Презиме и име Место рођења Место пребивалишта
Почетна >> СЕВЕРНО-БАНАТСКИ ОКРУГ >> Нови Кнежевац
Редни
број
Број Презиме и име Име родитеља Година рођења Место рођења Место пребивалишта
1 РКТГ-18270 Чипак Јожеф Петар 1923 Нови Кнежевац Нови Кнежевац детаљније информације
2 РКТГ-18271 Дворак Ференц Рудолф 1920 Нови Кнежевац Нови Кнежевац детаљније информације
3 РКТГ-18273 Фараго Шандор Нови Кнежевац Нови Кнежевац детаљније информације
4 РКТГ-18277 Гајич Ференц Габор 1900 Нови Кнежевац Нови Кнежевац детаљније информације
5 РКТГ-18279 Гал Ђерђ 1905 Нови Кнежевац Нови Кнежевац детаљније информације
6 РКТГ-18280 Хајнал Јанош Нови Кнежевац Нови Кнежевац детаљније информације
7 РКТГ-18284 Хејб Јанош Јакаб 1880 Елемир Нови Кнежевац детаљније информације
8 РКТГ-18287 Јухас Миклош Иштван Нови Кнежевац Нови Кнежевац детаљније информације
9 РКТГ-18289 Јунг Маћаш Маћаш 1887 Нови Кнежевац Нови Кнежевац детаљније информације
10 РКТГ-18290 Киш Ђерђ Нови Кнежевац Нови Кнежевац детаљније информације
11 РКТГ-18292 Коша Адам 1887 Нови Кнежевац Нови Кнежевац детаљније информације
12 РКТГ-18293 Ковач Андраш Иштван 1889 Нови Кнежевац Нови Кнежевац детаљније информације
13 РКТГ-18295 Кузманов Обрад Сава 1885 Нови Кнежевац Нови Кнежевац детаљније информације
14 РКТГ-18296 Ленђел Михаљ 1903 Нови Кнежевац Нови Кнежевац детаљније информације
15 РКТГ-18297 Миклош Имре Иштван 1927 Нови Кнежевац Нови Кнежевац детаљније информације
16 РКТГ-18299 Молнар Јожеф Мартон 1917 Нови Кнежевац Нови Кнежевац детаљније информације
17 РКТГ-18301 Нађ Јожеф Иштван 1904 Нови Кнежевац Нови Кнежевац детаљније информације
18 РКТГ-18303 Пантелин Живко Миладин 1918 Нови Кнежевац Нови Кнежевац детаљније информације
19 РКТГ-18304 Пап Калман Ференц 1908 Нови Кнежевац Нови Кнежевац детаљније информације
20 РКТГ-18305 Штумф Карољ Карољ 1904 Нови Кнежевац Нови Кнежевац детаљније информације
21 РКТГ-18307 Сорат Ђерђ Нови Кнежевац Нови Кнежевац детаљније информације
22 РКТГ-18310 Тор Јанош Јожеф 1905 Нови Кнежевац Нови Кнежевац детаљније информације
23 РКТГ-18312 Унгер Клара Маркуш 1905 Нови Кнежевац Нови Кнежевац детаљније информације
24 РКТГ-18313 Вајс Јожеф Андраш 1888 Нови Кнежевац Нови Кнежевац детаљније информације
25 РКТГ-18315 Зарић Сава 1891 Нови Кнежевац Нови Кнежевац детаљније информације
26 РКТГ-24371 Барди Алберт Алберт 1915 Банатско Аранђелово Банатско Аранђелово детаљније информације
27 РКТГ-24375 Чуч Јанош Јанош 1909 Банатско Аранђелово Банатско Аранђелово детаљније информације
28 РКТГ-24378 Чуч Пал Пал 1900 Банатско Аранђелово Банатско Аранђелово детаљније информације
29 РКТГ-24384 Герег Иштван Андраш Банатско Аранђелово Банатско Аранђелово детаљније информације
30 РКТГ-24387 Кендереши Геза Банатско Аранђелово Банатско Аранђелово детаљније информације
31 РКТГ-24390 Клар Јожеф Михаљ 1896 Банатско Аранђелово Банатско Аранђелово детаљније информације
32 РКТГ-24392 Линстер Едмунд 1899 Банатско Аранђелово Банатско Аранђелово детаљније информације
33 РКТГ-24395 Палинкаш Јожеф Пал 1922 Банатско Аранђелово Банатско Аранђелово детаљније информације
