Презиме и име Место рођења Место пребивалишта
Почетна >> СРЕДЊЕ-БАНАТСКИ ОКРУГ >> Житиште
Редни
број
Број Презиме и име Име родитеља Година рођења Место рођења Место пребивалишта
1 РКТГ-5590 Маташић Мија Стеван 1903 Сремска Митровица Банатско Карађорђево детаљније информације
2 РКТГ-20763 Винкрад Матија Матија 1899 Честарек Честерег детаљније информације
3 РКТГ-22268 Чикош Деметер Антал 1895 Торак Торак детаљније информације
4 РКТГ-22269 Шабер Марија Антал 1898 Торак Торак детаљније информације
5 РКТГ-22270 Тот Лајош Маћаш 1890 Торак Торак детаљније информације
6 РКТГ-22271 Михић Божо Обрад Банатско Карађорђево Банатско Карађорђево детаљније информације
7 РКТГ-22277 Драшковић Анка Банатски Душановац Банатски Душановац детаљније информације
8 РКТГ-22278 Ковач Андраш Андраш Банатски Душановац Банатски Душановац детаљније информације
9 РКТГ-22279 Ковач Андраш Јанош Банатски Душановац Банатски Душановац детаљније информације
10 РКТГ-22280 Секереш Пишта Пишта Банатски Душановац Банатски Душановац детаљније информације
11 РКТГ-22377 Будар Михаљ Банатски Двор Банатски Двор детаљније информације
12 РКТГ-22378 Ковач Антал Ленарт Банатски Двор Банатски Двор детаљније информације
13 РКТГ-22379 Сич Михаљ Михаљ 1875 Банатски Двор Банатски Двор детаљније информације
14 РКТГ-22380 Секереш Јанош Јанош Банатски Двор Банатски Двор детаљније информације
15 РКТГ-22381 Бартл Конрад 1883 Банатски Двор Банатски Двор детаљније информације
16 РКТГ-22382 Химелсбах Мартин 1892 Банатски Двор Банатски Двор детаљније информације
17 РКТГ-22383 Варе Матеја 1924 Банатски Двор Банатски Двор детаљније информације
18 РКТГ-22384 Варе Михајло 1922 Банатски Двор Банатски Двор детаљније информације
19 РКТГ-22385 Каплер Катица Банатски Двор Банатски Двор детаљније информације
20 РКТГ-22386 Кечек Јован 1911 Банатски Двор Банатски Двор детаљније информације
21 РКТГ-22387 Рех Јован 1893 Банатски Двор Банатски Двор детаљније информације
22 РКТГ-26016 Тил Никола 1895 Житиште Житиште детаљније информације
23 РКТГ-29073 Мишић Бранислав Српски Итабеј Српски Итабеј детаљније информације
24 РКТГ-29074 Рајић Стеван Др. 1902 Јаша Томић Српски Итабеј детаљније информације
25 РКТГ-29179 Акерман Јован 1894 Честерег Честерег детаљније информације
26 РКТГ-29180 Алар Марија 1886 Честерег Честерег детаљније информације
27 РКТГ-29181 Алтмајр Франц 1894 Честерег Честерег детаљније информације
28 РКТГ-29182 Бак Стеван Честерег Честерег детаљније информације
29 РКТГ-29183 Битингер Петар 1917 Честерег Честерег детаљније информације
30 РКТГ-29184 Бокмилер Игнац 1900 Честерег Честерег детаљније информације
31 РКТГ-29185 Бош Мартин 1892 Честерег Честерег детаљније информације
32 РКТГ-29186 Браун Јакоб 1912 Честерег Честерег детаљније информације
33 РКТГ-29187 Браун Петар 1916 Честерег Честерег детаљније информације
34 РКТГ-29188 Бремс Антон 1907 Честерег Честерег детаљније информације
35 РКТГ-29189 Брихта Јован 1891 Честерег Честерег детаљније информације
36 РКТГ-29190 Вегесер Кристоф 1897 Честерег Честерег детаљније информације
37 РКТГ-29191 Вилинг Никола 1890 Честерег Честерег детаљније информације
38 РКТГ-29192 Вилинг Петар 1897 Честерег Честерег детаљније информације
39 РКТГ-29193 Винград Матија 1899 Честерег Честерег детаљније информације
40 РКТГ-29194 Винтер Јован 1903 Честерег Честерег детаљније информације
41 РКТГ-29195 Гајсер Ирма 1901 Честерег Честерег детаљније информације
42 РКТГ-29196 Гајсер Јозеф 1917 Честерег Честерег детаљније информације
43 РКТГ-29197 Гајсер Матија 1896 Честерег Честерег детаљније информације
44 РКТГ-29198 Герхарт Петар 1898 Честерег Честерег детаљније информације
45 РКТГ-29199 Гласер Јован 1894 Честерег Честерег детаљније информације
46 РКТГ-29200 Граф Јозеф 1910 Честерег Честерег детаљније информације
47 РКТГ-29201 Граф Фридрих 1887 Честерег Честерег детаљније информације
48 РКТГ-29202 Дурет Јожеф Мартон 1909 Честерег Честерег детаљније информације
49 РКТГ-29203 Иваншиц Бернхарт 1896 Честерег Честерег детаљније информације
50 РКТГ-29204 Јост Јозеф 1907 Честерег Честерег детаљније информације
51 РКТГ-29205 Јост Петар 1901 Честерег Честерег детаљније информације
52 РКТГ-29206 Јуц Петар 1866 Честерег Честерег детаљније информације
53 РКТГ-29207 Кајзер Катарина 1904 Честерег Честерег детаљније информације
54 РКТГ-29208 Кајзер Маргарета 1853 Честерег Честерег детаљније информације
55 РКТГ-29209 Каплер Антон 1896 Честерег Честерег детаљније информације
56 РКТГ-29210 Каплер Јозеф 1889 Честерег Честерег детаљније информације
57 РКТГ-29211 Каспар Франц 1886 Честерег Честерег детаљније информације
58 РКТГ-29212 Кремер Матија 1894 Честерег Честерег детаљније информације
59 РКТГ-29213 Крист Јован 1928 Честерег Честерег детаљније информације
60 РКТГ-29214 Крист Никола 1903 Честерег Честерег детаљније информације
61 РКТГ-29215 Кубини Катарина 1902 Честерег Честерег детаљније информације
62 РКТГ-29216 Лајтнер Петар 1888 Честерег Честерег детаљније информације
63 РКТГ-29217 Лаукс Ана 1860 Честерег Честерег детаљније информације
64 РКТГ-29218 Лаукс Катарина 1863 Честерег Честерег детаљније информације
65 РКТГ-29219 Лаукс Катарина 1868 Честерег Честерег детаљније информације
66 РКТГ-29220 Луц Петар 1887 Честерег Честерег детаљније информације
67 РКТГ-29221 Мароци Андраш Андраш 1919 Честерег Честерег детаљније информације
68 РКТГ-29222 Мароци Јанош Андраш 1926 Честерег Честерег детаљније информације
69 РКТГ-29223 Матис Франц 1897 Честерег Честерег детаљније информације
70 РКТГ-29224 Матје Јован 1913 Честерег Честерег детаљније информације
71 РКТГ-29225 Мес Розалија Честерег Честерег детаљније информације
72 РКТГ-29226 Месман Петар 1897 Честерег Честерег детаљније информације
73 РКТГ-29227 Месунг Јакоб 1907 Честерег Честерег детаљније информације
74 РКТГ-29228 Месунг Јован 1900 Честерег Честерег детаљније информације
75 РКТГ-29229 Милен Петар 1890 Честерег Честерег детаљније информације
76 РКТГ-29230 Милер Јован 1890 Честерег Честерег детаљније информације
77 РКТГ-29231 Милер Јозеф 1896 Честерег Честерег детаљније информације
78 РКТГ-29232 Милер Никола 1909 Честерег Честерег детаљније информације
79 РКТГ-29233 Мусар Ана Честерег Честерег детаљније информације
80 РКТГ-29234 Мусар Матија 1919 Честерег Честерег детаљније информације
81 РКТГ-29235 Најденбах Игнац 1891 Честерег Честерег детаљније информације
82 РКТГ-29236 Нојнер Јозеф 1908 Честерег Честерег детаљније информације
83 РКТГ-29237 Папе Михајло 1891 Честерег Честерег детаљније информације
84 РКТГ-29238 Паул Петар 1903 Честерег Честерег детаљније информације
85 РКТГ-29239 Принц Јакоб 1894 Честерег Честерег детаљније информације
86 РКТГ-29240 Рајнер Јакоб 1903 Честерег Честерег детаљније информације
87 РКТГ-29241 Ризингер Елизабета Честерег Честерег детаљније информације
88 РКТГ-29242 Ротен Франц 1898 Честерег Честерег детаљније информације
89 РКТГ-29244 Сентеф Матија 1928 Честерег Честерег детаљније информације
90 РКТГ-29245 Серво Катарина 1883 Честерег Честерег детаљније информације
91 РКТГ-29246 Серво Константин 1879 Честерег Честерег детаљније информације
92 РКТГ-29247 Симон Јован 1891 Честерег Честерег детаљније информације
93 РКТГ-29248 Страки Маргарета 1893 Честерег Честерег детаљније информације
94 РКТГ-29249 Тауш Игнац 1893 Честерег Честерег детаљније информације
95 РКТГ-29250 Тауш Матија 1900 Честерег Честерег детаљније информације
96 РКТГ-29251 Тауш Никола 1931 Честерег Честерег детаљније информације
97 РКТГ-29252 Херберхолц Никола 1903 Честерег Честерег детаљније информације
98 РКТГ-29253 Хецер Карло 1899 Честерег Честерег детаљније информације
99 РКТГ-29254 Хофман Никола 1901 Честерег Честерег детаљније информације
100 РКТГ-29255 Шарфбилд Јозеф 1884 Честерег Честерег детаљније информације
101 РКТГ-29256 Шефер Вилхелм Честерег Честерег детаљније информације
102 РКТГ-29257 Шира Елизабета 1914 Честерег Честерег детаљније информације
103 РКТГ-29258 Шира Никола 1902 Честерег Честерег детаљније информације
104 РКТГ-29259 Шнајдер Антон 1900 Честерег Честерег детаљније информације
105 РКТГ-29260 Шнајдер Марија 1875 Честерег Честерег детаљније информације
106 РКТГ-29830 Блат Петар Петар 1900 Хетин Хетин детаљније информације
107 РКТГ-29831 Ваштаг Михаљ Иштван 1880 Хетин Хетин детаљније информације
108 РКТГ-29832 Вилинг Балтазар 1882 Хетин Хетин детаљније информације
109 РКТГ-29833 Вилхелм Никола 1896 Хетин Хетин детаљније информације
110 РКТГ-29834 Галгоци Ласло Ласло 1914 Хетин Хетин детаљније информације
111 РКТГ-29835 Герхард Јожеф Карољ 1918 Хетин Хетин детаљније информације
112 РКТГ-29836 Жера Јанош Јанош 1901 Хетин Хетин детаљније информације
113 РКТГ-29837 Јене Ференц Хетин Хетин детаљније информације
114 РКТГ-29838 Кечкеш Јожеф Јожеф 1913 Хетин Хетин детаљније информације
115 РКТГ-29839 Нађ Јанош Иштван 1923 Хетин Хетин детаљније информације
116 РКТГ-29840 Палош Иштван Михаљ 1924 Хетин Хетин детаљније информације
117 РКТГ-29841 Фаркаш Јожеф Винце 1920 Хетин Хетин детаљније информације
118 РКТГ-29842 Фодор Јожеф 1920 Хетин Хетин детаљније информације
119 РКТГ-29843 Шаму Гашпар Ференц 1890 Хетин Хетин детаљније информације
120 РКТГ-35002 Халоф Јосип Јован 1883 Житиште Житиште детаљније информације
121 РКТГ-35296 Принц Петар 1883 Честерег Честерег детаљније информације
122 РКТГ-35969 Верт Јован Јован 1885 Међа Међа детаљније информације
123 РКТГ-39457 Нер Антон Лоренц 1898 Хетин Хетин детаљније информације
124 РКТГ-39736 Хипфел Катарина Себастијан 1896 Међа Међа детаљније информације
125 РКТГ-39737 Фелнер Каролина Јохан 1878 Честерег Честерег детаљније информације
126 РКТГ-39781 Макш Марија Никол 1903 Банатски Двор Банатски Двор детаљније информације
127 РКТГ-40191 Визингер Јосиф Конрад 1912 Међа Међа детаљније информације
