Презиме и име Место рођења Место пребивалишта
Почетна >> СРЕДЊЕ-БАНАТСКИ ОКРУГ >> Зрењанин - град
Редни
број
Број Презиме и име Име родитеља Година рођења Место рођења Место пребивалишта
1 РКТГ-3183 Халас Андраш Јожеф 1911 Гардиновци Бело Блато детаљније информације
2 РКТГ-4396 Авендер Матеја Зрењанин Зрењанин детаљније информације
3 РКТГ-4871 Ек Јован 1882 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
4 РКТГ-4961 Груслинг Франц 1884 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
5 РКТГ-4969 Бон Јован 1907 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
6 РКТГ-5232 Бон Михајло 1877 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
7 РКТГ-5364 Амбрози Јожеф 1893 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
8 РКТГ-5365 Барбул Бранислав Зрењанин Зрењанин детаљније информације
9 РКТГ-5366 Бартоле Јозеф 1897 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
10 РКТГ-5584 Бан Ференц Пал 1902 Арадац Арадац детаљније информације
11 РКТГ-5588 Таш Иштван Матија 1920 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
12 РКТГ-5634 Николајевић Добросав Драгомир 1916 Чента Чента детаљније информације
13 РКТГ-5877 Мадарас Јожеф Јанош 1911 Меленци Михајлово детаљније информације
14 РКТГ-5879 Катаи Ђерђ Јанош 1922 Мужља Мужља детаљније информације
15 РКТГ-5883 Палатинуш Иштван Михаљ 1912 Мужља Мужља детаљније информације
16 РКТГ-5977 Барат Ернест Ернест 1923 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
17 РКТГ-5984 Божић Др Љубомир 1902 Инђија Зрењанин детаљније информације
18 РКТГ-5987 Царевић Душан Ђорђе 1910 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
19 РКТГ-5990 Ћировић Добросав Томислав 1910 Темишвар Зрењанин детаљније информације
20 РКТГ-5994 Цветков Милорад Ђурица 1900 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
21 РКТГ-5997 Филеп Михајло Шандор 1923 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
22 РКТГ-6004 Газдиг Ђура Ђура 1908 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
23 РКТГ-6009 Козловачки Крста Милан 1900 Радојево Зрењанин детаљније информације
24 РКТГ-6011 Халас Андраш 1907 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
25 РКТГ-6102 Липовчић Душан Динко 1895 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
26 РКТГ-6103 Марковић Леополд Леополд 1899 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
27 РКТГ-6105 Михаљ Јожеф Зрењанин Зрењанин детаљније информације
28 РКТГ-6107 Мојић Милорад Зрењанин Зрењанин детаљније информације
29 РКТГ-6108 Мојсиловић Петар 1902 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
30 РКТГ-6110 Муц Рада Љуба 1909 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
31 РКТГ-6112 Никић Велимир 1903 Рудник Зрењанин детаљније информације
32 РКТГ-6114 Павловић Емил 1900 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
33 РКТГ-6116 Перепатић Франц Фрања Зрењанин Зрењанин детаљније информације
34 РКТГ-6117 Рогановић Мирко 1900 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
35 РКТГ-6118 Стрелац Јосип 1885 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
36 РКТГ-6119 Табачки Жива 1919 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
37 РКТГ-6120 Гелзингер Фердинанд 1896 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
38 РКТГ-6122 Зенунски Војин Ђурица 1906 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
39 РКТГ-6448 Банвег Регина 1890 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
40 РКТГ-7469 Алар Лорант Фриђеш 1912 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
41 РКТГ-8665 Грасл Стеван 1885 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
42 РКТГ-17150 Дефел Аладар 1879 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
43 РКТГ-20085 Елмер Ђула Др. 1896 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
44 РКТГ-22272 Молнар Ђерђ Јанош 1926 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
45 РКТГ-22803 Бено Михајло 1882 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
46 РКТГ-24345 Ковач Карољ 1893 Ботош Ботош детаљније информације
47 РКТГ-24347 Молнар Иштван Ботош Ботош детаљније информације
48 РКТГ-24349 Торњански Вељко 1882 Ботош Ботош детаљније информације
49 РКТГ-24359 Јакоб Павле Павел 1899 Арадац Арадац детаљније информације
50 РКТГ-24362 Тадин Бошко Арадац Арадац детаљније информације
51 РКТГ-24363 Вихнал Јосиф Јакоб 1891 Арадац Арадац детаљније информације
52 РКТГ-24723 Фриц Јанош Чента Чента детаљније информације
53 РКТГ-24724 Фриц Роза Чента Чента детаљније информације
54 РКТГ-24725 Рот Петер 1881 Чента Чента детаљније информације
55 РКТГ-24726 Смартек Никола Чента Чента детаљније информације
56 РКТГ-25577 Балог Иштван Јожеф 1924 Бело Блато Бело Блато детаљније информације
57 РКТГ-25578 Кевеш Андраш Иштван 1892 Бело Блато Бело Блато детаљније информације
58 РКТГ-25579 Кухарик Ева Јанош 1925 Бело Блато Бело Блато детаљније информације
59 РКТГ-25580 Марчок Мартон Бело Блато Бело Блато детаљније информације
60 РКТГ-25581 Мартон Јанош Иштван 1867 Бело Блато Бело Блато детаљније информације
61 РКТГ-25582 Мелеги Ђерђ Бела 1909 Бело Блато Бело Блато детаљније информације
62 РКТГ-25583 Шаламон Јанош Андраш 1925 Бело Блато Бело Блато детаљније информације
63 РКТГ-27165 Муч Рађа-Бурилов 1906 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
64 РКТГ-28079 Бон Јозеф 1880 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
65 РКТГ-28459 Буковац Стефан 1908 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
66 РКТГ-28546 Домјеско Душан 1894 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
67 РКТГ-28555 Хампрамер Бела 1912 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
68 РКТГ-29063 Барби Нанди Орловат Орловат детаљније информације
69 РКТГ-29064 Бехакер Петар Орловат Орловат детаљније информације
70 РКТГ-29065 Милицев Јоца Орловат Орловат детаљније информације
71 РКТГ-29321 Белић Мара Тараш Тараш детаљније информације
72 РКТГ-29322 Белић Омер Тараш Тараш детаљније информације
73 РКТГ-29323 Полмас Катица Тараш Тараш детаљније информације
74 РКТГ-29324 Рем Михаљ Адам 1907 Томашевац Томашевац детаљније информације
75 РКТГ-29325 Шаму Магдолна Јанош 1882 Томашевац Томашевац детаљније информације
76 РКТГ-29396 Вилхелм Фердинанд Ечка Ечка детаљније информације
77 РКТГ-29397 Гербач Јанош Андраш 1908 Ечка Ечка детаљније информације
78 РКТГ-29398 Корнбергер Ђорђе Ечка Ечка детаљније информације
79 РКТГ-29399 Магда Јожеф Јожеф 1883 Ечка Ечка детаљније информације
80 РКТГ-29400 Маркс Јован Ечка Ечка детаљније информације
81 РКТГ-29401 Мичи Матеја Ечка Ечка детаљније информације
82 РКТГ-29402 Фолмер Петар Ечка Ечка детаљније информације
83 РКТГ-29403 Франк Јован Ечка Ечка детаљније информације
84 РКТГ-29404 Шефер Никола Ечка Ечка детаљније информације
85 РКТГ-29406 Албек Антун Елемир Елемир детаљније информације
86 РКТГ-29407 Албрехт Александар Елемир Елемир детаљније информације
87 РКТГ-29409 Берток Јован Елемир Елемир детаљније информације
88 РКТГ-29412 Валутчек Јован Елемир Елемир детаљније информације
89 РКТГ-29416 Гиљум Михајло Елемир Елемир детаљније информације
90 РКТГ-29420 Глуваков Никола Елемир Елемир детаљније информације
91 РКТГ-29427 Димитријевић Жика 1892 Елемир Елемир детаљније информације
92 РКТГ-29430 Дојч Франц Елемир Елемир детаљније информације
93 РКТГ-29433 Ђурђев Светозар 1898 Елемир Елемир детаљније информације
94 РКТГ-29437 Енгел Сузана Елемир Елемир детаљније информације
95 РКТГ-29441 Јегл Петар Елемир Елемир детаљније информације
96 РКТГ-29444 Кечкемети Фердинанд Елемир Елемир детаљније информације
97 РКТГ-29448 Кузман Петар Елемир Елемир детаљније информације
98 РКТГ-29452 Мер Хајнрих Елемир Елемир детаљније информације
99 РКТГ-29458 Миланков Славка Сава 1926 Елемир Елемир детаљније информације
100 РКТГ-29461 Михајловић Каспер Елемир Елемир детаљније информације
101 РКТГ-29467 Михајлов Милета 1899 Елемир Елемир детаљније информације
102 РКТГ-29472 Ремзинг Никола Елемир Елемир детаљније информације
103 РКТГ-29477 Рушивал Паул Елемир Елемир детаљније информације
104 РКТГ-29479 Рушицаи Јожеф Маћаш 1910 Елемир Елемир детаљније информације
105 РКТГ-29484 Слукас Франц Елемир Елемир детаљније информације
106 РКТГ-29486 Таповички Добра Божа 1900 Стајићево Елемир детаљније информације
107 РКТГ-29488 Тил Игнац Шебешћен 1911 Елемир Елемир детаљније информације
108 РКТГ-29489 Фекете Јожеф Адам 1902 Елемир Елемир детаљније информације
109 РКТГ-29490 Фохт Јозеф Елемир Елемир детаљније информације
110 РКТГ-29491 Херолд Јозеф Елемир Елемир детаљније информације
111 РКТГ-29492 Хофман Никола Елемир Елемир детаљније информације
112 РКТГ-29493 Цене Фабијан 1904 Елемир Елемир детаљније информације
113 РКТГ-29494 Цукић Паја Елемир Елемир детаљније информације
114 РКТГ-29495 Штајгервалд Валентин Елемир Елемир детаљније информације
115 РКТГ-29496 Арсенов Драгољуб Фаркаждин Фаркаждин детаљније информације
116 РКТГ-29497 Арсенов Викторка Фаркаждин Фаркаждин детаљније информације
117 РКТГ-29498 Чобанов Љуба Фаркаждин Фаркаждин детаљније информације
118 РКТГ-29499 Деспи Омер Фаркаждин Фаркаждин детаљније информације
119 РКТГ-29500 Јовановић Јелица Фаркаждин Фаркаждин детаљније информације
120 РКТГ-29501 Стефанов Стеван Фаркаждин Фаркаждин детаљније информације
121 РКТГ-29650 Хуска Иштван Пал 1883 Лукино Село Лукино Село детаљније информације
122 РКТГ-30015 Ласло Михаљ Михајлово Михајлово детаљније информације
123 РКТГ-30016 Мак Иштван Ђерђ Михајлово Михајлово детаљније информације
124 РКТГ-30017 Тот Петар Пал Пал 1889 Михајлово Михајлово детаљније информације
125 РКТГ-30019 Берта Антал Ференц 1882 Мужља Мужља детаљније информације
126 РКТГ-30020 Будаи Јожеф Маћаш 1903 Мужља Мужља детаљније информације
127 РКТГ-30021 Виндиш Јожеф Јанош Мужља Мужља детаљније информације
128 РКТГ-30022 Гал Ђула Липот Пал 1894 Мужља Мужља детаљније информације
129 РКТГ-30023 Ђембер Давид Михаљ 1884 Мужља Мужља детаљније информације
130 РКТГ-30024 Ђембер Јанош Иштван 1885 Мужља Мужља детаљније информације
131 РКТГ-30025 Ђембер Ференц Иштван 1888 Мужља Мужља детаљније информације
132 РКТГ-30026 Канас Антал Петер 1894 Мужља Мужља детаљније информације
133 РКТГ-30027 Киш Ковач Јожеф Мужља Мужља детаљније информације
134 РКТГ-30028 Мартин Венцел Петар 1888 Мужља Мужља детаљније информације
135 РКТГ-30029 Мартон Иштван Јожеф 1907 Мужља Мужља детаљније информације
136 РКТГ-30030 Немет Деже Шандор 1922 Мужља Мужља детаљније информације
137 РКТГ-30031 Такач Јожеф Имре 1893 Мужља Мужља детаљније информације
138 РКТГ-30032 Тапаи Андраш 1905 Мужља Мужља детаљније информације
139 РКТГ-30033 Тапаи Ференц Ференц 1882 Мужља Мужља детаљније информације
140 РКТГ-30034 Фаркаш Деже Мужља Мужља детаљније информације
141 РКТГ-30035 Хеђеси Тибор Тивадар 1901 Мужља Мужља детаљније информације
142 РКТГ-30036 Хорват Чипак Каталин Ференц 1888 Мужља Мужља детаљније информације
143 РКТГ-30037 Шереш Имре Антал 1911 Мужља Мужља детаљније информације
144 РКТГ-30038 Шимон Деже 1904 Мужља Мужља детаљније информације
145 РКТГ-30692 Амшлингер Геза 1913 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
146 РКТГ-30693 Амшлингер Емил 1886 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
147 РКТГ-30755 Шлосер Антун Ш. Елемир Велики Бечкерек детаљније информације
148 РКТГ-30866 Арнолд Јован 1895 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
149 РКТГ-30867 Бак Бела Херман 1896 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
150 РКТГ-30993 Зајферт Јозеф 1870 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
151 РКТГ-30994 Ердељи Петар 1911 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
152 РКТГ-30995 Зелград Елизабета 1904 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
153 РКТГ-31823 Бајго Михаљ Иштван 1899 Меленци Меленци детаљније информације
154 РКТГ-31825 Бибин Игња 1924 Меленци Меленци детаљније информације
155 РКТГ-31827 Бибин Недељко Меленци Меленци детаљније информације
156 РКТГ-31829 Богарашки Благоје Меленци Меленци детаљније информације
157 РКТГ-31830 Богарошки Драго Лазин 1899 Меленци Меленци детаљније информације
158 РКТГ-31832 Бах Ђула Јулиус Ђерђ 1896 Зрењанин Меленци детаљније информације
159 РКТГ-31833 Болозанов Жива 1899 Меленци Меленци детаљније информације
160 РКТГ-31835 Боложан Жива Богољуб Меленци Меленци детаљније информације
161 РКТГ-31836 Брекић Пера Марк Меленци Меленци детаљније информације
162 РКТГ-31838 Глауг Јохан 1899 Меленци Меленци детаљније информације
163 РКТГ-31840 Халас Милинко Меленци Меленци детаљније информације
164 РКТГ-31841 Калапиш Иштван Јанош 1902 Меленци Меленци детаљније информације
165 РКТГ-31843 Мађар Петар Антал Меленци Меленци детаљније информације
166 РКТГ-31844 Марков Иван Урош Меленци Меленци детаљније информације
167 РКТГ-31846 Мишковић Стајко Жива Меленци Меленци детаљније информације
168 РКТГ-31847 Нађ Андраш Ференц 1886 Меленци Меленци детаљније информације
169 РКТГ-31849 Немчев Богдан Мита Меленци Меленци детаљније информације
170 РКТГ-31851 Николић Никола Меленци Меленци детаљније информације
171 РКТГ-31853 Пекић Живорад Меленци Меленци детаљније информације
172 РКТГ-31854 Сасур Петар 1911 Меленци Меленци детаљније информације
173 РКТГ-31884 Валик Стеван 1892 Лазарево Лазарево детаљније информације
174 РКТГ-31885 Волф Никола 1889 Лазарево Лазарево детаљније информације
175 РКТГ-31886 Гали Елизабета 1926 Лазарево Лазарево детаљније информације
176 РКТГ-31887 Гали Катарина 1927 Лазарево Лазарево детаљније информације
177 РКТГ-31888 Гали Томас 1902 Лазарево Лазарево детаљније информације
178 РКТГ-31889 Јерх Матеја 1893 Лазарево Лазарево детаљније информације
179 РКТГ-31890 Кипер Петар 1909 Лазарево Лазарево детаљније информације
180 РКТГ-31891 Ларди Јозеф 1879 Лазарево Лазарево детаљније информације
181 РКТГ-31892 Маршал Антон 1882 Лазарево Лазарево детаљније информације
182 РКТГ-31893 Маршал Кристоф 1898 Лазарево Лазарево детаљније информације
183 РКТГ-31894 Најденбах Барбара 1894 Лазарево Лазарево детаљније информације
184 РКТГ-31895 Ној Јозеф 1900 Лазарево Лазарево детаљније информације
185 РКТГ-31896 Ној Јозеф 1881 Лазарево Лазарево детаљније информације
186 РКТГ-31897 От Венцел 1889 Лазарево Лазарево детаљније информације
187 РКТГ-31898 Прунгел Кристоф 1893 Лазарево Лазарево детаљније информације
188 РКТГ-31899 Сенти Миклош Михаљ 1906 Лазарево Лазарево детаљније информације
189 РКТГ-31900 Хари Каспар 1881 Лазарево Лазарево детаљније информације
190 РКТГ-31901 Хес Елизабета 1886 Лазарево Лазарево детаљније информације
191 РКТГ-31902 Шаф Јован 1897 Лазарево Лазарево детаљније информације
192 РКТГ-31903 Шнајдер Никола 1885 Лазарево Лазарево детаљније информације
193 РКТГ-32323 Локас Ратомир 1912 Стајићево Стајићево детаљније информације
194 РКТГ-32324 Ненадов Лазар Жива 1908 Стајићево Стајићево детаљније информације
195 РКТГ-32325 Перин Велислав Обрад 1910 Елемир Стајићево детаљније информације
196 РКТГ-32326 Петров Светислав Живан 1918 Фаркаждин Стајићево детаљније информације
197 РКТГ-32327 Попов Чедомир Стајићево Стајићево детаљније информације
198 РКТГ-32682 Болесни Антон 1896 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
199 РКТГ-32800 Ереш Јожеф 1901 Перлез Перлез детаљније информације
200 РКТГ-33215 Бошњак Анте Зрењанин Зрењанин детаљније информације
201 РКТГ-33360 Бон Паул 1889 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
202 РКТГ-33361 Бон Петар 1909 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
203 РКТГ-33362 Борбељ Михаљ Михаљ 1902 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
204 РКТГ-33363 Брикнер Јозеф 1923 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
205 РКТГ-33364 Буковац Иштван Пал 1909 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
206 РКТГ-33365 Вајс Петар 1876 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
207 РКТГ-33366 Вајтершан Јозеф Др. 1896 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
208 РКТГ-33367 Валтрих Антон мл. Зрењанин Зрењанин детаљније информације
209 РКТГ-33368 Валтрих Антон ст. Зрењанин Зрењанин детаљније информације
210 РКТГ-33369 Ванчик Аладар Михаљ 1888 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
211 РКТГ-33370 Ваншек Јозеф 1900 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
212 РКТГ-33371 Венер Јозеф 1880 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
213 РКТГ-33372 Вершинг Јован 1894 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
214 РКТГ-33373 Вијола Јанош Јанош 1904 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
215 РКТГ-33374 Винклер Јован 1888 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
216 РКТГ-33375 Вишовски Ласло Ласло 1913 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
217 РКТГ-33376 Бено Тивадар 1884 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
218 РКТГ-33377 Гајст Оскар Зрењанин Зрењанин детаљније информације
219 РКТГ-33378 Гајст Оскар ст. Зрењанин Зрењанин детаљније информације
220 РКТГ-33379 Гали Филип 1894 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
221 РКТГ-33380 Гарај Јован 1926 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
222 РКТГ-33381 Гарај 1900 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
223 РКТГ-33382 Гаул Никола 1908 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
224 РКТГ-33383 Бергкесел Петар 1879 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
225 РКТГ-33384 Бибел Јозеф 1870 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
226 РКТГ-33385 Гелзингер Јован 1860 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
227 РКТГ-33386 Бон Јозеф 1903 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
228 РКТГ-33493 Гертнер Ференц Антал 1889 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
229 РКТГ-33494 Гиљум Матеја 1912 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
230 РКТГ-33495 Глаук Јозеф 1924 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
231 РКТГ-33496 Грасл Бласиус 1882 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
232 РКТГ-33497 Јакшић Стеван 1924 Чачак Зрењанин детаљније информације
233 РКТГ-33498 Јегл Ђорђе 1882 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
234 РКТГ-33499 Јожеф Ласло Михаљ 1887 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
235 РКТГ-33500 Јунг Јован 1884 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
236 РКТГ-33501 Јунг Михаљ 1877 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
237 РКТГ-33502 Јунг Петар 1886 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
238 РКТГ-33503 Калои Ђерђ Јанош 1880 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
239 РКТГ-33504 Кауфман Јозеф 1860 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
240 РКТГ-33505 Кекс Јован 1888 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
241 РКТГ-33506 Келер Ерне 1916 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
242 РКТГ-33507 Кертес Ото Зрењанин Зрењанин детаљније информације
243 РКТГ-33605 Киндл Јован 1898 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
244 РКТГ-33606 Кирнер Јожеф Игнац 1915 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
245 РКТГ-33608 Киршнер Елфриде 1905 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
246 РКТГ-33615 Кифер 1891 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
247 РКТГ-33622 Кифер Хари 1926 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
248 РКТГ-33630 Киш Розалија Иштван Лугож Зрењанин детаљније информације
249 РКТГ-33631 Клајн Маћаш Ференц 1896 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
250 РКТГ-33632 Клајн Фридрих 1908 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
251 РКТГ-33633 Ковач Антал 1877 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
252 РКТГ-33638 Колер Антон Зрењанин Зрењанин детаљније информације
253 РКТГ-33639 Колер Јован 1916 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
254 РКТГ-33640 Колер Јован 1884 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
255 РКТГ-33641 Колонић Ференц Реже 1922 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
256 РКТГ-33642 Конрад Иштван 1885 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
257 РКТГ-33643 Косо Михаљ Михаљ 1913 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
258 РКТГ-33644 Крем Јован 1888 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
259 РКТГ-33645 Кремзер Стеван Јанош 1887 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
260 РКТГ-33646 Круменакер Јован 1892 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
261 РКТГ-33720 Круменакер Јован 1887 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
262 РКТГ-33721 Круменакер Јован 1880 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
263 РКТГ-33723 Круменакер Јозеф 1885 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
264 РКТГ-33724 Круменакер Карло 1888 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
265 РКТГ-33725 Круменакер Мартин 1884 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
266 РКТГ-33726 Круменакер Никола 1931 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
267 РКТГ-33727 Круменакер Петар Зрењанин Зрењанин детаљније информације
268 РКТГ-33728 Куглер Јозеф 1909 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
269 РКТГ-33729 Кун Антал Јожеф 1910 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
270 РКТГ-33730 Кусинг Егон Др. Зрењанин Зрењанин детаљније информације
271 РКТГ-33731 Кусинг Јован Др. 1906 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
272 РКТГ-33732 Лајтерман Јован 1896 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
273 РКТГ-33733 Леман Јакоб Зрењанин Зрењанин детаљније информације
274 РКТГ-33734 Леман Јован Зрењанин Зрењанин детаљније информације
275 РКТГ-33735 Леман Петар 1873 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
276 РКТГ-33736 Ленхарт 1896 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
277 РКТГ-33737 Лет Филип 1904 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
278 РКТГ-33738 Летанг Карло 1913 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
279 РКТГ-33739 Лох Јован 1876 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
280 РКТГ-33740 Лох Рудолф 1904 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
281 РКТГ-33741 Лудвиг Кристоф 1918 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
282 РКТГ-33742 Лухс Карло Др. Зрењанин Зрењанин детаљније информације
283 РКТГ-33743 Мајер Јован 1887 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
284 РКТГ-33744 Мајер Јован Зрењанин Зрењанин детаљније информације
285 РКТГ-33745 Мајер Никола 1906 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
286 РКТГ-33746 Мајер Стеван 1909 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
287 РКТГ-33747 Малер Јозеф 1894 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
288 РКТГ-33800 Масонг Петар мл. 1927 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
289 РКТГ-33801 Масонг Петар ст. Зрењанин Зрењанин детаљније информације
290 РКТГ-33802 Матерн Јозеф 1896 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
291 РКТГ-33803 Матерн Јозеф 1922 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
292 РКТГ-33804 Мацкаупт Јожеф Криштоф 1888 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
293 РКТГ-33805 Мершдорф Паул 1925 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
294 РКТГ-33806 Месарош Шандор Ференц 1878 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
295 РКТГ-33807 Месе Магдалена Зрењанин Зрењанин детаљније информације
296 РКТГ-33808 Милер Криштоф Ференц 1881 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
297 РКТГ-33809 Милер Никола 1890 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
298 РКТГ-33810 Милер Петар 1896 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
299 РКТГ-33811 Милер Стеван 1884 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
300 РКТГ-33812 Михајловић Карољ Карољ 1908 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
301 РКТГ-33813 Молнар Андраш Пал 1887 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
302 РКТГ-33814 Нојерт Матеја Зрењанин Зрењанин детаљније информације
303 РКТГ-33815 Оштер Јанош 1891 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
304 РКТГ-33816 Пармантје Јозеф Зрењанин Зрењанин детаљније информације
305 РКТГ-33817 Пастернат Матеја 1933 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
306 РКТГ-33818 Пацек Мартон Миклош 1906 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
307 РКТГ-33819 Петар Пал 1915 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
308 РКТГ-33820 Плихта Јован 1884 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
309 РКТГ-33821 Подхорски Зита 1917 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
310 РКТГ-33822 Полцер Карољ Карољ 1911 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
311 РКТГ-33823 Порте Петар 1891 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
312 РКТГ-33824 Порчелер Јован 1886 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
313 РКТГ-33825 Порчелер Франц 1884 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
314 РКТГ-33826 Потвен 1872 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
315 РКТГ-33827 Потје Паул 1895 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
316 РКТГ-33828 Рафа Розалија Ђерђ 1911 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
317 РКТГ-33829 Ребер Карло Агоштон 1910 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
318 РКТГ-33830 Руковец Ендре 1898 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
319 РКТГ-33831 Сабо Антал Антал 1903 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
320 РКТГ-33832 Сабо Иштван 1885 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
321 РКТГ-34181 Сабо Јанош Пал 1922 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
322 РКТГ-34182 Сабо Ласло Пал 1924 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
323 РКТГ-34183 Секереш Ержебет Јожеф 1898 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
324 РКТГ-34184 Серво Зрењанин Зрењанин детаљније информације
325 РКТГ-34185 Станко Јожеф Игнац 1907 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
326 РКТГ-34186 Тауер Алајош 1884 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
327 РКТГ-34187 Тиринг Алберт 1901 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
328 РКТГ-34188 Тубић Иштван Леополд 1924 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
329 РКТГ-34189 Тул Јакоб 1923 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
330 РКТГ-34190 Тул Јован 1914 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
331 РКТГ-34191 Тул Петар 1878 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
332 РКТГ-34192 Тунер Алоис Зрењанин Зрењанин детаљније информације
333 РКТГ-34193 Урбан Еуген 1919 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
334 РКТГ-34194 Фајст Михајло 1914 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
335 РКТГ-34195 Фекетич Зрењанин Зрењанин детаљније информације
336 РКТГ-34196 Феленц Ђорђе 1909 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
337 РКТГ-34197 Фердинанди Јован 1883 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
338 РКТГ-34198 Фердинанди Стеван 1885 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
339 РКТГ-34199 Филип Јене Јожеф 1911 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
340 РКТГ-34200 Фишер Јакоб 1897 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
341 РКТГ-34201 Фојдл Јован 1883 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
342 РКТГ-34202 Франк Едвард 1903 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
343 РКТГ-34203 Франк Иштван 1915 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
344 РКТГ-34204 Фриц Јозеф 1886 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
345 РКТГ-34205 Хавлек Јанош Јожеф 1878 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
346 РКТГ-34206 Хајду Карољ 1920 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
347 РКТГ-34207 Хајнерман Алоис Др. 1885 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
348 РКТГ-34208 Хакл Ференц Агоштон 1914 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
349 РКТГ-34209 Халаи Јожеф Зрењанин Зрењанин детаљније информације
350 РКТГ-34210 Халаш Андраш 1907 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
351 РКТГ-34211 Хампанер Адалберт 1910 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
352 РКТГ-34212 Хаупт Антон Зрењанин Зрењанин детаљније информације
353 РКТГ-34213 Хелмер Михајло 1896 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
354 РКТГ-34214 Хербстер Ладислав 1901 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
355 РКТГ-34215 Хил Зрењанин Зрењанин детаљније информације
356 РКТГ-34216 Хилер Никола 1897 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
357 РКТГ-34217 Хорват Емил Зрењанин Зрењанин детаљније информације
358 РКТГ-34218 Хофман Јован 1925 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
359 РКТГ-34219 Хуњади Ференц Зрењанин Зрењанин детаљније информације
360 РКТГ-34220 Хуфнагел 1880 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
361 РКТГ-34221 Хуфнагел Антон 1906 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
362 РКТГ-34222 Цимре Карло 1888 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
363 РКТГ-34223 Чаби Гелер 1909 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
364 РКТГ-34224 Чаби Ержебет 1911 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
365 РКТГ-34225 Чесар Јанош Зрењанин Зрењанин детаљније информације
366 РКТГ-34226 Шарош Шандор Ђула 1874 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
367 РКТГ-34227 Шварц Јозеф 1902 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
368 РКТГ-34228 Шварц Јозеф 1884 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
369 РКТГ-34229 Шварц Магдалена 1886 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
370 РКТГ-34230 Швиртлих Алоис 1904 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
371 РКТГ-34231 Швиртлих Алоис 1880 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
372 РКТГ-34232 Шер Антал Ђерђ 1900 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
373 РКТГ-34233 Шлитер Јован 1876 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
374 РКТГ-34234 Шмит Јозеф 1902 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
375 РКТГ-34235 Шмит Ханс 1914 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
376 РКТГ-34237 Шмитфал Јован 1908 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
377 РКТГ-34238 Шмитфал Јован 1903 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
378 РКТГ-34239 Шмитфал Филип Зрењанин Зрењанин детаљније информације
379 РКТГ-34240 Шнајдер Јован Зрењанин Зрењанин детаљније информације
380 РКТГ-34241 Шнајдер Пал Јанош 1888 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
381 РКТГ-34242 Шнајдер Шандор 1885 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
