Презиме и име Место рођења Место пребивалишта
Почетна >> СЕВЕРНО-БАНАТСКИ ОКРУГ >> Ада
Редни
број
Број Презиме и име Име родитеља Година рођења Место рођења Место пребивалишта
1 РКТГ-5586 Фаркаш Михаљ Ада Ада детаљније информације
2 РКТГ-18282 Хегедиш Ђерђ Ђерђ 1927 Ада Ада детаљније информације
3 РКТГ-21705 Адамко Урбан Урбан 1898 Ада Мол детаљније информације
4 РКТГ-21773 Ачаи Јожеф Лајош 1921 Мол Мол детаљније информације
5 РКТГ-21774 Бажо Магдолна Петар 1927 Будимпешта Мол детаљније информације
6 РКТГ-21775 Бајић Душан Мол Мол детаљније информације
7 РКТГ-21776 Бакац Терез Мол Мол детаљније информације
8 РКТГ-21777 Девечери Јосип Мол Мол детаљније информације
9 РКТГ-21778 Балинт Давид Ференц 1892 Мол Мол детаљније информације
10 РКТГ-21780 Бакош Ференц 1894 Чантавир Мол детаљније информације
11 РКТГ-21784 Девечери Јустина Мол Мол детаљније информације
12 РКТГ-21790 Банари Ференц Андраш 1878 Мол Мол детаљније информације
13 РКТГ-21792 Деметер Маћаш Пал 1908 Мол Мол детаљније информације
14 РКТГ-21794 Бари Ференц Шандор Мол Мол детаљније информације
15 РКТГ-21797 Добра Јанош Михаљ 1904 Мол Мол детаљније информације
16 РКТГ-21798 Бартић Бранко Мол Мол детаљније информације
17 РКТГ-21800 Дудаш Јанош Мол Мол детаљније информације
18 РКТГ-21802 Бем Тамаш 1906 Мол Мол детаљније информације
19 РКТГ-21804 Бер Иштван Мол Мол детаљније информације
20 РКТГ-21806 Беретка Михаљ Агоштон Ђерђ 1901 Бечеј Мол детаљније информације
21 РКТГ-21809 Берец Јожеф Андраш 1906 Мол Мол детаљније информације
22 РКТГ-21810 Ердељи Лајош Јанош 1900 Мол Мол детаљније информације
23 РКТГ-21814 Ерег Михаљ Пал 1921 Мол Мол детаљније информације
24 РКТГ-21816 Берец Петер Јанош 1888 Мол Мол детаљније информације
25 РКТГ-21842 Берта Јожеф Мол Мол детаљније информације
26 РКТГ-21844 Жомбоља Јанош Мол Мол детаљније информације
27 РКТГ-21845 Богараши Ђерђ Јожеф 1902 Мол Мол детаљније информације
28 РКТГ-21847 Божановић Антон Мол Мол детаљније информације
29 РКТГ-21848 Жомбоља Пирошка Јанош 1920 Мол Мол детаљније информације
30 РКТГ-21850 Жомоља Иштван ст. Мол Мол детаљније информације
31 РКТГ-21852 Бор Иштван Јожеф 1874 Мол Мол детаљније информације
32 РКТГ-21853 Зомбори Бела Михаљ 1912 Мол Мол детаљније информације
33 РКТГ-21855 Бркан Ђура Мол Мол детаљније информације
34 РКТГ-21859 Зомбори Ђула Михаљ 1908 Мол Мол детаљније информације
35 РКТГ-21861 Буса Јожеф Иштван 1882 Мол Мол детаљније информације
36 РКТГ-21862 Ишпан Илона Јанош 1927 Мол Мол детаљније информације
37 РКТГ-21863 Вајнак Јанош Мол Мол детаљније информације
38 РКТГ-21865 Варга Иштван Иштван 1880 Мол Мол детаљније информације
39 РКТГ-21866 Варга Лајош 1891 Мол Мол детаљније информације
40 РКТГ-21870 Варси Ференц Михаљ 1893 Падеј Мол детаљније информације
41 РКТГ-21871 Ишпан Јанош Јанош 1902 Мол Мол детаљније информације
42 РКТГ-21872 Викор Ђерђ Ђерђ 1916 Мол Мол детаљније информације
43 РКТГ-21875 Виктор Антал Андраш 1911 Мол Мол детаљније информације
44 РКТГ-21877 Виктор Јожеф Јожеф 1900 Мол Мол детаљније информације
45 РКТГ-21879 Вилагош Ђерђ Ђерђ 1898 Мол Мол детаљније информације
46 РКТГ-21880 Јегер Иштван Мол Мол детаљније информације
47 РКТГ-21881 Винце Алберт Гергељ 1886 Мол Мол детаљније информације
48 РКТГ-21882 Јенеи Ференц 1909 Мол Мол детаљније информације
49 РКТГ-21883 Витуско Антал Мол Мол детаљније информације
50 РКТГ-21884 Војнак Јанош мл. Јожеф 1925 Црвенка Мол детаљније информације
51 РКТГ-22672 Ерег Андраш Јанош 1887 Бачко Петрово Село Мол детаљније информације
52 РКТГ-26884 Михалец Јожеф Жабаљ Мол детаљније информације
53 РКТГ-27622 Војнак Јожеф 1898 Мол Мол детаљније информације
54 РКТГ-27623 Вуков Антал Мол Мол детаљније информације
55 РКТГ-27624 Гајдош Калман Антал 1902 Мол Мол детаљније информације
56 РКТГ-27626 Галфи Иштван Мол Мол детаљније информације
57 РКТГ-27627 Гашпар Золтан Мол Мол детаљније информације
58 РКТГ-27628 Гашпар Лајош Мол Мол детаљније информације
59 РКТГ-27629 Гедер Иштван Михаљ 1894 Ада Мол детаљније информације
60 РКТГ-27630 Гркић Стипо Мол Мол детаљније информације
61 РКТГ-27631 Деак Ержебет Иштван 1924 Мол Мол детаљније информације
62 РКТГ-27632 Деак Јанош Мол Мол детаљније информације
63 РКТГ-27633 Девечери Антал Антал 1896 Мол Мол детаљније информације
64 РКТГ-27634 Кадо Пал Мол Мол детаљније информације
65 РКТГ-27635 Калман Петер Мол Мол детаљније информације
66 РКТГ-28092 Калмар Вилмош Мол Мол детаљније информације
67 РКТГ-28102 Калмар Петер Ђерђ 1910 Мол Мол детаљније информације
68 РКТГ-28103 Кели Имре Мол Мол детаљније информације
69 РКТГ-28104 Кењвеш Петер Јожеф 1884 Мол Мол детаљније информације
70 РКТГ-28105 Кењвеш Терез Мол Мол детаљније информације
71 РКТГ-28106 Керестеш Имре Михаљ 1905 Сомбор Мол детаљније информације
72 РКТГ-28107 Керестеш Иштван Мол Мол детаљније информације
73 РКТГ-28108 Кецели Месарош Фабијан Шебешћен Иштван 1897 Сента Мол детаљније информације
74 РКТГ-28109 Киш Иштван Ласло 1892 Мол Мол детаљније информације
75 РКТГ-28110 Киш Маћаш Мол Мол детаљније информације
76 РКТГ-28111 Коде Пал Михаљ 1910 Мол Мол детаљније информације
77 РКТГ-28112 Ковач Андраш 1905 Мол Мол детаљније информације
78 РКТГ-28113 Козма Иштван Мол Мол детаљније информације
79 РКТГ-28114 Коларик Габор Петар 1905 Мол Мол детаљније информације
80 РКТГ-28115 Коларик Тибор Мол Мол детаљније информације
81 РКТГ-28116 Коли Имре Мол Мол детаљније информације
82 РКТГ-28117 Колинц Ференц Мол Мол детаљније информације
83 РКТГ-28118 Колонић Илона Мол Мол детаљније информације
84 РКТГ-28119 Колонич Јене Лајош Шимон 1905 Мол Мол детаљније информације
85 РКТГ-28120 Комјати Ференц 1904 Мол Мол детаљније информације
86 РКТГ-28121 Корин Хасило Иштван Ђерђ 1922 Мол Мол детаљније информације
87 РКТГ-28122 Лазар Јожеф Винце 1896 Мол Мол детаљније информације
88 РКТГ-28125 Кути Јожеф Јожеф 1909 Ново Милошево Мол детаљније информације
89 РКТГ-28127 Лакатош Јожеф Пал 1897 Мол Мол детаљније информације
90 РКТГ-28128 Лакатош Михаљ Јанош 1885 Мол Мол детаљније информације
91 РКТГ-28130 Лакатош Терез Михаљ Мол Мол детаљније информације
92 РКТГ-28132 Ласло Ђерђ Михаљ 1907 Мол Мол детаљније информације
93 РКТГ-28135 Ласло Михаљ Тамаш 1885 Ада Ада детаљније информације
94 РКТГ-28136 Лашка Јожеф Мол Мол детаљније информације
95 РКТГ-28138 Ласло Михаљ Михаљ 1914 Мол Мол детаљније информације
96 РКТГ-28139 Лерик Иштван Мол Мол детаљније информације
97 РКТГ-28141 Ленђел Ференц Мол Мол детаљније информације
98 РКТГ-28143 Линцмајер Петер Ђерђ 1895 Мол Мол детаљније информације
