Презиме и име Место рођења Место пребивалишта
Почетна >> ГРАД БЕОГРАД ОКРУГ >>
Земун

СПИСАК ЖРТАВА ГРАД БЕОГРАД ОКРУГУкупно лица:


3705

Београд-Барајево


Број убијених од 1941. год

0
Број несталих од 1941. год 0
Укупно од 1941. год

0

Београд-Гроцка


Број убијених од 1941. год

0
Број несталих од 1941. год 0
Укупно од 1941. год

0

Београд-Земун


Број убијених од 1941. год

3505
Број несталих од 1941. год 200
Укупно од 1941. год

3705

Београд-Лазаревац


Број убијених од 1941. год

0
Број несталих од 1941. год 0
Укупно од 1941. год

0

Београд-Младеновац


Број убијених од 1941. год

0
Број несталих од 1941. год 0
Укупно од 1941. год

0

Београд-Обреновац


Број убијених од 1941. год

0
Број несталих од 1941. год 0
Укупно од 1941. год

0

Београд-Сопот


Број убијених од 1941. год

0
Број несталих од 1941. год 0
Укупно од 1941. год

0

Београд-град


Број убијених од 1941. год

0
Број несталих од 1941. год 0
Укупно од 1941. год

0