Презиме и име Место рођења Место пребивалишта
Почетна >> СЕВЕРНО-БАНАТСКИ ОКРУГ >> Сента
Редни
број
Број Презиме и име Име родитеља Година рођења Место рођења Место пребивалишта
1 РКТГ-3608 Атељевић Блажа Димово Сента детаљније информације
2 РКТГ-4682 Геблеш Јанош Маћаш 1906 Сента Сента детаљније информације
3 РКТГ-12812 Мужлан Јонеф Маћаш 1922 Мол Мол детаљније информације
4 РКТГ-17296 Арањош Иштван Сента Сента детаљније информације
5 РКТГ-17297 Бака Пал 1897 Сента Сента детаљније информације
6 РКТГ-17298 Балог Карољ Др. 1893 Сента Сента детаљније информације
7 РКТГ-17299 Балоки Иштван Сента Сента детаљније информације
8 РКТГ-17300 Барати Иштван Михаљ 1900 Сента Сента детаљније информације
9 РКТГ-17301 Барна Карољ Сента Богараш детаљније информације
10 РКТГ-17302 Баш Људевит Др. 1910 Чока Сента детаљније информације
11 РКТГ-17303 Бекер Ференц Сента Сента детаљније информације
12 РКТГ-17305 Бенчик Лајош Ференц 1904 Сента Сента детаљније информације
13 РКТГ-17306 Береш Геза Сента Сента детаљније информације
14 РКТГ-17308 Беркеш Пал Маћаш 1898 Сента Сента детаљније информације
15 РКТГ-17311 Беркеш Јанош Сента Сента детаљније информације
16 РКТГ-17314 Бин Ференц Др Мате 1910 Сента Сента детаљније информације
17 РКТГ-17316 Бин Јожеф 1887 Жабаљ Сента детаљније информације
18 РКТГ-17317 Бока Пал 1897 Сента Сента детаљније информације
19 РКТГ-17321 Борбељ Андраш Андраш 1912 Сента Сента детаљније информације
20 РКТГ-17326 Борош Геза Имре 1915 Сента Сента детаљније информације
21 РКТГ-17441 Борош Јанош Маћаш 1902 Сента Сента детаљније информације
22 РКТГ-17442 Бубољак Јанош Сента Сента детаљније информације
23 РКТГ-17443 Бубољак Карољ Сента Сента детаљније информације
24 РКТГ-17444 Буза Андраш Сента Сента детаљније информације
25 РКТГ-17445 Чипак Силвестер Давид Ференц 1901 Сента Сента детаљније информације
26 РКТГ-17446 Деме Алберт Андраш 1910 Сента Сента детаљније информације
27 РКТГ-17447 Деме Тамаш 1904 Сента Сента детаљније информације
28 РКТГ-17448 Домањи Јанош 1894 Сента Сента детаљније информације
29 РКТГ-17449 Дудаш Петер Иштван 1889 Сента Сента детаљније информације
30 РКТГ-17451 Дукаи Лукач Лајош 1883 Сента Сента детаљније информације
31 РКТГ-17452 Фелшехеђи Андраш Др. Бела 1885 Сента Сента детаљније информације
32 РКТГ-17454 Ференци Антал Др. 1882 Сента Сента детаљније информације
33 РКТГ-17457 Фир Маћаш 1885 Сента Сента детаљније информације
34 РКТГ-17459 Фодор Пал Сента Сента детаљније информације
35 РКТГ-17461 Габор Јожеф Сента Сента детаљније информације
36 РКТГ-17462 Габор Вилмош Сента Сента детаљније информације
37 РКТГ-17464 Геблеш Сента Сента детаљније информације
38 РКТГ-17465 Геблеш Јанош Јанош 1906 Сента Сента детаљније информације
39 РКТГ-17467 Гуелмино Шандор Јожеф 1899 Сента Сента детаљније информације
40 РКТГ-17469 Хађмаш Габор Адам 1880 Сента Сента детаљније информације
41 РКТГ-17474 Халас Јанош Јанош 1912 Сента Сента детаљније информације
42 РКТГ-17475 Халас Михаљ Сента Сента детаљније информације
43 РКТГ-17477 Халас Шандор 1892 Сента Сента детаљније информације
44 РКТГ-17478 Ханђа Калман Иштван 1872 Сента Сента детаљније информације
45 РКТГ-17479 Ханђа Маћаш Сента Сента детаљније информације
46 РКТГ-17480 Хеш Јожеф 1890 Чантавир Сента детаљније информације
47 РКТГ-17481 Хорват Деже Сента Сента детаљније информације
48 РКТГ-17482 Хорват Маћаш 1915 Сента Сента детаљније информације
49 РКТГ-17483 Хусак Петер Сента Сента детаљније информације
50 РКТГ-18111 Хусар Балинт 1886 Сента Сента детаљније информације
51 РКТГ-18112 Иловски Ерне 1911 Сента Сента детаљније информације
52 РКТГ-18113 Имре Ференц 1909 Сегедин Сента детаљније информације
53 РКТГ-18115 Јанек Алберт Сента Сента детаљније информације
54 РКТГ-18116 Јоханис Калман Јозеф 1905 Сента Сента детаљније информације
55 РКТГ-18117 Кадвањ Карољ Др. 1883 Сента Сента детаљније информације
56 РКТГ-18118 Калмар Иштван Јожеф 1890 Сента Сента детаљније информације
57 РКТГ-18119 Калмар Јожеф Јанош 1904 Сента Сента детаљније информације
58 РКТГ-18120 Касаш Флориан Сента Сента детаљније информације
59 РКТГ-18122 Кендереши Иштван Иштван 1903 Сента Сента детаљније информације
60 РКТГ-18123 Кесерлинг Ернест Михаљ 1897 Јаша Томић Сента детаљније информације
61 РКТГ-18124 Кинг Сента Сента детаљније информације
62 РКТГ-18125 Ковач Иштван Пал 1900 Сента Сента детаљније информације
63 РКТГ-18126 Ковач Петер 1891 Сента Сента детаљније информације
64 РКТГ-18127 Крежо Антал Иштван 1904 Сента Сента детаљније информације
65 РКТГ-18128 Куклиш Иштван 1908 Сента Сента детаљније информације
66 РКТГ-18129 Лакатош Винце Иштван 1909 Сента Сента детаљније информације
67 РКТГ-18130 Лакатош Густав 1910 Сента Сента детаљније информације
68 РКТГ-18131 Лалић Имре 1898 Сента Сента детаљније информације
69 РКТГ-18132 Лукач Карољ Деже 1915 Сента Сента детаљније информације
70 РКТГ-18133 Мађар Јанош 1912 Ходмезевашархељ Сента детаљније информације
71 РКТГ-18134 Мартон Ференц 1905 Сента Сента детаљније информације
72 РКТГ-18135 Месарош Јожеф 1894 Сента Сента детаљније информације
73 РКТГ-18136 Месчанов Василије 1898 Харков Сента детаљније информације
74 РКТГ-18137 Михалес Ђерђ 1906 Сента Сента детаљније информације
75 РКТГ-18138 Моћнек Елек 1906 Сента Сента детаљније информације
76 РКТГ-18139 Молнар Габор Бела Винце 1900 Сента Сента детаљније информације
77 РКТГ-18140 Нађ Јанош Јанош 1903 Сента Сента детаљније информације
78 РКТГ-18398 Нађ Абоњи Иштван 1906 Сента Сента детаљније информације
79 РКТГ-18401 Нађ Илеш Пал 1886 Сента Сента детаљније информације
80 РКТГ-18403 Нађ Абоњи Михаљ Сента Сента детаљније информације
81 РКТГ-18405 Немеш Павле Сента Сента детаљније информације
82 РКТГ-18408 Пакаи Имре Сента Сента детаљније информације
83 РКТГ-18410 Пастор Маргит Сента Сента детаљније информације
84 РКТГ-18411 Писар Андраш Сента Сента детаљније информације
85 РКТГ-18414 Писар Иштван Маћаш 1915 Сента Сента детаљније информације
86 РКТГ-18415 Писар Јанош Сента Сента детаљније информације
87 РКТГ-18417 Писар Петер Јанош 1900 Сента Сента детаљније информације
88 РКТГ-18419 Писигер Иштван Сента Сента детаљније информације
89 РКТГ-18421 Полти Јанош Сента Сента детаљније информације
90 РКТГ-18423 Пољак Андраш Сента Сента детаљније информације
91 РКТГ-18425 Пољаковић Иван 1886 Сента Сента детаљније информације
92 РКТГ-18427 Пушкаш Марија Јанош 1900 Сента Сента детаљније информације
93 РКТГ-18429 Пушкаш Шандор Сента Сента детаљније информације
94 РКТГ-18431 Сабо Ђерђеи Лајош Сента Сента детаљније информације
95 РКТГ-18433 Сабо Имре 1913 Сента Сента детаљније информације
96 РКТГ-18434 Сабо Маћаш 1871 Сента Сента детаљније информације
97 РКТГ-18435 Сабо Михаљ 1910 Сента Сента детаљније информације
98 РКТГ-18437 Салаи Сента Сента детаљније информације
99 РКТГ-18439 Сарањи Јанош Сента Сента детаљније информације
100 РКТГ-18441 Селеш Андраш Гергељ 1892 Сента Сента детаљније информације
101 РКТГ-18443 Солар Јанош 1899 Сента Сента детаљније информације
102 РКТГ-18447 Спекла Јанош 1904 Сента Сента детаљније информације
103 РКТГ-18449 Суда Лабарт Сента Сента детаљније информације
104 РКТГ-18453 Шандор Јене 1886 Сента Сента детаљније информације
105 РКТГ-18455 Шитц Ленард 1902 Сента Сента детаљније информације
106 РКТГ-18457 Такач Имре Сента Сента детаљније информације
107 РКТГ-18459 Терек Матија Сента Сента детаљније информације
108 РКТГ-18460 Толди Јанош Јанош 1898 Сента Сента детаљније информације
109 РКТГ-18462 Тот Андраш 1925 Баја Сента детаљније информације
110 РКТГ-18463 Тот Хоргоши Петер Сента Сента детаљније информације
111 РКТГ-18464 Тот Катона Илеш 1884 Сента Сента детаљније информације
112 РКТГ-18571 Тот Михаљ мл. Михаљ 1911 Сента Сента детаљније информације
113 РКТГ-18575 Тот Михаљ ст. 1872 Сента Сента детаљније информације
114 РКТГ-18579 Тот Миклош Илеш 1881 Сента Сента детаљније информације
115 РКТГ-18581 Тот Сегеди Петер Андраш 1914 Сента Сента детаљније информације
116 РКТГ-18585 Варга Имре 1899 Сента Сента детаљније информације
117 РКТГ-18587 Ваш Домонкош Сента Сента детаљније информације
118 РКТГ-18588 Ваш Нандор 1892 Сента Сента детаљније информације
119 РКТГ-18589 Ваш Пал Јожеф 1896 Сента Сента детаљније информације
120 РКТГ-18590 Вечери Лајош Лајош 1902 Сента Сента детаљније информације
121 РКТГ-18591 Веребеш Густав Сента Сента детаљније информације
122 РКТГ-18592 Виактер Јанош Иштван Сента Сента детаљније информације
123 РКТГ-18593 Виактер Јулиана Сента Сента детаљније информације
124 РКТГ-18594 Жига Пал 1896 Сента Сента детаљније информације
125 РКТГ-26048 Дитрих Петар Самуел 1882 Равно Село Равно Село детаљније информације
126 РКТГ-32443 Шумахер Ева Јосиф 1893 Сента Сетна детаљније информације
127 РКТГ-35083 Фехер Ласло Сента Сента детаљније информације
128 РКТГ-38193 Мужлај Јожеф Маћаши 1922 Мол Мол детаљније информације
129 РКТГ-38347 Чипак Винце Ференц 1898 Сента Сента детаљније информације
130 РКТГ-38348 Пољак Андраш Лајош 1903 Сента Сента детаљније информације
131 РКТГ-38351 Шпекла Јанош Давид 1904 Сента Сента детаљније информације
132 РКТГ-38431 Виактер Јанош Адам 1902 Сента Горњи Брег детаљније информације
133 РКТГ-39166 Баш Лајош Фердинанд 1910 Ујхеј Сента детаљније информације
134 РКТГ-39167 Михалец Ђерђ Петер Петер 1905 Сента Сента детаљније информације
135 РКТГ-39168 Нађабоњи Иштван Ђерђ 1907 Сента Габорово Село детаљније информације
136 РКТГ-39169 Пољак Иван Стјепан 1885 Бијељина Сента детаљније информације
137 РКТГ-40230 Хес Јожеф 1890 Чантавир Торњош детаљније информације
138 РКТГ-40251 Нађперге Илеш 1886 Сента Сента детаљније информације
139 РКТГ-40259 Варга Илеш 1899 Сента Сента детаљније информације
140 РКТГ-42160 Абрамовић Анђа 1890 Стриј Сента детаљније информације
141 РКТГ-42212 Абрамовић Радован Гај 1869 А-непознато Сента детаљније информације
142 РКТГ-42279 Авдаловић Драгица Драгиња 1934 Сента Сента детаљније информације
143 РКТГ-43063 Адлер Вера 1920 Стриј Сента детаљније информације
144 РКТГ-43291 Адлер Игнац 1907 Мако Сента детаљније информације
145 РКТГ-43296 Адлер Јозефина 1866 Морађ Сента детаљније информације
146 РКТГ-43307 Адлер Матилда 1890 Сента Сента детаљније информације
147 РКТГ-43327 Адлер Фрида 1877 Стриј Сента детаљније информације
148 РКТГ-43328 Адлер Хенрик 1857 Апатин Сента детаљније информације
149 РКТГ-43329 Адлер Херман 1887 Морађ Сента детаљније информације
150 РКТГ-43362 Адлер Рожа Хенрик 1907 Шолтвадкерт Сента детаљније информације
151 РКТГ-43363 Адлер Флора Хенрик 1904 Естергом Сента детаљније информације
152 РКТГ-43365 Адлер Абрахам Херман 1929 Сента Сента детаљније информације
153 РКТГ-43366 Адлер Исак Херман 1915 Сента Сента детаљније информације
154 РКТГ-43367 Адлер Ица Херман 1920 Сента Сента детаљније информације
155 РКТГ-43369 Адлер Шаламон Херман 1924 Стриј Сента детаљније информације
156 РКТГ-43370 Адлерштајн Оскар 1869 Стриј Сента детаљније информације
157 РКТГ-43371 Адлерштајн Херман 1893 Стриј Сента детаљније информације
158 РКТГ-43373 Адлерштајн Херман Оскар 1875 Уј Сандец Сента детаљније информације
159 РКТГ-43385 Береш Пал Стриј Сента детаљније информације
160 РКТГ-43448 Билбија Душан 1905 Стриј Сента детаљније информације
161 РКТГ-43460 Биненфелд Јанка 1875 Стриј Сента детаљније информације
162 РКТГ-43462 Биненфелд Тибор 1940 Сента Сента детаљније информације
163 РКТГ-43465 Бинс Берта 1891 Ада Сента детаљније информације
164 РКТГ-43494 Ајземштајн Ерне Јене 1941 Сента Сента детаљније информације
165 РКТГ-43497 Ајзенштајн Бела 1907 Велики Варадин Сента детаљније информације
166 РКТГ-43499 Ајзенштајн Бернат 1901 Стриј Сента детаљније информације
167 РКТГ-43500 Ајзенштајн Бланка 1921 Суботица Сента детаљније информације
168 РКТГ-43502 Ајзенштајн Ела 1912 Хајдуково Сента детаљније информације
169 РКТГ-43503 Ајзенштајн Леа 1922 Сента Сента детаљније информације
170 РКТГ-43504 Ајзенштајн Матилда 1887 Велики Варадин Сента детаљније информације
171 РКТГ-43505 Ајзенштајн Мозеш 1875 Воланка Сента детаљније информације
172 РКТГ-43509 Ајзенштајн Мор 1904 Сента Сента детаљније информације
173 РКТГ-43513 Ајзенштајн Реже 1899 Санад Сента детаљније информације
174 РКТГ-43515 Ајзенштајн Тереза 1907 Маљкуј Сента детаљније информације
175 РКТГ-43516 Ајзенштајн Фани 1876 Ада Сента детаљније информације
176 РКТГ-43517 Ајзенштајн Фани 1908 Бачко Петрово Село Сента детаљније информације
177 РКТГ-43518 Ајзенштајн Матија Арон 1941 Суботица Сента детаљније информације
178 РКТГ-43519 Ајзенштајн Бењамин Бернат 1939 Сента Сента детаљније информације
179 РКТГ-43520 Ајзенштајн Едит Бернат 1936 Суботица Сента детаљније информације
180 РКТГ-43521 Ајзенштајн Матија Бернат 1937 Сента Сента детаљније информације
181 РКТГ-43522 Ајзенштајн Едит Јене 1939 Сента Сента детаљније информације
182 РКТГ-43523 Ајзенштајн Липот Јене 1937 Сента Сента детаљније информације
183 РКТГ-43524 Ајзенштајн Рене Јене 1941 Сента Сента детаљније информације
184 РКТГ-43525 Ајзенштајн Геза Мозеш 1920 Сента Сента детаљније информације
185 РКТГ-43526 Ајзенштајн Фрида Мозеш 1914 Сента Сента детаљније информације
186 РКТГ-43527 Ајзенштајн Ерика Мор 1936 Сента Сента детаљније информације
187 РКТГ-43528 Ајзенштајн Естер Мор 1938 Сента Сента детаљније информације
188 РКТГ-43529 Ајзенштајн Етелка Мор 1916 Сента Сента детаљније информације
189 РКТГ-43530 Ајзенштајн Имре Мор 1940 Сента Сента детаљније информације
190 РКТГ-43531 Ајзенштајн Рахел Мор 1940 Сента Сента детаљније информације
191 РКТГ-43532 Ајзенштајн Херман Мор 1934 Сента Сента детаљније информације
192 РКТГ-43533 Ајзенштајн Имре Реже 1924 Сента Сента детаљније информације
193 РКТГ-43534 Ајзенштајн Матија Хенрик 1941 Сента Сента детаљније информације
194 РКТГ-43566 Биро Паула 1876 Врбас Сента детаљније информације
195 РКТГ-43627 Блајер Ерика Андор 1938 Сента Сента детаљније информације
196 РКТГ-43645 Блејер Армин 1885 Ердевик Сента детаљније информације
197 РКТГ-43649 Блејер Гизела 1889 Ђерминсент Сента детаљније информације
198 РКТГ-43650 Блејер Ержебет 1915 Бачки Петровац Сента детаљније информације
199 РКТГ-43651 Блејер Естер 1943 Сента Сента детаљније информације
200 РКТГ-43652 Блејер Изабела 1913 Темишвар Сента детаљније информације
201 РКТГ-43653 Блејер Маркус 1881 Ердевик Сента детаљније информације
202 РКТГ-43654 Блејер супруга Шандора 1917 Стриј Сента детаљније информације
203 РКТГ-43655 Блејер Тилда 1913 Стриј Сента детаљније информације
204 РКТГ-43656 Блејер Фани 1889 Дева Сента детаљније информације
205 РКТГ-43658 Блејер Хинко 1939 Стриј Сента детаљније информације
206 РКТГ-43659 Блејер Шандор 1914 Врбас Сента детаљније информације
207 РКТГ-43660 Блејер Јудит Андор 1936 Нови Сад Сента детаљније информације
208 РКТГ-43661 Блејер Геза Армин 1917 Врбас Сента детаљније информације
209 РКТГ-43662 Блејер Бела Гезе 1924 Врбас Сента детаљније информације
210 РКТГ-43668 Блејер Јожеф Маркус 1931 Сента Сента детаљније информације
211 РКТГ-43677 Ајзенштајн Хедвига-Хеди Хенрик 1943 Сента Сента детаљније информације
212 РКТГ-43705 Ајсхорн Абрахам 1909 Кекењеш Сента детаљније информације
213 РКТГ-43904 Андри/у/шковић Милорад 1907 Сента Сента детаљније информације
214 РКТГ-43957 Богдановић Марија Никола 1930 Сента Сента детаљније информације
215 РКТГ-44012 Апел Естер 1911 Сента Сента детаљније информације
216 РКТГ-44013 Апел Етелка 1883 Ада Сента детаљније информације
217 РКТГ-44014 Апел Израел 1879 Лођ Сента детаљније информације
218 РКТГ-44015 Апел Јанка 1908 Сатмарнемети Сента детаљније информације
