Презиме и име Место рођења Место пребивалишта
Почетна >> СЕВЕРНО-БАНАТСКИ ОКРУГ >> Чока
Редни
број
Број Презиме и име Име родитеља Година рођења Место рођења Место пребивалишта
1 РКТГ-5636 Нађ Михаљ Матија 1892 Чока Чока детаљније информације
2 РКТГ-5906 Сади Петер Јован 1896 Остојићево Остојићево детаљније информације
3 РКТГ-6127 Ердељан Чедомир Миливој 1906 Санад Санад детаљније информације
4 РКТГ-18150 Васиљевић Станислав Светозар 1910 Петловача Петловача детаљније информације
5 РКТГ-24412 Варга Лајош Јанош 1907 Врбица Врбица детаљније информације
6 РКТГ-24710 Хуберт Флоријан Миклош 1901 Црна Бара (Чока) Црна Бара (Чока) детаљније информације
7 РКТГ-24712 Кардош Калман Јожеф 1892 Црна Бара (Чока) Црна Бара (Чока) детаљније информације
8 РКТГ-24714 Ритер Антал 1909 Црна Бара (Чока) Црна Бара (Чока) детаљније информације
9 РКТГ-28336 Барта Пал Ђерђ 1920 Чока Чока детаљније информације
10 РКТГ-28337 Беркович Јожеф Мартон 1889 Чока Чока детаљније информације
11 РКТГ-28338 Борбељ Петар Пал 1901 Чока Чока детаљније информације
12 РКТГ-28339 Јаноши Петар Чока Чока детаљније информације
13 РКТГ-28340 Јурчак Иштван Чока Чока детаљније информације
14 РКТГ-28342 Лаћак Андраш Михаљ 1898 Чока Чока детаљније информације
15 РКТГ-28343 Сич Ференц Ференц 1924 Чока Чока детаљније информације
16 РКТГ-28344 Телеки Розалија Ласло 1892 Чока Чока детаљније информације
17 РКТГ-28345 Корпонаи Јожеф Чока Чока детаљније информације
18 РКТГ-29078 Бартуш Петар 1902 Санад Санад детаљније информације
19 РКТГ-29079 Бартуш Стеван 1878 Санад Санад детаљније информације
20 РКТГ-29080 Баунох Јозеф 1884 Санад Санад детаљније информације
21 РКТГ-29081 Борбељ Петар 1908 Санад Санад детаљније информације
22 РКТГ-29082 Брандмајер Јован 1896 Санад Санад детаљније информације
23 РКТГ-29083 Брандмајер Јозеф 1899 Санад Санад детаљније информације
24 РКТГ-29084 Брандмајер Петар 1901 Санад Санад детаљније информације
25 РКТГ-29086 Вебер Хајнрих 1910 Санад Санад детаљније информације
26 РКТГ-29087 Волф Лоренц 1944 Санад Санад детаљније информације
27 РКТГ-29088 Волф Михајло 1900 Санад Санад детаљније информације
28 РКТГ-29089 Гребер Тони 1897 Санад Санад детаљније информације
29 РКТГ-29090 Гребер Франц 1888 Санад Санад детаљније информације
30 РКТГ-29091 Ембзер Петар 1875 Санад Санад детаљније информације
31 РКТГ-29092 Ернест Антал 1880 Санад Санад детаљније информације
32 РКТГ-29093 Зајц Лудвиг 1944 Санад Санад детаљније информације
33 РКТГ-29094 Зигмонд Петар 1886 Санад Санад детаљније информације
34 РКТГ-29097 Камф Дезидер 1899 Санад Санад детаљније информације
35 РКТГ-29098 Клопштајн Ана 1892 Санад Санад детаљније информације
36 РКТГ-29099 Клопштајн Јозеф 1885 Санад Санад детаљније информације
37 РКТГ-29100 Крахтус Јован Санад Санад детаљније информације
38 РКТГ-29101 Крахтус Петар 1877 Санад Санад детаљније информације
39 РКТГ-29102 Кројцбергер Ђорђе 1906 Санад Санад детаљније информације
