Презиме и име Место рођења Место пребивалишта
Почетна >> СЕВЕРНО-БАНАТСКИ ОКРУГ >> Кањижа
Редни
број
Број Презиме и име Име родитеља Година рођења Место рођења Место пребивалишта
1 РКТГ-3188 Апро Иштван Ференц 1899 Кањижа Кањижа детаљније информације
2 РКТГ-3850 Киш Пал Ласло Ласло Кањижа Мартонош детаљније информације
3 РКТГ-11952 Новак Викторија Јосиф 1944 Кањижа Кањижа детаљније информације
4 РКТГ-17502 Балаж Иштван 1909 Трешњевац Трешњевац детаљније информације
5 РКТГ-17503 Бакота Ференц Пал 1893 Трешњевац Трешњевац детаљније информације
6 РКТГ-17504 Церна Андраш Шандор 1893 Трешњевац Трешњевац детаљније информације
7 РКТГ-17505 Конц Иштван 1904 Трешњевац Трешњевац детаљније информације
8 РКТГ-17506 Кошањи Ференц 1894 Трешњевац Трешњевац детаљније информације
9 РКТГ-17507 Ујвари Вилмош Винце 1914 Трешњевац Трешњевац детаљније информације
10 РКТГ-17508 Гајда Јожеф Јанош 1908 Кањижа Трешњевац детаљније информације
11 РКТГ-21812 Берец Михаљ Алберт 1901 Мол Мол детаљније информације
12 РКТГ-25657 Чакањ госпођа 1909 Стара Торина Стара Торина детаљније информације
13 РКТГ-25658 Темуновић Ирма Стара Торина Стара Торина детаљније информације
14 РКТГ-27328 Сабо Денеш 1893 Тотово Село Тотово Село детаљније информације
15 РКТГ-27330 Хармат Петар Лукач 1910 Тотово Село Тотово Село детаљније информације
16 РКТГ-27332 Хармат Тамаш Лукач 1903 Тотово Село Тотово Село детаљније информације
17 РКТГ-27776 Апци Лукач Лукач 1911 Адорјан Адорјан детаљније информације
18 РКТГ-27777 Бакота Антал Иштван 1900 Адорјан Адорјан детаљније информације
19 РКТГ-27780 Балаша Иштван Ференц 1917 Адорјан Адорјан детаљније информације
20 РКТГ-27784 Бански Миклош Маћаш 1906 Адорјан Адорјан детаљније информације
21 РКТГ-27794 Бичкеи Иштван Мењхерт 1906 Адорјан Адорјан детаљније информације
22 РКТГ-27883 Бичкеи Јанош Јанош 1912 Адорјан Адорјан детаљније информације
23 РКТГ-27884 Бичкеи Јожеф Лајош 1903 Адорјан Адорјан детаљније информације
24 РКТГ-27885 Бичкеи Јожеф Јожеф 1925 Адорјан Адорјан детаљније информације
25 РКТГ-27886 Богнар Шандор Михаљ 1913 Адорјан Адорјан детаљније информације
26 РКТГ-27887 Боршош Иштван Петар 1922 Адорјан Адорјан детаљније информације
27 РКТГ-27888 Боршош Јожеф 1922 Адорјан Адорјан детаљније информације
28 РКТГ-27899 Вајда Иштван Маћаш 1878 Адорјан Адорјан детаљније информације
29 РКТГ-27901 Вајда Јакаб Илеш 1902 Адорјан Адорјан детаљније информације
30 РКТГ-27903 Вајда Карољ Иштван 1913 Адорјан Адорјан детаљније информације
31 РКТГ-27905 Вајда Миклош Михаљ 1921 Адорјан Адорјан детаљније информације
32 РКТГ-27907 Вереш Ференц Андраш 1908 Адорјан Адорјан детаљније информације
33 РКТГ-27910 Гандиш Вилмош Антал 1899 Адорјан Адорјан детаљније информације
34 РКТГ-27912 Дукаи Лајош Лајош 1906 Адорјан Адорјан детаљније информације
35 РКТГ-27914 Дукаи Лукач Пал 1899 Адорјан Адорјан детаљније информације
36 РКТГ-27916 Зелди Ференц Ференц 1915 Адорјан Адорјан детаљније информације
37 РКТГ-27921 Кермеци Ђула Лајош 1921 Адорјан Адорјан детаљније информације
38 РКТГ-27922 Кермеци Шимон Антал 1904 Адорјан Адорјан детаљније информације
39 РКТГ-27923 Киш Орбан Орбан 1919 Адорјан Адорјан детаљније информације
40 РКТГ-27924 Кочиш Јанош Шандор 1881 Адорјан Адорјан детаљније информације
41 РКТГ-27925 Кочиш Ференц 1917 Адорјан Адорјан детаљније информације
42 РКТГ-27926 Ладоцки Иштван Јанош 1882 Адорјан Адорјан детаљније информације
43 РКТГ-27927 Лацко Антал Антал 1892 Адорјан Адорјан детаљније информације
44 РКТГ-27928 Ленђел Пал Ђерђ 1905 Адорјан Адорјан детаљније информације
45 РКТГ-27929 Магда Петар 1907 Адорјан Адорјан детаљније информације
46 РКТГ-27930 Милутинович Ђула Иштван 1896 Адорјан Адорјан детаљније информације
47 РКТГ-28068 Нађ Јанош Јанош 1907 Адорјан Адорјан детаљније информације
48 РКТГ-28069 Немет Јанош Јанош 1926 Адорјан Адорјан детаљније информације
49 РКТГ-28070 Пастор Јанош 1912 Адорјан Адорјан детаљније информације
50 РКТГ-28071 Пастор Јожеф 1912 Адорјан Адорјан детаљније информације
51 РКТГ-28072 Пержелт Јожеф 1912 Адорјан Адорјан детаљније информације
52 РКТГ-28073 Радак Михаљ Андраш 1875 Адорјан Адорјан детаљније информације
53 РКТГ-28074 Ремете Јожеф Иштван 1906 Адорјан Адорјан детаљније информације
54 РКТГ-28076 Рожа Ференц Јанош 1920 Адорјан Адорјан детаљније информације
55 РКТГ-28077 Сабадош Пал Михаљ 1905 Адорјан Адорјан детаљније информације
56 РКТГ-28078 Сабо Ференц Иштван 1900 Адорјан Адорјан детаљније информације
57 РКТГ-28080 Сечеи Лукач Шандор 1908 Адорјан Адорјан детаљније информације
58 РКТГ-28081 Сивери Ференц Антал 1925 Адорјан Адорјан детаљније информације
59 РКТГ-28082 Синделеш Иштван Јанош 1914 Адорјан Адорјан детаљније информације
60 РКТГ-28083 Такач Пал Јанош 1908 Адорјан Адорјан детаљније информације
61 РКТГ-28084 Тандари Иштван 1898 Адорјан Адорјан детаљније информације
62 РКТГ-28085 Хорват Ђула 1904 Адорјан Адорјан детаљније информације
63 РКТГ-28086 Чанади Имре Ђерђ 1912 Адорјан Адорјан детаљније информације
64 РКТГ-28087 Шандор Геза Јанош 1909 Адорјан Адорјан детаљније информације
65 РКТГ-28088 Шандор Иштван Ференц 1902 Адорјан Адорјан детаљније информације
66 РКТГ-28089 Шандор Лукач Ференц 1920 Адорјан Адорјан детаљније информације
67 РКТГ-28090 Шарњаи Иштван Шандор 1900 Адорјан Адорјан детаљније информације
68 РКТГ-28091 Шатаи Јанош Јанош 1883 Адорјан Адорјан детаљније информације
69 РКТГ-28186 Абрахам Геза Хоргош Хоргош детаљније информације
70 РКТГ-28187 Абрахам Деже Антал 1903 Хоргош Хоргош детаљније информације
71 РКТГ-28188 Балаж Богдан 1902 Хоргош Хоргош детаљније информације
72 РКТГ-28190 Бало Јанош Миклош 1898 Хоргош Хоргош детаљније информације
73 РКТГ-28192 Тимар Ференц Хоргош Хоргош детаљније информације
74 РКТГ-28195 Алмер Вилмош Хоргош Хоргош детаљније информације
75 РКТГ-28197 Хартман Јанош Хоргош Хоргош детаљније информације
76 РКТГ-28198 Смиљански Маћаш Хоргош Хоргош детаљније информације
77 РКТГ-28200 Тот Пал Хоргош Хоргош детаљније информације
78 РКТГ-28202 Варга Денеш Миклош 1890 Хоргош Хоргош детаљније информације
79 РКТГ-28203 Ваш Јожеф Хоргош Хоргош детаљније информације
80 РКТГ-28205 Балог Јанош Хоргош Хоргош детаљније информације
81 РКТГ-28206 Берењи Матија Хоргош Хоргош детаљније информације
82 РКТГ-28209 Бордаш Јанош Хоргош Хоргош детаљније информације
83 РКТГ-28210 Вираг Иштван Хоргош Хоргош детаљније информације