219 РКТГ-44016 Апел Марија 1879 Сента Сента детаљније информације
220 РКТГ-44017 Апел Мозеш 1939 Сента Сента детаљније информације
221 РКТГ-44018 Апел Симон 1889 Злоцев Сента детаљније информације
222 РКТГ-44019 Апел Фани 1879 Кепез Вишо Сента детаљније информације
223 РКТГ-44020 Апел Исак Мозеш 1912 Мако Сента детаљније информације
224 РКТГ-44021 Апел Едит Ђула 1933 Сента Сента детаљније информације
225 РКТГ-44022 Апел Игнац Ђула 1935 Сента Сента детаљније информације
226 РКТГ-44023 Апел Бернат Мозеш 1908 Мако Сента детаљније информације
227 РКТГ-44024 Апел Серена Мозеш 1910 Мако Сента детаљније информације
228 РКТГ-44025 Апел Флора Мозеш 1915 Мако Сента детаљније информације
229 РКТГ-44026 Апел Хенрик Мозеш 1917 Мако Сента детаљније информације
230 РКТГ-44161 Атлас Армин Вилмош 1893 Тоткомлош Сента детаљније информације
231 РКТГ-44163 Атлас Бланка Шамуела 1893 Кикинда Сента детаљније информације
232 РКТГ-44183 Афтегурт Рожа 1879 Јазово Сента детаљније информације
233 РКТГ-44184 Афтергут Херман 1875 Уј Сандец Сента детаљније информације
234 РКТГ-44239 Бабић Борислав 1906 Стриј Сента детаљније информације
235 РКТГ-44352 Балаш др Золтан 1886 Стриј Сента детаљније информације
236 РКТГ-44399 Бањац Душан Раде 1907 Стриј Сента детаљније информације
237 РКТГ-44554 Боднар др Александар Јакоб 1882 Мако Сента детаљније информације
238 РКТГ-44555 Боднар Илона Мартон 1887 Сента Сента детаљније информације
239 РКТГ-44584 Бојч Берта 1900 Ходмезевашархељ Сента детаљније информације
240 РКТГ-44609 Бољановић Савета Марко 1925 Сента Сента детаљније информације
241 РКТГ-44630 Борат Иштван Стриј Сента детаљније информације
242 РКТГ-44757 Брајтнер Жигмонд 1862 А-непознато Сента детаљније информације
243 РКТГ-44758 Брајтнер Јакаб 1857 Стриј Сента детаљније информације
244 РКТГ-44759 Брајтнер Лили 1878 Шолт Валдкерт Сента детаљније информације
245 РКТГ-44790 Брандајс Каролина 1884 Сента Сента детаљније информације
246 РКТГ-44842 Браун Абрахам 1929 Сента Сента детаљније информације
247 РКТГ-44843 Браун Адам 1897 Сента Сента детаљније информације
248 РКТГ-44846 Браун Елза 1893 Сента Сента детаљније информације
249 РКТГ-44847 Браун Ержебет 1931 Будимпешта Сента детаљније информације
250 РКТГ-44850 Браун Етелка 1878 Сента Сента детаљније информације
251 РКТГ-44852 Браун Зелма 1905 Бачко Добро Поље Сента детаљније информације
252 РКТГ-44853 Браун Игнац 1943 Стриј Сента детаљније информације
253 РКТГ-44854 Браун Јакаб 1868 Сента Сента детаљније информације
254 РКТГ-44858 Браун Јунда 1871 Сента Сента детаљније информације
255 РКТГ-44859 Браун Маргита 1922 Бечеј Сента детаљније информације
256 РКТГ-44860 Браун Марија 1889 Рабахидвег Сента детаљније информације
257 РКТГ-44862 Браун Саламон 1889 Сента Сента детаљније информације
258 РКТГ-44865 Браун Бети Адам 1925 Бачко Добро Поље Сента детаљније информације
259 РКТГ-44866 Браун Ђорђе Адам 1926 Сента Сента детаљније информације
260 РКТГ-44867 Браун Јозефина Адам 1929 Сента Сента детаљније информације
261 РКТГ-44868 Браун Леа Адам 1930 Сента Сента детаљније информације
262 РКТГ-44881 Браун Ана 1895 Равно Село Сента детаљније информације
263 РКТГ-44886 Браун Адам Шаламон 1891 Сента Сента детаљније информације
264 РКТГ-44887 Браун Јожеф Шаламон 1923 Сента Сента детаљније информације
265 РКТГ-44888 Браун Симон Шаламон 1925 Сента Сента детаљније информације
266 РКТГ-44911 Бредер Јакоб 1857 Стриј Сента детаљније информације
267 РКТГ-44914 Бредер Тереза 1913 Сента Сента детаљније информације
268 РКТГ-44916 Бредер Ђорђе Јене 1935 Стриј Сента детаљније информације
269 РКТГ-44917 Бредер Иван Јене 1936 Стриј Сента детаљније информације
270 РКТГ-44960 Брихт Лујза 1886 Ташнадсанто Сента детаљније информације
271 РКТГ-44961 Брихта др Нандор 1875 Сента Сента детаљније информације
272 РКТГ-46543 Живков Владимир Влада Светозар 1907 Банатска Дубица Банатска Дубица детаљније информације
273 РКТГ-47622 Бергел Ђула 1906 Сента Сента детаљније информације
274 РКТГ-47634 Балог Ана Шандор 1920 Сента Сента детаљније информације
275 РКТГ-47637 Балог Шарлота 1894 Сента Сента детаљније информације
276 РКТГ-47639 Баш Јолан 1886 Кањижа Сента детаљније информације
277 РКТГ-47640 Бек Јене 1891 Јазово Сента детаљније информације
278 РКТГ-47641 Бајгелман Јожефа 1881 Стриј Сента детаљније информације
279 РКТГ-47643 Бергел Вилмош 1912 Петерфалва Сента детаљније информације
280 РКТГ-47646 Бергел Ема 1877 Ада Сента детаљније информације
281 РКТГ-47654 Балог Шандор-Александар 1883 Сента Сента детаљније информације
282 РКТГ-47656 Биненфелд Валериа 1919 Дорослово Сента детаљније информације
283 РКТГ-47660 Берковић Адел Мартон 1927 А-непознато Сента детаљније информације
284 РКТГ-47661 Берковић Исак 1900 Јоса Сента детаљније информације
285 РКТГ-47662 Берковић Јене Мартон 1923 Јоса Сента детаљније информације
286 РКТГ-47663 Берковић Мартон 1896 Јоса Сента детаљније информације
287 РКТГ-47665 Берковић Симон Мартон 1932 Јоса Сента детаљније информације
288 РКТГ-47666 Биндер Израел Стриј Сента детаљније информације
289 РКТГ-47679 Биндер Јакоб 1876 Вермезе Сента детаљније информације
290 РКТГ-47690 Биндер Јосип Стриј Сента детаљније информације
291 РКТГ-47691 Биндер Фани 1876 Силађишомљо Сента детаљније информације
292 РКТГ-47692 Биненфелд удова Бенеа 1875 Стриј Сента детаљније информације
293 РКТГ-47694 Бергел Лаура 1876 Чантавир Сента детаљније информације
294 РКТГ-47696 Биненфелд Гашпар 1880 Кикинда Сента детаљније информације
295 РКТГ-47697 Биненфелд Ержебет Гашпар 1914 Стриј Сента детаљније информације
296 РКТГ-47698 Биненфелд Јулиа 1886 Санад Сента детаљније информације
297 РКТГ-47699 Биненфелд Нандор Гашпар 1908 Санад Сента детаљније информације
298 РКТГ-47700 Биненфелд Рене 1906 Стриј Сента детаљније информације
299 РКТГ-47701 Бирман Мариа 1896 Стриј Сента детаљније информације
300 РКТГ-47702 Бирман Матилд 1870 Бартфа Сента детаљније информације
301 РКТГ-47705 Бирман Михаљ 1869 Мако Сента детаљније информације
302 РКТГ-47734 Биро Карољ 1866 Сарваш Сента детаљније информације
303 РКТГ-47737 Биндер Хелена 1938 Стриј Сента детаљније информације
304 РКТГ-47738 Берковић Гита Мартон 1937 Сента Сента детаљније информације
305 РКТГ-47759 Бергел Етел 1904 Руски Крстур Сента детаљније информације
306 РКТГ-47760 Бергел Јолан 1912 Сента Сента детаљније информације
307 РКТГ-47761 Бергел Лео Јакоб 1879 Сента Сента детаљније информације
308 РКТГ-47762 Бергел Тибор Вилмош 1940 Суботица Сента детаљније информације
309 РКТГ-47763 Берковић Берта 1896 Сента Сента детаљније информације
310 РКТГ-47764 Бергел Серена 1866 Дунагалош Сента детаљније информације
311 РКТГ-47765 Берковић Рожа Мартон 1934 Сента Сента детаљније информације
312 РКТГ-47778 Биндер Гита Андор 1938 Сента Сента детаљније информације
313 РКТГ-47779 Биндер Ела Андор 1930 Сента Сента детаљније информације
314 РКТГ-47781 Биндер Јосип Андор 1936 Сента Сента детаљније информације
315 РКТГ-47783 Биндер Клара 1908 Сента Сента детаљније информације
316 РКТГ-47784 Биндер Леона Андор 1931 Сента Сента детаљније информације
317 РКТГ-47785 Биндер Натан Андор 1932 Сента Сента детаљније информације
318 РКТГ-47786 Биндер Симон Андор 1936 Сента Сента детаљније информације
319 РКТГ-47787 Биненфелд Маргит Гашпар 1910 Сента Сента детаљније информације
320 РКТГ-47788 Бергел Јулиа 1859 Бечсентпетер Сента детаљније информације
321 РКТГ-47791 Бергел Марија 1881 Сента Сента детаљније информације
322 РКТГ-47846 Бергел Адолф 1867 Сента Сента детаљније информације
323 РКТГ-47916 Балаж др Јене Лајош 1891 Сента Сента детаљније информације
324 РКТГ-47924 Бек Јулија Самуел 1900 Сента Сента детаљније информације
325 РКТГ-48072 Бурић Петар Ника 1887 Сента Сента детаљније информације
326 РКТГ-48073 Бранковачки Милан Василије 1881 Сента Сента детаљније информације
327 РКТГ-48075 Бранковачки Вељко - Веља Сента Сента детаљније информације
328 РКТГ-48513 Бранковачки Бошко Милан 1912 Сента Сента детаљније информације
329 РКТГ-48541 Борђошки Емил Драгутин 1905 Сента Сента детаљније информације
330 РКТГ-48542 Богдановић Душан Никола 1922 Сента Сента детаљније информације
331 РКТГ-48545 Бабић Крста 1882 Сента Сента детаљније информације
332 РКТГ-48885 Брановачки Милорад 1895 Сента Сента детаљније информације
333 РКТГ-50280 Војиновић Велинка Лазар 1913 Стриј Сента детаљније информације
334 РКТГ-50281 Вујић Милан Максим 1920 Сента Сента детаљније информације
335 РКТГ-50282 Војиновић Лазар Павел 1883 Стриј Сента детаљније информације
336 РКТГ-50482 Вебер Гиза 1897 Кањижа Сента детаљније информације
337 РКТГ-50529 Волф Регина 1906 Мађарсентмиклош Сента детаљније информације
338 РКТГ-50539 Вебер Павле 1926 Ада Сента детаљније информације
339 РКТГ-50558 Вајнер Липот 1873 Стриј Сента детаљније информације
340 РКТГ-50559 Вајдер Леа Липот 1940 Сента Сента детаљније информације
341 РКТГ-50560 Вајдер Исак Липот 1938 Сента Сента детаљније информације
342 РКТГ-50562 Вајс Ервин Андор 1926 Сента Сента детаљније информације
343 РКТГ-50563 Вајс Гизела Самуел 1886 Сента Сента детаљније информације
344 РКТГ-50564 Вајс Вера Андор 1931 Сента Сента детаљније информације
345 РКТГ-50565 Вајс Бер Нафталије 1931 Сента Сента детаљније информације
346 РКТГ-50567 Вајс Алиса Андор 1929 Сента Сента детаљније информације
347 РКТГ-50568 Вајдер Рајзи Липот 1936 Сента Сента детаљније информације
348 РКТГ-50569 Вајнбергер Липот 1873 Сента Сента детаљније информације
349 РКТГ-50570 Вагнер Каталин Самуел 1901 Сента Сента детаљније информације
350 РКТГ-50571 Вагнер Ида Леополд-Павле 1935 Сента Сента детаљније информације
351 РКТГ-50575 Вајс Ана Деже 1931 Сента Сента детаљније информације
352 РКТГ-50576 Вајнбергер Мандел 1924 Стриј Сента детаљније информације
353 РКТГ-50577 Вајс Игнац 1865 Стриј Сента детаљније информације
354 РКТГ-50578 Вајс Ернест 1939 Стриј Сента детаљније информације
355 РКТГ-50579 Вајс Ђорђе Ерне 1931 Суботица Сента детаљније информације
356 РКТГ-50580 Вајс Деже 1897 Бордош Сента детаљније информације
357 РКТГ-50581 Вајс Аранка 1898 Шопрон Сента детаљније информације
358 РКТГ-50582 Вајс Андор 1899 Пишпекладањ Сента детаљније информације
359 РКТГ-50583 Вајдер Липот 1907 Ромоли Сента детаљније информације
360 РКТГ-50584 Вајнер Олга 1884 Стојник Сента детаљније информације
361 РКТГ-50585 Вајдер Мариа 1903 Сента Сента детаљније информације
362 РКТГ-50586 Вајнбергер Леа Абрахам 1925 Сента Сента детаљније информације
363 РКТГ-50587 Вајнбергер Етелка 1915 Стриј Сента детаљније информације
364 РКТГ-50588 Вајнбергер Јаков Абрахам 1928 Сента Сента детаљније информације
365 РКТГ-50589 Вајнбергер Генда 1897 Ростов Сента детаљније информације
366 РКТГ-50590 Вајнбергер Генда 1897 Ростов Сента детаљније информације
367 РКТГ-50591 Вајнбергер Абрахам 1890 Стропко Сента детаљније информације
368 РКТГ-50592 Вајдер Сарах Липот 1934 Сента Сента детаљније информације
369 РКТГ-50594 Вајнер Шарлота 1866 Варпелет Сента детаљније информације
370 РКТГ-50971 Вајс Хана 1872 Стриј Сента детаљније информације
371 РКТГ-50974 Вучковић Војин 1916 Стриј Сента детаљније информације
372 РКТГ-50975 Вучковић Олга Божа 1923 Стриј Сента детаљније информације
373 РКТГ-50982 Вукчевић Стана 1896 Стриј Сента детаљније информације
374 РКТГ-50985 Вучковић Божа 1911 Стриј Сента детаљније информације
375 РКТГ-51124 Краус Штефан Сента Сента детаљније информације
376 РКТГ-52148 Пуц Катарина 1934 А-непознато Сарча детаљније информације
377 РКТГ-53966 Ханђа Калман Винце Иштван 1909 Сента Сента детаљније информације
378 РКТГ-55244 Анђелић Војислав 1923 Сента Сента детаљније информације
379 РКТГ-55258 Вајс Јожеф 1909 А - непознато Сента детаљније информације
380 РКТГ-55263 Валтер Филип Мозеш 1914 Силађкрасна Сента детаљније информације
381 РКТГ-55264 Витриол Вилмош Јанош 1939 Сента Сента детаљније информације
382 РКТГ-55266 Витриол Жигмонд Јанош 1941 Сента Сента детаљније информације
383 РКТГ-55267 Витриол Игнац Јанош 1936 Сента Сента детаљније информације
384 РКТГ-55268 Витриол Маргита Јанош 1937 Сента Сента детаљније информације
385 РКТГ-55273 Вајс супруга Хермана 1872 А - непознато Сента детаљније информације
386 РКТГ-55274 Варјаш удова Ендреа 1884 Фекетић Сента детаљније информације
387 РКТГ-55277 Валтер Мартон Мозеш 1917 Силађкрасна Сента детаљније информације
388 РКТГ-55278 Валтер Јакаб Јожеф 1916 Силађкрасна Сента детаљније информације
389 РКТГ-55279 Валтер Естер 1890 Силађкрасна Сента детаљније информације
390 РКТГ-55280 Вајсел Херман 1866 Терексентмиклош Сента детаљније информације
391 РКТГ-55282 Вајсел Јохана 1872 Бачко Петрово Село Сента детаљније информације
392 РКТГ-55283 Вајс Ернест 1902 А - непознато Сента детаљније информације
393 РКТГ-55284 Вајс Ружица 1917 А - непознато Сента детаљније информације
394 РКТГ-55287 Виг Елал 1895 Бачко Петрово Село Сента детаљније информације
395 РКТГ-55288 Виг Јене 1908 Сента Сента детаљније информације
396 РКТГ-55289 Виг Јожеф 1899 Шајкаш Сента детаљније информације
397 РКТГ-55292 Вилхајм Јолан Армин 1901 Филипсалаш Сента детаљније информације
398 РКТГ-55296 Витриол Естер 1911 Марамарошсигет Сента детаљније информације
399 РКТГ-55297 Виг Миклош Јожеф 1932 Сента Сента детаљније информације
400 РКТГ-55301 Витриол Самуел Јанош 1944 Аушвиц Сента детаљније информације
401 РКТГ-55302 Виг Лајош 1884 Сента Сента детаљније информације
402 РКТГ-55303 Вујић Клара 1897 Будимпешта Сента детаљније информације
403 РКТГ-55305 Виг Агнеса Карољ 1930 Сента Сента детаљније информације
404 РКТГ-55306 Виг Вера Карољ 1926 Сента Сента детаљније информације
405 РКТГ-55307 Виг Илонка 1901 Сента Сента детаљније информације
406 РКТГ-55308 Виг др Карољ 1866 Сента Сента детаљније информације
407 РКТГ-55310 Вајс Херман 1866 А - непознато Сента детаљније информације
408 РКТГ-55311 Вајс Сима 1910 А - непознато Сента детаљније информације
409 РКТГ-55312 Вајс Роза 1858 Ада Сента детаљније информације
410 РКТГ-55313 Вајсбергер Исак 1907 Ђемере Сента детаљније информације
411 РКТГ-55314 Вајс Регина 1864 Сента Сента детаљније информације
412 РКТГ-55315 Вајс Нора Денеш 1926 Сента Сента детаљније информације
413 РКТГ-55316 Вајс Мира Ерне 1937 Сента Сента детаљније информације
414 РКТГ-55317 Вајс Маријана Андор 1927 Сента Сента детаљније информације
415 РКТГ-55318 Вајс Липот Нафталин 1933 Сента Сента детаљније информације
416 РКТГ-55319 Вајсбергер Серена 1911 Сента Сента детаљније информације
417 РКТГ-55320 Вајс Јуда Нафталин 1928 Сента Сента детаљније информације
418 РКТГ-55321 Вајсбергер Симон Исак 1940 Сента Сента детаљније информације
419 РКТГ-55322 Вајс Рожа 1904 Падеј Сента детаљније информације
420 РКТГ-55323 Вајс Рени 1917 Мокрин Сента детаљније информације
421 РКТГ-55324 Вајс Марта 1902 Жабаљ Сента детаљније информације
422 РКТГ-55325 Вајс Маргит 1939 А - непознато Сента детаљније информације
423 РКТГ-55326 Вајс Маргит 1942 Сента Сента детаљније информације
424 РКТГ-55327 Вајс супруга Јожефа 1910 А - непознато Сента детаљније информације
425 РКТГ-55328 Вебер Хуго 1895 Ада Сента детаљније информације
426 РКТГ-55329 Вајс Клара Андор 1933 Сента Сента детаљније информације
427 РКТГ-55331 Вајс Сори 1887 Марамарошсигет Сента детаљније информације
428 РКТГ-55332 Васерман Морис 1860 Јадогоро Сента детаљније информације
429 РКТГ-55334 Варнаи Рожа 1875 Сента Сента детаљније информације
430 РКТГ-55338 Вајсбергер Рене Исак 1938 Сента Сента детаљније информације
431 РКТГ-55340 Вајс Илија 1938 А - непознато Сента детаљније информације