40 РКТГ-29103 Кројцбергер Хелена 1911 Санад Санад детаљније информације
41 РКТГ-29104 Моринг Петар 1879 Санад Санад детаљније информације
42 РКТГ-29105 Моринг Петар 1904 Санад Санад детаљније информације
43 РКТГ-29106 Оноди Антал Иштван 1903 Санад Санад детаљније информације
44 РКТГ-29107 Фламан Франц 1891 Санад Санад детаљније информације
45 РКТГ-29108 Фолмер Јакоб 1893 Санад Санад детаљније информације
46 РКТГ-29110 Хајнрих Јован 1895 Санад Санад детаљније информације
47 РКТГ-29111 Хуфнус Мартин 1899 Санад Санад детаљније информације
48 РКТГ-29112 Шнајдер Франц 1907 Санад Санад детаљније информације
49 РКТГ-29113 Штеклер Јанош 1900 Санад Санад детаљније информације
50 РКТГ-29114 Штеклер Петар 1898 Санад Санад детаљније информације
51 РКТГ-29115 Штеклер Франц Јозеф 1895 Санад Санад детаљније информације
52 РКТГ-29328 Бујак Јожеф Врбица Врбица детаљније информације
53 РКТГ-29329 Гере Имре Врбица Врбица детаљније информације
54 РКТГ-29330 Тот Михаљ Антал 1922 Врбица Врбица детаљније информације
55 РКТГ-30515 Вагнер Јосиф Мартин 1876 Остојићево Остојићево детаљније информације
56 РКТГ-31186 Бицок Иштван Михаљ 1900 Јазово Јазово детаљније информације
57 РКТГ-31187 Бицок Ференц Маћаш 1913 Јазово Јазово детаљније информације
58 РКТГ-31188 Блашко Јожеф Михаљ 1911 Јазово Јазово детаљније информације
59 РКТГ-31189 Ђембер Андраш Адам 1889 Јазово Јазово детаљније информације
60 РКТГ-31190 Јакша Петар 1917 Јазово Јазово детаљније информације
61 РКТГ-31191 Лапаи Шандор Јазово Јазово детаљније информације
62 РКТГ-31192 Мартоноши Ференц Јазово Јазово детаљније информације
63 РКТГ-31193 Нешкула Јожеф Антал 1898 Јазово Јазово детаљније информације
64 РКТГ-32028 Глобштајн Никола Јакоб 1880 Санад Санад детаљније информације
65 РКТГ-32317 Дери Андраш Петар Остојићево Остојићево детаљније информације
66 РКТГ-32318 Гомбош Пал Петар 1901 Остојићево Остојићево детаљније информације
67 РКТГ-32319 Кандл Калман 1906 Остојићево Остојићево детаљније информације
68 РКТГ-32321 Кечкеш Ђула Ференц 1914 Остојићево Остојићево детаљније информације
69 РКТГ-32322 Тот Маћаш 1926 Остојићево Остојићево детаљније информације
70 РКТГ-33441 Лањи Калман Јанош Кикинда Падеј детаљније информације
71 РКТГ-33569 Ритер Фрања Јован 1873 Остојићево Остојићево детаљније информације
72 РКТГ-33788 Фривалд Јосип Јакоб 1875 Црна Бара (Чока) Црна Бара (Чока) детаљније информације
73 РКТГ-33857 Милер Јосип Јосип 1889 Остојићево Остојићево детаљније информације
74 РКТГ-34088 Фасл Јован Јован 1877 Остојићево Остојићево детаљније информације
75 РКТГ-34262 Васин Иван Остојићево Остојићево детаљније информације
76 РКТГ-34521 Хофнус Јован Мартин 1884 Санад Санад детаљније информације
77 РКТГ-34986 Корек Јосип Јосип 1883 Остојићево Остојићево детаљније информације
78 РКТГ-34992 Шортиц Антун Јосип 1879 Црна Бара (Чока) Црна Бара (Чока) детаљније информације
79 РКТГ-35131 Хаугет Бела Чока Чока детаљније информације
80 РКТГ-35977 Хуњар Карло Карло 1881 Санад Санад детаљније информације
