Презиме и име Место рођења Место пребивалишта
Почетна >> СЕВЕРНО-БАЧКИ ОКРУГ >> Суботица - град
Редни
број
Број Презиме и име Име родитеља Година рођења Место рођења Место пребивалишта
1 РКТГ-2558 Фекете Маћаш Бачки Виногради Бачки Виногради детаљније информације
2 РКТГ-2577 Фат Јанош Јанош 1910 Кунбаја Бајмок детаљније информације
3 РКТГ-2578 Олман Јакоб Михајло 1898 Кунбаја Бајмок детаљније информације
4 РКТГ-2582 Пејин Гаша Адам Светозар Милетић Бајмок детаљније информације
5 РКТГ-2603 Бајус Лајош Јанош Чантавир Чантавир детаљније информације
6 РКТГ-2725 Кемивеш Маћаш Мартон Чантавир Чантавир детаљније информације
7 РКТГ-2731 Серенчеи Карољ Јаков Чантавир Чантавир детаљније информације
8 РКТГ-2732 Вида Имре Ференц Чантавир Чантавир детаљније информације
9 РКТГ-4124 Балаж Лајош 1904 Хајдуково Хајдуково детаљније информације
10 РКТГ-4126 Елек Иштван 1914 Хајдуково Хајдуково детаљније информације
11 РКТГ-4127 Елек Јанош 1909 Хајдуково Хајдуково детаљније информације
12 РКТГ-4128 Ердељи Иштван 1921 Хајдуково Хајдуково детаљније информације
13 РКТГ-4130 Ердељи Јожеф 1919 Хајдуково Хајдуково детаљније информације
14 РКТГ-4133 Фогаш Антун Хајдуково Хајдуково детаљније информације
15 РКТГ-4136 Генцел Јосип 1912 Хајдуково Хајдуково детаљније информације
16 РКТГ-4137 Какаш Несто 1908 Хајдуково Хајдуково детаљније информације
17 РКТГ-4139 Мењхарди Шебешћен Шебешћен 1904 Хајдуково Хајдуково детаљније информације
18 РКТГ-4141 Салаи Грго 1902 Хајдуково Хајдуково детаљније информације
19 РКТГ-4143 Салма Јанош 1910 Хајдуково Хајдуково детаљније информације
20 РКТГ-4145 Такач Антал Хајдуково Хајдуково детаљније информације
21 РКТГ-4146 Тамаши Лајош 1914 Хајдуково Хајдуково детаљније информације
22 РКТГ-4148 Варга Антал Хајдуково Хајдуково детаљније информације
23 РКТГ-4150 Варга Шандор Хајдуково Хајдуково детаљније информације
24 РКТГ-4436 Цифра Петер Стара Моравица Стара Моравица детаљније информације
25 РКТГ-4439 Фаркаш Лајош Стара Моравица Стара Моравица детаљније информације
26 РКТГ-4442 Улфра Петер Стара Моравица Стара Моравица детаљније информације
27 РКТГ-4443 Сабо Шипош Имре Стара Моравица Стара Моравица детаљније информације
28 РКТГ-4445 Шефер Фрања Стара Моравица Стара Моравица детаљније информације
29 РКТГ-4456 Балко Мачаи Лајош Имре 1901 Келебија Келебија детаљније информације
30 РКТГ-4458 Гилице Михаљ Андраш 1919 Келебија Келебија детаљније информације
31 РКТГ-4461 Херке Марија 1914 Келебија Келебија детаљније информације
32 РКТГ-4839 Аладар Иван Иван 1884 Околина Оточца Жедник детаљније информације
33 РКТГ-4842 Балинт Карољ Јанош 1913 Кањижа Жедник детаљније информације
34 РКТГ-4843 Барат Илеш 1900 Жедник Жедник детаљније информације
35 РКТГ-4844 Боршош Михаљ 1908 Жедник Жедник детаљније информације
36 РКТГ-4846 Димовић Милош 1914 Жедник Жедник детаљније информације
37 РКТГ-4849 Фараго Јожеф Ференц 1919 Жедник Жедник детаљније информације
38 РКТГ-4850 Фараго Шандор Антал 1903 Жедник Жедник детаљније информације
39 РКТГ-4851 Фазекаш Ласло 1906 Жедник Жедник детаљније информације
40 РКТГ-4853 Харкаи Андраш 1912 Жедник Жедник детаљније информације
41 РКТГ-4855 Ховањ Ференц Ференц 1917 Жедник Жедник детаљније информације
42 РКТГ-4856 Кабаи Шандор 1910 Жедник Жедник детаљније информације
43 РКТГ-4857 Катанчић Блашко 1886 Жедник Жедник детаљније информације
44 РКТГ-4859 Киш Ференц 1900 Жедник Жедник детаљније информације
45 РКТГ-4861 Киш Иштван 1916 Жедник Жедник детаљније информације
46 РКТГ-4863 Колар Карољ Иштван 1913 Жедник Жедник детаљније информације
47 РКТГ-4864 Ковач Ошколаш Ференц 1904 Жедник Жедник детаљније информације
48 РКТГ-4868 Ковач Ошколаш Иштван Даниел 1926 Жедник Ђурђин детаљније информације
49 РКТГ-4870 Ленђел Иштван 1897 Жедник Жедник детаљније информације
50 РКТГ-4873 Марјановић господин Жедник Жедник детаљније информације
51 РКТГ-4875 Марјановић госпођа Жедник Жедник детаљније информације
52 РКТГ-4877 Месарош Јанош 1883 Жедник Жедник детаљније информације
53 РКТГ-4879 Молнар Пал 1892 Жедник Жедник детаљније информације
54 РКТГ-4881 Молнар Пал Антал 1884 Жедник Жедник детаљније информације
55 РКТГ-4885 Онхаус Маћаш 1926 Жедник Жедник детаљније информације
56 РКТГ-4887 Орос Ђерђ мл. 1926 Жедник Жедник детаљније информације
57 РКТГ-4888 Орос Ђерђ ст. 1900 Жедник Жедник детаљније информације
58 РКТГ-4890 Палинкаш Јожеф 1899 Жедник Жедник детаљније информације
59 РКТГ-4895 Пинтер Антун 1910 Жедник Жедник детаљније информације
60 РКТГ-4897 Пинтер Бела 1901 Жедник Жедник детаљније информације
61 РКТГ-4904 Пинтер Иштван 1914 Жедник Жедник детаљније информације
62 РКТГ-4907 Пинтер Иштван 1877 Жедник Жедник детаљније информације
63 РКТГ-4909 Пинтер Јанош 1915 Жедник Жедник детаљније информације
64 РКТГ-4911 Пинтер Јожеф Жедник Жедник детаљније информације
65 РКТГ-4915 Пинтер Калман 1894 Жедник Жедник детаљније информације
66 РКТГ-4916 Пинтер Карољ Михаљ 1875 Жедник Жедник детаљније информације
67 РКТГ-4919 Пинтер Шимон Жедник Жедник детаљније информације
68 РКТГ-4921 Пињетовић Стјепан Жедник Жедник детаљније информације
69 РКТГ-4923 Решлик Антун Жедник Жедник детаљније информације
70 РКТГ-4925 Рижањи Гергељ Гергељ Жедник Жедник детаљније информације
71 РКТГ-4926 Рукавина Александар Жедник Жедник детаљније информације
72 РКТГ-4929 Сабо Јанош Иштван 1884 Бачка Топола Жедник детаљније информације
73 РКТГ-4930 Шимон Мартин 1908 Жедник Жедник детаљније информације
74 РКТГ-4932 Тарчањи Елемер 1900 Жедник Жедник детаљније информације
75 РКТГ-4934 Торма Ержебет Ференц 1924 Жедник Жедник детаљније информације
76 РКТГ-4935 Торма Ференц Иштван 1892 Жедник Жедник детаљније информације
77 РКТГ-4938 Торма Петар Ференц 1922 Жедник Жедник детаљније информације
78 РКТГ-4940 Торма Терез Миклош 1895 Жедник Жедник детаљније информације
79 РКТГ-4942 Туруц Јожеф Петар 1920 Жедник Жедник детаљније информације
80 РКТГ-4943 Урбан Грго 1912 Жедник Жедник детаљније информације
81 РКТГ-4946 Војнић Иштван 1898 Жедник Жедник детаљније информације
82 РКТГ-4947 Хорват Андраш Келебија Келебија детаљније информације
83 РКТГ-4948 Хорват Милитич Антал 1894 Келебија Келебија детаљније информације
84 РКТГ-4950 Калочаи Јожеф Келебија Келебија детаљније информације
85 РКТГ-4954 Пелхе Иштван 1908 Келебија Келебија детаљније информације
86 РКТГ-4957 Пелхе Јанош Јожеф 1910 Келебија Келебија детаљније информације
87 РКТГ-4958 Тус Имре Келебија Келебија детаљније информације
88 РКТГ-4960 Фехер 1909 Келебија Келебија детаљније информације
89 РКТГ-4964 Гедович Иштван Келебија Келебија детаљније информације
90 РКТГ-4966 Гедович Шандор 1927 Келебија Келебија детаљније информације
91 РКТГ-4968 Хегедиш Јожеф 1904 Келебија Келебија детаљније информације
92 РКТГ-4999 Сел Стефан Иван 1889 Стара Моравица Суботица детаљније информације
93 РКТГ-5098 Бака Петар Лукач 1902 Суботица Суботица детаљније информације
94 РКТГ-5100 Бартуш Бела Петер 1920 Суботица Суботица детаљније информације
95 РКТГ-5102 Батори Геза 1893 Суботица Суботица детаљније информације
96 РКТГ-5107 Богнер Јожеф Др Јанош 1907 Суботица Суботица детаљније информације
97 РКТГ-5110 Денц Михајло Михајло 1897 Суботица Суботица детаљније информације
98 РКТГ-5112 Нађ Геза Андрија 1887 Суботица Суботица детаљније информације
99 РКТГ-5113 Немеди Стеван Мартон 1897 Суботица Суботица детаљније информације
100 РКТГ-5115 Острогонац Иван Марко 1914 Суботица Суботица детаљније информације
101 РКТГ-5121 Продановић Младен Димитрије 1897 Суботица Суботица детаљније информације
102 РКТГ-5124 Рожа Лајош Стипан Суботица Суботица детаљније информације
103 РКТГ-5143 Скендеровић Тома Лајчо 1878 Суботица Суботица детаљније информације
104 РКТГ-5167 Стефановић Стефан Стефан 1916 Кравица Суботица детаљније информације
105 РКТГ-5204 Нађ Карољ мл. Карољ 1924 Телечка Бајмок детаљније информације
106 РКТГ-5207 Ангели Тони Таванкут Таванкут детаљније информације
107 РКТГ-5209 Балаж Мартон Иштван 1896 Таванкут Таванкут детаљније информације
108 РКТГ-5210 Баумагартнер Ђерђ Јакоб 1905 Таванкут Таванкут детаљније информације
109 РКТГ-5212 Бенке Јожеф Таванкут Таванкут детаљније информације
110 РКТГ-5213 Тарјан Лајош Петер 1892 Суботица Суботица детаљније информације
111 РКТГ-5214 Бергер Антал 1884 Таванкут Таванкут детаљније информације
112 РКТГ-5215 Вукчић Иван Јаков 1906 Суботица Суботица детаљније информације
113 РКТГ-5217 Биркаш Иштван 1910 Таванкут Таванкут детаљније информације
114 РКТГ-5218 Матерић Јосип Стеван Суботица Суботица детаљније информације
115 РКТГ-5219 Бленде ( ? ) Таванкут Таванкут детаљније информације
116 РКТГ-5220 Бошњак Андраш Таванкут Таванкут детаљније информације
117 РКТГ-5221 Бошњак ( супруга ) 1915 Таванкут Таванкут детаљније информације
118 РКТГ-5222 Енги Андраш Јанош 1881 Суботица Хајдуково детаљније информације
119 РКТГ-5223 Буза Шандор Таванкут Таванкут детаљније информације
120 РКТГ-5224 Фараго Лајош Петер 1901 Суботица Хајдуково детаљније информације
121 РКТГ-6095 Агарди Ђула 1909 Суботица Суботица детаљније информације
122 РКТГ-6096 Агарди Имре Суботица Суботица детаљније информације
123 РКТГ-6097 Алберт Габор 1928 Суботица Суботица детаљније информације
124 РКТГ-6098 Алберт Геза Иван 1910 Суботица Суботица детаљније информације
125 РКТГ-6099 Алберт Ирен 1881 Суботица Суботица детаљније информације
126 РКТГ-6101 Амбруш Антал Суботица Суботица детаљније информације
127 РКТГ-6104 Андрашић Шимон Јанош 1904 Суботица Суботица детаљније информације
128 РКТГ-6106 Андрејковић Антун 1910 Суботица Суботица детаљније информације
129 РКТГ-6109 Ануш Јанош Пал 1922 Суботица Суботица детаљније информације
130 РКТГ-6111 Баич Маркус 1892 Суботица Суботица детаљније информације
131 РКТГ-6113 Бајаи Антал 1914 Суботица Суботица детаљније информације
132 РКТГ-6115 Бајаи Ласло 1922 Суботица Суботица детаљније информације
133 РКТГ-6121 Бајор Иштван Иштван 1921 Суботица Бајмок детаљније информације
134 РКТГ-6581 Бакош Михаљ 1892 Суботица Суботица детаљније информације
135 РКТГ-6582 Балаж Бела Суботица Суботица детаљније информације
136 РКТГ-6583 Балаж Јанош Суботица Суботица детаљније информације
137 РКТГ-6584 Балаж Јожеф Суботица Суботица детаљније информације
138 РКТГ-6585 Балаж Пири Калман 1880 Суботица Суботица детаљније информације
139 РКТГ-6586 Балаж Шандор Суботица Суботица детаљније информације
140 РКТГ-6587 Балог Бела Суботица Суботица детаљније информације
141 РКТГ-6588 Балог Бернат Јанош 1892 Суботица Таванкут детаљније информације
142 РКТГ-6589 Балог Војислав Бела Суботица Суботица детаљније информације
143 РКТГ-6590 Балог Иштван Јанош 1889 Суботица Суботица детаљније информације
144 РКТГ-6591 Балог Јожеф 1926 Суботица Суботица детаљније информације
145 РКТГ-6592 Балог Фрања Суботица Суботица детаљније информације
146 РКТГ-6593 Балог Шандор Суботица Суботица детаљније информације
147 РКТГ-6594 Бамбах Јанош Јохан 1894 Врбас Суботица детаљније информације
148 РКТГ-6595 Баракош Фрања Суботица Суботица детаљније информације
149 РКТГ-6596 Барањи Јожеф Суботица Суботица детаљније информације
150 РКТГ-6597 Барди Петер Суботица Суботица детаљније информације
151 РКТГ-6598 Барди Шандор Суботица Суботица детаљније информације
152 РКТГ-6599 Барта Ференц Пал Иштван 1906 Суботица Радановац детаљније информације
153 РКТГ-6600 Бартолош Јожеф Јакуша 1906 Суботица Суботица детаљније информације
154 РКТГ-6603 Бартуш Даниел Лукач 1920 Суботица Суботица детаљније информације
155 РКТГ-6605 Бартуш Јанош Јанош 1917 Суботица Суботица детаљније информације
156 РКТГ-6609 Батор Бела Андраш 1922 Суботица Суботица детаљније информације
157 РКТГ-6612 Батор Иштван Антал 1895 Суботица Суботица детаљније информације
158 РКТГ-6614 Батор Карољ Антал 1902 Суботица Радановац детаљније информације
159 РКТГ-6618 Бачи Андраш Суботица Суботица детаљније информације
160 РКТГ-6622 Бенедек Ференц Ференц 1922 Суводање Суботица детаљније информације
161 РКТГ-6624 Бенчик Иштван Јожеф 1922 Суботица Суботица детаљније информације
162 РКТГ-6627 Берењи Јожеф 1927 Суботица Суботица детаљније информације
163 РКТГ-6636 Берец Шандор Јанош 1909 Суботица Суботица детаљније информације
164 РКТГ-6639 Берецки Габор 1910 Суботица Суботица детаљније информације
165 РКТГ-6642 Беркеш Ласло Лукач 1911 Суботица Суботица детаљније информације
166 РКТГ-6644 Берко Карло Даниел 1906 Суботица Суботица детаљније информације
167 РКТГ-6647 Бермел Ференц 1912 Суботица Суботица детаљније информације
168 РКТГ-6664 Берта Ференц Иштван 1906 Суботица Суботица детаљније информације
169 РКТГ-6667 Билецки Михаљ Петар 1921 Сента Суботица детаљније информације
170 РКТГ-6670 Бирињи Адалберт 1895 Суботица Суботица детаљније информације
171 РКТГ-6672 Биркаш Иштван Данијел 1887 Суботица Суботица детаљније информације
172 РКТГ-6674 Биро Лајош Суботица Суботица детаљније информације
173 РКТГ-6676 Бите Ласло Бела Иштван 1923 Суботица Суботица детаљније информације
174 РКТГ-6678 Блесич Јене 1895 Суботица Суботица детаљније информације
175 РКТГ-6680 Блесич Јожеф 1894 Суботица Суботица детаљније информације
176 РКТГ-6682 Феро Каталин Вецо 1912 Суботица Суботица детаљније информације
177 РКТГ-6685 Богешић Ернест 1904 Суботица Суботица детаљније информације
178 РКТГ-6687 Боди Маћаш Антал 1923 Суботица Суботица детаљније информације
179 РКТГ-6690 Божић Манцика Данило 1908 Суботица Суботица детаљније информације
180 РКТГ-6691 Боја Нандор 1923 Суботица Суботица детаљније информације
181 РКТГ-6694 Борош Јанош Јанош 1909 Жедник Суботица детаљније информације
182 РКТГ-6696 Борош Људевит 1901 Суботица Суботица детаљније информације
183 РКТГ-6698 Борош Михаљ 1892 Суботица Суботица детаљније информације
184 РКТГ-6701 Боршош Јанош Маћаш Суботица Суботица детаљније информације
185 РКТГ-6702 Бошњак Иштван 1920 Суботица Суботица детаљније информације
186 РКТГ-6704 Бошњак Каталин 1898 Суботица Суботица детаљније информације
187 РКТГ-6707 Буда Иштван 1924 Суботица Суботица детаљније информације
188 РКТГ-6710 Будаи Миклош Михаљ 1916 Суботица Суботица детаљније информације
189 РКТГ-6713 Будаи Петер Михаљ 1920 Суботица Суботица детаљније информације
190 РКТГ-6715 Буза Шиме 1900 Суботица Суботица детаљније информације
191 РКТГ-6720 Бузецки Фрања Ференц 1909 Суботица Суботица детаљније информације
192 РКТГ-6724 Вуковић Иван Јаков 1906 Суботица Суботица детаљније информације
193 РКТГ-6727 Буко Јожеф 1904 Суботица Суботица детаљније информације
194 РКТГ-6730 Буко Михаљ 1912 Суботица Суботица детаљније информације
195 РКТГ-6736 Бурцки Јожеф Пал 1922 Суботица Суботица детаљније информације
196 РКТГ-6744 Варга Андраш Суботица Суботица детаљније информације
197 РКТГ-6749 Варга Антал Јанош 1907 Суботица Радановац детаљније информације
198 РКТГ-6754 Варга Болдижар Пал 1926 Суботица Суботица детаљније информације
199 РКТГ-6756 Варга Геза Јанош 1922 Суботица Радановац детаљније информације
200 РКТГ-6757 Варга Деже Суботица Суботица детаљније информације
201 РКТГ-6758 Варга Жељко Суботица Суботица детаљније информације
202 РКТГ-6759 Варга Калман Иштван 1913 Суботица Суботица детаљније информације
203 РКТГ-6760 Варга Карољ Суботица Суботица детаљније информације
204 РКТГ-6761 Варга Карољ Карољ 1915 Кањижа Суботица детаљније информације
205 РКТГ-6762 Варга Клара Маћаш 1925 Суботица Суботица детаљније информације
206 РКТГ-6763 Варга Ференц Јанош 1904 Суботица Радановац детаљније информације
207 РКТГ-6764 Варгеш Шандор Суботица Суботица детаљније информације
208 РКТГ-6765 Васић Петар Никола 1906 Суботица Суботица детаљније информације
209 РКТГ-6766 Ваци Петар 1899 Суботица Суботица детаљније информације
210 РКТГ-6767 Ваш Лајош Јосип 1901 Таванкут Суботица детаљније информације
211 РКТГ-6768 Вашархељи Агнеш Михаљ 1902 Суботица Суботица детаљније информације
212 РКТГ-6769 Велђи Јанош Др. Суботица Суботица детаљније информације
213 РКТГ-6770 Велхес Густав 1928 Суботица Суботица детаљније информације
214 РКТГ-6796 Вереш Ференц 1914 Суботица Суботица детаљније информације
215 РКТГ-6798 Верле Густика 1925 Суботица Суботица детаљније информације
216 РКТГ-6799 Виг Силард Аладар 1908 Суботица Суботица детаљније информације
217 РКТГ-6800 Видић Стеван Блашка 1921 Суботица Суботица детаљније информације
218 РКТГ-6802 Винце Михаљ Антал 1903 Хоргош Суботица детаљније информације
219 РКТГ-6804 Вираг Геза Суботица Суботица детаљније информације
220 РКТГ-6807 Вираг Јосип 1904 Суботица Палић детаљније информације
221 РКТГ-6813 Војнић Пурчар Никола Павле 1901 Суботица Суботица детаљније информације
222 РКТГ-6816 Војнић Тунић Стипан Жељко 1898 Суботица Суботица детаљније информације
223 РКТГ-6818 Воражди Сентђерђи Комароми Лајош 1893 Суботица Суботица детаљније информације
224 РКТГ-6819 Вукмановић Бела Петар 1906 Суботица Суботица детаљније информације
225 РКТГ-6824 Вуковић Маргит Шандор 1901 Кишкунхалаш Суботица детаљније информације
226 РКТГ-6826 Вуковић Никола 1887 Суботица Суботица детаљније информације
227 РКТГ-6829 Вукович Антал Алба 1884 Суботица Суботица детаљније информације
228 РКТГ-6832 Габрић Фрањо Паја 1893 Суботица Жедник детаљније информације
229 РКТГ-6833 Гал Иштван Адам 1912 Суботица Суботица детаљније информације
230 РКТГ-6868 Гал Јожеф 1888 Суботица Суботица детаљније информације
231 РКТГ-6869 Гале Јожеф Јанош 1898 Катарина Суботица детаљније информације
232 РКТГ-6870 Гали Јанош Лукач 1924 Суботица Суботица детаљније информације
233 РКТГ-6871 Галфи Калочаи Јожеф Андраш 1911 Суботица Суботица детаљније информације
234 РКТГ-6872 Генцел Иштван 1906 Суботица Суботица детаљније информације
235 РКТГ-6874 Генцел Јожеф Јожеф 1921 Суботица Суботица детаљније информације
236 РКТГ-6877 Генцел Јожеф Пал 1915 Суботица Палић детаљније информације
237 РКТГ-6879 Генцел Урош (Силвестер) Суботица Суботица детаљније информације
238 РКТГ-6881 Гергеи Суботица Суботица детаљније информације
239 РКТГ-6884 Герег Лајош Мија 1906 Суботица Суботица детаљније информације
240 РКТГ-6886 Гершл Антал Јожеф 1882 Кула Суботица детаљније информације
241 РКТГ-6889 Гилих Ференц Маћаш 1912 Суботица Суботица детаљније информације
242 РКТГ-6891 Гилице Винце 1890 Суботица Суботица детаљније информације
243 РКТГ-6893 Гомбош Јосип Суботица Суботица детаљније информације
244 РКТГ-6896 Губичак Имре Иштван 1920 Суботица Суботица детаљније информације
245 РКТГ-6898 Далтер Стеван Суботица Суботица детаљније информације
246 РКТГ-6901 Дарабош Иштван Адам 1899 Суботица Суботица детаљније информације
247 РКТГ-6904 Девавари Датлер Иштван Иштван 1897 Кањижа Суботица детаљније информације
248 РКТГ-6910 Девич Нандор Суботица Суботица детаљније информације
249 РКТГ-6912 Декањ Никола Михаљ 1909 Суботица Суботица детаљније информације
250 РКТГ-6914 Деметер Фрања 1904 Суботица Суботица детаљније информације
251 РКТГ-6924 Дерна Андраш Суботица Суботица детаљније информације
252 РКТГ-6928 Дечивањ Јожеф Суботица Суботица детаљније информације
253 РКТГ-6930 Добо Стеван 1910 Суботица Суботица детаљније информације
254 РКТГ-6933 Дожа Иштван 1917 Суботица Суботица детаљније информације
255 РКТГ-6936 Дожаи Лајош Мате 1921 Суботица Суботица детаљније информације
256 РКТГ-6944 Дондо 1926 Суботица Суботица детаљније информације
257 РКТГ-6954 Дорожмаи Јожеф Суботица Суботица детаљније информације
258 РКТГ-6956 Драгоши Кристоф Петар 1884 Јаша Томић Суботица детаљније информације
259 РКТГ-6964 Душноки Јожеф Јожеф 1924 Шупљак Суботица детаљније информације
260 РКТГ-6966 Ђерђ Стеван Суботица Суботица детаљније информације
261 РКТГ-6969 Ђетваи Јожеф Суботица Суботица детаљније информације
262 РКТГ-6977 Елек Лајош Суботица Суботица детаљније информације
263 РКТГ-6986 Елек Михаљо Ђерђ 1896 Суботица Суботица детаљније информације
264 РКТГ-6991 Елизак Бела Јожеф 1900 Суботица Суботица детаљније информације
265 РКТГ-7001 Енги Петер Суботица Суботица детаљније информације
266 РКТГ-7006 Енги Шандор Михаљ 1929 Суботица Суботица детаљније информације
267 РКТГ-7008 Ердељи Ласло Др Ђорђе 1910 Суботица Суботица детаљније информације
268 РКТГ-7015 Ереш Геза Суботица Суботица детаљније информације
269 РКТГ-7017 Жижа Јанош Суботица Суботица детаљније информације
270 РКТГ-7020 Звекан Јожеф Магд 1905 Суботица Суботица детаљније информације
271 РКТГ-7022 Зеди Пал 1898 Суботица Суботица детаљније информације
272 РКТГ-7025 Зилих Ђерђ 1891 Суботица Суботица детаљније информације
273 РКТГ-7030 Зомер Карољ др. Иштван 1889 Сарваш Суботица детаљније информације
274 РКТГ-7033 Иванич Маћаш 1894 Суботица Палић детаљније информације
275 РКТГ-7036 Иванковић Габор Паја 1900 Суботица Суботица детаљније информације
276 РКТГ-7041 Ирмеш Бела Лајош 1921 Суботица Суботица детаљније информације
277 РКТГ-7048 Ивковић Стипан 1907 Суботица Суботица детаљније информације
278 РКТГ-7086 Илген Стеван Игнац 1893 Суботица Суботица детаљније информације
279 РКТГ-7090 Илка Јосип Алајош 1900 Суботица Суботица детаљније информације
280 РКТГ-7093 Ирмеш Ержебет 1919 Суботица Суботица детаљније информације
281 РКТГ-7096 Ирмеш Иштван 1920 Суботица Суботица детаљније информације
282 РКТГ-7217 Јагер Иштван 1889 Суботица Суботица детаљније информације
283 РКТГ-7220 Јагер Михајло Суботица Суботица детаљније информације
284 РКТГ-7225 Јакаб Ђерђ Суботица Суботица детаљније информације
285 РКТГ-7228 Јакаб Мате Суботица Суботица детаљније информације
286 РКТГ-7231 Филаг Иштван Суботица Суботица детаљније информације
287 РКТГ-7234 Јамбрушић Никола Суботица Суботица детаљније информације
288 РКТГ-7236 Јандек Деже 1903 Суботица Суботица детаљније информације
289 РКТГ-7242 Јелашић Михаљ Иштван 1915 Суботица Радановац детаљније информације
290 РКТГ-7245 Јенеи Ђерађ Ђерђ 1926 Суботица Суботица детаљније информације
291 РКТГ-7250 Јонаш Ференц 1888 Суботица Суботица детаљније информације
292 РКТГ-7257 Кавчак Јосип Г.Речица Палић детаљније информације
293 РКТГ-7261 Казањ Јанош Суботица Суботица детаљније информације
294 РКТГ-7264 Какаш Ерне 1901 Суботица Палић детаљније информације
295 РКТГ-7267 Калмар Јожеф Јанош 1901 Суботица Суботица детаљније информације
296 РКТГ-7271 Калмар Михаљ Мењхерт 1906 Суботица Суботица детаљније информације
297 РКТГ-7275 Камараш Марко 1904 Суботица Суботица детаљније информације
298 РКТГ-7279 Канив Лајош Суботица Суботица детаљније информације
299 РКТГ-7282 Каписта Иштван Јанош 1898 Суботица Суботица детаљније информације
300 РКТГ-7286 Каписта Јожеф Ференц 1900 Суботица Суботица детаљније информације
301 РКТГ-7394 Капош Ерне Иштван 1896 Суботица Суботица детаљније информације
302 РКТГ-7395 Касиба Јожеф Маћаш 1912 Суботица Суботица детаљније информације
303 РКТГ-7396 Катринка Јанош Алберт 1903 Суботица Суботица детаљније информације
304 РКТГ-7397 Кекезовић Петар 1899 Суботица Суботица детаљније информације
305 РКТГ-7398 Кекењ Иштван 1924 Суботица Суботица детаљније информације
306 РКТГ-7399 Кекењ Урбан Суботица Суботица детаљније информације
307 РКТГ-7400 Келемен Јожеф 1916 Суботица Суботица детаљније информације
308 РКТГ-7401 Келемен Пал 1911 Суботица Суботица детаљније информације
309 РКТГ-7402 Келер Ференц Суботица Суботица детаљније информације
310 РКТГ-7403 Келер Тибор 1927 Суботица Суботица детаљније информације
311 РКТГ-7404 Кемереци Ласло 1894 Суботица Суботица детаљније информације
312 РКТГ-7405 Кенеди Карољ Суботица Суботица детаљније информације
313 РКТГ-7406 Керестеш Шандор 1899 Суботица Суботица детаљније информације
314 РКТГ-7407 Керешкеде Иштван Суботица Суботица детаљније информације
315 РКТГ-7408 Керешкеде Јулиа Суботица Суботица детаљније информације
316 РКТГ-7472 Керменди Јанош Суботица Суботица детаљније информације
317 РКТГ-7473 Кермеци Ђура Ђерђ 1916 Сегедин Суботица детаљније информације
318 РКТГ-7474 Кираљ Јожеф Шандор 1910 Суботица Суботица детаљније информације
319 РКТГ-7475 Кираљ Шандор Шандор 1904 Суботица Суботица детаљније информације
320 РКТГ-7476 Киш Алберт Алберт 1896 Суботица Суботица детаљније информације
321 РКТГ-7477 Киш Алберт Адалберт 1887 Суботица Суботица детаљније информације
322 РКТГ-7481 Киш Бела 1894 Суботица Суботица детаљније информације
323 РКТГ-7483 Киш Бела 1911 Суботица Суботица детаљније информације
324 РКТГ-7486 Киш Ђура Станисло 1866 Суботица Суботица детаљније информације
325 РКТГ-7490 Киш Ереш Ирена 1919 Суботица Суботица детаљније информације
326 РКТГ-7492 Киш Јене Суботица Суботица детаљније информације
327 РКТГ-7495 Киш Јожеф Михаљ 1905 Суботица Палић детаљније информације
328 РКТГ-7497 Киш Лајош Пал 1910 Суботица Суботица детаљније информације
329 РКТГ-7500 Киш Ласло 1909 Суботица Суботица детаљније информације
330 РКТГ-7504 Киш Павле Пал 1909 Суботица Суботица детаљније информације
331 РКТГ-7507 Киш Ференц 1909 Суботица Суботица детаљније информације
332 РКТГ-7509 Кладек Ладислав Михаљ 1889 Суботица Суботица детаљније информације
333 РКТГ-7512 Клено Мартон Мартон 1920 Суботица Суботица детаљније информације
334 РКТГ-7514 Кнапец Лојзија Винце 1904 Суботица Суботица детаљније информације
335 РКТГ-7517 Кобрехел Иштван Ференц 1906 Суботица Суботица детаљније информације
336 РКТГ-7519 Кобрехел Михаљ Ференц 1908 Суботица Суботица детаљније информације
337 РКТГ-7521 Ковач Андраш Суботица Суботица детаљније информације
338 РКТГ-7524 Ковач Ђура 1896 Суботица Суботица детаљније информације
339 РКТГ-7527 Ковач Иштван Андраш 1883 Суботица Суботица детаљније информације
340 РКТГ-7529 Ковач Јосип Јожеф 1888 Суботица Суботица детаљније информације
341 РКТГ-7531 Ковач Лајош Суботица Суботица детаљније информације
342 РКТГ-7532 Ковач Михаљ Суботица Суботица детаљније информације
343 РКТГ-7534 Ковач Стеван 1899 Суботица Суботица детаљније информације
344 РКТГ-7545 Ковачевић Милош 1894 Будимпешта Суботица детаљније информације
345 РКТГ-7546 Ковчак Иштван Јожеф 1896 Суботица Суботица детаљније информације
346 РКТГ-7547 Колар Јосип Суботица Суботица детаљније информације
347 РКТГ-7548 Колар Карољ Иштван 1919 Суботица Суботица детаљније информације
348 РКТГ-7549 Колар Иштван Суботица Суботица детаљније информације
349 РКТГ-7550 Комороци Ласло 1894 Суботица Суботица детаљније информације
350 РКТГ-7551 Коранда Бела Бела 1928 Суботица Суботица детаљније информације
351 РКТГ-7552 Кохајда Ференц 1894 Суботица Суботица детаљније информације
352 РКТГ-7553 Кочмар Емил Ђерђ 1888 Суботица Суботица детаљније информације
353 РКТГ-7554 Крацер Иштван Суботица Суботица детаљније информације
354 РКТГ-7556 Крмпотић Данило 1904 Хоргош Суботица детаљније информације
355 РКТГ-7557 Крмпотић Петар 1899 Суботица Суботица детаљније информације
356 РКТГ-7558 Крол Андрија Суботица Суботица детаљније информације
357 РКТГ-7559 Куден Иштван 1909 Суботица Суботица детаљније информације
358 РКТГ-7560 Куден Марија Суботица Суботица детаљније информације
359 РКТГ-7561 Кујунџић Фрањо Иван 1907 Суботица Суботица детаљније информације
360 РКТГ-7562 Куранда Ладислав 1928 Суботица Суботица детаљније информације
361 РКТГ-7563 Кути Деже 1904 Суботица Суботица детаљније информације
362 РКТГ-7564 Кути Ђула Суботица Суботица детаљније информације
363 РКТГ-7565 Кухајда Ференц 1894 Суботица Суботица детаљније информације
364 РКТГ-7566 Лакатош Фрања Јожеф 1927 Сарајево Суботица детаљније информације
365 РКТГ-7567 Лалтерак Јован Суботица Суботица детаљније информације
366 РКТГ-7568 Лањи Бела Елек 1880 Суботица Суботица детаљније информације
367 РКТГ-7667 Ленђел Лајош Суботица Суботица детаљније информације
368 РКТГ-7668 Леринц Петар Суботица Суботица детаљније информације
369 РКТГ-7669 Летић ( м ) Суботица Суботица детаљније информације
370 РКТГ-7670 Линдер Илона Јован 1912 Суботица Суботица детаљније информације
371 РКТГ-7671 Липаи Јосип Петар 1902 Суботица Суботица детаљније информације
372 РКТГ-7672 Липозенчич Иван 1874 Суботица Суботица детаљније информације
373 РКТГ-7673 Липозенчић Ладислав Лазар 1895 Суботица Суботица детаљније информације
374 РКТГ-7674 Липозенчић Терезија Лајчо 1884 Суботица Суботица детаљније информације
375 РКТГ-7675 Лисер Нађ Шандор Суботица Суботица детаљније информације
376 РКТГ-7676 Лихтен Иштван Ференц Суботица Суботица детаљније информације
377 РКТГ-7677 Ловаш Ерне Лукач 1899 Суботица Суботица детаљније информације
378 РКТГ-7678 Ловаш Лајош Антал Суботица Суботица детаљније информације
379 РКТГ-7679 Лулић Бартул Никола 1882 Суботица Суботица детаљније информације
380 РКТГ-7680 Лутз Карољ 1904 Суботица Суботица детаљније информације
381 РКТГ-7681 Мађар Михаљ 1908 Суботица Суботица детаљније информације
382 РКТГ-7682 Мајор Јосип Александар 1928 Суботица Суботица детаљније информације
383 РКТГ-7683 Макаи Иштван Балаж 1918 Суботица Суботица детаљније информације
384 РКТГ-7684 Макица Геза 1900 Суботица Суботица детаљније информације
385 РКТГ-7685 Малагурски Шиме Антон 1893 Суботица Суботица детаљније информације
386 РКТГ-7686 Малиса Геза 1909 Суботица Суботица детаљније информације
387 РКТГ-7687 Мамужић Стипан 1889 Суботица Суботица детаљније информације
388 РКТГ-7688 Манић Антун Антун 1901 Суботица Суботица детаљније информације
389 РКТГ-7927 Марјановић Мате 1904 Суботица Суботица детаљније информације
390 РКТГ-7928 Марки Деже Карољ 1911 Суботица Суботица детаљније информације
391 РКТГ-7930 Марковић Цветко 1883 Суботица Суботица детаљније информације
392 РКТГ-7931 Март Петар Петар 1910 Суботица Суботица детаљније информације
393 РКТГ-7933 Матковић Антон Ђура 1883 Суботица Суботица детаљније информације
394 РКТГ-7934 Матковић Мате Стјепан 1889 Суботица Суботица детаљније информације
395 РКТГ-7935 Маћаш Ференц Ференц 1884 Солнок Суботица детаљније информације
396 РКТГ-7936 Мачковић Јожеф Суботица Суботица детаљније информације
397 РКТГ-7937 Мачковић Карољ 1884 Суботица Суботица детаљније информације
398 РКТГ-7938 Мачковић Титус 1904 Суботица Суботица детаљније информације
399 РКТГ-7939 Мажа Јакаб Јанош 1902 Луке.. Суботица детаљније информације