34 РКТГ-24397 Пецко Михаљ Јанош 1895 Банатско Аранђелово Банатско Аранђелово детаљније информације
35 РКТГ-24400 Радин Ранка Банатско Аранђелово Банатско Аранђелово детаљније информације
36 РКТГ-24403 Сировица Јанош Јанош 1915 Банатско Аранђелово Банатско Аранђелово детаљније информације
37 РКТГ-24406 Тиди Шандор 1902 Банатско Аранђелово Банатско Аранђелово детаљније информације
38 РКТГ-24437 Блажић Ђурка Српски Крстур Српски Крстур детаљније информације
39 РКТГ-24439 Калман Имре Имре 1915 Српски Крстур Српски Крстур детаљније информације
40 РКТГ-24442 Кардош Јожеф Српски Крстур Српски Крстур детаљније информације
41 РКТГ-24446 Киш Шандор Имре 1887 Српски Крстур Српски Крстур детаљније информације
42 РКТГ-24450 Конц Андраш Андраш 1891 Српски Крстур Српски Крстур детаљније информације
43 РКТГ-24453 Лантош Антал Јанош 1902 Српски Крстур Српски Крстур детаљније информације
44 РКТГ-24455 Лантош Јанош Шандор 1902 Српски Крстур Српски Крстур детаљније информације
45 РКТГ-24458 Чанад Српски Крстур Српски Крстур детаљније информације
46 РКТГ-24718 Неђела Орбан 1912 Ђала Ђала детаљније информације
47 РКТГ-24720 Палфи Иштван Иштван 1920 Ђала Ђала детаљније информације
48 РКТГ-29070 Шолтес Јожеф Рабе Рабе детаљније информације
49 РКТГ-29651 Филеп Имре Ђерђ 1896 Мајдан Мајдан детаљније информације
50 РКТГ-29652 Габор Иштван Адам 1921 Мајдан Мајдан детаљније информације
51 РКТГ-29969 Берчек Ева 1884 Крстур Крстур детаљније информације
52 РКТГ-29970 Добрака Андраш 1909 Крстур Крстур детаљније информације
53 РКТГ-29971 Ковач Андраш 1886 Банатски Моноштор Крстур детаљније информације
54 РКТГ-29972 Кухајда Ђерђ 1892 Крстур Крстур детаљније информације
55 РКТГ-29973 Ленц Михаљ Имре 1906 Крстур Крстур детаљније информације
56 РКТГ-29975 Соти Иштван Иштван 1893 Крстур Крстур детаљније информације
57 РКТГ-39034 Траум Мартин непознато Црна Бара детаљније информације
58 РКТГ-39036 Сабо -Лунц Михаљ Имре 1906 Српски Крстур Српски Крстур детаљније информације
59 РКТГ-39038 Мађари Ержебет Михаљ 1902 Српски Крстур Српски Крстур детаљније информације
60 РКТГ-39039 Лазин Радојица Паја 1913 Банатско Аранђелово Банатско Аранђелово детаљније информације
61 РКТГ-39040 Фораи Михаљ Иштван 1906 Нови Кнежевац Нови Кнежевац детаљније информације
62 РКТГ-39041 Цанк Андраш Јожеф 1908 Нови Кнежевац Кањижа детаљније информације
63 РКТГ-39045 Каса Адам Јожеф 1887 Нови Кнежевац Јазово детаљније информације
64 РКТГ-39052 Бела непознато Нови Кнежевац детаљније информације
65 РКТГ-41154 Бурсаћ Стеван Илија 1884 Грахово Банатско Аранђелово детаљније информације
66 РКТГ-41960 Баунах Терезија 1877 Нови Кнежевац Нови Кнежевац детаљније информације
67 РКТГ-42352 Берковић Вилмош 1896 Нови Кнежевац Нови Кнежевац детаљније информације
68 РКТГ-42353 Бергел Херман Нови Кнежевац Нови Кнежевац детаљније информације
69 РКТГ-42525 Белеслин Милан Д 1906 непознато Крстур детаљније информације
70 РКТГ-43131 Вајс Ирма 1893 Ердељ Нови Кнежевац детаљније информације
71 РКТГ-43134 Вајс Фрања Јожеф 1920 Банатско Аранђелово Нови Кнежевац детаљније информације