81 РКТГ-36003 Хилгер Јован Никола 1879 Санад Санад детаљније информације
82 РКТГ-38903 Бивши црквењак католичке цркве Падеј Падеј детаљније информације
83 РКТГ-38913 Војник Ференц Мартон Перлез Перлез детаљније информације
84 РКТГ-38914 Вираг Ђерђ Падеј Падеј детаљније информације
85 РКТГ-38915 Гажо Андраш Падеј Падеј детаљније информације
86 РКТГ-38916 Галер Тибор Падеј Падеј детаљније информације
87 РКТГ-38917 Гера Антал Падеј Падеј детаљније информације
88 РКТГ-38918 Губа Деже Падеј Падеј детаљније информације
89 РКТГ-38919 Ђуканов Љупко Падеј Падеј детаљније информације
90 РКТГ-38920 Кендереши Имре Падеј Падеј детаљније информације
91 РКТГ-38921 Киш Пал Иштван 1919 Падеј Падеј детаљније информације
92 РКТГ-38922 Компар Јожеф Падеј Падеј детаљније информације
93 РКТГ-38923 Коња Јанош Маћаш 1924 Падеј Падеј детаљније информације
94 РКТГ-38924 Корпонаи Ђерђ Иштван 1883 Падеј Падеј детаљније информације
95 РКТГ-38925 Криштаљ Иштван Андраш 1890 Падеј Падеј детаљније информације
96 РКТГ-38926 Нескудла Јожеф 1892 Падеј Падеј детаљније информације
97 РКТГ-38927 Сенаши Ђерђ Ђерђ Падеј Падеј детаљније информације
98 РКТГ-38928 Табороши Иштван Падеј Падеј детаљније информације
99 РКТГ-38930 Угри Антал Падеј Падеј детаљније информације
100 РКТГ-38931 Фарапаш Шандор Падеј Падеј детаљније информације
101 РКТГ-38932 Хеиб Јанош Падеј Падеј детаљније информације
102 РКТГ-38933 Чолдаш Вилмош Падеј Падеј детаљније информације
103 РКТГ-39035 Мундлох Joжеф-Едуард Георг 1890 Остојићево Остојићево детаљније информације
104 РКТГ-39037 Габор Иштван Јожеф 1911 Падеј Падеј детаљније информације
105 РКТГ-39042 Јордан Ференц Јанош 1901 Санад Санад детаљније информације
106 РКТГ-39043 Сабо Викторија Јожеф 1921 Остојићево Остојићево детаљније информације
107 РКТГ-39044 Брандмајер Франц Петер 1893 Санад Санад детаљније информације
108 РКТГ-39047 Ковач Пал Ференц 1898 Јазово Јазово детаљније информације
109 РКТГ-39048 Пири Андраш Петер 1918 Остојићево Остојићево детаљније информације
110 РКТГ-39051 Борбељ Петер Санад Санад детаљније информације
111 РКТГ-39170 Селеш Јакоб Остојићево Остојићево детаљније информације
112 РКТГ-39742 Хутфлус Барбара Јакоб 1901 Санад Санад детаљније информације
113 РКТГ-41354 Беланчић Јелка Аксентије 1923 Падеј Падеј детаљније информације
114 РКТГ-41830 Бартош Терезија 1878 Санад Санад детаљније информације
115 РКТГ-41943 Брумер Герхард 1943 Остојићево Остојићево детаљније информације
116 РКТГ-44192 Војводић Војислав Ж. 1912 Виш Чока детаљније информације
117 РКТГ-44194 Вујић Бранко Јован 1924 Чока Чока детаљније информације
118 РКТГ-44197 Вујић Рајко Јован 1922 Чока Чока детаљније информације
119 РКТГ-45562 Бугарски Вукашин Кристинa 1927 Чока Чока детаљније информације
120 РКТГ-45616 Грбовић Драгомир Милосав 1922 Стриј Падеј детаљније информације
121 РКТГ-46027 Емзер Јохана 1942 А-непознато Санад детаљније информације