128 РКТГ-40397 Јунг Магдалена Хајнрих Хетин Хетин детаљније информације
129 РКТГ-40754 Агбаба Босиљка Тома 1926 Банатско Карађорђево Банатско Карађорђево детаљније информације
130 РКТГ-40757 Адамовић Милан Никола 1921 Личко Петрово Село Банатско Карађорђево детаљније информације
131 РКТГ-40803 Остер Јохан Јохан 1885 Хетин Хетин детаљније информације
132 РКТГ-40822 Хелер Емил Јосеф 1875 Дебељача Дебељача детаљније информације
133 РКТГ-40856 Акерман Николаус 1936 Банатски Двор Банатски Двор детаљније информације
134 РКТГ-41000 Акерман Марија 1935 Честерег Честерег детаљније информације
135 РКТГ-41001 Акерман Елизабета 1899 Честерег Честерег детаљније информације
136 РКТГ-41004 Арђелан Ева 1934 Катарина Катарина детаљније информације
137 РКТГ-41073 Буквић Миливој Стојан 1892 Зрењанин Банатско Вишњићево детаљније информације
138 РКТГ-41105 Бероња Божидар Божa 1923 Велики Радићи Банатско Вишњићево детаљније информације
139 РКТГ-41106 Бероња Мирко Божа 1924 Велики Радићи Банатско Вишњићево детаљније информације
140 РКТГ-41108 Богуновић Душан Андрија 1923 Банатско Вишњићево Банатско Вишњићево детаљније информације
141 РКТГ-41110 Богуновић Васа Андрија 1912 Растићево Банатско Вишњићево детаљније информације
142 РКТГ-41140 Будимир Илија Илија 1923 Банатско Карађорђево Банатско Карађорђево детаљније информације
143 РКТГ-41146 Беслаћ Лазо 1891 Банатско Карађорђево Банатско Карађорђево детаљније информације
144 РКТГ-41151 Буквић Љуба Петар 1900 Бриње Банатско Вишњићево детаљније информације
145 РКТГ-41152 Бутеша Никола 1918 А-непознато Банатско Карађорђево детаљније информације
146 РКТГ-41161 Валтер Петар 1935 Честерег Честерег детаљније информације
147 РКТГ-41169 Вари Ева 1941 Банатски Двор Банатски Двор детаљније информације
148 РКТГ-41173 Вандерт Катарина 1880 Међа Међа детаљније информације
149 РКТГ-41176 Варади Каролина 1880 Честерег Честерег детаљније информације
150 РКТГ-41177 Варе Ана 1942 Банатски Двор Банатски Двор детаљније информације
151 РКТГ-41209 Албрехт Антон 1879 Међа Међа детаљније информације
152 РКТГ-41220 Веић Јосиф 1884 Равни Тополовац Равни Тополовац детаљније информације
153 РКТГ-41241 Вегесер Катарина 1893 Честерег Честерег детаљније информације
154 РКТГ-41262 Валтер Катарина 1934 Честерег Честерег детаљније информације
155 РКТГ-41280 Вагнер Матијас 1892 Честерег Честерег детаљније информације
156 РКТГ-41289 Вајсмилер Јозеф 1886 Међа Међа детаљније информације
157 РКТГ-41308 Ваше Елизабет 1870 Равни Тополовац Равни Тополовац детаљније информације
158 РКТГ-41310 Вајс Катарина 1882 Равни Тополовац Равни Тополовац детаљније информације
159 РКТГ-41323 Вајнхард Елизабета 1893 Свети Ђурађ Свети Ђурађ детаљније информације
160 РКТГ-41336 Вајс Георг 1872 Равни Тополовац Равни Тополовац детаљније информације
161 РКТГ-41378 Вајсман Франц 1940 Честерег Честерег детаљније информације
162 РКТГ-41383 Вајсман Никола 1938 Честерег Честерег детаљније информације
163 РКТГ-41384 Вајсман Никола 1879 Честерег Честерег детаљније информације
164 РКТГ-41390 Вилег Петер 1937 Честерег Честерег детаљније информације
165 РКТГ-41391 Вилинг Барбара 1871 Честерег Честерег детаљније информације
166 РКТГ-41392 Вилинг Катарина 1875 Честерег Честерег детаљније информације
167 РКТГ-41393 Вилинг Барбара 1937 Честерег Честерег детаљније информације
168 РКТГ-41394 Вилинг Јохан 1939 Честерег Честерег детаљније информације
169 РКТГ-41397 Вилинг Елизе 1888 Честерег Честерег детаљније информације
170 РКТГ-41410 Адлер Елизабета 1875 Катарина Катарина детаљније информације
171 РКТГ-41418 Винанда Елизабета 1899 Честерег Честерег детаљније информације
172 РКТГ-41426 Ађел Елизабет 1885 Честерег Честерег детаљније информације
173 РКТГ-41427 Виндберг Магдалена 1867 Честерег Честерег детаљније информације
174 РКТГ-41434 Апел Марија 1890 Катарина Катарина детаљније информације
175 РКТГ-41446 Вилинг Николаус 1941 Честерег Честерег детаљније информације
176 РКТГ-41448 Вилинг Матијас 1939 Честерег Честерег детаљније информације
177 РКТГ-41489 Винтер Јохан 1884 Честерег Честерег детаљније информације
178 РКТГ-41490 Винтер Елизабета 1888 Честерег Честерег детаљније информације
179 РКТГ-41510 Витман Елизабета 1877 Честерег Честерег детаљније информације
180 РКТГ-41539 Герхард Франц 1942 Честерег Честерег детаљније информације
181 РКТГ-41544 Герхард Барбара 1883 Честерег Честерег детаљније информације
182 РКТГ-41558 Герхард Јозеф 1884 Честерег Честерег детаљније информације
183 РКТГ-41561 Гангл Маргарета 1903 Честерег Честерег детаљније информације
184 РКТГ-41581 Галс Анемари 1945 Равни Тополовац Равни Тополовац детаљније информације
185 РКТГ-41701 Браун Маргарете 1944 Честерег Честерег детаљније информације
186 РКТГ-41717 Бренезл Јохан 1884 Банатски Деспотовац Банатски Деспотовац детаљније информације
187 РКТГ-41816 Бауер Кристина 1877 Житиште Житиште детаљније информације
188 РКТГ-41824 Бајсак Јозеф 1879 Катарина Катарина детаљније информације
189 РКТГ-41909 Блајцефер Ана 1893 Честерег Честерег детаљније информације
190 РКТГ-41910 Блајцефер Елизабета 1896 Житиште Житиште детаљније информације
191 РКТГ-41911 Блајер Елизабета 1875 Честерег Честерег детаљније информације
192 РКТГ-41914 Бремс Ева 1945 Честерег Честерег детаљније информације
193 РКТГ-41939 Браун Елизабет 1931 Честерег Честерег детаљније информације
194 РКТГ-41940 Браун Елизе 1879 Равни Тополовац Равни Тополовац детаљније информације
195 РКТГ-41971 Бајерле Каролина 1884 Честерег Честерег детаљније информације
196 РКТГ-41973 Банвег Георг 1944 Честерег Честерег детаљније информације
197 РКТГ-41977 Бек Емерих 1891 Честерег Честерег детаљније информације
198 РКТГ-42003 Грас Елизабета 1889 Свети Ђурађ Свети Ђурађ детаљније информације
199 РКТГ-42017 Гец Јохан 1919 Честерег Честерег детаљније информације
200 РКТГ-42023 Грил Катарина 1901 Равни Тополовац Равни Тополовац детаљније информације
201 РКТГ-42028 Гец Маргарета 1887 Честерег Честерег детаљније информације
202 РКТГ-42040 Густерер Мигела 1906 Равни Тополовац Равни Тополовац детаљније информације
203 РКТГ-42042 Густерер Гертруда 1872 Равни Тополовац Равни Тополовац детаљније информације
204 РКТГ-42066 Грин Елизабета 1885 Честерег Честерег детаљније информације
205 РКТГ-42102 Биранг Марија 1877 Равни Тополовац Равни Тополовац детаљније информације
206 РКТГ-42111 Бекмилер Николаус Честерег Честерег детаљније информације
207 РКТГ-42118 Бекер Јохан Честерег Честерег детаљније информације
208 РКТГ-42165 Бекер Јакоб 1881 Честерег Честерег детаљније информације
209 РКТГ-42171 Бекер Сузана 1885 Честерег Честерег детаљније информације
210 РКТГ-42189 Бушбах Маргарета 1908 Честерег Честерег детаљније информације
211 РКТГ-42209 Бузар Елизабета 1889 Честерег Честерег детаљније информације
212 РКТГ-42236 Бушбахер Каролина 1874 Честерег Честерег детаљније информације
213 РКТГ-42384 Бајер Елизабета 1879 Житиште Житиште детаљније информације
214 РКТГ-42410 Блум Ева 1931 Равни Тополовац Равни Тополовац детаљније информације
215 РКТГ-42412 Блум Елизабет 1940 Банатски Двор Банатски Двор детаљније информације
216 РКТГ-42601 Бајерле Елизабета Равни Тополовац Равни Тополовац детаљније информације
217 РКТГ-42602 Бајер Ева 1901 Честерег Честерег детаљније информације
218 РКТГ-42611 Бајерле Јохан 1880 Равни Тополовац Равни Тополовац детаљније информације
219 РКТГ-42623 Бергкесел Ана 1882 Честерег Честерег детаљније информације
220 РКТГ-42633 Бартл Јозеф 1943 Равни Тополовац Равни Тополовац детаљније информације
221 РКТГ-42635 Бакимлер Ана 1942 Честерег Честерег детаљније информације
222 РКТГ-42703 Блум Ана 1873 Честерег Честерег детаљније информације
223 РКТГ-42704 Биркенхајер Франц 1873 Равни Тополовац Равни Тополовац детаљније информације
224 РКТГ-42722 Бокмилер Никола 1939 Честерег Честерег детаљније информације
225 РКТГ-42726 Бокмилер Хилде 1944 Честерег Честерег детаљније информације
226 РКТГ-42728 Бокмилер Ангела 1940 Честерег Честерег детаљније информације
227 РКТГ-42739 Бокмилер Петер 1942 Честерег Честерег детаљније информације
228 РКТГ-42751 Блум Бернат 1881 Равни Тополовац Равни Тополовац детаљније информације
229 РКТГ-43220 Васиљевић Богосав В 1897 Торда Торда детаљније информације
230 РКТГ-43230 Вајта Иван 1890 Теслић Српски Итебеј детаљније информације
231 РКТГ-43664 Вари Магдалена 1939 Банатски Двор Банатски Двор детаљније информације
232 РКТГ-43669 Ваше Франц 1935 Равни Тополовац Равни Тополовац детаљније информације
233 РКТГ-43922 Веселинов Лазар Јанош Сава 1913 Међа Међа детаљније информације
234 РКТГ-44665 Весић Лаза А- непознато Банатско Карађорђево детаљније информације
235 РКТГ-44666 Вукобратић Васо Мића 1915 А-непознато Банатско Карађорђево детаљније информације
236 РКТГ-44667 Вујић Марко 1924 Банатско Карађорђево Банатско Карађорђево детаљније информације
237 РКТГ-44670 Влаисављевић Богдан Раде 1921 Банатско Карађорђево Банатско Карађорђево детаљније информације
238 РКТГ-44683 Влајић Љубица 1923 Горње Ратково Банатско Карађорђево детаљније информације
239 РКТГ-45594 Гостовић Богдан Илија 1922 Банатско Вишњићево Банатско Вишњићево детаљније информације
240 РКТГ-45596 Гостовић Милан Алекса 1925 Банатско Карађорђево Банатско Карађорђево детаљније информације
241 РКТГ-45597 Гостовић Недељка Алекса 1921 Гостово Поље (Бриње) Банатско Карађорђево детаљније информације
242 РКТГ-45598 Глеђа Коста Мило 1915 Штикада Банатско Вишњићево детаљније информације
243 РКТГ-45599 Галовић Душан И. 1913 Стриј Банатско Карађорђево детаљније информације
244 РКТГ-45601 Гутеша Никола Мило 1918 Грачац Банатско Карађорђево детаљније информације
245 РКТГ-45734 Граф Магдалена 1893 Честерег Честерег детаљније информације
246 РКТГ-45763 Глазер Јакоб 1882 Житиште Честерег детаљније информације