432 РКТГ-55342 Валтер Шандор Мозеш 1931 Сента Сента детаљније информације
433 РКТГ-55344 Валтер Хенрик Мозеш 1925 Сента Сента детаљније информације
434 РКТГ-55345 Валтер Мозеш 1889 Сента Сента детаљније информације
435 РКТГ-55346 Валтер Јуда Мозеш 1923 Сента Сента детаљније информације
436 РКТГ-55347 Вајсбергер Хенрик Исак 1934 Сента Сента детаљније информације
437 РКТГ-55691 Хиршл Илеш Сента Сента детаљније информације
438 РКТГ-55694 Хиршл Шандор Сента Сента детаљније информације
439 РКТГ-55704 Хиршл Ласло Сента Сента детаљније информације
440 РКТГ-55705 Хиршл Имре Сента Сента детаљније информације
441 РКТГ-55901 Васић Момчило Арсеније 1899 Сента Сента детаљније информације
442 РКТГ-55902 Вуковић Давид Јован 1901 Сента Сента детаљније информације
443 РКТГ-55903 Вукотић Вукашин Мићко 1892 Сента Сента детаљније информације
444 РКТГ-55904 Васић Боривој 1911 Сента Сента детаљније информације
445 РКТГ-56469 Гринбергер Естер 1899 Бечеј Сента детаљније информације
446 РКТГ-56525 Генц - Ковач Рожа 1915 Сента Сента детаљније информације
447 РКТГ-56558 Грчкарац Саво Груја 1910 А - непознато Сента детаљније информације
448 РКТГ-56559 Грујин Нестор Бошко 1900 А - непознато Сента детаљније информације
449 РКТГ-56705 Вагнер Јохана Филип 1913 Сента Сента детаљније информације
450 РКТГ-57004 Голд Ибоја Филип 1940 Сента Сента детаљније информације
451 РКТГ-57005 Гласер 1910 А - непознато Сента детаљније информације
452 РКТГ-57006 Гласер Јудит 1942 А - непознато Сента детаљније информације
453 РКТГ-57007 Гласер Ервин 1941 А - непознато Сента детаљније информације
454 РКТГ-57008 Гинс Фрида 1887 Бачко Петрово Село Сента детаљније информације
455 РКТГ-57009 Гинс Рене 1941 А - непознато Сента детаљније информације
456 РКТГ-57010 Гинс Мартон 1901 Сента Сента детаљније информације
457 РКТГ-57011 Гинс Клара Карољ 1940 Суботица Сента детаљније информације
458 РКТГ-57012 Гинс Јудит Симон 1940 Загреб Сента детаљније информације
459 РКТГ-57014 Глаубер Јакоб 1877 Комлат Сента детаљније информације
460 РКТГ-57015 Гинс Габор 1881 Бачко Петрово Село Сента детаљније информације
461 РКТГ-57016 Глаубер Јанош 1903 Бечеј Сента детаљније информације
462 РКТГ-57017 Гинс Амалиа 1903 Бестерце Сента детаљније информације
463 РКТГ-57018 Гинбергер Естер 1899 Бечеј Сента детаљније информације
464 РКТГ-57019 Гере Јулиа 1888 Шајкаш Сента детаљније информације
465 РКТГ-57020 Гере др Иштван Арпад 1909 Шајкаш Сента детаљније информације
466 РКТГ-57021 Гере Арпад 1878 Уло Сента детаљније информације
467 РКТГ-57022 Голдринг Ерне Шандор 1941 Сента Сента детаљније информације
468 РКТГ-57023 Голд Филип Мор 1938 Сента Сента детаљније информације
469 РКТГ-57027 Голд Паула Лајош 1936 Сента Сента детаљније информације
470 РКТГ-57028 Голд Мор Лајош 1941 Сента Сента детаљније информације
471 РКТГ-57029 Голд Мор Јене 1940 Сента Сента детаљније информације
472 РКТГ-57030 Голд Леа Мор 1936 Сента Сента детаљније информације
473 РКТГ-57031 Голд Леа Лајош 1932 Сента Сента детаљније информације
474 РКТГ-57033 Голд Јене 1913 Кањижа Сента детаљније информације
475 РКТГ-57034 Голдринг Каталин 1866 Алошоверецке Сента детаљније информације
476 РКТГ-57035 Голдрингер Илона Арон 1911 Форо Сента детаљније информације
477 РКТГ-57036 Голдринг Јуда Арон 1919 Ерсалаш Сента детаљније информације
478 РКТГ-57037 Голдринг Јене 1940 А - непознато Сента детаљније информације
479 РКТГ-57038 Голдингер Израел Арон 1913 Солнок Сента детаљније информације
480 РКТГ-57039 Голдринг Ерика 1943 А - непознато Сента детаљније информације
481 РКТГ-57040 Голдринг Арон 1885 Мункачево Сента детаљније информације
482 РКТГ-57041 Голдинер супруга Јакаба 1878 А - непознато Сента детаљније информације
483 РКТГ-57042 Голдинер Јакаб 1870 А - непознато Сента детаљније информације
484 РКТГ-57043 Голд Хелен 1915 Мако Сента детаљније информације
485 РКТГ-57044 Голд Филип 1908 А - непознато Сента детаљније информације
486 РКТГ-57045 Голд Саул Мор 1935 Коложвар Сента детаљније информације
487 РКТГ-57046 Глаубер Гизела 1868 Мункачево Сента детаљније информације
488 РКТГ-57047 Голд Мор 1910 Кањижа Сента детаљније информације
489 РКТГ-57048 Голд Бернат Лајош 1936 Сента Сента детаљније информације
490 РКТГ-57049 Голд Илона 1915 Коложвар Сента детаљније информације
491 РКТГ-57050 Голд Ести 1915 Кањижа Сента детаљније информације
492 РКТГ-57051 Голд Вилмош 1918 Кањижа Сента детаљније информације
493 РКТГ-57052 Голд Ана Лајош 1908 Мезекевешд Сента детаљније информације
494 РКТГ-57053 Гликштал Фани 1881 Каћмар Сента детаљније информације
495 РКТГ-57054 Гликштал Мор 1880 Сента Сента детаљније информације
496 РКТГ-57055 Гликштал 1886 А - непознато Сента детаљније информације
497 РКТГ-57056 Гликштал Мартон 1879 А - непознато Сента детаљније информације
498 РКТГ-57057 Гликштал Јене 1906 А - непознато Сента детаљније информације
499 РКТГ-57058 Глид Ана Александар 1935 А - непознато Сента детаљније информације
500 РКТГ-57059 Глид 1904 А - непознато Сента детаљније информације
501 РКТГ-57060 Глаубер Карола 1905 Мако Сента детаљније информације
502 РКТГ-57061 Голд Ребека 1915 Сента детаљније информације
503 РКТГ-57062 Ганц Леви Мендел 1926 Сента Сента детаљније информације
504 РКТГ-57063 Гараи Калман 1861 Сента Сента детаљније информације
505 РКТГ-57064 Ганц Цили 1892 Сатмарменти Сента детаљније информације
506 РКТГ-57065 Ганц Херс 1915 А - непознато Сента детаљније информације
507 РКТГ-57066 Ганц Шари 1890 Њитрасердахеј Сента детаљније информације
508 РКТГ-57067 Ганц Самуел 1911 А - непознато Сента детаљније информације
509 РКТГ-57068 Ганц Рожа Јуда 1920 Сента Сента детаљније информације
510 РКТГ-57069 Ганц Рене 1907 Унгвар Сента детаљније информације
511 РКТГ-57070 Ганц Рахеле Мендел 1939 Сента Сента детаљније информације
512 РКТГ-57071 Ганц Мендел 1892 Барцанфалва Сента детаљније информације
513 РКТГ-57073 Ганц Марк Арон 1939 Сента Сента детаљније информације
514 РКТГ-57074 Ганц Мартин Мендел 1939 Сента Сента детаљније информације
515 РКТГ-57075 Голд Ева Јене 1942 Сента Сента детаљније информације
516 РКТГ-57076 Ганц Липот Мендел 1941 Сента Сента детаљније информације
517 РКТГ-57077 Гелбштајн Ева Алберт 1942 А - непознато Сента детаљније информације
518 РКТГ-57078 Ганц Јене Мендел 1932 Сента Сента детаљније информације
519 РКТГ-57079 Ганц Барух Мендел 1934 Сента Сента детаљније информације
520 РКТГ-57080 Ганц Алфред Арон 1941 Сента Сента детаљније информације
521 РКТГ-57081 Ганц Лазар 1864 Барцанфалва Сента детаљније информације
522 РКТГ-57082 Ганц Јуда 1884 Барцанфалва Сента детаљније информације
523 РКТГ-57083 Ганц Јене 1885 Барцанфалва Сента детаљније информације
524 РКТГ-57084 Ганц Ибоја Арон 1937 Унгвар Сента детаљније информације
525 РКТГ-57085 Ганц Ерне Арон 1936 Унгвар Сента детаљније информације
526 РКТГ-57087 Ганц Дора 1915 Будимпешта Сента детаљније информације
527 РКТГ-57088 Ганц Гизела 1899 Наград Сента детаљније информације
528 РКТГ-57089 Ганц Арон 1913 А - непознато Сента детаљније информације
529 РКТГ-57090 Ганц Александар 1934 Сента Сента детаљније информације
530 РКТГ-57091 Ганц Марика 1938 А - непознато Сента детаљније информације
531 РКТГ-57092 Гинс Клара Габор 1924 Сента Сента детаљније информације
532 РКТГ-57093 Голд Давид Мор 1940 Сента Сента детаљније информације
533 РКТГ-57094 Гинс Јожеф 1892 Сента Сента детаљније информације
534 РКТГ-57095 Голд Абрахам Јене 1936 Сента Сента детаљније информације
535 РКТГ-57096 Гликштал Рози 1884 Сента Сента детаљније информације
536 РКТГ-57097 Гликштал Имре Геза 1929 Сента Сента детаљније информације
537 РКТГ-57098 Гликштал Геза 1891 Сента Сента детаљније информације
538 РКТГ-57099 Гликштал Андор 1876 Сента Сента детаљније информације
539 РКТГ-57100 Глаубер Шаламон Јанош 1930 Сента Сента детаљније информације
540 РКТГ-57101 Глаубер Херман Јанош 1934 Сента Сента детаљније информације
541 РКТГ-57102 Глаубер Регина Јанош 1928 Сента Сента детаљније информације
542 РКТГ-57103 Глаубер Маргит Јанош 1932 Сента Сента детаљније информације
543 РКТГ-57104 Глаубер Малвина Јанош 1936 Сента Сента детаљније информације
544 РКТГ-57106 Гелбштајн Ендре-Андрија Јене 1941 Суботица Сента детаљније информације
545 РКТГ-57107 Гинс Роза Габор 1922 Сента Сента детаљније информације
546 РКТГ-57108 Гелбштајн Ђерђ-Ђорђе Алберт 1943 Будимпешта Сента детаљније информације
547 РКТГ-57109 Гинс Илона 1891 Сента Сента детаљније информације
548 РКТГ-57111 Гелбштајн Регина 1875 Калоча Сента детаљније информације
549 РКТГ-57115 Гелбштајн Еде 1873 Сирма Сента детаљније информације
550 РКТГ-57116 Гелбман Мариа Шимон 1899 Сента Сента детаљније информације
551 РКТГ-57117 Гелдман Аладар Израел 1892 Нови Кнежевац Сента детаљније информације
552 РКТГ-57118 Гелбштајн Рожа 1917 Суботица Сента детаљније информације
553 РКТГ-57119 Гелбштајн Роберт Алберт 1938 Сента Сента детаљније информације
554 РКТГ-57120 Гелбштајн Маргит 1911 Вац Сента детаљније информације
555 РКТГ-57121 Гелбштајн Калман Алберт 1941 Сента Сента детаљније информације
556 РКТГ-57122 Гелбштајн Иван Алберт 1939 Сента Сента детаљније информације
557 РКТГ-57123 Голдринг Мано Арон 1923 Ада Сента детаљније информације
558 РКТГ-57124 Глаубер Јолан Јанош 1939 Сента Сента детаљније информације
559 РКТГ-57125 Готфрид Тери 1911 Суботица Сента детаљније информације
560 РКТГ-57126 Граф Лаура Михаљ 1879 Филипсалаш Сента детаљније информације
561 РКТГ-57127 Грос Петар Виктор 1937 Сента Сента детаљније информације
562 РКТГ-57128 Грос Ирена 1927 Сента Сента детаљније информације
563 РКТГ-57131 Грос Шандор Микша 1914 Ершекчанад Сента детаљније информације
564 РКТГ-57132 Голдштајн Јене 1900 Сента Сента детаљније информације
565 РКТГ-57133 Голдринг Херман Арон 1924 Сента Сента детаљније информације
566 РКТГ-57134 Гросман Арпад 1894 Сент Леринц Сента детаљније информације
567 РКТГ-57135 Гросман Едвард 1901 Стропко Сента детаљније информације
568 РКТГ-57136 Гринбергер Бела Марко 1902 Бечеј Сента детаљније информације
569 РКТГ-57137 Граф Ласло Армин 1915 Сегедин Сента детаљније информације
570 РКТГ-57138 Готфрид Берта 1877 Шопрон Сента детаљније информације
571 РКТГ-57139 Гринбергер Стеван Бела 1937 Сента Сента детаљније информације
572 РКТГ-57140 Гросхаус Бела 1927 А - непознато Сента детаљније информације
573 РКТГ-57141 Граф Армин Вилмош 1873 Ада Сента детаљније информације
574 РКТГ-57142 Гросхаус Гизела 1895 А - непознато Сента детаљније информације
575 РКТГ-57143 Гутман Аладар 1908 Петрозењ Сента детаљније информације
576 РКТГ-57144 Гутман Амал 1878 Деспотово Сента детаљније информације
577 РКТГ-57145 Гутман Геза 1866 А - непознато Сента детаљније информације
578 РКТГ-57146 Гутман Имре 1938 А - непознато Сента детаљније информације
579 РКТГ-57147 Готфрид Шандор 1935 Суботица Сента детаљније информације
580 РКТГ-57148 Гросман Роза 1911 Бачко Петрово Село Сента детаљније информације
581 РКТГ-57149 Гинс Ема 1870 Ада Сента детаљније информације
582 РКТГ-57150 Готдинер Фрида 1877 Ујпешт Сента детаљније информације
583 РКТГ-57151 Гросман Жужа 1890 Сегедин Сента детаљније информације
584 РКТГ-57152 Голдштајн Бене 1863 Сента детаљније информације
585 РКТГ-57153 Готдинер Јакаб 1869 Тисалуто Сента детаљније информације
586 РКТГ-57154 Гринфелд Маргит 1919 А - непознато Сента детаљније информације
587 РКТГ-57155 Гонда Маргит 1885 Сента Сента детаљније информације
588 РКТГ-57156 Гонда Симон 1879 Бекеш Сента детаљније информације
589 РКТГ-57157 Голдштајн Илона 1879 Сента Сента детаљније информације
590 РКТГ-57158 Гомбош Имре 1896 Нађатад Сента детаљније информације
591 РКТГ-57159 Грос Роза 1925 Сента Сента детаљније информације
592 РКТГ-57160 Голдринг Саламон Арон 1918 Баја Сента детаљније информације
593 РКТГ-57161 Грос супруга Давида 1898 А - непознато Сента детаљније информације
594 РКТГ-57162 Голдринг Роза 1917 Дарувар Сента детаљније информације
595 РКТГ-57163 Голдринг Мендел 1939 А - непознато Сента детаљније информације
596 РКТГ-57164 Грос Јоса 1884 Мако Сента детаљније информације
597 РКТГ-57165 Гринбергер Јолан Јене 1909 Подравска Слатина Сента детаљније информације
598 РКТГ-57166 Готдинер Херман 1877 Еђек Сента детаљније информације
599 РКТГ-57167 Грос Мари 1870 Нађмађар Сента детаљније информације
600 РКТГ-57168 Гросман Тереза Едвард 1934 Сента Сента детаљније информације
601 РКТГ-57169 Грос Микша 1883 Ђенђеш Сента детаљније информације
602 РКТГ-57170 Гомбош Роза 1895 Нађ Кало Сента детаљније информације
603 РКТГ-63008 Гардашевић Марко Мића 1886 Сента Сента детаљније информације
604 РКТГ-63025 Гашић Ђуро Глиша 1888 Горње Перуље Сента детаљније информације
605 РКТГ-63292 Донат Ержебет 1887 Санад Сента детаљније информације
606 РКТГ-63318 Доненбаум Вилмош 1904 А -непознато Сента детаљније информације
607 РКТГ-63319 Доненбаум Маргит 1912 А -непознато Сента детаљније информације
608 РКТГ-63320 Доненбаум Ерика Вилмош 1933 А -непознато Сента детаљније информације
609 РКТГ-63321 Доненбаум Стела Вилмош 1934 А -непознато Сента детаљније информације
610 РКТГ-63648 Грос Јелисавета 1912 Сента Сента детаљније информације
611 РКТГ-63784 Драшковић Марко Ђура 1881 А -непознато Сента детаљније информације
612 РКТГ-63788 Дрезгић Богдан 1902 А -непознато Сента детаљније информације
613 РКТГ-63789 Дрезгић Марија 1906 А -непознато Сента детаљније информације
614 РКТГ-63790 Дрезгић Милан Богдан 1940 Сента Сента детаљније информације
615 РКТГ-63791 Дрезгић Милка Богдан 1935 Сента Сента детаљније информације
616 РКТГ-63792 Дрезгић Нада Богдан 1938 Сента Сента детаљније информације
617 РКТГ-63793 Дрезгић Софија Богдан 1938 Сента Сента детаљније информације
618 РКТГ-63795 Дрекслер Грациа 1917 Сарајево Сента детаљније информације
619 РКТГ-63796 Дрекслер Ела Мартон 1938 А -непознато Сента детаљније информације
620 РКТГ-63866 Дубски Ангела 1916 Праг Сента детаљније информације
621 РКТГ-63941 Дуфт 1892 А -непознато Сента детаљније информације
622 РКТГ-64235 Давид Ибоља Јакоб 1908 Сента Сента детаљније информације
623 РКТГ-64737 Енгел Бернат 1941 Сента Сента детаљније информације
624 РКТГ-64738 Енгел Гениа 1906 Ливив Сента детаљније информације
625 РКТГ-64741 Енгел Илеш 1898 Сента Сента детаљније информације
626 РКТГ-64747 Енгел Мозеш 1911 Сента Сента детаљније информације
627 РКТГ-64751 Енгел Хана 1909 Сента Сента детаљније информације
628 РКТГ-64753 Енгел Давид Адолф 1921 Сента Сента детаљније информације
629 РКТГ-64754 Енгел Серен Адолф 1926 Сента Сента детаљније информације
630 РКТГ-64755 Енгел Шаламон Адолф 1944 Сента Сента детаљније информације
631 РКТГ-64757 Енгел Јолан Илеш 1940 Илок Сента детаљније информације
632 РКТГ-64759 Енгел Голде Мозеш 1934 Сента Сента детаљније информације
633 РКТГ-64760 Енгел Јицак Мозеш 1939 Сента Сента детаљније информације
634 РКТГ-64761 Енгел Рене Мозеш 1941 Сента Сента детаљније информације
635 РКТГ-64894 Денеш др Јожеф 1880 Сента Сента детаљније информације
636 РКТГ-64895 Денеш Лида 1880 Сента Сента детаљније информације
637 РКТГ-64945 Десимировић Љубомир 1914 А -непознато Сента детаљније информације
638 РКТГ-65049 Димић Милева - Милена Јован 1933 Узиновићево Узнићево детаљније информације
639 РКТГ-65066 Димовић Антал 1923 Сента Сента детаљније информације
640 РКТГ-65171 Енглер Давид Мозеш 1937 Сента Сента детаљније информације
641 РКТГ-65209 Епштајн Мариа 1861 Сента Сента детаљније информације
642 РКТГ-65272 Ерендинер Естер 1904 Сента Сента детаљније информације
643 РКТГ-65283 Ерендинер Игнац 1885 Сента Сента детаљније информације
