Презиме и име Место рођења Место пребивалишта
Почетна >> СРЕДЊЕ-БАНАТСКИ ОКРУГ >> Нови Бечеј
Редни
број
Број Презиме и име Име родитеља Година рођења Место рођења Место пребивалишта
1 РКТГ-5632 Тот Ференц Иштван 1905 Јазово Ново Милошево детаљније информације
2 РКТГ-5679 Бешлин Милан Александар 1880 Ново Милошево Ново Милошево детаљније информације
3 РКТГ-5714 Веселиновић Кристофер Јован 1890 Нови Бечеј Кумане детаљније информације
4 РКТГ-5718 Барачков Радмила Арјадије 1922 Кумане Кумане детаљније информације
5 РКТГ-5721 Чешљарев Лука 1888 Кумане Кумане детаљније информације
6 РКТГ-5723 Чолић Даница 1913 Кумане Кумане детаљније информације
7 РКТГ-5724 Дарабуч Милош 1887 Кумане Кумане детаљније информације
8 РКТГ-5725 Корбић Миливој 1898 Кумане Кумане детаљније информације
9 РКТГ-5726 Квашчев Велимир 1880 Кумане Кумане детаљније информације
10 РКТГ-5728 Лупоров Милан Илија 1913 Кумане Кумане детаљније информације
11 РКТГ-5729 Месарош Нандор 1898 Кумане Кумане детаљније информације
12 РКТГ-5731 Милосављев Милорад Јован 1891 Кумане Кумане детаљније информације
13 РКТГ-5804 Пејић Латинка Светозар 1915 Кумане Кумане детаљније информације
14 РКТГ-5808 Сакач Имре Шандор 1921 Кумане Кумане детаљније информације
15 РКТГ-5838 Сантовац Веселинка 1911 Кумане Кумане детаљније информације
16 РКТГ-5842 Татић Станоје 1902 Кумане Кумане детаљније информације
17 РКТГ-5846 Тешић Урош Шандор 1906 Кумане Кумане детаљније информације
18 РКТГ-5853 Вулеташ Чедомир Милан 1904 Кумане Кумане детаљније информације
19 РКТГ-5891 Јухас Илеш Михаљ 1902 Нови Бечеј Нови Бечеј детаљније информације
20 РКТГ-5900 Мезеи Јожеф 1885 Нови Бечеј Нови Бечеј детаљније информације
21 РКТГ-17662 Стојанов Иван 1924 Кумане Кумане детаљније информације
22 РКТГ-17826 Јулијан Јосип Филип 1887 Ново Милошево Ново Милошево детаљније информације
23 РКТГ-22281 Ђапјаш Маћаш Михаљ Бочар Бочар детаљније информације
24 РКТГ-22282 Катона Шандор Ђерђ 1881 Бочар Бочар детаљније информације
25 РКТГ-24544 Ацковић Михајло Гавра 1892 Сентиван Нови Бечеј детаљније информације
26 РКТГ-30193 Бранков Милан Шиц 1884 Кумане Кумане детаљније информације
27 РКТГ-30194 Чешљарев Драгић Кумане Кумане детаљније информације
28 РКТГ-30195 Чикош Јожеф Кумане Кумане детаљније информације
29 РКТГ-30196 Ивашчев Лазар Милутин Кумане Кумане детаљније информације
30 РКТГ-30197 Ковашчев Лазар 1909 Кумане Кумане детаљније информације
31 РКТГ-30198 Ковачев Жарко 1899 Кумане Кумане детаљније информације
32 РКТГ-30199 Кумрић Жива 1899 Кумане Кумане детаљније информације
33 РКТГ-30200 Луцић Петар Кумане Кумане детаљније информације
34 РКТГ-30201 Маринков Милош Велимир Кумане Кумане детаљније информације
35 РКТГ-30203 Шимоњи Јанош Јанош 1908 Кумане Кумане детаљније информације
36 РКТГ-30204 Шипош Јанош Кумане Кумане детаљније информације
37 РКТГ-30205 Славнић Крапа Кумане Кумане детаљније информације
38 РКТГ-30207 Тешић Светозар Паја Кумане Кумане детаљније информације
39 РКТГ-30209 Вуковић Никола Кумане Кумане детаљније информације
40 РКТГ-32212 Барбун Бранислав Врањево Врањево детаљније информације
41 РКТГ-32214 Болдижар Јанош Ференц 1899 Врањево Врањево детаљније информације
42 РКТГ-32216 Џурчин Живојин Ника Врањево Врањево детаљније информације
43 РКТГ-32218 Пецарски Ђура Врањево Врањево детаљније информације
44 РКТГ-32220 Секулић Димитрије Ђурица 1905 Врањево Врањево детаљније информације
45 РКТГ-33112 Бито Андраш Нови Бечеј Нови Бечеј детаљније информације
46 РКТГ-33228 Бањари Андраш Кумане Кумане детаљније информације
47 РКТГ-34787 Ваштаг Урбан 1906 Кумане Кумане детаљније информације
48 РКТГ-34975 Сакач Ђура Кумане Кумане детаљније информације
49 РКТГ-35128 Фабијан Имре Нови Бечеј Нови Бечеј детаљније информације
50 РКТГ-35364 Шимон Шандор 1900 Нови Бечеј Нови Бечеј детаљније информације
51 РКТГ-35366 Шимон Имре Нови Бечеј Нови Бечеј детаљније информације
52 РКТГ-35636 Месарош Антон Кумане Кумане детаљније информације
53 РКТГ-38520 Цинграф Стеван Јосип 1880 Бочар Бочар детаљније информације
54 РКТГ-39173 Лукс Мартон непознато Бочар детаљније информације
55 РКТГ-39174 Лукс Ана непознато Бочар детаљније информације
56 РКТГ-39389 Елсас Валентин Јован 1883 Бочар Бочар детаљније информације
57 РКТГ-39654 Јунг Катарина Антон 1882 Бочар Бочар детаљније информације
58 РКТГ-39889 Штајн Магда Јосеф 1882 Бочар Бочар детаљније информације
59 РКТГ-39930 Хуберт Терезија Јохан 1881 Бочар Бочар детаљније информације
60 РКТГ-39980 Балаш Јосеф Матијас 1927 Ново Милешево Ново Милешево детаљније информације
61 РКТГ-40187 Кремер Антон Никола 1881 Бочар Бочар детаљније информације
62 РКТГ-40604 Хелцингер Кристоф 1883 Бочар Бочар детаљније информације
63 РКТГ-40787 Грос Ева Никола 1894 Бочар Бочар детаљније информације
64 РКТГ-40849 Аћимац Јован Ђура 1913 Кумане Кумане детаљније информације
65 РКТГ-40850 Арадски Јелена Паја 1921 Бачки Јарак Кумане детаљније информације
66 РКТГ-40851 Аћимов Рада - Сава 1900 Кумане Кумане детаљније информације
67 РКТГ-40852 Арадски Милутин Паја 1923 Кумане Кумане детаљније информације
68 РКТГ-40853 Аћимов Жива Сава 1883 Кумане Кумане детаљније информације
69 РКТГ-40854 Аћимац Ђура Грга 1885 Кумане Кумане детаљније информације
70 РКТГ-41039 Анкер Магдалена 1873 Беодра Беодра детаљније информације