382 РКТГ-34243 Штајер Јозеф 1890 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
383 РКТГ-34244 Штајер Петар 1882 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
384 РКТГ-34245 Штефко Габор Габор 1914 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
385 РКТГ-34246 Штибингер 1899 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
386 РКТГ-34247 Штрауб Франц 1904 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
387 РКТГ-34248 Штреф Јован 1880 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
388 РКТГ-34249 Штруцнек Франц Зрењанин Зрењанин детаљније информације
389 РКТГ-34795 Вајдић Ђура Зрењанин Зрењанин детаљније информације
390 РКТГ-34879 Газдак Ђура Зрењанин Зрењанин детаљније информације
391 РКТГ-34880 Горичан Антун Зрењанин Зрењанин детаљније информације
392 РКТГ-34922 Попов Радослав Руди 1903 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
393 РКТГ-34937 Пауљев Коста Зрењанин Зрењанин детаљније информације
394 РКТГ-34950 Ружић Милорад Зрењанин Зрењанин детаљније информације
395 РКТГ-34968 Рагановић Мирко Зрењанин Зрењанин детаљније информације
396 РКТГ-35077 Ферковић Александар Зрењанин Зрењанин детаљније информације
397 РКТГ-35242 Сотрел Амалија 1903 Книћанин Книћани детаљније информације
398 РКТГ-35253 Црнчевић Илија Зрењанин Зрењанин детаљније информације
399 РКТГ-35368 Караџин Милан Зрењанин Зрењанин детаљније информације
400 РКТГ-35562 Златар Јаша Зрењанин Зрењанин детаљније информације
401 РКТГ-35566 Земунски Војин Кикинда Зрењанин детаљније информације
402 РКТГ-35634 Мојисиловић Петар Зрењанин Зрењанин детаљније информације
403 РКТГ-35976 Цимер Карло Мартин 1877 Томашевац Томашевац детаљније информације
404 РКТГ-37867 Бернат Фрања Петар 1894 Елемир Елемир детаљније информације
405 РКТГ-38287 Лехт Никола 1899 Лазарево Лазарево детаљније информације
406 РКТГ-38899 Бобољевић Јоца Перлез Перлез детаљније информације
407 РКТГ-38901 Димов Мита Перлез Перлез детаљније информације
408 РКТГ-38904 Халашек Андрија Јосип 1886 Перлез Перлез детаљније информације
409 РКТГ-38905 Катана Ђока А. Перлез Перлез детаљније информације
410 РКТГ-38906 Кокара Октавијан Перлез Перлез детаљније информације
411 РКТГ-38907 Мика Жива Светозар 1906 Перлез Перлез детаљније информације
412 РКТГ-38908 Немеш Тамаш Перлез Перлез детаљније информације
413 РКТГ-38909 Опријан Бранко Перлез Перлез детаљније информације
414 РКТГ-38910 Рац Андраш 1883 Перлез Перлез детаљније информације
415 РКТГ-38911 Риц Пал Михаљ 1901 Перлез Перлез детаљније информације
416 РКТГ-38912 Спарјосy Дина Перлез Перлез детаљније информације
417 РКТГ-39028 Межнар Јосип Антон 1901 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
418 РКТГ-39029 Рушивалд Паул Јосиф 1914 Елемир Елемир детаљније информације
419 РКТГ-39030 Хералд Јосип Адам 1911 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
420 РКТГ-39352 Кифел Вилхелм Вилхелм 1881 Деспотовац Деспотовац детаљније информације
421 РКТГ-39386 Кратофил Михајло Јакоб 1879 Бело Блато Бело Блато детаљније информације
422 РКТГ-39489 Кол Антон Јован 1901 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
423 РКТГ-39601 Шлотхауер Ана Јосиф 1909 Книћанин Книћанин детаљније информације
424 РКТГ-39698 Табор Матија Јохан 1887 Елемир Елмир детаљније информације
425 РКТГ-39918 Кремер Ката Јосиф 1883 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
426 РКТГ-40326 Вебер Франц 1934 Јабука Зрењанин детаљније информације
427 РКТГ-40327 Вебер Георг 1875 Алибунар Книћанин детаљније информације
428 РКТГ-40333 Берчек Секула Милош 1902 Тараш Стајићево детаљније информације
429 РКТГ-40350 Ађић Александар Ђура Подгорица Зрењанин детаљније информације
430 РКТГ-40367 Ајзлер Андор Жигмонд непознато Зрењанин детаљније информације
431 РКТГ-40476 Бихари Ладислав Бела 1912 Нови Бечеј Зрењанин детаљније информације
432 РКТГ-40477 Бергентал Гизела 1873 Книћанин Зрењанин детаљније информације
433 РКТГ-40478 Бергентал Регина 1883 А-непознато Зрењанин детаљније информације
434 РКТГ-40479 Бек Мавро Адолф 1885 Ада Зрењанин детаљније информације
435 РКТГ-40480 Бем Регина 1884 Идвор Зрењанин детаљније информације
436 РКТГ-40481 Бергентал Аладар 1907 Книћанин Зрењанин детаљније информације
437 РКТГ-40482 Бергентал Алберт Херман 1872 Ечка Зрењанин детаљније информације
438 РКТГ-40483 Бергентал Ана 1894 А-непознато Зрењанин детаљније информације
439 РКТГ-40484 Бергентал Вилим Херман 1915 А-непознато Зрењанин детаљније информације
440 РКТГ-40485 Бек Геза Емануел 1876 Алмаш Зрењанин детаљније информације
441 РКТГ-40486 Бергентал Деже Мавро 1879 Книћанин Зрењанин детаљније информације
442 РКТГ-40487 Бергентал Ирма 1887 Лазарево Зрењанин детаљније информације
443 РКТГ-40488 Бергентал Јелена 1848 Српски Итабеј Зрењанин детаљније информације
444 РКТГ-40490 Бергентал Јозефина Лазар 1910 Ечка Зрењанин детаљније информације
445 РКТГ-40491 Бергентал Јованка 1878 Ечка Зрењанин детаљније информације
446 РКТГ-40492 Бергентал Лазар Херман 1876 Книћанин Зрењанин детаљније информације
447 РКТГ-40493 Бергентал Лија 1921 Книћанин Зрењанин детаљније информације
448 РКТГ-40494 Бихлер Етелка 1882 Зволен Зрењанин детаљније информације
449 РКТГ-40495 Бергентал Бела Лазар 1913 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
450 РКТГ-40496 Бала Рихард Јосиф 1891 Нови Сад Зрењанин детаљније информације
451 РКТГ-40497 Бак Паула Јакоб 1887 Печуј Зрењанин детаљније информације
452 РКТГ-40498 Бала Душан Рихард 1924 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
453 РКТГ-40499 Бала Јозефина Бела А-непознато Зрењанин детаљније информације
454 РКТГ-40519 Арадски Жива непознато Чента детаљније информације
455 РКТГ-40520 Адамов Жарко Јосим 1921 Меленци Меленци детаљније информације
456 РКТГ-40521 Адамов Лаза Аца 1880 Меленци Меленци детаљније информације
457 РКТГ-40523 Адамов Лаза Мирко Бачки Јарак Меленци детаљније информације
458 РКТГ-40524 Адамов Љубица Урош 1912 Меленци Меленци детаљније информације
459 РКТГ-40525 Адамов Љубица Стева 1887 Меленци Меленци детаљније информације
460 РКТГ-40526 Адамов Милина Урош 1912 Меленци Меленци детаљније информације
461 РКТГ-40527 Адамов Никола Лазa 1919 Меленци Меленци детаљније информације
462 РКТГ-40528 Адамов Радивој Меленци Меленци детаљније информације
463 РКТГ-40530 Арацки Деспот Дане 1909 Тараш Тараш детаљније информације
464 РКТГ-40532 Адамов Жарко Мита 1923 Меленци Меленци детаљније информације
465 РКТГ-40537 Аврамов Васа Крста 1891 Чента Чента детаљније информације
466 РКТГ-40538 Аврамов Жива 1908 Чента Чента детаљније информације
467 РКТГ-40540 Анкић Тодор Милан 1898 Орловат Орловат детаљније информације
468 РКТГ-40545 Авакумовић Никола Љуба 1908 Ашања Перлез детаљније информације
469 РКТГ-40620 Бек Дора Ижо 1896 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
470 РКТГ-40622 Бергентал Роза 1880 Дарда Зрењанин детаљније информације
471 РКТГ-40623 Бала Фрида 1905 Клањц Зрењанин детаљније информације
472 РКТГ-40625 Балаж Андрија Илија 1894 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
473 РКТГ-40626 Балаж Регина 1901 Сента Зрењанин детаљније информације
474 РКТГ-40627 Батори Имре Липот 1891 Сент Мартон Зрењанин детаљније информације
475 РКТГ-40629 Баумгертнер Јован А-непознато Зрењанин детаљније информације
476 РКТГ-40630 Бала Паула Рихард 1922 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
477 РКТГ-40631 Болгар Верица Лео 1923 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
478 РКТГ-40633 Бергентал Људевит Лајош Алберт 1883 Лазарево Зрењанин детаљније информације
479 РКТГ-40634 Бихари Бела Јакоб 1882 Ервеник Зрењанин детаљније информације
480 РКТГ-40636 Бихари Ида 1886 Мохач Зрењанин детаљније информације
481 РКТГ-40637 Бихари Стеван Бела 1914 Нови Бечеј Зрењанин детаљније информације
482 РКТГ-40638 Бихлер Хуго Јосиф 1876 Предмир Зрењанин детаљније информације
483 РКТГ-40640 Биргер Бела 1882 Ђула Зрењанин детаљније информације
484 РКТГ-40641 Берковић Херман Бернат 1903 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
485 РКТГ-40642 Бјелински Павле Игнац 1881 Загреб Зрењанин детаљније информације
486 РКТГ-40643 Берковић Хела Херман 1933 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
487 РКТГ-40644 Болгар Лео Бела 1886 Нови Бечеј Зрењанин детаљније информације
488 РКТГ-40645 Болгар Терезија 1894 Кикинда Зрењанин детаљније информације
489 РКТГ-40647 Борал Бранислава 1896 Бучач Зрењанин детаљније информације
490 РКТГ-40648 Борал Гертруда Макса 1920 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
491 РКТГ-40650 Борал Леј - Јулија Макса 1923 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
492 РКТГ-40651 Борал Макса Бернат 1889 Коропјец Зрењанин детаљније информације
493 РКТГ-40653 Борал Мартин Бернат 1899 А-непознато Зрењанин детаљније информације
494 РКТГ-40654 Борал Паулина 1857 Непознато.... Зрењанин детаљније информације
495 РКТГ-40656 Бјелински Ерна 1894 Плзен Зрењанин детаљније информације
496 РКТГ-40657 Берковић Ели Херман 1934 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
497 РКТГ-40658 Адлер Исак Игнац 1869 Бачко Петрово Село Зрењанин детаљније информације
498 РКТГ-40659 Бергентал Тереза 1877 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
499 РКТГ-40660 Ајзлер Мирко Емил 1921 непознато Зрењанин детаљније информације
500 РКТГ-40661 Бергентал Тибор 1920 А-непознато Зрењанин детаљније информације
501 РКТГ-40662 Бергер Јене 1870 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
502 РКТГ-40663 Ајбеншиц Ирма Давид 1873 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
503 РКТГ-40664 Ајбеншиц Ижо Адолф 1868 Руско Село Зрењанин детаљније информације
504 РКТГ-40665 Ајхенштајн Каролина 1875 А-Непознато Зрењанин детаљније информације
505 РКТГ-40666 Адлер Хермина Чаковец Зрењанин детаљније информације
506 РКТГ-40667 Адлер Пирошка Исак Бачко Петрово Село Зрењанин детаљније информације
507 РКТГ-40668 Адлер Малвина 1870 Лалић Зрењанин детаљније информације
508 РКТГ-40669 Ајхенштајн Оскар Мозес 1900 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
509 РКТГ-40670 Ајбеншиц Микша 1871 непознато Зрењанин детаљније информације
510 РКТГ-40671 Ајзлер Јолан Краус 1886 Вајдберг Зрењанин детаљније информације
511 РКТГ-40672 Арм Александар Мартон 1914 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
512 РКТГ-40673 Арм Клара 1916 Тисануц Зрењанин детаљније информације
513 РКТГ-40674 Ајзлер Емил Адолф 1886 Вајдберг Зрењанин детаљније информације
514 РКТГ-40675 Арм Мартон Александар 1884 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
515 РКТГ-40676 Арон Шарлота 1871 Ново Милешево Зрењанин детаљније информације
516 РКТГ-40677 Арон Алфред Јакоб 1892 Ново Милешево Зрењанин детаљније информације
517 РКТГ-40678 Арм Сидонија 1884 Баранда Зрењанин детаљније информације
518 РКТГ-40701 Бергер Ладислав Адолф 1907 Бачко Петрово Село Зрењанин детаљније информације
519 РКТГ-40704 Бергер Маргита Јене 1891 А-непознато Зрењанин детаљније информације
520 РКТГ-40706 Берковић Александар Бела 1923 Нови Кнежевац Зрењанин детаљније информације
521 РКТГ-40707 Берковић Баба 1909 Вршац Зрењанин детаљније информације
522 РКТГ-40709 Берковић Шарлота Јене 1925 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
523 РКТГ-40711 Берковић Бела Мавро 1898 Нови Кнежевац Зрењанин детаљније информације
524 РКТГ-40713 Берковић Игнац Мајер 1864 Дарда Зрењанин детаљније информације
525 РКТГ-40715 Берковић Јене Игнац 1893 Еперјеш Зрењанин детаљније информације
526 РКТГ-40716 Берковић Јованка 1909 Вршац Зрењанин детаљније информације
527 РКТГ-40718 Берковић Маргита 1889 Вагсеред Зрењанин детаљније информације
528 РКТГ-40720 Берковић Петар Херман 1936 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
529 РКТГ-40722 Берковић Регина 1894 Ратково Зрењанин детаљније информације
530 РКТГ-40723 Берковић Роза 1872 Нови Сад Зрењанин детаљније информације
531 РКТГ-40725 Берковић Хани 1867 Кишсебен Зрењанин детаљније информације
532 РКТГ-40726 Берковић Бернат Лазар 1868 Одеса Зрењанин детаљније информације
533 РКТГ-40728 Браун Роза Мор 1876 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
534 РКТГ-40730 Бредер Ема Арон 1891 Бегејци Зрењанин детаљније информације
535 РКТГ-40732 Браун Стела 1912 А-непознато Зрењанин детаљније информације
536 РКТГ-40733 Браун Регина 1874 А- непознато Зрењанин детаљније информације
537 РКТГ-40734 Браун Маргита 1903 Сегедин Зрењанин детаљније информације
538 РКТГ-40735 Браун Марцела Бернат 1875 Ечка Зрењанин детаљније информације
539 РКТГ-40736 Браун Сидонија 1880 Панчево Зрењанин детаљније информације
540 РКТГ-40737 Берковић Роза 1913 А-непознато Зрењанин детаљније информације
541 РКТГ-40738 Берковић Шамес 1871 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
542 РКТГ-40739 Браун Роза Марцел 1913 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
543 РКТГ-40740 Бришлер 1913 А-непознато Зрењанин детаљније информације
544 РКТГ-40741 Браун Филип Шамуел 1878 Ђенђеш Зрењанин детаљније информације
545 РКТГ-40742 Браун Клара Марцел 1911 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
546 РКТГ-40743 Браун Вилмош Симон 1875 Перјамош Зрењанин детаљније информације
547 РКТГ-40744 Браун Андрија Марцел 1909 Житиште Зрењанин детаљније информације
548 РКТГ-40745 Браун Гизела 1885 Панчево Зрењанин детаљније информације
549 РКТГ-40747 Браун Александар Филип 1919 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
550 РКТГ-40748 Брајер Матилда 1900 А-непознато Зрењанин детаљније информације
551 РКТГ-40749 Брајер Марица Мавро 1933 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
552 РКТГ-40751 Боршоди др Људевит Мавро 1883 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
553 РКТГ-40752 Браун Барбара Марцел 1909 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
554 РКТГ-40753 Бордоши Фрида 1888 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
555 РКТГ-40755 Браун Јосиф Шома 1892 Сента Зрењанин детаљније информације
556 РКТГ-40756 Бордоши Фрања Људевит 1911 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
557 РКТГ-40820 Мајер Катарина Јован 1875 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
558 РКТГ-40843 Хегер Марија Франц 1877 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
559 РКТГ-40858 Акерман Валентин 1940 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
560 РКТГ-40859 Акерман Сузана 1919 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
561 РКТГ-40860 Акерман Сузана 1944 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
562 РКТГ-40861 Акерман Петар 1875 Честерег Книћанин детаљније информације
563 РКТГ-40862 Антон Петер 1942 Честерег Книћанин детаљније информације
564 РКТГ-40863 Акерман Јозеф 1891 Книћанин Книћанин детаљније информације
565 РКТГ-41002 Алберт Магда 1894 Книћанин Книћанин детаљније информације
566 РКТГ-41006 Алберт Елизабет 1907 Книћанин Книћанин детаљније информације
567 РКТГ-41009 Андрес Марија 1918 Книћанин Книћанин детаљније информације
568 РКТГ-41010 Арнолд Ана 1906 Ечка Ечка детаљније информације
569 РКТГ-41032 Ајх Катарина 1884 Бусење Книћанин детаљније информације
570 РКТГ-41034 Ајхелмер Вилма 1872 Бела Црква Бела Црква детаљније информације
571 РКТГ-41036 Албрехт Аделе 1941 Елемир Елемир детаљније информације
572 РКТГ-41037 Албрехт Марија 1899 Книћанин Книћанин детаљније информације
573 РКТГ-41042 Анасенц Јелисавета 1854 Книћанин Книћанин детаљније информације
574 РКТГ-41043 Анау Ана 1878 Лазарево Лазарево детаљније информације
575 РКТГ-41044 Андис Францишка 1938 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
576 РКТГ-41065 Андрес Јохан 1894 Книћанин Книћанин детаљније информације
577 РКТГ-41162 Валтер Рудолф 1946 Книћанин Книћанин детаљније информације
578 РКТГ-41165 Валдиншпергер Јакоб 1946 Книћанин Книћанин детаљније информације
579 РКТГ-41168 Вамзер Терез 1883 Вршац Вршац детаљније информације
580 РКТГ-41174 Вања Ана 1923 Сарча Сарча детаљније информације
581 РКТГ-41175 Вања Лизелоте 1944 Сарча Сарча детаљније информације
582 РКТГ-41183 Венц Катарина 1885 Качарево Книћанин детаљније информације
583 РКТГ-41184 Венцел Елизабета 1882 А- непознато Книћанин детаљније информације
584 РКТГ-41185 Венцл Катарина 1894 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
585 РКТГ-41187 Венцл Терезија 1920 Сарча Сарча детаљније информације
586 РКТГ-41188 Венцл Јосип 1876 А-непознато Книћанин детаљније информације
587 РКТГ-41191 Велт Ана 1885 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
588 РКТГ-41194 Венер Францишка 1944 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
589 РКТГ-41197 Венгерт Маргарета 1884 А-непознато Книћанин детаљније информације
590 РКТГ-41202 Вернер Франц 1936 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
591 РКТГ-41203 Вернер Јохан 1890 Зрењанин Книћанин детаљније информације
592 РКТГ-41205 Вендлинг Андреас 1878 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
593 РКТГ-41215 Ведињек Хелен 1882 А-непознато Книћанин детаљније информације
594 РКТГ-41217 Вегер Франц 1942 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
595 РКТГ-41218 Вегер Јохан 1939 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
596 РКТГ-41224 Векер Магдалена 1922 Книћанин Книћанин детаљније информације
597 РКТГ-41225 Велдер Ана 1887 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
598 РКТГ-41227 Велдер Аполонија 1877 Лазарево Лазарево детаљније информације
599 РКТГ-41228 Велк Барбара 1945 Свети Ђурађ Книћанин детаљније информације
600 РКТГ-41234 Антон Еберхард 1929 Книћанин Книћанин детаљније информације
601 РКТГ-41238 Америјан Катарина 1899 Книћанин Книћанин детаљније информације
602 РКТГ-41245 Вахтлер Маргарета 1869 Перлез Перлез детаљније информације
603 РКТГ-41249 Вајдле Јозеф 1912 А-непознато Книћанин детаљније информације
604 РКТГ-41251 Вахтлер Јохан 1882 А-непознато Книћанин детаљније информације
605 РКТГ-41258 Вајман Ана 1894 А-непознато Книћанин детаљније информације
606 РКТГ-41260 Вајмер Марија 1884 Елемир Елемир детаљније информације
607 РКТГ-41261 Вајмер Петер 1884 А-непознато Книћанин детаљније информације
608 РКТГ-41268 Вагнер Адолф 1883 А-непознато Книћанин детаљније информације
609 РКТГ-41277 Вагнер Магдалена 1861 Книћанин Книћанин детаљније информације
610 РКТГ-41278 Вагнер Маргарета 1943 Наково Наково детаљније информације
611 РКТГ-41279 Вагнер Марија 1889 А-непознато Книћанин детаљније информације
612 РКТГ-41283 Вагнер Петер 1886 А- непознато Книћанин детаљније информације
613 РКТГ-41285 Вагнер Терезија 1885 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
614 РКТГ-41286 супруга Вагнер Јохана 1906 Наково Наково детаљније информације
615 РКТГ-41291 Вајтершан Ана 1884 А-непознато Книћанин детаљније информације
616 РКТГ-41295 Вакер Андреас 1871 Книћанин Книћанин детаљније информације
617 РКТГ-41300 Валцер Ана 1892 А-непознато Книћанин детаљније информације
618 РКТГ-41306 Валдих Ева 1878 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
619 РКТГ-41309 Вакер Ханц 1883 А- непознато Книћанин детаљније информације
620 РКТГ-41341 Вајс Јулијана 1885 А- непознато Книћанин детаљније информације
621 РКТГ-41359 Бећаревић Крунослав - Крум 1901 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
622 РКТГ-41365 Августин Магдалена 1884 Книћанин Книћанин детаљније информације
623 РКТГ-41373 Авендер Катарина 1888 Лукићево Лукићево детаљније информације
624 РКТГ-41382 Аман Марија 1882 Бело Блато Бело Блато детаљније информације
625 РКТГ-41386 Вилхелм Барбара 1870 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
626 РКТГ-41396 Амон Катарина 1875 Книћанин Книћанин детаљније информације
627 РКТГ-41401 Амон Хајнрих 1873 Книћанин Книћанин детаљније информације
628 РКТГ-41403 Амон Франц 1893 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
629 РКТГ-41424 Адрос Елизабета 1884 Книћанин Книћанин детаљније информације
630 РКТГ-41431 Вимер Барбара 1888 Книћанин Книћанин детаљније информације
631 РКТГ-41432 Апел Јакоб 1880 Книћанин Книћанин детаљније информације
632 РКТГ-41437 Ардељан Ана 1893 Книћанин Книћанин детаљније информације
633 РКТГ-41442 Вилд Јозеф 1887 А- непознато Книћанин детаљније информације
634 РКТГ-41443 Вилинг Сузана 1897 А-непознато Книћанин детаљније информације
635 РКТГ-41449 Вингерт Јохан 1882 А-непознато Книћанин детаљније информације
636 РКТГ-41450 Вилинг Магдалена 1877 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
637 РКТГ-41451 Вертенбах Елизе 1896 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
638 РКТГ-41456 Вершинг Франц 1913 Бело Блато Бело Блато детаљније информације
639 РКТГ-41458 Вершинг Јозеф 1946 Книћанин Книћанин детаљније информације
640 РКТГ-41459 Вершин Магда 1879 А-непознато Книћанин детаљније информације
641 РКТГ-41461 Гутвајн Лудвиг 1935 А-непознато Книћанин детаљније информације
642 РКТГ-41466 Гутенвезет Лиза 1883 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
643 РКТГ-41469 Волфарт Хелене 1891 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
644 РКТГ-41470 Волф Јертраут 1881 Лазарево Лазарево детаљније информације
645 РКТГ-41471 Волф Лудвиг 1894 Лазарево Лазарево детаљније информације
646 РКТГ-41472 Волф Марија 1885 Лазарево Лазарево детаљније информације
647 РКТГ-41477 Волтнер Јозеф 1904 Ботош Ботош детаљније информације
648 РКТГ-41480 Винтер Хајнрих 1870 Книћанин Книћанин детаљније информације
649 РКТГ-41481 Виснер Николајс 1874 Меленци Меленци детаљније информације
650 РКТГ-41483 Вирц Венцел А-непознато Книћанин детаљније информације
651 РКТГ-41485 Винтер Сузана 1938 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
652 РКТГ-41486 Винтер Марија 1893 А-непознато Книћанин детаљније информације
653 РКТГ-41487 Винтер Магдалена 1944 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
654 РКТГ-41491 Винтер Франц 1939 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
655 РКТГ-41492 Винтбахер Роза 1900 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
656 РКТГ-41493 Виншел Марија 1904 А-непознато Книћанин детаљније информације
657 РКТГ-41495 Винс Матијас 1877 А-непознато Книћанин детаљније информације
658 РКТГ-41498 Ворес Магдалена 1942 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
659 РКТГ-41500 Воје Катарина 1901 А-непознато Книћанин детаљније информације
660 РКТГ-41501 Волер Елизабета 1881 Лазарево Лазарево детаљније информације
661 РКТГ-41505 Војнраух Лоренц 1883 А-непознато Книћанин детаљније информације
662 РКТГ-41509 Витман Јован 1859 Книћанин Книћанин детаљније информације
663 РКТГ-41516 Витман Јозеф 1887 А-непознато Книћанин детаљније информације
664 РКТГ-41518 Витман Маргарета 1867 Клек Клек детаљније информације
665 РКТГ-41521 Герман Елизабета 1884 Елемир Елемир детаљније информације
666 РКТГ-41522 Герман Хелена 1942 Елемир Елемир детаљније информације
667 РКТГ-41523 Герман Линде 1941 Елемир Елемир детаљније информације
668 РКТГ-41528 Гертнер Марија 1925 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
669 РКТГ-41529 Герман Марија 1922 Елемир Елемир детаљније информације
670 РКТГ-41562 Гајдек Магдалена 1941 Елемир Елемир детаљније информације
671 РКТГ-41563 Гађански Розалија 1886 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
672 РКТГ-41564 Габријел Марија 1878 А-непознато Книћанин детаљније информације
673 РКТГ-41566 Габриел Јохан 1879 А-непознато Книћанин детаљније информације
674 РКТГ-41571 Гаубац Јакоб 1943 А-непознато Книћанин детаљније информације
675 РКТГ-41577 Гангнер Ела 1871 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
676 РКТГ-41585 Герман Никола 1880 Елемир Елемир детаљније информације
677 РКТГ-41590 Гаул Ева 1882 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
678 РКТГ-41598 Гардиш Розалија 1870 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
679 РКТГ-41602 Грил Аполонија 1934 Лазарево Лазарево детаљније информације
680 РКТГ-41603 Геблорт Јакоб 1880 А-непознато Книћанин детаљније информације
681 РКТГ-41606 Галик Јозеф 1894 А-непознато Книћанин детаљније информације
682 РКТГ-41607 Галик Иво 1887 А-непознато Книћанин детаљније информације
683 РКТГ-41608 Галик Геринг 1886 А-непознато Книћанин детаљније информације
684 РКТГ-41661 Бацковић Балша Београд Зрењанин детаљније информације
685 РКТГ-41663 Бранђовски Марија 1862 Б. Свети Ђурађ Книћанин детаљније информације
686 РКТГ-41672 Бон Магдалена 1891 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
687 РКТГ-41681 Браун Паул 1917 Лукићево Лукићево детаљније информације
688 РКТГ-41685 Брауш Јосип 1862 А-непознато Книћанин детаљније информације
689 РКТГ-41693 Браун Петер 1881 А-непознато Книћанин детаљније информације
690 РКТГ-41695 Бранделк Јелисавета 1864 А-непознато Книћанин детаљније информације
691 РКТГ-41702 Бослер Катарина 1883 Лазарево Лазарево детаљније информације
692 РКТГ-41704 Браун Магдалена 1939 Лукићево Лукићево детаљније информације
693 РКТГ-41714 Бракс Катарина 1887 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
694 РКТГ-41722 Бренер Ева 1889 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
695 РКТГ-41728 Гали Марија 1880 Лазарево Лазарево детаљније информације
696 РКТГ-41749 Гершт Ана 1893 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
697 РКТГ-41793 Бајл Ана 1884 Лазарево Лазарево детаљније информације
698 РКТГ-41814 Бекер Барбара 1882 Бихаћ Книћанин детаљније информације
699 РКТГ-41815 Баринг Јохан 1884 Книћанин Книћанин детаљније информације
700 РКТГ-41823 Балник Адам 1900 Лазарево Лазарево детаљније информације
701 РКТГ-41831 Гетман Јулијана 1883 А-непознато Книћанин детаљније информације
702 РКТГ-41832 Гајо Сузана 1878 Лазарево Лазарево детаљније информације
703 РКТГ-41833 Гајз Филип 1870 Лазарево Лазарево детаљније информације
704 РКТГ-41835 Галднер Марија 1883 А-непознато Книћанин детаљније информације
705 РКТГ-41836 Гајзер Јохан 1908 А-непознато Книћанин детаљније информације
706 РКТГ-41892 Бренер Сузана 1883 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
707 РКТГ-41893 Брем Кристина 1877 Лазарево Лазарево детаљније информације
708 РКТГ-41895 Бренесел Катарина 1880 А-непознато Книћанин детаљније информације
709 РКТГ-41897 Брем Елизабет 1876 А-непознато Книћанин детаљније информације
710 РКТГ-41906 Бренер Терезија 1888 Лазарево Лазарево детаљније информације
711 РКТГ-41912 Бландл Катарина 1901 Одеса Книћанин детаљније информације
712 РКТГ-41920 Брех Матијас 1884 А-непознато Книћанин детаљније информације
713 РКТГ-41922 Брем Аполонија 1884 Лазарево Лазарево детаљније информације
714 РКТГ-41928 Бухонц Маргарета 1891 Книћанин Книћанин детаљније информације
715 РКТГ-41932 Гајтер Херберт 1943 Лукићево Лукићево детаљније информације
716 РКТГ-41934 Бумпле Сузана 1879 Деспотовац Деспотовац детаљније информације
717 РКТГ-41938 Браун Аугуст 1886 Клек Клек детаљније информације
718 РКТГ-41952 Браун Фридрих 1855 А-непознато Книћанин детаљније информације
719 РКТГ-41954 Брунер Маргарета 1880 Чавош Книћанин детаљније информације
720 РКТГ-41955 Брунер Никола 1940 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
721 РКТГ-41958 Бана Јохана 1870 Книћанин Книћанин детаљније информације
722 РКТГ-41982 Барчелер Ана 1890 Книћанин Книћанин детаљније информације
723 РКТГ-41984 Барт Катарина 1879 Книћанин Книћанин детаљније информације
724 РКТГ-41992 Барбир Елизабета 1878 Елемир Елемир детаљније информације
725 РКТГ-41999 Бакес Михајел 1944 Книћанин Книћанин детаљније информације
726 РКТГ-42001 Батари Илонка 1882 Книћанин Книћанин детаљније информације
727 РКТГ-42008 Грос Сузана 1880 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
728 РКТГ-42009 Бауер Шарлоте 1943 Книћанин Книћанин детаљније информације
729 РКТГ-42010 Баумерт Ева 1876 Книћанин Книћанин детаљније информације
730 РКТГ-42011 Балтенвихер Мари 1908 Книћанин Книћанин детаљније информације
731 РКТГ-42025 Гец Магдалена 1927 Лазарево Лазарево детаљније информације
732 РКТГ-42027 Гроди Елизабета 1870 Перлез Перлез детаљније информације
733 РКТГ-42031 Гелс Јозеф 1887 А-непознато Книћанин детаљније информације
734 РКТГ-42033 Грипелс Ана 1880 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
735 РКТГ-42036 Гусе Катарина 1880 А-непознато Книћанин детаљније информације
736 РКТГ-42037 Гуш Николаус 1937 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
737 РКТГ-42044 Гертнер Фридлинде 1945 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
738 РКТГ-42046 Георговић Јули 1901 А-непознато Книћанин детаљније информације
739 РКТГ-42054 Густа Јован 1891 А-непознато Книћанин детаљније информације
740 РКТГ-42056 Грос Барбара 1885 А-непознато Книћанин детаљније информације
741 РКТГ-42063 Гулднел Харст 1940 Лазарево Лазарево детаљније информације
742 РКТГ-42064 Гулднел Магдалена 1880 Ечка Ечка детаљније информације
743 РКТГ-42065 Гулднел Сузана 1878 А-непознато Книћанин детаљније информације
744 РКТГ-42086 Бортл Николаус 1901 А-непознато Книћанин детаљније информације
745 РКТГ-42088 Биндер Јохан 1878 А-непознато Книћанин детаљније информације
746 РКТГ-42094 Билди Јохан А-непознато Книћанин детаљније информације
747 РКТГ-42096 Билек Ирена 1879 А-непознато Книћанин детаљније информације
748 РКТГ-42098 Биндер Елфриде 1932 Елемир Елемир детаљније информације
749 РКТГ-42099 Биндер Елиза 1878 А-непознато Книћанин детаљније информације
750 РКТГ-42101 Биранг Катарина 1880 А-непознато Книћанин детаљније информације
751 РКТГ-42103 Бирг Фридрих 1883 А-непознато Книћанин детаљније информације
752 РКТГ-42114 Белер Иван 1867 А-непознато Книћанин детаљније информације
753 РКТГ-42173 Бибори Маргит 1901 А-непознато Книћанин детаљније информације
754 РКТГ-42181 Бихер Ана 1888 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
755 РКТГ-42186 Бетендорфер Сузана 1940 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
756 РКТГ-42187 Бекер Јозеф 1900 Книћанин Книћанин детаљније информације
757 РКТГ-42216 Бертан Елизабета 1884 Лазарево Лазарево детаљније информације
758 РКТГ-42232 Бургер Ана 1903 Лазарево Лазарево детаљније информације
759 РКТГ-42233 Буњер Франц 1870 А-непознато Книћанин детаљније информације
760 РКТГ-42237 Бенглер Јозеф 1901 А-непознато Книћанин детаљније информације
761 РКТГ-42238 Борш Леополд 1868 А-непознато Книћанин детаљније информације
762 РКТГ-42241 Биберт Јохан 1883 А-непознато Книћанин детаљније информације
763 РКТГ-42306 Шмит Михајло Јосеф 1875 Бело Блато Бело Блато детаљније информације
764 РКТГ-42361 Берјер Јозеф 1878 Ботош Ботош детаљније информације
765 РКТГ-42362 Берјер Маргарета 1886 Лукићево Лукићево детаљније информације
766 РКТГ-42364 Береш Елизабета 1886 А-непознато Книћанин детаљније информације
767 РКТГ-42377 Бернорд Барбара 1886 А-непознато Книћанин детаљније информације
768 РКТГ-42378 Берток Франц 1938 Меленци Меленци детаљније информације
769 РКТГ-42379 Берток Марија 1886 А-непознато Книћанин детаљније информације
770 РКТГ-42380 Бернат Антон 1873 Елемир Елемир детаљније информације