99 РКТГ-28145 Маго Антал Михаљ 1899 Мол Мол детаљније информације
100 РКТГ-28146 Мак Иштван Мол Мол детаљније информације
101 РКТГ-28148 Менц Мајер Петер Мол Мол детаљније информације
102 РКТГ-28150 Мартонка Ђерђ Јанош 1899 Бачко Петрово Село Мол детаљније информације
103 РКТГ-28152 Месарош Андраш Андраш 1896 Ново Милошево Мол детаљније информације
104 РКТГ-28153 Месарош Иштван Андраш 1925 Мол Мол детаљније информације
105 РКТГ-28154 Месарош Пирошка Андраш 1925 Мол Мол детаљније информације
106 РКТГ-28155 Мештер Јанош Пал 1886 Мол Мол детаљније информације
107 РКТГ-28156 Миклош Пал Реже 1915 Мол Мол детаљније информације
108 РКТГ-28157 Мужлаи Ференц ст. Ференц 1869 Мол Мол детаљније информације
109 РКТГ-28158 Мужлаи Ференц Маћаш 1905 Мол Мол детаљније информације
110 РКТГ-28159 Одри Давид Петер 1912 Мол Мол детаљније информације
111 РКТГ-28160 Немет Јожеф Мол Мол детаљније информације
112 РКТГ-28161 Одри Иштван Петар 1906 Мол Мол детаљније информације
113 РКТГ-28162 Одри Јанош Петар 1911 Мол Мол детаљније информације
114 РКТГ-28163 Пал Маћаш Мол Мол детаљније информације
115 РКТГ-28164 Пашка Јожеф Јожеф 1904 Ново Милошево Мол детаљније информације
116 РКТГ-28165 Палфи Иштван Петар 1909 Мол Мол детаљније информације
117 РКТГ-28166 Пешти Андраш Јанош 1904 Ада Мол детаљније информације
118 РКТГ-28167 Пензеш Иштван Петар 1893 Мол Мол детаљније информације
119 РКТГ-28168 Пете Михаљ Петар 1883 Мол Мол детаљније информације
120 РКТГ-28169 Петрик Пал Мартон 1897 Мол Мол детаљније информације
121 РКТГ-28170 Побораи Јанош Мол Мол детаљније информације
122 РКТГ-28171 Портиг Јанош Мол Мол детаљније информације
123 РКТГ-28172 Поти Пал Мол Мол детаљније информације
124 РКТГ-28173 Почерек Андраш Мол Мол детаљније информације
125 РКТГ-28174 Пугри Јанош Мол Мол детаљније информације
126 РКТГ-28175 Рајнаи Карољ Јожеф 1903 Бела Црква Мол детаљније информације
127 РКТГ-28176 Рафаи Ђерђ мл. Шандор 1905 Мол Мол детаљније информације
128 РКТГ-28177 Ринг Шандор Мол Мол детаљније информације
129 РКТГ-28178 Сабади Иштван Јанош 1907 Мол Мол детаљније информације
130 РКТГ-28179 Сабади Др. Иштван Мол Мол детаљније информације
131 РКТГ-28180 Сабли Јанош Мол Мол детаљније информације
132 РКТГ-28181 Сабли Мартон Пал 1902 Мол Мол детаљније информације
133 РКТГ-28182 Санто Иштван Ференц 1891 Мол Мол детаљније информације
134 РКТГ-28183 Сапар Лајош Мол Мол детаљније информације
135 РКТГ-28184 Сасур Ђерђ Феликс 1885 Кунбаја Мол детаљније информације
136 РКТГ-28185 Сеги Антал Мол Мол детаљније информације
137 РКТГ-28189 Секељ Иштван Мол Мол детаљније информације
138 РКТГ-28214 Серењи Ђерђ Мол Мол детаљније информације
139 РКТГ-28217 Серењи Шимон Мол Мол детаљније информације
140 РКТГ-28219 Сечењ Ђерђ Ференц 1885 Мол Мол детаљније информације
141 РКТГ-28224 Сечењи Иштван Ђерђ 1911 Мол Мол детаљније информације
142 РКТГ-28226 Сечењи Шимон Михаљ 1876 Мол Мол детаљније информације
143 РКТГ-28228 Такач Иштван Иштван 1906 Мол Мол детаљније информације
144 РКТГ-28231 Такач Маћаш Мол Мол детаљније информације
145 РКТГ-28233 Такач Пал 1905 Мол Мол детаљније информације
146 РКТГ-28236 Тамашко Геза Пал 1900 Темишвар Мол детаљније информације
147 РКТГ-28239 Тарка Маћаш Мол Мол детаљније информације
148 РКТГ-28242 Тодораи Јанош Мол Мол детаљније информације
149 РКТГ-28245 Торма Андраш Андраш 1898 Мол Мол детаљније информације
150 РКТГ-28261 Торма Мата Матија 1924 Мол Мол детаљније информације
151 РКТГ-28263 Торма Маћаш Матија 1910 Мол Мол детаљније информације
152 РКТГ-28266 Тот Иштван мл. Иштван 1924 Мол Мол детаљније информације
153 РКТГ-28268 Тот Иштван ст. Михаљ 1890 Мол Мол детаљније информације
154 РКТГ-28270 Тот Јожеф Елек 1912 Мол Мол детаљније информације
155 РКТГ-28272 Тот Јожеф Јожеф 1897 Мол Мол детаљније информације
156 РКТГ-28274 Урбан Иштван Јанош 1891 Мол Мол детаљније информације
157 РКТГ-28276 Тот Нандор Елек 1916 Мол Мол детаљније информације
158 РКТГ-28278 Фазекаш Лајош 1912 Темишвар Мол детаљније информације
159 РКТГ-28280 Фејеш Петер Јанош 1909 Бачко Петрово Село Мол детаљније информације
160 РКТГ-28281 Филеп Андраш Јожеф 1913 Мол Мол детаљније информације
161 РКТГ-28283 Хађмаши Алберт Мол Мол детаљније информације
162 РКТГ-28285 Хаљишка Јанош Мол Мол детаљније информације
163 РКТГ-28287 Хамбалко Јожеф Јожеф 1914 Мол Мол детаљније информације
164 РКТГ-28289 Хамбалко Терезија Јожеф 1911 Мол Мол детаљније информације
165 РКТГ-28291 Хегедиш Илеш Андраш 1891 Мол Мол детаљније информације
166 РКТГ-28293 Хермец Јожеф Мол Мол детаљније информације
167 РКТГ-28295 Ходо Пал Мол Мол детаљније информације
168 РКТГ-28297 Хорак Ђерђ Ђерђ 1883 Мол Мол детаљније информације
169 РКТГ-28300 Хорват Даниел Гергељ 1908 Мол Мол детаљније информације
170 РКТГ-28303 Хорват Марија Шандор 1894 Бачко Петрово Село Мол детаљније информације
171 РКТГ-28305 Хуњичка Јожеф Мол Мол детаљније информације
172 РКТГ-28310 Цапар Золтан Ласло Петер 1912 Мол Мол детаљније информације
173 РКТГ-28312 Цапар Лајош Илеш 1899 Мол Мол детаљније информације
174 РКТГ-28315 Цирок Ђерђ Ђерђ 1917 Мол Мол детаљније информације
175 РКТГ-28317 Цирок Ференц Мол Мол детаљније информације
176 РКТГ-28319 Чочић Михаљ Михаљ 1906 Мол Мол детаљније информације
177 РКТГ-28321 Чаби Јанош Ђерђ 1888 Ада Мол детаљније информације
178 РКТГ-28322 Чеке Хуго Мол Мол детаљније информације
179 РКТГ-28323 Чуз Ференц Ђерђ 1916 Мол Мол детаљније информације
180 РКТГ-28324 Чуз Ђерђ Ференц 1885 Мол Мол детаљније информације
181 РКТГ-28325 Шега Антал Мол Мол детаљније информације
182 РКТГ-28326 Шељек Иштван Мол Мол детаљније информације
183 РКТГ-28327 Шинка Маћаш Мол Мол детаљније информације
184 РКТГ-28328 Шипош Алберт Мол Мол детаљније информације
185 РКТГ-28329 Шипош Михаљ Гергељ 1898 Мол Мол детаљније информације
186 РКТГ-30210 Балаша Гергељ Ада Ада детаљније информације
187 РКТГ-30212 Балог Лајош Ада Ада детаљније информације
188 РКТГ-30213 Барна Андраш Ада Ада детаљније информације
189 РКТГ-30214 Бониш Јанош Ада Ада детаљније информације
190 РКТГ-30215 Чинчак Јанош Ада Ада детаљније информације
191 РКТГ-30216 Чонка Нандор Ада Ада детаљније информације
192 РКТГ-30217 Чузди Шандор ст. Ада Ада детаљније информације
193 РКТГ-30218 Добаи Лајош Антал 1882 Ада Ада детаљније информације
194 РКТГ-30741 Гал Петар Јанош 1892 Ада Ада детаљније информације
195 РКТГ-34696 Апро Михаљ Петар 1924 Мол Мол детаљније информације
196 РКТГ-34841 Харангозо Јожеф Ада Ада детаљније информације
197 РКТГ-34842 Холо Шандор Ада Ада детаљније информације