71 РКТГ-41305 Валдфагел Катарина 1876 Ново Милешево Ново Милешево детаљније информације
72 РКТГ-41312 Брусин Жива Раде 1920 Кумане Кумане детаљније информације
73 РКТГ-41313 Блажић Милица Лазар 1907 Кумане Кумане детаљније информације
74 РКТГ-41314 Блажић Радослав Лаза 1922 Кумане Кумане детаљније информације
75 РКТГ-41315 Боберић Иван Душан 1922 Кумане Кумане детаљније информације
76 РКТГ-41316 Боберић Славко Душан 1920 Кумане Кумане детаљније информације
77 РКТГ-41317 Богданов Миланко Миланко 1912 Кумане Кумане детаљније информације
78 РКТГ-41318 Бранчић Боривој Миланко 1897 Кумане Кумане детаљније информације
79 РКТГ-41319 Брусин Гавра Ђура 1895 Кумане Кумане детаљније информације
80 РКТГ-41320 Брусин Милан Божа 1906 Кумане Кумане детаљније информације
81 РКТГ-41321 Брусин Петар Александaр 1941 Зрењанин Кумане детаљније информације
82 РКТГ-41322 Брусин Рада - Видак Паја 1894 Кумане Кумане детаљније информације
83 РКТГ-41324 Брусин Светозар Арон 1874 Кумане Кумане детаљније информације
84 РКТГ-41326 Булић Велимир Лаза 1914 Меленци Кумане детаљније информације
85 РКТГ-41328 Булов Жива Бранко 1920 Кумане Кумане детаљније информације
86 РКТГ-41331 Барачков Дина Тоше 1904 Кумане Кумане детаљније информације
87 РКТГ-41333 Барачков Милинко Светозар 1914 Кумане Кумане детаљније информације
88 РКТГ-41334 Барачков Сима Младен 1904 Кумане Кумане детаљније информације
89 РКТГ-41337 Бек Михајло 1900 Кумане Кумане детаљније информације
90 РКТГ-41338 Берић Ђура Иван 1909 Кумане Кумане детаљније информације
91 РКТГ-41340 Берић Светозар Ђурица 1898 Кумане Кумане детаљније информације
92 РКТГ-41342 Блажић Лазар Иса 1885 Кумане Кумане детаљније информације
93 РКТГ-41343 Брусин Рацко Лаза 1910 Кумане Кумане детаљније информације
94 РКТГ-41344 Валтер Јозеф 1904 Ново Милешево Ново Милошево детаљније информације
95 РКТГ-41349 Алтмајер Ана 1873 Беодра Беодра детаљније информације
96 РКТГ-41542 Гребер Мариона 1886 Ново Милешево Ново Милешево детаљније информације
97 РКТГ-41548 Герхард Ана 1884 Ново Милешево Ново Милешево детаљније информације
98 РКТГ-41557 Герхард Карл 1883 Ново Милешево Ново Милешево детаљније информације
99 РКТГ-41565 Габријел Катарина 1896 Ново Милошево Ново Милешево детаљније информације
100 РКТГ-41673 Браун Јозеф 1884 Ново Милошево Ново Милошево детаљније информације
101 РКТГ-41698 Браун Маријана 1880 Ново Милошево Ново Милошево детаљније информације
102 РКТГ-41820 Барби Ана 1892 Бочар Бочар детаљније информације
103 РКТГ-42109 Бекер Терезија 1884 Ново Милошево Ново Милошево детаљније информације
104 РКТГ-42335 Штофле Филип Антон 1879 Бочар Бочар детаљније информације
105 РКТГ-42354 Бихари Бела Нови Бечеј Нови Бечеј детаљније информације
106 РКТГ-42360 Берингер Розалија 1892 Ново Милошево Ново Милошево детаљније информације
107 РКТГ-42417 Барш Самуел непознато Нови Бечеј детаљније информације
108 РКТГ-42418 Бергл Игнац непознато Нови Бечеј детаљније информације
109 РКТГ-42419 Бергл Јожеф 1902 Нови Бечеј Нови Бечеј детаљније информације
110 РКТГ-42420 Брандајс Јожеф непознато Нови Бечеј детаљније информације
111 РКТГ-42447 Грчки Среја Ново Милошево Ново Милешево детаљније информације
112 РКТГ-42465 Весков Средоје Миливоје 1913 Ново Милешево Ново Милешево детаљније информације
113 РКТГ-42487 Божић Драгољуб Стева 1889 Ново Милошево Ново Милошево детаљније информације
114 РКТГ-42609 Бајер Франц 1905 Бочар Бочар детаљније информације
115 РКТГ-43153 Вајс Адолф Стриј Нови Бечеј детаљније информације
116 РКТГ-43204 Вајс Геза А- непознато Нови Бечеј детаљније информације
117 РКТГ-43209 Вајс Јене Алберт 1906 Стари Бановци Нови Бечеј детаљније информације
118 РКТГ-43210 Вајс Вера Јене 1932 Нови Бечеј Нови Бечеј детаљније информације
119 РКТГ-43408 Бернингер Петар Едуард 1892 Ново Милошево Ново Милошево детаљније информације
120 РКТГ-44895 Веселинов Марија Жарко 1922 Кумане Кумане детаљније информације
121 РКТГ-44896 Варадинац Срећа Александар 1888 Кумане Кумане детаљније информације
122 РКТГ-44897 Веселинов Жарко Шнајдеров Јоца 1893 Кумане Кумане детаљније информације
123 РКТГ-44898 Веселинов Љубомир Владимир 1909 Кумане Кумане детаљније информације
124 РКТГ-44900 Виоглавин Лаковић Иван Сава 1912 Кумане Кумане детаљније информације
125 РКТГ-44901 Вулеташ Омер Лука 1906 Кумане Кумане детаљније информације
126 РКТГ-44902 Виоглавин Александар Аца 1877 Кумане Кумане детаљније информације
127 РКТГ-44903 Вулетин Милан Панта 1904 Поросло Кумане детаљније информације
128 РКТГ-45256 Грин Мор А- непознато Нови Бечеј детаљније информације
129 РКТГ-45257 Голдман Бела А- непознато Нови Бечеј детаљније информације
130 РКТГ-45315 Главачки Радивој А- непознато Нови Бечеј детаљније информације
131 РКТГ-45376 Грустул Јефта 1899 Србобран Ново Милошево детаљније информације
132 РКТГ-45379 Глишин Жива Аца 1901 Ново Милошево Ново Милошево детаљније информације
133 РКТГ-45612 Гладић Добривој - Увалин Омер 1900 Кумане Кумане детаљније информације
134 РКТГ-45617 Гладић Тоша Игњат 1910 Кумане Кумане детаљније информације
135 РКТГ-45687 Бојић Игњат Васа 1894 Нови Бечеј Нови Бечеј детаљније информације
136 РКТГ-45691 Барбу Никола Ново Милошево Ново Милошево детаљније информације
137 РКТГ-45694 Баштованов Мирослав Риста 1923 Ново Милошево Ново Милошево детаљније информације
138 РКТГ-45695 Бешлин Богољуб Жива 1913 Ново Милошево Ново Милошево детаљније информације