771 РКТГ-42386 Бајер Антал 1945 А-непознато Книћанин детаљније информације
772 РКТГ-42395 Беран Цецилија 1889 А-непознато Книћанин детаљније информације
773 РКТГ-42402 Блази Магдалена 1875 А-непознато Книћанин детаљније информације
774 РКТГ-42403 Бартл Сузана 1911 Лазарево Лазарево детаљније информације
775 РКТГ-42414 Бенц Петер 1879 Книћанин Книћанин детаљније информације
776 РКТГ-42431 Бурдутић Јован Ћирa 1904 Меленци Меленци детаљније информације
777 РКТГ-42432 Бошков Миливој Милан 1923 Меленци Меленци детаљније информације
778 РКТГ-42433 Батањски Ђура Богдан 1921 Меленци Меленци детаљније информације
779 РКТГ-42434 Буреић Милан Паја 1909 Меленци Меленци детаљније информације
780 РКТГ-42442 Белић Милан Коста 1909 Чента Чента детаљније информације
781 РКТГ-42443 Балаж Зелма Исидор 1928 непознато Зрењанин детаљније информације
782 РКТГ-42444 Бировљев Немања Милан 1905 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
783 РКТГ-42468 Вуловић Жарко Елемир Елемир детаљније информације
784 РКТГ-42614 Беринг Терезија 1868 Лукићево Лукићево детаљније информације
785 РКТГ-42615 Беринг Маргарета 1886 Лазарево Лазарево детаљније информације
786 РКТГ-42619 Беринг Јохан 1884 А-непознато Книћанин детаљније информације
787 РКТГ-42621 Беринг Антон 1892 Лазарево Лазарево детаљније информације
788 РКТГ-42631 Беринг Елизабета 1889 Клек Клек детаљније информације
789 РКТГ-42634 Бартуле Барбара 1881 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
790 РКТГ-42683 Бер Хелена 1890 А-непознато Книћанин детаљније информације
791 РКТГ-42685 Блондл Антал 1894 А-непознато Книћанин детаљније информације
792 РКТГ-42688 Блехл Јелисавета 1869 А-непознато Книћанин детаљније информације
793 РКТГ-42689 Блехл Јосип 1896 А-непознато Книћанин детаљније информације
794 РКТГ-42690 Блехл Катарина 1929 А-непознато Книћанин детаљније информације
795 РКТГ-42699 Блош Кoнрад 1886 А-непознато Книћанин детаљније информације
796 РКТГ-42709 Бис Катарина 1905 А-непознато Книћанин детаљније информације
797 РКТГ-42710 Бишов Цецилија 1906 А-непознато Книћанин детаљније информације
798 РКТГ-42712 Бокмилер Јозеф 1878 Жомбоља Книћанин детаљније информације
799 РКТГ-42714 Бартл Елизабет 1885 Книћанин Книћанин детаљније информације
800 РКТГ-42715 Бон Ана 1939 Книћанин Книћанин детаљније информације
801 РКТГ-42720 Блаулус Марија 1877 Лазарево Лазарево детаљније информације
802 РКТГ-42730 Бокес Михајел 1893 А-непознато Книћанин детаљније информације
803 РКТГ-42732 Болтнер Терезија 1884 А-непознато Книћанин детаљније информације
804 РКТГ-42734 Болових Никола 1942 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
805 РКТГ-42737 Биркерхајер Јозеф 1883 А-непознато Книћанин детаљније информације
806 РКТГ-42743 Бох Катарина 1895 А-непознато Книћанин детаљније информације
807 РКТГ-42744 Бертон Антон 1878 А-непознато Книћанин детаљније информације
808 РКТГ-42746 Беруф Јозеф 1887 А-непознато Книћанин детаљније информације
809 РКТГ-42775 Бернер Франц 1879 Ботош Ботош детаљније информације
810 РКТГ-42776 Бакер Андреас 1941 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
811 РКТГ-42800 Бертон Петар 1880 Лукићево Лукићево детаљније информације
812 РКТГ-42804 Боал Јакоб 1879 А-непознато Книћанин детаљније информације
813 РКТГ-42805 Бенди Јохан 1877 А-непознато Книћанин детаљније информације
814 РКТГ-42808 Блум Катарина 1901 А-непознато Книћанин детаљније информације
815 РКТГ-42815 Бернхарт Јелисавета 1884 А-непознато Книћанин детаљније информације
816 РКТГ-42817 Беруф Јован 1884 А-непознато Книћанин детаљније информације
817 РКТГ-42822 Бој Ева 1909 А-непознато Книћанин детаљније информације
818 РКТГ-42825 Бојерне Петер 1888 А-непознато Книћанин детаљније информације
819 РКТГ-42832 Волф Александар Жигмонд 1896 Меленци Зрењанин детаљније информације
820 РКТГ-42833 Вајс Хуго Симон 1883 Будимпешта Зрењанин детаљније информације
821 РКТГ-42834 Вајценхофер Аница 1906 А-непознато Зрењанин детаљније информације
822 РКТГ-42835 Вајценхофер Едита Људевит 1932 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
823 РКТГ-42836 Вајценхофер Едуард Људевит 1929 Осјек Зрењанин детаљније информације
824 РКТГ-42837 Вамош Гизела Игнац 1874 Пустаковачи Зрењанин детаљније информације
825 РКТГ-42838 Вамош А-непознато Зрењанин детаљније информације
826 РКТГ-42839 Винтер Аранка 1885 Српски Итабеј Зрењанин детаљније информације
827 РКТГ-42840 Винтер др Људевит Леополд 1879 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
828 РКТГ-42841 Волак Андрија 1930 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
829 РКТГ-42843 Волак Магда 1898 Јаша Томић Зрењанин детаљније информације
830 РКТГ-42844 Вајс Лујза Леополд 1912 Нови Сад Зрењанин детаљније информације
831 РКТГ-42845 Волф Аника Александар 1921 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
832 РКТГ-42846 Волф Ирена 1868 Сегедин Зрењанин детаљније информације
833 РКТГ-42847 Волф Маргита 1904 Будимпешта Зрењанин детаљније информације
834 РКТГ-42848 Волф Тибор Алекса 1942 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
835 РКТГ-42849 Волфингер Исидор Шаму 1868 Вајдберг Зрењанин детаљније информације
836 РКТГ-42927 Волак Јулије Александар 1887 Дарањ Зрењанин детаљније информације
837 РКТГ-42928 Вајс Андрија Хуго 1925 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
838 РКТГ-42929 Ваги Карло Михајло 1882 Будимпешта Зрењанин детаљније информације
839 РКТГ-42930 Ваги Маргита 1874 Ђер Зрењанин детаљније информације
840 РКТГ-42931 Вајнфелд Агата Арпад 1935 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
841 РКТГ-42932 Вајнфелд Арпад Игнац 1906 Меленци Зрењанин детаљније информације
842 РКТГ-42934 Вајнфелд Игнац Шаму 1863 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
843 РКТГ-42935 Вајнфелд Рожи 1911 Бачко Петрово Село Зрењанин детаљније информације
844 РКТГ-42936 Вајнштајн Роза 1869 Башаид Зрењанин детаљније информације
845 РКТГ-42937 Вајнштајн Хари Шамуел 1867 Опово Зрењанин детаљније информације
846 РКТГ-42938 Вајс Хедвига 1886 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
847 РКТГ-42940 Вајс Андор Бернат 1884 Сента Зрењанин детаљније информације
848 РКТГ-42941 Вајс 1918 А- непознато Зрењанин детаљније информације
849 РКТГ-42942 Вајс Вера Илија 1929 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
850 РКТГ-42943 Вајс Ђорђе Илија 1923 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
851 РКТГ-42944 Вајс Етелка 1885 Темишвар Зрењанин детаљније информације
852 РКТГ-42945 Вајс Ирма Бењамин 1890 Падеј Зрењанин детаљније информације
853 РКТГ-42946 Вајс Јелена Игнац 1904 Ада Зрењанин детаљније информације
854 РКТГ-42947 Вајс Јелисавета 1900 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
855 РКТГ-42948 Вајс Јозефина Леополд 1917 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
856 РКТГ-42949 Вајс Ладислав Андор 1919 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
857 РКТГ-42951 Вајс Александар Мор 1910 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
858 РКТГ-42996 Ваги Александар Михајло 1873 Ахово Зрењанин детаљније информације
859 РКТГ-43010 Вајнфелд Роза 1896 Меленци Зрењанин детаљније информације
860 РКТГ-43128 Вајнфелд Цецилија Шамуел 1873 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
861 РКТГ-43173 Бенц Мартин Петра 1888 Мужља Мужља детаљније информације
862 РКТГ-43216 Врзић Манојло Б 1910 Меленци Меленци детаљније информације
863 РКТГ-43219 Велисављев Никола Вукашин 1921 Братскоје Томашевац детаљније информације
864 РКТГ-43221 Вуков Душан Шандор 1889 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
865 РКТГ-43222 Вујић Милош Тоша 1902 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
866 РКТГ-43223 Вукоњански Радивој Душан 1923 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
867 РКТГ-43224 Вуков Александар Иван 1925 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
868 РКТГ-43672 Вари Каролина 1891 Констанц Книћанин детаљније информације
869 РКТГ-43719 Божин Славко Милан 1922 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
870 РКТГ-43924 Војнов Паја Лаза 1915 Меленци Меленци детаљније информације
871 РКТГ-43944 Војнов Милан Срећа 1914 А- непознато Меленци детаљније информације
872 РКТГ-43974 Визи Јожеф Антал 1921 Мужља Мужља детаљније информације
873 РКТГ-44115 Вујатов Момчило Светолик 1921 Меленци Меленци детаљније информације
874 РКТГ-44185 Вајдић Данилка 1927 Меленци Меленци детаљније информације
875 РКТГ-44193 Вујанић Жива Илија 1919 Чента Чента детаљније информације
876 РКТГ-44211 Видрић Стеван Дино 1886 А-непознато Елемир детаљније информације
877 РКТГ-44610 Бон Маргарета 1891 Крајишник Крајишник детаљније информације
878 РКТГ-44964 Вуков Љубинка 1920 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
879 РКТГ-44967 Гринфелд Армин 1883 Гепеш Зрењанин детаљније информације
880 РКТГ-44968 Гулднер Јосиф А- непознато Зрењанин детаљније информације
881 РКТГ-44969 Грубер Павле 1896 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
882 РКТГ-44970 Грубер Ида 1870 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
883 РКТГ-44972 Грос Мартин Давид 1881 Велики Колмош Зрењанин детаљније информације
884 РКТГ-44973 Грос Етелка 1886 Поросло Зрењанин детаљније информације
885 РКТГ-44974 Грос Адолф А- непознато Зрењанин детаљније информације
886 РКТГ-44975 Гринфелд Спира 1892 Делта Зрењанин детаљније информације
887 РКТГ-44976 Гринфелд Ладислав 1907 Темишвар Зрењанин детаљније информације
888 РКТГ-44977 Гринфеилд Ева Армин 1920 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
889 РКТГ-44979 Грин Грета 1922 Беч Зрењанин детаљније информације
890 РКТГ-44980 Гутман Аника Даниел Зрењанин Зрењанин детаљније информације
891 РКТГ-44983 Гринфелд Антон Армин 1926 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
892 РКТГ-44984 Гринбергер Хермина Емануел 1899 Темишвар Зрењанин детаљније информације
893 РКТГ-44986 Гринбергер Гизела 1874 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
894 РКТГ-44987 Гринбергер Геза Емануел 1905 Темишвар Зрењанин детаљније информације
895 РКТГ-44988 Гринбаум Маргита Иса 1902 Дарда Зрењанин детаљније информације
896 РКТГ-44989 Грин Хенрих Исидор 1905 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
897 РКТГ-44990 Грин Ханц Еуген 1922 Беч Зрењанин детаљније информације
898 РКТГ-44991 Грин Еуген Шимон 1894 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
899 РКТГ-44992 Гринфелд Клара Армин 1912 Бачалмаш Зрењанин детаљније информације
900 РКТГ-44998 Гусман Зелма 1884 Томашевац Зрењанин детаљније информације
901 РКТГ-45000 Гусман Тибор 1905 Перлез Зрењанин детаљније информације
902 РКТГ-45003 Гутман Терезија 1890 Кишкунхалаш Зрењанин детаљније информације
903 РКТГ-45004 Гутман Пали Аника А- непознато Зрењанин детаљније информације
904 РКТГ-45005 Гутман Јелисавета Мавро 1910 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
905 РКТГ-45006 Глинерт Илка 1882 Печуј Зрењанин детаљније информације
906 РКТГ-45007 Гутман Гизела 1894 Темешарањаг Зрењанин детаљније информације
907 РКТГ-45008 Гутман Берта Јакоб 1882 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
908 РКТГ-45155 Голдебергер Михајло Мојзеш 1874 Бочар Зрењанин детаљније информације
909 РКТГ-45157 Голдштајн Александар Шандор Јосиф 1894 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
910 РКТГ-45158 Голдман Регина 1873 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
911 РКТГ-45159 Голдман Јулка 1894 Дебељача Зрењанин детаљније информације
912 РКТГ-45160 Голдбергер Евгенија Мавро 1877 Нови Сад Зрењанин детаљније информације
913 РКТГ-45161 Голбергер Ирма 1897 Панчево Зрењанин детаљније информације
914 РКТГ-45163 Голбергер Ерих Ладислав 1932 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
915 РКТГ-45165 Голдбергер Ладислав Адолф 1889 Шалговце Зрењанин детаљније информације
916 РКТГ-45166 Голдшмит Малвина 1886 Ужгород Зрењанин детаљније информације
917 РКТГ-45167 Голбергер Хедвига 1920 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
918 РКТГ-45180 Голдман Јосиф Бењамин 1866 Кикинда Зрењанин детаљније информације
919 РКТГ-45197 Голдман Микша Самуел 1884 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
920 РКТГ-45200 Гутман Имре Мавро 1914 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
921 РКТГ-45222 Голдштајн Ани Александар 1929 А- непознато Зрењанин детаљније информације
922 РКТГ-45236 Голдштајн Мор 1881 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
923 РКТГ-45237 Голдштајн Никола Александар 1933 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
924 РКТГ-45238 Голдштајн Паула 1890 А- непознато Зрењанин детаљније информације
925 РКТГ-45239 Голдштајн Роза Адолф 1882 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
926 РКТГ-45240 Голдштајн Хари Јулиус 1914 Атина Зрењанин детаљније информације
927 РКТГ-45241 Гребер Донат Исидор 1897 Ечка Зрењанин детаљније информације
928 РКТГ-45242 Голдштајн Јулиус Армин 1885 Цариград Зрењанин детаљније информације
929 РКТГ-45243 Голдштајн Етелка Јакоб 1902 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
930 РКТГ-45244 Голдштајн Гизела Јожеф 1878 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
931 РКТГ-45249 Голдштајн Бети 1854 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
932 РКТГ-45294 Гилин Драгутин Милић 1900 Меленци Меленци детаљније информације
933 РКТГ-45298 Гајин Иван Мита 1908 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
934 РКТГ-45300 Года Јано Јано 1906 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
935 РКТГ-45305 Гаћинов Жива Коста 1904 Перлез Перлез детаљније информације
936 РКТГ-45310 Гилезан Марјан 1906 Ечка Ечка детаљније информације
937 РКТГ-45317 Гаврилов Ката Васа 1903 Перлез Перлез детаљније информације
938 РКТГ-45340 Главашки Боривој 1913 Нови Бечеј Нови Бечеј детаљније информације
939 РКТГ-45344 Грошин Момчило Миливој 1916 Меленци Меленци детаљније информације
940 РКТГ-45345 Гајер Драгољуб Светозар Стриј Меленци детаљније информације
941 РКТГ-45374 Габоров Стана Илијa 1892 Меленци Меленци детаљније информације
942 РКТГ-45380 Габоров Ђура Добривоје 1889 Мезграја Меленци детаљније информације
943 РКТГ-45382 Гранић Здравко 1893 Меленци Меленци детаљније информације
944 РКТГ-45491 Гедулдиг Софија Адолф 1873 Ечка Зрењанин детаљније информације
945 РКТГ-45493 Гликсман Никола Мавра 1930 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
946 РКТГ-45494 Гликсман Мавро Самуел 1895 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
947 РКТГ-45495 Гликсман Ката Мавро 1924 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
948 РКТГ-45496 Гликсман Јосиф Мавра 1928 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
949 РКТГ-45497 Гликсман Амалија 1868 А-непознато Зрењанин детаљније информације
950 РКТГ-45498 Гликсман Макса Шамуа 1899 Јарковац Зрењанин детаљније информације
951 РКТГ-45499 Гере Хајналка 1913 Стриј Зрењанин детаљније информације
952 РКТГ-45500 Глик Гавра 1876 Стриј Зрењанин детаљније информације
953 РКТГ-45501 Гере Леополдина 1882 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
954 РКТГ-45502 Гараи Регина 1886 Нађ Коло Зрењанин детаљније информације
955 РКТГ-45503 Гере Малвина 1889 Шајкаш Зрењанин детаљније информације
956 РКТГ-45504 Гере Јелисавета Адолф 1880 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
957 РКТГ-45505 Гере Рожи Александар 1908 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
958 РКТГ-45511 Гликсман Шарлота Беч Зрењанин детаљније информације
959 РКТГ-45514 Герстман Јованка Алберт 1863 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
960 РКТГ-45515 Габор Јулио Антала 1911 Елемир Зрењанин детаљније информације
961 РКТГ-45518 Габор Антал Јакоба 1878 Хнушћа Зрењанин детаљније информације
962 РКТГ-45520 Гинс Гавра 1876 Стриј Зрењанин детаљније информације
963 РКТГ-45521 Гере Имре Александар 1913 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
964 РКТГ-45522 Гедулдиг Лујза 1918 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
965 РКТГ-45525 Гедеон Флора 1891 Лазарево Зрењанин детаљније информације
966 РКТГ-45527 Гере Александар Јакоб 1886 Ада Зрењанин детаљније информације
967 РКТГ-45529 Гере Бела Исидор 1907 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
968 РКТГ-45532 Гере Јозефина 1887 Мункач Зрењанин детаљније информације
969 РКТГ-45535 Гере Бежика Александар Зрењанин Зрењанин детаљније информације
970 РКТГ-45536 Гедеон Александар 1886 А-непознато Зрењанин детаљније информације
971 РКТГ-45537 Гере Исидор Јакоб 1878 Нађ Елеш Зрењанин детаљније информације
972 РКТГ-45538 Гараи Тибор Самуил 1913 Бачка Паланка Зрењанин детаљније информације
973 РКТГ-45539 Гараи Самуило Готлиба Хацег Зрењанин детаљније информације
974 РКТГ-45540 Гере Јелена Бела 1940 Стриј Зрењанин детаљније информације
975 РКТГ-45541 Гедеон Рихард Александар 1918 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
976 РКТГ-45542 Глик Емануел-Мор Абрахам 1870 Вилагош Зрењанин детаљније информације
977 РКТГ-45543 Габор Паула 1883 Вршац Зрењанин детаљније информације
978 РКТГ-45569 Божић Ђока Велимир 1915 Чента Чента детаљније информације
979 РКТГ-45570 Булић Зоран Добривоје Меленци Меленци детаљније информације
980 РКТГ-45577 Гардош Љубомир 1902 А-непознато Арадац детаљније информације
981 РКТГ-45589 Грујин Јоца М. 1921 Ботош Ботош детаљније информације
982 РКТГ-45591 Гаврилов Макса Васа 1880 Ботош Ботош детаљније информације
983 РКТГ-45618 Грујић Љубомир Милан 1921 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
984 РКТГ-45620 Граор Душан Васа 1921 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
985 РКТГ-45621 Глишић Радован Славко 1902 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
986 РКТГ-45622 Бошков Милан Младен 1896 Меленци Меленци детаљније информације
987 РКТГ-45623 Гранић Здравко Зрењанин Зрењанин детаљније информације
988 РКТГ-45625 Бошков Лазар Илија 1914 Меленци Меленци детаљније информације
989 РКТГ-45641 Гокран Хелен 1876 Елемир Елемир детаљније информације
990 РКТГ-45651 Голик Фридрике 1944 Стриј Книћанин детаљније информације
991 РКТГ-45652 Гокран Јозеф 1877 Стриј Книћанин детаљније информације
992 РКТГ-45656 Гиљун Марија 1894 Стриј Книћанин детаљније информације
993 РКТГ-45657 Гојбл Сузана 1895 Книћанин Книћанин детаљније информације
994 РКТГ-45681 Бачујков Милан 1902 Чента Чента детаљније информације
995 РКТГ-45682 Бошков Жарко - Чада 1907 Меленци Меленци детаљније информације
996 РКТГ-45688 Бабин Бранко Меленци Меленци детаљније информације
997 РКТГ-45702 Бакош Иштван Јожеф 1922 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
998 РКТГ-45711 Барнић Недељко Воја 1924 Меленци Меленци детаљније информације
999 РКТГ-45719 Голман Никола 1890 Клек Клек детаљније информације
1000 РКТГ-45721 Готрел Ана 1883 Клек Клек детаљније информације
1001 РКТГ-45726 Грас Гут Јулијана 1910 Стриј Книћанин детаљније информације
1002 РКТГ-45743 Граф Елизабета 1883 Стриј Книћанин детаљније информације
1003 РКТГ-45749 Гинтер Марија 1879 Стриј Книћанин детаљније информације
1004 РКТГ-45751 Гиљум Магдалена 1900 Елемир Елемир детаљније информације
1005 РКТГ-45752 Гитлер Катарина 1881 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1006 РКТГ-45754 Гилум Ана 1882 Елемир Елемир детаљније информације
1007 РКТГ-45758 Граел Катарина 1876 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1008 РКТГ-45759 Гинтер Елизабета 1935 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
1009 РКТГ-45760 Глау Петер 1939 Стриј Книћанин детаљније информације
1010 РКТГ-45762 Глазер Марија 1880 Елемир Елемир детаљније информације
1011 РКТГ-45766 Гласек Францишка Стриј Книћанин детаљније информације
1012 РКТГ-45767 Глас Катарина 1907 Стриј Книћанин детаљније информације
1013 РКТГ-45770 Гламшић Марија 1884 Стриј Книћанин детаљније информације
1014 РКТГ-45771 Гладић Катарина 1882 Елемир Елемир детаљније информације
1015 РКТГ-45772 Гитлер Калман 1904 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1016 РКТГ-45773 Гласер Хајнри 1879 Стриј Книћанин детаљније информације
1017 РКТГ-45777 Дајч Ладислав Ђула 1913 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1018 РКТГ-45778 Дајч Имре Вилмоша 1919 Тараш Зрењанин детаљније информације
1019 РКТГ-45779 Дубовић Лили Золтан 1928 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1020 РКТГ-45780 Дајч Зигмунд Емил 1910 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1021 РКТГ-45781 Дајч Зигмунд Јосиф 1851 Ђер Зрењанин детаљније информације
1022 РКТГ-45782 Дајч Самуел Мориц 1876 Велики Ст. Миклош Зрењанин детаљније информације
1023 РКТГ-45783 Донат Елвира Данијел 1906 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1024 РКТГ-45784 Дим Сима Мано Серед Зрењанин детаљније информације
1025 РКТГ-45785 Дим Ида 1860 Панчево Зрењанин детаљније информације
1026 РКТГ-45786 Дим Ана Симон 1927 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1027 РКТГ-45787 Дајч Цецилија 1886 Лукино Село Зрењанин детаљније информације
1028 РКТГ-45788 Дајч Јакоб Мориц 1855 Велики Ст. Миклош Зрењанин детаљније информације
1029 РКТГ-45789 Дајч Сидонија 1870 Беч Зрењанин детаљније информације
1030 РКТГ-45790 Дајч Ирена 1893 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1031 РКТГ-45791 Дајч Роза 1874 Тител Зрењанин детаљније информације
1032 РКТГ-45792 Дајч Маргит Мор 1876 Сегедин Зрењанин детаљније информације
1033 РКТГ-45793 Дајч Магдалена Ђуро 1921 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1034 РКТГ-45794 Дајч Јулија 1912 Хамбург Зрењанин детаљније информације
1035 РКТГ-45795 Дајч Терезија 1863 Ферендија Зрењанин детаљније информације
1036 РКТГ-45797 Донат Ласло Александар 1896 Сегедин Зрењанин детаљније информације
1037 РКТГ-45798 Дајч Вилма 1882 Ново Милошево Зрењанин детаљније информације
1038 РКТГ-45799 Дајч Вилма Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1039 РКТГ-45800 Дајч Вилим Мор 1891 Сента Зрењанин детаљније информације
1040 РКТГ-45801 Дајч Валерија 1897 Будимпешта Зрењанин детаљније информације
1041 РКТГ-45802 Дајч Бернат Мор Голубинци Зрењанин детаљније информације
1042 РКТГ-45806 Дајч Вилмош Филип 1877 Бела Црква Зрењанин детаљније информације
1043 РКТГ-45814 Дајч Александар Игнац 1884 Чуруг Зрењанин детаљније информације
1044 РКТГ-45817 Богарошки Вукосава 1913 Меленци Меленци детаљније информације
1045 РКТГ-45818 Бибин Нада Деспот 1917 Меленци Меленци детаљније информације
1046 РКТГ-45819 Батањски Иван Богдан 1907 Меленци Меленци детаљније информације
1047 РКТГ-45820 Берар Сима Миливоје 1906 Меленци Меленци детаљније информације
1048 РКТГ-45821 Бенгин Драгољуб Милош 1898 Меленци Меленци детаљније информације
1049 РКТГ-45822 Бенгин Сима Меленци Меленци детаљније информације
1050 РКТГ-45823 Берар Милорад Жива 1920 Меленци Меленци детаљније информације
1051 РКТГ-45824 Бибин Жива Радивој 1908 Меленци Меленци детаљније информације
1052 РКТГ-45825 Бачкин Сава Ник Меленци Меленци детаљније информације
1053 РКТГ-45826 Бибин Бранко Миливоје 1913 Меленци Меленци детаљније информације
1054 РКТГ-45827 Бибин Драгољуб Божа 1911 Меленци Меленци детаљније информације
1055 РКТГ-45828 Бибин Жарко Радивоје 1925 Меленци Меленци детаљније информације
1056 РКТГ-45829 Бенгин Иван Раде 1918 Меленци Меленци детаљније информације
1057 РКТГ-45833 Барши Ђерђ Јанош 1915 Михајлово Михајлово детаљније информације
1058 РКТГ-45835 Бицок Јанош Јанош 1923 Михајлово Михајлово детаљније информације
1059 РКТГ-45847 Дајч Вилмош Мавра Стриј Зрењанин детаљније информације
1060 РКТГ-45850 Дајч Ервин Емил 1915 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1061 РКТГ-45851 Дајч Емил Зигмунд 1880 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1062 РКТГ-45853 Дајч Ђула Адолф 1884 Темерин Зрењанин детаљније информације
1063 РКТГ-45855 Донат Ђура Ласло 1934 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1064 РКТГ-45870 Димовић Димитрије Стева 1898 Струга Зрењанин детаљније информације
1065 РКТГ-45871 Димитријевић Коста Јоца 1885 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1066 РКТГ-45874 Девић Петар Жива 1911 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1067 РКТГ-45877 Дајч Регина 1864 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1068 РКТГ-45910 Гнол Јохан 1913 Будимпешта Книћанин детаљније информације
1069 РКТГ-45911 Глокер Барбара 1885 Топола Книћанин детаљније информације
1070 РКТГ-45912 Глазер Катарина 1882 Свети Ђурђ Книћанин детаљније информације
1071 РКТГ-45913 Давидовић Фани Целдемелг Зрењанин детаљније информације
1072 РКТГ-45914 Дајч Олга 1876 Тополца Зрењанин детаљније информације
1073 РКТГ-46003 Димитријевић Даринка 1880 Стриј Чента детаљније информације
1074 РКТГ-46004 Димитријевић Јулка 1879 Чента Чента детаљније информације
1075 РКТГ-46005 Добродављевић Груја 1914 Меленци Меленци детаљније информације
1076 РКТГ-46006 Дабић Велемир Јоца 1905 Меленци Меленци детаљније информације
1077 РКТГ-46009 Димитријевић Милана Љуба 1905 Чента Чента детаљније информације
1078 РКТГ-46038 Еплер Катарина 1891 А-непознато Зрењанин детаљније информације
1079 РКТГ-46046 Ерернројх Николаус А-непознато Книћанин детаљније информације
1080 РКТГ-46050 Жван Марија 1893 А-непознато Зрењанин детаљније информације
1081 РКТГ-46063 Ирс Михаел 1881 А-непознато Книћанин детаљније информације
1082 РКТГ-46082 Давидов Миле Стриј Тараш детаљније информације
1083 РКТГ-46083 Достанић Марјан Кај 1924 Тараш Тараш детаљније информације
1084 РКТГ-46104 Јост Марија 1883 А-непознато Банатски Деспотовац детаљније информације
1085 РКТГ-46107 Јегл Ана 1919 А-непознато Банатски Деспотовац детаљније информације
1086 РКТГ-46112 Јос Јозеф 1877 А- непознато Книћанин детаљније информације
1087 РКТГ-46113 Јоншек Цецилија 1880 А-непознато Книћанин детаљније информације
1088 РКТГ-46115 Јерих Кристина 1885 А-непознато Книћанин детаљније информације
1089 РКТГ-46116 Јанчег Изабела 1858 А-непознато Книћанин детаљније информације
1090 РКТГ-46117 Јунг Јозеф 1869 А- непознато Книћанин детаљније информације
1091 РКТГ-46119 Јунг Марија 1895 А-непознато Книћанин детаљније информације
1092 РКТГ-46120 Јунг Јохан 1889 А- непознато Елемир детаљније информације
1093 РКТГ-46125 Јегл Никола 1939 А- непознато Банатски Деспотовац детаљније информације
1094 РКТГ-46128 Јунг Катарина 1881 А-непознато Книћанин детаљније информације
1095 РКТГ-46129 Јост Франц 1878 А-непознато Книћанин детаљније информације
1096 РКТГ-46130 Јанцеф Елизабета 1912 А-непознато Книћанин детаљније информације
1097 РКТГ-46131 Јанцер Марија 1898 А-непознато Книћанин детаљније информације
1098 РКТГ-46132 Јанко Мартин 1887 А-непознато Книћанин детаљније информације
1099 РКТГ-46133 Јунгер Ана 1869 А- непознато Банатски Деспотовац детаљније информације
1100 РКТГ-46134 Јовић Ана 1889 А-непознато Лазарево детаљније информације
1101 РКТГ-46135 Јегер Марија 1890 А-непознато Книћанин детаљније информације
1102 РКТГ-46138 Јос Катарина 1883 А-непознато Книћанин детаљније информације
1103 РКТГ-46139 Јакшић Ана 1922 А-непознато Книћанин детаљније информације
1104 РКТГ-46140 Јост Маргит 1903 А-непознато Книћанин детаљније информације
1105 РКТГ-46141 Јухас Ева 1893 А-непознато Елемир детаљније информације
1106 РКТГ-46149 Јегер Катарина 1896 А-непознато Книћанин детаљније информације
1107 РКТГ-46157 Јанко Антон 1939 А-непознато Банатски Деспотовац детаљније информације
1108 РКТГ-46158 Јанко Јозеф 1943 А-непознато Банатски Деспотовац детаљније информације
1109 РКТГ-46160 Јанко Вилхелм 1939 А- непознато Банатски Деспотовац детаљније информације
1110 РКТГ-46164 Јовић Розалија 1893 А-непознато Зрењанин детаљније информације
1111 РКТГ-46167 Јанцер Николаус 1944 А-непознато Елемир детаљније информације
1112 РКТГ-46171 Јегл Елизабета 1883 А-непознато Банатски Деспотовац детаљније информације
1113 РКТГ-46173 Јанко Елизабет 1919 А-непознато Банатски Деспотовац детаљније информације
1114 РКТГ-46176 Јост Маргарета 1870 А-непознато Лазарево детаљније информације
1115 РКТГ-46178 Јегл Конрад 1928 А- непознато Банатски Деспотовац детаљније информације
1116 РКТГ-46182 Јухас Михаел 1876 А-непознато Елемир детаљније информације
1117 РКТГ-46193 Јукич Катарина 1883 А-непознато Елемир детаљније информације
1118 РКТГ-46194 Кајп Адам 1873 А-непознато Банатски Деспотовац детаљније информације
1119 РКТГ-46208 Кемењ Ђорђе Арпад 1923 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1120 РКТГ-46209 Кенде Павле Ернест 1930 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1121 РКТГ-46210 Кенде Ернест Вилмош 1896 Тренчин Зрењанин детаљније информације
1122 РКТГ-46211 Кенинг Жанета 1864 Ечка Зрењанин детаљније информације
1123 РКТГ-46212 Кон Ендре Ласло 1923 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1124 РКТГ-46213 Кон Вилма Адолф 1882 Ада Зрењанин детаљније информације
1125 РКТГ-46215 Кон Деже Игнац 1898 Ковин Зрењанин детаљније информације
1126 РКТГ-46216 Кон Давид Сигмунд 1879 Околина Оточца Зрењанин детаљније информације
1127 РКТГ-46217 Кон Гизела 1899 Јаша Томић Зрењанин детаљније информације
1128 РКТГ-46218 Кон Габор Игњат 1917 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1129 РКТГ-46219 Кон Бјанка 1892 Кикинда Зрењанин детаљније информације
1130 РКТГ-46220 Кон Берта Симон 1865 Лалић Зрењанин детаљније информације
1131 РКТГ-46221 Кон Берта 1896 Јаша Томић Зрењанин детаљније информације
1132 РКТГ-46222 Кинстлер Александар 1925 Беч Зрењанин детаљније информације
1133 РКТГ-46226 Кепих Розалија 1868 Српски Итебеј Зрењанин детаљније информације
1134 РКТГ-46227 Кон Тибор Нандор 1923 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1135 РКТГ-46228 Кон Мавро Херман 1874 Велики Жам Зрењанин детаљније информације
1136 РКТГ-46229 Кон Михајло Габор 1938 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1137 РКТГ-46230 Кон Марко Лајош 1921 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1138 РКТГ-46231 Кон Нандор Бернард 1898 Ковачица Зрењанин детаљније информације
1139 РКТГ-46232 Кон Павле Хуго 1915 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1140 РКТГ-46233 Кон Лајош Игњат 1890 Ковин Зрењанин детаљније информације
1141 РКТГ-46234 Кон Ружица Деже 1923 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1142 РКТГ-46235 Кон Лола Мавро 1903 Вршац Зрењанин детаљније информације
1143 РКТГ-46236 Кон Флора 1901 Бегејци Зрењанин детаљније информације
1144 РКТГ-46237 Кон Флора 1880 Ђер Зрењанин детаљније информације
1145 РКТГ-46238 Кон Фрања Марко 1898 Чантавир Зрењанин детаљније информације
1146 РКТГ-46239 Кон Хилда 1877 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1147 РКТГ-46240 Кон Хинко Хари 1909 Дабар Зрењанин детаљније информације
1148 РКТГ-46241 Кон Шамуел 1890 А-непознато Зрењанин детаљније информације
1149 РКТГ-46242 Кон Регина 1883 Николинци Зрењанин детаљније информације
1150 РКТГ-46243 Кон Ладислав Драгутин 1910 Сарајево Зрењанин детаљније информације
1151 РКТГ-46244 Кон Ибојка 1908 Банатско Аранђелово Зрењанин детаљније информације