400 РКТГ-7940 Маша госпођа 1883 Суботица Суботица детаљније информације
401 РКТГ-7953 Међери Јожеф Суботица Суботица детаљније информације
402 РКТГ-7954 Мезеи Андраш Антал 1912 Суботица Суботица детаљније информације
403 РКТГ-7955 Мезеи Бода 1904 Суботица Суботица детаљније информације
404 РКТГ-7956 Мезеи Болдижар 1899 Суботица Суботица детаљније информације
405 РКТГ-7957 Мезеи Болдижар мл. Шимон 1929 Суботица Суботица детаљније информације
406 РКТГ-7959 Мезеи Ласло 1907 Суботица Суботица детаљније информације
407 РКТГ-7960 Мерци Шимон Суботица Суботица детаљније информације
408 РКТГ-7961 Месарош Андрија 1895 Суботица Суботица детаљније информације
409 РКТГ-7962 Месарош Даниел 1910 Суботица Суботица детаљније информације
410 РКТГ-7964 Месарош Јанош Тамаш 1884 Чантавир Суботица детаљније информације
411 РКТГ-7966 Месарош Лајош 1901 Суботица Чантавир детаљније информације
412 РКТГ-7967 Месарош Петер-Пал Суботица Суботица детаљније информације
413 РКТГ-7968 Микушка Јанош Суботица Суботица детаљније информације
414 РКТГ-7969 Милуновић Павле Никола 1891 Суботица Суботица детаљније информације
415 РКТГ-7970 Миљачки Карло Шиме 1903 Суботица Суботица детаљније информације
416 РКТГ-7971 Михалик Петер Петар 1909 Суботица Суботица детаљније информације
417 РКТГ-7972 Мишколци Имре Маћаш 1906 Суботица Суботица детаљније информације
418 РКТГ-7973 Мишколци Јанош Балинт 1910 Суботица Суботица детаљније информације
419 РКТГ-7974 Мози Антал Лајош 1903 Суботица Суботица детаљније информације
420 РКТГ-7975 Молнар Јосип Мерка 1894 Суботица Суботица детаљније информације
421 РКТГ-7976 Молнар Миша 1894 Суботица Суботица детаљније информације
422 РКТГ-7977 Морваи Антал 1898 Суботица Суботица детаљније информације
423 РКТГ-7978 Мосер Јохан 1899 Суботица Суботица детаљније информације
424 РКТГ-7979 Наваи Лајош Андрија 1925 Суботица Суботица детаљније информације
425 РКТГ-7980 Нађ Јосип Јанош 1913 Суботица Суботица детаљније информације
426 РКТГ-7981 Нађ Ласло 1904 Суботица Суботица детаљније информације
427 РКТГ-7985 Нађторма Матија Суботица Суботица детаљније информације
428 РКТГ-7986 Нађ Шандор Суботица Суботица детаљније информације
429 РКТГ-7987 Нађхеђеши Феликс 1882 Суботица Суботица детаљније информације
430 РКТГ-7989 Нанаи Чаба 1899 Суботица Суботица детаљније информације
431 РКТГ-7990 Недо Лујза Суботица Суботица детаљније информације
432 РКТГ-7991 Немеди Иштван 1897 Суботица Суботица детаљније информације
433 РКТГ-7992 Немеди Карољ Јанош 1906 Суботица Суботица детаљније информације
434 РКТГ-7993 Немеш Оскар 1892 Суботица Суботица детаљније информације
435 РКТГ-7994 Несвечко Терез 1919 Суботица Суботица детаљније информације
436 РКТГ-7995 Нојчек Геза 1874 Суботица Суботица детаљније информације
437 РКТГ-7996 Нојчек Гизела 1889 Суботица Суботица детаљније информације
438 РКТГ-7997 Нојчек Етел Калман 1886 Суботица Суботица детаљније информације
439 РКТГ-7998 Оберд Георг Суботица Суботица детаљније информације
440 РКТГ-7999 Околишан Јанош 1906 Суботица Суботица детаљније информације
441 РКТГ-8000 Орос Илија Суботица Суботица детаљније информације
442 РКТГ-8002 Орос Јозеф Иштван 1888 Суботица Суботица детаљније информације
443 РКТГ-8003 Орос Ђура Роке 1889 Суботица Суботица детаљније информације
444 РКТГ-8004 Острогонац Енто 1914 Суботица Суботица детаљније информације
445 РКТГ-8005 Острогонац Ереши Шиме 1892 Суботица Суботица детаљније информације
446 РКТГ-8006 Острогонац Иштван 1914 Суботица Суботица детаљније информације
447 РКТГ-8049 Давид Јанош Бајша Бајша детаљније информације
448 РКТГ-8050 Ленард Јанош Бајша Бајша детаљније информације
449 РКТГ-8051 Прерадовић Стеван Бајша Бајша детаљније информације
450 РКТГ-8052 Инститорис Шандор Иштван 1888 Бајша Бајша детаљније информације
451 РКТГ-8053 Дифари Шандор Бачки Виногради Бачки Виногради детаљније информације
452 РКТГ-8054 Киш Ђерђ 1874 Бачки Виногради Бачки Виногради детаљније информације
453 РКТГ-8057 Крекушка Маћаш 1926 Бачки Виногради Бачки Виногради детаљније информације
454 РКТГ-8331 Острогонац Марко 1915 Суботица Суботица детаљније информације
455 РКТГ-8332 Пагани Иштван Суботица Суботица детаљније информације
456 РКТГ-8335 Палађи Лајош Суботица Суботица детаљније информације
457 РКТГ-8336 Палатинус Мењхерт 1910 Суботица Суботица детаљније информације
458 РКТГ-8339 Палатинус Стеван Миклош 1905 Суботица Суботица детаљније информације
459 РКТГ-8343 Палатинус Фрања Иштван 1909 Суботица Суботица детаљније информације
460 РКТГ-8345 Паленчар Анђа 1914 Суботица Суботица детаљније информације
461 РКТГ-8348 Палинко Вецо ст. 1880 Суботица Суботица детаљније информације
462 РКТГ-8351 Палко Пинч Суботица Суботица детаљније информације
463 РКТГ-8353 Палфи Пал Пал 1925 Суботица Суботица детаљније информације
464 РКТГ-8356 Панчић Славко 1909 Суботица Суботица детаљније информације
465 РКТГ-8358 Пап Ђула 1914 Суботица Суботица детаљније информације
466 РКТГ-8360 Пап Ласло 1919 Суботица Суботица детаљније информације
467 РКТГ-8548 Лодри господин Бачки Виногради Бачки Виногради детаљније информације
468 РКТГ-8551 Лодри госпођа Бачки Виногради Бачки Виногради детаљније информације
469 РКТГ-8554 Сабадош Андраш 1873 Бачки Виногради Бачки Виногради детаљније информације
470 РКТГ-8557 Сабадош Јован 1923 Бачки Виногради Бачки Виногради детаљније информације
471 РКТГ-8560 Сабадош Маћаш Јакаб 1884 Бачки Виногради Бачки Виногради детаљније информације
472 РКТГ-8563 Сабадош Михаљ Јакаб 1893 Бачки Виногради Бачки Виногради детаљније информације
473 РКТГ-8567 Сабадош Ференц M. 1925 Бачки Виногради Бачки Виногради детаљније информације
474 РКТГ-8570 Сабо Никола Бачки Виногради Бачки Виногради детаљније информације
475 РКТГ-8575 Чех Карољ 1918 Бачки Виногради Бачки Виногради детаљније информације
476 РКТГ-8577 Чехак Лајош 1918 Бачки Виногради Бачки Виногради детаљније информације
477 РКТГ-8581 Салма Јанош Бачки Виногради Бачки Виногради детаљније информације
478 РКТГ-8671 Бакош Ференц 1922 Радановац Радановац детаљније информације
479 РКТГ-8675 Батори Карољ 1902 Радановац Радановац детаљније информације
480 РКТГ-8676 Форго Иштван 1895 Радановац Радановац детаљније информације
481 РКТГ-8677 Филеп Јакаб Јакаб 1880 Радановац Радановац детаљније информације
482 РКТГ-8679 Футо Иштван Антал 1912 Радановац Радановац детаљније информације
483 РКТГ-8680 Јелачек Михаљ 1914 Радановац Радановац детаљније информације
484 РКТГ-8681 Киш Михаљ 1904 Радановац Радановац детаљније информације
485 РКТГ-8682 Ковач Лајош Радановац Радановац детаљније информације
486 РКТГ-8683 Квала Шандор Андраш 1894 Радановац Радановац детаљније информације
487 РКТГ-8684 Ловаш Антал 1914 Радановац Радановац детаљније информације
488 РКТГ-8685 Овари Павле Радановац Радановац детаљније информације
489 РКТГ-8686 Палач Михајло Радановац Радановац детаљније информације
490 РКТГ-8687 Павански Стеван Радановац Радановац детаљније информације
491 РКТГ-8688 Такач Михајло Радановац Радановац детаљније информације
492 РКТГ-8690 Варга Фрања 1904 Радановац Радановац детаљније информације
493 РКТГ-8691 Варга Геза 1922 Радановац Радановац детаљније информације
494 РКТГ-8692 Варга Шандор 1893 Радановац Радановац детаљније информације
495 РКТГ-8766 Јамбор Калман Бела 1893 Сивац Суботица детаљније информације
496 РКТГ-8800 Папучош Михаљ 1899 Суботица Суботица детаљније информације
497 РКТГ-8801 Пенчењи Михајло Суботица Суботица детаљније информације
498 РКТГ-8802 Петењи Габор 1926 Суботица Суботица детаљније информације
499 РКТГ-8803 Петец Иштван 1920 Суботица Суботица детаљније информације
500 РКТГ-8804 Пинтер Калман Михаљ 1878 Суботица Суботица детаљније информације
501 РКТГ-8805 Пољаковић Пал 1914 Суботица Суботица детаљније информације
502 РКТГ-8806 Похл Иштван 1922 Суботица Суботица детаљније информације
503 РКТГ-8807 Прћич Михајло Марко 1898 Суботица Суботица детаљније информације
504 РКТГ-8808 Пузић Антун Суботица Суботица детаљније информације
505 РКТГ-8809 Пустаи Ендре 1915 Суботица Суботица детаљније информације
506 РКТГ-8811 Пухалак Ела Јожеф 1925 Суботица Суботица детаљније информације
507 РКТГ-8812 Рабстеин Маћаш др. 1894 Суботица Суботица детаљније информације
508 РКТГ-8813 Рајчањи Антал Имре 1897 Суботица Суботица детаљније информације
509 РКТГ-8817 Рац Бешењи Ласло 1924 Суботица Суботица детаљније информације
510 РКТГ-8819 Рац Бешењи Ференц 1921 Суботица Суботица детаљније информације
511 РКТГ-12019 Повенски Иштван Мењхерт 1891 Кунсентмиклош Суботица детаљније информације
512 РКТГ-12020 Реитер Имре Ђорђе 1904 Бачалмаш Суботица детаљније информације
513 РКТГ-12021 Ренчењи Михаљ Иштван 1908 Суботица Суботица детаљније информације
514 РКТГ-12022 Ренчењи Шандор 1916 Суботица Суботица детаљније информације
515 РКТГ-12023 Реткеш Јожеф Суботица Суботица детаљније информације
516 РКТГ-12024 Решчик Антун Јожеф 1901 Суботица Суботица детаљније информације
517 РКТГ-12025 Решчик Миклош Антон 1901 Суботица Суботица детаљније информације
518 РКТГ-12026 Рижањи Бела Јожеф 1894 Суботица Суботица детаљније информације
519 РКТГ-12027 Рис Павле Суботица Суботица детаљније информације
520 РКТГ-12028 Рихтер Иштван Карољ Деже 1903 Суботица Суботица детаљније информације
521 РКТГ-12029 Рихтер Ференц Деже 1905 Суботица Суботица детаљније информације
522 РКТГ-12030 Рихтер Антал 1913 Суботица Суботица детаљније информације
523 РКТГ-12031 Сабадош Иван Миклош 1892 Суботица Суботица детаљније информације
524 РКТГ-12032 Сабадош Шандор Суботица Суботица детаљније информације
525 РКТГ-12033 Сабанов Хатвани Иван Никола Суботица Суботица детаљније информације
526 РКТГ-12034 Сабо Габор 1920 Суботица Суботица детаљније информације
527 РКТГ-12035 Сабо Иштван 1894 Суботица Суботица детаљније информације
528 РКТГ-12036 Сабо Иштван Иштван 1910 Суботица Суботица детаљније информације
529 РКТГ-12037 Сабо Иштван мл. 1919 Суботица Суботица детаљније информације
530 РКТГ-12038 Сабо Јосип Михаљ 1920 Суботица Суботица детаљније информације
531 РКТГ-12039 Сабо Калман 1899 Суботица Суботица детаљније информације
532 РКТГ-12040 Сабо Лајош Суботица Суботица детаљније информације
533 РКТГ-12041 Сабо Миклош Јожеф 1892 Суботица Суботица детаљније информације
534 РКТГ-12042 Сабо Михаљ Марк 1922 Суботица Суботица детаљније информације
535 РКТГ-12043 Сабо Розалија Ђерђ 1917 Суботица Суботица детаљније информације
536 РКТГ-12044 Сабо Тибор Суботица Суботица детаљније информације
537 РКТГ-12045 Сабо Фелиx Иштван 1901 Суботица Суботица детаљније информације
538 РКТГ-12046 Сабо Ференц Ференц 1921 Суботица Суботица детаљније информације
539 РКТГ-12047 Сабо Фрања 1904 Суботица Суботица детаљније информације
540 РКТГ-12048 Сабо Цибоља Андраш Иштван 1915 Суботица Суботица детаљније информације
541 РКТГ-12049 Сабо Цибоља Розалија 1917 Суботица Суботица детаљније информације
542 РКТГ-12050 Сабо Шипош Имре 1888 Суботица Суботица детаљније информације
543 РКТГ-12051 Сабо Шипош Јожеф 1888 Суботица Суботица детаљније информације
544 РКТГ-12052 Сагмајстер Ђула 1899 Суботица Суботица детаљније информације
545 РКТГ-12053 Салаи Јанош Јанош 1909 Суботица Хајдуково детаљније информације
546 РКТГ-12054 Салаи Пера Суботица Суботица детаљније информације
547 РКТГ-12055 Салма Андраш Андраш 1918 Суботица Суботица детаљније информације
548 РКТГ-12056 Салма Паун Петар 1874 Суботица Суботица детаљније информације
549 РКТГ-12057 Салмаи Калман Антал 1886 Суботица Суботица детаљније информације
550 РКТГ-12058 Самошвари Јожеф Суботица Суботица детаљније информације
551 РКТГ-12059 Санка 1899 Суботица Суботица детаљније информације
552 РКТГ-12060 Санто Маћаш 1898 Суботица Суботица детаљније информације
553 РКТГ-12061 Сатмари Стеван Иштван 1911 Боденбах Суботица детаљније информације
554 РКТГ-12062 Филеп Михаљ Јакаб 1902 Суботица Суботица детаљније информације
555 РКТГ-13241 Нађ Киш Ержебет Суботица Суботица детаљније информације
556 РКТГ-13244 Себек Андраш 1919 Суботица Суботица детаљније информације
557 РКТГ-13245 Себењи Вилмош 1899 Суботица Суботица детаљније информације
558 РКТГ-13246 Себењи Мартон Јожеф 1892 Суботица Суботица детаљније информације
559 РКТГ-13249 Сеиф Болдижар Суботица Суботица детаљније информације
560 РКТГ-13250 Сеиф Иштван 1924 Суботица Суботица детаљније информације
561 РКТГ-13252 Секулић Јован Фрања 1901 Суботица Суботица детаљније информације
562 РКТГ-13256 Селеки Ласло Суботица Суботица детаљније информације
563 РКТГ-13257 Сендреи Бела 1908 Суботица Суботица детаљније информације
564 РКТГ-13258 Сенц Ференц Суботица Суботица детаљније информације
565 РКТГ-13259 Сетер Фрањо Суботица Суботица детаљније информације
566 РКТГ-13260 Сеци Јанош Суботица Суботица детаљније информације
567 РКТГ-13261 Сеци Лајош Лајош 1904 Суботица Суботица детаљније информације
568 РКТГ-13262 Сечи Лајчо Суботица Суботица детаљније информације
569 РКТГ-13263 Сили Јожеф 1914 Суботица Суботица детаљније информације
570 РКТГ-13264 Силнер Шандор 1909 Суботица Суботица детаљније информације
571 РКТГ-13265 Сићаревич Емил 1901 Суботица Суботица детаљније информације
572 РКТГ-13267 Скендеровић Јулије 1904 Суботица Суботица детаљније информације
573 РКТГ-13268 Сомер Драгутин Карољ Др. 1889 Суботица Суботица детаљније информације
574 РКТГ-13270 Стантић Антун Бенедек 1893 Суботица Суботица детаљније информације
575 РКТГ-13272 Станчић Јосип Суботица Суботица детаљније информације
576 РКТГ-13275 Ступарич Маћаш Суботица Суботица детаљније информације
577 РКТГ-13277 Сурок Јанош 1896 Суботица Суботица детаљније информације
578 РКТГ-13278 Такач Јосип 1914 Суботица Суботица детаљније информације
579 РКТГ-13280 Такач Лајош 1916 Суботица Суботица детаљније информације
580 РКТГ-13281 Такач Лајош Карољ 1915 Суботица Суботица детаљније информације
581 РКТГ-13283 Такач Михајло Антон 1896 Суботица Суботица детаљније информације
582 РКТГ-13285 Такач Михајло мл. 1923 Суботица Суботица детаљније информације
583 РКТГ-13286 Тамаши Петер Суботица Суботица детаљније информације
584 РКТГ-13287 Тауперт Етелка Геза 1910 Суботица Суботица детаљније информације
585 РКТГ-13288 Тауперт Алфред 1988 Суботица Суботица детаљније информације
586 РКТГ-13289 Тауперт Алфред ст. 1889 Суботица Суботица детаљније информације
587 РКТГ-13290 Теке Јанош 1912 Суботица Суботица детаљније информације
588 РКТГ-13291 Теке Јосип Адам 1908 Суботица Суботица детаљније информације
589 РКТГ-13292 Телеки Ђура Иштван 1904 Суботица Суботица детаљније информације
590 РКТГ-13293 Телеки Пал 1914 Суботица Суботица детаљније информације
591 РКТГ-13294 Темуновић Антон Антун 1895 Суботица Суботица детаљније информације
592 РКТГ-13295 Тере Иштван Иштван 1893 Суботица Суботица детаљније информације
593 РКТГ-13296 Терек Балинт Суботица Суботица детаљније информације
594 РКТГ-13297 Терек Иштван 1910 Суботица Суботица детаљније информације
595 РКТГ-13298 Терек Јанош Суботица Суботица детаљније информације
596 РКТГ-13299 Терек Јожеф Суботица Суботица детаљније информације
597 РКТГ-13300 Тилер Фрања Др. 1911 Суботица Суботица детаљније информације
598 РКТГ-13301 Толнаи Јанош Шандор 1892 Нађсалента Бачки Виногради детаљније информације
599 РКТГ-13302 Торма Фриђеш Јожеф 1909 Жомбоља Суботица детаљније информације
600 РКТГ-13303 Тот Ђерђ 1909 Верушић Суботица детаљније информације
601 РКТГ-13304 Тот Имре Суботица Суботица детаљније информације
602 РКТГ-13305 Тот Јанош 1914 Суботица Суботица детаљније информације
603 РКТГ-13306 Тот Ержебет Суботица Суботица детаљније информације
604 РКТГ-13307 Тот Карољ Суботица Суботица детаљније информације
605 РКТГ-13308 Тот Ласло 1911 Суботица Суботица детаљније информације
606 РКТГ-13309 Тот Марија Суботица Суботица детаљније информације
607 РКТГ-13310 Тот Матија 1910 Суботица Суботица детаљније информације
608 РКТГ-13311 Трол Јожеф Јожеф 1909 Суботица Суботица детаљније информације
609 РКТГ-13312 Трол Јожеф Јожеф 1905 Суботица Суботица детаљније информације
610 РКТГ-13313 Тромлер Шиме 1912 Суботица Суботица детаљније информације
611 РКТГ-13314 Угри Матија Суботица Суботица детаљније информације
612 РКТГ-13315 Ујвари Јожеф 1904 Суботица Суботица детаљније информације
613 РКТГ-13317 Фабијановић Лојзије Марко 1879 Суботица Суботица детаљније информације
614 РКТГ-13318 Фазекаш Иштван Суботица Суботица детаљније информације
615 РКТГ-13319 Фазекаш Јожеф 1904 Суботица Суботица детаљније информације
616 РКТГ-13320 Фазекеш Имре Суботица Суботица детаљније информације
617 РКТГ-13321 Фараго Иштван Ференц 1901 Суботица Суботица детаљније информације
618 РКТГ-13322 Фаркаш Јожеф 1904 Суботица Суботица детаљније информације
619 РКТГ-13323 Фаркаш Ференц 1899 Суботица Суботица детаљније информације
620 РКТГ-13324 Фаћол Фрања Александар 1900 Суботица Суботица детаљније информације
621 РКТГ-13325 Фелдеш Јанош Суботица Суботица детаљније информације
622 РКТГ-13326 Фехер Јакоб Суботица Суботица детаљније информације
623 РКТГ-13424 Амштат Јохан 1909 Бајмок Бајмок детаљније информације
624 РКТГ-13501 Пинтер Андрија Суботица Суботица детаљније информације
625 РКТГ-13502 Реок Андор 1894 Суботица Суботица детаљније информације
626 РКТГ-13504 Доминић Вилмош Вајдберг Суботица детаљније информације
627 РКТГ-13514 Шуртег Ерне Суботица Суботица детаљније информације
628 РКТГ-14479 Амштат Паул 1909 Бајмок Бајмок детаљније информације
629 РКТГ-14482 Бајер Андреас 1926 Бајмок Бајмок детаљније информације
630 РКТГ-14484 Бајер Јохан 1924 Бајмок Бајмок детаљније информације
631 РКТГ-14487 Бајер Штефан 1908 Бајмок Бајмок детаљније информације
632 РКТГ-14489 Бајза 1924 Бајмок Бајмок детаљније информације
633 РКТГ-14491 Бараковић Бајмок Бајмок детаљније информације
634 РКТГ-14492 Батоцки Јанош Иштван 1907 Бајмок Бајмок детаљније информације
635 РКТГ-14494 Батоцки Јожеф Иштван 1907 Бајмок Бајмок детаљније информације
636 РКТГ-14496 Беркеш Иштван Шимон 1914 Бајмок Бајмок детаљније информације
637 РКТГ-14499 Биро Андрија 1912 Сачинац Бајмок детаљније информације
638 РКТГ-14502 Бошњак Јожеф Јожеф 1910 Бајмок Бајмок детаљније информације
639 РКТГ-14504 Вајнер Франц 1900 Бајмок Бајмок детаљније информације
640 РКТГ-14507 Вајханд Михајло 1909 Бајмок Бајмок детаљније информације
641 РКТГ-14516 Валтер Антон мл. 1900 Бајмок Бајмок детаљније информације
642 РКТГ-14519 Валтер Антон ст. 1898 Бајмок Бајмок детаљније информације
643 РКТГ-14521 Вахштајн Петар 1910 Бајмок Бајмок детаљније информације
644 РКТГ-14522 Ветштајн Ференц Бајмок Бајмок детаљније информације
645 РКТГ-14525 Велфл Габријел 1880 Бајмок Бајмок детаљније информације
646 РКТГ-14527 Велфл Јулија Бајмок Бајмок детаљније информације
647 РКТГ-14530 Ветштајн Ханс 1895 Бајмок Бајмок детаљније информације
648 РКТГ-14532 Вида Бајмок Бајмок детаљније информације
649 РКТГ-14534 Волф Андреас Јохан 1903 Бајмок Бајмок детаљније информације
650 РКТГ-14535 Волф Франц 1898 Бајмок Бајмок детаљније информације
651 РКТГ-14575 Гал Јанош Јанош 1902 Бајмок Бајмок детаљније информације
652 РКТГ-14576 Дер Петар Јанош 1910 Бајмок Бајмок детаљније информације
653 РКТГ-14577 Дулић Перо Бајмок Бајмок детаљније информације
654 РКТГ-14578 Џида Антон 1895 Бајмок Бајмок детаљније информације
655 РКТГ-14579 Џида Стефан Јохан 1902 Бајмок Бајмок детаљније информације
656 РКТГ-14581 Зајац Михаљ 1893 Стара Моравица Бајмок детаљније информације
657 РКТГ-14582 Ивегеш Михаљ Бајмок Бајмок детаљније информације
658 РКТГ-14583 Или Матија 1892 Бајмок Бајмок детаљније информације
659 РКТГ-14584 Јамбор Шандор 1908 непознато Бајмок детаљније информације
660 РКТГ-14585 Јесенски Ерне 1895 Бајмок Бајмок детаљније информације
661 РКТГ-14586 Јухас Шандор 1905 Бајмок Бајмок детаљније информације
662 РКТГ-14587 Кањо Јован 1919 Бајмок Бајмок детаљније информације
663 РКТГ-14588 Кардел Ханс 1919 Бајмок Бајмок детаљније информације
664 РКТГ-14589 Кардели Јанош Пал 1890 Бајмок Бајмок детаљније информације
665 РКТГ-14590 Кермеци Петар Јанош 1890 Кањижа Бајмок детаљније информације
666 РКТГ-14591 Керн Георг 1897 Бајмок Бајмок детаљније информације
667 РКТГ-14593 Керн Јохан 1893 Бајмок Бајмок детаљније информације
668 РКТГ-14594 Кирхенмајер Иштван Антал 1918 Бајмок Бајмок детаљније информације
669 РКТГ-14595 Кирхенмајер Нандор Антал 1905 Бајмок Бајмок детаљније информације
670 РКТГ-14596 Киш Јожеф Ференц 1927 Бајмок Бајмок детаљније информације
671 РКТГ-14598 Ковач Јосип Бајмок Бајмок детаљније информације
672 РКТГ-14599 Кокаи Карољ 1890 Бајмок Бајмок детаљније информације
673 РКТГ-14600 Кокаи Павле 1880 Бајмок Бајмок детаљније информације
674 РКТГ-14601 Колар Јожеф Ференц 1895 Бачки Моноштор Бајмок детаљније информације
675 РКТГ-14602 Колар Петар 1896 Бајмок Бајмок детаљније информације
676 РКТГ-14603 Колар Рудолф Бајмок Бајмок детаљније информације
677 РКТГ-14604 Колар Франц Штефан 1898 Бајмок Бајмок детаљније информације
678 РКТГ-14605 Кон Антон 1883 Бајмок Бајмок детаљније информације
679 РКТГ-14606 Кон Франц 1898 Бајмок Бајмок детаљније информације
680 РКТГ-14607 Кочиш Јанош Пал 1902 Бајмок Бајмок детаљније информације
681 РКТГ-14608 Кунцер Томас 1885 Бајмок Бајмок детаљније информације
682 РКТГ-14609 Ленђел Јанош Бајмок Бајмок детаљније информације
683 РКТГ-14610 Ленђел Карло Иван 1892 Бајмок Бајмок детаљније информације
684 РКТГ-14611 Лехоткаи Јанош Карољ 1902 Бајмок Бајмок детаљније информације
685 РКТГ-14612 Лехоткаи Фрања Ференц 1915 Бајмок Бајмок детаљније информације
686 РКТГ-14613 Лукач Јожеф Андраш 1880 Бајмок Бајмок детаљније информације
687 РКТГ-14614 Мајер Јакаб мл. Штефан 1909 Бајмок Бајмок детаљније информације
688 РКТГ-14615 Мајер Јакоб ст. 1898 Бајмок Бајмок детаљније информације
689 РКТГ-14616 Мајер Јохан 1925 Бајмок Бајмок детаљније информације
690 РКТГ-14618 Мајер Мартин 1892 Бајмок Бајмок детаљније информације
691 РКТГ-14619 Мајер Мартин мл. 1908 Бајмок Бајмок детаљније информације
692 РКТГ-14620 Мајер Томас 1888 Бајмок Бајмок детаљније информације
693 РКТГ-14622 Макаи Пал 1893 Бајмок Бајмок детаљније информације
694 РКТГ-14624 Маргит Јожеф Пал 1905 Бајмок Бајмок детаљније информације
695 РКТГ-14626 Мачаи Нандор Јанош 1922 Бајмок Бајмок детаљније информације
696 РКТГ-14627 Мила Јохан 1917 Бајмок Бајмок детаљније информације
697 РКТГ-14628 Мила Ханс 1918 Бајмок Бајмок детаљније информације
698 РКТГ-14629 Милер Венделин 1889 Бајмок Бајмок детаљније информације
699 РКТГ-14630 Молнар Ласло Петар 1896 Бајмок Бајмок детаљније информације
700 РКТГ-14632 Нагл Андреас 1905 Бајмок Бајмок детаљније информације
701 РКТГ-14633 Надаши Нович Габор Балаж 1907 Бајмок Бајмок детаљније информације
702 РКТГ-14634 Надаши Нович Иштван Балаж 1910 Бајмок Бајмок детаљније информације
703 РКТГ-14635 Нађ Иштван Бајмок Бајмок детаљније информације
704 РКТГ-14636 Нађ Пал Бајмок Бајмок детаљније информације
705 РКТГ-14637 Нојгебауер Антал Антун 1901 Бајмок Бајмок детаљније информације
706 РКТГ-14638 Нол Ханзи 1902 Бајмок Бајмок детаљније информације
707 РКТГ-14639 Нуспл Јозеф 1916 Бајмок Бајмок детаљније информације
708 РКТГ-14640 Овари Петар 1901 Бајмок Бајмок детаљније информације
709 РКТГ-14641 Одри Мате Шимон 1901 Бајмок Бајмок детаљније информације
710 РКТГ-14642 Олман Јохан 1915 Бајмок Бајмок детаљније информације
711 РКТГ-14643 Олман Стефан Вендел 1909 Бајмок Бајмок детаљније информације
712 РКТГ-14644 Орос Јанош Ђура 1924 Суботица Суботица детаљније информације
713 РКТГ-14645 Орос Јанош 1900 Бајмок Бајмок детаљније информације
714 РКТГ-14646 Орос Јожеф Јожеф 1919 Бајмок Бајмок детаљније информације
715 РКТГ-14731 Дулић Перо Винце 1896 Таванкут Таванкут детаљније информације
716 РКТГ-14732 Ковач Јосип Таванкут Таванкут детаљније информације
717 РКТГ-14733 Шеварац Никола Таванкут Таванкут детаљније информације
718 РКТГ-14734 Туцић Иштван 1913 Таванкут Таванкут детаљније информације
719 РКТГ-14736 Вајхланд Адам 1885 Таванкут Таванкут детаљније информације
720 РКТГ-14752 Карјус Јакоб 1877 Чантавир Чантавир детаљније информације
721 РКТГ-14784 Филеп Јакоб Михаљ 1902 Суботица Суботица детаљније информације
722 РКТГ-14785 Фиреди Андрија 1906 Суботица Суботица детаљније информације
723 РКТГ-14786 Фистер Геза Агоштон 1899 Суботица Суботица детаљније информације
724 РКТГ-14787 Фистер Густав Густав 1920 Суботица Суботица детаљније информације
725 РКТГ-14788 Фистер госпођа 1923 Суботица Суботица детаљније информације
726 РКТГ-14789 Фистер Стипан Иван 1927 Суботица Суботица детаљније информације
727 РКТГ-14790 Флеис Фрања 1904 Суботица Суботица детаљније информације
728 РКТГ-14791 Флајшман 1924 Суботица Суботица детаљније информације
729 РКТГ-14792 Францишковић Бела 1904 Суботица Суботица детаљније информације
730 РКТГ-14793 Францишковић Шиме 1900 Суботица Суботица детаљније информације
731 РКТГ-14794 Фрол Јожеф Суботица Суботица детаљније информације
732 РКТГ-14795 Паор Петар Бајмок Бајмок детаљније информације
733 РКТГ-14796 Пенц Јосеф 1906 Бајмок Бајмок детаљније информације
734 РКТГ-14797 Пенц Јосеф Михаљ 1913 Стара Моравица Бајмок детаљније информације
735 РКТГ-14798 Пете Бајмок Бајмок детаљније информације
736 РКТГ-14799 Пољак Карољ Иштван 1908 Бајмок Бајмок детаљније информације
737 РКТГ-14800 Пољак Пагоњи Јанош 1906 Бајмок Бајмок детаљније информације
738 РКТГ-14801 Пољак Ференц 1910 Бајмок Бајмок детаљније информације
739 РКТГ-14802 Рајндл Јосеф Др. 1906 Бајмок Бајмок детаљније информације
740 РКТГ-14804 Рикерт Антон ст. 1893 Бајмок Бајмок детаљније информације
741 РКТГ-14807 Рикерт Матијас 1912 Бајмок Бајмок детаљније информације
742 РКТГ-14809 Рихтер Тони 1900 Бајмок Бајмок детаљније информације
743 РКТГ-14810 Ричер Антун 1918 Бајмок Бајмок детаљније информације
744 РКТГ-14811 Ричер Георг 1875 Бајмок Бајмок детаљније информације
745 РКТГ-14812 Ричер Јохан 1869 Бајмок Бајмок детаљније информације
746 РКТГ-14813 Ричер Мартин Јозеф 1871 Бајмок Бајмок детаљније информације
747 РКТГ-14815 Ромода Лајош Шимон 1891 Бајмок Бајмок детаљније информације
748 РКТГ-14816 Рот Ханс 1909 Бајмок Бајмок детаљније информације
749 РКТГ-14818 Рупек Матеја 1888 Бајмок Бајмок детаљније информације
750 РКТГ-14820 Рупек Михајло 1878 Бајмок Бајмок детаљније информације
751 РКТГ-14822 Рут Јанош Филип 1905 Бајмок Бајмок детаљније информације
752 РКТГ-14923 Сајц Штефан 1901 Бајмок Бајмок детаљније информације
753 РКТГ-15156 Сакач Иштван Бајмок Бајмок детаљније информације
754 РКТГ-15158 Сакач Јожеф Иштван 1905 Бајмок Бајмок детаљније информације
755 РКТГ-15160 Свобода Карољ 1908 Бајмок Бајмок детаљније информације
756 РКТГ-15161 Секе Калман Бајмок Бајмок детаљније информације
757 РКТГ-15162 Секе Карољ Јожеф 1899 Ђурђин Ђурђин детаљније информације
758 РКТГ-15163 Смоленски Стева Габор 1892 Бачборшод Бајмок детаљније информације
759 РКТГ-15166 Спренц Јохан 1912 Бајмок Бајмок детаљније информације
760 РКТГ-15169 Штајнбах Михаљ Јанош 1907 Бајмок Бајмок детаљније информације
761 РКТГ-15171 Толарић Стеван Бајмок Бајмок детаљније информације
762 РКТГ-15173 Тот Шимон Лајош 1904 Бајмок Бајмок детаљније информације
763 РКТГ-15177 Тренка Петар Мартон 1908 Бајмок Бајмок детаљније информације
764 РКТГ-15182 Фабијан Иштван Антал 1896 Суботица Бајмок детаљније информације
765 РКТГ-15185 Фајфер Паул Ференц 1919 Бајмок Бајмок детаљније информације
766 РКТГ-15189 Фремонд Ђерђ 1910 Бајмок Бајмок детаљније информације
767 РКТГ-15192 Фрех Антон 1883 Бајмок Бајмок детаљније информације
768 РКТГ-15194 Халас Јожеф Јанош 1909 Бајмок Бајмок детаљније информације
769 РКТГ-15197 Халас Карољ Јанош 1905 Бајмок Бајмок детаљније информације
770 РКТГ-15199 Хартон Иштван Хенрих 1897 Бајмок Бајмок детаљније информације
771 РКТГ-15202 Хеђи 1914 Бајмок Бајмок детаљније информације
772 РКТГ-15204 Хеђи Лајош Лајош 1912 Бајмок Бајмок детаљније информације
773 РКТГ-15208 Херцег Илонка Карољ 1901 Бајмок Бајмок детаљније информације
774 РКТГ-15211 Херцек Карољ Јанош Ђерђ 1905 Бајмок Бајмок детаљније информације
775 РКТГ-15213 Холцхакер Франц 1889 Бајмок Бајмок детаљније информације
776 РКТГ-15215 Хорват Лајош Јулије 1909 Бајмок Бајмок детаљније информације
777 РКТГ-15217 Цетл Адам 1927 Бајмок Бајмок детаљније информације
778 РКТГ-15220 Цетл Франц 1874 Бајмок Бајмок детаљније информације
779 РКТГ-15222 Цетл Хајнрих 1877 Бајмок Бајмок детаљније информације
780 РКТГ-15225 Цијанец Иштван 1908 Бајмок Бајмок детаљније информације
781 РКТГ-15227 Циндел Елек 1911 Бајмок Бајмок детаљније информације
782 РКТГ-15271 Ковач Ошколаш Иштван 1928 Ђурђин Жедник детаљније информације
783 РКТГ-15272 Ковач Ошколаш Јожеф 1904 Ђурђин Ђурђин детаљније информације
784 РКТГ-15274 Сел Калман Ђурђин Ђурђин детаљније информације
785 РКТГ-15275 Теглаш Бела 1914 Ђурђин Ђурђин детаљније информације
786 РКТГ-15276 Теглаш Ђерђ 1903 Ђурђин Ђурђин детаљније информације
787 РКТГ-15277 Фрол Карло Суботица Суботица детаљније информације
788 РКТГ-15278 Фрол Фрања Суботица Суботица детаљније информације
789 РКТГ-15279 Функ Оскар 1924 Суботица Суботица детаљније информације
790 РКТГ-15280 Футо Геза Пал 1895 Суботица Суботица детаљније информације
791 РКТГ-15281 Футо Јанош 1928 Суботица Суботица детаљније информације
792 РКТГ-15282 Футо Тамаш Иштван 1880 Суботица Суботица детаљније информације
793 РКТГ-15283 Хаваи Лајчо Суботица Суботица детаљније информације
794 РКТГ-15284 Хази Јолан 1900 Суботица Суботица детаљније информације
795 РКТГ-15285 Хази Розалиа 1918 Суботица Суботица детаљније информације
796 РКТГ-15286 Хајверт Ладислав Михаљ 1904 Суботица Суботица детаљније информације
797 РКТГ-15287 Хајнал Антал Антал 1923 Суботица Суботица детаљније информације
798 РКТГ-15288 Хајнал Винце 1899 Суботица Суботица детаљније информације
799 РКТГ-15289 Хајнал Карољ Петер 1900 Суботица Суботица детаљније информације
800 РКТГ-15290 Хајнал Стеван Суботица Суботица детаљније информације
801 РКТГ-15291 Ханак Геза Андраш 1910 Суботица Суботица детаљније информације