84 РКТГ-28213 Војник Јожеф Хоргош Хоргош детаљније информације
85 РКТГ-28215 Ђулат Лајош 1907 Хоргош Хоргош детаљније информације
86 РКТГ-28218 Инијански Михаљ Хоргош Хоргош детаљније информације
87 РКТГ-28221 Кабо Јанош Хоргош Хоргош детаљније информације
88 РКТГ-28222 Катона Адам Јожеф 1903 Хоргош Хоргош детаљније информације
89 РКТГ-28225 Киш Миклош Хоргош Хоргош детаљније информације
90 РКТГ-28227 Косо Јожеф Михаљ 1904 Хоргош Хоргош детаљније информације
91 РКТГ-28230 Лајтар Шандор Шандор 1881 Хоргош Хоргош детаљније информације
92 РКТГ-28232 Ленђел Ференц Хоргош Хоргош детаљније информације
93 РКТГ-28235 Мухи Ференц Хоргош Хоргош детаљније информације
94 РКТГ-28237 Молнар Ференц Хоргош Хоргош детаљније информације
95 РКТГ-28240 Патаки Антал Хоргош Хоргош детаљније информације
96 РКТГ-28243 Покал Андраш Хоргош Хоргош детаљније информације
97 РКТГ-28246 Радић Михаљ Маћаш 1889 Хоргош Хоргош детаљније информације
98 РКТГ-28248 Радић Ђура Иштван 1892 Хоргош Хоргош детаљније информације
99 РКТГ-28250 Сабади Иштван Хоргош Хоргош детаљније информације
100 РКТГ-28253 Сабо Јанош Мартонош Мартонош детаљније информације
101 РКТГ-28254 Собоња Ласло Хоргош Хоргош детаљније информације
102 РКТГ-28256 Салаи Ержебет Хоргош Хоргош детаљније информације
103 РКТГ-28258 Супахлеред Валерија Ф. Хоргош Хоргош детаљније информације
104 РКТГ-28259 Сабо Антал Антал 1909 Хоргош Хоргош детаљније информације
105 РКТГ-28260 Такач Матија Ференц 1897 Хоргош Хоргош детаљније информације
106 РКТГ-28262 Тилинко Ференц мл. Ференц 1905 Хоргош Хоргош детаљније информације
107 РКТГ-28264 Тилинко Ференц ст. Антал 1883 Хоргош Хоргош детаљније информације
108 РКТГ-28265 Тилинко Иштван Иштван 1896 Хоргош Хоргош детаљније информације
109 РКТГ-28267 Торнаи Иштван Хоргош Хоргош детаљније информације
110 РКТГ-28269 Томинке Фрања Хоргош Хоргош детаљније информације
111 РКТГ-28271 Тот Александар Хоргош Хоргош детаљније информације
112 РКТГ-28273 Туру Пал Андраш 1889 Хоргош Хоргош детаљније информације
113 РКТГ-28275 Фазекаш Јанош Иштван Хоргош Хоргош детаљније информације
114 РКТГ-28277 Фаркаш Геза Хоргош Хоргош детаљније информације
115 РКТГ-28279 Фехер Ференц Хоргош Хоргош детаљније информације
116 РКТГ-28282 Фехер Иштван Андраш 1902 Хоргош Хоргош детаљније информације
117 РКТГ-28284 Хармат Петер Хоргош Хоргош детаљније информације
118 РКТГ-28286 Хаук Ернест Хоргош Хоргош детаљније информације
119 РКТГ-28288 Хегедиш Јожеф Хоргош Хоргош детаљније информације
120 РКТГ-28290 Хереди Валерија Хоргош Хоргош детаљније информације
121 РКТГ-28292 Херцег Михаљ Хоргош Хоргош детаљније информације
122 РКТГ-28294 Хорват Иштван Хоргош Хоргош детаљније информације
123 РКТГ-28296 Хоркатман Тамаш Хоргош Хоргош детаљније информације
124 РКТГ-28298 Хунаш Ференц Хоргош Хоргош детаљније информације
125 РКТГ-28299 Цалберт Јанош Хоргош Хоргош детаљније информације
126 РКТГ-28301 Филеп Јанош Хоргош Хоргош детаљније информације
127 РКТГ-28302 Губаш Ференц Хоргош Хоргош детаљније информације
128 РКТГ-28304 Радич Ерне Хоргош Хоргош детаљније информације
129 РКТГ-28306 Њитри Јанош Хоргош Хоргош детаљније информације
130 РКТГ-28307 Нађ Иштван Хоргош Хоргош детаљније информације
131 РКТГ-28309 Мора Пал Хоргош Хоргош детаљније информације
132 РКТГ-28311 Пинтер Марија Хоргош Хоргош детаљније информације
133 РКТГ-28313 Хармат Ференц Хоргош Хоргош детаљније информације
134 РКТГ-28314 Добо Антал Хоргош Хоргош детаљније информације
135 РКТГ-28316 Цецик Михаљ Хоргош Хоргош детаљније информације
136 РКТГ-28318 Чикош Пирошка Гергељ 1913 Хоргош Хоргош детаљније информације
137 РКТГ-28320 Чорик Михаљ Хоргош Хоргош детаљније информације
138 РКТГ-28397 Тодор Антун 1902 Хоргош Хоргош детаљније информације
139 РКТГ-28708 Балаж Геза Мартонош Мартонош детаљније информације
140 РКТГ-28710 Барањ Ференц 1891 Мартонош Мартонош детаљније информације
141 РКТГ-28713 Варкуља Пал Јанош 1908 Мартонош Мартонош детаљније информације
142 РКТГ-28718 Вернер Михаљ 1883 Мартонош Мартонош детаљније информације
143 РКТГ-28721 Гал Имре Мартонош Мартонош детаљније информације
144 РКТГ-28723 Груик Јанош Михаљ 1889 Мартонош Мартонош детаљније информације
145 РКТГ-28726 Јамбори Коломан 1892 Мартонош Мартонош детаљније информације
146 РКТГ-28727 Јануцки Матија Мартонош Мартонош детаљније информације
147 РКТГ-28731 Јожа Карољ Јанош 1910 Мартонош Мартонош детаљније информације
148 РКТГ-28733 Кери Јанош Антон 1910 Мартонош Мартонош детаљније информације
149 РКТГ-28737 Конц Иштван Адам 1892 Мартонош Мартонош детаљније информације
150 РКТГ-28739 Лендваи Антал Антал 1900 Ртањ Мартонош детаљније информације
151 РКТГ-28741 Лукач Ласло Мартонош Мартонош детаљније информације
152 РКТГ-28743 Мереш Антал Мартонош Мартонош детаљније информације
153 РКТГ-28746 Мереш Јанош Мартонош Мартонош детаљније информације
154 РКТГ-28747 Мертељ Ференц Мартонош Мартонош детаљније информације
155 РКТГ-28750 Нађ Габор 1875 Мартонош Мартонош детаљније информације
156 РКТГ-28752 Немет Јожеф Мартонош Мартонош детаљније информације
157 РКТГ-28755 Пишпек Јанош Мартонош Мартонош детаљније информације
158 РКТГ-28758 Сабо Антал 1912 Мартонош Мартонош детаљније информације
159 РКТГ-28940 Сарапка Петер Јожеф 1899 Мартонош Мартонош детаљније информације
160 РКТГ-28941 Такач Ласло Мартонош Мартонош детаљније информације
161 РКТГ-28942 Терек Јанош Андраш 1899 Мартонош Мартонош детаљније информације
162 РКТГ-28943 Терек Орбан Маћаш 1885 Мартонош Мартонош детаљније информације
163 РКТГ-28944 Форо Лајош Лајош 1907 Мартонош Мартонош детаљније информације
164 РКТГ-28945 Хегедиш Јосип Мартонош Мартонош детаљније информације
165 РКТГ-28946 Холо Ференц Лукач 1910 Мартонош Мартонош детаљније информације
166 РКТГ-28947 Хорват Гергељ Гергељ 1914 Мартонош Мартонош детаљније информације
167 РКТГ-28948 Хорват Миклош Мартонош Мартонош детаљније информације
168 РКТГ-28949 Хорват Стеван Мартонош Мартонош детаљније информације
169 РКТГ-28950 Хунаш Фрањо Мартонош Мартонош детаљније информације
170 РКТГ-28951 Шарвари Калман Мартонош Мартонош детаљније информације
171 РКТГ-28952 Шафрањ Калман Јанош 1906 Мартонош Мартонош детаљније информације
172 РКТГ-28953 Шереш Јанош Пал 1895 Мартонош Мартонош детаљније информације
173 РКТГ-28954 Шереш Шандор Петер 1910 Мартонош Мартонош детаљније информације
174 РКТГ-28983 Алмаши Јанош 1899 Кањижа Кањижа детаљније информације