122 РКТГ-46147 Јухос Елизабета 1888 А-непознато Црна Бара детаљније информације
123 РКТГ-46155 Јухас Елизабета 1888 А-непознато Санад детаљније информације
124 РКТГ-46365 Дражић Радивој Чеда 1925 Падеј Падеј детаљније информације
125 РКТГ-46560 Крстопогачин Вукашин 1926 Чока Чока детаљније информације
126 РКТГ-46562 Кнежевић Никола 1897 Санад Санад детаљније информације
127 РКТГ-46614 Коледин Никола Остојићево Остојићево детаљније информације
128 РКТГ-47259 Иличин Душан Владимир 1900 Кикинда Црна Бара детаљније информације
129 РКТГ-47473 Ђукић Илија Стриј Чока детаљније информације
130 РКТГ-47474 Ђукић Ђорђе Стриј Чока детаљније информације
131 РКТГ-48175 Јовинов Александар Живојин 1883 Падеј Падеј детаљније информације
132 РКТГ-48461 Киш Михаљ Јанош 1914 Падеј Падеј детаљније информације
133 РКТГ-48463 Коцка Феликс Јосип 1908 Кобаш Падеј детаљније информације
134 РКТГ-48758 Ердељан Милан Ђурка 1898 Санад Санад детаљније информације
135 РКТГ-49350 Херман Барбара Херман 1888 Остојићево Остојићево детаљније информације
136 РКТГ-50027 Китл Николаус 1896 Санад Санад детаљније информације
137 РКТГ-50237 Лонг Барбара 1876 Санад Санад детаљније информације
138 РКТГ-50239 Лонг Николаус 1876 Санад Санад детаљније информације
139 РКТГ-51401 Рац Францишка 1891 Остојићево Остојићево детаљније информације
140 РКТГ-51698 Шнајдер Матијас непознато. Остојићево детаљније информације
141 РКТГ-51699 Мајер Матијас непознато. Црна Бара детаљније информације
142 РКТГ-51700 Фривалд Франц непознато. Црна Бара детаљније информације
143 РКТГ-51709 Ристић Лазар Веселин 1923 Падеј Падеј детаљније информације
144 РКТГ-51712 Ристић Димитрије Пера 1903 Падеј Падеј детаљније информације
145 РКТГ-51713 Ристић Миленко Станко 1922 Падеј Падина детаљније информације
146 РКТГ-51716 Ритер Ева 1879 Чока Осојићево детаљније информације
147 РКТГ-52073 Ротенхебер Штефан 1868 Санад Санад детаљније информације
148 РКТГ-52207 Рубин Марија 1911 Падеј Падеј детаљније информације
149 РКТГ-52228 Румпел Барбара 1865 Санад Санад детаљније информације
150 РКТГ-52250 Михаљев Веселин Јован 1922 Чока Чока детаљније информације
151 РКТГ-52577 Сауерланд Иво 1884 Остојићево Остојићево детаљније информације
152 РКТГ-53012 Рајков Милан Радован 1918 Падеј Падеј детаљније информације
153 РКТГ-53416 Надрљански Алекса А. 1900 Санад Санад детаљније информације
154 РКТГ-53474 Максимов Сима-Чобанов Милан 1916 Санад Санад детаљније информације
155 РКТГ-53622 Најхауз Золтан 1899 Чуруг Чока детаљније информације
156 РКТГ-53623 Најхауз Ђорђе Золтан 1925 Чока Чока детаљније информације
157 РКТГ-53624 Најхауз Јован Золтан 1928 Чока Чока детаљније информације
158 РКТГ-53625 Најхауз Катица Золтан 1923 Чока Чока детаљније информације
159 РКТГ-53626 Најхауз Пирошка Мано 1903 Чока Чока детаљније информације
160 РКТГ-53673 Малетин Мирка 1900 Црна Бара (Чока) Црна Бара детаљније информације
161 РКТГ-53675 Малетин Сава Рајко 1911 Падеј Падеј детаљније информације