802 РКТГ-15292 Харди Викторија Павле 1904 Суботица Суботица детаљније информације
803 РКТГ-15293 Харди Деметер Деметер 1904 Суботица Суботица детаљније информације
804 РКТГ-15294 Харкањ Андреас Суботица Суботица детаљније информације
805 РКТГ-15295 Хатван Лајош Суботица Суботица детаљније информације
806 РКТГ-15296 Хашка Карољ 1901 Суботица Суботица детаљније информације
807 РКТГ-15297 Хегедиш Борбала Суботица Суботица детаљније информације
808 РКТГ-15298 Хегедиш Јожеф Иштван 1908 Суботица Суботица детаљније информације
809 РКТГ-15299 Хегедиш Ласло Иштван 1920 Суботица Суботица детаљније информације
810 РКТГ-15301 Хегедиш Михаљ 1906 Суботица Суботица детаљније информације
811 РКТГ-15303 Хеда Лујза Суботица Суботица детаљније информације
812 РКТГ-15305 Херцег Јанош Јожеф 1927 Суботица Суботица детаљније информације
813 РКТГ-15307 Херцег Јожеф Јанош 1927 Суботица Суботица детаљније информације
814 РКТГ-15309 Хирт Франз Јохан 1889 Суботица Суботица детаљније информације
815 РКТГ-15311 Хорват Адам Ференц 1901 Суботица Суботица детаљније информације
816 РКТГ-15549 Циндел Иштван Иштван 1910 Бајмок Бајмок детаљније информације
817 РКТГ-15553 Циндел Јанош Бајмок Бајмок детаљније информације
818 РКТГ-15557 Циндел Карољ 1899 Бајмок Бајмок детаљније информације
819 РКТГ-15563 Циндел Алојзије 1891 Бајмок Бајмок детаљније информације
820 РКТГ-15564 Циндел Лајчо Бајмок Бајмок детаљније информације
821 РКТГ-15566 Циндел Ференц Бајмок Бајмок детаљније информације
822 РКТГ-15568 Цинкотаи Стеван Вајдберг Бајмок детаљније информације
823 РКТГ-15572 Чеке Јанош 1911 Бајмок Бајмок детаљније информације
824 РКТГ-15574 Чернаи Јожеф 1911 Бајмок Бајмок детаљније информације
825 РКТГ-15577 Шауер Бела Антал 1911 Бајмок Бајмок детаљније информације
826 РКТГ-15580 Шафер Јохан 1908 Бајмок Бајмок детаљније информације
827 РКТГ-15583 Шафхаузер Јене 1918 Бајмок Бајмок детаљније информације
828 РКТГ-15594 Шафхаузер Јожеф Самошвари Иштван 1880 Бајмок Бајмок детаљније информације
829 РКТГ-15595 Шафхаусер Ференц Самошвари Михаљ 1928 Бајмок Бајмок детаљније информације
830 РКТГ-15596 Шеварац Петар 1891 Бајмок Бајмок детаљније информације
831 РКТГ-15597 Шељмеши Михаљ 1908 Бајмок Бајмок детаљније информације
832 РКТГ-15599 Шен Михајло 1889 Бајмок Бајмок детаљније информације
833 РКТГ-15600 Шнајдер Јохан 1884 Бајмок Бајмок детаљније информације
834 РКТГ-15602 Шнајдер Пал Мартин 1902 Бајмок Мадараш детаљније информације
835 РКТГ-15604 Шнајдер Франц Карољ 1906 Бајмок Бајмок детаљније информације
836 РКТГ-15605 Шнајдер Ханс мл. 1890 Бајмок Бајмок детаљније информације
837 РКТГ-15607 Штирли Ференц 1896 Бајмок Бајмок детаљније информације
838 РКТГ-15609 Шудар Бела 1903 непознато. Бајмок детаљније информације
839 РКТГ-15850 Хорват Акастаи Михаљ Бела 1902 Суботица Суботица детаљније информације
840 РКТГ-15851 Хорват Антал 1889 Суботица Суботица детаљније информације
841 РКТГ-15852 Хорват Антал 1904 Суботица Суботица детаљније информације
842 РКТГ-15853 Хорват Дезидер Болдижар 1898 Суботица Суботица детаљније информације
843 РКТГ-15854 Хорват Мирко 1924 Суботица Суботица детаљније информације
844 РКТГ-15855 Хорват Јожеф 1889 Суботица Суботица детаљније информације
845 РКТГ-15856 Хорват Лајош 1894 Суботица Суботица детаљније информације
846 РКТГ-15857 Хорват Лукач Јанош 1904 Суботица Суботица детаљније информације
847 РКТГ-15858 Хорват Стеван Винце 1899 Суботица Суботица детаљније информације
848 РКТГ-15860 Хорват Винце Иштван 1899 Суботица Суботица детаљније информације
849 РКТГ-15861 Хорњак Андраш Суботица Суботица детаљније информације
850 РКТГ-15862 Чабафи Деже 1926 Суботица Суботица детаљније информације
851 РКТГ-15863 Чабафи Илонка 1900 Суботица Суботица детаљније информације
852 РКТГ-15864 Чабафи Тибор 1927 Суботица Суботица детаљније информације
853 РКТГ-15868 Цинкотаи Циндел Суботица Суботица детаљније информације
854 РКТГ-15869 Чајкаш Маргит 1894 Суботица Суботица детаљније информације
855 РКТГ-15871 Чајкаш Петар Маћаш Суботица Суботица детаљније информације
856 РКТГ-15872 Чакањ Антал Карољ 1908 Суботица Суботица детаљније информације
857 РКТГ-15873 Чањи Јожеф Суботица Суботица детаљније информације
858 РКТГ-15875 Четелеки Ладислав Суботица Суботица детаљније информације
859 РКТГ-15876 Чилаг Иштван Петар 1905 Суботица Суботица детаљније информације
860 РКТГ-15877 Чинчак Елемир Ј 1909 Суботица Суботица детаљније информације
861 РКТГ-15878 Чипак Антал Јожеф 1920 Суботица Суботица детаљније информације
862 РКТГ-15879 Чисар Јанош 1912 Суботица Суботица детаљније информације
863 РКТГ-15880 Чисар Јожеф 1914 Суботица Суботица детаљније информације
864 РКТГ-15881 Чисар Нађ Шандор Суботица Суботица детаљније информације
865 РКТГ-15882 Чифари Шандор 1909 Суботица Суботица детаљније информације
866 РКТГ-15883 Чифари Миклош Шандор 1905 Суботица Суботица детаљније информације
867 РКТГ-15884 Шама Мартин 1887 Суботица Суботица детаљније информације
868 РКТГ-15885 Шарвари Стипан Суботица Суботица детаљније информације
869 РКТГ-15886 Шарвари Геза Суботица Суботица детаљније информације
870 РКТГ-15887 Шебешћен Мењхерт Мењхерт 1899 Суботица Палић детаљније информације
871 РКТГ-15888 Шебешћен Пал 1900 Суботица Суботица детаљније информације
872 РКТГ-15889 Сикора Александар Суботица Суботица детаљније информације
873 РКТГ-16125 Ачаи Ференц 1915 Пачир Пачир детаљније информације
874 РКТГ-16126 Адор Арпад 1910 Пачир Пачир детаљније информације
875 РКТГ-16127 Али Маћаш 1910 Пачир Пачир детаљније информације
876 РКТГ-16128 Бала Розалија Пачир Пачир детаљније информације
877 РКТГ-16129 Бањи Шандор Јожеф Пачир Пачир детаљније информације
878 РКТГ-16130 Барди Шандор мл. Пачир Пачир детаљније информације
879 РКТГ-16132 Бодо Карољ 1902 Пачир Пачир детаљније информације
880 РКТГ-16133 Борбељ Карољ 1904 Пачир Пачир детаљније информације
881 РКТГ-16135 Бурут Јожеф 1914 Пачир Пачир детаљније информације
882 РКТГ-16136 Циндел Јожеф 1894 Пачир Пачир детаљније информације
883 РКТГ-16137 Циндел Јожеф 1916 Пачир Пачир детаљније информације
884 РКТГ-16139 Чањи Јожеф Пачир Пачир детаљније информације
885 РКТГ-16140 Чањи Јожеф мл. Пачир Пачир детаљније информације
886 РКТГ-16142 Цвркушић Велимир Пачир Пачир детаљније информације
887 РКТГ-16143 Даку Самуел 1898 Пачир Пачир детаљније информације
888 РКТГ-16144 Даку Шандор 1911 Пачир Пачир детаљније информације
889 РКТГ-16146 Ери Имре Пачир Пачир детаљније информације
890 РКТГ-16412 Ери Шандор Пачир Пачир детаљније информације
891 РКТГ-16413 Гујаш Стеван Стеван 1913 Пачир Пачир детаљније информације
892 РКТГ-16414 Хорват Лајчо Пачир Пачир детаљније информације
893 РКТГ-16415 Јано Карољ Шандор 1914 Пачир Пачир детаљније информације
894 РКТГ-16416 Јухас Антал Лајош 1900 Пачир Пачир детаљније информације
895 РКТГ-16417 Јухас Карољ 1907 Пачир Пачир детаљније информације
896 РКТГ-16419 Кочиш Јанош 1902 Пачир Пачир детаљније информације
897 РКТГ-16420 Кочиш Јанош мл. 1924 Пачир Пачир детаљније информације
898 РКТГ-16421 Керменди Фабијан 1912 Пачир Пачир детаљније информације
899 РКТГ-16422 Керменди Јанош 1914 Пачир Пачир детаљније информације
900 РКТГ-16423 Керменди Петар Пачир Пачир детаљније информације
901 РКТГ-16424 Кермеци Петар 1897 Пачир Пачир детаљније информације
902 РКТГ-16425 Коша Имре 1914 Пачир Пачир детаљније информације
903 РКТГ-16426 Лазар Даниел 1906 1900 Пачир Пачир детаљније информације
904 РКТГ-16427 Ленђел Лајош Пачир Пачир детаљније информације
905 РКТГ-16429 Пал Иштван 1898 Пачир Пачир детаљније информације
906 РКТГ-16430 Пал Јанош 1904 Пачир Пачир детаљније информације
907 РКТГ-16431 Палађи Лајош 1905 Пачир Пачир детаљније информације
908 РКТГ-16432 Палађи Карољ Шандор 1905 Пачир Пачир детаљније информације
909 РКТГ-16433 Полгар Јожеф Јожеф 1905 Пачир Пачир детаљније информације
910 РКТГ-16434 Рожа Шандор Иштван 1895 Пачир Пачир детаљније информације
911 РКТГ-16435 Шош Иштван 1901 Пачир Пачир детаљније информације
912 РКТГ-16436 Сабо Лајош 1914 Пачир Пачир детаљније информације
913 РКТГ-16437 Сабо Михаљ Пачир Пачир детаљније информације
914 РКТГ-16438 Семеши Карољ 1908 Пачир Суботица детаљније информације
915 РКТГ-16439 Сеп Ференц Шандор 1903 Пачир Пачир детаљније информације
916 РКТГ-16440 Силађи Карољ 1914 Пачир Пачир детаљније информације
917 РКТГ-16441 Такач Алберт 1914 Пачир Пачир детаљније информације
918 РКТГ-16523 Тарко Карољ Пачир Пачир детаљније информације
919 РКТГ-16524 Томек Антал 1916 Пачир Пачир детаљније информације
920 РКТГ-16525 Торок Балинт 1889 Пачир Пачир детаљније информације
921 РКТГ-16526 Терек Карољ Иштван 1910 Пачир Пачир детаљније информације
922 РКТГ-16527 Виг Иштван Пачир Пачир детаљније информације
923 РКТГ-16543 Шифлиш Имре 1904 Суботица Суботица детаљније информације
924 РКТГ-16546 Шимон Јожеф Михаљ 1911 Суботица Суботица детаљније информације
925 РКТГ-16547 Шинкович Габор 1892 Суботица Суботица детаљније информације
926 РКТГ-16549 Шипош Суботица Суботица детаљније информације
927 РКТГ-16551 Шифлиш Иштван 1909 Суботица Суботица детаљније информације
928 РКТГ-16553 Шлукс Јанош Ада Суботица детаљније информације
929 РКТГ-16556 Шнеидер Фрањо Карољ 1906 Суботица Суботица детаљније информације
930 РКТГ-16558 Шнур Јожеф Суботица Суботица детаљније информације
931 РКТГ-16561 Шоти Нандор 1914 Суботица Суботица детаљније информације
932 РКТГ-16562 Шош Терика 1932 Суботица Суботица детаљније информације
933 РКТГ-16563 Шош Габриела 1931 Суботица Суботица детаљније информације
934 РКТГ-16564 Шрикер Имре Суботица Суботица детаљније информације
935 РКТГ-16565 Штербик Петар 1904 Суботица Суботица детаљније информације
936 РКТГ-16566 Штефани Михаљ Суботица Суботица детаљније информације
937 РКТГ-16567 Штребић 1890 Суботица Суботица детаљније информације
938 РКТГ-16568 Шулди Ђерђ 1894 Суботица Суботица детаљније информације
939 РКТГ-16569 Шулта Иван Суботица Суботица детаљније информације
940 РКТГ-16570 Шухајда Иштван Стеван 1900 Суботица Суботица детаљније информације
941 РКТГ-17098 Браун Верона 1894 Кула Суботица детаљније информације
942 РКТГ-17484 Бардош Јанош Мадараш Мадараш детаљније информације
943 РКТГ-17485 Бартуш Јанош 1910 Мадараш Мадараш детаљније информације
944 РКТГ-17486 Нол Јохан 1895 Мадараш Мадараш детаљније информације
945 РКТГ-17487 Пап Петар Петер 1914 Мадараш Мадараш детаљније информације
946 РКТГ-17488 Рикерт Антон 1928 Мадараш Мадараш детаљније информације
947 РКТГ-17489 Шопер Јакоб 1928 Мадараш Мадараш детаљније информације
948 РКТГ-17491 Вајханд Михаел Мадараш Мадараш детаљније информације
949 РКТГ-17492 Ветштајн Петар Мадараш Мадараш детаљније информације
950 РКТГ-17493 Јухас Шандор Мадараш Мадараш детаљније информације
951 РКТГ-17495 Чант Јанош Михаљ 1911 Мадараш Мадараш детаљније информације
952 РКТГ-17496 Молнар Илеш Јанош 1907 Мадараш Мадараш детаљније информације
953 РКТГ-17497 Парањи Иштван Иштван 1913 Мадараш Мадараш детаљније информације
954 РКТГ-17498 Паткош Јанош Адам 1920 Мадараш Мадараш детаљније информације
955 РКТГ-17499 Рикерт Антон Матијас 1913 Мадараш Мадараш детаљније информације
956 РКТГ-17834 Козма Маћаш Маћаш 1893 Чантавир Чантавир детаљније информације
957 РКТГ-18346 Хајнрих Рихард Карло 1876 Суботица Суботица детаљније информације
958 РКТГ-20867 Барта Михаљ 1924 Палић Палић детаљније информације
959 РКТГ-20868 Бата Шандор 1926 Палић Палић детаљније информације
960 РКТГ-20869 Чела Иштван 1901 Палић Палић детаљније информације
961 РКТГ-21524 Фаркаш Иштван 1924 Палић Палић детаљније информације
962 РКТГ-21527 Генце Јожеф 1914 Палић Палић детаљније информације
963 РКТГ-21530 Генце Силвестер 1924 Палић Палић детаљније информације
964 РКТГ-21532 Хатвани Сабанов Пал 1892 Палић Палић детаљније информације
965 РКТГ-21534 Иванић Маћаш Јожеф 1894 Палић Палић детаљније информације
966 РКТГ-21538 Киш Јожеф Михаљ 1905 Палић Палић детаљније информације
967 РКТГ-21539 Кавчак Јожеф 1896 Палић Палић детаљније информације
968 РКТГ-21541 Кофа Јожеф 1909 Палић Палић детаљније информације
969 РКТГ-21542 Ламперт Јанош 1904 Палић Палић детаљније информације
970 РКТГ-21544 Леринц Јожеф 1922 Палић Палић детаљније информације
971 РКТГ-21546 Марки Јанош 1924 Палић Палић детаљније информације
972 РКТГ-21547 Нађ Ласло 1914 Палић Палић детаљније информације
973 РКТГ-21550 Нађ Шаму 1885 Палић Палић детаљније информације
974 РКТГ-21553 Пуха Миклош 1914 Палић Палић детаљније информације
975 РКТГ-21555 Рад Миклош 1890 Палић Палић детаљније информације
976 РКТГ-21556 Рож Ференц 1919 Палић Палић детаљније информације
977 РКТГ-21558 Такач Антал 1904 Палић Палић детаљније информације
978 РКТГ-21559 Варга Антал 1907 Палић Палић детаљније информације
979 РКТГ-21560 Варга Михаљ 1924 Палић Палић детаљније информације
980 РКТГ-21561 Варга Шандор 1914 Палић Палић детаљније информације
981 РКТГ-21562 Вираг Јожеф 1914 Палић Палић детаљније информације
982 РКТГ-21622 Анитић Јанош Иштван 1913 Чанатавир Чантавир детаљније информације
983 РКТГ-21623 Антал Антал Антал 1910 Чантавир Чантавир детаљније информације
984 РКТГ-21625 Балинт Илеш 1900 Чантавир Чантавир детаљније информације
985 РКТГ-21627 Балинт Карољ Јанош 1913 Чантавир Чантавир детаљније информације
986 РКТГ-21628 Барши Михаљ Пал 1896 Чантавир Чантавир детаљније информације
987 РКТГ-21629 Башић Јожеф Ференц 1921 Чантавир Чантавир детаљније информације
988 РКТГ-21630 Бордаш Петер Јанош 1899 Чантавир Чантавир детаљније информације
989 РКТГ-21631 Чакањ Иштван Пал 1922 Чантавир Чантавир детаљније информације
990 РКТГ-21632 Чатаи Јожеф Викторија 1910 Чантавир Чантавир детаљније информације
991 РКТГ-21633 Чернович Иштван Миклош 1925 Чантавир Чантавир детаљније информације
992 РКТГ-21634 Четвеи Ференц 1904 Чантавир Чантавир детаљније информације
993 РКТГ-21635 Домањ Јанош Шандор 1920 Чантавир Чантавир детаљније информације
994 РКТГ-21636 Домањ Јожеф Шандор 1922 Чантавир Чантавир детаљније информације
995 РКТГ-21637 Дворачко Јанош 1895 Чантавир Чантавир детаљније информације
996 РКТГ-21638 Енги Лазар 1910 Чантавир Чантавир детаљније информације
997 РКТГ-21639 Фодор Имре Јанош 1927 Чантавир Чантавир детаљније информације
998 РКТГ-21640 Фир Геза 1895 Чантавир Чантавир детаљније информације
999 РКТГ-21641 Гере Јожеф Балинт 1923 Чантавир Чантавир детаљније информације
1000 РКТГ-21642 Кабаи Ференц Терезија 1904 Чантавир Чантавир детаљније информације
1001 РКТГ-21643 Калмар Мате 1895 Чантавир Чантавир детаљније информације
1002 РКТГ-21644 Кариус Јакаб Адам 1877 Чантавир Чантавир детаљније информације
1003 РКТГ-21645 Киш Бездањи Калман Ђула Калман 1921 Чантавир Чантавир детаљније информације
1004 РКТГ-21646 Киш Чепреги Деже Деже 1914 Чантавир Чантавир детаљније информације
1005 РКТГ-21647 Киш Чепреги Михаљ Антал 1911 Чантавир Чантавир детаљније информације
1006 РКТГ-21648 Киш Пирошка 1897 Чантавир Чантавир детаљније информације
1007 РКТГ-21649 Ковач Миклош 1890 Чантавир Чантавир детаљније информације
1008 РКТГ-21650 Куцор Чантавир Чантавир детаљније информације
1009 РКТГ-21651 Лашу Имре Ференц 1920 Чантавир Чантавир детаљније информације
1010 РКТГ-21652 Лашу Пирошка 1899 Чантавир Чантавир детаљније информације
1011 РКТГ-21653 Месарош Лајош 1901 Чантавир Чантавир детаљније информације
1012 РКТГ-21654 Молнар Јанош 1885 Чантавир Чантавир детаљније информације
1013 РКТГ-21655 Мучи Вилмош Јожеф 1923 Чантавир Чантавир детаљније информације
1014 РКТГ-21656 Нађ Торма Маћаш Иштван 1916 Чантавир Чантавир детаљније информације
1015 РКТГ-21657 Нађ Вилмош Михаљ 1920 Чантавир Чантавир детаљније информације
1016 РКТГ-21658 Немет Јожеф 1904 Чантавир Чантавир детаљније информације
1017 РКТГ-21659 Патрик Иштван Ференц 1920 Чантавир Чантавир детаљније информације
1018 РКТГ-21660 Петковић Јожеф Чантавир Чантавир детаљније информације
1019 РКТГ-21661 Пинтер Андраш Михаљ 1882 Чантавир Чантавир детаљније информације
1020 РКТГ-21662 Сабо Вилмош Матилда 1923 Чантавир Чантавир детаљније информације
1021 РКТГ-21663 Салкаи Ференц Ференц 1902 Чантавир Чантавир детаљније информације
1022 РКТГ-21664 Салма Лајош Маћаш 1891 Чантавир Чантавир детаљније информације
1023 РКТГ-21665 Селеш Маћаш Пал 1874 Чантавир Чантавир детаљније информације
1024 РКТГ-21666 Серенчеи Ласло Карољ 1918 Чантавир Чантавир детаљније информације
1025 РКТГ-21667 Славнић Шандор Раде 1907 Чантавир Чантавир детаљније информације
1026 РКТГ-21668 Шомођи Лајош Андраш 1911 Чантавир Чантавир детаљније информације
1027 РКТГ-21669 Толди Иштван Иштван 1919 Чантавир Чантавир детаљније информације
1028 РКТГ-21670 Тот Вашархељи Јожеф 1895 Чантавир Чантавир детаљније информације
1029 РКТГ-21671 Зарић Филип Стеван 1914 Чантавир Чантавир детаљније информације
1030 РКТГ-22352 Роси Никола 1908 Матковић Матковић детаљније информације
1031 РКТГ-25678 Чалма Лајчо Горњи Верушић Горњи Верушић детаљније информације
1032 РКТГ-25702 Тимар Ференц 1911 Богојево Суботица детаљније информације
1033 РКТГ-26918 Остраганац Иван 1915 Суботица Суботица детаљније информације
1034 РКТГ-27144 Траиловић Драгољуб 1920 Суботица Суботица детаљније информације
1035 РКТГ-27835 Гилдинг Маргарета Каспар 1876 Суботица Суботица детаљније информације
1036 РКТГ-28075 Коша Карољ Иштван 1901 Србобран Суботица детаљније информације
1037 РКТГ-28624 Ополцер Ђорђе 1925 Суботица Суботица детаљније информације
1038 РКТГ-28638 Такач Михаило 1922 Суботица Суботица детаљније информације
1039 РКТГ-29001 Зилнер Шандор Шандор 1909 Кањижа Суботица детаљније информације
1040 РКТГ-29868 Бергман Ана Мартин 1870 Бајмок Бајмок детаљније информације
1041 РКТГ-29871 Франц Павле Михјало 1867 Александрово Александрово детаљније информације
1042 РКТГ-29886 Шмит Јелисавета 1875 Сонта Сонта детаљније информације
1043 РКТГ-30004 Санипер Корнел 1868 Суботица Суботица детаљније информације
1044 РКТГ-30234 Михалечко Михаљ Бачки Виногради Бачки Виногради детаљније информације
1045 РКТГ-30239 Волф Јован 1878 Бајмок Бајмок детаљније информације
1046 РКТГ-30453 Амштат Антун 1863 Бајмок Бајмок детаљније информације
1047 РКТГ-30502 Геберер Матија 1874 Бајмок Бајмок детаљније информације
1048 РКТГ-31931 Сајлер Ката 1877 Бајмок Бајмок детаљније информације
1049 РКТГ-32287 Волф Јован 1871 Бајмок Бајмок детаљније информације
1050 РКТГ-32468 Волф Магдалена Симон 1876 Бајмок Бајмок детаљније информације
1051 РКТГ-32603 Рилер Роза Јован 1877 Бајмок Бајмок детаљније информације
1052 РКТГ-33038 Офенбахер Ида Јован 1879 Бајмок Бајмок детаљније информације
1053 РКТГ-34090 Вајнер Севан 1875 Бајмок Бајмок детаљније информације
1054 РКТГ-35071 Таријан Лајош Петер 1891 Суботица Суботица детаљније информације
1055 РКТГ-35129 Херцег Јосип Суботица Суботица детаљније информације
1056 РКТГ-35200 Вајс Никола Стеван 1882 Суботица Суботица детаљније информације
1057 РКТГ-37470 Сајц Магда Јован 1891 Таванкут Таванкут детаљније информације
1058 РКТГ-37546 Шауер Стеван Јосеф 1898 Бајмок Бајмок детаљније информације
1059 РКТГ-37561 Шлајхер Антун Лоренц 1866 Бајмок Бајмок детаљније информације
1060 РКТГ-37597 Цетл Терезија Габор 1902 Бајмок Бајмок детаљније информације
1061 РКТГ-37728 Рикерт Марија Кристијан 1859 Бајмок Бајмок детаљније информације
1062 РКТГ-38151 Денцингер Катарина 1883 Суботица Суботица детаљније информације
1063 РКТГ-38308 Улебер Јован Јосеф 1872 Бајмок Бајмок детаљније информације
1064 РКТГ-38545 Сиги Андраш Хајдуково Хајдуково детаљније информације
1065 РКТГ-38546 Мађарић Јосип Кунбаја Суботица детаљније информације
1066 РКТГ-38547 Катић Ебемен А-непознато Суботица детаљније информације
1067 РКТГ-38548 Ђидар Јосип Јосип 1924 Бања Лука Суботица детаљније информације
1068 РКТГ-39744 Шнајхер Елисабета Јозеф 1875 Бајмок Бајмок детаљније информације
1069 РКТГ-39960 Кон Барбара Георг 1871 Бајмок Бајмок детаљније информације
1070 РКТГ-42154 Абелсберг Јулија 1900 Стриј Суботица детаљније информације
1071 РКТГ-42218 Абрамовић Анђелија Марко 1924 Никшић Бајмок детаљније информације
1072 РКТГ-42219 Абрамовић Јелица Марко 1927 Бајмок Бајмок детаљније информације
1073 РКТГ-42221 Абрамовић Милутин Марко 1922 Бајмок Суботица детаљније информације
1074 РКТГ-42222 Абрамовић Марко Ћетко 1889 Никшић Бајмок детаљније информације
1075 РКТГ-42244 Абрахам Иби 1911 Суботица Суботица детаљније информације
1076 РКТГ-42268 Абрахам Давид Леополд 1888 Мали Иђош Суботица детаљније информације
1077 РКТГ-42588 Сасур Стеван Манхарт 1890 Бајмок Бајмок детаљније информације
1078 РКТГ-42911 Бек Љерка 1891 Стриј Суботица детаљније информације
1079 РКТГ-42912 Бек Маргита 1894 Стриј Суботица детаљније информације
1080 РКТГ-42913 Бек Јелисавета 1898 Сомбор Суботица детаљније информације
1081 РКТГ-42914 Бек Марија 1890 Стриј Суботица детаљније информације
1082 РКТГ-42915 Бек Марија 1897 Стриј Суботица детаљније информације
1083 РКТГ-42916 Бек Марија 1897 Стриј Суботица детаљније информације
1084 РКТГ-42917 Бек Нандор 1884 Стриј Суботица детаљније информације
1085 РКТГ-42918 Бек Олга 1889 Суботица Суботица детаљније информације
1086 РКТГ-42919 Бек Олга 1921 Стриј Суботица детаљније информације
1087 РКТГ-42920 Бек Ружа 1889 Кањижа Суботица детаљније информације
1088 РКТГ-42969 Бек Агнеза Аладар 1933 Суботица Суботица детаљније информације
1089 РКТГ-42970 Бек Шара Антун 1868 Стриј Суботица детаљније информације
1090 РКТГ-42971 Бек Људевит Габор 1893 Мајиш Суботица детаљније информације
1091 РКТГ-42974 Бек Шимон Ђула 1878 Фекетић Суботица детаљније информације
1092 РКТГ-42977 Бек Вера Еуген 1933 Суботица Суботица детаљније информације
1093 РКТГ-43016 Агбаба Милка 1888 Естергом Суботица детаљније информације
1094 РКТГ-43020 Агић Иван Јован 1929 Вишњевац Вишњевац детаљније информације
1095 РКТГ-43021 Адам Аладар 1895 Стриј Суботица детаљније информације
1096 РКТГ-43024 Адам Бела 1896 Бајмок Суботица детаљније информације
1097 РКТГ-43025 Адам Ела 1898 Вуковар Суботица детаљније информације
1098 РКТГ-43035 Адам Мирко 1893 Стриј Суботица детаљније информације
1099 РКТГ-43038 Адам Фридман 1895 Стриј Суботица детаљније информације
1100 РКТГ-43040 Адам Гизела Антал 1894 Сегедин Суботица детаљније информације
1101 РКТГ-43047 Адам Ладислав Саумило 1892 Кањижа Суботица детаљније информације
1102 РКТГ-43061 Адлер Бланка 1897 Стриј Суботица детаљније информације
1103 РКТГ-43068 Адлер Ема 1903 Стриј Суботица детаљније информације
1104 РКТГ-43069 Адлер Ерика 1905 Диеци Суботица детаљније информације
1105 РКТГ-43070 Адлер Естера 1927 Стриј Суботица детаљније информације
1106 РКТГ-43073 Бек Иван Ладислав 1926 Суботица Суботица детаљније информације
1107 РКТГ-43074 Бек Вера Људевит 1926 Суботица Суботица детаљније информације
1108 РКТГ-43075 Бек Гавре Људевит 1930 Стриј Суботица детаљније информације
1109 РКТГ-43076 Бек Милан Микша 1942 Суботица Суботица детаљније информације
1110 РКТГ-43078 Бек Ружа Микша 1941 Суботица Суботица детаљније информације
1111 РКТГ-43079 Бек Жужа Нандор 1928 Суботица Суботица детаљније информације
1112 РКТГ-43084 Бек Ирма Филип 1888 Стриј Суботица детаљније информације
1113 РКТГ-43142 Бем Јелена 1889 Суботица Суботица детаљније информације
1114 РКТГ-43155 Бем Ана Еуген 1936 Суботица Суботица детаљније информације
1115 РКТГ-43156 Бем Ева Еуген 1933 Суботица Суботица детаљније информације
1116 РКТГ-43160 Бем Клара Мојсије 1907 Суботица Суботица детаљније информације
1117 РКТГ-43203 Бергер Ана 1905 Стриј Суботица детаљније информације
1118 РКТГ-43233 Бергер Вера 1922 Суботица Суботица детаљније информације
1119 РКТГ-43237 Бергер Јоланда 1912 Стриј Суботица детаљније информације
1120 РКТГ-43238 Бергер Јулија 1873 Мали Иђош Суботица детаљније информације
1121 РКТГ-43244 Бергер Мирјана 1894 Стриј Суботица детаљније информације
1122 РКТГ-43250 Бергер Ружа 1898 Суботица Суботица детаљније информације
1123 РКТГ-43254 Бергер Фани 1877 Стриј Суботица детаљније информације
1124 РКТГ-43256 Бергер Херш Херман 1886 Билке Суботица детаљније информације
1125 РКТГ-43258 Бергер Јуда Вилијем 1941 Суботица Суботица детаљније информације
1126 РКТГ-43265 Бергер Марија Јулија 1939 Суботица Суботица детаљније информације
1127 РКТГ-43280 Бергл Малвина Мор 1881 Бајмок Суботица детаљније информације
1128 РКТГ-43289 Адлер Еуген 1893 Стриј Суботица детаљније информације
1129 РКТГ-43292 Адлер Изабела 1907 Сента Суботица детаљније информације
1130 РКТГ-43304 Адлер Мартин 1900 Стриј Суботица детаљније информације
1131 РКТГ-43305 Адлер Мартина 1930 А-непознато Суботица детаљније информације
1132 РКТГ-43309 Адлер Михајло 1900 Суботица Суботица детаљније информације
1133 РКТГ-43310 Адлер Михаљ Михајло 1888 Суботица Суботица детаљније информације
1134 РКТГ-43332 Адлер Никола 1933 Суботица Суботица детаљније информације
1135 РКТГ-43343 Адлер Јакоб Леополд 1936 Ада Суботица детаљније информације
1136 РКТГ-43344 Адлер Јозефина Леополд 1940 Ада Суботица детаљније информације
1137 РКТГ-43345 Адлер Катарина Леополд 1933 Ада Суботица детаљније информације
1138 РКТГ-43346 Адлер Мирјана Леополд 1932 Ада Суботица детаљније информације
1139 РКТГ-43347 Адлер Шара Леополд 1935 Ада Суботица детаљније информације
1140 РКТГ-43353 Адлер Тибор Мартин 1935 Суботица Суботица детаљније информације
1141 РКТГ-43354 Адлер Давид Михајло 1941 Суботица Суботица детаљније информације
1142 РКТГ-43356 Адлер Јудита Михајло 1937 Суботица Суботица детаљније информације
1143 РКТГ-43364 Адлер Хилда Хенрик 1937 Стриј Суботица детаљније информације
1144 РКТГ-43375 Адут Филип Јулио 1906 Стриј Суботица детаљније информације
1145 РКТГ-43376 Адут Ерика Мартин 1919 Суботица Суботица детаљније информације
1146 РКТГ-43377 Адут Мери-Марија Филип 1940 Београд Суботица детаљније информације
1147 РКТГ-43390 Беркеш Ференц Лајош 1917 Сомбор Бајмок детаљније информације
1148 РКТГ-43395 Берковић Ирена 1902 Стриј Суботица детаљније информације
1149 РКТГ-43399 Беркович Саламон 1902 Стриј Суботица детаљније информације
1150 РКТГ-43402 Берман Геза 1886 Стриј Суботица детаљније информације
1151 РКТГ-43403 Берман Гизела 1899 Стриј Суботица детаљније информације
1152 РКТГ-43404 Берман Александар Гезе 1925 Стриј Суботица детаљније информације
1153 РКТГ-43406 Бернер Јелена 1902 Суботица Суботица детаљније информације
1154 РКТГ-43407 Бернер Александар Хенрик 1893 Суботица Суботица детаљније информације
1155 РКТГ-43413 Бернхардт Јелисавета 1882 Стриј Суботица детаљније информације
1156 РКТГ-43414 Бернхардт Паула 1879 Стриј Суботица детаљније информације
1157 РКТГ-43437 Бешлић Стипан Јосип 1907 Бајмок Суботица детаљније информације
1158 РКТГ-43457 Биндер Шоломон 1869 Стриј Суботица детаљније информације
1159 РКТГ-43458 Биндер Јелена Дезидер 1911 Стриј Суботица детаљније информације
1160 РКТГ-43459 Биндер Геза Лајош 1932 Суботица Суботица детаљније информације
1161 РКТГ-43473 Ајбеншиц Ирена 1904 Суботица Суботица детаљније информације
1162 РКТГ-43476 Ајгнер Магдалена 1939 Стриј Бајмок детаљније информације
1163 РКТГ-43556 Бирн Бланка 1894 Стриј Суботица детаљније информације
1164 РКТГ-43557 Бирн Ирена 1917 Стриј Суботица детаљније информације
1165 РКТГ-43558 Бирн Клара Карл 1919 Стриј Суботица детаљније информације
1166 РКТГ-43563 Биро Бела 1891 Светозар Милетић Суботица детаљније информације
1167 РКТГ-43564 Биро Јелена 1886 Стриј Суботица детаљније информације
1168 РКТГ-43565 Биро Мирко 1882 Стриј Суботица детаљније информације
1169 РКТГ-43567 Биро др Андрија Мор 1887 Суботица Суботица детаљније информације
1170 РКТГ-43624 Блажековић Фрања Јосип 1895 Суботица Суботица детаљније информације
1171 РКТГ-43629 Блајер Аранка Бенедек 1891 Бајмок Суботица детаљније информације
1172 РКТГ-43630 Блајер Верица Лајош 1928 Бајмок Суботица детаљније информације
1173 РКТГ-43631 Блајер Мирко Лајош 1928 Бајмок Суботица детаљније информације
1174 РКТГ-43632 Блајер Маргита Херман 1902 Бачки Моноштор Бајмок детаљније информације
1175 РКТГ-43633 Блајеш Каталин Лајош 1930 Стриј Суботица детаљније информације
1176 РКТГ-43640 Блау Јолана 1902 Стриј Суботица детаљније информације
1177 РКТГ-43693 Ајнвилер Јозеф 1876 Стриј Бајмок детаљније информације
1178 РКТГ-43696 Ајнхорн Игњат Лајош 1884 Стриј Суботица детаљније информације
1179 РКТГ-43697 Ајслер Жигмонд 1886 Суботица Суботица детаљније информације
1180 РКТГ-43698 Ајслер Јелена 1879 Стриј Суботица детаљније информације
1181 РКТГ-43699 Ајслер Фрањо Мартин 1887 Санад Суботица детаљније информације
1182 РКТГ-43700 Ајслер Шарлота Мељкута 1879 Стриј Суботица детаљније информације
1183 РКТГ-43701 Ајслер Јанка Шамуела 1886 Суботица Суботица детаљније информације
1184 РКТГ-43763 Алајн Јозефина 1875 Стриј Суботица детаљније информације
1185 РКТГ-43764 Алајн Магда 1913 Мартин Суботица детаљније информације
1186 РКТГ-43766 Алајн Андрија Јаков 1907 Стриј Суботица детаљније информације
1187 РКТГ-43789 Алексић Звездан Ђура 1884 Келебија Суботица детаљније информације
1188 РКТГ-43799 Алмаши Золтан Калман 1920 Суботица Суботица детаљније информације
1189 РКТГ-43803 Алсхајмер Георг 1875 Бајмок Бајмок детаљније информације
1190 РКТГ-43804 Алсхајмер Катарина 1878 Бајмок Суботица детаљније информације
1191 РКТГ-43805 Алт Лео 1891 Шиклош Суботица детаљније информације
1192 РКТГ-43806 Алт Фрида 1888 Кањижа Суботица детаљније информације
1193 РКТГ-43807 Алтарац др Јаков 1893 Сарајево Суботица детаљније информације
1194 РКТГ-43808 Алтарац др Мошо 1903 Стриј Суботица детаљније информације
1195 РКТГ-43846 Амброж Александар Мартин 1906 Суботица Суботица детаљније информације
1196 РКТГ-43847 Амбруст Петер 1910 Стриј Суботица детаљније информације
1197 РКТГ-43864 Амштат Елизабет 1873 Бајмок Бајмок детаљније информације
1198 РКТГ-43865 Амштат Јохан 1893 Бајмок Бајмок детаљније информације
1199 РКТГ-43867 Амштат Јулијана Бајмок Бајмок детаљније информације
1200 РКТГ-43868 Амштат Катарина 1863 Бајмок Бајмок детаљније информације
1201 РКТГ-43869 Амштат Магдалена 1900 Бајмок Бајмок детаљније информације