72 РКТГ-43138 Вајс Салика Стриј Нови Кнежевац детаљније информације
73 РКТГ-43144 Вајс Јожеф 1891 Банатско Аранђелово Нови Кнежевац детаљније информације
74 РКТГ-43151 Вајс Стриј Нови Кнежевац детаљније информације
75 РКТГ-43152 Вајнбергер Миклош Стриј Нови Кнежевац детаљније информације
76 РКТГ-43208 Вајс Катица Стриј Нови Кнежевац детаљније информације
77 РКТГ-44117 Валчев Ненад Гојко 1914 Нови Кнежевац Нови Кнежевац детаљније информације
78 РКТГ-44669 Вејин Милан А- непознато Банатско Аранђелово детаљније информације
79 РКТГ-45254 Гере Имре А- непознато Нови Кнежевац детаљније информације
80 РКТГ-45255 Гере Имре Имре А- непознато Нови Кнежевац детаљније информације
81 РКТГ-45267 Гелбаман Израел А- непознато Нови Кнежевац детаљније информације
82 РКТГ-45270 Гере Боришка Имре А- непознато Нови Кнежевац детаљније информације
83 РКТГ-45286 Гере Илонка А- непознато Нови Кнежевац детаљније информације
84 РКТГ-45290 Гере А- непознато Нови Кнежевац детаљније информације
85 РКТГ-45701 Бајић Јелена-Лела Душан 1913 Нови Кнежевац Нови Кнежевац детаљније информације
86 РКТГ-45856 Деак Имре Шандор Стриј Нови Кнежевац детаљније информације
87 РКТГ-45857 Деак Розика Шандор Стриј Нови Кнежевац детаљније информације
88 РКТГ-45858 Деак Салика Стриј Нови Кнежевац детаљније информације
89 РКТГ-45859 Дуфт-Кнер Матилда Стриј Нови Кнежевац детаљније информације
90 РКТГ-45860 Дуфт Саламон Ш. Стриј Нови Кнежевац детаљније информације
91 РКТГ-45861 Дуфт Карољ Стриј Нови Кнежевац детаљније информације
92 РКТГ-45869 Димитров Макса Тодор 1896 Нови Кнежевац Ђала детаљније информације
93 РКТГ-45909 Деак Шандор Стриј Нови Кнежевац детаљније информације
94 РКТГ-46333 Кнер Јолан А- непознато Нови Кнежевац детаљније информације
95 РКТГ-46345 Кнер Ото А- непознато Нови Кнежевац детаљније информације
96 РКТГ-46386 Кнер Розалија А- непознато Нови Кнежевац детаљније информације
97 РКТГ-46387 Ковач Арпад А- непознато Нови Кнежевац детаљније информације
98 РКТГ-46572 Ковач Олга А- непознато Нови Кнежевац детаљније информације
99 РКТГ-46607 Кљајић Младен 1911 Ђала Ђала детаљније информације
100 РКТГ-46633 Зелинка Золтан А-непознато Нови Кнежевац детаљније информације
101 РКТГ-46634 Зелинка Флора А- непознато Нови Кнежевац детаљније информације
102 РКТГ-46637 Зарић Влада Ј. 1903 Крстур Крстур детаљније информације
103 РКТГ-47199 Кампф Магдалена 1883 Нови Кнежевац Нови Кнежевац детаљније информације
104 РКТГ-47251 Илинчић Веселин Стриј Нови Кнежевац детаљније информације
105 РКТГ-47348 Калопер Србобран Урош 1908 Ђала Ђала детаљније информације
106 РКТГ-47423 Илијин Радивој Ј. 1924 Банатско Аранђелово Банатско Аранђелово детаљније информације
107 РКТГ-47439 Јанчић Милорад Бранко 1920 Руски Крстур Руски Крстур детаљније информације
108 РКТГ-47598 Илијин Светозар Радивоје 1923 Банатско Аранђелово Банатско Аранђелово детаљније информације
109 РКТГ-47600 Илијин Васа Панта 1909 Банатско Аранђелово Банатско Аранђелово детаљније информације
110 РКТГ-47658 Кецић Тодор Светозар 1919 Банатско Аранђелово Банатско Аранђелово детаљније информације