162 РКТГ-53765 Симић Алекса - Тигањ Алекса 1916 Падеј Падеј детаљније информације
163 РКТГ-53777 Симић Катица Мита 1918 Нови Кнежевац Падеј детаљније информације
164 РКТГ-53801 Симоновић Ђорђе 1910 Жабари Падеј детаљније информације
165 РКТГ-53907 Ненадов Милан Миленко 1884 Падеј Падеј детаљније информације
166 РКТГ-53908 Ненадов Бранко - Торнадо Милорад 1920 Падеј Падеј детаљније информације
167 РКТГ-54299 Попов Уга 1897 Падеј Падеј детаљније информације
168 РКТГ-54331 Марков Милан 1918 Падеј Падеј детаљније информације
169 РКТГ-54350 Марков Србинко - Срба Цветa 1923 Падеј Падеј детаљније информације
170 РКТГ-54376 Стамарн Воја 1905 Чока Чока детаљније информације
171 РКТГ-54599 Стахо Леополд 1869 Јазово Јабука детаљније информације
172 РКТГ-54817 Олушки Средоје С. 1922 Санад Санад детаљније информације
173 РКТГ-54851 Раданов Милован 1911 Падеј Падеј детаљније информације
174 РКТГ-54855 Раданов Стојан Игњат 1925 Падеј Падеј детаљније информације
175 РКТГ-54958 Беинхауер Адолф Лајош Остојићево Остојићево детаљније информације
176 РКТГ-54959 Беинхауер Игнац Лајош 1882 Остојићево Остојићево детаљније информације
177 РКТГ-54983 Хирш Фани Давид 1876 Јазово Јазово детаљније информације
178 РКТГ-54984 Хирш Ласло А-непознато Јазово детаљније информације
179 РКТГ-55082 Суботин Средоје Стеван 1907 Санад Сенад детаљније информације
180 РКТГ-55154 Беинхауер Маришка А-непознато Остојићево детаљније информације
181 РКТГ-55172 Беинхауер Хелена 1884 Остојићево Остојићево детаљније информације
182 РКТГ-55186 Берковић Шандор Јожеф 1908 Падеј Чока детаљније информације
183 РКТГ-55206 Симић Пера Александар 1911 Падеј Падеј детаљније информације
184 РКТГ-55208 Терзин Станоје Светозар 1901 Падеј Падеј детаљније информације
185 РКТГ-55209 Симеуновић Ђорђе Максим 1910 Горњи Жабар Падеј детаљније информације
186 РКТГ-55210 Херцог Пал Ф. Падеј Падеј детаљније информације
187 РКТГ-55211 Херцог А-непознато Падеј детаљније информације
188 РКТГ-55212 Херцог Пал Падеј Падеј детаљније информације
189 РКТГ-55213 Херцог Пал Падеј Падеј детаљније информације
190 РКТГ-55216 Вотицки Ерне 1914 Падеј Падеј детаљније информације
191 РКТГ-55217 Рот Етел Падеј Падеј детаљније информације
192 РКТГ-55218 Рона Јосиф Падеј Падеј детаљније информације
193 РКТГ-55219 Рот Серен Падеј Падеј детаљније информације
194 РКТГ-55674 Шулхоф Имре Падеј Падеј детаљније информације
195 РКТГ-55675 Шулхоф Серена А-непознато Падеј детаљније информације
196 РКТГ-55676 Шулхоф Имре Падеј Падеј детаљније информације
197 РКТГ-55684 Шулхоф Имре Падеј Падеј детаљније информације
198 РКТГ-55689 Шулхоф Лајош Падеј Падеј детаљније информације
199 РКТГ-55712 Лебл Армин А-непознато Падеј детаљније информације
200 РКТГ-55719 Хиршл Ђула 1888 А-непознато Остојићево детаљније информације
201 РКТГ-55738 Адлер Жигмонд Падеј Падеј детаљније информације
202 РКТГ-56311 Терзин Дамјан Живојин 1912 Падеј Падеј детаљније информације
203 РКТГ-56313 Терзин Александар Светозар 1907 Падеј Падеј детаљније информације