1202 РКТГ-43871 Амштат Паул 1891 Бајмок Бајмок детаљније информације
1203 РКТГ-43876 Ананијев Николај 1883 А-непознато Суботица детаљније информације
1204 РКТГ-43877 Анатова Надежда Никола 1885 Естергом Суботица детаљније информације
1205 РКТГ-43891 Андрашевић Димитрије Стева 1901 Суботица Суботица детаљније информације
1206 РКТГ-43912 Андрић Душан 1922 Бачки Петровац Бајмок детаљније информације
1207 РКТГ-43956 Богдановић Веца Мартин 1923 Суботица Суботица детаљније информације
1208 РКТГ-43971 Богојевић Симо Теодор 1893 Подравска Слатина Суботица детаљније информације
1209 РКТГ-43973 Боди Ференц Ђерђ 1924 Суботица Суботица детаљније информације
1210 РКТГ-43977 Андрић Милисав 1886 Крагујевац Вишњевац детаљније информације
1211 РКТГ-43987 Анишић Станко Мика 1922 Чантавир Чантавир детаљније информације
1212 РКТГ-43996 Антић Тибор Суботица Суботица детаљније информације
1213 РКТГ-44002 Антолец Јосип Јосип 1906 Келебија Келебија детаљније информације
1214 РКТГ-44054 Аранчић Бела Вецо 1913 Суботица Суботица детаљније информације
1215 РКТГ-44058 Ардалић Момир Васа 1908 Шибеник Суботица детаљније информације
1216 РКТГ-44060 Ариштајн Геза 1872 Стриј Суботица детаљније информације
1217 РКТГ-44134 Арнштајн Јолана 1880 Стриј Суботица детаљније информације
1218 РКТГ-44136 Арпад Хитер 1898 Стриј Суботица детаљније информације
1219 РКТГ-44146 Асоди Ружа 1899 Стриј Суботица детаљније информације
1220 РКТГ-44155 Атанацковић Јованка Милан 1927 Грац Суботица детаљније информације
1221 РКТГ-44218 Ацел Бланка 1889 Стриј Суботица детаљније информације
1222 РКТГ-44220 Ацел Људевит 1885 Стриј Суботица детаљније информације
1223 РКТГ-44226 Ач Андрија 1892 Стриј Суботица детаљније информације
1224 РКТГ-44227 Ач Марта 1906 Стриј Суботица детаљније информације
1225 РКТГ-44228 Ач Томислав 1937 Суботица Суботица детаљније информације
1226 РКТГ-44229 Ач Геза Карољ 1894 Пуста Сент Иван Суботица детаљније информације
1227 РКТГ-44249 Бабић Миле Лазар 1919 Хајдуково Суботица детаљније информације
1228 РКТГ-44250 Бабић Радомир Лазар 1940 Бајмок Суботица детаљније информације
1229 РКТГ-44251 Бабић Петар Лазар 1931 Хајдуково Суботица детаљније информације
1230 РКТГ-44252 Бабић Боја Миле 1895 Хајдуково Суботица детаљније информације
1231 РКТГ-44255 Бабић Лазар Сава 1896 Хајдуково Суботица детаљније информације
1232 РКТГ-44272 Бајер Андреас 1873 Бајмок Бајмок детаљније информације
1233 РКТГ-44276 Бајер Катарина 1878 Бајмок Бајмок детаљније информације
1234 РКТГ-44277 Бајер Магдалена Бајмок Бајмок детаљније информације
1235 РКТГ-44278 Бајер Маргарета 1876 Бајмок Бајмок детаљније информације
1236 РКТГ-44297 Бајза Магдалена 1922 Бајмок Бајмок детаљније информације
1237 РКТГ-44341 Балабан Јакоб Стриј Суботица детаљније информације
1238 РКТГ-44346 Балаж Роза Артур 1907 Јаношхида Суботица детаљније информације
1239 РКТГ-44353 Балаш Регина Бернард 1892 Батасек Суботица детаљније информације
1240 РКТГ-44354 Балаш Францишка Мавре 1930 Суботица Суботица детаљније информације
1241 РКТГ-44355 Балаша Берталан Мор 1885 Бајмок Бајмок детаљније информације
1242 РКТГ-44365 Балог Лола 1924 Стриј Суботица детаљније информације
1243 РКТГ-44366 Балог Малвина 1875 Суботица Суботица детаљније информације
1244 РКТГ-44367 Балог Шаламон Абрахам 1866 Стриј Суботица детаљније информације
1245 РКТГ-44368 Балог Андрија-Ендре Арнолд 1914 Суботица Суботица детаљније информације
1246 РКТГ-44377 Бан Терезија 1871 Стриј Суботица детаљније информације
1247 РКТГ-44381 Бањаи Мавро Карл 1884 Бачка Паланка Суботица детаљније информације
1248 РКТГ-44382 Бањаи Агнеза Коломан 1929 Суботица Суботица детаљније информације
1249 РКТГ-44383 Бањаи Марта Коломан 1927 Суботица Суботица детаљније информације
1250 РКТГ-44384 Бањаи Тереза Липот 1896 Баја Суботица детаљније информације
1251 РКТГ-44387 Бањанин др.Данило Ђура 1889 Вировитица Суботица детаљније информације
1252 РКТГ-44409 Барат Маћаш Јанош 1913 Хајдуково Суботица детаљније информације
1253 РКТГ-44413 Бардош Бела Антон 1887 Кишкунхалаш Суботица детаљније информације
1254 РКТГ-44414 Бардош др Исо Јосип 1882 Суботица Суботица детаљније информације
1255 РКТГ-44415 Бардош Људевит-Лајoш Мор 1891 Суботица Суботица детаљније информације
1256 РКТГ-44416 Бардош Јосип Исидор 1914 Халаш Суботица детаљније информације
1257 РКТГ-44434 Барта Гизела Лајош 1884 Даљ Суботица детаљније информације
1258 РКТГ-44435 Бартон Теодор Стриј Суботица детаљније информације
1259 РКТГ-44437 Бартош Мартин 1885 Стриј Суботица детаљније информације
1260 РКТГ-44439 Бартуш Ева Михаљ 1876 Бечеј Суботица детаљније информације
1261 РКТГ-44440 Барух Олга 1899 Мол Суботица детаљније информације
1262 РКТГ-44441 Барух Пирошка 1904 Ђер Суботица детаљније информације
1263 РКТГ-44442 Барух Вера Аладар 1925 Суботица Суботица детаљније информације
1264 РКТГ-44443 Барух Жужа Алберт 1932 Суботица Суботица детаљније информације
1265 РКТГ-44444 Барух Мањи Алберт 1941 Суботица Суботица детаљније информације
1266 РКТГ-44445 Барух Серена Самуел 1864 Билет Суботица детаљније информације
1267 РКТГ-44446 Барух Алберт Херман 1896 Будимпешта Суботица детаљније информације
1268 РКТГ-44459 Батиница Босиљка Стеван 1941 Суботица Суботица детаљније информације
1269 РКТГ-44466 Батровић Ђуро Станоје 1865 Бајмок Суботица детаљније информације
1270 РКТГ-44519 Бачић Лазар Фрања 1912 Суботица Суботица детаљније информације
1271 РКТГ-44524 Бачлија Пајо Силвестер 1921 Суботица Суботица детаљније информације
1272 РКТГ-44525 Баш Паула 1881 Стриј Суботица детаљније информације
1273 РКТГ-44526 Баш Паула 1878 Пивнице Суботица детаљније информације
1274 РКТГ-44527 Баш Шома Марко 1868 Бачка Топола Суботица детаљније информације
1275 РКТГ-44531 Башић Грго Фрања 1924 Суботица Суботица детаљније информације
1276 РКТГ-44534 Бедер Еуген 1882 Стриј Суботица детаљније информације
1277 РКТГ-44535 Бедер Регина 1882 Стриј Суботица детаљније информације
1278 РКТГ-44540 Беинхауер Карло 1888 Стриј Суботица детаљније информације
1279 РКТГ-44541 Беинхауер Ружа 1899 Стриј Суботица детаљније информације
1280 РКТГ-44542 Бек Аладар 1894 Стриј Суботица детаљније информације
1281 РКТГ-44543 Бек Александар 1880 Рогожница Суботица детаљније информације
1282 РКТГ-44545 Бек Гита 1915 Стриј Суботица детаљније информације
1283 РКТГ-44546 Бек Еуген 1892 Суботица Суботица детаљније информације
1284 РКТГ-44547 Бек Злата 1918 Стриј Суботица детаљније информације
1285 РКТГ-44548 Бек Игњат 1882 Стриј Суботица детаљније информације
1286 РКТГ-44553 Бодић Феликс Антун 1916 Суботица Суботица детаљније информације
1287 РКТГ-44557 Бодор Андраш Јанош 1924 Суботица Суботица детаљније информације
1288 РКТГ-44558 Бођеак Лајчо Стриј Суботица детаљније информације
1289 РКТГ-44576 Бојић Богдан Ђурица 1906 Стриј Суботица детаљније информације
1290 РКТГ-44581 Бојницки Лајош Маћаш 1919 Суботица Суботица детаљније информације
1291 РКТГ-44591 Бокан Драгица Сима 1940 Жедник Суботица детаљније информације
1292 РКТГ-44614 Бонди др Ђорђе 1892 Сегедин Суботица детаљније информације
1293 РКТГ-44615 Бонди Ирма 1892 Стриј Суботица детаљније информације
1294 РКТГ-44618 Бонди Фрањо Ђорђе 1924 Стриј Суботица детаљније информације
1295 РКТГ-44619 Бонди Шара Ђорђе 1931 Стриј Суботица детаљније информације
1296 РКТГ-44686 Борош др Јолана 1914 Стриј Суботица детаљније информације
1297 РКТГ-44687 Борош супруга Александра 1873 Стриј Суботица детаљније информације
1298 РКТГ-44688 Борош Фрањо 1877 Суботица Суботица детаљније информације
1299 РКТГ-44690 Борош Мира Мирко 1941 Суботица Суботица детаљније информације
1300 РКТГ-44709 Бошковић Ирена 1884 Пачир Суботица детаљније информације
1301 РКТГ-44710 Бошковић Јосип 1881 Суботица Суботица детаљније информације
1302 РКТГ-44712 Бошковић Андрија Антун 1914 Стриј Суботица детаљније информације
1303 РКТГ-44713 Бошковић Фрањо Антун 1909 Србобран Суботица детаљније информације
1304 РКТГ-44719 Бошковић Антун Филип 1883 Кисач Суботица детаљније информације
1305 РКТГ-44721 Бошњак Лајчо 1866 Стриј Суботица детаљније информације
1306 РКТГ-44722 Бошњак Калман Антун 1898 Бајмок Бајмок детаљније информације
1307 РКТГ-44726 Бошњак Лојзија Стипан 1878 Суботица Суботица детаљније информације
1308 РКТГ-44809 Брандајс Самуило Александар 1897 Бачко Петрово Село Суботица детаљније информације
1309 РКТГ-44815 Брандајс Андрија Саумило 1926 Бачко Петрово Село Суботица детаљније информације
1310 РКТГ-44816 Брандајс Мира Саумило 1929 Бачко Петрово Село Суботица детаљније информације
1311 РКТГ-44817 Брандајс Паула Соломон 1902 Илок Суботица детаљније информације
1312 РКТГ-44832 Брандт Буби Геза 1925 Суботица Суботица детаљније информације
1313 РКТГ-44837 Брансдорфер супруга Исака 1898 Стриј Суботица детаљније информације
1314 РКТГ-44838 Брансдорфер Мордехај Исак 1934 Стриј Суботица детаљније информације
1315 РКТГ-44839 Брансдорфер Нахум Исак 1929 Стриј Суботица детаљније информације
1316 РКТГ-44844 Браун Антун 1924 Стриј Суботица детаљније информације
1317 РКТГ-44863 Браун Тереза Стриј Бајмок детаљније информације
1318 РКТГ-44869 Браун Гизела Алба 1898 Ада Суботица детаљније информације
1319 РКТГ-44877 Браун Катарина Изидор 1888 Питварош Суботица детаљније информације
1320 РКТГ-44885 Браун Андрија Стеван 1943 Суботица Суботица детаљније информације
1321 РКТГ-44949 Брешћански Пајо Мата 1920 Суботица Суботица детаљније информације
1322 РКТГ-45057 Броди Барбара Игнац 1884 Кањижа Суботица детаљније информације
1323 РКТГ-45116 Будимчевић Никола Лазар 1919 Суботица Суботица детаљније информације
1324 РКТГ-45117 Будимчевић Јосип Шима 1905 Суботица Суботица детаљније информације
1325 РКТГ-45136 Буљац Андрија 1925 Суботица Суботица детаљније информације
1326 РКТГ-45137 Буљовчић Розалија 1923 Темишвар Суботица детаљније информације
1327 РКТГ-46246 Кон Јелисавета 1910 Чантавир Чантавир детаљније информације
1328 РКТГ-47421 Блан Илеш Јакоб 1889 Суботица Суботица детаљније информације
1329 РКТГ-47422 Борош Филип Шамуел 1876 Стриј Суботица детаљније информације
1330 РКТГ-47429 Бошан Вера 1902 Суботица Суботица детаљније информације
1331 РКТГ-47432 Браун Риза 1873 Бајмок Суботица детаљније информације
1332 РКТГ-47434 Брил Габор 1914 Суботица Суботица детаљније информације
1333 РКТГ-47438 Бирн Карло 1889 Стриј Суботица детаљније информације
1334 РКТГ-47613 Бирн Андраш 1884 Суботица Суботица детаљније информације
1335 РКТГ-47615 Брук Маришка Јаков 1881 Мали Иђош Бајмок детаљније информације
1336 РКТГ-47616 Брансдорфер Херш Исак 1926 Суботица Суботица детаљније информације
1337 РКТГ-47617 Брумер Ана Павел 1906 Црвенка Суботица детаљније информације
1338 РКТГ-47618 Брумер Розалија Шандор 1915 Криваја Суботица детаљније информације
1339 РКТГ-47619 Бузаш Жени Филеп 1895 Суботица Суботица детаљније информације
1340 РКТГ-47620 Бургер Маргит Ђула 1901 А-непознато Суботица детаљније информације
1341 РКТГ-47621 Бергер супруга Леополда 1873 Стриј Суботица детаљније информације
1342 РКТГ-47623 Брил Лујза 1884 Суботица Суботица детаљније информације
1343 РКТГ-47625 Бем Карољ Мор 1891 Суботица Суботица детаљније информације
1344 РКТГ-47626 Бер Ана Шимон 1910 Чантавир Суботица детаљније информације
1345 РКТГ-47627 Бер Карољ Лајош 1919 Чантавир Суботица детаљније информације
1346 РКТГ-47628 Бер Флора Вилхелм 1885 Чантавир Суботица детаљније информације
1347 РКТГ-47629 Бергер Ирма Мор 1876 Бајмок Бајмок детаљније информације
1348 РКТГ-47630 Бергер Јанош-Иван Матија 1905 Бајмок Бајмок детаљније информације
1349 РКТГ-47631 Бергер Лили Мор Стриј Суботица детаљније информације
1350 РКТГ-47632 Бергер Матија Херман 1870 Бајмок Бајмок детаљније информације
1351 РКТГ-47633 Бергл Бернард Хенрик 1887 Стриј Суботица детаљније информације
1352 РКТГ-47635 Биро Карољ Мориц 1878 Стриј Суботица детаљније информације
1353 РКТГ-47638 Биро Јожеф Давид 1881 Стара Моравица Суботица детаљније информације
1354 РКТГ-47645 Бирман Камила Карл 1885 Вашвар Суботица детаљније информације
1355 РКТГ-47651 Бирман Малвина Јожеф 1883 Сомбор Суботица детаљније информације
1356 РКТГ-47652 Бирман Марија 1886 Суботица Суботица детаљније информације
1357 РКТГ-47653 Бек Саломон 1877 Суботица Суботица детаљније информације
1358 РКТГ-47710 Белмед Мариа 1887 Суботица Суботица детаљније информације
1359 РКТГ-47736 Брук Јанка 1864 Дунавече Суботица детаљније информације
1360 РКТГ-47742 Бек Роза 1866 Стриј Суботица детаљније информације
1361 РКТГ-47745 Бек Регина Емануел 1873 Мол Суботица детаљније информације
1362 РКТГ-47749 Бек Мирко 1900 Стриј Суботица детаљније информације
1363 РКТГ-47752 Бек Ладислав Микша 1899 Мол Суботица детаљније информације
1364 РКТГ-47757 Бек Золтан Микша 1895 Мол Суботица детаљније информације
1365 РКТГ-47758 Бек Ана Шимон 1926 Суботица Суботица детаљније информације
1366 РКТГ-47789 Броди Херман 1879 Броди Суботица детаљније информације
1367 РКТГ-47792 Беде Фрања Геза 1890 Будимпешта Суботица детаљније информације
1368 РКТГ-47793 Брумер Шара - Шарлота Шандор 1916 Стриј Суботица детаљније информације
1369 РКТГ-47795 Бузаш Евгенија Елиас 1874 Јанковац Суботица детаљније информације
1370 РКТГ-47796 Бургер Артур Сигмунд 1890 Ловаси Суботица детаљније информације
1371 РКТГ-47797 Бургер Јожефа 1885 Стриј Суботица детаљније информације
1372 РКТГ-47798 Бургер Маргита 1902 Суботица Суботица детаљније информације
1373 РКТГ-47799 Бухвалд Мартин Лео 1910 Стриј Суботица детаљније информације
1374 РКТГ-47801 Бухвалд Јулије Марко 1869 Суботица Суботица детаљније информације
1375 РКТГ-47802 Бухвалд Лаура Јаков 1883 Чантавир Суботица детаљније информације
1376 РКТГ-47806 Бухвалд Францишка Херман 1884 Банатско Велико Село Суботица детаљније информације
1377 РКТГ-47809 Брумер Јулије 1870 Стриј Суботица детаљније информације
1378 РКТГ-47811 Беде Матилда Макса 1891 Будимпешта Суботица детаљније информације
1379 РКТГ-47813 Беде Ирма 1900 Суботица Суботица детаљније информације
1380 РКТГ-47815 Баш Ружа 1896 Суботица Суботица детаљније информације
1381 РКТГ-47817 Баш Јелена 1885 Стриј Суботица детаљније информације
1382 РКТГ-47819 Бахрах Јелена 1872 Стриј Суботица детаљније информације
1383 РКТГ-47821 Барух Меланија Армин 1900 Стриј Суботица детаљније информације
1384 РКТГ-47824 Барух Луција Херман 1906 Стриј Суботица детаљније информације
1385 РКТГ-47828 Бренер Александар Хенрик 1892 Стриј Суботица детаљније информације
1386 РКТГ-47830 Бредер Леополд 1885 Пивнице Суботица детаљније информације
1387 РКТГ-47832 Браун Магда 1908 Дебељача Суботица детаљније информације
1388 РКТГ-47834 Браун Оскар 1888 Стриј Суботица детаљније информације
1389 РКТГ-47836 Браун Павле Оскар 1930 Стриј Суботица детаљније информације
1390 РКТГ-47838 Браун Ружа 1880 Суботица Суботица детаљније информације
1391 РКТГ-47840 Браун Ружа Сигмунд 1914 Стриј Суботица детаљније информације
1392 РКТГ-47841 Браун Ружица 1896 Суботица Суботица детаљније информације
1393 РКТГ-47842 Браун Флора 1879 Стриј Суботица детаљније информације
1394 РКТГ-47844 Брук Херман Гашпар 1873 Бајмок Бајмок детаљније информације
1395 РКТГ-47847 Брумер Фрањо Мирко 1934 Суботица Суботица детаљније информације
1396 РКТГ-47848 Бредер Ладислав Адолф 1908 Суботица Суботица детаљније информације
1397 РКТГ-47850 Бек Ласло Микша 1897 Мол Суботица детаљније информације
1398 РКТГ-47851 Бредер Људевит Вилијем 1873 Стриј Суботица детаљније информације
1399 РКТГ-47854 Бредер Никола Јакоб 1889 Стриј Суботица детаљније информације
1400 РКТГ-47856 Броди Михајло 1880 Стриј Суботица детаљније информације
1401 РКТГ-47858 Брукнер Јосип 1937 Стриј Суботица детаљније информације
1402 РКТГ-47860 Брумер Ана 1908 Стриј Суботица детаљније информације
1403 РКТГ-47862 Брумер Антун 1859 Стриј Суботица детаљније информације
1404 РКТГ-47865 Брумер Дезидер 1904 Стриј Суботица детаљније информације
1405 РКТГ-47867 Брумер Ема 1875 Суботица Суботица детаљније информације
1406 РКТГ-47869 Бредер Клементина 1891 Суботица Суботица детаљније информације
1407 РКТГ-47872 Бек Амалија Шимон 1924 Суботица Суботица детаљније информације
1408 РКТГ-47874 Бергл Миклош Липот 1909 Бајмок Суботица детаљније информације
1409 РКТГ-47876 Бек Јолан Абрахам 1869 Кишкунхалаш Суботица детаљније информације
1410 РКТГ-47893 Бањаи Терез-Роза Коломан 1865 Баја Суботица детаљније информације
1411 РКТГ-47894 Бајер Јожеф Мавра 1878 Нови Сад Бајмок детаљније информације
1412 РКТГ-47897 Бауер Роза 1875 Бајмок Суботица детаљније информације
1413 РКТГ-47899 Баумгештен Аладара 1875 Стриј Суботица детаљније информације
1414 РКТГ-47901 Баш Еден Шома 1903 Чантавир Суботица детаљније информације
1415 РКТГ-47903 Бек Регина Мозеш 1875 Мол Суботица детаљније информације
1416 РКТГ-47912 Бал Регина 1872 Суботица Суботица детаљније информације
1417 РКТГ-47914 Бек Аранка Михаљ 1916 Дабар Суботица детаљније информације
1418 РКТГ-47917 Бек Геза Габор 1884 Суботица Суботица детаљније информације
1419 РКТГ-47918 Бек Имре 1899 Стриј Суботица детаљније информације
1420 РКТГ-47920 Бек Ирма 1871 Стриј Суботица детаљније информације
1421 РКТГ-47921 Бек Лајош Мор 1896 Стриј Суботица детаљније информације
1422 РКТГ-47922 Бек Флора Шандор 1892 Суботица Суботица детаљније информације
1423 РКТГ-47923 Бек Хајналка Габор 1911 Суботица Суботица детаљније информације
1424 РКТГ-47925 Баш Лаура Мориц 1879 Бечеј Суботица детаљније информације
1425 РКТГ-47926 Бергел Јолан Хенрих 1901 Хатван Суботица детаљније информације
1426 РКТГ-47927 Бергер Илона 1884 Стриј Суботица детаљније информације
1427 РКТГ-47928 Берман Камила 1884 Стриј Суботица детаљније информације
1428 РКТГ-47929 Берман Марија 1886 Стриј Суботица детаљније информације
1429 РКТГ-47930 Бирман Марија 1890 Сомбор Суботица детаљније информације
1430 РКТГ-47932 Борош Ирена Давид 1910 Пешт Сентержебет Суботица детаљније информације
1431 РКТГ-47935 Бредер Фани 1875 Суботица Суботица детаљније информације
1432 РКТГ-47936 Бајнхауер Ружа 1898 Стриј Суботица детаљније информације
1433 РКТГ-47937 Брук Мирјана Имре 1941 Београд Суботица детаљније информације
1434 РКТГ-47938 Бајер Францишка 1898 Чантавир Суботица детаљније информације
1435 РКТГ-47940 Брумер Павле Ђорђе 1924 Стриј Суботица детаљније информације
1436 РКТГ-47949 Брук Ференц-Борош Мор 1873 Суботица Суботица детаљније информације
1437 РКТГ-47952 Бренер Јелена Херман 1902 Стриј Суботица детаљније информације
1438 РКТГ-47954 Брук др Јолана 1916 Суботица Суботица детаљније информације
1439 РКТГ-47956 Брил Хелена 1881 Стриј Суботица детаљније информације
1440 РКТГ-47958 Брил Игнац 1881 Стриј Суботица детаљније информације
1441 РКТГ-48118 Бермет Никола 1882 Суботица Суботица детаљније информације
1442 РКТГ-48313 Бергман Јован 1865 Бајмок Бајмок детаљније информације
1443 РКТГ-48346 Бем Јакаб Адам 1878 Цвитковић Суботица детаљније информације
1444 РКТГ-48584 Бодановић Лазо Габор 1907 Суботица Доњи Таванкут детаљније информације
1445 РКТГ-48595 Башић Палковић Андрија Алба 1899 Бајмок Бајмок детаљније информације
1446 РКТГ-48596 Бачић Пајо Марко 1882 Бајмок Бајмок детаљније информације
1447 РКТГ-48597 Бачић Марко 1875 Бајмок Бајмок детаљније информације
1448 РКТГ-48599 Бошњак Марко Ђене 1918 Пачир Доњи Таванкут детаљније информације
1449 РКТГ-48601 Бажић Палковић Мартин Антун 1871 Суботица Жедник детаљније информације
1450 РКТГ-48602 Бачић Стипан Лајче 1916 Чантавир Жедник детаљније информације
1451 РКТГ-48607 Беретић Илија Павел 1906 Бајмок Бајмок детаљније информације
1452 РКТГ-48608 Башић Милан - Марко Стипан 1921 Горњи Таванкут Доњи Таванкут детаљније информације
1453 РКТГ-48609 Бешлић Андрија Иван 1920 Бајмок Бајмок детаљније информације
1454 РКТГ-48610 Балажевић Лазар Геза 1926 Горњи Таванкут Доњи Таванкут детаљније информације
1455 РКТГ-48619 Бабић Стефанија Ђура 1926 Дрвар Бајмок детаљније информације
1456 РКТГ-48620 Бабић Стана Сава 1941 Бајмок Суботица детаљније информације
1457 РКТГ-48621 Бабић Госпава Ђура 1930 Бајмок Суботица детаљније информације
1458 РКТГ-48622 Бабић Бошко Лазар 1941 Бајмок Бајмок детаљније информације
1459 РКТГ-48624 Бујић Марко Милош 1941 Суботица Вишњевац детаљније информације
1460 РКТГ-48627 Борисављевић Александар Паја 1937 Бајмок Мишићево детаљније информације
1461 РКТГ-48628 Борисављевић Божидар Паја 1935 Мишићево Суботица детаљније информације
1462 РКТГ-48629 Борисављевић Живко Паја 1943 Мишићево Суботица детаљније информације
1463 РКТГ-48651 Бујић Десанка Милош 1934 Вишеград Вишњевац детаљније информације
1464 РКТГ-48657 Бујић Милица Милош 1927 Вишњевац Вишњевац детаљније информације
1465 РКТГ-48658 Балтић Петар Јован 1883 Бајмок Суботица детаљније информације
1466 РКТГ-48659 Бујић Милева Милош 1937 Чантавир Вишњевац детаљније информације
1467 РКТГ-48660 Бујић Стеван Милош 1936 Вишњевац Суботица детаљније информације
1468 РКТГ-48661 Бокић Владо Гаврило 1932 Банатско Аранђелово Бајмок детаљније информације
1469 РКТГ-48662 Бјелогрлић Ружа Ђурађ 1896 Глибовац Бајмок детаљније информације
1470 РКТГ-48663 Бачкуљ Петар Захарије 1882 Долац Бајмок детаљније информације
1471 РКТГ-48664 Батричевић Ђуро Станоје 1856 Даниловград Бајмок детаљније информације
1472 РКТГ-48666 Буцало Никола Стеван 1925 Нови Жедник Чантавир детаљније информације
1473 РКТГ-48670 Бокан Драгица Сима 1940 Нови Жедник Нови Жедник детаљније информације
1474 РКТГ-48672 Бачић Јосип Јосип 1924 Нови Жедник Нови Жедник детаљније информације
1475 РКТГ-48673 Бућан син Мирко 1941 Суботица Суботица детаљније информације
1476 РКТГ-48674 Башић Љубомир Мојсије 1912 Суботица Суботица детаљније информације
1477 РКТГ-48675 Бањанин Катинка др.Владислав 1895 Суботица Суботица детаљније информације
1478 РКТГ-48676 Бариш Михаљ Иштван 1896 Чантавир Чантавир детаљније информације
1479 РКТГ-48677 Бодза Винце Михаљ 1911 Чантавир Чантавир детаљније информације
1480 РКТГ-50070 Башић Иван Алба 1909 Биково Биково детаљније информације
1481 РКТГ-50276 Вукајловић Илинка Душан Шарвар Бајмок детаљније информације
1482 РКТГ-50277 Велић Радован Сава 1921 Пландиште Бајмок детаљније информације
1483 РКТГ-50294 Васиљчук Николај Филип 1922 Суботица Суботица детаљније информације
1484 РКТГ-50295 Васиљчук Филип Дамјан 1876 Николајев Суботица детаљније информације
1485 РКТГ-50296 Васић Лазар - Никола Груја 1879 Суботица Суботица детаљније информације
1486 РКТГ-50298 Видаковић Алба Банило 1909 Суботица Суботица детаљније информације
1487 РКТГ-50299 Варга Мартон Јанош 1913 Суботица Суботица детаљније информације
1488 РКТГ-50300 Вујковић - Ламић Јосип Лајче - Лојзије 1919 Суботица Суботица детаљније информације
1489 РКТГ-50301 Вујаковић Дара Митар 1920 Суботица Суботица детаљније информације
1490 РКТГ-50302 Вујић Петар Стриј Суботица детаљније информације
1491 РКТГ-50303 Вујковић Јосип Лојзије 1910 Суботица Суботица детаљније информације
1492 РКТГ-50304 Вуковић Грго 1928 Стриј Суботица детаљније информације
1493 РКТГ-50305 Видаковић Јосип Стипан 1910 Суботица Суботица детаљније информације
1494 РКТГ-50306 Вуковић Андрија Иван 1879 Суботица Суботица детаљније информације
1495 РКТГ-50308 Вечеи Вероника Золтан 1938 Стриј Суботица детаљније информације
1496 РКТГ-50309 Вал Михаљ Михаљ 1893 Стриј Суботица детаљније информације
1497 РКТГ-50310 Веро Иштван Маћаш 1918 Суботица Суботица детаљније информације
1498 РКТГ-50311 Вереш Тереза Иштван 1891 Стриј Суботица детаљније информације
1499 РКТГ-50313 Ваславик Ласло Антал 1914 Суботица Суботица детаљније информације
1500 РКТГ-50314 Вашут Иштван Јожеф 1904 Горњи Таванкут Суботица детаљније информације
1501 РКТГ-50315 Вергле Густав 1925 Стриј Суботица детаљније информације
1502 РКТГ-50316 Вечеи Марија 1903 Стриј Суботица детаљније информације
1503 РКТГ-50317 Виг Силард Аладар 1908 Суботица Суботица детаљније информације
1504 РКТГ-50318 Влесић Јене 1895 Стриј Суботица детаљније информације
1505 РКТГ-50319 Вечеи Золтан 1900 Стриј Суботица детаљније информације
1506 РКТГ-50320 Вечеи Ђерђ Золтан 1933 Стриј Суботица детаљније информације
1507 РКТГ-50321 Велђеши Јожеф Јакаб 1922 Бајмок Суботица детаљније информације
1508 РКТГ-50322 Валихора Калман Корнел Калман 1918 Стриј Суботица детаљније информације
1509 РКТГ-50323 Видаковић Мукић Лука Иван 1893 Суботица Суботица детаљније информације
1510 РКТГ-50324 Видаковић Карло Стриј Суботица детаљније информације
1511 РКТГ-50325 Видаковићш Јосип Стипан 1910 Суботица Суботица детаљније информације
1512 РКТГ-50326 Видаковић Албе Данило 1909 Стриј Суботица детаљније информације
1513 РКТГ-50327 Видић Никола Стриј Суботица детаљније информације
1514 РКТГ-50328 Вербановић Силвестер Јосип 1941 Суботица Суботица детаљније информације
1515 РКТГ-50329 Вербановић Јосип Јосип 1905 Стриј Суботица детаљније информације
1516 РКТГ-50330 Васић Петар Јосип 1924 Суботица Суботица детаљније информације
1517 РКТГ-50331 Видаковић Антун Марко 1891 Суботица Суботица детаљније информације
1518 РКТГ-50332 Војнић Пурчар Томислав 1922 Верушић Суботица детаљније информације
1519 РКТГ-50333 Војнић Пајо Јосип 1921 Суботица Суботица детаљније информације
1520 РКТГ-50334 Влаовић Ковачев Марко Стипан 1904 Суботица Суботица детаљније информације
1521 РКТГ-50335 Војнић Зелић Кристина 1860 Суботица Суботица детаљније информације
1522 РКТГ-50336 Васин Југа 1894 Суботица Суботица детаљније информације
1523 РКТГ-50337 Видовић Бранко Раде 1904 Сента Суботица детаљније информације
1524 РКТГ-50338 Весић Павле Милован 1920 Темишвар Суботица детаљније информације
1525 РКТГ-50339 Весељак Вера Лазар 1922 Суботица Суботица детаљније информације
1526 РКТГ-50341 Велкеш Петар Павел 1911 Црвенка Суботица детаљније информације
1527 РКТГ-50342 Васић Жарко Бранко 1924 Келебија Суботица детаљније информације
1528 РКТГ-50343 Васиљев Живко Милан 1922 Суботица Суботица детаљније информације
1529 РКТГ-50344 Васић Лазар Никола Груја 1879 Суботица Суботица детаљније информације
1530 РКТГ-50345 Вујаковић Ламић Павле Јаков 1908 Стриј Верушић детаљније информације
1531 РКТГ-50346 Вашалић Никола Видо 1888 Дрвар Хајдуково детаљније информације
1532 РКТГ-50347 Вашалић Милица Никола 1879 Дрвар Хајдуково детаљније информације
1533 РКТГ-50348 Висефко Јуриј Федор 1925 Суботица Суботица детаљније информације
1534 РКТГ-50349 Вашалић Бранко Никола 1921 Дрвар Хајдуково детаљније информације
1535 РКТГ-50350 Вукашиновић Милош Милентија 1923 Суботица Суботица детаљније информације
1536 РКТГ-50351 Велушек Карло Геза 1908 Суботица Суботица детаљније информације
1537 РКТГ-50352 Вашалић Јованка Никола 1919 Дрвар Хајдуково детаљније информације
1538 РКТГ-50354 Вуковић Феликс Роко 1912 Суботица Суботица детаљније информације
1539 РКТГ-50355 Вуковић Лајчо Антун 1902 Будимпешта Суботица детаљније информације
1540 РКТГ-50356 Вукович Геза Лука 1890 Суботица Суботица детаљније информације
1541 РКТГ-50357 Вуковић Антун Алба 1887 Суботица Суботица детаљније информације
1542 РКТГ-50358 Вујаковић Јосип Лојзије 1916 Суботица Суботица детаљније информације
1543 РКТГ-50359 Вујковић Ламић Никола Лука 1901 Суботица Суботица детаљније информације
1544 РКТГ-50360 Вујковић Ламић Лојзија Лојзије 1916 Суботица Суботица детаљније информације
1545 РКТГ-50361 Вуков Доминика Ернест 1872 Суботица Суботица детаљније информације
1546 РКТГ-50363 Вајганд Јохан 1906 Бајмок Бајмок детаљније информације
1547 РКТГ-50365 Весиак Михаел 1910 Суботица Бајмок детаљније информације
1548 РКТГ-50366 Ветштајн Антон 1865 Бајмок Бајмок детаљније информације
1549 РКТГ-50367 Ветштајн Елизабета 1868 Бајмок Бајмок детаљније информације
1550 РКТГ-50368 Ветштајн Михаел 1874 Бајмок Бајмок детаљније информације
1551 РКТГ-50369 Вернер Марија 1889 Бајмок Бајмок детаљније информације
1552 РКТГ-50370 Визич Ева Стриј Бајмок детаљније информације
1553 РКТГ-50371 Волф Андреас 1910 Бајмок Бајмок детаљније информације
1554 РКТГ-50372 Волф Барбара 1906 Бајмок Бајмок детаљније информације
1555 РКТГ-50373 Волф Јохан 1865 Бајмок Бајмок детаљније информације
1556 РКТГ-50374 Волф Јохан 1897 Бајмок Бајмок детаљније информације
1557 РКТГ-50375 Волф Франц 1896 Бајмок Бајмок детаљније информације
1558 РКТГ-50377 Волф Хелмут 1944 Бајмок Бајмок детаљније информације
1559 РКТГ-50378 Волф Магдалена 1904 Бајмок Бајмок детаљније информације
1560 РКТГ-50379 Вилхелм Иван - Никола Иван 1922 Горњи Таванкут Таванкут детаљније информације
1561 РКТГ-50380 Велфл Ана 1879 Бајмок Бајмок детаљније информације
1562 РКТГ-50381 Вајсер Антон 1881 Стриј Суботица детаљније информације
1563 РКТГ-50382 Вакштајн Ференц Стриј Бајмок детаљније информације
1564 РКТГ-50383 Валтер Андреас 1894 Бајмок Бајмок детаљније информације
1565 РКТГ-50385 Валтер Јулија 1890 Бајмок Бајмок детаљније информације
1566 РКТГ-50386 Велфл Розалија Стриј Бајмок детаљније информације
1567 РКТГ-50387 Велфл Сузана 1885 Бајмок Бајмок детаљније информације
1568 РКТГ-50388 Велфл Франц 1908 Суботица Суботица детаљније информације
1569 РКТГ-50389 Велф Шимон 1889 Бајмок Бајмок детаљније информације
1570 РКТГ-50390 Вендел Елизабет 1870 Суботица Суботица детаљније информације
1571 РКТГ-50391 Вернер Јохан 1873 Бајмок Бајмок детаљније информације
1572 РКТГ-50392 Валтер Катарина 1887 Бајмок Бајмок детаљније информације
1573 РКТГ-50436 Ваш Агнеза Арпад 1925 Суботица Суботица детаљније информације
1574 РКТГ-50437 Ваш др Антун 1881 Халаш Суботица детаљније информације
1575 РКТГ-50438 Ваци Катинка 1884 Стриј Суботица детаљније информације
1576 РКТГ-50439 Ваш Вилма 1894 Беч Суботица детаљније информације
1577 РКТГ-50440 Ваш Ђула Јожеф 1874 Стриј Суботица детаљније информације
1578 РКТГ-50441 Ваци Јосип 1879 Стриј Суботица детаљније информације
1579 РКТГ-50442 Ваци Маргита Јаков 1888 Сомбор Суботица детаљније информације
1580 РКТГ-50443 Ваш Ервин 1905 Суботица Суботица детаљније информације
1581 РКТГ-50444 Вамоши Мина 1862 Стриј Суботица детаљније информације
1582 РКТГ-50445 Вамош Роза 1892 Бачалмаш Суботица детаљније информације