139 РКТГ-45696 Бешлин Дамјан Петар 1914 Ново Милошево Ново Милошево детаљније информације
140 РКТГ-45697 Будишин Сава Аско 1919 Ново Милошево Ново Милошево детаљније информације
141 РКТГ-45774 Дусингер Ана 1889 Ново Милошево Ново Милошево детаљније информације
142 РКТГ-45863 Дери Имре Стриј Нови Бечеј детаљније информације
143 РКТГ-45864 Денеш Ђерђ Стриј Нови Бечеј детаљније информације
144 РКТГ-46037 Елзас Јулијана 1928 А- непознато Бочар детаљније информације
145 РКТГ-46336 Краус Ерне А- непознато Нови Бечеј детаљније информације
146 РКТГ-46337 Корниц Магда А- непознато Нови Бечеј детаљније информације
147 РКТГ-46338 Каниц Деже А- непознато Нови Бечеј детаљније информације
148 РКТГ-46339 Краус Бернат А- непознато Нови Бечеј детаљније информације
149 РКТГ-46363 Дарабуц Радица Гига 1910 Кумане Кумане детаљније информације
150 РКТГ-46366 Димитријевић Драгиња Кумане Кумане детаљније информације
151 РКТГ-46394 Живанчев Драгољуб Ђорђе 1911 Ново Милошево Ново Милошево детаљније информације
152 РКТГ-46564 Кромпић Светозар Пера 1898 Нови Бечеј Нови Бечеј детаљније информације
153 РКТГ-46622 Жарин Љупко Бранко 1903 Кумане Кумане детаљније информације
154 РКТГ-46623 Жарин Ангелина Панта 1880 Кумане Кумане детаљније информације
155 РКТГ-46826 Коровљев Јован Милутин 1901 Кумане Кумане детаљније информације
156 РКТГ-46842 Квашчев Жива Раде 1884 Кузмин Кумане детаљније информације
157 РКТГ-46843 Квашчев Радмила Бошко 1915 Кумане Кумане детаљније информације
158 РКТГ-46844 Киселички Раде Која 1898 Нови Бечеј Кумане детаљније информације
159 РКТГ-46845 Ковачев Живојин 1911 Кумане Кумане детаљније информације
160 РКТГ-46846 Ковачев Рада Радивоје 1914 Кумане Кумане детаљније информације
161 РКТГ-46847 Ковачев Радивој Славко 1925 Београд Кумане детаљније информације
162 РКТГ-46849 Ковачев Стеван Славко 1924 Кумане Кумане детаљније информације
163 РКТГ-46885 Зокић Светозар Омер 1898 Кумане Кумане детаљније информације
164 РКТГ-47258 Иличић Рајко Влада 1896 Нови Бечеј Нови Бечеј детаљније информације
165 РКТГ-47260 Иличић Веселин Шандор 1885 Нови Бечеј Нови Бечеј детаљније информације
166 РКТГ-47261 Иличић Јефта Рајко 1928 Нови Бечеј Нови Бечеј детаљније информације
167 РКТГ-47357 Ковачев Славко Влајко 1895 Кумане Кумане детаљније информације
168 РКТГ-47435 Ђикин Ђура Ђура 1921 Ново Милошево Ново Милошево детаљније информације
169 РКТГ-47563 Јоргин Радован Иса 1886 Ново Милошево Ново Милошево детаљније информације
170 РКТГ-47585 Јоргин Цвета Ива 1897 Ново Милошево Ново Милошево детаљније информације
171 РКТГ-47675 Ђуричин Рада Стриј Ново Милошево детаљније информације
172 РКТГ-47720 Ђуричин Милорад Стриј Ново Милошево детаљније информације
173 РКТГ-47776 Јагачев Божидар 1924 Врањево Нови Бечеј детаљније информације
174 РКТГ-47790 Јосимовић Миливој Стриј Нови Бечеј детаљније информације
175 РКТГ-47890 Јерков Милош 1921 Башаид Нови Бечеј детаљније информације
176 РКТГ-48170 Јешић Бошко Милутин 1907 Кумане Кумане детаљније информације
177 РКТГ-48200 Ђуричи Милан - Лала Вукашин 1921 Кумане Кумане детаљније информације
178 РКТГ-48222 Ђурић Радивој Живa 1914 Кумане Кумане детаљније информације
179 РКТГ-48223 Ђуричин Светолик Обрад 1889 Кумане Кумане детаљније информације
180 РКТГ-48396 Ебла Гертруд 1886 Ново Милошево Ново Милошево детаљније информације
181 РКТГ-48458 Калуђерски Миливој Срећа 1900 Кумане Кумане детаљније информације
182 РКТГ-48842 Еремић Мирослава Тоша 1908 Кумане Кумане детаљније информације
183 РКТГ-48845 Еремић Љуба Миланко 1902 Кумане Кумане детаљније информације
184 РКТГ-48846 Еремић Жива Обрад 1907 Кумане Кумане детаљније информације
185 РКТГ-48847 Еремић Светозар Јоца 1906 Кумане Кумане детаљније информације
186 РКТГ-48848 Еремић Ђурица Георгије 1875 Кумане Кумане детаљније информације
187 РКТГ-48849 Еремић Никола Лаза Нови Бечеј Кумане детаљније информације
188 РКТГ-48850 Еремић Гордана 1904 Кумане Кумане детаљније информације
189 РКТГ-48851 Ердељан Сава Душан 1902 Кумане Кумане детаљније информације
190 РКТГ-48852 Ердељан Јоца Миливоје 1921 Кумане Кумане детаљније информације
191 РКТГ-48853 Ердељан Жива Јован 1878 Кумане Кумане детаљније информације
192 РКТГ-50216 Кретлер Ема 1901 Бочар Бочар детаљније информације
193 РКТГ-51200 Лебл Елза 1908 непознато Нови Бечеј детаљније информације
194 РКТГ-51201 Лебл Естер 1937 непознато Нови Бечеј детаљније информације
195 РКТГ-51203 Лебл Игнац непознато Нови Бечеј детаљније информације
196 РКТГ-51204 Лебл Тибор 1901 непознато Нови Бечеј детаљније информације
197 РКТГ-51304 Кормањош Андраш А- непознато Ново Милошево детаљније информације
198 РКТГ-51305 Ковачев Милош Данчика 1902 Ново Милошево Ново Милошево детаљније информације
199 РКТГ-51310 Ковачев Загорка Славко 1908 Ново Милошево Ново Милошево детаљније информације
200 РКТГ-51379 Лалић Бранислав Стојан 1923 Нови Бечеј Нови Бечеј детаљније информације
201 РКТГ-51729 Лејић Богдан Живан 1923 Нови Бечеј Ново Милошево детаљније информације
202 РКТГ-51801 Лазић Добривоје Омер 1900 Кумане Кумане детаљније информације
203 РКТГ-51802 Лирић Мила 1897 Кумане Кумане детаљније информације
204 РКТГ-51804 Лончарски Средоје Милан 1908 Кумане Кумане детаљније информације
205 РКТГ-51812 Лупуров Бошко Савa 1891 Кумане Кумане детаљније информације