204 РКТГ-57488 Ештајн Емануел А-непознато Падеј детаљније информације
205 РКТГ-57492 Лебл А-непознато Падеј детаљније информације
206 РКТГ-57493 Ђурђулов Јужа Стева 1898 Падеј Падеј детаљније информације
207 РКТГ-57494 Вејдингер Бењамин А-непознато Санад детаљније информације
208 РКТГ-57495 Полицер Јулијана Циндрић Маћаш 1912 Пачир Санад детаљније информације
209 РКТГ-57496 Полицер Мор А-непознато Санад детаљније информације
210 РКТГ-57497 Штајн Сара А-непознато Санад детаљније информације
211 РКТГ-57498 Карпарес Еде Гизела А-непознато Санад детаљније информације
212 РКТГ-57499 Вамош Ирен А-непознато Санад детаљније информације
213 РКТГ-57500 Полицер Мора Регина А-непознато Санад детаљније информације
214 РКТГ-57501 Карпарес Мора Јулија А-непознато Санад детаљније информације
215 РКТГ-57502 Полицер Јене А-непознато Санад детаљније информације
216 РКТГ-57503 Полицер Јозефа А-непознато Санад детаљније информације
217 РКТГ-57504 Полицер Самуила А-непознато Санад детаљније информације
218 РКТГ-57505 Бен Исидора Марија А-непознато Санад детаљније информације
219 РКТГ-57506 Кон Мор А-непознато Санад детаљније информације
220 РКТГ-57507 Сингер Мор Др. А-непознато Санад детаљније информације
221 РКТГ-57508 Сингер Јозеф А-непознато Санад детаљније информације
222 РКТГ-57509 Сингер Исидор А-непознато Санад детаљније информације
223 РКТГ-57510 Моргинштајн Адолф А-непознато Санад детаљније информације
224 РКТГ-57511 Минц Ференц А-непознато Санад детаљније информације
225 РКТГ-57512 Тодоров Светозар 1910 Санад Санад детаљније информације
226 РКТГ-57526 Дер Ђула Нау Суботица Чока детаљније информације
227 РКТГ-57528 Дивјаков Зака Остојићево Остојићево детаљније информације
228 РКТГ-57556 Милер Карољ А-непознато Остојићево детаљније информације
229 РКТГ-57557 Милетин Језда Душан Падеј Падеј детаљније информације
230 РКТГ-57623 Минц Агнеш Мано 1909 Чока Чока детаљније информације
231 РКТГ-57626 Минц Владислав мл. 1929 Чока Чока детаљније информације
232 РКТГ-57647 Најбергер Адолф Миклош 1932 Падеј Падеј детаљније информације
233 РКТГ-57649 Најбергер Каталин Миклош 1931 Падеј Падеј детаљније информације
234 РКТГ-57651 Најбергер Маргита Адолф 1903 Товаришево Падеј детаљније информације
235 РКТГ-57653 Најбергер Миклош Миклош 1932 Падеј Падеј детаљније информације
236 РКТГ-57655 Најбергер Ференц Миклош 1900 Ада Падеј детаљније информације
237 РКТГ-57659 Најхаус Пирошка Чока Чока детаљније информације
238 РКТГ-57703 Полак Шандор 1899 Санад Чока детаљније информације
239 РКТГ-57705 Попов Боривој Санад Санад детаљније информације
240 РКТГ-57714 Стојанов Марко Сима 1913 Пригревица Чока детаљније информације
241 РКТГ-57718 Суран Сима Јакоб 1884 Чока Чока детаљније информације
242 РКТГ-57801 Хајзлер Ана мл. Чока Чока детаљније информације
243 РКТГ-57808 Хајзлер Иштван мл. Чока Чока детаљније информације
244 РКТГ-57818 Хајзлер Јелисавета 1879 Чока Чока детаљније информације