175 РКТГ-28984 Апро Лукач Лукач Кањижа Кањижа детаљније информације
176 РКТГ-28985 Баги Антал Антал 1900 Кањижа Кањижа детаљније информације
177 РКТГ-28986 Баги Винце 1899 Кањижа Кањижа детаљније информације
178 РКТГ-28987 Балаж Иштван Кањижа Кањижа детаљније информације
179 РКТГ-28988 Бата Антал Кањижа Кањижа детаљније информације
180 РКТГ-28989 Бата Јожеф Јанош Кањижа Кањижа детаљније информације
181 РКТГ-28990 Бата Петар 1890 Кањижа Кањижа детаљније информације
182 РКТГ-28991 Берец Иштван Орбан 1907 Кањижа Кањижа детаљније информације
183 РКТГ-28992 Бичкеи Михаљ 1884 Кањижа Кањижа детаљније информације
184 РКТГ-28993 Вајда Андраш Ференц 1880 Кањижа Кањижа детаљније информације
185 РКТГ-28994 Вајда Јожеф А. 1919 Кањижа Кањижа детаљније информације
186 РКТГ-28995 Вереш Андраш Кањижа Кањижа детаљније информације
187 РКТГ-28996 Витез Ференц Гергељ 1874 Кањижа Кањижа детаљније информације
188 РКТГ-28997 Гајда Јанош Кањижа Кањижа детаљније информације
189 РКТГ-28998 Гајда Лајош Кањижа Кањижа детаљније информације
190 РКТГ-28999 Декаљ Миклош Михаљ 27. Кањижа Кањижа детаљније информације
191 РКТГ-29000 Дукаи Пал Лукач Кањижа Кањижа детаљније информације
192 РКТГ-29002 Каваи Миклош Ференц 1870 Кањижа Кањижа детаљније информације
193 РКТГ-29004 Киш Миклош Лукач 1908 Кањижа Кањижа детаљније информације
194 РКТГ-29005 Ковач Миклош Кањижа Кањижа детаљније информације
195 РКТГ-29006 Ковач Имре Ђерђ 1910 Кањижа Кањижа детаљније информације
196 РКТГ-29007 Ковач Јанош Кањижа Кањижа детаљније информације
197 РКТГ-29008 Ковач Ференц Лукач 1917 Кањижа Кањижа детаљније информације
198 РКТГ-29009 Кокаи Лајош Силвестер 1910 Кањижа Кањижа детаљније информације
199 РКТГ-29010 Конц Иштван Лукач 1895 Кањижа Кањижа детаљније информације
200 РКТГ-29011 Кочиш Золтан Јанош 1906 Кањижа Кањижа детаљније информације
201 РКТГ-29012 Кошањи Ђерђ Иштван 1898 Кањижа Кањижа детаљније информације
202 РКТГ-29013 Кошањи Имре Имре 1909 Кањижа Кањижа детаљније информације
203 РКТГ-29014 Кошањи Ференц Јанош 1904 Кањижа Кањижа детаљније информације
204 РКТГ-29015 Кошћан Антал Антал 1906 Кањижа Кањижа детаљније информације
205 РКТГ-29016 Лонти Габор Кањижа Кањижа детаљније информације
206 РКТГ-29017 Лошонц Иштван Мозеш 1899 Кањижа Кањижа детаљније информације
207 РКТГ-29018 Међеши Иштван Иштван 1897 Кањижа Кањижа детаљније информације
208 РКТГ-29019 Милутиновић Габор Лонти 1906 Кањижа Кањижа детаљније информације
209 РКТГ-29020 Молнар Антал Маћаш 1887 Кањижа Кањижа детаљније информације
210 РКТГ-29021 Мухи Ференц Михаљ 1896 Кањижа Кањижа детаљније информације
211 РКТГ-29151 Нађ Ђерђ 1914 Кањижа Кањижа детаљније информације
212 РКТГ-29153 Нађ Јожеф Маћаш 1895 Кањижа Кањижа детаљније информације
213 РКТГ-29154 Нача Јожеф 1897 Кањижа Кањижа детаљније информације
214 РКТГ-29156 Новак Лајош Кањижа Кањижа детаљније информације
215 РКТГ-29157 Пап Јанош Кањижа Кањижа детаљније информације
216 РКТГ-29159 Рекецки Јанош Силвестер 1904 Кањижа Кањижа детаљније информације
217 РКТГ-29161 Ремете - Рајич Шандор Михаљ 1902 Кањижа Кањижа детаљније информације
218 РКТГ-29162 Сечеи Иштван Шандор Кањижа Кањижа детаљније информације
219 РКТГ-29163 Силађи Јанош Јене 1888 Кањижа Кањижа детаљније информације
220 РКТГ-29164 Такач Ђерђ Јанош 1914 Кањижа Кањижа детаљније информације
221 РКТГ-29165 Телеки Бела 1902 Кањижа Кањижа детаљније информације
222 РКТГ-29166 Тот Иштван Иштван 1911 Кањижа Кањижа детаљније информације
223 РКТГ-29167 Тот Јанош Јожеф 1908 Кањижа Кањижа детаљније информације
224 РКТГ-29168 Ури Антал Ђерђ 1910 Кањижа Кањижа детаљније информације
225 РКТГ-29169 Филип Иштван Кањижа Кањижа детаљније информације
226 РКТГ-29170 Филистер Келемен Мартон 1905 Кањижа Кањижа детаљније информације
227 РКТГ-29171 Чанади Вилмош Антал Кањижа Кањижа детаљније информације
228 РКТГ-29172 Часар Јожеф Кањижа Кањижа детаљније информације
229 РКТГ-29173 Ческо Иштван Андраш 1909 Кањижа Кањижа детаљније информације
230 РКТГ-29174 Чикош Јанош Кањижа Кањижа детаљније информације
231 РКТГ-29175 Чисари Јанош Кањижа Кањижа детаљније информације
232 РКТГ-29176 Чисари Јожеф Кањижа Кањижа детаљније информације
233 РКТГ-29177 Шипеки Пал 1913 Кањижа Кањижа детаљније информације
234 РКТГ-29178 Шоти Деже Јожеф 1899 Кањижа Кањижа детаљније информације
235 РКТГ-35690 Олушки Александар Кањижа Кањижа детаљније информације
236 РКТГ-37784 Фејеш Ференц Винце 1912 Кањижа Мартонош детаљније информације
237 РКТГ-37786 Тертели Ференц Михаљ 1911 Кањижа Трешњевац детаљније информације
238 РКТГ-37787 Цико Габор Андраш 1903 Кањижа Кањижа детаљније информације
239 РКТГ-37788 Шарњаи Ференц Иштван 1924 Кањижа Кањижа детаљније информације
240 РКТГ-38010 Бакота Јожеф Трешњевац Трешњевац детаљније информације
241 РКТГ-38011 Буш Ђерђ Трешњевац Трешњевац детаљније информације
242 РКТГ-38012 Чепе Антал Винце 1911 Трешњевац Трешњевац детаљније информације
243 РКТГ-38013 Домонкош Ђула Трешњевац Трешњевац детаљније информације
244 РКТГ-38014 Шарњаи Михаљ Трешњевац Трешњевац детаљније информације
245 РКТГ-38015 Шоти Имре Трешњевац Трешњевац детаљније информације
246 РКТГ-38203 Берењи Маћаш Јанош 1903 Хоргош Хоргош детаљније информације
247 РКТГ-38204 Бичкеи Јожеф Јанош 1926 Кањижа Адорјан детаљније информације
248 РКТГ-38205 Бордош Јанош непознато Хоргош детаљније информације
249 РКТГ-38206 Чехак Лајош 1894 Чока Хоргош детаљније информације
250 РКТГ-38321 Домонкош Ђула А -непознато Узуновићево детаљније информације
251 РКТГ-38322 Губи Михаљ Пал 1912 Кањижа Кањижа детаљније информације
252 РКТГ-38323 Ђалуш Лајош Пал 1908 Кањижа Трешњевац детаљније информације
253 РКТГ-38328 Хорват Миклош непознато Мале Пијаце детаљније информације
254 РКТГ-38330 Катона Калман непознато Мартонош детаљније информације
255 РКТГ-38341 Немет Јанош А -непознато Кањижа детаљније информације
256 РКТГ-38343 Ожвар Петер А -непознато Мартонош детаљније информације
257 РКТГ-38345 Шарњаи Михаљ Иштван 1904 Кањижа Узуновићево детаљније информације
258 РКТГ-38346 Толнаи Иштван Хоргош Хоргош детаљније информације
259 РКТГ-39165 Сабадош Иштван А -непознато Хоргош детаљније информације
260 РКТГ-39264 Келер Матија Јован 1881 Мартонош Мартонош детаљније информације
261 РКТГ-43036 Адам Паула 1865 Мартонош Кањижа детаљније информације
262 РКТГ-43041 Адам Јене Берман 1883 Руски Крстур Хоргош детаљније информације
263 РКТГ-43043 Адам Ференц-Фрања Јене 1917 Хоргош Хоргош детаљније информације