644 РКТГ-65288 Еренфелд Ализа 1912 Шовља Сента детаљније информације
645 РКТГ-65289 Еренфелд Армин 1909 Сарваш Сента детаљније информације
646 РКТГ-65290 Еренфелд Берта 1909 Шолт Вадкерт Сента детаљније информације
647 РКТГ-65292 Еренфелд Исидор 1907 Сарваш Сента детаљније информације
648 РКТГ-65293 Еренфелд Јохана 1887 Фелшемезе Сента детаљније информације
649 РКТГ-65294 Еренфелд Олга 1909 Сатмарменти Сента детаљније информације
650 РКТГ-65296 Еренфелд Самуел 1883 Нађкарољ Сента детаљније информације
651 РКТГ-65299 Еренфелд Фани 1885 Фолшоњарад Сента детаљније информације
652 РКТГ-65300 Еренфелд Фрида 1906 Олошова Сента детаљније информације
653 РКТГ-65302 Еренфелд Херман 1888 Журк Сента детаљније информације
654 РКТГ-65303 Еренфелд Шаламон 1858 Њирхордаш Сента детаљније информације
655 РКТГ-65304 Еренфелд Шаламон 1906 Сарваш Сента детаљније информације
656 РКТГ-65305 Еренфелд Шандор 1908 Нађмихаљ Сента детаљније информације
657 РКТГ-65306 Еренфелд Ђурђина Армин 1934 Сента Сента детаљније информације
658 РКТГ-65307 Еренфелд Жисли Армин 1939 Сента Сента детаљније информације
659 РКТГ-65308 Еренфелд Леа Армин 1937 Сента Сента детаљније информације
660 РКТГ-65315 Еренфелд Естер Игњат 1882 Ладомирвагаш Сента детаљније информације
661 РКТГ-65316 Еренфелд Шандор Исидор 1934 Сента Сента детаљније информације
662 РКТГ-65318 Еренфелд Фаркаш Саламон 1881 Кокод Сента детаљније информације
663 РКТГ-65320 Еренфелд Бернат Херман 1928 Сента Сента детаљније информације
664 РКТГ-65321 Еренфелд Хелен Херман 1926 Сента Сента детаљније информације
665 РКТГ-65322 Еренфелд Бернат Шамуел 1927 Сента Сента детаљније информације
666 РКТГ-65338 Еренфелд Вилмош Шамуел 1917 Сента Сента детаљније информације
667 РКТГ-65339 Еренфелд Давид Шамуел 1935 А -непознато Сента детаљније информације
668 РКТГ-65340 Еренфелд Ела Шамуел 1922 Сента Сента детаљније информације
669 РКТГ-65341 Еренфелд Игнац Шамуел 1925 Сента Сента детаљније информације
670 РКТГ-65342 Еренфелд Јене Шамуел 1932 Мункачево Сента детаљније информације
671 РКТГ-65343 Еренфелд Хенрик Шамуел 1933 Сента Сента детаљније информације
672 РКТГ-65345 Еренфелд Мирјам Шандор 1936 Суботица Сента детаљније информације
673 РКТГ-65346 Еренфелд Рубен Шандор 1940 Суботица Сента детаљније информације
674 РКТГ-65479 Дојч Виктор 1901 А -непознато Сента детаљније информације
675 РКТГ-65481 Дојч Еугениа 1857 Темишвар Сента детаљније информације
676 РКТГ-65482 Дојч Игнац 1896 Сента Сента детаљније информације
677 РКТГ-65485 Дојч Ладислав 1912 А -непознато Сента детаљније информације
678 РКТГ-65486 Дојч Лаура 1856 Суботица Сента детаљније информације
679 РКТГ-65488 Дојч Мариана 1943 А -непознато Сента детаљније информације
680 РКТГ-65490 Дојч Паула 1892 Бекешчаба Сента детаљније информације
681 РКТГ-65491 Дојч Регина 1864 Зрењанин Сента детаљније информације
682 РКТГ-65494 Дојч Силвиа 1888 Сента Сента детаљније информације
683 РКТГ-65497 Дојч удова Шаламона 1876 А -непознато Сента детаљније информације
684 РКТГ-65498 Дојч Флора 1894 Сента Сента детаљније информације
685 РКТГ-65501 Дојч Ева-Ида Адолф 1870 Сента Сента детаљније информације
686 РКТГ-65504 Дојч Олга Игнац 1925 Сента Сента детаљније информације
687 РКТГ-65508 Дојч Јене Мор 1890 Сента Сента детаљније информације
688 РКТГ-68154 Весић Љубомир 1907 Гргуровце Гргуревци детаљније информације
689 РКТГ-68631 Загорац Димитрије - Митар Божа 1894 Медак Сента детаљније информације
690 РКТГ-68702 Золтан др Балаж 1885 Сента Сента детаљније информације
691 РКТГ-68703 Зентаи Мариа 1895 Сомбор Сента детаљније информације
692 РКТГ-68704 Зентаи Тамаш Бела А -непознато Сента детаљније информације
693 РКТГ-68705 Зентаи Матија 1883 А -непознато Сента детаљније информације
694 РКТГ-68706 Зеленфројнд Роза 1875 Сента Сента детаљније информације
695 РКТГ-68708 Зентаи Бела 1864 А -непознато Сента детаљније информације
696 РКТГ-68710 Зентаи Ласло 1914 А -непознато Сента детаљније информације
697 РКТГ-68711 Зентаи удовица Јаноша 1864 А -непознато Сента детаљније информације
698 РКТГ-68883 Ивковић Момчило 1915 А -непознато Сента детаљније информације
699 РКТГ-68887 Иванов Нићифор Ловрентије 1926 Сента Сента детаљније информације
700 РКТГ-69006 Ижак Давид 1884 Нађварад Сента детаљније информације
701 РКТГ-69170 Јурић Стеван Јован 1902 А -непознато Сента детаљније информације
702 РКТГ-69171 Јовановић Сава 1887 А -непознато Сента детаљније информације
703 РКТГ-70489 Клајн Рожи 1895 А -непознато Сента детаљније информације
704 РКТГ-70585 Коруга Раде Раде 1914 А -непознато Сента детаљније информације
705 РКТГ-70592 Ковачевић Перса 1889 А -непознато Сента детаљније информације
706 РКТГ-70594 Кнежевић Крста Милан 1879 А -непознато Сента детаљније информације
707 РКТГ-70595 Кнежевић Милан 1918 А -непознато Сента детаљније информације
708 РКТГ-70596 Каровић Бошко Миленко 1915 А -непознато Сента детаљније информације
709 РКТГ-70597 Каблар Илија Глиша 1894 А -непознато Сента детаљније информације
710 РКТГ-70598 Каблар Глиша Глиша 1893 А -непознато Сента детаљније информације
711 РКТГ-70599 Каблар Аћим Глиша 1888 А -непознато Сента детаљније информације
712 РКТГ-71239 Јовановић Александар Михајло 1922 Сента Сента детаљније информације
713 РКТГ-71244 Јовановић Василије 1896 А -непознато Сента детаљније информације
714 РКТГ-71245 Јанчић Иван Мита 1888 Сента Сента детаљније информације
715 РКТГ-73159 Брановачки Бошко Сента Сента детаљније информације
716 РКТГ-73160 Брановачки Милан 1877 Сента Сента детаљније информације
717 РКТГ-73162 Дајч Александар Др. 1905 Сента Сента детаљније информације
718 РКТГ-73165 Живадиновић Лазар 1879 Сента Сента детаљније информације
719 РКТГ-73166 Ивановић Нићифор 1923 Сента Сента детаљније информације
720 РКТГ-73173 Кајчић Богдан Бранко 1928 Сента Сента детаљније информације
721 РКТГ-73175 Кајчић Боривој Бранко 1909 Сента Сента детаљније информације
722 РКТГ-73176 Кајчић Бранко 1881 Сента Сента детаљније информације
723 РКТГ-73177 Кајчић Милан Бранко 1921 Сента Сента детаљније информације
724 РКТГ-73180 Кљајић Славко Сента Сента детаљније информације
725 РКТГ-73181 Ковачев Јоца 1888 Сента Сента детаљније информације
726 РКТГ-73182 Ковачевић Александар Сента Сента детаљније информације
727 РКТГ-73183 Коњевић Милорад 1889 Сента Сента детаљније информације
728 РКТГ-73186 Кусовац Стеван 1881 Призрен Сента детаљније информације
729 РКТГ-73187 Лазић Василије 1886 Сента Сента детаљније информације
730 РКТГ-73188 Лалић Славко 1897 Сента Сента детаљније информације
731 РКТГ-73189 Леви Денеш 1913 Сента Сента детаљније информације
732 РКТГ-73190 Леви Карло 1918 Сента Сента детаљније информације
733 РКТГ-73191 Лојевић Никола 1894 Сента Сента детаљније информације
734 РКТГ-73192 Лолин Бранко 1877 Сента Сента детаљније информације
735 РКТГ-73199 Лулевић Момчило Лука 1883 Краљево Сента детаљније информације
736 РКТГ-73200 Мађаревић Војин 1886 Сента Сента детаљније информације
737 РКТГ-73207 Марјановић Душан Сента Сента детаљније информације
738 РКТГ-73209 Маркановић Обрад Јован 1905 Гламоч Сента детаљније информације
739 РКТГ-73221 Милер Стеван 1915 Сента Сента детаљније информације
740 РКТГ-73353 Молнар Петер 1911 Сента Сента детаљније информације
741 РКТГ-73369 Пакаски Бранко 1890 Сента Сента детаљније информације
742 РКТГ-73370 Пакаски Тодор 1880 Сента Сента детаљније информације
743 РКТГ-73372 Пејин Иса Сента Сента детаљније информације
744 РКТГ-73376 Петровић Живко Сента Сента детаљније информације
745 РКТГ-73380 Радивојчев Милан 1879 Сента Сента детаљније информације
746 РКТГ-73381 Радовић Јосим 1898 Сента Сента детаљније информације
747 РКТГ-73385 Радуласки Велимир 1900 Сента Сента детаљније информације
748 РКТГ-73386 Славнић Чедомир 1892 Сента Сента детаљније информације
749 РКТГ-73387 Суботин Љубомир Сента Сента детаљније информације
750 РКТГ-73623 Андришков Милорад 1897 Сента Сента детаљније информације
751 РКТГ-73628 Тодоров Милош Сента Сента детаљније информације
752 РКТГ-73631 Туцаков Милан Сента Сента детаљније информације
753 РКТГ-73632 Туцаков Светозар Сента Сента детаљније информације
754 РКТГ-73641 Ћиврић Влада 1904 Сента Сента детаљније информације
755 РКТГ-73694 Удовички Рада 1896 Сента Сента детаљније информације
756 РКТГ-73707 Удовички Радивој 1892 Сента Сента детаљније информације
757 РКТГ-74962 Крстић Јездимир Ненад 1919 Деск Сента детаљније информације
758 РКТГ-75837 Клајн Фрида 1886 Будимпешта Сента детаљније информације
759 РКТГ-75844 Кон Лоти 1896 Илок Сента детаљније информације
760 РКТГ-75848 Кон супруга Липота 1915 А -непознато Сента детаљније информације
761 РКТГ-75849 Кон Јоза 1888 Мађарергењ Сента детаљније информације
762 РКТГ-76029 Кон Јене Адолф 1928 Суботица Сента детаљније информације
763 РКТГ-76031 Колин Клара 1939 Сента Сента детаљније информације
764 РКТГ-76032 Клајн Шандор 1934 А -непознато Сента детаљније информације
765 РКТГ-76033 Кон Ерне 1942 А -непознато Сента детаљније информације
766 РКТГ-76045 Клајн 1873 А -непознато Сента детаљније информације
767 РКТГ-76046 Колин Владислав 1910 А -непознато Сента детаљније информације
768 РКТГ-76049 Колин Вера 1934 А -непознато Сента детаљније информације
769 РКТГ-76051 Кнајпфлер Јене 1882 Сента детаљније информације
770 РКТГ-76057 Кнајпфер Гениа 1901 А -непознато Сента детаљније информације
771 РКТГ-76064 Келнер Леа Јакоб 1933 Сента Сента детаљније информације
772 РКТГ-76069 Келнер Јудита Јакоб 1939 Сента Сента детаљније информације
773 РКТГ-76071 Келнер Давид Јакоб 1941 Сента Сента детаљније информације
774 РКТГ-76074 Касовиц Мариа Арон 1900 Сента Сента детаљније информације
775 РКТГ-76077 Касовиц Ана Арон 1902 Сента Сента детаљније информације
776 РКТГ-76110 Кон Мор 1867 Иђош Сента детаљније информације
777 РКТГ-76398 Кон Роза 1889 Нађмартон Сента детаљније информације
778 РКТГ-76399 Краус Ева 1938 А -непознато Сента детаљније информације
779 РКТГ-76400 Краиних Шарлота 1902 Будасентмихаљ Сента детаљније информације
780 РКТГ-76401 Краиних Тилда 1908 Тисаујлак Сента детаљније информације
781 РКТГ-76402 Крајних Натан 1861 Кемезе Сента детаљније информације
782 РКТГ-76404 Краиних Мари 1865 Посоњсентђерђ Сента детаљније информације
783 РКТГ-76406 Краиних Естер 1944 А -непознато Сента детаљније информације
784 РКТГ-76408 Кон Хелена 1877 Кишкунмајша Сента детаљније информације
785 РКТГ-76410 Краус Жени 1871 Шарошпатак Сента детаљније информације
786 РКТГ-76411 Кон Паула 1896 Крстур Сента детаљније информације
787 РКТГ-76426 Кохштајн Јене 1910 А -непознато Сента детаљније информације
788 РКТГ-76442 Краус Емануел 1867 Сента детаљније информације
789 РКТГ-76446 Краус Естер 1909 А -непознато Сента детаљније информације
790 РКТГ-76450 Краус Ладислав 1924 А -непознато Сента детаљније информације
791 РКТГ-76452 Краус Јосип 1911 А -непознато Сента детаљније информације
792 РКТГ-76454 Краус Јозефина 1904 Сента Сента детаљније информације
793 РКТГ-76458 Краус супруга Јенеа 1913 А -непознато Сента детаљније информације
794 РКТГ-76460 Краус Јакаб 1889 Ујпешт Сента детаљније информације
795 РКТГ-76468 Клајн 1920 А -непознато Сента детаљније информације
796 РКТГ-76478 Клајн Јулиа 1930 А -непознато Сента детаљније информације
797 РКТГ-76480 Клајн Лина 1847 А -непознато Сента детаљније информације
798 РКТГ-76481 Клајн Липот-Пинкас Вилхелм 1870 А -непознато Сента детаљније информације
799 РКТГ-76484 Клајн Серена Давид 1900 Јаскарајене Сента детаљније информације
800 РКТГ-76492 Клајн Матилд Аврам 1883 Сента детаљније информације
801 РКТГ-76493 Клајн Мајер Јожеф 1929 Сента Сента детаљније информације
802 РКТГ-76497 Клајн Натан-Игнац Јаков 1877 Сента Сента детаљније информације
803 РКТГ-76500 Клајн Игнац 1881 Сента Сента детаљније информације
804 РКТГ-76501 Клајн Јожеф 1903 Сента Сента детаљније информације
805 РКТГ-76526 Клајн Јожеф Натан 1920 Сента Сента детаљније информације
806 РКТГ-76536 Клајн Јоза 1890 Сента Сента детаљније информације
807 РКТГ-76537 Кираљ Ержебет 1893 Сента Сента детаљније информације
808 РКТГ-76540 Клајн Мајер Мор 1930 Сента Сента детаљније информације
809 РКТГ-76542 Клајн Мор 1891 Сента Сента детаљније информације
810 РКТГ-76544 Клајн Серен 1907 Сента Сента детаљније информације
811 РКТГ-76546 Клајн Херман Мор 1919 Сента Сента детаљније информације
812 РКТГ-76547 Клајн Шандор Игнац 1880 Сента Сента детаљније информације
813 РКТГ-76549 Кнајпфлер Сара 1905 Сента Сента детаљније информације
814 РКТГ-76550 Клајн Јожеф Мор 1915 Сента Сента детаљније информације
815 РКТГ-76554 Клајн 1895 А -непознато Сента детаљније информације
816 РКТГ-76576 Клајн Агнеш Јожеф 1931 Сента Сента детаљније информације
817 РКТГ-76581 Краус Мор 1914 Кулпин Сента детаљније информације
818 РКТГ-76582 Кулка Јожеф 1894 Лац Сента детаљније информације
819 РКТГ-76585 Касовиц Арон Мор 1867 Нађкањижа Сента детаљније информације
820 РКТГ-76588 Келеш Бернат 1928 А -непознато Сента детаљније информације
821 РКТГ-76589 Кахан Маргита 1932 А -непознато Сента детаљније информације
822 РКТГ-76591 Кениг Агнеш Саламон 1935 Суботица Сента детаљније информације
823 РКТГ-76593 Кениг Маргит Нандор 1897 Сента Сента детаљније информације
824 РКТГ-76594 Касовиц Матилд 1872 Баја Сента детаљније информације
825 РКТГ-76597 Келнер Вилмош 1895 Бачко Петрово Село Сента детаљније информације
826 РКТГ-76598 Келнер Јакаб 1897 Сента Сента детаљније информације
827 РКТГ-76599 Келнер 1876 А -непознато Сента детаљније информације
828 РКТГ-76600 Кахан Хана 1897 Кунбаја Сента детаљније информације
829 РКТГ-76601 Келнер Рифка Јакоб 1921 Сента Сента детаљније информације
830 РКТГ-76607 Келнер Рахел 1895 Сента Сента детаљније информације
831 РКТГ-76608 Кениг Саламон Самуел 1902 Сента Сента детаљније информације
832 РКТГ-76612 Келнер Роза 1899 Сента Сента детаљније информације
833 РКТГ-76613 Кениг Андор Самуел 1885 Сента Сента детаљније информације
834 РКТГ-76615 Кениг Ђула Самуел 1889 Сента Сента детаљније информације
835 РКТГ-76616 Кениг Ана 1903 Шарвар Сента детаљније информације
836 РКТГ-76619 Келнер Цецилија 1881 А -непознато Сента детаљније информације
837 РКТГ-76620 Клајн Абрахам 1940 А -непознато Сента детаљније информације
838 РКТГ-76623 Клајман Роза Зелман 1913 Мункачево Сента детаљније информације
839 РКТГ-76625 Клајн Андрија 1930 А -непознато Сента детаљније информације
840 РКТГ-76626 Клајн Ержебет Шандор 1896 А -непознато Сента детаљније информације
841 РКТГ-76628 Клајн Илона 1943 А -непознато Сента детаљније информације
842 РКТГ-76630 Клајн Јакаб 1895 А -непознато Сента детаљније информације
843 РКТГ-76634 Кениг супруга Игнаца 1881 А -непознато Сента детаљније информације
844 РКТГ-76635 Кениг Марта Саламон 1933 Суботица Сента детаљније информације
845 РКТГ-76636 Кепеч Пирошка 1919 А -непознато Сента детаљније информације
846 РКТГ-76639 Клајман Тауб Зелман 1935 Сента Сента детаљније информације
847 РКТГ-76640 Келнер Маркуш Јакоб 1922 Сента Сента детаљније информације
848 РКТГ-76643 Клајман Амал 1911 А -непознато Сента детаљније информације
849 РКТГ-76645 Клајман Зелма 1907 Шовља Сента детаљније информације
850 РКТГ-76646 Клајман Мориц Зелман 1932 Мункачево Сента детаљније информације
851 РКТГ-76786 Краиних Шимон Мозеш 1930 Сента Сента детаљније информације
852 РКТГ-76787 Колин Роза 1912 Сента Сента детаљније информације
853 РКТГ-76788 Краиних Мартон 1905 Сента Сента детаљније информације
854 РКТГ-76789 Краус Роза 1884 Сента Сента детаљније информације
855 РКТГ-76790 Краиних Мозеш 1896 Сента Сента детаљније информације