245 РКТГ-57859 Хиршл Розалија 1896 А-непознато Остојићево детаљније информације
246 РКТГ-57860 Чобић Младен Тима 1899 Обилићево Чока детаљније информације
247 РКТГ-57863 Бајин Сава Падеј Падеј детаљније информације
248 РКТГ-57990 Епштајн Адел нема података Падеј детаљније информације
249 РКТГ-58002 Адлер Ирена А-непознато Падеј детаљније информације
250 РКТГ-58333 Тусингер Франц 1889 Санад Санад детаљније информације
251 РКТГ-58535 Микалачки Јован Глиша 1923 Падеј Падеј детаљније информације
252 РКТГ-58629 Сингер Сидосија уд. Самуила А-непознато Санад детаљније информације
253 РКТГ-58631 Сабо Илона Др. Арпад А-непознато Санад детаљније информације
254 РКТГ-58655 Хајмбах Терезија 1878 Остојићево Остојићево детаљније информације
255 РКТГ-58661 Симић Алекса Санад Санад детаљније информације
256 РКТГ-58665 Сингер Матија Александар 1882 Сента Банатски Моноштор детаљније информације
257 РКТГ-58785 Ваштаг Ференц Падеј Падеј детаљније информације
258 РКТГ-58799 Ђурђулов Сока А-непознато Падеј детаљније информације
259 РКТГ-58801 Ђурђулов Уга Ш. Падеј Падеј детаљније информације
260 РКТГ-58807 Ивањи Кристина А-непознато Падеј детаљније информације
261 РКТГ-58819 Молнар Шандор Падеј Падеј детаљније информације
262 РКТГ-58834 Фолмер Петер 1884 Санад Санад детаљније информације
263 РКТГ-58836 Хајб Јанош Падеј Падеј детаљније информације
264 РКТГ-58842 Шнајдер Терезија А-непознато Санад детаљније информације
265 РКТГ-59117 Хартибу Јожеф 1940 Санад Санад детаљније информације
266 РКТГ-59164 Милер Регина 1880 Остојићево Остојићево детаљније информације
267 РКТГ-59376 Фриволд Ана 1895 Црна Бара (Чока) Црна Бара детаљније информације
268 РКТГ-59851 Хешлер Јелисавета Игнације 1882 Шолтвадкерт Чока детаљније информације
269 РКТГ-59852 Хешлер Ана Мано 1901 Шолтвадкерт Чока детаљније информације
270 РКТГ-59853 Хешлер Стеван Мано 1919 Чока Чока детаљније информације
271 РКТГ-60003 Милетин Душан 1923 Чока Чока детаљније информације
272 РКТГ-60436 Хортабу Карл 1941 Санад Санад детаљније информације
273 РКТГ-60458 Минц Ласло 1929 Чока Чока детаљније информације
274 РКТГ-60460 Минц Фрања 1900 Сента Чока детаљније информације
275 РКТГ-60463 Минц Андрија Фрања 1933 Чока Чока детаљније информације
276 РКТГ-60466 Миоков Рада Сава 1911 Нови Кнежевац Санад детаљније информације
277 РКТГ-61230 Хуфнус Барбара 1901 Санад Санад детаљније информације
278 РКТГ-62201 Чукић Александар Душан 1910 Падеј Падеј детаљније информације
279 РКТГ-63524 Шислер Николаус 1875 Остојићево Остојићево детаљније информације
280 РКТГ-63526 Шитер Катарина 1875 Остојићево Остојићево детаљније информације
281 РКТГ-64867 Халас Лајош 1903 Чока Чока детаљније информације
282 РКТГ-66939 Штагелшмид Магда 1877 Остојићево Остојићево детаљније информације
283 РКТГ-67117 Штеванов Сава Црна Бара (Чока) Црна Бара детаљније информације
284 РКТГ-70832 Малетин Душан 1924 А - непознато Чока детаљније информације
285 РКТГ-70833 Николин Радивој А - непознато Санад детаљније информације