198 РКТГ-34843 Хомоља Нандор Карољ 1893 Ада Ада детаљније информације
199 РКТГ-34844 Хорти Пал Карољ 1891 Ада Ада детаљније информације
200 РКТГ-34845 Хорват Јанош 1910 Ада Ада детаљније информације
201 РКТГ-34846 Хорват Карољ Ада Ада детаљније информације
202 РКТГ-34847 Хорват Каталин Лајош 1926 Ада Ада детаљније информације
203 РКТГ-34848 Келемен Пал Маћаш 1899 Ада Ада детаљније информације
204 РКТГ-34849 Кочиш Јакаб Јакаб 1890 Ада Ада детаљније информације
205 РКТГ-34851 Мађар Викторија Ада Ада детаљније информације
206 РКТГ-34852 Менеши Јелисавета Хенрик 1900 Нандорхеђ Ада детаљније информације
207 РКТГ-34853 Менеши Лајош Пал 1896 Ада Ада детаљније информације
208 РКТГ-34854 Месарош Ђерђ Ада Ада детаљније информације
209 РКТГ-34855 Пожгаи Јожеф Ада Ада детаљније информације
210 РКТГ-34857 Рушак Давид Иштван 1905 Ада Ада детаљније информације
211 РКТГ-34858 Русак Иштван Ада Ада детаљније информације
212 РКТГ-34859 Синчак Јанош Јанош 1895 Ада Ада детаљније информације
213 РКТГ-34860 Синчак Шандор Јанош 1885 Ада Ада детаљније информације
214 РКТГ-34861 Шојмоши Фердинанд 1903 Ада Марадик детаљније информације
215 РКТГ-34862 Штербик Петар Ада Ада детаљније информације
216 РКТГ-34863 Штербик Винце Ференц 1885 Ада Ада детаљније информације
217 РКТГ-34864 Шулц Јожеф Ада Ада детаљније информације
218 РКТГ-34865 Сабо Сепеши Пал Ада Ада детаљније информације
219 РКТГ-34866 Терек Мате Тобијаш 1871 Ада Ада детаљније информације
220 РКТГ-34867 Терек Маћаш Ада Ада детаљније информације
221 РКТГ-34868 Терек Шандор Ада Ада детаљније информације
222 РКТГ-34869 Тот Иштван Ада Ада детаљније информације
223 РКТГ-34870 Урбан Илона Ада Ада детаљније информације
224 РКТГ-34871 Урбан Иштван Ада Адаа детаљније информације
225 РКТГ-34872 Ивегеш Карољ Ада Ада детаљније информације
226 РКТГ-34873 Варга Јожеф Ада Ада детаљније информације
227 РКТГ-34874 Вашларик Лајош Ада Ада детаљније информације
228 РКТГ-34875 Волф Бела Др Јожеф 1886 Ада Ада детаљније информације
229 РКТГ-36501 Хењел Гизела Ада Ада детаљније информације
230 РКТГ-36502 Холо Иштван Ада Ада детаљније информације
231 РКТГ-37434 Доша Антал Јожеф 1878 Ада Мол детаљније информације
232 РКТГ-38435 Балиж Матија Андраш 1898 Србобран Ада детаљније информације
233 РКТГ-38469 Гајдош Мађаш Андраш 1923 Мол Мол детаљније информације
234 РКТГ-38472 Калаи Иштван Михаљ 1916 Мол Мол детаљније информације
235 РКТГ-38473 Каваи Андраш Лукач 1904 Мол Мол детаљније информације
236 РКТГ-38476 Колонич Викторија Михаљ 1882 Сајан Мол детаљније информације
237 РКТГ-38563 Бамбах Матија Нова Црња Нова Црња детаљније информације
238 РКТГ-40223 Адлер Давид 1872 Ада Ада детаљније информације
239 РКТГ-40283 Хермец Антал А -непознато Мол детаљније информације
240 РКТГ-40285 Холи Имре Имре 1895 Мол Мол детаљније информације
241 РКТГ-40289 Хорват Марија Јожеф 1913 Жомбоља Мол детаљније информације
242 РКТГ-40292 Хуњичка Јанош Андраш 1890 Мол Мол детаљније информације
243 РКТГ-42162 Абжић Ђуро Тимотије 1875 Стриј Мол детаљније информације
244 РКТГ-42979 Бек Цецилија Игнац 1883 Мол Мол детаљније информације
245 РКТГ-43052 Адамов Василије Тoма 1895 Кикинда Ада детаљније информације
246 РКТГ-43059 Адлер Бела 1909 Ада Ада детаљније информације
247 РКТГ-43066 Адлер др Антал 1902 Ада Ада детаљније информације
248 РКТГ-43077 Бек Пал Микша 1908 Мол Мол детаљније информације
249 РКТГ-43080 Бек Верица Пал 1942 Стриј Мол детаљније информације
250 РКТГ-43081 Бек Јелисавета Симон 1914 Бачко Петрово Село Мол детаљније информације
251 РКТГ-43086 Бек Марија-Марица Шандор 1934 Ада Мол детаљније информације
252 РКТГ-43188 Бербаков Гавра Славне 1913 Ада Ада детаљније информације
253 РКТГ-43290 Адлер Зита 1907 Загреб Ада детаљније информације
254 РКТГ-43294 Адлер Јелена 1912 Врбас Ада детаљније информације
255 РКТГ-43333 Адлер Ирена Антал 1938 Ада Ада детаљније информације
256 РКТГ-43334 Адлер Федор Антал 1936 Ада Ада детаљније информације
257 РКТГ-43335 Адлер Денеш Жигмонд 1904 Ада Ада детаљније информације
258 РКТГ-43348 Адлер Голди Липот 1934 Ада Ада детаљније информације
259 РКТГ-43349 Адлер Јанкев Липот 1936 Ада Ада детаљније информације
260 РКТГ-43351 Адлер Сенди Липот 1932 Ада Ада детаљније информације
261 РКТГ-43352 Адлер Фери Липот 1938 Ада Ада детаљније информације
262 РКТГ-43628 Блајер Шандор Бела 1928 Ада Ада детаљније информације
263 РКТГ-44343 Балаж Маћаш Стриј Ада детаљније информације
264 РКТГ-44361 Балинт др Леополд 1877 Мол Мол детаљније информације
265 РКТГ-44362 Балинт Рожи 1889 Мол Мол детаљније информације
266 РКТГ-44363 Балинт Тибор 1914 Стриј Мол детаљније информације
267 РКТГ-44549 Бек Јелена 1908 Стриј Мол детаљније информације
268 РКТГ-44818 Брандајс Херман Шандор 1888 Бачко Петрово Село Ада детаљније информације
269 РКТГ-45123 Буза Јожеф Стриј Мол детаљније информације
270 РКТГ-48869 Божић Ненад Дејан 1914 Мол Мол детаљније информације
271 РКТГ-49697 Блајер Бела Ђула 1899 Ада Ада детаљније информације
272 РКТГ-49698 Балинт Деже 1895 Мол Ада детаљније информације
273 РКТГ-49699 Бирн Јене Натан 1892 Ада Ада детаљније информације
274 РКТГ-49700 Бирн Јожеф Натан 1884 Бачка Топола Ада детаљније информације
275 РКТГ-49701 Балинт Маргит 1900 Мол Ада детаљније информације
276 РКТГ-49709 Брандајс Шарлота Херман 1920 Ада Ада детаљније информације
277 РКТГ-49714 Блајер Ђула 1895 Стриј Ада детаљније информације
278 РКТГ-49715 Блајер Исак Антал 1935 Ада Ада детаљније информације
279 РКТГ-49716 Блајер Фани Ђула 1931 Ада Ада детаљније информације
280 РКТГ-49717 Блау Јолан 1904 Ада Ада детаљније информације
281 РКТГ-49719 Блау Јосип 1900 Стриј Ада детаљније информације
282 РКТГ-49722 Брандајс Ела Херман 1927 Ада Ада детаљније информације
283 РКТГ-49724 Брандајс Емануела Херман 1931 Ада Ада детаљније информације
284 РКТГ-49981 Брандајс Клара Херман 1925 Ада Ада детаљније информације
285 РКТГ-49982 Брандајс Етелка - Нети Мано 1890 Бачко Петрово Село Ада детаљније информације
286 РКТГ-49986 Блајер Аврам Ђула 1937 Ада Ада детаљније информације
287 РКТГ-49987 Бирн Рожи 1906 Ада Ада детаљније информације
288 РКТГ-49993 Брандајс Лили Херман 1929 Ада Ада детаљније информације
289 РКТГ-49994 Брандајс Љубица Херман 1933 Ада Ада детаљније информације
290 РКТГ-49996 Брандајс Маргит Херман 1924 Падеј Ада детаљније информације
291 РКТГ-50428 Волф Штефи 1894 Стриј Мол детаљније информације
292 РКТГ-50429 Волф Арпад Мор 1881 Мол Мол детаљније информације
293 РКТГ-50430 Волф Дезидер Мане 1883 Мол Мол детаљније информације