856 РКТГ-76791 Краиних Тауб Мартон 1936 Сента Сента детаљније информације
857 РКТГ-76792 Краус Жигмонд 1896 Сента Сента детаљније информације
858 РКТГ-76793 Краиних Шамуел Мозеш 1935 Сента Сента детаљније информације
859 РКТГ-76794 Краус Андраш 1942 Сента Сента детаљније информације
860 РКТГ-76795 Краиних Леа Мартин 1935 Сента Сента детаљније информације
861 РКТГ-76796 Краиних Липот Мозеш 1939 Сента Сента детаљније информације
862 РКТГ-76797 Краус Ида 1902 Сента Сента детаљније информације
863 РКТГ-76798 Кон Адолф 1893 Сента Сента детаљније информације
864 РКТГ-76799 Краиних Мартон 1932 Сента Сента детаљније информације
865 РКТГ-76800 Краиних Јудит 1943 Сента Сента детаљније информације
866 РКТГ-76801 Китвак Шаламон Јакаб 1926 Сента Сента детаљније информације
867 РКТГ-76802 Кон Арон 1887 Сента Сента детаљније информације
868 РКТГ-76803 Кон Давид Липот 1941 Сента Сента детаљније информације
869 РКТГ-76804 Кон Лиопт Давид 1910 Сента Сента детаљније информације
870 РКТГ-76805 Кон Мирјам Херман 1933 Сента Сента детаљније информације
871 РКТГ-77294 Кон Мојси Липот 1940 Сента Сента детаљније информације
872 РКТГ-77295 Кон Филип Адолф 1922 Сента Сента детаљније информације
873 РКТГ-77296 Кон Херман 1896 Сента Сента детаљније информације
874 РКТГ-77297 Краиних Естер Мозеш 1924 Сента Сента детаљније информације
875 РКТГ-77828 Ковачев Александар Милић 1903 Деск Сента детаљније информације
876 РКТГ-78053 Косановић Никола Мирко 1901 Лика Сента детаљније информације
877 РКТГ-78054 Кајичић Боривој Бранко 1908 Сента Сента детаљније информације
878 РКТГ-78055 Кусовац Стеван Риста 1882 Призрен Сента детаљније информације
879 РКТГ-78056 Кршикапа Димитрије Крец 1884 А -непознато Сента детаљније информације
880 РКТГ-78057 Кривокапић Андрија Благоје 1903 А -непознато Сента детаљније информације
881 РКТГ-78058 Кораћ Светозар 1919 А -непознато Сента детаљније информације
882 РКТГ-78059 Кезман Халид Сента Сента детаљније информације
883 РКТГ-78060 Калуђеровић Марко Сента Сента детаљније информације
884 РКТГ-78061 Кајичић Бранко Глиша 1879 Сента Сента детаљније информације
885 РКТГ-78062 Кајичић Богдан Бранко 1928 Сента Сента детаљније информације
886 РКТГ-78064 Кајичић Милан Бранко 1921 Сента Сента детаљније информације
887 РКТГ-80326 Марјановић Јован Сима 1861 А -непознато Сента детаљније информације
888 РКТГ-80505 Лебл Ендре 1908 А -непознато Сента детаљније информације
889 РКТГ-80506 Лебл Ференц 1904 А -непознато Сента детаљније информације
890 РКТГ-80595 Лунић Јаков 1912 А -непознато Сента детаљније информације
891 РКТГ-80596 Лопичић Лазар Милан 1885 А -непознато Сента детаљније информације
892 РКТГ-80597 Лопочић Јованка Лазар 1920 А -непознато Сента детаљније информације
893 РКТГ-81446 Лојовић Никола Станоје 1893 А -непознато Сента детаљније информације
894 РКТГ-81450 Лукинић Роберт Владислав 1885 Сента Сента детаљније информације
895 РКТГ-81769 Молнар Петер Ђерђ 1911 Сента Сента детаљније информације
896 РКТГ-81770 Михољев Здравко 1895 Сента Сента детаљније информације
897 РКТГ-82110 Ландау Шолем Јанош 1934 Сента Сента детаљније информације
898 РКТГ-82111 Левингер Жени 1871 Сента Сента детаљније информације
899 РКТГ-82112 Либерман Марија Јене 1931 Сента Сента детаљније информације
900 РКТГ-82113 Либер Михајло Лајош 1923 Сента Сента детаљније информације
901 РКТГ-82114 Либер Јосип Лајош 1921 Сента Сента детаљније информације
902 РКТГ-82115 Либер Ева 1886 Сента Сента детаљније информације
903 РКТГ-82116 Ленер Јожеф Давид 1880 Сента Сента детаљније информације
904 РКТГ-82117 Ленер Ирма 1883 Сента Сента детаљније информације
905 РКТГ-82118 Литвак Фегли Јакаб 1944 Сента Сента детаљније информације
906 РКТГ-82119 Леви Олга 1904 Сегедин Сента детаљније информације
907 РКТГ-82120 Лебовић Сара Калман 1938 Сента Сента детаљније информације
908 РКТГ-82122 Лебовић Леа 1910 Сента Сента детаљније информације
909 РКТГ-82123 Лебовић Израел Калман 1939 Сента Сента детаљније информације
910 РКТГ-82125 Лебл Берта Калман 1919 Сента Сента детаљније информације
911 РКТГ-82126 Ландау Рези Јанош 1936 Сента Сента детаљније информације
912 РКТГ-82127 Ландау Брандел Јанош 1938 Сента Сента детаљније информације
913 РКТГ-82128 Либерман Јене 1885 Чонград Сента детаљније информације
914 РКТГ-82129 Лебовић Бернат Израел 1926 Сента Сента детаљније информације
915 РКТГ-82130 Либер Имре Шимон 1935 Бачки Петровац Сента детаљније информације
916 РКТГ-82131 Либер Шимон Лајош 1911 Рокаш Сента детаљније информације
917 РКТГ-82132 Ледерер Каталин 1868 Кула Сента детаљније информације
918 РКТГ-82133 Лендваи Ирен 1872 А -непознато Сента детаљније информације
919 РКТГ-82134 Ленер Гизела 1941 А -непознато Сента детаљније информације
920 РКТГ-82135 Ленер Естера 1939 А -непознато Сента детаљније информације
921 РКТГ-82136 Ленер Матилда Петер 1910 А -непознато Сента детаљније информације
922 РКТГ-82137 Ленер Сузана 1935 А -непознато Сента детаљније информације
923 РКТГ-82138 Леви Шимон 1860 А -непознато Сента детаљније информације
924 РКТГ-82139 Леополд Шамуел 1897 Хуст Сента детаљније информације
925 РКТГ-82140 Леви Стефаниа 1884 Чаково Сента детаљније информације
926 РКТГ-82141 Либер Јожеф Шимон 1937 Бачки Петровац Сента детаљније информације
927 РКТГ-82142 Либер Хајнал Лајош 1913 Нови Бечеј Сента детаљније информације
928 РКТГ-82143 Либер Хана 1912 Чонопља Сента детаљније информације
929 РКТГ-82144 Либерман Иван 1924 А -непознато Сента детаљније информације
930 РКТГ-82145 Либерман супруга Јенеа 1898 Ада Сента детаљније информације
931 РКТГ-82146 Липоветцки Шаламон 1882 А -непознато Сента детаљније информације
932 РКТГ-82147 Литвак Јакоб А -непознато Сента детаљније информације
933 РКТГ-82148 Литвак Сали 1944 Аушвиц Сента детаљније информације
934 РКТГ-82149 Леополд Гизела 1896 Силађишомло Сента детаљније информације
935 РКТГ-82150 Лебовић Јакаб 1914 А -непознато Сента детаљније информације
936 РКТГ-82151 Ландау Јанош 1896 Хуст Сента детаљније информације
937 РКТГ-82152 Ландау Леби Јанош 1932 Загреб Сента детаљније информације
938 РКТГ-82153 Ландау Сара 1909 Сатмарменти Сента детаљније информације
939 РКТГ-82154 Ландау Цирил Јанош 1943 А -непознато Сента детаљније информације
940 РКТГ-82155 Лангоф Јосип 1921 А -непознато Сента детаљније информације
941 РКТГ-82156 Лебл Вилма 1877 Лудашмарош Сента детаљније информације
942 РКТГ-82157 Лебл Јожеф 1882 Кикинда Сента детаљније информације
943 РКТГ-82158 Ледерер Гизела Вилмош 1902 Темерин Сента детаљније информације
944 РКТГ-82159 Лебл Хермина 1882 Чуруг Сента детаљније информације
945 РКТГ-82160 Ландау Ефраим Јанош 1941 Суботица Сента детаљније информације
946 РКТГ-82161 Лебовић Калман 1910 А -непознато Сента детаљније информације
947 РКТГ-82162 Лебовић Лина 1889 А -непознато Сента детаљније информације
948 РКТГ-82163 Лебовић Маргит 1913 Кањижа Сента детаљније информације
949 РКТГ-82164 Левенштајн Розалиа 1862 Сента Сента детаљније информације
950 РКТГ-82165 Леви Денеш Бела 1913 Сента Сента детаљније информације
951 РКТГ-82166 Леви Јанош-Јован Бела 1904 Сегедин Сента детаљније информације
952 РКТГ-82167 Леви Карољ Бела 1918 Сента Сента детаљније информације
953 РКТГ-82168 Леви Ласло 1880 Сентеш Сента детаљније информације
954 РКТГ-82169 Лебл Калман 1878 Нађ Сент Миклош Сента детаљније информације
955 РКТГ-82548 Молнар Бела А -непознато Сента детаљније информације
956 РКТГ-84311 Калуђерић Марко 1914 А -непознато Сента детаљније информације
957 РКТГ-84314 Славнић Данило 1899 А -непознато Сента детаљније информације
958 РКТГ-84315 Славнић Крста 1873 А -непознато Сента детаљније информације
959 РКТГ-84318 Самарџић Јована 1870 А -непознато Сента детаљније информације
960 РКТГ-84322 Самарџић госпођа 1905 А -непознато Сента детаљније информације
961 РКТГ-84373 Тривковић Михајло 1911 Писца Сента детаљније информације
962 РКТГ-84374 Тривковић Стоја 1877 Бежуљ Сента детаљније информације
963 РКТГ-84782 Косановић Никола Сента Сента детаљније информације
964 РКТГ-84784 Иван Нићифор Сента Сента детаљније информације
965 РКТГ-84786 Славнић Данчо Сента Сента детаљније информације
966 РКТГ-84787 Загорац Митар Сента Сента детаљније информације
967 РКТГ-84788 Брановачки Митар Сента Сента детаљније информације
968 РКТГ-84798 Самарџић Бојана 1888 Сента Сента детаљније информације
969 РКТГ-84799 Самарџић Драгица 1923 Сента Сента детаљније информације
970 РКТГ-84802 Самарџић Шпира 1941 Сента Сента детаљније информације
971 РКТГ-84804 Самарџић Спасенија 1856 Сента Сента детаљније информације
972 РКТГ-84805 Самарџић Јован 1862 Сента Сента детаљније информације
973 РКТГ-85259 Нађмељкути Маћаш Јанош 1909 Сента Сента детаљније информације
974 РКТГ-85261 Нађабоњи Винце Винце 1914 Сента Сента детаљније информације
975 РКТГ-85262 Нађмељкути Јанош Јанош 1915 Сента Сента детаљније информације
976 РКТГ-85413 Новковић Милка Мило 1941 Кањижа Узнићево детаљније информације
977 РКТГ-85542 Нидерман Игнац 1873 Нађ Кало Сента детаљније информације
978 РКТГ-85543 Најхаус Шамуел 1932 А -непознато Сента детаљније информације
979 РКТГ-85544 Најхаус Мира 1928 А -непознато Сента детаљније информације
980 РКТГ-85545 Нојсер Адорјан 1898 Апатин Сента детаљније информације
981 РКТГ-85546 Најхаус Липот 1941 А -непознато Сента детаљније информације
982 РКТГ-85547 Најхаус супруга Јожефа 1905 А -непознато Сента детаљније информације
983 РКТГ-85548 Најхаус Јожеф 1904 А -непознато Сента детаљније информације
984 РКТГ-85549 Најхаус Ирена 1927 А -непознато Сента детаљније информације
985 РКТГ-85550 Нидерман Роза 1878 Сента Сента детаљније информације
986 РКТГ-85551 Најхаус Херман 1940 А -непознато Сента детаљније информације
987 РКТГ-85626 Николић Видака супруга А -непознато Сента детаљније информације
988 РКТГ-85628 Нађ Пал 1910 Сента Сента детаљније информације
989 РКТГ-85629 Ненадић Војислав Никола 1908 Сента Сента детаљније информације
990 РКТГ-85808 Олајош Ђерђ Антал 1896 Сента Сента детаљније информације
991 РКТГ-85916 Ормош Андор 1866 Сента Сента детаљније информације
992 РКТГ-85917 Ормош Рожа 1896 А-непозанто Сента детаљније информације
993 РКТГ-85920 Ормош Лујза Мориц 1875 Нађкањижа Сента детаљније информације
994 РКТГ-85923 Орчик Имре 1911 Сента Сента детаљније информације
995 РКТГ-85925 Огризовић Душан А -непознато Сента детаљније информације
996 РКТГ-86169 Полак Маргит 1894 А -непознато Сента детаљније информације
997 РКТГ-86827 Мркобрад Миле Раде 1915 А -непознато Сента детаљније информације
998 РКТГ-86832 Мисљеновић Перса Ш. 1907 А -непознато Сента детаљније информације
999 РКТГ-86833 Милошевић Јованка 1901 А -непознато Сента детаљније информације
1000 РКТГ-86834 Мркобрад Раде Сава 1892 А -непознато Сента детаљније информације
1001 РКТГ-86837 Милошевић Петар Тодор 1886 А -непознато Сента детаљније информације
1002 РКТГ-86876 Мандић Сава Давид 1881 А - непознато Сента детаљније информације
1003 РКТГ-87168 Милер Ема 1896 Сента Сента детаљније информације
1004 РКТГ-87169 Менцер Етелка Реже 1931 Јоса Сента детаљније информације
1005 РКТГ-87170 Менцер Хелен Шандор 1895 Хоргош Сента детаљније информације
1006 РКТГ-87171 Менцер Хедвиг 1943 А -непознато Сента детаљније информације
1007 РКТГ-87172 Минцер Лео 1890 Кијев Сента детаљније информације
1008 РКТГ-87173 Минцер Фрида 1894 Мункачево Сента детаљније информације
1009 РКТГ-87174 Менцер Гизела 1912 Сента Сента детаљније информације
1010 РКТГ-87175 Моргенштај Ела 1888 Падеј Сента детаљније информације
1011 РКТГ-87176 Мартон Хуго Јанош 1930 Сента Сента детаљније информације
1012 РКТГ-87177 Менцер Реже 1896 Мол Сента детаљније информације
1013 РКТГ-87178 Милер Иштван Ерне 1916 Бечеј Сента детаљније информације
1014 РКТГ-87179 Милер Јулија 1910 Сента Сента детаљније информације
1015 РКТГ-87180 Милер Магда Шома 1921 Сента Сента детаљније информације
1016 РКТГ-87181 Милер Маргит 1883 Сента Сента детаљније информације
1017 РКТГ-87182 Менцер Марта Реже 1925 Јоса Сента детаљније информације
1018 РКТГ-87183 Минц Ема 1943 А -непознато Сента детаљније информације
1019 РКТГ-87184 Мермелштајн Јене 1939 А -непознато Сента детаљније информације
1020 РКТГ-87185 Мандел Адел Исидор 1940 Сента Сента детаљније информације
1021 РКТГ-87186 Милер Миклош 1909 Нови Бечеј Сента детаљније информације
1022 РКТГ-87187 Мандел Бернат Исидор 1930 Сента Сента детаљније информације
1023 РКТГ-87188 Мандел Берта 1888 Сента Сента детаљније информације
1024 РКТГ-87189 Мермелштајн Малвин 1937 А -непознато Сента детаљније информације
1025 РКТГ-87190 Менцер Шимон 1942 А -непознато Сента детаљније информације
1026 РКТГ-87191 Мандел Ибоља Шамуел 1918 Сента Сента детаљније информације
1027 РКТГ-87192 Милер Ирма 1892 Сента Сента детаљније информације
1028 РКТГ-87193 Мандел Мозеш Шамуел 1931 Сента Сента детаљније информације
1029 РКТГ-87194 Мандел Рубин Исидор 1935 Сента Сента детаљније информације
1030 РКТГ-87195 Мандел Фрида 1902 Сента Сента детаљније информације
1031 РКТГ-87196 Мери Ида 1867 Ђулафехервар Сента детаљније информације
1032 РКТГ-87197 Мандел Херман Шамуел 1927 Сента Сента детаљније информације
1033 РКТГ-87198 Мартон Тереза Јанош 1932 Сента Сента детаљније информације
1034 РКТГ-87199 Мандел Брохе Самуел 1929 Сента Сента детаљније информације
1035 РКТГ-87200 Миницер Абрахам Лео 1926 Сента Сента детаљније информације
1036 РКТГ-87201 Минц Имре 1922 А -непознато Сента детаљније информације
1037 РКТГ-87202 Мозеш Терез 1885 Шошмезе Сента детаљније информације
1038 РКТГ-87203 Милер Сидонија 1888 Сента Сента детаљније информације
1039 РКТГ-87204 Минцер Шаламон Лео 1928 Сента Сента детаљније информације
1040 РКТГ-87205 Мозеш Дора Ное 1915 Самошујвар Сента детаљније информације
1041 РКТГ-87206 Мозеш Ное 1886 Деш Сента детаљније информације
1042 РКТГ-87207 Мозеш Ева Ное 1924 Самошујвар Сента детаљније информације
1043 РКТГ-87208 Мозеш Ирен Ное 1915 Самошујвар Сента детаљније информације
1044 РКТГ-87209 Мајер Ева 1928 А -непознато Сента детаљније информације
1045 РКТГ-87210 Мандел Шамуел 1879 Ада Сента детаљније информације
1046 РКТГ-87211 Минцер Адолф 1890 Сента Сента детаљније информације
1047 РКТГ-87212 Минц Магда Адолф 1933 Сента Сента детаљније информације
1048 РКТГ-87213 Мајн удова Александра 1869 А -непознато Сента детаљније информације
1049 РКТГ-87214 Минцер Исак Лео 1929 Сента Сента детаљније информације
1050 РКТГ-87215 Минц Цецил 1892 Сента Сента детаљније информације
1051 РКТГ-87216 Минц Ирена 1903 Сента Сента детаљније информације
1052 РКТГ-87217 Мозеш Хелен Ное 1921 Самошујвар Сента детаљније информације
1053 РКТГ-87218 Минц Миклош 1902 Сента Сента детаљније информације
1054 РКТГ-87219 Монтаг Хајнрих 1882 Сента Сента детаљније информације
1055 РКТГ-87220 Минц Хајнал Адолф 1931 Сента Сента детаљније информације
1056 РКТГ-87221 Минц Серен 1937 А -непознато Сента детаљније информације
1057 РКТГ-87222 Минц Лили Адолф 1937 Сента Сента детаљније информације
1058 РКТГ-87223 Минц Каталин 1873 Ада Сента детаљније информације
1059 РКТГ-87224 Мартон Илона 1907 Петровац Сента детаљније информације
1060 РКТГ-87225 Милер Шома 1884 Сента Сента детаљније информације
1061 РКТГ-87226 Мартон Јожеф 1908 А -непознато Сента детаљније информације
1062 РКТГ-87227 Минцер Ана Адолф 1935 Сента Сента детаљније информације
1063 РКТГ-87332 Миланов Љубомир 1881 Сента Сента детаљније информације
1064 РКТГ-90278 Партош Шандор 1920 А -непознато Сента детаљније информације
1065 РКТГ-90279 Пилишер Ђорђе Ференц 1924 Бечеј Сента детаљније информације