286 РКТГ-70837 Ајзлер Ференц А - непознато Санад детаљније информације
287 РКТГ-70838 Ајзлер Шарлота А - непознато Санад детаљније информације
288 РКТГ-70840 Крспогачин Градимир Јеврем 1912 Чока Чока детаљније информације
289 РКТГ-70873 Теглаши Карољ 1922 Падеј Падеј детаљније информације
290 РКТГ-70875 Кон Гизела А - непознато Чока детаљније информације
291 РКТГ-70876 Хакер Јети А - непознато Чока детаљније информације
292 РКТГ-70877 Замаглар А -непознато Остојићево детаљније информације
293 РКТГ-70886 Ангели Геза 1910 Суботица Падеј детаљније информације
294 РКТГ-70930 Деринг Магдалена А - непознато А-непознато детаљније информације
295 РКТГ-70931 Опреа Трајан А - непознато А-непознато детаљније информације
296 РКТГ-70934 Ковач Антал Банатски Моноштор Банатски Моноштор детаљније информације
297 РКТГ-70935 Кери Јанош Чока Чока детаљније информације
298 РКТГ-70968 Мундлох Антон Остојићево Остојићево детаљније информације
299 РКТГ-70970 Фламан Антал Црна Бара (Чока) Црна Бара детаљније информације
300 РКТГ-70974 Гајер Петер А - непознато Санад детаљније информације
301 РКТГ-70980 Римшнајдер Антал А - непознато Чока детаљније информације
302 РКТГ-70984 Шили А - непознато Падеј детаљније информације
303 РКТГ-70994 Кендл Коломан 1906 Остојићево Остојићево детаљније информације
304 РКТГ-70998 Нађ Илеш 1887 Падеј Падеј детаљније информације
305 РКТГ-71008 Тот Марија А - непознато Врбица детаљније информације
306 РКТГ-71013 Калмар Пал Андраш 1906 Чока Остојићево детаљније информације
307 РКТГ-71021 Гребер Антон Санад Санад детаљније информације
308 РКТГ-71023 Петер Иштван Чока Чока детаљније информације
309 РКТГ-71026 Рајтенбах Катарина Марија А - непознато Остојићево детаљније информације
310 РКТГ-71027 Ревес Терезија Ференц 1911 Црна Бара (Чока) Црна Бара детаљније информације
311 РКТГ-100653 Микалачки Живојин 1923 Кикинда Падеј детаљније информације
312 РКТГ-102060 Хаубрих Сузана Антун 1896 Врбица Врбица детаљније информације
313 РКТГ-107717 Фломан Ференц Чока Санад детаљније информације
314 РКТГ-107724 Рафаи Јакаб Нови Кнежевац Нови Кнежевац детаљније информације
315 РКТГ-107725 Гал Јанош Нови Кнежевац Нови Кнежевац детаљније информације
316 РКТГ-107726 Хајек Иштван Нови Кнежевац Нови Кнежевац детаљније информације
317 РКТГ-107727 Леваи Иштван Нови Кнежевац Нови Кнежевац детаљније информације
318 РКТГ-107728 Коцали Јанош Нови Кнежевац Нови Кнежевац детаљније информације
319 РКТГ-107729 Лошонц Јанош Крагујевац Нови Кнежевац детаљније информације
320 РКТГ-108629 Кабок Петер Падеј Падеј детаљније информације
321 РКТГ-108684 Геро Антал Падеј Падеј детаљније информације
322 РКТГ-108774 Урбан Мате Падеј Падеј детаљније информације
323 РКТГ-109132 Хан Ката 1891 А -непознато Остојићево детаљније информације
324 РКТГ-110333 Гајсер Елизабета 1894 Црна Бара Црна Бара детаљније информације
325 РКТГ-110346 Ернст Антон 1880 Санад Санад детаљније информације