294 РКТГ-50431 Волф Јанко 1886 Мол Мол детаљније информације
295 РКТГ-50432 Волф Јене Мор 1883 Мол Мол детаљније информације
296 РКТГ-50938 Вуков Данчика Ђока 1904 Ада Ада детаљније информације
297 РКТГ-50939 Вукадиновић Никола Петар 1904 Чобанац Ада детаљније информације
298 РКТГ-50940 Вргов Славко Константин 1902 Ада Ада детаљније информације
299 РКТГ-55889 Вајнбер Терезија 1854 Земун Земун детаљније информације
300 РКТГ-56392 Гачић Чедомир Божа 1894 Осечина Ада детаљније информације
301 РКТГ-56729 Вајсер Гита 1902 А - непознато Ада детаљније информације
302 РКТГ-56735 Волф Матија Пинкасо 1872 Земун Ада детаљније информације
303 РКТГ-56736 Волф Шома Пинкасо 1895 А - непознато Ада детаљније информације
304 РКТГ-56738 Вајс Режи Мозеш 1894 Ада Ада детаљније информације
305 РКТГ-56742 Волф Марија 1877 Чонград Ада детаљније информације
306 РКТГ-56770 Гросман Фредо Игнац 1933 А - непознато Мол детаљније информације
307 РКТГ-56772 Гросман Игнац Игнац 1904 Суботица Мол детаљније информације
308 РКТГ-56773 Гросман Олга Игнац 1910 А - непознато Мол детаљније информације
309 РКТГ-56779 Вајсер Јанкев Мартин 1932 Ада Ада детаљније информације
310 РКТГ-56780 Вајс Мозеш 1864 Ада Ада детаљније информације
311 РКТГ-56781 Вајс Флора 1866 Ада Ада детаљније информације
312 РКТГ-56782 Грин Лили Маркус 1915 Уздин Мол детаљније информације
313 РКТГ-56783 Вајс Маргит Бернат 1894 Ада Ада детаљније информације
314 РКТГ-56784 Грос Иван 1939 А - непознато Мол детаљније информације
315 РКТГ-56785 Вајсер Давид Мартин 1936 Ада Ада детаљније информације
316 РКТГ-56786 Грин 1869 А - непознато Мол детаљније информације
317 РКТГ-56787 Вајс Малвина 1893 А - непознато Ада детаљније информације
318 РКТГ-56788 Грин Мирко Маркус 1917 Уздин Мол детаљније информације
319 РКТГ-56790 Гринвалд Имре 1924 Ада Ада детаљније информације
320 РКТГ-56792 Вајс Лео Мозеш 1909 Ада Ада детаљније информације
321 РКТГ-56793 Волф Етел 1875 Чонград Ада детаљније информације
322 РКТГ-56794 Гербер Стефанија 1902 Бачко Петрово Село Ада детаљније информације
323 РКТГ-56795 Вајс Јакоб Мозеш 1906 Ада Ада детаљније информације
324 РКТГ-56796 Вајс Жига Мозеш 1904 Ада Ада детаљније информације
325 РКТГ-56798 Вајс Матија 1888 Ада Ада детаљније информације
326 РКТГ-56800 Вајсер Мартин 1899 непознато Ада детаљније информације
327 РКТГ-56804 Вајсер Мирјам Мартин 1928 Ада Ада детаљније информације
328 РКТГ-56805 Вајсер Мојсе Мартин 1934 Ада Ада детаљније информације
329 РКТГ-56806 Вајсер Рифка Мартин 1938 Ада Ада детаљније информације
330 РКТГ-56807 Вајсер Хеве Мартин 1930 Ада Ада детаљније информације
331 РКТГ-56808 Вајценфелд Едит Јене 1935 Гргуревци Ада детаљније информације
332 РКТГ-56809 Вајценфелд Рожи 1906 Ада Ада детаљније информације
333 РКТГ-56810 Вакс Самуел Мартин 1899 Снев Ада детаљније информације
334 РКТГ-56811 Волф Ержебет Сома 1910 Ада Ада детаљније информације
335 РКТГ-58872 Паћерко Андраш Јанош 1904 Сента Мол детаљније информације
336 РКТГ-58873 Пертић Јанош Андраш 1926 Мол Мол детаљније информације
337 РКТГ-59751 Бешлић Тихомир Лазар 1898 Ада Ада детаљније информације
338 РКТГ-61539 Јанковић Остоја Никола 1903 Добриња Ада детаљније информације
339 РКТГ-63075 Гинц Берта 1891 Ада Ада детаљније информације
340 РКТГ-63447 Драгин Миливој 1900 А -непознато Ада детаљније информације
341 РКТГ-63457 Драгин Иван Тоша 1913 Ада Ада детаљније информације
342 РКТГ-63567 Град Мирјам 1862 Ада Ада детаљније информације
343 РКТГ-63568 Град Симон 1869 Ада Ада детаљније информације
344 РКТГ-63613 Гринвалд Јелена 1885 Ада Ада детаљније информације
345 РКТГ-63615 Гринвалд Јолан Микша 1920 Ада Ада детаљније информације
346 РКТГ-63630 Гринхут Хермина Липот 1879 Босански Брод Ада детаљније информације
347 РКТГ-63654 Грос Пирошка Јован 1915 Жабаљ Ада детаљније информације
348 РКТГ-63690 Грујић Милена Коста 1886 Мол Мол детаљније информације
349 РКТГ-64556 Еделштајн Брајнди 1920 Ада Ада детаљније информације
350 РКТГ-64557 Еделштајн Дора 1916 Ада Ада детаљније информације
351 РКТГ-64559 Еделштајн Цецилија 1888 Ада Ада детаљније информације
352 РКТГ-64563 Еделштајн Цалел Мозес 1887 Ада Ада детаљније информације
353 РКТГ-64564 Еделштајн Блима Цалел 1930 Ада Ада детаљније информације
354 РКТГ-64565 Еделштајн Ирена Цалел 1929 Ада Ада детаљније информације
355 РКТГ-64566 Еделштајн Исидор Цалел 1913 Ада Ада детаљније информације
356 РКТГ-64567 Еделштајн Ицак Цалел 1926 Ада Ада детаљније информације
357 РКТГ-64568 Еделштајн Леа Цалел 1925 Ада Ада детаљније информације
358 РКТГ-64569 Еделштајн Мајши Цалел 1918 Ада Ада детаљније информације
359 РКТГ-64570 Еделштајн Маргит Цалел 1917 Ада Ада детаљније информације
360 РКТГ-64571 Еделштајн Мартон Цалел 1922 Ада Ада детаљније информације
361 РКТГ-64572 Еделштајн Мирјам Цалел 1936 Ада Ада детаљније информације
362 РКТГ-64573 Еделштајн Роза Цалел 1919 Ада Ада детаљније информације
363 РКТГ-64574 Еделштајн Саламон Цалел 1912 Ада Ада детаљније информације
364 РКТГ-64575 Еделштајн Сенди Цалел 1926 Ада Ада детаљније информације
365 РКТГ-64896 Денеш Мор А -непознато Ада детаљније информације
366 РКТГ-65212 Епштајн Сидонија А -непознато Ада детаљније информације
367 РКТГ-65248 Ердељи Имре 1909 Суботица Ада детаљније информације
368 РКТГ-65250 Ердељи Јолан 1906 Ада Ада детаљније информације
369 РКТГ-65483 Дојч Јулијана 1884 Мол Мол детаљније информације
370 РКТГ-65487 Дојч Мајше 1914 Ада Ада детаљније информације
371 РКТГ-65489 Дојч Оскар 1896 А -непознато Мол детаљније информације
372 РКТГ-65499 Дојч Ципора 1917 Ада Ада детаљније информације
373 РКТГ-65500 Дојч Шарлота 1901 Суботица Мол детаљније информације
374 РКТГ-65502 Дојч Мира Александар 1932 Мол Мол детаљније информације
375 РКТГ-65503 Дојч Павле Александар 1934 Мол Мол детаљније информације
376 РКТГ-65505 Дојч Мор Лазар 1880 Мол Мол детаљније информације
377 РКТГ-65506 Дојч Бела Мор 1892 Мол Мол детаљније информације
378 РКТГ-65507 Дојч др Александар Мор 1905 Мол Мол детаљније информације
379 РКТГ-65509 Дојч Корнел Карл-Мирко Оскар 1933 Мол Мол детаљније информације
380 РКТГ-65510 Дојч Фредо Оскар 1933 А -непознато Мол детаљније информације
381 РКТГ-65511 Дојч Мирко Рудолф 1880 Мол Мол детаљније информације
382 РКТГ-68205 Живадиновић Лазар Милија 1874 Књажевац Мол детаљније информације
383 РКТГ-68280 Жомбоља Иштван А -непознато Мол детаљније информације
384 РКТГ-68549 Залаи Серена 1885 Мол Мол детаљније информације
385 РКТГ-69856 Кршин Дамјан Малеша 1900 Ада Ада детаљније информације
386 РКТГ-69857 Којић Жарко Сава 1900 Србобран Ада детаљније информације
