Пуштен у рад сајт Међуакадемијске комисије САНУ и МАН

Dec 3, 2012

Од понедељка 3. децембра 2012. стартовао је сајт Међуакадемијске комисије САНУ и МАН. Циљ сајта је да се шира јавност редовно обавештава о резлутатима рада Комисије као и да то буде својеврсна алатка којом ће се вршити даље прикупљање као и исправке и допуне постојећих података уз помоћ грађана. Свима који нас прате и подржавају наш рад као и онима који ће достављати податке унапред се зехваљујемо.

Цланови и сарадници Комисије.