111 РКТГ-47706 Косић Сава Васа 1889 Санад Банатско Аранђелово детаљније информације
112 РКТГ-47755 Кецић Лазар Раде 1924 Банатско Аранђелово Банатско Аранђелово детаљније информације
113 РКТГ-48166 Јовановић Влада Драгиша 1924 Лутово Банатско Аранђелово детаљније информације
114 РКТГ-48195 Ђуришинов Милан Благоје Стриј Банатско Аранђелово детаљније информације
115 РКТГ-48476 Еренфелд Шандор Стриј Нови Кнежевац детаљније информације
116 РКТГ-48487 Јелинек Јозеф Рудолф А-непознато Нови Кнежевац детаљније информације
117 РКТГ-48488 Јакобовић Еден А-непознато Нови Кнежевац детаљније информације
118 РКТГ-48489 Јелинек Шари 1896 Кањижа Нови Кнежевац детаљније информације
119 РКТГ-48490 Јелинек Хуго А- непознато Нови Кнежевац детаљније информације
120 РКТГ-48491 Јелинек Рудолф А- непознато Нови Кнежевац детаљније информације
121 РКТГ-48492 Јелинек Јудит А- непознато Нови Кнежевац детаљније информације
122 РКТГ-48493 Јелинек Вилма А- непознато Нови Кнежевац детаљније информације
123 РКТГ-51191 Лебл Микша Нови Кнежевац Нови Кнежевац детаљније информације
124 РКТГ-51192 Лебл Розалија Нови Кнежевац Нови Кнежевац детаљније информације
125 РКТГ-51209 Еренфелд (супруга Шандора) Шандор А- непознато Нови Кнежевац детаљније информације
126 РКТГ-51324 Костић Јоца 1874 Нови Кнежевац Нови Кнежевац детаљније информације
127 РКТГ-51450 Петишан Терезија 1880 Нови Кнежевац Нови Кнежевац детаљније информације
128 РКТГ-51649 Декањ Петер Петар 1919 непознато. Нови Кнежевац детаљније информације
129 РКТГ-51651 Баги Јожеф А - непознато Нови Кнежевац детаљније информације
130 РКТГ-51653 Холо Бела Јожеф непознато. Нови Кнежевац детаљније информације
131 РКТГ-51655 Варга Лајош Јанош непознато. Нови Кнежевац детаљније информације
132 РКТГ-51656 Конц Пал Андраш непознато. Нови Кнежевац детаљније информације
133 РКТГ-51658 Тијди Иштван непознато. Нови Кнежевац детаљније информације
134 РКТГ-51659 Косо Михаљ Шандор непознато. Нови Кнежевац детаљније информације
135 РКТГ-51693 Чанади Илеш Игнац непознато. Нови Кнежевац детаљније информације
136 РКТГ-51694 Чанади Пал Андраш непознато. Нови Кнежевац детаљније информације
137 РКТГ-51695 Беде Јанош Јанош непознато. Нови Кнежевац детаљније информације
138 РКТГ-51696 Палинкаш Иштван Пал А-непознато Нови Кнежевац детаљније информације
139 РКТГ-51697 Тот Јожеф Јожеф непознато. Нови Кнежевац детаљније информације
140 РКТГ-51714 Ритер Марија 1879 Нови Кнежевац Нови Кнежевац детаљније информације
141 РКТГ-51789 Ловадинов Рајко 1920 Нови Кнежевац Нови Кнежевац детаљније информације
142 РКТГ-51956 Роквић Радивој Лаза 1918 Банатски Петровац Банатско Аранђелово детаљније информације
143 РКТГ-52237 Лазаревић Драго Марко 1914 Банатско Аранђелово Банатско Аранђелово детаљније информације
144 РКТГ-52242 Латиновић Илија Лазар 1922 Босански Петровац Банатско Аранђелово детаљније информације
145 РКТГ-52243 Лазин Миливој Јоца 1898 Банатско Аранђелово Банатско Аранђелово детаљније информације
146 РКТГ-52319 Савић Сима Светозар 1910 Ђала Ђала детаљније информације