387 РКТГ-71253 Јанковић ? 1888 Петриње Мол детаљније информације
388 РКТГ-71551 Калаузовић Ката Никола 1887 Гргуревци Гргуревци детаљније информације
389 РКТГ-74092 Миљеновић Дамјан Милош 1914 Адашевци Адашевци детаљније информације
390 РКТГ-74940 Ковачев Милан Витомир 1921 Мол Мол детаљније информације
391 РКТГ-75126 Калус Хелен Саламон 1930 А -непознато Мол детаљније информације
392 РКТГ-75131 Кронштајн Бети 1859 А -непознато Мол детаљније информације
393 РКТГ-75132 Краус Мања 1906 А -непознато Мол детаљније информације
394 РКТГ-75133 Клиненберг Берта 1869 А -непознато Мол детаљније информације
395 РКТГ-75135 Калус Сара Саламон 1929 А -непознато Мол детаљније информације
396 РКТГ-75137 Калус Бранислава Саламон 1931 А -непознато Мол детаљније информације
397 РКТГ-75138 Калман Вероника Адолф 1917 Мол Мол детаљније информације
398 РКТГ-75139 Краус Евица Иса 1935 А -непознато Мол детаљније информације
399 РКТГ-75149 Кон Јожеф Саламон 1928 Ада Ада детаљније информације
400 РКТГ-75151 Кон Франциска 1899 Ада Ада детаљније информације
401 РКТГ-75153 Каштихер Имре Јаков 1912 Бачко Петрово Село Ада детаљније информације
402 РКТГ-75154 Клајн др Елек 1906 Ада Ада детаљније информације
403 РКТГ-75155 Кон Саламон Сомон 1901 Ада Ада детаљније информације
404 РКТГ-75192 Калман Јозеф Адолф 1915 Мол Мол детаљније информације
405 РКТГ-75197 Калус Саламон 1899 А - непознато Мол детаљније информације
406 РКТГ-76692 Кон Ерне-Ернест Саламон 1934 Ада Ада детаљније информације
407 РКТГ-76722 Каф Берта 1881 Илок Ада детаљније информације
408 РКТГ-76723 Каф Јелена Макс 1909 Илок Ада детаљније информације
409 РКТГ-76731 Кон Терезија Саламон 1906 Иђош Ада детаљније информације
410 РКТГ-76766 Каштихер Берта 1885 Ада Ада детаљније информације
411 РКТГ-76768 Кон Каталин Саламон 1930 Ада Ада детаљније информације
412 РКТГ-76771 Каф Макс 1879 Илок Ада детаљније информације
413 РКТГ-76774 Каштихер Јаков Игнац 1884 Бачко Петрово Село Ада детаљније информације
414 РКТГ-76775 Клајн Етел 1882 Мол Ада детаљније информације
415 РКТГ-76776 Каштихер Јулијана Јаков А -непознато Ада детаљније информације
416 РКТГ-76777 Кон Елизабета Саламон 1932 Ада Ада детаљније информације
417 РКТГ-76778 Кон Ервин Саламон 1942 Суботица Ада детаљније информације
418 РКТГ-76785 Кирц Тереза А -непознато Ада детаљније информације
419 РКТГ-77279 Ковачев Јоца Војин 1888 Мол Мол детаљније информације
420 РКТГ-77280 Коњевић Милорад Максим 1900 Мол Мол детаљније информације
421 РКТГ-77820 Лазић Веса А -непознато Мол детаљније информације
422 РКТГ-80346 Миљковић Љубомир Стеван 1900 Штакуровица Ада детаљније информације
423 РКТГ-80434 Марјановић Десанка 1911 Ада Ада детаљније информације
424 РКТГ-80435 Марчетић Лазар Шпира 1888 Ада Ада детаљније информације
425 РКТГ-80672 Лориан Мирко 1904 А - непознато Ада детаљније информације
426 РКТГ-80682 Лебл Адолф 1910 Сента Мол детаљније информације
427 РКТГ-80683 Лебл Александар Адолф 1936 Мол Мол детаљније информације
428 РКТГ-80684 Лебл Илона 1912 А -непознато Мол детаљније информације
429 РКТГ-80685 Лебл Марија Адолф 1944 Мол Мол детаљније информације
430 РКТГ-80686 Леваи Грос Јакоб А -непознато Мол детаљније информације
431 РКТГ-80687 Леви Исидор Јаков 1869 Мол Мол детаљније информације
432 РКТГ-80688 Леви Јанка Јакоб 1879 Мол Мол детаљније информације
433 РКТГ-80694 Лупу Аладар Јанош 1905 Ада Ада детаљније информације
434 РКТГ-81035 Менцер Адолф Лазар 1877 Мол Мол детаљније информације
435 РКТГ-81037 Менцер Гиза 1896 Мол Мол детаљније информације
436 РКТГ-81045 Менцер Јозеф Адолф 1926 Мол Мол детаљније информације
437 РКТГ-81046 Менцер Естера Адолф 1911 Мол Мол детаљније информације
438 РКТГ-81048 Менцер Ибоља Адолф 1924 Мол Мол детаљније информације
439 РКТГ-81050 Менцер Јолан Адолф 1915 Мол Мол детаљније информације
440 РКТГ-81051 Менцер Катица Адолф 1932 Мол Мол детаљније информације
441 РКТГ-81052 Менцер Клара Адолф 1930 Мол Мол детаљније информације
442 РКТГ-81053 Менцер Фани Адолф 1917 Мол Мол детаљније информације
443 РКТГ-81322 Микло Јелисавета А -непознато Ада детаљније информације
444 РКТГ-81325 Миклош Пал А -непознато Мол детаљније информације
445 РКТГ-81417 Мирицки Бранко 1897 Мол Мол детаљније информације
446 РКТГ-81418 Мирицки Бошко Тодор 1894 Мол Мол детаљније информације
447 РКТГ-81419 Мачкашки Бранка 1882 Мол Мол детаљније информације
448 РКТГ-81440 Лазић Василије Кузман 1886 Мол Мол детаљније информације
449 РКТГ-81441 Лалић Славко Ђурица 1899 Мол Мол детаљније информације
450 РКТГ-81442 Лолин Бранко Јанко 1868 А -непознато Мол детаљније информације
451 РКТГ-82055 Ледерер Ирена 1887 Ново Село Ада детаљније информације
452 РКТГ-82057 Ледерер Бети 1866 Ада Ада детаљније информације
453 РКТГ-82059 Ланг Михајло 1892 А -непознато Ада детаљније информације
454 РКТГ-82060 Леринц Ибоља Јене 1941 Ада Ада детаљније информације
455 РКТГ-82061 Ланг Миклош Михаљ 1919 Ада Ада детаљније информације
456 РКТГ-82062 Ландау Мартин А -непознато Ада детаљније информације
457 РКТГ-82065 Лупу Илона 1886 А -непознато Ада детаљније информације
458 РКТГ-82066 Лупу Злата 1910 А -непознато Ада детаљније информације
459 РКТГ-82067 Лупу Деже Јанош 1909 Ада Ада детаљније информације
460 РКТГ-82068 Лориан Ирена 1906 Кањижа Ада детаљније информације
461 РКТГ-82069 Либерман Хана 1864 Ада Ада детаљније информације
462 РКТГ-82070 Леринц Тибор Јене 1939 Ада Ада детаљније информације
463 РКТГ-82071 Леринц Ервин Јене 1938 Ада Ада детаљније информације
464 РКТГ-82073 Ледерер Липот Јакоб 1893 Ада Ада детаљније информације
465 РКТГ-82076 Леринц Рожи 1906 А -непознато Ада детаљније информације
466 РКТГ-82077 Леринц Јене-Јанош Даниел 1893 Бекешчаба Ада детаљније информације
467 РКТГ-82078 Леринц Исидор Даниел 1891 Бекешчаба Ада детаљније информације
468 РКТГ-82080 Леринц Зелма 1904 А -непознато Ада детаљније информације
469 РКТГ-82084 Лупу Ружица Јанош 1918 Ада Ада детаљније информације
470 РКТГ-82095 Ланг Јанка 1878 Ада Ада детаљније информације
471 РКТГ-82837 Радосављевић Жарко 1872 А - непознато Петровчић детаљније информације
472 РКТГ-84656 Обрадовић Митар Сава 1909 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
473 РКТГ-84785 Офнер ( м ) Ада Ада детаљније информације
474 РКТГ-85416 Најбергер Лина 1875 Ада Ада детаљније информације
475 РКТГ-85417 Најбергер Мозеш Миклош 1904 Ада Ада детаљније информације
476 РКТГ-85418 Најбергер Јожеф Никола 1898 Ада Ада детаљније информације
477 РКТГ-85420 Најбергер Хермина 1879 А -непознато Ада детаљније информације