1066 РКТГ-90307 Пилишер Ференц 1899 Нови Бечеј Сента детаљније информације
1067 РКТГ-90309 Пилишер Ида 1872 А -непознато Сента детаљније информације
1068 РКТГ-90314 Полак Ирена Шандор 1921 Сента Сента детаљније информације
1069 РКТГ-90326 Полак Норберт Бернат 1939 Сента Сента детаљније информације
1070 РКТГ-90327 Полак Миклош 1908 Сента Сента детаљније информације
1071 РКТГ-90328 Полак Липот Игнац 1905 Сента Сента детаљније информације
1072 РКТГ-90330 Полак Лили Исидор 1926 Сента Сента детаљније информације
1073 РКТГ-90332 Полак Леа Шимон 1941 Сента Сента детаљније информације
1074 РКТГ-90333 Полак Лео Натан - Нандор 1899 Сента Сента детаљније информације
1075 РКТГ-90334 Полак Клара Лео 1932 Сента Сента детаљније информације
1076 РКТГ-90336 Полак Јудит Лео 1936 Сента Сента детаљније информације
1077 РКТГ-90337 Полак Рене 1915 Сента Сента детаљније информације
1078 РКТГ-90339 Полак Имре 1894 Сента Сента детаљније информације
1079 РКТГ-90340 Полак Израел Бернат 1880 Сента Сента детаљније информације
1080 РКТГ-90342 Полак Илонка Изидор 1921 Сента Сента детаљније информације
1081 РКТГ-90344 Полак Изидор 1899 Сента Сента детаљније информације
1082 РКТГ-90345 Полак Ида 1868 Сента Сента детаљније информације
1083 РКТГ-90346 Пилишер Јулија 1905 Ада Сента детаљније информације
1084 РКТГ-90348 Полачек Мариа 1886 Сента Сента детаљније информације
1085 РКТГ-90359 Полак Песи Јене 1932 Сента Сента детаљније информације
1086 РКТГ-90361 Полак Рези Михајло 1931 Сента Сента детаљније информације
1087 РКТГ-90362 Полашек Исак 1890 Сента Сента детаљније информације
1088 РКТГ-90363 Полак Шимон Мојсије 1940 Сента Сента детаљније информације
1089 РКТГ-90364 Полак Шандор 1941 Сента Сента детаљније информације
1090 РКТГ-90365 Полак Шандор Михајло 1935 Сента Сента детаљније информације
1091 РКТГ-90366 Полак Шаламон 1923 Сента Сента детаљније информације
1092 РКТГ-90367 Полак Шаламон Шимон 1866 Сента Сента детаљније информације
1093 РКТГ-90368 Полак Хермина 1876 Сента Сента детаљније информације
1094 РКТГ-90369 Полак Тери 1881 Сента Сента детаљније информације
1095 РКТГ-90370 Полак Серена 1885 Сента Сента детаљније информације
1096 РКТГ-90371 Полак Естер 1898 Сента Сента детаљније информације
1097 РКТГ-90373 Полак Ела 1905 Кунсентмиколш Сента детаљније информације
1098 РКТГ-90374 Полак Игнац 1870 Сента Сента детаљније информације
1099 РКТГ-90375 Полак Пирошка 1906 Кунсентмиколш Сента детаљније информације
1100 РКТГ-90377 Полак Микша 1899 Нови Бечеј Сента детаљније информације
1101 РКТГ-90378 Полак Марија 1930 А -непознато Сента детаљније информације
1102 РКТГ-90380 Полак Иштван-Стеван Игнац 1893 Сента Сента детаљније информације
1103 РКТГ-90384 Полак Јелена 1923 А -непознато Сента детаљније информације
1104 РКТГ-90590 Павловић Здравко Сента Сента детаљније информације
1105 РКТГ-90604 Партош Тибор Липот 1911 Врбица Сента детаљније информације
1106 РКТГ-90605 Пиргл Лајош 1914 Сента Сента детаљније информације
1107 РКТГ-90769 Полак Серена Ференц 1918 Сомбатхељ Сента детаљније информације
1108 РКТГ-90771 Полак Бланка 1899 Холми Сента детаљније информације
1109 РКТГ-90773 Полак Бењамин 1924 А -непознато Сента детаљније информације
1110 РКТГ-90775 Полак Андраш 1944 А -непознато Сента детаљније информације
1111 РКТГ-90777 Полак Алфред 1926 А -непознато Сента детаљније информације
1112 РКТГ-90779 Пилишер Ида 1920 А -непознато Сента детаљније информације
1113 РКТГ-90780 Полак Естера Михајло 1937 Сента Сента детаљније информације
1114 РКТГ-90781 Полак Аранка Исидор 1926 Сента Сента детаљније информације
1115 РКТГ-90782 Полак Ерне 1917 Сента Сента детаљније информације
1116 РКТГ-90783 Полак Ерне 1903 Сента Сента детаљније информације
1117 РКТГ-90785 Полак Ева Микша 1921 Сента Сента детаљније информације
1118 РКТГ-90787 Полак Берта 1898 Сента Сента детаљније информације
1119 РКТГ-90789 Полак Берта Маркус 1866 Сента Сента детаљније информације
1120 РКТГ-90791 Полак Роза Мориц 1876 Шарвар Сента детаљније информације
1121 РКТГ-90795 Полицер Ержебет 1892 Суботица Сента детаљније информације
1122 РКТГ-90797 Полачек др Ђерђ 1910 А -непознато Сента детаљније информације
1123 РКТГ-90799 Полак Шимон Игнац 1908 Сента Сента детаљније информације
1124 РКТГ-90800 Полак удова Шандора 1894 А -непознато Сента детаљније информације
1125 РКТГ-90801 Полак удова Филипа 1891 А -непознато Сента детаљније информације
1126 РКТГ-90802 Полак Феги 1910 Кошице Сента детаљније информације
1127 РКТГ-90803 Полак Фани 1894 Бајша Сента детаљније информације
1128 РКТГ-90804 Полак Терезија Јуда 1914 Сента детаљније информације
1129 РКТГ-90805 Полак Аранка Бернат 1938 Сента Сента детаљније информације
1130 РКТГ-91124 Пејин Исак Милан 1881 Сента Сента детаљније информације
1131 РКТГ-91125 Полак Миклош 1902 Сента Сента детаљније информације
1132 РКТГ-91471 Половина Бисерка Ђура 1930 Узиновићево Узнићево детаљније информације
1133 РКТГ-91472 Поткоњак Боја Ђура 1881 Медак Узнићево детаљније информације
1134 РКТГ-91473 Поткоњак Павле Мило 1869 Медак Узнићево детаљније информације
1135 РКТГ-91495 Петровић Трајко 1894 А -непознато Сента детаљније информације
1136 РКТГ-91498 Петрић Марија Митар 1924 А -непознато Сента детаљније информације
1137 РКТГ-91503 Петронијевић Милан 1908 А -непознато Сента детаљније информације
1138 РКТГ-91504 Пецарски Љубомир 1900 Сента Сента детаљније информације
1139 РКТГ-91506 Половина Ђуро Дане 1895 Госпић Узнићево детаљније информације
1140 РКТГ-91508 Петровић Ружица Трајко 1923 А -непознато Сента детаљније информације
1141 РКТГ-91509 Партош Тибор 1913 Врбица Сента детаљније информације
1142 РКТГ-91893 Рокнић Сава А -непознато Сента детаљније информације
1143 РКТГ-92121 Ракић Никола Иса 1937 Ново Орахово Сента детаљније информације
1144 РКТГ-92123 Радовић Блажо - Божо Васа 1921 А -непознато Сента детаљније информације
1145 РКТГ-92137 Розенфелд Паула 1871 Мишколц Сента детаљније информације
1146 РКТГ-92138 Розенфелд Франци 1891 Арач Сента детаљније информације
1147 РКТГ-92139 Розенфелд Мартон 1891 Ада Сента детаљније информације
1148 РКТГ-92140 Розентал Роберта 1935 А -непознато Сента детаљније информације
1149 РКТГ-92141 Розенфелд Дезидер 1939 А -непознато Сента детаљније информације
1150 РКТГ-92142 Розенцвајг Реха Жигмонд 1890 Ђер Сента детаљније информације
1151 РКТГ-92143 Розенцвајг супруга Липота 1866 Сента детаљније информације
1152 РКТГ-92144 Розенфелд Золтан 1888 Нађбања Сента детаљније информације
1153 РКТГ-92145 Розенфелд Ирен Самуел 1893 Сента Сента детаљније информације
1154 РКТГ-92146 Розенцвајг Липот Јозеф 1865 Нађ Сент Миклош Сента детаљније информације
1155 РКТГ-92147 Розенберг Мариа 1897 Бекешчаба Сента детаљније информације
1156 РКТГ-92148 Роз Зати 1870 Сента Сента детаљније информације
1157 РКТГ-92149 Розенберг Агнеш Вилмош 1925 Сента Сента детаљније информације
1158 РКТГ-92150 Розенберг Голди Липот 1927 Сента Сента детаљније информације
1159 РКТГ-92151 Розенберг Ева Вилмош 1923 Сента Сента детаљније информације
1160 РКТГ-92152 Розенберг Леа Липот 1931 Сента Сента детаљније информације
1161 РКТГ-92153 Розенберг Саја Липот 1923 Сента Сента детаљније информације
1162 РКТГ-92154 Розенберг Фагли Липот 1925 Сента Сента детаљније информације
1163 РКТГ-92155 Розенфелд Ото 1895 Нађбања Сента детаљније информације
1164 РКТГ-92156 Раусниц Јакоб Фриђеш 1939 Сента Сента детаљније информације
1165 РКТГ-92157 Рауман Берта 1871 Сента Сента детаљније информације
1166 РКТГ-92158 Рубин Фани 1880 А -непознато Сента детаљније информације
1167 РКТГ-92159 Рубин Александар 1937 А -непознато Сента детаљније информације
1168 РКТГ-92160 Ронаи Јолан 1883 Калоча Сента детаљније информације
1169 РКТГ-92161 Розер Фрида 1873 Бачка Топола Сента детаљније информације
1170 РКТГ-92162 Розер Јожеф Јосип 1864 Арад Сента детаљније информације
1171 РКТГ-92163 Розенцвајг Рихард 1895 Нови Сад Сента детаљније информације
1172 РКТГ-92164 Розентал Дора 1907 А -непознато Сента детаљније информације
1173 РКТГ-92165 Рауман Шарлота 1878 Сента Сента детаљније информације
1174 РКТГ-92166 Розенберг Фрида 1921 А -непознато Сента детаљније информације
1175 РКТГ-92167 Раусниц Линка 1881 Берекракош Сента детаљније информације
1176 РКТГ-92168 Раусниц Марија 1874 Сента Сента детаљније информације
1177 РКТГ-92169 Раусниц Маркус Лазар 1920 Сента Сента детаљније информације
1178 РКТГ-92170 Раусниц Охајем Лазар 1914 Сента Сента детаљније информације
1179 РКТГ-92171 Раусниц Шолем Лазар 1916 Сента Сента детаљније информације
1180 РКТГ-92172 Розенберг Ержебет 1896 А -непознато Сента детаљније информације
1181 РКТГ-92173 Розенберг Липот 1892 Бачко Добро Поље Сента детаљније информације
1182 РКТГ-92174 Розенберг Гиза 1887 Сента Сента детаљније информације
1183 РКТГ-92177 Розенцвајг Илона Липот 1917 Сента Сента детаљније информације
1184 РКТГ-92178 Роз Илона 1921 Сента Сента детаљније информације
1185 РКТГ-92179 Ронаи Ержебет Јене 1921 Сента Сента детаљније информације
1186 РКТГ-92180 Рајхман удова Исидора 1904 А -непознато Сента детаљније информације
1187 РКТГ-92181 Рајхман Јудит 1938 А -непознато Сента детаљније информације
1188 РКТГ-92182 Роз Адолф 1867 Сента детаљније информације
1189 РКТГ-92183 Роз Роза 1925 А -непознато Сента детаљније информације
1190 РКТГ-92184 Розенцвајг Шандор-Александар Рикард 1933 Сента Сента детаљније информације
1191 РКТГ-92185 Рајхман Давид 1914 А -непознато Сента детаљније информације
1192 РКТГ-92186 Рауч Мира 1941 А -непознато Сента детаљније информације
1193 РКТГ-92187 Роз Сори 1934 А -непознато Сента детаљније информације
1194 РКТГ-92188 Розенберг Емил 1927 А -непознато Сента детаљније информације
1195 РКТГ-92189 Розенцвајг Францишка Рихард 1928 Сента Сента детаљније информације
1196 РКТГ-92190 Розенцвајг Рожа Адолф 1906 Сента Сента детаљније информације
1197 РКТГ-92191 Раусниц Фриђеш 1906 Рохонц Сента детаљније информације
1198 РКТГ-92192 Рауман Гизела 1880 Сента Сента детаљније информације
1199 РКТГ-92193 Рауч супруга Лајоша 1920 А -непознато Сента детаљније информације
1200 РКТГ-92194 Розенберг Илеш 1887 А -непознато Сента детаљније информације
1201 РКТГ-92195 Розенберг Жени 1894 Фекетић Сента детаљније информације
1202 РКТГ-92196 Розенбаум удова Шаламона 1863 Шатораљаујхељ Сента детаљније информације
1203 РКТГ-92197 Розенцвајг Ервин Липот 1928 Сента Сента детаљније информације
1204 РКТГ-92198 Розенбергер Брахи 1928 А -непознато Сента детаљније информације
1205 РКТГ-92199 Розенберг Вилмош 1885 Мартонош Сента детаљније информације
1206 РКТГ-92200 Розенберг Емил 1893 Фекетић Сента детаљније информације
1207 РКТГ-94094 Сворцан Богдан Тома 1893 А -непознато Сента детаљније информације
1208 РКТГ-94095 Стојановић Нико Вук 1887 А -непознато Сента детаљније информације
1209 РКТГ-94096 Суботин Исидор 1896 А -непознато Сента детаљније информације
1210 РКТГ-94097 Сунајко Божо Андраш 1876 А -непознато Сента детаљније информације
1211 РКТГ-94116 Саламон Мозеш 1916 А -непознато Сента детаљније информације
1212 РКТГ-94117 Саламон Зелмана Еуген 1928 Сента Сента детаљније информације
1213 РКТГ-94118 Саламон Емануел 1887 А -непознато Сента детаљније информације
1214 РКТГ-94119 Саламон Роза 1893 Сента Сента детаљније информације
1215 РКТГ-94120 Саламон Еуген 1900 Еђхазмарот Сента детаљније информације
1216 РКТГ-94121 Саламон Израел 1936 А -непознато Сента детаљније информације
1217 РКТГ-94122 Саламон Лиона 1941 А -непознато Сента детаљније информације
1218 РКТГ-94123 Сабади Рожа 1886 А -непознато Сента детаљније информације
1219 РКТГ-94124 Саламон Роза 1889 Барцанфалва Сента детаљније информације
1220 РКТГ-94125 Саламон Шамуел Еуген 1932 Сента Сента детаљније информације
1221 РКТГ-94126 Саламон Естер Еуген 1931 Сента Сента детаљније информације
1222 РКТГ-94127 Саламон супруга Мора 1914 А -непознато Сента детаљније информације
1223 РКТГ-94128 Самоши Магда 1906 А -непознато Сента детаљније информације
1224 РКТГ-94129 Самоши Аранка Шандор 1881 Сента Сента детаљније информације
1225 РКТГ-94249 Mушицки Лаза Мирко 1923 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
1226 РКТГ-94349 Раусниц Лазар 1880 Бачко Петрово Село Сента детаљније информације
1227 РКТГ-94350 Раусниц Ирен 1910 Торда Сента детаљније информације
1228 РКТГ-94351 Раусниц Игнац 1882 А -непознато Сента детаљније информације
1229 РКТГ-94352 Раусниц Едит 1944 А -непознато Сента детаљније информације
1230 РКТГ-94353 Радо Клара 1870 А -непознато Сента детаљније информације
1231 РКТГ-94354 Радо Јанош 1898 А -непознато Сента детаљније информације
1232 РКТГ-94431 Ракић Милош 1893 Сента Сента детаљније информације
1233 РКТГ-94515 Спиро Матиас 1915 А -непознато Сента детаљније информације
1234 РКТГ-94524 Сингер Матија Шандор 1883 А -непознато Сента детаљније информације
1235 РКТГ-96882 Спасојчевић Живан Милош 1908 Рума Рума детаљније информације
1236 РКТГ-97514 Самарџић Драгиња Сима 1924 Сента Сента детаљније информације
1237 РКТГ-97575 Сабо Винце Бенко 1895 Сента Сента детаљније информације
1238 РКТГ-97577 Самарџић Божана 1893 Сента Сента детаљније информације
1239 РКТГ-97581 Самарџић Мићо Радован 1933 Сента Сента детаљније информације
1240 РКТГ-97582 Самарџић Анђа 1878 Сента Сента детаљније информације
1241 РКТГ-97676 Самарџић Љубица 1903 Сента Сента детаљније информације
1242 РКТГ-97679 Суботин Љубомир Милан 1885 Остојићево Сента детаљније информације
1243 РКТГ-97680 Самарџић Недељко Радован 1936 Сента Сента детаљније информације
1244 РКТГ-97681 Стефановић Милан Живан 1884 А -непознато Сента детаљније информације
1245 РКТГ-97682 Славнић Крста 1869 Сента Сента детаљније информације
1246 РКТГ-97683 Самарџић Спиро Радован 1940 Сента Сента детаљније информације
1247 РКТГ-97684 Самарџић Стоја Радован 1928 Сента Сента детаљније информације
1248 РКТГ-97685 Самарџић Стана 1873 Сента Сента детаљније информације
1249 РКТГ-97686 Самарџић Симо Лазар 1887 Сента Сента детаљније информације
1250 РКТГ-97687 Самарџић Радован Шпира 1897 Сента Сента детаљније информације
1251 РКТГ-97688 Славнић Чедомир Север 1888 Сента Сента детаљније информације
1252 РКТГ-98009 Тот Илеш А -непознато Сента детаљније информације
1253 РКТГ-98010 Гуелмино Габор А -непознато Сента детаљније информације
1254 РКТГ-98628 Фин Маћаш А -непознато Сента детаљније информације
1255 РКТГ-98886 Фишер Ерне 1887 Ада Сента детаљније информације
1256 РКТГ-98887 Фишер Вера 1913 Сарајево Сента детаљније информације
1257 РКТГ-98888 Фишер Вера Мартон 1939 Суботица Сента детаљније информације
1258 РКТГ-98889 Фишер супруга Ернеа 1892 А -непознато Сента детаљније информације
1259 РКТГ-98890 Фишер Ева 1906 А -непознато Сента детаљније информације
1260 РКТГ-98891 Фишер Емилиа Шандор 1915 А-непозанто Сента детаљније информације
1261 РКТГ-98892 Фишер Естера Шимон 1936 Сарајево Сента детаљније информације
1262 РКТГ-98893 Фишер Жени Шамуел 1880 Бач Сента детаљније информације
1263 РКТГ-98922 Тасић Живота Милан 1930 Сента Сента детаљније информације
1264 РКТГ-98926 Тонтић Дака Никола 1886 А -непознато Сента детаљније информације
1265 РКТГ-98927 Тауб Песи 1901 Багољхаза Сента детаљније информације
1266 РКТГ-98928 Тајтелбаум Хенрик Мојсије 1941 А -непознато Сента детаљније информације
1267 РКТГ-98929 Тајтелбаум Мојсије 1917 А -непознато Сента детаљније информације
1268 РКТГ-98930 Тауб Бењамин Маркус 1923 Багољхаза Сента детаљније информације
1269 РКТГ-98931 Тајтелбаум Кана 1917 Осовина Сента детаљније информације
1270 РКТГ-98932 Тајтелбаум Естера Мојсије 1940 Верецке Сента детаљније информације