247 РКТГ-45764 Гитлер Ана 1881 Равни Тополовац Равни Тополовац детаљније информације
248 РКТГ-46028 Елмер Магдалена 1871 А-непознато Житиште детаљније информације
249 РКТГ-46032 Енгст Каролина 1872 А-непознато Честерег детаљније информације
250 РКТГ-46035 Елшер Јохан 1942 А-непознато Равни Тополовац детаљније информације
251 РКТГ-46045 Елмер Јозеф 1936 А-непознато Равни Тополовац детаљније информације
252 РКТГ-46047 Ерих Антон 1943 А-непознато Честерег детаљније информације
253 РКТГ-46056 Захаријус Антон 1873 А-непознато Равни Тополовац детаљније информације
254 РКТГ-46064 Ин Емфриде 1945 А-непознато Житиште детаљније информације
255 РКТГ-46108 Јеги Ана 1899 А-непознато Равни Тополовац детаљније информације
256 РКТГ-46111 Јост Елизабет 1938 А-непознато Честерег детаљније информације
257 РКТГ-46153 Дошен Миленко Стриј Хетин детаљније информације
258 РКТГ-46161 Јанцер Ана 1894 А-непознато Честерег детаљније информације
259 РКТГ-46180 Јост Хелга 1939 А-непознато Житиште детаљније информације
260 РКТГ-46192 Јунг Елизабет 1910 А-непознато Равни Тополовац детаљније информације
261 РКТГ-46214 Кон Ема 1892 А-непознато Зрењанин детаљније информације
262 РКТГ-46346 Деретић Милорад Љубомир 1925 Београд Банатски Душановац детаљније информације
263 РКТГ-46347 Дракулић Сима Душан 1921 Стриј Банатско Карађорђево детаљније информације
264 РКТГ-46348 Драшковић Јово Адам 1893 Цазин Банатско Вишњићево детаљније информације
265 РКТГ-46349 Дробац Радинка 1915 Гад Банатско Вишњићево детаљније информације
266 РКТГ-46352 Дробац Светозар Васа 1921 Грачац Банатско Вишњићево детаљније информације
267 РКТГ-46360 Дроњак Пера 1923 Стриј Банатско Карађорђево детаљније информације
268 РКТГ-46362 Дамјановић Гојко 1922 Стриј Банатско Карађорђево детаљније информације
269 РКТГ-46413 Живанов Милорад Пилко Васа 1913 Међа Међа детаљније информације
270 РКТГ-46414 Живков Жива Чеда 1924 Међа Међа детаљније информације
271 РКТГ-46415 Живков Шпиридон Шпиро Чеда 1921 Међа Међа детаљније информације
272 РКТГ-46509 Дотвиг Сузана 1934 Честерег Честерег детаљније информације
273 РКТГ-46510 Дом Паул 1929 Равни Тополовац Равни Тополовац детаљније информације
274 РКТГ-46520 Дотерман Јохан 1863 Честерег Честерег детаљније информације
275 РКТГ-46536 Дем Кристина 1869 Качарево Качарево детаљније информације
276 РКТГ-46542 Жутић Јован 1912 А- непознато Банатско Карађорђево детаљније информације
277 РКТГ-46660 Деколд Јохан 1942 Б. Св. Ђурађ Б.Св.Ђурађ детаљније информације
278 РКТГ-46874 Зечевић Дмитар Остоја А- непознато Банатско Карађорђево детаљније информације
279 РКТГ-46875 Зорица Ђуро 1891 Стриј Банатско Карађорђево детаљније информације
280 РКТГ-46876 Зрлић Недељко 1920 Босанско Градиште Банатско Карађорђево детаљније информације
281 РКТГ-46907 Колингер Хелга 1941 Равни Тополовац Равни Тополовац детаљније информације
282 РКТГ-46908 Колингер Клара 1885 Равни Тополовац Равни Тополовац детаљније информације
283 РКТГ-46909 Колингер Матијас 1883 Равни Тополовац Равни Тополовац детаљније информације
284 РКТГ-46930 Колингер Елизабета 1885 Равни Тополовац Равни Тополовац детаљније информације
285 РКТГ-47211 Клос Јожеф 1891 Равни Тополовац Равни Тополовац детаљније информације
286 РКТГ-47215 Кампф Каролина 1934 Честерег Честерег детаљније информације
287 РКТГ-47216 Клоски Јожеф 1944 Житиште Житиште детаљније информације
288 РКТГ-47249 Кнол Јожеф 1885 Равни Тополовац Равни Тополовац детаљније информације
289 РКТГ-47391 Ђурин Милета Драган 1922 Меленци Банатски Двор детаљније информације
290 РКТГ-47527 Кувини Јован 1874 Честерег Честерег детаљније информације
291 РКТГ-47599 Илић Стеван А- непознато Банатско Карађорђево детаљније информације
292 РКТГ-47711 Јосић Велемир Илија 1895 Српски Итебеј Српски Итебеј детаљније информације
293 РКТГ-47715 Кондић Душан Лаза 1924 Банатско Карађорђево Банатско Карађорђево детаљније информације
294 РКТГ-47723 Ковачевић Стеван Раде 1919 Мацин Банатско Карађорђево детаљније информације
295 РКТГ-47735 Кошутић Даринка Тривун 1923 Банатско Карађорђево Банатско Карађорђево детаљније информације
296 РКТГ-47741 Јосић Илија Ђура 1919 Српски Итебеј Српски Итебеј детаљније информације
297 РКТГ-47773 Крајиновић Бранко Дан 1925 Банатско Карађорђево Банатско Карађорђево детаљније информације
298 РКТГ-47794 Кришковић Марија 1925 Банатско Карађорђево Банатско Карађорђево детаљније информације
299 РКТГ-47803 Крнета Раде Петaр 1922 Дољане Банатско Карађорђево детаљније информације
300 РКТГ-48158 Јокић Андрија Илија 1922 Банатско Вишњићево Банатско Вишњићево детаљније информације
301 РКТГ-48167 Јокић Илија С. 1923 Банатско Карађорђево Банатско Карађорђево детаљније информације
302 РКТГ-48168 Јевремов Драгољуб 1921 А-непознато Банатско Карађорђево детаљније информације
303 РКТГ-48169 Јањетовић Дане 1917 А- непознато Банатско Карађорђево детаљније информације
304 РКТГ-48188 Ђекић Душан Миле 1921 Главинци Банатско Вишњићево детаљније информације
305 РКТГ-48189 Ђекић Миле Данило 1886 Грачац Банатско Вишњићево детаљније информације
306 РКТГ-48190 Ђекић Софија 1915 Градац Банатско Вишњићево детаљније информације
307 РКТГ-48191 Ђурић Мирко Тодор 1922 Вишњићево Банатско Вишњићево детаљније информације
308 РКТГ-48199 Ђукић Стеван 1924 Стриј Банатско Карађорђево детаљније информације
309 РКТГ-48201 Клајнфелдер Роза 1935 Честерег Честерег детаљније информације
310 РКТГ-48203 Клајнфелдер Јохан 1941 Честерег Честерег детаљније информације
311 РКТГ-48205 Клајнсфелд Маргарета 1869 Равни Тополовац Равни Тополовац детаљније информације
312 РКТГ-48209 Кифер Катарина 1881 Равни Тополовац Равни Тополовац детаљније информације
313 РКТГ-48349 Клајнфелдер Никола 1937 Честерег Честерег детаљније информације
314 РКТГ-48373 Куљић Недељко Петaр 1925 Симијово Банатски Душановац детаљније информације
315 РКТГ-48375 Краљ Милан Лазар 1912 Гламоч Банатски Душановац детаљније информације
316 РКТГ-48377 Крстин Лазар 1924 Банатско Карађорђево Банатско Карађорђево детаљније информације
317 РКТГ-48379 Кесић Богдан Банатски Душановац Банатски Душановац детаљније информације
318 РКТГ-48409 Кричковић Марија Јова 1925 Банатско Карађорђево Банатско Карађорђево детаљније информације
319 РКТГ-48413 Кишпрдилов Пера Банатско Карађорђево Банатско Карађорђево детаљније информације
320 РКТГ-48415 Кајтез Крстан Лука 1925 Гламоч Банатско Карађорђево детаљније информације
321 РКТГ-48417 Ковачевић Ђорђе Тома 1921 Банатско Карађорђево Банатско Карађорђево детаљније информације
322 РКТГ-48418 Кнежевић Миле Банатско Карађорђево Банатско Карађорђево детаљније информације
323 РКТГ-48450 Катић Алекса-Аца Живa 1923 Банатско Карађорђево Банатско Карађорђево детаљније информације
324 РКТГ-48693 Линг Емерлих 1865 Честерег Честерег детаљније информације
325 РКТГ-48706 Линстер Анибал 1941 Равни Тополовац Равни Тополовац детаљније информације
326 РКТГ-48710 Линстер Магдалена 1891 Равни Тополовац Равни Тополовац детаљније информације
327 РКТГ-48728 Епштајн Јован 1880 Српски Итебеј Српски Итебеј детаљније информације
328 РКТГ-48793 Клајнфелдер Ева 1911 Честерег Честерег детаљније информације
329 РКТГ-48823 Клауфер Адолф 1942 Мужља Равни Тополовац детаљније информације
330 РКТГ-48877 Ешбах Јозеф 1941 Банатски Двор Банатски Двор детаљније информације
331 РКТГ-48896 Енгел Дитлинде 1941 Честерег Честерег детаљније информације
332 РКТГ-49053 Леман Елис 1883 Честерег Честерег детаљније информације
333 РКТГ-49061 Леман Ева 1916 Честерег Честерег детаљније информације
334 РКТГ-49069 Леман Петер 1935 Честерег Честерег детаљније информације
335 РКТГ-49079 Ленхард Франц 1873 Равни Тополовац Равни Тополовац детаљније информације
336 РКТГ-49080 Ленхарт Катарина 1882 Равни Тополовац Равни Тополовац детаљније информације
337 РКТГ-49089 Лудвиг Магдалена 1882 Книћанин Равни Тополовац детаљније информације
338 РКТГ-49093 Лудвик Петар 1941 Житиште Житиште детаљније информације
339 РКТГ-49122 Лунг Ерна 1942 Честерег Честерег детаљније информације
340 РКТГ-49135 Лудвиг Ева 1894 Честерег Честерег детаљније информације
341 РКТГ-49955 Кеке Ана 1881 Равни Тополовац Равни Тополовац детаљније информације
342 РКТГ-49957 Кеке Регина 1946 Равни Тополовац Равни Тополовац детаљније информације
343 РКТГ-49972 Кастел Катарина 1881 Међа Међа детаљније информације
344 РКТГ-50082 Лар Маргита 1885 Равни Тополовац Равни Тополовац детаљније информације
345 РКТГ-50083 Лајтнер Сузана 1885 Честерег Честерег детаљније информације
346 РКТГ-50093 Лајтнек Петер 1944 Честерег Честерег детаљније информације
347 РКТГ-50095 Лајтнер Катарина 1910 Равни Тополовац Равни Тополовац детаљније информације
348 РКТГ-50096 Лајтерман Фрида 1942 Житиште Житиште детаљније информације
349 РКТГ-50098 Ландграф Ана 1879 Међа Међа детаљније информације
350 РКТГ-50113 Кител Магдалена 1880 Житиште Житиште детаљније информације
351 РКТГ-50149 Клајн Ева 1943 Честерег Честерег детаљније информације
352 РКТГ-50153 Кремер Матија 1940 Честерег Честерег детаљније информације
353 РКТГ-50155 Кремер Алберт Равни Тополовац Равни Тополовац детаљније информације
354 РКТГ-50158 Калди Елизабета 1880 Честерег Честерег детаљније информације
355 РКТГ-50161 Калзер Вилхелм 1890 Честерег Честерег детаљније информације
356 РКТГ-50164 Кремер Јакоб 1880 Честерег Честерег детаљније информације
357 РКТГ-50165 Кремер Јохан 1938 Честерег Честерег детаљније информације
358 РКТГ-50167 Кремер Каролина 1897 Честерег Честерег детаљније информације
359 РКТГ-50169 Кремер Магда 1915 Честерег Честерег детаљније информације
360 РКТГ-50176 Крајнер Магдалена 1881 Равни Тополовац Равни Тополовац детаљније информације
361 РКТГ-50182 Кремер Маргарета 1895 Честерег Честерег детаљније информације
