Презиме и име Место рођења Место пребивалишта
Почетна >> СЕВЕРНО-БАНАТСКИ ОКРУГ >>
Кикинда Ада Чока Сента Нови Књажевац Кањижа

СПИСАК ЖРТАВА СЕВЕРНО-БАНАТСКИ ОКРУГУкупно лица:


6871

Ада


Број убијених од 1941. год

685
Број несталих од 1941. год 67
Укупно од 1941. год

752

Кањижа


Број убијених од 1941. год

646
Број несталих од 1941. год 39
Укупно од 1941. год

685

Кикинда


Број убијених од 1941. год

2682
Број несталих од 1941. год 454
Укупно од 1941. год

3136

Нови Кнежевац


Број убијених од 1941. год

179
Број несталих од 1941. год 113
Укупно од 1941. год

292

Сента


Број убијених од 1941. год

1613
Број несталих од 1941. год 68
Укупно од 1941. год

1681

Чока


Број убијених од 1941. год

237
Број несталих од 1941. год 88
Укупно од 1941. год

325