478 РКТГ-85421 Најбергер Херман Лазар 1869 Ада Ада детаљније информације
479 РКТГ-85422 Најбергер Нина 1882 А -непознато Ада детаљније информације
480 РКТГ-85423 Најбергер Микша Никола 1896 Ада Ада детаљније информације
481 РКТГ-85424 Најбергер Миклош Фрања 1934 Падеј Ада детаљније информације
482 РКТГ-85426 Најбергер Манци 1909 Суботица Ада детаљније информације
483 РКТГ-85428 Најбергер Клара Адолф 1933 Ада Ада детаљније информације
484 РКТГ-85429 Најбергер Катица Фрања 1930 Падеј Ада детаљније информације
485 РКТГ-85430 Најбергер Јене Миклош 1889 Ада Ада детаљније информације
486 РКТГ-85431 Најбергер Имре Адолф 1935 Ада Ада детаљније информације
487 РКТГ-85432 Најбергер Иван Адолф 1931 Ада Ада детаљније информације
488 РКТГ-85433 Најбергер Вера Деже 1940 Ада Ада детаљније информације
489 РКТГ-85434 Најбергер Бијанка 1904 А -непознато Ада детаљније информације
490 РКТГ-85435 Најбергер Артур Фрања 1934 Падеј Ада детаљније информације
491 РКТГ-85436 Најбергер Адолф Херман 1899 Ада Ада детаљније информације
492 РКТГ-85437 Најбергер Маргит Александар 1914 Суботица Ада детаљније информације
493 РКТГ-85870 Офнер Сидонија Шамуел 1886 Мошорин Ада детаљније информације
494 РКТГ-85874 Офнер Јаника-Јован Адолф 1894 Ада Ада детаљније информације
495 РКТГ-85875 Офнер Антун-Антал Јосиф 1906 Ада Ада детаљније информације
496 РКТГ-85876 Офнер Стеван Јован 1928 Ада Ада детаљније информације
497 РКТГ-86184 Пецић Јаков-Јаша Новак 1893 Ада Ада детаљније информације
498 РКТГ-86185 Поповић Андрија Гавра 1903 Ада Ада детаљније информације
499 РКТГ-86880 Милер Александра 1935 Ада Ада детаљније информације
500 РКТГ-86881 Манхајм Ана 1906 Чантавир Ада детаљније информације
501 РКТГ-86882 Манхајм Вера Микша 1934 Ада Ада детаљније информације
502 РКТГ-86883 Манхајм Нуши 1906 Чантавир Ада детаљније информације
503 РКТГ-86884 Манхајм Хермина 1883 А - непознато Ада детаљније информације
504 РКТГ-86885 Менцер Бернат Адолф 1906 Ада Ада детаљније информације
505 РКТГ-86886 Менцер Љиљана Бернат 1939 Ада Ада детаљније информације
506 РКТГ-86887 Менцер Рожика Адолф 1909 Мол Ада детаљније информације
507 РКТГ-86888 Менцер Хелена 1906 Илок Ада детаљније информације
508 РКТГ-86889 Милер Евелин Натан 1896 Ада Ада детаљније информације
509 РКТГ-86890 Милер Михаљ Андор 1921 Ада Ада детаљније информације
510 РКТГ-86891 Милер Ирена 1908 Лалић Ада детаљније информације
511 РКТГ-86892 Мандел Хана Саламон 1884 Ада Ада детаљније информације
512 РКТГ-86893 Милер Рожи Натан 1869 Ада Ада детаљније информације
513 РКТГ-86894 Милер Францишка 1904 А -непознато Ада детаљније информације
514 РКТГ-86895 Милер Шандор Вилмош 1901 Ада Ада детаљније информације
515 РКТГ-86896 Мандел Еље Саламон 1921 Ада Ада детаљније информације
516 РКТГ-86897 Мандел Липот Емануел 1915 Ада Ада детаљније информације
517 РКТГ-86898 Мандел Фраим Саламон 1918 Ада Ада детаљније информације
518 РКТГ-86899 Манхајм Александар Мор 1916 Ада Ада детаљније информације
519 РКТГ-86900 Милер Мориц Натан 1899 Ада Ада детаљније информације
520 РКТГ-86901 Мандел Фрања Саламон 1912 Ада Ада детаљније информације
521 РКТГ-86902 Милер Јолан 1900 Ада Ада детаљније информације
522 РКТГ-86903 Милер Ида 1877 А - непознато Ада детаљније информације
523 РКТГ-86913 Мандел Саламон 1879 Ада Ада детаљније информације
524 РКТГ-86915 Мандел Хенди 1922 Будимпешта Ада детаљније информације
525 РКТГ-86922 Мандел Бисерка Фрања 1942 Ада Ада детаљније информације
526 РКТГ-86923 Мандел Ђурђинка Фраим 1941 Ада Ада детаљније информације
527 РКТГ-86924 Мандел Нуши Липот 1943 Ада Ада детаљније информације
528 РКТГ-89164 Рајчевић Вида Давид 1926 Путинци Путинци детаљније информације
529 РКТГ-90071 Пилиш Шандор Еде 1927 Мол Мол детаљније информације
530 РКТГ-90073 Пилиш Леа Еде 1936 Мол Мол детаљније информације
531 РКТГ-90074 Пилиш Еде Филеп 1898 Мол Мол детаљније информације
532 РКТГ-90514 Пасти Андраш А -непознато Мол детаљније информације
533 РКТГ-91429 Рона др Јосип 1888 А -непознато Мол детаљније информације
534 РКТГ-91430 Рона Едит 1896 А -непознато Мол детаљније информације
535 РКТГ-91518 Полачек Серен Јакоб 1892 Ада Ада детаљније информације
536 РКТГ-91519 Полачек Ержебет Јакоб 1894 Ада Ада детаљније информације
537 РКТГ-91520 Полак Хени 1940 Ада Ада детаљније информације
538 РКТГ-91525 Полак Гита 1916 А -непознато Ада детаљније информације
539 РКТГ-91527 Пете др Матија Ференц 1889 Ада Ада детаљније информације
540 РКТГ-91528 Пете Ладислав Матија 1926 Ада Ада детаљније информације
541 РКТГ-91529 Пете Илона Јене 1902 Ада Ада детаљније информације
542 РКТГ-91663 Пакашки Тодор - Тоша Новак 1878 Мол Мол детаљније информације
543 РКТГ-91669 Пакашки Бранко Новак 1890 Мол Мол детаљније информације
544 РКТГ-91670 Пајић Момчило А -непознато Мол детаљније информације
545 РКТГ-91787 Радулашки Јован Милан 1918 Мол Мол детаљније информације
546 РКТГ-91793 Радонић Милорад Сава 1906 Мол Мол детаљније информације
547 РКТГ-91794 Раушки Богдан Ђура 1898 Мол Мол детаљније информације
548 РКТГ-92848 Салаи Бернат Игнац Шпицер 1877 Ада Мол детаљније информације
549 РКТГ-92851 Салаи Рожика-Роза Бернат 1911 Мол Мол детаљније информације
550 РКТГ-92852 Секељ Ласло Берталан 1905 Секешфехервар Ада детаљније информације
551 РКТГ-92853 Салаи Серена Мор 1885 Мол Мол детаљније информације
552 РКТГ-92890 Розенфелд Лори Шолем 1904 А -непознато Ада детаљније информације
553 РКТГ-92892 Розенфелд Мирко Шолем 1929 Ада Ада детаљније информације
554 РКТГ-92893 Розенфелд Розалија Шимон 1901 Будимпешта Ада детаљније информације
555 РКТГ-92894 Розенфелд Шаламон Бела 1936 Ада Ада детаљније информације
556 РКТГ-92895 Рубинштајн Еље А -непознато Ада детаљније информације
557 РКТГ-92898 Рубинштајн Мано 1886 А -непознато Ада детаљније информације
558 РКТГ-92899 Рубинштајн Ирма 1890 А -непознато Ада детаљније информације
559 РКТГ-92901 Розенбаум Шандор Исидор 1903 Ада Ада детаљније информације
560 РКТГ-92902 Розенфелд Шолем Јакоб 1897 Ада Ада детаљније информације
561 РКТГ-92904 Розенфелд Шари Бела 1932 Ада Ада детаљније информације
562 РКТГ-92907 Рожа Рожи 1899 А -непознато Ада детаљније информације
563 РКТГ-92908 Розенбаум Хермина 1889 Бајмок Ада детаљније информације
564 РКТГ-92909 Розенфелд Бела Јакоб 1899 Ада Ада детаљније информације
565 РКТГ-92910 Розенфелд Јакоб Бела 1933 Ада Ада детаљније информације
566 РКТГ-92911 Розенфелд Јованка Шолем 1927 Ада Ада детаљније информације
567 РКТГ-92917 Розенфелд Јудита Бела 1930 Ада Ада детаљније информације