362 РКТГ-50198 Кајзер Барбара 1876 Честерег Честерег детаљније информације
363 РКТГ-50203 Кајп Терезија 1874 Житиште Житиште детаљније информације
364 РКТГ-50204 Каплер Катарина 1881 Честерег Честерег детаљније информације
365 РКТГ-50210 Каплер Јохан 1944 Банатски Двор Банатски Двор детаљније информације
366 РКТГ-50225 Клајн Магдалена 1905 Честерег Честерег детаљније информације
367 РКТГ-50263 Луч Францишка 1873 Житиште Житиште детаљније информације
368 РКТГ-50650 Курал Ана 1874 Међа Међа детаљније информације
369 РКТГ-50671 Круч Петар 1867 Честерег Честерег детаљније информације
370 РКТГ-50678 Круменакер Катарина 1883 Равни Тополовац Равни Тополовац детаљније информације
371 РКТГ-51031 Лауб Барбара Молин Честерег детаљније информације
372 РКТГ-51045 Лар Розалија 1875 Равни Тополовац Равни Тополовац детаљније информације
373 РКТГ-51070 Лаукс Николаус 1881 Честерег Честерег детаљније информације
374 РКТГ-51071 Лаукс Катарина 1867 Честерег Честерег детаљније информације
375 РКТГ-51072 Лаукс Барбара 1897 Честерег Честерег детаљније информације
376 РКТГ-51073 Лаукс Ана 1890 Честерег Честерег детаљније информације
377 РКТГ-51092 Кхилер Петер 1940 Равни Тополовац Равни Тополовац детаљније информације
378 РКТГ-51102 Кампф Елиза 1882 Честерег Честерег детаљније информације
379 РКТГ-51112 Кајлбех Гертруде 1875 Равни Тополовац Равни Тополовац детаљније информације
380 РКТГ-51410 Рауш Ерна 1940 Житиште Житиште детаљније информације
381 РКТГ-51419 Ранго Петар 1942 Честерег Честерег детаљније информације
382 РКТГ-51439 Рајтер Ана 1866 Честерег Честерег детаљније информације
383 РКТГ-51447 Петер Елизабета 1882 Равни Тополовац Равни Тополовац детаљније информације
384 РКТГ-51451 Петрес Георг 1867 Равни Тополовац Равни Тополовац детаљније информације
385 РКТГ-51615 Реслер Маргарета 1935 Честерег Честерег детаљније информације
386 РКТГ-51686 Рис Антон 1945 Равни Тополовац Равни Тополовац детаљније информације
387 РКТГ-51742 Розалије Јохан 1879 Равни Тополовац Равни Тополовац детаљније информације
388 РКТГ-51993 Рокнић Даница 1922 Огулин Банатско Карађорђево детаљније информације
389 РКТГ-52041 Личина Борко Пера 1915 Банатско Карађорђево Банатско Карађорђево детаљније информације
390 РКТГ-52052 Ротен Јозеф 1872 Међа Међа детаљније информације
391 РКТГ-52053 Ротен Розалија 1889 Честерег Честерег детаљније информације
392 РКТГ-52068 Ротенхебер Јохан 1939 Равни Тополовац Катарина (Равни Тополовац) детаљније информације
393 РКТГ-52091 Полингер Јакоб 1884 А-непознато Житиште детаљније информације
394 РКТГ-52115 Прец Петер 1880 А-непознато Равни Тополовац детаљније информације
395 РКТГ-52119 Принц Адам 1938 А-непознато Честерег детаљније информације
396 РКТГ-52120 Принц Антон 1940 А-непознато Честерег детаљније информације
397 РКТГ-52121 Принц Ева 1876 А-непознато Честерег детаљније информације
398 РКТГ-52122 Принц Елизабета 1937 А- непознато Честерег детаљније информације
399 РКТГ-52123 Принц Јакоб 1891 А- непознато Честерег детаљније информације
400 РКТГ-52124 Принц Карол 1935 А-непознато Честерег детаљније информације
401 РКТГ-52126 Принц Магдалена 1940 А-непознато Честерег детаљније информације
402 РКТГ-52129 Принц Сузана 1941 А- непознато Честерег детаљније информације
403 РКТГ-52142 Пункерт Ана 1931 А-непознато Равни Тополовац детаљније информације
404 РКТГ-52147 Пуц Јозеф 1910 А-непознато Равни Тополовац детаљније информације
405 РКТГ-52155 Пфајфер Ана 1876 А-непознато Честерег детаљније информације
406 РКТГ-52158 Пфајфер Марија 1901 А-непознато Молин детаљније информације
407 РКТГ-52179 Разимус Елизабет 1884 А-непознато Равни Тополовац детаљније информације
408 РКТГ-52180 Разимус Роза 1899 А-непознато Равни Тополовац детаљније информације
409 РКТГ-52181 Рајбл Каролина 1878 А-непознато Честерег детаљније информације
410 РКТГ-52197 Рајнер Елизабета 1894 А-непознато Честерег детаљније информације
411 РКТГ-52199 Рајнер Катарина 1881 А-непознато Честерег детаљније информације
412 РКТГ-52201 Рајнер Петер 1942 А-непознато Честерег детаљније информације
413 РКТГ-52239 Лукић Милка-Милица Данило 1924 Честерег Банатско Карађорђево детаљније информације
414 РКТГ-52262 Михић Ђуро 1900 Банатско Карађорђево Банатско Карађорђево детаљније информације
415 РКТГ-52274 Мишинг Катарина 1871 Житиште Житиште детаљније информације
416 РКТГ-52329 Мишковић Живана 1924 Босанска Крупа Банатско Вишњићево детаљније информације
417 РКТГ-52467 Самсон Ана 1870 Банатски Свети Ђураћ Банатски Свети Ђураћ детаљније информације
418 РКТГ-52499 Молнар Ержебет Стеван 1924 А-непознато Банатски Душановац детаљније информације
419 РКТГ-52575 Мајер Елизабета 1875 Честерег Честерег детаљније информације
420 РКТГ-52789 Свилар Буда - Бућа А - непознато Банатско Карађорђево детаљније информације
421 РКТГ-53038 Музар Катарина 1891 Честерег Честерег детаљније информације
422 РКТГ-53039 Музар Мартин 1877 Честерег Честерег детаљније информације
423 РКТГ-53047 Петров Радован Ђока 1906 Житиште Житиште детаљније информације
424 РКТГ-53056 Мут Јозеф 1942 Честерег Честерег детаљније информације
425 РКТГ-53057 Мут Јохан 1900 Житиште Житиште детаљније информације
426 РКТГ-53082 Сворцан Милан Стеван 1922 Корита Банатски Душановац детаљније информације
427 РКТГ-53085 Сврдлановић Радован Стеван 1920 Сливнице-Требиње Банатски Деспотовац детаљније информације
428 РКТГ-53124 Мајер Мајер 1901 Честерег Честерег детаљније информације
429 РКТГ-53195 Мајер Фридрих 1944 Ада Равни Тополовац детаљније информације
430 РКТГ-53401 Надах Милош А-непознато Банатско Карађорђево детаљније информације
431 РКТГ-53489 Секереш Маргарета 1942 Честерег Честерег детаљније информације
432 РКТГ-53497 Селград Ева 1935 Честерег Честерег детаљније информације
433 РКТГ-53500 Селград Петер 1942 Честерег Честерег детаљније информације
434 РКТГ-53555 Сентеф Ева 1912 Равни Тополовац Равни Тополовац детаљније информације
435 РКТГ-53556 Сентеф Елизабет 1904 Честерег Честерег детаљније информације
436 РКТГ-53557 Сентеф Елизабета 1877 Честерег Честерег детаљније информације
437 РКТГ-53561 Серво Катарина 1881 Равни Тополовац Равни Тополовац детаљније информације
438 РКТГ-53562 Серво Кристина 1885 Честерег Честерег детаљније информације
439 РКТГ-53603 Најденбах Катарина 1901 Честерег Честерег детаљније информације
440 РКТГ-53604 Најденбах Марија 1889 Честерег Честерег детаљније информације
441 РКТГ-53605 Најденбах Терезија 1895 Честерег Честерег детаљније информације
442 РКТГ-53637 Нан Катарина 1885 Банатски Двор Банатски Двор детаљније информације
443 РКТГ-53638 Науерт Рајнхолд 1944 Равни Тополовац Равни Тополовац детаљније информације
444 РКТГ-53700 Тил Екхард 1943 Житиште Житиште детаљније информације
445 РКТГ-53742 Тил Сузана 1937 Житиште Житиште детаљније информације
446 РКТГ-53806 Негл Барбара 1887 Међа Међа детаљније информације
447 РКТГ-53809 Негл Хајнрих 1876 Међа Међа детаљније информације
448 РКТГ-53892 Смиљанић Ђуро 1909 Банатско Карађорђево Банатско Карађорђево детаљније информације
449 РКТГ-53926 Мандић Босиљка Николa 1928 Банатско Карађорђево Банатско Карађорђево детаљније информације
450 РКТГ-54149 Никић Васа Мија 1912 Међа Међа детаљније информације
451 РКТГ-54209 Маринковић Раде Богдан 1920 Банатско Карађорђево Банатско Карађорђево детаљније информације
452 РКТГ-54214 Маринковић Марко Матија 1927 Сутоморе Банатско Карађорђево детаљније информације
453 РКТГ-54215 Маринковић Савка 1887 Банатско Карађорђево Банатско Карађорђево детаљније информације
454 РКТГ-54221 Мариновић Жарко Банатско Карађорђево Банатско Карађорђево детаљније информације
455 РКТГ-54223 Маричић Максим С. 1898 Банатско Карађорђево Банатско Карађорђево детаљније информације
456 РКТГ-54271 Познановић Бранко Лаза 1923 Банатско Карађорђево Банатско Карађорђево детаљније информације
457 РКТГ-54273 Полачек Андор Јожеф 1906 Торда Торда детаљније информације
458 РКТГ-54274 Полачек Мартин Јожеф 1909 Торда Торда детаљније информације
459 РКТГ-54276 Половина Никола Сима 1921 Банатско Карађорђево Банатско Карађорђево детаљније информације
460 РКТГ-54277 Попадић Иван Милутин 1904 Међа Међа детаљније информације
461 РКТГ-54315 Николић Ивица А-непознато Банатско Карађорђево детаљније информације
462 РКТГ-54317 Николић Крста Андрија 1889 Српски Итебеј Српски Итебеј детаљније информације
463 РКТГ-54454 Почуча Миле Обрад 1922 Банатско Карађорђево Банатско Карађорђево детаљније информације
464 РКТГ-54487 Прентовић Блажо Бошко 1928 Банатско Карађорђево Банатско Карађорђево детаљније информације
465 РКТГ-54488 Прерадовић Илија Уча Милан 1911 Пљевља Банатско Карађорђево детаљније информације
466 РКТГ-54497 Прибић Душан 1925 А-непознато Банатско Карађорђево детаљније информације
467 РКТГ-54500 Прибић Ђуро Петар 1918 Косиње Банатско Карађорђево детаљније информације
468 РКТГ-54504 Прибић Милица Мица Петар 1927 Банатско Карађорђево Банатско Карађорђево детаљније информације
469 РКТГ-54619 Стевић Бојана Раде 1924 Вишњићево Банатско Вишњићево детаљније информације
470 РКТГ-54688 Стоисављевић Душан Јова 1921 Велико Попине Банатско Карађорђево детаљније информације
471 РКТГ-54689 Стоисављевић Илија Ј. 1918 А - непознато Банатско Карађорђево детаљније информације
472 РКТГ-54721 Новаковић Павле 1891 А-непознато Банатско Карађорђево детаљније информације
473 РКТГ-54725 Новаковић Зорка Лаза 1923 Банатско Карађорђево Банатско Карађорђево детаљније информације
474 РКТГ-54726 Пуача Душан Ј. Банатско Карађорђево Банатско Карађорђево детаљније информације
475 РКТГ-54735 Новаковић Љубомир Сава 1926 Банатско Вишњићево Банатско Вишњићево детаљније информације
476 РКТГ-54736 Новаковић Пера Стојан 1917 Цазин Банатско Вишњићево детаљније информације
477 РКТГ-54737 Пурешевић Ратко Станко 1914 Београд Банатско Карађорђево детаљније информације