264 РКТГ-43050 Адамов Славко Хоргош Хоргош детаљније информације
265 РКТГ-43051 Адамов Стеван Сава 1892 Ђала Хоргош детаљније информације
266 РКТГ-43136 Беловић Анка Јагош 1939 Стриј Кањижа детаљније информације
267 РКТГ-43582 Бичкеи Јожеф Стриј Кањижа детаљније информације
268 РКТГ-43947 Бобић Јања Стојан 1920 Велебит Велебит детаљније информације
269 РКТГ-43948 Бобић Петар Стојан 1919 Вребац Велебит детаљније информације
270 РКТГ-43961 Богнар Иштван Леринц 1880 Кањижа Кањижа детаљније информације
271 РКТГ-44001 Антовић Радивој Милослав 1894 Дол Кањижа детаљније информације
272 РКТГ-44156 Атељевић Драго Глигорије 1891 Гацко Мартонош детаљније информације
273 РКТГ-44231 Аџић Спасоје Живко 1875 Кањижа Кањижа детаљније информације
274 РКТГ-44411 Барбуља Пал Стриј Мартонош детаљније информације
275 РКТГ-44448 Басарић Мане 1894 Стриј Велебит детаљније информације
276 РКТГ-44632 Боринаш Јанош Стриј Хоргош детаљније информације
277 РКТГ-44845 Браун др Имре-Мирко Стриј Хоргош детаљније информације
278 РКТГ-44864 Браун Цецилија Стриј Хоргош детаљније информације
279 РКТГ-44878 Браун Јене Израел 1899 Суботица Хоргош детаљније информације
280 РКТГ-45214 Буш Ђера Стриј Кањижа детаљније информације
281 РКТГ-45610 Адамовић Анђелко Јанко 1892 Кањижа Кањижа детаљније информације
282 РКТГ-46364 Домонкош Ђула 1894 Кањижа Кањижа детаљније информације
283 РКТГ-46514 Жужевски Емил Александар 1891 А- непознато Кањижа детаљније информације
284 РКТГ-47933 Бек Стеван 1890 Буковица Буковица детаљније информације
285 РКТГ-48600 Буквић Фрањо Алјозије 1920 Суботица Мале Пијаце детаљније информације
286 РКТГ-48682 Биговић Васиљко 1927 Хоргош Хоргош детаљније информације
287 РКТГ-49539 Бојовић Невенка Сима 1942 Кањижа Кањижа детаљније информације
288 РКТГ-49541 Бањанин Драгица Илија 1934 Кањижа Кањижа детаљније информације
289 РКТГ-49542 Бањанин Ђурђина Илија 1937 Кањижа Кањижа детаљније информације
290 РКТГ-49543 Бањанин Ђуро Илија 1941 Кањижа Кањижа детаљније информације
291 РКТГ-49544 Бањанин Милан Илија 1933 Кањижа Кањижа детаљније информације
292 РКТГ-49545 Бањанин Стана Цвија 1898 Кањижа Кањижа детаљније информације
293 РКТГ-49550 Бањанин Никола Илија 1938 Кањижа Кањижа детаљније информације
294 РКТГ-49839 Вујић Бошко Андрија 1906 Хоргош Хоргош детаљније информације
295 РКТГ-49998 Биксбаум Нандор 1891 Суботица Кањижа детаљније информације
296 РКТГ-50002 Балог Јолан 1882 Кањижа Кањижа детаљније информације
297 РКТГ-50006 Бек Регина 1884 Стриј Кањижа детаљније информације
298 РКТГ-50008 Бер Шарлота Шимон 1883 Вогшеље Кањижа детаљније информације
299 РКТГ-50009 Берковић Берта Стриј Кањижа детаљније информације
300 РКТГ-50010 Берковић Саламон Стриј Кањижа детаљније информације
301 РКТГ-50012 Биксбаум Самуел Стриј Кањижа детаљније информације
302 РКТГ-50014 Биксбаум Мирјам Стриј Кањижа детаљније информације
303 РКТГ-50016 Брандлер Магда 1889 Кањижа Кањижа детаљније информације
304 РКТГ-50017 Брандлер Јудит Стриј Кањижа детаљније информације
305 РКТГ-50019 Брајнер Терез Андор 1928 Кањижа Кањижа детаљније информације
306 РКТГ-50020 Брајнер Рожа 1869 Стриј Кањижа детаљније информације
307 РКТГ-50021 Брајнер Људош Андор 1924 Кањижа Кањижа детаљније информације
308 РКТГ-50023 Брајнер Андор Адолф 1884 Кањижа Кањижа детаљније информације
309 РКТГ-50024 Брајнер Адолф 1864 Стриј Кањижа детаљније информације
310 РКТГ-50028 Биро Карољ Бергентал Мор 1884 Ново Милошево Кањижа детаљније информације
311 РКТГ-50029 Биро Јожеф Карољ 1923 Кањижа Кањижа детаљније информације
312 РКТГ-50030 Биро Ирена Мор 1894 Сента Кањижа детаљније информације
313 РКТГ-50032 Биро Георгије Карољ 1927 Кањижа Кањижа детаљније информације
314 РКТГ-50033 Берци Берта Мартон 1878 Кањижа Кањижа детаљније информације
315 РКТГ-50035 Баум Еден Стриј Кањижа детаљније информације
316 РКТГ-50063 Басић Јања Никола 1889 Велебит Велебит детаљније информације
317 РКТГ-50067 Бесарић Јово Велебит Велебит детаљније информације
318 РКТГ-50666 Вајтман Хенрик Георг 1895 Ново Село Ново Село детаљније информације
319 РКТГ-50911 Вулетић Дане 1884 Кањижа Кањижа детаљније информације
320 РКТГ-50926 Вучковић Милка Петар 1909 Велебит Велебит детаљније информације
321 РКТГ-50927 Вучковић Милорад Ђура 1934 Кањижа Кањижа детаљније информације
322 РКТГ-52176 Равовић Терезија 1942 А-непознато Ново Село детаљније информације
323 РКТГ-52812 Рајхенфелд Адела Шандор 1875 Панчево Кањижа детаљније информације
324 РКТГ-53567 Варга Андрија 1900 А - непознато Стара Торина детаљније информације
325 РКТГ-56027 Гилих Хенрих Хенрих 1940 Ново Село Ново Село детаљније информације
326 РКТГ-56300 Грубић Милурда Мило Велебит Велебит детаљније информације
327 РКТГ-56301 Глумац Илија Иса 1896 Велебит Велебит детаљније информације
328 РКТГ-56374 Гојков Марко Тома 1874 Кањижа Кањижа детаљније информације
329 РКТГ-56375 Грбић Марко Марко 1939 Велебит Велебит детаљније информације
330 РКТГ-56377 Грбић Душанка Марко 1931 Велебит Велебит детаљније информације
331 РКТГ-56378 Граховац Танасија 1895 Велебит Велебит детаљније информације
332 РКТГ-56379 Граовац Стана Петар 1889 Велебит Велебит детаљније информације
333 РКТГ-56393 Граовац Лука Павел 1881 Вребац Велебит детаљније информације
334 РКТГ-56541 Грозданић Раде Стеван 1940 А - непознато Кањижа детаљније информације
335 РКТГ-56734 Виг Риза 1869 Сента Кањижа детаљније информације
336 РКТГ-56743 Виг Тереза Жигмонд 1910 Конак Кањижа детаљније информације
337 РКТГ-56744 Виг Мор Херман 1901 Бачка Топола Кањижа детаљније информације
338 РКТГ-56745 Виг Марија-Марица Андор 1934 Суботица Кањижа детаљније информације
339 РКТГ-56746 Ваксман Ференц А - непознато Кањижа детаљније информације
340 РКТГ-56747 Ваксман Магда Јанош 1926 Кањижа Кањижа детаљније информације
341 РКТГ-56748 Ваксман Јанош 1899 Кањижа Кањижа детаљније информације
342 РКТГ-56749 Ваксман Илона 1901 Кањижа Кањижа детаљније информације
343 РКТГ-56750 Вајсбергер Јанка Јакоб 1858 Сента Кањижа детаљније информације
344 РКТГ-56751 Вајс Сали 1881 А - непознато Кањижа детаљније информације
345 РКТГ-56752 Вајс Пирошка 1914 Кањижа Кањижа детаљније информације
346 РКТГ-56777 Вајнбергер Рудолф Мор 1909 Кањижа Кањижа детаљније информације
347 РКТГ-57308 Гаудер Андрија 1872 Кањижа Кањижа детаљније информације
348 РКТГ-57321 Грим Антон 1875 Кањижа Кањижа детаљније информације