147 РКТГ-52320 Савић Тима Светозар 1923 Ђала Ђала детаљније информације
148 РКТГ-52400 Самарџија Драго Василије 1922 Босански Петровац Подлокањ детаљније информације
149 РКТГ-52503 Момиров Ђура Раде 1917 Сириг Банатско Аранђелово детаљније информације
150 РКТГ-52568 Мајер Ана 1871 Банатско Аранђелово Банатски Аранђелово детаљније информације
151 РКТГ-52583 Мајер Јозеф 1932 Нови Кнежевац Нови Кнежевац детаљније информације
152 РКТГ-53183 Полак Игњац А-непознато Нови Кнежевац детаљније информације
153 РКТГ-53196 Полак Марија А-непознато Нови Кнежевац детаљније информације
154 РКТГ-53356 Попов Вељко А-непознато Ђала детаљније информације
155 РКТГ-53779 Симић Јефта Паја 1918 Банатско Аранђелово Банатско Аранђелово детаљније информације
156 РКТГ-54207 Маринковић Софија непознато Нови Кнежевац детаљније информације
157 РКТГ-54225 Марјанов Војин 1902 Крстур Крстур детаљније информације
158 РКТГ-54288 Попов Сава Прока 1921 Крстур Крстур детаљније информације
159 РКТГ-54516 Станков Душан Љубомир 1925 Банатско Аранђелово Банатско Аранђелово детаљније информације
160 РКТГ-54558 Станчић Урош Паја 1908 Кумане Кумане детаљније информације
161 РКТГ-54685 Варга Андрија Павле 1925 Чичман Нови Кнежевац детаљније информације
162 РКТГ-54956 Бањац Милан Обрад А-непознато Банатско Аранђелово детаљније информације
163 РКТГ-54957 Бајић Петар Славко 1914 Нови Кнежевац Нови Кнежевац детаљније информације
164 РКТГ-54960 Лавадинов Аксентије А-непознато Српски Крстур детаљније информације
165 РКТГ-54961 Маиуцков Радован А-непознато Српски Крстур детаљније информације
166 РКТГ-54964 Пупић Драгољуб А-непознато Српски Крстур детаљније информације
167 РКТГ-54965 Шећеров Милан А-непознато Српски Крстур детаљније информације
168 РКТГ-54971 Ујхази Мирко Ладислав 1934 Остојићево Остојићево детаљније информације
169 РКТГ-54972 Родић Петар А-непознато Остојићево детаљније информације
170 РКТГ-54973 Родић Милан Петар А-непознато Остојићево детаљније информације
171 РКТГ-54974 Буђан А-непознато Остојићево детаљније информације
172 РКТГ-54975 Кесић А-непознато Остојићево детаљније информације
173 РКТГ-54977 Фишер Розa А-непознато Остојићево детаљније информације
174 РКТГ-54978 Коледин Ђура А-непознато Остојићево детаљније информације
175 РКТГ-54979 Малетин Мирна А-непознато Остојићево детаљније информације
176 РКТГ-54980 Мијатов А-непознато Српски Крстур детаљније информације
177 РКТГ-54981 Јегрешки А-непознато Српски Крстур детаљније информације
178 РКТГ-54982 Калопер А-непознато Српски Крстур детаљније информације
179 РКТГ-55066 Субичин Тима А - непознато Потпорањ детаљније информације
180 РКТГ-55227 Матић Јован Стеван 1903 Ђала Ђала детаљније информације
181 РКТГ-55837 Тапаи Шандор А - непознато Нови Кнежевац детаљније информације
182 РКТГ-56310 Терзин Светислав Богдан 1916 Нови Кнежевац Нови Кнежевац детаљније информације
183 РКТГ-57513 Боснић Бошко Лазар А-непознато Банатско Аранђелово детаљније информације
184 РКТГ-57517 Вајс Манојло А-непознато Банатско Аранђелово детаљније информације