206 РКТГ-51813 Лупуров Веселин Бошкo 1914 Кумане Кумане детаљније информације
207 РКТГ-51814 Лупуров Душан Томa 1910 Кумане Кумане детаљније информације
208 РКТГ-52061 Ротенбихер Јохан 1868 Бочар Бочар детаљније информације
209 РКТГ-52291 Мишков Славко Милутин 1900 Кумане Кумане детаљније информације
210 РКТГ-52344 Молер Криштоф 1882 Ново Милошево Ново Милошево детаљније информације
211 РКТГ-52470 Самуел др Густав А - непознато Нови Бечеј детаљније информације
212 РКТГ-52477 Сантовац Јован Панта 1920 Кумане Кумане детаљније информације
213 РКТГ-52536 Моф Терезија 1875 Ново Милошево Ново Милошево детаљније информације
214 РКТГ-52549 Мађарев Рада Јова 1879 Ново Милошево Ново Милошево детаљније информације
215 РКТГ-52554 Мај Катарина 1896 Бочар Бочар детаљније информације
216 РКТГ-53034 Мугнер Магдалена Ново Милошево Ново Милошево детаљније информације
217 РКТГ-53058 Петровић Раде 1912 Кумане Кумане детаљније информације
218 РКТГ-53066 Мучалов Рада Гига 1883 Кумане Кумане детаљније информације
219 РКТГ-53068 Мучалов Чеда Славко 1920 Кумане Кумане детаљније информације
220 РКТГ-53200 Полак Филип А-непознато Нови Бечеј детаљније информације
221 РКТГ-53331 Полгар Габор А- непознато Нови Бечеј детаљније информације
222 РКТГ-53465 Мајугић Мита Благоје Нови Бечеј Нови Бечеј детаљније информације
223 РКТГ-53467 Мак Катарина 1884 Бочар Бочар детаљније информације
224 РКТГ-53496 Секулић Радислав Милош 1906 Кумане Кумане детаљније информације
225 РКТГ-53542 Станчић Марија 1901 А - непознато Нови Бечеј детаљније информације
226 РКТГ-53543 Станчић Вељко Божа 1907 Кумане Кумане детаљније информације
227 РКТГ-53544 Станчић Славко Вељко 1901 Кумане Кумане детаљније информације
228 РКТГ-53545 Станчић Милан Добра 1924 Кумане Кумане детаљније информације
229 РКТГ-53546 Станчић Средоје Лаза 1919 Кумане Кумане детаљније информације
230 РКТГ-53547 Станчић Благоје Милан 1878 Кумане Кумане детаљније информације
231 РКТГ-53548 Станчић Добра Милан 1894 Кумане Кумане детаљније информације
232 РКТГ-53640 Наумов Маргарета 1881 Бочар Бочар детаљније информације
233 РКТГ-53657 Максић Вељко Пајa 1917 Кумане Кумане детаљније информације
234 РКТГ-53671 Малер Криштоф 1882 Ново Милошево Ново Милошево детаљније информације
235 РКТГ-53676 Малешев Милош 1921 Нови Бечеј Нови Бечеј детаљније информације
236 РКТГ-53708 Ман Ана 1877 Нови Бечеј Ново Милошево детаљније информације
237 РКТГ-53846 Недин Арса Страја 1910 Ново Милошево Ново Милошево детаљније информације
238 РКТГ-53899 Немешев Милош Лазар 1922 Кумане Кумане детаљније информације
239 РКТГ-53900 Немешев Лаза Милан 1898 Кумане Кумане детаљније информације
240 РКТГ-53901 Немешев Веселин Светозар 1899 Кумане Кумане детаљније информације
241 РКТГ-53922 Поповић Васа 1899 Ђала Бечеј детаљније информације
242 РКТГ-53954 Марачков Сима А-непознато Кумане детаљније информације
243 РКТГ-54013 Соларов Милутин Раде 1897 Кумане Кумане детаљније информације
244 РКТГ-54037 Перић Данило Милош 1910 Нови Бечеј Нови Бечеј детаљније информације
245 РКТГ-54162 Маринац Јова Божa 1914 Кумане Кумане детаљније информације
246 РКТГ-54163 Маринац Аца Лаза 1901 Кумане Кумане детаљније информације
247 РКТГ-54166 Маринков Емил Александар 1919 Нови Бечеј Нови Бечеј детаљније информације
248 РКТГ-54167 Маринков Маринко Душан 1905 Кумане Кумане детаљније информације
249 РКТГ-54168 Маринков Богдан Јефта 1911 Кумане Кумане детаљније информације
250 РКТГ-54169 Маринков Ружица Обрад 1902 Кумане Кумане детаљније информације
251 РКТГ-54208 Петровић Рада Лаза 1922 Кумане Кумане детаљније информације
252 РКТГ-54210 Петровић Љубинка Љубомир 1912 Кумане Кумане детаљније информације
253 РКТГ-54212 Петровић Средоје Марко 1920 Кумане Кумане детаљније информације
254 РКТГ-54222 Петровић Жарко Мита 1906 Кумане Кумане детаљније информације
255 РКТГ-54224 Петровић Љубомир Мита 1904 Кумане Кумане детаљније информације
256 РКТГ-54226 Петровић Невенка Мита 1908 Кумане Кумане детаљније информације
257 РКТГ-54235 Петровић Иван Петар 1900 Кумане Кумане детаљније информације
258 РКТГ-54237 Петровић Стеван Раде 1915 Кумане Кумане детаљније информације
259 РКТГ-54242 Марко Терезија 1879 Бочар Бочар детаљније информације
260 РКТГ-54244 Петровић Радослав Чеда 1898 Кумане Кумане детаљније информације
261 РКТГ-54249 Пецарски Миленко Сима 1916 Меленци Нови Бечеј детаљније информације
262 РКТГ-54262 Титин Рада Душан 1896 Кумане Кумане детаљније информације
263 РКТГ-54268 Плавкић Јулија 1907 Ново Милошево Ново Милешево детаљније информације
264 РКТГ-54269 Плавкић Пера Жива 1919 Ново Милошево Ново Милешево детаљније информације
265 РКТГ-54270 Плавкић Сава Жива 1908 Ново Милошево Ново Милешево детаљније информације
266 РКТГ-54272 Појић Лазар Душан 1903 Ново Милошево Ново Милошево детаљније информације
267 РКТГ-54278 Попов Добривој Цоца А-непознато Ново Милешево детаљније информације
268 РКТГ-54280 Попов Милорад А-непознато Нови Бечеј детаљније информације
269 РКТГ-54285 Попов Душан Игњат 1886 Кумане Кумане детаљније информације
270 РКТГ-54286 Попов Светозар Игњат 1917 Кумане Кумане детаљније информације
271 РКТГ-54332 Марков Милчика Данилo 1888 Башаид Кумане детаљније информације
272 РКТГ-54342 Стајић Петар Васа 1902 Кумане Кумане детаљније информације
273 РКТГ-54344 Стајић Иван Милан 1903 Кумане Кумане детаљније информације