1152 РКТГ-46245 Кон Ковач Ида 1876 Земун Зрењанин детаљније информације
1153 РКТГ-46247 Кон Јене Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1154 РКТГ-46248 Кон Јованка 1872 Ечка Зрењанин детаљније информације
1155 РКТГ-46249 Кон Јудита Алберт 1934 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1156 РКТГ-46250 Кон Маришка Игњат А-непознато Зрењанин детаљније информације
1157 РКТГ-46251 Кон Карло Хуго 1917 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1158 РКТГ-46252 Кон Маргита Самјуел 1876 Бечеј Зрењанин детаљније информације
1159 РКТГ-46253 Кон Ладислав Лајош 1924 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1160 РКТГ-46254 Кон Андрија Пал Липота 1906 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1161 РКТГ-46255 Кон Ласло Арон 1885 Меленци Зрењанин детаљније информације
1162 РКТГ-46257 Кон Леополд Давид 1880 Ечка Зрењанин детаљније информације
1163 РКТГ-46258 Кон Ерне Лајош 1919 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1164 РКТГ-46259 Кон Јулија Јзеф 1876 Бачка Паланка Зрењанин детаљније информације
1165 РКТГ-46260 Колб Исидор Липот 1865 Лалић Зрењанин детаљније информације
1166 РКТГ-46261 Клајн Симон 1941 Београд Зрењанин детаљније информације
1167 РКТГ-46262 Клајн Боришка 1890 А- непознато Зрењанин детаљније информације
1168 РКТГ-46263 Кон Шарлота 1889 Сомбатхел Зрењанин детаљније информације
1169 РКТГ-46265 Кинстлер Фани Коломија Зрењанин детаљније информације
1170 РКТГ-46266 Клан Арпад Исидор 1898 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1171 РКТГ-46267 Киршнер Јелена 1911 Трнава Зрењанин детаљније информације
1172 РКТГ-46269 Клајн Арпад Адолф 1932 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1173 РКТГ-46270 Клајн Арнолд А-непознато Зрењанин детаљније информације
1174 РКТГ-46271 Клајн Гизи 1911 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1175 РКТГ-46272 Киршнер Павле Натан 1892 Вараждин Зрењанин детаљније информације
1176 РКТГ-46273 Клајн Деже Мора 1900 Кумане Зрењанин детаљније информације
1177 РКТГ-46274 Колб Паула Исидор А-непознато Зрењанин детаљније информације
1178 РКТГ-46275 Колош Злата 1902 Ново Чиче Зрењанин детаљније информације
1179 РКТГ-46276 Колош Рудолф Филип 1930 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1180 РКТГ-46277 Клајн Алберт Мориц 1889 Кумане Зрењанин детаљније информације
1181 РКТГ-46278 Клајн Александар Деже 1929 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1182 РКТГ-46279 Клајн Андрија Геза 1908 Дорослово Зрењанин детаљније информације
1183 РКТГ-46280 Клајн Аранка Исидор 1894 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1184 РКТГ-46284 Давидовић Гена Милош Стриј Елемир детаљније информације
1185 РКТГ-46290 Давидовац Гена Милош 1896 Елемир Стајићево детаљније информације
1186 РКТГ-46296 Драгутин Ђура Стриј Арадац детаљније информације
1187 РКТГ-46302 Кениг Давид Бернард 1876 Сента Зрењанин детаљније информације
1188 РКТГ-46361 Драпош Јожеф Шандор 1923 Стриј Ботош детаљније информације
1189 РКТГ-46368 Димовић Радојка Никола 1913 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1190 РКТГ-46369 Дамјанов Андрија Донат 1919 Стари Лец Зрењанин детаљније информације
1191 РКТГ-46388 Жегарац Арса Дано 1884 Оточац Зрењанин детаљније информације
1192 РКТГ-46391 Живков Светолик Миливоје 1909 Меленци Зрењанин детаљније информације
1193 РКТГ-46392 Живановић Љубинка Жива 1912 Меленци Меленци детаљније информације
1194 РКТГ-46396 Живановић Мита Милан 1906 Перлез Перлез детаљније информације
1195 РКТГ-46400 Жарков Драгољуб Ђура 1907 Меленци Меленци детаљније информације
1196 РКТГ-46402 Живанов Иван Деспот 1909 Меленци Меленци детаљније информације
1197 РКТГ-46403 Живков Добривој Раде 1910 Тараш Тараш детаљније информације
1198 РКТГ-46406 Жижић Милорад Лаза 1915 Перлез Перлез детаљније информације
1199 РКТГ-46409 Жебељан Миша Бранко 1925 Перлез Перлез детаљније информације
1200 РКТГ-46410 Жебељан Петар Мита 1892 Перлез Перлез детаљније информације
1201 РКТГ-46411 Живановић Ружа 1908 Перлез Перлез детаљније информације
1202 РКТГ-46441 Дапанг Елизабет 1878 Стриј Книћанин детаљније информације
1203 РКТГ-46457 Дарола Маргарета 1873 Šemlak Книћанин детаљније информације
1204 РКТГ-46464 Давид Јохан 1876 Стриј Книћанин детаљније информације
1205 РКТГ-46469 Деберт Грета 1921 Стриј Книћанин детаљније информације
1206 РКТГ-46474 Деберт Терезија 1892 Стриј Книћанин детаљније информације
1207 РКТГ-46476 Дитрих Сигфрид 1881 Стриј Книћанин детаљније информације
1208 РКТГ-46477 Дерварић Регина 1878 Соколовац Книћанин детаљније информације
1209 РКТГ-46478 Дерлер Елизабет 1934 Томашевци Книћанин детаљније информације
1210 РКТГ-46479 Деристетер Кристине 1876 Стриј Книћанин детаљније информације
1211 РКТГ-46480 Депонг Магдалена 1941 Стриј Книћанин детаљније информације
1212 РКТГ-46487 Дурлах Ана 1914 Стриј Книћанин детаљније информације
1213 РКТГ-46489 Дир Марија 1888 Стриј Книћанин детаљније информације
1214 РКТГ-46490 Дипонг Сузана 1910 Лазарево Лазарево детаљније информације
1215 РКТГ-46493 Данингер Катарина 1880 Наково Книћанин детаљније информације
1216 РКТГ-46500 Диви Магдалена 1881 Стриј Книћанин детаљније информације
1217 РКТГ-46504 Диполт Катарина 1882 Книћанин Книћанин детаљније информације
1218 РКТГ-46508 Дунајчек Елиза 1945 Стриј Книћанин детаљније информације
1219 РКТГ-46517 Друм Хелмут 1942 Перлез Перлез детаљније информације
1220 РКТГ-46535 Дамјанов Никола 1875 Банатски Двор Книћанин детаљније информације
1221 РКТГ-46555 Кишпрдилов Лаза Таца 1894 Меленци Меленци детаљније информације
1222 РКТГ-46557 Кирић Љубомир 1922 Орловат Орловат детаљније информације
1223 РКТГ-46563 Куручев Стојан Михајло Меленци Меленци детаљније информације
1224 РКТГ-46565 Куручев Михајло Станко Меленци Меленци детаљније информације
1225 РКТГ-46566 Куручев Драгољуб Ж. 1897 Меленци Меленци детаљније информације
1226 РКТГ-46567 Куручев Вукосава Ненад 1900 Меленци Меленци детаљније информације
1227 РКТГ-46578 Костић Војислав 1926 А- непознато Меленци детаљније информације
1228 РКТГ-46589 Дотерман Венцел 1865 Стриј Книћанин детаљније информације
1229 РКТГ-46604 Костић Жива Ђура 1922 Ботош Ботош детаљније информације
1230 РКТГ-46606 Келемен Андраш Јанош 1908 Лукино Село Лукино Село детаљније информације
1231 РКТГ-46625 Залцман Вероника 1922 Будимпешта Зрењанин детаљније информације
1232 РКТГ-46626 Зоненберг Лујза А-непознато Зрењанин детаљније информације
1233 РКТГ-46627 Зоненберг Вилим 1861 Кула Зрењанин детаљније информације
1234 РКТГ-46628 Зихерман Јосиф Мартин 1907 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1235 РКТГ-46629 Зихерман Лео Јосиф 1905 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1236 РКТГ-46630 Зихерман Гиза 1875 Вршац Зрењанин детаљније информације
1237 РКТГ-46631 Залцман Људевит 1883 Гранов Зрењанин детаљније информације
1238 РКТГ-46632 Залцман Јанка 1885 Валаска бела Зрењанин детаљније информације
1239 РКТГ-46643 Дотерман Ана 1878 Книћанин Книћанин детаљније информације
1240 РКТГ-46645 Дотерман Тереза 1879 Стриј Книћанин детаљније информације
1241 РКТГ-46647 Дедео Терезија 1878 Стриј Книћанин детаљније информације
1242 РКТГ-46649 Дејл Ема 1892 Стриј Книћанин детаљније информације
1243 РКТГ-46650 Дегендорф Петар 1886 А-непознато Книћанин детаљније информације
1244 РКТГ-46651 Дени Елизабета 1891 А-непознато Книћанин детаљније информације
1245 РКТГ-46652 Деглер Ана 1941 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
1246 РКТГ-46653 Дегрел Јозеф 1942 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
1247 РКТГ-46658 Дехер Петар 1858 Стриј Книћанин детаљније информације
1248 РКТГ-46659 Деколд Ева 1887 Елемир Елемир детаљније информације
1249 РКТГ-46663 Декорси Марија 1916 Лазарево Лазарево детаљније информације
1250 РКТГ-46664 Декорси Матија 1885 Томашевац Томашевац детаљније информације
1251 РКТГ-46667 Деволд Лиза 1887 Стриј Книћанин детаљније информације
1252 РКТГ-46669 Декорси Ана 1887 Ечка Ечка детаљније информације
1253 РКТГ-46838 Ковачки Војин Исa 1909 Ботош Стајићево детаљније информације
1254 РКТГ-46855 Дицент Сузана 1897 Ечка Ечка детаљније информације
1255 РКТГ-46857 Дикман Фрања 1862 А-непознато Книћанин детаљније информације
1256 РКТГ-46858 Дингер Барбара 1877 Стриј Книћанин детаљније информације
1257 РКТГ-46886 Зарић Лазар Душан 1916 Стриј Зрењанин детаљније информације
1258 РКТГ-46887 Златар Душан Јован 1913 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1259 РКТГ-46890 Ивањи Фелиција 1876 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1260 РКТГ-46891 Ивањи Мориц Леополд 1867 Бачки Петровац Зрењанин детаљније информације
1261 РКТГ-46892 Куленовић Хусеин 1916 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1262 РКТГ-46893 Костић Јован 1923 Стриј Зрењанин детаљније информације
1263 РКТГ-46895 Кумбајац Арсен Лаза 1889 Елемир Елемир детаљније информације
1264 РКТГ-46906 Колингер Ева 1880 Лазарево Лазарево детаљније информације
1265 РКТГ-46910 Кондолф Сузана 1890 Стриј Книћанин детаљније информације
1266 РКТГ-46912 Конрад Јакоб 1941 Смедерево Книћанин детаљније информације
1267 РКТГ-46913 Конрад Јожеф 1942 Елемир Елемир детаљније информације
1268 РКТГ-46916 Кох Маргарета 1882 Стриј Книћанин детаљније информације
1269 РКТГ-46917 Кох Канрод 1878 Стриј Книћанин детаљније информације
1270 РКТГ-46919 Конрад Магдалена 1931 Смедерево Книћанин детаљније информације
1271 РКТГ-46920 Колинг Франчиска 1877 Стриј Книћанин детаљније информације
1272 РКТГ-46921 Колет Вероника 1881 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1273 РКТГ-46922 Колер Терезија 1880 Свети Ђурађ Книћанин детаљније информације
1274 РКТГ-46924 Колер Магдалена 1943 Книћанин Книћанин детаљније информације
1275 РКТГ-46926 Колер Ида 1874 Стриј Книћанин детаљније информације
1276 РКТГ-46928 Колинг Елизабета 1878 А-непознато Книћанин детаљније информације
1277 РКТГ-46929 Колер Барбара 1919 Стриј Книћанин детаљније информације
1278 РКТГ-46931 Коленг Барбара 1876 Стриј Книћанин детаљније информације
1279 РКТГ-46932 Колет Антон 1905 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1280 РКТГ-46933 Колинг Терезија 1886 Лазарево Лазарево детаљније информације
1281 РКТГ-47140 Ивањи Шомло Ида 1901 Валаска бела Зрењанин детаљније информације
1282 РКТГ-47143 Ивањи Фрања Мориц 1899 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1283 РКТГ-47183 Илијин Стеван Стриј Орловат детаљније информације
1284 РКТГ-47189 Колачек Шарлота 1883 А-непознато Книћанин детаљније информације
1285 РКТГ-47190 Кол Магдалена 1875 Стриј Книћанин детаљније информације
1286 РКТГ-47191 Колингер Долиник 1887 Стриј Книћанин детаљније информације
1287 РКТГ-47192 Кајп Ана 1934 Сарча Книћанин детаљније информације
1288 РКТГ-47194 Колер Ана 1934 Стриј Книћанин детаљније информације
1289 РКТГ-47200 Канцлер Агнес 1943 Стриј Книћанин детаљније информације
1290 РКТГ-47209 Конрад Никола 1858 Жомбоља Книћанин детаљније информације
1291 РКТГ-47218 Кох Катарина 1891 Лазарево Лазарево детаљније информације
1292 РКТГ-47219 Клајен Кришт 1887 Стриј Книћанин детаљније информације
1293 РКТГ-47221 Киндл Марија 1882 Будимпешта Книћанин детаљније информације
1294 РКТГ-47230 Кајтл Франц 1907 Стриј Книћанин детаљније информације
1295 РКТГ-47231 Кајтл Кашпар 1896 Стриј Книћанин детаљније информације
1296 РКТГ-47232 Кајзер Јакоб 1881 Стриј Книћанин детаљније информације
1297 РКТГ-47233 Кафинг Катарина 1896 Стриј Книћанин детаљније информације
1298 РКТГ-47234 Кајзер Сабина 1893 Стриј Книћанин детаљније информације
1299 РКТГ-47236 Кох Кати 1924 Стриј Книћанин детаљније информације
1300 РКТГ-47238 Кунст Терезија 1885 Стриј Книћанин детаљније информације
1301 РКТГ-47240 Кон Барбала 1891 Стриј Книћанин детаљније информације
1302 РКТГ-47243 Кон Ана 1885 Елемир Елемир детаљније информације
1303 РКТГ-47245 Кон Адам 1886 Стриј Книћанин детаљније информације
1304 РКТГ-47246 Кофко Јожеф Стриј Книћанин детаљније информације
1305 РКТГ-47252 Испас Ангелина Вељко 1909 Тараш Меленци детаљније информације
1306 РКТГ-47253 Исаков Славко Лука Меле Ада Меленци детаљније информације
1307 РКТГ-47254 Исаков Недељко Лука 1902 Меленци Меленци детаљније информације
1308 РКТГ-47256 Испас Светозар Жива 1909 Меленци Меленци детаљније информације
1309 РКТГ-47338 Ђарфаш Јован Едмунд 1905 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1310 РКТГ-47340 Ђенеш Шаламон Јожеф 1857 Ђенђеш Зрењанин детаљније информације
1311 РКТГ-47347 Ђенеш Клара 1911 Мађаровар Зрењанин детаљније информације
1312 РКТГ-47351 Ђенеш Ева Ђура 1936 Загреб Зрењанин детаљније информације
1313 РКТГ-47354 Ђенеш Ђура Хуго 1909 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1314 РКТГ-47360 Ђенеш др Виктор 1877 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1315 РКТГ-47364 Ђерфаш Илона 1884 Ђер Зрењанин детаљније информације
1316 РКТГ-47368 Ђарфаш Едмунд Алберт 1872 Будимпешта Зрењанин детаљније информације
1317 РКТГ-47370 Ђенеш др Вилмош Леополд 1880 Ечка Зрењанин детаљније информације
1318 РКТГ-47395 Ђулинац Ђурица 1919 Стриј Тараш детаљније информације
1319 РКТГ-47470 Јанков Ђока Живојко 1912 Кеча Орловат детаљније информације
1320 РКТГ-47475 Ђурић Недељко Никола 1912 Меленци Меленци детаљније информације
1321 РКТГ-47476 Ђурић Стева Стриј Меленци детаљније информације
1322 РКТГ-47477 Ђурин Бошко Милан 1901 Мелница Меленци детаљније информације
1323 РКТГ-47481 Ђурашинов Жива 1943 Зрењанин Чента детаљније информације
1324 РКТГ-47483 Клер Маријана 1895 Свети Стефан Книћанин детаљније информације
1325 РКТГ-47486 Кнап Елизабета 1879 Лазарево Лазарево детаљније информације
1326 РКТГ-47487 Канп Франц 1875 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
1327 РКТГ-47488 Кнап Катарина 1867 Томашевац Томашевац детаљније информације
1328 РКТГ-47492 Кунет Ана 1870 Стриј Книћанин детаљније информације
1329 РКТГ-47494 Кнап Вилхелм 1941 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
1330 РКТГ-47495 Кнебер Јохан 1872 Стриј Книћанин детаљније информације
1331 РКТГ-47499 Копи Елизабета 1894 Стриј Книћанин детаљније информације
1332 РКТГ-47501 Квинтер Елизабета 1885 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
1333 РКТГ-47506 Квитер Петер 1884 Стриј Книћанин детаљније информације
1334 РКТГ-47509 Корђе Катарина 1894 Стриј Книћанин детаљније информације
1335 РКТГ-47510 Корх Елфриде Книћанин Книћанин детаљније информације
1336 РКТГ-47516 Кон Ева 1889 Стриј Книћанин детаљније информације
1337 РКТГ-47517 Кон Филип 1902 Лазарево Лазарево детаљније информације
1338 РКТГ-47518 Куш Емилија 1882 Стриј Книћанин детаљније информације
1339 РКТГ-47520 Кузман Рихард 1941 Елемир Елемир детаљније информације
1340 РКТГ-47523 Кон Францишка 1880 Свети Ђурађ Книћанин детаљније информације
1341 РКТГ-47528 Кон Франц 1940 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
1342 РКТГ-47553 Катана Славко Милан 1911 Ботош Ботош детаљније информације
1343 РКТГ-47555 Коларов Владимир - Коча Марко 1914 Меленци Зрењанин детаљније информације
1344 РКТГ-47557 Курјачки Војин Станко 1904 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1345 РКТГ-47558 Крчединац Станимир Коста 1904 Ђурђево Зрењанин детаљније информације
1346 РКТГ-47562 Крунић Милета Миливоје 1922 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1347 РКТГ-47567 Коларић Фрањо Рудолф 1922 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1348 РКТГ-47650 Калезић Миливој Малиша 1914 Подгорица Зрењанин детаљније информације
1349 РКТГ-47680 Јовановић Миливој Мита 1924 Стајићево Стајићево детаљније информације
1350 РКТГ-47766 Јанков Васа Живан 1919 Меленци Меленци детаљније информације
1351 РКТГ-47767 Ђукић Костадин Будислав 1921 Стриј Елемир детаљније информације
1352 РКТГ-47774 Јованов Милош Максим 1911 Тараш Тараш детаљније информације
1353 РКТГ-47849 Јовановић Која 1894 Чента Чента детаљније информације
1354 РКТГ-47896 Јерков Рада Милан 1911 Перлез Перлез детаљније информације
1355 РКТГ-47931 Јанков Ангелина Тома 1903 Елемир Меленци детаљније информације
1356 РКТГ-47984 Баум Јосип 1888 Банат Банат детаљније информације
1357 РКТГ-48024 Јованов Совра Дудакин Каменко 1910 Меленци Меленци детаљније информације
1358 РКТГ-48061 Јевремов Бранко Ника 1923 Меленци Меленци детаљније информације
1359 РКТГ-48069 Јованов Љубомир А- непознато Меленци детаљније информације
1360 РКТГ-48078 Јевремов Жива Стева 1911 Меленци Меленци детаљније информације
1361 РКТГ-48089 Јованов Светозар Арса 1894 Меленци Меленци детаљније информације
1362 РКТГ-48090 Јевремов Веселин Гавра 1920 Меленци Меленци детаљније информације
1363 РКТГ-48091 Јанков Милош Вита 1907 Меленци Меленци детаљније информације
1364 РКТГ-48092 Јанков Љубомир Мита 1901 Меленци Меленци детаљније информације
1365 РКТГ-48093 Јанков Иван Жива 1921 Меленци Меленци детаљније информације
1366 РКТГ-48094 Јанков Богдан Љубомир 1925 Меленци Меленци детаљније информације
1367 РКТГ-48104 Јованов Ђурђевка Стева 1917 Опово Стајићево детаљније информације
1368 РКТГ-48114 Јанков Милан Богосав 1921 Избиште Избиште детаљније информације
1369 РКТГ-48161 Јовановић Стеван Миленко 1915 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1370 РКТГ-48163 Јовановић Драгутин Стриј Арадац детаљније информације
1371 РКТГ-48176 Јенецков Светислав Милан 1923 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1372 РКТГ-48177 Ђурић Бисерка Стриј Елемир детаљније информације
1373 РКТГ-48186 Ђорђевић Димитрије Станко 1915 Арадац Арадац детаљније информације
1374 РКТГ-48187 Ђорђевић Милинко Жива 1013 Стајићево Арадац детаљније информације
1375 РКТГ-48198 Ђуришић Стеван-Живанчев Жика 1915 Ботош Ботош детаљније информације
1376 РКТГ-48210 Кун Марија 1887 А-непознато Книћанин детаљније информације
1377 РКТГ-48220 Куглер Конрад 1884 Стриј Книћанин детаљније информације
1378 РКТГ-48226 Кампф Барбара 1911 А-непознато Книћанин детаљније информације
1379 РКТГ-48231 Керн Јохан 1896 Стриј Книћанин детаљније информације
1380 РКТГ-48236 Кифер Јохан 1945 Стриј Книћанин детаљније информације
1381 РКТГ-48237 Кестељи Кати 1932 Стриј Книћанин детаљније информације
1382 РКТГ-48238 Киршенхајтер Хелга 1941 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
1383 РКТГ-48240 Кетингер Штефан 1898 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
1384 РКТГ-48298 Клајнсфелдер Ана 1929 Книћанин Книћанин детаљније информације
1385 РКТГ-48316 Клајнфелдер Сузана 1876 Ечка Ечка детаљније информације
1386 РКТГ-48337 Кихел Дитрих 1876 Стриј Книћанин детаљније информације
1387 РКТГ-48353 Конуст Барбара 1873 Ечка Ечка детаљније информације
1388 РКТГ-48369 Ек Елизабета 1893 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
1389 РКТГ-48371 Ек Францишка 1879 Клек Клек детаљније информације
1390 РКТГ-48372 Ек Хелене 1879 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
1391 РКТГ-48381 Ервинг Михајел 1880 Стриј Книћанин детаљније информације
1392 РКТГ-48391 Енгл Франц 1941 Елемир Елемир детаљније информације
1393 РКТГ-48392 Енгл Јозеф 1874 Стриј Книћанин детаљније информације
1394 РКТГ-48394 Екерт Марија 1875 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1395 РКТГ-48397 Ковалић Петар Александар 1923 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1396 РКТГ-48398 Елбел Франц 1885 Стриј Книћанин детаљније информације
1397 РКТГ-48400 Кирћански Драгомир Душан 1916 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1398 РКТГ-48402 Киријачки Војин Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1399 РКТГ-48404 Кеврешан Никола Симa 1893 Меленци Зрењанин детаљније информације
1400 РКТГ-48405 Карабенчев Петар Матија 1921 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1401 РКТГ-48408 Елегбан Катарина 1889 Стриј Книћанин детаљније информације
1402 РКТГ-48414 Елер Хајнрих 1876 Стриј Книћанин детаљније информације
1403 РКТГ-48416 Енглендер Александар Игнац 1900 Вршац Зрењанин детаљније информације
1404 РКТГ-48419 Екштајн Фрања Јован 1894 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1405 РКТГ-48421 Екштајн Херман Самуел 1902 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1406 РКТГ-48422 Елек Виктор Самуел 1873 Мауисовска Зрењанин детаљније информације
1407 РКТГ-48424 Енгл Херман Стриј Зрењанин детаљније информације
1408 РКТГ-48425 Енгелсман Мирко Ђула 1904 Суботинац Зрењанин детаљније информације
1409 РКТГ-48426 Енгелсман Ружица 1907 Кутина Зрењанин детаљније информације
1410 РКТГ-48427 Енглендер Шари 1901 Сента Зрењанин детаљније информације
1411 РКТГ-48428 Енгл Бланка 1911 Загреб Зрењанин детаљније информације
1412 РКТГ-48429 Енгл др Никола Паја 1906 Кикинда зре детаљније информације
1413 РКТГ-48430 Екштајн Самуел Херман 1873 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1414 РКТГ-48431 Енгл Лили Маркус 1915 Ечка Зрењанин детаљније информације
1415 РКТГ-48432 Екштајн Гизела 1875 Ђер Зрењанин детаљније информације
1416 РКТГ-48433 Енгл Ирена 1910 Подравска Слатина Зрењанин детаљније информације
1417 РКТГ-48434 Енгл Ђура Паја 1905 Солнок Зрењанин детаљније информације
1418 РКТГ-48435 Енгл Адриена Маркус 1905 Локве Зрењанин детаљније информације
1419 РКТГ-48436 Енгл Берта 1881 Банатска Топола Зрењанин детаљније информације
1420 РКТГ-48437 Ердеш др Еуген Стриј Зрењанин детаљније информације
1421 РКТГ-48438 Еделман Малвина Нант Зрењанин детаљније информације
1422 РКТГ-48441 Ембергер Клари Стриј Зрењанин детаљније информације
1423 РКТГ-48447 Екштајн Едита Никола 1920 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1424 РКТГ-48452 Екштајн Петар Фрања 1920 Будимпешта Зрењанин детаљније информације
1425 РКТГ-48454 Екштајн Антон Јован 1896 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1426 РКТГ-48457 Екштајн Вили Никола Стриј Зрењанин детаљније информације
1427 РКТГ-48465 Ерхеди Ева Стриј Зрењанин детаљније информације
1428 РКТГ-48466 Екштајн Јелисавета 1897 Будимпешта Зрењанин детаљније информације
1429 РКТГ-48467 Екштајн Јован Адолф 1865 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1430 РКТГ-48468 Екштајн Никола 1887 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1431 РКТГ-48470 Ерхеди Мано Стриј Зрењанин детаљније информације
1432 РКТГ-48475 Јунг Гизела 1897 Бегејци Зрењанин детаљније информације
1433 РКТГ-48477 Јагода Едит 1905 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1434 РКТГ-48478 Јагода Јулије Јакоб 1888 Плоцк Зрењанин детаљније информације
1435 РКТГ-48480 Јелинек Золтан Михаил 1922 Станишић Зрењанин детаљније информације
1436 РКТГ-48482 Јулиус Марија 1857 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1437 РКТГ-48484 Ердељан Владимир Душан 1924 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1438 РКТГ-48485 Јелинек Михаило Јозеф 1897 Будимпешта Зрењанин детаљније информације
1439 РКТГ-48502 Клајн Мор А- непознато Зрењанин детаљније информације
1440 РКТГ-48504 Кинстлер Вера Пљевља Зрењанин детаљније информације
1441 РКТГ-48505 Кинстлер Луј Михаил Косов Зрењанин детаљније информације
1442 РКТГ-48506 Кон Александар Пал Липота 1904 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1443 РКТГ-48507 Кон Алберт 1903 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1444 РКТГ-48508 Клајн Цецилија 1871 Ечка Зрењанин детаљније информације
1445 РКТГ-48509 Колош Филип Фрања 1894 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1446 РКТГ-48510 Клајн Филип Адолф 1894 Вршац Зрењанин детаљније информације
1447 РКТГ-48515 Клајн Терезија 1928 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1448 РКТГ-48538 Клајн Гизела Марко 1925 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1449 РКТГ-48566 Клајн Регина Марко 1894 Вајдберг Зрењанин детаљније информације
1450 РКТГ-48575 Кон Ана Леополд 1863 Ада Зрењанин детаљније информације
1451 РКТГ-48581 Клајн Марко Леополд 1888 Српски Итебеј Зрењанин детаљније информације
1452 РКТГ-48631 Клајн Људевит Мартин 1873 Ходмезевашархељ Зрењанин детаљније информације
1453 РКТГ-48632 Клајн Јованка Игњац 1905 Лукићево Зрењанин детаљније информације
1454 РКТГ-48633 Клајн Јосиф Деже 1926 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1455 РКТГ-48634 Клајн Јене Марко 1913 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1456 РКТГ-48635 Клајн Јелисавета 1902 Светозар Милетић Зрењанин детаљније информације
1457 РКТГ-48636 Клајн Јелена 1902 Тисафелдвар Зрењанин детаљније информације
1458 РКТГ-48637 Клајн Јанка Исидор 1893 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1459 РКТГ-48638 Клајн Иван Арпад 1931 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1460 РКТГ-48639 Клајн Ирма 1875 Чепа Зрењанин детаљније информације
1461 РКТГ-48640 Клајн Игњац Адолф 1860 Башаид Зрењанин детаљније информације
1462 РКТГ-48641 Клајн Ержебет Људевит 1906 Нашице Зрењанин детаљније информације
1463 РКТГ-48642 Клајн Ела 1894 Темишвар Зрењанин детаљније информације
1464 РКТГ-48643 Клајн Рожи 1900 Иланџа Зрењанин детаљније информације
1465 РКТГ-48644 Краус Доди 1898 Суботица Зрењанин детаљније информације
1466 РКТГ-48645 Курлендер Јакобина Јакоб 1890 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1467 РКТГ-48646 Кремсир Славко Јакоб 1910 Загреб Зрењанин детаљније информације
1468 РКТГ-48647 Краус Хенрих Давид 1864 Бездан Зрењанин детаљније информације
1469 РКТГ-48697 Линденбах Катарина 1886 Темишвар Книћанин детаљније информације
1470 РКТГ-48699 Линцеман Терезија 1883 Книћанин Книћанин детаљније информације
1471 РКТГ-48705 Линк Марија 1886 Книћанин Книћанин детаљније информације
1472 РКТГ-48707 Линстер Јозеф 1882 Хацсфелд Книћанин детаљније информације
1473 РКТГ-48708 Линдер Ева 1885 Книћанин Книћанин детаљније информације
1474 РКТГ-48709 Ланг Илонка 1884 Книћанин Зрењанин детаљније информације
1475 РКТГ-48713 Лах Ана 1874 Книћанин Книћанин детаљније информације
1476 РКТГ-48715 Линцер Отилија 1893 Книћанин Книћанин детаљније информације
1477 РКТГ-48716 Лај Јозеф 1878 Книћанин Книћанин детаљније информације
1478 РКТГ-48717 Летанг Ана 1942 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
1479 РКТГ-48725 Краус Стеван Ђула 1908 Јаша Томић Зрењанин детаљније информације
1480 РКТГ-48726 Краус Маргита 1888 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1481 РКТГ-48727 Краус Јелена Игњат 1883 Белчке Зрењанин детаљније информације
1482 РКТГ-48729 Краус Јакоб Игњат 1881 Белчке Зрењанин детаљније информације
1483 РКТГ-48731 Краус Ђула Адолф 1878 Јаша Томић Зрењанин детаљније информације
1484 РКТГ-48733 Картал Арпад Михаил 1878 Валаска бела Зрењанин детаљније информације
1485 РКТГ-48734 Крал Ладислав Жигмунд Стара Кањижа Зрењанин детаљније информације
1486 РКТГ-48736 Касовац Имре Мавро 1905 Бегејци Зрењанин детаљније информације
1487 РКТГ-48738 Краксбергер Бела Стриј Зрењанин детаљније информације
1488 РКТГ-48739 Ковач Марија 1883 Сегедин Зрењанин детаљније информације
1489 РКТГ-48742 Ковач Андор Макса 1877 Бекешђула Зрењанин детаљније информације
1490 РКТГ-48748 Краус Исак Хенрих 1897 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1491 РКТГ-48750 Канижа Леона Вилхелм 1887 Вуковар Зрењанин детаљније информације
1492 РКТГ-48751 Кепих Арпад Александар 1898 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1493 РКТГ-48752 Кенфнер Јозефина Вилмош 1886 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1494 РКТГ-48754 Колендер Фрида 1896 Блетна Зрењанин детаљније информације
1495 РКТГ-48756 Каделбургер Берта 1853 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1496 РКТГ-48757 Кеделсбургер Јелена 1915 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1497 РКТГ-48759 Калаи Ирена Игњат 1892 Капошвар Зрењанин детаљније информације
1498 РКТГ-48760 Калман Михајло 1874 Кечкемет Зрењанин детаљније информације
1499 РКТГ-48761 Касовац Ема 1879 Хаба-Бистра Зрењанин детаљније информације
1500 РКТГ-48762 Канижа Армин 1879 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1501 РКТГ-48763 Картал Јелена 1889 Јаша Томић Зрењанин детаљније информације
1502 РКТГ-48764 Каниц Алфред 1910 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1503 РКТГ-48765 Каниц Бела Александар 1892 Нови Бечеј Зрењанин детаљније информације
1504 РКТГ-48767 Каниц Јованка 1893 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1505 РКТГ-48768 Кардош Јене Липота 1906 Тараш Зрењанин детаљније информације
1506 РКТГ-48769 Кардош Матија А-непознато Зрењанин детаљније информације
1507 РКТГ-48770 Кардош 1873 Земун Зрењанин детаљније информације
1508 РКТГ-48771 Контић Фрања Мирко 1908 Сегедин Зрењанин детаљније информације
1509 РКТГ-48772 Калман Фрида Бернат 1889 Лугош Зрењанин детаљније информације
1510 РКТГ-48773 Кемењ Ернест Арпад 1922 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1511 РКТГ-48778 Ковач Ида 1876 Земун Зрењанин детаљније информације
1512 РКТГ-48780 Касовац Оскар Мавро 1902 Бегејци Зрењанин детаљније информације
1513 РКТГ-48781 Касовац Рудолф Мориц 1903 Бегејци Зрењанин детаљније информације
1514 РКТГ-48783 Кемењ Габријела 1895 Жомбоља Зрењанин детаљније информације
1515 РКТГ-48785 Кемењ Игњат 1865 Сента Зрењанин детаљније информације
1516 РКТГ-48786 Кемењ Јованка Арпад 1918 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1517 РКТГ-48787 Кемењ Павле Арпад 1926 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1518 РКТГ-48788 Кемењеш Јелисавета 1891 Јаша Томић Зрењанин детаљније информације
1519 РКТГ-48792 Епифанић Живко Душан 1921 Фаркаждин Фаркаждин детаљније информације
1520 РКТГ-48806 Клер Алберт 1947 Стриј Книћанин детаљније информације
1521 РКТГ-48812 Клекер Лудвиг 1944 Свети Ђурађ Книћанин детаљније информације
1522 РКТГ-48819 Киостер Ана 1881 Елемир Елемир детаљније информације
1523 РКТГ-48821 Клаус Терезија 1881 Ечка Ечка детаљније информације
1524 РКТГ-48827 Еремић Радован Стриј Елемир детаљније информације
1525 РКТГ-48832 Кунцингер Кати 1874 Стриј Книћанин детаљније информације
1526 РКТГ-48833 Клаус Розалија 1883 Стриј Книћанин детаљније информације
1527 РКТГ-48834 Клекер Барбара 1880 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
1528 РКТГ-48858 Евингер Кати 1884 Стриј Книћанин детаљније информације
1529 РКТГ-48859 Евингер Јакоб 1884 Лукићево Мартиница (Лукићево) детаљније информације
1530 РКТГ-48860 Евингер Јохан 1886 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
1531 РКТГ-48861 Евингер Ана 1881 Ујвар Книћанин детаљније информације
1532 РКТГ-48867 Енгел Ева 1935 Елемир Елемир детаљније информације
1533 РКТГ-48893 Елмер Барбара 1889 Книћанин Книћанин детаљније информације
1534 РКТГ-48894 Енгел Паул 1875 Елемир Елемир детаљније информације
1535 РКТГ-48895 Енгел Елизабета 1894 Стриј Книћанин детаљније информације
1536 РКТГ-48900 Енгел Барбара 1867 Лазарево Лазарево детаљније информације
1537 РКТГ-49054 Ленарт Паул 1893 Клек Клек детаљније информације
1538 РКТГ-49056 Ленард Јозеф 1877 Лукићево Лукићево детаљније информације
1539 РКТГ-49057 Ленард Елизабета 1945 Лукићево Лукићево детаљније информације