349 РКТГ-58029 Отвањи Антал Антал 1918 Хоргош Кањижа детаљније информације
350 РКТГ-59819 Такач Маћаш Ференц 1897 Хоргош Хоргош детаљније информације
351 РКТГ-59820 Цоцек Михаљ А -непознато Хоргош детаљније информације
352 РКТГ-62486 Бањанин Никола Илија 1923 Кањижа Кањижа детаљније информације
353 РКТГ-62971 Газдаг Алберт 1894 Адорјан Адорјан детаљније информације
354 РКТГ-63092 Гламочанин Бошко Јован 1934 Суботица Мале Пијаце детаљније информације
355 РКТГ-63121 Голдбергер Терезија 1885 Кањижа Кањижа детаљније информације
356 РКТГ-63122 Голдбергер Маргит Габор 1918 Кањижа Кањижа детаљније информације
357 РКТГ-63123 Голдбергер Габор Јожеф 1884 Кањижа Кањижа детаљније информације
358 РКТГ-63439 Драганић Петар Јова 1925 Велебит Велебит детаљније информације
359 РКТГ-63467 Драговић Десимир Мирко 1920 Кањижа Кањижа детаљније информације
360 РКТГ-63470 Драговић Милош Сава 1914 Кањижа Кањижа детаљније информације
361 РКТГ-63616 Гринер Филип А -непознато Кањижа детаљније информације
362 РКТГ-63617 Гринер Јожеф 1874 Кањижа Кањижа детаљније информације
363 РКТГ-63618 Гринер Херман Адолф 1867 Кањижа Кањижа детаљније информације
364 РКТГ-63619 Гринер Фани Леополд Бачка Паланка Кањижа детаљније информације
365 РКТГ-63621 Гринфелд Ласло 1914 Кањижа Кањижа детаљније информације
366 РКТГ-63674 Грубанов Милан Тоша 1919 Мартонош Мартонош детаљније информације
367 РКТГ-63771 Драх Ката 1944 Аушвиц Хоргош детаљније информације
368 РКТГ-63775 Драх Мозеш 1889 А -непознато Хоргош детаљније информације
369 РКТГ-63858 Дубљевић Босиљка Крста 1935 Кањижа Кањижа детаљније информације
370 РКТГ-63859 Дубљевић Милош Крста 1922 Кањижа Кањижа детаљније информације
371 РКТГ-63860 Дубљевић Милка Спасоје 1893 Кањижа Кањижа детаљније информације
372 РКТГ-63861 Дубљевић Томана Спасоје 1889 Кањижа Кањижа детаљније информације
373 РКТГ-64224 Дабић Тодор Глиша 1880 Банатски Аранђеловац Хоргош детаљније информације
374 РКТГ-64421 Дамјанац Ђуро Ђока 1908 Кањижа Кањижа детаљније информације
375 РКТГ-64513 Дејановић Милорад Велебит Велебит детаљније информације
376 РКТГ-64745 Енгел Липот 1869 Кањижа Кањижа детаљније информације
377 РКТГ-64748 Енгел Регина 1874 Кањижа Кањижа детаљније информације
378 РКТГ-64885 Деметер др Микша 1882 Суботица Кањижа детаљније информације
379 РКТГ-64887 Деметер Јолан 1886 Суботица Кањижа детаљније информације
380 РКТГ-64980 Диклић Стеван 1940 Кањижа Кањижа детаљније информације
381 РКТГ-65026 Димитров Макса млађи Макса 1896 Ђала Хоргош детаљније информације
382 РКТГ-65353 Ерењи Армин 1891 Мартонош Мартонош детаљније информације
383 РКТГ-65418 Бичкеи Јанош Лукач 1922 Стара Торина Стара Торина детаљније информације
384 РКТГ-68274 Загорац Светозар Јова 1927 Велебит Велебит детаљније информације
385 РКТГ-68275 Зороја Бојана Јова 1894 Велебит Велебит детаљније информације
386 РКТГ-68284 Закић Војин Раде 1872 А -непознато Хоргош детаљније информације
387 РКТГ-68396 Јунгер Регина А -непознато Кањижа детаљније информације
388 РКТГ-68483 Кунц Јелисавета Хајнрих 1894 Ново Село Ново Село детаљније информације
389 РКТГ-68765 Илић Лазар Стојан 1891 Могорић Велебит детаљније информације
390 РКТГ-68776 Илић Лазар Кањижа Кањижа детаљније информације
391 РКТГ-68781 Иванчевић Ђуро Давид 1940 Кањижа Кањижа детаљније информације
392 РКТГ-69101 Јакобер Терезија Кристијан 1890 Ново Село Ново Село детаљније информације
393 РКТГ-69159 Јанковић Персида 1882 А -непознато Хоргош детаљније информације
394 РКТГ-69164 Јанковић Владимир 1870 А -непознато Хоргош детаљније информације
395 РКТГ-69449 Колер Хелмут Лудвиг 1942 Ново Село Ново Село детаљније информације
396 РКТГ-69519 Колер Фрида Лудвиг 1945 Ново Село Ново Село детаљније информације
397 РКТГ-69772 Коњевић Марија Душан 1904 Велебит Велебит детаљније информације
398 РКТГ-69776 Корица Марија Никола 1933 Велебит Велебит детаљније информације
399 РКТГ-69810 Колунџић Јово Илија 1914 Велебит Велебит детаљније информације
400 РКТГ-69811 Крунић Ђуро Велебит Велебит детаљније информације
401 РКТГ-69812 Купрешанин Милан Ђ. Велебит Велебит детаљније информације
402 РКТГ-69822 Кричковић Миле Јован 1896 Велебит Велебит детаљније информације
403 РКТГ-69823 Корица Савка-Сава Божа 1872 Велебит Велебит детаљније информације
404 РКТГ-69825 Косановић Анка Бранко 1940 Велебит Велебит детаљније информације
405 РКТГ-69826 Кравић Милка Мило 1940 Велебит Велебит детаљније информације
406 РКТГ-69858 Корица Никола Јован 1908 Могорић Велебит детаљније информације
407 РКТГ-69861 Карољ Јожеф А -непознато Мартонош детаљније информације
408 РКТГ-69862 Кешењи Имре А -непознато Кањижа детаљније информације
409 РКТГ-69864 Кешењи Ференц А -непознато Кањижа детаљније информације
410 РКТГ-69865 Кешењи Ђерђ А -непознато Кањижа детаљније информације
411 РКТГ-69866 Кочиш Јанош А -непознато Кањижа детаљније информације
412 РКТГ-69867 Кочиш Миклош А -непознато Кањижа детаљније информације
413 РКТГ-70609 Кнежевић Лука 1906 А -непознато Кањижа детаљније информације
414 РКТГ-70658 Копривица Марија Јока 1922 Смиљанић Кањижа детаљније информације
415 РКТГ-71225 Јаки Јелисавета 1864 Ново Село Ново Село детаљније информације
416 РКТГ-73167 Ислић Лазар А -непознато Велебит детаљније информације
417 РКТГ-73185 Крњајић Будимир А - непознато Велебит детаљније информације
418 РКТГ-73201 Мандарић Милан А - непознато Велебит детаљније информације
419 РКТГ-73220 Маудус Петар А -непознато Велебит детаљније информације
420 РКТГ-73352 Мишћевић Лука А -непознато Велебит детаљније информације
421 РКТГ-73360 Његомир Јово А -непознато Велебит детаљније информације
422 РКТГ-73367 Оклобчија Спиро А -непознато Велебит детаљније информације
423 РКТГ-73377 Половина Ђуро А -непознато Велебит детаљније информације
424 РКТГ-73379 Радаковић Дане А -непознато Велебит детаљније информације
425 РКТГ-73624 Басарић Јово А -непознато Велебит детаљније информације
426 РКТГ-73625 Тамаш Ђуро А -непознато Велебит детаљније информације
427 РКТГ-73626 Теслић Миле А -непознато Велебит детаљније информације
428 РКТГ-73710 Узелац Миле А -непознато Велебит детаљније информације
429 РКТГ-73712 Цигановић Јово А -непознато Велебит детаљније информације
430 РКТГ-74970 Колесар Ором Кањижа детаљније информације
431 РКТГ-75196 Клајн Игнац 1894 А -непознато Хоргош детаљније информације
432 РКТГ-76715 Кон Регина Мориц 1871 Кањижа Кањижа детаљније информације