185 РКТГ-57527 Жарков Сава 1908 Нови Кнежевац Нови Кнежевац детаљније информације
186 РКТГ-57533 Ђурашинов Благоје Банатско Аранђелово Банатско Аранђелово детаљније информације
187 РКТГ-57549 Мендебаба Младен 1913 Сириг Банатско Аранђелово детаљније информације
188 РКТГ-57550 Мендебаба Фотије Славко 1923 Нови Кнежевац Ђала детаљније информације
189 РКТГ-57613 Раца Милорад Лазар 1924 Дрвар Банатско Аранђелово детаљније информације
190 РКТГ-57631 Мирков Живојин Српски Крстур Српски Крстур детаљније информације
191 РКТГ-57634 Надрљански Миле А-непознато Нови Кнежевац детаљније информације
192 РКТГ-57693 Перлез Илија Милан А-непознато Банатско Аранђелово детаљније информације
193 РКТГ-57716 Ступар Душан Подлокањ Подлокањ детаљније информације
194 РКТГ-57721 Торбица Јован Банатско Аранђелово Банатско Аранђелово детаљније информације
195 РКТГ-57757 Ујхази Владислав Адолф 1897 Суботица Нови Кнежевац детаљније информације
196 РКТГ-57772 Ујхази Марија А-непознато Нови Кнежевац детаљније информације
197 РКТГ-57783 Унгар Марцел 1897 Банатско Аранђелово Нови Кнежевац детаљније информације
198 РКТГ-57837 Хајзлер Армин Јакоб 1870 Апоштаг Нови Кнежевац детаљније информације
199 РКТГ-57846 Хајзлер Естер 1877 Солнок Нови Кнежевац детаљније информације
200 РКТГ-58073 Рајчевић Радивој Милосав 1924 Горње Поље Банатско Аранђелово детаљније информације
201 РКТГ-58300 Траум Ева 1876 Нови Кнежевац Нови Кнежевац детаљније информације
202 РКТГ-58302 Траум Петар 1870 Нови Кнежевац Нови Кнежевац детаљније информације
203 РКТГ-58482 Хајзлер Рожика Армин А - непознато Нови Кнежевац детаљније информације
204 РКТГ-58544 Микић Живко Милан 1922 Банатско Аранђелово Банатско Аранђелово детаљније информације
205 РКТГ-58760 Пекаров Димитрије Урош 1915 Банатско Аранђелово Банатско Аранђелово детаљније информације
206 РКТГ-58776 Перењи др Лајош А-непознато Нови Кнежевац детаљније информације
207 РКТГ-58779 Перењи Маришка-Марија Мавро 1875 Крстур Нови Кнежевац детаљније информације
208 РКТГ-59648 Бабић Васа Миљко 1925 Банатско Аранђелово Банатско Аранђелово детаљније информације
209 РКТГ-59676 Балабан Миле Јован 1922 Босански Петровац Банатско Аранђелово детаљније информације
210 РКТГ-59705 Батанчев Урош Јован 1916 Банатско Аранђелово Банатско Аранђелово детаљније информације
211 РКТГ-59714 Унгер Јене А -непознато Нови Кнежевац детаљније информације
212 РКТГ-59721 Унгар Клара А -непознато Нови Кнежевац детаљније информације
213 РКТГ-59722 Унгар Лили Јене А -непознато Нови Кнежевац детаљније информације
214 РКТГ-59723 Унгар Марика Јене А -непознато Нови Кнежевац детаљније информације
215 РКТГ-59744 Фајер Роза А -непознато Нови Кнежевац детаљније информације
216 РКТГ-59758 Биговић Јован Боја 1921 Цетиње Банатско Аранђелово детаљније информације
217 РКТГ-59766 Бјелогрлић Благоје Дамјан 1923 Гацко Банатско Аранђелово детаљније информације
218 РКТГ-59844 Хечко Јожа А -непознато Нови Кнежевац детаљније информације
219 РКТГ-59845 Хечко Јолан А -непознато Нови Кнежевац детаљније информације
220 РКТГ-59846 Хечко Карољ А -непознато Нови Кнежевац детаљније информације