478 РКТГ-54788 Околишан Вернер 1943 Житиште Житиште детаљније информације
479 РКТГ-54822 Радаковић Јованка 1916 Банатско Карађорђево Банатско Карађорђево детаљније информације
480 РКТГ-54823 Омаљев Војин Раде 1913 Српски Итебеј Српски Итебеј детаљније информације
481 РКТГ-54842 Радаковић Марија Илија 1923 Банатско Карађорђево Банатско Карађорђево детаљније информације
482 РКТГ-54846 Радаковић Јелена Станко 1925 Банатско Карађорђево Банатско Карађорђево детаљније информације
483 РКТГ-54849 Радаковић Петар 1886 А-непознато Банатско Карађорђево детаљније информације
484 РКТГ-54857 Раданчевић Славко Гацко Банатско Вишњићево детаљније информације
485 РКТГ-54882 Стојисављевић Дане 1894 Грачац Банатско Вишњићево детаљније информације
486 РКТГ-54886 Стојисављевић Павле Дане 1922 Банатско Вишњићево Банатско Вишњићево детаљније информације
487 РКТГ-54911 Радмановић Јован А-непознато Банатско Карађорђево детаљније информације
488 РКТГ-54936 Стојков Петар Петар 1918 Торда Торда детаљније информације
489 РКТГ-55051 Маршал Мелхиор 1938 Банатски Двор Банатски Двор детаљније информације
490 РКТГ-55119 Супер Аполонија 1920 Банатски Двор Банатски Двор детаљније информације
491 РКТГ-55124 Сутер Рајнхолд 1944 Банатски Двор Банатски Двор детаљније информације
492 РКТГ-55130 Орељ Стево Мило 1919 Цазин Банатско Вишњићево детаљније информације
493 РКТГ-55137 Орлић Петар Дане 1922 Војводуша Банатско Вишњићево детаљније информације
494 РКТГ-55140 Орлић Дане Петар 1903 Војводуша Банатско Вишњићево детаљније информације
495 РКТГ-55144 Орловић Раде Миле 1923 Банатско Карађорђево Банатско Карађорђево детаљније информације
496 РКТГ-55226 Матић Владимир Миланкo 1916 Курјак Банатско Карађорђево детаљније информације
497 РКТГ-55291 Павков Меланија Каменко 1921 Перлез Банатско Карађорђево детаљније информације
498 РКТГ-55455 Маће Елизе 1888 Честерег Честерег детаљније информације
499 РКТГ-55486 Маус Барбара 1884 Равни Тополовац Равни Тополовац детаљније информације
500 РКТГ-55488 Маус Елизабета 1863 Честерег Честерег детаљније информације
501 РКТГ-55491 Маус Катарина 1936 Равни Тополовац Равни Тополовац детаљније информације
502 РКТГ-55594 Медаревић Ђура Миле 1909 Видова Банатски Душановац детаљније информације
503 РКТГ-55840 Тарилијон Бернхард 1893 Равни Тополовац Равни Тополовац детаљније информације
504 РКТГ-55935 Медић Милан 1890 Банатско Карађорђево Банатско Карађорђево детаљније информације
505 РКТГ-55949 Медић Илија Д. Банатско Карађорђево Банатско Карађорђево детаљније информације
506 РКТГ-56014 Мекл Марија 1875 Ада Равни Тополовац детаљније информације
507 РКТГ-56015 Мекл Розалија 1878 Житиште Житиште детаљније информације
508 РКТГ-56072 Павловић Магдалена 1941 Житиште Житиште детаљније информације
509 РКТГ-56086 Пајтфман Јохан 1883 Равни Тополовац Равни Тополовац детаљније информације
510 РКТГ-56089 Татић Гојко Тривa 1926 Банатско Карађорђево Банатско Карађорђево детаљније информације
511 РКТГ-56191 Тауш Јозеф 1877 Честерег Честерег детаљније информације
512 РКТГ-56201 Тауш Катарина 1894 Честерег Честерег детаљније информације
513 РКТГ-56235 Гетер Матија Јосип 1874 Честерег Честерег детаљније информације
514 РКТГ-56260 Темари Јохан 1877 Честерег Честерег детаљније информације
515 РКТГ-56261 Темари Катарина 1906 Честерег Честерег детаљније информације
516 РКТГ-56420 Тијан Магда 1864 Равни Тополовац Равни Тополовац детаљније информације
517 РКТГ-57579 Мендлер Марија 1878 Торда Торда детаљније информације
518 РКТГ-57767 Пањевић Лука Илија 1923 Грачац Банатско Вишњићево детаљније информације
519 РКТГ-57780 Пањевић Никола Тодор 1922 Штикада Банатско Вишњићево детаљније информације
520 РКТГ-58022 Мерл Елизабета 1864 Житиште Житиште детаљније информације
521 РКТГ-58067 Рајлић Богдан 1926 Банатско Вишњићево Банатско Вишњићево детаљније информације
522 РКТГ-58130 Папе Каролина 1908 Банатски Двор Банатски Двор детаљније информације
523 РКТГ-58135 Папе Марија 1883 Честерег Честерег детаљније информације
524 РКТГ-58139 Рапајић Лаза 1896 А-непознато Банатско Карађорђево детаљније информације
525 РКТГ-58142 Рапајић Никола Павле 1892 Банатско Карађорђево Банатско Карађорђево детаљније информације
526 РКТГ-58155 Парманће Ана 1884 Честерег Честерег детаљније информације
527 РКТГ-58162 Паскаш Милан Давид 1926 Банатско Карађорђево Банатско Карађорђево детаљније информације
528 РКТГ-58165 Паскаш Никола-Нино Миле 1923 Банатско Карађорђево Банатско Карађорђево детаљније информације
529 РКТГ-58187 Паул Марија 1885 Житиште Житиште детаљније информације
530 РКТГ-58191 Паул Терезија 1942 Честерег Честерег детаљније информације
531 РКТГ-58225 Мес Роземари 1939 Честерег Честерег детаљније информације
532 РКТГ-58259 Месник Ерна 1943 Житиште Житиште детаљније информације
533 РКТГ-58260 Месник Петер 1940 Житиште Житиште детаљније информације
534 РКТГ-58299 Трајс Ана 1872 Житиште Честерег детаљније информације
535 РКТГ-58335 Ул Магдалена 1875 Равни Тополовац Равни Тополовац детаљније информације
536 РКТГ-58385 Унтерајнер Маргарета 1884 Равни Тополовац Равни Тополовац детаљније информације
537 РКТГ-58394 Урбан Франц 1886 Равни Тополовац Равни Тополовац детаљније информације
538 РКТГ-58397 Урзо Магдалена 1942 Равни Тополовац Равни Тополовац детаљније информације
539 РКТГ-58398 Урзо Матијас 1873 Равни Тополовац Равни Тополовац детаљније информације
540 РКТГ-58407 Урсо Ана 1880 Равни Тополовац Равни Тополовац детаљније информације
541 РКТГ-58410 Хагер Терезија 1884 Нинчићево Нинчићево детаљније информације
542 РКТГ-58508 Мијановић Зорка Банатско Карађорђево Банатско Карађорђево детаљније информације
543 РКТГ-58618 Фекетић Ана 1877 Равни Тополовац Равни Тополовац детаљније информације
544 РКТГ-58750 Пејић Милан Влада 1911 Батања Банатско Вишњићево детаљније информације
545 РКТГ-58931 Хаманг Лиза 1875 Житиште Житиште детаљније информације
546 РКТГ-58957 Хан Аполонија 1946 Банатски Двор Банатски Двор детаљније информације
547 РКТГ-58961 Хан Јозеф 1941 Банатски Двор Банатски Двор детаљније информације
548 РКТГ-58986 Милен Ана 1886 Честерег Честерег детаљније информације
549 РКТГ-58989 Милен Магдалена 1890 Честерег Честерег детаљније информације
550 РКТГ-59041 Милер Каролина 1878 Житиште Равни Тополовац детаљније информације
551 РКТГ-59053 Хануман Ана 1909 Банатски Двор Банатски Двор детаљније информације
552 РКТГ-59107 Харле Јозеф 1930 Житиште Житиште детаљније информације
553 РКТГ-59136 Хартман Катарина 1885 Житиште Житиште детаљније информације
554 РКТГ-59146 Хас Елизабета 1888 Равни Тополовац Равни Тополовац детаљније информације
555 РКТГ-59205 Хаусман Јохан 1877 Банатски Двор Банатски Двор детаљније информације
556 РКТГ-59225 Хегер Јулијана 1879 Честерег Честерег детаљније информације
557 РКТГ-59229 Фендлер Магдалена 1879 Честерег Честерег детаљније информације
558 РКТГ-59237 Фидлер Елизабет 1876 Честерег Честерег детаљније информације
559 РКТГ-59238 Фидлер Паул 1876 Честерег Честерег детаљније информације
560 РКТГ-59242 Филип Матија 1941 Банатски Двор Банатски Двор детаљније информације
561 РКТГ-59243 Филип Себастијан 1935 Банатски Двор Банатски Двор детаљније информације
562 РКТГ-59247 Филипс Сузан 1934 Банатски Двор Банатски Двор детаљније информације
563 РКТГ-59269 Фишер Магда 1875 Равни Тополовац Равни Тополовац детаљније информације
564 РКТГ-59284 Хегер Фердинанд 1886 Честерег Честерег детаљније информације
565 РКТГ-59292 Хеглер Катарина 1889 Честерег Честерег детаљније информације
566 РКТГ-59320 Фолмер Јозеф 1875 Међа Међа детаљније информације
567 РКТГ-59326 Фолтраљер Ана 1885 Међа Међа детаљније информације
568 РКТГ-59357 Франк Петер 1867 Равни Тополовац Равни Тополовац детаљније информације
569 РКТГ-59359 Франц Елизабета 1871 Честерег Честерег детаљније информације
570 РКТГ-59361 Франц Јохан 1894 Честерег Честерег детаљније информације
571 РКТГ-59373 Фрас Хилде 1939 Честерег Честерег детаљније информације
572 РКТГ-59380 Фридрих Ева 1883 Честерег Честерег детаљније информације
573 РКТГ-59382 Фридрих Јакоб 1884 Честерег Честерег детаљније информације
574 РКТГ-59387 Фриц Барбара 1863 Равни Тополовац (Катарина) Равни Тополовац детаљније информације
575 РКТГ-59435 Хемен Терезе 1896 Пардан Пардан детаљније информације
576 РКТГ-59461 Хенцл Јован 1875 Честерег Честерег детаљније информације
577 РКТГ-59472 Херберхолц Ана 1935 Честерег Честерег детаљније информације
578 РКТГ-59474 Хергат Ерика 1941 Банатски Двор Банатски Двор детаљније информације
579 РКТГ-59476 Хергат Јохан 1940 Банатски Двор Банатски Двор детаљније информације
580 РКТГ-59519 Херцег Петер 1891 Честерег Честерег детаљније информације
581 РКТГ-59540 Хес Михајло 1872 Међа Међа детаљније информације
582 РКТГ-59552 Хетриг Магдалена 1879 Равни Тополовац (Катарина) Равни Тополовац детаљније информације
583 РКТГ-59585 Адамовић Милан Никола 1900 Петрово Село Банатско Карађорђево детаљније информације
584 РКТГ-59596 Ајдуковић Сока Давид 1921 Доњи Лапац Банатско Карађорђево детаљније информације
585 РКТГ-59700 Баста Милица Димитрије 1927 Банатско Карађорђево Банатско Карађорђево детаљније информације
586 РКТГ-59783 Богдановић Милош Димитрије 1922 Нинчићево Банатско Карађорђево детаљније информације
587 РКТГ-59915 Хипентал Конрад 1877 Равни Тополовац (Катарина) Равни Тополовац детаљније информације
588 РКТГ-59919 Хипфел Јакоб 1898 Равни Тополовац (Катарина) Равни Тополовац детаљније информације
589 РКТГ-60010 Милеуснић Чедомир Стојан 1923 Банатско Карађорђево Банатско Карађорђево детаљније информације
590 РКТГ-60020 Милинчевић Милан 1917 Банатско Карађорђево Банатско Карађорђево детаљније информације
591 РКТГ-60022 Милић Чедомир Драгомир 1903 Житиште Житиште детаљније информације