433 РКТГ-76716 Клајн Илонка Адолф 1926 Кањижа Кањижа детаљније информације
434 РКТГ-76720 Коен Давид Јуда 1900 Скопље Кањижа детаљније информације
435 РКТГ-76721 Кермеци Јене Орбан 1919 Кањижа Кањижа детаљније информације
436 РКТГ-76724 Крал Ласло Жигмонд 1898 Кањижа Кањижа детаљније информације
437 РКТГ-76725 Крал Лајош 1848 А -непознато Кањижа детаљније информације
438 РКТГ-76728 Кох Роза Давид 1863 Кањижа Кањижа детаљније информације
439 РКТГ-76730 Кох Ирма 1886 А -непознато Кањижа детаљније информације
440 РКТГ-76732 Корнел др Јожеф 1883 Фелшедерни Кањижа детаљније информације
441 РКТГ-76733 Кнофлер Алиса А -непознато Кањижа детаљније информације
442 РКТГ-76734 Клајн Шандор Адолф 1928 Кањижа Кањижа детаљније информације
443 РКТГ-76735 Клајн Розалија 1899 непознато Кањижа детаљније информације
444 РКТГ-76736 Клајн Петар Адолф 1932 Кањижа Кањижа детаљније информације
445 РКТГ-76737 Клајн Маргит Адолф 1924 Кањижа Кањижа детаљније информације
446 РКТГ-76738 Клајн Јолан Адолф 1934 Кањижа Кањижа детаљније информације
447 РКТГ-76739 Клајн Јене Адолф 1930 Кањижа Кањижа детаљније информације
448 РКТГ-76740 Крал Ема 1863 А -непознато Кањижа детаљније информације
449 РКТГ-76765 Калмар Јолан 1868 Кањижа Кањижа детаљније информације
450 РКТГ-76767 Клајн Аранка 1892 Кањижа Кањижа детаљније информације
451 РКТГ-76769 Калмар Мор Самуел 1892 Кањижа Кањижа детаљније информације
452 РКТГ-76770 Кох др Арнолд 1884 Девечер Кањижа детаљније информације
453 РКТГ-76773 Калман Јолан 1905 Чока Кањижа детаљније информације
454 РКТГ-76779 Калмар Петер Мор 1931 Кањижа Кањижа детаљније информације
455 РКТГ-76780 Калмар Регина Мор 1873 Кањижа Кањижа детаљније информације
456 РКТГ-76781 Калмар Хелен 1904 Чока Кањижа детаљније информације
457 РКТГ-76783 Кемењ Илонка 1906 Кањижа Кањижа детаљније информације
458 РКТГ-76784 Клајн Адолф 1894 Кањижа Кањижа детаљније информације
459 РКТГ-77486 Лајнвебер Теобалд Леополд 1942 Ново Село Ново Село детаљније информације
460 РКТГ-77647 Лојнвебер Барбара Лудвиг 1912 Ново Село Ново Село детаљније информације
461 РКТГ-77805 Лојовић Невенка Сима 1942 Кањижа Кањижа детаљније информације
462 РКТГ-77806 Лојовић Крста Сима 1936 Кањижа Кањижа детаљније информације
463 РКТГ-77807 Лојовић Милева Сима 1924 Кањижа Кањижа детаљније информације
464 РКТГ-77808 Лојовић Алекса Сима 1936 Кањижа Кањижа детаљније информације
465 РКТГ-77809 Лондровић Јоле 1877 Кањижа Кањижа детаљније информације
466 РКТГ-77810 Лондровић Мијат Јоле 1893 Кањижа Кањижа детаљније информације
467 РКТГ-77811 Лојовић Милорад Сима 1934 Кањижа Кањижа детаљније информације
468 РКТГ-77841 Лацки Антал А -непознато Кањижа детаљније информације
469 РКТГ-77844 Лајтер Шандор А -непознато Хоргош детаљније информације
470 РКТГ-78072 Кљајић Славко Влајко 1902 Свети Иван Хоргош детаљније информације
471 РКТГ-78073 Кнежевић Милорад Лука 1914 Брајина Хоргош детаљније информације
472 РКТГ-78075 Костин Васа Стеван 1905 Мали Чанад Хоргош детаљније информације
473 РКТГ-80347 Мандић Васо 1920 А -непознато Велебит детаљније информације
474 РКТГ-80351 Михић Ђуро Илија 1894 Госпић Велебит детаљније информације
475 РКТГ-80353 Мандић Милан 1894 Вребац Велебит детаљније информације
476 РКТГ-80356 Маодуш Петар Мело 1893 А -непознато Велебит детаљније информације
477 РКТГ-80393 Мандић Богдан 1937 Кањижа Кањижа детаљније информације
478 РКТГ-80395 Михић Ђорђа Мило 1932 Велебит Велебит детаљније информације
479 РКТГ-80397 Маодуш Тодор Јаков 1925 Велебит Велебит детаљније информације
480 РКТГ-80398 Маодуш Марија Илија 1940 Велебит Велебит детаљније информације
481 РКТГ-80408 Мандарић Милка 1914 Велебит Велебит детаљније информације
482 РКТГ-80409 Мишчевић Лука Марко 1895 Велебит Велебит детаљније информације
483 РКТГ-80415 Маодуш Каја 1893 Велебит Велебит детаљније информације
484 РКТГ-80606 Лекић Стево Никола 1940 Кањижа Кањижа детаљније информације
485 РКТГ-82082 Левингер Ела Самуел 1881 Кањижа Кањижа детаљније информације
486 РКТГ-82092 Лебовић Јакоб 1891 А -непознато Кањижа детаљније информације
487 РКТГ-82094 Лебовић Маргит 1894 А -непознато Кањижа детаљније информације
488 РКТГ-82096 Левингер Симон Самуел 1871 Кањижа Кањижа детаљније информације
489 РКТГ-82097 Ледерер Каталин Адолф 1887 Сента Кањижа детаљније информације
490 РКТГ-82098 Ледерер Мано Јоаким - Липот 1883 Бачка Топола Кањижа детаљније информације
491 РКТГ-82099 Лендваи Серен Игнац 1881 Мартонош Кањижа детаљније информације
492 РКТГ-82106 Лебовић син Јакоб 1932 Кањижа Кањижа детаљније информације
493 РКТГ-82107 Лондровић Јоле 1877 Кањижа Кањижа детаљније информације
494 РКТГ-82108 Лондровић Мијат Јоле 1893 Кањижа Кањижа детаљније информације
495 РКТГ-82252 Матић Ђорђе Живојин 1901 Иверско Мале Пијаце детаљније информације
496 РКТГ-84295 Бабић Тодор А -непознато Хоргош детаљније информације
497 РКТГ-84296 Ћурчић Иван 1886 А -непознато Хоргош детаљније информације
498 РКТГ-84297 Кнежевић Крста 1867 А -непознато Хоргош детаљније информације
499 РКТГ-84299 Марков Макса 1904 А -непознато Хоргош детаљније информације
500 РКТГ-84300 Миљановић госпођа 1896 А -непознато Хоргош детаљније информације
501 РКТГ-84301 Миљановић Васо 1923 А -непознато Хоргош детаљније информације
502 РКТГ-84302 Маленчин Стеван А -непознато Хоргош детаљније информације
503 РКТГ-84303 Миланов Светозар А -непознато Хоргош детаљније информације
504 РКТГ-84304 Манић Тоша А -непознато Хоргош детаљније информације
505 РКТГ-84305 Перовић Миливој А -непознато Хоргош детаљније информације
506 РКТГ-84306 Петровић Живко 1889 А -непознато Хоргош детаљније информације
507 РКТГ-84307 Стеванов Милан А -непознато Хоргош детаљније информације
508 РКТГ-84309 Тодоровић Милош А -непознато Хоргош детаљније информације
509 РКТГ-84789 Миљановић (удовица) Марка 1894 Хоргош Хоргош детаљније информације
510 РКТГ-84790 Миљановић Василије 1922 Хоргош Хоргош детаљније информације
511 РКТГ-84791 Марков Макса Хоргош Хоргош детаљније информације
512 РКТГ-84792 Чурчић Иван Хоргош Хоргош детаљније информације
513 РКТГ-84793 Клајић Славко Хоргош Хоргош детаљније информације
514 РКТГ-84796 Кнежевић Милорад Хоргош Хоргош детаљније информације
515 РКТГ-84800 Мића Хоргош Хоргош детаљније информације
516 РКТГ-85234 Нађ Марија Лукач 1915 Кањижа Кањижа детаљније информације
517 РКТГ-85498 Новковић Милица Дмитар 1892 Велебит Велебит детаљније информације
518 РКТГ-85499 Новковић Стана Гавра 1928 Велебит Велебит детаљније информације