1540 РКТГ-49060 Летанг Ева 1876 Елемир Елемир детаљније информације
1541 РКТГ-49063 Леман Ана 1880 Жомбоља Книћанин детаљније информације
1542 РКТГ-49065 Леко Јозеф 1877 Зворник Книћанин детаљније информације
1543 РКТГ-49066 Лекнер Симон 1877 Марбург Книћанин детаљније информације
1544 РКТГ-49075 Лерх Катарина 1882 Дета Книћанин детаљније информације
1545 РКТГ-49076 Лер Розалија 1882 Книћанин Книћанин детаљније информације
1546 РКТГ-49082 Ленхарт Ана 1945 Лазарево Лазарево детаљније информације
1547 РКТГ-49083 Ленхард Лиси 1899 Книћанин Книћанин детаљније информације
1548 РКТГ-49084 Ленхард Катарина 1884 Лазарево Лазарево детаљније информације
1549 РКТГ-49086 Леополд Марија 1872 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1550 РКТГ-49087 Лукс Себастијан 1896 Клек Клек детаљније информације
1551 РКТГ-49112 Лукс Лиза 1890 Свети Никола Книћанин детаљније информације
1552 РКТГ-49118 Лундлох Терезија 1874 Книћанин Книћанин детаљније информације
1553 РКТГ-49128 Лунг Катарина 1884 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1554 РКТГ-49134 Лујтш Терезија 1883 Елемир Елемир детаљније информације
1555 РКТГ-49201 Болник Елизабета 1901 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1556 РКТГ-49504 Кемпоф Карл 1893 Стриј Книћанин детаљније информације
1557 РКТГ-49508 Кениг Маргарета 1898 Стриј Книћанин детаљније информације
1558 РКТГ-49509 Кент Јулијана 1878 Стриј Книћанин детаљније информације
1559 РКТГ-49514 Келеф Николаус 1936 А-непознато Книћанин детаљније информације
1560 РКТГ-49515 Кемер Ана 1858 Книћанин Книћанин детаљније информације
1561 РКТГ-49534 Лајтенбергер Кати 1874 Книћанин Книћанин детаљније информације
1562 РКТГ-49536 Ланди Марија 1869 Лазарево Лазарево детаљније информације
1563 РКТГ-49947 Кеке Јожеф 1883 Стриј Книћанин детаљније информације
1564 РКТГ-49950 Казимир Мариана 1890 Книћанин Книћанин детаљније информације
1565 РКТГ-49959 Кекс Марија 1874 Стриј Книћанин детаљније информације
1566 РКТГ-49960 Келар Ева 1873 Лави Книћанин детаљније информације
1567 РКТГ-49965 Келек Матијас 1935 Перлез Перлез детаљније информације
1568 РКТГ-49967 Кеке Николаус 1877 Стриј Книћанин детаљније информације
1569 РКТГ-49968 Карнбергер Јохан 1877 Ечка Ечка детаљније информације
1570 РКТГ-49975 Клајн Лујза 1878 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1571 РКТГ-49977 Келер Алфред 1945 Книћанин Книћанин детаљније информације
1572 РКТГ-49978 Католнек Катарина 1862 Лазарево Лазарево детаљније информације
1573 РКТГ-49989 Кауфман Ана 1942 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1574 РКТГ-49991 Карће Елизабет 1942 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
1575 РКТГ-50000 Каутен Магдалена 1880 Грабовац Книћанин детаљније информације
1576 РКТГ-50018 Каполнек Магдалена 1877 Лукићево Лукићево детаљније информације
1577 РКТГ-50022 Катек Сузана 1878 Стриј Книћанин детаљније информације
1578 РКТГ-50026 Клајен Лементин 1870 Стриј Книћанин детаљније информације
1579 РКТГ-50031 Китл Магда 1889 Лукићево Лукићево детаљније информације
1580 РКТГ-50036 Китер Ана 1879 Стриј Книћанин детаљније информације
1581 РКТГ-50064 Лар Петер 1910 Свети Ђурађ Книћанин детаљније информације
1582 РКТГ-50065 Лар Марија 1935 Свети Ђурађ Книћанин детаљније информације
1583 РКТГ-50072 Лајтенмал Хелена 1893 Книћанин Книћанин детаљније информације
1584 РКТГ-50078 Лајмстер Катарина 1932 Лукићево Лукићево детаљније информације
1585 РКТГ-50086 Ламбрехт Марија 1884 Лазарево Лазарево детаљније информације
1586 РКТГ-50087 Ламбрехт Јозеф 1866 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
1587 РКТГ-50088 Ламбрехт Јохан 1877 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
1588 РКТГ-50089 Ламбрехт Ана 1878 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
1589 РКТГ-50097 Лајтерман Бела 1894 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1590 РКТГ-50099 Лакнер Марија 1881 Аделберг Книћанин детаљније информације
1591 РКТГ-50100 Лоренц Магдалена 1896 Елемир Елемир детаљније информације
1592 РКТГ-50102 Лоренц Ана 1874 Лукићево Лукићево детаљније информације
1593 РКТГ-50106 Лорберт Франц 1941 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
1594 РКТГ-50114 Кител Јохан 1884 Стриј Книћанин детаљније информације
1595 РКТГ-50119 Лоренц Елизабета 1942 Елемир Елемир детаљније информације
1596 РКТГ-50122 Клеби Аурелија 1877 Липа Книћанин детаљније информације
1597 РКТГ-50123 Киршнер Магдалена 1939 Лукићево Лукићево детаљније информације
1598 РКТГ-50125 Киршенхајтер Петер 1942 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
1599 РКТГ-50126 Киршенхајтер Магда 1936 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
1600 РКТГ-50127 Киршенхајтер Катарине 1941 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
1601 РКТГ-50128 Киршенхајтер Јохан 1941 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
1602 РКТГ-50130 Киш Катарина 1882 Стриј Книћанин детаљније информације
1603 РКТГ-50131 Клајн Хелене 1924 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1604 РКТГ-50133 Келер Ана 1889 Стриј Книћанин детаљније информације
1605 РКТГ-50135 Клајн Јулијана 1895 Татаренти Книћанин детаљније информације
1606 РКТГ-50138 Келер Францишка 1876 Стриј Книћанин детаљније информације
1607 РКТГ-50139 Келер Фрида 1942 Лукићево Лукићево детаљније информације
1608 РКТГ-50140 Клајен Маргарета 1886 Стриј Книћанин детаљније информације
1609 РКТГ-50144 Келеф Николаус 1885 Стриј Книћанин детаљније информације
1610 РКТГ-50147 Келер Терезија 1880 Стриј Книћанин детаљније информације
1611 РКТГ-50151 Келер Јохан 1875 Стриј Книћанин детаљније информације
1612 РКТГ-50159 Кремер Ангела 1876 Стриј Книћанин детаљније информације
1613 РКТГ-50162 Краус Марија 1888 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1614 РКТГ-50168 Кремер Кати 1884 Стриј Книћанин детаљније информације
1615 РКТГ-50171 Кремер Елизабета 1888 Лазарево Лазарево детаљније информације
1616 РКТГ-50181 Крампф Јохан 1893 Стриј Книћанин детаљније информације
1617 РКТГ-50208 Кајп Штефан 1882 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
1618 РКТГ-50212 Криг Јожеф 1885 Стриј Книћанин детаљније информације
1619 РКТГ-50213 Кремлинг Ема 1897 Стриј Книћанин детаљније информације
1620 РКТГ-50222 Ковенц Терезија 1884 Стриј Книћанин детаљније информације
1621 РКТГ-50223 Криге Франц 1898 Стриј Книћанин детаљније информације
1622 РКТГ-50224 Кријар Терезе 1886 Лазарево Лазарево детаљније информације
1623 РКТГ-50228 Лох Ана 1885 Книћанин Книћанин детаљније информације
1624 РКТГ-50231 Лох Марија 1881 Лукићево Лукићево детаљније информације
1625 РКТГ-50232 Лоренц Алберт 1894 Елемир Елемир детаљније информације
1626 РКТГ-50235 Лојберт Марија 1942 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
1627 РКТГ-50236 Локнер Марија 1910 Книћанин Книћанин детаљније информације
1628 РКТГ-50238 Лонг Јожеф 1879 Книћанин Книћанин детаљније информације
1629 РКТГ-50251 Лицинбергер Хајнрих 1884 Зрењанин Книћанин детаљније информације
1630 РКТГ-50253 Леванг Софија 1892 Меленци Меленци детаљније информације
1631 РКТГ-50254 Лева Магдалена 1893 Меленци Меленци детаљније информације
1632 РКТГ-50255 Летанг Матијас 1891 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
1633 РКТГ-50617 Клајнер Гизела 1874 А-непознато Книћанин детаљније информације
1634 РКТГ-50618 Кретлер Магдалена 1885 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1635 РКТГ-50623 Крикер Терезија 1875 Стриј Книћанин детаљније информације
1636 РКТГ-50625 Крист Елизабета 1937 Лукићево Лукићево детаљније информације
1637 РКТГ-50626 Крист Магдалена Лукићево Лукићево детаљније информације
1638 РКТГ-50627 Криштоф Јохан 1937 Лазарево Лазарево детаљније информације
1639 РКТГ-50629 Криштоф Елизабет 1878 Стриј Книћанин детаљније информације
1640 РКТГ-50645 Кристине Етел Стриј Книћанин детаљније информације
1641 РКТГ-50646 Круменакер Елзе 1883 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1642 РКТГ-50647 Кумињи Маргарета 1887 Стриј Книћанин детаљније информације
1643 РКТГ-50667 Криштоф Сузана 1872 Стриј Книћанин детаљније информације
1644 РКТГ-50684 Крузлинг Ана 1873 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1645 РКТГ-50686 Куман Магдалена 1944 Стриј Книћанин детаљније информације
1646 РКТГ-50701 Кришнер Магдолена 1876 Стриј Книћанин детаљније информације
1647 РКТГ-51025 Ларди Вилхелм 1937 Лазарево Лазарево детаљније информације
1648 РКТГ-51028 Леб Маргарета 1878 Лукићево Лукићево детаљније информације
1649 РКТГ-51036 Лего Ана 1861 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1650 РКТГ-51043 Лањи Георг 1940 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1651 РКТГ-51049 Ларди Марија 1869 Лазарево Лазарево детаљније информације
1652 РКТГ-51050 Лефор Ана 1889 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
1653 РКТГ-51051 Лунг Валтер 1941 Лукићево Лукићево детаљније информације
1654 РКТГ-51058 Лунг Сузана 1924 Книћанин Книћанин детаљније информације
1655 РКТГ-51060 Лунг Вилхелм 1942 Лукићево Лукићево детаљније информације
1656 РКТГ-51063 Лис Ана 1941 Лукићево Лукићево детаљније информације
1657 РКТГ-51066 Лунг Рената 1940 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
1658 РКТГ-51074 Лаћа ( Штефана ) син 1943 Книћанин Книћанин детаљније информације
1659 РКТГ-51083 Ланфер Сидонија 1887 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1660 РКТГ-51085 Кос Матијас 1945 Бело Блато Бело Блато детаљније информације
1661 РКТГ-51086 Кајлбех Јожеф 1876 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
1662 РКТГ-51088 Котак Барбара 1944 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
1663 РКТГ-51089 Кајп Петер 1886 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
1664 РКТГ-51090 Котак Јохан 1941 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
1665 РКТГ-51094 Кипер Ана 1886 Томашевац Томашевац детаљније информације
1666 РКТГ-51097 Ковач Магдалена 1884 Ујхељ Книћанин детаљније информације
1667 РКТГ-51098 Ковенц Јохан 1881 Стриј Книћанин детаљније информације
1668 РКТГ-51104 Киршенхајтер Елизабета 1940 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
1669 РКТГ-51105 Кандлер Јакоб 1924 Винковци Книћанин детаљније информације
1670 РКТГ-51111 Кин Петер 1880 Стриј Книћанин детаљније информације
1671 РКТГ-51113 Криш Михаел 1945 Стриј Книћанин детаљније информације
1672 РКТГ-51114 Кипер Терезија 1880 Стриј Книћанин детаљније информације
1673 РКТГ-51115 Киршенхајтер Ана Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
1674 РКТГ-51116 Кирхнер Катарина 1880 Книћанин Книћанин детаљније информације
1675 РКТГ-51117 Кирхнер Барбара Лукићево Лукићево детаљније информације
1676 РКТГ-51119 Кирхгеснер Елизабета 1890 Решица Книћанин детаљније информације
1677 РКТГ-51120 Кипер Мирјана 1878 Книћанин Книћанин детаљније информације
1678 РКТГ-51121 Кипер Катарина 1942 Лазарево Лазарево детаљније информације
1679 РКТГ-51123 Круцник Михајло 1865 Стриј Книћанин детаљније информације
1680 РКТГ-51128 Ложа Илонка Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1681 РКТГ-51129 Лефлер Фани Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1682 РКТГ-51130 Лихтенштајн Јолан 1865 Будимпешта Зрењанин детаљније информације
1683 РКТГ-51131 Ловаш Симон Јакоб Кикинда Зрењанин детаљније информације
1684 РКТГ-51132 Ложа Жигмонд Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1685 РКТГ-51134 Ложа Ласло Жигмонд Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1686 РКТГ-51135 Лефлер Јанка Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1687 РКТГ-51136 Ланг Паја Бела Суботица Зрењанин детаљније информације
1688 РКТГ-51138 Ланг Изабела Бездан Зрењанин детаљније информације
1689 РКТГ-51140 Ланг Злата 1902 Шајкаш Зрењанин детаљније информације
1690 РКТГ-51141 Ланг Бела Самуел 1894 Суботица Зрењанин детаљније информације
1691 РКТГ-51156 Ланг Тибор Јене Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1692 РКТГ-51158 Ланг Стеван Јене 1923 Суботица Зрењанин детаљније информације
1693 РКТГ-51167 Ласло Пирошка Мартин 1917 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1694 РКТГ-51168 Леви Хермина 1874 Беч Зрењанин детаљније информације
1695 РКТГ-51169 Леви Розалија Јаша Томић Зрењанин детаљније информације
1696 РКТГ-51170 Лендваи Мартин 1899 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1697 РКТГ-51171 Ледерер Мира Еуген 1929 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1698 РКТГ-51172 Ледерер Еуген Армин 1896 Ечка Зрењанин детаљније информације
1699 РКТГ-51173 Ледерер Ерна 1896 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1700 РКТГ-51174 Лебл Јолан Карло 1900 Српска Црња Зрењанин детаљније информације
1701 РКТГ-51175 Лебл Александар-Шандор Јакоб Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1702 РКТГ-51177 Лебл Агнеш Александар Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1703 РКТГ-51178 Ланг Јене Шамуел 1892 Суботица Зрењанин детаљније информације
1704 РКТГ-51179 Ласло Роза Ласло Осјек Зрењанин детаљније информације
1705 РКТГ-51181 Ласло Маргарета Мартин 1914 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1706 РКТГ-51182 Ласло Јене Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1707 РКТГ-51183 Ласло Иван Мартин 1924 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1708 РКТГ-51184 Ласло Имре Мартин 1912 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1709 РКТГ-51185 Ласло Вера Самуил 1924 Дебељача Зрењанин детаљније информације
1710 РКТГ-51186 Ласло Берта 1892 Уздин Зрењанин детаљније информације
1711 РКТГ-51187 Леваи Јожеф Јанош 1905 Београд Зрењанин детаљније информације
1712 РКТГ-51188 Ланг Хера Бела 1923 Београд Зрењанин детаљније информације
1713 РКТГ-51189 Лефлер Еде Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1714 РКТГ-51190 Ласло Самуило Филип 1894 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1715 РКТГ-51195 Добросављев Јованка Јован 1922 Мокрин Зрењанин детаљније информације
1716 РКТГ-51208 Екштајн Софија 1877 Стриј Зрењанин детаљније информације
1717 РКТГ-51327 Кесег Лазар Маћаш 1904 Мужља Мужља детаљније информације
1718 РКТГ-51330 Крстин Рашко А- непознато Тараш детаљније информације
1719 РКТГ-51336 Кељачки Мита Иван 1920 Меленци Меленци детаљније информације
1720 РКТГ-51337 Кељачки Жива Божа 1921 Меленци Меленци детаљније информације
1721 РКТГ-51349 Кишпрдилов Пера Лаза Меленци Меленци детаљније информације
1722 РКТГ-51350 Кеврешан Стеван 1906 А- непознато Меленци детаљније информације
1723 РКТГ-51351 Кеврешан Славко - Билгеров Мита 1884 Меленци Меленци детаљније информације
1724 РКТГ-51352 Кеврешан Светолик Сава 1888 Меленци Меленци детаљније информације
1725 РКТГ-51353 Кеврешан Сава-Ромчев Лаза 1893 Меленци Меленци детаљније информације
1726 РКТГ-51354 Кеврешан Пера Трива 1895 Меленци Меленци детаљније информације
1727 РКТГ-51355 Кеврешан Милорад Меленци Меленци детаљније информације
1728 РКТГ-51356 Кеврешан Милица Мирко 1914 Меленци Меленци детаљније информације
1729 РКТГ-51357 Кеврешан Милан-Ромчев Миладин 1913 Меленци Меленци детаљније информације
1730 РКТГ-51358 Кеврешан Мара Славко 1920 Меленци Меленци детаљније информације
1731 РКТГ-51370 Лончарски Жарко Лазa 1920 Меленци Меленци детаљније информације
1732 РКТГ-51375 Лалетин Стева Жива 1919 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1733 РКТГ-51400 Рашков Жарко Божо 1916 Елемир Елемир детаљније информације
1734 РКТГ-51404 Рашков Васа Панта 1886 Елемир Елемир детаљније информације
1735 РКТГ-51408 Рауш Катарина 1882 Лазарево Лазарево детаљније информације
1736 РКТГ-51409 Рашков Божидар Риста 1924 Елемир Елемир детаљније информације
1737 РКТГ-51411 Раун Катарина 1884 А-непознато Книћанин детаљније информације
1738 РКТГ-51412 Рашков Милорад Секула 1896 Елемир Елемир детаљније информације
1739 РКТГ-51418 Реб Елизабета 1872 Лазарево Лазарево детаљније информације
1740 РКТГ-51421 Реб Францишка 1880 Книћанин Книћанин детаљније информације
1741 РКТГ-51431 Рајш Марија 1888 А-непознато Книћанин детаљније информације
1742 РКТГ-51435 Рајтер Штефан 1888 А- непознато Книћанин детаљније информације
1743 РКТГ-51436 Рајтер Филип 1890 А- непознато Книћанин детаљније информације
1744 РКТГ-51446 Рајс Михаел 1880 Елемир Елемир детаљније информације
1745 РКТГ-51448 Петер Јохан 1884 А-непознато Книћанин детаљније информације
1746 РКТГ-51453 Петрес Маргарета 1888 А-непознато Книћанин детаљније информације
1747 РКТГ-51454 Петрес Николаус 1880 А- непознато Книћанин детаљније информације
1748 РКТГ-51456 Петри Ана 1877 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
1749 РКТГ-51457 Петри Јохан 1870 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
1750 РКТГ-51458 Петриковић Сузана 1941 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
1751 РКТГ-51530 Ревер Лили 1900 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1752 РКТГ-51531 Ревес Берта 1893 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1753 РКТГ-51537 Ревес Едита Жигмонд 1921 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1754 РКТГ-51538 Ревес Звонимир Жигмонд 1925 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1755 РКТГ-51539 Ревес Иштван Жигмонд 1923 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1756 РКТГ-51540 Ревес Шарлота Жигмонд 1930 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1757 РКТГ-51544 Ревес Жигмонд Мартин 1890 Бистрица Зрењанин детаљније информације
1758 РКТГ-51545 Ревес Антал Михаљ 1895 Мужља Зрењанин детаљније информације
1759 РКТГ-51550 Редер Марија 1882 Елемир Елемир детаљније информације
1760 РКТГ-51554 Рекс Елизабета 1942 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
1761 РКТГ-51556 Релинг Матијас 1868 Клек Клек детаљније информације
1762 РКТГ-51562 Рељин Славко 1899 Бротенар Перлез детаљније информације
1763 РКТГ-51569 Рељин Душан Миливој 1920 Чента Чента детаљније информације
1764 РКТГ-51574 Рем Јакоб 1890 А- непознато Книћанин детаљније информације
1765 РКТГ-51576 Рем Катарина 1897 А- непознато Книћанин детаљније информације
1766 РКТГ-51578 Ремер Анита 1942 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1767 РКТГ-51581 Ремер Анита 1900 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1768 РКТГ-51584 Ремес Хелена 1884 А- непознато Книћанин детаљније информације
1769 РКТГ-51586 Ремзинг Адам 1925 А- непознато Книћанин детаљније информације
1770 РКТГ-51588 Ремилонг Барбара 1941 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
1771 РКТГ-51591 Ремилонг Маргарета 1889 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
1772 РКТГ-51593 Ремлонг Вилхелм 1876 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
1773 РКТГ-51595 Рензон Барбара 1886 А- непознато Книћанин детаљније информације
1774 РКТГ-51600 Реп Ева 1870 Клек Клек детаљније информације
1775 РКТГ-51601 Реп Катарина 1878 Лукићево Мартиница (Лукићево) детаљније информације
1776 РКТГ-51602 Реп Петер 1864 А- непознато Книћанин детаљније информације
1777 РКТГ-51609 Рерих Матијас 1879 А-непознато Книћанин детаљније информације
1778 РКТГ-51610 Реса Катарина 1880 А- непознато Книћанин детаљније информације
1779 РКТГ-51632 Рех Јелена 1878 Зрењанин зре детаљније информације
1780 РКТГ-51636 Рех Маргита 1914 А-непознато Зрењанин детаљније информације
1781 РКТГ-51643 Рех Паја Маркус 1900 Будимпешта Зрењанин детаљније информације
1782 РКТГ-51645 Рехте Зденка 1887 Блетна Зрењанин детаљније информације
1783 РКТГ-51660 Рехте Магдалена Мака 1913 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1784 РКТГ-51664 Рец Катарина 1875 А- непознато Книћанин детаљније информације
1785 РКТГ-51677 Ригер Ана 1883 А- непознато Книћанин детаљније информације
1786 РКТГ-51679 Ригер Јозефине 1898 Перлез Перлез детаљније информације
1787 РКТГ-51682 Рикерт Карл 1892 А- непознато Книћанин детаљније информације
1788 РКТГ-51684 Ринђе Барбара 1888 Книћанин Книћанин детаљније информације
1789 РКТГ-51688 Рис Венцел 1893 А- непознато Книћанин детаљније информације
1790 РКТГ-51691 Рис Маргарета 1877 Книћанин Книћанин детаљније информације
1791 РКТГ-51718 Ритингер Јохан 1884 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
1792 РКТГ-51723 Риф Хана 1943 Книћанин Книћанин детаљније информације
1793 РКТГ-51728 Ришар Сабина 1869 Книћанин Книћанин детаљније информације
1794 РКТГ-51731 Ришер Ана 1934 Лукићево Мартиница (Лукићево) детаљније информације
1795 РКТГ-51732 Лочки Ђока 1916 Чента Чента детаљније информације
1796 РКТГ-51737 Лончарски Живојин Веселин 1921 Меленци Меленци детаљније информације
1797 РКТГ-51738 Лончарски Паја Ђура 1907 Меленци Меленци детаљније информације
1798 РКТГ-51739 Личина Милан 1911 Перлез Перлез детаљније информације
1799 РКТГ-51762 Розенберг Емануел Јакоб 1891 Глина Зрењанин детаљније информације
1800 РКТГ-51767 Розенфелд Вилма 1899 Кованица Зрењанин детаљније информације
1801 РКТГ-51768 Розенфелд Едит 1907 Будимпешта Зрењанин детаљније информације
1802 РКТГ-51769 Розенфелд Илона 1898 Мауисовска Зрењанин детаљније информације
1803 РКТГ-51775 Розенфелд Роза 1867 Шурјан Зрењанин детаљније информације
1804 РКТГ-51776 Розенфелд Розалија 1899 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1805 РКТГ-51779 Розенфелд Грета Давид 1931 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1806 РКТГ-51780 Розенфелд Ервин Давид 1934 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1807 РКТГ-51781 Розенфелд Армин Ђула 1901 Арадац Зрењанин детаљније информације
1808 РКТГ-51787 Розенфелд Пирошка Мавра 1921 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1809 РКТГ-51791 Розенфелд Ђура Мавра 1923 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1810 РКТГ-51793 Розенфелд Арпад Марко 1902 Суботица Зрењанин детаљније информације
1811 РКТГ-51796 Розенфелд Давид Самуел 1889 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1812 РКТГ-51798 Розенфелд Мавро Самуел 1886 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1813 РКТГ-51810 Розет Лујза 1917 А- непознато Книћанин детаљније информације
1814 РКТГ-51892 Розма Никола 1939 Лукићево Мартиница (Лукићево) детаљније информације
1815 РКТГ-51903 Рок Ана 1888 А- непознато Книћанин детаљније информације
1816 РКТГ-51994 Ролингер Барбара 1883 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
1817 РКТГ-51995 Ролингер Катарина 1895 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
1818 РКТГ-51996 Ролингер Себастијан 1875 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
1819 РКТГ-51997 Ролф Карл 1937 А- непознато Книћанин детаљније информације
1820 РКТГ-52000 Ронаи Олга 1887 Бачка Топола Зрењанин детаљније информације
1821 РКТГ-52001 Ронаи Пирошка 1914 Бачка Топола Зрењанин детаљније информације
1822 РКТГ-52002 Ронаи Антон Карољ 1885 Мартонош Зрењанин детаљније информације
1823 РКТГ-52009 Рос Магдалена 1874 Елемир Елемир детаљније информације
1824 РКТГ-52010 Росман Валентин 1892 А- непознато Книћанин детаљније информације
1825 РКТГ-52011 Рот Аранка 1906 Тител Зрењанин детаљније информације
1826 РКТГ-52012 Рот Илона 1892 Чантавир Зрењанин детаљније информације
1827 РКТГ-52013 Рот Јохан 1884 Лазарево Лазарево детаљније информације
1828 РКТГ-52014 Рот Катарина 1864 Сусек Зрењанин детаљније информације
1829 РКТГ-52017 Рот Шаломон Адолф 1885 Равно Село Зрењанин детаљније информације
1830 РКТГ-52018 Рот Ева Бела 1930 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1831 РКТГ-52019 Рот Марија Вилим 1891 Винковци Зрењанин детаљније информације
1832 РКТГ-52021 Рот Ана Еуген Темишвар Зрењанин детаљније информације
1833 РКТГ-52030 Рот Бела Јакоб 1903 Мошорин Зрењанин детаљније информације
1834 РКТГ-52031 Рот Виктор Јакоб 1894 Чуруг Зрењанин детаљније информације
1835 РКТГ-52054 Ротенберг Ана Јосиф 1901 Смедерево Зрењанин детаљније информације
1836 РКТГ-52055 Пехман Антон 1942 А-непознато Книћанин детаљније информације
1837 РКТГ-52058 Пецак Ана 1875 А-непознато Зрењанин детаљније информације
1838 РКТГ-52060 Ротенберг Бернат Херман 1882 Белохоф Зрењанин детаљније информације
1839 РКТГ-52062 Пива Ана 1869 А-непознато Лазарево детаљније информације
1840 РКТГ-52070 Пинал Игнац 1880 А-непознато Книћанин детаљније информације
1841 РКТГ-52075 Ротер Ото Бертолд 1896 Баја Зрењанин детаљније информације
1842 РКТГ-52081 Плак Марија 1923 А-непознато Книћанин детаљније информације
1843 РКТГ-52083 Ротшилд Отилија 1888 Баранда Зрењанин детаљније информације
1844 РКТГ-52084 Ротшилд Марко Шаја Хајфелд Зрењанин детаљније информације
1845 РКТГ-52086 Плок Барбара 1868 А-непознато Книћанин детаљније информације
1846 РКТГ-52087 Плунц Ана 1892 А-непознато Книћанин детаљније информације
1847 РКТГ-52103 Пмнгер Маргарет 1885 А-непознато Книћанин детаљније информације
1848 РКТГ-52108 Потвен Јулијана 1872 А-непознато Зрењанин детаљније информације
1849 РКТГ-52112 Прец Јакоб 1928 А-непознато Книћанин детаљније информације
1850 РКТГ-52114 Прец Лотхар 1944 А-непознато Зрењанин детаљније информације
1851 РКТГ-52127 Принц Матијас 1939 А-непознато Лазарево детаљније информације
1852 РКТГ-52128 Принц Петер 1886 А-непознато Ечка детаљније информације
1853 РКТГ-52130 Принц Терезија 1940 А-непознато Лазарево детаљније информације
1854 РКТГ-52132 Проксе Регина 1890 А- непознато Елемир детаљније информације
1855 РКТГ-52136 Прохаска Јозеф 1871 А-непознато Книћанин детаљније информације
1856 РКТГ-52139 Прунгел Петер 1891 А-непознато Банатски Деспотовац детаљније информације
1857 РКТГ-52140 Прутел Елизабета 1897 А-непознато Банатски Деспотовац детаљније информације
1858 РКТГ-52141 Пумпле Герприд 1944 А-непознато Книћанин детаљније информације
1859 РКТГ-52143 Пункерт Катарина 1907 А-непознато Книћанин детаљније информације
1860 РКТГ-52146 Пуц Ана 1885 А- непознато Книћанин детаљније информације
1861 РКТГ-52150 Пуц Розалија 1895 А-непознато Книћанин детаљније информације
1862 РКТГ-52152 Пфаиф Магдалена 1883 А-непознато Лукићево детаљније информације
1863 РКТГ-52162 Рпзенфелд Имре Армин 1923 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1864 РКТГ-52164 Пфелд Магдалена 1877 А-непознато Лазарево детаљније информације
1865 РКТГ-52166 Пфенд Магдалена 1878 А-непознато Лазарево детаљније информације
1866 РКТГ-52168 Пфент Магдалена 1877 А- непознато Лазарево детаљније информације
1867 РКТГ-52169 Пфент Маргарета 1942 А- непознато Лазарево детаљније информације
1868 РКТГ-52171 Шфилф Никола 1878 А-непознато Книћанин детаљније информације
1869 РКТГ-52173 Пфланцер Елиза 1884 А-непознато Книћанин детаљније информације
1870 РКТГ-52175 Пфонер Петер 1881 А-непознато Книћанин детаљније информације
1871 РКТГ-52177 Рагел Ева 1888 А-непознато Книћанин детаљније информације
1872 РКТГ-52182 Рајебарт Никола 1884 А-непознато Книћанин детаљније информације
1873 РКТГ-52184 Рајер Кристина 1877 А-непознато Лукићево детаљније информације
1874 РКТГ-52185 Рајер Сузана 1886 А- непознато Лукићево детаљније информације
1875 РКТГ-52187 Рајзер Ева 1889 А-непознато Книћанин детаљније информације
1876 РКТГ-52189 Рајзер Сузана 1889 А-непознато Книћанин детаљније информације
1877 РКТГ-52198 Рајнер Јохан 1891 А-непознато Книћанин детаљније информације
1878 РКТГ-52200 Рајнер Марија 1886 А-непознато Клек детаљније информације
1879 РКТГ-52202 Пилмајер Розалија 1872 А-непознато Зрењанин детаљније информације
1880 РКТГ-52204 Рубин Бешке 1902 А - непознато Зрењанин детаљније информације
1881 РКТГ-52205 Рубин Јене 1898 Перлез Перлез детаљније информације
1882 РКТГ-52206 Рубин Малвина 1882 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1883 РКТГ-52208 Рубин Мориц, млађи 1939 Перлез Перлез детаљније информације
1884 РКТГ-52209 Рубин Мориц, старији 1901 Ђурђево Перлез детаљније информације
1885 РКТГ-52210 Рубин Јелисавета Арманд 1903 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1886 РКТГ-52211 Рубин Ленка Арманд 1910 Зрењанин зре детаљније информације
1887 РКТГ-52212 Рубин Магда Арманд Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1888 РКТГ-52213 Рубин Ђорђе Арнолд 1904 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1889 РКТГ-52214 Рубин Арманд Јакоба 1879 Нађ Карољ Зрењанин детаљније информације
1890 РКТГ-52218 Ружвал Јозеф 1875 Елемир Елемир детаљније информације
1891 РКТГ-52219 Руживал Барбара 1895 Елемир Елемир детаљније информације
1892 РКТГ-52220 Руживал Јозеф 1940 Елемир Елемир детаљније информације
1893 РКТГ-52221 Ружић Милош Жарко 1929 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1894 РКТГ-52226 Рук Катарина 1890 А - непознато Книћанин детаљније информације
1895 РКТГ-52227 Руковер Драгољуб 1946 Книћанин Книћанин детаљније информације
1896 РКТГ-52251 Михел Марија 1885 Лазарево Лазарево детаљније информације
1897 РКТГ-52260 Рус Иван - Аца 1912 Меленци Меленци детаљније информације
1898 РКТГ-52261 Михи Томас 1878 А-непознато Книћанин детаљније информације
1899 РКТГ-52263 Михл Лоренц 1890 А- непознато Книћанин детаљније информације
1900 РКТГ-52264 Михл Штефан 1885 А-непознато Книћанин детаљније информације
1901 РКТГ-52265 Михли Францишка 1895 А-непознато Книћанин детаљније информације
1902 РКТГ-52266 Мицић Душан Жива 1887 Меленци Меленци детаљније информације
1903 РКТГ-52267 Мицић Милица Илија 1919 Меленци Меленци детаљније информације
1904 РКТГ-52268 Рус Јозеф 1942 А - непознато Книћанин детаљније информације
1905 РКТГ-52283 Русован Јустине 1891 А - непознато Книћанин детаљније информације
1906 РКТГ-52288 Мишко Марија 1882 Беч Книћанин детаљније информације
1907 РКТГ-52292 Руф Елизабета 1883 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
1908 РКТГ-52293 Мишков Вељко Раде 1898 Ботош Ботош детаљније информације
1909 РКТГ-52294 Руф Франц 1882 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
1910 РКТГ-52295 Рушивал Елизабета 1867 Ада Мартиница (Лукићево) детаљније информације
1911 РКТГ-52311 Савин Љубица 1902 Перлез Перлез детаљније информације
1912 РКТГ-52325 Садер Катарина А - непознато Книћанин детаљније информације
1913 РКТГ-52339 Мојсин Богдан Милутин 1886 А-непознато Меленци детаљније информације
1914 РКТГ-52342 Молдован Ранко 1921 Орловат Орловат детаљније информације
1915 РКТГ-52358 Молнар Мор Густав А-непознато Зрењанин детаљније информације
1916 РКТГ-52359 Сајберт Магдалена 1873 А - непознато Книћанин детаљније информације
1917 РКТГ-52362 Сајлер Катарина 1882 Елемир Елемир детаљније информације
1918 РКТГ-52368 Сајферт Катарина 1880 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1919 РКТГ-52369 Сајферт Терезија 1877 А - непознато Книћанин детаљније информације
1920 РКТГ-52382 Сајц Барбара 1892 А - непознато Книћанин детаљније информације
1921 РКТГ-52384 Сајц Франц 1890 А - непознато Книћанин детаљније информације
1922 РКТГ-52388 Сакулнавек Петер 1903 А - непознато Книћанин детаљније информације
1923 РКТГ-52391 Саламон Елизабета 1891 Елемир Елемир детаљније информације
1924 РКТГ-52392 Саламон Катарина 1866 Клек Клек детаљније информације
1925 РКТГ-52394 Саламон Матијас 1887 Елемир Елемир детаљније информације
1926 РКТГ-52395 Салман Ларенц 1887 А - непознато Книћанин детаљније информације