1271 РКТГ-98933 Тауб Рези 1942 А -непознато Сента детаљније информације
1272 РКТГ-98934 Тајтелбаум Хесл Мојсије 1939 Верецке Сента детаљније информације
1273 РКТГ-98935 Тауб Абрахам Маркус 1939 Сента Сента детаљније информације
1274 РКТГ-98936 Тауб Сори Маркус 1932 Сента Сента детаљније информације
1275 РКТГ-98937 Тауб Леви Маркус 1937 Сента Сента детаљније информације
1276 РКТГ-98938 Тауб Маркус 1903 Мункачево Сента детаљније информације
1277 РКТГ-98939 Тауб Естера Маркус 1934 Сента Сента детаљније информације
1278 РКТГ-98940 Тауб Јенти Маркус 1941 Суботица Сента детаљније информације
1279 РКТГ-98941 Тауб Мирјам Маркус 1927 Нађмађар Сента детаљније информације
1280 РКТГ-98942 Тауб Шаламон Маркус 1936 Сента Сента детаљније информације
1281 РКТГ-98943 Тауб Брохи 1944 А -непознато Сента детаљније информације
1282 РКТГ-99094 Трифковић Михајло А -непознато Сента детаљније информације
1283 РКТГ-99097 Трифковић Стоја А -непознато Сента детаљније информације
1284 РКТГ-99203 Ћеранић Саво 1897 А -непознато Сента детаљније информације
1285 РКТГ-99312 Фишер Етелка Ференц 1938 Суботица Сента детаљније информације
1286 РКТГ-99313 Фишер Ева 1895 А -непознато Сента детаљније информације
1287 РКТГ-99314 Фишер Липот Игнац 1935 Сатмарменти Сента детаљније информације
1288 РКТГ-99315 Фишер Давид Маркус 1878 Сента Сента детаљније информације
1289 РКТГ-99321 Унковић Бранислав Душан 1925 Невесиње Сента детаљније информације
1290 РКТГ-99322 Фишер Мирјам 1942 А -непознато Сента детаљније информације
1291 РКТГ-99323 Унковић Душан Сима 1887 Невесиње Сента детаљније информације
1292 РКТГ-99329 Унковић Сима Душан 1923 Невесиње Сента детаљније информације
1293 РКТГ-99330 Унгар Флора Липот 1924 Сента Сента детаљније информације
1294 РКТГ-99331 Унгар Шарлота 1894 Сента Сента детаљније информације
1295 РКТГ-99332 Унгар Липот 1889 Пакш Сента детаљније информације
1296 РКТГ-99334 Фишер Мили Даниел 1878 Мађасо Сента детаљније информације
1297 РКТГ-99336 Фишер Матилд 1879 Ада Сента детаљније информације
1298 РКТГ-99339 Фишер супруга Мартона 1904 А -непознато Сента детаљније информације
1299 РКТГ-99343 Фишер супруга Маркуша 1913 А -непознато Сента детаљније информације
1300 РКТГ-99345 Фишер Малвина Игнац 1938 Сатмарменти Сента детаљније информације
1301 РКТГ-99347 Фишер Илона 1907 Лашовет Сента детаљније информације
1302 РКТГ-99349 Фишер Ливиа 1941 А -непознато Сента детаљније информације
1303 РКТГ-99350 Фишер Леа 1890 Папа Сента детаљније информације
1304 РКТГ-99352 Фишер Јудит 1943 А -непознато Сента детаљније информације
1305 РКТГ-99353 Фишер Јудит Мартон 1940 Бачка Топола Сента детаљније информације
1306 РКТГ-99354 Фишер Јенкев 1907 А -непознато Сента детаљније информације
1307 РКТГ-99360 Фишер Јене Игнац 1939 Сатмарменти Сента детаљније информације
1308 РКТГ-99361 Фишер Ирена Мартон 1932 Сента Сента детаљније информације
1309 РКТГ-99362 Фишер Ирена 1879 Мохач Сента детаљније информације
1310 РКТГ-99363 Фишер Маркош Алберт 1927 Иђош Сента детаљније информације
1311 РКТГ-99364 Фекете Геза Шандор 1879 Сента Сента детаљније информације
1312 РКТГ-99366 Фајн Роза 1887 Нађварад Сента детаљније информације
1313 РКТГ-99368 Фишер Давид Мардехај 1938 Сента Сента детаљније информације
1314 РКТГ-99369 Фишер Анци Давид 1914 Сента Сента детаљније информације
1315 РКТГ-99370 Фишер Алберт Шандор 1899 Сента Сента детаљније информације
1316 РКТГ-99371 Фишер Адолф 1883 Сента Сента детаљније информације
1317 РКТГ-99372 Фишер Адолф Шандор 1895 Сента Сента детаљније информације
1318 РКТГ-99483 Фетман Маргит 1907 Сента Сента детаљније информације
1319 РКТГ-99484 Фекете Владислав Игнац 1925 Сента Сента детаљније информације
1320 РКТГ-99485 Фелбербаум Имре Вилмош 1928 Сента Сента детаљније информације
1321 РКТГ-99486 Фишер Ева Давид 1911 Сента Сента детаљније информације
1322 РКТГ-99487 Фекете Рожа Шандор 1882 Сента Сента детаљније информације
1323 РКТГ-99488 Фаркаш Давид 1901 Бекешчаба Сента детаљније информације
1324 РКТГ-99489 Фаркаш Шандор Давид 1934 Сента Сента детаљније информације
1325 РКТГ-99490 Фаркаш Серена Давид 1929 Сента Сента детаљније информације
1326 РКТГ-99491 Фаркаш Роза Давид 1936 Сента Сента детаљније информације
1327 РКТГ-99492 Фаркаш Мартин Давид 1927 Сента Сента детаљније информације
1328 РКТГ-99493 Фаркаш Леа Давид 1929 Сента Сента детаљније информације
1329 РКТГ-99494 Фаркаш Јене Давид 1933 Сента Сента детаљније информације
1330 РКТГ-99495 Фаркаш Ирена Давид 1938 Сента Сента детаљније информације
1331 РКТГ-99496 Фаркаш Ева Давид 1940 Сента Сента детаљније информације
1332 РКТГ-99497 Фаркаш Агнес 1942 Сента Сента детаљније информације
1333 РКТГ-99498 Фани Јожеф Исак 1927 Сента Сента детаљније информације
1334 РКТГ-99499 Фелбербаум Ибоља Вилмош 1925 Сента Сента детаљније информације
1335 РКТГ-99502 Фишер Бернат Ференц 1940 Суботица Сента детаљније информације
1336 РКТГ-99504 Фишер Бернат 1917 А -непознато Сента детаљније информације
1337 РКТГ-99505 Фишер супруга Аладара 1895 А -непознато Сента детаљније информације
1338 РКТГ-99507 Фишер Роза 1918 А -непознато Сента детаљније информације
1339 РКТГ-99509 Фишер Адел 1895 Шомођкере Сента детаљније информације
1340 РКТГ-99511 Фетман Ирма 1882 Ада Сента детаљније информације
1341 РКТГ-99513 Фетман Игнац 1900 Ада Сента детаљније информације
1342 РКТГ-99514 Фајн Шаламон Исак 1885 Ада Сента детаљније информације
1343 РКТГ-99515 Фелбербаум Корнелиа 1897 Јаскарајене Сента детаљније информације
1344 РКТГ-99516 Фаркаш Фани 1900 Бучахаза Сента детаљније информације
1345 РКТГ-99517 Фаркаш Хелен 1861 А -непознато Сента детаљније информације
1346 РКТГ-99518 Фаркаш Мариа 1911 Студенец Сента детаљније информације
1347 РКТГ-99520 Фаркаш Клара 1913 Нађбања Сента детаљније информације
1348 РКТГ-99521 Фаркаш Јакаб 1909 Бекешчаба Сента детаљније информације
1349 РКТГ-99522 Фаркаш Илона 1886 Нађбања Сента детаљније информације
1350 РКТГ-99524 Фишер Борбала-Боришка 1906 Врбас Сента детаљније информације
1351 РКТГ-99525 Фетман Маркус 1890 Ада Сента детаљније информације
1352 РКТГ-99533 Франк Ђорђе Стеван 1934 Сента Сента детаљније информације
1353 РКТГ-99534 Франк др Стеван Микша 1899 Суботица Сента детаљније информације
1354 РКТГ-99580 Фукс Ернест Јожеф 1928 Сента Сента детаљније информације
1355 РКТГ-99581 Флајшман Ана Липот 1934 Сента Сента детаљније информације
1356 РКТГ-99582 Фишер Игнац Давид 1916 Сента Сента детаљније информације
1357 РКТГ-99584 Флајшман Јожеф 1897 Сента Сента детаљније информације
1358 РКТГ-99585 Флајшман Липот 1904 Сента Сента детаљније информације
1359 РКТГ-99586 Флашман Марија Јожеф 1937 Сента Сента детаљније информације
1360 РКТГ-99587 Францос Израел Филип 1932 Сента Сента детаљније информације
1361 РКТГ-99588 Францос Пинкас Филип 1928 Илок Сента детаљније информације
1362 РКТГ-99590 Фукс Едит Јене 1934 Сента Сента детаљније информације
1363 РКТГ-99592 Фукс Етелка 1906 Сента Сента детаљније информације
1364 РКТГ-99593 Фукс Жужана Јожеф 1931 Сента Сента детаљније информације
1365 РКТГ-99594 Фукс Жужана Шандор 1931 Сента Сента детаљније информације
1366 РКТГ-99595 Фукс Изидор Јене 1931 Сента Сента детаљније информације
1367 РКТГ-99596 Фукс Исидор Херман 1905 Сента Сента детаљније информације
1368 РКТГ-99597 Фукс Лола Шандор 1929 Сента Сента детаљније информације
1369 РКТГ-99598 Фукс Михајло Јожеф 1926 Сента Сента детаљније информације
1370 РКТГ-99599 Фукс Фани 1883 Сента Сента детаљније информације
1371 РКТГ-99600 Фукс Алберт Шандор 1934 Сента Сента детаљније информације
1372 РКТГ-99623 Флајшман Ана Јожеф 1924 Сента Сента детаљније информације
1373 РКТГ-99681 Фишер Филип 1936 А -непознато Сента детаљније информације
1374 РКТГ-99686 Фишер Рахел 1910 Јоса Сента детаљније информације
1375 РКТГ-99687 Фишер Регина 1902 Јазово Сента детаљније информације
1376 РКТГ-99688 Флајшман Липот 1874 Дорослово Сента детаљније информације
1377 РКТГ-99689 Фишер Самуел 1916 А -непознато Сента детаљније информације
1378 РКТГ-99691 Фишер Флора Адолф 1926 Сента Сента детаљније информације
1379 РКТГ-99692 Фишер Херман Алберт 1926 Карад Сента детаљније информације
1380 РКТГ-99693 Фишер Херман 1913 А -непознато Сента детаљније информације
1381 РКТГ-99694 Флајшман Јене Јожеф 1927 Сента Сента детаљније информације
1382 РКТГ-99695 Флајшер Рожа 1909 А -непознато Сента детаљније информације
1383 РКТГ-99696 Фишер Шандор 1889 Сента Сента детаљније информације
1384 РКТГ-99697 Флајшман Етелка 1902 Хајду салаш Сента детаљније информације
1385 РКТГ-99698 Фишер Рожа 1899 А -непознато Сента детаљније информације
1386 РКТГ-99699 Фишер Мира 1943 А -непознато Сента детаљније информације
1387 РКТГ-99705 Фаркаш Мартон Јакоб 1936 Суботица Сента детаљније информације
1388 РКТГ-99706 Фишер Леа Мардехај 1837 Сента Сента детаљније информације
1389 РКТГ-99710 Фишер Мордехај Давид 1906 Сента Сента детаљније информације
1390 РКТГ-99716 Флајшман Ела 1872 Мако Сента детаљније информације
1391 РКТГ-99717 Фишер Матилд 1880 Сента Сента детаљније информације
1392 РКТГ-99718 Фишер Регина 1909 Сента Сента детаљније информације
1393 РКТГ-99719 Фукс Гизела 1902 Илок Сента детаљније информације
1394 РКТГ-99720 Флајс Матилда 1879 Мункачево Сента детаљније информације
1395 РКТГ-99721 Фукс Јохана 1889 Бачко Петрово Село Сента детаљније информације
1396 РКТГ-99722 Фукс Мариа 1862 Бучахаза Сента детаљније информације
1397 РКТГ-99723 Фукс Роза 1903 Бачко Петрово Село Сента детаљније информације
1398 РКТГ-99724 Фукс Херман 1879 Бучахаза Сента детаљније информације
1399 РКТГ-99725 Фукс Шаламон 1894 Бучахаза Сента детаљније информације
1400 РКТГ-99726 Флајшман Серен 1910 А -непознато Сента детаљније информације
1401 РКТГ-99727 Функ Сали 1887 Бач Сента детаљније информације
1402 РКТГ-99728 Фукс Бернат 1888 Бучахаза Сента детаљније информације
1403 РКТГ-99729 Фишер Роза Шимон 1932 Сента Сента детаљније информације
1404 РКТГ-99730 Фишер Роза 1940 Сента Сента детаљније информације
1405 РКТГ-99731 Фишер Серена Шандор 1919 Сента Сента детаљније информације
1406 РКТГ-99732 Фишер Симон Маркус 1872 Сента Сента детаљније информације
1407 РКТГ-99733 Фишер Сузана Шандор 1914 Сента Сента детаљније информације
1408 РКТГ-99735 Фишер Ференц Шандор 1910 Сента Сента детаљније информације
1409 РКТГ-99736 Фишер Хершлеб 1935 Сента Сента детаљније информације
1410 РКТГ-99737 Фишер Шандор Маркус 1866 Сента Сента детаљније информације
1411 РКТГ-99738 Фукс Шандор 1898 Бучахаза Сента детаљније информације
1412 РКТГ-99739 Франк Паула 1876 Кула Сента детаљније информације
1413 РКТГ-99741 Флајшман Серена 1906 Липањ Сента детаљније информације
1414 РКТГ-99742 Флајшман Херман Липот 1935 Сента Сента детаљније информације
1415 РКТГ-99743 Флеш Матилда 1879 Мункачево Сента детаљније информације
1416 РКТГ-99745 Флеш удова др Микше 1865 А -непознато Сента детаљније информације
1417 РКТГ-99746 Фогл Каталин 1858 Сегедин Сента детаљније информације
1418 РКТГ-99747 Фукс Јожеф 1896 Бучахаза Сента детаљније информације
1419 РКТГ-99754 Фодор Маргита Микша 1889 Марцали Сента детаљније информације
1420 РКТГ-99755 Францос Цира Филип 1934 Илок Сента детаљније информације
1421 РКТГ-99756 Францос Роза 1896 Бекешчаба Сента детаљније информације
1422 РКТГ-99757 Францос Фрида Филип 1925 Мако Сента детаљније информације
1423 РКТГ-99759 Францос Бланка Филип 1930 Илок Сента детаљније информације
1424 РКТГ-99760 Францос Јене Филип 1921 Мако Сента детаљније информације
1425 РКТГ-99761 Францос Филип 1892 Шид Сента детаљније информације
1426 РКТГ-99762 Франк Цецилија 1908 Нови Сад Сента детаљније информације
1427 РКТГ-99764 Францос Серена Филип 1923 Мако Сента детаљније информације
1428 РКТГ-101260 Хусак Михаљ Михаљ 1911 Сента Сента детаљније информације
1429 РКТГ-101263 Хорти Иштван 1920 Сента Сента детаљније информације
1430 РКТГ-101722 Хајдин Симо Васа 1896 Сента Сента детаљније информације
1431 РКТГ-101740 Хајдушка Антониа 1882 Бач Сента детаљније информације
1432 РКТГ-101742 Хајдушка Бела Микша 1901 Бач Сента детаљније информације
1433 РКТГ-101746 Хајдушка Жигмонд 1937 А -непознато Сента детаљније информације
1434 РКТГ-101754 Хајдушка Мариа 1935 А -непознато Сента детаљније информације
1435 РКТГ-101756 Хајдушка Маћаш 1904 Бачко Петрово Село Сента детаљније информације
1436 РКТГ-101757 Хајдушка Миклош 1934 А -непознато Сента детаљније информације
1437 РКТГ-101758 Хајдушка Микша 1874 Бачка Топола Сента детаљније информације
1438 РКТГ-101763 Хајдушка Хермина 1882 А -непознато Сента детаљније информације
1439 РКТГ-101780 Хајлбрум Абрахам 1879 Деспотово Сента детаљније информације
1440 РКТГ-101781 Хајлбрум Аранка 1884 Арад Сента детаљније информације
1441 РКТГ-101782 Хајлбрум Галел Аврам 1923 Сента Сента детаљније информације
1442 РКТГ-101783 Хајлбрум Ирма 1878 Сента Сента детаљније информације
1443 РКТГ-101784 Хајлбрум Јуда Аврам 1918 Сента Сента детаљније информације
1444 РКТГ-101785 Хајлбрум Ное Аврам 1928 Сента Сента детаљније информације
1445 РКТГ-101786 Хајлбрум Регина Аврам 1924 Сента Сента детаљније информације
1446 РКТГ-101787 Хајлбрум Шамуел Аврам 1921 Сента Сента детаљније информације
1447 РКТГ-101825 Хајслер супруга Аурела 1893 А -непознато Сента детаљније информације
1448 РКТГ-101869 Хакер удова Коломана 1889 А -непознато Сента детаљније информације
1449 РКТГ-101871 Халаш Јанош А -непознато Сента детаљније информације
1450 РКТГ-101872 Халаш Михаљ А -непознато Сента детаљније информације
1451 РКТГ-101991 Хартштајн Абрахам 1887 А -непознато Сента детаљније информације
1452 РКТГ-101992 Хартштајн Адолф 1887 Сента Сента детаљније информације
1453 РКТГ-101993 Хартштајн Ана 1901 А -непознато Сента детаљније информације
1454 РКТГ-101994 Хартштајн Бела Адолф 1914 Сента Сента детаљније информације
1455 РКТГ-101995 Хартштајн Ерне Адолф 1918 Сента Сента детаљније информације
1456 РКТГ-101996 Хартштајн Јене 1913 А -непознато Сента детаљније информације
1457 РКТГ-101997 Хартштајн Јене 1883 Сента Сента детаљније информације
1458 РКТГ-101998 Хартштајн Јулија 1889 Батор Сента детаљније информације
1459 РКТГ-101999 Хартштајн Миклош 1920 А -непознато Сента детаљније информације
1460 РКТГ-102000 Хартштајн Миклош Адолф 1913 Сента Сента детаљније информације
1461 РКТГ-102001 Хартштајн Михаљ 1856 А -непознато Сента детаљније информације
1462 РКТГ-102002 Хартштајн Паула 1890 Бачко Петрово Село Сента детаљније информације
1463 РКТГ-102003 Хартштајн Роза 1889 Арач Сента детаљније информације
1464 РКТГ-102004 Хартштајн Хермина 1861 Сента Сента детаљније информације
1465 РКТГ-102007 Харштајн супруга Абрахама 1896 А -непознато Сента детаљније информације
1466 РКТГ-102075 Хауер Вера Мор 1928 Сента Сента детаљније информације
1467 РКТГ-102076 Хауер Гизела 1896 Хајдухадхаз Сента детаљније информације
1468 РКТГ-102077 Хауер Ђула 1863 Банатско Аранђелово Сента детаљније информације
1469 РКТГ-102078 Хауер Клара 1941 А -непознато Сента детаљније информације
1470 РКТГ-102079 Хауер Ливија - Лили Мор 1931 Сента Сента детаљније информације
1471 РКТГ-102080 Хауер Мартон Тобијас 1895 Сента Сента детаљније информације
1472 РКТГ-102081 Хауер Мор 1889 Сента Сента детаљније информације
1473 РКТГ-102083 Хауер Рена Мартон 1926 Сента Сента детаљније информације
1474 РКТГ-102305 Хениг Мор 1900 А -непознато Сента детаљније информације
1475 РКТГ-102306 Хениг Серена 1901 Сента Сента детаљније информације
1476 РКТГ-102375 Херман удова Лајоша 1878 А -непознато Сента детаљније информације
1477 РКТГ-102394 Херц Андор 1893 А -непознато Сента детаљније информације