221 РКТГ-60005 Милетин Душан Милорад 1923 Крстур Крстур детаљније информације
222 РКТГ-60278 Милосављевић Божидар Банатско Аранђелово Банатско Аранђелово детаљније информације
223 РКТГ-60444 Топондарски Миливоје 1912 Српски Крстур Српски Крстур детаљније информације
224 РКТГ-60484 Мирков Живојин Тошa 1922 Крстур Крстур детаљније информације
225 РКТГ-60486 Мирков Милан Тоша 1921 Руски Крстур Банатско Аранђелово детаљније информације
226 РКТГ-60670 Вејин Михајло Стеван 1917 Босански Петровац Банатско Аранђелово детаљније информације
227 РКТГ-60671 Вејин Радивој Стеван 1921 Босански Петровац Банатско Аранђелово детаљније информације
228 РКТГ-60919 Торбица Драго А -непознато Банатско Аранђелово детаљније информације
229 РКТГ-61159 Хувер Мариана А -непознато Нови Кнежевац детаљније информације
230 РКТГ-62761 Шева Милутин Давид 1929 Банатско Аранђелово Банатско Аранђелово детаљније информације
231 РКТГ-62767 Шегуновић Михајло Гаврило 1922 Билеће Банатско Аранђелово детаљније информације
232 РКТГ-63221 Шилер Ирена А -непознато Нови Кнежевац детаљније информације
233 РКТГ-63225 Шилер Мор А -непознато Нови Кнежевац детаљније информације
234 РКТГ-63231 Шилер Олга Мор А -непознато Нови Кнежевац детаљније информације
235 РКТГ-65905 Феко Антал А -непознато Нови Кнежевац детаљније информације
236 РКТГ-66148 Шлезингер Аранка А -непознато Нови Кнежевац детаљније информације
237 РКТГ-66153 Шлезингер Ђура А -непознато Нови Кнежевац детаљније информације
238 РКТГ-66156 Шлезингер Стеван А -непознато Нови Кнежевац детаљније информације
239 РКТГ-66168 Шлезингер Ласло Јакоб А -непознато Нови Кнежевац детаљније информације
240 РКТГ-66170 Шлезингер Тибор Јакоб А -непознато Нови Кнежевац детаљније информације
241 РКТГ-66187 Шлезингер Јакоб Мор А -непознато Нови Кнежевац детаљније информације
242 РКТГ-66656 Шорђе Лиза 1870 Нови Кнежевац Нови Кнежевац детаљније информације
243 РКТГ-66841 Шпицер Алберт А -непознато Нови Кнежевац детаљније информације
244 РКТГ-66843 Шпицер Андор А -непознато Нови Кнежевац детаљније информације
245 РКТГ-67068 Штајнер Манци А -непознато Нови Кнежевац детаљније информације
246 РКТГ-67085 Штајнер Ружа Вилмош 1906 Тараш Банатско Аранђелово детаљније информације
247 РКТГ-67089 Штајнер Аранка Золтан 1925 Банатско Аранђелово Банатско Аранђелово детаљније информације
248 РКТГ-67090 Штајнер Верица Золтан 1930 Банатско Аранђелово Банатско Аранђелово детаљније информације
249 РКТГ-67091 Штајнер Емил Золтан 1933 Банатско Аранђелово Банатско Аранђелово детаљније информације
250 РКТГ-67092 Штајнер Золтан Јосиф 1900 Банатско Аранђелово Банатско Аранђелово детаљније информације
251 РКТГ-70808 Јованов Војислав А - непознато Подлокањ детаљније информације
252 РКТГ-70809 Жеравица Љубомир А - непознато Ђала детаљније информације
253 РКТГ-70810 Јеличек Сара А - непознато Нови Кнежевац детаљније информације
254 РКТГ-70811 Врањковић Сава А - непознато Банатско Аранђелово детаљније информације
255 РКТГ-70812 Дафт Матилда А - непознато Нови Кнежевац детаљније информације