1583 РКТГ-50446 Вамош Дезидер Шаламон 1891 Каб Суботица детаљније информације
1584 РКТГ-50447 Вајценфелд Леона Адолф 1894 Суботица Суботица детаљније информације
1585 РКТГ-50448 Вајценфелд Дезидер Адолф 1883 Стриј Суботица детаљније информације
1586 РКТГ-50449 Ваци Алекса-Елек Шаламон 1878 Кечкемет Суботица детаљније информације
1587 РКТГ-50450 Вајс Тереза Јожеф 1889 Баја Суботица детаљније информације
1588 РКТГ-50451 Вајс Тереза Јожеф 1889 Баја Суботица детаљније информације
1589 РКТГ-50452 Вајс Ержебет 1908 Стриј Суботица детаљније информације
1590 РКТГ-50453 Вајс Габор Лајош 1930 Бајмок Суботица детаљније информације
1591 РКТГ-50454 Вајс Вера 1913 Суботица Суботица детаљније информације
1592 РКТГ-50455 Вајс Бланка Игнац 1915 Бајмок Бајмок детаљније информације
1593 РКТГ-50456 Вајншел Оскар Фридрих 1906 Прелипце Суботица детаљније информације
1594 РКТГ-50457 Вашвари Золтан Јожеф 1893 Суботица Суботица детаљније информације
1595 РКТГ-50458 Вајнбергер Розалија 1871 Ада Суботица детаљније информације
1596 РКТГ-50459 Вајнбергер Розалија 1871 Ада Суботица детаљније информације
1597 РКТГ-50460 Ваш Јелисавета 1912 Суботица Суботица детаљније информације
1598 РКТГ-50461 Вајнер Регина 1866 Бајша Суботица детаљније информације
1599 РКТГ-50462 Вајсман Самуило 1894 Стриј Суботица детаљније информације
1600 РКТГ-50463 Вашвари Злата 1894 Стриј Суботица детаљније информације
1601 РКТГ-50464 Ваш Леополд 1904 Стриј Суботица детаљније информације
1602 РКТГ-50465 Ваш супруга Леополда 1916 Стриј Суботица детаљније информације
1603 РКТГ-50466 Ваш Јулије 1881 Стриј Суботица детаљније информације
1604 РКТГ-50467 Ваш Јосип 1938 Стриј Суботица детаљније информације
1605 РКТГ-50468 Вајнбергер Тамаш Јанош Едмунд 1927 Суботица Суботица детаљније информације
1606 РКТГ-50469 Виг Ева 1914 Суботица Суботица детаљније информације
1607 РКТГ-50470 Вајс Маргита 1889 Стриј Суботица детаљније информације
1608 РКТГ-50471 Вајс Магда Јаков 1932 Суботица Суботица детаљније информације
1609 РКТГ-50472 Вајс Магда Ерне 1924 Бајмок Суботица детаљније информације
1610 РКТГ-50473 Вајс Леополд Игнац 1872 Бајмок Суботица детаљније информације
1611 РКТГ-50474 Вајс Лајош Игнац 1897 Ада Бајмок детаљније информације
1612 РКТГ-50475 Вајс Хермина 1870 Стриј Суботица детаљније информације
1613 РКТГ-50476 Виг Гизела 1888 Стриј Суботица детаљније информације
1614 РКТГ-50477 Вајс Мира Ернест 1938 Суботица Суботица детаљније информације
1615 РКТГ-50478 Виг Ернестина 1886 Стриј Суботица детаљније информације
1616 РКТГ-50479 Виг Лајчо 1890 Стриј Суботица детаљније информације
1617 РКТГ-50480 Видор Гизела 1882 Стриј Суботица детаљније информације
1618 РКТГ-50481 Визел Катарина Јаков 1867 Ершекчанад Суботица детаљније информације
1619 РКТГ-50483 Вајс Клара Андрија 1922 Стриј Суботица детаљније информације
1620 РКТГ-50484 Вајс Сидонија 1868 Стриј Суботица детаљније информације
1621 РКТГ-50485 Вајсбергер Роза 1872 Стриј Суботица детаљније информације
1622 РКТГ-50486 Вајс Шандор 1903 Стриј Суботица детаљније информације
1623 РКТГ-50487 Вајс Хуго 1874 Стриј Суботица детаљније информације
1624 РКТГ-50488 Вајс Хермина 1875 Бочар Суботица детаљније информације
1625 РКТГ-50489 Вајс Етела Херман 1909 Вајдберг Суботица детаљније информације
1626 РКТГ-50490 Вајс Маргита Дезидер 1897 Комлуш Суботица детаљније информације
1627 РКТГ-50491 Вајс Марија 1880 Суботица Суботица детаљније информације
1628 РКТГ-50492 Вајс Серена 1893 Стриј Суботица детаљније информације
1629 РКТГ-50493 Вајс Ружа 1905 Суботица Суботица детаљније информације
1630 РКТГ-50494 Вајс Ружа 1904 Суботица Суботица детаљније информације
1631 РКТГ-50495 Вајс Рене Јакоб 1936 Суботица Суботица детаљније информације
1632 РКТГ-50496 Вајс Регина 1896 Суботица Суботица детаљније информације
1633 РКТГ-50497 Вајсман супруга Самуила 1896 Стриј Суботица детаљније информације
1634 РКТГ-50498 Вајс Хенрик Игнац 1880 Стриј Суботица детаљније информације
1635 РКТГ-50499 Винклер Хана 1891 Стриј Суботица детаљније информације
1636 РКТГ-50500 Винер Јозефа Игњат 1887 Стриј Суботица детаљније информације
1637 РКТГ-50501 Винер супруга Игњата 1865 Стриј Суботица детаљније информације
1638 РКТГ-50502 Винклер Ашер Јожеф 1927 Суботица Суботица детаљније информације
1639 РКТГ-50503 Винклер Естера 1914 Стриј Суботица детаљније информације
1640 РКТГ-50504 Винклер Јехескел Геза 1937 Суботица Суботица детаљније информације
1641 РКТГ-50505 Винклер Јосип 1887 Марамарошсигет Суботица детаљније информације
1642 РКТГ-50506 Вајс Јозефина 1882 Стриј Суботица детаљније информације
1643 РКТГ-50507 Винклер Наталија 1867 Стриј Суботица детаљније информације
1644 РКТГ-50508 Виг Имре Херман 1908 Суботица Суботица детаљније информације
1645 РКТГ-50509 Визнер Марија 1881 Стриј Суботица детаљније информације
1646 РКТГ-50510 Винклер Гедаља 1911 Стриј Суботица детаљније информације
1647 РКТГ-50511 Винклер Золтан 1926 Суботица Суботица детаљније информације
1648 РКТГ-50512 Винклер Јуда Јосип 1923 Суботица Суботица детаљније информације
1649 РКТГ-50513 Визел Павле Зигмунд 1893 Бачалмаш Суботица детаљније информације
1650 РКТГ-50514 Вајценфелд Жељко Адолф 1887 Суботица Суботица детаљније информације
1651 РКТГ-50515 Вајценфелд Шарлота Бела 1897 Нађсокољ Суботица детаљније информације
1652 РКТГ-50516 Вернер Ружа 1909 Стриј Суботица детаљније информације
1653 РКТГ-50517 Вертеши Елза Мавро 1896 Валаска бела Суботица детаљније информације
1654 РКТГ-50518 Венетианер Марија 1847 Стриј Суботица детаљније информације
1655 РКТГ-50519 Вилхајм Петар 1942 Суботица Суботица детаљније информације
1656 РКТГ-50520 Вилхајм Марта 1924 Суботица Суботица детаљније информације
1657 РКТГ-50521 Вилхајм Амалија Мавро 1910 Риманов Суботица детаљније информације
1658 РКТГ-50522 Вилхајм Ђорђе Еуген 1930 Суботица Суботица детаљније информације
1659 РКТГ-50523 Вилхајм Етела 1868 Сента Суботица детаљније информације
1660 РКТГ-50524 Вилхајм др. Еуген Адолф 1887 Суботица Суботица детаљније информације
1661 РКТГ-50525 Вилхајм Јелена 1895 Суботица Суботица детаљније информације
1662 РКТГ-50526 Вилхајм Јелисавета 1935 Суботица Суботица детаљније информације
1663 РКТГ-50527 Вираг Ержебет 1889 Бајмок Суботица детаљније информације
1664 РКТГ-50528 Виг Ева Вилмош 1897 Естергом Суботица детаљније информације
1665 РКТГ-50530 Винклер Хуђе 1892 Стриј Суботица детаљније информације
1666 РКТГ-50531 Вајс Сузана Јакаб 1938 Суботица Суботица детаљније информације
1667 РКТГ-50532 Вајс Серена Стриј Суботица детаљније информације
1668 РКТГ-50533 Вајс Маргит Бернат 1888 Стриј Суботица детаљније информације
1669 РКТГ-50534 Вајс Ленка 1869 Стриј Суботица детаљније информације
1670 РКТГ-50535 Вајда удова др Лајоша 1894 Сента Суботица детаљније информације
1671 РКТГ-50536 Вајнбергер Едмунд Адолф 1889 Панчево Суботица детаљније информације
1672 РКТГ-50537 Вајнбергер Јелена 1895 Бечеј Суботица детаљније информације
1673 РКТГ-50538 Вајс Каталин Игнац 1881 Бајмок Бајмок детаљније информације
1674 РКТГ-50540 Вајс Јене 1888 Стриј Суботица детаљније информације
1675 РКТГ-50541 Вајс Игнац Липот 1884 Бајмок Суботица детаљније информације
1676 РКТГ-50542 Вајс супруга Лајоша 1905 Бајмок Суботица детаљније информације
1677 РКТГ-50543 Вајс Ибоља Лео 1913 Стриј Суботица детаљније информације
1678 РКТГ-50544 Висаг Ева 1896 Стриј Суботица детаљније информације
1679 РКТГ-50545 Витенберг Вера Јожеф 1926 Суботица Суботица детаљније информације
1680 РКТГ-50546 Вол Лаура-Лола 1914 Коломеа Суботица детаљније информације
1681 РКТГ-50547 Волкенштајн Ђорђе Дезидер 1931 Суботица Суботица детаљније информације
1682 РКТГ-50548 Волф Вица 1920 Стриј Суботица детаљније информације
1683 РКТГ-50549 Винклер Ашер Геза 1940 Суботица Суботица детаљније информације
1684 РКТГ-50550 Вираг Ева 1862 Стриј Суботица детаљније информације
1685 РКТГ-50551 Волф Едита 1891 Суботица Суботица детаљније информације
1686 РКТГ-50552 Волф Лиа Мирко 1942 Суботица Суботица детаљније информације
1687 РКТГ-50553 Вајс Маргита Леополд 1897 Стриј Суботица детаљније информације
1688 РКТГ-50554 Вајс Карло 1876 Стриј Суботица детаљније информације
1689 РКТГ-50555 Вајс Јелисавета 1908 Стриј Суботица детаљније информације
1690 РКТГ-50556 Вајс Александар Давид 1874 Суботица Суботица детаљније информације
1691 РКТГ-50557 Волкштајн удова Игнаца 1904 Стриј Суботица детаљније информације
1692 РКТГ-50566 Вајс Јосип Саумило 1899 Доњи Михољац Суботица детаљније информације
1693 РКТГ-50572 Вајс Јулија Еуген 1938 Суботица Суботица детаљније информације
1694 РКТГ-50573 Вајс Јосип Мавро 1891 Суботица Суботица детаљније информације
1695 РКТГ-50574 Вајс Катарина 1926 Бајмок Суботица детаљније информације
1696 РКТГ-50593 Вајс Јосип 1865 Стриј Суботица детаљније информације
1697 РКТГ-50595 Вајнфелд Андрија Золтан 1939 Нови Сад Суботица детаљније информације
1698 РКТГ-50596 Вајс Андрија Јосип 1935 Суботица Суботица детаљније информације
1699 РКТГ-50597 Вајс Ана 1905 Суботица Суботица детаљније информације
1700 РКТГ-50598 Вајс Алиса Јосип 1933 Стриј Суботица детаљније информације
1701 РКТГ-50599 Вајс Александар Армин 1923 Суботица Суботица детаљније информације
1702 РКТГ-50600 Вајнерт Херман 1884 Стриј Суботица детаљније информације
1703 РКТГ-50601 Вајс Вера 1898 Стара Моравица Суботица детаљније информације
1704 РКТГ-50602 Вајнфелд Барбара 1907 Суботица Суботица детаљније информације
1705 РКТГ-50603 Вајнфелд Ђорђе Золтан 1940 Нови Сад Суботица детаљније информације
1706 РКТГ-50604 Вајс Агнеза Ладислав 1932 Стриј Суботица детаљније информације
1707 РКТГ-50605 Вајнерт Јосип 1888 Стриј Суботица детаљније информације
1708 РКТГ-50606 Вајс Жужа Ернест 1932 Суботица Суботица детаљније информације
1709 РКТГ-50607 Вајс Јелена 1874 Стриј Суботица детаљније информације
1710 РКТГ-50608 Вајс Јелисавета 1914 Стриј Суботица детаљније информације
1711 РКТГ-50609 Вајс Јелена 1888 Стриј Суботица детаљније информације
1712 РКТГ-50610 Вајс Јелена 1891 Суботица Суботица детаљније информације
1713 РКТГ-50611 Вајс Ирена 1912 Стриј Суботица детаљније информације
1714 РКТГ-50612 Вајс Ирена Саумило 1901 Суботица Суботица детаљније информације
1715 РКТГ-50613 Вајс Жужа Еуген 1937 Суботица Суботица детаљније информације
1716 РКТГ-50614 Вајс Берта 1902 Стриј Суботица детаљније информације
1717 РКТГ-50867 Валтер Барбара Мартин 1879 Бајмок Бајмок детаљније информације
1718 РКТГ-50922 Весељак Бранко Лазар 1924 Нови Сад Суботица детаљније информације
1719 РКТГ-50951 Варга Иштван Ференц 1922 Бајмок Бајмок детаљније информације
1720 РКТГ-50996 Балабан госпођа Стриј Суботица детаљније информације
1721 РКТГ-50997 Балабан дете (прво) Јакоб Стриј Суботица детаљније информације
1722 РКТГ-50998 Балабан дете (друго) Јакоб Стриј Суботица детаљније информације
1723 РКТГ-50999 Балабан дете (треће) Јакоб Стриј Суботица детаљније информације
1724 РКТГ-51000 Балабан дете (четврто) Јакоб Стриј Суботица детаљније информације
1725 РКТГ-53550 Сабо Геза 1907 Суботица Суботица детаљније информације
1726 РКТГ-53566 Зеди Јулија 1896 Суботица Суботица детаљније информације
1727 РКТГ-53568 Или Јожеф Филип 1905 Кунбаја Бајмок детаљније информације
1728 РКТГ-53569 Или Магдалена 1918 Бајмок Суботица детаљније информације
1729 РКТГ-53570 Илих Катарина 1927 Суботица Суботица детаљније информације
1730 РКТГ-53571 Кабаи Верона Карољ 1938 Бајмок Суботица детаљније информације
1731 РКТГ-53984 Радишић Добривоје Мирко 1893 Александрово Александрово детаљније информације
1732 РКТГ-54913 Алберт Јожеф 1883 Суботица Суботица детаљније информације
1733 РКТГ-54914 Алберт Ирен Михаљ 1881 Суботица Суботица детаљније информације
1734 РКТГ-54918 Анатва Надежда Никола 1878 Суботица Суботица детаљније информације
1735 РКТГ-54920 Баги Маргит Ференц 1902 Суботица Суботица детаљније информације
1736 РКТГ-54922 Бајаи Ержебет Ференц 1890 Суботица Суботица детаљније информације
1737 РКТГ-54924 Балог Антал Иштван 1893 Суботица Суботица детаљније информације
1738 РКТГ-54925 Барат Маћаш Јанош 1902 Хајдуково Суботица детаљније информације
1739 РКТГ-54929 Бачић Лазар Иван 1865 Суботица Суботица детаљније информације
1740 РКТГ-54930 Бачлија Лазар Маријан 1911 Суботица Суботица детаљније информације
1741 РКТГ-54932 Бачлија Маришка Јанош 1936 Суботица Суботица детаљније информације
1742 РКТГ-54933 Бачлија Пајо Мијо 1921 Суботица Суботица детаљније информације
1743 РКТГ-55093 Бордаш Розалија Ференц 1898 Суботица Суботица детаљније информације
1744 РКТГ-55094 Будимчевић Каталин Ференц 1873 Суботица Суботица детаљније информације
1745 РКТГ-55096 Буквић Иван Јаков 1906 Ада Суботица детаљније информације
1746 РКТГ-55097 Бурјан Павле 1915 Суботица Суботица детаљније информације
1747 РКТГ-55099 Вал Михаљ Михаљ 1893 Суботица детаљније информације
1748 РКТГ-55100 Валихора Калман Корнел Калман 1918 Суботица Суботица детаљније информације
1749 РКТГ-55102 Варга Антун Антун 1898 Суботица Суботица детаљније информације
1750 РКТГ-55104 Ваци Марија 1944 Суботица Суботица детаљније информације
1751 РКТГ-55106 Вербановић Јосип Јосип 1905 Жабаљ Суботица детаљније информације
1752 РКТГ-55108 Вербановић Силвестер Јосип 1941 Суботица Суботица детаљније информације
1753 РКТГ-55110 Вереш Терез Иштван 1891 Суботица Суботица детаљније информације
1754 РКТГ-55134 Веро Иштван Маћаш 1918 Суботица Суботица детаљније информације
1755 РКТГ-55139 Вечеи Вероника Золтан 1938 Суботица Суботица детаљније информације
1756 РКТГ-55143 Вечеи Ђерђ Золтан 1933 Суботица Суботица детаљније информације
1757 РКТГ-55148 Вечеи Золтан Суботица Суботица детаљније информације
1758 РКТГ-55153 Вечеи Марија Шандор Суботица Суботица детаљније информације
1759 РКТГ-55156 Видаковић Јелисавета Винко 1936 Суботица Суботица детаљније информације
1760 РКТГ-55164 Вицаи Алојзије Алојзије 1915 Суботица Суботица детаљније информације
1761 РКТГ-55220 Гојтан Јожеф Суботица Суботица детаљније информације
1762 РКТГ-55248 Вајс Ема Јосип 1925 Суботица Суботица детаљније информације
1763 РКТГ-55251 Вајс Евика Никола 1942 Суботица Суботица детаљније информације
1764 РКТГ-55253 Вајс Ђорђе Ернест 1931 Суботица Суботица детаљније информације
1765 РКТГ-55257 Вајс Гавро Еуген 1932 А - непознато Суботица детаљније информације
1766 РКТГ-55261 Вајс Игњат Шимон 1872 Бајмок Бајмок детаљније информације
1767 РКТГ-55269 Вајс Сидонија Мавро 1900 Моноштор Суботица детаљније информације
1768 РКТГ-55271 Вајнбергер Јудит Марија Едмунд 1937 Суботица Суботица детаљније информације
1769 РКТГ-55276 Вајс Јулије Армин 1916 Суботица Суботица детаљније информације
1770 РКТГ-55285 Вајс Карло Игнац 1870 Чомахаза Суботица детаљније информације
1771 РКТГ-55294 Вајс Катица 1883 Суботица Суботица детаљније информације
1772 РКТГ-55304 Вајс Карло 1859 А - непознато Суботица детаљније информације
1773 РКТГ-55330 Вајнерт Ирма 1890 А - непознато Суботица детаљније информације
1774 РКТГ-55335 Вајнбергер Олга 1896 Суботица Суботица детаљније информације
1775 РКТГ-55336 Вајнер Габор Давид 1889 Јескарајане Суботица детаљније информације
1776 РКТГ-55337 Вајнер Емил 1930 А - непознато Суботица детаљније информације
1777 РКТГ-55339 Вајнер Сали 1891 Чонопља Суботица детаљније информације
1778 РКТГ-55341 Вајнерт Јолана 1888 А - непознато Суботица детаљније информације
1779 РКТГ-55348 Вајнер Јосип 1888 Брашов Суботица детаљније информације
1780 РКТГ-55656 Вајс Катарина 1878 Бајмок Бајмок детаљније информације
1781 РКТГ-55773 Велфл Сузана 1946 Бајмок Бајмок детаљније информације
1782 РКТГ-55809 Вештајн Јелисавета 1874 Бајмок Бајмок детаљније информације
1783 РКТГ-55848 Волф Ана 1882 Бајмок Бајмок детаљније информације
1784 РКТГ-55890 Вандман Мирко Стеван 1927 Суботица Суботица детаљније информације
1785 РКТГ-55891 Вандман Ђорђе Стеван 1933 Суботица Суботица детаљније информације
1786 РКТГ-55892 Виндман Ирена 1897 Кањижа Суботица детаљније информације
1787 РКТГ-55893 Вадас Павле Алберт 1874 А - непознато Суботица детаљније информације
1788 РКТГ-55894 Вадас Маргита 1883 Суботица Суботица детаљније информације
1789 РКТГ-55895 Вандман Роза 1872 А - непознато Суботица детаљније информације
1790 РКТГ-55896 Ваднаи Абрахам (Абриш) Шаламон 1888 Будимпешта Суботица детаљније информације
1791 РКТГ-56134 Видаковић Бела Јаков 1917 Таванкут Доњи Таванкут детаљније информације
1792 РКТГ-56144 Вилов Стипан 1921 Таванкут Доњи Таванкут детаљније информације
1793 РКТГ-56145 Вуковић Пајо Андрија 1912 Таванкут Доњи Таванкут детаљније информације
1794 РКТГ-56150 Видаковић Лазар Фрања 1917 Таванкут Доњи Таванкут детаљније информације
1795 РКТГ-56151 Вуков Бела Алберт 1912 Жедник Жедник детаљније информације
1796 РКТГ-56153 Видаковић Блашко Иван 1911 Шебешић Шебешић детаљније информације
1797 РКТГ-56155 Видаковић Јелисавета Винко 1936 Шебешић Шебешић детаљније информације
1798 РКТГ-56157 Вуковић Мате Иван 1891 Шебешић Шебешић детаљније информације
1799 РКТГ-56159 Војнић Пурчар Стипан Паја 1919 Суботица Жедник детаљније информације
1800 РКТГ-56161 Видаковић Винце Јосип 1902 Мала Босна Мала Босна детаљније информације
1801 РКТГ-56163 Видаковић Стипан Иван 1913 Жедник Жедник детаљније информације
1802 РКТГ-56164 Војнић Стипан Рока 1919 Жедник Жедник детаљније информације
1803 РКТГ-56165 Вукманов Лајчо Марко 1908 Суботица Бајмок детаљније информације
1804 РКТГ-56166 Вуковић Андрија Јосип 1890 Таванкут Бајмок детаљније информације
1805 РКТГ-56177 Врачић Стипан Антун 1906 Бајмок Бајмок детаљније информације
1806 РКТГ-56178 Вајс Мартин Ђура 1911 А - непознато Хајдуково детаљније информације
1807 РКТГ-56188 Видаковић Јулка Антин 1938 А - непознато Радановац детаљније информације
1808 РКТГ-56248 Гаубац Вера Јосиф 1913 Суботица Суботица детаљније информације
1809 РКТГ-56252 Гаудер Катарина Мелхиор 1882 Бајмок Бајмок детаљније информације
1810 РКТГ-56331 Вукотић Даница Живко 1937 Никшић Бајмок детаљније информације
1811 РКТГ-56334 Векић Владо Владета 1941 Чантавир Чантавир детаљније информације
1812 РКТГ-56335 Векић Јулка 1914 Госпић Чантавир детаљније информације
1813 РКТГ-56339 Векић Никола Владета 1940 Чантавир Чантавир детаљније информације
1814 РКТГ-56340 Воратовић Крстиња уд. 1870 Бајмок Бајмок детаљније информације
1815 РКТГ-56341 Вуковић Даница Живко 1937 Никшић Бајмок детаљније информације
1816 РКТГ-56342 Вукајловић Стана 1888 Билећа Бајмок детаљније информације
1817 РКТГ-56344 Вукаловић Савета 1917 Чикаго Бајмок детаљније информације
1818 РКТГ-56345 Вукајловић Љубица Милован 1937 Бајмок Бајмок детаљније информације
1819 РКТГ-56346 Витковић Павле Спасоје 1940 Бајмок Бајмок детаљније информације
1820 РКТГ-56347 Војводић Лука Лазар 1863 Никшић Бајмок детаљније информације
1821 РКТГ-56348 Вукајловић Илија Милован 1939 Бајмок Бајмок детаљније информације
1822 РКТГ-56349 Веселиновић Петар 1907 А - непознато Нови Жедник детаљније информације
1823 РКТГ-56350 Вујновић Васа 1887 Билећа Мишићево детаљније информације
1824 РКТГ-56351 Вујновић Васа 1875 А - непознато Мишићево детаљније информације
1825 РКТГ-56352 Васиљчук Филип Дамјан 1876 Палић детаљније информације
1826 РКТГ-56353 Васиљчук Николај Филип 1922 Суботица Палић детаљније информације
1827 РКТГ-56354 Вукчевић Крсто Марко 1883 Нови Жедник Нови Жедник детаљније информације
1828 РКТГ-56355 Вранеш Анка Илија 1936 Мишићево Мишићево детаљније информације
1829 РКТГ-56356 Веселиновић Боса 1939 Нови Жедник Нови Жедник детаљније информације
1830 РКТГ-56357 Вујановић Владо Васа 1933 Чантавир Чантавир детаљније информације
1831 РКТГ-56358 Вукосављевић Андрија Ненад 1909 Суботица Суботица детаљније информације
1832 РКТГ-56360 Векоњ Антал Јожеф 1898 Чантавир Чантавир детаљније информације
1833 РКТГ-56463 Глазер Влатко Геза 1928 Суботица Суботица детаљније информације
1834 РКТГ-56538 Габрић Стипан Јаков 1907 Суботица Суботица детаљније информације
1835 РКТГ-56540 Гавриловић Ђурица Павел 1882 Ђала Суботица детаљније информације
1836 РКТГ-56542 Гедошевић Живадин Илија 1910 Батања Суботица детаљније информације
1837 РКТГ-56551 Грнучић Стипан Иван 1884 Суботица Суботица детаљније информације
1838 РКТГ-56552 Грац Јожеф Јожеф 1900 Суботица Суботица детаљније информације
1839 РКТГ-56553 Гламочанин Јован Стеван 1888 Сански Мост Суботица детаљније информације
1840 РКТГ-56555 Гавриловић Драгица 1919 А - непознато Суботица детаљније информације
1841 РКТГ-56556 Геци Барнабаш Ференц 1913 Суботица Суботица детаљније информације
1842 РКТГ-56560 Гедошевић Петар Илија 1915 Батања Суботица детаљније информације
1843 РКТГ-56561 Гедошевић Илија Михајло 1885 Батања Суботица детаљније информације
1844 РКТГ-56563 Гесе Леонтиј 1877 А-непознато Суботица детаљније информације
1845 РКТГ-56640 Груда Иштван Изидор 1907 Суботица Суботица детаљније информације
1846 РКТГ-56641 Грешл Антал Јожеф 1882 Кула Суботица детаљније информације
1847 РКТГ-56643 Грошић Јанка 1882 А - непознато Суботица детаљније информације
1848 РКТГ-56645 Губина Ђерђ 1908 Таванкут Суботица детаљније информације
1849 РКТГ-56646 Гуљаш Ерне Јожеф Лајош 1943 Суботица Суботица детаљније информације
1850 РКТГ-56648 Грошић Ђерђ Јанош 1882 Суботица Суботица детаљније информације
1851 РКТГ-56650 Гал Габор Јене 1918 Суботица Суботица детаљније информације
1852 РКТГ-56652 Гал Јожеф Пал 1866 Суботица Суботица детаљније информације
1853 РКТГ-56654 Гебер Ержебет 1853 Суботица Суботица детаљније информације
1854 РКТГ-56659 Гемеши Абрахам Михаљ 1876 Јанова Суботица детаљније информације
1855 РКТГ-56663 Грунчић Стипан Иван 1884 Суботица Суботица детаљније информације
1856 РКТГ-56666 Граховац Танасије 1856 Брзина Суботица детаљније информације
1857 РКТГ-56673 Галик Вецо Паја 1917 Суботица Суботица детаљније информације
1858 РКТГ-56675 Грбић Стојан Михајло 1889 Бања Лука Хајдуково детаљније информације
1859 РКТГ-56676 Габрић Пајо Фрања 1920 Верушић Суботица детаљније информације
1860 РКТГ-56677 Габрић Бено Петар 1921 Верушић Суботица детаљније информације
1861 РКТГ-56678 Габрић Јаков Андрија 1904 Ђурђин Суботица детаљније информације
1862 РКТГ-56680 Грчки Тихомир Душан 1923 Суботица Суботица детаљније информације
1863 РКТГ-56683 Гладовић Ковиљка Јаков 1930 Душаново Суботица детаљније информације
1864 РКТГ-56684 Габрић Никола Антун 1911 Суботица Суботица детаљније информације
1865 РКТГ-56685 Гаруловић Павле А - непознато Суботица детаљније информације
1866 РКТГ-56686 Габрић Стипан Петар 1898 Суботица Суботица детаљније информације
1867 РКТГ-56687 Гаврилов Драгица 1919 А - непознато Суботица детаљније информације
1868 РКТГ-56697 Гумпл Илзе 1943 Бајмок Бајмок детаљније информације
1869 РКТГ-56698 Гинтер Елизабет 1886 Бајмок Бајмок детаљније информације
1870 РКТГ-56699 Госе Јозеф 1870 Бајмок Бајмок детаљније информације
1871 РКТГ-56700 Гертнер Сабине 1894 Бајмок Бајмок детаљније информације
1872 РКТГ-56704 Гумпл Елизабет 1880 Бајмок Бајмок детаљније информације
1873 РКТГ-56706 Гаудер Лоренц 1888 Бајмок Бајмок детаљније информације
1874 РКТГ-56709 Гертнер Франц Јоханес 1890 Бајмок Бајмок детаљније информације
1875 РКТГ-56711 Гасман Марија 1862 Бајмок Бајмок детаљније информације
1876 РКТГ-56713 Гебл Михаел 1886 Бајмок Бајмок детаљније информације
1877 РКТГ-56715 Гертнер Георг 1889 Бајмок Бајмок детаљније информације
1878 РКТГ-56797 Гајгер Ото Јосип 1928 Нови Сад Суботица детаљније информације
1879 РКТГ-56801 Град Јозефа Мор 1861 Суботица Суботица детаљније информације
1880 РКТГ-56802 Голдбергер супруга Филипа 1878 А - непознато Суботица детаљније информације
1881 РКТГ-56803 Гонда Бела 1917 А - непознато Суботица детаљније информације
1882 РКТГ-56812 Гонда Ђури Еуген 1930 А - непознато Суботица детаљније информације
1883 РКТГ-56815 Гонда Еуген Алфред 1916 А - непознато Суботица детаљније информације
1884 РКТГ-56816 Гонда Лулу Еуген 1942 А - непознато Суботица детаљније информације
1885 РКТГ-56817 Гонда Маргит 1898 А - непознато Суботица детаљније информације
1886 РКТГ-56818 Гонда Стеван Изидор 1907 Суботица Суботица детаљније информације
1887 РКТГ-56819 Готесман Алберт Никола 1912 А - непознато Суботица детаљније информације
1888 РКТГ-56820 Готесман Имре Никола 1910 Суботица Суботица детаљније информације
1889 РКТГ-56821 Гомбош Ида 1888 А - непознато Суботица детаљније информације
1890 РКТГ-56822 Готлиб Злата Изидор 1890 Питварош Суботица детаљније информације
1891 РКТГ-56823 Гомбо супруга Шамуела 1896 А - непознато Суботица детаљније информације
1892 РКТГ-56824 Град Стеван Јосип 1898 А - непознато Суботица детаљније информације
1893 РКТГ-56825 Град Терезија Јаков 1867 Црна Бара Суботица детаљније информације
1894 РКТГ-56826 Грим Виктор Мор 1900 Чуруг Суботица детаљније информације
1895 РКТГ-56827 Грин Александар 1908 А - непознато Суботица детаљније информације
1896 РКТГ-56828 Грин Гизела Јосип 1930 А - непознато Суботица детаљније информације
1897 РКТГ-56829 Грин Ева Јосип 1932 А - непознато Суботица детаљније информације
1898 РКТГ-56830 Грин Ернест Липот 1907 А - непознато Суботица детаљније информације
1899 РКТГ-56831 Грин Ирма 1874 А - непознато Суботица детаљније информације
1900 РКТГ-56832 Грин Јосип Липот 1901 А - непознато Суботица детаљније информације
1901 РКТГ-56833 Готесман Јанка 1880 Нађ Сент Миклош Суботица детаљније информације
1902 РКТГ-56834 Голдштајн Ладислав 1904 А - непознато Суботица детаљније информације
1903 РКТГ-56835 Голдгрубер Мавро 1902 А - непознато Суботица детаљније информације
1904 РКТГ-56836 Голднер Александар Михајло 1912 А - непознато Суботица детаљније информације
1905 РКТГ-56837 Голднер Бела 1881 А - непознато Суботица детаљније информације
1906 РКТГ-56838 Голднер др Геза Алекса 1910 Банфихуњад Суботица детаљније информације
1907 РКТГ-56839 Голднер Емил 1902 А - непознато Суботица детаљније информације
1908 РКТГ-56840 Голднер Јелена 1889 Јаношхалма Суботица детаљније информације
1909 РКТГ-56841 Голднер Мирко 1908 А - непознато Суботица детаљније информације
1910 РКТГ-56842 Габор Јелена-Илона Игнац 1891 Сегедин Суботица детаљније информације
1911 РКТГ-56843 Голднер Руменка Карл 1912 Суботица Суботица детаљније информације
1912 РКТГ-56844 Гонда Алфред 1893 А - непознато Суботица детаљније информације
1913 РКТГ-56845 Голдштајн Јосип 1895 Суботица Суботица детаљније информације
1914 РКТГ-56846 Грин Роза 1890 А - непознато Суботица детаљније информације
1915 РКТГ-56847 Голдштајн Љубица Мор 1913 Кунбаја Суботица детаљније информације
1916 РКТГ-56848 Голдштајн Магда 1910 А - непознато Суботица детаљније информације
1917 РКТГ-56849 Голдштајн Марта Вилијем 1939 А - непознато Суботица детаљније информације
1918 РКТГ-56850 Голдштајн Мартин Јосип 1928 А - непознато Суботица детаљније информације
1919 РКТГ-56851 Голдштајн Томислав Ладислав 1932 А - непознато Суботица детаљније информације
1920 РКТГ-56852 Голдштајн Шимон Јосип 1920 Ада Суботица детаљније информације
1921 РКТГ-56853 Гомбо Арон Шамуел 1920 А - непознато Суботица детаљније информације
1922 РКТГ-56854 Гомбо Лазар Шамуел 1914 А - непознато Суботица детаљније информације
1923 РКТГ-56855 Гомбо Шамуел 1890 А - непознато Суботица детаљније информације
1924 РКТГ-56856 Гајгер Лаура 1889 А - непознато Суботица детаљније информације
1925 РКТГ-56857 Гутман Стеван Лајош 1927 А - непознато Суботица детаљније информације
1926 РКТГ-56858 Гросбергер Марко Липот 1909 Суботица Суботица детаљније информације
1927 РКТГ-56859 Гросбергер Мирјана Мавро 1939 Суботица Суботица детаљније информације
1928 РКТГ-56860 Гросбергер Роберт Игњат 1926 Суботица Суботица детаљније информације
1929 РКТГ-56861 Гросбергер Томислав Мавро 1934 Суботица Суботица детаљније информације
1930 РКТГ-56862 Гросман Алфред 1934 А - непознато Суботица детаљније информације
1931 РКТГ-56863 Гусман Ладислав 1923 Суботица Суботица детаљније информације
1932 РКТГ-56864 Гутман Андрија Еуген 1932 Суботица Суботица детаљније информације
1933 РКТГ-56865 Гутман Жигмонд Шамуел 1899 Бачко Петрово Село Суботица детаљније информације
1934 РКТГ-56866 Гутман Мирко Александар 1900 Суботица Суботица детаљније информације
1935 РКТГ-56867 Грин Нели 1911 А - непознато Суботица детаљније информације
1936 РКТГ-56868 Гутман Рози Симеон 1909 А - непознато Суботица детаљније информације
1937 РКТГ-56869 Грос Роза 1889 А - непознато Суботица детаљније информације
1938 РКТГ-56870 Гринбаум Андрија 1884 А - непознато Суботица детаљније информације
1939 РКТГ-56871 Гринбаум Илона 1889 А - непознато Суботица детаљније информације
1940 РКТГ-56872 Гринфелд Антун Игнац 1877 Суботица Суботица детаљније информације
1941 РКТГ-56873 Гринвалд Томислав Звонимир 1943 Бајмок Суботица детаљније информације
1942 РКТГ-56874 Гринфелд Армин Армин 1877 Суботица Суботица детаљније информације
1943 РКТГ-56875 Грос Золтан Суботица Суботица детаљније информације
1944 РКТГ-56876 Гросбергер Давид Липот 1892 Суботица Суботица детаљније информације
1945 РКТГ-56877 Гутман Лајош 1903 Суботица Суботица детаљније информације
1946 РКТГ-56878 Гутман Тибор Јене 1915 Суботица Суботица детаљније информације
1947 РКТГ-56879 Гутман Роза 1898 А - непознато Суботица детаљније информације
1948 РКТГ-56880 Гринвалд Зени 1904 А - непознато Суботица детаљније информације
1949 РКТГ-56881 Голднер Михајло 1890 А - непознато Суботица детаљније информације
1950 РКТГ-56882 Грин Хедвига Ернест 1935 А - непознато Суботица детаљније информације
1951 РКТГ-56883 Грин Хелена 1874 А - непознато Суботица детаљније информације
1952 РКТГ-56884 Гринбаум Јелена 1882 А - непознато Суботица детаљније информације
1953 РКТГ-56885 Гринбаум Нандор 1876 А - непознато Суботица детаљније информације
1954 РКТГ-56886 Гринберг Александар 1916 А - непознато Суботица детаљније информације
1955 РКТГ-56887 Гринберг Ана 1903 А - непознато Суботица детаљније информације
1956 РКТГ-56888 Гринберг Роза 1883 А - непознато Суботица детаљније информације
1957 РКТГ-56889 Гринер Ана 1908 А - непознато Суботица детаљније информације