1478 РКТГ-102395 Херц Илона 1890 Бечеј Сента детаљније информације
1479 РКТГ-102398 Херц удова Шандора 1921 Мокрин Сента детаљније информације
1480 РКТГ-102512 Хес Јожеф А -непознато Сента детаљније информације
1481 РКТГ-102523 Хесер Андор 1879 Кањижа Сента детаљније информације
1482 РКТГ-102524 Хесер Гашпар Андор 1907 Сента Сента детаљније информације
1483 РКТГ-102529 Хесер Јанош Андор 1903 Санад Сента детаљније информације
1484 РКТГ-102533 Хесер Јула 1875 Сента Сента детаљније информације
1485 РКТГ-102540 Хеслер супруга Аурела 1893 А -непознато Сента детаљније информације
1486 РКТГ-102702 Хиршл Берта 1900 А -непознато Сента детаљније информације
1487 РКТГ-102708 Хиршл Илеш 1890 А -непознато Сента детаљније информације
1488 РКТГ-102833 Хорват Ибоља 1888 Бач Сента детаљније информације
1489 РКТГ-102852 Хорват Ференц 1879 Сента Сента детаљније информације
1490 РКТГ-102879 Хоровиц Ана 1863 Суботица Сента детаљније информације
1491 РКТГ-102882 Хоровиц Ела Шандор 1902 Бачка Топола Сента детаљније информације
1492 РКТГ-102885 Хоровиц Лујза Шандор 1898 Бачка Топола Сента детаљније информације
1493 РКТГ-102889 Хоровиц Сидониа 1902 Бачка Топола Сента детаљније информације
1494 РКТГ-102925 Хофман Илона - Хана Јосиф 1881 Кикинда Сента детаљније информације
1495 РКТГ-102931 Хофман Јулија 1878 Сланкамен Сента детаљније информације
1496 РКТГ-102938 Хофман Липот Шамуел 1921 Сента Сента детаљније информације
1497 РКТГ-102947 Хофман Матилд Мартон 1884 Абаујсанто Сента детаљније информације
1498 РКТГ-102968 Хофман Шамуел Игнац 1886 Сента Сента детаљније информације
1499 РКТГ-102971 Хофнер Никола - Миклош А -непознато Сента детаљније информације
1500 РКТГ-102998 Хуберт Андраш 1908 Сента Сента детаљније информације
1501 РКТГ-103009 Хуберт Јене - Јакаб Мор 1888 Кикинда Сента детаљније информације
1502 РКТГ-103024 Хуберт Сара 1910 Сента Сента детаљније информације
1503 РКТГ-103332 Цајгер Ирен 1899 Илок Сента детаљније информације
1504 РКТГ-103333 Цајгер Јакаб Липот 1930 Сента Сента детаљније информације
1505 РКТГ-103341 Шлезингер Јулиа 1904 Јаскарајене Сента детаљније информације
1506 РКТГ-103357 Шлезингер Мартин Деже 1928 Сента Сента детаљније информације
1507 РКТГ-103358 Цајгер Марта Липот 1928 Сента Сента детаљније информације
1508 РКТГ-103365 Царинеј Василије А -непознато Сента детаљније информације
1509 РКТГ-103386 Цигановић Душан Јован 1923 Узиновићево Узнићево детаљније информације
1510 РКТГ-103387 Цигановић Јован Дане 1882 Госпић Узнићево детаљније информације
1511 РКТГ-103388 Цигановић Перка 1861 Узиновићево Узнићево детаљније информације
1512 РКТГ-103391 Цик Израел 1867 Хуст Сента детаљније информације
1513 РКТГ-103392 Цик Марија 1914 Мајдан Сента детаљније информације
1514 РКТГ-103393 Цик Марија 1884 Ада Сента детаљније информације
1515 РКТГ-103394 Цик Серен 1878 Хуст Сента детаљније информације
1516 РКТГ-103395 Цик удова Јаноша 1867 А -непознато Сента детаљније информације
1517 РКТГ-103400 Цин Абрахам Херман 1937 Сента Сента детаљније информације
1518 РКТГ-103401 Цин Ева Херман 1934 Сента Сента детаљније информације
1519 РКТГ-103402 Цин Зелман Херман 1938 Сента Сента детаљније информације
1520 РКТГ-103403 Цин Леа Херман 1935 Сента Сента детаљније информације
1521 РКТГ-103404 Цин Сара 1905 А -непознато Сента детаљније информације
1522 РКТГ-103405 Цин Херман 1890 Ковел Сента детаљније информације
1523 РКТГ-103409 Цихерман удова Јосифа 1860 А -непознато Сента детаљније информације
1524 РКТГ-103502 Четле Нандор 1888 Сента Сента детаљније информације
1525 РКТГ-103608 Чуквас Марко 1873 А -непознато Сента детаљније информације
1526 РКТГ-103740 Шанфелд Гизела 1864 А -непознато Сента детаљније информације
1527 РКТГ-103845 Швалб Ернест Јеремијаш 1916 Сента Сента детаљније информације
1528 РКТГ-103846 Швалб Ернест 1915 А -непознато Сента детаљније информације
1529 РКТГ-103848 Швалб Јохана 1862 Тисалок Сента детаљније информације
1530 РКТГ-103852 Швалб Хаим 1926 Сента Сента детаљније информације
1531 РКТГ-103870 Шварц Антониа 1864 А - непознато Сента детаљније информације
1532 РКТГ-103873 Шварц Аранка 1927 Бачалмаш Сента детаљније информације
1533 РКТГ-103884 Шварц др Јакаб Филип 1903 Кула Сента детаљније информације
1534 РКТГ-103894 Шварц Ержебет 1891 А -непознато Сента детаљније информације
1535 РКТГ-103895 Шварц Ержебет 1911 Сента Сента детаљније информације
1536 РКТГ-103898 Шварц Игнац 1879 А -непознато Сента детаљније информације
1537 РКТГ-103916 Шварц Каталин 1906 Симо Сента детаљније информације
1538 РКТГ-103924 Шварц Ливија Шимон 1937 Сента Сента детаљније информације
1539 РКТГ-103937 Шварц Петар Јакоб 1938 Сента Сента детаљније информације
1540 РКТГ-103947 Шварц Фани-Илона Јосип 1882 Србобран Сента детаљније информације
1541 РКТГ-103954 Шварц Цецилија 1873 Бачко Градиште Сента детаљније информације
1542 РКТГ-103957 Шварц Шандор Шимон 1939 Сента Сента детаљније информације
1543 РКТГ-103991 Шебек Гизела 1890 Ада Сента детаљније информације
1544 РКТГ-104023 Шенауг Ладислав 1904 А -непознато Сента детаљније информације
1545 РКТГ-104186 Шпигел Адолф 1899 Мункач Сента детаљније информације
1546 РКТГ-104187 Шпигел Аранка 1925 А -непознато Сента детаљније информације
1547 РКТГ-104188 Шпигел Ливија 1927 А -непознато Сента детаљније информације
1548 РКТГ-104189 Шпигел Маргит 1886 Харшфалва Сента детаљније информације
1549 РКТГ-104190 Шпигел Рожи 1902 А -непознато Сента детаљније информације
1550 РКТГ-104192 Шпигел Херман 1901 А -непознато Сента детаљније информације
1551 РКТГ-104205 Шпиро Давид-Деже Абрахам 1886 Бачко Петрово Село Сента детаљније информације
1552 РКТГ-104209 Шпиро Ласло Давид - Деже 1923 Сента Сента детаљније информације
1553 РКТГ-104210 Шпиро Маргита Адолф 1893 Сента Сента детаљније информације
1554 РКТГ-104234 Шпицер Ана 1897 А -непознато Сента детаљније информације
1555 РКТГ-104235 Шпицер Ана Лајош 1923 Сента Сента детаљније информације
1556 РКТГ-104243 Шпицер Боришка Лајош 1927 Сента Сента детаљније информације
1557 РКТГ-104270 Шпицер Ирена Адолф 1897 Сента Сента детаљније информације
1558 РКТГ-104272 Шпицер Исак 1886 Ајзенштат Сента детаљније информације
1559 РКТГ-104283 Шпицер Јожеф Исак 1918 Чорна Сента детаљније информације
1560 РКТГ-104284 Шпицер Јолан 1888 Папа Сента детаљније информације
1561 РКТГ-104290 Шпицер Јулија 1869 Мартонош Сента детаљније информације
1562 РКТГ-104300 Шпицер Лајош Леополд 1886 Сента Сента детаљније информације
1563 РКТГ-104402 Шресер Јулиа 1864 Сента Сента детаљније информације
1564 РКТГ-104436 Штајн Бењамин 1926 Сента Сента детаљније информације
1565 РКТГ-104466 Штајн Ибоља 1883 Сента Сента детаљније информације
1566 РКТГ-104467 Штајн Ибоља Шандор 1936 Сента Сента детаљније информације
1567 РКТГ-104478 Штајн Имре 1910 А -непознато Сента детаљније информације
1568 РКТГ-104485 Штајн Јанош 1911 Вашархељ Сента детаљније информације
1569 РКТГ-104516 Штајн Мајер 1882 Бачко Добро Поље Сента детаљније информације
1570 РКТГ-104538 Штајн Мор 1862 Јаношхалма Сента детаљније информације
1571 РКТГ-104545 Штајн Регина 1905 Мако Сента детаљније информације
1572 РКТГ-104562 Штајн супруга Матије 1880 Мишколц Сента детаљније информације
1573 РКТГ-104586 Штајнберг Андор Јакаб 1902 Сента Сента детаљније информације
1574 РКТГ-104587 Штајнбергер Бела 1899 А -непознато Сента детаљније информације
1575 РКТГ-104589 Штајнбергер Гизела 1877 Чуруг Сента детаљније информације
1576 РКТГ-104596 Штајнбергер Тибор 1909 А -непознато Сента детаљније информације
1577 РКТГ-104611 Штајнер Естер 1889 Ерсалаш Сента детаљније информације
1578 РКТГ-104626 Штајнер Липот 1877 Сента Сента детаљније информације
1579 РКТГ-104638 Штајнер Регина 1904 А -непознато Сента детаљније информације
1580 РКТГ-104644 Штајнер Терез 1932 Сента Сента детаљније информације
1581 РКТГ-104647 Штајнер Шамуел Липот 1936 Суботица Сента детаљније информације
1582 РКТГ-104671 Штајнмец Регина 1904 А -непознато Сента детаљније информације
1583 РКТГ-104672 Штајнмец Терез 1930 А -непознато Сента детаљније информације
1584 РКТГ-104695 Штарк Адолф Мозеш 1930 Сента Сента детаљније информације
1585 РКТГ-104698 Штарк Бер Израел 1937 Сента Сента детаљније информације
1586 РКТГ-104702 Штарк Јосиф 1923 А -непознато Сента детаљније информације
1587 РКТГ-104746 Штерн Ализ Мозеш 1933 Сента Сента детаљније информације
1588 РКТГ-104748 Штерн Аранка Маћаш 1900 Сегедин Сента детаљније информације
1589 РКТГ-104752 Штерн Бела 1890 Ушкан Сента детаљније информације
1590 РКТГ-104753 Штерн Бењамин Мозеш 1929 Сента Сента детаљније информације
1591 РКТГ-104756 Штерн Габриела Давид 1916 Мако Сента детаљније информације
1592 РКТГ-104758 Штерн Геза 1895 Бачка Паланка Сента детаљније информације
1593 РКТГ-104763 Штерн Ева 1897 Сента Сента детаљније информације
1594 РКТГ-104766 Штерн Естер 1905 Чонопља Сента детаљније информације
1595 РКТГ-104776 Штерн Израел 1936 А -непознато Сента детаљније информације
1596 РКТГ-104777 Штерн Имре Јене 1925 Сента Сента детаљније информације
1597 РКТГ-104781 Штерн Исак 1925 А -непознато Сента детаљније информације
1598 РКТГ-104783 Штерн Јакаб 1907 Сента Сента детаљније информације
1599 РКТГ-104784 Штерн Јаков Мозеш 1922 Сента Сента детаљније информације
1600 РКТГ-104794 Штерн Каталин 1868 Банатско Карађорђево Сента детаљније информације
1601 РКТГ-104797 Штерн Креди 1916 Сента Сента детаљније информације
1602 РКТГ-104799 Штерн Ласло Маћаш 1913 Сегедин Сента детаљније информације
1603 РКТГ-104802 Штерн Ленке Мозеш 1927 Сента Сента детаљније информације
1604 РКТГ-104808 Штерн Мадел 1939 А -непознато Сента детаљније информације
1605 РКТГ-104809 Штерн Мајер Маркуш 1930 Сента Сента детаљније информације
1606 РКТГ-104810 Штерн Мариа 1896 Бартфа Сента детаљније информације
1607 РКТГ-104811 Штерн Мадел 1939 А -непознато Сента детаљније информације
1608 РКТГ-104812 Штерн Маркуш 1903 Сента Сента детаљније информације
1609 РКТГ-104814 Штерн Маћаш 1863 Суботица Сента детаљније информације
1610 РКТГ-104816 Штерн Мозеш 1893 Мако Сента детаљније информације
1611 РКТГ-104818 Штерн Мордехај 1928 А -непознато Сента детаљније информације
1612 РКТГ-104822 Штерн Регина 1903 А -непознато Сента детаљније информације
1613 РКТГ-104823 Штерн Рожа 1910 Сента Сента детаљније информације
1614 РКТГ-104824 Штерн Ружица 1920 А -непознато Сента детаљније информације
1615 РКТГ-104825 Штерн Серена 1932 А -непознато Сента детаљније информације
1616 РКТГ-104890 Шулер Паула 1875 Стара Моравица Сента детаљније информације
1617 РКТГ-104914 Шугар Сидониа 1879 Бекешчаба Сента детаљније информације
1618 РКТГ-104916 Штерн супруга Гезе 1904 А -непознато Сента детаљније информације
1619 РКТГ-104917 Штерн супруга Маћаша 1875 А -непознато Сента детаљније информације
1620 РКТГ-104922 Штерн Филеп 1896 А -непознато Сента детаљније информације
1621 РКТГ-104926 Штерн Фрида Маркуш 1933 Сента Сента детаљније информације
1622 РКТГ-104931 Штерн Шамуел 1925 Сента Сента детаљније информације
1623 РКТГ-104935 Штесел Гизела 1862 А -непознато Сента детаљније информације
1624 РКТГ-104936 Штесел др Ерне 1890 А -непознато Сента детаљније информације
1625 РКТГ-104937 Штесел Јене 1891 Сента Сента детаљније информације
1626 РКТГ-104938 Штесел Мариа 1901 Тот-Комлош Сента детаљније информације
1627 РКТГ-104939 Штесел Мартон-Макса 1888 Нови Карловци Сента детаљније информације
1628 РКТГ-104940 Штесел Роза 1900 Каћмар Сента детаљније информације
1629 РКТГ-105005 Шугар Илона Жигмонд 1911 Руски Крстур Сента детаљније информације
1630 РКТГ-105152 Шерлеги Марк 1856 Ловашберењ Сента детаљније информације
1631 РКТГ-105183 Шефер Етел 1892 Бачки Петровац Сента детаљније информације
1632 РКТГ-105308 Шик Аурелија Шамуел 1924 Сента Сента детаљније информације
1633 РКТГ-105311 Шик Елиас 1864 Даутово Сента детаљније информације
1634 РКТГ-105312 Шик Еуген Шамуел 1932 Сента Сента детаљније информације
1635 РКТГ-105314 Шик Матилда 1894 Њирмихаљ Сента детаљније информације
1636 РКТГ-105316 Шик Хилда Шамуел 1925 Сента Сента детаљније информације
1637 РКТГ-105317 Шик Шамуел Давид 1892 Нађкарољ Сента детаљније информације
1638 РКТГ-105340 Шилер Паула 1875 Стара Моравица Сента детаљније информације
1639 РКТГ-105349 Шимон Ана 1865 Сента Сента детаљније информације
1640 РКТГ-105352 Шимон Бела 1898 А -непознато Сента детаљније информације
1641 РКТГ-105357 Шимон Хајнал 1929 Сента Сента детаљније информације
1642 РКТГ-105378 Ширман Абрахам Нандор 1926 Сента Сента детаљније информације
1643 РКТГ-105379 Ширман Бланка 1921 А -непознато Сента детаљније информације
1644 РКТГ-105380 Ширман Естер Нандор 1921 Сента Сента детаљније информације
1645 РКТГ-105381 Ширман Јохана Хенрик 1886 Рете Сента детаљније информације
1646 РКТГ-105382 Ширман Маргит 1912 А -непознато Сента детаљније информације
1647 РКТГ-105383 Ширман Нандор-Нушим Мордахеј - Мозеш 1883 Сомбор Сента детаљније информације
1648 РКТГ-105384 Ширман Фани 1864 Сента Сента детаљније информације
1649 РКТГ-105412 Шлагер Бернат Мозеш 1927 А -непознато Сента детаљније информације
1650 РКТГ-105415 Шлагер Давид Мозеш 1925 Сента Сента детаљније информације
1651 РКТГ-105416 Шлагер Исак Мозеш 1929 Сента Сента детаљније информације
1652 РКТГ-105417 Шлагер Мозеш 1893 Букатовац Сента детаљније информације
1653 РКТГ-105418 Шлагер Сохер Мозеш 1928 Сента Сента детаљније информације
1654 РКТГ-105419 Шлагер удова Абрахама 1860 А -непознато Сента детаљније информације
1655 РКТГ-105420 Шлагер Хелена 1891 Тисменице Сента детаљније информације
1656 РКТГ-105460 Шлезингер Борбала Деже 1926 Сента Сента детаљније информације
1657 РКТГ-105468 Шлезингер Деже 1890 Сента Сента детаљније информације
1658 РКТГ-105475 Шлезингер Естера Деже 1929 Сента Сента детаљније информације
1659 РКТГ-105489 Шлезингер Јанка 1892 Сента Сента детаљније информације
1660 РКТГ-107967 Белић Спасоје 1898 Сента Сента детаљније информације
1661 РКТГ-107968 Бергел Ерне Др. Лео 1910 Сента Сента детаљније информације
1662 РКТГ-107969 Биндер Миклош Јакоб 1910 Сента Сента детаљније информације
1663 РКТГ-107970 Борзашки Нестор Владимир 1907 Сента Сента детаљније информације
1664 РКТГ-107971 Браун Јене Самуел 1902 Сента Сента детаљније информације
1665 РКТГ-107972 Бредер Јене Изидор 1910 Сента Сента детаљније информације
1666 РКТГ-107973 Брукер Емил Игнац 1912 Сента Сента детаљније информације
1667 РКТГ-107974 Бург Давид Габор 1904 Сента Сента детаљније информације
1668 РКТГ-107975 Дајч Емил Самуел 1907 Сента Сента детаљније информације
1669 РКТГ-107976 Дајч Ђезе 1914 Сента Сента детаљније информације
1670 РКТГ-107977 Дајч Јанош Др. Вилмош 1908 Сента Сента детаљније информације
1671 РКТГ-107978 Дајч Јене Шаму 1904 Сента Сента детаљније информације
1672 РКТГ-107979 Дрекслер Маркус Шимон 1910 Сента Сента детаљније информације
1673 РКТГ-107980 Друкер Емил Игнац 1912 Сента Сента детаљније информације
1674 РКТГ-107981 Дуфт Артур Шаламон 1920 Сента Сента детаљније информације
1675 РКТГ-107982 Ајсенштајн Андор Маћаш 1909 Сента Сента детаљније информације
1676 РКТГ-107983 Ајсенштајн Арон Мозеш 1911 Сента Сента детаљније информације
1677 РКТГ-107984 Ајсенштајн Бернат Маћаш 1904 Сента Сента детаљније информације
1678 РКТГ-107985 Ајсенштајн Јене Маћаш 1907 Сента Сента детаљније информације
1679 РКТГ-107986 Ајсенштајн Шандор Мозеш 1917 Сента Сента детаљније информације
1680 РКТГ-107987 Енгел Илеш Адолф 1918 Сента Сента детаљније информације
1681 РКТГ-108655 Арањош Јанош Сента Сента детаљније информације