Презентација резлутата рада Међуакадемијске државне комисије, петак 07.12. 2012.

Dec 5, 2012

У петак 07.12 2012, Теразије 45, у 15 часова, у сали бивше МЗ, одржаће се кратко предавање о репресији у Србији 1944/1945 и презентација досадашњих налаза Међуакадемијске комисије САНУ и МАН.

Позивамо све зантересоване грађане и медије да  присуствују.