1958 РКТГ-56890 Гросбергер Љубица 1905 Суботица Суботица детаљније информације
1959 РКТГ-56891 Вуков Петар Јосип 1911 Суботица Суботица детаљније информације
1960 РКТГ-56892 Гринер Јудит Андор 1938 А - непознато Суботица детаљније информације
1961 РКТГ-56893 Гросбергер Игњат Липот 1901 Суботица Суботица детаљније информације
1962 РКТГ-56894 Гринвалд Липот 1876 А - непознато Суботица детаљније информације
1963 РКТГ-56895 Гринвалд Цецилија 1876 А - непознато Суботица детаљније информације
1964 РКТГ-56896 Гринфелд Херман А. 1878 А - непознато Суботица детаљније информације
1965 РКТГ-56897 Грос Еуген 1919 А - непознато Суботица детаљније информације
1966 РКТГ-56898 Грос Игњат Шаламон 1880 Кец Суботица детаљније информације
1967 РКТГ-56899 Грос Јанка Силваш Суботица детаљније информације
1968 РКТГ-56900 Грос Јозефа 1862 А - непознато Суботица детаљније информације
1969 РКТГ-56901 Грос Јосип 1931 А - непознато Суботица детаљније информације
1970 РКТГ-56902 Грос Катарина-Катица Бела 1903 Нађсокољ Суботица детаљније информације
1971 РКТГ-56903 Грин Олга 1908 А - непознато Суботица детаљније информације
1972 РКТГ-56904 Гринер Андор 1886 А - непознато Суботица детаљније информације
1973 РКТГ-56905 Голднер Томислав Михајло 1928 А - непознато Суботица детаљније информације
1974 РКТГ-56906 Глазер Израел Шамуел 1942 А - непознато Суботица детаљније информације
1975 РКТГ-56907 Гере Маргит 1882 А - непознато Суботица детаљније информације
1976 РКТГ-56908 Гереб Марија 1870 А - непознато Суботица детаљније информације
1977 РКТГ-56909 Гершон Миклош Јожеф 1923 Суботица Суботица детаљније информације
1978 РКТГ-56910 Гершом Мирко 1921 А - непознато Суботица детаљније информације
1979 РКТГ-56911 Гемери Абрахам 1879 А - непознато Суботица детаљније информације
1980 РКТГ-56912 Гемери Александар Микша 1924 А - непознато Суботица детаљније информације
1981 РКТГ-56913 Гемери Каталин 1899 Суботица Суботица детаљније информације
1982 РКТГ-56914 Гере Илона Бела 1940 А - непознато Суботица детаљније информације
1983 РКТГ-56915 Гере Зора-Хајналка Јосип 1913 Суботица Суботица детаљније информације
1984 РКТГ-56916 Гинголд Драгутин Шаламон 1905 А - непознато Суботица детаљније информације
1985 РКТГ-56917 Гере Бела Самуило 1907 Зрењанин Суботица детаљније информације
1986 РКТГ-56918 Гинголд Рахела 1929 Суботица Суботица детаљније информације
1987 РКТГ-56919 Гинс Изабела 1910 А - непознато Суботица детаљније информације
1988 РКТГ-56920 Гинс Игњат Херман 1924 Сента Суботица детаљније информације
1989 РКТГ-56921 Гинс Јудита Шимон 1939 А - непознато Суботица детаљније информације
1990 РКТГ-56922 Гинс Хилда 1899 Сента Суботица детаљније информације
1991 РКТГ-56923 Гинс Шамуел Херман 1923 Сента Суботица детаљније информације
1992 РКТГ-56924 Глазер Дора Јосип 1941 А - непознато Суботица детаљније информације
1993 РКТГ-56925 Глазер Еуген Јосип 1937 А - непознато Суботица детаљније информације
1994 РКТГ-56926 Гере Ференц 1908 Суботица Суботица детаљније информације
1995 РКТГ-56927 Гајгер Јосип Марко 1891 Суботица Суботица детаљније информације
1996 РКТГ-56928 Гајгер Андраш Ђула 1879 Суботица Суботица детаљније информације
1997 РКТГ-56929 Гајгер Елза 1888 Беч Суботица детаљније информације
1998 РКТГ-56930 Гајгер Ержебет 1896 А - непознато Суботица детаљније информације
1999 РКТГ-56931 Гајгер Јене Ђула 1884 Суботица Суботица детаљније информације
2000 РКТГ-56932 Гајгер Јожеф Феликс 1909 Суботица Суботица детаљније информације
2001 РКТГ-56933 Гајгер Клара Феликс 1913 Суботица Суботица детаљније информације
2002 РКТГ-56934 Габор Војислав Јаков 1874 Будимпешта Суботица детаљније информације
2003 РКТГ-56935 Габор Гал 1914 А - непознато Суботица детаљније информације
2004 РКТГ-56936 Габор Бела 1875 А - непознато Суботица детаљније информације
2005 РКТГ-56937 Гере Иван Бела 1940 Суботица Суботица детаљније информације
2006 РКТГ-56938 Гајгер Јелена-Илона Армин 1896 Петровац Суботица детаљније информације
2007 РКТГ-56939 Гинс Злата Херман 1932 Мол Суботица детаљније информације
2008 РКТГ-56940 Гајгер Лили Феликс 1923 А - непознато Суботица детаљније информације
2009 РКТГ-56941 Гајгер Феликс 1874 А - непознато Суботица детаљније информације
2010 РКТГ-56942 Гамс Мирко 1894 А - непознато Суботица детаљније информације
2011 РКТГ-56943 Гаспар Јелена 1898 А - непознато Суботица детаљније информације
2012 РКТГ-56944 Гелер Леона 1884 А - непознато Суботица детаљније информације
2013 РКТГ-56945 Гелер Липот 1879 А - непознато Суботица детаљније информације
2014 РКТГ-56946 Гемери Берта 1879 А - непознато Суботица детаљније информације
2015 РКТГ-56947 Гербер Еуген 1891 А - непознато Суботица детаљније информације
2016 РКТГ-56948 Гере Андор Шамуел 1907 Суботица Суботица детаљније информације
2017 РКТГ-56949 Габор Сидонија 1884 А - непознато Суботица детаљније информације
2018 РКТГ-56950 Глас Едо Јосип 1883 Баја Суботица детаљније информације
2019 РКТГ-56951 Глик Љубица 1903 Бајмок Суботица детаљније информације
2020 РКТГ-56952 Дешић Агоштон Никола 1890 Оравица Суботица детаљније информације
2021 РКТГ-56953 Глик Мавро 1861 Бајмок Суботица детаљније информације
2022 РКТГ-56954 Глик Марија Стеван 1934 Суботица Суботица детаљније информације
2023 РКТГ-56955 Глик Стеван Мор 1937 Бајмок Суботица детаљније информације
2024 РКТГ-56956 Гојтајн Јелена Јанош 1879 Суботица Суботица детаљније информације
2025 РКТГ-56957 Голдбергер Борбала Ерне 1916 Каћмар Суботица детаљније информације
2026 РКТГ-56958 Голдбергер Геза Михајло 1904 Босански Брод Суботица детаљније информације
2027 РКТГ-56959 Глазер 1881 А - непознато Суботица детаљније информације
2028 РКТГ-56960 Голдбергер Јулио Никола 1938 Каћмар Суботица детаљније информације
2029 РКТГ-56961 Глик Жигмонд 1909 А - непознато Суботица детаљније информације
2030 РКТГ-56962 Голдбергер Јелисавета Натан 1909 Силађишомло Суботица детаљније информације
2031 РКТГ-56963 Голдбергер Јудита Геза 1944 Суботица Суботица детаљније информације
2032 РКТГ-56964 Глас Флора 1892 Суботица Суботица детаљније информације
2033 РКТГ-56965 Дулић Шиме Михајло 1911 Суботица Суботица детаљније информације
2034 РКТГ-56966 Глик Марија Ладислав 1902 Суботица Суботица детаљније информације
2035 РКТГ-56967 Глик Стеван Макса 1923 Суботица Суботица детаљније информације
2036 РКТГ-56968 Глид Ида Мор 1876 Даутово Суботица детаљније информације
2037 РКТГ-56969 Голдбергер Миклош-Никола Ђула 1909 Мадараш Суботица детаљније информације
2038 РКТГ-56970 Голдбергер Манеш 1912 Суботица Суботица детаљније информације
2039 РКТГ-56971 Голдбергер Михаљ 1876 А - непознато Суботица детаљније информације
2040 РКТГ-56972 Голдбергер Филип 1904 Суботица Суботица детаљније информације
2041 РКТГ-56973 Голдгрубер Клара 1905 А - непознато Суботица детаљније информације
2042 РКТГ-56974 Голдман Золтан 1907 Суботица Суботица детаљније информације
2043 РКТГ-56975 Гинголд Шаламон Херш 1870 А - непознато Суботица детаљније информације
2044 РКТГ-56977 Глазер Ружа 1917 А - непознато Суботица детаљније информације
2045 РКТГ-56978 Ертл Ференц Ференц 1906 Суботица Суботица детаљније информације
2046 РКТГ-56979 Глазер Мендел 1913 А - непознато Суботица детаљније информације
2047 РКТГ-56980 Глид Фрањо 1902 А - непознато Суботица детаљније информације
2048 РКТГ-56981 Глазер Таубе 1914 А - непознато Суботица детаљније информације
2049 РКТГ-56982 Глазер Шамуел 1912 А - непознато Суботица детаљније информације
2050 РКТГ-56983 Глазер Шандор 1917 А - непознато Суботица детаљније информације
2051 РКТГ-56984 Глид Александар 1898 А - непознато Суботица детаљније информације
2052 РКТГ-56985 Глид Алиса Јакоб 1930 Загреб Суботица детаљније информације
2053 РКТГ-56986 Глид Ана Александар 1939 А - непознато Суботица детаљније информације
2054 РКТГ-56987 Глид Армин 1890 Бачки Брег Суботица детаљније информације
2055 РКТГ-56988 Глид Вилим Шимон 1872 Станишић Суботица детаљније информације
2056 РКТГ-56989 Глид Лујза Јаков 1883 Каћмар Суботица детаљније информације
2057 РКТГ-56990 Глазер Јосип 1910 А - непознато Суботица детаљније информације
2058 РКТГ-56991 Глид Гизела 1876 А - непознато Суботица детаљније информације
2059 РКТГ-56992 Желер Клара Ференц 1865 Суботица Суботица детаљније информације
2060 РКТГ-56993 Глид Марија 1876 А - непознато Суботица детаљније информације
2061 РКТГ-56994 Глид Руменка 1906 А - непознато Суботица детаљније информације
2062 РКТГ-56995 Глид Јохана 1850 А - непознато Суботица детаљније информације
2063 РКТГ-56996 Глид Жени Јакоб 1895 Каћмар Суботица детаљније информације
2064 РКТГ-56997 Глид Етела 1876 А - непознато Суботица детаљније информације
2065 РКТГ-56998 Глид Ернест Вилијем 1900 Суботица Суботица детаљније информације
2066 РКТГ-56999 Глид Ема 1898 Бачко Петрово Село Суботица детаљније информације
2067 РКТГ-57000 Жотер Иштван 1908 Суботица Суботица детаљније информације
2068 РКТГ-57001 Глид Едита Јакоб 1935 Суботица Суботица детаљније информације
2069 РКТГ-57002 Глид Паула Адолф 1890 Бачко Петрово Село Суботица детаљније информације
2070 РКТГ-57003 Здорик Теодосије Михајло Суботица Суботица детаљније информације
2071 РКТГ-57024 Солак Јакоб А - непознато Бајмок детаљније информације
2072 РКТГ-57025 Золнаић Андрија Стеван 1902 Суботица Бајмок детаљније информације
2073 РКТГ-57032 Зомборчавић Иван Ђуро 1919 Суботица Суботица детаљније информације
2074 РКТГ-57072 Сомер Петер Мартон 1879 Суботица Суботица детаљније информације
2075 РКТГ-57086 Зорић Јакоб Анун 1927 Бајмок Суботица детаљније информације
2076 РКТГ-57105 Иршевић Јаков Иван 1921 Таванкут Таванкут детаљније информације
2077 РКТГ-57112 Кадар Деже Деже 1903 Суботица Суботица детаљније информације
2078 РКТГ-57113 Јухас Рокуш Иштван 1890 Таванкут Таванкут детаљније информације
2079 РКТГ-57129 Какоњи Антал Михаљ 1915 Суботица Бајски Виногради детаљније информације
2080 РКТГ-57238 Глик Јелена-Илона 1912 Суботица Суботица детаљније информације
2081 РКТГ-57239 Глик Ноеми Жигмунд 1939 Суботица Суботица детаљније информације
2082 РКТГ-57547 Липковић Илија А-непознато Суботица детаљније информације
2083 РКТГ-57584 Киш Ференц Петар 1905 Зрењанин Суботица детаљније информације
2084 РКТГ-57590 Копиловић Јосип Вецо 1914 Суботица Суботица детаљније информације
2085 РКТГ-57591 Копуновић Стеван Мате 1907 Суботица Суботица детаљније информације
2086 РКТГ-57594 Кочмар Емил Ђура 1888 Суботица Суботица детаљније информације
2087 РКТГ-57598 Лендваи Јанош Мате 1876 Суботица Суботица детаљније информације
2088 РКТГ-57599 Ленђел Драгутин Иван 1892 Бајмок Бајмок детаљније информације
2089 РКТГ-57600 Ленђел Иштван Иштван 1897 Суботица Суботица детаљније информације
2090 РКТГ-57601 Летић Катица Антун 1929 Суботица Суботица детаљније информације
2091 РКТГ-57603 Лехоткаи Јанош Карло 1902 Суботица Бајмок детаљније информације
2092 РКТГ-57604 Ловаш Несто Лукач 1899 Суботица Суботица детаљније информације
2093 РКТГ-57605 Мак Јожеф Јанош 1902 Суботица Суботица детаљније информације
2094 РКТГ-57607 Макаи Иштван Иштван 1877 Бајмок Бајмок детаљније информације
2095 РКТГ-57610 Мамужић Станиша Иван 1888 Келебија Келебија детаљније информације
2096 РКТГ-57612 Мамужић Марија Геза Суботица Суботица детаљније информације
2097 РКТГ-57615 Маринковиђ Емилија Стеван 1888 Суботица Суботица детаљније информације
2098 РКТГ-57616 Марки Дезидер Карло 1911 Суботица Суботица детаљније информације
2099 РКТГ-57625 Мачаи Нандор Јанош 1903 Бајмок Бајмок детаљније информације
2100 РКТГ-57628 Маша Јакаб Јанош 1902 Суботица Бачки Виногради детаљније информације
2101 РКТГ-57630 Мерковић Александар Ђено 1903 Бајмок Бајмок детаљније информације
2102 РКТГ-57632 Мерковић Јулија Иван 1922 Суботица Суботица детаљније информације
2103 РКТГ-57635 Мерковић Тимо Иван 1934 Суботица Суботица детаљније информације
2104 РКТГ-57734 Месарош Данијел Мађаш 1932 Суботица Суботица детаљније информације
2105 РКТГ-57765 Месарош Иван Томо 1884 Чантавир Чантавир детаљније информације
2106 РКТГ-57791 Мијатов Стеван Тоша 1901 Суботица Суботица детаљније информације
2107 РКТГ-57803 Миланковиђ Антун Иван 1875 Суботица Суботица детаљније информације
2108 РКТГ-57828 Миланковић Марија Фрањо 1920 Суботица Суботица детаљније информације
2109 РКТГ-57865 Милутиновић Карло Габор 1909 Суботица Суботица детаљније информације
2110 РКТГ-57916 Михаљ Балаж Јожеф 1915 Суботица Суботица детаљније информације
2111 РКТГ-57926 Михаљ Ева Иштван 1878 Суботица Суботица детаљније информације
2112 РКТГ-57944 Михељевић Блашко Јосип 1915 Суботица Суботица детаљније информације
2113 РКТГ-57973 Молнар Јанош Михаљ 1882 Суботица Суботица детаљније информације
2114 РКТГ-57979 Молнар Марија Јанош 1882 Суботица Суботица детаљније информације
2115 РКТГ-57980 Моноштори Розалија Винце 1897 Суботица Суботица детаљније информације
2116 РКТГ-57982 Надаши Новић Стеван Балаж 1910 Бајмок Бајмок детаљније информације
2117 РКТГ-57983 Нађ Јустина 1919 Суботица Суботица детаљније информације
2118 РКТГ-57984 Нађ Ида 1899 Суботица Суботица детаљније информације
2119 РКТГ-57985 Нађ Јола Едуард 1901 Суботица Суботица детаљније информације
2120 РКТГ-57986 Нађ Шандор Габор 1918 Суботица Суботица детаљније информације
2121 РКТГ-57987 Нађхеђеши Фрањо Стеван 1914 Суботица Суботица детаљније информације
2122 РКТГ-57988 Нешић Блашко Блашко 1903 Суботица Суботица детаљније информације
2123 РКТГ-57989 Нојмајер Иштван Иштван 1914 Суботица Суботица детаљније информације
2124 РКТГ-57993 Нојчек Етела Геза 1910 Суботица Суботица детаљније информације
2125 РКТГ-57996 Обметица Владимир Михајло 1897 Суботица Суботица детаљније информације
2126 РКТГ-57997 Обметица Илона 1909 Суботица Суботица детаљније информације
2127 РКТГ-58003 Олах Карољ 1920 Суботица Суботица детаљније информације
2128 РКТГ-58004 Олман Гертруда 1914 Бајмок детаљније информације
2129 РКТГ-58006 Олман Јохан 1906 Бајмок детаљније информације
2130 РКТГ-58007 Олман Штефан 1878 Бајмок детаљније информације
2131 РКТГ-58020 Орчић Геза Иван 1914 Ђурђин Суботица детаљније информације
2132 РКТГ-58027 Острогонац Шиме 1887 Суботица Суботица детаљније информације
2133 РКТГ-58084 Палатинуш Иштван 1905 Суботица Суботица детаљније информације
2134 РКТГ-58086 Паточ Јожеф Ђула Суботица Суботица детаљније информације
2135 РКТГ-58090 Паул Роза Михаљ 1896 Суботица Суботица детаљније информације
2136 РКТГ-58092 Пеић Илона 1910 Суботица Суботица детаљније информације
2137 РКТГ-58096 Петер Антон 1875 Бајмок Бајмок детаљније информације
2138 РКТГ-58098 Петер Јохан 1888 Бајмок А-непознато детаљније информације
2139 РКТГ-58099 Петер Јохана 1910 А-непознато Суботица детаљније информације
2140 РКТГ-58100 Петер Штефан 1909 Бајмок А-непознато детаљније информације
2141 РКТГ-58101 Петкович Јожеф А -непознато Чантавир детаљније информације
2142 РКТГ-58102 Петреш Викторија 1900 Суботица Суботица детаљније информације
2143 РКТГ-58103 Пољак Карло Иштван 1908 Бајмок Бајмок детаљније информације
2144 РКТГ-58104 Понус Јулија Иштван Суботица Суботица детаљније информације
2145 РКТГ-58105 Поповић Сара Ђорђе Суботица Суботица детаљније информације
2146 РКТГ-58106 Поповић Тарчул Паула 1890 Суботица Суботица детаљније информације
2147 РКТГ-58108 Прћић Михајло Марко 1898 Суботица Суботица детаљније информације
2148 РКТГ-58109 Прћић Стипан Шиме 1913 Суботица Суботица детаљније информације
2149 РКТГ-58110 Пукец Бела Алберт 1884 Суботица Суботица детаљније информације
2150 РКТГ-58111 Пуха Никола Иван 1912 Суботица Палић детаљније информације
2151 РКТГ-58112 Радавански Антал 1899 Суботица Суботица детаљније информације
2152 РКТГ-58117 Радавански Карољ Имре Мате 1901 Суботица Суботица детаљније информације
2153 РКТГ-58119 Рајтиг Лајош Лајош 1926 Шупљак А-непознато детаљније информације
2154 РКТГ-58121 Рајц Елизабет 1913 Бајмок А-непознато детаљније информације
2155 РКТГ-58123 Рајчић Геза Јосип 1913 Суботица Суботица детаљније информације
2156 РКТГ-58125 Рајчић Јосип Ђено 1886 Суботица Суботица детаљније информације
2157 РКТГ-58132 Рајчић Мирко Јосип 1922 Суботица Суботица детаљније информације
2158 РКТГ-58137 Рафаи Маћаш Пал 1915 Суботица Суботица детаљније информације
2159 РКТГ-58144 Ренчик Антал Суботица А-непознато детаљније информације
2160 РКТГ-58145 Ретиг Ана 1914 Суботица Суботица детаљније информације
2161 РКТГ-58147 Ретиг Барбара 1911 Суботица Суботица детаљније информације
2162 РКТГ-58148 Реткеш Јожеф Суботица Суботица детаљније информације
2163 РКТГ-58152 Решчик Антал Јожеф 1901 Суботица Суботица детаљније информације
2164 РКТГ-58163 Рихтер Фрањо Дезидер Суботица Суботица детаљније информације
2165 РКТГ-58168 Рудински Јосип Антун 1904 Суботица Суботица детаљније информације
2166 РКТГ-58169 Рудински Михајло Ђено 1919 Суботица Суботица детаљније информације
2167 РКТГ-58171 Ршић Ђорђе Васо 1916 Суботица Суботица детаљније информације
2168 РКТГ-58173 Сабадош Јанош 1923 Бачки Виногради А-непознато детаљније информације
2169 РКТГ-58176 Сабо Елемер Калман Суботица Суботица детаљније информације
2170 РКТГ-58178 Сабо Имре Јожеф 1888 Стара Моравица Суботица детаљније информације
2171 РКТГ-58184 Сабо Јакаб Петер Ђерђ 1914 Суботица Суботица детаљније информације
2172 РКТГ-58188 Сабо Јанош Јожеф 1917 Суботица Суботица детаљније информације
2173 РКТГ-58189 Сабо Јанош 1925 Суботица Суботица детаљније информације
2174 РКТГ-58190 Сабо Јожеф Михаљ 1920 Суботица Суботица детаљније информације
2175 РКТГ-58193 Сабо Феликс Иштван 1901 Суботица А-непознато детаљније информације
2176 РКТГ-58200 Сакач Дежо Карољ 1903 Суботица Суботица детаљније информације
2177 РКТГ-58306 Салма Калман Антал 1886 Суботица Суботица детаљније информације
2178 РКТГ-58310 Сегединчев Емил Суботица Суботица детаљније информације
2179 РКТГ-58313 Сенди Јожеф Јожеф 1889 Суботица Суботица детаљније информације
2180 РКТГ-58314 Сич Јанош Андраш 1900 Суботица Суботица детаљније информације
2181 РКТГ-58315 Спаић Милош Симо 1915 Суботица Суботица детаљније информације
2182 РКТГ-58316 Стантић Јаков Данило 1898 Бајмок Суботица детаљније информације
2183 РКТГ-58317 Статнтић Аго Бела 1902 Суботица Суботица детаљније информације
2184 РКТГ-58318 Стантић Елека 1894 Бајмок Суботица детаљније информације
2185 РКТГ-58319 Такач Антун Јосип 1925 Суботица Стара Торина детаљније информације
2186 РКТГ-58320 Такач Иван Суботица Хајдуково детаљније информације
2187 РКТГ-58461 Такач Михаљ Антал 1896 Суботица Суботица детаљније информације
2188 РКТГ-58462 Такач Михаљ мл. Михајло 1922 Суботица Суботица детаљније информације
2189 РКТГ-58463 Тауберт Етела Геза 1906 Суботица Суботица детаљније информације
2190 РКТГ-58464 Ташковић Јанош Антал 1916 Келебија А-непознато детаљније информације
2191 РКТГ-58465 Тимар Ладислав Лајчо 1922 Суботица Суботица детаљније информације
2192 РКТГ-58466 Тот Антал Ференц 1930 Суботица Суботица детаљније информације
2193 РКТГ-58467 Тот Вероника Мартон 1898 Суботица Суботица детаљније информације
2194 РКТГ-58468 Тот Етел Мартон 1934 Суботица Суботица детаљније информације
2195 РКТГ-58469 Тот Илона 1934 Суботица Суботица детаљније информације
2196 РКТГ-58470 Тричић Марија Пал 1916 Суботица Суботица детаљније информације
2197 РКТГ-58475 Туцић Стеван Карло 1913 Бајмок Таванкут детаљније информације
2198 РКТГ-58479 Фајфер Хинко Алберт 1906 Суботица Суботица детаљније информације
2199 РКТГ-58481 Фехер Фрањо Иштван 1892 Стара Кањижа Суботица детаљније информације
2200 РКТГ-58485 Фодор Андрија Иван Иван 1902 Суботица Суботица детаљније информације
2201 РКТГ-58489 Фудерер Ђура А- непознато Палић детаљније информације
2202 РКТГ-58490 Хаваи Лајош Суботица А-непознато детаљније информације
2203 РКТГ-58491 Хајгебајер Антал Суботица Бајмок детаљније информације
2204 РКТГ-58493 Хајнал Ласло Пал 1926 Суботица Бајмок детаљније информације
2205 РКТГ-58494 Халас Антал Антал 1914 Суботица Суботица детаљније информације
2206 РКТГ-58496 Халас Винце Суботица Таванкут детаљније информације
2207 РКТГ-58497 Хамалко Јожеф Михаљ 1922 Суботица Суботица детаљније информације
2208 РКТГ-58498 Хас Хенрик Суботица Таванкут детаљније информације
2209 РКТГ-58499 Хатвани Пал Павле 1892 Суботица Суботица детаљније информације
2210 РКТГ-58500 Хатвани Сабанов Иван Никола 1892 Суботица Суботица детаљније информације
2211 РКТГ-58502 Хегедиш Мера Јожеф 1923 Суботица Суботица детаљније информације
2212 РКТГ-58503 Хегедиш Стјепан Ференц 1901 Суботица Суботица детаљније информације
2213 РКТГ-58505 Хегер Јакоб 1870 Бајмок Бајмок детаљније информације
2214 РКТГ-58506 Хегер Марија 1872 Бајмок Бајмок детаљније информације
2215 РКТГ-58507 Хегер Миклош Таванкут Таванкут детаљније информације
2216 РКТГ-58512 Херцег Карољ Јанош Ђерђ 1905 Бајмок Бајмок детаљније информације
2217 РКТГ-58514 Химпелман Катарина 1892 Суботица Суботица детаљније информације
2218 РКТГ-58515 Химпелман Матиас Бајмок Бајмок детаљније информације
2219 РКТГ-58516 Холцхакер Гертруда 1865 Бајмок Бајмок детаљније информације
2220 РКТГ-58518 Холцхакер Штефан 1912 Бајмок Бајмок детаљније информације
2221 РКТГ-58522 Хофбауер Штефан 1916 Суботица Суботица детаљније информације
2222 РКТГ-58523 Хофман Карољ Карољ 1912 Суботица Бајмок детаљније информације
2223 РКТГ-58525 Худаб Мартин Михаел 1900 Таванкут Таванкут детаљније информације
2224 РКТГ-58527 Худаб Роза 1870 Суботица А-непознато детаљније информације
2225 РКТГ-58530 Циндел Драгутин 1899 Бајмок Бајмок детаљније информације
2226 РКТГ-58532 Циндел Лајош Бајмок Бајмок детаљније информације
2227 РКТГ-58534 Шефчић Ференц Лајош 1907 Бајмок Суботица детаљније информације
2228 РКТГ-58536 Шипош Јулија Имре А- непознато Суботица детаљније информације
2229 РКТГ-58537 Шлајхер Антун Михајло 1906 Суботица А-непознато детаљније информације
2230 РКТГ-58538 Шнајдер Антун 1869 Бајмок Бајмок детаљније информације
2231 РКТГ-58827 Немеди Ладислав Рудолф 1892 А-непознато Суботица детаљније информације
2232 РКТГ-58830 Немеди Флора Емануел 1874 А-непознато Суботица детаљније информације
2233 РКТГ-58833 Немеди Франо Рудолф 1906 А-непознато Суботица детаљније информације
2234 РКТГ-60786 Рикерт Паул Алберт 1869 Суботица Суботица детаљније информације
2235 РКТГ-61306 Шил Јован Јован 1881 Бајмок Бајмок детаљније информације
2236 РКТГ-62586 Анитич Јанош Иштван 1913 Чанатавир Чантавир детаљније информације
2237 РКТГ-62722 Арваи Јожеф Марија 1915 Суботица Суботица детаљније информације
2238 РКТГ-62725 Арнолд Бела Ђерђ 1912 Суботица Суботица детаљније информације
2239 РКТГ-62726 Арнолд Јожеф Ђерђ 1919 Суботица Суботица детаљније информације
2240 РКТГ-62727 Анитич Иштван 1921 Жедник Жедник детаљније информације
2241 РКТГ-62734 Андлар Иван Иван 1884 Делнице Жедник детаљније информације
2242 РКТГ-62739 Арваи Пал Антал 1914 Ђурђин Ђурђин детаљније информације
2243 РКТГ-62763 Адам Ласло Ласло 1919 Бајмок Суботица детаљније информације
2244 РКТГ-62954 Гаврилов Ђурица Павел 1882 Ђала Палић детаљније информације
2245 РКТГ-63024 Гаџур Јосип Ђура 1901 Таванкут Доњи Таванкут детаљније информације
2246 РКТГ-63111 Годар Стипан Иван 1911 Таванкут Доњи Таванкут детаљније информације
2247 РКТГ-63112 Годар Данчо Сива 1921 Таванкут Доњи Таванкут детаљније информације
2248 РКТГ-63295 Донат Злата 1893 А -непознато Суботица детаљније информације
2249 РКТГ-63296 Донат Јолана 1894 А -непознато Суботица детаљније информације
2250 РКТГ-63299 Донат Мавро 1878 А -непознато Суботица детаљније информације
2251 РКТГ-63301 Донат Јулија Адолф 1881 А -непознато Суботица детаљније информације
2252 РКТГ-63304 Донат Јене-Еуген Едуард 1895 Суботица Суботица детаљније информације
2253 РКТГ-63305 Донат Јосип Едуард 1884 Суботица Суботица детаљније информације
2254 РКТГ-63306 Донат Ана Еуген 1937 Суботица Суботица детаљније информације
2255 РКТГ-63307 Донат Лили Еуген 1928 Суботица Суботица детаљније информације
2256 РКТГ-63308 Донат Нели Еуген 1939 А -непознато Суботица детаљније информације
2257 РКТГ-63309 Донат Леополд Ласло 1936 Суботица Суботица детаљније информације
2258 РКТГ-63311 Донат Пирошка Липот 1905 Башаид Суботица детаљније информације
2259 РКТГ-63312 Донат др Акош Мор 1906 Егреш Суботица детаљније информације
2260 РКТГ-63314 Донат Александар Никола 1934 Суботица Суботица детаљније информације
2261 РКТГ-63315 Донат Еде Никола 1929 Суботица Суботица детаљније информације
2262 РКТГ-63317 Донат Ирена Соломон 1903 Суботица Суботица детаљније информације
2263 РКТГ-63342 Дорнер Едит 1872 А -непознато Суботица детаљније информације
2264 РКТГ-63427 Дохањ Берта 1879 Суботица Суботица детаљније информације
2265 РКТГ-63428 Дохањ др Александар 1874 А -непознато Суботица детаљније информације
2266 РКТГ-63429 Дохањ Отон 1889 А -непознато Суботица детаљније информације
2267 РКТГ-63430 Дохањ Габријела Бела 1890 Суботица Суботица детаљније информације
2268 РКТГ-63432 Дохањ Иван Отон 1921 Суботица Суботица детаљније информације
2269 РКТГ-63462 Драгић Лука Петар 1868 Чантавир Чантавир детаљније информације
2270 РКТГ-63514 Драпић Лука Петар 1868 Габела Чантавир детаљније информације
2271 РКТГ-63546 Голубовић Љубица Цетка 1898 Никшић Бајмок детаљније информације
2272 РКТГ-63585 Грбић Ђуро Сима 1922 Лика Нови Жедник детаљније информације
2273 РКТГ-63586 Гргур Никола Алекса 1921 А -непознато Бајмок детаљније информације
2274 РКТГ-63673 Груач Ђула 1906 Будимпешта Чантавир детаљније информације
2275 РКТГ-63681 Грубјешић Милутин Дане 1928 Чантавир Биково детаљније информације
2276 РКТГ-63682 Грубјешић Милица Стеван 1869 Лика Нови Жедник детаљније информације
2277 РКТГ-63776 Драх Мозеш 1884 А -непознато Суботица детаљније информације
2278 РКТГ-63835 Дринчић Марко Риста 1923 Никшић Бајмок детаљније информације
2279 РКТГ-63844 Дропић Лука Петар 1868 Габела Чантавир детаљније информације
2280 РКТГ-63849 Дубајић Милош 1905 Лика Нови Жедник детаљније информације
2281 РКТГ-63862 Дубовић Марија 1899 Кумане Суботица детаљније информације
2282 РКТГ-63863 Дубовић Роза 1862 Бачка Топола Суботица детаљније информације
2283 РКТГ-63864 Дубовић Золтан Марко 1891 Бачка Топола Суботица детаљније информације
2284 РКТГ-63865 Дубовић Марија Мориц 1879 Бачка Топола Суботица детаљније информације
2285 РКТГ-63867 Дубски Густав 1883 А-непознато Суботица детаљније информације
2286 РКТГ-63869 Дубски Емилија Мориц 1889 Праг Суботица детаљније информације
2287 РКТГ-63875 Дудаш Јожеф Антал 1905 Бајмок Бајмок детаљније информације
2288 РКТГ-63896 Дулаћ Никола Риста 1906 Столац Нови Жедник детаљније информације
2289 РКТГ-63897 Дулић Милица 1911 Суботица Суботица детаљније информације
2290 РКТГ-63898 Дулић Петар Бајмок Бајмок детаљније информације
2291 РКТГ-63899 Дулић Тереза 1895 Суботица Суботица детаљније информације
2292 РКТГ-63901 Дулић Стипан Антун 1910 Ђурђин Суботица детаљније информације
2293 РКТГ-63902 Дулић Пајо Данча 1910 Таванкут Доњи Таванкут детаљније информације
2294 РКТГ-63903 Дулић Грго Иван 1913 Таванкут Доњи Таванкут детаљније информације
2295 РКТГ-63904 Дулић Грго 1919 Бајмок Бајмок детаљније информације
2296 РКТГ-63906 Дулић Балинт Петар 1910 Шебешић Суботица детаљније информације
2297 РКТГ-63908 Дулић Фрањо Шандор 1912 Суботица Суботица детаљније информације
2298 РКТГ-63917 Дунђерски Матија Антун 1896 Суботица Суботица детаљније информације
2299 РКТГ-63946 Дшида Антон 1895 Бајмок Бајмок детаљније информације
2300 РКТГ-63947 Дшида Антон 1887 Бајмок Бајмок детаљније информације
2301 РКТГ-63948 Џида Јохан 1927 Бајмок Бајмок детаљније информације
2302 РКТГ-63949 Дшида Маргарета 1874 Бајмок Суботица детаљније информације
2303 РКТГ-63950 Дшида Ханс 1887 Бајмок Бајмок детаљније информације
2304 РКТГ-63951 Дшида Штефан 1876 Бајмок Бајмок детаљније информације
2305 РКТГ-63952 Дшида Штефан Јохан 1902 Бајмок Бајмок детаљније информације
2306 РКТГ-63953 Ђавић Силвестер Лајче 1912 Суботица Суботица детаљније информације
2307 РКТГ-63955 Ђакић Густав 1923 А -непознато Суботица детаљније информације
2308 РКТГ-63966 Ђанић Шандор Мартин 1910 Сента Суботица детаљније информације
2309 РКТГ-63973 Ђекић Илија Обрад 1906 Лика Чантавир детаљније информације
2310 РКТГ-63976 Ђелмиш Јакаб Габор 1914 Суботица Суботица детаљније информације
2311 РКТГ-63978 Ђенеш Мартон Балаж 1891 Суботица Суботица детаљније информације
2312 РКТГ-63988 Ђерђ др Матија 1897 А -непознато Суботица детаљније информације
2313 РКТГ-63989 Ђерђ Рене 1897 А -непознато Суботица детаљније информације
2314 РКТГ-63991 Ђерђ Петар Матија 1926 А -непознато Суботица детаљније информације
2315 РКТГ-63992 Ђерђ др Мирко Мор 1891 Суботица Суботица детаљније информације
2316 РКТГ-63993 Ђерђи Костић Марија 1906 А -непознато Суботица детаљније информације
2317 РКТГ-63998 Ђери Ференц Ференц 1910 Суботица Суботица детаљније информације
2318 РКТГ-64020 Ђуканов Влајко Светозар 1903 Банатско Аранђелово Суботица детаљније информације
2319 РКТГ-64034 Ђукић Милан Боја 1918 Бачко Душаново Бачко Душаново детаљније информације
2320 РКТГ-64037 Ђукић Мара Милан 1934 Хајдуково Хајдуково детаљније информације
2321 РКТГ-64043 Ђукић Манојло Стеван 1891 Суваја Нови Жедник детаљније информације
2322 РКТГ-64046 Ђумић Нада Богдан 1915 Лика Вишњевац детаљније информације
2323 РКТГ-64074 Ђурић Коста 1907 А -непознато Суботица детаљније информације
2324 РКТГ-64083 Ђуричић Милан Љубомир 1899 Санад Суботица детаљније информације
2325 РКТГ-64162 Грунчић Фрањо 1915 А -непознато Жедник детаљније информације
2326 РКТГ-64165 Гршић Петар Марко 1913 Таванкут Доњи Таванкут детаљније информације
2327 РКТГ-64169 Гуљаш Винце Михаљ 1905 Чантавир Чантавир детаљније информације
2328 РКТГ-64226 Дабић Иван Иван 1908 А -непознато Суботица детаљније информације
2329 РКТГ-64236 Давид Ирена Калман 1886 Балмозујварош Суботица детаљније информације
2330 РКТГ-64237 Давид Вилим Мор 1868 Будимпешта Суботица детаљније информације