568 РКТГ-92918 Рожа Микша 1896 А -непознато Ада детаљније информације
569 РКТГ-93308 Савић Петар Пера 1914 Мол Мол детаљније информације
570 РКТГ-93499 Радовић Јосим Јован 1897 Мол Мол детаљније информације
571 РКТГ-93509 Радулашки Вељко Душан 1900 Мол Мол детаљније информације
572 РКТГ-93510 Радулашки Мита Душан 1900 Мол Мол детаљније информације
573 РКТГ-93511 Радивојчев Милан Јован 1879 Мол Мол детаљније информације
574 РКТГ-93520 Радивојчев Слободан Андрија 1873 Мол Мол детаљније информације
575 РКТГ-94153 Секељи Леа Ладислав 1935 Ада Ада детаљније информације
576 РКТГ-94154 Секељи Томислав Ладислав 1937 Ада Ада детаљније информације
577 РКТГ-94155 Секељи Берталан 1882 Ада Ада детаљније информације
578 РКТГ-94156 Секељи Ема 1907 Ада Ада детаљније информације
579 РКТГ-94545 Суботић Емил Димитрије 1877 Бачалмаш Ада детаљније информације
580 РКТГ-94932 Семере др Павле Гавра 1900 Будимпешта Ада детаљније информације
581 РКТГ-98510 Филиповић Милорад Ђура 1906 Бугојно Ада детаљније информације
582 РКТГ-98512 Фарков Никола Петар 1903 Ада Ада детаљније информације
583 РКТГ-98577 Френкел Давид Мартон 1898 Ада Ада детаљније информације
584 РКТГ-98578 Фишер Мартин 1916 Ада Ада детаљније информације
585 РКТГ-98580 Фетман Геза Херман 1913 Ада Ада детаљније информације
586 РКТГ-98581 Фетман Јакоб Херман 1902 Ада Ада детаљније информације
587 РКТГ-98583 Фишер Андрија Мор 1914 Ада Ада детаљније информације
588 РКТГ-99338 Удовички Радивој - Рада Андрија 1896 Мол Мол детаљније информације
589 РКТГ-99773 Френкел Лајош А -непознато Ада детаљније информације
590 РКТГ-99775 Фетман Исидор Херман 1909 Ада Ада детаљније информације
591 РКТГ-99776 Фетман Клара Хуго 1921 Ада Ада детаљније информације
592 РКТГ-99777 Фетман Ладислав А -непознато Ада детаљније информације
593 РКТГ-99784 Фетман Матија А -непознато Ада детаљније информације
594 РКТГ-99785 Фетман Марија Мартон 1867 Мол Ада детаљније информације
595 РКТГ-99786 Фишер Адела Адолф 1882 Ада Ада детаљније информације
596 РКТГ-99787 Фишер др Ђура 1889 А -непознато Ада детаљније информације
597 РКТГ-99788 Фетман Ева Геза 1941 Суботица Ада детаљније информације
598 РКТГ-99790 Фекете Розалија Густав 1883 Ада Ада детаљније информације
599 РКТГ-99791 Фаркаш Хилда 1900 Бачко Петрово Село Ада детаљније информације
600 РКТГ-99792 Фишер Ела 1919 Осијек Ада детаљније информације
601 РКТГ-99794 Фишер Роза 1912 Ада Ада детаљније информације
602 РКТГ-99795 Фишер Хедвига 1884 А -непознато Ада детаљније информације
603 РКТГ-99797 Фишер Паула 1893 Ада Ада детаљније информације
604 РКТГ-99798 Фишер Мор Марко 1886 Ада Ада детаљније информације
605 РКТГ-99808 Фишер Михајло Липот 1883 Ада Ада детаљније информације
606 РКТГ-99810 Фридман Херман 1884 непознато Ада детаљније информације
607 РКТГ-99812 Френкел Магда А -непознато Ада детаљније информације
608 РКТГ-99813 Френкел Мирјам 1940 Ада Ада детаљније информације
609 РКТГ-99814 Френкел Филип 1881 Ада Ада детаљније информације
610 РКТГ-99815 Фридман Мирјам 1889 А -непознато Ада детаљније информације
611 РКТГ-99816 Френкел Шандор А -непознато Ада детаљније информације
612 РКТГ-99818 Фаркаш Мирјам 1930 Ада Ада детаљније информације
613 РКТГ-99819 Фридман Емил Херман 1931 Ада Ада детаљније информације
614 РКТГ-99820 Фридман Симон Херман 1921 Ада Ада детаљније информације
615 РКТГ-99822 Фогел Јанош 1889 Ада Ада детаљније информације
616 РКТГ-99823 Френкел Зорица 1919 Нови Сад Ада детаљније информације
617 РКТГ-99826 Френкел Ида 1886 Ада Ада детаљније информације
618 РКТГ-99827 Френкел Јакоб Самуел 1893 Ада Ада детаљније информације
619 РКТГ-99830 Фридман Ева Херман 1935 Ада Ада детаљније информације
620 РКТГ-99835 Фогел Гита 1892 А -непознато Ада детаљније информације
621 РКТГ-99836 Фогел Жени 1919 Ада Ада детаљније информације
622 РКТГ-99838 Френкел Ласло А -непознато Ада детаљније информације
623 РКТГ-99839 Фридман Јелисавета Херман 1933 Ада Ада детаљније информације
624 РКТГ-99840 Фишер Тереза Ада Ада детаљније информације
625 РКТГ-99844 Фишер Маргит 1897 Ада Ада детаљније информације
626 РКТГ-99845 Фишер Манци 1918 Ада Ада детаљније информације
627 РКТГ-99846 Фишер Ладислав Мор 1929 Ада Ада детаљније информације
628 РКТГ-99847 Фишер Јудит Ференц 1924 Ада Ада детаљније информације
629 РКТГ-99848 Фишер Јене Липот 1875 Ада Ада детаљније информације
630 РКТГ-99849 Фишер Јелисавета Михајло 1922 Ада Ада детаљније информације
631 РКТГ-99850 Фишер Марта 1922 Ада Ада детаљније информације
632 РКТГ-99851 Фаркаш Ирена 1924 Ада Ада детаљније информације
633 РКТГ-101877 Халгашев Рада Љубомир 1910 Ада Ада детаљније информације
634 РКТГ-102226 Хелер Ема 1887 Ада Ада детаљније информације
635 РКТГ-102228 Хелер Илона 1911 Ада Ада детаљније информације
636 РКТГ-102235 Хелер Јулијана 1890 А -непознато Мол детаљније информације
637 РКТГ-102295 Хендлер Едит Марко 1931 Ада Ада детаљније информације
638 РКТГ-102296 Хендлер Јакоб Марко 1937 Ада Ада детаљније информације
639 РКТГ-102297 Хендлер Марко 1909 А -непознато Ада детаљније информације
640 РКТГ-102298 Хендлер Шарлота 1907 Ада Ада детаљније информације
641 РКТГ-102408 Херцел Бори 1927 Ада Ада детаљније информације
642 РКТГ-102409 Херцел Микша Лазар 1894 Ада Ада детаљније информације
643 РКТГ-102410 Херцел Регина 1872 Ада Ада детаљније информације
644 РКТГ-102593 Хечко Ладислав А -непознато Ада детаљније информације
645 РКТГ-102700 Хиршл Ана Микша 1915 Мол Мол детаљније информације
646 РКТГ-102709 Хиршл Јулије 1910 А -непознато Мол детаљније информације
647 РКТГ-102710 Хиршл Катица 1937 А -непознато Мол детаљније информације
648 РКТГ-102799 Холцер Бранислав Давид 1932 А -непознато Мол детаљније информације
649 РКТГ-102800 Холцер Давид 1894 А -непознато Мол детаљније информације
650 РКТГ-102809 Холцер Терезија 1902 А -непознато Мол детаљније информације
651 РКТГ-102826 Хорват А -непознато Ада детаљније информације
652 РКТГ-102906 Хофман Александар Давид 1921 Ада Ада детаљније информације
653 РКТГ-102915 Хофман Бела Давид 1926 Ада Ада детаљније информације
654 РКТГ-102918 Хофман Давид Хенрих 1884 Немешалок Ада детаљније информације
655 РКТГ-102958 Хофман Симон Давид 1910 А -непознато Ада детаљније информације
656 РКТГ-102959 Хофман Солем 1929 Ада Ада детаљније информације
657 РКТГ-102964 Хофман Хелена Абрахам 1890 Оласлиска Ада детаљније информације
658 РКТГ-102969 Хофман Шамуел Давид 1920 Мишколц Ада детаљније информације
659 РКТГ-103001 Хуберт Давид Саламон 1868 Ада детаљније информације
660 РКТГ-103014 Хуберт Лаура 1869 А -непознато Мол детаљније информације