274 РКТГ-54388 Станаћев Драгољуб 1917 Ново Милешево Ново Милошево детаљније информације
275 РКТГ-54399 Станаћев Радивој-Рада Тоша 1911 Ново Милошево Ново Милошево детаљније информације
276 РКТГ-54417 Станисављев Средоје Мирко 1900 Кумане Кумане детаљније информације
277 РКТГ-54429 Нићин Марија-Мара Михајло 1917 Ново Милошево Нови Бечеј детаљније информације
278 РКТГ-54442 Поповић Евица Стојан 1889 Ђала Бечеј детаљније информације
279 РКТГ-54478 Прекајски Груја Лаза 1886 Нови Бечеј Ново Милошево детаљније информације
280 РКТГ-54544 Станковић Миленко Аца 1914 А - непознато Нови Бечеј детаљније информације
281 РКТГ-54549 Станчић Славко Милутин 1908 Кумане Кумане детаљније информације
282 РКТГ-54556 Станчић Миливој Паја 1910 Кумане Кумане детаљније информације
283 РКТГ-54557 Станчић Слободан Паја 1941 Кумане Кумане детаљније информације
284 РКТГ-54559 Станчић Живојин-Жива Пера 1915 Кумане Кумане детаљније информације
285 РКТГ-54561 Станчић Иван Раде 1896 Кумане Кумане детаљније информације
286 РКТГ-54566 Станчић Средоје Сергеј 1902 Кумане Кумане детаљније информације
287 РКТГ-54569 Станчић Радислав Стеван 1911 Кумане Кумане детаљније информације
288 РКТГ-54588 Станчић Сава Стеван 1922 Кумане Кумане детаљније информације
289 РКТГ-54589 Станчић Милан-Уча Стева 1914 Кумане Кумане детаљније информације
290 РКТГ-54591 Станчић Кајица Чеда 1907 Кумане Кумане детаљније информације
291 РКТГ-54603 Стеванов Иван Влада 1898 Кумане Кумане детаљније информације
292 РКТГ-54711 Стојанов Светозар Душан 1884 Кумане Кумане детаљније информације
293 РКТГ-54720 Стојанов Милутин Милутин 1906 Кумане Кумане детаљније информације
294 РКТГ-54738 Новосељачки Јован Васа 1879 Нови Бечеј Нови Бечеј детаљније информације
295 РКТГ-54742 Пуриграчки Василије Зоран 1921 Александрово Александрово детаљније информације
296 РКТГ-54777 Огњанов Тима Влада 1884 Кумане Кумане детаљније информације
297 РКТГ-54779 Одаџић Радица Александар 1921 Кумане Кумане детаљније информације
298 РКТГ-54784 Одаџић Љубица Раде 1914 Кумане Кумане детаљније информације
299 РКТГ-54810 Олер Карољ А-непознато Нови Бечеј детаљније информације
300 РКТГ-54811 Стојанов Божа Светозар 1910 Кумане Кумане детаљније информације
301 РКТГ-54818 Стојанов Душан Светозар 1920 Кумане Кумане детаљније информације
302 РКТГ-54873 Радин Чедомир Жива 1921 Кумане Кумане детаљније информације
303 РКТГ-54876 Радин Душан Паја 1905 Кумане Кумане детаљније информације
304 РКТГ-54902 Радишић Јованка Лаза 1915 Нови Бечеј Александрово детаљније информације
305 РКТГ-54905 Радишић Димитрије Милош 1889 Кумане Кумане детаљније информације
306 РКТГ-54943 Мартинов Драга Живојин 1894 Меленци Кумане детаљније информације
307 РКТГ-54990 Раднов Веселин А-непознато Ново Милешево детаљније информације
308 РКТГ-54991 Радновић Илија Ново Милошево Ново Милешево детаљније информације
309 РКТГ-54994 Радновић Груја Ненад 1890 Ново Милошево Ново Милешево детаљније информације
310 РКТГ-54996 Радновић Славко Ненад 1907 Ново Милошево Ново Милешево детаљније информације
311 РКТГ-55034 Страјнић Славко Жарко 1902 Кумане Кумане детаљније информације
312 РКТГ-55083 Суботички Средоје А - непознато Ново Милошево детаљније информације
313 РКТГ-55095 Сударски Бранислав Глигорије 1925 Нови Бечеј Нови Бечеј детаљније информације
314 РКТГ-55155 Тајков Лазар А - непознато Нови Бечеј детаљније информације
315 РКТГ-55846 Татић Тома Данило 1891 Кумане Кумане детаљније информације
316 РКТГ-55847 Татић Бранко Драгић 1895 Кумане Кумане детаљније информације
317 РКТГ-55855 Татић Жарко Јоца 1904 Кумане Кумане детаљније информације
318 РКТГ-55859 Татић Зоран Срећа 1901 Кумане Кумане детаљније информације
319 РКТГ-55860 Татић Иван Станко 1911 Кумане Кумане детаљније информације
320 РКТГ-56074 Павловић Милан Велимир 1903 Ново Милошево Ново Милошево детаљније информације
321 РКТГ-56080 Пајић Лазар Васа 1905 Ново Милошево Ново Милошево детаљније информације
322 РКТГ-56083 Пајић Сава Милош 1905 Ново Милошево Ново Милошево детаљније информације
323 РКТГ-56295 Теодосин Милош Жива 1907 Кумане Кумане детаљније информације
324 РКТГ-56302 Теодосин Мита Жива 1898 Кумане Кумане детаљније информације
325 РКТГ-56304 Теодосин Миливој Тома 1910 Кумане Кумане детаљније информације
326 РКТГ-56305 Теодосин Милутин Тома 1906 Кумане Кумане детаљније информације
327 РКТГ-56361 Тешић Славко Паја 1901 Кумане Кумане детаљније информације
328 РКТГ-57548 Марков Георгије Ново Милошево Ново Милошево детаљније информације
329 РКТГ-57585 Раушки Милан Ново Милошево Ново Милошево детаљније информације
330 РКТГ-57636 Пал Барбара 1878 Ново Милошево Ново Милошево детаљније информације
331 РКТГ-57752 Панцел Золтан А-непознато Нови Бечеј детаљније информације
332 РКТГ-58064 Рајић Раде Јефта 1893 А-непознато Нови Бечеј детаљније информације
333 РКТГ-58181 Патаи др Бела А-непознато Нови Бечеј детаљније информације
334 РКТГ-58286 Меркић Лазар Лазар Кумане Кумане детаљније информације
335 РКТГ-58287 Мечкић Ратомир Миливоје 1917 Кумане Кумане детаљније информације
336 РКТГ-58288 Миелман Нандор Нови Бечеј Нови Бечеј детаљније информације
337 РКТГ-58296 Тот Штефан 1930 Ново Милошево Ново Милошево детаљније информације
338 РКТГ-58334 Ћирић Катарина 1869 Бочар Бочар детаљније информације
339 РКТГ-58448 Хајду Микша А - непознато Нови Бечеј детаљније информације