2331 РКТГ-64273 Давидовић Шари 1934 Суботица Суботица детаљније информације
2332 РКТГ-64289 Дајч Вилим 1900 А -непознато Суботица детаљније информације
2333 РКТГ-64292 Дајч др Александар 1902 Суботица Суботица детаљније информације
2334 РКТГ-64293 Дајч Ернест 1868 Суботица Суботица детаљније информације
2335 РКТГ-64295 Дајч Етела 1900 Братислава Суботица детаљније информације
2336 РКТГ-64296 Дајч Имре 1900 Суботица Суботица детаљније информације
2337 РКТГ-64300 Дајч Јелисавета 1901 Панчево Суботица детаљније информације
2338 РКТГ-64301 Дајч Јосип 1913 А -непознато Суботица детаљније информације
2339 РКТГ-64303 Дајч Јулија 1893 А -непознато Суботица детаљније информације
2340 РКТГ-64304 Дајч Јулија 1913 Медлинген Суботица детаљније информације
2341 РКТГ-64305 Дајч Катарина 1880 Суботица Суботица детаљније информације
2342 РКТГ-64306 Дајч Катарина 1909 Суботица Суботица детаљније информације
2343 РКТГ-64312 Дајч Мирко 1899 А -непознато Суботица детаљније информације
2344 РКТГ-64315 Дајч Мирко 1900 Суботица Суботица детаљније информације
2345 РКТГ-64319 Дајч Павле 1904 А -непознато Суботица детаљније информације
2346 РКТГ-64320 Дајч Паула 1883 Суботица Суботица детаљније информације
2347 РКТГ-64337 Дајч Ружа 1904 А -непознато Суботица детаљније информације
2348 РКТГ-64339 Дајч Самуило 1904 А -непознато Суботица детаљније информације
2349 РКТГ-64342 Дајч Шара 1901 А -непознато Суботица детаљније информације
2350 РКТГ-64343 Дајч Шара 1884 Суботица Суботица детаљније информације
2351 РКТГ-64344 Дајч Михајло Адолф 1902 Суботица Суботица детаљније информације
2352 РКТГ-64345 Дајч Мира Александар 1932 Суботица Суботица детаљније информације
2353 РКТГ-64346 Дајч Павле Александар 1934 Суботица Суботица детаљније информације
2354 РКТГ-64347 Дајч Тереза Андраш 1923 Суботица Суботица детаљније информације
2355 РКТГ-64349 Дајч Едита Андрија 1936 Суботица Суботица детаљније информације
2356 РКТГ-64350 Дајч Стела Андрија 1924 А -непознато Суботица детаљније информације
2357 РКТГ-64361 Дајч Јожеф Гутман 1906 А -непознато Суботица детаљније информације
2358 РКТГ-64363 Дајч Имре Ерне 1899 Карансебеш Суботица детаљније информације
2359 РКТГ-64368 Дајч Фриђеш-Фридрих Жигмонд 1884 Сомбор Суботица детаљније информације
2360 РКТГ-64369 Дајч Лаура Игњат 1872 А -непознато Суботица детаљније информације
2361 РКТГ-64371 Дајч Јулија Изидор 1925 Суботица Суботица детаљније информације
2362 РКТГ-64373 Дајч Изидор Исак 1875 Велики Свети Никола Суботица детаљније информације
2363 РКТГ-64376 Дајч Маргит Јакоб 1908 А -непознато Суботица детаљније информације
2364 РКТГ-64377 Дајч Микша Јакоб 1898 Суботица Суботица детаљније информације
2365 РКТГ-64378 Дајч Рожа Јакоб 1901 Бајмок Суботица детаљније информације
2366 РКТГ-64382 Дајч Ержебет Јожеф 1919 Будимпешта Суботица детаљније информације
2367 РКТГ-64383 Дајч Магда Јожеф 1930 А -непознато Суботица детаљније информације
2368 РКТГ-64386 Дајч Јозефина Лудвиг 1902 А -непознато Суботица детаљније информације
2369 РКТГ-64395 Дајч Матија Менхарт 1915 Суботица Суботица детаљније информације
2370 РКТГ-64396 Дајч Јулија Микша 1923 Чонопља Суботица детаљније информације
2371 РКТГ-64397 Дајч Мирко Микша 1928 Чонопља Суботица детаљније информације
2372 РКТГ-64398 Дајч Ана Мирко 1925 Суботица Суботица детаљније информације
2373 РКТГ-64399 Дајч Лазар Мојсије 1906 А -непознато Суботица детаљније информације
2374 РКТГ-64400 Дајч Матилда Мор 1914 Суботица Суботица детаљније информације
2375 РКТГ-64406 Дајч Бернард Саумило 1932 Суботица Суботица детаљније информације
2376 РКТГ-64407 Дајч Едмонд Саумило 1934 Суботица Суботица детаљније информације
2377 РКТГ-64409 Дајч Ђорђе Фридрих 1923 Суботица Суботица детаљније информације
2378 РКТГ-64410 Дајч Иван Фридрих 1924 Суботица Суботица детаљније информације
2379 РКТГ-64411 Дајч Харди Фриђеш 1924 Суботица Суботица детаљније информације
2380 РКТГ-64412 Дајч Роза Хенрик 1908 Бајмок Суботица детаљније информације
2381 РКТГ-64413 Дајч Андрија Херман 1898 Суботица Суботица детаљније информације
2382 РКТГ-64420 Дамајановић Ђука Илија 1916 Врховине Нови Жедник детаљније информације
2383 РКТГ-64429 Дамјановић Гојко Данило 1911 Лика Нови Жедник детаљније информације
2384 РКТГ-64431 Дамјановић Милица Лука 1923 Жедник Жедник детаљније информације
2385 РКТГ-64455 Данцигер Илари Габор 1922 Бајмок Суботица детаљније информације
2386 РКТГ-64457 Дарабош Јанош Адам 1899 Суботица Суботица детаљније информације
2387 РКТГ-64458 Дарабош Јожеф Иштван 1926 Суботица Суботица детаљније информације
2388 РКТГ-64469 Дарговић Максим Андрија 1898 Жедник Суботица детаљније информације
2389 РКТГ-64494 Дебре Матиас 1873 Бајмок Бајмок детаљније информације
2390 РКТГ-64500 Девић Петар Грго 1927 Павловац Суботица детаљније информације
2391 РКТГ-64502 Девић Марко Мата 1925 Шебешић Суботица детаљније информације
2392 РКТГ-64508 Деић Ержи 1910 Суботица Суботица детаљније информације
2393 РКТГ-64509 Деић Јошка Јаков 1905 Суботица Суботица детаљније информације
2394 РКТГ-64510 Деић Маргита Јаков 1908 Суботица Суботица детаљније информације
2395 РКТГ-64532 Еветовић Ката Јосип 1936 А -непознато Суботица детаљније информације
2396 РКТГ-64533 Еветовић Антун Михајло 1914 Суботица Суботица детаљније информације
2397 РКТГ-64534 Еветовић Михајло Шандор 1921 Жедник Суботица детаљније информације
2398 РКТГ-64541 Егеља Слободан Петар 1923 Суботица Суботица детаљније информације
2399 РКТГ-64542 Егеља Стеван Петар 1922 Нови Жедник Нови Жедник детаљније информације
2400 РКТГ-64551 Егрењи Шандор Јожеф 1910 Суботица Суботица детаљније информације
2401 РКТГ-64555 Еделман Давид 1868 А -непознато Суботица детаљније информације
2402 РКТГ-64560 Еделштајн Јелена Вилом 1905 Суботица Суботица детаљније информације
2403 РКТГ-64561 Еделштајн Јудита Липот 1939 А -непознато Суботица детаљније информације
2404 РКТГ-64562 Еделштајн Ноеми Липот 1942 А -непознато Суботица детаљније информације
2405 РКТГ-64598 Езвеђ Иштван Иштван 1916 Суботица Суботица детаљније информације
2406 РКТГ-64637 Екштајн Ђорђе Никола 1924 Зрењанин Суботица детаљније информације
2407 РКТГ-64641 Елек Петер Михаљ 1925 А -непознато Суботица детаљније информације
2408 РКТГ-64657 Елисеј Флего Иван 1886 Истра Суботица детаљније информације
2409 РКТГ-64679 Елтер Јанош А -непознато Доњи Таванкут детаљније информације
2410 РКТГ-64685 Елцер Барбара 1887 Бајмок Бајмок детаљније информације
2411 РКТГ-64728 Емих Рудолф 1886 Бајмок Бајмок детаљније информације
2412 РКТГ-64735 Енг Магда 1881 Бајша Бајша детаљније информације
2413 РКТГ-64763 Енгел Јожеф Херман 1894 А -непознато Суботица детаљније информације
2414 РКТГ-64764 Енгелман др Еуген Адолф 1883 Суботица Суботица детаљније информације
2415 РКТГ-64768 Енгелсман Јулије 1890 А -непознато Суботица детаљније информације
2416 РКТГ-64771 Енгелсман Шарлота 1892 Суботица Суботица детаљније информације
2417 РКТГ-64772 Енгелсман Золтан Ђула 1892 Суботица Суботица детаљније информације
2418 РКТГ-64773 Енгелсман Лајош Ђула 1896 Суботица Суботица детаљније информације
2419 РКТГ-64774 Енгелсман Јулије Золтан 1921 А -непознато Суботица детаљније информације
2420 РКТГ-64779 Енгелсман Ђула Лајош 1917 Суботица Суботица детаљније информације
2421 РКТГ-64780 Енгелсман Јулија Лајош 1898 Суботица Суботица детаљније информације
2422 РКТГ-64793 Енгл Еуген 1915 А -непознато Суботица детаљније информације
2423 РКТГ-64799 Енгл Матилда 1883 А -непознато Суботица детаљније информације
2424 РКТГ-64810 Енгл Љубица Лајош 1934 Суботица Суботица детаљније информације
2425 РКТГ-64811 Енгл Шара Лајош 1936 Суботица Суботица детаљније информације
2426 РКТГ-64814 Енгл Ева Золтан 1906 Каљимешти Суботица детаљније информације
2427 РКТГ-64817 Енглендер Исак 1887 А -непознато Суботица детаљније информације
2428 РКТГ-64819 Енглендер Ирена Берталан 1890 Суботица Суботица детаљније информације
2429 РКТГ-64820 Енглендер Мартин Жигмунд 1891 Суботица Суботица детаљније информације
2430 РКТГ-64821 Енглер Берта 1879 А -непознато Суботица детаљније информације
2431 РКТГ-64822 Енглер Имре 1918 А -непознато Суботица детаљније информације
2432 РКТГ-64823 Енглер Лајош 1919 А -непознато Суботица детаљније информације
2433 РКТГ-64825 Балог Карољ Ђерђ 1914 Чавољ Чавољ детаљније информације
2434 РКТГ-64826 Буза Јанош Пале 1901 А -непознато Таванкут детаљније информације
2435 РКТГ-64827 Буза Нандор Шандор 1914 Таванкут Таванкут детаљније информације
2436 РКТГ-64828 Балог Михаљ Ђерђ 1915 Чавољ Чавољ детаљније информације
2437 РКТГ-64854 Делић Карло 1920 Суботица Суботица детаљније информације
2438 РКТГ-64871 Делић Фрањо Паја 1913 Суботица Суботица детаљније информације
2439 РКТГ-64886 Деметер др Тибор 1900 Суботица Суботица детаљније информације
2440 РКТГ-64889 Деметер Тереза Шаламон 1879 А -непознато Суботица детаљније информације
2441 РКТГ-64890 Денеберг Илона 1882 Суботица Суботица детаљније информације
2442 РКТГ-64891 Денеберг Хелен 1880 Суботица Суботица детаљније информације
2443 РКТГ-64892 Денеберг др Стеван Хенрик 1900 Суботица Суботица детаљније информације
2444 РКТГ-64893 Денеберг Јанош Хенрик 1903 Суботица Суботица детаљније информације
2445 РКТГ-64918 Дер Јулије-Ђула Игнац 1893 А -непознато Суботица детаљније информације
2446 РКТГ-64919 Дер Петер Ференц 1913 Чантавир Чантавир детаљније информације
2447 РКТГ-64921 Дервишевић Салих 1907 А -непознато Суботица детаљније информације
2448 РКТГ-64924 Дери Ирена 1896 А -непознато Суботица детаљније информације
2449 РКТГ-64925 Дери Јован 1895 А -непознато Суботица детаљније информације
2450 РКТГ-64947 Десница Лука Дане 1930 Чантавир Чантавир детаљније информације
2451 РКТГ-64959 Дечеи Калмана 1893 Суботица Суботица детаљније информације
2452 РКТГ-64960 Дечеи Корнелија Леополд 1892 Мађарска Суботица детаљније информације
2453 РКТГ-64961 Дечи Камелија Херман 1869 Ижак Суботица детаљније информације
2454 РКТГ-64962 Дешић Аугуст Николаус 1890 Оравица Суботица детаљније информације
2455 РКТГ-64963 Диамант Игњат 1854 А -непознато Суботица детаљније информације
2456 РКТГ-65068 Димовић Јанко Јанко 1907 Суботица Суботица детаљније информације
2457 РКТГ-65069 Димовић Фрањо Јован 1923 Суботица Суботица детаљније информације
2458 РКТГ-65103 Дитрих Мариа 1885 Таванкут Таванкут детаљније информације
2459 РКТГ-65105 Дитрих Терезиа 1881 Таванкут Таванкут детаљније информације
2460 РКТГ-65146 Доблер Јулијана 1881 Бајмок Бајмок детаљније информације
2461 РКТГ-65148 Доблер Марк Ерне Јожеф 1923 Суботица Суботица детаљније информације
2462 РКТГ-65153 Добретић Симо Андрија 1904 Суботица Суботица детаљније информације
2463 РКТГ-65162 Енглер Магда 1917 Сатмар Суботица детаљније информације
2464 РКТГ-65163 Енглер Ружица 1901 Суботица Суботица детаљније информације
2465 РКТГ-65165 Енглер Иштван Алберт 1921 Суботица Суботица детаљније информације
2466 РКТГ-65166 Енглер Стеван Алберт 1921 Суботица Суботица детаљније информације
2467 РКТГ-65167 Енглер Ђорђе Ернест 1941 Суботица Суботица детаљније информације
2468 РКТГ-65168 Енглер Ева Ернест 1934 Суботица Суботица детаљније информације
2469 РКТГ-65169 Енглер Андрија Лазар 1915 Суботица Суботица детаљније информације
2470 РКТГ-65170 Енглер Лилика Матија 1922 Суботица Суботица детаљније информације
2471 РКТГ-65172 Енглер Адолф Саламон 1873 Суботица Бајша детаљније информације
2472 РКТГ-65173 Енглер Вероника Самуел 1876 Бајша Бајша детаљније информације
2473 РКТГ-65174 Енглер Матија Херман 1892 Суботица Суботица детаљније информације
2474 РКТГ-65175 Енглер Никола Херман 1890 Суботица Суботица детаљније информације
2475 РКТГ-65176 Енглер Олга Херман 1895 Суботица Суботица детаљније информације
2476 РКТГ-65177 Енглер Јелисавета Шамуел 1903 Авашујфалу Суботица детаљније информације
2477 РКТГ-65178 Енглер Злата Шимон 1902 Нови Сад Суботица детаљније информације
2478 РКТГ-65190 Епингер Корнелија Адолф 1894 Домбовар Суботица детаљније информације
2479 РКТГ-65191 Епингер Максо Липот 1886 А - непознато Суботица детаљније информације
2480 РКТГ-65220 Епштајн Роза Јохан 1875 А - непознато Суботица детаљније информације
2481 РКТГ-65222 Епштајн Розалија Филеп 1878 Обровац Суботица детаљније информације
2482 РКТГ-65242 Ердеди Михаљ Иштван 1910 Суботица Суботица детаљније информације
2483 РКТГ-65247 Ердељи Арпад 1894 А -непознато Суботица детаљније информације
2484 РКТГ-65255 Ердељи Илона Иштван 1914 Бајмок Бајмок детаљније информације
2485 РКТГ-65259 Ердеш Јелисавета 1889 Будимпешта Суботица детаљније информације
2486 РКТГ-65270 Ердеш др Деже Мор 1881 Капошвар Суботица детаљније информације
2487 РКТГ-65287 Еренрајх Корнелија 1877 Бајмок Суботица детаљније информације
2488 РКТГ-65354 Ерењи Липот 1874 А -непознато Суботица детаљније информације
2489 РКТГ-65355 Ерењи Регина 1910 Нови Сад Суботица детаљније информације
2490 РКТГ-65356 Ерењи Рудолф 1907 Будимпешта Суботица детаљније информације
2491 РКТГ-65357 Ерењи Павле Армин 1921 Сегедин Суботица детаљније информације
2492 РКТГ-65358 Ерењи Ласло 1919 Суботица Суботица детаљније информације
2493 РКТГ-65359 Ерењи Армин Липот 1890 А -непознато Суботица детаљније информације
2494 РКТГ-65361 Ерењи Ђорђе Рудолф 1936 Београд Суботица детаљније информације
2495 РКТГ-65364 Ерић Срђан Радован 1922 Риђица Суботица детаљније информације
2496 РКТГ-65372 Ерман Матилда 1897 А -непознато Суботица детаљније информације
2497 РКТГ-65373 Ерман Шамуел 1888 А -непознато Суботица детаљније информације
2498 РКТГ-65374 Ерман Ализ Шамуел 1934 Суботица Суботица детаљније информације
2499 РКТГ-65375 Ерман Ервин Шамуел 1929 Суботица Суботица детаљније информације
2500 РКТГ-65376 Ерман Јудит Шамуел 1937 Суботица Суботица детаљније информације
2501 РКТГ-65406 Балаж Калман Пири 1880 А -непознато Суботица детаљније информације
2502 РКТГ-65408 Бака Бела 1920 А - непознато Суботица детаљније информације
2503 РКТГ-65409 Балко Мачаи Бела Михаљ 1919 Келебија Келебија детаљније информације
2504 РКТГ-65412 Балаж Ласло Маћаш 1919 Суботица Суботица детаљније информације
2505 РКТГ-65413 Балко Мачаи Ђерђ Михаљ 1921 Суботица Суботица детаљније информације
2506 РКТГ-65421 Бата Јожеф 1907 Чантавир Чантавир детаљније информације
2507 РКТГ-65422 Бицо Шандор Јанош 1924 Пачир Чантавир детаљније информације
2508 РКТГ-65423 Бордаш Петер Петер 1921 Чантавир Чантавир детаљније информације
2509 РКТГ-65424 Бенедек Јанош Михаљ 1921 Чикерија Чикерија детаљније информације
2510 РКТГ-65425 Барши Михаљ Иштван 1896 Сента Чантавир детаљније информације
2511 РКТГ-65426 Барна Антал Ђерђ 1920 Стара Торина Стара Торина детаљније информације
2512 РКТГ-65429 Балаша Петер Јожеф 1917 Жедник Жедник детаљније информације
2513 РКТГ-65430 Балаша Антал Јожеф 1919 Жедник Жедник детаљније информације
2514 РКТГ-65431 Добријевић Илија Анте 1878 Лика Чантавир детаљније информације
2515 РКТГ-65432 Добријевић Стеван Јанко 1890 А -непознато Хајдуково детаљније информације
2516 РКТГ-65435 Бењи Иштван 1920 Жедник Жедник детаљније информације
2517 РКТГ-65438 Добрички Богдан 1901 Келебија Суботица детаљније информације
2518 РКТГ-65439 Добрички Витомир Милан 1906 А -непознато Суботица детаљније информације
2519 РКТГ-65442 Бозоки Петер Алберт 1926 Суботица Доњи Верушић детаљније информације
2520 РКТГ-65445 Бозоки Михаљ Алберт 1924 Суботица Верушић детаљније информације
2521 РКТГ-65542 Ернст Бела Лајош 1892 Светозар Милетић Суботица детаљније информације
2522 РКТГ-65556 Ертл Геза Ференц 1904 А -непознато Суботица детаљније информације
2523 РКТГ-65569 Етингер Риза 1874 А -непознато Суботица детаљније информације
2524 РКТГ-65588 Живков Зорка 1903 Руски Крстур Суботица детаљније информације
2525 РКТГ-65589 Живков Војислав Драган 1910 Руски Крстур Суботица детаљније информације
2526 РКТГ-65591 Живков Драгиња ( Драгица - дара ) Светозар 1921 Руски Крстур Суботица детаљније информације
2527 РКТГ-66745 Вајханд Адам 1885 А -непознато Таванкут детаљније информације
2528 РКТГ-66746 Вајханд Ђерђ 1910 А -непознато Таванкут детаљније информације
2529 РКТГ-66747 Вакула Михаљ Михајло 1904 Таванкут Таванкут детаљније информације
2530 РКТГ-66749 Варга Шандор Антал 1923 Суботица Палић детаљније информације
2531 РКТГ-66751 Ваш Геза Иштван 1902 Чантавир Чантавир детаљније информације
2532 РКТГ-66754 Витушка Имре Цецилије 1927 Чантавир Чантавир детаљније информације
2533 РКТГ-67501 Брукер Марија Георг 1881 Суботица Суботица детаљније информације
2534 РКТГ-67764 Волф Франц Јован 1896 Бајмок Бајмок детаљније информације
2535 РКТГ-67807 Петар Марија Михаел 1880 Суботица Суботица детаљније информације
2536 РКТГ-68207 Жужић Љубомир Јован 1940 Чантавир Чантавир детаљније информације
2537 РКТГ-68209 Жунић Бранко Петар 1903 Лички Осик Вишњевац детаљније информације
2538 РКТГ-68210 Жужић Раде Петар 1908 Широка Кула Чантавир детаљније информације
2539 РКТГ-68211 Жужић Смиљана Божа 1875 Широка Кула Чантавир детаљније информације
2540 РКТГ-68212 Жужић Војислав Петар 1940 Вишњевац Вишњевац детаљније информације
2541 РКТГ-68213 Жужић Марија Петар 1925 Вишњевац Вишњевац детаљније информације
2542 РКТГ-68214 Жужић Милан Петар 1922 Вишњевац Вишњевац детаљније информације
2543 РКТГ-68283 Заклан Ђуро Стеван 1894 А -непознато Суботица детаљније информације
2544 РКТГ-68293 Зомборчевић Иван Ђуро 1919 Суботица Суботица детаљније информације
2545 РКТГ-68294 Зиђарев Стипан Бела 1917 Суботица Суботица детаљније информације
2546 РКТГ-68295 Зиђарев Антун Стипан 1913 Суботица Суботица детаљније информације
2547 РКТГ-68296 Зелић Вецо 1922 Суботица Суботица детаљније информације
2548 РКТГ-68297 Здорик Теодосије Михајло 1883 А -непознато Суботица детаљније информације
2549 РКТГ-68298 Зеклић Војко Стеван 1887 А -непознато Суботица детаљније информације
2550 РКТГ-68299 Зајц Матиас 1890 Бајмок Бајмок детаљније информације
2551 РКТГ-68300 Зајц Штефан 1901 Бајмок Бајмок детаљније информације
2552 РКТГ-68301 Зајдлер Рудолф 1900 Суботица Бајмок детаљније информације
2553 РКТГ-68302 Засур Маргарета А -непознато Бајмок детаљније информације
2554 РКТГ-68303 Золак Јакоб А -непознато Бајмок детаљније информације
2555 РКТГ-68304 Засур Јохан 1888 Бајмок Бајмок детаљније информације
2556 РКТГ-68440 Кукић Ђорђе Младен 1933 Суботица Суботица детаљније информације
2557 РКТГ-68552 Зоненберг Александар 1910 А -непознато Суботица детаљније информације
2558 РКТГ-68554 Зоненберг Розалија-Ружа Еде 1917 Мошонмађаровар Суботица детаљније информације
2559 РКТГ-68557 Зилбигер Ружа-Роза Хенрик 1895 Бездан Суботица детаљније информације
2560 РКТГ-68558 Зингер Ела 1885 А -непознато Суботица детаљније информације
2561 РКТГ-68559 Зинглер Злата 1908 А -непознато Суботица детаљније информације
2562 РКТГ-68560 Зингер Мирко др Адолф 1934 Суботица Суботица детаљније информације
2563 РКТГ-68562 Зингер Стеван 1911 Суботица Суботица детаљније информације
2564 РКТГ-68564 Зилбигер Геза Армин 1884 А -непознато Суботица детаљније информације
2565 РКТГ-68565 Залеман Натана 1885 А -непознато Суботица детаљније информације
2566 РКТГ-68566 Зоненберг Нети 1883 Суботица Суботица детаљније информације
2567 РКТГ-68567 Зоненберг Денеш 1924 Суботица Суботица детаљније информације
2568 РКТГ-68568 Зоненберг Лујза 1867 Врбас Суботица детаљније информације
2569 РКТГ-68570 Зоненберг Андрија Вилијем 1904 Сакуле Суботица детаљније информације
2570 РКТГ-68571 Зилбигер Илона 1871 А -непознато Суботица детаљније информације
2571 РКТГ-68572 Зоненфелд Јене Јакаб 1887 Суботица Суботица детаљније информације
2572 РКТГ-68573 Зилберштајн Давид Игнац 1891 Бајмок Бајмок детаљније информације
2573 РКТГ-68574 Зор Иштван Мозеш 1898 А -непознато Суботица детаљније информације
2574 РКТГ-68575 Зајднер Ласло Шамуел 1905 Суботица Суботица детаљније информације
2575 РКТГ-68576 Зоненфелд Јелена Матија 1889 А -непознато Суботица детаљније информације
2576 РКТГ-68578 Зингер др Адолф Антал 1897 Суботица Суботица детаљније информације
2577 РКТГ-68579 Зингер Липот Соломон 1897 Суботица Суботица детаљније информације
2578 РКТГ-68580 Зилберштајн Роза Бела 1891 Стара Моравица Бајмок детаљније информације
2579 РКТГ-68585 Зоненберг Хилда 1894 А -непознато Суботица детаљније информације
2580 РКТГ-68587 Зоненберг Армин Вилмош 1887 Сакуле Суботица детаљније информације
2581 РКТГ-68593 Зоненберг Бела Вилмош 1889 Сакуле Суботица детаљније информације
2582 РКТГ-68595 Зоненберг Дезидер 1898 А -непознато Суботица детаљније информације
2583 РКТГ-68597 Зоненберг Золтан Вилијем 1907 Суботица Суботица детаљније информације
2584 РКТГ-68600 Зоненберг Јолана 1905 Суботица Суботица детаљније информације
2585 РКТГ-68601 Зоненберг Мира Лајош 1934 Суботица Суботица детаљније информације
2586 РКТГ-68602 Зоненфелд Илона Игнац 1885 А -непознато Суботица детаљније информације
2587 РКТГ-68603 Зоненберг Ружа 1895 А -непознато Суботица детаљније информације
2588 РКТГ-68605 Зоненфелд Еуген 1886 А -непознато Суботица детаљније информације
2589 РКТГ-68606 Зоненфелд Јелена 1892 А -непознато Суботица детаљније информације
2590 РКТГ-68607 Зоненфелд Јелена 1882 А -непознато Суботица детаљније информације
2591 РКТГ-68609 Зоненфелд Нети 1882 А -непознато Суботица детаљније информације
2592 РКТГ-68632 Звекан Антун Калман 1915 Хајдуково Хајдуково детаљније информације
2593 РКТГ-68635 Зорић Јаков Антун 1927 Бајмок Бајмок детаљније информације
2594 РКТГ-68637 Зорић Лука 1878 Осредци Нови Жедник детаљније информације
2595 РКТГ-68641 Звекић Никола 1918 Суботица Вишњевац детаљније информације
2596 РКТГ-68647 Зорић Раде 1908 А -непознато Вишњевац детаљније информације
2597 РКТГ-68651 Запић Никола Никола 1930 Чантавир Чантавир детаљније информације
2598 РКТГ-68653 Зорић Борислава Ђура 1941 Шарвар Вишњевац детаљније информације
2599 РКТГ-68655 Зеленбаба Милева Саво 1922 Билећа Бајмок детаљније информације
2600 РКТГ-68738 Ивановић Нада Ђура 1914 А -непознато Суботица детаљније информације
2601 РКТГ-68739 Илић Зора Милоје 1884 Суботица Суботица детаљније информације
2602 РКТГ-68771 Ивковић - Ивандекић Стипан Ловро 1881 Суботица Суботица детаљније информације
2603 РКТГ-68773 Иневичић Стипан Иван 1884 Суботица Суботица детаљније информације
2604 РКТГ-68774 Ивковић - Ивандекић Лазар Антун 1875 Суботица Суботица детаљније информације
2605 РКТГ-68775 Ивковић Марко А -непознато Суботица детаљније информације
2606 РКТГ-68793 Ирмеш Ференц Лукач 1900 А -непознато Суботица детаљније информације
2607 РКТГ-68794 Ирмеш Роза А -непознато Суботица детаљније информације
2608 РКТГ-68795 Ирмеш Иштван Шимон 1912 А -непознато Суботица детаљније информације
2609 РКТГ-68796 Ирмеш Терез Иштван 1895 Суботица Суботица детаљније информације
2610 РКТГ-68799 Исаков Добривој Душан 1922 Суботица Суботица детаљније информације
2611 РКТГ-68801 Ивеш Бела А -непознато Суботица детаљније информације
2612 РКТГ-68802 Ивић Етел 1874 А -непознато Суботица детаљније информације
2613 РКТГ-68803 Ивић Лазар Мата 1918 А -непознато Суботица детаљније информације
2614 РКТГ-68805 Иванковић Симона 1892 Билећа Суботица детаљније информације
2615 РКТГ-68806 Ивковић Ивандекић Габор Пајо 1900 Суботица Суботица детаљније информације
2616 РКТГ-68807 Ивковић Антун Стипан 1897 Суботица Суботица детаљније информације
2617 РКТГ-68809 Илих Петер 1923 Суботица Суботица детаљније информације
2618 РКТГ-68816 Ингус Жени Адолф 1881 Чонопља Суботица детаљније информације
2619 РКТГ-68817 Ингус Александар 1896 А -непознато Суботица детаљније информације
2620 РКТГ-68818 Ингус Томислав Золтан 1928 Суботица Суботица детаљније информације
2621 РКТГ-68820 Ингус Вилим Адам 1939 Нови Сад Суботица детаљније информације
2622 РКТГ-68821 Ингус Едит 1910 Суботица Суботица детаљније информације
2623 РКТГ-68822 Ингус Павле Александар 1931 А -непознато Суботица детаљније информације
2624 РКТГ-68827 Ингус Серена Бернат 1918 Петрово Село Суботица детаљније информације
2625 РКТГ-68828 Имергут Јудит 1941 А -непознато Суботица детаљније информације
2626 РКТГ-68829 Ингус Милан 1938 Суботица Суботица детаљније информације
2627 РКТГ-68831 Ингус Золтан Липот 1905 Мадараш Суботица детаљније информације
2628 РКТГ-68833 Имре Изидор А -непознато Суботица детаљније информације
2629 РКТГ-68834 Ингус Јулија 1882 Часакертеш Суботица детаљније информације
2630 РКТГ-68835 Ингус Адам 1904 Чонопља Суботица детаљније информације
2631 РКТГ-68836 Ингус Јулије Вилијем 1864 Бачалмаш Суботица детаљније информације
2632 РКТГ-68838 Ингус Липот 1878 Мадараш Суботица детаљније информације
2633 РКТГ-68839 Ингус Маргит Липот 1903 Мадараш Суботица детаљније информације
2634 РКТГ-68888 Иванковић Вецо Фрања 1917 Таванкут Доњи Таванкут детаљније информације
2635 РКТГ-68889 Иштванчић Стипан Јосип 1913 Таванкут Доњи Таванкут детаљније информације
2636 РКТГ-68890 Ивковић Стипан Антун 1921 Таванкут Доњи Таванкут детаљније информације
2637 РКТГ-68891 Ишпановић Павле Ловро 1868 Каћмар Бајмок детаљније информације
2638 РКТГ-68898 Ижипац Бариша 1866 Бачки Брег Мишићево детаљније информације
2639 РКТГ-68903 Ивковић Ђурђа 1863 Бајмок Мишићево детаљније информације
2640 РКТГ-68904 Ивковић Даница Милан 1931 Мишићево Суботица детаљније информације
2641 РКТГ-68905 Ивковић Милка Панте 1907 Невесиње Мишићево детаљније информације
2642 РКТГ-69044 Јунг Аугустин 1877 Бајмок Бајмок детаљније информације
2643 РКТГ-69065 Јефремов Никифор Силвестер 1892 А -непознато Суботица детаљније информације
2644 РКТГ-69066 Јерковић Александар Васа 1904 Тешањ Суботица детаљније информације
2645 РКТГ-69067 Јокић Добривој Данило 1922 А -непознато Суботица детаљније информације
2646 РКТГ-69157 Јухас Антал Адам 1911 Суботица Суботица детаљније информације
2647 РКТГ-69160 Јојкић Војислав Турија Суботица детаљније информације
2648 РКТГ-69166 Јаковљевић Павле Милан 1878 Ада Суботица детаљније информације
2649 РКТГ-69190 Јенеи Јанош Ђерђ 1920 Суботица Суботица детаљније информације
2650 РКТГ-69191 Јанушко Јанош Иштван 1904 А -непознато Суботица детаљније информације
2651 РКТГ-69192 Јарић Бранко Петар 1887 Босанска Крупа Суботица детаљније информације
2652 РКТГ-69193 Јањић Бранко Милан 1937 А -непознато Суботица детаљније информације
2653 РКТГ-69194 Јанковић Александар Душан 1924 Добрица Суботица детаљније информације
2654 РКТГ-69195 Јаковетић Обрад Андрија 1879 Нова Градишка Суботица детаљније информације
2655 РКТГ-69196 Јурић Јосип Геза 1924 Суботица Суботица детаљније информације
2656 РКТГ-69206 Јоцић Симка Живо 1902 Миреновци Хајдуково детаљније информације
2657 РКТГ-69207 Јакочевић Манда Шимо 1929 Бајмок Суботица детаљније информације
2658 РКТГ-69208 Јарамазовић Антун Грго 1915 Суботица Суботица детаљније информације
2659 РКТГ-69214 Јунг Марија А -непознато Бајмок детаљније информације
2660 РКТГ-69217 Јунг Ханс 1877 Бајмок Бајмок детаљније информације
2661 РКТГ-69219 Јунг Габриел 1880 Бајмок Бајмок детаљније информације
2662 РКТГ-69220 Јунг Барбара А -непознато Бајмок детаљније информације
2663 РКТГ-69235 Јелинек Бланка Мавро 1914 Магоч Суботица детаљније информације
2664 РКТГ-69237 Јелинек Александар 1906 А -непознато Суботица детаљније информације
2665 РКТГ-69238 Јелинек Ервин Лајош 1939 А -непознато Суботица детаљније информације
2666 РКТГ-69239 Јелинек Ирена 1907 А -непознато Суботица детаљније информације
2667 РКТГ-69240 Јелинек Јелена Ђула 1890 Нови Сад Суботица детаљније информације
2668 РКТГ-69241 Јелинек Јосип 1870 А -непознато Суботица детаљније информације
2669 РКТГ-69243 Јеленик Јосип Шаламон 1884 Секешфехервар Суботица детаљније информације
2670 РКТГ-69244 Јелинек Лајош 1918 А -непознато Суботица детаљније информације
2671 РКТГ-69245 Јелинек Роза 1875 А -непознато Суботица детаљније информације
2672 РКТГ-69246 Јожеф Клара 1898 Бајмок Бајмок детаљније информације
2673 РКТГ-69247 Јелинек Ђорђе Александар 1937 А -непознато Суботица детаљније информације
2674 РКТГ-69250 Јановић Ела Габор 1894 Пинцехељ Суботица детаљније информације
2675 РКТГ-69252 Јановић Адолф Шимон 1879 Нађлож Суботица детаљније информације
2676 РКТГ-69253 Јелинек Естера 1897 Станишић Суботица детаљније информације
2677 РКТГ-70578 Катанчић Блашко 1920 Нови Жедник Нови Жедник детаљније информације
2678 РКТГ-70601 Крњајски - Беловљев Ђура Исак 1901 Суботица Суботица детаљније информације
2679 РКТГ-70603 Какаш Бела 1904 Суботица Суботица детаљније информације
2680 РКТГ-70604 Киш Јанош 1863 Суботица Суботица детаљније информације
2681 РКТГ-70605 Кобиљски Стојан ( Стеван ) Ђорђе 1911 Суботица Суботица детаљније информације
2682 РКТГ-70606 Кон Имре - Мирко Бене 1912 А -непознато Суботица детаљније информације
2683 РКТГ-70607 Крњајски Веселин Тоша 1911 Суботица Суботица детаљније информације
2684 РКТГ-70608 Крњаски Веселин старији А -непознато Суботица детаљније информације
2685 РКТГ-70611 Крњајски - Беловљев Лазар Светозат - Цветко 1900 Суботица Суботица детаљније информације
2686 РКТГ-70613 Крњајски - Беловљев Милан Светозат - Цветко 1891 Суботица Суботица детаљније информације
2687 РКТГ-70614 Крњајски - Беловљев Милорад Тоша 1905 Суботица Суботица детаљније информације
2688 РКТГ-70615 Крњајски - Беловљев Стеван Светозат - Цветко 1911 Суботица Суботица детаљније информације
2689 РКТГ-70616 Крњајски - Беловљев Тихомир Ненад 1912 Суботица Суботица детаљније информације
2690 РКТГ-70617 Крстић Аврам Риста 1900 Бериша Суботица детаљније информације
2691 РКТГ-70619 Кухајдик Марија 1876 Суботица Суботица детаљније информације
2692 РКТГ-70626 Крњаски Душица Иса 1901 Суботица Суботица детаљније информације
2693 РКТГ-70678 Капељ Даница Шпира 1912 Никшић Суботица детаљније информације
2694 РКТГ-70700 Кудлик Пал Антал 1887 Суботица Суботица детаљније информације
2695 РКТГ-70706 Кочиш Агнеш 1881 А -непознато Суботица детаљније информације
2696 РКТГ-70707 Киш Антал Адам 1923 Суботица Суботица детаљније информације
2697 РКТГ-70708 Киш Иштван Иштван 1915 Бачка Топола Суботица детаљније информације
