Презиме и име Место рођења Место пребивалишта
Почетна >> ЈУЖНО-БАНАТСКИ ОКРУГ >>
Бела Црква Вршац Пландиште Ковин Алибунар Панчево Ковачица Опово

СПИСАК ЖРТАВА ЈУЖНО-БАНАТСКИ ОКРУГУкупно лица:


8763

Алибунар


Број убијених од 1941. год

570
Број несталих од 1941. год 40
Укупно од 1941. год

610

Бела Црква


Број убијених од 1941. год

439
Број несталих од 1941. год 81
Укупно од 1941. год

520

Вршац


Број убијених од 1941. год

1404
Број несталих од 1941. год 275
Укупно од 1941. год

1679

Ковачица


Број убијених од 1941. год

305
Број несталих од 1941. год 101
Укупно од 1941. год

406

Ковин


Број убијених од 1941. год

1112
Број несталих од 1941. год 126
Укупно од 1941. год

1238

Опово


Број убијених од 1941. год

48
Број несталих од 1941. год 16
Укупно од 1941. год

64

Панчево - град


Број убијених од 1941. год

3105
Број несталих од 1941. год 602
Укупно од 1941. год

3707

Пландиште


Број убијених од 1941. год

449
Број несталих од 1941. год 90
Укупно од 1941. год

539