340 РКТГ-58509 Мијатов Милан Нови Бечеј Нови Бечеј детаљније информације
341 РКТГ-58597 Фаро Ева 1871 Бочар Бочар детаљније информације
342 РКТГ-58712 Лончарски Жива А-непознато Кумане детаљније информације
343 РКТГ-58778 Мијоков Тома А-непознато Кумане детаљније информације
344 РКТГ-58798 Перић Жива Владимир 1922 Нови Бечеј Нови Бечеј детаљније информације
345 РКТГ-58882 Миланков Воја Драгић 1901 Кумане Кумане детаљније информације
346 РКТГ-58883 Миланков Жарко Обрад 1896 Кумане Кумане детаљније информације
347 РКТГ-58924 Хам Ана 1875 Ново Милошево Ново Милошево детаљније информације
348 РКТГ-58927 Хам Петер А -непознато Ново Милошево детаљније информације
349 РКТГ-59199 Хаузер Арпад 1908 А -непознато Нови Бечеј детаљније информације
350 РКТГ-59201 Хаузер Липот 1900 А -непознато Нови Бечеј детаљније информације
351 РКТГ-59239 Филип Ана 1890 Бочар Бочар детаљније информације
352 РКТГ-59252 Фипић Катарина 1891 Бочар Бочар детаљније информације
353 РКТГ-59521 Херцел Бернард А -непознато Нови Бечеј детаљније информације
354 РКТГ-60032 Милованов Миленко Ново Милошево Ново Милошево детаљније информације
355 РКТГ-60052 Милосављев Љубомир Стева 1907 Кумане Кумане детаљније информације
356 РКТГ-60101 Холцингер Ана 1885 Бочар Бочар детаљније информације
357 РКТГ-60120 Холцингер Кристоф 1883 Бочар Бочар детаљније информације
358 РКТГ-60276 Милосављев Жива Тоша 1910 Кумане Кумане детаљније информације
359 РКТГ-60300 Миљевић Душан 1902 Нови Бечеј Нови Бечеј детаљније информације
360 РКТГ-60464 Миоков Тома - Лука Новa 1891 Кумане Кумане детаљније информације
361 РКТГ-60482 Мирков Хранислав Стеван 1905 Кумане Кумане детаљније информације
362 РКТГ-60934 Трајлов Милан Младен 1902 Нови Бечеј Ново Милошево детаљније информације
363 РКТГ-60939 Трифуњагић Мирослав Милорад 1919 Кумане Кумане детаљније информације
364 РКТГ-60940 Трифуњагић Душан Раде 1894 Кумане Кумане детаљније информације
365 РКТГ-60949 Мирчетић Жива - Калабрин Божa 1911 Кумане Кумане детаљније информације
366 РКТГ-60951 Мирчетић Иван Раде 1900 Кумане Кумане детаљније информације
367 РКТГ-60952 Мирчетић Лазар Радивоје 1904 Кумане Кумане детаљније информације
368 РКТГ-61158 Хувен Маргита А -непознато Нови Бечеј детаљније информације
369 РКТГ-61476 Цветић Бошко Сима 1914 Кумане Кумане детаљније информације
370 РКТГ-61480 Цветић Станко-Шуца Срећа Кумане Кумане детаљније информације
371 РКТГ-61581 Циглер Мано А -непознато Нови Бечеј детаљније информације
372 РКТГ-61596 Цинграф Ана 1885 Бочар Бочар детаљније информације
373 РКТГ-61597 Цинграф Магдалена 1891 Бочар Бочар детаљније информације
374 РКТГ-61598 Цинграф Паул 1893 Бочар Бочар детаљније информације
375 РКТГ-61750 Халцингер Јулија Антун 1887 Бочар Бочар детаљније информације
376 РКТГ-61804 Тубић Александар Лазар 1902 Кумане Кумане детаљније информације
377 РКТГ-61806 Турински Александар 1865 А -непознато Нови Бечеј детаљније информације
378 РКТГ-61820 Цуцин Чеда Обрад 1888 Кумане Кумане детаљније информације
379 РКТГ-61982 Чобанов Веселин Жива 1901 Кумане Кумане детаљније информације
380 РКТГ-61988 Чобанов Зоран Светозар 1902 Кумане Кумане детаљније информације
381 РКТГ-62152 Чолић Љубомир Драгић 1912 Кумане Кумане детаљније информације
382 РКТГ-62153 Чолић Милутин Драгић 1886 Кумане Кумане детаљније информације
383 РКТГ-62161 Чолић Аница Ђура 1923 Перлез Кумане детаљније информације
384 РКТГ-62163 Чолић Рацко Ђурица 1876 Кумане Кумане детаљније информације
385 РКТГ-62166 Чолић Светозар Омер 1905 Кумане Кумане детаљније информације
386 РКТГ-62172 Чолић Лазе Раде 1899 Кумане Кумане детаљније информације
387 РКТГ-62173 Чолић Драгиња Ђура 1919 Ново Милошево Кумане детаљније информације
388 РКТГ-62599 Ћопков Средоје Иван 1911 Ново Милошево Ново Милошево детаљније информације
389 РКТГ-62610 Ћурчић Милан Лазар 1902 Кумане Кумане детаљније информације
390 РКТГ-62613 Ћурчић Зорка Миша 1901 Кумане Кумане детаљније информације
391 РКТГ-63525 Шислер Терезија 1894 Бочар Бочар детаљније информације
392 РКТГ-63644 Грос Михајло 1894 Бочар Бочар детаљније информације
393 РКТГ-65182 Ендрес Ана 1877 Јагодњак Бочар детаљније информације
394 РКТГ-66146 Шлезингер Адолф А -непознато Нови Бечеј детаљније информације
395 РКТГ-66150 Шлезингер Геза А -непознато Нови Бечеј детаљније информације
396 РКТГ-66152 Шлезингер др Саламон А -непознато Нови Бечеј детаљније информације
397 РКТГ-66154 Шлезингер Изидор А -непознато Нови Бечеј детаљније информације
398 РКТГ-66160 Шлезингер Андраш Артур 1924 Нови Бечеј Нови Бечеј детаљније информације
399 РКТГ-66162 Шлезингер Ђурица-Шандор Артур 1920 Нови Бечеј Нови Бечеј детаљније информације
400 РКТГ-66165 Шлезингер Артур Исидор 1890 Нови Бечеј Нови Бечеј детаљније информације
401 РКТГ-66173 Шлезингер Ана-Аника Јожеф 1922 Нови Бечеј Нови Бечеј детаљније информације
402 РКТГ-66177 Шлезингер Ела Јожеф 1894 Ново Милошево Нови Бечеј детаљније информације
403 РКТГ-66184 Шлезингер Стеван-Иштван Јожеф 1920 Нови Бечеј Нови Бечеј детаљније информације
404 РКТГ-66185 Шлезингер Фани Јожеф 1891 Ново Милошево Нови Бечеј детаљније информације
405 РКТГ-66186 Шлезингер Карољ-Ервин Јозеф 1927 Нови Бечеј Нови Бечеј детаљније информације
406 РКТГ-72058 Жикин Ђура Ново Милошево Ново Милошево детаљније информације
407 РКТГ-73356 Моћ Љубиша Милорад 1907 Кумане Кумане детаљније информације