592 РКТГ-60065 Холингер Роза 1893 Равни Тополовац (Катарина) Катарина (Равни Тополовац) детаљније информације
593 РКТГ-60099 Холц Петер 1939 Честерег Честерег детаљније информације
594 РКТГ-60136 Холцнер Елизабет 1885 Свети Ђурађ Свети Ђураћ детаљније информације
595 РКТГ-60139 Холцнер Инге 1942 Свети Ђурађ Свети Ђураћ детаљније информације
596 РКТГ-60140 Холцнер Јохан 1938 Свети Ђурађ Свети Ђураћ детаљније информације
597 РКТГ-60143 Холцнер Катарина 1873 Нинчићево Нинчићево детаљније информације
598 РКТГ-60144 Холцнер Освалд 1940 Свети Ђурађ Свети Ђураћ детаљније информације
599 РКТГ-60178 Хоман Елизабета 1943 Банатски Двор Банатски Двор детаљније информације
600 РКТГ-60180 Хоман Марија 1922 Честерег Честерег детаљније информације
601 РКТГ-60301 Миљуш Стана 1898 Банатско Вишњићево Банатско Вишњићево детаљније информације
602 РКТГ-60403 Хорват Иштван 1944 Чуруг Чуруг детаљније информације
603 РКТГ-60408 Јовичић Сима Јован 1921 Гламоч Банатски Душановац детаљније информације
604 РКТГ-60442 Хоф Барбара 1901 Равни Тополовац (Катарина) Равни Тополовац детаљније информације
605 РКТГ-60752 Влајсављевић Богдан Раде 1921 Банатско Карађорђево Банатско Карађорђево детаљније информације
606 РКТГ-60945 Хофман Сузана 1894 Честерег Честерег детаљније информације
607 РКТГ-60955 Митровић Милош-Милан Л 1923 Банатско Карађорђево Банатско Карађорђево детаљније информације
608 РКТГ-60974 Шиц Ана 1877 Равни Тополовац (Катарина) Катарина (Равни Тополовац) детаљније информације
609 РКТГ-60976 Шиц Антон 1870 Житиште Житиште детаљније информације
610 РКТГ-61211 Хун Јохан 1888 Честерег Честерег детаљније информације
611 РКТГ-61213 Хун Марија 1942 Честерег честер детаљније информације
612 РКТГ-61215 Хун Петер 1939 Честерег Честерег детаљније информације
613 РКТГ-61260 Зрилић Недељко Илија 1920 Банатско Карађорђево Банатско Карађорђево детаљније информације
614 РКТГ-61429 Цахари Ана 1896 Честерег Честерег детаљније информације
615 РКТГ-61430 Цахари Елизабет 1876 Честерег Честерег детаљније информације
616 РКТГ-61433 Цахари Себастијан 1880 Честерег Честерег детаљније информације
617 РКТГ-61434 Цахарија Рихарт 1945 Честерег Честерег детаљније информације
618 РКТГ-61436 Цахаријас Лиза 1899 Свети Ђурађ Свети Ђураћ детаљније информације
619 РКТГ-61566 Церингер Ана 1887 Нинчићево Нинчићево детаљније информације
620 РКТГ-61567 Церингер Никола 1881 Нинчићево Нинчићево детаљније информације
621 РКТГ-61573 Цехори Михајел 1873 Честерег Честерег детаљније информације
622 РКТГ-61580 Циглер Јохан 1933 Банатски Душановац Банатски Душановац детаљније информације
623 РКТГ-61769 Цохора Каролина 1884 Честерег Честерег детаљније информације
624 РКТГ-61936 Чипић Данило Никола 1908 Грачац Банатско Вишњићево детаљније информације
625 РКТГ-61953 Чича Илија 1894 А -непознато Банатско Карађорђево детаљније информације
626 РКТГ-61956 Чича Миле Димитрије 1894 Штикада Банатско Вишњићево детаљније информације
627 РКТГ-61967 Чича Јово Илија 1921 Дубоки До Банатско Карађорђево детаљније информације
628 РКТГ-61973 Чича Сретен Миле 1924 Банатско Вишњићево Банатско Вишњићево детаљније информације
629 РКТГ-62224 Глеђа Бранко Миле 1917 Грачац Банатско Карађорђево детаљније информације
630 РКТГ-62240 Шајновић Бранко Максим 1923 Банатско Карађорђево Банатско Карађорђево детаљније информације
631 РКТГ-62539 Шварц Ана 1888 Нинчићево Нинчићево детаљније информације
632 РКТГ-62600 Ћорић Ђуро А -непознато Банатско Карађорђево детаљније информације
633 РКТГ-62785 Шен Балдур 1940 Равни Тополовац (Катарина) Катарина (Равни Тополовац) детаљније информације
634 РКТГ-62790 Шен Ева 1921 Равни Тополовац (Катарина) Катарина (Равни Тополовац) детаљније информације
635 РКТГ-62797 Шен Франк 1939 Равни Тополовац (Катарина) Катарина (Равни Тополовац) детаљније информације
636 РКТГ-63172 Шефер Никола 1873 Равни Тополовац (Катарина) Катарина (Равни Тополовац) детаљније информације
637 РКТГ-63355 Шимер Катарина 1884 Честерег Честерег детаљније информације
638 РКТГ-63449 Ширлер Елизе 1889 Честерег Честерег детаљније информације
639 РКТГ-63516 Широ Ана 1882 Честерег Честерег детаљније информације
640 РКТГ-63517 Широ Георг 1866 Равни Тополовац (Катарина) Равни Тополовац детаљније информације
641 РКТГ-63518 Широ Јохан 1942 Честерег Честерег детаљније информације
642 РКТГ-63519 Широ Марија 1898 Житиште Житиште детаљније информације
643 РКТГ-63520 Широ Паул 1938 Честерег Честерег детаљније информације
644 РКТГ-63521 Широ Франц 1944 Честерег Честерег детаљније информације
645 РКТГ-63522 Шислер Катарина 1877 Наково Наково детаљније информације
646 РКТГ-63737 Белић Ђуро Летоније 1897 Банатско Вишњићево Вишњићево детаљније информације
647 РКТГ-65847 Тот Ференц Антал 1921 Торда Торда детаљније информације
648 РКТГ-65883 Ћулибрк Станко Лазо 1921 Ивањска Банатско Карађорђево детаљније информације
649 РКТГ-65987 Дракулић Миле Раде 1887 Кореница Банатско Карађорђево детаљније информације
650 РКТГ-66012 Ђољушевић Обрен Борота 1921 Никшић Банатско Карађорђево детаљније информације
651 РКТГ-66053 Шкорић Драгомир Милан 1920 Грачац Банатско Карађорђево детаљније информације
652 РКТГ-66058 Шкундрић Паја Никола 1924 Вишњићево Банатско Вишњићево детаљније информације
653 РКТГ-66191 Шлехтер Аполонија 1875 Равни Тополовац (Катарина) Катарина (Равни Тополовац) детаљније информације
654 РКТГ-66254 Шмит Адам 1886 Банатски Двор Банатски Двор детаљније информације
655 РКТГ-66330 Шмит Петер 1875 Честерег Честерег детаљније информације
656 РКТГ-66353 Шмитерал Михаел 1873 Честерег Честерег детаљније информације
657 РКТГ-66528 Шнајдер Петар 1878 Катарина Катарина (Равни Тополовац) детаљније информације
658 РКТГ-66531 Шнајдер Сузана 1876 Равни Тополовац (Катарина) Катарина (Равни Тополовац) детаљније информације
659 РКТГ-66832 Шпис Ана 1937 Банатски Двор Банатски Двор детаљније информације
660 РКТГ-66833 Шпис Елизабета 1943 Банатски Двор Банатски Двор детаљније информације
661 РКТГ-66908 Шпредер Терезија 1884 Нинчићево Нинчићево детаљније информације
662 РКТГ-66944 Штајгервалд Елизабета 1884 Равни Тополовац (Катарина) Равни Тополовац детаљније информације
663 РКТГ-66967 Штајн Матијас 1938 Ада Честерег детаљније информације
664 РКТГ-66968 Штајн Никола 1939 Честерег Честерег детаљније информације
665 РКТГ-67155 Штехер Гертруд 1934 Честерег Честерег детаљније информације
666 РКТГ-67156 Штехер Катарина 1874 Равни Тополовац (Катарина) Равни Тополовац детаљније информације
667 РКТГ-67161 Штикавац Јован 1891 А -непознато Банатско Карађорђево детаљније информације
668 РКТГ-67162 Штикавац Савка Гавра 1921 Добро село Банатско Карађорђево детаљније информације
669 РКТГ-67173 Штокер Фани 1874 Честерег Честерег детаљније информације
670 РКТГ-67198 Штумпер Јохан 1879 Равни Тополовац (Катарина) Равни Тополовац детаљније информације
671 РКТГ-67206 Штуприх Петер 1881 Честерег Честерег детаљније информације
672 РКТГ-67251 Шумер Лиза 1934 Честерег Честерег детаљније информације
673 РКТГ-67258 Шустер Маргор Честерег Честерег детаљније информације
674 РКТГ-70077 Дворанац Драга Милош 1905 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
675 РКТГ-71557 Кантар Јова Илија 1892 Доњи Лапац Банатско Карађорђево детаљније информације
676 РКТГ-71679 Краварушић Никола Марко 1923 Банатски Душановац Банатски Душановац детаљније информације
677 РКТГ-71684 Крајновић Бранко Дане 1925 Банатско Карађорђево Банатско Карађорђево детаљније информације
678 РКТГ-72392 Грчанац Димитрије Војин Вишњићево Вишњићево детаљније информације
679 РКТГ-72400 Грујичић Лазар Негован 1890 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
680 РКТГ-72401 Грчанац Никола Бранко 1912 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
681 РКТГ-72402 Грчанац Марко Лазар 1897 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
682 РКТГ-72405 Грбић Сава Игњат 1898 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
683 РКТГ-72406 Георгијевић Милош Љубоје 1901 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
684 РКТГ-72407 Георгијевић Иван Љубоје 1916 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
685 РКТГ-72408 Гавриловић Љубоја Урош 1900 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
686 РКТГ-72409 Гавриловић Бошко Љуба 1923 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
687 РКТГ-72410 Грбић Драга Игњат 1895 Вишњићево Вишњићево детаљније информације
688 РКТГ-73123 Новковић Милан Илија 1922 Грачац Банатско Карађорђево детаљније информације
689 РКТГ-73263 Кулић Недељко Петар 1925 Билеће Банатски Душановац детаљније информације
690 РКТГ-73648 Лукић Милица Данило 1924 Честерег Банатско Карађорђево детаљније информације
691 РКТГ-73746 Маринковић Миле Матија 1919 Сутоморе Банатско Карађорђево детаљније информације
692 РКТГ-73750 Мариновић Марко Матија 1927 Сутоморе Банатско Карађорђево детаљније информације
693 РКТГ-73910 Матић Влада Миланко 1916 Удбина Банатско Карађорђево детаљније информације
694 РКТГ-74017 Милеуснић Чеда Стојан 1923 Банатско Карађорђево Банатско Карађорђево детаљније информације
695 РКТГ-80029 Богуновић Мара 1923 Плашко Банатско Вишњићево детаљније информације
696 РКТГ-82575 Макен Марија 1903 Банатски Двор Банатски Двор детаљније информације
697 РКТГ-82677 Велисављевић Богдан 1921 Банатско Карађорђево Банатско Карађорђево детаљније информације
698 РКТГ-82735 Кангрга Софија 1915 Грачац Банатско Вишњићево детаљније информације
699 РКТГ-82736 Коцијанчић Михајло 1889 Плавје (Истра) Хетин детаљније информације
700 РКТГ-82860 Рајачић Илија Ђура 1924 Банатско Карађорђево Банатско Карађорђево детаљније информације
701 РКТГ-82861 Рајачић Мандица Милан 1927 Банатско Карађорђево Банатско Карађорђево детаљније информације
702 РКТГ-82862 Рајачић Милица Милан 1925 Банатско Карађорђево Банатско Карађорђево детаљније информације