256 РКТГ-70814 Волф Мор А - непознато Нови Кнежевац детаљније информације
257 РКТГ-70818 Волф Марија А - непознато Нови Кнежевац детаљније информације
258 РКТГ-70822 Волф Ана А - непознато Нови Кнежевац детаљније информације
259 РКТГ-70825 Фирићарски Љубомир А - непознато Нови Кнежевац детаљније информације
260 РКТГ-70841 Костин Василије Недељко Банатско Аранђелово Банатско Аранђелово детаљније информације
261 РКТГ-70874 Ковач Ержебет Михаљ 1902 Српски Крстур Српски Крстур детаљније информације
262 РКТГ-70878 Мијатов Радован Банатско Аранђелово Банатско Аранђелово детаљније информације
263 РКТГ-70879 Голубовић Десанка Српски Крстур Српски Крстур детаљније информације
264 РКТГ-70880 Шкондрић Јован Банатско Аранђелово Банатско Аранђелово детаљније информације
265 РКТГ-70883 Росман Берта А - непознато Банатско Аранђелово детаљније информације
266 РКТГ-70890 Ланцош Светислав Ђала Ђала детаљније информације
267 РКТГ-70892 Ивков Славко Миша 1893 Нови Кнежевац Нови Кнежевац детаљније информације
268 РКТГ-70932 Шпанг Јозеф Нови Кнежевац Нови Кнежевац детаљније информације
269 РКТГ-70933 Сивери Иштван Антал Нови Кнежевац Нови Кнежевац детаљније информације
270 РКТГ-70936 Кохајда Миклош Српски Крстур Српски Крстур детаљније информације
271 РКТГ-70972 Коледин Милета А - непознато Банатско Аранђелово детаљније информације
272 РКТГ-70976 Барачки Богољуб А - непознато Банатско Аранђелово детаљније информације
273 РКТГ-70978 Карпати Калман Др. А - непознато Нови Кнежевац детаљније информације
274 РКТГ-70989 Хегедиш Мартон Адашевци Банатско Аранђелово детаљније информације
275 РКТГ-71000 Кохајда Ђерђ ст. 1899 Српски Крстур Српски Крстур детаљније информације
276 РКТГ-71003 Кохајда Ђерђ мл. Ђерђ 1922 Српски Крстур Српски Крстур детаљније информације
277 РКТГ-71004 Тот Ђура 1896 Српски Крстур Српски Крстур детаљније информације
278 РКТГ-71019 Шарњаи Матилда А - непознато Нови Кнежевац детаљније информације
279 РКТГ-71024 Вортинг Етел Српски Крстур Српски Крстур детаљније информације
280 РКТГ-71031 Добо Ференц 1915 Нови Кнежевац Нови Кнежевац детаљније информације
281 РКТГ-82741 Кесић Лазар А -непознато Банатско Аранђелово детаљније информације
282 РКТГ-84738 Шећеров Младен Српски Крстур Српски Крстур детаљније информације
283 РКТГ-84739 Шећеров Озрен Српски Крстур Српски Крстур детаљније информације
284 РКТГ-84740 Томић Миша Банатско Аранђелово Банатско Аранђелово детаљније информације
285 РКТГ-91873 Расман Јохан 1887 Мокрин Мокрин детаљније информације
286 РКТГ-97134 Штерн Регина Шид Шид детаљније информације
287 РКТГ-100645 Малузков Радован А -непознато Српски Крстур детаљније информације
288 РКТГ-101342 Фосел Катарина 1887 Мокрин Мокрин детаљније информације
289 РКТГ-102449 Чонти Јожеф Ђерђ 1923 Нови Кнежевац Стара Моравица детаљније информације
290 РКТГ-107712 Ланц Михаљ Имре 1906 Српски Крстур Српски Крстур детаљније информације
291 РКТГ-107713 Шоти Иштван Иштван 1893 Српски Крстур Српски Крстур детаљније информације
292 РКТГ-108325 Декан Петер 1919 Банатско Аранђелово Банатско Аранђелово детаљније информације