661 РКТГ-103020 Хуберт Нандор Давид 1900 Шикеша Ада детаљније информације
662 РКТГ-103021 Хуберт Розалија 1869 Ада Ада детаљније информације
663 РКТГ-103143 Цилцер Ђорђе Реже 1933 Ада Ада детаљније информације
664 РКТГ-103145 Цилцер Емил Реже 1926 А -непознато Ада детаљније информације
665 РКТГ-103148 Цилцер Илона 1910 Бачко Петрово Село Ада детаљније информације
666 РКТГ-103152 Цилцер Јулија 1922 Ада Ада детаљније информације
667 РКТГ-103163 Цилцер Реже-Рудолф Емил 1908 Темерин Ада детаљније информације
668 РКТГ-103339 Шлезингер Јохана 1880 А -непознато Мол детаљније информације
669 РКТГ-103350 Шлезингер Мано 1888 А -непознато Ада детаљније информације
670 РКТГ-103384 Циврић Влада Павел 1904 Мол Мол детаљније информације
671 РКТГ-103721 Шалго др Андор Адолф 1893 Ада Ада детаљније информације
672 РКТГ-103722 Шалго др Шандор Адолф 1892 Ада Ада детаљније информације
673 РКТГ-103736 Шандор Фрања Макс 1912 Осијек Ада детаљније информације
674 РКТГ-103800 Шац Ана 1894 А -непознато Мол детаљније информације
675 РКТГ-103887 Шварц др Фрања Ференц 1885 Мол Мол детаљније информације
676 РКТГ-103888 Шварц др Фрања Фери 1885 Калоча Мол детаљније информације
677 РКТГ-103899 Шварц Игњат 1869 А -непознато Мол детаљније информације
678 РКТГ-103904 Шварц Иштван Игњат 1901 Мол Мол детаљније информације
679 РКТГ-103909 Шварц Јован Игњат 1905 Мол Мол детаљније информације
680 РКТГ-103925 Шварц Лили 1911 А -непознато Мол детаљније информације
681 РКТГ-103931 Шварц Мира Мирко 1940 А -непознато Мол детаљније информације
682 РКТГ-103946 Шварц Фани 1880 Мол Мол детаљније информације
683 РКТГ-104002 Шевић Петар Петар 1910 Нови Бечеј Мол детаљније информације
684 РКТГ-104163 Шотен Александар Еуген 1910 Кателсборг Ада детаљније информације
685 РКТГ-104164 Шотен Олга 1914 Мишколц Ада детаљније информације
686 РКТГ-104203 Шпиро Алберт Абрахам 1888 Бачко Петрово Село Ада детаљније информације
687 РКТГ-104211 Шпиро Хани 1882 Ада Ада детаљније информације
688 РКТГ-104227 Шпицер Александар 1922 Ада Ада детаљније информације
689 РКТГ-104397 Шрек Андрија Јосиф 1910 Бачка Паланка Мол детаљније информације
690 РКТГ-104398 Шрек Дина Андрија 1940 Мол Мол детаљније информације
691 РКТГ-104399 Шрек Јудита Андрија 1942 Мол Мол детаљније информације
692 РКТГ-104400 Шрек Леа Андрија 1936 Бачка Паланка Мол детаљније информације
693 РКТГ-104462 Штајн Естер 1889 Ада Ада детаљније информације
694 РКТГ-104532 Штајн Микша Шаламон 1897 Мол Мол детаљније информације
695 РКТГ-104576 Штајн Шандор 1886 Бачко Петрово Село Ада детаљније информације
696 РКТГ-104598 Штајнер Адолф Мор 1887 Меленци Ада детаљније информације
697 РКТГ-104604 Штајнер Вероника Адолф 1934 Зрењанин Ада детаљније информације
698 РКТГ-104637 Штајнер Регина 1896 Ада Ада детаљније информације
699 РКТГ-104681 Штајнфелд Мила 1859 А -непознато Мол детаљније информације
700 РКТГ-105028 Штраус Лазар Саламон 1933 Боњхад Ада детаљније информације
701 РКТГ-105080 Шенфелд Бела 1880 Ада Ада детаљније информације
702 РКТГ-105081 Шенфелд Бела А -непознато Ада детаљније информације
703 РКТГ-105086 Шенфелд Ерне Мозес 1905 Мол Ада детаљније информације
704 РКТГ-105088 Шенфелд Јожи Мозес 1913 Мол Ада детаљније информације
705 РКТГ-105089 Шенфелд Јолан 1907 Ада Ада детаљније информације
706 РКТГ-105093 Шенфелд Нуши А -непознато Ада детаљније информације
707 РКТГ-105094 Шенфелд Рези А -непознато Ада детаљније информације
708 РКТГ-105100 Шенфелд Соре 1911 Мол Ада детаљније информације
709 РКТГ-105102 Шенфелд Фримет А -непознато Ада детаљније информације
710 РКТГ-105103 Шенфелд Хајеле Мозес 1909 Мол Ада детаљније информације
711 РКТГ-105104 Шенфелд Хајм 1919 Ада Ада детаљније информације
712 РКТГ-105107 Шенфелд Шмул Мозес 1915 Мол Ада детаљније информације
713 РКТГ-105351 Шимон Бела А -непознато Ада детаљније информације
714 РКТГ-105358 Шимон Хермина Ада Ада детаљније информације
715 РКТГ-105457 Шлезингер Аранка Жигмонд 1895 Светозар Милетић Мол детаљније информације
716 РКТГ-105492 Шлезингер Јосип Мано 1916 Ада Ада детаљније информације
717 РКТГ-106845 Патронић Јован 1919 Београд Пољна детаљније информације
718 РКТГ-106880 Никић Никодин Јован 1910 Нови Пазар Нови Пазар детаљније информације
719 РКТГ-107701 Колинц госпођа Мол Мол детаљније информације
720 РКТГ-108321 Цапар Петер Илеш 1882 Мол Мол детаљније информације
721 РКТГ-108329 Бакош Михаљ Андраш 1882 Мол Мол детаљније информације
722 РКТГ-108330 Балог Фердинанд Бела 1919 Мол Мол детаљније информације
723 РКТГ-108331 Бараљи Ференц 1895 Мол Мол детаљније информације
724 РКТГ-108332 Барта Јожеф 1902 Мол Мол детаљније информације
725 РКТГ-108333 Барток Терезиа Јанош 1916 Мол Мол детаљније информације
726 РКТГ-108335 Берец Лајош Бела 1925 Мол Мол детаљније информације
727 РКТГ-108336 Берец Петер ст. Ференц 1884 Мол Мол детаљније информације
728 РКТГ-108338 Бобан Јанош Мол Мол детаљније информације
729 РКТГ-108339 Бока Ференц Петер 1921 Мол Мол детаљније информације
730 РКТГ-108340 Бока Михаљ Иштван 1909 Мол Мол детаљније информације
731 РКТГ-108342 Борши Ференц Крагујевац Мол детаљније информације
732 РКТГ-108347 Будаи Јанош Михаљ 1905 Славонски Брод Мол детаљније информације
733 РКТГ-108348 Буша Михаљ Јожеф 1920 Мол Мол детаљније информације
734 РКТГ-108349 Цапар Ото Ференц Петер 1923 Мол Мол детаљније информације
735 РКТГ-108353 Чесењи Иштван Мол Мол детаљније информације
736 РКТГ-108356 Чонка Јожеф Мол Мол детаљније информације
737 РКТГ-108616 Комјати Урбан Мол Мол детаљније информације
738 РКТГ-108624 Келарик Габор А - непознато Мол детаљније информације
739 РКТГ-108721 Петик Пал Мартон 1897 Мол Мол детаљније информације
740 РКТГ-108751 Шаш Пал Деже 1922 Мол Мол детаљније информације
741 РКТГ-108756 Сопор Золтан Мол Мол детаљније информације
742 РКТГ-108761 Такач Габор Мол Мол детаљније информације
743 РКТГ-108767 Торма Иштван 1905 Мол Мол детаљније информације
744 РКТГ-108779 Вилагош Иштван Андраш 1883 Мол Мол детаљније информације
745 РКТГ-108780 Винце Имре 1907 Мол Мол детаљније информације
746 РКТГ-108781 Војнак Пал Мол Мол детаљније информације
747 РКТГ-108803 Сабади Јожеф Мол Мол детаљније информације
748 РКТГ-108805 Кормош Андраш Мол Мол детаљније информације
749 РКТГ-108806 Кормош Иштван Мол Мол детаљније информације
750 РКТГ-109891 Лапинг Терезија 1879 А - непознато Молин детаљније информације
751 РКТГ-110082 Печ Марија 1896 А -непознато детаљније информације
752 РКТГ-110089 Штајн Катарина 1876 А -непознато детаљније информације