1927 РКТГ-52401 Самарџић Саво Ибра 1914 Никшић Зрењанин детаљније информације
1928 РКТГ-52462 Самерлауд Клара 1946 А - непознато Книћанин детаљније информације
1929 РКТГ-52463 Самк Матијас 1892 А - непознато Книћанин детаљније информације
1930 РКТГ-52469 Самсон Фердинанд 1881 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
1931 РКТГ-52485 Сарваш Рожи 1888 Печуј Зрењанин детаљније информације
1932 РКТГ-52486 Сарваш Шандор Ђула 1874 А - непознато Зрењанин детаљније информације
1933 РКТГ-52487 Сарваш Боришка Шандор 1925 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1934 РКТГ-52497 Молнар Ижо Мор 1910 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1935 РКТГ-52498 Сатлер Магдалена 1886 Ечка Ечка детаљније информације
1936 РКТГ-52500 Сатлер Франц 1880 А - непознато Книћанин детаљније информације
1937 РКТГ-52501 Момиров Никола Милош 1915 Ботош Ботош детаљније информације
1938 РКТГ-52502 Сатнер Терезија 1887 А - непознато Книћанин детаљније информације
1939 РКТГ-52504 Момирски Жарко Миладин 1916 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1940 РКТГ-52505 Сатор Марија 1868 А - непознато Книћанин детаљније информације
1941 РКТГ-52506 Монги Магдалена 1877 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
1942 РКТГ-52509 Монић Светислав 1894 Меленци Меленци детаљније информације
1943 РКТГ-52514 Мопорински Даница Васа 1924 Меленци Зрењанин детаљније информације
1944 РКТГ-52516 Мор Адам 1861 А-непознато Книћанин детаљније информације
1945 РКТГ-52519 Мор Марија 1889 А-непознато Книћанин детаљније информације
1946 РКТГ-52525 Сатрел Марија 1903 Лазарево Лазарево детаљније информације
1947 РКТГ-52528 Сауер Јохан 1941 Лукићево Мартиница (Лукићево) детаљније информације
1948 РКТГ-52529 Сауер Јулиана 1884 Лазарево Лазарево детаљније информације
1949 РКТГ-52531 Моргенштерн Јохан 1889 А-непознато Книћанин детаљније информације
1950 РКТГ-52535 Сауер Катарина 1886 А - непознато Книћанин детаљније информације
1951 РКТГ-52538 Моц Љубисав Милорад 1907 Бачко Градиште Стајићево детаљније информације
1952 РКТГ-52540 Моч Јоланка Игљат 1916 Бања Лука Зрењанин детаљније информације
1953 РКТГ-52542 Мошо Иштван Стеван 1909 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1954 РКТГ-52543 Магер Барбара 1884 Книћанин Книћанин детаљније информације
1955 РКТГ-52544 Сауер Магдалена 1944 Лукићево Мартиница (Лукићево) детаљније информације
1956 РКТГ-52545 Магнар Антал 1872 Книћанин Книћанин детаљније информације
1957 РКТГ-52546 Мошо Јосиф Стеван 1916 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1958 РКТГ-52547 Мадарев Радивој Лаза 1915 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1959 РКТГ-52558 Сауер Марија 1883 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1960 РКТГ-52560 Сауер Петер 1886 Лукићево Мартиница (Лукићево) детаљније информације
1961 РКТГ-52564 Сауер Хајнрих 1884 Книћанин Книћанин детаљније информације
1962 РКТГ-52566 Мајер Алфред 1943 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
1963 РКТГ-52570 Мајер Вилхелм 1942 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
1964 РКТГ-52574 Мајер Ева 1884 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1965 РКТГ-52576 Мајер Елфриде 1942 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
1966 РКТГ-52580 Мајер Јакоб 1941 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
1967 РКТГ-52584 Мајер Јохан 1946 Книћанин Книћанин детаљније информације
1968 РКТГ-52804 Рајхентал Гизела Стеван 1935 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1969 РКТГ-52848 Рајхентал Магдалена 1917 Будимпешта Зрењанин детаљније информације
1970 РКТГ-52892 Рајнер Марија 1901 Ковин Зрењанин детаљније информације
1971 РКТГ-52917 Рајнер Анита Антун 1933 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1972 РКТГ-52923 Рајнер Антун Хинко 1891 Фаркаждин Зрењанин детаљније информације
1973 РКТГ-52924 Рајниц Маргита 1896 Вршац Зрењанин детаљније информације
1974 РКТГ-52941 Рајниц Георг Бела 1924 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1975 РКТГ-52954 Рајниц Бела Јосиф 1877 Меленци Зрењанин детаљније информације
1976 РКТГ-52969 Рајниц Бела Јосиф 1877 Меленци Зрењанин детаљније информације
1977 РКТГ-52985 Рајниц Никола Јосиф 1905 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1978 РКТГ-52994 Рајс Бланка 1873 Земун Зрењанин детаљније информације
1979 РКТГ-52995 Рајс Бланка 1912 Иланџа Зрењанин детаљније информације
1980 РКТГ-52996 Рајс Јелисавета 1908 Падеј Зрењанин детаљније информације
1981 РКТГ-52998 Рајс Александар Адолф 1865 Ђер Зрењанин детаљније информације
1982 РКТГ-52999 Рајс Вера Александар 1930 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1983 РКТГ-53001 Рајс Хенрих Александар 1932 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1984 РКТГ-53002 Рајс Александар Мавро 1900 Рума Зрењанин детаљније информације
1985 РКТГ-53004 Рајс Ладислав Мориц 1906 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1986 РКТГ-53007 Рајс Хуго Мориц 1901 Рума Зрењанин детаљније информације
1987 РКТГ-53008 Рајс Мориц Саламон 1868 Бачка Паланка Зрењанин детаљније информације
1988 РКТГ-53009 Рајс Ђурица Хуго 1933 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1989 РКТГ-53010 Рајс Јовица Хуго 1933 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
1990 РКТГ-53027 Мошорински Велимир 1906 А-непознато Зрењанин детаљније информације
1991 РКТГ-53029 Мошорински Стана Лаза 1903 Меленци Зрењанин детаљније информације
1992 РКТГ-53051 Мунћан Каменко Милан 1922 Иђош Меленци детаљније информације
1993 РКТГ-53052 Мунћан Богдан Шандор 1905 Арадац Арадац детаљније информације
1994 РКТГ-53053 Мунфлох Магда 1866 А-непознато Книћанин детаљније информације
1995 РКТГ-53074 Пилиш Елза 1900 Нови Сад Зрењанин детаљније информације
1996 РКТГ-53075 Пилиш Етел 1876 А-непознато Зрењанин детаљније информације
1997 РКТГ-53076 Пилиш Јелена 1906 Будимпешта Зрењанин детаљније информације
1998 РКТГ-53077 Пилиш Леонтина 1942 Београд Зрењанин детаљније информације
1999 РКТГ-53078 Пилиш Армин Адолф 1878 Ечка Зрењанин детаљније информације
2000 РКТГ-53080 Пилиш Јосип Адолф 1872 Ечка Зрењанин детаљније информације
2001 РКТГ-53081 Пилиш Ђорђе Жигмунд 1934 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2002 РКТГ-53083 Пилиш Катарина Жигмунд 1936 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2003 РКТГ-53084 Пилиш Ева Јосип 1883 Дебељача Зрењанин детаљније информације
2004 РКТГ-53086 Пилиш Боришка Јосиф 1915 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2005 РКТГ-53087 Пилиш Геза Јосиф 1906 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2006 РКТГ-53088 Пилиш Жигмонд Мавро 1898 Фаркаждин Зрењанин детаљније информације
2007 РКТГ-53089 Пилиш Мавро Мавро 1874 Ечка Зрењанин детаљније информације
2008 РКТГ-53090 Пилиш Еде Марко 1886 Фаркаждин Зрењанин детаљније информације
2009 РКТГ-53091 Пилиш Љубица Ибојка Херман 1919 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2010 РКТГ-53097 Мајер Катарина 1884 Книћанин Книћанин детаљније информације
2011 РКТГ-53101 Мајер Курт 1943 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
2012 РКТГ-53103 Мајер Лени 1911 Книћанин Книћанин детаљније информације
2013 РКТГ-53106 Мајер Леополд 1877 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2014 РКТГ-53107 Плон Елеонор 1876 А-непознато Зрењанин детаљније информације
2015 РКТГ-53108 Плон Малвина А-непознато Зрењанин детаљније информације
2016 РКТГ-53110 Плон Сидонија Ђула 1901 А-непознато Зрењанин детаљније информације
2017 РКТГ-53112 Подвинец Флора 1875 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2018 РКТГ-53115 Мајер Магдалена 1889 Книћанин Книћанин детаљније информације
2019 РКТГ-53125 Подвинец Иса Волом 1873 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2020 РКТГ-53133 Мајер Маргит 1903 Книћанин Книћанин детаљније информације
2021 РКТГ-53178 Полак Золтан А-непознато Зрењанин детаљније информације
2022 РКТГ-53192 Полак Карол 1882 Остојићево Зрењанин детаљније информације
2023 РКТГ-53260 Полак Зигмунд Филип 1879 Пустињиш Зрењанин детаљније информације
2024 РКТГ-53285 Полачек Јулијана Ризи 1889 Сента Зрењанин детаљније информације
2025 РКТГ-53300 Полачек Елизабет Јулија 1912 Сегедин Зрењанин детаљније информације
2026 РКТГ-53315 Полачек Јулије Мавро 1884 Савино Село Зрењанин детаљније информације
2027 РКТГ-53366 Себастијан Конрад 1889 Елемир Елемир детаљније информације
2028 РКТГ-53369 Сеге Вилма 1894 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2029 РКТГ-53370 Сеге Јелена 1888 Мезетур Зрењанин детаљније информације
2030 РКТГ-53371 Сеге Имре Ђула 1888 Ђенђеш Зрењанин детаљније информације
2031 РКТГ-53372 Сеге Јене Игнац 1884 Шомоћ Нађбађон Зрењанин детаљније информације
2032 РКТГ-53373 Сеге Ђорђе Јене 1922 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2033 РКТГ-53415 Секељ Аранка 1936 А - непознато Зрењанин детаљније информације
2034 РКТГ-53420 Секељ Јелена 1905 Будимпешта Зрењанин детаљније информације
2035 РКТГ-53421 Нађ Барбара 1930 Крива Бара Книћанин детаљније информације
2036 РКТГ-53422 Секељ Јелисавета 1900 Будимпешта Зрењанин детаљније информације
2037 РКТГ-53424 Секељ Марија 1896 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2038 РКТГ-53427 Секељ Серена 1898 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2039 РКТГ-53428 Нађ Петер 1938 Крива Бара Книћанин детаљније информације
2040 РКТГ-53431 Мајерхоф Аврам Шај 1870 Бучач Зрењанин детаљније информације
2041 РКТГ-53432 Секељ - Шлезингер Мор 1848 Телеки Зрењанин детаљније информације
2042 РКТГ-53436 Секељ Мавро Адолф 1891 Галац Зрењанин детаљније информације
2043 РКТГ-53438 Мајнерст Катарина 1886 Елемир Елемир детаљније информације
2044 РКТГ-53441 Секељ Алиса Вилхелм 1891 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2045 РКТГ-53442 Мајнерт Ана 1895 Елемир Елемир детаљније информације
2046 РКТГ-53443 Нај Михаело 1882 Лукићево Лукићево детаљније информације
2047 РКТГ-53445 Секељ Ирена Вилхелм 1899 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2048 РКТГ-53448 Нај Бела Самуел 1897 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2049 РКТГ-53449 Секељ Бела - Стеван Ернест 1921 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2050 РКТГ-53450 Мајорош Берта 1901 Дебрецен Зрењанин детаљније информације
2051 РКТГ-53452 Секељ Борислава - Јулка Ернест 1928 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2052 РКТГ-53455 Мајорош Миклош Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2053 РКТГ-53456 Секељ Карло - Никола Ернест Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2054 РКТГ-53458 Мајорош Цецилија 1860 Унгвар Зрењанин детаљније информације
2055 РКТГ-53459 Мајорош Едит Миклош 1927 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2056 РКТГ-53460 Мајорош Јелена Миклош 1925 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2057 РКТГ-53470 Макс Александар Бертолд Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2058 РКТГ-53471 Максан Катарина 1886 Томашевац Томашевац детаљније информације
2059 РКТГ-53472 Максанд Ана 1895 Оравица Книћанин детаљније информације
2060 РКТГ-53476 Максимчев Стојан Живa 1925 Сакуле Зрењанин детаљније информације
2061 РКТГ-53479 Секељ Магдалена Лазар 1934 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2062 РКТГ-53480 Секељ Софија - Жужица Лаза 1938 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2063 РКТГ-53481 Секељ Вилим Мавра 1923 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2064 РКТГ-53482 Секељ Емил Мавра 1891 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2065 РКТГ-53483 Секељ Зузана Мавра 1926 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2066 РКТГ-53484 Секељ Лазар Мавра 1890 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2067 РКТГ-53485 Секељ Вилмош Мор 1898 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2068 РКТГ-53486 Секељ Игнац Мор 1887 Дебељача Зрењанин детаљније информације
2069 РКТГ-53487 Секељ Фрања Херман 1874 Сегедин Зрењанин детаљније информације
2070 РКТГ-53488 Секереш Деже 1923 А - непознато Зрењанин детаљније информације
2071 РКТГ-53498 Селград Елизабет 1900 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2072 РКТГ-53501 Сележанов Радивој Ђурицa 1902 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2073 РКТГ-53510 Селеши Јозеф 1944 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2074 РКТГ-53515 Селеши Барбара Михајл 1909 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2075 РКТГ-53520 Селман Јозеф 1875 Елемир Елемир детаљније информације
2076 РКТГ-53529 Семељ Ернест Бела 1886 Печуј Зрењанин детаљније информације
2077 РКТГ-53530 Семлекан Воја Јова 1904 А - непознато Меленци детаљније информације
2078 РКТГ-53533 Семлер Клара 1883 А - непознато Книћанин детаљније информације
2079 РКТГ-53534 Семнон Катарина 1888 А - непознато Книћанин детаљније информације
2080 РКТГ-53551 Сенсендорефер Терезија 1880 А - непознато Книћанин детаљније информације
2081 РКТГ-53553 Сентер Адам 1886 А - непознато Книћанин детаљније информације
2082 РКТГ-53554 Сентер Терезија 1883 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2083 РКТГ-53559 Сентирмаи Андрија Павле 1923 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2084 РКТГ-53560 Сентирмаи Тибор Павле 1919 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2085 РКТГ-53563 Серво Михаљ Иштван 1900 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2086 РКТГ-53598 Најбауер Софија 1887 А-непознато Книћанин детаљније информације
2087 РКТГ-53599 Најбергер Јосиф А-непознато Зрењанин детаљније информације
2088 РКТГ-53601 Најденбах Ана 1885 Лазарево Лазарево детаљније информације
2089 РКТГ-53606 Најзер Калман Шандор 1898 Салута Зрењанин детаљније информације
2090 РКТГ-53612 Најман Етелка 1876 Сакуле Зрењанин детаљније информације
2091 РКТГ-53617 Најман Фридерика Јозеф А-непознато Зрењанин детаљније информације
2092 РКТГ-53618 Најман др Бела Јулије 1896 Банатски Деспотовац Зрењанин детаљније информације
2093 РКТГ-53619 Најман др Јулује Херман 1867 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2094 РКТГ-53620 Најсер Ерна 1898 Нови Сад Зрењанин детаљније информације
2095 РКТГ-53621 Најсер Роберт Коломан 1929 Нови Бечеј Зрењанин детаљније информације
2096 РКТГ-53628 Најхаузер Петер 1864 Елемир Елемир детаљније информације
2097 РКТГ-53629 Најхаузлеф Матијас 1943 А-непознато Книћанин детаљније информације
2098 РКТГ-53632 Најхаус Франц 1939 Лукићево Лукићево детаљније информације
2099 РКТГ-53634 Најхозлер Роза 1924 А-непознато Книћанин детаљније информације
2100 РКТГ-53635 Нам Терезија 1891 А-непознато Книћанин детаљније информације
2101 РКТГ-53641 Нафтали Етел 1893 А-непознато Зрењанин детаљније информације
2102 РКТГ-53642 Нафтали Едита Игнац 1921 Меленци Зрењанин детаљније информације
2103 РКТГ-53643 Нафтали Олга Игнац 1928 Меленци Зрењанин детаљније информације
2104 РКТГ-53644 Нафтали Тибор Игнац 1924 Меленци Зрењанин детаљније информације
2105 РКТГ-53645 Нафтали Зелма Јосиф 1890 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2106 РКТГ-53646 Сечењи Јанош Иштван 1910 Нови Бечеј Зрењанин детаљније информације
2107 РКТГ-53647 Нафтали Симон Херман 1892 Темишвар Зрењанин детаљније информације
2108 РКТГ-53648 Сибер Кристина 1877 А - непознато Книћанин детаљније информације
2109 РКТГ-53650 Сибнер Адам 1922 А - непознато Книћанин детаљније информације
2110 РКТГ-53651 Сивчев Жарко А - непознато Ботош детаљније информације
2111 РКТГ-53658 Максонд Паула 1891 Книћанин Книћанин детаљније информације
2112 РКТГ-53661 Малдонер Терезија 1890 Книћанин Книћанин детаљније информације
2113 РКТГ-53669 Малер Ана 1872 Грабац Книћанин детаљније информације
2114 РКТГ-53674 Малетин Лазар Мита 1898 Меленци Меленци детаљније информације
2115 РКТГ-53677 Мали Ана 1875 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2116 РКТГ-53682 Малик Мариана 1900 Мосторт Книћанин детаљније информације
2117 РКТГ-53683 Сигети Флора 1897 Нашице Зрењанин детаљније информације
2118 РКТГ-53685 Малтанер Андрес 1876 Книћанин Книћанин детаљније информације
2119 РКТГ-53686 Сигети Андрија Геза Печуј Зрењанин детаљније информације
2120 РКТГ-53688 Сигети Ева Геза 1919 Будимпешта Зрењанин детаљније информације
2121 РКТГ-53692 Сигети др Геза Леополд 1890 Ачад Зрењанин детаљније информације
2122 РКТГ-53709 Манга Катарина 1901 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
2123 РКТГ-53711 Манги Андреас 1942 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
2124 РКТГ-53712 Манги Јохан 1942 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
2125 РКТГ-53714 Манги Марија 1906 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
2126 РКТГ-53715 Манги Петар 1892 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
2127 РКТГ-53717 Манги Розина 1885 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
2128 РКТГ-53718 Манги Сузана 1941 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
2129 РКТГ-53719 Манги Франц 1944 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
2130 РКТГ-53720 Манги Хилдегард 1940 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
2131 РКТГ-53728 Манголд Рихард 1939 Книћанин Книћанин детаљније информације
2132 РКТГ-53736 Силер Вилрунд 1943 Лазарево Лазарево детаљније информације
2133 РКТГ-53737 Силер Катарина 1884 Лазарево Лазарево детаљније информације
2134 РКТГ-53739 Симин Коста Светозар 1898 Чента Чента детаљније информације
2135 РКТГ-53740 Симић Мирослав 1924 Чента Чента детаљније информације
2136 РКТГ-53741 Тил Магдалена 1879 А - непознато Книћанин детаљније информације
2137 РКТГ-53743 Тил Терезија 1882 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2138 РКТГ-53745 Тил Франц 1877 А - непознато Книћанин детаљније информације
2139 РКТГ-53748 Тил Францишка 1871 А - непознато Книћанин детаљније информације
2140 РКТГ-53758 Тило Ана 1920 А - непознато Книћанин детаљније информације
2141 РКТГ-53772 Симић Димитрије Душан 1923 Чента Чента детаљније информације
2142 РКТГ-53776 Тинес Георг 1882 А - непознато Книћанин детаљније информације
2143 РКТГ-53810 Неговсен Либа 1900 Амступ Зрењанин детаљније информације
2144 РКТГ-53812 Неговсен Александар Давид 1931 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2145 РКТГ-53815 Неговсен Мира Давид 1928 Суботица Зрењанин детаљније информације
2146 РКТГ-53817 Неговсен Давид Лазар 1887 Гуљај поље Зрењанин детаљније информације
2147 РКТГ-53821 Сингер Ана 1892 А - непознато Книћанин детаљније информације
2148 РКТГ-53836 Недељков Стеван Светозар 1909 Орловат Орловат детаљније информације
2149 РКТГ-53841 Недер Јохан 1882 А-непознато Книћанин детаљније информације
2150 РКТГ-53851 Типонвојлер Магда 1888 А - непознато Книћанин детаљније информације
2151 РКТГ-53852 Типшин Жива Божа 1921 Меленци Меленци детаљније информације
2152 РКТГ-53878 Ситмунд Магдалена 1897 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
2153 РКТГ-53893 Недић Миладин Иван 1909 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2154 РКТГ-53902 Немчев Милутин Ника 1878 Меленци Меленци детаљније информације
2155 РКТГ-53903 Немчев Миливој Раде 1904 Меленци Меленци детаљније информације
2156 РКТГ-53906 Ненадов Бошко Дино 1912 Арадац Арадац детаљније информације
2157 РКТГ-53910 Ненадов Велимир Јова 1920 Арадац Арадац детаљније информације
2158 РКТГ-53915 Неоград Николаус 1886 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2159 РКТГ-53919 Попов Бранко Жива А-непознато Меленци детаљније информације
2160 РКТГ-53920 Попов Жива Славко 1909 Меленци Меленци детаљније информације
2161 РКТГ-53921 Попов Радинка Урош 1900 Меленци Меленци детаљније информације
2162 РКТГ-53935 Мандуров Вељко Јоца 1912 Чуруг Зрењанин детаљније информације
2163 РКТГ-53939 Согорц Барбара 1891 А - непознато Книћанин детаљније информације
2164 РКТГ-53942 Сол Барбара 1859 А - непознато Книћанин детаљније информације
2165 РКТГ-53950 Манхол Ана 1895 Книћанин Книћанин детаљније информације
2166 РКТГ-53957 Маргенштерн Јозеф 1882 Книћанин Книћанин детаљније информације
2167 РКТГ-53970 Принц Роза 1864 Велики Жам Зрењанин детаљније информације
2168 РКТГ-53980 Радин Илија Пера 1905 Меленци Меленци детаљније информације
2169 РКТГ-53985 Радишић Сава Обрад 1914 Елемир Елемир детаљније информације
2170 РКТГ-53986 Радишић Васа Панта 1886 Елемир Елемир детаљније информације
2171 РКТГ-54008 Соламон Барбара 1938 Елемир Елемир детаљније информације
2172 РКТГ-54010 Соларов Ђурица Бранко 1927 Елемир Елемир детаљније информације
2173 РКТГ-54011 Соларов Жива Жарко 1922 Елемир Елемир детаљније информације
2174 РКТГ-54012 Соларов Момир Жарко 1912 Елемир елем детаљније информације
2175 РКТГ-54016 Соненберг Андор Вилим 1904 Сакуле Зрењанин детаљније информације
2176 РКТГ-54017 Соненфелд Ирма 1878 Земун Зрењанин детаљније информације
2177 РКТГ-54018 Соненфелд Јосиф Самуел 1869 Ечка Зрењанин детаљније информације
2178 РКТГ-54030 Спира Еуженија Мор 1870 Чаково Зрењанин детаљније информације
2179 РКТГ-54035 Срданов Веља Шандор 1906 А - непознато Елемир детаљније информације
2180 РКТГ-54036 Саутер Лујза 1881 Томашевац Книћанин детаљније информације
2181 РКТГ-54040 Перц Сава Милан 1906 Перлез Перлез детаљније информације
2182 РКТГ-54041 Перц Мита Прцуљов Стева 1888 Перлез Перлез детаљније информације
2183 РКТГ-54051 Неф Јохан 1881 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2184 РКТГ-54056 Петров Рада Вељко 1922 Чента Чента детаљније информације
2185 РКТГ-54059 Петров Жарко Влада 1912 Гад Ботош детаљније информације
2186 РКТГ-54060 Петров Срђан Лазар 1906 Уљма Уљма детаљније информације
2187 РКТГ-54061 Петровачки Љубомир Жива 1900 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2188 РКТГ-54062 Петровачки Никола Жива 1913 Орловат Орловат детаљније информације
2189 РКТГ-54064 Петровачки Живојин Љубомир 1921 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2190 РКТГ-54080 Срданов Рада Шандор 1900 Елемир Стајићево детаљније информације
2191 РКТГ-54082 Срданов Радивој Шандор 1901 А - непознато Елемир детаљније информације
2192 РКТГ-54114 Фишер Петер 1871 Книћанин Книћанин детаљније информације
2193 РКТГ-54116 Шнајдер Адам 1876 Лазарево непознато детаљније информације
2194 РКТГ-54135 Нешић Вукосава Тима 1912 Меленци Меленци детаљније информације
2195 РКТГ-54146 Никин Лазар Љуба 1922 Арадац Зрењанин детаљније информације
2196 РКТГ-54151 Никић Велимир Радосав 1895 Рудник Зрењанин детаљније информације
2197 РКТГ-54153 Маргнартнер Регине 1874 Книћанин Книћанин детаљније информације
2198 РКТГ-54196 Петровић Андреј 1922 А-непознато Путниково детаљније информације
2199 РКТГ-54201 Петровић Стеван 1912 Бешка Перлез детаљније информације
2200 РКТГ-54205 Петровић Рота Јосиф 1910 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2201 РКТГ-54213 Маринковић Софија Ђорђе 1916 Стражбеница Зрењанин детаљније информације
2202 РКТГ-54219 Петровић Зоран Штрца Милован 1921 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2203 РКТГ-54243 Марков Благоје Ђурица 1913 Арадац Зрењанин детаљније информације
2204 РКТГ-54245 Марков Жива Фаркаждин Фаркаждин детаљније информације
2205 РКТГ-54250 Типшин Марко Сава 1901 Меленци Меленци детаљније информације
2206 РКТГ-54252 Тирјунг Јозефа 1884 А - непознато Книћанин детаљније информације
2207 РКТГ-54260 Пиперски Зоран Милан 1906 Ботош Ботош детаљније информације
2208 РКТГ-54283 Попов Јован Иван Жива 1913 Тараш Тараш детаљније информације
2209 РКТГ-54284 Попов Видосава Иван 1927 Меленци Меленци детаљније информације
2210 РКТГ-54287 Попов Радивој Омер 1913 Елемир Елемир детаљније информације
2211 РКТГ-54327 Никомет Сузана 1885 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
2212 РКТГ-54333 Марков Жива Драга 1915 Меленци Меленци детаљније информације
2213 РКТГ-54334 Марков Драга Драгутин 1894 Меленци Меленци детаљније информације
2214 РКТГ-54341 Стајић Лазар Божа 1914 Меленци Меленци детаљније информације
2215 РКТГ-54349 Марков Средоје Савa 1911 Меленци Меленци детаљније информације
2216 РКТГ-54426 Ниснер Терезија 1874 А-непознато Книћанин детаљније информације
2217 РКТГ-54427 Нистер Марија 1883 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2218 РКТГ-54428 Нићетин Зоран Андрија 1917 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2219 РКТГ-54439 Новак Јохан 1873 А-непознато Книћанин детаљније информације
2220 РКТГ-54452 Поучки Десанчић 1911 Елемир Зрењанин детаљније информације
2221 РКТГ-54456 Пошер Марија 1866 А-непознато Книћанин детаљније информације
2222 РКТГ-54463 Предић Михајло Миша Душан 1918 Рудна Зрењанин детаљније информације
2223 РКТГ-54470 Станичић Милан Стеван 1914 Кумане Меленци детаљније информације
2224 РКТГ-54496 Станков Марија 1922 Меленци Меленци детаљније информације
2225 РКТГ-54506 Станков Милош Богдан 1918 Меленци Меленци детаљније информације
2226 РКТГ-54518 Станков Миша Милутин 1894 А - непознато Меленци детаљније информације
2227 РКТГ-54521 Станков Ђура Пера 1893 Меленци Меленци детаљније информације
2228 РКТГ-54532 Протић Милован Александар 1921 Меленци Меленци детаљније информације
2229 РКТГ-54535 Протић Драгомир Милош 1921 Меленци Меленци детаљније информације
2230 РКТГ-54538 Протић Рада Никола 1904 Меленци Меленци детаљније информације
2231 РКТГ-54543 Протић Рада Паја 1921 Меленци Зрењанин детаљније информације
2232 РКТГ-54546 Протић Радивој Паја 1921 Меленци Меленци детаљније информације
2233 РКТГ-54547 Протић Славко Светозар 1925 Меленци Меленци детаљније информације
2234 РКТГ-54642 Стефановић Добринка 1925 А - непознато Перлез детаљније информације
2235 РКТГ-54643 Стефановић Марко Лабуд 1925 Перлез Перлез детаљније информације
2236 РКТГ-54644 Стефановић Славко Лабуд 1922 Перлез Перлез детаљније информације
2237 РКТГ-54647 Стефановић Зора Марко 1895 Перлез Перлез детаљније информације
2238 РКТГ-54691 Стојадинов Светозар Васа 1921 А - непознато Чента детаљније информације
2239 РКТГ-54704 Стојанов Милорад Драгољуб 1915 Арадац Стајићево детаљније информације
2240 РКТГ-54709 Маркс Терезија 1874 Перјамош Книћанин детаљније информације
2241 РКТГ-54713 Маркус Берта 1876 Ђала Зрењанин детаљније информације
2242 РКТГ-54714 Маркус Лудвиг Леополд 1870 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2243 РКТГ-54724 Новаковић Милош Бранко 1924 Меленци Меленци детаљније информације
2244 РКТГ-54727 Новаковић Бранко Миливоје 1894 Меленци Меленци детаљније информације
2245 РКТГ-54740 Новосељачки Веселин Јова 1920 Меленци Меленци детаљније информације
2246 РКТГ-54741 Новосељачки Зоран Јова 1923 Меленци Меленци детаљније информације
2247 РКТГ-54743 Новосељачки Лазар Јова 1910 Меленци Меленци детаљније информације
2248 РКТГ-54745 Новотан Ади 1905 А-непознато Книћанин детаљније информације
2249 РКТГ-54746 Пурков Рајко Васа 1923 Арадац Арадац детаљније информације
2250 РКТГ-54750 Ноел Валтер 1945 Лазарево Лазарево детаљније информације
2251 РКТГ-54762 Њари Франц 1893 А-непознато Книћанин детаљније информације
2252 РКТГ-54763 Марлона Олга 1923 Книћанин Книћанин детаљније информације
2253 РКТГ-54764 Март Габријела 1946 Книћанин Книћани детаљније информације
2254 РКТГ-54767 Обердинг Јозефа 1872 А-непознато Книћанин детаљније информације
2255 РКТГ-54769 Мартан Марија 1913 Книћанин Книћанин детаљније информације
2256 РКТГ-54770 Мартер Ана 1908 Книћанин Книћанин детаљније информације
2257 РКТГ-54773 Обренски Станислав Станислав 1911 А-непознато Зрењанин детаљније информације
2258 РКТГ-54775 Обријетан Хедвиг 1933 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
2259 РКТГ-54791 Окучев Љубинка Добро 1912 Меленци Меленци детаљније информације
2260 РКТГ-54792 Путник Веселин Нова 1913 А-непознато Меленци детаљније информације
2261 РКТГ-54802 Мартин Лиза 1937 Лазарево Лазарево детаљније информације
2262 РКТГ-54820 Олхаузер Катарина 1871 Либлинг Книћанин детаљније информације
2263 РКТГ-54841 Мартинг Ханзи 1938 Елемир Елемир детаљније информације
2264 РКТГ-54877 Стојин Велимир Вела Раде 1919 Стилтон, Пенсилванија Зрењанин детаљније информације
2265 РКТГ-54927 Стојков Рада Лаза 1923 Чента Чента детаљније информације
2266 РКТГ-54934 Стојков Живојин Мишa 1909 А - непознато Меленци детаљније информације
2267 РКТГ-54944 Мартинов Светислав Јоца 1905 Чента Чента детаљније информације
2268 РКТГ-54952 Стојчић Михајло Сима 1908 Мркоњић Град Зрењанин детаљније информације
2269 РКТГ-54953 Стојшин Слободан - Рузвелт Арсен 1920 Меленци Меленци детаљније информације
2270 РКТГ-54955 Стојшић Слободан Арса Меленци Меленци детаљније информације
2271 РКТГ-54997 Субичин Жарко Страја 1913 Меленци Меленци детаљније информације
2272 РКТГ-55008 Радованчев Милан Младен 1895 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2273 РКТГ-55027 Раду Вукашин Ђока 1894 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2274 РКТГ-55030 Стојшић Миливој-Бечејски Стеван 1898 Перлез Перлез детаљније информације
2275 РКТГ-55040 Мартон Ференц Иштван 1905 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2276 РКТГ-55043 Марчан Петер 1913 Книћанин Книћанин детаљније информације
2277 РКТГ-55046 Маршал Бригита 1940 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2278 РКТГ-55048 Маршал Катарина 1917 Зрењанин Лазарево детаљније информације
2279 РКТГ-55053 Маршал Терезија 1870 Перлез Перлез детаљније информације
2280 РКТГ-55062 Масонг Ева 1884 Лазарево Лазарево детаљније информације
2281 РКТГ-55067 Масонг Матијас 1941 Лукићево Лукићево детаљније информације
2282 РКТГ-55070 Масонг Хилде 1943 Лазарево Лазарево детаљније информације
2283 РКТГ-55071 Матејин Сава Тоша 1911 Арадац Арадац детаљније информације
2284 РКТГ-55072 Матејић Мела Меленци Меленци детаљније информације
2285 РКТГ-55073 Субичин Душан Богдан 1902 Меленци Меленци детаљније информације
2286 РКТГ-55075 Субичин Добривој Ненад 1902 Меленци Меленци детаљније информације
2287 РКТГ-55077 Суботин Веселин А - непознато Елемир детаљније информације
2288 РКТГ-55080 Суботин Зорка Тараш Тараш детаљније информације
2289 РКТГ-55081 Суботин Милутин Илија 1920 Елемир Елемир детаљније информације
2290 РКТГ-55117 Сулир Ана 1876 Чента Чента детаљније информације
2291 РКТГ-55138 Табор Катарина 1866 Ечка Ечка детаљније информације
2292 РКТГ-55141 Табор Магдалена 1908 Елемир Елемир детаљније информације
2293 РКТГ-55142 Табор Марија 1943 Елемир Елемир детаљније информације
2294 РКТГ-55152 Тадејин Велислав Милорад 1906 А - непознато Меленци детаљније информације
2295 РКТГ-55158 Тајков Латинка 1901 Меленци Меленци детаљније информације
2296 РКТГ-55166 Тајхнер Едит 1936 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2297 РКТГ-55169 Тајхнер Илона 1901 Брчко Зрењанин детаљније информације
2298 РКТГ-55181 Осбелт Ана 1875 Книћанин Книћанин детаљније информације
2299 РКТГ-55185 Освалд Марија 1891 А-непознато Книћанин детаљније информације
2300 РКТГ-55190 Остер Андреас 1930 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2301 РКТГ-55214 Ловаш Шимон Јакоб 1879 А-непознато Зрењанин детаљније информације