703 РКТГ-82871 Ракић Даница Ђура 1921 Огулин Банатско Карађорђево детаљније информације
704 РКТГ-82963 Саватовић Миле Јован 1922 Банатско Карађорђево Банатско Карађорђево детаљније информације
705 РКТГ-84734 Белогрлић Благоје Банатско Карађорђево Банатско Карађорђево детаљније информације
706 РКТГ-87121 Мориц Матијас Фрања 1893 Равни Тополовац Равни Тополовац детаљније информације
707 РКТГ-98479 Томас Петар Мартин 1893 Српски Итабеј Српски Итабеј детаљније информације
708 РКТГ-100630 Рапаић Лазар Кореница Банатско Карађорђево детаљније информације
709 РКТГ-100647 Мартиновић Ника 1927 Банатско Карађорђево Банатско Карађорђево детаљније информације
710 РКТГ-100715 Симон Вилмош Јозеф 1897 Житиште Житиште детаљније информације
711 РКТГ-100716 Симон Ирена Давид 1903 Житиште Житиште детаљније информације
712 РКТГ-100718 Стојисављевић Јован Данило 1927 Банатско Вишњићево Вишњићево детаљније информације
713 РКТГ-100725 Прибић Петар Пепо 1924 Банатско Карађорђево Банатско Карађорђево детаљније информације
714 РКТГ-100727 Радаковић Софија 1921 Удбина Банатско Карађорђево детаљније информације
715 РКТГ-100887 Штиковац Савка 1921 Доњи Лапац Банатско Карађорђево детаљније информације
716 РКТГ-101124 Фолмер Каролина 1878 Честерег Честерег детаљније информације
717 РКТГ-108346 Будаи Имре Шандор 1876 Нови Итебеј Нови Итебеј детаљније информације
718 РКТГ-108357 Чортош Јанош 1926 Нови Итебеј Нови Итебеј детаљније информације
719 РКТГ-108425 Рајнер Јакоб 1899 Честерег Честерег детаљније информације
720 РКТГ-108446 Филип Георг 1900 Банатска Топола Банатски Двор детаљније информације
721 РКТГ-108447 Хип Јован 1882 Банатски Двор Банатски Двор детаљније информације
722 РКТГ-108488 Бајер Петар 1906 Честерег Честерег детаљније информације
723 РКТГ-108625 Кекењ Андраш Нови Итебеј Нови Итебеј детаљније информације
724 РКТГ-108627 Калнок Јанош Иштван 1897 Нови Итебеј Нови Итебеј детаљније информације
725 РКТГ-108636 Јомолнар Петер Јожеф 1887 Нови Итебеј Нови Итебеј детаљније информације
726 РКТГ-108642 Јакуш Петер Пал 1915 Нови Итебеј Нови Итебеј детаљније информације
727 РКТГ-108677 Фешиш Иштван Имре 1920 Нови Итебеј Нови Итебеј детаљније информације
728 РКТГ-108678 фодор Имре 1884 Торда Торда детаљније информације
729 РКТГ-108765 Топалов Иштван Михаљ Торда Торда детаљније информације
730 РКТГ-108770 Тот Имре Јожеф 1891 Нови Итебеј Нови Итебеј детаљније информације
731 РКТГ-108772 Тот Иштван Ласло 1882 Торда Торда детаљније информације
732 РКТГ-108829 Луфи Балтазар 1896 Честерег Честерег детаљније информације
733 РКТГ-108844 Михелс Петер 1895 Честерег Честерег детаљније информације
734 РКТГ-108850 Ковач Антал 1875 Банатски Душановац Банатски Душановац детаљније информације
735 РКТГ-108851 Венер Јозеф 1876 Равни Тополовац Равни Тополовац детаљније информације
736 РКТГ-108872 Федершил Јосиф 1893 Житиште Житиште детаљније информације
737 РКТГ-108877 Кунал Јакоб 1901 Међа Међа детаљније информације
738 РКТГ-108880 Ринделик Јакоб 1879 Равни Тополовац Равни Тополовац детаљније информације
739 РКТГ-108881 Веркинг Ерика 1942 Равни Тополовац Равни Тополовац детаљније информације
740 РКТГ-108882 Тил Себастиан 1882 Равни Тополовац Равни Тополовац детаљније информације
741 РКТГ-108883 Гали Петер 1906 Равни Тополовац Равни Тополовац детаљније информације
742 РКТГ-108894 Михел Антон 1887 Хетин Хетин детаљније информације
743 РКТГ-108905 Клајн Мартин 1889 Међа Међа детаљније информације
744 РКТГ-108911 Теслинг Матија 1898 Равни Тополовац Равни Тополовац детаљније информације
745 РКТГ-108912 Енгел Јакоб 1892 Равни Тополовац Равни Тополовац детаљније информације
746 РКТГ-108913 Крах Петер 1891 Равни Тополовац Равни Тополовац детаљније информације
747 РКТГ-108914 Табор Јован 1889 Међа Међа детаљније информације
748 РКТГ-108915 Релинг Павле 1895 Међа Међа детаљније информације
749 РКТГ-108917 Адријан Франц 1894 Међа Међа детаљније информације
750 РКТГ-108931 Симон Јохан 1892 Честерег Честерег детаљније информације
751 РКТГ-108932 Лоренц Јосиф 1890 Равни Тополовац Равни Тополовац детаљније информације
752 РКТГ-108935 Рорнингер Јован 1891 Торак Торак детаљније информације
753 РКТГ-108942 Ахенбах Паул 1909 Међа Међа детаљније информације
754 РКТГ-108954 Дипонг Никола 1895 Нови Итебеј Нови Итебеј детаљније информације
755 РКТГ-108959 Хесман Антон 1913 Међа Међа детаљније информације
756 РКТГ-108962 Ришар Никола 1891 Међа Међа детаљније информације
757 РКТГ-108966 Бартл Матија 1906 Равни Тополовац Равни Тополовац детаљније информације
758 РКТГ-108967 Шефер Паул 1894 Честерег Честерег детаљније информације
759 РКТГ-108969 Паул Јозеф 1886 Житиште Житиште детаљније информације
760 РКТГ-108972 Нојрер Јулије 1885 Међа Међа детаљније информације
761 РКТГ-108974 Шнајдер Јован 1895 Међа Међа детаљније информације
762 РКТГ-108984 Стумпф Ана 1873 Равни Тополовац Равни Тополовац детаљније информације
763 РКТГ-108991 Брихта Јован 1899 Честерег Честерег детаљније информације
764 РКТГ-108998 Хемен Франц 1885 Међа Међа детаљније информације
765 РКТГ-108999 Лаукс Јован 1894 Честерег Честерег детаљније информације
766 РКТГ-109005 Валтер Фрања 1889 Честерег Честерег детаљније информације
767 РКТГ-109008 Маус Петар 1893 Житиште Житиште детаљније информације
768 РКТГ-109023 Бушбах Катарина 1885 Честерег Честерег детаљније информације
769 РКТГ-109029 Хајм Јосип 1894 Хетин Хетин детаљније информације
770 РКТГ-109031 Хекл Јован 1887 Међа Међа детаљније информације
771 РКТГ-109036 Фишбах Јакоб 1893 Међа Међа детаљније информације
772 РКТГ-109038 Сич Катарина 1870 Честерег Равни Тополовац детаљније информације
773 РКТГ-109041 Лајков Адам 1892 Ченаји Равни Тополовац детаљније информације
774 РКТГ-109042 Франц Јосиф 1863 Честерег Честерег детаљније информације
775 РКТГ-109043 Масонг Венцел 1875 Лазарево Равни Тополовац детаљније информације
776 РКТГ-109045 Колинг Маргарета 1870 Равни Тополовац Равни Тополовац детаљније информације
777 РКТГ-109051 Хи Јосиф 1849 Бегеј Св. Ђурађ Житиште детаљније информације
778 РКТГ-109052 Милер Ана 1864 Равни Тополовац Равни Тополовац детаљније информације
779 РКТГ-109053 Гинглер Михајло 1883 Бегеј Св. Ђурађ Житиште детаљније информације
780 РКТГ-109057 Рауш Елизабета 1883 Честерег Честерег детаљније информације
781 РКТГ-109059 Киндл Маргарета 1863 Равни Тополовац Равни Тополовац детаљније информације
782 РКТГ-109062 Тил Петар 1869 Бегеј Св. Ђурађ Житиште детаљније информације
783 РКТГ-109069 Декорси Фрања 1891 Сечањ Равни Тополовац детаљније информације
784 РКТГ-109070 Циглер Гашпар 1871 Мартиница Равни Тополовац детаљније информације
785 РКТГ-109071 Бауман Никола 1863 Бегеј Св. Ђурађ Житиште детаљније информације
786 РКТГ-109081 Табар Михајло 1864 Српска Црња Равни Тополовац детаљније информације
787 РКТГ-109082 Милер Јозеф 1901 Честерег Равни Тополовац детаљније информације
788 РКТГ-109083 Герман Ана 1872 Сарча Равни Тополовац детаљније информације
789 РКТГ-109086 Пфанер Антон 1874 Молин Равни Тополовац детаљније информације
790 РКТГ-109087 Хајнрих Катарина 1852 Међа Равни Тополовац детаљније информације
791 РКТГ-109088 Албец Гизела 1888 Међа Равни Тополовац детаљније информације
792 РКТГ-109089 Јегер Јозеф 1865 Лазарево Равни Тополовац детаљније информације
793 РКТГ-109090 Енгел Михајло 1870 Томашевац Равни Тополовац детаљније информације
794 РКТГ-109091 Кремер Петар 1885 Крајишник Равни Тополовац детаљније информације
795 РКТГ-109092 Витман Дори 1864 А -непознато Равни Тополовац детаљније информације
796 РКТГ-109116 Матје Петар 1855 Молин Честерег детаљније информације
797 РКТГ-109117 Еренрајс Ева 1880 Бегеј Св. Ђурађ Равни Тополовац детаљније информације
798 РКТГ-109118 Калди Антон 1944 Равни Тополовац Равни Тополовац детаљније информације
799 РКТГ-109133 Секереш Маргарета 1914 А -непознато Равни Тополовац детаљније информације
800 РКТГ-109136 Хемен Елизабета 1870 Међа Међа детаљније информације
801 РКТГ-109137 Фојдл Ана 1872 Међа Међа детаљније информације
802 РКТГ-109148 Фајдл Елизабета 1874 Сечањ Међа детаљније информације
803 РКТГ-109173 Хаман Франц 1860 Међа Међа детаљније информације
804 РКТГ-109177 Ратен Петер 1865 Жомбоља Међа детаљније информације
805 РКТГ-109181 Церингер Доминик 1867 Међа Међа детаљније информације
806 РКТГ-109215 Дернер Георг 1871 Српски Неузин Српски Итебеј детаљније информације
807 РКТГ-109224 Ретцлер Катарина 1880 Крајишник Међа детаљније информације
808 РКТГ-109229 Најрор Катарина 1869 Међа Међа детаљније информације
809 РКТГ-109241 Табар Петер 1873 Међа Међа детаљније информације
810 РКТГ-109242 Нубер Ана 1869 Међа Међа детаљније информације
811 РКТГ-109249 Браун Јован 1911 Честерег Честерег детаљније информације
812 РКТГ-109266 Ел Катарина 1877 Међа Међа детаљније информације
813 РКТГ-109287 Лајтхајм Терезија 1879 Међа Међа детаљније информације
814 РКТГ-109309 Шмид Маргарета 1873 Жомбоља Међа детаљније информације
815 РКТГ-109356 Себастијан Терезија 1884 Јаша Томић Међа детаљније информације
816 РКТГ-109370 Фриш Марија 1927 Српски Итебеј Српски Итебеј детаљније информације
817 РКТГ-109409 Хартман Елизабет 1871 Ујвар Међа детаљније информације
818 РКТГ-109414 Мајер Јакоб 1879 Међа Међа детаљније информације
819 РКТГ-109415 Чановић Ана 1891 Житиште Торак детаљније информације
820 РКТГ-109417 Реизинг Петер 1862 Банатско Велико Село Српски Итебеј детаљније информације
821 РКТГ-109421 Шнајдер Марија 1868 Сутјеска Српски Итебеј детаљније информације
822 РКТГ-109426 Трици Паул 1866 Међа Међа детаљније информације
823 РКТГ-109433 Тиво Николаус 1868 Међа Међа детаљније информације
824 РКТГ-109436 Фишл Франц 1868 Међа Међа детаљније информације
825 РКТГ-109439 Тиш Ана 1875 Међа Међа детаљније информације