519 РКТГ-85504 Новковић Јован Тодор 1924 Велебит Велебит детаљније информације
520 РКТГ-85505 Николић Милош Обрен 1885 Кањижа Кањижа детаљније информације
521 РКТГ-85647 Његомир Јован Алекса 1894 Вребац Велебит детаљније информације
522 РКТГ-85677 Оклобџија Шпиро Макса 1899 Госпић Велебит детаљније информације
523 РКТГ-85686 Окобџија Саво Марко 1926 Кањижа Кањижа детаљније информације
524 РКТГ-85687 Оклобџија Павле Марко 1927 Кањижа Кањижа детаљније информације
525 РКТГ-85688 Оклобџија Павка Марко 1925 Кањижа Кањижа детаљније информације
526 РКТГ-85862 Оклопџија Марко Јанко 1892 Медак Кањижа детаљније информације
527 РКТГ-86207 Потребић Анка Илија Велебит Велебит детаљније информације
528 РКТГ-86208 Потребић Јован Никола 1890 Велебит Велебит детаљније информације
529 РКТГ-86233 Поповић Слободанка Јован 1940 Велебит Велебит детаљније информације
530 РКТГ-86255 Поповић Даница Милан 1928 Велебит Велебит детаљније информације
531 РКТГ-86835 Маравић Сава Илија 1915 А -непознато Кањижа детаљније информације
532 РКТГ-86904 Менцер Мартон Адолф 1926 Кањижа Кањижа детаљније информације
533 РКТГ-86906 Манхајм Јакаб Фрања 1888 Ада Кањижа детаљније информације
534 РКТГ-86907 Манхајм Роза Херман 1890 Кањижа Кањижа детаљније информације
535 РКТГ-86908 Менцер Адолф Мор 1887 Кањижа Кањижа детаљније информације
536 РКТГ-86909 Менцер Бернат Мор 1883 Кањижа Кањижа детаљније информације
537 РКТГ-86910 Менцер Гизела 1888 Бекешчаба Кањижа детаљније информације
538 РКТГ-86911 Менцер Зелиг 1924 Кањижа Кањижа детаљније информације
539 РКТГ-86912 Менцер Јене 1909 Кањижа Кањижа детаљније информације
540 РКТГ-86914 Менцер Мајше Јене 1936 Кањижа Кањижа детаљније информације
541 РКТГ-86916 Менцер Мозеш 1884 Кањижа Кањижа детаљније информације
542 РКТГ-86917 Менцер Паула 1890 А -непознато Кањижа детаљније информације
543 РКТГ-86918 Менцер Розалија 1914 Кањижа Кањижа детаљније информације
544 РКТГ-86919 Менцер Хилда Јене 1934 Кањижа Кањижа детаљније информације
545 РКТГ-86926 Менцер Јудит 1886 Кањижа Кањижа детаљније информације
546 РКТГ-87053 Маленчић Стеван Милан 1903 Сириг Хоргош детаљније информације
547 РКТГ-87059 Миљановић Добрена Петар 1891 Пејовић Хоргош детаљније информације
548 РКТГ-87060 Миљановић Василије - Васо Марко 1920 А -непознато Хоргош детаљније информације
549 РКТГ-87062 Марков Макса Иван 1904 Сириг Хоргош детаљније информације
550 РКТГ-87071 Матић Ђура Шупљача Хоргош детаљније информације
551 РКТГ-87387 Новковић Милош Танасија 1898 Завођ Велебит детаљније информације
552 РКТГ-91262 Радаковић Дане Дамјан Велебит Велебит детаљније информације
553 РКТГ-91263 Радаковић Миле Дане 1911 Велебит Велебит детаљније информације
554 РКТГ-91272 Радаковић Сава Тома 1895 Велебит Велебит детаљније информације
555 РКТГ-91496 Петровић Илија Ненад 1890 Подгорица Кањижа детаљније информације
556 РКТГ-91500 Пулпер Маргита Ђерђ 1929 Кањижа Кањижа детаљније информације
557 РКТГ-91501 Пејановић Недељко Данило 1925 Брковци Кањижа детаљније информације
558 РКТГ-91625 Петровић Живко Раде 1889 Хоргош Хоргош детаљније информације
559 РКТГ-91655 Петков Славко Сента Хоргош детаљније информације
560 РКТГ-91892 Ренте Јожеф А -непознато Кањижа детаљније информације
561 РКТГ-92104 Рајић Јанош 1902 Кањижа Кањижа детаљније информације
562 РКТГ-92127 Радић Стојанка Станко 1940 Кањижа Кањижа детаљније информације
563 РКТГ-92130 Радивојев Богдан Кањижа Кањижа детаљније информације
564 РКТГ-92132 Радић Перка 1860 А -непознато Кањижа детаљније информације
565 РКТГ-92176 Рајзингер Пал А -непознато Кањижа детаљније информације
566 РКТГ-92683 Робичек Ката др Андор 1940 Кањижа Кањижа детаљније информације
567 РКТГ-92873 Рајзингер Роза 1882 Кањижа Кањижа детаљније информације
568 РКТГ-92881 Рајзингер Јожеф 1904 Кањижа Кањижа детаљније информације
569 РКТГ-92887 Робичек др Андор 1904 А -непознато Кањижа детаљније информације
570 РКТГ-92888 Рот Паула 1864 Мартонош Кањижа детаљније информације
571 РКТГ-92897 Рајзингер Армин Антал 1899 Кањижа Кањижа детаљније информације
572 РКТГ-92900 Розенфелд Самуел А -непознато Кањижа детаљније информације
573 РКТГ-92903 Розеншток Хелен 1889 Кањижа Кањижа детаљније информације
574 РКТГ-92914 Розеншток Микша 1884 Бачка Паланка Кањижа детаљније информације
575 РКТГ-92916 Робичек Магдолна Арнолд 1911 Будимпешта Кањижа детаљније информације
576 РКТГ-93494 Радић Никола Богољуб 1922 Деск Хоргош детаљније информације
577 РКТГ-94098 Савелић Милован Раде 1896 Даниловград Кањижа детаљније информације
578 РКТГ-94114 Стојановић Богдан Стојан 1874 А -непознато Кањижа детаљније информације
579 РКТГ-94134 Секереш Ђула Јаков 1886 Кањижа Кањижа детаљније информације
580 РКТГ-94135 Секереш Јулијана 1889 Кањижа Кањижа детаљније информације
581 РКТГ-94136 Сигети Верона 1908 Кањижа Кањижа детаљније информације
582 РКТГ-94563 Салатић Душан Милован 1935 Велебит Велебит детаљније информације
583 РКТГ-94796 Стојков Никола Светозар 1905 Деск Хоргош детаљније информације
584 РКТГ-94797 Стеванов Милан Јован 1901 Деск Хоргош детаљније информације
585 РКТГ-98036 Такач Пал А -непознато Кањижа детаљније информације
586 РКТГ-98037 Терек Иштван А -непознато Мартонош детаљније информације
587 РКТГ-98317 Тер Петар Јован 1898 Ново Село Ново Село детаљније информације
588 РКТГ-98596 Фишер Лазар 1920 А -непознато Хоргош детаљније информације
589 РКТГ-98604 Фишер Етелка 1894 А -непознато Хоргош детаљније информације
590 РКТГ-98635 Феди Иштван Маћаш 1905 Хоргош Хоргош детаљније информације
591 РКТГ-98910 Тунић Илија Обрад 1922 Кањижа Кањижа детаљније информације
592 РКТГ-98956 Тобак Жигмонд 1904 А -непознато Кањижа детаљније информације
593 РКТГ-98957 Терек Маријана др Андор 1924 Кањижа Кањижа детаљније информације
594 РКТГ-98958 Терек Вилма Мор 1889 Осијек Кањижа детаљније информације
595 РКТГ-98960 Терек др Андор Шандор 1884 Кањижа Кањижа детаљније информације
596 РКТГ-98962 Тобак Тереза 1906 Кањижа Кањижа детаљније информације
597 РКТГ-98976 Туцаков Милан Светозар 1914 Деск Хоргош детаљније информације
598 РКТГ-98977 Туцаков Светозар Ацко 1874 Деск Хоргош детаљније информације
599 РКТГ-98979 Туранов Лазар Исак 1900 А -непознато Хоргош детаљније информације
600 РКТГ-98980 Тодоров Милан Илија 1908 А -непознато Хоргош детаљније информације
601 РКТГ-98981 Туцаков Александар Деск Хоргош детаљније информације