2302 РКТГ-55225 Матић Крста Генa 1896 Фаркаждин Фаркаждин детаљније информације
2303 РКТГ-55229 Матичек Елизабета 1875 Елемир Елемир детаљније информације
2304 РКТГ-55231 Маћаш Ирен 1885 Мокрин Зрењанин детаљније информације
2305 РКТГ-55232 Маћаш Јосип Абрахам 1882 Прунске Зрењанин детаљније информације
2306 РКТГ-55233 Маћаш Ева Јосиф 1920 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2307 РКТГ-55234 Маћаш Ладислав Јосиф 1914 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2308 РКТГ-55238 Остојин Жарко Чеда 1923 Меленци Меленци детаљније информације
2309 РКТГ-55241 Остхајмер Елизабета 1896 Пољак Книћанин детаљније информације
2310 РКТГ-55243 Остхајтер Герхард 1886 А-непознато Книћанин детаљније информације
2311 РКТГ-55245 От Адам 1945 Лазарево Лазарево детаљније информације
2312 РКТГ-55249 От Марија 1929 Лазарево Лазарево детаљније информације
2313 РКТГ-55250 От Франц 1872 Лазарево Лазарево детаљније информације
2314 РКТГ-55333 Тајхнер Лаура 1886 Вршани Зрењанин детаљније информације
2315 РКТГ-55343 Тајхнер Вера Емерих 1932 Вршац Зрењанин детаљније информације
2316 РКТГ-55354 Тајхнер Томислав Емерих 1935 Вршац Зрењанин детаљније информације
2317 РКТГ-55360 Тајхнер Фердинанд Ерне 1893 Нови Бечеј Зрењанин детаљније информације
2318 РКТГ-55414 Тајхнер Емил Фердинанд 1926 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2319 РКТГ-55425 Тајхнер Олга Фердинанд 1935 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2320 РКТГ-55464 Маће Катарина 1891 Книћанин Книћанин детаљније информације
2321 РКТГ-55496 Маус Маргарета 1938 Книћанин Книћанин детаљније информације
2322 РКТГ-55498 Маускопф 1921 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2323 РКТГ-55503 Маускопф Ернест Арон Камјатица Зрењанин детаљније информације
2324 РКТГ-55585 Машинг Јакоб 1942 Елемир Елемир детаљније информације
2325 РКТГ-55588 Тантел Барбара 1882 А - непознато Книћанин детаљније информације
2326 РКТГ-55589 Машинг Петар 1941 Елемир Елемир детаљније информације
2327 РКТГ-55590 Машић - Мајорош Зора 1906 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2328 РКТГ-55591 Тапавички Васа Елемир Елемир детаљније информације
2329 РКТГ-55592 Машић - Мајорош Власта Аладар 1933 Загреб Зрењанин детаљније информације
2330 РКТГ-55598 Тапавички Горица 1906 Елемир Зрењанин детаљније информације
2331 РКТГ-55607 Тапавички Милинко Александар 1923 А - непознато Елемир детаљније информације
2332 РКТГ-55618 Тапавички Обрад Жива 1909 Елемир Зрењанин детаљније информације
2333 РКТГ-55622 Тапавички Омер Макса 1896 Елемир Елемир детаљније информације
2334 РКТГ-55623 Тапавички Бранко Миливој 1909 Елемир Елемир детаљније информације
2335 РКТГ-55834 Тапавички Аца Младен 1879 Елемир Елемир детаљније информације
2336 РКТГ-55835 Тапавички Таца Аца Младен 1882 Елемир Елемир детаљније информације
2337 РКТГ-55836 Тапавички Душан Обрад 1897 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2338 РКТГ-55838 Тапавички Александар Тома 1899 А - непознато Елемир детаљније информације
2339 РКТГ-55863 Вилнер Јосифа 1895 Крајишник Крајишник детаљније информације
2340 РКТГ-56068 Павлов Мила Здравко 1918 Чента Чента детаљније информације
2341 РКТГ-56069 Павлов Љубинка Пера 1910 А-непознато Елемир детаљније информације
2342 РКТГ-56070 Павлов Славко Стеван 1915 Избиште Избиште детаљније информације
2343 РКТГ-56071 Павловић Здравко А-непознато Зрењанин детаљније информације
2344 РКТГ-56073 Павловић Мила 1921 Чента Чента детаљније информације
2345 РКТГ-56075 Павловић Здравко Милан 1893 Чента Чента детаљније информације
2346 РКТГ-56078 Пајдак Станко Коста 1910 Меленци Меленци детаљније информације
2347 РКТГ-56081 Пајић Миладин Јефта 1914 Меленци Меленци детаљније информације
2348 РКТГ-56082 Пајић Дане Мата 1914 Шибеник Зрењанин детаљније информације
2349 РКТГ-56097 Таусиг Алфред Исидор 1894 Јаша Томић Зрењанин детаљније информације
2350 РКТГ-56262 Темер др Алфред 1881 А - непознато Зрењанин детаљније информације
2351 РКТГ-56264 Темер Ирма 1866 Кикинда Зрењанин детаљније информације
2352 РКТГ-56266 Темер Ервин Алфред 1913 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2353 РКТГ-56267 Темер Шандор Давид 1876 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2354 РКТГ-56268 Темер Јулијана Леополд 1888 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2355 РКТГ-56269 Темер Алфред Саламон 1887 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2356 РКТГ-56270 Темер Ирма Самуел 1884 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2357 РКТГ-56271 Темер Фрања Шандор 1913 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2358 РКТГ-56291 Тенглер Магдалена 1940 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
2359 РКТГ-56303 Теодосин Богдан Петар 1904 Кумане Зрењанин детаљније информације
2360 РКТГ-56307 Терек Маргит 1891 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2361 РКТГ-56316 Теслинг Катарина 1893 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
2362 РКТГ-56373 Тешлер Јозеф 1860 А - непознато Книћанин детаљније информације
2363 РКТГ-56384 Тибеско Маргарета 1920 Лазарево Лазарево детаљније информације
2364 РКТГ-56410 Тидин Дина А - непознато Тараш детаљније информације
2365 РКТГ-56422 Тијан Розалија 1901 А - непознато Книћанин детаљније информације
2366 РКТГ-57559 Мелингер Ана 1883 Книћанин Книћанин детаљније информације
2367 РКТГ-57560 Мелингер Хајнрих 1876 Книћанин Книћанин детаљније информације
2368 РКТГ-57561 Мелхар Францишка 1894 Анина Книћанин детаљније информације
2369 РКТГ-57562 Мелхез Адела 1896 Темишвар Книћанин детаљније информације
2370 РКТГ-57563 Менг Ана 1931 Книћанин Книћанин детаљније информације
2371 РКТГ-57564 Менг Гертруда 1875 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
2372 РКТГ-57567 Менг Маргита 1907 Книћанин Книћанин детаљније информације
2373 РКТГ-57568 Менг Матијас 1876 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
2374 РКТГ-57574 Мендел Малвина Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2375 РКТГ-57575 Мендел Рожи 1906 Илок Зрењанин детаљније информације
2376 РКТГ-57576 Мендел Фаркаш Паја 1873 Коваш Зрењанин детаљније информације
2377 РКТГ-57578 Мендлер Ева 1898 Книћанин Книћанин детаљније информације
2378 РКТГ-57580 Менлат Јулијана 1890 Крива Бара Книћанин детаљније информације
2379 РКТГ-57581 Менхес Катарина 1884 Лазарево Лазарево детаљније информације
2380 РКТГ-57582 Менхес Марија 1885 Лукићево Лукићево детаљније информације
2381 РКТГ-57617 Рац Драгољуб Миладин 1921 Меленци Меленци детаљније информације
2382 РКТГ-57642 Палић Марија 1946 Книћанин Книћанин детаљније информације
2383 РКТГ-57658 Пандуров Жарко Владислав 1900 Меленци Меленци детаљније информације
2384 РКТГ-57704 Пандуров Драгољуб Светозар 1909 Меленци Меленци детаљније информације
2385 РКТГ-57706 Пандуров Маринко Чеда 1921 Меленци Меленци детаљније информације
2386 РКТГ-57717 Панкрад Адолф 1873 Беч Книћанин детаљније информације
2387 РКТГ-57719 Панкрац Сузана 1886 А-непознато Книћанин детаљније информације
2388 РКТГ-57848 Менцер супруга Исидора 1864 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2389 РКТГ-57853 Мењхес Барбара 1891 Лазарево Лазарево детаљније информације
2390 РКТГ-57932 Мериле Јакоб 1883 Книћанин Книћанин детаљније информације
2391 РКТГ-57963 Мерк Јохан 1944 Лукићево Лукићево детаљније информације
2392 РКТГ-58012 Меркле Матијас 1884 Книћанин Книћанин детаљније информације
2393 РКТГ-58015 Мерклер Маргарета 1889 Лазарево Лазарево детаљније информације
2394 РКТГ-58016 Мерклер Никола 1882 Книћанин Книћанин детаљније информације
2395 РКТГ-58018 Мерклер Филип 1882 Книћанин Книћанин детаљније информације
2396 РКТГ-58024 Мерле Јакоб 1868 Грабац Книћанин детаљније информације
2397 РКТГ-58036 Мерт Јулијана Книћанин Книћанин детаљније информације
2398 РКТГ-58042 Мерц Елизабета 1882 Книћанин Книћанин детаљније информације
2399 РКТГ-58061 Тобор Франц 1881 Елемир Елемир детаљније информације
2400 РКТГ-58062 Тодин Васа Веско 1900 А - непознато Арадац детаљније информације
2401 РКТГ-58076 Ракић Милан Илија 1902 Меленци Меленци детаљније информације
2402 РКТГ-58077 Ракић Светозар Обрад 1908 А-непознато Меленци детаљније информације
2403 РКТГ-58078 Ракић Драгољуб Станко 1907 Меленци Меленци детаљније информације
2404 РКТГ-58079 Ракић Милорад Станко 1903 Меленци Меленци детаљније информације
2405 РКТГ-58080 Ракочевић Рајко А-непознато Зрењанин детаљније информације
2406 РКТГ-58134 Папе Катарина 1873 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
2407 РКТГ-58143 Ратајски Љубомир Ленко 1921 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2408 РКТГ-58167 Фукс Николај 1887 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2409 РКТГ-58192 Паулет Леополд 1869 А-непознато Книћанин детаљније информације
2410 РКТГ-58205 Паунов Рада Велимир 1921 Баранда Елемир детаљније информације
2411 РКТГ-58218 Мершбехер Марија 1921 Елемир Елемир детаљније информације
2412 РКТГ-58219 Мес Ана 1879 Лукићево Лукићево детаљније информације
2413 РКТГ-58221 Мес Јозеф 1872 Книћанин Книћанин детаљније информације
2414 РКТГ-58222 Мес Јохан 1884 Книћанин Книћанин детаљније информације
2415 РКТГ-58224 Мес Марија 1893 Бело Блато Бeло Блато детаљније информације
2416 РКТГ-58239 Фукс Францишка 1883 Книћанин Книћанин детаљније информације
2417 РКТГ-58244 Функ Јохан 1890 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2418 РКТГ-58245 Функ Јулијана 1885 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2419 РКТГ-58247 Функ Франц 1942 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
2420 РКТГ-58249 Тома Марија 1889 Елемир Елемир детаљније информације
2421 РКТГ-58250 Фурман Серена 1894 Макранц Зрењанин детаљније информације
2422 РКТГ-58251 Фурман Фриђеш Дезидер 1928 Суботица Зрењанин детаљније информације
2423 РКТГ-58252 Фурман Дезидер Лајош 1890 Тевел Зрењанин детаљније информације
2424 РКТГ-58257 Месман Валбурга 1945 Лазарево Лазарево детаљније информације
2425 РКТГ-58258 Месман Сузана 1873 Томашевац Томашевац детаљније информације
2426 РКТГ-58262 Метбехер Сузана 1897 Книћанин Книћанин детаљније информације
2427 РКТГ-58268 Мехер Марија 1884 Арад Книћанин детаљније информације
2428 РКТГ-58271 Мец Катарина 1942 Книћанин Книћанин детаљније информације
2429 РКТГ-58273 Мец Магдалена 1941 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
2430 РКТГ-58274 Мец Маргарета 1889 Лазарево Лазарево детаљније информације
2431 РКТГ-58281 Мецкер Адам 1881 Книћанин Книћанин детаљније информације
2432 РКТГ-58283 Мецкер Ева 1883 Книћанин Книћанин детаљније информације
2433 РКТГ-58293 Тордан Ана 1895 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2434 РКТГ-58298 Трајер Петер 1940 Бело Блато Бело Блато детаљније информације
2435 РКТГ-58311 Тселинг Сузана 1937 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
2436 РКТГ-58324 Тул Матијас 1892 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2437 РКТГ-58329 Тури Магдалена 1887 Ечка Ечка детаљније информације
2438 РКТГ-58378 Улрих Карл 1946 Книћанин Книћанин детаљније информације
2439 РКТГ-58382 Унтар Магдалена 1880 Деспотовац Деспотовац детаљније информације
2440 РКТГ-58383 Унтерајнер Елизабета 1886 Ботош Ботош детаљније информације
2441 РКТГ-58386 Унтерајнер Михаел 1876 Елемир Елемир детаљније информације
2442 РКТГ-58401 Хаваш Ирена 1907 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2443 РКТГ-58402 Хаваш Маргита 1905 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2444 РКТГ-58403 Хаваш Берта Леополд 1881 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2445 РКТГ-58416 Хадиг Марија 1934 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2446 РКТГ-58420 Фај Марија 1885 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2447 РКТГ-58453 Хајдушка Берта 1883 Арад Зрењанин детаљније информације
2448 РКТГ-58454 Хајдушка Зелма 1861 Пуно Зрењанин детаљније информације
2449 РКТГ-58456 Хајдушка Стеван Јене 1888 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2450 РКТГ-58457 Хајдушка Лајош Липот 1876 Бачка Топола Зрењанин детаљније информације
2451 РКТГ-58511 Мијатов Емил Арсен 1906 Тараш Тараш детаљније информације
2452 РКТГ-58513 Мијатов Лазар Васа 1909 Елемир Зрењанин детаљније информације
2453 РКТГ-58517 Мијатов Богољуб Живa Меленци Меленци детаљније информације
2454 РКТГ-58519 Мијатов Милован Живa 1920 Меленци Меленци детаљније информације
2455 РКТГ-58520 Мијатов Обрад Љубомир 1903 Стајићево Стајићево детаљније информације
2456 РКТГ-58521 Мијатов Риста Љубомир 1898 Елемир Елемир детаљније информације
2457 РКТГ-58524 Мијатов Миливој Маркo Меленци Меленци детаљније информације
2458 РКТГ-58526 Мијатов Жарко Миливоје 1906 Меленци Меленци детаљније информације
2459 РКТГ-58533 Микалачки Јулка Баранда Зрењанин детаљније информације
2460 РКТГ-58542 Микин Милан Душан 1921 Меленци Меленци детаљније информације
2461 РКТГ-58543 Микић Петар Драгутин 1913 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2462 РКТГ-58615 Фекете Барбара 1893 Елемир Елемир детаљније информације
2463 РКТГ-58616 Фекете Јохан 1888 Елемир Елемир детаљније информације
2464 РКТГ-58619 Фекетић Елизабет 1869 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2465 РКТГ-58620 Фекетић Магдалена 1888 Лазарево Лазарево детаљније информације
2466 РКТГ-58624 Јулиус Катинка А - непознато Зрењанин детаљније информације
2467 РКТГ-58635 Феленц Ана 1871 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2468 РКТГ-58636 Феленц Ото 1939 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2469 РКТГ-58646 Фелкер Марија 1877 Томашевац Томашевац детаљније информације
2470 РКТГ-58653 Улрих Барбара 1946 Книћанин Книћанин детаљније информације
2471 РКТГ-58656 Хајнерман Агнез 1893 Елемир Елемир детаљније информације
2472 РКТГ-58657 Хајнерман Јохан 1938 Елемир Елемир детаљније информације
2473 РКТГ-58658 Хајнерман Петер 1875 А- непознато Книћанин детаљније информације
2474 РКТГ-58660 Хајнрих Ана 1880 А- непознато Книћанин детаљније информације
2475 РКТГ-58666 Хајнсмоф Катарина 1909 Елемир Елемир детаљније информације
2476 РКТГ-58676 Хајфелд Шарлота 1868 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2477 РКТГ-58677 Хајфелд Фридрих Жигмунд 1891 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2478 РКТГ-58681 Хајфелд Жига 1859 Селец Зрењанин детаљније информације
2479 РКТГ-58683 Хајфелд Катарина Фридрих 1921 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2480 РКТГ-58685 Хајфелд Михајло Фридрих 1923 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2481 РКТГ-58697 Хајфелд Маријана Шандор 1900 Бела Црква Зрењанин детаљније информације
2482 РКТГ-58740 Пејановић Ана 1883 А-непознато Книћанин детаљније информације
2483 РКТГ-58747 Пејић Миладин А-непознато Меленци детаљније информације
2484 РКТГ-58757 Пејчић Младен Нестор 1914 Кула Зрењанин детаљније информације
2485 РКТГ-58758 Пек Хинко 1894 А-непознато Книћанин детаљније информације
2486 РКТГ-58763 Пенц Ерна 1945 А-непознато Книћанин детаљније информације
2487 РКТГ-58767 Пењивраг Сава Миливоје 1912 Меленци Меленци детаљније информације
2488 РКТГ-58769 Перасра Софија 1870 Турн Северин Зрењанин детаљније информације
2489 РКТГ-58786 Перин Невенка 1918 А-непознато Зрењанин детаљније информације
2490 РКТГ-58794 Перић Љубомир Александар 1928 Орловат Орловат детаљније информације
2491 РКТГ-58800 Перић Мила Илија 1917 Карловац Зрењанин детаљније информације
2492 РКТГ-58890 Милбох Ана 1894 Книћанин Книћанин детаљније информације
2493 РКТГ-58893 Милекер Марија 1888 Книћанин Книћанин детаљније информације
2494 РКТГ-58921 Халас Жива Светa 1908 А -непознато Меленци детаљније информације
2495 РКТГ-58923 Халмош Гизела 1888 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2496 РКТГ-58929 Тури Марија 1880 А -непознато Книћанин детаљније информације
2497 РКТГ-58930 Тури Никола 1888 А -непознато Книћанин детаљније информације
2498 РКТГ-58932 Ул Франц 1874 А -непознато Книћанин детаљније информације
2499 РКТГ-58933 Улмер Јозеф 1885 А -непознато Книћанин детаљније информације
2500 РКТГ-58934 Унхолд Магдалена 1893 А -непознато Книћанин детаљније информације
2501 РКТГ-58935 Урзо Маргарета 1898 А -непознато Книћанин детаљније информације
2502 РКТГ-58936 Утварди Маргита 1881 А -непознато Книћанин детаљније информације
2503 РКТГ-58937 Фалмер Јозеф 1882 А -непознато Книћанин детаљније информације
2504 РКТГ-58938 Хаматко Петер 1903 А -непознато Книћанин детаљније информације
2505 РКТГ-58939 Фалмер Матијас 1884 А -непознато Книћанин детаљније информације
2506 РКТГ-58940 Фасел Магдалена 1878 А -непознато Книћанин детаљније информације
2507 РКТГ-58942 Фасл Петар 1885 А -непознато Книћанин детаљније информације
2508 РКТГ-58943 Федершпил Ана 1885 А -непознато Книћанин детаљније информације
2509 РКТГ-58945 Фелнер Јохан 1879 А -непознато Книћанин детаљније информације
2510 РКТГ-58947 Фенпен Кати 1897 А -непознато Книћанин детаљније информације
2511 РКТГ-58953 Хамер Елизабета 1884 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
2512 РКТГ-58954 Хамонг Магдалена 1882 А -непознато Книћанин детаљније информације
2513 РКТГ-58969 Хан Рудолф 1945 А -непознато Книћанин детаљније информације
2514 РКТГ-58971 Фетер Јохан 1929 А -непознато Книћанин детаљније информације
2515 РКТГ-58973 Фетер Катарина 1891 А -непознато Книћанин детаљније информације
2516 РКТГ-58976 Фил Петер 1872 А -непознато Книћанин детаљније информације
2517 РКТГ-58979 Филипе Ада 1877 А -непознато Книћанин детаљније информације
2518 РКТГ-58980 Ханделсман Еуген Жигмонд 1913 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2519 РКТГ-58983 Филипс Магда 1947 А -непознато Книћанин детаљније информације
2520 РКТГ-58984 Ханделсман Жигмонд Јакоб 1867 Падеј Зрењанин детаљније информације
2521 РКТГ-58985 Филипс Маргарет 1936 А -непознато Книћанин детаљније информације
2522 РКТГ-58988 Фишер Едуард 1872 А -непознато Книћанин детаљније информације
2523 РКТГ-58991 Фишер Елизабета 1894 А -непознато Книћанин детаљније информације
2524 РКТГ-58993 Фишер Јулијана 1947 А -непознато Книћанин детаљније информације
2525 РКТГ-58995 Хандлер Берта 1882 Баранда Зрењанин детаљније информације
2526 РКТГ-58996 Флеш Јакоб 1884 А -непознато Книћанин детаљније информације
2527 РКТГ-58998 Флеш Максимилијан 1886 А -непознато Книћанин детаљније информације
2528 РКТГ-59000 Хандлер Гизела 1903 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2529 РКТГ-59001 Флеш Терезија 1886 А -непознато Книћанин детаљније информације
2530 РКТГ-59005 Хандлер Гизела 1908 Темишвар Зрењанин детаљније информације
2531 РКТГ-59008 Хандлер Едита 1918 Вршац Зрењанин детаљније информације
2532 РКТГ-59011 Хандлер Јолан 1895 Ечка Зрењанин детаљније информације
2533 РКТГ-59013 Хандлер Гавра Арон 1913 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2534 РКТГ-59015 Хандлер Арпад Арпад 1908 Ечка Зрењанин детаљније информације
2535 РКТГ-59019 Хандлер Лазар Гавра 1867 Бачки Брег Зрењанин детаљније информације
2536 РКТГ-59021 Милер Елизабет 1882 Книћанин Книћанин детаљније информације
2537 РКТГ-59024 Хандлер Вилхелмина Јолан 1922 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2538 РКТГ-59027 Хандлер Малвина Јосиф 1891 Ечка Зрењанин детаљније информације
2539 РКТГ-59029 Милер Јакоб 1881 Книћанин Книћанин детаљније информације
2540 РКТГ-59032 Хандлер Лазар Саламон 1872 Мошорин Зрењанин детаљније информације
2541 РКТГ-59033 Милер Јозеф 1940 Лазарево Лазарево детаљније информације
2542 РКТГ-59049 Ханзер Елизе 1891 А -непознато Книћанин детаљније информације
2543 РКТГ-59087 Хари Елизабет 1886 А -непознато Книћанин детаљније информације
2544 РКТГ-59092 Харинг Елизабета 1920 А -непознато Книћанин детаљније информације
2545 РКТГ-59110 Харс Барбара 1874 А -непознато Книћанин детаљније информације
2546 РКТГ-59128 Флеш Франц 1879 А -непознато Книћанин детаљније информације
2547 РКТГ-59130 Флис Терезија 1871 А -непознато Книћанин детаљније информације
2548 РКТГ-59132 Флот Терезија 1885 А -непознато Книћанин детаљније информације
2549 РКТГ-59133 Фогел Марија 1870 А -непознато Книћанин детаљније информације
2550 РКТГ-59134 Фолери Георг 1892 А -непознато Книћанин детаљније информације
2551 РКТГ-59135 Фолмер Лоренц 1884 А -непознато Книћанин детаљније информације
2552 РКТГ-59137 Хартман Клара А -непознато Книћанин детаљније информације
2553 РКТГ-59142 Харш Марија 1870 Лазарево Лазарево детаљније информације
2554 РКТГ-59144 Хас Ана 1885 Лазарево Лазарево детаљније информације
2555 РКТГ-59147 Фолмер Роза 1887 А -непознато Книћанин детаљније информације
2556 РКТГ-59148 Хас Емануел А -непознато Зрењанин детаљније информације
2557 РКТГ-59149 Фрајенхафер Катерина 1947 А -непознато Книћанин детаљније информације
2558 РКТГ-59150 Хас Ерна А -непознато Зрењанин детаљније информације
2559 РКТГ-59151 Фрајер Катарина 1886 А -непознато Книћанин детаљније информације
2560 РКТГ-59152 Франг Михајел 1914 А -непознато Книћанин детаљније информације
2561 РКТГ-59153 Фрас Георг 1883 А -непознато Книћанин детаљније информације
2562 РКТГ-59154 Фридлох Барбара 1870 А -непознато Книћанин детаљније информације
2563 РКТГ-59155 Фридрих Катарина 1880 А -непознато Книћанин детаљније информације
2564 РКТГ-59156 Фриј Терезија 1879 А -непознато Книћанин детаљније информације
2565 РКТГ-59157 Фриш Петер 1896 А -непознато Книћанин детаљније информације
2566 РКТГ-59169 Хас Паул 1942 Лукићево Мартиница (Лукићево) детаљније информације
2567 РКТГ-59172 Милер Самуел 1855 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2568 РКТГ-59174 Милер Сузана 1908 Книћанин Книћанин детаљније информације
2569 РКТГ-59175 Милер Францишка 1887 Лазарево Лазарево детаљније информације
2570 РКТГ-59185 Хаселхалц Франц 1892 А -непознато Книћанин детаљније информације
2571 РКТГ-59191 Милер Игњат Сава 1882 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2572 РКТГ-59195 Милерат Ева 1882 Ечка Ечка детаљније информације
2573 РКТГ-59197 Милес Катарина 1880 Лазарево Лазарево детаљније информације
2574 РКТГ-59198 Милес Матијас 1941 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
2575 РКТГ-59202 Хаук Катарина 1930 А -непознато Книћанин детаљније информације
2576 РКТГ-59204 Хаук Роза 1880 А -непознато Книћанин детаљније информације
2577 РКТГ-59213 Хегедиш Јанка 1878 Сегедин Зрењанин детаљније информације
2578 РКТГ-59214 Хегедиш Мор Адолф 1871 Харастин Зрењанин детаљније информације
2579 РКТГ-59216 Хегедиш Јосип Мавра 1904 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2580 РКТГ-59228 Фендлер Ана 1880 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
2581 РКТГ-59236 Фидермуц Ана 1870 Книћанин Книћанин детаљније информације
2582 РКТГ-59294 Хеђеши Гизела 1879 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2583 РКТГ-59297 Хеђеши Золтан Адолф 1914 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2584 РКТГ-59298 Хеђеши Ибојка Адолф 1906 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2585 РКТГ-59300 Фодор Ана 1871 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
2586 РКТГ-59302 Хеђеши Тибор Адолф 1901 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2587 РКТГ-59316 Фолк Николаус 1944 Елемир Елемир детаљније информације
2588 РКТГ-59318 Хезели Француска 1884 Книћанин Книћанин детаљније информације
2589 РКТГ-59322 Хејнлајн Јозеф 1884 Книћанин Книћанин детаљније информације
2590 РКТГ-59336 Фохт Сузана 1900 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
2591 РКТГ-59338 Фохт Франц 1937 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
2592 РКТГ-59351 Хектор Ана 1884 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2593 РКТГ-59356 Франк Магдалена 1872 Перлез Перлез детаљније информације
2594 РКТГ-59358 Франц Сузана 1900 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
2595 РКТГ-59360 Франц Јозеф 1937 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
2596 РКТГ-59374 Фреко Катарина 1887 Книћанин Книћанин детаљније информације
2597 РКТГ-59375 Фрех Ангела 1892 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
2598 РКТГ-59378 Фридлајн Петар 1881 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
2599 РКТГ-59381 Фридрих Елизабета 1886 Лазарево Лазарево детаљније информације
2600 РКТГ-59383 Фридрих Лоренц 1873 Ечка Ечка детаљније информације
2601 РКТГ-59413 Хел Матилде Антал 1892 А -непознато Книћанин детаљније информације
2602 РКТГ-59414 Хелби Ема 1889 А -непознато Книћанин детаљније информације
2603 РКТГ-59417 Хелер Ернест 1889 А -непознато Зрењанин детаљније информације
2604 РКТГ-59418 Хелер Јозефина 1884 Кикинда Зрењанин детаљније информације
2605 РКТГ-59419 Хелер Лидија 1870 Широка Тренестића Зрењанин детаљније информације
2606 РКТГ-59420 Хелер Магда 1942 Београд Зрењанин детаљније информације
2607 РКТГ-59421 Хелер Кунцуш Давид А -непознато Зрењанин детаљније информације
2608 РКТГ-59422 Хелер Макси Давид 1895 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2609 РКТГ-59423 Хелер Никола Давид 1895 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2610 РКТГ-59424 Хелер Рудолф Јулиус 1876 Широка Тренестића Зрењанин детаљније информације
2611 РКТГ-59425 Хелер Ана Рудолф 1904 Тренчин Зрењанин детаљније информације
2612 РКТГ-59426 Хелер Фриц Рудолф 1913 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2613 РКТГ-59428 Хелер Јанка Шулман А -непознато Зрењанин детаљније информације
2614 РКТГ-59431 Хелмер Антон 1883 А -непознато Книћанин детаљније информације
2615 РКТГ-59434 Хелхорд Матијас 1880 А -непознато Книћанин детаљније информације
2616 РКТГ-59460 Хенцем Марија 1882 А -непознато Книћанин детаљније информације
2617 РКТГ-59485 Херман Артур А -непознато Зрењанин детаљније информације
2618 РКТГ-59490 Хермес Магдалина 1873 А -непознато Книћанин детаљније информације
2619 РКТГ-59491 Хернфелд Терезија 1901 Кањижа Зрењанин детаљније информације
2620 РКТГ-59492 Хернфелд Рудолф Давид 1893 Мако Зрењанин детаљније информације
2621 РКТГ-59493 Хернфелд Марко Рудолф 1924 Доња Лендава Зрењанин детаљније информације
2622 РКТГ-59495 Херолд Јозеф 1861 Елемир Елемир детаљније информације
2623 РКТГ-59496 Херолд Јохан 1941 Елемир Елемир детаљније информације
2624 РКТГ-59497 Херолд Ката 1905 А -непознато Книћанин детаљније информације
2625 РКТГ-59498 Херолд Марија 1895 Елемир Елемир детаљније информације
2626 РКТГ-59499 Херолд Михаел 1889 Елемир Елемир детаљније информације
2627 РКТГ-59500 Херолд Николаус 1883 А -непознато Книћанин детаљније информације
2628 РКТГ-59501 Хертеган Јакоб 1874 А -непознато Книћанин детаљније информације
2629 РКТГ-59503 Херф Јохан 1945 Елемир Елемир детаљније информације
2630 РКТГ-59524 Херцог Лили 1904 Луданицијах Зрењанин детаљније информације
2631 РКТГ-59525 Херцог Маргита 1887 Темишвар Зрењанин детаљније информације
2632 РКТГ-59526 Херцог Сидонија 1882 Падеј Зрењанин детаљније информације
2633 РКТГ-59527 Херцог Флора 1906 Тренчин Зрењанин детаљније информације
2634 РКТГ-59528 Херцог Александар Вилим 1888 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2635 РКТГ-59529 Херцог Шаламон Леополд 1889 Њитра Зрењанин детаљније информације
2636 РКТГ-59530 Херцог Ерне Мавра 1912 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2637 РКТГ-59531 Херцог Јулије Мавра 1867 Илок Зрењанин детаљније информације
2638 РКТГ-59532 Херцог Фрања Тилип Мор 1877 Бечеј Зрењанин детаљније информације
2639 РКТГ-59533 Херцог Иван Шаламон 1931 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2640 РКТГ-59534 Херцог Катарина Шаламон 1929 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2641 РКТГ-59535 Херцфелд Александар Вилхелм 1886 Котесо Зрењанин детаљније информације
2642 РКТГ-59543 Хеслајн Јанка Бачко Добро Поље Зрењанин детаљније информације
2643 РКТГ-59544 Хеслајн Ева Јосиф 1911 Будимпешта Зрењанин детаљније информације
2644 РКТГ-59545 Хеслајн Јосиф Шандор 1882 Ђер Зрењанин детаљније информације
2645 РКТГ-59553 Хетрих Марија 1875 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
2646 РКТГ-59563 Хефлер Марија 1879 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
2647 РКТГ-59564 Хефлер Никола 1938 Лукићево Мартиница (Лукићево) детаљније информације
2648 РКТГ-59632 Трајхнер Емерих Ернест 1903 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2649 РКТГ-59655 Требић Ана 1907 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2650 РКТГ-59669 Требић Иван 1924 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2651 РКТГ-59674 Требић Лео 1902 Тител Зрењанин детаљније информације
2652 РКТГ-59678 Требић Стеван Лео 1937 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2653 РКТГ-59679 Требић Тибор Лео 1929 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2654 РКТГ-59689 Ттемер Сигмунд Давид 1882 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2655 РКТГ-59691 Улман Фрида 1898 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2656 РКТГ-59692 Улман Алис Макса 1919 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2657 РКТГ-59697 Улман Иван Макса 1924 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2658 РКТГ-59699 Улман Макса Херман 1893 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2659 РКТГ-59738 Урбан Вилмош Вилмош 1904 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2660 РКТГ-59739 Урбан Маргита Лајош 1884 Стара Кањижа Зрењанин детаљније информације
2661 РКТГ-59745 Фајн Макс Давид 1892 Варшава Зрењанин детаљније информације
2662 РКТГ-59748 Фараго Ђорђе Фелдман Игнац 1896 Бела Црква Зрењанин детаљније информације
2663 РКТГ-59749 Фелдман Ленка 1898 Чуруг Зрењанин детаљније информације
2664 РКТГ-59750 Фелдман Ева Леополд 1925 Панчево Зрењанин детаљније информације
2665 РКТГ-59772 Фелдман Ото Леополд 1921 Панчево Зрењанин детаљније информације
2666 РКТГ-59777 Фелдман Леополд Соломон 1897 Будимпешта Зрењанин детаљније информације
2667 РКТГ-59778 Фелдхајм Алфредд Давид 1876 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2668 РКТГ-59779 Фелзман Марија 1886 Чернопатак Зрењанин детаљније информације
2669 РКТГ-59781 Фелзман Арон Израел 1877 Жилница Зрењанин детаљније информације
2670 РКТГ-59807 Филеп Тивадар Јакоб 1875 Кересег Опати Зрењанин детаљније информације
2671 РКТГ-59808 Финкелштајн Ета 1900 Арад Зрењанин детаљније информације
2672 РКТГ-59810 Финци Давид Леон 1907 Травник Зрењанин детаљније информације
2673 РКТГ-59829 Фишер Мица - Ајжлер 1890 Сегедин Зрењанин детаљније информације
2674 РКТГ-59830 Фишер Роза 1853 Арадац Зрењанин детаљније информације
2675 РКТГ-59833 Фишер Хилда 1889 Ечка Зрењанин детаљније информације
2676 РКТГ-59835 Фишер Јулије Бернард 1868 Будимпешта Зрењанин детаљније информације
2677 РКТГ-59836 Фишер Иван Гедеон 1913 Нова Градишка Зрењанин детаљније информације
2678 РКТГ-59837 Хецел Јакоб 1882 А -непознато Книћанин детаљније информације
2679 РКТГ-59838 Хецел Катарина 1870 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2680 РКТГ-59854 Хибел Магдалена 1874 А -непознато Книћанин детаљније информације