826 РКТГ-109441 Фoхт Розалија 1877 Међа Међа детаљније информације
827 РКТГ-109443 Каулер Барбара 1863 Међа Међа детаљније информације
828 РКТГ-109446 Рајбел Николаус 1858 Међа Међа детаљније информације
829 РКТГ-109448 Енгелбергер Етијен 1866 Српски Итебеј Међа детаљније информације
830 РКТГ-109452 Хес Ана 1869 Међа Међа детаљније информације
831 РКТГ-109453 Гутшал катарина 1878 Међа Међа детаљније информације
832 РКТГ-109456 Хамен Терезија 1869 Међа Међа детаљније информације
833 РКТГ-109457 Визингер Конрад 1864 Аурелхаза Међа детаљније информације
834 РКТГ-109464 Фајгел Магдалена 1869 Међа Међа детаљније информације
835 РКТГ-109467 Шварц Терезија 1865 Међа Међа детаљније информације
836 РКТГ-109476 Фолтрауер Антон 1896 Међа Међа детаљније информације
837 РКТГ-109484 Рашлер Ана 1864 Међа Међа детаљније информације
838 РКТГ-109486 Науерт Ана 1875 Међа Међа детаљније информације
839 РКТГ-109495 Негел Ана 1883 Међа Међа детаљније информације
840 РКТГ-109499 Лох Маргарета 1870 Чатад Међа детаљније информације
841 РКТГ-109502 Бадер Барбара 1878 Крајишник Равни Тополовац детаљније информације
842 РКТГ-109504 Фојдл Елизабета 1883 Међа Међа детаљније информације
843 РКТГ-109507 Тилшнајдер Кристина 1872 Међа Међа детаљније информације
844 РКТГ-109508 Рук Катарина 1905 Међа Међа детаљније информације
845 РКТГ-109523 Најрор Ана 1863 Међа Међа детаљније информације
846 РКТГ-109529 Ларди Катарина 1877 Лазарево Српски Итебеј детаљније информације
847 РКТГ-109530 Ришар Доминик 1862 Међа Међа детаљније информације
848 РКТГ-109542 Кастори Ида 1896 Војловица Међа детаљније информације
849 РКТГ-109549 Критјакејевић Јулијана 1872 Међа Међа детаљније информације
850 РКТГ-109550 Шварц Јован 1866 Жомбоља Међа детаљније информације
851 РКТГ-109576 Шнајдер Ана 1867 Међа Међа детаљније информације
852 РКТГ-109578 Бем Магдалена 1869 Међа Међа детаљније информације
853 РКТГ-109579 Бергер Магдалена 1900 Међа Међа детаљније информације
854 РКТГ-109586 Вајсмилер Барбара 1886 Међа Међа детаљније информације
855 РКТГ-109600 Химел Јован 1859 Међа Међа детаљније информације
856 РКТГ-109613 Пут Матија 1867 Међа Међа детаљније информације
857 РКТГ-109614 Леб Петер 1885 Јаша Томић Међа детаљније информације
858 РКТГ-109621 Визингер Лујза 1867 А - непознато Међа детаљније информације
859 РКТГ-109675 Рајтер Барбара 1897 Хетин Хетин детаљније информације
860 РКТГ-109729 Шварц Никола 1875 Хетин Хетин детаљније информације
861 РКТГ-109812 Менг Ана 1898 Међа Међа детаљније информације
862 РКТГ-109823 Кох Матијас 1882 Лазарево Српски Итебеј детаљније информације
863 РКТГ-109867 Винверт Матија 1880 Хетин Хетин детаљније информације
864 РКТГ-109869 Дернер Магдалена 1879 Међа Међа детаљније информације
865 РКТГ-109872 Лунг Герлинде 1944 Хетин Хетин детаљније информације
866 РКТГ-109885 Мајер Елизабет 1878 Честерег Честерег детаљније информације
867 РКТГ-109915 Ларди Регина 1873 Елемир Итебеј детаљније информације
868 РКТГ-109944 Пихлер Терезија 1883 Честерег Торак детаљније информације
869 РКТГ-109955 Пајц Никола 1865 Богараш Хетин детаљније информације
870 РКТГ-109960 Фишер Кристина 1875 Елемир Итебеј детаљније информације
871 РКТГ-109981 Захари Марија 1862 Житиште Итебеј детаљније информације
872 РКТГ-109992 Шипфер Ерика 1944 Торак Торак детаљније информације
873 РКТГ-110003 Шварц Хелене 1877 Алба Јулија Међа детаљније информације
874 РКТГ-110004 Хемерт Ана 1883 Међа Међа детаљније информације
875 РКТГ-110045 Шпенглер Ана 1884 Међа Међа детаљније информације
876 РКТГ-110057 Клефас Елизабета 1936 Хетин Хетин детаљније информације
877 РКТГ-110080 Круменакер Јохан 1898 Итебеј Итебеј детаљније информације
878 РКТГ-110105 Радогај Катарина 1869 Међа Итебеј детаљније информације
879 РКТГ-110158 Ел Јохан 1877 Међа Међа детаљније информације
880 РКТГ-110187 Хуњар Јулијус 1898 Чатат Равни Тополовац детаљније информације
881 РКТГ-110190 Алтмајер Франц 1894 Јосифалва Честерег детаљније информације
882 РКТГ-110259 Целнер Јован 1895 Долац Међа детаљније информације
883 РКТГ-110320 Шварц Јозеф 1879 Хетин Хетин детаљније информације
884 РКТГ-110348 Фрех Барбара 1867 Хетин Хетин детаљније информације
885 РКТГ-110356 Бергер Хајнрих 1882 Нинчићево Међа детаљније информације
886 РКТГ-110358 Тирјунг Петер 1873 Хетин Хетин детаљније информације
887 РКТГ-110387 Банвег Игњац 1886 Честерег Честерег детаљније информације
888 РКТГ-110402 Шредер Розалиа 1921 Нинчићево Међа детаљније информације
889 РКТГ-110427 Ганшир Михајло 1880 Хетин Хетин детаљније информације
890 РКТГ-110480 Барнауер Ана 1884 Српски Итебеј Српски Итебеј детаљније информације
891 РКТГ-110505 Розенцвајг Маргарета 1872 Нинчићево Међа детаљније информације
892 РКТГ-110523 Ганшир Ана 1884 Хетин Хетин детаљније информације
893 РКТГ-110598 Хајман Матија 1878 Хетин Хетин детаљније информације
894 РКТГ-110599 Линг Мартин 1901 Хетин Хетин детаљније информације
895 РКТГ-110611 Шнајдер Марјана 1887 Нинчићево Међа детаљније информације
896 РКТГ-110616 Олћан Јохан 1864 Хетин Хетин детаљније информације
897 РКТГ-110634 Рерих Елизабета 1880 Итебеј Итебеј детаљније информације
898 РКТГ-110643 Јост Магдалена 1864 А - непознато Торак детаљније информације
899 РКТГ-110653 Клајн Магдалена 1870 А - непознато Међа детаљније информације
900 РКТГ-110679 Рап Лидрија 1880 А - непознато Српски Итебеј детаљније информације
901 РКТГ-110691 Табор Јозеф 1910 А - непознато Хетин детаљније информације
902 РКТГ-110695 Томас Вероника 1886 А - непознато Међа детаљније информације
903 РКТГ-110739 Блаумилер Марија 1874 Нинчићево Међа детаљније информације
904 РКТГ-110743 Себастијан Маргарета 1865 Катарина Тополовац детаљније информације
905 РКТГ-110802 Хамза Марија 1889 Нинчићево Међа детаљније информације
906 РКТГ-110828 Хартман Јозеф 1877 Нинчићево Итебеј детаљније информације
907 РКТГ-110844 Шумер Петер 1863 Хетин Хетин детаљније информације
908 РКТГ-110845 Рајнијгер Филип 1864 Хетин Хетин детаљније информације
909 РКТГ-110868 Лауфер Кати 1877 Нинчићево Међа детаљније информације
910 РКТГ-110875 Хи Маргарета 1858 Катарина Итебеј детаљније информације
911 РКТГ-110906 Порте Ана 1867 Нинчићево Међа детаљније информације
912 РКТГ-110932 Цензер Катарина 1914 Темишвар Итебеј детаљније информације
913 РКТГ-110959 Бергер Терезија 1883 Нинчићево Међа детаљније информације
914 РКТГ-111007 Папс Петер 1866 Хајфелд Хетин детаљније информације
915 РКТГ-111012 Тузинг Катарина 1865 Ујвар Међа детаљније информације
916 РКТГ-111056 Лар Марија 1884 Нинчићево Међа детаљније информације
917 РКТГ-111076 Каутен Лизи 1882 Нинчићево Међа детаљније информације
918 РКТГ-111095 Церингер Јован 1861 Нинчићево Међа детаљније информације
919 РКТГ-111115 Порте Ана 1869 Зрењанин Међа детаљније информације
920 РКТГ-111121 Гаско Терезија 1869 Нинчићево Међа детаљније информације
921 РКТГ-111145 Хенгелс Ана 1864 Катарина Велики Торак детаљније информације
922 РКТГ-111179 Фајдел Ана 1902 Нинчићево Међа детаљније информације
923 РКТГ-111189 Бибел Ана 1881 Нинчићево Међа детаљније информације
924 РКТГ-111193 Лох Марија 1875 Свети Никола Торак детаљније информације
925 РКТГ-111215 Круменакер Марија 1871 А - непознато Итебеј детаљније информације
926 РКТГ-111216 Дитрих Антон 1885 Хетин Хетин детаљније информације
927 РКТГ-111237 Луч Терезија 1870 Житиште Житиште детаљније информације
928 РКТГ-111284 Барбир Катарина 1885 Житиште Торак детаљније информације
929 РКТГ-111286 Баумгертенер Кати 1869 Међа Међа детаљније информације
930 РКТГ-111295 Бибел Ана 1867 Међа Крајишник детаљније информације
931 РКТГ-111299 Блум Марија 1876 Међа Међа детаљније информације
932 РКТГ-111318 Винтер Катарина 1883 Међа Међа детаљније информације
933 РКТГ-111320 Вјасман Барбара 1930 Торак Торак детаљније информације
934 РКТГ-111324 Гајс Ана 1872 Међа Сечањ детаљније информације
935 РКТГ-111339 Грос Катарина 1869 Честерег Нови Козарци детаљније информације
936 РКТГ-111355 Јан Барбара 1859 Равни Тополовац Бегејци детаљније информације
937 РКТГ-111364 Кастори Петер 1923 Међа Међа детаљније информације
938 РКТГ-111380 Кратиће Јозефина 1873 Банатско Велико Село Међа детаљније информације
939 РКТГ-111387 Лех Јакоб 1864 Међа Међа детаљније информације
940 РКТГ-111392 Лунг Ана 1867 Међа Међа детаљније информације
941 РКТГ-111399 Малиц Магдалена 1875 Међа Међа детаљније информације
942 РКТГ-111410 Најрор Јозефине 1870 Међа Међа детаљније информације
943 РКТГ-111411 Најрор Николаус 1865 Међа Међа детаљније информације
944 РКТГ-111419 Повачек Маргарета 1882 Међа Међа детаљније информације
945 РКТГ-111420 Прак Никола 1868 Међа Међа детаљније информације
946 РКТГ-111422 Пут Магдалена 1888 Међа Међа детаљније информације
947 РКТГ-111423 Путенкунет Хајнрих 1865 Торак Бусење детаљније информације
948 РКТГ-111437 Рук Катарина 1862 Међа Међа детаљније информације
949 РКТГ-111444 Сладек Сидонија 1882 Међа Међа детаљније информације
950 РКТГ-111447 Табар Ана 1875 Међа Међа детаљније информације
951 РКТГ-111449 Трајс Марија 1870 Међа Међа детаљније информације
952 РКТГ-111451 Тумелдингер Ана 1865 Ујвар Српски Итебеј детаљније информације
953 РКТГ-111457 Фогел Магдалена 1870 Међа Међа детаљније информације
954 РКТГ-111462 Хеп Маргарета 1870 Међа Међа детаљније информације
955 РКТГ-111465 Химел Маргарета 1866 Међа Међа детаљније информације
956 РКТГ-111480 Шварц Розалија 1882 Међа Међа детаљније информације
957 РКТГ-111485 Шредер Терезија 1883 Међа Међа детаљније информације
958 РКТГ-111531 Кох Елизабета 1887 Међа Међа детаљније информације
959 РКТГ-111538 Најрор Терезија 1872 Гарабаш Међа детаљније информације
960 РКТГ-111551 Лох Ана 1880 Међа Међа детаљније информације
961 РКТГ-111555 Рецлер Антон 1867 Жомбоља Међа детаљније информације