602 РКТГ-98982 Туцаков Аксентије Светозар 1914 Деск Хоргош детаљније информације
603 РКТГ-99016 Трбојевић Милан Ђура 1928 Велебит Велебит детаљније информације
604 РКТГ-99018 Томаш Никола Сима 1880 Велебит Велебит детаљније информације
605 РКТГ-99019 Томаш Милена Никола 1940 Велебит Велебит детаљније информације
606 РКТГ-99020 Томаш Ђорђе Станко 1923 Велебит Велебит детаљније информације
607 РКТГ-99129 Ћурчић Петар Марко 1895 Вребац Велебит детаљније информације
608 РКТГ-99208 Ћића Георгина 1895 Кањижа Кањижа детаљније информације
609 РКТГ-99214 Ћурчић Десимир Јова 1922 Велебит Велебит детаљније информације
610 РКТГ-99229 Узелац Милош Андрија 1891 Завођ Велебит детаљније информације
611 РКТГ-99230 Узелац Јово Милош 1926 Велебит Велебит детаљније информације
612 РКТГ-99327 Ури Јожеф Андраш 1928 Кањижа Кањижа детаљније информације
613 РКТГ-99333 Унгар Шандор 1884 Ада Кањижа детаљније информације
614 РКТГ-99335 Унгар Берта 1887 Сента Кањижа детаљније информације
615 РКТГ-99342 Уторник Ђура Стеван 1899 Ђала Хоргош детаљније информације
616 РКТГ-99770 Фишер Геза А -непознато Кањижа детаљније информације
617 РКТГ-99793 Фишер Ирен А -непознато Кањижа детаљније информације
618 РКТГ-99796 Фишер Гизела 1914 Суботица Кањижа детаљније информације
619 РКТГ-99801 Фишер Игнац 1889 Суботица Кањижа детаљније информације
620 РКТГ-99803 Фишер Јожефа 1874 Мако Кањижа детаљније информације
621 РКТГ-99804 Фишер Ласло 1920 А -непознато Кањижа детаљније информације
622 РКТГ-99805 Флајшер Хелен А -непознато Кањижа детаљније информације
623 РКТГ-99806 Фридман Ева Алфред 1941 Кањижа Кањижа детаљније информације
624 РКТГ-99807 Фридман Јелисавета Геза 1916 Кањижа Кањижа детаљније информације
625 РКТГ-99834 Фишер Миклош Адолф 1903 Кањижа Кањижа детаљније информације
626 РКТГ-101720 Хајдер Јованка Никола 1933 Велебит Велебит детаљније информације
627 РКТГ-101957 Харамат Тамаш А -непознато Кањижа детаљније информације
628 РКТГ-101977 Хармат Петер А -непознато Хоргош детаљније информације
629 РКТГ-102985 Хрњез Томо Глигор 1872 А -непознато Кањижа детаљније информације
630 РКТГ-103118 Церна Андраш А -непознато Кањижа детаљније информације
631 РКТГ-103342 Шлезингер Јулијана 1888 А -непознато Кањижа детаљније информације
632 РКТГ-103347 Шлезингер Ласло Нандор 1925 Кањижа Кањижа детаљније информације
633 РКТГ-103353 Шлезингер Марија 1866 Кањижа Кањижа детаљније информације
634 РКТГ-103356 Шлезингер Марта Нандор 1929 Кањижа Кањижа детаљније информације
635 РКТГ-103389 Цигањевић Богдан А -непознато Кањижа детаљније информације
636 РКТГ-103420 Црнковић Винце 1908 Стара Торина Мале Пијаце детаљније информације
637 РКТГ-103442 Чавић Радован Младен 1882 Мокрин Хоргош детаљније информације
638 РКТГ-103533 Чикић Јован 1887 А -непознато Хоргош детаљније информације
639 РКТГ-103606 Чубрило Сока Никола 1897 Велебит Велебит детаљније информације
640 РКТГ-103662 Чурић Велимир 1854 А -непознато Хоргош детаљније информације
641 РКТГ-103663 Чурић Иван Велимир 1888 Мол Хоргош детаљније информације
642 РКТГ-103896 Шварц Ержебет 1894 Кањижа Кањижа детаљније информације
643 РКТГ-103911 Шварц Јолан 1901 А -непознато Хоргош детаљније информације
644 РКТГ-103953 Шварц Хуго 1888 А -непознато Кањижа детаљније информације
645 РКТГ-104206 Шпиро Ела Игнац 1913 Кишкунхалаш Кањижа детаљније информације
646 РКТГ-104208 Шпиро Јудит Михаљ 1940 А -непознато Кањижа детаљније информације
647 РКТГ-104212 Шпиро Шерл А -непознато Кањижа детаљније информације
648 РКТГ-104421 Штајгмајер Гертруд 1889 Ново Село Ново Село детаљније информације
649 РКТГ-104556 Штајн Симон 1899 А -непознато Хоргош детаљније информације
650 РКТГ-104557 Штајн син Симон 1932 Хоргош Хоргош детаљније информације
651 РКТГ-104564 Штајн супруга Симона 1904 А -непознато Хоргош детаљније информације
652 РКТГ-104670 Штајниц Шерл А -непознато Кањижа детаљније информације
653 РКТГ-104764 Штерн Ела Игнац 1919 А -непознато Хоргош детаљније информације
654 РКТГ-104768 Штерн Жужана 1904 Хоргош Хоргош детаљније информације
655 РКТГ-104770 Штерн Ибоја Херман 1924 Хоргош Хоргош детаљније информације
656 РКТГ-104772 Штерн Игнац 1879 А -непознато Кањижа детаљније информације
657 РКТГ-104779 Штерн Ирена А -непознато Кањижа детаљније информације
658 РКТГ-104790 Штерн Јудит Игнац 1921 А -непознато Хоргош детаљније информације
659 РКТГ-104801 Штерн Леа 1884 Кањижа Кањижа детаљније информације
660 РКТГ-104817 Штерн Мозеш 1909 Кањижа Кањижа детаљније информације
661 РКТГ-104821 Штерн Паула А -непознато Кањижа детаљније информације
662 РКТГ-104828 Штерн син Херман 1936 Хоргош Хоргош детаљније информације
663 РКТГ-104920 Штерн Фани 1923 Кањижа Кањижа детаљније информације
664 РКТГ-104927 Штерн Хедвига 1910 А -непознато Кањижа детаљније информације
665 РКТГ-104928 Штерн Херман 1899 Хоргош Хоргош детаљније информације
666 РКТГ-105171 Шефер Андрија Ернест 1935 Кањижа Кањижа детаљније информације
667 РКТГ-105192 Шефер Иштван Мориц 1881 Црно Брдо Кањижа детаљније информације
668 РКТГ-105204 Шефер Јулијана Липот 1909 Кањижа Кањижа детаљније информације
669 РКТГ-105212 Шефер Ласло Геза 1912 Кањижа Кањижа детаљније информације
670 РКТГ-105217 Шефер Магда Шимон 1909 Мељкут Кањижа детаљније информације
671 РКТГ-105224 Шефер Марика Ладислав 1939 Кањижа Кањижа детаљније информације
672 РКТГ-105233 Шефер Розалија Херман 1877 Дорослово Кањижа детаљније информације
673 РКТГ-105332 Шилер Амалија 1870 Суботица Кањижа детаљније информације
674 РКТГ-105334 Шилер Јакаб 1864 Кањижа Кањижа детаљније информације
675 РКТГ-105341 Шилер Роза 1874 Кањижа Кањижа детаљније информације
676 РКТГ-105451 Шлезингер Андор Сеге Јожеф - Липот 1899 Руски Крстур Хоргош детаљније информације
677 РКТГ-105452 Шлезингер Андраш Сеге Пал 1905 А -непознато Хоргош детаљније информације
678 РКТГ-105454 Шлезингер Андрија Сеге Пал 1911 Хоргош Хоргош детаљније информације
679 РКТГ-105462 Шлезингер Боришка Сеге Пал 1940 Хоргош Хоргош детаљније информације
680 РКТГ-105473 Шлезингер Ержебет Јожеф - Липот 1895 Руски Крстур Хоргош детаљније информације
681 РКТГ-108626 Кавали Јанош Кањижа Кањижа детаљније информације
682 РКТГ-108668 Ерег Иштван мл. Мол Мол детаљније информације
683 РКТГ-108669 Ерег Иштван ст. Мол Мол детаљније информације
684 РКТГ-108686 Гуљаш Маћаш Имре 1890 Бечеј Мол детаљније информације
685 РКТГ-108729 Шинделеш Иштван Јанош 1914 Адорјан Адорјан детаљније информације