408 РКТГ-74987 Констатиновић Василије Чуруг Бочар детаљније информације
409 РКТГ-75619 Јовановић Стева 1885 Мозгош Сремска Каменица детаљније информације
410 РКТГ-80007 Аћимов Сава 1921 Кумане Кумане детаљније информације
411 РКТГ-80017 Бајић Ињат Врањево Врањево детаљније информације
412 РКТГ-80031 Бергл Херман А -непознато Нови Бечеј детаљније информације
413 РКТГ-80053 Драгомиров Влада Душан 1905 Ново Милошево Ново Милошево детаљније информације
414 РКТГ-80249 Вулетин Милан 1894 Кумане Кумане детаљније информације
415 РКТГ-80853 Илић Бранко Врањево Врањево детаљније информације
416 РКТГ-80854 Илин Јефта Врањево Врањево детаљније информације
417 РКТГ-80860 Јакшић Ђурица Нови Бечеј Драгутиново детаљније информације
418 РКТГ-80863 Јоргин Владимир Драгутиново Драгутиново детаљније информације
419 РКТГ-82223 Марјанчевић Савка Стеван 1940 Карађорђево Бочар детаљније информације
420 РКТГ-82284 Гвожђаров Михајло А -непознато Кумане детаљније информације
421 РКТГ-82349 Грујанов Марија 1898 Врањево Врањево детаљније информације
422 РКТГ-93363 Сајер Михајло П. 1928 Апатин Бочар детаљније информације
423 РКТГ-93387 Сајер Павле 1881 Апатин Бочар детаљније информације
424 РКТГ-93390 Сарваш Фрања 1898 Апатин Бочар детаљније информације
425 РКТГ-93392 Сесулка Вилим 1931 Апатин Бочар детаљније информације
426 РКТГ-93394 Сајфид Јосип Ф. 1878 Апатин Бочар детаљније информације
427 РКТГ-93396 Сантлес Петар Х. 1881 Ловћенац Бочар детаљније информације
428 РКТГ-93404 Соколи Антун П. 1904 Апатин Бочар детаљније информације
429 РКТГ-93406 Саутер Андрија Ј. 1905 Апатин Бочар детаљније информације
430 РКТГ-93407 Стипотић Фрања 1905 Кљајићево Бочар детаљније информације
431 РКТГ-93408 Сентиванац Михајло Ј. 1890 Апатин Бочар детаљније информације
432 РКТГ-93409 Соколи Јосип 1929 Апатин Бочар детаљније информације
433 РКТГ-93410 Сенц Фрања П. 1889 Апатин Бочар детаљније информације
434 РКТГ-93411 Сикингер Јакоб 1882 Каравуково Бочар детаљније информације
435 РКТГ-93539 Сабо Фрањо 1928 Вршац Бочар детаљније информације
436 РКТГ-93544 Сенделбах Јован 1885 Бачки Брестовац Бочар детаљније информације
437 РКТГ-93545 Саутер Јован П. 1898 Апатин Бочар детаљније информације
438 РКТГ-93546 Сотер Антун А. 1933 Апатин Бочар детаљније информације
439 РКТГ-93547 Соколи Јосип 1872 Апатин Бочар детаљније информације
440 РКТГ-93548 Сенц Пипун П. 1928 Апатин Бочар детаљније информације
441 РКТГ-93549 Саутер Антун Ј. 1901 Апатин Бочар детаљније информације
442 РКТГ-93594 Сабљев Петар С. 1932 Јарковац Бочар детаљније информације
443 РКТГ-93595 Соколи Адам 1895 Пригревица Бочар детаљније информације
444 РКТГ-93596 Сајер Фрања Л. 1882 Апатин Бочар детаљније информације
445 РКТГ-93597 Стечек Иван А. 1894 Сонта Бочар детаљније информације
446 РКТГ-93598 Сидмајер Мартин 1934 Сонта Бочар детаљније информације
447 РКТГ-93599 Сидмајер Јован 1921 Сонта Бочар детаљније информације
448 РКТГ-93602 Семајер Јован Јосип 1931 Вршац Бочар детаљније информације
449 РКТГ-93603 Сајдл Јован 1930 Пригревица Бочар детаљније информације
450 РКТГ-93604 Селингер Фердинанд Ј. 1895 Кљајићево Бочар детаљније информације
451 РКТГ-93605 Сланц Фрања Ф. 1909 Будимпешта Бочар детаљније информације
452 РКТГ-93608 Семан Јакоб 1915 Руски Крстур Бочар детаљније информације
453 РКТГ-94047 Сика Михаљ Јосип 1881 Бочар Бочар детаљније информације
454 РКТГ-96530 Лерић Пава Нови Бечеј Нови Бечеј детаљније информације
455 РКТГ-96532 Мавренски Велимир Јеловкин Светозар 1922 Меленци Кумане детаљније информације
456 РКТГ-96534 Милешев Милош Врањево Врањево детаљније информације
457 РКТГ-100629 Нинков Милутин А -непознато Кумане детаљније информације
458 РКТГ-100635 Станчић Сока А -непознато Кумане детаљније информације
459 РКТГ-100636 Станчић Обрад А -непознато Кумане детаљније информације
460 РКТГ-100637 Стојанов Душица А -непознато Кумане детаљније информације
461 РКТГ-100640 Татић Марија Врањево Кумане детаљније информације
462 РКТГ-100648 Марков Пера 1921 Кумане Кумане детаљније информације
463 РКТГ-100652 Миланковић-Темишварски Воја 1897 Кумане Кумане детаљније информације
464 РКТГ-100655 Мијатов Никола 1924 Врањево Врањево детаљније информације
465 РКТГ-100657 Николић Велимир А -непознато Кумане детаљније информације
466 РКТГ-100689 Маљугић Светислав Атанасије 1914 Нови Бечеј Нови Бечеј детаљније информације
467 РКТГ-100720 Печо Антал 1905 Нови Бечеј Нови Бечеј детаљније информације
468 РКТГ-100730 Станку Никола А -непознато Кумане детаљније информације
469 РКТГ-100731 Стојанов Милутин Лута 1896 Кумане Кумане детаљније информације
470 РКТГ-100735 Цуцић Сава 1867 Ново Милошево Ново Милешево детаљније информације
471 РКТГ-100830 Станићев Марија 1901 Врањево Врањево детаљније информације
472 РКТГ-100843 Страјинић Славко 1901 Кумане Кумане детаљније информације
473 РКТГ-100849 Трифуњагић Сава Черкез 1919 Кумане Кумане детаљније информације
474 РКТГ-100850 Трифуњагић Милутин 1875 Кумане Кумане детаљније информације
475 РКТГ-100858 Торђански Бошко (Кодин Божа) 1893 Кумане Кумане детаљније информације
476 РКТГ-100875 Убавић Веља Бача 1907 Кумане Кумане детаљније информације
477 РКТГ-100878 Хувен Маријана А -непознато Нови Бечеј детаљније информације
478 РКТГ-100891 Шлезијак Светозар Попов Заре А -непознато Кумане детаљније информације
