКТГ-110722 Шредер Јохан 1877 А - непознато Вршац детаљније информације
1617 РКТГ-110723 Штефан Едуард 1943 А - непознато Вршац детаљније информације
1618 РКТГ-110724 Штокшлепр Магдалена 1888 А - непознато Гудурица детаљније информације
1619 РКТГ-110727 Гушбингер Ана 1937 Вршац Вршац детаљније информације
1620 РКТГ-110728 Хам Марија 1878 Вршац Вршац детаљније информације
1621 РКТГ-110810 Едер Барбара 1905 Вршац Вршац детаљније информације
1622 РКТГ-110814 Бајер Марија 1912 Вршац Вршац детаљније информације
1623 РКТГ-110853 Гумбингер Јозеф 1878 Вршац Вршац детаљније информације
1624 РКТГ-110866 Финдлинг Кати 1903 Вршац Вршац детаљније информације
1625 РКТГ-110870 Рипел Александар 1935 Вршац Вршац детаљније информације
1626 РКТГ-110924 Холбах Хедвиг 1932 Вршац Вршац детаљније информације
1627 РКТГ-110935 Мајер Марија 1908 Вршац Вршац детаљније информације
1628 РКТГ-110996 Полен Барбара 1889 Пландиште Вршац детаљније информације
1629 РКТГ-111024 Едингер Франц 1874 Жомбољ Вршац детаљније информације
1630 РКТГ-111031 Хес Марија 1906 Вршац Вршац детаљније информације
1631 РКТГ-111099 Мајер Хедвиг 1931 Вршац Вршац детаљније информације
1632 РКТГ-111187 Бер Хелена 1903 Вршац Вршац детаљније информације
1633 РКТГ-111210 Бергер Марија 1910 Вршац Вршац детаљније информације
1634 РКТГ-111211 Семајер Ана 1896 Вршац Вршац детаљније информације
1635 РКТГ-111269 Бер Хилда 1932 Вршац Вршац детаљније информације
1636 РКТГ-111281 Ангерер Ана 1912 Вршац Вршац детаљније информације
1637 РКТГ-111287 Бевалд Ана 1906 Вршац Вршац детаљније информације
1638 РКТГ-111290 Бер Роза 1910 Вршац Вршац детаљније информације
1639 РКТГ-111296 Биндер Марија 1889 Вршац Вршац детаљније информације
1640 РКТГ-111297 Биндер Марија 1910 Вршац Вршац детаљније информације
1641 РКТГ-111304 Бухнер Марија 1905 Вршац Вршац детаљније информације
1642 РКТГ-111305 Ваизер Катарина 1892 Вршац Вршац детаљније информације
1643 РКТГ-111306 Вајтершан Францишка 1900 Вршац Вршац детаљније информације
1644 РКТГ-111322 Гајгер Марија 1873 Вршац Вршац детаљније информације
1645 РКТГ-111323 Гајгер Софија 1896 Вршац Вршац детаљније информације
1646 РКТГ-111342 Гумбингер Јозеф 1931 Вршац Вршац детаљније информације
1647 РКТГ-111343 Гумбингер Марија 1882 Вршац Вршац детаљније информације
1648 РКТГ-111351 Едер Ана 1891 Вршац Вршац детаљније информације
1649 РКТГ-111371 Келцер Алојзија 1906 Вршац Вршац детаљније информације
1650 РКТГ-111372 Келцер Катарина 1886 Вршац Вршац детаљније информације
1651 РКТГ-111373 Кемпер Марија 1911 Вршац Вршац детаљније информације
1652 РКТГ-111374 Керер Роза 1891 Вршац Вршац детаљније информације
1653 РКТГ-111376 Корнауер Каролин 1921 Вршац Вршац детаљније информације
1654 РКТГ-111381 Кремер Андрија 1873 Вршац Вршац детаљније информације
1655 РКТГ-111382 Кремер Розалија 1883 Вршац Вршац детаљније информације
1656 РКТГ-111383 Лазар Ана 1911 Вршац Вршац детаљније информације
1657 РКТГ-111388 Лоефл Јулијана 1911 Вршац Вршац детаљније информације
1658 РКТГ-111389 Луверер Елизабета 1907 Вршац Вршац детаљније информације
1659 РКТГ-111409 Најбауер Елизабета 1910 Вршац Вршац детаљније информације
1660 РКТГ-111414 Освалд Ана 1920 Вршац Вршац детаљније информације
1661 РКТГ-111426 Рапелхофер Јулијана 1901 Вршац Вршац детаљније информације
1662 РКТГ-111431 Рител Штефан 1903 Вршац Вршац детаљније информације
1663 РКТГ-111434 Розенбаум Марија 1892 Вршац Вршац детаљније информације
1664 РКТГ-111440 Сајц Марија 1907 Вршац Вршац детаљније информације
1665 РКТГ-111441 Семајер Терезија 1912 Вршац Вршац детаљније информације
1666 РКТГ-111445 Сладек Ханелоре 1942 Вршац Вршац детаљније информације
1667 РКТГ-111452 Турн Ана 1906 Вршац Вршац детаљније информације
1668 РКТГ-111461 Хенлман Фрида 1942 Вршац Вршац детаљније информације
1669 РКТГ-111467 Хипер Софија 1896 Вршац Вршац детаљније информације
1670 РКТГ-111482 Шенефелдер 1945 Вршац Вршац детаљније информације
1671 РКТГ-111484 Шмид Хелене 1907 Вршац Вршац детаљније информације
1672 РКТГ-111490 Штарк Фрида 1941 Вршац Вршац детаљније информације
1673 РКТГ-111496 Шуберт Ана 1904 Вршац Вршац детаљније информације
1674 РКТГ-111497 Шулц Марија 1895 Вршац Вршац детаљније информације
1675 РКТГ-111520 Шмид Јован 1934 Вршац Вршац детаљније информације
1676 РКТГ-111521 Турн Јозеф 1902 Вршац Вршац детаљније информације
1677 РКТГ-111529 Рикерт Јулијана 1912 Вршац Вршац детаљније информације
1678 РКТГ-111553 Мингес Хедвиг 1943 Вршац Вршац детаљније информације
1679 РКТГ-111559 Бадер Марија 1901 Вршац Вршац детаљније информације