2681 РКТГ-59857 Фишер Ернест Јулије 1911 Осијек Зрењанин детаљније информације
2682 РКТГ-59858 Фишер Тереза Мавро 1882 Шајкаш Зрењанин детаљније информације
2683 РКТГ-59859 Фишер Херман Мавро 1884 Шајкаш Зрењанин детаљније информације
2684 РКТГ-59861 Фишер Бени Маркус 1861 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2685 РКТГ-59862 Фишер Алиса Херман 1919 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2686 РКТГ-59863 Фишер Магда Херман 1911 Шајкаш Зрењанин детаљније информације
2687 РКТГ-59864 Фишл Маргита 1886 Земун Зрењанин детаљније информације
2688 РКТГ-59865 Фишл Имре Јакоб 1919 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2689 РКТГ-59866 Фишл Паја Јакоб 1922 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2690 РКТГ-59867 Фишл Јакоб Фридман 1881 Локве Зрењанин детаљније информације
2691 РКТГ-59868 Фишлер Ида 1888 Драхобица Зрењанин детаљније информације
2692 РКТГ-59871 Фишлер Херман Мавро 1879 Станиславов Зрењанин детаљније информације
2693 РКТГ-59873 Хизл Катарина 1896 А -непознато Книћанин детаљније информације
2694 РКТГ-59874 Хилберт Барбара 1872 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2695 РКТГ-59878 Хилд Катарина 1878 А -непознато Книћанин детаљније информације
2696 РКТГ-59881 Фишлер Едмунд Херман 1921 Фојница Зрењанин детаљније информације
2697 РКТГ-59884 Хилер Антан 1874 А -непознато Книћанин детаљније информације
2698 РКТГ-59885 Хилер Ева 1877 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2699 РКТГ-59886 Хилер Фрања Ладислав 1904 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2700 РКТГ-59887 Фишлер Розалија Херман 1927 Ливно Зрењанин детаљније информације
2701 РКТГ-59888 Химел Мартин 1934 Лукићево Мартиница (Лукићево) детаљније информације
2702 РКТГ-59889 Химел Хелмут 1942 Лукићево Мартиница (Лукићево) детаљније информације
2703 РКТГ-59891 Фишлер Сигмунд Херман 1910 Маглај Зрењанин детаљније информације
2704 РКТГ-59892 Флајнер Јанка 1885 Лукино Село Зрењанин детаљније информације
2705 РКТГ-59894 Флајнер Аладар Макса 1878 Велика Кањижа Зрењанин детаљније информације
2706 РКТГ-59899 Флеш Ирма 1885 Кикинда Зрењанин детаљније информације
2707 РКТГ-59906 Флеш Имре Золтан 1911 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2708 РКТГ-59907 Флеш Леополд Јакоб 1891 Шајкаш Зрењанин детаљније информације
2709 РКТГ-59909 Флор Јелисавета Емануела 1914 Осијек Зрењанин детаљније информације
2710 РКТГ-59916 Хиплер Јозеф 1873 А -непознато Книћанин детаљније информације
2711 РКТГ-59917 Хипо А -непознато Перлез детаљније информације
2712 РКТГ-59918 Хипфел Ема 1872 А -непознато Книћанин детаљније информације
2713 РКТГ-59921 Хипфел Розалија 1942 Лазаревац Лазарево детаљније информације
2714 РКТГ-59922 Фогл Сидонија 1883 Вашкунт Зрењанин детаљније информације
2715 РКТГ-59923 Фогл Херман Људевит 1876 Панчево Зрењанин детаљније информације
2716 РКТГ-59925 Хипфл Барбара 1874 Лазарево Лазарево детаљније информације
2717 РКТГ-59926 Хириш Магдалена 1878 А -непознато Книћанин детаљније информације
2718 РКТГ-59927 Хирт Хелмут 1941 Лазарево Лазарево детаљније информације
2719 РКТГ-59928 Хиртенштајн Карло Андриј 1917 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2720 РКТГ-59929 Хиртенштајн Андрија Маркус 1891 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2721 РКТГ-59930 Хиртенштајн Евгенија Мор 1872 Унгвар Зрењанин детаљније информације
2722 РКТГ-59934 Хирш Лаура 1900 Шипет Зрењанин детаљније информације
2723 РКТГ-59935 Хирш Филип 1883 Книћанин Книћанин детаљније информације
2724 РКТГ-59937 Фрај Зелма 1878 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2725 РКТГ-59939 Фрај Имре Густав 1917 Партош Зрењанин детаљније информације
2726 РКТГ-59940 Фрај Јосиф Густав 1904 Иланџа Зрењанин детаљније информације
2727 РКТГ-59942 Фрај Рудолф Јосип 1865 Вршац Зрењанин детаљније информације
2728 РКТГ-59944 Фрајнд Јелисавета 1900 Будимпешта Зрењанин детаљније информације
2729 РКТГ-59945 Фрајнд Клара 1913 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2730 РКТГ-59946 Фрајнд Регина Александар 1879 Конак Зрењанин детаљније информације
2731 РКТГ-59949 Фрајнд Жужи Ђуро 1938 Нови Сад Зрењанин детаљније информације
2732 РКТГ-59952 Фрајнд Ева Лео 1920 Будимпешта Зрењанин детаљније информације
2733 РКТГ-59953 Фрајнд Естер Лео 1935 Кикинда Зрењанин детаљније информације
2734 РКТГ-59957 Фрај Лео Херман 1898 Рума Зрењанин детаљније информације
2735 РКТГ-59958 Фрајшбергер Јован Јакоб 1891 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2736 РКТГ-59960 Фрајшбергер Леополд Јакоб 1881 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2737 РКТГ-59961 Франк Паула 1897 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2738 РКТГ-59965 Франк Никола Лајош 1909 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2739 РКТГ-59966 Франк Едита Мано 1922 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2740 РКТГ-59968 Франк Лајош Херман 1879 Ереглак Зрењанин детаљније информације
2741 РКТГ-59978 Ховлек Регина 1883 А -непознато Книћанин детаљније информације
2742 РКТГ-59979 Ховлик Антон 1881 А -непознато Книћанин детаљније информације
2743 РКТГ-59987 Фридман Елза 1904 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2744 РКТГ-59988 Холд Канрорд 1891 А -непознато Книћанин детаљније информације
2745 РКТГ-59990 Фридман Роза А -непознато Зрењанин детаљније информације
2746 РКТГ-59991 Холендер Јолан 1895 Ечка Зрењанин детаљније информације
2747 РКТГ-59992 Фридман Сидонија 1882 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2748 РКТГ-59994 Холендер Вилхелмина Јолан 1922 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2749 РКТГ-59995 Фридман Хермина 1886 Темишвар Зрењанин детаљније информације
2750 РКТГ-59996 Фридман Ладислав Бела Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2751 РКТГ-59997 Фридман Александар Јене 1923 Меленци Зрењанин детаљније информације
2752 РКТГ-59998 Фридман Емил Јене 1936 Меленци Зрењанин детаљније информације
2753 РКТГ-60000 Фридман Иван Јене 1928 Меленци Зрењанин детаљније информације
2754 РКТГ-60002 Фридман Бела Мор 1880 Моноштор Зрењанин детаљније информације
2755 РКТГ-60004 Фридман Јене Самуел 1894 Ђурђево Зрењанин детаљније информације
2756 РКТГ-60006 Фридман Љубица Самуил 1913 Ново Чиче Зрењанин детаљније информације
2757 РКТГ-60007 Фриш Габор А -непознато Зрењанин детаљније информације
2758 РКТГ-60009 Фриш Клара 1909 Баја Зрењанин детаљније информације
2759 РКТГ-60011 Милзон Маргарета 1875 Елемир Елемир детаљније информације
2760 РКТГ-60012 Милзон Хајнрих 1877 Елемир Елемир детаљније информације
2761 РКТГ-60013 Миливојев Недељко Божa 1915 Меленци Меленци детаљније информације
2762 РКТГ-60015 Миливојев Зоран Милан 1923 Меленци Меленци детаљније информације
2763 РКТГ-60017 Милин Јованка Младен 1922 Јарковац Зрењанин детаљније информације
2764 РКТГ-60019 Милинков Богдан Митa 1903 Меленци Меленци детаљније информације
2765 РКТГ-60026 Милих Јаша Маркo 1875 Камена Поруга Зрењанин детаљније информације
2766 РКТГ-60031 Фриш Клара 1914 Будимпешта Зрењанин детаљније информације
2767 РКТГ-60033 Фриш Терезија 1874 Балашађармат Зрењанин детаљније информације
2768 РКТГ-60034 Милованов Димитрије Жива 1914 Перлез Зрењанин детаљније информације
2769 РКТГ-60035 Фриш Андреја Алфред 1931 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2770 РКТГ-60036 Милованов Милош Чедомир 1911 Ново Милешево Зрењанин детаљније информације
2771 РКТГ-60037 Фриш Маријана Алфред 1883 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2772 РКТГ-60039 Фриш Алфред Исидор 1900 А -непознато Зрењанин детаљније информације
2773 РКТГ-60041 Фриш Тибор Исидор Балашађармат Зрењанин детаљније информације
2774 РКТГ-60042 Фриш Исидор Лазар 1869 Жањад Зрењанин детаљније информације
2775 РКТГ-60046 Милорадов Стојко Младен 1899 Лазарево Зрењанин детаљније информације
2776 РКТГ-60053 Фењвеш Ида 1889 Ново Место Зрењанин детаљније информације
2777 РКТГ-60054 Фењвеш Тибор Ижо 1916 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2778 РКТГ-60060 Холендер Игњат Карл 1890 Мали Иђош Зрењанин детаљније информације
2779 РКТГ-60066 Холц Ана 1878 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
2780 РКТГ-60067 Холц Ана 1942 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
2781 РКТГ-60069 Холц Елизабета 1875 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
2782 РКТГ-60070 Холц Јохан 1877 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
2783 РКТГ-60089 Јованов Драгутин Жива 1894 Андрејевац Арадац детаљније информације
2784 РКТГ-60160 Холштајн Берта 1892 Меленци Зрењанин детаљније информације
2785 РКТГ-60164 Холштајн Зено 1882 Балмозујварош Зрењанин детаљније информације
2786 РКТГ-60166 Холштајн Ђорђе Зена 1912 Дебрецен Зрењанин детаљније информације
2787 РКТГ-60271 Хомпрехт Јозеф 1880 А -непознато Книћанин детаљније информације
2788 РКТГ-60294 Милошевић Милан Крста 1930 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2789 РКТГ-60295 Милсон Терезија 1881 Елемир Елемир детаљније информације
2790 РКТГ-60338 Хорват Јожеф 1869 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
2791 РКТГ-60435 Хоролд Хеленц 1887 А -непознато Книћанин детаљније информације
2792 РКТГ-60438 Хос Јожеф 1882 А -непознато Книћанин детаљније информације
2793 РКТГ-60439 Хос Паул 1891 А -непознато Книћанин детаљније информације
2794 РКТГ-60447 Минк Јакоб 1884 Козарац Книћанин детаљније информације
2795 РКТГ-60448 Минк Катарина 1888 Козарац Книћанин детаљније информације
2796 РКТГ-60450 Минк Терезиа 1942 Козарац Книћанин детаљније информације
2797 РКТГ-60455 Фибишан Илија Ђока 1915 Ботош Ботош детаљније информације
2798 РКТГ-60456 Минц Ана 1895 Козарац Книћанин детаљније информације
2799 РКТГ-60539 Тот Јожеф Ђула 1921 А -непознато Зрењанин детаљније информације
2800 РКТГ-60586 Бојанић Дина Дина 1920 Андрејевац Арадац детаљније информације
2801 РКТГ-60587 Бојанић Милан Лазар 1903 Андрејевац Арадац детаљније информације
2802 РКТГ-60920 Торњански Гена Жива 1912 Ботош Ботош детаљније информације
2803 РКТГ-60928 Хоф Елизабета 1882 Елемир Елемир детаљније информације
2804 РКТГ-60931 Хофман Ана 1944 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
2805 РКТГ-60933 Хофман Жозефине 1872 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2806 РКТГ-60941 Хофман Катарина 1884 Лукићево Мартиница (Лукићево) детаљније информације
2807 РКТГ-60947 Хофман Хелене 1890 Книћанин Книћанин детаљније информације
2808 РКТГ-60950 Мирчетић Бранко Обрад 1920 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2809 РКТГ-60954 Митровић Петар 1886 Книнско Поље Мужља детаљније информације
2810 РКТГ-60959 Шифлер Јохан 1946 А -непознато Книћанин детаљније информације
2811 РКТГ-60973 Михајлов Ђеросим Душан 1915 Елемир Елемир детаљније информације
2812 РКТГ-60975 Михајлов Паулина Милош 1911 Меленци Елемир детаљније информације
2813 РКТГ-60977 Шиц Елизе 1884 А -непознато Книћанин детаљније информације
2814 РКТГ-60978 Михајлов Милета Нићa 1908 Елемир Елемир детаљније информације
2815 РКТГ-60992 Хохбан Ана 1894 А -непознато Книћанин детаљније информације
2816 РКТГ-60995 Хохбан Марија 1888 А -непознато Книћанин детаљније информације
2817 РКТГ-60996 Хохбан Франц 1871 А -непознато Книћанин детаљније информације
2818 РКТГ-61000 Хрст Катарина 1898 А -непознато Книћанин детаљније информације
2819 РКТГ-61003 Хубер Барбара 1930 А -непознато Книћанин детаљније информације
2820 РКТГ-61004 Хубер Јохан 1939 А -непознато Книћанин детаљније информације
2821 РКТГ-61007 Хубер Јелена др Хуго 1905 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2822 РКТГ-61154 Хуберт Реже Адолф 1900 Будимпешта Зрењанин детаљније информације
2823 РКТГ-61155 Хуберт Зора Игнац 1901 Чента Зрењанин детаљније информације
2824 РКТГ-61156 Хуберт Маргита Игњац 1881 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2825 РКТГ-61157 Хуберт Вера Режа 1926 Суботинац Зрењанин детаљније информације
2826 РКТГ-61206 Хумел Барбара 1871 А -непознато Книћанин детаљније информације
2827 РКТГ-61226 Хутфлес Адрас 1937 А -непознато Книћанин детаљније информације
2828 РКТГ-61426 Цапер Розина 1892 А -непознато Книћанин детаљније информације
2829 РКТГ-61427 Цапф Јохан 1881 А -непознато Книћанин детаљније информације
2830 РКТГ-61439 Цвејић Веселин Јоца 1914 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2831 РКТГ-61442 Цвејић Јован Марко 1895 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2832 РКТГ-61473 Цветић Паја 1880 Меленци Меленци детаљније информације
2833 РКТГ-61551 Цветков Владимир Тома 1914 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2834 РКТГ-61554 Цвибах Катарина Јосиф 1870 Бела Црква Зрењанин детаљније информације
2835 РКТГ-61556 Цвирер Ана 1877 А -непознато Книћанин детаљније информације
2836 РКТГ-61559 Целер Кристине 1923 А -непознато Книћанин детаљније информације
2837 РКТГ-61561 Цене Сузана 1870 Елемир Елемир детаљније информације
2838 РКТГ-61563 Центнер Катарина 1876 А -непознато Книћанин детаљније информације
2839 РКТГ-61564 Центнер Петар 1873 А -непознато Книћанин детаљније информације
2840 РКТГ-61569 Цетинг Ана 1869 Перлез Перлез детаљније информације
2841 РКТГ-61570 Цетнер Роземари 1947 А -непознато Книћанин детаљније информације
2842 РКТГ-61572 Цехори Ана 1876 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
2843 РКТГ-61577 Цигар Карл 1887 Лукићево Мартиница (Лукићево) детаљније информације
2844 РКТГ-61587 Цимер Катарина 1874 Клек Клек детаљније информације
2845 РКТГ-61589 Цимер Михаел 1895 Клек Клек детаљније информације
2846 РКТГ-61595 Цимерман Хајнрих 1900 А -непознато Книћанин детаљније информације
2847 РКТГ-61599 Цинер Аранка 1884 Чента Зрењанин детаљније информације
2848 РКТГ-61600 Цинер Антон Давид 1878 Сента Зрењанин детаљније информације
2849 РКТГ-61601 Цинзер Сузана 1908 А -непознато Книћанин детаљније информације
2850 РКТГ-61676 Валтерт Јован Лоренц 1886 Елемир Елемир детаљније информације
2851 РКТГ-61795 Цукић Светислав А -непознато Арадац детаљније информације
2852 РКТГ-61797 Цукић Славко Божа 1910 А -непознато Елемир детаљније информације
2853 РКТГ-61801 Трнавац Пера А -непознато Чента детаљније информације
2854 РКТГ-61802 Цукић Душан Љуба 1896 Елемир Елемир детаљније информације
2855 РКТГ-61809 Туцић Милан Коста 1921 Меленци Меленци детаљније информације
2856 РКТГ-61821 Цуцић Душан Љуба 1896 Елемир Елемир детаљније информације
2857 РКТГ-61921 Чебзанин Веселин Милош 1922 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2858 РКТГ-61938 Чих Николаус 1874 А -непознато Книћанин детаљније информације
2859 РКТГ-62159 Ћирић Стева 1882 Стајићево Стајићево детаљније информације
2860 РКТГ-62182 Чонташ Шандор Иштван 1911 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2861 РКТГ-62190 Чубенко Јефтикије 1900 Полтава Фаркаждин детаљније информације
2862 РКТГ-62208 Џорџевић Мита Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2863 РКТГ-62211 Шаб Барбара 1882 Книћанин Книћанин детаљније информације
2864 РКТГ-62214 Шаг Антон 1864 Книћанин Книћанин детаљније информације
2865 РКТГ-62229 Шајерман Јакоб 1940 А -непознато Книћанин детаљније информације
2866 РКТГ-62245 Шајовиц Маргита 1891 А -непознато Зрењанин детаљније информације
2867 РКТГ-62249 Шајовиц Шарлота 1857 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2868 РКТГ-62257 Шајрер Јакоб 1942 А -непознато Книћанин детаљније информације
2869 РКТГ-62259 Шајрер Терезија 1932 А -непознато Книћанин детаљније информације
2870 РКТГ-62315 Шајх Јохан 1888 А -непознато Книћанин детаљније информације
2871 РКТГ-62320 Шаламон Брета 1889 Вршац Зрењанин детаљније информације
2872 РКТГ-62322 Шаламон Самуел Херман 1886 Туру Зрењанин детаљније информације
2873 РКТГ-62324 Шалго др Еуген Вилим 1895 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2874 РКТГ-62326 Шалго др Имре Зоненферлд Вилим 1897 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2875 РКТГ-62327 Шалго Клара Игњац 1906 Панчево Зрењанин детаљније информације
2876 РКТГ-62328 Шалго Вилма Имре 1933 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2877 РКТГ-62329 Шалго Мира Марија Имра 1928 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2878 РКТГ-62330 Шалер Ана 1886 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2879 РКТГ-62332 Шампир Магда 1878 А -непознато Книћанин детаљније информације
2880 РКТГ-62333 Шампир Никола 1876 А -непознато Книћанин детаљније информације
2881 РКТГ-62334 Шампир Розина 1884 А -непознато Книћанин детаљније информације
2882 РКТГ-62335 Шампир Симон 1870 Ечка Ечка детаљније информације
2883 РКТГ-62336 Шаму Адам Михаљ 1923 А -непознато Михаилово детаљније информације
2884 РКТГ-62337 Шандлер Франц 1881 А -непознато Книћанин детаљније информације
2885 РКТГ-62340 Шапира Хермина 1888 Бела Црква Зрењанин детаљније информације
2886 РКТГ-62341 Шапира Јакоб Јехиљ Добриш Фасто Зрењанин детаљније информације
2887 РКТГ-62393 Хагер Фрања 1888 Томашевац Томашевац детаљније информације
2888 РКТГ-62474 Шарц Паула 1885 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2889 РКТГ-62479 Шаф Адам 1880 А -непознато Книћанин детаљније информације
2890 РКТГ-62480 Шаф Аплон 1941 Зрењанин Лазарево детаљније информације
2891 РКТГ-62481 Шаф Јозеф 1878 А -непознато Книћанин детаљније информације
2892 РКТГ-62482 Шаф Марија 1878 А -непознато Книћанин детаљније информације
2893 РКТГ-62483 Шаф Хелга 1942 Лазарево Лазарево детаљније информације
2894 РКТГ-62492 Шваб Ана 1882 А -непознато Книћанин детаљније информације
2895 РКТГ-62494 Шваб Ирма 1876 Самарди Зрењанин детаљније информације
2896 РКТГ-62497 Шваб Магда Алберт А -непознато Зрењанин детаљније информације
2897 РКТГ-62526 Швајцер Ана 1941 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2898 РКТГ-62537 Шварц Адам А -непознато Зрењанин детаљније информације
2899 РКТГ-62538 Шварц Александар 1895 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2900 РКТГ-62546 Шварц Елизабет 1869 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2901 РКТГ-62568 Шварц Катарина 1904 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
2902 РКТГ-62598 Шварц Хедвига Адолф 1890 Вуковар Зрењанин детаљније информације
2903 РКТГ-62601 Шварц Сузана Александар 1918 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2904 РКТГ-62614 Убавић Олга Игњат 1921 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2905 РКТГ-62622 Фазекаш Јанош А -непознато Зрењанин детаљније информације
2906 РКТГ-62624 Фогароши Арпад Ђерђ 1923 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2907 РКТГ-62625 Фогароши Ђерђ Ђерђ 1921 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2908 РКТГ-62636 Шварц Фани Мартон Чекме Зрењанин детаљније информације
2909 РКТГ-62638 Требић Ела Игнац 1894 Капошвар Зрењанин детаљније информације
2910 РКТГ-62644 Шварц Јосиф Херман 1862 Мезетелеп Зрењанин детаљније информације
2911 РКТГ-62699 Фрајнд Гиза 1863 Тата Зрењанин детаљније информације
2912 РКТГ-62700 Фрајнд Ида 1889 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2913 РКТГ-62701 Фрајнд Тибор Адолф 1896 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2914 РКТГ-62707 Франк Самуило Мано 1920 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2915 РКТГ-62712 Фридман Ева Емил 1936 Меленци Меленци детаљније информације
2916 РКТГ-62715 Фридман Јелисавета Миклош 1909 Ада Меленци детаљније информације
2917 РКТГ-62716 Фридман Емил Самуел 1899 Меленци Меленци детаљније информације
2918 РКТГ-62750 Швемлајн Ана 1891 А -непознато Книћанин детаљније информације
2919 РКТГ-62768 Шедлер Штефан 1943 А -непознато Книћанин детаљније информације
2920 РКТГ-62770 Шектман Адолф 1896 А -непознато Зрењанин детаљније информације
2921 РКТГ-62771 Шектман Рожика Адолф А -непознато Зрењанин детаљније информације
2922 РКТГ-62844 Шендлер Јакоб 1880 А -непознато Книћанин детаљније информације
2923 РКТГ-62848 Шенк Хенрих Херман 1862 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2924 РКТГ-62895 Шепф Франц 1884 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
2925 РКТГ-62904 Шепфер Матијас 1893 А -непознато Книћанин детаљније информације
2926 РКТГ-62909 Шербес Макс 1888 А -непознато Книћанин детаљније информације
2927 РКТГ-62928 Шерер Марија 1871 Лукићево Мартиница (Лукићево) детаљније информације
2928 РКТГ-62933 Шерни Албери 1943 А -непознато Книћанин детаљније информације
2929 РКТГ-62934 Шерник Ана 1892 А -непознато Книћанин детаљније информације
2930 РКТГ-62935 Шерфези Ђура Миша 1921 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2931 РКТГ-63161 Шефер Ева 1891 А -непознато Книћанин детаљније информације
2932 РКТГ-63164 Шефер Катарина 1901 А -непознато Книћанин детаљније информације
2933 РКТГ-63190 Шефер Тибор Жигa 1905 Осјек Зрењанин детаљније информације
2934 РКТГ-63192 Шефер Хермина Мартон 1880 Хонгач Зрењанин детаљније информације
2935 РКТГ-63194 Шефлек Карл 1945 А -непознато Книћанин детаљније информације
2936 РКТГ-63195 Шефлер Елиза 1883 А -непознато Книћанин детаљније информације
2937 РКТГ-63211 Шијаков Рада Чента Чента детаљније информације
2938 РКТГ-63223 Шилер Јозеф 1876 А -непознато Книћанин детаљније информације
2939 РКТГ-63224 Шилер Марија 1884 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2940 РКТГ-63302 Шилц Адам 1879 А -непознато Книћанин детаљније информације
2941 РКТГ-63528 Шиц Јакоб 1882 А -непознато Книћанин детаљније информације
2942 РКТГ-63530 Шиц Кристина 1890 А -непознато Книћанин детаљније информације
2943 РКТГ-63531 Шиц Петер 1879 А -непознато Книћанин детаљније информације
2944 РКТГ-63694 Шиц Клара 1866 Карловац Книћанин детаљније информације
2945 РКТГ-63695 Шислер Барбара 1884 Остојићево Книћанин детаљније информације
2946 РКТГ-63696 Шиндлер Вероника 1936 Обреновац Книћанин детаљније информације
2947 РКТГ-63697 Шилка Барбар 1882 А -непознато Книћанин детаљније информације
2948 РКТГ-63698 Шеп Елизабета 1890 Деспотовац Книћанин детаљније информације
2949 РКТГ-63699 Шен Карл 1900 А -непознато Книћанин детаљније информације
2950 РКТГ-63700 Шалмајер Антон 1880 Непознато.... Книћанин детаљније информације
2951 РКТГ-63701 Хун Розалија 1890 Топола Книћанин детаљније информације
2952 РКТГ-63702 Хуј Катарина 1877 Крива Бара Книћанин детаљније информације
2953 РКТГ-63703 Хофман Јохан 1904 Петрово Поље Книћанин детаљније информације
2954 РКТГ-63704 Хофман Криштоф 1874 А -непознато Книћанин детаљније информације
2955 РКТГ-63705 Холендер Карел Игњат 1933 А -непознато Зрењанин детаљније информације
2956 РКТГ-63706 Холембах Катарина 1873 А -непознато Книћанин детаљније информације
2957 РКТГ-63707 Херцфелт Елизабета 1890 Берлин Книћанин детаљније информације
2958 РКТГ-65846 Тот Катарина А -непознато Зрењанин детаљније информације
2959 РКТГ-65850 Трифунов Душан Јован 1893 А -непознато Меленци детаљније информације
2960 РКТГ-65855 Турински Милан Душан 1917 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2961 РКТГ-65873 Туцић Живојин Лаза 1904 А -непознато Меленци детаљније информације
2962 РКТГ-65884 Ћурчић Чедомир Лука 1901 А -непознато Меленци детаљније информације
2963 РКТГ-65885 Ћурчић Жива Миливој 1899 А -непознато Меленци детаљније информације
2964 РКТГ-65888 Угринов Боривој Гавро 1910 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2965 РКТГ-65890 Удицки Радивој Душан 1906 А -непознато Меленци детаљније информације
2966 РКТГ-65954 Фишћа Жива Пера 1911 Перлез Зрењанин детаљније информације
2967 РКТГ-66089 Шлегел Ана 1875 А -непознато Книћанин детаљније информације
2968 РКТГ-66158 Шлезингер Хунди 1870 Кеча Зрењанин детаљније информације
2969 РКТГ-66176 Шлезингер Аранка Јожеф 1881 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2970 РКТГ-66183 Шлезингер Јожеф Јожеф А -непознато Зрењанин детаљније информације
2971 РКТГ-66192 Шлехтер Јозеф 1886 Елемир Елемир детаљније информације
2972 РКТГ-66193 Шлехтер Маријана 1884 Елемир Елемир детаљније информације
2973 РКТГ-66196 Шлитер Роза 1880 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2974 РКТГ-66212 Шлохтер Магда 1926 А -непознато Книћанин детаљније информације
2975 РКТГ-66304 Шмит Аполонија 1941 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
2976 РКТГ-66305 Шмит Барбара 1867 Книћанин Книћанин детаљније информације
2977 РКТГ-66306 Шмит Георг 1878 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
2978 РКТГ-66308 Шмит Ева 1889 Мартинци Мартиница (Лукићево) детаљније информације
2979 РКТГ-66315 Шмит Катарина 1884 А -непознато Книћанин детаљније информације
2980 РКТГ-66362 Шнајдер Ана 1913 Лазарево Лазарево детаљније информације
2981 РКТГ-66363 Шнајдер Антон 1941 Лазарево Лазарево детаљније информације
2982 РКТГ-66368 Шнајдер Елизабет 1939 Лазарево Лазарево детаљније информације
2983 РКТГ-66521 Шнајдер Јохан 1879 А -непознато Книћанин детаљније информације
2984 РКТГ-66525 Шнајдер Марија 1895 Лазарево Лазарево детаљније информације
2985 РКТГ-66530 Шнајдер Стеван А -непознато Книћанин детаљније информације
2986 РКТГ-66532 Шнајдер Терезија 1891 А -непознато Книћанин детаљније информације
2987 РКТГ-66533 Шнајдер Франц 1877 Лазарево Лазарево детаљније информације
2988 РКТГ-66534 Шнајдер Штефан 1931 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2989 РКТГ-66535 Шнел Јакоб 1868 А -непознато Книћанин детаљније информације
2990 РКТГ-66542 Шницер Јохан 1882 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2991 РКТГ-66543 Шницер Софија 1884 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2992 РКТГ-66554 Шомпер Марија 1883 А -непознато Книћанин детаљније информације
2993 РКТГ-66555 Шомпер Николаус 1879 А -непознато Кикинда детаљније информације
2994 РКТГ-66556 Шоп Елизабет 1885 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
2995 РКТГ-66664 Шосбергер Игнац А -непознато Зрењанин детаљније информације
2996 РКТГ-66665 Шосбергер Јелисавета 1913 Ђула Зрењанин детаљније информације
2997 РКТГ-66666 Шосбергер Јоланда 1913 Мор Зрењанин детаљније информације
2998 РКТГ-66667 Шосбергер Марко Игњат 1883 Будимпешта Зрењанин детаљније информације
2999 РКТГ-66668 Шосбергер Вера Карл 1938 Београд Зрењанин детаљније информације
3000 РКТГ-66669 Шосбергер Карло Натан 1901 Србобран Зрењанин детаљније информације
3001 РКТГ-66670 Шот Елизе 1907 А -непознато Книћанин детаљније информације
3002 РКТГ-66671 Шот Магда 1887 А -непознато Книћанин детаљније информације
3003 РКТГ-66675 Шпагел Франц 1878 Клек Клек детаљније информације
3004 РКТГ-66679 Шпанг Миша 1935 Свети Никола Книћанин детаљније информације
3005 РКТГ-66680 Шпанг Николаус 1905 Свети Никола Книћанин детаљније информације
3006 РКТГ-66689 Шпер Барбара 1880 Ечка Ечка детаљније информације
3007 РКТГ-66713 Шпилер др Јурај-Георг Алојз 1900 Загреб Зрењанин детаљније информације
3008 РКТГ-66838 Шпиц Игњат Јосиф 1886 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
3009 РКТГ-66842 Шпицер Ана 1889 Ковачица Зрењанин детаљније информације
3010 РКТГ-66851 Шпицер Ирма 1892 Меленци Зрењанин детаљније информације
3011 РКТГ-66852 Шпицер Јелена 1884 Нови Сад Зрењанин детаљније информације
3012 РКТГ-66893 Шпицер Гизела Карл 1899 Баранда Зрењанин детаљније информације
3013 РКТГ-66897 Шпицер Макс Мориц 1875 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
3014 РКТГ-66901 Шпицер Арон Саламон 1878 Баранда Зрењанин детаљније информације
3015 РКТГ-66903 Шпицер Вилим Сива 1888 Ново Милошево Зрењанин детаљније информације
3016 РКТГ-66904 Шпицер Карло Соломон 1868 Ковачица Зрењанин детаљније информације
3017 РКТГ-66911 Шпрингер Ана 1881 Лукићево Мартиница (Лукићево) детаљније информације
3018 РКТГ-66912 Шпрингер Катарина 1890 Лукићево Мартиница (Лукићево) детаљније информације
3019 РКТГ-66913 Шпрингер Ото 1943 Лукићево Мартиница (Лукићево) детаљније информације
3020 РКТГ-66921 Шрајбер Камила 1892 Беч Зрењанин детаљније информације
3021 РКТГ-66923 Шрајбер Роза Адолф 1883 Ново Милошево Зрењанин детаљније информације
3022 РКТГ-66925 Шрајбер Исидор Михајл 1885 Никинци Зрењанин детаљније информације
3023 РКТГ-66935 Шрауб Ева 1869 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
3024 РКТГ-66938 Штагел Николаус 1878 Клек Клек детаљније информације
3025 РКТГ-66940 Штагелшмикс Јозеф 1866 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
3026 РКТГ-66947 Штајдл Петар 1884 Моровић Книћанин детаљније информације
3027 РКТГ-66948 Шковран Барбара 1878 Дета Книћанин детаљније информације
3028 РКТГ-66949 Штајер Ева 1871 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
3029 РКТГ-66954 Штајн Ана 1884 Лукићево Мартиница (Лукићево) детаљније информације
3030 РКТГ-66957 Штајн Елза 1900 Жупања Зрењанин детаљније информације
3031 РКТГ-66959 Штајн Емилија 1862 Сегедин Зрењанин детаљније информације
3032 РКТГ-66962 Штајн Јован А -непознато Зрењанин детаљније информације
3033 РКТГ-66963 Штајн Ката Капошвар Зрењанин детаљније информације
3034 РКТГ-66964 Штајн Катарина 1899 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
3035 РКТГ-67015 Штајн Шандор Јакоб 1880 Сланкамен Зрењанин детаљније информације
3036 РКТГ-67032 Штајн Максим Саламон 1897 Мол Зрењанин детаљније информације
3037 РКТГ-67034 Штајн Ђула Шандор 1909 Равно Село Зрењанин детаљније информације
3038 РКТГ-67036 Штајн Ела Шандор 1913 Лок Зрењанин детаљније информације
3039 РКТГ-67037 Штајн Золтан Шандор 1923 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
3040 РКТГ-67039 Штајнбергер Јелисавета Велика Греда Зрењани детаљније информације
3041 РКТГ-67040 Штајнбергер Регина 1897 Будимпешта Зрењанин детаљније информације
3042 РКТГ-67042 Штајнбергер Александар Адолф 1880 Уздин Зрењанин детаљније информације
3043 РКТГ-67043 Штајнбергер Андрија Александар 1913 Бока Зрењанин детаљније информације
3044 РКТГ-67044 Штајнбергер Армин Александар 1916 Бока Зрењанин детаљније информације
3045 РКТГ-67045 Штајнбергер Жига Александар 1925 Бока Зрењанин детаљније информације
3046 РКТГ-67046 Штајнбергер Јелисавета Александар 1912 Уздин Зрењанин детаљније информације
3047 РКТГ-67047 Штајнбергер Акош Давид 1895 Уздин Зрењанин детаљније информације
3048 РКТГ-67064 Штајнер Ернест А -непознато Зрењанин детаљније информације
3049 РКТГ-67066 Штајнер Јелена 1880 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
3050 РКТГ-67084 Штајнер Давид Вилмош 1897 Лупен Зрењанин детаљније информације
3051 РКТГ-67087 Штајнер Мартин Габриел 1914 Берлин Зрењанин детаљније информације
3052 РКТГ-67088 Штајнер Фрања Давид-Дежа 1928 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
3053 РКТГ-67096 Штајнер Арон Леополд 1860 Бегејци Зрењанин детаљније информације
3054 РКТГ-67097 Штајнер Марија Михаил Јаша Томић Зрењанин детаљније информације
3055 РКТГ-67102 Штајнер Јулијана Шандор 1906 Зрењанин Зрењанин детаљније информације
3056 РКТГ-67104 Штајнлехнер Ана 1878 Елемир Елемир детаљније информације
3057 РКТГ-67106 Штајнлехнер Херта 1944 Лазарево Лазарево детаљније информације
3058 РКТГ-67113 Штауд Кати 1947 А -непознато Книћанин детаљније информаци