479 РКТГ-105668 Божић Миле Ново Милошево Ново Милошево детаљније информације
480 РКТГ-105669 Дорословац Ђурица Ново Милошево Ново Милошево детаљније информације
481 РКТГ-105670 Ђукичин Ђура Ново Милошево Ново Милошево детаљније информације
482 РКТГ-108299 Аго Антал Нови Бечеј Нови Бечеј детаљније информације
483 РКТГ-108326 Агоч Антал Андраш 1905 Нови Бечеј Нови Бечеј детаљније информације
484 РКТГ-108327 Андраши Јанош Андраш Нови Бечеј Нови Бечеј детаљније информације
485 РКТГ-108337 Блескањ Пал Нови Бечеј Нови Бечеј детаљније информације
486 РКТГ-108365 Фаркаш Иштван Иштван 1905 Нови Бечеј Нови Бечеј детаљније информације
487 РКТГ-108368 Гиндер Јосип Игнац Нови Бечеј Нови Бечеј детаљније информације
488 РКТГ-108370 Хајду Михаљ Шандор 1874 Нови Бечеј Нови Бечеј детаљније информације
489 РКТГ-108371 Хајду Петер Михаљ 1910 Нови Бечеј Нови Бечеј детаљније информације
490 РКТГ-108433 Ковач Лукач 1926 Кумане Кумане детаљније информације
491 РКТГ-108463 Аго Антал 1905 Ново Милошево Ново Милошево детаљније информације
492 РКТГ-108548 От Јелисавета 1896 Кумане Кумане детаљније информације
493 РКТГ-108585 Шнајдер Кристијан 1910 Нови Бечеј Нови Бечеј детаљније информације
494 РКТГ-108631 Мучи Јожеф Алберт 1881 Нови Бечеј Нови Бечеј детаљније информације
495 РКТГ-108632 Лозанко Јожеф Петер 1895 Нови Бечеј Нови Бечеј детаљније информације
496 РКТГ-108635 Хебек Јожеф Иштван 1921 Нови Бечеј Нови Бечеј детаљније информације
497 РКТГ-108638 Ласак Јанош Игнац 1877 Нови Бечеј Нови Бечеј детаљније информације
498 РКТГ-108639 Комароми Јанош Имре 1929 Нови Бечеј Нови Бечеј детаљније информације
499 РКТГ-108640 Керти Јанош Ђерђ 1894 Крагујевац Нови Бечеј детаљније информације
500 РКТГ-108641 Драпош Јанош Карољ 1919 Нови Бечеј Нови Бечеј детаљније информације
501 РКТГ-108648 Рајда Иштван Гашпар 1897 Нови Бечеј Нови Бечеј детаљније информације
502 РКТГ-108651 Лозанко Иштван Петер 1896 Нови Бечеј Нови Бечеј детаљније информације
503 РКТГ-108652 Катона Иштван 1891 Нови Бечеј Нови Бечеј детаљније информације
504 РКТГ-108653 Бада Иштван Иштван 1875 Нови Бечеј Нови Бечеј детаљније информације
505 РКТГ-108654 Бада Иштван Ђерђ 1909 Нови Бечеј Нови Бечеј детаљније информације
506 РКТГ-108661 Блескањ Ђерђ Имре 1924 Нови Бечеј Нови Бечеј детаљније информације
507 РКТГ-108665 Хаусер Еде Еде 1873 Нови Бечеј Нови Бечеј детаљније информације
508 РКТГ-108670 Кути Ержебет Шандор 1897 Нови Бечеј Нови Бечеј детаљније информације
509 РКТГ-108671 Фаркаш Ђерђ Иштван 1904 Нови Бечеј Нови Бечеј детаљније информације
510 РКТГ-108674 Бауер Ференц Иштван 1874 Нови Бечеј Нови Бечеј детаљније информације
511 РКТГ-108694 Ладањи Лајош Нови Бечеј Нови Бечеј детаљније информације
512 РКТГ-108707 Мора Петер Нови Бечеј Кумане детаљније информације
513 РКТГ-108731 Шванер Ђерђ Нови Бечеј Нови Бечеј детаљније информације
514 РКТГ-108732 Шванер Јакаб Нови Бечеј Нови Бечеј детаљније информације
515 РКТГ-108748 Сабо Лајош Гергељ 1926 Ново Милошево Ново Милошево детаљније информације
516 РКТГ-108764 Рудич Терезиа 1904 Нови Бечеј Нови Бечеј детаљније информације
517 РКТГ-108782 Зеребељи Имре 1905 Нови Бечеј Нови Бечеј детаљније информације
518 РКТГ-108807 Кормош Иштван Јожеф 1917 Ново Милошево Ново Милошево детаљније информације
519 РКТГ-108846 Паточ Леринц 1902 Нови Бечеј Нови Бечеј детаљније информације
520 РКТГ-108983 Гинтер Петер 1883 Бочар Бочар детаљније информације
521 РКТГ-109014 Шанен Магдалена 1878 Бочар Бочар детаљније информације
522 РКТГ-109016 Хорн Франц 1896 Бочар Бочар детаљније информације
523 РКТГ-109383 Дитрих Кристина 1874 Бочар Бочар детаљније информације
524 РКТГ-109694 Нимерсхајм Јован 1892 Бочар Бочар детаљније информације
525 РКТГ-109946 Иванчић Михајло 1873 Мокрин Бочар детаљније информације
526 РКТГ-109998 Шислер Ема 1877 Бочар Бочар детаљније информације
527 РКТГ-110068 Шафшницел Ана 1875 Бочар Бочар детаљније информације
528 РКТГ-110321 Гинтер Франц 1883 Бочар Бочар детаљније информације
529 РКТГ-110329 Келемен Елизабета 1869 Бочар Бочар детаљније информације
530 РКТГ-110369 Баш Себастиан 1879 Бочар Бочар детаљније информације
531 РКТГ-110370 Штофеле Терезија 1933 Бочар Бочар детаљније информације
532 РКТГ-110463 Дорнштауер Лиси 1877 Бочар Бочар детаљније информације
533 РКТГ-110542 Нагл Елизабета 1883 Бочар Бочар детаљније информације
534 РКТГ-110559 Виншл Ана 1873 Бочар Бочар детаљније информације
535 РКТГ-110707 Хелцингер Елизабета 1890 А - непознато Бочар детаљније информације
536 РКТГ-110719 Шислер Никола 1873 А - непознато Бочар детаљније информације
537 РКТГ-110726 Штајгервалд Кати 1872 Бочар Бочар детаљније информације
538 РКТГ-110737 Јунг Ката 1942 Бочар Бочар детаљније информације
539 РКТГ-110796 Бауер Леополд 1871 Кикинда Бочар детаљније информације
540 РКТГ-110816 Фелкер Маргита 1876 Комлош Бочар детаљније информације
541 РКТГ-110947 Рауш Сузана 1884 Бочар Бочар детаљније информације
542 РКТГ-111132 Кремер Катарина 1880 Бочар Бочар детаљније информације
543 РКТГ-111133 Лукс Мартин 1875 Бочар Бочар детаљније информације
544 РКТГ-111139 Чириле Елизабета 1875 Бочар Бочар детаљније информације
545 РКТГ-111162 Гинтер Никола 1873 Бочар Бочар детаљније информације
546 РКТГ-111235 Ханичек Сузана 1863 Бочар Бочар детаљније информације
547 РКТГ-111257 Рауш Ева 1872 Бикач Бочар детаљније информације