2698 РКТГ-70709 Киш Бела Јожеф 1902 Суботица Суботица детаљније информације
2699 РКТГ-70710 Кочиш Емил Ђерђ 1888 Суботица Суботица детаљније информације
2700 РКТГ-70711 Киш Андор Јожеф 1927 Бајмок Суботица детаљније информације
2701 РКТГ-70712 Ковач Видор Ференц 1914 Суботица Суботица детаљније информације
2702 РКТГ-70713 Ковач Антал Антал 1902 Суботица Суботица детаљније информације
2703 РКТГ-70714 Клемент Јанош Јанош 1903 Суботица Суботица детаљније информације
2704 РКТГ-70715 Капоши Јанош Јожеф 1894 Будимпешта Суботица детаљније информације
2705 РКТГ-70716 Кеваго Мартон Карољ 1901 Сента Суботица детаљније информације
2706 РКТГ-70717 Кеке Урбан А -непознато Суботица детаљније информације
2707 РКТГ-70718 Комароми Јанош Јанош 1911 А -непознато Суботица детаљније информације
2708 РКТГ-70719 Коп Ержебет 1936 Суботица Суботица детаљније информације
2709 РКТГ-70720 Коп Розалија Јожеф 1910 Суботица Суботица детаљније информације
2710 РКТГ-70722 Криштовац Ђула Јанош 1896 Суботица Суботица детаљније информације
2711 РКТГ-70723 Криштовац Андраш Јанош 1923 Суботица Суботица детаљније информације
2712 РКТГ-70724 Кракоцки Јанош Јанош 1890 Бачка Топола Суботица детаљније информације
2713 РКТГ-70725 Ковач Иштван Иштван 1896 Мартонош Суботица детаљније информације
2714 РКТГ-70726 Ковач Ошколаш Јожеф Лајош 1914 Суботица Суботица детаљније информације
2715 РКТГ-70727 Ковач Јанош Андраш 1889 Суботица Суботица детаљније информације
2716 РКТГ-70728 Ковач Јанош Јанош 1914 Суботица Суботица детаљније информације
2717 РКТГ-70729 Ковач Иштван Карољ 1921 Суботица Суботица детаљније информације
2718 РКТГ-70730 Ковач Иштван Јожеф 1923 Суботица Суботица детаљније информације
2719 РКТГ-70731 Ковач Ференц 1884 Суботица Суботица детаљније информације
2720 РКТГ-70732 Крижановић Винце 1920 Суботица Суботица детаљније информације
2721 РКТГ-70734 Кукла Јосип Бруно 1919 Суботица Суботица детаљније информације
2722 РКТГ-70740 Крижанов Стипан Стипан 1885 Суботица Суботица детаљније информације
2723 РКТГ-70741 Крижанов Роза Стипан 1915 Суботица Суботица детаљније информације
2724 РКТГ-70742 Курбановић Славко Живојин 1917 Суботица Суботица детаљније информације
2725 РКТГ-70743 Крижанов Маргита Стипан 1915 Суботица Суботица детаљније информације
2726 РКТГ-70744 Копуновић Антун Стипан 1919 Суботица Суботица детаљније информације
2727 РКТГ-70745 Кузњецов Аркадиј Пјотар 1908 Москва Суботица детаљније информације
2728 РКТГ-70746 Кајић Стево Иван 1894 Бајмок Суботица детаљније информације
2729 РКТГ-70747 Копуновић Бела Антун 1912 Верушић Верушић детаљније информације
2730 РКТГ-70748 Квала Иван 1908 Суботица Суботица детаљније информације
2731 РКТГ-70749 Коломпар Густав 1908 Суботица Суботица детаљније информације
2732 РКТГ-70750 Копуновић Антун Грго 1910 Суботица Суботица детаљније информације
2733 РКТГ-70752 Крњајски Стеван ( млађи ) А -непознато Суботица детаљније информације
2734 РКТГ-70753 Крњајски Милорад Тоша 1905 Суботица Суботица детаљније информације
2735 РКТГ-70754 Крњајски Милан Цветко 1891 Суботица Суботица детаљније информације
2736 РКТГ-70755 Крњајски Коља Иса 1886 Келебија Суботица детаљније информације
2737 РКТГ-70756 Крњајски Витомир Милан 1894 Суботица Суботица детаљније информације
2738 РКТГ-70757 Костић Ружа 1888 Суботица Суботица детаљније информације
2739 РКТГ-70758 Крњајски Бјеловљев Ђурица А -непознато Суботица детаљније информације
2740 РКТГ-70759 Коларов Жива Мита 1898 Суботица Суботица детаљније информације
2741 РКТГ-70760 Коларић Сава А -непознато Суботица детаљније информације
2742 РКТГ-70761 Кобиљски Стојан Ђорђе 1911 Суботица Суботица детаљније информације
2743 РКТГ-70762 Кнежевић Јован Драган 1932 Суботица Суботица детаљније информације
2744 РКТГ-70763 Кауђровић Душан А -непознато Суботица детаљније информације
2745 РКТГ-70764 Костић Александар Ђорђе 1924 Суботица Суботица детаљније информације
2746 РКТГ-70765 Калуђеровић Ђуро Васа 1887 А -непознато Хајдуково детаљније информације
2747 РКТГ-70766 Калуђеровић Госпава ( удова Васе ) Петар 1857 А -непознато Хајдуково детаљније информације
2748 РКТГ-70767 Копуновић Никола Илија 1881 Суботица Суботица детаљније информације
2749 РКТГ-70769 Крижанов Алојзија 1890 Суботица Суботица детаљније информације
2750 РКТГ-70770 Калуђеровић Љубица Никола 1921 Чеклић Хајдуково детаљније информације
2751 РКТГ-70771 Калуђеровић Душан 1927 А -непознато Хајдуково детаљније информације
2752 РКТГ-70773 Копуновић Лојзија Стипан 1844 Суботица Суботица детаљније информације
2753 РКТГ-71230 Јунг Ханс 1867 А -непознато Суботица детаљније информације
2754 РКТГ-71256 Јурић Стипан Петар 1911 Келебија Келебија детаљније информације
2755 РКТГ-71259 Јурић Сиве Тома 1910 Мала Босна Мала Босна детаљније информације
2756 РКТГ-71261 Јарамазовић Јосип 1910 Ђурђин Ђурђин детаљније информације
2757 РКТГ-71262 Јанковић Јелена Милош 1933 Мишићево Мишићево детаљније информације
2758 РКТГ-71263 Јарић Стеван Милан 1912 Босанска Крупа Бајмок детаљније информације
2759 РКТГ-71264 Јоковић Панта 1907 Бајмок Бајмок детаљније информације
2760 РКТГ-71265 Јоковић Даница Милан 1941 Бајмок Бајмок детаљније информације
2761 РКТГ-71266 Јовановић Андрија Бајмок Бајмок детаљније информације
2762 РКТГ-71267 Јанковић Георгије Милош 1940 Бајмок Бајмок детаљније информације
2763 РКТГ-71268 Јарић Стеван Ђура 1925 Вишњевац Суботица детаљније информације
2764 РКТГ-71270 Јарић Милан Петар 1886 Босанска Крупа Келебија детаљније информације
2765 РКТГ-71278 Јарић Светозар Илија 1923 Чантавир Чантавир детаљније информације
2766 РКТГ-71279 Јерић Стеван Ђура 1925 Чантавир Чантавир детаљније информације
2767 РКТГ-71280 Јовановић Смиља Тома 1936 Чантавир Чантавир детаљније информације
2768 РКТГ-72275 Дарабош Иштван 1923 Таванкут Таванкут детаљније информације
2769 РКТГ-72276 Дер Илона Андраш 1937 Чантавир Чантавир детаљније информације
2770 РКТГ-72277 Домањи Јанош Шандор 1920 Чантавир Чантавир детаљније информације
2771 РКТГ-72278 Домањи Јожеф Шандор 1922 Чантавир Чантавир детаљније информације
2772 РКТГ-72425 Ердеди Розалија 1886 Чавољ Чавољ детаљније информације
2773 РКТГ-72495 Гилице Јене Денеш 1919 Келебија Келебија детаљније информације
2774 РКТГ-72508 Галфи Елек Елек 1916 Таванкут Таванкут детаљније информације
2775 РКТГ-72509 Грнач Ђула 1906 Будимпешта Чантавир детаљније информације
2776 РКТГ-73047 Темуновић Стипан Суботица Суботица детаљније информације
2777 РКТГ-73048 Хорват Имре А- непознато Жедник детаљније информације
2778 РКТГ-73051 Плетл Антун А- непознато Чикерија детаљније информације
2779 РКТГ-73524 Леро Мирко 1906 А -непознато Бајмок детаљније информације
2780 РКТГ-73724 Јанушко Ференц Иштван 1912 Чантавир Чантавир детаљније информације
2781 РКТГ-74602 Илеш Лајош Пала 1921 Келебија Келебија детаљније информације
2782 РКТГ-74606 Ишток Иштван А -непознато Таванкут детаљније информације
2783 РКТГ-74610 Ирге Пал Пал 1921 Суботица Келебија детаљније информације
2784 РКТГ-74619 Илеш Иштван Пала 1913 Суботица Келебија детаљније информације
2785 РКТГ-74810 Карач Јохан 1884 Бајмок Бајмок детаљније информације
2786 РКТГ-74812 Кардел Паул 1919 Бајмок Бајмок детаљније информације
2787 РКТГ-74813 Карли Јозеф 1886 Бајмок Бајмок детаљније информације
2788 РКТГ-74814 Клингер Јулијана 1884 Бајмок Бајмок детаљније информације
2789 РКТГ-74815 Колар Николаус 1903 Бајмок Бајмок детаљније информације
2790 РКТГ-74819 Книп Шимон 1897 Бајмок Бајмок детаљније информације
2791 РКТГ-74821 Книп Барбара 1870 Бајмок Бајмок детаљније информације
2792 РКТГ-74822 Клипл Ана 1942 Бајмок Бајмок детаљније информације
2793 РКТГ-74823 Келер Јозеф А -непознато Доњи Таванкут детаљније информације
2794 РКТГ-74890 Контић Радосав Андрија 1885 Никшић Бајмок детаљније информације
2795 РКТГ-74891 Контић Радосав Нешко 1860 Никшић Бајмок детаљније информације
2796 РКТГ-74893 Крњајски Тихомир Ненад 1912 Келебија Чавољ детаљније информације
2797 РКТГ-74895 Кеча Косић Спасоје Петар 1896 Лика Чантавир детаљније информације
2798 РКТГ-74896 Кеча Савка Раде 1926 Чантавир Чантавир детаљније информације
2799 РКТГ-74897 Катић Ружица Петар 1924 Сента Чантавир детаљније информације
2800 РКТГ-74905 Кукић Петар Миладин 1900 Горња Дубрава Бајмок детаљније информације
2801 РКТГ-74913 Катић Саво Лука 1937 Бајмок Мишићево детаљније информације
2802 РКТГ-74914 Крњајски Стеван Цветко 1911 Суботица Келебија детаљније информације
2803 РКТГ-74918 Кранчевић Јован Марко 1870 Утиња Палић детаљније информације
2804 РКТГ-74921 Катић - Калдор Мирко - Имре Хенрик 1918 Суботица Суботица детаљније информације
2805 РКТГ-75047 Керн Јозеф А -непознато Бајмок детаљније информације
2806 РКТГ-75061 Кирхенмајер Антон 1888 Бајмок Бајмок детаљније информације
2807 РКТГ-75063 Кунцер Јохан 1892 Бајмок Бајмок детаљније информације
2808 РКТГ-75064 Кунцер Штефан 1869 Бајмок Бајмок детаљније информације
2809 РКТГ-75066 Кунцер Штефан 1876 Бајмок Бајмок детаљније информације
2810 РКТГ-75067 Кузнер Јозеф 1913 Бајмок Бајмок детаљније информације
2811 РКТГ-75070 Кон Ана 1860 Бајмок Бајмок детаљније информације
2812 РКТГ-75072 Кон Елизабет 1880 Бајмок Бајмок детаљније информације
2813 РКТГ-75073 Кон Елизабет 1927 Бајмок Бајмок детаљније информације
2814 РКТГ-75074 Кон Јохан 1877 Бајмок Бајмок детаљније информације
2815 РКТГ-75076 Кон Јохан 1890 Бајмок Бајмок детаљније информације
2816 РКТГ-75077 Кунцер Јозеф 1888 Бајмок Бајмок детаљније информације
2817 РКТГ-75078 Кон Катарина 1888 Бајмок Бајмок детаљније информације
2818 РКТГ-75079 Кон Јозеф 1869 Бајмок Бајмок детаљније информације
2819 РКТГ-75080 Коваснај Гертруда 1878 Бајмок Бајмок детаљније информације
2820 РКТГ-75083 Крикс Мартин 1888 Бајмок Бајмок детаљније информације
2821 РКТГ-75084 Кротил Јозеф 1924 А -непознато Суботица детаљније информације
2822 РКТГ-75085 Кротил Франц 1926 А -непознато Суботица детаљније информације
2823 РКТГ-75086 Кунгл Ханс 1889 Бајмок Бајмок детаљније информације
2824 РКТГ-75087 Коваснаи Јозеф 1874 Бајмок Бајмок детаљније информације
2825 РКТГ-75089 Кунгл Јохан 1882 Бајмок Бајмок детаљније информације
2826 РКТГ-75105 Кабли Верона Карољ 1938 Бајмок Бајмок детаљније информације
2827 РКТГ-75162 Кањо Јанош 1920 А -непознато Бјамок детаљније информације
2828 РКТГ-75164 Киш Пал Пал 1906 Бајмок Бајмок детаљније информације
2829 РКТГ-75165 Кокаи Пал 1880 Бајмок Бајмок детаљније информације
2830 РКТГ-75166 Кокаи Шимон Шимон 1916 Бајмок Бајмок детаљније информације
2831 РКТГ-75167 Колар Петер 1897 А -непознато Бајмок детаљније информације
2832 РКТГ-75202 Кепин Лео Шандор 1893 Беч Суботица детаљније информације
2833 РКТГ-75203 Кертес Самуило Игњат 1882 Мако Суботица детаљније информације
2834 РКТГ-75204 Кертес Ернест 1924 А -непознато Суботица детаљније информације
2835 РКТГ-75205 Керпел Лајчо 1866 А -непознато Суботица детаљније информације
2836 РКТГ-75206 Кереши Цецилија Антон 1887 Суботица Суботица детаљније информације
2837 РКТГ-75207 Кереши Геза Давид 1881 Нађкереш Суботица детаљније информације
2838 РКТГ-75208 Кепик Љубица 1899 А -непознато Суботица детаљније информације
2839 РКТГ-75209 Калмар Стеван Матија 1938 Суботица Суботица детаљније информације
2840 РКТГ-75210 Кениг Мирко Јосип 1910 Сента Суботица детаљније информације
2841 РКТГ-75211 Кениг Маргита 1896 А -непознато Суботица детаљније информације
2842 РКТГ-75212 Кениг Бела 1890 А -непознато Суботица детаљније информације
2843 РКТГ-75213 Кинстлер Јолана 1870 А -непознато Суботица детаљније информације
2844 РКТГ-75214 Кемењ Фрањо Адолф 1907 Мол Суботица детаљније информације
2845 РКТГ-75215 Каршаи Барбара Берталан 1901 Суботица Суботица детаљније информације
2846 РКТГ-75216 Кереши Андрија Геза 1918 Суботица Суботица детаљније информације
2847 РКТГ-75217 Киш Јелисавета 1894 А -непознато Суботица детаљније информације
2848 РКТГ-75218 Клајн Аврам Мор 1908 Боча Суботица детаљније информације
2849 РКТГ-75219 Калмар др Велимир 1884 А -непознато Суботица детаљније информације
2850 РКТГ-75220 Киш Тибор Павел 1921 А -непознато Суботица детаљније информације
2851 РКТГ-75221 Калмар Гизела 1874 А -непознато Суботица детаљније информације
2852 РКТГ-75222 Киш Павле 1884 А -непознато Суботица детаљније информације
2853 РКТГ-75223 Калмар Етела 1872 А -непознато Суботица детаљније информације
2854 РКТГ-75224 Кинстлер Хуго Шаламон 1895 Суботица Суботица детаљније информације
2855 РКТГ-75225 Киш Јолан 1892 А -непознато Суботица детаљније информације
2856 РКТГ-75226 Киш Ана 1920 А -непознато Суботица детаљније информације
2857 РКТГ-75227 Калмар Марија Матија 1936 Суботица Суботица детаљније информације
2858 РКТГ-75228 Киш Едита 1928 А -непознато Суботица детаљније информације
2859 РКТГ-75229 Калмар Матија 1908 Суботица Суботица детаљније информације
2860 РКТГ-75230 Киш Ђорђе 1919 А -непознато Суботица детаљније информације
2861 РКТГ-75231 Калмар Мирко Бела 1899 Суботица Суботица детаљније информације
2862 РКТГ-75232 Киш Вилмош Липот 1892 Кула Суботица детаљније информације
2863 РКТГ-75233 Каршаи Марија 1878 А -непознато Суботица детаљније информације
2864 РКТГ-75234 Киш Максо 1889 А -непознато Суботица детаљније информације
2865 РКТГ-75235 Кауфман Херман 1881 А -непознато Суботица детаљније информације
2866 РКТГ-75236 Кардош Марија Јосип 1904 Бачка Топола Суботица детаљније информације
2867 РКТГ-75237 Калмар Гизела Адолф 1882 А -непознато Суботица детаљније информације
2868 РКТГ-75238 Кац Регина 1898 А -непознато Суботица детаљније информације
2869 РКТГ-75239 Кауфман др Ладислав 1915 Суботица Суботица детаљније информације
2870 РКТГ-75240 Кац Емил 1894 А -непознато Суботица детаљније информације
2871 РКТГ-75241 Кауфман Тибор 1921 Суботица Суботица детаљније информације
2872 РКТГ-75242 Кауфман Јулија 1883 А -непознато Суботица детаљније информације
2873 РКТГ-75243 Кахан Хедвига Вилијем 1935 А -непознато Суботица детаљније информације
2874 РКТГ-75244 Кауфман Ида 1884 А -непознато Суботица детаљније информације
2875 РКТГ-75245 Клајн Ана 1890 А -непознато Суботица детаљније информације
2876 РКТГ-75246 Кахан Изидор Вилијем 1932 А -непознато Суботица детаљније информације
2877 РКТГ-75247 Кахан Етел 1907 А -непознато Суботица детаљније информације
2878 РКТГ-75248 Кахан Вилим 1902 А -непознато Суботица детаљније информације
2879 РКТГ-75249 Кауфман Цецилија 1875 Кишкереш Суботица детаљније информације
2880 РКТГ-75250 Кахан Алиса Вилијем 1939 А -непознато Суботица детаљније информације
2881 РКТГ-75251 Кац Ева Емил 1934 А -непознато Суботица детаљније информације
2882 РКТГ-75253 Кауфман Андрија Данило 1907 Суботица Суботица детаљније информације
2883 РКТГ-75254 Кемењ Ернест 1899 А -непознато Суботица детаљније информације
2884 РКТГ-75255 Келерт Ева Бене 1911 А -непознато Суботица детаљније информације
2885 РКТГ-75256 Кауфман Андор 1912 А -непознато Суботица детаљније информације
2886 РКТГ-75257 Келерт Бено 1884 Ердевик Суботица детаљније информације
2887 РКТГ-75258 Келерт Ана 1892 А -непознато Суботица детаљније информације
2888 РКТГ-75259 Кауфер Клара 1908 А -непознато Суботица детаљније информације
2889 РКТГ-75260 Келер Етела 1878 А -непознато Суботица детаљније информације
2890 РКТГ-75261 Кемењ Јулије Јожеф 1886 Сирак Суботица детаљније информације
2891 РКТГ-75262 Кауфер Геза 1899 А -непознато Суботица детаљније информације
2892 РКТГ-75263 Келер Ервин Изидор 1938 А -непознато Суботица детаљније информације
2893 РКТГ-75264 Кац Бежим 1901 А -непознато Суботица детаљније информације
2894 РКТГ-75265 Кауфман Ђорђе 1924 А -непознато Суботица детаљније информације
2895 РКТГ-75266 Кардош Елза 1894 Капошвар Суботица детаљније информације
2896 РКТГ-75267 Кауфер Ђорђе Геза 1931 А -непознато Суботица детаљније информације
2897 РКТГ-75268 Келер Ружа 1918 А -непознато Суботица детаљније информације
2898 РКТГ-75269 Клајн Еуген 1876 А -непознато Суботица детаљније информације
2899 РКТГ-75270 Клопфер Серафина Самуел 1888 Земун Суботица детаљније информације
2900 РКТГ-75271 Клајн Јелена 1884 А -непознато Суботица детаљније информације
2901 РКТГ-75272 Клајн Золтан 1887 А -непознато Суботица детаљније информације
2902 РКТГ-75273 Клајн Жужа Еуген 1930 А -непознато Суботица детаљније информације
2903 РКТГ-75274 Клајн Ечи 1934 А -непознато Суботица детаљније информације
2904 РКТГ-75275 Клопфер Хелена 1872 Нови Сад Суботица детаљније информације
2905 РКТГ-75276 Клајн Јосип Давид 1906 А -непознато Суботица детаљније информације
2906 РКТГ-75277 Клајн Еуген 1900 А -непознато Суботица детаљније информације
2907 РКТГ-75278 Клајн Јосип 1880 А -непознато Суботица детаљније информације
2908 РКТГ-75279 Клајн Етела 1874 А -непознато Суботица детаљније информације
2909 РКТГ-75280 Клајн Ернест 1900 Суботица Суботица детаљније информације
2910 РКТГ-75281 Клајн Елизер 1914 А -непознато Суботица детаљније информације
2911 РКТГ-75282 Клајн Дебора 1904 А -непознато Суботица детаљније информације
2912 РКТГ-75283 Клајн Давид 1881 А -непознато Суботица детаљније информације
2913 РКТГ-75284 Комлош Маргита 1899 А -непознато Суботица детаљније информације
2914 РКТГ-75285 Клајн 1876 А -непознато Суботица детаљније информације
2915 РКТГ-75286 Клајн Цецилија 1882 А -непознато Суботица детаљније информације
2916 РКТГ-75287 Кинстлер Золтан Шаламон 1906 Суботица Суботица детаљније информације
2917 РКТГ-75288 Клопфер Андор Липот 1911 А -непознато Суботица детаљније информације
2918 РКТГ-75289 Кленић Иван-Тома Андрија 1931 Суботица Суботица детаљније информације
2919 РКТГ-75290 Кленић Јелена Адолф 1902 А -непознато Суботица детаљније информације
2920 РКТГ-75291 Клопфер Игнац Јанош 1889 Суботица Суботица детаљније информације
2921 РКТГ-75292 Кленић др Ђорђе др Адолф 1897 Суботица Суботица детаљније информације
2922 РКТГ-75293 Клајн Јосип 1910 А -непознато Суботица детаљније информације
2923 РКТГ-75294 Клаубер Софија 1874 А -непознато Суботица детаљније информације
2924 РКТГ-75295 Клопфер Шамуел 1868 Суботица Суботица детаљније информације
2925 РКТГ-75296 Клајн Флора 1874 А -непознато Суботица детаљније информације
2926 РКТГ-75297 Клајн Серена 1890 А -непознато Суботица детаљније информације
2927 РКТГ-75298 Клајн Оскар 1879 А -непознато Суботица детаљније информације
2928 РКТГ-75299 Клајн Никола Матија 1931 А -непознато Суботица детаљније информације
2929 РКТГ-75300 Клајн Клара 1900 А -непознато Суботица детаљније информације
2930 РКТГ-75301 Клајн Јосип 1903 А -непознато Суботица детаљније информације
2931 РКТГ-75302 Кленић др Андрија др Адолф 1895 Суботица Суботица детаљније информације
2932 РКТГ-75303 Кадаш Петар 1914 А -непознато Суботица детаљније информације
2933 РКТГ-75304 Клајн Гина 1880 Будимпешта Суботица детаљније информације
2934 РКТГ-75305 Катона Аранка Леополд 1899 Врбања Суботица детаљније информације
2935 РКТГ-75306 Катона Павле Шандор 1928 Братислава Суботица детаљније информације
2936 РКТГ-75307 Катона Стеван Шандор 1925 Братислава Суботица детаљније информације
2937 РКТГ-75308 Катона Шандор Изидор 1895 Ердетелек Суботица детаљније информације
2938 РКТГ-75309 Каршаи Боришка Берталан 1901 Суботица Суботица детаљније информације
2939 РКТГ-75310 Калман Фридерика 1890 А -непознато Суботица детаљније информације
2940 РКТГ-75311 Кадаш Игњат 1879 А -непознато Суботица детаљније информације
2941 РКТГ-75312 Калман Михаљ 1875 А -непознато Суботица детаљније информације
2942 РКТГ-75313 Кадаш Софија Игњат 1909 А -непознато Суботица детаљније информације
2943 РКТГ-75314 Каделбург Ервин 1924 А -непознато Суботица детаљније информације
2944 РКТГ-75315 Калис Шимон 1907 А -непознато Суботица детаљније информације
2945 РКТГ-75316 Калман Јелисавета 1904 А -непознато Суботица детаљније информације
2946 РКТГ-75317 Клајн Бернат 1872 А -непознато Суботица детаљније информације
2947 РКТГ-75318 Клајн Ана 1918 А -непознато Суботица детаљније информације
2948 РКТГ-75319 Кадаш Жонка 1882 А -непознато Суботица детаљније информације
2949 РКТГ-75320 Ковач Олга 1878 А -непознато Суботица детаљније информације
2950 РКТГ-75321 Клопфер Шарлота 1878 А -непознато Суботица детаљније информације
2951 РКТГ-75322 Ковач Вера Теодор 1925 Суботица Суботица детаљније информације
2952 РКТГ-75323 Ковач Вилим 1870 А -непознато Суботица детаљније информације
2953 РКТГ-75324 Клајн Вера др Адолф 1896 Суботица Суботица детаљније информације
2954 РКТГ-75325 Клајн Бланка 1895 А -непознато Суботица детаљније информације
2955 РКТГ-75326 Клајн Бецалел 1920 А -непознато Суботица детаљније информације
2956 РКТГ-75327 Катић Мирко Хенрик 1919 А -непознато Суботица детаљније информације
2957 РКТГ-75328 Ковач Јован 1904 А -непознато Суботица детаљније информације
2958 РКТГ-75329 Калмар Ана 1914 Суботица Суботица детаљније информације
2959 РКТГ-75330 Ковач Теодор Мозеш 1890 Земун Суботица детаљније информације
2960 РКТГ-75331 Колб Јудита Лазар 1943 А -непознато Суботица детаљније информације
2961 РКТГ-75332 Колб Лазар 1890 А -непознато Суботица детаљније информације
2962 РКТГ-75333 Колб Тереза 1912 А -непознато Суботица детаљније информације
2963 РКТГ-75334 Комлош Ирена 1889 А -непознато Суботица детаљније информације
2964 РКТГ-75335 Калман Маћаш 1908 Суботица Суботица детаљније информације
2965 РКТГ-75336 Ковач Ирина Микша 1896 Мол Суботица детаљније информације
2966 РКТГ-75829 Краус Ева Шимон 1925 Суботица Суботица детаљније информације
2967 РКТГ-75830 Краус Барбара Фердинанд 1919 А -непознато Суботица детаљније информације
2968 РКТГ-75831 Краус удова Алфреда 1882 А -непознато Суботица детаљније информације
2969 РКТГ-75832 Краус Адолф Карољ 1872 Суботица Суботица детаљније информације
2970 РКТГ-75833 Краус Еуген 1885 А -непознато Суботица детаљније информације
2971 РКТГ-75835 Краус Ирена 1903 А -непознато Суботица детаљније информације
2972 РКТГ-75836 Крамер Самуило 1867 А -непознато Суботица детаљније информације
2973 РКТГ-75838 Крамер Мирко 1905 А -непознато Суботица детаљније информације
2974 РКТГ-75839 Крамер Ладислав Антун 1940 Суботица Суботица детаљније информације
2975 РКТГ-75841 Крамер Јулија Маура 1913 Батасек Суботица детаљније информације
2976 РКТГ-75842 Краус Ернест Бернат 1887 Нови Бечеј Суботица детаљније информације
2977 РКТГ-75843 Краус Јанка 1881 Будимпешта Суботица детаљније информације
2978 РКТГ-75846 Краус Лајчо 1879 Суботица Суботица детаљније информације
2979 РКТГ-76047 Краус Ирена 1896 А -непознато Суботица детаљније информације
2980 РКТГ-76052 Кох Илија Мор 1871 Суботица Суботица детаљније информације
2981 РКТГ-76058 Крамер Јанка 1871 А -непознато Суботица детаљније информације
2982 РКТГ-76059 Краус Катица 1881 Србобран Суботица детаљније информације
2983 РКТГ-76062 Коп Марцел Шамуел 1888 Суботица Суботица детаљније информације
2984 РКТГ-76065 Кон Ружа 1894 А -непознато Суботица детаљније информације
2985 РКТГ-76072 Кон Филип 1888 А -непознато Суботица детаљније информације
2986 РКТГ-76080 Кон Хермина 1872 Кула Суботица детаљније информације
2987 РКТГ-76081 Кон Шандор Беноа 1906 Чантавир Суботица детаљније информације
2988 РКТГ-76085 Кон Шарлота-Сара Шамуел 1913 Суботица Суботица детаљније информације
2989 РКТГ-76087 Кон Шарлота Армин 1898 А -непознато Суботица детаљније информације
2990 РКТГ-76089 Кон Шимон Филип 1888 Сента Суботица детаљније информације
2991 РКТГ-76090 Крамер Антун Шамуел 1903 Батасек Суботица детаљније информације
2992 РКТГ-76092 Крамер Етела 1873 Суботица Суботица детаљније информације
2993 РКТГ-76093 Коп Сигмунд Шамуел 1895 Суботица Суботица детаљније информације
2994 РКТГ-76097 Корнхаузер Вилим Едмунд 1935 А -непознато Суботица детаљније информације
2995 РКТГ-76099 Корнхаузер Едмунд 1893 А -непознато Суботица детаљније информације
2996 РКТГ-76100 Корнхаузер Јолана 1896 А -непознато Суботица детаљније информације
2997 РКТГ-76102 Корнхаузер Регина 1906 Боњхи Суботица детаљније информације
2998 РКТГ-76104 Корнштајн Максо 1907 А -непознато Суботица детаљније информације
2999 РКТГ-76105 Корнштајн Петар Александар 1937 А -непознато Суботица детаљније информације
3000 РКТГ-76107 Корнштајн Шарлота 1917 Суботица Суботица детаљније информације
3001 РКТГ-76112 Крајцлер Нети 1890 А -непознато Суботица детаљније информације
3002 РКТГ-76114 Краус Ирена Липот 1904 Нови Бечеј Суботица детаљније информације
3003 РКТГ-76115 Крамер Андрија Мор 1892 Баја Суботица детаљније информације
3004 РКТГ-76117 Крамер Злата-Аранка 1892 Баја Суботица детаљније информације
3005 РКТГ-76118 Коп Клара 1899 А -непознато Суботица детаљније информације
3006 РКТГ-76119 Крисхабер Маргита 1884 А -непознато Суботица детаљније информације
3007 РКТГ-76122 Кунец Жужа Бела 1928 Суботица Суботица детаљније информације
3008 РКТГ-76124 Кунец др. Бела Игњац 1885 Суботица Суботица детаљније информације
3009 РКТГ-76125 Крисхабер Шандор 1877 А -непознато Суботица детаљније информације
3010 РКТГ-76126 Крисхабер Флора 1879 А -непознато Суботица детаљније информације
3011 РКТГ-76127 Крисхабер др Тибор Еуген 1907 А -непознато Суботица детаљније информације
3012 РКТГ-76128 Крисхабер Мирко-Имре 1914 А -непознато Суботица детаљније информације
3013 РКТГ-76129 Краус Шарлота 1879 А -непознато Суботица детаљније информације
3014 РКТГ-76130 Крисхабер Маргита Адолф 1888 А -непознато Суботица детаљније информације
3015 РКТГ-76131 Кон Шандор Ендре 1908 Чантавир Суботица детаљније информације
3016 РКТГ-76132 Крисхабер Лајчо Дезидер 1922 Суботица Суботица детаљније информације
3017 РКТГ-76133 Крисхабер Еуген 1877 А -непознато Суботица детаљније информације
3018 РКТГ-76134 Крисхабер Ема 1888 А -непознато Суботица детаљније информације
3019 РКТГ-76374 Кребс Бела 1885 А -непознато Суботица детаљније информације
3020 РКТГ-76376 Краусер Антун Андрија 1921 Суботица Суботица детаљније информације
3021 РКТГ-76377 Краус Лили 1921 А -непознато Суботица детаљније информације
3022 РКТГ-76378 Крисхабер Маргита 1889 Суботица Суботица детаљније информације
3023 РКТГ-76379 Краус Деже Јакоб 1879 Леринци Суботица детаљније информације
3024 РКТГ-76380 Крисхабер Ладислав-Ласло Херман 1910 Суботица Суботица детаљније информације
3025 РКТГ-76381 Крисхабер Ђула Адолф 1887 Криваја Суботица детаљније информације
3026 РКТГ-76382 Кребс Барух Херман 1886 Банфа Суботица детаљније информације
3027 РКТГ-76384 Краус Шимон 1902 А -непознато Суботица детаљније информације
3028 РКТГ-76385 Краус Цецилија Шамуел 1870 Суботица Суботица детаљније информације
3029 РКТГ-76386 Краус Марија Исак 1927 Суботица Суботица детаљније информације
3030 РКТГ-76387 Кунец Ела Игнац 1888 Суботица Суботица детаљније информације
3031 РКТГ-76388 Краус Изидор Јакоб 1879 А -непознато Суботица детаљније информације
3032 РКТГ-76389 Кун Ема 1891 Суботица Суботица детаљније информације
3033 РКТГ-76390 Крамер Ерна-Ема Шамуел 1897 Батасек Суботица детаљније информације
3034 РКТГ-76391 Корнел Ержебет Берталан 1886 Суботица Суботица детаљније информације
3035 РКТГ-76392 Копф Пал Херман 1904 Суботица Суботица детаљније информације
3036 РКТГ-76393 Копф Игнац Хенрик 1875 Кишкереш Суботица детаљније информације
3037 РКТГ-76394 Копф Ђерђ Игнац 1906 Сента Суботица детаљније информације
3038 РКТГ-76395 Копф Ашер 1940 Суботица Суботица детаљније информације
3039 РКТГ-76396 Краус Шандор Бењамин 1884 Суботица Суботица детаљније информације
3040 РКТГ-76397 Краус Илона Херман 1902 Суботица Суботица детаљније информације
3041 РКТГ-76407 Краусер Андрија 1886 А -непознато Суботица детаљније информације
3042 РКТГ-76421 Краус Мирјана Мавро 1940 А -непознато Суботица детаљније информације
3043 РКТГ-76424 Кон Роза Лајош 1866 Бачка Топола Суботица детаљније информације
3044 РКТГ-76429 Краус Мирко 1926 А -непознато Суботица детаљније информације
3045 РКТГ-76432 Краус Шандор 1902 А -непознато Суботица детаљније информације
3046 РКТГ-76434 Краус Хедвига Лајче 1908 Суботица Суботица детаљније информације
3047 РКТГ-76436 Краус Ружа 1893 А -непознато Суботица детаљније информације
3048 РКТГ-76438 Краус Руменка 1881 А -непознато Суботица детаљније информације
3049 РКТГ-76440 Краус Павле Леополд 1911 А -непознато Суботица детаљније информације
3050 РКТГ-76444 Краус Михајло Михајло 1897 Гајдобра Суботица детаљније информације
3051 РКТГ-76448 Краус Мирко 1891 Будимпешта Суботица детаљније информације
3052 РКТГ-76455 Кемпер Ката 1876 Бајмок Бајмок детаљније информације
3053 РКТГ-76461 Краус Лили 1887 Суботица Суботица детаљније информације
3054 РКТГ-76462 Краус Олга 1895 А -непознато Суботица детаљније информације
3055 РКТГ-76463 Кон Роза 1862 А -непознато Суботица детаљније информације
3056 РКТГ-76464 Кениг Паул Игнац 1898 Суботица Суботица детаљније информације
3057 РКТГ-76465 Кениг Јожеф Шимон 1884 Сента Суботица детаљније информације
3058 РКТГ-76467 Кемењ Габријела Мор 1873 А -непознато Суботица детаљније информације
3059 РКТГ-76469 Кон Рудолф 1898 А -непознато Суботица детаљније информације
3060 РКТГ-76470 Киш Ференц 1907 Чантавир Суботица детаљније информације
3061 РКТГ-76471 Кон Паула 1882 Суботица Суботица детаљније информације
3062 РКТГ-76472 Кон Мирко Александар 1905 Суботица Суботица детаљније информације
3063 РКТГ-76473 Кон Марко 1861 Капошвар Суботица детаљније информације
3064 РКТГ-76475 Кон Марија Мирко 1938 А -непознато Суботица детаљније информације
3065 РКТГ-76476 Кон мр. Маргита 1903 Бојзаковина Суботица детаљније информације
3066 РКТГ-76477 Корнштајн Шандор 1913 А -непознато Суботица детаљније информације
3067 РКТГ-76479 Клајн Јожеф 1901 Суботица Суботица детаљније информације
3068 РКТГ-76482 Клајн Игнац 1912 А -непознато Суботица детаљније информације
3069 РКТГ-76483 Кениг Регина 1888 Бајмок Бајмок детаљније информације
3070 РКТГ-76486 Клајн Еуген Мор 1881 Суботица Суботица детаљније информације
3071 РКТГ-76487 Клајн Деже 1907 Суботица Суботица детаљније информације
3072 РКТГ-76488 Клајн Артур 1905 Суботица Суботица детаљније информације
3073 РКТГ-76489 Клајн Адолф </